Page 1

DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN SEPTIMBER/OKTOBER 2010

67


Colofon

Colofon

Redactie-adres: Jellie Sinnema, van Sminiaweg 91 9064 KG Aldtsjerk 256 10 42 bregebidler@hotmail.com

Doarpsbelang: Margje Tjeerdsma 2562645 Havencommissie: Jan Westerhof 2561928 Speeltuincommissie: Sietse Kaastra 2563750 Alde Kultuer Aldtsjerk: Kees de Vries 2561037 IIsklub: Jan Klompmaker 2562619 Koor: Anneke de Vries 2561593 Soos: Auke Talsma 2561889 Skoalle/âld papier: Sinnehonk 2561762 Jettie Rauwerda 2563550 BvPF Vrouwen van nu ôfd. Gytsjerk: Bea Flaton 2562590 Hervormde Vrouwenvereniging: C. Holtkamp 2561553 Café Moarkswâl: Henk en Jannie 2563300 Doarpshûs Oerein: 2562222 Niet bereikbaar? dan: 06-57164563 Boekingen (Dorien) 2562712 www.oerein.nl Kursuswurk: Anneke de Vries 2561593 Gemeente: Buurtagent: Sander Wijnsma 0900-8844 Servicenummer Milieu en Beheer: Openbare ruimte (klein leed: losse tegel; overhangende tak: 0511-460990 Werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 Calamiteitennr. wegen en riolering: Na werktijd van 15.30 tot de volgende ochtend 07.00: 0511-460888 Weekend en feestdagen

Redactieleden: Hester Luinstra penningmeester Andries van der Meer correctie Jellie Sinnema verspreiding

256 20 31 256 15 26 256 10 42

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten per jaar: hele pagina 135,00 halve pagina 67,50 éénmalige advertentie 25,00 Abonnementen buiten verspreidingsgebied (5x) 11,34 Vrijwillige bijdragen: graag op ons banknummer: 29.79.80.521 Friesland Bank, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten.


Voorwoord ’t Is weer voorbij …… Veel te snel naar mijn zin is die heerlijke zomer alweer voorbij. Lijken zes weken een eeuwigheid aan het begin, na afloop vraag je je meermalen af waar de tijd toch weer gebleven is. Na de WK-finale - Ik kon de vervelende uitslag best wel accepteren ! gelijk op vakantie naar ons tweede thuisland Noorwegen. Daar heerlijke weken beleefd, veel gereisd, gevist en gewandeld en het voornaamste lekker uitgerust. Hoe anders is het leven als je op vakantie bent. Je hebt de tijd volledig zelf in handen, hoeft niets en mag eigenlijk alles. Ergens geen zin in , gewoon niet doen ! Moeten is er niet bij en vervelen … doe ik me al nooit en als ik op vakantie ben, heb ik daar al helemaal géén last van. Oh ja … geërgerd heb ik me wel. Weten waarom ? Nou, het gaat te ver om dat allemaal in dit stukje uit de doeken te doen, maar het voornaamste argument dat tegen ons gebruikt werd, was van een dame achter een loket : ,,…. Mister , the system doesn’t allow the changing of your booking !! ‘’Ik kan er nog boos om worden. Dat in een tijd van computers !! Goed, ook die klip hebben we al weer omzeild en ligt alweer ver achter ons en dus draait de tekstverwerker weer overuren en ben ik weer druk met van alles. Sterker nog … ik zit al weer volledig in het ritme of misschien wel de dagelijkse sleur van het werkende leven en daar hoort het redactiewerk van de Brêgebidler ook nadrukkelijk bij. Deze keer is de kopij ruim voorhanden en staat er op de laatste bladzijde een goed gevulde agenda met een veelheid aan activiteiten Veel leesplezier gewenst !

AFM 3


HEEFT U IETS TE VIEREN? Wij zijn er voor uw:

* groepsdiners * koude / warme buffetten * buitenlandse buffetten * gourmetparty’s

* bruiloften * vergadering * recepties * reünie

Zalen van 20 tot 200 personen. Reserveringen op afspraak Tel.: 058 256 11 48 b.g.g. 256 29 30 Fax: 058 256 36 99 Fam. R. Jullens Bosweg 27 9067 DM Roodkerk

Overdag de locatie voor rust, ruimte en vergezichten. ’s Avonds dineren in een landelijke ambiance. Geschikt voor groepsdiners of gezellig met z’n tweetjes Geopend donderdag tot en met zondag.

Reserveren gewenst.

Wij zijn gevestigd aan de Bosweg 27, 9067 DM Roodkerk (zelfde locatie als zalencentrum De Trochreed)

Tel. (058) 256 11 48 • Fax (058) 256 36 99


Dorpsbelangen Aldtsjerk We hebben eindelijk bericht gehad dat het college akkoord is gegaan met de uitvoering van de AED-regeling. Voordat de AED wordt geplaatst krijgen de vrijwilligers een cursus reanimatie en gebruik AED aangeboden. AED ofwel defibrillator in Aldtsjerk Al 10 enthousiaste dorpsgenoten hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor het bedienen van een AED. Hier zijn we heel blij mee, maar er zouden best nog wat mensen bij kunnen op de lijst. Want het is natuurlijk zo, hoe meer mensen op de lijst hoe groter het bereik. Er zijn misschien wel dorpsgenoten die al in het bezit zijn van een EHBO of BHV diploma, maar ook mensen zonder diploma krijgen nu de kans om een cursus reanimatie en gebruik AED te volgen.

Een ieder die zich nog wil aanmelden kan dit doen bij: Margje Tjeerdsma v. Sminiaweg 22 Aldtsjerk Tel: 058-2562645 E-mail: a.tjeerdsma@tele2.nl Vooraankondiging ledenvergadering Dorpsbelang Dorpsbelang Aldtsjerk nodigt u allen uit om op dinsdag 9 november a.s. de ledenvergadering in Oerein bij te wonen!

B rĂŞg e pra a ts jes

Het is heel jammer dat het schoolland momenteel wordt gebruikt als HONDEN UITLAATPLAATS ! De kinderen uit het dorp voetballen daar vaak, maar ze moeten uitkijken waar ze lopen en waar ze de bal heen schoppen, omdat zowel op het schoolland als in de pannakooi de hondendrollen te vinden zijn! Hondenbezitters: kan dit niet anders? De Aldtsjerkster molen stond er deze zomer maar kaal bij. Hij wordt gerenoveerd en daar voor moesten de wieken en de kap er af. 5


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Vrouwen van Nu

Nog even lekker nazomeren en dan gaan wij, BvPF Vrouwen van Nu weer los! Ook voor het seizoen 2010/2011 heeft de programmacommissie van de BvPF Vrouwen van Nu weer een zeer aantrekkelijk programma samengesteld voor onze 160 leden! Met trots kunnen wij u vertellen dat ons programma voor dit seizoen geheel in het teken staat van onze prachtige Trynwâlden! Tevens vieren wij in april 2011 ons 80 jarig jubileum!! Onze gasten voor de avonden zijn o.a. Stichting Faridpur, Anne Dorenbos, Paul Christiaan Bos, dr. de Boer, Lubbert Boersma, Jan Hooghiemstra. De koffieochtenden worden verzorgd door o.a. Doete Venema, José Wennekes en onze eigen contactvrouwen. Ons cursusaanbod is wederom heel divers: boerengolf, pizza maken, quilten, bonbons maken, kaas maken, schilderdag etc. Heeft u zin om vrijblijvend een keer bij onze interessegroepen te komen kijken dan bent u van harte welkom!! We hebben een zangkoor, een tuinclub, fietsclub, volksdansgroep, bridgeclub, handwerkgroep, leesclub, reiscommissie en een commissie kijk op kunst. Op de woensdagochtenden is er de gespreksgroep 55+ in Heemstra State. Ons doel is en blijft dat elke vrouw zich verder kan ontplooien, interesses verbreden en nieuwe contacten kan leggen. Wij stellen ons actief op voor de leefbaarheid in de samenleving en laten onze stem horen als het gaat om vrouwenbelangen. Kortom een ontmoetingsplaats voor alle vrouwen!! Mocht uw nieuwsgierigheid door dit aanbod zijn gewekt dan nodigen wij u

afd. Giekerk

van harte uit om eens, geheel vrijblijvend, op een van onze avonden/koffieochtenden te komen. Neem uw vriendin(nen), buurvrouw(en) mee. Onze eerste afdelingsavond is op woensdag 22 september in de Trochreed, aanvang 19.45 uur tot ongeveer 22.30 uur. Onze eerste koffieochtend is op dinsdag 12 oktober in het Wapen van Friesland in Oentsjerk, aanvang 9.30 tot 11.30 uur. Uitgebreidere informatie geven wij u graag persoonlijk. Tevens kunt u bij ons het nieuwe programmaboekje aanvragen. Onze afdeling is per februari 2011 dringend op zoek naar een penningvrouwe/penningmeester. De nieuwe vrouw/ man kan iemand zijn buiten ons bestuur om. Voor deze functie vragen wij iemand met interesse, plezier en een beetje tijd voor onze niet ingewikkelde financiële administratie. Contact met het bestuur zal 1x per maand plaatsvinden. Tsjikke Dorenbos, de huidige penningvrouwe, is uiteraard bereid u in te werken zolang u denkt nodig te hebben. Voelt u zich aangesproken dan kunt u contact opnemen met Tsjikke Dorenbos, tel. 058-2563617. Ank Schepp, 058-2563858 voorzitter en ledenadminstratie Carla d’Hamecourt, secr. 0519-812077 Bea Flaton, 2e secr. 058-2562590 Tsjikke Dorenbos, 058-2563617 penningvrouwe Graach oant sjen!! 7


Landgoed

Bezoek onze sfeervolle nieuwe tuinzaal De unieke locatie voor: (Huwelijks)feest & receptie Vergadering en/of cursus Feestelijk diner Ontbijt, lunch en high tea Picknick in het park

Brasserie Theeschenkerij

Elke dag voor gezelschappen op afspraak geopend.

Rengersweg 98b 9062 EJ Oenkerk Tel. 058 256 28 11 Fax 058 256 34 51

Openingstijden: vrijdag v.a. 17.30 uur zaterdag v.a. 11.00 uur zondag v.a. 10.00 uur

voor

n i e u we nb o u w onderhoud Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914


Toertocht troch Drinte Ien kear by Piet efterop de motor in grutte toertocht dwaan dêr hie ik noch wolris nocht oan! Dus opsnein 6 juny iere betiid sammelje by Oerein, dêr kamen 11 motors mei in stoere man derop en noch wat froulju foar efterop byinoar. It wie tige moai soel motorriderswaar! Earst oardel oere troch it Lege Midden fan Fryslân, en doe by Aldeberkeap de earste stop. Wol sûnder kofje en sûnder húske, wat dochs in minpuntsje foar de organisaasje opsmyt. De manlju hienen der wat minder moeite mei. Lokkich joech de moaie omjouwing genôch ôflieding. Wy gienen troch bosk en beamtegrien, troch fjild en heide en kamen út by it Haantje, (tichtby Emmen) wêr’t plak en tiid wie om lekker te genietsjen op in terras. It drinken en iten gie der tige goed yn, de temperatuer wie der ek neffens!

Doe fia de oare kant fan Drinte werom, by de Feankoloanjen lâns en ûnderweis noch in stop foar in iisko, wy moasten mei it moaie waar wol om ús fochtgehalte tinke! Tsjin fiven en mei 260 km op ‘e teller wienen wy wer yn de Trynwâlden en krek foar it wetter wer te plak. Ik hie wol in seare kont, mar koe dochs werom sjen op in tigeslagge dei! Jaap en Jaap, tige tank en oant sjen! Ellie Hoekstra, Readtsjerk.

B rêg e pra a ts jes

Veel storingen met onze klapbrug, vaak door onverschilligheid en haastvan de toeristen en dan bleven de lichten weer branden. De passanten in hun schepen vergeten vaak het geld er weer uit te halen en dan is het proces niet voltooid en blijven de stoplichten branden. IJverige dorpsgenoten hebben het overtollige straatzand opgeruimd. De van Sminiaweg leek wel een strand. Het was erg onprettig om door te fietsen. Ook slipten er verscheidene auto’s.Gelukkig kwamen halverwege

augustus de puttenzuiger en de veegzuigauto om de putten en goten weer schoon te maken. Kan de regen maar weer afgevoerd worden. Helaas moeten we in het dorp ook weer vandalisme vaststellen. Het bordje van de Sake Woudstra-tunnel is van het viaduct gerukt en de bushalte bij Boskein is weer helemaal kapot geslagen.

9


Meer gemak op loopafstand Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk • Telefoon: 058 - 256 11 87

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Skeelerclinic in Dokkum en Noordoost Friesland Schaats- en skeelerschool Eleven organiseert professionele techniektraining voor skeeleren en schaatsen als voorbereiding op het schaatsseizoen 20102011. In deze clinic worden de vele facetten van het skeeleren belicht. Professionele techniektraining, plezier, blessurepreventie en veiligheid tijdens het skeeleren op de openbare weg staan voorop. Beginners en gevorderden vanaf 12 jaar

die de skeeler- en schaatstechniek beter onder de knie willen krijgen en daarnaast met plezier willen skeeleren kunnen elke week terecht in Dokkum onder de leiding van KNSB trainer Jacob van der Ploeg . U kunt zich zich aanmelden en inschrijven via de website www.schaatsschooleleven.nl (via inschrijven) of een e-mail te sturen naar info@schaatsschooleleven.nl.

B rêg e pra a ts jes

Werden in de vorige Bregebidler de dorpshimmelders genoemd, nu zijn er de haven- en maropruimers bij gekomen. Het is ongelooflijk, elke zwemen visdag blijft er een plastic tas zwerfvuil achter bij de haven. Gooi dat voortaan zelf even in de container die bij de haven staat! Heeft u het huis van Johan en Thearinne gezien? Prachtige originele raamluiken hebben zij laten maken. Meer dan driehonderd latjes zijn er in verwerkt. Zij worden bij het openstaan vastgehouden door herderinnetjes. Schitterend! Al een maand lang houdt een klein aantal personen zich bezig met de zwemsport. Elke avond rond de klok van 7 zwemmen zij van de haven naar de laatste boeien en terug. Zijn zij aan

het oefenen voor een zwemelfstedentocht? Is daar eigenlijk wel een oorkonde of 11-stedenkruisje voor? Een reebokje heeft een aantal keren het goede voorbeeld gevolgd en het meer overgestoken, al zwemmend en springend. De kinderen van groep 7 & 8 van Sinnehonk brengen al jaren de Bregebidler ‘bijlangs’. Dat dit gewaardeerd wordt, blijkt wel uit het feit dat de bezorgers op sommige adressen een pitstop maken met een glaasje cola op het terras of iets lekkers meekrijgen voor onderweg. Namens de Brêgebidler zijn de kinderen in de laatste schoolweek verrast met een lekker ijsje.

11


• maandag: streetdance/freestyle aerobics/battle • dinsdag: cycle • woensdagochtend: cycle en woensdagavond: cycle • donderdagochtend: groepsfitness en donderdagavond: cycle • vrijdagavond boksen Boerfinne 9 9064 DG Oudkerk Telefoon: 058-2561107 www.fitnesscentrumgetinshape.nl

Openingstijden: Ma t/m vr.: Ma t/m vr.: Zaterdag:

09.00 - 12.00 14.00 - 22.00 09.00 - 12.00

Get in shape is een natural fitnesscentrum dus zonder gebruik en gebruikers van anabole steroïden of andere stimulerende middelen.


Reünie 10-10-2010

Bibliotheeknieuws

Openbare Lagere School Gytsjerk

Tijdschriftenabonnement cadeau bij Bibliotheken Midden-Fryslân Leden van Bibliotheken Midden-Fryslân die in de periode van 21 augustus t/m 31 december 2010 een vriend, kennis of familielid lid maken van de bibliotheek ontvangen als dank de Nationale Tijdschriftenbon t.w.v. € 10, -. Voor meer informatie over deze actie en de bibliotheek in het algemeen kunt u contact opnemen met: e.kalma@sbmf.nl

Het gaat om de schooljaren 1958 t/m 1970. De school stond toen tegenover Café de Viersprong. Datum: 10 oktober 2010 Waar: Café de Viersprong. Vanaf 15.00: Ontvangst met koffie en gebak 18.00 uur: Koud - warm buffet 20.00 uur: Sluiting Kosten: € 15,- . p.p. Consumpties: Voor eigen rekening Foto’s en dia’s zullen deze middag worden getoond.

Bibliotheek Gytsjerk vaker open Bibliotheek Gytsjerk is vanaf 6 september voortaan op maandagavond en vrijdagavond doorlopend tot 20.00 uur geopend. Daarnaast opent de bibliotheek op vrijdagochtend zijn deuren om tegemoet te komen aan de vraag vanuit scholen. De openingstijden met ingang van 6 september zijn als volgt: maandag 15.00 - 20.00 uur woensdag 15.00 - 18.00 uur vrijdag 10.00 - 12.00 uur en van 15.00 - 20.00

Opgave via de mail: reuniegytsjerk@gmail.com Graag je naam, adres en geboortejaar opgeven via de mail Voor meer informatie : www.reuniegytsjerk.mysites.nl Telefoon : 058-2563062 Johan Hellinga

B rêg e pra a ts je

Het kan nog even duren, maar als er meer van deze stenen gevonden worden kan het maar zo zijn dat Aldtsjerk binnenkort bekend wordt als het Stonehenge van Nederland

13


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


Veldtoertocht Mountainbike: De omloop troch Trynwâlden Op zaterdag 2 oktober vindt vanuit Oentsjerk weer de jaarlijkse veldtoertocht voor mountainbikers plaats. Begin dit jaar toen Koning Winter een spaak in de wielen stak, kon de tocht niet doorgaan. In overleg met de Fietsclub Stiens hebben we er voor gekozen om dan in het najaar het weer te proberen. We hopen dan ook dat de paden waarover deze tocht gaat wat droger zijn dan in de winter. Misschien een reden voor de Trynwâldsters die een mountainbike hebben om ook mee te doen. Gestart kan er worden tussen 9.00-11.00 uur bij café Wapen van Friesland aan de Rengersweg.

De deelname is vrij. Het parcours dat deels door de bossen van de Trynwâlden gaat kent twee lengtes: 20 km en 40 km. Van de deelnemers wordt er inleggeld gevraagd volgens de NTFU-richtlijn. Na afloop kunnen de doortrappers een verkwikkende douche nemen en hun tweewieler bij de afspuitplaats schoon maken. De organisatie van het evenement is in handen van de Stichting Wielerpromotie Trynwâlden (SWT) te Gytsjerk en de FTTC Leeuwarderadeel te Stiens. Voor meer informatie: 058 256 2159 of 06 215 45 856.

Wie kan helpen om MS op de kaart te zetten? Het nationaal MS fonds zoekt balkons! Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, tijdens de collecteweek in november een spandoek willen ophangen. Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Helpt u mee op MS op de kaart te zetten? Het spandoek is 3 meter breed en 80 centimeter hoog. Uiteraard bent u als collectant ook meer dan welkom!

Neem contact op met het Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057

15


Uw zelfslachtende slager Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

kwaliteit goede service scherpe prijzen


We werken hard in Skewiel De afgelopen maanden was het onrustig in en rondom Skewiel. Gedurende de zomermaanden zijn vaste medewerkers op vakantie en wordt gewerkt met veel invallers. Dat houdt vaak in dat zaken niet verlopen zoals men gewend is, en doet ook altijd een extra beroep op de achterblijvende vaste krachten. Daarnaast waren wij genoodzaakt om midden in de zomervakantie over te stappen op een nieuw automatiseringssysteem. In dit systeem worden zowel de roosters van de medewerkers, alsook de klanten ingepland. Deze overgang is helaas niet zonder slag of stoot gegaan. Klanten die ineens niet meer voorkwamen in het systeem, roosters die niet klopten; kortom; veel onrust en gedoe en ontevreden klanten en medewerkers. We werken er hard aan om alle fouten en mankementen uit het systeem te halen,maar merken dat dit meer tijd kost dan we zouden willen. Aan iedere klant of gebruiker van Skewiel wil ik dan ook hierbij mijn oprechte excuses maken voor de consequenties die men heeft moeten ervaren. De komende maanden willen we aan iedereen in Trynwalden laten zien dat Skewiel nog steeds een betrouwbare organisatie is waar de kwaliteit en de klanten voorop staan. Om dit te onderstrepen willen we u allemaal van harte uitnodigen voor een open middag op 9 okt van 13 -16. Er zijn activiteiten voor kinderen, activiteiten op gebied van bewegen, optredens,

hapje/drankje; kortom; genoeg om even langs te komen. Namens alle medewerkers van Skewiel, Graag tot ziens! Locatiemanager Irma Kits Uitnodiging open dag Skewiel Trynwâlden Als het even kan zou u op zaterdag 9 oktober a.s. moeten komen kijken op Heemstra State. Dat is de thuisbasis van Skewiel Trynwâlden, het multifunctionele dienstencentrum van en voor de hele Trynwâlden. Reden? Dan, op die zaterdagmiddag van 13 tot 16 uur houdt Skewiel een open dag. Een mooie gelegenheid voor de complete Skewiel-organisatie om te laten zien waar Skewiel allemaal voor staat, wat ze allemaal doet en vooral ook hóe ze dat allemaal doet. Een mooie gelegenheid voor ú om eens te kijken hoe dat hele complex van welzijn, dienstverlening en zorg eruit ziet. En natuurlijk kunt u dan al die vragen stellen die u altijd al had willen stellen. Er is van alles te zien en te beleven. Alle activiteiten kunt u met eigen ogen bekijken en er ook aan meedoen, u kunt ‘yn petear’ gaan met medewerkers, u kunt zelf proeven hoe de keuken zijn best doet, dat doen ze overigens elke dag, u kunt uiteraard in het gebouw zelf rondkijken en er zijn op het speciale ‘kinderplein’ activiteiten voor kinderen. Kortom: wat Skewiel wil laten zien is dat het een betrouwbare, betrokken organisatie is waarbij de cliënt voorop staat. 17


Zwemmen of verzuipen De Gemeente Tytsjerksteradiel gaat de komende jaren miljoenen euro’s bezuinigen. Alle uitgaven worden hierbij onder de loep genomen. Ook de uitgaven van zwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk worden onderzocht. Veel mensen weten nog dat de inwoners van de Trynwâlden er eigenhandig voor gezorgd hebben dat zwembad De Sawn Doarpen in 1976 gebouwd kon worden. Met behulp van acties haalden ze een flinke som geld op en zorgden zo voor een bijdrage in de kosten. Het is onder meer om die reden, dat de Trynwâldsters het bad als een eigen voorziening beschouwen. Wie denkt dat het alleen de Trynwâldsters zijn die van het zwembad gebruik maken, heeft het mis. Omdat in de wijde omgeving van Gytsjerk geen openlucht-

baden (meer) te vinden zijn, komen er ook veel kinderen, jongeren en volwassenen van buiten de Trynwâlden. Het voortbestaan van De Sawn Doarpen staat nu op de tocht. In een gesprek heeft wethouder Doeke Fokkema aan de leden van de werkgroep uitgelegd dat de Gemeente Tytsjerksteradiel de komende jaren ingrijpende keuzes moet maken ten aanzien van bestedingen. Wij houden geïnteresseerden op de hoogte van de bevindingen en ontwikkelingen, via publicaties in de dorpskranten en op termijn andere media. In een later stadium krijgt iedereen de gelegenheid te reageren en ideeën in te brengen. Werkgroep Zwemfan Gytsjerk.

B rêg e pra a ts jes

Ergens in juli was er op het einde van het Eysingapaad ook een prachtig schouwspel. De paarden en ruiters waren geconcentreerd aan het oefenen en Imca stond in een rieten rokje al heupwiegend en dansend temidden van die ruiters. Droomt zij van het eiland Hawai...? Of heeft het toch met de training te maken. De jachtkoepel in het Klinzebosk is helemaal gerestaureerd, prachtig. Een bankje erin zou ook fijn zijn geweest. Ook kwamen er Kayakkers voorbij die de 11-stedenroute per kano doen. Zij sliepen een nacht in een tent op het grasveldje bij het haventerrein.

Als je ziet hoeveel sporters God

bedanken voor hun overwinning en als je tegelijkertijd de ellende in de wereld bekijkt, moet je haast con-

cluderen dat God zich alleen om

wielrennen, voetbal en tennis bekommert.

(Geert Hoste) 19


Werkgroep Trynwâlden – Roemenië. Deze maand (september) zouden we vertrekken naar Roemenie, om daar een dorp van 750 gezinnen blij te maken met ons transport aan kleding, schoenen, dekens enz. Het doel was om eerst de helft van de bewoners te voorzien, en in mei 2011 de andere helft. Bij nader inzien hebben we daar vanaf gezien, want wanneer de ene helft van het dorp wel iets krijgt en de andere helft niet dan wekt dat irritatie en misschien wel ruzie, in de hand. Want waar ligt de scheiding in het dorp? Vandaar dat we nu hebben besloten om het hele dorp in mei 2011 te bezoeken. Voor 750 gezinnen is heel wat nodig, er is al heel veel ingebracht, maar het ontbreekt vooral aan herenkleding en herenschoenen. Dekens, lakens, dekbed hoezen zijn ook van harte welkom.

Vandaar deze oproep om naast de kleding en schoenen voor de dames, eens te kijken of u ook(wat meer) voor de heren kunt missen. De inleverdag is nog altijd de laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 – 12.00 uur op de Wynserdyk nr 18 in Oentsjerk. Alvast bedankt namens de mensen in Roemenie. Mocht u geen kleding hebben, maar de Werkgroep toch wilt steunen voor het transport, wat veel geld kost, dan kunt u een bijdrage leveren op nummer 29.65.94.350 t.n.v. St. Werkgroep Trynwâlden – Roemenië.

Wij wilden voor 18 september een gezellige avond "Rûnom it plein" organiseren. Door wat afzeggingen van deelnemers kon het dit jaar niet door gaan. Dat spijt ons, maar volgend jaar beter!

Blijf ons volgen via www.oerein.nl, of meldt u aan voor de nieuwsflits.

Voor eventuele inlichtingen kunt u terecht bij: Elly Kuypers. Tel: 058 256 3664

Bestuur en beheer doarpshûs Oerein

21


B r eg e pr a at j e s j u li e n a ug us tu s 2 0 1 0 De Froulju’s fytsploech zit voor een evaluatieborrel bij elkaar op het terras van Geartsje. En natuurlijk vierden zij het feit dat er een prijs is gewonnen tijdens het dorpsfeest met het onderwerp Omrop Fryslan! Ergens kwam het gesprek op het telefoonverkoopgedoe waar iedereen de schurft aan heeft. Prachtige ideeën kwamen voor het voetlichtover hoe je dat kunt afwimpelen : Je antwoordt dat je vader/ moeder niet thuis zijn! Je zegt cool dat je niet rijk wilt worden ! Je zegt dat je van je ouders niet mag antwoorden op vragen en dat je dus geen antwoord geeft ! De mooiste vond ik: Je vraagt of ze ‘’echt’’ zijn of dat je te maken hebt met een bandje…… Onder tropische omstandigheden komt diezelfde fytsploech om 8.30 uur bijeen om met z’n allen OEREIN te himmeljen.Een nieuwe traditie is ontstaan, tijdens het eerste bakje verdeelt Dorien de groep in tweetallen en bespreekt het werk. Bij het tweede bakje kregen we heerlijke kruidencake van Dineke. Dat zette aan tot flink door werken. Ook Dorien, Rinse en Joucke en Peter Busscher waren van de partij wat himmeljen betreft. Onder het genot van een lekker muziekje werd er hard gewerk en om 11.45 was OEREIN spic en span. Daarna ging er een stel met spoed naar het café en de brug. Hier kwamen de zonneboten voorbij. Onder

luid applaus zijn de meesten in een half uurtje gepasseerd. Op het terras van Henk zaten vele oranjefans die de zonneboten ook supporteren. Er was zelfs een trompettist bij. ‘t Is weer voorbij die mooie zomer, De vakantie voor ons werd ingeluid met een stralende dag (10 juli) die eindigde in een enorme donderbui, zo erg dat in de omliggende dorpen de volgende dag geen tv-signaal werd ontvangen.Normaal is dat niet zo erg, maar dit was de dag van DE finale. In volle overtuiging van een goede afloop was er al een oranje ladder in de Murk geparkeerd om het de feestende meute makkelijk te maken na de overwinningsduik weer aan vaste wal te komen, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn.

23


-

Verhuur van graafmachines met machinist Gespecialiseerd in graafmachines van 1 tot 10 ton Grondverzet Werkzaam voor de infra/wegenbouw/nuts/hoveniers/ bouw/particulier - Transport van graafmachines tot 10 ton

Boerfinne 5 9064 DG Aldtsjerk Tel: 058-2561211 Mail: h.dijkstra31@chello.nl

Advertenties worden gelezen, ziet u wel! Neem contact op met de redactie voor plaatsing van een advertentie in ons dorpsblad.


Ut ’e skoalle klapt . . . . . Start Sinnehonk We zijn hier op Sinnehonk goed gestart. We konden alle kinderen weer verwelkomen. Het was wel even schrikken. Er zijn achter in de lokalen aan het plafond ventilatie kasten geplaatst. Het is er nou wel lekker fris! In de vakantie is de laatste hand gelegd aan het schilderen van de school. Het ziet er van binnen erg fleurig uit. Er is op Sinnehonk een nieuwe directeur. Op dinsdagmiddag 29 juni hebben meester Patrick da Costa Gomez en de directeur Johan Osinga “officieel” afscheid genomen van Sinnehonk. De kinderdisco was een geweldig festijn! Aansluitend hebben veel ouders van 16.00 tot 17.00 uur op school de informele receptie bezocht.

Richard Koot, nieuwe directeur Sinnehonk stelt zich voor: In 1975 ben ik in Enschede begonnen als leerkracht. Daar hebben we drie kinderen gekregen. Inmiddels ben ik pake geworden van 4 kleinkinderen. In 1987 werd ik directeur op het Tweespan in Drachten en ben daar gaan wonen. Sinds 2005 ben ik directeur van de Great Haersmaskoalle in Oudega (Sm.). Met ingang van dit schooljaar heb ik Sinnehonk erbij gekregen. De maandag en woensdag zijn hier mijn vaste dagen. Ik hoop op een prettige samenwerking. Richard Koot.

25


Skewiel Trynwâlden is een multi-

Skewiel Trynwâlden spilet op jo yn

functionele dienstverlenende organisatie die vanuit een duidelijke maatschappijvisie, waarin de cliënt centraal staat, er naar streeft dat alle inwoners van de Trynwâlden in hun eigen regio kunnen wonen, werken en recreëren en dat mensen met beperkingen zo lang mogelijk in hun eigen huis, met hun eigen sociale netwerk, kunnen blijven wonen. De leefbaarheid en de kwaliteit van leven staan daarbij centraal. De diensten worden vraaggestuurd aan huis geleverd door specifieke doarpstallen. Omtinkers zorgen voor assistentie in de regie van het leven van de cliënt.

Zorggroep Tellens locatie Skewiel Trynwâlden, Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk T (058)2564141 F (058)2564142 E post@skewiel-trynwalden.nl W www.skewiel-trynwalden.nl


27


Tekst voor afscheid groep 8 Sinnehonk 2010 melodie ‘heb je even voor mij’ La la la – intro Bij Martha begonnen, oweehoo Jong en onbezonnen, oweehoo Door Gerda leren lezen, oweehoo Das nu wel bewezen, oweehoo Ja het is nu voorbij Zeven weken lekker vrij Nieuwe tijd breekt nu aan, gaan op eigen benen staan Sinnehonk stopt voor mij Ja het is nu voorbij Zeven weken lekker vrij Dan slaan we onze vleugels uit Naar Ljouwert of Dokkum zuid Sinnehonk stopt voor mij Zingen met juf Lidewij Betty voor tweede stem erbij Netjes schrijven werd geleerd, sommen moesten ook gesmeerd Sinnehonk maakte me blij Door naar groep vijhijf, oweehoo Schaatsen goed voor ’t lijf, oweehoo ’t was soms wel zweten, oweehoo met CITO’s werd alles gemeten, oweehoo Ja het is snel gegaan met z’n twaalven er tegen aan met pake naar Appelscha, Ameland het jaar erna met hulp van juf Elien Sanne, Anouk, Julian Thomas Hedwig en Nynke Mart, Franke en Lois Klaartje, Jesse en Remco klaar voor een nieuhieuwe ‘go’ 29


grote school is nu daar heel ver fietsen geen bezwaar vroeger opstaan hoort erbij, studieboeken op een rij brugpiepers Aldtsjerk staan klaar Ja het is nu voorbij Zeven weken lekker vrij Nieuwe tijd breekt nu aan, gaan op eigen benen staan Sinnehonk stopt voor mij Ja het is nu voorbij Zeven weken lekker vrij Dan slaan we onze vleugels uit Naar Ljouwert of Dokkum zuid Sinnehonk stopt voor mij Bij het afscheid van groep 8 kwam de gehele nieuwe groep 8 (4 dames in totaal) ook een afscheidscadeautje brengen!

31


Auto- en motortechniek APK keuringsstation Jonge gebruikte auto's

Boerfinne 2, 9064 DG Aldtsjerk Telefoon: 058 - 256 16 41 Mobiel: 06-1033 1035 aircotech@hetnet.nl www.aircotechalgra.nl


33


Jan Hooghiemster Bouw- en onderhoudsbedrijf Freuleleane 4 • 9064 KT Aldtsjerk • Tel.. (058) 256 10 71 Fax (058) 256 39 14 • www.janhooghiemster.nl

➢ Timmeren ➢ Renovatie ➢ Verbouw ➢ Nieuwbouw Waarom verder zoeken terwijl kwaliteit dicht bij huis te vinden is!


35


Fakânsje nei Ruslân 2010. Us fakânsje nei Ruslân begjint op 29 maaie. Wy helje Eelke en Geeske op en om’t wy thús op ’e kompjûter ynsjekt ha, giet it op Skiphol yn ien haal troch. Der is 2 oeren tiid ferskil mei Nederlân, heal wei de middei komme wy yn Moskou oan. Dêr treffe wy de oare reisgers fan de groep, noch 25 persoanen. De reis liedster Marja, fan Grins, komt mei itselde fleantúch. De bussjauffeur is André. Nei in busrit fan in pear oeren komme wy by it hotel. Dan ha wy al sa faak fan links nei rjochts sjoen, de nekke docht der súver sear fan. Wy komme yn in hotel dat boud is foar de Olympyske spullen fan 1980. Wy sitte 19 heech. Jûns is der in ljochttoer troch de stêd, it is in lange toer fan in pear oeren. Earst ride wy nei it Kremlin en it Reade Plein.

omriid. As wy wer yn’e bus sille is der fjoerwurk fan ûnder út’e stêd, wy stean oan ’e ferkearde kant fan ’e dyk sadat it foar ús net goed te sjen is. Snein: Snein is it tiid foar de metro en it Kremlin. De metro is boud yn de tiid fan Stalin en dizze ”paleizen” waarden troch de kommunistyske partij foar propaganda doel einen brûkt. De gids leit út hoe as wy ynstappe moatte. Wy ferspriede ús by it perron lâns, gau der yn en noch gauwer der wer út. Wy besjogge fjouwer fiif stasjons, de iene noch moaier as de oare net te leauwen, sa moai. It lêste stasjon is tichte by it Kremlin. No ha ik altyd tocht dat it Kremlin ien gebou is, mar dat is net sa. Hjir soene wy it in ”festing” neame. De omtrek hjirfan is 2235 meter, der steane 18 tuorren foar it geskut op, mei in hichte fan 28 oant 71 meter, gebouwen fan it regear, tsjerken mei gouden koepels, se ha de foarm fan in sipel, en oare belangrike saken. Wy rinne oer it terrein fan it Kremlin en besjogge ien fan de katedralen (Russysk Ortodoks). Yn de tsjerken en katedralen is it allegearre rykdom, û.o ikoanen, fresco’s, sulver en goud. As wy wer bûten de poarten fan it Kremlin binne sjogge wy nei de wikseling fan de wacht by de ûnbekende soldaat.De reisliedster, Marja, wit in Italiaansk restaurantsje, hjir sille wy ite. Middeis kinne wy ús gong gean. Ynienen begjint it te reinen en wy skûlje yn in metro stasjon. In man mei in rôffûgel en 2 aapkes, oanklaaid as jonkje en famke, dogge

In prachtich gesicht. Dan nei de Vorobiey heuvels, (de mussen heuvels) dit jout in moai oersicht fan Moskou. Hjir is ek de sky skâns fan 1980. It is de gewoante om hjir in glês sjampanje te drinken en in bonbon te iten. Wy ha gesellich kontakt mei de jeugd dy yn grutte auto’s en motors mei allegearre ljochtsjes 37


itselde. De fûgel sjocht driigjend op him hinne, mar hâld him koest. It lûkt wol minsken.

der komt in bui oan, alles is yn in sucht ynpakt. Op wei nei it lêste tsjerkje komt de rein mei bakken út ’e loft, wy wachtsje de bui ûnder in gallerij ôf. It giet op nei Vladimir. Jûns is it iten, op it sop nei, itselde as tusken de middei.

Jûns binne wy nei in foarstelling fan in Russysk koar, fiif froulju en fiif manlju. Geweldich wat in stimmen. Moandei:, Moandei om 9 oere sitte wy yn ’e bus. Marja fertelt it ien en oan oer wat wy ferwachtsje kinne dizze dei. Underweis sille wy kofje drinke. In pear oeren letter stoppet de bus. In piknik tafeltsje út ’e jierren 70 wurdt útklapt, waarm wetter is yn ’e bus, oploskofje en molke poeier en it kofje drinken kin begjinne. Op ’e ein fan ’e reis kinne wy mei André kofje en tee ôfrekkenje, foar him is it in ekstra ynstruierke. Der wurdt in pak koekjes út in koffer helle, it is wer ris wat oars. Der is wol in húske, wy hoege net yn ’e boskjes. It giet rjochting Soezdal dit makket diel út fan de Gouden Ring.

Tiisdei: Vladimir is stichte troch Vladimir de twadde yn ’e 12 ieu. Wy ride nei de Uspenski katedraal en de Demitrius katedraal. Hjir meie wy gjin foto’s meitsje. Ien fan de groep besiket it al, mar dat wurdt sjoen en moat daliks ferwidere wurde. Yn in tsjerke moatte wy in holledoek om en in doek as rôk om de lange broek hinne. it sjocht der moai út. Hjir nei is it wer tiid foar kofje op in parkearplak, der stiet in kreamke mei fan alles, de kalinders binne net oan te slepen. Wy moatte oer in spoar nei de oare kant. Dat kin no noch, der is al in nije brêge oer hinne boud, oer in pear moanne sil der in trein mei hege snelheid foarby raze. (200 km yn ’e oere). Dan rinne wy troch it lân nei in tsjerkje oan de Nerl. Wie it earder in paad troch it lân, no is der in beton paad. It is in loopke fan 1 km, en it be-gjint te reinen. By it tsjerkje is der earst tiid foar it húske. In houten hokje mei twa doarren, in gat yn ’e houten flier.

Yn Soezdal stiet tradisjoneel iten foar ús klear, in koal salade, reade byt sop, in pear jerappels, platslein stikje fleis mei in bakt aai der op en kofje of tee. It restaurant is boud sa as in blok hut, dikke peallen mei hinnep ticht stoppe. Dan ride wy nei in iepenloft museum mei moaie arsjitektuer út ’e regio. Hjir sjogge wy houten wenhúzen in pear tsjerken, dizze dogge wat Noarsk oan, in mûne, twa binne noch net ôfboud. It kremlin mei de Kremlin katedraal út 1225. As lêste it Pokrovski kleaster, in frouljuskleaster út ’e 16 ieu. Hjir binne nonnen dwaande hea yn ’e hûs te heljen. Wy meie harren net op ’e foto sette, dan dogge wy dat al. De kreamkes oan ’e kant fan ’e dyk ha ús belangstelling, mar

It is in drege ekspedysje, earst betelje dan it húske. It komt op goed mikke oan. Foar de folgjende oan bar is wurdt der earst in swabber troch hinne helle. Der is net in kraan, mar wol in sjerry kanne mei wetter, ergens in spiker omheech helje en it ding docht it. Miggen en bijen binne aardich warber en stekke om harren hinne. Sa stadich oan binne wy oan 38


Tongersdei: Moarns ha wy in rûnrit by de Wolga lâns. Wy sjogge yn in parkje nei de fabels fan Poesjkin. De iene helte fan de groep sil earst nei in tee seremoanje en de oaren nei in keapmans hûs. By de tee seremoanje krije wy útlis hoe as de samofoar wurket, dat is in tsjettel wêr’t men mei koaltsjes of hout wetter yn waarm makket. De tee wurdt yn in kopke getten en dat moat earst by elk lâns foardat je it drinke. Hurde sâlte koekjes wurde der by iten. Underweis, nei it iten, wiist Marja ús op in merkje. Wy der hinne, krekt op tiid, de minsken binne al oan ’t yn pakken. Mar de BH’s fine har wei nei in oantal fan ús. Der wurdt oer de klean hinne past. Geeske en ik keapje in bloeske. De BH fan Alie past net, mar gjin noed seit hja, har dochter kin der fêst wol wat mei. Dy hat maat sju leppel en sysels is mear fan de maat sleef. De dyk nei Novgorod is in drokke dyk. Oan dizze dyk stean oeral minsken mei de samofoar tee te ferkeapjen. Allinne op dit stik dyk is dat sa. Op it plak wêr’t wy kofje drinke sille stiet ek in minske mei har samofoar, achter wat boskjes. Wy ha dat wat let yn ’e gaten, mar jouwe har in pear roebel as wy har op ’e foto sette. It is har itselde hoe as hja jild krijt tinke wy. It falt op dat der in protte minsken mei hannel oan ’e kant fan ’e dyk stean. Dat komt om’t de yndustry op syn kont leit, mar de produksje giet wol troch. De minsken wurde net mear betelle, hja krije dêrom in part fan de produksje en moatte mar sjen hoe as hja it kwyt reitsje. Novgorod betsjut ,, Nieuwe stad” mar it is de âldste stêd fan Ruslân ± 850. Nei it

iten ta, wer it selde as earder. It reint tige as wy by de lêste katedraal fan dizze dei oan komme. Wy ha noch in pear te gean, mar it is wol gauris it selde, sa ek dizze, oan goud gjin gebrek. Hjirnei kinne wy ús eigen gong gean. Wy sille op syk nei postsegels, mar kinne net in postkantoar as kiosk fine. Dan nei it hotel en ús klear meitsje foar in Folkloristyske dûns jûne. In gesellige jûne wer elk oan mei dwaan moat en ek docht. Woansdei: De rit nei Tver sil in lange rit wurde. As wy ûnderweis oan ’e kofje sille komt der mei in protte kabaal in auto oan. Ik tink noch wy meie hjir grif net stean, mar it komt oars. De man efter it stjoer raast it ien en oar nei de Marja, dy útlis jout. De man wol broadsjes ferkeapje dy syn frou bakt hat, de kofferbak wurdt iepen goait en de hannel kin begjinne. Elk keapet ien as twa, it smakket nei oaljebol. Dan nei in kleasterkompleks. Wy keapje in kaartsje foar it meitsje fan foto’s. Wy ha in Nederlânske gids, dy sa dreech as wat is. Alles sjocht der wer prachtich út sawol yn as bûten de tsjerken en gebouwen. Nei it middeis iten, al wer it selde, ha wy noch in rit fan in oere as fjouwer. It waar wurdt minder, de kofje stop wurdt útsteld. As it al sa fier is dan is it sanitêre part net yn hokjes mar efter hokjes. Wy komme by de Wolga lâns. De Wolga ûntspringt by Tver, mar is al aardich breed as wy by in lyts tsjerkje stopje. Op it tsjerkhôf leit in jonge man dy troch de mafia yn Amsterdam deasketten is. Yn Tver oankaam ite wy earst, al wer it selde, foardat wy nei it hotel gean. 39


iten meitsje wy in boat tocht op ’e Wolga. Der wurdt wodka skonken, it smakket bêst, mar ik krij de hik derfan, it duorret even foardat it wer oer is.

bewenster is net thús. Dan mar foto’s meitsje fan de bûten kant. It sjocht der moai út, blau mei wyt houtsnij wurk by de rúten, doarren en skeane kanten fan it dak lâns. Dan earst mar kofje drinke. Sa stadichoan ha wy in heel ferskaat oan traktaasjes hân, wy moatte der tsjinoan ite oars komt it net op. Under melken komme wy yn St.Petersburg, stichte troch Peter de Grote, oan wêr’t wy earst in rûnrit ha foardat wy nei it hotel gean.

Freed: De oare deis besjogge wy it Kremlin fan Novgorod mei in ferskaat oan tsjerken. Hjir ek in grut brûnzen monumint fan, ”100 jier Ruslân”. As men dit allegearre ûntsiferje wol dan hat men in dei wurk. Ha wy hjir de Hanze stêden, by Novgorod wie earder in grut hannel sintrum fan de Hanze lannen. Dat binne der 16. In grut monumint, mei de wapens fan dy 16 lannen, ferwiist der noch nei. Op wei nei de bus komme wy by de iepening fan in folkloristysk festival. It sjocht der fleurich út, mar wy ha gjin tiid om der lang by stil te stean, de reis is noch lang. De dyk dy wy ride is net al te bêst, op ’e gekste mominten kinne wy ynhelje. De sjauffeurs kinne gjin tiid fan riden, dat it jakkeret aardich oan. Dat ûntkomt ek in oantal, sa te sjen binne der in pear wêr’t wy fan tinke dat hja it net helje sille. Ien kombinaasje stiet foar de helte by in oar yn ’e bak.

St Petersburg is de haadstêd fan it Russyske Ryk, stichte yn 1703. De bou fan de nije haadstêd eiste fan de minsken in ,,Egyptyske” slaafske arbeid en titanyske ynspanning. Der binne tûzenen minsken omkaam en miskien is dêrom it lot fan St Petersburg sa tragysk en somber. Der wiene trije swiere oerstreamings. En yn de swiere oarlochsjierren besocht de fijân de stêd yn har besit te krijen en har fan de ierde ferdwine te litten. De blokkade duorre mar leafst 872 dagen. De geast fan de bewenners wie net stikken te krijen. 1 miljoen boargers binne hjir by omkaam, wêr fan 20 tûzen by bombardeminten. Sneon: Op sneon is it Tsarskoje Selo of te wol it ”Doarp fan de Tsaren” oan bar. It is ien fan de favorite bûten ferbliuwen fan de tsaren. Wy wurde ferwolkomme troch in oantal muzikanten dy’t tulpen út Amsterdam spylje. Dan besjogge wy it barokke Katherinapaleis. De fersieringen oan de bûtenkant jout in goeie yndruk fan de rike kreativiteit fan de arsjitekt, dy der yn slagge is de foarkant, oer in lingte fan 300 meter, ryklik te fersjen fan byldhouwurken. Net te leauwen wat in rykdom. Wy kinne net samar

It is de bedoeling fan Marja om ús in tradisjoneel hûske sjen te litten. Hja is hjir by tafal in kear telâne kaam, mar de

41


omdwale, wy moatte de gids folgje. De keamer fan Barnstien is in apart gefal. Yn ’e oarloch is dit der troch de Dútskers der allegearre útstellen en nea werom fûn. De keamer is wer hielendal yn syn âlde foarm neimakke. Yn 2003, is ter eare fan it 300 jierrige bestean fan St Petersburg de keamer feestlik iepene. De tún om it paleis hinne mei der ek wêze. Alles stiet op in ±100 ha. Middeis belânje wy by in sûvenirs winkeltsje, net ûnaardich, wy fermeitsje ús dêr tige. Tsaar Peter wie faak yn Amsterdam, hy fûn dat in moaie stêd mei syn grêften en bebouwing. Soks woe der ek yn St Petersburg. It binne mear kanalen wurden mei grutte paleizen. Op de Zaanske Skâns is in hûske nei him neamt. Op ein fan de middei ha wy in tochtsje mei in boat troch de kanalen fan St Petersburg, omdat it hurd waait is it wetter yn de kanalen te heech om dat te dwaan, it wurdt in tocht oer de rivier de Neva. Wy binne krekt fan wâl as de motor fan de boat de geast jout, dêr dobberje wy dan. Der komt in oare boat. De tocht op de Neva is eigenlik net oan mei bestege. It wibelet om ’t leven, wat in golfslach. Mar wy komme wer heel oan wâl.

sjogge de ,,Kruiser de Auroa”. Yn 1917 begon Ruslân de revolúsje mei in skot fan dit oarlochsskip. It is net in grut skip liket my sa ta. Yn de Petrus en Paulus katedraal binne de grêven fan de Russyske keizers. De sarkofagen fan de keizers en keningen binne allegearre itselde, wyt moarmer. Yn kapel, boud oan ’e side fan de tsjerke, binne de grêven fan de lêste tsaar, syn frou en bern. Hja binne yn 1918 deasketten en byset yn 1998. De katedraal fan Sint Nicolaas nimme wy noch even mei foardat de Hermitage oan bar is. Yn dizze tsjerke ien en al goud wat de klok slacht. It is dan ek net te begripen dat oan de bûtenkant minsken stean te biddeljen, mar dat is nel allinne op dit plak. Al moat ik sizze, wy ha nel safolle minsken sjoen dy de hân ophâlde. Dan de Hermitage, it hichtepunt fan dizze reis. Us gids, sa’n tante Pollewop, sprekt ús strang ta. Wy moatte hjir om tinke, dêr om tinke en har net foarby rinne. De útlis folget. It iene is al net moaier as it oare. Der is in grutte ôfdieling mei skilderijen fan Rembrandt. Prins Willem Alexander hat it nije dak fan dizze ôfdieling betelle. Wy rinne ús de fuotten ûnder de k… wei. Ik ha de skuon derby útdien, Dirkje en ik jouwe ús even del tsjin in muorke, der binne mear dy de lêch út ha. Wy komme wat let by it hotel, ha dan net safolle tiid om te iten, dat is sneins wat letter, oars net sa slim, mar wy sille nei in sjong/dûns foarstelling. In koekje út ’e koffer docht wûnderen. Wy komme by in prachtich gebou en moatte by in brede trep mei reade loper op. It hat wol wat. De sjampanje stiet

Jûns sil in part fan de groep nei in ballet foarstelling, dat is neat foar ús, mar wy ride al mei de bus nei it sintrum om wat om te strúnen. Lit it no krekt dizze jûne stjerrende kâld wêze. Nei in oere, kofje en alle sûvenirs winkeltsjes bylâns west te hawwen wachtsje wy yn ’e smoute fan de Hermitage op de bus. Dan is in oere lang. Snein: Op nei it sintrum fan de admiraliteit. Wy 42


sizze it útsicht is geweldich, al is it net hielendal helder. It paad werom is makliker, dan ha ik nearne lêst fan. Dirkje en Alie sitte yn it parkje op ús te wachtsjen, hjir drinke wy kofje. Foardat wy by de bus binne sille wy wat ite. It is in toer om it ien en oar op ’e panne te krijen. Pan cakes liket wol wat. Alie nimt wat oars. De Pan cakes binne trije lytse keek dinkjes mei húning. Dirkje hat wat mei salm en Alie yt har út ’e tiid. As it op ôfrekkenjen oankomt wurdt it hielendal in gaos. Wy wolle elk foar ús sels ôfrekkenje, mar dat systeem wurket hjir net, mar it komt klear.

klear, dat ûntkomt Geeske en my, mar Eelke en Eeuwe nimme in pear. Marja hat ús útlein dat wy der bywêze moatte yn it skoft, om’t Dútske gasten de hapkes mei kaviaar opite, de Japanske it fruit. Om’t wy net safolle hân ha wrotte wy ús der troch hinne en litte ús de hapkes en sjampanje goed smeitsje. Wy genietsje fan in prachtige jûn. Letter yn it hotel stiet der noch iten foar ús klear. It wurdt in gesellige lêste jûn. De kaarten, mei postsegel kinne hjir op ’e bus.

As wy by de bus komme docht bliken dat fan ien echtpear de passen út in taske helle binne doe’t hja in blokje om rûnen. In jonge rûn harren oan twa kear ta foar de fuotten, as hja der efter komt dat de tas iepen stiet, sjocht hja om, pakt him by it nekfel en begjint te razen. In oare man komt nei harren ta en jout de passen werom, hy hat sjoen dat der in pear jonkjes it spul út ’e tas pakt ha, seit er, de manlju hawwe each kontakt, der kloppet neat fan it ferhaal. In hiele opluchting dat it sa ôfrûn is. Nei it fleanfjild is net sa fier, mar dan. In tip, set as lêste de koffer yn ’e bus, dan is ’i as earste der wer út en kin je daliks troch nei de dûane. Wy wiene lêst. It duorret oeren foardat wy troch de dûane binne. Oan twa kear ta moat alles ôf en út. Dan is der gjin tiid mear om wat te iten of drinken te keapjen en race wy it fleantúch yn, mei de lêste roebels noch yn ’e hân. Wy binne net oeral west, alles is lang net neamt, mar it is in prachtige reis west mei in protte hichte punten. Anneke de Vries.

Moandei, de lêste dei. Wy dogge it ús oan tiid. Nei dat wy mei André de kofje/ tee ôfrekkene ha bringt de bus ús nei it sintrum. De bus bliuwt hjir stean, wy kinne wat wy net nedich binne lizze litte, b.g ús paspoarten. Mei Dirkje en Alie sille wy nei de Izaakkatedraal. It is de bedoeling om nei boppen ta foar in oersjoch oer de stêd. De earste 200 treptreden is net sa beswierlik, mar dan komt der in stik trep oan ’e bûtenkant fan de koepel. Ik rin deun efter Eeuwe oan, foaral net om my hinne sjen, dit is net myn ding. Eelke makket in opmerking ”Anneke, ik sjoch de see al”. Myn antwurd? As er him net stilhâld kriget er in lel om syn earen. Slop fan’t laitsjen lit er him wat ôfsakje. Ik moat 43


Rengersweg 94 Oenkerk. tel. 058-2561068, fax.058-2563719

U kunt bij ons terecht voor: • hout • bouwmaterialen • gereedschap

• hang- en sluitwerk • electra • tuinartikelen, enz.


Motortoertocht

Roodkerkje

Zondag 26 sept. is weer de najaarsmotor toertocht, dit keer gaan we door het Overijsselse land en weerribben wegens groot succes van de vorige tochten. We vertrekken om 9.30 verzamelen om 9.15 bij Oerein.

Op 31 oktober opent het `Roodkerkje` weer haar seizoen met een optreden van Hilly Harms, reeds jarenlang actief binnen Tryater en bekend door haar rollen in diverse Friese filmproducties. In het `Roodkerkje` laat ze één van haar grootste talenten zien: het vertellen van verhalen. De groep Rakefet zal deze prachtige verhalen muzikaal omlijsten. Namens `Het Roodkerkje` Wim Bok Wimbok@telfort.nl

Opgeven bij: tel : 0627017625. Groeten, Jaap Stegenga

B rêg e pra a ts jes

Wat goed ging waren de zonnige dagen, de lange avonden, borrels, BBQ’s, italiaans aandoende lunchtafels, wachttijden bij de brug door vele bootjes, kortom echt zomer! Helaas bracht de uittocht van dorpsgenoten die naar verre oorden vertrokken ook louche typen op pad, en is er op diverse plaatsen in het dorp ingebroken. Één inbreker zal Aldtsjerk waarschijnlijk van zijn ‘hit-list’schrappen, aangezien hij door een weliswaar geschrokken, maar onverschrokken dorpsgenote het huis uit werd ge’toedeledokied’!

Een Frans tafereel bij het ezelland van Jan O, dit is het hoge weiland met het mooie witte Klinzehek op Boskein. Een hele groep kleurrijke mensen zit achter schildersezels te schilderen, heerlijk in het zonnetje.Later die week zitten zij tegen over Stania State. Ik heb even kennis gemaakt, het was Doet Boersma die aan een internationaal gezelschap schilderles gaf. Zij logeerden in Stania State. ”In plaatsje om te sjen dat ploechje!”

45


Chutney

(in de rรถmertopf) Het onderstaande recept is dit keer niet een recept voor een gerecht, maar voor een extraatje dat bij vele gerechten gegeten kan worden. Bij bijna alle voorafgaande hartige gerechten uit de Pollepel, maar vooral bij BBQ en gourmetten!

Benodigdheden: * 1 jampot zoetzure kleine uitjes * 125 gr. lichte rozijnen * 2 eetlepels suiker * 3 laurierblaadjes * snuifje thijm * metpunt sambal oelek * 1/4 fles tomaten ketchup * wat zout naar smaak Bereiding: Doe alles in een pannetje (ook het vocht van de uitjes), 15 min. zachtjes laten inkoken en af en toe roeren. Daarna afkoelen en in koelkast bewaren. Eet smakelijk! Coby Holtkamp. Ik geef de pollepel door aan Alie Talsma.

46


31:

SEPTEMBER : 25 : klaverjassen: aanvang: 20.00 uur in Oerein 26 : najaarsmotortoertocht: verzamelen: 9.15 uur: Oerein 29 : informatiemarkt voor a.s. ouders 19.00-22.00 uur Kindcentrum voor Jeugd en Gezin Tytsjerksteradiel Hurdegaryp

Verhalen door Hilly Harms, aanvang: 15.00 uur Roodkerkje

NOVEMBER 4: Programma 1-dagsbestuur aanvang: 19.30 uur Oerein Vrijz. Herv. Vrouwenver. Aldtsjerk/Readtsjerk 6: Oud papier aanvang: 10.00 uur 9: Dorpsbelangledenvergadering aanvang: 19.45 uur Oerein 17: Soos – aanvang: 20.00 uur Moarkswâl 18: Bazaar aanvang: 19.30 uur in Oerein Vrijz. Herv. Vrouwenver. Aldtsjerk/Readtsjerk 27: Klaverjassen aanvang: 20.00 uur in Oerein

OKTOBER : 2: veldtoertocht Mountainbike omloop troch Trynwâlden Opgave bij Café It wapen fan Fryslân in Oentsjerk 2: Oud papieractie 10.00 uur 7: Opening seizoen 2010/2011 aanvang: 19.30 uur in Oerein Vrijz. Herv. Vrouwenver. Aldtsjerk/Readtsjerk 9: Open middag Skewiel 10: Reünie openbare lagere school Gytsjerk 20 : Soos aanvang: 20.00 uur Moarkswâl 21 : Uitstapje Vrijz. Herv. Vrouwenver. Aldtsjerk/Readtsjerk 23- 31: Herfstvakantie 30: Herfstconcert De Bazuin (A) Ontmoetingskerk Oentsjerk 30: Klaverjassen aanvang: 20.00 uur in Oerein

ALDTSJERK gerelateerde sites: www.oerein.nl/index.php/links www.feinteboun.nl www.trynwalden.nl

INLEVEREN KOPIJ (bregebidler@hotmail.com) voor het volgende nummer

kopij 6 nov. kopij 6 febr. 47

uit 20 nov. uit 20 febr.


Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koffietafels, koud- en warmbuffet, barbecues, gourmet enz. Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Er is tevens een terras aan het water met waterfietsenverhuur.

25 september:

Bamm Bamm

- top 40 band

aanvang 21.30 uur

20 oktober:

Soos aanvang 20.00 uur

Tot ziens bij: Henk en Jannie Breeuwsma • Tel. 058-256 33 00

BB 67 - september 2010  

67 DOARPSBLEDFOAR ALDTSJERKENOMKRITEN SEPTIMBER/OKTOBER2010

BB 67 - september 2010  

67 DOARPSBLEDFOAR ALDTSJERKENOMKRITEN SEPTIMBER/OKTOBER2010

Advertisement