Ældre Sagen DET SKER omr. 3B Midtjylland

Page 1

MIDTJYLLAND OMRÅDE 3B | JUNI | 3-2022

ARRANGEMENTER 03.06. – 19.08.2022 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

FAVRSKOV: Hadsten · Hammel · Hinnerup. HEDENSTED: Hedensted · Juelsminde · Tørring-Uldum. HORSENS: Brædstrup · Horsens · Horsens Nord. ODDER: Odder. SAMSØ: Samsø. SKANDERBORG: Galten · Hørning · Ry · Skanderborg. AARHUS: Aarhus · Aarhus Nord · Aarhus Syd.

Sekretær søges Vil du være vores sekretær i Ældre Sagens sundhedsudvalg, Region Midtjylland? Udvalget på fem medlemmer er nedsat af distrikt 2 og 3. Vi afholder fire møder om året fortrinsvis i Aulum. Hovedopgaven er at få fokus på DÆMP - Den Ældre Medicinske Patient i den regionale sundhedspolitik. Jobbet er ulønnet, men transportudgifter dækkes. Har opgaven din interesse, så kontakt Jesper Schou, 20 61 13 13, jesperpschou@dadlnet.dk

FAVRSKOV KOMMUNE HADSTEN Formand: Irma Katholm, 26 29 46 09, irmakatholm@gmail.com

Hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/hadsten Opdateres løbende med nyheder og evt. ændringer.

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev via e-mail, kan du tilmelde dig på hjemmesiden.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen af en frivillig? Solveig Jensen, 60 49 21 85.

Besøgsven

Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Eller vil du være besøgsven? Helga Sørensen, 21 46 30 49, helgaibakkely​@mail.dk

Tilbud om bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige aftaler. En bisidder har tavshedspligt. Irma Katholm, 26 29 46 09, irmakatholm​@gmail.com

Frivillig ledsageordning

I samarbejde med hjemme­ plejen i Favrskov Kommune. Du kan få en frivillig ledsager med fx på hospital, til læge mv. Elna Christensen, 51 20 11 12.

Børnehavevenner

En aktivitet, hvor frivillige kan tilbyde sig som børnehaveven med fx højtlæsning eller historiefortælling. Som orientering for personale og forældre bærer den frivillige en badge med teksten ”Jeg er børnehaveven”. Der indhentes børneattest og underskrives aftale om tavshedspligt. Rita L. Hansen, 24 22 38 08.

Værktøjskassen

Har du brug for en hjælpende hånd? Værktøjskassen kan måske hjælpe dig, hvis du har et praktisk problem i hjemmet. Erling Kramer, 21 73 19 99.

Leif Villads Nielsen, 23 24 71 64.

Lokal it-hjælp

Har du problemer med computeren eller anden elektronik, og bor du i Hadsten eller omegn? Vi hjælper gerne hjemme hos dig. Svend Uldahl Pedersen, 20 42 86 28.

Demenscafe

Sidste torsdag i hver måned kl. 14.30-16.30. Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76. En cafe for mennesker med hukommelsesproblemer, sammen med deres pårørende, familie eller venner. Erfaringsudveksling og rådgivning, gensidig støtte og forståelse. Helga Sørensen, 21 46 30 49, helgaibakkely​@mail.dk Pris: 20 kr. for kaffe og kage. ≤

Mødestedet

2. tirsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Sognegården, Kirkevej 5. For alle, der er pårørende til en demensramt. Her mødes man til hyggeligt samvær over en kop kaffe, erfaringsudveksling eller en snak om det, der lige falder for. Der arrangeres relevante foredrag. Vi tager hånd om de demensramte, hvis aflastning ikke er mulig. Irma Katholm, 26 29 46 09. Pris: 20 kr. for kaffe og kage.

Herreværelset

Sidste tirsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Kulturhus Sløjfen, Ewald Tangs Alle 45.

Vi inviterer til en aktivitet, hvor mænd kan mødes til hyggeligt samvær. Vi finder i fællesskab ud af, hvad der skal ske på de næste møder, og arrangerer foredrag og ture, får os en god snak og en kop kaffe. Gregers Petersen, 40 96 15 03.

Engelskkursus

For let øvede. Tirsdage kl. 15.30-17.30. Sted: Østervangsskolen, blok B. Lær at tale og forstå engelsk bedre. Tove Kristensen, 23 11 45 82, jtk​@os.dk Pris: Udgift til undervisningsmaterialer.

Gå dig glad - gåture

Mandage kl. 10-11.15. Sted: Sløjfen. Vi går i rask tempo 5-7 km. Dorte Mikkelsen, 51 70 13 07.

Gå dig glad - gåture

Onsdage kl. 10-11. Sted: Sløjfen. Tempo efter formåen, 2-3 km. Ingerbeth Ottzen, 21 91 76 23.

Stavgang

Mandage kl. 10-11. Sted: P-pladsen ved Vester Skovvej. Find vandrestavene frem. Vil du med? Gudrun Andreasen, 27 43 36 41.

Kreativt værksted

Mandage kl. 13-15.30. Sted: Sognegården, Kirkevej 5. Et mødested for de kreative. Medbring dine hobbymaterialer, mød andre, få inspiration til din egen hobby eller til en ny. Tove Kristensen, 23 11 45 82.

Som medlem af Ældre Sagen har du mulighed for at deltage i alle lokalafdelingers arrangementer

3B


L’hombre

Mandage kl. 13.30-17. Sted: Sundhedscentret, cafeteriet, Hovvej 76. Mød op til hyggeligt samvær over et spil l’hombre. Nybegyndere er velkomne vi sørger for oplæring. Niels Baadstorp, 20 81 95 83. ≤

Mad for ældre mænd

1. torsdag i hver måned kl. 11-14.30. Sted: Sundhedscentret, Hovvej 76. Vi laver gode gammeldags retter. Deltagelse kun for mænd. Gudrun Andreasen, 27 43 36 41. Pris: Ca. 40 kr. pr. gang. ≤

Petanque

Tirsdage og torsdage kl. 14-16. Sted: Petanquebanerne ved Østervangshallen. Vil du være med? Hanna Christensen, 29 76 01 70.

Seniorcykling

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen af en frivillig? Eller vil du være den, der ringer op? Doris Guldberg, 20 47 36 04, dorisguldberg​@hotmail.com

Hjælp til hørehæmmede

Ved nogle foredrag er der skrivetolke med, der viser al tale på storskærm, så alle kan følge med.

Bisidder og ledsager

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Eller vil du gerne være bisidder? Tony Bøgholm, 40 74 34 89, kenzo2​@kabelmail.dk

Besøgstjeneste

Har du lyst til at få besøg af og til? Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Eller vil du være besøgsven? Karen Margrete Guldmann, 40 19 32 61, karenmargreteguldmann​@ gmail.com

Herreværelset Mandemad

Sidste mandag i måneden kl. 12-14. Sted: Ulstrup Kro, Hovedgaden 11, Ulstrup. En selskabelig sammenkomst for herrer, der kan lide god mad, og hvor der er lagt op til en hyggestund med mulighed for at stifte et nyt bekendtskab eller venskab. Tilmelding onsdagen før til Ulstrup Kro, 86 46 45 77, medmindre arrangementet afholdes andetsteds. Jens P. M. Jensen, 26 37 68 60. Pris: Der afregnes med kroen.

Strikkeklub

Lørdage kl. 14-16. Sted: InSide, Dalvej 1. Er du glad for at strikke, hækle m.m., og vil du gerne dele din interesse med andre, så er strikkeklubben måske noget for dig. Medbring dit håndarbejde, og få en god snak med andre. Alle er velkomne. Doris Lyngaae, 40 96 34 95, lyngaae​@tsorensen.dk ≤

Torsdage kl. 10-12. Sted: P-pladsen, Vesterskovvej/Ringvejen. Vi kører 15-20 km -1215 km/t. - og vil evt. dele os i begyndere og øvede. Jens Peter Øster, 86 98 19 61.

En hjælpende hånd

Bowlingklubben Senior

Torsdage kl. 9.30-kl. 11.30. Sted: InSide, Dalvej 1. Frivillige hjælper med at løse dit it-problem eller formidler kontakt mellem it-venner. Alle er velkomne. Lukket i skoleferier. Børge Rasmussen, 25 56 00 71, rasmus.borge​@gmail.com

3. torsdag i måneden kl. 12-14. Indtil 16. juni. Sted: Ulstrup Kro, Hovedgaden 11, Ulstrup. Ældre, der bor alene, har mulighed for at spise sammen med andre, der også har lyst til lidt selskab. Tilmelding senest ugen før til Ulstrup Kro, 86 46 45 77. Zennia Hansen, 26 37 68 30, zennia​@mail.dk Pris: 85 kr. ekskl. drikkevarer. ≤

Demens- og netværkscafe

Petanque

Mandage kl. 9.59-11.59. Sted: InSide, Hammel. Hold 1 kl. 10-11. Hold 2 kl. 11-12. Vil du være med? Jørgen Ovesen, 30 92 04 49, kirk.ovesen​@gmail.com Pris: 28 kr. pr. gang, der betales for en hel sæson.

HAMMEL Formand: Ellen M. Clausen, 21 64 99 57, fm.hammel.711​​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Zennia Hansen, 26 37 68 30, zennia​@mail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/hammel Her kan du følge med i arrangementerne og tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev. 2

det sker

juni 2022

Praktisk hjælp til de små opgaver i hjemmet. Poul Selch Petersen, 41 62 37 73, poulselch​@gmail.com

It-cafe

Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: InSide, Dalvej 1. For personer med hukommelsesproblemer samt deres pårørende, familie og venner. Her kan man mødes til hyggeligt samvær med erfarings­ udveksling, gensidig støtte og forståelse. Der vil være frivillige til stede. Alle er velkomne. Birgit Stensgaard, 27 81 04 93, bestensgaard​@energimail.dk ≤

Fællesspisning i Ulstrup

Fredage kl. 14-15. Sted: InSide, Dalvej 1. Vil du være med? Elsa Marie Sørensen, 24 82 86 38, emsfie​@hotmail.dk

Stavgang

Tirsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Det grønne område ved Selskabsvejen for enden af Gl. Randersvej. Der er altid instruktør, så nybegyndere er velkomne. Stave kan lånes. Ilse Sørensen og Peder Spørring, 21 26 81 07.

Stavgang i Ulstrup

Onsdage kl. 9.30-11.30. Sted: P-pladsen ved Ulstrupbro Kirke. Kom med på stavgangsture, så får du frisk luft, god kondition og god bevægelse i muskler og led. Grethe Rexen, 20 87 94 97, grethe.rexen​@hotmail.com

It-cafe

•1 . mandag i måneden kl. 9.30-11.30. •3 . torsdag i måneden kl. 15-17. Sted: Ustrup Bibliotek, Hovedgaden 60, Ulstrup. Frivillige hjælper med at løse dit it-problem. Alle er velkomne. Poul Selch Petersen, 41 62 37 73, poulselch​@gmail.com

Udflugt til Energimuseet

Torsdag 18. august kl. 12.30. Sted: Miko Torv, Banealle 6. Personer, der har problemer med hukommelsen, inviteres på en udflugt med ledsager til Energimuseet i Tange, hvor der kan opleves mange ting fra gamle dage. Der serveres kaffe og kage på hjemturen. Zennia Hansen, 26 37 68 30, zennia​@mail.dk Pris: 100 kr.

HINNERUP Formand: Hugo Strunge Frank, 23 32 98 19, hugo​​​​​​​@zeuthenfrank.dk Næstformand: Lise Bregnballe, 22 38 12 32, lbregnballe​@gmail.com

Se hjemmesiden

aeldresagen.dk/hinnerup Opdateres løbende. Her kan du tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev. Facebook: Ældre Sagen Hinnerup.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen af en af vores frivillige? Eller vil du være den, der ringer op? Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Besøgsven

Har du lyst til at få besøg af og til?

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Så lad en frivillig besøgsven blive et lyspunkt i din dagligdag. Eller har du lyst til at blive besøgsven? Vi søger besøgsvenner. Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Vågetjeneste

Vi hjælper, hvor de pårørende har brug for aflastning. Ved at våge hos den døende skaber vi nærvær, ro og tryghed. Har du behov for en våger, eller har du lyst til at være våger? Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler. Gitte Eibye, 61 38 05 87.

Værktøjskassen

Har du brug for hjælp til småting? Erling Sørensen, 40 59 82 81, Ic-keramik​@stofanet.dk

Pc-hjælp

Få hjælp hjemme hos dig selv, hvis du har problemer med din pc. John Pedersen, 23 60 15 21, joben​@webspeed.dk

Motorcykelture

Har du en motorcykel? Gammel eller ny, stor eller lille, og har du lyst til at køre en stille og rolig tur ud i det blå, når vejret tillader det? Ring til Jens Larsen, 42 18 47 37, toje​@mail.dk Så vil han arrangere en tur.

Demenscafe

Sidste tirsdag i hver måned kl. 14.30-16. Sted: Brogården. For mennesker med hukommelsesproblemer sammen med deres pårørende og venner. Hyggeligt samvær, erfaringsudveksling og rådgivning. Der er kaffebord, sang og en mindre aktivitet hver gang. To personer med plejeerfaring står bag cafeen. Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk Anne Marie, 40 36 72 15, mikrisal​@privat.dk Pris: 20 kr. inkl. kaffe og kage. ≤≥

Læsegruppe

2. og 3. tirsdag i hver måned kl. 10-12. Sted: Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek & Kulturhus. Der læses og diskuteres en bog pr. måned. Tilmelding nødvendig, da der er venteliste. Gitte Eibye, 61 38 05 87, b.eibye​@dukamail.dk Pris: Kaffe eller te købes på biblioteket.

Krolf

• Tirsdage kl. 10-12. • Torsdage kl. 14-16. Sted: Tingstedet, Ådalsvej 100. Krolf er et oplagt spil for hele familien - alle kan være med uanset alder. Spillet er en blanding af golf og kroket. Vagn Bondrup, 30 54 91 12, vabo​@post.tele.dk Pris: 150 kr. årligt for krolf og bowl.

Let motion i naturen

Tirsdage kl. 10-11.15. Sted: Stationen, Banegårdsplads 2. Vil du gerne gå en kortere tur sammen med andre? En gruppe, hvor vi veksler mellem at gå og lave lettere øvelser. Der lægges vægt på socialt samvær, og at alle kan være med. Anne Grethe Kirk Ovesen, 28 61 03 14. Lise Bregnballe, 22 38 12 32.

Fællesspisning i Hinnerup Fredag 10. juni kl. 12-14. Sted: Haldum-Hinnerup Hallens cafe, Svinget. Spis dagens menu i godt selskab. Alle er velkomne. Tilmelding senest fire dage før. Niels Peder Mols, npmj06​@gmail.com Pris: 75 kr. ≤

4 dage til Nordtyskland

19. september kl. 6.4522. september. Sted: Hinnerup Bibliotek og Kulturhus. Oplev de charmerende byer Lübeck og Friedrichstadt samt øerne Sylt og Helgoland. Tilmelding senest 22. juli. Henrik Wiehe, henrik​@wiehe.dk Pris: 3.595 kr. Tillæg for enkeltværelse: 450 kr.

HEDENSTED KOMMUNE HEDENSTED Formand: Erik Christensen, 27 81 18 43, FM.Hedensted.613​@ aeldresagen.dk Næstformand: Jørgen Tønnes, 40 57 20 79, luckystar​​​​​​​​​​​​​​​@hafnet.dk

Travetur i Hinnerup

Torsdage kl. 10.15-11.45. Sted: P-pladsen ved Rønbækskolen. Vil du med ud at gå en frisk tur på 6-8 km i Hinnerup og omegn på 1-1,5 time i godt selskab med andre, der har lyst til en travetur? Så mød op, og lad os følges ad. Ingen tilmelding.

Fællesspisning i Søften

Onsdag 8. juni kl. 12-14. Sted: Søften Kultur- og Idrætscenter, Kvottrupvej 9. Spis dagens menu i godt selskab. Alle er velkomne. Tilmelding senest fire dage før. Niels Peder Mols, npmj06​@gmail.com Pris: 75 kr. ≤

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ hedensted Her kan du se alle arrangementer og aktiviteter og tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev. Se også vores annonce i Hedensted Avis.

Adresser på aktiviteter

• Frivillighuset, Østerbrogade 21 B. •H edensted Fitness, Gesagervej 68. •H edensted Svømmehal, Gesagervej 68. •B øgely, Rørkærvej 1. •M egascope, Holmboes Alle 13 B, Horsens. •K astaniehøj, Kirkegade 16. •L øsning Plejecenter, Sneppevej 30, Løsning. •H edensted Kirkecenter, Kirkegade 15.

Tryghedsopkald

Er du utryg? Vil du gerne ringes op hver morgen? Karen Munk, 22 99 01 64.

Vågetjenesten

Frivillige tilbyder aflastning og støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Bente Nielsen, 25 78 35 39. Vagttelefon, 42 48 43 60.

Bisiddertjenesten

Du kan få en frivillig med til vigtige samtaler med kommunen, lægen eller banken. Bisidderen har tavshedspligt. Hans Kamp, 28 26 32 95. Ellen Bertelsen, 21 47 58 23.

Den hjælpende hånd

Frivillige yder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet. Ejvind Jensen, 24 23 80 76. Svend Erik Nielsen, 20 18 04 75.

Ledsagertjenesten

Er du usikker ved at skulle afsted alene, kan du få en frivillig ledsager med til læge, speciallæge, tandlæge, sygehus eller indkøb. Karen Munk, 22 99 01 64.

Medlemsblad

Hvert halve år udgives der et medlemsblad i Hedensted Kommune med oplysninger om vores arrangementer. Bladet kan afhentes på biblioteket, i Frivillighuset, på Borgerservice, Sundhedshuset i Løsning, Købmanden i Daugård og Hedensted Fitnesscenter.

Spisevenner

Savner du selskab til maden, kan du få en spiseven. Karen Munk, 22 99 01 64.

Rabataftaler

Henvendelse til formanden, Erik Christensen, 27 81 18 43.

Motion i hjemmet

Et tilbud til ældre, der har svært ved at komme ud. Frivillige instruktører kan komme hjem til dig. Motionen tilpasses efter dine behov. Vi går også ture, når vejret tillader det. Jørgen Tønnes, 40 57 20 79.

» det sker

juni 2022

3


It for seniorer

Sted: Frivillighuset. Kursustilbud: Windows 10: Seks lektioner a to timer. iPad: Fire lektioner a to timer. Tablet: Fire lektioner a to timer. Fotos fra kamera til pc og billedbehandling. Slægtsforskning og evt. forskellige temamøder. Kurserne etableres kun ved min. 4-6 interesserede. Vi forventer at starte kursus medio august. Se hjemmesiden. Hans Hertzum-Larsen, 29 45 63 22, datastuen8722​@gmail.com

Læsekreds

• 1. tirsdag i hver måned kl. 15-17. Ruth Jensen, 51 35 80 81. • 2. onsdag i hver måned kl. 15-17. Margit Brink, 25 53 45 40. Sted: Frivillighuset. Vi samarbejder med biblioteket, der skaffer romaner, biografier m.m.

Datastue

Medlemmer kan få rabat til de fleste forestillinger. Lone Mortensen, 20 31 07 45.

Torsdage kl. 10-12. Sted: Frivillighuset. Frivillige med god it-erfaring står klar til at hjælpe med pc-problemer. Vejledning om overgang fra NemID til MitID. Medbring gerne egen pc eller tablet. Det er dog muligt at låne af os. Finn Dalsgård, 21 71 47 98. Pris: 20 kr. ≤

Teatergruppe for enlige

Fitness

Film i Megascope

Savner du nogen at følges med i teatret, så meld dig til teatergruppen for enlige. Aase Steen, 21 74 35 20, aas.pc​@hotmail.com

Vil du være mentor?

Vi samarbejder med Talentspejderne om at finde frivillige mentorer til børn og unge mellem 12 og 15 år. Som talentspejder hjælper du et ungt menneske på vej. Vil du vide mere, så kontakt Johannes Grane Larsen, 30 51 30 88, grane​@hafnet.dk

Tirsdagscafe

Tirsdag i lige uger kl. 14-16.30. Sted: Frivillighuset. Ikke på helligdage og i skoleferier. Her kan man snakke, hygge sig, strikke, spille kort og andre spil. Lene Larsen, 75 65 14 04. Pris: 5 kr. for kaffe eller te. ≤

Seniorbio

1. mandag og 1. onsdag i hver måned kl. 14-15.45. Sted: Megascope. Se omtale af filmene på Megascopes hjemmeside. Billetbestilling mod gebyr, 75 64 67 88. Lone Mortensen, 20 31 07 45. Pris: 70 kr. ≤

4

det sker

juni 2022

Funktionel træning. Onsdage kl. 9.30-10.45. Sted: Hedensted Fitnesscenter. Holdtræning med instruktører. Medlemmer af Hedensted Fitness kan motionere alle dage indtil kl. 15. Evt. ændring af tider, se opslag i Hedensted Fitness. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs kort 375 kr. Årskort 2.295 kr.

Gåtur i Hedensted

Tirsdage kl. 10-11. Sted: Kulturtorvet ved biblioteket. Har du lyst til en gåtur i hyggeligt selskab, så mød bare op. Edith Sørensen, 41 63 12 57. Ingrid Rosenvinge, 40 14 24 36.

Gåtur i Ølsted

Onsdage kl. 14-15. Sted: Ved Spejderhytten, Bottrupvej 13 E, Ølsted. Har du lyst til en gåtur i hyggeligt selskab, så mød bare op. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Kroket

•T irsdage kl. 13.30-16.30. •T orsdage kl. 15.30-19.30. Sted: Øster Snede Stadion (ved skolen). I samarbejde med Sole IF’s kroketafdeling. Kroket er en m/k-sport. Vi stiller udstyr og instruktører til rådighed. Bjarne Toft, 26 27 32 31.

Krolf i Daugård

Onsdage kl. 10-12. Sted: Ved tennisbanerne på sportspladsen. I samarbejde med Daugård Idræt. Kom og prøv spillet, vi stiller udstyr til rådighed. Inger Schmidt, 40 41 75 78. Pris: 50 kr. for hele sæsonen.

Krolf i Hedensted

Torsdage kl. 14-16. Sted: Banen bag Hedensted Fitness. Krolf er en kombination af kroket og golf. Op til 25 deltagere. Evt. ændring af tider og priser mv. oplyses ved fremmøde. Pia Michaelsen, 22 30 94 28. Ritha Lautrup, 51 41 17 20. Pris: 150 kr. for en hel sæson.

Petanque i Hedensted

Tirsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Banen ved Bredgade. I samarbejde med Hedensted Petanqueklub. Tom Elkrog, 75 89 05 93. Pris: 200 kr.

Petanque i Ølsted

Tirsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Petanquebanen ved Bottrupvej. I samarbejde med Ølsted Petanqueklub. Vi vil gerne i kontakt med pensionister. Verner Pedersen, 75 65 23 07. Pris: 150 kr.

Seniorcykling

Mandage, onsdage og fredage kl. 9.30-10.30. Sted: Hedensted Fitness. Kom og få sved på panden og pulsen op. Maks. 20 deltagere. Evt. ændring af tider og pris, se opslag i centret. Karl Johan Andersen, 20 13 20 10. Pris: 225 kr. for månedskort. 10-turs kort 375 kr. Årskort 2.295 kr.

Fitness - seniormotion

Mandage kl. 9.15-10.45. Sted: Hedensted Fitnesscenter. Holdtræning med instruktører. Er du medlem af Hedensted Fitness, kan du også deltage i holdtræning mandag til fredag samt motionere i centret alle dage indtil kl. 15. Evt. ændring af tider: Se opslag i Hedensted Fitness. Claus Clausen, 22 96 55 58. Pris: 225 kr. for månedskort. 375 kr. for 10-turs kort. Årskort 2.295 kr.

Stavgang

Mandage kl. 10-11.15. Sted: P-pladsen ved Sebberup Skov (over for genbrugspladsen). Vi går ca. fem km. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Cykelture for seniorer

Tirsdag i ulige uger kl. 13-16. Sted: Haralds Plads, Hedensted. Vi kører ca. 25 km i roligt tempo. Der lægges vægt på det sociale samvær. Husk kaffe til pausen. Ove Lyse, 23 29 96 86.

Skovfitness

Torsdage kl. 10-11.15. Sted: P-pladsen ved Hedensted Golfklub. Kom ud og nyd naturen, få styrketræning, pulsen op og masser af frisk luft. Bemærk, ingen skovfitness i juli. Margit Brink, 25 53 45 40. Pris: 100 kr. for sæsonen.

Vandretur - heldags

Mandag 20. juni kl. 9. Sted: P-pladsen ved Hedensted Station. Turen går til Grene Sande. Medbring gerne kaffe, te, vand og evt. siddeunderlag til pausen. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Udflugt til Mariager

Tirsdag 12. juli kl. 8.30-18. Sted: P-pladsen ved Hedensted Station. Vi tager med Sørens Rejser og sejler på Mariager Fjord. To-retters menu på Postgården i Mariager. Læs mere på hjemmesiden. Margit Brink, 25 53 45 40, mbrink​@hafnet.dk Pris: 685 kr. inkl. forplejning.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Aftenvandretur

Mandag 18. juli kl. 18.30. Sted: P-pladsen ved Hedensted Station. Turen går til Snaptun. Husk solidt fodtøj og godt humør. Medbring gerne kaffe, te, vand og evt. siddeunderlag til pausen. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

Udflugt til Ærø

Tirsdag 19. juli kl. 7-19.30. Sted: P-pladsen ved Hedensted Station. Vi tager med Sørens Rejser til øen midt i Det Sydfynske Øhav. Vi skal på en guidet rundtur på den dejlige ø, besøge Voderup Klint og Uldgården. Læs mere på hjemmesiden. Margit Brink, 25 53 45 40, mbrink​@hafnet.dk Pris: 795 kr. inkl. forplejning.

Haveudflugt - aftentur

Torsdag 21. juli kl. 18.30. Sted: P-pladsen ved banen i Hedensted. Turen går til Hüttels have, Turkisvej 53, Horsens. Medbring stol, siddeunderlag samt kaffe eller te til egen forplejning. Birthe Mørup, 22 15 34 88. Kirsten Høgh, 60 93 37 94. Erling og Anna Marie Andreasen, 25 32 72 19. Pris: 20 kr. for entre.

Limfjordsfærgerne

Tirsdag 26. juli kl. 6-18.30. Sted: P-pladsen ved Hedensted Station. Vi tager med Sørens Rejser på sejltur. I løbet af dagen sejler vi med fire små færger og spiser frokost på Gullerup Strand Kro. Udførlig turbeskrivelse på hjemmesiden under ”Ture og rejser”. Margit Brink, 25 53 45 40, mbrink​@hafnet.dk Pris: 595 kr. inkl. forplejning.

Vandretur

Mandag 15. august kl. 13. Sted: P-pladsen ved Hedensted Station. Turen går til Engelsholm. Medbring kaffe, te, vand og siddeunderlag til pausen. Kirsten Høgh, 60 93 37 94.

JUELSMINDE Formand: Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88, poulole.pedersen37​@ gmail.com Næstformand: Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56, martinjuelsminde​@ hotmail.com Socialhumanitær kontaktperson: Esther Henriksen, 22 85 73 54, hjoge_henriksen​@mail.dk

Kirsten Bang Jensen, 40 12 90 36.

Den hjælpende hånd

Mangler du hjælp til små reparationer, billedophæng eller andre mindre opgaver i hjemmet? Anker Andersen, 31 90 12 46.

Film i Megascope

Medlemmer kan få rabat til de fleste forestillinger. Poul Ole Pedersen, 40 17 28 88.

Fiskegruppe Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ juelsminde

Nyhedsbrev

Vores lokale nyhedsbrev kan tilmeldes på hjemmesiden.

Tirsdage kl. 9.30-11.30. Sted: P-pladsen, Gludvej 2 B, Bugten. Ta’ med ud og fisk’, Vi har fiskegrej, så mød bare op. Der er ”eksperter” til stede. Knud Erik Müller, 29 63 49 08.

It-cafe

Ønsker du at få et trygheds­ opkald hver morgen? Esther Henriksen, 22 85 73 54. Lajla Laursen, 75 68 22 24.

Torsdage kl. 10-12. Sted: Frivilligcentret, Strandhusevej 7 A. Få hjælp, hvis dit it-udstyr driller. Bent Toft, 91 15 11 10.

Vågetjenesten

Krolf

Tryghedsopkald

Ved livets begyndelse bliver vi modtaget af varme hænder. Når livet ebber ud, har vi også brug for varme og kærlige hænder. Derfor tilbyder vi støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Esther Henriksen, 23 62 22 82.

Bisidder

Har du brug for hjælp til forskellige papirer, du modtager fra det offentlige, eller måske en til at tage med på Borgerservice, kan du kontakte Anker Andersen, 31 90 12 46.

Ledsager

Du kan få en frivillig med til vigtige samtaler med fx hjemmeplejen, hospitalet, lægen, kommunen eller advokaten. Bisidderen har tavshedspligt. Esther Henriksen, 22 85 73 54. Kirsten Bang Jensen, 40 12 90 36.

Besøgstjeneste

Ønsker du en besøgsven? Eller selv at blive besøgsven? Esther Henriksen, 22 85 73 54.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Tirsdage kl. 10-12. Indtil 11. oktober. Sted: Krolfbaner ved Hellebjerg Idrætsungdomsskole. Kom og prøv spillet, vi stiller udstyr til rådighed. Man kan nyde en kop medbragt kaffe i pausen. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56. Pris: 50 kr.

Minigolf

Mandage kl. 10-11. Sted: Juelsminde Strand Camping og Vandrerhjem. Medbragt mad og drikkevarer kan nydes ved borde og på bænke. Mad og drikkevarer kan købes. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56. Pris: 20 kr.

Padel i Barrit

Alle ugens dage kl. 6-22. Sted: Ved Barrit Stadion. I samarbejde mellem BGIF og BKI i Barrit. Kom og prøv padel. Der er mulighed for at låne bat og bolde. Der kan være fire på banen. Hanne Dyrmose, 23 45 04 33.

Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56. Pris: 50 kr. pr. time.

Pedalisterne

Onsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Frivilligcentret, Strandhusevej 7 A. Vi cykler i et roligt tempo, så alle kan være med. Tag drikkevarer med, så holder vi en pause undervejs. Husk cykelhjelm og gul vest. Kaj Rasnov, 21 46 07 35.

Petanque

Torsdage kl. 9.30-12. Indtil 13. oktober. Sted: Ved Kuren. Alle kan være med, spillet er gratis, der lægges mere vægt på socialt samvær end konkurrence. Den medbragte kaffe kan nydes i et lille hus. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56.

Træning

Alle ugens dage kl. 12-14. Sted: Juelsminde Motionscenter. Motionen består af træning ved maskinerne og giver ikke adgang til deltagelse på hold. Jette Juul, 22 92 82 99. Pris: 500 kr. for seks måneder + 100 for nøglekort.

Træning

Alle ugens dage kl. 5-23. Sted: Fit&Sund, Juelsminde. Rabat til medlemmer af Ældre Sagen. Gratis oprettelse, fri adgang til hold, kardioog styrketræning. Fri gæstetræning i alle Fit&Sund-huse. Mette Lauridsen, 75 69 32 99. Pris: 229 kr. pr. måned + gebyr 5 kr.

Gå med Calle og Henning Torsdage kl. 13-14.45. Sted: Juelsminde Hallernes p-plads. Vi går ca. to timer, 7-9 km. Vi arrangerer selv turene. Husk praktisk fodtøj til forskelligt terræn. Carl Østerby, 28 72 80 33. Henning Christiansen, 40 31 39 66.

Værkstedet

Kun for mænd. •O nsdage kl. 10-12. •T orsdage kl. 13-15. Sted: Tofteskovvej 12 F, Juelsminde.

det sker

juni 2022

» 5


Tidligere lokale håndværkere tager sig af det praktiske omkring stedet. Vi glæder os til at snakke over en kop kaffe og i fællesskab hjælpe hinanden med at reparere de opgaver, som man kommer med. Martin Bech Jørgensen, 51 93 68 56.

TØRRING-ULDUM Formand: Jørgen Ewers, 20 86 65 95, jewers36​@gmail.com Næstformand: Inge-Lise Nielsen, 61 99 81 03, henningingelise​@ gmail.com Kasserer: Kirsten Christoffersen, 40 43 03 83, KS.torring-uldum.627​@ aeldresagen.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ tørring-uldum Her kan du se nyheder og tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev.

Besøgsven

Har du lyst til at gøre en forskel og have hyggeligt samvær med en, som har behov for et frisk pust udefra? Så meld dig som besøgsven. Iris Jürgensen, 51 96 53 56.

Tryghedsopkald

Få en opringning hver morgen. Svarer du ikke, undersøger vi, om du har brug for hjælp. Eller kunne du tænke dig at blive morgenringer ca. hver fjerde uge? Inge-Lise Nielsen, 61 99 81 03.

Bisidder og ledsager

Er du alene, og har du brug for en ledsager, når du besøger læge, speciallæge eller sygehuset eller kommunen? Erik Rasmussen, 20 13 00 36. Lillian Andersen, 22 82 73 42.

Vågetjeneste

Vi tilbyder støtte til borgere, når livet er ved at ebbe ud, for ingen skal dø alene. Frivillige tilbyder aflastning og støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Ved at våge 6

det sker

juni 2022

hos den døende skaber vi nærvær, ro og tryghed. Vil du være med i vores fællesskab? Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Lone Rasmussen, 40 83 99 63.

Pårørendegruppe

Gåture i Lindved

Mandage kl. 18.30. Sted: Lindved start ved Tingparkens p-plads. Arne Henriksen, 75 85 12 03. Anne Marie Pedersen, 40 92 00 35. Onsdage kl. 18.30-20.30. Sted: Tingparken, Lindved. Kom og spil med. Et udfordrende og til tider nervepirrende spil. Hans Weber, 30 16 72 68.

Bowling

Seniorbio

Petanque i Lindved

Den hjælpende hånd

Har du brug for hjælp til små daglige opgaver i hjemmet? Så tilbyder vi gratis hjælp til alle hjemmeboende ældre. Viktor Jørgensen, 21 21 41 21.

Tirsdage kl. 11-13. Sted: Pejsegården i Brædstrup. Kom og spil med. Olaf Høj, 75 67 99 26. Pris: 45 kr. inkl. kaffe og brød.

Spisevenner

Finere madlavning

Akupunktur

I samarbejde med Byens Massør & Akupunktør tilbydes medlemmer en times behandling. Man kan behandle stort set alt med akupunktur, og hvis man ikke kan behandle sygdommen, kan man behandle mange af følgesymptomerne. Tidsbestilling, 50 50 35 77. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 300 kr. (normalpris 400 kr.).

Teaterbesøg

I samarbejde med Vejle Musikteater kan medlemmer se de fleste forestillinger med rabat. Billetbestilling kl. 14-17 på 79 43 20 30. Se mere på www.vejlemusikteater.dk Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Badminton i Lindved

Torsdage kl. 14-16. Sted: Lindved Hallen Lindved. Vil du have sved på panden og spille med jævnbyrdige, så kan du kombinere fællesskab med hygge og motion eller prøve, hvad badminton er for noget. Bare mød op. Egon Jul Hansen, 20 32 15 76. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Netcafe

Tirsdag 7. juni kl. 15-17. Sted: Lindved Hallen. Vi begynder med kaffe og kage og hører, hvem der har behov for hjælp. Vi er 2-3 frivillige, som kan lidt af hvert. Jens Sønderby, 61 51 13 08. Pris: 20 kr. for kaffe og kage.

Vi vil gerne starte en gruppe op for pårørende, hvor man kan mødes, tale og støtte hinanden gennem samtaler. Har du lyst at deltage, så tilmeld dig til Eva Terkelsen, 23 83 83 07, eva​@foddame.dk

Savner du selskab til maden, kan du få en spiseven. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Medbring selv kaffe til pausen. Steen Larsen, 28 26 56 91. Pris: 50 kr.

For mænd. Tirsdage kl. 17.30-21.30. Sted: Ølholm Langskov Skole. Har du lyst til at være med, så hør nærmere. Villy Pedersen, 75 85 12 69, villyk​@.dk Pris: 500-700 kr. for otte gange.

Fysioterapi og træning

Mandag-fredag kl. 11-12. Sted: Torvegade 10, Tørring. I samarbejde med Tørring Fysioterapi tilbydes medlemmer træning med instruktør. Tørring Fysioterapi, 75 80 19 07. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 200 kr. pr. måned. Indmeldelse og programtræning 300 kr.

Knipling

Tirsdage kl. 19-21.30. Sted: Frivillighuset, Torvegade 10. Har du lyst til knipling, så hjælper vi dig gerne, også hvis du er nybegynder. Materiale kan købes på holdet. Medbring kaffe til pausen. Doris Madsen, 21 48 01 42.

Krolf i Tørring

Torsdage kl. 14-16. Indtil 13. oktober. Sted: Gudenåparken ved Slårup Å, Solfang. Seks personer pr. hold, flere hold kan spille samtidigt. Der er køller og kugler til rådighed samt instruktør.

Mandage kl. 19-21. Sted: Klovborg Kino, Storegade 56. Mod forevisning af medlemskort kan man se film til nedsat pris. Klovborg Kino, 75 76 16 19. Jørgen Ewers, 20 86 65 95.

Seniordans

Onsdage kl. 9.30-11. Sted: Frivillighuset. Elsker du at danse, så kom til senior-linedance. Det foregår i moderat tempo, alle kan være med. Mona Bech, 40 53 65 27. Jørgen Ewers, 20 86 65 95. Pris: 100 kr. pr. sæson.

Seniormotion

Fredage kl. 9.30-12. Sted: Skolehallen, Rådhusgade 1-3, Brædstrup. Kl. 9.30-10.30. Gymnastik. Kl.10.45-12. Badminton. Kl. 10-11.15. Svømning. Lene Pedersen, 61 65 11 37. Pris: 450 kr. årligt. 250 kr. halvårligt.

Sundhedscafe

Mandag 20. juni kl. 14-16. Sted: Skovbjergvej 7, Ølsted. Vandring i Ølsted. Derefter kaffe i stor lukket have, hvor Villy fortæller om turen. Tilmelding til Anders Jørgen Andersen, 40 73 65 85. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og brød.

Skubbeholdet

Onsdage kl. 10-11. Sted: Plejecenter Møllebo. Vi skubber med beboerne en time, hele året. Vil du være med? Lillian Andersen, 22 82 73 42, lillianandersen9​@mail.com ≤

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Skydning

Onsdag i ulige uger kl. 10-12. Sted: Klubhuset, Kildevej 11. I samarbejde med Hornum Skytteforening. Kom og prøv en 15-meter salonriffel, og få en hyggelig snak over en kop kaffe. Søren Rasmussen, 21 46 14 49, sorenlr​@godmail.dk Pris: 35 kr.

Stavgang i Tørring

Onsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Kiosken ved campingpladsen. Kom og deltag i stavgang. Grethe Vingum, 75 80 12 35. Henny Nielsen, 40 85 70 02.

Stavgang i Åle

Mandage kl. 14-16. Sted: Tidligere foderstof i Åle. Kom og deltag i stavgang. Else Marie Kjærsgaard, 21 78 75 89.

Strikkeklub

Tirsdage kl. 13-16. Sted: Frivillighuset. Kom og vær med - få inspira­ tion til nyt håndarbejde, eller medbring dit eget. Alle er velkomne. Iris Jürgensen, 31 96 53 56. Pris: 5 kr. for kaffe.

Tørring Billard Klub

Mandage, tirsdage og onsdage kl. 8-12. Sted: Vongevej 41. Alle er velkomne. Klaus Hansen, 60 20 45 75, klaus.hansen​@live.dk Pris: 350 kr. årligt, pensionister 300 kr.

Vandretur

Torsdage kl. 9-11. Sted: Uldum Bibliotek. Vil du være med? Solveig Berggren, 42 96 34 69.

HORSENS KOMMUNE BRÆDSTRUP Formand: Niels Rasmussen, 21 27 55 81, loelni​​​​​​​​​​​​​​​@hotmail.com Næstformand: Inge-Lise Andersen, 52 78 49 35, ilpalmelund​​​​​​​​​​​​​​​@gmail.com

Se hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/braedstrup

Besøgsven

Vil du være frivillig besøgsven for en ældre medborger og sprede glæde og give et frisk pust til et medmenneske? Vibeke Hvid, 60 49 39 51, vnhvid​@gmail.com

Vågetjeneste

Vi tilbyder støtte til borgere, når livet er ved at ebbe ud, for ingen skal dø alene. Frivillige tilbyder aflastning og støtte til døende og deres pårørende i private hjem og på plejehjem. Ved at våge hos den døende skaber vi nærvær, ro og tryghed. Vil du være med i vores fællesskab? Grethe Bonde, 61 29 07 45, grethe-bonde​@jubii.dk

Tryghedsopkald

Lene Pedersen, 61 65 11 37, lp8740​@hotmail.com

Ledsagertjeneste

Ivan Mikkelsen, 29 85 70 85.

Den hjælpende hånd

Har du brug for hjælp til små opgaver i hjemmet? Frede Benfeldt, 22 46 24 06.

Pc-hjælp

Vi tilbyder at komme hjem til medlemmer, der ikke har computer, for at vise, hvilke muligheder der er. Har man en i forvejen, hjælper vi gerne med anvendelsen af den. Carsten Kildevang, 23 65 37 72. Mogens Nielsen, 40 59 86 43.

Biograftur

Hanne Andersen, 22 88 78 24, hanneandersen1944​@ gmail.com Pris: 30 kr. ≤

Motion hos Fit&Sund

Alle dage kl. 5-23. Sted: Søndergade 11. Få en gratis prøvetime. Træn individuelt eller på hold. Fri adgang til alle hold. Niels Rasmussen, 21 27 55 81. Fit&Sund, 75 75 30 77. Pris: 229 kr. månedligt. Årskort 1.995 kr.

Sport og fitness

Døgnåbent. Sted: Fitnesscentret, Rådhusgade. Motion og svømning. Der er mulighed for at få lavet et individuelt program. Rabat fra 60 år. Niels Rasmussen, 21 27 55 81. Fitnesscentret, 87 77 00 67. Pris: 159 kr. pr. måned, med svømmehal 209 kr. Årskort 1.900 kr., med svømmehal 2.500 kr.

HORSENS Formand: Johannes Jakobsen, 23 45 51 48, johannesjakobsen019​@ gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/horsens

Mod forevisning af medlemskort kan man få rabat om mandagen i Klovborg Bio, Storegade 56. Niels Rasmussen, 21 27 55 81.

Besøgsven

Enlige mænd 65+

Orientering om demens­ aflastning i hjemmet. Lissi Nedergaard, 75 64 08 13.

Hver 2. mandag kl. 11. Sted: Brædstrup Sognehus. Vil du være med sammen med ligestillede mænd? Tilmelding til Peter Als-Jensen, 61 78 19 40. Pris: 55 kr. inkl. let frokost.

Bowling

Torsdage kl. 13-16. Sted: Pejsegården, Søndergade. Alle er velkomne.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Vil du gerne have en besøgsven? Elin Tretow-Loof, 22 45 42 77, kl. 8-9.

Demensaflastning

Vågetjeneste

Vi er en gruppe frivillige, som kommer til alvorligt syge og døende. Hjemmeplejen visiterer til ordningen, men du er velkommen til at kontakte os. Telefon til vågetjenesten, 27 51 60 55.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen? •L ige uger: Margit Støvring, 51 19 42 14, kl. 8-9. • Ulige uger: Bente Uldall Nielsen, 20 87 69 33, kl. 8-9. Inge Knudsen, 40 44 73 25, kl. 8-9.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til samtaler hos det offentlige eller andre steder, hvor det er rart at have en, der lytter med. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Jonna Lund, 21 47 49 46.

En håndsrækning

Har du brug for en hånds­ rækning? Der udføres ikke håndværksmæssigt arbejde, der kræver autorisation. Kai Pedersen, 75 65 71 46.

Frivillige søges

• Tryghedsopkald: Bente Uldall Nielsen, 20 87 69 33. • Besøgsven: Elin Tretow-Loof, 22 45 42 77. • Bisidder: Hans Ryborg, 60 19 83 28. Jonna Lund, 21 47 49 46.

Skat og økonomi

Statsautoriseret revisor Jens Møller står til rådighed med vejledning om skatteforhold, herunder forskudsregistrering, årsopgørelser, pensionsforhold samt økonomisk vejledning. NB: Der kan ikke ydes investeringsrådgivning, da Ældre Sagen ikke har godkendelse og forsikringsdækning efter lov om finansiel virksomhed. Jens Møller, 25 39 30 20, træffes onsdage kl. 10-12.

Juridisk hjælp

Du kan få mundtlig vejledning om boligforhold, arv, testamente, fremtids­ fuldmagter, ægtepagter og handel med fast ejendom. Advokat Evan Herrig, 20 45 36 45.

Motionscirklen

I samarbejde med Senior­ idrætsforeningen tilbydes medlemmerne motion for hold, fx gymnastik, svømning, det sker

juni 2022

7

»


seniordans, badminton, stolegymnastik samt hensyntagende gymnastik. Ring og hør om tilmelding, tid og sted. Henrik Juul Madsen, 40 21 83 85, motionscirklen​@gmail.com Pris: 375 kr. årligt.

Rejser og ture

Rejser og ture går efter først til mølle, men kan ikke bestilles på e-mail eller via hjemmesiden. Turhjælpere og information om yderligere planlagte rejser: Maja og Kai Pedersen, 75 65 71 46.

Jens Peter Støvring, 21 67 02 48.

Jonna Lund, 21 47 49 46, kl. 16.30 og kl. 18.

E-fitness

Linedance

Alle dage kl. 5-23. Træningen bygger på maskiner med elektronisk indstilling via en personlig chip. Du kan tilkøbe e-fitness til dit medlemskab hos Fit&Sund. Yonne og Kåre Sundmark, 30 29 60 19. Bogholderiet, 75 62 29 19. Lene Pedersen, 20 35 45 61.

Cafe ForGlemMigEj

Hvis dit it-udstyr ikke fungerer, eller du har problemer med at bruge det, så ring til Jan Frost, 51 80 90 15, for en aftale om besøg.

For demensramte. Sidste tirsdag i hver måned kl. 14-16. Sted: Åpark Centret, Løvenørnsgade. Der vil være frivillige til stede. Medlemskab er ikke nødvendigt. Alle er velkomne. Lissi Nedergaard, 26 70 08 13. Pris: 25 kr. for kaffe og brød. ≤

It-hjælp

Korsang - Karisma Koret

It-hjælp i hjemmet

Fredage kl. 10-12. Sted: Præsthøjgården, Ternevej 66. Få hjælp til brug af mobiltelefon, pc eller hjælp til at skifte fra NemID til MitID. Per Borggaard, 29 80 45 65.

Engelsk

Vi underviser på tre niveauer i hold med ti lektioner a to timer. Ring og hør om mulighederne for tilmelding og tid. Undervisningen foregår i en afslappet atmosfære på biblioteket. Suzanne Bang, 75 64 20 54, 41 83 38 23.

Kunstkredsen

Vi arbejder med kulturture både forår og efterår. Der kan læses om turene på vores hjemmeside, og de annonceres i pressen. Jonna Lund, 21 47 49 46, kl. 17-18.

Herreværelset

Et frirum for modne mænd med forskellige holdninger og baggrund. Vi mødes et par gange om måneden, lærer hinanden at kende og frem for alt hygger os, hører et foredrag og får lidt godt til ganen. Johannes Jakobsen, 23 45 51 48.

8

det sker

juni 2022

Mandag i lige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Ceres Centret, Nørre Torv 1-3. Hans Ryborg, 60 19 83 28. Pris: 250 kr. halvårligt inkl. kaffe eller te. ≤

Seniorbio

• 1. mandag i måneden kl. 14-16. • Onsdag i samme uge kl. 14-16. Sted: Megascope-biografen, Holmboes Alle 13 B. Mod fremvisning af medlemskort kan man se de fleste film, skuespil, balletter samt operaforestillinger til nedsat pris. To navne på kortet giver to gange rabat. Billetter kan mod gebyr bestilles på 75 64 67 88. Grethe Hansen, 75 64 80 65. Bente Uldall Nielsen, 75 64 69 33. Pris: 70 kr. - tillæg ved 3D og forlænget spilletid. ≤

Læsekreds

3. tirsdag og 3. onsdag i hver måned kl. 13-15. Sted: Horsens Bibliotek, studierum 1. Vi samarbejder med Horsens Bibliotek, der skaffer romaner, biografier og anden litteratur efter vores ønsker.

•T irsdage kl. 18-19.15. Begynderhold. •O nsdage kl. 19.45-21.15. Øvede 5.-års-dansere. • Tirsdage kl. 19.30-21. Der undervises i catalan. • Onsdage kl. 18-19.30. Fortsættere 2.-årsdansere. Sted: Bankagerskolen, indgang ved børnehaven ”Humlebien”. Gitte Pedersen, 25 35 25 75. Pris: Voksne 18-60 år 795 kr. Unge under 18 og ældre over 60 år 525 kr.

Petanque

Tirsdage kl. 14-16. Indtil 1. september. Sted: Bygholm Park. Inga og Jørgen Kristiansen, 25 32 10 06.

Bowling

Tirsdage kl. 13-14. Sted: Bowlingcentret, Strandkærvej 87. Kun for medlemmer. Inga og Jørgen Kristiansen, 25 32 10 06. Pris: Ca. 40 kr. pr. time.

Bordtennis

For seniorer m/k på 60+. Mandage og onsdage kl. 9.30-12. Sted: Højvangsalle 37. Vi spiller single og double. Prøv gratis 3-4 gange. Bat og bolde kan lånes i centret. Klubbens formand, Ole Lund, 21 94 67 87. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 900 kr. årligt.

Cykelhold på Nørrevang

Mandage kl. 9.30-12. Sted: Plejecentret Nørrevang, indgang A. Alle kan være med, også brugere af elcykel. Oddur Gislason, 51 43 41 79. Lis Langfeldt, 51 72 47 96.

Cykelholdet

Torsdage kl. 10-12. Sted: Parkeringspladsen ved Østerhåb Kirke. Vi cykler en tur i lokalområdet. Der er telefonkæde, hvis en tur aflyses. Alle kan være med. Ingeborg og Svend Erik Poulsen, 20 65 22 69.

Skak for alle

Torsdage kl. 10-12. Sted: Ceres Centret, keramiklokalet. Hvad enten du er øvet eller mindre øvet, inviteres du til et par hyggelige timer med skak. Kjeld Nielsen, 30 28 91 52.

Loop Fitness

Alle ugens dage kl. 5-22. Sted: Høegh Guldbergsgade 36 C. Effektiv og overskuelig træning. Få en gratis prøvetime. Centerleder Hanne Kildegaard, 41 74 62 35, hkt​@loopfitness.dk Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 199 kr.

Squaredance - begyndere

Tirsdage kl. 18-19.15. Sted: Horsens Byskole, Skolegade 9, indgang fra Kildegade. Karen Sørensen, 41 58 15 72, hjerrildogkaren​@gmail.com Pris: 400 kr. halvårligt, 800 kr. for hele sæsonen.

Yoga

Fredage kl. 10-11.30. Sted: Biblioteket, Tobaksgården, Horsens. Yoga giver dig mulighed for at opbygge smidighed. Johannes Jakobsen, 23 45 51 48. Pris: 350 kr. for ti gange.

Zumba Gold

Tirsdage kl. 16-16.50. Sted: Søndermarksskolen, Lindvigsvej. Alle kan være med, men lidt sved på panden skal man have. Anne Jette Kulmbach, 28 26 83 35. Pris: 250 kr. for ti gange, årskort 50 kr., prøvetime 30 kr.

Stensballegaard Golfklub Mandag-fredag kl. 9-16. Sted: Stensballegaard Golfklub, Stensballegaardvej 7. Medlemmer af Ældre Sagen kan tilbydes at spille på par 3-banen. Golfklubben, 75 65 80 18. Lene Pedersen, 20 35 45 61. Pris: 100 kr. pr. gang, inkl. golfudstyr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Jazz

Torsdag 11. august kl. 16.30. Sted: Ceres Centret. To dygtige musikere - en på trompet og en på saxofon og piano - fortolker gamle revyviser og andre sange. Hør fx ”Sidder på et værtshus”, ”en lille pige i flade sko” og mange andre evergreens fortolket i en jazzificeret udgave. Der serveres øl eller vand med sandwich. Tilmelding senest 5. august. Lene Pedersen, 20 35 45 61, bedst kl. 16-17.30. Pris: 100 kr.

Husk

Tur til Sommerrevyen Rottefælden lørdag 18. juni til 1.199 kr. Kai Pedersen, 75 65 71 46, 20 65 76 46.

Søndagskaffe

Søndag 19. juni kl. 14-16. Sted: Åpark Centret, Løvenørnsgade. Er du 75+, så kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi synger og får os en god snak. Tilmelding senest 17. juni. Merete Daa, sms, 29 84 66 06. Pris: 40 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

2-dages tur til Fyn og Ærø

23. august kl. 824. august kl. 11. Sted: Turistholdepladsen ved kirken, Løvenørnsgade. Undervejs besøger vi Bregninge Kirke og Søfartsmuseet i Marstal. Vi bor på Hotel Ærø i Svendborg med middag i hotellets restaurant. Næste dag rundvisning i Danmarks Forsorgsmuseum, som har til huse i den gamle fattiggård. Frokost i Lundeborg. Rundvisning på TV 2 i Odense. På hjemturen et let måltid. Kai Pedersen, 75 65 71 46, 20 65 76 46. Pris: 1.199 kr. pr. person Tillæg for eneværelse: 300 kr.

HORSENS NORD Formand, ældrepolitik og arrangementsansvarlig: Kirsten Jespersen, 26 60 10 13, kirstenmalene​@gmail.com Næstformand: Inga Kristensen, 50 59 85 32, kik​@pc.dk

Se hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/horsens-nord

Besøgstjeneste

Ønsker du en besøgsven? Vera Elkjær, 23 27 87 99, 86 53 10 99.

Besøgsvenner søges

Har du lyst og tid til at hjælpe os som besøgsven? Vera Elkjær, 23 27 87 99, 86 53 10 99.

Ledsagertjeneste

Er du alene, og har du brug for en ledsager og et par ekstra lyttende ører, når du besøger læge, hospital eller lignende? Hanne Skytte Jørgensen, 24 27 20 09.

Tryghedsopkald

Vil du ringes op hver morgen kl. 8-8.30? Vera Elkjær, 23 27 87 99, 86 53 10 99.

Lisbeth Kristensen, 25 53 02 89.

Demenscafe

Sidste torsdag i måneden kl. 14.30-16. Sted: Skovlycentret, Hovedgård. I samarbejde med Demens­ teamet i Horsens er der åbnet en cafe for borgere med hukommelsesproblemer og deres pårørende. Cafeen er et sted, hvor man en gang om måneden mødes til uformelt samvær over en kop kaffe og en snak. Susanne Rasmussen, 29 21 48 66. Vera Elkjær, 23 27 87 99.

Gå sammen

• Onsdage kl. 8. Rask gang. Mødested: Sogneskellet 37. • Onsdage kl. 9. Roligt tempo. Mødested: Horsensvej 42 (stien ved skolen).

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Telefonstjerne

Glæd andre og dig selv. Bliv opringer - eller bliv ringet op. Steen Olesen, 20 85 42 84. Birthe Ravn, 28 94 16 52. Tove Holland, 29 42 04 42.

Seniorbif

•M andage kl. 9-11.30. • Fredage kl. 9-11.30. Sted: Stationsbygningen i Hovedgård. Gert Ihler Pedersen, 86 53 13 87. Pris: 350 kr. pr. halvår.

ODDER KOMMUNE

Formand og kontakt­ person for ældrepolitik: Per Ringgaard, 61 10 36 58, perbo1970​@gmail.com Næstformand: Børge R. Kristensen, 20 74 55 70, jonasdalen12​@gmail.com

Medlemmer kan se de fleste film i Megascope til nedsat pris. Grethe Hansen, 75 64 80 65.

Du kan få en besøgsven, eller du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler med fx bank, advokat, læge eller kommunen. Steen Olesen, 20 85 42 84.

Billard

En hjælpende hånd

Film

Netværk og bisidder

It-hjælp

Mandag i lige uger kl. 9.30-11.30. Sted: Ceres Centret, Nørretorv 1-3. Syng med Karisma Koret. Hans Ryborg, 60 19 83 28, kl. 17-19. Pris: 250 kr. pr. halvår, inkl. kaffe.

ODDER

Har du små, praktiske problemer i hjemmet, du gerne vil have hjælp til? Der udføres ikke håndværksmæssigt arbejde, der kræver autorisation. Arne Madsen, 40 82 11 81.

Til mennesker med demens. Hør nærmere ved at ringe til demenskoordinator Susan Kaagh, 87 80 37 16.

Korsang

Vågetjeneste

Se under Horsens.

Pårørendegruppe

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/odder På hjemmesiden kan du tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev.

Besøgsven

Vil du være besøgsven for en ældre medborger og bringe glæde og et frisk pust ind i hverdagen et par timer om ugen. Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk

Har du brug for hjælp til dine it-problemer? Du kan få hjælp til skiftet fra NemID til MitID og meget andet. Ring og få en aftale med Børge Kristensen, 20 74 55 70, jonasdalen12​@gmail.com Film, kaffe og samvær. I samarbejde med Biffen i Odder har vi etableret en seniorfilmklub, hvor der vil blive vist syv film om året. Efter filmene er der hygge og snak om filmen over en kop kaffe med kage. Filmene vil blive annonceret i Odder Avis. Christen Christensen, 60 45 98 73, chrsaxild​@gmail.com Pris: 100 kr. om året, billetpris pr. film 50 kr.

Badminton

Tirsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Spektrum, Parkvej 5. Grundet skiftende spilletider ring til Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk Pris: 400 kr.

Bordtennis

Mandage kl. 10-12 og kl. 15-17. Sted: Svømmehallen, Nølevvej 6. Er du 60+, og har du lyst til at spille bordtennis, så er muligheden der nu i Odder Bordtennisklub. Mogens Lund Nielsen, 40 88 91 09, mln​@pigagro.sk

det sker

juni 2022

» 9


Svend Christensen, 51 84 83 09, svem27​@gmail.com Pris: 400 kr.

Bowling

Torsdage kl. 15-16. Sted: Odder Bowlingcenter, Ballevej 2. Har du lyst til at bowle, er du velkommen. Tilmelding: Ove Rasmussen, 86 54 36 35. Pris: 35 kr. pr. gang.

Mand og mand imellem

1. og 3. onsdag i måneden kl. 11-14. Sted: Hybengårdens selskabslokale, Banegårdsgade 22. Er du alene, selvhjulpen mand 60+, der har lyst til at møde ligesindede? Tilmelding: Steen Olesen, 20 85 42 84, stenbo​@mail.tele.dk Pris: Der vil være en mindre brugerbetaling.

musikanter - blandt andet rottekongen Cibrino. Kontakt evt. formanden. Per Ringgaard, 61 10 36 58. Pris: 60 kr. inkl. kaffe.

SAMSØ KOMMUNE SAMSØ Formand: Inger Sjørslev Kristensen, 20 30 18 25, fm.samsoe.741​@ aeldresagen.dk Næstformand: Erica Fritz, 40 21 85 72, erica.fritz​​​​​​​​​​​​​​​@live.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/samsø

Besøgsven

Onsdage og torsdage kl. 14.30-15.30. Sted: Odder Svømmehal, Nølevvej. Leif Kjeldberg, 40 25 84 91. Susanne Ernemann, 20 74 75 78. Pris: 900 kr. for hele året.

Er du meget alene, og trænger du til en at tale med, så kan du få en besøgsven. Få en snak, måske en lille gåtur eller hvad I nu har lyst til. Besøgsvennen har tavshedspligt og modtager ikke gaver. Hvis det er noget for dig, så kontakt: Alice Steenor i Røde Kors, 30 68 40 36. Anne Marie Jensen, 22 37 37 04.

Seniorbif - Ternet Ninja

Besøgsven med hund

Svømning

Fredag 24. juni kl. 13.30. Sted: Biffen, Rosensgade 10. En drengs forunderlige samspil med en Ninja-dukke. Tilmelding: Biffen Odder, 86 54 00 77. Pris: 50 kr. for medlemmer af Seniorbif.

Endagstur til Odense

Tirsdag 2. august kl. 8.15. Sted: Odder Kirkecenter. Kom med på besøg i det nye H.C. Andersens Hus, få brunchbuffet på Cafe Razz, og sejl en tur på Odense Å. Tilmelding: Sørens Rejser, 86 88 18 17, efter først til mølle. Pris: 795 kr. inkl. forplejning.

Foredrag

Onsdag 17. august kl. 14. Sted: Ring på 61 10 36 58 for adresse. Gårdsangere og gadegøglere kan Christian Foged fortælle om, når han kommer med en beretning om de gamle gøglere og omrejsende 10

det sker

juni 2022

Er du ensom, og vil du gerne have besøg og få lov til at klappe en dejlig og rolig og særdeles velafrettet riesenschnauzerhund, der er godkendt af Tryg? Ragnhild Hansen, 61 79 36 19.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler. Jenny Ahlgreen, 30 81 85 79, jmhm​@dadlnet.dk

Telefonstjernen

Go’ morgen. Hvad med en frisk morgenhilsen hver morgen fra en frivillig? Alic Svarre Nielsen, 61 29 87 30.

Vågetjeneste

Tilbyder støtte og aflastning til pårørende, der passer en døende. Visitation via læge eller sygeplejerske. Marianne Landschoff, 24 61 09 21.

Stolegymnastik

Og motion i naturen. Vi er ved at planlægge en ny aktivitet. Ring og hør nærmere. Gitte Schalofski, 21 29 37 30.

Den hjælpende hånd

Praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet hos alle hjemme­ boende ældre. Bernd Leibrandt, 61 79 77 67.

Pc-hjælp

En pc-hjælper kommer på besøg og hjælper med småproblemer på din pc. Hjælpen er for alle. Knud Werner Petersen, 20 43 91 51

Frivillige søges

Vi søger frivillige til telefonstjernen, vågetjenesten, bisidderordning, demensaflastning eller besøgsven. Vi glæder os til at høre fra dig. Inger S. Kristensen, 20 30 18 25.

Tirsdagstræf

Tirsdag i lige uger kl. 14-17. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37. Vi mødes over en kop kaffe til hyggeligt samvær. Ved afbud, Lis Madsen, 61 73 30 73. ≤

Petanque

Onsdage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset. Vi spiller på tre baner. Alle er velkomne. Bente Nielsen, 30 48 22 47. ≤

Traveture

Torsdage kl. 14-15.30. Sted: Vi mødes forskellige steder, ring 20 30 18 25. Ikke i ferier. Turen er på fem km og er ikke egnet for gangbesværede. Inger S. Kristensen, 20 30 18 25.

Mad for mænd

1. søndag i hver måned kl. 12-14. Sted: Kildemosen, hus 7. Er søndagen lang og træls, så kom og nyd et varmt måltid mad sammen med

andre mænd. Bagefter kan vi snakke og hygge os eller andet, man har lyst til. Vil du deltage, skal du bare give hjemmeplejen besked, så kontakter vi dig. Tilmelding senest tirsdagen før. Erica Fritz, 40 21 85 72. Anne Marie Jensen, 22 37 37 04. Pris: 80 kr. ≤

It-problemløsning

Onsdage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset, Smedegade 37, Tranebjerg. Her kan du komme og (måske) få hjælp til opgaver på din pc, smartphone eller tablet (fx iPad), der driller dig. Knud Werner Petersen, 20 43 91 51. Per Vendelbo, 21 73 88 22. ≤

SKANDERBORG KOMMUNE GALTEN Formand: Per Beck Sørensen, 24 66 05 10, FM.Galten.703​​​​​​​​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Flemming Otto Jensen, 22 90 73 02, jensens​@youseepost.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/galten

Tryghedsopkald

Få en frisk morgenhilsen hver morgen kl. 8.30. Elise Roslyng, 30 53 08 79, elise0712​@privat.dk

Demensaflastning

En besøgsven, der kan aflaste den pårørende til en demensramt en gang om ugen i to timer. Det er gratis, du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Per Beck Sørensen, 24 66 05 10, FM.Galten.703​@ aeldresagen.dk

Ledsagetjenesten

Et tilbud til ældre borgere, der ønsker ledsagelse til læge, tandlæge, sygehus, advokat eller lignende.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Der ydes ikke ledsagelse i akutte tilfælde, da der først skal etableres et tryghedsforhold mellem borger og ledsager. Borgeren skal betale egne og ledsagers udgifter. Poul Lund, 61 86 36 68, alpolund​@get2net.dk

Kroket

Onsdage kl. 13.30-15.30. Sted: Banerne ved Klank Hallen. Vil du være med? Orla Andersen, 26 94 66 55.

Svømning

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Det er gratis og anonymt. En bisidder har tavshedspligt. Poul Lund, 61 86 36 68, alpolund​@get2net.dk

Onsdage kl. 9-10. Sted: Hammel Svømmehal. Du kan vælge mellem 28 eller 34 grader varmt vand. Der er selvtransport. Jørgen Tvermose, 86 94 54 00. Pris: 35 kr. 12-turs kort 350 kr.

Pc-hjælp i hjemmet

Friland ved Feldballe

Bisidder

Vi tilbyder at komme på besøg og hjælpe med små problemer på din computer. Finn Ladefoged Hansen, 28 55 10 55. Pris: 50 kr. pr. besøg.

It-kurser

Afholdes efter behov på mandage og torsdage året rundt. Yderligere oplysninger om kursusstart, se hjemmesiden. Birthe Jensen, 23 39 24 15, ivanbirthe​@gmail.com Ingeborg Toft, 24 61 99 25, margrethelyst​@jubi.dk

Pårørendecafe

Sidste mandag i måneden kl. 14.30-16.30. Sted: Skovby Sognehus. Et mødested, hvor man i helt uforpligtende rammer kan komme og møde andre i samme situation som en selv. Her skabes rum og mulighed for socialt og hyggeligt samvær, erfaringsudveksling, gensidig støtte og forståelse og dannelse af nye netværker. Elsebeth Jørgensen, 23 34 91 05, he​@pc.dk Pris: 20 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Søndagshygge

Sidste søndag i måneden kl. 14.15-16. Sted: Festsalen på Tjørnehaven, Søndergade 29. I samarbejde med Røde Kors. Der er altid musikalsk underholdning i form af musik og sang. Elise Roslyng, 86 94 50 79, 30 53 08 79. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Tirsdag 14. juni kl. 11.50. Sted: Nytorv. Friland er en økolandsby, hvor mennesker eksperimenterer, med vægt på at indrette hverdagen, med bæredygtig livsstil. Tilmelding til: Flemming Otto Jensen, 22 90 73 02, jensens​@youseepost.dk Bruno Sekkelund, 40 78 07 24, b.sekkelund​@youmail.dk Pris: 250 kr. inkl. kørsel, kaffe og kage. Betaling til Jutlander Bank, reg.nr. 9436 kontonr. 2073058956, MobilePay 820998.

HØRNING Formand og ældrepolitik: Grethe Møller, 21 26 32 92. Kasserer: Inga Møller Kjærgaard, 20 25 11 49. Sekretær: Søren Kr. Sørensen, 40 46 06 23.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ hoerning Se seneste nyt her.

Besøgsvenner

Glæd andre og dig selv, bliv besøgsven. Eller vil du gerne have en besøgsven? Margit Lauridsen, 86 92 16 16.

Bisidder og vejleder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler. Vejledningen er gratis og anonym. Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Tryghedsopkald

Har du brug for trygheden ved et opkald hver morgen? Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

Ledsagetjenesten

Et tilbud til dig, der ønsker ledsagelse til læge, sygehus mv. Jonna Hjortnæs, 86 92 13 40.

Ældre hjælper ældre

Fredage kl. 10-12. Sted: Sognegården, Nr. Allé 4. Har du brug for hjælp til at få hængt et billede op eller lignende? Vi hjælper, så godt vi kan med alt, der kan løses med lidt fingersnilde. Tv-kanaler, hjælp til pc- og it-problemer eller spørgsmål. Lukket i skolernes ferier. Mød op, eller ring på 23 29 02 69 i åbningstiden. Karen Inger Rasmussen, 30 53 17 27.

It - datastuen

Onsdage kl. 10-12. Indtil 22. juni. Sted: Hørning Fjernvarme, Højgårdsvej 32. Vi tilbyder hjælp til hverdagens it-problemer med e-mail, netbank, e-Boks, borger.dk m.m. og overgangen fra NemID til MitID, når du får besked fra banken. Bestil tid hos Dan Bakmand, 51 37 17 35, modabach​@gmail.com

Bowling

Onsdage kl. 11-12. Sted: Bowl’n’Fun, Skanderborgvej 226, Viby. Bowling er en sjov og hyggelig sport! Jens Hansen, 24 23 90 92. Pris: 40 kr.

Petanque

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Grusbanen ved Hørning Idrætscenter, Toftevej 53. Petanque er et hyggeligt og spændende spil. Jens Winther Hansen, 24 23 90 92.

Traveture

Onsdage kl. 10-12. Sted: Butikstorvet ved Fakta, Nr. Allé 16. Vi går på ”Stien omkring Hørning” samt de nye stier, henholdsvis langs

Jeksen Bæk eller gennem Bjertrupskovene. Vi går som et samlet hold i moderat tempo med flere stop og valgmuligheder for den videre færd - eventuelt retur. Ingen tilmelding. Jytte Friis-Jensen, 29 89 32 50.

Vandretur på Trækstien Onsdag 8. juni kl. 10-16. Sted: Sydlig del af p-plads ved Hørning Station. Vi parkerer bilerne ved Svostrup Kro og vandrer langs Gudenåen mod Kongensbro. Tilmelding senest 5. juni kl. 21: Aksel Bang, 30 48 12 29, akselbang43​@gmail.com Pris: Turen er gratis, evt. udgift til samkørsel.

Vandretur på heden

Onsdag 10. august kl. 10-11. Sted: Sydlig del af p-plads ved Hørning Station. Harrild Hede umiddelbart vest for den jyske højderyg ligger i et af de største øde områder i Midtjylland. August er måneden, hvor lyngen blomstrer, og heden er fuld af forskellige bær: blåbær, revling og tyttebær. Ud over en særlig fauna er her mulighed for at opleve åben lyng- og græshede. Tilmelding senest søndag 7. august kl. 21: Aksel Bang, 30 48 12 29, akselbang43​@gmail.com Pris: Turen er gratis, evt. udgift til samkørsel.

Vejen til en skarp hjerne

Mandag 15. august kl. 14-16. Sted: Sognegården, Nørre Alle 4. Foredraget handler om, at hjernen er kroppens vigtigste organ, men at de fleste bruger for lidt af den. Petro Mielczarek har siden folkeskolen studeret hjernen for at få bedre karakterer! Publikum bliver præsenteret for brugbar viden, sjove eksempler og ”et magisk krydderi”. Ingolf Gyldenvang, 30 82 03 12. Pris: 60 kr. inkl. kaffe med brød. ≤≥

» det sker

juni 2022

11


RY Formand: Børge Møller, 23 71 43 55, borge​​​​​​​​​​​​​@frostmoller.dk Skovbrynet 42, Låsby. Næstformand: Eva Markvardt, 22 58 07 76, eva-markvardt​​​​​@mail.dk

Vil du selv renovere eller male et møbel, så besøg os på værkstedet, så kan vi arbejde sammen. Vil du bare være kreativ med træ, så kom frit frem. Vi har også tid til en snak og en kop kaffe, vi træffes året rundt (undtagen helligdage). John Duedahl, 40 47 95 13, bedst kl. 9-10.

Billard for pensionister

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ry

Tryghedsopkald

Frivillige tilbyder en gratis opringning hver morgen. Svarer du ikke, vil vi kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Eva Markvardt, 22 58 07 76, eva­markvardt​@mail.dk

Bisidder

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige og svære samtaler med kommune, bank, læge, hospital og lignende. En bisidder har tavshedspligt. Gl. Rye: Jytte Siggaard, 23 34 67 07. Låsby: Anne Bonnén, 93 86 70 03.

Læsekreds

Vil du dele dine læse­ oplevelser med andre - og lade dig inspirere af andres, så er dette måske noget for dig. Vi beslutter i fællesskab, hvilke bøger vi vil læse, og biblioteket skaffer bøgerne. Læsekredsene (ca. fem kredse med maks. ti personer i hver) mødes en gang om måneden. Du kan komme med forslag til mødedag. Tilmelding til Else Midtiby, 24 44 99 22. Mødested aftales i de enkelte læsekredse.

It-værkstedet

Mandage kl. 10-12. Sted: Ryvang, Skanderborgvej 49. Driller elektronikken? Få hjælp til brug af computer, tablet og smartphone. Medbring gerne eget udstyr. Lars Ellemann, 25 61 86 38.

Mandag-fredag kl. 9-17. Sted: Skanderborgvej 49, Ry - det tidligere Ryvang. Har du lyst til billard og socialt samvær, så kom og vær med. Efter tilmelding matcher Kaj nogle passende hold. Kaj Pedersen, 29 84 67 30.

Petanque - udendørs

12

det sker

juni 2022

•S undhedshuset Bellis lokaler, Sygehusvej 7, st. tv. •D atastuen, Sundhedshuset, Sygehusvej 7, st. •P etanquebanerne ved Sundhedshuset. •F øla, Birkevej 20.

Besøgstjenesten

Ønsker du en besøgsven, der fx kan komme en gang om ugen? Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​@hotmail.com

Ledsagetjenesten

Har du brug for en ledsager til fx koncert, gudstjeneste, indkøb eller lignende, kan vi tilbyde hjælp. Inger Andersen, 23 35 15 39, ainger138​@gmail.com

Onsdage kl. 9.30-12. Indtil 28. september. Sted: Bag Ry Hallerne, Thorsvej 32. Vi har udstyr, der kan lånes. Vi spiller på banerne bag Ry Hallerne. Tage Sørensen, 20 72 15 47. Finn Rasmussen, 26 13 20 89.

Telefontjenesten

Vandreture - hele året

Du kan få en frivillig bisidder med til vigtige samtaler med kommune, bank, læge, hospital eller lignende. En bisidder har tavshedspligt. Valborg Haagaard, 20 42 04 55, valborghaagaard​@gmail.com

Mandage kl. 13.30-15.30. Sted: Sundhedscentret, Rugaardsvej 5. Kom og få rørt dig i den smukke natur i og omkring Ry. Vi går en tur på ca. 1-2 timer hver gang. Turene kræver en smule kondition. Ole Knudsen, 42 26 32 00.

Cykelture

Mandage kl. 9-10.30. Indtil 26. september. Sted: Kvickly i Ry. Vi nyder sommeren, naturen og fællesskabet på vores cykelture. Vi cykler 1,5 time. Inga Klode, 20 20 89 77.

SKANDERBORG Formand: Finn Sørensen, 21 26 06 76, fsoe​​​​​​​​​​​​​​​@hotmail.com Næstformand: Jørgen Peter Mikkelsen, 21 63 31 55, jpmikkelsen9​​​​​​​@gmail.com

Træværkstedet

Tirsdage og torsdage kl. 9-12. Sted: Værkstedet i kælderen på Ryvang, Skanderborgvej 49.

Aktivitetssteder

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ skanderborg

Tryghedsopkald - hver morgen kl. 8-9 ringer en frivillig op for at høre, om alt er vel. Jørgen Dan Ulriksen, 62 62 58 62, pilt​@privat.dk

Bisidder

Værktøjstjenesten

Har du brug for hjælp til små, praktiske opgaver i hjemmet? Hænge et billede op, skifte elpærer eller sy knapper i? Klaus Mehl Højsgård, 23 49 06 69, mehl2222​@yahoo.dk

Petanque - året rundt

Tirsdage kl. 13-15.30. Sted: Petanquebanerne. Henrik Pedersen, 51 41 64 19, henped1950​@outlook.com

Vandreture - året rundt

Onsdage kl. 9.30-11. Sted: Føla. Vi går ture på 4-6 km året rundt, gennem skove og i Skanderborgs smukke omegn. Kaj Tved Jensen, 41 59 93 10, kajtjensen​@hotmail.com Torben Danielsen, 29 77 57 74, t.danielsen​@privat.dk

AARHUS KOMMUNE AARHUS Formand: Torben Dreier, 27 57 89 11, træffes efter aftale. Næstformand, ældre­ politik: Hans Weinreich træffes efter aftale.

Ansvarlig kontaktperson I nødsituationer kan formanden træffes på 27 57 89 11.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus

Nyhedsbrev

Vil du modtage vores nyhedsbrev, bedes du tilmelde dig på www.aeldresagen.dk/aarhus

Kontor og aktivitetscenter

Vester Allé 8, Aarhus C, 86 13 09 26, midt​@aeldresagen-aarhus.dk Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9-14. Sommerferie: 17. juni-14. august.

Priser

Under arrangementer, hvor der er anført to priser, er den lave pris gældende for pensionister og efterlønsmodtagere med bopæl i Aarhus Kommune, og den høje pris for andre.

Bliv frivillig

Som frivillig besøgsven, ledsager eller motionsven kan du skabe glæde hos dig selv og hos andre. Du bestemmer selv, hvad du vil byde ind med - du skal blot have to timer til rådighed hver uge. Tidspunktet er fleksibelt, det aftaler du med den ældre. Vil du høre mere, så kontakt os på 86 13 09 26, eller send en mail til besoeg​@ aeldresagen-aarhus.dk Lisbeth Hessellund, Vivia Lauridsen og Trine Madsen.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Tilmelding og betaling

På hjemmesiden og kontoret modtages betaling med dankort og MobilePay.

Forbehold for ændringer

Der kan forekomme ændringer, og rejser, kurser mv. kan være udsolgt.

Aflastning

Af pårørende til demens­ ramte. Har du som pårørende brug for et velfortjent pusterum? Eller vil du være aflaster? Nærmere oplysninger, 86 13 09 26. Alice Grünspahn og Lene Gaba.

Demens

Alice Grünspahn vejleder om demens og svarer på spørgsmål. Træffes efter aftale på 86 13 09 26.

Bisidderordning

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler med kommunen, banken, eller hvis du er patient. Bisidderen kan hjælpe med forberedelse af mødet og kan hjælpe dig med at huske og følge op på aftaler og har tavshedspligt. Keld Skaaning, 86 13 09 26, træffes tirsdage kl. 11-14 efter aftale.

Tryghedsopkald

Vi ringer kl. 8-8.30 for at ønske dig ”godmorgen” og høre, om alt står vel til hos dig. Kontoret, 86 13 09 26.

Sorg- og livsmodsgrupper For efterladte. I samarbejde med frivillige organisationer tilbyder vi en samtale og kan derefter henvise til en gruppe med plads til nye. Man kan også få 2-3 samtaler alene med lederen. Du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Vibeke Mejer Jensen, 26 82 76 03, vibekemejer60​@gmail.com

Online-venner

Vi har udviklet en måde, hvorpå flere kan mødes, tale og se hinanden digitalt. Vi er en lille gruppe, der gerne vil være sammen, lære

hinanden at kende og hygge os sammen. Det er uforpligtende, og du kan få nogle gode venner. Hans Weinreich, 86 13 09 26.

Vær med i et fællesskab 2. torsdag i måneden kl. 12-16. Sted: Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53. Har du lyst til at være sammen med andre, som ønsker kontakt med jævnaldrende til fælles oplevelser? Så har vi mulighed for at formidle kontakten mellem jer. Kontakt os på 86 13 09 26, eller send en mail til Gudrun Nielsen, erikbro​@os.dk

Den hjælpende hånd

Vi hjælper med mindre, praktiske opgaver til hjemmeboende ældre. Ikke større opgaver som rengøring og havearbejde. Henvendelse, 86 13 09 26. Pris: 50 kr. samt evt. udgifter til materialer.

Skole- og børnehavevenner

Bliv frivillig i den lokale skole eller børnehave. Eller måske kreative værksteder, lektiecafe, skoleskak og fremmedsprog? Ring og hør mere. Grethe Holmby, 51 25 80 19, holmby​@stofanet.dk

Boligforhold

Bjarne Friis Sørensen vejleder om alle boligforhold. Kan træffes efter aftale på 51 36 09 54 eller mail bjarne8​@webspeed.dk Vi kan ikke anvise boliger, det er en kommunal opgave.

Flyttevenner

Hvis du ikke har familie eller netværk og har behov for hjælp til flytning til ældrebolig eller plejehjem, så ring på 86 13 09 26, og hør, hvordan flyttevennerne kan hjælpe dig.

Vejledning

Der vejledes om økonomi, formueforhold, finansiering og pensionsopsparing. Der kan ikke ydes investeringsrådgivning, der er personlig og munder ud i en anbefaling, da vi

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

ikke har godkendelse og forsikringsdækning efter lov om finansiel virksomhed. Kontakt kontoret, 86 13 09 26, og inden for ca. en uge vil du blive kontaktet.

Besøgsordning

Torsdage kl. 11-13. Et tilbud til ældre, som savner et netværk. Vil du være besøgsven? Kom og hør nærmere. Kontoret, 86 13 09 26.

Erindringsstuen

Fredag i ulige uger kl. 10-14. Sted: Bøgeskovhus, Skovlundgårdsvej 55-57, Viby J. I samarbejde med Alzheimerforeningen og OK-Klubberne mødes vi og spiser frokost sammen, og indimellem kører vi en tur. Tilmelding er nødvendig. Alice Grünspahn og Conny Flensborg, 28 72 51 08.

Vejledning om demens

Sidste onsdag i måneden kl. 13.30-15.30. Sted: Vester Allé 8. Du kan få råd og vejledning om hjælp og støtte i henhold til lovgivningen og de mange tilbud i Aarhus Kommune. Tidsbestilling nødvendig, 86 13 09 26. Socialrådgiver Henning Lund, DemensHjørnet. Kontoret, 86 13 09 26.

Når arbejdslivet stopper

1. mandag i måneden kl. 10.30-12.30. Hvad vil du forandre, og hvad vil du bevare i dit nye arbejdsfrie liv? Find frem til svarene i en personlig samtale med Margit Knudsen, der har mange års erfaring som socialrådgiver, supervisor og coach. Margit træffes efter aftale på 86 13 09 26.

Mød Codan, og hør nærmere om den overfaldsforsikring, Codan har udviklet sammen med Ældre Sagen. Forsikringen er gratis, og alle medlemmer kan få den uanset alder - også selvom man ikke er kunde hos Codan i forvejen.

Motion i naturen

Onsdage kl. 10-12. Sted: Ved flagstangen i Mindeparken. Kom og vær med ved leder Erik Pedersen. Er du træt af motionscentre? Så har vi et godt tilbud, der tager udgangspunkt i det, du kan, og det, du vil. Kontoret, 86 13 09 26.

Træning i motionsrum

•M andag-torsdag kl. 8-18. •F redage kl. 8-15. Sted: FO-byen, Vester Allé 8. Et af lokalerne er blandt andet udstyret med løbebånd og romaskine. Bliv registreret på Ældre Sagens kontor. Ved tilmelding betales 20 kr. I efterfølgende år skal man registreres igen, blot uden betaling. Pris: 20 kr.

It-hjælp

Onsdage kl. 10-12. For medlemmer i Aarhus Kommune. Det er muligt at komme ind med sin Apple MacBook, iPhone eller iPad, hvis man har problemer. Tilmelding til kontoret, 86 13 09 26, senest mandagen før.

Natteravne

Mandag-torsdag kl. 13-15.50. Vores natteravne går i Frydenlund, Møllevangen og midtbyen i deres gule jakker. Vil du være natteravn? Du kan gå med på en prøvetur. Kontoret, 86 13 09 26.

Multietnisk arbejde

Tirsdage kl. 11-13. Kurt Skytte vejleder om skat, herunder fradrags­ muligheder, ændring af forskudsregistrering samt årsopgørelse. Kurt Skytte, 86 13 09 26, efter aftale.

•T irsdage kl. 10-13. Sted: Gellerup. •O nsdage kl. 10-13. Sted: Rosenhøj. Vi integrerer og aktiverer multietniske kvinder og arbejder i systuer. Vil du hjælpe? Birte Vixø, 28 29 58 09.

Forsikring

Slow-fodbold

Skat

2. mandag i hver måned kl. 10.30-13.

Onsdage kl. 10-12. Sted: Kunststofbanerne, Skanderborgvej 224, Viby. det sker

juni 2022

» 13


Hold 11495. I samarbejde med Viby IF tilbyder vi fodbold for mænd 60+ - også hvis du har lidt småskavanker. Vi lægger vægt på det sociale i klubhuset og et par årlige sammenkomster. Kim Kristensen, kikkristensen​@hotmail.com Pris: 265 kr. pr. halvår.

Sankthansaften

Torsdag 23. juni kl. 16.45. Busafgang: Kl. 16.45 Musikhuset, kl. 17 Viby Torv, kl. 17.15 Beder ved Netto, kl. 17.25 Malling ved kirken. Hold 11943. Arrangementet starter kl. 18 med middag. Efter middagen er der musikalsk underholdning. Kl. 21 bydes velkommen ved bålet på Saxild Strand, og vi synger et par sange. Herefter gives ordet til årets båltaler. Når bålet er tændt, serveres kaffen på terrassen. Tilmelding og betaling senest 9. juni. Pris: 390 kr.

AARHUS NORD Formand: Christen Jespersen, 22 85 23 39, c.jespersen​​@mail.dk

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus Her er sidste nyt altid med.

Kontor

Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov, 86 22 64 01, nord​@aeldresagen-aarhus.dk Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-12.

Ferie

Kontoret er lukket 15. juni-17. august. Indbetalinger og e-mails tjekkes løbende.

Ansvarlig kontaktperson

Kontaktperson på kurser ses på hjemmesiden eller oplyses på kontoret, 86 22 64 01.

Orientering

Se programmet eller hjemme­­siden med program­ satte kurser og aktiviteter, der ligger ud over perioden i dette blad.

14

det sker

juni 2022

Tilmelding

Skal ske til kontoret eller på mail til nord​@aeldresagen-aarhus.dk Afvent accept før betaling.

Betaling

Kan ske via netbank til reg. nr. 7264 kontonr. 1010912, Djurslands Bank. Husk at opgive holdnummer. Kontant betaling modtages på kontoret.

Betaling for bridge

Hvis du har tilmeldt dig, bedes du betale senest 5. august til reg.nr. 7264 kontonr. 1010912, husk navn og holdnummer. Kontant indbetaling kan undtagelsesvis også ske på kontoret. Der gives en rabat på 100 kr. for deltagelse på to hold.

Tilbagebetaling af gebyr

Hvis du melder fra før start, opkræver vi et gebyr på 50 kr. Hvis du melder fra efter start, får du deltagergebyret helt eller delvist tilbage, men kun hvis en person på ventelisten betaler et tilsvarende beløb. Hertil kommer et gebyr på 50 kr.

Priser

Når der er anført to priser, gælder den lave pris for pensionister og efterlønsmodtagere, og den høje pris for andre.

Rejser og ture

Brochurer med udførligt program fås på kontoret og kan ses på vores hjemmeside.

Aktivitetssted

Arions Hus, Tulipanvej 28 A, Risskov.

Efterårsaktiviteter

Følgende aktiviteter starter op til efteråret: Akrylmaling, Akvarelmaling, Blomsterbinding, Bowling, Bridgeundervisning, Bridgeturnering, Engelsk, Foredrag, Korsang Good Oldies, Linedance, Læsekredse, Madlavning for mænd, Motion og velvære, Spansk, Slægtsforskning, Temamøder, Pilates, Qi Gong, Vandgymnastik, Yoga og Zumba, Læs mere i kataloget eller i næste nummer af Det Sker.

Rhinen

7. august kl. 612. august kl. 19. Sted: Arions Hus kl. 6, Musikhuset kl. 6.15, Viby Torv kl. 6.25. Hold 904. Rejsen til romantikkens flod. Vi skal bo i Rüdesheim og sejle på Rhinen, danseaften, vinsmagning m.m. Vi møder ægte tysk folkelighed, stemning, humør, idylliske landsbymiljøer og vinmarker. Udførlig brochure på kontoret og hjemmesiden. Tilmelding til kontoret senest 7. juni. Pris: 5.800 kr. Tillæg for enkeltværelse: 595 kr.

AARHUS SYD Formand: Bo Jørgensen, 50 44 30 12. Næstformand: Inge-Lise Thomsen.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/aarhus

Kontor

Viby Ringvej 2 B, Viby J, 86 11 00 37, mandag-onsdag kl. 9.30-12. Tilmeld gerne pr. mail syd​@aeldresagen-aarhus.dk

Aktivitetssted

Hvor ikke andet er anført: Viby Ringvej 2 B, 1.

Ferielukket

Kontoret holder lukket 16. juni-7. august, begge dage inkl.

Indskrivning

Tirsdag 9. august kl. 9.30-12.

Pris

Under arrangementer, hvor der er anført to priser, er den lave pris gældende for pensionister og efterlønsmodtagere, og den høje pris for andre.

Orientering

Se programmet eller hjemmesiden med program­ satte kurser og aktiviteter, der ligger ud over perioden i dette blad.

Ansvarlig kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er anført en ansvarlig kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Tilmelding og betaling

Tilmelding til kontoret før betaling via netbank, reg.nr. 8140 kontonr. 849766. Husk betaling senest otte dage efter tilmelding med hold- og deltagernummer. Ved tilmelding pr. mail, husk navn, adresse, fødselsdag, telefon- og holdnummer. Indskrivning kan også ske før sæsonens afslutning.

Framelding

Husk at melde fra, hvis du bliver forhindret.

Efterårsprogram

Det nye program fås blandt andet på kontoret, på biblioteker og lokalcentre.

Bridge for begyndere

Torsdage kl. 17-18.30. 1. september-30. marts. Hold 730. Undervisning ved Hasse Vinter og Henrik Engell. Tilmelding senest 17. august. Pris: 400 kr. for hele perioden. September måned gratis. Undervisningsbog 200 kr.

Riffelskydning

Onsdage kl. 14-16. Sted: Banerne i Lyseng. Styrk din koncentrationsevne, og nyd det sociale samvær i samarbejde med De Danske Skytteforeninger, Våbenbrødrene Århus. Rifler kan lånes. Pris: 600 kr. for et år.

Golf

Mandag-fredag kl. 11-14. Sted: Aadal Golf Club, Brydehøjvej 35, Harlev. Der spilles på 9-huls banen på hverdage. Spillet skal være i gang inden kl. 11. Medlemskort fra Ældre Sagen skal fremvises ved oprettelse af medlemskab. Leje af golfudstyr pr. gang: 75 kr. Trolley: 40 kr. Pris: 1.000 kr.

Sejltur i Aarhus Havn

Torsdag 11. august kl. 10.15-12. Sted: Havnepladsen ved den gamle toldbod. Hold 815. Havnerundfart med MS Dagmar i det gamle bassin, i Bassin 7, Aarhus Ø og den gamle fiskerihavn. Pris: 175 kr. inkl. kaffe og kage.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


En ny bog til pårørende om plejehjem

Den nye bog går grundigt igennem hele processen, lige fra de første tanker om, at det måske er ved at være tid til at tage snakken om plejehjem, over ansøgningen, indflytningen og de nye vaner i hverdagen, til den allersidste del af livet på plejehjem og tiden lige efter. Rådene er både praktiske, konkrete og skrevet med forståelse og indføling. Med de rigtige råd i baghånden kan man være bedre forberedt og forhåbentlig undgå nogle af de bekymringer, der ellers ville tynge. Bogen ’300 gode råd til pårørende om plejehjem’ er skrevet af Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark, og Ældre Sagens ekspert på pårørende området, Marie Lilja Jensen. Køb bogen i Ældre Sagens webshop: www.aeldresagen.dk/webshop Bogen koster 100 kr. for medlemmer.

Du kan også læse bogen gratis på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/300goderaad

» 300 råd bog-Det sker annonce helside.indd 1

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

09.12.2021 11.09

det sker

juni 2022

15


Ny podcast guider dig gennem livet med demens Podcast-serien ”Demensguiden” giver dig råd og vejledning til, hvordan du og din familie kan skabe det bedst mulige liv trods den nye livssituation. I fem programmer deler eksperter deres viden om stadier af demens. Og pårørende fortæller om livet med en nær, der er ramt af sygdommen.

Du kan fx høre Ghita Nørby beskrive den vrede og afmagt, hun bliver ramt af, da hendes mand begynder at opføre sig anderledes. Lyt til Demensguiden på din foretrukne podcast platform eller på Ældre Sagens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ demensguiden

Demensguiden-Det sker annonce bagside.indd 1

15.02.2022 11.46

Midtjylland - område 3B Områderedaktør: Birgit Andersen 22 12 64 75 baand22​​​​​​​​​​​​​​​@gmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, ring til MedlemsService, 33 96 86 89, og få bladet tilsendt. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

aeldresagen.dk/detsker

Kørestolsadgang

Teleslyngeanlæg

3B