Aktuelt i Gl. Rye, nr. 84, februar 2022

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 84 · februar · 2022

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Ung i Gl. Rye Ny serie i Aktuelt 2022 Læs side 18

Stormvarsel for Gl. Rye brugsforening

Nyt fra Rye Kraftvarmeværk

Side 6

Side 12 1


Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk

Lise Hartwell GRIF

Gl. Rye er m Af Ebbe Kristensen

liseengel@gmail.com

Lene Leth

FDF lenefdf@fdf.dk

Anna Poulsen Borgerforeningen annagpoulsen@gmail.com

Grethe Bremer. Skribent grethe.bremer@gmail.com

Anna Klahn Skribent anna@skrivskrivskriv.dk

Ebbe Kristensen Skribent ebbeKristensen@outlook.com

Maria Bjørn Skribent mariamoelgaard@gmail.com

Martin Skaar Skribent martin@mjacobsen.dk

Navnet Bente Strager har mange her i Gl. Rye lært at kende især i den seneste tid, efter at hun midt i januar overtog formandsposten i Byens Egen Butik – mere om det andetsteds her i Aktuelt. Bente er født her i Gl. Rye for godt 60 år siden. Hendes far var godsfuldmægtig på Rye Nørskov Gods, men familien flyttede til Skanderborg, mens Bente var en lille pige. Hun og hendes tvillingesøster nåede derfor ikke at gå skole her i Gl. Rye, men det gjorde hendes storebror, der i dag stadig bor tæt ved, nemlig i Voervadsbro. ”Jeg har altid følt, at Gl. Rye og egnen heromkring er, hvor jeg hører til, og var også meget lykkelig, da jeg fik mulighed i 2007 for at købe det dejlige hus på Ryesgade, jeg bor i nu”, fortæller Bente. ”Og selvom det er sværere hurtigt at blive en del af en ny by, når man ikke har børn og familie med og dermed får et netværk forærende igennem børneinstitutioner, sport og spejder, så har jeg oplevet at blive budt ubetinget velkommen. Både som nabo og som borger, der kan bidrage med noget i byen”.

Nødhjælpsarbejder i Nicaragua Bente har været langt omkring i verden og oplevet meget, før hun vendte tilbage til Gl. Rye. Efter studentereksamen fra Skanderborg og sygeplejerskeuddannelse i Silkeborg rejste hun som 28-årig til Nicaragua, hvor hun arbejdede på en lille sundhedsklinik. Der var ingen telefon, flere timers kørsel til den nærmeste by, ingen forskel på arbejde og fritid, men et tæt fællesskab med alle i landsbyen. Meget af arbejdet foregik på mulddyr med en hængekøje over sadlen med medicin og vacciner på besøg i de små bjerglandsbyer.

Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk

Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

Peer Thøgersen Grafiker 2156 7751 pt@ptgrafisk.dk

Produktion Oplag: 1.200 stk. Forside: Nana Mia Kristensen og Calvin Bisgaard Foto: Anders Foss

Næste nr. deadline søndag 24. april Udkommer senest 17. maj. Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

Bente fortæller, at det var en tid med meget store indtryk. ”Der var borgerkrig i de første år, hvor jeg var der, og det betød, at jeg blev spurgt om jeg ville arbejde med at integrere soldater fra begge lejre i samfundet, da borgerkrigen endte. Man snakkede meget om forsoning, men i virkeligheden var der ingen der vidste, hvad man skulle gøre. Det har haft meget stor betydning for min faglige interesse for konfliktløsning og mægling lige siden”.


min hjemstavn!

Bente arbejdede i Nicaragua på en lille sundhedsklinik. ”I dag er der nogenlunde fredeligt i Nicaragua, men stadigt store sociale og økonomiske forskelle”, fortæller Bente. Blandt de mange minder er også ting, man aldrig ville opleve i Europa. F.eks. at katolske nonner åbent fortalte befolkningen om betydningen af prævention! Hun har stadig kontakt til bekendte fra dengang, som hun skriver sammen med på spansk.

Tanker og rejser mod nord Før tiden i Nicaragua boede Bente som helt ung et par år i Grønland, og har gennem årene haft et tæt samarbejde med forskellige grønlandske uddan-nelsesinstitutioner. Det gav også kendskab til en kultur og et folk, der på mange måder er forskellige fra det, vi kender herhjemme. ”Men jeg lærte også om et folk, hvor især de unge var stolte

af deres etnicitet og land. Det var faktisk under mit studium i grønlandsk sammen med unge grønlandske studerende og senere etnografi på Aarhus Universitet, at jeg virkelig lærte Grønland og grønlænderens identitet at kende og forstå”. Bente mor er fra Færøerne, og i det hele taget trækker det nordiske meget i Bente! Hun traf sin nuværende mand, Bjarne Kvist Hansen for 15 år siden, og for fem år siden blev de gift. Han er dansker, men bor i Norge, hvor han driver et økologisk landbrug med bl.a. får og har et lærerjob ved siden af. Så der er mange ture nordpå – og også med hensyn til ferier ser Bente i dag altid mod Nord.

Bente om Gl. Rye

Her føler jeg, at jeg hører til

Bente var i 10 år direktør for social- og sundhedsuddannelsen i Silkeborg. Hun betegner tiden som de sjoveste og mest spændende år, man kan foreFortsættes næste side. 3


Samtale som en del af et mor-barn program i Nicaragua i 1989

Klar til en slædetur hen over isen i 2012 med et friskt hundespand!

stille sig. ”Jeg havde nogle dejlige og engagerede kolleger og medarbejdere, og det var i det hele taget et fantastisk sted!”, som hun udtrykker det. Senest har Bente været viceforstander på en højskole, men har siden sommeren 2021 været uden arbejde.

Bente om Dagli´Brugsen

Uden opbakning, ingen butik

4

Dagli’ Brugsen: En spændende ny verden! For fire år siden trådte Bente ind i bestyrelsen i Byens Egen Butik. ”Og det har været – og er – spændende og udfordrende, og var et helt nyt lærings-univers for mig. At være midt i den hårde konkurrence i dagligvarehandlen og lære om det at drive en butik, har været spændende og udviklende. Men jeg føler også, at jeg kan bidrage med meget. Jeg kan bruge af min ledelseserfaring, hvor meget handler om at kunne overskue en kompleks situation, have et blik for fremtiden og sikre, at mange stemmer bliver hørt og inddraget. Her i byen er butikken et resultat af mange menneskers bestræbelser, og sådan skal det også være fremover”, fastslår Bente. Hun tilføjer, at hun altid har brændt for andelsbevægelsen og ikke mindst de små butikkers store betydning for de lokale samfund. ”Jeg tror, at vi i de kommende år vil se en øget efterspørgsel efter ’det gode liv’ i de små byer og på landet. En by som Gl. Rye kan være et godt eksempel og til inspiration for mange, fordi vi udnytter fordelene ved at være små og nære. Her er en butik helt, helt central. ”Og vi står jo midt i store udfordringer og stigende konkurrence, hvor det er dejligt at mærke byens opbakning. Uden opbakning, ingen butik”, slutter Bente.


Erhvervsportræt

Børnelægen fra Emborg med privat praksis i Ry

Børnelæge Annette Haagerup fra Emborg har startet sin egen speciallægepraksis i Ry

Tekst: Martin Skaar Jacobsen

Besøger du lægevagten med dit syge barn, møder du ikke en børnelæge. Og går du til den almene praktiserende læge, kan der gå lang tid, før dit barn bliver set af en specialist i børnesygdomme. Men nu har børnelæge Annette Haagerup fra Emborg startet sin egen speciallægepraksis i Ry, og patienterne kommer allerede fra nær og fjern.

Børn og unge op til 20 år Privat Børnelæge, kalder Annette sin praksis, som ligger i behagelige og hyggelige lokaler på Boeletvej 35 i Ry. Klinikken henvender sig til forældre med nyfødte og til børn og unge op til 20 år, der ønsker hurtig og direkte kontakt til en speciallæge i børnesygdomme med eller uden henvisning fra egen læge - eller uden at skulle i kontakt med et måske overvældende sygehus. Foruden speciallægekonsultation, undersøgelse, behandling og rådgivning i klinikken eller hjemme hos patienten tilbyder Privat Børnelæge også barselspakker og forældrekurser. Nogle af de sygdomme, børnene opsøger klinikken

Privat Børnelæge, v/ Annette Haagerup, speciallæge i pædiatri, dr. med. Boeletvej 35, Ry Tlf. 31 50 91 00

med, er blandt andet dårlig trivsel, mavepine, hovedpine, infektioner, udslæt, allergi og vækstproblemer.

Tæt samarbejde med sundhedsvæsenet Selvom Annette har arbejdet i det offentlige sundhedsvæsen i 28 år, bl.a. som læge, forsker, underviser og ledende overlæge, er det ikke et fravalg, at hun nu er sprunget over i det private. Ifølge Annette skal vi i Danmark være stolte af et super effektivt sygehusvæsen med virkelig dygtige læger og sygeplejersker. Annette har derimod set en mulighed for at udleve en faglig livsdrøm om at hjælpe børn og deres familier med de mange tilstande, der kan behandles udenfor hospitalet. Og Annette fortæller, at hun samarbejder bl.a. med praktiserende læger og sygehusene, ligesom hun kan henvise sine patienter til tilbud i det øvrige sundhedsvæsen.

en specialist”, fortæller børnelægen fra Emborg. Det skyldes måske, siger Annette, at det danske sygehusvæsen nogle gange virker lidt for stort og fjernt, så patienterne møder et system i stedet for “familiens børnelæge”. Hos Privat Børnelæge varer en konsultation som oftest 60 minutter – og lægen er den samme hver gang, smiler Annette. Der er også andre og mere jordnære glæder ved at have egen klinik: Endelig kan Annette cykle på arbejde og samtidig give noget tilbage til den egn, hun har pendlet fra i snart 29 år. Privat Børnelæge samarbejder med det øvrige sundhedsvæsen, private forsikringsselskaber og modtager også henvisninger fra praktiserende læger. Patienter, som tilhører sygesikringsgruppe 2 eller har en dækkende privat sundhedsforsikring, kan få hele eller dele af konsultationshonoraret refunderet.

Behov for tryghed og hurtig afklaring “Unge forældre søger i stigende grad en hurtig, tryg og direkte adgang til vurdering og behandling af deres børn hos

Telefontider: Mandag-torsdag kl. 7.00 - 8.00. Tirsdag-torsdag kl. 15.00 - 16.00. Lørdag kl. 8.00-9.00 info@privatbørnelæge.dk www.privatbørnelæge.dk

5


STORMVARSEL for Gl. Rye Bestyrelsen bag Dagli’Brugsen Gl. Rye har gennem de sidste to år arbejdet indædt på at stabilisere butikkens drift og sikre fremtidens dagligvarehandel i Gl. Rye. Konstruktionen er desværre fortsat skrøbelig, og samtidig er der ifølge Coop endnu mere storm på vej. Af Ole Jeppesen Selvom samfundet langsomt er på vej ud af coronaens greb, og der efterhånden er forår i luften, har det vist sig svært at få bugt med de sorte skyer, der hviler tungt over Dagli’Brugsen Gl. Rye. Økonomien er presset i uhørt grad, og konkurrencen i dagligvarebranchen er benhård. Formand, Bente Strager formulerer situationen således: “For dagligvarebranchen bliver 2022 det sværeste år i mange årtier. Hos os har coronatiden desværre ikke efterladt en fyldt pengekasse, som det ellers er tilfældet flere andre steder. Men 2021 ender trods alt med et lille overskud takket være en flot kundestrøm i december, da vi bad byen om at placere flere og større indkøb i Byens Egen Butik,” siger hun. ”Vi forventer dog fortsat fuldt tryk på konkurrencen fra discountbutikker, hjemmeleveringer med videre, så i år bliver virkelig et sejt træk,” forudser Bente Strager.

Tørre tæsk fra alle sider De stigende priser på energi, råvarer og transportydelser er med til at spolere forårsfornemmelserne yderligere: “Det sparker hårdt til alle – men vi ligger jo på sin vis allerede ned, så det gør ekstra ondt. Samtidig har vi mange udfordringer med vores lagersystem, Coop One, som ikke er fuldt implementeret. Derfor oplever kunderne undertiden tomme hylder, og det er næsten ikke til at bære,” lyder det fra formanden. Sidst, men ikke mindst, mærker butikken stigende pres på likviditeten, altså nettorådighedsbeløbet eller evnen til at købe varer og betale regninger. “Det skyldes ny lovgivning, som har forkortet detailbutikkernes betalingsfrister. Ikke den bedste timing og politiske situationsfornemmelse, må jeg sige,” konstaterer hun.

Små glimt af lys Alt i alt et temmelig dystert perspektiv for landsbyens brugsforening. Men det er ikke på tale at slippe tøjlerne og give sig hen til sortsyn, forsikrer bestyrelsesformand Bente Strager: “Midt i alt det triste og genstridige står vi nu heldigvis med en dygtig, nyansat souschef, nemlig Victor Valdorff, som vi har store forventninger til. Samtidig har Coop søsat en lovende, overordnet strategi, som vil give os mulighed for at forme Byens Egen Butik helt efter vores kunders ønsker og behov,” forklarer formanden. Strategien indebærer, at der bliver så godt som frit valg på alle Coop’s hylder: ”Det giver på sigt en masse spændende muligheder. Vi kan få endnu mere økologi, hvis det er det vi vil – eller vi kan sælge tøj og isenkram. Alt bliver muligt inden for butikkens fysiske rammer, selvfølgelig,” præciserer Bente Strager.

I arbejdstøjet sammen Samtidig opfordrer Coop sine butikker til at løfte i flok, hvor det er muligt. De stærke må hjælpe de mindre stærke gennem den hårde periode, som ifølge Coop strækker sig i hvert fald fem år frem. “Vi ser os omkring og vil naturligvis snakke med vores gode venner i hele regionen. Hvad kan vi bruge hinanden til? Hvad kan vi hjælpe hinanden med?” spørger formanden retorisk – og konkluderer: ”Det er jo heldigvis overordnet set en ressourcestærk egn, vi befinder os i. Med kundernes fortsatte opbakning, lidt snilde, lidt fælles ånd og masser af godt købmandskab, så klarer vi den, er jeg sikker på.”

Generalforsamling d. 6. april NB! Onsdag den 6. april afholdes generalforsamling i Gl. Rye Brugsforening, hvor vi naturligvis håber på stort fremmøde, og hvor butikkens fremtid vil være et af hovedpunkterne. Nærmere information om sted og tidspunkt følger, men sæt gerne et stort X i kalenderen allerede nu!

6

Brugsen har åbent fra 7.30 - 21 hele året!


kr 100 g u r B

Brugsforening

e om ug e r e m

n i Byens Egen Butik

Ny bestyrelse i Byens Egen Butik, Dagli’ Brugsen Gl. Rye

Byens Egen Butik er medsponsor ved Running Dinner

Børnenes fastelavn i Byens Egen Butik.

Som bekendt overtog Martin Rud i efteråret formandsposten efter Ejnar Jakobsen, der af helbredsmæssige grunde valgte at træde tilbage. Nu har Martin desværre måttet træde tilbage som formand af personlige årsager. Hans utrættelige indsats for Byens Egen Butik bliver meget savnet, så bestyrelsen og butikken håber meget at se Martin tilbage. Bestyrelsen har derfor ny-konstitueret sig: Den hidtidige næstformand Bente Strager, der har været med i bestyrelsen siden 2019, har overtaget formandsposten. Martin Krogstrup Nielsen er ny næstformand og suppleant Anna Poulsen er nyt medlem af bestyrelsen. For nuværende er der ingen suppleanter. Ejnar Jakobsen er dog stadig tilknyttet som rådgiver, hvilket vi er meget glade for.

Ligesom ved de to første og meget succesfulde udgaver af Running Dinner er Byens Egen Butik også sponsor denne gang. Og igen sammen med Lyng Dal Hotel og Restaurant. Det er for os både naturligt og vigtigt at være mere end ”blot” en butik, men en aktiv medspiller i byens dynamiske liv. Vi er ekstra glade for at være en del af Running Dinner i år, hvor vi nu for alvor begynder at lægge pandemien bag os – og kan se hinandens smil igen, også her i butikken! Som en del af ”pakken”, når man tilmelder sig Running Dinner, udsteder arrangørerne gavekort til værterne til indkøb i Byens Egen Butik, så vi regner med at se ekstra mange i butikken op til arrangementet.

I uge 7 og 8 her i februar kan du komme ned i Brugsen og aflevere en dekoreret maske ved kassen. Til gengæld få du så en lækker slikpose med hjem. Maskerne vil blive hængt op i butikken, så alle i byen kan nyde dem.

Vores sponsorat består af donation af to flasker hvidvin og to flasker rødvin til hver vært, der har besøg af omkring 8-10 personer til forretten og andre 8-10 personer til hovedretten. Vi håber selvfølgelig, at også vinene falder i deltagernes smag, og måske endda giver lyst til at studere vores vinafdeling lidt nærmere! Læs mere om Running Dinner på næste side

Bente Strager formand

Martin Krogstrup Nielsen næstformand

Søren Berg Glasius bestyrelsesmedlem

Flemming Midtgaard bestyrelsesmedlem

Anna Poulsen bestyrelsesmedlem

Annette Egelund Kristensen bestyrelsesmedlem

Erhvervsportræt Foto: Peter Krogsøe

7


RUNNING DINNER 2022

Efter et års Running Dinner-tørke er vi endelig klar til igen at samle byens voksne til middag og fest i fællesskabets tegn. Datoen er 2. april, og du er inviteret! Af Louise Overgaard Pedersen

Hvad er Running Dinner? Running Dinner er en enestående chance for at lære hinanden bedre at kende her i Gl. Rye. Det fungerer som et middagsløb, der byder på en 3 retters menu indtaget forskellige steder i byen og afsluttes med et brag af en fest, og det er for alle voksne: Unge som ældre, nye som gamle Gl. Rye’ere. Man kan tilmelde sig som gæst eller vært. Værterne inviterer på forret og hovedret i eget hjem, og gæsterne fordeles helt tilfældigt ud på værterne og besøger to forskellige hjem i løbet af aftenen. Hvem man skal spise sammen med, og hvad menuen står på, er en overraskelse! Og værterne aner ikke, hvem der banker på deres dør. På den måde kommer man til at møde mennesker i Gl. Rye, som man måske ikke har mødt før. Når maden er indtaget, mødes alle til fest i hallen på Gl. Rye skole. Her er der dessert, kaffe, bar, DJ, live musik og godt humør. En vaskeægte voksenfest. Running Dinner er et non-profit arrangement. Alt overskud går til Borgerforeningen og næste udgave af festen.

Vær med til at gøre Gl. Rye endnu dejligere Du bidrager til fællesskabet i Gl. Rye, når du deltager i Running Dinner. Når du åbner dit hjem for dine naboer, når du som gæst spørger nysgerrigt ind under middagen, eller når du giver en drink til én, du ikke har mødt før, gør det Gl. Rye til et endnu bedre sted at bo.

Der er flere måder at bidrage til Running Dinner på: - Meld dig som vært og lav mad til skønne gæster. Menuen behøver ikke være kompleks gourmetmad. Det er fællesskabet om maden og den gode stemning, der er i centrum. - Hjælp med at pynte op og klargøre hallen inden festen og/eller giv et nap med, når vi rydder op om søndagen. Det gør kun oplevelsen endnu bedre, når vi skaber den sammen, og vi har brug for alle de hænder, vi kan få. - Byens Egen Butik sponsorerer vin til maden og Lyng Dal Hotel og Restaurant sponsorerer desserten. Du kan også bidrage til årets Running Dinner med et sponsorat.

PROGRAM: Kl. 18.00: Gæster møder op til forret samm en med 6-10 andre gæster hos en vært, som ikke ved, hvem de får på besøg. Kl. 19.30: Gæster får navn og adresse på det sted, hvor de skal spise hovedret, og gør klar til at besøge et nyt sted i Gl. Rye. Kl. 20.15: Værterne får nye gæster, som de serverer hovedret for. Kl. 21.45: Gæster og værter går sammen til fælles fest i skolens hal. Kl. 22.00: Dessert, kaffe og lounge-ste mning i hallen. Baren er åben og DJ’en varmer op til dans. Kl. 23.00: Bandet indtager scenen og lægg er op til dans og vaskeægte fest. Kl. 03.00: Festen slutter.

8

Læs mere og tilmeld dig på runningdinner. nu ARRANGØRER Borgerforeningen. Søren Berg Glasius, Marianne Jessen, Susanne Tougaard Hansen, Helena Pil Grundahl, Christina Højlund, Mikkel Bujok og Louise Overgaard Pedersen


Øm kloster Det sker på Øm Kloster

Vejen til Øm Start weekenden 5. – 6. marts Vandretur fra Vitskøl Kloster til Øm Kloster i marts og april 2022. I 1165 startede munke fra Vitskøl deres rejse mod det, der engang skulle blive Øm Kloster. De opholdt sig flere steder og var syv år undervejs, inden de slog sig ned i Øm. I år er det 850 år siden klostret i Øm blev grundlagt. Det bliver fejret med en vandretur i etaper, nogle med overnatninger, andre som dagsture. Første etape: Vitskøl Kloster til Skals finder sted i weekenden 5. – 6. marts. Dagsetaperne varierer i længde og er mellem 18 og 20 km. Følgende etaper bliver gået: Skals – Viborg, Viborg – Tange, Tange – Sminge (2 dage), Sminge – Silkeborg, Silkeborg – Ry og Veng – Øm. Har du lyst at gå med, eventuelt på nogen af ruten, eller vil vide mere, kan du kontakte Lene Mollerup på mail lmo@ museumskanderborg.dk eller telefon 86 89 81 94.

Museet åbner for sæsonen Tirsdag 12. april kl. 10.00 Museet åbner for sæsonen og der vil være morgenkaffe til de morgenfriske. Det er et helt særligt år, museet går i møde. Det er 850 år siden klosteret i Øm blev grundlagt. Det vil bliver fejret året igennem, så hold øje med museets Facebook og hjemmeside.

Munkenes morgen og naturen vågner Søndag 8. maj kl. 04.30-06.00

En gravhøj fuld af overraskelser Onsdag 16. marts kl. 19.00 Foredrag om udgravningen på Kildebjerg, Ry ved Arkæolog Louise Søndergård, Museum Skanderborg. En overpløjet gravhøj ved Kildebjerg Ry viste sig slet ikke at være så overpløjet endda. Bredhøj har gennem knap 4000 år holdt lav profil, og derfor blev arkæologerne fra Museum Skanderborg blæst noget omkuld af de fantastiske opdagelser, der lå og ventede. En flot stensætning indeholdt en bulkistebegravelse af en kvinde med fornemme bronzegaver dateret til den ældre bronzealder, og under graven lå to velbevarede hustomter, hvoraf det ene måske har tilhørt den gravlagte, og det andet måske hendes forfader. Foredrag er gratis og åbent for alle. Efter foredraget er der generalforsamling i foreningen Øm Klosters Venner. Det foregår i Ry Sognehus, Kildebakken 1, 8680 Ry.

Oplev naturen vågner omkring Mossø og hør fortællinger om nattens og daggryets første tidebønner i klostret. Kombineret natur- og kulturtur med guider. Morgengryet, overgangen mellem nat og dag, skaber en helt særegen stemning og danner rammerne om en sansefyldt natur- og kulturoplevelse ved Mossø. På turen vil Otto Andersen lægge vægt på naturen, der vågner, og fortælle om stedets landskabelige egenart. Vi oplever solopgangen sammen, og høre hvorledes fuglene synger mere og mere intenst, efterhånden som solen stiger op. I Klosterkirkens ruin fortæller Kirsten Kjærulf om munkenes ritualer og nattens og daggryets første tidebønner i klostret. Efterfølgende er der morgenkaffe og brød.

9


Gl. Rye motionist cykelklub starter sæsonen d. 5. april kl. 9.30 Vi mødes ved Brugsen. Vi er ca. 14 Motionister ( + 60) der hver tirsdag mødes og cykler en tur i de naturskønne omgivelser i omegnen af Gl. Rye.

a´r t så . . .

em... igen! r f e lern k y vi c

Hvis det har din interesse møder du bare op. Alle er velkomne. Vi ses Karsten Olsen · 2393 7956

Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til festlig

generalforsamling lørdag d. 19. marts kl. 18.30 i Kræshytten. En brandskæg aften fyldt med traditioner! ”Ikke medlemmer” er naturligvis også varmt velkomne, - Dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro er menuen: • Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle. • Mod forudbestilling kan der – i stedet for gule ærter – serveres klar suppe m/boller eller vegetarsuppe. Tilmelding ved aflevering af 120,- kr. for medlemmer og 150,- kr. for ”ikke medlemmer” til: • Formand Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 2988 5128 eller • Næstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 8689 8351 eller • Kasserer Frankie Jensen, Hedelundvej 38, tlf. 2165 3050 Senest søndag den 13. marts.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug 10

2020

2021

2022

.... vi brænder for det, så vi gi´r ikke op!


Flere

blomster og sommerfugle

Vi er en lille flok, der ønsker at naturen i Slugten skal få endnu bedre vilkår end den har i dag. Slugten skal være et sted, hvor der er plads til mange flere blomster, sommerfugle og andre insekter og smådyr. Et sted hvor man fortsat kan gå tur, lege og spille bold og forhåbentligt glæde sig over at vi i Gl. Rye har naturen tæt på. Sidst i oktober blev det høje græs i Slugten høstet af Skanderborg Kommune. Græsset blev lagt i store dynger ved blandt andet Emborgvej, hvor det senere blev hentet af en landmand og pløjet ned på hans jord. Idéen med at slå græsset og fjerne det fra Slugten er, at man med årene kan få fjernet næringsstoffer fra området. Mindst lige så vigtigt er dog, at når det afhøstede materiale fjernes, så ligger det ikke som en dyne på jordoverfladen og forhindrer at blomsterfrø kan spire. Når det høstede græs fjernes, giver det plads, lys og varme til flere forskellige arter af blomster som har det svært, når der i området i forvejen vokser meterhøjt græs og ligger et tykt lag af planterester fra tidligere år. Håbet er, at der inden for en kort årrække vil begynde at udvikle sig et mere alsidigt plantesamfund, der minder om det, der findes på skrænterne langs Slugten eller i andre blomsterrige områder i og omkring Gl. Rye. For at få processen fra et næringsrigt, græsdomineret plantesamfund til et næringsfattigt, blomsterrigt plantesamfund til at gå hurtigere, vil vi forsøge at indgå en aftale om, at området også bliver høstet i juni måned. Ved en slåning i juni måned er det vigtigt, at der tages hensyn til, at der kan ligge dyr, herunder rålam, og skjule sig i det høje græs. I Tyskland benyttes droner med termiske kameraer, så man kan se, om der ligger dyr i området. Det udstyr

Rye Bæk, skal løbe Det lille vandløb, Gl. n og give bedre gte Slu frit ned gennem t plante- og dyreliv. muligheder for et alsidig

i Slugten

har vi desværre ikke rådighed over, men der findes også mere lavpraktiske løsninger, når området ikke er så stort. I stedet for vil en gruppe personer gennemgå arealet, umiddelbart inden maskinen kører og høster, så eventuelle dyr bliver opdaget i god tid. Hvis der bliver indgået en aftale med en dyreholder, der kan aftage det høstede materiale som foder, er det vigtigt at der ikke indgår den giftige plante, engbrandbæger, i foderet. Engbrandbæger vokser kun sparsomt i området og det vil ikke kræve en særlig stor indsats at fjerne disse planter, inden der høstes. Efter en årrække, vil der formentlig være så mange blomster på arealet, at en høst i juni ikke vurderes formålstjenstlig. Til den tid vil der kun være behov for en efterårsslåning. Der ligger flere meget blomsterrige områder tæt på Slugten, der naturligt vil kunne levere nye blomsterfrø til området. Måske der allerede nu ligger blomsterfrø i jorden og venter på bedre tider. Frø der kan blive til tjærenellike, blåhat, vild gulerod, håret høgeurt, hvid okseøje, almindelig kongepen, rødknæ, marktusindgylden, rundbælg, bakkenellike, hejrenæb, almindelig kællingetand og en fantastisk masse andre arter. Arter der kan fungere som nektarressource for de voksne insekter og som foderplanter til larver af sommerfugle, biller, svirrefluer og en masse andet spændende dyreliv. På sigt håber vi, at det lille vandløb, Gl. Rye Bæk, skal løbe frit ned gennem Slugten og give bedre muligheder for et alsidigt plante- og dyreliv. I dag løber Gl. Rye Bæk et par meter under jorden i et betonrør. Hvis det lykkes at få vandløbet åbnet op, så det løber frit, kunne det give flere rekreative mu-

Eksempel på hvordan det kunne blive. Masser af bakkenellike og gul snerre med mere

ligheder i området og forhåbentlig gøre Slugten til et endnu mere interessant sted at gå tur. Mere om det på et senere tidspunkt. Carsten Schmidt – Tlf.: 51358943 Dagmar Kappel Andersen – Tlf.: 61308089 Erik Dylmer – Tlf.: 21494221 Keld Mortensen – Tlf.: 51626912 Anders Nielsen – Tlf.: 93508232 Lars Risager – Tlf.: 29693550

Øverste sommerfugl en dukatsommerfugl og nederste en dagpåfugleøje

Masser af tjærenellike og hvid okseøje.

11


Fjernvarmeprisen stiger med 30 procent - så nu er målet at lukke helt ned for d På baggrund af stigende el- og gaspriser er Rye Kraftvarmeværk pr. 1. maj nødsaget til at hæve den gennemsnitlige varmepris med 30 procent. Nye tiltag er dog på vej, som endeligt skal udfase værkets forbrug af den både budget- og miljøbelastende naturgas. Af Ole Jeppesen

Fjernvarmen i Gl. Rye er lige nu baseret på 75-80 procent moderne, CO2-neutral varmepumpedrift med en naturgaskedel som lejlighedsvis backup. Denne kombination har indtil for nylig medført fjernvarmepriser under landsgennemsnittet, men situationen på det nuværende energimarked fører nu til en prisstigning: “Vi har besluttet at fordoble forbrugsbidraget fra kr. 200,- til kr. 400,- excl. moms pr. MWh. Men da prisen især bygger på et fast effektbidrag, bliver den gennemsnitlige stigning “kun” på cirka 30 procent,” forklarer værkets formand, Søren Frandsen. Prisen på naturgas er femdoblet i forhold til samme tid sidste år på grund af en kombination af tomme lagre og øget forbrug i forbindelse med den gradvise corona-genåbning. Elprisen er tredoblet, fordi den delvist følger gasprisen, og fordi vandkraftværkerne nordpå har underpræsteret grundet fald i nedbør.

12 12

“Beslutningen er trist, men nødvendig. For at illustrere stigningen kan vi tage udgangspunkt i det såkaldte ‘standardhus’ på 130 kvm. og et årligt forbrug på 18,1 MWh. Her vil prisen stige fra cirka kr. 15.000,- til kr. 19.500,- om året,” uddyber formanden. Foto Ib Hansen

Et træls bump på vejen Den øgede fjernvarmepris er en kæmpe streg i regningen for bestyrelsen, som i de senere år har haft øjnene stift rettet mod at skaffe prisnedsættelser sideløbende med nedbringelse af CO2-udledningen: “Gennem vores overgang fra 100 procent gasdrift til 75-80 procent varmepumpe- og solvarmedrift har vi opnået en stor prisnedsættelse over de seneste syv år. Disse prisstigninger er derfor et møgirriterende bump på vejen. Vi er dog stadig væsentligt under prisen for olie- og elbaseret varme – samt ikke mindst under prisniveauet fra før varmepumpen og solvarmeanlægget blev sat i drift,” pointerer Søren Frandsen. Værket blev i starten af 2010’erne rådet til at fravælge flis-fyring, da der skulle omlægges til klimavenlig drift. En energikilde, som ellers er stort set upåvirket af gasog elpriser. “Vi droppede biomasse for at undgå lastbiler med flis op og ned gennem byen og omkring værket, og fordi vi ikke anser biomasse for CO2-neutral energi. Varmepumpedriften var og er en grønnere løsning, men her og nu desværre en dyrere løsning. Vores mål


den dyre naturgas

Fjernvarme vs Oliefyring og Elvarme 37.000

35.000 33.000 31.000 29.000

er stadig at komme helt af med naturgassen og blive 100 procent CO2-neutrale,” fastslår Søren Frandsen.

27.000

25.000 Fjernvarme

23.000

Grøn udbygning af produktionsapparatet Bestyrelsen og dens rådgivere monitorerer konstant gas- og elpriserne og vil justere priserne tilbage til landsgennemsnittet, og gerne under, i det øjeblik, det igen bliver muligt. Rye Kraftvarmeværk har derudover fået bevilget støtte fra Energistyrelsen til at indgå samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS. Målet er at få kortlagt de mulige veje til en prisstabil, fossilfri varmeforsyning i Gl. Rye. “Der er forskellige løsninger i spil. Vi kigger dels på en luft til vand-varmepumpe – dels en elkedel, som i fjernvarmesammenhæng er dimensioneret svarende til flere tusinde almindelige husholdnings-elkedler. Princippet er dog det samme. Kedlen anvender elektricitet til at varme vand op, når vindmøllerne snurrer lystigt, og elektriciteten er billigst,” forklarer formanden. Der mangler et grønt supplement i produktionen på i alt 2 megawatt for at fastholde forsyningssikkerheden og samtidig kunne lukke for gassen. Inden sommerferien vil bestyrelsen beslutte, hvilken løsning den peger på.

Oliefyring Elvarme

21.000 19.000

17.000 15.000 13.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Fjernvarme

Oliefyring

Elvarme

TARIFFER FRA MAJ 2022 KONTRA JULI 2021 Forbrugsbetaling

Maj 2022

Juli 2021

Forbrugsbidrag:

400,00/MWh

200,00/MWh

Abonnementbidrag:

2.500,00/måler

2.500,00/måler

-indtil 200 m2 beboelse

45,00/m2

45,00/m2

-over 200 m2 beboelse

24,00/m2

24,00/m2

-erhvervs m2

24,00/m2

24,00/m2

45,00/m

45,00/m2

Effektbidrag:

-institutions m

2

2

(m2 ansættes i henhold til BBR -registret) / priser ekskl. moms

“Dette er ikke tidspunktet at ryste på hånden mht. målet om at blive CO2-neutrale. Det er ærgerligt og irriterende, at el- og gaspriser eksploderer her og nu, men vi skal helt i mål. Vi skal af med den gas, for den forurener og gør os via prisudsving indirekte afhængige af gasproducerende lande såsom Rusland,” slutter Søren Frandsen.

Nye tiltag er på vej, som endeligt skal udfase værkets forbrug af den både budget- og miljøbelastende naturgas.

13 13


GRIF Badmintonafdelingen Ungdom: Gl. Rye Badmintons ungdom er nu kommet godt i gang med træningen efter juleferien. Vi oplever en stor gruppe unge, der har stor lyst til at lære at spille badminton. Desværre har vi måtte sige farvel til vores faste træner, Asbjørn, da vi gik på juleferie og der arbejdes på højtryk for at finde en ny fast træner. DGI er indover og kan forhåbentlig stille med en badminton instruktør der kan tage træningen frem til sommerferien, så vi har mulighed for at finde den helt rigtige til efter sommer. Indtil at DGI har fundet en til os, klarer vi træningen med hjælp fra forældre og bestyrelsen. Vi er også meget glade for at Simon stadigvæk gerne vil være med som hjælpetræner. Vi håber at vi nu kan sige et endeligt farvel til corona restriktionerne og komme tilbage til vores normale træning. Er du endnu ikke kommet i gang med badmintonsporten, kan du stadigvæk nå det. Tag fat i Ungdomsformand Charlotte Klejs Vagner på 40570711 hvis du har lyst til at komme og prøve.

Flexiholdet Senior: Som så mange andre hold i GRIF har vi på Flexiholdet også kæmpet lidt med Corona. Vi skulle i starten af januar have været til et weekendstævne med overnatning og kampe både lørdag og søndag. Det blev desværre som så mange andre ting aflyst og udsat til bedre tider. Det har dog lykkedes os at få afholdt en lille juleafslutning med smørrebrød og julequiz, hvor de lidt ældre vandt over de lidt yngre. Det var en hyggelig aften. Flexiholdet er for både damer og herrer. Vi mødes tirsdage fra kl. 19.30 - 21.00 og spiller primært doublekampe. Holdet er for dig fra 18 år til 70+ der evt. mangler en makker og har lyst til at spille badminton. Der er ikke ubegrænset plads på holdet, så tag evt. en snak med Kasper Nielsen, der står for holdet på tlf. nr. 51928370 eller mail: kasperk.nielsen1@gmail.com, hvis du ønsker at deltage.

Motionister, der lejer baner: Vidste I, at det er muligt at købe fjerbolde igennem Badminton afdelingen. Vi sælger to typer af bolde fra RSL til rigtig gode priser. RSL Tourney No. 4 er en meget økonomisk fjerbold, da der er stor sammenhæng med kvalitet og pris og med stor holdbarhed. Det er den mest solgte træningsbold i Europa. Den sælges for 140 kr. pr. rør. RSL Classic er en top-bold i den absolutte verdensklasse. Den gennemgår en høj kvalitetstest og er i særdeleshed kendt for sin høje genbrugsværdi, hvilket betyder at man kan opleve en større besparelse i boldforbruget. Bolden er godkendt som turneringsbold af det internationale Badminton Forbund. Den sælges for 175 kr. pr. rør. Hvis man ønsker at købe en af disse typer bolde, så kontakt Henrik Koldborg på tlf. nr. 6126 8640 eller mail hkoldborg@gmail.com. Det er muligt at betale med MobilePay. Vel mødt! Hilsen Badminton afdelingen

14

GENERALFORSAMLING Gl. Rye Idrætsforening indkalder til Generalforsamling Torsdag d. 31/3 – i GRIF Klubhuset Tid mm. meldes ud når vi nærmer os - men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi håber at se en masse


! G I L E D N E

Gymnastikopvisning Lørdag d. 26. marts kl. 14-16 i hallen ved Gl. Rye skole Kom og vær med, når vi nu igen kan holde gymnastikopvisning! Vi glæder os til at se jer, og dele en energifyldt afslutning på sæsonen med jer! Vi får desuden besøg af Bryryp Springhold, som vil vise både spring og rytme. Indgang ved klubhuset for gymnaster og publikum Gratis adgang for alle gymnaster. Voksne 20 kr. På svedigt gensyn! Gymnastikudvalget

Hold

Cirka tid

Indmarch (Alle hold)..................14:05 Opvarmning...............................14:10 Troldeungerne............................14:15 Badutspringerne........................14:25 Minimix.......................................14:35 Showdance.................................14:45 Maximix......................................14:55 Spring 4. kl og opefter..............15:05 Fællesserie..................................15:15 Gæstehold..................................15:25 Fællessang og fanen ud............15:45

– – – – – – – – – – –

14:10 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:45 16.00

GRIF Julekalenderen – alt udsolgt men hvad med næste år?

Nye kreative ideer søges! I mange mange år har GRIF solgt skrabejulekalendere i Gl. Rye. 2021 var ingen undtagelse og vi kunne melde om alt udsolgt - Men faktisk er der stadig uafhentede gevinster. Så hvis du sidder med en kalender som endnu ikke er skrabet, så er det måske dig, som er en af de heldige – kontakt formand Henrik Jensen, hvis du mangler at afhente din gevinst. Overskuddet fra GRIF julekalenderen er en god indtægt, som nogenlunde dækker de årlige udgifter til driften af GRIFs klubhus. Det betyder at overskuddet fra medlemskontingenter kan bruges på oplevelser for medlemmer og trænere, nye materialer og udstyr, nye tiltag ude i afdelingerne, samt til at støtte nye initiativer i Gl. Rye. Men hvad skal der ske i 2022? Er en skrabekalender stadig tidssvarende eller skal der ske noget nyt. Skal vi samle ind på en anden måde næste vinter? Det kunne være salg af til/fra kort dekoreret af lokale kunstnere, Jule tombola eller noget helt tredje…. Sidder du med en god ide og/eller kunne du være frisk på at være med til at føre den ud i livet, så tag fat i sekretær Lise Engel Hartwell på tel: 61660619 eller liseengel@ gmail.com Vi glæder os til at høre fra dig!

Hvad gør vi nu..? 15


Motionistafdelingen

Formand Mads Carstensen 2986 7655

madskcarstensen@gmail.com

Formand Henrik Jensen 2094 7878

hj@comcepto.dk

Sekretær Lise Hartwell 6166 0619

liseengel@gmail.com

Kasserer Kristian Bollerup 2191 3263

kristian.bollerup@lego.com

Vi har haft et godt halvår trods corona, mange gode timer med fuld fart – hygge – samvær – bare dejligt. I skrivende stund venter vi på vores midtvejs træf, som forhåbentlig bliver afholdt, læs herom i næste udgave af Aktuelt. Skulle der være nogen som kunne tænke sig at være med i motionist/pensionist afdelingen møder du bare op, der er plads til flere.

DART hver onsdag i vintersæson (oktober – maj) Kl. 9,30 – 12,00 Kl. 19,00 – 21,00 (mænd)

PETANQUE hver onsdag i sommersæson (maj – oktober) Kl. 9,30 – 12,00 Kl. 19,00 – 21,00

Suppleant Mangler

Udlejning af klubhus Birgitte Nicolaisen 2982 7837

birgitte@gefibermail.dk

Formand, Håndbold Morten Baastrup 2129 0003

m_baastrup@hotmail.com

KROLF hver torsdag Kl. 10,00 – 12,00 Her kan der spilles på andre tider, hvis man ønsker det.

Formand gymnastik Sisse Resen tlf: 23 32 41 82

Kontingent pr. Sæson 125 kr.

resensisse@gmail.com

Tak til alle vores medlemmer for stor deltagelse og godt humør.

Formand fodbold Henrik Larson 3065 3053

Motionistafdelingen GRIF - Jens Erik Fischer

Henrik@epix.dk

Kontaktperson Badminton Henriette Klostergaard Rokkjær Tlf: 22 97 67 73

Dato som bør krydses af i kalenderen:

25. juni afholdes LØRDAGS TRÆF Her kan alle som har lyst og tid deltage. Dagen starter med fælles kaffebord kl. 14,30 hvorefter vi dyrker lidt motion. Petanque - dart - stigegolf - krolf og hvad vi ellers kan finde på ? Dagen afsluttes med fælles spisning - hygge - snak, alt dette for kun 125 kr.

henrietteklostergaardrokkjaer@gmail.com

Formand

tennis Jens Erik Dengsøe 2272 7128 jenserik123@gmail.com Formand karate Preben Frost 2363 9979

bodukanglrye@gmail.com

Formand Motionister Jens Erik Fischer 8689 8423

gerstedvej@fischerweb.dk

16

www.glryeif.dk


UNG i GL. RYE

I de næste fire numre af Aktuelt giver vi de unge ordet. Ofte er det et voksent synspunkt, der kommer til udtryk i Aktuelt, og vi kan også have en tendens til at mene noget på vegne af de unge i byen. I løbet af året lader vi derfor repræsentanter fra fire årgange fortælle, hvad de mener om at vokse op i en lille by. Den typiske Gl. Rye-patriotiske vinkel er pakket væk, og de får lov til at tale frit om skoleskift, utilstrækkelig offentlig transport, manglende muligheder for at samles uden for hjemmet eller hvad de ellers kunne have på hjerte. Skulle resultatet alligevel ende med et let rosenrødt sepiafilter, så er det altså et udtryk for de unges egen holdning😊 I årets første nummer af Aktuelt er det Nana, Calvin, Mia og Laurits fra 9. kl. på Mølleskolen, der fortæller om deres oplevelser med at vokse op i Gl. Rye.

Tekst: Maria Bjørn. Foto: Anders Foss

Nana Thule Frank

Kort før Nana blev født flyttede hendes forældre til Gl. Rye. Her er hun vokset op med sin mor og far og tre søskende, som alle har gået på Gl. Rye Skole. Hvordan var det at vokse op i Gl. Rye? ”Det var hyggeligt og trygt. Jeg synes, det var en god skole, og jeg havde nogle gode veninder. Der er et godt socialt sammenhold og et fint fællesskab fx omkring Sportsfesten. Det var en slags byfest, som man så frem til, hvor alle samledes. Det var fedt.” Men var det ikke også lidt kedeligt – her er jo ikke så meget at lave? ”Som yngre syntes, jeg der var nok at lave. Så var vi i SFO eller i klubben og lave krea, eller vi brugte byens legepladser. Når man bliver lidt ældre, kan man godt savne lidt nogle steder i Gl. Rye, men så skal man jo også til at skifte til Mølleskolen, og så er det naturligt at orientere sig lidt mere mod Ry.”

Hvordan var det at skifte til Mølleskolen? ”Det var fedt med nye venner og en større skole. De havde lavet et introprogram, og vi mødtes også inden sommerferien, så vi lige havde set hinanden, inden vi skulle starte. Det eneste som er mega træls er den manglende transport mellem Gl. Rye og Ry – især i weekenderne.” Er det så bare i Ry det hele sker nu? ”Nej, jeg bruger stadig Gl. Ry meget, og jeg er også sammen med mine venner her. Så går vi ture, og vi har også kælket, da der var sne. Min storebror, som bor i Århus, elsker også at komme tilbage til Gl. Rye på besøg. Det er dejligt at afstanden er så kort til Århus, så kan få lidt af det hele og lider ikke afsavn.” Hvad skal du efter 9. kl.? ”Jeg skal på efterskole ved Århus, så det er lige lidt længere væk, men stadig tæt på.”

Er der flere muligheder i Ry for at lave noget efter skole? ”Vi hænger meget ud omkring Ry hallerne og Sønderege. Sønderege er mest om sommeren. I hallerne er man også, selvom man ikke selv skal til en fritidsaktivitet, fordi det er der mange er.”

17


Calvin Bisgaard

barneCalvin er vokset op i Gl. Rye og har trådt sine efter Kort . Skole Rye Gl. på siden og Bison i sko først Ry. til skiftet til Mølleskolen flyttede han Hvordan var det at vokse op i Gl. Rye? en lille ”Jeg synes, det var fedt. Det er trygt med mange af by, og det er hyggeligt, at man kender så venner dem, der bor der. Jeg er stadig mega gode en samm ud g stadi er hæng og Rye Gl. fra med dem Ry.” til med dem, selvom jeg er flyttet lavede I Men var det ikke også lidt kedeligt? Hvad fx efter skole? rksted. ”Så var vi i Klubben i det der klippe/klister-væ hænmed de arbej at lide Det var fedt. Jeg kan godt fodde spille og e leged en, samm vi var så Og derne. bold.” Hvad husker du ellers Gl. Rye for? der lidt ”Jamen, det var bare et dejligt sted. Så var n med cymusik og loppemarkeder og sportsfeste sskab i kelløb og hoppeborge. Der var et godt fælle Rye.” Gl. fra er mind gode e mang har Jeg byen. akkerne ”Og så er naturen bare mega smuk, Lyngb bogstabor er venn gode mine af e og skoven. Nogl ” velig talt i skoven. Det er skide hyggeligt.

Hvordan var det at skifte til Mølleskolen? med mine ”Det var fedt, jeg kom i en god klasse . SkoSkole Rye Gl. de savne jeg men er, venn e bedst e havd vi og lille, var len var så hyggelig, fordi den e.” lærer nogle gode var det? Senere flyttede du også til Ry – hvordan lidt større. lige n ”Det var også fedt, så blev verde er også det og s, Århu i bor r søste Det var fint. Min større by, u endn en til e komm kan nemt man at rart, lille by.” men jeg har været glad for at vokse op i en efter skole Er der flere muligheder for at lave noget i Ry?” t at lave ”I begyndelsen kunne jeg godt savne noge old. Nu fodb spille at vi ndte begy efter skole. I 8. kl. ellers er vi og den, hinan mod e onlin t mege vi r spille omkring hallen og banerne.” Hvad skal du efter 9. kl.? uden for ”Der skal jeg på efterskole, Brøruphus, lidt igen. større lidt lige Skanderborg. Så bliver verden til.” mig Det glæder jeg

Mia Kristensen

Hvad får man fritiden til at gå med, når man vokser op i Gl. Rye?

Mia er født og opvokset i Gl. Rye. Hun gik på Gl. Rye skole fra 0.-4. kl., hvorefter hun gik på Gudenåskolen, inden hun begyndte i 7. kl. på Mølleskolen.

18

”I de mindre klasser gik vi til fodbold. Det gjorde hele klassen, og det var fedt. Der var ikke nogen krav til hvor dygtig man var. Jeg har også gået til gymnastik, håndbold og karate. På en måde er det ligesom sport, der binder byen sammen. Nu hvor jeg går på Mølleskolen, går man lidt mere sine egne veje.”


Laurits Skovgaard

Laurits´ historie er en klassisk Gl. Rye-fortælling om en familie, der rykker fra Århus, da familien udvides. Han har trådt sine barnesko først i Bison og senere på Gl. Rye skole. Hvordan var det at vokse op i Gl. Rye? ”Det var fedt. Det er rart, at det er et lille sted, hvor man kan gå rundt til alting og hinanden.” Hvad lavede I, når I var sammen? ”Vi havde fx en aftale om at mødes 7.40 hver dag og følges til skole. Efter skole gik vi til forskellige fritidsaktiviteter sammen. Jeg har gået til tvungen Tarzan-gymnastik, fordi min mor var instruktør, haha, og til fodbold og håndbold. Alt var jo lige i nærheden.” Hvor mødtes I, når I skulle være sammen uden for skoletid og fritidsaktiviteter? ”Jamen så mødtes vi på legepladsen, ved Brugsen eller på fodboldbanerne. Hvis det regnede, gik vi nogle gange ind i stadionhuset.” Ok, og I blev ikke smidt ud? Jeg har nemlig læst nogle tråde på facebook. ”Nej, jeg har godt hørt, at der er nogle, der drikker, men det gjorde vi ikke. Jeg er jo kun lige 16. Andre gange mødtes vi også i hallen. Der var altid en, der vidste, hvem der havde en nøgle til hallen.” Hvordan var det at skifte til Mølleskolen i Ry? ” Det var fint. Jeg savnede selvfølgelig lærerne, som man havde kendt siden 0. kl., men det var også spændende at få nye kammerater og nye lærere.

Men altså er det ikke også lidt kedeligt, at der ikke rigtigt er nogen steder, hvor man kan gå hen og være sammen? ”Vi var også tit bare sammen hjemme hos hinanden. Vi tænkte ikke rigtig over, at der ikke var noget sted at være sammen i Gl. Rye. Nogle gange var det faktisk ret hyggeligt, at der ikke var det sted, så var vi hjemme hos hinanden og vi kendte også forældrene. Jeg har mange venner fra Ry, som jeg ikke ved, hvor bor, selvom vi har været sammen 100 gange alle mulige andre steder.” Hvor hænger man ud i Ry? ”Om sommeren ved Sønder Ege ellers i Ry hallerne. Ikke så meget hjemme hos hinanden.”

Jeg følte måske lidt, at man bevægede sig i de samme ringe, så det var rart at komme lidt væk fra de vante rammer og prøve noget nyt. Men altså man tænkte da: Hvordan kommer jeg nu i skole, når vi ikke bare kan gå?” Ja, er det ikke mega træls at være så langt væk fra, hvor det hele sker? ”Altså vi kan jo godt cykle, men gør det ikke så tit, ofte kører vores forældre. Længe leve dovenskaben, haha.” Hvad tænker du på, når du tænker tilbage på din opvækst i Gl. Rye? ”Jeg har altid været glad for at vokse op i Gl. Rye. Det var altid nogen at være sammen med. Og fx Sportsfesten, det var noget, vi så frem til. Der var cykelløb, slushice og så stod man tidligt op for at spille fodbold. Det vil være pissefedt, hvis den kunne genoplives.” Hvad skal du efter 9. kl? ”Der skal jeg på efterskole. Nu har vi gået her på Mølleskolen i 3 år og kender det, så nu glæder jeg mig til at prøve noget andet. Det behøver ikke være det helt store. Og så glæder jeg mig til at begynde på en ungdomsuddannelse i Skanderborg, hvor jeg også spiller håndbold. Der mødes man jo igen med nogle af alle dem, man går i skole med nu. Det bliver sjovt.”

Hvordan var det at begynde på Mølleskolen? ”Jeg glædede mig til at starte på Mølleskolen, fordi det var nyt og spændende, og så kom jeg til at gå i klasse sammen med nogle af dem, jeg havde gået med på Gl. Rye skole.” Hvad tænker du på, når du tænker tilbage på din opvækst i Gl. Rye? Var det helt ærligt ikke lidt kedeligt, at der ikke skete så meget? ”Jeg synes, Gl. Rye er ret hyggelig. Det er rigtigt, der ikke skete så meget, men vi har jo heller ikke kendt til mere, så vi var bare glade, når der skete noget. Fx Sportsfesten, det var sommerens højdepunkt, hvor alle mødtes.” Hvad skal du efter 9. kl.? ”Der skal jeg på efterskole i Århus. Det glæder jeg mig til, men det er også et stort skridt fra lille Gl. Rye til Århus.”

19


Historier fra Rye

Vinteren i gamle dage...

Når jeg tænker på min barndoms vintre, var der masser af sne. Fint snevejr med store luftige snefnug eller frostklar blå himmel og glitrende sne i solskinnet. Vintertøjet lod noget tilbage at ønske, men det stoppede ikke børn og barnlige sjæle i at nyde den dejlige sne. En kælk, skøjter eller et par ski var dejlige at have, men i mangel af bedre, kunne en trækasse, en plasticpose eller bagdelen også bruges. Vi byggede snemænd, snehuler og borge, sloges i sne og kastede snebolde over skolens tag. Af Grethe Bremer

Vi kælkede mest på marken ved Pensionat Galgebakken, men alle hældninger kunne bruges – også Nyvej. Den gamle kælkebakke, som en flok mænd fra Rye anlagde i 1933 kunne stadig bruges, men var hastigt på vej i glemmebogen. Den blev ellers flittigt brugt før hen, både på kælk og ski.

Bakkerne ved byen er fantastiske, når de er dækket af sne. Efter en snestorm, kan der ligge store driver af sne på læsiden af bakkerne. Hvis man ikke helt har styr på hvor man går, kan man forsvinde fuldstændig i sådan en drive. Man har det så sjovt, at man helt glemmer tiden – og hvor meget man fryser. Det finder man først ud af, når man kommer hjem med stivfrosne fingre og tæer, der prikker og stikker, mens varmen vender tilbage. Vandet i Bækken gik over sine bredder og oversvømmede Ægypten, som blev til den herligste skøjtebane. Søerne og åerne kunne også bruges som skøjtebane eller til en tur på ski. Det var koldere før hen, så nedbøren kom oftere som sne og blev liggende i længere tid. Isslag på el-ledningerne kunne få dem til at falde ned, så strømmen forsvandt. Stearinlyset og tændstikkerne havde sin faste plads og var klar, når lyset gik ud. Vandrørene frøs og kunne springe og give vandskader. Så ja, der var mere sne og frost i gamle dage. Det kunne være en udfordring. Byen ligger som bekendt på en bakke, der ikke altid er lige let at komme op ad i snevejr. Især lastbilerne havde problemer, og flere af dem holdt ud for mejeriet og fik snekæder på, så de kunne komme ovenud af byen.

Mændene der anlagde Kælkebakken ved Rye 1933. Foto: Arkiv.dk

Kælkebakken fra 1933 tegnet på luftfoto fra 2018. Tegning: Grethe Bremer

20 Foto: Grethe Bremer 31.12.2020

Det er noget af et syn, når en sneplov kører gennem byen og kaster sneen ud til siden – og ind på fortovet og indkørslerne, som husejerne så kan begynde at grave fri. Det kunne skabe nogle meget store bunker af sne langs vejen, som var længe om at tø. Det er ikke en ny idé, at der skal være farbare veje. I Jyske Lov fra 1241 er vejarbejdet beskrevet som pligtarbejde for bønderne. Vejene var elendige og selv om skiftende konger forsøgte at gøre noget ved det, blev det først betydeligt bedre med vejforordningen i 1793. Vejarbejdet blev for alvor sat i system. De, der havde nytte af vejen,

Sneplov til hesteforspand, Rye ca. 1950 Foto: Arkiv.dk

skulle bygge og vedligeholde den. De skulle selv medbringe materialer og redskaber, og blev straffet, hvis tingene ikke var i orden. Forordningen fra 1793 indeholder også en paragraf om sne, hvor der bl.a. står: ”Saasnart dyb Snee falder, bør samme, førend den fryser fast, strax, enten ved Snee-Pløining, eller ved Skufning, jævnes ud af Vejen, saaledes, at denne, hverken imedens Sneen ligger, eller naar den begynder at optøes, bliver besværlig.” Se hele paragraffen om sne i vores Facebook gruppe: Lokalhistorie Gl. Rye

Ryesgade 28.12.1993. Foto: Grethe Bremer

Udsigt fra Emborgvej, januar 1982. Foto: Grethe Bremer


Kirkely 1970erne. Foto: Arkiv.dk

Vejen ved Rye Mølle ca. 1920. Foto: Arkiv.dk

Alléen (Kastanieallé) ca. 1950. Foto: Arkiv.dk

Himmelbjerget 1960erne. Foto: Arkiv.dk

Bison 12.1.1987. Foto: Arkiv.dk

Pensionat Galgebakken 20.2.1996. Foto: Grethe Bremer

Gl. Rye Kro 1985. Foto: Arkiv.dk

21


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester

gaard: Gudstjenester på Dalbo aard: Gudstjenester på Dalbog 14 kl. rts ma 9. Onsdag den 14 kl. il Onsdag den 6. apr 14 kl. Onsdag den 4. maj

Foråret er på vej rundt omkring i byen...

22

Søndag d. 13. februar Septuagesima Torsdag d. 24. februar Søndag d. 27. februar Fastelavn Søndag d. 6. marts 1. s. i fasten Søndag d. 13. marts 2. s. i fasten Søndag d. 20. marts 3. s. i fasten Søndag d. 27. marts Midfaste Søndag d. 3. april Mariæ bebudelses dag Torsdag d. 7. april Søndag d. 10. april Palmesøndag Torsdag d. 14. april Skærtorsdag Fredag d. 15. april Langfredag Søndag d. 17. april Påskedag Mandag d. 18. april Anden Påskedag Søndag d. 24. april 1. s. e. påske Søndag d. 1. maj 2. s. e. påske Søndag d. 8. maj 3. s. e. Påske Fredag d. 13. maj Bededag Søndag d. 15. maj 4. s. e. Påske Søndag d. 22. maj 5. s. e. Påske Torsdag d. 26. maj Kr. Himmelfartsdag Søndag d. 29. maj 6. s. e. Påske Søndag d. 5. juni Pinsedag

11.00 17.00 9.30 11.00 11.00 11.00 9.30 Ingen 17.00 11.00 11.00 15.00 11.00 Ingen Ingen 11.00 11.00 Ingen 11.00 9.30 9.00 11.00 Ingen 11.00

Ann Vendeltorp Noahs Ark Kjeld Slot Nielsen Børnekoret medvirker

Noahs Ark Højtidskor Musikgudstjeneste

Pia Husted Blok Konfirmation Konfirmation


HØJTIDSKOR

Sct. Sørens Kirke Sognepræst:

Projekt op til palmesøndag Højtidskoret ved Skt. Sørens kirke er et nyt tiltag, som har sit første projekt op mod påske. Det er tanken, at sanginteresserede i Gl. Ry og omegn kan melde sig til koret, der er et projektkor med 2-3 projekter om året. Målet er 4-stemmig korsang, fordelt på sopran, alt, tenor og bas – med hovedvægten på den klassiske kortradition. Nodekendskab er en fordel, men ikke en forudsætning. Højtidskoret medvirker ved palmesøndagens gudstjeneste søndag den 10. april kl. 11 i Skt. Sørens kirke med 3 korsatser. Der holdes prøve fire onsdage kl. 16.30 – 17. 30 i Skt. Sørens kirke: Onsdag den 16/3, 23/3, 30/3 og 6/4.

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 6114 2535 ijt@km.dk

Organist: Anita Hyldgaard Samsing Græsvangen 81, 8381 Tilst Tlf. 2217 0173 organist@glryekirke.dk

Kirkesangere: Kirstin Sander Jacobsen

Tilmelding og yderligere information hos Anita Hyldgård Samsing, anitasamsing@ gmail.com. Af hensyn til planlægning af repertoire bedes man tilmelde sig senest mandag den 14. marts.

Tlf. 2217 9021 kirkesanger@glryekirke.dk

PÅSKENS MUSIK Påsken er en af de største højtider i kirken, der gennem århundreder har inspireret digtere og komponister til salmer og musik. Ved påskens gudstjenester i Skt. Sørens kirke bliver der mulighed for at høre et lille udpluk – ved to af Gudstjenesterne også gennem medvirken af gæstesolister:

Michelle Elmhøj Pedersen Præstegårdsvej 3 Tlf. 6078 9391 kirkemusiker@glryekirke.dk

Kirketjener: Susanne Midtiby Præstegårdsvej 3 8680 Ry, Gl.Rye

Langfredag: Gudstjeneste kl. 15. Cellist Else Anker-Møller medvirker. Påskedag: Gudstjeneste kl. 11. Trompetist Anders Fahrstad medvirker.

kirketjener@glryekirke.dk

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

FORÅRSKONCERT

Annette Frandsen Kirkebakken 4 Tlf. 86898712

Søndag den 3. april kl. 16. Anita Hyldgård Samsing, orgel

gravermedhjaelper@glryekirke.dk

Sørens kirkes organist, Anita Hyldgård Samsing, spiller et afvekslende program på kirkens skønne Marcussen-orgel, som afspejler påske og forår. På programmet står koralbearbejdelser over nogle af de store påskesalmer, en koncert i C-dur efter Vivaldi af Johann Sebastian Bach, Niels W. Gades 3 tonestykker mm. Gratis adgang.

Menighedsrådet: Formand: Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286 h.b.olsen@gefiberpost.dk

Næstformand & kontaktperson: Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

Kirkeværge: Jesper Frost Bylling Skolebakken 4, Gl. Rye 40 21 43 58 jbylling@gmail.com

Kasserer: Tove Høgh Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye 25 43 88 77 tove.hogh.olsen@itelligence.dk

Kordegn: Foto: Susanne Midtiby

Kasper Lei Fischer Kildebakken 1, Ry Tlf. 8689 1350 kalfi@km.dk

www.glryekirke.dk

23


Når man går en tur på kirkegården i Gammel Rye, kan man undre sig over, hvilke mennesker der gemmer sig bag navnene på gravstenene. Mange gravsten har en særlig markering, en fugl, gode ord eller selve stenen er speciel. Alle er de forskellige og har en historie.

Anna Klindt Sørensen

(1899-1985)

Af Susanne Midtiby

Anna Klindt Sørensen blev født i Gammel Rye Sogn og gennem sit voksenliv levede hun og uddannede hun sig i København, Paris, Bornholm, Norge, Sverige og Ry. Søkilde Plejehjem i Tulstrup blev hendes sidste levested, inden hun gik bort og blev begravet på Gammel Rye Kirkegård i sin barndoms landsby. På Anna Klindt Sørensens gravsted vokser der nu vintergækker op. I hendes have i Ry blomstrer de sammen med andre forårsbebudere. Og i hendes barndoms have på Stensgaard lidt udenfor Gammel Rye er jeg sikker på, at der også var vintergækker - årets første blomster på friland. Et fuglerelief smykker Anna Klindt Sørensens flotte røde gravsten på familiegravstedet. Og hun var fri som fuglen både i sin kunst og i sit liv og dog bundet til jorden. For sin malerkunst har hun modtaget fornemme priser og legater. Hun var tildelt livslang kunstnerstøtte og fik også titlen æresmedlem på ”Akademiet for de skønne kunster”.

”Vinter i Ry” af Anna Klindt Sørensen

kale motiver og fra rejser til bl.a. Italien, Spanien, Holland og Egypten; portrætter, udsigter og stemningsbilleder. Den store mængde malerier og tegninger, som hun efterlod sig, og som Anna Klindt Sørensen Fonden råder over, er opmagasineret i Vestjyllands Kunstmuseum Janus-bygningen i Tistrup, som for få år siden havde en stor retrospektiv udstilling om den vitale maler.

Anna Klindt Sørensen ved staffeliet.

Anna Klindt Sørensen var en farverig og ekspressiv kunstner med stor kærlighed til naturen og alt hvad der gror. Hun elskede sin have ved Gudenåen, hvor hun også nød fuglelivet omkring sig. Vi er så heldige, at hendes have i dag er et offentligt og frodigt anlæg. Og det er helt i hendes ånd. Hun ønskede også, at hjemmet, Petersborg, som hun kaldte sit museum, ville være blevet til glæde for alle. Det skulle både være et museum med plads til især kvindelige kunstnere og et sted, hvor ny kunst kunne blive til. Dette lykkedes ikke, men der er fortsat mange ildsjæle, der arbejder for, at hendes ønske i en eller anden form kunne blive til virkelighed. Hendes egen billedkunst er blevet udstillet masser af gange, både mens hun levede og i nyere tid. I løbet af de seneste år har jeg selv nydt at blive overrasket over Anna Klindt Sørensens kraftfulde værker med finurlige detaljer både lo-

Ny medarbejder på kirkegården Mit navn er Ditte og jeg er gravervikaren på kirkegården i Gl. Rye. Her skal jeg være indtil efter påske. Jeg vil primært være at finde på graverkontoret og på kirkegården, men enkelte gange vil jeg også være at finde i kirken som kirketjener. Mens jeg er i Gl. Rye, har jeg orlov fra min stilling som gartner ved Skanderborg Kirkegårde, hvor jeg har arbejdet de sidste 9 år.

24

Privat er jeg gift med Jakob og sammen har vi tre børn i alderen 2, 6 og 8 år. Vi bor i Skanderborg. Lige efter nytår startede jeg mit arbejde på kirkegården i Gl. Rye, og jeg er kommet godt i gang. Jeg føler mig meget heldig over at få lov til at arbejde på jeres smukke og meget velholdte kirkegård, og glæder mig til hele perioden. Kom gerne forbi og hils på.

I et filmet interview fra 1976 i anledning af at hun modtog den fornemme Thorvaldsen medalje, kan man opleve hende fortælle frit både inde og ude i lysthuset ved Gudenåen, hvor hun malede mange af sine billeder, og gående rundt i haven med en buket vintergækker, som hun dufter til mange gange. Hun fortæller bl.a. at hun hjemme på gården holdt af arbejdet med blomster, landbrug og gartneri, og at det kunne være blevet hendes levevej, hvis ikke hendes passion for at tegne og male var blevet opmuntret af andre og derfor blev hendes livsvej. Hvis I vil se eller gense denne dokumentarfilm, der viser et væld af Anna Klindt Sørensens forskellige malerier og især giver et levende portræt af Gammel Rye kunstneren selv, kan det ske via hjemmesiden: https://www.danskkulturarv.dk/dr/ingendans-p%C3%A5-roser/


GL. RYE GOSPELKOR SØGER NYE MEDLEMMER Har du lyst til at synge med os? Det kræver ingen erfaring eller optagelsesprøve, bare du har lyst til at synge og lade dig rive med af gospelmusikkens skønne toner.

Vi øver onsdage kl.19.00-21.00 i sognehuset, Gl. Rye. Præstegårdsvej 3 Alle er velkomne!

Koret ledes af James Khoanyana, som startede koret med sin hustru Michelle Elmhøj tilbage i 2015. Gl. Rye Gospelkor afholder 1-2 koncerter pr. sæson og medvirker af og til ved gudstjenester og arrangementer i og udenfor Gl. Rye Kirke.

Du har mulighed for at prøve af om koret er noget for dig, inden du tilmelder dig bare kontakt os. KONTAKT OG TILMELDING Lisbeth Petersen tlf. 23112805 eller Christina Aagaard tlf. 60128423

Noahs Ark Skt. Sørens Kirke for børnefamilier Synes du, at det er spændende at høre historier? Og dejligt at synge sammen med andre? Så kom med ombord i Noahs Ark! Noahs Ark er bibelfortælling og sang for børn og voksne i Skt. Sørens Kirke. Vi beder også FaderVor og præsten lyser velsignelsen. Nogle ting vil være de samme hver gang, så vi lærer nogle gode salmer og sange – men fortællingen er altid ny og spændende! Vi er i kirken ca. 30 min. og bagefter spiser vi sammen i sognehuset Skt. Sørens Hus Tilmelding til spisning senest 3 dage før via www.glryekirke.dk, men det er også ok alene at være med i kirken. Så kan man bare komme. Maden koster kr. 40,- pr. voksen, børn er gratis.

Fortællingerne er rettet mod børn fra 4 år til de første skoleklasser. Men alle børn (og voksne) er velkomne! 24. februar .......kl. 17 7. april ..............kl. 17

25


MEDFØLELSENS SAMMENHÆNG Prædiken juleaften 2021 […der var ikke plads til dem i herberget…. ] Hvad er det at have plads? Er der plads til os? Og ikke mindst: Giver vi hinanden plads? Jeg synes at det er det, juleevangeliet denne jul lægger op til, at vi skal tænke over. Og jeg kan lige så godt sige fra begyndelsen, at jeg begynder her: med spørgsmålet om, hvorvidt der er plads til os – og om vi giver hinanden plads, ud fra en klar fornemmelse af, at svaret er nej. Vi synes ikke at give meget plads til hinanden. Jeg tænker fx på den debat om vacciner, der har kørt hele efteråret, og som her i december måned kulminerede. Retorikken i vaccinedebatten er hård. Det kommer fra begge sider - der synes ikke at være plads hverken på den ene eller den anden side. De uvaccinerede mangler samfundssind, hedder det. De er bedøvende ligeglade med andres liv og helbred, og tænker kun på sig selv. De udsatte, de svage og syge, de gamle. Hvad kommer de dem ved? Eller de er sølvpapirshatte, der viderebringer hjemmelavede og udokumenterede teorier om vaccinerne, som i sidste ende vil koste os alle sammen. Liv og helbred. Økonomien vil brase sammen. Aktierne styrtdykker allerede, og det er de uvaccineredes skyld. Man burde indføre tvangsvaccination for at få orden på det. Alt sammen citater fra debatten. Fra den anden side: Folk lader sig styre af frygt i stedet for at stå i sig selv, de vaccinerede er folk, som ikke tager stilling, og ikke kan tænke selv, men bare gør, som magthaverne vil have dem til. De vaccinerede sover til forskel fra de vågne, de uvaccinerede, som har indset, at regeringen er at sammenligne med en flok diktatorer, der ikke er set værre siden Tyskland i 40’erne, og hvis dagsorden er at inddæmme befolkningen gennem politisk motiverede restriktioner. Også citater. Sådan skammer vi hinanden ud. Og sker på den ene side under henvisning til retten til privatliv. Mit forhold til corona er rent privat, så det må andre ikke blande sig i. Og på den anden side med statistikker og fakta. Mit forhold til corona er baseret på fakta, så det kan andre ikke blande sig i, for objektivt set har jeg ret. Ingen af delene giver plads til den anden. For jeg ser rigtigt og behøver derfor ikke at lytte til andre synspunkter end mit eget. Og måske er vaccinedebatten simpelthen et symptom på, hvordan debatklimaet i det hele taget udfolder sig. Lad være med at blande dig i det, der er mit. Lad være med at stikke snuden i andres beslutninger, men hold dig for dig

26

selv. Eller: objektivt set ser verden sådan her ud. Lev med det.

di udleveretheden er et vilkår for os alle sammen.

Men begge dele skaber en afstand mellem os, hvor de andre er mig uvedkommende, og hvor jeg kan holde dem ud i strakt arm.

Så lad det være et ønske for denne jul – fred på jorden, fred mellem mennesker, der giver hinanden plads til forskellighed, plads til at være sig selv, plads til at være mennesker som ser forskelligt på tingene, en mangfoldighed i en broget verden.

Vi hylder friheden til at tænke, til at tro og til at tale. Men der er ingen frihed i at sige klap i – bliv mig fra livet, hvis du ikke tænker som mig, eller slå hinanden i hovedet med statistikker og hårde facts. Nej! Vi skal da sige hinanden imod. Og vi skal gøre det igen og igen. Men vi skal ikke forbyde holdninger eller bekæmpe dem med tavshed. Heller ikke holdninger, som vi finder dumme, grove, utiltalende eller farlige. De må gerne luftes i det offentlige rum. Det er en misforståelse at tro, at vores fælles liv i det offentlige rum skal ’overhældes med neutralitetsglasur’, så vi fremstår neutrale over for hinanden og dermed undgår at skulle tale med hinanden, eller konfrontere hinanden. Selvfølgelig må vi vise hinanden, hvad vi finder vigtigt, hvad vi går op i og går ind for. Vi må gerne forsøge at overbevise andre om, at vi har ret. Men når vi gør det, kan vi ikke samtidig unddrage os andres kritik, eller undgå at skulle lytte til, og tage med os, hvad de andre tænker og mener. Julenat fødes et barn. Det sker under alt andet end opsigtsvækkende omstændigheder. Uden ydre værdighed, for der var ikke rigtig plads til det nye liv nogen steder. Og så hedder det med juleevangeliets ord, at barnet i krybben er et tegn. Hvad er et barn et tegn på, må vi så spørge? Ja, for barnet er virkeligheden virkelig, siger Knud Hansen et sted. Barnet er altid til midt i virkeligheden, og udleveret til den. Virkeligheden er aldrig uvedkommende og fjern, som noget, der står til dets disposition, og som kan betragte på afstand. Barnet er midt i virkeligheden, og virkeligheden er barnet nærværende og fortroligt, så mangfoldig og uberegnelig den end er. Virkeligheden kommer barnet ved, så sandt som et lille barn ikke kan distancere sig, men er udleveret, som kun et spædt lille væsen kan være det. Derfor er barnet et udleverethedens tegn. Det minder os om, at det første der er at sige om os, er at vi er udleverede – til virkeligheden, til verden, til hinanden. At nogen må tage imod os og tage sig af os, for at vi kan være til. Og på den måde er barnet i krybben et kald til os om at gøre det: tage vare på det andet menneske, og det liv vi har sammen. For-

Og hvis du nu sidder og tænker, at det ønske er måske for stort, at vi alligevel aldrig kommer til at indfri det, når vi går fra kirken i dag. Så har evangeliet endnu noget at sige til dig. For barnet er mere end et kald til os. Det er et tegn på den guddommelige vilje, som vil os på så grundlæggende en måde, at Gud ikke holdt sig ude af vores liv, men lod sin søn føde ind i verden for at være en af os. Sådan mødte han mennesker. Alt hvad der mødte ham, var virkeligt, om det var frygt eller sorg, eller fest eller glæde, om det var en farisæer, der stillede sin fromhed til skue, en tolder, der kaldte på barmhjertighed, en død på en båre, eller gæsterne ved et bryllup, hvor vinen var sluppet op. Aldrig holdt han sig udenfor og altid gav han plads til det, han mødte. Ikke nødvendigvis ved at stryge folk med hårene, for lige så ofte talte han det andet menneske hårdt imod. Men han lod sig mærke af den anden, af den lidelse eller fryd, han mødte, som om den andens skæbne var hans. Som en dyb medfølelse. Ikke af den nedladende eller bedrevidende slags, men som et skæbnefællesskab, hvor han tog på sig at befri det andet menneske fra det, der tyngede. Hvad det end måtte være. Gud lod sig føde som et lille barn, fordi han ikke ville holde sig fri af den virkelighed, der er vores, men gik ind i den som en af os. For at give os en plads, som ingen og intet kan tage fra os. Der hvor vores ideologier skiller os ad, insisterer han på medfølelsens sammenhæng. Det giver os mod til at stå op for vores holdninger, og udsyn nok til at kunne rumme, at andre ikke ser verden på samme måde som jeg gør. Og det giver os fred. Fred til mennesker med Guds velbehag, synger englene til hyrderne på Bethlehems mark, da de bringer julens bud. Freden er af dyb guddommelig karat. Den følger os ud af kirken i dag, ud i den virkelighed, hvor vi skal møde hinanden, som det vi er. Mennesker, der er elskede af Gud, og derfor har al den plads, som tænkes kan. Glædelig jul! Amen Sognepræst Iben Johanne Thomsen


GL.RYE KIRKE

GL. RYE KIRKE

Babysalmesang

Børnekor

I Skt. Sørens kirke Torsdage kl.11.00 Hold 1: 10/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4

Hold 2:

Koret er fra 2. klasse og opefter Vi øver i Skt. Sørens kirke

21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 2/6, 9/6, 16/6

torsdage kl.14.30-15.30

Forløb er gratis

Man må altid gerne springe på i løbet af sæsonen! Forløbet er gratis

Tilmelding via www.glryekirke.dk

Tilmelding via www.glryekirke.dk

Kammermusikfestival I Skt. Sørens kirke 2022 19/6 + 25/6 3/7 + 10/7

Sognepræst Anja Rokkjær er fra 1. februar 2022 konstitueret som sognepræst i Gl. Rye sogn for at varetage præstetjenesten sammen med sognepræst Iben Johanne Thomsen. Iben Johanne Thomsen er blevet indvalgt i Præsteforeningens hovedbestyrelse, og er ved konstitueringen blevet næstformand. Det betyder, at hun i de næste 4 år skal frikøbes delvist fra sin stilling som sognepræst. Anja Rokkjær er desuden 50 % sognepræst i Stilling sogn. Rigtig hjerteligt velkommen til Anja Rokkjær, som I kan møde ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Skt. Sørens Kirke

Læs mere på www.glryekirke.dk

27


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes ­ ­aktuelle foredrag i Gl. Rye. Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd.

TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag og medlemsservice i form af påmindelser om foredrag, og hvad der foregår i UDSYN.

Fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 25,-

Torsdag den 10. marts kl. 19:30 i Skt. Sørens Hus

BODIL RICHARDT, journalist

En ven du ikke har mødt endnu

Bodil Richardt

Foredrag ved

Journalist Bodil Richardt flyttede fra København til Djursland uden at kende en sjæl og befandt sig pludselig langt væk fra vennerne i hverdagen. Hendes søgen efter nye venner endte med at blive til en radioserie på P1 med titlen: Hvordan får jeg en ven. I dette foredrag fortæller Bodil Richardt om de udfordringer, der følger med at flytte til en ny egn og være på udebane. Med udgangspunkt i radioserien giver Bodil videre, hvad hun selv har lært om venskabets betydning, og hvordan man kan gribe det an, hvis man ønsker at opbygge nye venskaber i sit voksne liv.

NYT fra bestyrelsen: Maria Boas, som i det sidste års tid har repræsenteret menighedsrådet i UDSYNs bestyrelse, er trådt ud, og ind er kommet Inge Laursen. Hjerteligt TAK til Maria for indsatsen – og Inge, så meget VELKOMMEN tilbage!

Tidligere foredragsholdere... vi glæder os til at få ­besøg af nye spændende mennesker.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3

Bestyrelsen: Formand: Iben Johanne Thomsen Tlf.: 6114 2535 28

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Claus Langergaard Tlf.: 8689 8037

Inge Laursen Tlf.: 6133 8439


Gl. Rye Mølle Tak for 2021: Da året startede, var jeg faktisk ret optimistisk i troen på, at Corona snart måtte være forbi. Sådan er det som bekendt ikke gået, men mht. antal besøgende på Møllen, er det alligevel gået fint, ikke mindst takket være Lærkes engagement og vilje til at gøre Møllen til en mere aktiv del af byen. De planlagte streamede foredrag fra Århus Universitet måtte aflyses i foråret. Og det samme gjaldt Møllelaugets generalforsamling, så i princippet er alle på valg i år, en noget uheldig situation, som man normalt plejer at undgå vha. vedtægterne i foreningen. Vi kom lidt forsinket i gang med åbningen, da den nye udstilling ikke var helt færdig til den planlagte åbning d. 1. maj, men det blev den ret hurtigt, og det var og er en flot udstilling, med montrer i matchende farver. Målet med udstillingen er at fortælle om glasproduktionen fra slutningen af 1500-tallet i Glarbo, og hvad det betød for området.

mange nye spændende artikler. Det har betydet et jævnt salg i løbet af året. Et salg der dog primært kommer Museum

Høstdagen gik godt men lidt stille. Vi havde håbet på flere gæster, men det var tilfredsstillende. Møllen, tærskeværket og savværket kørte. Af skræk for et dårligt besøgstal var byen motorcykelklub og en enkelt amerikanerbil inviteret. Så der var noget for de lidt større drenge.

Møllemarked

Skanderborg til gode, men som også giver en bedre oplevelse ved besøg på Møllen. Møllemarkedet blev ikke den store succes. Kun få bodholdere mødte op, og det var elendigt vejr. De gamle boder måtte give op, så bodholderne havde svært ved at holde sig selv og deres udstillede ting tørre. Det resulterede i, at de fleste flyttede ind i madteltet, hvilket selv sagt gav begrænset plads til spisende gæster. Samtidig betød det, at folk ved ankomsten fik indtryk af et næsten tomt marked, da man ikke kunne se ind i madteltet uden at bevæge sig ud af bilerne og ud i regnen. Det var vel held i uheld, at vi ikke havde ressourcer til, som vi plejer at tilbyde grillmad. Det blev kun til grillede pølser, hjemmebagte boller, kaffe og kage. I løbet af dagen blev vejret dog bedre, og vi endte med en rimeligt besøgstal.

Da ulven kom...

I løbet af året lånte Møllelauget en ulv fra Fuglsang Algeservice, et tiltag der skulle henvende sig til det mindste publikum, og det virkede, især efter at Lærke inviterede byens børnehave op for at se ulven. Det har betydet, at vi har fået et antal besøgende til udstillingen, fordi forældrene skulle se ulven. Senere flyttede Møllelauget den eksisterende udstilling om glasfremstillingen i Glarbo ind i udstillingslokalet, så de to udstillinger nu hænger sammen. I samarbejde med Museum Skanderborg er der opbygget en ny museumsbod med

I efteråret lettede Corona restriktionerne, og vi fik et normalt forløb i resten af året.

Høstmarked

I uge 30, som efterhånden er blevet en begivenhed for byen, tog Lærke initiativ til at invitere til camping på Møllen. De sov i telte på plænen og blev bespist i Møllen. Et fint arrangement, som vi vil prøve, om vi kan gentage i år.

Levende museum blev igen en god dag med mange børneaktiviteter, der blev filtet, bygget drager og malet på sten, og Låsbyæblets venner trak mange til, som fik lavet most af deres medbragte æbler, ja enkelte kom med æbler i en trillebør.

Julemarked

Årets suverænt største begivenhed var julemarkedet, der i år foregik i samarbejde med Borgerforeningen. I løbet af dagen havde vi over 600 besøgende, der hyggede sig i den gamle mølle. Ved indgangen blev de budt velkommen af Nylund Planteskole med deres bod med julefristelser. Ind i møllen var en hyggelig stemning med juleboder og bagerst julemandens værksted, hvor børn og barnlige sjæle kunne lave pynt til hjemmets jul. Træsko Benny lavede træsko, og hans julekone sad som vanlig ved den gamle rok. Den festligt pyntede cafe serverede gløgg og æbleskiver. Odder garden underholdt, og da tusmørket sænkede sig trådte julemanden og hans kone ud på rundgangen, efter at de mange fremmødte børn havde kaldt ham frem. Julemanden og konen uddelte slik til børnene, hvorefter alle i samlet flok gik gennem byen for at ende på torvet, hvor byens juletræ blev tændt. Jo det var i sandhed en mageløs jul, som den gamle digter ville have sagt. Fortsættes næste side. 29


Ud over de omtalte arrangementer, har møllen været brugt til de nu kendte streamede foredrag fra Århus Universitet med støtte fra Kvickly i Ry. Lærke har afholdt Ulvetimer med historier for børn, og voksen hyggekomsammen. Østjysk boligforening og Støtteforeningen til Naturfonden har afholdt generalforsamling på Møllen. De første møder omkring en ny udstilling om detektorfund gjort her i byen har fundet sted, og planlægningen er i gang. Vi har også fået en henvendelse fra Kunstgruppen i byen for at indlede et samarbejde. Endelig er rundgangen blevet renoveret, og man kan igen gå ud og nyde udsigten fra Møllen. Ved indvielsen gav møllen en omgang. I år er det 150 år siden møllen blev bygget, og vi håber at fejre det i løbet af året ved flere events, men mere om det senere.

Rundgangen blevet renoveret, og man kan igen gå ud og nyde udsigten fra Møllen. Møllen gav en gratis omgang på åbningsdagen...

Støt Gl. Rye Mølle! Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og Museum Skanderborgs øvrige afdelinger: Museet i Skanderborg, Skanderborg Bunkerne og Øm Kloster Museum. Kontingent: 100 kr. pr. enkeltmedlem. 125 kr. pr. husstand. Firmamedlemmer betaler 750 kr., omtale i Møllenyt og på museets hjemmeside m.m.

Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry - Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk - www.museumskanderborg.dk Møllelaugets mailadresse: glryemollelaug@gmail.com Museet har åbent torsdag til søndag fra kl. 13 til 16.

Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407. Man kan også benytte MobilePay: 32940.

Generalforsamling i Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Torsdag den 31. marts kl. 19.30 på Gl. Rye Mølle

Alle er velkomne!

Formanden aflægger beretning, kassereren fremlægger regnskabet, og der er valg til bestyrelsen. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til Støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer eller komme med forslag til fremtidige aktiviteter. Herefter byder Støtteforeningen på en kop kaffe eller te med kage. Næste punkt er indlæg ved Lærke N. Frost, formand for Naturfond Gl. Rye, som taler om fondens planer. Dernæst Jørgen Axelsen, biolog og bestyrelsesmedlem i fonden, som fortæller om plejeindsatsen. Kontingent! Betal venligst kontingent til Støtteforeningen senest den 24. marts. Det er 100 kr. pr. husstand. Beløbet skal indbetales på MobilePay nr. 167583 eller reg. nr. 5667, konto nr. 0716 158 152. Husk at angive navn og adresse, så vi kan se, hvem betalingen dækker. 30

Vi glæder os til at se jer – både til generalforsamlingen og i lyngbakkerne i løbet af foråret! Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Formand Annette Krogsøe, mobil 2031 5094


Gl. Rye MTB Nye ansigter i bestyrelsen Den 1. oktober 2021 afholdt Gl. Rye MTB generalforsamling. Her skiftede vi lidt ud i bestyrelsen. Mads Bay Møller og Brian Kærtoft Mogensen trådte til. Vi har spurgt dem om, hvad deres tanker er om klubben og om, hvorfor de har valgt at engagere sig i foreningen både som trænere og nye medlemmer af bestyrelsen. Mads Bay Møller

Brian Kærtoft Mogensen

I den sene vinter 2018 landede min familie og jeg i Gl. Rye efter mtb-tørke på den københavnske stenbro. Med Karla på 5 som frisk og nysgerrig ny-i-en-by faldt vi hurtigt over, at mtb kunne være sjovt. Man cykler meget i København, og hendes fætter her i Gl. Rye var åbenlyst begejstret for at cykle. Det viste sig med det samme, at Gl. Rye MTB var lidt at sammenligne med en udvidet SFO. Halvdelen af ungerne fra hendes klasse var der, og stemningen var præget af uformel leg og tid til at stå af cyklen og hygge uden. Sådan er det stadig i klubben, og jeg vender altid hjem med et betragteligt energioverskud og smil på læben efter en af vores torsdagstræninger.

Vi havde, før vi flyttede til Gl. Rye i sommeren 2019, hørt, at der var en mtb-klub i byen. Vores ældste dreng, Hilmer, ville gerne gå til mtb sammen med sine klassekammerater. Jeg var med som forælder og fandt hurtig ud af, at træningen ikke blot gik ud på at sende junior afsted på cyklen og så vente derhjemme. Nej, det var aktiv deltagelse fra de voksnes side, med løb gennem skov og krat og leg med børnene,

Generalforsamlingen foreslog ifbm. valg af repræsentanter, at jeg kunne stille op, fordi jeg havde blandet mig i den løbende og åbne debat. Hvem vil ikke gerne spille med, når man kan blive medskaber af sådan et miljø? Jeg takkede ja. Jeg håber at kunne være med til i endnu højere grad at styrke fællesskabet og sammenhængskraften mellem høj og lav i Gl. Rye MTB. Særligt er jeg interesseret i at afsøge mulighederne for, at vi kan lave et udfordrende træningsspor bynært. Der er nemlig virkeligt mange medlemmer i klubben, og i hele byen vrimler der med cykelglade mennesker, der kunne få endnu mere af den kæmpe glæde, der ligger i at lave sjov og ballade med sit barn på cykel.

Det blev jeg enormt fascineret af. Den helt naturlige inddragelse af forældre og det store engagement fra både forældre og trænere! Også oplevede jeg den glæde og de muligheder for at komme ud i naturen, som mtb-sporten byder på, så der gik ikke længe, før jeg selv fik anskaffet mig en mtb - og endnu kortere tid før jeg fik endnu en :-) Da der var mulighed for at blive hjælpetræner, sagde jeg med det samme ja tak - for jeg oplevede at gå og glæde mig til torsdagstræningen. Jeg synes, at måden hvorpå træningen bliver “maskeret” som leg er virkelig fin. Det gør træningen sjov for børnene og giver plads til alle uanset niveau. I forbindelse med generalforsamlingen hjalp jeg med at udarbejde designet for klubbens værdier og manifest. Jeg synes, at klubbens værdier var super spændende! Jeg valgte derfor at række hånden i vejret, da der på generalforsamlingen blev spurgt, om der ville nye kræfter i spil til bestyrelsen. Jeg har en baggrund som digital designer og tænker, at jeg må kunne bruge mine evner på den ene eller anden måde i klubbens tjeneste. Det glæder jeg mig til!

Karla og Mads

Brian og Hilmer

31


FDF FDF’s Landslejr 2022 Til sommer får Gl. Rye en ny naboby. Den bliver rejst i løbet af et par dage, og eksisterer kun i sammenlagt ti dage. Til gengæld kommer den til at huse knap ti gange så mange indbyggere som Gl. Rye og have en meget lav gennemsnitsalder. Man finder byen ved at krydse Rodelundvej, gå mod Himmelbjerget og så lidt mod vest. Indbyggerne i denne by består af migranter fra hele landet – ja hele verden – og mange af dem vil komme til at gå klædt i en nydelig himmelblå skjorte. Byen kommer til at have mange af de faciliteter, som en almindelig dansk provinsby har: Et torv, supermarkeder og andre butikker, et sygehus, et brandkorps, ”villakvarterer” og legepladser (ikke en skole, for det er jo midt i sommerferien!). Byen hedder FDF’s Landslejr 2022, og de der har boet her i Gl. Rye i mange år vil sikkert kunne huske, at det er sket før. Faktisk er det sket cirka hvert femte år siden 1967. Landslejren er den største enkeltstående

32

begivenhed i forbundet, som i den grad demonstrerer styrken af det første F i FDF: Frivilligt. Hvorfor opstår sådan en by – hvorfor holder vi Landslejr? Det gør vi fordi det er en chance for at møde FDF’ere fra resten af landet og vores venner fra andre ungdomsorganisationer verden over. Når man er på landslejr behøver man heller ikke forholde sig til alle mulige hverdagsbekymringer. Man har faktisk ikke andre muligheder end blot at leve i nuet, og det er en fantastisk følelse af frihed. Men mest af alt holder vi Landslejr fordi det er et udtryk for FDF’s inderste væsen. FDF kan være rigtig mange forskellige ting: Der findes kredse, hvor man godt kan lide at lave indendørsnørklerier, kredse i de store byer, der bruger byen som deres legeplads, og kredse som vores egen, som holder de fleste møder ude. Men fælles for os alle er, at vi elsker at indgå i et forpligtende fællesskab. Det lyder måske lidt vidtløftigt, og derfor plejer vi også at sige det på en anden måde: Vi elsker at lege sammen! Og Landslejren er den ultimative ti dage lange leg! I år

leger vi at hele Sletten i virkeligheden er det gådefulde ottende kontinent Coratia, som vi skal udforske.

Landslejren er ikke en lejr, hvor man bare bliver afleveret i bil af sine forældre. Næ man må vandre til Landslejren. Fra den 5. og 6. juli vil man begynde at kunne se blå skjorter med børn i komme vandrende, cyklende, sejlende, kørende, flyvende? ad stier, veje og søer i lokalområdet. De er på vej mod Sletten fra alle mulige forskellige steder. Det er ofte noget af et syn, for der er typisk en eller anden form for tema eller gimmick forbundet med vandringen, som fx hjemmebyggede cykelbiler, sofacykler, tømmerflåder eller endda en luftballon. I 2011 ankom FDF Gl. Rye med et vikingeskib til fods. Vi håber I vil komme ud og vinke til os, når vi drager afsted til Coratia.


KREDSLEDELSE: Kredsleder Rasmus Wug Kjærgaard Tlf. 2677 1119

Tumlinge 1 og 2 klasse: Søren Stensig Gammelgård Tlf. 2941 1533 Pilte 3 og 4 klasse Mie Nymann Tlf. 2537 8140

Mindeord I denne tid er der mange fra FDF Gl Rye, der kigger lidt ekstra op på aftenhimlen. For det store himmelrum over byens kredshus, er blevet en stjerne rigere. En stjerne, der skinner med et ekstra kraftig blåt skær, ned på os alle. Det er vores fantastiske ven, kammerat, med-leder og meget entusiastiske FDF’er, Henning Gosvig, der meget sørgeligt og desværre ikke er iblandt os længere. Henning har i mange år været en meget stor del af Gl Rye FDF. Han startede sin FDF-karriere med at være en ivrig og synlig forældre og hurtigt herefter blev han en meget aktiv leder for blandt andet sine to drenge og deres FDF-venner. Selv da Hennings egne drenge ikke længere var en aktiv del af FDF, forsatte han trofast med at give til alle andre FDF-børn og voksne. Henning har igennem alle årene, med sine store evner indenfor outdoor, pione-

ering med reb og rafter, orienteringsløb samt ved mange andre af spejderlivets facetter, delt ud af sin enorme viden. Han har deltaget og været arrangør ved ufattelig mange tirsdagsmøder, FDF-events og lejre som både kunne være holdture, kredsture og store begivenheder på landsplan og altid har Henning stillet sig fuldt til rådighed. Alle i Gl Rye FDF, store og større og de største, har altid kunne regne med Hennings hjertevarme, hans rolighed, hans trofasthed og hans altid store arrangement. I FDF synger vi ofte salmen – Du som har tændt millioner af stjerner og vi vil afrunde disse mindeord med et citat herfra Tak for den lysende dag, der er gået, gaven til os, dine hænder har rakt. Æret være Henning Gosvigs minde.

Væbnere 5 og 6 klasse :

Rikke Elisabeth Frederiksen Tlf. 3164 9083

Væbnere, Seniorvæbnere og seniorer. Fra 6. klasse Sissel Breth Kjærgaard 30 28 2922

Formand Peter Lykke Fick Tlf: 5192 2359

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

SKRALDEBANDEN 16 seje tumlinge FDF,er bevæbnet med pandelamper , skraldesække og højt humør, sørgede en mørk kold Januar aften , for at Gl Rye by blev støvsuget for gamle dåser, papir, aviser og meget andet gammel skrammel. Vi giver dem alle, en kæmpe TAK for indsatsen.

33


En regnfuld og blæsende januar tirsdag, var der ved Gl. Rye kirke pludselig lys i mørket. En stor kreds af blå FDF-skjorter, var traditionen tro forsamlet for at sætte et nyt FDF-år i gang. Der blev talt og sunget om lys og varme i mørket og for at holde varmen blev trosbekendelsen udført med fagter og bevægelse. Og den korte gudstjeneste sluttede af med salmen, ”Du som har tændt Millioner af stjerner ” imens at der bliver tændt masser af stearinfakler. Faklerne blev ført i fælles flok ned igennem byen og aftenen endte med en dejlig bålsuppe ved kredshuset.

34


Foråret er på vej... Så banker foråret atter på døren og i Vandværket har vi haft en stille vinter. Vores nye anlæg fungerer som ventet upåklageligt, og vandforsyningen i Gl. Rye er sikret langt ind i fremtiden. I forbindelse med Vandværkets årsaflæsning for 2021, har vi konstateret at der ikke har været forbrugere, som har haft et ekstraordinært stort vandforbrug eller vandspild. Vi opfordrer fortsat til, at man med jævne mellemrum, tjekker sit vandforbrug, og dermed fanger eventuelle større vandspild på ejendommens ledningsnet.

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.: Pia Lisbjerg Østergaard Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00

GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.30 i GRIF`s lokaler. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning forelægges 3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse 4. Budgettet for 2022 forelægges til godkendelse 5. Forslag til takstblad 2022 forelægges til orientering 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil Vandværket være vært ved et lille traktement bestående af pølse- og ostebord. 34 Alle er velkomne. 35


Borgerforeningen

Kom til affaldsindsamling i Gl. Rye

ertelig Goddag - og hj en! velkommen til by

Søndag den 10. April inviterer Borgerforeningen til årets affaldsindsamling. Kom og vær med til at gøre naturen i og omkring Gl. Rye endnu smukkere. Sidste år samlede en stor gruppe af byens borgere 67 kg affald sammen og nu er det blevet tid til at gøre det igen. Vi mødes søndag den 10. april kl. 10 til en kop kaffe og en croissant ved Dagli’Brugsen. Tilmelding er ikke nødvendig, men medbring gerne et par arbejdshandsker.

GAMMEL RYE BYDER VELKOMMEN

Kontakt for mere info: Marianne Ohn Jessen, tlf.: 20206635 eller se opslag på Facebook.

Du kan melde dig til alene, som par eller familie med store eller små børn. Alle er velkomne.

Gåtur til Hindbær Kol Er du ny i Gammel Rye? Eller gammel i gårde? Uanset er du meget velkommen til at deltage i en gåtur til Hindbær Kol. Vi tager vandreskoene på og pakker portvinen i tasken, når vi lørdag d. 1. maj kl. 14 går i samlet flok til Hindbær Kol og tilbage igen. Vi mødes foran skolen og forventer at turen på 5,6 km varer 2 timer med pause. Alle aldre er velkomne. Gåturen vil også blive slået op på Gl. Ryes facebookside.

Er du ny i Gl. Rye eller har du lyst til at byde en nytilflytter velkommen? Så er byens VelkomstVærter måske noget for dig og evt. din familie.

Fastelavn, er mit navn, boller vil jeg have, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade... Nu har det i en længere periode været Corona, som har lavet ballade i vores by, men nu kommer fastelavnen endelig tilbage. Borgerforening arrangerer derfor fastelavnsfest og det afholdes som sædvanligt i Hallen. Datoen er søndag den 27. februar kl. 14.00. Der er præmier for sjove og fantasifulde udklædninger samt selvfølgelig kroning af årets kattekonger og -dronninger. Der er gratis boller og saft til børnene og voksne kan købe både boller og kaffe/te. Pris for medlemmer af borgerforeningen: 0 kr. Pris for ikke-medlemmer: 150 kr. pr. husstand (svarende til medlemskab) eller 50 kr. person.

Du/I bliver koblet sammen med en borger eller familie fra byen. Din velkomstvært introducerer dig til byen over en kop kaffe eller en gåtur. For hvor er det de lokale går ture og hvilke foreninger og arrangementer findes der? Skriv lidt om hvem du/I er, både hvis du er ny i byen eller har lyst til at være vært, og send en mail til marianne.jessen@ glrye.dk og så hører du fra os.

r i byen? ... skal vi gå en tu

36 36


Generalforsamling i Borgerforeningen i Gl. Rye Kom til generalforsamling i Borgerforeningen i Gl. Rye søndag d. 27. februar fra 10-12 i GRIFs klublokale. Borgerforeningen i Gl. Rye laver mange ting. Vi arbejder bl.a. på byudvikling fx udstykninger og trafiksikkerhed, borgermøder, velkomstfællesskaber og arrangementer som juletræstænding, Skt. Hans og fastelavn. Så vil du høre mere om bestyrelsens arbejde, være en del af bestyrelsen, eller trænger du bare til hygge dig sammen med dine byboer, så kom og vær med til vores generalforsamlingen. Vi regner med ca. 1 times møde med dagsorden og 1 times efterfølgende hygge.

Formandskab: Louise Ladegaard T: 4045 6693

E: louise.ladegaard@glrye.dk

Marianne Jessen T: 2020 6635

E: marianne.jessen@glrye.dk

Dagsordenen er som følger: 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10.

Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning – godkendelse af beretning Kassereren aflægger regnskab samt godkendelse af det reviderede regnskab Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af mindst 2 suppleanter Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt

Ove Krogsøe T: 2175 0310

E: ove.krogsoe@glrye.dk

Sekretær: Vibeke Lauridsen T: 3056 3110

E: vibeke.lauridsen@glrye.dk

Kasserer: Mona Dalgaard Jensen T: 5072 0759 E: mona.dalgaard.jensen@glrye.dk

Menige bestyrelsesm.: Susanne Tougaard T: 2674 8689 susanne.tougaard@glrye.dk

Anna Poulsen T: 2186 5028

anna.poulsen@glrye.dk

Hvorfor skal vi være medlem af Borgerforeningen i Gl. Rye? Borgerforeningen står bag en lang række arrangementer i byen, og dit medlemskab gør det muligt at lave de fleste af disse gratis for alle. Det er vigtigt for os at vær e så bredt funderet som muligt. Borgerforeningen arbejder for beva relsen af Gl. Rye som en aktiv og attraktiv landsby, og for at kunne have mandat til dette, er det vigtigt, at vi har så mange medlemmer som muligt. Dit medlemskab er med til at sikre, at ”Aktuelt i Gl. Rye” fortsat udkomme r gratis 4 gange årligt, til alle borgere i sognet. Borgerforeningen bestyrer også byens net portal - www.glrye.dk Vi synes, at begge medier er meget vigti ge aktiver for byen. Borgerforeningen er repræsenteret i Landsby-samvirket/Landsbyforum, som er landsbyernes talerør overfor kommunen. Vi er også derigennem medarrangører af Landsbykonferenc en i september. Betal jeres kontingent for 2022 nu og Kontingentsatser 2022 150 kr. pr. husstand 75 kr. for enkeltpersoner Pensionister halv pris 300 kr. for foreninger/virksomheder Betal kontingent hvert år på: Netbank 9510 7528132 - læg evt. ind med fast betaling 1 gang årligt MobilePay nr. 56691

bak op om vores arbejde. Vi ses på ”Byens Samlingssted” Personlig kontakt med bestyrelsen ved Dagli’Brugsen lørdag d. 12. februar Vi er der fra kl. 8-12 til en snak om Gl. Rye og en kop morgenkaffe.

Jens Møller T: 3131 5077

E: jens.moller@glrye.dk

Eva Villumsen T: 2347 9023

E: eva-villumsen@glrye.dk

Trafik-kontakt: Stig Autzen T: 2859 1300

stig.paaske.autzen@glrye.dk

Suppleanter: Søren Glasius T: 4044 9188

E: soren.glasius@glrye.dk

Jonas Johnsen T: 5130 8199

E: jonas.johnsen@glrye.dk

37 37


Dagplejen Inge stoppede på toppen… Efter 25 år som dagplejer stoppede Inge Dreier den 1. november 2021 på toppen. Oppe på toppen af Nyvej og på toppen rent karrieremæssigt hvor det passer med den sidste gruppe som er på vej i børnehave. Men Inge har ikke altid boet deroppe på toppen men startede 1 August 1996 nede i bunden af Nyvej i nr 4. Eller rettere:”Jeg havde taget et 13 ugers dagpleje kursus som man gjorde dengang og fik jobbet undervejs på kurset. Dog endte det med at jeg startede 3 dage før og med 5 børn”. Og så var Inge i gang. Egentlig ville hun gerne have været småbørnspædagog men havde ikke råd til uddannelsen og så bød denne chance sig. Før det havde Inge bland andet haft ismejeriet i 5 år i Ryesgade, arbejdet på Velux i Østbirk og været hjemmehjælper Det har været en karriere med masser af dejlige børn og oplevelser. Og som Inge siger:”Det mit arbejde har givet mig er masser af anerkendelse, kærlighed og glæde. Det at passe børn er med til at stimulere ens eget barn”. Og Inge fortsætter:”Fx en dag hvor børnene er trætte og det hele er lidt trægt kan jeg løbe rundt og synge og danse og det havde jeg ikke gjort i et hvilket som helst andet job”. Inge beretter om hvordan tingene har ændret sig med tiden og hvordan faget har ændret sig:”Jeg har altid forsøgt at gøre det bedste og det lykkedes faktisk altid at finde en løsning. Og var der dage hvor det ikke havde kørt helt som jeg syntes det skulle har jeg altid sat mig ned og tænkt: hvad kan jeg kan gøre bedre i morgen”.

det bedste frem….” ”Man skal ikke selv være i dårligt humør……..Det er jo ikke børnene der er problemet det er de voksne…. hvad sender vi ud…..Jeg er jo skør i bolden nogen gange men det er man nu nødt til at være i dette job….” Og da vi sidder i køkkenet og laver dette interview over en kop kaffe går Inge ind på børneværelset og På toppen henter nogle kasser frem: ”Se alt det her jeg fandt da jeg var ved at rydde op….alle de ting jeg har lavet…” Der kommer en kasse med papirkugler og fjer hun har brugt til et barn der ikke talte så godt. Så skulle barnet puste på en måde til bolden og en anden måde til fjerden og det hjalp barnet til at træne mundstilling.

Men alting har en ende og Inge går igen ind på værelset og henter en kasse med legetøj, kommer ud i køkkenet igen og mens hun siger: ”og så er der det med at man bliver ældre og der kommer en ting med lyde”, hun hælder kassen med legetøj ud på klinkegulvet som laver et vældigt rabalder og skramler rundt med sagerne og siger: ”forestil dig det her en hel dag”.

Det sidste kuld

”Der er noget uspoleret ved børn, de er jo som de er og så er det op til os at finde

Det var helt tydeligt at mærke Inges engagement mens hun ivrigt fortæller og jeg fik lyst til at spørge: ”Har du aldrig før tænkt på at stoppe og svaret kom prompte og bestemt: ”NEJ, det har jeg ikke”.

Annelise Hansen

Rikke Hillersborg

38

Lisbeth Rindom

Marianne Lysholt

Kassevis af bøger og legetøj, kreative aktiviteter, tusser og maling, pressede laminerede blade fundet i skoven…….. En sangkuffert med små strikkede figurer der passer til fx ”Hjulene på bussen drejer rundt” hvor børnene kunne se, føle og lege med tingene mens de synger. Med over hundrede børn igennem Inges hjem gennem 25 år er det ikke underligt at Inge bliver nostalgisk.

Thomas Mejer

Vi her i dagplejen kommer til at savne Inge som den fantastiske levende og energiske kollega hun var og ønsker hende al mulig held og lykke fremover.

Dagplejernes dag 2021


Børnegården Bison

Verdens kontinenter

I løbet af januar og februar har Elefanterne i Bison været på verdensrejse da vi har været nysgerrige på verdens kontinenter. Hvordan lever børnene mon i Nepal, som ligger i Asien, som er verdens største kontinent, med verdens højeste bjerg Mount Everest - lidt højere end Himmelbjerget.

Hvilke dyr lever de forskellige steder? Er der dyr der findes i hele verden? Ja næsten, fluer og rotter. Det er kun de koldeste steder disse ikke kan leve. Det har været en spændende rejse med mange gode og nysgerrige spørgsmål, som de voksne ikke altid har kunnet svare på, men så har vi fundet ud af det sammen.

39


Vores helt egen historie

Historien om Hunden VufVufVuf

Girafgruppen har været på opdagelse i historiefortællingens verden. Fantasien har fået frit løb og børnene har i fællesskab skabt historier på et langt stykke papir og derefter været i små grupper, hvor de har fortalt og tegnet deres egne historier. Historiefortælling er med til at styrke børnenes fortællelyst og fantasi - og sejt, at man nu i en alder af 3 – 5 år, står som forfatter og illustrator på en bog man har lavet sammen med en børnehaveven. Bøgerne bliver flittigt læst af diverse forfattere.

40 40


Girafferne på fisketur ”Hey Giraffer skal vi ikke tage til Skanderborg og købe fisk til vores akvarie i dag” Sådan startede morgendagens samling ved girafgruppen. Børnene var klar, bussen blev bestilt og så var det afgang til dyrehandleren i Skanderborg. Her fik børnene instrukser fra dyrehandleren i forhold til, hvordan man skulle begå sig ved alle akvarierne. Det var en spændende tur ikke bare i dyrehandlen, men også busturen syntes børnene var vældig spændende. Inden afgang var akvariet blevet gjort rent – alt var blevet renset for alger og bunden støvsuget, så det var klar til, at alle de nye fisk kunne flytte ind.

Bestilling af flag: Gl.Rye Flagalle bestyrelse. Flagudlejer Birthe Jensen........ 4030 3065 Formand: Per Ro Andersen...... 5072 7146 Næstform.: Anni Sørensen....... 3074 8204 Sekretær: Finn Pedersen.......... 2687 9309 Kasserer: Birthe Jensen............ 4030 3065 Medlem: Kaj Stendorf.............. 2024 8629 41


Royal Copenhagen Made in Gl. Rye

Bord dæk dig – nu med kongeligt porcelæn I SFO har børn fra 2. klasse vist store talenter for en fremtid som porcelænsmalere på Royal Copenhagen, den kongelige Porcelænsfabrik. De smukkeste Mega-Mussel tallerkner er blevet fremstillet i fri hånd med stor varsomhed og entusiasme. Resultatet er imponerende flot. Klara fortæller: Først skulle vi male mønstre på paptallerkner for at øve os. Vi sad og kiggede på mønstrene på vo-

res computerskærm og tegnede efter dem. Så fik vi lov til at male på de hvide tallerkener som er købt i en genbrugsbutik i Ry. Vi brugte nogle gode tusser til at male med. Vi kunne male med orange, sort og blå ligesom det rigtige stel. Vi valgte den blå, fordi det var flottest, synes vi. Bagefter blev vores tallerkener brændt i ovnen, så de kan tåle at blive vasket i håndvask.

i butikkerne. Vi glæder os til at få dem med hjem, og jeg ved bare, at min mor bliver helt vildt glad. Jeg har lavet to tallerkner og det skal være mine egne. Men min mor må gerne låne dem, når vi har gæster og vi dækker et flot bord. Jeg har hjulpet med at dække bordet på skolen. Det er nok det flotteste bord jeg nogensinde har set. Brith Bejder

De ligner virkelig meget de rigtige tallerkener som man kan købe

Det var engang...

Fritidsordningen på Gl. Rye Skole - 1986 Foto Arkiv.dk

Emneuge på Gl. Rye Skole – 1992. Foto Arkiv.dk

Madlavning på Gl. Rye Skole – 1993. Foto Arkiv.dk

Skolefritidsordningen på Gl. Rye Skole. 1987 - 1988. Foto Arkiv.dk

42


Gl. Rye Skole Valg til bestyrelsen for Samdriften Gl. Rye Skole/Børnegården Bison I løbet af foråret 2022 gennemføres der valg til bestyrelsen for Samdriften Gl. Rye Skole (Børnegården Bison og Gl. Rye Skole.

I år skal der vælges:

Du får bl.a. medindflydelse på skolens, børnehavens og vuggestuens langsigtede og strategiske virksomhed.

Hvis du kunne tænke dig at bidrage til arbejdet for fællesskabet omkring byens dagtilbud og skole via arbejdet i bestyrelsen skal du senest fredag den 25. marts, klokken 12.00 melde dit kandidatur på skolens kontor eller på mail til gert.lorensen@skanderborg.dk.

Bestyrelsen udarbejder og vedligeholder de overordnede principper som gennem ledelsens og personalets arbejde, skal sikre størst mulig trivsel & tryghed og sørge for det bedst mulige læringsmiljø for børnene. Bestyrelsen har medvirket til samdriftens værdisæt - (Anerkendelse, Fællesskab, Natur og Kreativitet), ordensregler mv. og har medindflydelse på mange andre områder, herunder ansættelse af nyt personale, høringssvar til kommunen osv. Bestyrelsen mødes cirka en gang om måneden, hvor forskellige emner kommer til refleksion, drøftelse og indstilling til det videre arbejde på skolen eller i daginstitutionen. Bestyrelsen mødes på forskellige ugedage og møderne ligger skiftevis fra 17.00 – 19.30 og 19.00 – 21.30

Det er nu du har chancen. Er du forælder med forældremyndighed til et barn i Bison og/eller i Gl. Rye Skole er du berettiget til at stille op til bestyrelsesvalget.

- 3 forældre fra Bison (vælges for 2 år) og - 3 forældre fra skolen (vælges for 4 år)

Hvis der er flere kandidater end ledige poster vil der i april måned foregå en valghandling, hvor der er stemmeret for alle med forældremyndighed til børn i Bison og/eller skole. Nærmere information om denne proces følger på Aula.

Bestyrelsen består af • 2-3 elevrepræsentanter fra elevrådet • 6 forældrerepræsentanter fra skolen • 3 forældrerepræsentanter fra børnehaven Bison

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Konstitueret Skoleleder/kontraktholder Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Skolesekretær Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Leder af Bison og SFO Annette Baand 8794 2684 annette.baand@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

• 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen • 2 medarbejderrepræsentanter fra Bison • Daglig leder af Bison • Viceskoleleder • Skoleleder (kontraktholder)

Bestyrelsen: Formand Henrik Taastrøm henrik@taastrom.dk

Du får bl.a. medindflydelse på skolens, børnehavens og vuggestuens langsigtede og strategiske virksomhed.

43 43


ED

NYH

KØB LOKALT BYGGEMARKED Bygma Them Gantrup Byggemarked XL Brejnholt Ry

Støt de lokale erhvervsdrivende - det gi´r god mening på alle måder

BILREPARATIONER 8798 1150 7578 2233 8689 1029

DAGLIGVARER

Siggaard Biler Sydbyens Auto

2028 1614 8689 8533

Låsby El Ry El-forretning

8695 1144 8689 1003

LYNG DAL Knudhule Badehotel

8689 8269 8689 1407

GERDSEN SILKEBORG

Gl. Rye Hårstudie

Mads Murer

E. THØGERSEN

Butik Eling

BRÆNDE OG SANKEKORT EFTERSKOLE

Hammelsvang

SLS · SALTEN LANGSØ SKOVD.8689 8288

Himmelbj. Egnens Efterskole 8689 8399 ØVRIGE

8628 1344 BEGRAVELSESFIRMAER

VVS Byens VVS

8689 3371

PLANTESKOLE Nylund Planteskole

Søhøjlandets begravelser Ry Begravelsesforretning

DANSAND 2684 1484 8689 2969

8689 8200

GL. RYE MØLLE ØM KLOSTER

8625 0211

REVISORER

8689 8675 8689 8194

KILDEBJERG REVISION REVISION RY & HAMMEL

UDLEJNING AF MASKINER SkanLej maskinudlejning

4057 0103 8689 2244

Vil du med på denne liste, så kontakt PT grafisk 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

Lokal markedsføring af dit firma..? VISITKORTANNONCE:

samt omtale på ”KØB LOKALT” listen

Pris: kr. 655,-

Alle priser er plus moms.

Kontakt PTgrafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

Mandag - fredag 7.00 - 17.00 · Lørdag 8.00 - 12.00

GANTRUP

Besøg Øm Kloster

Oprindeligt hjemsted for munke af cistercienserordenen, der kom til Øm i 1172. Tlf. 86 89 81 94 Se aktuelle aktiviteter på: www.museumskanderborg.dk

Maskinudlejning til Private & Erhverv

Vi har et stort udvalg af alle typer maskiner til konkurrencedygtige priser.

BYGGEMARKED

Gantrupvej 2, 8752 Østbirk · Tlf. 7578 2233 www.gantrupbyggemarked.dk · info@gantrupbyggemarked.dk

44

4011 4704

Find alle kontaktoplysninger i annoncen på side 44 til 48.

4017 7444

ERHVERVSPORTRÆT: 1 side inkl. tekst og fotos 1.837,2 sider inkl tekst og foto 3.675,-

8682 5811

JULETRÆER Familien Geil

MUSEUM

RESERVEDELE REPART. Hårdehvidvarer

2462 3059

3062 2007

8689 1166

TÆPPER OG GULV

4059 1048

VOGNMAND TØJ

BOESEN Flügger

4698 0790 8689 1466

8689 8948

4010 2889

MALER

DANBOLIG RY EDC RY FLYTTEFIRMA

FRISØR MURER

8689 8011

EJENDOMSMÆGLER SPISESTEDER

ELEKTRIKER

DAGLI´BRUGSEN GL. RYE

Kløftehøj 4, 8680 Ry · 40 17 74 44 i​nfo@skanlej.dk · www.skanlej.dk


www.hammelsvang.dk

Hammelsvang as

Oplev den dejlige stemning...

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

v/ Kim Bundgaard

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

Dit lokale byggemarked

lig gas

Altid bil

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

Kløftehøj 2 Ry · 86891029 · ry@brejnholt.dk · ry.xl-byg.dk

�������

A/S Kvalitet siden 1968...

������������������������������������

Skaftesvej, 8680 Ry info@boesen.as

8689 1166

GARANTI PÅ KVALITET

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk

���������

- alt op til str. 56

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Have inspiration Blomster til enhver lejlighed Planter - Design - Anlæg Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 10-17, torsdag-fredag 10-18, lørdag, søndag og helligdage 9-15

45


Salg og reparation af biler Speciale i VW, Skoda og Audi

Siggaard Biler Vesterled 1 · 8680 Ry · 8689 8399 www.himmelbjergegnens.dk

Burmlundvej 4, Gl. Rye Tlf. 2028 1614 salg@siggaard-biler.dk www.siggaard-biler.dk

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

MADSMURER 40 10 28 89

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk

GL. RYE MØLLE Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Gl. Rye Mølle har en udstilling om flygtningelejren i Gl. Rye fra 2. verdenskrig, samt en en om træskoproduktion. Møllestien 5, Gl. Rye, Ry Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk. www.museumskanderborg.dk.

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

46

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-21 hver dag


Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ellemosen 3, 8680 Ry

8689 1003

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

Industrivej 14 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk erk

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

Bygma Them

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V.

Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk

Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk

Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

TLF. 86 89 82 88

E. THØGERSEN Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

§2462 3059

2483 5380 · nuance@hotmail.dk

Ved dødsfald

tlf. 86 89 29 69

Vi kan kontaktes hele døgnet

■ Vi hjælper med en værdig, smuk og personlig afsked

■ Få en fast og fair pris ■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001-certificerede bedemænd Mette

Janneke

Preben

Ry Begravelsesforretning v/ Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 | 8680 Ry | 86 89 29 69 www.houkjaerbegravelse.dk

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

Boeletvej 2b, 8680 Ry

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

47


Februar 24. Noahs Ark m. Spisning kl.17.00 Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 25. Generalforsamling v. Gl. Rye Flagallé kl.18.00 Gl. Rye Mølle Gl. Rye Flagallé 27. Gudstjeneste, Fastelavn kl.9.30 Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 27. Generalforsamling i borgerforen. kl.10-12 GRIFS klubhus Borgerforeningen 27. Fastelavnsfest kl.14 Hallen Borgerforeningen Marts 1. Foredrag v. Jens H. Christensen ”Klimaforandringerne” kl.19-21Live streames fra Møllen Gl. Rye Mølle 5-6. Vandretur – ”Vejen til Øm” Øm kloster Øm Kloster Museum 6. Gudstjeneste, 1. s. i Fasten kl. 11.00 v. Kjeld Slot Nielsen Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 9. Gudstjeneste på Dalbogaard kl.14.00 Dalbogaard Menighedsrådet 10. Foredrag ved Bodil Richardt, journalist kl.19.30 Skt. Sørens Hus UDSYN 13. Gudstjeneste, 2. s. i Fasten kl. 11.00 Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 15. Foredrag v. zoofysiolog Tobias Wang ”Ekstrem fordøjelse” kl.19-21Live streames fra Møllen Gl. Rye Mølle 16. Højtidskor starter op kl.16.30-17.30 Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 16. Foredrag om udgravningen på Kildebjerg kl.19 + generalforsamling Ry sognehus Øm Kloster Museum 19. Generalforsamling v. Gl. Rye Branddaskerlaug kl.18.30 Kredshuset Gl. Rye Branddaskerlaug 20. Gudstjeneste, 3. s. i Fasten kl. 11.00 Børnekor medvirker Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 26. Gymnastikopvisning kl.14-16 Hallen GRIF 27. Gudstjeneste, Midfaste kl.9.30 Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 29. Foredrag v. sansefysiolog Peter Teglberg ”Flagermus” kl.19-21 Live streames fra Møllen Gl. Rye Mølle 31. Generalforsamling GRIF GRIF Klubhus GRIF 31. Generalforsamling i Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye kl.19.30. Gl. Rye MølleStøtteforen. for naturfond Gl. Rye April 2. Running Dinner kl.18.00 Borgerforeningen 3. Forårskoncert kl.16 v. Anita Samsing Skt. Sørens kirke Menighedsrådet 5. Sæsonstart Gl. Rye motionist cykelklub kl.9.30 Brugsen Gl. Rye motionist cykelklub 6 Gudstjeneste på Dalbogaard kl.14.00 Dalbogaard Menighedsrådet 6. Generalforsamling, Byens Egen Butik Dagli’ Brugsen 7. Noahs Ark m. Spisning kl.17.00 Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 10. Affaldsindsamling kl.10 Brugsen Borgerforeningen 10. Gudstjeneste, Palmesøndag kl. 11.00 Højtidskor medvirker Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 12. Åbning af sæsonen på Øm kloster kl.10 Øm kloster Øm Kloster Museum 14. Gudstjeneste, Skærtorsdag kl.11Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 15. Musikgudstjeneste, Langfredag kl.15 Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 17. Gudstjeneste, Påskedag kl.11 Skt. Sørens Kirke Menighedsrådet 21. Generalforsamling Vandværket kl.19.30 GRIF lokaler Gl.Rye Vandværk 26. Foredrag v. astrofysiker Hans Kjeldsen ”Rumsafari” kl.19-21 Live streames fra Møllen Gl. Rye Mølle Maj 1. Åbning af sæsonen på Gl. Rye mølle 150år 1. Gudstjeneste, 2. s. e. påske kl.11 1. Gåtur til hindbær Kol kl.14 4. Gudstjeneste på Dalbogaard kl.14.00 8. Gudstjeneste, 3. s. e. påske kl.11 8. Munkenes morgen og naturen vågner kl.04.30-6.00 15. Gudstjeneste, 4. s. e. påske kl.11 22. Gudstjeneste, 5. s. e. påske kl.9.30 v. Pia Husted Blok 26. Konfirmationer, Kristi Himmelfartsdag kl.9 + 11

Gl. Rye Mølle Skt. Sørens Kirke Skolen Dalbogaard Skt. Sørens Kirke Øm kloster Skt. Sørens Kirke Skt. Sørens Kirke Skt. Sørens Kirke

Gl. Rye Mølle Menighedsrådet Borgerforeningen Menighedsrådet Menighedsrådet Øm Kloster Museum Menighedsrådet Menighedsrådet Menighedsrådet

Juni 1. Gudstjeneste på Dalbogaard kl.14.00 5. Gudstjeneste, pinsedag kl.11 19. Møllemarked 19. Kammermusikfestival kl.16 25. Lørdagstræf kl.14.30 25. Kammermusikfestival kl.16

Dalbogaard Skt. Sørens Kirke Gl. Rye Mølle Skt. Sørens Kirke Motionister GRIF Skt. Sørens Kirke

Menighedsrådet Menighedsrådet Gl. Rye Mølle Menighedsrådet Menighedsrådet

I GL. RYE

48

Der arbejdes på sidste etape af boliger på Emborgvej


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.