__MAIN_TEXT__

Page 1

MIDTJYLLAND OMRÅDE 3B | DECEMBER 2020

ARRANGEMENTER 27.11. – 10.02.2021 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

FAVRSKOV: Hadsten · Hammel · Hinnerup. HEDENSTED: Hedensted · Juelsminde · Tørring-Uldum. HORSENS: Brædstrup · Horsens · Horsens Nord. ODDER: Odder. SAMSØ: Samsø. SKANDERBORG: Galten · Hørning · Ry · Skanderborg. AARHUS: Aarhus · Aarhus Nord · Aarhus Syd.

Mandetinget er et hit Ældre mænd flokkes til herrefrokost! Af Alberte Beierholm, Christoffer Rewitz og Mette Bjerre, opdateret af Finn Sørensen og Ove Neumann.

Mandetinget er et mødested for mænd over 60 år. Gruppen mødes den anden og fjerde mandag i måneden kl. 12 og et par timer frem, og den er åben for alle, der har lyst til at komme forbi til sild, smørrebrød, snaps, kaffe og småkager. Normalt kommer der en 30-40 stykker, men der er plads til 60, om det skal være. Gruppen blev oprettet, fordi det lokale mandemadhold var så populært, at de ikke kunne få bugt med ventelisten til deres arrangementer. ”Vi er gået ind og har påtaget os opgaven, så mænd har et sted, hvor de kan mødes. Når mænd bliver ufrivilligt ensomme, er der mange, der har svært ved at finde ud af at engagere sig i et fællesskab, og for at komme det til livs arrangerede vi mandeklubben”, fortæller Finn Sørensen, som er lokalformand i Ældre Sagen i Skanderborg og var med til at starte Mandetinget.

Møder nye hver gang

Og Mandetinget har været en bragende succes. Sidste gang kom der 35, og selvom der er mange gengangere, er det vigtigt for Finn Sørensen, at mændene ikke bare sætter sig hos dem, de plejer, hver gang. Klikedannelse vil han nemlig ikke have noget af. Derfor trækker de et nummer, der angiver, hvilket bord de skal sætte sig ved. Når de på den måde kommer til at snakke med nye mennesker hver gang, tror Finn Sørensen, at der er større mulighed for, at de hører om alle de andre aktiviteter, de kan give sig i kast med. ”De sidder tit og udveksler betragtninger om det ene og det andet. Og de er gode til at inspirere hinanden og sige ’jamen, jeg er med på de her gåture hver onsdag, kunne det ikke også være noget for dig?’”.

I de senere år er der kommet mere fokus på at målrette tilbud specifikt til ældre mænd.

NOGLE AKTIVITETER ER AFLYST Efter deadline er der kommet nye restriktioner, og en del aktiviteter kan desværre ikke gennemføres. Afhængig af myndighederne kan der komme flere aflysninger. Følg med på lokalafdelingens hjemmeside og i lokalpressen og spørg i din afdeling.

Et værdifuldt fællesskab

Mandetingets erfaringer med at få de ældre mænd op af stolene er præcis sådan et initiativ, som eksperter på området efterspørger. Og Finn Sørensen er da også enig i, at mandefællesskaberne er værdifulde, og at de for nogle ensomme ældre mænd kan virke som en smutvej ind i de fællesskaber, der kan virke indspiste og sammentømrede. ”Når de kommer herned, så oplever de, at de faktisk godt kan begå sig i et fællesskab, og at der ikke er nogen, der kigger skævt til dem. De er bare med i den store familie, som Mandetinget jo er. Og på den måde oplever de, at de har fået mere indhold i deres liv”, konstaterer han.

Foto: Ove Neumann

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

3B


FAVRSKOV KOMMUNE Formand for koordinationsudvalget: Hugo Strunge Frank, 23 32 98 19, hugo@zeuthenfrank.dk

HADSTEN Formand: Ib Ladefoged, 86 98 14 89, 26 61 07 07. Næstformand: Irma Katholm, 26 29 46 09.

Børnehavevenner

Har du lyst til at blive frivillig børnehaveven et par timer for en mindre gruppe børn med fx højtlæsning? Du får en badge med teksten ”Jeg er børnehaveven”. Der indhentes børneattest, og der underskrives en aftale om tavshedspligt inden opstart. Rita L. Hansen, 24 22 38 08.

Demenscafe

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev via e-mail, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.

Sidste torsdag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76. For mennesker med hukommelsesproblemer sammen med deres pårørende, familie og/eller venner. Erfaringsudveksling og rådgivning, gensidig støtte og forståelse. Helga Sørensen, 21 46 30 49, helgaibakkely​@mail.dk Pris: Kaffe og kage kan købes for 20 kr. ≤

Tryghedsopkald

Mødested

Hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/hadsten Opdateres løbende med nyheder og evt. ændringer.

Nyhedsbrev

Vil du ringes op hver morgen af en frivillig? Solveig Jensen, 60 49 21 85.

Besøgsven

Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Eller vil du være besøgsven? Helga Sørensen, 21 46 30 49, helgaibakkely​@mail.dk

Tilbud om bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige aftaler. En bisidder har tavshedspligt. Irma Katholm, 26 29 46 09, irmakatholm​@gmail.com

Frivillig ledsageordning

I samarbejde med hjemme­ plejen i Favrskov Kommune. Du kan få en frivillig ledsager med fx på hospital, til læge mv. Elna Christensen, 51 20 11 12.

Værktøjskassen

Har du et praktisk problem? Vi giver en hjælpende hånd. Orla Olesen, 40 29 05 43.

Lokal it-hjælp

Har du problemer med com­ puteren, og bor du i Hadsten eller omegn? Vi hjælper gerne hjemme hos dig. Svend Uldahl Pedersen, 20 42 86 28.

2

det sker

december 2020

For pårørende til demens­ ramte. 2. tirsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Sognegården, Kirkevej 5. For alle, der er pårørende til en demensramt. Her mødes man til hyggeligt samvær over en kop kaffe, erfaringsudveksling eller en snak om det, der lige falder for. Der arrangeres relevante foredrag. Vi tager hånd om de demensramte, hvis aflastning ikke er mulig. Irma Katholm, 26 29 46 09. Pris: Kaffe og kage kan købes for 20 kr.

Herreværelset

Sidste tirsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Hadsten Kulturhus Sløjfen, Ewald Tangs Alle 45. Vi inviterer til en aktivitet, hvor mænd kan mødes til hyggeligt samvær. Vi finder i fællesskab ud af, hvad der skal ske på de næste møder, og arrangerer foredrag og ture, får os en god snak og en kop kaffe. Gregers Petersen, 40 96 15 03.

Gå dig glad - gåture

Mandage kl. 10-11.15. Sted: Sløjfen. Vi går i rask tempo 5-7 km. Dorte Mikkelsen, 51 70 13 07.

Gå dig glad - gåture Onsdage kl. 10-11. Sted: Sløjfen.

Tempo efter formåen, 2-3 km. Ingerbeth Ottzen, 21 91 76 23.

Stavgang

Mandage kl. 10-11. Sted: P-pladsen ved Vester Skovvej. Find vandrestavene frem. Tag med, og få motion og samvær med andre! Gudrun Andreasen, 27 43 36 41.

Kreativt værksted

Mandage kl. 13-15.30. Sted: Sognegården, Kirkevej 5. Et mødested for de kreative. Medbring dine hobbymaterialer, og mød andre, få inspira­tion til din hobby, eller få en ny. Tove Kristensen, 23 11 45 82.

L’hombre

Mandage kl. 13.30-17. Sted: Sundhedscentret, cafeteriet, Hovvej 76. Mød op til hyggeligt samvær over et spil l’hombre. Nybegyndere er velkomne vi sørger for oplæring. Niels Baadstorp, 20 81 95 83. ≤

Mad for ældre mænd

1. torsdag i hver måned kl. 11-14.30. Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76. Vi laver gode gammeldags retter. Deltagelse kun for mænd. Gudrun Andreasen, 27 43 36 41. Pris: Ca. 40 kr. pr. gang. ≤

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 14-16. Sted: Petanquebanerne ved Østervangshallen. Mød op til nogle hyggelige spilletimer. Hanna Christensen, 29 76 01 70.

Seniorcykling

Torsdage kl. 10-12. Sted: P-pladsen, Vesterskovvej/Ringvejen. Vi kører 15-20 km - 12-15 km/t. - og vil evt. dele os i begyndere og øvede. Jens Peter Øster, 86 98 19 61.

Bowlingklubben Senior

Mandage kl. 10-12. Sted: InSide, Hammel. Motion med bowling. Henri Jensen, 61 28 71 93. Pris: 24 kr. pr. gang. Der betales for en hel sæson.

Julemøde

Onsdag 2. december kl. 14-16. Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76. I år serveres grønlangkål ”med det hele”, dertil to genstande. Vi skal snakke, synge og hygge os. Tilmelding senest 25. november. Finn N. Hansen, 40 32 57 20, rogfnhansen​@mail.dk Pris: 50 kr. ≤

HAMMEL Formand: Ellen M. Clausen, 21 64 99 57, fm.hammel.711​​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Zennia Hansen 26 37 68 30, zennia​@mail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/hammel Her kan du se ændringer og nye arrangementer, og du kan tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen af en frivillig? Eller kunne du tænke dig at være den, der ringer op? Ellen M. Clausen, 21 64 99 57.

Bisidder-/ledsagerordning Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Eller vil du gerne være bisidder? Paw Juel Winther, 24 40 28 86. Træffes telefonisk mandag-torsdag kl. 10-12.

Besøgstjeneste

Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Eller vil du være besøgsven? Karen Margrete Guldmann, 40 19 32 61.

Frivillig redaktør af Facebook-side

Vi søger en stærk Facebookredaktør med gode ideer til kommunikation med vores medlemmer. Er du verdensmester i Facebook? Eller har du bare lyst til at blive en del af vores PR-team med vægt på at vedligeholde og udbygge vores profil på Facebook? Ellen Clausen, 21 64 99 57.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Frivillig sekretær til bestyrelsen

Har du erfaring som sekretær, eller er du hurtig på tasterne, kan bruge Word og Excel og har god ordenssans, så er det dig, vi har brug for. Opgaven er primært at tage noter fra bestyrelsesmøder og andre møder og skrive et beslutningsreferat, som efterfølgende udsendes. Derudover skal vores ”årshjul” og andre dokumenter holdes ved lige en gang imellem. Vi holder bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden, og du får selvfølgelig den hjælp og støtte, der er brug for. Ellen Clausen, 21 64 99 57.

En hjælpende hånd

Praktisk hjælp til små opgaver i hjemmet - samt nål og tråd. Poul Selch Petersen, 41 62 37 73, cp8881​@gmail.com

It og teknologi

Er du kørt fast it-junglen? Eller har du bare et lille problem med et program? Børge Rasmussen, 25 56 00 71.

Pc-hjælp hjemme

Har du behov for hjælp til din pc, så ring og få en aftale om et besøg. Henny Rasmussen, 60 56 84 50.

Demenscafe

Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: InSide, Dalvej 1. For mennesker med hukommelsesproblemer samt deres pårørende, familie og venner. Her kan man mødes til hyggeligt samvær med erfaringsudveksling, gensidig støtte og forståelse. Der vil være frivillige til stede. Alle er velkomne. Zennia Hansen, 26 37 68 30, zennia​@mail.dk ≤

Kortklub

Canasta eller andre kortspil. •  Mandag 9. november kl. 10-12. •  Mandag 14. december kl. 10-12. Sted: InSide, Dalvej 1. Er et spil kort og hygge lige sagen? Canasta kan spilles med eller uden makker. Der er ingen tilmelding. Doris Guldberg, 20 47 36 04. ≤

Stavgang

Tirsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Det grønne område ved Selskabsvejen for enden af Gl. Randersvej, Hammel. Der er altid instruktør, så nybegyndere er velkomne. Stave kan lånes. Ilse Sørensen og Peder Spørring, 21 26 81 07.

It-cafe

Torsdage kl. 9.30-11.30. Sted: InSide, Dalvej 1. Du er velkommen i vores åbne it-cafe, hvor frivillige hjælper med at løse dine it-spørgsmål. Lukket i skoleferier. Børge Rasmussen, 25 56 00 71. ≤

Godt nytår

Se hjemmesiden

aeldresagen.dk/hinnerup Opdateres løbende. Her kan du tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen af en af vores frivillige? Eller vil du være den, der ringer op? Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Besøgsven

Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Har du lyst til at blive besøgsven? Vi mangler i øjeblikket flere besøgsvenner. Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Fredag 8. januar kl. 14. Sted: InSide, Dalvej 1. Mandagsmusikanterne er klar igen med underholdning og dansemusik. De mestrer langt over 200 numre, som er klar til at blive leveret ud over scenekanten. Tilmelding senest 3. januar. Karen Margrete Guldman, 86 96 32 61, 40 19 32 61, karenmargreteguldmann​@ gmail.com Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Vågetjeneste

Vejen til en skarpere hjerne

Brug for hjælp til småting? Erling Sørensen, 40 59 82 81, Ic-keramik​@stofanet.dk

Mandag 8. februar kl. 14. Sted: InSide, Dalvej 1. Et humoristisk og lærerigt foredrag, hvor man ikke kommer til at kede sig! En skarp hjerne er vejen til mere succes, en nemmere hverdag og et bedre helbred, siger Petro Mielczarek, der under foredraget vil prøve at huske et 20-cifret tal og rækkefølgen af et spil kort. Tilmeld senest 1. februar. Poul Egeris Sørensen, 40 52 22 84, egeris46​@gmail.com Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

HINNERUP Formand: Hugo Strunge Frank, 23 32 98 19, hugo​​​​​​​@zeuthenfrank.dk Næstformand, ældre­ politik: Niels Peder Mols Jensen, 51 75 93 24, npmj06​@gmail.com

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Vi hjælper, hvor de pårørende har brug for aflastning. Ved at våge hos den døende skaber vi nærvær, ro og tryghed. Har du behov for en våger, eller har du lyst til at være våger? Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler. Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Værktøjskassen

Pc-hjælp

Få hjælp hjemme hos dig, hvis du har problemer med din pc. John Pedersen, 23 60 15 21, joben​@webspeed.dk

Motorcykelture

Med ÆS-MC i Hinnerup. Har du en motorcykel? Gammel eller ny, ­stor eller lille, ­og har du lyst til at køre en stille og rolig tur ud i det blå, når vejret tillader det? Ring til Jens Larsen, 42 18 47 37, toje​@mail.dk Så vil han arrangere en tur.

Demenscafe

Sidste torsdag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Nyt sted, kontakt venligst Gitte Eiby. For mennesker med hukommelsesproblemer sammen med deres pårørende og/eller venner. Hyggeligt samvær, erfaringsudveksling og rådgiv-

ning. Hver gang kaffebord, sang og en mindre aktivitet. Tre personer med plejeerfaring står bag cafeen. Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk Pris: 20 kr. for kaffe og kage. ≤≥

Mad for mænd 60+

1. og 2. tirsdag i hver måned kl. 16-19. Sted: Præstemarksskolens skolekøkken, Kvottrupvej 9, Søften. Vi laver mad, som smager og ser godt ud. Bodil Jensen, 23 96 67 49, bodiljensen068​@gmail.com Pris: 75 kr.

Bowlingklubben Senior

•  Mandage kl. 10-11. Senior 1. •  M andage kl. 11-12. Senior 2. Sted: Inside, Hammel. Der er ledige pladser. Henri Jensen, 61 28 71 93. Pris: 24 kr.

Læsegruppe

2. og 3. tirsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18. Læsegrupperne fortsætter. Der læses og diskuteres en bog pr. måned. Tilmelding nødvendig, da der er venteliste. Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk Kaffe/te købes på biblioteket. ≤

Bowls

Tirsdage kl. 19-21.30. Sted: HH-skolens gymnastiksal. Bowls er et indendørs spil, der minder om petanque. Tag kaffe eller te med, for vi hygger os mellem spillene. Kristian Vestergaard, 28 52 71 90, k-r.vestergaard​@mail.dk Pris: 150 kr. årligt for krolf og bowls. ≤

Krolf

•  Tirsdage kl. 10-12. •  T orsdage kl. 14-16. Sted: Tingstedet, Ådalsvej 100. Krolf er et oplagt spil for hele familien - alle kan være med uanset alder. Spillet er en blanding af golf og kroket. det sker

december 2020

» 3


Vagn Bondrup, 30 54 91 12, vabo​@post.tele.dk Pris: 150 kr. årligt for krolf og bowls.

Let motion i naturen hele året

Tirsdage kl. 10-11.30. Sted: Naturværkets motionsbane, Teglværksvej 3. Har du lyst til lidt udendørs motion, 3-3,5 km, hvor vi tager hensyn til din fysiske formåen? Alle kan være med til denne lette motion, smil, samvær og hygge, og du har instruktører til rådighed. Tag gerne en termokande kaffe/te med til pausen. Påklædning efter vejret. Lise Bregnballe, 22 38 12 32, lbregnballe​@gmail.com Anne Grethe Kirk Ovesen, 29 61 03 14, kirk.ovesen​@gmail.com

Travetur i Hinnerup og omegn

Torsdage kl. 10.15-11.45. Sted: P-pladsen ved Rønbækskolen. Vil du med ud at gå en frisk tur på 6-8 km i Hinnerup og omegn på en, måske halvanden, time i godt selskab med andre, der har lyst til en travetur? Så mød op, og lad os følges ad. Ingen tilmelding. Jens Larsen, 42 18 47 37, toje​@mail.dk

HEDENSTED KOMMUNE Koordinationsformand: Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88, poulole.pedersen​​​​​​​@jubi.dk

HEDENSTED Formand: Erik Christensen, 27 81 18 43, FM.Hedensted.613​@ aeldresagen.dk Næstformand: Jørgen Tønnes, 40 57 20 79, luckystar​​​​​​​​​​​​​​​@hafnet.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ hedensted Her kan du se alle arrangementer og aktiviteter og tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev. Se også vores annonce i Hedensted Avis.

4

det sker

december 2020

Adresser på aktivitetssteder

•  Frivillighuset, Østerbrogade 21 B. •  Hedensted Fitness, Gesagervej 68. •  Hedensted Svømmehal, Gesagervej 68. •  Bøgely, Rørkærvej 1. •  Megascope, Holmboes Alle 13 B, Horsens. •  Kastaniehøj, Kirkegade 16. •  Løsning Plejecenter, Sneppevej 30, Løsning. •  Hedensted Kirkecenter, Kirkegade 15.

Tryghedsopkald

Er du utryg? Vil du gerne ringes op hver morgen? Karen Munk, 22 99 01 64. Lene Larsen, 75 65 14 04.

Vågetjenesten

Frivillige tilbyder aflastning og støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Bente Nielsen, 25 78 35 39. Vagttelefon, 42 48 43 60.

Bisiddertjenesten

Du kan få en frivillig med til vigtige samtaler med kommunen, lægen eller banken. Bisidderen har tavshedspligt. Hans Kamp, 75 89 21 51. Ellen Bertelsen, 21 47 58 23.

Den hjælpende hånd

Frivillige yder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet. Lene Larsen, 75 65 14 04. Karen Munk, 22 99 01 64.

Ledsagertjenesten

Er du usikker ved at skulle afsted alene, kan du få en frivillig ledsager med til læge, speciallæge, tandlæge, sygehus eller indkøb. Karen Munk, 22 99 01 64. Lene Larsen, 75 65 14 04.

Medlemsblad

Hvert halve år udgives der et medlemsblad i Hedensted Kommune med oplysninger om vores arrangementer. Bladet kan afhentes på biblioteket, i Frivillighuset og Hedensted Fitnesscenter.

Spisevenner

Savner du selskab til maden, kan du få en spiseven. Karen Munk, 22 99 01 64.

Rabataftaler

Henvendelse til formand Erik Christensen, 27 81 18 43.

Motion i hjemmet

Et tilbud til ældre, der har svært ved at komme ud. Frivillige instruktører kan komme hjem til dig. Motionen tilpasses efter dine behov. Vi går også ture, når vejret tillader det. Jørgen Tønnes, 40 57 20 79.

It for seniorer

Sted: Frivillighuset. Vi opretter løbende kurser i: Windows 10, tekstbehandling, regneark, iPad, tablet, billedbehandling, Skype, FaceTime, Dropbox, OneDrive og slægtsforskning. Hold a min. fire personer. Se hjemmesiden. Etablering af kurserne afhænger af antal interesserede. Hans Hertzum-Larsen, 29 45 63 22, datastuen8722​@gmail.com

Film i Megascope

Medlemmer kan få rabat til de fleste forestillinger. Lone Mortensen, 20 31 07 45.

Teatergruppe for enlige

Savner du en at følges med i teatret, så meld dig til teatergruppen for enlige. Aase Steen, 21 74 35 20, aas.pc​@hotmail.com

Tirsdagscafe

Tirsdage i lige uger kl. 14-16.30. Sted: Frivillighuset. Undtagen helligdage og skole­ ferier. Her kan man snakke, hygge sig, strikke, spille kort og andre spil. Lene Larsen, 75 65 14 04. Karen Munk, 22 99 01 64. Pris: 5 kr. for kaffe eller te. ≤

Seniorbio

1. mandag og 1. onsdag hver måned kl. 14-15.45. Sted: Megascope. Se omtale af filmene på Megascopes hjemmeside. Billetbestilling mod gebyr, 75 64 67 88. Lone Mortensen, 20 31 07 45. Pris: 70 kr. ≤

Læsekreds

•  1. tirsdag i måneden kl. 15-17. Ruth Jensen, 75 89 20 03. •  2. onsdag i måneden kl. 15-17. Margit Brink, 25 53 45 40. Sted: Frivillighuset. Vi samarbejder med biblioteket, der skaffer romaner, biografier m.m.

Datastue

Torsdage kl. 10-12. Sted: Frivillighuset. Frivillige med god it-erfaring står klar til at hjælpe med pc-problemer. Medbring gerne egen bærbar eller tablet. Det er dog muligt at låne af os. Lukket sidste torsdag i måneden. Finn Dalsgård, 21 71 47 98. Pris: 20 kr. ≤

Akvafitness

•  Mandag-fredag kl. 8.15-9. •  Søndage kl. 9.15-10. Sted: Hedensted Svømmehal. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 495 kr. for 10-turs kort, enkeltbillet 60 kr. Har du års- eller månedskort til Hedensted Fitness, kan du også deltage i morgensvømning for en merpris af 50 kr. pr. måned.

Badminton 60+

•  Tirsdage kl. 9.45-11.15. •  T orsdage kl. 14-15.15. Sted: Hedensted Centret. I samarbejde med Hedensted Badmintonklub. Ove Lyse, 23 29 96 86. Pris: 300 kr. pr. hold for vintersæsonen.

Bordtennis 60+

Tirsdage kl. 14-17. Sted: Ølsted Hallen, Kirstinelundsvej 9. I samarbejde med Ølsted Bordtennisklub. Flemming Jensen, 75 89 21 59. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Bowls

Onsdage kl. 13.30-15. Sted: Hedensted Centret, hal A. Et indendørs spil, der minder lidt om petanque. Instruktør: Pia Michaelsen. Evt. ændringer af tider vil fremgå af opslag i centret. Jørgen Tønnes, 40 57 20 79.

Funktionel træning

•  Mandage, onsdage og fredage kl. 9.30-10.45. Seniormotion. •  Mandage og onsdage kl. 9.15-10.45. •  Torsdage og fredage kl. 9.30-11. Sted: Hedensted Fitness. Holdtræning med instruktører. Er du også medlem af Hedensted Fitness, kan du deltage i holdtræning mandag-fredag samt motionere i centret alle dage indtil kl. 15. Claus Clausen, 22 96 55 58.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs kort: 375 kr. Årskort: 2.295 kr.

Verner Pedersen, 75 65 23 07. Pris: 150 kr.

Gåtur i Hedensted

Mandag-fredag kl. 9.30-10.30. Sted: Hedensted Fitness. Kom og få sved på panden og pulsen op. Maks. 12 deltagere. Evt. ændring af tider: Se opslag i centret. Karl Johan Andersen, 20 13 20 10. Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs kort: 375 kr. Årskort: 2.295 kr.

Tirsdage kl. 10-11. Sted: Kulturtorvet ved biblioteket. Har du lyst til en gåtur i hyggeligt selskab, så mød bare op. Edith Sørensen, 41 63 12 57. Ingrid Rosenvinge, 40 14 24 36.

Gåtur i Ølsted

Onsdage kl. 14-15. Sted: Ved Spejderhytten, Bottrupvej 13 E, Ølsted. Har du lyst til en gåtur i hyggeligt selskab, så mød bare op. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Idræt i dagtimerne

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Daugård Multicenter. I samarbejde med Daugård Idræt. Opvarmning, ringo, tæp­pecurling, bowling, bowls, indendørs og udendørs petan­ que, badminton, floorball, stole­ motion m.m. Vi spiser sammen den sidste tirsdag i måneden. Per Schultz, 27 61 77 14. Pris: 350 kr.

Indendørs krolf

Mandage kl. 14-15.30. Sted: Hedensted Centret, hal A. Vi stiller udstyr til rådighed og giver den fornødne vejledning. Instruktører: Pia Michaelsen og Jørgen Tønnes, 40 57 20 79. Pris: 100 kr. for vintersæsonen.

Kroket

Tirsdage og torsdage kl. 13.30-17.30. Sted: Øster Snede Stadion (ved skolen). I samarbejde med Sole IF’s kroketafdeling. Kroket er en m/k-sport. Vi stiller udstyr og instruktører til rådighed. Bjarne Toft, 26 27 32 31.

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Banen ved Bredgade i Hedensted. I samarbejde med Hedensted Petanqueklub. Tom Elkrog, 75 89 05 93. Pris: 200 kr.

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Petanquebanen ved Bottrupvej, Ølsted. I samarbejde med Ølsted Petanqueklub. Vi vil gerne i kontakt med pensionister.

Seniorcykling

Stolemotion

Mandage kl. 9.30-10.30. Sted: Hedensted Kirkecenter. Instruktør: Margit Brink, 25 53 45 40. Pris: 200 kr. for hele vintersæsonen.

Seniorgymnastik for mixhold

Mandage kl. 9.40-10.40. Sted: Hedensted Centret. I samarbejde med Pensionisthøjskolen og Idræt i dagtimerne arrangeres seniorgymnastik for mixhold. Vi arbejder hele kroppen igennem ledsaget af god musik. Kom i afslappet tøj, og medbring liggeunderlag. Instruktør: Sonja Brix. Jette Højgaard Hansen, 40 40 95 18. Pris: 300 kr. for 12 gange.

Stavgang

Mandage kl. 10-11.15. Sted: P-pladsen ved Sebberup Skov (over for genbrugs­ pladsen). Vi går ca. fem km. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Varmtvandsgymnastik

Onsdage kl. 11-11.45. Sted: Hedensted Svømmehal. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 370 kr. for 10-turs kort. Enkeltbillet: 45 kr. Har du års- eller månedskort til Hedensted Fitness, kan du også deltage i morgensvømning til en merpris på 50 kr. pr. måned.

Volleyball 60+

Tirsdage kl. 14-15. Sted: Hedensted Centret, hal A. Er du glad for boldspil, samtidig med du har det sjovt sammen med andre, så kom til volley 60+, der arrangeres i samarbejde med Pensionisthøjskolen. Vi spiller med en blød bold på en badmintonbane. Alle kan være med!

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Lis Jacobsen, 22 82 39 94. Henny Tang, 40 53 19 88. Vera Holst, 30 29 74 15. Pris: 200 kr. for vintersæsonen.

Hjemmeside

Walking fitness

Vores lokale nyhedsbrev kan tilmeldes på hjemmesiden. Har du fået ny e-mail, så kontakt medlemsservice, 33 96 86 89.

Onsdage kl. 8.30-9.05. Sted: Hedensted Fitnesscenter. Walking foregår på et specialudviklet gåbånd. Det er god træning for alle og giver høj puls og masser af sved på panden. Er du også medlem af Hedensted Fitness, kan deltage i holdtræning mandag-fredag samt motionere i fitnesscentret alle dage indtil kl. 15. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs kort: 375 kr. Årskort: 2.295 kr.

Zimba

Torsdage kl. 9.15-10.15. Sted: Hedensted Fitnesscenter. Bevægelser til glade sydamerikanske rytmer. Instruktør: Inga Midtgaard. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs kort: 375 kr. Årskort: 2.295 kr.

Hyggeeftermiddag

•  Søndag 13. december kl. 14.30-16.30. Jens Sandager underholder. •  S øndag 31. januar kl. 14.30-16.30. Under planlægning. Sted: Hedensted Kirkecenter. Eva Laursen, 75 89 19 25. Pris: 50 kr. for kaffe, brød og underholdning.

Vinterfest

Fredag 5. februar kl. 18. Sted: Hedensted Sognegård. Kom og vær med til en festlig aften, og mød andre danseglade mennesker. Menuen er buffet. Musik: Andreas Eskildsen. Tilmelding senest 25. januar. Jørgen Tønnes, 40 57 20 79. luckystar​@hafnet.dk Pris: 225 kr. ekskl. drikkevarer.

JUELSMINDE Formand: Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88, poulole.pedersen​​​​​​​@jubii.dk Næstformand: Finn Trust, 60 54 77 23, trust​​​​​​​​​​​​​​​@mail.dk Socialhumanitært: Esther Henriksen, 22 85 73 54, hjoge_henriksen​​​​​​​​​​​​​​​@mail.dk

www.aeldresagen.dk/ juelsminde

Nyhedsbrev

Tryghedsopkald

Ønsker du at få et trygheds­ opkald hver morgen? Esther Henriksen, 22 85 73 54. Lajla Laursen, 75 68 22 24.

Vågetjenesten i Juelsminde Ved livets begyndelse bliver vi modtaget af varme hænder. Når livet ebber ud, har vi også brug for varme og kærlige hænder. Derfor tilbyder vi støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Esther Henriksen, 23 62 22 82.

Bisidder

Har du brug for hjælp til forskellige papirer, du modtager fra det offentlige, eller måske en til at tage med på Borgerservice, kan du kontakte Anker Andersen, 31 90 12 46.

Ledsager

Du kan få en frivillig med til vigtige samtaler med fx hjemmeplejen, hospitalet, lægen, kommunen eller advokaten. Bisidderen har tavshedspligt. Esther Henriksen, 22 85 73 54. Kirsten Bang Jensen, 40 12 90 36.

Besøgstjeneste

Ønsker du en besøgsven? Eller vil du være besøgsven? Esther Henriksen, 22 85 73 54. Kirsten Bang Jensen, 40 12 90 36.

Den hjælpende hånd

Mangler du hjælp til små reparationer, billedophæng eller lignende? Anker Andersen, 31 90 12 46.

Film i Megascope

Medlemmerne kan få rabat til de fleste forestillinger. Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88.

Billard

Onsdage kl. 13-15. Sted: Juelsminde Billardklub, bag Juelsminde Hallen. I samarbejde med Juels­minde Billardklub, kom og prøv spillet,

det sker

december 2020

5

»


derefter kan der tegnes medlemskab. Mulighed for køb af drikkevarer. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56. Pris: 275 kr. pr. halvår.

Bordtennis

Mandage kl. 17-19. Sted: Juelsminde Hallen. Motion for krop og hjerne i samarbejde med Klakring Idrætsforening, bat og bolde kan lånes. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56. Pris: 250 kr. for hele sæsonen 2020/21.

Bowling

Mandage kl. 15-16. Sted: Hedensted Bowlingcenter. Vi mødes i hallen, der er rabat på mad og drikkevarer. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56. Pris: 35 kr. Skoleje + 5 kr.

Dart for seniorer

Torsdage kl. 15-17. Sted: Juelsminde Hallen, Tofteskovvej 12. I samarbejde med Juelsminde Bulls, for seniorer. Der er dartpile til fri afbenyttelse og vejledning af erfarne instruktører. Alle spillere er forsikret. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56. Pris: 125 kr.

Minigolf - hele året

Mandage og onsdage kl. 10-11. Sted: Juelsminde Camping. Medbragt mad/drikkevarer kan nydes ved borde/bænke. Mad og drikkevarer kan købes. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56. Pris: 20 kr. pr. deltager.

Onsdagscafe

Onsdage kl. 14-16. Sted: Odelsgade 25 B. Hygge og snak kom og vær med. Karen Andersen, 31 90 12 46.

Tennis

Torsdage kl. 10-12. Sted: Bolbroholtvej 11, Juelsminde. Har du selv ketsjer, så medbring den gerne. Klubben har låne-ketsjer og bolde til rådighed. I samarbejde med Juelsminde Tennisklub. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56. 6

det sker

december 2020

Pris: 200 kr. for resten af sæsonen.

Træning

Alle ugens dage kl. 12-14. Sted: Juelsminde Motionscenter. Motionen består af træning ved maskinerne og giver ikke adgang til hold. Jette Juul, 22 92 82 99. Pris: 500 kr. for seks måneder + 100 for nøglekort.

Ud at gå med Calle og Henning

Torsdage kl. 13-14. Sted: Juelsminde Hallens p-plads. Vi går ca. en time og arrangerer selv turene. Vi går, så alle kan følge med. Husk praktisk fodtøj til forskelligt terræn. Carl Østerby, 28 72 80 33. Henning Christiansen, 40 31 39 66.

Foredrag ”Familie på farten”

Tirsdag 19. januar kl. 14-16. Sted: BGI Akademiet, Gramvej 3, Hornsyld. Denne gang i Canada og Alaska. Hanne Clausen, 75 69 01 36. Pris: 50 kr. inkl. kaffebord

TØRRING-ULDUM Formand: Jørgen Ewers, 20 86 65 95, jewers36​​​​​​​​​​​​​​​@gmail.com Næstformand, socialhumanitært: Karen Margrethe Nielsen, 22 66 95 27, karenmnielsen​​​​​​​​​​​​@live.dk Kasserer: Kirsten Christoffersen, 40 43 03 83, ks.toerring­uldum.627​​​@ aeldresagen.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ tørring-uldum Her kan du se nyheder og tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev.

Besøgsven

Har du lyst til at gøre en forskel og have hyggeligt samvær med en, som har behov for et frisk pust udefra? Så meld dig som besøgsven. Karen Margrethe Nielsen, 22 36 95 27.

Tryghedsopkald

Et tilbud om at få en opringning hver morgen. Svarer du ikke, undersøger vi, om du har brug for hjælp. Eller kunne du tænke dig at blive morgenringer ca. hver fjerde uge? Karen Margrethe Nielsen, 22 36 95 27. Grethe Andersen, 92 14 00 03.

Bisidder og ledsager

Er du alene, og har du brug for en ledsager, når du besøger læge, speciallæge eller sygehuset eller kommunen? Erik Rasmussen, 20 13 00 36. Lillian Andersen, 22 82 73 42.

Vågetjeneste

Ingen skal dø alene. Vågetjenesten hjælper døende, der ikke har pårørende, og døende, hvor de pårørende har brug for aflastning. Ved at våge hos den døende skaber vi nærvær, ro og tryghed. Vil du være med? Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Lone Rasmussen, 40 83 99 63.

Den hjælpende hånd

Har du svært ved at tråde en nål, skifte en pære, en sikring eller småopgaver i hjemmet, så tilbyder vi gratis hjælp til alle hjemmeboende ældre. Viktor Jørgensen, 21 21 41 21.

Spisevenner

Savner du selskab til maden, kan du få en spiseven. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Akupunktur

I samarbejde med Byens Massør & Akupunktør tilbydes medlemmer en times behandling. Man kan behandle stort set alt med akupunktur, og hvis man ikke kan behandle sygdommen, kan man behandle mange af følgesymptomerne. Tidsbestilling, 50 50 35 77. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 300 kr. (normalt 400 kr.).

Pårørendegruppe

Vi vil gerne starte en gruppe op for pårørende, hvor man kan mødes, tale og støtte hinanden gennem samtaler. Har du lyst at deltage, så tilmeld dig til Eva Terkelsen, 23 83 83 07, eva​@foddame.dk

Teaterbesøg

I samarbejde med Vejle Musikteater kan medlemmer se de

fleste forestillinger med rabat. Billetbestilling kl. 14-17 på 79 43 20 30. Se mere på www.vejlemusikteater.dk Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Badminton i Lindved

Torsdage kl. 14-16. Sted: Lindved Hallen. Kombinerer fællesskab med hygge og motion. Bare mød op. Egon Jul Hansen, 20 32 15 76. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Bowling

Tirsdage kl. 11-13. Sted: Pejsegården i Brædstrup. Kom og spil bowling. Olaf Høj, 75 67 99 26. Pris: 45 kr. inkl. kaffe og brød.

Foredrag

3. mandag i måneden kl. 14-16. Sted: Frivillighuset i Tørring og Hedensted. Undtagen december. Hjerteforeningen, ved Ulla Eldesouki, 22 34 37 63. Diabetesforeningen, ved Villy Klausen. Anders Jørgen Andersen, 40 73 65 85. Pris: 30 kr. for kaffe og kage. ≤≥

Fysioterapi og træning

Mandag-fredag kl. 11-12. Sted: Torvegade 10. Medlemmer tilbydes træning med instruktør. Tørring Fysioterapi, 75 80 19 07. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 200 kr. pr. måned. Indmeldelse og program­ lægning 300 kr.

Gåture i Lindved

Tirsdage kl. 9.30-11. Sted: Tingparkens p-plads. Arne Henriksen, 75 85 12 03. Anne Marie Pedersen, 40 92 00 35.

Knipling

Tirsdage kl. 19-21.30. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10. Har du lyst til knipling, så hjælper vi dig gerne, hvis du er nybegynder. Materialer kan købes på holdet. Medbring kaffe til pausen. Doris Madsen, 21 48 01 42. Pris: 30 kr.

Krolf i Tørring

Torsdage kl. 14-16. Sted: Gudenåparken, Tørring.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Der spiller op til seks personer pr. hold, flere hold kan spille samtidigt. Svend Hansen, 75 80 22 59.

Søren Rasmussen, 21 4614 49, sorenlr​@godmail.dk Pris: 35 kr.

Vibeke Hvid, 60 49 39 51, vnhvid​@gmail.com

Krolf i Ølholm

Skubbeholdet

Onsdage kl. 10-11. Sted: Plejecenter Møllebo, Jasminvej 23. Vi skubber med beboerne en time om ugen, hele året. Har du lyst til at være med, så meld dig til skubbeholdet. Lillian Andersen, 22 82 73 42. ≤

Kender du et menneske, som har brug for omsorg i de sidste timer af sit liv? Vågetjenestens frivillige giver ro og tryghed gennem nærvær. Grethe Bonde, 61 29 07 45, grethe­-bonde​@jubii.dk

Alle dage kl. 5-23. Sted: Søndergade 11. Kom i form. Få en gratis prøvetime. Træn individuelt eller på hold. Fri adgang til alle hold. Niels Rasmussen, 21 27 55 81. Fit&Sund, 50 50 66 11. Pris: 229 kr. pr. måned. Årskort 1.995 kr.

Tryghedsopkald

Biograftur

Tirsdage kl. 13.30-15.30. Sted: Byparken i Ølholm. Krolf er en mellemting mellem kroket og golf. Kom og få nogle hyggelige timer med andre. Vagn Lindorf, 75 80 52 16.

Netcafe

Tirsdag 1. december. Sted: Højtoften (gl. plejehjem), Lindved. Vi begynder med kaffe og kage og hører om, hvem der har behov for hjælp. Jens Sønderby, 61 51 13 08. Pris: 20 kr. for kaffe og kage.

Seniorlinedance

Onsdage kl. 10-11. Sted: Frivillighuset. Elsker du at danse, så kom til linedance. Det foregår i moderat tempo, alle kan være med. Find de gode slidte sko frem, og mød op til glad musik. Mona Bech, 40 53 65 27. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 100 kr. pr. sæson

Seniormotion

Fredage kl. 9.30-12. Sted: Brædstrup Hallen, Rådhusgade 1-3. kl. 9.30-10.15. Gymnastik. kl. 10.15-11. Svømning og vandgymnastik - de sidste 20 minutter i varmt vand. kl. 11-12. Badminton. Lone Rasmussen, 75 67 88 12, 40 83 99 63. Pris: 450 kr. årligt for alle aktiviteter, 250 kr. halvårligt.

Seniorbio

Mandage kl. 19-21. Sted: Klovborg Kino, Storegade 56, Klovborg. Medlemmer kan se film til nedsat pris. Klovborg Kino, 75 76 16 19. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 65 kr. Ikke-medlemmer: 86 kr.

Seniorskydning

Onsdage i lige uger kl. 10-12. Sted: Klubhuset, Kildevej 11, Rask Mølle. I samarbejde med Hornum Skytteforening. Kom og prøv at skyde med en 15-meter salonriffel, og få en hyggelig snak over en kop kaffe.

Stavgang i Tørring

Onsdage kl. 9.30-11.30. Mødested: Kiosken ved campingpladsen. Kom og deltag i stavgang. Inger Lise Jensen, 27 83 13 42. Henny Nielsen, 40 85 70 02.

Stavgang i Åle

Mandage kl. 14-16. Sted: Tidligere foderstof i Åle. Kom og deltag i stavgang. Else Marie Kjærsgaard, 21 78 75 89.

Sundhedscafe

Mandag 18. januar kl. 14-16. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10, Tørring. Ved fysioterapeut Lotte Toftebjerg. Anders Jørgen Andersen, 40 73 65 85. Pris: 30 kr. for kaffe og brød.

HORSENS KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Johannes Jakobsen, 97 74 20 22, johannes-jakobsen@ stofanet.dk

BRÆDSTRUP Formand: Niels Rasmussen, 21 27 55 81, loelni​​​​​​​​​​​​​​​@hotmail.com Næstformand: Ingelise Andersen, 75 75 23 25, ilpalmelund​​​​​​​​​​​​​​​@gmail.com

Se hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/braedstrup

Besøgsven

Har du lyst til at blive frivillig besøgsven for en ældre medborger og sprede glæde og give et frisk pust til et medmenneske?

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Vågetjeneste

Lene Pedersen, 61 65 11 37, lp8740​@hotmail.com

Ledsagertjeneste

Niels Rasmussen, 21 27 55 81, loelni​@hotmail.com

Den hjælpende hånd

Har du brug for hjælp til små opgaver i hjemmet? Frede Benfeldt, 22 46 24 06.

Pc-hjælp

Vi tilbyder at komme hjem til medlemmer, der ikke har computer, for at vise, hvilke muligheder der er. Har man en i forvejen, hjælper vi gerne med anvendelsen. Carsten Kildevang, 23 65 37 72. Mogens Nielsen, 40 59 86 43.

Biograftur

Mod forevisning af medlemskort kan man få rabat mandage i Klovborg Bio, Storegade 56. Niels Rasmussen, 21 27 55 81.

Bowling

Torsdage kl. 13-16. Sted: Pejsegården, Søndergade. Alle er velkomne. Hanne Andersen, 22 88 78 24, hanneandersen1944​@ gmail.com Pris: 30 kr. ≤

Fitness

Alle dage kl. 6-21. Sted: Fitnesscentret, Rådhusgade. Motion og svømning i fitness­ centret ved svømmehallen. Mulighed for individuelt program. Fitnesscentret, 87 77 00 67. Niels Rasmussen, 20 27 55 81. Pris: 50-59 år 189 kr. pr. måned. Årskort 2.200 kr. Fra 60 år 139 kr. pr. måned. Årskort 1.600 kr. Med svømmehal + 50 kr. pr. måned.

Motion hos Fit&Sund

Onsdag 2. december kl. 17. Sted: Klovborg Bio, Storegade 56. Afgang fra Vestergade kl. 16.15, fra Bredesvej kl. 16.30. Kom med i biografen. Tilmelding senest 20. november. Irene Benfeldt, 22 33 07 12. Inge-Lise Andersen, 52 78 49 35. Pris: 50 kr. inkl. bio og sandwich.

HORSENS Formand: Johannes Jakobsen, 97 74 20 22, johannesjakobsen@ stofanet.dk Næstformand: Hans Ryborg, 60 19 83 28, rybse​​​​​​​​​​​​​​​@stofanet.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/horsens

Besøgsven

Vil du gerne have en besøgsven? Elin Tretow-Loof, 22 45 42 77, kl. 8-9.

Demensaflastning

Orientering om demens­ aflastning i hjemmet. Nora Andersen, 27 40 75 39. Lissi Nedergaard, 75 64 08 13.

Vågetjeneste

Vi er en gruppe frivillige, som kommer til alvorligt syge og døende. Hjemmeplejen visiterer til ordningen. Gerda Fischer-Olsen, 27 51 60 55.

Telefonstjerne tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen? Lige uger: Margit Støvring, 51 19 42 14, kl. 8-9. Ulige uger: Bente Uldall Nielsen, 20 87 69 33, kl. 8-9.

det sker

december 2020

» 7


Søndagskaffe

3. søndag i måneden kl. 14. Sted: Åpark Centret. Er du 75 år eller mere, alene, og trænger du til at møde ligestillede, så kom til søndagskaffe/-te. Karen M. Daa Rønning, 29 84 66 06. Pris: 40 kr. inkl. kaffe/te med kage.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til samtaler hos det offentlige eller andre steder, hvor det er rart at have en, der lytter med. Ole Møller Andersen, 30 33 57 88. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Jonna Lund, 21 47 49 46.

En håndsrækning

Har du brug for en håndsrækning? Der udføres ikke håndværksmæssigt arbejde, der kræver autorisation. Kai Pedersen, 75 65 71 46.

Hospitalsven/følgeven

Giv en enlig uden pårørende eller netværk tryghed og omsorg under ledsagelse til læge eller hospital. Vær med som medlytter, fire ører hører bedre end to. Hospitalsvennen bestilles i god tid hos Sund By, 76 29 36 75. Suzanne Bang, 41 83 38 23.

Frivillige søges

•  Tryghedsopkald: Margit Støvring, 51 19 42 14. •  Besøgsven og vågetjeneste: Elin Tretow-Loof, 22 45 42 77. Johannes Jakobsen, 97 74 20 22. •  Hospitalsven: Suzanne Bang, 75 64 20 54, 41 83 38 23. •  Bisidder: Ole M. Andersen, 30 33 57 88. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Jonna Lund, 21 47 49 46.

Juridisk støtte og vejledning Advokat Evan Herrig giver mundtlig vejledning om boligforhold, arv, testamente, fremtidsfuldmagter, ægtepagter, handel med fast ejendom mv. Evan Herrig, 20 45 36 45.

Skat og økonomi

Statsautoriseret revisor Jens Møller står til rådighed med vejledning om skatteforhold, herunder forskudsregistrering, årsopgørelser, pensionsforhold samt økonomisk vejledning.

8

det sker

december 2020

NB: Der kan ikke ydes investeringsrådgivning, da Ældre Sagen ikke har godkendelse og forsikringsdækning efter lov om finansiel virksomhed. Jens Møller, 25 39 30 20, onsdage kl. 10-12.

Læsekredsen

Motionscirklen

Bowling

I samarbejde med Senior­ idrætsforeningen tilbydes medlemmerne motion for hold, fx gymnastik, svømning, seniordans, badminton, stolegymnastik samt hensynstagende gymnastik. Ring og hør om tilmelding, tid og sted. Henrik Juul Madsen, 40 21 83 85. motionscirklen​@gmail.com Pris: 375 kr. årligt.

Ældre hjælper unge

Har du lyst til at blive frivillig mentor? Vil du møde et ungt menneske, som har brug for din støtte blandt andet for at gennemføre en uddannelse? Johannes Jakobsen, 97 74 20 22.

Rejser og ture

Rejser og ture går efter først til mølle, men kan ikke bestilles på e-mail eller via hjemme­ siden. Turhjælpere og information om yderligere planlagte rejser hos Maja og Kai Pedersen, 75 65 71 46.

It-hjælp i hjemmet

Hvis dit udstyr ikke fungerer, eller du har problemer med at bruge det, så ring til Johannes Jakobsen, 97 74 20 22, for en aftale om besøg.

Engelsk

Vil du friske dit engelsk op eller måske lære engelsk for første gang, så er her et kursus for dig. Der oprettes hold på 10 x 2 lektioner. Undervisningen foregår i en afslappet atmosfære på biblioteket. Suzanne Bang, 75 64 20 54, 41 83 38 23. Pris: 350 kr.

Kunstkredsen

Vi arbejder med kulturture både forår og efterår. Turene kan læses på vores hjemme­ side og annonceres i pressen. Jonna Lund, 21 47 49 46, kl. 17-18.

Tirsdage og onsdage kl. 13-15. Sted: Biblioteket. Har du mod på en ny og spændende bogoplevelse? Jonna Lund, 21 47 49 46, kl. 16.30-17.30. •  Tirsdage kl. 13-14. •  O nsdage kl. 11-12. Sted: Bowlingcentret, Strandkærvej 87. Inga og Jørgen Kristiansen, 25 32 10 06. Pris: Ca. 40 kr. pr. time.

Cykelhold på Nørrevang

Mandage kl. 9.30-12. Sted: Plejecentret Nørrevang, indgang A. Alle kan være med, også brugere af elcykel. Oddur Gislason, 51 43 41 79. Lis Langfeldt, 51 72 47 96.

Cykelholdet

Torsdage kl. 10-12. Sted: Parkeringspladsen ved Østerhåb Kirke. Vi cykler en tur i lokalområdet. Telefonkæde, hvis en tur aflyses. Alle kan være med. Ingeborg og Svend Erik Poulsen, 75 64 69 45.

Demenscafeen ”ForGlemMigEj”

Sidste tirsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Åpark Centret, Løvenørnsgade. Cafeen er for hjemmeboende demensramte, deres venner og pårørende. Der vil være frivillige til stede. Alle er velkomne. Lissi Nedergaard, 75 64 08 13. Nora Andersen, 27 40 75 39. Pris: Kaffe og brød 20 kr. ≤

Fit&Sund

Alle ugens dage kl. 5-23. Sted: Fit&Sund, Langmarksvej og Dagnæs. Fri adgang til alle hold. Altid gratis kaffe og te på kanden. Rabat mod fremvisning af medlemskort. Fri adgang til seniorklubberne på Langmarksvej og Dagnæs. Onsdage kl. 9-11 på Langmarksvej. Fredage kl. 9-11 i Dagnæs. Kåre Sundmark og Yvonne, 30 29 60 19. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Receptionen, 75 62 63 11. Pris: Månedligt 229 kr., 20 klip 899 kr. og årskort 2.495 kr.

Hverdagens it-problemer Fredage kl. 10-12. Sted: Præsthøjgården, Ternevej 66. Vi starter igen 22. januar, såfremt der er tilstrækkeligt tilmeldte. Har du it-problemer? Per Borggaard, 29 80 45 95.

iGym

Alle ugens dage kl. 5-23. Sted: Høeg Guldbergs Gade 3 C. Et mindre fitnesscenter med stor personlig opmærksomhed. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Tina Sejr Nielsen, 28 87 03 70. Pris: 229 kr. månedligt.

Korsang - Karisma Koret Midlertidig udsat grundet covid-19. Mandage i lige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Ceres Centret, Nørre Torv 1-3. Korlederen oplyser, når vi kan starte igen. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Pris: 250 kr. halvårligt, inkl. kaffe/te.

Linedance

•  Tirsdage kl. 18-19.15. Begynderhold. •  Tirsdage kl. 19.30-21. Der undervises i catalan. •  Onsdage kl. 19.45-21.15. Øvede - 5.-årsdansere. •  Onsdage kl. 18-19.30. Fortsættere - 2.-årsdansere. Sted: Bankagerskolen, indgang ved børnehaven ”Humlebien”. Gitte Pedersen, 25 35 25 75. Pris: Voksne 18-60 år 795 kr. Unge under 18 og ældre over 60 år 525 kr.

Læsekreds

3. tirsdag og 3. onsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Horsens Bibliotek, studierum I. Vi samarbejder med Horsens Bibliotek, der skaffer romaner, biografier og anden litteratur efter vores ønsker. Jonna Lund, 21 47 49 46, kl. 16.30-18.

Seniorbio

1. mandag i måneden og onsdag i samme uge kl. 14-16. Sted: Megascope-biografen, Holmboes Alle 13 B. Mod fremvisning af medlemskort kan pensionister se de fleste film, skuespil, balletter samt operaforestillinger til

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


nedsat pris. To navne på kortet giver to gange rabat. Billetter kan mod gebyr bestilles på 75 64 67 88. Grethe Hansen, 75 64 80 65. Bente Uldall Nielsen, 75 64 69 33. Pris: 70 kr. + tillæg ved 3D og forlænget spilletid. ≤

Skak for alle

Torsdage kl. 10-12. Sted: Ceres Centret, keramiklokalet. Hvad enten du er øvet eller mindre øvet, inviteres du til et par hyggelige timer med skak. Kjeld Nielsen, 30 28 91 52.

Squaredance for begyndere Tirsdage kl. 18-19.15. Sted: Horsens Byskole, Skolegade 9, indgang fra Kildegade. Squaredance giver god motion. Karen Sørensen, 41 58 15 72. Pris: 400 kr. halvårligt, 800 kr. for hele sæsonen.

Stensballegaard Golfklub

Mandag-fredag kl. 9-16. Sted: Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70. Medlemmer tilbydes at spille på par 3-banen. Golfklubben, 75 65 80 18. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 100 kr. pr. gang, inkl. golfudstyr.

Yoga

Fredage kl. 10-11.30. Sted: Biblioteket, Tobaksgården, Horsens. Yoga giver dig mulighed for at opbygge smidighed. Små og frigørende øvelser og afspænding til vedligeholdelse af krop og sind. Margit Fjerbæk, 30 82 75 66. Pris: 350 kr. for ti gange.

Zumba Gold

Tirsdage kl. 16-16.50. Sted: Søndermarksskolen, Lindvigsvej. Alle kan være med, men lidt sved på panden skal man have. Anne Jette Kulmbach, 28 26 83 35. Pris: 250 kr. for ti gange, årskort 50 kr., prøvetime 30 kr.

Julefrokost

Torsdag 10. december kl. 12. Sted: Scandic Bygholm Park Hotel. Vi skal have en god julefrokost, synge et par af julens sange, spille lotteri, men først og

fremmest hygge os til klavermusik. Dørene åbnes kl. 11.30. Se venligst annoncen i Horsens Posten. Jens Peter Støvring, 21 67 02 48. Pris: 225 kr. ≤

Tryghedsopkald

Sang og musik

En hjælpende hånd

Med bandet Ked’li. Torsdag 14. januar kl. 13.30-16. Sted: Ceres Centret, Nørretorv 1-3. Bandet er sammensat af fem musikere fra Skanderborg/ Silkeborg-området. De spiller og synger evergreens fra ind- og udland, serveret med ægte spilleglæde for et modent publikum. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med kage. Ikke-medlemmer: 75 kr. ≤

HORSENS NORD Formand, ældrepolitik og arrangementsansvarlig: Kirsten Jespersen, 26 60 10 13, kirstenmalene​@gmail.com Næstformand: Inga Kristensen, 50 59 85 32, kik​@pc.dk

Se hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/horsens-nord

Aflastning af pårørende

Er du pårørende til en hjemmeboende dement og har brug for et pusterum, kan vi tilbyde et par timers aflastning. Grethe Skov, 24 21 63 15, gretheskov45​@gmail.com

Besøgstjeneste

Ønsker du en besøgsven? Vera Elkjær, 23 27 87 99, 86 53 10 99.

Besøgsvenner søges

Har du lyst og tid til at hjælpe os som besøgsven? Vera Elkjær, 23 27 87 99, 86 53 10 99.

Ledsagertjeneste

Er du alene, og har du brug for en ledsager og et par ekstra lyttende ører, når du besøger læge, hospital mv.? Hanne Skytte Jørgensen, 24 27 20 09.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Vil du ringes op hver morgen kl. 8-8.30? Vera Elkjær, 23 27 87 99, 86 53 10 99.

Vågetjeneste

Se under Horsens. Har du små, praktiske problemer i hjemmet, du gerne vil have hjælp til? Der udføres ikke håndværksmæssigt arbejde, der kræver autorisation. Vagn Olesen, 51 74 21 95.

Film

Medlemmer kan se de fleste film i Megascope til nedsat pris. Grethe Hansen, 75 64 80 65.

Billard

Mandage og fredage kl. 9-11.30. Sted: Stationsbygningen i Hovedgård. Vi hygger med et spil billard mandag og fredag formiddag. Vagn Aage Jensen, 40 18 70 45. Pris: 350 kr. pr. halvår. Der er tre måneders gratis prøvetid.

Demenscafe

Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16. Sted: Skovlycentret, Hovedgård. I samarbejde med demens­ teamet i Horsens er der åbnet en cafe for borgere med hukommelsesproblemer og deres pårørende. Cafeen er stedet, hvor man mødes til uformelt samvær over en kop kaffe og en snak. Susanne Rasmussen, 29 21 48 66. Vera Elkjær, 23 27 87 99.

Korsang

Mandage i lige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Ceres Centret, Nørretorv 1-3. Syng med Karisma Koret. Hans Ryborg, 60 19 83 28, kl. 17-19. Pris: 250 kr. pr. halvår, inkl. kaffe.

Gåtur for alle

•  Onsdage kl. 8. Sted: Start fra Sogneskellet 37. Raskt tempo. •  O nsdage kl. 9. Sted: Start fra den hvide bænk ved skolens legeplads.

Moderat tempo med pause. Lisbeth Kristensen, 25 53 02 89.

Bøfgilde og banko

Fredag 29. januar kl 12. Sted: Restaurant Møllebæk. Tilmelding senest 25. januar. Kirsten Jespersen, 26 60 10 13. Pris: 170 kr.

ODDER KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Christen Christensen.

ODDER Formand og kontakt­ person for ældrepolitik: Christen Christensen, 86 55 82 55, 60 45 98 73, chrsaxild​​​​​​​​​​​​​​​@gmail.com Næstformand: Per Ringgaard, 61 10 36 58, perbo1970​​​​​​​​​​​​​​​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/odder På hjemmesiden kan du tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev.

Besøgsvenner

Har du tid og overskud, var det måske noget for dig at blive besøgsven for en person i kommunen, som vil få stor glæde af et par timers selskab en gang om ugen? Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk

Pårørendegruppe

Til mennesker med demens. Hør nærmere, ring til demenskoordinator Susan Kaagh, 87 80 37 16.

Netværk og bisidder

Du kan få en besøgsven, eller du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler med fx bank, advokat, læge eller kommunen. Steen Olesen, 20 85 42 84.

Telefonstjerne

Glæd andre og dig selv. Bliv opringer - eller bliv ringet op. Steen Olesen, 20 85 42 84. Else Schultz, 86 54 49 49. Tove Holland, 29 42 04 42.

Pc-hjælp

»

Har du problemer med computeren eller med det sker

december 2020

9


håndtering af programmer, så vil vi forsøge at hjælpe dig. Knud Møller, 61 72 83 38.

Pris: 50 kr. Kun for medlemmer af SeniorBif.

It-ønsker

Fredag 11. december kl. 12. Sted: Odder Parkhotel. Som noget nyt arrangeres der julefrokost. Bindende tilmelding 9.-23. november efter først til mølle. Mary Rasmussen, 23 64 33 83, maryege24​@gmail.com Pris: 195 kr. ekskl. drikkevarer.

Har du ønsker om en eller anden form for undervisning, fx iPad, tablet, mobiltelefon, billedbehandling eller noget helt andet? Børge Kristensen, 20 74 55 70.

SeniorBif

Film, kaffe og samvær. I samarbejde med Biffen i Odder viser filmklubben syv film om året, der annonceres i Odder Avis. Efter filmene er der hygge og snak om filmen over en kop kaffe med kage. Christen Christensen, 60 45 98 73, chrsaxild​@gmail.com Pris: 100 kr. om året, pr. film 50 kr.

Mand og mand imellem

Første og sidste onsdag i måneden kl. 11-14. Sted: Hybengårdens selskabslokale, Banegårdsgade 22. Mandegruppe. Er du en alene og selvhjulpen mand 60+, der har lyst til at møde ligesindede? Forventes genoptaget i januar. Tilmelding til Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk Pris: Der vil være en mindre brugerbetaling.

Badminton

Tirsdage og fredage kl. 10-13. Sted: Spektrum, hal 2, Parkvej 5. Nye træningstider. Har du lyst til at spille badminton? Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk Pris: 400 kr.

Bowling

Torsdage kl. 16-17. Sted: Odder Bowlingcenter, Ballevej 2. Har du lyst til at bowle, er du velkommen. Ove Rasmussen, 86 54 36 35. Pris: 30 kr. pr. gang.

Downton Abbey

Fredag 4. december kl. 13.30. Sted: Biffen, Rosensgade 10, Odder. Filmen er fortsættelsen af den populære tv-serie, som løb over seks sæsoner fra 2010 til 2015. Tilmelding til Biffen i Odder, 86 54 00 77. 10

det sker

december 2020

Julefrokost

Fra pilot til pensionist

Fredag 15. januar kl. 14. Sted: Cafeen i Aktivitetshuset, Ålykkecentret 5. Svend Donby fortæller om sin uddannelse i flyvevåbnet, sine år som jagerpilot i luftvåbnet, sin ansættelse i SAS og de projekter, han som frivillig har været involveret i. Kontakt evt. formanden. Pris: 60 kr. inkl. kaffe.

Rejse til Halkidiki i Grækenland

1. juni kl. 7-8. juni kl. 11. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3. Otte dage til Thessaloniki, Grækenland, med udflugt til nabobyen Ouranoupolis, rundtur på Halkidiki og bådtur til halvøens sydlige spids med forhistoriske klostre. Tilmelding 23. november15. januar efter først til mølle. Mary Rasmussen, 23 64 33 83, maryege24​@gmail.com Pris: 6.300 kr. Enkeltværelsestillæg: 1.700 kr. Afbestillingsforsikring: 195 kr. Rejseforsikring: 278 kr.

SAMSØ KOMMUNE

og støtte til glæde for begge parter. Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79, jmhm​@dadlnet.dk

Besøgsven

Er du meget alene, og trænger du til en at tale med, så kan du få en besøgsven. Få en snak, måske en lille gåtur eller hvad I nu har lyst til. Besøgsvennen har tavshedspligt og modtager ikke gaver. Alice Steenor i Røde Kors, 30 68 40 36. Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79, jmhm​@dadlnet.dk

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler. Ole Mondrup, 60 95 16 01, ombesser​@gmail.com Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79, jmhm​@dadlnet.dk

Tryghedsopkald telefonstjernen

Go’ morgen. Hvad med en frisk morgenhilsen hver morgen fra en frivillig? Alic Svarre Nielsen, 61 29 87 30.

Vågetjeneste

Tilbyder støtte og aflastning til pårørende, der passer en døende. Visitation via læge eller sygeplejerske. Marianne Landschoff, 24 61 09 21.

Stolegymnastik

Og motion i naturen. Vi er ved at planlægge en ny aktivitet. Mere information på vej. Leder: Gitte Schaloffsky, 21 29 37 30.

Den hjælpende hånd SAMSØ Formand: Jenny Ahlgreen, 86 59 05 91, 30 81 85 79, jmhm​​​​​​​​​​​​​​​@dadlnet.dk Næstformand: Erica Fritz, 40 21 85 72, erica.fritz​​​​​​​​​​​​​​​@live.dk

Praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos alle hjemme­ boende ældre. Bernd Leibrandt, 61 79 77 67. Tøjreparation: Ragnhild Mikkelsen, 30 30 16 29, eftermiddag.

Pc-hjælp

www.aeldresagen.dk/samsø

En pc­-hjælper kommer på besøg og hjælper med småproblemer på din pc. Hjælpen er for alle. Ole Mondrup, 60 95 16 01.

Demensaflastning

Frivillige søges

Hjemmeside

En besøgsven, der tager over og aflaster den pårørende til en dement en-to timer om ugen, kan blive en utrolig hjælp

Vi søger frivillige til telefonstjernen, vågetjenesten, bisidderordning, demensaflastning eller som besøgsven. Skulle du have lyst, så ring til formanden,

Jenny Ahlgreen, 86 59 05 91.

Besøgsven med hund

Er du ensom og vil gerne have besøg og få lov til at klappe en dejlig og rolig og særdeles velafrettet riesenschnauzerhund på 16 måneder, der er godkendt af Tryg? Ragnhild Hansen, 61 79 36 19, 32 15 58 28.

It-problemløsning

Onsdage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37, Tranebjerg. Her kan du komme og (måske) få hjælp til opgaver på din pc, smartphone eller tablet (fx iPad), der driller dig. Knud Werner Petersen, 29 43 91 51. Ole Mondrup, 60 95 16 01.

Petanque

Onsdage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset. Vi spiller på tre baner. Alle er velkomne. Bente Nielsen, 30 48 22 47. ≤

Traveture

Torsdage kl. 14-15.30. Sted: Mødested se Samsø Posten og hjemmesiden. Ikke i ferier. Turen er på fem km - ikke egnet for gangbesværede. Ingen tilmelding. Inger S. Kristensen, 20 30 18 25. Pernille Weis-Fogh, 86 59 08 44, 29 79 41 44.

Mad for mænd

1. søndag i hver måned kl. 12-14. Sted: Kildemosen, hus nr. 7. Er søndagen lang og træls, så kom og nyd et varmt måltid mad sammen med andre mænd. Bagefter kan vi snakke og hygge eller andet, man har lyst til. Vil du deltage, skal du bare give hjemmeplejen besked, så kontakter vi dig. Tilmelding senest tirsdagen før arrangementet. Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79. Pris: 60 kr. ≤

Åben datastue

Mandage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37, Tranebjerg. Kom på internettet, og mail til jeres børnebørn.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Lær, hvordan du får installeret NemID, og hvordan du bruger det. Per Vendelboe, 21 73 88 22. ≤

Tirsdagstræf

Tirsdage i lige uger kl. 14-17. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37. Vi mødes over en kop kaffe til hyggeligt samvær. Ved afbud, Lis Madsen, 61 73 30 73. ≤

SKANDERBORG KOMMUNE Koordinationsformand: Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​​​​​​​​​​​​​​​@hotmail.com

GALTEN Formand: Per Beck Sørensen, 24 66 05 10, FM.Galten.703​​​​​​​​​@ aeldresagen.dk Næstformand og socialhumanitært: Elsebeth Jørgensen, 23 34 91 05, he​​​​​​​​​​​​​​​@pc.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/galten

Tryghedsopkald

Få en frisk morgenhilsen hver morgen kl. 8.30. Elise Roslyng, 30 53 08 79, elise0712​@privat.dk

Demensaflastning

En besøgsven, der kan aflaste den pårørende til en dement patient en gang om ugen i to timer. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem. Per Beck Sørensen, 24 66 06 76, FM.Galten.703​@ aeldresagen.dk

Ledsagetjenesten

Et tilbud til ældre borgere, der ønsker ledsagelse til læge, tandlæge, sygehus, advokat eller lignende. Der ydes ikke ledsagelse i akutte tilfælde, da der først skal etableres et tryghedsforhold. Borgeren skal betale egne og ledsagers udgifter. Poul Lund, 61 86 36 68, alpolund​@get2net.dk

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Det er gratis og anonymt. En bisidder har tavshedspligt. Poul Lund, 61 86 36 68, alpolund​@get2net.dk

Den hjælpende hånd

En gruppe frivillige tilbyder ældre borgere at løse små, praktiske opgaver. Ivan Jensen, 24 76 34 46, ivanbirthe​@gmail.com

Pc-hjælp i eget hjem

Vi tilbyder at komme på besøg og hjælpe med små problemer på din computer. Finn Ladefoged Hansen, 28 55 10 55. Pris: 50 kr. pr. besøg.

It-kurser

Grundet Covid-19 må vi ikke komme på plejehjemmet, så alle kurser er udsat. Birthe Jensen, 23 39 24 15, ivanbirthe​@gmail.com Ingeborg Toft, 24 61 99 25, margrethelyst​@jubi.dk

Demenscafe

Sidste mandag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Skovby sognehus, Ringvejen 17, Skovby. Cafeen er for mennesker med hukommelsesproblemer sammen med deres pårørende, familie eller venner. Et mødested, hvor man kan træffe andre i samme situation og komme, når man har lyst. Elsebeth Jørgensen, 23 34 91 05, he​@pc.dk Pris: 20 kr. for kaffe og kage. ≤

Svømning

Onsdage kl. 9-10. Sted: Hammel Svømmehal, Thorsvej 6. Du kan vælge mellem 28 eller 34 grader varmt vand. Der er selvtransport. Jørgen Tvermose, 86 94 54 00. Pris: Entre til svømmehal 30 kr., 12-turs kort 299 kr.

Motionsgymnastik

•  Tirsdage kl. 9.30-11. •  Torsdage kl. 10-11. Sted: Kampsportslokalet, Torvet 2 B, Galten. Vi har tre hold gymnastik. Birthe H. Jensen, 23 39 24 15. Pris: 250 kr.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Foredrag om H.C. Andersen

Torsdag 21. januar kl. 14. Sted: BioHuset, Torvet. I samarbejde med BioHuset. Ove Bjerg fra Aarhus vil fortælle og vise billeder. Tilmelding til Bruno Sekkelund, 40 78 07 24, b.sekkelund​@youmail.dk Jørgen Islin Johansen, 61 30 35 44, jislin​@private.dk Pris: 60 kr. Betales ved indgangen. ≤≥

”Anja synger Birthe”

Mandag 22. februar kl. 14. Sted: Sognegården, Smedeskovvej. Det tætteste, man kommer på at opleve sangerinden Birthe Kjær. Tilmelding senest 10. februar. Bruno Sekkelund, 40 78 07 24, bsekkelund​@youmail.dk Jørgen Islin Johansen, 61 30 35 44, jislin​@private.dk Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage. Betales ved indgangen. MobilePay modtages. ≤

HØRNING Formand og ældrepolitik: Kirsten Bach Jensen, 61 11 95 14. Kasserer: Inga Møller Kjærgaard, 20 25 11 49. Sekretær: Søren Sørensen, 40 46 06 23.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/hoerning Se seneste nyt her.

Besøgsvenner

Glæd andre og dig selv, bliv besøgsven. Vil du gerne have en besøgsven? Margit Lauridsen, 86 92 16 16.

Bisiddere og vejledere

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Vejledningen er gratis og anonym. Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

Tryghedsopkald

Har du brug for trygheden ved et opkald hver morgen? Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

Ledsagetjenesten

Et tilbud til dig, der ønsker ledsagelse til læge, sygehus mv. Jonna Hjortnæs, 86 92 13 40.

Bowling

Onsdage kl. 11-12. Sted: Bowl’n’Fun, Skanderborgvej 226, Viby. Bowling er en sjov og hyggelig sport! Jens Hansen, 24 23 90 92. Pris: 40 kr.

Læseklubben ÆL-SA

1. torsdag i hver måned kl. 9-12.30. Indtil 1. april. Sted: Sognegården, Nørre Alle 4. Alle har læst den samme bog, som så bliver diskuteret på mødet. Hold 1: Kl. 9-10.30. Hold 2: Kl.11-12.30. Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27. Pris: Deltagelse gratis, kaffe kan købes for 10 kr. Husk drikkekrus.

Petanque

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Grusbanen ved Hørning Idrætscenter, Toftevej 53. Jens Winther Hansen, 24 23 90 92.

Traveture

Onsdage kl. 10-12. Sted: Butikstorvet ved Fakta, Nr. Allé 16. Vi går på stien omkring Hørning samt de nye stier, henholdsvis langs Jeksen Bæk eller gennem Bjertrup-skovene. Vi går som et samlet hold i moderat tempo med flere stop og valgmuligheder for den videre færd - eventuelt retur. Ingen tilmelding. Jytte Friis-Jensen, 29 89 32 50.

Ældre hjælper ældre

Fredage kl. 10-12. Sted: Sognegården, Nr. Allé 4. Du kan få hjælp til at få hængt et billede op eller lignende. Vi hjælper, så godt vi kan, med alt, der kan løses med lidt fingersnilde. Tv-kanaler, hjælp til pc-/it-problemer eller spørgsmål. Lukket i skolernes ferier. Mød op, eller ring på 23 29 02 69 i åbningstiden. Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

Vandretur

Onsdag 9. december kl. 10-14. Sted: Sydlig del af p-pladsen ved Hørning Station. det sker

december 2020

11

»


Vandretur i Anebjerg Skov og julefrokost afhængig af coronasituationen. ”Ny skov giver liv og rent vand ved Anebjerg”. Lad os tage et tjek på den forholdsvis nye skovrejsning, et større offentligt naturområde i den nye by i vækstområde mellem Højvangen og Stilling/ Gram. Tilmelding senest søndag 6. december: Aksel Bang, 30 48 12 29, akselbang43​@gmail.com Pris: Se hjemmesiden.

Vandretur - Stilling Sø Pilbrodalen

Onsdag 13. januar kl. 10-14. Sted: Sydlig del af p-pladsen ved Hørning Station. En vintertur, som alle kender i et område, der ligger tæt på Hørning. Søområdet er et spændende udflugtsmål. Pilbrodalen skærer op over den stejle dalside, hvorfra man har et glimrende overblik over den smalle dal med dens mange vandhuller og småplantninger. Tilmelding senest søndag 10. januar kl. 21 til Aksel Bang, 30 48 12 29, akselbang43​@gmail.com Pris: Turen er gratis, beregn ca. 20 kr. til transport.

Foredrag Vejen til en skarp hjerne

Mandag 18. januar kl. 14-16. Sted: Sognegården, Nørre Alle 4. Hjernen er kroppens vigtigste organ, men de fleste bruger for lidt af den. Petro Mielczarek har siden folkeskolen studeret hjernen for at få bedre karakterer. Her vil du blandt andet blive klogere på ”hjernemad”, og hvordan du laver simple øvelser, som vækker hjernen. Kirsten Bach Jensen, 61 11 95 14. Pris: 50 kr. inkl. kaffe med brød. ≤≥

Infomøde om bustur til Polen

Onsdag 13. januar kl. 16. Sted: Sognegården. For deltagere til busturen. Ingolf Gyldenvang, 30 82 03 12, gyldenvang​@email.dk

Bustur til Polen 25. januar kl. 629. januar kl. 21. 12

det sker

december 2020

Sted: Sognegården, Nr. Alle 4. Fem dage. Vi gentager vores populære senior-velværetur til Hotel New Skanpol, Kolobrzeg i Polen. Nøgleordene er igen velvære, afslapning, hygge og fællesskab, og derfor er der igen fire velværebehandlinger inkluderet. Ingolf Gyldenvang, 30 82 03 12, gyldenvang​@email.dk Pris: 2.095 kr. Enkeltværelsestillæg: 575 kr. - få stk.

Foredrag - ”Moderne Tider”

Mandag 8. februar kl. 14-16. Sted: Sognegården, Nørre Alle 4. Et kærligt og muntert tilbageblik på vores historie fra befrielsen til i dag. Forfatteren Erik Aalbæk Jensen mente i 1990, at der var brug for en ny vækkelse og ikke mindst en hjerternes revolution. Tag med Peter Hedegaard på en tidsrejse med humor og vid! Kirsten Bach Jensen, 61 11 95 14. Pris: 50 kr. inkl. kaffe med brød. ≤≥

Vandretur

Frijsenborg og Granslev Ådal. Onsdag 10. februar kl. 10-14. Sted: Sydlig del af p-pladsen ved Hørning Station. Skovene omkring Frijsenborg Slot består af mange privatskove og er rig på vekslende natur. Vandringen gennem den øvre del af Granslev Ådal leder gennem Pøt Mølle Skov og forbi Marsk Stigs kilde. Tilmelding senest søndag 7. februar. Aksel Bang, 30 48 12 29, akselbang43​@gmail.com Pris: Turen er gratis, beregn ca. 20 kr. til transport.

RY Formand: Børge Møller, 23 71 43 55, borge​​​​​​​​​​​​​@frostmoller.dk Skovbrynet 42, Låsby. Næstformand: Eva Markvardt, 22 58 07 76, eva-markvardt​​​​​@mail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ry

Tryghedsopkald

Frivillige tilbyder en gratis opringning hver morgen. Svarer

du ikke, vil vi kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Eva Markvardt, 22 58 07 76, eva­markvardt​@mail.dk

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige og svære samtaler med kommune, bank, læge, hospital og lignende. En bisidder har tavshedspligt. Gl. Rye: Jytte Siggaard, 23 34 67 07. Låsby: Anne Bonnén, 93 86 70 03.

En hjælpende hånd

Har du brug for hjælp til små, praktiske opgaver i hjemmet? Det udføres ikke autoriseret arbejde. John Duedal, 40 47 95 13, hverdage kl. 9-10 for aftale. Pris: 50 kr. i kørepenge.

Seniordage

Torsdage kl. 9-12. Indtil 29. april. Sted: Ry Hallerne, Thorsvej 32. Du kan vælge petanque, skumtennis, bordtennis, badminton eller floorball. Ingen tilmelding. Kom blot, når du kan. Else Midtiby, 24 44 99 22. Pris: 25 kr. inkl. morgenkaffe med hjemmebagt bolle.

Spis sammen-klub

Sidste torsdag i hver måned kl. 18-20.30. Indtil 27. maj. Sted: Ry Sognehus, Kildebakken 1. Kom og få en hyggelig aften over god mad sammen med andre. Tonni Bak Jepsen, 61 66 18 82. Tilmelding senest tre dage før. Pris: Maks. 100 kr. ≤

Læsekredse

Tidspunktet oplyses ved tilmelding. Sted: Ry Bibliotek, Klostervej 6 D. Læs og snak om en bog i grupper. Biblioteket skaffer bøgerne. Tilmelding: Else Midtiby, 24 44 99 22.

Linedance

•  Onsdage kl. 9.55-10.55. Let øvede. •  Onsdage kl. 11-12. Begyndere. Sted: Ry Hallerne, Thorsvej 32. Linedance er en sjov form for motion, alle muskler bliver rørt - også lattermusklerne.

Anita Jensen, 23 32 32 56. Pris: 20 kr. pr. gang.

Netværkstedet

Computerhjælp for alle. Mandage kl. 10-12. Sted: Datastuen, Aktivitets­ huset, Skanderborgvej 44. Ry Bibliotek og datastuen hjælper dig hele året undtaget juli måned med fx internet, e-mail, NemID, borger.dk, Facebook mv. Hjælpen er gratis. Medbring gerne egen computer, tablet eller smartphone. Lars Ellemann, 25 61 86 38.

Træværkstedet

Mandage kl. 11. Indtil 27. maj. Sted: Værkstedet i kælderen på Ryvang, Skanderborgvej 49. Vil du selv renovere eller male et møbel, så besøg os på værkstedet, så kan vi arbejde sammen. Vil du bare være kreativ med træ, så kom frit frem. Vi har også tid til en snak og en kop kaffe. John Duedahl, 40 47 95 13, bedst kl. 9-10.

Tysk samtalegruppe

Tirsdage i lige uger kl. 11-13. Indtil 18. maj. Sted: Mødelokalet, Ry Hallerne, Thorsvej 32. Ønsker du at vedligeholde dit tyske sprog? Så vær med i denne gruppe, hvor vi sammen aftaler niveau og indhold. Det er ikke undervisning. Birgit Raaschou, 61 71 15 89.

Vandreture

Mandage kl. 13.30-15. Sted: Sundhedshuset, Rugaardsvej 5. Hele året. Kom og få rørt dig i den smukke natur i og omkring Ry. Turene kræver en smule kondition. Anna Mikkelsen, 23 49 60 48.

Petanque - indendørs

Tirsdage kl. 9.30-12. Indtil 27. april. Sted: Ry Hallerne, Thorsvej 32. Vi har udstyr, der kan lånes. Ove Sindberg, 86 89 10 84.

Suppeaften i Låsby

Mandag 18. januar kl. 18-20. Sted: Kirkens Hus, Låsby. Jeanette laver en lækker aftensmad til os. Else Frost, 86 95 15 07. Børge Møller, 23 71 43 55.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Pris: 50 kr. inkl. øl/vand/vin og kaffe med småkage.

Foredrag med Deniz Serinci Tirsdag 26. januar kl. 14-16. Sted: Ry Sognehus. Deniz Serinci er uddannet journalist og har gennem sit liv som barn af et tvangsægteskab et indgående kendskab til jihadisme og terrorgruppen Islamisk Stat. Solveig Carlsen, 30 58 35 11. Lisa Christensen, 24 24 03 35. Pris: 75 kr. inkl. kaffe og kage.

SKANDERBORG Formand: Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​​​​​​​​​​​​​​​@hotmail.com Næstformand: Jørgen Peter Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​​​​​​​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ skanderborg

Aktivitetssteder

•  Sundhedshuset, Bellis’ lokaler, Sygehusvej 7, st. tv. •  Datastuen, Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. •  Petanquebanerne ved Sundhedshuset. •  Føla, Birkevej 20.

Besøgstjenesten

Ønsker du en besøgsven, der fx kan komme en gang om ugen? Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com

Pårørende

Til demensramte - ring til kommunens demenskoordinatorer. Inge Tranholm, Ry og Skanderborg, 20 66 19 36. Jytte Elleby, Hørning og Galten, 20 52 30 25. Begge kl. 8-9.

Ledsagetjenesten

Har du brug for en ledsager til fx koncert, gudstjeneste, indkøb eller lignende, kan vi tilbyde hjælp. Inger Andersen, 23 35 15 39, ainger138​@gmail.com

Telefontjenesten

Tryghedsopkald - hver morgen kl. 8-9 ringer en frivillig op for at høre, om alt er vel. Jørgen Dan Ulriksen, 62 62 58 62, pilt​@privat.dk

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler med kommune, bank, læge, hospital eller lignende. En bisidder har tavshedspligt. Valborg Haagaard, 20 42 04 55, valborghaagaard​@gmail.com

Værktøjstjenesten

Har du brug for hjælp til små, praktiske opgaver i hjemmet? Fx hænge et billede op, skifte elpærer eller sy knapper i? Johannes Strunge, 86 52 10 02, johannes​@strunge.nu

Cykling uden alder

Få vind i håret, og se dig omkring. Piloterne cykler dig gerne rundt i lokalområdet i en rickshaw. Kaj Bønding, 21 40 14 01, kajbonding​@gmail.com

iPad/iPhone - begyndere

Tirsdage kl. 9.30-11.15. 26. januar-2. marts. Sted: Datastuen. Bliv dus med din iPad og iPhone, lær indstillinger på de væsentligste apps. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

Android-mobil - Samsung, Doro, Sony m.m. Bliv dus med din Android-mobil eller -tablet. Indstillinger og funktioner og lær at bruge de væsentligste apps, fx MobilePay og tv-streaming, for at gøre din dagligdag lettere. 5 x 2 lektioner. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

Bordtennis

•  Tirsdage kl. 18-21. 5. januar-15. juni. •  T orsdage kl. 18-21. 7. januar-17. juni. Sted: Aulaen på Niels Ebbesen Skolen, Højvangen. Nu kan du også spille bordtennis. Både øvede og begyndere er velkomne hos HI Bordtennis, der også udlåner borde, net og bats. Hvis der er interesse, kan der oprettes et hold i dagtimerne. Finn Gabriel, 22 40 49 29, finng​@vip.cybercity.dk Pris: 250 kr. pr. sæson.

Fredagsbio

Petanque

Tirsdage kl. 13-15.30. Sted: Petanquebanerne. Spil petanque hele året. Arne Laue, 20 61 73 60, lauearne​@gmail.com

Fredage i lige uger kl. 10-13. 8. januar-26. marts. Sted: Biografen, Kulturhuset. Der vises et bredt udvalg af aktuelle film. Se repertoiret i Kulturhuset eller på hjemmesiden. Inger Gedsø, 86 52 02 54. Pris: Aktuelle biografpriser, inkl. kaffe og småkager.

Vandreture

Gymnastik

Onsdage kl. 9.30-11. Sted: Føla. Vi går ture på fire-seks km året rundt gennem skove og i Skanderborgs smukke omegn. Kaj Tved Jensen, 41 59 93 10, kajtjensen​@hotmail.com Torben Danielsen, 29 77 57 74, t.danielsen​@privat.dk

Billard

Tirsdage kl. 9-12. Indtil 30. marts. Sted: Morten Børup Hallen. Der spilles ved fire borde, nødvendigt udstyr forefindes i klubben. Kjeld Hansen, 86 52 43 09, 23 80 18 56, familien.dahl​@hansen.mail.dk Pris: 160 kr.

Android-mobil - begyndere Tirsdage kl. 11.15-13.30. 26. januar-2. marts. Sted: Datastuen.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

•  Mandage kl. 9.45-10.45. Hold 1. •  M andage kl. 11-12. Hold 2. 11. januar-21. april. Sted: Morten Børup Hallens bokselokale. Træning, som giver bevægelighed, smidighed og balance. Øvelser med bolde og elastikbånd indgår i kurset. Leder: Bibi Kasten. Der skal forventes venteliste. Tove Rasmussen, 25 70 45 35, figo​@privat.dk Pris: 200 kr.

iPad/iPhone - let øvede

Onsdage kl. 11.45-13.30. 27. januar-3. marts. Sted: Datastuen. For tidligere begynderkursister eller meget øvede brugere. Gennemgang af de væsentligste indstillinger, billedredigering, e-Boks og diverse rejse-apps.

Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

iPad - øvede

Onsdage kl. 14-15.45. 27. januar-3. marts. Sted: Datastuen, Sundhedshuset. For dem, som har gennemført vores begynder- og let øvede-kurser i iPad. Vi gennemgår brugen af Word og Excel regneark til iPad og de væsentligste indstillinger på Facebook for at sikre dine personlige data m.m. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

Lær at spille l’hombre

Tirsdage kl. 18.30-22. 5. januar-20. april. Sted: Fælleden. Et hyggeligt kortspil for alle aldre. Vi laver oplæring i hele sæsonen, så kom bare og deltag. Arne Palsbirk, 27 60 08 76, palsbirk​@gmail.com Pris: 250 kr. pr. spillesæson efter oplæring. I oplærings­ sæsonen er det gratis, der betales kun for kaffe og brød.

Læsekreds 1

1. onsdag i måneden kl. 14-16. 6. januar-7. april. Sted: Sundhedshuset. Vil du gerne dele dine læseoplevelser med andre, så er dette noget for dig. Vi beslutter sammen, hvilke bøger vi vil læse, og skaffer bøgerne via biblioteket. Inger Just, 25 47 37 45, ingerjustmail​@gmail.com

Læsekreds 2

1. torsdag i måneden kl. 13.30-15.30. 7. januar-15. april. Sted: Sundhedshuset. Vil du gerne dele dine læseoplevelser med andre, så er dette noget for dig. Vi beslutter sammen, hvilke bøger vi vil læse, og skaffer bøgerne via biblioteket. Marie Cramers, 23 31 03 34, mariecramers​@outlook.com Anni Brønserud, 31 32 62 52, anni.broenserud​@sol.dk

Læsekreds 3

2. torsdag i måneden kl. 13.30-16. 14. januar-10. juni. Sted: Sundhedshuset. Vil du gerne dele dine læseoplevelser med andre, så er dette noget for dig. Vi beslutter sammen, hvilke bøger vi vil det sker

december 2020

13

»


læse, og skaffer bøgerne via biblioteket. Kirsten Haugaard Jørgensen, 86 57 24 73, khaugaardj​@gmail.com

Qi Gong

•  Mandage kl. 9.30-11. 4. januar-12. april. •  T orsdage kl. 9.30-11. 7. januar-8. april. Sted: Sundhedshuset. •  T irsdage kl. 10-11.30. 5. januar-13. april. Sted: Morten Brørup Hallens bokselokale. Kinesisk helsegymnastik kaldes også ”mindfulness i bevægelse” på grund af de langsomme, meditative bevægelser. Qi Gong sætter gang i de selvhelbredende processer. Der skal forventes venteliste. Vibeke Larsen, vilqigong​@gmail.com Inger Gedsø, 86 52 02 54. Pris: 400 kr.

Skak

1. og 3. mandag i måneden kl. 10-12. 4. januar-3. maj. Sted: Sundhedshuset. Mød op, uanset om du er øvet skakspiller, mindre øvet eller slet ikke kan spille skak, men gerne vil lære det. Der er plads til alle. Hans Skovhus, 26 85 58 12, hans.skovhus​@gmail.com

Studiekreds

Tirsdage kl. 10-12. 5. januar-20. april. Sted: Sundhedshuset. Agnete Agergaard, agnete.agergaard​@jubii.dk

Styrketræning

•  Tirsdage kl. 10-11.30. Hold 1. •  Tirsdage kl. 11-12.30. Hold 2. •  Tirsdage kl. 12.30-14. Hold 3. 5. januar-27. april. •  Onsdage kl. 11-12.30. Hold 4. •  Onsdage kl. 12.30-14. Hold 5. 6. januar-28. april. Sted: Sport & Fitness, Møllegade 100. Styrketræning med fælles opvarmning og personlig instruktion omkring maskiner ledet af fysioterapeut Jeppe Knudsen. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 510 kr. 14

det sker

december 2020

Svømning

Tirsdage kl. 15-16. 5. januar-27. april. Sted: Skanderborg Svømmehal, Højvangens Torv 14. Fri svømning. Der er altid en livredder til stede. Adgang til lavvandet varmtvandsbassin, dampbad, sauna og spa-bassin. Der skal forventes venteliste på denne aktivitet. Hans-Jørn Hansen, 21 36 08 86, hjh​@fogense.net Pris: 300 kr. 15 x 1 time pr. sæson.

Tv-streaming

Fra mobil og iPad m.m. Mandage kl. 14-15.45. 25. januar-8. februar. Sted: Datastuen. Gennemgang af, hvad streaming er, hvordan man streamer aktuelle og tidligere tv-udsendelser, sport og film på smarttv eller ved brug af Chromecast og Apple TV. Hvad koster det at streame fra betalingskanaler som TV2 Play, Golf, Netflix og gennem YouSee? Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 150 kr.

Windows 10 - workshop

Let øvede - øvede. Mandage kl. 11.45-13.30. 25. januar-1. februar. Sted: Datastuen. Opsætning af personligt skrivebord, gennemgang af diverse apps, e-mail, kalender, kontakter. Gennemgang af opsætning og indstilling, fx printer og e-mail m.m., samt sikkerhed og backup m.m. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

Workshop billedbehandling på pc

•  Tirsdage kl. 14-15.45. 26. januar-2. marts. •  Onsdage kl. 9.30-11.15. 27. januar-3. marts. Sted: Datastuen. Lær at overføre billeder fra dit kamera eller mobil til et fotoarkiveringssystem, redigere, sende og gemme billeder samt lave album og billedshow af en begivenhed. Vi bruger Windows 10 billeder og Google Foto som billedbehandlings­programmer. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com Pris: 250 kr.

Søndagscafe

Rebild Bakker til Suldrup Kro, hvor der venter en dejlig middag med gammeldags oksesteg, kromandens hjemmelavede islagkage, inkl. en genstand og en kop kaffe. Tilmelding senest 14. april. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 400 kr. ved min. 40 personer, for bustur, to-retters menu, en genstand til middagen og kaffe.

Søndagscafe

AARHUS KOMMUNE

Søndag 10. januar kl. 14-16. Sted: Sundhedshuset. Borgmester Frands Fischer, som første gang var på færde i 2020, fortæller om aktuelt ældrepolitisk stof, og der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål, også om emner af anden karakter. Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com Pris: 50 kr. inkl. underholdning/ kaffe med brød. Søndag 7. februar kl. 14-16. Sted: Sundhedshuset. Pensioneret kriminalassistent Christian Medom fortæller: ”Fra gadebetjent til et liv i PET”. 40 år med start i Københavns Politi og derefter som operativ medarbejder i politiets efterretningstjeneste. Kulturpuljeudvalget yder tilskud. Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com Pris: 50 kr. inkl. underholdning/ kaffe med brød.

Mandetinget

Kl. 12-15. •  Mandag 11. januar. •  Mandag 25. januar. •  Mandag 8. februar. Sted: Sundhedshuset. Er du mand 60+? Har du lyst til at mødes med andre mænd til et par stykker smørrebrød, en snaps, en øl/vand samt kaffe anden og fjerde mandag i måneden? Tilmelding mandagen før til Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com Pris: 90 kr.

Vinsmagning

Torsdag 11. februar kl. 19-22. Sted: Sundhedshuset. Kom til vinsmagning i samarbejde med SuperBrugsen, Skanderborg. Vinene introduceres af en vinkyndig, og bagefter serveres en let anretning. Mulighed for bestilling af vine til afhentning i SuperBrugsen. Tilmelding senest 4. februar. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 80 kr. inkl. let anretning.

Bustur til Suldrup Kro

Torsdag 25. februar kl. 9.30-16.30. Sted: Skanderborg Banegård. Turen går langs Mariager Fjord, noget af Rold Skov og

AARHUS Formand: Tove Jørvang, 30 42 45 67. Næstformand, ældre­ politik: Keld Skaaning.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus

Nyhedsbrev

Vil du modtage vores nyhedsbrev, bedes du tilmelde dig på: www.aeldresagen.dk/ nyt-fra-din-lokalafdeling-tilmelding.

Kontor og aktivitetscenter

Vester Allé 8, Aarhus C, 86 13 09 26, midt​@aeldresagen-aarhus.dk Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9-14. Julelukket 11. december3. januar. Vinterferie 12.-21. februar.

Træffetid

Formand Tove Jørvang træffes efter aftale. Næstformand Keld Skaaning træffes tirsdage.

Ansvarlig kontaktperson Kontaktperson oplyses på kontoret, 86 13 09 26.

Tilmelding og betaling

På hjemmesiden og kontoret kan du betale med dankort og MobilePay.

Priser

Under arrangementer, hvor der er anført to priser, er den lave pris gældende for pensionister og efterlønsmodtagere med bopæl i Aarhus Kommune, og den høje pris for andre.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Forbehold for ændringer

Henvendelse til kontoret, 86 13 09 26. Pris: 50 kr. samt evt. udgifter til materialer.

Aflastning af pårørende til demensramte

Multietnisk arbejde

Der kan forekomme ændringer, og rejser, kurser mv. kan være udsolgt.

Har du som pårørende brug for et velfortjent pusterum? Eller vil du være aflaster? Nærmere oplysninger, 86 13 09 26. Alice Grunspahn og Lene Gaba.

Bisidderordning

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler med kommunen, banken eller hvis du er patient. Bisidderen kan hjælpe med forberedelse af mødet, kan hjælpe dig med at huske og følge op på aftaler og har tavshedspligt. Keld Skaaning, 86 13 09 26, tirsdage kl. 11-14 efter aftale.

Vi integrerer og aktiverer multietniske kvinder og arbejder i en systue i Gellerup hver tirsdag kl. 10-13 og hver onsdag i Rosenhøj kl. 10-13. Vil du hjælpe? Birte Vixø, 28 29 58 09.

Natteravne

Vores natteravne går mandag-torsdag i Frydenlund, Møllevangen og midtbyen i deres gule jakker. Vil du være natteravn? Du kan gå med på en prøvetur. Kontoret, 86 13 09 26.

Skole- og børnehavevenner

Tryghedsopkald

Vi ringer kl. 8-8.30 for at ønske dig ”godmorgen” og høre, om alt står vel til hos dig. Kontoret, 86 13 09 26.

Bliv frivillig i den lokale skole eller børnehave. Eller måske kreative værksteder, lektiecafe, skoleskak og fremmedsprog? Ring og hør mere. Grethe Holmby, 51 25 80 19, holmby​@stofanet.dk

Sorg- og livsmodsgrupper

Prøv en tur på en elcykel

For efterladte. I samarbejde med frivillige organisationer tilbyder vi en samtale og kan derefter henvise til en gruppe med plads til nye. Man kan også få to-tre samtaler alene med lederen. Du behøver ikke at være medlem. Vibeke Mejer Jensen, 26 82 76 03, vibekemejer60​@gmail.com

Ledsagere og motionsvenner

•  Er du utryg ved at færdes ude alene? Så kan du få en ledsager. •  Har du brug for motion? Hør om dine muligheder. •  Eller ønsker du at blive ledsager/motionsven? Lisbeth Hessellund, lishessel​@gmail.com Lone Sprogø, lonehoskent​@gmail.com Trine Madsen, trinemadsen​@gmail.dk Træffes torsdage kl. 11-13, 86 13 09 26.

Den hjælpende hånd

Vi hjælper med mindre, praktiske opgaver til hjemmeboende ældre medlemmer. Ikke større opgaver som rengøring og havearbejde.

Du kan få en times prøvekørsel, også hvis du har anskaffet en elcykel. Bestil tid på kontoret, 86 13 09 26.

Jura, arv og testamente

Advokat Kirstine Kryger Dyekjær giver mundtlig vejledning om arv, testamente og fremtidsfuldmagter mv. Tidsbestilling nødvendig, 86 13 09 26. Der er afsat 15 minutter til hver. Husk at melde afbud ved forfald.

Boligforhold

Bjarne Friis Sørensen vejleder om alle boligforhold. Kan træffes efter aftale på 51 36 09 54, bjarne8​@webspeed.dk Vi kan ikke anvise boliger det er en kommunal opgave.

Flytning til ældrebolig/ plejehjem

Annelise Vestergaard træffes efter aftale på 86 13 09 26. Vi hjælper gerne, hvis du og din familie er i tvivl om, hvor I skal henvende jer, eller har problemer med at udfylde skemaer mv.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Flyttevenner

Hvis du ikke har familie eller netværk og har behov for hjælp til flytning til ældrebolig/pleje­ hjem, så ring på 86 13 09 26, og hør, hvordan Flyttevennerne kan hjælpe dig.

Demens

Alice Grunspahn vejleder om demens og svarer på spørgsmål. Træffes efter aftale, 86 13 09 26.

Digitalisering

Claus Jørvang træffes efter aftale, 86 13 09 26. Hjælper ved problemer i forbindelse med den offentlige digitalisering.

It-hjælp

For medlemmer i Aarhus Kommune. Support på udvalgte mandage kl. 12.30-15. Medbring evt. installations-­ cd’er. Der er også hjælp til Macog Android-baserede telefoner og tablets. Der tilbydes også telefonisk support kl. 12.30-14. Kun efter aftale, 86 13 09 26.

Åbent hus om it-undervisningen

Onsdag 6. januar kl. 10-14. Vi orienterer om vores mange tilbud inden for it-undervisning: Pc, Mac, iPhone, iPad og Android-telefoner. Kom og hør nærmere, og få en snak med de enkelte undervisere. Ring gerne til Mads Lange, 21 25 09 48, hvis du er i tvivl om, hvilket kursus du skal vælge.

Medlemsrådgivning

Landsforeningen, 80 30 15 27. Telefonerne hos jurister og socialrådgivere har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14 samt torsdag kl. 14-18.

Vejledning

Der vejledes om økonomi, formueforhold, finansiering, pensionsopsparing samt social pension, boligstøtte og særlige tillæg. Der kan ikke ydes investeringsrådgivning, der er personlig og munder ud i

en anbefaling, da vi ikke har godkendelse og forsikringsdækning efter lov om finansiel virksomhed. Kontakt kontoret, 86 13 09 26, og inden for ca. en uge vil du blive kontaktet for nærmere aftale.

Kunstudstilling

Sted: Vester Allé 8. Grete Lomholt udstiller i november og december. Er du interesseret i at udstille, så kontakt kontoret, 86 13 09 26.

Temamøder

Det er gratis at deltage i tema­ møderne. Der er kaffe og te i pausen.

Frivillige søges

Den hjælpende hånd søger frivillige, som kan udføre mindre, praktiske opgaver, herunder også sy- og andre håndarbejdsmæssige opgaver. Opgaverne udføres hos ældre, som bor i egen bolig og ikke har andre til at hjælpe sig. Vi vil gerne have frivillige fra hele Aarhus, da vi kommer hos ældre i hele kommunen.

Juridisk og socialfaglig vejledning

For mennesker med demens og pårørende. Sidste onsdag i måneden kl. 13.30-15.30. Du kan få råd og vejledning vedrørende hjælp og støtte i henhold til lovgivningen og om de mange tilbud i Aarhus Kommune. Socialrådgiver Henning Lund, DemensHjørnet. Tidsbestilling, 86 13 09 26.

Når arbejdslivet stopper

1. mandag i måneden kl. 10.30-12.30. Hvad vil du forandre, og hvad vil du bevare i dit nye liv? Find frem til svarene i en personlig samtale med Margit Knudsen, der har mange års erfaring som socialrådgiver, supervisor og coach. Træffes efter forudgående tidsbestilling på 86 13 09 26.

» det sker

december 2020

15


Samværsgruppen

2. torsdag hver måned kl. 12-16. Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28. Har du lyst til at være sammen med andre? Så har vi mulighed for at formidle kontakten. Vi aftaler fremtidige samværsformer. Kontoret, 86 13 09 26. Gudrun Nielsen, erikbro​@os.dk

Skat

Tirsdage kl. 11-13. Kurt Skytte vejleder om skat, herunder fradragsmuligheder, ændring af forskudsregistrering samt årsopgørelse. Efter aftale, 86 13 09 26.

Besøgsordning

Torsdage kl. 11-13. Et tilbud til ældre, som savner et netværk. Vil du være besøgsven? Kom og hør nærmere. Kirsten Engell, kiengell​@icloud.com Tove Detlefsen, tovedet​@gmail.com Søs Elisabet Lam, soeslam​@hotmail.com Kontoret, 86 13 09 26.

Cafe Hjerterum

Fredage i ulige uger kl. 10-13. Sted: Havehuset, DemensCentrum, Graham Bells Vej 2, Skejby. Vi afholder aktiviteter i samarbejde med Alzheimerforeningen i Østjylland og OK-Klubberne i Aarhus. Vi spiser frokost sammen, og indimellem kører vi en tur. Tilmelding til Conny Flensborg, 28 72 51 08.

Forsikring

2. mandag i hver måned kl. 10.30-13. Mød Codan, og hør nærmere om den overfaldsforsikring, de har udviklet sammen med Ældre Sagen. Forsikringen er gratis, og alle medlemmer kan få den uanset alder - også selvom man ikke er kunde hos Codan i forvejen.

Introduktion til motionsredskaberne

1. tirsdag i måneden kl. 10-11. Fra 1. december. Bliv introduceret til motionsredskaberne i FO-byen af instruktør Erik Pedersen. Mød blot op. Introduktionen sker, under forudsætning af 16

det sker

december 2020

at der må være flere end fem i lokalet. Kontoret, 86 13 09 26.

Motion i naturen

Onsdage kl. 10-12. Sted: Ved flagstangen i Mindeparken. Ved leder Erik Pedersen. Kom og vær med. Er du træt af motionscentre? Så har vi et godt tilbud, der tager udgangspunkt i det, du kan, og det, du vil. Naturen giver dig masser af muligheder for at få frisk luft og pulsen op på en rask gåtur. Kontoret, 86 13 09 26.

Træning i motionsrummene

•  Mandag-torsdag kl. 8-18. •  Fredage kl. 8-15. Sted: FO-byen, Vester Allé 8. Du kan træne i de to motionsrum i FO-byen, som FO-Aarhus stiller til rådighed. Et af lokalerne er blandt andet udstyret med løbebånd og romaskine. Bliv registreret på vores kontor i Vester Allé 8. Ved indmelding betales 20 kr. i kontanter. I efterfølgende år skal man registreres igen, blot uden betaling.

Bridge - champagnebridge

Søndag 3. januar kl. 9. Vi starter året med champagnebridge. Vi begynder med et glas champagne og spiller første runde inden frokosten. Derefter spilles anden runde afbrudt af kaffe med kage, og vi afslutter med en øl, vand eller et glas vin inden præmieoverrækkelsen. Præmier til nr. 1 og 2 i hver gruppe. Pris: 350 kr.

Nytårskoncert

Med Aarhus Promenade­ orkester. Søndag 17. januar kl. 14. Hold 12400. Sammen med kulturcafeen Gyngen blænder vi op for et arrangement med Aarhus Promenadeorkester, som spiller velkendt musik af kendte komponister som Strauss, Lumbye og Lehar. Der vil være mulighed for at købe et glas vin i pausen. Tilmelding og betaling forud er nødvendig. Pris: 80 kr.

AARHUS NORD Formand: Christen Jespersen, 22 85 23 39, c.jespersen​​@mail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus Her er sidste nyt altid med.

Kontor

Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov, 86 22 64 01, nord​@aeldresagen-aarhus.dk Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-12.

Ventelister

Ved årsafslutning annulleres alle ventelister. Ønskes tilmelding på hold i ny sæson, skal oprettelse ske igen på 86 22 64 01 eller nord​@aeldresagen-aarhus.dk

Ferie

Kontoret har juleferie fra 9. december til 3. januar. Kontoret har lukket i uge 5. Vinterferie i uge 7. Indbetalinger og e-mails tjekkes løbende.

Ansvarlig kontaktperson

Kontaktperson på kurser oplyses på kontoret, 86 22 64 01.

Aktivitetssteder

Sølystskolen, Egå Havvej 5, Egå. Ellevang Kirkes sognegård, Jellebakken 42, Risskov. Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov. Hørgården, Hørgårdsvej 17, kld. lokale 4, Risskov. Lokalcenter Sønderskovhus, Lystrup Centervej 78, Lystrup. Aarhus Bowlinghal, Eckersbergsgade 13-15, Aarhus. Vejlby Lokalcenter, Vikær Toften 6, Risskov. Beboerhuset, Elsted Skolevej 4, Lystrup. Lystrup Skole, Lystrupvej 256, Lystrup. Fortegården, Tirstrupvej 7 B, Risskov. Ellevangsskolen, Jellebakkevej 17, Risskov.

Orientering

Se programmet eller hjemmesiden med programsatte kurser og aktiviteter, der ligger ud over perioden i dette blad.

Tilmelding

Skal ske til kontoret eller på e-mail til nord​@aeldresagen-aarhus.dk Afvent accept før betaling.

Betaling

Kan ske via netbank til reg.nr. 7264 kontonr. 1010912, Djurslands Bank. Husk at opgive holdnummer. Kontant betaling modtages på kontoret.

Betaling for bridge

Hvis du har tilmeldt dig, bedes du betale til reg.nr. 7264 kontonr. 1010912, husk navn og holdnummer. Betal senest 6. december. Indbetaling kan undtagelsesvis også ske kontant på kontoret. Der gives en rabat på 100 kr. for deltagelse på to hold.

Tilbagebetaling af gebyr

Ved framelding før start opkræves et gebyr på 50 kr. Ved framelding efter start tilbagebetales deltagergebyret helt eller delvist, men kun hvis en person på venteliste kan betale et beløb svarende til det tilbagebetalte beløb. Hertil kommer et gebyr på 50 kr.

Priser

Under arrangementer, hvor der er anført to priser, er den lave pris gældende for pensionister og efterlønsmodtagere, og den høje pris for andre.

Rejser og ture

Brochurer med udførligt program fås på kontoret og kan ses på vores hjemmeside.

Seks onsdagsforedrag Hold 670. Kl. 10-12. Der serveres kaffe og brød i pausen. Kontoret, 86 22 64 01. Pris: Samlet 330 kr. Enkeltforedrag 80 kr.

Akrylmaling

•  Tirsdage kl. 9-11.45. Fra 5. januar. Hold 741. •  Torsdage kl. 9-11.45. Fra 7. januar. Hold 742. Sted: Hørgården. Vi arbejder med farvernes udstrækning og gennemgår forskellige teknikker. Ingelise Riising, 40 68 17 44. Pris: 815/1.000 kr. - 12 gange.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Akrylmaling

Mandage i lige uger kl. 9-12.45. Fra 11. januar. Sted: Lokalcenter Sønderskovhus. Hold 743. Vi arbejder med farvernes udstrækning og gennemgår forskellige teknikker. Ingelise Riising, 40 68 17 44. Pris: 650/775 kr. - syv gange.

Akvarelmaling

For let øvede og øvede. Onsdage kl. 12.45-15.30. Fra 6. januar. Sted: Hørgården. Hold 751. Medbring blyant, viskelæder, akvarelpapir, min. de 3 grundfarver i kunstnerkvalitet. Jonna Schønning, 21 17 89 77. Pris: 815/1.000 kr. - 12 gange. Materialeudgifter 65 kr. betales første gang.

Bowling

Tirsdage kl. 11-12. Fra 5. januar. Sted: Aarhus Bowlinghal. Hold 721. Pris: 465 kr. - 12 gange.

Bridgeundervisning

For let øvede. Torsdage kl. 9.30-12.30. Fra 7. januar. Sted: Arions Hus. Hold 711. Kurset henvender sig til deltagere, som vil være bedre til spil og modspil. Få et bedre overblik. Meldeteoretisk vil fokus være på defensive meldinger, altså doblinger/indmeldinger. Blaksets ”Spilføring” kan købes ved fremmødet for 300 kr. Pris: 610 kr. - 13 gange.

Bridgeundervisning

For øvede. Tirsdage kl. 12.45-15.45. Fra 5. januar. Sted: Hørgården. Hold 713. Grundsystemet repeteres, der bliver tid til nyt stof fra Nordisk Standard bog 3 og fra underviserens egne noter. Gennemgående turnering med præmier til de bedste spillere. Pris: 610 kr. - 13 gange.

Bridgeundervisning

For meget øvede. Torsdage kl. 13.15-16.15. Fra 7. januar. Sted: Hørgården. Hold 712. Du har styr på grundsystemet, så konven­

tionerne vil være i fokus. Undervisning i Nordisk Standard bog 3 og 4. Gennemgående turnering, af og til med pakkede kort og med præmier til de bedste spillere. Pris: 610 kr. - 13 gange.

Bridgeundervisning

For viderekomne. Tirsdage kl. 9.15-12.30. Fra 5. januar. Sted: Hørgården. Hold 714. Du er rimelig sikker i grundsystemet. Der ses primært på forbedringer/udvidelser af grundsystemet, og der spilles en gennemgående parturnering. Præmier til de bedste par. Holdet er primært et turneringshold. Pris: 610 kr. - 13 gange.

Bridgeturnering

Torsdage kl. 9-12.30. Fra 7. januar. Sted: Arions Hus. Hold 715. Undervisning de første 15 minutter. Derefter inddeling i to-tre rækker. Præmieuddeling til de bedste par i de enkelte rækker. Vinderen af A-rækken kåres som klubmester og overrækkes en vandrepokal. Pris: 440 kr.

Engelsk for øvede

Onsdage kl. 12.15-14.35. Fra 6. januar. Sted: Hørgården. Hold 612. Du vil gerne kunne tale og forstå engelsk på rejser og forøge dit ordforråd. Vi anvender foruden engelsk litteratur også noget grammatik. Pris: 675/825 kr. - 12 gange.

Engelsk for øvede

Torsdage kl. 12.30-14.50. Fra 7. januar. Sted: Hørgården. Hold 613. Du er rutineret. Vi anvender engelsk litteratur, sange, kryds og tværs, rollespil og grammatik. Pris: 675/825 kr. - 12 gange.

Engelsk for let øvede

Torsdage kl. 15-16.50. Fra 7. januar. Sted: Hørgården. Hold 614. Du kan tale engelsk, men vil gerne have et større ordforråd. Vi læser og samtaler om teksten. Vi har kun lidt grammatik. Pris: 555/675 kr. - 12 gange.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Spansk

Onsdage kl. 14-15.50. Fra 6. januar. Sted: Arions Hus. Hold 616. Holdet begyndte sidste år, så en smule kendskab er en fordel. Vidas anvendes som grundbog. Pris: 450/570 kr. - 12 gange.

Spansk for begyndere

Tirsdage kl. 14.10-16. Fra 5. januar. Sted: Arions Hus. Hold 617. Der kræves ingen forudsætninger i spansk. Vi arbejder med små tekster og samtaler. Mindre udgifter til materialer. Pris: 450/570 kr. - 12 gange.

Spansk for begyndere og let øvede

Torsdage kl. 12.30-14.20. Fra 7. januar. Sted: Arions Hus. Hold 618. Et kursus, som tager udgangspunkt i kursisternes behov. Vi skal hygge os og lære basisprincipperne for at kunne begå os i den spansktalende verden. Bienvenido al mundo español! Mindre udgifter til materialer. Pris: 450/570 kr. - 12 gange.

Slægtsforskning

Onsdage kl. 15-17.45. Fra 20. januar. Sted: Ellevangskolen. Hold 631. Hvem var dine forfædre? Medbring din egen pc. Pris: 630/750 kr. - otte gange.

Slægtsforskning

Mandage kl. 9.30-12.15. Fra 18. januar. Sted: Vejlby Lokalcenter. Hold 632. Hvem var dine forfædre? Medbring din egen pc. Pris: 630/750 kr. - otte gange.

Blomsterbinding

•  F redage i lige uger kl. 9.30-12.15. Fra 15. januar. Hold 731. •  M andage i ulige uger kl. 10-12.45. Fra 18. januar. Hold 732. Sted: Beboerhuset, Lystrup. Moderne og kreativ undervisning i blomsterdekoration. Der må påregnes ca. 100 kr. til materialer pr. gang. Pris: 615/705 kr. - seks gange.

Korsang - Good Oldies Tirsdage kl. 14-16.45. Fra 12. januar. Sted: Arions Hus.

Hold 661. Good Oldies er et blandet kor, der synger flerstemmigt med hovedvægt på danske sange. Tilmelding til Mogens Lyhne, 86 25 92 92. Se mere på korets hjemmeside: www.goodoldies.dk Pris: 600 kr.

Læsekreds 1

•  1 . mandag i hver måned kl. 14-16. Hold 621. •  2 . mandag i hver måned kl. 13.30-16. Hold 623. Fra 11. januar. •  3. mandag i hver måned kl. 14-16. Hold 622. Fra 18. januar. Sted: Arions Hus. Vi læser et bredt udvalg af dansk/udenlandsk litteratur, som vi i fællesskab finder frem til. Vi debatterer bøgerne med respekt for forskellige meninger, og alle kan være med. Pris: 145 kr. inkl. kaffe/te fire gange.

Læsekreds 4 - for mænd

Sidste onsdag i hver måned kl. 10.30-13. Fra 27. januar. Sted: Ellevang Kirkes sognegård. Hold 624. Kom og vær med i læsning og samtaler om nye/ældre værker, som vælges efter aftale. mir-gruppe​@hotmail.com Tilmelding til kontoret. Pris: 130 kr. - tre gange.

Madlavning for mænd

Torsdage i lige uger kl. 18-21. Fra 14. januar. Sted: Lystrup Skole. Hold 641. For mænd med interesse for god mad, der er let at lave. Opskrifter udleveres, og vi tilbereder maden i fællesskab og nyder maden og den medbragte vin. Pris: 650 kr. ekskl. råvarer seks gange.

Linedance

Let øvede. •  M andage kl. 14.50-16.40. Hold 313. •  Mandage kl. 13-14.50. Hold 317. Fra 4. januar. •  Torsdage kl. 13-14.50. Hold 312. Fra 7. januar. Sted: Arions Hus. det sker

december 2020

» 17


Linedance er en dans på rækker, så her behøver du ingen partner. Vi danser til dejlig musik, får god motion og et godt grin. Pris: 445/565 kr. - 12 gange.

Linedance

Begynderhold. Torsdage kl. 14.50-16.40. Fra 7. januar. Sted: Arions Hus. Hold 314. Linedance er en dans på rækker, så her behøver du ingen partner. Vi danser til dejlig musik, får god motion og et godt grin. Pris: 445/565 kr. - 12 gange.

Linedance

•  Onsdage kl. 11.30-12.25. Hold 332. Fra 6. januar. •  Torsdage kl. 11.15-12.10. Hold 334. Fra 7. januar. •  Torsdage kl. 12.30-13.25. Fra 7. januar. Hold 331. Absolut fortsættere. Sted: Fortegården. Kroppens styrke og smidighed øges. I øvelserne inddrages musklerne i mave, ryg og bækken, hvorved slitage af kroppen forebygges. Der er underlag i lokalet. Pris: 410/480 kr. - 14 gange.

Let øvede. •  Onsdage kl. 13-14.50. Hold 318. Fra 6. januar. •  Fredage kl. 10-11.50. Hold 319. Fra 8. januar. Sted: Beboerhuset, Lystrup. Linedance er en dans på rækker, så her behøver du ingen partner. Vi danser til dejlig musik, får god motion og et godt grin. Pris: 445/565 kr. - 12 gange.

Pilates

Motion og velvære k/m

Tirsdage kl. 13-14.20. Fra 5. januar. Sted: Beboerhuset, Lystrup. Hold 371. Qi Gong kan udøves stående eller siddende, hvor man arbejder med langsomme bevægelser, åndedræt og koncentration. Pris: 405/495 kr. - 12 gange.

•  Mandage kl. 9.15-10.50. Hold 323. Fra 4. januar. •  Tirsdage kl. 9.30-11.05. Hold 321. Fra 5. januar. Sted: Arions Hus. Der er fokus på ledbevægelighed, puls, balance og stabilitet. Der afsluttes altid med afspændingsøvelser. Medbring underlag og træningselastik. Pris: 480/595 kr. - 14 gange.

Motion og velvære for k/m Tirsdage kl. 11.15-13.05. Fra 5. januar. Sted: Arions Hus. Hold 322. Der er fokus på ledbevægelighed, puls, balance og stabilitet. Der afsluttes altid med afspændingsøvelser. Medbring underlag og træningselastik. Pris: 520/650 kr. - 14 gange.

Pilates

Fortsættere. •  Onsdage kl. 10.30-11.25. Hold 333.

18

det sker

december 2020

Fortsættere. Torsdage kl. 14-15.20. Fra 7. januar. Sted: Fortegården. Hold 335. Kroppens styrke og smidighed øges. I øvelserne inddrages musklerne i mave, ryg og bækken, hvorved slitage af kroppen forebygges. Der er underlag i lokalet. Pris: 525/615 kr. - 12 gange.

Qi Gong

Vandgymnastik

•  Tirsdage kl. 15-15.55. Hold 341. Fra 5. januar. •  Onsdage kl. 15-15.55. Hold 342. Fra 6. januar. Sted: Ellevang Skolen. Vandgymnastik er godt for alle skavanker. Pris: 380/440 kr. - 12 gange.

Vandgymnastik

Torsdage kl. 15-15.55. Fra 7. januar. Sted: Sølystskolen. Hold 343. Vandgymnastik er godt for alle skavanker. Pris: 380/440 kr. - 12 gange.

Yoga

For begyndere og øvede. •  Mandage kl. 11-12.20. Hold 361. Fra 4. januar.

•  Onsdage kl. 13-14.20. Hold 362. Fra 6. januar. Sted: Arions Hus. Yoga øger din kropsbevidsthed. Husk skridsikkert underlag. Pris: 455/515 kr. - 14 gange.

Yoga

Traveture i Risskov

Fredage kl. 10-11. Fra 26. februar. Sted: P-pladsen ved Vandrehjemmet i Risskov. Gå en tur i skoven, specielt for folk, som ikke er så hurtige til bens. 8 gange. Ingen tilmelding,

For begyndere og øvede. •  T irsdage kl. 9.30-10.50. Hold 363. •  Tirsdage kl. 11.05-12.25. Hold 364. Fra 5. januar. •  Onsdage kl. 9-10.20. Hold 366. •  Onsdage kl. 14.40-16. Hold 367. Fra 6. januar Sted: Fortegården. Yoga øger din kropsbevidsthed. Der findes underlag i lokalet. Pris: 455/515 kr. - 14 gange.

Temamøde

Yoga - hatha

Cirkusrevyen

For begyndere og øvede. Mandage kl. 12.40-14. Fra 4. januar. Sted: Beboerhuset, Lystrup. Hold 365. Yoga øger din kropsbevidsthed. Husk skridsikkert underlag. Pris: 455/515 kr. - 14 gange.

Yoga - yin

•  M andage kl. 14.30-15.50. Hold 368. Fra 4. januar. •  Onsdage kl. 10.45-12.05. Hold 369. Fra 6. januar Sted: Beboerhuset, Lystrup. En meget rolig yogaform. Vi arbejder med liggende og siddende stillinger. Medbring yogamåtte og tæppe. Pris: 455/515 kr. - 14 gange.

Zumba

Onsdage kl. 15.30-16.25. Fra 6. januar. Sted: Arions Hus. Hold 351. En aktiv motionsform, men man skal ikke have for mange skavanker. Pris: 355/415 kr. - 12 gange.

Traveture i Risskov

Torsdage kl. 10-11. Fra 14. januar. Sted: P-pladsen ved Stationsgade. Vi går en tur rundt i skoven på eget initiativ. For raske normalt gående, men i eget tempo. Ingen tilmelding.

Onsdag 27. januar kl. 10-12. Sted: Arions Hus. Hold 691. Se vores program eller hjemmesiden. Tilmelding til kontoret.

Foredrag

Onsdage kl. 10-12. Hold 671-676. 20. januar-17. februar. Sted: Arions Hus. Se vores program eller hjemmesiden. Tilmelding til kontoret. Pris: 80 kr. pr. foredrag. 24. juni kl. 9-25. juni kl. 18. Sted: Arions Hus kl. 9, Musikhuset kl. 9.15  og Viby Torv kl. 9.25. Hold 902. Dag 1: Vi kører til København, spiser på Dyrehavsbakken og ser Cirkusrevyen. Dag 2: Efter morgenmaden kører vi til Sporvognsmuseet. Tilmelding til kontoret senest 1. februar. Pris: 2.395 kr. inkl. et rund­stykke/kaffe, en frokostpakke, overnatning, B-billet til revyen, aftenbuffet, entre, Sporvejsmuseet. Enkeltværelsestillæg: 575 kr.

AARHUS SYD Formand: Bo Jørgensen, 50 44 30 12. Næstformand: Inge-Lise Thomsen.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus

Kontor

Viby Ringvej 2 B, Viby J, 86 11 00 37, mandag-onsdag kl. 9.30­-12. Tilmeld gerne pr. mail syd​@aeldresagen-aarhus.dk

Aktivitetssted

Hvor ikke andet er anført: Viby Ringvej 2 B, 1.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Ferielukket

Kontoret holder lukket 10. december-3. januar, begge dage inkl.

Indskrivning

Grundet corona er der ikke indskrivning i vores lokaler. Tilmelding til kontoret eller pr. mail fra 4. januar. Skal ske inden betaling via netbank, reg.nr. 8140 kontonr. 849766. (Senest efter otte dage). Husk navn, adresse, fødselsdato, tlf. og holdnr. Tirsdag 5. januar kl. 9.30-12  kan tilmelding ske på telefon 24 48 17 89 og 50 54 43 62. Indskrivning kan også ske før sæsonens afslutning.

Priser

Under arrangementer, hvor der er anført to priser, er den lave pris gældende for pensionister og efterlønsmodtagere, og den høje pris for andre.

Orientering

Se programmet eller hjemmesiden med programsatte kurser og aktiviteter, der ligger ud over perioden i dette blad.

Forårsprogram

Det nye program fås blandt andet på kontoret, på biblioteker og lokalcentret.

Ansvarlig kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er anført en ansvarlig kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Framelding

Husk at melde fra, hvis du bliver forhindret.

Workshop - akvarel-, akryl- og oliemaling

Tirsdage kl. 9-11.45. 12. januar-13. april. Hold 751. Ingen undervisning. Deltagerne skal selv komme med forslag. Pris: 300 kr. for 12 gange, ekskl. materialer. ≤

Bowling

•  Mandage kl. 14-15. Hold 711. Leder: Ib Jeppesen. •  Mandage kl. 15-16. Hold 712. Leder: Gert Mortensen. Fra 11. januar.

•  Torsdage kl. 14-15. Hold 713. Leder: Freddy Arndt. Fra 14. januar. Sted: Bowl’n’Fun, Skanderborgvej. Pris: 475 kr. for 12 gange, ekskl. sko.

Bridge

•  Mandage kl. 9.30-13. Hold 721. Leder: Ketty Burnæs. •  Mandage kl. 13.30-17. Hold 722. Leder: Kurt Karlsen. Fra 11. januar. •  Tirsdage kl. 9.30-13. Hold 723. Leder: Henny Hansen. Fra 12. januar. •  Onsdage kl. 9.30-13. Hold 725. Leder: Bente Nielsen. •  Onsdage kl. 13.30-17. Hold 726. Vikar. Fra 13. januar. •  Torsdage kl. 9.30-13. Hold 727. Leder: Kurt Karlsen. •  Torsdage kl. 13.30-17. Hold 728. Leder: Irma Lau. Fra 14. januar. Pris: 375 kr. ≤

Engelsk

Let øvede. Torsdage kl. 10-11.50. Fra 14. januar. Sted: Viby Idrætscenter. Hold 613. Underviser: Beatriz Papaseit. 12 gange. Pris: 665/800 kr. ekskl. materialer.

Italiensk

Let øvede. Mandage kl. 11-12.50. Fra 11. januar. Hold 601. Underviser: Ib Larsen. 12 gange. Pris: 665/800 kr. ekskl. materialer. ≤

Tysk til rejsebrug Øvede. Tirsdage i lige uger kl. 13.30-15.20. Fra 12. januar. Hold 616. Underviser: Annett Schammel. 8 gange.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Pris: 545/665 kr. ekskl. materialer. ≤

Årstidens blomsterdekorationer

Fredage i ulige uger kl. 9.30-12. Fra 22. januar. Hold 771. Underviser: Hanne Grünhut. 6 gange. Pris: 430/530 kr. ≤

Patchwork

Onsdage i lige uger kl. 13-15.45. Fra 27. januar. Hold 762. Underviser: Lene Kock Simonsen. 8 gange. Pris: 560/720 kr. ekskl. materialer. ≤

Riffelskydning

Onsdage kl. 14-16. Sted: Banerne i Lyseng. Styrk din koncentrationsevne, og nyd det sociale samvær i samarbejde med De danske Skytteforeninger, Våbenbrødrene Århus. Rifler kan lånes. Pris: 600 kr. årligt.

Madlavning for mænd

Onsdage i lige uger kl. 17-20. Fra 13. januar. Sted: Rosenvangskolen. Hold 682. Fristende italienske tryllerier. 6 gange. Pris: 615/715 kr. ekskl. materialer.

Hensyntagende yoga

•  T irsdage kl. 9.30-11.20. •  T irsdage kl. 11.30-13.20. Fra 12. januar. Sted: Viby Idrætscenter. Hold 302. Underviser: Dorte Bjerre. Husk liggeunderlag og tæppe. 12 gange. Pris: 670/775 kr.

Akrylmaling

Akrylmaling

Tirsdage kl. 13-15.45. 12. januar-13. april. Hold 752. Underviser: Jette Sørensen. 12 gange. Pris: 775/1.080 kr. ekskl. materialer. ≤

Golf

Mandag-fredag kl. 11-14. Sted: Aadal Golf Club, Brydehøjvej 15, Harlev. Der spilles på 9-huls banen på hverdage. Spillet skal være i gang inden kl. 11. Medlemskort fra Ældre Sagen skal fremvises ved oprettelse af medlemskab. Leje af golfudstyr pr. gang: 75 kr. Caddie: 40 kr. Pris: 1.000 kr. pr. år.

Aarhus Teater

Søndag 6. december kl. 15. Sted: Cafe Hack, Teatergaden 1. Hold 631. Juleeventyr for børn og voksne. Pris: Børn: 175 kr. inkl. chokolade og æbleskiver. Voksne: 400 kr. inkl. gløgg og æbleskiver.

Temamøde

Fredag 15. januar kl. 10-12. Hold 674. Muntert foredrag om den nye mode - at blive ældre. Ved Helene Andersen. Husk tilmelding. ≤

Foredrag

Fredag 29. januar kl. 10-12. Hold 661. Erindringer fra mit liv i politiet, ved Orla Trangbæk. Pris: 60 kr. Kaffe/brød 20 kr. ≤

Foredrag

Fredag 12. februar kl. 10-12. Hold 662. Kunst, kultur og antikviteter, ved Sabrina Vinther. Pris: 60 kr. Kaffe/brød 20 kr. ≤

Fredage kl. 13-15.45. 15. januar-16. april. Hold 753. Underviser: Sanne Juliet Kryger. Pris: 775/1.080 kr. ekskl. materialer. ≤

» det sker

december 2020

19


Aarhus Midt

Sprog:

It:

Af Tove Jørvang og Lisbeth Jacobsen

Motion:

Bridge:

Foredragsrækker:

Diverse:

Program for forår 2021 Da det endelige program ikke foreligger inden afleveringsfristen af dette nummer, gør vi opmærksom på følgende kurser/arrangementer, som vi forventer at udbyde i foråret 2021 med start primo januar. Programmet forventes klar sidst i november aktiviteterne starter i januar. Oplysninger om de enkelte kurser og aktiviteter kan findes på hjemmesiden www.aeldresagen.dk/aarhus hvor man kan ”bladre” i programmet. Forårsprogrammet kan man også få ved henvendelse på kontoret, 86 13 09 26, eller på biblioteker mv. Bemærk: Alle vores aktiviteter gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger.

Engelsk, fransk, spansk og italiensk på flere niveauer Gymnastik for kvinder Pilates Qi Gong Yoga Hensyntagende yoga Svømning Bowling Linedance Ide og Samfund Kulturforedrag Fredagsforedrag

Mobile enheder og pc

Med undervisning på flere niveauer og turneringer Søndagsbridge med undervisning

Akvarel Torsdagsunderholdning Sangsøndage Håndarbejdssøndage Temamøder

Vi passer på hinanden Af Bente Nielsen, formand for lokalafdelingen i Silkeborg

Covid-19 skal ikke slå vores muligheder i stykker. Vi spritter og holder afstand, så mød trygt frem.

En stor tak til vores frivillige

Rundtom i Ældre Sagens afdelinger, også i Silkeborg, har vi været udfordret. Noget måtte aflyses, andet flyttes, og helt nye tilbud blev formet. Det er et kæmpe arbejde, som vores mange frivillige har ydet, så der skal lyde en stor tak til hver eneste af os. Sammen gør vi en forskel.

Mange nye tilbud

Nu er nyt program kommet på gaden, også her er der brugt megen fantasi, og noget fra vores eget program er gratis at deltage i. Fx 18. november er der en demo eftermiddag om en bedre nattesøvn. Vi kalder det “ligger du lunt i sengen?”. Forfatter Ole Lund Kirkegaard ville være blevet 80 år til næste år. Det

Midtjylland

OMRÅDE 3B

markerer vi med et besøg af formanden for “De Hæslige Slynglers Klub”, for hvem af os husker ikke Ole Lund Kirkegaards fantastiske historier? Historier, der gav drenge plads til mange narrestreger. 24. februar er der musikalsk eftermiddag med Arne Wurgler. En legende, fra dengang hvor drømmen om en bedre og sjovere verden hørte tiden til. Og det er ikke gået helt af mode - vi både vil og kan stadig drømme. Og så er der Sommerdans med musik leveret af orkestret ”Still Rocking”, hvor der er mulighed for at svinge konen, kæresten eller den, du lige står ved siden af. Vi håber, at medlemmerne vil tage godt imod nogle af de nye tilbud sammen med alt det, vi plejer at udbyde. Og husk, at alle, uanset hvor man bor, kan som medlem deltage. Så vi siger hjertelig velkommen.

Distriktsformand: Erik Jørgensen 25 32 62 94 ellaerik601@gmail.com

Med det nyligt afholdte topmøde om ældreplejen, hvor Ældre Sagen var med til at sætte fremtidens dagsorden for et godt liv hele livet, er bolden givet op til, at politikerne følger ideer og visioner til dørs. Men det er også et tema, der optager medlemmer lokalt, og nøjagtig samme interesse har vores koordinationsudvalg. Vi følger de politiske dagsordner og bringer svære sager videre, hvis borgere og pårørende ønsker det. Derfor har vi også kommenteret det budget, som nu er vedtaget. Et budget, hvor der både gives og tages. Vi forsøger efter bedste evne at give de store tal et menneskeligt indhold. Det skylder vi de mange ældre borgere, som har brug for hjælp. Vi vil nemlig gerne være med til at give visionen om et godt liv hele livet et lokalt indhold.

Områderedaktør: Birgit Andersen 22 12 64 75 baand22​​​​​​​​​​​​​​​@gmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Fremtidens dagsorden

Kørestolsadgang

Rejser omtalt i Det Sker skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i Rejsegarantifonden.

Teleslyngeanlæg

3B

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen DET SKER omr. 3B Midtjylland  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 3B Midtjylland  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.