At skrive

Page 1

Fanny Slotorub

At skrive TekstsammenhĂŚng og argumentation

Alfabeta


9788763604185_Indhold-Del2.indd 85

24/06/2016 15.30


Fanny Slotorub

At skrive TekstsammenhĂŚng og argumentation

Alfabeta

9788763604185_Indhold-Del1.indd 1

24/06/2016 15.23


Indhold Del 1 – Forbinderord og tekstsammenhæng Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Opgave 8 Opgave 9 Opgave 10 Opgave 11 Opgave 12 Opgave 13 Opgave 14 Opgave 15 Opgave 16 Opgave 17 Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 Opgave 26 Opgave 27 Opgave 28 Opgave 29 Opgave 30 Opgave 31 Opgave 32 Opgave 33 Opgave 34 Opgave 35 Opgave 36 Opgave 37 Opgave 38 Opgave 39

Brainstorm: Hvilke forbinderord kender I? Kategorisering: Forbinderord Ordstilling på dansk Matching: Hovedsætningskonjunktioners betydning Matching: Ledsætningskonjunktioners betydning Repeter konjunktioners betydning Matching: Adverbiers betydning Kategorisering: Forbinderords betydning Diskuter og skriv i tidsfølge Diskuter og skriv i rækkefølge Diskuter og skriv tilføjelser Diskuter og skriv forklaringer Diskuter og skriv konsekvenser Diskuter og skriv sammenligninger Diskuter og skriv modsætninger Diskuter og skriv eksempler Diskuter og skriv en uddybning Diskuter og skriv holdninger Diskuter og skriv en opsummering Quiz: Forbinderords betydning Matching: Find synonymer Odd-one-out: Find synonymerne Indsæt forbinderord Indsæt forbinderord Indsæt forbinderord Indsæt forbinderord Indsæt forbinderord Forbinderords betydning og ordstilling Fejlretning: Betydning Fejlretning: Ordstilling Forbind sætninger med forbinderord Skriv tekster med forbinderord Skriv en fiktiv historie Indsæt forbinderord i teksten Lektier eller ej Indsæt forbinderord i teksten Kvinden er familiens sundhedsminister Indsæt forbinderord i teksten Unge får stress af deres smartphone Indsæt det rigtige forbinderord i teksten Unge med ondt i sjælen Indsæt det rigtige forbinderord i teksten De uselvstændige unge Indsæt det rigtige forbinderord i teksten Flere og flere ældre

6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 24 25 25 26 26 27 28 30 30 31 32 33 34 34 35 36 38 40

2

9788763604185_Indhold-Del1.indd 2

24/06/2016 15.23


Del 2 – Argumentation Argumenterende teksters opbygning Opgave 1 Model 1 Model 2 Modeltekst Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Opgave 8 Opgave 9 Opgave 10 Opgave 11 Opgave 12 Opgave 13 Opgave 14 Opgave 15 Opgave 16 Opgave 17 Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20

Kategorisering: Opbygning af en argumenterende tekst Opbygning af en argumenterende tekst Notetagning De uselvstændige unge Brainstorm og notetagning Diskuter overskrifter: Skatten i Danmark Skriv synspunkter og argumenter til overskrifterne Lav overskrifter Diskuter indledninger: Børneopdragelse Skriv indledninger Læs og find synspunkt og argumenter i teksten Flere cykelstier Diskuter og vurder argumentationen Læs politiske partiers synspunkter og argumenter Diskuter og skriv argumenter Diskuter synspunkter, og argumentér med eksempler Udtryk enighed eller uenighed Diskuter fordele og ulemper: Overvågning Diskuter afslutninger: God opvækst – landet eller byen? Skriv en afslutning: Støt dit barn i ikke at drikke Læs og diskuter et debatindlægs opbygning: Facebook skader venskaber Læs og diskuter læserbreve: Brugerbetaling i sundhedsvæsnet Skriftlig fremstilling: Det offentlige sundhedsvæsen Skriftlig fremstilling: Trafiksikkerhed

44 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 64 66 20

At beskrive statistikker Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 Opgave 26 Opgave 27

Beskriv diagrammer Skriv sætninger, der beskriver diagrammerne Skriv sætninger, der beskriver diagrammet Vurder beskrivelser af diagram Skriftlig fremstilling: Folkeskole eller privatskole? Vurder beskrivelser af diagram Skriftlig fremstilling: Økologi

69 70 70 72 73 73 75

Formelle breve / e-mails Opgave 28 Opgave 29 Opgave 30 Opgave 31 Opgave 32 Opgave 33 Opgave 34 Opgave 35 Opgave 36 Opgave 37 Opgave 38 Opgave 39 Opgave 40 Opgave 41

Læs og diskuter en ansøgning Faste udtryk: Skriv den rigtige præposition Skriv en jobansøgning til en café Skriv en ansøgning til Besøgstjenesten Skriv en jobansøgning Læs formelle breve Match formel og uformel stil Find substantiver til verberne Skriv en klage over en vare Skriv en klage over udført arbejde Skriv en klage over en rejse Skriv en opsigelse af et lejemål Skriv en opsigelse af et medlemskab Skriv en opsigelse af et job

76 76 78 78 78 78 82 82 83 83 83 84 84 84 3

9788763604185_Indhold-Del1.indd 3

27/06/2016 08.30


Dog Derimod

Yderligere

Og

Ovenikøbet Men Samt Imidlertid Efter Til gengæld Så Forhåbentlig Dels Endvidere Også Endnu Nemlig Alligevel

Mens

Både

Afslutningsvis

Fordi

Desværre

Da

Når Formentlig

Eller

Desuden Allerede Eksempelvis

4

9788763604185_Indhold-Del1.indd 4

24/06/2016 15.23


DEL 1 Forbinderord & tekstsammenhæng Det er vigtigt, at en tekst hænger sammen. For at skabe sammenhæng kan man bruge konjunktioner og adverbier – også kaldet forbinderord som fx men, fordi, desuden, derfor. Altså ord der forbinder sætninger og skaber et flow i tekster. Gode tekster har en nuanceret brug af mange forskellige forbinderord.

9788763604185_Indhold-Del1.indd 5

24/06/2016 15.23


1

Brainstorm: Hvilke forbinderord kender I? O

Gruppearbejde: Hvilke forbinderord kender I? Hvilke ord kan fx forbinde disse to sætninger? Han kommer.

Hun går.

Luk bogen, og skriv efter tur et forbinderord på et stykke papir. Sig ordet højt, og giv pen og papir videre til den næste i gruppen. I har 2 minutter. O

2

Skriv jeres ord på tavlen. Hvilken gruppe har flest ord?

Kategorisering: Forbinderord O

Gruppearbejde: Sorter ordene nedenfor i hovedsætningskonjunktioner, ledsætningskonjunktioner og adverbier. måske

fordi derfor

men

mens

eller da

derimod

HS-konjunktioner

for desværre

hvis

heldigvis

desuden

endelig og

idet

når bagefter

alligevel

LS-konjunktioner

selvom eftersom

Adverbier

fordi

O

Tjek oversigten over konjunktioner side 3 i Skriveguiden.

O

Pararbejde: Forbind de to sætninger nedenfor med alle forbinderordene i boksen. Sig en sætning hver, og snak om, hvad sætningen betyder. Fx Han kommer, fordi hun går. Han kommer. Hun går. Hvad sker der med ordstillingen, når man starter med et adverbium?

6

9788763604185_Indhold-Del1.indd 6

24/06/2016 15.23


3

Ordstilling på dansk O

Pararbejde: Hvad betyder de 3 sætninger nedenfor? Snak om ordstillingen i sætningerne med rødt. Skriv S under subjektet, V under verbet og A under adverbierne. a) Han er sur, for hun kommer ikke. b) Han er sur, fordi hun ikke kommer. c) Han er sur, derfor kommer hun ikke.

__________________________________ Hvordan er ordstillingen i a? Hvorfor? ______________________________________________________ Hvordan er ordstillingen i b? Hvorfor? ______________________________________________________ ________________ ______ ___________ Hvordan er ordstillingen i c? Hvorfor? ______________________________________________________ _______________ _____ ______ ____ _

O

Læs om ordstilling side 4 i Skriveguiden.

O

Pararbejde: Forbind sætningerne med for, fordi eller derfor, og snak om ordstillingen ngen i sætningerne. 1. Han dyrker meget motion,

han vil gerne leve sundt.

2. Han dyrker meget motion,

han gerne vil leve sundt.

3. Han vil gerne leve sundt.

dyrker han meget motion.

4. Arbejdsløsheden stiger,

der nu er økonomisk krise.

5. Arbejdsløsheden stiger,

der er nu økonomisk krise.

6. Der er økonomisk krise,

stiger arbejdsløsheden.

7. Hun kan ikke tåle røg,

er hun holdt op med at ryge.

8. Hun er holdt op med at ryge,

hun kan ikke tåle det.

9. Hun er holdt op med at ryge,

hun ikke kan tåle det.

7

9788763604185_Indhold-Del1.indd 7

24/06/2016 15.23


4

Matching: Hovedsætningskonjunktioners betydning O

Hvad betyder hovedsætningskonjunktionerne? Find den rette betydning, og sæt streger.

og

en modsætning / kontrast

men

en konsekvens / følge

eller

en forklaring

for

en sideordning / tilføjelse

et alternativ / en anden mulighed

O

Tjek hovedsætningskonjunktioners betydning side 5 i Skriveguiden.

O

Forbind hovedsætningerne med en hovedsætningskonjunktion, og snak om deres betydning. 1. Han har lige spist,

han er ikke sulten.

2. Han har lige spist,

han er stadig sulten.

3. Han har lige spist,

han var meget sulten.

4. Han har lige spist,

han har også drukket en øl.

5. Han spiser hjemme, O

5

han går på restaurant.

Holdrunde: En af jer siger en hovedsætning (fx Klokken er mange). Den næste siger en hovedsætningskonjunktion + en ny hovedsætning, der passer til den forrige (fx så vi skal hjem). Bagefter siger han/hun en ny hovedsætning osv. Sørg for at bruge alle hovedsætningskonjunktionerne.

Matching: Ledsætningskonjunktioners betydning O

O

Hvad betyder ledsætningskonjunktionerne? Find den rette betydning, og sæt streger.

når

en hensigt / forklarer hvorfor

en forklaring

fordi

en betingelse

hvis

om noget, der vil ske / altid sker / altid skete

selvom

om noget, der skete en gang i fortiden

da

en modsætning / selvmodsigelse

Tjek ledsætningskonjunktioners betydning side 5 i Skriveguiden.

8

9788763604185_Indhold-Del1.indd 8

24/06/2016 15.23


O

Forbind de to sætninger med en af ledsætningskonjunktionerne, og snak om deres betydning. 1. Han boede i Kina,

han var 8 år. hun bliver rask.

2. Hun er syg. Men hun kommer i morgen,

hun bliver rask.

3. Hun er syg. Hun kommer, 4. Han går på arbejde, 5. Hun står tidligt op, 6. Hun gik hjem, O

6

hun ikke kommer for sent. hun var træt.

Holdrunde: En af jer siger en hovedsætning (fx Han er træt). Den næste siger en ledsætning, der passer til hovedsætningen (fx fordi han har været tidligt oppe). Bagefter siger han/hun en ny hovedsætning osv. Sørg for at bruge alle ledsætningskonjunktionerne ovenfor.

Repeter konjunktioners betydning O

7

han ikke er rask.

Holdet inddeles i små grupper. Ordkortene i lærervejledningen kopieres (i det antal grupper, der dannes), klippes ud og blandes. Hver gruppe får alle ordkort og skal nu danne 24 sætninger. Grupperne konkurrerer om først at danne alle sætninger. Der kan være flere muligheder.

Matching: Adverbiers betydning O

O

Hvad betyder adverbierne? Find den rette betydning, og sæt streger.

desuden

tidsfølge

alligevel

en forklaring

derefter

en konsekvens

desværre

en tilføjelse / ny information

nemlig

en modsætning

derfor

en holdning

Forbind de to sætninger med et af adverbierne, og snak om deres betydning. 1. Lejligheden var stor og lys.

ville de ikke flytte.

2. Lejligheden var stor og lys.

ville de flytte.

3. Lejligheden var stor og lys.

var der altan.

4. Lejligheden var stor og lys.

var den alt for dyr. Fortsættes

9

9788763604185_Indhold-Del1.indd 9

24/06/2016 15.23


5. Lejligheden var meget lys. Den lå

på 4. sal. ville de sælge den.

6. De skulle renovere lejligheden.

8

Kategorisering: Forbinderords betydning O

Pararbejde: Hvad betyder forbinderordene nedenfor? Sorter dem under den rigtige kategori. Der kan være flere muligheder. fordi selvom

eksempelvis nemlig

forhåbentlig

Tid / Rækkefølge

måske

også

eftersom bl.a.

derudover

alligevel

ligesom

desværre

afslutningsvis derefter

Tilføjelse / Ny Information

desuden dvs.

først derfor

imidlertid

Forklaring

fordi

Konsekvens

Sammenligning

Modsætning

Eksempel

Uddybning / Præcisering

Holdning (fx usikkerhed, glæde osv.)

Opsummering / Konklusion

O

Tjek forbinderords betydning side 6-7 i Skriveguiden.

10

9788763604185_Indhold-Del1.indd 10

24/06/2016 15.23


9

Diskuter og skriv i tidsfølge TID 1. Først gik jeg på slankekur, og bagefter / derefter / derpå / dernæst / så begyndte jeg at dyrke motion. Kort efter / Senere / Til sidst tabte jeg mig 10 kg. 2. Før / Tidligere var danske kvinder ikke så gamle, når de fik børn. Nu / I dag er kvinder ældre. O

Diskuter parvis eller i grupper: • Hvordan er ordstillingen i sætningerne ovenfor? Hvorfor? • Hvad er forskellen på kort efter / senere / til sidst i eksemplet ovenfor? • Hvilke forbinderord ovenfor er mere formelle?

O

Indsæt forbinderord fra boksen (ordene i rød). Der er flere muligheder. 1. _______________ skal vi rydde op, _______________ skal vi gøre rent, og _______________ skal vi købe ind. 2. _______________ boede jeg i Næstved, _______________ flyttede jeg et år til København, og _______________ flyttede jeg til Aalborg. 3. _______________ var det kun 1/3 af befolkningen, der dyrkede motion, _______________ er det over halvdelen.

O

Skriv sætninger med forbinderord fra boksen. Brug alle oplysningerne i parentes. 1. Jeg har meget travlt i dag. (skal pakke + gøre rent + får gæster) ________________________________ ______________________________________________________________________________________ 2. De har brugt mange penge i år. (købte ny bil + var på ferie + lavede nyt køkken) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 3. Danskerne er generelt blevet sundere. (halvdelen af befolkningen røg Ä mindre end 25 procent ryger) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 4. Kun 13 procent af den danske befolkning bor på landet. (de fleste boede på landet Ä de fleste bor i byer) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

O

Skriv selv sætninger, hvor du bruger forbinderord fra boksen (ordene i rød).

11

9788763604185_Indhold-Del1.indd 11

24/06/2016 15.23


10 Diskuter og skriv i rækkefølge RÆKKEFØLGE 1. Jeg dyrker meget motion. For det første / Først og fremmest vil jeg gerne leve sundt. For det andet vil jeg gerne have en god kondition. Endelig giver motion mig masser af energi. 2. Jeg dyrker meget motion. Dels vil jeg gerne leve sundt, og dels vil jeg gerne have en god kondition. Samtidig giver motion mig masser af energi. O

Diskuter parvis eller i grupper: • Hvordan er ordstillingen i sætningerne med forbinderord? Hvorfor? • Hvornår bruger man først og fremmest i stedet for for det første? • Hvornår bruger man endelig? • Hvornår bruger man dels – dels?

O

Indsæt forbinderord fra boksen (ordene i rød). Der er flere muligheder. 1. Jeg kan ikke rejse. ___________________ har jeg ikke tid, og ____________________ har jeg ikke råd. 2. Jeg vil gerne flytte. ______________________ er min lejlighed for lille, ______________________ er den for dyr, og ______________________ er jeg træt af mit kvarter. 3. Vi skal _________________________ tænke på børnene. Det er det vigtigste.

O

Skriv sætninger med forbinderord fra boksen. Brug alle oplysningerne i parentes. 1. Jeg køber næsten altid økologisk. (det er bedre kvalitet + sundere + godt for miljøet)

2. Det er godt at cykle på arbejde. (det er sundt + det er billigt + man får frisk luft)

3. Han er holdt op med at ryge. (vil gerne have en bedre kondition + leve sundere)

4. Vi skal ikke rejse til sommer. (det er for dyrt + vi skal arbejde)

O

Skriv selv sætninger, hvor du bruger forbinderord fra boksen (ordene i rød).

12

9788763604185_Indhold-Del1.indd 12

24/06/2016 15.23


42

9788763604185_Indhold-Del2.indd 42

24/06/2016 15.30


DEL 2 Argumentation En argumenterende tekst er en tekst, hvor man giver udtryk for sin mening. En argumenterende tekst kan være: et læserbrev

et indlæg (fx et blogindlæg)

en artikel

en kommentar (fx en facebookkommentar)

Teksten kan også være et svar på et læserbrev eller en artikel, som man forholder sig til. I en argumenterende tekst skal du skrive din personlige holdning til et bestemt emne eller en situation – og du skal argumentere for denne holdning, dvs. skrive hvad du mener og hvorfor: Et hovedsynspunkt + Argumentation: et eller flere argumenter

En argumenterende tekst skal altså indeholde argumenter for dit synspunkt. Derfor er det vigtigt, at det står klart for læseren, hvad du gerne vil argumentere for. Dit hovedsynspunkt skal stå i begyndelsen af teksten, så du kan bruge resten af pladsen på at komme med argumenter, som underbygger dit synspunkt. En argumenterende tekst bør indeholde:

Indledning: Præsentation af emnet

Synspunkt

Argumenter

Afslutning / konklusion

43

9788763604185_Indhold-Del2.indd 43

24/06/2016 15.30


Argumenterende teksters opbygning 1

Kategorisering: Opbygning af en argumenterende tekst Model 1

Opbygning af en argumenterende tekst

1. En sigende overskrift Den må gerne tydeliggøre dit hovedsynspunkt. Fx

2. En kort indledning Her præsenterer du helt kort tekstens emne og baggrunden for, at du skriver. Skriv gerne nogle fakta, som ikke kan diskuteres. Fx

3. Dit synspunkt Skriv det kort og præcist. Fx

4. Argumentation Uddyb dit synspunkt med argumenter og eksempler, der kan underbygge dine argumenter. Fx

5. En afslutning En kort konklusion, hvor du gentager dit hovedsynspunkt eller kommer med en opfordring til at handle. Fx

O

Gennemgå model 1 på holdet.

O

Pararbejde: Læs sætningerne i boksen på næste side. Sætningerne er eksempler på: 1. 2. 3. 4. 5.

en sigende overskrift en kort indledning et synspunkt en argumentation en afslutning

44

9788763604185_Indhold-Del2.indd 44

24/06/2016 15.30


O

Kategoriser sætningerne, og skriv dem som eksempler i model 1 på side 44.

Jeg mener, at de unge er mere uselvstændige i dag end for bare 10 år siden. De uselvstændige unge Kort sagt skal forældre holde op med at ordne alting for deres børn og begynde at stille krav til dem. Det skyldes de mange serviceforældre, der ordner alting for deres børn.

Man diskuterer ofte, om de unge er blevet mere uselvstændige i dag. Inden du går i gang med at skrive din tekst, så skriv altid først noter, hvor du opstiller synspunkt og argumenter, så det bliver konkret for dig selv. Brug denne model:

Model 2

Notetagning

Hovedsynspunkt:

Unge i dag er uselvstændige

Hvorfor? à Argument: fordi forældre overbeskytter deres børn fordi forældre ordner alting for deres børn forældre er i dag = serviceforældre/curlingforældre Hvordan? à Eksempler: forældre: · laver de unges lektier · sørger for, at de kommer op om morgenen · pakker deres tasker · smører deres madpakker · vasker deres tøj · ringer til lægen for dem · giver dem lommepenge uden at give dem pligter Evt. undersynspunkt:

Unge har brug for, at man stiller krav til dem

Hvorfor? à Argument: så de lærer at tage ansvar Unge uden ansvar bliver usikre / hjælpeløse / uselvstændige Konklusion – evt. en opfordring: Forældre skal holde op med at ordne alting for deres børn Forældre skal stille krav til deres børn

Herefter kan du sammenskrive dine noter til en tekst med en indledning og en afslutning. Det er vigtigt, at teksten hænger sammen – så brug forbinderord. Til sidst kan du finde en passende overskrift. O

Læs modelteksten De uselvstændige unge side 46, og læg mærke til tekstens forskellige dele. Find eksempler på forbinderord, og snak om, hvad de betyder. Se evt. forbinderords betydning side 6-7 i Skriveguiden.

45

9788763604185_Indhold-Del2.indd 45

24/06/2016 15.30


Modeltekst

De uselvstændige unge Indlæg af Pia Lang

tøj og ringer til lægen for dem. Mange unge får ovenikøbet lommepenge, uden

[Indledning]

Man diskuterer ofte, om de unge er blevet mere uselvstændige i dag, end de var tidligere.

[Hovedsynspunkt]

Det mener jeg, at de er. Jeg mener

at de skal røre en finger derhjemme. Men børn og unge har imidlertid For så lærer de at tage ansvar. Unge

faktisk, at de unge er langt mere uselv-

uden ansvar bliver usikre og hjælpeløse

stændige i dag end for bare 10 år siden.

og risikerer at opgive eksempelvis at

Det skyldes de mange servicefor-

tage en uddannelse, når der stilles krav

ældre, også kaldet curlingforældre, der

til dem. Så selvom teenagere ikke altid

fejer for deres børn, så alle ujævnheder

er så glade for at få stillet krav, er det

fejes væk. Det er nemlig blevet mere og

nødvendigt for at styrke dem senere i

mere almindeligt, at forældre overbe-

livet.

[Argument]

skytter deres børn og ordner alting for dem. I et misforstået forsøg på at hjælpe

[Eksempler]

[Synspunkt]

brug for, at man stiller krav til dem.

Kort sagt skal de mange servicefor-

[Argument]

[Afslutning]

ældre holde op med at ordne alting for deres børn og begynde at stille krav til

er der mange forældre, som fx laver de

dem. Ellers får vi formentlig en ny gene-

unges lektier, sørger for, at de kommer

ration af uselvstændige og uansvarlige

op om morgenen, pakker deres tasker,

voksne, der ikke tror på sig selv.

smører deres madpakker, vasker deres

46

9788763604185_Indhold-Del2.indd 46

24/06/2016 15.30


2

Brainstorm og notetagning O

Par- eller gruppearbejde: Snak om, hvilke argumenter der kunne være for det modsatte synspunkt, dvs. Unge i dag er selvstændige. Lav en brainstorm, og skriv noter her:

Notetagning Hovedsynspunkt:

Unge i dag er selvstændige

Hvorfor? à Argument:

Hvordan? à Eksempler:

O

Snak om jeres noter er på holdet.

47

9788763604185_Indhold-Del2.indd 47

24/06/2016 15.30


Overskrifter a b

Skattestop nu!

Bevar skatten – bevar velfærden c d

DIN SKAT – DIN TRYGHED e

f

Sænk skatten

Skal skatten virkelig være så høj? g h

i

Vi elsker vores skat

Skatten bør sænkes

Får vi nok for vores skattepenge? j k

Skatten skaber tryghed

Betal din skat – med et smil! l

3

Ned med skatten

Tør vi sænke skatten?

Diskuter overskrifter O

Pararbejde: Snak om overskrifterne i boksen. Hvilken holdning til skatten viser de? Overskrifter, der har en positiv holdning: ____________________________

a

Overskrifter, der har en negativ holdning:____________________________ O

Hvilken form har overskrifterne?

en kort og præcis hovedsætning en sætning uden verbum

a

en sætning med passiv en sætning med imperativ et spørgsmål

48

9788763604185_Indhold-Del2.indd 48

24/06/2016 15.30


EN SIGENDE OVERSKRIFT En sigende overskrift, der tydeliggør dit hovedsynspunkt, kan fx være:

4

en kort og præcis hovedsætning

à

a. Skatten skaber tryghed

en sætning uden verbum

à

b. Bilerne ud af byen

en sætning med passiv el. imperativ

à

c. Kongehuset bør afskaffes / Afskaf kongehuset

et spørgsmål

à

d. Skal kriminelle virkelig have så korte straffe?

Skriv synspunkter og argumenter til overskrifterne O

Pararbejde: Snak om overskrifterne a. - d. i boksen ovenfor. Hvad tror I, teksterne handler om? Skriv hovedsynspunktet med jeres egne ord, og skriv, hvilke argumenter der kunne være for dette synspunkt. Skriv to argumenter for hvert synspunkt.

Synspunkt: a. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ b. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ c. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ d. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Mulige argumenter: a. fordi _______________________________________________________________________________

fordi _______________________________________________________________________________ b. fordi _______________________________________________________________________________

fordi _______________________________________________________________________________ fordi c. _______________________________________________________________________________ fordi _______________________________________________________________________________ fordi d. _______________________________________________________________________________ fordi _______________________________________________________________________________ 49

9788763604185_Indhold-Del2.indd 49

24/06/2016 15.30


5

Lav overskrifter a. Kongehuset

b. Hashrygning

c. Offentlig transport

O

Lav overskrifter til de 4 emner i boksen. Overskrifterne skal tydeliggøre din holdning.

O

Skriv jeres overskrifter på tavlen, og snak om, hvilken overskrift I bedst kan lide.

d. Facebook

a. _______________________________________________________________________________ b. _______________________________________________________________________________ c. _______________________________________________________________________________ d. _______________________________________________________________________________

Indledninger a. Emnet ”børneopdragelse” er meget vigtigt, og derfor vil jeg gerne skrive om det. I ,U NVK VWKYHNLSZL LY RLUKL[LNUL[ ]LK H[ IHYUL[ N¥Y O]HK MVY¤SKYLUL ZPNLY LY O¥ÅPN[ viser hensyn osv. c. I dag har børn uden tvivl alt for meget frihed. Efter min mening er en god opdragelse, når børn lærer at vise respekt for andre. d. En god opdragelse kræver hårdt arbejde og involvering af både forældre og pædagoger. e. Børn i Danmark bliver opdraget meget friere i dag end før, hvor der var meget disciplin både i skolen og derhjemme. f. Jeg mener, at en god opdragelse er at opdrage børn til at være gode mennesker. g. Man diskuterer ofte, hvad man skal lægge vægt på i opdragelsen af børn. Men hvad er en god børneopdragelse? Er en fri opdragelse bedre end en streng opdragelse? h. Børneopdragelse er et vigtigt emne, fordi det handler om børn, og det har stor betydning for deres fremtid.

6

Diskuter indledninger O

Par- eller gruppearbejde: Læs og diskuter indledningerne ovenfor. De er skrevet af kursister som indledning til en tekst om emnet Børneopdragelse. Hvad synes I om dem – og hvorfor? Hvilke indledninger kan du godt lide?

_____________________________________________________

Hvilke indledninger kan du ikke lide?

_____________________________________________________

50

9788763604185_Indhold-Del2.indd 50

24/06/2016 15.30


EN KORT INDLEDNING En kort indledning præsenterer emnet og baggrunden – skriv gerne noget faktuelt. Man kan starte med en af disse generelle vendinger: Man diskuterer ofte / Der er mange diskussioner om (kriminalitet og straf). I den senere tid har der været meget diskussion af (kriminalitet og straf). (Kriminalitet) er blevet et stort problem / er et stigende problem i Danmark. Antallet af (indbrud og overfald) stiger og stiger / er steget på det seneste. Dagligt hører man om (indbrud, hærværk og voldelige overfald). I dag er det almindeligt at (sætte overvågningskameraer op).

7

Skriv indledninger a. Skatten i Danmark O

b. Hashrygning

c. Børns tv-forbrug

d. Facebook

Skriv en kort indledning til emnerne i boksen. Præsenter emnet og baggrunden for, at du skriver, gerne med nogle fakta, som ikke kan diskuteres. Brug vendinger fra boksen ovenfor. a. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ b. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ c. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ d. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

51

9788763604185_Indhold-Del2.indd 51

24/06/2016 15.30


Synspunkt og argumenter SYNSPUNKT OG ARGUMENTER I argumenterende tekster skal man kunne: • skrive en tekst, der udfolder et synspunkt, dvs. du skal skrive, hvad du mener. Synspunkt = din mening: Børn bør have idrĂŚt i skolen hver dag. • skrive en tekst, der udfolder et argument, dvs. forklare, hvorfor du mener, som du gør. Argumenter = grunde til at du mener, som du gør: Det er sundt. Det giver en afvekslende skoledag. Børn lĂŚrer bedre, nĂĽr de fĂĽr motion. Synspunkt og argument kan man binde sammen ved hjĂŚlp af forbinderord. Ved flere argumenter er det en god ide at ordne argumenterne i rĂŚkkefølge: Synspunkt: Jeg mener, at børn bør have idrĂŚt i skolen hver dag. 3 argumenter: For det første er det sundt, og for det andet giver det børnene en afvekslende skoledag. Endelig lĂŚrer børn bedre, nĂĽr de fĂĽr motion.

8

LĂŚs og find synspunkt og argumenter O

LÌs facebookindlÌgget Flere cykelstier – tak! Skriv tekstens synspunkt og argumenter pü side 53. Brug dine egne ord.

Kim Rasmussen c Københavns Kommune 10 timer ¡ Â&#x;

Flere cykelstier – tak! Antallet af cyklister stiger og stiger, isĂŚr i København. 'HU HU GHUIRU HW VWLJHQGH EHKRY IRU Ă€HUH F\NHOVWLHU L KRYHGVWDGVRPUnGHW )ÂĄUVW RJ IUHPPHVW IRUGL GH EOÂĄGH WUDÂżNDQWHU HU HQ XGVDW JUXSSH RJ GHU VNHU DOW IRU PDQJH XO\NNHU KYRU F\NOLVWHU HU LQGEODQGHW (Q PXOLJKHG IRU DW JÂĄUH GHW PHUH VLNNHUW DW F\NOH HU DW QHWWHW DI F\NHOVWLHU L KRYHGVWDGVRPUnGHW EOLYHU XGE\JJHW Vn GH EOÂĄGH WUDÂżNDQWHU LNNH VNDO EUXJH VDPPH YHMH VRP ELOHU • Synes godt om

‡ Kommentar

z Del

52

9788763604185_Indhold-Del2.indd 52

24/06/2016 15.30


Synspunkt:

Argumenter:

9

Diskuter og vurder argumentationen O

Hvad synes du om argumentationen nedenfor? Vurder argumentationen, og sæt X.

god

ok

dårlig

1. De unge drikker alt for meget. Det kan jeg se hver weekend, når jeg går i byen. 2. Det er ikke bevist, at hash er skadeligt. Derfor bør det være lovligt at købe og ryge hash. 3. Alt for mange børn kommer i skole uden en madpakke. Derfor bør kommunerne tilbyde sund mad gratis i alle skoler. 4. Mænd er bedre chefer end kvinder. Det er derfor, der er så få kvindelige chefer. 5. København er ved at drukne i biler. Så vi må have betalingsveje, hvor bilisterne betaler for at komme ind og ud af byen. 6. De unge kører i bil i skole, fordi de ikke tænker på miljøet. 7. Skatten skal sættes ned, fordi den er alt for høj. Nogle betaler over 50 % i skat. Til sammenligning betaler man kun 25 % i England. 8. Jeg går ind for aktiv dødshjælp, fordi mennesker bør have fuld selvbestemmelse over deres liv og dermed også over deres død.

53

9788763604185_Indhold-Del2.indd 53

24/06/2016 15.30


10 Læs politiske partiers synspunkter og argumenter O

Læs de 4 tekster. Hvilke politiske partier repræsenterer de, tror I? Match teksterne med partierne nedenfor. Der er to politiske partier, du ikke skal bruge.

Liberal Alliance

Venstre

Enhedslisten

Dansk Folkeparti

Alternativet

Socialdemokratiet

A Bæredygtig integration Det overordnede formål med vores integrationspolitik er at styrke den sociale bæredygtighed gennem en integrationspolitik, der skaber grundlaget for et nyt vi. Vores integrationspolitik genopliver af samme grund princippet om, at integration er en tovejsproces. Dette betyder, at det ikke kun er nye borgere, der skal tage ansvar for integrationsprocessen. Majoritetsbefolkningen skal også spille en rolle og proaktivt indgå i en inddragende forandringsproces, der indbyder etniske minoriteter til ligeværdig deltagelse på alle niveauer af samfundslivet. Alle inviteres til at tage del i fællesskabet som ligeværdige medlemmer.

B Stram udlændingepolitik ,QJHQ NDQ Y UH WMHQW PHG DW 'DQPDUN PRGWDJHU ÀHUH XGO QGLQJH HQG VDPIXQGHW NDQ DEVRUEHUH ,QJHQ NDQ Y UH WMHQW PHG DW OHGLJH LQGYDQGUHUH InU ORY WLO DW Jn XEHVN IWLJHGH UXQGW ± RJ ingen kan være tjent med, at vi i misforstÃ¥et godhed lader værdier som frihed, ligestilling og GHPRNUDWL XQGHUPLQHUH Derfor er klare krav et helt centralt element i den nødvendige integration af de indvandrere, som QX HQJDQJ HU KHU 9L VNDO VWLOOH NUDY RP DW LQGYDQGUHUH XGGDQQHU VLJ RJ GHOWDJHU Sn DUEHMGVmarkedet, sÃ¥ de kan bidrage til den velfærd, som de nyder godt af. Og vi skal stille krav om, at LQGYDQGUHUH I¡OJHU GDQVNH ORYH UHJOHU RJ JUXQGO JJHQGH Y UGLHU VRP OLJHVWLOOLQJ GHPRNUDWL RJ \WULQJVIULKHG ± IRU NXQ Sn GHQ PnGH NDQ YL VLNUH DW YL RJVn L IUHPWLGHQ KDU HW JRGW GDQVN VDPIXQG

C Ansvarlig arbejdskraftindvandring 'DQPDUN VNDO Y UH HW nEHQW ODQG IRU GHP GHU NDQ RJ YLO 9L YLO J¡UH GHW Vn OHW VRP PXOLJW IRU XGO QGLQJH DW NRPPH KHUWLO IRU DW DUEHMGH HOOHU Y UH VDPPHQ PHG HQ  JWHI OOH L GH WLOI OGH KYRU GHW LNNH XGJ¡U HW SUREOHP IRU KYHUNHQ LQWHJUDWLRQHQ HOOHU VWDWVNDVVHQ 'HUIRU YLO YL HWDEOHUH PXOLJKHG IRU DW ERUJHUH IUD HQ U NNH ODQGH OHWWHUH NDQ NRPPH WLO 'DQPDUN IRU DW DUEHMGH 3n VDPPH PnGH YLO GHW L IUHPWLGHQ EOLYH OHWWHUH IRU XGO QGLQJH GHU HU LQWHJUDWLRQVHJQHGH DW In IDPLOLHVDPPHQI¡ULQJ 7LO JHQJ OG VNDO 'DQPDUN Y UH HW OXNNHW ODQG IRU GHP GHU LNNH YLO 'HU HU GHVY UUH IRU PDQJH XGO QGLQJH GHU JHUQH YLO WLO 'DQPDUN GHU LNNH EHNHQGHU VLJ WLO JUXQGO JJHQGH GDQVNH Y UGLHU VRP GHPRNUDWL \WULQJV RJ UHOLJLRQVIULKHG RJ OLJHVWLOOLQJ PHOOHP N¡QQHQH 3n VDPPH PnGH HU GHU RJVn XGO QGLQJH L 'DQPDUN GHU PLVEUXJHU GHUHV RSKROG WLO DW ODYH NULPLQDOLWHW 'HUIRU YLO YL VWUDPPH UHJOHUQH IRU XGO QGLQJH GHU NXQ YXUGHUHV WLO DW Y UH SRWHQWLHOW LQWHJUDWLRQVHJQHGH RJ VWUDPPH XGYLVQLQJVUHJOHUQH

D Drop tilknytningskrav og 24-årsregel Det skal være muligt at deltage på lige fod i samfundet uanset etnisk baggrund. Det forudsætter arbejdsmarkeds-, uddannelses- og socialpolitik, der ikke diskriminerer, og en udlændingepolitik baseret på respekt frem for fordomme. Vi arbejder fortsat for at få afskaffet den meningsløse 24-årsregel og tilknytningskravet, som holder mange ægtefæller til mennesker, der bor i Danmark, ude. Vi mener, at voksne mennesker, Fortsættes

54

9788763604185_Indhold-Del2.indd 54

24/06/2016 15.30


som er danske statsborgere eller har fast ophold i Danmark, som en selvfølge skal have lov at bo her sammen med deres elskede, uden at staten blander sig. Regeringen påstår, at 24-årsreglen har til formål at bekæmpe tvangsægteskaber. Vi er naturligvis imod tvangsægteskaber. Vi mener bare ikke, 24-årsreglen er det rigtige redskab til at bekæmpe dem. For konsekvensen er, at 24-årsreglen rammer rigtig mange mennesker, der slet ikke er i risikogruppen for tvangsægteskaber.

O

Pararbejde: Snak om, hvilke partier, I tror, det er, og hvorfor. Skriv partiets hovedsynspunkt og argumenterne for dette synspunkt. Brug jeres egne ord.

A Parti:

________________________________________________________________________

Synspunkt:

________________________________________________________________________

Argument(er):

________________________________________________________________________

B Parti:

________________________________________________________________________

Synspunkt:

________________________________________________________________________

Argument(er):

________________________________________________________________________

C Parti:

________________________________________________________________________

Synspunkt:

________________________________________________________________________

Argument(er):

________________________________________________________________________

D Parti:

________________________________________________________________________

Synspunkt:

________________________________________________________________________

Argument(er):

________________________________________________________________________

55

9788763604185_Indhold-Del2.indd 55

24/06/2016 15.30


11

Diskuter og skriv argumenter ●●

Pararbejde: Diskuter, hvilke argumenter der er for synspunktet: Det er skadeligt at slå børn. Skriv argumenterne på tavlen.

●●

Skriv argumenter for hvert synspunkt nedenfor. Synspunkt: Det er bedst, at børn bliver passet hjemme af deres mor de første tre år. Argumenter: fordi

1. Synspunkt: Det er bedst, at børn kommer i institution, når de er omkring et år. Argumenter: fordi

2. Synspunkt: Mænd er bedre til at lave mad end kvinder. Argumenter: fordi

3. Synspunkt: Kvinder er bedre til at lave mad end mænd. Argumenter: fordi

4. Synspunkt: Danmark bør tage imod flere flygtninge. Argumenter: fordi

5. Synspunkt: Danmark bør ikke tage imod flere flygtninge. Argumenter: fordi

●●

Vælg et af synspunkterne. Skriv synspunkt og argumenter sammen til en kort tekst ved hjælp af forbinderord. Se forbinderord side 6-7 eller 28-29 i Skriveguiden.

56

9788763604185_Indhold-Del2.indd 56

24/06/2016 15.30


At skrive Tekstsammenhæng og argumentation Med nyttig skriveguide bag i bogen Hvad gør en tekst til en god tekst? At skrive giver et bud på to vigtige greb, som det er godt at beherske, hvis man vil skrive gode argumenterende tekster: nemlig hvordan man arbejder med tekstens sammenhæng, og hvordan man arbejder med selve argumentationen. Med At skrive foreligger der nu en skrivebog til undervisningen i dansk som andetsprog, fyldt med opgaver, som øver kursisterne i at forbedre og variere deres skriftsprog og opbygge en god, argumenterende tekst.

At skrive falder i 2 dele: Del 1 med fokus på forbinderord og kohæsion; dvs. at der arbejdes med de delelementer, der er nødvendige for at skabe sammenhæng imellem forskellige dele i en tekst. Her lærer kursisterne, hvordan forbinderord kan bruges til argumentation, uddybning, eksemplificering, logisk følge, konklusion m.v. Del 2 som har fokus på selve skriveprocessen og indeholder en trin-for-trin gennemgang af, hvordan man kan opbygge en sammenhængende argumenterende tekst og skabe en rød tråd. Her lærer kursisterne at strukturere deres tekster, argumentere for deres synspunkter og at uddybe og konkludere. Bag i bogen finder man det praktiske hæfte, Skriveguiden, hvor oversigter med eksempler på nyttige udtryk og vendinger samt eksemplariske modeltekster står sammen med en stribe gode råd til selve skriveprocessen. At skrive henvender sig til kursister på modul 4 og 5 på Danskuddannelse 3, og kursisterne kommer til at arbejde med de elementer, der er nødvendige for at bestå Prøve i Dansk 3. Men bogen kan også anvendes på højskoler, på VUC, FVU, i folkeskolen og andre steder i undervisningssystemet, hvor der arbejdes praktisk med opbygning af argumenterende tekster. Bogen er velegnet til klasseundervisning, – men kan også benyttes til selvstudium, da der findes en rettenøgle/facitliste på www.alfabetaforlag.dk Fanny Slotorub er underviser på Københavns Sprogcenter og har i mere end 10 år været beskikket censor ved Prøve i Dansk 3.

ISBN 978-87-636-0418-5

www.alfabeta.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.