Page 1

Mart 2013 altunbilekler.com.tr

bülten

Baarılı olmak istiyorsanız reklam yapın ve güler yüzlü olun. ‹lki çok maliyetlidir. ‹kincisiyse bedava; ama yine de en önemlisidir.


Ailemiz Büyüyor... Ma¤aza Sayımız Oldu...

Çukurambar 2 Ma¤azası Ekibimiz 8 ubat’ta Çukurambar 2 ve 15 ubat’ta Sokullu Ma¤azalarımızın açılmasıyla, toplam ma¤aza sayımız 70’e ulatı. Çukurambar bölgesindeki ikinci ma¤azamız 22 kiilik ekibiyle; Dikmen bölgesindeki dördüncü ma¤azamız Sokullu ise 28 kiilik ekibiyle hizmet veriyor. Her iki ma¤azamız da, Altunbilekler temel ilke ve kalitesinden ödün vermeyerek; kasap reyonundan arküteriye, manav reyonundan unlu mamullere, züccaciyeden kiisel bakım ürünlerine kadar çok geni bir ürün yelpazesini çok uygun fiyatlarla müterilerimizin be¤enisine sunuyor.

Sokullu Ma¤azası Ekibimiz

Kendilerine “Altunbilekler Ailesine Ho Geldiniz” diyor; ilerinin her daim açık olmasını ve çalımalarının güzel geçmesini diliyoruz.

Altunbilekler Akademi’de

Ocak ve ubat Dolu Dolu Geçti Altunbilekler Akademi olarak çalıanlarımızın kariyer hedeflerine destek oluyoruz. Nitelikli çalıan sayımızı artırıyor ve farklılı¤ını çalıanlarıyla yaratan bir Altunbilekler olmak için çabalıyoruz. Ocak ayında ie yeni balayan 109, Şubat ayında ise 98 arkadaımız oryantasyon e¤itimi alarak irketimizin birer parçası oldu. Bu e¤itimle şirket tanıtımı, i akı süreçleri anlatıldı. Saha çalıanlarımıza yönelik düzenlenen Etkili ‹letiim E¤itimi’ne 113 ma¤aza personeli katıldı. ‹zgören Akademi tarafından verilen Etkili Sunum Teknikleri E¤itimi’ne 28 idari personel ve yöneticimiz; yine ‹zgören Akademi tarafından verilen Problem Çözme Becerileri E¤itimi’ne ise; 59 Ma¤aza Müdürü, Ma¤aza Şefi ve Bölge Müdürlerimiz katıldı. Pamir Danımanlık tarafından 2 gün süresince düzenlenen Perakendecilik ‹lke ve Uygulamaları E¤itimi’ne, aramıza yeni katılan ve terfi alan 24 ma¤aza müdürümüz katıldı. Periyodik kurum içi e¤itimlerle, yönetici gelitirme programlarımızla siz de¤erli çalıanlarımızı sürekli güncel gelimeler ve sektörel yeni bilgilerle donatmaya devam edece¤iz.


Esiz ‹skender Kebap Kampanyası ile Altunbilekler Sofrası Daha Da Renklendi! Altunbilekler’den 25 lira ve katları tutarında alıveri yapan müterilerimiz; Altunbilek Sofrası’nın ‹skender Kebap lezzetini 13.25 lira de¤il; sadece 7,90 liraya tatma ansı yakalıyor. Altunbilek Sofrası’nda oldukça hareketlilik sa¤layan bu kampanya ile müterilerimiz; Türk ve Osmanlı Mutfa¤ı’nın, kaliteli bir servisle birletirilen di¤er esiz lezzetlerini deneme ansı da buluyor.

Altunbilek Sofrası Web Sayfası Yeni Yüzüyle Yayında! Altunbilek Sofrası web sayfamız “www.altunbileksofrasi.com.tr” adresini yeni ihtiyaçlar ve gelimeler do¤rultusunda yeniledik. Müterilerimizin menüde yer alan lezzetlerimizle ilgili bilgi edinebilece¤i, istek/ dilek/ ikayetlerini kolaylıkla bize ulatırabilecekleri, “yemeksepeti.com” adresinden sipari vermeye yönlendirilebilecekleri yeni yapısıyla web sayfamız; hizmet kalitemizin de önemli bir göstergesi niteli¤ini taıyor.

8 Mart

Dünya Kadınlar Günümüz

Kutlu Olsun!

1975 yılında Birlemi Milletler tarafından Mart ayının 8’i Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Kökeni, emekçi kadınların dayanımasına ve daha iyi koullarda çalımak için örgütlenmelerine dayanan bu günde; Altunbilekler çatısı altında çalıanların %34’ünü oluturan; alın teri döken, özveriyle üreten ve ülke ekonomisine katkıda bulunan 700 kadın çalıanımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.


2. Defa “Kariyer.net ‹nsana Saygı Ödülü”nü Kazandık! Perakende sektöründe, personel istihdamı konusunda profesyonel bir insan kaynakları yaklaımı sergileyen irketimiz; geçen yıl oldu¤u gibi bu yıl da Kariyer.net ‹nsana Saygı Ödülü’nü kazandı. Türkiye’nin en çok tercih edilen insan kaynakları platformu Kariyer.net’in, insan kaynakları alanındaki özenli çalımalarını öne çıkarmak ve kamuoyu ile paylamak amacıyla bu yıl 12.’sini düzenledi¤i Kariyer.net ‹nsana Saygı Ödülleri Töreni, 13 ubat Çaramba günü gerçekletirildi. Altunbilekler adına ödülü almak üzere törene Altunbilekler ‹nsan Kaynakları Müdürü Mehmet Civelek, ‹e Alım Uzmanları eyda Cibelik ve Nihan Elçin Alkaya katıldı. Civelek, insana verdikleri de¤erin hem Kariyer.net hem de çalıanlar tarafından takdir edilmesinden mutlu olduklarını dile getirdi. Ayrıca, bu takdiri kazanmak için, 2012 yılı içerisinde Altunbilekler’e yapılan 30.000 i bavurusunun %99 oranında ve ortalama 4 günde cevaplandı¤ını; bavuruların olumlu ya da olumsuz mutlaka sonuçlandırılarak adaylara bilgi verildi¤ini de sözlerine ekledi. Gerek engelli bireylerin istihdamı, gerekse çalıanlarının kiisel ve kariyer geliimi konusunda yarattı¤ı Altunbilekler Akademi ile sektöründe her zaman bir adım önde ilerleyen irketimiz bu ödülle, insan kaynakları konusundaki profesyonel yaklaımını ve çalıana verdi¤i de¤eri bir kez daha gözler önüne sermi oldu. Özverili çalımalarından dolayı Altunbilekler ‹nsan Kaynakları ekibini kutluyor, baarılarının devamını diliyoruz.

ubat Ayında Yükselenler

Abdulbaki Can Aktepe Reyon efi

Haydar Gençer Cevizlidere 2 Ma¤aza Müdürü

Mete Erkan Ayrancı Ma¤aza Müdürü

Ebru Erdo¤an Pınarbaı Kasa efi

Hilal Doğan Çukurambar 1 Kasa efi

Onur Yelok Balgat Reyon efi

Merdan Ekerbiçer entepe 2 Ma¤aza efi

Tülay Erda Ostim Kasa efi

Terfi eden arkadalarımızı kutluyor, baarılarının devamlı olmasını diliyoruz. Yunus Emre Akta Ostim Ma¤aza efi

Yusuf Çeltik Sokullu Reyon efi

Aslı Uysal Ceyhun Atıf Kasa efi

Songül Akyüz Etimesgut 2 Kasa efi

Emre Baer Ostim Reyon efi


Mart Ayında Tam

Be Ma¤azamızın Do¤um Gününü Kutladık!

Tepebaı Ma¤azamız Açılı Tarihi: 26 Mart 1998

Geçmiş yıllarda, Mart ayında açılan ma¤azalarımıza ve ekiplerine, daha uzun yıllar birlikte çalışma dileklerimizi iletiyor; hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz.

Küçükesat Ma¤azamız Açılı Tarihi: 11 Mart 2004

Burada olu nedenimizin müterilere hizmet etmek oldu¤unu hiçbir zaman unutmayın! Müteri, iimizi sekteye u¤ratan biri de¤ildir. O, iimizin amacıdır.

Cevizlidere 2 Ma¤azamız Açılı Tarihi: 12 Mart 2010

Nato Yolu 2 Ma¤azamız Açılı Tarihi: 23 Mart 2012

Sincan Fatih Ma¤azamız Açılı Tarihi: 19 Mart 2010


Tüm Müterilerimize Güzel Dilekleri ‹çin Teekkürler!

Sayın Yetkili, 26.02.2013 tarihli talep ve ikayetlerime duyarlı davranarak geri dönüümde bulunup beni ve eimi bilgilendiren, evimize gelerek eime çiçek getiren siz de¤erli Altunbilekler firmasına ve de¤erli yöneticilerine bu ince davranıınızdan dolayı teekkür eder, iyi çalımalar dilerim.

Ramazan EKE Altunbilekler Ailesine çok teekkür ederim. ‹lk defa ansıma hediye çıktı, o da Altunbilekler AVM sayesinde oldu. Beni çok mutlu ettiniz. Tüm Altunbilekler çalıanlarına baarılar dilerim.

Musa Ziyan Altunbilekler AVM’de Altunbilek Sofrası’nda ailemle birlikte yemek yedik. Her ey çok güzeldi; özellikle hijyene bu kadar de¤er verdi¤iniz için sizleri tebrik ediyorum. Baarılarınızın devamını diliyorum.

‹simsiz Oturdu¤um semte iki tane Altunbilekler Ma¤azası açıldı. Açıldı¤ı günden beri sürekli gidiyorum. Çalıan personelleriniz her eyden önce güler yüzlü, temiz giyimli, müteriye nasıl davranaca¤ını bilen kiiler. Ürünlere zaten söylenecek bir ey yok. Et ürünleri çok sa¤lıklı; çünkü etin nereden geldi¤i belli. Tanıdı¤ım herkese Altunbilekler’e gitmelerini tavsiye ediyorum. Teekkürler.

Ferah Eryılmaz Kırkkonaklar ubenizden alıveri yaptım. Ma¤aza personelinin diksiyon ve davranılarından çok memnun kaldım. Altunbilekler’e yakıan eleman tercihleri yaptı¤ınız için teekkürler.

ebnem Dalkılıç Manav reyonundaki ürünlerinizin kalitesinden, taze ve uygun fiyatta müteriye sunulmasından çok memnunum.

‹simsiz Yenikent Merkez ubenizden alıveri yapıyorum. Çalıan arkadalar ilerine o kadar adapte olmu ki, müteriyi her ekilde takip ediyor ve müteriye yardımcı oluyorlar. Sizlerin aracılı¤ı ile teekkür ediyorum, böyle güler yüzlü çalıanlarınız oldu¤u için. Bu yazımı di¤er personellerinizle paylaın, bu güler yüzlü arkadalarımızı örnek alsınlar.

‹simsiz Sayın yöneticiler, öncelikle sizleri ve sizlerin himayesinde çalıan Balgat Cevizlidere ubesi personelini özellikle Ma¤aza Müdürünüzü biz müterilerine göstermi oldu¤u yakın ilgi ve alakadan dolayı kutluyoruz. Ürünlerin temizli¤i, düzeni ile benim ve benim gibi birçok komumun takdirlerini kazanmılardır. Sizlerin huzurunda tüm personelinize teekkür ederim.

Kamil ahin Etlik Ayvalı’da oturmaktayım. Market çalıanlarınızın gülen yüzü ve hassasiyetinizden dolayı teekkür etmek istedim. Her biri markete girdi¤iniz andan itibaren manavdan kasaba tüm çalıan arkadalar müteriyi güler yüzle karılayıp yardımcı olmaya balıyorlar. Normalde böyle yerlerde çalıanlar ikayet edilir; ama ben memnuniyetimi dile getirmek istedim. Teekkür eder, baarılarınızın devamını dilerim.

‹simsiz


Bu Ayın Kültür& Sanat Aktiviteleri Sinema

Ta Mektep Ta Mektep, 62 genç ehidin öyküsünü beyazperdeye taıyan mutlaka izlenmesi gereken bir yapım… Kayseri Lisesi'nin son sınıfındaki 63 ö¤renci 1920-1921 yıllarındaki ö¤retim döneminde okullarını terk ederler. Tek amaçları Sakarya Meydan Savaı'na katılıp orduya destek olmaktır. Bu 63 genç nefes, Kurtulu Savaı'nın en çetin çatımalarının yaandı¤ı günlerde vatanları u¤runa ehit olurlar ve Kayseri Lisesi o yıl mezun veremez. Tıpkı memleketin pek çok yerindeki lise gibi… Dramatik bir sava filmi olan yapımın yönetmenli¤ini Altan Dönmez üstlenirken, senaryo ise Hazan Toma'ya ait... Henüz genç bir ö¤renci olan Mehmet ve okul arkadaları, düman igali altına giren Anadolu'nun hali için derinden üzülmekte, dahası oturup bekledikçe dümana karı bileylenmektedirler. Eskiehir kentinin dütü¤ü ve ordunun geri çekilmekte oldu¤u haberi hepsini daha da endielendirir. Vatanı savunmak için harekete geçmeye kararlıdırlar. Onlar cepheye gidip dümanla çarpımak isterken, Güzide Ö¤retmen ise ö¤rencilerinin savaa katılamayacak kadar küçük yata olduklarında ısrar eder. Tevfik Yüzbaı ve Abbas Emmi ise ö¤rencilerini vatan akıyla dolu bu karardan döndüremeyeceklerinin farkındadırlar. Dahası bu topraklar üzerinde yaayan Ermeni ve Rumlar, devletlerin kanlı politikasını bir kenara bırakarak aynı vatanı koruyacaklardır... Mehmet'in Rum kızı Mina'ya olan büyük akını ne bu sava engelleyebilir ne de Tevfik Yüzbaı ile Güzide'nin yüre¤ine düen sevdaya kanlı sava engel olabilir…

Kitap

Mutlulu¤a Giden Yedi Yol Psikolog Yar. Doç. Davut ‹brahimo¤lu’nun yazdı¤ı, Altın Bilek Yayınları’ndan çıkan kitap; herkesin faydalanabilece¤i bir kitap olma özelli¤i ile yola çıktı. Basit farkındalıklarla mutlulu¤a giden yola dümenizi sa¤layacak kitabı okurken bile kendinizi mutlu hissedeceksiniz... Mutsuzlu¤un dalga dalga yayılmasının pek çok sebebi vardır. Bakın Dalai Lama bunun için neler diyor: "Sakin ve barı dolu bir zihinsel durumu koruyabilirseniz, sa¤lı¤ınız kötü iken de mutlu biri olabilirsiniz. Ola¤anüstü zengin biri bile olsanız, yo¤un bir öfke ve hiddet anında sahip olduklarınızın tümünü kırıp atmak da isteyebilirsiniz. O anda elinizdeki zenginliklerin hiçbir anlamı yoktur. Büyülü bir refah örtüsünün altında, hayal kırıklı¤ına, gereksiz kavgalara, uyuturucu ve alkol ba¤ımlılı¤ına kadar götüren ciddi ruhsal huzursuzluk vardır. Varlı¤ın, zenginli¤in, aradı¤ınız tatmini ve neeyi getirece¤inin garantisi yoktur. Di¤er yandan e¤er içsel niteli¤e, sakin, dingin bir ruha ve içinizde belirli bir dengeye sahipseniz dısal olanaklarınız eksik olsa bile mutlu ve neeli bir hayat yaamanız mümkündür." ‹te bu kitapta, modern psikolojinin size verece¤i tavsiyeleri bulacaksınız; de¤iime açık olmak, baarılı olmak, hayata pozitif bakmak, sa¤lıklı olmak, yaamın amacını aramak, müzikle mutluluk bulmak, mutsuzlu¤un nedenlerini bulmak!

Tiyatro

Bir Delinin Hatıra Defteri Gogol tarafından 1842 yılında kaleme alınan eser “Bir Delinin Hatıra Defteri”; çeitli tiyatro toplulukları tarafından birçok kez sergilenmi, tek perdelik, tek kiilik, seyirlik bir oyunu… Bu defa Erdal Beikçio¤lu’nun muhteem oyunculu¤u ile buluuyor. Bir delinin de¤il; adım adım delili¤e giden, yaadı¤ı gerçeklerle ba edemeyen bir adamın hatıra defteri... -2009 Baykal Saran Tiyatro Ödülü - Erdal Beikçio¤lu Ankara DT, Akün Sahnesi 1 perde, 1 saat 25 dakika Yazan: NIKOLAY VASILIYEVIÇ GOGOL Oyunlatıran: SYLVIE LUNEAU, ROGER COGGIO Yöneten: CEM EMÜLER


Saklı kelimeleri bul, bota kalan harfleri birletir, ortaya çıkan mesajı yaz… arküteri Tüketici Züccaciye Manav Gıda Kasiyer Reyon efi Unlu Mamuller Altunbilek Sofrası Pasta Polar

Mangalvari Dönerimo Mirabelle Çi¤köfte Kasap Nar Altunbilekler Kiisel Bakım Kuruyemi File

Çikolata Market Deterjan Fiyat Terazi Akademi Alıveri Etiket Fi Çilek

Fırın Yumurta Nane Tandır Kırmızı Et Kebap Süt Ekmek Peynir Ya¤

Sucuk ‹çecek Kozmetik Çay Kahve Ciro Sevkiyat Kalite Taze Kek

Güven Hizmet Ürün Lezzet Sakız Puding Tavuk Barkod Kabak Muz

Adını soyadını ve cevabı 16 Mart’a kadar (533) 162 61 80’e mesaj atan çalıanlarımız arasından kurayla seçilecek

25 kiiye 50 liralık Altunbilekler Alıveri Çeki hediye! ‹LET‹‹M VE KÜNYE Altunbilekler Ltd. ti. Adına Sahibi Mustafa Altunbilek Ayda bir yayınlanır. Para ile satılmaz. Kurum içi yayın. ‹stanbul Yolu 26. km Saray Mah. Bayraktar Cad. No: 26 Saray, Kazan / Ankara Tel: (312) 815 47 84 / 221

Yayın Kurulu: Öznur Altunbilek oznur@altunbilekler.com.tr Elif Karaer elif.karaer@altunbilekler.com.tr Ezgi Tükel ezgi.tukel@altunbilekler.com.tr

Tasarım: Grafikir Tasarım Tanıtım Matbaacılık LTD. T‹. Üsküp Cad. Nilgün Sok. No:14/13 06680 Çankaya/ ANKARA Tel: 0312 426 71 41 Faks: 0312 426 71 51 e-posta: info@grafikir.com.tr web: www.grafikir.com.tr

Mart 2013  
Advertisement