Aktuelt i Gl. Rye nr. 89, maj 2023

Page 1

GL. RYE Det man siger er man selv - for det står i . Varmeværket fusionerer med Ry Læs side 2 Bison tog de første spadestik Læs side 42 Nr. 89 · maj · 2023
ansigter
Læs side 6
Nye
i byen

Redaktion

Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk

Lise Hartwell GRIF liseengel@gmail.com

Lene Leth FDF lenefdf@fdf.dk

Anna Poulsen Borgerforeningen annagpoulsen@gmail.com

Grethe Bremer Skribent grethe.bremer@gmail.com

Anna Klahn Skribent anna@skrivskrivskriv.dk

Ebbe Kristensen Skribent ebbeKristensen@outlook.com

Maria Bjørn Skribent mariamoelgaard@gmail.com

Ejnar M. Jakobsen Skribent EjnarJakobsen@outlook.com

Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk

Tove Olsen Kasserer tove.hogh.olsen@nttdata.com

Peer Thøgersen Grafiker

2156 7751 pt@ptgrafisk.dk

Produktion

Oplag: 1.200 stk.

Forside:

Anders, Nynne og lille Valter

Foto: Ejnar Jakobsen

Næste nr. deadline søndag 6. august

Udkommer senest 29. august

Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk

Snart varmer Gl. Rye

Det grønne varmefællesskab i Gl. Rye har vokseværk. Fra årsskiftet er der ikke kun 413 andelshavere i fjernvarmekartoteket, men i stedet 3.288. Fusionen med Ry Varmeværk er på plads og på skinner.

Forsyningssikkerhed. Farvel til fossile brændsler. Frigørelse fra russisk gasafhængighed. Flere om at løfte de løbende udgifter, fremtidens opgaver og risici. Listen over fordelene ved fusionen med Ry Varmeværk er alenlang, og via en gennemregnet overgangsordning med gældsudligning over otte år er det derfor endt med et enstemmigt JA ved generalforsamlingerne i begge byer.

”Alle vigtige spørgsmål er blevet besvaret. Alle planer er lagt. Nu mangler vi faktisk kun det blå stempel fra Skanderborg Kommune, men det betragter vi som en formssag,” siger Anders Pilgaard, formand for Rye Kraftvarmeværk – og suppleres af sin kollega fra Ry Varmeværk, formand Simon Boel:

”Vi forventer at påbegynde anlægsarbejdet kort efter sommerferien. Det betyder, at fusionen både organisatorisk og driftsmæssigt kan træde i kraft til nytår. Det er en rigtig god fornemmelse. Jeg har det virkelig godt med, at det klokkeklart giver mening for begge parter at påbegynde et samarbejde,” siger Simon Boel.

Held i uheld

Fusioner af forbrugerejede værker sker ved at udligne gælden pr. forbruger – og kombinationen af høje el-, gas- og flispriser samt Ry Varmeværks kommende store investering –og gældsættelse – i forbindelse med etablering af et stort luft-til-vand var-

mepumpeanlæg har nu gjort det rentabelt for begge værker at samle tropperne og gøre fælles sag.

”Som mindre varmeværk har vi opereret med en relativt stor gæld pr. forbruger, mens Ry har haft en relativt mindre gæld pr. forbruger, og derfor var det tidligere ikke relevant at snakke om en fusion. Simpelthen fordi de to økonomiske scenarier var for forskellige,” forklarer Anders Pilgaard og giver ordet videre:

”Nu bygger vi i Ry en stor ny varmepumpe, implementerer nyt elektrofilter på fliskedlerne m.m. og investerer dermed for over 120 mio. kroner. Dermed er vores verdener og gældsbyrder pludselig i højere grad sammenlignelige, og derfor var vi lydhøre, da forespørgslen om en fusion dukkede op,” husker Simon Boel.

Klar tale fra ingeniørerne

Det var de rådgivende ingeniører i virksomheden NIRAS, der indledningsvis ridsede situationen op for fjernvarmefolkene fra Gl. Rye. Som følge af de markante prisstigninger i begyndelsen af 2022 blev værket nemlig tildelt gratis rådgivning vedr. optimering af driften. Konklusionen var ikke til at tage fejl af.

”Der blev ikke lagt fingre imellem. Vi fik tre scenarier: Køb en luft-til-vand varmepumpe, og øg gælden – luk værket – eller gå sammen med Ry Varmeværk. I kraft af forhøjede priser på el og gas var sidstnævnte pludselig ikke længere uden for rækkevidde, og derfor indledte vi forhandlinger med opbakning fra vores hidtidige samarbejdspartnere hos Brædstrup Fjernvarme,” siger Anders Pilgaard.

2
2
Linjeføring for den kommende 8,5 km lange fjernvarmeledning mellem Ry og Gl. Rye.

og Ry sig ved samme bål

”Dygtige folk hos både NIRAS og revisionsselskabet BDO regnede projektet igennem, og belært af erfaring fra andre værker regnede de flere gange for at være sikre. Som følge af Ry Varmeværks nye investering går regnestykket altså op – efter otte års gældsudligning, vel at mærke,” uddyber formanden for Rye Kraftvarmeværk (se faktaboks).

Stolte af resultatet

Ry Varmeværks formand, Simon Boel, hæfter sig ved, at der er øjeblikkelig fordel for alle parter – endda også klimaet.

”Prisen falder fra dag ét i Gl. Rye. Og lige så vigtigt: Naturgassen bliver udfaset og bliver fremover kun brugt i absolutte nødstilfælde. Det samme gælder oliekedlerne hos os i Ry. Rørledningen giver os et fleksibelt system, som sikrer den mest grønne og rentable drift året rundt i begge byer. Vi undgår sårbarhed pga. gasprisernes udsving og styrker selve forsyningssikkerheden. Det er præcis det, vi sidder i bestyrelserne for at sikre,” pointerer Simon Boel, der bakkes op af kollegaen fra Gl. Rye:

”Det er andre tider nu, må vi erkende. Vi

skal stå sammen for at bevare og styrke vores gode lokalsamfund – samtidig med, at vi fortsætter den grønne omstilling. Derfor er denne fusion noget, vi alle bør være stolte af. Ry og Gl. Rye er to alen af samme stykke,” mener Anders Pilgaard. Simon Boel nikker og runder snakken af:

”Vi er nemlig ikke så forskellige, som vi gik og troede. Vi vil det samme, og vi nyder at bo i samme skønne smørhul. Det er godt, at vi afsøger og realiserer mulighederne for sammenslutning, forbrødring og fællesskab…”

FAKTA – Fusionen mellem Rye Kraftvarmeværk og Ry Varmeværk

• Gennemføres pr. 1/1 2024.

• Enhedens navn bliver Ry Varmeværk A.m.b.a.

• Rye Kraftvarmeværk bliver til Ry Varmeværk, afd. Gl. Rye.

• Gl. Rye-årsprisen – for et standardhus på 130 kvm med et årsforbrug på 18,1 MWh – bliver fra årsskiftet nedsat med kr. 1.643,- fra kr. 19.488,- til kr. 17.845,- (landsgennemsnittet er pt. kr. 15.357,-).

• I 2032 – om otte år – bliver prisen for ét års forbrug i ’standardhuset’ 4.600 kroner lavere, når gældsforskellen mellem de to værker er udlignet, og Gl. Rye fuldt og helt overgår til Ry-priser.

• Over de otte år afdrager hver Gl. Rye-forbruger i ’standardhuset’ kr. 4.600 om året. Det samlede beløb – gennemsnitligt kr. 36.800 – kan efter ønske afbetales på én gang, hvorefter forbrugeren øjeblikkeligt opnår Ry-priser (lyder pt. på kr. 13.245 for et års forbrug i føromtalte standardhus).

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.

• Grundvandsvarmepumpe, Solvarme, Gaskedel (efter fusionen kun til nøddrift)

• Værket vil fremover gennemsnitligt producere 70 pct. af Gl. Ryes forbrug

• 413 andelshavere

Rye Varmeværk A.m.b.a

• Fliskedler, Elkedel, Varmepumpe, Oliekedler (nøddrift)

• Værket vil fremover gennemsnitligt producere 30 pct. af Gl. Ryes forbrug

• 2.875 andelshavere

Fjernvarmeledningen

• Pris: Cirka 30 mio. kroner

• Længde: 8,5 km.

• Tykkelse: Ydre diameter 40 cm

• Etablering: Efteråret 2023

• Ibrugtagelse: 1. januar 2024 (jf. planen)

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A.

3 33
Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry
Enige formænd foran værket i Gl. Rye. Fra venstre Anders Pilgaard, Rye Kraftvarmeværk og Simon Boel, Ry Varmeværk. Tekst og foto: Ole Jeppesen

På vej mod at blive Danmarks bedste

Det seneste år har været særligt begivenhedsrigt og skelsættende i vores butiks og forenings 139-årige historie: Vi indgik samarbejde med Brugsforeningen TRYG i Ry, ansatte ny uddeler og souschef, mærkede inflation og krise og satte kursen mod nye mål. Det fortalte vi om på generalforsamlingen d. 24. april, og her kommer et sammendrag:

Vigtigt samarbejde med TRYG

9. april 2022 besluttede en enig generalforsamling at gå sammen med TRYG om at drive Byens Egen Butik. Ingen vidste dengang helt, at krigen i Ukraine kom til at betyde benhård konkurrence, faldende salg, eksploderende energipriser. Og dertil blev vores uddeler sygemeldt. Vi er i dag sikre på, at uden samarbejdet ville fremtiden slet ikke være så lys, som den er nu. Formentlig tværtimod.

Derfor var det set i bakspejlet en helt nødvendig beslutning, og i stedet står vi nu med en dygtig og engageret daglig ledelse, topmotiverede medarbejdere og et stærkt og frugtbart samarbejde med TRYG, fagligt såvel som økonomisk.

Fremtiden tegner lys, og vores ambitioner er store

Fremtiden kommer til at byde på, at ledelsen og bestyrelsen sammen udvikler nye typer arrangementer for byen og engagerer sig endnu mere lokalt, både hvad angår varer og samarbejder.

Butikken vil have fokus på fyldte hylder, skarpe lokale tilbud, mere økologi og flere allergenfrie varer, test af nye varer og sidst, men ikke mindst, en god og nærværende service fra unge og voksne medarbejdere.

Ledelsen og TRYG har sat sig et klart mål om, at vi skal være en af Danmarks bedste Dagli’Brugser. Og pudsigt nok kunne direktør i TRYG, Thomas Dahl, på generalforsamlingen fortælle, at Coops Dagli’brugsen-kædedirektør for nylig besøgte vores butik anonymt og efterfølgende fortalte ham, at butikken ser skarpere ud end nogen anden Dagli’Brugs. Måske havde både han og butikken en god dag, men det varmer og giver os troen på, at målet er inden for rækkevidde.

Inspireret af et forslag fra salen vil vi fremover i hvert Aktuelt fortælle mere konkret om, hvordan økonomien ser ud og hvad butikken har af planer.

Du kan læse formandens beretning her: www.kortlink.dk/2krum

Kom til Sommerfest fredag 2. juni

Fredag d. 2. juni fra 15 til 19 krydser vi fingre for flot vejr, for på pladsen uden for butikken sætter vi gang i løjerne og inviterer alle til at komme forbi. Der er selvfølgelig - og som sædvanlig - mad og drikke til både børn og voksne til rimelige priser.

Det kommer til at handle om grill, så kom både og smag på varerne og køb evt. med hjem til din egen grill. Uddeler Daniel og souschef Jan er også på plads og fortæller om udvalget.

Foreningens nye bestyrelse

Efter generalforsamlingen består vores bestyrelse nu af følgende: Bente Strager, Martin Krogstrup Nielsen, Flemming Midtgaard, Anders Foss, Esben Bohøj og Martin Rud, samt suppleanterne Ejnar Jakobsen og Peter Møller Rasmussen.

4 Brugsen har åbent fra 7.30 - 19.00
Forårsblomster foran Byens Egen Butik

bedste Dagli’Brugs

Jan præsenterer tre lækre sommervine

Souschef i Byens Egen Butik, Jan Korsgaard Espersen, har været i butikkens vinafdeling og fundet nogle af de bedste sommervine frem og fortæller om dem her. De kan selvfølgelig købes i Byens Egen Butik.

The guv´nor

Hus: Félix Solis

Land: Spanien

Félix Solis er et 100% familieejet vinhus, der siden deres opstart for 70 år siden altid har været tro mod deres værdier og historie. Deres mål er at producere en god kvalitetsvin som alle har muligheden for at nyde. Vineriet i Valdepeñas Spanien er et af verdens bedste og mest moderne vinproduktionshuse, med en lagringskapacitet på 130.000 stk. egetræstønder der garanterer druernes udvikling på den traditionelle produktionsmåde.

Druerne til denne skønne hvidvin kommer fra La Mancha i det centrale Spanien. Et drueblend bestående af verdejo, sauvignon blanc og chardonnay. Vinen lagrer på ståltank inden den blendes. Dog får chardonnay-vinen tre måneder på franske fade, inden det hele blendes sammen til den ønskede smag. Skøn frisk frugtsmag med noter af citrus og moden tropisk frugt.

Nyd den til pasta, paella, tapas eller grillet fisk. Serveres afkølet ved 6-8 grader.

She´s Always rosé

Hus: Italian wine brands

Land: Italien

Denne rosé er skabt til de lune sommeraftener på terrassen i det gode selskab. Fremstillet på pinot noir fra Lombardiet i det nordlige Italien.

Vinen har en flot roséfarve med en frugtig duft. Smagen er elegant med noter af røde bær og et let strejf af citrus.

Nydes afkølet ved 6 grader til fisk, skaldyr, salat eller bare, som den er.

Chablis

Hus: Moillard

Land: Frankrig

Bourgognehuset Moillard-Grivot ligger ved byen Nuits-Saint-Georges og er grundlagt af vinavleren Symphorien Moillard i 1850. Huset fremstiller vine med den mest avancerede teknik, smukt forenet med gamle traditioner. Vinkælderen rummer løbende op mod én million flasker fra alle de fineste appellationer i Côte d’Or.

Chablis er ubetinget den mest kendte hvidvin fra Bourgogne. Sprød mineralsk vinstil, der har besnæret en hel verden. Distriktet har en lang historie for vinproduktion - noget af det bedste chardonnay fra Frankrig. På grund af Chablis’ terroir er der masser af mineralitet og citruspræg i vinene. 100% chardonnay høstet fra de stejle skråninger omkring byen Chablis.

En forfriskende duft af lyse frugter møder én og leder over i den mineralske og citrusprægede smag. Flot kompleksitet til lyse fiskeretter eller en gang salat med kylling. Serveres afkølet ved 6-8 grader.

Erhvervsportræt sponsoreret indhol 5
Foto: Peter Krogsøe Bente Strager formand Martin Krogstrup Nielsen næstformand Anders Foss bestyrelsesm. Flemming Midtgaard bestyrelsesm. Esben Bohøj bestyrelsesm. Martin Rud bestyrelsesm.. Ejnar Jakobsen Suppleant Peter Møller Rasmussen Suppleant

Nye i Gl. Rye - Af Ejnar Jakobsen

Vi vil nu starte med at portrættere nogle af

Amerikanske rødder –

slår nu rod i Gl. Rye

Efter 8 års bopæl i Sverige og senest også nogle år i Alken er hun nu flyttet til Storesand 4 i Gl. Rye, hvor hun er ved at slå rod.

Hvorfor Gl. Rye?

Kirsten havde gennem nogen tid fulgt med i livets gang i Gl. Rye via Facebook. Arrangementer som Running Dinner og Uge 30 lød spændende og hun indlogerede sig derfor sidste sommer på Hotel Lyngdal i 4 dage for at studere byen. Hun blev meget begejstret over naturen omkring Gl. Rye, men det allerbedste var alle de mange venlige mennesker, som hun mødte og som hilste på hende. Og opholdet og maden på Lyngdal var desuden fantastisk!

Kirsten Skau

Kirsten har et utal af spændende historier at fortælle fra et interessant liv, der startede i Baltimore, USA. Datter af en mor med irske rødder og en far, der var udvandret fra Danmark. Hele barndommen og teenageårene var derfor amerikanske, hvilket man af og til fortsat aner lidt spor af i Kirstens accent. I 1963 fik hun mulighed for at få et års undervisning i Danmark og hun tog derfor passagerskibet over Atlanten. Ved indsejlingen til København så hun alle de røde tage for første gang –og da følte hun sig straks som dansker. Og hun er blevet i Danmark lige siden da; - kærligheden til sin senere danske mand, som hun mødte blot 3 mdr. efter ankomsten til København, spillede sikkert en afgørende rolle.

Kirsten fortæller med stort engagement om tiden på Københavns Universitet, hvor hun startede med at læse biologi, men endte med at blive læge og psykiater. I 1960’erne var hun en rigtig hippie og boede i kollektiv med mand og 3 børn. Efterfølgende startede hun sin professionelle karriere som børne- og ungdomspsykiater bl.a. med mange års arbejde i Viborg. Desværre satte arbejdsbelastningen på et tidspunkt en stopper for arbejdslivet og hun har siden da været pensionist.

Det lille hvide hus overfor Brugsen var til salg – og det skulle således blive hendes nye hjem. Og netop Brugsens nærhed spillede en stor rolle for beslutningen om at flytte til ”The White House” for den tidligere amerikaner.

Gl. Rye lever ovenud op til forventningerne!

Det volder Kirsten store problemer at komme i tanke om noget, som kunne være bedre i Gl. Rye – så det springer vi hurtigt over.

dagligt. Tidligere handlede hun meget på nettet – men det stopper hun med, da varerne jo findes i Brugsen og priserne er samlet set ikke højere end andre steder. Og så gør det hende glad, at opleve den gode stemning blandt medarbejderne i butikken og i forhold til kunderne. Med sin baggrund som ungdomspsykiater kan Kirsten vejre, at der er et rigtig godt arbejdsmiljø i Byens Egen Butik.

Til gengæld vil Kirstens ros af Brugsen næsten ingen ende tage – ”Det er virkelig en god butik”! Butikken har stort set alle de varer, som hun har brug for og hun kommer i butikken næsten

Hun kommer flere gange ind på den store åbenhed og venlighed, som hun møder rundt omkring i Gl. Rye. Kirsten elsker at involvere sig og yde sit bidrag til det gode fællesskab i byen. Hun var således selv vært ved Running Dinner, hvilket var en kæmpe glæde at være en del af. Kirsten har også involveret sig i Bageriet og er her med i Cafegruppen. Og i uge 30 vil man med sikkerhed også se Kirsten til mange af aktiviteterne.

Kirsten lægger ikke skjul på, at hun døjer med nogle helbredsmæssige udfordringer. Efter flytningen til Gl. Rye føler hun dog, at hendes helbred har fået det bedre. Med sine lægefaglige kompetencer er hun ikke i tvivl om, at det at bo et dejligt sted som Gl. Rye spiller en positiv rolle helbredsmæssigt.

Efter snakken med Kirsten gik Deres udsendte hjem til skrivemaskinen med et stort smil på læberne!

6
de mange nye indbyggere, som kommer til byen. Hvorfor har de valgt netop Gl. Rye – og lever byen op til forventningerne? Hvis du selv kender en ny tilflytter, der vil omtales i næste Aktuelt, må du gerne give os et tip. Kirsten nyder tilværelsen i Gl. Rye Kirsten er i Cafégruppen i Bageriet. - Stemningen i Brugsen gør mig glad, siger Kirsten

Gl. Rye – Tur / Retur

Familien Bech Utoft

Nynne, Anders og lille Valter – alle med efternavnet Bech Utoft – ankom til Gl. Rye på årets første dag i 2023 efter mørkets frembrud. I forvejen havde Nynne set deres nye lejlighed, hvorimod at Anders kun havde set lejligheden via Face Time. Den første, mørke og meget stille aften vidste de ikke rigtigt, om de havde fundet det rigtige sted, men da det blev lyst næste morgen var de ikke i tvivl om at være landet et fedt sted: Fra vinduerne i stuen var og er der bare en helt fantastisk udsigt over lyngbakkerne og Mossø og i det fjerne skimtes landets højeste punkter. Wauw!

Lejligheden er lys og dejlig og helt nyetableret. De bebor lejligheden på Galgebakken midlertidigt og på sigt vil de gerne købe et hus i Gl. Rye, så de holder øje med, hvad der kommer til salg. Tøv ikke med at kontakte dem, hvis du overvejer at sælge.

Nynne har såmænd tidligere prøvet at flytte til Gl. Rye sammen med sin familie, da hun var syv år gammel. Først nogle år i et af de smukke gamle bindingsværkshuse ved Rye Nørskov, men hovedparten af tiden boede hun i de – dengang nyopførte – røde huse på Gerstedvej. Så hun kender både Bison, Brugsen og Blidsø fra dengang. Efter studentereksamen flyttede hun til Aarhus for at studere folkesundhedsvidenskab og flyttede siden til København sammen med Anders for at arbejde. Hun har netop fået nyt arbejde som forsker i Aarhus.

Hvis man lytter godt efter kan man godt genkende lidt Herning dialekt, når Anders fortæller, at han stammer fra Snejbjerg. Inden familierejsen retur til den

jyske hjemstavn har han også været via Aarhus og København. Anders er aktiehandler hos Danske Bank i Lyngby, men starter snart nyt arbejde i en stor jysk bank med hovedsæde i Silkeborg!

Hvorfor flytte til Gl. Rye?

Nynne fortæller, at hun havde en god og tryg barndom i Gl. Rye. Som teenager kan man godt opleve Gl. Rye, som en lidt kedelig boble, hvor man ikke skal tilbage til. Men som voksen og nu også som lille familie bliver man meget mere bevidst om alle de gode værdier, som Gl. Rye har at byde på.

Begge nævner, at naturen spiller en meget stor rolle for valget af Gl. Rye, hvor de også tidligere har været for at gå gode ture. Desuden at de oplever stort fællesskab i byen og at man kommer hinanden ved. Noget de oplevede i stor stil under Running Dinner. Anders fortæller også, at han bliver så glad over, at man hilser på hinanden her i Gl. Rye – noget som han savnede i København. Ja, det er lige før, at Gl. Rye kan måle sig med Snejbjerg!

Det spiller også en stor rolle, at man er kommet tættere på familien igen; både rent praktisk, men det er også en stor glæde at opleve, hvor tæt et forhold at Valter har fået til sine bedsteforældre –og det gælder sikkert også den anden vej.

Begge fortæller, at de har mulighed for at kunne arbejde fleksibelt og delvist hjemmefra. Så Corona har faktisk været en kæmpegave i forhold til at få åbnet op for at kunne arbejde hjemmefra - og dermed at kunne bosætte sig i Gl. Rye.

Hvad kunne være bedre i Gl. Rye – og hvad vil de selv gøre?

Intet er så godt, at det ikke kan blive bedre; og det gælder også Gl. Rye!

Anders ville ønske, at der var et pizzeria i byen, hvor man også kunne hente eller få bragt noget godt takeaway. Han ved allerede godt, at der er mange steder med takeaway i Ry, - men det ville være meget bekvemt, hvis der var et lokalt sted i Gl. Rye. Bonusinfo.: Der er faktisk 2 pizzeriaer i Snejbjerg!

Nynne savner en form for bypark, hvor børnefamilier kan hænge ud om søndagen. I København kunne der dog nemt være en halv times kø til gyngerne og det er slet ikke tilfældet på skolens legeplads. Men hvem ved, måske kommer flere til som vejret bliver bedre.

Begge har ambitioner om at blive aktive i Gl. Rye på sigt. Men i første omgang skal de lige ”falde til” efter flytningen fra storbyen, 2 nye jobs og Valter, som skal starte i ny dagpleje.

Anders er meget glad for at køre racercykel og vil gerne i gang med noget cykling sammen med andre i lokalområdet. I sine unge dage kørte Anders på junior holdet i samme klub, hvor Bjarne Riis startede sin karriere.

Nynne tænker lidt over om hun måske skulle kaste sig ud i at genoptage rollen som gymnastikinstruktør – mon ikke GRIF kunne være interessant? Men også lange vandreture og vinterbadning er på ønskesedlen.

7
Anders, Nynne og lille Valter – alle med efternavnet Bech Utoft, er flyttet ind på Galgebakken.

Søndag d. 26/3 afholdte GRIF fodbold fælles opstart for ungdomsafdelingen

Her deltog ca 80 børn og unge mennesker til fælles træning og leg. Der blev gået til den med krum hals og stor entusiasme på trods af lidt kulde og blæst.

Efter endt fodboldspil, blev der grillet pølser og brød til alle deltagere serveret med en juice.

Fra GRIF’s side skal der lyde et stor TAK til alle trænere og forældre for den store opbakning der gjorde formiddagen til en succes.

Fællesopstart bliver gentaget 2024!

Vi tilbyder i GRIF fodbold hold fra U4 - U14.

Se mere info og træningstider på GRIF’s hjemmeside under fodbold.

Med venlig fodboldudvalget

Sportsfest 2023 afholdes i år d. 16. & 17. juni.

I udvalget håber vi at kunne præsentere følgende aktiviteter:

u Herrelandsholdskamp fodbold EM kval imod Nordirland d. 16/6 på storskærm i teltet

u Spike Ball turnering

u Klubmesterskab i badminton og Natminton

u Fodboldturnering

u Fællesspisning - mad fra Lyngdal

u Mobildiskotek

u Hoppelegeland for de mindste

u Ansigtsmaling

u Beer Choir / ølsmagning

u MTB arrangement

u Åben hal - gymnastik

u Kræmmermarked for børn

u Begge dage vil kiosk og bar være åben og tilbyde diverse mad og drikke.

u Endeligt program følger snarest.

Så sæt X i kalenderen og kom til GRIF Sportsfest 16. & 17. juni!

Med venlig hilsen Sportsfestudvalget 2023

8 GRIF
OBS PÅ NY DATO!!!

Gymnastiksæsonen sluttede med et brag af en opvisning!

Gymnastikafdelingen afholdt forårsopvisning lørdag 18. marts – og sikke en festdag det var! Små som store gymnaster var på gulvet og viste deres familier og venner det, som de har øvet sig på hen over vinteren. Der var både superdrenge og -piger, showdance, balancekunst og masser af flotte spring at se på!

Opvisningen sluttede med besøg af Ågård Efterskole og ikke mindre end 137 skønne, unge gymnaster. Eleverne fra Ågård fik næsten taget til at lette på Gl. Rye Hallen, da de under opvarmningen råbte: ”Hvor du fra! Jeg er fra Ågård!” Det var en kæmpe fornøjelse at have besøg af så stort et hold og vise byens børnegymnaster, hvad gymnastikken på sigt kan føre til. Gymnastikudvalget takker alle, der bidrog til at skabe en festlig

Badminton

Flexiholdet Senior:

Mange tak for en god sæson. På Gl. Ryes hyggeligste Seniorbadmintonhold er der plads til flere spillere. Vi mødes tirsdage fra kl. 19.30 - 21.00 i byens hal og spiller primært doublekampe. Efter kampene er der mulighed for at komme op i GRIF’s klubhus og nyde en kold øl eller vand, mens der bliver sludret om lidt af hvert. Flexiholdet er både for damer og herrer.

Holdet er for dig fra 18 år til 70+ der mangler nogen at spille med og har lyst til at komme i gang med verdens bedste sportsgren. Vi spiller på et niveau, hvor alle, der kan ramme en fjerbold, kan være med. Måske er du tilflytter, som tidligere har spillet og har lyst til at møde nye mennesker og indgå i et fællesskab med motion og hygge, eller du tidligere har spillet sammen med nogen, der ikke længere har tid/mulighed for at fortsætte og du gerne vil holde dig i gang. Det er der mulighed for i den kommende sæson.

forårsopvisning! Særligt tak til den store instruktørtrup og ungehjælperne, som giver børnene gode oplevelser i hallen hver uge!

Gymnastikudvalget arbejder målrettet på at skabe store instruktørteams omkring alle børnehold. Det skal være en sjov og overkommelig opgave at være instruktør i gymnastikafdelingen – og det tror vi på, at det er, når vi er mange, der løfter i flok. Der er brug for alle typer af kræfter – ikke kun dem, der er en haj til flikflak eller kraftspring – og alle kan bidrage med noget i hallen. Tøv ikke med at tage fat i Sisse Resen, hvis du har lyst til at blive en del af et instruktørteam til efteråret, når vi starter en ny gymnastiksæson!

Har du lyst til at blive en del af Flexiholdet eller bare lige komme og prøve for at se om det er noget for dig, så tag kontakt til Kasper Nielsen, der står for holdet på tlf. nr. 51928370 eller på mail: kasperk. nielsen1@gmail.com.

Den nye sæson starter tirsdag d. 5. september kl. 19.30 i hal B.

Ungdom

Tak for en rigtig god sæson. Torsdag d. 27. April havde vi afslutning for ungdomsholdene. En hyggelig træning med flødeboller som afslutning. Vi kunne også sige tak for hjælpen og på gensyn til vores trofaste hjælpetrænere, Gustav og Hjalte.

Til årets sportsfest vil der være mulighed for at komme op i hallen og prøve badminton. Alle er velkommen – der vil være små lege og konkurrencer der alle kredser omkring badminton spillet.

Ungdomstræningen starter op igen torsdag d. 7. september

5 glade Gl. Ryere var til begynderturnering i Voel – en kæmpe succes

9

... og det er - stadig - fedt at være at frivillig

GRIF er en stærk Idrætsforening med mange frivillige kræfter. Trænere, bestyrelsesmedlemmer, hjælpetrænere og folk som støtter op om forskellige arrangementer som eksempelvis sportsfesten.

DET er fedt og vi sætter pris på alle former for engagement!

Det blev dog klart på årets Generalforsamling at der er brug for flere hænder.

Det er blevet sværere at rekruttere trænere i de forskellige afdelinger, og vi vil gerne gøre en ekstra indsats for at tiltrække og fastholde de unge hjælpetrænere.

En forening som GRIF er båret af frivillige kræfter, og der er masser af ting man kan byde ind med. Der er altid brug for mange trænere og hjælpetrænere. Udover at det er hyggeligt og sjovt at være flere om tjansen gør det også det hele lidt lettere, da det ikke er så sårbart, når en må melde afbud en gang imellem.

Gymnastikafdelingen er en af dem, som har arbejdet fokuseret med store trænerteams på de enkelte hold med stor succes.

Og så er det tilmed superhyggeligt at være flere om at løfte. Det giver flere ideer, flere til at dele træ-

ningsgangene og flere om at dele alle de skønne oplevelser.

”Jeg kommer tit træt hjem efter en arbejdsdag og det kan være svært at komme ud ad døren, men jeg kommer altid hjem med fornyet energi efter at have været oppe og træne de seje unger” – træner i GRIF

Og har man ikke været træner før kan vi tilbyde diverse kurser gennem f.eks. DGI eller DIF. Så du skal ikke være bange for at kaste dig ud i trænergerningen – Vi løfter i fællesskab og støtter hinanden.

Udover trænertjanserne er der også mange andre måder at være frivillig på. Vi arbejder i Bestyrelsen på at få lavet et årshjul over alle de årlige opgaver, som f.eks. Sportsfest, frivilligfest, fredagsbar og nye initiativer, hvor man kan byde ind med hjælp eller som driver på en opgave.

Foreningslivet og alle de forskellige tilbud er med til at gøre Gl. Rye til et attraktivt sted at slå sig ned.

Men uden frivillige kræfter intet GRIF og ingen idrætstilbud til børn og voksne. Så næste gang du følger dit barn eller dig selv til træning, så tag en snak med din træner, ræk ud til en af formændene eller en fra bestyrelsen. Vi ser frem til at høre fra DIG!

ger en udøver ca. 1000 træningstimer at opnå. Og det er også den tilgang, vi har til det i Mushindo i Gl. Rye.

FIRE NYE SORTE BÆLTER

Man skal huske at fejre det, når man har noget at fejre, og det har vi i karateklubben i Gl. Rye.

I 2022 blev karateklubben Mushindo fire sorte bælte rigere. Så herfra skal der lyder et stort tillykke til vores udøvere Morten, Julie, Jakob og Mads.

Klubben har eksisteret i 10 år og nu er der ved at være en del ret erfarne udøvere som har gjort sig fortjent til at graduere til det sorte bælte. I 2022 blev det til 3 voksne og 1 junior.

Morten var oppe til sin sortbæltegraduering i januar, Julie, Jakob og Mads i begyndelsen af december.

Til en sortbæltegraduering skal hver udøver vise at de har godt styr på alle de

Fakta boks:

Klubbens navn er Mushindo, der oversat betyder ”Vejen, hvor der arbejdes med at tømme sindet for forstyrrelser”.

Klubben startede i 2012.

grundlæggende teknikker indenfor vores stilart i karate og som er kravet til sort bælte, men også at de er i god fysisk form, at de har forståelse og indsigt i den asiatiske filosofi og historie og er begyndt at integrere Budo’ens 7 dyder, som er grundlæggende menneskelige kvaliteter.

Hvad står det sorte bælte endelig for? Lige præcis dette er vidt forskelligt fra en kampkunst til den anden. I nogle stilarter skal man have trænet det halve liv før man kan få det sorte bælte, mens andre steder er det bare et spørgsmål om at have været medlem længe nok og have betalt de penge det sorte bælte koster. Indenfor karate er der rimelig enighed i de større forbund, at et sort bælte ta-

Der trænes traditionel japansk Goju Ryu Karate og kobudo (Kobudo er træning med traditionelle japanske våben, primært Bo, Hanbo, Bokken og Sai).

Mushindo er en underafdeling af GRIF

Vi er i klubben rigtig glade hver gang det lykkedes at udfordre og motivere udøverne til de kan opnå det første sorte bælte. Man kan sammenligne karate med at lære at læse. Her vil det sorte bælte svare til at nu kan man hele alfabetet og man nu er klar til at lære at læse.

Så fra man får det sorte bælte starter så en ny rejse, hvor man skal lære at sammensætte og være i stand til at anvende den karate, man har lært. Her håber vi selvfølgelig på at klubben fortsat formår at kunne motivere og guide udøverne.

Nu ser klubben frem til juni måned, hvor vi både skal have børnene på sommerlejr og have graduering for dem og for de voksne, der er klar til at gå op til næste bælte. Men klubbens cheftræner og Sensei, Preben Frost skal også gradueres nu og det er til 5. dan, altså det femte sorte bælte, og det er vi meget spændte på.

Ca. 45 medlemmer hvoraf 30 er børn.

Børn træner torsdag fra 18 til 19

Juniorer og begynder voksne, tirsdag 18 til 19

Erfarne voksne, torsdag 19 til 20:30

Fælles træning, søndag 17 til 18:30

10

”TREKANTEN”

– en GRIF facilitet for alle

Trekanten er navnet på området mellem tennis- og padelbanen. Idéen til udnyttelsen af området opstod i forlængelse af padelbane-projektet, da muligheden for at få lavet et rigtigt fundament under kunstgræstæppet opstod.

Der er fri adgang og fri leg for alle beboere i Gl. Rye – det kræver altså ingen form for medlemskab at bruge Trekanten.

Boldlegepladsens muligheder

På de ca. 170 m2 er der opsat en basketkurv, to små fodboldmål og et ret sejt stangtennis. Desuden er der netop nedgravet en lille trampolin lige udenfor padelbanens indgang.

I den store sorte kasse, som står ved padelbanen, er der bolde i næsten alle tænkelige afskygninger. Tennis og padelbolde til både børn og voksne, skumbolde, fodbolde i plast og læder, hockey- og basketbolde. Der kan lånes padelbats, tennisketchere og hockeystave.

Der er altså rig mulighed for at stifte bekendtskab og lege med en masse forskellige typer af bolde for alle aldersgrupper.

Trekantens brugere

Vi håber at rigtig mange forskellige brugergrupper har lyst til at lege på det lækre kunstgræstæppe. Måske du holder et kortere eller længere pitstop på gåturen med barnevognen, hunden eller på løbeturen. Spil en lille hockey- eller fodboldkamp med børnene. Det kan være Gl. Ryes dagplejere har Trekanten som fælles mødested. Klubben fra Gl. Rye skole har allerede brugt området en række gange og fortsætter med det fremadrettet. Hvis du er med til at holde børnefødselsdag i bålhytten ”Hulen”, er det jo oplagt også, at bruge Trekanten som en del af det arrangement.

Udvikling af Trekanten

Der er plantet forskellige typer ribs langs vejen. På længere sigt skal de gerne vokse op og give rumfornemmelse på græsarealet samtidig med, at der kan spises bær. Næste udvikling af området bliver måske opsætning af et par faste træningsstationer til mave og ryg (Danmarks nationalsygdom er jo desværre ”ondt i ryggen”). En lille sandkasse er også på tegnebrættet.

Fællesskabets legeplads – en hjælpende hånd

Alt udstyr - bolde, padelbat og hockeystave skal naturligvis altid tilbage på plads i kassen efter brug. Skulle det ske, at du kommer forbi området og ser ting, der ikke er på plads, håber vi at du vil bruge 20 sekunder på, at smide et par bolde tilbage i kassen og måske også smide et par stumper skrald i skraldespanden – PÅ FORHÅND TAK FOR HJÆLPEN God legelyst Med venlig hilsen Gl. Rye Idrætsforening

Gl. Rye Padel og Tennis

Gl. Rye Padel og Tennis’ første hele sæson er kommet rigtig flot i gang. 175 medlemmer har igen valgt at tilmelde sig sæsonen 2023

Vi har stadig nogle af DK’s billigste priser på kontingenter for padel og tennis. Fuldtid koster 1000 kr. for hele familien. Deltid koster 500 kr. for hele familien.

NYT!

I denne sæson har vi lavet halvanden times tider alle dage fra kl. 17. Vi vil gerne henstille til at du ”kun” booker 1 x 1.5 time, da vi er mange, der bedst kan spille når børnene sover.

Synes du at 1.5 time er for lidt, kan det anbefales at du arbejder med dit tyngdepunkt – altså spil hele tiden langt nede i knæene og ha’ evt. fokus på at flyt dig hurtigere, så du står klar til at slå rigtigt til bolden når den kommer. Du bliver en bedre padelspiller og du bruger flere kræfter/mere motion.

Booking og Pay & Play

Booking og tilmelding foregår stadig via Matchi (app eller på matchi. se).

Hvis du bare vil spille en enkelt time her og der, kan du stadig bruge Pay & Play. Det foregår også igennem Matchi-app’en.

Gæstespillere

Som følge af de ovenfor beskrevne 1.5 times aftentider, vil prisen for en sådan aften-tid være 75 kr. Prisen er den samme som tidligere men er jo nu for 1.5 time.

Tak fordi I hjælper med at jeres gæster bruger MobilePay-boxen. Der hænger et skilt, som kan scannes ved indgangen til padelbanen.

Yderligere information

Læs mere om padel og tennis i Gl. Rye på GRIF’s hjemmeside. Her kan du også læse årsberetningen for Padel- og tennisafdelingen. www.glryeif.dk/padel-tennis

Følg med i Facebookgruppen: ”Gl. Rye Padel”.

Alle er velkomne til at skrive i gruppen. Fx for at søge efter med- og modspillere. Der findes efterhånden en del forskellige Messengertråde for glade padelspillere.

Der er stadig mulighed for at blive medlem af GRIF Padel og Tennis.

Der vil højst sandsynligt også komme nogle åben padelbane-muligheder både til GRIF’s Sportsfest i weekenden den 16.-18. juni og i UGE30. Hold øje med Facebook. Padel er verdens sjoveste sport

Motionistafdelingen

Vi mødes ved stadionhuset

Petanque - sommersæson: Hver onsdag kl. 9.30 - 12.00

Krolf - sommersæson: Hver torsdag kl. 10.00 – 12.00

Alle som har tid og lyst kan deltage. Hygge, motion og snak :)

Kontingent 150 kr.

Dato som bør krydses af i kalenderen

24. juni afholdes LØRDAGSTRÆF

Alle som har lyst og tid deltage.

14.30: Mødes vi til kaffebord.

15.00: Petanque – krolf – dart.

17.30: Fælles spisning.

Pris for hele dagen 150 kr.

Tilmelding til:

Svend: 2160 2089

Vagn: 5194 4735

Jens Erik: 6168 8423.

Arbejdsdag i motionistafdelingen :

Mandag den 3. og tirsdag den 11. april havde vi arbejdsdag, hvor vi har arbejdet med at lave vores anlæg i orden til sæsonen 2023. Dejligt at se så mange bakker op om vores lille klub.

TAK til alle som har lavet et stort arbejde.

MOTIONISTERNE JENS ERIK FISCHER

Formand Mads Carstensen 2986 7655 madskcarstensen@gmail.com

Sekretær Lise Hartwell 6166 0619 liseengel@gmail.com

Kasserer Kristian Bollerup 2191 3263 kristian.bollerup@lego.com

Suppleant Henrik Jensen 2094 7878 hj@comcepto.dk

Udlejning af klubhus Birgitte Nicolaisen 2982 7837 birgitte@gefibermail.dk

Formand, Håndbold Morten Baastrup 2129 0003 m_baastrup@hotmail.com

Formand gymnastik Sisse Resen tlf: 2332 4182 resensisse@gmail.com

Formand fodbold Kasper Vestergaard 5124 5824 mail@vj-auto.dk

Kontaktperson Badminton Charlotte Klejs Vagner Tlf: 4057 0711 CharlotteVagner@hotmail.com

Formand: Padel & tennis Brian Lauersen 2465 1380 brianlauersen@hotmail.com

Formand karate Preben Frost 2363 9979 bodukanglrye@gmail.com

Formand Motionister Jens Erik Fischer 8689 8423 gerstedvej@fischerweb.dk

www.glryeif.dk

12
Vi ses :)

Skanlej MASKINUDLEJNING

Af Ebbe Kristensen

På Kløftehøj 4 i Ry ligger Skanlej A/S, der udlejer alt lige fra gravemaskiner, havefræsere og transportable lifte til flishuggere og skurvogne. Udvalget af store og små maskiner og hjælpemidler til byggeri, anlæg renovering og havearbejde er stort. Skanlej udlejer også til private. Skanlej er kendt og veletableret i det meste af Østjylland. Virksomheden ledes af Henning D. Sørensen, der stammer fra Gl. Rye, hvor han har boede i 45 år og var murermester i en årrække.

”Da jeg startede Skanlej i Ry i 2017, drømte jeg ikke om, at vi her efter seks år ville have en god forretning med stigende omsætning og et resultat, vi kan være tilfredse med” fortæller Henning. ”Langt fra alle firmaer i branchen udlejer til private, men det har altid været en fast del af vores forretning. Ca. 20 % af omsætningen stammer fra private, og sådan har det faktisk stort set altid været”, siger Henning.

Kunden i fokus

Henning er også den man får fat i, når man ringer for at få et tilbud eller et godt råd. ”Jeg lægger vægt på at have tæt kontakt til kunderne og hjælpe dem med det rette valg og også praktik med maskiner, de måske ikke har erfaring med. Ligesom vi også bringer og henter maskiner, selvom flere af de mindre maskiner er lige til at sætte på en trailer eller montere direkte på anhængertrækket”, fortæller Henning. Da hus- og havearbejde for det meste foregår i weekender eller ferieperioder, er der også ofte åbent i de perioder.

Sortimentet er stort og alsidigt også til private – fra elektriske brændekløvere, vertikalskærere (mosfjernere), flishuggere, såmaskiner, pæleborsmaskiner, fliseløftere og muldvarpebekæmpere over de populære lifte i flere størrelser til skurvogne og store og små gravemaskiner. Alle maskiner vedligeholdte og tiptop rengjorte. På hjemmesiden fremgår klart og tydeligt både priser, forsikringsbetingelser og leveringsmuligheder.

Henning har også et par enkle generelle gode råd til gør-det-selv folket: ”Når du lejer udstyr, så overvej, om det kan bruges til mere end du har tænkt på. F.eks. med en lift – når du alligevel har lejet den til fx hækklipning eller maling, så tjek tagrender, når du nu kan stå sikkert i højden. Og sørg for, at de områder du evt. kører på med en maskine, er ryddet for krukker og andet skrøbeligt. Og når du bruger en mosfjerner, så sørg også for at få lejet en såmaskine til det nye græs og en havetromle”.

Fremtiden tegner lys

Den store vækst her i området og i hele Østjylland betyder også gode fremtidsmuligheder for Skanlej. ”Vi vil holde fast ved udlejning også til private, som er og bliver en vigtig del af vores forretning. Og vi vil også fortsat være en del af lokalsamfundet, derfor støtter vi f.eks. fodbolden lokalt og også Sølundfestivalen – det sidste med tre store lifte til brug ved festivalen.”, siger Henning.

Han slutter med at understrege sin enkle kundefilosofi: ”Behandl andre som du selv vil behandles”!

www.skanlej.dk

Tlf. 40 17 7447

Mail: info@skanlej.dk

A/S Kirstine og Dan Emborg

Havearbejdet kalder her i foråret – uanset om der er tale om anlæg eller vedligeholdelse, kan Skanlej hjælpe med maskiner, stilladser og meget andet.

13 Erhvervsportræt sponsoreret indhold
Mosfjernere og andre lette havemaskiner. Flishuggere og lifte. Toilet- og skurvogne til private og erhverv. Du finder det hele hos Skanlej i Ry.
13
Vi har altid udlejet også til private, og det vil vi fortsat gøre, siger Henning D. Sørensen.

Generalforsamling i Vandværket

Ved vandværkets generalforsamling var der en enkel udskiftning i bestyrelsen, hvor Else Jensen trådte ud og Elo Yde blev ny bestyrelsesmedlem. Else fortsætter som suppleant. De to revisorer, Poul Brandt og Jarl D. Nielsen, trak sig også efter op til 33 års tro tjeneste. Deres afløsere er Tove Olsen og Claus Rieber.

Velkommen til alle.

Bestyrelsens beretning for 2022.

Bestyrelsen

Der var en enkelt ændring af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G. Lauridsen som formand. Menigt medlem er Heidi Hinge. Idet Karsten Dreier efter generalforsamlingen er fraflyttet, indtrådte Else Jensen (kommunikationsmedarbejder) som bestyrelsesmedlem. Som suppleant havde vi Bente Sivertsen.

Drift af ledningsnettet

Vi har ikke haft større ledningsbrud, så vi kan konkludere, at vi har et relativt godt vedligeholdt ledningsnet. Det er ren gentagelse fra sidste år. Vi vil gerne deltage i projekter i forbindelse med kloakseparering, hvor vi fornyer hovedledningerne. Vi afventer udspil fra Skanderborg forsyning.

De elektroniske vandmålere - Årsaflæsning

Det kan oplyses, at der kom data ind fra næsten alle målere, og der var en enkelt måler, der skulle følges op på. Ved årsaflæsning gennemgås de største afvigelser, og ved den aflæsning kan spild på den enkelte måler også ses. Vi har i denne omgang ikke haft kontakt til forbrugere, idet der ikke har været store merforbrug.

Vi prioriterer, at udføre den service at gennemgå data og lave opsøgende arbejde for at finde de steder, hvor der er et stort merforbrug.

Drift af værket

Der er udpumpet 58.994 m³ vand, og vi har haft et spild på ca. 804 m³ vand (1,4 % spild). Spildet ligger under det vi normalt forventer, vi ligger normalvis på 3-4 % spild.

Vi holder løbende øje med spild via SRO-anlægget.

Vi har ikke set større spild i en lang periode. Det kan oplyses, at den solgte vandmængde ligger lidt lavere end niveau året før. Det kan skyldes, at der ikke længere er hjemsendelser som der var i Coronatiden.

Afslutning af projektet med det nye anlæg

Der er i juni måned udført en et-års gennemgang af det nye anlæg. Der var ingen fejl og mangler. Vi vil dog gerne følge udviklingen i el-produktionen fra solcellerne, derfor er der sat en måler op i efteråret for at følge det.

Vi kan dog se af afregningerne fra året før, at vi har kunnet holde de stigende udgifter til el nogenlunde i bero.

Bestyrelsen er ovenud tilfredse med det nye anlæg, der kører uden driftsforstyrrelser.

Nye investeringer

Idet vi kan se, at solcellerne er en fin økonomisk investering, besluttede bestyrelsen i december at øge andelen af solcellerne med ca. 50%. Det er en investering på ca. 30 tusind kr. Med de elpriser vi har haft det sidste år, vil investeringen være betalt i løbet af 5 til 7 år.

Vandanalyser

Der har ikke været overskridelser for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne offentliggøres en gang årligt på Vandværkets hjemmeside og i Aktuelt. Der er - udover de sædvanlige parametre - analyseret for pesticider og PFAS. PFAS har jo været meget omtalt i medierne igennem de sidste par år, og der er kommet nye kravværdier og analysepakker. Disse stoffer er nu kommet ind som standardparametre, og der er derfor udtaget vandprøver for analyse af disse stoffer. Der er ingen fund af det i vores drikkevand.

Hjemmesiden

Der er udarbejdet et opdateret fællesregulativ for vandforsyning, som er lagt på hjemmesiden. Til at sørge for at hjemmesiden bliver ajourført, bruger vi som ekstern bistand Martin Rud.

Vandværkets administration

Vandværket har siden 2011 haft en aftale med Brædstrup forsyning om udførsel af brugeradministrationen, herunder også årsaflæsning af de elektroniske vandmålere m.m. Bestyrelsen er meget tilfreds med samarbejdet og forventer ingen ændringer omkring det i den nærmeste fremtid.

Andre aktiviteter

Vi lever op til vores mål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året. Her prøver vi at komme med opklarende og uddybende oplysninger om de hændelser der sker på Værket i løbet af året, samt de lovpligtige oplysninger om vandkvaliteten.

Skanderborg Vandsamarbejde

Det kan oplyses at formanden er en del af bestyrelsen i Skanderborg Vandsamarbejde, der arbejder med beskyttelse af drikkevandet i Skanderborg kommune. Dette arbejde er fra kommunens side af prioriteringsmæssige årsager midlertidig sat i stå. Vandsamarbejdet har haft et læserbrev i de skrevne medier om det medio april.

14

Fremtidige planer

Bent planlægger at stoppe som vandværkspasser, men fortsætter dog i bestyrelsen. Bestyrelsen har sat gang i afdækning af muligheder, og tager i første omgang kontakt til Ry Vandværk. Der er flere udfordringer for, hvordan vi får det løst, men idet vi ikke har et akut problem, så kører vi ligeså stille en proces for det.

Afslutning

Der skal afslutningsvis siges en stor tak til vores vandværkspasser, vores kasserer, hele bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement og konstruktive arbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, og ikke mindst en tak til suppleant Else, der trådte ind i bestyrelsen da Karsten stoppede.

Der skal også rettes en stort tak til Martin Rud for samarbejdet omkring hjemmesiden.

Derudover vil jeg takke vore to revisorer, Jarl Dencker og Poul Brandt, der efter mange år har valgt at stoppe. De har været revisorer i omkring 33 år, og har på dygtig vis revideret vore regnskaber gennem årene.

Sluttelig vil vi, nu vi går sommeren i møde, opfordre til konceptet ”vild med vilje”, hvor vi lader tingene, også ukrudtet, gro hvis vi ikke har ressourcer til at fjerne det med håndkraft.

Vi bor på det vand vi drikker så det er vigtig vi ikke bruger sprøjtegifte i vores haver.

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk

Vandværkspasser:

Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88

Formand:

Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70

Kasserer:

Per Rasmussen Rimmersvej 27

Bestyrelsesmedlem:

Heidi Hinge Rimmersvej 14

Bestyrelsesmedlem:

Elo Yde

Suppleanter:

Bente Zinck Sivertsen

Fyrreskrænten 5

Else Jensen

Fyrreskrænten 7

Kontakt vedr. afregninger mv.: Pia Lisbjerg Østergaard Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00

Flag til festen - bestil gerne flag 14 dage før

... så vi har mulighed for at skaffe det nødvendige antal frivillige til at sætte flagene op. Vi kan stadig bruge flere frivillige opsættere, så henvend dig endelig til bestyrelsen.

Flagopsætning bestilles hos Birthe Jensen på 4030 3065

Bestyrelsen består af:

Formand: Finn Pedersen 2687 9309

Næstformand: Anni Sørensen 3074 8204

Sekretær: Kaj Stendorf 2024 8629

Kasserer: Birthe Jensen 4030 3065

Medlem: Per Ro Andersen 5072 7146

Medlem: Kent Holl 2129 5823

God sommer i haven - selvfølgelig uden sprøjtegifte :)

Huse i Rye - historisk set

Ryesgade 8

Den store grund, der ligger ovenfor torvet, har ikke altid set ud som den gør nu. Der har ligget huse og gårde i mange hundrede år. Familierne bestod af ægtefolk, deres børn, bedsteforældre på aftægt og tjenestefolk. Børnedødeligheden var stor, og de der overlevede, kom ud at tjene senest i konfirmationsalderen. Der var brug for alle.

Torvet med Krogaarden og den nye kro/ gæstgiveri 1890-95. Kro- og købmand Niels Jensen Wissing. Arkiv.dk

vindovn med rør, og et stort klædeskab. Der var loft, vinduer og døre, og tre skorstene.

Illu:

Den tidligste ejer jeg kan finde, er Rasmus Fridriksen, der boede i en bindingsværksgård med stråtag. Stuehuset på 11 fag lå ud til Storegade (Jægergårdsvej 3). Bagved mod nord lå der en stald og fæhus på 7 fag, og mod syd en lade med korngulv på 10 fag. Længere nede (Jægergårdsvej 1) lå der et hus, der blev lejet ud, og med front mod torvet (Ryesgade 8) lå der et hus, som Krogaarden og Bak-

I 1815 solgte Peder til sønnen Christopher Pedersen. Han var gift med Ellen Rasmusdatter fra Them, og fik 11 børn. Laden mod syd fik fjernet et fag i 1820’erne. I 1854 fik Christopher udstykket grunden, og solgte et stykke af marken øst for byen til sin søn Peder Christoffersen. Peder byggede en gård, der kom til at hedde Pederslund (Rodelundvej 11). Gården inde i byen solgte Christoffer til Søren Andersen, der var gift med hans datter Ane Marie Christoffersen, mod at han og Ellen kunne blive boende på aftægt. Søren og Ane Marie fik syv børn. Søren var mere høker end han var landmand, så i slutningen af 1850’erne blev laden mod syd og stalden mod nord revet ned. I stedet for stalden, blev der bygget et bindingsværkshus med lade, korngulv, træskoværksted og karlekammer på ialt 8 fag. Huset havde strå- og lyngtag. I slutningen af 1860’erne rev han også fårehuset mod vest ned. Han indrettede købmandsbutik i en del af stuehuset. Da Søren døde i 1874, blev Ane Marie boende. Hun solgte gården i 1887 til sin søn træskomand Anders Sørensen. Han var gift med Ane Pedersen Meller fra Helgenæs. De fik 8 børn.

igen i 1899 til træskomand Niels Peter Terkelsen, der var gift med Ellen Kristensen Nielsen. Hun døde i 1935, mens han blev boende til sin død i 1956. Da var der kun 5 fag tilbage af det rødmalede værksted i bindingsværk. Det blev revet ned i slutningen af 1950’erne og erstattet af et nyt udhus.

Den nederste del af den store grund, tilhørte Krogaarden og Bakkegaarden i fællesskab. Da kromand Peder Laursen i Krogaarden (Nyvej 1) solgte til sin søn Jens Pedersen i 1862, indgik det som en del af aftalen, at Jens skulle bygge en standsmæssigt passende og hyggelig aftægtsbolig til forældrene. Huset skulle

Bindingsværkshuset kan ses oppe ved torvet. I huset boede Ane og Niels Rasmussen. Ca. 1879. Maleri af Hans Smidth

kegaarden ejede i fællesskab. Rasmus Fridriksen, der ikke var gift, solgte i 1777 gården til sin lillebror Peder Fridriksen, men blev boende hos broderen. Peder var gift med Cidsel Christophers Datter fra Emborg, og de fik 9 børn. Peder udvidede stuehuset med 2 fag, så det nu var 13 fag, og byggede et fårehus mod vest på 5 fag. Stuehuset havde to stuer, to kamre, køkken og bryggers, en jern-

Anders udstykkede grunden og solgte hjørnet ned mod Krogaarden til kromand Jens Pedersen i 1890. Anders flyttede med familien ned på Rye Mark i maj 1893. Resten af gården, på nær værkstedet, blev revet ned og der blev bygget et nyt hus (Jægergårdsvej 3). Huset og værkstedet blev solgt til træskomand Christen Johansen og Karen Marie Schwartz i december 1893. Christen solgte huset videre i 1896 til træskomand Søren Peter Anton Jensen, der var gift med Ane Adamine Schjødt. Huset blev solgt

Til venstre er den nye kro, rejsestalden og bagved salen, med kro- og købmand Niels Jensen Wissing. Til højre bag huset kan taget af bindingsværksgården ses, hvor Ane og Anders Sørensen boede. Skovsbjerg ligger bagved. Foto fra 1891-92. Arkiv.dk

ligge i nærheden af Krogaarden, hvor de skulle have fri adgang til køkkenhaven. Huset skulle være grundmuret med tegltag og på mindst 12 fag. Der skulle være 4 Alen fra gulv til loft og en god trappe til loftet. Alt skulle laves i nye gode materialer. Der skulle være trægulv i stuerne og flisegulv i køkken og bryggers. Lofterne skulle være pudsede og alt skulle males. Der skulle være bageovn, bryggekedel, latrin og brønd. I det hele taget skulle aftægtsfolkene have alt, hvad de skulle bruge, resten af deres liv. Peder Laursen nåede dog ikke at få glæde af

Rye Kro med købmand og rejsestald ca. 1905. Kro- og købmand Niels Jensen Wissing. Arkiv.dk

16
Husenes placering i begyndelsen af 1800-tallet. Husenes placering i begyndelsen af 2000-tallet. Grethe Bremer

det fine hus, for han døde i foråret 1868. Samme år stod rødstenshuset færdigt på grunden, ovenfor torvet hen mod Krogaarden. Huset var på 18 fag, havde tre skorstene og bageovn i kælderen, og passede fint til de to store gårde, der lå på siderne af det trekantede torv, nemlig Krogaarden og Bakkegaarden. Jens Pedersens mor Johanne Jensdatter blev boende i Krogaarden, indtil Jens blev gift med Ane Kirstine Christensen fra Vedslet i 1874. Så flyttede hun over i det fine nye hus, sammen med en tjenestepige.

det opført en rejsestald, og bag det fine hus, blev der i den vestlige ende opført en stor sal. Kromand Jens Pedersen døde i 1890. Købmand Niels Jensen Wissing lejede gæstgiveriet af enke Ane Kirstine og flyttede det over i det fine hus ovenfor torvet.

I 1893 købte kroejer Ane Kirstine et stort stykke af grunden bagved det nye gæstgiveri, og i 1900 solgte hun Gæstgiveriet, købmandsbutikken, stalden og grunden bagved til Niels Jensen Wissing, der nu både var kromand og købmand. Han solgte i 1917 til kro- og købmand Niels P. Sørensen fra Vistrup, og hans kone Else Sørensen fra Taarby. I 1921 købte Otto Ejnar Nielsen Lykke fra Røgen hele herligheden sammen med Boline Undine Hammer fra Fur. Det var ham, der satte et gevir på kroen over fordøren. Han solgte det hele igen i 1930 og blev hotelejer i Silkeborg. Den nye kro- og

På den anden halvdel af grunden, hen mod Bakkegaarden lå bindingsværkshuset. Det blev i 1875 lejet ud til aftægtsbolig for gårdmand Niels Rasmussen fra Ryegaard. Han havde netop solgt gården til sin søn, og flyttede ind i huset sammen med sin kone Ane Rasmusdatter fra Steensgaard, og datteren Rasmussine, kaldet Sine.

I 1876 udlejede kromand Jens Pedersen retten til at drive købmandshandel, brændevinsudsalg og bageri til købmand Rudolf Petersen fra Aarhus. Bageriet blev drevet både i Krogaarden og i det nye hus, hvor Johanne Jensdatter boede i den østlige ende. Rudolf skulle bo i den vestlige ende. Han lejede også købmandsbutikken i Krogaarden og de lokaler der hørte til. Han måtte ikke have noget med gæstgiveriet i Krogaarden at gøre, det stod kromanden for. Rudolf måtte dog bruge sine private stuer til dans og udskænkning, på de dage der var markeder i Rye. Lejekontrakten var for 10 år, men bortfaldt inden.

Johanne døde i 1880. Købmand Niels Jensen Wissing fra Agri lejede sig ind i huset sammen med sin kone Ane Elisabeth Jensen fra Aarhus. De indrettede købmandsbutik i den østlige ende af huset. Familien havde en tjenestepige med, Ane Pedersen Meller fra Helgenæs, som blev gift med Anders Sørensen på gården lige bagved.

Kromanden købte Bakkegaardens del af grunden i 1888. I bindingsværkshuset i den østlige ende af grunden, var Niels Rasmussen død i 1884. Og da Ane døde i 1889, flyttede Sine tilbage til Ryegaard, og huset blev revet ned. Der blev på ste-

købmand hed Chr. Hahne Christensen, kom fra Stauning, og var gift med Jenny Petra Beck fra Borris. De satte kroen i stand, pudsede den op og malede den gul. Hahne Christensen blev til 1943, hvor vognmand Karl Holger Sørensen fra Aarhus tog over som kromand. Han var gift med Julie Marie Sørensen fra Siim Mark. Karl udlejede købmandsforretningen til Einar Ørnskov fra Tarp. Einar var gift med Edith Laurberg Jensen fra Nr. Snede. De flyttede i 1949 til Silkeborg, og overtog en købmandsforretning der. Den næste købmand Chr. Møller Larsen blev til 1953, hvor mejeristen fra Grejs, Peter Brøndum skiftede erhverv og blev købmand, sammen med sin kone Alice.

I 1957 skiftede Erik Tange Jessen den tidligere stilling som forpagter af Bakkegaarden ud med jobbet som kromand, sammen med sin kone Vikka. Købmand Peter Brøndum flyttede sin forretning til det nybyggede hus på Ryesgade 13 i 1960, og de tidligere forretningslokaler blev lagt til kroen. I 1962 blev pladsen foran kroen asfalteret af Rye Kommune. Tange Jessen opførte i 1965 en værelsesfløj ud mod Jægergårdsvej. Han købte også huset ovenfor (Jægergårdsvej 3) og lavede det om til værelser. I 1967 blev rejsestalden revet ned og kroen blev udvidet.

17
Rye Kro ca. 1950. Kromand Karl Holger Sørensen og købmand Chr. Møller Larsen. DK set fra luften Købmandsbutikken 1946 med Tage og Gunnar i døren hos købmand Einar Ørnskov. Arkiv.dk Bag huset (Jægergårdsvej 3), hvor Niels Peter Terkelsen boede i 1947, ses de sidste 5 fag af den gamle gård. DK set fra luften Torvet med kroen og rejsestalden i slutningen af 1930’erne. Kro- og købmand Chr. Hahne Christensen. Arkiv.dk Soldater på besøg hos kro- og købmand Niels P. Sørensen i 1917-18. Arkiv.dk Kro- og købmand Otto Lykkes Gjæstgiveri 1921-30. Arkiv.dk

Tange Jessen solgte kroen i 1980 til Anny og Anker Ankersen. De udvidede kroen med en ekstra festsal i 1985, mere jord, og en ny stor værelsesfløj med swimmingpool i 1987. Det skulle desværre vise sig, at Anker blev den sidste kromand i byen, for kroen brændte en mørk marts-morgen i 2018, og blev så solgt til H1 Ejendomme ApS. Den bare jord hvor kroen lå, og værelsesfløjene står tilbage – sammen med alle minderne om det smukke hus, der har dannet rammen om byens fødselsdage, barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser,

baller, dilettant, møder og generalforsamlinger, biografforestillinger, koncerter og øllerne med vennerne, høstfester, ferier, gæster, afdansningsballer, fester for de unge på 40, valgaftner, andespil, juletræsfester, opvasken, benzintanken og den eneste ene. En ny historie kan begynde.

Se også vores Facebook gruppe: Lokalhistorie Gl. Rye

Krostuen i den vestlige del ca. 2010. tripadvicer.com Ryesgade 8 i 2023. Foto: Grethe Bremer Gl. Rye Kro med tilbygninger 2017. Kromand Anker Ankersen. Arkiv.dk Gl. Rye Kro 2017. Kromand Anker Ankersen. Arkiv.dk Gl. Rye Kro i 1980’erne. Kromand Anker Ankersen. Postkort Gl. Rye Kro uden rejsestald 1974. Kromand Tange Jessen. Arkiv.dk Kro set fra haven ca. 1967. Kromand Tange Jessen. Privat foto Rye Kro med rejsestald 1960-67. Købmanden er flyttet. Kromand Erik Tange Jessen. Postkort Købmandsforretningen 1958-60. Købmand Peter Brøndum og kromand Erik Tange Jessen. Arkiv.dk
18
Købmand Peter Brøndum i butikken i Rye Kro 1958-60. Privat foto

Der bliver mulighed for både kultur-, natur og smagsoplevelser, når Gl. Rye Mølle kalder til Mølledag søndag 18. juni. Dagen igennem er der nemlig mølle-aktiviteter af alverdens slags, og kl. 13 inviterer Naturfond Gl. Rye på en lille hyggelig natur-ekspedition i byens egne bakker, Lyngbakkerne.

Med den lokale biolog og Lyngbakke-ekspert Jørgen Aagaard i spidsen skal deltagerne ud for at kigge på den tidlige sommers flora i bakkerne og ikke mindst på de blomstrende orkideer.

Netop lige før Skt. Hans blomstrer orkideerne i bakkerne, så vi skal ud at nyde synet, høre om den spændende flora og måske tage nogle dejlige billeder. Plukke dem må vi selvsagt ikke, siger Jørgen Aagaard, der også glæder sig til at fortælle ”ekspeditionens” deltagere om udviklingen i Lyngbakkerne og den kontinuerlige pleje.

Den orkideart, der trives i bakkerne, er plettet gøgeurt, som er en rigtig hedeart, og i juni kan man desuden normalt finde en del andre planter i blomst, især plejer der at være en kraftig blomstring af lyngsnerre, der kan give et hvidligt skær over dele lyngbakkerne. Vi kan antagelig også møde et par sjældenheder indenfor insekterne, da sommerfuglen brun pletvinge og guldsmeden spidsplettet libel nok vil være at finde i bakkerne op mod Skt. Hans.

Guldsmeden spidsplettet libel

Blomsterstanden af plettet gøgeurt (vores orkide) med sommerfuglen okkergul pletvinge.

Brun pletvinge

Forfriskninger i haven ved Lyng Dal

Midtvejs på turen er der en lille forfriskning i haven ved Lyng Dal Hotel og Restaurant med med den lokkende overskrift ”Smagen af Lyngbakkerne”.

Tilmelding på mail til Lærke Frost på: laerke.frost@gmail.com

Byens bakker i blomst

Tid: Søndag 18. juni 2023 kl. 13.00

Sted: Lyngbakkerne med afgang fra Gl. Rye Mølle

Arrangør: Naturfond Gl. Rye

Guide: Biolog Jørgen Aagaard

Pris: 75 kr. pr. person som betales på Mobile pay: 167583 senest dagen før

Kom med Naturfond Gl. Rye på smagfuld mini-ekspedition søndag d. 18. juni
Samling af plettet gøgeurt. Lav skorsoner Jørgen Aagaard
19

Gl. Rye sogn og kirke Gudstjenester

18. maj  Kristi himmelfarts dag  9.00 og 11.00 Konfirmation

21. maj  6. søndag efter påske

28. maj  Pinsedag

29. maj  Anden pinsedag  Ingen

4. juni  Trinitatis søndag  Ingen

HMHO

IJT

Gudstjenester på Dalbogaard:

7. juni kl. 14.00

9. august kl. 14.00

6. juni Tirsdag Kl. 20 HMHO  Øm Kloster

11. juni  1. søndag e. trin.

18. juni 2. søndag e. trin.

25. juni 3. søndag e. trin.

2. juli  4. søndag e. trin.

9. juli  5. søndag e. trin.

IJT

HMHO

IJT

DGL

HMHO

16. juli  6. søndag e. trin.  Ingen

23. juli  7. søndag e. trin.

30. juli  8. søndag e. trin.

Gudstjenester i det fri på Øm Kloster

Tirsdag den 6. juni kl. 20

v/ Hanne Marie Houkjær

Søndag den 20. august kl. 9.30

v/ Iben Johanne Thomsen

www.glryekirke.dk

IJT

IJT

6. august  9. søndag e. trin.  Ingen

13. august  10. søndag e. trin.  11.00 IJT

20. august  11. søndag e. trin.  9.30 IJT   Øm Kloster

27. august  12. søndag e. trin.  11.00 HMHO

DGL: Dorthe Gudmund Larsen

HMHO: Hanne Marie Houkjær

IJT: Iben Johanne Thomsen

20
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
9.30
11.00
9.30
11.00

Efter adskillige samtaler om tro og ikke tro med unge mennesker, der gennem årene er kommet og gået i vores hjem, og efter at have været i dialog med flere af dem om medlemskab eller udmeldelse af Folkekirken, skrev jeg en aften dette brev. Viktor hedder ikke Viktor, men han findes.

Af sognepræst Hanne Marie Houkjær

Kære Viktor

Tak for din mail, og også tak for sidst til dig. Hvor var det hyggeligt, at du var her. Godt igen at have alle jer unge mennesker i huset og omkring bordet. Jeg ser det som en meget stor gave, at man ikke kun har del i sine egne børn, men også i alle jer der følger med. Det har taget mig et halvt år at holde op med at tælle skoene i gangen om morgenen for at se, hvor mange der sov her, og om det var pige eller drengestørrelser. En ting er, at ens egne unger flytter hjemmefra, noget andet er alle I, der ikke mere kommer ugentligt. Du har helt ret: Hvor har vi talt meget og spist i ufattelig mange timer.

Du har ret i, at vi har talt meget om tro, religion og filosofi. Jeg er glad for, at du oplever, at det har været nemt at være tvivlende, kritisk og famlende i forhold til ”det med kirken og Gud” her i Præ stegården. Det burde jo være en selvføl ge, men jeg er glad for, at du oplever det sådan. Du skriver også, at du sætter pris på, at jeg respekterer dit valg om at melde dig ud, men at du også fornemmer, at jeg synes, det er de forkerte grunde, der får dig til det. Det er derfor, jeg skriver til dig.

Du skriver, at du melder dig ud, fordi du ikke synes, du tror på Gud, og at du i hvert fald er i tvivl. Jeg har sagt til dig, at tvivlen er en del af troen. En uløselig og væsentlig del, fordi tvivlen får os til at stille spørgsmål og være kritiske. Tro uden tvivl er fundamentalisme, hvilket for mig er det modsatte af det, Folkekirken står for. Du spurgte forleden, om man godt kan gå i kirke med god samvittighed juleaften, for sin bedstemors skyld, selv om man ikke er medlem af ”foreningen”. Du tilføjede, at du synes det er hyggeligt. Naturligvis kan du det. I bund og grund kan man næsten alting for andres skyld. Men jeg får lyst til at sige til dig, at det, at man synes, det er hyggeligt at gå i kirke til jul er grund nok til at være medlem. Du skriver også, at I altid alle sammen har syntes, det er vildt godt, at jeg som præst taler med og hjælper så mange mennesker, og at dette for dig kunne tale for ikke at melde dig ud. Jeg er glad for at du ser det Viktor, jeg ser det selv som en

vigtig del af mit arbejde. Jeg synes, det er vigtigt, at der i hver eneste by er et menneske, som enhver kan komme til i sorg og nød og tale med. For du har ret: Her bliver man ikke vejet og målt, men alle er lige meget værd.

Kan du huske, vi talte om dåb? Du valgte at blive døbt, da din storesøster blev døbt ved sin konfirmation. Du undrede dig over, at jeg sagde, at dåben er meget vigtigere end konfirmationen. Kan du huske, vi talte om, hvem der er Guds børn. Om man også er Guds barn, hvis man ikke er døbt? Du sagde, hvorfor så blive døbt, hvis man alligevel er Guds barn.

det menneske, som har meldt sig ud. Så er der naturligvis også det, at den afdøde ikke har betalt ”for festen”. Folkekirken er ikke Guds rige, det er en jordisk ordning, og den må man nu engang betale for. Men du skal vide, at det er svært at sige nej.

Det er fortrinsvis unge mænd som dig, der melder sig ud. I udødelige! Tilgiv mig min karskhed, men du kender mig. Livet er usikkert. I gammel tid havde man et kranium stående i reolen for at minde én om, at man engang skal dø. Hatten af for, at I så helhjertet forholder jer til jeres tilværelse og de valg der følger med. Jeg ved, at de valg der kan synes overordentlig vigtigt og altafgørende for en selv, kan have meget store konsekvenser for dem der elsker en. Tro mig, det har jeg selv erfaret. Det handler kristendommen også om. Du må love mig, at du fortæller dine forældre, din kæreste og din bedstemor, at du har meldt dig ud, og at du, når du dør, ikke ønsker, at din begravelse skal foregå i en kirke. For så får de muligheden for at tale med dig om det. Det gør alt for ondt først at høre det, når man mister.

Viktor, søde knægt. Mit hus står altid åbent for dig. Det vi taler om i præstegården over kaffe, øl, morgen, aften og nat, er i stort og småt det samme, det handler om i Kirken. Det handler om vores dejlige og besværlige liv.

Jeg tror, jeg svarede dig, at det man er, er jo ikke lige meget.

Det er værd at markere det! Tegnet på, at vi er elsket, har navn, tilhører andre er værd at fejre. I dåben bliver vi, hvad vi er skabt til, Guds børn. Viktor du er i mine øjne et Guds barn. For altid. Jeg kan ikke tvinge dig til at tro det, men jeg tror det. Du nævner, at man bare kan lave sine egne ritualer. Min mening er, at hvis vi selv designer vores eget yndlingsritual, så er det ikke længere mystisk for os. Og hvis det ikke er mystisk, giver det ikke mening.

Jeg er ubekymret i forhold til kirken. Også i forhold til min egen rolle i den sag. Jeg er også ubekymret i forhold til Gud. Jeg er faktisk heller ikke bekymret for dig. Du er klog, stærk og så er du et godt og næstekærligt menneske. Men der er en ting, jeg vil bede dig tænke på. Det er dem, der holder af dig. De sidste par år har jeg adskillige gange talt med pårørende, som er knuste over, at jeg ikke kan og vil begrave eller bisætte den, de har mistet, fordi de ikke er medlem af Folkekirken. Jeg er nødt til at respektere

Medlem eller ej: En julegudstjeneste, de fredfyldte bygninger, to koncerter, et bryllup, en begravelse og tanken om, at det er godt, der er et sted, hvor ethvert menneske kan møde et andet menneske at tale med i fortrolighed, det er grund nok til at være medlem. Kan det betale sig? Næh, det kan det måske ikke, men det kan godt være, at det er det værd. Der er en ting, jeg fortryder. Det er, at jeg ikke lidt oftere, de morgener hvor der var mange sko i gangen, sparkede jer ud af fjerene og tvang jer med i kirke. Så vi lidt mere konkret kunne have talt om, hvad det handler om der. At det rent faktisk også handlede om jer, der lå og sov derhjemme. På de gode dage faldt vi i snak, når jeg kom hjem, og det var nu heller ikke så ringe.

Gud være med dig Viktor

Du slipper ikke! Eller jeg slipper ikke dig. Kærligst Hanne

21

Børnekor Babysalmesang

Nu med 2 hold Tirsdage kl.10.00 + 11.30 i Skt. Sørens hus

Forløber over 8 gange

Opstart d. 15. august 2023

Forløbet er gratis

Tilmelding via www.glryekirke.dk

Sangcafé

 Fællessang fra højskolesangbogen i Skt. Sørens hus.

 1. torsdag i måneden kl.19.30- 21.30 .

 Der vil være kaffe/te og der er mulighed for at købe øl og vand.

Koret er fra 2. klasse og opefter

Vi øver i sognehuset torsdage kl.14.30-16.00

Opstart d.24. august

Tilmelding via www.glryekirke.dk

Forløbet er gratis

Folkekor

Kom og vær’ med i Gammel Rye Kirkes nye folkekor for alle mellem 8-88 år!

Koret mødes fire onsdage kl.16 -17 første gang 30. august

Udover at synge skal vi fortælle historier om os selv og det sted vi bor. Sang og lokale hverdagserindringer på tværs af generationer!

Optræden er d. 24. september kl.11 til Høstgudstjenesten

Læs mere og tilmeld på www.glryekirke.dk

22

KONCERT MED MALM

Den 13. juni kan du komme til forsommerkoncert i Gl. Rye Kirke. Kærlighed, optimisme, troen på det gode og nysgerrighed til verden er omdrejningspunktet i det historiske musikprojekt – MALM, som består af sanger og sangskriver Lars Malm og bassist og producer Tomas Raae.

Den 1. august 1914 modtager den unge danske sønderjyde Kresten Andresen en indkaldelse fra den tyske hær. Han bliver ufrivilligt hevet ind i et kaos af trommeild og kanontorden – helt ned i skyttegravens mudder som menig soldat i første verdenskrig. Kresten kæmper modvilligt krigen og den tyske sag, og mister livet i sommeren 1916 i ved Slaget ved Somme.

Det er med afsæt i hans egne ord, hans autentiske breve, dagbogsnotater og fotos at sangene er skabt – sange der fortæller en tidløs og almengyldig historie om

et ungt menneskes drømme, tro og håb. Tanker der udfolder sig for 100 år siden, under de allerstørste udfordringer, men er i virkeligheden lige så relevante i en moderne hverdag.

Der er fri entré

Sensommerkoncert 6/8 kl. 15.00 i Skt. Sørens kirke

TONEFALD

I august starter vi koncertserien TONEFALD med fokus på fortælling og musik.

Den første koncert har folkemusik og kirkemusik som omdrejningspunkt og vi får besøg af Perry Stenbäck, som spiller på det fantastiske svenske folkemusikinstrument Nyckelharpa, en forunderlig kombination af et strygeinstrument med tangenter, desuden medvirker kirkesanger Michelle Elmhøj Pedersen og organist Hans Sydow.

Vi skal høre musik af Carl Nielsen, Edvard Grieg og Jan Johansson og du skal selv synge med, når vi synger salmer af A. P. Berggreen, L. M. Lindemann og Oskar Lindberg. Alle nordiske komponister, som alle har skrevet musik og salmer på baggrund af folkemusik.

Der er fri entré

Sognepræst

Iben Johanne Thomsen

Præstegårdsvej 1 6114 2535 ijt@km.dk

Sognepræst

Hanne Marie Houkjær Præstegårdsvej 3 2479 2712 hmho@km.dk

Organist

Hans Sydow Præstegårdsvej 3 organist@glryekirke.dk

Kirkesanger

Kirstin Sander 2217 9021 kirkesanger@glryekirke.dk

Kirkemusiker

Michelle Elmhøj Pedersen Præstegårdsvej 3 6078 9391 kirkemusiker@glryekirke.dk

Kirketjener

Susanne Midtiby Præstegårdsvej 3 8680 Ry, Gl.Rye kirketjener@glryekirke.dk

Graver

Jesper Mejlbro Christensen

Kirkebakken 4 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Gravermedhjælper

Annette Frandsen

Kirkebakken 4 8689 8712 gravermedhjaelper@glryekirke.dk

MENIGHEDSRÅDET:

Formand

Henrik Braderup Olsen

Gerstedvej 5 , Gl. Rye 8788 0286 h.b.olsen@gefiberpost.dk

Kontaktperson

Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

Kirkeværge

Jesper Frost Bylling

Skolebakken 4, Gl. Rye 4021 4358 jbylling@gmail.com

Kasserer

Tove Høgh Olsen

Gerstedvej 5 , Gl. Rye 2543 8877 tove.hogh.olsen@itelligence.dk

Sekretær

Annette Krogsøe Præstegårdsvej ? 2031 5094 annettekrogsoe @ gmail.com

UDSYN

Inge Laursen

Møllestien 10 6133 8439 ingelaursen2018@gmail.com

KIRKEKONTORET:

Kordegn

Birgit Sofia Kjær

Kildebakken 1, Ry 8689 1350 bsk@km.dk

23
Forsommerkoncert 13/6
kl. 19.30 i Skt. Sørens kirke

Fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 25,-

TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson.

HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag og medlemsservice i form af påmindelser om foredrag, og hvad der foregår i UDSYN. Du kan købe medlemskab i pausen eller ved at indbetale kontingentet på konto: 1551 10372577.

Husk at påføre navn.

Du kan også ringe til kasserer Liselotte Johansson på telefon: 8788 3006

Må vi præsentere lidt af efterårets program:

Torsdag den 28. september kl. 19.30:

ARVEGODS om hvad den ældre generation kan og skal give videre

Tidl. sogne- og sygehuspræst Preben Kok.

Bestyrelsen:

Formand:

Kasserer: Liselotte Johansson 8788 3006

Olesen 8689 8401

Lørdag den 4. november kl. 9.30-16:

HØJSKOLEDAG om bæredygtighed og biodiversitet

Medvirkende er husbygger og foredragsholder Steen Møller samt naturvejleder og tv-vært Morten DD

8689 8037 Inge Laursen 6133 8439

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3

Folkekoret starter 30. august kl. 16

Steen Møller

SYNG OG FORTÆL HISTORIER I FOLKEKORET

Vi mødes for at synge sammen på tværs af generationer. Børn, forældre, bedsteforældre, alle er velkomne uanset alder. Udover at synge sammen, skal vi også fortælle historier om os selv og det sted vi bor. Sang og lokale hverdagserindringer i tre generationer. Vi synger og fortæller historier fire onsdage fra kl. 16-17, første gang 30. august.

Vi bruger sangene og historierne i Høstgudstjenesten 24. september kl. 11 , hvor Gl. Rye Kirkes Folkekor medvirker sammen med Sognepræst Iben Johanne Thomsen, kirkesanger Michelle Elmhøj Pedersen og organist Hans Sydow.

Meld dig til på Gl. Rye Kirkes hjemmeside eller henvend til dig organist Hans Sydow.

Inge Laursen fangede folkekoret, da der var forpremiere ved åbningen af Bageriet i april.

Kom og vær med!

24 Preben Kok Morten DD
Iben Johanne Thomsen 6114 2535 Anne
Sekretær: Jacob LethEspensen 6160 2666 Claus Langergaard
UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes aktuelle foredrag i Gl. Rye.
Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd.
I september er der premiere på Gl. Rye Kirkes Folkekor.

Hvad stemplerne fortæller….

efter Allans informationer fra bl.a. Silkeborgs bunkermuseum næppe direkte fra Silkeborg selv (hvor tyskernes hovedkvarter befandt sig fra 1943 til 1945). At den måske har været placeret i en værnemagtsbarak på Rye flyveplads er derfor en realistisk tankegang, velvidende at luftvåbenet også holdt til i f.eks. Skanderborg.

En mulighed, hvordan pladen kan være kommet i hænderne på en dansker og til sidst have fundet anvendelse på loftet i det hus, som Allan overtog, kunne være erhvervelsen på en auktion.

Da Gl. Rye flyveplads’ område i 1948 blev rømmet for de tyske flygtninge som var fulgt i Luftvåbenets fodspor, blev der holdt auktion over det inventar, der stadigvæk var brugbart. Sådanne auktioner blev der også gennemført andre steder, men følger vi sporet fra Gl. Rye, så kunne folk erhverve kakkelovne, kogegryder, køjesenge og endda hele barakker til brug som sommerhuse. Også skriveborde var blandt det inventar, man kunne erhverve her i 1949.

Udover Allans skrivebordsplade er der også andre genstande med tilknytning til luftvåbenet og flyvepladsen, der bærer lignende stempler som dennes.

Værnemagtens kantineudstyr

Fra tid til anden skriver jeg her i bladet artikler om mennesker, hændelser eller genstande, der hænger sammen med den gamle flyveplads historie. Når vi i Gl. Rye snakker om den gamle flyveplads, så mener vi det åbne, store område syd for Gl. Rye nede ved Salten Langsø, som rummer en fantastisk historie fra at have været en civil flyveplads i anden halvdel af 1930’erne, en tysk luftvåbenflyveplads fra 1940-45 og sluttelig en af Danmarks største flygtningelejre for tyske krigsflygtninge efter anden verdenskrig.

Den dag i dag dukker der stadigvæk effekter op, som belyser enkelte brikker af denne historie; hist en bombesplint, hér nogle breve til tyske soldater, dér nogle fotografier. Oftest kan effekterne med sikkerhed tilordnes flyvepladsen, andre gange er det usikkert. Men stadigvæk lige interessant! Det sidste gælder et fund, der blev gjort på et loft i Silkeborg/Balle i begyndelsen af året.

Allans skrivebordsplade

Her i et murstenshus fra 1972 bor en tidligere Gl. Rye dreng, Allan, der har trådt sine barndoms- og ungdomssko på Emborgvej. Nu familiefar, har han boet i huset i Balleområdet i fem år og skal efterisolere sit loft og lave en ny gangbro. Derfor piller han en gammel plade op, som mest af alt ligner en dør, og bliver overrasket over dens bagside: den er præget af et stempel af en tysk rigsørn med et hagekors i kløerne og bogstaverne Fl.U.V., som afslører at træpladen stammer fra det tyske luftvåben. Bogstaverne Fl.U.V. står for ”Flieger- UnterkunftsVerwaltung”, hvilket er betegnelsen for den institution, der forvaltede depoter af de forskelligste fornødenheder til brug i opholdsstederne for Luftvåbenets soldater. Udover kontorartikler var det f.eks. også spisegrej som porcelæn eller kantinebestik, der var forsynet med disse stempler.

Ved nærmere eftersyn ligner pladen egentlig mest af alt en tidligere skrivebordsplade og kan også tidsdateres, da den yderligere er stemplet med årstallet 1942. Der er stor sandsynlighed for, at pladen stammer fra et sted i Silkeborgs nærområde, men

F.eks. er en kantinekniv, fundet i et hus i Gl. Rye, præget med bl.a. selvsamme, omend meget nedslidte rigsørn/hagekors på den ene side af kniven og bogstaverne Fl.U.V. (dog uden årstal) på den anden knivside. Desuden kan det ses at kniven er produceret i Solingen, altså i Tyskland.

Et andet stempel markerer bunden af en porcelæns-sovsekande, som jeg for lang tid siden -måske for 15 eller 20 år siden- fik fra en person, der havde haft tæt tilknytning til flyvepladsen. Bagsidens stempel på porcelænet afslører også her at den tilhørte Flieger-Unterkunfts-Verwaltung, men fortæller derudover en yderst ubehagelig historie. Udover rigsørnen, hagekorset og Fl.U.V. er der yderligere stempler af en løve, årstallet 1941 og ordet ”Bohemia”. Fordyber man sig i dette stempels baggrund, konfronteres man med en uhyggelig historie om en tysk porcelænsfabrik, der i 1939 bliver eksproprieret/tvangsovertaget af det nazistiske SS og senere drevet bl.a. ved hjælp af fanger fra KZ-lejren Dachau. Den nazistiske fabrik overtager i juni 1940 yderligere en porcelænsfabrik ved navn ”Bohemia” i Neurohlau (Nová Role, i det historiske Sudeterland, nu Tjekkiet), som producerer service bl.a. til værnemagtens kantinebrug. Også her beskæftiger man fra 1942 KZ-fanger i porcelænsindustrien, hér fra en underlejr af KZ-lejren Flossenbürg.

Disse dagligdagsgenstande, som med rimelig sandsynlighed stammer fra flyvepladsen lige udenfor Gl. Ryes byport, fortæller ved hjælp af deres stempler dermed en lille del af den helt store og sørgelige historie om krigen; pludselig dukker billeder op, står der mennesker bag ved, sættes tanker i gang, græmmes man og man prøver at forstå….

Allan og søn med bordpladen. Tv. Sovsekandens stempel. Th. Skrivebordets stempel.
25

Ingen solcellepark ved Rodelundvej

Indgreb fra byrådet og nye statslige regler har taget livet af de to solcelleparker, som Copenhagen Green Energy ønskede at opføre ved henholdsvis Thorsminde ved Låsby og på Rye Nørskov Gods ved Gl. Rye.

Thomas Wiene fra Copenhagen Green Energy siger til Midtjyllands Avis:

Flere benspænd

- Vi har trukket vores ansøgninger tilbage, siger han og sætter flere ord på.

- Oprindeligt har vi ansøgt på hele det areal, som de pågældende lokale lodsejere har bidraget med. Det har der været dialog med kommunen og borgerne om. I begge tilfælde er der så efterfølgende truffet en politisk beslutning, som har taget store, velegnede arealer ud og efterladt mindre, spredte arealer tilbage. De arealer har desværre også været belagt med en lang række klassifikationer, som gør det svært, hvis ikke umuligt, at planlægge solceller der, siger Thomas Wiene.

En andet benspænd er kommet i forhold til en ny lovgivning fra årsskiftet. Den pålægger udviklerne nye udgifter til netgarantierne og til nettilkoblingen.

- Udgifterne er store, upåagtet om projektet, og dermed indtægten, er stort eller småt. Reglerne favoriserer derved større, sammenhængende projekter, konstaterer Thomas Wiene og opsummerer.

- Det er et sammenfald mellem kommunale og statslige beslutninger, der gør, at projekterne ikke kan lade sig gøre i deres nuværende form og med de regler, der er gældende nu, desværre. Men vi er i dialog med lodsejerne om eventuelle andre arealer, der kan forsøges på.

Planerne om at placere solceller på Rye Nørskov Gods’ arealer skråt over for Gl. Rye Kirke er skrinlagt. Foto: Peer Thøgersen

Fårene er snart fortid i bakkerne, da de havde ikke den ønskede effekt.

Håbet var, at skulle spise de nye knopper og blade på birketræerne. Vi må desværre konstatere, at får ikke kan lide vortebirk, præcist som gederne for nogle år siden heller ikke kunne.

26
”Får årsdag” på Musebakken

Burger Bonny på visit i Ryekol

Som en anden korsridder var den meget entusiastiske og dragende Burger Bonny rejst helt fra Texas til Ryekol. Hendes mission var at sikre Burgerens fortsatte udbredelse. På netop denne mission til Ryekol havde hun udset sig de mere end 60 FDFere fra Gl.Rye der var draget på lejr her, som hendes budbringere.

FDFerne fra Gl.Rye var draget de mere end 500m fra Gl.Rye til Ryekol, hvor dette møde mellem Burger Bonny udspillede. Burger Bonny Lassen, som var hendes fulde navn, er efterkommer af Louis Lassen fra New Haven i Connecticut. Danskeren som i år 1900 opfandt Burgeren.

Efter en donnertale fra den dragende Bonny var alle tryllebundet, store som små. Hun havde dem alle i hendes hule hånd. I mere end 2 dage efterlevede de hendes ord og de mange FDFere fra Gl. Rye overlevede af lutter burgere og koldt saftevand. Samtidig med at de på alle tænkelige måder, gennem leg, opgaver dyst udforskede Burgerens historie, anatomi og smag. En viden de slutteligt lovede at bruge i deres fremadrettede prædiken for burgerens fortsatte udbredelse. Det var en meget tilfreds Bonny der højtideligt uddelte Burgermærker til de stolte og trætte FDFere, der med stort mod og i alt slags vejr havde efterlevet Bonnys budskab.

27 FDF

Hygge, venskab og mad på bål i FDF Gl. Rye

Illustration: Brian Mogensen

28

KREDSLEDELSE:

Kredsleder

Torbjørn Gasbjerg Tlf. 2251 5156

Tumlinge 1 og 2 klasse:

Torbjørn Gasbjerg Tlf. 2251 5156

Pilte 3 og 4 klasse

Søren Stensig Gammelgård tlf. 29411533

Væbnere 5 og 6 klasse : Henrik Højmose Tlf. 3164 9083

Væbnere, Seniorvæbnere og seniorer. Fra 6. klasse

Sissel Breth Kjærgaard 30 28 2922

Formand

Peter Lykke Fick Tlf: 5192 2359

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

29

Gl. Rye Mølle

DETEKTORFUND og BÆREDYGTIGHED

2022 var året, hvor Møllen fejrede sit 150-års jubilæum. Det trak rigtig mange besøgende til og det glæder os, at så mange ønsker at bruge Møllen og dens faciliteter. Vi har holdt mølledag, hørt foredrag om den gamle flyveplads syd for byen, klædt Møllen ud som spøgelse til halloween, haft besøg af julemanden og meget, meget mere. Efter et begivenhedsrigt år ser vi frem til 2023, hvor mange gode oplevelser venter. Udover vores mangeårige traditionsrige aktiviteter som blandt andet høstmarked og levende museum, byder 2023 på blandt andet streaminger, sommer- ferieaktiviter i uge 30, nytårskur/-løb og nye fund i detektorudstillingen. Velkommen.

I 2022 fik Møllen en ny detektorudstilling med mange spændende fund fra Gl. Rye og nærmeste omegn. To lokale unge mænd - Patrick og Anders – har ladet os udstille resultaterne af deres mange timer på markerne omkring byen. Som udløber af den udstilling holdt vi i august et detektorevent, hvor Møllens arealer blev undersøgt med detektorer. Alle der havde lyst, fik mulighed for at gå på skattejagt og hører om detektorerne bippede – og vi kan afsløre, at det gjorde de. Alle dagens fund bliver udstillet i det kommende år, så man kan se, hvad der kan gemme sig i jorden omkring en mølle, når den har været i brug i 150 år.

Et af fundene er en såkaldt Tommy Lighter. Mange soldater medbragte en lighter, som, udover at kunne tænde cigaretter og piber, også kunne give værdifuld lys eller bruges til at tænde bål. Designet stammer fra 1. Verdenskrig og mærket blev i 1930’erne og 1940’erne målrettet britiske soldater, deraf navnet Tommy Lighter.

BÆREDYGTIGHED OG KLIMAMÅL

Møllens udstilling om bæredygtighed og brug af lokale ressourcer er et vigtigt tema, der breder sig over skovbrug og ud i mange aspekter af vores samfund. Gl. Rye har i mange år ønsket sig et fælleshus og Møllen er et af de steder, der kan bruges: Museum Skanderborg kan ikke tilbyde ny- byggede moderne lokaler, som egner sig til at holde konfirmationsfest og lignende; men hvis der er nogle, som kan bruge lokaliteterne, som de er, så lad os høre. Det mest miljøvenlige er at bruge det, vi allerede har i stedet for at bygge nyt, så kontakt os endelig, hvis du har nogle idéer eller spørgsmål. Du kan ringe på 86 89 86 75 eller skrive til lnf@museumskanderborg.dk.

Gl. Rye

MØLLEKALENDER:

4. maj: Åbning af Møllen

18. juni: Møllemarked

27. august: Høstdag

15. oktober: Levende museum

31. oktober: Halloween

HUSK

Det er altid muligt at finde en fin værtindegave, en historisk øl og andet godt til dig selv i Møllens butik. Den er åben i museet åbningstid fra 4. maj til 22. oktober torsdag til søndag fra kl. 13 – 16.

3. december: Julemarked

31. december: Nytårskur og nytårsløb

30
Et af Patrick og Anders detektorfund er denne Tommy Lighter fra 2. Verdenskrig. Dette og andre spændende fund kan ses på Møllens detektorudstilling.

Den 10/3 afholdte Gl. Rye MTB generalforsamling

Denne omgang blev afviklet i fine rammer i vores væsentligt opdaterede Kostalden, og der blev trukket fra og føjet til i bestyrelsen. Mads Møller valgte ikke at genopstille, og som nye tilføjelser kunne vi bl.a. byde velkommen til et frisk nyt pust til de tohjulsfixerede, i form af Andreas Melgaard Sand, som fornemt kommer til at repræsentere det stigende antal crossfittere vi har glæden af at huse i Kostalden!

Derudover får bestyrelsen selskab af Anders Nielsen og Jakob Sikjær som suppleanter.

Crossfit har vist sig at være umådelig populært, og vi kan allerede nu, løfte sløret for at der planlægges åben crossfit-træning om fredagen i forbindelse med dette års sportsfest - nærmere detaljer følger selvfølgelig på de relevante medier!

En populær klub

I skrivende stund har vi rundet 2. træning i forårssæsonnen for vores cykelglade smølfer!

Og vi må nok sige at vi mildest talt er blæst bagover, ifht den tilgang af især de mindste ryttere vi har oplevetintet mindre end 30 små seje mtb’ere, i alderen 5 år og opefter, mødte kampklar op til første træning!

Så for nuværende har vi en gruppe på ca. 60 børn der har lyst til at stifte nærmere bekendskab med MTB og især hvordan vi kører træningen i vores klub. Det tegner til at blive en rigtig spændende sæson!

Slutteligt vil vi som altid opfordre alle til at melde sig ind i Kostalden, så vi i sammen i Gl. Rye kan skabe de bedste og sejeste rammer for både børn og voksne.

Og har man lyst til at støtte det stykke arbejde der ligger bag Danmarks bedste spor - rettelig benævnt Danmarks Tag, er det mere end velkomment at tegne et støttemedlemsskab til Gl. Rye MTB!

Fuld Gas Sammen - vi ses derude

HUSK!

Det koster kun 200 kr. for B&U - og at vi jo kører med den populære rabat-trappe for de efterfølgende medlemmer! Så kig forbi vores hjemmeside og se nærmere

Støt vores sporarbejde - scan her Bliv medlem af Kostalden - scan her

Borgerforeningen

’Topmøde’ i Skanderborg kommune

Af Ove Krogsøe

På baggrund af landdistriktspolitikken har Skanderborg Byråd vedtaget, at der hvert andet år – modsat Landsbykonferencen – arrangeres et ’Topmøde’ med dialog mellem LandsbyFællesskabets repræsentanter og Byrådet. Byrådet er repræsenteret ved formænd og næstformænd for Byrådets udvalg. Landdistriktspolitikken er tværgående, og alle udvalg arbejder med forhold af betydning for landsbyerne. Derfor er der behov for dialogen med landsbyerne om initiativer og indsatser.

Det første ’topmøde’ blev afholdt d. 30. marts.

Mødet blev indledt med en præsentation fra hvert distrikt, ud fra kommuneplanens opdelinger. Distrikterne fortalte om, hvad de er stolte af, bøvler med og deres fremtidsønsker.

Generelt tegner sig et billede af rigtig gode landsbysamfund, hvor man er glade for særligt de stærke fællesskaber og den dejlige natur, man er omgivet af og gerne vil værne om.

I forhold til udfordringer kan disse opdeles i hovedgrupperne: Udfordringer som ikke kan løses internt i kommunen, fælles udfordringer – og de individuelle løsninger og behov.

Gl. Rye:

På vegne af Gl. Rye præsenterede Borgerforeningen byens fokusområder med udgangspunkt i tidligere høringssvar og Facebook-respons.

Vi fortalte om ønsket om:

• En sikker børnehave- og skolevej fra sydbyen til Bison og videre til skolen. Vi kom omkring de forskellige muligheder, der gennem tiden har været oppe; cykelsti igennem byen eller skoven samt afvikling af trafik i forbindelse med den nye børnehave.

• Regulering eller sænkning af hastigheden på især den tunge trafik, som vi lige- ledes har forskellige ideer til at løse; rundkørsel ved Bison, heller, bump.

• En bevarende lokalplan for Gl. Ryes gamle bydel (bebyggelse på krogrund inkl.).

• Fokus på grønne og rekreative områder som indtænkes i byrummene.

• En fritlægning af Gl. Rye bæk med udnyttelse af slugten.

• Bedre offentlig transport.

• Blandede lejer/andel/ejerboliger samt seniorfællesskab, så man uanset livsvilkår kan bo og blive boende i Gl. Rye på sigt.

• I Glarbo var det især trafikregulering mellem de blå Glarbo skilte på Rodelund- vej samt på Tønningsletvej.

Den videre proces efter ’topmødet’ vil være:

• I juni måned afholdes dialogmøde mellem bestyrelsen for Landsbyfællesskabet og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Med udgangspunkt i opsamlingen fra topmødet drøftes eventuelle justeringer i implementeringsplanen eller puljer mm.

• Efter sommer vil opsamlingen fra dialogmødet blive forelagt for både Klima-, Miljø- og Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Den politiske behandling forventes at finde sted i august-september måned.

32

Lange udsigter med byggeri på krogrunden

Af Katrine Lindgaard, bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen

Mange her i Gl. Rye husker det sikkert, som det var i går. Men det er faktisk over seks år siden, af kroen brændte ned til grunden. Helt præcist var det 6. marts 2018. I dag ligger der som bekendt en grusdækket plads, som ikke er det mest attraktive syn. Lige siden branden har der været flere forsøg på at få noget i gang, og Borgerforeningen og andre har været meget aktive, men uden de store resultater, må det indrømmes.

Gennem de senere år har vi haft og har stadig løbende kontakt med den nuværende ejer, Christian Høgstrup fra H1 Ejendomme i Silkeborg. Vi fik også en aftale om, at Borgerforeningen kunne råde over grunden frem til april 2024.

For nogle måneder siden kom ideen med at gøre det ca. 700 kvadratmeter området til et Eldorado af vilde blomster – som Midtjyllands Avis beskrev det – med bænke mm., som kunne blive flot og også et attraktivt sted at opholde sig. Et slags vartegn som kroen

var. Det havde vi også en god dialog med Høgstrup om. Vi søgte fondsmidler til at få området etableret, og på Facebook mærkede vi her i foråret den altid store opbakning fra frivillige i byen, til at hjælpe med arbejdet. Vi var langt i planlægningen, også med gode råd fra Nylund Planteskole.

Men det viste sig så, at ejeren krævede, at området skulle bringes tilbage til det nuværende bare grusområde, når der engang skulle bygges på grunden. Det var umuligt for Borgerforeningen at vide, hvad det ville koste at fjerne det hele igen, så vi droppede hele ideen. Især fordi vi ikke ville kunne få fondsmidler til en sådan tilbageføring.

Ejeren har givet udtryk for, at han ikke har planer om at bygge i 2024, så med mindre, der sker noget helt uventet, må vi desværre væbne os med tålmodighed frem til mindst 2025.

Yderligere oplysninger kan man hos forfatteren: lindgaard.katrine@gmail.com, mobil 6171 5911.

Formandskab:

Marianne Jessen

T: 2020 6635

E: marianne.jessen@glrye.dk

Ove Krogsøe

T: 2175 0310

E: ove.krogsoe@glrye.dk

Sekretær:

Søren Glasius

T: 4044 9188

E: soren.glasius@glrye.dk

Kasserer: Mona Dalgaard Jensen

T: 5072 0759

E: mona.dalgaard.jensen@glrye.dk

Menige bestyrelsesm.:

Susanne Tougaard

T: 2674 8689 susanne.tougaard@glrye.dk

Anna Poulsen

T: 2186 5028 anna.poulsen@glrye.dk

Jens Møller

T: 3131 5077

E: jens.moller@glrye.dk

Jonas Johnsen

T: 5130 8199

E: jonas.johnsen@glrye.dk

Katrine Lindgaard

lindgaard@katrine@gmail.com

Suppleanter:

Louise Ladegaard

T: 4045 6693

E: louise.ladegaard@glrye.dk

Peter Rasmussen

T: 4045 6693 rimmers@gefiberpost.dk

33
Borgerforeningen har forsøgt, at få blomster på krogrunden...

Beretning for Borgerforeningen i Gl. Rye - 2022/2023

Vi kan med glæde konstatere, at det forgangne år har været et år, hvor vi igen fik gang i mange af de traditionelle aktiviteter. Vi er i Borgerforeningen fuld af begejstring over at lave arrangementer, som vi oplever, der er en kæmpe opbakning til. Det er alt arbejdet værd, når vi gang på gang oplever et engagement fra byen side. Ikke kun i forhold til at deltage i arrangementerne, men også i forhold til at hjælpe med afviklingen af dem. Det vil vi gerne sige alle en kæmpestor tak for.

Også tak for opbakningen til Borgerforeningens arbejde via medlemskab i foreningen. Vi tæller lige nu mere end 200 husstande, men der er plads til mange flere! Herunder opridser vi nogle af de gode årsager, der er til at støtte borgerforeningen med et medlemskab. Først vil dog bemærke, at der også er sket ændringer internt i Borgerforeningen. Vi har nemlig valgt en ny konstellation, hvor Borgerforeningens ledelse nu består af et formandskab på 3 personer frem for en enkelt formand og en næstformand. Det delte formandskab skal synliggøre det delte ansvar, der er for borgerforeningens arbejde – både indadtil i bestyrelsen og udadtil. Efter nu to år med denne konstellation, er det be-

styrelsens samlede opfattelse, at det letter ledelsesarbejdet i Borgerforeningen.

I 2022/2023 har vi haft gang i mange ting:

Rododendron tur

En sommeraften i maj samledes 70 af byens borgere for at se blomstringen ved Højkol. Det var et perfekt tidspunkt og hele området var lyst op af et smukt blomsterhav.

Skt. Hans

I 2022 samledes en stor gruppe af byens borgere til picnic ved møllen og rundt omkring løb børn og legede. Det var muligt at grille pølser og Borgerforeningen solgte drikkevarer, mens møllen solgte is. Andreas Tang- Brock fra Skanderborg Byråd var årets båltaler og omkring 300 borgere samledes omkring bålet kl. 20.

Jul i Gl. Rye

Som afslutning på året holdt vi Jul i Gl. Rye med Møllemarked og juletræstænding. Mere end 300 mennesker deltog i arrangementet.

Dagen startede med Møllens traditionelle julemarked, hvor der var en masse boder med bl.a. boller og æbleskiver. Sidst

på eftermiddagen blev julefar og julemor kaldt frem fra Mølles top, og Odder Garden spillede for os hele vejen ned til skolen, hvor juletræet blev tændt. Michelle sang for på fællessangene, og vejret holdt sig tørt.

Vintersolhverv

Fint arrangement med ca. 50 personer. Vi gik gennem byen og op til møllen, hvor vores faste ”samarbejdspartnere” Kaj Stendorf og Jens-Erik Dengsøe var klar til at servere æbleskiver og en kop varm kakao og til de voksne også portvin.

Fastelavn

Dagen bød på både sanglege, tøndeslagning og kåring af de bedst udklædte. Fuldstændig som fastelavn skal være. Og klog af skade havde vi i år bestilt endnu flere fastelavnsboller og slikposer, så alle de sultne børne- maver kunne mættes.

Running Dinner

Igen i år er det Borgerforeningen der er tovholder for Running Dinner sammen med et udvalg af byens borgere. Se interview med Søren i Samvirke.

Gåtursfællesskaber

I Borgerforeningen afvikler vi også en

Rhododendrontur

Så tager vi igen i år en tur til Højkol for at se på Rhododendron.

Det bliver Tirsdag den 6. juni kl 19.00.

Vi mødes ved den røde port indtil det private område, på højre hånd, når du køre ud af Hjarsbækvej.

Her kommer vi med på en fantastisk gåtur til Højkol, så tag bare vandreskoene på, så går vi i samlet flok op til sommerhuset – husk kaffen!

Arrangementet tager ca. 2 timer og er på 3-4 km i kuperet terræn.

Her har du også mulighed for at høre skovfoged Niels Bach fortælle lidt historien og området og Højkol, som ellers er et privat område.

Sankthans

Husk at sætte et kryds i kalenderen, når borgerforeningen traditionen tro inviterer til fælles sankthans-fejring ved Møllen fredag d. 23. juni.

Vi mødes kl 17.30, hvor vi sammen vil nyde vores medbragte mad. Vi tænder op i den store grill, så tag gerne noget med til den. Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand samt kage og kaffe. Kl. 19.30 er der båltale og kl 20 tændes bålet.

Vi glæder os til en dejlig midsommeraften, som plejer at være både sjov, hyggelig og smuk.

Tak til Vibeke og Louise

Borgerforeningen vil gerne takke vores mangeårige sekretær Vibeke Lauridsen og tidligere medformand Louise Ladegaard for mange års godt arbejde i bestyrelsen i Gl. Rye Borgerforening.

Vi kommer til at savne Vibeke meget, men er så heldige at Louise fortsætter som suppleant.

34

række fælles gåture. Vi har både børnevenlige ture, portvinsture, længere traveture og regnvejrsture (mere eller mindre intentionelt). Har man selv en tur, som man har lyst til at indvie andre i, er man mere end velkommen til at kontakte Borgerforeningen. Vi er altid på udkig efter nye destinationer. Sidste år bød på 2 ture. Én tur til Hindbær Kol med 10 deltagere og portvin på toppen og en tur ”Rundt om Gl. Rye” med 35 deltagere.

Løg-sætnings-dag

En del af overskuddet fra Running Dinner blev i år brugt på at plante 800 forårsløg ved indkørslen til byen fra Rodelundvej. Erling fra Nylund Planteskole leverede løg, værktøj og gode råd til løgsætningen og omkring 20-25 personer satte løgene på 1,5 time. Vi håber det bidrager til et smukt blomsterhav i foråret og forventer at plante endnu flere til efteråret igen.

Affaldsindsamling

Det seneste år har budt på 3 affaldsindsamlinger i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamlingsuge. Der har deltaget omkring 30 børn og voksne pr. gang og der er blevet samlet alt fra en stor bamse i et vandløb, til mundbind og tapetrulle. Mest af alt er affaldsindsamlingen en god anledning

til at møde byens borgere og få sat fokus på, hvordan vi løbende holder byen smuk og fri for affald. Med den gode tilslutning, er det bestemt noget der vil fortsætte fremadrettet.

Indgået i dialog med Salten Langsø

Skovadministration

Vi er indgået i dialog med Salten Langsø skovadministration om, hvordan vi tilgodeser lokalbefolkningens færden i naturen i og omkring Gl. Rye – samtidig med at vi i fællesskab passer bedst på området.

Fx i forhold til brugen af Blidsø til badning, og de opmærksomhedspunkter der er her, for fortsat at sikre et rent vandmiljø.

Landsbykonference

I 2022 afholde Landsbyfællesskabet igen Landsbykonference på Himmelbjerggården, hvor Gl. Rye spillede en rolle med 2 fortællinger. Søren fortalte om Running Dinner og Alexander fortalte om ”Der bor en bager”

Krogrunden

Vi har snakket med Kristian (grundejer), som planlægger at påbegynde et byggeri i 2024. Kristians oplæg er private boliger, fælles areal til ophold samt butik/ cafe eller lign. Umiddelbart pænt byggeri, der svarer til vores tidligere oplæg.

Vi forsøger at få indflydelse og medejerskab i projektet.

En arbejdsgruppe arbejder på en foreløbig plan for forskønnelse af området med højbede mm., da et mere ambitiøst og langsigtet projekt ikke kan nås, inden byggeriet forventes påbegyndt.

Lindetræs-allé langs Ryesgade

Vi er i gang med at indhente tilbud og søge midler til at fuldføre alléen ind til byen fra Rodelundvej (som der var før cykelstien blev lavet). Vi har fået tilladelse til plantning fra kommunen.

Den grønne kile ved slugten

En arbejdsgruppe er i gang med en projektbeskrivelse for at søge penge hos Nordea-Fondens ”Her-gror-vi-pulje”. Ideer er legeplads, biodiversitet/lavt vandområde/planter, shelters m/bålplads, træningsbane, græsning, broer over den blotlagte bæk mm.

Projektet har som forudsætning, at det skal indtænkes sammen med Skanderborg Forsynings kloakseparering med regnvandsbassiner og Skanderborg Kommunes projekt, hvor bækken gennem slugten kommer op til overfladen fra det rørlagte forløb nu.

Der er allerede afholdt møder med de kommunale institutioner, for at sikre at deres projekter indtænkes. God sommer til alle!

Running Dinner

Borgerforeningen takker alle for et fantastisk Running Dinner 2023!

Erhvervsdrivende i byen

Borgerforeningen i Gl. Rye og Dagli’ Brugsen har en god tradition med at byde nye borgere velkommen i Gl. Rye ved at give dem velkomstkurve fyldt med varer og informationsmateriale fra byens foreninger og virksomheder.

Vi vil gerne invitere jer til at deltage i denne tradition. Det er en god måde at præsentere din virksomhed for nye beboere i Gl. Rye.

Kontakt Søren Berg Glasius

Tlf. 4044 9188

35
... derfor er det en god idé at være medlem af Borgerforeningen..!

´Der bor en bager´ bliver til

Foreningen Bageriet

På imponerende kort tid er Bageriet i midten af Ryesgade blevet omskabt fra en virksomhed, ejet og drevet af Alexander - til et fælles foretagende, hvor alle kan deltage og alt kan ske. Nu skal der fyldes liv og aktiviteter ind i lokalerne.

Opstart

“Alle kan være med - det er vigtigt at understrege - på en måde er det lissom Uge 30”, udtaler Ove Krogsøe, der som kasserer i bestyrelsen for den nye forening, Foreningen Bageriet, spiller en væsentlig rolle i at holde teltpælene i den konstruktion, der muliggør, at vi i byen kan fortsætte med at have et bageri - og nu også har et fælles rum, hvor alle kan være med til at sætte gang i og deltage i alskens aktiviteter.

“Man kan kalde det en mini-version af det fælleshus mange gennem årene har drømt om og arbejdet på at få i byen”. ”Nu har vi chancen”, understreger et andet bestyrelsesmedlem, Andrea Langergaard, der for nylig flyttede til byen med mand og børn. “Det er et oplagt sted at mødes med nye og gamle bekendte i byen” suppleres hun af forperson for bestyrelsen, Thomas Meilandt Mathiesender for ½ år siden tog turen med kone og børn fra USA og landede i vores landsby. En af grundene til at vælge Gl. Rye var beskrivelsen af det stærke foreningsliv, Uge 30 - og så Transistor kontorfællesskabet - der desværre lukkede i juni ´22.

grund ville med Der bor en bager - nemlig skabe et sted for byen”.

Alexander er fortsat som bestyrelsesmedlem. Den 23. feb var teksten til dannelsen af foreningen skrevet og den øko-

på at flere kan varetage opgaven med at lave deje og bage brød.” Lige nu er der et bagerteam på 5 personer - der sagtens kan udvides.

Thomas sad med ved bordet i januar ´23 da en gruppe på 7 personer mødtes første gang. Til stede var også Alexandersom alle i byen har lært at kende efter det formidable arbejde der blev lagt og det formidable brød der blev bagt i “Der bor en bager”. Han meldte den aften ud at hans realiserede drøm om et landsbybageri havde ramt et lorte år: 2022 - året der går over i historien som fuldstændigt uforudsigeligt krigs- og energiinflationsår. ”Ja, det var uheldigt”, svarede han som altid storsmilende. “Men fordelen er jo at vi nu kan realisere det jeg i bund og

nomiske model støbt - og den stiftende generalforsamling en realitet. “Det har krævet mange kræfter og mange gode folks indsats og viden at nå dertil!”, fortæller Mathias Bruhn Lohmann, der også blev valgt til bestyrelsen, der siden den aften har lagt det tunge praktiske arbejde for at sikre fundamentet for foreningen. “Bare sådan noget som at få en bankkonto og MobilePay til sådan en størrelse er jo ren Kafka” griner Thomas og Ove, formanden og kasserer, der heldigvis nåede i mål lige præcis til åbningsfesten den 21. april. “Wauw for en dag. Det havde vi håbet på - men hvor fedt at det lykkedes at nå så langt” - siger bestyrelsens næst-forperson Mathias Ø - far til Tue i 0. klasse og Thora i 2. - og nu vidt og bredt kendt som byens første meget modige og tålmodige pizzabager. “Man skal lige lære sådan nogle ovne og kvantiteter at kende”, nikker han med et smil på læben og glimt i øjet.

Åbning

Heldigvis har mange fornemmet den åbning, det er for byen, at Bageriet er blevet fælles. Det kunne mærkes på tilstrømningen den 21. april - og på antallet af medlemmer, der straks tog ideen og nødvendigheden til sig og gav stemmer og økonomi til at stedet kunne komme op at køre. “Det er jo sådan at vi kører med et medlemsindskud, som især i starten kommer til at være en af hjørnestenene i økonomien” forklarer Ove Krogsøe “men med tiden er det hensigten at fonde så meget af driften som muligt - og så spiller Bageri delen jo en væsentlig rolle i foreningens økonomi”. Bestyrelsen har valgt at lægge blødt ud og love brød 1 gang om måneden - men der arbejdes på modeller, hvor det bliver væsentligt oftere.

Det afhænger lidt af Alexander - “Det er lidt et puslespil - for nu er jeg jo optaget af fuldtidsarbejde i Aarhus, så vi arbejder

“Det er i det hele taget det, der skal fokuseres på nu”, forklarer Kristian Sønderby, der som suppleant i bestyrelsen har taget på sig at være med til at stå for at samle og udvikle og inspirere til og informere om aktiviteter i Bageriet. “Det er, som Ove siger, lidt lissom Uge30. Her er det bare ét sted, Bageriet, året rundt. Men alt og alle kan være med. Det er bare om at komme ud af busken. Hvad har du lyst til at der skal ske i din by?” Mathias Bruhn Lohmann supplerer: “Der er jo faktisk ingen af os der ved hvad der kommer til at ske i lokalet - det er udelukkende op til initiativer og fremmødte. Nu har vi rammerne - så det bliver spændende at se hvad og hvordan”. Derfor understreger de to, at alle er velkomne - og at aktivitetsgruppen, som lige nu er de to, står overfor at udvide - for der kommer til at være mange opgaver lige der. “Hvordan kommer du og din nabo i gang med at bruge Bageriet — det må vi se og arbejde på” tilføjer Pil, der også er suppleant. Pil lægger vægt på, at Bageriet er udviklet som “- et voksenmødested - hvor der også er plads til børn. Fordi vi synes der mangler et sted hvor alle over 20 år kan sidde og dele nogle oplevelser, noget tid og en kop kaffe eller øl og vin”

Alt kan ske!

Man kan håbe at stemningen fra åbningen varer ved. Masser af glade folk, godt humør, musik, samtaler - og glæden ved at være sammen og dele landsbylivet med hinanden. Hvis man spørger bestyrelsen hvad de regner med at der kommer til at ske, så er svaret enkelt “alt! - indenfor rammerne”. Pop-up shop, kafferisteri, stoftryk, vinaften, foredrag, cafe, netværksmøder, strikke dage og aftener, udstillinger, etc, etc “Det bliver kun til noget hvis byen deltager - og alle forsøg på at lære at gå forudsætter nogle knubs hist og her. Men det er bare om at blive ved med at deltage og sætte ting i søen”. “og møde op og støtte op når der sker noget”.

Selv om vi fik mange medlemmer til åbningsfesten, er vi ikke helt i mål ift. budget, så vi vil gerne opfordre glryerne til at melde sig til, og hvis man betaler for 8 måneder, få en plakat med i prisen. Tilmelding kan foregå på bageriet.glrye.dk

Vi ses i Bageriet :)

36
Der var mange mennesker og god stemning til åbningen den 21. april Kristian og Jesper slog den hyggelige tone an
36
Af Kristian Troldborg

Øm Kloster

DET SKER PÅ ØM

Omvisning i Klosterhaven lørdag 20. maj kl. 14.00 Står man en sommerdag i Klosterhaven, får man måske en lille fornemmelse af stemningen i munkenes have dengang i middelalderen. Sollysets flimren i blade og blomster, biers fredfyldte summen samt duftene fra planter og jord er sammen med til at skabe en sanseoplevelse, som kan hensætte en til klostertiden. Denne guidede tur har fokus på historien om Øm Kloster Museums nuværende have, men det er også en historie om haverne ved de middelalderlige klostre, deres planter og deres anvendelse. Varighed ca. 1 time. Gratis, når der er betalt entre til museet.

Friluftsgudstjeneste, tirsdag 6. juni Kl. 20. Opleve en stemningsmættet atmosfære med svaler, som flyver lavt henover forsamlingen og fuglestemmer fra Mossø, som blander sig med salmesangen, når der afholdes friluftsgudstjeneste i ruinen af Øm Klosterkirke. Det er sognepræst Hanne Marie Houkjær, Gl. Rye kirke der står for gudstjenesten.

Arrangementet er åbent for alle og der er gratis adgang.

Klosterhave og kunst lørdag 17. juni kl. 13.00. og igen søndag 20. august kl. 13.00

Oplev kunstneren Steen Rasmussen sætte ord på sit kunstværk ’Syndens Blomst’, der er skabt til Klosterhaven på Øm. Steen siger selv: ”Jeg har altid været fascineret af natskyggefamiliens særegne skønhed og disse planters medicinske historie samt det interessante aspekt, at der er forskel i opfattelsen af deres anvendelse, alt efter om det var munkene eller heksene, der anvendte dem”. Netop værkets flertydige undrende karakter appellerer dels til den ordløse dialog mellem værket og de besøgende, men åbner også for flere formidlingsaspekter.   Vær med når kunstner og museumsinspektør mødes i klosterhaven til en dialog om planterne, deres anvendelse i middelalderen, om kunsten som formidlende mellemled i kulturhistorien, og om at vække sanserne. Gratis, når der er betalt entre til museet.

I Munkenes fodspor – Rundvisning i Ruinen, søndage 2., 9.,16., 23., 30. juli kl. 14.00. Tag med guide på en rundvisning i klosterruinen på Øm Kloster, og bliv klogere munkenes liv. Varighed ca. 1 time. Gratis, når der er betalt entre til museet.

Friluftsgudstjeneste i klosterkirkens ruin, 20. august kl. 9.30.

Det er efterhånden en tradition at sognegudstjenesten fra St. Sørens Kirke, Gl. Rye flyttes til Øm Kloster Kirkes ruin 3. weekend i august. Det er sognepræst Iben Johanne Thomsen, som står for den stemningsfyldte gudstjeneste. Friluftsgudstjenesten er for alle og der er gratis adgang. Påklædning efter vejret.

Nyd roen og atmosfæren på Øm Kloster med et årskort

Personligt 100 kr.

Husstandsmedlemsskab 150 kr.

Meld dig ind og få hele sæson 2023 med. Medlemskab giver gratis adgang til Øm Kloster Museum, Museet på Gl. Rye Mølle og Skanderborg Bunkerne.

Oplev kunstneren

Steen Rasmussen sætte ord på sit kunstværk ’Syndens Blomst’, der er skabt til Klosterhaven på Øm.

Du kan indmelde dig på følgende måder:

• Ved kontakt til foreningen på mail: venner@k-doktor.dk

• Gennem betaling via netbank på konto: 1551 9197583 eller på MobilePay 759665 (husk at oplyse navn og adresse).

• Ved personlig henvendelse på Øm Kloster Museum.

Deltag i en guidet tur med fokus på historien om Øm Kloster haver.
37
Friluftsgudstjeneste i ruinen af Øm Klosterkirke.

Gl. Rye Skole

“Slap dog af vi har googlet det”

Skrevet af eleverne på 5. Årgang.

Den 23. marts skulle vi, 5.A og 5. B i alt 37 børn, stå klar med et skuespil. Vi havde læst en bog der hed: Rod i tiden, som var en optakt til stykket. Vores stykke hed “Slap dog af vi har googlet det”. Stykket handler om 3 skolebørn, der synes, at deres historie timer var kedelige, så de lavede et skuespil om Danmarks historien, for at vise deres historie lærer at historie faktisk kan være sjovt. Vi dansede, sang og havde det sjovt, bag om scenen og på scenen.

En stor del af vores stykke var vores kostume, da vi ikke havde særligt mange detaljer på scenen. Derfor brugte vi meget tid på at finde og sy de helt rigtige kostumer, det var meget vigtigt at publikum let kunne genkende hvad vi skulle forestille at være på scenen.

Når vi ikke havde mere at lave, for eksempel når det ikke var vores tur til at øve, kunne vi altid bare spørg vores lærere Line og Mette om vi måtte spille skak, og det måtte vi. Processen var lang men vi klarede det og kom godt i mål med det.

Vi lavet Generalprøve samme dag, som vi skulle spille stykket til skolefesten. Vi havde inviteret, Bjedstrup skolen, Mølleskolen, Knudsøskolen, Gudenåskolen og børnehaven desværre var det kun børnehaven der dukkede op, men det blev heldigvis stadig en god generalprøve, med de søde børnehavebørn. Selvom det var et svært stykke, kunne vi stadig høre at

de grinte lidt af de forskellige scener. Til sidst blev de inviteret op på scenen hvor vi tog en af dansene fra stykket og dansede den sammen med børnehavebørnene. Man blev lettet efter at man endelig havde vist stykket foran et publikum, når man havde øvet sig i så lang tid, så var man også mere klar til aftenen hvor man

startede med neandertalerne, der fandt den hellige chips pose, som de tilbad. Der var flere danse i skuespillet og evolutionsdansen var den første af de mange danse. Vikinge-scenen var en speciel scene, fordi tilskuerne skulle kaste en bold på vikingerne i “skyd en viking”. Guldhornene var også med i stykket, en stærk håndværker der hed Holt, som arbejdede dag og nat i alt slags vejr på de flotte guldhorn, men så kom høvdingen og sagde at han skulle smide dem i mosen.

skulle vise det foran skolen og deres familie til skolefesten.

Lidt om selve stykket

Handlede om tre børn der syntes historieundervisningen var for kedelig derfor besluttede de sig for at lave et teaterstykke de byggede senen, skriv manuskriptet og søgte skuespillere og et publikum som gudskelov allerede var der. Skuespillet

Middelalderen det handlede om 3 bønder, der på skift måtte en tur i buret for at spotte kongen og Gud. En rap battle mellem Cristian den fjerde og Tycho Brahe fik virkelig publikum til at klappe. Stykke sluttede helt uventet af med en fælles afslutningsdans hvor vi alle var på scenen.

Vi synes virkelig, at vi har lært meget af at skulle opføre dette stykke. Vi har lært at samarbejde mere, fået mere mod på at stå frem og fx fremlægge noget. Det har været så dejligt at kunne fordybe sig og koncentrere sig kun om dette ene projekt og det har givet os en stor fællesskabsfølelse.

39
5. årgangs
skuespil

Kyllinger Nååååeeee...

Af Sia og Lærke, 1. klasse.

I 1.klasse har vi arbejdet med små nuttede kyllinger.

Vi rugede kyllinger ud i en rugemaskine. Det tog 21 dage.

Vi havde 32 æg og vi fik 19 kyllinger.

De var bare så søde. Fra en skala fra 0-10.000 så er de helt klart 10.000.

Der var nogen af kyllingerne, der hakkede lidt i hinanden - både i numsen og i hovedet. Det var sjovt at se på.

Vi har også holdt de små kyllingerbare så nuttet.

Det var rigtig sjovt at når man kom op i skolen kunne man høre de små kyllinger pippe fra lang afstand.

Skolernes skakdag

Af Asger Rønne - lærer og skoleskakansvarlig

Det var 9. gang og efterhånden en tradition, at vi på Gl. Rye skole d. 10/2 2023 deltog til ”skolernes skakdag”, som altid ligger den sidste fredag inden vinterferien og kaldes ”hjernens motionsdag”. I år deltog vi sammen med ca. 48.000 andre skoleelever til en dag med en masse skak på tværs af køn og årgange.

I tiden op til skakdagen er der til morgensamling blevet snakket skakregler og vist små skakfilm, der introducerer spillet og de enkelte brikker. Da vi er medlem af Dansk Skoleskak, har vi adgang til deres skolemateriale, som bl.a. indeholder en række minigames og figuren ”Duffy”, der på en sjov og børnevenlig måde introducerer skakspillet. Derudover har vi også benyttet os af, at ældre elever har lært de yngre spillet, og at vi lærer hinanden bedre at kende på årgangene ved at spille skak. Skak er et super spil til at lære hinanden bedre at kende på tværs af køn og alder, og vi har fokus på at spille med ”god stil”, som indebærer, at man starter et spil med at give hinanden hånden og ønske ”god kamp”, at man spiller koncentreret og holde roen, og at man slutter et spil af med at sige ”tak for kampen”.

Vi har rigtig gode erfaringer med at spille skak i undervisningen, og nogle klasser spiller meget op til skakdagen, mens andre også spiller mere kontinuerligt i løbet af skoleåret. Skakdagen har mottoet ”det skal være sjovt at blive klogere”, og

flere udenlandske og danske forskningsstudier underbygger, hvorfor det er godt at sætte skak på skoleskemaet. De viser, at skoleskak (spillet på den rigtige måde) kan styrke elevers sociale færdigheder, arbejdshukommelse og evnen til at koncentrere sig og tænke kreativt og kritisk (se flere træk frem og analysere modstanderens strategi). Det kan forbedre eleveres læsning og færdigheder i ma-

lægger vi vægt på, at alle får en god oplevelse med spillet og får spillet kampe, selv om man går ud af turneringen, Vi oplever også, at børnene syntes, at cupturneringen er spændende af følge med i (og følge og heppe på klassekammerater), og at der til semifinaler og finaler bliver fulgt intenst med fra klasselokalerne, hvor vi streamer kampene via video. Der afholdes landsfinale i skoleskak tors-

tematik, hvor koordinatsystemet, førfaglige begreber (eks. retningsangivelser) og addition (pointtælling) er oplagte at inddrage i skakundervisningen.

Når vi afholder skolernes skakdag på Gl. Rye skole gælder det om at få spillet en masse skak for sjov med forskellige modstandere, men vi afholder også en turnering hvor 0.-2. kl. og 3.-6. kl. dyster i to turneringer, hvor vinderne til sidste mødes i en finale, og vi afsluttende finder en skoleskakmester. Finaledeltagerne hyldes til morgensamling mandag efter vinterferien, hvor vi overrækker diplomer og en skolepokal. Til selve dagen

dag d. 4. maj i Vejle, hvor Gl. Rye skole stiller med 16 elever. De to vindere af vores lokale turneringer er med, og derudover har vi udvalgt en dreng og pige fra hver årgang til at deltage. Vi har været med til landsfinalen nogle gange, og det plejer at være en kæmpe oplevelse, hvor knap 1000 børn spiller skak mod hinanden fra hele landet, og man spiller 7 kampe mod modstandere på samme alder. Denne dag er også med til at styrke sammenholdet på tværs ved de elever der deltager fra Gl. Rye skole, og en dag man både kan møde ”Duffy” og blive endnu mere bidt af skak.

40

Bark-byen

Af AnneKongsbak

Først på året havde vi 3 uger i Sfo`ens kreative værksted. Hvor alle vores gamle indsamlede naturmaterialer blev lagt frem sammen med en masse barkstykker.

Så blev der tændt limpistoler og nu var det ellers bare fri fantasi til at bygge lige, hvad man havde lyst til. Der var kun et krav, der måtte kun bruges natur ting og måtte først tages med hjem, når værkstedet sluttede og de fine kreationer havde været udstillet. Dette gjorde at der blev brugt meget tid på at bygge videre på det de havde gang i og blev inspireret af hinandens gode ideer. Der var også mange der valgte at bygge sammen.

Resultatet blev denne flotte Bark-by med fine huse, både og legepladser osv.

Alle børn på glatis

”svisj svisj” - lyden af stål over is blandede sig med glade børnestemmer. Stemmer der både rummede overraskelse, spænding, usikkerhed og glæde. Det var stemmer fra børn, der denne formiddag sidst i marts havde spændt skøjterne på for sammen at vove sig ud på isen i Silkeborg skøjtehal.

Skøjteturen var enden på vinterens store læseudfordring, som børnene tog op i flot stil. Der blev læst og læst - så meget, at der blev sat en ny rekord. Det var bestemt en god fælles oplevelse værd.

Det var lidt koldt, lidt svært og virkelig sjovt at stå på skøjter sammen.

Sikke en dejlig dag!

41

Børnegården Bison

Borgmester Frands Fischer tog, sammen med børnene, de første spadestik til den nye Bison institition

Første spadestik til den nye Bison institution

Af Annette Baand

Så er byggeriet skudt i gang og der er rykket store maskiner ind på et stort område af Bisons legeplads –Halmhuset er rykket ned og de fleste træer og buske i området er fjernet, så området er ikke til at kende igen.

Onsdag den 3. maj markerede vi starten på byggeriet af den nye Bison med børnesang og tale ved Borgmester Frands Fischer. En festlig start på en dejlig eftermiddag til første spadestik til den nye institution.

Borgmesteren fortalte i sin tale, at han havde været med til at indvie Bison en gang før, da han selv gik i børnehave i Bison, så han glædede sig over, at få lov at kunne tage første spadestik til det nye – denne gang som Borgmester.

Til det første spadestik fik Borgmesteren hjælp fra børnene, og der var til dagens anledningen lavet guldskovle, så der blev gravet med manér.

Det var en festlig dag, med et meget flot fremmøde – både fra byen og fra det kommunale regi.

Byggeriet vil tage ca. et år at gennemføre og vil blive bygget med moderne

design og faciliteter. Formen på bygningen bliver rund med et co2 aftryk på kun 8-8,5 kg pr. m2 pr. år, mod andre nye kommunale byggerier som forventes at ligge med et aftryk på omkring 12 kg pr. m2 pr. år.

Der vil blive genbrugt sten fra den gamle tandklinik i Virring til en del af de indendørs vægge, og de vil være med til at ramme husets inde miljøer godt ind – og set i en bæredygtighedskontekst vil genbrug være en vigtig del af vores børns fremtid, udvikling og dannelse.

Der er indtænkt spændende udendørs legemiljøer som en del af bygningen, og når vi kommer så langt, at den gamle bygning er revet ned og der skal etableres ny legeplads, vil det være med afsæt i værdierne – Natur, kreativitet og fællesskab.

Bison er en vigtig del af vores lokalsamfund og rigtig mange børn i byen – store som små har gået i Bison. Vi tager også imod ”gamle Bisonbørn” som nu er blevet voksne og kommer med egne børn i Bison. Det er det en lokalforankret institution kan – den kan skabe sammenhængskraft og fællesskaber mellem byen, børn og forældre.

42
Computerillustration af den flotte Bisonbygning

Bison/Gl. Rye Skole

Skolen: Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skoleleder/kontraktholder

Pia.Haunstrup.Jensen 8794 2682 Pia.Haunstrup.Jensen@ skanderborg.dk

Viseskoleleder

Kenneth Risbøl Olesen 6145 9965 kenneth.risbol.olesen@ skanderborg.dk

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Leder af Bison

Annette Baand 8794 2684 annette.baand@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder

Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Henrik Taastrøm henrik@taastrom.dk

43
Taler, musik og højt humør gik op i en højere enhed på den store dag.

Støt de lokale erhvervsdrivende - det gi´r god mening...

EFTERSKOLE

Himmelbj. Egnens Efterskole

8689 8399

BEGRAVELSESFIRMAER

Søhøjlandets begravelser

2684 1484

Ry Begravelsesforretning

8689 2969

MUSEUM

1144 Ry El-forretning

8689 1003

MURER

Mads Murer

4010 2889

MALER

Materfirma BOESEN

8689 1166

NUANCE Simone Bille

2483 5380

TÆPPER OG GULV

Hammelsvang

8628 1344

VVS

Byens VVS

8689 3371

PLANTESKOLE

Nylund Planteskole

8689 8200

RESERVEDELE

REPART. Hårdehvidvarer

8625 0211

UDLEJNING AF MASKINER

SkanLej maskinudlejning

4017 7444

BILREPARATIONER

Siggaard Biler

2028 1614

Sydbyens Auto

8689 8533

SPISESTEDER

LYNG DAL

8689 8269

Knudhule Badehotel

8689 1407

FRISØR

Gl. Rye Hårstudie

8689 8948

GL. RYE MØLLE 8689 8675

ØM KLOSTER 8689 8194

REVISORER

KILDEBJERG REVISION 4057 0103

REVISION RY & HAMMEL 8689 2244

DAGLIGVARER

DAGLI´BRUGSEN GL. RYE 8689 8011

EJENDOMSMÆGLER

DANBOLIG RY 4698 0790

EDC RY 8689 1466

FLYTTEFIRMA

GERDSEN SILKEBORG 4059 1048

VOGNMAND

E. THØGERSEN 2462 3059

KØRESKOLE

Lesnov køreskole, Ry 6133 1272

BRÆNDE OG SANKEKORT

SLS · SALTEN LANGSØ

SKOVDISTRIKT

8689 8288

ØVRIGE

DANSAND 8682 5811

JULETRÆER

Familien Geil 4011 4704

PRIVAT BØRNELÆGE

Annette Haagerup 3150 9100

Find alle kontaktoplysninger i annoncen på side 44 til 48.

Besøg Øm Kloster Oprindeligt hjemsted for munke af cistercienserordenen, der kom til Øm i 1172.

Tlf. 86 89 81 94 Se aktuelle aktiviteter på: www.museumskanderborg.dk Kløftehøj

Vi har et stort udvalg af alle typer maskiner til konkurrencedygtige priser.

44
GANTRUP BYGGEMARKED
Gantrupvej 2, 8752 Østbirk · Tlf. 7578 2233 www.gantrupbyggemarked.dk · info@gantrupbyggemarked.dk Mandag - fredag 7.00 - 17.00 · Lørdag 8.00 - 12.00
8680
4,
Ry · 40 17 74 44 info@skanlej.dk · www.skanlej.dk
Maskinudlejning til Private & Erhverv info@privatbørnelæge.dk 31 50 91 00 www.privatbørnelæge.dk Boeletvej 35, 8680 Ry info@privatbørnelæge.dk 31 50 91 00 www.privatbørnelæge.dk Boeletvej 35, 8680 Ry info@privatbørnelæge.dk 31 50 91 00 www.privatbørnelæge.dk Boeletvej 35, 8680 Ry ... turen starter på lesnov.dk BYGGEMARKED Bygma Them 8798
Gantrup
7578
8689
ELEKTRIKER
8695
1150
Byggemarked
2233 XL Brejnholt Ry
1029
Låsby El
44
45 LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk www.hammelsvang.dk Hammelsvang as Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard Oplev den dejlige stemning... • Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk Have inspiration Blomster til enhver lejlighed Planter - Design - Anlæg Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk Åbningstider: Mandag-fredag 10-17, lørdag, søndag og helligdage 9-15 www.laasbyel.dk - til privat og erhverv Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48 ��������� ������������������������������������ ������� Dit lokale byggemarked Kløftehøj 2 Ry · 86891029 · ry@brejnholt.dk · ry.xl-byg.dk Altid billig gas A / S Skaftesvej, 8680 Ry info@boesen.as 8689 1166 GARANTI PÅ KVALITET Kvalitet siden 1968... VISITKORTANNONCE: samt omtale på ”KØB LOKALT” listen Pris: kr. 695,ERHVERVSPORTRÆT: 1 side inkl. tekst og fotos 2.200,2 sider inkl tekst og foto 3.675,Alle priser er plus moms. Kontakt PTgrafisk på 2156 7751 eller pt@ptgrafisk.dk
markedsføring af dit firma..?
Lokal

Vesterled 1 · 8680 Ry · 8689 8399 www.himmelbjergegnens.dk

Salg og reparation af biler

Speciale i VW, Skoda og Audi

Siggaard Biler

Burmlundvej 4, Gl. Rye Tlf. 2028 1614 salg@siggaard-biler.dk www.siggaard-biler.dk

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031

Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

MADSMURER 40 10 28 89

GL. RYE MØLLE

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker

Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Gl. Rye Mølle har en udstilling om flygtningelejren i Gl. Rye fra 2. verdenskrig, samt en en om træskoproduktion.

Møllestien 5, Gl. Rye, Ry Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk. www.museumskanderborg.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk

Tal så alle kan forstå det

Tlf. 8689 8011 · Åbent 7.30 - 19 hver dag

46

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Ellemosen 3, 8680 Ry

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103

Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V.

Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk

TLF. 86 89 82 88

E. THØGERSEN

2462 3059

Kontakt os på

tlf. 86 89 29 69

Vi kan kontaktes hele døgnet

■ Vi hjælper med en værdig, smuk og personlig afsked

■ Få en fast og fair pris

■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001-certificerede bedemænd Preben Mette BJ Mette B

Ry Begravelsesforretning

Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 | Ry | 86 89 29 69 www.houkjaerbegravelse.dk

Boeletvej 2b, 8680 Ry

8689 1

003

Industrivej 14 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk

erk

Eksportvej

email: them@bygma.dk

Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

2483 5380 · nuance@hotmail.dk

DanBolig a/s

Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk

Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk

BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry

Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

47
Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg
Bygma Them
5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59

Maj

21. Gudstjeneste, 6. s. e. påske kl.11.00

23. Plejedag kl.17

28. Gudstjeneste, pinsedag kl.11.00

Juni

1. Sangcafé kl.19.30

Skt. Sørens kirke

Lyngbakkerne

Skt. Sørens kirke

Skt. Sørens hus

Menighedsrådet

Naturfond Gl. Rye

Menighedsrådet

Menighedsrådet

2. Sommerfest i Brugsen kl.15-19 Brugsen Brugsen

6. Rhododendron tur til Højkol kl.19.00

6. Friluftsgudstjeneste kl.20.00

7. Gudstjeneste på Dalbogaard kl.14.00

11. Gudstjeneste, 1. s. e. trin. kl. 11.00

13. Koncert med MALM kl.19.30

16. Sportsfest

17. Sportsfest

18. Møllemarked kl.10-16

18. Gudstjeneste, 2. s. e. trin. kl.11.00

18. Byens bakker i blomst kl.13 (miniekspedition)

23. Sankt Hans kl.17.30

kl.14.30

25. Gudstjeneste, 3. s. e. trin. kl. 11.00

2. Gudstjeneste, 4. s. e. trin.  kl. 9.30

Borgerforeningen

Øm Kloster Menighedsrådet/ Museum Skanderborg

Dalbogaard

Skt. Sørens kirke

Skt. Sørens kirke

Fodboldbanen

Menighedsrådet

Menighedsrådet

Menighedsrådet

Sørens kirke

2. I munkenes fodspor, Rundvisning i Ruinen kl.14.00 Øm kloster Museum Skanderborg

9. Gudstjeneste, 5. s. e. trin. kl.11.00 Skt. Sørens kirke Menighedsrådet

9. I munkenes fodspor, Rundvisning i Ruinen kl.14.00 Øm kloster Museum Skanderborg

16. I munkenes fodspor, Rundvisning i Ruinen kl.14.00 Øm kloster Museum Skanderborg

23. Gudstjeneste, 7. s. e. trin. kl.9.30 Skt. Sørens kirke Menighedsrådet

23. I munkenes fodspor, Rundvisning i Ruinen kl.14.00 Øm kloster Museum Skanderborg

27. Sangcafé kl.19.30 Skt. Sørens hus

30. Gudstjeneste, 8. s. e. trin. kl.11.00 Skt. Sørens

Menighedsrådet

I GL. RYE
Udsigt over byen fra kirketårnet
GRIF
Fodboldbanen GRIF
Gl.
Museum Skanderborg
Rye Mølle
Skt.
Menighedsrådet
Sørens kirke
Gl.
Mølle Naturfond Gl.
Rye
Rye
Gl. Rye Mølle Borgerforeningen
Lørdagstræf
Stadionhuset Motionistafdelingen
Skt. Sørens
Menighedsrådet Juli
24.
kirke
Skt.
Menighedsrådet
Menighedsrådet 30.
Øm kloster Museum Skanderborg August 3.
Skt. Sørens
Menighedsrådet 6. Koncert
Skt. Sørens
Menighedsrådet 9. Gudstjeneste
Dalbogaard Menighedsrådet 13. Gudstjeneste,
Skt. Sørens
Menighedsrådet 20.
Menighedsrådet 27. Høstdag
Gl. Rye Mølle Museum Skanderborg 27. Gudstjeneste,
Skt. Sørens
Menighedsrådet
kirke
I munkenes fodspor, Rundvisning i Ruinen kl.14.00
Sangcafé kl.19.30
hus
TONEFALD kl.15.00
kirke
på Dalbogaard kl.14.00
10. s. e. trin. kl.11.00
kirke
Friluftsgudstjeneste på Øm Kloster , 11. s. e. trin. kl.9.30  Skt. Sørens kirke
kl.10-16
12. s. e. trin. kl.11.00
kirke
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.