Aktuelt nr 62

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 62 · august · 2016

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Gl. Rye hejser flaget for de gode resultater Dagli Brugsen og Varmeværket har virkeligt noget at fejre Læs mere på side 4 og 6.

Sangerpar i Gl. Rye

Menighedsrådsvalg

En smag af kvalitet

Side 2

Side 26

Side15 1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk Peter Hald Borgerforeningen peter.hald@glrye.dk Marianne Fjerbæk GRIF

mfjerbaek@dadlnet.dk

Henrik Olsen FDF h.b.olsen@gefiberpost.dk

Helene Franck Mortensen Skribent franckly@ofir.dk Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk

Martin Skaar jacobsen Skribent martin@mjacobsen.dk Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

John Jensen Annoncer mv. elseogjohnjensen@gefiber.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk. Forsidefoto:

Henrik Rasmussen Dagli, Brugsen og kasserer i Rye Varmeværk Tove Olsen hejser flaget. Foto: Ib Hansen. www.Ibry.dk Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer senest 22/11. Deadline søndag den 30/10 Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

Sangerpar stortrives tæt på lyngbakkerne

Tekst og foto af Peter Hald

Hvis man engang i mellem hører operasang på Hedevej i Gl. Rye skal man ikke blive forskrækket. Så er det sangeren Laura Flensted-Jensen og ægtemanden Niels Bo Emgren, der er i gang med at øve sig.

Vinding og Vrads kirker, men han skal nu snart ud at optræde igen med blandt andet lied-sang i den klassiske tradition med værker af Schubert og Schumann. Parret har boet i Gl. Rye nu i seks år, og det er de vilde med. Deres drenge, Ebbe på seks et halvt år og Asmus på otte-trekvart år trives, og familien fryder sig over den direkte adgang til naturen. - Lyngbakkerne, Blidsø og skovene – det er fantastisk. Og jeg har den store fornøjelse, at jeg kan køre på den smukke Hjarsbækvej, når jeg skal på arbejde. Det er helt eksotisk, så flot den tur er. Og der er jo horder af rådyr, så man skal køre lidt forsigtigt, siger Niels Bo Emgren.

De to udgør helt klar et musikalsk ægtepar, der begge har sang og musik som levevej. Laura Flensted-Jensen underviser på Den Jyske Sangskole og er projektleder for Hernings Musiske Talentklasser, og Niels Bo Emgren er både organist og sanger. De er begge uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium. Den 42-årige Laura Flensted-Jensen har Gl. Rye som musikby sunget klassisk opera, og hun er flere Som inkarnerede musik-mennesker vil de gange blevet prist i høje toner af mu- to sangere gerne være med til at øge det sikanmeldere: ”Soprantalent på vej… musikalske engageguddommeligt synment i Gl. Rye. gende… overbevi- Det er jo meget en sende præstation” har sportsby, og det kunne det lydt i avisartikler. være fint, hvis det også Men selv om hun har blev en sports- OG muet stort talent, og der sikby, siger Laura. er meget glamour De har allerede marover opera, så er Laura keret sig en del med et Flensted-Jensen nu par velbesøgte musikmeget, meget glad arrangementer i Fælfor sit undervisningsleshuset, og det bliver Det hører til sjældenhederne, at job. Hun trådte til som nok ikke sidste gang, Laura og Niels synger ude i haven. Her optræder de mest for fotografuldtids medarbejder at man får dem at fens skyld! på Den Jyske Sanghøre i lokalområdet. skole ved årsskiftet efter blandt andet at Niels, der er en yderst habil pianist, håber have været en meget populær kirkesan- dog, at man kan fremskaffe et lidt bedre ger i Ry. Hun stoppede i Ry Kirke i decem- klaver, end det gamle ustemte klaver, ber sidste år og blev faktisk klappet ud som han måtte nøjes med sidste gang i ved afskedskoncerten. Fælleshuset. - Det er uden tvivl det værste klaver, jeg Operaen må vente nogensinde har spillet på, siger han og ler højt. Operaen lokker hende ikke i øjeblikket: - Opera er et rakkerliv. Man rejser sig me- Mirakuløst nok lykkedes det ham at få get og binder sig til koncerter, og lige nu, det gamle klaver til at lyde nogenlunde hvor vi har små børn, er jeg meget glad hæderligt, godt hjulpet af Lauras sang. for, at vi har en rolig periode i vores liv. Vi er ikke gearet til at fare omkring i øjeblikket, siger Laura Flensted-Jensen. 44-årige Niels Bo Emgren er enig. Han er glad for sit organistjob ved Bryrup,

Sang med Lars Lilholt Parret synger meget klassisk, men musiksmagen er bred, og Laura FlenstedJensen har i øvrigt prøvet den folkelige


r

Gl. Rye portræt

Laura Flensted-Jensen og ægtemanden Niels Bo Emgren bryder ofte ud i sang derhjemme. Med god grund. De er begge professionelle sangere.

musik for fuld udblæsning, da hun i 2013 optrådte med Lars Lilholt Band. - Det kom sig af, at Lars Lilholt spurgte mig, om ikke jeg kunne synge lidt sopran til en cd, han skulle lave – jeg anede i øvrigt ikke, at vi boede så tæt på hinanden. Senere fandt han ud at, at han også godt kunne bruge mig i bandets kor. ”Øj, jeg vidste ikke, at du også kunne synge sådan rigtigt”, sagde Lars, da jeg begyndte at synge med på hans sange, fortæller Laura Flensted-Jensen muntert.

Kærlighed til kor Passion for korsang har de til fælles, og det at synge i kor er noget af det bedste, erklærer de uden tøven: - Når man synger i et kor, er man en del af et klasseløst samfund. Der kan være direktører, skolelærere eller tømrere med – det er på tværs af alt, og man morer sig meget, siger Niels Bo Emgren, der er dirigent for Jysk Akademisk Kor.

Blå bøger

Niels Bo Emgren, uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2001, har som sanger tidligere været fastansat i DR-Radiokammerkoret. Han har også været tilknyttet Den Jyske Opera og sunget mange liedkoncerter i Europa og USA og medvirket som solist ved mange kor- og orkesterkoncerter. Derudover fungerer han til dagligt som organist ved Bryrup, Vinding og Vrads Kirker.

- Korsang er roden til alt godt! Det modvirker stress, og man bliver simpelthen lykkelig af at synge i kor, siger Laura Flensted-Jensen. Om ikke så forfærdelig lang tid bliver der en god lejlighed til at se parret optræde sammen. De skal nemlig begge optræde ved en stor nytårskoncert i Funder Kirke, hvor der blandt andet er Mozart og Puccini på programmet.

Laura Flensted-Jensen, uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2005, har haft solistopgaver med bl.a. Randers Kammerorkester, Aarhus BachSelskab, Aarhus Symfoniorkester og Ålborg Symfoniorkester og bliver desuden hyppigt brugt som solist i værker med kor, f.eks. Mozarts Requiem, Brahms Requiem, Händels Messias, Fynsk Forår af Carl Nielsen, m.fl. Hun har også medvirket i Den Jyske Opera og været kirkesanger, senest i Ry Kirke. I dag underviser hun på Den Jyske Sangskole og er projektleder for Hernings Musiske Talentklasser. 3


1,1 million kroner i tilsagn! Gl. Ryes borgere har været gavmilde med lån til Byens Egen Butik - Dagli’Brugsen Gl. Rye.

1.100.000

1.000.000

Af Ejnar M. Jakobsen, best.fmd., Rye Brugsforening

Byens Egen Butik trænger til at blive moderniseret og udvidet for fortsat at kunne være et attraktivt sted at handle for borgerne i Gl. Rye. Kunderne ønsker flere spændende produkter, så det kan lade sig gøre at foretage de fleste daglige indkøb lokalt. Planerne har tidligere været beskrevet i Aktuelt og i et prospekt, som er udsendt til alle husstande i og omkring Gl. Rye.

I korthed går planen ud på: 900.000

800.000

a. Modernisering: Modernisere de eksisterende ­ lokaler­med nyt inventar og kølemontre samt renovering af gulve, vægge og loft, etc. b.

Udvidelse og renovering: Udvide butiksarealet bag den eksisterende butik samt få renoveret P-pladsen, så det bl.a. bliver muligt at køre med en fyldt kundevogn hen til sin bil

c. Indgangsparti: Etablere et mere moderne indgangsparti med nyt vindfang og gode udendørsarealer 700.000

Punkt a kan butikken selv finansiere, i alt ca. 1 mio. kr. Punkt b til ca. 0,7 mio. kr. har vi spurgt byens borgere, om de vil hjælpe med finansieringen af, så denne fase kan gennemføres allerede nu. Punkt c vil blive gennemført, når økonomien tillader det.

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

4

0

til Man kan fortsat yde lån Byens Egen Butik med til at fremtidsDet er ikke for sent at være til videre holder Ind . Rye sikre Dagli’Brugsen Gl. gn. tilsa nye for nt vi nemlig åbe ylde og aflevere Man kan deltage ved at udf i butikken. ssen tka pos i ten ket tilsagnsblan e prospekt. delt om det Blanketten findes bag i et nyt i da t hen et, mm tko bor Er prospektet Byens Egen Butik! lån digitalt via Man kan også give tilsagn om sbrugs.glrye.dk iden kampagnesitet www.fremt nde statistiske­ nde spæ e fler – hvor der også er komne lån fra detaljer at hente om de ind borgerne.

Gl. Ryes borgere har ydet lån for over 1 million kroner! Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan konstatere, at byens borgere indtil nu samlet set har givet tilsagn om at yde over 1 mio. kr. i lån til Byens Egen Butik. Der skal lyde en STOR TAK fra bestyrelse og personale for denne overvældende støtte. Vi vil anstrenge os for at anvende pengene på den bedst mulige måde til gavn for alle i Gl. Rye. I den kommende tid vil vi sammen med vores rådgivere drøfte, hvorledes vi kan skabe den bedst mulige butik (punkt a og b) på baggrund af de nu ca. 2 mio. kr., som vi har til rådighed. Vi glæder os til at kunne informere yderligere herom på et senere tidspunkt.

Hvor kommer millionen fra? 136 personer og virksomheder deltager indtil videre i finansieringen. Det er en bred gruppe af mennesker, som har valgt at deltage såvel geografisk som økonomisk. Aldersmæssigt er der deltagelse af personer fra først i 30’erne op til og med 80’erne. Også erhvervsmæssigt er der en stor spredning. Som det fremgår af dette kort, er der givet tilsagn fra stort set alle gader i Gl. Rye. Derudover er der givet tilsagn fra oplandet til Gl. Rye, samt fra Ry, Silkeborg, Aarhus og Nordsjælland.


Erhvervsportræt

KLAR

LVLEG! A H N E D N TIL A

En tilfreds uddeler Henrik V. Rasmussen ved butikkens flotte, nye kødkøler.

Byens Egen Butik er fortsat på rette spor, konstaterer uddeler Henrik V. Rasmussen. Men både kunder og personale er nu for alvor klar til butikkens forestående udvidelse og modernisering, lyder dommen.

derne har mærket temperaturforskellen. Personalet har i hvert fald,” fastslår Henrik V. Rasmussen. Senest har en ny kødkøler fundet vej til butikken i Gl. Rye, hvorved fersk kød, pølser med videre nu præsenterer sig fra sin bedste side og på et større areal.

Af Ole Jeppesen (bestyrelsesmedl., Rye Brugsforening)

”Der skal ske noget nu. Mere plads. Større udvalg!” Så klar er meldingen fra uddeler Henrik V. Rasmussen efter første halvår af 2016. Butikken holder det flotte tempo fra de foregående år, men hvis væksten skal fortsætte, må der flere, nye - gerne økologiske - boller på suppen: ”Omsætningen og indtjeningen stiger mere end budgetteret og mere end gennemsnittet for Dagli’Brugsenkæden. Det er rigtig godt - men vi er fortsat sårbare, når der opstår ekstraordinære udgifter eller pludselige fald i omsætningen,” forklarer Henrik V. Rasmussen. I første halvår har der blandt andet været store udgifter til kølemontør, og vejrets beskaffenhed har generelt ikke lokket kunderne indenfor i butikken. ”Facit er, at vi lige nu ’kun’ er på niveau med sidste år. Vi ønsker jo vækst, og derfor sætter vi alle sejl til for at hive sejren i land hen over resten af året,” siger uddeleren.

Modernisering sikrer fremtidens butik Et af redskaberne på længere sigt er den modernisering og udbygning, som byens borgere på imponerende vis har været med til at muliggøre. ”Jeg er taknemmelig over den kolossale tilslutning, og alle i og omkring butikken ser frem til at komme i gang med at skabe fremtidens butik. Vi har i forsommeren tyvstartet med et nyt klimaanlæg, og jeg håber, at kun-

”Det passer fortrinligt med kundernes udmeldinger fra forårets kundeundersøgelse. Her er budskabet, at vi skal tilbyde mere kød, frugt og grønt. Frugt og grønt er en af de varegrupper, som vil få væsentlig mere fokus efter udvidelsen – så vi synes faktisk, at vi er blevet ret gode til at lytte til kunderne,” griner brugsuddeleren.

Økologien er et sikkert hit Samme kundeundersøgelse viser, at der er stor tilfredshed med det øgede økologiske udbud og med personalet. ”Det glæder mig, at det bliver bemærket, når vi lægger os i selen for at højne standarden. Det giver generelt blod på tanden til at gøre det endnu bedre i dette halvår,” konstaterer Henrik V. Rasmussen. Uddeleren vil til slut gerne rette en dybtfølt tak til alle, som er med til at stå sammen om Byens Egen Butik ved at yde et lån til modernisering og udbygning: ”Jeg er klar over, at vi har en trofast kundegruppe, men at velviljen rækker til at låne os omkring én million kroner er ganske enkelt fænomenalt. Vi glæder os helt vildt til at belønne denne tillid ved dels at betale lånet tilbage med renter, dels at skabe en butik, som lever op til byen og til kunderne.”

5


GRØNNE energ

Det

Danmarks grønneste kraftvarmeværk – Rye Kraftvarmeværk - rykker nu prismæssigt ned under landsgennemsnittet. Den grønne omstilling til primært varmepumpe- og solvarmedrift præsterer over forventning på alle fronter.

Formand for Rye Kraftvarmeværks bestyrelse, Søren Frandsen

Af Ole Jeppesen

For tredje år i træk sænker Rye Kraftvarmeværk varmepriserne. Fra og med 1. juli 2016 er forbrugsbidraget sænket med hele 35,7 % fra kr. 700 pr. MWh til kr. 450,- pr. MWh (inkl. moms). For et standardhus på 130 kvm. med et forbrug på 18,1 MWh om året resulterer prisnedsættelsen i et fald 23,6 % i den årlige varmeregning fra kr. 19.370,- til kr. 14.800,- (inkl. moms). ”Hermed lander vi lige under det seneste landsgennemsnit, som ligger på 14.872 kr. inkl. moms. Samtidig nærmer vi os hastigt prisniveauet hos Ry Varmeværk. Det er vi faktisk meget glade for og vældig stolte af,” lyder det fra formanden for Rye Kraftvarmeværks bestyrelse, Søren Frandsen. Varmeprisen i Gl. Rye er således næsten halveret i forhold til, da det så værst ud i 2013. Dette er sket takket være landets grønneste kombination af solvarme og en højeffektiv grundvandsvarmepumpe: ”Den varme, som vi leverer, er pt. mellem 65 og 70 % baseret på grundvandsvarmepumpen. Dette resultat er Danmarksrekord – og

meget bedre end vi havde turdet håbe på. Derfor de ganske anselige prisfald,” fortæller Søren Frandsen.

Miljørigtig rollemodel Det grønne mirakel i Gl. Rye tiltrækker næsten hver uge gæster fra den ind- og udenlandske energibranche. Alle vil se giraffen: ”Naturligvis praler vi lidt, når vi har besøg - men det er egentlig helt på sin plads, synes vi. Forbrugerne i Gl. Rye havde modet til at gå med på vores pionerprojekt. De – og vi i bestyrelsen – kunne se potentialet i varmepumper og solvarme, mens alle andre mest snakkede om træflis,” siger bestyrelsesformanden.

vandsvarmepumpen. Det ville i kombination med solvarmen kunne få os helt i mål som leverandører af fossilfri varme,” forklarer en håbefuld Søren Frandsen. Danmarks grønneste kraftvarmeværk blev i sin nuværende form officielt indviet i marts 2015 af daværende miljøminister Kirsten Brosbøl.

FAKTA: Årlig pris for opvarmning af et standardhus (130 kvm., forbrug: 18,1 MWh)

Bestyrelsen i Rye Kraftvarmeværk er tilfreds med den gunstige kombination af bæredygtige energiløsninger og prisfald – men ser sig alligevel om efter yderligere tiltag, som kan tilføje endnu flere grønne nuancer til billedet:

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.: 14.800 kr. inkl. moms (sidste år 19.370 kr.)

”Vi overvejer kraftigt at åbne en vandboring nummer tre til grund-

Seneste landsgennemsnit: 14.872 kr. inkl. moms

Ry Varmeværk A.m.b.a.: 12.187 kr. inkl. moms (sidste år 12.112 kr.)

Fjernvarme vs Oliefyring og Elvarme 35.000 33.000 31.000 29.000

Fjernvarme

27.000 25.000

Oliefyring

23.000

Fjernvarme Oliefyring

21.000

Elvarme

Elvarme

19.000 17.000 15.000 13.000

Her ligger prisen nu! 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 6

2014

2015

2016


gimirakel i Gl. Rye GRATIS tilslutning

det næste halve år

Rye Kraftvarmeværk har pt. samlet omkring 400 af byens hustande under den grønne paraply. Der er dog stadig plads til endnu flere, og derfor lancerer fjernvarmeudbyderen nu en kampagne med gratis tilslutning et halvt år frem. Af Ole Jeppesen

Kampagnen betyder, at forbrugere, som endnu ikke er tilsluttet Rye Kraftvarmeværks fjernvarmenet, kan spare kr. 23.750,- inkl. moms på tilslutning. Rabatten ydes frem til udgangen af februar 2017. ”Vi har besluttet at tilbyde gratis investeringsbidrag, målerbidrag – samt fem meter stikledning fra hovedledningen og ind til huset. Er afstanden længere, må forbrugeren betale de sidste meter selv. Vi iværksætter dette, fordi tiden er inde til at få endnu flere af byens husstande med i dét grønne fællesskab, som kraftvarmeværket udgør,” opsummerer næstformand i bestyrelsen for Rye Kraftvarmeværk, Steffen Lauridsen. Der er nemlig masser af stordriftsfordele at hente selv ved den allermindste vækst. ”Jo flere vi er, jo billigere bliver de faste fællesudgifter til administration, låneafdrag, forsikringer etc. – altså abonnementsbidraget. Dertil kommer, at varmetabet i nettet bliver mindre, når der er kortere afstand mellem forbrugerne. Det giver med andre ord endnu en mere effektiv og billig fjernvarmeproduktion til glæde for os alle,” fastslår næstformanden.

Farvel til fossilerne Kampagnen gælder alle typer forbrugere, men særligt nybyggere og nuværende oliefyrsejere er i søgelyset. ”Tiden er løbet fra oliefyring, og i år er det blevet forbudt at installere nye fyr. Derfor tilbyder vi byens 38 oliefyrsejere et gratis besøg af en energikonsulent, som vil vurdere, om det eksisterende varmeanlæg er parat til fjernvarme, eller om der skal opdateringer til,” beretter Steffen Lauridsen. Ifølge bestyrelsen er der gode penge at spare på varmeregningen for oliefyrsejerne [se graf for prisudviklingen], men også for nybyggere er fjernvarmen i takt med de dalende priser blevet et reelt alternativ: ”Jordvarmeanlæg, pillefyr med videre er dyrt i anskaffelse og holder bestemt ikke evigt. Fjernvarmeløsningen her i byen er det grønne valg, nu også det økonomisk ansvarlige valg – og dermed det snusfornuftige valg. Vi glæder os derfor til at byde forhåbentlig mange nye forbrugere velkommen i det grønne fællesskab,” konkluderer næstformanden.

LD: O H D N I S PAGNEN kl. moms

KAM

,- in s kr. 16.250 – normalpri G A R ID B GS oms VESTERIN 50,- inkl. m GRATIS IN lpris kr. 3.7 a rm o n – AG 50, ÅLERBIDR lpris kr. 3.7 GRATIS M G – norma IN ren) e N g D E ru L rb IK tales af fo e GRATIS ST b R g E in T n E d M FEM rende le s (evt. reste - inkl. mom e ksisterend rne: ering af e oliefyrseje rd l u v ti t g o ig rl Sæ ESØG NSULENTB GRATIS KO g . varmeanlæ en moms) 600,- (ing r. k ig d a er st 7 viset kost bruar 201 Andelsbe ngen af fe a g d u l ti em en løber fr Kampagn

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk

7


GRIF

B DMINTON - ny sæson i Gl. Rye...

Kære Fjer-venner ! Håber I alle har haft en god sommer og er klar til at svinge ketsjeren igen. Har du lyst til at spille badminton? Mød op i hallen tirsdag d. 27. september kl. 16.00 -17.00. Du kan starte fra 5 år og opefter. Det gælder for alle, uanset om du har spillet før, eller det er første gang. Kim Rundell, vil stå for en fælles opstart med lege og spil på kryds og tværs. Du skal blot medbringe: indendørstøj/-sko, drikke dunk – vi har ketsjere og bolde du kan låne. Man må gerne prøve et par gange inden man skal betale. Tilmelding foregår www.glryeif.dk under badminton. I år vil der være nye tiltag for ungdomsafdelingen, en af dem er, at vi vil deltage i begynderstævner, og Gl. Rye vil selv afvikle et. Første stævne er i Silkeborg lørdag d. 8/10 fra kl. 10-14. Stævnet i Gl. Rye er d. 5/11 og sidste stævne inden jul er i Virklund d. 3/12. Derforuden er vi for første gang tilmeldt til holdturnering for ungdom. Herom informationer senere!

Tilmelding for motionister: Ligesom i sidste sæson betaler man for leje af en bane. Der er forskellige priser alt afhængig af lejetidspunktet. I år har badmintonafdelingen ikke fået tildelt de samme udlejnings tidspunkter. Når udlejningstidspunkterne er helt på plads kan de findes på www.glryeif.dk. Booking af bane kan du gøre fra onsdag d. 23/8 via www.glryeif.dk. Nyt tiltag for motionister torsdag fra kl. 20-20.45: ➢ Trænger du til at få pulsen op eller få finpudset formen ➢ Vil du gerne lære at spille badminton helt fra bunden ➢ Eller skal du bare lige have justeret serven og genopfrisket din halvrustne baghånd SÅ ER BADMINTON FITNESS SVARET Badminton fitness er et nyt tiltag, som vi igangsætter fra næste sæson. Det er for alle voksne, både nybegyndere og let øvede, nye spillere samt kvinder og mænd. Første gang er torsdag d. 25/8.

” Badminton herreholdet søger medspillere” Badminton herreholdet har ledige pladser til den kommende sæson, så har du lyst til at spille med en flok rutinerede drenge, så kom og prøv det af. Vi spiller hver tirsdag fra 19.30-21.00. Konceptet går ud på at spille herredouble med tilfældige makkere. Vi trækker lod om hvem der skal spille sammen, inden vi går i gang. På den måde kommer alle til at spille med og mod hinanden. Vi har altid en høj intensitet og en masse grin. For mere info og spørgsmål kontakt Søren Lauritsen på 20228570 eller lauritsenglrye@gmail.com. SÆSONSTART MOTIONISTER: mandag d. 29. august 2016 Vi ser frem til at se så mange kendte som nye ansigter til en ny badmintonsæson! Vel mødt – sæsonen er hermed skudt igang! Badminton afdelingen Kim Rundell

Floorball GRIF tilbyder som noget nyt floorball! Tilbuddet er for kvinder og mænd samt unge fra 7. klasse og opefter. Tid: Torsdag aften fra kl. 20.45-21.45. Første gang er torsdag d. 6/10 Træningen vil bestå af nogle små øvelser og kampe. Vi glæder os til at se jer. Floorball hilsner Jens Erik Dengsøe og Kim Rundell

8


Gymnastik

GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 29 69 36 68 flh@gefiberpost.dk

Næstformand: Camilla Holl 29 61 08 71

camillaholl@hotmail.com

’Altså - Hvor længe skal vi vente før det gymnastik begynder igen?!’ ’Ikke så længe, ’gymnastikken’ er liiige om hjørnet’ Vi glæder os til i den kommende sæson igen at dyrke gymnastik i hallen for gymnaster i alle aldre. Der åbnes for tilmeldingen sidst i august.

Sæsonstarten løber af stablen mandag d. 19. september – så det er liiige om lidt!

Kasserer:

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 21 91 32 63

kristian.bollerup@danfoss.com

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 86 89 83 89 mfjerbaek@dadlnet.dk

Vi ses i hallen! /Gymnastikudvalget.

Følg med på www.glryeif.dk/gymnastik/ for opdateret information om holdtider.

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 86 25 80 36

kimrundell@gefiberpost.dk

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 51 50 51 91

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 30 65 30 53 Henrik@epix.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate:

SPORTSFEST

Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

fredag d. 26. og lørdag d. 27. august. Programmet kan ses på www.glryeif.dk

99


Gl. Rye set fra oven i 1986. 10


Trafiksikring ved Rodelundvej/Ryesgade-krydset Hører du også til dem, der ikke er så tryg ved at lade poderne krydse Rodelundvej på cykel ved Ryesgade? Eller har du bare selv oplevet, at det kan være svært at komme over vejen, når du kommer fra Ry? Så kan du glæde dig over, at der med stor sandsynlighed er en trafiksikrende løsning på vej fra Skanderborg Kommune. Martin Skaar Jacobsen

En henvendelse fra en Gl. Rye-borger har fået kommunen til at foreslå en såkaldt krydsningshelle, så de bløde trafikanter kun skal overskue én færdselsretning ad gangen. Hellen vil blive på hele 9 m2, så der er plads til flere personer med cykler. En tunnel, et lyskryds eller en rundkørsel er næsten utopisk at tænke på. Økonomisk men også fordi så stor en beslutning skal forbi byrådet, og det er der rigtig mange trafikprojekter i kommunen, der kommer. Men mindre kan også gøre det. En krydsningshelle gør, at man kommer længere ud på vejen og dermed bedre kan se trafikken fra Rodelund.

Der bliver kørt rigtig stærkt på strækningen, men løsningen med krydsningshellen omfatter også fartbegrænsning til 70 km/t og skiltning med krydsende færdsel. En krydsningshelle kan ifølge kommunen finansieres af den pågældende afdeling selv. Men i skrivende stund kan det ikke oplyses, præcist hvornår idéen kan udføres.

Græs fjernes. Nyt asfalt

Krydsningshelle

50 m

200 m

50 m 250 m

11


FDF

Landslejr 2016

11.500 FDFere fra hele landet var samlet på Sletten fra d. 7.-15. juli. Ca. 60 af dem var børn og ledere fra Gl. Rye. De 9-14-årige (pilte, væbnere og seniorvæbnere) boede sammen med 8 gæster fra Myanmar. De 15-18 årige (seniorer) boede i seniorcity, en lejr særligt for unge. På lejren boede hver kreds sammen med andre kredse i ”landsbyer” og landsbyerne var samlet i ”riger”. Gl. Rye FDF boede i landsbyen ”Fniset” i det blå rige. Som sædvanligt var landslejren bygget op over et fælles tema, og denne gang var temaet ”leg”. Der var arrangeret fælles aktiviteter, forkyndelsesaktiviteter og mere lokale aktiviteter i landsbyen og i kredsen. Med understøttende materiale – legeinspiration og forkyndelsesmateriale – var der sørget for, at lejrdeltagerne fik en sammenhængende oplevelse af de 9 dage. Blandt højdepunkterne var de store fælles begivenheder på lejrbålspladsen – 3

12

”lejrbål” og en stor fælles gudstjeneste. Det er en stor udfordring at få 11.000 mennesker på plads på et lille område, og efter tur skulle man være klar til at blive anvist en plads op til 1½ time før den egentlige start. Der var en fin organisation af pladsanvisningen og der var sørget for underholdning undervejs, så alle tog ventetiden med fint humør. Indholdet af de fælles lejrbål gav en sammenhængende historie, som også blev brugt i de øvrige aktiviteter, som lejrdeltagerne blev udsat for / tilbudt. Specielt for de yngste deltagere var det meget værdifuldt, at der var forholdsvis god tid til at være sammen i kredsen. De store begivenheder kan godt virke overvældende på 9-12 årige, men når der blot var stunder til at finde ro i kredsen ind imellem, var der mange flere ressourcer til at kapere de store indtryk. Som et væsentligt element i årets landslejr var det danske sommervejr en stor udfordring. Heldigvis kom den første

kraftige regn først til aften på dag 2. På det tidspunkt var etableringen af lejren godt på plads, så vi kunne opholde os i rimeligt tørvejr og vente på, at regnen ville stoppe. Derefter kom der ind imellem kraftige regnbyger de fleste dage, og det gav tydelige spor overalt, hvor deltagerne færdedes. På de værste steder blev det forsøgt at dæmpe mudder med træflis, men de fleste steder forblev blot mudret. Ind imellem de kraftige regnbyger var der perioder med fint vejr og solskin, og dette gav mod og tro på, at alting nok skulle gå. Tak for en god lejr til alle der deltog og bakkede op undervejs. En landslejr er for børnene en livsberigende erfaring, hvor de oplever at være en del af en større sammenhæng og at deres bidrag til fællesskabet har værdi. Næste landslejr bliver i 2021, men inden da vi der være mange andre gode arrangementer i FDF både lokalt her i Gl. Rye og sammen med andre.


Landslejr i piltehøjde Vi har talt med nogle af lejrens yngste deltagere om deres oplevelser på den 9 dage lange landslejr.

Hvad har Landslejren handlet om? Vaja 11 år, pilt: ”Det var ligesom vi var med i en stor historie. Kong Risus og Dronning Cordelia havde et problem: Legens Kilde var ved at tørre ud, mens dødbiderne og Regelrytterne var ved at tage over. Derfor skulle vi hjælpe dem med at lege og grine. Det var godt fordi man så lever sig mere ind i tingene og det hele hænger sammen både underholdningen til de store lejrbål, aktiviteterne og legene. Figurerne på scenen var dem vi kender fra March og Lejr (FDF sangbogen). Det gjorde det sjovt. ” Signe 10 år, pilt: ”Til lejrbålet var der også en historie om Kaptajn Jonathan og Sally Skrig. Sally stak af fordi hun ikke gad alle de regler der var, men hun fandt ud af, at man ikke bare kan løbe fra problemerne. Det er lidt ligesom når der er noget som skal laves når man f.eks. er på madhold og skal lave mad til alle, så er vi alle nødt til at blive og hjælpe til. ” Hvad har været fedt for dig på Landslejren? Malthe 11 år pilt: ”Jeg har været sammen med min gode ven og vi har spist meget slik og haft det rigtig sjovt.” Asger 9 år: ”jeg kan godt lide at hugge brænde og vi havde en sej brænde flækker i vores kreds. Også var alle bare vildt flinke og glad. En dag var der en mand der gav os mælkesnitter, vi kendte han ikke engang” Mads 10 år pilt: ”jeg har snakket med dem fra Myanmar, og er blevet gode venner med dem. Det var spændende at høre om deres land og de var gode til synge og lege med os. Jeg var også i Sommer Summarum. Det var sjovt at snakke med Bubber og Silja. ”

Har du lært noget ved at være på Landslejr?: Mads 10 år, pilt: ”jeg har lært at holde ud, selvom det er hårdt f.eks. når man skulle hugge brænde. Man blev træt fordi vi sov sent (fordi vi lige skulle snakke lidt i teltet og stod tidligt op). Om dagen var det mega sjovt med alle de lege man skulle prøve og ofte blev vi forpustede. Ind imellem blev vi så trætte eller der skete noget så man blev ked af det. Så jeg har også lært at trøste mine venner når de er kede af det. ” Vaja 11 år pilt: ”Jeg har lært hvordan man følger en kompaskurs. Indstille det til de grader man skal gå, for at finde posten. ” Har du tænkt over noget nyt på landslejr: Vaja 11 år pilt: ”Da vi havde besøg af Dronning Margrethe, der åbnede lejren, kom jeg til at tænke på, at hun jo også bare er et almindeligt menneske. Den ene dag handlede om et hemmeligt tegn. ” Signe 10 år pilt: ”Hver dag talte vi sammen med dem vi sov i telt med om et ord og nogle billeder. Der kom jeg til at tænke over mange ting, f.eks. hvad der gør en bange og hvordan man kan hjælpe hinanden med ikke at være så bange. ” Mads 10 år pilt: ”Den ene dag fik vi et spejl og når vi kiggede i det, skulle vi tænke på alle de talenter vi har og hvordan vi vil bruge dem. Det fik mig til at tænke på hvad jeg er god til og at det er vigtigt at man hjælper andre når man kan. ”

13


Dagbog fra tumlingesommerlejren Lørdag d. 9. juli Ud af 49 børn (1. og 2. klasse) mødes 31 foran kroen for at vandre ud til Knøsgården, hvor vi skal på lejr. Ved ankomst til lejren, er teltene klar til soveposer og bamser, spisepladsen klar til sultne tumlinge og deres madpakker og bålet klar til fremstilling af diverse kulinariske oplevelser. Der er meget at lære, når man er 7 år og skal sove i telt for første gang, men med lidt voksenhjælp lykkedes det at få pakket ud og finde gummistøvler og regntøj, der skulle vise sig, at blive lejrens vigtigste beklædningsgenstande. Ingen sommerlejr uden siesta og ingen sommerlejr uden Tut (lejrens slikbutik)! Tumlingene får en hvid kasket, som de dekorerer. Den skal bruges, når vi er på landslejren, så ingen bliver væk. Aftensmaden (ris, majs og kødsovs) bliver tilberedt over bål og tumlingene bager hver især et pandebrød dertil. Efter aftensmaden trækker alle i de hvide kasketter og vi vandrer ned til Gl Rye’s lejr på landslejren. De har virkelig fået bygget en flot lejr og der er meget at se og afprøve for små tumlinge. En virkelig stor indgangsportal med vindebro er selvfølgelig et hit, når man er lille og vild med at klatre. Vi deltager i lejrbålet, men da de små hvide kasketter hurtigt begyndte at hænge faretruende og enkelte græder af træthed skynder vi os hjem, spiser kage og går til køjs. Søndag d. 10. juli Kl 6.30 er lejren i gang - tumlinges døgnrytme minder mere om høns’ end teenageres. Og så er de sultne så snart de slår øjnene op. Boller med Nutella og saftevand og de er klar til endnu en dag. Da regnen er stilnet af, vandrer vi ned på landslejren, hvor vi tilbringer 4 timer i “eventyrland”. Landslejren er et rent slaraffenland for små Ole-opfindere og noget af dét, der gør størst indtryk, er en cykeldrevet sav. Temaet for landslejren er “Leg”, så der er et væld af lege og oplevelsessteder at boltre sig i. Vi slutter af med en stor is. Tilbage i lejren bliver der hygget. 2 tumlingene sidder lidt væk fra lejren og er optagede af at lave improvisationer. Alle

er sultne, så vi er meget taknemlige over, at pligtopfyldende forældre bringer maden ud med cykel, fordi trafikkaos gør det umuligt at komme ind og ud af lejren i bil. Grillet kylling med pastasalat gør lykke. Vi udhuler appelsiner og fylder dem med chokoladekagedej. De bliver lagt i gløderne og bagt, men det hele mislykkes, så vi bliver glade, da der dukker forældre op med en masse små fine kager. Så er det tid til lejrbål og da det regner voldsomt, kryber vi sammen under det store stjernetelt. Det skaber den skønneste lejrbålsstemning, at regnen buldrer mod teltdugen og der bliver skrålet på livet løs og danset spontant til herlig

kjeldc54@gmail.com

Tumlinge: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 leth@post11tele.dk Pilte:

Henning Gosvig Hedevej 7 2364 3155 hgo@tdc.dk

Væbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 8788 0610 / 2422 0692 rysgaard@post.tele.dk

Seniorvæbnere:

Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231

kjeldc54@gmail.com

guitarmusik leveret af en forælder. Tumlingene optræder med verdens bedste børnehumor – et godt sted, at øve sig i at stå frem. Efter et par lækre kager, er det det tid til at kravle i soveposerne. Mandag d. 11. juli Efter en god, men meget våd, nat står vi op ved 8 tiden. Havregrød, hjemmebagte boller og saftevand til morgenmad - er man på lejr, er det ok, at gøre noget af dét, man aldrig ville gøre hjemme. Der bliver spillet bold, hugget brænde og hygget i teltene. Vi bager pandekager, handler i Tutten og leger små lege. Tumlingene er mætte af oplevelser, så vi pakker taskerne og tuller rundt indtil forældrene kommer, for at hjælpe med at pakke lejren sammen og hente deres glade og trætte tumlinge. Så nu er der blot tilbage, at sige tak for en rigtig dejlig lejr. Vi fik virkelig meget regn, men det blev aldrig et problem. Vi havde de sejeste børn med på tur, der ikke lod sig slå ud af noget.

Ny FDF-sæson Forberedelsen til næste landslejr (2021) starter i det små allerede nu. I den kommende sæson mødes FDF-grupperne således: Tumlinge (1. og 2. klasse) tirsdag kl. 17.00 til 18.30 Pilte (3. og 4. klasse) tirsdag kl. 18.30 til 20.00 Væbnere (5. og 6. klasse) tirsdag kl. 18.30 til 20.00 Seniorvæbnere (7. og 8. klasse) tirsdag kl. 18.30 til 20.00. Som udgangspunkt foregår alle møder ved Kræshuset, Horsensvej 33.

14

Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231

FDF Musik:

Esben Nyholm Hedevej 3 8616 0478 / 2927 3609

esben.nyholm@gmail.com

Kasserer: René Rokkjær Hedevej 4 6131 6244 glrye.fdf.kasserer@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde:

Tina G. Madsen Vesterled 16 9180 6963

tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710 suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye


Erhvervsportræt Susanne har simple principper for sine tøjindkøb til butikken: En klassisk og tidløs stil og tøj af høj kvalitet - til hverdag, arbejde og fest.

Eksklusivt mærkevaretøj

En smag af kvalitet og hygge hos TASTE Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Peer Thøgersen

TASTE er nu eneste tøjbutik i Ry for damer. Desværre, siger indehaveren Susanne Byskov Holm, der gerne så mere liv i alle butikkerne i byen. Susanne satser på en klassisk, tidløs stil, som først og fremmest skal klæde folk. Der er virkelig en god stil hos TASTE i Ry. Også selvom man som hankøn ikke ligefrem er i målgruppen. Det emmer af god smag og kvalitet, og indehaveren, Susanne Byskov Holm, der er fra Alken/Boeskanten, ser da også ganske glad ud, når hun fortæller om butikken og interiøret. Lokalet er overalt dekoreret med meget personlige effekter fra hendes mormor og morfars loft - bl.a. et gammelt portrætfoto af tip-tip oldeforældrene og et gammelt, lille sejlskib hendes morfar har leget med. “Den er meget mig”, siger ­Susanne om indretningen. På samme måde gælder det tøjet på hylder, bøjler, stativer og i kurve. Når ­Susanne køber tøj ind handler hun meget ud fra, hvad hun selv kunne finde på at gå i til forskellige lejligheder. Ikke hvad højeste mode dikterer her og nu. Det har vist sig at være en god strategi, for TASTE har mange kunder, der kommer igen og igen netop p.g.a. den gode smag. Som en lille genistreg sørger Susanne for kun at købe ganske få eksemplarer af hver ­artikel. For hun ved selv,

hvor irriterende det er at møde naboen til fest - med ­nøjagtig den samme bluse på som en selv!

Lidt men godt Susanne har simple principper for sine tøjindkøb til butikken: En klassisk og tidløs stil og tøj af høj kvalitet - til hverdag, arbejde og fest. “Mine varer ligger ikke i den allerbilligste ende af, hvad man kan få; mit princip er derimod lidt men godt - og så holder det også længe - selv e ­ fter mange vaske”, fortæller Susanne, der dog tilføjer, at man skam også kan få fx en bluse hos hende til 399 kr. - men altså også helt op til 2.499 kr.

Det skal sidde godt Når så Susanne møder sine kunder har hun et andet altoverskyggende princip: Tøjet skal klæde kunderne! Alt tøj er ikke syet som “one-size-fits-all”, og dét princip skaber tilfredse kunder hos TASTE. For man går ikke ud af døren med noget, der absolut skal på kroppen, bare fordi det er moderigtigt. “Det skal sidde godt og passe personen i stil og temperament”, siger Susanne. Susanne er overbevist om, at hendes personlige tilgang til kunderne er med til, at hun kan holde forretningen kørende.

Hun har mange loyale kunder; og faktisk kommer langt de fleste langvejs fra. Ikke mindst p.g.a. Susannes markedsføring på Facebook og via hendes hjemmeside www.taste-ry.dk. Hun har også en kunde­ klub og afholder jævnligt kreative og hyggelige arrangementer i butikken. Den digitale side af forretningen har gjort, at TASTE får en medarbejder mere. Susanne leder dog stadig efter den rette person. “En kombineret webshop-­ assistent og ekspedient”, slutter Susanne.

Nu også lingeri Fra august 2016 starter Susanne og ­TASTE ud med at føre lingeri. Så er der også ­noget for hankønnet, når den foretrukne gave skal klares! Susanne fortæller, at det er mærkerne Marie Jo og Primadonna,­ og at de øvrigt ikke forhandles andre ­steder i Ry. Susanne sætter stor pris på Ry. “Jeg har haft butikken her i 11 år og kender rigtig mange mennesker her”, fortæl­ ler hun. Hun ville dog ønske, at flere brugte ­specialbutikkerne i Ry oftere. “Ingen ­ønsker jo at kigge på triste, tomme butikslokaler”, som Susanne udtrykker ­ det.

Stifter af Kræftværket i Ry Kender du Susanne Byskov Holm fra andet end TASTE kunne det være som Årets Ry-Borger i 2013 og/eller som stifter af Kræftværket i Ry - et lokalt netværk for alle, som har oplevet kræft.

15


16 16


17


Lyngbakkerne Geder i bakkerne Som de fleste har bemærket er der kommet geder på Musebakken. Der er tale om Boer-geder som oprindeligt stammer fra Afrika. Racen er først kommet til Danmark i 1993. Den er meget omgængelig og trives fint under vores noget køligere himmelstrøg.

Fotokonkurrence igen i år Naturfond Gl. Rye gentager sidste års succes. Igen i år har Naturfonden stablet en konkurrence på benene og endnu engang er Lyng Dal Hotel og Restaurant så venlige at donere hovedpræmien. Temaet er denne gang: Arbejdsdag i bakkerne. På de næste to plejedage er det derfor tilladt og helt accepteret at fotografere arbejdende, svedige, glade, forpustede, spisende og snakkende børn og voksne, der arbejder selv eller i grupper, står, går, ligger, graver, kører, holder pause, hiver og trækker eller arbejder med maskiner. Det skulle være muligt for alle at være med på spøgen, for de teknisk krav er ikke så store. Det er nok med billeder taget på mobilen, men kamera må også bruges. Hver deltager må indsende op til 5 billeder, der skal være i en opløsning på mindst 600x900 pixels og maksimalt fylde 10 Mb i formatet jpg. Billederne må gerne være billedbehandlet. Du skal selvfølgelig selv have taget billederne og være klar over at Naturfond Gl. Rye forbeholder sig ret til at bruge de indsendte billeder uden gebyr eller betaling. Se mere på naturfond-glrye.dk Send billederne til Naturfondglrye@gmail.com, senest fredag d. 28.10.16 PRÆMIER: 1.: En middag for to på Lyng Dal Hotel og Restaurant. 2-3: En skøn gedespegepølse.

Sidste års prisoverrækkelse. 18

Boergeden er den mest kødfulde gedeart af alle racer. Naturfond Gl. Rye håber på en dag at kunne byde på helstegt ged, men det er desværre ikke muligt endnu. Til gengæld er der boergede­ spegepølser som præmie i årets fotokonkurrence. Se mere om det andet sted på siden. Vi ved ikke helt, om spegepølserne bliver lavet af geder, der har gået på bakkerne, men de kommer i hvert fald fra samme ejer. Det er endnu ikke afgjort, om nogle af gederne skal bo på Musebakke vinteren over, men ­ som det kan ses på billederne, er de glade for at spise birketræer, så vi vil gerne beholde dem et godt stykke tid fremover. Der er lavet en gruppe af gedehyrder, som kigger efter gederne dagligt. Hvis du skulle have lyst til at komme med i gruppen, er du velkommen til at kontakte Støtteforeningen for Naturfond ­ Gl. Rye.


Den gamle Mølle-families slægt har luget kraftigt ud i deres skovstykke, der ligger syd for møllen og vest for lyngbakkerne.

Lyngbakkerne vokser - sådan ser det i hvert fald ud Den gamle Mølle-families slægt har luget kraftigt ud i deres skovstykke, der ligger syd for møllen og vest for lyngbakkerne. Det falder helt i tråd med Naturfond Gl. Ryes ønsker for arealet. Fonden arbejder stadig på at få opført et formidlingshus i forbindelse med møllen og i den forbindelse vil det skabe en god sammenhæng mellem hus og bakker at få skovstykket fældet. Det vil nemlig give bedre mulighed for at skue ud over bakkerne, når man står oppe ved møllen. I skrivende stund er fældningen lige begyndt, men det er planen at hele deres område skal fældes, med undtagelse af enkelte egetræer og nogle af de pæneste løvtræer. Når de er fældet, skal træerne ligge på arealet et godt stykke tid, mens de tørrer. Derefter bliver de kørt væk og lavet til flis. På sigt skal der plantes grupper af ege- og løvtræer, men arealet skal holdes lyst og gennemskueligt.

19


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester på Dalbogaard: 6. september 11. oktober 1. november 6. december

kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00

Gudstjenester Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget Søndag den 28. august kl. 11 holdes dejlig sommergudstjeneste på Himmelbjerget i samarbejde med alle sogne i Ry-området. Bandet Shades of blue leverer skønne bluestoner til gudstjenesten. Der er mulighed for at sidde i tørvejr eller skygge under de flotte sejl. Alle interesserede er hjerteligt velkomne!

Sommergudstjeneste på Øm Kloster: Søndag den 21. august kl. 9.30 holdes morgengudstjeneste i klosterkirkens ruin ved sognepræst Iben Johanne Thomsen. Afholdes i forbindelse med klosterfestivalen Mad og Øl på Øm. Alle er velkomne!

Søndag d. 21. august

13. s. e. Trinitatis

9.30 Øm Kloster (Mad og Øl på Øm)

Søndag d. 28. august

14. s. e. Trinitatis

11.00 Himmelbjerget.Prædikant: Iben Thomsen

Søndag d. 4. september 15. s. e. Trinitatis

Ingen

Søndag d. 11. september 16. s. e. Trinitatis

11.00 Kjeld Slot Nielsen

Søndag d. 18. september 17. s. e. Trinitatis

11.00 Høstgudstjeneste

Søndag d. 25. september 18. s. e. Trinitatis

Ingen

Søndag d. 2. oktober

19. s. e. Trinitatis

9.30 Pia Husted Blok

Søndag d. 9. oktober

20. s. e. Trinitatis

11.00

Søndag d. 16. oktober

21. s. e. Trinitatis

9.30

Søndag d. 23. oktober 22. s. e. Trinitatis

Ingen

Søndag d. 30. oktober

11.00 BUSK

23. s. e. Trinitatis

Søndag d. 6. november Alle Helgens dag

16.00 Musikgudstjeneste

Søndag d. 13. november 25. s. e. Trinitatis

11.00

Torsdag d. 17. november 20.00

Stillegudstjeneste

Søndag d. 20. november Sidste s. i kirkeåret Ingen Søndag d. 27. november 1. s. i Advent

11.00 Skt. Sørens kor

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000

20


Konfirmationsforberedelse 2016 - 17 I uge 43 begynder konfirmationsforberedelsen. I august måned sendes invitation ud til alle medlemmer af folkekirken. Børn, der ikke er medlemmer af folkekirken, er naturligvis også velkomne til undervisningen og kan evt. henvende sig til mig, inden undervisningen går i gang. Dåb er en forudsætning for konfirmation. Søndag den 9. oktober 2016 kl. 11.00 indbydes til indskrivningsgudstjeneste. Bagefter er der et let traktement og orienteringsmøde i Skt. Sørens hus for konfirmander og forældre. Jeg glæder mig til at møde alle de nye konfirmander! Hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at ringe på 6114 2535 eller sende en mail ijt@km.dk. Med venlig hilsen sognepræst Iben Johanne Thomsen Konfirmation i Skt. Sørens Kirke: 2017: Kr. Himmelfartsdag 25. maj kl. 9.00 (7. def) og kl. 11.00 (7. abc) 2018: Kr. Himmelfartsdag 10. maj 2019: Kr. Himmelfartsdag 30. maj

Konfirmationsforberedelse

2 x biskop Kom og hils på den nye biskop i Aarhus! Hele 2 gange dette efterår bliver der mulighed for at møde den nye biskop i Aarhus Henrik Wigh-Poulsen 15. september kl. 17-18.30 i Ry sognehus er der cafémøde, hvor Henrik Wigh-Poulsen holder oplæg og der er mulighed for at tale med og høre biskoppens syn på den ­folkekirkelige virkelighed anno 2016. Dover, Alling, Tulstrup, Ry, Låsby og Gl. Rye sogne har i fællesskab inviteret biskoppen Mødet er åbent for alle interesserede! 24. november kl. 19.30 i Skt. Sørens hus holder biskop Henrik Wigh-Poulsen foredraget Vær mig nær om salmedigteren og forfatteren Jakob Knudsen. Mødet er blevet til i et samarbejde mellem UDSYN og menighedsrådet. Fri entré – alle er velkomne

Særlige gudstjenester i efteråret

PÅ VEJ Nye hold i efteråret Babysalmesang Minikonfirmander Skt. Sørens kor Hold øje med start på www.glryekirke.dk Eller ring til sognepræsten på tlf. 8689 8037 og hør nærmere

Høst-gudstjeneste

Alle Helgensgudstjeneste

Søndag den 18. september 2016 kl. 11 Selv om vi ikke længere lever i et traditionelt landbrugssamfund, er der al mulig god grund til at holde høstgudstjeneste. Høstgudstjenestens grundtone er taknemmelighed og ydmyghed over det liv, vi har fået og som opretholdes uafhængigt af vores indsats. Denne vigtige erkendelse udtrykkes ikke mindst i høstens smukke salmer, som vi skal synge! Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på let frokost i sognehuset. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og varm hyldesaft i våbenhuset

Søndag den 6. november kl. 16 markeres Alle Helgens dag med musikgudstjeneste i Skt. Sørens kirke. Traditionen tro vil navnene på dem, som er døde og begravede i sognet siden sidste Alle Helgen, oplæses efter prædikenen.

BørnUngeSognKirke Søndag den 30. oktober kl. 11 er der BUSK-gudstjeneste igen! FDFerne og sognepræst Iben Thomsen har sammen forberedt en gudstjeneste med en skøn blanding af sjove indslag, god musik og glade børn!

Stillegudstjeneste Torsdag den 17. november kl. 20 er der stillegudstjeneste i Skt. Sørens kirke med oplæsning, musik, stillestund og nadverandagt. Vi synger nogle sange fra Taizé og for dem, der har tid og lyst, kan disse sange øves i sognehuset inden gudstjenesten fra kl. 19.25. Alle er velkomne.

21


Prædiken ved konfirmation Kr. Hi Kære konfirmander!

dem om deres tro eller lufter tan-

Og så er vi ved det med Gud og

ken om, at det her med konfirma-

forholdet til ham. Ved troen. Jeg

Der har i de sidste dage og uger

tionen da vist ikke er reelt, så skal

synes ikke, at vi skal gå og stille

været rigtig meget fokus på kon-

de høfligt, men bestemt bede ved-

hinanden til regnskab for vores

hun skrev det. Finde ud af, om der

kommende blande sig udenom.

tro. Lad os trygt overlade den sag,

er realiteter bag de unges valg af

For hvad skal en konfirmand

hvor den hører hjemme – mellem

konfirmationen eller om det bare

egentlig svare? Jeg mener vi plejer

et menneske (uanset alder) og så

er søde drømme om masser af ga-

da heller ikke at spørge brudepar,

vor Herre. Konfirmation betyder,

ver, der gør sig gældende. Tro mig,

om de bliver gift for gavernes skyld

som I ved, bekræftelse. Men det

det er ikke hverken første eller sid-

– eller dåbsforældre, om de er tro-

er ikke, som man ku´ tro, konfir-

ste gang, den debat kommer op.

ende nok til at kunne få barnet

manden, der kommer for at be-

Jeg hørte om en præst, der mødte

døbt. Hvorfor synes man så, at et

kræfte sin tro på Gud ved at sige

en af sine konfirmander og spurg-

ungt menneske på 14 skal kunne

ja til ham. Eller: det har I jo gjort

te: ”Nå unge mand, glæder du dig

svare fornuftigt på det spørgsmål?

ved at komme og bede om at blive

så til konfirmationen?”. ”Njaarh”,

Og er der egentlig noget i vejen

konfirmeret. Men det er den an-

sagde drengen, ”hvis jeg skal være

med gaver, vil jeg også gerne vide?

den vej rundt. Man bliver konfir-

helt ærlig, gør jeg det mest for

Må man ikke blive glad for, at no-

meret, dvs bekræftet i sin tro. Det

pengenes skyld. ”Åh”, sagde præ-

gen vil glæde en ved at give en

er altså Gud, der bekræfter troen,

sten forstående, ”så er vi to”.

gave? Selvfølgelig må man da det.

eller sagt anderledes, den troskab,

Og i øvrigt så fylder det der med

at han stadig står ved det løfte,

Bliver du konfirmeret på grund af

gaver egentlig ikke så meget, som

han gav jer den dag, I blev døbt,

Gud eller gaver? Jeg kan sige helt

en af jeres kloge forældre sagde

at han vil være med jer alle dage

ærligt, at jeg aldrig har stillet det

til mig for nylig, måske, tilføjede

indtil verdens ende.

spørgsmål til en eneste konfir-

hun, fordi vores unge har så me-

mand og heller ikke regner med at

get i forvejen… Men ikke desto

Det kan man leve et helt menne-

gøre det i fremtiden. Udover at jeg

mindre. Og endelig er det i mange

skeliv på. I kan gøre som Grundtvig

på ingen måde bryder mig om det

familier skik at holde en ungdoms-

– når han af og til blev deprimeret

krav om rettroenhed, der ligger i

fest – også med gaver, hvis den

eller havde ondt i livet, så tænkte

spørgsmålet, så er det da også et

unge af den ene eller anden grund

han på sin dåb. At han havde fået

mærkeligt spørgsmål at stille. Jeg

ikke vil konfirmeres. Så næppe en

lov at høre, at han var et af Gud

plejer at sige til konfirmanderne,

eneste af jer er her, fordi I er tvun-

elsket og accepteret menneske

at hvis nogen prøver at udfritte

get til det.

og at det gjaldt til evig tid. Så når

firmander, som der er hvert år i forårsmånederne. Meget af det handler om festen, som der lægges en masse energi i. Hvor skal man holde den, hvad skal man spise og hvilken slags tøj har de unge anno 2016 på? Er det flot eller er det dårlig stil at køre hjem fra kirken i en limousine? Og så er der den diskussion, der handler om kirken eller måske snarere om GUD eller GAVER? Tror du på Gud eller på gaver? Den kendte debattør Anne Sophia Hermansen skrev

Gud eller gaver?

i sidste uge på sin blog, at præ-

22

sterne skulle stille det spørgsmål til konfirmanderne. Folkekirken bør tage et opgør med de små supermaterialister og præsterne bør skille fårene fra bukkene, som


immelfartsdag 2016

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk

Kjeld Holm

Sognepræst:

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

hans verden ramlede, kunne han trøste

land og endte deres dage på en mark syd

sig med, at han ikke skulle laves om, for-

for Gl. Rye. Måske husker I også Niels Fiil

bedre sig eller hvad man nu kunne finde

fra Hvidstengruppen, der skrev hjem til

på, men at han var helt i orden, som han

sin mor natten før han skulle henrettes:

var. Det gav ham mod og styrke til at

”Nogle må dø for at andre kan leve”.

fortsætte, og han håbede, troede og el-

Midt i angsten og sorgen over at skulle

skede og blev en meget gammel mand,

ud af verden, fandt han trøst i, at hans

som i øvrigt blev gift 3 gange og fik sit

død ikke var forgæves. Det havde været

sidste barn, da han var 77. Så levende

værre for ham, om de ikke havde gjort

Kirkesangere:

var han.

modstand. Også selv om han og mange andre unge måtte betale med deres liv.

Han skulle ikke laves om, men var

En anden ung mand – bare 23 år - skriver

grundlæggende god nok som han var.

sådan: ”I morgen lyder en salve. Græs-

I vil måske sige, at det passer ikke. For

set græder dug – Christian Hansen er

I hører hele tiden, at det vi lever af, er

ikke mere. Lad geværsalverne knitre, lad

at I udnytter jeres potentiale – meget

dem piske og pine, lad langfredagsmør-

gerne fuldt ud – og udvikler jeres kom-

ket sænke sig over landet – vi lurer dem

pentencer, så I kan blive dygtige og få

påskemorgen”

ijt@km.dk

Organist: Dorota Biernacka Horsensvej 9 Tlf. 7136 3117 dorbie54@wp.pl

Kirstin Sander Jacobsen Klostervej 2, 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Graver:

bidrage til samfundet. Helt forkert er

Vi lurer dem påskemorgen! Det er hvad

Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712

det selvfølgelig ikke. Der er bare den

opstandelsen betyder. Når vi ikke længe-

graver@glryekirke.dk

store forskel, at alt det der med at være

re kan tro, ikke længere kan håbe, ikke

dygtig og tjene penge – det drejer sig

længere kan elske, så tror Gud for os, så

om at overleve. Men kære konfirman-

er han vores håb, fordi han levede for

der: Vi kan ikke nøjes med at overleve.

os, fordi hans kærlighed til mennesker

Vi er fra begyndelsen bestemt til noget

påskemorgen viste sig at være stærkere

andet: til at håbe – til at elske – til at tro!

end døden. Så vi tør tro, håbe og elske

Vi skal leve – vi kan sandelig ikke nøjes

igen. Også på trods af vores død.

en uddannelse, så I kan tjene penge og

med mindre!

Menighedsrådet: Formand:

Anne Vinther Lyngdal 16, Gl. Rye 2986 3013

vinther.familien@gmail.com

Næstformand & Kasserer

Og vi lever i bund og grund af, at andre

om jer her i dag, håber og beder inder-

lever for os! Skulle vi have glemt det, så

ligt til, at I og jeres generation aldrig må

lad os tænke over, hvad jeres konfirma-

opleve så voldsomme begivenheder som

tionsdato 5. maj betyder. I dag fejrer vi

de unge frihedskæmpere. Men at livet

ikke alene konfirmation – landet over

kan være en kamp, kommer I til at op-

fejres det, at Danmark for 71 år siden

leve på hver jeres måde. At det kan være

blev befriet efter at have været besat

en kamp at leve, ikke blot at overleve.

af de tyske nazister. Man flager for at

Og da skal I vide, at ordet om opstandel-

mindes den begivenhed. Men også for

sen - løftet om, at troen, håbet og kær-

at mindes de mange, der under besæt-

ligheden holdes i live al kamp til trods,

telsen kæmpede og døde for, at vi i dag

er også jeres. Det blev talt til jer for før-

kan leve i et frit land. Det gælder de 7

ste gang i dåben. Og det lyder til jer om

Kære konfirmander! Vi der er samlede

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286 h.b.olsen@gefiberpost.dk

Kirkeværge: Annette Haagerup

Sekretær & Kontaktperson:

Lene Kjær Skovstedvej 17, Gl. Rye Tlf. 2174 0274

Joan Thøgersen Rodelundvej 24 Tlf. 40 54 7649

kjaer.lene@gmail.com

et øjeblik igen i jeres konfirmation. Når Gud bekræfter for jer, at han stadig er med jer og vil være med jer alle dage indtil verdens ende. Amen unge engelske flyvere, der fik deres grav her på Gl. Rye kirkegård. De blev skudt ned på vej hjem fra et bombetogt i Tysk-

Ryjenle@dlgmail.dk

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk

23


KIRKE

HØJSKOLE Kirkehøjskole i efteråret 2016 for Ry, Dover, Alling, Tulstrup, Låsby og Gl. Rye sogne I efteråret 2016 indbyder sognene i Ry-området igen til fælles kirkehøjskole! Reformationstemaet fortsætter. Denne gang skal vi ”ad fontes” – ”tilbage til kilderne” og kigge nærmere på Bibelen! Alle interesserede er velkomne! Der kræves ingen særlige forudsætninger - ud over lysten til at blive klogere og måske bidrage til debatten! Man kan deltage i hele rækken - eller enkelte foredrag - det er tilrettelagt, så begge dele er muligt. Vi begynder hver gang med rundstykker, kaffe, sang og godt samvær

Program:

Fredag den 7.10 i Ry sognehus: Sognepræst Gertrud Yde Iversen, Rømø: De store linjer og de mange stemmer. En introduktion til Bibelen

Fredag den 14.10 i Skt. Sørens hus, Gl. Rye: Professor, dr. theol Hans Jørgen Lundager Jensen, Aarhus Uni.: En broget mangfoldighed – om spændinger i Det gamle Testamente

Fredag den 28.10 i Kirkens hus, Låsby: Professor (mso) Jesper Tang Nielsen, Kbhs Universitet: De synoptiske evangelier

Fredag den 4.11 i Tulstrup Præstegård: Lektor Kasper Bro Larsen, Aarhus Universitet: Paulus – kulturkriger og konfliktmægler

Fredag den 11.11 NB! kl. 10 i Ry Kirke: Fortæller og forfatter Doris Ottesen: Bibelen fortalt og genfortalt Tidspunkt: kl. 9 – ca 12 (dog 11.11: kl. 10) Se nærmere om programmet på www.glryekirke.dk Optakt til 500-året for reformationen i 2017 K I R K E H Ø J S K O L E I E F T E R Å R E T F O R R Y, D O V E R , A L L I N G , T U L S T R U P, L Å S B Y O G G L . R Y E S O G N E

24


Formandens beretning

for Gl. Rye menighedsråd 2015-16.

Vi trådte i efteråret 2015 ind i menighedsrådets fjerde år – og dermed ind i valgåret for et nyt menighedsråd. Af Anne Vinther, formand

Fra garvede menighedsrådsmedlemmer har jeg til tider hørt at det egentligt er lidt ærgerligt at der ’kun’ er fire år imellem hvert valg, for det er faktisk først der’, at man som nyt medlem begynder at have fat i sagsgange, rutiner og kan fokusere på indholdet. ’De garvede’ har ret i at det først rigtigt er efter en årrække at man er klar til indholdsdelen og jeg er enig i at det sådan set er lidt ærgerligt at der så er valg igen. Men mit håb er at vi i Gl. Rye ved valget kan få tilført/ suppleret med nye og friske kræfter, som bla. kan hjælpe med at føre det videre, som det nuværende råd har sat i gang. Der er mange spændende muligheder. Det er ingen hemmelighed at der igen i år, har været turbulens i menighedsrådet i forbindelse med konstitueringen og med de få tilbageværende medlemmer, har der været mange opgaver at varetage, hvilket vi har gjort efter bedste evne. Menighedsrådsarbejde er spændende og værdifuldt arbejde – men på få hænder kan der gå ’administration’ i arbejdet. Selv om vi har været få her til sidst, har vi forsøgt at holde fast i flere af de indholdselementer, som vi har fundet mest væsentlige at få taget fat om. Fx at få juletræssagen afsluttet, at sang og musik skal fylde i Gl. Rye kirke gennem koncerter og korsang, at vi skal have en ny hjemmeside for at sikre god kommunikation, at vores kirke trænger til en indvendig fornyelse og reparationer for at holde i mange år endnu, at kirkegården skal ’tænkes’ ind i en ny tid, med nye begravelsesmønstre og behov. For at blive ved de to sidste punkter, så er vi kommet et skridt videre med fornyelsen, idet vi har haft besøg af Nationalmuseet, som har foretaget en inventarbesigtigelse af kirken. I en gammel, historisk kirke som Skt. Sørens kirke, kan man ikke bare få lov til at gøre som det passer det til enhver tid siddende råd, hvilket jo er fuldt forståeligt. Derfor var skridtet, efter at have haft besøg af den kongeligt bygningsforordnede, at få National Museet på besøg. Vi afventer nu deres rap-

port over, hvad vi ’må og ikke må’ når vi skal arbejde videre med vores fornyelsesprojekt og skal have fat i en arkitekt, som kan hjælpe hermed. Det kan fx blive et spændende arbejde at føre videre for et nyt menighedsråd. Begravelsesformer og mønstre er under forandring i disse år. Færre ønsker individuelle kistebegravelser fremfor urnenedsættelser – gerne i

fællesgrave, eler helt andre former for begravelser. Det betyder noget for, hvordan vores kirkegård skal forme sig i fremtiden – og den begynder nu, for på kirkegårde arbejdes med meget lange tidshorisonter. Der kan være familier, som har reserveret gravsteder til sig selv eller andre familiemedlemmer og dermed kan en tidshorisont for, hvornår der kan laves om være op mod 50 år. Det skal selvfølgelig respekteres og tages højde for. Vi har taget fat på at forme fremtidens kirkegård ved Skt. Sørens kirke. Vi er optagede af at kirkegården er et sted, hvor man kan føle sig godt tilpas lige meget, om man er sorgfuld eller glad. Kirkegården er ofte brugt som et kærkomment sted, hvor mennesker, som har mistet en kær, kan finde plads og ro til at være i sorgen. Det vil vi gerne styrke muligheden for på kirkegården. Vi lægger op til at kirkegården gennem planter og ’rum’ og dufte skal være et godt sted at være, hvor man kan finde trøst og ro. Vores graver, Jesper, er sammen med en

kirkegårdskonsulent i gang med at lave skitseforslag til, hvordan det kan komme til at se ud på sigt. Det betyder også at områder på kirkegården med tiden vil blive omlagt for at tilgodese de nye behov, selvfølgelig under hensyntagen til indgåede aftaler og fredninger. På personalfronten vil jeg fremhæve nogle få ting, som fx at vi i juni måned har sagt både tak og farvel til Susanne Husted, som har været vores dygtige graver-medhjælper i en hel del år. Susanne er nu gået på efterløn. Vi har ansat Karin Morsbøl, som både skal hjælpe på kirkegården men også kommer til at have flertallet af gudstjenesterne som kirketjener og fungere som ’husalf’ i sognehuset. Karin kommer fra en stilling i Ry kirke og begynder hos os d. 1.7., hvilket vi glæder os til. En anden ting som jeg vil fremhæve på personalefronten, er at vi har været så heldige at Keld Slot Nielsen er tiltrådt som hjælpepræst. Hvordan arbejdsdelingen bliver ml. præst og hjælpepræst har de selv styr på og fra menighedsrådets side synes vi at det er glædeligt at vi kan være med til at holde de, som skal undervise kommende præster, skarpe på håndværket. Vi glæder os til samarbejdet med Keld. Vi er heldige i Gl. Rye. Vi har en smuk kirke med en velholdt kirkegård. Dygtigt og engageret personale arbejder hver dag, for at alle kan komme til kirken, hvad enten det er i et bestemt ærinde eller bare lige fordi man kom forbi. Når vi slår stillinger op kommer der mange ansøgere og vi har endda folk som melder sig frivilligt til at give en hånd, som ’kirketjenervikar’ i kirken, madlavning eller hjælpepræst. Det er herligt. Derfor vil jeg afrunde beretningen med at sende en stærk opfordring til menigheden om at slutte op om det kommende valg, enten ved at hjælpe med at finde gode kandidater, som vil gå aktivt og konstruktivt ind i et menighedsrådssamarbejde eller ved selv at stille sig til rådighed ved det kommende valg.

25


Valg til menighedsråd Vi har menighedsrådsvalg, og vi har brug for dig! Som medlem af menighedsrådet har du en enestående mulighed for at bidrage til kirkelivet i Gl. Rye. Medlemmernes opgave er at ”sikre gode forhold for forkyndelse og kirkeliv” i byen og bidrage til at kirken er en god arbejdsplads for de ansatte. Menighedsrådet har også ansvaret for at tilse, at kirken holdes vedlige og at økonomien hænger sammen. Du kan som medlem af menighedsrådet være med til at træffe beslutninger om prioriteringer af ressourcer og præge de aktiviteter som foregår i kirken. Det er spændende arbejde. Det kræver ikke særlige forudsætninger – udover at du er medlem af folkekirken og holder af kirkeligt arbejde og kirkelige spørgsmål. For tiden arbejder vi bl.a. andet med: - Retningslinjer for fornyelse af kirkegården

Indkalder til møder, udarbejder dagsordener og sikrer, at rådet lever op til sine forpligtelser, deltager i møder med provsti og andre menighedsråd og f­ ormænd Næstformand: Stedfortræder for formanden Kontaktperson: Personaleleder for medarbejdere og ansvarlig for vikardækning mm. Kasserer: Står for overvågning af økonomi og budget i samarbejde med tilknyttet regnskabsfører Sekretær: Tager referater ved møder

- Initiativer i forbindelse med fornyelse inde i kirken

Kirkeværge:

- Styrke musikken i kirken

Samarbejder med graver om tilsyn af kirke og kirkegård

- Styrkelse af kommunikation og informa- tion, herunder hjemmesiden

Menigt medlem:

- Forberedelse af aktiviteter i forbindelse med Luthers 500 års jubilæum

Deltager i møder, bidrager på forskellig ­vis

- og meget andet. Menighedsrådet i Gl. Rye mødes ca. én gang i måneden fra kl. 19- 22. Det er vigtigt at bibeholde et menighedsråd i Gl. Rye, fordi det er den måde vi kan sikre, at lokale ønsker og behov tilgodeses. Vi er en lille by med særlige kendetegn og borgere, som gerne vil have indflydelse på deres nærmiljø. Et lokalt menighedsråd er en måde at sikre indflydelse på. Der er brug for sammensætning af et bredt funderet menighedsråd. Dette gælder både med hensyn til, hvilke kompetencer, eventuelle kandidater kan byde ind med, og med hensyn til alder, beskæftigelse, interessekredse m.v. Hvis du er blevet nysgerrig på at høre mere, er du meget velkommen til at møde op til vores orienterings- og opstillingsmøde d. 13.9 eller kontakte en fra menighedsrådet for en uforpligtende snak.

26

Formand:


d i efteråret Lidt om valget: I løbet af efteråret 2016 skal der vælges nye menighedsråd i folkekirken i hele landet. Den officielle valgdag er tirsdag den 8. november 2016. Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år. Et menighedsråd kan have mellem 5 og 15 medlemmer efter antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. I Gl. Rye kan der vælges 6 medlemmer til menighedsrådet. Det syvende medlem er præsten, som er ’født’ medlem af rådet. Orienterings- og opstillingsmøde 13. september kl. 19.00 i Skt. ­Sørens hus I Gl. Rye afholdes der således orienterings- og opstillingsmøde tirsdag, den 13. september kl.19.00 i sognehuset. Mødet er opdelt i to. Den første del er et orienteringsmøde, hvor der oplyses om menighedsrådets arbejde og om formalia i forbindelse med opstilling af kandidater og med afvikling af menighedsrådsvalg. Den anden del af mødet er beregnet på at undersøge muligheden for at opstille en fællesliste til menighedsrådsvalget. Hvis der bliver enighed om opstilling af en fælles kandidatliste – og der ikke efterfølgende indleveres alternative lister – aflyses afstemningsvalget.

Datoer og tidsfrister i forbindelse med valget 4. til 11. september I denne periode skal reglerne for opstilling og indgivelse af kandidatlister bekendtgøres fra prædikestolen og i de lokale aviser. Datoen for opstillingsmødet kan annonceres samtidig. 13. september Anbefalet dato for afholdelse af orienterings- og opstillingsmødet. 20. september kl. 19 til 27. september kl. 19 Tidsrum for indlevering af kandidatlister. 3. oktober Sidste frist for indtastning af kandidatlister i kandidatsystemet (tjek af valgbarhed). 11. oktober Aflysning af afstemningsvalget, hvis der kun er én gyldig kandidatliste. 1. november Frist for aflevering af særlig stedfortræderliste, hvis afstemningen er aflyst. 8. november Dato for afstemningsvalg Se mere på www.glryekirke.dk

27


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Torsdag den 8. sep. kl. 19.30

Foredrag af Niels Harrit Lic.scient., pens. lektor fra Kemisk Institut, Københavns Universitet

Niels Harrit

Det syvende tårn – om 9/11

Torsdag den 13. okt. kl. 19.30 ”Historier om Jensen” Foredrag af journalist Bjarne Jensen, Ry

Henrik Wigh-Poulsen

I de fleste menneskers bevidsthed var World Trade Center (WTC) to gigantiske tårne, der styrtede i grus, efter at de hver blev ramt af et jetfly den 11. september, 2001. Færre mennesker ved, at centeret i virkeligheden bestod af syv bygninger omkring et torv. Den syvende af disse bygninger var halvt så høj som tvillingetårnene, men ragede trods alt næsten 200 m op med sine 47 etager og dækkede et grundareal lidt mindre end en fodboldbane. Endnu færre mennesker ved, at denne bygning styrtede sammen sent på eftermiddagen, syv timer efter tårnenes kollaps. Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly. Foredraget handler om de tekniske og fysiske omstændigheder ved denne begivenhed, der må betegnes som den mest uventede og uforklarlige sammenstyrtning i moderne arkitekturs historie. I første del gøres bl.a. rede for den officielle forklaring på sammenstyrtningen, som den er fremsat i en rapport fra National Institute of Standards and Technology, september 2008. Denne holdes op imod nogle enkle observationer og Newtons love. I anden del inddrages de to tvillingetårnes kollaps. Der præsenteres en revideret hypotese, som understøttes af teknisk dokumentation – incl. de nyeste opdagelser.

”Mød en Jensen, før det er for sent. ” Sådan lyder invitationen fra forfatter og journalist Bjarne Jensen. Antallet af danskere, der hedder Jensen, falder markant, og med det udgangspunkt gik han i gang med at skrive Bogen om Jensen. Nu er noget af materialet til bogen blevet til et foredrag, hvor han fortæller om navnets historie, og dets op- og ikke mindst nedture, der nu betyder, at Nielsen har overhalet Jensen som Danmarks mest almindelige efternavn. Foredragets hovedindhold er nogle af de mange historier om Jensen, som han har samlet gennem de seneste ti år. Hør om byer, øer og himmellegemer, der hedder Jensen – og om hvorfor de gør det. Om to gange Jensen der gjorde sig bemærket, da krigen kom til Grønland. Om Danmarks første olympiske mester, som siden blev glemt. Om den polske kok, der fik Jensen ind i danskernes køkkenskabe. Og mange andre Jensenhistorier. Bjarne Jensen boede på Nyvej i Gl. Rye fra 1998 til 2011, hvor han flyttede til Ry Læs mere på bogenomjensen.dk eller facebook.com/bogenomjensen

Torsdag den 24. nov. kl. 19.30: Vær mig nær Om forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen Foredrag af biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus De fleste kender Jakob Knudsens morgen- og aftensalme, fx ”Se, nu stiger solen”. Færre kender til hans mange romaner. I foredraget vil Henrik Wigh-Poulsen fortælle om begge dele, men gøre mest ud af hans opvækst og unge år. Forfatterskabet sættes ind i en tidsmæssig sammenhæng, da det på mange måder er spændt ud mellem grundtvigianismen og den litterære realisme - de to åndsmagter, der satte et markant præg på Jakob Knudsens samtid og som siden hen har præget vores fælles historie.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533 28

Bjarne Jensen

UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes aktuelle og interessante foredrag i Gl. Rye. I sæson 2016 får vi besøg af den nye biskop i Aarhus, vi sætter fokus på verden 15 år efter 11. september, ekstremsport og Asger Jorns kunst! Et alsidigt og spændende program, som vi glæder os til at præsentere. Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré – kaffe og kage koster kr. 20,- (gratis for medlemmer) TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037


NYT FRA

GL RYE

VANDVÆRK

For Gl. Rye Vandværk har det - endnu engang - været en stille sommer uden større brud på ledningsnettet. Først i maj måned havde vi dog et lille brud på Emborgvej, der forårsagede, at nogle få forbrugere måtte undvære vandet i et par timer. Vi opfordre stadig vore forbrugere til selv, med jævne mellemrum, at kontrollere deres vandmåler for derigennem at opfange et eventuel vandspil i hjemmet. Der kan være skjulte vandrør, der er tæret og derfor er begyndt at lække vand. Og, jo før et læk bliver opdaget, jo mindre er skaden. Vandværket foretager den årlige fjernaflæsning i december måned. Heldigvis har vi stadig godt vand i byen, hvilket kan ses af nedenstående vandanalyse, og lad os i fællesskab fortsætte med at passe godt på det ved at undgå brugen af ukrudtsgift i vore haver og indkørsler.

Enhed

Vandanalyser udtaget på vandværket januar 2016 I overensstemmelse med bestemmelserne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal vandværket informere forbrugerne om den leverede vandkvalitet fra værket. I nedenstående tabel ses de målte værdier for udvalgte stoffer. Værdierne er fra den seneste analyserapport foretaget af Eurofins laboratorium. Vandprøven er udtaget fra vandet der afgår fra værket. Den udførlige vandanalyse kan bestilles i kopi ved henvendelse til værket.

Værdier Krav

Bemærkninger

Hårdhed dH 7,0 5 - 30

Vandet er blødt som følge af mangel på kalk i de geologiske lag vandet passerer.

PH værdi

Indikator for vandes surhed

PH

7,4

7,0 -8,5

Jern mg/l < 0,01 max 0,1 Højt indhold af jern kan give vandet bismag. Jernudfældning giver uklart vand Mangan mg/l < 0,013 max 0,02 Mangan forekommer i grund vandet ligesom jern med samme ulempe Coliforme pr. 100 ml < 1 Under 1 bakterier

Indikator for bakteriologisk forurening af vandet fra f.x. kloakvand eller overfladevand

Kimtal 22 C pr. 100 ml < 1 max 50

Indikator for den samlede mængde bakterier i vandet

Nitrat mg/l < 0,3 max 50

Angiver den mængde nitrat der siver ned til grundvandet

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00

29


Syng dig glad – i Gl. Rye Gospelkor Gl. Rye Gospelkor er en af de nyeste spirer på Gl. Ryes forenings- og aktivitetsliv. Koret startede i oktober sidste år på initiativ af Michelle Elmhøj Pedersen og James Khoanyana.

30

Koret blev hurtigt etableret som forening og har nu ca 25 medlemmer, men vi vil gerne være flere. Så mød endelig op hvis du har lyst til at synge med. Gl. Rye Gospelkor holder til i Sognehuset og øver onsdag kl. 19-21. Koret afholder koncert et par gange årligt og deltager af og til i kirkens arrangementer.

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, så kontakt korleder Michelle Elmhøj ­Pedersen på elmhoej@me.com eller tlf. 6078 9391


Fælleshuset

Heinrich Birk Johansen Formand 4068 5034 hj@heinrichjohansen.dk

Bettina Skindstad Ebert Næstformand 2537 4002

bettina@skindstad.dk

Charlotte Klejs Vagner Kasserer 4057 0711

ckv@mailreal.dk

En ramme om fællesskab i Gl. Rye

Karin Engsig Barasinski Sekretær 2712 0210 karinbarasinski@hotmail.com

Dott Ovesen Bestyrelsesmedlem 2028 0110 dott@dotts.dk

Carina M. Mølgaard Bestyrelsesmedlem 3124 4517 carinamaria@gmail.com

Bestyrelsen holder sommerferie efter 8 intense måneder med hele 32 forskellige arrangementer (og mere end 70 arrangementer i alt), i løbet af Fælleshusets levetid. Det synes vi i alt beskeden er ganske godt gået. Tak til alle der er mødt frem og ikke mindst tak til alle der på forskellige måder har bidraget til de mange aktiviteter og Fælleshuset ve & vel”. ”Fælleshuset - stedet hvor alle har et ærinde”.

Ann Louise Slot Bestyrelsesmedlem 60152878 annlouise@connectio.dk

Marie Zeuthen Andersen Bestyrelsesmedlem 2728 3582 zeuthen.marie@gmail.com

Kontaktpersoner fra bestyrelsen: Aktivitetsudvalg: Charlotte Fondsudvalg: Ann Louise Cafeudvalg: Dott Inventar: Marie Frivilligkorps: Carina Kommunikation: Bettina Medlemsadministration: Carina Erhvervsudvalg: Ann Louise

31


Borgerforeningen

Velkommen til et kig indenfor på en lokal virksomhed Virksomhedsbesøg på Akva i Ry d. 26/9 kl. 19.30, Vi mødes derinde. (Boeletvej 25, 8680 Ry) Akva producerer vandsenge, som eksporteres til 15 lande i Europa. Akva blev i 1981 etableret under navnet Akva Waterbeds A/S. Direktør Lars Brunsø, som grundlagde virksomheden, fortæller om virksomhedens produkter, historie og viser rundt på fabrikken og dens show room.

Sort sol tur til Vadhavet Lørdag den 8. oktober 2016 er dagen hvor vi kigger på fugle ved Vadehavet og sort sol om aftenen. Vi mødes klokken 14.00 på p-pladsen ved Vidåslusen, hvor der ofte er mange vadefugle, gæs og ænder samt gode muligheder for havørn og vandrefalk. Herefter kører vi mod Aventoft, hvor stærene samles omkring solnedgang. Der er muligheder for at handle i Aventofts butikker efter stærene er gået til ro. Til dem der er interesserede i fælleskørsel, så mødes vi kl.11:30 ved Gl Rye Kro og fordeler os i bilerne. Folk er naturligvis mere end velkommen til at ringe til mig hvis de har spørgsmål til dagen. Mit nummer er 21 49 42 21 Venlig hilsen Erik

Skt. Hans Der blev fejret Skt. Hans aften ved Møllen d. 23 Juni. Aftenen blev præget af intense byger, men mange trodsede regnen og mødte op til en hyggelig aften. Optimisterne var med til at skabe en hyggelig atmosfære omkring grillen og fandt samtidig tørvejr til instrumenterne. Da bålet skulle tændes holdt skyerne sig pænt fra at dryppe og årets båltaler, Eivind Nielsen, talte om at vi skulle smide vores brokkerier på bålet og fokusere på de smukke ting i livet. En stemningsfuld aften med en smuk kulisse til det blussende bål.

Sille Awten

32


Rododendronturen 2016. Søren Blaabjerg Poulsen Formand 26 27 72 27 soeren.poulsen@glrye.dk

Charlotte Vagner 40 57 07 11

charlotte.vagner@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Bjarke Nørgaard Pr. mand 26 24 04 69 bjarke.norgaard@glrye.dk

Stig Autzen Næstformand 28 59 13 00

stig.autzen@glrye.dk

Vibeke Lauridsen 30 56 31 10

vibeke.lauridsen@glrye.dk

Suppleanter Ove Krogsøe 86 89 83 01 Helen Grubbe 4061 1555

Her en lille beretning om en juni dag på Højkol. Efter sidste års aflysning pga. af dårligt vejr i perioden op til den årlige rododendrontur, hvor de ca. 5 fremmødte deltagere måtte tage skuffede hjem, var det en helt anden oplevelser at møde op på parkeringspladsen ved kroen. Ca. 40 fremmødte mennesker stod og talte sammen i små grupper i solskinnet, inden Søren Blåbjerg sendte konvojen af de fremmødte biler afsted mod Højkol. Det vidste sig at det skulle komme flere interesserede og inden rundvisningen startede.

Om det skyldes vejret eller om det var muligheden for at få et indblik i en ellers lukket del af vores smukke nærområde vides ikke. I hvertfald mødte der op mod 50 mennesker frem til rundvisningen, der bød på fortællinger om Højkols historie, havens tilblivelse igennem 100 år, nogle smukke scenarier og ikke mindst blomstrende rododendroner. En dejlig aften, hvor der var både plads til hygge snak, udsyn, blomster og anekdoter. Mon ikke turen gentages til næste år.

Juletræstænding Lidt på forkant, men alligevel rart at glæde sig til… Juletræstænding finder sted d. 27/11 foran skolen, nærmere info følger.

33 33


I`m Your Man Gary Snider spiller Leonard Cohens sange på restaurant Lyngdal i Gl. Rye torsdag 27. oktober kl. 20.00 Initiativgruppen a 99 arrangerer atter koncert i landsbyen, hvor Niels Hausgaard, Poul Krebs, Johnny Madsen, Lars Lilholt og Allan Olsen tidligere har været på LIVE-visit. Denne gang er det ikke mesteren selv, der dukker op, men det er tæt på. Leonard Cohen trækker fortsat fulde huse til sine koncerter over hele verden - også i Danmark.

Gary, der har levet i Danmark i mange år, vil under koncerten krydre sin fortolkning af den verdenskendte musik med anekdoter og fortællinger om Cohen, som han har studeret nøje gennem årtier. I’m Your Man’ er således et nyt show, hvor Gary giver den som Leonard Cohen, med dyb stemme, slips, habit og den velkendte karakteristiske hat, mens han giver troværdige fortolkninger af kendte og elsket sange som: Suzanne, So Long Marianne, Halleluja, First We Take Manhattan, Ain’t no Cure for Love og mange andre.

Du kan nu opleve Cohen i Gl. Rye i skikkelse af Gary Snider.

ARRANGØR: Initiativgruppen a 99 i samarbejde med Lyngdal

De kommer begge fra Canada og har andet til fælles – jødisk baggrund, kærlighed til guitar, omflakkende liv, utallige kvinder i deres kølvand etc.

Billetter til koncert og spisning sælges fra 25. august – se mere på opslag i byen ( …kun 75 pladser)

Geologiens Dage ved Dansand i Voervadsbro. Søndag 18/09, kl. 10 -12 Dansand er her i 2016 igen aktivt med i Geologiens Dage. Overskriften er i år Miocæn i den aktive Voervadsbro Sandgrav Adressen er: Holmedal 21, Voervadsbro 8660 Skanderborg. Det er en gåtur i ujævnt terræn, og er derfor ikke egnet for gangbesværede. Arangementet er naturligvis gratis, og kræver ikke tilmelding. Dansand er vært med en øl eller vand. Geolog Claus Konradsen fra Geolex (se evt. www.geolex.dk) fortæller om den enestående blottede skrænt på mere en 40 meter, og har udarbejdet plancher om hvad der er baggrunden for det vi ser. Peter Svensen fra Dansand fortæller om anvendelsen for sandet.

34


Gl. Rye Mølle

Høstdag på Gl. Rye Mølle.

Glimt fra sidste års Levende museum.

Søndag d. 28. august kl. 10-16:

Søndag d. 16. oktober kl. 10-16:

”Høstdag” på Gl. Rye Mølle

”Levende museum” og æbledag på Gl. Rye Mølle

Her kan børn og voksne opleve, hvordan høsten foregik i ”gamle dage”, før mejetærskernes tid. Først skal kornet på marken høstes med le og rive. Derefter skal det tærskes på gammeldags maner med plejl og med motordrevet tærskeværk. Kornrensemaskiner og kværne til maling af mel kom-mer også i brug. På Høstdagen skal møllen naturligvis i gang, og vingerne vil dreje rundt. Endelig bliver der bagt brød i museets udendørs stenovn. Børnene kan også prøve at male mel med skubbekværne fra oldtiden og forme et brød, som bages i ovnen. Man kan også bage pandekager over åben ild. Endelig er der salg af kaffe, te, saftevand og hjemmebagt brød.

Aktiviteter for børn og voksne i forbindelse med skolernes efterårsferie. Der arbejdes i træskoværk-stedet, motorerne kører i savværket, bagning af brød i museets udendørs ovn mm. Låsby Æblets Venner kommer og laver æblemost og andre drikke- og madvarer, cremer osv. Museet har åbent i efterårsferien fra søndag d. 16/10 - fredag d. 21/10, kl. 10-16.

Mølle! e y R . l Støt G

Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening

Medlemmer har gratis adgang til ­Museet på Gl. Rye Mølle og alle Museum Skanderborgs afdelinger: Museet på Adelgade,­Skanderborg Bunkerne, Øm Kloster ­­Museum og Ferskvandsmuseet. Kontingent: Enkeltmedlem: 100 kr. Husstand: 125 kr. Firmasponsor: 750 kr. Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407.

Modtag Nyhedsbrev fra Museet på Gl. Rye Mølle! Museum Skanderborgs afdelinger udsender flere gange om året et Nyhedsbrev til interesserede abonnenter. Sådan gør du, hvis du vil modtage Nyhedsbrev: 1. Gå ind på Museum Skanderborgs hjemmeside http://www.museumskan derborg.dk og klik på ”Tilmeld nyhedsbrev” i øverste højre hjørne. 2. I skemaet skriver du dit navn og e-mail samt sætter kryds ved det eller de nyhedsbrev, du ønsker at modtage. Til sidst tast på ”Tilmeld”.

Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 86 89 86 75 info@skanderborgmuseum.dk www.museumskanderborg.dk Møllelaugets mailadresse: glryemollelaug@gmail.com

Åbningstider: Maj - september: Tirsdag-fredag kl. 10-16 Lørdag-søndag kl. 13-16 Mandag lukket Også åbent 16.-21. oktober kl. 10-16 35


Dagplejen Dagplejerne i Gl. Rye tager på efteruddannelse Dagplejeuddannelse Alle dagplejere i Skanderborg Kommune skal på efteruddannelse. Gl. Rye starter 31.08 hvor vi ­efter tur deltager i et fire ugers forløb. Emnerne vil være: Tilknytning og dens betydning for at blive et barn, der kan indgå i fælles- skaber og i relationer

l

Relationskompetencer - forudsætnin- gen for at du kan tilbyde alle børn den livsdygtige tilknytning.

l

Sprog - evnen til at kommunikere som forudsætning for at kunne indgå i venskaber

l

Sang/musik bevægelse

Michele Elmhøj

Vi han ansøgt om midler fra Aktivitetspuljen Skanderborg Kommune til et forløb med Sang - musik og bevægelse over 10 gange af 1 times varighed. Vi har fået tilsagn og underviser bliver Michele Elmhøj. Vi ser meget frem til at kunne give børnene denne mulighed for positiv oplevelse og samvær. Dagplejerne

Så er børnene ved at være samlet igen efter ferien. Her er vi på tur til boldbanerne.

36

Der bliver sat fokus på områder vi allerede ­arbejder med, men med denne uddannelse får vi mulighed for at bygge ovenpå.


Børnegården Bison

Leg og læring på malerværkstedet

De kigger på hinanden og smiler. Af Maria Severintsen

Pludselig siger Angelina, ej se der er et gult øje. At male et billede, kan have større betydning for det enkelte barn end vi lige går og tror. Udover det er hyggeligt at male, så giver det også mulighed for at arbejde med børnenes sociale og sproglige kompetencer. F.eks. at tegne troldetegninger ud fra en troldehistorie, kan umiddelbart lyde som en nem opgave. Men når man er 4-5 år, kan det være en sproglig udfordring, at koble det talte sprog til ens egen troldetegning. Det er et godt boost til deres sprogforståelse, for hvad handlede historien egentlig om?

Andreas virker ikke voldsomt begejstret og siger straks nej. Men får samtidig øje på, at de har brugt gul maling på deres fisk og siger – ja, god ide Angelina, så passer det jo sammen, det havde jeg slet ikke set :) = social interaktion Eller man kunne arbejde med rim og remser som årg. ’12 og ’13 gjorde. F.eks. ”Oppe i gardinerne hænger appelsinerne” osv. Og ud fra det skulle de tegne nogle af de genstande, de kunne høre. Så bliver det så meget nemmere at huske, når det bliver koblet til forskellige kontekster.

Eller vi kan male en masse mælkebøtter vi kan puste til så vi kan få styrket udtalen af P-lyden. Eller at male et billede sammen med en kammerat, er en god måde at arbejde med de sociale spilleregler. F.eks. det at man lytter til kammeratens idéer, tager imod og selv kommer med egne ideer er en god start på børnenes sociale interaktion med omverden. Eksempel: Andreas og Angelina har malet deres fælles fisk færdig. Nu mangler de bare at vælge et øje, de vil lime på. De får hurtigt valgt et øje hver, men de skal kun bruge et. De står og kigge på hinanden i et stykke tid. Voksen: nåh Angelina og Andreas er i klar til at få limet jeres øje på? A og A: nej, vi vil ikke have det samme Voksen: ok, så venter vi bare lidt. Har i spurgt hinanden hvordan det kan være i har valgt det I har?

37


Gl. Rye Skole Børns

rettigheder

Af Susanne Storgaard og Line Rasmussen, lærere på Gl. Rye Skole

På Gl. Rye skole havde vi fordybelsesuge i uge 24. 2. klasse havde valgt at arbejde med Børns rettigheder. Vi tog udgangspunkt i FN Konventionen om Børns Rettigheder, som består af 54 artikler. Børnekonventionen indebærer, at børn har deres egne særlige menneskerettigheder. Vi valgte at arbejde med 12 ud af de 54 artikler. I Danmark har børn det almindeligvis godt, de behøver ikke arbejde, de skal naturligvis gå i skole, og der findes mange sjove aktiviteter, som børn kan lave i deres fritid. Men i mange lande må børn arbejde. De lærer ikke at svømme eller cykle og de kan blive slået af en voksen. Vi startede dagen med at få læst op fra bogen ”Mit liv - min verden”, en bog der handler om klodens børn og deres rettigheder. Vi hørte om børns rettigheder til at få mad, rent vand og deres ret til at gå i skole. Det var meget vigtigt for os, at dette forløb blev holdt på ”børneniveau”, så tilgangen til forløbet var meget overvejet og gennemtænkt fra vores side. Eleverne arbejdede sammen to og to. De skulle fremstille et billede af den rettighed, de havde fået tildelt, samt de skulle læse og sætte sig ind i ”deres” rettighed, som de om fredagen fremlagde for hele klassen Til sidst i forløbet lavede vi en venskabsplakat, som skal symbolisere, at vi er en klasse, der passer på hinanden og skaber sammenhold. Mål for forløb: l

Du skal kende til dine rettigheder.

Vise igennem billeder og tekst, hvilke rettigheder du har.

Der blev arbejdet koncentreret.

Rettigheder vi arbejder med: l

Alle børn har ret til at være den de er.

l

Alle børn med handicap har ret til at leve et godt liv.

l

Alle børn har ret til at lege.

l

Alle børn har ret til kærlighed og omsorg.

l

Alle børn bestemmer selv over deres krop.

l

Alle børn har ret til at have det godt.

l

Alle børn har ret til at gå i skole.

l

Alle børn har ret til at blive beskyttet mod vold.

l

Alle børn har ret til at voksne lytter til dem.

l

Alle børn har ret til at være med.

l

Alle børn har ret til at leve.

l

Alle børn har ret til at tro på det de vil.

l

Alle børn har ret til at være sammen med begge deres forældre.

l

Alle børn har ret til at ytre sig.

l

l

Kunne samarbejde.

38


Esther:

Jens:

Jeg syntes, det var en sjov uge, det var dejligt at arbejde med det samme emne hele ugen. Jeg lærte bare så meget og bruger det hjemme, så siger jeg til min mor og far ”Børn har ret til, at de voksne lytter til dem”

Det var rigtig sjovt, jeg lærte en masse, selvom det i starten var svært. Jeg lærte især, at handicappede også har ret til et godt liv.

Marie:

Det var en mega god uge. Jeg samarbejdede så godt med Jeppe. Jeg lærte også om, hvad børn har ret til.

Jeg lærte rigtig meget og fandt ud af en masse. Det er meget vigtigt, børn har deres rettigheder, så de kan leve et godt liv.

Johanna:

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

SFO-/klubleder

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Leder i Bison:

Annette Christensen 8794 2201 annette.christensen@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder

Mit navn er Ditte Maria Hede Jørgensen, og jeg er nyansat lærer på Gl. Rye Skole. Jeg er 26 år, i juni afsluttede jeg min uddannelse på Læreruddannelsen i Silkeborg, med linjefagene dansk indskoling og mellemtrin, specialpædagogik og musik. Ansættelsen på Gl. Rye Skole er derfor min første, efter jeg er blevet færdiguddannet. Jeg underviser 2. klasse i dansk og musik samt 3. og 4. klasse i musik. Jeg er kommet rigtig godt i gang på skolen, og jeg ser frem til mange gode og lærerige stunder sammen med børn, forældre og kolleger. Jeg bor i Aarhus. I min fritid spiller jeg musik, går til koncerter og bruger tid på udendørs projekter sammen med min kæreste.

Stine

Ditte

Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Jeg Jeg hedder Stine vad Rasmussen og er 34 år gammel. Jeg er uddannet lærer i 2009 fra Læreruddannelsen i Århus med linjefagene dansk, billedkunst, håndarbejde og Natur og Teknologi - hvilket også er de fag jeg skal undervise 4. klasse i. Ud over 4. klasse er det mig - i samspil med Line der søsætte det nye fag Håndværk og Design. Jeg kommer fra en ansættelse på Kragelund skole - en tilsvarende lille skole, så jeg kender og trives i det meget nære og lokale miljø. Jeg var meget glad for at være i Kragelund, men chancen for at komme tættere på min bopæl og samtidig kunne arbejde på et meget inspirerende sted trak og er beæret over, at jeg nu ser frem til at blive en integreret del af Gl. Rye Skole. Jeg bor i Firgårde sammen med min mand Simon og vores tre børn: Carla, Tue og Anna på hhv. 10, 6, og 3 år. De to ældste gå på Mølleskolen og Anna i børnehave.

Bestyrelsen: Formand

Morten Ensig Barasinski 2349 6661 mortenbarasinski@gmail.com

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

39 39


6 1 0 2 L O e l Sko Skrevet af elever fra 4. B

4., 5. og 6. klasse var til skole OL i Silkeborg. Alle klasserne præsterede deres bedste. 4.b og 6. klasse vandt stævnet og skulle til et finalestævne i København.

Silkeborg

Det startede så godt med en god ånd i bussen på vej dertil. 6 drenge og 6 piger fra hver klasse skulle stille op i følgende discipliner: Hylerkast, 60m løb, 400m løb, 60m hæk og længdespring. Bagefter skulle alle fra hver klasse stille op i stafet (10 piger og 10 drenge). Stemningen steg for hver gang at disciplinerne var i gang. Alle heppede på hinanden, selvom der var nogle der gjorde det knap så godt blev stemningen stadig oppe. Hvis man selv skulle sige det, føltes det som et rigtigt OL. Vi gav os fuldt ud

40

fordi vi skulle bare med til Kbh. Kristoffer vandt alle sine discipliner undtagen hylerkast, der kom han på 6. pladsen. Magnus stillede op i 60m og længdespring, i 60m kom han på 36. pladsen. I længdespring kom han på 35. pladsen. Jeppe stillede op i hylerkast og kom på en 13. plads som var ret godt. Stafetten var virkelig hård, og vi vandt kun med nød og næppe.

Efter lidt tid råbte de i højtalerne, at 4.b Gl. Rye skole stort vundet. Alle håbede nu, at vi skulle til finale stævnet i København, men vores lærer Michael troede ikke, vi skulle. Da dagen var slut på Silkeborg atletikstadion, tog vi hjem uden at vide, om vi skulle til København eller ej. Næste dag havde vores anden lærer Mette været inde og kigge på skole OL´s hjemmeside, og havde set, at vi skulle til København!

København 4.b skulle til København fra mandag til tirsdag, mens 6. klasse skulle fra onsdag til torsdag. Mandag gik turen til København for 4.b. Det startede om morgenen, hvor vi skulle fra Ry til Aarhus. Derefter skulle vi til København. På togturen var vi lidt spændte, vi vidste ikke, hvordan de andre var, og om vi havde en chance for nogle gode resultater. Da vi ankom i København gik vi hen til Danhostel, hvor vi skulle bo, med tankerne fulde af skole OL. Henne på Danhostel mødte vi nogle, der også skulle til skole OL. Bagefter havde Michael en overraskelse til os, en kanal rundfart, så vi tog ud på rundfarten, det var spænende, damen kunne mange sprog, vi så operahuset og militær skibe osv. Bagefter tog vi ned i kongens have, hvor vi fik is og legede gemmeleg. Så skulle vi


Alle fra 4.klasse kom før den grønne ballon. Efter det blev disciplinerne skudt i gang, det var et stramt tidsprogram, så man skulle selv vide, hvornår man skulle stille op.

hen og have mad på en speciel restaurant, hvor man selv kunne lave sin egen salat det smagte fint nok, men det vi ikke kunne lide, gav vi til fuglene i Amaliehaven, så gik vi den lange tur hjem, forbi Det Kongelige Teater, der mødte vi 8.klasse fra mølleskolen, som var på lejrskole. Vi skulle i seng kl. 20.00, fordi vi skulle meget tidligt op om morgenen. Kronprins Frederik åbnede stævnet.

Vi skulle spise morgenmad kl. 6.00. Der var havregryn, yoghurt og mælk. Vi skulle gå ned til bussen, vi var alle sammen trætte, så derfor var vi helt stille i bussen. Jeg kunne ærlig talt godt have sovet en time eller to mere. Michael spurgte hele tiden Mette, om hun havde husket fanen, for den er mange penge værd. Da vi ankom til Østerbro stadion, gik vi ind og stillede taskerne på tribunen. Efter lidt tid skulle finale stævnet starte og kronprinsen kom og startede stævnet med en tale. Der var også andre, der talte, og mens de gjorde det, kom der en pige løbende med en fakkel og tændte den olympiske ild, som i et rigtigt OL.

OL flammen tændes.

Då kom der en dame og skulle lave opvarmning med ca. 2000 børn. Efter det, blev det store to kilometer løb, som blev skudt i gang af kronprins Frederik.

Stemningen var lige så god som i Silkeborg. Vi gjorde det alle sammen vores bedste for et godt resultat, men det var vi ikke de eneste, der gjorde. Da alle disciplinerne var ovre, råbte en mand op, hvem der havde klaret sig bedst i hver disciplin, og hvilke 8 der skulle i finalen. GL. Rye 4.b fik 3 i finalen, Kristoffer 60 m, Karl Emil 60 m hæk og stafet. Da så finalerne blev afholdt, der gik det sådan, Kristoffer vandt sit 60 m. Karl Emil kom på 4. pladsen i 60 m hæk, og Gl. Rye kom på 4. pladsen i stafet. Til sidst skulle der overrækkes medaljer, og Kristoffer fik en guld. Det var en helt fantastisk oplevelse, som vi har med os resten af livet.

Der var en mand med en grøn ballon, han løb lige meget hvad løbet på 20 minutter, så hvis man kom før ham fik man point til sin klasse, gjorde man ikke det, fik man nul point.

41


Kun for mænd Første “samling” her i efteråret fredag d. 7. oktober kl. 11.30 samt fredag d. 25. november kl. 11.30. Se venligst på kirkens hjemmeside.

Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe

Vel mødt Erna 8689 8068 Grete 8689 8800 Eva 8689 8216.

Tirsdag d. 9. august var der en fernisering på malerier, i Sct. Sørens Hus, af Erna Hermansen fra Ry. Udstillingen kan ses når der er arrangementer i huset og varer til november.

Nørkleklubben Sæsonen starter tirsdag d. 13. september kl. 13-16 i Sct. Sørens Hus. Vi glæder os til , at se “gamle” som nye nørklere. Kik forbi og se , hvad der sker og få en kop kaffe. Skulle der være nogen, der ligger inde med garn de ikke bruger, henter vi det gerne. Vi ses. Erna 8689 8068 Grete 8689 8800 Eva 8689 8216. Se venligst kirkens hjemmeside .

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: • Flagudlejer Birthe Jensen, tlf. 26 67 26 58 Hvis Birthe ikke træffes, så ring til et bestyrelsesmedlem: • Formand: Frankie Jensen tlf. 21 65 30 50 • Kasser: Leif Jahns tlf. 42 41 61 92 • Medlem: Anni Sørensen tlf. 30 74 82 04 • Medlem: Per Ro Andersen tlf. 50 72 71 46

42


Aktivitetsrådet & Dalbogaard

Følgegruppen for Frivilligt, Socialt Arbejde

Af Inge Møller Jørgensen

Aktivitetsrådet arrangerede en løvspringstur d.18.maj 2016 med 18 deltagere, og det blev en rigtig løvspringstur ud i det grønne med hundredvis af grønne nuancer, af og til afbrudt af rapsmarkernes skærende gule. Vores kyndige chauffør, Heinrich Abrahamsen, kørte os først ad den dejlige vej gennem skoven fra Gl.Rye til Salten. Derfra gik turen til Them og Fogstrup, hvor vi passerede ørnereservatet. Vi kørte videre til Hjøllund og fulgte A13 mod nord, indtil vi kom til Thorning, hvor vi fulgte vejen mod Skive til Kongenshus Hede. Derfra gik det igen mod syd til Dollerup Bakker, som viste sig fra deres smukkeste side. Især var turen gennem den lysegrønne skov langs Hald Sø en dejlig oplevelse. Nu var klokken blevet mange, og kaffetørsten meldte sig, så vi kørte direkte til Svostrup kro, hvor man ventede os med kaffe og hjemmebagt kringle. Efter kaffen kørte vi hjem. Det var meningen, at turen også skulle være gået til Gjern Bakker. Dem nåede vi ikke, men pyt, de bliver nok liggende til en anden god gang!

Aktivitetsrådet har fået en invitation fra Følgegruppen for Frivilligt, Socialt Arbejde i Skanderborg Kommune om at deltage i en Frivilligmesse i Ry torsdag d. 29. september 2016 fra kl. 17.00 – ca. kl. 20.00. Der vil være opstillet boder fra forskellige sociale foreninger, og der vil være et spændende foredrag af Aage Augustinus: Din egen lykkes smed? Følgegruppen håber, at mange borgere fra Skanderborg kommune har lyst til at komme og blive klogere på det frivillige, sociale arbejde.

Arrangementer i de kommende måneder: Sommertur til Mariager onsdag d. 17. august. Bankospil: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag

Aktivitetsrådets bestyrelse

Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

d. d. d. d.

10. 14. 12. 16.

august 2016 september 2016 oktober 2016 november 2016

Grete Balle næstformand og sekretær

Isa Hansen Fyrreskrænten 8

Anna Laursen, Rodelundvej 37

Jytte Siggaard, kasserer Burmlundvej 2

Inga Pedersen Skolebakken 8 Lyngdal 4

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant

43


Reparation og salg af biler

Siggaard Biler

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer - kom og få et godt tilbud

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Sjelle Tækkefirma Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Rosenvej 3, Sjelle 8464 Galten Tlf. 8695 4503 M. 2229 3320

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-20 hver dag


- tjek også vores webshop Statsautoriseret revisionsvirksomhed Rugaardsvej 5, 8680 Ry Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk Klostervej 8 . 8680 Ry . 86 89 00 90 . www.lunasmykker.dk REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88

Selskaber med panoramaudsigt eller til søs A la carte & Kulinariske events Se www.hotel-julso.dk

S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN

God kvalitet i dameog herretøj

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Følg os på Facebook: www.facebook.com/ryrodekors

På glad gensyn

RØDE KORS RY

Randersvej 11B · Tlf. 89892037

§2462 3059

Man.- fre. kl. 13-17 · Lør kl. 10-13

Ved dødsfald

tlf. 70 26 26 12 ■ ■ ■

Vi kan kontaktes hele døgnet Ring og få tilsendt hæftet “Min sidste vilje” Din lokale bedemand – siden 1954

Jakob Houkjær

Ry Begravelsesforretning v/Jakob Houkjær – Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

Preben Balsby Thomsen

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

Logodesign Flyers Emballagedesign Skilte Visitkort Brochurer - følg mig på FB 86 89 89 72

Kildebjerg Ry Erhvervshus Rugaardsvej 5, 8680 Ry pt@ptgrafisk.dk www.ptgrafisk.dk

45


Gl. Rye Kro

8689 1003 Kloftehoj 4 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

erk

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Kennith Broberg og Morten Andersen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

ØKOlogisk ØKOlogisk er en bæredygtig hår- og hudplejeserie, som er økologisk sertificeret.

Priser fra 29,95

Klostertorv · Klostervej 8B, 8680 · Ry 86 89 28 83

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk


-til private og erhverv

Møllegade 22, 8660 Skanderborg · 2243 9272 billskembes@hotmail.dk · www.apexservice.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

Søndag fra 13. til 17.

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

50%

�������

A/S Kvalitet siden 1968...

��������� ������������������������������������

GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Man. - ons. 10 - 17.30 Torsdag 10 - 15.00 Fredag 10 - 17.30

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

- alt op til str. 56

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Havens Dag Lørdag 10. og søndag 11. september

Tema i år: Skærehaven Friske blomster til vaserne forår, sommer, efterår - kom og få en plan!

Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 9-17, torsdag-fredag 9-19, lørdag, søndag og helligdage 9-16

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye August 26.-27. Sportsfest. Sportspladsen.

GRIF

28.

Høstdag kl. 10-16.

Gl. Rye Mølle.

Museet på Gl. Rye Mølle

28.

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget kl. 11.00.

Himmelbjerget.

Menighedsrådet

Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet og UDSYN

September 8.

Det syvende tårn – om 9/11.

Foredrag ved. Lic. Scient Niels Harrit kl. 19.30.

11.

Plejedag Lyngbakkerne kl. 13-16.

13.

Nørkleklubben begynder kl. 13-16.

13.

Menighedsrådsvalg: Orienterings- og opstillingsmøde kl. 19. Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet

14.

Bankospil.

Aktivitetsrådet

15.

Cafémøde med biskop Henrik Wigh-Pousen kl. 17. Ry sognehus.

Menighedsrådet m.fl.

18.

Høstgudstjeneste kl. 11.00 med kirkekaffe.

Menighedsrådet

26.

Virksomhedsbesøg på Akva, Ry kl. 19.30.

Borgerforeningen

29.

Frivilligmesse i Ry kl. 17-20.

Arr. Skanderborg Kommune.

Naturfond Gl. Rye

Skt. Sørens hus. Dalbogaard. Skt. Sørens kirke.

Oktober 7.

Kirkehøjskole 9 – 12.

Ry Sognehus.

Menighedsrådet

7.

”Kun for mænd” kl. 11.30.

Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet

8.

Plejedag Lyngbakkerne kl. 10-13.

Naturfond Gl. Rye

8.

Sort-sol-tur til Vadehavet. Afgang 11.30 Gl. Rye kro.

Borgerforeningen

9.

Konfirmandindskrivning kl. 11.00.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

12.

Bankospil.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

13.

Historier om Jensen! Foredrag ved journalist Bjarne Jensen kl. 19.30. Skt. Sørens hus. Menighedsrådet

14.

Kirkehøjskole 9-12.

Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet

16.

Levende Museum og æbledag kl. 10-16.

Gl. Rye Mølle.

Museet på Gl. Rye Mølle

27.

Koncert: Gary Snider fortolker Leonard Cohen kl. 20.00. Restaurant Lyngdal. Initiativgruppen a 99

28.

Kirkehøjskole 9-12.

Kirkens hus, Låsby.

Menighedsrådet

30.

BUSK-gudstjeneste kl. 11.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet og FDF

Tulstrup Præstegård.

Menighedsrådet

November 4.

Kirkehøjskole 9-12.

5.

Plejedag Lyngbakkerne kl. 10-13.

Naturfond Gl. Rye

6.

Musikgudstjeneste Allehelgen kl. 16.00.

Menighedsrådet

8.

Evt. menighedsrådsvalg i tilfælde af afstemning. Se og hør nærmere 13/9

11

Kirkehøjskole kl. 10.

Ry Kirke.

Menighedsrådet

16.

Bankospil.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

17.

Stillegudstjeneste kl. 20.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

24.

Vær mig nær – om salmedigteren Jakob Knudsen.

Foredrag ved biskop Henrik Wigh-Poulsen kl. 19.30. Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet

25.

”Kun for mænd” kl. 11.30.

Menighedsrådet

Skt. Sørens Kirke.

Skt. Sørens hus.

Den nye udsigt fra Møllen efter at skoven er blevet fældet. 48

I GL. RYE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.