Page 1

MIDTJYLLAND OMRÅDE 3B | AUGUST 2019

ARRANGEMENTER 09.08 - 14.10.2019 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

FAVRSKOV KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Niels Mark, 86 98 17 00, 20 71 22 04, niels​@markfamily.dk

Arv og digital sikkerhed

slettes Torsdag 19. september kl. 14-17.45. Sted: InSide, Dalvej 1, Hammel. Ældre Sagens jurist vil orientere om arv og arveret, testamenter, behandlingstestamente, fremtidsfuldmagter, dødsbobehandling. Digital sikkerhed ved Østjyllands Politi. Tilmelding senest 14. september, af hensyn til traktement. Lise Bregnballe, 22 38 12 32, lbregnballe​@gmail.com Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage. ≤≥

HADSTEN Formand: Niels Mark, 86 98 17 00, 20 71 22 04, niels​​​​​​​​​​@markfamily.dk Næstformand, medlem af og sekretær for koordinationsudvalget: Ib Ladefoged, 86 98 14 89, 26 61 07 07.

Hjemmesiden

FAVRSKOV: Hadsten · Hammel · Hinnerup. HEDENSTED: Hedensted · Juelsminde · Tørring-Uldum. HORSENS: Brædstrup · Horsens · Horsens Nord. ODDER: Odder. SAMSØ: Samsø. SKANDERBORG: Galten · Hørning · Ry · Skanderborg. AARHUS: Aarhus · Aarhus Nord · Aarhus Syd.

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev via e-mail, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.

Besøgsven

Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Helga Sørensen, 86 49 11 10, 21 46 30 49, helgaibakkely​@mail.dk

Bliv besøgsven

Har du lyst til at gøre en forskel og få et hyggeligt samvær med en, som har behov for et frisk pust udefra, så meld dig som besøgsven. Helga Sørensen, 86 49 11 10, 21 46 30 49, helgaibakkely​@mail.dk

Tryghedsopkald

Er du alene, og føler du dig utryg, kan du blive ringet op hver morgen. Birgit Hansen, 20 81 04 44.

Tilbud om bisidder

Ældre borgere kan få en frivillig bisidder med til vigtige møder med bank, kommune, læge/hospital. Bisidderen følger med som støtte og et par ekstra ører. En bisidder har tavshedspligt. Irma Katholm, 26 29 46 09, irmakatholm​@gmail.com

Frivillig ledsageordning

www.aeldresagen.dk/hadsten Opdateres løbende. Se under ”Aktiviteter og kurser” eller ”Hjælp og vejledning”, og få information om nyheder og ændringer i forhold til det trykte program.

I samarbejde med hjemmeplejen i Favrskov Kommune. Du kan få en frivillig ledsager med fx på hospital, til læge mv. Elna Christensen, 51 20 11 12.

Værktøjskassen

Har du et praktisk problem? Vi giver en hjælpende hånd. Orla Olesen, 40 29 05 43.

Lokal it-hjælp

Har du problemer med computeren, og bor du i Hadsten eller omegn? Vi hjælper gerne hjemme hos dig. Svend Uldahl Pedersen, 20 42 86 28.

Bowlingklubben Senior

Mandage kl. 11-13. Sted: InSide, Hammel. Motion med bowling. Henri Jensen, 61 28 71 93. Pris: 24 kr. pr. gang. Der betales for en hel sæson.

Demenscafe

Sidste torsdag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76. En cafe for mennesker med hukommelsesproblemer, sammen med deres pårørende, familie og/eller venner. Erfaringsudveksling og rådgivning, gensidig støtte og forståelse. Helga Sørensen, 86 49 11 10, 21 46 30 49. Pris: Kaffe og kage kan købes for 20 kr. ≤

Cafe for pårørende til demente

2. tirsdag i måneden kl. 14-16. Fra 13. august. Sted: Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten. Et mødested for alle, der er pårørende til en hjemme-/ udeboende demensramt. Her mødes man til hyggeligt samvær over en kop kaffe, erfaringsudveksling eller en snak om det, der lige falder for. Der arrangeres relevante foredrag. Vi tager hånd om de demensramte, hvis aflastning ikke er muligt.

Helga Sørensen, 21 46 30 49. Irma Katholm, 26 29 46 09. Pris: 20 kr. Kaffe og kage kan købes.

Engelskkursus for let øvede

Tirsdage kl. 15.30-17.30. Nyt hold fra 1. oktober. Sted: Østervangsskolen, Hadsten. Lær engelsk sammen med andre. Tove Kristensen, 23 11 45 82, jtk​@os.dk Pris: Der betales kun for materialer.

Gå dig glad - gåture

•  M andage kl. 10-11.15. Vi går i rask tempo 5-7 km. Tove Outzen, 23 86 16 20. •  Onsdage kl. 10-11. Sted: Sløjfen. Tempo efter formåen 2-3 km. Kjeld Outzen, 20 74 83 63.

Herreværelset

Sidste tirsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Egevej 3, Hadsten. Vi inviterer til en aktivitet, hvor mænd kan mødes og i fællesskab finde ud af, hvad der skal ske på de næste møder. Herreværelset skal være et samlingssted for mænd til hyggeligt samvær med mulighed for en god snak og nye bekendtskaber over en kop kaffe. Gregers Petersen, 40 96 15 03.

L’hombre

Mandage kl. 13.30-17. Sted: Sundhedscentret, cafeteriet, Hovvej 76. Mød op til hyggeligt samvær over et spil l’hombre. Nybegyndere er velkomne vi sørger for oplæring. Niels Baadstorp, 20 81 95 83. ≤

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

3B


Mad for ældre mænd

1. torsdag i hver måned kl. 11-14.30. Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76. Vi laver gode gammeldags retter. Deltagelse kun for mænd. Gudrun Andreasen, 27 43 36 41. Pris: Ca. 40 kr. pr. gang. ≤

Petanque

•  Tirsdage kl. 14-16. •  Torsdage kl. 14-16. Sted: Petanquebanerne ved Østervangshallen. Mød op til nogle hyggelige spilletimer. Hanna Christensen, 29 76 01 70.

Seniorcykling

Torsdage kl. 10-11. Sted: P-pladsen, Vesterskovvej/Ringvejen. Vi kører 15-20 km, 12-15 km/t. - og vil evt. dele os i begyndere og øvede. Jens Peter Øster, 86 98 19 61.

Stavgang

Mandage kl. 10-11. Sted: P-pladsen ved Vester Skovvej. Find vandrestavene frem. Tag med, og få motion og samvær med andre! Gudrun Andreasen, 27 43 36 41.

Kreativt værksted

Mandage kl. 13-15.30. Sted: Sognegården, Kirkevej i Hadsten. Et mødested for de kreative. Medbring dine hobbymaterialer, mød andre og få ny inspiration. Tove Kristensen, 23 11 45 82.

Syng fra Den Blå

•  Søndag 15. september kl. 14-15. •  Søndag 13. oktober kl. 14-15. Sted: Sløjfen, Hadsten. Hyggelig fællessang under ledelse af Ove Rosenkvist og Kaj Mørk. Alle er velkomne. Finn N. Hansen, 40 32 57 20, rogfnhansen​@mail.dk ≤

2

det sker

august 2019

HAMMEL Formand: Jette Hansen, 29 28 21 45, fm.hammel.711​​​​​​​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Willy Vingløv, 27 81 45 29, willyving​​​​​​​​@hotmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/hammel Se under ”Arrangementer i samarbejde med Hadsten og Hinnerup”.

Besøgsvenner søges

Der er stadig brug for besøgsvenner, flere ældre er ensomme og trænger til en at tale med eller gå en tur med. I aftaler selv, hvor ofte og hvor længe besøget skal vare. Har du lyst til at være med, hører vi gerne fra dig. Karen Margrete Guldmann, 40 19 32 61.

Besøgstjenesten

Et gratis tilbud til ældre, der savner menneskelig kontakt, fx en at sludre og dele tanker med eller en arm at støtte sig til på en gåtur. Karen Margrete Guldmann, 40 19 32 61.

Bisidder-/ ledsagerordning

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Eller vil du gerne være bisidder? Paw Juel Winther, 24 40 28 86. Træffes på telefon mandag-torsdag kl. 10-12.

Tryghedsopkald

Har du lyst til at få et tryghedsopkald af en frivillig hver morgen, hele året? Eller kunne du tænke dig at være den, der ringer op? Ellen M. Clausen, 21 64 99 57.

En hjælpende hånd

Praktisk hjælp til små opgaver i hjemmet, samt nål og tråd. Willy Vingløv, 27 81 45 29.

It og teknologi

Er du kørt fast it junglen? Eller har du bare et lille problem med et program? Børge Rasmussen, 25 56 00 71.

Pc-hjælp hjemme

Har du behov for hjælp til din pc, så ring og få en aftale om et besøg. Henry Rasmussen, 60 56 84 50.

Betalinger

Betalinger for arrangementer kan ske på konto 6110 00139 440 032 eller MobilePay 37526.

Nyt! Strikkeklub

Lørdage kl. 14-16. Sted: Biblioteket i Hammel. Er du glad for at strikke, hækle m.m., og vil du dele din interesse med andre, så er strikkeklubben måske noget for dig. Medbring dit håndarbejde, og få en god snak og måske en kop kaffe sammen med andre. Alle er velkomne. Ellen Clausen, 21 64 99 57.

Fællesspisning

•  3 . torsdag i måneden kl. 12-14. Sted: Ulstrup Kro, Hovedgaden 11, Ulstrup. •  4 . onsdag i måneden kl. 12-14. Sted: InSide, Dalvej 1, Hammel. Vi ønsker at give ældre mulighed for at spise middagsmad sammen med andre. Fællesspisningen begynder med en god dansk middagsret. Herefter er der kaffe og småkager. Arrangementet slutter kl. 14. Tilmelding senest ugen før: Ulstrup Kro, 86 46 45 77. Hammel: Niels Kragelund, 29 99 52 49, nielsogmargit​@privat.dk Christian Enggaard, 26 42 41 96, chreng​@kabelmail.dk Pris: 75 kr. ekskl. drikkevarer.

Bowlingklubben Senior

Mandage kl. 10-12. 9. september-16. december. Sted: InSide, Dalvej 1. Henri Jensen, 61 28 71 93 Pris: 24 kr. pr. gang.

Demenscafe

Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: Kultur- og sundhedscentret InSide, Dalvej 1. Mennesker med hukommelsesproblemer samt deres pårørende, familie og venner.

Hyggeligt samvær, erfaringsudveksling, gensidig støtte og forståelse. Alle er velkomne. Willy Vingløv, 27 81 45 29, willyving​@hotmail.com Pris: 20 kr. for kaffe og kage. ≤

It-cafe

Torsdage kl. 12.30-13.30. Sted: Hammel Bibliotek, InSide, Dalvej 1. Det er gratis at benytte it-cafeen. Børge Rasmussen, 25 56 00 71.

Stavgang

Tirsdage kl. 9.30-11. Sted: Det grønne område ved Selskabsvejen for enden af Gl. Randersvej. Der er altid instruktør, så nybegyndere er velkomne. Stave kan lånes. Ilse Sørensen og Peder Spørring, 21 26 81 07.

Skal den tredje alder være den bedste?

Fredag 30. august kl. 14-16. Sted: InSide, Dalvej 1. ”Vi lever længere, og mange står med 20 år, hvor kroppens motor stadig kører lydefrit”, siger Hanne Faldborg i sit foredrag, der giver inspiration, energi og nye vinkler til at gøre den tredje alder til livets bedste. Tilmelding senest 26. august. Jette Hansen, 29 28 21 45, fm.hammel.711​@ ældresagen.dk Pris: 100 kr. ≤

Besøg i Aarhus Lufthavn

Vi går på vingerne. Onsdag 11. september kl. 7.45-12.30. Sted: Afgang fra Miko Torv i Hammel kl. 7.45. Har du lyst til at komme bag kulisserne i Aarhus ILufthavn, så tag med på denne tur. Tilmelding senest 21. august. Willy Vingløv, 27 81 45 29, willyving​@hotmail.com Af hensyn til sikkerheden i lufthavnen skal cpr-nr. oplyses ved tilmeldingen. Pris: 265 kr.

Film i Fotorama

Fredag 4. oktober kl. 15. Sted: Fotorama, Voldbyvej. Hvilken dokumentarfilm der vises, bekendtgøres i Favrskov Posten. Det er gratis, og alle er velkomne.


Musikunderholdning med quiz

Mandag 7. oktober kl. 14-16. Sted: InSide, Dalvej 1. Tv-stjerner kommer med ”Tip et Hit”. Konceptet er genialt og indlysende: Man kombinerer skøn musik med det at få gang i de små grå, når der skal gættes hits fra flere årtier. Klaus and his Servants spiller, og hustruen, Karin, afvikler quizzen, hvor alle er med. Tilmelding senest onsdag 1. oktober. Jette Hansen, 29 28 21 45, fm.hammel.711​@ aeldresagen.dk Betaling senest onsdag 1. oktober. Pris: 100 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

HINNERUP Formand: Hugo Strunge Frank, 23 32 98 19, hugo​​@zeuthenfrank.dk Næstformand: Niels Peter Mols Jensen, 51 75 93 24, npmj06​@gmail.com Ældrepolitik: Troels Christensen Lund, 60 49 59 71, troels.lund​@post4.tele.dk

Se hjemmesiden

aeldresagen.dk/hinnerup Nye arrangementer og ændringer mv. opdateres løbende på vores hjemmeside.

Nyhedsmail

Vil du have nyhedsmail fra lokalafdelingen? Så tilmeld dig på hjemmesiden.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler. Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen af en af vores frivillige? Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Værktøjskassen

Brug for hjælp til småting? Lisbeth Christensen, 61 78 84 10.

Slægtsforskning

•  Tirsdag 8. oktober kl. 14-16. For begyndere. Vi tager det helt fra bunden. •  Tirsdag 22. oktober kl. 14-16. For øvede. Sted: Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18. John Pedersen, 23 60 15 21, joben​@webspeed.dk Pris: 100 kr. årligt for 6 gange.

Pc-hjælp

Få hjælp hos dig, hvis du har problemer med din pc. Troels Christensen Lund, 60 49 59 71, troels.lund​@post4.tele.dk

Motorcykelture med ÆS-MC i Hinnerup

Har du en motorcykel? Gammel eller ny, stor eller lille ­og har du lyst til at køre en stille og rolig tur ud i det blå, når vejret tillader det? Ring til Jens Larsen, 42 18 47 37, toje​@mail.dk Så vil han arrangere en tur.

Mad for mænd 60+

Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Har du lyst til at blive besøgsven? Vi mangler i øjeblikket flere besøgsvenner. Gitte Eibye, 61 38 05 87.

•  1. tirsdag i hver måned kl. 16-19. •  2. tirsdag i hver måned kl. 16-19. Sted: Præstemarksskolens skolekøkken, Kvottrupvej 9, Søften. Vi laver mad, som smager og ser godt ud. Bodil Jensen, 23 96 67 49, bodiljensen068​@gmail.com Pris: 75 kr.

Vågetjeneste

Demenscafe

Besøgsven

Vågetjenesten hjælper, hvor de pårørende har brug for aflastning. Ved at våge hos den døende skaber vi nærvær, ro og tryghed. Har du behov for en våger, eller har du lyst til at være våger? Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk

Sidste torsdag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Sognegården, Ådalsvej 10, Hinnerup. For mennesker med hukommelsesproblemer sammen med deres pårørende og/eller venner. Hyggeligt samvær,

erfaringsudveksling og rådgivning. Hver gang kaffebord, sang og en mindre aktivitet. 3 personer med plejeerfaring står bag cafeen. Ida Sonne Laursen, 22 67 96 46. Pris: Kaffe og kage koster 20 kr. ≤≥

Pårørendecafe

1. torsdag i måneden kl. 13-15. Sted: Sognegården, Ådalsvej 10, Hinnerup. Cafe for pårørende til demente, hvor de pårørende kan møde andre i en lignende situation og tale sammen over en kop kaffe/te om udfordringerne med at have demente familiemedlemmer enten hjemmeboende eller på plejehjem. I samarbejde med Menighedsplejen. Ida Sonne Laursen, 22 67 96 46. Pris: Kaffe og kage koster 10 kr. ≤

Læsegruppe

•  2 . tirsdag i hver måned kl. 10-12. •  3 . tirsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup. Læsegrupperne fortsætter. Der læses og diskuteres en bog pr. måned. Kaffe/te købes på biblioteket. Tilmelding nødvendig, da der er venteliste. Vi holder ferie i juli og august. Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk ≤

Krolf er et oplagt spil for hele familien. Alle kan være med uanset alder, størrelse og niveau! Spillet er en blanding af golf og kroket. Man spiller med en kølle, som minder om en kroketkølle, samt en kugle, der er lidt tungere og større end en almindelig kroketkugle. Henrik Wiehe, 42 30 33 44, henrik​@wiehe.dk Pris: 150 kr. årligt.

Travetur i Hinnerup og omegn

Torsdage kl. 10.15-11.45. Fra 15. august. Sted: P-pladsen ved Rønbækskolen. Vil du med ud at gå en tur i Hinnerup og omegn på 1-1½ time i godt selskab med andre, der har lyst til en travetur, så lad os følges ad. Jens Larsen, 42 18 47 37, toje​@mail.dk Ingen tilmelding. Du/I møder bare op.

Let motion i naturen

Tirsdage kl. 10-11.30. Fra 3. september. Sted: Naturværkets motionsbane, Teglværksvej 3. Har du lyst til lidt udendørs motion, hvor vi tager hensyn til din fysiske formåen? Alle kan være med til denne lette motion, smil, samvær og hygge, og du har instruktører til rådighed. Tag gerne en termokande kaffe/te med til pausen. Påklædning efter vejret. Lise Bregnballe, 22 38 12 32, lbregnballe​@gmail.com Anne Grethe Kirk Ovesen, 29 61 03 14, kirk.ovesen​@gmail.com

Bowls

•  Mandage kl. 11-12. •  Mandage kl. 12-13. Fra 9. september. Sted: Inside, Hammel. Der spilles alle mandage frem til og med 16. december. Da der ofte er venteliste, er tilmelding nødvendig. Henri Jensen, 61 28 71 93. Pris: 24 kr.

Onsdage kl. 19-21.30. Sted: Haldum-Hinnerup Skolens gamle gymnastiksal, Svinget 4. Bowls er et indendørs spil, der minder lidt om petanque, men spilles på et tæppe, og kuglerne skal trilles, aldrig kastes. Henrik Wiehe, 42 30 33 44, henrik​@wiehe.dk Pris: 150 kr. årligt ≤

Er du til krolf - frisk luft, sjov og samvær?

1-dags tur til Tirpitzstillingen, Blåvand

Bowling for seniorer

•  Tirsdage kl. 10-12. •  Torsdage kl. 14-16. Sted: Tingstedet, Ådalsvej, Hinnerup.

10. september kl. 7.30-18.30. Sted: Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup. det sker

august 2019

3

»


Tirpitz-stillingen var tiltænkt en rolle i Atlantvolden, men blev ikke færdig. Den skjulte Vestkyst viser 12 fortællinger om vestkysten gennem 20.000 år, herunder en ravudstilling. Kørsel i 4-stjernet bus, morgenbakke, frokostbuffet og eftermiddagskaffe med kage. Tilmelding inden 19. august. Henrik Wiehe, 42 30 33 44, henrik@wiehe.dk Pris: 600 kr.

HEDENSTED KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88, poulole.pedersen​​@jubii.dk

Hvad kan Ældre Sagen gøre for dig?

Tirsdag 3. september kl. 14. Sted: Frivillighuset, Østerbrogade 21 B, Hedensted. Ældre Sagen i Hedensted inviterer til temadag. Foreningskonsulent Mogens Rieks fortæller om Ældre Sagens arbejde. Konsulent Camilla Stubbe Teglbjærg fortæller om vågetjenesten og bisidderordning. Eva Laursen, 75 89 19 25. Ældre Sagen er vært ved kaffe og brød.

Sundhedscafe

Mandag 23. september kl. 14-16. Sted: Frivillighuset, Østerbrogade 21 B, Hedensted. Fysioterapeut Bianca Commerou kommer og fortæller om forskellige former for kræft, blandt andet brystkræft. Forebyggelse, hvad skal vi selv holde øje med, behandling, efterbehandling et liv efter forløbet. Tilmelding: Lillian Andersen, 22 82 73 42, lillian​@tuknet.dk Pris: 30 kr. for kaffe og kage.

Syng og dans med Mandagsmusikanterne

Søndag 29. september kl. 14-17. Sted: Pejsegården, Brædstrup. Så har vi igen vort populære syng og dans-arrangement med Mandagsmusikanterne. Arrangeret af Tørring-Uldum, Brædstrup og Horsens Nord. Kom og få rørt ben- og sangmuskler. 4

det sker

august 2019

Tilmelding: Lillian Andersen, 22 82 73 42, lillian​@tuknet.dk Pris: 75 kr. for kaffe og kage, middag kan tilkøbes for 75 kr.

HEDENSTED Formand: Eva Laursen, 75 89 19 25, evalau​​​​​​​​​​@mail.dk Næstformand: Jørgen Tønnes, 40 57 20 79, luckystar​​​​​​​​​​@hafnet.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ hedensted

Lokale nyhedsbreve

Tilmeld dig på hjemmesiden.

Adresser, hvor aktiviteter afholdes

•  Frivillighuset, Østerbrogade 21 B. •  Hedensted Fitness, Gesagervej 68. •  Hedensted Svømmehal, Gesagervej 68. •  Bøgely, Østerbrogade 60. •  Megascope, Holmboes Alle 13 B, Horsens. •  Kastaniehøj, Kirkegade 16. •  Hedensted Centret, Gesagervej 68.

Tryghedsopkald

Er du utryg? Vil du gerne ringes op hver morgen? Karen Munk, 22 99 01 64. Lene Larsen, 75 65 14 04.

Bisiddertjenesten

Du kan få en frivillig med til vigtige samtaler med kommunen, lægen eller banken. Bisidderen har tavshedspligt. Hans Kamp, 75 89 21 51. Ellen Bertelsen, 21 47 58 23.

Den hjælpende hånd

Frivillige yder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet. Lene Larsen, 75 65 14 04. Karen Munk, 22 99 01 64.

Ledsagertjenesten

Er du usikker ved at skulle afsted alene, kan du få en frivillig ledsager med til læge, speciallæge, tandlæge, sygehus eller indkøb. Karen Munk, 22 99 01 64. Lene Larsen, 75 65 14 04.

Vågetjenesten

Frivillige tilbyder aflastning og støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Bente Nielsen, 25 78 35 59. Vagttelefon, 42 48 43 60.

Medlemsblad

Hvert halve år udgives der et medlemsblad i Hedensted Kommune med oplysninger om vores arrangementer. Bladet kan afhentes på biblioteket, i Frivillighuset og Hedensted Fitnesscenter.

Arrangementer

Alle arrangementer og aktiviteter kan ses på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ hedensted Se også vores annonce i Hedensted Avis.

Spisevenner

Savner du selskab til maden, kan du få en spiseven. Karen Munk, 22 99 01 64.

Rabataftaler

Henvendelse til formanden.

Motionsvenner

Et tilbud til ældre, der har svært ved at komme ud. Frivillige instruktører kan komme hjem til dig. Motionen tilpasses efter dine behov. Vi går også ture, når vejret tillader det. Det er gratis at deltage. Jørgen Tønnes, 40 57 20 79.

It for seniorer

Sted: Frivillighuset. Henvend dig endelig, hvis du vil vide mere om Windows 10, iPad, tablet, fotos fra kamera til pc-billedbehandling, Skype, tekstbehandling og slægtsforskning. Hold a min. 4 personer. Se hjemmesiden. Etablering af kurserne vil afhænge af antallet af interesserede. Vi holder ferie i august. Hans Hertzum-Larsen, 29 45 63 22, datastuen8722​@gmail.com

Film i Megascope

Medlemmer kan mod fremvisning af medlemskort se de fleste film til nedsat pris. Lone Mortensen, 20 31 07 45. Pris: Oplyses ved billetbestilling.

Teatergruppe for enlige

Savner du nogen at følges med i teatret, så meld dig til teatergruppen for enlige. Inge Lise Langfeldt, 26 92 72 42, inge.lise.langfeldt​@ gmail.com

Aquafitness

Mandag-fredag kl. 8.15-9. Sted: Hedensted Svømmehal. Har du års- eller månedskort til Hedensted Fitness, kan du også deltage i morgensvømning for en merpris af 50 kr. pr. måned. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 45 kr. pr. gang, 10 gange 370 kr.

Badminton 60+

Torsdage kl. 14-15.15. Fra 29. august. Sted: Hedensted Centret. I samarbejde med Hedensted Badmintonklub. Ove Lyse, 75 89 20 49. Pris: 300 kr. for vintersæsonen.

Bordtennis 60+

Tirsdage kl. 14-17. Fra 10. september. Sted: Ølsted Hallen, Kirstinelundsvej 9, Ølsted. I samarbejde med Ølsted Bordtennisklub. Erik Hansen, 51 23 16 91, olinesmindevej44​@hotmail.com Pris: 150 kr. for 10 gange.

Bowls

Onsdage kl. 13.30-15. Fra 2. oktober. Sted: Hedensted Centret, Hal A. Nærmere oplysninger om tider på opstartsmødet i september. Jørgen Tønnes, 40 57 20 79. Pia Michaelsen, 22 30 94 28.

Cykelture for seniorer

Tirsdage i lige uger kl. 13-16. Sted: Haralds Plads. Vi kører ca. 25 km i roligt tempo. Der lægges vægt på det sociale samvær. Husk kaffe til pausen. Ove Lyse, 75 89 20 49.

Datastuen

Torsdage kl. 10-12. Sted: Frivillighuset. I datastuen kan du møde op og få hjælp til it-problemer. Frivillige med god it-erfaring står klar til at hjælpe dig.Sidste torsdag i måneden lukket. Ferielukket indtil 5. september. Finn Dalsgård, 21 71 47 98. Pris: 20 kr. ≤


Funktionel træning

Mandage og onsdage kl. 9.15-10.45. Fredage kl. 9.30-11. Fra 23. september. Sted: Hedensted Fitness. Holdtræning med instruktører. Medlemmer, som er medlem af Fitness, kan motionere i centret alle dage indtil kl. 15. Evt. ændring af tider fremgår af opslag i Hedensted Fitness og på hjemmesiden Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 375 kr. for 10-turs kort, månedskort 225 kr., årskort 2.295 kr.

Gåtur i Hedensted

Tirsdage kl. 10-11. Sted: Kulturtorvet ved biblioteket. Har du lyst til en gåtur i hyggeligt selskab, så mød bare op. Edith Sørensen, 41 63 12 57. Ingrid Rosenvinge, 40 14 24 36.

Gåtur i Ølsted

Onsdage kl. 14-15. Sted: Klubhuset i Ølsted. Har du lyst til en gåtur i hyggeligt selskab, så mød bare op. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Kroket

Tirsdage og torsdage kl. 13.30-17.30. Sted: Øster Snede Stadion (ved skolen). I samarbejde med Sole IF’s kroketafdeling. Kroket er en m/k-sport. Vi stiller udstyr og instruktører til rådighed. Bjarne Toft, 26 27 32 31.

Læsekreds

1. tirsdag og 2. onsdag i hver måned kl. 15-17. Sted: Frivillighuset. Vil du dele dine oplevelser og indtryk af bøger med andre? Vi samarbejder med biblioteket, der skaffer romaner, biografier m.m. Onsdage: Margit Brink, 25 53 45 40. Tirsdage: Ruth Jensen, 75 89 20 03.

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Banen ved Bredgade, Hedensted. I samarbejde med Hedensted Petanqueklub. Tom Elkrog, 75 89 05 93. Pris: 200 kr.

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Petanquebanen ved Bottrupvej, Ølsted. I samarbejde med Ølsted Petanqueklub. Vi vil gerne i kontakt med pensionister. Verner Pedersen, 75 65 23 07. Pris: 150 kr.

Seniorbio

1. mandag og onsdag i måneden kl. 14-15.45. Sted: Megascope. Se omtale af filmene på Megascopes hjemmeside. Billetbestilling mod gebyr, 75 64 67 88. Lone Mortensen, 20 31 07 45. Pris: 65 kr. ≤

Seniorcykling

Sted: Hedensted Fitness. Der kører hold mandag, onsdag og fredag formiddage. Tider fremgår af opslag i fitnesscentret og på hjemmesiden. Maks. 20 deltagere. Karl Johan Andersen, 20 13 20 10. Pris: 375 kr. for 10-turs kort, månedskort 225 kr., årskort 2.295 kr.

Senioridræt

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Daugård Multicenter. I samarbejde med Daugård Multicenter. Opvarmning, ringo, herefter valg mellem tæppecurling, tæppebowling, indendørs og udendørs petanque, badminton m.m. Vi lægger vægt på det sociale samvær og spiser sammen den sidste tirsdag i måneden. Ewald Burgård, 20 23 90 32. Pris: 350 kr.

Skovfitness

Torsdage kl. 10-11.15. Indtil 26. september. Sted: Parkeringspladsen ved Hedensted Golfklub, Rindbækvej 6. Kom ud og nyd naturen, få styrketræning, pulsen op og masser af frisk luft. Margit Brink, 25 53 45 40. Pris: 50 kr. for resten af perioden.

Stavgang

Mandage kl. 10-11.15. Sted: P-pladsen ved Sebberup Skov (over for genbrugspladsen). Vi går ca. 5 km. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Stolemotion

Onsdage kl. 9.30-10.30. Fra 25. september. Sted: Hedensted Kirkecenter. Stolegymnastik med instruktør: Niels Eriksen. Margit Brink, 25 53 45 40. Pris: 200 kr. for hele vintersæsonen.

Syng sammen sangkoret Kastanierne

Torsdage i ulige uger kl. 9.30-11.30. 26. september-5. december. Sted: Kastaniehøj. I samarbejde med Pensionisthøjskolen er der mulighed for at mødes med andre sangglade. Eva Laursen, 75 89 19 25. Pris: 120 kr. for 6 gange.

Tirsdagscafe

Opstartsmøde for vintersæsonen

Fredag 20. september kl. 10. Sted: Hedenstedscentret, Cafe H. Tilmelding nødvendig på ophængte lister i Hedensted Fitness. Alle er velkomne, også nye brugere. Claus Clausen, 22 96 55 58.

Vandretur

Mandag 23. september kl. 13. Sted: P-pladsen ved banen i Hedensted - herfra arrangeres samkørsel. Turen går til Staksrode/Stenhøj Strand. Husk solidt fodtøj og godt humør. Medbring gerne kaffe/te, vand og evt. siddeunderlag til pausen. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Tirsdage i lige uger kl. 14-16.30. Sted: Frivillighuset. Undtagen på helligdage og i skoleferier. Her kan man snakke, hygge sig, strikke, spille kort og andre spil. Lene Larsen, 75 65 14 04. Karen Munk, 22 99 01 64. Pris: 5 kr. for kaffe eller te. ≤

Hyggeeftermiddag

Varmtvandsgymnastik

Damefrokost

Onsdage kl. 11-11.40. Sted: Hedensted Svømmehal. Har du års- eller månedskort til Hedensted Fitness, kan du også deltage i morgensvømning til en merpris på 50 kr. pr. måned. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 45 kr. pr. gang, 10-turs kort 370 kr.

Volley 60+

Tirsdage kl. 14-15. Fra 24. september. Sted: Hedensted Centret, Hal A. Er du glad for boldspil, samtidig med du har det sjovt sammen med andre, er det måske noget for dig. Vi spiller med en blød bold på en badmintonbane. Alle kan være med! Lis Jacobsen, 22 82 39 94. Henny Tang, 40 55 19 88. Pris: 200 kr.

Zimba

Torsdage kl. 9-10. Fra 26. september. Sted: Hedensted Fitnesscenter. Bevægelser til glad musik, og vi får samtidig pulsen op. Instruktør: Inga Midtgaard. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 375 kr. for 10-turs kort, månedskort 225 kr., årskort 2.295 kr.

Søndag 29. september kl. 14.30-16.30. Sted: Løsning Dagcenter, Sneppevej 30, Løsning. Syng og Spil Vamdrup underholder. Eva Laursen, 75 89 19 25. Pris: 40 kr. inkl. kaffe, brød og underholdning. Mandage 14. og 28. oktober kl. 12. Sted: Frivillighuset. Efterårsfrokost. Tilmelding senest 4. oktober. Margit Brink, 25 53 45 40, mbrink​@hafnet.dk Pris: 50 kr. Drikkevarer kan købes.

JUELSMINDE Formand: Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88, poulole.pedersen​​@jubii.dk Næstformand: Finn Trust, 60 54 77 23, trust​​​​​​​​​​@mail.dk Socialhumanitær kontaktperson: Esther Henriksen, 22 85 73 54, hjoge_henriksen​​​​​​​​​​@mail.dk

Besøgstjeneste

Ønsker du en besøgsven? Eller selv at blive besøgsven? Esther Henriksen, 22 85 73 54. Kirsten Bang Jensen, 40 12 90 36.

» det sker

august 2019

5


Har du brug for hjælp til forskellige papirer, du modtager fra det offentlige, eller måske en til at tage med på Borgerservice, kan du kontakte Anker Andersen, 31 90 12 46.

Edb-kurser for begyndere, der er computer til rådighed. Hvordan oplever jeg nettet? Du lærer at oprette og gemme breve, NemID, e-mail og Digital Post. Finn Trust, 60 54 77 23. Pris: 200 kr. for 8 gange.

Tryghedsopkald

Krolf

Bisidder

Ønsker du at få et tryghedsopkald hver morgen? Esther Henriksen, 22 85 73 54. Lajla Laursen, 75 68 22 24.

Ledsager

Du kan få en frivillig med til vigtige samtaler med fx hjemmeplejen, hospitalet, lægen, kommunen eller advokaten. Bisidderen har tavshedspligt. Esther Henriksen, 22 85 73 54. Kirsten Bang Jensen, 40 12 90 36.

Film i Megascope

Mod forevisning af medlemskort kan medlemmerne få rabat til de fleste forestillinger. Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88.

Den hjælpende hånd

Mangler du hjælp til små reparationer, billedophæng eller lignende? Gør da brug af vore handymænd. Ring for en aftale. Anker Andersen, 31 90 12 46.

Vågetjenesten i Juelsminde

Ved livets begyndelse bliver vi modtaget af varme hænder. Når livet ebber ud, har vi også brug for varme og kærlige hænder. Derfor tilbyder vi støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Vagttelefon, 29 41 48 03. Birkelund kl. 9-15. Akut herefter, 22 85 73 54. Esther Henriksen.

Bowling

Mandage kl. 15-16. Sted: Hedensted Bowlingcenter. Vi mødes i hallen til hyggeligt samvær, der er rabat på mad og drikkevarer. Bodil Kofoed og Poul Erik Gravesen, 75 68 33 06. Pris: 35 kr. + skoleje 5 kr.

Edb-kurser

Tirsdage kl. 10-12. 24. september-12. november. Sted: Juelsminde Frivilligcenter, Odelsgade 25 B. 6

det sker

august 2019

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Hellebjerg Idrætsungdomsskole, 18-hullers baner, Juelsminde. I samarbejde med Pensionisthøjskolen. Kom og prøv spillet, vi stiller udstyr til rådighed. Medbring kaffe til pausen. Ove Lauridsen, 61 38 42 69. Pris: 50 kr.

Onsdagscafe

Onsdage kl. 14-16. Sted: Odelsgade 25 B. Hygge og snak, kom og vær med, ikke i skoleferier og på helligdage. Karen Andersen, 31 90 12 46.

Petanque

Torsdage kl. 9.30-12. Sted: Ved Kuren, Juelsminde. Spillet er gratis - der er kugler til rådighed. Kom og prøv. Den medbragte kaffe drikkes i et lille hus - i tørvejr! Hanne Clausen, 75 69 01 36.

Syng sammen

Mandage i ulige uger kl. 9.30-11. 23. september-2. december. Sted: Hellebjerg Idrætsefterskole. I samarbejde med Ældre Sagen og Pensionisthøjskolen. Man medbringer selv kaffe. Ove Lauridsen, 61 38 42 69. Pris: 120 kr. Betales første gang.

Seniordans

•  T orsdag 5. september kl. 13.30-15. •  T orsdag 12. september kl. 13.30-15. Sted: Juelsmindehallens motionscenter. For både singler og par. Ledes af Birte Stisen og Freddy Herbst. Hanne Clausen, 75 69 01 36. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Seniortræning

Torsdag 3. oktober kl. 13.30-15. Sted: Juelsmindehallens motionscenter. Alle kan være med for at give ”ikke-motionsvante” mulighed for at prøve at komme til motion. Ledes af Jette Juul. Hanne Clausen, 75 69 01 36. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Kim Larsen i ord og toner Tirsdag 22. oktober kl. 14. Sted: BGI Akademiet, Gramvej 3, Hornsyld. Anders Munch fortolker alle de kendte sange, kom og syng med. Hanne Clausen, 75 69 01 36. Pris: 50 kr. for lækkert kaffebord.

TØRRING-ULDUM Formand: Jørgen Ewers, 20 86 65 95, jewers36​​​​​​​​​​@gmail.com Næstformand, socialhumanitær: Karen Margrethe Nielsen, 22 66 95 27, karenmnielsen​​​​​​​@live.dk Kasserer: Kirsten Christoffersen, 40 43 03 83, ks.toerring-uldum.627​​​​​​​​​​@ aeldresagen.dk

Bustur mod sydvest!

Onsdag 28. august kl. 7.30-18.30. Sted: Opsamling Glud, Juelsminde, Hornsyld og Stouby. Først besøger vi Vadehavscentret vest for Ribe. Så kører vi til Sønderskov Slot, hvor der venter en frokost i kælderen fra 1400-tallet. Derefter når vi Gram Slot, hvor vi får en rundvisning og kaffe. Hanne Clausen, 75 69 01 36, grin​@postkasse.com Anker Andersen, 31 90 12 46, karenanker​@jafnet.dk Pris: 360 kr.

Besøgsven

Har du lyst til at gøre en forskel og have hyggeligt samvær med en, som har behov for et frisk pust udefra? Så meld dig som besøgsven. Karen Margrethe Nielsen, 22 36 95 27.

Tryghedsopkald

Et tilbud om at få en opringning hver morgen. Svarer du ikke, undersøger vi, om du har brug for hjælp. Eller kunne du tænke dig at blive morgenringer ca. hver 4. uge?

Karen Margrethe Nielsen, 22 36 95 27. Grethe Andersen, 92 14 00 03.

Ledsagertjeneste

Er du alene, og har du brug for en ledsager, når du skal besøge en læge, speciallæge, sygehuset eller kommunen? Ring og få en aftale. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Lillian Andersen, 22 82 73 42.

Vågetjeneste

Ingen skal dø alene. Vågetjenesten hjælper døende, der ikke har pårørende, og døende, hvor de pårørende har brug for aflastning. Ved at våge hos den døende skaber vi nærvær, ro og tryghed. Kunne du tænke dig at være med i vores fællesskab? Så ring til: Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Lone Rasmussen, 40 83 99 63.

Den hjælpende hånd

Har du svært ved at tråde en nål, skifte en pære, en sikring eller småopgaver i hjemmet, så tilbyder vi gratis hjælp til alle hjemmeboende ældre. Viktor Jørgensen, 21 21 41 21.

Spisevenner

Savner du selskab til maden, kan du få en spiseven. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Akupunktur med traditionel kinesisk medicin

I samarbejde med Byens Massør & Akupunktør tilbydes medlemmer en times behandling til 300 kr. (normalpris 400 kr.). Man kan behandle stort set alt med akupunktur, og hvis man ikke kan behandle sygdommen, kan man behandle mange af følgesymptomerne. Tidsbestilling, 50 50 35 77. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Lokalredaktør søges

Vi søger en person, der kan tænke sig at administrere vores hjemmeside samt have kontakt til presse, lave flyers etc. Meget gerne en person, der på sigt vil indgå i vores bestyrelse som en vigtig medspiller. Yderligere oplysninger hos Jørgen Ewers, 20 86 65 95, jewers36​@gmail.com


Fysioterapi og træning

•  Mandage kl. 9-10. •  Fredage kl. 11-12. Sted: Torvegade 10, Tørring. Vi har et samarbejde om træning med vejledning og en times forundersøgelse. Tørring Fysioterapi, 75 80 19 07. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 200 kr. for træning.

Bowling

Tirsdage kl. 11-13. Sted: Pejsegården i Bræstrup. Kom og spil bowling. Oluf Høj, 75 67 99 26. Pris: 45 kr. inkl. kaffe og brød.

Badminton i Lindved

Torsdage kl. 14-16. Sted: Lindved Hallen, Lindved. Kom til badminton i Lindved Hallen hvis du vil have sved på panden, spille med jævnbyrdige og ikke lige har en makker til badminton. Kombiner fællesskab med hygge og motion. Bare mød op. Egon Jul Hansen, 20 32 15 76. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Stavgang i Rask Mølle

Mandage kl. 9-11. Mødested: Ved Vandværket, Honumvej. Kom og deltag, stavgang er for alle. Få motion, samvær og frisk luft. Dagmar Laursen, 30 71 99 60.

Stavgang i Rask Mølle Snegleholdet

Fredage kl. 14-16. Mødested: Ved bænken, Hybenvej i Rask Mølle. Stavgang for langsomt gående. Marie Antonsen, 76 90 06 90.

Krolf er en mellemting mellem kroket og golf. Kom og få nogle hyggelige timer med andre. Vagn Lindorf, 75 80 52 16.

Senior-linedance

Onsdage kl. 10-11. Fra 29. august. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10, Tørring. Elsker du at danse, så kom til linedance. Det foregår i et moderat tempo, alle kan være med. Find de gode, slidte sko frem, og mød op til glad musik og hyggeligt samvær i en times tid. Mona Bech, 40 53 65 27. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 100 kr. pr. sæson.

Seniorskydning

Onsdage i lige uger kl. 10-12. Fra 17. september. Sted: Klubhuset, Kildevej 11, Rask Mølle. Kom og prøv skydningens ædle kunst i selskab med andre. Vi tilbyder 15-meter salonskydning for både mænd og kvinder. Ove Rasmussen, 40 85 57 48. Pris: 30 kr.

Skubbeholdet - Møllebo

Onsdage kl. 10-11. Sted: Plejecenter Møllebo, Jasminvej 23. Har du en time en gang om ugen, så meld dig til skubbeholdet. Vi skubber med beboerne hele året. Turen varer op til en time. Lillian Andersen, 22 82 73 42. ≤

Netcafe

Onsdage kl. 9.30-11.30. Mødested: Kiosken ved campingpladsen. Kom og deltag i stavgang. Inger Lise Jensen, 27 83 13 42, Henny Nielsen, 40 85 70 02.

•  Tirsdag 3. september kl. 15-17. •  1. oktober kl. 15-17. •  5. november kl. 15-17. Sted: Højtoften, gl. plejehjem, Lindved. Vi hjælper efter behov. Jens Sønderby, 61 51 13 08. Pris: 20 kr. for kaffe og kage.

Stavgang i Åle

Seniorbio

Stavgang i Tørring

Mandage kl. 14-16. Mødested: Tidligere foderstof i Åle. Kom og deltag i stavgang. Else Marie Kjærsgaard, 21 78 75 89.

Krolf i Ølholm

Tirsdage kl. 13.30-15.30. Sted: Byparken i Ølholm.

Mandage kl. 19-21. Sted: Klovborg Kino, Storegade 56, Klovborg. Kom og se en film hver mandag i Klovborg Kino til nedsat pris. Klovborg Kino, 75 76 16 19. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 65 kr. Ikke-medlemmer: 86 kr.

Knipling

Tirsdage kl. 19-21.30. Fra 17. september. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10, Tørring. Er du øvet eller nybegynder, mød endelig op. Vi har tid og plads til alle. Du skal have en flamingoplade med stof 60 x 60 x 4 cm (materialer kan købes på holdet). Vi nyder sammen den fælles kaffepause. Doris Madsen, 21 48 01 42. Pris: Mindre beløb til kaffe og kage.

Syng og dans med Mandagsmusikanterne

Søndag 29. september kl. 14-17. Sted: Pejsegården i Brædstrup. Så har vi igen vort populære syng og dans-arrangement med Mandagsmusikanterne. Arrangeret af Tørring-Uldum, Brædstrup og Horsens Nord. Kom og få rørt ben- og sangmuskler. Tilmelding: Lillian Andersen, 22 82 73 42, lillian​@tuknet.dk Pris: 75 kr. for kaffe og kage, middag kan tilkøbes for 75 kr.

Kom på forkant med en fremtidsfuldmagt

Tirsdag 17. september kl. 14-17. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10, Tørring. Med advokat Bodil H. Ravn. Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd bestemme, hvem der skal hjælpe dig med økonomiske og personlige forhold, hvis dit helbred svigter. Alle kan deltage. Tilmelding nødvendig. Jørgen Ewers, 20 86 65 95, jewers​@gmail.com Pris: 30 kr. for kaffe og kage.

Tirsdagstræf

Tirsdag 24. september kl. 14-17. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10, Tørring. Rigmor og John kommer med deres harmonikaer og sangbøger. Kom og nyd en eftermiddag med sang, musik, kaffe og kage. Ruth Ewers, 20 68 09 25, jewers​@gmail.com Pris: 30 kr.

Finere madlavning for mænd

1. oktober-14. april Sted: Ølholm Langskov Skole, Skolevej 103, Tørring. Har du lyst til at være med? Vi laver mad fire tirsdage før jul og fire tirsdage efter jul. Villy Pedersen, 75 85 12 69, villlyk​@c.dk Pris: 500-700 kr.

HORSENS KOMMUNE Koordinationsudvalg: Formand: Johannes Jakobsen, 97 74 20 22, johannes-jakobsen@ stofanet.dk

BRÆDSTRUP Formand: Niels Rasmussen, 21 27 55 81, loelni​​​​​​​​​​@hotmail.com Næstformand: Ingelise Andersen, 75 75 23 25, ilpalmelund​​​​​​​​​​@gmail.com

Se hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ braedstrup

Besøgsven

Har du lyst til at blive frivillig besøgsven for en ældre medborger og sprede glæde og give et frisk pust til et medmenneske? Så ring til Vibeke Hvid, 60 49 39 51, vnhvid​@gmail.com

Vågetjeneste

Kender du et menneske, som har brug for omsorg i de sidste timer af sit liv? Vågetjenestens frivillige giver ro og tryghed gennem nærvær. Henvendelse og nærmere oplysninger kan fås hos: Ældre Sagens vågetjeneste, 61 29 07 45. Kirsten Høg, kirstenhoeg8740​@gmail.com Grethe Bonde, grethe­bonde​@jubii.dk

Tryghedsopkald

Et opkald om morgenen kan gøre dig tryg. Alle kan få tryghedsopkald, det er gratis. Lene Pedersen, 61 65 11 37, lp8740​@hotmail.com

» det sker

august 2019

7


Ledsagertjeneste

Har du brug for en person til at følge dig til læge, hospital eller lignende, kan vi være behjælpelige med at finde en ledsager efter henvendelse fra hjemmeplejen eller plejehjemmene. Inga Als-Jensen, 24 27 19 07, alsjen​@gmail.com

Den hjælpende hånd

Har du brug for hjælp til små opgaver i hjemmet, som at skifte en lyspære, hænge et billede op, rullegardin mv.? Peter Als­Jensen, 48 42 82 60. Frede Benfeldt, 22 46 24 06.

Pc-hjælp

Vi tilbyder at komme hjem til medlemmer, der ikke har computer, for at vise, hvilke muligheder der ligger i it. Har man en computer i forvejen, hjælper vi gerne med anvendelsen af den. Carsten Kildevang, 23 65 37 72. Mogens Nielsen, 40 59 86 43.

Biograftur

Mod forevisning af medlemskort kan man få rabat mandage i Klovborg Bio, Storegade 56. Niels Rasmussen, 21 27 55 81.

Bowling

Torsdage kl. 13-16. Sted: Pejsegården, Søndergade, Brædstrup. Alle er velkomne. Hanne Andersen, 22 88 78 24, hanneandersen1944​@ gmail.com ≤

Få motion i Sport og Fitness

Alle dage kl. 6-21. Sted: Fitnesscentret, Rådhusgade, Brædstrup. Få motion og svømning, rabat fra 55 år ved forevisning af medlemskort. Der er mulighed for at få lavet et individuelt program. Fitnesscentret, 87 77 00 67. Niels Rasmussen, 21 27 55 81. Pris: Oplyses ved tilmelding.

Motion hos Fit & Sund

Alle dage kl. 5-23. Sted: Søndergade 11, Brædstrup. Kom i form, få en gratis prøvetime. Træn individuelt eller på hold. 8

det sker

august 2019

Fri adgang til alle hold. Fit & Sund, 50 50 66 11. Niels Rasmussen, 21 27 55 81. Pris: Rabat for medlemmer

Oplev din kommune

Mandag 26. august kl. 10. Sted: Bredesvej, Brædstrup. Turen går over Sdr. Vissing til Klostermølle og Kloster Kær, videre til Fyel Mose og Nørrestrand. Herefter til Søvind, Sondrup Strand og det tidligere kvindefængsel i Amstrup. Frokost på Møllegaarden. Hjemtur omkring Horsens Havn. Hjemkomst sidst på eftermiddagen. Begrænset deltagerantal. Niels Rasmussen, 21 27 55 81. Pris: 200 kr. inkl. bus og frokost.

Vinsmagning

Tirsdag 10. september kl. 19.30. Sted: SuperBrugsen, Søndergade, Brædstrup. Kom og smag på vin og lidt ost/tapas i SuperBrugsen i Brædstrup. Der vil efterfølgende blive mulighed for tilbud på vin og mad. Begrænset antal pladser. Tilmelding senest 1. september. Carsten Kildevang, 23 65 37 72, kildevang​@post9.tele.dk Pris: 100 kr. for vinsmagning og tapas. ≤

Modeopvisning

Torsdag 26. september kl. 18.30. Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade, Brædstrup. Modeopvisning med byens forretninger. Der vises modetøj til alle aldre samt smykker og blomster. Pris: 125 kr. inkl. let anretning. ≤

Mandagsmusikanterne på Pejsegården

Søndag 29. september kl. 14-17. Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade, Brædstrup. Alle er velkomne til den store oplevelse med Mandagsmusikanterne. Arrangeret af Nr. Snede, Tørring Uldum, Horsens Nord og Brædstrup.

Tilmelding senest 7. september. Vera Mortensen, 60 95 37 60, vera.mortensen​@ energimail.dk Pris: 75 kr. for kaffe og kage, middag kan tilkøbes for 75 kr. ≤

HORSENS Formand: Johannes Jakobsen, 97 74 20 22, johannes-jakobsen@ stofanet.dk Næstformand: Hans Ryborg, 60 19 83 28, rybse​​​​​​​​​​@stofanet.dk

Besøgsven

Vil du gerne have en besøgsven? Gerda Fischer­Olsen, 24 67 69 76, kl. 8-9. Elin Tretow-Loof, 22 45 42 77.

Demensaflastning

Orientering om demensaflastning i hjemmet. Grete Nymark, 25 34 25 32.

Telefonstjerne tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen? Anna Marie Christiansen, 60 67 19 22.

Vågetjeneste

Vi er en gruppe frivillige, som kommer til alvorligt syge og døende. Hjemmeplejen visiterer til ordningen, men du er velkommen til at kontakte vågetjenesten, 27 51 60 55.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til samtaler hos det offentlige eller andre steder, hvor det er rart at have en, der lytter med. Ole Møller Andersen, 30 33 57 88.

En håndsrækning

Har du brug for en håndsrækning? Der udføres ikke håndværksmæssigt arbejde, der kræver autorisation. Kai Pedersen, 75 65 71 46.

Hospitalsven - gå med-ven

Giv en enlig uden pårørende eller netværk tryghed og omsorg under ledsagelse til læge eller hospital. Vær med som medlytter, fire ører hører bedre end to.

Hospitalsvennen bestilles i god tid inden besøget hos Sund By, 76 29 36 75. Grete Nymark, 25 34 25 32.

Frivillige søges

•  Tryghedsopkald, Anna Marie Christiansen, 60 67 19 22. •  B esøgsven og vågetjeneste, Gerda Fischer­Olsen, 24 67 69 76. Elin Tretow-Loof, 22 45 42 77. •  H ospitalsven, Grete Nymark, 25 34 25 32. •  B isidder, Ole M. Andersen, 30 33 57 88.

Danskundervisning for ordblinde

Kan du se tilbage på et liv i ordblindhed? Nu har du tid til at gøre noget ved det sammen med andre, der har oplevet det samme. Vi tager udgangspunkt i dine behov. Johannes Jakobsen, 97 74 20 22.

Motionscirklen

Vi har et samarbejde med Motionscirklen. Svend Erik Madsen, 97 92 59 07, sverik​@stofanet.dk

Ældre hjælper unge

Har du lyst til at blive frivillig mentor? Vil du møde et ungt menneske, som har brug for din støtte blandt andet for at gennemføre en uddannelse? Johannes Jakobsen, 97 74 20 22.

Rejser og ture

Rejser og ture går efter først til mølle, men kan ikke bestilles på e-mail eller via hjemmesiden. Teknisk rejsearrangør: De graa busser. Forsikringsspørgsmål rettes direkte til Europæiske, 33 25 25 25. Turhjælpere og information om yderligere planlagte rejser: Maja og Kai Pedersen, 75 65 71 46. Se venligst flere rejser på hjemmesiden.

It -hjælp i hjemmet

Hvis dit udstyr ikke fungerer, eller du har problemer med at bruge det, og du ikke kan komme til Præsthøjgården i Horsens, så ring til Johannes Jakobsen, 97 74 20 22, for aftale om besøg.


Læse- og kunstkredsen

3. tirsdag og 3. onsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12. Vi samarbejder med biblioteket, der fremskaffer, romaner, biografier og anden litteratur efter vore ønsker. Der planlægges arrangementer i kunstkredsen både for sommer og efterår. Jonna Lund, 21 47 49 46.

Engelskundervisning

•  Øvede, ved Hans Ryborg. Fra 25. september. •  Let øvede, ved Suzanne Bang. Fra 25. september. •  Lidt øvede, ved Inger Nørrevang. Fra 24. september. Sted: Kildebakken, Kildegade 23, Horsens. Vi underviser på tre niveauer. Undervisningen er 10 lektioner a 2 timer. Tilmelding til Suzanne Bang, 41 83 38 23. Pris: 350 kr.

Juridisk støtte og vejledning

Du kan få gratis mundtlig vejledning om boligforhold, arv, testamente, fremtidsfuldmagter, ægtepagter, handel med fast ejendom mv. Advokat Evan Herrig, 20 45 36 45.

Demenscafeen ”ForGlemMigEj”

Sidste tirsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Åpark Centret, Løvenørnsgade. Cafeen er for hjemmeboende demensramte, deres venner og pårørende. Der vil være nogle frivillige til stede. Medlemskab af Ældre Sagen er ikke nødvendig. Alle er velkomne. Grete Nymark, 25 34 25 32. Pris: Kaffe og brød 20 kr. ≤

Bowling

•  Tirsdage kl. 13-14. •  Onsdage kl. 11-12. Sted: Bowlingcentret, Strandkærvej 87, Horsens. Inga og Jørgen Kristiansen, 25 32 10 06. Pris: Ca. 40 kr. pr. time.

Hansted Golfklub

Mandag-fredag kl. 11-17. Sted: Hansted Golfklub, Hansted. Golf for medlemmer. Karen Sørensen, 24 87 06 04. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 18 huller 100 kr., 9 huller 65 kr., hverdagsmedlemskab 1.900 kr., leje af udstyr 20 kr.

Linedance

Onsdage kl. 18-19.30. Sted: Bankagerskolen, indgang ved Børnehaven Humlebien, Bankagervej 99, Horsens. Fortsættere - 2.-årsdansere. Gitte Pedersen, 25 35 25 75. Pris: Voksne 18-60 år 795 kr., unge under 18 og seniorer over 60 år 525 kr.

Stensballegaard Golfklub

Linedance

Cykelhold på Nørrevang

Zumba Gold kun for kvinder

Mandag-fredag kl. 9-16. Sted: Stensballegaard Golfklub, Bygaden 70. Medlemmer tilbydes at spille på par 3-banen. Tilmelding på 75 65 80 18, golf​@stensballegaardgolf.dk Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 100 kr. pr. gang, inkl. udstyr. Mandage kl. 9.30-12. Sted: Plejecentret Nørrevang, indgang A, Horsens. Ideen med det nystartede cykelhold er at få frisk luft, hygge sig sammen og nyde naturen. Alle kan være med, også brugere af elcykel. Oddur Gislason, 51 43 41 79. Lis Langfeldt, 51 72 47 96.

Cykelholdet

Torsdage kl. 10-12. Sted: Parkeringspladsen ved Østerhåb Kirke. Vi cykler en tur i lokalområdet. Telefonkæde, hvis en tur aflyses. Alle kan være med. Ingeborg og Svend Erik Poulsen, 75 64 69 45.

Fit & Sund

Alle ugens dage kl. 5-23. Sted: Fit & Sund i Guldberghus, Sundhedshuset, Dagnæs og Torsted. Fri adgang til alle hold. Altid gratis kaffe/te på kanden. Rabat mod fremvisning af medlemskort. Det er uforpligtende at deltage i seniorklubberne. •  Mandage kl. 9-11 i Torsted. •  Onsdage kl. 9-11 i Sundhedshuset. •  Fredage kl. 10-12 i Dagnæs. Kåre Sundmark, 30 29 60 19. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Fit & Sund, 75 62 63 11. Pris: Årskort 1.995 kr., 20 klip 849 kr., månedligt 229 kr.

Onsdage kl. 19.45-21.15. Sted: Bankagerskolen, indgang ved Børnehaven Humlebien, Bankagervej 99, Horsens Øvede - 5.-årsdansere. Gitte Pedersen, 25 35 25 75. Pris: Voksne 18-60 år 795 kr., unge under 18 og seniorer over 60 år 525 kr.

Tirsdage kl. 15-15.50. Sted: Søndermarksskolen, Lindvigsvej, Horsens. Alle kan være med, men lidt sved på panden skal man have. Undervisning igen kl. 16-16.50 samme sted. Anne Jette Kulmbach, 28 26 83 35. Pris: 250 kr. for 10 gange, årskort 50 kr., 1 prøvetime 30 kr.

Korsang - Karisma Koret Mandage i lige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Ceres Centret, Nørre Torv 1-3, Horsens. Korlederen oplyser om aflysninger og ferier. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Pris: 250 kr. halvårligt.

Seniorbio for alle pensionister

1. mandag i måneden og igen onsdag i samme uge kl. 14-16. Sted: Megascope-biografen, Holmboes Alle 13 B, Horsens. Mod fremvisning af medlemskort kan man se de fleste film, skuespil, balletter samt operaforestillinger til nedsat pris. To navne på kortet giver to gange rabat. Grethe Hansen, 75 64 80 65. Bente Uldall Nielsen, 75 64 69 33. Pris: Billetter kan mod gebyr bestilles på 75 64 67 88. ≤

Hverdagens it-problemer Fredage kl. 10-12. Fra 6. september. Sted: Præsthøjgården, Ternevej 66, Horsens. Arrangementet fortsætter 5 x 2 timer. Per Borggaard, 29 80 45 95.

iGym

Mandag-søndag kl. 5-23. Sted: Høeg Guldbergs Gade 3 C, Horsens. iGym er et mindre fitnesscenter med stor personlig opmærksomhed. Første gang du kommer i centret, foregår din træning med en af vore certificerede instruktører, der indstiller dig i alle maskinerne. Du får lov til at prøve et chiparmbånd. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 199 kr. månedligt. Som medlem køber man sit eget chiparmbånd for 100 kr.

Linedance

Tirsdage kl. 19.30-21. Sted: Bankagerskolen, indgang ved børnehaven Humlebien, Bankagervej 99, Horsens. Catalan. Gitte Pedersen, 25 35 25 75. Pris: Voksne 18-60 år 795 kr. Unge under 18 og ældre over 60 år 525 kr.

Petanque

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Banerne i Bygholm Park. Der spilles petanque hver tirsdag kl. 14 i sommerhalvåret. Spillet slutter i september. Inga og Jørgen Kristiansen, 25 32 10 06.

Squaredance for begyndere

Tirsdage kl. 18-19.15. Fra 1. september. Sted: Horsens Byskole, Skolegade 9, Horsens indgang fra Kildegade. Åbent hus 1. september kl. 14-17 med kaffe og kage. Gratis prøvetime 3. og 10. september. Karen Sørensen, 41 58 15 72. Pris: 400 kr. pr. halvår, 800 kr. for hele sæsonen.

» det sker

august 2019

9


Modeshow i Tørring

Tirsdag 10. september kl. 14. Sted: Turistbusholdepladsen, Løvenørnsgade, Horsens. Modeshow hos Østjysk Skindcenter, hvor efterårets nye trend vises for såvel hverdags- som festtøj. Tilmelding 3. september. Grete Nymark, 25 34 25 32, kl. 10-12.

Syng og dans med Mandagsmusikanterne

Søndag 29. september kl. 14. Sted: Pejsegården i Brædstrup. Ældre Sagen i Tørring-Uldum, Horsens, Brædstrup, Horsens Nord og Nørre Snede inviterer til søndagshygge på Pejsegården. Johannes Jakobsen, 23 45 51 48, kl. 8-9. Pris: 75 kr. inkl. kaffe og lagkage.

Højskoletur til Testrup Højskole

Torsdag 26. september kl. 9-16. Sted: Turistbusholdepladsen i Løvenørnsgade, Horsens. Vi besøger igen i år en højskole, hvor vi skal have rundvisning, foredrag og sang samt forplejning. Kaffe/te ved ankomst. Kaffe inden hjemturen. Tilmelding 16.-19. september kl. 16.30-18. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Pris: 300 kr.

Fortællinger fra et liv i Horsens

Torsdag 10. oktober kl. 13.30-16. Sted: Ceres Centret, Nørre Torv 1-3, Horsens. Fotografen, forfatteren, kunstneren Bent Riis holder foredrag om Horsens, hvor han er født og har været fotograf i mange år. Mange af hans billeder har været udstillet på Horsens Kunstmuseum. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med kage. Ikke-medlemmer: 75 kr. ≤

10

det sker

august 2019

HORSENS NORD Formand, socialhumanitær kontaktperson: Vera Elkjær, 86 53 10 99, vel​​​​​​​​​​@pc.dk Næstformand, ældrepolitik og arrangementsansvarlig: Kirsten Jespersen, 75 66 13 88, kirstenmalene​​​​​​​​​​@gmail.com Demensaflaster: Grethe Skov, 24 21 63 15, gretheskov45​​​​​​​​​​@gmail.com

Se hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/horsens-nord

Aflastning af pårørende Er du pårørende til en hjemmeboende dement og har brug for et pusterum, kan vi tilbyde et par timers aflastning. Grethe Skov, 24 21 63 15.

Besøgstjeneste

Ønsker du en besøgsven? Vera Elkjær, 86 53 10 99.

Besøgsvenner søges

Har du lyst og tid til at hjælpe os som besøgsven? Vera Elkjær, 86 53 10 99.

Ledsagertjeneste

Er du alene, og har du brug for en ledsager og et par ekstra lyttende ører, når du besøger læge, hospital eller lignende? Hanne Skytte Jørgensen, 24 27 20 09.

Susanne Rasmussen, 29 21 48 66. Vera Elkjær, 23 27 87 99.

ODDER KOMMUNE

Film

Koordinationsudvalg: Formand: Christen Christensen.

Medlemmer kan se de fleste film i Megascope til nedsat pris. Grethe Hansen, 75 64 80 65.

En hjælpende hånd

Har du små, praktiske problemer i hjemmet, du gerne vil have hjælp til, fx at skifte en pære, hænge et billede eller et rullegardin op? Der udføres ikke håndværksmæssigt arbejde, der kræver autorisation. Vagn Olesen, 51 74 21 95.

Billard

Mandag og fredag kl. 9-11.30. Sted: Stationsbygningen i Hovedgård. Vi hygger med et spil billard mandag og fredag formiddag. Der er tre måneders gratis prøvetid. Vagn Aage Jensen, 40 18 70 45. Pris: 350 kr. pr. halvår.

Korsang

Mandage i lige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Ceres Centret, Nørretorv 1-3. Syng med Karisma Koret. Hans Ryborg, 60 19 83 28, kl. 17-19. Pris: 220 kr. pr. halvår, inkl. kaffe.

Syng og dans med Mandagsmusikanterne

Vil du ringes op hver morgen kl. 8-8.30? Vera Elkjær, 86 53 10 99.

Søndag 29. september kl. 14-17. Sted: Pejsegården, Brædstrup. Tilmelding kl. 8-9 senest 23. september. Vera Elkjær, 86 53 10 99. Pris: 75 kr. (inkl. kaffe).

Vågetjeneste

Foredrag

Tryghedsopkald

Se under Horsens.

Demenscafe

Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16. Sted: Skovlycentret, Hovedgård. I samarbejde med Demensteamet i Horsens er der åbnet en cafe for borgere med hukommelsesproblemer og deres pårørende. Cafeen er et sted, hvor man en gang om måneden mødes til uformelt samvær over en kop kaffe og en snak.

Onsdag 9. oktober kl. 12. Sted: Restaurant Møllebæk, Gl. Kattrupvej 2, Gedved. Friske leveår, sund aldring og ikke mindst seniorbofællesskaber. OK-fonden ved direktør Eva Lunding Olsen fortæller. Der vil blive serveret 2 tarteletter + kaffe og småkager. Bindende tilmelding kl. 8-9 senest 3. oktober. Kirsten Jespersen, 26 60 10 13. Pris: 120 kr.

ODDER Formand og kontaktperson for ældrepolitik: Christen Christensen, 86 55 82 55, 60 45 98 73, chrsaxild​​​​​​​​​​@gmail.com Næstformand: Per Ringgaard, 61 10 36 58, perbo1970​​​​​​​​​​@gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/odder På hjemmesiden kan du tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev.

Besøgsvenner

Har du tid og overskud, var det måske noget for dig at blive besøgsven for en person i kommunen, som kunne have glæde af et par timers selskab en gang om ugen. Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk

Pårørendegruppe til mennesker med demens Hør nærmere, ring til demenskoordinator. Susan Kaagh, 87 80 37 16.

Netværk og bisidder

Du kan få en besøgsven, eller du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler med fx bank, advokat, læge eller kommunen. Steen Olesen, 20 85 42 84.

Telefonstjerne

Glæd andre og dig selv - bliv opringer, eller bliv ringet op. Steen Olesen, 20 85 42 84. Else Schultz, 86 54 49 49. Tove Holland, 29 42 04 42.

Mand og mand imellem mandegruppe Er du alene, selvhjulpen mand 60+, der har lyst til at møde ligesindede? Steen Olesen, 20 85 42 84.

Pc-hjælp

Har du problemer med computeren eller med håndtering af programmer, så vil vi forsøge at hjælpe dig. Knud Møller, 61 72 83 38.


It-ønsker

Har du ønsker om en eller anden form for undervisning, fx iPad, tablet, mobiltelefon, billedbehandling eller noget helt andet? Hanne Jensen, 20 40 90 28.

Seniorbif

Film, kaffe og samvær. I samarbejde med Biffen i Odder har vi etableret en senior-filmklub, hvor der vil blive vist syv film om året. Efter filmene er der hygge og snak om filmen over en kop kaffe med kage. Se filmens titel i Odder Avis. Christen Christensen, 60 45 98 73, chrsaxild​@gmail.com Pris: 100 kr. om året, billetpris pr. film 50 kr.

Bowling

Torsdage kl. 15-16. Sted: Odder Bowlingcenter, Ballevej 2, Odder. Har du lyst til at bowle, er du velkommen. Ove Rasmussen, 86 54 36 35. Pris: 30 kr. pr. gang.

Formiddagsbadminton

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Spektrum, Hal 2, Parkvej 5, Odder. Har du lyst til at spille badminton - så kom og vær med. Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk Pris: 400 kr.

It-informationsdag

Fredag 16. august kl. 13.30. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder. Kom og hør om mulighederne for undervisning, hjælp, generel info og meget andet. Hanne Jensen, 20 40 90 28, haogkr​@jensen.mail.dk

Søndagscafe

Søndag 18. august kl. 12.30. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder. Der bydes på en varm gryderet, kaffe med småkager samt underholdning. Kom og få en hyggelig eftermiddag. Tilmelding senest 11. august. Mary Rasmussen, 23 64 33 83, maryege24​@gmail.com Pris: 125 kr. ekskl. drikkevarer.

Erindringsbilleder

Fredag 30. august kl. 13.30. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder. Bent Jakobsen, tidligere forstander på Gylling Efterskole, fortæller fra mindernes alle. Kontakt evt. formanden. Pris: 60 kr. inkl. kaffe.

Høstfest

Fredag 6. september kl. 17. Sted: Restaurant Skovbakken, Holsteinsgade 50, Odder. Arrangementet består af middag, kaffe, musik og dans. Tilmelding 12.-30. august. Mary Rasmussen, 23 64 33 83, maryege24​@gmail.com Pris: 250 kr.

Løvfaldstur til Vesløs

Tirsdag 10. september kl. 8.30. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder. Turen går via Kjellerup til Mors og videre til Vesløs Kro i Thy. Her serveres ål (evt. wienerschnitzel). Kroen har galleri med brugskunst. Tilmelding senest 26. august. Mary Rasmussen, 23 64 33 83, maryege24​@gmail.com Pris: 625 kr. inkl. bus, kaffe, rundstykke, ål og eftermiddagskaffe.

Seniorbif - Philomena

Fredag 20. september kl. 14.30. Sted: Biffen, Rosensgade 10, Odder. En gribende russisk historie om en dyster hemmelighed. Biffen, 86 54 00 77, www.biffen-odder.dk Pris: 50 kr. Kun for medlemmer af Seniorbif.

5-dages rejse til Rügen

29. september kl. 73. oktober. Sted: Odder Kirkecenter, Kirkesti 3, Odder. Udførligt program ved formanden, 86 55 82 55. Tilmelding senest 18. august. Mary Rasmussen, 23 64 33 83, maryege24​@gmail.com Pris: 4.195 kr. Tillæg for enkeltværelse: 450 kr.

SAMSØ KOMMUNE SAMSØ Formand: Jenny Ahlgreen, 86 59 05 91, 30 81 85 79, jmhm​​​​​​​​​​@dadlnet.dk Næstformand: Erica Fritz, 40 21 85 72, erica.fritz​​​​​​​​​​@live.dk

Hjemmeside

Besøg lokalafdelingens hjemmeside på www.aeldresagen.dk/samsø

Demensaflastning

Tryghedsopkald telefonstjernen

Go’ morgen. Hvad med en frisk morgenhilsen hver morgen fra en frivillig? Alic Svarre Nielsen, 26 60 37 49, 86 59 02 40.

Vågetjeneste

Tilbyder støtte og aflastning til pårørende, der passer en døende. Visitation via læge eller sygeplejerske. Jenny Ahlgreen, 86 59 05 91. Kirsten Fransen, 86 59 00 51. Marianne Landschoff, 24 61 09 21.

En besøgsven, der ”tager over” og aflaster den pårørende til en dement 1­2 timer om ugen, kan blive en utrolig hjælp og støtte til glæde for begge parter. Ældre Sagen tilbyder gratis kurser i aflastning af pårørende til demente. Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79.

Den hjælpende hånd

Nye aktiviteter under planlægning

En pc-hjælper kommer på besøg og hjælper med småproblemer på din pc. Hjælpen er for alle. Ole Mondrup, 60 95 16 01.

•  D emensaktiviteter, et nyt koncept for Kildecafeen er under udarbejdelse. •  T orsdagstraveture på 5 km. Ikke egnet for gangbesværede. Inger S. Kristensen, 20 30 18 25. Pernille Weis-Fogh, 29 79 41 44.

Besøgsven

Er du meget alene, og trænger du til en at tale med, så kan du få en besøgsven. Få en snak, måske gå en lille tur eller hvad I nu har lyst til. Besøgsvennen har tavshedspligt og modtager ikke gaver. Hvis det er noget for dig, så kontakt: Alice Steenor i Røde Kors, 30 68 40 36. Bjørn Bengtsson, Ældre Sagen, 40 19 24 59.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler. Ole Mondrup, 60 95 16 01, ombesser​@gmail.com Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79, jmhm​@dadlnet.dk

Praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos alle hjemmeboende ældre. Hans Mogensen, 86 59 05 51. Tøjreparation: Ragnhild Mikkelsen, 30 30 16 29, eftermiddag.

Pc-hjælp

Frivillige søges

Vi søger frivillige til telefonstjernen, vågetjenesten, bisidderordning, demensaflastning eller hyggeven til en enlig ældre et par gange om måneden. Skulle du have lyst, så ring til formanden, Jenny Ahlgreen, 86 59 05 91.

Pusterummet

Onsdage i ulige uger kl. 14.30-17. Sted: Nordby præstegård, Præstegyden 5. Vi mødes til kaffe og hyggeligt samvær. Alle er velkomne. Kirsten Erbou, 40 21 51 05.

Tirsdagstræf

Tirsdage i lige uger kl. 14-17. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37. Vi mødes over en kop kaffe til hyggeligt samvær. Evt. afbud til Lis Madsen, 61 73 30 73. ≤

» det sker

august 2019

11


Petanque

Onsdage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset. Vi spiller på 3 baner. Alle er velkomne. Bente Nielsen, 30 48 22 47. ≤

Mad for mænd

1. søndag i hver måned kl. 12-14. Sted: Kildemosen, hus nr. 7. Er søndagen lang og træls, så kom den første søndag i måneden og nyd et varmt måltid mad sammen med andre mænd. Bagefter kan vi snakke og hygge eller andet, man har lyst til. Hvis du har lyst til at deltage, skal du bare give hjemmeplejen besked, så kontakter vi dig. Tilmelding senest tirsdagen før. Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79. Bodil Hermansen, 30 55 37 14. Erica Fritz, 40 21 85 72. Pris: 60 kr. ≤

It-problemløsning

Onsdage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37. Her kan du komme og (måske) få hjælp til opgaver på din pc, smartphone eller tablet (fx iPad), der driller dig. Medbring din egen elektronik. Hvis du er total nybegynder, kan du få hjælp til at komme godt i gang. Ole Mondrup, 60 95 16 01. ≤

Åben datastue

Mandage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37. Kom på internettet, og mail til jeres børnebørn. Lær, hvordan du får installeret NemID, og hvordan du kan bruger det. Per Vendelboe, 21 73 88 22. Pris: 10 kr. ≤

SKANDERBORG KOMMUNE Koordinationsformand: Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​​​​​​​​​​@hotmail.com

GALTEN Formand: Per Beck Sørensen, 24 66 05 10, FM.Galten.703​​​​@ aeldresagen.dk Næstformand, socialhumanitær kontaktperson: Elsebeth Jørgensen, 23 34 91 05, he​​​​​​​​​​@pc.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/galten

Demensaflastning

En besøgsven, der kan aflaste den pårørende til en dement patient en gang om ugen i to timer. Det er gratis, du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Per Beck Sørensen, 24 66 06 76, FM.Galten.703​@ aeldresagen.dk

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Det er gratis og anonymt. En bisidder har tavshedspligt. Poul Lund, 61 86 36 68, alpolund​@get2net.dk

Tryghedsopkald

Få en frisk morgenhilsen hver morgen kl. 8.30. Birgit Mikkelsen, 20 44 56 39, ohms​@pc.dk

Den hjælpende hånd

En gruppe frivillige tilbyder ældre borgere at løse små, praktiske opgaver. Ivan Jensen, 24 76 34 46, ivanbirthe​@gmail.com

Pc-hjælp i eget hjem

Vi tilbyder at komme på besøg og hjælpe med små problemer på din computer. Finn Ladefoged Hansen, 28 55 10 55. Pris: 50 kr. pr. besøg.

It-kurser

Sted: Kælderen, Lokalcenter Tjørnehaven, Søndergade 29, Galten. Du kan lære at bruge din pc eller iPad. Kurser, med hjælp fra en eller flere medhjælpere, starter flere gange om året. Tilmelding: Birthe Jensen, 23 39 24 15, ivanbirthe​@gmail.com Ingeborg Toft, 24 61 99 25, margrethelyst​@jubi.dk

Ledsagetjenesten

Et tilbud til ældre borgere, der ønsker ledsagelse til læge, tandlæge, sygehus, advokat eller lignende. Der ydes ikke ledsagelse i akutte tilfælde, da der først skal etableres et tryghedsforhold mellem borger og ledsager. Borgeren skal betale egne og ledsagers udgifter. Poul Lund, 61 86 36 68, alpolund​@get2net.dk

Demenscafe

Sidste mandag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Skovby sognehus, Ringvejen 17, Skovby. Cafeen er for mennesker med hukommelsesproblemer, sammen med deres pårørende, familie eller venner. Den er tænkt som et mødested, hvor man kan træffe andre i samme situation og komme, når man har lyst. Elsebeth Jørgensen, 23 34 91 05, he​@pc.dk Pris: 20 kr. for kaffe og kage. ≤

Kroket

Onsdage kl. 13.30-15.30. Indtil 9. oktober. Sted: Banerne ved Klank Hallen, Baunevej 11. Kom og spil med. Orla Andersen, 26 94 66 55.

Svømning

Onsdage kl. 9-10. Sted: Hammel Svømmehal, Thorsvej 6. Du kan vælge mellem 28 eller 34 grader varmt vand. Der er selvtransport. Jørgen Tvermose, 86 94 54 00. Pris: Entre til svømmehal 30 kr. (12-turs kort 299 kr.).

Søndagshygge på Tjørnehaven

Den sidste søndag i hver måned kl. 14.15-16. 12

det sker

august 2019

Sted: Festsalen på Tjørnehaven, Søndergade 29, Galten. I samarbejde med Røde Kors. Der er altid musikalsk underholdning i form af musik og sang. Elise Roslyng, 86 94 50 79, 30 53 08 79. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Førstehjælpskursus

Mandag 19. august kl. 14. Sted: Sognegården, Smedeskovvej 2, Galten. Vi har igen lavet en aftale med Lars Dam Frandsen, som kommer og giver et kort kursus i livreddende førstehjælp, blandt andet brug af hjertestarter. Tilmelding senest 12. august. Elsebeth Jørgensen, 23 34 9105, he​@pc.dk Pris: 25 kr. inkl. forfriskninger undervejs.

Oplæg om demens

Mandag 26. august kl. 9.30-12.30. Sted: Sognehuset, Ringvejen 17, Skovby. Demens - vi hører om at leve med en demensdiagnose og fortsat have livskvalitet. Knap 90.000 mennesker lever med en demensdiagnose. 400.000 er berørt af emnet, og hverdagen påvirkes for mange mennesker, når man får en sygdom, der fører til demens. Tilmelding senest 12. august. Elsebeth Jørgensen, 23 34 91 05, he​@pc.dk

Dagstur til Brandbjerg Højskole

Mandag 7. oktober kl. 8.15. Sted: Nytorv, Galten. For at give en smagsprøve på et højskoleophold arrangerer vi i samarbejde med Brandbjerg Højskole en enkelt højskoledag. Man må gerne deltage, selv om man ikke vil med på højskole i maj 2020. Turen laves i samarbejde med Ry lokalafdeling. Tilmelding senest 23. september. Elsebeth Jørgensen, 23 34 91 05, he​@pc.dk Pris: 250 kr. inkl. bus.


HØRNING Formand og ældrepolitik: Kirsten Bach Jensen, 61 11 95 14. Kasserer: Inga Møller Kjærgaard, 20 25 11 49. Sekretær: Søren Sørensen, 40 46 06 23.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ hoerning

Besøgsvenner

Glæd andre og dig selv, bliv besøgsven. Vil du gerne have en besøgsven? Margit Lauridsen, 86 92 16 16.

Bisidder- og vejledertjenesten

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Vejledningen er gratis og anonym. Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

Tryghedsopkald

Har du brug for trygheden ved et opkald hver morgen? Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

Ledsagetjenesten

Et tilbud til dig, der ønsker ledsagelse til læge, sygehus mv. Jonna Hjortnæs, 86 92 13 40.

Bowling

Onsdage kl. 11-12. Fra 4. september. Sted: Bowl’n’Fun, Skanderborgvej 226, Viby. Bowling er et hyggeligt og socialt spil. Jens Hansen, 24 23 90 92. Pris: 35 kr.

Linedance

Torsdage kl. 12-15. Sted: Trapezen i Hørning Idrætscenter, Toftevej 53. Kom og vær med til fælles hygge. •  Begyndere kl. 12-13. •  Let øvede kl. 13-14. •  Øvede kl. 14-15. Lone Olsen, 61 16 47 57, Loneolsen52​@gmail.com Pris: 20 kr. Deltagelse på to hold: 30 kr.

Petanque

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Grusbanen ved Højbo Stadion, Toftevej 53, Hørning. Et meget socialt spil Jens Winther Hansen, 24 23 90 92.

Traveture

Onsdage kl. 10-12. Sted: Butikstorvet ved Fakta, Nr. Allé 16, Hørning. Vi går på ”Stien omkring Hørning” samt de nye stier, henholdsvis langs Jeksen Bæk eller gennem Bjertrupskovene. Vi går som et samlet hold i moderat tempo med flere stop og valgmuligheder for den videre færd - eventuelt retur. Ingen tilmelding. Jytte Friis-Jensen, 86 92 32 50.

Vandreture

Hver 2. onsdag i måneden kl. 14. Sted: Den sydlige del af p-plads ved Hørning Station. •  14. august: Gjern Bakker med blandt andet Store Troldhøj. •  2.-4. september: Vandreferie - Kongeåstien og en del af Hærvejen. •  9. oktober: Fussingø. Aksel Bang, 30 48 12 29, akselbang43​@gmail.com Pris: Beregn ca. 20 kr. til transport.

Ældre hjælper ældre

Fredage kl. 10-12. Sted: Sognegården, Nr. Allé 4, Hørning. Har du behov for at få hængt et billede op eller lignende? Vi hjælper, så godt vi kan, med alt, der kan løses med lidt fingersnilde - tv-kanaler, pc-spørgsmål mv. Lukket i skolernes ferier. Mød op, eller ring 23 29 02 69 i åbningstiden. Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

It-hjælp i hjemmet

Mandag-torsdag kl. 11-17. Sted: Hjemme hos dig Har du problemer med dit it-udstyr eller en vigtig opdatering, tilbyder vi at komme hjem til dig. Dan Bakmann, 51 37 17 35. Leo Jensen, 40 60 40 71. Kirsten Reiffenstein, 28 73 66 95. Palle Sørensen, 81 55 00 52.

”Charmekursus for mænd

- og kommunikationskursus i mild og blid stemmeføring for kvinder”. Mandag 12. august kl. 14-16. Sted: Sognegården, Nr. Alle 4, Hørning. Foredrag ved Gunhild Weisbjerg, psykoterapeut og foredragsholder i 25 år. Kirsten Bach Jensen, 61 11 95 14. Pris: 50 kr. Inkl. kaffe med brød. ≤≥

Musikalsk underholdning Mandag 9. september kl. 14-16. Sted: Sognegården, Nr. Alle 4, Hørning. John og Helge Nørgaard spiller og synger egne sjove og underfundige viser. Kulturpuljeudvalget yder tilskud. Pris: 50 kr. inkl. kaffe med brød.

Fra millionær til?

Mandag 30. september kl. 14-16. Sted: Sognegården, Nr. Alle 4, Hørning. Foredrag ved Annemarie Hessellund Beanland. Hør, hvordan man mister sin formue på at virkeliggøre en drøm om at blive krokone og alligevel bevarer sit gode humør og sin store glæde ved livet! Kulturpuljeudvalget yder tilskud. Pris: 50 kr. inkl. kaffe med brød.

Åletur til Feggesund Kro

Onsdag 2. oktober kl. 9. Sted: Sognegården, Nr. Alle 4, Hørning. Vi nyder turen til Feggesund Kro, der er smukt beliggende på nordspidsen af Mors og kendt for sine gode ål. På vej nordpå sejler vi med færgen til Mors. På kroen serveres pandestegte ål ad libitum, derefter kaffe. Man kan få wienerschnitzel i stedet for ål. Hjemkomst ca. kl. 17.30. Tilmelding senest 9. september til Ingolf Gyldenvang, 30 82 03 12, gyldenvang​@email.dk Pris: 595 kr.

RY Formand: Børge Møller, 23 71 43 55, borge​​​​​​​​@frostmoller.dk Skovbrynet 42, Låsby.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ry

Tryghedsopkald

Frivillige tilbyder en gratis opringning hver morgen. Tages telefonen ikke, vil vi kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Eva Markvardt, 22 58 07 76, eva­markardt​@mail.dk

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige og svære samtaler med kommune, bank, læge, hospital og lignende. En bisidder har tavshedspligt. Karl Andreassen, Ry, 28 39 08 24. Anne Bonnén, Låsby, 93 86 70 03.

Læsekredse

Tidspunktet oplyses ved tilmelding. Sted: Ry Bibliotek, Klostervej 6 D. Læs, og snak om en bog i grupper. Biblioteket skaffer bøgerne. Deltagelse er gratis. Tilmelding: Else Midtby, 24 44 99 22.

Billard for pensionister

Tidspunkt oplyses ved tilmelding. Sted: Ryvang, Skanderborgvej 49, Ry. Har du lyst til billard og socialt samvær, så er muligheden her. Kaj Pedersen, 29 84 67 30.

Cykelture

Mandage kl. 9. Til 30. september. Sted: Kvickly, Simtoften 2, Ry. Vi cykler en tur af ca. 1½ time varighed. Solveig Carlsen, 30 58 35 11.

Spis sammen-klub

Sidste torsdag i hver måned kl. 18-20.30. Sted: Sognehuset, Rugaarden 5, Ry. Kom og få en hyggelig aften over god mad sammen med andre. det sker

august 2019

13

»


Tilmelding senest tre dage før. Tonni Bak Jepsen, 61 66 18 82. Pris: Maks. 100 kr. ≤

Netværkstedet computerhjælp for alle

Mandage kl. 10-12. Sted: Datastuen, Aktivitetshuset, Skanderborgvej 44, Ry. Ry Bibliotek og datastuen hjælper dig hele året undtaget juli måned med fx internet, e-mail, NemID, borger.dk, Facebook mv. Hjælpen er gratis, medbring gerne egen computer, tablet eller smartphone. Lars Ellemann, 25 61 86 38, lars.ellemann​@gmail.com

Linedance

•  Onsdage kl. 9.55-10.55. Let øvede. •  Onsdage kl. 11-12. Begyndere. Sted: Ry Hallerne, Thorsvej 32, Ry. Linedance er en sjov form for motion - alle muskler bliver rørt - også lattermusklerne. Anita Jensen, 23 32 32 56. Pris: 20 kr. pr. gang.

Vandreture - hele året

Mandage kl. 13.30-15. Sted: Ry Sundhedscenter på Kildebjerg. Kom og få rørt dig i den smukke natur i og omkring Ry. Turene kræver en smule kondition. Anna Mikkelsen, 23 49 60 48, annamikkelsen11​@gmail.com

Indendørs petanque

Tirsdage kl. 9.30-12. Sted: Ry Hallerne. Spil petanque indendørs hver tirsdag i vinterhalvåret. Husk skiftesko uden sort sål. Har du ikke nødvendigt udstyr, kan det lånes. Deltagelsen er gratis. Tilmelding unødvendig. Ove Sindberg, 86 89 10 84. ≤

Petanque

Onsdage kl. 9.30-12. Indtil 25. september. Sted: Bag ved Ry Hallerne. Kom og spil petanque. Udstyr kan lånes. Ove Sindberg, 86 89 10 84. ≤

14

det sker

august 2019

SKANDERBORG Formand: Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​​​​​​​​​​@hotmail.com Næstformand: Jørgen Peter Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​​@gmail.com

Hjemmeside

Læs mere om aktiviteterne på vores hjemmeside. www.aeldresagen.dk/ skanderborg

Besøgstjenesten

Ønsker du en besøgsven, der fx kan komme en gang om ugen? Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com

Pårørende til demensramte

Kan ringe til kommunens demenskoordinatorer. Inge Tranholm (Ry og Skanderborg), 20 66 19 36. Jytte Elleby (Hørning og Galten), 20 52 30 25. Begge kl. 8-9.

Seniorcykling

Fredage kl. 9-12. Indtil 25. oktober. Sted: Føla, Birkevej 20, Skanderborg Sommeraktivitet med ture på 20-25 km. Else Midtiby, 24 44 99 22, else​@midtiby.dk

Billard

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler med kommune, bank, læge, hospital eller lignende. En bisidder har tavshedspligt. Susanne Agerbo, 61 66 01 99, s​@agerbonet.dk

Tirsdage kl. 9-12. 3. september-17. december. Sted: Morten Børup Hallen. Der spilles ved 4 borde, nødvendigt udstyr forefindes i klubben. Kjeld Hansen, 86 52 43 09, 23 80 18 56, familien.dahl​@hansen.mail.dk Pris: 160 kr.

Ledsagetjenesten

Bordtennis

Bisidder

Har du brug for en ledsager til fx koncert, gudstjeneste, indkøb eller lignende, kan vi tilbyde hjælp. Inger Andersen, 23 35 15 39, ainger138​@gmail.com

Telefontjenesten

Tryghedsopkald - hver morgen kl. 8-9 ringer en frivillig op, for at høre, om alt er vel. Jørgen Dan Ulriksen, 62 62 58 62, pilt​@privat.dk

Værktøjstjenesten

Har du brug for hjælp til små, praktiske opgaver i hjemmet? Hænge et billede op, skifte elpærer eller sy knapper i? Johannes Strunge, 86 52 10 02, johannes​@strunge.nu Klaus Mehl Højsgaard, 23 49 06 69, mehl2222​@yahoo.dk

Cykling uden alder

“Få vind i håret” og se dig omkring. Piloterne cykler dig gerne rundt i lokalområdet i en rickshaw. Kaj Bønding, 21 40 14 01, kajbonding​@gmail.com

•  T irsdage kl. 18-21. 3. september26. november. •  T orsdage kl. 18-21. 5. september28. november. Sted: Aulaen på Niels Ebbesen Skolen, Højvangen. Nu kan vi også spille bordtennis, i samarbejde med HI Bordtennis. Både øvede og begyndere er velkomne. Der kan oprettes et hold i dagtimerne. Finn Gabriel, 22 40 49 29, finng​@vip.cybercity.dk Pris: 250 kr. pr. sæson.

It-afdelingen tilbyder

•  Datasikkerhed. Mandage kl. 14-15.45. 23. september-21. oktober. Datasikkerhed på pc, Android-mobil og -tablet m.m. (3 x 2 lektioner): Gennemgang af datasikkerhed, personlige koder, sikkerhed på nettet, antivirusprogrammer, opdateringer, indstillinger for personlig beskyttelse af data hos Google, Facebook m.m. Pris: 100 kr. for 3 x 2 lektioner.

•  Android-mobil, Samsung, Doro, Sony m.m. Torsdage kl. 11.15-13. 12. september-10. oktober. For tidligere begynderkursister eller meget øvede brugere. Gennemgang af de væsentligste indstillinger, billedredigering, e-Boks, diverse rejseapps, praktiske apps som akuthjælp, 112, medicinkortet, elektronisk nøglekort, eReolen m.m. Pris: 250 kr. for 5 x 2 lektioner. •  iPhone/iPad - begyndere. Tirsdage kl. 9.30-11.15. Indstillinger, kalender, kontakter, ur, netsøgning, sms/mms, fotografering, MobilePay, opsætning. 10. september-8. oktober. Pris: 250 kr. for 5 x 2 lektioner. •  iPad/iPhone - let øvede. Onsdage kl. 11.45-13.30. 11. september-9. oktober. For øvede brugere. Gennemgang af de væsentligste indstillinger, billedredigering, e-Boks og diverse rejse-apps, m.m. Pris: 250 kr. for 5 x 2 lektioner. •  iPad - mere øvede. Onsdage kl. 14-15.45. 11. september-9. oktober. Vi gennemgår brugen af Word og Excel regneark til iPad og de væsentligste indstillinger på Facebook for at sikre dine personlige data m.m. Pris: 250 kr. for 5 x 2 lektioner. •  Windows 10workshop billedbehandling til pc. Onsdage kl. 9.30-11.15. Fra 11. september. Lær at bruge det indbyggede fotoprogram i Google Fotos, overføre dine billeder fra dit mobilkamera til Googles fotoredigeringsprogram, redigere, sende og gemme. Pris: 250 kr. for 5 x 2 lektioner. •  Windows 10-workshop billedbehandling til pc. Tirsdage kl. 14-15.45. Fra 10. september. Windows 10-billedbehandling til pc. Lær at overføre billeder fra dit kamera til et fotoarkiveringssystem, redigere, sende og gemme billeder.


Pris: 250 kr. for 5 x 2 lektioner. •  Windows 10-workshop begyndere. Mandage kl. 9.30-11.15. Fra 9. september. Lær at arbejde selvstændigt med kontakter/brug af Word i mailprogram og besøg på hjemmesider som netbank, e-Boks m.m. Pris: 250 kr. for 5 x 2 lektioner. •  Windows 10-workshop let øvede. Mandage kl. 11.30-11.45. Fra 9. september. Opsætning af personlig hjemmeskærm, gennemgang af diverse apps, mail, kalender, kontakter. Gennemgang af sikkerhed, backup m.m. Pris: 250 kr. for 5 x 2 lektioner. •  Nyt! Hauwei-mobil/tablet – begyndere. Indstillinger, kalender, kontakter, ur, netsøgning, sms/mms, fotografering, MobilePay, opsætning. Tirsdage kl. 11.45-13.30. 10. september-8. oktober. Pris: 250 kr. for 5 x 2 lektioner. •  Åben datastue. Torsdage kl. 9-11. Vi hjælper dig med specielle it-problemer på din pc, iPad, tablet og mobiltelefon - iPhone, Samsung, Doro, Sony, Huawei. Medbring dine enheder. Husk personlige koder. Lukket til 31. august. Pris: 25 kr. pr. gang. Sted: Datastuen, Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. Jørgen Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​@gmail.com

Fredagsbio

Fredage i lige uger kl. 10-13. 13. september-20. december. Sted: Biografen, Kulturhuset, Parkvej 10. Se repertoiret i Kulturhuset. Inger Gedsø, 86 52 02 54. Pris: Biografpris, inkl. kaffe og småkager.

Gymnastik

•  Mandage kl. 9.45-10.45. •  Mandage kl. 11-12. 9. september-16. december. Sted: Morten Børup Hallens bokselokale. Træning, som giver bevægelighed, smidighed og balance.

Leder: Bibi Kasten. Tove Rasmussen, 25 70 45 35, figo​@privat.dk Pris: 200 kr.

Læsekreds

•  Læsekreds 1. 1. onsdag i måneden kl. 14-16. Fra 4. september. Anne-Grete Kveiborg, 29 82 94 55. •  Læsekreds 2. 1. torsdag i måneden kl. 13.30-15.30. Fra 5. september. Marie Cramers, 23 31 03 34. Anni Brønserud, 31 32 62 52. •  Læsekreds 3. 2. torsdag i måneden kl. 13.30-16. Fra 12. september. Kirsten Haugaard Jørgensen, 86 57 24 73. Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. tv. Vil du gerne dele dine læseoplevelser med andre, så er dette noget for dig. Vi beslutter sammen, hvilke bøger vi vil læse, og skaffer bøgerne via biblioteket.

Petanque

Tirsdage kl. 13-15.30. Sted: Petanquebanerne ved Sundhedshuset. Spil petanque hele året. Arne Laue, 20 61 73 60, lauearne​@gmail.com

Qi Gong

•  Torsdage kl. 9.30-11. Fra 12. september. Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. tv. •  Tirsdage kl. 10-11.30. Fra 10. september. Sted: Morten Brørup Hallens bokselokale. •  Mandage kl. 9.30-11. Fra 9. september. Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. tv. Kinesisk helsegymnastik kaldes også ”mindfullness i bevægelse” på grund af de langsomme, meditative bevægelser. Qi Gong sætter gang i de selvhelbredende processer. Vibeke Larsen, vilqigong​@gmail.com Inger Gedsø, 86 52 02 54. Pris: 400 kr.

Skak

1. og 3. mandag i måneden kl. 10-12. 16. september-2. december. Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. Spil skak i Ældre Sagens regi 1. og 3. mandag i måneden. Mød op, uanset om du er øvet skakspiller, mindre øvet eller slet ikke kan spille skak, men gerne vil lære det. Der er plads til alle. Hans Skovhus, 26 85 58 12, hans.skovhus​@gmail.com

Slægtsforskning

•  T orsdage kl. 13.30-15.30. Øvede. •  T orsdage kl. 16-18. Begyndere. Fra 12. september. Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 7. Hans-Jørn Hansen, 86 51 16 20, 21 36 08 86, hjh​@fogense.net Pris: 350 kr.

Studiekreds

Tirsdage kl. 10-12. Fra 10. september. Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. tv. Erik Jørgensen, 21 63 45 73, ninaogerik​@mail.dk

Styrketræning

•  Tirsdage kl. 10-11.30. •  Tirsdage kl. 11-12.30. •  T irsdage kl. 12.30-14. Fra 3. september. •  Onsdage kl. 11-12.30. •  O nsdage kl. 12.30-14. Fra 4. september. Sted: Sport & Fitness, Møllegade 100. Ledet af fysioterapeut Jeppe Knudsen. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 510 kr.

Svømning

Tirsdage kl. 15-16. 27. august-10. december. Sted: Skanderborg Svømmehal, Højvangens Torv 14. Fri svømning. Der er altid en livredder til stede. Adgang til lavvandet varmtvandsbassin, dampbad, sauna og spa-bassin. Hans-Jørn Hansen, 21 36 08 86, hjh​@fogense.net Pris: 300 kr. for 15 gange.

Vandreture - året rundt

Onsdage kl. 9.30-11. Sted: Føla, Birkevej 20, Skanderborg. Vi går ture på 4-6 km året rundt, i Skanderborgs smukke omegn. Kjeld Hansen, 86 52 43 09, 23 80 18 56, familien.dahl​@hansen.mail.dk Kaj Tved Jensen, 41 59 93 10, kajtjensen​@hotmail.com

Mandetinget

Kl. 12-15. •  Mandag 26. august. •  Mandag 9. september. •  Mandag 23. september. •  Mandag 14. oktober. Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. tv. Er du mand 60+? Har du lyst til at mødes med andre mænd til et par stykker smørrebrød, en snaps, en øl/ vand samt kaffe? Tilmelding mandagen før til Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com Pris: 90 kr.

Museet Tirpitz

Torsdag 29. august kl. 9-18.30. Sted: Skanderborg Banegård. Besøg på museet Tirpitz. Vi skal opleve museet både ud og inde. Se Tirpitz-bunkeren, en hær af beton, rav - havets guld, den skjulte vestkyst, særudstillingen Livsfare Miner. Undervejs spiser vi frokost på Restaurant Ho Bugt. Tilmelding senest 12. august. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 620 kr.

Søndagscafe

•  S øndag 1. september kl. 14-16. Karsten Holm fra Stjær synger sange af Kim Larsen, Danmarks nationalskjald. Karsten Holm fortæller historien om Kim Larsen, og undervejs er der gode sange som Langebro, Masser af succes, Papirklip, Kvinde min, Maria og Dengang jeg var lille. Der ydes tilskud fra Kulturpuljeudvalget. Pris: 50 kr. inkl. underholdning/kaffe med brød. •  S øndag 6. oktober kl. 14-16. Museumsdirektør Ove Sørensen fra VejleMuseerne fortæller det sker

august 2019

15

»


om sine oplevelser som deltager i Siriuspatruljen i Grønland. Der ydes tilskud fra Kulturpuljeudvalget. Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. tv. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 50 kr. inkl. foredrag/kaffe.

Besøg hos Yding Grønt

Tirsdag 10. september kl. 14-16. Sted: Yding Grønt, Skovhøjvej 8, Yding, Østbirk. Selvtransport. Yding Grønt ligger ved foden af Yding Skovhøj. Her dyrkes mange typer og farver af salater på friland samt krydderurter i drivhus. Tilmelding senest 2. september. Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com

Vinsmagning

Torsdag 3. oktober kl. 19-22. Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. tv. I samarbejde med SuperBrugsen. Den vinkyndige fortæller om forskellige vine, og der serveres en let anretning. Der er mulighed for at bestille vin til afhentning mod betaling i SuperBrugsen. Tilmelding senest 30. september. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 80 kr.

Åletur til Gjerrild Kro Sostrup Slot

Torsdag 10. oktober kl. 10-17.30. Sted: Skanderborg Banegård. Vi besøger Gjerrild Kro og Sostrup Slot. På kroen skal vi have ål ad libitum, og der anbefales en wienerschnitzel til dem, der ikke skulle have lyst til ål - bestilles ved tilmelding. Vi slutter middagen med en kop kaffe og en småkage. Tilmelding senest 24. september. Inger Gedsø, 86 52 02 54, gedso​@pc.dk Pris: 585 kr. inkl. ål, 535 kr. inkl. wienerschnitzel.

16

det sker

august 2019

AARHUS KOMMUNE AARHUS Formand: Tove Jørvang. Næstformand, ældrepolitik: Keld Skaaning. Næstformand, socialhumanitært: Lisbeth Hessellund.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus

Kontor og aktivitetscenter

Vester Allé 8, Aarhus C, 86 13 09 26, midt​@aeldresagen-aarhus.dk Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9-14. Kontoret holder sommerferie til 11. august. Efterårsferie 11.-20. oktober.

Træffetid

Formand Tove Jørvang træffes efter aftale. Næstformand Keld Skaaning træffes tirsdage. Næstformand Lisbeth Hessellund træffes torsdage kl. 11-13.

Efterårsprogram

Fås på Ældre Sagens kontorer, på biblioteker og lokalcentre.

Ansvarlig kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er anført en ansvarlig kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret, 86 13 09 26.

Elektronisk tilmelding og betaling

Du kan komme ind på kontoret og tilmelde dig og betale som hidtil. Dankort og MobilePay modtages. Du kan også tilmelde dig og betale på hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/aarhus Ligesom almindelig nethandel.

Forbehold for ændringer

Der kan forekomme ændringer, og rejser, kurser mv. kan være udsolgt.

Aflastning af pårørende til demensramte

Mange pårørende til demensramte har svært ved at få et velfortjent pusterum. Vil du arbejde som frivillig demensaflaster? Nærmere oplysninger, 86 13 09 26. Inga Hansen og Lene Gaba.

Cafe Hjerterum demenscafe

Fredage kl. 10-13 i ulige uger. Sted: Havehuset, DemensCentrum Aarhus, Graham Bells Vej 2, Skejby. Vi afholder fredagsaktiviteter hver anden fredag i samarbejde med Alzheimerforeningen i Østjylland og OK-Klubberne i Aarhus. Vi spiser frokost sammen, og indimellem kører vi en tur. Tilmelding til Conny Flensborg, 28 72 51 08.

Besøgsordning

Besøgsordningen er et tilbud til ældre, som savner et netværk. Bliv besøgsven. Kom og hør nærmere. Kontakt kontoret på 86 13 09 26.

Bisidderordning

Et tilbud til dig, som har en sag, der behandles hos kommunen, i banken, eller hvis du som patient er i forbindelse med sundhedsvæsnet. Bisidderen kan hjælpe med forberedelse af mødet og kan efterfølgende hjælpe dig med at huske og følge op på aftaler. Keld Skaaning træffes tirsdage (undtagen anden tirsdag i måneden) kl. 1316 efter aftale, 86 13 09 26.

Tryghedsopkald

Vi ringer kl. 8-8.30 for at ønske dig ”god morgen” og høre, om alt står vel til hos dig. Bente Neergaard, 30 28 99 22.

Sorg- og livsmodsgrupper for efterladte

Vi samarbejder med andre frivillige organisationer i Aarhus om at tilbyde sorg- og livsmodsgrupper for ældre efterladte. Vi tilbyder en samtale, hvorefter der kan henvises til en sorg- og livsmodsgruppe med plads til nye. Vibeke Mejer Jensen, 26 82 76 03, vibekemejer60​@gmail.com

Vi søger en frivillig leder af tryghedsopkald

”Det er et dejligt job som frivillig i Ældre Sagen, med god kontakt til 48 trofaste, glade, frivillige mennesker, der er fordelt i 8 grupper af 6 personer”, siger Bente Neergaard, som i mere end 10 år har været leder af tryghedsopkald. De 6 personer i hver gruppe skiftes til at ringe til 8 ældre hver dag i ugen hver 6. uge. Grupperne mødes ca. hver 4.-5. måned, hvor man i fællesskab bl.a. lægger vagtplanen og får en god snak med hinanden. Som leder laver man aftale med de ældre, der ønsker tryghedsopkald, og rekrutterer og støtter de frivillige i de udfordringer, som opstår. Tidsforbruget er i gennemsnit ca. 2-3 timer om ugen. Ring til Bente Neergaard på 30 28 99 22 og få en snak, hvis du har lyst til at blive leder af tryghedsopkald.

Ledsagere og motionsvenner

Tilbydes ældre, som ikke er trygge ved at færdes ude alene eller har brug for motion. Har du lyst til at få eller selv blive ledsager/motionsven? Lisbeth Hessellund, lishessel​@gmail.com Susanne Skovsgaard, susanne​@asska.dk Træffes torsdage kl. 11-13, 86 13 09 26.

Samvær med en jævnaldrende

Har du lyst til at være sammen med en jævnaldrende, kan vi formidle kontakten - gælder også, selvom du ikke er mobil. Vi besøger dig og får en snak om interesser, ønsker og behov. Derefter forsøger vi at finde en med tilsvarende ønsker, fx at få besøg derhjemme eller en jævnaldrende at følges med til arrangementer. Kontoret, 86 13 09 26. Jytte Kristensen, jyttejok​@gmail.com

Den hjælpende hånd

For medlemmer. Nu tilbydes hjælp til isyning af knapper, lynlåse og lignende


opgaver ud over praktisk hjælp til hjemmeboende ældre, der ikke har mulighed for at få hjælp andetsteds til fx at hænge et billede op, få skiftet en pære m.m. Vi påtager os ikke større opgaver som fx rengøring og havearbejde. Henvendelse, 86 13 09 26. Pris: 50 kr. samt evt. udgifter til materialer.

Multietnisk arbejde

Vi har i 13 år integreret og aktiveret mange multietniske kvinder. Vi arbejder blandt andet i en systue i Gellerup hver tirsdag og hver onsdag i Rosenhøj, begge steder kl. 10-13. Systuerne bliver flittigt brugt men vi mangler ”hænder” på begge systuer. Vil du hjælpe? Birte Vixø, 28 29 58 09.

Ældre Sagens Natteravne

Ring, 86 13 09 26, hvis du vil høre mere eller vil med på en prøvetur.

Skole- og børnehavevenner

Bliv frivillig i den lokale skole eller børnehave. Er du til højtlæsning, udeliv og nærvær? Eller måske kreative værksteder, lektiecafe, skoleskak og fremmedsprog? Har du tid til at bruge nogle timer om måneden i selskab med friske og nysgerrige børn og unge? Bjarne Friis Sørensen, 51 36 09 54.

Få dig en tur på en elcykel

Vi tilbyder en times prøvekørsel, også til dig, der allerede har anskaffet en elcykel, men ikke føler dig helt tryg i brugen. Bestil tid til en tur, 86 13 09 26.

Gratis støtte og vejledning

•  Jura, arv og testamente. Advokat Kirstine Kryger Dyekjær giver mundtlig vejledning om arv, testamente og fremtidsfuldmagter mv. Tidsbestilling nødvendig, 86 13 09 26. Der er afsat 15 minutter til hver. Vejledning 10. september og 1. oktober. Husk at melde afbud ved forfald. •  Boligforhold. Bjarne Friis Sørensen træffes fredage kl. 10-12, efter aftale på

51 36 09 54 eller på bjarne8​@webspeed.dk Vi kan ikke anvise boliger det er en kommunal opgave. •  Flytning til ældrebolig/ plejehjem. Annelise Vestergaard træffes efter aftale på 86 13 09 26. Hjælper gerne, hvis du og din familie er i tvivl om, hvor I skal henvende jer, eller har problemer med at udfylde skemaer mv. •  Flyttevenner. Hvis du ikke har familie eller netværk og har behov for hjælp til flytning til ældrebolig/plejehjem, så ring på 86 13 09 26 og hør, hvordan vores flyttevenner kan hjælpe dig. •  Demens. Inga Hansen vejleder om demens og svarer på spørgsmål. Træffes efter aftale, 86 13 09 26. •  Økonomi. Carsten Andersen træffes efter aftale, 86 13 09 26. Ib Andersen træffes torsdage i lige uger kl. 13-15 efter aftale, 86 13 09 26. NB! Der kan ikke ydes investeringsrådgivning, der er personlig og munder ud i en anbefaling, da vi ikke har godkendelse og forsikringsdækning efter lov om finansiel virksomhed. •  Skat. Kurt Skytte vejleder om skat, herunder fradragsmuligheder, ændring af forskudsregistrering samt årsopgørelse. Træffetid tirsdage kl. 11-13 efter aftale, 86 13 09 26. •  Digitalisering. Claus Jørvang træffes efter aftale, 86 13 09 26. Hjælper ved problemer i forbindelse med den offentlige digitalisering. •  It-hjælp for medlemmer i Aarhus Kommune. Support 2., 16. og 30. september samt 21. oktober kl. 12.30-15. Medbring evt. installationscd’er. Der er også hjælp til Mac og Android-baserede telefoner og tablets. Kun efter aftale, 86 13 09 26, senest torsdagen før. •  Pc-telefon-support for medlemmer i Aarhus Kommune. Man kan også ringe 86 13 09 26 på samme

datoer som ovenfor i tidsrummet 13-14 og få pchjælp pr. telefon. •  Hjælp til iPhone og iPad for medlemmer i Aarhus Kommune. Har du problemer med din iPhone eller iPad, så hjælper vi dig mandage kl. 10-12 efter aftale, 86 13 09 26. David Ward. •  Tilbud om gratis opsætning af ny iPad. Er du tilmeldt et iPadkursus, tilbyder vi gratis opsætning af ny iPad mandag formiddag 16. september kl. 10-12 eller en time før kursusstart onsdag 18. september. •  Folkesundhed Aarhus. Trine Madsen, Folkesundhed Aarhus, træffes 1. onsdag i måneden 13.30-15.30. Vejledning om sundhedstilbud i Aarhus Kommune. Vil du gerne arbejde med dine sundhedsvaner, eller har du en kronisk sygdom, er du velkommen til at kigge forbi. Tidsbestilling nødvendig, 86 13 09 26, senest torsdag før. •  J uridisk og socialfaglig vejledning for mennesker med demens og for pårørende. Socialrådgiver Henning Lund, DemensHjørnet, træffes den sidste onsdag i måneden kl. 13.30-15.30. Du kan få råd/vejledning vedr. hjælp og støtte iht. lovgivningen og om de mange tilbud i Aarhus Kommune. Tidsbestilling nødvendig, 86 13 09 26. •  Medlemsrådgivning i Landsforeningen, 80 30 15 27. Telefonerne hos Ældre Sagens jurister og socialrådgivere har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14 samt torsdag kl. 14-18. •  Når arbejdslivet stopper. Hvad vil du forandre, og hvad vil du bevare i dit nye liv? Få dine egne svar på det og meget andet i en personlig samtale med Margit Knudsen, der har mange års erfaring som socialrådgiver, supervisor og coach. Mandage i lige uger kl. 10.30-12.30,

tidsbestilling på 86 13 09 26. •  Forsikring. Mød Codan den anden mandag i måneden kl. 10.30-13. Her kan du høre om overfaldsforsikringen, som Codan har udviklet i samarbejde med Ældre Sagen. Forsikringen er gratis, og alle medlemmer kan få den uanset alder, også selvom man ikke er kunde hos Codan i forvejen. •  S ocial pension og boligstøtte. Carsten Andersen vejleder om social pension, helbredstillæg, personligt tillæg og boligstøtte, træffes efter aftale på 86 13 09 26. •  Pårørendevejleder. Aarhus Kommune har ansat pårørendevejleder Rie Winther. Hun kan kontaktes af pårørende, der pludselig har fået sygdom tæt ind på livet, med alle de spørgsmål det rejser, eller når pårørenderollen er blevet for belastende, og der er brug for hjælp og støtte. Rie Winther, 41 89 09 38.

Kunstudstilling

Sted: Vester Allé 8. Jytte Halvorsen udstiller i august-oktober. Anna Jansson udstiller i oktober-december. Er du interesseret i at udstille, så kontakt Per Hoff, 86 13 09 26.

Frivillig minibuschauffør søges

Til lejlighedsvis kørsel for spisegruppen på lokalcenter Viby. Afhentning lidt før kl. 11 og retur efter kl. 13. Bussen afleveres igen ved Lokalcenter Viby. Kunne du tænke dig at blive en del af vores chaufførteam? Tove Jørvang, 30 42 45 67.

Frivillige instruktører søges

I samarbejde med FOAarhus søges frivillige instruktører til to motionslokaler i FO-byen. 2 timer hver uge kl. 10-12. Gerne enten tirsdag eller torsdag. Opgaven kan evt. deles af to eller flere. Tove Jørvang, 30 42 45 67, tove​@jorvang.dk

det sker

august 2019

» 17


Frivillige it-undervisere søges til undervisning i efteråret

- Microsoft Word tekstbehandling på din pc - 3 gange a 3 lektioner. - LibreOffice Writer tekstbehandling på din pc - 3 gange a 3 lektioner. - Microsoft Excel regneark på din pc - 3 gange a 3 lektioner. - Lagring og datahåndtering på din pc - skyen - 2 gange a 3 lektioner. Kontakt venligst kontoret, 86 13 09 26. Tove Jørvang, tove​@jorvang.dk

Frivillige søges til hjælp i køkkenet

Torsdage og fredage kl. 10-14. Opgaverne består primært i at hjælpe køkkenlederen med borddækning, kaffebrygning, afrydning samt opvask. Du bliver en del af vores frivilligteam af dejlige, positive mennesker. Henvendelse på kontoret eller 86 13 09 26.

Nyhedsbrev

Vil du modtage nyhedsbrev fra Ældre Sagen i Aarhus, bedes du tilmelde dig på www.aeldresagen.dk/nyt-fradin-lokalafdeling-tilmelding.

Temamøder

Det er gratis at deltage i temamøderne. Vi serverer kaffe og te.

It-afdelingen tilbyder

•  It - hold din pc opdateret. Onsdage kl. 12-14.30. Fra 4. september. Hold 12350. 3 gange. Kan du nå at lave kaffen, inden din pc er ”oppe at køre” med skrivebordet fremme, skyldes det ofte manglende oprydning. Så er det på tide at lave servicetjek. Udføres dette tjek 3-4 gange årligt, vil du få en stærkt forbedret og hurtigere pc. Medbring egen opladet bærbar computer. •  It - Android-mobil eller -tablet. Tirsdage kl. 15.15-17.15. Fra 3. september. 18

det sker

august 2019

Hold 12601. 5 gange. Kurset omfatter opsætning og klargøring af Androidtelefoner og -tablets, de forskellige former for netadgang, hvordan man installerer apps og viser, hvilke muligheder man har med den nye generation af smartphones/tablets. Medbring opladet telefon/ tablet. •  It - bliv mere fortrolig med din pc. Tirsdage kl. 12-14.30. Fra 3. september. Hold 12362. 12 gange. Med basis i Windows 10  arbejder vi med relevante programmer til tekstbehandling, mail og internet. For dig, som tidligere har gået på pckursus eller har brugt pc i arbejdslivet. Egen pc er ikke nødvendig, men en fordel, da den så vil blive opdateret og renset. •  It - kom godt i gang med Windows 10. Tirsdage kl. 9-11.30. Fra 3. september. Hold 12311. 6 gange. Kurset er for dig, der gerne vil lære at bruge nok verdens mest brugte styresystem. Vi starter med at gennemgå de grundlæggende funktioner på computeren - dernæst ser vi på de mange nye muligheder i Windows 10. Det anbefales, at du medbringer egen opladet bærbar pc. •  It - kom godt i gang med Windows 10. Mandage kl. 9-11.30. Fra 2. september. Hold 12310. 6 gange. Kurset er for dig, der gerne vil lære at bruge, nok verdens mest brugte styresystem. Vi starter med at gennemgå de grundlæggende funktioner på computeren - dernæst ser vi på de mange nye muligheder i Windows 10. Det anbefales, at du medbringer egen opladet bærbar pc. •  It - iPhone, iPad og pc for viderekomne. Torsdage kl. 9-11.30. Fra 5. september. Hold 12671. Lagring og datahåndtering samt skyen og eksterne enheder Kurset omfatter både

Windows-pc/Mac-pc samt iPhone/iPad. Du lærer om sikker opbevaring af data i skyen, om backup og sikkerhedskopi. •  It - lær at bruge din iPhone. Mandage kl. 9.15-11.15. Fra 2. september. Hold 12611. 5 gange. Kurset omfatter opsætning og klargøring af iPhone, de forskellige former for netadgang, hvordan man installerer apps og viser, hvilke muligheder man har med den nye generation af mobiltelefoner. Der undervises kun i Apples iPhone. •  It - iPad - niveau 1. Onsdage kl. 13-15. Fra 18. september. Hold 12641. 3 gange. Dette kursus danner grundlag for dig, der gerne vil i gang med at bruge en iPad. Opsætning af din iPad. Få styr på det basale. Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste version af Apples iOSstyresystem. Der undervises kun i Apples iPad. Medbring opladet iPad. •  It - iPad - niveau 2. Onsdage kl. 15.30-17.30. Fra 18. september. Hold 11642. 3 gange. Et kursus, når du er blevet fortrolig med din iPad, hvor du lærer at bruge din mail og bliver dus i brugen gennem praktiske øvelser. Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste version af Apples iOSstyresystem. Der undervises kun i Apples iPad. Medbring opladet iPad. •  It - iPad - niveau 2. Onsdage kl. 13-15. Fra 9. oktober. Hold 12643. 3 gange. Et kursus, når du er blevet fortrolig med din iPad, hvor du lærer at bruge din mail og bliver dus i brugen gennem praktiske øvelser. Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste version af Apples iOSstyresystem. Der undervises kun i Apples iPad. Medbring opladet iPad. •  It - iPad - niveau 3. Onsdage kl. 15.30-17.30. Fra 9. oktober.

Hold 12662. 3 gange. Du er blevet fortrolig med din iPad og vil videre. Her lærer du at skrive, redigere, kopiere, formatere, sætte billeder i dokumenter. Du lærer også at printe trådløst fra din iPad. Der undervises kun i Apples iPad. Medbring opladet iPad.

Akvarel for øvede

Onsdage kl. 12.30-15. Fra 4. september. Hold 12510.

Bowling

•  T orsdage kl. 11-13. Hold 12401. Fra 12. september. •  F redage kl. 11-13. Hold 12402. Fra 13. september Sted: Aarhus Bowlinghal, Eckersbergsgade 13-15.

Bridge - aftenhold med 2 rækker

Mandage kl. 19-23. Fra 2. september. Hold 12110. Turneringshold med op- og nedrykning og undervisning i pausen.

Bridge - søndagsbridge undervisning

•  S øndag 8. september kl. 13. Hold 12141. Marionet Stayman. •  S øndag 6. oktober kl. 13. Hold 12142. Multi 2 ruder (svag 2 åbning i major). Der er undervisning kl. 13-ca. 13.45. Herefter spilles kort til kl. 17, evt. med lagte kort. Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og materiale.

Bridge - efterårsbridge

Søndag 13. oktober kl. 9-17. Hold 12130. Tilmelding senest 10. oktober - maks. 72 deltagere. Pris: 350 kr. inkl. forplejning og præmier til vinderne.

Bridge - daghold

Mandage kl. 13-17. Fra 2. september. Hold 12103. Spørgeturneringshold. •  M andage kl. 13-16.30. Fra 2. september. Hold 12101. Undervisning efter Bridgevejen bog 1. •  Mandage kl. 13-17. Fra 2. september. Hold 12102. Undervisning for let øvede - turnering.


•  Tirsdage kl. 9.30-13. Fra 3. september. Hold 12104. Turneringshold med gennemgående turnering. •  Tirsdage kl. 13.15-17. Fra 3. september. Hold 12105. Turneringshold med op- og nedrykning. •  Onsdage kl. 9.30-13. Fra 4. september. Hold 12106. Turneringshold med op- og nedrykning. •  Onsdage kl. 13.30-17. Fra 4. september. Hold 12107. Turneringshold med gennemgående turnering. •  Torsdage kl. 9.30-13. Fra 5. september. Hold 12109. Turneringshold med gennemgående turnering. •  Torsdage kl. 13.30-17. Fra 5. september. Hold 12108. Turneringshold med gennemgående turnering.

Fredagsforedrag

Fredage kl. 10-12. Fra 13. september. Hold 12270. Foredragene kan kun købes som en samlet pakke.

Engelsk for øvede

Niveau 6 - 2 lektioner. Mandage kl. 9.30-11.20. Fra 26. august. Hold 12715. We will speak English in class.

Engelsk

Niveau 1-2. Fredage kl. 11.30-12.50. Fra 30. august. Hold 12714. For deltagere med kun meget lidt kendskab til engelsk.

Engelsk

med et lidt større kendskab til engelsk, som kan føre små samtaler.

Nyt! Fransk I

For begyndere. Tirsdage kl. 13-14.50. Fra 27. august. Hold 12750. Her får du mulighed for at lære det franske sprog helt fra begyndelsen.

Fransk III

For let øvede. Tirsdage kl. 11-12.50. Fra 27. august. Hold 12751. Dette kursus er for let øvede, der har fulgt franskundervisning i ca. to sæsoner eller tilsvarende.

Fransk VI-VII

For øvede. Mandage kl. 10.40-12.30. Fra 26. august. Hold 12752. Dette kursus er for øvede, med et grundlag svarende til grundbøgerne Début 1, 2 og 3.

Italiensk for øvede

Tirsdage kl. 9.30-10.50. Fra 3. september. Hold 12721. For deltagere med kendskab til italiensk svarende til 4-5 sæsoner.

Italiensk for let øvede

Mandage kl. 9-10.20. Fra 2. september. Hold 12720. For deltagere, som har gået til italiensk et par sæsoner.

Kinesisk for begyndere

Fredage kl. 12-13.50. Fra 30. august. Hold 12731. Vi starter helt fra bunden, hvor du vil lære om udtale af de kinesiske ord.

Spansk for let øvede

Fredage kl. 9-10.50. Fra 30. august. Hold 12761. Deltagelse i kurset forudsætter ca. 3-4 års undervisning eller tilsvarende niveau.

Spansk for fortsættere

Torsdage kl. 13-14.50. Fra 29. august. Hold 12760. Deltagelse i kurset forudsætter ca. 1 års undervisning eller tilsvarende niveau.

Gymnastik for kvinder 60+ •  T irsdage kl. 13.20-14.40. Fra 13. august. Hold 12414. •  Tirsdage kl. 9-10.20. Fra 13. august. Hold 12411. •  Tirsdage kl. 12-13.20. Fra 13. august. Hold 12413. •  Tirsdage kl. 10.30-11.50. Fra 13. august. Hold 12412.

Ide og samfund

4 temaer a 3 foredrag. Onsdage kl. 10-12. Fra 4. september. Hold 12230. 1. tema: Nordisk litteratur. 2. tema: Den kinesiske familie. 3. tema: Kend dine klassikere. 4. tema: Guds ord - i Toraen, Biblen og Koranen. Foredragene kan kun købes som en samlet pakke.

Linedance for mellemøvede

Tirsdage kl. 13.30-14.50. Fra 10. september. Hold 12423.

Linedance for let øvede

For let øvede, fortsættere. Niveau 5. Fredage kl. 10-11.20. Fra 30. august. Hold 12713. For deltagere med lidt rutine.

Nyt! Kinesisk for let øvede

Fredage kl. 10-11.50. Fra 30. august. Hold 12731. For dig, der har stiftet en smule bekendtskab med kinesisk sprog og kultur.

•  F redage kl. 10.30-11.50. Fra 13. september. Hold 12424. •  T irsdage kl. 12-13.20. Fra 10. september. Hold 12422.

Engelsk

Spansk for øvede

Linedance for øvede

For let øvede. •  Onsdage kl. 9.30-10.50. Fra 28. august, niveau 3-4. Hold 12711. For deltagere med et begrænset kendskab til engelsk, som kan deltage i meget enkle samtaler. •  Onsdage kl. 11-12.20. Fra 28. august, niveau 4-5. Hold 12712. For deltagere

Fredage kl. 11.10-13. Fra 30. august. Hold 12762. Holdet er en fortsættelse af spansk for let øvede samt for deltagere, med spanskkundskaber svarende til ca. 4-5 års undervisning.

Fredage kl. 12-13.20. Fra 13. september. Hold 12425.

Linedance for nybegyndere

Tirsdage kl. 10.30-11.50. Fra 10. september. Hold 12421.

Smart training

Torsdage kl. 16.10-17.10. Fra 5. september. Hold 12470. Ny træning for alle, der gør dig bedre til at huske, beslutte og bedre til motorikken.

Effekttræning

Tirsdage kl. 9-10.20. Fra 10. september. Hold 12475. Kom og prøv muskeltræningsøvelser, der udføres langsomt. Prøvetime den første gang.

Motion i naturen

Onsdage kl. 10-12. Sted: Ved flagstangen i Mindeparken. Brug naturens redskaber, og få pulsen op. Kom og vær med sammen med instruktør Erik Pedersen.

Pilates og afspænding •  O nsdage kl. 16-17.50. Fra 4. september. Hold 12432. •  T irsdage kl. 17-18.50. Fra 3. september. Hold 12431.

Qi gong

•  T irsdage kl. 15-16.20. Fra 3. september. Hold 12444. •  M andage kl. 15-16.20. Fra 26. august. Hold 12443. •  M andage kl. 13.30-14.50. Fra 26. august. Hold 12442. •  M andage kl. 12-13.20. Fra 26. august. Hold 12441.

Svømning

•  O nsdage kl. 11-11.45. Fra 21. august. Hold 12462. •  M andage kl. 12-12.45. Fra 19. august. Hold 12461. •  T orsdage kl. 9.30-10. Fra 22. august. Hold 12463. Sted: Lyseng Svømmehal.

Hensyntagende yoga

Fredage kl. 9-10.20. Fra 30. august. Hold 12490. Du kan også være med, hvis du fx har gigt, fibromyalgi, piskesmæld eller nakke-/ skulder-/rygproblemer, som afholder dig fra at deltage på et alment bevægelseshold. det sker

august 2019

19

»


Deltagere, omfattet af hensyntagende undervisning, skal inden start udfylde kommunens handicaperklæring.

Lyengar-yoga

•  Mandage kl. 8.20-10.10. Fra 26. august. Hold 12451. •  Mandage kl. 10.10-12. Fra 26. august. Hold 12452.

Kulturforedrag

Mandage kl. 9.45-11.45. Fra 9. september. Hold 12210. Foredragene kan kun købes som en samlet pakke.

Temamøde

•  Vi ældre vil også være grønne! Torsdag 5. september kl. 13.30-15.30. Hold 12802. Bedsteforældre interesserer sig for klima, for det handler jo om børnebørnene og deres fremtid. To ”grå klimaambassadører” inviterer til dialog om vores håb og bekymring for børnebørnenes fremtid. Tilmelding senest 3. september. •  Energi til livet - i DGI Huset. Torsdag 19. september kl. 13.30-15.30. Sted: DGI Huset, Værkmestergade 17, Aarhus C. Hold 12803. Fitnesschef Bobby Croshaw vil fortælle om DGI Husets nye senior-koncept, ”Energi til livet”, og introducere til konceptet via små lege, træningsmetoder og lærerig information om, hvad der giver energi til livet. Alle kan deltage, når blot man er klar til at smile og bevæge sig lidt. Tilmelding senest 17. september. •  Spar på din telefonregning. Få billigere telefoni! Torsdag 10. oktober kl. 13.30-15.30. Hold 12804. Interessen for Fastnet.nu er stor, og der er mange penge at spare. Fastnet.nu informerer om de forskellige teleydelser, de tilbyder. Du kan efter foredraget få gennemgået din telefonregning og beregnet, hvor mange penge du kan spare. 20

det sker

august 2019

Mulighed for dialog og spørgsmål til oplægsholder. Tilmelding senest 8. oktober. •  Digital tryghed, ved Østjyllands Politi. Torsdag 22. august kl. 10-12. Hold 12801. Misbrug af betalingskort. Falske e-mails og hjemmesider. Mange nye it-relaterede kriminalitetsformer er i vækst i disse år, og man skal se sig godt for, når man færdes i det digitale univers. Politiet hjælper ældre medborgere til en tryg og sikker adfærd i det digitale univers. Tilmelding senest 20. august. Det er gratis at deltage i temamøderne. Vi serverer kaffe og te.

Møde om motion i naturen Tirsdag 13. august kl. 10. Sted: Vester Alle 8. Kom og hør mere om motion i det fri. Erik Pedersen orienterer. Vi byder på en kop kaffe.

Åbent hus om itundervisningen

Onsdag 21. august kl. 10-14. Vi vil orientere om vores mange tilbud inden for itundervisning: Pc, Mac, iPhone, iPad- og Android-telefoner. Kom og hør nærmere, og få en snak med de enkelte undervisere. Mads Lange, 21 25 09 48.

Torsdagsunderholdning

•  Musik, sang og fællessang. Torsdag 29. august kl. 13.30-15.30. Carl Erik Byskov og Torben Gang Rasmussen underholder med klaver, guitar og sang om menneskelivet og kærlighed. Numre af blandt andre Bent Fabricius Bjerre, Kim Larsen og Neil Young. Mellem numrene spiller de for til fællessang efter højskolesangbogen. •  Danske revyviser gennem 100 år. Torsdag 26. september kl. 13.30-15.30. Keld Kortermann Sterlø fortæller en sprudlende, spændende og morsom fortælling om den danske tradition med revyviser.

Hvem husker ikke Osvald Helmuth, Liva Weel, Hans W. Petersen og mange flere? Her får du viserne krydret med sjove historier og anekdoter. Pris: 60 kr. inkl. kaffe/te og kage for pensionister og efterlønnere. Øvrige 65 kr.

Håndarbejds-søndag

•  Søndag 8. september kl. 14. •  Søndag 6. oktober kl. 14. Sammen gør vi søndagen hyggelig med håndarbejde, kaffe/te og lidt kage. Medbring dit eget håndarbejde, eller vær med til at strikke trøstemus til børn indlagt på Skejby Sygehus. Er du glad for at strikke, hækle eller brodere - så kom.

AARHUS NORD Formand: Christen Jespersen.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus Her er sidste nyt altid med.

Kontor

Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov, 86 22 64 01, nord​@aeldresagen-aarhus.dk Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-12.

Aktivitetssteder

•  Søndag 8. september kl. 14. •  Søndag 6. oktober kl. 14. Sangeftermiddag til Marie-Louise Reitbergers akkompagnement. Vi synger velkendte sange fra blandt andet Højskolesangbogen. Efter kaffen ønskerunde. Ingen tilmelding. Pris: 45 kr. inkl. kaffe/te og brød, betales ved indgangen.

•  H ørgården, Hørgårdsvej 17, kld. 2/3, Risskov. •  Lokalcenter Sønderskovhus, Lystrupcentervej 78, Lystrup. •  A arhus Bowlinghal, Eckersgade 13-15, Aarhus. •  V ejlby Lokalcenter, Vikær Toften 6, Risskov. •  E lsted Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup. •  L ystrup Skole, Lystrupvej 256, Lystrup. •  Fortegården, Tirstrupvej 7 B, Risskov. •  E llevang Skolen, Jellebakkevej 17, Risskov. •  S ølystskolen, Egå Havvej 5, Egå.

Havnerundfart med bus

Ferie

Syng dig glad om søndagen

•  T orsdag 19. september kl. 10. Hold 12261. •  O nsdag 2. oktober kl. 10. Hold 12262. Sted: Ved Havnecentret, Vandvejen 7, Aarhus C senest kl. 10. Opsamling Tangkrogen/Sumatravej kl. 9.45. Aarhus Havn har arrangeret havnerundfart for os. Vi ser oliehavnen, omni-, bulk-, multi- og containerterminalen. Turen varer ca. 1½ time. Guide: Jens Otto BruunMadsen. Pris: 60 kr. Betaling forud, deltagerbevis skal forevises.

Besøg i retsbygningen

Onsdag 25. september kl. 15. Sted: Foran retsbygningen, Vester Allé 10 senest kl. 15. Hold 12241. Foredrag om retten og rundvisning i ”Danmarks smukkeste tinghus”. Pris: 50 kr. Betaling forud, deltagerbevis skal fremvises.

Kontoret er lukket i uge 42 (efterårsferie), hvor der ikke er undervisning. Indbetalinger og e-mails tjekkes løbende.

Tilmelding

Skal ske til kontoret eller på e-mail til nord​@aeldresagen-aarhus.dk Afvent accept før betaling.

Betaling

Kan ske via netbank til konto 7264 1010912 i Djurslands Bank. Husk at opgive holdnummer. Kontant betaling modtages på kontoret eller MobilePay 70587.

Tilbagebetaling af gebyr

Ved framelding før start opkræves et gebyr på 50 kr. Ved framelding efter start tilbagebetales deltagergebyret helt eller delvist, men kun hvis en person på venteliste kan betale et beløb svarende til det tilbagebetalte beløb.


Læs bagsiden af ’Det Sker’.

Fra 5. september. Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov. Hold 2711. På dette kursus benyttes Nordisk Standard bog 2, og denne bog kan købes ved fremmødet for 200 kr. Kurset henvender sig til deltagere, som har været igennem Nordisk Standard bog 1 eller tilsvarende. Pris: 585 kr. - 13 gange.

Rejser og ture

Bridgeundervisning

Hertil kommer et gebyr på 50 kr.

Priser

Under arrangementer, hvor der er anført to priser, er den lave pris gældende for pensionister og efterlønsmodtagere, og den høje pris for andre.

Teknisk arrangør

Brochurer med udførligt program fås på kontoret og kan ses på vores hjemmeside www.aeldersagen.dk/aarhus

Akrylmaling

•  Tirsdage kl. 9-11.45. Fra 3. september. Hold 2741. •  Torsdage kl. 9-11.45. Fra 5. september. Hold 2742. Deltag i aktivt maleri med akrylfarver. Sted: Hørgården. Ingelise Riising, 40 68 17 44. Pris: 785/965 kr. - 12 gange.

Akrylmaling

Mandage i lige uger kl. 9-12.45. Fra 2. september. Sted: Lokalcenter, Lystrup. Hold 2743. Deltag i aktivt maleri med akrylfarver. Ingelise Riising, 40 68 17 44. Pris: 615/740 kr. - 7 gange.

Akvarelmaling

Onsdage kl. 12.45-15.30. Fra 4. september. Øvede og let øvede. Hold 2751. ¨ Du vil gennem skitser lære at gå frisk til akvarellen. Sted: Hørgården. Materialeudgifter på 65 kr. betales første gang. Pris: 785/965 kr. - 12 gange.

Bowling

Tirsdage kl. 11-12. Fra 10. september. Sted: Aarhus Bowlinghal. Hold 2721. Pris: 435 kr. - 12 gange.

Bridge

Sted: Arions Hus. Hvor intet andet er anført. Pris: 585 kr. - 13 gange.

Bridgeundervisning

For begyndere og let øvede. Torsdage kl. 9.30-12.30.

For øvede. Tirsdage kl. 12.45-15.45. Fra 3. september. Sted: Hørgården, Hørgårdsvej 17, kld. (lokale 2/3), Risskov. Hold 2713. For spillere, som har været igennem grundsystemet, det meste repeteres, og der bliver tid til nyt stof fra Nordisk Standard bog 3 og fra underviserens egne noter. Der spilles en gennemgående turnering med præmier til de bedste spillere ved turneringens afslutning. Pris: 585 kr. - 13 gange.

Bridgeundervisning

For meget øvede. Torsdage kl. 13.15-16.15. Fra 5. september. Sted: Hørgården, Hørgårdsvej 17, kld. (lokale 2/3), Risskov. Hold 2712. Der forudsættes styr på grundsystemet, så konventionerne vil være i fokus. Undervisning i Nordisk Standard bog 3 og 4. Der spilles en gennemgående turnering, af og til med pakkede kort og med præmier til de bedste spillere ved turneringens afslutning. Pris: 585 kr. - 13 gange.

Bridgeundervisning

For viderekomne. Tirsdage kl. 9.15-12.30. Fra 3. september. Sted: Hørgården, Hørgårdsvej 17, kld. (lokale 2/3), Risskov. Hold 2714. For spillere, som er rimeligt sikre i grundsystemet. Der ses primært på forbedringer/udvidelser af grundsystemet, og der spilles en gennemgående parturnering med præmier til de bedste par ved turneringens afslutning. Holdet er primært et turneringshold. Pris: 585 kr. - 13 gange.

Bridgeturnering

Blomsterbinding

Åbent hus - sommerbridge

Linedance

Torsdage kl. 9-12.45. Fra 5. september. Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov. Hold 2715. Undervisning de første 15 minutter. Derefter inddeling i 2-3 rækker og med præmieuddeling til de bedste par i de enkelte rækker ved turneringens afslutning. Vinderen af A-rækken kåres desuden som klubmester og overrækkes en vandrepokal. Pris: 410 kr. - 13 gange. Torsdage kl. 9-12.30. Fra 29. august. Sted: Arions Hus. Hold 1718. Vi udfylder pausen fra ultimo april til ultimo august med deltagelse i sommerbridge. Der spilles 8., 15., 22. og 29. august. Pris: 40 kr. pr. gang, inkl. kaffe.

Engelsk for øvede

•  O nsdage kl. 12.15-14.35. Fra 4. september. Hold 2612. •  Torsdage kl. 12.30-14.50. Fra 5. september. Hold 2613. Sted: Hørgården. Pris: 640/790 kr. - 12 gange.

Engelsk for let øvede

Torsdage kl. 15-16.50. Fra 5. september. Sted: Hørgården. Hold 2614. Pris: 520/640 kr. - 12 gange.

Slægtsforskning

Mandage kl. 9.30-12.15. Fra 16. september. Sted: Vejlby Lokalcenter. Hold 2632. Hvem var dine forfædre? Vi vil blandt andet gennemgå de slægtshistoriske metoder og få præsenteret de vigtigste kilder. Medbring din egen pc. Pris: 600/720 kr. - 8 gange.

Blomsterbinding

Fredage i ulige uger kl. 9.30-12.15. Fra 13. september. Sted: Hørgården, kld., lokale 2/3. Hold 2731. Moderne og kreativ undervisning i blomsterdekoration. Vi arbejder med årstidens blomster, grene og natur mv. Der må påregnes ca. 100 kr. til materialer pr. gang. Pris: 580/670 kr. - 6 gange.

Fredage i ulige uger kl. 12.30-15.15. Fra 13. september. Sted: Hørgården, kld., lokale 2/3. Hold 2732. Mød op til moderne og kreativ undervisning i blomsterdekoration. Vi arbejder med årstidens blomster, grene og natur mv. Der må påregnes ca. 100 kr. til materialer pr. gang. Pris: 580/670 kr. - 6 gange. •  T orsdage kl. 13-14.50. Hold 2312. Rutinerede. •  Torsdage kl. 14.50-16.40. Hold 2314. Let øvede. Fra 5. september. •  Mandage kl. 14.50-16.40. Hold 2313. Let øvede. •  Mandage kl. 13-14.50. Hold 2317. Fra 2. september. Sted: Arions Hus. Pris: 415/535 kr. - 12 gange.

Linedance

•  F redage kl. 10-11.50. Fra 6. september. Hold 2319. Let øvede. •  O nsdage kl. 13-14.50. Fra 4. september. Hold 2318. Begyndere. Sted: Elsted Beboerhus. Pris: 415/535 kr. - 12 gange.

Korsang Good Oldies

Tirsdage kl. 14-16.45. Fra 27. august. Sted: Arions Hus. Hold 2661. Koret synger firestemmig sang med hovedvægt på danske sange. 16 gange. Formand Mogens Lyhne, 86 25 92 92. Se mere på korets hjemmeside: www.goodoldies.dk

Læsekreds

•  1 . mandag i hver måned kl. 14-16. Fra 2. september. Hold 2621. Læsekreds 1. •  3 . mandag i hver måned kl. 14-16. Fra 16. september. Hold 2622. Læsekreds 2. •  2 . mandag i hver måned kl. 13.30-16. Fra 9. september. Hold 2623. Læsekreds 3. Sted: Arions Hus. Pris: 145 kr. inkl. kaffe/te. 4 gange.

det sker

august 2019

» 21


Madlavning for mænd

Torsdage i ulige uger kl. 18-21. Fra 12. september. Sted: Lystrup Skole. Hold 2641. For mænd med interesse for god mad, der er let at lave. Opskrifter udleveres, og vi tilbereder maden i fællesskab og nyder maden og den medbragte vin. Pris: 620 kr. ekskl. råvarer. 6 gange.

Motion og velvære k/m Sted: Arions Hus. Hvor ikke andet er anført.

Motion og velvære k/m

•  Mandage kl. 9.15-10.50. Hold 2323. Fra 2. september. Pris: 380/485 kr. - 12 gange. •  Tirsdage kl. 9.30-11.05. Hold 2321. Pris: 380/485 kr. - 12 gange. •  Tirsdage kl. 11.15-13.05. Hold 2322. Pris: 415/535 kr. - 12 gange. Fra 3. september. Medbring underlag og træningselastik.

Pilates

Sted: Fortegården. Hvor andet ikke er anført. Pris: 330/390 kr. - 12 gange.

Pilates

•  Torsdage kl. 12.30-13.25. Fra 5. september. Hold 2331. Absolut fortsættere. •  Onsdage kl. 11.30-12.25. Fra 4. september. Hold 2332. Fortsættere. •  Onsdage kl. 10.30-11.25. Fra 4. september. Hold 2333. Fortsættere. •  Torsdage kl. 11.15-12.10. Fra 5. september. Hold 2334. Fortsættere. Der er underlag i lokalet.

Pilates for fortsættere

Torsdage kl. 14-15.20. Fra 5. september. Sted: Fortegården. Hold 2335. Der er underlag i lokalet. Pris: 495/585 kr. - 12 gange.

Qi Gong

Tirsdage kl. 13-14.20. Fra 3. september. Sted: Elsted Beboerhus. Hold 2371. Qi Gong kan udøves stående eller siddende. Pris: 495/585 kr. - 12 gange. 22

det sker

august 2019

Vandgymnastik

•  Tirsdage kl. 15-15.55. Fra 3. september. Hold 2341. •  Onsdage kl. 15-15.55. Fra 4. september. Hold 2342. Sted: Ellevang Skolen. •  Torsdage kl. 15-15.55. Fra 5. september. Hold 2343. Sted: Sølystskolen. Vandgymnastik er godt for helbredet. Pris: 355/415 kr. - 12 gange.

Yoga

For begyndere og øvede. •  Mandage kl. 11-12.20. Fra 2. september. Hold 2361. •  Onsdage kl. 13-14.20. Fra 4. september. Hold 2362. Sted: Arions Hus. •  Tirsdage kl. 10-11.20. Fra 3. september. Hold 2363. •  Tirsdage kl. 11.30-12.50. Fra 3. september. Hold 2364. •  Onsdage kl. 9-10.20. Fra 4. september. Hold 2366. •  Onsdage kl. 14.40-16. Fra 4. september. Hold 2367. Sted: Fortegården. •  Mandage kl. 12.40-14. Fra 2. september Hold 2365. Sted: Elsted Beboerhus. Pris: 375/465 kr. - 12 gange.

Bækkenbundstræning

Tirsdage kl. 8.30-9.25. Fra 3. september. Sted: Arions Hus. Hold 2324. En velfungerede bækkenbund kræver træning. Herunder traditionelle knibeøvelser, kropsbevidstheden i området, vi strækker og afspænder bækkenbunden samt musklerne i det omkringliggende område, da disse gensidigt påvirker hinanden. Husk liggeunderlag. Pris: 330/390 kr. - 12 gange.

Zumba

Onsdage kl. 15.30-16.25. Fra 4. september. Sted: Arions Hus. Hold 2351. En aktiv motionsform. Pris: 330/390 kr. - 12 gange.

Traveture Egå Engsø rundt Torsdage kl. 10-11. Fra 26. september. Sted: P-pladsen ved Viengevej (hundeskolen). Har du lyst til at få dig rørt i den friske luft, men mangler nogen at gå sammen med? Vi går en dejlig tur rundt om søen og følger det rige fugleliv. Ingen tilmelding.

Traveture i Risskov

Torsdage kl. 10-11. Fra 26. september. Sted: Parkeringspladsen ved Vandrehjemmet i Risskov. Vi går i skoven så alle kan følge med. Ingen tilmelding.

Spansk for begyndere nyt hold

Onsdage kl. 13-14.50. Fra 4. september. Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov (Delfinen). Hold 2616. Der kræves ingen forudsætninger i spansk. Vi arbejder med små tekster og samtaler. Vi træner de mest almindelige gloser med små øvelser og lege. Grammatikken inddrages lidt efter lidt. Der må påregnes mindre udgifter til materialer. Pris: 415/535 kr. - 12 gange.

6 onsdagsforedrag

•  Marselisborgskovene. Ved Torben Gang Rasmussen. Onsdag 11. september kl. 10-12. Sted: Arions Hus. Hold 2671. Henvender sig til alle, der interesserer sig for Marselisborgskovenes historie og natur. Der fortælles om herregården Havreballegård, Havreballe Skov, Mindeparken og Dyrehaven. Der gives en gennemgang af kunstværker i Rømerhaven og Marselisborg Slotspark. Tilmelding til kontoret Pris: 75 kr. •  F irenze - Medici’ernes og renæssancens by. Ved Jørn Buch. Onsdag 18. september kl. 10-12. Sted: Arions Hus. Hold 2672. Firenze er hovedbyen i Toscana var også Italiens vigtigste by

økonomisk og kulturelt. Toscana er også et spændende mad- og vinområde. Familien Medici regerede byen i årene 1424-1494 og vendte senere tilbage som hertuger. Hos Medici’erne var mange kunstnere ansat. Tilmelding til kontoret. Pris: 75 kr. •  Den danske kaffehistorie. Ved Annette Hoff. Onsdag 2. oktober kl. 10-12. Sted: Arions Hus. Hold 2673. Kaffehistorien giver et levende indblik i danskernes dagligdag med kaffen fra 1660 og helt op til vor egen tid, og man får også et indblik i, hvordan forholdet var mellem tedrikkere og kaffedrikkere. Tilmelding til kontoret. Pris: 75 kr. •  Min tilværelse som blind journalist. Ved Ove Gibskov. Onsdag 9. oktober kl. 10-12. Sted: Arions Hus. Hold 2674. Ove er født blind, uddannet som journalist og arbejdede i Danmarks Radio gennem mere end 30 år. De seneste 20 år lavede han mest udsendelser til P1 - fx serien Samfundstanker. Ove Gibskov har ikke noget imod at blive afbrudt med spørgsmål undervejs i foredraget. Tilmelding til kontoret. Pris: 75 kr. •  K vinde i en mandeverden. Ved Birgitte Jakobsen. Onsdag 30. oktober kl. 10-12. Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov. Hold 2675. Livet som kvindelig politibetjent i en mandsdomineret verden. Hvad får kvinder til at vælge et job, hvor vold, ulykker og død ofte er hverdagen? Vi får indblik i rigtigt politiarbejde, hvor der både er barske og sjove oplevelser fra den virkelige politiverden. Tilmelding til kontoret. Pris: 75 kr. •  Kystsikring - hvem skal nu betale? Ved Inga Kofoed Andersen. Onsdag 6. november kl. 10-12. Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov. Hold 2676. Det diskuteres,


om kommuner og privatpersoner frit skal kunne hælde beton ud over vores fælles kyster. Eller det fortsat skal afgøres af en statslig instans. Geolog og tidligere ansat i Miljøministeriet giver dig både en historisk og geologisk vinkel på kystsikring. Tilmelding til kontoret. Pris: 75 kr.

Temamøde

Onsdag 25. september kl. 10-12. Sted: Arions Hus. Hold 2691. Psykologi for bedsteforældre. Ved Marianne Berg. Hvilke krav stilles der til de børn, der vokser op i Danmark. Hvordan kan vi være en ekstra ressource for dem, når de møder modstand og vanskeligheder? Tilmelding til kontoret. Der serveres kaffe og brød i pausen.

Marselisborg Slotspark

Onsdag 28. august kl. 10.30. Sted: Marselisborg Slot foran indgangen. Hold 2819. Der fortælles om slottets historie og de mange skulpturer og planter i haven. Turen foregår i roligt tempo, medbring kaffe, drikke og brød, som vi nyder på en bænk i haven. Tilmelding og betaling til kontoret 21. august. Pris: 50 kr.

Aarhus Ø

Torsdag 19. september kl. 10-11.30. Sted: Bus 23’s endestation på Esther Aggebos Gade. Hold 2819. Oplev den havnenære bydel, og hvordan havnearealer blev til en by med ca. 10.000 mennesker, spændende arkitektur, blandt andet Lighthouse, Isbjerget og Bjarke Ingels Aarhus. Spændende fritidsfaciliteter - havnebadet, surferbanen m.m. Turen er med guide. Tilmelding og betaling til kontoret 11. september. Pris: 60 kr.

Fiskeaften

Torsdag 3. oktober kl. 18-22. Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov. Hold 2654. Clausen vil igen fortælle om fisk, og vi skal nyde de lækre fiskeretter. Tilmelding og betaling til kontoret senest 26. september. Pris: 150 kr. Drikkevarer kan købes i baren.

Æblekoncert

Tirsdag 8. oktober kl. 14-16. Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov. Hold 2663. Vi synger aktuelt repertoire samt sange, der passer til årstiden. Betaling kan ske til kontoret eller ved indgangen. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og mange hjemmebagte æblekager.

Åletur til Sevel Kro

Søndag 27. oktober kl. 8.30-17.30. Sted: Arions Hus kl. 8.30, Musikhuset kl. 8.45 og Viby Torv kl. 9. Hold 2823. Tilmelding og betaling senest 25. september. Pris: 670 kr.

Julemarked i 3 lande

(Norge – Sverige -Tyskland). 29. november kl. 4.40-1. december kl. 20. Sted: Viby Torv kl. 4.40, Musikhuset kl. 4.45 og Arions Hus kl. 5. Hold 2905. I Norge er julemarkeder især kendt for norsk håndværk. I Sverige kunsthåndværk, især sløjd. I Tyskland er udvalget stort af mad og drikke. Inkl. 2 x overnatning, 3 x morgenmad, 1 x aftenmad, 1 x julebuffet, sejltur Danmark-Sverige, sejltur Norge-Tyskland, entre til Liseberg og udflugter ifølge program. Tilmelding til kontoret senest 30. oktober. Pris: 3.790 kr. Tillæg for enkeltværelse: 995 kr. Tilkøb for udvendig kahyt: 499 kr. pr. person.

AARHUS SYD Formand: Bo Jørgensen. Næstformand: Inge-Lise Thomsen.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus

Kontor

Viby Ringvej 2 B, Viby J, 86 11 00 37, mandag-onsdag kl. 9.30-12. syd​@aeldresagen-aarhus.dk

Aktivitetssted

Hvor ikke andet er anført. Viby Ringvej 2 B, 1.

Indskrivning

Tirsdag 13. august kl. 9.30-12.

Pris

Under arrangementer, hvor der er anført to priser, er den lave pris gældende for pensionister og efterlønsmodtagere, og den høje pris for andre.

Orientering

Se venligst i vort program eller på hjemmesiden, hvor du kan orientere dig om programsatte kurser/ aktiviteter/rejser, der ligger ud over den periode, dette blad omhandler.

Ansvarlig kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er anført en ansvarlig kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Tilmelding og betaling

Tilmelding til kontoret inden betaling via netbank, konto 8140 0000849766. Husk at oplyse hold- og deltagernummer samt at betale senest 8 dage efter tilmelding. Indskrivning kan også ske før sæsonens afslutning.

Framelding

Husk at melde fra, hvis du bliver forhindret.

Efterårsprogram

Det nye program fås blandt andet på Ældre Sagens kontorer, på biblioteker og lokalcentre.

Workshop

Tirsdage kl. 9-11.45. 3. september-26. november. Hold 751. Akvarel-, akryl- og oliemaling. Ingen undervisning. Deltagerne skal selv komme med forslag. 12 gange. Pris: 300 kr., ekskl. materialer. ≤

Bowling

•  M andage kl. 14-15. Hold 711. Leder: Ib Jeppesen. •  Mandage kl. 15-16. Hold 712. Leder: Gert Mortensen. Fra 9. september. •  T orsdage kl. 14-15. Hold 713. Leder: Freddy Arndt. Fra 12. september. Sted: Bowl’n’Fun, Skanderborgvej. Pris: 475 kr. ekskl. sko. 12 gange.

Bridge

•  M andage kl. 9.30-12.30. Hold 721. Leder: Ketty Burnæs. •  Mandage kl. 13.30-16.30. Hold 722. Leder: Kurt Karlsen. Fra 2. september. •  Tirsdage kl. 9.30-12.30. Hold 723. Leder: Henny Hansen. Fra 3. september. •  Onsdage kl. 9.30-12.30. Hold 725. Leder: Svend Aage Jensen. •  O nsdage kl. 13.30-16.30. Hold 726. Leder: Svend Aage Jensen. Fra 4. september. •  Torsdage kl. 9.30-12.30. Hold 727. Leder: Kurt Karlsen. •  T orsdage kl. 13.30-16.30. Fra 5. september. Hold 728. Leder: Svend Aage Jensen. Pris: 375 kr. ≤

Engelsk - let øvede

Torsdage kl. 10-11.50. 29. august-21. november. Sted: Viby Idrætscenter. Hold 613. Underviser: Annett Schammel. 12 gange. Pris: 635/770 kr. ekskl. materialer.

det sker

august 2019

» 23


Italiensk - let øvede

Mandage kl. 11-12.50. 19. august-18. november. Hold 601. Underviser: Ib Larsen. 12 gange. Pris: 635/770 kr. ekskl. materialer. ≤

Tysk til rejsebrug - øvede Tirsdage i lige uger kl. 13.30-15.20. 20. august-10. december. Hold 616. Underviser: Hanne Ehlers. 8 gange. Pris: 515/635 kr. ekskl. materialer. ≤

Årstidens blomsterdekorationer

Fredage i ulige uger kl. 9.30-12. Fra 27. september. Hold 771. Underviser: Hanne Grünhut. 6 gange. Pris: 405/505 kr. ekskl. materialer. ≤

Patchwork

•  Onsdage i lige uger kl. 13-15.45. Hold 762. 4. september13. november. •  Onsdage i ulige uger kl. 13-15.45. Hold 761. 11. september20. november. Underviser: Lene Kock Simonsen. Pris: 405/545 kr. ekskl. materialer. 6 gange. ≤

Midtjylland

OMRÅDE 3B

Riffelskydning

Onsdage kl. 14-16. Sted: Banerne i Lyseng. I samarbejde med De Danske Skytteforeninger, Våbenbrødrene Århus. Rifler kan lånes. Pris: 600 kr. for 1 år.

Madlavning for mænd

•  Onsdage i lige uger kl. 17-20. 21. august-13. november. Hold 682. Fristende italienske tryllerier. •  O nsdage i ulige uger kl. 17-20. 14. august-6. november. Hold 681. Fristende italienske tryllerier. Underviser: Ib Larsen. Sted: Rosenvangskolen. Pris: 580/690 kr. ekskl. materialer. 6 gange.

Hensyntagende yoga

•  Tirsdage kl. 11.30-13.20. Hold 301. •  Tirsdage kl. 9.30-11.20. Hold 302. 3. september-26. november. Underviser: Dorte Bjerre. Sted: Viby Idrætscenter. Husk liggeunderlag og tæppe. Pris: 640/745 kr. 12 gange.

Akrylmaling

•  Tirsdage kl. 13-15.45. Hold 752. Underviser: Jette Sørensen. 3. september26. november. •  Fredage kl. 13-15.45. Hold 753. Underviser: Sanne Juliet Kryger. 6. september29. november. Pris: 735/1.040 kr. ekskl. materialer. 12 gange. ≤

Fiskeaften

Det’ ik’ så ring’ endda. •  T irsdag 10. september kl. 18-20.30. Hold 646. •  O nsdag 11. september kl. 18-20.30. Hold 647. Fiskeaften med smagsprøver, husk trøje. Sted: Clausen Fisk, Fiskerivej 4, Aarhus Havn. Inge-Lise Thomsen, 86 29 17 89. Pris: 150 kr.

Modeaften

•  M andag 16. september kl. 17-19.30. Hold 621. •  T irsdag 17. september kl. 17-19.30. Hold 622. Sted: KM Mode, Viby Centret. Modeaften, bindende tilmelding senest 4. september. Inge-Lise Thomsen, 86 29 17 89. Pris: 75 kr. ≤

Foredrag

•  F redag 20. september kl. 10-12. Hold 651. Rejsebeskrivelse om Færøerne og Grønland, ved John Andersen. •  F redag 4. oktober kl. 10-12. Hold 652. Fortælling om mit liv som Viby-dreng, ved Flemming Knudsen Pris: 55 kr. Kaffe/kage 15 kr. ≤

Banko

Søndag 29. september kl. 14-17. Hold 701. Ved ankomst efter kl. 14, kontakt Birgit Jacobsen, 51 94 52 35.

Distriktsformand: Ejgil Andreasen, tlf. 53 61 31 70. Mail: ejgil8450​​​@gmail.com

Aarhus Teater/Festugen

Onsdag 2. oktober kl. 17.15. Sted: Cafe Hack, Teatergaden 1, Aarhus. Hold 631. Lazarus af David Bowie og Enda Walsh. Produceret i samarbejde med Det Kongelige Teater. Tilmelding senest 28. august Pris: 620 kr., inkl. middag, pausedrink og introduktion til forestillingen.

Film- og vinaften

Onsdag 9. oktober kl. 19-21. Sted: Viby Ringvej 2 B, 1. Hold 624. Filmen om Andrea Bocelli, den italienske tenors privatliv og kamp med øjensygdom. Der serveres vin fra Bocelli-familiens vingård. Pris: 125 kr. ≤

Bridgetur

13. oktober kl. 1215. oktober kl. 11. Sted: Pejsegården, Brædstrup. Hold 742. Pris: 1.475 kr. Tillæg for enkeltværelse: 200 kr.

Aarhus Teater - Scala

Mandag 28. oktober kl. 17.15. Sted: Cafe Hack, Teatergaden 1, Aarhus. Hold 632. Så længe mit hjerte slår. En Giro 413-musical med kærlighed til danskpoppens sange. Tilmelding senest 25. september. Pris: 575 kr., inkl. middag, pausedrink og introduktion til forestillingen.

Områderedaktør: Birgit Andersen, tlf. 22 12 64 75. Mail: baand22​​​​​​​​​​@gmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Pris: 1 plade 15 kr., 3 plader 40 kr., ekstra plade efter pausen 10 kr. Kaffe/kage/ 15 kr., øl/vand 10 kr. ≤

Kørestolsadgang

Rejser omtalt i Det Sker skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i Rejsegarantifonden.

Teleslyngeanlæg

3B

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen DET SKER omr. 3B Midtjylland  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 3B Midtjylland  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.