Page 1

KOULUTUSkalenteri 2019

Professori Kirsti Lonka s. 12

Kohti viiden tähden koulutuksia Apteekkien henkilöstö ja apteekkarit s. 11

Hoitajien lääkehoitoosaaminen s. 20

Sairaala-apteekkien henkilöstö s. 16

Lääketeollisuuden asiantuntijat s. 21 1


SISÄLTÖ 3 Minä opin ja menestyn 5 Farmaseuttien henkilöstö, apteekki 9 Oppikipinää valkoisen takin sisään – Kati Asal 10 Tekninen henkilökunta, apteekit 11 Apteekkarit ja proviisorit, apteekki 12 Kohti viiden tähden koulutuksia – Kirsti Lonka 14 Sairaala-apteekin henkilöstö 16 Koulutusohjelmien esittely, apteekit ja sairaala-apteekit

20 Lääkehoitojen kanssa työskentelevät hoitajat ja yksiköiden esimiehet

21 Lääketeollisuuden asiantuntijat 23 Verkkokoulutusten vuosikalenteri 25 Lähipäivät-kalenteri

22


Minä opin ja menestyn

K

ädessäsi on FOK:n koulutuskalenteri vuodelle 2019. Tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä löydät lähempänä koulutuksen alkua verkkosivuiltamme www.fok.fi. Lisäksi kannattaa tilata uutiskirjeemme, jossa tarjoamme hyödyllistä tietoa oman osaamisen ylläpitämiseen.

Osa koulutuskokonaisuuksista tarjotaan pääasiassa verkkokoulutuksina ja webinaareina, joten opiskelu on edullista kaikkialla Suomessa. Haluamme mahdollistaa jokaiselle ammatillisen osaamisen päivittämisen tähän päivään tai koko organisaatiolle valmentautumisen tulevaan.

Etäopetus palvelemaan sinua!

Verkostoidu lähipäivillä

Suositut verkkokoulutuksemme ovat saaneet uuden ruiskeen vuonna 2019. Koulutukset ovat aikaisempaa joustavampia eli voit aloittaa opiskelun juuri sinulle sopivana hetkenä. Lisäksi uudet koulutuksemme ovat interaktiivisempia ja pelillisempiä kuin aikaisemmin. Verkkokoulutuksemme ovat modulaarisia siten, että voit oman osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan koota koulutuksista itseäsi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Innostavilla lähipäivillä pääset kuulemaan asiantuntijoiden esityksiä, syventämään osaamistasi ja vaihtamaan kollegojen kanssa ajatuksia omasta työstäsi ja oppimastasi.

Pitkäkestoiset ohjelmat kehittymisesi tueksi FOK:n valikoimissa on useita pitkäkestoisia koulutusohjelmia, joiden tavoitteena on tukea sinua oppimisessa ja opitun hyödyntämisessä omassa työssäsi.

Vaikuttavaa koulutusta FOK:n koulutuksissa tuemme opitun jakamista omassa työyhteisössä erilaisin keinoin. Oppimispäiväkirjat, työkirjat, digitaaliset menetelmät ja portfoliot tukevat sekä yksilön että työyhteisön oppimista. Merkitse kalenteriisi kiinnostavimmat koulutuksemme ja tule mukaan! Farmasian oppimiskeskus

Farmasian oppimiskeskus ry Ratakatu 1b A8 00120 Helsinki www.fok.fi Asiakaspalvelu: oppimiskeskus@fok.fi ja (09) 6129 430

3


Osaaminen näkyväksi!

4


FARMASEUTTINEN HENKILÖSTÖ, APTEEKKI 1. LÄHIPÄIVÄT JA SEMINAARIT Tietokannat-käyttäjäkoulutus Ajankohta: 30.1.2019 Case-päivä apteekin arjessa tarvittavista tietokannoista ja niiden tehokkaasta käytöstä. Harjoituksissa keskitytään Terveysporttiin sekä Duodecimin tietokantoihin.

Tule-sairaudet Ajankohta: 12.2.2019 Koulutuspäivässä käsitellään tärkeimpiä tule-sairauksia, niiden riskitekijöitä ja itsehoitoa. Päivä tarjoaa tietopaketin lääkehoidon roolista osana näiden sairauksien hoitoa.

Syöpäpotilas apteekin asiakkaana Ajankohta: 5.3.2019 Helsinki ja 11.9.2019 Oulu Koulutuspäivässä pureudutaan syöpäpotilaan kohtaamiseen apteekissa ja siihen, mitä apteekissa on hyvä tietää hoitopolusta. Päivän fokuksessa ovat oraaliset syövän hoidossa käytettävät lääkkeet.

Potilastapauspäivät (LHA) Ajankohta: 13.3.2019 Helsinki ja 2.10.2019 Tampere Ratkomme yhdessä erityispätevöityneen farmasian ammattilaisen ja lääkärin kanssa potilastapauksia lääkehoidon arvioinnin laajuudessa. Päivä tukee arviointiasiantuntijuuden kehittymistä sekä taitojen ylläpitoa.

Itsehoidon päivä Ajankohta: 4.4.2019

Eläinasiantuntemusta apteekista 2019 Ajankohta: 10.4.2019 Erityisesti eläinlääkinnästä kiinnostuneille farmasian ammattilaisille suunniteltu seminaari, jossa käsittelemme ajankohtaisia, apteekkityön kannalta merkityksellisiä eläinten vaivoja ja niiden hoitoa. Päivä tukee eläinasiantuntemuksesi kehittämistä ja syventämistä.

Riskien arviointityökalu Ajankohta: 15.5.2019 Lähipäivä perehdyttää lääkitysongelmien tunnistamiseen ja riskien arviointimittarin hyödyntämiseen potilastapausten kautta. Tämä lähipäivä on osa koulutuskokonaisuutta. Lue lisää sivulta 16.

Aivoverenkiertohäiriöt Ajankohta: 22.10.2019 Aivoverisuonten ja aivoverenkierron sairaudet, kuten aivoinfarkti ja TIA, ovat suurelta osin ehkäistävissä ja apteekin ammattilaisilla on tässä merkittävä rooli. Seminaarin keskiössä ovat aivoverenkiertohäiriöiden hoitosuositukset sekä lääkehoito.

Lääkevalmistus ja sopimusvalmistuksen vastuut Ajankohta: syksy 2019

Käytännönläheisessä koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia asioita apteekkien lääkevalmistuksesta, sopimusvalmistuksesta, GMP:stä ja näihin liittyvistä säädöksistä.

Päivän aikana pohdimme keinoja, joilla voimme varmistaa asiakkaidemme itsehoidon onnistumisen ja samalla varmistaa positiivisen asiakaskokemuksen apteekkikäynnistä. Nostamme keskusteluun myös lääkitysturvallisuuden apteekin palveluvalinnassa.

5


2. VERKKOKOULUTUKSET

Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 23 Farmakogenetiikka ja lääkehoito UUSI • farmakogenetiikan perusteita • yksilöiden välisen vaihtelun merkitys lääkehoidon kannalta • farmakogeneettiset testit

Koiran ihosairaudet ja haavat UUSI • allergiset ihosairaudet ja infektiot • haavat ja haavanhoito • hoidon toteuttaminen ja hoitoon sitoutuminen ja onnistuminen

Hevosen kotiapteekki UUSI • hevosen vaivoja, joista apteekissa on hyvä tietää • omistajan tukena hoidon onnistumisessa • hevosen kotiapteekki, mitä ja miksi

Palveluiden tuotteistaminen apteekissa UUSI • tuotteistusprosessi • palveluprosessi/asiakkaan polku • hinnoittelu • sisäinen ja ulkoinen markkinointi • palvelukuvaus/tuotekortti

Auditoinnin perusteet UUSI • auditointi kehittämisen välineenä • auditointitapahtuman suunnittelu ja tehokas toteutus • toiminnan kehittäminen havaintojen perusteella

Yhteistyö terveydenhuollossa (LHA) UUSI • • •

6

farmasistin rooli lääkehoitoprosessissa toiminta ja kommunikaatio moniammatillisessa tiimissä, asiakasyhteistyö esimerkkejä yhteistyön muodoista

Iäkkäiden lääkitysongelmat UUSI • ikääntymismuutokset • yleisimmin haittoja aiheuttavat lääkkeet ja yleisimmät haitat • itsehoitolääkkeet ja ravintolisät

Riskilääkkeiden tunnistaminen UUSI • riskilääkkeen määritelmä • riskilääkkeen tunnistaminen omassa organisaatiossa • riskilääkelistojen hyödyntäminen lääkitys turvallisuustyössä

Kliinisen haastattelun perusteet UUSI • lääkehoidon toteutumisen ja onnistumisen selvittäminen • lääkehoitoon sitoutuminen ja hoitomyöntyvyys • vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen

Muistin ja psyyken sairaudet UUSI • yleisimpien muistisairauksien patofysiologia • vanhusten tyypillisimmät psykiatriset sairaudet • sairauksien lääkehoito ja lääkehoidon toteutus

Munuaisten vajaatoiminta UUSI • munuaisten toiminta ja toiminnan mittaaminen • lääkeannoksen ja lääkeaineen valinta • krooninen munuaisten vajaatoiminta ja lääkehoidon seuranta

Diabeteksen lääkehoito UUSI • diabeteksen lääkehoidon periaatteet • lääkeaineryhmät • diabeetikon lääkeneuvonta


FARMASEUTTINEN HENKILÖSTÖ, APTEEKKI

Paluu apteekkityöhön UUSI Kohderyhmä: farmaseutit ja proviisorit, jotka ovat palaamassa apteekkityöhön pidemmän tauon jälkeen • reseptintoimitukseen liittyvät säännöt ja toiminnot • apteekkijärjestelmät Maxx, pd3, Salix • farmasian ammattilaisena apteekissa

Asiakaspalveluvenäjän alkeet UUSI • • •

venäläinen kulttuuri ja odotukset asiakaspalvelulta kohteliasuudet ja tervehdykset sanastoa apteekin asiakaspalveluun, yksinkertaisia esimerkkejä ja ääntämisharjoituksia

Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä UUSI • positiivisen asiakaskokemuksen rakentaminen • hyvä asiakaspalvelu kilpailuetuna • uudista ja kehity yhdessä asiakkaan kanssa

Inhalaattorit ja tilanjatkeet • astman ja keuhkoahtaumataudin perusteet • laitteet ja tilanjatkeet • inhalaattoreiden oikean käytön edistäminen

Silmäsairaudet • glaukooma ja silmänpohjanrappeuma • silmätulehdukset • kuivat silmät ja silmäsairauksien itsehoito

Fysiologiaa apteekin arkeen • fysiologian perusteiden kertaus • fysiologiset mekanismit farmakologian perustana • lääkehoidon onnistumisen seuranta fysiologisin mittauksin

Farmakologiaa apteekin arkeen • farmakologian perusteiden kertaus • farmakogenetiikan mahdollisuudet tulevaisuuden lääkehoidoissa • tietokantojen hyötykäyttö lääkeneuvonnassa

Unihäiriöiden hoito • unihäiriöiden lääkehoitojen periaatteet eri ikäryhmissä • lääkehoitojen teho ja turvallisuus • apteekin rooli unettomuuden lääkkeettömässä hoidossa

Krooniset suolistosairaudet • • •

Colitis ulcerosa ja Crohnin tauti lääkehoidot akuutti- ja remissiovaiheessa sekä liitännäissairauksien hoito muut tulehdukselliset suolistosairaudet

Lääkehoidon tarkistukset apteekin palveluna • asiantuntijapalvelun käyttöönotto • palveluprosessin vaiheet ja työkalut toteutukseen • palvelun kehittäminen

Turvallisen lääkehoidon tuki • • •

apteekki kotihoidon ja palveluasumisen lääkitysturvallisuuden varmistajana - palvelu tietopaketti toimintakentästä palvelun tarjoajalle palvelun sisältö, toteutus ja käytännön vinkit

7


FARMASEUTTINEN HENKILÖSTÖ, APTEEKKI Dialyysinesteet • peritoneaalidialyysihoito • hemodialyysihoito • dialyysihoitoon liittyvät ongelmat

Eläinten loishäädön periaatteet • Sisäloiset ja resistenssitilanne • Sisäloishäädön nykysuositukset • ulkoloisten häätö suomalaisilla lemmikeillä

Laivasairaanhoidon välineet • • •

alusten luokitus, laivasairaanhoidon vastuunjako, laiva-apteekin sisältö sairaanhoitotarvikkeet ja instrumentit aluksilla vinkkejä laiva-apteekkitarkastuksia tekeville apteekeille

Asiakaspalveluruotsia • • •

sanastoa apteekin arkipäivän tilanteisiin asiakaspalveluesimerkkejä itsehoidon tavanomaisimmista terapia-alueista asiakaspalvelutapauksia vapaakaupantuotteiden myynnistä

3. ILTAWEBINAARIT Aiheena MS-stauti

Ajankohta: 24.1. klo 18-20

8

Aiheen sepelvaltimotauti Ajankohta: 14.3. klo 18-20

Aiheena astma

Ajankohta: 9.5. klo 18-20

Syksyn iltawebinaarien ajankohdat: 19.9. klo 18-20 10.10. klo 18-20 12.12. klo 18-20

Syksyn iltawebinaarien aiheet julkaistaan keväällä 2019.

4. KOULUTUSKOKONAISUUDET Iäkkäiden lääkehoitoriskit Lisätietoa s. 16

Digipalvelun Master Class -virtuaalivalmennus Lisätietoa s. 16

LHA-osaaminen Lisätietoa s. 17

APTEEKIN Asiakaspalvelumestari Lisätietoa s. 18


Oppikipinää valkoisen takin sisään Teksti Tarja Västilä Kuvat Minna Kurjenluoma

Jatkuvaan oppimiseen tarvitaan motivaatiota, innostusta ja koulutusmyönteistä työpaikkaa.

K

oivukylän apteekissa asiakkaita palvellaan alusta loppuun asti. Iloinen tervehdys toivottaa tulijan peremmälle ja reseptipalvelustakin lähdetään asiakkaan matkaan palveluvalinnan puolelle. ”Reseptiasiakkaalla voi olla itsehoitoonkin liittyviä tarpeita”, kertoo farmaseutti Kati Asal. Hän on työskennellyt kuutisen vuotta vantaalaisapteekissa, jossa palvelukulttuuria vaalitaan. Mutu oikeaksi tiedoksi Asalin mukaan asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa eniten juuri se, saako asiakas palvelua vai ei. Hän äänestää jaloillaan, jos henkilökunta on liian kiireinen. ”Olisi hyvä ehtiä edes tervehtimään ja kertomaan, että kohta palvellaan. Joskus ongelmana on kielimuuri: jos asiakkaan kanssa ei ole yhteistä kieltä, pitää vain yrittää selvittää, mitä hän haluaa.” Jos rohkeuden puute vaivaa, Asal kehottaa menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Valkoisen takin sisältä olisi kaivettava ammattirooli esiin ja hyödynnettävä omaa tietotaitoaan. Haastavilta tilanteilta ei kuitenkaan aina välty. ”Uskomuksia on hankala mennä muuttamaan, ja medioista välittyy myös väärää terveystietoa. Eräskin isä etsi lapselleen fluoritonta hammastahnaa: hän oli lukenut, että fluorista saa ADHD:n.” Mutu-tiedon, ennakkoluulojen ja uskomusten viidakossa farmaseuttisen henkilökunnan pitäisi sekä korjata virheellisiä uskomuksia että johdattaa asiakasta oikean tiedon lähteille. Hyllyistä oppia Farmaseuttista osaamista on pidettävä yllä arjen hyörinässä. Esimerkiksi uutuuksia tulee jatkuvasti ja niiden myyntiargumentit on sisäistettävä.

”Kukaan ei kaada oppia päähän, tarvitaan omaa aktiivisuutta”, kiteyttää Asal. Koivukylän apteekissa on otettu käyttöön kaikille tarkoitetut hyllynreunakoulutukset. Ennen apteekin avaamista henkilökunta käy vähitellen kaikki tuoteryhmät läpi hylly kerrallaan. Jokainen voi olla mestari Pari vuotta sitten yhdessä FOK:n koulutuksista oli houkutteleva otsikko. Asalin kiinnostuksen herätti sana asiakaspalvelumestari, joksi pääsisi kouluttautumalla oppisopimuksella merkonomiksi. Asal halusi tietää enemmän taloudesta: miten yrittäjä toimii, mistä raha tulee, mihin se menee ja paljonko jää käteen. Talouteen liittyvät asiat eivät monellekaan farmaseutille ole tuttuja. ”Olen apteekissa ollut markkinointivastaavana, joten siihenkin oli koulutuksella hyvä saada työkaluja, seurattavia lukuja. Onneksi meillä on koulutusmyönteinen apteekkari. Aina ei voi opiskella vain työajan ulkopuolella. Työnjohdolta vaaditaan joustavuutta.” Asal toteaa opiskelun olevan pakkopullaa, jos ei saa sisäistä kipinää syttymään. ”Innostus rakentaa pohjan oppimiselle. Kannattaa miettiä, mistä itse syttyy ja mikä eniten kiinnostaa ja vahvistaa sitä opiskelemalla. Kaikki rohkeasti mukaan koulutuksiin!” n 9


TEKNINEN HENKILÖKUNTA, APTEEKKI 1. LÄHIPÄIVÄT JA SEMINAARIT MS Office-ohjelmien ajokortti Ajankohta: 8.5.2019 Hallitsetko Microsoft Office -ohjelmat kuten PowerPointin ja Excelin? Excelin hallinta helpottaa tiedon käsittelyä ja PowerPointilla voit tuottaa apteekin markkinointimateriaalia. Saat varmuutta MS Office ohjelmien käyttöön ja toimivia käytännön vinkkejä työsi arkeen.

Dermokosmetiikka 2019 Ajankohta: 18.9.2019

Kohderyhmä: Kosmetologit, kosmetiikan kanssa työskentelevät tekniset ja farmaseuttinen henkilökunta Seminaarissa käsitellään apteekin kosmetiikka-asiakkaiden erityispiirteitä, sekä mikä saa asiakkaan tulemaan kosmetiikkaostoksille apteekkiin. Kuulet asiantuntijan näkökulman siihen, miten kosmetiikkaa käytetään lääkehoitojen tukihoitona. Puhumme myös siitä, mitä lisäarvoa apteekin asiantuntijuus voi tuoda asiakkaalle.

Apteekin teknisten syysseminaari Ajankohta: 9.10.2019

• • •

varaston hallinnan vaikutus apteekin talouteen ja asiakastyytyväisyyteen parempaa kannattavuutta hyllysuunnittelulla kannattava kampanja

Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä UUSI • positiivisen asiakaskokemuksen rakentaminen • hyvä asiakaspalvelu kilpailuetuna • uudista ja kehity yhdessä asiakkaan kanssa

Asiakaspalveluruotsia • • •

sanastoa apteekin arkipäivän tilanteisiin asiakaspalveluesimerkkejä itsehoidon tavanomaisimmista terapia-alueista asiakaspalvelutapauksia vapaakaupantuotteiden myynnistä

Kampanjat haltuun

Tavoite ja sisältö: Vuosittain järjestettävässä seminaarissa perehdytään apteekissa työskentelevän teknisen henkilöstön työtä koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin sekä keskeisiä työtehtäviä koskevan osaamisen kehittämiseen. Seminaarissa perehdytään myös ajankohtaisiin apteekkialaa koskeviin aiheisiin.

Kohderyhmä: apteekin markkinoinnissa työskentelevä henkilökunta

2. VERKKOKOULUTUKSET

3. KOULUTUSKOKONAISUUDET

Verkkokoulutusten pituudet ja alkamisajat s. 23

Asiakaspalveluvenäjän alkeet UUSI • • •

10

Apteekin taloustaidot tekniselle henkilöstölle UUSI

venäläinen kulttuuri ja odotukset asiakaspalvelulta kohteliasuudet ja tervehdykset sanastoa apteekin asiakaspalveluun, yksinkertaisia esimerkkejä ja ääntämisharjoituksia

• • • •

kampanjan suunnittelu apteekkijärjestelmät kampanjan tukena kampanjamarkkinointi Facebookissa esillepano myymälässä

Digipalvelun Master Class -virtuaalivalmennus Lisätietoa s. 16 APTEEKIN Asiakaspalvelumestari Lisätietoa s. 17


APTEEKKARIT JA PROVIISORIT, APTEEKKI 1. LÄHIPÄIVÄT JA SEMINAARIT Digitaalinen apteekki Ajankohta: 15.5.2019 Seminaari sopii apteekeille, joilla on verkkoapteekki ja verkkoapteekin perustamista suunnitteleville. Verkon merkitys palvelukanavana kasvaa, mutta verkkoapteekin täytyy olla toimiva osa apteekkia. Päivä tarjoaa monipuolisesti tukea ja ideoita digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Apteekin tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä Ajankohta: 5.9.2019 Päivässä esillä tänä vuonna erityisesti apteekin sähköiseen asiointiin liittyvät tietosuoja-asiat ja hyvät käytännöt. Koulutus tarjoaa lisäksi ammatillisen keskustelufoorumin, joka tukee sinua tehtävässäsi tietosuojavastaavana.

2. VERKKOKOULUTUKSET

Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 24

Apteekin työsuhdekysymykset UUSI Kohderyhmä: Apteekkarit ja proviisorit

Asiakaspalvelun esimiestyö apteekissa Kohderyhmä: proviisorit • asiakaspalvelun kehityskohtien hahmottaminen • palvelun kehittämisen ohjelman rakentaminen omassa apteekissa • työkaluja ja konkreettisia keinoja työntekijöiden valmentamiseen asiakaspalvelun parantamisen osalta

Apteekin taloushallinon perusteet Kohderyhmä: Apteekkarit ja omaa apteekkia hakevat proviisorit • • •

apteekin talouden perusasiat sekä tekemisen ja lukujen yhteys tuloslaskelma ja tase sekä tärkeät tunnusluvut tuloslukujen seuranta ja tulokseen vaikuttaminen

3. KOULUTUSKOKONAISUUDET Uudistuva apteekki -valmennusohjelma, s. 19 Apteekin laatu -johtamisvalmennus, s. 18

• yleisiä työehtosopimukseen liittyviä kysymyksiä • vinkkejä arjen pulmatilanteisiin

Apteekin liiketoiminnan johtaminen Kohderyhmä: apteekkarit • asiakaskokemusta parantavan tekemisen johtaminen • muutoksen johtaminen • ihmisten johtaminen ja valmentava esimiestyö

11


Kohti viiden tähden koulutuksia Teksti Tarja Västilä Kuvat Minna Kurjenluoma

Professorin mukaan tehokas ja mielihyvää tuottava oppiminen edellyttää oivaltamisen iloa.

T

uttu tunne: tutkinto valmis, nyt heittäydytään laakereille? Kannattaisi ajatella toisin. ”Osaamisen jatkuva kehittäminen on elinehto, jos aikoo nykymaailmassa pärjätä”, korostaa kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta. Maailmassa tapahtuu nopeita muutoksia työn murroksesta globalisaatioon. Tietojen päivitystä tärkeämpää on muuttaa ajattelutapaa. Työkalupakkiin olisi hyvä pakata valmiuksia muutoksen hallintaan. Muutokset haastavat myös oppimisen. Longan mukaan nuori sukupolvi ei ole enää passiivista kuulijajoukkoa. Kaikissa koulutuksissa pitäisi olla mietittynä pedagoginen käsikirjoitus.

Muunneltava oppimisympäristö, Minerva-tori Helsingin yliopistossa, on nimetty viisauden jumalattaren mukaan. Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka toteaa, että hyvä oppimisympäristö tukee toiminnallisuutta, aktivoivaa opetusta ja erilaisten teknologioiden käyttöä opetuksessa.

12


”Asiantuntijoilla on tapana vain kertoa asioita. Sen sijaan heidän pitäisi miettiä, miten kuulija ymmärtää asian ja miten sitä tulisi käsitellä, jotta oppiminen tehostuisi. Jos ennen oli voimissaan Content is the King, nykyään vallalla on Context is the King.”

Koulutuksiin oppimistakuu Lonka ehdottaa luentopainotteisen koulutuksen tilalle, että etukäteen opiskeltuja faktoja syvennetään koulutuksessa sekä harjoitellaan yhdessä erilaisia ajattelun ja vuorovaikutuksen taitoja. ”Vaihtoehtona olisi, että aktivoiva luento innostaisi ja osallistaisi oppimaan lisää sekä antaisi uusia näkökulmia ja oivalluksia. Täydennyskoulutus ei saisi olla passiivista ja passivoivaa. Jos luennolla jaetaan lusikalla tietoa, saattaisin itse lähteä pois ja pyytää materiaaleja myöhemmin. Ihmiset eivät ole tyhjiä tauluja.” Longan mukaan koulutuksissa voisi olla oppimistakuu sekä tähtiluokitus kuten hotelleissa. Jos osallistujien tviitit ja palautteet skarppaavat kouluttajia, ne auttaisivat myös oppijoita pohtimaan koulutuksen antia. Samat periaatteet koskevat verkkokoulutuksia, joihin olisi leivottava mukaansa tempaavaa oppimista − unohtamatta kasvokkain tapahtuvaa oppimista. Nettikoulutuksen olisi oltava asteittain syvenevä, jotta kukaan ei putoa kärryiltä.

Tieto syntyy yhteisöllisesti Longan mukaan tulevaisuuden oppimisympäristöt suunnitellaan tukemaan oppimista. ”On kehiteltävä uusia tiloja, käytäntöjä, menetelmiä ja tapoja olla vuorovaikutuksessa. Tieto rakennetaan yhteisöllisesti. Monologikulttuurista siirrytään kohti dialogia ja tiedon luomisen kulttuuria, jossa teknologia on apuna.” Digimaailmassa kommunikaatiotaitoja tarvitaan entistä enemmän. Lonka kiittelee uusia opetussuunnitelmia, jotka korostavat oppimisen iloa ja yhdessä tekemistä sekä oppilaiden omaa aktiivista roolia ja vuorovaikutustaitoja.

Leikitellen uusia ideoita Lonka kehottaa kaivamaan sisäisen lapsen esiin. ”Aikuisen ongelma on se, että hän ottaa itsensä liian vakavasti. Lapsi oppii aistimaailman avulla ja on avoin kaikille uusille ärsykkeille.” Professori kertoo esimerkin Hongkongista, jossa

joukko asiantuntijoita pohti uudenlaisia liiketoimintamalleja. Päässä pyörivät vain strategiat ja rahoitusmallit. Kun osallistujia pyydettiin muuttumaan kuusivuotiaiksi, hulluistakin ideoista osa oli toteuttamiskelpoisia. ”Out of box”, kiteyttää Lonka. Toinenkin esimerkki löytyy: kun Yhdysvaltain ilmailuja avaruushallintoviraston Nasan ekspertit ja viisivuotiaat pistettiin vastakkain luovassa ajattelussa, lapset päihittivät asiantuntijat.

Oivallukset vievät eteenpäin Työelämään tulisi tuoda oivaltavaa oppimista, joka on käänteistä ja kokemuksellista sekä ongelma-, ilmiö- ja ihmislähtöistä. Omia opiskelijoitaan Lonka kehottaa kertomaan, mitkä neljä oivallusta he saivat professorin aktivoivan luennon aikana. ”Tiedän itse, mitä olen puhunut. Oppiminen ei ole tiedonsiirtoa, vaan kiinnostavaa on se, mitä kuulijat ovat oivaltaneet.” Lonka puhuu menneen maailman bulimiaopista: tankkaus-oksennus-unohdus ei johda mihinkään. Ei ole järkevää ensin päntätä ja sitten suoltaa paperille tietoa, joka häipyy heti mielestä. Aivot aktivoituvat vain aktiivisesta tiedon tuottamisesta, oivalluksista. ”Edelleen meillä opetetaan, vaikka fokus pitäisi olla oppimisessa. Elämykselliset, yhteisölliset opetusmetodit ja innovatiivinen pedagogiikka herättävät intohimon oppimiseen.”

Vanhoista uomista uusille urille Oppimista edistävät tunteet saavat ihmisen energisoitumaan ja suuntautumaan kohti uutta asiaa. ”Tärkeimpiä oppimiseen liittyviä tunteita ovat hämmennys, uteliaisuus ja kiinnostus. Niillä saadaan tulosta aikaan. Huumori on tärkeää: kun nauraa lempeästi itselleen, oppii ymmärtämään. Vitseissäkin on aina yllättävä käänne: nauru kertoo, että asia on ymmärretty.” Longan mukaan oppimisen pitäisi työpaikoilla aukoa uusia uria. Ei riitä, että ihmiset käyvät seminaareissa kuuntelemassa pari luentoa ja palaavat sen jälkeen rutiineihinsa. Mikään ei muutu eikä mitään tapahdu, ei yksilössä eikä organisaatiossa. Pedagogiikka − ja myös oppiminen − vaatii luovuutta, mutta se pitää panna myös käytäntöön. ”Arkiluovuutta voi oppia, se ei ole varattu vain neroille ja taiteilijoille. Luovuus lisää liikettä ajatteluun.” n

13


KLIINISEN FARMASIAN ASIANTUNTIJAT 1. LÄHIPÄIVÄT Potilastapauspäivät Ajankohdat: 13.3. Helsinki ja 2.10. Tampere Ratkomme yhdessä erityispätevöityneen farmasian ammattilaisen ja lääkärin kanssa potilastapauksia lääkehoidon arvioinnin laajuudessa. Päivä tukee arviointiasiantuntijuuden kehittymistä sekä taitojen ylläpitoa.

Kliinisen farmasian ajankohtaisseminaari Ajankohta: 10.12.2019 Helsinki ja etänä Seminaari ajan hermolla oman ammattiroolinsa ja kliinisen farmasian kehittämisestä kiinnostuneille. Esittelemme uusia erilaisia farmaseuttisia palveluita sekä muuttuneita lääkehoitokäytäntöjä ja visioimme yhdessä tulevaisuutta.

Riskilääkkeiden tunnistaminen UUSI • riskilääkkeen määritelmä • riskilääkkeen tunnistaminen omassa organisaatiossa • riskilääkelistojen hyödyntäminen lääkitysturvalli suustyössä

Kliinisen haastattelun perusteet UUSI • lääkehoidon toteutumisen ja onnistumisen selvittäminen • lääkehoitoon sitoutuminen ja hoitomyöntyvyys • vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen

Muistin ja psyyken sairaudet UUSI • yleisimpien muistisairauksien patofysiologia • vanhusten tyypillisimmät psykiatriset sairaudet • sairauksien lääkehoito ja lääkehoidon toteutus

Yhteistyö terveydenhuollossa (LHA) UUSI

2. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 24 Munuaisten vajaatoiminta UUSI • munuaisten toiminta ja toiminnan mittaaminen • lääkeannoksen ja lääkeaineen valinta • krooninen munuaisten vajaatoiminta ja lääkehoidon seuranta

• • •

farmasistin rooli lääkehoitoprosessissa toiminta ja kommunikaatio moniammatillisessa tiimissä, asiakasyhteistyö esimerkkejä yhteistyön muodoista

3. KOULUTUSKOKONAISUUDET Iäkkäiden lääkehoitoriskien hallinta s. 16 LHA-osaaminen s. 17

Iäkkäiden lääkitysongelmat UUSI • ikääntymismuutokset • yleisimmin haittoja aiheuttavat lääkkeet ja yleisimmät haitat • itsehoitolääkkeet ja ravintolisät

OSASTOFARMASIAN AMMATTILAISET 1. LÄHIPÄIVÄT Osastofarmasian ajankohtaispäivä Ajankohta: 26.3.2019, Helsinki ja etänä Seminaari erityisesti osastoilla työskenteleville farmasian ammattilaisille. Käsittelemme muun muassa parenteraalista ravitsemusta niin hoidon perusteiden kuin eri valmisteiden osalta. Lisäksi käsittelemme lääkitysturvallisuutta: katkeamaton lääkehoitoprosessi (Closed loop) sekä riskien hallinta.

14


SAIRAALA-APTEEKIN HENKILÖSTÖ 2. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 24 Osastofarmasian perusteet Kohderyhmä: uudet osastofarmaseutit • osastotyöskentelyn perusperiaatteet • potilas- ja lääkitysturvallisuus osastolla • osastofarmasian roolin kehittyminen

Parenteraalisen nestehoidon periaatteet • • • •

perusnesteiden käyttöaiheet ja liuoksen valinta eri tilanteissa kolloidiliuokset – mikä liuos, milloin ja miksi? elektrolyyttihäiriöt nestehoidon käyttö erityistilanteissa

Myrkytysten hoito • myrkytysten esiintyvyys Suomessa • antidootit ja muut myrkytyslääkkeet • myrkytyslääkkeiden käytön erityispiirteitä

LÄÄKEVALMISTUKSEN ASIANTUNTIJAT SAIRAALASSA 1. LÄHIPÄIVÄT Lääkevalmistus sairaalassa 2019 Ajankohta: 3.12.2019, Helsinki ja etänä Kohderyhmä: Sairaala-apteekkien lääkevalmistuksessa työskentelevät proviisorit ja farmaseutit Vuosittain järjestettävässä seminaarissa käsitellään sairaala-apteekin lääkevalmistusta koskevia keskeisiä ja ajankohtaisia aiheita sekä niiden käytäntöön soveltamista.

2. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 24 Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistuksen perusteet UUSI

• lääkkeenvalmistuksen perusperiaatteet • sytostaattien käyttökuntoonsaattamisen perusteet • mittavälineet lääkkeenvalmistuksessa

Auditoinnin perusteet UUSI • auditointi kehittämisen välineenä • auditointitapahtuman suunnittelu ja tehokas toteutus • toiminnan kehittäminen havaintojen perusteella

SAIRAALA-APTEEKKIEN TEKNINEN HENKILÖSTÖ 1. LÄHIPÄIVÄT Sairaaloiden lääketyöntekijöiden ajankohtaispäivä Ajankohta: 19.3.2019 Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työskenteleville lääketyöntekijöille suunniteltu seminaari nostaa keskusteluun lääketyöntekijöiden työtä koskevia ajankohtaisia teemoja ja tarjoaa tukea omaan ammatilliseen kehittymiseen.

2. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 24 Sairaalan lääkejätteet UUSI Kohderyhmä: Sairaaloiden ja terveyskeskusten lääketyöntekijät • • •

eri muodoissa olevien aineiden käsittely ja erityis- huomiota vaativat aineet jähmeaineen käyttö dokumentointi

Sairaala-apteekin logistiikkaa UUSI Kohderyhmä: Sairaala-apteekin koko henkilökunta • lääkkeiden varastointi ja velvoitevarasto • hallinnointi, optimointi ja dokumentointi • automatiikka ja logistiikka

Kohderyhmä: Sairaala-apteekkien lääkkeenvalmistuksen uudet farmaseuttiset henkilöt 15


Digipalvelun Master Class Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttuessa myös apteekin toimintaympäristö ja asiakaspalvelukulttuuri uudistuvat, jolloin kokeneetkin asiakaspalvelun ammattilaiset ovat uudenlaisten toimintatapojen edessä. Asiakkaita osataan palvella kasvokkain, mutta haasteena on kasvaa digikanavissa tapahtuvan ratkaisumyynnin ammattilaiseksi: rakentaa luottamusta, kohdata asiakas luontevasti jatkuvan viriketulvan keskellä virtuaaliympäristössä ja päättää palvelutilanne ”kättelemättä”.

Iäkkäiden lääkehoitoriskit Tavoite: Tavoitteena on antaa osaaminen iäkkäiden lääkehoitoriskien arviointimittarin käytön ohjaukseen sekä mittarin tulosten tulkitsemiseen. Kokonaisuus koostuu kahdesta iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteisiin perehdyttävästä verkkokoulutuksesta sekä yhdestä lähipäivästä, jossa keskitytään arviointityökaluun. Kohderyhmä: Apteekkien ja sairaala-apteekkien farmaseuttinen henkilökunta Koulutuskokonaisuus: Munuaisten vajaatoiminta (verkkokoulutus s. 6) Iäkkäiden lääkitysongelmat (verkkokoulutus s. 6) Riskien arviointityökalu (lähipäivä s. 5)

Master Class -digivalmennus on käytännönläheinen tapa päivittää osaamistasi, oppia viestimään vaikuttavasti virtuaalitapaamisissa ja kehittyä työn arjessa digipalvelun ammattilaiseksi. Valmennus tarjoaa tehokkaita työkaluja ja tekniikoita, käytännönläheisiä keinoja ja toimivia vinkkejä kohti parempia tuloksia. Kohderyhmä: Apteekin etäasiakaspalveluun osallistuvat asiantuntijat. Valmennuksesta saa enemmän irti, jos apteekin koko etäasiakaspalvelua tarjoava henkilökunta osallistuu siihen kerralla. Valmennus voidaan räätälöidä myös yksittäiselle apteekille tai apteekkiryhmittymälle. Toteutustapa: Asiantuntijavetoinen digivalmennus verkossa ja itseopiskelu valmennusten välissä. Kukin sisältömoluuli toteutetaan vuorovaikutteisena webinaarina, jossa osallistujilla on mahdollisuus kommentoida chat-toiminnolla. Webinaaritallenteet ovat osallistujien saatavilla valmennuksen ajan. Oheismateriaalit ovat saatavilla sähköisenä valmennuksen ajan. Ajankohdat: 1. Moduuli 15.1.2019: Vuorovaikutustaidot virtuaalipalvelussa 2. Moduuli 29.1.2019: Digikohtaamisesta palvelutilanteen päättämiseen 3. Moduuli 12.3.2019: Palveluklinikka: Asiantuntijamyyjän arjen haasteet 4. Moduuli 27.3.2019: Arvomyynnin ABC: Oma GamePlan Koulutus on tuotettu yhteistyössä Apteekkariliiton ja Presensen kanssa.

16


Koulutusohjelmien esittely (apteekit ja sairaala-apteekit)

LHA-osaaminen Tavoite: Tavoitteena on kehittää farmasian ammattilaisten lääkehoidon arviointiosaamista. Koulutuksen avulla voit päivittää arviointiosaamisesi samalle tasolle kuin uusilla, valmistuvilla farmaseuteilla ja proviisoreilla on. Osaamista tarvitaan arviointipalveluiden tuottamisen lisäksi toimittaessa osana moniammatillista asiantuntijaryhmää potilaiden lääkitysturvallisuuden edistämiseksi terveydenhuollossa. Kokonaisuuden koulutukset syventävät osaamista:

Tietokannat-käyttäjäkoulutus (lähipäivä s. 5) Munuaisten vajaatoiminta (verkkokoulutus s. 7)

Riskilääkkeiden tunnistaminen (verkkokoulutus s. 6)

Kokonaisuudesta voi valita oman osaamisensa tueksi tarvittavat koulutukset ja suorittaa niitä omaan aikatauluun parhaiten sopivassa tahdissa. Opintosuoritukset voi viedä FOK:n asiakkailleen tarjoamaan sähköiseen portfolioon, josta ne on helppo tarvittaessa saada esimerkiksi asiantuntijuuden hyväksymistä varten.

Potilastapauspäivät

Rakenne: Potilastapauspäivä (lähipäivä s. 5)

Iäkkäiden lääkitysongelmat (verkkokoulutus s.6) Yhteistyö terveydenhuollossa (verkkokoulutus s.6)

• kliinisessä farmasiassa ja lääkehoito-ohjauksessa • tietokantojen ja niiden tarjoaman tiedon hyödyntämisessä • palvelun kehittämisessä ja tuottamisessa

Farmakologia

Kohderyhmä: Apteekkien ja sairaala-apteekkien farmaseuttinen henkilökunta

Kliinisen haastattelun perusteet (verkkokoulutus s. 6) Muistin ja psyyken sairaudet (verkkokoulutus s. 7) Palveluiden tuotteistaminen apteekissa (verkkokoulutus s. 6)

APTEEKIN Asiakaspalvelumestari

Munuaisten vajaatoiminta

Iäkkäiden lääkitysongelmat

Riskilääkkeiden tunnistaminen

Muistin ja psyyken sairaudet

Fysiologia

Kliinisen haastattelun perusteet

Tietokannat käyttäjäkoulutus

Yhteistyö terveydenhuollossa

LHA-OSAAMINEN Portfolio

Palveluiden tuotteistaminen apteekissa

17


Asiakaspalvelumestari Asiakaspalvelumestari on APTEEKKIen asiakaspalvelun vahvistamiseksi luotu valmennusohjelma, jonka aikana suoritetaan myynnin ammattitutkinto tai liiketalouden perustutkinto. Koulutus rahoitetaan oppisopimusrahoituksella. Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu apteekin asiakaspalvelun avainhenkilöille, jotka haluavat kehittää sekä henkilökohtaista asiakaspalveluosaamistaan että apteekkinsa asiakaspalvelua APTEEKKI-brändin tavoitteiden mukaisesti. Opinnot auttavat ammatti-identiteetin kehittämisessä. Asiakaspalvelumestari-valmennus vahvistaa osallistujien osaamista asiakaspalvelussa ja vastuullisessa myynnissä. Valmennusohjelmassa opiskellaan käytännön näkökulmasta, mistä erinomainen asiakaspalvelu muodostuu, mitä se tarkoittaa jokaisen omassa työssä ja koko työyhteisön toiminnassa. Opiskelijat voivat viedä uusia ideoita ja käytäntöjä oman apteekkinsa toimintaan jo valmennuksen aikana. Kohderyhmä: Apteekin asiakaspalvelussa työskentelevä henkilökunta, ohjelmaa räätälöidään osittain farmaseuttisen ja teknisen henkilöstön näkökulmasta. Lähijaksojen aikataulu: Jakso 1: 1.-2.3.2019 Jakso 2: 10.-11.5.2019 Jakso 3: 16.-17.8.2019 Jakso 4: 4.-5.10.2019 Verkko-opintojaksot aikataulutetaan erikseen. Lisätiedot ja koulutukseen hakeminen (10.1.2019 mennessä): www.fok.fi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Apteekkariliiton ja Management Institute of Finlandin (MIF) kanssa.

Apteekin laatu -johtamisvalmennus Koulutuskokonaisuus on suunnattu johtamisen työkaluksi apteekeille. Tavoitteena on antaa osaaminen käynnistää ja ylläpitää suunnitelmallista kehittämistyötä apteekissa. Koulutuksessa keskitytään laatujohtamiseen mm. apteekkien prosessien ja niiden tehostamisen (LEAN), riskienhallinnan, auditoinnin sekä asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen kautta. Kohderyhmä: Apteekin toiminnan kehittämisestä vastaavat esimiehet ja johto. Koulutus järjestetään, jos osallistujia on vähintään 10. Koulutus voidaan räätälöidä myös apteekkiryhmittymälle. Valmennuksen rakenne ja ajankohta: Koulutus koostuu neljästä koulutuspäivästä (kaksi keväällä ja kaksi syksyllä), verkkokoulutuksesta ja oppimistehtävistä. Koulutuksen aikana työstetään omaa kehittämisprojektia. Verkko-oppimisympäristö toimii koulutuksen tukena. Osallistujat saavat projektinsa edistymiseen ja onnistumiseen ohjausta tuutoreilta. Koulutus alkaa 7.2.2019. Koulutuksen teemat: 1. Johdanto laatutyöhön 2. Toiminnan kehittäminen 3. Laadun johtaminen 4. Auditointi apteekin kehittämisessä 5. Jatkuva parantaminen Koulutus on tuotettu yhteistyössä ModoQualityn kanssa.

18


Koulutusohjelmien esittely (apteekit ja sairaala-apteekit)

Uudistuva apteekki -valmennusohjelma Uudistuva apteekki -valmennus tarjoaa kokeneiden vetäjien johdolla tukea oman apteekin roolin kirkastamiseen tulevaisuuden toimintaympäristössä. Samalla saat apua uusien kasvun mahdollisuuksien tunnistamiseksi sekä asiakkuuksien ja palveluiden kehittämiseksi. Valmennus kannustaa myös kehittymään johtajana ja antaa työkaluja työyhteisön uudistamiseen. Kohderyhmä: Apteekkarit. Valmennusta tarjotaan tilauskoulutuksena esimerkiksi apteekkiryhmittymille. Valmennuksen suositeltava osallistujamäärä on 10-15. Lisätietoja www.fok.fi Valmennuksen rakenne: Kokonaisuus koostuu kolmesta lähipäivästä, joiden välillä tehdään kehittämistyötä omassa apteekissa. Valmennuksessa käytetään monipuolisia ja ketteriä menetelmiä, kuten valmentajan alustuksia, pienryhmätyöskentelyä, case-työskentelyä sekä pelejä ja simulaatioita. Lisäksi hyödynnetään arvioita, lukumateriaaleja ja parisparrausta.

Lähipäivä 1: Tulevaisuuden visio Tunnistat toimintaympäristön ja terveydenhuollon muutosten vaikutuksen oman apteekin ja palvelutarjonnan kehittämiselle. Lähipäivä 2: Asiakkuudet ja myynti Tunnistat mahdollisuuksia palveluiden myymiseen sote-keskuksille (B2B-sektorille). Ymmärrät, miten asiakaskokemusta voidaan parantaa ja luoda sillä kilpailuetua. Tunnistat osaamisen kehittämisen tarpeita. Lähipäivä 3: Uudistuva johtaminen ja tiimi Saat työkaluja asiantuntijoiden johtamiseen, oman itsetuntemuksen parantamiseen ja oman johtajuuden kehittämiseen. Tunnistat uudistumisen tarpeita tiimin käytännöissä ja toimintakulttuurissa. Valmennus on tuotettu yhteistyössä Azetsin ja Suomen Apteekkariliiton kanssa.

19


LÄÄKEHOITOJEN KANSSA TYÖSKENTELEVÄT HOITAJAT JA YKSIKÖIDEN ESIMIEHET (SOTE) 1. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 24 Lääkelupavalmennus UUSI Kohderyhmä: sairaanhoitajat ja lähihoitajat • • • • •

johdanto lääkehoitoon, lääkehoitoprosessi lääkehoidon turvallisuus tärkeimmät lääkeaineryhmät ja lääkemuodot lääkkeiden annostelu ja annosjakelu lääkehoidon seuranta ja osaamisen varmistaminen

Lääkehoidon seuranta UUSI kohderyhmä: sairaanhoitajat ja lähihoitajat • Ikääntymismuutokset ja niiden vaikutus lääkehoitoon • lääkehoidon seuranta ja sen työkalut • lääkehoidon muutosten toteuttaminen

Lääkehoito päivystyksessä UUSI Kohderyhmä: sairaanhoitajat ja sairaalassa työskentelevät farmasian ammattilaiset • lääkelistan ajantasaisuus • tavallisimmat yhteisvaikutukset päivystyksessä • potilastapaus ja sen ratkaisu

Geriatrisen lääkehoidon perusteet lähi- ja sairaanhoitajille Kohderyhmä: ikääntyneiden kanssa työskentelevät sairaanhoitajat ja lähihoitajat • ikääntyminen ja lääkehoidot • iäkkäille ongelmalliset lääkkeet • lääkehaitat ja lääkehoidon riskit - ratkaisuja

Rokotusosaamista rokottajille Kohderyhmä: rokotuksia antavat ammattilaiset • rokotustoiminta Suomessa • rokottamisen immunofarmakologiaa • rokotteista ja rokottamisesta 20

Laskuhelppi – i.v.-lääkintä ja nestehoito Kohderyhmä: i.v.-lääkintää ja nestehoitoa toteuttavat sairaanhoitajat • yksiköt ja kaavat • i.v.-lääkinnän ja nestehoidon laskuesimerkit ratkaisuinen • tehtävät ja tentti

Turvallinen lääkehoito käytäntöön Kohderyhmä: Lääkehoitosuunnitelmia yksiköissä tekevät hoitajat ja esimiehet • lääkehoitosuunnitelma käytännössä • lääkehoidon riskit • rokottaminen, aseptiikka ja lääkejätteet

2. KOULUTUSKOKONAISUUDET Hoiva-alan yritysten laatujohtaminen Sisältö: Valmennus, joka luo käsityksen kokonaisvaltaisesta laadun- ja toiminnan johtamisesta sekä laatujärjestelmän rakentamisen vaatimuksista. Saat tietoa omien laatuprojektien käynnistämiseen. Kohderyhmä: Hyvinvointialalla toimivien yritysten, palvelutalojen, kotihoidon palvelujen tarjoajat, laatuvastaavat ja esimiehet. Toteutustapa: Valmennus käsittää viisi lähipäivää ja neljä välitehtävää, sekä mahdollisen omavalintaisen projektin, jota tuutoroidaan koko valmennuksen ajan. Koulutuksen lähipäivät järjestetään Helsingissä. Valmennuksen toteutuksen edellytys on vähintään 10 osallistujaa. Valmennus alkaa lokakuussa 2019. Lisätietoja www.fok.fi


LÄÄKETEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJAT 1. LÄHIPÄIVÄT JA SEMINAARIT Myynti ja markkinointi 2019 Ajankohta: helmikuu Kohderyhmä: lääkemarkkinoinnin, -myynnin ja viestinnän parissa toimivat henkilöt sekä apteekin johto Toimintakäytänteiden kehittyminen ja yhteistyön tehostaminen lääkealan toimijoiden yhteistyörajapinnassa. Tiedon kulun, hyvien käytänteiden ja ymmärryksen lisääntyminen eri toimijoiden välillä.

Ajankohtaista GMP:stä Ajankohta: toukokuu

Kohderyhmä: tuotannossa, tuotekehityksessä, laadunhallinnassa työskentelevät henkilöt Seminaari tarjoaa monipuolisen tilannekatsauksen ajankohtaisista GMP-asioista ja niiden käytäntöön soveltamisesta. Seminaarissa keskustellaan tuoreimmista viranomaisvaatimuksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.

Lääketurvaseminaari Ajankohta: lokakuu

Kohderyhmä: lääketurvahenkilöstö ja kaikki asiasta kiinnostuneet Lääketurvaseminaari saattaa yhteen lääketeollisuuden toimijat sekä viranomaiset. Vuosittain järjestettävässä seminaarissa käsitellään ajankohtaisia, lääketurvalainsäädännön päivittymiseen ja tulkintaan liittyviä asioita

Myyntilupaseminaari Ajankohta: lokakuu Kohderyhmä: myyntilupa-asioiden parissa työskentelevät asiantuntijat Myyntilupaseminaari saattaa yhteen lääketeollisuuden toimijat sekä viranomaiset. Vuosittain järjestettävässä seminaarissa käsitellään ajankohtaisia myyntilupaprosesseihin liittyviä asioita.

QP verkostotapaaminen 2019 Ajankohta: lokakuu, paikka: Santen Tapaamisessa kuullaan ajankohtaisia alustuksia ja ratkotaan työpajoissa QP:n työhön liittyviä haasteita sekä tutustutaan kollegoihin sekä tehtaaseen.

Annex 1 Workshop Ajankohta: marraskuu Steriili lääkevalmistus -ohjeistus (EU GMP) on muuttunut. Käytännönläheisessä koulutuksessa viritellään keskustelu toimijoiden ja viranomaisten välille ja tuodaan esille käytännön haasteita sekä perusteltuja ratkaisuehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

2. WEBINAARIT Data Integrity Ajankohta: Ilmoitetaan myöhemmin • •

kansainvälinen webinaari, jossa tuodaan esille keskeisimmät Data Integrity asiat IT-henkilöstön ja tekniikan näkökulmasta. riskiarviot ja stressitestit

3. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 24 GDP:n perusteet Kohderyhmä: lääketeollisuuden tai tukkujen uudet työntekijät tai henkilöt, jolla ei ole lääkealan peruskoulutusta. Koulutus soveltuu myös lääkekuljetusyritysten henkilökunnalle. • lainsäädännön vaatimukset ja niiden vaikutukset käytäntöön • kuljetusten ulkoistaminen • laadukkaan toimitusketjun ominaisuudet

Biologisten lääkevalmisteiden formulointi Kohderyhmä: Lääketeollisuuden henkilöstö ja muut biologista lääkevalmisteista kiinnostuneet • proteiinien ja peptidien rakenne • epästabiilisuus ja sen vaikutukset turvallisuuteen • formulaatiot ja lääkevalmisteet 21


joulu

marras

loka

syys

elo

heinä

kesä

touko

huhti

maalis

helmi

tammi

Verkkokoulutuksen VUOSIkalenteri 2019

Farmaseuttinen henkilöstö, apteekki s. 6 Inhalaattorit ja tilanjatkeet (4 h) Fysiologiaa apteekin arkeen (7,5 h) Farmakologiaa apteekin arkeen (7,5 h) Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä (7,5 h) UUSI Unihäiriöiden hoito (4 h) Eläinten loishäädön periaatteet (4 h) Lääkehoidon tarkistukset apteekin palveluna (4 h) Laivasairaanhoidon välineet (1 h) Dialyysinesteet (1 h) Silmäsairaudet (4 h) Krooniset suolistosairaudet (4 h) Turvallisen lääkehoidon tuki (4 h) UUSI Iäkkäiden lääkitysongelmat (4 h) UUSI Asiakaspalveluruotsia (4 h) Koiran ihosairaudet ja haavat (3 h) UUSI Diabeteksen lääkehoito (4 h) UUSI Kliinisen haastattelun perusteet (4 h) UUSI Munuaisten vajaatoiminta (4 h) UUSI Muistin ja psyyken sairaudet (7,5 h) UUSI Hevosen kotiapteekki (2 h) UUSI Yhteistyö terveydenhuollossa (3 h) UUSI Palveluiden tuotteistaminen apteekissa (7,5 h) UUSI Riskilääkkeiden tunnistaminen (2 h) UUSI Farmakogenetiikka ja lääkehoito (3 h) UUSI Asiakaspalveluvenäjän alkeet (2 h) UUSI Paluu apteekkityöhön (7,5 h) UUSI Auditoinnin perusteet (1 h) UUSI Tekninen henkilökunta, apteekki s. 10 Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä (7,5 h) UUSI Kampanjat haltuun (4 h) Asiakaspalveluruotsia (4 h) Asiakaspalveluvenäjän alkeet (2 h) UUSI Apteekin taloustaidot tekniselle henkilöstölle (3 h) UUSI

23


joulu

marras

loka

syys

elo

heinä

kesä

touko

huhti

maalis

helmi

tammi Apteekkarit ja proviisorit, apteekki s.11

Asiakaspalvelun esimiestyö apteekissa (6 h) Apteekin taloushallinnon perusteet (4 h) Apteekin liiketoiminnan johtaminen (4 h) Apteekin työsuhdekysymyksiä (3 h) UUSI Sairaala-apteekkien henkilöstö s. 14 Myrkytysten hoito (1 h) Parenteraalisen nestehoidon periaatteet (1 h) Iäkkäiden lääkitysongelmat (4 h) UUSI Kliinisen haastattelun perusteet (4 h) UUSI Munuaisten vajaatoiminta (4 h) UUSI Muistin ja psyyken sairaudet (7,5 h) UUSI Osastofarmasian perusteet (5 h) UUSI Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistuksen perusteet (5 h) Yhteistyö terveydenhuollossa (3 h) UUSI Sairaalan lääkejätteet (1 h) (sairaala) UUSI Riskilääkkeiden tunnistaminen (2 h) UUSI

Auditoinnin perusteet (1 h) UUSI Sairaala-apteekin logistiikkaa (3 h) UUSI Lääkehoitojen kanssa työskentelevät hoitajat ja yksiköiden esimiehet s. 20 Geriatrisen lääkehoidon perusteet lähi- ja sairaanhoitajille (4 h) Laskuhelppi - IV-lääkintä ja nestehoito (2 h) Turvallinen lääkehoito käytäntöön (3 h) Lääkelupavalmennus (7,5 h) UUSI Lääkehoito päivystyksessä (3 h) UUSI Rokotusosaamista rokottajille (1 h) Lääkehoidon seuranta (4 h) UUSI Lääketeollisuuden asiantuntijat s. 21 GDP:n perusteet (4 h) Biologisten lääkevalmisteiden formulointi (1 h)

24


2


LÄHIPÄIVÄTkalenteri TAMMIKUU 30.1. Tietokannat-käyttäjäkoulutus s. 5 HELMIKUU 7.2. Apteekin laatu-johtamisvalmennus (1. valmennuspäivä) s. 18 12.2. Tule-sairaudet s. 5 13.2. Myynti ja markkinointi 2019 s. 21 MAALISKUU 5.3. Syöpäpotilas apteekin asiakkaana s. 5 13.3. Potilastapauspäivä (LHA) s. 5 19.3. Sairaaloiden lääketyöntekijöiden ajankohtaispäivä s. 15 26.3. Osastofarmasian ajankohtaispäivä s. 14 HUHTIKUU 4.4. Itsehoidon päivä s. 5 10.4. Eläinasiantuntemusta apteekista 2019 s. 5 TOUKOKUU Avoin Ajankohtaista GMP:stä s. 21 8.5. MS Office-ohjelmien ajokortti s. 10 15.5. Riskien arviointityökalu -koulutuspäivä s. 5 15.5. Digitaalinen apteekki s. 11

3

2019

SYYSKUU 5.9. Apteekin tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä s. 11 11.9. Syöpäpotilas apteekin asiakkaana, Oulu s. 5 18.9. Dermokosmetiikka s. 5 LOKAKUU 2.10. Potilastapauspäivä (LHA) Tampere s. 5 Avoin QP -verkosto s. 21 9.10. Apteekin teknisten syysseminaari s. 10 Avoin Myyntilupaseminaari s. 21 22.10. Aivoverenkiertohäiriöt s. 5 Avoin Lääketurvaseminaari s. 21 MARRASKUU Avoin Annex 1 Workshop s. 21 15.-16.11. Farmasian Päivät JOULUKUU 3.12. Lääkevalmistus sairaalassa 12.12. Kliinisen farmasian ajankohtais seminaari s. 14

Iltawebinaarit, farmaseuttinen henkilöstö 21.1. aiheena MS-tauti 14.3. aiheena sepelvaltimotauti 9.5. aiheena astma 19.9. aihe julkaistaan keväällä 2019 10.10. aihe julkaistaan keväällä 2019 12.12. aihe julkaistaan keväällä 2019


Farmasian oppimiskeskus ry Ratakatu 1b A8 00120 Helsinki www.fok.fi Asiakaspalvelu: oppimiskeskus@fok.fi ja (09) 6129 430

4

FOK Koulutuskalenteri  
FOK Koulutuskalenteri  
Advertisement