Catalog web bipb 2016

Page 1

Bienala Internaţională de Gravură Bucureşti Ediţia a 2 a / 2016

Bucharest International Print Biennale 2nd Edition / 2016memorie reciclată recycled memory Bienala Internaţională de Gravură Bucureşti Ediţia a 2 a / 2016

Bucharest International Print Biennale 2nd Edition / 2016sumar / table of content

3

texte introductive / foreword texts

5

premii / prizes BIPB 2014

9

premii / prizes BIPB 2016

17

nominalizări / nominees

27

participanţi / participants

39

index participanţi / participants index

125 memorie reciclată recycled memory

Bienala Internaţională de Gravură Bucureşti Ediţia a 2 a / 2016

Bucharest International Print Biennale 2nd Edition / 2016 3G

P

interesul pe medii noi, inter și transdiciplinare, identitatea specifică

the interest to new, inter- and trans-disciplinary media, the specific

a domeniilor din sfera vizualului a fost contaminată benefic de

identity of the fields in the visual sphere has been beneficially

obsesia înnoirii. Progresul tehnologic, materiale noi, tehnici digitale

contaminated by the obsession of renewal. Technological

sau video au împins și domeniul graficii către zone de graniță.

progress, new materials, digital or video techniques have also

Este un lucru care ne bucură și ne plasează, ca artiști, în dinamica

pushed the field of graphics towards border areas. This makes us

schimbării contemporane.

happy and places us as artists in the dynamics of contemporary

În același timp asităm la o practică asumată astăzi și de artiștii

change.

graficieni, ca dealtfel și de pictori sau sculptori, la mutarea interesului

At the same time, we witness a practice assumed today also by

spre zona de expresie tradițională. Asistăm la redesenarea profilului

graphic artists, as well as by painters and sculptors, in switching

artistului contemporan ce reinclude în evaluarea lui abilitatea

interest to the area of traditional expression. We witness the re-

reprezentării, performanțele tehnice de execuție, meșteșugul,

drawing of the contemporary artist’s profile which includes again

acuratețea reprezentării, lucruri ce țin de dimensiunea academică

in its evaluation the ability of representation, technical execution

a formației artistului. Mulți

R AV U R A R ED I V I VA După atâția ani de experiment și înnoire la nivelul limbajelor

în arta vizuală contemporană, după încercări de a transfera

RINT REDIVIVUS

After so many years of experiment and renewal at the level

of languages in contemporary visual art, after attempts to transfer

artiști contemporani simt nevoia să

performances, craft, the accuracy of representation, which

reviziteze și zona de expresie tradițională din domeniul graficii și

pertain to the academic dimension of the artist’s formation.

anume gravura în toate variantele cunoscute precum aquaforte,

Many contemporary artists feel the need to also revisit the area

litografie, xilogravură, monotip, etc.. Un univers bogat, frecventat

of traditional expression in graphics, namely, print in all its known

de mari artiși de-a lungul timpului . cu rezultate remrcabile, dacă e

variants like aqua forte, lithograph, woodcut, monotype, etc.

să amintim doar de Holbein,Rembrandt, Durer, Dali sau Picasso,

A rich universe, frequented by the great artists along time, with

redevine ofertant pentru artiștii contemporani.

remarkable results, were we to recall only Holbein, Rembrandt,

Uniunea Artiștilor Plastici din România, prin Filiala Grafică susține

Durer, Dali or Picasso, becomes offering again for contemporary

și încurajează acest demers curajos de a reface din perspectivă

artists.

contemporană un traseu dificil de performanță artistică. Densitatea

The Visual Artists Union of Romania, through the Graphics

din ultima vreme a evenimentelor pe acest domeniu, de la gravură

Branch, supports and encourages this courageous demarche

experimentală la gravură clasică, afis sau carte, certifică interesul

of remaking from a contemporary perspective a difficult track of

artiștilor contemporani pentru acest domeniu ce se dovedește

artistic performance. The recent density of events in this field, from

inepuizabil ca resursă de exprimare artistică.

experimental to classical print, poster or boo, certifies the interest

Avem nevoie de un dialog cât mai frecvent, extins și cât mai dens,

of contemporary artists in this field which proves inexhaustible as

pentru a pune în valoare potențialul artistic real existent în cultura

an artistic expression resource.

contemporană românească.

We need a more frequent, extended and dense dialogue to capitalize on the real artistic potential existing in contemporary Romanian culture.

Prof. Univ. dr. Petru

Lucaci, Președintele UAP din România

5A

DOUA EDIŢIE BIPB continuă asumarea unui demers care

doreşte să aducă în faţa publicului lucrarea de artă realizată

prin tehnici de gravare şi imprimare tradiţionale. Într-o societate alertă,

plăcerea de a căuta şi a descoperi

T

HE SECOND EDITION OF BIPB (the Bucharest International Print Biennale) continues to assume a demarche aimed

at bringing before the audience works of art achieved through traditional engraving and print techniques.

acurateţea unui detaliu realizat în xilogravură, plasticitatea unei

In an alert society, the pleasure of looking for and discovering the

linii gravate in pointe seche sau profunzimea unui gri imprimat

accuracy of a woodcut detail, the plasticity of a line engraved in dry

după o piatră litho ne susţin atunci când reafirmăm că imaginea

point or the profundity of a grey printed from a litho stone support

gravată are capacitatea de a desluşi mesaje şi idei ale artistului

us when reasserting that the engraved image can reveal messages

contemporan.

and ideas of the contemporary artist.

Ediţia din acest an a devenit un eveniment important care propune

This year’s edition of BIPB had become a major event, which

două expoziţii, conferinţe şi lansări de albume ale bienalei.

proposes two exhibitions, conferences and album launches of the

Evenimentul de la Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, dedicat

biennale.

artiştilor profesionişti din ţară şi din străinătate, conferă credibilitate

The event at the Brancovan Palaces Cultural Center, devoted to

prin varietatea de idei, imagine şi tehnică a stampelor expuse,

professional artists from Romania and abroad, imparts credibility

şi pregăteşte traseul pentru expoziţia tinerilor artişti, studenţi la

due to the variety of ideas, images and techniques of the exhibited

universităţile de Artă din Romania, de la galeria UNA.

prints, as well as paves the road for the exhibition of young artists, students at the Fine Arts universities in Romania, at the UNA gallery.

Anca Boeriu, coordonator BIPB

7BIPB 2014 premii prizes BIPB 2016 premii prizes nominalizări nominees participanţi participants index participanţi participants index

memorie reciclată recycled memory Bucharest International Print Biennale 2nd Edition / 2016

Bienala Internaţională de Gravură Bucureşti Ediţia a 2 a / 2016 9


Premiul I / 1st Prize BIPB 2014

Open Shutters 2

Manfred Egger Austria

Xilography, 30x50 cm 10

2016


Premiul II / 2nd Prize BIPB 2014

1900 I

Siklody Ferenc Romania

Linocut, 50x70 cm 11

2014


Premiul III / 3rd Prize BIPB 2014

Alter Ego III

Szplit Magda Poland

Linocut, 50x70 cm 12

2016


Premiul III / 3rd Prize BIPB 2014

Closed Type I

Zemla Tomas Slovakia

Etching, Aquatint, Mezzotint, 70x50 cm 13

2016


Premiul UAP / UAP Prize BIPB 2014

Stasis

Teodorescu Daniel Apostu Romania

Metal print, 20x20 cm 14

2016
BIPB 2014 premii prizes BIPB 2016 premii prizes nominalizări nominees participanţi participants index participanţi participants index

memorie reciclată recycled memory Bucharest International Print Biennale 2nd Edition / 2016

Bienala Internaţională de Gravură Bucureşti Ediţia a 2 a / 2016 17


Premiul I / First Prize BIPB 2016

Incubo

De Nardo Valentino Italy

Etching, Aquatint, Direct etching, Print two sheets, 29.8x14.4 cm 18

2015


Premiul II / Second Prize BIPB 2016

Immigration

Miracola Giacomo Italy

Etching, Burin, 50x70 cm 19

2016


Premiul III / Third Prize BIPB 2016

Erosion I

Andjelicovic Marija Serbia

Litography, 70x45 cm 20

2015


Premiul juriului / Jury Prize BIPB 2016

Asfodelow’s meadow

Czech Adam Poland

Algraphy, 64.5x38.5 cm 21

2016


Premiul pt. tineret / Youth Prize BIPB 2016

Pace

Ion Cristian Romania

Metal print, 40x60 cm 22

2016


MenĹŁiune / Mentioned BIPB 2016

The ten commandments 23

Ferencz Zoltan Romania

Linocut, 50x65 cm

2015


MenĹŁiune / Mentioned BIPB 2016

Medalion II

Achtelik Lena Poland

Metalprint (etching aquatint), 19x14 cm 24

2016
BIPB 2014 premii prizes BIPB 2016 premii prizes nominalizări nominees participanţi participants index participanţi participants index

memorie reciclată recycled memory Bucharest International Print Biennale 2nd Edition / 2016

Bienala Internaţională de Gravură Bucureşti Ediţia a 2 a / 2016 27


Nominalizat/Nominee BIPB 2016

Fictional landscape

Piotter Susanne Germany

Screenprint, 50x70 cm 28

2016


Nominalizat/Nominee BIPB 2016

Interccio

Ziggotti Marina Italy

Etching, Aquatint, Burin, Soft wax, 50x70 cm 29

2015


Nominalizat/Nominee BIPB 2016

The singular tree

Le Page Dominique France

Aquatint, 43.8x47.7 cm 30

2016


Nominalizat/Nominee BIPB 2016

Sublimita delle forme

Favaro Gianni Italy

Etching, Aquatint, 30x40 cm 31

2014


Nominalizat/Nominee BIPB 2016

Agustin Rolando Rojas Cuba

Cuanto tiempo espere para abrazarte 32

Etching, Drypoint, 48.5x61 cm

2015


Nominalizat/Nominee BIPB 2016

Ex Hereditate

Niţă Rada Romania

Metal print (aquaforte, aquatinta), 15x11 cm 33

2015


Nominalizat/Nominee BIPB 2016

Katowicka 31

Koniuszy Lukasz Poland

Intaglio, 13x19.5 cm 34

2016


Wieme Frederic Belgium

Nominalizat/Nominee BIPB 2016

White noise small girl

Woodcut, 56x42.5 cm 35

2016


Nominalizat/Nominee BIPB 2016

Genesi primo giorno la terra il cielo

Curione Liborio Italy

Etching, Dry printing, High print, 38.5x35 cm 36

2016


Nominalizat/Nominee BIPB 2016

My sons

Hrabovska Radoslava Slovakia

Mezzotint, Drypoint, Burin, 42x55 cm 37

2016BIPB 2014 premii prizes BIPB 2016 premii prizes nominalizări nominees participanţi participants index participanţi participants index

memorie reciclată recycled memory Bucharest International Print Biennale 2nd Edition / 2016

Bienala Internaţională de Gravură Bucureşti Ediţia a 2 a / 2016 39


Participant BIPB 2016

Universe

Ailincăi Rodica Amalia Romania

Colography, 25.6x27 cm 40

2016


Participant BIPB 2016

Portrait

Aldogan Altay Turkey

Monotype, 50x70 cm 41

2015


Participant BIPB 2016

Apostu Teodorescu Andreea Romania

Celesta memory

Metal print, 20x20 cm 42

2016


Participant BIPB 2016

Die brucke

Aquaro Linda Italy

Linocut, 30x40 cm 43

2016


Participant BIPB 2016

Vade Mecum V

Asenov Teodor Bulgaria

Metal print, 57x37 cm 44

2015


Participant BIPB 2016

Stun Glow

Balletti Alberto Italy

Etching, 35x50 cm 45

2016


Participant BIPB 2016

Bellini Giuliana Italy

Parassiti sulla storia no.4 46

Aquafort, 50x32 cm

2015


Participant BIPB 2016

Hostia II

Benetti Roger Italy

Drypoint, 61.8x23.8 cm 47

2015


Participant BIPB 2016

Groom

Bengisu Hatice Turkey

Xilography, 33x20 cm 48

2016


Biro Ildiko Ungaria

Participant BIPB 2016

Ancestors

Mixed technique, 20x18 cm 49

2016


Participant BIPB 2016

The hit

Blazes Sasho Macedonia

Linocut, 20x30 cm 50

2016


Participant BIPB 2016

The cry

Bontea Brânduşa Romania

Metal print, 34x48 cm 51

2016


Participant BIPB 2016

Cabrera Hernandez Luis Cuba

Double stiched

Woodcut, 50x64 cm 52

2015


Participant BIPB 2016

Interferences

Călăraş Ruxandra Romania

Aquaforte, Monotype, 35x35 cm 53

2016


Participant BIPB 2016

Unsecurity

Caratănase Constantin Romania

Xilography, 52x52 cm 54

2016


Participant BIPB 2016

Chevy Impala

Castro Adriano Spain

Aquatint, Aquaforte, 50x69 cm 55

2016


Participant BIPB 2016

Nevicata sul Nevegal

Chinellato Sandro Italy

Etching, Drypoint, 24x30.3 cm 56

2015


Participant BIPB 2016

Clement Jean Francois Julien France

Vie anterieure, nos grands anciens createurs de l’art 57

Etching, Aquatint, Drypoint, 40x30 cm

2015


Participant BIPB 2016

Lagoon

Da Gioz Graziella Italy

Carborundum, Point seche, 20x44.5 cm 58

2016


Participant BIPB 2016

Happiness

De Ruffray Romana Teodora France

Mixed technique, 17x12 cm 59

2014


Participant BIPB 2016

Mira que monas!

Diez Munoz Maria del Carmen Spain

Linocut with low relief, 60x50 cm 60

2016


Participant BIPB 2016

Mistic Vision IV

Dundovic Krunoslav Croatia

Metal print (open bite, aquatint, dr point), 50x70 cm 61

2016


Participant BIPB 2016

Bones

Ferenc Siklody Romania

Linocut, 50x70 cm 62

2015


Participant BIPB 2016

Sensus

Florescu Irina Romania

Aquaforte, 20x20 cm 63

2016


Participant BIPB 2016

Galuppo Pier Giacomo Italy

Inferme vita fluttua atona nel corpo rotto 64

Etching, Aquatint, 30x20 cm

2014


Participant BIPB 2016

Gavriliu Oana Romania

Banishment from paradise 65

Colography, 11x17 cm

2016


Participant BIPB 2016

Strength

GrunĹŁeanu Scriuba Otilia Canada

Monotype, 27x17 cm 66

2016


Participant BIPB 2016

Samadhi

Hande Bhaskar Eknath India

Silkscreen, 50x70 cm 67

2014


Participant BIPB 2016

Border

Harciarek Katarzyna Poland

Intaglio, 50x70 cm 68

2016


Participant BIPB 2016

Memories

Herta Valeriu Romania

Aquaforte, c3, 28.5x22 cm 69

2016


Participant BIPB 2016

Fish

Isar May Oana Romania

Monotype, 30x40 cm 70

2016


Participant BIPB 2016

Dynamic landmarks

Jakabhazi Alexandru Romania

Mixed technique, 13x15 cm 71

2016


Participant BIPB 2016

Silencium II

Kallstrom Ann Kristin Sweden

Photopolymer, 42x30 cm 72

2015


Participant BIPB 2016

Salvation

Karagogov Deyan Bulgaria

L1, L2, 40x60 cm 73

2015


Participant BIPB 2016

City of OZ

Karoly Zold Gyongy Romania

High press, 40x60 cm 74

2014


Participant BIPB 2016

Light Fly

Kerin Hristo Bulgaria

C7, 30x30 cm 75

2016


Participant BIPB 2016

Mask I

Krason Monika Poland

Intaglio, Collage, 70x50 cm 76

2016


Participant BIPB 2016

Body_016

Krolikowski Henryk Poland

Linocut, 50x70 cm 77

2015


Participant BIPB 2016

Dechirure

Langevin Guy Canada

Mezzotint, 51x39 cm 78

2015


Participant BIPB 2016

In the embrace of Fog

Lokatyr Bogdan Ukraine

c3, c5, c6, c11, R, 20x13 cm 79

2016


Participant BIPB 2016

Aphrodite’s dream

Lomnăşan Rodica Romania

Metal print, 30x45 cm 80

2016


Participant BIPB 2016

Reminiscenze

Longo Veronica Italy

Woodcut printed in relief and intaglio, 33x33 cm 81

2015


Participant BIPB 2016

Moduli 3

Luciano Stefano Italy

Drypoint, 39x59 cm 82

2015


Participant BIPB 2016

Lungu Dumitru Moldavia

Ways.. I have a dream 83

Algraphy, 49x27 cm

2016


Participant BIPB 2016

Ansia

Monaco Elena Maria Italy

Aquafort, Soft wax, 21x41 cm 84

2015


Participant BIPB 2016

Distant memories

Muolo Carmine Maurizio Italy

Etching, Aquatint, 25x25 cm 85

2016


Participant BIPB 2016

Eros and Thanatos

Nechita Mircea Romania

Metal print, 25x32 cm 86

1999


Participant BIPB 2016

Citadel

Nemeth Attila Levente Romania

Aquatint, Aquaforte, 21.5x29 cm 87

2014


Participant BIPB 2016

Dream bird II

Nicolaev Maria Romania

Metal print, 27x40 cm 88

2016


Participant BIPB 2016

Field XX

Niec Franciszek Poland

Linocut, 50x70 cm 89

2015


Participant BIPB 2016

Non solo sguardi

Pegoraro Oliva Italy

Drypoint, Etching, 39.7x29.6 cm 90

2014


Participant BIPB 2016

Perignotti Giuseppe Italy

Where has the forest gone?

Etching, Aquatint, 25x34.6 cm 91

2015


Participant BIPB 2016

Detachement

Petcu ChioibaĹ&#x; Mariea Romania

Monotype, 120x50 cm 92

2016


Participant BIPB 2016

Untitled

Petterson Kathie Sweden

Collography, 21.5x20.5 cm 93

2016


Participant BIPB 2016

Vanity Kills Humanity

PĂŽnzariu Florin Romania

Xilography, 51x73 cm 94

2016


Participant BIPB 2016

Sign XIII

Popisech Marek Poland

Linocut, 50x70 cm 95

2015


Participant BIPB 2016

Silence

Ruslan RoĹ&#x;ca Moldavia

Xilography, Monotype, 68x47 cm 96

2014


Participant BIPB 2016

Deux fois rien

Sauvat Patrick France

Litography, 30x32 cm 97

2016


Participant BIPB 2016

Portal I

Savchenko Vasyl Ukraine

Aquatint, 20x20 cm 98

2015


Participant BIPB 2016

Pensieri

Savini Daniela Italy

Drypoint, 33x25 cm 99

2015


Participant BIPB 2016

Rosewater Bear

Scannell Anne Scotland

Monotype, Chine colle, 40x50 cm 100

2016


Participant BIPB 2016

Untitled

Selvihan Kilic Ates Turkey

Mixed Tehnique, 20x29.5 cm 101

2015


Participant BIPB 2016

Rytm

Simionescu Atena Elena Romania

Mixed technique, 55x77 cm 102

2016


Participant BIPB 2016

Blue

Svirgunenko Kateryna Ukraine

Etching, Color Print, 29.5x39.5 cm 103

2014


Participant BIPB 2016

Sunrises

Sylwia Jakubowska Poland

Litography, 12x18 cm 104

2016


Participant BIPB 2016

Identity I

Szplit Magda Poland

Linocut, 70x50 cm 105

2016


Participant BIPB 2016

Sheets shaken

Trentin Marco Italy

Etching, 50x70 cm 106

2016


Participant BIPB 2016

Spirits play

Tsatsinov Hristo Bulgaria

Metal print, 63x54 cm 107

2015


Participant BIPB 2016

Key

Tudor Fabian Moldavia

c3; x; col, 21x15 cm 108

2015


Participant BIPB 2016

Recycled Wings

Vasile Adriana Romania

Linocut, 20x20 cm 109

2016


Participant BIPB 2016

La regina del cielo

Verna Gianni Italy

Xilography, 51 x 44.5 cm 110

2915


Participant BIPB 2016

Autunno

Viarengo Elisabeta Italy

Aquafort, Soft wax, 30x50 cm 111

2014


Participant BIPB 2016

Props 2

Voicu Mihai Romania

Metal print, 40x30 cm 112

2015


Participant BIPB 2016

The time has come

Vujisic Lidija Macedonia

Linocut, 30x50 cm 113

2015


Participant BIPB 2016

Portrait

Vujisic Mirko Macedonia

Point seche, 20x16 cm 114

2015


Participant BIPB 2016

Moonwalk

Wiklund Peter Sweden

Photo etching, 18x12 cm 115

2016


Participant BIPB 2016

Wet snow

Winter Ulla Karin Sweden

Photopolymer, 14x18 cm 116

2016


Participant BIPB 2016

Open type 1

Zemla Tomas Slovakia

Etching, Aquatint, 70x50 cm 117

2016


Participant BIPB 2016

Invisible garden

Zhurunova Margarita Ukraine

High press (etching, stamping), 18x11 cm 118

2016


Participant BIPB 2016

Zoila

Zoila Reyes Pineda Peru

Woodcut, 50x60 cm 119

2016


Participant BIPB 2016

Autumn Thirst

Zoran Mise Bulgaria

Etching, Aquatint, 50x65 cm 120

2016


Participant BIPB 2016

Searches

Drăniceanu Andreea Romania

Aquatint, Aquaforte, 20x13 cm 121

2016


Participant BIPB 2016

Dialog

Tarbă Cristian Romania

Aquatint, Aquaforte, 11x21 cm 122

2016
BIPB 2014 premii prizes BIPB 2016 premii prizes nominalizări nominees participanţi participants index participanţi participants index

memorie reciclată recycled memory Bienala Internaţională de Gravură Bucureşti Ediţia a 2 a / 2016

Bucharest International Print Biennale 2nd Edition / 2016

125


1

Manfred Egger art.egger@aon.at Premiul I / 1st Prize BIPB 2014 Austria 2

Siklody Ferenc fsiklody@gmail.com Premiul II / 2nd Prize BIPB 2014 Romania 3

Szplit Magda grafik@printmaking.pl Premiul III / 3rd Prize BIPB 2014 Poland 4

Zemla Tomas tomas.zemla@gmail.com Premiul III / 3rd Prize BIPB 2014 Slovakia

index participanĹŁi / participants index 126


5

Teodorescu Daniel Apostu apostuteodorescudaniel@yahoo.com Premiul UAP / UAP Prize BIPB 2014 Romania 6

De Nardo Valentino valedenardo@libero.it Premiul I / First Prize BIPB 2016 Italy 7

Miracola Giacomo gmiracola68@gmail.com Premiul II / Second Prize BIPB 2016 Italy 8

Andjelicovic Marija marija.b.andjelkovic@gmail.com Premiul III / First Prize BIPB 2016 Serbia

index participanĹŁi / participants index 127


9

Czech Adam ad.czech@interia.pl Premiul juriului / Jury Prize BIPB 2016 Poland 10

Ion Cristian cristyan_9002@yahoo.com Premiul pt. tineret / Youth Prize BIPB 2016 Romania 11

Ferencz Zoltan frnczz@gmail.com Men?iune / Mentioned BIPB 2016 Romania 12

Achtelik Lena lenalcze@gmail.com Men?iune / Mentioned BIPB 2016 Poland

index participanĹŁi / participants index 128


13

Piotter Susanne post@susanne-piotter.com Nominalizat/Nominee BIPB 2016 Germany 14

Ziggotti Marina marina.ziggiotti@gmail.com Nominalizat/Nominee BIPB 2016 Italy 15

Le Page Dominique d.le.page@orange.fr Nominalizat/Nominee BIPB 2016 France 16

Favaro Gianni favaro gtverna@gmail.com Nominalizat/Nominee BIPB 2016 Italy

index participanĹŁi / participants index 129


17

Agustin Rolando Rojas agustinrojas@hotmail.com Nominalizat/Nominee BIPB 2016 Cuba 18

Niţă Rada radagraph@yahoo.com Nominalizat/Nominee BIPB 2016 Romania 19

Koniuszy Lukasz lukaszkoniuszy@gmail.com Nominalizat/Nominee BIPB 2016 Poland 20

Wieme Frederic wieme fredericwieme@hotmail.com Nominalizat/Nominee BIPB 2016 Belgium

index participanţi / participants index 130


21

Curione Liborio liborio.curione@alice.it Nominalizat/Nominee BIPB 2016 Italy 22

Hrabovska Radoslava radoslava.hrabovska@gmail.com Nominalizat/Nominee BIPB 2016 Slovakia 23

Ailincăi Rodica Amalia rodideva@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 24

Aldogan Altay aldoganaltay@hotmail.com Participant BIPB 2016 Turkey

index participanĹŁi / participants index 131


25

Apostu Teodorescu Andreea apostuteodorescudaniel@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 26

Aquaro Linda linda.aquaro@gmail.com Participant BIPB 2016 Italy 27

Asenov Teodor bason2@abv.bg Participant BIPB 2016 Bulgaria 28

Balletti Alberto balletti albertoballetti68@gmail.com Participant BIPB 2016 Italy

index participanĹŁi / participants index 132


29

Bellini Giuliana giuliana.bellini@fastwebnet.it Participant BIPB 2016 Italy 30

Benetti Roger roger.benetti973@libero.it Participant BIPB 2016 Italy 31

Bengisu Hatice haticebengisu@gmail.com Participant BIPB 2016 Turkey 32

Biro Ildiko biro.ildiko27@gmail.com Participant BIPB 2016 Ungaria

index participanĹŁi / participants index 133


33

Blazes Sasho sashoblazes@yahoo.com Participant BIPB 2016 Macedonia 34

Bontea Brânduşa brandusa.bontea@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 35

Cabrera Hernandez Luis luislumars@gmail.com Participant BIPB 2016 Cuba 36

Călăraş Ruxandra ruxandra.calaras@gmail.com Participant BIPB 2016 Romania

index participanţi / participants index 134


37

Caratănase Constantin zuzucaratanase@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 38

Castro Adriano adriano.deedee@gmail.com Participant BIPB 2016 Spain 39

Chinellato Sandro sandrochinellato@alice.it Participant BIPB 2016 Italy 40

Clement Jean Francois Julien jean-francois.jullien5@orange.fr Participant BIPB 2016 France

index participanĹŁi / participants index 135


41

Da Gioz Graziella dagioz.graziella@virgilio.it Participant BIPB 2016 Italy 42

De Ruffray Romana Teodora teodora.pintea@yahoo.com Participant BIPB 2016 France 43

Diez Munoz Maria del Carmen mdeldiez@gmail.com Participant BIPB 2016 Spain 44

Dundovic Krunoslav forisbanmedia@gmail.com Participant BIPB 2016 Croatia

index participanĹŁi / participants index 136


45

Ferenc Siklody fsiklody@gmail.com Participant BIPB 2016 Romania 46

Florescu Irina irinaflorescu2015@gmail.com Participant BIPB 2016 Romania 47

Galuppo Pier Giacomo piergiacomo.galuppo@gmail.com Participant BIPB 2016 Italy 48

Gavriliu Oana grafoana@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania

index participanĹŁi / participants index 137


49

GrunĹŁeanu Scriuba Otilia otiliarts@yahoo.com Participant BIPB 2016 Canada 50

Hande Bhaskar Eknath bhaskarhande@yahoo.com Participant BIPB 2016 India 51

Harciarek Katarzyna kasiaharciarek@gmail.com Participant BIPB 2016 Poland 52

Herta Valeriu vherta@gmail.com Participant BIPB 2016 Romania

index participanĹŁi / participants index 138


53

Isar May Oana mayoanaisar@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 54

Jakabhazi Alexandru alexandru.jakabhazi@e-uvt.ro Participant BIPB 2016 Romania 55

Kallstrom Ann Kristin anki@ak-art.se Participant BIPB 2016 Sweden 56

Karagogov Deyan kiliam@abv.bg Participant BIPB 2016 Bulgaria

index participanĹŁi / participants index 139


57

Karoly Zold Gyongy zoldgyongy@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 58

Kerin Hristo hkerin@yahoo.com Participant BIPB 2016 Bulgaria 59

Krason Monika krasonmonika@gmail.com Participant BIPB 2016 Poland 60

Krolikowski Henryk grafik@ujk.edu.pl Participant BIPB 2016 Poland

index participanĹŁi / participants index 140


61

Langevin Guy glangevi@cgocable.ca Participant BIPB 2016 Canada 62

Lokatyr Bogdan lokatyr.bogdan@gmail.com Participant BIPB 2016 Ukraine 63

Lomnăşan Rodica rodicelum@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 64

Longo Veronica controsegno@libero.it Participant BIPB 2016 Italy

index participanţi / participants index 141


65

Luciano Stefano lu.stef@gmail.com Participant BIPB 2016 Italy 66

Lungu Dumitru lungudumitru90@gmail.com Participant BIPB 2016 Moldavia 67

Monaco Elena Maria elenamonaco@alice.it Participant BIPB 2016 Italy 68

Muolo Carmine Maurizio muolocm@hotmail.it Participant BIPB 2016 Italy

index participanĹŁi / participants index 142


69

Nechita Mircea mircea.nechita@gmail.com Participant BIPB 2016 Romania 70

Nemeth Attila Levente nemethattila10nal@gmail.com Participant BIPB 2016 Romania 71

Nicolaev Maria marina.nicolaev@gmail.com Participant BIPB 2016 Romania 72

Niec Franciszek mrk778@interia.pl Participant BIPB 2016 Poland

index participanĹŁi / participants index 143


73

Pegoraro Oliva oliviapegoraro@gmail.com Participant BIPB 2016 Italy 74

Perignotti Giuseppe giuseppepernigotti2@gmail.com Participant BIPB 2016 Italy 75

Petcu ChioibaĹ&#x; Mariea mariea.petcu@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 76

Petterson Kathie kathie.pettersson@comhem.se Participant BIPB 2016 Sweden

index participanĹŁi / participants index 144


77

Pînzariu Florin pînzariu.florin@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 78

Popisech Marek mpospiech90@o2.pl Participant BIPB 2016 Poland 79

Ruslan Rosca roscaruslan1@mail.ru Participant BIPB 2016 Moldavia 80

Sauvat Patrick chauvethaut@free.fr Participant BIPB 2016 France

index participanţi / participants index 145


81

Savchenko Vasyl vasaart94@gmail.com Participant BIPB 2016 Ukraine 82

Savini Daniela savini.daniela@gmail.com Participant BIPB 2016 Italy 83

Scannell Anne aine@ainescannell.com Participant BIPB 2016 Scotland 84

Selvihan Kilic Ates selvihankilic@gmail.com Participant BIPB 2016 Turkey

index participanĹŁi / participants index 146


85

Simionescu Atena Elena atenasimionescu@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania 86

Svirgunenko Kateryna katsvi@yahoo.co.uk Participant BIPB 2016 Ukraine 87

Sylwia Jakubowska jakubowska.sylvia@gmail.com Participant BIPB 2016 Poland 88

Szplit Magda grafik@printmaking.pl Participant BIPB 2016 Poland

index participanĹŁi / participants index 147


89

Trentin Marco marcuz_@hotmail.it Participant BIPB 2016 Italy 90

Tsatsinov Hristo kiliam@abv.bg Participant BIPB 2016 Bulgaria 91

Tudor Fabian tudor.fabian@gmail.com Participant BIPB 2016 Moldavia 92

Vasile Adriana adrianavasile.dobre@gmail.com Participant BIPB 2016 Romania

index participanĹŁi / participants index 148


93

Verna Gianni gtverna@gmail.com Participant BIPB 2016 Italy 94

Viarengo Elisabeta mail@eviarengominiotti.com Participant BIPB 2016 Italy 95

Voicu Mihai mihailvoicu@hotmail.com Participant BIPB 2016 Romania 96

Vujisic Lidija mirkovujisic@yahoo.com Participant BIPB 2016 Macedonia

index participanĹŁi / participants index 149


97

Vujisic Mirko mirkovujisic@yahoo.com Participant BIPB 2016 Macedonia 98

Wiklund Peter peter@peterwiklund.se Participant BIPB 2016 Sweden 99

Winter Ulla Karin ulla_c@hotmail.com Participant BIPB 2016 Sweden 100

Zemla Tomas tomas.zemla@gmail.com Participant BIPB 2016 Slovakia

index participanĹŁi / participants index 150


101

Zhurunova Margarita zhurunova.margo@gmail.com Participant BIPB 2016 Ukraine 102

Zoila Reyes Pineda zoila1039@gmail.com Participant BIPB 2016 Peru 103

Zoran Mise shuma84@yahoo.com Participant BIPB 2016 Bulgaria 104

Drăniceanu Andreea andreea.teos@gmail.com Participant BIPB 2016 Romania

index participanĹŁi / participants index 151


105

Tarbă Cristian cristitarba@yahoo.com Participant BIPB 2016 Romania

152