Page 1

ISO PLUS dec 2011_- 13-12-11 17:17 Pagina 1

ISOLATIE Plus! UITGAVE VOOR DE ISOLATIESPECIALIST JAARGANG 12 NUMMER 48


ISO PLUS dec 2011_- 13-12-11 17:17 Pagina 2

O O I - I N F O R M AT I E

Nieuwe opleidingen van start In januari 2012 start stichting OOI een aantal opleidingen: de opleiding Isolatie Monteur te Amsterdam, Bergen op Zoom en Spijkenisse en de opleiding Werkvoorbereider te

Alle lesroosters zijn terug te vinden op de website www.ooi.nl.

Spijkenisse. De verwachting is dat ook de cursus Isolatie Plaatwerker Kort te Spijkenisse van start gaat, zeker als de belangstelling nog toeneemt. Een overzicht van de startdata: • Isolatie Monteur te Amsterdam, startdatum donderdag 12 januari 2012, van 08.00 uur tot 16.00 uur; • Isolatie Monteur te Bergen op Zoom, startdatum maandag 9 januari 2012, van 08.00 uur tot 16.00 uur; • Isolatie Monteur te Spijkenisse, startdatum

maandag 23 januari 2012, van 08.00 uur tot 16.00 uur; • Werkvoorbereider te Spijkenisse, startdatum donderdag 12 januari 2012, van 18.00 uur tot 22.00 uur; • Cursus Isolatie Plaatwerker Kort te Spijkenisse, verwachte start januari 2012, van 08.00 uur tot 16.00 uur.

De hard-core isolatiespecialist?

Hij blijft, wel meer dan twintig jaar Isolatie bevalt je goed. Of niet. Nieuwkomers houden het soms zo snel voor gezien, dat ze amper kennis met het vak hebben gemaakt. Daartegenover staat de harde kern isolatiespecialisten. Híj blijft, vaak wel meer dan twintig jaar. Onderzoek in opdracht van de Stichting OOI toont aan dat de bedrijfstak licht verjongt en groeit. Zo’n dertig procent van de ruim 4250 vakmensen in de isolatiebranche heeft zijn tienjarig jubileum al achter de rug. Elf procent is al langer dan twintig jaar in dienst. Onderzoek in opdracht van OOI naar de arbeidsmarkt in onze bedrijfstak, doet verwachten dat de huidige werknemers gemiddeld een langer dienstverband scoren dan de vorige generatie. De toch al goed vertegenwoordigde harde kern groeit dus. Tegelijkertijd daalt de gemiddelde leeftijd, zodat sprake is van verjonging. Dit is betrekkelijk, want de instroom bevat kennelijk de nodige ‘late roepingen’: de startleeftijd ligt met 34 tot 37 jaar hoog ten opzichte van andere branches. Tegenover de blijvers staan de snelle vertrekkers. Het was al een bekend verschijnsel dat nieuwko-

Leeftijdsopbouw in de isolatiebranche: de harde kern met lange dienstverbanden wordt sterker.

2

Isolatie Plus

mers ofwel direct geboeid raken, of hun heil snel elders zoeken. Aan beide kanten van de arbeidsmarkt verscherpt het verschijnsel zich: blijvers blijven langer, vertrekkers vertrekken sneller. De specialisten die hun vak lang trouw blijven, vormen een belangrijke groep voor de bedrijfstak. Vaak zijn zij de ‘oude rotten in het vak’ die – naast de vakopleiding – de jonge instromers niet alleen de bijzondere kneepjes van het vak bijbrengen, maar ook sterk bijdragen aan vakbeleving en motivatie. Weinig vrouwen De branche ging in januari 2008 het jaar in met ruim 3800 werknemers, in het laatste kwartaal 2011 is de vakbevolking met 430 werknemers aangegroeid tot ruim 4250 mensen. In de meetperiode zijn relatief meer vrouwen dan voorheen tot de isolatiebranche doorgedrongen, maar ze zijn nog steeds met een lantaarntje te zoeken. De vijftig vrouwen onder de nieuwkomers branche brengen nog geen verschuiving aan in de grote getallen: de verhouding man/vrouw blijft onveranderd op 93 tegen 7. Per 2011 zijn 313 vrouwen actief in het isolatievak.

DECEMBER 2011

Aanmelding Heeft u interesse in een van bovengenoemde opleidingen, dan kunt u zelf of via uw werkgever nadere info en een aanmeldingsformulier aanvragen bij Stichting OOI. Dit kan per telefoon (0181 - 65 95 55) of per e-mail (info@ooi.nl). Via de werkgever ontvangt Stichting OOI dan graag de aanmelding, inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de deelnemer alsmede een kopie van behaalde diploma’s en cijferlijsten.

Paneltoetsing Kwalificatiedossier Op 30 november 2011 heeft een deskundig panel uit de branche zich gebogen over de vertaling van beroepscompetentieprofielen in het Kwalificatiedossier. Dit dossier is de officiële basis onder de isolatieopleidingen. Voor de inhoud van de opleidingen speelt het praktische beroepscompetentieprofiel een belangrijke rol. Op de foto het panel, in het licht van de projectie van het kwalificatiedossier. V.l.n.r. Rob Zieltjens (OOI), Albert Hulst (Stiso), Rinus Geuze (Combi-Isolatie) , Piet van Deurzen (Harsco), Steward Privoo (Van de Haterd), Wolfgang Bäckhaus (BIS), Dirk Berkhof (Pronk) en Urbi van der Velden (NCTI).

Bij de voorpagina: Voorman Wesley Hofmans (Kaefer) op het project Aluchemie in de Botlek. Zijn team is druk bezig met ‘Rookgasreiniger 7’, een omvangrijk nieuwbouwproject waaraan de vakman zijn hart kan ophalen.


ISO PLUS dec 2011_- 13-12-11 17:17 Pagina 3

TA A R T V O O R H E T T E A M

Branten Isolatie Technieken Nieuwkuijk in AMC

”Soms op acht verdiepingen tegelijk, of HWA-isolatie vanuit de hoogwerker” Kijk omhoog in een van de centrale hallen van het AMC in Amsterdam en je ziet de hemelwaterafvoerleidingen in de nok. Een kleine veertig in totaal, netjes in de wolschalen en afgewerkt met Isogenopak. Want hoog in de nok of niet, het blijft zichtwerk. ‘Team Branten’ heeft ze allemaal onderhanden gehad. Vanuit de hoogwerker. We treffen Berry Branten, de tweede generatie ‘Branten Isolatie Technieken’ (BIT) in Nieuwkuijk, als hij samen met collega Paul Snoeren bezig is met isolatie van de nieuwe sanitaire infrastructuur op de zoveelste verdieping van een van de AMC-vleugels. Vader Bert Branten voert ondertussen werkoverleg met opdrachtgever Van Galen Klimaattechniek uit Rotterdam. In een vrijwel doorlopend programma renoveert AMC het ziekenhuis afdeling voor afdeling, verdieping na verdieping. Het geheel wordt compleet tot casco gestript en opnieuw ingericht. Het team van BIT is vaak zowel in de uitgestrekte maar drukbe-

zette technische ruimtes als op verschillende etages actief. Bezig met isolatie van de complete klimaattechnische infrastructuur met onder meer eindeloze warm- en koudwaterleidingen, afvoer, appendages. Soms op acht lokaties tegelijk, of nog meer. De eerste generatie is al dik meer dan dertig jaar werkzaam in het AMC. “Ja, wel eens van pet gewisseld”, zegt Bert Branten, want hij werkte er al voordat hij in 1991 zijn eigen bedrijf startte. Dat betekent dat het huidige team geregeld druk is het werk van de vorige generatie af te breken. In de goede zin des woords, wel te verstaan: “We demonteren en renoveren onze eigen isolatie”, zegt Berry Branten. Hij is nu bijna vier jaar in de zaak, met een boekhoudopleiding binnen Defensie achter de rug. “Handig voor later, zeker in combinatie met het technische talent van mijn broer”, zegt hij. Collega Paul Snoeren is anderhalf jaar terug bij BIT aan de slag gegaan na een technisch-ondersteunende functie in Schotland voor een printerfabrikant. Nu draait alles

DECEMBER 2011

natuurlijk om vakwerk in isolatie. Beiden hebben recent de cursus Tekeninglezen Utiliteit I afgerond en bekijken nu hoe ze zo effectief mogelijk verdere vakkwalificaties verwerven. Maar voor het zover is: even tijd voor taart voor het team.

Isolatie Plus

3


ISO PLUS dec 2011_- 13-12-11 17:17 Pagina 4

P O R T R E T VA N E E N VA K M A N

Meewerkend voorman Wesley Hofmans (Kaefer)

”Veel variatie, binnen en buiten werken. Je maakt iets moois!” ”Isolatie is nooit hetzelfde, het is geen massaproductie. Je staat altijd

team is druk bezig met ‘Rookgasreiniger 7’, een omvangrijk nieuwbouwproject

voor nieuwe verrassingen en technische uitdagingen. Prachtig toch,

van Aluchemie waar de vakman zijn hart aan op kan halen.

zo’n stuk staal ombouwen tot een geïsoleerde leiding? Of een ingewikkelde kast met uitsparingen isoleren en beplaten?” Meewerkend voorman Wesley Hofmans is gegrepen door het vak, zoekt steeds de verdieping en geniet er van als een lastig probleem is opgelost.

Isolatie en steigerbouw ’s Morgens om zeven uur start het Kaefer-team op de Aluchemie-plant het werk. Kaefer verzorgt dit project sinds 2009, en vanaf die tijd is dit ook de thuisbasis van Wesley Hofmans. Zijn dag, in grote lijnen: “Om te beginnen onze mensen indelen. Op deze locatie

Als Wesley Hofmans uit Ridderkerk op het terrein van Aluchemie in de Botlek

werken we met gemiddeld acht man verdeeld over isolatie en steigerbouw.

het kantoor van Kaefer binnenstapt, komt er een kerel binnen waar het werkple-

Daarbij is het voor mij prettig dat ik in het verleden ook steigers heb gebouwd.

zier van afstraalt. Dat schrijft hij toe aan zijn vak, bedrijf en collega’s, het project.

Uitgangspunt is de planning. Als de omstandigheden het nodig maken – bijvoor-

Hij heeft vooral zelf het plezier in het isolatievak ‘bevochten’, na een eerste zetje

beeld bij aanvullende werkzaamheden – kan ik extra mensen inzetten of in over-

door zijn vader. Dat was een jaar of zes geleden. Nu stuurt hij al een jaar als mee-

leg met de klant prioriteiten stellen. In de loop van de dag controleer ik de werk-

werkend voorman een team van steigerbouwers en isolatiemonteurs aan. Het

zaamheden. Meestal help ik de jongens een handje”. “Dat is zwak uitgedrukt”,

Wesley Hofmans. Op de achtergrond de nieuwe rookgasreiniger van Aluchemie, een project waarbij Kaefer steigerbouw en isolatie heeft verzorgd. Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto Alcan, produceert koolstofanoden ten behoeve van de elektrolyse van aluminiumoxide waaruit aluminium ontstaat. De rookgasreiniger bestaat uit onder meer drie ketels en leidingwerk (diameters van anderhalve meter en meer) die met steen- en glaswolsystemen zijn geïsoleerd en afgewerkt met beplating. Van aluminium natuurlijk.

4

Isolatie Plus

DECEMBER 2011


ISO PLUS dec 2011_- 13-12-11 17:17 Pagina 5

Reggae-muziek Ontspanning vindt Wesley Hofmans als zanger in de reggae-muziek. Samen met familieleden is een vier man sterk bandje gevormd, met Wesley’s vader achter het drumstel. Puur als hobby en ontspanning thuis. Soms nemen de muzikanten hun prestaties op, om er later nog eens van te kunnen genieten.

onderbreekt afdelingshoofd Carlisto Sitskoorn hem. “Wesley is de aanjager en hij werkt keihard mee …”. Even wennen Tijd om aan de gang te gaan, kom maar mee. Zo ongeveer sleurde Wesley’s vader hem zes jaar geleden het vak in. Wesley Hofmans: “Mijn vak was lasser; ik heb op het Albeda-collega MIG/MAG-lassen gehaald, en het diploma Constructielassen I. Ik kwam als laatste in een team van drie man aan het werk. Toen er te weinig werk was, moest ik er dus als eerste uit. Eerlijk gezegd vond ik dat werk een beetje saai, dus ik keek om me heen om iets anders te vinden.” “Ja natuurlijk, die eerste dag in het isolatiebedrijf was best wennen. Dat ging helemaal niet zo lekker. Ik moest aan de slag met een man die helemaal niet die fijne collega was die ze me hadden beloofd. Ik mocht alleen maar kijken, gereedschap aangeven en parkers indraaien. Na drie weken heb ik gezegd dat ik met iemand anders wilde meelopen, gewoon om echt wat te leren want parkers indraaien – moet ook gebeuren – kunnen we allemaal wel. Dat vonden ze prima, en vanaf die dag heb ik tweeënenhalf jaar gewerkt met een oudere collega. Een heel goede

Meewerkend voorman Wesley Hofmans: “Als je zelf een kast of leidingwerk helemaal hebt opgezet, dan kijk je er nog eens naar, dan ben je vanzelf trots op je werk”.

leermeester, die me volop de gelegenheid gaf en me alles heeft geleerd. Toen is het vak me geweldig gaan boeien. Als je zelf een kast of leidingwerk helemaal

delegeren, met medewerking van goede collega’s die het binnen hun team uitleg-

hebt opgezet, dan kijk je er nog eens even naar, dan ben je vanzelf wel trots op je

gen.”

werk. Bovendien is het werk heel afwisselend, uiteenlopend van ketels ontmantelen tot leidingwerk monteren met verschillende isolatiematerialen”, vertelt Wesley

Vakverdieping

Hofmans. Verrassend detail: hij werkt op het Aluchemie-project samen met

Meteen aan het begin van zijn loopbaan heeft Wesley Hofmans de OOI-opleiding

hoofduitvoerder Hofmans, zijn vader die hem zes jaar geleden de isolatie introk.

Isolatiemonteur gevolgd. Afgelopen juni behaalde hij het diploma opmeter/werk-

“Nee, dat is helemaal niet lastig. Dat werkt heel fijn”.

voorbereider. “Daar leer je in een afwisselende combinatie met toegepaste praktijk ook veel direct bruikbare theorie. Juist in deze combinatie tussen praktijk en

Chagrijnig

theorie gaat het leven. Daar heb je zeer zeker wat aan, ook als voorman. De ken-

Als je met Wesley Hofmans praat, zie je vooral het plezier in het werk. Ook deze

nis kun je heel goed gebruiken in planningen, bij toepassing van formules. Je zit

medaille heeft zo nu en dan zijn keerzijde. “Ik praat thuis best veel over mijn

net een stapje verder in het vak en je kunt sneller de isolatie berekenen. Het bete-

werk. Ik kan ook wel eens chagrijnig thuiskomen. Bijvoorbeeld als er een fout is

kent in mijn werk ook lekker veel variatie, als meewerkend voorman ben ik

gemaakt en je de onvrede daarover niet meteen op je werk kunt laten blijken.

zowel binnen als buiten bezig. Prima, al ben ik van mezelf uit vooral iemand voor

Dat hoort erbij, zoals je ook geregeld opgewekt thuiskomt omdat het toch weer

‘buiten’, dat voelt vrijer. Isolatie en plaatwerk monteren is toch hartstikke mooi

gelukt is om een lastige uitdaging voor elkaar te krijgen.”

werk? Isolatie is nooit hetzelfde, het is geen massaproductie, er is geen vijftig

Succes en spanning hoort bij de functie als meewerkend voorman. Een promotie

meter hetzelfde. Je staat steeds voor verrassingen, en je beseft dat je iets moois

die Wesley Hofmans zelf aangenaam verraste, en voor collega’s in de lijn der ver-

maakt. Dat hopelijk ook mooi blijft. Prachtig om een stuk staal om te toveren tot

wachtingen lag. “Omgang met de klant, collegiaal, hard werken en kennis van

een strak geïsoleerde leiding. Van tijd tot tijd is het zelfs heel uitdagend: een inge-

zaken”, zijn de trefwoorden die collega’s noemen. “Openstaan voor nieuwe din-

wikkelde kast met veel uitsparingen isoleren en beplaten, of een gecompliceerd

gen, luisteren naar anderen en rustig optreden”, zegt Wesley Hofmans zelf

apparaat dat je niet vaak tegenkomt.”

bescheiden. “Je werkt goed samen met je team. Een enkele keer moet je iemand

“Ik wil zeer zeker verder gaan, me zover mogelijk ontwikkelen, kennis vergaren

aanspreken. Dat doe je vanzelfsprekend rustig, je legt met argumenten uit waarom

en cursussen volgen. Richting werkvoorbereiding bijvoorbeeld. Dat verbreedt en

iets wel of niet moet. Dat is meestal genoeg, iedereen maakt wel eens een foutje.

verdiept je vakmanschap. Misschien brengt me dat in de toekomst meer ‘binnen’,

Als je dat beseft, kun je er alleen maar wat van leren. En je moet ook weten te

hoewel je in het isolatiewerk niet zo gauw alleen maar binnen zult zitten.”

DECEMBER 2011

Isolatie Plus

5


ISO PLUS dec 2011_- 13-12-11 17:17 Pagina 6

M E M O VA N M A R T I N

Objectieve beoordelingscriteria: Altijd dezelfde puntjes op de technische i Als je voor het praktijkexamen isolatiemonteur staat, wil het papiertje ver-

Gelukkig zijn de leermeesters van de Stichting OOI allemaal gewone mensen die

overen. Het mag niet uitmaken welke examinator jouw prestaties beoor-

ooit zelf het vak hebben geleerd, met de persoonlijke accenten die het vakman-

deelt, ook of vooral niet als je misschien nét met de hakken over de sloot komt. Daarom heeft de Stichting OOI objectieve beoordelingscriteria op

schap bijzonder maken. Prima, maar in de examens wil men die accenten zoveel mogelijk wegfilteren. Sinds een jaar werkt OOI met objectieve criteria, op papier. Dit legt per technisch vakonderdeel vast op welke onderdelen het werkstuk wordt

papier gezet, legt leermeester Martin Witter uit: “Gelijkwaardige prestaties

beoordeeld, wat de criteria zijn en hoe deze in de cijfers meewegen.

worden gelijk beoordeeld, er worden geen plus- of minpunten over het

Martin Witter: “We hebben met de criteria in de hand, examenresultaten naast

hoofd gezien en de kandidaat weet waar hij aan toe is.”

elkaar gezet en werkstukken door verschillende examinatoren op verschillende lokaties laten beoordelen. Het blijkt keurig met elkaar in lijn te liggen, met slechts

Isolatiemonteurs en –plaatwerkers werken in hun opleiding toe naar het examen.

minieme onderlinge verschillen. We voorkomen ook dat een onderdeeltje aan de

Altijd een spannende afsluiting: ‘doe ik het goed en snel genoeg’, ‘ik zal het toch

aandacht ontsnapt.”

wel goed hebben opgemeten’. ‘Word ik streng of mild afgerekend op dat slordig-

De Stichting OOI werkt nu bijna een jaar met de uniforme beoordelingscriteria.

heidje aan de onderkant?’ ‘Zou-ie het zien?’, ‘Wie deelt de punten uit?’

De vraag dringt zich op of dit in de cijfers terug te vinden is. “Het is objectief”,

Objectiviteit in de beoordeling is bijzonder belangrijk: het is de basis voor de blij-

antwoordt Martin Witter. “De huidige resultaten corresponderen goed met de

vende en herkenbare waarde voor kandidaat, werkgever en vakgebied. En natuur-

beoordelingen tot nu toe. Wel zijn de beoordelingen van verschillende examina-

lijk ook voor het opleidingsinstituut zelf. Het mag niets uitmaken waar het exa-

toren nóg dichter bij elkaar gekomen, en dat was de bedoeling.”

men plaatsvindt en wie het werkstuk beoordeelt. “Als opleidingsinstituut moeten we de examenbeoordeling kunnen onderbouwen. Dat is met het oog op EVC-

Vlechtdraad

kwalificaties extra belangrijk voor de leerling. Zij krijgen in de praktijk te maken

De vaste beoordelingscriteria voorkomen ook dat een onderdeel over het hoofd

met CINI- en ISSO-normen en met eigen richtlijnen van isolatiebedrijven en

wordt gezien. OOI noemt het vlechtdraadje als voorbeeld. Het is in Nederland

opdrachtgevers”, licht Martin Witter toe. Daarom zijn onze beoordelingscriteria

gebruikelijk het binddraad om de wolschalen met de tang vast te twisten of te

gebaseerd op het CINI-handboek en ISSO64, waar nodig aangevuld met eigen

vlechten. Het scherpe vlechteind behoort in de wol te worden gestoken in ver-

criteria voor ‘goed vakmanschap’.

band met de veiligheid. Dat gebeurt niet altijd. Het scherpe 0,6 of 0,8 mm. gegalvaniseerde draad veroorzaakt gemakkelijk een vervelende wond die maar lang-

Balans

zaam geneest. De foto laat de boosdoener zien en toont ook de veilige afwerking:

Stelregel bij OOI is dat leermeesters de beoordeling van werkstukken altijd over-

even in de wol steken en niemand haalt zijn hand er nog aan open. scheelt weer

laten aan collega’s die niet direct zijn betrokken bij opleiding van de betreffende

in de pleisters en in het commentaar van collega’s.

examenkandidaten. In principe gebeurt dit door collega’s uit een ander opleidingscentrum. Altijd een ‘koppel’, voor de balans in het oordeel. Het geheel

Meer weten over de beoordelingscriteria? Kijk op www.ooi.nl of stuur een

waarborgt een eerlijk resultaat.

mailtje naar info@ooi.nl.

Een slordig achtergelaten vlechteind kan gemakkelijk een vervelend, slecht genezend wondje achterlaten.

De rode cirkels geven aan hoe het niet moet (links) en hoe een vlechteind veilig onder de wol zit (rechts). Kleine moeite, wel veiliger.

6

Isolatie Plus

DECEMBER 2011


ISO PLUS dec 2011_- 13-12-11 17:17 Pagina 7

NIEUWS

Bloemen voor het Noorden Bloemen voor het Noorden, maar dan in spreekwoordelijke zin, want de nieuwe lichting vakspecialisten werd verrast met een echte Groninger Delicatessenmand. Op 8 december 2011 kreeg een flinke ploeg jonge vakmensen hun diploma uitgereikt in het OOI-Opleidingscentrum in Groningen. De meesten hebben het isolatievak ‘ontdekt’ dankzij een werkgelegenheidsproject van het regionale UWV in samenwerking met Isolatie-uitzendorganisatie Friday Eurotech en het regionale bedrijfsleven. Alle geslaagden hebben inmiddels al hun sporen verdiend op uiteenlopende isolatieprojecten, waaronder offshore. Op de foto de geslaagden: Erik Boon, Brian Meijer, Dennis Streuding, Alex Jansen, Hindrik de Vos en Denzel Harens (allen Friday Eurotech), Raymond Kosmeijer (Bendit) en Marco Stoepker (BIS). Op de foto ontbreekt Joost Kooi, verhinderd bij de uitreiking. Marco Stoepker behaalde het diploma Isolatie-

Het was wel een diploma-uitreiking met een klein vraagteken: liever bloemen of

Plaatwerker, zijn collega’s zijn allen gekwalificeerd Isolatiemonteur. De jonge vak-

dit originele Groninger delicatessenmandje van Knol’s Koek met onder meer

mensen worden geflankeerd door de docenten Bert Hoekstra en Herman Berens.

Groninger Koek likeur en drop?

Diploma’s in Sittard Een prachtige afsluiting van een druk jaar voor Lorenzo Virdis, Remco Sanders en Jarmaine Feron. Na een geslaagde opleiding ‘Isolatiemonteur’ ontvingen zij begin december het diploma, uit handen van Kenteq-opleidingsadviseur Joost Piederiet en OOI-docent Rik Keun. En een mooie bos bloemen om het mooie resultaat te vieren. Ongetwijfeld zal ook de diploma-premie in harde euro’s een bijdrage aan de vreugde leveren. Op de foto van links naar rechts Lorenzo Virdis (werkzaam bij I.V.M.), Remco Sanders (Hertel), OOI-docent Rik Keun, Kenteq-opleidingsadviseur Joost Piederiet en Jarmaine Feron (in dienst van I.T.S.).

Puur vakmanschap op VIB-jubileum Alle eer naar Marco de Smet uit Terneuzen. Zijn collega en sportieve rivaal Ricardo de Klerk uit Purmerend moest hem nét op punten voor laten gaan in de spannende finale van de Isolatiekampioenschappen. Op 23 en 24 februari 2012 treedt Marco de Smet opnieuw in het strijdperk. Dan neemt hij het in Berlijn in de Europese finale op tegen zijn buitenlandse collega’s. Marco de Smet en Ricardo de Klerk (beiden Van der Linden & Veldhuis Isolatie) namen de handschoen tegen elkaar op tijdens de grote jubileummanifestatie van werknemersorganisatie VIB, op 1 november 2011 in Rotterdam. Als het waar is dat ‘vreemde ogen dwingen’, dan straalde dat wel af uit het afgeleverde werk. Onverstoord, snel en kundig werkten beide finalisten hun opdrachten af. Een spannend tafereel voor de honderden bezoekers. De wedstrijden kregen een bijzonder aantrekkelijke achtergrond dankzij de doorlopende demonstraties van de finalisten uit vorige jaren. Sven Alberti (Crombach Isolaties) en Feike Jan Bruining (Hertel) maakten er een prachtige veelzijdige show van.

Puur vakmanschap op het VIB-jubileumcongres. V.l.n.r. Sven Alberti, Ricardo de Klerk, Carlo de Smet en Feike Jan Bruining.

Nederlands kampioen Carlo Smet.

Ricardo de Klerk, eervol zilver.

Feike Jan Bruining. Sven Alberti.

DECEMBER 2011

Isolatie Plus

7


ISO PLUS dec 2011_- 13-12-11 17:16 Pagina 1

Duurzame cheque

Metertje elastomeer gevraagd

Weervrouw Helga van Leur krijgt € 1500,-, te besteden aan een duurzaam doel. Zij ontving dit geschenk aan het slot van het VIB-jubileumsymposium op 1 november. De cheque komt ten goede aan de aanschaf van nieuwe medische apparatuur voor het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis.

Gesignaleerd in Emmen: vaktechnische dwaling, acute bezuiniging, wachten op de installateur of een kwestie van ‘dat werken we morgen wel af’? Isolatie die er best netjes uitziet, toch halverwege ophoudt, een beugel onafgewerkt laat en waarschijnlijk nooit meer wordt voltooid. Wie naar Emmen gaat doet er goed aan een metertje Armaflex mee te nemen.

Iso naar Keulen De Duitse isolatiebeurs ISO ’12 vindt plaats op 10 en 11 mei 2012. De beurs wordt voor het eerst gehouden in Keulen. Vorige edities brachten de vakbezoekers in Wiesbaden. Het is de achtste maal dat deze Duitse beurs van Europese allure wordt georganiseerd.

Voor Nederlandse geïnteresseerden is Keulen aantrekkelijk: het licht aanzienlijk dichterbij. Alle informatie over Iso ’12 is te vinden op www.iso-messe.de.

Mabi voor de deur

Om er zo in te springen Bijzondere impressie van ons dagelijks werk: gewone glaswol, maar met een uitstraling alsof het romige vloeistof is. Om er zo in te springen. Een voorbeeld van artistieke inspiratie van het isolatievak.

Begin december was het druk op de parkeerplaats bij OOI-opleidingscentrum Spijkenisse. Maar liefst twee weken lang bivakkeerde de enorme Mabi-demonstratietruck bij OOI. Tal van isolatie-ondernemers namen de gelegenheid te baat het nieuwste van het nieuwste life te bekijken. Vanzelfsprekend lieten de meeste isolatieleerlingen en –cursisten dit buitenkansje ook niet aan zich voorbijgaan. Een nieuw idee van het Mabi-team is de in Nederland nog niet algemeen gebruikelijke rolbreerdte 1250 mm. De Zwitserse specialisten lieten aan de hand van een

overgangsstuk rond-2355 naar ovaal-1770 het voordeel zien: sneller, minder plaatverbruik en maar liefst 84 schroefgaatjes minder.

COLOFON Isolatie Plus! Uitgave voor de isolatiespecialist. Isolatie Plus! is een uitgave van de Stichting OOI, bestemd voor werknemers in het isolatiebedrijf. De uitgave verschijnt viermaal per jaar. Isolatie Plus! bevordert het vakmanschap in het isolatiebedrijf door opleidingsinformatie, nieuws, reportages en achtergronden in beeld te brengen voor de isolatiespecialisten in de praktijk. Uitgave: Stichting OOI, Nieuwegein in samenwerking met Print Rendement, Beuningen en Alinea-Stokvisch, Beuningen.

Uitgever: Print Rendement Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Telefoon: 024-677 69 30 E-mail: info@printrendement.nl Redactie: Alinea-Stokvisch Wingerdstraat 63, 6641 BM Beuningen Telefoon: 024-675 18 93 E-mail: info@alinea-stokvisch.nl Redactieteam: Ewald Lohmann (Alinea-Stokvisch) Willy Marks (Stichting OOI) Cor-Hilde van Beijeren, Bergen en Henegouwen (Stichting OOI-CNV) Joop Ettekoven (Stichting OOI-VIB)

Fotografie: Photol, Cuijk Alinea-Stokvisch Stichting OOI Vormgeving: PINTA Grafische Producties, Benschop OOI-secretariaat Einsteinbaan 1 Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein Telefoon: 030-630 04 04, Fax: 030-605 32 08 e-mail: info@ooi.nl Druk: Drukkerij Damen, Werkendam

I

IsolatiePlus december 2012  

vakblad voor de isolatiespecialist

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you