Page 1

Revista Clubului Oamenilor de Afaceri „Club Feroviar”

Nr. 15, Aprilie 2013

• Ministerul Transporturilor iniţiază privatizarea CFR Marfă • „România Intermodală – oportunităţi pentru transportul feroviar de marfă”

PERFORMANŢA MANAGERIALĂ LA CFR S.A. –

O MUNCĂ DE SISIF?

2013 Aprilie


At the service of the best railway infrastructures High speed rail Conventional rail Subways and trams

Installations Civil engineering and electrification Concession and operation

Argentina | Australia | Brazil | Chile | Colombia | Ecuador Mexico | Poland | Portugal | Spain | Turkey | United States

Every project, our commitment www.comsaemte.com


CUPRINS

02

Ştiri Contractul de consultanţă pentru e-ticketing în Arad scos la licitaţie. Urmează achiziţia de tramvaie • Contracte de consultanţă feroviară: deblocate şi scoase la licitaţie • Autorităţile româno-bulgare au în proiect noi poduri peste Dunăre

10

Industrie Noi licitaţii pentru reparaţii şi mentenanţa vagoanelor

După ce în ultimele două luni CFR Călători a lansat o serie de proceduri de atribuire de contracte pentru reparaţia şi ...

12

Industrie Remar Paşcani devine Electroputere VFU Paşcani

În urma preluării la sfârşitul anului 2012 a secţiei de vehicule feroviare a Electroputere Craiova, de ...

13

Proiecte ACROSSEE – îmbunătăţirea accesibilităţii feroviare la frontierele sud-europene Îmbunătăţirea transportului feroviar internaţional de mărfuri precum şi facilitarea unui serviciu ...

14

Şantiere Lucrările la noile magistrale de metrou se reiau în aşteptarea fondurilor europene

Cele două şantiere pentru extinderea reţelei de metrou din Bucureşti îşi continuă activitatea cu fondurile minime ...

16

Management Performanţa managerială la CFR S.A. O munca de Sisif?

Ameliorarea rezultatelor financiare ale CFR S.A. încă din primele luni, aplicarea unor măsuri ferme şi ...

22

Operatori Ministerul Transporturilor iniţiază privatizarea CFR Marfă

Vânzarea participaţiei de 51% din CFR Marfă se va face în condiţii restrictive, care impun investitorilor interesaţi...

28

Evenimente „România Intermodală – oportunităţi pentru transportul feroviar de marfă”

Rolul liberalizării pieţei feroviare pentru construirea Spaţiului Unic Feroviar European, rolul României şi implicit al portului Constanţa ca porţi estice ale ...

Workshop –Certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă 37 Colocviu Tehnic - Material rulant de marfă

34

38 Fotoreportaj Gara Constanţa 42

Info Legislativ

Foto: © Club Feroviar & Radu Costache

Club Feroviar Str. Virgiliu, Nr. 30, Sector 1, Bucureşti, 010884 Tel: 021 2244385; Fax: 021 2244386 www.clubferoviar.ro; Email: club@clubferoviar.ro Senior Partner Club Feroviar: Ştefan Roşeanu Director Marketing: Cristina Trifon Redactori: Florentina Ghemuţ, Andrei Marian, Daniela Felicia Gheorghieş, Elena Ilie, Pamela Luică Foto: Radu Drăgan Grafica: Petru Mureşan

2013 Aprilie

1


2

ŞTIRI POS-T ar putea fi deblocat în curând. 4 axe ale POR au fost deja deblocate

Foto: Club Feroviar

Ministerul Transporturilor a comunicat pe 30 aprilie că toate cele opt măsuri solicitate de către Comisia Europeană pentru POS-T, prin documentele de pre-suspendare, transmise în lunile iunie şi decembrie 2012, au fost complet implementate. Comisia Europeană a stabilit, prin scrisoarea de întrerupere plăţi din iunie 2012 şi scrisoarea de pre-suspendare din decembrie 2012, un set de opt măsuri specifice pe care Autoritatea de Management a POS-T trebuia să le implementeze până în data de 13 februarie 2013. „Autoritatea de Audit a promis că va transmite Comisiei Europene până pe 13 mai a.c. raportul cu privire la controlul pe care l-a efectuat la Autoritatea de Management, dată la care sperăm ca pre-suspendarea şi încetarea de plăţi să fie ridicate, iar Programul Operaţional Sectorial Transport să devină funcţional”, a declarat ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu. Relu Fenechiu a avut de altfel pe 25 aprilie, la sediul Comisiei Europene, o întâlnire cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politică regională, în care a discutat solicitările României privind nevoile imediate şi pe termen lung în domeniul dezvoltării infrastructurii de transport, absorbţia fondurilor structurale şi ridicarea pre-suspendării POS-T. În acest context, comisarul european a precizat că există un risc potenţial ca orice restructurare majoră în structura de management al fondurilor să compromită eforturile pozitive întreprinse până acum de autorităţile române şi că trebuie să existe o supraveghere eficientă a celor doi mari beneficiari finali. Comisarul european a afirmat în continuare că Metroul Bucureşti poate şi va fi inclus în programul POS-T, odată cu identificarea exactă a restului de executat şi a valorii aferente acestuia. Referitor la solicitarea guvernamentală ca finanţarea naţională, în cadrul proiectelor în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii să fie acoperită prin fonduri structurale pentru a degreva astfel bugetul de stat, Comisia a indicat că acest lucru este posibil cu condiţia ca aceste proiecte să fi respectat întru totul prevederile de calificare pentru cofinanţare europeană precum şi procedurile de atribuire.Comisia a luat notă de solicitarea Guvernului României de realocare a fondurilor între axele prioritare 2 şi 3 ale POS-T, iar un răspuns definitiv în acest sens este aşteptat în perioada imediat următoare. În cadrul întâlnirii avute în aceeaşi zi cu Siim Kallas, comisarul european pentru transporturi, ministrul român a solicitat includerea secţiunii feroviare Bucureşti-Craiova în coridorul Dunărea, care urmează să fie definit prin viitorul regulament CEF (Connecting Europe Facility – Mecanismul Conectarea Europei). Solicitarea a fost primită cu reticenţă, dar va fi evaluată la nivel tehnic în perspectiva continuării negocierilor. La rândul său, Ministerul Fondurilor Europene a anunţat pe 23 aprilie decizia CE de reluare a plăţilor pe patru din cele cinci axe pre-suspendate în cadrul POR: Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere; Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local şi Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Prin intermediul celor patru axe pe care se reiau plăţile sunt disponibile aproape 80% din fondurile alocate României prin POR, acestea din urmă ridicându-se în total la 3,72 miliarde de euro. Ca urmare a reluării plăţilor, România va încasa prin POR peste 183 de milioane de euro, sumă pentru care au fost trimise în luna martie 2013 Comisiei Europene documentele necesare pentru rambursare. CE a presuspendat POR la sfârşitul Staţia Videle pe linia Bucureşti-Craiova lunii octombrie 2012 din cauza problemelor înregistrate în implementare în perioada 2009-2011. La sfârşitul lunii martie 2013, fondurile atrase de România prin POR însumau peste 920 de milioane de euro, rata de absorbţie fiind de 24,30%. În acelaşi timp, sumele plătite beneficiarilor erau în valoare de 7,1 miliarde de lei, echivalentul a 38% din suma alocată României prin POR. D.F.G.


ŞTIRI Contracte de consultanţă feroviară: deblocate şi scoase la licitaţie Ministerul Transporturilor a anunţat deblocarea şi transmiterea către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a procedurilor de achiziţie a şase contracte de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru proiecte feroviare, în valoare totală de 120.850.448 lei, prin semnarea declaraţiilor pe proprie răspundere de directorul general al CFR SA, George Micu. Două contracte vizează „consultanţă în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii” pentru obiectivul „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV pan-european, pentru circularea trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” pentru tronsoanele Coşlariu-Sighişoara şi, respectiv, Coşlariu-Simeria. Proiectele sunt finanţate din fonduri de coeziune nerambursabile în proporţie de 85% şi de la bugetul de stat în proporţie de 15%. Aceste două contracte de consultanţă au fost scoase la licitaţie împreună prin anunţul nr. 143419 din 30 aprilie 2013. Licitaţia este organizată pe loturi, lotul 1 vizând tronsonul Coşlariu-Simeria (loturile geografice Coşlariu-Vinţu de Jos şi Coşlariu-Simeria), iar lotul 2, tronsonul Sighişoara-Coşlariu (loturile geografice Coşlariu-Micăsasa, Micăsasa-Aţel şi AţelSighişoara). Contractele implică sevicii de supervizare a lucrărilor aferente atât loturilor geografice (lucrări civile în staţii, terasamente şi consolidări, poduri, podeţe, tuneluri, energoalimentare şi telecomunicaţii feroviare), cât şi contractului pentru lotul de lucrări de execuţie a instalaţiilor de semnalizare, ERTMS (ETCS nivel 2 + GSMR), a centralizării electronice şi a Centrului de Control Operaţional Simeria.

Foto: Club Feroviar

Lucrări pe tronsonul Sighişoara-Aţel

Valoarea estimată este de 115,3 milioane lei. Data limită pentru depunerea ofertelor este 26 iunie 2013. Durata derulării contractelor este de 67 de luni de la data atribuirii. Celelalte patru contracte deblocate au în vedere asistenţă tehnică în domeniul managementului de proiect şi supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pentru obiectivele: 1) „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată”; 2) „Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse”; 3) „Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni-Adjud” şi 4) „Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Ilia-Lugoj”. Pentru aceste proiecte finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile FEDR în proporţie de 71,12% şi de la bugetul de stat în proporţie de 28,88%. Aceste patru contracte au fost scoase la licitaţie ca loturi separate prin anunţul nr. 143428 din 1 mai 2013. Data limită de depunere a ofertelor este 25 iunie 2013. Valoarea totală a contractelor de asistenţă tehnică este estimată la 5,5 milioane lei, iar durata acestora este de 53 de luni. D.F.G. 2013 Aprilie

3


4

ŞTIRI Contractul de consultanţă pentru e-ticketing în Arad scos la licitaţie. Urmează achiziŢia de tramvaie BERD a anunţat că solicită expresii de interes în vederea alegerii unui consultant pentru realizarea proiectului de e-ticketing pentru reţeaua de transport în comun din Arad. În cadrul contractului, consultantul va trebui să alcătuiască un raport complet privind cel mai indicat sistem de e-ticketing pentru toate mijloacele de transport public din Arad, incluzând analiza costurilor pentru licitarea şi implementarea proiectului, astfel încât să fie realizat un sistem electronic eficient, fiabil şi transparent, capabil să fie aplicat atât pentru operatorii de transport de stat, cât şi pentru cei privaţi. Consultantul va trebui de asemenea să realizeze o strategie detaliată de contractare şi un proiect de contract; un plan de licitare şi implementare a proiectului; documentaţia detaliată pentru licitaţie. O altă sarcină a consultantului va fi asistarea primăriei pentru organizarea licitaţiei, acordarea contractului şi supravegherea implementării proiectului. Scrisorile de interes pot fi trimise până pe 7 mai. Contractul de consultanţă, cu o durată de 18 luni, va începe la finalul lui 2013 şi are o valoare estimată de maxim 180.000 euro. Finanţarea pentru contract va fi asigurată prin Fondul de Cooperare Tehnică BERD-ICEX (Institutul Spaniol de Comerţ Exterior). Companiile de consultanţă care aplică pentru acest contract trebuie să fie înregistrate în Spania, iar experţii trebuie să fie de naţionalitate spaniolă, dar până la 30% din fondurile totale vor putea fi utilizate pentru a finanţa specialişti români sau companii înregistrate în România. Anunţul BERD mai precizează că documentaţia pentru licitaţia vizând achiziţia de tramvaie se află în ultima fază de pregătire. Contractul este acordat în cadrul proiectului „Transport Urban Arad Faza 3”, care are două componente. Prima componenta constă într-un credit de 9,3 milioane de euro pentru: 1) achiziţia a până la şase tramvaie moderne, cu consum eficient de energie; 2) modernizarea infrastructurii depoului de tramvaie; 3) introducerea unui sistem de e-ticketing pentru transportul public din Arad. A doua componentă, în valoare de 11 milioane euro, este destinată refinanţării unui împrumut BERD din 16 mai 2009. Proiectul face parte din strategia municipalităţii de a restructura sistemul public de transport prin descongestionarea traficului în centrul oraşului, în vederea reducerii poluării aerului şi a consumului de energie cu transportul public. Proiectele pentru tramvai şi sistemul de e-ticketing sunt incluse în „Planul de acţiune privind energia durabilă în municipiul Arad 2012-2020”. Planul arată că în ciuda structurii adecvate a reţelei de tramvai din municipiu, care însumează circa 100 km şi este deservită de peste 203 vehicule, numărul de pasageri care utilizează tramvaiele şi, în general, mijloacele de transport public din Arad a scăzut considerabil, locuitorii preferând utilizarea maşinii personale, în special în timpul orelelor de vârf. Numai în reţeaua de tramvai numărul călătorilor s-a diminuat de la 32,3 milioane în 2006 la 18,5 milioane în 2009. Drept cauze principale pentru această situaţie au fost identificate atât starea tehnică slabă a şinelor de tramvai care forţează tramvaiele să circule cu viteză redusă şi prelungesc astfel durata călătoriilor, cât şi sistemul actual de tarifare, pasagerii fiind nevoiţi să cumpere bilete separate pentru fiecare linie de transport utilizată. Pentru a spori atractivitatea transportului în comun, Primăria Arad a contractat în iunie 2005 şi mai 2009 două împrumuturi în valoare de 20 milioane de euro şi, respectiv, 3 milioane de euro de la BERD, pe termen lung, cu garanţie locală, în scopul finanţării obiectivului de investiţie ,,Transport urban în Municipiul Arad”, perioada contractului fiind 2005-2017. Primăria Arad mizează pe faptul că încurajarea transportului public va conduce la diminuarea emisiilor din transport cu cca 6% până în anul 2020, la 158.195 tone CO2 pe an. D.F.G.


ŞTIRI BERD acordă asistenţă pentru proiectele finanţate din fonduri UE Guvernul a adoptat HG nr. 181 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi BERD privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale UE, semnat la Bucureşti la 21 noiembrie 2012. HG a fost publicată în „Monitorul oficial” nr. 232 din 23 aprilie 2013. Acordul creează cadrul general pentru furnizarea de către BERD a asistenţei tehnice în vederea accelerării implementării programelor operaţionale finanţate din fondurile structurale şi de coeziune şi, implicit, a absorbţiei acestor fonduri şi pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020. Domeniile mari pentru care guvernul a considerat că va avea nevoie de sprijin suplimentar de la BERD sunt: 1. strategii sectoriale şi programe de investiţii sectoriale (dezvoltarea strategiilor sectoriale în domenii-cheie, cu obiective strategice pentru o perioadă de 5-10 ani; identificarea programelor de investiţii sectoriale pentru perioada 2014-2020); 2. livrarea proiectelor (pregătirea şi implementarea proiectelor care urmează să primească finanţare în perioada de programare 2007-

2013); şi 3. capacitatea instituţională (identificarea problemelor de guvernanţă care afectează instituţiile publice; sprijin pentru implementarea reformelor în domeniul guvernanţei şi pentru întărirea capacităţii şi construirea instituţiilor administraţiei publice şi sectoriale; sprijin, în funcţie de solicitări, acordat guvernului în cadrul agendei sale permanente de reforme structurale, inclusiv în sectoarele de infrastructură). Cooperarea în baza acestui acord se va concentra, într-o primă etapă, pe următoarele domenii: 1) eficienţa energetică; 2) dezvoltarea de servicii şi proiecte municipale; 3) sprijin pentru exploatarea privată şi comercială a infrastructurii. Listă orientativă de proiecte include: 1. Sistemele centralizate de încălzire; 2. Instrumentele de finanţare a eficientizării energetice; 3. Transportul în comun (strategia de finanţare şi management al transportului urban în comun); 4. Eficienţa energetică în sectorul public în perioada 2014-2020; 5. Eficienţa energetică a locuinţelor; 6. Sectorul de apă; 7. Asistenţa acordată operatorilor regionali de apă. D.F.G.

Autorităţile româno-bulgare au în proiect noi poduri peste Dunăre

Foto: giurgiuveanul.ro

În cadrul celei de a treia şedinţe a comitetului interinstituţional pentru dezvoltarea durabilă a transportului intern pe apă în sectorul româno-bulgar al Dunării, care a avut loc la Ruse pe 10 aprilie, s-a decis ca un grup de lucru să analizeze cele patru propuneri pentru realizarea unor poduri noi peste Dunăre: Călăraşi-Silistra, Bechet-Oreahov, Turnu Măgurele-Nicopole şi un nou pod Giurgiu-Ruse. Doamna Nikolina Nikolova, ministrul adjunct al Dezvoltării Regionale din Bulgaria, a declarat că acest plan este foarte ambiţios şi că, pentru început, trebuie să fie ales locul următorului pod care va fi realizat. Părerea a fost împărtăşită de Karsten Rasmussen, reprezentant al Direcţiei Generale „Politică Regională şi Urbană” a Comisiei Europene, care a afirmat că este preferabilă concentrarea eforturilor asupra unui singur proiect, pentru început, pe baza unei analize a traficului realizate de Bulgaria şi România. Septimiu Buzaşu, secretar de stat din cadrul Ministerul Transporturilor, a confirmat angajamentul României pentru îmbunătăţirea conectivităţii între cele două maluri ale Dunării. Cu ocazia unei vizite la Ruse efectuate tot pe data de 10 mai, preşedintele bulgar Rosen Plevneliev a subliniat la rândul său necesitatea de a fi construite noi poduri peste Dunăre. Următorul pod ar trebui să fie realizat tot între Giurgiu şi Ruse, iar cel de al patrulea între Călăraşi şi Silistra, a precizat preşedintele bulgar. D.F.G.

2013 Aprilie

5


6

ŞTIRI nr. 64/2009 şi inserarea unui nou mecanism, acela al decontării cererii de plată. Acest mecanism se aplică numai beneficiarilor Guvernul a adoptat OUG nr. 27 din 10 aprilie care au calitatea de ordonatori de credite ai 2013, publicată în „Monitorul oficial” nr. 223 bugetului local şi care se găsesc în imposibilidin 18 aprilie 2013, pentru modificarea şi tatea de a achita facturile pentru servicii/bucompletarea OUG nr. 64/2009 privind ges- nuri/execuţie lucrări recepţionate, acceptate la tionarea financiară a instrumentelor struc- plată. Beneficiarul va depune cererea de plată turale şi utilizarea acestora pentru obiectivul şi documentele justificative aferente acesteia convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor la organismul intermediar/autoritatea de mamăsuri financiare în vederea creşterii gradului nagement care decide să utilizeze mecanismul cererii de plată. de absorbţie a fondurilor europene. Noua OUG vizează modificarea cadrului După efectuarea verificărilor cererii de plată, legislativ în vederea adoptării unor măsuri autoritatea de management va transfera beneadecvate care să permită un flux de numerar ficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile şi astfel încât să se asigure necesarul de fon- a taxei pe valoarea adăugată aferentă acestoduri la nivelul autorităţii de certificare şi plată/ ra. Beneficiarul va efectua plata reprezentând autorităţilor de management pentru efectuarea valoarea contribuţiei proprii şi a cheltuielilor plăţilor într-un termen cât mai scurt cu rezultat neeligibile din surse proprii în aceeaşi zi cu în includerea acestora în declaraţii lunare de plata fondurilor transferate de autoritatea de management. cheltuieli către CE. Astfel, se instituie posibilitatea de a aloca După realizarea acestor demersuri, beneficiatemporar în anul 2013 sumele din venituri din rul este obligat să depună o cerere de ramburprivatizare în lei şi valută înregistrate în contul sare în care sunt incluse facturile decontate general al Trezoreriei Statului şi contul Minis- prin cererea de plată. Autorităţile de management care decid utilizaterului Finanţelor Publice deschis la BNR. De asemenea, se impune completarea cadru- rea acestui mecanism vor emite instrucţiuni lui general privind gestionarea financiară a referitoare la modul în care se depun cereinstrumentelor structurale şi utilizarea aces- rile de plată, precum şi actele care însoţesc tora pentru obiectivul convergenţă – OUG aceste cereri. D.F.G. OUG pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor UE

MT doreşte o colaborare mai strânsă cu Japonia pentru proiecte de infrastructură

Foto: Club Feroviar

Ministerul Transporturilor este interesat să colaboreze cu firme japoneze în derularea unor noi proiecte pentru lucrări mari de infrastructură. În acest scop ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a avut pe 11 aprilie 2013 o întâlnire cu E.S. Keiji Yamamoto, ambasadorul Japoniei la Bucureşti. În cadrul discuţiilor, a fost menţionat proiectul de legătură a reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Magistrala 6: 1 Mai – Otopeni), proiect a cărui finanţare se realizează parţial printr-un împrumut din partea Guvernului Japoniei. Având în vedere importanţa şi amploarea proiectului, cele două părţi îşi doresc demararea cât mai curând a lucrărilor, momentan proiectul aflându-se în faza de studii. Ministrul Transporturilor şi-a exprimat sprijinul pentru realizarea acestui proiect, pe care îl promovează ca pe un simbol al relaţiei dintre cele două ţări şi care constituie un punct important în parteneriatul strategic dintre România şi Japonia. În vederea colaborării cu firme japoneze în derularea unor noi proiecte pentru lucrări mari de infrastructură, Ministerul Transporturilor va transmite o listă cu propuneri de proiecte de infrastructură în domeniul naval, feroviar, aerian, rutier şi de transport intermodal, care vor fi realizate în parteneriat public-privat şi sunt de interes pentru companiile japoneze. Cu aceeaşi ocazie, partea română şi-a manifestat interesul pentru un parteneriat în vederea dezvoltării traficului feroviar de călători. D.F.G.


The Romanian Railway Catalogue provides comprehensive data on companies, organisations and institutions in the railway arena. It is the only railway product and service information source distributed to local purchasers interested in identifying prestigious suppliers.

with business intelligence support provided by

Innovative Railways. Competitive Business.

Railway b2b Connections +

Includes:

■ Current edition of the Romanian Railway Catalogue 2012 – 2013

■ Wider Black Sea Area Railway Map, country profiles and key statistics ■ Romanian railway market briefs ■ Latest editions of Railway PRO magazine

Showcase in the Railway Catalogue 2013-2014 ■ Selective and free distribution to 4,000 relevant railway contacts ■ Free circulation at the most important railway events and reunions ■ Available in print and CD format, free to consult online ■ Showcase along with unrivaled business insights on the Romanian railway market ■ Products & services information will also be posted in the Knowledge Center section

of Railway PRO

www.catalog.clubferoviar.ro


8

ŞTIRI mentului şi menţinerea mecanismelor administrative naţionale existente.“ Senatul consideră de asemenea că tranSenatul consideră că propunerile legisla- sferul de competenţe către ERA poate duce tive ale Pachetului 4 care întăresc rolul la creşterea costurilor de certificare pentru ERA încalcă principiul subsidiarităţii. Prin operatori şi industria producătoare, în special două hotărâri adoptate în aprilie, Senatul pentru cei care operează exclusiv pe pieţe s-a pronunţat asupra propunerii de regula- naţionale. ment privind ERA şi asupra directivei privind Aceleaşi idei se reflectă şi în Hotărârea nr. siguranţa feroviară. Astfel, în Hotărârea Se- 15/2013 cu privire la propunerea de directivă natului nr. 14 din 2 aprilie 2013 cu privire la a Parlamentului European şi a Consiliului propunerea de regulament al Parlamentului privind siguranţa feroviară (reformare). CerEuropean şi al Consiliului privind Agenţia tificatul unic de siguranţă, propus pentru a fi pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de acordat de ERA, trebuie emis doar pentru înabrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004, treprinderile feroviare care operează în trafic se afirmă că „o implicare extinsă a Agenţiei internaţional, lăsând posibilitatea autorităţilor pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (ERA) feroviare naţionale să emită, conform princiîn activităţile pe care în prezent le desfăşoară piului subsidiarităţii, acest tip de certificat autorităţile feroviare naţionale, inclusiv cea pentru întreprinderile feroviare care operează din România, va conduce la reducerea ro- la nivel naţional, consideră Senatul. lului acestor autorităţi. Există riscul creşterii Plenul Senatului a adoptat aceste hotărâri costurilor de certificare pentru operatorii de în baza rapoartelor Comisiei economice, intransport feroviar şi industria producătoare, dustrii şi servicii şi a Comisiei pentru afaceri în special pentru cei care operează pe europene. F.G. pieţe naţionale (inclusiv cea din România). În acest context, se consideră că este ne- SNH-SA licitează două contracte cesar să se efectueze o analiză mai atentă a distribuţiei optime a atribuţiilor între ERA şi Societatea Naţională a Huilei S.A. (SNH-SA) autorităţile naţionale de siguranţă, cu privire a scos la licitaţie două contracte. Unul dinla certificarea de siguranţă a operatorilor fe- tre acestea priveşte servicii de manevră roviari şi a materialului rulant. (…) În ceea ce feroviară pe liniile căilor ferate industripriveşte modul de abordare a reţelelor locale ale aflate în proprietatea SNH-SA şi are o şi regionale izolate, se propune excluderea valoare estimată între 5,22 milioane lei şi acestora din domeniul de aplicare al regula- 7,79 milioane lei. Durata contractului este de şapte luni, iar volumul de marfă minim estimat pentru a fi manevrat până la 31 decembrie 2013 este de 639.538 tone de cărbune, cu posibile suplimentări. Data limită pentru depunerea ofertelor este de 15 mai 2013. Ofertanţii trebuie să aibă în proprietate sau închiriate patru locomotive LDE 2100 CP şi o locomotivă LDH 1250 CP. Cel de al doilea contract, licitat în aprilie, implică servicii de transport feroviar de cărbune brut de la staţiile CFR Petroşani, Livezeni, Lupeni la halta de mişcare Vulcan. Durata contractului este de şapte luni, iar volumul de marfă minim estimat pentru a fi transportat până la 31 decembrie 2013 este de 40.306 tone de cărbune brut, cu posibile suplimentări. Valoarea contractului este estimată între 690.761 şi 859.403 lei. D.F.G. Foto: European Railway Agency

Senatul se pronunţă pe marginea propunerilor pentru Pachetul 4

Vae Apcarom mizează pe un profit în creştere Voestalpine Vae Apcarom a anunţat că estimează că va finaliza anul acesta cu un profit net de 5,9 milioane lei, în creştere cu 11,4% faţă de anul anterior. Suma este


ŞTIRI prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2013 aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor pe 25 aprilie. Compania se aşteaptă să înregistreze în 2013 o cifră de afaceri de 93,8 milioane lei şi cheltuieli totale de 86,6 milioane lei. Compania a încheiat 2012 cu un profit net de 5,3 milioane lei, o cifră de afaceri de 90,4 milioane lei, cheltuieli totale de 89,9 milioane lei şi venituri totale de 96,4 milioane lei, se arată în bilanţul contabil pentru 2012 aprobat de AGA pe acceşi dată. Cu o experienţă de peste 30 de ani, Vae Apcarom şi-a consolidat poziţia pe piaţa din România, fiind singura companie autohtonă care fabrică şi furnizează aparate de cale ferată pentru căile ferate, metrou. D.F.G. CFR S.A. îşi reglează conturile cu operatorii prin închideri de linii CFR Călători a suspendat începând cu 10 aprilie circulaţia pe două linii pe care accesul i-a fost refuzat de către CFR S.A., din cauza neplăţii taxei de infrastructură. Acestea sunt GiurgiuGrădiştea şi Medgidia-Negru Vodă. Ambele linii aveau un trafic redus, cu două perechi de trenuri pe zi. Operatorul naţional, înregistrând pierderi în operarea acestor linii, era probabil dispus în egală măsură să oprească circulaţia pe aceste linii. Deşi se presupune că aceste măsuri vor ajuta la rezolvarea problemelor financiare ale celor două companii, ele generează costuri mai mari şi mai greu de recuperat. Acestea sunt reflectate de afectarea imaginii CFR Călători în rândul clienţilor, având în vedere modul în care s-a făcut întreruperea, subit şi fără un anunţ prealabil, iar pe de altă parte, în degradarea infrastructurii. Este deja acceptat că pe secţiunile pe care nu mai circulă trenuri, degradarea, din diverse cauze, este foarte intensificată. TFC este un alt operator nevoit să suspende circulaţia pe anunmite rute. CFR SA a restrictionat circulaţia trenurilor acestui operator pe secţia Cluj Napoca - Bistriţa. Transferoviar Călători a ţinut să amintească că, la rândul său, compania nu a mai primit de la bugetul statului banii aferenţi facilităţilor de călătorie (elevi, studenţi, pensionari, veterani de razboi, revoluţionari) din luna mai 2012, ceea ce a motivat nerespectarea tuturor obligaţiilor de plată catre CFR S.A. Într-un comunicat al administratorului de infrastructură se afirmă că „demararea procedurilor legale în acest sens a generat deja efecte, în condiţiile în care, operatorii privaţi au început efectuarea plăţilor către CFR SA.” În acelaşi comunicat, acţiunile sunt motivate prin faptul că „arieratele acumulate, purtătoare de penalităţi, pe care în ultimă instanţă cetăţeanul le plăteşte, reprezintă exact consecinţa pasivităţii în a urmări aplicarea clauzelor contractuale şi a preferinţei unor operatori de stat de a plăti alte servicii şi alţi parteneri în detrimentul utilizării infrastructurii (practică a perioadelor anterioare, deşi statul a făcut eforturi semnificative în acest sens).” F.G.

Sursa: www.forumtrenuri.com

Linia Medgidia-Negru Vodă

2013 Aprilie

9


10

industrie

Noi licitaŢii pentru reparaţii şi mentenanŢa vagoanelor de Andrei Marian

După ce în ultimele două luni CFR Călători a lansat o serie de proceduri de atribuire de contracte pentru reparația și mentenanța vagoanelor, compania continuă demararea de noi proceduri pentru acoperirea tuturor seriilor de vagoane pe care le deține. mentenanţă au fost încluse şi vagoanele seriile 19-70 şi 21-70. Pentru acestea se va atribui un contract pentru servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuirea osiilor ax uzate sau defecte şi înlocuirea discurilor de frână uzate sau defecte. În acest caz va fi încheiat un acord cadru pentru 48 luni cu valoarea maximă de 4,3 milioane lei. Un acord cadru pentru servicii de reparaţie tip RTG cu înlocuirea osiilor ax uzate sau defecte şi a discurilor de frână urmează să fie încheiat şi pentru vagoanele seriile 30-76, 22-76 şi 83-76. Valoarea estimată a serviciilor este de 8,3 milioane lei. Un acord de acelaşi tip va fi încheiat şi pentru vagoanele seriile 19-76 şi 20-81, valoarea maximă în acest caz fiind de 8,6 milioane lei. Reparaţii tip RTG cu înlocuirea osiilor ax şi a discurilor de frână uzate vor mai fi realizate la vagoanele de dormit seria 71-70 şi la vagoanele seria 20-76. Pentru primele va-loarea este de 5,6 milioane lei, iar vagoanele seria 20-76 valoarea este de 16,6 milioane lei.Se vor încheia acorduri

Foto: Club Feroviar

Pe 23 aprilie 2013 au fost demarate procedurile de atribuire a contractului pentru servicii de reparaţie planificată tip RP şi rebandajarea roţilor uzate la vagoanele cuşetă seria 50-30. Pentru aceste servicii va fi încheiat un acord cadru pentru 48 luni cu valoarea maximă de 665 mii lei. Contractul prevede 75 de servicii de rebandajare a roţilor şi revizie (un serviciu = rebandajarea a două roţi). În data de 24 aprilie 2013 a fost publicat anunţul de participare pentru servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuirea osiilor ax şi a discurilor de frână uzate sau defecte pentru vagoanele bar-bistro seria 89-76. Şi în acest caz este prevăzut un acord cadru pentru 48 luni cu valoarea maximă de 2,7 milioane lei. Cea mai recentă procedură demarată prevede servicii de reparaţie planificată tip RP şi rebandajare a osiilor uzate la vagoanele seriile 20-54 şi 20-58. Pentru aceste servicii urmează să fie încheiat un acord cadru pentru 24 luni cu valoarea maximă de 6,4 milioane lei. În cadrul contractelor pentru servicii de


industrie cadru tot pentru 48 luni. Pentru vagoanele seria 20-55 va fi încheiat un acord cadru cu durata de 24 luni şi valoarea maximă de 7.8 milioane lei. Serviciile constau în reparaţii planificate tip RP şi rebandajare a osiilor. Reparaţii tip RP cu rebandajarea osiilor vor mai fi realizate şi la vagoanele 10-56, 19-56, 40-31 şi 44-31 pentru acestea fiind demarate procedurile de atribuire a două contracte cadru, unul pentru 24 luni cu valoarea de 394 mii lei şi al doilea cu valoarea de 10 milioane lei pentru 48 de luni. Un contract ce urmează să fie atribuit în luna mai constă în servicii de rebandajare a roţilor la vagoanele de dormit seria 71-31, vagoanele cuşetă seriile 44-31, 40-31 şi înlocuirea roţilor monobloc la vagoanele de dormit seria 71-70. Contractul se va derula două luni de la atribuire, timp în care compania câştigătoare va presta 92 de servicii de rebandajare/înlocuire roţi monobloc. Valoarea estimată a serviciilor este de 493 mii lei. Un alt contract pentru care au fost demarate procedurile de atribuire vizează osiile motoare şi libere ale ramelor electrice seria 58. Pentru reparaţia acestor subansamble va fi încheiat un acord cadru pentru 36 luni cu valoarea maximă de 24,3 milioane lei. Pentru toate contractele fondurile necesare sunt asigurate din bugetul CFR Călători iar procedura de atribuire este negocierea directă cu candidaţi preselectaţi. Majoritatea contractelor urmează să fie atribuite în a doua jumătate a lunii mai.

pentru încheirea unui acord cadru pentru 24 de luni care vizează servicii de reparaţii pentru locomotivele diesel-hidraulice (LDH). Valoarea estimată a contractului cadru este de 2,1 milioane lei. Contracte atribuite

CFR Călători a finalizat în aprilie procedurile de atribuire pentru licitaţiile lansate în primele luni ale anului, licitaţii ce vizează reparaţia şi mentenanţa vagoanelor din parcul propriu. Un prim contract atribuit companiei Remar Paşcani a fost atribuit prin negociere pentru servicii de reparaţii neprevăzute, constatate în urma reviziilor periodice pentru 19 vagoane seria 26-16. Contractul în acest caz a fost încheiat prin negociere datorită faptului ca vagoanele seria 26-16 au fost modernizate de compania din Paşcani. Valoarea finală a serviciilor este de 445 mii lei. Un contract pentru alte 11 vagoane seria 26-16 a fost atribuit la sfârşitul lunii martie tot companiei din Paşcani pentru 251 mii lei. Contracte pentru servicii de reparaţii planificate tip RTG cu înlocuirea osiilor ax şi a discurilor de frână uzate au fost atribuite companiei Astra Vagoane Călători Arad. Sunt vizate vagoanele seriile 10-70, 10-90 şi 1091, valoarea acestui contract fiind de 14,5 milioane lei. Compania din Arad se va ocupa şi de reparaţiile vagoanelor 21-76, 21-86, 2087, 21-87, 89-87 şi 84-87 în urma atribuirii unui contract în valoare de 62,1 milioane lei. Companiei Atelierele Griviţa SA i-au fost atribuite mai multe contracte pentru servicii Achiziţii de piese de schimb pentru de reparaţie planificată tip RTG cu înlocuirea locomotivele diesel reperelor uzate sau defecte. Primul vizează vagoanele seriile 19-80 şi 21-80, valoarea CFR Călători a demarat două proceduri de contractului fiind de 19,7 milioane lei. Al doiachiziţie de piese pentru locomotivele diesel lea constă în acelaşi tip de servicii pentru LDE modernizate cu GM (seriile 63 si 65) vagoanele seriile 22-96, 84-96, 84-83, 84-76, în perioada 2000-2007 care au început să 85-76 şi 86-76. Valoarea acestui contract este ajungă la scadenţa pentru reparaţii. de 21 milioane lei. Alte trei contracte vizează Un prim contract vizează achiziţia de piese doar anumite vagoane din seria 30-76 şi au de schimb pentru instalaţia pneumatică a lo- valoarea cumulată de 40 mii lei. De asemecomotivelor şi are valoarea estimată de 266 nea pentru vagoanele seriile 30-76, 22-76 şi mii lei. Piesele ce vor fi achiziţionate sunt 83-76 cu boghiuri Minden Deutz vor fi predestinate circuitelor de producere, uscare state servicii în valoare de 13,7 milioane lei. şi înmagazinare a aerului comprimat din Un ultim contract atribuit constă în reparaţii instalaţia pneumatică. Termenul de livrare pentru defectele constatate în urma reviziilor este structurat treptat pentru perioada de 7 la mai multe vagoane din seria 20-50, pentru luni de la semnarea contractului. acest contract valoarea este de 70 mii lei. Al doilea contract constă în achiziţia de Contractele pentru servicii de reparaţii şi piese pentru motoarele şi subansamblele mentenanţa sunt atribuite în mare parte a calocomotivelor. Vor fi achiziţionate peste 550 zurilor prin negociere directă din cauza faptude modele de reper speciale necesare pen- lui că serviciile de inlocuire a unor repere pot tru reparaţiile programate. Valoarea maximă fi prestate doar de companiile care au proieca pieselor este de 1,7 milioane USD. tat şi executat modernizarea sau construcţia De asemenea au fost demarate procedurile vagoanelor vizate. 2013 Aprilie

11


12

industrie

Remar Paşcani devine Electroputere VFU Paşcani de Andrei Marian

În urma preluării la sfârșitul anului 2012 a secției de vehicule feroviare a Electroputere Craiova, de către Grampet Group, proprietar al Remar Pașcani, a fost luată decizia de uniformizare a numelor celor două unități. Astfel, consiliul de administrație a aprobat la finele lunii martie decizia ca Remar Pașcani să își schimbe denumirea în Electroputere VFU Pașcani, decizie intrată în vigoare începând cu data de 24 aprilie 2013.

De asemenea compania din Paşcani a intrat anul trecut pe lista companiilor care realizează reparaţii şi modernizări la tramvaie prin demararea unui proiect de modernizare a vechilor vagoane GT4 din Iaşi. Astfel un prim vagon GT4 a fost modernizat prin reconstrucţia aproape în totalitate, echiparea cu sistem de tracţiune bazat pe invertoare şi motoare de curent alternativ şi echiparea cu aer condiţionat în salonul călătorilor. Valoarea unui vagon modernizat este apreciată la 500.000 euro. În prezent vagonul a primit omologarea de circulaţie şi urmează să fie pus în circulaţie pe traseele din Iaşi. Pentru a-şi dezvolta probabil aceste noi activităţi, compania din Paşcani a lansat şi un concurs dedicat studenţilor în ultimii ani de studiu şi masteranzilor pentru proiecte de dezvoltare a vehiculelor feroviare. Cele mai bune proiecte vor fi premiate în iunie cu sume de bani şi cu posibilitatea angajării în cadrul companiei.

Foto: Club Feroviar

Grampet Group este considerată cea mai mare companie privată din România care oferă o gamă largă de servicii feroviare, de la transport până la management şi mentenanţa materialului rulant. Remar Paşcani, actual Electroputere VFU, este specializată în reparaţia, reconstrucţia şi mentenanţa materialului rulant feroviar, având în timp mai multe contracte cu companii importante din ţară şi din străinătate. Remar a fost înfiinţată în anul 1869 ca atelier de reparaţie a vagoanelor iar în anul 2004 a fost privatizată, Grampet Group devenind acţionar majoritar. Din 1896 până la actuala denumire, uzina a mai purtat numele de Uzina Mecanică de Material Rulant şi Întreprinderea Mecanică de Material Rulant până în 1991 când a devenit Remar SA Paşcani. În anul 2008 compania avea aproximativ 670 angajaţi. Printre cele mai importante contracte se numără şi contractele cu CFR Călători prin care au fost modernizate vagoanele etajate seria 26-26 dar şi trenurile etajate TE, contract aflat încă in derulare. Tot pentru CFR Călători se realizează mentenanţa şi modernizarea mai multor serii de vagoane. O nouă arie de activitate a fost demarată în cadrul companiei odată cu contractul recent cu Căile Ferate din Moldova, contract ce prevede modernizarea a 15 automotoare până la sfârşitul anului 2014. Primul tren modernizat a fost livrat de Remar în anul 2012 urmat de o nouă garnitură în primăvara acestui an. Modernizarea unui tren de acest tip costă 2,3 milioane euro.


proiecte

ACROSSEE – îmbunătăţirea accesibilităţii feroviare la frontierele sud-europene de Elena Ilie

Îmbunătăţirea transportului feroviar internaţional de mărfuri precum şi facilitarea unui serviciu unitar transfrontalier, atât în interiorul Uniunii Europene cât şi la graniţele acesteia, a fost şi continuă să fie o preocupare constantă a forurilor de decizie la nivel european precum şi a sectorului european de cale ferată. îmbunatăţirea accesibilităţii în punctele de frontieră pentru fluxurile de mărfuri se numără deopotrivă printre obiectivele principale ale proiectului ACROSSEE. Concret, partenerii proiectului au în vedere susţinerea de eforturi pentru adoptarea unor masuri concrete pentru reducerea duratelor de tranzit în punctele de frontieră şi pentru reducerea disfuncţionalităţilor existente în aria Europei de Sud-Est. Creşterea transparenţei în activitaea de operare a trenurilor de marfă este de asemenea un obiectiv important. Printre obiectivele specifice se numără îmbunătăţirea planificării coridoarelor TEN-T în relaţie cu fluxurile de trafic actuale şi prognozate, analiza stării actuale şi a măsurilor care se impun în punctele de frontieră existente precum şi aducerea de contribuţii la îmbunătăţirea managementului la frontierele internaţionale, inclusiv la reducerea duratelor de tranzit prin punctele de frontieră sau creşterea volumului comercial regional şi internaţional. Lansarea oficială a proiectului a avut loc la Bucureşti, în luna martie. Colaborarea implică 24 de instituţii diferite din toate cele 13 ţări implicate, de la instituţii de învăţământ până la ministere de transport. Proiectul beneficiază de un buget total de 3 milioane de euro şi se va desfăşura până în septembrie 2014.

Foto: Club Feroviar

Proiectul ACCROSSEE (Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe) este primul proiect lansat în conformitate cu noile linii directoare ale UE pentru TEN-T şi urmăreşte îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere în zona de sud a Europei de Est, promovarea raţionalizării şi optimizarea reţelei existente şi extinderea reţelei de transport a UE către Balcanii de Vest. Detalii despre acest proiect şi despre obiectivele acestuia au fost prezentate de către Mihaela Popa, profesor Facultatea Transporturi din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, cu ocazia participării la „România Intermodală – oportunităţi pentru transportul feroviar de marfă”. Mihaela Popa este coordonatorul pentru România al proiectului ACROSSEE. Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Transnaţional de Cooperare pentru Europa de Sud-Est, iar implementarea acestuia a fost aprobată în cadrul Axei Prioritare 3. Obiectivul specific al Axei Prioritare 3 constă în pregatirea coordonată pentru dezvoltarea reţelelor multimodale în scopul îmbunătîţirii accesibilităţii în Europa de Sud-Est. Obiectivele principale ale proiectului ACROSSEE urmăresc extinderea reţelei TEN-T şi îmbunătăţirea acţiunilor de implementare a celor existente în Europa de Sud-Est, pentru creşterea intermodalităţii pe coridoarele transnaţionale şi corelarea strategiilor inclusiv a celor din Europa Vestică şi zonele generatoare de fluxuri trafic din Russia/Ucraina, Turcia şi dinspre Suez Adoptarea unui model comun de transport pentru întreaga arie de Sud Est a Europei, integrată cu restul Europei şi compatibilă cu sistemul actual de transport din Uniunea Europeană alături de

2013 Aprilie

13


14

şantiere

Lucrările la noile magistrale de metrou se reiau în aşteptarea fondurilor europene de Andrei Marian

Cele două șantiere pentru extinderea rețelei de metrou din București își continuă activitatea cu fondurile minime alocate de guvern și în speranța obținerii fondurilor POS-T de la Uniunea Europeană. În prezent sunt în execuție Magistrala 4 tronsonul Parc Bazilescu – Străulești/Depou Străulești și Magistrala 5 tronsonul Râul Doamnei/Valea Ialomiței – Eroilor 2.

Lucrările de execuţie a magistralei 4, tronsonul Parc Bazilescu şi Străuleşti şi depoul Străuleşti au început în toamna anului 2012 în zona depoului Străuleşti. În prezent, lucrările sunt concentrate exclusiv în zona depoului Străuleşti unde sunt aproape finalizaţi pereţii mulaţi ai depoului şi au început pregătirile pentru realizarea planşeului superior. În zona Străuleşti va fi realizat un depou cu două nivele, unul pentru gararea şi mentenanţa trenurilor, al doilea pentru spaţii tehnice, precum şi un nod intermodal cu parcări, o autogară şi legături cu principalele mijloace de transport din zonă. De asemenea, proiectul prevede

realizarea unui complex sportiv deasupra depoului de metrou. În afară de zona depoului şantierul mai constă în realizarea staţiilor Laminorului şi Străuleşti şi a tunelelor de acces. Lucrările în zona celor două staţii aşteaptă alocarea fondurilor necesare pentru a se realiza în cel mai scurt timp pentru evitarea perturbării traficului o perioadă lungă de timp. Ambele staţii se află sub actualul bulevard Bucurestii Noi şi realizarea acestora necesita închiderea totală a traficului şi a mijloacelor de transport din zonă – troleibuzele liniei 97 şi tramvaiele liniei 20. Tunelele între PLS Zarea (unde se termina tunelul actual, la aproximativ 300m după staţia Parc Bazilescu) vor fi realizate anul viitor cu TBM pe porţiunile PLS Zarea

Foto: Club Feroviar A.M.

Magistrala 4


Foto: Club Feroviar A.M.

şantiere

– staţia Laminorului şi staţia Laminorului – staţia Străuleşti. Valoarea totală a lucrărilor la extinderea magistralei 4 este de aproximativ 800 milioane de lei. Magistrala 5 După mai bine de două luni de sistare, chiar 4 luni în unele puncte de lucru, a început redeschiderea şantierelor în special pe drumul critic al TBM-urilor. Astfel, la jumătatea lunii aprilie au fost reluate pregătirile de pornire a celor două TBM-uri la staţia Academia Militară, pregătirile pentru devierea traficului şi finalizarea structurii staţiei Orizont (prima pe traseul TBM-urilor), realizarea planşeului superior şi demararea excavaţiilor la staţia Favorit precum şi continuarea în ritm de avarie a lucrărilor în restul staţiilor. În zona depoului şi racordului de la Valea Ialomiţei, zonă unde lucrările au avansat permanent, se lucrează la prima parte a structurii depoului şi la finalizarea planşeului superior al racordului cu staţia Romancierilor. În perioada imediat următoare vor avea loc mai multe devieri de trafic în zona Orizont şi în zona Parc Drumul Taberei.

ane de euro. Ministrul a mai declarat că fără aceasta finanţare nu se pot finaliza la termen lucrările începute din cauza fondurilor limitate de care dispune guvernul. În cazul magistralei 5 termenele au fost deja schimbate, din anul 2015 în anul 2018. Ultima oră – Comisia Europeană a aprobat includerea M4 şi M5 în POS-T

În data de 30 aprilie 2013, Ministerul Transporturilor a trimis redacţiei un comunicat de presă prin care informează despre aprobarea de către Comisia Europeană a includerii proiectelor de investiţii ce vizează construcţia magistralelor M4 şi M5 de metrou, în Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS-T), cu susţinere financiară din fonduri structurale. Cele două magistrale de metrou au valoarea estimată de peste două miliarde de euro şi urmează să fie implementate până la sfârşitul anului 2015 cu finanţare din fonduri structurale. Astfel, 85% din fondurile necesare pot fi decontate de către ministerul transporturilor din bugetul Uniunii Europene. Documentaţiile necesare pentru ramburFinalizarea celor două proiecte sarea cheltuielilor vor fi transmise până în la termen şi noi şantiere depinde luna septembrie 2013. de fondurile europene “În urma concretizării acordului comunitar, Ministerul Transporturilor are astăzi Ministrul Transporturilor a declarat că are asigurată sursa de finanţare pentru demaacordul de principiu din partea Comisiei rarea obiectivelor de investiţii de importanţă Europene pentru finanţarea proiectelor de strategică pentru România, magistralele de metrou prin POS-T şi că imediat ce va ex- metrou M4 şi M5 şi tronsonul de autostradă ista un document oficial pentru acest lucru Sebeş – Turda”, a declarat ministrul transse vor putea obţine aproximativ 600 milio- porturilor, Relu Fenechiu. 2013 Aprilie

15


16

management

PERFORMANŢA MANAGERIALĂ LA CFR S.A. –

O MUNCĂ DE SISIF?

de Felicia Gherghieş

Ameliorarea rezultatelor financiare ale CFR S.A. încă din primele luni, aplicarea unor măsuri ferme şi transparenţa în activitate nu au fost suficiente pentru a dovedi performanţa echipei manageriale a directorului general Dimitris Sophocleous. Planul de administrare al companiei a fost acceptabil pentru unele instituţii financiare europene, dar nu şi pentru Ministerul român al Transporturilor.

CFR S.A. SUB MANAGEMENT PRIVAT

din marile probleme cu care se confrunta în continuare CFR S.A. era cea a lipsei de După numirea în prima jumătate a lunii cash-flow, generată mai ales de încasările ianuarie a unui nou Consiliu de Administraţie, slabe din TUI din partea principalilor clienţi, avându-l ca preşedinte pe Lucian Isar, şi a CFR Marfă şi CFR Călători. unui nou director general, în persoana lui Arătând că în 2012 costurile CFR S.A. Dimitris Sophocleous, măsurile luate păreau s-au situat la 1,6 miliarde lei, conducerea că îndreaptă compania pe un făgaş mai companiei îşi propunea să implementeze în bun. CFR S.A. notifica astfel pe 8 aprilie că continuare programe pentru reducerea cosdatoriile au fost micşorate cu 13% în primul turilor cu 10-15%. Compania avea în plan trimestru, de la 620 milioane lei la 540 mil- investiţii de peste 3 miliarde lei în 2013, în ioane lei, încadrându-se în ţintele agreate principal din fonduri europene nerambursacu finanţatorii şi reafirma că „reducerea ari- bile, faţă de doar 1,8 miliarde lei în 2012. eratelor este una dintre priorităţile planului Printre măsurile luate în ianuarie-aprilie de management” al companiei. Pe 9 aprilie, pentru diminuarea arieratelor şi creşterea pe baza datelor provizorii centralizate în veniturilor proprii s-au numărat: reanalizaprimele trei luni ale anului, compania anunţa rea tarifelor percepute pentru închirierea că a obţinut o creştere a profitului contabil spaţiilor şi a terenurilor din patrimoniul pricu 120 milioane lei faţă de perioada similară vat al companiei, obţinerea de reduceri de la din 2012, iar pe 10 aprilie informa că a in- furnizorii de servicii, valorificarea deşeurilor tensificat ritmul plăţilor, din surse proprii, feroase, demararea procedurii de recrutare către furnizori, pe fondul unui nivel mai bun a noului management şi de recuperare a de încasare a veniturilor contractuale şi că datoriilor de la operatorii de transport feroplăţile vor fi efectuate cu prioritate pentru viar. stingerea datoriilor acumulate din 2012. Ca prim rezultat al noilor proceduri adopCu toate că înregistra o „transformare tate, compania a înregistrat o creştere de pozitivă”, CFR S.A. continua să aibă prob- peste 20% a chiriei pentru anumite locaţii leme financiare semnificative, existând deţinute în staţiile de cale ferată şi a vânarierate din 2012, popriri pe aproape dut pe 9 aprilie 2013, prin licitaţie la Bursa toate conturile companiei şi drepturi sal- Română de Mărfuri, fier vechi în valoare ariale neplătite încă din 2008 şi 2010, de 8,7 milioane lei. Măsura de vânzare a atrăgea atenţia Dimitris Sophocleous într-o fierul vechi prin licitaţie publică la BRM a conferinţă de presă la începutul lunii aprilie. fost adoptată pentru a evita astfel suspiciDeşi compania a finalizat 2012 cu un profit uni legate de tranzacţiile din interiorul comla nivel contabil de un miliard lei, la nivel paniei. Tot în vederea creşterii credibilităţii real înregistra pierderi de 600 milioane lei, companiei şi asigurării unui nivel ridicat de în special cheltuielile cu mentenanţa reţelei transparenţă, conducerea privată a comfiind încă sprijinite de la bugetul de stat. Una paniei a adoptat noi reguli pentru ocupa-


management le fie restricţionat accesul la infrastructură. În plus, în urma discuţiilor cu Dimitris Sophocleous, mai mulţi furnizori ai companiei şi-au arătat disponibilitatea de a acorda reduceri de 5-10% la soldul rămas de achitat din valoarea totală a contractului, ceea ce s-ar fi tradus pentru CFR S.A. într-o diminuare anuală a costurilor cu aproximativ 1,1 milioane lei, potrivit unui anunţ făcut în luna martie. În paralel, compania a iniţiat controale la sucursala CREIR Iaşi, pentru a cerceta o serie de nereguli semnalate în legătură cu desfăşurarea activităţilor Departamentelor

Foto: Club Feroviar

rea funcţiilor manageriale. Astfel, orice persoană cu funcţie de conducere trebuia să obţină avizul ORNISS înainte de a ocupa o astfel de poziţie. CFR S.A. a anunţat de asemenea pe 5 aprilie că toţi operatorii de transport feroviar care înregistrau debite pentru neplata TUI au fost informaţi că până pe 9 aprilie 2013 trebuie să îşi achite obligaţiile restante. Sumele de recuperat se cifrau la acea dată la 70 milioane lei pentru operatorii privaţi şi 750 milioane lei pentru CFR Marfă, potrivit afirmaţiilor lui Dimitris Sophocleous. Operatorilor care nu îşi plăteau datoriile urma să

2013 Aprilie

17


18

instituţii de Patrimoniu şi Achiziţii şi a anunţat extinderea verificărilor şi la alte regionale unde au fost raportate nereguli. În vederea stopării furturilor de la calea ferată, conducerea CFR S.A. dorea să găsească soluţii de ameliorare a măsurilor de pază în colaborare cu experţi din SUA şi Israel. Echipa de management avea de asemenea în plan evaluarea patrimoniului companiei şi standardizarea acordurilor cu furnizorii şi cu clienţii. O altă măsură luată în calcul pentru viitor era creşterea TUI „măcar cu 10-15%, dar în aşa fel încât CFR Călători şi CFR Marfă să poată plăti”. Se avea de asemenea în vedere reorganizarea companiei şi redimensionarea personalului, după discuţii cu sindicatele şi autorităţile, deoarece „sunt destul de mulţi directori în cadrul CFR S.A., este mult personal TESA şi prea puţin personal la linii, în activitatea de mentenanţă

propriu-zisă”, arăta Dimitris Sophocleous. Eventualele disponibilizări de personal ar fi fost însoţite de salarii compensatorii, reformare personală sau alte beneficii. Noii directori care aveau să fie angajaţi urmau să pună în aplicare planul de management al companiei, bazat pe trei piloni: planul investiţional, planul operaţional şi planul de transformare, menit să prefacă CFR S.A. din companie de stat în companie comercială, oferind servicii de calitate şi fiind orientată spre asigurarea unei cât mai bune mentenanţe a reţelei, pentru exploatarea acesteia în condiţii optime. UN NOU CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE ŞI UN NOU DIRECTOR GENERAL Planul de management propus de conducere a fost aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor pe 8 aprilie, dar situaţia a fost


instituţii anunţat demisia. În conformitate cu aceeaşi OUG, AGA a numit un nou CA, alcătuit din Sorin Mîndruţescu, Peter Weiss şi George Micu (fost director general al CFR Marfă). În componenţa noului CA au rămas Florian Raimund Kubinschi şi Enache Jiru. Noul Consiliu de Administraţie a fost ales din lista persoanelor propuse de consultantul angajat de Ministerul Transporturilor (S.C. PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L., D&B David şi Baias S.C.A. şi George Butunoiu Group S.R.L.). În funcţia de director general al companiei a fost numit de către noul CA George Micu. REACŢII Comunicarea între AGA şi directorul Dimitris Sophocleous pare să fi fost deficitară, Sophocleous declarând, după solicitarea AGA ca planul să fie revizuit: „Trebuie să în-

Tronsonul modernizat Câmpina-Predeal

Foto: Club Feroviar

diferită pentru planul de administrare. Acesta din urmă, depus în formă revizuită, după ce, la începutul lunii aprilie, membrii AGA au solicitat ajustări, a fost respins de AGA pe 15 aprilie. Planul de administrare, conţinând măsuri investiţionale, operaţionale şi de transformare, era „corelat atât cu masterplanul, cât şi cu proiectele de dezvoltare, cu acordurile internaţionale, cu împrumutul semnat în decembrie cu BERD”, incluzând practicile de bună guvernanţă promovate de OECD şi de acordul semnat între Ministerul Transporturilor şi Banca Mondială, a explicat Lucian Isar. În urma respingerii planului de administrare, mandatul Consiliului de Administraţie al CFR, din care făceau parte şi Enache Jiru, Dănuţ-Leonard Sandu şi Florian Raimund Kubinschi, a încetat de drept, în virtutea OUG nr. 109/2011, iar Dimitris Sophocleous şi-a

2013 Aprilie

19


20

instituţii cepem procedura de ajustare, de schimbare la planul de administrare. Trebuie să vă spun că nici până astăzi nu ştiu exact ce fel de schimbări sau ajustări vor. O să comunic cu ei să înţeleg exact ce era în planul de administrare care nu era suficient pentru ei.” Echipa managerială a companiei făcea de altfel referire la relaţiile încordate cu factorii politici în comunicatul din 12 aprilie, când lua act de decizia ministrului Transporturilor de a trimite o echipă a corpului de control, pentru verificarea activităţii începând cu data de 1 ianuarie 2013. Conducerea CFR S.A. îşi exprima dorinţa de a oferi întregul sprijin echipei de verificare şi îşi manifesta disponibilitatea pentru o eventuală extindere a controlului pentru perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2013. „În acelaşi timp, vor continua atât procesul de recrutare a noilor directori ai companiei, cât şi controalele demarate în teritoriu, indiferent de natura presiunilor sau a încercărilor de intimidare din partea factorului politic”, se arăta în comunicatul CFR S.A. După respingerea planului de administrare, reacţiile din ambele părţi nu s-au lăsat aşteptate. Lucian Isar şi Dimitris Sophocleous şi-au exprimat „îngrijorarea provocată de maniera netransparentă prin care a fost întrerupt şi pus sub semnul întrebării procesul de transformare pozitivă a companiei” şi apreciau că schimbarea conducerii „nu este fundamentată de raţiuni economice, situaţia companiei îmbunătăţindu-se în ultimele luni, ci mai degrabă de disperarea factorului politic de a pierde influenţa asupra resurselor unei companii de stat şi a finanţărilor europene”. „Considerăm că în acest moment angajamentele luate de România în faţa instituţiilor financiare internaţionale sunt puse în pericol, alături de credibilitatea reprezentanţilor guvernului în acest raport”, a mai declarat Dimitris Sophocleous. În replică, Ministerul Transporturilor preciza că planul de administrare prezentat iniţial „nu prevedea obiective cuantificate privind rezultatele prognozate pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, principiile de bună practică stipulate în ghidul de guvernanţă corporatistă realizat de Banca Mondială şi Ministerul Transporturilor, dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru sporirea gradului de siguranţă, dezvoltarea strategiei pentru obţinerea viitoarelor finanţări POS-T şi, nu în ultimul rând, corelarea planului cu angajamentele asumate de Guvernul României, Ministerul Transporturilor şi CNCF CFR S.A. în cadrul acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale”. Forma revizuită a planului ar fi fost, potrivit

MT, „o compilaţie practic între planul de administrare iniţial şi planul de management”, neavând „caracter de anticipare şi de rezolvare a cerinţelor operatorilor de transport”. „Măsurile privind dezvoltarea infrastructurii feroviare erau exhaustive şi generale”, iar obiectivele de revizuire şi completare a primei forme a planului cerute de AGA nu au fost îndeplinite. Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a adăugat că planul nu preciza modalitatea de restructurare a companiei, ci doar disponibilizarea a 6.000 de angajaţi. URMĂRI După numirea în funcţie, noul director general George Micu a semnat declaraţiile pe proprie răspundere în vederea deblocării şi transmiterii către ANRMAP a procedurilor de achiziţie a şase contracte de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru proiecte feroviare, în valoare totală de 120.850.448 lei. Ministerul Transporturilor preciza în comunicat că procedura de achiziţie publică a acestor servicii a fost blocată la sfârşitul lunii martie, aproape trei săptămâni, de fostul director Dimitris Sophocleous, prin refuzul semnării declaraţiilor pe proprie răspundere, necesare pentru completarea documentaţiilor în vederea transmiterii la ANRMAP. Contractele respective de consultanţă şi asistenţă se înscriau în proiectele de reabilitare a liniei Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV pan-european, de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată, de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse, de modernizare a instalaţiilor de centralizare electromecanică pe tronsoanele Siculeni-Adjud şi Ilia-Lugoj. Noua conducere a CFR S.A. a semnat de asemenea un act adiţional la contractul colectiv de muncă, vizând alinierea primelor şapte clase de salarizare la salariul minim pe economie şi posibilitatea de a reanaliza, la sfârşitul anului în curs, condiţiile de acordare a facilităţilor de călătorie şi a ajutorului material cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, în funcţie de situaţia finaciară a companiei. Pentru moment nu au fost date informaţii cu privire la viitorul plan de administrare al noii conduceri. Respingerea planului fostei conduceri ar putea avea însă repercusiuni din partea instituţiilor internaţionale. Deocamdată nu se ştie care a fost reacţia Băncii Mondiale după respingerea planului de administrare. Conducerea CFR S.A. sub directorul Dimitris Sophocleous le prezentase oficialilor Băncii Mondiale pe 2 aprilie punctele cheie ale strategiei de transfor-


instituţii mare pozitivă a companiei, potrivit planului de management şi planului de administrare. În întâlnirea avută pe 3 aprilie între ministrul Transporturilor şi reprezentanţii Băncii Mondiale, una din temele principale abordate a fost implementarea managementului profesionist la companiile aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Cu această ocazie, Relu Fenechiu ar fi declarat, potrivit comunicatului emis de minister, că „aşa cum am promis în luna ianuarie a acestui an, CFR Marfă şi CFR Călători au astăzi management privat şi aş îndrăzni să spun că, spre deosebire de alte situaţii, au şi management performant”. Comunicatul nu menţiona nimic despre situaţia CFR S.A., omisiunea fiind probabil o reflectare a poziţiei MT faţă de echipa directorului Sophocleous. După plecarea de la conducerea Consiliului de Administraţie al CFR S.A., Lucian Isar declara însă că este convins că reprezentanţii BERD, FMI, CE şi BM au discutat la nivelul guvernului despre planul de administrare respins de Ministerul Transporturilor. Reacţia BERD a devenit între timp cunoscută în mod public. Potrivit unui memorandum al ministrului delegat pentru buget, Liviu Voinea, publicat de „Evenimentul zilei”, disponibilizarea sumelor din creditul acordat de BERD pentru CFR S.A. de până la 175 milioane de euro este condiţionată, printre altele, şi de întocmirea unui plan de administrare acceptabil băncii şi Ministerului Transporturilor. Or, arată documentul tipărit în facsimil de EVZ, planul de administrare înaintat de Dimitris Sophocleous a fost întocmit într-o formă considerată acceptabilă de

către BERD. Alte condiţii pentru acordarea creditului erau reducerea cu 15% a arieratelor CFR Călători şi CFR Marfă faţă de CFR S.A., plata la scadenţă a tuturor obligaţiilor CFR S.A. faţă de furnizorii săi de energie şi nepermiterea accesului la infrastructură pentru operatorii feroviari care nu îşi achitau obligaţiile financiare contractuale pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data iniţială a scadenţei. (În paranteză fie spus, măsurile luate de echipa managerială a lui Dimitris Sophocleous răspundeau tocmai acestor clauze ale creditării acordate de bancă.) Neîndeplinirea angajamentelor asumate faţă de BERD poate duce la aplicarea unei penalizări de 3,1% peste dobânda standard a împrumutului, se mai atrăgea atenţia în document, Liviu Voinea propunând ca reprezentanţii MT să dispună toate măsurile pentru evitarea sau amânarea aplicării penalizării. BERD a comunicat deja că din luna aprilie va uza de dreptul său, conform acordului de împrumut, ca, la 60 de zile de la notificarea scrisă către CFR S.A., să perceapă un comision de penalizare de 3,1% pe an aplicat la suma rămasă de rambursat, se mai arată în „Evenimentul zilei”. Prima tragere din împrumutul BERD, în valoare de 108,75 milioane euro, a fost efectuată la 27 decembrie 2012. Informaţiile despre conţinutul memorandumului lui Liviu Voinea, publicate de EVZ alături de facsimilul documentului, precum şi cele despre notificarea făcută de BERD că va aplica penalizarea, au fost negate de CFR S.A.

Foto: Club Feroviar

Lucrări pe tronsonul Sighişoara-Aţel

2013 Aprilie

21


22

Operatori

Ministerul Transporturilor iniţiază privatizarea CFR Marfă de Felicia Gherghieş

Vânzarea participaţiei de 51% din CFR Marfă se va face în condiţii restrictive, care impun investitorilor interesaţi o anumită capacitate financiară şi experienţă. Chiar şi aşa, autorităţile nu pot garata 100% că CFR Marfă nu va ajunge la fier vechi.

Preţul de pornire a licitaţiei a fost stabilit la 797.058.000 lei (peste 180 milioane euro la cursul BNR din 5 aprilie) pentru pachetul de 51% din companie. Plata se va face într-o singură tranşă prin transfer bancar la data finalizării tranzacţiei. Pentru precalificare, potrivit anunţului iniţial, companiile ar fi trebuit să depună, în plic sigilat, documentele de participare până la data de 22 aprilie 2013, termen prelungit ulterior, prin anunţul MT din 19 aprilie, până la data de 8 mai. Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la etapa de precalificare ar fi urmat să aibă loc pe 23 aprilie 2013, termen

Foto: Club Feroviar

Pe data de 5 aprilie, Ministerul Transporturilor a anunţat scoaterea la vânzare a 51% din capitalul social al CFR Marfă, prin metode combinate cu criterii de precalificare, constând în negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante, urmată de licitaţie cu ofertă în plic. În momentul publicării anunţului, capitalul social al companiei era de 312.347.917,50 lei, numărul total de acţiuni fiind de 124.939.167. Numărul total de acţiuni vândute va fi însă determinat în urma modificărilor capitalului social care vor surveni între momentul anunţului şi data finalizării tranzacţiei.


Foto: Club Feroviar

Operatori

prelungit până pe 9 mai. Verificarea şi analizarea documentelor de participare, în urma căreia va fi alcătuită lista scurtă a investitorilor precalificaţi, a fost extinsă până pe 15 mai, faţă de 29 aprilie, cum se prevedea în anunţul original. Data de depunere a ofertelor preliminare neangajante din partea potenţialilor cumpărători înscrişi pe lista scurtă a fost iniţial 8 mai, fiind amânată până pe 27 mai. Odată cu aceste oferte vor fi formulate şi comentarii ale ofertanţilor în legătură cu proiectul de contract de vânzare-cumpărare inclus în dosarul de prezentare. În urma negocierilor cu potenţialii cumpărători care au depus oferte preliminare, MT va redacta forma proiectului de contract de vânzare-cumpărare şi o va transmite tuturor ofertanţilor. Şi termenul licitaţiei cu ofertă în plic a fost decalat, de pe 13 iunie pe 19 iunie. Ofertantul adjudecatar va fi anunţat în ziua deschiderii plicurilor cu oferte, pe 20 iunie (faţă de 14 iunie în anunţul iniţial). Preţul dosarului de prezentare a fost stabilit la 10.000 euro, taxa de acces direct la date şi informaţii, la 5.000 euro, iar taxa de participare la licitaţie, la 20.000 euro, toate aceste preţuri incluzând TVA. Garanţia de participare este de 10.000.000 euro.

Portretul potenţialului cumpărător Strategia de privatizare a CFR Marfă, aprobată prin HG 46/2013, prevedea că în criteriile de precalificare vor fi incluse: o experienţă relevantă în domeniul transportului de marfă, capabilităţi operaţionale, precum şi capabilităţi financiare care să demonstreze posibilitatea preluării şi dezvoltării unei afaceri. În anunţul de lansare a privatizării, aceste principii directoare s-au tradus prin impunerea – atât pentru persoanele fizice şi juridice care participă în mod individual, cât şi pentru cele care participă în cadrul unui grup de investitori – condiţiei de prezentare a unei scrisori de confort în cuantum cel puţin egal cu suma dintre preţul de pornire a licitaţiei şi investiţiile propuse în strategia de dezvoltare a CFR Marfă. Persoanele fizice care participă în cadrul unui grup de investitori vor trebui de asemenea să prezinte o scrisoare de bonitate bancară. Băncile din partea cărora este acceptată scrisorea de confort şi scrisoarea de bonitate trebuie să aibă un rating de minimum BB- acordat de către Standard & Poor’s sau Fitch sau de 2013 Aprilie

23


Foto: Radu Costache

24

Operatori minimum Baa3 acordat de către Moody’s. Ministerul Transporturilor a respins ulterior propunerea venită din partea unui potenţial investitor ca în momentul precalificării să fie furnizată doar o scrisoare de bonitate, urmând ca doar la momentul ofertei indicative să fie furnizată scrisoarea de confort. Potenţialii cumpărători trebuie, de asemenea, să deţină o licenţă de transport de marfă sau orice altă aprobare, în vigoare, emisă de către o autoritate competentă în domeniul transporturilor cu cel puţin trei ani înainte de data depunerii documentelor de participare. Se mai stipulează că această licenţă trebuie să fi fost deţinută neîntrerupt şi fără încălcări semnificative în toată perioada menţionată. În cazul grupului de investitori, licenţa sau aprobarea poate fi deţinută de oricare dintre aceştia, iar prin anunţul de modificare a unor elemente de precalificare din 30 aprilie s-a specificat că poate fi vorba de unul sau mai mulţi membri ai grupului de investitori. Este de remarcat că anunţul de privatizare nu stipulează clar că licenţa trebuie deţinută pentru transportul feroviar de marfă. Persoanele fizice vor fi obligate să facă dovada unui venit mediu anual de minimum

100.000.000 euro rezultat din activităţile de transport de marfă, în ultimii trei ani financiari încheiaţi. Persoanele juridice sau grupurile de investitori vor trebui să ateste existenţa unei cifre de afaceri medii anuale de minimum 100.000.000 euro în ultimii trei ani financiari încheiaţi. Pentru grupurile de investitori este oferită şi alternativa atestării faptului că deţin sub administrare active în valoare de minimum 300.000.000 euro în ultimii trei ani financiari încheiaţi, iar în cazul grupurilor de investitori persoane juridice criteriul financiar poate fi atins cumulativ. Pentru a evita ca grupul de investitori să includă un transportator nesemnificativ, membrul grupului de investitori care deţine licenţa de transport marfă sau aprobare va trebui să aibă o cifră de afaceri medie anuală în ultimii trei ani de cel puţin 30.000.000 euro, se stipula în anunţul iniţial. Prin anunţul de modificare a unor elemente de precalificare din 30 aprilie, Ministerul Transporturilor a precizat că în cazul în care mai mulţi membri ai grupului de investitori deţin o licenţă de transport sau aprobare, valoarea cifrei de afaceri medii anuale de 30.000.000 euro poate fi atinsă cumulativ de către aceştia, deschizând astfel explicit


Foto: Club Feroviar

Operatori

calea pentru participarea la licitaţie a unor grupuri de investitori care să reunească mai mulţi transportatori mai mici. Durata de deţinere a licenţei sau aprobării, de minimum trei ani, nu este însă anulată prin acest ultim anunţ de modificare, iar nivelul cifrei de afaceri sau al valorii activelor întregului grup de investitori nu a fost redus, aşa cum a raportat o parte a presei; de asemenea este incorectă informaţia vehiculată în presă potrivit căreia „înainte, se prevedea ca firma care vine să depună oferta să aibă o cifră de afaceri de 30 de milioane de euro”. Totodată, posibilitatea participării în cadrul grupului de investitori a unor membri fără legătură cu transporturile era inclusă în anunţul iniţial de privatizare, nu este o modificare adusă de anunţul din 30 aprilie, aşa cum s-a menţionat în unele ziare. Toţi potenţialii cumpărători vor fi obligaţi să prezinte o scurtă descriere a strategiei de dezvoltare a CFR Marfă pentru următorii 5 ani (în 10 pagini), incluzând propuneri privind dezvoltarea naţională şi regională, strategia operaţională, investiţiile estimate, sursele de finanţare care vor fi utilizate şi politica privind angajaţii CFR Marfă. La fel ca strategia de privatizare, anunţul de privatizare nu precizează un prag minim sau linii orientative privind investiţiile, strategia de dezvoltare şi situaţia angajaţilor companiei. Potrivit ministrului Transporturilor, există însă în caietul de sarcini „şi condiţionalităţi sociale”.

Sub semnul întrebării Este greu de spus cât va conta în selecţionarea pe lista scurtă descrierea în 10 pagini a strategiei de dezvoltare a CFR Marfă în următorii 5 ani pe care vor fi obligate să o depună companiile participante la faza de precalificare. Este de asemenea dificil de anticipat în ce măsură strategia de dezvoltare prezentată la precalificare de ofertantul câştigător se va regăsi în contractul final şi ce precauţii vor putea fi luate pentru a asigura implementarea acelei strategii. Confederaţia „Cartel Alfa” şi Federaţia Mecanicilor de Locomotivă au cerut, de altfel, guvernului şi Ministerului Transporturilor să prezinte condiţiile referitoare la angajaţi incluse în dosarul de privatizare a CFR Marfă, susţinând că acesta a fost întocmit fără consultarea sindicatelor, deşi ministrul Transporturilor promisese oficial să discute cu reprezentanţii acestora despre clauzele care îi privesc pe salariaţi. Preţul de pornire a licitaţiei a fost de asemenea pus la îndoială. Acest preţ, considerat cu mult sub valoarea reală a CFR Marfă, precum şi nivelul „foarte scăzut al cifrei de afaceri impuse potenţialului cumpărător favorizează o anumită categorie de investitori, interesaţi mai ales de destructurarea CFR Marfă decât de relansarea şi revitalizarea companiei”, se arată în comunicatul Confederaţiei „Cartel Alfa”. Din aprecierile referitoare la preţul com2013 Aprilie

25


26

Operatori terese se poate întâmpla orice”, iar compania ar putea ajunge la fier vechi. Sprijin pentru privatizare Autorităţile române vor facilita procesul de vânzare prin convertirea în acţiuni a datoriilor faţă de stat. „Această privatizare şi evaluarea acestei companii sunt făcute în contextul în care noi vom transforma în acţiuni toate datoriile pe care compania le are la statul român, până la privatizare”, a anunţat Fenechiu. Anterior, guvernanţii au precizat că se va da o ordonanţă de urgenţă prin care CFR Marfă va prelua datoria de 606 milioane lei pe care CFR Infrastructură o are la ANAF. Prin această operaţiune, ANAF va descărca CFR Infrastructură de creanţă, iar CFR Marfă îşi va stinge parţial datoria pe care o are la CFR Infrastructură. Ulterior, statul va putea transforma datoriile preluate în acţiuni, în vederea privatizării. Potrivit notei de fundamentare pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare, la data de 30 iunie 2012, datoria CFR Marfă la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale era de 755 milioane lei, iar cea la CFR SA, de 615 milioane lei, la care se adaugă alte datorii la entităţile de stat. Reprezentanţii Băncii Mondiale s-au oferit la rândul lor să acorde sprijin şi consultanţă privind desfăşurarea în bune condiţii a

Foto: Club Feroviar

paniei şi cel de pornire a licitaţiei nu au lipsit, fireşte, nici jocurile politice. Într-un interviu pentru postul Radio France Internationale, fostul ministru al Transporturilor, doamna Anca Boagiu, membru PDL, a susţinut că probabil „activele companiei nu au fost evaluate” deoarece „din ce ştiam noi, în momentul în care eram la guvernare, compania în ansamblul ei ar putea valora circa două miliarde de euro”, iar „preţul de pornire este unul care te face să râzi”. Răspunsul acid al ministrului actual nu s-a lăsat aşteptat: „Poate înainte de venirea doamnei Boagiu în Ministerul Transporturilor, CFR Marfă valora două miliarde de euro, dar după plecarea acesteia din funcţie, compania, cu siguranţă, nu mai valora atât.” Relu Fenechiu a mai precizat că procedura prin care s-a stabilit preţul de vânzare a pachetului de 51% din acţiunile CFR Marfă a fost una complexă, care a avut la bază valoarea activelor companiei, din care au fost scăzute datoriile actuale şi cele care vor fi acumulate până la momentul privatizării, precum şi potenţialul pieţei de transport feroviar din România. Valoarea operatorului a fost stabilită de către asocierea formată din Deloitte Consultanţă, Muşat & Asociaţii şi Systra, care asigură consultanţa pentru procesul de privatizare. În ciuda condiţiilor restrictive impuse ofertanţilor, ministrul a admis însă într-un interviu la ProTV că „dacă este rea voinţă, dacă este vorba despre mită, şpagă sau in-


Foto: Radu Costache

Operatori Relu Fenechiu menţiona, pe lângă GFR, şi Transferoviar Grup ca fiind interesat de CFR Marfă, precizând că ambele companii private au avut discuţii cu consultanţii în procesul de privatizare. Potrivit comunicatului dat de Ministerul Transporturilor, în cadrul unei întrevederi a lui Relu Fenechiu cu ambasadorul Elveţiei la Bucureşti, E.S. Jean-Hubert Lebet, la mijlocul lunii martie, partea elveţiană şi-a arătat interesul pentru privatizarea CFR Marfă. Grupul de logistică AWT este unul din investitorii care ar putea licita pentru CFR Marfă, arată compania de consultanţă PricewaterhouseCoopers, citând o sursă apropiată. AWT analizează în prezent opt potenţiale achiziţii, fiind interesat de companii „de la Marea Baltică la Marea Adriatică”, pentru a îşi consolida poziţia în centrul şi estul Europei, dar şi pe pieţe vest-europene precum Germania şi Austria. Grupul AWT reuneşte patru companii distincte (Advanced World Transport a.s., AWT Čechofracht a.s., AWT ROSCO a.s. şi AWT Rail Hu Zrt.) şi este parte a portofoliului grupului de investiţii BXR.

privatizării CFR Marfă, în cadrul unei întruniri pe 3 aprilie cu Relu Fenechiu. Ministrul Mai mulţi bani pentru publicitate a discutat şi cu reprezentanţii BERD, pe 4 aprilie, posibilitatea implicării băncii în Prin HG nr. 188 din 23 aprilie, publicată în finanţarea participanţilor la licitaţia de priva- „Monitorul oficial” nr. 242 din 26 aprilie, privtizare a operatorului feroviar. ind modificarea anexei la HG nr. 65/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de Cine sunt investitorii? venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare Autorităţile române au rămas deocamdată pe anul 2013, guvernul a aprobat creşterea evazive în privinţa identităţii investitorilor volumului de cheltuieli pentru reclamă şi care sunt interesaţi să participe la licitaţie. publicitate de la 50.000 lei la 2.550.000 lei. Au fost date însă repetat asigurări că vor fi În paralel s-a dispus scăderea volumului implicaţi investitori de anvergură şi nu se va cheltuielilor pentru rapoarte de evaluare în repeta cazul Oltchim. Numărul ofertanţilor procesul de privatizare şi post-privatizare importanţi însă variază vizibil. „Sunt patru de la 11.000.000 lei la 8.500.000 lei. În companii foarte mari care au anunţat deja acest fel, volumul cheltuielilor totale penintenţia” de a participa la privatizare, a tru privatizare nu va înregistra modificări, declarat pe 1 mai premierul Victor Ponta. acesta menţinându-se la nivelul de 341,1 Anterior, la mjilocul lunii aprilie, ministrul milioane lei. Dispoziţia, intrată în vigoare Transporturilor, Relu Fenechiu, anunţase cu puţine zile înainte de data finală de guvernul că 12 companii „foarte puternice depunere a documentelor pentru precalifidin Europa” au prezentat interes pentru care la licitaţie, a fost motivată prin necesiprivatizarea CFR Marfă. La începutul lu- tatea atragerii unui număr cât mai mare de nii aprilie ministrul afirma că din discuţiile potenţiali cumpărători pentru participaţia avute cu consultanţii rezulta că 27 de com- de 51% din CFR Marfă. Ar fi probabil interpanii se interesaseră de CFR Marfă, iar opt esant de ştiut când şi cum au fost utilizate companii importante şi-au anunţat intenţia fondurile suplimentare, din moment ce în clară de a participa la procedură. momentul publicării proiectului de hotărâre Numele companiilor interesate nu au fost pe site-ul ministerului, pe data de 28 martie, făcute publice. Potrivit declaraţiilor făcute se preciza că până la data alcătuirii proiecde Gruia Stoica, Grup Feroviar Român a tului de modificare a fost utilizată o sumă cumpărat caietul de sarcini şi „sunt şanse” de aproximativ 10.000 lei pentru efectuarea să depună o ofertă. La sfârşitul lunii martie, publicităţii. 2013 Aprilie

27


28

evenimente

„România Intermodală – oportunităţi pentru transportul feroviar de marfă”

24 – 25 aprilie 2013, ConstanŢa de Elena Ilie şi Pamela Luică

Rolul liberalizării pieţei feroviare pentru construirea Spaţiului Unic Feroviar European, rolul României şi implicit al portului Constanţa ca porţi estice ale Uniunii Europene precum şi existenţa legăturilor eurasiatice de transport – analizate ca obstacol sau modalitate de extindere a pieţelor de marfă europene şi asiatice – toate acestea s-au numărat printre principalele teme de dezbateri în cadrul conferinţei „România Intermodală – oportunităţi pentru transportul feroviar de marfă”, organizată de către Club Feroviar alături de Asociaţia Industriei Feroviare (AIF) la Constanţa, în perioada 24 – 25 aprilie. Conferinţa dedicată logisticii şi transportului feroviar de marfă s-a aflat anul acesta la cea de-a treia ediţie. tul de marfă, dezvoltarea coridoarelor europene dedicate exclusiv transportului de marfă – România este parte a Coridorului 7 Orient – , dezvoltarea portului Constanţa, cel mai mare din Europa de Est dar şi pe dezvoltarea legăturilor intermodale şi a logisticii mărfurilor. În Europa, transportul feroviar de marfă încă suferă de lipsă de interoperabilitate, disparităţi naţionale, fragmentare geografică şi prea multă birocraţie, în special în ceea ce priveşte procedurile de trecere a frontierei. Pe lângă discuţii mai mult sau mai puţin tehnice, participanţii la reuniunea de la Constanţa au dezbătut o serie de subiecte pe marginea propunerilor legislative ce alcătuiesc Pachetul IV Feroviar.

Foto: Club Feroviar

Oportunităţile pentru dezvoltarea transportului feroviar de marfă dar şi a celui intermodal în România nu sunt deloc puţine, este nevoie doar de mai multă cooperare între operatori, administratorii de infrastructură şi industria de profil. Mult trâmbiţata şi inexplicabil de ilogica privatizare a operatorului naţional de transport feroviar de marfă, CFR Marfă, ar fi fost un subiect extrem de interesant, atât pentru partea română sau pentru participanţii din afara României... însă din păcate niciun reprezentant din actuala conducere a CFR Marfă nu a putut participa la conferinţă. Discuţiile s-au axat în principal pe dezvoltarea legăturilor transfrontaliere pentru transpor-


evenimente

Gilles Peterhans, secretar general al Uniunii Internaţionale a Deţinătorilor de Vagoane (UIP) a susţinut o prezentare prin care a subliniat rolul liberalizării pieţei feroviare pentru crea Spaţiului Unic Feroviar European. „Transportul feroviar trebuie să răspundă mai bine la cerinţele şi la priorităţile clienţilor. Acesta are rol important în reducerea emiislor de gaze poluante până în 2020, fiind totodată şi cel mai bun mod de transport pentru decarbonizarea lanţului logisticii”, a precizat Peterhans, făcând apoi cunoscute acţiunile din agenda UIP pe 2013 la nivel de strategie sau la nivel tehnic. Astfel, pe partea de politică UIP urmează să analizeze propunerile de revizuire a Strategiei Europene de Reducere a Zgomotului, studiul Comisiei Europene privind revitalizarea transportului cu vagoane izolate in Europa precum şi revizuirea Directivelor de Interoperabilitate şi de Siguranţă din cadrul Pachetului IV Feroviar. Pe partea tehnică, UIP are în vedere analizarea unor teme prioritare precum omologarea saboţilor de frână LL pentru traficul feroviar de marfă, modalităţi de simplificare şi armonizare a procesului de autorizare a materialului rulant dar şi certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă. “Avem nevoie de concurenţă pentru a fi mai competitivi astfel că în opinia mea liberalizarea transportului de marfă este un lucru bun. Primele trei pachete feroviare nu au reuşit să uniformizeze toate regulile pentru realizarea unui spaţiu intergrat al transporturilor în Uniunea Europeană, iar transportul feroviar de marfă este încă fragmentat. Concurenţa intra-modală (între transportul de pasageri

Foto: Club Feroviar

Gilles Peterhans

şi cel de marfă pentru aceeaşi capacitate feroviară) este şi ea o piedică, la fel şi infrastructura existent. A fost nevoie în final de revizuirea Primului Pachet Feroviar deoarece o serie de state membre nu au reuşit să transpună legislaţia europeană de specialitate în cea naţională. Însă toate aceste procedee durează, astfel că probabil vom vedea implementate prevederile Primului Pachet Feroviar în jurul anilor 2018 – 2019”, a mai precizat Peterhans. Sorin Hanci, Policy Adviser în cadrul Agenţiei Feroviare Europene (ERA) a vorbit despre importanţa Pachetului IV Feroviar şi despre consolidarea rolului ERA. În prezentarea susţinută, Sorin Hanci a vorbit şi despre necesitatea eliminării unor proceduri greoaie şi costisitoare cauzate de funcţionarea ineficienta a autorităţilor naţionale feroviare, discriminarea unor operatori nou intraţi pe piaţă, incoerenţa cadrelor juridice naţionale precum şi de interpretări diferite a legislaţiei europene de către autorităţile naţionale feroviare. Reprezentantul ERA a precizat că studiul de impact, cuprins în Pachetul IV Feroviar, prevede ca obligatorii, până în 2025, eliminarea regulilor naţionale inutile, reducerea cu 20% a duratei necesare de intrare pe piaţă pentru noii operatori feroviari şi reducerea cu 20% a costurilor şi duratei de autorizare de punere în serviciu a vehiculelor. Mihaela Popa, profesor Facultatea Transporturi din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, a prezentat Proiectul ACROSSEE - „Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East”. Universitatea Politehnica Bucureşti a

2013 Aprilie

29


30

evenimente fost invitată să participe, ca partener, la realizarea obiectivelor acestui proiect, Mihaela Popa fiind coordonatorul acestui proiect pentru România. Nicolae Sandu, directorul general adjunct al Autorităţii Feroviare din România a avut o scurtă intervenţie prin intermediul căreia a dorit să sublinieze importanţa portului Constanţa care „va deveni un punct important al intereselor Uniunii Europene. Aceasta, la rândul ei, are nevoie de două direcţii principale astfel, asigurarea resurselor primare şi a modului eficient prin care se poate dezvolta. Portul Constanţa va deveni un hub major în sistemul de transport internaţional şi va activa şi ca piaţă de desfacere pentru şi dinspre statele CSI şi cele din Caucaz”. Marius Lăncrănjan, TIM-OR(2) Bucharest – DB International, a vorbit despre metodologia pentru dezvoltarea reţelei de terminale logistice punând accent pe practica DB International privind definirea strategiei, a nodurilor şi a cadrului de exploatare a reţelei de terminale intermodale. Ciprian Roşca, director comercial în cadrul Transferoviar Group, a vorbit despre oportunitatea dezvoltării terminalelor logistice intermodale şi a serviciilor asociate este un plus pentru optimizarea traficului feroviar de marfă pentru orice operator. „Către sfârşitul primei jumătăţi a acestui an Transferoviar Group ar putea da în folosinţă terminalul intermodal de la marfă de la Aiud, dezvoltat pe platforma Metalurgica. În prezent, pe platform Metalurgica se efectuează operaţii de reparatie a vagoanelor de marfă, se pot efectua chiar operaţiuni de prelucrări mecanice sau turnări şi operaţiuni

de garare a vagaonelor”, a precizat Ciprian Roşca. În urma unor analize efectuate în cadrul companiei s-a concluzionat că este nevoie de dezvoltarea unui terminal intermodal în zonă, acesta fiind totodată şi primul terminal intermodal dezvoltat în regiunea Transilvaniei. Prin participarea şi la această ediţie a conferinţei dedicată logisticii şi interoperabilităţii, industria feroviară de profil a arătat că este interesată de piaţa de transport feroviar de marfă din România precum şi de potenţialul dezvoltării legăturilor de transport feroviar de marfă pe platforma eurasiatică. Nicolae Dragu, Business Development Manager – Alstom Transport a prezentat performanţele locomotivei Prima II şi utilitatea sporită a acesteia în traficul de marfă. Gabriel Stanciu, Sales Manager în cadrul companiei Siemens a prezentat participanţilor la conferinţă locomotiva Vectron, un produs de generaţie nouă, dezvoltată pentru o gamă largă de tracţiuni, putând fi folosită atât pentru transportul intern sau internaţional de pasageri cât şi pentru traficul de mărfuri. Conferinţa a adus din nou în discuţie importanţa dezvoltării transportului feroviar nu doar la nivel naţional, ci şi la nivelul regiunii Eurasia. Proiectele de dezvoltare a infrastructurii, alături de cele ce vizează optimizarea serviciilor de transport de marfă, prin furnizarea legăturilor eficiente, şi nu în ultimul rând adoptarea unor politici esenţiale, sunt factori importanţi pentru atragerea mărfurilor către calea ferată. „Procesul de liberalizare a determinat consolidarea transportului de marfă, însă lanţul


evenimente logistic a avut de suferit, iar în prezent lucrăm la refacerea acestuia, pentru a asigura un flux de trafic eficient pentru livrarea mărfurilor. În acest sens, în cadrul lanţului de furnizare, colaborarea este eficientă şi necesară, iar pentru următoarea perioadă, expeditorii îşi formează noi priorităţi ce vizează utilizarea eficientă a tuturor modurilor de transport, optimizarea semnificativă a intermodalităţii, costuri, viteză de deplasare, informaţii furnizate, etc” a declarat Peter Wolters, Secretar General al Asociaţiei Europene pentru transport Intermodal (EIA). De asemenea, o oportunitate pentru creşterea transportului feroviar de marfă, ca urmare a creşterii congestiei traficului rutier şi necesitatea unui transport fiabil şi ecologic, îl reprezintă tehnicile moderne de fabricare şi siguranţa serviciilor de logistică. În acelaşi timp, pentru a satisface necesităţile clienţilor, transportul feroviar trebuie să răspundă provocărilor privind fiabilitatea, disponibilitatea şi respectarea cerinţelor altor pieţe. În funcţie de segmentul de piaţă, acestea ţin de reducerea timpului de transport, sisteme moderne pentru mărfuri speciale, creşterea flexibilităţii, preţuri mici, etc. În plus, în situaţii de congestie, transportul feroviar are cel mai mare avantaj, comparativ cu toate celelalte moduri de transport. În acest context, proiectul SPECTRUM (Soluţii şi Procese pentru Sporirea Competitivităţii Transportului Feroviar în Pieţele Neexploatate) studiază oportunităţile pieţei pentru transportul cu densitate scăzută, valoare mare a mărfurilor, utilizând concepte inovatoare. „SPECTRUM se concentrează pe transportul mărfurilor speciale, care trebuie să răspundă unor cereri caracteristice. În prezent,

mobilitatea acestor mărfuri este asigurată de transportul rutier pe distanţe de peste 200 km. Acestea echivalează cu 1,9 mld tone, 12% din total fiind transportat pe căile rutiere, în UE. Din volumul total, 1,6 mld tone reprezintă transportul domestic (84%), iar 0,3mld tone (16%), sunt transportate peste graniţe, în Europa. Aşadar, mutarea a 12% din volumul de mărfuri transportat pe căile rutiere ar constitui o creştere foarte mare pentru traficul feroviar”, a declarat Wolters. EIA transmite către autorităţi faptul că „mărfurile şi logistica reprezintă coloana vertebrală a lanţului de aprovizionare şi este necesar să se investească în legăturile lipsă, eliminarea blocajelor, în modernizarea coridoarelor, optimizarea interoperabilităţii şi electrificării”, a mai precizat reprezentantul asociaţiei. COSMOS (Cooperative Solutions for Managing Optimized Services), este un alt proiect care are scopul de a răspunde cererilor pentru optimizarea cooperării privind serviciile de transportul de marfă intermodal în sud-estul Europei. Proiectul este implementat de KombiConsult şi sprijinit de CE în cadrul proiectului Marco Polo II, durata de desfăşurare fiind de 24 luni (urmează să fie finalizat în august 2014). Ca obiective, COSMOS vizează proiectarea şi implementarea bunelor practici privind furnizarea unor servicii feroviare mai eficiente, schimbul periodic al informaţiilor pentru dezvoltarea mecanismelor şi procedurilor privind coordonarea serviciilor intermodale internaţionale precum şi proiectarea şi aplicarea unei platforme de cunoştinţe privind creşterea accesibilităţii şi transparenţei ser-

2013 Aprilie

31


32

evenimente mărfurilor. Conştientizarea importanţei acestei ţări în sistemul de transport internaţional este demonstrată de autorităţi prin alocarea investiţiilor şi lansarea proiectelor de infrastructură feroviară. De asemenea, tot pentru optimizarea traficului de marfă, autorităţile din Iran desfăşoară proiecte ce implică şi alte state: pentru asigurarea unui sistem de transport eficient şi unitar, care va determina creşterea semnificativă a volumelor de marfă, „Iran a oferit teritorii şi concesiuni ţărilor din regiune care nu beneficiază de ieşire la mare, ceea ce permite utilizarea portului Bandar Abbas fără a plăti taxe. Spre exemplu, Iran a oferit Republicii Kîrgîstan un teren de 11 hectare pentru desfăşurarea activităţilor de transport”, a precizat Meelich. În România, tot prin investiţii, autorităţile vor să consolideze poziţia Portului Constanţa în cadrul sistemului de transport, acesta beneficiind de o pozitionare geografică avantajoasă: este situat pe rutele a 3 coridoare de transport pan-european, care leagă Marea Nordului de Marea Neagră prin culoarul Rhin-Main-Dunăre. Portul Constanţa are un rol major în cadrul reţelei europene de transport intermodal, fiind favorabil localizat la intersecţia rutelor comerciale care leagă pieţele ţărilor fără ieşire la mare din Europa Centrală şi de Est cu regiunea Transcaucaz, Asia Centrală şi Extremul Orient. În cadrul strategiei de dezvoltare, autorităţile Portului Constanţa speră ca, prin implementarea proiectelor de investiţii, să beneficieze, începând de anul viitor, de conexiuni cu partea de nord şi sud a portului. Astfel, se continuă strategia de dezvoltare pentru realizarea conexiunilor cu hinterlandul, optimizarea infrastructurii exitente şi implementarea proiectelor de construcţie a infrastructurii. „Condiţiile pentru creşterea eficientizării sistemului de transport maritim pot fi asigurate prin îmbunătăţirea infrastructurii portului şi eficientizarea operaţiunilor ce determină creşterea atractivităţii privind utilizatorii portului. În conformitate cu strategia de dezvoltare pregătim proiectele viitoare.

Foto: Club Feroviar

viciilor feroviare şi intermodale. „Aceste măsuri vor pregăti schimbarea modală ca urmare a implicării companiilor şi părţilor interesate. De asemenea, acestea vor determina dezvoltarea cooperării privind metodele de lucru şi optimizarea ofertelor de servicii ale transportului feroviar din statele din sud-estul Europei”, a declarat în cadrul conferinţei Kai Petri, Senior Consultant – KombiConsult. În cadrul proiectului sunt implicate 12 companii printre care operatori de transport intermodal, operatori de terminale, companii de cale ferată, furnizori de servicii logistice şi consultanţi. Dezvoltarea cooperării şi implementarea proiectelor de infrastructură sunt elemente vitale în asigurarea unui transport feroviar ce are ca scop atragerea volumelor de transport. Conform estimărilor, la nivel global, activitatea de transport de marfă va creşte cu 40% în 2030 şi cu 80% până în 2050, faţă de nivelul din 2005. În acest context, ţările din regiunea eurasiatică îşi dezvoltă infrastructura şi facilităţile pentru a răspunde cerinţelor de trafic. Kazahstan este o ţară importantă datorită legăturilor cu China, utilizând şi conexiunile pe care le are cu Azerbaidjan şi Georgia, către Turcia, stat ce este un adevărat liant între Europa şi Asia. „Legăturile pe care le are Kazahstan cu statele vecine, din regiunea Mării Caspice sunt eficiente, mai ales în contextul în care în aceste zone sunt realizate proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii. De asemenea, Turcia este unul din importantele state din Eurasia, care în ultimii ani se axează în mod intens pe alocarea investiţiilor în infrastructura feroviară”, a declarat Helmut Meelich, Project Manager Transeuropean Railways – UNECE. Practic, Turcia se află într-o poziţie strategică privind transportul de măfuri, fiind un nod al transporturilor către Europa, CSI, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi Africa. Alături de infrastructura feroviară naţională, care începe să se repoziţioneze în sistemul de transport, Turcia deţine 7 porturi principale pentru care infrasturctura de transport este vitală în asigurarea livării


evenimente

Obiectivul principal este stabilirea cadrului necesar promovării proiectelor de dezvoltare a portului Constanţa pentru perioada 20142020, prin planificarea optimă a investiţiilor în infrastructura de transport”, a declarat Mihai Gheorghiade, inginer - Direcţia de Infrastructură Port Constanţa. În afară de proiectele privind extensia digurilor, Portul Constanţa are în proiect dezvoltarea capacităţii feroviare în zona fluviomaritimă, lucrările necesare având o valoare de 17,6 mil euro. Sursele de finanţare provin de la bugetul de stat (30,75%) şi fonduri europene (69,25%). „Scopul proiectului este de a creşte capacitatea portului în partea de sud, bazat pe cererea actuală a operatorilor din port, de eficientizarea şi uniformizarea utilizării portului de către operatori în această zonă, unde traficul feroviar înregistrează creşteri anuale”, a mai precizat Gheorghiade.În mod practic, proiectul vizează dublarea liniei existente (11 km), construcţia unui grup de primire-expediţie format din 4 linii şi a unei grupe de manevră ce va consta în construcţia a 6 linii. Acest proiect va determina creşterea capacităţii transportului în partea de sud a portului, utilizarea eficientă şi unitară a infrastructurii pentru viitorii operatori, va contribui la creşterea tranzitului prin port către coridoarele TEN-T şi va furniza accesul către port prin utilizarea modurilor de transport ecologic. Un alt proiect feroviar ce urmează să fie dezvoltat de autorităţi vizează realizarea unor linii industriale în zona „Poarta 10” (partea de sud a portului Constanţa). „Proiectul face parte din programul de dezvoltare privind capacitatea feroviară în zona fluvio-maritimă. Datorită creşterii volumului de marfă din partea sudică, se urmăreşte realizarea unui nod format de linii de căi ferate în zona „Incinta 2A”, din cadrul portului-terminalul ferry-

Foto: Club Feroviar

Peter Sorger

boat. Proiectul se ridică la 1,34 mil euro”, a mai precizat Gheorghiade. Ruta liniilor ce urmează să fie construite va fi locată între staţia ferry-boat şi platformele din faţa porţii 10, şi va fi închiriată operatorilor. Traficul adiţional estimat de operatori în această zonă a portului este de 30 trenuri/lună (cu câte 30 vagoane) care vor intra în port, şi 30 trenuri/lună care vor ieşi din port, capacitatea prognozată fiind de 1.500 tone/zi. Pe lângă soluţiile şi conceptele dezvoltate ce au ca scop eficientizarea şi creşterea capacităţii transportului de mărfuri, intensificarea coordonării şi aplicarea politicilor la nivel internaţional sunt vitale pentru a atinge obiectivele transportului feroviar-atragerea fluxului de mărfuri de pe căile rutiere pe cele feroviare. În acest sens, Organizaţia Interguvernamentală pentru Transportul Internaţional pe Calea Ferată (OTIF) „promovează, optimizează şi facilitează traficul internaţional şi circulaţia vehiculelor între statele membre şi de asemenea aplică noi reglementări şi legislaţii pentru a determina furnizarea unor servicii de transport unitare”, a declarat în cadrul conferinţei, Peter Sorger, Expert Technology Section în cadrul OTIF. Pentru a armoniza legislaţia de transport cu cea a UE, OTIF a revizuit metodele comune de siguranţă (CSM), prescripţiile tehnice pentru vagoanele de marfă. „Pentru un cadru legislativ uniform, au fost transferate TSI-urile în UTP (standardele tehnice uniforme), în prezent existând o echivalenţă completă. În ceea ce priveşte o parte a anexelor UTP, ARMF (procedurile pentru admiterea tehnică a vehiculelor feroviare) şi registre sunt în curs de dezvoltare, iar altele sunt deja în vigoare. UTP pentru vagoane se află în vigoare din decembrie 2012, acestea având prioritate faţă de RIV/ RIC ale UIC”, a declarat Sorger.

2013 Aprilie

33


34

evenimente

Workshop – Certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă

de Elena Ilie

Prevederile şi corecta aplicare în legislaţia naţională a Regulamentului 445/2011, privind certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă, au fost dezbătute în cadrul workshop-ului organizat de către Club Feroviar alături de Uniunea Internaţională a Deţinătorilor de Vagoane (UIP), la 25 aprilie, la Constanţa.

„Prin certificarea în conformitate cu prevederile Regulamentului 445/2011 şi atelierele din România specializate vor putea efectua mentenanţa vagoanelor de marfă care circulă pe alte reţele, nu numai pe cea naţională”, a precizat Florin Nicolae, Director General – Asociaţia Deţinătorilor de Vagoane din Româ-

nia (ADV). „Orice entitate poate efectua întreţinerea vagoanelor, de marfă sau a celor de pasageri, dar pentru siguranţă doar entităţile care efectuează mentenanţa vagoanelor de marfă trebuie să fie certificate în mod obligatoriu. Certificarea asigură operatorul de trans-


evenimente port de competenţa entităţii care efectuează mentenanţa”, a punctat Gilles Peterhans, Secretar General al UIP. Acesta a adăugat faptul că deşi încă din 2010 – 2011 a fost semnat un Memorandum de Înţelegere de către miniştrii statelor UE, până în prezent nimic concret nu s-a îndeplinit pentru simplificarea transpunerii Regulamentului 445/2011 în legislaţii naţionale. Pentru o mai bună transparenţă, fiecare entitate certificată, ce efectuează întreţinere de vagoane de marfă, trebuie să instituie şi să actualizeze dosarul de întreţinere (care conţine operaţiunile desfăşurate efectiv), apoi trebuie să se asigure că dosarul de întreţinere se aplică în mod efectiv (şi va cuprinde date despre gestionarea parcului de material rulant şi date despre livrările efectuate) şi, de asemenea, pentru un mai bun management al activităţii, fiecare entitate trebuie să coordoneze toate aceste activităţi şi să supravegheze subcontractorii săi. Gilles Peterhans a făcut o descriere amplă a prevederilor Regulamentului 445/2011, extrem de utilă pentru cei prezenţi mai puţin familiarizaţi cu conţinutul Regulamentului, punând apoi accent pe faptul că Uniunea Internaţională a Deţinătorilor de Vagoane va sprijini cu informaţii orice entitate care le va solicita mai multă consultanţă legată de certificare, utilitatea şi importanţa acesteia.

Secretarul general al UIP, alături de Fabian Schmid, CEO – ERC, au subliniat importanţa urgentării aplicării Regulamentului 445/2011, punând accentul pe faptul că „toate entităţile responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă înregistrate în registrul naţional al vehiculelor (RNV) până cel târziu la 31 mai 2012 se certifică în conformitate cu prezentul regulament până cel târziu la 31 mai 2013.” Mihaela Carabineanu, director general al Autorităţii de Siguranţă Feroviară din România (ASFR) a anunţat că în cel mai scurt timp posibil autoritatea pe care o reprezintă va publica pe website un ghid pentru cei interesaţi să obţină certificarea pentru mentenanţa vagoanelor de marfă. Alături de invitaţii străini au luat parte la discuţii şi reprezentanţi ai unor operatori de transport feroviar de marfă sau deţinători de vagoane din România precum CFR Marfă – sucursala Constanţa, GFR, Servtrans Invest, Touax, Conpet sau Oil Terminal. Operatorii de logistică solicită dezvoltarea terminalelor intermodale Cea de-a doua parte a workshop-ului a dezbătut tema logisticii urbane, printre participanţi numărându-se George Petre, Multimodal Operation Manager – Tibbett

2013 Aprilie

35


36

evenimente unui transport intermodal – nu sunt deloc atractive”, a precizat Andreea Nistor. În România, organizarea unui lanţ de logistică în sectorul transporturilor are încă multe minusuri, poate printre cele mai acute numărându-se imposibilitatea accesului la terminalele intermodale care încă aparţin CFR Marfă şi lipsa coordonării la nivel de CFR SA în ceea ce priveşte alocarea traselor pentru operatorii de logistică care aleg să transporte pe calea ferată. Lista minusurilor ar putea fi completată de viteza extrem de redusă cu care se circulă pe infrastructura feroviară fapt care cauzează întârzieri enorme pentru un transport cu vagoane izolate, de până la 24 ore pe Bucureşti – Constanţa sau chiar de 48 de ore pe Constanţa – Curtici. În încheierea dezbaterilor, reprezentanţii operatorilor de servicii de logistică au subliniat câteva din problemele cu care se confruntă, una dintre cele mai presante probleme evidenţiază faptul că terminalele intermodale nu sunt disponibile şi pentru operatorii de logistică sau pentru expeditori. De aceea, operatorii de logistică solicită găsirea – alături de reprezentanţii abilitaţi din cadrul Ministerului Transporturilor şi a celui de Finanţe precum şi din cadrul Autorităţii Vamale şi al CFR SA – a unei formule prin care să fie dezvoltate terminalele deja existente pentru atragerea clienţilor şi a investitorilor privaţi.

Foto: Club Feroviar

Logistics, Andreea Nistor, Office Manager – TRABA Logistics Romania, Ştefan Roşeanu, Senior Partner – Club Feroviar şi Adrian Dragomirescu, Şeful Departamentului de Planificare şi Monitorizare a Activităţilor pentru proiectele POS-T şi TEN-T din cadrul CFR SA. George Petre a prezentat viziunea Tibbett Logistics în ceea ce priveşte integrarea între transportul de lung parcurs şi “lastmile”. Reprezentantul Tibbett Logistics a vorbit despre provocările cu care un operator de logistică se confruntă în momentul organizării unui transport de mărfuri, subliniind faptul că organizarea transportului, accesul la infrastructura feroviară şi siguranţa pe calea ferată sunt vitale. „De cele mai multe ori ultima bucată de operat în lanţul de logistică (last – mile) este şi cea mai dificilă şi costisitoare. De aceea este nevoie de terminale situate cât mai aproape de reţelele feroviare şi, tocmai pentru că aceste terminale nu sunt disponibile bucata de transport ‘last – mile’ se efectuează cu camionul”, a precizat George Petre. Provocările cu care se confruntă operatorii de logistică nu sunt deloc puţine. „Accesul la infrastructura feroviară pentru organizarea unui lanţ de logistică eficient este încă o problemă semnificativă şi, în plus de aceasta, terminalele din porturile dunărene – care ar fi utile în organizarea


evenimente

Colocviu Tehnic Material rulaNt de marfă de Pamela Luică

În cadrul conferinţei, a doua zi a fost structurată pe două sesiuni paralele: a fost organizat un workshop privind certificarea mentenanţei pentru vagoanele de marfă, iar colocviul tehnic s-a desfăşurat pe secţiunea de material rulant. Participanţii la colocviu au adus în discuţie importanţa reducerii consumului de energie, creşterea capacităţilor de transport, ca formulă de asigurare a competitivităţii serviciului de transport de marfă şi tehnologii pentru creşterea nivelului de siguranţă. temului”, a declarat Popa. Dr. Ing. Ioan Buciuman, Secretar Ştiinţific – AFER a prezentat Centrul de testări feroviare Făurei al AFER, acesta fiind „singurul poligon din România unde se pot efectua încercări dinamice fără a închide o linie curentă. Datorită încercărilor efectuate în laboratoarele AFER din Bucureşti şi la Centrul de Testări Feroviare Făurei, putem spune cu mândrie că am avut o contribuţie directă la siguranţa circulaţiei pe Căile Ferate Române sau la alte administraţii feroviare unde au circulat vehicule produse şi testate în România”, a declarat Buciuman. În cadrul sesiunii a avut loc şi o susţinere lucrări ce au tratat subiecte referitoare la aspectele privind exploatarea vagoanelor pentru transportul cutiilor mobile cu transbordare orizontală, osii pentru boghiuri cu ecartament variabil - pentru 3 tipuri de ecartamente, funcţionarea amortizoarelor la vagoanele de marfă, modele matematice folosite în studiile de siguranţa ghidării vehiculelor de cale ferată.

Foto: Club Feroviar

Ioan Sebeşan, Prof.Dr.Ing. al Facultăţii de Transport din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti a realizat o prezentare privind tehnica şi învăţământul academic de material rulat. Lucrarea are ca scop atragerea atenţiei asupra marilor realizări din domeniul feroviar aplicate, marile succese tehnice din acest domeniu fiind posibile datorită unor personalităţi deosebite. Gabriel Popa, Conf.Dr.Ing. al Facultăţii de Transport din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, a prezentant importanţa schimbării managementului, ca motor de dezvoltare în companiile feroviare. Astfel, pentru societăţile feroviare este important să dezvolte tehnici de management al calităţii pentru serviciile de transport, în scopul optimizării calităţii acestora. „Managementul strategic ar trebui să urmărească concepte integrate pentru sistemele de transport feroviar din interiorul oraşelor si din afara lor. Trebuie găsite modalităţi de a armoniza soluţiile alese cu raportul costeficienţă, cu performanţa şi siguranţa sis-

2013 Aprilie

37


38

fotoreportaj

Gara ConstanŢa Gara din Constanța se pregătește pentru un nou sezon estival. Nu cu foarte mult entuziasm. Spațiile comerciale rezultate în urma modernizării care a costat 9 milioane de euro nu s-au transformat niciodată în mall-ul preconizat. Și, ca în orice gară românească, vegetația e greu de stăpînit, iar peroanele mai îndepărtate de clădirea stației par abandonate. Gara este totuși suficient de încăpătoare pentru un aflux mare de călători, holul central s-a eliberat de aglomerație datorită noului corp cu case de bilete, scaunele sunt încă pe poziții. Trebuie să mai apară trenurile low-cost. Fotoreportaj realizat de Radu Drăgan 23 Aprilie 2013


fotoreportaj

2013 Aprilie

39


40

fotoreportaj Terasamente în lucru şi viscol la ieşirea din Dumbrăveni


fotoreportaj Pasaj pietonal subteran în lucru în staţia Daneş

2013 Aprilie

41


42

INFO LEGISLATIV Acte legislative apărute în Monitorul Oficial 198 / 8 aprilie Ordin pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România Ordin privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate

(Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro Lege privind modificarea art. 3 din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei- Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009 218 / 17 aprilie

204 / 10 aprilie

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Hotărâre cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară (reformare) (text cu relevanţă pentru SEE) - COM (2013) 31 final

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Telecomunicaţii C.F.R.“ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (text cu relevanţă pentru SEE) - COM (2013) 27 final

Propuneri legislative supuse dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

213 / 15 aprilie Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. 217 / 17 aprilie Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea condiţiilor contractuale specialeprivindcontractelepentruechipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice Data publicării: 18.04.2013 Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013. Data publicării: 12.04.2013


Revista Club Feroviar - aprilie2013  
Revista Club Feroviar - aprilie2013  
Advertisement