__MAIN_TEXT__

Page 1

blik

rør

fagbladet blik og rør NR. 03 2013

Boom

i korte uddannelsesaftaler

02 |

VVS-branchen har det bedre

Er din løn ?

04 |

16 |

Mike til tops ved

DM 12 |

08

Dialog og samarbejde giver arbejdsglæde

22

Brug din indflydelse

23

Nyder at gå på arbejde


Bo Bekymrende trend i VVS-branchen:

i korte uddann

Antallet af korte uddannelser er i massiv vækst i VVS-branchen. Det er en bekymrende udvikling, som samtidig skaber tvivl om den reelle tilgang af lærlinge til faget. Før 2009 var samtlige indgåede uddannelsesaftaler i VVS-branchen gældende for lærlingenes samlede forløb i virksomhederne. Sådan er det ikke længere. Siden 2009, hvor de første korte uddannelsesaftaler dukkede op, er tendensen eksploderet i VVS-branchen. Således var blot 1,7 procent af alle de indgåede uddannelsesaftaler korte i 2009. Sidste år var det 81 ud af 647 indgåede aftaler, som var korte og midlertidige. Dermed er tendensen vokset til hele 12,7 procent i 2012. I modsætning til de traditionelle uddannelsesaftaler, hvor en virksomhed binder sig til en lærling helt frem til afslutningen af uddannelsen, så giver en kort uddannelsesaftale kun en kontrakt på 8 til 12 måneders varighed. Det betyder, at de unge allerede efter max et år skal ud og finde praktik i en ny virksomhed, og at hele uddannelsen kan risikere at blive sammensat af mange forskellige praktikforløb, inden svendebrevet er i hus. - Det skaber tvivl og utryghed hos lærlingene, når de ikke ved, om og hvor uddannelsen kan gøre deres uddannelse færdig. Det kan virke overskueligt for mange at skulle søge ny praktikplads igen og igen, og det kan medføre til øget frafald blandt de unge, siger uddannelsessekretær Kim Fusager Balle fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Tvivl om tilgang til faget For at sikre bestanden af kvalificerede og faguddannede medarbejdere i VVS-branchen skal der årligt være en tilgang på 700 nye lærlinge til VVS-uddannelserne. Over de senere år har branchen langt fra formået at leve op til målsætningen. 2 | Blik og rør 3-2013

Tal fra Undervisningsministeriet viser, at der sidste år blev indgået 647 uddannelsesaftaler i VVS-branchen. Det er en stigning på 11 procent i forhold til året før. Men da tallet også indeholder de

Vækst i antallet af korte uddannelsesaftaler i VVS-branchen. 100

80

81

60

40

39 20

0

9 2009

16 2010

2011

2012


om

nelsesaftaler korte aftaler, viser det ikke den reelle tilgang til faget. Det skyldes blandt andet, at lærlinge med flere korte aftaler, tæller med flere gange. - Det er uhensigtsmæssigt, at vi ikke kender den reelle tilgang til branchen. Det kan betyde problemer for branchen, hvis vi ikke får uddannet den nødvendige arbejdskraft med alle de opgaver som venter de kommende år, siger Kim Fusager Balle, der løbende

Det er for få virksomheder, som påtager sig ansvaret for uddannelsen og tilgangen til faget, og det er ikke godt nok, når så mange dygtige unge ude på skolerne ønsker en fremtid i faget.

følger udviklingen på området. Blik- og Rørarbejderforundet og arbejdsgiverne i Tekniq er allerede i dialog om, hvordan rekrutteringen til branchen kan optimeres. I mellemtiden opfordrer Kim Fusager Balle flere virksomheder til at tage det fornødne ansvar. - Vi har brug for alle gode kræfter i at sikre den nødvendige kapacitet i branchen. Det er for få virksomheder, som påtager sig ansvaret for uddannelsen og tilgangen til faget, og det er ikke godt nok, når så mange dygtige unge ude på skolerne ønsker en fremtid i faget, siger han.

Foto: Michael Bo Rasmussen, Baghuset.

Kim Fu s ag e r B alle , Blik- og Rørarbe jde rfo rbu n d et

Blik og rør 3-2013 | 3


Det her skal du vide, inden lokalforhandlingerne går i gang:

VVS-branchen

har det

bedre Op mod halvdelen af virksomhederne i installationsbranchen har hverken problemer med indtjeningen eller størrelsen af egenkapitalen. Det viser den seneste regnskabsanalyse af branchen fra det statsautoriserede revisionsselskab Deloitte. Der er gode muligheder for at tjene penge i branchen, siger direktøren i Tekniq. Det går bedre for VVS-virksomhederne, og det skyldes blandt andet, at medarbejderne har løbet stærkere. Det fremgår af den seneste regnskabsanalyse for installationsbranchen, og der er flere ting, der er værd at lægge mærke til, inden der for alvor åbnes op for dette års lokale forhandlinger i virksomhederne. Det er det statsautoriserede revisionsselskab Deloitte, der står for brancheanalysen. En sådan har de udfærdiget i en række år, og den seneste baseret på regnskabstallene fra 2011. Og for andet år i træk noteres der en fremgang for installationsbranchen. - Selv om den økonomiske krise endnu ikke er afblæst i installationsbranchen, viser tallene for 2011-regnskaberne, at der er bedring i branchen. Regnskaberne viser stigende indtjening og færre virksomheder med truede regnskabstal, står der i indledningen af Deloitte seneste analyse af installationsbranchen. 4 | Blik og rør 3-2013

Tekniq: Behersket optimisme I Tekniq, Installatørernes Organisation, er den administrerende direktør, Niels Jørgen Hansen med egne ord behersket optimistisk. -Det er naturligvis glædeligt, at en pæn del af installatørerne har formået at tilpasse deres virksomhed til de nye vilkår og oplever en fremgang, siger han. Tekniqs administrerende direktør peger dog samtidig på, at der er nøgletal i analysen, som giver grund til at rejse et flag, som han udtrykker det. Det mest bekymrende er efter hans mening, at

installatørernes tilgodehavende hos kunderne er steget væsentligt. At der er grund til optimisme, og at det er en VVS-branche i fremgang ses måske bedst af, at alle virksomheder med mindre end 100 ansatte har markante forbedringer i deres primære resultat pr. ansat. Når der ses bort fra de største virksomheder er det gennemsnitlige resultat steget fra 28.300 kroner pr. ansat til 37.700 kroner. Det er en stigning på ikke mindre end 33 procent.

Især mindre virksomheder Det er specielt de mindre VVS-virksomhe-

LOKALE FORHANDLINGER De lokale forhandlinger er forhandlinger, der ene og alene skal tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Derfor kan der selvfølgelig være store forskelle på resultatet fra det ene firma til det andet. Selv om de ligger dør om dør.


Facts, gode råd og inspiration:

De lokale forhanDlinger 2013 VVS-området

Få gode råd og tips

Bliv klædt ordentligt på til de lokale forhandlinger. Få facts, gode råd og inspiration til de lokale forhandlinger 2013, som blev udsendt med fagbladet i februar.

Pjecen kan også downloades på www.blikroer.dk/ lokalforhandlinger

der, der drøner derudaf. Virksomheder med mindre end 5 ansatte havde i 2011 det højeste resultat pr. ansat i branchen. De har lige ved 60.000 kroner pr. ansat. Virksomheder med 5-10 ansatte lige omkring 50.000 kroner pr. ansat, og så følger virksomheder med 11-20 ansatte lige efter. Krisen har gjort, at branchen er blevet delt i virksomheder, som er kommet styrket ud af krisen, og virksomheder som har tabt terræn, siges det i analysen. Og så henvises der til, at de 25 procent bedste virksomheder i installationsbranchen målt på primært resultat pr. ansat tjener 13 gange så meget pr. ansat som de resterende.

De ansatte løber hurtigere Omsætningen pr. ansat i VVS-virksomhederne lå gennemsnit på 1.066.000 kroner i 2011, og det er en stigning på 5,9 procent i forhold til året før. Dermed er ind-

tjeningen på ansat i VVS-virksomhederne på samme niveau, som før krisen. - Hvis stigningerne i omsætning pr. ansat sammenholdes med den vurderede omsætningsfremgang for hele VVSbranchen på 4 procent, indikerer dette, at virksomhederne har realiseret omsætningsfremgangen uden at ansætte flere medarbejdere, skriver Tekniq om analysen. Det betyder på jævnt dansk, at medarbejderne har løbet stærkere, og at det har øget effektiviteten og givet større produktivitet.

Halvdelen har pæn indtjening Brancheanalysen viser også, at op imod halvdelen af virksomhederne i installationsbranchen hverken har problemer med indtjeningen eller størrelsen af egenkapitalen. Ser vi alene på indtjeningen har 12 procent af virksomhederne et afkast på

mellem 10-15 procent, mens 41 procent af virksomhederne har et afkast over 15 procent. Disse tal bør ses i lyset af, at Deloitte i brancheanalysen siger, at man som udgangspunkt mener, at et afkast på mellem 8-10 procent af den investerede kapital er minimum. Vi lader Tekniqs administrerende direktør, Niels Jørgen Hansen, der så på analysen med behersket optimisme slutte af med en kommentar til den seneste analyse af branchen. - Vores analyse viser, at der er gode muligheder for at tjene penge i branchen. Vi har 25 procent af virksomhederne, som klarer sig rigtig fint. Og når man så tænker på de energiopgaver og den stigende mængde teknik i både bygninger og produktionsanlæg, så bør der være et fornuftigt marked, siger Niels Jørgen Hansen.

Blik og rør 3-2013 | 5


Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3400 www.bf-a.dk

Immerkær 42 2650 Hvidovre Telefon 3638 3638 Telefax 3638 3639 www.blikroer.dk

Kreds Nord-Midtjylland Kreds Sjælland-Bornholm nord-midtjylland@blikroer.dk sjælland-bornholm@blikroer.dk Aalborg Hadsundsvej 184 B 9000 Aalborg Tlf. 3638 3510

Roskilde Grønnegade 14 4000 Roskilde Tlf. 4634 0097

Viborg Lundborgvej 3 8800 Viborg Tlf. 3638 3510

Næstved Åderupvej 12 4700 Næstved Tlf. 5573 5160

Aarhus Sonnesgade 9 Postboks 133 8000 Århus C Tlf. 3638 3510

Bornholm Fabriksvej 1 3700 Rønne Tlf. 5153 3181

Kreds Sydjylland-Fyn sydjylland-fyn@blikroer.dk Kolding Stigårdsvej 1 6000 Kolding Tlf. 3638 3550

Kreds København kbh@blikroer.dk Byggefagenes Hus, Lygten 10 2400 København NV Tlf. 3583 2422

Odense Cikorievej 3 5220 Odense SØ Tlf. 3638 3550

Fagbladet Blik og Rør

Immerkær 42, 2650 Hvidovre Telefon: 36383638 E-mail: fagbladet@blikroer.dk Web: www.blikroer.dk Ansvarshavende chefredaktør: Max Meyer Redaktør: Allan Guldberg (DJ) Annoncesalg: Dansk Mediaforsyning ApS Tlf. 7022 4088, www.dmfnet.dk Design og produktion: KLS Grafisk Hus Oplag kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol til 10.985 i perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2010. ISSN 0907-7243. Fagbladet Blik og Rør udkommer 11 gange årligt, og næste gang er det den 4. april. Forsidefoto: Rasmus Baaner.

Bolig-Jobordningen er tilbage Efter et langt tilløb er regeringen nu klar med en omfattende vækstpakke, som giver fornyet optimisme om vækst og jobskabelse på det danske arbejdsmarked. Længe så det ud til at regeringens plan udelukkende ville indeholde en række forslag til lempeligere forhold for dansk erhvervsliv i form af lavere afgifter og en nedsættelse af selskabsskatten. Det vil måske på sigt medvirke til at skabe nye arbejdspladser, men derimod ikke have nogen mærkbar effekt på skabelsen af job her og nu. I Blik- og Rørarbejderforbundet gik vi derfor i offensiven og sammen med de øvrige fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i byggeriet satte vi pres på en genindførelse af BoligJob-ordningen og øgede investeringer i energieffektive tiltag i byggeriet. Længe så det ikke ud til at bære frugt, men efter et møde med statsminister Helle Thorning-Schmidt og andre ledende folk i regeringen lykkedes det alligevel at få den populære BoligJob-ordning genindført, ligesom investeringerne i energieffektive tiltag i det private byggeri øges. Konkret foreslår regeringen følgende initiativer til glæde for Blikog Rørarbejderforbundets medlemmer at: • Planlagte offentlige investeringer øges med 2 mia. kroner i 2014 stigende til 4 mia. kroner i 2020. • BoligJob-ordningen genindføres i 2013 og 2014 på samme vilkår som før årsskiftet. • Det efter udløbet af BoligJob-ordningen afsættes 600 mio. kroner i 2015 til fremLæs mere me af vækst og beskæftigelse. Beløbet er om indholdet af stigende til 800 mio. kroner i 2017. regeringens vækstplan • Almene boliger renoveres for 4 mia. kropå ner i 2013 og 2014. www.blikroer.dk • Der afsættes midler til bygningsfornyelse i yderområder. • Investeringer i effektiv energianvendelse i private bygninger understøttes. • Der afsættes 1 mia. kroner til mere og bedre efteruddannelse. Regeringens vækstpakke finasieres blandt andet gennem en række besparelser af vores velfærdsydelser. Udover mindre vækst i det offentlige indeholder pakken også stramninger af kontanthjælpen og forringelser af SU til studerende, som bestemt ikke er forslag, som vi er tilhænger af. Vi håber dog, at regeringens visioner bærer frugt, således at de samlede tiltag medvirker til øget vækst og beskæftigelse, så de folk, som i første omgang rammes af besparelserne, i stedet havner i varige jobs. Netop skabelsen af nye jobs har Blik- og Rørarbejderforbundets højeste prioritet, og derfor bakker vi op om regeringens vækstpakke.

Foto: Thomas willads.

Blik- og Rørarbejderforbundet

Max Meyer Forbundsformand 6 | Blik og rør 3-2013


Solar FASTBOX

JESPER SCORER KASSEN

Jesper Knopp, indehaver af Knopp VVS i Rødovre:

„Jeg sparer ca. 3.000 kr. om ugen med Fastbox” „Med Fastbox har jeg reduceret firmaets grossistkørsel med 80%. Mine svende bliver mere effektive, når vi er på pladsen, og det øger min konkurrencedygtighed. Jeg bestiller op mod 15 Fastboxe om ugen, og det giver mig en besparelse på i hvert fald 3.000 kr.”, siger Jesper Knopp.

Læs mere på www.solar.dk/fastbox

Prøv selv en Solar Fastbox. Vi kommer til dig, når du mangler materialer på en spjældopgave. Så kan du tjene penge i stedet for at køre til grossisten efter varer. Ring blot til Solar på 7652 7000 (Solar 000), og du er i gang med at spare tid og penge.


Dialog og samarbejde giver

arbejds Byggeriet af Bestsellers nye hovedkvarter i Aarhus er beviset på, at det sagtens kan lade sig gøre at klare store installationsopgaver uden lange diskussioner og uenigheder mellem ledelse og medarbejdere. Redskabet er dialog, samarbejde og involvering af medarbejdernes kompetencer.

I følge VVS-Sjakket fra L&H Rørbyg giver ordnede forhold, dialog og samarbejde større arbejdsglæde, og det er årsagen til, at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere fungerer optimalt på byggepladsen.

8 | Blik og rør 3-2013


sglæde De mange kraner og skurvogne på havnen i Aarhus vidner om hektisk byggeaktivitet. Smilets by er i gang med et større ansigtsløft, og bygningsarbejdere kan se frem til masser af beskæftigelse de kommende år. Der er derfor rift om de bedste og dygtigste håndværkere i den østjyske metropol. Af samme årsag havde L&H Rørbyg også svært ved at finde en dygtig akkordholder og et godt sjak til VVS-arbejdet på Bestsellers nye hovedkvarter på 42.000 kvadratmeter. For at tiltrække de rette folk, bestemte firmaet sig for, at invitere flere parter med i planlægningen. Heriblandt Blik- og Rørarbejderforbundets lokale opmåler, Esben Malling, som også sad med ved bordet, da vilkårene i akkordaftalen skulle fastsættes. - Det har indtil nu været et rigtigt godt forløb. Alle parter var fra starten enige om at bruge prislisten, og faktisk var vi så tæt på hinanden, at det næsten er til at skamme sig over, forklarer Esben Malling om det positive samarbejde med byggeledelsen i L&H Rørbyg.

Med til byggemøde Byggeledelsens ambitioner er da også soleklare. De ønskede en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, og hvor opgaven ville forløbe optimalt fra start. Og ifølge akkordholder Jan Andersen er det lykkedes til fulde. - Vi bliver taget med på råd og der bliver lyttet til os. Og arbejdet er nu altså noget sjovere, når man har indflydelse, og derfor er folk også mere opsatte på at løse tingene og give den en ekstra skalle, siger Jan Andersen, der også er inviteret med til alle byggemøderne. Og selv om det ikke er normal praksis på hovedparten af de danske byggepladser, bifalder projektleder Bjarne Rasmussen fra L&H Rørbyg kun denne praksis.

Byggeledelsen er synlig på pladsen, og derved bliver mange problemer løst inden de vokser sig store.

- Det er altså en gevinst at have Jan med til byggemøderne. Han kommer med gode input og idéer til, hvordan tingene kan løses, og samtidig slipper jeg for at genfortælle, hvad der er sket, siger Bjarne Rasmussen.

”Vi bliver taget med på råd og der bliver lyttet til os. Og arbejdet er nu altså noget sjovere, når man har indflydelse.” J a n A n d e rs e n , ak ko rd h o ld e r

Synlig ledelse På slaget 12 sænker stilheden sig for en stund på den travle byggeplads, og ko-

loner af bygningsarbejderne søger mod den opstillede by af skurvogne. Duften af sort frisklavet kaffe breder sig, da det seks mand store VVS-sjak sætter sig til bords og finder de velvoksne madpakker frem. Trods det kolde og våde vintervejr er stemningen i top, og der nævnes flere konkrete eksempler på, hvordan samarbejdet og dialogen har fungeret mellem ledelse og medarbejdere. Det handler om alt fra indkøb af ordentligt værktøj, godt og sikkert arbejdsmiljø og faste ugentlige møder mellem ledelse og medarbejdere. - Der bliver gjort rigtig meget for os, og det gør også, at man giver noget ekstra tilbage og løfter i flok, lyder det samstemmende fra folkene i skurvognen, der især roser ledelsen for hele tiden at være synlige på pladsen. Derved er ledelsen på forkant med Blik og rør 3-2013 | 9


Foto: Søren Madsen.

”Det koster at tiltrække de rigtige medarbejdere og fastholde dem. Men det er altså alle pengene værd.” B j a rn e R as mu ss e n , p ro j e k t le d e r h o s L & H Rø r byg

mange af de koordineringsproblemer, som typisk opstår på tværs af de forskellige faggrupper på store byggeprojekter. - Det er altså en kæmpe fordel, og det er også medvirkende til, at mange små ting løses inden de udvikler sig og bliver til store problemer, forklarer Jan Andersen.

Værdsætter medarbejderne På pladsen er det også L&H Rørbyg, som er gået forrest med hensyn til de ansattes sikkerhed. Først var bygningen ikke pakket ordentligt ind i vinterkulden og problemerne med regn og smeltevand på de nederste dæk, gav også problemer. - Ofte bliver man afvist med, at det er bygherrens ansvar. Men her var de fuldstændig indforstået med, at de her ting skulle løses. De krævede at de her ting

blev ordnet, og det er sådan det skal være, fortæller svendene. For at minimere antallet af tunge løft, har firmaet til svendenes store tilfredshed stillet en gaffeltruck til rådighed. Desuden er der er indkøbt en værktøjskasse med indbygget varme, så værktøj og håndmaskiner ikke ruster. Det er dog eksemplerne på betalt ventetid ved opstart af pladsen og supplering af lønnen i forbindelse med fornyelse af svejsecertifikat, som viser, at firmaet gør noget ekstraordinært for deres medarbejdere. - Vi skal værne om de medarbejdere vi har. Det koster at tiltrække de rigtige medarbejdere og fastholde dem. Men det er altså alle pengene værd. Det kan vi se her på pladsen, hvor de ansatte arbejder med og kommer med gode forslag til løsninger undervejs i processen, fortæller Bjarne Rasmussen.

fakta Bestsellers nye hovedkvarter på havnen i Aarhus skal være arbejdsplads for 1200 medarbejdere. Første spadestik til det 42.000 kvadratmeter store kontorkompleks blev taget i efteråret 2010, og det skal være klar til indflytning i efteråret 2014. VVS-sjakket på byggeriet er på 6 mand og det er L&H Rørbyg, der har VVS-entreprisen.

10 | Blik og rør 3-2013

En værktøjscontainer med indbygget strøm og varme placeret sørger for, at værktøjet løbende kan oplades, ikke ruster, ligesom der spares tid på ikke at slæbe værktøj frem og tilbage.


Fjernvarmen

skaber job Fjernvarmeværkerne landet over vil i år investere ca. 5 mia. kroner i grøn vækst. Det skaber 6.000 arbejdspladser, viser undersøgelse fra Dansk Fjernvarme.

Arkivfoto: Søren Madsen.

Fjernvarmeværkerne i Danmark har for alvor sat gang i en grøn omstilling. I 2013 investerer fjernvarmeværkerne for 5 mia. kroner i grønne løsninger. Det skaber 6000 arbejdspladser – og giver forbrugerne grønnere og billigere fjernvarme.

Fjernvarmen investerer massivt og grønt netop nu. I 2012 har der således været så meget gang i nye udvidelser og projekter, at der er gravet fjernvarmerør ned, bygget nye storskala solvarmeanlæg, bygget biomasse-anlæg og meget mere for 3,7 mia. kroner. Det har skabt ca. 4.400 grønne arbejdspladser og dermed også sikret arbejdspladser i VVS-branchen. Og 2013 ser ud til at blive endnu bedre. En undersøgelse fra Dansk Fjernvarme viser, at der sat gang i jernvarmeprojekter for i alt 5 mia. kroner, som ifølge Dansk

Fjernvarme vil skabe op mod 6.000 nye arbejdspladser. - Det er investeringer, som indeholder alle de aspekter, samfundet har så stort behov for. De er grønne, de skaber grøn vækst og arbejdspladser, siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Grønne investeringer skaber jobs Folketinget vedtog med den nye energiaftale, at al el og varme i 2035 skal være fossilfri. Allerede i 2020 skal forbruget af fossile brændsler være halveret, hvilket kræver konvertering af rigtig mange naturgasfyr til fjernvarme. 100.000 har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard selv peget på. Det er kraftigt medvirkende til de store investeringer, som fjernvarmeværkerne foretager. Det giver den ekstra gevinst, at de grønne teknologier gavner miljøet og klimaet, og samtidig skaber flere arbejdspladser. - Når man eksempelvis bygger et solvarmeanlæg, så skaber det en hel række af følgejobs i lokalområdet. Job som typisk betyder ekstra arbejde til lokale entreprenører, håndværkere og rådgivere, siger Kim Mortensen. Alt i alt bliver det til 6000 job i 2013. Den ekstra gevinst ved alle disse job er, at de også kan være med til at skabe endnu flere job. Danmark er nemlig internationalt førende indenfor fjernvarme, fordi man i mange årtier har haft tradition for at udnytte spildenergi fra el-produktion, industriproduktion og affaldsforbrænding til opvarmning af boliger, fordi fjernvarmenettet er veludbygget. Potentialet for den danske fjernvarmeindustri er enorm. Der er danske virksomheder som kan levere ikke blot rør, målere og pumper men rådgivning, know-how og helhedsløsninger til især EU’s og verdens storbyer. Det skaber yderigere en række nye job. Fjernvarmeindustrien forventer således en eksportfremgang på mindst 3,5 milliarder kroner og et par tusinde ekstra job frem mod 2015. Blik og rør 3-2013 | 11


Danmarks dygtigste VVS-lærling er fundet:

Mike til

o t ps ved DM i VVS Efter flere dages intense konkurrence og skarp konkurrence, blev Mike Dethlefsen kåret som Danmarks dygtigste VVS-lærling ved DM i VVS.

Det var de berømte marginaler, der gjorde udfaldet, da Danmarksmesterskabet for VVS-lærlinge blev afgjort. Efter flotte præstationer fra de fire finaledeltagere var det først efter dommerkomiteens nøje gennemgang af opgaverne, at 20-årige Mike Dethlefsen løb med titlen som Danmarks dygtigste VVS-lærling. - Jeg har ikke rigtig helt forstået det endnu. Det skal lige falde ordentlig på plads, men det er da vildt stort med sådan en titel, sagde den nykårede danske mester lige efter at han fik overrakt det synlige bevis på, at han er ny dansk mester i VVS. Han og de tre øvrige finalister, Nicolai Rehberg Viinberg, Max Jacob Hansen og Jakob Mikael Nørager, havde til opgave at lave en energirigtig installationsløsning med udgangspunkt i en varmepumpe. Den skulle levere varmt vand til en beholder og videre til en gulvvarmeinstallation.

12 | Blik og rør 3-2013


Foto: Rasmus Baaner.

Blik og rør 3-2013 | 13


Opgaven Til DM i VVS havde deltagerne 3 dage til at løse opgaven, der i hovedtræk så sådan ud: • Der installeres en varmepumpeunit og en varmepumpeblok til rumopvarmning og varmt brugsvand. • Der installeres afløb fra håndvask og toilet i henhold til de udleverede tegninger. • Der fremføres varmerør fra varmepumpeblokken til varmepumpeunitten. Fra varmepumpeunitten føres der varmerør frem til blandeanlæg, hvor fra der monteres gulvvarmeslange. • Der føres koldt brugsvand fra varmepumpeunitten til håndvask og toilet samt varmt brugsvand fra varmeunit til håndvask i henhold til de udleverede tegninger. • Hele installationen tæthedsprøves med luft 50 kPa i 10 minutter.

- Vi lå meget tæt, og jeg havde overhovedet ingen fornemmelse for, hvad vej det ville gå. Det har bare været nogle fantastiske dage og en kæmpe oplevelse, siger Mike Dethlefsen, der er i lære hos Vejen VVS.

Daglige udfordringer Den nykårede mester giver sit lærefirma og kollegerne en stor del af æren for, at han snuppede titlen ved DM. Og det var da også en stolt mester fra Vejen VVS, som efter afslutningsceremonien roste Mike Dethlefsen for den flotte præstation. - Han arbejder hurtig, præcist og selvstændig, så det er fuldt fortjent at han vinder. Derudover har han en god humor og hele tiden lydhør og opsat på at blive bedre. Kort sagt en rigtig dygtig lærling, som vi er stolte af at have i firmaet, siger Kenny Tækker fra Vejen VVS. Det jyske firma har tradition for altid at uddanne mange lærlinge. I øjeblikket er fire lærlinge under uddannelse i 14 | Blik og rør 3-2013

virksomheden, som også beskæftiger 12 svende. - Som virksomhed synes vi det er en borgerpligt at tage lærlinge. Dermed er vi også med til at fremtidssikre faget, og det selv om vi helst selv vil beholde de folk vi uddanner, lyder det fra Kenny Tækker. DM i VVS varede over tre lange konkurrencedage, og blev afviklet samtidig med 31 andre håndværk i Aarhus i slutningen af januar. De fire finaledeltagere fra VVSbranchen, havde alle kvalificeret sig ved at vinde de regionale mesterskaber, som har været afholdt over hele landet.


DE 4 finalister De fire vindere af de regionale mesterskaber, som i Aarhus kæmpede om DMtitlen i VVS var:

Region Nord- og Midtjylland Nicolai Rehberg Viinberg er i lære hos Skagen VVS. Han er 19 år, og han gennemfører skoledelen af sin uddannelse på Construction College i Aalborg.

Region Hovedstaden 20-årige Max Jacob Hansen er i lære hos Blikkenslager Jens Volf i Rødovre, og han gennemfører skoledelen af sin uddannelse på Teknisk Erhvervsskolecenter i Gladsaxe.

Rekordmange besøgte DM i Skills i Aarhus Måneders hårdt arbejde og forberedelse kulminerede, og der blev således sat besøgsrekord, da DM i Skills blev afviklet i Aarhus. Over de tre konkurrencedage var hele 28.000 besøgene forbi og overvære de såkaldte Danmarksmesterskabet for elever på erhvervsuddannelserne. Med et rekordstort antal besøgende fik rigtig mange et indblik i erhvervsuddannelsernes mangfoldighed. Og de fik mulighed for at lade sig imponere af deltagernes høje faglige niveau, arbejdsomhed, vilje og kreativitet.

Som en fornem afslutning på konkurrencerne fik de mange nye danmarksmestre overrakt præmierne af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der er æreshåndværker i Aarhus. Han var meget imponeret af de dygtige deltagere. - Jeg ser, at I alle lægger en kæmpe energi og alt jeres hjerteblod i jeres arbejde. Sådan skal det være. Det er sådan, vi vil have det, sagde Hans Kongelige Højhed Prins Joachim til deltagerne. I 2014 afvikles DM i Skills i Aalborg.

Region Sjælland Jakob Mikael Nørager er 19 år og er i lære hos Wicotec Kirkebjerg A/S i Lejre, mens skoledelen af uddannelsen gennemførers på Roskilde Tekniske skole.

Region Midtjylland og Syddanmark Den nykårede danske mester, Mike Dethlefsen, gennemfører skoledelen af sin uddannelse på Hansenberg i Kolding. Han er 20 år, og i lære hos Vejen VVSservice ApS.

Max var dygtigst i arbejdsmiljø Sideløbende med DM i Skills kæmpede fagene inden for bygge- og anlægsområdet også om prisen som dansk mester i arbejdsmiljø. I løbet af de tre konkurrencedage fulgte arbejdsmiljøkontrollanter deltagernes arbejde, og blandt de fire VVS’ere var det Max Jacob Hansen fra Blikkenslager Jens Volf i Rødovre, der løb med titlen. - Det er selvfølgelig fedt at vinde en titel, men jeg gjorde egentlig bare som jeg plejer. Det ligger naturligt til mig at holde arbejdsområdet rydeligt og have styr på tingene, siger han. Og netop evnen til at holde orden og ryddelighed er blandt de punkter, som deltagerne blev målt på. Derudover blev der også kigget på, hvorvidt deltagerne håndterer tunge byrder, undgår dårlige arbejdsstillinger, håndterer maskiner og værktøjer samt brugen af personlige værnemidler. Alle fire VVS-lærlinge scorede rigtig godt i det samlede billede, men i den samlede bedømmelse scorede Max Jacob Hansen højest. - Vi har meget fokus på godt og sikkert arbejdsmiljø i mit lærefirma. Vi bliver ofte gjort opmærksom på, at det er ingen skam at passe godt på sig selv. Kroppen skal jo holde et langt arbejdsliv, siger Max Jacob Hansen. Alle med titlen som dygtigst i arbejdsmiljø blev præmieret med et gavekort på 1000 kroner.


Nye satser for VVS’erne En række satser og tillæg er hævet i Blik- og Rørarbejderforbundets overenskomster med Tekniq og DS Håndværk & Industri. De nye satser gælder fra mandag den 25. februar, som er starten af den lønperiode, hvor 1. marts indgik.

VVS-overenskomsten med Tekniq Rådighedsvagt Vagttillæg pr. time på hverdage: 19,00 kr. Vagttillæg pr. time på søn-, hellig- og fridage: 23,85 kr. Den ugentlige betaling for rådighedsvagten er minimum: 952,15 kr. Særligt tillæg ved pr. udkald udenfor rådighedsvagten: 119,95 kr.

Overarbejde Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags fastsatte timer. Første og anden time: 36,20 kr. Fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørdage-søndage og helligdage: 101,55 kr.

Forskudt arbejdstid Tillæg pr. time, hvor dele af den forskudte arbejdstid sluttes efter kl. 18.00 frem til kl. 22.00 betales: 20,00 kr. Tillæg pr. time ved forskudt arbejdstid mellem kl. 22.00 og kl. 06.00: 39,15 kr.

Smudstillæg Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag: 8,70 kr.

VVS-lærlinge MINDSTEBETALING Mindstebetalingen for elever med uddannelsesaftale inden for specialerne VVS’er, VVS- og energispecialist, VVS og blikkenslager samt ventilationstekniker udgør pr. 1. marts 2013: 1. læreår pr. time: 59,45 kr. 2. læreår pr. time: 68,55 kr. 3. læreår pr. time: 86,40 kr. 4. læreår pr. time: 98,35 kr. Mindstebetalingen for elever med uddannelsesaftale inden for specialet rustfast industrimontør udgør: 1. læreår pr. time: 63,00 kr. 2. læreår pr. time: 71,45 kr. 3. læreår pr. time: 76,75 kr. 4. læreår pr. time: 86,80 kr. Over 4. læreår pr. time: 108,70 kr. Timelønnen til voksenlærlingene skal pr. 1. marts 2013 mindst være 108,70 kr.

Overtidsbetaling lærlinge SKIFTENDE ARBEJDSTIDER Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt: 52,90 kr.

MINIMALLØN Minimallønnen pr. time i VVS-overenskomsten er: 108,65 kr.

16 | Blik og rør 3-2013

Når lærlinge over 18 år (lærlinge under 18 år må ikke arbejde over) udfører overarbejde er den minimale overtidsbetaling: Første og anden time: 36,20 kr. Fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørdage-søndage og helligdage: 79,10 kr.


Nye regler for Løn under sygdom

Tjek din lønseddel

Pr. 1. maj 2013 ændres reglerne for, hvornår medarbejdere i VVS-branchen oppebærer ret til fuld løn under sygdom.

Ændringerne i overenskomstens satser og tillæg træder i kraft fra starten af

I VVS-overenskomsten med Tekniq yder

den lønperiode, hvori den 1. marts

arbejdsgiveren fuld løn i indtil 6 uger til

indgår. Tjek din løn om den

medarbejdere med mindst 2 måneders

er OK?

anciennitet. Tidligere krævede det tre måneders ansættelse. Også anciennitetskravet i Smedemesteroverenskomsten med Dansk Håndværk & Industri ændres. Tidligere krævede det mindst 9 måneders ansættelse før medarbejdere havde ret til fuld løn under sygdom. Fra 1.

Smedemesteroverenskomsten med DS Håndværk & Industri

maj ændres kravet til mindst 6 måneders ansættelse.

Godtgørelse ved afskedigelse Ved opsigelse efter 9 måneders ansættelse, såfremt vedkommende ikke har afslået genansættelse inden 4 uger. Godtgørelsen udbetales også, hvis vedkommende finder andet arbejde i 4-ugers perioden. 8.390,10 kr. Yderligere tillæg til medarbejdere med over 3 års anciennitet: 2.159,20 kr.

FORSKUDT SPISEPAUSE HJEMSENDELSE Godtgørelsen pr. time ved hjemsendelse grundet manglende arbejde: 126,30 kr.

Tillæg i tilfælde af akut arbejde, hvor spisepause udskydes mere end 30 minutter: 26,10 kr.

RÅDIGHEDSVAGT Rådighedsvagten aftales for mindst 7 sammenhængende dage ad gangen. Vagttillæg pr. time på hverdage: 19,00 kr. Vagttillæg pr. time på søn-, hellig- og fridage: 23,85 kr. Den ugentlige betaling for rådighedsvagten er minimum: 952,15 kr. Særligt tillæg ved pr. udkald udenfor rådighedsvagten: 119,95 kr.

VARSLING AF OVERARBEJDE Tillæg ved overarbejde som varsles samme dag, og hvor overarbejdets varighed overstiger en time: 94,10 kr.

SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt: 52,90 kr.

OVERARBEJDE Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags fastsatte timer. Første og anden time: 36,85 kr.

SMUDSTILLÆG Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag: 8,70 kr.

Tredje og fjerde time: 58,90 kr.

MINIMALLØN

Fra femte time og efterfølgende samt overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørdage-søndage og helligdage: 110,15 kr.

Mindstelønnen for timelønnede under overenskomsten med DS Håndværk & Industri er steget til 108,70 kroner i timen.

Blik og rør 3-2013 | 17


Løn til skorstensfejerlærlinge Nye satser for skorstensfejerne NYE SATSER I overenskomstens mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og Skorstensfejerlauget ændres følgende takster pr. 1. marts 2013. Ugeløn for svende i København og det tidligere Københavns Amt: 7.370,20 kr. Ugeløn for svende i provinsen: 6.806,45 kr. Månedsløn mestersvende i København og det tidligere Københavns Amt: 32.137,54 kr. Månedsløn mestersvende i provinsen: 29.694,62 kr. Kvalifikationstillæg for svende og mestersvende i København: 400,38 kr.

Ugelønnen for lærlinge i skorstensfejerfaget udgør pr. 1. marts 2013:

Lærlinge København 1. års lærling 2211,06 kr.

Provinsen 1. års lærling 2041,94 kr.

2. års lærling 2948,08 kr. 3. års lærling 3685,10 kr.

2. års lærling 2722,58 kr. 3. års lærling 3403,23 kr.

4. års lærling 4422,12 kr.

4. års lærling 4083,87 kr.

Voksenlærlinge København 1. års lærling 4938,03 kr.

Provinsen 1. års lærling 4560,32 kr.

Ved sygdom og ved barns hospitalsindlæggelse udbetales pr. time: 152,71 kr.

2. års lærling 5011,74 kr. 3. års lærling 5085,44 kr.

2. års lærling 4628,39 kr. 3. års lærling 4628,39 kr.

Timeløn ved barsel er: 164,66 kr.

4. års lærling 5159,14 kr.

4. års lærling 4764,52 kr.

SYGDOM

18 | Blik og rør 3-2013


Tjek dine forsikringer Pensionsoversigten er også en god lejlighed til at gå forsikringerne i pensionsordningen efter i sømmene. Du kan nemlig tilpasse forsikringerne ved førtidspension, kritisk sygdom eller død. Når du har logget ind på pensionsselskabets hjemmeside kan du: • Vælge mindstebeløb til dine efterladte • Bestemme, hvem der får pengene, hvis du dør før pensionsalderen • Vælge beløb ved førtidspension • Vælge beløb ved visse kritiske sygdomme

Pensionsoversigt 2012:

Er din pension

?

Omkring den 1. marts modtager du din årlige oversigt over din pension. Brug lejligheden til at tjekke om dine løbende indbetalinger og om dine pensionsforsikringer stadig matcher dine behov.

I den årlige oversigt kan du se, hvor Tjek dine forsikringer Der er også godt nyt til dem, som indNår du modtager den årlige pensionsmeget der blev indbetalt til din opsparing betaler til Industriens Pension. Afhængig oversigt, er det en oplagt anledning til at i 2012, og hvor god dit pensionsselskab af din alder er der forskel på, hvor mange tjekke, hvordan du og din familie er sikret, var til at forrente dine penge. aktier og obligationer du har. De hvis uheldet er ude. Både PensionDanmark og yngste medlemmer har flere Har I råd til at blive boende, hvis du bliIndustriens Pension, aktier og færre obligaver førtidspensionist? Og arver din familie hvor hovedparten tioner, mens det er lige Tjek nok til, at økonomien kan løbe rundt, hvis af landets VVS’ere omvendt for de ældste DIN ELEKTRONISKE du dør? og skorstensfemedlemmer. POSTKASSE For selvom forsikringerne ved førtidsjere har deres I 2012 gik det Den årlige pensionsoversigt fra Pensipension, visse kritiske sygdomme og dødspensionsordning, godt for aktierne, onDanmark kommer i år kun som elekfald som udgangspunkt passer til de fleste melder om flotte og derfor har de tronisk post. Tjek pensionsoversigten medlemmer, så ændrer mange også behov afkast i det foryngste medlemmer i indbakken på ”Din Egen Pension” i løbet af livet, hvilket kan gøre gangne år. fået det højeste fra slutningen af februar. det nødvendigt at tilpasse I gennemsnit har afkast med forsikringerne. medlemmer af Bliket afkast Det kan for ekog Rørarbejderforbundet op mod Kontakt dit sempel være, hvis med pension i PensionDan13 procent. pensionsselskab du bliver gift, mark fået næsten 75.000 kroner Det ser dog poPensionDanmark kan kontaktes på skilt, får børn ekstra ind på pensionskontoen i 2012. Et sitivt ud over hele 70 12 13 30 alle hverdage mellem eller køber hus. typisk medlem, der gik ind i året med en linjen, og medlemkl. 8.00 og 21.00. Pensionsoverpensionsopsparing på 400.000 kroner, kan mer i beskæftiIndustriens Pension kan kontaktes på sigten er en god konstatere, at pensionsopsparingen i 2012 gelse hele året vil 70 33 70 70 og er åbent mandag og lejlighed til at gå er vokset til 475.000 kroner. Pensionsindtypisk fået løftet tirsdag 8.30-16.30, onsdag og dine forsikringer betalingerne udgør 37.000 kroner, mens deres opsparing med torsdag 8.30-20.00 og fredag efter i sømmene. PensionDanmarks investeringsafkast giver knap 100.000 kroner. 8.30-16.00. medlemmerne 38.000 kr. Blik og rør 3-2013 | 19


Feriegaranti optaget Følgende firmaer er blevet optaget, enten i DS Håndværk & Industri, Tekniq eller Dansk Industri, og er derfor omfattet af feriekortordningen med garanti for feriepenge.

Kreds Nord-Midtjylland AUt. Gas & VVs Installatør Tommy Nielsen Stendyssevej 26, Lødderup 7900 Nykøbing M Cvr.nr. 30883594 01. februar 2013 – Tekniq VVS-Installatør Bjarne Jespersen ApS Gørtlervej 3 A 7600 Struer Cvr.nr. 34697906 01. januar 2013 - Tekniq Kreds Sydjylland-Fyn Nygaard VVS ApS Rolighedsvej 14 9800 Hjørring Cvr.nr. 34477736 01. oktober 2013 - Tekniq Ole Nielsen VVS Spangsvej 53, Paarup 5210 Odense NV Cvr.nr. 34826315 01. januar 2013 - Tekniq Kreds Sjælland-Bornholm Sjælsø VVs ApS Ravnsnæsvej 226 2970 Hørsholm Cvr.nr. 33755686 01. februar 2013 Tekniq

20 | Blik og rør 3-2013 2-2013

Euro-Blik/Euro-Profiles Elvervamsvej 242 4070 Kirkehyllinge Cvr.nr. 26897076 01. januar 2013 – DS TBJ Installationer v/Tonny Jensen Rugvænget 19 H 2630 Taastrup Cvr.nr. 31090784 01. januar 2013 – DS AJN Entreprixe / Max VVS APS Slåenvej 16 4600 Køge Cr.nr. 30176669 01. februar 2013 – Tekniq BK VVS – Blik, Bjarne Kristensen Svalehøjvej 12 3650 Ølstykke Cvr.nr. 10269490 01. februar 2013 – Tekniq Eghave ApS Kulbyvej 11, Kulby 4270 Høng Cvr.nr. 28317578 01. marts 2013 - tekniq

Feriegaranti ophørt I følgende firmaer er feriegarantien ophørt. Medlemmer der har arbejdet i firmaerne skal have udstedt feriekort.

Kreds Nord-Midtjylland Energihuset A/S Sdr. Ringvej 21 9300 Sæby Cvr.nr. 30283279 31. december 2013 – Tekniq – Ophør VVS Kreds Sydjylland – Fyn Mikkelsen & Andersen Lollandsvej 1 5500 Middelfart Cvr.nr. 14980873 31. marts 2013 – Tekniq Konkurs

Kreds Sjælland – Bornholm Vang Hansen VVS Elmegården 99 4450 Jyderup Cvr.nr. 10254396 31. januar 2013 – Tekniq Virksomhedsophør TLH VVS Teknik ApS Spurvevej 1 4040 Jyllinge Cvr.nr. 31254965 31. januar 2013 - Tekniq Solgt til Finn L. Davidsen Kreds København Lumber ApS Magle torv 12 2860 Søborg Cvr.nr. 32451691 31. december 2012 – Tekniq Søborg VVs Tech ApS Selma Lagerløfts Alle 43 2860 Søborg Cvr.nr. 27916090 - Tekniq 30. september 2012 - Fusion

Kreds København Ahms Varme og Energiservice Esepedammen 62 2605 Brøndby Cvr.nr. 33326637 03. januar 2013 – DS Steenberg Tag & VVS Jægergangen 21 2880 Bagsværd Cvr.nr. 27629741 01. februar 2013 - Tekniq

Få information fra Blik og Rør

i din mailboks

Tilmeld dig Blik og Rørs Nyhedsbrev, og få flere nyheder fra forbundet samt informationer om møder, kurser og faglige aktiviteter direkte i din mailboks. Blik og Rørs Nyhedsbrev er et elektronisk nyhedsbrev, som er målrettet med nyheder og informationer til forbundets tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter, akkordholdere m.m. Alle medlemmer og øvrige interesserede er naturligvis velkommen til også at modtage Blik og Rør Nyhedsbrev, som udkommer en til to gange hver måned. Tilmeld dig nyhedsbrevet på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk. Klik ind på menupunktet Nyheder, hvor du finder skemaet for tilmelding til Blik og Rør Nyhedsbrev.


Blik og Rør-medlemmer

elsker massage Medlemmerne var på briksen 6.000 gange i 2012. Næsten 6.000 gange sidste år lagde medlemmerne krop til forebyggende behandling hos en kiropraktor, massør, fysioterapeut eller zoneterapeut via PensionDanmark Sundhedsordning. I 2012 fik 800 medlemmer i snit 7 behandlinger med PensionDanmarks sundhedsordning, som er en del af pensionsordningen for hovedparten af medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet. Med en sundhedsordning kan medlemmerne få behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør, hvis de har problemer og gener i led, muskler eller sener på grund af arbejdet. Det sker på et af 120 sundhedscentre over hele landet, der drives af Falck Healthcare. Formålet er, at medlemmerne med behandlingerne kan tage mindre gener i opløbet, inden de udvikler sig til mere alvorlige skader. - Det er rigtig godt, at vores medlemmer bruger sundhedsordningen. Det er vigtigt at komme af med fx rygproblemer, inden det bliver alt for slemt. Sundhedsordningen forebygger fysisk nedslidning, som er den hyppigste årsag til førtidspension blandt vores medlemmer, siger forbundssekretær Stig Søllested fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

overenskomstsikrede sundhedsordning i enten PensionDanmark eller Industriens Pension. Den mest anvendte behandlingsform var kiropraktik efterfulgt af fysioterapi, massage og zoneterapi. Det var oftest problemer i hhv. ryg og arme, som medlemmerne fik behandling for. Sundhedsordningen er udviklet i samarbejde med Falck Healthcare, som står for behandling, rådgivning og drift af sundhedscentre over hele landet.

Flest fik behandling for rygproblemer Hovedparten af forbundets svende og lærlingemedlemmer er omfattet af den

Foto:PensionDanmark.

Brug din sundhedsordning Som VVS’er eller skorstensfejer har du via din overenskomst en sundhedsordning.

handling på telefon 70100806 eller ved at gå ind på www. pensiondanmark.dk

Med sundhedsordningen har svende og lærlinge i VVS- og skorstensfejerfaget ubegrænset adgang til tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut, hvis du har smerter eller andre problemer i led, muskler og sener. Eneste krav er, at problemet er opstået på grund af dit arbejde.

• Som VVS’er i et firma, der er medlem i arbejdsgiverorganisationen DS Håndværk og Industri, kan du bestille tid til behandling på telefon 70332050 eller ved at gå ind på www. industrienspension.dk/sundhed

Sådan bestiller du tid • Som VVS’er i et firma, der er medlem i arbejdsgiverorganisationen Tekniq eller har en tiltrædelsesoverenskomst med Blik- og Rørarbejderforbundet, kan du bestille tid til be-

• Som skorstensfejer i et firma, der er medlem af Skorstensfejerlauget, kan du bestille tid til behandling på telefon 70100806 eller ved at gå ind på www.pensiondanmark.dk

Udover en sundhedsordning har du også en forsikring. Den kan du læse mere om på www.blikroer.dk

Blik og rør 3-2013 | 21


Generalforsamlinger 2013:

Brug din indflydelse I en rigtig fagforening har medlemmerne, i modsætning til de gule forretninger, indflydelse på deres egen organisation. Det sker blandt andet på de årlige generalforsamlinger i afdelingerne, hvor det besluttes, hvad din fagforening skal arbejde med, samt hvilke fokuspunkter

der særligt skal udvikles i den kommende periode. Konkret handler det om, hvad dine og kollegernes egne kontingentkroner skal bruges til. Derudover vælger generalforsamlingen også hvem, der skal sidde i den lokale afdelingsbestyrelse. Alle medlemmer har fri adgang.

Det er OK at gøre din indflydelse gældende.

Se her, hvornår der er generalforsamling i din afdeling Information om tid og sted er givet pr. post eller via dit kredsblad.

Skorstensfejerne Jylland Nord - afd. 15 19. april

Hjørring afd. 12 25. april

Fyn/Sønderjylland - afd. 64 Frederikshavn afd. 11

6. april

25. april

København City - afd. 85 13. marts

Københavns omegn - afd. 86 21. marts

Aalborg - afd. 13

Sjælland - afd. 87

19. marts

2-3. marts

Nykøbing Mors afd. 14 11. april

Bornholm afd. 91 20. marts

Skive afd. 22 Ikke fastsat

Randers afd. 31 Viborg afd. 24

4. marts

12. april

Helsingør afd. 81 12. marts

Holstebro afd. 23 12. april

Silkeborg afd. 33 Aarhus afd. 32 18. april

11. april

Horsens afd. 41

Herning afd. 25

Hillerød afd. 82

21. marts

22. marts

Roskilde afd. 84

Vejle afd. 42 Ikke fastsat

Esbjerg afd. 51

Kalundborg afd. 83 Fredericia/Middelfart afd. 43 Ikke fastsat

5. april

21. marts

18. marts

København afd. 10 23. april

5. april

Køge afd. 72 Kolding afd. 44

Odense afd. 61

2. april

4. april

12. april

Slagelse afd. 71 20. marts

Aabenraa/Haderslev afd. 53 15. marts

Næstved afd. 73

Syd/Vestfyn afd. 62

27. marts

Ikke fastsat

Svendborg afd. 63 Ikke fastsat

Sønderborg afd. 54 16. marts

Lolland-Falster afd. 74 27. marts

22 | Blik og rør 3-2013


Nyder at gå på arbejde Antallet af håndværkere og andre med en kortere uddannelse, som bliver på arbejdsmarkedet, efter de er fyldt 60 år, er stigende. Det gælder også 66-årige Jørn Møller Jensen, som ikke har planer om at lægge værktøjet på hylden. Selv om temperaturen i starten af februar er et godt stykke under frysepunktet på byggepladsen i nordlige Aarhus, er pladsens to blikkenslagere i fuld gang med at montere nye tagrender og nedløb på de renoverede rækkehuse. Rutineret bevæger de sig rundt på stilladset, og først ved et nærmere eftersyn afslører et par vejrbidte og furede ansigter, at de to blikkenslagere har mange års erfaring bag sig. Faktisk har Jørn Møller Jensen, der er den ene halvdel af makkerparret, overskredet pensionsalderen på 65 år. Det er dog ikke ensbetydende med, at han er klar til at forlade arbejdsmarkedet og blive pensionist. - Det er rart, at der er noget at stå op til. Og så længe jeg nyder at gå på arbejde, så gør jeg det, siger Jørn Møller Jensen, der har været makker med 59-årige Leif Madsen siden 1985.

de af selskabets medlemmer, som trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Af analysen fremgår det, at 13 procent af de PensionDanmark-medlemmer, der fyldte 65 i 2005, var i arbejde. Syv år efter er andelen halvanden gang større, idet 20 procent af årgangen, der fyldte 65 i 2012, stadig var i

Flere fortsætter på jobbet Over de senere år har håndværkere og andre med en kort uddannelse udskudt deres tilbagetrækning fra arbejdslivet med knap et halvt år. Det konkluderer PensionDanmark i en analyse blandt

Håndværkere bliver længere på arbejdsmarkedet. Det gælder også Jørn Møller Jensen (forrest), der trods sine 66 år forsat arbejder på akkord med sin faste makker siden 1985.

arbejde. Samlet har de kortuddannede i gennemsnit udskudt deres exit fra arbejdsmarkedet med fem måneder i perioden. Den senere tilbagetrækning styrker de offentlige finanser med op mod en halv mia. kroner om året og styrker pensionisternes privatøkonomi med tusindvis af kroner.

Handler om lyst Det er dog ikke økonomiske årsager, som holder Jørn Møller Jensen beskæftiget hos Blikkenslagerfirmaet Steffen Petersen i Aarhus. For selv om der er langt mellem tidligere tiders spændende blikkenslager-opgaver som udsmykkede altertavler og kirkeure belagt med bladguld, er kærligheden til faget intakt. - Nu må vi se, hvordan helbredet har det, når den her opgave er færdig. Men det handler det også om at have lyst og, hvem jeg skal arbejde sammen med, siger Jørn Møller Jensen. Opgaven med udskiftning af 6 kilometer tagrender på Vejlbytoften i Aarhus startede i januar 2012 og skal afsluttes inden årsskiftet. Og det udføres på akkord efter Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde. Blik og rør 3-2013 | 23

Foto:Søren Madsen.

Håndværkere trækker sig senere tilbage:


Afsender: Blik- og Rørarbejderforbundet • Immerkær 42 • 2650 Hvidovre • 3638 3638 • www.blikroer.dk

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42331

Lærlinge mødes fra

hele landet Der bliver tryk på kedlerne, når Blik og RørUngdom i midten af marts holder årsmøde i Svendborg. Et program tæt pakket med masser af faglige og sociale aktiviteter er på menuen, når VVS og skorstensfejerlærlinge fra hele landet samles til Årsmøde. Traditionen tro samles lærlinge til en hektisk weekend, som byder på et hårdtslående mix af faglig snak, fællesskab, fodbold, fest og farver. Som noget nyt kan deltagerne tilmelde sig nogle workshops i løbet af weekenden, hvor de kan blive klogere på arbejdsmiljø, den nye overenskomst, faglige rettigheder og eller andre af de problemer, lærlingene typisk møder i dagligdagen. I løbet af weekenden kigges der også tilbage på det seneste års aktiviteter i Blik og RørUngdom, ligesom der også skal vælges et nyt landsudvalg. Og endelig skal det også afgøres, hvem der vinder Blik og RørUngdoms mesterskab i indefodbold. Igen i år holdes årsmødet på Svendborg Vandrerhjem. Det starter fredag aften den 15. marts og kører lige til søndag formiddag den 17. marts.

FoRRYGEndE FAGLIGT B A K S S E FÆLL

blik OG rør UnGdom

Årsmøde

2 0 1 3 1 5.- 17. marts

på svendborg

Vandrehjem

Tilmeld dig i din kreds Læs mere om år smødet på www.blikroer.d k

En h mEd El wEEkE foku n • Wo s på: d rksho ps •

Dine f aglig e rett • Arb ighed ejdsm er iljø • Ny e kam m e • DM rater i ind efodb • Fe old st, farver o g for l idt sø vn!

Profile for Fagbladet Blik og Rør

Blik & Rør - Marts  

Mike til tops ved DM Boom i korte uddannelsesaftaler -VVS-branchen har det bedre Er din løn OK? Dialog og samarbejde giver arbejdsglæde Nyde...

Blik & Rør - Marts  

Mike til tops ved DM Boom i korte uddannelsesaftaler -VVS-branchen har det bedre Er din løn OK? Dialog og samarbejde giver arbejdsglæde Nyde...

Profile for allang
Advertisement