Page 1

2 020 KOULUTUSkalenteri Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen s. 4

”Uusien asioiden hallinta tuo iloa elämään” Apteekkien henkilöstö ja apteekkarit s. 6-15 Sairaala-apteekkien henkilöstö s. 18 Hoitajien lääkehoitoosaaminen s. 23 Lääketeollisuuden asiantuntijat s. 24 Opi uutta! Minkä uuden taidon professori, provosti Kristiina Mäkelä Aalto-yliopistosta (s. 12) ja professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta (s. 17) ja ovat oppineet viimeksi?


SISÄLTÖ 3 Osaaminen näkyväksi 4 Uuden asian hallinta tuo iloa elämään – Olli-Pekka Heinonen

6 Farmaseuttinen henkilöstö, apteekki 10 Tekninen henkilökunta, apteekki 12 Osaaminen rakentaa yhteiskunnan vahvaksi – Kristiina Mäkelä

15 Apteekkarit ja proviisorit, apteekki 16 Koulutusohjelmien esittely, apteekit 17 Tarkastele rohkeasti omaa toimintaasi – Minna Huotilainen

18 Sairaala-apteekin henkilöstö 20 Koulutusohjelmien esittely, apteekit ja sairaala-apteekit

23 Lääkehoitojen kanssa työskentelevät sairaanhoitajat, lähihoitajat ja yksiköiden esimiehet

24 Lääketeollisuuden asiantuntijat 27 Verkkokoulutusten vuosikalenteri 29 Lähipäivät-kalenteri

2


Osaaminen näkyväksi!

K

ädessäsi on FOK:n koulutuskalenteri, josta löydät alustavat tiedot vuoden 2020 koulutuksistamme. Koulutusten tarkempi sisältö löytyy lähempänä koulutuksen alkua verkkosivuiltamme www.fok.fi. Lisäksi kannattaa tilata uutiskirjeemme, josta löydät ajankohtaiset koulutukset, joita tuotetaan tarpeen mukaan.

tähän päivään. Voit suorittaa koulutuksen juuri sinulle sopivaan tahtiin, oman osaamistasosi ja tarpeidesi mukaan (lisätietoa s. 20). Koulutus edellyttää kuitenkin itsenäistä otetta ja kykyä omien opintojen suunnitteluun. LHA-asiantuntijuutta haetaan portfoliomenettelyllä.

Kouluttaudu missä ja milloin vain

Innostavilla lähipäivillä kuulet asiantuntijoiden esityksiä ja pääset vaihtamaan kollegojen kanssa ajatuksia omasta työstäsi ja oppimastasi. Lähipäivät mahdollistavat keskustelun ja kysymykset, mikä tehostaa oppimista. Lisäksi tarjoamme työkaluja, jotka auttavat opitun viemistä omalle työpaikalle. Tarjoamme vuonna 2020 useisiin lähipäiviin myös etäosallistumismahdollisuuden.

Suositut verkkokoulutuksemme ovat käytettävissä silloin, kun sinulle sopii. Voit suorittaa kurssin kertaheitolla tai jakaa sen osiin, koska koulutus on käytössäsi tavallisesti kuusi viikkoa ostohetkestä. Koulutuksissa hyödynnetään modernia tekniikkaa, pelillisyyttä ja interaktiivisuutta. Suositut iltawebinaarimme jatkuvat myös vuonna 2020. Tulemme jatkossa tarjoamaan webinaari-koulutusta apteekin farmaseuttisen henkilöstön lisäksi myös muille kohderyhmillemme. Pitkäkestoinen LHA päivittää osaamisesi tähän päivään FOK:n LHA-koulutuksen tavoitteena on tarjota farmasian ammattilaiselle joustava ja edullinen tapa päivittää lääkehoitojen arviointiosaaminen

Verkostoidu lähipäivillä

Vaikuttavaa koulutusta FOK:n koulutuksissa tuemme opitun jakamista omassa työyhteisössä erilaisin keinoin. Oppimispäiväkirjat, työkirjat, digitaaliset menetelmät ja portfoliot tukevat sekä yksilön että työyhteisön oppimista. Merkitse kalenteriisi kiinnostavimmat koulutuksemme ja tule mukaan! Farmasian oppimiskeskus ry

3


Uuden asian hallinta tuo iloa elämään Teksti Tarja Västilä Kuva Niini Rodionoff

Yhteistyöllä, vuorovaikutuksella ja kommunikaatiolla pääsee jo pitkälle tulevaisuuden työelämässä.

O

petushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on toiminut myös opetusministerinä, joten koulutusasiat ovat jo työnkin puolesta olleet läheisiä. Varsinkin nykypestissään hän on huomannut muutoksen olevan jatkuvaa. Mitkä ovat tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja? Tulevaisuudessa korostuvat geneeriset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot. Yhdessä saamme asioita aikaan ja ymmärrämme toinen toisiamme. Tarvitaan sekä järkeä että tunteita. Luovuus on tärkeää. Robotit ja tekoäly pystyvät tekemään vaikeita kognitiivisia ja aikaisempaan dataan perustuvia ongelmanratkaisuja. Sen sijaan luova ihminen pystyy synnyttämään uusia ratkaisuja ja kykenee kriittiseen ajatteluun. Koulusta saa hyvät lähtökohdat: uudet opetussuunnitelmat perustuvat laaja-alaiseen osaamiseen, joka kytkeytyy kaikkiin aineisiin. Miten voi varmistaa menestymisen työelämässä? Parasta on jatkuvan oppimisen valmius: kun on tietoinen mitä osaa sekä on valmis oppimaan uutta. Asiantuntijuus on dynaamista – oman tiedon ja taidon päälle luodaan uutta osaamista vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Koulumaailmassa ei tarvitse miettiä, mihin erikoistuisi ja missä olisi paras, vaan ennemmin kannattaa olla hyvä kolmessa neljässä asiassa. Niiden yhdistelmästä saa tukea työelämään.

4


Mikä merkitys osaamisella ja osaamisen kehittämisellä on suomalaiselle yhteiskunnalle? Yhteiskunta hyötyy osaamisesta monella tapaa. Jo pelkästään kansalaisena toimiminen demokraattisessa yhteiskunnassa edellyttää yleissivistystä ja valmiuksia tehdä päätöksiä. Maailma muuttuu nopeasti ja etenkin koulutus antaa suojaa muutoksessa. Esimerkiksi luovat ihmiset selviävät parhaiten odottamattomissa tilanteissa. Kun tulee suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutos, on hyvä kyetä muuttamaan aikaisempia oletuksiaan. Minkälaisia osaamisen haasteita työelämässä olevat kohtaavat? Suurin haaste on poisoppiminen. Maailman muuttuessa ja tiedon uusiutuessa aikaisemmin omaksutut mielenmallit eivät enää toimi. Opitun sisäistämisestä tulee osa minuutta, jota ei helposti pyyhitä pois. Aivosolujen välisissä energiakentissä pitäisi saada uudet aktivointiketjut toimimaan. Ammatti-identiteetin kehittäminen on jokaisen oman kasvun tulos, eikä toinen voi sitä opettaa, mutta työyhteisö voi siinä tukea. Jos toista ihmistä yritetään väkisin muuttaa, kaikille tulee paha mieli. Meillä on yksi elämä, jonka tunneista iso osa kuluu työssä. Uuden asian hallinta tuo iloa elämään. Tavoitteet kannattaa asettaa itselle sopiviksi. Miten olet itse ottanut työelämän muutokset haltuun? Lukeminen uudistaa ajattelua. Luen paljon tietokirjallisuutta muun muassa oppimisesta, aivotutkimuksesta ja johtamisesta. Toisessa toimintaympäristössä toimimisesta voi rakentaa linkin omaan työhönsä: miten voisi tätäkin hyödyntää tai soveltaa arjessa. Minulle tällainen ympäristö on soittaminen, opin samalla luovan yhteisön vuorovaikutuksesta. Ihmisten kohtaaminen on eräänlainen harjoittelutilanne johtamiseen. Lisäksi olen eri yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana tutustunut toisiin toimialoihin. Minkä uuden asian opit viimeksi? Tänään opin systeemien käyttämisestä päätöksenteon menetelmänä. Systeemit ovat kokonaisuuksia, jonka osat riippuvat toisistaan. Organisaatiot eivät toimi irrallisina laatikkoina, vaan muuntuvat osana laajempaa systeemiä. Muutos taas vaikuttaa systeemin osiin. Päätökset ovat usein irrallisia, eikä esimerkiksi hyvinvointia osata ajatella kokonaisuuden osana. Liian harvoin päätöksenteossa tiedostamme laajemman systeemin – teemme päätöksiä tyhjiössä ja siksi emme osu maaliin.

Miltä työelämän tulevaisuus näyttää? Se on meistä kiinni. Teknologia mahdollistaa ikävinä, tylsinä ja vaarallisina pidettyjen työprosessien siirtymisen pois ihmiseltä. Silloin ihminen saa merkityksellisempää tekemistä, jossa korostuvat luovuus, uudet ratkaisut, vuorovaikutus ja toisten auttaminen. Haasteena on se, miten kaikki voisivat kokea olevansa mukana kehityksessä ja saisivat valmiudet tarttua mahdollisuuksiin. Aika on sellainen, että työn tekeminen ja oppiminen nivoutuvat yhdeksi. n

Ilmoittautuminen FOK:n koulutuksiin Koulutuksiin ja Farmasian Päiville ilmoittaudutaan www.fok.fi -sivuston kautta. Ennen ilmoittautumista luodaan käyttäjätunnukset. Yrityksille on luotu omat käyttäjätunnuksensa ja yrityksen yhteyshenkilö voi ilmoittaa myös oman organisaationsa henkilöitä koulutuksiin ja Farmasian Päiville. Henkilö näkee oman tilaushistoriansa omilla käyttäjätunnuksillaan (työnantajan maksamat ja itse maksetut koulutukset). Yritys näkee ne työntekijöidensä koulutukset, jotka yritys on maksanut. Mikäli tarvitset apua käyttäjätunnusten luomiseen tai esimerkiksi yritystietojen tai yrityksen yhteystietojen päivittämiseen, autamme osoitteessa oppimiskeskus@fok.fi. Käyttö- ja peruutusehdot FOK:n verkkokoulutuksiin ja webinaareihin myydään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Verkkokoulutus on tyypillisesti käytössä kuusi viikkoa sen ostamisesta. Tarkka käyttöaika ilmoitetaan koulutuksen ohjelmassa verkkosivuillamme. Koulutus on suoritettava ja todistus tulostettava käyttöajan puitteissa. Webinaarin voi katsoa suorana tai tallenteelta. Webinaaritallenne on tyypillisesti käytössä viikon webinaarilähetyksen jälkeen. Joissain tapauksissa webinaaritallenne on maksullinen. Farmasian oppimiskeskus pidättää oikeuden tässä koulutuskalenterissa ilmoitettujen koulutusten perumiseen tai siirtämiseen. Osallistujan peruutusehdot löydät kunkin koulutuksen tiedoista. Farmasian oppimiskeskus ry Ratakatu 1b A8 00120 Helsinki www.fok.fi Asiakaspalvelu: oppimiskeskus@fok.fi ja (09) 6129 430 5


1. LÄHIPÄIVÄT JA SEMINAARIT LHA-tietokannat -käyttäjäkoulutus Ajankohta: Helsinki 29.1.2020 ja Tampere 22.4.2020 Koulutuspäiviä järjestetään useampia vuoden aikana. Vahvistetut päivämäärät löydät www.fok.fi Case-päivä apteekin arjessa tarvittavista tietokannoista ja niiden tehokkaasta käytöstä. Harjoituksissa keskitytään Terveysporttiin sekä Duodecimin tietokantoihin lääkehoidon arvioinnin näkökulmasta.

Seminaarissa perehdytään ihon yleisimpiin infektiosairauksiin ja niiden lääkehoitoihin. Päivän aikana opitaan myös haavanhoidosta ja haavatuotteista. Seminaarin yhteydessä järjestetään näyttely haavatuotteista.

Lääkevalmistus apteekissa Ajankohta: syksy 2020, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, Helsinki

Metabolinen oireyhtymä Ajankohta: 4.2.2020 Helsinki ja etäosallistuminen

Ajankohtaispäivä lääkkeenvalmistuksesta apteekissa. Päivä sisältää myös lääkevalmistuksen harjoitustöitä käytännössä.

Seminaarissa paneudutaan metabolisen oireyhtymän piirteisiin ja siihen liittyviin sairauksiin. Päivä tarjoaa katsauksen tämän tulehduksellisen tilan riskitekijöihin, syntyyn, ehkäisyyn ja lääkehoidon periaatteisiin.

Suolisto ja terveys Ajankohta: 19.11.2020 Helsinki ja etäosallistuminen

LHA-potilastapauspäivä Ajankohta: Helsinki 3.3.2020 ja Tampere 19.5.2020

Suoliston kunto vaikuttaa kokonaisterveyteemme ja uutta tietoa vaikutuksista tutkitaan kiivaasti. Päivä tarjoaa katsauksen viimeisimpään tietoon mm. suolistobakteereista, keliakiasta sekä ruokavalion vaikutuksista terveyteemme.

Koulutuspäiviä järjestetään useampia vuoden aikana. Vahvistetut päivämäärät löydät www.fok.fi Ratkomme yhdessä erityispätevöityneen farmasian ammattilaisen ja lääkärin kanssa potilastapauksia lääkehoidon arvioinnin laajuudessa. Päivä tukee arviointiasiantuntijuuden kehittymistä sekä taitojen ylläpitoa.

Apteekkifarmasian ajankohtaispäivä Ajankohta: 2.4.2020 Helsinki Ammatillinen seminaari apteekkien farmaseuttiselle henkilöstölle. Päivässä käsitellään ajankohtaisia alaa puhututtavia aiheita ja ilmiöitä sekä jaetaan parhaita käytäntöjä apteekkifarmasian edelläkävijöiden johdolla. Päivä tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella ja herätellä uusia ajatuksia kollegoiden kesken.

Apteekin eläinvastaavien koulutuspäivä 2020 Ajankohta: 23.4.2020 Helsinki ja etäosallistuminen Koulutus on suunnattu erityisesti eläinlääkinnästä kiinnostuneille farmasian ammattilaisille. Vuosittaisessa koulutuksessa käsitellään apteekin kannalta merkityksellisiä eläinten vaivoja ja niiden hoitoa. Päivä tukee eläinasiantuntemuksen kehittämistä ja syventämistä. 6

Ihosairaudet ja haavanhoito Ajankohta: 13.5.2020, Helsinki

LHA-potilastapausten tutorpäivät

Ajankohta: Tutorpäiviä järjestetään useampia vuoden aikana. Vahvistetut päivämäärät löydät www.fok.fi Tutorpäivät on tarkoitettu kaikille LHA-opiskelijoille. Päivä tarjoaa tukea arviointityöhön sekä arviointipalvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Pääset myös verkostoitumaan muiden arviointiosaajien kanssa. Keskustelut jatkuvat tapaamisen jälkeenkin sähköisessä keskustelufoorumissa.

2. VERKKOKOULUTUKSET

Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 27 Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä • positiivisen asiakaskokemuksen rakentaminen • hyvä asiakaspalvelu kilpailuetuna • uudista ja kehity yhdessä asiakkaan kanssa

Asiakaspalveluvenäjän alkeet • venäläinen kulttuuri ja odotukset asiakaspalvelulta


FARMASEUTTINEN HENKILÖSTÖ, APTEEKKI • kohteliasuudet ja tervehdykset • sanastoa apteekin asiakaspalveluun, yksinkertaisia esimerkkejä ja ääntämisharjoituksia

Asiakaspalveluruotsia • sanastoa apteekin arkipäivän tilanteisiin • asiakaspalveluesimerkkejä itsehoidon terapia-alueista • asiakaspalvelutapauksia vapaakaupantuotteiden myynnistä

Auditoinnin perusteet • auditointi kehittämisen välineenä • auditointitapahtuman suunnittelu ja tehokas toteutus • case-esimerkkejä

Diabeteksen lääkehoito • • •

johdanto tyypin 2 diabetekseen lääkkeet tyypin 2 diabeteksen hoidossa, uutta diabeteksen hoidossa diabeetikon lääkeneuvonta

Dialyysinesteet • peritoneaalidialyysihoito • hemodialyysihoito • dialyysihoitoon liittyvät ongelmat

Eläinten loishäädön periaatteet • suomalaislemmikkien sisäloiset ja loishäätö • suomalaislemmikkien ulkoloiset ja loishäätö • koirien ja kissojen loislääkkeiden farmakologiaa

Farmakogenetiikka ja lääkehoito • farmakogenetiikan perusteita • yksilöiden välisen vaihtelun merkitys lääkehoidon kannalta • farmakogeneettiset testit

Farmakologiaa apteekin arkeen • farmakologian perusteiden kertaus • farmakologiset mekanismit valituista sairausryhmistä

• yleisimmät ko. sairausryhmissä käytössä olevat lääkeaineet

UUSI

Farmakologiaa apteekin arkeen 2 • syöpälääkkeet • hengitystiesairauksien lääkkeet • maha-suolikanavan lääkkeet

Fysiologiaa apteekin arkeen • fysiologian perusteiden kertaus • fysiologiset mekanismit farmakologian perustana • lääkehoidon onnistumisen seuranta fysiologisin mittauksin

Hevosen kotiapteekki • hevosen vaivoja, joista apteekissa on hyvä tietää • omistajan tukena hoidon onnistumisessa • hevosen kotiapteekki, mitä ja miksi

Inhalaattorit ja tilanjatkeet • astman ja keuhkoahtaumataudin perusteet • laitteet ja tilanjatkeet • inhalaattoreiden oikean käytön edistäminen

Iäkkäiden lääkitysongelmat • ikääntymismuutokset • yleisimmin haittoja aiheuttavat lääkkeet ja yleisimmät haitat • itsehoitolääkkeet ja ravintolisät

Kivun itsehoito • kivun itsehoidon lääkkeet • iäkkäiden ja lasten kivunhoidon erityispiirteet • kivun lääkkeetön hoito

Kliinisen haastattelun perusteet • lääkehoidon toteutumisen ja onnistumisen selvittäminen • lääkehoitoon sitoutuminen ja hoitomyöntyvyys • vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen 7


Kliiniset testit – mitä potilaan tulokset tarkoittavat

UUSI

• kliiniset laboratoriomittaukset • fysiologiset mittaukset • testien hyödyntäminen lääkehoitojen seurannassa

Koiran ihosairaudet ja haavat

Paluu apteekkityöhön

Colitis ulcerosa ja Crohnin tauti lääkehoidot akuutti- ja remissiovaiheessa sekä liitännäissairauksien hoito muut tulehdukselliset suolistosairaudet

UUSI

• tuotteistus- ja palveluprosessi • hinnoittelu • sisäinen ja ulkoinen markkinointi

UUSI

• lemmikin akuutti ripuli • lemmikin pitkittyneen ripulin syyt • muita maha-suolikanavan ongelmia lemmikillä

Liikkujan apteekki • terveysliikunnan edistäminen ja Liikkujan Apteekki -konsepti • terveysliikunnan tuki ja neuvonta apteekissa • ravintotietoa aloittelevalle liikkujalle ja kuntoilijalle

Muistin ja psyyken sairaudet • yleisimpien muistisairauksien patofysiologia • vanhusten tyypillisimmät psykiatriset sairaudet • sairauksien lääkehoito ja lääkehoidon toteutus 8

• viranomaismääräykset ja ohjeet reseptin toimittamisessa • reseptinkäsittelyssä huomioitavat asiat • lääkeneuvonta ja hoidon onnistumisen varmistaminen

Palveluiden tuotteistaminen apteekissa

• monikulttuurisen asiakastyön ja työyhteisön erityispiirteet • asiantuntemus vai ihmistuntemus? • kiperät monikulttuuriset tilanteet

Lemmikin vatsavaivoja

UUSI

• epilepsia • MS-tauti • päänsäryt

Krooniset suolistosairaudet

Kulttuurien kohtaaminen apteekissa

• munuaisten toiminta ja toiminnan mittaaminen • lääkeannoksen ja lääkeaineen valinta • krooninen munuaisten vajaatoiminta ja lääkehoidon seuranta

Neurologiset sairaudet

• allergiset ihosairaudet, infektiot ja ulkoloiset • haavat ja haavanhoito • omistajan tukena hoidon onnistumisessa

• • •

Munuaisten vajaatoiminta

Riskilääkkeiden tunnistaminen • riskilääkkeen määritelmä • riskilääkkeen tunnistaminen omassa organisaatiossa • riskilääkelistojen hyödyntäminen lääkitysturvalli- suustyössä

Silmäsairaudet • glaukooma ja silmänpohjanrappeuma • silmätulehdukset • kuivat silmät ja silmäsairauksien itsehoito

Tautioppia apteekin arkeen • • • •

UUSI

ruoansulatuselimistön sairaudet hengityselimistön sairaudet sydän-, verisuoni ja veritaudit maksan, munuaisten ja virtsateiden sairaudet


FARMASEUTTINEN HENKILÖSTÖ, APTEEKKI

3. ILTAWEBINAARIT

Tietosuoja apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle • • • •

Kevät 2020

EUn tietosuoja-asetus pähkinänkuoressa tietosuoja apteekissa rekisteröidyn oikeudet valtuutukset ja selvityspyynnöt

Korvatulehdukset Ajankohta: 23.1.2020 Parkinsonin taudin lääkehoito Ajankohta: 5.3.2020

Tietosuojatentti apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle • •

testaa apteekin tietosuojan kannalta keskeisten osa-alueiden osaamista esim. tietojen luovutukset, asiakkaan tunnistami- nen, sähköinen resepti ja tietojen käsittely

apteekin palvelu, joka varmistaa kotihoidon ja palveluasumisen lääkitysturvallisuutta tietopaketti palvelun tarjoajalle toimintakentästä palvelun sisältö, toteutus ja käytännön vinkit

• unihäiriöiden lääkehoitojen periaatteet eri ikäryhmissä • lääkehoitojen teho ja turvallisuus • apteekin rooli unettomuuden lääkkeettömässä hoidossa

• • •

Iltawebinaari 2 Ajankohta: 5.11.2020 Iltawebinaari 3 Ajankohta: 10.12.2020

Unihäiriöiden hoito

Verenpainetaudin hoito

Syksy 2020 Iltawebinaari 1 Ajankohta: 24.9.2020

Turvallisen lääkehoidon tuki • • •

Perustietoa tyypin 1 diabeteksen hoidosta Ajankohta: 6.5.2020

UUSI

ennaltaehkäisyn periaatteet primaarinen ja sekundaarinen verenpaine, lääkehoidon periaatteet verenpaineasiakkaan kohtaaminen apteekissa

Yhteistyö terveydenhuollossa • moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveyden huollossa • toiminta moniammatillisessa tiimissä, eri ammatti- laisten ja potilaan roolit lääkehoitoprosessissa • keinot yhteistyön käynnistämiseksi muiden tervey- denhuollon ammattilaisten kanssa, esimerkkejä

KVÄLLSWEBBINARIER

NYHET

Våren 2020 Urinvägsinfektioner hos vuxna Datum: 6.2.2020 Hösten 2020 Kvällswebbinarium Datum: 29.10.2020

4. KOULUTUSKOKONAISUUDET LHA-osaaminen Lisätietoa s. 20 APTEEKIN Asiakaspalvelumestari Lisätietoa s. 16 9


1. LÄHIPÄIVÄT JA SEMINAARIT Apteekin teknisten kevätseminaari Ajankohta: 28.4.2020, Helsinki

Asiakaspalveluruotsia

Vuosittain järjestettävässä seminaarissa perehdytään apteekissa työskentelevän teknisen henkilöstön työtä koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin sekä keskeisiä työtehtäviä koskevan osaamisen kehittämiseen. Seminaarissa perehdytään myös ajankohtaisiin apteekkialaa koskeviin aiheisiin.

MS Office-ohjelmien ajokortti – Excel ja PowerPoint Ajankohta: 12.11.2020, Helsinki

Hallitsetko Microsoft Office -ohjelmat kuten PowerPointin ja Excelin? Apteekin ammattilaisille suunniteltu koulutus, joka tukee Excelin hallintaa sekä markkinointimateriaalien tuotantoa PowerPointilla. Saat varmuutta ohjelmien käyttöön ja toimivia käytännön vinkkejä työsi arkeen.

2. VERKKOKOULUTUKSET UUSI

• turvallinen työympäristö ja työpiste • uhkaavan ihmisen turvallinen kohtaaminen apteekkiympäristössä • turvallisuusympäristön kehittäminen ja työkyvyn varmistaminen

Apteekin taloustaidot tekniselle henkilöstölle • kate apteekissa - tulos • liikevaihdon kotiuttaminen • varaston hallinta

Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä • positiivisen asiakaskokemuksen rakentaminen • hyvä asiakaspalvelu kilpailuetuna • uudista ja kehity yhdessä asiakkaan kanssa

10

Asiakaspalveluvenäjän alkeet • • •

venäläinen kulttuuri ja odotukset asiakaspalvelulta kohteliasuudet ja tervehdykset sanastoa apteekin asiakaspalveluun, yksinkertaisia esimerkkejä ja ääntämisharjoituksia

Kampanjat haltuun • kampanjan suunnittelu • kampanjamarkkinointi facebookissa • esillepano myymälässä

Kulttuurien kohtaaminen apteekissa

Verkkokoulutusten pituudet ja alkamisajat s. 27

Apteekin ennakoiva rikostorjunta ja haastavien palvelutilanteiden hallinta

• sanastoa apteekin arkipäivän tilanteisiin • asiakaspalveluesimerkkejä itsehoidon terapia alueista • asiakaspalvelutapauksia vapaakaupantuotteiden myynnistä

• monikulttuurisen asiakastyön ja työyhteisön erityispiirteet • hierarkian merkitys palvelutilanteessa • kiperät monikulttuuriset tilanteet

Liikkujan apteekki

UUSI

• terveysliikunnan edistäminen ja Liikkujan Apteekki -konsepti • terveysliikunnan tuki ja neuvonta apteekissa • ravintotietoa aloittelevalle liikkujalle ja kuntoilijalle

Tietosuoja apteekin tekniselle henkilöstölle • hyvät tietosuojakäytännöt apteekeissa • toimintaohjeita rekisterien ylläpitoon • henkilöstön oikeudet ja velvoitteet tietosuojaan liittyen


TEKNINEN HENKILÖKUNTA, APTEEKKI

Tietosuojatentti apteekin tekniselle henkilöstölle • •

UUSI

testaa apteekin tietosuojan kannalta keskeisten osa-alueiden osaamista esim. tietosuoja kassalla ja laskutuksessa, asiakas- tiedon ylläpito ja tietosuoja tilausten käsittelyssä

Syksy 2020 Haastavat asiakastilanteet apteekissa Ajankohta: 10.9.2020 Varastonhallinnan merkitys apteekkitalouteen ja järkevä kampanjahinnoittelu Ajankohta: 3.12.2020

3. TEKNISTEN ILTAWEBINAARIT Kevät 2020 Työkaluja Facebook-markkinoinnin tueksi Ajankohta: 19.3.2020

4. KOULUTUSKOKONAISUUDET APTEEKIN Asiakaspalvelumestari Lisätietoa s. 16

Kosmetiikan raaka-aineet ja ärsyttäjäkemikaalit Ajankohta: 19.5.2020

11


Osaaminen rakentaa yhteiskunnan vahvaksi Teksti Tarja Västilä

Tulevaisuudessa työn tekeminen irtautuu ajasta, paikasta ja työsuhteesta.

J

ohtamisen laitoksella työskentelevä kansainvälisen liiketoiminnan professori Kristiina Mäkelä toimii myös provostina Aalto-yliopistossa. Provostin tehtävänä on johtaa opetukseen, tutkimukseen, innovaatiotoimintaan ja vaikuttavuuteen liittyvää työtä. Mitkä ovat tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja?

Kaikki riippuu siitä, mitä tekee. Ei ole sellaista taitoa, jolla selviää kaikesta. Kukaan ei ole kaikkien alojen erityisasiantuntija. T-mallin osaamisessa jalka rakentuu oman alan asiantuntemuksesta, sen merkitys ei vähene. Jatkuva oppiminen työuran varrella lisää jalkojen määrää. Vahva poikkisakara kuvaa yleisiä työelämätaitoja, kuten analyyttisiä taitoja. Ajattelun, oppimisen ja konseptuaalisen jäsentämisen taidoilla on merkitystä. Maailman muuttuessa on hyvä, jos on oppinut oppimaan. Ei ole niin, että oppiessaan jonkun ammatin on valmis. Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu jatkossakin. Taitoja tarvitaan kommunikoinnissa, tiimityöskentelyssä ja toisten kanssa toimimisessa – unohtamatta tunneälyä. Lisäksi olisi hyvä ymmärtää muita aloja sekä luoda uutta. On parempi katsoa asioita useasta eri perspektiivistä. Meillä on monitieteellisiä haasteita, kuten ilmastonmuutos – ihmisten pitää pystyä tekemään töitä yhdessä monialaisessa ympäristössä. Miten voi varmistaa menestymisen työelämässä? Tähänkään ei ole yhtä universaalia reseptiä. Jokaisen ainutlaatuinen osaaminen syntyy kahta reittiä: on syväosaamista ja erityistaitoja sekä useamman osaamisen yhdistelmiä. 12

Dilbert-sarjakuvastaan tunnettu Scott Adams on kertonut, ettei hän ole paras vaan aika hyvä piirtäjä, eikä hän ole maailman hauskin, mutta aika hauska. Lisäksi hän on ollut bisnesalan töissä. Adamsin mukaan nämä kolme taitoa on uniikki yhdistelmä. Mikä merkitys osaamisella ja osaamisen kehittämisellä on suomalaiselle yhteiskunnalle? Osaamisen kehittäminen on kirjattu hallitusohjelmaan: osaamiseen panostaminen on suomalaiselle yhteiskunnalle elintärkeä. Pienen maan on pärjättävä globaalissa kilpailussa. Minkälaisia osaamisen haasteita työelämässä olevat kohtaavat? Avainasia ja myös haaste on muutoskyvykkyys, joka pitäisi saada yhteiskunnassa mahdollisimman korkealle tasolle. Ulkoisten voimien kautta tulevat isot myllerrykset ovat aina hankalampia. Miten olet itse ottanut työelämän muutokset haltuun? Olen onnekas: opin työkseni – työni on uuden löytämistä, uusien asioiden oppimista. Muutos on koko ajan läsnä, ja se tekee akateemisesta työstä kiinnostavaa. Omina tutkimuskohteinani ovat juuri työnmuutos sekä ihmisten johtaminen.


Yliopistossa voin tehdä myös merkityksellistä ja yhteiskunnallista työtä: parantaa maailmaa, olla tekemisissä innovaatioiden kanssa, kouluttaa opiskelijoita. Myös Aalto-yliopiston näkökulmasta muutos on jokapäiväistä. Ensi vuonna tulee kymmenen vuotta siitä, kun kolmesta eri yliopistosta luotiin uusi yliopisto. Se oli merkittävä panostus yhteiskuntaan, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Minkä uuden asian opit viimeksi? Yksi asia kirkastui valmistellessani esitystäni johtamisesta ja itsensä johtamisesta partiolaisten Johtajatulille. Yksilön on tulevaisuudessa otettava yhä enemmän vastuuta työstään. Ei ole niin, että joku kertoo, mitä pitää tehdä.

On hallittava omaa tekemistään, huolehdittava hyvinvoinnista, kyettävä itsereflektointiin. Miltä työelämän tulevaisuus näyttää? Yhteiskunnassa on tapahtumassa muutosta kahdella tasolla. Makrotason rakennemuutoksessa koneet korvaavat ihmistyön, mikä voi johtaa työttömyyteen ja eriarvoistumiseen. Mikrotasolla työn tekeminen irtautuu ajasta, paikasta ja työsuhteesta. Työn ja muun elämän rajapinnat häilyvät. Urasta tulee enemmän portfolio erilaisia osaamisia. Muutosvirroissa yksilöltä vaaditaan työelämätaitoja, oppimaan oppimista, yhteistyö- ja kommunikaatiokykyä sekä luovaa ongelmanratkaisutaitoa. Näin olemme vahvempia. n

13


14


APTEEKKARIT JA PROVIISORIT, APTEEKKI 1. LÄHIPÄIVÄT JA SEMINAARIT

2. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 28

Verkkoapteekkiseminaari Ajankohta: 19.5.2020 Helsinki ja etäosallistuminen Verkon merkitys palvelukanavana kasvaa. Vuosittain järjestettävä Verkkoapteekkiseminaari tarjoaa monipuolisesti tukea ja ideoita digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen. Päivässä käsitellään myös ajankohtaisia verkkokaupan ja verkkoapteekkitoiminnan aiheita. Koulutuspäivä sopii myös apteekeille, jotka ovat perustamassa verkkoapteekkia.

Apteekin toimintaohjeet käytäntöön Ajankohta: 26.5.2020 Helsinki Koulutuspäivä tukee apteekin johtamista ja antaa käytännön neuvoja valmentavaan ja osallistavaan johtamiseen. Pääset perehtymään siihen, mitä toimintaohjeita Fimea edellyttää apteekilta ja saat työkaluja toimintaohjeiden ja -tapojen juurruttamiseen apteekissa. Koulutuspäivä on suunniteltu erityisesti uusille apteekkareille, mutta sopii myös kokeneemmille apteekkareille sekä proviisoreille.

Apteekin tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä Ajankohta: 9.9.2020 Helsinki ja etäosallistuminen Päivässä käsitellään apteekin tietosuojaan liittyviä ajankohtaisia ja keskeisiä aiheita sekä jaetaan hyviä käytäntöjä. Koulutus tarjoaa lisäksi ammatillisen keskustelufoorumin, joka tukee sinua tehtävässäsi tietosuojavastaavana.

UUSI

Apteekin hakeminen ja vastaanottaminen • minkälaista apteekkia hakisin? • apteekkikauppaan valmistautuminen ja apteekkikauppa • perustanko osakeyhtiön • yrittäjäeläke

UUSI

Apteekkiluvasta luopuminen • valmistautuminen apteekkiluvasta luopumiseen • apteekkikauppa • yrittäjäeläke

Asiakaspalvelun esimiestyö apteekissa • asiakaspalvelun kehityskohtien hahmottaminen • palvelun kehittämisen ohjelman rakentaminen apteekkiin • työkaluja ja konkreettisia keinoja työntekijöiden valmentamiseen

Apteekin liiketoiminnan johtaminen • apteekin liiketoiminnan tavoitteet ja operatiiviset mittarit • tavoitteiden johtamien teoiksi • halutun asiakaskokemuksen johtaminen

Apteekin taloushallinon perusteet • apteekin talouden perusteet • tuloslaskelma ja tase, termit sekä tärkeät tunnusluvut • talouden seuranta ja suunnittelu

Apteekin työsuhdekysymyksiä • yleisiä työehtosopimukseen liittyviä kysymyksiä • vinkkejä arjen pulmatilanteisiin

15


Koulutusohjelmien esittely (apteekit)

APTEEKIN Asiakaspalvelumestari Asiakaspalvelumestari on APTEEKKIen asiakaspalvelun vahvistamiseksi luotu valmennusohjelma, jonka aikana suoritetaan Liiketoiminnan ammattitutkinto. Koulutus rahoitetaan oppisopimusrahoituksella. Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu apteekin asiakaspalvelun avainhenkilöille, jotka haluavat kehittää sekä henkilökohtaista asiakaspalveluosaamistaan että apteekkinsa asiakaspalvelua APTEEKKI-brändin tavoitteiden mukaisesti. Opinnot auttavat ammatti-identiteetin kehittämisessä. Asiakaspalvelumestari-valmennus vahvistaa osallistujien osaamista asiakaspalvelussa ja vastuullisessa myynnissä. Valmennusohjelmassa opiskellaan käytännön näkökulmasta, mistä erinomainen asiakaspalvelu muodostuu, miten se tarkoittaa jokaisen omassa työssä ja koko työyhteisön toiminnassa. Opiskelijat voivat viedä uusia ideoita ja käytäntöjä oman apteekkinsa toimintaan jo valmennuksen aikana.

16

Kohderyhmä: Apteekin asiakaspalvelussa työskentelevä henkilökunta, ohjelmaa räätälöidään osittain farmaseuttisen ja teknisen henkilöstön näkökulmasta. Lähijaksojen aikataulu: Lähijakso 1: 7.-8.2.2020 Verkko-opintojakso 1: 03/2020 Lähijakso 2: 15. -16.5.2020 Lähijakso 3: 21.-22.8.2020 Verkko-opintojakso 2: 09/2020 Lähijakso 4: 6.-7.11.2020 Verkko-opintojakso 3: 01/2021 Lisätiedot ja koulutukseen hakeminen (3.1.2020 mennessä): Katriina Tuomi, MIF Oy puh. 044 2700 610, katriina.tuomi@mif.fi


Tarkastele rohkeasti omaa toimintaasi! Teksti Tarja Västilä Kuva: Uzi Varon

Omaa osaamista pitää jatkuvasti päivittää ja työtä kehittää.

K

asvatustieteen professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta on arvostettu aivotutkija, joka vuonna 2019 sai Suomen terveystoimittajien Hyvän tiedon omena -palkinnon ja Eeva-lehti nimesi hänet Vuoden vaikuttaja-Eevaksi. Huotilainen vakuuttaa tuoreimmassa kirjassaan Näin aivot oppivat, että kouluttautuminen on aivoille terveellistä läpi elämän. Mitkä ovat tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja? Uuden vuosituhannen taidot liittyvät vuorovaikutukseen, itseohjautuvuuteen ja itsensä johtamiseen sekä teknologian fiksuun käyttöön. Miten voi varmistaa menestymisen työelämässä?

Menestymiseen johtavia taitoja opitaan jo koulussa. Siellä opetellaan sekä työskentelemään yhdessä että ohjaamaan omaa oppimistaan. Työelämässä vaaditaan rohkeaa oman toiminnan tarkastelua. Yksittäiseen työtehtävään fokusoinnin sijaan kannattaa katsoa kokonaisuutta. Teknologian käyttöä tulee kyseenalaistaa: aina voi vaatia toimivampaa tilalle ja miettiä, miten teknologiaa voi hyödyntää. Mikä merkitys osaamisella ja osaamisen kehittämisellä on suomalaiselle yhteiskunnalle? Kyse on työelämän valmiudesta, ja valitettavasti kehityssuunta on huono. On huolestuttavaa, että Suomessa korkeakoulutetun työvoiman määrä pienenee. Aloituspaikat vähenevät: ei edes pääse opiskelemaan. Suomessa pystytään kyllä kehittämään omaperäisiä innovaatioita, joilla saadaan asiat toimimaan ja joilla maailman ongelmia ratkotaan, kun panostamme koulutukseen. Minkälaisia osaamisen haasteita työelämässä olevat kohtaavat? Omaa osaamista pitää tunnistaa ja sitä on myös päivitettävä. Jatkuvan oppimisen taitoja kannattaa vaalia. Enää ei riitä substanssiosaaminen: esimerkiksi biologi tarvitsee myös tiimityöskentely-, viestintä- ja teknologiataitoja. Vaatimuslista kasvaa.

Työpaikka luodaan yhdessä ja sen käytänteistä pitäisi saada tukea omaan osaamiseen ja sen kehittämiseen sekä kuormituksen vähentämiseen. Vanhanaikainen työskentelytapa ei tue oppimista. Miten olet itse ottanut työelämän muutokset haltuun? Olen onnekseni saanut työskennellä monissa eri työpaikoissa: yliopistolla, tutkimuslaitoksella ja yrityksissä. Opiskelijoiden kanssa opin joka päivä uusia asioita. Laaja kokemus on iloinen asia. Kun työympäristönä on yliopisto, oman työn kehittäminen on itsestään selvää. Työskentelytavat voi valita, ne eivät tule ylhäältä annettuina. Minkä uuden asian opit viimeksi? Treenaan videoeditointia! Sen oppiminen on ollut kivaa ja hauskaa. Opiskelu alkaa jo ennen kuin olen konkreettisesti opiskelijoiden edessä: he katsovat luentoni videolta. Kun luennot löytyvät netistä, tapaamisten aikana työskennellään yhdessä ja keskustellaan. Miltä työelämän tulevaisuus näyttää? Toivottavasti joustava koulutuspolku on mahdollista koko työuran ajan. Jos 50-vuotias on ollut ikänsä metallialalla ammattikoulusta valmistumisen jälkeen, hän on käynyt uransa aikana monet koulutukset, käsisorvi ei enää riitä. Hän osaa lukea englanninkielisiä käyttöohjeita sekä hallitsee tietotekniikkaa ja 3D-tulostusta. Robotiikka hoitaa sarjatuotannot. Täydentävän koulutuksen opiskelupätkät pitäisi olla riittävän lyhyitä. Lisäksi olisi hyvä, jos täydennyskoulutusta saisi samassa oppilaitoksessa, jossa aikoinaan on opiskellut. n 17


OSASTOFARMASIAN AMMATTILAISET

Osastofarmasian perusteet

1. LÄHIPÄIVÄT Osastofarmasian ajankohtaispäivä 2020 Ajankohta: 12.3.2020 Helsinki ja etäosallistuminen Päivässä käsitellään ajankohtaisia aiheita, tutustutaan alan uusiin tuuliin ja jaetaan parhaita käytäntöjä osastofarmasian edelläkävijöiden johdolla. Päivä tarjoaa myös mahdollisuuden kollegiaaliselle keskustelulle.

2. VERKKOKOULUTUKSET Auditoinnin perusteet

Riskilääkkeiden tunnistaminen • riskilääkkeen määritelmä • riskilääkkeen tunnistaminen omassa organisaatiossa • riskilääkelistojen hyödyntäminen lääkitysturvalli- suustyössä

1. LÄHIPÄIVÄT

• auditointi kehittämisen välineenä • auditointitapahtuman suunnittelu ja tehokas toteutus • case-esimerkkejä

• kliiniset laboratoriomittaukset • fysiologiset mittaukset • miten testejä hyödynnetään lääkehoitojen seurannassa?

työ osastolla: ymmärrä ja tiedä perusteet käyttökuntoonsaattaminen ja aseptiikka potilas- ja lääkitysturvallisuus osastolla osastofarmasian kliininen suunta

LÄÄKEVALMISTUKSEN ASIANTUNTIJAT SAIRAALASSA

Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 28

Kliiniset testit – mitä potilaan tulokset tarkoittavat

• • • •

Lääkevalmistus sairaalassa 2020 Ajankohta: 11.11.2020, Helsinki UUSI

Sairaala-apteekkien lääkevalmistuksessa työskenteleville proviisoreille ja farmaseuteille suunnatussa, vuosittain järjestettävässä seminaarissa käsitellään lääkevalmistusta koskevia keskeisiä ja ajankohtaisia aiheita sekä niiden käytäntöön soveltamista.

2. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 28

Myrkytysten hoito • myrkytysten esiintyvyys Suomessa • antidootit ja muut myrkytyslääkkeet • myrkytyslääkkeiden käytön erityispiirteitä

18

Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistuksen perusteet • • • •

lääkkeenvalmistuksen perusteet, valmistusta ohjaavat säädökset aseptiikka ja steriilivalmistus mittavälineet lääkevalmistuksessa työturvallisuus, kemikaalit ja solunsalpaajat


SAIRAALA-APTEEKIN HENKILÖSTÖ

SAIRAALA-APTEEKKIEN TEKNINEN HENKILÖSTÖ 1. LÄHIPÄIVÄT Sairaaloiden lääketyöntekijöiden ajankohtaispäivä Ajankohta: 13.2.2020 Helsinki ja etäosallistuminen Vuosittain järjestettävä sairaaloiden ja terveyskeskusten lääketyöntekijöille suunniteltu seminaari nostaa keskusteluun lääketyöntekijöiden työtä koskevia ajankohtaisia aiheita ja esittelee parhaita käytäntöjä sekä tarjoaa tukea omaan ammatilliseen kehittymiseen.

2. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 28 Sairaalan lääkejätteet • lääkejätteen lajittelu ja erityishuomiota vaativat aineet • työturvallisuus • lääkejätteen pakkaaminen kuljetusta varten

Sairaala-apteekin logistiikkaa • lääkkeiden varastointi ja velvoitevarasto • hallinnointi, optimointi ja dokumentointi • automatiikka ja logistiikka

19


Koulutusohjelmien esittely (apteekit ja sairaala-apteekit) Rakenne: Potilastapauspäivä (LHA) (lähipäivä s. 6)

LHA-asiantuntijuus ja kliininen farmasia Tavoite: Tavoitteena on kehittää farmasian ammattilaisten lääkehoidon arviointiosaamista. Koulutuksen avulla voit päivittää arviointiosaamisesi samalle tasolle kuin uusilla, valmistuvilla farmaseuteilla ja proviisoreilla on. Koulutus tukee LHA-asiantuntijuuden hakemista portfoliomenettelyllä. Arviointiosaamista tarvitaan arviointipalveluiden tuottamisen lisäksi toimittaessa osana moniammatillista asiantuntijaryhmää potilaiden lääkitysturvallisuuden edistämiseksi terveydenhuollossa. Kokonaisuuden koulutukset syventävät osaamista:

LHA-Tietokannat -käyttäjäkoulutus (lähipäivä s. 6) LHA-Munuaisten vajaatoiminta (verkkokoulutus s. 8) LHA-Iäkkäiden lääkitysongelmat (verkkokoulutus s. 7) LHA-Yhteistyö terveydenhuollossa (verkkokoulutus s. 9) LHA-Riskilääkkeiden tunnistaminen (verkkokoulutus s. 8) LHA-Kliinisen haastattelun perusteet (verkkokoulutus s. 8) LHA-Muistin ja psyyken sairaudet (verkkokoulutus s. 8)

• kliinisessä farmasiassa ja lääkehoito-ohjauksessa • tietokantojen ja niiden tarjoaman tiedon hyödyntämisessä • palvelun kehittämisessä ja tuottamisessa

LHA-Palveluiden tuotteistaminen apteekissa (verkkokoulutus s. 8)

Kokonaisuudesta voi valita oman osaamisensa tueksi tarvittavat koulutukset ja suorittaa niitä omaan aikatauluun parhaiten sopivassa tahdissa.

LHA-Fysiologiaa apteekin arkeen (verkkokoulutus s. 7)

Kohderyhmä: Apteekkien ja sairaala-apteekkien farmaseuttinen henkilökunta

Farmakologia

Potilastapauspäivät

LHA-Farmakologiaa apteekin arkeen (verkkokoulutus s. 7)

LHA-Potilastapausten tutorpäivät (etäosallistumismahdollisuus) verkkokoulutus s. 6

Munuaisten vajaatoiminta

Iäkkäiden lääkitysongelmat

Riskilääkkeiden tunnistaminen

Muistin ja psyyken sairaudet

Fysiologia

Kliinisen haastattelun perusteet

Tietokannat käyttäjäkoulutus

LHA-OSAAMINEN Portfolio

20

Yhteistyö terveydenhuollossa

Palveluiden tuotteistaminen apteekissa


21


22


LÄÄKEHOITOJEN KANSSA TYÖSKENTELEVÄT SAIRAANHOITAJAT, LÄHIHOITAJAT JA YKSIKÖIDEN ESIMIEHET 1. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 28 Geriatrisen lääkehoidon perusteet lähi- ja sairaanhoitajille

Lääkelupavalmennus • • •

• ikääntyminen ja lääkehoidot • iäkkäille ongelmalliset lääkkeet • lääkehaitat ja lääkehoidon riskit - ratkaisuja

Iäkkään muisti ja psyyke sairaanhoitajille • • • •

UUSI

iäkkäiden kanssa työskenteleville sairaanhoitajille yleisimpien muistisairauksien patofysiologia vanhusten tyypillisimmät psykiatriset sairaudet lääkehoito ja sen seuranta

Laskuhelppi - i.v. -lääkintä ja nestehoito

Laskuhelppi - peruslääkelaskut

• • • •

• • •

koulutus soveltuu sekä lähihoitajille että sosiaalialan ammattilaisille lääkeluvan uusimista varten turvallisen lääkehoidon periaatteet luonnollinen reitti: peruslääkelaskut

• • • •

sairaanhoitajille ja sairaalassa työskenteleville farmasian ammattilaisille lääkelistan ajantasaisuus tavallisimmat yhteisvaikutukset päivystyksessä potilastapaus ja sen ratkaisu

Rokotusosaamista rokottajille

sairaanhoitajille ja lähihoitajille yksiköt ja kaavat lääkelaskennassa laskuesimerkit ratkaisuineen vaihe vaiheelta itsenäisesti laskettavat tehtävät

Lääkehoidon perusteet

Lääkelupavalmennus lähihoitajille

Lääkehoito päivystyksessä

• tukikoulutus lääkehoitoa toteuttaville sairaanhoitajille • yksiköt ja kaavat lääkelaskennassa • i.v. lääkinnän ja nestehoidon laskuesimerkit ratkaisuinen • itsenäisesti laskettavat tehtävät

• • • •

kertaa lääkeluvan uusimista varten lääkehoitoihin liittyvät perusteet turvallisen lääkehoidon periaatteet lääkelaskut: peruslääkelaskut ja i.v. -lääkintä

• rokotustoiminta Suomessa • rokottamisen immunofarmakologiaa • rokotteista ja rokottamisesta

UUSI

sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille, lääkehoitoon kouluttamattomille johdanto lääkehoitoon, lääkehoitoprosessi lääkehoidon turvallisuus lääkemuodot ja lääkkeiden anto

Turvallinen lääkehoito käytäntöön • • • •

koulutus on suunnattu lääkehoitosuunnitelmia yksiköissä tekeville hoitajille ja esimiehille lääkehoitosuunnitelma käytännössä lääkehoidon riskit rokottaminen, aseptiikka ja lääkejätteet

Lääkehoidon seuranta • • • •

sairaanhoitajille soveltuva koulutus lääkehoidon seurannan tueksi Ikääntymismuutokset ja niiden vaikutus lääkehoitoon lääkehoidon seurannan työkalut lääkehoidon muutosten toteuttaminen 23


LÄÄKETEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJAT 1. LÄHIPÄIVÄT JA SEMINAARIT QP-verkostotapaaminen 2020 Ajankohta: 30.1.2020, Tampere Tapaamisessa kuullaan ajankohtaisia alustuksia ja ratkotaan työpajoissa QP:n työhön liittyviä haasteita sekä tutustutaan kollegoihin ja vierailukohteeseen.

Inhimillinen virhe Ajankohta: 16.4.2020, Helsinki Inhimillisiä virheitä voidaan ennaltaehkäistä oikein kohdistetuilla varotoimenpiteillä, kuten prosessien, työmenetelmien ja tietojärjestelmien kehittämisellä. Riskienhallintatoimenpiteinä vakioidut toimintatavat, jatkuva valvonta ja juurisyiden selvittäminen tähtäävät virheiden ennaltaehkäisyyn. Seminaarissa käydään läpi, millaisia inhimillisiä virheitä käytännössä tapahtuu, miten viranomainen niihin suhtautuu ja miten niitä on ennaltaehkäisty.

Ajankohtaista GMP:stä Ajankohta: 28.5.2020, Helsinki Tuotannossa, tuotekehityksessä ja laadunhallinnassa työskenteleville tarkoitettu seminaari tarjoaa monipuolisen tilannekatsauksen ajankohtaisista GMP-asioista ja niiden käytäntöön soveltamisesta. Seminaarissa keskustellaan tuoreimmista viranomaisvaatimuksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.

Myyntilupaseminaari

Ajankohta: 28.10.2020, Helsinki Myyntilupaseminaari on vuosittainen alan asiantuntijoiden kohtaamispaikka. Tämän vuoden seminaarissa on myös pohjoismainen näkökulma. Seminaarissa viranomaiset ja alan eturivin asiantuntijat esittävät näkemyksiään toimintaympäristön kehityksestä ja siitä, mitä muutokset edellyttävät eri osapuolilta.

Lääketurvaseminaari

Ajankohta: 18.11.2020, Helsinki Lääketurvahenkilöstölle ja asiasta kiinnostuneille tarkoitettu seminaari saattaa yhteen lääketeollisuuden toimijat sekä viranomaiset. Vuosittain järjestettävässä 24

seminaarissa käsitellään ajankohtaisia, lääketurvalainsäädännön päivittymiseen ja tulkintaan liittyviä asioita

Annex 1 Workshop Ajankohta: Workshop järjestetään, kun uusi Annex 1 julkaistaan Steriili lääkevalmistus -ohjeistus (EU GMP) on muuttumassa. Käytännönläheisessä koulutuksessa viritellään keskustelu toimijoiden ja viranomaisten välille, tuodaan esille käytännön haasteita sekä perusteltuja ratkaisuehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

2. WEBINAARIT Data Integrity (in English) Ajankohta: 5.2.2020, webinaari lähetetään uusintana tallenteena myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. • • • • •

able Laboratories fraud case in 2005 start of the DI issues data integrity guidance documents issues 2015 - 2019 with the key messages from them role of management in data integrity and training second person review – need and scope scope of Audit trail inspection

3. VERKKOKOULUTUKSET Koulutusten pituudet ja alkamisajat s. 28 GDP:n perusteet • verkkokoulutus lääketeollisuuden tai tukkujen uusille työntekijöille sekä henkilöille, joilla ei ole lääkealan peruskoulutusta, koulutus soveltuu myös lääke kuljetusyritysten henkilökunnalle • lainsäädännön vaatimukset ja niiden vaikutukset käytäntöön • kuljetusten ulkoistaminen • laadukkaan toimitusketjun ominaisuudet


25


joulu

marras

loka

syys

elo

heinä

kesä

touko

huhti

maalis

helmi

tammi

Verkkokoulutuksen VUOSIkalenteri 2020

Farmaseuttinen henkilöstö, apteekki s. 6 Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä (7,5 h) Asiakaspalveluvenäjän alkeet (4 h) Asiakaspalveluruotsia (4 h) Auditoinnin perusteet (1 h) Diabeteksen lääkehoito (4 h) Dialyysinesteet (1 h) Eläinten loishäädön periaatteet (4 h) Farmakogenetiikka ja lääkehoito (3 h) Farmakologiaa apteekin arkeen (7,5 h) Fysiologiaa apteekin arkeen (7,5 h) Hevosen kotiapteekki (2 h) Inhalaattorit ja tilanjatkeet (4 h) Iäkkäiden lääkitysongelmat (4 h) Kivun itsehoito (2 h) Kliinisen haastattelun perusteet (4 h) Koiran ihosairaudet ja haavat (3 h) Krooniset suolistosairaudet (4 h) Liikkujan apteekki Muistin ja psyyken sairaudet (7,5 h) Munuaisten vajaatoiminta (4 h) Paluu apteekkityöhön (7,5 h) Palveluiden tuotteistaminen apteekissa (7,5 h) Riskilääkkeiden tunnistaminen (2 h) Silmäsairaudet (4 h) Tietosuoja apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle (4 h) Tietosuojatentti apteekin farmaseuttiselle henkilöstölle Turvallisen lääkehoidon tuki (4 h) Unihäiriöiden hoito (4 h) Yhteistyö terveydenhuollossa (3 h) Kulttuurien kohtaaminen apteekissa UUSI Verenpainetaudin hoito UUSI Kliiniset testit - mitä potilaan tulokset tarkoittavat UUSI Tautioppia apteekin arkeen UUSI Neurologiset sairaudet UUSI Farmakologiaa apteekin arkeen 2 UUSI Lemmikin vatsavaivoja UUSI Tekninen henkilökunta, apteekki s. 10 Apteekin taloustaidot tekniselle henkilöstölle (3 h) Asiakaspalvelu apteekin menestystekijänä (7,5 h) Asiakaspalveluruotsia (4 h) Asiakaspalveluvenäjän alkeet (4 h) Kampanjat haltuun (4 h) Liikkujan apteekki Tietosuoja apteekin tekniselle henkilöstölle (4 h) Kulttuurien kohtaaminen apteekissa UUSI Tietosuojatentti apteekin tekniselle henkilöstölle UUSI Apteekin ennakoiva rikostorjunta ja haastavien palvelutilanteiden hallinta UUSI

26


joulu

marras

loka

syys

elo

heinä

kesä

touko

huhti

maalis

helmi

tammi Apteekkarit ja proviisorit, apteekki s.15

Asiakaspalvelun esimiestyö apteekissa (6 h) Apteekin liiketoiminnan johtaminen (4 h) Apteekin taloushallinnon perusteet (4 h) Apteekin työsuhdekysymyksiä (3 h) Apteekin hakeminen ja vastaanottaminen UUSI Apteekkiluvasta luopuminen UUSI Sairaala-apteekin henkilöstö, osastofarmasian ammattilaiset s.18 Auditoinnin perusteet (1 h) Myrkytysten hoito (1 h) Osastofarmasian perusteet (5 h) Riskilääkkeiden tunnistaminen (2 h) Kliiniset testit - mitä potilaan tulokset tarkoittavat UUSI Sairaala-apteekkien lääkevalmistuksen asiantuntijat s. 18 Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistuksen perusteet (5 h) Sairaala-apteekkien tekninen henkilöstö s. 19 Sairaalan lääkejätteet (1 h) Sairaala-apteekin logistiikkaa (3 h) Lääkehoitojen kanssa työskentelevät sairaanhoitajat, lähihoitajat ja yksiköiden esimiehet s. 23 Geriatrisen lääkehoidon perusteet lähi- ja sairaanhoitajille (4 h) Laskuhelppi - IV-lääkintä ja nestehoito (1 h) Laskuhelppi - peruslääkelaskut (1 h) Lääkehoidon seuranta (4 h) Lääkelupavalmennus (7,5 h) Lääkelupavalmennus lähihoitajille (7 h) Lääkehoito päivystyksessä (3 h) Rokotusosaamista rokottajille (1 h) Turvallinen lääkehoito käytäntöön (4 h) Lääkehoidon perusteet UUSI Iäkkäiden muisti ja psyyke sairaanhoitajille UUSI Lääketeollisuuden asiantuntijat s. 24 GDP:n perusteet (4 h)

LHA-verkkokoulutukset Lääkehoidon arviointiosaamista tukevat verkkokoulutukset ja lisätietoa koulutuskokonaisuudesta löydät s. 20.

27


28


LÄHIPÄIVÄTkalenteri TAMMIKUU 29.1. LHA-tietokannat -käyttäjäkoulutus, Helsinki 30.1. QP-verkostotapaaminen 2020, Tampere HELMIKUU 4.2. Metabolinen oireyhtymä, Helsinki 13.2. Sairaaloiden lääketyöntekijöiden ajankohtaispäivä, Helsinki MAALISKUU 3.3. LHA-potilastapauspäivä, Helsinki 12.3. Osastofarmasian ajankohtaispäivä 2020, Helsinki HUHTIKUU 2.4. Apteekkifarmasian ajankohtaispäivä, Helsinki 16.4. Inhimillinen virhe, Helsinki 22.4. LHA-tietokannat -käyttäjäkoulutus, Tampere 23.4. Apteekin eläinvastaavien koulutuspäivä 2020, Helsinki 28.4. Apteekin teknisten kevätseminaari, Helsinki

Iltawebinaarit, farmaseuttinen henkilöstö

2020

TOUKOKUU 13.5. Ihosairaudet ja haavanhoito, Helsinki 19.5. LHA-potilastapauspäivä, Tampere 19.5. Verkkoapteekkiseminaari, Helsinki 26.5. Apteekin toimintaohjeet käytäntöön, Helsinki 28.5. Ajankohtaista GMP:stä, Helsinki SYYSKUU 9.9. Apteekin tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä, Helsinki LOKAKUU 2.-3.10. Farmasian Päivät, Helsinki 28.10. Myyntilupaseminaari, Helsinki MARRASKUU 11.11. Lääkevalmistus sairaalassa 2020, Helsinki 12.11. MS Office-ohjelmien ajokortti – Excel ja PowerPoint, Helsinki 18.11. Lääketurvaseminaari, Helsinki 19.11. Suolisto ja terveys, Helsinki

Iltawebinaarit, tekninen henkilöstö

23.1. Korvatulehdukset 19.3. Työkaluja Facebook-markkinoinnin 5.3. Parkinsonin taudin lääkehoito tueksi 6.5. Perustietoa tyypin 1 diabeteksen 19.5. Kosmetiikan raaka-aineet ja hoidosta ärsyttäjäkemikaalit 24.9. Aihe julkaistaan syksyllä 2020 10.9. Haastavat asiakastilanteet apteekissa 5.11. Aihe julkaistaan syksyllä 2020 3.12. Varastonhallinnan merkitys apteekki10.12. Aihe julkaistaan syksyllä 2020 talouteen ja järkevä kampanjahinnoittelu

Kvällswebbinarier 6.2. Urinvägsinfektioner hos vuxna 29.10. Programmet utkommer på hösten 2020

Webinaarit, lääketeollisuuden asiantuntijat 5.2. Data Integrity (in English)


Farmasian oppimiskeskus ry Ratakatu 1b A8 00120 Helsinki www.fok.fi Asiakaspalvelu: oppimiskeskus@fok.fi ja (09) 6129 430

Profile for alligator9

FOK Koulutuskalenteri 2020  

FOK Koulutuskalenteri 2020  

Advertisement