Bliv klar til prøve i dansk 2

Page 1

Materialet består af to kapitler med emnerne: arbejde og fritid. I begge kapitler lærer du om prøvens forskellige tekst- og opgavetyper, og du lærer at bruge de rigtige strategier og teknikker til at læse teksterne og løse opgaverne. Bliv klar – til Prøve i Dansk 2 består af:

Bliv_Klar_Omslag.indd 1

Grundbog Indstik med gode råd og strategier Video- og lydfiler med eksempler på prøvesituationer Lærervejledning.

TIL PRØVE I DANSK 2

Dennis Grynnerup og Niels Vinge Koustrup

• • • •

BLIV KLAR – TIL PRØVE I DANSK 2

Denne bog er til dig, som skal til Prøve i Dansk 2. Bogen forbereder dig på de forskellige opgaver, som du vil møde inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.

Dennis Grynnerup og Niels Vinge Koustrup

26.03.19 11.38


Tips

Ekstra opgave Tidtagning

Modeltekst Video Strategi

Lyd

Bliv klar – til Prøve i Dansk 2 Dennis Grynnerup og Niels Vinge Koustrup © 2019 Alfabeta, København Et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. Forlagsredaktion: Helene Deden og Dea Emilia Beck Grafisk tilrettelægning, omslag og indhold: Jakob Brandt-Pedersen Foto: Maj-Britt Boa Illustrationer fra Prøve i Dansk 2: Niels Roland Grafik side 58 og 128: Shutterstock Tryk: Livonia Print 1. udgave, 1. oplag 2019 ISBN: 978-87-636-0683-7 www.alfabetaforlag.dk www.alfabetadigital.dk


INDHOLD Introduktion – Hvad er Prøve i Dansk 2?....................................................... 4

Hvad lærer jeg i introduktionen?...................................................................................... 4

Den danske karakterskala................................................................................................. 7

Oversigt over prøven........................................................................................................ 5

Bedømmelse...................................................................................................................... 8

Kapitel 1 – Mit arbejde/min praktik..................................................................... 9

Hvad lærer jeg i kapitel 1?................................................................................................ 9

Brainstorm........................................................................................................................10

Ordbank...........................................................................................................................11

Læseforståelse delprøve 1...............................................................................................12

Skriftlig fremstilling delprøve 1.......................................................................................51

Læseforståelse delprøve 2.............................................................................................. 28

Skriftlig fremstilling delprøve 2...................................................................................... 66

Mundtlig kommunikation delprøve 2.............................................................................. 73

Mundtlig kommunikation delprøve 1.............................................................................. 83

Kapitel 2 – Mine fritidsinteresser....................................................................... 88

Hvad lærer jeg i kapitel 2?.............................................................................................. 88

Brainstorm........................................................................................................................89

Ordbank.......................................................................................................................... 90

Læseforståelse delprøve 1...............................................................................................91

Skriftlig fremstilling delprøve 1.....................................................................................126

Mundtlig kommunikation delprøve 2.............................................................................145

Læseforståelse delprøve 2.............................................................................................108

Skriftlig fremstilling delprøve 2.....................................................................................135

Mundtlig kommunikation delprøve 1.............................................................................155


Introduktion

HVAD ER PRØVE I DANSK 2?

Hvad lærer jeg i introduktionen? Introduktionen handler om Prøve i Dansk 2, og du lærer derfor om:

1. prøvens dele og opgaver 2. den danske karakterskala 3. hvordan prøven bedømmes af eksaminator og censor.

4


Oversigt over prøven Del

Hvor længe varer prøven?

Del 1: Skriftlig del – læseforståelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Prøve i Dansk 2

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Maj-juni 2018

Skriftlig del

Læseforståelse 1

Tekst- og opgavehæfte

Delprøve 1: Opgave 1 Der hører et teksthæfte til opgave 1

1 time 30 minutter

Hvad skal du? Prøven i læseforståelse består af to dele: delprøve 1 og delprøve 2. Der er i alt 30 spørgsmål i de to delprøver. Du skal læse forskellige teksttyper om hverdagen, og du skal læse på forskellige måder. I delprøve 1 er der to opgaver. I opgave 1 skal du hurtigt læse korte tekster (fx opslag, annoncer og tabeller) og finde svar på seks spørgsmål. I opgave 2 skal du indsætte seks ord eller sætninger i annoncer.

Opgave 2

• Hjælpemidler: Ingen • Tid: 30 minutter

Udfyldes af prøvedeltageren

produk tionsnr . 08

Navn

CPR-nummer

Dato

Prøvenummer

Udfyldes af udbyderen

Prøveafholdende udbyder

Prøvegruppenummer

Tilsynsførendes underskrift

Cover_maj 18 skr_laese 1.indd 3

09/03/19 8:51 am

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Prøve i Dansk 2

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Maj-juni 2018

Skriftlig del

Læseforståelse 2

Tekst- og opgavehæfte

Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

I delprøve 2 er der tre opgaver. I alle opgaverne skal du læse teksterne omhyggeligt og forstå fx detaljer og sammenhænge. I opgave 1 skal du indsætte ord i en tekst, i opgave 2 skal du indsætte sætninger i en tekst, og i opgave 3 skal du matche spørgsmål med svar i et interview.

• Hjælpemidler: Ingen • Tid: 60 minutter

Udfyldes af prøvedeltageren

produk tionsnr . 09

Navn

CPR-nummer

Dato

Prøvenummer

Udfyldes af udbyderen

Prøveafholdende udbyder

Cover_maj 18 skr_laese 2.indd 1

Prøvegruppenummer

Tilsynsførendes underskrift

09/03/19 8:51 am

5


Del 2: Skriftlig del – skriftlig fremstilling

1 time 30 minutter

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Prøve i Dansk 2

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Prøven i skriftlig fremstilling består af to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2. Du skal skrive forskellige typer af formelle og uformelle hverdagstekster, fx en e-mail, et takkebrev, en efterlysning, en klage, et opslag, en jobansøgning, en anbefaling og en invitation.

Maj-juni 2018

Skriftlig del

Delprøve 1 har to opgaver, 1A og 1B, og du skal vælge én af opgaverne. Du skal skrive en formel tekst, fx en ansøgning.

Skriftlig fremstilling Delprøve 1 A: Et takkebrev B: Et opslag Delprøve 2 En e-mail

Delprøve 2 har én opgave. Du skal skrive en uformel e-mail, hvor du skriver minimum 100 ord om et emne. Denne delprøve er den vigtigste for din karakter.

Du skal besvare to opgaver:

I delprøve 1 skal du besvare enten opgave A eller opgave B. Derefter skal du besvare delprøve 2. • Hjælpemidler: Alle ordbøger

produk tionsnr . 10

• Tid: 1½ time

Cover_maj 18 skr.indd 1

09/03/19 8:51 am

Del 3: Mundtlig kommunikation Udlændinge- og Integrationsministeriet

Prøve i Dansk 2

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Maj-juni 2018

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation

Opgaveark

Delprøve 2

produk tionsnr . 12

Opgave A: Nyt eller brugt? Opgave B: Praktik Opgave C: Boligområder

Cover_maj 18 mdt.indd 1

6

09/03/19 8:50 am

30 minutter

Prøven i mundtlig kommunikation består af to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2. Du går til prøve sammen med en anden prøvedeltager. I delprøve 1 skal du præsentere et emne, som du selv vælger, i 1,5 minut. Emnet skal normalt handle om forhold i Danmark og skal relatere til temaerne arbejde, uddannelse, medborgerskab og hverdagsliv. Fx kan du tale om ’Mit arbejde som rengøringsassistent hos firmaet GørRent’ eller ’Min praktik i børnehaven Troldehulen’. Men hvis du ikke har erfaring med arbejde eller uddannelse i Danmark, må du tale om et arbejde/en uddannelse i dit hjemland. Efter præsentationen skal du svare på nogle spørgsmål til din præsentation. I delprøve 2 er der to opgaver. Opgave 1 starter med, at den ene af jer trækker et emne: A, B eller C. Til hvert emne er der to billeder. Du skal beskrive ét af billederne. Bagefter skal du svare på spørgsmål om emnet på billedet. Så er det den anden prøvedeltagers tur til at beskrive et billede med samme emne. I opgave 2 skal I tale sammen om et spørgsmål, som læreren stiller.


Den danske karakterskala Karakter

Betydning

Beskrivelse

12

Fremragende

Dette er skalaens bedste karakter. Du får 12, hvis du har ingen eller få ikke væsentlige mangler.

10

Fortrinlig

Dette er skalaens næstbedste karakter. ’Fortrinlig’ betyder ’meget fin’, og du får 10, hvis du kun har nogle mindre væsentlige mangler. Det betyder, at sproglige fejl altid kan repareres i det, du skriver/siger. Fejlene er ikke forstyrrende for forståelsen.

7

God

Dette er en god middel-karakter. Du får 7, hvis du har en del mangler. Det betyder, at du ikke taler og skriver uden fejl, men at de normalt kan repareres.

4

Jævn

Dette er en lav middel-karakter. Du får 4, hvis du har flere eller ret mange væsentlige mangler. At fejlene er væsentlige betyder, at der nogle gange kan være problemer med at forstå, hvad du siger eller skriver. Fx har du svært ved udtale, vælger nogle forkerte ord eller laver mange grammatiske fejl. Dine fejl kan ofte repareres. Men der kan være problemer, som er svære at reparere.

02

Tilstrækkelig

Dette er den laveste karakter, som er bestået. Du får denne karakter, når dine opgaver kun lige opfylder de krav, der er til Prøve i Dansk 2. Du har svaret forkert på mange spørgsmål i læsning. I skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation er der nogle gange problemer, som ikke altid kan repareres. Det betyder, at det er svært at forstå, hvad du skriver/ siger.

00

Utilstrækkelig

Med denne karakter er du ikke bestået. Du får denne karakter, når dine opgaver ikke opfylder de krav, der er til Prøve i Dansk 2. Det betyder, at dit danske sprog ikke er på det niveau, som man forventer til prøven. I læsning har du svaret forkert på mange spørgsmål. I skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation er der mange fejl i det, du skriver/siger. Fejlene gør, at det ofte er svært at forstå dig, og mange problemer kan ikke repareres. Dette kalder man et sammenbrud i kommunikationen.

-3

Ringe

Med denne karakter er du langt fra at være bestået. Dine opgaver opfylder slet ikke de krav, der er til Prøve i Dansk 2. Det betyder, at dit sproglige niveau er langt under det, som man forventer til prøven.

7


Bedømmelse Del Læseforståelse

Bedømmelse I læseforståelse er der i alt 30 spørgsmål. Du får 1 point for hvert rigtigt svar, og derfor kan du maksimalt få 30 point. Det kan være lidt forskelligt, hvor mange point man skal have for at få en bestemt karakter. Men 29 og 30 point giver normalt karakteren 12. Og man skal normalt have 16 point for få karakteren 02.

Skriftlig fremstilling

I skriftlig fremstilling er der to delprøver. Delprøve 2 er den vigtigste i bedømmelsen. I begge delprøver bliver du bedømt på forskellige ting. Først og fremmest er det vigtigt, at du følger instruktionen i opgaverne. I delprøve 1 er der altid 4 punkter. Du skal altid skrive om alle 4 punkter. I delprøve 2 skal man altid svare på en e-mail fra en ven, som gerne vil vide mere om et bestemt emne. I dit svar skal du skrive 100 ord med fokus på emnet. Der er også andre ting, der er vigtige i bedømmelsen. Du skal skrive forståeligt, bruge relevante ord om emnerne, organisere teksterne godt, skrive sammen­ hængende og bruge et relativt korrekt sprog.

Mundtlig kommunikation

I delprøve 1 skal du lave en præsentation. Det er vigtigt, at du organiserer din præsentation godt, og at din udtale er god og forståelig. I denne delprøve bliver du ikke bedømt på dine sproglige fejl, fx grammatiske fejl. Bagefter er der et interview. Her skal du skal svare på eksaminators spørgsmål om din præsentation. Du bliver bedømt på, om du svarer præcist på det, du bliver spurgt om. Du bliver også bedømt på, om du kan begrunde (dvs. fortælle hvorfor) og generalisere (tale om mennesker generelt, ikke kun dig selv). Og endelig bliver du bedømt på, om du svarer med relevante ord og med relativt korrekte sætninger. Din udtale er også meget vigtig. I delprøve 2 skal du først beskrive et billede. Her bliver du bedømt på, om du kan beskrive billedet fokuseret i forhold til emnet. Derefter skal du svare på eksaminators spørgsmål. Her bliver du bedømt på samme måde som i interviewet i delprøve 1. Den sidste del af prøven i mundtlig kommunikation er en interaktiv del. Du skal samtale med en anden kursist. I skal tale om det samme emne som i billedbeskrivelsen. I bliver bedømt på jeres evne til at tale generelt. I bliver også bedømt på, om I er aktive i samtalen. I skal bidrage til at holde den i gang og holde den fokuseret. Og så bliver I også bedømt på jeres ordvalg, grammatik og udtale.

Opgave

Lær om Prøve i Dansk 2.

8


Kapitel 1

MIT ARBEJDE/MIN PRAKTIK

Hvad lærer jeg i kapitel 1? Kapitel 1 handler om emnet mit arbejde/min praktik, og du lærer derfor:

1. om ord, du kan bruge til at tale og skrive om emnet arbejde/praktik. 2. om opgaverne i PD2 – læseforståelse. 3. at skrive en e-mail om et arbejds- eller praktikrelateret spørgsmål. 4. at skrive en jobansøgning. 5. at beskrive billeder om emnet arbejde/praktik. 6. at have en samtale om arbejds- eller praktikrelaterede emner. 7. at lave en præsentation om et arbejde/et praktikophold.

9


BRAINSTORM Opgave 1

Arbejd alene. Læg et papir over ordbanken på næste side. Hvilke ord kender du om emnet arbejde/ praktik? Skriv så mange ord som muligt. Se eksemplerne. Du må gerne lave flere cirkler.

kolleger

Emne

Arbejde/Praktik

Opgave 2

hjælpsomme

Tal med forskellige klassekammerater. Fortæl, hvilke ord du har skrevet. Spørg om, hvilke ord de har skrevet. Tilføj dine klassekammeraters ord på dit ordkort.

Sproghjælp

• • • • • •

10

Jeg har skrevet kollega. Har du skrevet det? Undskyld, det ord forstår jeg ikke. Kan du forklare det? Det er en person, som … Det er en ting, som … Det er et sted, hvor … Hvordan staver man det?


ORDBANK Opgave 3

I ordbanken finder du ord om emnet arbejde/praktik. Mange af ordene vil du møde i opgaverne og teksterne i kapitlet. Brug en ordbog til at oversætte ord, du ikke kender. Du kan også tilføje flere ord i ordbanken.

Substantiver

Verber

Adjektiver

-- aftenarbejde -- ansættelsesvilkår -- (en) arbejdsopgave -- (en) arbejdsplads -- (skiftende/faste) arbejdstider -- arbejdstøj -- (en) chef -- (et) deltidsarbejde -- (at have) erfaring med noget -- (et) kontingent -- (at være medlem af en) fagforening -- (en) fordel ved noget -- (et) fuldtidsarbejde -- (en imødekommende/hjælpsom/ god/kommende/venlig) kollega -- (et) kammeratskab -- (en) kompetence -- (en) kunde -- (en) ledelse/(en god/kompetent) leder -- (en lav/høj/god) løn -- (en) medarbejder -- (et) medlem af en fagforening -- (en karriere-/udviklings)mulighed -- (en grundig) oplæring -- overarbejde -- (en) pause -- (et) praktiksted -- (en) udfordring ved noget -- udviklings- og karrieremuligheder -- (en) ulempe ved noget -- (en aften-/natte-/weekend)vagt -- weekendarbejde

-- at ansætte nogen -- at brænde for noget -- at drive en virksomhed -- at finde et arbejde -- at få en oplæring -- at få et arbejde -- at få fri fra arbejde -- at gå op/ned i tid -- at have erfaring med noget -- at have gode danskkundskaber -- at have travlt -- at holde pause -- at lave en arbejdsopgave -- at lede efter et arbejde -- at miste sit arbejde -- at møde på arbejde -- at opnå kompetencer/erfaring -- at pendle -- at spørge om hjælp -- at starte på arbejde -- at søge et arbejde -- at trives på en arbejdsplads -- at udføre et arbejde -- at være i praktik -- at være uddannet

-- ansvarsbevidst -- afvekslende -- dårligt lønnet -- effektiv -- engageret -- ensformig -- faglært -- fleksibel -- flittig -- god til at samarbejde -- hård -- hårdtarbejdende -- hjælpsom -- indendørs -- interessant -- kedelig -- lærerig -- nem -- positiv -- pålidelig -- selvforsørgende -- selvstændig -- sjov -- smilende -- spændende -- stabil -- stressende -- stillesiddende -- svær -- udadvendt -- udendørs -- ufaglært -- udfordrende

Opgave 4

Når du vil lære nye ord, er det vigtigt, at du gentager ordene mange gange. Det er også vigtigt, at du arbejder med dem på forskellige måder. 11


Materialet består af to kapitler med emnerne: arbejde og fritid. I begge kapitler lærer du om prøvens forskellige tekst- og opgavetyper, og du lærer at bruge de rigtige strategier og teknikker til at læse teksterne og løse opgaverne. Bliv klar – til Prøve i Dansk 2 består af:

Bliv_Klar_Omslag.indd 1

Grundbog Indstik med gode råd og strategier Video- og lydfiler med eksempler på prøvesituationer Lærervejledning.

TIL PRØVE I DANSK 2

Dennis Grynnerup og Niels Vinge Koustrup

• • • •

BLIV KLAR – TIL PRØVE I DANSK 2

Denne bog er til dig, som skal til Prøve i Dansk 2. Bogen forbereder dig på de forskellige opgaver, som du vil møde inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.

Dennis Grynnerup og Niels Vinge Koustrup

26.03.19 11.38


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.