Page 1

the railway business magazine

Year VIII ■ No. 3.9. (99) ■ 2013

Railway PRO

UE şi SUA au demarat negocierile pentru acordul de liber schimb Oraşele Europei desfăşoară intens proiecte de dezvoltare a reţelei de metrou Grecia privatizează Trainose

Mass Transportation

Журнал железнодорожный бизнес

Operatorul de transport de pasageri al Croaţiei se pregăteşte pentru deschiderea pieţei Interviu cu Dražen Ratković, Director General al HŽ Putnički prijevoz Хорватский оператор пассажирского транспорта готовится к открытию рынка Интервью с Генеральным Директором Железнодорожной Компании- HŽ Putnički, Дразеном Ратковичем


editor’s note 1

T

ransportul feroviar de călători, alături de transportul public local și regional, reprezintă, pe continentul european, expresia perfectă a intruziunii politicului în viața economică și socială a unui domeniu de activitate. Aproape fără excepție, calea ferată este guvernată de principiul compensațiilor/subvențiilor, operatorii economici desfășurând campanii masive de lobby pentru a convinge autoritățile să mărească nivelul sumelor acordate. În contextul în care, la nivelul Uniunii Europene, toamna va marca reluarea discuțiilor în jurul viitorului Pachet 4 Feroviar, modul în care se accede la fondurile publice reprezintă unul dintre elementele cheie ale luptei pro și contra modificărilor aduse Regulamentului 1370/2007. Ascunzându-se după perdeaua „nevoilor publice‟, clamând dorința de a asigura mobilitatea locuitorilor, operatorii feroviari tradiționali caută noi și noi argumente pentru a amâna deschiderea piețelor și organizarea unor licitații pentru atribuirea contractelor de servicii publice obligatorii. Prima mare problemă a operatorilor: accesul liber pe piață a investitorilor. Una dintre marotele operatorilor tradiționali

este păstrarea status-qou-ului în sistemul de atribuire a traselor și de evaluare a compensațiilor necesare. Introducerea de servicii noi, pe principiul accesului liber la piață este prezentată ca o amenințare la însuși fundamentul căii ferate și asigurării mobilității persoanelor. Pentru a-și proteja actualul modus vivendi și a nu s preocupa prea mult de identificarea unor soluții care să le optimizeze activitatea, angajații marilor operatori prezintă societății sperietoarea distrugerii calității și a nivelului de siguranță în contextul intrării libere a unor operatori noi. Dar, dacă ne uităm la situația din industria aeronautică, observăm că, într-o zonă unde există liberă concurență tehnologiile avansează, nivelul serviciilor devine etalon pentru întreaga industrie de transport pasageri, iar călătorii beneficiază de extinderea constantă a rutelor oferite. A doua problemă: introducerea obligativității licitațiilor pentru contractele de servicii publice obligatorii. Întrepătrunderea actuală dintre rolul de autoritate publică și de jucător economic conduce la adoptarea unor măsuri protecționiste ce au ca rezultat pe termen lung slăbirea capacității de a evalua corect

necesarul de servicii și prețul adecvat al acestora, conducând la slăbirea graduală a operatorilor economici, dar și la scăderea calității serviciilor. Deja unii politicieni vest-europenei critică deschis sistemul liberalizării pieței feroviare, evocând nstalgic nevoia naționalizării sau a integrării într-o companie mamut. Pe acest fond, toamna 2013 va fi probabil hotărâtoare cu privire la progresul discuțiilor pe narginea Pachetului 4 Feroviar, încercările de blocare fiind numeroase. trebuie remarcat în acest context că și pe calea ferată marile inițiative de constituire de operatori alternativi s-au făcut în jurul introducerii de servicii novatoare, chiar cu trenuri de mare viteză. În același timpexistă state europene care, clamând lipsa de fonduri publice, reduc constant și mascat nivelul serviciilor publice obligatorii condamnând cetățeni europeni la imobilitate.

Percepția pervertită Issue published with the support of Romanian Railway Industry Association & Club Feroviar – The Railway Business Club Журнал издаётся при поддержке Асоциации Железнодорожной Промышленности и Club Feroviar – ЖД Клуб Деловых Людей

Искажённая осведомлённость Железнодорожный пассажирский транспорт, на ряду с региональным и местным общественным транспортом, является, на Европейском континенте, совершенным выражением политического вторжения в экономическую и социальную деятельность определенных сферах. Почти без исключения, железнодорожная отрасль управляется принципами компенсации или субсидии, так как экономические операторы проводят широкие лобби-операции для убеждения властей восполнить предоставленные суммы. В рамках Европейского Союза, осень отметит начало новой серии обсуждений связанных с будущем Железнодорожным Пакетом но.4, в этом контексте, этапы доступа к общественным фондам играя ключевую роль в борьбе за и против поправок Регламента 1370/2007. Скрываясь за вуалью „общественных потребностей”, заявляя желание обеспечить мобильность жителям, традициональные железнодорожные операторы ищут новые аргументы для отсрочки открытия рынков и организации тендерных торгов для присвоения контрактов по необходимым публичным услугам. Главная проблема операторах: свободный доступ на рынок для инвесторов. Одна из важных проблем

для традициональных операторов состоит в продолжении обеспечения статуса-кво в рамках системы назначения трассы и оценивания необходимых компенсаций. Внедрение новых услуг на основе принципа свободного доступа на рынок, представляется как угроза для основы железнодорожной сферы и для обеспечения мобильности жителей. Для защиты нынешнего временного соглашения и для того чтобы сильно не волноваться за нахождение решений для оптимизации деятельности, работники крупных операторов представляют обществу страх разрушения качества и степени надёжности в контексте свободного доступа для определённых новых операторов. Но, если взглянуть на ситуацию в которой находится авиационная промышленность, можно заметить что в зонах свободной конкуренции, технология продвигается, на уровне услуг становится общим эталоном в рамках промышленности пассажирского транспорта, постоянное расширение маршрутов действуя в пользу пассажиров. Вторая проблема: внедрение обязательства организовывать тендеры для контрактов принудительных публичных услуг. Взаимосвязь между ролью государственного органа и экономического арбитра приводит к

принятию предохранительных мер, а в результате их долгосрочного применения снижается способность оптимального оценивания необходимого объёма услуг и стоимостей, факт который приводит к постепенному ослаблению деятельности экономических операторов и снижению качества услуг. Уже некоторые западноевропейские политики открыто критикуют систему либерализации железнодорожного рынка, выказывая с ностальгией надобность национализации или, интеграции в гигантскую компанию. В данном контексте, осень 2013 вероятно станет решающей в отношении прогресса обсуждений на тему Железнодорожного Пакета но.4, имея в виду что существуют множество попыток блокировать его применения. Надо подчеркнуть, что в данном контексте в железнодорожной сфере, масштабные инициативы создания альтернативных операторов, были основаны на внедрении новаторских услуг – даже при пуске в эксплуатацию скоростных поездов. Более того, некоторые европейские страны непрерывно и замаскировано снижают уровень императивных публичных услуг, на основе отсутствия публичных фондов, таким образом лишая европейских граждан подвижности. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


2 cOntent MARKET DEVELOPMENT

РАЗВИТИЕ РЫНКА

24 26

Pot fi atractive călătoriile pe distanţe lungi? Могут ли долгосрочные путешествия стать привлекательными?

La nivel european segmentul de transport inter-regional pe distanţe lungi constituie un accent principal, deoarece politica europeană trebuie să fie concentrată pe coeziune teritorială, piaţa internă şi conexiunea regiunilor comunitare. На европейском уровне, транспортный сегмент межрегиональных дальних расстояний является главным элементом, учитывая что европейская политика должна концентрироваться на территориальное сотрудничество, на единый рынок и когезию в рамках Европейского сообщества.

the railway business magazine

Railway PRO

ISSN - 1841 - 4672

Editor’s note

MARKET DEVELOPMENT

1

20 Proiectul Railhuc: Oraşele, centre feroviare şi reţeaua TEN-T

Percepția pervertită

POLICIES & STRATEGIES

18 “Full Service Model”, un

Publisher: Editura de Transport & Logistică S.R.L. 30, Virgiliu Street, Sector 1 Bucharest, postal code: 010881 Tel.:+4 021 224 43 85; +4 021 224 43 87 Mobile: +40 721 723 724 Fax: +4 021 224 43 86 E-mail: editors@railwaypro.com Web-site: www.railwaypro.com Editors: Elena Ilie elena.ilie@railwaypro.com Pamela Luică pamela.luica@railwaypro.com Production and photo editor: Petru Mureşan Department of translations: Alina Vuţulicu Paula Bădescu Veronica Lupan Graphic design: Petru Mureşan Layout and DTP: Petru Mureşan petru.muresan@railwaypro.com Photo: Radu Drăgan Marketing Manager: Cristina Trifon cristina.trifon@railwaypro.com Advertising Enquiries: advertise@railwaypro.com www. railwaypro.com/advertise

proiect destinat pasagerilor

22 Rio+20: băncile vor finanţa cu 175 mld dolari proiectele de transport durabil

24 Pot fi atractive călătoriile pe distanţe lungi? 43 O infrastructură feroviară eficientă atrage dezvoltare economică 44 Marmaray, cu un pas mai aproape de inaugurare

35 SUAUA îşi trasează viitorul reţelei de transport de mare 52 Planurile de mobilitate viteză urbană integrată susţin utilizarea transportului public 46 Grecia privatizează alternativ Trainose LEX 48 Polonia: Transportul feroviar de călători în cifre 52 Planurile de mobilitate urbană integrată susţin utilizarea transportului public alternativ MARKET DEVELOPMENT

16 Deşi economia

nu înregistrează creşteri semnificative, Asia devine importantă la nivel global

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

Leaders

ЛИДЕРЫ

Operatorul de transport de pasageri al Croaţiei se pregăteşte pentru deschiderea pieţei

Interviu cu Dražen Ratković, Director General al HŽ Putnički prijevoz Хорватский оператор пассажирского транспорта готовится к открытию рынка Интервью с Генеральным Директором Железнодорожной Компании- HŽ Putnički, Дразеном Ратковичем

Aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană este o provocare pentru toate segmentele economice şi politicile ce au fost şi încă sunt adoptate de autorităţi. Transporturile reprezintă unul din cele mai importante sectoare economice pentru Europa şi prin urmare pentru Croaţia, datorită efectelor şi beneficiilor economice pe care le determină. În acest context legislaţia europeană a început să fie implementată în domeniu din 2005... Вступление Хорватии в Евросоюз является провокацией для главных экономических и политических сферах, в которых власти оперируют и принимают решения. В данном контексте, применение европейского законодательства в железнодорожной сфере дебютировало в 2005 году (когда Хорватия вступила в Евросоюз), когда новый законодательный пакет вступил в действия.

metropolitan

31 SUA: Modernizarea transportului public se axează pe construirea de sisteme light rail

32 UE şi SUA au demarat

33 Oraşele Europei desfăşoară intens proiecte de dezvoltare a reţelei de metrou

37 PenPachetul IV Feroviar:

Products&technologies

negocierile pentru acordul de liber schimb Pilonul tehnic este semnificativ pentru competitivitatea pieţei feroviare europene

56 Modernizarea trenurilor de pasageri şi restructurarea CFM, sprijinite de BERD

40 Obligativitatea licitării contractelor de serviciu public are nevoie „de o perioadă de tranziţie ” semnificativă”

Statistics

54 Railway Statistics


cOntent 3 Редакционная статья

1 Искажённая осведомлённость ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ

18 „Full Service Model” – Проект разработан для пассажиров

52 Планы интегрированной РАЗВИТИЕ РЫНКА городской мобильности поддерживают поочерёдный 52 Планы интегрированной выбор общественного городской мобильности транспорта поддерживают поочерёдный выбор общественного транспорта РАЗВИТИЕ РЫНКА 16 Несмотря на то, что экономика не отмечает значительного роста, Азия достигла важную позицию на глобальном уровне

22 Рио+20: Банки намерены финансировать 175 миллиардов доллоров для 20 Проект RAI LHUC проектов долговременного города, железнодорожные транспорта центры и сеть TEN-T

31 США: Модернизация публичного транспорта сосредотачивается на производство системы легкорельсового транспорта

33 Города Европы интенсивно разрабатывают метрополитенские 32 Евросоюз и США начали строительные проекты переговоры по соглашению о свободной торговле продуктов и технологий

закон

37 Железнодорожный Пакет законов но. IV: Технический пилон 24 Могут ли долгосрочные является существенным для 35 США намечивают конкурентоспособности будущею высокоскоростную путешествия стать железнодорожного привлекательными? сеть европейского рынка 46 Греция приватизирует 43 Эффективаная железнодорожную компанию железнодорожная Trainose инфраструктура ведёт к экономическому развитию 48 Польша: железнодорожный 44 Тоннель Мармарай – на пассажирский транспорт в шаг ближе к инаугурации цифрах

метрополиТАН

40 Обязанность организововать тендерные торги для контрактов публичных услуг должна испытать долгосрочный “транзитный период”

56 Модернизация пассажирских поездов и реструктуризация Молдавской Железнодорожной Компании (CFM) поддержены Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD) СТАТИСТИКА

62

железнодорожная статистика

Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


news 5 Belarus ar putea achiziţiona sau construi un terminal în Letonia

Kazakhstan: Operatorul de transport de containere din Kazahstan, Kaztransservice, a deschis în Astana două centre de servicii de transport (CTS). Acestea sunt responsabile de organizarea transportului de containere în scopul de a creşte nivelul de vânzări şi organizarea transporturilor de containere în conformitate cu sporirea cererilor clienţilor. În cadrul celor două centre se vor furniza servicii privind organizarea transporturilor de containere, plăţi pentru servicii complexe pentru acest tip de transport (tarife pentru traficul feroviar, taxe adiţionale, etc). De asemenea, centrele furnizează clienţilor informaţii privind organizarea şi condiţiile transporturilor şi a tarifelor practicate. Pentru creşterea calităţii serviciilor de transport, KTS a deschis o linie telefonică gratuită pentru livrarea informaţiilor. În 2013-2014 compania intenţionează să deschidă filiale în marile oraşe din Kazahstan să îşi optimizeze procesele de producţie şi organizare a transportului de containere, luând în considerare cererile clienţilor.

internaŢional: Belarus ar putea să construiască sau să achiziţioneze un terminal de marfă în Letonia, a anunţat ambasadorul Belarusului în Letonia, Aleksander Gerasimenko. Volumul mărfurilor şi serviciilor furizate de Belarus cresc în fiecare an, ce are un efect asupra exporturilor ţării. „Prin urmare, suntem interesaţi să realizăm proiecte de infrastructură pentru pentru transbordarea mărfurilor noastre, în special a produselor de petrol. Deşi asemenea investiţie necesită fonduri importante, ar trebui să fie justificate din punct de vedere economic şi al garantării fluxurilor de mafă”, a explicat ambasadorul. În prezent, Belarus ia în calcul 6 opţiuni diferite în Riga şi Ventspils, iar în următoarele luni se va definitiva o decizie ce vizează fie achiziţia sau închirierea unui terminal, fie construcţia unui terminal pentru mărfuri gen-

Acord Tikhvin-Transvagonmash pentru centre de reparaţii Rusia: Fabrica de Vagoane Tikhvin (TVSZ) a semnat un acord de colaborare pe termen lung cu Transvagonmash. Acordul stipulează că cei doi parteneri vor înfiinţa o reţea de centre de reparaţii pentru vagoanele de marfă ale TVSZ echipate cu boghiuri Barber. În momentul de faţă, sunt în funcţiune 16 centre de reparaţii ale TVSZ.

RFF ar putea modifica modul de calculare a TUI

photo: www.rff.fr

Internaţional: RFF, administratorul infrastructurii feroviare franceze, ia în prezent în calcul mai multe posibilităţi de modificare a taxelor pentru utilizarea infrastructurii pentru trenurile de mare viteză, la cererea guvernului. Profitul SNCF a scăzut în ultima perioadă din cauza măririi TUI cu circa 7,5% pe an în ultimii cinci ani. Printre posibilităţile luate în calcul de RFF se numără modificarea TUI în funcţie de numărul de pasageri transportaţi de fiecare tren sau de încasările pentru fiecare tren.

Noi fonduri UE pentru proiecte feroviare Austria: Uniunea Europeană a fost de acord să contribuie cu 134 mil euro pentru proiecte austriece din reţeaua TEN-T. Printre proiectele selectate pentru a primi finanţare europeană se numără tunelul Brenner, care va beneficia de 106 milioane euro, linia de ocolire pentru transportul de marfă de la St. Pölten, care va beneficia de 25,5 milioane euro, şi realizarea unui nou pod pe linia Koralm, între Graz şi Klagenfurt, care va obţine 1,5 milioane euro.

Atragerea fluxurilor de mărfuri din Kazahstan şi China, importante pentru Letonia Internaţional: Căile Ferate din Letonia (Latvijas Dzelzcels) intenţionează să intensifice proiectele pentru creşterea volumului de marfă între Letonia şi Kazahstan, dar şi pentru atragerea fluxului de marfă din China. Aceste obiective au fost convenite de preşedintele companiei, Ugis Magonis, şi preşedintele Căilor Ferate din Kazahstan, Askar Mamin. Pentru compania feroviară letonă, KTZ este un partener care a conВ мире: Беларусь намеревается начать строительные работы или купить грузовую станцию в Латвии. Казахстан: Казахстанский транспортный оператор контейнеровКазтранссервис, открыл в Астане два центра транспортных услуг. Россия: Производитель вагонов Тихвин (ТВСЗ) подписал договор о долгосрочном сотрудничестве с Трансвагонмаш. Австрия: Евросоюз согласился обеспечить сумму 134 милн Евро для австрийских проектов в рамках сети TEN-T. Румыния: 2-го сентября 2013 в штабе Министерства Транспорта был подписан контракт купли-продажи 51% пакета

erale, vrac. „Aş prefera construcţia unui nou terminal în conformitate cu reglementările şi cerinţele noastre, însă acest lucru va fi decis de către o comisie înfiinţată de guvernul din Belarus”, a declarat Gerasimenko. Proiectul ar putea fi implementat printr-un joint venture format de cele două părţi, controlul fiind deţinut de Belarus, care garantează că anual, capacitatea produselor de ţiţei va fi de 2 milioane tone.

photo: www.portofventspils.lv

Noi centre pentru transportul containerelor

tribuit la creşterea considerabilă a volumului de marfă. În prezent, transportul de marfă a Latvijas Dzelzcels este dominat de mărfurile din Rusia, ce reprezintă 65% din totalul volumului. În luna iunie, LDz Cargo logistika, parte a companiei feroviare, a semnat un acord de cooperare cu Kedentransservis pentru extinderea serviciilor pe piaţa chineză. „Rolul Kazahstanului în Asia este foarte important. NATO îşi transportă mărfurile prin teritoriul kazah către Afghanistan. Latvijas Dzelzcels speră ca, prin cooperarea cu KTZ să poată atrage mărfurile din China”, a declarat Magonis. Modificări ale Hotărârii de Guvern privind interoperabilitatea sistemului feroviar România: Guvernul României a adoptat Hotărârea pentru modificarea HG nr.877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar. Hotărârea adoptată de Guvern îndeplineşte solicitările Comisiei Europene privind transpunerea Directivei 2008/57/CE privind interoperativitatea sistemului feroviar în Comunitate. Anterior, Comisia Europeană a apreciat transpunerea necorespunzătoare de către общественного капитала железнодорожной грузоперевозочной компании CFR Marfă. В мире: Французская национальная железнодорожная компания рассчитывает на множество возможностей изменения налогов по железнодорожной инфраструктуры для высокоскоростных поездов. В мире: Китайские власти рассматривают шаги для основания первой местной железнодорожной компании которая не будет входить в Китайскую Железнодорожную Корпорацию. Румыния: Правительство Румынии принило предложение о изменении Решения но.877/2010 по интероперабельности железнодорожной сети. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


6 news MT a semnat contractul de vânzare a CFR Marfă romÂnia: În data de 2 septembrie 2013, la sediul Ministerului Transporturilor a avut loc procedura de semnare a contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de 51% din capitalul social al operatorului naţional de transport de marfă, CFR Marfă, către Grup Feroviar Român. „Până în acest moment, statul român, prin Ministerul Transporturilor și Guvernul României, a respectat toate angajamentele asumate și procedurile legale, aflându-se în termenii calendarului stabilit de privatizare a CFR Marfă. Următoarele etape importante în finalizarea tranzacţiei sunt plata valorii acţiunilor de către cumpărător şi transferul efectiv al acestora”, se arată în comunicatul de presă al Ministerului. Preţul de cumpărare a pachetului de acţiuni este de 904,98 milioane lei”, se arată în

crescând la 41% din lungimea liniilor principale. 345 km de linie vor fi montate pe secţiunile Baikal-Amur şi Transsib. În plus, compania intenţionează să reconstruiască 319 km din linii, să execute lucrări capitale pentru 130 km şi să efectueze lucrări de reparaţii pentru 179 km. Investiţiile totale au o valoare de 6,8 mld ruble (aprox. 205 mil dolari). La începutul anului, autorităţile din Rusia anunţau că se va investi aproximativ 6,5 miliarde de euro până în 2017 pentru modernizarea căilor ferate Baikal- Amur (BAM) şi Transsiberian.

În 2013 RZD va finaliza reabilitarea a 9 secţiuni din liniile Baikal-Amur şi Trans-Siberian Rusia: În acest an, Căile Ferate Ruse intenţionează să majoreze viteza de deplasare a trenurilor pe cinci secţiuni din linia Trans-Siberian şi patru secţiuni din linia Baikal-Amur. Pentru acest obiectiv, compania a demarat lucrări de reabilitare a infrastructurii pe cele 9 secţiuni de cale ferată. În acest sens, Căile Ferate din Estul Îndepărtat vor înlocui şinele existente cu şine sudate, ponderea şinelor sudate

Makedonski Zeleznici Transport lansează licitaţia pentru achiziţia a 6 automotoare Macedonia: Operatorul feroviar

photo: en.wikipedia.org

Baikal-Amur Mainline in green Trans-Siberian line in red

Хорватия: Европейская Комиссия одобрила инвестиционные планы Хорватии в связи с политикой сближения. Македония: Национальный железнодорожный оператор объявил тендер для закупки четырёх моторных вагонов дизель-поезда и двух моторных вагонов электропоезда. Болгария: Министр Транспорта, Данаил Папазов, заключил контракт по проведению ремонтных работ и модернизации Центрального Вокзала Софии. www.railwaypro.com | Septembrie 2013

comunicat. În data de 20 iunie 2013, Ministerul Transporturilor anunţa că Grup Feroviar Român a câştigat licitaţia pentru CFR Marfă, valoarea contractului fiind de 400 mil euro, din care 202 mil euro, valoarea achiziţiei, respectiv 200 mil euro suma necesară pentru transferul acţiunilor, plus 1,5 mil euro investiţii asumate pentru mediu. Preţul de pornire al licitaţiei anunţate a fost de 180 mil euro.

photo: Club Feroviar

România a unor prevederi cuprinse în art. 21, art.23 şi art.25 din Directiva 58/2007, ce fac referire la valabilitatea în România a autorizaţiei de punere în funcţiune a unui vehicul feroviar acordată de un stat membru al Uniunii Europene, precum şi referirea care trebuie făcută la prevederile corespunzătoare din Directiva 2008/57/ CE şi Directiva 2004/49/CE. La articolul 21, alineatul (5) se modifică astfel,”O autorizaţie acordată în România este valabilă în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene şi o autorizaţie acordată de un stat membru al Uniunii Europene este valabilă în România, fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 23 şi 25 privind autorizaţiile suplimentare”, se arată în textul actului normativ adoptat de către Guvern. La articolul 25, alineatul (1) se modifică cu următorul cuprins: „În cazul vehiculelor a căror punere în funcţiune a fost autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 21 alin. (12) sau art. 24 din Directiva 2008/57/CE, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate hotărî, în conformitate cu prezentul articol, dacă pe teritoriul României sunt necesare autorizaţii suplimentare pentru punerea în funcţiune.”

Contract semnat pentru modernizarea Gării Centrale din Sofia Bulgaria: Ministrul bulgar al Transporturilor, Danail Papazov, a semnat contractul pentru lucrări de reparare şi modernizare a Gării Centrale din Sofia. Lucrările vor fi efectuate de un consorţiu alcătuit din trei companii. Valoarea contractului este de 56 milioane leva (28,6 mil. euro) + TVA. Proiectul, care include realizarea a 11.000 mp de spaţii comerciale şi a unui centru de coordonare a traficului, precum şi implementarea de surse de energie regenerabilă, va trebui să fie finalizat până la finalul lui 2015.

Rusia şi Ucraina vor soluţiona problemele privind transportul transfrontalier

naţional din Macedonia, Makedonski Zeleznici Transport, a anunţat licitaţia pentru achiziţia a patru automotoare diesel şi două automotoare electrice, precizează BERD. Ofertele pot fi depuse de companii din toate statele, contractele fiind finanţate de BERD. Licitaţia se desfăşoară în două faze, ofertele pentru prima fază urmând să fie depuse până în data de 16 octombrie. În a doua fază a licitaţiei, ofertele trebuie însoţite de o garanţie de 1 mil euro şi trebuie furnizate până în data de 11 decembrie.

Internaţional: Majoritatea problemelor privind transportul feroviar de marfă din Ucraina spre Rusia vor fi rezolvate în viitorul apropiat, la o înţelegere în acest sens ajungând prim-viceprim-ministrul rus Igor Shuvalov şi şeful Serviciului Federal al Vămilor din Rusia, Andrey Belyaninov. Rezultatele negocierilor anterioare privind controlul vamal al transporturilor feroviare între Ucraina şi Rusia au fost analizate de asemenea în cadrul unei întruniri prezidate de prim-ministrul ucrainean Mykola Azarov.

В мире: Главные проблемы железнодорожной грузоперевозки из Украины в Россию, будут решены в ближайшее время. Греция: Греческий фонд приватизации объявил что выставит на продажу ремонтную компанию ROSCO. Россия: В этом году, компания Трансконтейнер намерена приобрести 800 вагонов-платформ для перевозки контейнеров. Узбекистан: Национальная железнодорожная компания Узбекистана

завершила проект по созданию ремонтного подразделения для подвижного состава. В мире: На фоне открытия части железнодорожной магистрали связывающей Туркменистан с Казахстаном, объём перевозок значительно повысился. Болгария: В рамках многолетнего бюджета на 2014-2020, европейское финансирование для Болгарии в научную, инновационную и деловую сферу, вырастет на 350 млн Евро, в убыток инфраструктурного бюджета.


news 7

Grecia: Fondul de privatizare din Grecia a anunţat că va scoate la vânzare compania de mentenanţă a trenurilor ROSCO. Fondul caută cumpărători pentru 100% din acţiunile ROSCO, o fostă subsidiară a companiei feroviare de stat. Nu au fost oferite detalii privind preţul estimat al achiziţiei.

TransContainer achiziţionează 800 vagoane în acest an Rusia: În acest an, TransContainer intenţionează să achiziţioneze 800 de vagoane platformă pentru transportul de containere, suma necesară acestei investiţii fiind 1,5 mld ruble (peste 46 mil dolari). TransContainer a anunţat deja o licitaţie pentru achiziţia acestor vagoane, fiind împărţită în două loturi de câte 400 vagoane fiecare. Vagoanele platformă trebuie să fie noi şi adecvate pentru operarea lor pe reţea cu ecartament larg (1520 mm), în statele baltice, Georgie şi CSI. Acestea trebuie să aibă o capacitate de a transorta peste 69 tone, trebuie să fie proiectate pentru viteze de max 120 km/h. Deschiderea ofertelor este estimată pentru 9 septembrie, iar rezultatele vor fi anunţate în data de 19 septembrie.

Căile Ferate finalizează modernizarea unei fabrici de material rulant Uzbekistan: Căile Ferate din Uzbekistan au finalizat implementarea proiectului privind dezvoltare a unei unităţi de reparaţii material rulant, organizarea producţiei de construcţie şi reconstrucţie a vagoanelor în cadrul Fabricii Mecanice şi de Piese Turnate, a declarat presei centrale, un reprezentant al companiei. Conform sursei, ca parte a proiectului în valoare de 120,18 mil dolari, reconstrucţia turnătoriei pentru producţia de oţel, fontă şi piese turnate neferoase, cu o producţie anuală de 25 mii tone, şi executarea lucrărilor de reparaţii pentru materialul rulant şi organizarea construcţiei de vagoane. Din costul proiectului, Compania de Căi Ferate a alocat 71,38 mil dolari, iar 48,8 mil dolari au fost furnizaţi de Fondul pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din Uzbekistan. Capacitatea fabricii permite producţia a 1200 de vagoane de marfă, 950 de containere şi modernizarea a peste 1500 vagoane.

Traficul pe linia TurkmenistanKazahstan, în creştere semnificativă Internaţional: Datorită lansării secţiunii de cale ferată dintre Turkmenistan şi Kazahstan, volumului traficului de tranzit a înregistrat creşteri semnificative. Intensitatea fluxului de trafic a crescut de 8 ori după lansarea liniei. Secţiunea, ce face parte din coridorul Nord-Sud, a fost pusă în operare în luna

Россия: РЖД намерены увеличить скорость перемещения для поездов на пяти частях Транссибирской магистрали и на четырёх частях Байкал-Амурской магистрали. В мире: Стоимости конструкции высокоскоростной магистрали HS2 возможно превысят 80 миллиардов Лир (93.7 миллиардов Евро). В мире: Россия вновь открыла межграничный железнодорожный пункт пропуска Махалино, связывающий

mai, proiectul coridorului determinând asigurarea unui trafic eficient din punct de vedere a costurilor transportului pe axa Europa- Asia-Orientul Mijlociu. În prezent se efectuează lucrări la secţiunea de linie Bereket-Etrek, realizarea liniei Kazahstan-Turkmenistan-Iran. În cadrul proiectelor feroviare, se vor construi terminale în 6 staţii: Dyaneat, Dovletyar, Bugdayli, Balgui, Madav, şi Akjadele. Lungimea liniei din Kazahstan, traversează deşertul Karakum, provincia Gulistan, din nordul Iranului, este de 900 km, din care 700 km sunt pe teritoriul Turkmenistanului. Proiectul coridorului Nord-Sud este implementat din 2007 după ce Kazahstan, Turkmenistan şi Iran au semnat acordul trilateral. În cadrul bugetului 2014-2020, fondurile UE pentru infrastructură vor scădea Bulgaria: În cadrul bugetului multianual 2014-2020, alocarea finanţărilor UE pentru Bulgaria pe segmentul de afaceri, ştiinţă şi inovare va creşte cu 350 mil euro, în detrimentul bugetului pentru infrastructură. Finanţarea pentru programele operaţionale destinate infrastructurii (Transport, Dezvoltare Regioanlă şi Mediu) va scădea cu cca 800 mil euro, valoarea totală a fondurilor fiind de 3,65 mld euro. Conform presei locale, „dacă finanţarea în cadrul Mecanismului Conectarea Europei este inclusă, suma totală creşte la 4 mld euro. În această săptămână, guvernul bulgar a aprobat proiectul Acordului de Partenerial cu CE pentru următorul exerciţiu bugetar (2014-2020). Conform documentului finanţarea pentru noul program „Inovaţii şi Competitivitate” va fi majorată cu 50 mil euro. Documentul va fi trimis Comisiei Europene pentru consultaţii tehnice, iar CE va trimite un răspuns în luna octombrie. Acordul de Parteneriat ar urma să fie aprobat de CE la începutul lui 2014.

Marea Britanie: investiţiile pentru HS2 ar putea depăşi cu mult estimările Internaţional: Costurile de construcţie a liniei de mare viteză HS2 ar putea depăşi 80 miliarde de lire (93,7 mld.

станцию Камышовая с китайским городом Хуньчунь. В мире: Deutsche Bahn не будет больше зарегистрирована на фондовой бирже в ближайшее время, объявил немецкий Министр Транспорта, Петер Рамзауэр. В мире: Уральвагонзавод оформит производство грузовых вагонов в Анголе, объявил Михаил Якунин, глава Департамента дочерних компаний банка ВТБ.

euro), cifră aproape dublă faţă de costurile estimate în prezent, de 42,6 miliarde lire (49,9 mil. euro), arată un raport al Institutului pentru Afaceri Economice. Majorarea costurilor ar putea fi provocată de solicitările venite din partea consiliilor locale pentru infrastructură adiţională şi modificări ale proiectului. Modificările de traseu şi alte măsuri luate pentru a satisface doleanţele publicului şi consiliilor locale ar putea aduce creşteri ale costurilor de 30 miliarde lire (35,2 mil. euro). Licitaţii pentru material rulant Polonia: Căile Ferate din Masovia au anunţat o licitaţie pentru două locomotive electrice şi 22 vagoane cu etaj, cu o valoare estimată la 270 milioane zloţi (64 mil. euro). Contractul include mentenanţa şi formarea personalului. Ofertele pot fi depuse până pe 29 august. Căile Ferate din Silezia Inferioară au lansat o licitaţie pentru furnizarea a şase rame electrice cu trei vagoane şi cinci rame electrice cu patru vagoane destinate transportului regional. Valoarea contractului este estimată la 181 milioane zloţi (43 mil. euro). Ofertele pot fi depuse până pe 12 septembrie Contractul este finanţat prin POR şi Programul Operaţional pentru Infrastructură şi Mediu.

photo: en.wikipedia.org

ROSCO va fi vândută

China pregăteşte prima companie feroviară locală InternaŢional: Autorităţile chineze lucrează la proiectul înfiinţării primei companii feroviare locale care să nu facă parte din China Railway Corporation. Compania proiectată, Southern Sichuan Railway Company, va juca un rol important în coordonarea lucrărilor de construcţie feroviară în sudul provinciei Sichuan. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


8 news şi infrastructuri de bază, printre care se numără şi proiecte feroviare.

Germania nu mai doreşte privatizarea DB

photo: Deutsche Bahn

Internaţional: Deutsche Bahn nu va mai fi listată la bursă în viitorul apropiat, a declarat ministrul Transporturilor, Peter Ramsauer, într-un interviu acordat săptămânalului „Der Spiegel”. Listarea la bursă nu va fi făcută nici măcar parţial până în 2017. Ministrul a mai precizat că va fi acordată prioritate investirii dividendelor obţinute de companie în ameliorarea infrastructurii feroviare.

Rusia redeschide o secţiune pentru legătura feroviară către China Internaţional: Rusia a redeschis trecerea de frontieră Makhalino pe căile ferate, punct ce conectează staţia Kamyshovaya cu oraşul Hunchun (China, provincia Jilin). Iniţial, Makhalino a fost un punct mic de trecere transfrontalieră pe căile rutier între Kraskino şi Hunchun. În 1990 un investitor privat OAO Zolotoye Zveno a construit o trecere feroviară la graniţa Rusia-China, care a rămas operaţională până în 2004. Însă linia privată a constituit o problemă cu Ministerul Transporturilor, care a refuzat să acorde licenţele necesare pentru exporturi. Ca rezultat, compania a fost nevoită de închidă linia. În acest context, Căile Ferate Ruse au cumpărat secţiunea de linie, iar subsidiara Far Eastern Railways a realizat lucrările de reparaţii necesare, apoi a lansat circulaţia pe această linie.În acest moment China intenţionează să utilizeze noua secţiune pentru transportul mărfurilor prin porturwww.railwaypro.com | Septembrie 2013

photo: HZ Infrastruktura

CroaŢia: Comisia Europeană a aprobat planurile Croaţiei de investiţii pentru politica de coeziune. Valoarea fondurilor UE alocate este de 449,4 milioane euro. Fondurile au fost alocate Croaţiei la intrarea acesteia în UE la 1 iulie. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă pregătit de autorităţile croate prevede trei direcţii cheie pentru investiţii: creşterea competitivităţii economice, crearea de condiţii economice pentru creşterea numărului de locuri de muncă şi dezvoltarea regională echilibrată. Din total, circa 228,4 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională vor fi direcţionate spre întreprinderile mici şi mijlocii, cercetare şi dezvoltare, precum

ile ruse Zarubino şi Posyet către Japonia, Coreea de Sud şi alte state.Conform presei, Mechel a demarat transportul de cărbune către China, pe căile ferate, prin trecerea Makhalino (Russia)-Hunchun (China). Uralvagonzavod va produce vagoane în Angola Internaţional: Uralvagonzavod va iniţia producţia de vagoane de transport marfă în Angola, a anunţat Mikhail Yakunin, directorul Departamentului Subsidiare al VTB Bank.Potrivit directorului pentru relaţii guvernamentale al Uralvagonzavod, Yury Lyzhin, producţia de vagoane de marfă va fi iniţiată în 2016-2017, când Angola va finaliza proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare. Investiţia totală este estimată la 100 milioane dolari (75 mil. euro). Uralvagonzavod va înfiinţa probabil o societate pentru producţia de vagoane în colaborare cu un partener local. În prima fază, vor fi produse 1.500-2.000 vagoane anual, în special vagoane descoperite.

Căile Ferate din Hessen vor să cumpere rame electrice Internaţional: Operatorul german Căile Ferate din Hessen a lansat o licitaţie pentru 20-30 de rame electrice destinate reţelei Main-Neckar-Ried. Comanda pentru noile rame electrice este condiţionată de câştigarea licitaţiei pentru operarea serviciilor în această reţea. Trenurile ar urma să fie date în folosinţă din decembrie 2017. Ramele trebuie să aibă o viteză maximă de 160 km/oră şi o capacitate de cel puţin 800 pasageri pe scaun.

Словения: Железнодорожная компания Slovenske Zeleznice представила отчёт о чистой прибыли в 7 млн Евро для первой половины этого года. Польша: Железнодорожная компания города Масовия объявила тендер для двух электрических локомотивов и 22 этажных железнодорожных вагонов. В мире: Немецкий железнодорожный

Slovenske Zeleznice trec pe profit Slovenia: Compania feroviară Slovenske Zeleznice a raportat un profit net de 7 milioane de euro în prima jumătate a acestui an. Situaţia companiei s-a ameliorat astfel considerabil faţă de primul semestru din 2012, când Slovenske Zeleznice încheia cu o pierdere netă de 7,3 milioane euro. Profiturile operaţionale ale companiei s-au ridicat la 4,26 milioane euro în perioada ianuarie-iunie.

Guvernul ar putea suspenda bypass-ul feroviar Tbilisi Georgia: Guvernul georgian intenţionează să suspende construcţia unui bypass feroviar la Tbilisi pe motiv că nu există o decizie finală privind un plan de a muta calea ferată din centrul oraşului, a declarat jurnaliştilor George Kvirikashvili, ministrul georgian al economiei şi vice-premier. Proiectul, care a început să fie pus în aplicare în 2010, prevede transferarea căii ferate din centrul Tbilisi în zona de sud. Se preconizează că o nouă cale ferată va trece la o distanţă de 10 kilometri de linia actală. Potrivit proiectului, peste 70 de hectare de teren vor fi eliberate în centrul oraşului pentru a face loc unor proiecte de dezvoltare urbană. „Nu a fost încă stabilită o decizie finală în acets sens. Suntem de părere că vom suspenda acest proiect pentru o anumită perioadă de timp şi în cazul în care se va lua o decizie mai bună, vom reveni la proiectul feroviar”, a spus Kvirikashvili.Această decizie a provocat critici severe din partea iniţiatorului proiectului, primarul oraşului Tbilisi, Giorgi Ugulava. Potrivit acestuia, interesul întregii capitale este sacrificat pentru interesul unei companii. „Punerea în aplicare a unui bypass feroviar va facilita dezvoltarea urbană în Tbilisi. Vreau să solicit guvernului să vină la masa negocierilor şi să discute situaţia în care, de-o parte a balanţei se află oraşul şi interesele acestuia iar pe de altă partă, interesele unei companii, „ a remarcat primarul Ugulava.

photo: www.railway.ge

Croaţia va beneficia de fonduri UE de 450 mil. euro

оператор города Гессен пустил в ход тендер для 20-30 электросекций предназначенных для сети Майн-Неккар-Рид. Грузия: Правительство намерено задержать строительные работы железнодорожного обходного пути в Тбилиси на основании отсутствия окончательного решения в связи с планом перемещения железной дороге с центра города.


10 news Căile Ferate Georgiene mizează pe transportul feroviar de marfă

rusia: Preşedintele rus Vladimir Putin a propus extinderea viitoarei linii de mare viteză Moscova-Kazan până la oraşul Krasnoyarsk (Siberia). Linia Moscova-Kazan ar urma să fie gata în 2018. „Lansarea liniei Moscova-Kazan este primul pas. Ar putea deveni segmentul pilot al unei viitoare linii care va face legătura între regiunile centrale de pe Volga şi Urali. Va trebui să analizăm dacă este un proiect rentabil din punct de vedere economic, dar linia ar putea fi extinsă până la Krasnoyarsk,” a precizat Vladimir Putin.

InternaŢional: Căile Ferate Georgiene au anunţat că doresc să devină una din companiile care promovează creşterea economiei naţionale, iar pentru acest lucru vor da prioritate relaţiilor cu transportatorii de marfă. Compania a obţinut din transportul feroviar de marfă un venit cu 13% mai mare în primul trimestru al anului şi se aşteaptă să obţină în acest an o majorare a transportului de mărfuri lichide cu 870.000 tone şi de mărfuri uscate cu 200.000 tone. Căile Ferate Georgiene negociază cu Azerbaidjan un acord asupra tarifelor pentru transportul de

Proiectul Plovdiv-Burgas întâmpină obstacole Bulgaria: Finalizarea proiectului liniei

Plovdiv-Burgas până la finalul lui 2015 a devenit nesigură din cauza anulării unei licitaţii pentru cinci staţii de tracţiune. Licitaţia fusese câştigată de consorţiul VIEE, pentru suma de 16 milioane leva (8 mil. euro) şi a fost anulată deoarece consorţiul nu a tradus în bulgară circa 3000 de pagini de documente ataşate ofertei. Milcho Lambrev, CEO-ul Companiei Naţionale de Infrastructură Feroviară, a anunţat că decizia de anulare va fi contestată la Curtea Supremă Administrativă. Proiectul este finanţat prin POS-T, banii trebuind să fie utilizaţi până în noiembrie 2015. Valoarea proiectului este de 478 milioane leva, din care fondurile UE se ridică la 343 milioane leva. Ukrzaliznytsia oferă tarife preferenţiale pentru transportul de tranzit

photo: www.uz.gov.ua

Ucraina: Compania ucraineană Ukrzaliznytsia a fost autorizată printrun ordin al Ministerului Infrastructurii să ofere reduceri pentru transportul feroviar de marfă de tranzit. Ordinul a fost dat pentru a permite o producedură flexibilă de stabilire a nivelului tarifelor în vederea păstrării clienţilor existenţi şi atragerii de noi clienţi. Ukrzaliznytsia va putea acorda astfel tarife preferenţiale cu reduceri de până la 50% faţă de grila tarifară în vigoare.

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

bumbac, grâne, cărbune şi materiale pentru NATO din Afghanistan, lucru care ar duce la creşterea transportului de marfă, potrivit estimărilor companiei georgiene.

photo: www.railway.ge

Linia Moscova-Kazan ar putea fi prelungită spre Siberia

Polonia şi Belarus facilitează tranzitul trenurilor de pasageri ale Rusiei

Kardokmak obţine un contract pentru producerea de roţi pentru vagoane şi locomotive

Internaţional: Pentru reducerea timpului de staţionare a trenurilor la frontiera Poloniei şi Belarusului, operatorul rus Federal Passenger Company a propus ca procedurile necesare să fie realizate în timpul trecerii peste graniţă, trenul fiind în mişcare. În acest sens, autorităţile din Polonia şi Belarus responsabile de trecerea transfrontalieră şi controlul vamal vor spijini implementarea propunerii. Părţile implicate din cele trei state (Rusia, Polonia şi Belarus) au dat asigurări companiilor de cale ferată implicate faptul că se vor adopta toate măsurile necesare pentru ca efectuarea controalelor şi a procedurilor de trecere transfrontalieră să aibă loc în timpul mişcării trenului. Propunerea a fost făcută de Federal Passenger Company în cadrul întâlnirii interministeriale ce a avut ca temă optimizarea procedurilor pentru traversarea graniţelor Polonia-Belarus şi controlului vamal.

Internaţional: Producătorul turc de oţel Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret din Turcia a anunţat că filiala sa Kardokmak a încheiat un contract cu Schuler Group (Germania) pentru producerea de roţi pentru vagoane şi locomotive. Contractul vizează producerea a 200.000 de roţi anual.

Россия: Президент Владимир Путин предложил продлить конструкцию будущей высокоскоростной магистрали Москва- Казань до Красноярска (Сибирь). Конструкция железнодорожной магистрали МоскваКазань должна завершится в 2018 году. Болгария: Завершение проекта железнодорожной линии ПловдивБургас к концу 2015 года, оказалось под вопросом на фоне аннулирования одной торговой процедуры для пяти тяговых станций. Украина: Украинская железнодорожная компания Укрзализныця, получила приказ полномочия от Министерства Инфраструктуры по предоставлению скидок для железнодорожных грузоперевозок на территории Украины. Грузия: Грузинская Железнодорожная Компания объявила

своё желание стать одной из компаний стимулирующих национальную экономику, факт который требует предоставления приоритета отношениям с транспортными операторами по грузоперевозкам. В мире: Примерно через год, поезда проходящие по железной дороге связывающей город Пловдив с българско-турецкой границой смогут набирать скорость 160 км/ч, по утверждению министра Транспорта, Данаил Папазов, который недавно проинспектировал ход строительных работ для железнодорожной магистрали Димитровград- Харманли. В мире: Турецкий производитель стали Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret, обявил что филиал Kardokmak заключил контракт с Schuler Group (Германия) по производству колёс для вагонов и локомотивов.

Baku reintroduce trenurile suburbane Azerbaidjan: Capitala azeră Baku a decis să repună în circulaţie trenurile către zona suburbană. Proiectul este inclus în propunerile privind implementarea transportului durabil în cadrul Planului de Dezvoltare Regională a ariei metropolitane Baku, a declarat Jahangir Gojayev, şeful Departamentului de Informare şi Relaţii Internaţionale din cadrul Comitetului de Stat pentru Planificare Urbană şi Arhitectură. Aceste trenuri, al căror trafic a fost suspendat în urmă cu câţiva ani, vor fi puse în


news 11 circulaţie în Baku şi localităţile adiacente. Planului de Dezvoltare Regională a ariei metropolitane Baku prevede de asemenea introducerea de noi mijloace de transport publi cum ar fi metroul uşor, skytrains sau autobuze. Conform estimărilor preliminare, costul mediu al Planului de Dezvoltare Regionala ar putea ajunge la 4-5 miliarde manat (până la peste 6,3 miliarde USD).

Tunelul feroviar între Georgia şi Turcia urmează să fie construit InternaŢional: În cadrul proiectului Baku-Tbilisi-Kars, realizarea tunelului feroviar la graniţa dintre Georgia şi Turcia va fi lansată în curând, a anunţat preşedintele Căilor Ferate din Azerbaidjan, Arif Asgarov. „Pentru construcţia tunelului ce va furniza conexiunea între Georgia şi Turcia, au fost deja livrate echipamentele şi utilajele nec-

photo: wikimedia.org

fiind construită acum mai bine de 100 de ani, în timpul ere coloniale franceze. Linia Amur – Yakutsk va fi inaugurată în 2013 Rusia: Un tronson de cale ferată, în lungime de 809 kilometri, între Amur şi Yakutsk ar putea fi inaugurat până la sfârşitul acestui an, anunţă constructorul

Brazilia amână licitaţia pentru calea ferată de mare viteză Brazilia: Guvernul brazilian a anunţat o nouă amânare a licitaţiei pentru proiectul căii ferate de mare viteză care leagă oraşele Rio de Janeiro şi Sao Paulo. Decizia de a amâna depunerea ofertelor pentru „cel puţin un an”, a fost luată în urma unor discuţii cu statele şi consorţiile respective interesate în a concura pentru acest contract, a precizat preşedintele Agenţiei de Stat responsabilă de acest proiect, Bernardo Figueiredo. Franţa s-a arătat hotărâtă să participe la licitaţie, dar Spania a cerut „mai mult timp” iar Germania a solicitat o amânare de peste un an, a declarat Figueiredo, în cadrul unei conferinţe de presă.

rus Transstroy. Construirea secţiunii Berkakit-Tommot-Yakutsk, parte din magistrala Amur-Yakutsk (AYAM) se apropie de final odată cu terminarea lucrărilor la staţia terminus din partea estică, Nizhny Bestyakh. Deschiderea liniei Amur-Yakutsk către traficul de pasageri, va facilita conexiunea între oraşele Tynda, în vestul regiunii Amur şi Yakutsk, situat în Republica Sakha, din orientul îndepărtat al Rusiei. Linia, aflată în construcţie de peste 30 de ani, se va conecta de asemenea cu căile ferate Baikal-Amur şi Transsiberian. Israel aprobă electrificarea reţelei naţionale de cale ferată

photo: vietnam-railway.com

Vietnam îşi îmbunătăţeşte reţeaua feroviară Vietnam: Ministerul vietnamez de Transport a dat publicităţii un raport cu planul de dezvoltare a infrastructurii feroviare, planul fiind structurat pe trei etape: modernizarea căilor ferate existente, dezvoltarea unei noi linii duble electrificate, cu ecartament larg, între Hanoi şi Ho Chi Minh precum şi construirea a două linii expres pentru trenuri de viteză. Vietnam este pe punctul de a prezenta importante planuri ce vizează îmbunăţătirea reţelei feroviare. Potrivit Vietweek, un cotidian local, ministrul adjunct al transporturilor, Nguyen Ngoc Dong, a precizat că opinia publică va fi consultată înainte de luarea unei decizii. “Planul este în curs de finalizare, însă înainte ca Ministerul de Transport să îl publice va efectua sondaje de opinie publică”, a precizat Dong. În prezent, cei 1,730 de kilometri de cale simplă între Hanoi şi Ho Chi Minh se parcurg în aproximativ 30 de ore, linia

esare. Lucrările de construcţie sunt planificate pentru a fi demarate în viitorul apropiat. Din cauza unor probleme privind zonele afectate de alunecările de teren, tunelul a fost extins de la 1,2 km la 2,07 km”, a declarat acesta. Statele implicate în realizarea proiectului de linie Baku-Tbilisi-Kars depun eforturi pentru a finaliza lucrările, pentru ca în 2014 linia să fie dată în circulaţie.

Азербайджан: Столица Азербайджана, Баку, принила решение вновь ввести в эксплуатацию поезда обеспечивающие связь с пригородом. Проект входит в ряд предложений связанных с осуществлением программы долговременного транспорта в рамках Плана Регионального Развития метрополитена Баку. Бразилия: Правительство объявило новую отсрочку тендера проекта для высокоскоростной железнодорожной магистрали, связывающей города Рио-ДеЖанейро и Сан-Паулу. В мире: Строительные работы для железнодорожного тоннеля между границами Грузии и Турции будут скоро окончены, являясь частью проекта Баку-

Israel: Reţeaua feroviară din Israel urmează să fie electrificată, potrivit unei decizii a Comitetului Naţional pentru Infrastructură. „Obiectivul acestui proeict urmăreşte îmbunătăţirea confortului pentru pasageri, reducerea semnificativă a poluării precum şi sporirea fiabilităţii şi a siguranţei în operarea trenurilor”, precizează Ministrul israelian al Transporturilor, Israel Katz, acesta fiind şi iniţiatorul proiectului denumit “Nativei Yisrael”. Potrivit acestui proiect vor exista conexiuni feroviare electrificate între Negev şi Galileea şi între Kiryat Shmona şi Eilat. Licitaţiile pentru proiectele de electrificare a 402 kilometri de cale ferată, dintre liniile planificate şi existente, pentru construirea staţiilor de transformare şi sistemul de control electric vor fi lansate în 2014. Au fost Тбилиси-Карс, объявил председатель национальной железнодорожной компании Азербайджана, Ариф Асгаров. В мире: Штат полуострова Индокитай намерен представить важные планы для оптимизации железнодорожной связи. Министр Транспорта предоставил СМИ доклад в связи с планом развития железнодорожной инфраструктуры. Россия: Один участок пути длинной в 809 км между Амуром и Якутском вероятно будет инаугурирован до конца года, объявила российская строительная компания Трансстрой. Строительные работы сектора БеркакитТоммот- Якутск, часть магистрали АмурЯкутск, завершаются. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


12 news Turkmenistan va construi un nou port la Marea Caspică

mil euro. Linia furnizează o conexiune între staţia de cale ferată Giurgiuleşti şi Coridorul Dunărean VII. Începând cu 2014, autorităţile vor lansa servicii de transport de pasageri pe relaţia CahulGiurgiulești-Galaţi.

şi contractorul general desemnat fiind Gap Insaat, o compania turcă. Proiectul portului internaţional din Turkmenbashi prevede construcţia terminalelor ferry, terminale pentru transportul de marfă şi călători şi va include şi un terminal pentru mărfuri vrac şi o fabrică pentru construcţia şi reparaţia navelor. Infrastructura de transport vizează construcţia de căi rutiere (2,2 k m) şi feroviare, în lungime de 5,3 km.

Internaţional: Noul port internaţional de la Marea Caspică va deveni o legătură importantă de transport pe axa EuropaAsia, iar pentru realizarea proiectului timpul estimat este de 48 de luni. În cadrul licitaţiei privind construcţia porturlui au participat 7 companii, câştigătorul

China continuă investiţiile în domeniul feroviar InternaŢional: Potrivit ultimelor statistici publicate de Ministerul Căilor Ferate din China, investiţiile chineze în active fixe în domeniul feroviar au crescut cu 16% în primele şapte luni ale anului, ajungând la 261,7 miliarde yuan (32,4 mld. Euro). În perioada avută în vedere, China a investit 229,4 miliarde yuan (28,4 mld. euro) în infrastructura feroviară şi 25,5 miliarde yuan (3,2 mld. euro) în material rulant. China intenţionează să aloce 650 miliarde yuan (80,4 mld. euro) pentru investiţii în active fixe în acest domeniu în 2013, din care 520 miliarde yuan (64,4 mld. euro) pentru construirea de infrastructură feroviară.

depuse şapte propuneri în perioada de pre-calificare.

photo: wikimedia.org

Azerbaidjan: Căile Ferate din Azerbaidjan vor primi cele 26 de vagoane reparate în Ucraina şi Rusia, a anunţat purtătorul de cuvânt al companiei, Nadir Azmammadov. Din cele 26 de vagoane, 10 au fost trimise în Ucraina, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, iar 16 au fost trimise în Rusia. „Vagoanele ar urma să fie trimise până la finele anului”,a precizat Azmammadov. Azerbaidjan, care în prezent nu deţine tehnologii pentru reparaţia vagoanelor, a trimis în Ucraina alte 50 de vagoane pentru a fi reabilitate, din care 35 au fost livrate, iar 15 vagoane au fost deja aduse. Conform planului de modernizare a parcului de material rulant, Azerbaidjan ar putea lansa o licitaţie pentru achiziţia a 100 de vagoane noi, 50 de locomotive pentru transportul de marfă şi 12 locomotive pentru transportul de pasageri

Republica Moldova a dat în folosinţă primul tronson de cale ferată cu ecartament european Moldova: Primul tronson de cale ferată cu ecartament european din Republica Moldova, ce face legătura între portul Giurgiuleşti şi Galaţi (România), a fost dat în folosinţă. “Relansarea circulaţiei pe această cale a fost aşteptată de mult timp de către agenţii economici, care suportau cheltuieli suplimentare enorme deoarece erau nevoiţi să transporte mărfurile pe căi alternative. Voi fi tot atât de consecvent şi în alte acţiuni planificate”, a declarat ministrul www.railwaypro.com | Septembrie 2013

photo: Club Feroviar

Azerbaidjan îşi modernizează parcul de material rulant

Transporturilor, Vasile Botnari. Conform declaraţiilor ministrului, până la finele anului CFM intenţionează să lanseze servicii zilnice de transport de pasageri între Giurgiuleşti şi Galaţi. De asemenea, proiectul liniei ce leagă Giurgiuleşti de Cahul a fost finalizat; lucrările au vizat construcţia unei secţiuni de 52 km, pentru care au fost necesari 16,9 Азербайджан: Национальная железнодорожная компания получит 26 вагонов отремонтированных в России и Украине. Из 26 вагонов, 10 были отправлены в Украину для проведения технического обслуживания, а 16 были отправлены в Россию. В мире: Туркменистан намерен начать строительные работы для нового порта Каспийского море. Новый международный порт станет важной транспортной связью Евро-Азиатской оси; строительные работы проекта рассчитаны на 48 месяцев. Израиль: Власти планируют электрифицировать железнодорожную сеть, в соответствии с решением Национального Комитета по Инфраструктуре. Цель проекта состоит в оптимизации комфорта пассажиров, надёжности и безопасности, а также в чувствительном снижении загрязнения окружающей среды. В мире: Европейский

Rusia va trebui să înlocuiască o parte din vagoane de călători ale sale Rusia: Rusia trebuie să înlocuiască peste 40% din materialul rulant utilizat pentru traficul de tranzit, în următorii șapte ani, a declarat Maxim Schneider, Director - RZD Centrul de Tranzit Corporate Management. O mie de masini UEM vor fi amortizate în 2013-2015. Mai departe 4000 - în 2016-2020. Din vagoanele de călători 250 - înseamnă că, 25% - vor trebui să fie înlocuite în următorii doi ani, a adaugat el.

инвестиционный банк предоставляет 200 млн. евро для Турецких государственных железных дорог для высокоскоростных линии АнкараСтамбул. Республика Молдова: Первый железнодорожный участок с европейской колеей связывающий порт Джурджулешть с городом Галац (Румыния) был запущен в эксплуатацию. В мире: Согласно последним данным статистики опубликованным китайским Министерством Железных Дорог, китайские капиталовложения в железнодорожную сферу выросли на 16% на протяжении первых семи месяцев этого года. В мире: Согласно последним данным статистики опубликованным китайским Министерством Железных Дорог, китайские капиталовложения в железнодорожную сферу выросли на 16% на протяжении первых семи месяцев этого года.


14 news

turcia: În august au fost efectuate primele teste în cadrul proiectului de metrou Marmaray, ce traversează strâmtoarea Bosfor. Două linii de cale ferată de mare viteză diferite vor face legătura cu tunelul Marmaray, astfel că în total oraşului i se adaugă încă 63 kilometri de transport pe şină. Costul total al acestor proiecte, de a conecta cele două căi ferate la tunelul Marmaray, se ridică la 9 miliarde lire turceşti (3,5 mld euro). În plus, ruta feroviară Baku – Tbilisi – Kars va fi conectată cu tunelul Marmaray, fapt ce va permite efectuarea unui transport direct dinspre Azerbaidjan către Europa, a anunţat Binali Yildirim, Ministrul turc al Transporturilor.Proiectul tunelului ce trece pe sub strâmtoarea Bosfor, parte a proiectului Marmaray este considerat proiectul secolului şi este de mare importanţă, deoarece leagă Asia spre Europa direct

pe calea ferată. Pentru acest proiect, s-a planificat construirea a 1,3 kilometri de tunel complet scufundat dintr-un total de 13,6 kilometri de tunel. Linia de cale ferată existentă între Halkali, pe partea europeană şi Gebze, pe partea din Asia, va fi complet reînnoită, iar numărul de linii crescut la trei. Două linii din acest traseu, acoperind un total de 76 km lungime, vor oferi servicii de transport urbane şi alte linii vor fi folosite de către trenuri de mare viteză.

photo: www.hurriyetdailynews.com

A fost efectuat primul test în tunelul Marmaray

Kiev Metro a prezentat noile trenuri de metrou

include o opţiune pentru 14 vehicule suplimentare.

UCrainA: Metro a prezentat imagini cu noile de trenuri de metrou ce vor intra în circulaţie pe reţeaua din capitala ucrainiană. Cele două trenuri de metrou, fiecare compuse din câte cinci garnituri, au fost construite de către producătorul rus de material rulant, Vagonmash, proiectul fiind finanţat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Aceasta a acordat, în 2007, companiei de metrou din Kiev un împrumut în valoare de 39,6 milioane euro în vederea modernizării parcului de material rulant.

Metroul din Baku demarează lucrări de construcţie pentru o altă secţiune de linie

Sofia: linia a 3-a de metrou va costa 720 mil. euro Bulgaria: Primarul Sofiei, Yordanka Fandakova, a prezentat proiectul celei de a treia linii de metrou din Sofia. Linia va avea 16,5 km, cu 19 staţii din care 10 subterane şi va face legătura între Bdul Botevgradsko Shose şi linia feroviară Sofia-Pernik, unde va fi construită o nouă gară. Proiectul va costa circa 1,4 miliarde leva (720 mil. euro). În urma extinderii reţelei de metrou, numărul zilnic de pasageri va ajunge la 162-170 mii persoane, iar emisiile de gaze cu efect de seră vor scădea cu 110.000 tone pe an până în 2020.

Bombardier primeşte o comandă la Waterloo Internaţional: Bombardier Transportation a semnat un acord cu Primăria Waterloo pentru livrarea a 14 vehicule feroviare uşoare Flexity Freedom destinate reţelelor din oraşele Kitchener şi Waterloo (Canada). Contractul are o valoare de circa 66 milioane dolari canadieni (47 mil. euro). Vehiculele cu podea joasă, cinci vagoane şi o capacitate de 280 pasageri vor fi livrate în a doua jumătate a lui 2016. Contractul www.railwaypro.com | Septembrie 2013

Azerbaidjan: Metroul din Baku a demarat lucrările de construcţie pentru secţiunea Khatai-Hazi Aslanov-2, parte a liniei Verde, a anunţat compania. Linia va fi construită de compania franceză Buiq şi compania ucrainiană, Interbudmontaj, prin medierea corporaţiei de construcţie şi intestiţii, Akkord. În prezent reţeaua de metrou are o lungime de 34,6 km formată din două linii (linia Verde şi linia Roşie), iar pentru termen lung, autorităţile şi-au propus să extindă reţeaua la 119 km de linie. În cadrul programului în 2014 compania de metrou estimează că va da în folosinţă două staţii, iar în 2016 se vor afla în construcţie alte 6 staţii. În plus, pentru 2014 este estimată deschiderea primei staţii (Avtovagzal) ce va aparţine Liniei 3 de metrou (Purple Line), care va face legătura între terminalul internaţional de autobuze din capitală şi districtul Garachukhur. Турция: В августе были проведены первые проверочные работы в рамках проекта тоннеля Мармарай, проходящего под Босфором Украина: Киевский Метрополитен представил фотографии новых поездов метро которые будут введены в эксплуатацию в сети украинской столицы Болгария: Мэр Софии Йорданка Фандыкова, представила проект 3-й магистрали метрополитена В мире: Компания Bombardier Transportation заключила договор с администрацией города Ватерлоо по доставке 14 легкорельсовых вагонов Азербайджан: Бакметрополитен начал строительные работы железнодорожного участка Хатаи-Ази Асланов-2, часть Зелёной линии.

Solaris va livra tramvaie adiţionale la Braunschweig Internaţional: Autoritatea de transport din oraşul german Braunschweig a exercitat o opţiune pentru trei tramvaie suplimentare Tramino cu podea joasă produse de Solaris (Polonia). Tramvaiele de 36 m lungime cu patru vagoane vor circula în reţeaua oraşului cu un ecartament de 1100 mm. Tramvaiele au o capacitate de 77 scaune şi 124 locuri în picioare. Opţiunea a fost inclusă în contractul iniţial pentru 15 tramvaie încheiat în mai 2012.

Stadler livrează tramvaie suplimentare pentru Tramlink Internaţional: Operatorul britanic London Tramlink a comandat patru tramvaie suplimentare Variobahn de la Stadler Pankow. Tramvaiele reprezintă o opţiune inclusă în contractul semnat anterior cu Stadler, vor fi fabricate la unităţile Stadler din Berlin şi vor intra în funcţie din 2015. Tramvaiele bidirecţionale cu podea joasă au cinci vagoane şi o capacitate de 72 scaune şi 134 de locuri în picioare. Viteza maximă a acestora este de 80 km/ oră. Materialul rulant este prevăzut cu aer condiţionat. Primele şase tramvaie Variobahn au fost puse în circulaţie în reţeau exploatată de Tramlink din primăvara lui 2012.

RATP şi Transdev încep exploatarea tramvaiului din Shenyang (China) Internaţional: RATP şi Transdev au anunţat darea în folosinţă a liniilor 1, 2 şi 5 ale tramvaiului din Shenyang (China). Linia 1 are 18,7 km, linia 2, 15 km, iar linia 5, 21,1 km. Linia 3, cu o lungime de 15,1 km, urmează să fie dată în folosinţă în curând. Se estimează că liniile 1, 2, 3 şi 5, cu un număr total de 65 de staţii, vor transporta peste 150.000 pasageri pe zi. O altă linie, nr. 6, este în construcţie, iar linia 4 este în faza de studiu. RATP Dev şi Transdev au obţinut în aprilie contractul de exploatare şi mentenanţă Румыния: В начале 2015 года будет построена структура станций и тоннелей участка метро Рыул Доамней- Эроилор 2, включая депо и станцию Валья Яломицей, принадлежащей метрополитеновской Магистрали но.5 В мире: Транспортное руководство немецкого города Брауншвейг оформила выбор трёх дополнительных низкопольных трамваев Tramino произведенных компанией Solaris. В мире: Компания Tramlink заказала четыре дополнительных трамваев Variobahn произведенных компанией Stadler Pankow. В мире: Парижский Транспортный Оператор RATP и группа Transdev объявили пуск в эксплуатацию первой, второй и пятой трамвайной линии города Шэньян (Китай).


news 15 a reţelei de tramvai în cadrul unei societăţi deţinute în proporţie de 51% de municipalitate şi de 49% de cele două companii. Contractul, cu o durată de trei ani, va genera o cifră de afaceri estimată la 330 milioane yuan (peste 41 mil. euro).

În 2016 Metrorex ar putea da în folosinţă secţiunea de linie Râul Doamnei – Eroilor 2 romÂnia: La începutul lui 2015 structura staţiilor şi tunelelor va fi gata, pe secţiunea Râul Doamnei - Eroilor 2, inclusiv Depoul şi Staţia Valea Ialomiţei, ce aparţine Magistralei 5 de metrou “Drumul Taberei - Pantelimon”. Urmează lucrările de montare a căii de rulare, cele de automatizări şi finisajele. Termenul preconizat pentru darea în folosinţă a tronsonului Râul Doamnei - Eroilor 2 este începutul anului 2016. În prezent se desfăşoară lucrări la 10 staţii de metrou, cea mai avansată staţie din punct de vedere al execuţiei, întrucât de aici vor fi lansate cele două utilaje de excavat tunele fiind Staţia Academia Militară, care este realizată în proporţie de 75%. Lucrările de bază ce se execută în acest moment sunt turnarea pereţilor-casetă la

Metrovagonmash va asigura mentenanţă pentru Metroul din Moscova

photo: wikipedia.org

Rusia: Metrovagonmash a încheiat un contract cu Metroul din Moscova pentru mentenanţa de vagoane. Contractul, cu o durată de 30 de ani, priveşte 248 de vagoane tip 81-760/761. Valoarea contractului este de 15,5 miliarde ruble (350,6 mil. euro).

Parsons, Egis Rail şi Systra primesc un contract în Riyadh Internaţional: Autoritatea de Dezvoltare din Riyadh a acordat consorţiului Parsons, Egis Rail şi Systra

contractul de supraveghere a lucrărilor de construcţie pentru reţeaua de metrou din Riyadh. Contractul, în valoare de 425 milioane de euro, include managementul proiectului şi supravegherea lucrărilor de construcţie pentru liniile 1, 2 şi 3, din cele şase linii care vor constitui la final reţeaua. Consorţiul va aproba studiile, va supraghea şi coordona lucrările de construcţie şi va aproba testele efectuate înainte de darea în folosinţă a liniilor.

primul nivel de la suprafaţă şi pregătirile finale pentru lansarea TBM-urilor. Staţia Orizont şi Sergiu Celibidache sunt realizate în proporţie de 40% , Staţia Favorit şi Staţia şi Depoul Valea Ialomiţei 50%, pentru staţia Tudor Vladimirescu este finalizat planşeul superior şi a început excavarea următorului nivel, Suma alocată pentru anul în curs, până la această dată a fost în valoare de 250.000 mii lei (56,3 mil euro). Faţă de această sumă alocată iniţial, la ultima rectificare bugetară fondurile alocate proiectului Magistrala 5 au fost suplimentate cu suma de 250.000 mii lei. Pentru anul 2014 estimările sumelor, în limitele impuse prin scrisoarea cadru a Ministerului Finanţelor Publice, sunt în valoare de aproximativ 300.000 mii lei (67,6 mil euro).Acest proiect este finanţat din fonduri structurale nerambursabile în cadrul Programului Operational Sectorial –“Transport”.

Primele tronsoane ale reţelei de metrou vor fi date în serviciu până în 2018. Россия: Метровагонмаш заключила контракт с Московским Метрополитеном на техническое обслуживание вагонов. В мире: Авторитет по вопросам Развития столицы Эр-Рияд предоставил консорциуму Parsons, Egis Rail и Systra контракт по эксплуатационному надзору строительных работ метрополитеновской сети.

Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


result of underdeveloped road networks, mixed traffic, 55 kilometers of railway per th Growth rate of GDP (% per year) limited availability of traffic engineering expertise, of land area (Table 5.4). 16 Market development Subregion/Economy 2010 2011 2012 2013 2014 governance issues, and rapid increases in motorcycles Central Asia 6.8 6.8 5.6 5.5 6.0 džƉĂŶƐŝŽŶŽĨŝŶĚƵƐƚƌLJĂŶĚĞůĞ and the rest of the vehicle fleet. Moreover, road Azerbaijan 5.0deaths0.1 2.2 3.1 4.8 16 Asian Development Outlook 20137.5 Kazakhstan 7.3 5.0 5.2 5.6 ƐƉƵƌƌĞĚ ŚƵŐĞ ĚĞŵĂŶĚ ĨŽƌ are concentrated among poorer household, which have 8.2 East Asia 9.8 6.5 7.1 7.1 in fewer resources to draw onChina, in times of ofemergency or9.3 electricity People’s Rep. 10.4 7.8 8.2 the PRC 8.0 rose b 4.9 HongAsian Kong, Development China 6.8 1.4 3.5 3.8 16 Outlook 2013 kilowatt hours between 200 income loss. The ADB plan Korea, quoted estimates that Growth rate year) the3.7 Rep. of of GDP (% per6.3 2.0 2.8 3.7 Taipei,China 10.8 road4.1 1.3 3.5 3.9 production there exceeds the cost to developing member economies from [ de Pamela 2014 Luică ] Subregion/Economy 2010 2011 2012 2013 6.0 South Asia 8.5 5.0 5.7 6.2 accidents in 2007 was about 2%Asiaof their total gross6.8 ŶŝŶĞ Central 6.8 5.6 5.5 6.0 ƉƌŽĚƵĐĞ Bangladesh 6.1 6.3ďŝŐŐĞƐƚ 5.7ƌĞŐŝŽŶĂů 16 Asian Development Outlook Growth rate of GDP (% per year) 20136.7 0.1 Azerbaijan 5.0 2.2 3.1 4.8 6.2 India each year. 9.3 5.0 6.0 6.5 boosted power output by 257 domestic product, orîn$96 Pentru acest an, statele curs billion de dezvoltare creşterii economice 7.5 Kazakhstan din Asia îşi revin 7.3 din încetinirea 5.0 5.2 5.6 3.0 Pakistan 3.1 3.7 3.6 3.5 16 Asian Development Outlook 2013 Subregion/Economy 2010 pe comerţul 2011 regional 2012va accelera 2013 creşterea 2014 înregistrată anul precedent, iar creşterea internă şi concentrarea 8.2 Sri Lanka 8.0 6.4some other 6.8 7.2 as in economies, i 8.2 Asia în 2014, se arată9.8 6.5 7.1 7.1 de la 6,1% în 2012, la 6,6% în 2013East şi 6,7% în prognoza 2013, Asian Central Asia 6.8 6.8 5.6 Development 5.5 6.0 9.3 China, People’s of (% per 10.4 7.8 8.2 8.0 4.7 Southeast AsiaofRep. 7.9 5.5 5.4 5.7 Growth rate GDP year) 0.1 Outlook 2013, publicată de Banca Asiatică de Dezvoltare (ADB). Measures including safer road construction, Azerbaijan 5.0 2.2 3.1 4.8 4.9 Hong Kong, China 6.8 1.4 3.5 3.8 6.5 Indonesia 6.2 6.2 6.4 6.6 7.5 Kazakhstan 7.3 5.0 5.2 5.6 3.7 Korea, Rep. of 6.3 2.0 2.8 3.7 5.1 Malaysia 7.2 5.6 5.3 5.5 better protection for pedestrians, stricter enforcement Subregion/Economy 2010 2011 2012 2013 2014 Growth rate of GDP (% per year) 4.1 8.2 Taipei,China 10.8 1.3 3.5 3.9 3.9 East Asia 9.8 6.5 7.1 7.1 Philippines 7.6 6.6 6.0 5.9 Growth rate of GDP (% per Figure year) 5.6 Top 10 electricity reşterea va avea efecte în China, de laand produc 9.3 Central Asia safety 6.8 6.8 5.6 5.5 6.0 5.2 China, People’s Rep. of 10.4 7.8 8.2 8.0 of traffic regulations, road education Singapore 14.8 1.3 2.6 3.7 6.0 Asia 8.5 5.0 5.7 6.2 7,8% (în 2012) la 8,2% (în 2013) şi South Subregion/Economy 2010 2011 2012 2013 2014 4.9 Azerbaijan 5.0 2.2 3.1 4.8 0.1 Hong Kong, China 6.8 1.4 3.5 3.8 Thailand 7.8 6.4 4.9 5.0 6.7 6.1 6.3 5.7 6.0 (în 2014), determinată con- Bangladesh can 8%sharply reducede road deaths. Nearly half the6.8 7.5 3.7 Kazakhstan 7.3 5.9 Rep. 6.3 2.0 2.8 3.7 Viet Nam 6.8 5.04,500 5.2 5.6 Central Asiaof 6.8 5.6 5.5 6.0 6.2 sumul puternic şi investiţii. De asemenea, Korea, India 9.3 5.0 6.0 6.5 4.1 Taipei,China 10.8 1.3 3.5 3.9 0.1 Azerbaijan 5.0 2.2 3.1 4.8 India înregistra o creşterewith de 1%, de la 5% have 3.0 EastPacific Asia 9.8 6.5 7.1 7.1 Pakistan 3.1 3.74,000 3.6 3.5 8.3 The 5.5 7.3 5.2 5.5 32 vaeconomies data reduced fatalities per8.2 7.5 (în 2012) la 6% (în 2013) şi 6,5% (2014), South Kazakhstan 7.3 5.0 5.2 5.6 9.3 8.2 6.0 China, People’s Rep. of 10.4 7.8 8.2 8.0 Sri 8.0 6.4 6.8 7.2 Asia 8.5 5.0 5.7 6.2 1.9 Fiji Lanka 0.1 2.5 2.0 2.3 însă Asia de Sud trebuie să creeze un mediu 100,000 population since Bangladesh 2000, often sharply. For11.1 4.9 Hong Kong, China 6.8 1.43,500 3.5 3.8 6.7 6.1 6.3 5.7 6.0 Papua NewAsia Guinea 7.4 9.2 5.5 8.2 East Asia 9.8 6.5 7.1 7.1 4.7 Southeast 7.9 5.5 5.4 5.7 favorabil pentru investiţii dacă ţinta este de Korea, 3.7 Rep. of 6.3 2.0 2.8 3.7 6.2 India 9.3 5.0 6.0 6.5 9.3 China, People’s Rep. of 10.4 7.8 8.2 8.0 6.5 Indonesia 6.2 6.2 6.4 6.6 a-şi susţine rata de creşte mare.economies—the 3,000 example, three of Korea;7.3 DevelopingRepublic Asia 9.2 6.1 6.6 6.7 4.1 Taipei,China 10.8 1.3 3.5 3.9 3.0 Pakistan 3.1 3.7 3.6 3.5 4.9 Hong Kong, China 6.8 1.4 3.5 3.8 5.1 Malaysia 7.2 5.6 5.3 5.5 Însă, deşi economiile avansate au îndeplinit Source: „Asian Development Outlook 2013”, ©8.0 2013 Asian Development Bank 8.2 Sri Lanka 6.4 6.8 7.2 3.7 Korea, Rep. of 6.3 2.0 2.8 3.7 3.9 2,500 6.0 aşteptările până în prezent, celei South Taipei,China; andconform Thailand—lowered Philippines 7.6 rates 6.6 6.0 5.9 Asia their fatality 8.5 5.0 5.7 6.2 Notes: Developing Asia refers to 44 developing member countries of the Asian Development Bank 4.1importanţa5.5 Taipei,China 1.3 3.5 3.9 mai recente estimări ADB (publicat în iulie din sectoarele scăzute din punct10.8 de vedere al 4.7 aduce şi probleme în creştere: 5.2 6.7 Singapore 14.8 1.3 2.6 3.7 Bangladesh 6.1 6.3 5.7 6.0 Southeast Asia 7.9 5.4 5.7 and Brunei Darussalam, ancu unclassified regional Eastconsumă Asia2,000 comprises the People’s Republic by atţările least 40% between and 2010. 2013), în curs de dezvoltare încă nu2000 productivităţii, către cele un grad mare de member. regiunea două cincimi din energia 0.1 6.2 6.5 Thailand 7.8 6.4 4.9 5.0 India 9.3 5.0 6.0 6.5 Indonesia 6.2 6.2 6.4 6.6 6.0Mongolia; and South Asia 8.5 5.0Taipei,China.5.7 of China; Hong Kong, China; the Republic of Korea; Southeast Asia6.2

Deşi economia nu înregistrează creşteri semnificative, Asia devine importantă la nivel global

Billion kWh

C

ina

Ch

Ta ip

ei,

.o

f

ia

ep

Ind

,R

ea

Ko r

n

pa

Ja

Ch

ina

,P eo

ple

's

Re

p.

of

au atins prognozele prevăzute în raportul productivitate; de decizie ar 3.0 emisiile de gaze cu efect de 5.9 5.1mondială, Viet Nam Bruneifactorii 6.8 5.0 5.2 5.6seră Pakistan 3.1 3.7 3.6 3.5 Malaysia 7.2politică 5.6 5.3 5.5 6.7 comprises Darussalam, Cambodia, Indonesia, the Lao People’s Democratic Malaysia, Bangladesh 6.1 6.3 5.7 6.0 1,500 Asian Development Outlook 2013; astfel, trebui să se concentreze pe facilitarea compasunt în creştere (alături 6.8 deRepublic, alţi poluanţi) 8.2 3.9 Sri Lanka 8.0 6.4 7.2 şi Philippines 7.6 6.6 6.0 5.9 Myanmar, the Philippines, Nam. South Afghanistan, 6.2Viet India 9.3a Thailand, 5.0cuAsia 6.0 6.5 8.3 The Pacific 5.5 7.3 5.5 creşterea regiunii vizează 0,3%, de la 6,3% în niilor şi a forţei de muncăSingapore, pentru dezvoltaand se confruntă uncomprises grad5.2 mare de congestie 5.2 Singapore 14.8 1.3 2.6 3.7 1,000 Bangladesh,ŝŶ Bhutan, India, theĞĐŽŶŽŵŝĞƐ Maldives, and Sri5.5 Lanka. Central5.4 Asia comprises5.7 3.0 ZĂŝů ŶĞƚǁŽƌŬƐ ĂƌĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ ƚŚƌĞĞ Pakistan 3.1 3.7 3.6 3.5 4.7 1.9a traficului. Southeast Asia 7.9 Fiji 0.1 Nepal, 2.5 2.0 2.3 2013, la 6,4% în 2014. Pentru China, prima capacităţile necesare pentru fabricarea de Pakistan, 0.1 Republic, Tajikistan, Thailand 7.8 6.4 4.9 5.0 Armenia, Azerbaijan, the Kyrgyz Turkmenistan, and 8.2 Sri Lanka 8.0 6.4 6.8 7.2 6.5 11.1 Indonesia 6.4 6.6 jumătate a anului a reprezentat o scădere, noi produse pentru intra peKazakhstan, noi6.2 pieţe. DezÎn ceea 6.2 ce priveşte transportul feroviar, Papua New GuineaaGeorgia, 7.4 9.2 5.5 6.0 500 5.9 ŝŶ ƐŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ WĂĐŝĨŝĐͶƚŚĞ WZ͕ /ŶĚŝĂ͕ ĂŶĚ :ĂƉĂŶ Viet Nam 6.8 5.0 5.2 5.6 (continued on the next page) 5.1 estimările fiind de 7,7% pentru anul 2013 şi voltarea sectorului agricol va fi cheia Asiei în reţelele sunt concentrate în trei economii Malaysia 7.2 5.6 5.3 5.5 4.7 Southeast Asia 7.9 5.5 5.4 5.7 Developing Asia 9.2 6.1 6.6 6.7 7.3 7,5% în 2014. De asemenea, creşterea Asiei materie de industrializare; o altă Pacific-China, India şi Japonia. 3.9din Asia şi6.2 Philippines 7.6 prioritate 8.3 6.6 6.0 5.9 0 The Pacific 5.5 7.3 5.2 5.5 6.5 Indonesia 6.2 6.4 6.6 (Figure 5.5). The PRC invested heavily in railways, de Est este revizuită în scădere de la 7,1% în vizează importanţa producţiei14.8 iar industri- 5.2 „China a investit masiv în sistemul feroviar Singapore 1.3 2.6 3.7 1.9 Fiji 0.1 2.5 2.0 2.3 5.1 Malaysia 7.2 5.6 reţeaua cu 5.324,1% în 5.5 2013, la 6,7 în 2014.its total rail route alizarea ar24.1% trebui să fiebetween esenţială pentru ca omember perio0.1extinzându-şi Notes: Developing Asia refers to 447.8 developing countries Development Bank Thailand 6.4 4.9 5.0 11.1 Papua New Guinea 7.4 9.2of the Asian 5.5 6.0 extending by 1990 3.9 Philippines 7.6 6.6 6.0 5.9 În cadrul recentei publicaţii (august), economie săDarussalam, atingă un nivel înalt6.8 de venituri”, ada 1990-2011, şi, tot the în aceeaşi and Brunei an unclassified regional member. East Asia comprises People’sperioadă, Republic 5.9 Viet Nam 5.0 5.2 5.6 5.2Thailanda 1.3 Singaporeraportul ADB. 14.8 2.6 3.7 „Indicatori pentru Asia şi Pacific 2013”expanded precizează şi-a extins 6.6 reţeaua 14,7%. Developing 9.2 6.1 6.7 of China; HongAsia Kong, China; the Republic of Korea; Mongolia; and Taipei,China. SoutheastcuAsia 7.3 and 2011. Taipei,China its rail system by 0.1 Thailand 7.8 6.4 4.9 5.0 8.3 The Pacific 5.5 7.3 5.2 5.5 („Key Indicators for Asia and the Pacific comprises Deşi în 2012 creşterea economică a regiunii a douaDemocratic mare reţea, şi-a dezvoltat Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia,India, the LaocuPeople’s Republic, Malaysia, 5.9 6.8 5.0 cu 5.2 5.6 2013”) ADB subliniază câteva priorităţi ce aViet fost Nam una sub laSingapore, nivel mondial Asiaand infrastructura 2,6%. Însă, în câteva2.3 state, 1.9Viet Fiji 0.1 Thailand, 2.5 2.0 Afghanistan, Myanmar, the aşteptări, Philippines, Nam. South comprises Notes: Developing Asia refers to 44 developing member countries of Asia the Asian Development Bank ar trebui luate în considerare pentru trans- câştigă importanţă. Asia şi Pacific reprezintă inclusiv Japonia, Kazahstan, Pakistan şi Vi11.1 Papua New Guinea 7.4 9.2 5.5 6.0 Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. Central Asia comprises 8.3 The PacificDarussalam, an unclassified 5.5 regional member. East Asia 7.3comprises the 5.2People’s Republic 5.5 and Brunei formarea continuă a Asiei. „Ţările în curs de mai mult de jumătateGeorgia, din populaţia globală, etnam, reţeaua nu a Turkmenistan, fost extinsă. Japonia are Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan, and 1.9 of China; Hong Kong, China; the Republic of Korea; Mongolia; and Taipei,China. Southeast Asia Fiji 0.1 2.5 2.0 2.3 Developing Asia 9.2 (în ma- 7.3cea mai mare 6.1 densitate6.6 dezvoltare din Asia trabuie facăPercentage un salt peste o treime din PIB-ul feroviară, în6.7 20112000 Figuresă5.5 of rail networks in mondial (continued onGuinea the next page) 11.1 comprises Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Papua New 7.4 9.2 5.5 6.0 calitativ în transformarea structurală şi să se terie de putere de cumpărare) şi o treime cifrându-se 55 km/1000 km pătraţi de kWhla=Asia kilowatt-hour. Asia and the Pacific, latest year Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Viet Nam. South comprises Afghanistan, concentreze pe transferul forţei de muncă din exporturile mondiale. Cu toate acestea, teren” precizează raportul ADB. Indicators Source: World Development Notes: Developing Asia refers to 44 developing member countries of the Asian Development Bank Developing Asia 9.2 6.1 6.6 6.7 Online (Wo 7.3 Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. Central Asia comprises and Brunei Darussalam, an unclassified regional member. East Asia comprises the People’s Republic Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, and Percentage of rail networks in Asia and the Pacific,Georgia, latest year

Indonesia 2 Korea, Rep. of 2 Uzbekistan 2 Thailand 2 Pakistan 4 Australia 4

of China; Hong Kong, China; the Republic of Korea; Mongolia; and Taipei,China. Southeast Asia (continued on the next Notes: Developing Asiapage) refers to 44 developing member countries of the Asian Development Bank

Others comprises Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, and Brunei Darussalam, an unclassified regional member. East Asia comprises the People’s Republic Несмотря что экономика 10 Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Viet Nam. South на Asiaто, comprises Afghanistan, of China; Hong Kong, China; the Republic of Korea; Mongolia; and Taipei,China. Southeast Asia не отмечает Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. значительного Central Asia comprises comprises Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, the Kyrgyzроста, Republic,Азия Tajikistan, Turkmenistan, and достигла важную Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Viet Nam. South Asia comprises Afghanistan, China, People's позицию на глобальном (continued on the next page) Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. Central Asia comprises Rep. of Armenia, Azerbaijan, Georgia, 30 Kazakhstan, the Kyrgyzуровне Republic, Tajikistan, Turkmenistan, and (continued on the next page)

Kazakhstan 6 Japan 9 Source: „Key Indicators for Asia and the Pacific 2013”, © Asian Development Bank

Source: Table 5.4.

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

India 29

WĞƌ ĐĂƉŝƚĂ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚLJ ĐŽŶƐƵ ϮϬϬй ŝŶ ϭϭ ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ ďĞ На(Figure текущий год, 5.7). азиатские Consumption развивающиеся cтраны приходят в норму economies such as the Re после экономического торможения зарегистрированного в прошлом году, outstrip for lower-incom внутренний рост иthose сосредоточение на региональную торговлю способствуя that the latter will continue to ускорению общего роста. Несмотря на то, что году экономический inв 2012 demand. Largeростprice incre региона являлся ниже ожиданий, Азия достигла важную позицию на глобальном ĞŶƚƌĂůĂŶĚtĞƐƚƐŝĂŶĞĐŽŶŽ уровне. per capita consumption since


18 POLICIES & STRATEGIES

“Full Service Model”, un proiect destinat pasagerilor

ROBAROMETER 388

“Railway competition”

[ de Pamela Luică ]

YS OF BUYING TICKETS

cussed railway offers, we now address the ways rail passengers can buy

Prin politicile lansate, Europa şi-a trasat câteva obiective primordiale ce determină revitalizarea transportului feroviar şi încearcă să răspundă provocărilor prin numeroasele proiecte de modernizare şi purchase options before turning to the question of buying tickets for rail extindere a reţelei alături de cele privind optimizarea serviciilor de transport de călători. În ultimii ani, at involve îmbunătăţirea multiple rail operators. serviciilor de transport feroviar de pasageri are o importanţă deosebită pentru UE, dar şi pentru organizaţiile şi companiile implicate în activitatea acestui segment, ce vizează furnizarea unui transport sigur, eficient şi accesibil, iar principalul scop este acela de a contribui la creşterea cotei de piaţă a transportului feroviar, în raport cu celelalte moduri de transport. Practic, eficienţa şi calitatea serviciilor More ways buyingvor tickets deoftransport influenţa alegerea călătorilor. Pentru 2050, UE îşi propune, pe segmentul de transport feroviar de pasageri, să tripleze lungimea reţelei de mare viteză, ceea ce înseamnă creşterea semnficativă a st two-thirds of Europeans would like more ways of buying tickets numărului de pasageri. considering how far Europeans would like rail market competition to result in

such as online, via smartphones or on board –

C

onform datelor statistice, traficul tode de cumpărare (ex. online, via smartferoviar de pasageri este în creştere, phones sau la bord), iar în contrast, 17% the introduction thisatragerea chapterunui that almost (65%) of Europeans însă to pentru număr nu two-thirds ar dori mai multe metode, se arată în 29 . more ways of buying tickets (e.g. online, via smartphones, or on board) tot mai mare, este necesar să se imple- eurobarometrul „Rail Competition”, pubmenteze proiecte ce răspund necesităţilor licat în septembrie 2012. În acest context, cally, 23% would like this very much and 42% quite a lot. de mobilitate. Faptul că pentru pasageri, la nivelul fiecărui stat, analizele arată cel timpul de călătorie, confortul şi sistemele mai mare raport este identificat în Cehia 17% do not de much want more waysprecum to buy tickets, and (77%) 8% not at all. Another rapide achiziţionare a biletelor, (82%), Grecia şi Slovenia şi Slovaşi answer disponibilitatea furnizării cia (cu acelaşi procent: 75%). În contrast, pondents that they don’tinformaţiilor know. sunt cele mai importante caracteristici cel mai mic procent vizează Portugalia în alegerea modului de transport, nu mai (51%) şi România (54%). În elaborarea sunt doar presupuneri, ci constatări, sondajului, repondeţii au fost întrebaţi de după cum arată şi sondajele Uniunii Eu- importanţa oportunităţii de a achiziţiona ropene. În ceea ce priveşte modalităţile bilete şi de a beneficia de informaţii privde achiziţie a biletelor, 65% din europeni ind întreaga călătorie printr-un singur doresc implementarea mai multor me- punct; ca răspuns, acest criteriu contează To what extent do you wish that more competition lead to the following effects?

More ways of buying tickets (e.g. online, via smartphones, or onboard)

Base: Total number of respondents (n=25591) Source: European Commission - Special Eurobarometer 388 - RAIL COMPETITION

www.railwaypro.com | Septembrie 2013pentru 75% din repondenţi. Pentru a spori informaţiile privind călătoriile de la plecare la destinaţie şi pentru a facilita alegerea trenului potrivit şi a călătoriilor intermodale, precum şi achiziţia de bilete, directorii companiilor de cale ferată europene au convenit lansarea unui proiect comun numit „Full Service Model”. Acesta va permite furnizarea mai multor opţiuni şi informaţii pentru pasageri prin utilizarea ultimelor tehnologii în domeniu. Proiectul va fi implementat alături de asociaţiile privind serviciile de vânzare a biletelor: ETTSA (Asociaţia Europeană pentru Servicii de Tehnologie şi Turism), ECTAA (Asociaţia Europeană a Agenţiilor de Turism şi Touroperatorilor) şi GEBTA (Organizaţia Europeană a Agenţiilor pentru Călătorii de Afaceri). „Acest acord este un semnal puternic pentru pasageri. Căile Ferate sunt pregătite să utilizeze tehnologiile inovatoare pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor. De asemenea, companiile feroviare demonstrează faptul că sunt proactive în satisfacerea necesităţilor pasagerilor şi gata să colaboreze dincolo de constrângerile de reglementare”, a declarat Marc Descheemaecker, preşedintele SNCB. Scopul principal al proiectului este de a consolida parteneriatele de afaceri prin facilitarea furnizării datelor precise şi transparente privind produsele feroviare disponibile, în acelaşi timp respectând reglementările de libertate comercială privind canalele de distribuţie şi partnerii implicaţi. Proiectul va concentra specificaţiile cerinţelor funcţionale pentru o infrastructură IT eficientă şi capabilă să sporească gradul de interoperabilitate. Prin


herefore these respondents are not included in the calculation of the percentages

Where rail journeys use different ral operators, does it matter or not to you to be able to buy tickets and get information which covers the whole journey through a single point, compared to these being provided by the different rail operators separately?

InnoTrans 2014 23 – 26 SEPTEMBER · BERLIN International Trade Fair for Transport Technology Innovative Components · Vehicles · Systems

innotrans.com

FUTURE

THE OF

MOBILITY Base: Total number of respondents, excluding those who answered that it is not relevant for them (n=23988)

SPECIAL EUROBAROMETER 388

“Railway competition”

Source: European Commission - Special Eurobarometer 388 - RAIL COMPETITION

tal number of respondents, excluding those who answered that it is not relevant for them (n=23988)

urmare, pasagerii vor avea un acces facil şi rapid la informaţiile

III. DESIRABILITY OF THE EFFECTS RAILWAY privind serviciile feroviare printr-o OF diversitate deMARKET canale de

COMPETITION distribuţie. Proiectul va fi demarat în această toamnă şi va dura până la finele lui 2014. Pentru implementarea proiectului, CER va oferi consultanţă. „Cu această decizie, directorii companiilor de cale ferată un angajament major. The first chapter of thisşi-au reportluat presented Europeans’ current useEfortul of trains depus in the EU, vânzătorii de bilete va determina îmbunătăţirea whileîmpreună the secondcuchapter discussed their expectations regarding the impact of   competition in the railway market. The presentintermodale”, chapter will focus on how dimuch modului de dstribuire a călătoriilor a declarat WhereEuropeans rail journeys use rail operators, does it matter or not low-cost to you tooffers, be able to buy tickets hopeexecutiv thatdifferent competition might have a number of effects: rectorul al CER, Libor Lochman. formation which covers the whole journey through a single point, compared to these being provided premium offers, and more versatile ways of buying tickets. Respondents were asked to

erent rail operators separately? what extent they wished that more competition would lead to these effects26.

To what extent do you wish that more competition lead to the following effects... ?

92

Base: Total number of respondents (n=25591) Source: European Commission - Special Eurobarometer 388 - RAIL COMPETITION Base: Total number of respondents (n=25591)

Seven in ten (70%) Europeans wish for a low cost or ‘no frills’ rail service similar to that provided by some airlines, whereas over one in five (21%) do not. Another 9%

„Full Service Model” – Проект разработан для пассажиров Almost two-thirds (65%) of Europeans hope for more ways of buying tickets (e.g. have no opinion on this subject.

online, via smartphones, or on board); while a quarter (25%) do not. A further 10%

Для пассажиров, время пребывания в пути, конфорт и оптимальные системы покупки билетов, являются самыми Over four in ten характеристиками (43%) Europeans would like a premium offer услугwhichэто would be more важными для выбора транспортных expensive but подразумевания, would include additional services films, newspapers, не просто а реальные факты, так(meals, как показывают etc.). социологические However, more respondents (47%) doв рамках not want such premium offers. A further опросы проведены Европейского Союза. 10% have no оптимизации opinion on thisинформаций topic. Для о проездах с точки отправления до пункта назначения, и для облегчения выбора подходящего поезда и использования интермодального перемещения, а также для оптимизации системы покупки билетов, руководители европейских железнодорожных компаний выразили своё согласие в связи с осуществлением общего проекта названным „Full Service Model”.   of respondents answer that they don’t know.

26

QC9

To what extent do you wish that more competition lead to the following effects…,?

80

Deutsch-Rumänische Industrieund Handelskammer Str. Clucerului 35, sector 1 · 011363 Bukarest Tel. +40 21 207 91 64 · Fax +40 21 223 10 50 constantin.luminita@ahkrumaenien.ro


20 Market development

Proiectul Railhuc: Oraşele, centre feroviare şi reţeaua TEN-T Oraşele din Europa Centrală sunt vitale în cadrul lanţurilor de transport transnaţional. Aceste lanţuri de transport sunt formate din sisteme locale, regionale şi transnaţionale. Pe de o parte, conexiunile de mare viteză dintre centrele feroviare din Europa Centrală sunt modernizate, în special în cadrul reţelelor TEN-T şi de-a lungul principalelor linii intercity. Pe de altă parte, transportul feroviar şi transportul public de persoane care asigură conexiunea dintre liniile colectoare, necesită modernizare, consolidare şi o mai bună organizare. Pentru a îmbunătăţi transportul feroviar prin optimizarea funcţiilor de preluare a traficului de către marile oraşe centre feroviare şi a regiunilor acestora, 11 parteneri din 7 state cooperează în cadrul proiectului RAILHUC - implementat prin programul Europa Centrală şi cofinanţat de FEDR

A

cest proiect vizează îmbunătăţirea interconexiunilor în Europa Centrală prin integrarea intermodală a centrelor feroviare pe 3 nivele diferite în cadrul sistemului TEN-T, a sistemelor feroviare şi non-feroviare de transport regional şi local. Bineînţeles, fiecare oraş centru feroviar are propriile sale caracteristici referitoare la mărime, trafic, zonă de colectare, spaţiu şi structură a reţelei de transport şi nu în ultimul rând, la nivelul de dezvoltare şi integrare. Totuşi, partenerii locali reprezentaţi în mare parte de autorităţile locale, companiile prestatoare de servicii feroviare, asociaţiile regionale se implică hotărâtor în creşterea utilizării serviciilor feroviare. Pentru a atinge acest scop, s-au realizat mai multe etape de lucru ce pot oferi o imagine clară referitoare la situaţia actuală şi necesităţile fiecărui oraş centru feroviar. În primul rând, odată cu implicarea numeroşilor subcontractanţi care şi-au desfăşurat activitatea sub supravegherea Partenerului de Proiect Nr. 7 KTI – Institutul de Cercetări în Transporturi (Ung.), a început strângerea datelor pentru prezentarea situaţiei actuale, împreună cu identificarea preliminară a principalelor obstacole. Toate autorităţile

locale interesate, companiile prestatoare de servicii de transport, asociaţiile civile s-au implicat de la începutul proiectului. În acelaşi timp, au fost organizate 5 vizite la şantierele de lucru, simultan cu şedinţele de proiect în cadrul cărora au fost prezentate exemple locale de bune practici. Ulterior, au fost identificate alte exemple de bune practici de pe tot teritoriul european şi a fost constituit un Catalog de bune practici. Partenerii din cadrul proiectului au analizat opţiunile necesare adoptării acestor bune practici. Pe baza răspunsurilor acestora, au fost identificate mai multe probleme. După identificarea modelelor şi conceptelor necesare integrării oraşelor centre feroviare în cadrul sistemelor de transport local şi regionalTEN-T (acţiunea 3.1), a început partea a doua (acţiunea 3.2) care cuprindea „Realizarea hărţii şi simulările pe fluxurile actuale”. Prin urmare, în baza metodologiilor de planificare şi de simulare concepute de KTI, au fost realizate lucrările independente de planificare a traficului de către fiecare centru feroviar conform specificaţiilor proprii. Aşa cum s-a menţionat anterior, au existat diferenţe sesizabile legate de diferite aspecte între centrele feroviare. În plus, scopul prin-

cipal, care constă în sporirea cotei transportului public feroviar în cadrul acestor oraşe centre feroviare, a suferit modificări datorită alternativelor locale organizaţionale şi financiare. Viitorul proiect de intervenţie va avea loc în cadrul următorului pachet de lucru al Proiectului Railhuc, însă acest articol se concentrează asupra activităţilor ce ţin de serviciile actuale şi de starea infrastructurii fiecărui oraş centru feroviar. Trebuie menţionat faptul că toate oraşele centre feroviare se află pe cel puţin un coridor al reţelei TEN-T, fapt care dovedeşte importanţa modelării reţelelor pentru atragerea traficului secundar. Pe de altă parte, datorită faptului că cererea actuală pentru distanţe lungi, în special pentru călătoriile internaţionale, în majoritatea centrelor feroviare este semnificativ mai scăzută în comparaţie cu traficul local şi suburban, centrul de interes îl reprezintă opţiunile de îmbunătăţire a traficului secundar. Pentru a finaliza activităţile de poziţionare desfăşurate de diferite oraşe centre feroviare, au fost identificate mai multe acţiuni specifice nevoilor şi posibilităţilor locale. În general, oraşele centre feroviare vest-europene sunt pe cale să fie (Regiunea Centrală

There have been several different works carried out at the hub cities that can be summarised briefly: În regiunea Emilia Romagna(centrul Reggio Emilia) • Traficul de călători în regiunea gării din Reggio Emilia a fost analizat de către o echipă specializată. • Analiza a avut loc în octombrie 2012 pe o medie de 443 de călători intervievaţi în 24 de trenuri. • Călătorii au fost aleşi la întâmplare dintre toţi pasagerii care aşteptau să se urce în trenuri în gara Reggio Emilia. • Aspectele luate în calcul în realizarea sondajului au fost timpul de călătorie, sexul, naţionalitatea, scopul călătoriei, frecvenţa călătoriei şi destinaţia • În cadrul unui proiect european anterior, a fost efectuată o evaluare a mobilităţii specifice şi au fost obţinute sinergii cu ajutorul unor rezultate pentru evaluarea cererii viitoare potenţiale.

În regiunea Moravia de Sud (hub-ul Brno) • A fost realizată o analiză a calităţii care a analizat infrastructura feroviară în zona metropolitană Brno. • Mai apoi, au fost identificate ambuteiajele de infrastructură şi oportunităţile de dezvoltare a reţelei şi a serviciilor în baza rezultatelor discuţiilor experţilor feroviari. • Au fost obţinute data cu privire la nivelul de satisfacţie al clienţilor faţă de serviciile de transport public în cadrul unui sondaj care a dezvăluit necesitatea îmbunătăţirii serviciilor. • Au fost realizate studii cu privire la numărul de călători pe rutele regionale şi interregionale pentru evaloarea cantitativă a potenţialelor intervenţii. În regiunea Vysocina (hub-ul Jihlava) A fost realizată o activitate de modelare intensivă a reţelei cu ajutorul unei companii specializate externe.

www.railwaypro.com | Septembrie 2013


Market development 21

• Începând cu 15 noiembrie 2012, s-a realizat modelul de trafic de călători multimodal regional în patru paşi pentru regiunea Vysocina. • Modelul s-a bazat pe 755 de zone de trafic şi cuprinde toate căile ferate şi cele rutiere şi variaţii ale serviciilor în funcţie de orar (toate legăturile feroviare şi cu autobuzul) • 2 timpi de modelare permit modelarea orelor de vârf de dimineaţă şi media cererii de transport pentru 24 de ore • Pasageri sunt împărţiţi în funcţie de scopul călătoriei lor - naveta la locul de muncă, la şcoală, călătorii de plăcere, altele etc. Regiunea metropolitană din centrul Germaniei (hub-urile Dresda, Leipzig, Erfurt, Halle) Nu a fost realizat un studiu nou, însă s-a realizat o acţiune complexă de modelare în întrega regiune la nivel local, regional şi parţial internaţional. Nu sunt valabile date individuale privind fluxul de trafic / date privind cererea actuală • A fost adoptată abordarea alternativă şi au fost evaluate informaţii de la navetişti (schema tuturor călătoriilor O/D). • Durata de operare a tuturor oraşelor centre feroviare este de 20 de ore pe zi la frecvenţa minimă obişnuită a tuturor liniilor ferate şi a serviciilor de transport public local. • Timpul de călătorie al pasagerilor este majorat pentru toate centrele de transfer datorită lipsei unui orar regulat şi bine sincronizat, în special în zona metropolitană extinsă. • Timpi de călătorie competitivi (în comparaţie cu transportul rutier) pe distanţe lungi numai pe legăturile O/D, care integrează secţiunile de cale ferată de mare viteză. Lipsa competitivităţii duratei de călătorie în special pe toate liniile de legătură transnaţionale (se vor efectua îmbunătăţiri pe legăturile Nurnberg / Munchen începând cu 2017). Regiunea vestică Transdanubiană (hub-ul Győr) În oraşul centru feroviar Győr, a fost construit un nou model pentru reţeaua de transport local şi regional, pe baza informaţiilor din baza de date, care cuprinde următorii paşi de lucru: • Date preliminare • Zonele model • Modele de reţea • Modele de cerere • Calcularea problemelor din reţea • Rezultatele misiunii • Polii de trafic, parametrii reţelei şi obstacole metropolitană a Germaniei) sau sunt deja conectate la reţeaua feroviară de mare viteză (Reggio Emilia), însă pe de altă parte, centrele feroviare din Cehia şi Slovacia abia au început să se pregătească pentru implementarea reţelelor de mare viteză, în timp ce cele din Slovenia şi Ungaria se află în faza de planificare pe termen lung pentru dezvoltarea acestor reţele. La nivel local, nivelele de monitorizare a oraşelor centre feroviare diferă de asemenea, însă nu atât de sesizabil ca în cazul serviciilor feroviare. Acest lucru demonstrează că ponderea transportului public este mai joasă în majoritatea cazurilor, atât la nivelul transportului de navetişti cât şi la nivelul reţelelor de alimentare din cadrul serviciilor feroviare pe distanţe lungi, care la acest moment nu reprezintă întotdeauna o opţiune viabilă de transport între marile centre feroviare. În anumite, problema accesibilităţii rurale a fost identificată şi s-a recomandat rezolvarea acesteia cu ajutorul unei reţele de transport

Slovacia (oraşele centre feroviare Bratislava şi Zilina) A fost efectuată o analiză detaliată conform bazei de date disponibile şi structura orarului celor două oraşe centre feroviare (Bratislava şi Zilina). Analiza se concentrează asupra: • Punctelor de transfer: reprezentate de aşa-numitele centre de recepţie • Planului de linii propus: schimbarea algoritmului în scopul generării rutinei liniei pentru confortul pasagerilor • Programării orarului serviciilor: crearea unui tabel cu un număr proporţional de pasageri la fiecare oră din zi, pentru fiecare municipalitate. Regiunea Veneţiei (oraşul hub Venezia) Studiul se concentrează pe utilizarea staţiei VeneziaMestre în timpul unei zile obişnuite de lucru, prin culegerea de informaţii cu privire la: • Numărul de pasageri care intră în staţie şi părăsesc staţia • Informaţii de călătorie ale pasagerilor, referitoare la modul în care aceştia ajung în staţie, originea călătoriei, staţia de coborâre, scopul călătoriei. • Studiul a fost efectuat marţi 19 februarie 2013, prin numărarea pietonilor la punctele de acces şi intervievarea călătorilor care urcau în trenuri. Slovenia ( oraşul centru feroviar Ljubljana) A fost efectuată o analiză detaliată conform bazei de date disponibile şi analiza orarului regiunilor adiacente oraşului Ljubljana. Planuri alternative de dezvoltare durabilă au fost evaluate în cadrul proiectului Railhuc. În ciuda unor servicii relativ bune (frecvenţa şi calitatea trenurilor), au fost identificate următoarele puncte slabe în capitala Sloveniei:• Micro-locaţii diferite ale staţiilor de trenuri şi autobuze (chiar şi atunci când acestea se află în acelaşi loc, există o distanţă de mers între staţii) • Nu există o locaţie oficială P+R care să asigure conexiunea cu reţeaua de cale ferată • Nu există bilet integrat • Terminalul principal de autobuze (Bavarski dvor) şi principala staţie de cale ferată din Ljubljana se află la 400 metri distanţă (sursa: Google Maps) • Slaba coordonare între transportul suburban/ regional de persoane cu autobuzul şi cel feroviar (transportul cu autobuzul deţine un rol scăzut de colectare)

regional integrat, cu linii de autobuze care să asigure conexiunea cu principalele staţii intermodale ale regiunii (Vysocina (Cehia), Regiunea vestică Transdanubiană, Ungaria). În cadrul lucrărilor viitoare, Partenerii

Proiectului vor modela cele mai bune schimbări pentru scanariile viitoare pentru a semna acorduri prioritare cu partenerii locali şi pentru a asigura folosirea rezultatelor proiectului Railhuc în luarea deciziilor.

Проект RAILHUC - города, железнодорожные центры и сеть TEN-T Города центральной Европы являются жизненно важными в рамках транснациональной транспортной цепочки, которая включает в себя местные, региональные и транс-национальные транспортные системы. С одной стороны, высокоскоростные железнодорожные связи между транспортными узлами центральной Европы являются модернизированными, в особенности в рамках сети TEN-T и вдоль главных междугородных линиях. Но, с другой стороны, железнодорожный транспорт и, в целом, общественный транспорт должен быть в свою очередь модернизирован, консолидирован и хорошо организован. C целью улучшения качества железнодорожного транстпорта при оптимизации роли городов, которые являются главными узлами железнодорожного транспорта, 11 партнёров из семи стран заключили сотрудничество в рамках проекта Railhuс, осуществлен в центральной Европе и получивший софинансирование от Европейского Регионального Фонда Развития -ERDF. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


22 POLICIES & STRATEGIES

Rio+20: băncile vor finanţa cu 175 mld dolari proiectele de transport durabil [ de Pamela Luică ]

Dezvoltarea economică, incluziunea socială şi măsurile privind protecţia mediului pentru dezvoltare durabilă sunt elemente vitale ale societăţii, toate bazându-se pe sistemele de transport durabile. Implementarea Angajamentelor Voluntare privind Transportul Durabil anunţate în cadrul conferinţei Naţiunilor Unite, Rio+20, sunt concluzionate în cadrul unui raport prezentat la finalul lunii iunie în cadrul Dialogului la Nivel Înalt privind Implementarea Deciziilor Rio+20.

Î

n prezent, externalităţile negative privind sectorul de transport sunt estimate la 6-10% din PIB, iar subsidiile pentru combustibili ce sprijină procesul de motorizare este de 300-900 mld dolari. De asemenea, accidentele rutiere sunt responsabile pentru 1,23 mil decese/an, iar costurile economice a acestor accidente sunt estimate la 2,24 mld dolari, reprezentând 3% din PIB-ul global (5% în statele cu venituri mici). O altă estimare negativă a sectorului de transporturi vizează emisiile de gaze a căror cantitate este estimată la creşteri de 70% până în 2050 (din 2010), To further enrich the details of each initiative, stakeceea cewere determină ca transporturile să fie holders able to specify details of resources sursa emisiilor mai rapidă creştere. that were devoted tocu thecea announced deliverables. Four typesperspective of resources are available in the Aceste sumbre pot fi registry reduse upon (in US$), Staff/Technical prinregistration: realizareaFinancing unei schimbări radicale în expertise, In-kind and otherfavorabil (free text transporturi şi contribution, crearea unui acces choice). „prin dezvoltarea infrastructurii de transport şi a serviciilor pot fi realizate prin The variety of the type ofce deliverables and resourcevitarea călătoriilor es devoted tonecesităţii delivery varies from project motorito project. All inutile deliverables, its resources, are zate prinincluding utilizarea şi planificarea publicly available through the SD in Action Registry. inteligentă a spaţiilor destinate traficului Table 4 – Top 10 Commitments chart Top

şi logisticii; mutarea traficului de persoane şi mărfuri către modurile de transport eficiente şi durabile şi îmbunătăţirea eficienţei şi performanţei de mediu a sistemului de transport, prin optimizarea vehiculelor, reţelelor şi tehnologiilor de management”, se menţionează în „Creating Universal Access to Safe, Clean and Affordable Transport”, un raport privind Contribuţia Transportului Durabil pentru Implementarea Rio+20, prezentat în luna iunie, principalul autor al documentului fiind SLoCaT (Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport). Toate elementele As of date, a total of US$636,982 million (more than abordării US$ 636 billion)„evitare-mutare-îmbunătăţire” has been announced for the impleau fost testate şivoluntary pot furniza un acces inclumentation of these initiatives. It is worth noting there are a few larger single commitsiv, iarthat soluţiile vor avea beneficii multiple, ments that make up for the major proportion of this combinând optimizarea accesului, reduceamount. rea congestiei, îmbunătăţirea siguranţei, creşterea aerului şi reducerea Table 4 and calităţii table 5 show the distribution of theimtop pactului asupra climatice. 10 commitments in schimbării terms of announced monetary Punerea în aplicare a Angajamentelor value. Voluntare pentru Transportul Durabil, anunţate în cadrul conferinţei Naţiunilor

10 Commitments chart

Commitment to Sustainable Transport: Commitment by the Asian Development Bank, together with seven other multilateral development, to provide more than USD 175 billion of loans and grants for transport in developing countries over the next decade.

Source: Voluntary Commitments & Partnerships for Sustainable Development

Unite privind dezvoltarea durabilă „Rio+20” , la doar un al de la lansare, a determinat elaborarea raportului, conform căruia, în ultimul an, mai multe organizaţii se pregătesc pentru a-şi îndeplini angajamentele. Astfel, angajamentele voluntare lansate în cadrul „Rio+20” includ activităţi privind managementul cunoştinţelor, dezvoltarea capacităţilor, a dialogului politic şi extinderea finanţărilor. 8 mari bănci de dezvoltare s-au angajat anul trecut să investească 175 mld dolari pentru finanţarea proiectelor de transporport durabil din următorul deceniu. “În timp ce alocarea investiţiilor în proiectele de transport durabil este o provocare, Rio+20 este un model în cadrul căruia s-au adoptat o angajamente importante pentru acest segment. Finanţarea cu 175 mld dolari alocată de cele 8 mari bănci va determina dezvoltarea unui sistem de transport durabil în ţările în curs de dezvoltare”, a declarat Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ban Ki Moon, în cadrul întâlnirii din iunie (Berlin). Alături de angajamentele Rio+20, Parteneriatul SLoCaT a facilitat adăugarea a altor 6 „ce vor face posibil, pentru comunitatea de transport şi a altor parteneri de dezvoltare, observarea modului de dezvoltare a sectorului de transport public, a impactului politicilor şi măsurilor asupra durabilităţii transportului, la nivel global, naţional sau local”, a declarat Michael Replogle, director general pentru Politică şi fondator al Institutuluipentru Transport şi Politică de Dezvoltare. Din suma finanţării ce va fi alocată în următorii 10 ani, în 2012 peste 17 mld dolari au fost aprobaţi pentru proiecte, în scopul sprijinirii sectorului de transport din statele în curs de dezvoltare şi, în plus, a fost înfiinţat un Grup de Lucru pentru Transport Durabil al băncilor implicate

Commitment to Sustainable Transport www.railwaypro.com | Septembrie 2013 Commitment by the Asian Development Bank, together with seven other multilateral development, to provide more than USD 175 billion of loans and grants for transport in developing countries over the next


(2010 = 100). (Source: ITF/OECD) Note: High = high GDP growth and high car ownership rates, Low = low GDP growth and lower car ownership rates

Much of the growth in passenger transport in the decades to come will be in the cities of the developing countries. IEA estimates project up to a tenfold increase in urban passenger kilometers travelled in countries like India and China. This has clear Expected private urban motorized transport implications in terms of air pollution, road safety, congestion and climate change. (inaround passenger kilometers) around 3.3 Gt: having declined to year-2000 levels during the global recession, they have remained broadly flat since. Market saturation in some countries and increasing efficiency and emissions standards appear to be curtailing emissions growth. Non-OECD transport CO2 emissions have increased by more than 60% since 2000, reaching 2.5 Gt in 2011, with increased vehicle ownership being a key driver. Emissions in China and India have both grown strongly but, collectively, their emissions from transport are still less than half those of the United States (IEA, 2013).

The growth in CO2 emissions from transport has been faster than economic growth; CO2 emissions from road transport grew at an annual rate of 10% in the period 2002– 2010 vs. 9% annual growth in Gross Domestic Product. (Clean Air Asia. 2012). Emissions from transport are projected to rise 70% by 2050 from 2010 in a businessas-usual scenario making it the fastest growing source of GHGs. Nearly all of this growth will take place in emerging and developing economies and can be attributed to a growth in both Source: OECD/IEA 2013 passenger and freight transport and an increase in the kilometers Figure 5.on Expected private urban motorized transport (in passenger kilometers). travelled a per vehicle basis. Business-as-usual (Source: OECD/IEA 2013) growth in GHG emissions by sector 2010 – 2050

4

Creating Universal Access to Safe, Clean and Affordable Transport – Status Report

POLICIES & STRATEGIES

23

mediului atât la nivel global cât şi local. Unul din angajamentele Rio+20 este şi PTx2, strategia UITP privind dublarea cotei de piaţă a transportului public până în 2025. „Furnizarea accesului şi conectivităţii la preţuri accesibile reprezintă baza vieţii urbane. Cu transportul public, oraşele şi regiunile metropolitane pot determina în mod activ creşterea durabilă, dezvoltarea mobilităţii şi reducerea efectelor negative asupra mediului”, a declarat Gunnar Heipp, preşedintele Comisiei de Dezvoltare Durabilă a UITP. În contextul în care jumătate din populaţia globului locuieşte în spaţiile urbane (3,5 mld), până în 2030 cca 60% din popuaţie va trăi în mediul urban, iar, conform estimărilor, 95% din extinderea urbană în următoarele decade se va înregistra în ţările în curs de dezvoltare, asigurarea sistem deTransport transportParadigm durabil devine Newunui Sustainable un factor Access crucial.through Avoid-ShiftInclusive Prin „Rio+20”, la două decade de la proiImprove ectul original (Summitul Pământului), To realize a transformative change in the transport sector and create more inclusive access transport policystatelor will need to shiftşi-au from building roads to move cars or trucks to guvernele reafirmat angajabuilding transport systems that move people and goods. There is growing agreement mentul iunie 2012) privind impleamong transport (din policy specialists and planners on the need to deploy three interlinked strategies to realize inclusive access to jobs, goods and services. The development of mentarea proiectelor determină deztransport infrastructure and services need to ce be guided by the Avoid-Shift-Improve approach. This calls for: (a) Avoiding the need for unnecessary motorized trips voltarea unei „economii verzi” şi durabile. through smarter land use and logistics planning; (b) Shifting the transport of goods and persons to the most efficient mode ; and (c) Improving iau the efficiency and Negocierile din cadrul „Rio+20” în calenvironmental performance of transport systems by improved vehicle, fuel, and cul transportului contextul networkimportanţa operations and management technologies. To în enable the successful implementation of the Avoid-Shift-Improve approach and it will be highly desirable to dezvoltării urbane. internalize external costs’ in the pricing of transport. 2

Sustainable Transport Paradigm

Source: IEA

Figure 8. Business-as-usual growth in GHG emissions by sector 2010 – 2050. care va IEA) raporta progresul Angajamentelor Rio+20 privind dezvoltarea transportului (Source

Inclusive

Voluntare până la finele lui 2013. durabil ar fi extrem de dificil să devenim o Access for All Parteneriatul şi oincreasing mare parte attention a partefor integrată a ţintelor-cadru 2015”, Recently there SLoCaT has been the role that small post particulates comunităţii ce with acţionează pe segmentul a declarat Huizenga, al associated also air pollution can have on climate Cornie change. From theorganizator climate side, Avoid Shift Improve de intensificare a utilizării Parteneriatului SLoCaT autorul princiblack carbon (which is part oftransportului Particulate Matter) is now believed to beşithe second most durabil depun eforturi pentru promopal al raportului. important climate forcer. A recent four year scientific assessment shows that black Avoid the need Shift to more Improve fuel Figure 13. Goal oftransportului the Decade of Action forPentru Road realizarea Safety (Source: J. Guria) varea emissions integrării ţintelor than post 2015 din to travel efficient and vehicle carbon have a much durabil larger impact on climate change previously transport technologies conform ţinteiblack dupăcarbon 2015 („Post-2015 punct de vedere economic, şi mediu, thought making the second most important climate agentsocial (UNEP, WMO modes Development Agenda”-elaborat de un hascarbon este vital life săgrowth sespan asigure accelerarea creşterii 2012). In contrast to CO2, black carbon a short in the atmosphere and Source: Creating Universal Access to Safe, Clean and Affordable Putting Transport on a low path Figure 9. Sustainable Transport Paradigm Transport, A Status Report on the Contribution of Sustainable Grup la Nivelreductions Înalt al Persoanelor Emi- climate privind infrastructura de transport şi a servthus emissions will have direct benefits. to the Implementation of Rio+20, June The Avoid-Shift-Improve approach has universal applicability and is2013 equally relevant for Cheaper than Business as Usual nente, înfiinţat de Secretarul General iciilor ce sprijină dezvoltarea economică Transport the developed and the developing world. However, in the case of the developed world most countries deal with a mature vehicle fleet and the emphasis in infrastructure Although there are still scientific uncertainties about black carbon, as some parts of al Naţiunilor Unite) şi construirea unui şi socială, precum şi îmbunătăţirea calităţii planning is likely to be more on replacing or maintaining existing infrastructure rather black also Technology have cooling effect, this is Infrastructura not the 6, case for 2-degree diesel vehicles cadrucarbon instituţional global acare săPerspectives permită vieţii. şi cea vii- than creating new infrastructure. This is likely to result in a greater emphasis on The IEA Energy 2012 includes 4 existentă and climate “Improve” measures. In the developing world where there is a large need for additional emissions. Diesel black carbon emissions have a relative large share of warming construirea unui2012a). transport durabil. toare, alături de serviciile furnizate şi black cele scenarios (IEA For transport, achieving the 2-degree scenario requires strongand new transport infrastructure and services and where urbanization is proceeding most rapidly, there is likely to be greater opportunity for “Avoid” and “Shift” measures. carbon parts andDezvoltare thus are recommended first intervention reducing Agenda de Post 2015 cea urmează săoffie asiguratetrebuie să ofРио+20: Банки намерены uptake of new vehicle technologies and as fuels, butarea also major shifts inforfuture travelHowever “Improve” measures are still important as well to counter the impacts of rapid motor vehicle fleet growth in the developing world. stabileşte 5 emissions. ţinte Avoid ce vizează ere uncuts sistem de transport eficient, black carbon growth. Applying and tranformări Shift based policies growth in car travel up fiabil, to 2050. финансировать 175 semnificative, dezvoltarea fiindnon-motorized echitabil, şimodes în acelaşi timp acesta Increasing growth in massdurabilă transit and significantly overtrebuie baseline миллиардов доллоров для centrulinacestor ţinte. „Fără să determine atenuarea impactului asupra the In the case of persons this is usually mass public transport, walking or cycling and in the case of freight levels, conjunction with angajamentele better planning and infrastructure investments to reduce 2

length of somereductions trips will also CO2 Climate emissions worldwide. Emission byreduce sector passenger in support transport of a 2 Degree Scenario

Creating Universal Access to Safe, Clean and Affordable Transport – Status Report

Sectors 60

Additional emissions 6DS

50

Other transformation 7%

40

Buildings 12%

Gt CO2

Creating Universal Access to Safe, Clean and Affordable Transport – Status Report 30

Transport 21%

20

Industry 18%

10

Power generation 42%

0

2009 Source: IEA 2012

2020

2030

2040

2050

Figure 14. Emission reductions by sector in support of a 2 Degree Climate Scenario (Source: IEA 2012a)

проектов долговременного транспорта 9

to increase the share of rail or water transport

8

Экономическое развитие, социальная интеграция и меры связанные с защитой окружающей среды, принятые в рамках проектов долговременного развития, являются важнейшими социальными элементами, основанными на системах долговременного транспорта. Осуществление Волонтёрских Обязательств в рамках проекта Долговременного Транспорта- Rio+20назначенного при Конференции Организации Объединённых Наций, заключается в докладе, представленный в конце месяца июня в рамках Диалога на Высшем Уровне об осуществлении решений Rio+20. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


24 Market development

Pot fi atractive călătoriile pe distanţe lungi? [ de Elena Ilie ]

La nivel european segmentul de transport inter-regional pe distanţe lungi constituie un accent principal, deoarece politica europeană trebuie să fie concentrată pe coeziune teritorială, piaţa internă şi conexiunea regiunilor comunitare. De aceea, când vine vorba de segmentul construirii de vagoane pentru traficul de călători, industria de profil pune accent pe dezvoltarea de noi concepte care să canalizeze atenţia clientului pasager către transportul feroviar.

D

ate recente, ne arată că din sondaje abordări în acest sens pot oferi oportunităţi sine, el este, mai degrabă, o modalitate de efectuate de către Eurostat, în şapte suplimentare pentru siguranţa feroviară şi un a face transportul multimodal mai atractiv state membre ale Uniunii Euro- avantaj competitiv. pentru utilizatori și de a promova utilizarea pene, reiese că transportul pe distanţe lungi Prin oferirea de soluţii inovatoare privind mai eficientă a infrastructurii și serviciilor este cuantificat la aproximativ 20% din to- design-ul de interior (planuri flexibile pen- existente. talul înregistrat pe segmentul pasager/km. tru locuri aferente claselor I şi a-II-a şi plaExistă doar statistici limitate cu privire Pentru a maximiza potenţialul transportu- nuri eficiente pentru conversia locurilor din la călătoriile intermodale pe distanţe lungi lui feroviar de mare viteză, pe distanţe lungi, vagoanele de dormit în locuri pentru vagoane și nu există o definiţie comună în Europa a operatorii de transport au nevoie de echipa- obişnuite), productivitatea şi astfel competi- călătoriile pe distanţe lungi. Aceasta face mente inovatoare care să răspundă noilor tivitatea transportului feroviar pe distanţe dificilă obţinerea unei imagini de ansamblu cerinţe pentru interoperabilitate, economie, lungi va fi îmbunătăţită în comparaţie cu precise privind principalele caracteristici și “Railway co SPECIAL EUROBAROMETER 388 fiabilitate, eficienţă energetică, precum şi transportul aerian pe distanţe scurte. dimensiunea pieţei deplasărilor pe distanţe abilitatea de a opera atât pe linii consacrate O utilizare mai flexibilă a materialului ru- lungi.Totuşi, se poate afirma cu o certitudine frequency of suburban trains cât şi pe cele convenţionale. lant în traficul pe distanţe lungi poate1.2. crea Userabsolută că sistemul integrat de emitere a biSunt necesare noi concepte de design al îmbunătăţiri semnificative în materie - Four de inletelor rămânehave un fenomen mărginit, ten Europeans at least once used a limitat suburban train – interiorului pentru a putea utiliza vagoanele eficienţă ducând astfel la un transport fero- la anumite pieţe de nişă. Respondents also how often theypărţile travel by suburban trains . Only a de călători într-un mod mai flexibil şi pen- viar de călători mai economic şi mai com- were Cuaskedtoate acestea, interesate respondents are regular users (7%), more specifically: daily or almost daily (3 tru a garanta că această flexibilitate nu petitiv. La capitolul concepte inovatoare sugerează faptul că, deși ar putea fi dificil de several times a week (3%), or once a week (2%). Others travel by suburban tr interferează cu atractivitatea vehiculelor în industria de profil a oferit soluţii din ce în estimat, potenţialul pentru o astfel de piaţă occasionally: several times a month (5%) or several times a year (13%). Size diverse segmente de piaţă. Scopul concepte- ce mai atractive, în baza cărora transportul și seseldom poateor dezvolta pe termen mai proportions of există respondents never use suburban trains: once a year or lor inovatoare în materie de confort în ve- feroviar pe distanţe lungi este mai atractiv şi neverlung. (15%), or (59%). hiculele feroviare îl constituie îmbunătăţirea este deja un concurent viabil al transportului How often do you travel by ... in (our competitivităţii transportului feroviar pe aerian pe distanţe scurte.Cu toate acestea, un country)? SPECIAL EUROBAROMETER 388 “Railway competition” distanţe lungi în comparaţie cu transportul dezavantaj major îl constituie sistemul inteSuburban trains  aerian pe distanţe scurte. În prezent există grat de emitere a biletelor pentru serviciile noi oportunităţi pentru o abordare holistică de transport al pasagerilor pe distanţe lungi, A majority (71%), however, be speconsidered as non-rail a vagoanelor proiectate pentrumay sisteme care, după cum aratăpassengers: un studiu dinthey 2012 never al Design-ul vagoanelor transportul – Direcţia Politici use cifice. national or regional trainsîn(45%) or onlyParlamentului once a yearEuropean or less (26%). feroviar îndeplineşte mai multe funcţii im- Interne, este încă o chestiune complexă. portante, inclusivofceathis estetică, cea de confort În between calea fezabilităţii saleoccasional se află un număr In the remainder report, this distinction regular, and nonşi cea privind eficienţa energetică. În mod de obstacole legislative, tehnice şi legate users of national or regional trains will be included in the socio-demographic analyses tradiţional materialele folosite la construcţia de concurenţă care decurg din diferenţele whenever applicable, i.e. whenalese the pentru total sample being discussed. vagoanelor sunt, de asemenea, dintreis numeroasele contexte de transport a răspunde pozitiv la teste standard de in- care trebuie combinate. Sistemul integrat cendiu, iar ţinând seama de acest lucru, noi de emitere a biletelor nu este un obiectiv în 7

How often do you travel by ... in (our country)? National or regional trains (this excludes suburban trains)

Base: Total number of respondents (n=25591)

Могут ли долгосрочные путешествия стать Country-by-country analysis shows that over half the respondents have trave at least once byпривлекательными? a suburban train in the Netherlands (72%), Germany (59%),

the Nordic countries Denmark (66%), Sweden (59%) and Finland (52%). The low

На европейском уровне, транспортный proportions are observed in Bulgaria (10%) and Luxembourg (11%). сегмент межрегиональных дальних

Taking into account the frequency of use, the highest percentages of regular use расстояний является главным

suburban trains элементом, (that is at least once a week: daily or almost daily, several tim учитывая что европейская

week, and once a week) are in Denmark (13%: 5%, 5% and 3% respectiv

политика должна концентрироваться на территориальное сотрудничество, на единый рынок и когезию в рамках Европейского сообщества. На этом основании, когда речь идёт о производстве пассажирских вагонов, данная отрасль промышленности ставит  7 акцент на разработку новых концепций QC1.1 How often do you travel by suburban trains in (OUR COUNTRY)? которые смогут сосредоточить внимание пассажиров на железнодорожный 15 транспорт.

Germany (12%: 5%, 5%, 2%) and Spain (12%: 3%, 5%, 4%). The low percentages of regular users are observed in Lithuania and Bulgaria (both 1%).

Source: European Commission

www.railwaypro.com | Septembrie 2013
ELECTROPUTERE VFU SA

member of GRAMPET GROUP Calea Bucureşti, 80, C9, etaj 3, Craiova 200440, România Tel.: +40740900549 Tel./fax: +40251/439053 E-mail: office@electroputerevfu.ro

Tradition and Innovation

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Autorizatie de Furnizor Feroviar AFER seria AF nr. 5708


26 leaders

Aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană este o provocare pentru toate segmentele economice şi politicile ce au fost şi încă sunt adoptate de autorităţi. Transporturile reprezintă unul din cele mai importante sectoare economice pentru Europa şi prin urmare pentru Croaţia, datorită efectelor şi beneficiilor economice pe care le determină. În acest context legislaţia europeană a început să fie implementată în domeniu din 2005, iar din acest an (cu aderarea Croaţiei la UE), a intrat în vigoare un nou pachet de legislaţii. Astfel, aderarea ţării furnizează accesul liber al operatorilor de marfă pe infrastructura croată, în conformitate cu aceleaşi condiţii, însă pe piaţa de transport feroviar de călători, competiţia va deveni viabilă din 2017. Operatorul naţional de transport călători, HŽ Putnički prijevoz, trebuie să alinieze cât de repede posibil noile măsuri şi reglementări pentru a se integra în piaţa feroviară unică. Fiind singurul operator pe piaţa transportului domestic până în 2017, HŽ Putnički prijevoz îşi propune implementarea proiectelor de creştere a serviciilor de transport pentru realiza un sistem financiar durabil. www.railwaypro.com | Septembrie 2013


leaders

27

Operatorul de transport de pasageri al Croaţiei se pregăteşte pentru deschiderea pieţei

Interviu cu Dražen Ratković, Director General al HŽ Putnički prijevoz [ de Pamela Luică ]

Compania vizează achiziţionarea de noi trenuri, modernizarea sistemului de informare a călătorilor, modernizarea sistemului de taxare existent dar şi aplicarea altor soluţii moderne ce au ca scop facilitarea achiziţionării biletelor şi integrării întregului sistem de ticketing. Prin implementarea tuturor proiectelor stabilite în strategie, HŽ Putnički prijevoz va fi pregătită pentru procesul de liberalizare. Pentru a afla mai multe detalii despre implicaţiile şi provocările impuse de aderarea Croaţiei la UE sistemului feroviar, precum şi proiectele de modernizare a serviciilor de transport de călători şi necesitatea alocării investiţiilor în proiectele de modernizare a sectorului feroviar, Dražen Ratković, Director General al HŽ Putnički prijevoz, ne-a acordat un interviu.

RailwayPRO: În contextul în care Croaţia a devenit noul membru al UE, ce ne puteţi spune de gradul de punere în aplicare a legislaţiei europene (privind transportul feroviar) în cadrul legislaţiei feroviare din Croaţia ? Dražen Ratković: IImplementarea legislației europene în transportul feroviar a început încă din 2003, odată cu adoptarea Legii Feroviare. Aplicarea Legii Feroviare a început la 1 ianuarie 2005. Odată cu intrarea Croației în UE, o nouă lege feroviară a intrat în vigoare. După adoptarea noii legi feroviare, implementarea legislației europene a continuat. Odată cu căpătarea statutului de stat membru, în Croația a început revitalizarea și organizarea transportului feroviar care au la bază principiile pieței libere, esențiale pentru integrarea segmentului în piața unică de transport europeană. Scopul noii legi este să guverneze piața după

reguli și reglementări complet noi, cum ar fi separarea entităților feroviare în funcție de activitate, de exemplu, operatorii feroviari, administatorii de infrastructură, dar și organismul de reglementare autonomă care asigură o concurență corectă pentru toți operatorii. RailwayPRO: Ce ne puteţi spune despre situaţia actuală a transportului feroviar de călători din Croaţia, raportată la legislaţia europeană privind liberalizarea sectorului şi cum implementează compania HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ politicile UE în acest sens? Dražen Ratković: Accesul Croației la UE a oferit access liber la infrastructura feroviară națională operatorilor de marfă străini sub aceleași condiții. HŽ Putnički prijevoz poate avea concurență începând cu

We believe we have an opportunity to interlink Croatia and other European countries in a single European market ... Dražen Ratković 2017. O piață liberă înseamnă poziționarea lideriilor de piață, o concurență sporită și prețuri posibil mai mici pentru servicii. Este important să răspundem mai repede nevoilor din piață. Dat fiind faptul că sistemul feroviar este mai dezvoltat din punct de vedere tehnic și tehnologic în țările dezvoltate, în următoarea perioadă este necesar un ajutor din partea statului (materializat în investiții în infrastructura feroviară și în capacitatea de transport). În același timp, prin viitoarea liberalizare a pieței de transport feroviar, ne vom confrunta cu o concurență puternică din partea operatorilor feroviari și a tarifelor reduse ale transportului aerian, oferite de companiile aeriene low-cost, cu care nu putem concura în privința timpului de călătorie. Trebuie să câștigăm clienți, care se pot orienta către noii operatori, și să le răspundem nevoilor din ce în ce mai mari, să respectăm drepturile clienților și, în același timp, să le oferim compensații financiare pentru serviciile neprestate sau pentru serviciile necalitative.

RailwayPRO: Fiind noul membru al UE, Croaţia, ca şi celelalte state membre, > Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


28 leaders > trebuie să contribuie la formarea pieţei

europene unice a transportului feroviar. În acest sens, care sunt principalele elemente luate în calcul de autorităţi şi compania HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ ? Dražen Ratković: În iulie 2013, a intrat în vigoare o nouă lege feroviară care guvernează sistematic și integral sistemul feroviar croat pentru a fi în concordanță cu legislația UE și cu condițiile care prevalează pe piața serviciilor feroviare competitive a UE. În baza noii legi, Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2012/34/UE din 21 ianuarie 2012 cu privire la stabilirea spațiul feroviar european unic este implementată în legislația Republicii Croate. De asemenea, decrete ale Parlamentului European și ale Consiliului sunt implementate în noua Lege Feroviară. Relațiile dintre administratorii de infrastructură și operatorii de transport feroviar sunt definite mai clar, oferă mai multe detalii, precum elaborarea și adoptarea orarelor sau relațiile contractuale care au ca obiectiv accesul non-discriminatoriu la infrastructura feroviară. În plus, pentru prima dată este definită posibilitatea persoanelor juridice, altele decât operatorii feroviari, de a închiria linii care aparțin infrastructurii feroviare, ceea ce va duce la creșterea volumului de trafic. În terminale, porturi și porturi maritime este introdus un sistem de control al accesului operatorilor feroviari. Transportatorii și administratorii de infrastructură își iau angajamentul de a desfășura o afacere în conformitate cu princiiple pieței. Este aplicat un principiu al libertății de prestare servicii. O metodă de taxare a serviciilor prin aplicarea unor pachete de bază sau extra este definită pentru administratorii de infrastructură. Conform Legii Feroviare, există o bază legală orientată către îmbunătățirea organismelor de reglementare a pieței feroviare de transport. În baza celor menționate mai sus și a legislației UE, HŽ Putnički prijevoz

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

trebuie să lucreze rapid la alinierea noilor reglementări pentru a se putea integra spațiului unic feroviar. RailwayPRO: Ce înseamnă pentru HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ deschiderea pieţei de transport feroviar şi care sunt efectele generate de acest proces ? Care sunt provocările cu care vă confruntaţi în contextul deschiderii pieţei şi creşterii gradului de competitivitate în raport cu noii intraţi pe piaţă? Dražen Ratković: Liberalizarea pieţei feroviare înseamnă multe provocări pentru HŽ Putnički prijevoz, mai ales datorită faptului că investiţiile în modernizarea şi creşterea performanţei parcului de vehicule au fost insuficiente în ultimii 20 de ani. Prin urmare, la acest capitol suntem în urmă faţă de ţările dezvoltate. Dat fiind faptul că HŽ Putnički prijevoz va fi singurul operator de pe piaţa de transport internă a Croaţiei până la sfârşitul lui 2017, următoarea perioadă de timp va fi dedicată modernizării pentru a putea oferi clienţilor un serviciu calitativ şi pentru a dezvolta un sistem durabil din punct de vedere financiar. Lucrăm deja la acest lucru. La mijlocul lui 2012, am pregătit un Plan de Restructurare pe termen mediu. Am pregătit o serie de planuri strategice. Prin implementarea acestora, HŽ Putnički prijevoz va fi pregătită pentru liberalizarea pieţei. Acest lucru include planuri precum achiziţia de trenuri noi, modernizarea actualelor sisteme de ticketing pentru transportul naţional şi internaţional şi implementarea unor metode moderne de vânzare a biletelor, scăderea numărului angajaţilor, precum şi creşterea productivităţii şi o gestionare mai bună a parcului de vehicule prin implementarea gestionării întregului parc. Este important de menţionat şi că întregul plan de modernizare a transportului de călători va fi însoţit de modernizarea căii ferate naţionale pentru a reduce timpul de călătorie în transportul local şi pe distanţe lungi. Astfel transportul feroviar va deveni mai rapid şi mai competitiv.

RailwayPRO: Cum vedeţi gradul de integrare a traficului feroviar croat în cadrul sistemului feroviar european, mai ales în contextul în care serviciile de transport devin competitive şi fiecare piaţă naţională întâlneşte provocări privind noii intraţi ? Dražen Ratković: Accesul Croaţiei la UE este atât o provocare cât şi o responsabilitate asumată de HŽ Putnički prijevoz de a se alinia la noul mediu de piaţă, unde compania nu este singurul operator feroviar iar piaţa de transport este deschisă tuturor transportatorilor feroviari interesaţi. HŽ Putnički prijevoz este acum mai dedicată alinierii serviciilor sale nevoilor clienţilor şi raţionalizării activităţii prin reducerea cheltuielilor, făcând eforturi să realizeze venituri cât mai mari. Dacă vom realiza toţi parametrii incluşi în Planul de Restructurare, credem că HŽ Putnički prijevoz va fi pregătită să facă faţă concurenţei în condiţii de interoperabilitate şi de liberalizare a pieţei. Timp de mai mulţi ani, am colaborat cu operatori feroviari străini pentru a oferi pasagerilor legături bune între trenurile care legau Croaţia de celelalte ţări europene. Reţeaua feroviară a Croaţiei este în prezent legată la reţeaua feroviară a Elveţiei, Germaniei, Austriei, Sloveniei, Ungariei, Bosniei şi Herţegovinei şi Serbiei. Credem că avem posibilitatea de a lega Croaţia de celelalte ţări europene pentru o piaţă feroviară unică. Acest lucru este foarte important deoarece Croaţia este o ţară orientată către turism şi există un interes din ce în ce mai ridicat din partea cetăţenilor altor ţări de a vizita ţara noastră. De asemenea, aşa cum operatorii străini vor putea să ofere servicii de transport pe rute interne din Croaţia, tot aşa şi noi vom putea să concurăm pentru furnizarea de servicii de transport în alte ţări prin modernizarea parcului de material rulant al companiei. Prin urmare, suntem de părere că spaţiul feroviar european unic reprezintă o oportunitate foarte mare pentru HŽ Putnički prijevoz. RailwayPRO: Care sunt elementele vizate de compania dumneavoastră privind formarea unui serviciu eficient, lansarea de noi proiecte pentru încurajarea traficului feroviar şi gradul de competitivitate? Dražen Ratković: HŽ Putnički prijevoz are în plan numeroase activităţi orientate către modernizarea calităţii serviciilor în perioada următoare. Dorim să cumpărăm noi vehicule, caracterizate printr-un nivel ridicat de confort, încălzire modernă, sistem de aer condiţionat de ultimă generaţie pentru zona pasagerilor, sisteme de informare a pasagerilor, spaţii pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi, precum şi multe alte caracteristici care au ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor şi reducerea timpului de transport. În paralel, lucrăm la un sistem de ticketing integrat care presupune instalarea unor automate fixe de bilete, sistem de cumpărare online şi cu >


leaders

29

> ajutorul smart phone-urilor, terminale

mobile care vor ajuta conductorii să vândă bilete în trenuri, implementarea smart card-ului prepaid, prin care pasagerii vor putea achiziţiona servicii, inclusiv abonamente lunare şi anuale precum şi multe alte servicii, ceea ce va oferi un serviciu de transport mai accesibil şi mai bun. Serviciul de catering ar trebui să fie implementat anul acesta şi va consta în oferirea de răcoritoare pentru distanţele mai lungi. De asemenea, sunt elaborate planurile de introducere a internetului wireless în gări, halte şi în trenuri. Dezvoltăm şi programe de fidelitate prin care clienţii fideli vor fi recompensaţi şi vor fi create şi baze de date ale clienţilor. În plus, luăm în considerare un program pentru copii care constă în înfiinţarea unor cluburi pentru copii în staţii şi în trenurile pe distanţe lungi. Se fac investiţii în forţa de munca astfel încât angajaţii să fie pregătiţi să identifice schimbările şi să le poată aborda chiar dacă sunt schimbări mici sau fundamentale. Extinderea gamei de servicii oferite sau modificare serviciilor existente în conformitate cu cerinţele pieţei este foarte importantă. RailwayPRO: Care sunt căile prin care se urmăreşte creşterea reală a atractivităţii transportului feroviar de călători? Dražen Ratković: Cu toate că transportul rutier, în comparaţie cu cel feroviar, a crescut în ultimii ani, HŽ Putnički prijevoz intenţionează să-şi păstreze clienţii şi să atragă clienţi noi. În 2012, 27,7 milioane de călători au fost transportaţi. Suntem cu toţii conştienţi de faptul că o călătorie cu trenul este o experineţă unică. Totuşi, dacă această călătorie durează mult mai mult decât, de exemplu, o călătorie cu autobuzul, maşina sau avionul, este necesar să oferim o gamă largă de oferte speciale pentru a convinge pasagerii să decidă în favoarea călătoriei cu trenul. Prin urmare, HŽ Putnički prijevoz are mai multe oferte speciale pentru tineri, familii şi pentru pensionari. De asemenea, persoanele cu vârsta de până la 20 de ani beneficiază de un discount de 70% pentru călătoriile dus sau dus-întors între Croaţia, Slovenia, Serbia şi Austria. Deoarece spaţiul continental al Croaţiei beneficiază de multe complexuri spa şi băi publice, există legături feroviare şi către acestea. Vizitatorii acestor complexuri beneficiază de oferte speciale la achiziţionarea biletelor de călătorie. În fiecare an, zeci de trenuri speciale circulă transportând turiştii care participă la diferite evenimente tradiţionale şi culturale. Cei mai tineri dintre aceştia pot alege trenurile speciale de Crăciun şi de Paşte care oferă programe speciale şi cadouri. De asemenea, intenţionăm să atragem noi clienţi cu trenuri de interne şi internaţionale care au destinaţii turistice. Aceste trenuri circulă din iunie până în septembrie. Ofertele includ călătorii în vagoane cuşetă la preţuri speciale, pre-

cum şi transportul gratuit al maşinilor în vagoane speciale. De-a lungul întregului an, în special în timpul verii, oferim preţuri reduse pentru călătoriile către diverse concerte, precum faimosul festival Terraneo care are loc la Šibenik în timpul verii. Obiectivul nostru este permanenta extindere a gamei de servicii oferite pentru a îndeplini cerinţele clienţilor. RailwayPRO: În acest an, HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ a lansat licitaţii privind achiziţionarea de material rulant. Ce ne puteţi spune despre stadiul acestui proiect ? Există programe (elaborate sau trimise spre adoptare) de îmbunătăţire a serviciilor de transport /achiziţionare material rulant/ sau alte proiecte ce ar putea fi cuprinse în cadrul bugetului multianual al UE pentru 2014-2020 ? Dražen Ratković: HŽ Putnički prijevoz vrea să cumpere 32 de automotoare electrice şi 12 automotoare diesel şi electrice. Costul total al achiziţiei este de 1,6 miliarde de kuna. Intenţionăm să semnăm un acord pentru producerea de trenuri cu compania Končar Električna vozila în ultimul trimestru din 2013. Caracteristiciletehnicesunturmătoarele: trenuri cu podea joasă, operare în ambele

direcţii, posibilitatea de a incorpora trei structuri într-un singur tren, viteză de până la 160 km/h pentru automotoarele electrice şi de 120 de km/h pentru cele diesel, aer condiţionat, uşa largă de acces, număr mare de scaune, sistem de informare, posibilitate de a transporta persoane cu dizabilităţi şi biciclete, confort ridicat şi zgomot redus. Trenurile ar trebui să fie puse în circulaţie în 2014, 2015 şi 2016. Trenurile vor circula pe toate rutele din Croaţia. Unul dintre principalele obiective strategice ale HŽ Putnički prijevoz, inclus în planul de restructurare, este orientarea către furnizarea serviciilor chiar şi în cazul anulării unor trenuri convenţionale datorită costurilor ridicate de consum, de întreţinere, de manevră, de inspecţie tehnică a vagoanelor şi de salarizare. Parcul de vehicule al companiei are o medie de vârstă de 30 de ani. Datorită lipsei investiţiilor în material rulant nou din ultimii ani, HŽ Putnički prijevoz se confruntă cu o concurenţă neloială şi cu imposibilitatea de a obţine un avantaj competitiv durabil în sectorul de transport. Prin urmare, investiţiile în achiziţia de material rulant nou este o condiţie esenţială pentru succesul companiei pe piaţa de transport. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


30 leaders Strategia include continuarea achiziţiei de noi vehicule după 2016. În prezent, analizăm posibilitatea de a aplica pentru fonduri UE pentru achiziţia de trenuri. În ceea ce priveşte fondurile europene, HŽ Putnički prijevoz este implicat în proiectul RAIL4SEE. Scopul proiectului este de a crea linii directoare clare în privinţa metodei de creştere a fluxului de pasageri în transportul public multimodal al marilor centre feroviare din sud-estul Europei şi metodelor de consolidare şi de interconectare a acestora. Acest lucru înseamnă că pentru fiecare centru feroviar menţionat, inclusiv Zagreb, conceptele vor fi create prin intermediul proiectului care cu siguranţă va demonstra cum trebuie realizată îmbunătăţirea transportului public care va „hrăni” centrul cu pasageri şi interconetarea acestuia cu alte centre prin reţeaua feroviară. 28 de parteneri participă la proiect, printre aceştia administraţii locale, instituţii ştiinţifice şi asociaţii din Italia, Austria, Slovacia, Ungaria, Grecia, Slovenia, România, Bulgaria, Serbia şi Croaţia. Implementarea proiectului a început în iulie 2012. Proiectul ar trebui să dureze 30 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 4,5 milioade de euro. Costul proiectului care revine HŽ Putnički prijevoz este de aprox. 250,000 de euro, din care 212,500 euro vor fi alocaţi prin instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA). RailwayPRO: Un transport feroviar performant depinde de calitatea infrastructurii; dacă nu se investeşte în infrastructura feroviară, numărul pasagerilor se va reduce constant, determinând creşterea cotei de piaţă a transportului rutier. Ce ne puteţi spune despre starea infrastructurii feroviare croate ? În ce manieră se implică HZ PUTNIČKI PRIJEVOZ pentru a determina autorităţile să aloce importanţă majoră în finanţarea căii ferate ? Dražen Ratković: În ultimii 20 de ani, s-au făcut investiţii puţine în infrastructură. Acest lucru a dus la viteze de operare scăzute. Viteza medie a trenurilor de călători în 2012 a fost de 48,3 km/h. O călătorie între oraşe care se află la distanţe de 250 de km durează 5 ore. Mulţi pasageri nu dispun de acest timp. De aceea, de cele mai multe ori aleg mijloace de transport mai rapide. Din 2,722 de km de linii în Croaţia, aprox. 1,500 de km de linii trebuie rehabilitaţi cât mai repede posibil. Pentru ca HŽ Putnički prijevoz să-şi poată îndeplini strategiile, o distanţă de 50 de km ar trebui parcursă în 50 de minute, 100 de km în 90 de minute, 200 de km în 150 de minute, şi 400 de km în 240 de minute. HŽ Infrastruktura, compania care se ocupă de administrarea infrastructurii feroviare în Croaţia, a intensificat proiectele de reabilitare a liniilor. În 2013, HŽ Infrastruktura intenţionează să investească 2,1 de miliarde de kuna. Liniile unde reabilitarea este prioritară sunt cele aflate pe Coridorul V B www.railwaypro.com | Septembrie 2013

care leagă Rijeka de Ungaria şi pe Coridorul X care leagă Slovenia de graniţa cu Serbia via Croaţia, adică de la staţia Savski Marof prin Zagreb Glavni kolodvor către staţia Tovarnik. Reabilitarea rutelor coridorului este în principal finanţată prin fonduri europene. Pe lângă aceste rute ale coridorului, există rute locale care necesită modernizare, iar alte linii trebuie construite, de ex., linia care leagă aeroporturile din Zagreb şi Split şi oraşul Samobar. RailwayPRO: Cum sprijină autorităţile croate transportul feroviar de călători şi care este gradul de implicare a clasei politice în proiectele de încurajare a traficului feroviar în detrimentul celui rutier ? Dražen Ratković: Dezvoltarea transportului feroviar, care include construirea de autostrăzi şi drumuri naţionale, a fost o prioritate a guvernului croat timp de mai mulţi ani. Aceasta este unul din motivele pentru care calitatea infrastructurii feroviare a scăzut constant. În 2012, Guvernul croat a stabilit reabilitarea infrastructurii feroviare printre priorităţi. A fost înfiinţată o Comisie a Căilor Ferate, singura comisie din Croaţia al cărei preşedinte este primul ministru. Progrese s-au făcut. Totuşi, aceste se fac încet într-un sistem complex cum este cel feroviar. Toate companiile feroviare croate (HŽ Putnički prijevoz, HŽ Infrastruktura şi HŽ Cargo) au pregătit planul de restructurare în 2012 adoptat de Comisie şi de către ministrul Afacerilor Maritime, de Transport şi Infrastructură. Obiectivele strategice până în 2016 sunt stabilite în acest plan. Îndeplinirea acestor obiective ar îmbunătăţi considerabil sistemul feroviar croat. Comisia Căilor Ferate cunoaşte bine aceste obiective. Prin urmare, companiile feroviare beneficiază de sprijin în îndeplinirea acestora. În ceea ce priveşte HŽ Putnički prijevoz, o companie deţinută de stat, una dintre activităţile acesteia este furnizarea de servicii de interes public în care diferenţa dintre venituri şi cheltuieli este parţial compensată de la bugetul de stat. Aceste compensaţii se referă exclusiv la transportul intern, în timp ce transportul internaţional se bazează exclusiv pe principiile de piaţă. De asemenea, guvernul croat a alocat garanţii de stat companiilor feroviare pentru atragerea de credite pentru diferite investiţii, compensaţii pentru concedieri şi lichidităţi curente. În cadrul Ministerului Afacerilor Maritime, de Transport şi Infrastructură a fost înfiinţat un grup de lucru care se ocupă cu dezvoltarea transportului integrat de pasageri. Transportul integrat de pasageri este un transport de persoane care include mai multe mijloace de transport care are ca obiectiv un nivel mai ridicat de integrare, adică de interconectare a mai multor elemente, cum ar fi terminale comune, bilete comune şi orare corelate. O astfel de integrare atrage beneficii

pentru transportatori, guverne locale şi cetăţeni pe termen lung. Implicarea mai multor instituţii, transportatori şi asociaţii garantează o planificare mai bună a sistemului de transport. Integrarea transportului de călători a fost identificată şi de către Uniunea Europeană, din care facem parte acum. Acesta este unul dintre obiectivele pe care le urmărim pentru a crea un sistem de transport eficient în Croaţia. Calea ferată ar trebui să fie structura de bază a dezvoltării sistemului de transport pasageri şi de marfă.

Хорватский оператор пассажирского транспорта готовится к открытию рынка Вступление Хорватии в Евросоюз является провокацией для главных экономических и политических сферах, в которых власти оперируют и принимают решения. В данном контексте, применение европейского законодательства в железнодорожной сфере дебютировало в 2005 году (когда Хорватия вступила в Евросоюз), когда новый законодательный пакет вступил в действия. Национальный оператор пассажирского транспорта- HŽ Putnički prijevoz, должен скорее приспособится к новым мерам и регламентам для интеграции в рамках единого железнодорожного рынка, осуществляя проекты модернизации. Для более детальной документации в связи с условиями и провокациями железнодорожной сферы, связанными с вступлением Хорватии в Евросоюз, мы провели интервью с Генеральным Директором национальной железнодорожной компании- HŽ Putnički prijevoz, Дразеном Ратковичем.


Metropolitan 31

SUA: Modernizarea transportului public se axează pe construirea de sisteme light rail

[ de Elena Ilie ]

Sistemele de transport urban, metrou sau light rail, câştigă tot mai mult teren la nivel global, fie că vorbim de noi proiecte din statele Europei, din statele CSI, din Brazilia, Africa de Nord (Algeria şi Maroc) sau cele care conduc detaşat la capitolul investiţii precum noile sisteme ce sunt în prezent într-un stadiu avansat de construcţie în China (guvernul de la Beijing a anunţat anul trecut intenţia de a dezvolta 25 sisteme noi de metrou), Arabia Saudită (proiectul Haramain) sau Turcia (proiectul Marmaray).

R

itmul rapid de construire de noi proiecte de transport subteran, în special în statele cu economii dezvoltate, ridică numărul acestora la nivel global la 190 de astfel de sisteme de transport, potrivit unei analize aparţinând The Economist. Desigur că un motiv solid ce a stat la baza derulării unor astfel de proiecte ambiţioase a fost acela al angajamentului ferm al multor guverne naţionale şi amplele programe de finanţare derulate de acestea după momentul “recesiunea economică”. Cu toate acestea, Statele Unite ale Americii nu se află pe lista ţăilor cu noi proiecte de metrou, ultimul de această natură inaugurat fiind cel din Washington D.C., în 2001. În schimb, în ultimul deceniu, majoritatea oraşelor americane, cu populaţie destul de ridicată, precum Houston, Phoenix, San Antonio, San Diego, Dallas, Denver, Minneapolis, Seattle sau Portland şi-au manifestat mai mult interesul pentru dezvoltarea de sisteme de transport light rail decât pentru noi investiţii în sisteme de transport cu metroul.

Pierde oare metroul teren în faţa sisemului de transport light rail? Totuşi, după mai mulţi ani în care proiectele noi de metrou au tot fost anulate sau amânate (majoritatea din cauza lipsei de fonduri necesare, pricinuită de recesiunea economică), anul acesta Washington Metro a demarat construcţia unei noi liniei, Silver Line, care va conecta Airport Dulles - cel mai mare hub aerian internaţional al regiunii - cu suburbiile din Virginia de Nord şi, prin extensie, cu restul sistemului de metrou. Prima etapă a proiectului, o secţiune în lungime de aproximativ 20 de kilometri, este programată pentru a fi finalizată la sfârşitul acestui an, costurile totale însumând 5,6 miliarde USD (4,2 miliarde euro). În San Francisco, au început lucrările la proiectul numit “Central Subway Project” acesta fiind de fapt un tunel de aproximativ 3 kilometri care leagă una din liniile light rail ale oraşului cu BART, sistemul de metrou din regiune. Prin acest proiect se adaugă o extensie semnificativă în Silicon Valley, prognozată

Phoenix Light Rail

pentru a fi operaţională în 2015. Lucările vor costa 1,7 miliarde USD (1,28 miliade euro). De asemenea, important de menţionat este actualul proiect pentru cea de-a doua linie de metrou din New York, lucrările în curs vizând o extensie de 3 kilometri, ce traversează în subteran partea estică a Manhattanului. Planurile iniţiale vizau construirea unei linii în lungime de aproximativ 14 kilometri care să traverseze două treimi din lungimea insulei Manhattan, însă nu a fost alocate fonduri în acest sens. Doar secţiunea scurtă a acestui proiect, menţionată mai sus, se ridică la fabuloasa sumă de 4,5 miliarde USD (3,4 miliarde euro). Ambele sisteme de transport, atât cel light rail cât şi cel cu metroul, sunt extrem de importante pentru fluidizarea unui trafic urban greu încercat şi mare consumator de combustibili, însă în opinia publică balanţa pare să se încline în favoarea construirii de linii de metrou (deşi mult mai costisitoare) mai degrabă decât sisteme light rail.

Photo: http://farm4.staticflickr.com

США: Модернизация публичного транспорта сосредотачивается на производство системы легкорельсового транспорта Быстрый ритм конструкции новых подземных транспортных проектов, особенно в экономическо-развитых штатах, способствует их росту на глобальном уровне, достигая 190 транспортных систем такого вида, согласно анализу, проведенному журналом The Economist. Всё же, США не находятся в списке стран разрабатывающих новые метрополитенские проекты, имея в виду что последний проект такого типа был официально открытый в 2001 году в Вашингтоне. Более того, в последний десяток лет, большинство американских городов с довольно большим населением проявили свой интерес в особенности для разработки системы легкорельсового транспорта, в сравнении с инвестициями в метрополитенские системы. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


32

leX

UE şi SUA au demarat negocierile pentru acordul de liber schimb

[ de Elena Ilie ]

La jumătatea lunii iunie Consiliului UE a dat undă verde Comisiei Europene pentru a iniţia negocieri comerciale bilaterale formale cu Statele Unite ale Americii. Susţinând ideea convorbirilor bilaterale, statele membre stabilesc obiectivele pe care Comisia trebuie să le urmărească în cursul negocierilor în numele UE. Astfel, negocierile între Uniunea Europeană şi SUA au demarat la începutul lunii iulie. Potrivit comisarului european pentru Comerţ, Karel De Gucht, un acord final ar putea exista la sfârşitul lui 2014.

S

copul avut în vedere este intensificarea comerţului şi a investiţiilor între UE şi SUA prin valorificarea potenţialului neexploatat al unei adevărate pieţe transatlantice. Se preconizează ca acordul să creeze locuri de muncă şi creştere economică, prin acordarea unui acces sporit la piaţa SUA, prin realizarea unui nivel mai ridicat de compatibilitate a reglementărilor între UE şi SUA şi prin deschiderea căii pentru stabilirea unor standarde mondiale. În cazul încheierii unui astfel de acord ambiţios, se preconizează că o gospodărie europeană medie ar obţine o sumă suplimentară de 545 euro anual iar economia Uniunii ar creşte cu 0,5% până la 1 % din PIB, sau cu 119 miliarde euro anual, iar cea a SUA cu 95 de miliarde euro pe an, odată ce acest acord va fi pe deplin pus în aplicare. Mai concret, obiectivul va fi acela de a elimina taxele şi alte restricţii pentru comerţul cu mărfuri. Eliberarea serviciilor comerciale, asigurarea celui mai înalt nivel de protecţie posibil, a certitudinii şi a unor condiţii echitabile de concurenţă pentru investitorii europeni în SUA şi sporirea accesului la pieţele americane de achiziţii publice

se numără, de asemenea, printre obiective. Eliminarea constrângerilor de reglementare inutile asupra comerţului reprezintă un aspect esenţial pentru UE, precum şi obţinerea unei protecţii sporite a indicaţiilor geografice europene şi facilitarea formalităţilor vamale şi abordarea normelor privind concurenţa. “Beneficiile pentru UE şi SUA nu ar fi în detrimentul restului lumii. Dimpotrivă, se preconizează ca liberalizarea comerțului între UE şi SUA să aibă un impact pozitiv asupra comerțului şi veniturilor mondiale, sporind în mod potențial PIB-ul în restul lumii cu aproape 100 de miliarde EUR. De unele dintre reducerile obținute în costul tranzacțiilor comerciale vor beneficia şi alți parteneri, întrucât UE şi SUA vor fi capabile să colaboreze în vederea stabilirii unor norme comerciale ameliorate şi a reducerii divergențelor de reglementare între acestea în viitor”, precizează Comisia Europeană. Directivele de negociere stabilesc în termeni foarte generali temele şi obiectivele care trebuie realizate în cadrul negocierilor. În esență, există trei elemente principale în mandat: accesul la piață, convergența în materie de reglementare şi normele comer-

EU-United States “trade in goods” statistics

EU-United States “trade in services” statistics

ciale care abordează provocările mondiale comune. Un studiu economic publicat de către Comisie arată că exporturile UE către SUA ar creşte cu 28%, ceea ce reprezintă o sumă suplimentară de 187 de miliarde euro în exporturi de produse şi servicii UE. Schimburile comerciale ale UE şi ale SUA cu restul lumii ar spori, de asemenea, cu peste 33 de miliarde euro. În ansamblu, comerțul bilateral sporit între cele două blocuri, împreună cu intensificarea comerțului acestora cu alți parteneri, ar reprezenta o creştere de 6% din totalul exporturilor UE şi de 8% din exporturile SUA. Aceasta ar însemna vânzări suplimentare de 220 de miliarde euro şi respectiv, 240 de miliarde euro ale producătorilor de bunuri şi servicii cu sediul în UE şi respectiv, în SUA. “Fiecare dintre noi are o miză enormă în succesul celuilalt. Nu trebuie doar să creştem economic, ci şi să facem reforme structurale”, a precizat preşedintele american Barack Obama, în luna iunie, aflat într-o vizită la Berlin. Ambele părți ar trebui să-şi deschidă sectoarele serviciilor cel puțin la fel de mult ca în cadrul altor acorduri comerciale încheiate până în prezent. În acelaşi timp, ambele părți vor căuta să îşi deschidă piețele de servicii în sectoare noi, cum ar fi sectorul transporturilor. De asemenea, UE doreşte să se asigure că pot fi recunoscute calificările profesionale europene de cealaltă parte a Atlanticului şi că întreprinderile din UE şi filialele lor îşi vor putea desfăşura activitatea în SUA în aceleaşi condiții ca şi întreprinderile naționale americane.

Евросоюз и США начали переговоры по соглашению о свободной торговле

Foreign direct investment

Source: ec.europa.eu

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

В середине июня месяца, Европейский Совет дал разрешение Европейской Комиссии для начала коммерческих формальных двусторонних переговоров с США. Поддерживая инициативы двусторонних переговоров, страны Евросоюза намечают цели, которые должны быть рассмотрены Комиccией в процессе переговоров представляющих интересы Евросоюза. Таким образом, переговоры между Евросоюзом и США были пущены в ход в начале июня месяца. По словам комиссара по торговле Евросоюза, Карел де Гухт, решающее согласие можно ожидать к концу 2014 г.


Metropolitan 33

Oraşele Europei desfăşoară intens proiecte de dezvoltare a reţelei de metrou EU-27 Performance by Mode

TRANSPORT O R T E X P R E S S E D I N TO N N E � K I LO M E T R E S

A

TRANSPORT TPERFORMANCE R A N S P O R T OF PASSENGER TRANSPORT EXPRESSED IN PASSENGER�KILOMETRES

2.0 2.3 .0

[ de Pamela 2.3Luică .1 ]

for Passenger Transport - 1995-2010 Oraşele europene se confruntă în mod constant cu problemele cauzate de traficul zilnic, provocarea TRANSPORT: FREIGHT comună a tuturor zonelor urbane constând în creşterea mobilităţii şi în acelaşi timp reducerea congestiei, a thousanddemio tkm şi gradului debillion numărului accidente poluare. Congestia determină costuri de peste 100 mld euro/an, sau passenger-kilometres

PASSENGER CARS

4 000

transportaţi per şofer ajută la menţinerea unui nivel relativ scăzut al costurilor de operare. De exemplu, pentru a transporta 10.000 de călători per oră şi direcţie, este 3 500 de 90 de şoferi (autobuz), comnevoie parativ cu 6 conductori de metrou. Aceste costuri sunt structural recurente zi după zi, astfel încât trebuie să se ţină cont de condiţiile salariale locale. 3Astfel, 000 oraşele Europei desfăşoară o serie

de proiecte de dezvoltare şi modernizare a reţelei de transport subteran, acestea fiind finanţate de autorităţi şi instituţii financiare. Unul din oraşele ce marchează eficienţa şi necesitatea sistemului de metrou este Viena (Austria), la nivelul transportului urban, acest mijloc de transport fiind cel mai utilizat, înregistrând creşteri (în perioada 2009-2011) de la 811 mil pasageri,

EU-27 Performance by Mode for Passenger Transport -1995-2010 AIR

500 BUS & COACH

400

RAILWAY 300

200

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

SEA 1999

0 1998

TRAM & METRO

1997

100

2010

POWERED 2�WHEELERS

1996

O

4 500

1995

INLAND cca 1% din PIB-ul anual al UE. ATERWAYS PIPELINES TOTAL 515.8 852.8 4 161.6 534.4 877.6 4 844.2 518.5 904.0 4 983.2 520.0 900.1 5 072.2 520.6 904.9 5 203.8 528.2 901.8 5 342.5 526.2 842.8 5 367.9 504.7 841.1 5 451.8să identifice raşele trebuie 506.7 855.8 opţiunea cea5 524.7 mai eficientă pen475.8 861.7 5 524.9 tru a răspunde cererilor de mo496.1bilitate şi875.4 5 701.5 provocărilor lansate în general de transport urban. În acest 476.4de sistemul 886.9 5 779.2 strategiilor de trans486.0context, elaborarea 848.7 5 929.4 calcul implementarea proiect5 866.0 472.3port iau în 814.2 elor ce contribuie la formarea unui sistem de transport durabil, eficient şi rapid, care să răspundă necesităţilor de mobilitate la % oraş. PER Studiile YEAR organizaţiilor nivelul fiecărui INLAND din domeniu, precum şi a instituţiilor reATERWAYS PIPELINES TOTAL importanţa şi sponsabile demonstrează -4.1necesitatea -0.2 dezvoltării şi1.6formării unui public1.3pe şină, acesta 0.4sistem de transport 1.8 necesităţilor de -6.1reuşind să îndeplinească 0.7 0.0 4.3mobilitate, dar 1.6 şi să corespundă 3.2 politicilor reducere a impactului asupra -4.0în materie de1.3 1.4 mediului. 2.0 În acest context, -4.3 2.6 sau extinconstrucţia -2.8derea sistemului -4.1 de metrou -1.1este răspunsul 0.7problemelor0.6privind congestia, 3.1 mediul, -0.3dezvoltarea-0.8 2.1 economică şi socială, atragerea şi determinarea -1.5investiţiilor-0.5 1.3comunităţii în alegerea transportului public. Sistemul de transport public este din ce în ce mai complex, iar factorii de decizie % trebuie să elaboreze analize specifice care INLAND să cuprindă toate considerentele impuse, ATERWAYS PIPELINES de la gradul de cerere, la investiţii şi estimări 12.4de trafic. În20.5 alegerea construcţiei unui anu11.0mit mijloc 18.1 de transpor, cele mai evidente 10.4caracteristici 18.1vizează raportul capacitate10.3costuri de 17.7 investiţii. În general, sistemele pot depăşi capacitatea mijloace10.0de metrou 17.4 9.9lor de transport 16.9 public de suprafaţă. Este 9.8adevărat faptul 15.7 că investiţiile necesare sunt 9.3masive, însă 15.4metroul poate furniza beneficii semnificative pe termen lung pentru 9.2toate cele trei 15.5segmente vizate: economic, 8.6social şi mediu. 15.6 8.7 Transportul 15.4urban pe şină este consid8.2erat cea mai15.3 bună alegere deoarece costur8.2ile de investiţii 14.3 mai mari pot fi compensate 8.1pe parcursul 13.9ciclului de viaţă în contextul în care raportul eficient al călătorilor

Source: EU Transport in Figures, Statistical pocketbook 2012, European Union

45

ur ce: U.S . D e p a r t ment o f Transpo rta ti o n

S o u rc e : ta b l e s 2 . 3 . 4 , 2 . 3 . 5 , 2 . 3 . 6 , 2 . 3 . 7 , e s t i ma t e s

Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


metro systems. 34 Metropolitan

Figure Cities automated metro(Ungaria), lines, aseste of un 2011. la 875 mil. Deşi1: este unul with din cele mai Budapesta alt oraş eficiente şi bine dezvoltate reţele din Eu- european care îşi axează dezvoltarea transropa, autorităţile nu se opresc aici, pentru portului public prin proiectele de metrou, următorii ani vizând proiecte de extin- cel mai important fiind construcţia liniei 4, dere: până la finele anului se estimează care va lega partea de nord-est a oraşului punerea în circulaţie a extensiei liniei U2 cu cea de sud-vest. Pe lângă acest proiect, ( staţiileAspernstrasse – Seestadt), iar autorităţile intenţionează să realizeze o pentru 2017 va fi realizată extensia liniei nouă linie de metrou (L5), însă aceasta U1. Pe termen lung sunt preconizate noi este încă în faza de planificare. Aceasta ar proiecte conform cărora se va construi o urma să fie construită de-alungul râului nouă linie U5, Elterleinplatz – Rathaus, Funărea, traversând insula Margareta şi care va avea legătură cu U2 şi se va realiza apoi să fie conectată la reţeaua de linii fero nouă secţiune pe ramura sudică a liniei ate suburbane, care au direcţii către partea U2, secţiunea existentă fiind transferată de sud şi nord. viitoarei U5. Deşi încă se confruntă cu probleme ecoDin Europa de Est, Sofia, capitala Bul- nomice, şi Grecia intenţionează să extindă gariei, este cel mai activ oraş în materie de transportul subteran din Atena, pe lângă implememtare şi alocarea investiţiilor în actuala reţea (3 linii), fiind un proiect de proiectele de dezvoltare a reţelei de metrou. realizarea a unei noi linii şi extensia ceAmbiţia autorităţilor vizează construcţia lor existente. În acest an Atena a dat în unei reţele subterane care să acopere 70% folosinţă secţiunea extinsă către vest a din suprafaţa capitalei. Există deja planul liniei 2 cu două staţii, şi, conform proiecpentru construcţia liniei ce leagă Aero- tului, se vor construi alte 4 tot pe aceeaşi portul de de cartierul Business Park, iar linie. în prezent compania de metrou, liniile existente vor fi dezvoltate. Schema Attiko Metro, pregăteşte studiile pentru generală a transportului subliniază dez- construcţia unei noi linii (linia 4), care va voltarea reţelei ce ar trebui să fie formată avea 33 km (29 staţii) şi va fi construită din trei diametre cu o lungime totală de în formă de „u”, pentru a deservi cele mai 57 km (54 de staţii), iar finalizarea acestor populate zone ale capitalei. Viitoarea linie linii va determina creşterea numărului de va include extensiile liniilor 2 şi 3 şi o pasageri la 550 mil/zi (peste 45% din cota secţiune centrală formată din 8 staţii, proisistemului de transport public). Pe termen ectul având necesitând investiţii de 3,3 lung sunt prevăzute extensiile fiecărei linii mld euro. Prima fază a proiectului constă către suburbii. în construcţia a 9 staţii, valoarea lucrărilor fiind estimată la peste 1 mld euro. Chiar dacă vorbim de proiecte pe termen lung, trebuie să menţionăm că în În Polonia, oraşul Lodz a demarat din acest an compania de transport a lansat 2012 un proiect feroviar complex care să licitaţii pentru construcţia extensiilor de deservească oraşul şi zonele adiacente. linie ce urmează să fie finalizate estimativ, În cadrul proiectului este planificată în 2015. îmbunătăţirea infrastructurii de transport, organizarea unui inel feroviar şi construirea

unei linii de metrou care vor deservi partea centrală a oraşului, integrând astfel complet traficul feroviar cu tramvaiele şi alte moduri de transport concentrate în centrul oraşului Lodz. Dezvoltarea sistemului de transport public pe şină din Varşovia (program pentru 2015) se bazează pe 8 programe ce includ şi continuarea dezvoltării sistemului de metrou şi achiziţia de material rulant. În cadrul programului de dezvoltare sunt incluse proiectele de construcţie a liniilor 2 şi 3. „Lucrările de construcţie a secţiunii centrale a celei de-a doua linii de metrou constau în 7 staţii, 6 camere de ventilaţie, 2 tuneluri cu o lungime totală de 9 km şi un legătură tehnică cu prima linie de metrou. Secţiunea centrală a celei de-a doua linii va fi inaugurată în toamnă lui 2014”, ne-a declarat într-un interviu acordat Director General al Metroului din Varşovia, Jerzy Lejk. Şi pentru metroul din Praga (Cehia) autorităţile intenţionează să extindă liniile. Unul din cele mai recente proiecte este extinderea liniei A de la Dejvická către staţia Motol, iar conform planificărilor, aceasta ar urma să fie dată în folosinţă în 2014. Pentru acest proiect valoarea finanţărilor necesare este de 18,7 mld coroane (718 mil euro), iar până în 2015, administraţia locală a aprobat un buget de 10,7 mld coroane (411 mil euro), restul fiind contribuţia UE. Proiectul liniei vizează construcţia a 12,9 km şi va fi divizată în trei faze de implementare: prima fază constă în realizarea a 6 km de linie, a doua-4,3 km şi ultima-restul distanţei. Alături de acest proiect, autorităţile ar putea să mai construiască o linie care ar conecta centrul oraşului de partea sudică, prin construcţia a 7 staţii, pentru care lucrările ar putea fi demarate în 2015.

Figure 2: Geographic distribution of automated lines, as of 2011 Indicative Financial Allocation per Sector (euro million)

Middle East 13%

North America 13%

South America 2%

Asia 39%

Города Европы интенсивно разрабатывают метрополитенские строительные проекты В европейских городах, транспортный затор приводит к расходам выше 100 миллиардов евро в год, около 1% годового ВНП Евросоюза. Города должны установить наиболее эффективные альтернативы для решения вопроса обеспечения мобильности и удаления главных провокаций в сфере общественного транспорта. Исследования организаций и органов оперирующих в данной области, доказывают значительность и необходимость разработки железнодорожной системы общественного транспорта, которая сможет обеспечить мобильность, а также соответствовать политическим мерам по защите окружающей среды.

Apples and pea

The indicated data corres

Europe 33% Source: International Association of Public Transport (UITP) – Observatory of Automated Metros

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

9 UTO - Only metro lines

considered (GoA4 acco

9 Public

transport ser discarded (airport serv


Policies & Strategies

35

SUA îşi trasează viitorul reţelei de transport de mare viteză [ de Pamela Luică ]

Faptul că transportul reprezintă coloana vertebrală a economiei este un lucru ştiut de autorităţile americane, conform cărora, SUA nu ar putea concura într-o economie globală dacă nu va investi masiv în infrastructura de transport, mai ales în regiunile ce leagă marile metropole. Congestia, preţul şi volumul petrolului utilizat în transportul rutier, efectele negative asupra mediului generate de traficul poluant, sunt principalele caracteristici ce determină ca autorităţile să îşi îndrepte atenţia asupra formării unui nou sistem de transport-realizarea reţelei de transport feroviar de mare viteză. Acest mod de transport nu este unul nou la nivelul SUA, însă necesitatea de a aloca investiţii în acest tip de infrastructură devine vitală.

C

onform noului raport privind reţeaua viitoare de linii de mare viteză, lansat de Conferinţa primarilor din SUA, (HSR Report Released by US Conference of Mayors-the Economic Impacts of High Speed Rail, elaborat de Economic Development Research Group), 4 oraşe-Los Angeles, Chicago, Orlando şi Albany (New York), au fost selectate să reprezinte zonele metropolitane de impact pentru construcţia de linii de mare viteză. În toate aceste oraşe, introducerea serviciilor de transport feroviar de mare viteză va crea noi locuri de muncă, va dezvolta mediul de afaceri şi va aduce o valoare adăugată PIBului regional. „Până în 2035, transportul de mare viteză poate aduce investiţii anuale de 255 mil dolari în regiunea Orlando, 360 mil dolari în regiunea Los Angeles, 50 mil dolari în Chicago şi peste 100 mil dolari în

zona Albany”, se arată în raport. Pentru zona metropolitană a Los Angeles, cu 12,9 mil locuitori, sunt propuse, în prima fază, construcţia a 500 mile de noi linii (804 km). Conform Autorităţii de Transport Feroviar de Mare Viteză din California pentru conexiunea părţii de nord cu cea de sud, se vor pune în circulaţie 56 trenuri/zi, iar până în 2025 se estimează că vor fi transportaţi 120 mii pasageri/zi. În faza a doua planurile includ liniiThede mare vitezăoperating adiţionale între Authority also anticipates HSR trains per day between Union Merced şi 15 Sacramento şi Union Station şi Station and Anaheim. Travel time will 20 minutes an average speed of San Diegobe110şi alte atoraşe, planurile detemmph. Two proposed intermediate stops are anticipated at Norwalk/Santa Fe inând formarea unui sector de afaceri ce va Springs or Fullerton. genera venituri de 7,6 mld dolari/an, iar la Phase 2 of the planned system will PIB-ul regional va aduce 4,3 mld dolari. În include additional HSR lines between Merced and and between toată regiunea, seSacramento estimează că până în 2035 Union Station and San Diego. The Authority anticipates 46 trainspe an. se vor efectua 12,3 miloperating călătorii

Figure 1. Proposed HSR Intercity Passenger Routes Serving Los Angeles

per day between Union Station and San Diego, with a travel time of one hour and 20 minutes. This section of the system will swing east through the Inland Empire, with numerous stops under consideration, including Ontario Airport.

Sacramento

Stockton Modesto

San Francisco SFO Airport

Merced

Redwood City/Palo Alto San Jose

Gilroy

Fresno Visalia/Tulare/Hanford

MINNESOTA

Minneapolis-St. Paul

WISCONSIN

MICHIGAN Pontiac Madison

Milwaukee Kalamazoo

Detroit

CHICAGO

Cleveland

IOWA Toledo

ILLINOIS Ft. Wayne Normal Springfield

OHIO

Lafayette Champaign

Indianapolis

Decatur

Cincinnati INDIANA

MISSOURI St. Louis

Funded 110 mph HSR System Proposed 220 mph HSR System

Chicago, situat în centrul regiunii economice a SUA, are o populaţie de 2,8 mil, zona metropolitană depăşind 9,5 mil locuitori. Pentru construcţia liniilor de mare viteză, deja există linii stabilite pentru care s-au alocat finanţări federale: 1.St. Louis, 2.Milwaukee, Madison, Minneapolis şi 3.Detroit; ca parte a strategiei pe termen lung, sunt vizate Indianapolis şi Cincinnati, Des Moines şi Omaha şi Cleveland. Prin realizarea proiectului liniei Minneapolis - St. Louis, PIB-ul regional ar putea să înregistreze creşteri de 3,6 mld dolari pe an. În regiunea Orlando, prima fază a sistemului de mare viteză a Floridei implică realizarea unei linii ce leagă Orlando de Tampa. Se estimează că linia va fi dată în folosinţă în 2015, proiect pentru care statul a primit un stimul financiar de 1,25 mld dolari, care va sprijini plata unui contract de 3,5 mld dolari pentru construcţia a 86 mile de infrastructură (138 km). Faza a doua implică furnizarea serviciilor din Orlando către Miami (230 mile, sau 370 km), pentru care sunt luate în calcul două opţiuni, investiţii ce necesită alocarea a 8 mld dolari.

16

Bakersfield

Palmdale Sylmar City of Industry

Burbank

Ontario Airport

LOS ANGELES

UC Riverside

Norwalk HSR Alignments Altamont Railroad Project Potential Stations

Anaheim Irvine

Murrieta Escondido University City San Diego

Source: usmayors.org

Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


36 POLICIES & STRATEGIES

Tallahassee

Jacksonville

Gainesville Ocala

Phase 2 - Tampa to Orlando

Daytona Beach

Phase 2 Option 1 (I-95: Orlando to Miami) Phase 2 Option 2 (Turnpike: Orlando to Miami)

Orlando Disney

Proposed Routes

Airport Cocoa/Port Canaveral

Tampa

Possible Stations

Lakeland St. Petersburg Bradenton

Fort Pierce

Sarasota

Ft. Myers Naples

West Palm Beach

Fort Lauderdale Miami

În regiunea Albany (capitala New York) locuiesc 94 mii, iar regiunea numără peste 850 mii locuitori, iar planurile actuale de lansare a serviciilor de mare viteză vizează introducerea de la 26 de trenuri între oraş şi New York la 32 pe zi, iar în faza finală numărul trenurilor va creşte la 44/zi. Conform scenariului ce implică circulaţia cu 220 km/h, vor fi transportaţi 2,3 mil călători.

Conform Asociaţiei de Transport Feroviar de Mare Viteză din SUA, până în 2030 se doreşte realizarea unei reţele feroviare de 17 mii mile (aprox 27,5 mii km), a cărei construcţie va avea loc în 4 faze. Cele mai aglomerate coridoare sunt conoscute ca „megaregiuni” şi au fost studiate de Asociaţia de Planificare Regională, conform căreia sunt vizate 10 megaregiuni ce formează coloana vertebrală a dezvoltării

strategiei de transport de mare viteză. „Planurile noastre pentru un sistem naţional de transport feroviar de mare viteză determină realizarea conexiunii oraşelor şi statelor, integrând un întreg sistem. Transportul va fi interoperabil, sistemele de control introduse vor fi de tehnologie de ultimă oraă, se vor construi staţii de cale ferată care vor îngloba alte moduri de transport, iar trenurile vor circula cu viteze de 220 km/h. Pe lângă reţeaua de mare viteză, planurile noastre sprijină formarea unei reţele pentru viteze de 110 km/h pentru asigurarea conexiunii oraşelor mici”, precizează asociaţia pentru transport de mare viteză. Noul sistem va furniza legături cu transportul feroviar regional şi local, în cadrul unei reţele unice, şi va include serviciile regionale şi de navetişti, precum şi sistemele de metrou, tramvai şi metrou uşor. În 2009, preşedintele SUA, Barack Obama, a lansat noua viziune de dezvoltare a transportului de mare viteză, conform căruia 85% din americani vor avea acces la aceste servicii de transport. Prin „Actul de Redresare” se menţiona alocarea a 8 mld dolari şi, anual asigurarea a 1 mld dolari, pentru realizarea proiectelor de infrastructură.

Source: www.whitehouse.gov

Pensacola

Source: www.ushsr.com

Montreal

Rochester ALBANY Buffalo

Syracuse Poughkeepsie

Springfield New York City

Source: HZ Infrastrucktura

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

Boston

США намечивают будущею высокоскоростную сеть В соответствии с новым докладом о будущей высокоскоростной сети, разработанным в рамках Конференции мэров США (“Экономическое воздействие высокоскоростной железнодорожной сети”- доклад разработан Исследовательской Группой Экономического Развития), 4 города: Лос-Анджелес, Чикаго, Орландо, Албани (Нью Йорк), были отобраны в качестве главных городских территориях соответствующих конструкции высокоскоростных сетей.


leX

37

Pachetul IV Feroviar: Pilonul tehnic este semnificativ pentru competitivitatea pieţei feroviare europene [ de Elena Ilie ]

Performanţa relativ slabă a transportului pe calea ferată, din ultima decadă, reflectă un nivel scăzut de eficienţă şi calitate a serviciilor feroviare în comparaţie cu alte moduri de transport. Potrivit celor mai recente studii disponibile, această situaţie poate fi atribuită prezenţei mai multor obstacole care împiedică accesul pe piaţă al noilor operatori şi extinderea prestatorilor de servicii, împiedicând astfel piaţa internă a serviciilor feroviare. În acest context, obiectivul principal al celui de-al Pachetului IV Feroviar constă în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de transport feroviar prin eliminarea obstacolelor rămase, încurajând astfel performanţa sectorului feroviar şi, prin urmare, competitivitatea şi creşterea economică. Aceste obstacole pot fi grupate în patru categorii, bariere tehnice, administrative, instituţionale şi legislative.

AUn al doilea set de probleme care ului actual de organizare instituţională a tru a realiza acest obiectiv, ar trebui să împiedică realizarea întregului pieţei feroviare, la abordarea barierelor de existe un plan evolutiv pentru creşterea potenţial al pieţei feroviare este rep- ordin legislativ privind accesul la piaţa de competențelor ERA şi responsabilități clare rezentat de aspectele legate de guvernanţa transport intern de călători, precum şi la pentru un certificat unic de siguranță şi de administratorilor infrastructurii. Întrucât iniţiativele referitoare la rolul Agenţiei Fero- autorizare a vehiculelor. administratorii infrastructurii constituie viare Europene (ERA), la interoperabilitate Cei trei piloni de bază ai Pachetului IV monopoluri naturale, ei nu răspund în- şi siguranţă. Feroviar conturează clar stabilirea unor totdeauna necesităţilor pieţei şi ale utiliSituaţia prezentă se dovedeşte a fi dificilă proceduri consecvente de avizare pentru zatorilor, limitând astfel performanţele pentru sectorul feroviar şi pentru ompeti- interoperabilitate şi siguranţă feroviară (cuîntregului sector. În unele state membre, tivitatea performanței căilor ferate ca mi- noscut şi ca Pilonul Tehnic), liberalizarea administratorii infrastructurii nu sunt în jloc de transport. Procedurile de autorizare pieţei interne a transportului de călători şi măsură să-şi îndeplinească sarcinile din şi de certificare sunt costisitoare şi necesită crearea unor structuri şi autorităţi mai bune cauză că funcțiile lor sunt împărţite între mult timp. Întregul proces de autorizare a pentru administratorii de infrastructură. diferite organisme. În plus, actualul cadru vehiculelor în Europa poate dura mai bine Lipsa standardizării, existenţa unui parc de legal nu a dus la o cooperare transfrontalieră de doi ani blocând astfel active în valoare material rulant extrem de specializat, costurîmbunătăţită între administratorii infra- de 1,2 miliarde de euro care aşteaptă să fie ile de investiţii rezultate precum şi costurile structurii.” consideră Comisia. autorizate şi care nu pot fi puse pe piață. de intrare şi ieşire de pe piaţa de transport Cele patru obstacole sus-amintite sunt Procedurile de autorizare şi de certificare feroviar, constituie probleme semnificative abordate prin intermediul iniţiativelor trebuie să fie simplificate cât de repede pentru piaţa unică de transport. Procedurile cuprinse în propunerile legislative ale Pa- posibil iar Agenția Feroviară Europeană de autorizare sunt lungi şi anevoioase, iar chetului IV Feroviar. Astfel, propunerile (ERA) trebuie să devină treptat un ghişeu taxele pentru certificatele de siguranţă sunt Chartfac 1. referire Numberla of NSA staffmoddirectlyunic involved interoperability issuesPenby Member State,Dar dacă piaţa internă de translegislative modificarea pentruinautorizare şi certificare. costisitoare. in equivalent fullNumber time employees* of NSA staff directly involved in interoperability issues by Member State, in equivalent full time employees

180 162

160

end 2010

140 120 100 80 60

58 45 25 5

5

4

2

2

5

8

UK

4

10

SK FI

5

22 7

SI

1

15

PT RO

1

12

PL

3

7

NO AT

6

13

BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT LV LT

0

9

LU HU NL

20

SE

40

Source: European Railway Agency - Biennial Report 2011

* The figures have been approximated since full-time staff also have tasks other than interoperability and2013 in some NSAs Septembrie | www.railwaypro.com there are also part-time employees.


38

leX Chart 5. Number as of of 21/12/2010 21/12/2010 Numberofofopen openpoints pointsbybyTSI TSI(year (yearofofentry entryinto intoforce forceof of the the TSI), TSI), as

45 40 35 Mobility and Safety in Railway Tunnels - were applicable for CR passenger carriages, locomotives and trainsets. 30 25 In 2009, the NSAs issued 307 authorisations for passenger 20 carriages, of which about a third were under the TSI regime (TSIs NOI+PRM+SRT). All of them were granted in 15 Hungary (see Chart 14). The other four NSAs which declared 10 authorisations for passenger carriages in 2009 – Bulgaria, 5 Ireland, Slovakia and Finland – issued them exclusively under the national regime. 0

2006 end 2008 These authorisations were issued by the NSAs Germany end 2010 (53), Hungary (23), Lithuania (2) and France (2). Three of these are with derogations which is about 4%. The NSAs Czech Republic, Latvia, Norway, Poland, Slovakia, Finland and the UK issued authorisations for CR trainsets under their national regimes only.

Authorised vehicles When interpreting the data for the HS rolling stock and CR freight wagons subsystems it is important to note that authorised greater HS INF CR INF HS ENE CR ENE HS RST CR WAG CRthe actual HS CCS*number CR CCS*of vehicles PRM HS OPE CR may OPE be TAP The proportiondraft of the authorisations than the number of authorisations issued. This is because draftissued for locomotives LOC&PAS draft under the TSI regime (TSIs NOI and SRT) is again a third draft in some cases one authorisation is issued for a series of Source:of European Railway Agency - Biennial Report the total number (653) of2011 locomotive authorisations vehicles (see Chart 13 and Table 4). *With the 2011 amendment CR TSI CCS and HS TSI CCS will merge into one TSI; it was at the draft stage at the end of 2010 2009. These were granted by the NSAs (185), de vedere cu privire Parlamentului European vor face posibilă port deincălători va fi liberalizată, deschisă să îşiHungary expună punctele Source: European Railway 2010 adoptarea cât number mai rapidă a acestui Pilonul competiţiei, este(11), nevoie deAgency, măsuri la Pilonul tehnic. Portugal Slovenia (10) semniand France (1). Only four of The NSAs did not provide data on the of authorised ficative pentu realizarea interoperabilităţii. Astfel, Comunitatea Companiilor Euro- tehnic. Operatorii de transport feroviar şi 212 aceste authorisations fortransformarea locomotives under TSI regime HS trainsets(CER) covered byindustria the three authorisations granted funizoare de produse feroiare au Una dintre măsuri este penethe de Cale Ferată şi Infrastructură Autorităţii Europenethat astfel alături Asociaţia are Feroviare with derogations is încât fewer than 2%.deThe NSAs Industriei under theFeroviare TSI regime insolicitat 2009. o reformare a regimului de autoriaceasta să devină organismul central pentru Europene (UNIFE) subliniază sprijinul zare si certificare a siguranţei, încă din 2010. Bulgaria, Spain, Latvia, Norway, Poland, Slovakia, Finland standardizare şi interoperabilitate. pentru Pilonul tehnic al celui de-al Patrulea Ambele cereri au fost discutate pe larg în and the UK issued authorisations for locomotives under The number freight wagons authorised undereuropene the ultimii trei ani, cu instituţiile dar 31 Pilonul tehnic al Pachetului IV Feroviar Pachet Feroviar şi apreciază eforturileof inşi în statele membre. După ani de dezbata fost adus în discuţie, pentru prima dată, tensive ale Parlamentul European şi ale their national regimes only. TSI regime in 2009 doubled in comparison with 2008. la 29 mai de către parlamentarii europeni, Consiliului de a-l îmbunătăţi. Prin urmare, eri detaliate şi minuţioase CER şi UNIFE In absolute terms, 6 300 freight European wagons were solicită Parlamentul şi Consiliul în cadrul reuniunii Comitetului de Trans- cele două asociaţii încurajează Consiliul să over Europene să acţioneze fără întârport al More Parlamentului (TRAN). foratribuie principiile prin Directiva than 20%European of authorisations CR trainsets wereconvenite authorised, around 4%Uniunii with derogations. Siguranţa şi interoperabilitatea căilor fer- de Interoperabilitatea către Directiva priv- ziere. under TSI regime and PRM). Concret, CER şi UNIFE sprijină abordaate dingranted Europa au fost the discutate, alături(TSIs de NOI, ind SRT Siguranţa pe calea ferată. Bazându-se reformarea mai multor texte legislative şi pe ceea ce s-a realizat deja, sectorul feroviar rea care subliniază faptul că ERA ar trebui sporirea rolului Agenţiei Feroviare Euro- solicită instituţiilor europene să adopte Pi- să emită autorizaţia pentru vehiculul de cale pene. lonul tehnic înainte de alegerile europene ferată, potrivit atribuţiilor de ghişeu-unic; dar având în vedere ca Agenţia va fi autoriLa puţin timp după dezbaterile şi schim- din 2014. bul de opinii dintre parlamentarii europeni Cele două asociaţii şi-au exprimat speranţa tatea cu putere de decizie şi v fi susţinută a venit rândul „vocilor europene” ale com- că Parlamentul European va continua să de către autorităţile naţionale de siguranţă 14.ferată Number of authoris ations respecte for placing in service for CR RST, by type of vehicle,Înunder TSI regime feroviară. plus, ambele asociaţii consideră paniilorChart de cale şi industriei de profil calendarul adoptat şi că membrii (NOI, PRM, SRT), 2009 . Number of authoris ations for placing in service for CR RST, by type of vehicle, under TSI regime •

200 185

180

CR Passenger carriages CR Locomotive CR Trainset

160 140 120 100

98

80 60

53

40 23 11

Source: 2010 European Railway Agency questionnaire to NSAs (23 NSAs responded)

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

UK

SE

FI

SK

RO

PT

PL

AT

NO

NL

HU

LU

LT

LV

IT

IE

FR

ES

EL

EE

DE

Source: European Railway Agency - Biennial Report 2011

10

32

12

DK

BG

BE

0

CZ

2

SI

20


leX

că autorizaţia unui vehicul la nivel european trebuie să indice „domeniul de aplicare”. Sectorul feroviar european are nevoie urgent de Pilonul tehnic în scopul de a rămâne competitivă în şi pentru Europa - ca mod de transport şi industrie durabile. „Discuțiile cu privire la Pilonul Tehnic sunt acum pe drumul cel bun şi trebuie accelerate”, a comentat Libor Lochman, directorul executiv al CER. „Sectorul feroviar are nevoie de multă vreme de ceea ce a propus Comisia în Pilonul Tehnic”, este de părere Philippe Citroën, directorul general al UNIFE. Pilonul tehnic al celui de-al Patrulea Pachet Feroviar este un punct de reper fundamental în calea stabilirii unui Spaţiu Feroviar Unic European şi trebuie să fie pus în aplicare unanim de către toate părţile implicate. Implementarea rapidă a Pilonului tehnic înseamnă o „undă verde” pentru sectorul feroviar european şi pentru crearea Spaţiului Feroviar Unic European. Alături de CER şi UNIFE, Uniunea Internațională a Deținătorilor de Vagoane (UIP), Asociaţia europeană a entităţilor care închiriază material rulant şi de tracţiune pentru trenurile de călători (EPTTOLA) şi Uniunea Internațională a Transportului Public (UITP) doresc să confirme spri-

jinul față de Pilonul Tehnic şi să accentueze importanța şi necesitatea încheierii unui acord între Consiliul European şi Parlamentul European în această privinţă. „Dacă vrem să vedem o piaţă feroviară europeană de marfă competitivă, optimizarea procedurilor administrative, stabilirea clară a rolurilor şi responsabilităților şi înlăturarea reglementărilor naționale interpretabile sunt prioritățile de care trebuie să ținem cont”, a adăugat Gilles Peterhans, secretarul general al UIP. Preşedintele EPTTOLA Tim Gilbert a

39

comentat la rândul său: „Propunerile pilonului tehnic, împreună cu recomandările detaliate pentru simplificarea şi accelerarea autorizărilor sunt esențiale pentru industrie”. „Operatorii feroviari regionali şi urbani din cadrul UITP sprijină adoptarea pilonului tehnic punând accentul pe excluderea clară şi irevocabilă din legislație a liniilor feroviare de pasageri care funcționează separat la nivel regional, local şi suburban”, a concluzionat secretarul general al UITP, Alain Flausch.

Железнодорожный Пакет законов но. IV: Технический пилон является существенным для конкурентоспособности железнодорожного европейского рынка Эксплуатационные показатели железнодорожного транспорта были достаточно низкими в последний период, факт который отражает низкий уровень эффективности и качества железнодорожных услуг в сравнении с иными транспортными услугами. Как показывают последние исследования, данная ситуация является результатом присутствия множественных препятствий состоящих в затруднении доступа на рынок новых операторов, и также, в затруднении процесса расширения круга обслуживающих работников, снижая оперативность внутреннего рынка железнодорожных услуг. Барьеры такого типа могут быть расположены в четыре категории- технические, административные, институциональные и законодательные.

International Association of Public Transport

EUROPEAN CONFERENCE: Opening the European domestic rail passenger market to competition – what impact on regional, suburban and urban passenger transport?

19-20 November 2013, Strasbourg, France

www.uitp.org/strasbourg2013

Organiser:

Pub Strasbourg 210x140.indd 1

6/09/13 13:58


40

leX

Obligativitatea licitării contractelor de serviciu public are nevoie „de o perioadă de tranziţie” semnificativă [ de Elena Ilie ]

În ultimul deceniu, au existat trei pachete legislative feroviare având obiectivul de a deschide pieţele naţionale şi de a îmbunătăţi competitivitatea căilor ferate şi interoperabilitatea lor la nivelul UE. Regulamentul 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători, publicat în decembrie 2007, a instituit un cadru pentru atribuirea contractelor de servicii publice şi compensarea obligaţiilor de serviciu public, dar nu şi o abordare comună privind atribuirea contractelor pentru transportul feroviar de călători. În ciuda noilor prevederi legislative ale UE, ponderea modală a căilor ferate în cadrul transportului intra-UE a rămas “modestă”.

S

pecialiştii din domeniu şi actorii implicaţi în piaţa de transport feroviar consideră că, în cadrul juridic actual, performanţele serviciilor de transport feroviar de călători sunt insuficiente în ceea ce priveşte calitatea serviciilor şi eficienţa operaţională. 54 % dintre respondenţii la ancheta Eurobarometru din 2012 nu erau satisfăcuţi de sistemele lor naţionale şi regionale de căi ferate. În cadrul Tabloului de bord al pieţelor de consum 2011, nivelul general de satisfacţie al călătorilor cu trenul era de 6,7/10, cu mult sub nivelul înregistrat pentru majoritatea bunurilor şi serviciilor pentru consumatori. Serviciile feroviare au obţinut din partea consumatorilor un punctaj mai slab decât toate celelalte moduri de transport, situându-se pe locul 27 dintr-un număr total de 30 de pieţe de servicii, se arată în expunerea de motive înaintată de către Comisia Europeană în vederea modificării unor prevederi din Regulamentul 1370/2007, cel care face referire la deschiderea pieţei pentru serviciile de

transport feroviar intern de călători. Există mai multe obstacole în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a eficienţei operaţionale a întreprinderilor feroviare. Acestea sunt legate în primul rând de accesul la piaţa serviciilor de transport intern de călători şi de absenţa presiunii concurenţiale. În multe state membre această piaţă este închisă concurenţei, ceea ce nu numai că limitează dezvoltarea ci creează şi disparităţi între statele membre care şi-au deschis şi cele care nu şi-au deschis pieţele. Diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte deschiderea pieţei serviciilor de transport feroviar intern de călători împiedică realizarea unei pieţe interne autentice pentru serviciile de transport de călători. Principalul obiectiv al politicii de transport a Uniunii Europene urmăreşte crearea unei pieţe interne a transporturilor care să contribuie la un nivel înalt de competitivitate şi la dezvoltarea echilibrată şi durabilă a activităţilor economice. Potrivit Cărţii Albe

ssengers: one goal, and same

s r, d s e e s e s. e a of y ll

ll

Figure 1 Percentage of state compensation cost minus ticket Percentage of state compensationof of total total cost sales minus ticket sales EU15 average CEE average 100%

99%

96%

97%

94%

94%

90% 79%

80% 70%

71%

75%

73%

71%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005

2006

Source: CER

Source: CER members

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

2007

2008

2009

din 2011 privind transporturile, este necesar ca până în 2050 căile ferate să reprezinte o parte majoritară din totalul transporturilor de călători pe distanţe medii. Acest transfer modal ar contribui la reducerea cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzută de Agenda Europa 2020 pentru o creştere durabilă şi favorabilă incluziunii sociale. Cartea Albă concluzionează că nicio schimbare majoră în domeniul transporturilor nu este posibilă fără sprijinul unei infrastructuri feroviare adecvate şi fără o abordare mai inteligentă în privinţa utilizării acesteia. Sistemele şi reţelele de transport feroviar din Europa sunt încă diferite şi funcţionează, majoritatea, după particularităţi şi specificaţii distincte adaptate necesităţilor naţionale. Armonizarea acestora, după un principiu comun, nu este deloc uşor de realizat şi poate că nu va fi uşor nici în următoarea decadă. Poate de aceea primele trei pachete pachete legislative nu au reuşit să contureze un spaţiu comun pentru activitatea de transport feroviar în Europa. Dezbaterile pe aceste teme, în special cele referitoare la drepturile pasagerilor în transportul feroviar, liberalizare, interoperabilitate, investiţii în infrastructură, transferul modal al mărfurilor sau acceptarea reciprocă a materialului rulant, au fost de-a lungul timpului numeroase şi anevoioase, însă, cu toate acestea nu s-a putut stabili un numitor comun, un algoritm valabil la nivel european. Comisia Europeană, cu sprijinul părţilor interesate, încearcă să rezolve practic problema armonizării sistemului de transport în Europa propunând un număr de şase proiecte legislative, cele ce compun deja binecunoscut Pachet IV Feroviar. În oponia Comisie, acest ultim pachet legislativ va fi cel care va definitiva Una dintre aceste propuneri legislative face referire la modificarea Regulamentului 1370/2007. Pornind de la aceste considerente, propunerea de proiect, lansată de către Comisie încă de la începutul acestui an, şi-a stabilit ca obiectiv general ameliorarea calităţii serviciilor de transport feroviar de călători şi stimularea eficienţei lor operaţionale,


îmbunătăţind astfel competitivitatea şi at- mentului în Uniunea Europeană într-un ractivitatea căilor ferate în raport cu alte mod cât mai uniform”, a declarat Cesare moduri de transport şi dezvoltând în con- Brand, secretarul general al CIT. tinuare spaţiul feroviar unic european. Propunerea include norme comune priv- Procedurile viitoare de atribuire a ind atribuirea contractelor de servicii pub- contractelor de servicii publice să lice pentru transportul feroviar de călători, fie pe deplin transparente precum şi măsuri însoţitoare având scopul de a spori succesul procedurilor competitive Obligativitatea licitării contractelor de de atribuire.Mai mult dialog între operatorii servicii publice, din 2019 după cum propFigure 1 Percentage of state compensation of total cost minus de transport feroviar şi autorităţile naţionale une Comisia Europeană, a ridicatticket serioase sales de reglementare va permite o implementare probleme şi a generat numeroase dezbateri omogenă a Regulamentului 1371/2007 în rândul operatorilor de transport feroviar privind drepturile şi obligaţiile pasagerilor. de călători precum şi în rândul asociaţiilor EU15 average de În cadrului unui workshop organizat de către profil. Şi de-o parte şi de alte au existat şi există CEE average Comunitatea Companiilor Europene de99% în continuare dubii dacă nu chiar temeri cu 97% propunere cuprinsă în Pa100%Ferată 96% Cale şi Infrastructură privire la această 94%(CER) alături 94% de90% Comitetul Internaţional pentru Trans- chetul IV Feroviar. Aproximativ toate părţile port Feroviar (CIT), în luna mai la Bruxelles, implicate şi-au exprimat îngrijorarea faţă de 79% 80% 80 de experţi din cadrul companiilor peste această posibilă măsură legislativă. Comisia 75% 73% 71% 71% la nivde transport feroviar, organisme naţionale Europeană a efectuat un sondaj amplu 70% de reglementare, instituţii europene, pre- el european, atât în rândul călătorilor cât şi cum în rândul operatorilor de transport feroviar, 60%şi alte părţi interesate şi-au împărtăşit experienţa în privinţa aplicării Regulamen- asociaţiilor de profil, administratori ai infra50%UE. Discuţiile au subliniat în mod clar tului structurii, ministere de transport, autorităţi importanţa unei colaborări mai bune la nive- din domeniul siguranţei sau alte ministere şi 40% lul operatorilor de transport feroviar. organisme reprezentative. “Oferind operatorilor de transport şi În ceea ce priveşte procedurile competi30% autorităţilor naţionale o platformă comună tive obligatorii de atribuire, 45 % dintre de20% discuţii, dorim să contribuim la calitatea respondenţi s-au exprimat în favoarea unor serviciilor oferite pasagerilor. Am decis să opţiuni flexibile similare cu cele privind 10% oferim în continuare tututor celor implicaţi procedura negociată pentru achiziţiile pubun 0% forum pentru schimbul de idei şi în lice, precum şi a unor perioade de tranziţie 2008 acelaşi timp 2005 o oportunitate 2006 de a crea con- 2007 pentru a introduce progresiv 2009 proceduri de tacte în afara graniţelor, astfel că anul viitor atribuire pentru toate contractele de servSource: CER members se va organiza un al doilea atelier de lucru icii publice (80 % dintre respondenţi). pentru dezbateri pe marginea drepturilor Majoritatea respondenţilor (60 %) au fost pasagerilor”, a subliniat Libor Lochman, di- de acord că prin crearea unor societăţi de rectorul executiv al CER. închiriere a materialului rulant s-ar con“Dimensiunea europeană a Regulamentu- tribui la îmbunătăţirea accesului la matelui privind drepturile şi obligaţiile pasager- rialul rulant, iar o mare majoritate (75 %) ilor înseamnă că abordarea trebuie să se s-au pronunţat în favoarea accesului deplin facă la nivel înalt, însă luând în considerare la informaţiile tehnice care trebuie furnizate diferenţele şi excepţiile acordate statelor de administratorul de infrastructură. membre UE. CIT şi CER sunt convinse de „CER îşi face griji în privinţa licitaţiei obvaloarea2interpretării şi a aplicării Regulaligatoriiintercity a contractelor de serviciitrains publice ca Figure Infrastructure charges for typical passenger

ssengers: one goal, and same

s , d s e e s e . e a f y l

l e

g s g r

e . g s f

e ) , e d o s o d

(€/train-km)Infrastructure charges for typical intercity passenger trains (€/train-km)

8 7 6 5 4 3 2 1 0

NO HR DK SF SE PL CZ PT SP NL EE SK SI FR UK AT HU RO IT CH BG LV DE LT BE

Source: CER

Source: OECD/ITF 2008


42

leX

fiind singurul mecanism de atribuire a contractelor. Nu credem că licitaţia deschisă va aduce rezultate mai bune decât cea directă. Facem un apel la statele membre de a fi practice şi de a permite flexibilitate în privinţa Contractelor de Servicii Publice. Este nevoie de acest lucru în cazul statelor membre mai mici unde costul licitaţiei depăşeşte beneficiile pe care le poate genera. Licitaţia obligatorie implică cu siguranţă noi opotunităţi. Cei care vor îndrăzni să privească înainte şi peste hotare vor descoperi noi oportunităţi de afaceri şi pot deveni rapid şi uşor ofertanţi eficienţi şi de succes. Pe de altă parte, acest lucru implică riscul de pierdere a Contractelor de Servicii Publice deoarece pot apărea probleme foarte complicate atât pentru personal, cât şi la nivel financiar. Prin urmare, trebuie descoperit echilibrul potrivit, iar autorităţile competente ar trebui să decidă asupra mecanismului de atribuire. Este ceea ce eu, personal,

le doresc tuturor companiilor feroviare şi clienţilor acestora. În calitatea de contribuabili şi cetăţeni, cu toţii merităm cea mai bună soluţie din punct de vedere financiar”, a declarat Libor Lochman, cu ocazia un sondaj iniţiat de Railway PRO, în luna martie, prin intermediul căruia am dorit să aflăm opinia asociaţiilor reprezentative pe sectorul feroviar european. „Pentru a facilita pregătirea procedurilor de atribuire a contractelor de serviciu public, stimulând astfel concurenţa, este necesar ca autorităţile competente să se asigure că toţi operatorii de servicii publice interesaţi să prezinte o ofertă primesc, fără divulgarea secretelor de afaceri, anumite informaţii privind serviciile de transport şi infrastructura acoperite de contractele de servicii publice. “Principiul reciprocităţii reprezintă un mijloc important de combatere a denaturării concurenţei; acest principiu nu ar trebui să se aplice numai în cazul statelor membre, ci

şi al întreprinderilor din ţări terţe care doresc să participe la procedurile de atribuire a contractelor din cadrul Uniunii”, se arată într-un proiect de raport iniţiat de către raportorul Mathieu Grosch, membru al Comitetului pentru Transport şi Turism. Astfel, raportorul european a propus câteva amendamente la textul propus iniţial de către Comisia Europeană, pentru modificarea Regulamentului 1370/2007, face referire la atribuirea contractelor de servicii publice. „Pregătirea întreprinderilor feroviare pentru procedurile competitive de atribuire a contractelor de servicii publice necesită un anumit timp suplimentar care să permită o restructurare internă durabilă a întreprinderilor cărora astfel de contracte le erau atribuite în mod direct în trecut. Prin urmare, acestea ar trebui să ia deja măsuri în vederea introducerii treptate a acestei modalităţi de atribuire, dar ar trebui să fie obligate abia din 2029 (şi nu din 2019 cum prevedea textul iniţial al Comisiei de modificare a Regulamentului 1370/2007, propunere inclusă în Pachetul IV Feroviar) să atribuie toate contractele de servicii publice din sectorul transportului feroviar public de călători conform procedurilor de atribuire din prezentul regulament”, se arată în propunerile înaintate în luna iulie. Modificarea unor sisteme complexe ca cel reprezentat de serviciile de transport feroviar de călători se face în timp pentru a fi realizată cu succes. Termenele propuse de Comisie, 2019 pentru atribuirea directă a contractelor de servicii publice şi, respectiv, 2022 pentru expirarea contractelor actuale, par, prin urmare, a fi prea apropiate.

Photo: © SBB CFF FFS

Обязанность организововать тендерные торги для контрактов публичных услуг должна испытать долгосрочный “транзитный период”

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

В последние десять лет существовали три железнодорожных пакетов законов цель которых выражалась в открытии национальных рынках и улучшении конкурентоспособности и интероперабельности в железнодорожной сфере Европейского Союза. Регламент 1370/2007 по публичным железнодорожным и автотранспортным услугам, опубликован в декабре 2007 г установил правовой режим для присуждения контрактов публичных услуг и для компенсации обязанностей публичных услуг, но не предоставил единый подход к вопросу присуждения контрактов железнодорожного пассажирского транспорта. Несмотря на новые законодательства Европейского Союза, железнодорожная сфера занимает среднюю степень важности в рамках европейского транспорта.


Market development 43

O infrastructură feroviară eficientă atrage dezvoltare economică [ de Elena Ilie ]

În scopul creării parteneriatelor transfrontaliere şi transnaţionale în domenii de importanţă strategică, pentru îmbunătăţirea procesului de integrare teritorială, economică, socială şi al sprijinirii coeziunii, stabilităţii şi competitivităţii în regiune, Uniunea Europeană a finanţat în perioada 2007 - 2013 Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova. Cele trei state vor beneficia de susţinere financiară ărin intermediul aceluiaşi program şi în perioada 2014 - 2020. regiunea cuprinsă în Program transporturile, de orice natură ar fie ele, nu constituie un atuu pentru dezvoltare economică şi interoperabilitate. Reţeaua feroviară se confruntă cu o lipsă de resurse pentru investiţii de capital. Cu toate că o parte a reţelei feroviare este electrificată şi utilizată de trenuri modernizate, în unele zone ale ariei programului, acestea necesită investiţii atât în ceea ce priveşte liniile de cale ferată cât şi modernizarea trenurilor. Cu toate acestea, costurile pentru modernizarea infrastructurii feroviare ar fi mult prea ridicate pentru a fi suportate de acest program, astfel că ar putea fi încurajate o serie de măsuri de optimizare la scară mică destinate facilitării traficului transfrontalier. Ucraina şi Republica Moldova reprezintă parteneri importanţi pentru Uniunea Europeană şi politica sa de vecinătate, fiind astfel cuprinse şi în programele Parteneriatului Estic. În plus, cele trei ţări, România, Ucraina şi Republica Moldova sunt pioni importanţi în transportul feroviar de mărfuri pe platforma Eurasiatică, făcând parte din Spaţiul Extins al Mării Negre (SEMN). Totodată, trebuie subliniat faptul că aceste trei state

sunt traversate de două coridoare paneuropene importante, Coridorul IX şi Coridorul VII - Dunărea, precum şi de coridoarele TRACECA. Pornind de la aceste considerente devine inevitabilă dezvoltarea infrastructurii feroviare la graniţele celor trei state. De aceea, cele trei state ar trebui să dezvolte, împreună, programe de îmbunătăţire a infrastructurii feroviare. În plus, regiunile de graniţă ale României, Ucrainei şi Republicii Moldova pot juca un rol semnificativ în cadrul TEN-T. Pentru a atinge acest obiectiv este necesară o infrastructura transfrontalieră dezvoltată. Adriana Nicula, reprezentant al Programului Operaţional Comun de cooperare România, Republica Moldova şi Ucraina a subliniat, în cadrul Summit-ului Feroviar al Moldovei desfăşurat în luna iunie la Chişinău, importanţa derulării unor proiecte comune de cale ferată în cele trei ţări ale acestui program, precizând că până în prezent „nu s-a primit nicio aplicaţie, din partea celor trei state, pentru proiecte de finanţare a îmbunătăţirii traficului feroviar din zonele de graniţă. Acest fapt însă nu ar trebui să împiedice aplicarea de cereri de finanţare pentru perioada 2014 – 2020”.

Эффективаная железнодорожная инфраструктура ведёт к экономическому развитию

Photo: Club Feroviar

P

rogramul Operaţional Comun vizează sprijinirea de proiecte care favorizează dezvoltarea economică şi socială, protecţia mediului, pregătirea pentru situaţii de urgenţă, proiecte de investiţii în infrastructura de transport şi energie Proiectele trebuie să aibă un caracter transfrontalier şi să fie dezvoltate în parteneriat de organizaţii aflate de-o parte şi de alta a frontierei. Pentru a putea fi eligibile, în proiecte trebuie să participe cel puţin un partener român şi un partener din Ucraina/Republica Moldova. Aria Programului cuprinde regiuni din cele trei state vecine, respectiv judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea şi Vaslui din România, oblasturile Odessa şi Cernăuţi din Ucraina şi întregul teritoriu al Republicii Moldova. Prin lansarea Programului Operaţional Comun se doreşte derularea unor proiecte importante pentru îmbunătăţirea infrastructurii regiunii prin modernizarea transportului şi reţelelor de energie, aspecte cheie pentru o economie competitivă şi asigurarea interconexiuniii corespunzătoare între cele trei state participante. Transporturile sunt extrem de importante şi reprezintă baza economiei, însă în

Для создания межгосударственного партнёрства в стратегических сферах, для улучшения процесса территориальной, экономической и социальной интеграции и для поддержке политики сближения, стабильности и конкурентоспособности в регионе, Европейский Союз финансировал, в периоде 2007 – 2013, Программу Общей Операционной Деятельности Румыния- УкраинаРеспублика Молдова. Эти три государства будут продолжать пользоватся финансовой поддержкой в рамках названной программы на протяжении периода 2014 - 2020. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


44 Market development

Marmaray, cu un pas mai aproape de inaugurare

[ de Elena Ilie ]

D

ouă linii de cale ferată de mare viteză diferite vor face legătura cu tunelul Marmaray, astfel că în total oraşului i se adaugă încă 63 kilometri de transport pe şină. Costul total al acestor proiecte, de a conecta cele două căi ferate la tunelul Marmaray, se ridică la 9 miliarde lire turceşti (3,5 mld euro). În plus, ruta feroviară Baku – Tbilisi – Kars va fi conectată cu tunelul Marmaray, fapt ce va permite efectuarea unui transport direct dinspre Azerbaidjan către Europa, a anunţat Binali Yildirim, Ministrul turc al Transporturilor, prezent alături de Prim-ministrul Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la primele teste oficiale pentru tunelul Marmaray. Proiectul tunelului ce trece pe sub strâmtoarea Bosfor, parte a proiectului Marmaray este considerat proiectul secolului şi este de

mare importanţă, deoarece leagă Asia spre Europa direct pe calea ferată. Pentru acest proiect, s-a planificat construirea a 1,3 kilometri de tunel complet scufundat dintr-un total de 13,6 kilometri de tunel. Linia de cale ferată existentă între Halkali, pe partea europeană şi Gebze, pe partea din Asia, va fi complet reînnoită, iar numărul de linii crescut la trei. Două linii din acest traseu, acoperind un total de 76 km lungime, vor oferi servicii de transport urbane şi alte linii vor fi folosite de către trenuri de mare viteză. Oraşul Istanbul, asemeni multor oraşe de mari dimensiuni, este sufocat de traficul intens, de poluare iar puţinele sisteme de transport care să facă faţă unei cereri atât de mari de transport (aproximativ 12 milioane de oameni circulă zilnic în şi prin Istanbul),

Photo: www.uskudar.bel.tr

Amânate pentru o perioadă destul de îndelungată, datorită unor descoperiri arheologice de mare importanţă, în prezent construcţiile privind tunelul Marmaray progresează rapid. Potrivit estimărilor Ministrului turc al Transporturilor, Binali Yıldırım, deschiderea tunelului de sub strâmtoarea Bosfor este programată pentru sfârşitul lunii octombrie. Recent, la 4 august, au fost efectuate primele teste în cadrul proiectului de metrou Marmaray, ce traversează strâmtoarea Bosfor, realizând o conexiune feroviară între Europa şi Asia.

costituie la rândul lor un impediment. În schimb, proiectul Marmaray este pe cale să rezolve o serie de probleme ale traficului din oraşul de pe malul Bosforului. În plus, va reduce dependenţa de autoturisme iar energia electrică utilizată, produsă

Join the summit for railway business champions

THE WIDER BLACK SEA AREA RAILWAY INVESTMENT SUMMIT 8th edition 8-9 October 2013 Bucharest, Romania The Wider Black Sea Area (WBSA), a median area of the Eurasian platform, expands from Central Asia to Central Europe and from Northern to Southern Europe and Asia Minor. The macro-area includes 28 dynamic railway markets, a mixture of mature, developing and ascending markets, that bring about a spectrum of opportunities across the railway sector.

For further details please contact us: Tel.: +40(21) 224 43 85 / Fax: +40(21) 224 43 86 / E-mail: contact@railwaysummit.com

www.railwaysummit.com


Market development 45

Turcia îşi propune “să capteze” traficul feroviar în sudul Platformei eurasiatice “1.086 de km de linie nouă au fost construiţi în perioada 2004-2012, iar în prezent sunt în curs de construire a 3.434 km de cale ferată nouă. Pe lângă aceste proiecte, secţiunea Eskişehir-İstanbul a liniei de mare viteză Ankara-İstanbul va fi dată în folosinţă odată cu Proiectul Marmaray care va lega Europa de Asia. Lucrările la linia de mare viteză Ankara-Sivas sunt de asemenea în desfăşurare. Alte proiecte în desfăşurare sunt liniile de mare viteză Ankara-Bursa şi Ankara-İzmir”, a declarat, Süleyman Karaman, directorul general al TCDD, întrun interviu acordat, în luna martie, revistei Railway PRO.

Fabrication of Tube Tunnel Elements Fabrication of Tube Tunnel Elements Miniştri, ar putea fi demarată în termen de două - trei luni. Prin investiţiile şi proiectele ample de dezvoltare a transportului feroviar, Turcia urmăreşte nu doar intensificarea economiei naţionale [care a înregistrat în ultimele patru decenii o creştere remarcabilă situându-se pe locul 16 în lume (mai mult decât atât, noile analize economice situează economia turcă a anilor 2050 pe locul nouă, la nivel global) şi ocupând poziţia a şasea în Europa] ci şi apropierea de Uniunea Europeană, uniune din care statul vecin îşi doreşte să facă parte. Source: Republic of Turkey - Ministry of transportation

Turcia se află în prezent într-o etapă de modernizare a sistemului de transport feroviar, program derulat în cadrul unui plan de dezvoltare. Ministrul Transporturilor, Binali Yıldırım a anunţat luna trecută că cel puţin 2.500 km de cale ferată de mare viteză vor fi construiţi în următorii cinci ani pentru a conecta 14 oraşe diferite. În plus, compania de Căi Ferate din Turcia a anunţat intenţia de a organiza “o licitaţie record de 6 miliarde de lire turceşti (2,3 miliarde euro), în încercarea de a achiziţiona trenuri noi”, potrivit declaraţiilor făcute luna trecută de către directorul TCDD, Süleyman Karaman. Acesta a mai precizat că licitaţia, care a primit aprobare din partea Ministerului turc al Dezvoltării şi în prezent aşteaptă unda verde din partea Consiliul de

Organisers:

Under the aegis of:

ROMANIAN RAILWAY INDUSTRY ASSOCIATION member

AiF

Тоннель Мармарай – на шаг ближе к инаугурации Строительные работы для тоннеля Мармарай, которые были отсрочены на довольно длительный период на основании важных археологических открытий, в настоящее время быстро прогрессируют. Согласно оценки Министра Транспорта Турции –Бинали Йылдырым, официальное открытие тоннеля проходящего под Босфором программированное к концу октября. Недавно, 4-го августа, были проведены первые проверки в рамках проекта тоннеля Мармарай- проходящего под Босфором и обеспечивающий железнодорожную связь между Европой и Азией. Basel West

prin resurse proprii, va limita importul de carburanţi. Se estimează că durata unui transport între Istanbul şi capitala Ankara se va reduce cu până la trei ore. Proiectul este finanţat de către Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională ( JBIC) – 950 milioane USD – şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) – 650 miliarde euro. Prognozele efectuate de către Ministerul turc al Transporturilor arată că în 2015 un număr de 1,5 milioane locuitori vor utiliza tunelul Marmaray pentru călătoriile zilnice, urmând ca în 2025 numărul locuitorilor ce vor tranzita tunelul să crească la 1,7 milioane.

Innovative Railways. Competitive Business.

Main Partners:

FOUND FROM BEST BRANDS

Partners:

Cover: Photograph SBB

Nencki AG Gaswerkstrasse 27 CH-4901 Langenthal, Switzerland Telephone +41 (0)62 919 93 93 Fax +41 (0)62 919 93 90 E-mail railway@nencki.ch www.nencki.ch/railway

Media Partners: the railway business magazine

Railway PRO


46 POLICIES & STRATEGIES

Grecia privatizează Trainose [ de Pamela Luică ]

Autorităţile au lansat procesul de licitaţie internaţională privind vânzarea a 100% din acţiunile Traionse, operatorul de transport feroviar din Grecia. Procesul de licitaţie se va desfăşura în două etape, prima vizând exprimarea interesului, iar a doua fază implică depunerea ofertelor financiare de către investitorii selectaţi pentru lista scurtă. Lansarea licitaţiei a stârnit interesul mai multor companii ce vor să se implice în sectorul feroviar al Greciei.

C

hiar dacă situaţia economică a Greciei încă are de confruntat probleme şi necesită aplicarea unor politici şi proiecte care să contribuie la redresarea ţării, iar vânzarea companiilor de stat reprezintă un proces economic important, achiziţionarea acţiunilor companiilor greceşti este un pas esenţial pentru alte companii care doresc să se extindă şi să îşi consolideze poziţia pe piaţa europeană. Acesta este şi cazul operatorului feroviar naţional, Traionse, pentru care Fondul de Dezvoltare a Activelor Republicii Elene (HRADF) a lansat, în luna iunie, licitaţia privind vânzarea integrală a companiei. Trainose furnizează serviciile de transport feroviar de călători şi marfă, este responsabilă de dezvoltrarea, organizarea şi exploatarea serviciilor de transport feroviar regional, urban, suburban şi internaţional dar furnizează şi servicii de transport cu autobuzul sau combinat (pentru segmentul de marfă şi călători) şi de asemenea oferă servicii de logistică. Orice companie sau consorţiu interesat să de privatizarea companiei, va trebui să demonstreze că, în cazul în care este o entitate corporativă, media anuală a capitalului consolidat pentru ultimii trei ani depăşeşte 100 mil euro, iar în cazul în care este o firmă cu capital privat, suma activelor pentru ultimii ani financiari depăşeşte 200 mil Income statement

euro. În cazul unui consorţiu, criteriile de capacitate financiară trebuie îndeplinite de fiecare membru al consorţiului. În perioada 2007-2009, Traionse a înregistrat un deficit operaţional de 240 mil euro, însă, din 2010, compania a aplicat un plan de redresare şi restructurare, ce a vizat aplicarea unei noi politici tarifare, implementarea unei scheme de management pentru transportul intercity şi modificarea sistemului de costuri în transportul de marfă, care să promoveze serviciile de trenuri bloc. Pe segmentul de transport de marfă, compania şi-a stabilit o strategie pentru realizarea conexiunilor între reţeaua feroviară şi porturi (Piraeus, Alexandroupolis), centrele de logistică şi cele industriale (terminalului Cosco, dezvoltarea facilităţilor pentru terminalul de containere din Salonic) şi stabilirea contractelor directe cu marile companii industriale. Pentru optimizarea infrastructurii şi implicit a serviciilor de transport, Grecia ar putea iniţia proiectul de electrificare a liniei Atena-Tithorea, modernizarea punctului de triaj din Salonic şi utilizarea centrului intermodal pentru mărfuri Thriassion. În plus, în primul trimestru din acest an, prin Programul TEN-T, UE va aloca 1 mil de euro pentru finalizarea studiilor necesare realizării liniei feroviare Atena-Salonic.

Rusia, Franţa şi China, interesate de achiziţia acţiunilor Dacă proiectele vor fi realizate, în următorii 10 ani Grecia ar putea deveni un furnizor important al serviciilor de transpport în partea de sud-est a Europei, creând oferte viabile de transport în lanţul logistic către Europa Centrală, Balcani, Extremul Orient. În contextul în care Grecia îşi propune să devină un punct important pe harta transporturilor, interesul pentru achiziţionarea Trainose devine din ce în ce mai mare. În acest sens RZD ar putea să creeze un consorţiu cu SNCF pentru a participa la licitaţia Trainose, consorţiu c ear putea include şi alte companii din Grecia. Cu ocazia unei vizite în Grecia, preşedintele RZD, Vladimir Putin a menţionat că “deja

2009

2010

2011

2012 (Q1)

Turnover

98.710.404

102.691.916

84.636.087

19.837.798

Sales expenses

290.191.640

264.303.457

155.911.221

30.741.185

-191.481.236

-161.611.541

-71.275.134

-10.903.966

-194%

-157.4%

-84.2%

-55%

-231.523.981

-187.509.839

-33.531.818

97.579

-234.5%

-182.6%

-39.6%

Total earnings (profit/ loss) Total profit margin EBIT %margin EBIT Source: TRAINOSE

www.railwaypro.com | Septembrie 2013


Policies & Strategies

făcute de Yakunin, dacă nu va primi finanţări publice, RZD va trebui să formeze un consorţiu cu un partener străin pentru a achiziţiona activele scoase la privatizare în Grecia. Fondurile utilizate de RZD pentru achiziţionarea companiilor greceşti vor proveni în special din credite. Potrivit unor date, preţurile de pornire vor fi de 100 mil euro pentru portul Salonic, 30 mil euro pentru Trainose şi 10 mil euro pentru Rosco. Conform presei din Grecia, companii din Franţa, China, Italia şi Germania sunt interesate de achiziţionarea Trainose. China ar putea participa prin operatorul naval COSCO, aceasta anunţând că va face o ofertă dacă Autoritatea Portului Pireu este de acord să reducă tarifele aplicate pentru utilizarea docurilor. COSCO intenţionează să participe la licitaţia Traionse întrucât cele două companii desfăşoară parteneriate de transport în portul Pireu şi, conform presei, partea chineză este interesată de achiziţia

liniei ferate principale pe axa nord-sud. O altă companie ce ar părea interesată de achiziţia Traionse este Grupul GrampetGFR (România), companie ce câştigat în iulie licitaţia privind privatizarea HZ Cargo (Croaţia), achiziţionând 75% din acţiunile operatorului croat. De asemenea operatorul român a fost declarat în iunie câştigător în procesul de privatizare a CFR Marfă (România), pentru suma de 202 mil euro pentru achiziţia a 51% din acţiuni. Trainose a fost înfiinţată în 2005 ca subsidiară a OSE, iar în 2008 a fost transferată către autorităţile centrale ale Greciei. Operatorul furnizează servicii de transport feroviar de marfă şi călători, organizează, dezvoltă şi exploatează serviciile de transport urban, suburban, regional şi internaţionale. Trenurile companiei acoperă o reţea de peste 1500 km şi transport annual 15 mil pasageri şi 4,5 mil tone de mărfuri.

Греция приватизирует железнодорожную компанию Trainose

Photo: trainose.gr

au fost stabilite câteva detalii cu privire la participarea procesului de vânzare a Trainose şi există companii din vestul Europei care sunt interesate să coopereze pentru licitaţia Trainose”. De asemenea, Kopelouzos Group (Compania energetică şi gaze naturale din Grecia), a propus o formă de parteneriat companiei ruse pentru a elabora o ofertă de participare în cadrul procesului de privatizare a Trainose. Kopelouzos este activă în Rusia prin compania Prometheus Gas în cadrul căreia deţine 50% din acţiuni, Prometheus Gas fiind un JV format cu Gazprom. „Avem relaţii de colaborare continue cu RZD”, a declarat presei centrale un reprezentant al Kopelouzos Group. RZD încă nu a răspuns propunerii făcute de Kopelouzos Group. Pentru RZD, participarea la privatizarea Trainose nu reprezintă prima intenţie, întrucât în iunie Yakunin i-a solicitat preşedintelui rus Vladimir Putin să sprijine participarea companiei la privatizarea portului Salonic, iar conform declaraţiilor

47

Власти пустили в ход процесс международного тендера по продаже 100% акций греческой железнодорожной компании Traionse. Процесс торгов пройдёт в двух фазах: первая намерена определить выражение интереса, в то время как вторая включает в себя предоставление финансовых предложений инвесторами, прошедшими предварительный отбор. Тендер привлёк внимание многих компаний которые имеют желание вовлечься в греческий железнодорожный сектор. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


48 POLICIES & STRATEGIES

Polonia: Transportul feroviar de călători în cifre [ de Pamela Luică ]

Polonia este cea mai importantă piaţă feroviară din Europa de Est atât pe segmentul de transport de marfă, cât şi călători, iar în ultimii ani, mai ales prin finanţări europene, desfăşoară o serie de proiecte importante pentru sectorul feroviar. În 2009, piaţa feroviară naţională s-a redresat mult mai dinamic decât se estima, timp în care multe pieţe europene se confruntau cu efectele crizei economice. Volumul anual al tuturor produselor şi serviciilor din sectorul feroviar polonez a avut o valoare (în perioada 2010-2012) de 2,4 mld euro şi se estimează că va înregistra creşteri anuale de 2,7%, ajungând la 2,9 mld până în 2016, se arată într-un studiu elaborat de SCI Verkehr GmbH („The Polish Railway Market”). Deşi segmentul de transport de călători s-a confruntat cu scăderi, datorită investiţiilor în infrastructura de transport şi modernizarea parcului de material rulant, în următorii ani numărul de pasageri va creşte constant.

C

onform Strategiei de Dezvoltare 2030, publicată la începutul acestui an, cea mai importantă provocare, pe segmentul de transport de călători, este modernizarea materialului rulant şi achiziţia de noi vagoane, proiecte ce vor contribui la creşterea numărului de pasageri. În perioada 2003-2010, numărul de pasageri transportaţi, situându-se la 260-290 mil, iar, odată cu deschiderea pieţei (în 2007) noii operatori au concurat cu succes cu PKP. Astfel, structura pieţei s-a schimbat din 2010 fiind compusă din două companii a PKP Group, şapte companii locale, două companii deţinute de DB, Arriva RP Sp. z o.o. (parte a Arriva Group, deţinut de DB).

Railway rolling stock needs the following types of investment programs • rising the number of DC traction units (EZT) to accommodate trains traveling at speeds up to 160 km/h and satisfy passengers’ expectations; • increasing the number of electric passenger locomotives running at 140/160 km/h; • increasing the number of well equipped electric traction measures to operate trains running at 200 km/h, including multisystem measures;

Pentru consolidarea şi modernizarea sistemului de transport, principalii indicatori pentru acţiunile ce urmează să fie implementate sunt determinate de dimensiunea şi structura cererii viitoare a transportului de pasageri şi marfă. Astfel, în general, traficul de călători va înregistra creşteri semnificative pe segmentul de trafic internaţional; comparativ cu

Forecasted global demand for passenger transportation in all modes of transport in Poland by 2030 (Polish and foreign operators) Million persons

Maximum variant

Years

2010

2015

2020

2025

2030

Railway

261

268

279

345

484

Aviation

20

27

28

35

45

Maritime transport

1.5

1.7

1.8

1.9

2.1

Individual motorization

24843

28198

31146

33405

34556

Billion paskm

Maximum variant

Years

2010

2015

2020

2025

2030

Railway

17.9

18.0

18.9

25.9

39.5

Aviation

40.7

56.3

60.4

75.1

97.9

Maritime transport

0.50

0.54

0.58

0.62

0.67

Individual motorization

279.7

324.6

365.8

399.3

419.4

Source: TRANSPORT DEVELOPMENT STRATEGY BY 2020 (with perspective by 2030), MINISTRY OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND MARITIME ECONOMY, Poland, January, 2013.

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

nivelul din 2010, va creşte cu 27-35% până în 2020 şi cu 58-86%% în 2030, iar serviciile naţionale pe distanţe lungi sunt estimate la creşteri de 20-28% până în 2020 şi 40-57% până în 2030. Pe moduri de transport, segmentul feroviar va creşte doar cu 3-5% (în perioada 2010-2020) şi, pentru 2030, după realizarea proiectelor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi realizarea unui sistem feroviar cu standarde ridicate, creşterea va fi considerabilă: 100120%. Comparativ cu traficul aerian posibila deschidere a aeroportului central (CPL) ar outea afecta creşterea traficului aerian, însă decizia finală va depinde de factori precum implementarea proiectului liniei de mare viteză (linia „Y”), cererile de transport situaţia economică. Conform celui mai recent studiu elaborat de Biroul Naţional de Transport Feroviar din Polonia („Polish railway market in 2011”), în 2011, a fost primul an de creştere (din ultimii trei) a performanţei transportului feroviar de pasageri, operatorii transportând 264,5 mil călători, cu 1% mai mult decât în 2010, iar traficul a înregistrat o creştere de 1,4%. Transportul regional a crescut cu 1,4%, iar cel internaţional, cu 11%.


7,5 2004 to the preceding 2005 2006biggest In 2011, similar year, the share in the market in terms of number of passengers

/Source:to Prepared by UTK on thecompanies, basis of EC data/ belonged the local-authority including

the activity was held by 35 railway undertakings, inclu2007 2009 2011 – nearly share 2010 ofgauge the remaining Rail in Tri-City] ding 132008 licences held5%. by The the narrow railway under-

Policies & Strategies railway undertakings did not exceed 1%, Office including SKM takings. From the beginning of the of Rail Trans-

49

[Fast (UTK) Urbanestablishment, Rail in Warsaw] the -0.95%, WKD [Warsaw Warszawa portation President of UTK has

– 0.63%, ArrivatoRP – 0.48%, Koleje Commuter Przewozy Regionalne [Regional Transport company] 41.5% grantedRailway] 40 licences authorising perform the– passenger Transport performance in the railway the countries in 2004 2011 Transport performance in passenger the passenger railwaytransport transport ininthe EUEU countries in 2004 – 2011 [Silesian Railway] – 0.3%, and Koleje Dolnośląskie (decrease by 2.1% comparing to the year 2010) and Koleje Śląskie transport services. The timeline between the beginning Mazowieckie [Mazovian Railway] 20.6% (growth by around

[Lower Railway] 0.17%. of Silesian the second half –of 2003 and the end of February 2004

0.3%). The average distance of the passenger journey in

The of theperiod, PKP group companies was theshare transition when the legal (including status allowed

the transport performed by the local-authority compa-

the timetable operating railwayto undertakings PKP Intercithe railway undertakings perform transport on the

nies amounted to 47.8 km (by 1,4 km more than in the

ty and PKPof SKM in Tri-City),granted in terms pkm amounted to basis concessions byofthe minister competent

year 2010). The share of the PKP Intercity company in

50.5% to by 2010 1.2%). by PKP group for(comparing transport or thegrowth licence by granted the Office of

terms of number of transported passengers amounted to

railway made by the 87.7above million passengerRail undertakings Transportation. Taking into account, the

13.8%, towards 14.1% in 2010. The share of the local-

kilometres less in the year 2010 performing (around 1%the fall).transnumber of than railway undertakings

authority companies which started their activity in 2011,

Considerable increase of the Intercity company’s port services in 2003 was PKP higher from the number of

including Koleje Śląskie [Silesian Railway] and Koleje Wiel-

shareauthorised in 2009 was caused by the transformation process railway undertakings acting on the basis of

kopolskie [Greater Poland Railway] was insignificant and

of the company the licence. Przewozy Regionalne [Regional Transport

amounted analogously to 0.68% (1.8 million passengers)

company] into the local-authority company and transfer-

Source:Number Prepared by UTK the basis of EC data , „Polish railway market in 2011”, Polish Office of Rail Transportation, Analysis Unit in the Department of Regulation of Railway Market on ofonlicenced railway undertakings authorised to perform transport and actually acting

and 0.34% (566 thousand passengers). Measuring with the the railway market the 2003-2011 /Source: Prepared by UTKinon theyears basis of EC data/ indicator of Number transportofperformance, the undertakings largest share licenced railway

ring the sector of interregional transport. The share in

the market transport performance of the PKP Intercity authorised to of perform transport and actually acting

on45.5% the railway marketcompany in the years 2003-2011 increased from the level of 22% to nearly 55%. belonged to the PKP Intercity company – (decrease by 1.3%) and Przewozy Regionalne [Regional Transport

It needs to be underlined that since 2009, the PKP Interci-

company] – 36.5% (increase by 0.3%). The share of the

ty company’s share has been considerably decreasing. In

remaining companies in the transport performance is

the year 2010 by 7.7% and in 2011 by 1.3% in relation to

considerable

the preceding year.

lower,

including

Koleje

Mazowieckie

13

[Mazovian Railway] – 10.3% and PKP SKM [PKP Fast Urban The railway undertakings share in the market according to the number of passengers in 2011

Source: Prepared by UTK on the basis of EC data , „Polish railway market in 2011”, Polish Office of Rail Transportation, Analysis Unit in the Department of Regulation of Railway Market

Achiziţia de material rulant, /Source: Prepared by UTK/ soluţia pentru creşterea calităţii

trebuie să crească în comparaţie cu celelalte moduri de transport, în materie de siguranţă şi confort. Acest scop va fi atins prin programele de investiţii, schimbări Calitatea serviciilor furnizate de compaorganizaţionale şi tehnologice, iar schimniile feroviare s-au îmbunătăţit, operatorii barea programelor vor crea oportunităţi fiind conştienţi de necesitatea alocării privind stimularea furnizării serviciilor investiţiilor în materialul rulant. Probcompetitive”, menţionează documentul. lemele fundamentale ale pasagerilor ţin de În următorii ani, serviciile intercity şi cele condiţiile de confort şi servicii adecvat, iar furnizate în zonele aglomerate vor înregismaterialul rulant este uzat, iar operatorii /Source: Prepared by UTK/ tra cea mai dinamică dezvoltare: intercity, The railway undertakings share in the market according to The railway undertakings share in the market according to the transportdatorită capacităţii de conectare cu cele the transport performance in 2011 mai importante oraşe alle Poloniei, iar performance in 2011 serviciile de transport feroviar36 în spaţiile Koleje Wielkopolskie PKP S zybka Kolej aglomerate vor deveni semnificativeîn speA rriva RP / DB Koleje Dolnośląskie (Greater Poland M iejska w Trójmieśc ie Railway) S c henker (PKP Fast Urban Rail in (Lower S ilesian cial datorită congestiei traficului rutier.Op0,48% 0,09% Railway) Tri-c ity) PKP Interc ity timizarea competitivităţii va fi asigurată de 0,17% 4,97% 45,52% Koleje Ś ląskie (S ilesian integrare cu celelalte moduri de transport, Koleje M azowiec kie Railway) (M azovian Railway) 0,30% iar pentru a răspunde necesităţilor de mo10,34% bilitate, se va achiziţiona material rulant. Usedomer Bäderbahn „Pentru serviciile de intercity, în perioada GmbH 2015-2020 vor fi puse în circulaţie trenuri 0,004% modernizate sau noi, care vor putea circula others pe liniile modernizate cu 200 km/h. Prin 0,01% urmare, se vor achiziţiona locomotive care să fie capabile pentru aceste viteze. Selectarea materialului rulant nou va reflecta narrow gauge railway 0,03% necesităţile diferitelor subsisteme, vehiS zybka Kolej M iejska culele moderne urmând să 21îndeplinească Przewozy Regionalne Warszawska Kolej w Warszawie (Fast (Regional Transport Dojazdowa (Warsaw Urban Rail in Warsaw) mai multe cerinţe: locomotivele vor c ompany) Commuter Railway) 0,95% 36,53% 0,63% /Source: Prepared by UTK/ trebui să fie adaptate la limitele de viteză definite de secţiunile individuale a reţelei Source: Prepared by UTK on the basis of EC data , „Polish railway market in 2011”, modernizate, iar vagoanele vor trebui să Polish Office of Rail Transportation, Analysis Unit in the Department of Regulation of Railway Market de transport şi-au redus cheltuielile pentru reparaţii, modernizare şi mentenanţă. În acest context, strategia de dezvoltare subliniază importanţa acordării sprijinului, prin subvenţii, pentru modernizarea şi achiziţia de material rulant. „În perioada următoare, provocarea strategică vizează consolidarea rolului transportului feroviar în cadrul unui sistem de transport integrat. Competitivitatea feroviară

Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


narrow railway undertakings inland gauge waterways 1,64 1,65 launched 1,80 around 1,4012.8

1,44 dual transport. 1,55 1,49

1,79

1,67

1,40

1,52

thousand paths of a total length of 100 thousand kilome-

Tourist transport sector in the holiday period has /Source: Prepared by UTK on the basis of CSO [Central Statistical Office] data/

POLICIES & STRATEGIES 50 tres. The average distance travelled by a passenger in this

a dominant influence on the increase of the transport

type of transport amounted to 10.9 kilometre in 2011.

performance, but only in July and August which specifies

Dynamics of the numberresults of passengers particularthat modes of transport in 2002-2011 (2001=0%) While analyzing the transport in particularin months making use of the railway as the transport mode

Dynamics of the number of passengers in particular modes of transport in 2002-2011

of a year, the attention should be paid to characteristic

while traveling for winter holidays is insignificant. The

changes 100 % in the number of passengers in winter and holi-

characteristics of the volume of transport performance in 88,91% 80,27% 80% Number of passengers in particular months of 2010 and 2011

car air transport

rail inland waterways

2010

2011

24 155

34,95%

thousand passengers

24 000 40% 23 000 20%

23 366

15,77% 6,72%

22 401

-10,17% -11,79% -14,72% 21 500 -12,98% -18,37% -22,46%

-14,97% 20 737

20 000

22 411

22 290

-8,44% 21 098

-8,45% 21 741 21 000 -9,31% -20%

-5,31%

21 420

-16,38% 21 213

-20,96%

21 933

-8,98%

19 000

January

200 2

February

March

200 3

200 4

April

May

200 5

June

21 111

-16,09% 21 572

20 752 -20,08%

July

200 6

21 999

-11,88%

200 7

August

200 8

23 104

2,08%

-7,21%

21 -14,50% 837

-31,81%

September

21 256

-14,66% -21,04%

-26,04%

-40% -60%

23 245

9,41%

22 050

23 279 39,70%

26,60%

17,69%

9,65%

21 950

22 000 0,67%

0%

58,99%

55,09%

25 000 60%

-20,37%

20 452

-36,61% -40,49%

October

200 9

November December

201 0

201 1

Source: Prepared by UTK on the basis of EC data , „Polish railway market in 2011”, Polish Office of Rail Transportation, Analysis Unit in the Department of Regulation of Railway Market

/Source: Prepared by UTK/ /Source: Prepared by UTK on the basis of CSO [Central Statistical Office] data/

15

Transport performance in particular months of 2010 and 2011

Transport performance in particular months of 2010 and 2011

2 000 000

thousand passenger-kilometres

2010

2011

1 814 937

1 800 000

1 797 232 1 745 859

1 623 541 1 548 123

1 600 000

1 400 000

1 391 882

1 370 798

1 325 708

1 323 200 1 200 000

1 821 341

January

1 391 466

1 445 880

1 549 991 1 581 083

1 447 432

1 462 925

1 471 562 1 510 838

1 475 627

1 443 186

1 449 233

1 390 414 1 380 926

1 324 002

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November December

/Source: Prepared byofUTK/ Source: Prepared by UTK on the basis EC data , „Polish railway market in 2011”, Polish Office of Rail Transportation, Analysis Unit in the Department of Regulation of Railway Market

Photo: wikimedia.org

corespundă tuturor tipurilor de pasageri şi necesităţilor tehnologice”. Proiectele de modernizare şi achiziţie a noilor vehicule vor fi finanţate de propriile fonduri ale operatorilor şi prin fonduri publice.

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

Poland and the EU În 2011, în toate statele UE, căile ferate au asigurat transportul a 8,448 mld pasageri, cu 0,3% mai mult decât se înregistrase în anul precedent, iar traficul a fost de 405 mld paskm, în creştere cu 0,25%. Doar în perioada 2004-2005, numărul pasagerilor a crescut cu 11,2% şi, în ciuda faptului că în 2009 traficul a scăzut, transportul din următorii doi ani au ajuns din nou pe creştere (până în 2011 nr. pasagerilor find în creştere cu 1,7%). În ceea ce privelte numărul de licenţe, în 2010 în UE, cca 500 de companii au fost autorizate pentru transportul de pasageri, comparativ cu 2009, numărul fiind în creştere. În Polonia, au fost autorizate 34 de licenţe (în 2011 fiind 34 de entităţi). La nivel european, doar Germania şi Marea Britanie au avut un număr mai mare de entităţi autorizate să furnizeze servicii de transport feroviar de călători (Germania320, UK-44). La nivelul statelor europene, creşterea transportului din Polonia a oscilat, aceeaşi situaţie existând şi în Franţa şi Ungaria. Printre statele cu cel mai mare indicator privind numărul de pasageri, Germania

18

este pe locul fruntaş şi, alături de Franţa şi Marea Britanie, aceste state au reprezentat 60% din cota de piaţă a Europei, iar Polonia, 3,13%.

Польша: железнодорожный пассажирский транспорт в цифрах Польша является самым важным железнодорожным рынком восточной Европы с точки зрения грузоперевозок и пассажирского транспорта. В последние годы, в частности с помощью европейского финансирования, Польша осуществляет серию важных проектов в железнодорожном секторе. Для консолидации и модернизации транспортной системы, главные показатели для будущих действий определяются в зависимости от структуры и объёма будущих потребностей в области грузоперевозок и пассажирского транспорта.


52 POLICIES & STRATEGIES

Planurile de mobilitate urbană integrată susţin utilizarea transportului public alternativ

[ de Elena Ilie ]

Mobilitatea urbană în România anilor pe care îi traversăm în prezent este minimă, iar dacă ar fi să o comparăm cu cea a altor oraşe, mai mici sau mai mari din Uniunea Europeană şi nu numai, este aproape inexistentă. Nu stăm prea bine la capitolul mobilitate urbană, suburbană şi nici mobilitatea la nivel naţional nu este un atuu; în plus, despre mobilitate urbană integrată, deocamdată, nu prea putem vorbi. În ultimii 10 - 15 doar oraşele mai mari au derulat câteva programe de dezvoltare urbană sau de dezvoltare a mobilităţii urbane, cele mai multe programe fiind derulate cu puţine fonduri la dispoziţie şi cu un anumit sprijin din partea Uniunii Europene.

Photo: Club Feroviar

pentru a le pune în practică. Cei mai mulţi dintre cetăţenii Uniunii Europene trăiesc în mediul urban şi peste 85% din Produsul Intern Brut al Uniunii Europene este generat în oraşe. O mobilitate urbană durabilă – care să permită oamenilor şi bunurilor să circule fără congestionarea traficului, cu protejarea mediului înconjurător - este crucială pentru dezvoltarea unui oraş şi pentru sporirea economiei. Soluţii eficiente nu sunt atât de departe de noi. Putem astfel opta pentru un management eficient al transportului şi al mobilităţii, asigurarea unor spaţii park&ride şi a unor piste pentru biciclişti, o mai bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante, restricţionarea accesului în anumite zone ale oraşului şi în special în centrul acestuia, promovarea transportului în comun, informarea cetăţenilor asupra mijloacelor de transport alternative şi, cel mai important, înlocuirea maşinii personale în favoarea transportului în comun, a mersului pe jos sau a mersului cu bicicleta. Dacă nu au fost dezvoltate destul de multe proiecte pentru mobilitate urbană durabilă în perioada 2007 - 2013 iar atragerea fondurilor UE dispobile a fost mai lentă, sperăm

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

Timişoara

Photo: RATT

Î

nsă “proiectele de mobilitate urbană integrată” se află în vocabularul comun al administraţiilor locale de puţin timp, adoptarea unor asemenea proiecte este de dată recentă. Cu toate acestea, abundă exemplele din partea altor oraşe care au reuşit să aibă mobilitate urbană integrată. Mobilitate urbană integrată nu face referire doar la fluidizarea traficului, însă din moment ce în România traficul în zonele urbane este problema acută, cu siguranţă găsirea unor soluţii optime de reducere a acestuia ar trebui să fie primul punct în strategia elaborării unor planuri de dezvoltare durabilă. Oraşele româneşti nu au fost construite pentru a face faţă unui trafic rutier abudent şi sufocant, însă exact aşa este acesta în prezent. Mai mult, lărgirile şi supralărgirile sau construirea de pasaje supraterane nu fac decât să sporească traficul rutier, nicidecum să îl descurajeze. În schimb, sprijinirea transportului în comun, eficientizarea acestuia şi promovarea unui transport public alternativ reprezintă soluţii de fluidizare a traficului şi de mobilitate urbană integrată. Soluţiile de mobilitate urbană integrată nu sunt dificile şi nici nu sunt obiective de neatins. Este nevoie doar de ceva mai mult interes

să vedem iniţiative concrete în perioada următoare de finanţare 2014 - 2020. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice, prin organismele aflate în subordinea sa, în speţă Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, propune dezvoltarea unor planuri de mobilitate urbană durabilă pentru cei şapte poli de creştere (Braşov, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara) şi Municipiul Bucureşti. Elaborarea acestor planuri a fost agreată ca prioritate de către ministerul de resort şi Comisia Europeană, urmând ca implementarea acestora să devină cadrul proiectelor de transport urban ce vor fi finanţate prin Progamul Operaţional Regional (POR) pe perioada 2014 - 2020, cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR). „În 2013 este aşteptată finalizarea termenilor de referinţă, cu asistenţă din partea Jaspers, necesari realizării planurilor de mobilitate integrată. Pentru perioada 20132014 este prognozată realizarea planurilor de mobilitate de către consultanţi, însuşirea rezultatelor acestora la nivel de comunitate şi punerea în practică a proiectelor aferente”, a declarat Cezar Grozavu, Manager Public – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, Direcţia Gestionare Programe din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu ocazia participării la Forumul pentru Mobilitate Durabilă şi Dezvoltare Urbană”, organizat de către Club Metropolitan şi


Policies & Strategies

53

Photo: Club Feroviar

Iaşi

Asociaţia pentru Mobilitate Metropolitană (AMM) în perioada 20 – 21 martie, la Sibiu. Următoarea întâlnire a Forumului pentru mobilitate sustenabilă şi dezvoltare metropolitană va avea loc în data de 9 octombrie, la Bucureşti. Obiectivele specifice ale conturării unor planuri de mobilitate integrată pentru aceşti poli de creştere şi zonele lor limitrofe urmăresc armonizarea dezvoltării urbane şi teritoriale prin dezvoltarea infrastructurii de transport, în special a transportului public în concordanţă cu nevoile de mobilitate şi transport.De asemenea, se propune crearea unui cadru instituţional şi juridic pentru gestionarea eficientă a sistemului de transport la nivelul fiecărui pol de creştere. În plus, se are în vedere elaborarea unui plan de acţiune agreat atât la nivelul polului de creştere cât şi la nivel de aglomerare urbană, plan referitor la implementarea corelată a unor măsuri eficiente pe termen scurt - până în 2015 - şi pe termen mediu - până în 2020. Este important de menţionat şi prevederea potrivit căreia se urmăreşte corelarea investiţiilor existente şi a celor planificate într-un sistem de infrastructuă care sp deservească întreg arealul aglomerării urbane specifice fiecărui pol de creştere şi a Municipiului Bucureşti.Se preconizează că la nivelul fiecărui pol de creştere şi la nivelul Municipiului Bucureşti se va constitui câte un Comiet Director al proiectului, format din toate părţile interesate la nivelul fiecărei aglomerări. Comitetul Director va dezvolta şi va monitoriza aplicarea unui plan de acţiune 2014 - 2020 privind mobilitatea durabilă în

zona polului de creştere, respectiv a Capitalei, plan care va urmări încurajarea utilizării intermodale a transportului public, a mersului cu bicicleta sau pe jos, descurajând utilizarea individuală a autoturismului în special pe distanţe scurte. Politicile şi măsurile definite într-un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie să se adreseze tuturor modurilor şi formelor de transport din întreaga aglomerare urbană, incluzând transportul public şi privat, de pasageri şi de marfă, motorizat şi nemotorizat. Potrivit planurilor anunţate de către ministerul de resort, pentru dezvoltare şi integrare regională se urmăreşte sprijinirea municipalităţilor pentru elaborarea unor strategii de investiţii şi sprijinirea pregătirii unui portofoliu de proiecte în special în domeniul transportului urban. Astfel, se are în vedere pregătirea unui Masterplan de Mobilitate pentru cei şapte poli de creştere, inclusiv Municipiul Bucureşti, elaborarea unei strategii privind finanţarea şi managementul transportului public urban (inclusiv pregătirea contractelor de servicii publice şi a business planurilor pentru operatorii de transport public), precum şi o expertiză pentru creşterea capacităţii de planificare strategică şi a impactului economic pentru polii de creştere. Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă este o modalitate de a aborda mai eficient problemele legate de transport din zonele urbane. Pornind de la practicile şi reglementările existente în Statele Membre, caracteristicile sale de bază trebuie să urmărească şi să aplice o abordare participativă, pledoarie pentru du-

rabilitate, abordare integrată, viziune clară, obiective şi ţinte adecvate precum şi o revizuire a costurilor şi beneficiilor transportului. Printre oraşele europene care au implementat astfel de planuri de mobilitate durabilă se numără Koprivnica (Croaţia), Budapesta, Odense (Danemarca), Paris, Lille, Timişoara, Cluj – Napoca, Oradea, Cambridge, Londra, Gent, Porto, Brno, Toulouse, Zagreb, Eidhoven, Aachen, Erfurt, Zaragoza, Turku, Helsinki, Örebro, Nottingham, Sheffield, Parma, acestea fiind doar câteva dintr-o listă semnificativă.

Планы интегрированной городской мобильности поддерживают поочерёдный выбор общественного транспорта В Румынии, в данный период, городская мобильность является минимальной и, в сравнении с другими городами Евросоюза, она почти отсутствует. Городская, метрополитенская и общенациональная транспортная мобильность не находится на высшем уровне; более того, пока невозможно говорить о интегрированной городской мобильности. В последние 1015 лет только крупные города осуществили несколько программ городского развития или городской мобильности, большинство из них имея в распоряжении скромные финансовые средства, а также, при своеобразной поддержке Евросоюза. Septembrie 2013 | www.railwaypro.com


2.

User frequency of suburban trains

54 statistics

Four in ten Europeans have at least once used a suburban train –

ndents were asked also how often they travel by suburban trains7. Only a few

Over half of Europeans (55%) use national or regional trains: at least weekly (6%), several times a month (4%), several

dents are regular users (7%), more once specifically: dailyOver or almost (3%), SPECIAL 388 never done so (45%). Slightly over “Railway competition” times a year (19%), or at most a year (26%). four in daily tenEUROBAROMETER Europeans have four in

 (7%), several l times aten week (3%), or once a suburban week (2%). Others travel by suburban trains Europeans (41%) use trains: at least weekly times a month (5%), several times a year (13%), or at

most once a year (15%).(5%) Almost in ten Europeans have never done so (59%). onally: several times a month orsix several times a year (13%). Sizeable

tions of respondents seldom or never use suburban trains: once a year or less

1.User frequency of suburban trains

, or never (59%).

Four in ten Europeans have at least once used a suburban train

SPECIAL EUROBAROMETER 388

“Railway comp

 3. IMPROVEMENTS THAT MAY ENCOURAGE EUROPEANS TO TRAVEL BY TRAIN - Over four in ten Europeans who seldom or never use national or regional trains would be encouraged to do so if prices were lower

Having established that many Europeans have little or no experience of national or

regional rail travel (71% of the total sample), we asked these respondents what

would(n=25591) make them more likely to travel by train9. Interviewees were presented with Base: Total number of respondents

Base: Total number of respondents (n=25591) six options and they could give multiple answers. Respondents were asked also how often they travel by suburban trains. Only a few respondents are regular users (7%), more specifically: daily or almost daily (3%), several times a week (3%), or once a week (2%). Others travel by suburban trains occasionally: several ry-by-country analysis shows thattimes overa year half (13%). the respondents have travelled times a month (5%) or several Sizeable proportions of respondents seldom or never use suburban trains: once a or less (15%), or never (59%). Country-by-country shows that over t once byyear a suburban train in the Netherlands (72%), analysis Germany (59%), andhalf the respondents have travelled at least once by a suburban train in the Netherlands (72%), Germany (59%), and the Nordic countries rdic countries Denmark (66%), Sweden (59%) and Finland (52%). The lowest Denmark (66%), Sweden (59%) and Finland (52%). The lowest proportions are observed in Bulgaria (10%) and Luxembourg (11%).

tions are observed in Bulgaria (10%) and Luxembourg (11%).

2. Improvements that may encourage

europeans to travel train into account the frequency of by use, the highest percentages of regular users of

an trains (that is at in least a week: daily or almost daily, several times a Over four ten once Europeans who seldom or never and once week) are in Denmark 5%, 5% and 3% respectively), usea national or regional trains(13%: would be encouraged

to do so if5%, prices wereand lower ny (12%: 5%, 2%) Spain (12%: 3%, 5%, 4%). The lowest

tages of regular users are observed in Lithuania and Bulgaria (both 1%).

17

How often do you travel by suburban trains in (OUR COUNTRY)?

15Lower prices (43%) clearly stands out as the most frequently cited way to increase the use of national or regional trains. This is followed at some distance by better network with more routes/stations (20%), faster journeys (17%), more reliable services (16%), more comfortable and cleaner trains (16%), and more frequent services (14%). A small minority mention other reasons spontaneously (5%). Notably, a sizeable minority spontaneously say that nothing would make them more Lower prices (43%) clearly stands out as the most frequently cited way to increase likely to travel by train (28%). Another 5% could not form an opinion on this matter. Country-by-country analysis shows that lower prices are mentioned most frequently as ause way to the use national or regionalThis trainsisin followed every singleat some distance by better the ofincrease national or of regional trains. Member State, with the exception of Luxembourg. The highest percentages are in France (55%), the Czech Republic (51%), and Greece network with more(12%), routes/stations (20%), faster journeys (17%), more reliable (49%); conversely, the lowest proportions are in Luxembourg Portugal (26%) and the Netherlands (27%). services (16%), more comfortable and cleaner trains (16%), and more frequent

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

services (14%). A small minority mention other reasons spontaneously (5%).


statistics

55

3. OVERALL SATISFACTION WITH CURRENT NATIONAL AND REGIONAL RAIL SYSTEMS Almost half of Europeans are satisfied with their national or regional rail system

SPECIAL EUROBAROMETER 388

competition” Base: Total number of“Railway respondents (n=25591)All respondents were asked to what extent they are satisfied with their national and regional rail system. Almost half are satisfied with it: very satisfied (6%) or fairly satisfied (40%). However, over one-third is not satisfied: not very satisfied (25%) or not at all satisfied In eight Member States, on more dissatisfied than analysis satisfied.reveals These that the majority of re(11%). Almost one-fifth could not form an opinion thisinterviewees matter (18%).were Country-by-country include Italy dissatisfied), Romania (60%), Bulgaria (58%),railand Greece spondents in 12 of the 25 Member States(61% surveyed are satisfied with their national or regional system. These include the northern (52%). interviewees in Lithuania and Estonia (31%) most European likely to countries Austria European countries Finland (67%),Finally, Sweden (60%), Denmark (64%)(38%) and Latvia (51%) and the are western Country-by-country reveals that(57%), the and majority of respondents (66%), the Netherlands (64%), Luxembourg (62%), Spain (all 59%), Belgium the UK (55%). In eight Mem-in 12 of t answer they don’t know. Ireland, France andanalysis ber States, more interviewees were dissatisfied than satisfied. These include Italy dissatisfied), (60%), Bulgaria (58%), rail syste 25 Member States surveyed are(61% satisfied withRomania their national or regional and Greece (52%). Finally, interviewees in Lithuania (38%) and Estonia (31%) are most likely to answer they don’t know. These include the northern European countries Finland (67%), Sweden (60%

Denmark (64%) and Latvia (51%) and the western European countries Aust

(66%), the Netherlands (64%), Luxembourg (62%), Ireland, France and Spain ( 59%), Belgium (57%), and the UK (55%).

 10

QC4 Overall, how satisfied are you with the national and regional rail system in (OUR COUNTRY)?

28

Base: Total number of respondents (n=25591)

Source: Special Eurobarometer 388, RAIL COMPETITION Report * *This survey was conducted by TNS Opinion & Social at the request of the Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE). It was coordinated by the Directorate-General for Communication. It is the result of the special Eurobarometer 388 (Wave EB77.2) conducted in March 2012 (Publication: September 2012) and involving 25,591 interviews in 25 Member States.

Septembrie 2013 | www.railwaypro.com

29
56 Products & Technologies

Modernizarea trenurilor de pasageri şi restructurarea CFM, sprijinite de BERD [ de Pamela Luică ]

Pentru următoarea perioadă, Căile Ferate din Republica Moldova (CFM) au în plan modernizarea transportului de marfă şi călători, pentru creşterea calităţii serviciilor de transport, proiect ce vizează modernizarea parcului de material rulant, prin atragerea investiţiilor. De asemenea, autorităţile şi compania intenţionează să implementeze programul de restructurare.

P

entru optimizarea materialului Vehicles Units Number of vehicles that exNew vehicles that were put rulant vechi, până în 2014, CFM ceeded the amortisation term in operation during the year intenţionează să modernizeze 15 Diesel 139 134 0 automotoare diesel (cu patru vagoane fielocomotives care), valoarea fiind de 35 mil euro. Până la Diesel multiple units 21 18 3 finele anului ar urma să fie realizate lucrările de modernizare a 5 automotoare diesel. Passenger wagons 399 4 0 Alături de acest proiect, sunt vizate proFreight wagons 7433 4850 0 gramele de modernizare a 18-20 de locoSource: Moldovan Railways - CFM motive de manevră, pentru care sunt necesare fonduri de 25 mil euro. 10 trenuri cu câte patru vagoane pentru Vasile Botnari. Pentru modernizarea parcului de vagoane pasageri, optimizarea gestionării beneficiÎn acest sens, CFM va fi separată în destinate traficului de călători, BERD ar ilor privind eficienţa energetică şi de ase- trei unităţi comerciale responsabile de putea furniza guvernului un credit utilizat menea, creditul va finanţa şi implementarea infrastructură şi serviciile de transport de de CFM, care să asigure proiectul de mod- planului de acţiune al restructurării CFM. marfă şi pasageri. „Aceasta se va face penernizare a 10 automotoare. Din valoarea Conform celor mai recente date, în 2013, tru optimizarea cheltuielilor și creării de noi totală a proiectului de reabilitare şi extin- parcul de material rulant destinat traficului oportunități de dezvoltare. În urma etapelor dere a duratei de viaţă a materialului rulant, de călători este format din 399 de trenuri. de organizare după modelul întreprinderilor de 31,5 mil euro, BERD intenţionează să „Proiectul va optimiza serviciile de trans- similare din multe state europene, fiecare aloce 25 mil euro în cursul acestui an. port de pasageri furnizate de CFM, eficienţa unitate va fi responsabilă pe anumite dome„Până la finalul acestui an, Banca energetică şi va contribui la restructurarea nii, fiind concentrată anume pe dezvoltaEuropeană pentru Reconstrucţie şi Dez- companiei, asigurând dezvoltarea durabilă rea acestui sector. Astfel, va fi posibilă dezvoltare ar putea furniza Căilor Ferate din pe termen lung”, a mai precizat Gordeeva. voltarea calitativă a CFM. Sectorul feroviar Republica Moldova (CFM) un credit de Programul de modernizare privind parcul necesită investiţii enorme atât în înnoirea 25 mil euro pentru reabilitarea şi reparaţia de material rulant al companiei, precum şi materialului rulant cât şi a infrastructurii. parcului de material rulant de călători, cu ce de reorganizare sunt proiectele prioritare Suntem la o etapă avansată de discuţii cu mai durata de viaţă depăşită. Valoarea totală a ale autorităţilor pentru următorii ani. “CFM mulţi parteneri internaţionali, cu suportul proiectului este de 31,5 mil euro”, a declarat are un plan de modernizare şi de asemenea, cărora planificăm să realizăm importante Elena Gordeeva, Coordonator – Banca instituţia va fi reogranizată şi va încerca să proiecte investiţionale în domeniu”, a deEuropeană ÎNTREPRINDEREA pentru Reconstrucţie şi Dezatragă investiţii pentru înnoirea parcului de clarat Botnari. DE STAT “CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA” voltare (BERD),PUBLIC ENTERPRISE “THE RAILWAY material rulant şi infrastructură”, a declarat OF MOLDOVA” Proiectul prevede reabilitarea a peste în luna august, ministrul transporturilor,

Mărfuri transportate, milioane tone Călători transportați, milioane persoane

3400

13

3200 3000

12

2800

11

2600

10

2400

9

2200

8

2000 1800

7

1600

6

1400

5

1200

4

1000 800

3

600

2

400

1

200

0

Модернизация пассажирских поездов и реструктуризация Молдавской Железнодорожной Компании (CFM) поддержены Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD)

3600

14

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km Parcursul călătorilor, milioane călători-km

TRAFICUL FEROVIAR DE MĂRFURI ŞI DE CĂLĂTORI FREIGHT AND PASSENGER TRAFFIC BY RAIL

15

0

2002

Source: CFM

2003

2004

2005

2006

Mărfuri transportate, mil.tone Traficul de marfă, mil.tone-km

www.railwaypro.com | Septembrie 2013

2007 ani

2008

2009

2010

2011

2012

Călători transportaţi, mil.persoane Traficul de călători, mil.călători-km

6

Молдавская Железнодорожная Компания (CFM) планирует в следующем периоде модернизацию пассажирского и грузового транспортного сектора для улучшения качества транспортных услуг, проект, цель которого является модернизация наличного прокатного материала при привлечении инвестиций. Также, в следующий период государственные органы и компания намерены осуществить программу реструктуризации.


Paşcani

Address : Str. Gării nr. 18, cod 705200, Paşcani, jud. Iaşi - România Phone : +40-232-71.83.00 Fax : +40-232-76.51.40 E-mail : office@electroputerevfu.ro

RailwayPRO Septembrie  
RailwayPRO Septembrie  
Advertisement