Kartel-sariketa 2022

Page 1

ALGORTAKO SAN INAZIO JAIAK KARTEL-LEHIAKETA 2022

Parte-hartzaileak Edozeinek parte har dezake eta gaia librea da. Egile bakoitzak lan bakarra aurkez dezake. Kartelen ezaugarriak Kartelek DIN A3 (29,7 x 42 zentimetro) neurria (ez-etzana) eduki beharko dute. Gaia librea bada ere, ondoko goiburuak ipini beharko dira, derrigorrez:   

Algortako Saninazioak 2022 Uztailak 28-31 Jaietan ere euskaraz!

Bestalde, ez dugu mezu edo irudi sexistarik, homofoborik, arrazistarik edo xenofoborik daukan kartelik onartuko; lan horiek lehiaketatik kanpo geratuko dira zuzenean. Aurkezteko epea Ekainaren 20ra arte, algortakojaibatzordea@gmail.com

ondoko

helbide

elektronikora

bidalita:

Kartelak zelan aurkeztu Kartelagaz batera, Word dokumentu bat bidaliko da, egilearen izen-abizenakaz, DNI zenbakiagaz, helbideagaz, teléfono-zenbakiagaz eta helbide elektronikoagaz. Herri-bozketa Aurkeztutako kartel denen artean, herriko hiru artistek aukeratuko dituzte finalera iritsiko direnak. Azken horiek ekainaren 24an ikusgai egongo dira, 18:00etatik 20:00etara, Algortako San Nikolas plazako frontoian. Gogokoena bozkatzeko gerturatu ahal izango dira herritarrak. Saria Kartel-lehiaketaren irabazleak 300 euro jasoko ditu eta jaietako irudia (liburuxketan, karteletan...) izango da bere lana. Zehaztasunak irabazleari jakinaraziko zaizkio.

CONCURSO DE CARTELES DE SAN INAZIO 2022 La Comisión ha organizado un concurso de carteles para las fiestas de San Inazio que se van a celebrar en Algorta del 28 al 31 de julio. Los carteles deberán presentarse en tamaño DIN A3 (no apaisado). El tema es libre, pero ha de contener los lemas: "Algortako Saninazioak 2022", "Uztailak 28-31" y "Jaietan ere euskaraz!". Las obras deberan enviarse por correo electrónico, como muy tarde el día 20 de junio, a la siguiente dirección: algortakojaibatzordea@gmail.com. Junto a cada cartel deberá presentarde un documento de Word en el que aparezcan el nombre y apellidos del autor, número de DNI, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico. Por otra parte, no aceptaremos carteles que tengan expresiones o imágenes sexistas, homófobas, racistas o xenófobas; quedarán directamente fuera de concurso. El ganador se llevará 300 euros. El 24 de junio, de 18:00 a 20:00 se expondrán los carteles finalistas, en el frontón de la plaza de San Nikolas. Estos serán elegidos por tres artistas locales. Los algortarras tendrán la oportunidad de votar el cartel que más les guste.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.