Aktuelt nr 60

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 60 · februar · 2016

GL. RYE

Møllemarkedet byder på indviet Sikker skolevej nye oplevelser Side 26 Rye i Gl. Side 38

Ole Andersen. Manden bag Sille Awten

Verden samles i Gl. Rye

Ny skiltning på Flyvepladsen

Side 2

Side 6

Side 26 1


I GL. RYE

Ole er drivkraften

Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk

Energibundtet Ole Andersen er klar til at gå i gang med en ny ”Sille Awten” Tekst og foto: Peter Hald

Peter Hald Borgerforeningen peter.hald@glrye.dk Marianne Fjerbæk GRIF

mfjerbaek@dadlnet.dk

Henrik Olsen FDF h.b.olsen@gefiberpost.dk

Helene Franck Mortensen Skribent franckly@ofir.dk

De fleste indbyggere i Gl. Rye kender nok ”Sille Awten”. Til orientering for dem, der ikke lige er bekendt med udtrykket, så har det altså ikke noget med sild at gøre. Det er blot et gammelt jysk udtryk for ”sen aften”. Og i Gl. Rye har det fået en ganske særlig betydning. Der er nemlig tale om betegnelsen på et populært arrangement, hvor byens foreninger og virksomheder går sammen om at vise, hvad byen har at byde på. Andre steder kaldes det ”Late Night” - men her i Gl. Rye bruger man modersmålet... og ikke engelsk. I august 2011 fandt den første ”Sille Awten” sted, og det blev en stor succes. Ikke mindst takket være den ihær-

højere enhed, siger Ole Andersen. ”Sille Awten” så som nævnt dagens lys første gang i 2011. I 2012 blev det også holdt, mens der var pause i 2013 og 2014. I 2015 vendte ”Sille Awten stærkt tilbage, og nu er det så i støbeskeen igen. Og ligesom sidst bliver byens foreninger og virksomheder indbudt til at være med.

Kendt i tøjbranchen Men hvem er han egentlig, denne dynamo bag ”Sille Awten”? Først og fremmest er Ole Andersen en erfaren forretningsmand. Han er uddannet ekspedient, og han er blevet et kendt ansigt i tøjbranchen. Den 51-årige Ole Andersen er født og opvokset i lands-

Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

John Jensen Annoncer mv.

Ole Andersen står også i centrum, når der afvikles Sille Awten.

elseogjohnjensen@gefiber.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk. Forsidefoto:

Indvielse af lysregulering 1. dec. 2015

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer senest 17. maj. Deadline søndag den 24. april. Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk 2

dige Ole Andersen, der havde været drivkraften bag arrangementet i tæt samarbejde med borgerforeningen og flere andre lokale foreninger. Nu er Ole Andersen på banen igen og er ved at varme op til en ny ”Sille Awten”. Han har allieret sig med den ligeledes meget kreative Jens-Erik Dengsøe, og de to vil i den nærmeste fremtid begynde at tænke tanker om, hvordan den kommende ”sen-aften” skal se ud. Foreløbig kan man konstatere, at arrangementet ligesom de foregående skal finde sted en aften i august - og gerne i godt vejr! - Jens-Erik og jeg skal mødes til en omgang brainstorming, og så skal vi se, om vi kan få det hele til at gå op i en

byen Gudum i nærheden af Struer og den lille by Paris (ja, det hedder den altså!), og han kom til Gl. Rye i 1998 omtrent samtidig med, at han overtog Butik Mie i Rye. Det blev til en hel lille kæde med dametøjbutikker, hvor Ole Andersen en overgang stod i spidsen for tre Butik Mie’er. Ud over den i Ry var der to tilsvarende butikker i henholdsvis Brædstrup og Bjerringbro. Butikkerne var i øvrigt opkaldt efter den ”oprindelige Mie” - Mie Bergman fra Ry. Ole Andersen solgte siden Mie-butikkerne - senest den i Brædstrup i 2010, og i dag er kan omrejsende sælger for koncernen B&C Textiler, der har base i Sønderborg. Ole Andersen har ansva-


Gl. Rye portræt

bag ”Sille Awten”

Brændeskuret er godt fyldt op hos Ole Andersen. Han elsker at hugge brænde, og det er en af hans måder at stresse af på.

ret for at levere til 85 butikker i Jylland og på Fyn. Men han er også selv blevet butiksejer - igen - og denne gang sammen med sin kone Yvonne. De to har sammen et sommerhus på Læsø, og de holder så meget af den smukke ø i Kattegat, at de i fjor overtog specialforretningen Læsø Shoppen i Byrum, som de driver sammen med to lokale ansatte. - Læsø Shoppen har skam åben hele året, så Yvonne og jeg kommer til Læsø et par gange om måneden, siger Ole Andersen.

Naturen klarer hjernen Ole Andersen har også tabt sit hjerte til Gl. Rye, som han mener byder på store muligheder: - Gl. Rye har et helt utroligt aktivt foreningsliv. Der er ikke mange byer af samme størrelse, der kan byde på noget lignende. Der er mange ufatteligt kreative og aktive mennesker her i Gl. Rye - og måske har det noget med naturen at gøre. Det klarer jo hjernen at tage en tur ud i naturen - det giver ny inspiration, siger han.

- Vi har også tryghed og ro, vi har en god skole og Brugsen, vi har faktisk det meste. Det eneste problem er transporten. De fleste familier er nødt til at have to biler, men det tror jeg, at de fleste har været klar over på forhånd, tilføjer han. Som erfaren forretningsmand er Ole Andersen glad for at se, at der igen er kommet gang i tilflytningen til Gl. Rye, og han er også begejstret over, at Brugsen har skruen i vandet: Det er alt sammen med til at bevare et levende og aktivt landsbymiljø - og skabe nye muligheder: - Det skulle da ikke undre mig, hvis der opstår flere små nye virksomheder her hos os. Potentialet er der, siger Ole Andersen. Et arrangement som ”Sille Awten” er i høj grad med til at give Gl. Rye en

profil, som andre også lægger mærke til. Flere gange er der blevet hyret kendte musikere og sportsfolk. Sidste år var der således arrangeret cykelløb med halv- og hel-professionelle ryttere, og noget lignende vil sandsynligvis gentage sig i år. Ole Andersen overvejer også en spinning-konkurrence, hvor mere eller mindre kendte ansigter fra byen kan kappes om at spinne penge ind til et godt formål. - ”Sille Awten” skal være folkeligt, og der skal være noget for alle. Jeg syntes, at det kørte rigtig godt sidste år, hvor der var masser af aktivitet hele tre steder - på pladsen foran kroen, i skolegården og ved Brugsen, siger Ole Andersen.

Ole Andersen trives i Gl. Rye, hvor der efter hans mening er masser af energi, kreativitet og gå-på-mod. Det har måske noget med områdets flotte natur at gøre, påpeger han: - Det klarer jo hjernen at tage en tur ud i naturen - det giver ny inspiration, siger han.

3


Skal Byens Egen Butik stadig eksistere i 2020 – og fremefter? Dagli’Brugsens bestyrelse og uddeler arbejder for tiden med forskellige fremtidsscenarier for Byens Egen Butik. Målsætningen er klar: I 2020 og fremefter har Gl. Rye fortsat en velfungerende dagligvarebutik, ejet af byens borgere - og med en solid økonomi som bæredygtigt fundament for fremtidens udfordringer.

Af Ejnar Jakobsen, bestyrelsesformand, Rye Brugsforening

Udgangspunktet for butikkens drift er både stærkt og skrøbeligt: Med en befolkning på omkring 1500 købedygtige sjæle i Gl. Rye – og løbende nybyggerier - er der rigeligt med grundlag for en dagligvarebutik på lang sigt. Helt faktuelt køber Gl. Rye-borgerne årligt dagligvarer for ca. 50 mio. kr. Omkring 80 % af dette beløb anvendes uden for Gl. Rye, hvor Dagli’Brugsen således står for de resterende 20 %. PLUSSIDEN: Der er mange loyale indbyggere i Gl. Rye, som bakker fantastisk op omkring Byens Egen Butik. Brugsen er for mange ikke bare en butik, men også et hyggeligt samlingssted. Dagli’Brugsen har i 2014 og 2015 opnået en pæn vækst, og indtjeningen er igen positiv efter nogle år med underskud. Økonomien er således i bedring, men fortsat skrøbelig. MINUSSIDEN: Der skal ikke meget modgang til, før vi er i røde tal - og med en egenkapital på 1,5 mio. kr. er der ikke meget at stå imod med. Konkurrencen fra både discountbutikker og supermarkeder i kort afstand fra Gl.

Rye er benhård. Og med markante nye udvidelser i blandt andet Kvickly, er der risiko for, at vi mister omsætning og dermed indtjening. Dagli’Brugsens indretning og vedligeholdelsesmæssige stand er efter en række år med dårlig økonomi utidssvarende og mangelfuld. Dagli’Brugsens butiksareal er på omtrent 300 kvadratmeter, medens normen for en Dagli’Brugsen-butik er ca. 50 % større.

Fremtidssikring af Byens Egen Butik Vi mener fra bestyrelsens og ledelsens side, at der umiddelbart er tre principielle udviklingsscenarier, som er værd at diskutere: 1. Vi fortsætter med den nuværende butik og vedligeholdelse/modernisering i takt med, at inventaret bliver slidt ned, og økonomien tillader udskiftning. En strategi, hvor vi ikke umiddelbart løber økonomiske risici. Vil butikken kunne bevare nuværende omsætning, eller vil kunderne langsomt sive til andre butikker? 2. Det andet scenarie omfatter en udvidelse af butiksarealet med 50 % (op til Dagli’Brugsen-normen) - samtidig med, at den gamle butik og udearealerne bliver moderniseret til 2020-niveau. En inve-

stering på op mod 5 mio. kr. - og dermed et behov for en betydelig lånefinansiering. Kan vi få lånefinansieret dette projekt? Vil byens egne borgere deltage i finansieringen? Vil det give tilstrækkeligt mersalg? 3. Det tredje scenarie fokuserer primært på en modernisering/renovering af de eksisterende rammer, så de kommer op på 2020-niveau. Altså ingen udbygning af butiksarealet. Også dette scenarie omfatter lånefinansiering. Vil dette scenarie give et mersalg, og vil økonomien kunne udvikle sig bæredygtigt? Vi har været på studietur til den nyopførte Dagli’Brugsen Glejbjerg – og vi har bedt forskellige eksperter fra Coop om at hjælpe os med at tegne, regne og rådgive os, så vi SAMMEN - forhåbentligt inden sommerferien - kan få afklaret, hvilken vej vi skal vælge. På vores generalforsamling den 25. april arbejder vi på at kunne præsentere vores ideer for jer allesammen. Vi håber derfor, at rigtig mange vil komme og lytte samt ikke mindst bidrage med gode ideer og synspunkter.

Generalforsamling! Mandag d. 25. april er der generalforsamling i Dagli’Brugsen Gl. Rye! Udover den ordinære generalforsamling skal vi også drøfte udviklingsplaner frem mod 2020. Endelig byder vi naturligvis også på noget lækkert at spise og drikke - vi er jo byens førende fødevarebutik. Hvad dette omfatter, holder vi som en hemmelighed indtil videre. Tid og sted følger ligeledes. Alle medlemmer er velkomne. Af hensyn til bespisningen beder vi om tilmelding i butikken. Her kan du også blive medlem af Rye Brugsforening, hvis du ikke allerede er det. Har du interesse i at deltage i udviklingen af Byens Egen Butik eller nogle af de spændende aktiviteter, som vi arbejder med (vare-demonstration, sommerarrangement, julehygge m.m.), vil vi gerne høre fra dig. Det kan enten være som bestyrelsesmedlem eller som ad hoc-aktivitetshjælper.

4

Venligst kontakt enten Henrik i butikken eller Ejnar M. Jakobsen, formand, på telefon 89 38 15 75.


Erhvervsportræt

Gode idéer fra kunderne er blevet til virkelighed I efteråret 2015 deltog godt 100 Gl. Rye-borgere i en spørgeskemaundersøgelse vedr. driften af Dagli’Brugsen Gl. Rye. Det resulterede i gode, konstruktive forslag, som nu bliver realiseret.

Nonfood-varer såsom motorolie. Ind er i stedet kommet en masse økologiske varer fra Urtekram. Vi har nu mere økologi i butikken, end Dagli’Brugsens koncept lægger op til. Vi vil gerne have endnu mere, så sig til, hvis der mangler noget,” opfordrer Henrik.

Af Ole Jeppesen

Besvarelserne fra kunderne blev efterfølgende kogt ned til tre klokkeklare kernebudskaber, beretter uddeleren: ”Kunderne vil have endnu mere økologi, bedre rengøring af butiksarealet – og altid fyldte hylder,” opremser Henrik V. Rasmussen. Da kunden som bekendt altid har ret, har Henrik udarbejdet en plan, der opfylder alle tre ønsker.

Dernæst har Byens Egen Butik hyret et prisfornuftigt og top-effektivt rengøringshold til at gøre rent i hele huset tre gange om ugen. Det virker efter hensigten, og personalet kan nu koncentrere sig om at drive Dagli’Brugsen. ”Sidst, men ikke mindst har vi – ved at fjerne upopulære varer - fået plads til flere enheder af de mest populære varegrupper, vores ”fyrtårne” – altså brød, kød, vin, frugt og grønt. Her er det vores mission, at kunderne allerhelst aldrig skal opleve tomme hylder,” slutter Henrik.

Henrik sammen med det nye rengøringsteam.

Næste spørgeskemaundersøgelse kommer til april.

”Vi har ryddet nogle hylder for varer, som næsten ikke sælger i vores butik.

SÆT X I KALENDEREN:

Den store påskeæggejagt i Byens Egen Butik! Lørdag d. 26/3 fra kl. 13:00 inviteres byens børn til påskeæggejagt i Dagli’Brugsen Gl. Rye. Påskeharen har været på spil og har således gemt lækre påskeæg rundt omkring i butikken. Kan du finde ét, er det dit! Tag en voksen med på jagt efter lækkerierne. God fornøjelse!

Gør en forskel:

Brug en ”flad tyver” mere i Dagli´Brugsen om ugen...

5


Verden samles i Gl. Rye Beboerne på Skovfyrvej er så småt ved at finde sig til rette i de nye lejligheder i det smukt beliggende boligområde i den sydvestlige del af byen. Beboersammensætningen er en skøn blanding – nogle kommer langvejs fra, mens andre er flyttet til fra en anden bopæl i Gl.Rye. Der er singler, par og børnefamilier - danskere, rumænere, syrere m.fl. Aktuelt har snakket med et lille udpluk af de nye beboere for at få et førstehåndsindtryk af, hvordan det er at bo på Skovfyrvej

TRINE HANSEN I NR. 8:

INY

ANA MOUTH : 7 I NR. 2

A

DEN OG RU

SSE AL HU RAFIK

og min siden, r e d . e n må uthana år og 3 tter Mo 1 e r r e o b e f , t de r en” mark Rye, og eder sid til Dan n l. å G m i m o k r 5 e for oh bo i en ”Jeg skulle b ning at ørn kom i lt b v æ t g v ya o , m e kon emte nby i S stor o en best n millio t er en n e e u r d e e m ll n A m e m ”Ko h, so or. M ter: ” Hasake glade f fortsæt t a a r e f n g e r e d e Ru vi m komm roligt.” , når vi ille og t s mme. t landsby o s e g lp er me g hjæ o r t e e H d . ø s rien t, og de eget er dejlig er er m t k s e n s e e u n m h n me koldt er fin, Her er haven r e r. ø n r o g f ø t n b ude . De oer, Gl. Rye ge frit de nab le a o , r g f g n r r a g o a k o b h Vi ene nder rt til at børn er i Ska transpo t r jd r n å e e ø g b k s r s a u lv er g se and e min y, og je r min m R t enest , å i e it n t D , le . g o t ig li r k s ra og s drer esvær Gl. Rye am æn agen b r i d g n g o r li io p g t s a d dag institu g vores e går i r os.” ning. O r børnen ø t tid fo H g i n la le r o e k s g g a rt t på spro transpo gør, at t e k il v h

6

”Jeg flyttede til Gl. Rye i 2012, da det ligger både geografisk og strategisk smart i forhold til min kundegruppe,” indleder Trine.” Jeg greb muligheden for at flytte i nyt på Skovfyrvej, og det er super lækkert. Jeg sætter stor pris på, at her er mange vinduer, som giver masser af lys, og den gode ventilation i alle rummene giver et godt indeklima. Desuden har min lejlighed en god beliggenhed med udsigt til skoven, og jeg glæder mig til foråret, så jeg kan komme i gang med at plante i haven. Naturen omkring Gl. Rye er et kæmpe plus, og også det meget aktive foreningsliv og de mange aktiviteter, der foregår. Man kan nemt vælge fællesskabet til og fra, som det passer en.”


DOTT OVESEN I NR 3: ”Jeg har tidligere boet i Gl. Rye i mange år, og efter et par år i Aarhus er jeg nu ven dt tilbage til byen,” fortælle r Dott. ”Gl. Rye er hjem for mig . Her har jeg mit netværk, og jeg elsker naturen i områd et. Det er noget af det bedste ved at bo i Gl. Rye. Og så værdsætter jeg projektet omkring Fælleshuset og det , at vi har indkøbsmulighed i DagliBrugsen. Det er privilegeret at kunne flytte ind i noget helt nyt. Jeg bor, så jeg har udsigt og kan sidde og kigge ud på skoven . Jeg er virkelig glad for at bo på Skovfyrvej.”

De

i ge r an s tm

elv - for det står i... er man s

Jeanette beretter: ”Det gik hurtigt me d flytningen, og i omgang var rækkeh første usene på Skovfyrve j tænkt som en mi tidig løsning. Men dlerallerede i løbet af sensommeren blev over, at det er et rig vi klar tig dejligt sted for os at bo. Vi kan lid trygge naboskab - jeg e det tror, alle herude ha r snakket med nabo over hækken, og vi en er blevet godt modta get alle vegne. Søren blevet en del af afd er elingens bestyrelse herude, og der er ma spændende ideer på nge vej til et endnu bedre sted at være. Så vi er simpelthen så glade for stedet og glæde r os meget til en hy lig fremtid - både i ggeGl. Rye, men også på Skovfyrvej.”

GL. RYE

Ny ramme om på fællesskabet Møllemarkedet byder i Gl. Rye 26 nye oplevelser Side

Fælleshuset i Gl. Rye giver nye muligheder for alle i byen Side 15

Gl. Rye-området tiltrækker en stor gruppe unge, fysisk aktive familier

Side 28

Side 2

”Vi er tilflyttere fra Langeland, hvor vi begge har arbejdet efterskolelærere de som sidste 13 år,” fortæ ller Jeanette.”Da eft skolen, hvor Søren erarbejdede, gik konk urs forrige sommer, vi gerne gøre alvor vil le af drømmen om en dag at vende retur land. Søren fik arbejd til Jyl e på efterskolen i Gø dvad og pendlede de første år. Flere af ha t ns nye kolleger bor her i området, og Gl. blev hurtigt anbefal Rye et. Og for et halvt år siden tog vi springet. ”Vi kiggede først på ” bolig i Ry, da det plu dselig skulle gå stæ med at finde noget rkt at bo i, og Østjysk Bo lig havde ledige bo her i rækkehusene. liger Efter at have besøg t Gl. Rye var vi mege gejstrede og syntes t be, det var et dejligt ste d. Vi havde fået en sta k Aktuelt-blade me d hjem fra boligselska og derefter var vi ikk bet, e i tvivl,” fortsætte r hun. ”Vi er rigtig for at bo i Gl. Rye. Vi gla de har fået en fantastis k modtagelse alle ve fra - ikke mindst ge gn e nnem skolen, hvor vores dreng, Sebasti på 10 år er startet an, i 3. klasse. En så sto r åbenhed og oprig interesse har vi sjæ tig ldent mødt. Så vi er fortsat i et ”stadie” vi ikke kan få armen , hv or e ned. Der er mang e nye ting, der ska plads ved en flytning l på , så vi har ikke helt haft overskud endn at engagere os i fritid u til slivet - udover Seba stians fodbold - men virker som en fantas det tisk aktiv, lille by, hv or man også får lys at bidrage og bakk t til e op om de mange, mange spændende Derudover nyder vi tiltag. området og den sm ukke natur, så vi føl er dumpet ned i et er, vi rigtig lille paradis.”

Nr. 59 · november · 2015

Hør om nissernes liv i Lyngbakkerne - hvad går de og laver?

SØREN OG JEANET TE HEDEGAARD MA RTINSEN I NR 16:

1

7


GRIF Hej alle Griffere. Vi er godt inde i 2016 men alligevel skal I alle ønskes et godt nytår. Og som tidligere år skal der lyde en stor tak til alle afdelinger og deres frivillige for deres store indsats og dedikation til GRIF gennem hele 2015. Igen i 2015 skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til alle, som måske ikke er faste aktive i en afdeling, men som alligevel vælger at involverer sig i enkeltstående arrangementer og andre ting som sportsfest, antik cup, kiosk, julekalender, sponsorarbejde mv. GRIF ville ikke kunne gøre sit arbejde hvis ikke i alle sluttede op som i gør år efter år. En stor tak skal selvfølgelig også lyde til alle vores mange sponsorer som er en uundværlig del i GRIF´s arbejde.

Generalforsamling i GRIF onsdag d. 30. marts Vi starter kl. 18.30 hvor GRIF er vært ved en gang suppe og en øl eller vand. Generalforsamlingen starter kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalgene 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 5. Indkomne forslag – forslag der ønskes forelagt generalfor-

På vores Generalforsamling i 2014 havde vi en lille workshop omkring frivillighed i GRIF, resultatet er ikke glemt og vi er lige nu i gang med at iværksætte et projekt med DGI hvor udkommet af workshoppen vil være en vigtig del.

samlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest

14 dage før generalforsamlingen.

Vores generalforsamling i år vil være d. 30. marts og vi vil gentage succesen og starte lidt tidligere med en gang gullaschsuppe, så forhåbentligt vil rigtig mange møde op ikke bare til generalforsamlingen men også til en gang suppe. Husk at det er vores allesammens GRIF.

9. Valg af revisor + suppleant

Til slut igen en tak til alle. Vi ser frem til fantastisk 2016 i GRIF Vi ses i klubben Venlig hilsen Flemming Hansen, formand

Denne besked er til alle jer der har været så søde at købe Grif julekalender som støtte til idrætsforeningen. Efter vi havde solgt julekalenderne, og alle var begyndt at skrabe, opdagede vi, at der var sket en fejl under fremstillingen. Der skulle ikke som de andre år tælles juletræer - som det fremgik af bagsiden – men der var gevinster hvis man skrabede et felt med 1., 2., 3. eller 4. premie. Trykkeriet har påtaget sig det fulde ansvar og beklager dybt og det samme gør vi i GRIF – vi er rigtig ærgerlige over det er sket. Heldigvis har vi fået beskeden ud til de fleste og stort set alle premier er afhentet. Vi er utrolige glade for den opbakning vi får når vi kommer rundt og sælger julekalendere og håber I vil støtte os igen næste år. 8

6. Valg af formand til bestyrelsen + 1 suppleant 7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant 8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant 10. Evt.

Børn i hopla på gymnastikturen i januar til Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg


Gymnastikopvisning Kom og vær med når gymnasterne går på gulvet med koncentration i blikket og smil på læben.

Lørdag d. 12. marts kl. 14-17 i hallen ved Gl. Rye skole. Indgang ved klubhuset for gymnaster og publikum Gratis adgang for alle gymnaster. Voksne 25 kr.

GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 29 69 36 68 flh@gefiberpost.dk

Næstformand: Henrik Wang Lille Vangsvej 11 3055 2486

wangkjaer@hotmail.com

Kasserer:

Kristian Bollerup Skovsbjergvej 9 21 91 32 63

kristian.bollerup@danfoss.com

Vi glæder os til at se jer, og vise hvad vi har lært i denne sæson!

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 86 89 83 89 mfjerbaek@dadlnet.dk

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 86 25 80 36

kimrundell@gefiberpost.dk

Børn i hopla på gymnastikturen i januar til Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg

Formand Gymnastik: Rikke Pilgaard Gertz Engvej 3 51 50 51 91

pilgaardgertz@hotmail.com

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 30 65 30 53 Henrik@epix.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

99


Nye bælter til karateholdet Skrevet af Anna Frost, leder for børneafdelingen i karate.

Når jeg tænker tilbage på mine egne graduereringer, mindes jeg forløbene op til hvert eneste nye bælte som en blanding af nervøsitet og spænding. Men det der står allertydeligst frem er den stolthed, der følger af at bære et nyt bælte om maven. Fordi jeg vidste, at det sad der takket være min egen indsats og min egen målrettethed. Selvom karate er en kampsport og mange af de teknikker, vi lærer, er beregnet til selvforsvar, så er der i vores træning ingen større modstander end os selv. Det har for vores klub altid været grundlæggende, at der ingen konkurrence er imellem medlemmerne, men at vi i stedet arbejder sammen og hjælper hinanden med at opnå det næste mål. For der er ingen sejr bedre at vinde end i en konkurrence mod sig selv. Og et nyt bælte

om maven er netop beviset på at den sejr er vundet. Ikke alene som udøver oplever man denne glæde, men også som træner. Siden jeg startede som hjælpetræner for omkring 10 år siden, har jeg været til utallige graduereringer, og jeg kan ærligt sige at det hver eneste gang er en stor glæde at se stoltheden på medlemmernes ansigter, børn såvel som voksne, når de endelig bærer det nye bælte, de har stræbet efter - når de har besejret endnu en modstander i dem selv og indser, hvor meget de egentlig kan. Hvor seje de er. Selvom det er os som trænere, der underviser og retter på eleven, er det stadig eleven alene, der vinder slaget og dermed har gjort sig fortjent til det nye bælte.

oplevet en graduering kan nikke genkendende til den følelse –for uanset om det er første, anden eller tiende gang, man graduerer, er der al mulig grund til at være stolt over at være blevet bedre. Et stort tillykke til dem alle fra trænere og hjælpetrænere.

Den 10. december fik 27 medlemmer af klubben hver deres velfortjente nye bælte. Som en af de førstegangsgraduerede udtrykte det: ”Tænk at man kan være så stolt over et nyt bælte!”. Enhver der har

Motionisterne byder velkommen MOTIONIST TRÆF LØRDAG D.5 MARTS 14.00-17.00: BADMINTON/DART 18.30: FORÅRS FEST. SPISNING 100 KR. 20.00: FÆLLESSANG/DANS. ”DE SMÅ SYNGER”KOMMER, DET BLIVER STORT. TILMELDING SENEST 2. MARTS 6168 8423. KRYDS ALLEREDE DEN 1 JULI AF NU, DER AFHOLDER VI GRILL FEST. DER KOMMER OPSLAG VED BRUGSEN. KLUBAFTEN 24 FEBR. – 23 MARTS. GRIFS KLUBHUS KL. 19.00. DART – KORT – SAMVÆR – HYGGE – IDEER. SOMMERSÆSONEN STARTER ONSDAG D.27 APRIL. 19.00: PETANQUE 19.00: FODBOLD MOTIONISTERNE/ KLUB 50 6168 8423 JENS ERIK FISCHER.

10


Medlemstilgang i Badminton i GRIF Udgangsgreb, forhånd, baghånd, benarbejde, clear og andre badmintonbegreber er kendt for badmintonbørnene i Gl. Rye. Kendskabet til spillet vokser støt og roligt fra at ramme bolden mange gange i træk til at få fjerbolden spillet rundt på banen, så det bliver sværere for modstanderen i kampene. Spillertruppen har haft flot tilgang i år og er nu på 18 ungdomsspillere fra 0. Til 6. Klasse. Godt gået Gl. Rye!! Gl. Rye vil de kommende par måneder opleve badminton i forskellige sammenhænge: GRIF, GL. Rye skole og DGI samarbejder omkring 3., 4., 5. Og 6. Klasses badmintonundervisning i skoletiden i februar måned. I vinterferien deltager 26 badmintonbørn på badmintonskole i 3 dage og i slutningen af sæsonen d. 1.-2. April tager vi på klubtur til Alhede hallerne. Men også andre årgange har fundet ketcheren frem - torsdag aften mødes en gruppe voksne, unge, og større børn til ”fælles træning” med opvarmning, småspil og kampe på kryds og tværs. Her er alle velkomne, uanset niveau - der vil blive taget hensyn til den enkelte, og Formanden for badminton kan til enhver tid udfordres!!

Motionisterne i GL. Rye har i denne sæson arrangeret kampe mod Ry. De mødes og spiller på tid, og efter sved på panden, er der hygge i klubhuset. Godt initiativ! Badminton i GRIF vil meget gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at være forældrehjælper om tirsdagen (binde snørebånd, opmuntre, praktiske ting du behøver ikke at kunne spille selv), vi søger også 2-3 personer til bestyrelsen, her kan vi bruge dig, som har lyst til at hjælpe med mindre praktiske opgaver, det kræver ikke at du spiller selv. Er der noget der vækker en fjerbold i dig og har du spørgsmål, kontakt: Formand Kim Rundell Mobil: 40763201 / rundellkim@gmail.com Fjer-hilsner Badminton i GRIF Kim Rundell

11


FDF FDF Landslejr 2016 I dagene 7. til 15. juli skabes der for 10. gang en by på FDF’s arealer på Sletten. I alt er det 18. gang, der afholdes landslejr i FDF. Der forventes omkring 10.000 ”fastboende” i de 9 dage – mens der kommer endnu flere i løbet af lejren på kortere visitter. Heriblandt kommer H.M. Dronning Margrethe og åbner lejren den 7. juli. En landslejr er et af højdepunkterne i FDF, hvor FDF’ere fra hele landet mødes – til det bedste FDF kan levere inden for både lejrliv og aktiviteter, musik og underholdning, og suset af et stort fællesskab. Det er en oplevelse, som mange ser tilbage på som noget helt særligt! Det er noget ganske særligt at ankomme til en stor græsmark sammen med FDF’ere fra alle dele af landet og opleve, hvordan landslejren på få dage bygges op og alle får indrettet en hyggelig, kreativ og funktionel lejrplads. Landslejren er et helt lille samfund med torv med caféer og kiosker, sygehus, brandstation, egen avis, teknisk servicecenter, kirketelt og meget mere. Landslejren er delt op i mindre landsbyer med 200-300 ”beboere” og her er der aktiviteter, morgenandagt og underholdning. FDF Gl. Rye skal bo i landsby med FDF-kredsene fra Silkeborg, Kragelund, Balle, Galten, Skanderborg-Stilling, Hørning, Virring, Odder og Ørting-Falling. Planlægningen har allerede været i gang længe, og der arrangeres ”fortræning” den 15. – 17. april på sletten, hvor kredsene får afprøvet nogen af de fælles aktiviteter, der skal bruges på landslejren. Hver FDF-kreds har deres egen lejrplads,

hvor man sover, laver mad og spiser sammen med de ledere og kammerater, man kender hjemmefra. Kredsens lejrplads er en god og tryg base, der giver børnene mod på at bevæge sig rundt på lejren sammen med ledere og kammerater hjemmefra. Men man oplever også suset af det store fællesskab, når alle samles på den store lejrbålsplads og synger, griner og leger sammen. FDF Gl. Rye har den store fordel, at Sletten ligger så tæt på, og der arrangeres jævnligt aktiviteter på området. Derfor vil vores deltagere have ret let ved at finde rundt, selv om alting ser meget anderledes ud med store teltbyer i stedet for græsarealer. Seniorer fra 15-18 år bor i et lejrområde for sig selv, hvor der er koncerter og anden underholdning for unge.

Dagligdagen på en landslejr På landslejren sover man i telt og bygger køkken og spisebord af rafter. Maden laves på bål eller gas, og børn og ledere hjælpes med opgaverne, så hverdagen fungerer og spisetider overholdes. Der er på forhånd planlagt en sund og varieret menu med retter, de fleste børn kan lide. Friske råvarer udleveres centralt hver dag. Der er toiletvogne tæt på alle kredspladser og mulighed for bad og svømning i lejrens badebassiner og vandland under opsyn. Hver dag er der fastlagt et program, hvor der er sat tid af til aktiviteter. Det kan være friluftsaktiviteter, lege, opgaveløb eller udflugter i området.

Kong Risus Dødbidere

Grinebidere Temaet for 2016 er leg Temaet for FDF Landslejr 2016 er Leg. Fordi legen er noget af det vigtigste i FDF – og i livet. Du vil møde temaet på mange måder. Både i programmet, når vi mødes til store lejrbål og i forkyndelsen. Men også i de skøre og skæve elementer, som popper op undervejs på lejren, som prikker til os og gør, at vi får lyst til at lege, lære hinanden at kende og grine sammen. Der er planlagt og udsendt en fælles grundhistorie om Kong Risus, Dronning Cordelia, Grinebidere og Dødbidere. Hvis Dødbiderne får overtaget, risikerer vi, at leg og glæde forsvinder. Derfor er det op til landslejrdeltagerne at skabe og tilrettelægge lege, så der bliver mulighed for at afprøve alverdens sjove påfund og skabe grobund for, at Grinebidderne igen får overtaget og alle er glade.

FDF Gl. Rye inviterer til Forårsmarke d Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10-14.30 ved FDF’s Kræshus, Horsensvej 33, Gl. Rye

HUSK OGSÅ:

helt år. Lopper: Mange lopper, samlet igennem et bagte hjemme på vi byder dagen Hele ria: Cafete

lækkerier, sodavan d, is, pizzasnegle mm. r i Gl. butikke af t skænke er, gevinst Tombola: Flotte Rye og Ry.

Forårsmarked 30. april..! Musik: FDF´s bands viser hvad de kan. gang i Børneaktiviteter: Hele dagen vil der være bålmad, svævebane mm.

12


Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 6168 8231 kjeldc54@gmail.com

Tumlinge: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 Pilte:

Anja Kjærgaard Skovstedvej 21 5156 4619 anjakjaergaard@live.dk

Væbnere: Jesper Madsen Vesterled 14 2285 5218

gartnermadsen@gmail.com

Seniorvæbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 87880610 / 24220692 rysgaard@post.tele.dk

FDF Musik:

Esben Nyholm Hedevej 3 2257 5609

esben.nyholm@gmail.com

Kasserer: René Rokkjær Hedevej 4

Bestyrelsesforkvinde: Tina G. Madsen Vesterled 16 2965 3646 tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710 suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

13


Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: l Birthe Jensen, flagudlejer tlf. 8689 8351 eller tlf. 5131 8074 og hvis Birthe ikke kan træffes, til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer: l Jørgen Pedersen, Formand tlf. 4075 1471 l Frankie Jensen, kasserer tlf. 2165 3050 l Leif Jahns, bestyrelsesmedlem tlf. 4241 6192 eller l Per Ro Andersen , bestyrelsesmedlem tlf. 5072 7146

Gl. Rye Flagallés generalforsamling afholdes på Hotel Lyngdal fredag den 11. marts kl. 18.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen

Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til festlig

generalforsamling lørdag d. 19. marts kl. 18.30 i Kræshytten. En brandskæg aften fyldt med traditioner! ”Ikke medlemmer” er naturligvis også varmt velkomne, - Dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro er menuen: • Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle. • Mod forudbestilling kan der – i stedet for gule ærter – serveres klar suppe m/boller eller vegetarsuppe. Tilmelding ved aflevering af 135,- kr. for medlemmer og 165,- kr. for ”ikke medlemmer” til: • Formand Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 86 89 86 81 eller •N æstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 86 89 83 51 eller • Kasserer Frankie Jensen, Hedelundvej 38, tlf. 21 65 30 50 Senest søndag den 13. marts.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

14


Gl. Rye MTB Velkommen til 2016 2015 var et godt år i Gl Rye MTB med rekordmange til ungdomstræning og flotte resultater i ungdomsløbene – både motions- og eliteløbene. Klubben har således haft deltagere til såvel Europamesterskabet som Verdensmesterskabet. Vi glæder os til gode og dejlige oplevelser i skoven.

0. marts 1 . d g n li m a rs o lf ra e n e G , at vi drøfter formelle ting gerne foreslå vi udover de På generalforsamlingen vil lle formalisere klubbens ejdsgrupper, der gerne sku arb ke ræk oprettelsen af en aktiviteter.

sempel være: Grupperne kunne for ek

køb - Ungdomstræning søndag, planlægning/ind under ture onsdag og - Voksenaktiviteter - her g og klubtur af teknikundervisnin ligehold um - organisering og ved - Spinning og motionsr skoven - Sporbygning og øve - 1000 højdemeter wee-bike børneløb, kvindecup og - Øvrige løb - herunder Vel mødt.

Opstart 2016 Ungdomstræningen starter i begyndelsen af april. Der er seniortræning hver søndag – alle er velkomne.

Følg Gl. Rye Mtb på Facebook og www.glryemtb.dk

15


Pleje og overvågning af Pleje af lyngbakkerne i 2015 Vi har rykket gyvel op. Vi har fældet birketræer. Vi har lagt gyvel i stakke. Vi har lagt birk i stakke. Vi har kørt stakkene sammen med ATV’en. Vi har fjernet gamle hegn. Vi har brugt buskryddere. Vi har brugt extractigators (særlige redskaber til at trække mindre træer og buske op med rod). Vi har brugt høgenæb. Vi har brugt grensakse. Kommunen har skåret ørnebregner ned. En ”monstermaskine” har massakreret birketræer og fjernet gammel lyng. Vi har arbejdet i regn. Vi har arbejdet i solskin. Vi har været nogle få. Vi har været mange. Lyngdal har sørget for forplejning. Vi har hyggesnakket under arbejdet. Nogle har taget billeder. Vi har nydt pauserne. Vi har været trætte i flere dage bagefter. Vi har lært nye mennesker at kende. Det har været dejligt at være med til. Nu er det godt og vel et år siden Naturfonden overtog lyngbakkerne. Dermed overtog vi også ansvaret for plejen af bakkerne. Hvordan er det så gået? Plejen er blevet udført i et rigtigt godt samarbejde imellem de frivillige fra Gl. Rye, Naturfonden, Støtteforeningen for Lyngbakkerne, og Skanderborg Kommune, og opremsningen ovenfor fortæller noget om, hvad vi har gjort i løbet af 2015. Nu er der gået et år, og det er værd at se på, hvad vi fik ud af indsatsen, og hvor stor indsatsen har været i 2015. Der har til plejedagene været i gennemsnit ca. 15 deltagere, og da der har været 6 plejedage á 3 timer betyder det at der er blevet lagt rundt regnet 270 frivillige arbejdstimer i plejen af bakkerne, hvilket svarer til mellem 1½ og 2 månedsværk.

Blomstrende Blåhat er en vigtig nektarkilde for sommerfugle og bier. NatureEyes/Keld Mortensen

Selv om vi naturligvis altid gerne vil have flere med til plejedagene, er det faktisk ret flot. Hvad er der så komme ud af indsatsen? Svaret er: ”rigtigt meget”. Vi nedsatte i foråret en plejegruppe, som besluttede at første prioritet i 2015 var at sikre at den nordlige del af arealet ikke skulle springe i birke- og gyvelkrat, mens vi koncentrerede os om Musebakken. Derfor har en stor del af plejeindsatsen ligget i hestefolden, og det er helt klart lykkedes at holde den under kontrol. Vi har endda haft kræfter til både at holde de spredte birke- og fyrretræer fra at vokse op og sørge for at fjerne de eksisterende gyvelkrat. Vi mener at plejegruppens 1. prioritet i 2015 er blevet opfyldt, og vi er meget tilfredse med resultatet af plejeindsatsen i den nordlige del af bakkerne. Vi synes derfor at plejen i 2015 har været en succes. Dejligt, ikke? Vi vil fra Naturfond Gl. Rye benytte lejligheden til at takke de frivillige for indsatsen. På Musebakken havde monstermaskinen sørget for rydning af birketræerne og noget af den gamle lyng. Plejeindsatsen har siden rydningen gået ud på at fælde birketræer, der hvor monstermaskinen ikke kunne køre. Det er blevet gjort med buskryddere, og der er blevet skåret så lavt som muligt for at reducere muligheden for genvækst så meget som muligt. Musebakken er nu, i modsætning til da vi overtog bakkerne, holdt lysåben, som den skal ifølge fredningsbestemmelserne. Der er derfor klare fremskridt på Musebakken, selvom der er problemer med genvækst fra birkestubbene. Dem må vi tage bedre fat på i 2016. Det er planen at gøre det ved at etablere afgræsning

Blomstrende prikbladet perikon. NatureEyes/Keld Mortensen

af geder på musebakken. Geder vil være velegnede på Musebakken, da de gerne æder birkegrene, hvorved de kan hjælpe med at holde genvæksten fra stubbene nede.

Overvågning af naturen i lyngbakkerne i 2015 Vi er en gruppe biologer og andre naturkyndige, der har dannet en overvågningsgruppe. Overvågningen har ikke noget med PET og spionage at gøre, men gruppen arbejder med at overvåge især floraen i lyngbakkerne. Ideen med overvågningen er at følge med i, hvad plejen af lyngbakkerne betyder for både flora og fauna. Der har i 2015 været lagt størst vægt på floraen, men det er tanken også at koble skovfirben og udvalgte insekter og edderkopper på i den udstrækning gruppen har kræfter og ekspertise til det. Vi har udlagt 40 cirkelrunde overvågningsfelter med en radius på 5 m. Centrum af felterne har i 2015 været markeret med tynde, hvide plasticpinde, men de vil fremover blive markeret med egetræspæle, hvis vi kan få tilladelse til det fra Skanderborg Kommune. Det er nødvendigt med tilladelse, da området er fredet. Floraen i disse felter er blevet undersøgt ifølge den vejledning Naturstyrelsen anvender for overvågning af hedeområder, hvilket betyder at vi kan analysere resultaterne efter de samme retningslinjer som kommunerne og Naturstyrelsen, samt at vores resultater kan sammenlignes med resultater fra hedeområder andre steder i Danmark.

Almindelig skovstjerne findes i mindre antal udbredt i bakkerne, også hvor hedelyngen er dominerende. NatureEyes/Keld Mortensen

16

Almindelig guldblomme – også kaldet volverlej, er en sjælden hede- og overdrevsplante. Den findes ikke i fondens areal, men tæt herved i en lille bestand. Ønskeligt om denne smukke plante også fandt vej til vores areal. NatureEyes/Keld Mortensen


f lyngbakkernes natur Hvad er der så kommet ud af overvågningen i 2015? Resultaterne fra 2015 skal ses som en slags basislinje, som vi kan relatere de kommende års resultater til, men vi kan allerede konkludere en hel del ud fra årets overvågning af floraen. Vi fandt i alt 122 plantearter og 26 mosarter, hvilket er ret mange for et hedeområde. Den store diversitet skyldes at lyngbakkerne også indeholder andre vegetationstyper end blot hede. Der findes således et græsklædt overdrev i det nordøstlige hjørne, og noget overdrev/ fugtig eng i det østligste hjørne af den nordlige indhegning. En analyse af forekomsten af arter i de 40 overvågningsfelter viste at bølget

bunke var den art, der blev fundet i flest af felterne, mens blåbær og hedelyng kom ind på 2. og 3. pladsen. Se hvilke 30 arter, der blev fundet mest i 2015 i figur 1. Der er nogle af arterne på figur 1, som vi håber på at finde sjældnere i 2016. Det drejer sig især om vortebirk, dunbirk, bævreasp og skovfyr, som vi aktivt bekæmper på plejedagene. Derudover bekæmper vi jo også ihærdigt gyvel, som komme ind på en 33. plads. Vi håber og forventer, at den rykker længere ned i rækken i de kommende år. Naturstyrelsen har udpeget nogle arter, som indikatorarter for god naturtilstand på heder, og hvis der findes mere end en indikatorart i et overvågningsfelt an-

ses det for tegn på god naturtilstand. Vi kan med glæde konstatere, at vi i gennemsnit har 1.9 indikatorarter for god naturkvalitet i overvågningsfelterne. De hyppigst forekommende af indikatorarterne er almindelig kongepen, tormentil og almindelig gyldenris. Derudover har Naturstyrelsen inddelt plantearterne i problemarter, positive arter, og særlig værdifulde positive arter. Af problemarter har vi 1.4 pr overvågningsfelt i gennemsnit, hvilket overvejende skyldes græsarten blåtop. Vi har også henholdsvis 7,4 og 0,5 positive og særlig værdfulde positive arter i gennemsnit i vore felter. De mest betydende af de positive arter er blåbær, hedelyng, lyngsnerre, revling, almindelig gyldenris og tyttebær. Den mest hyppige af de særlig værdifulde positive arter er tormentil, og af særlig værdifulde arter har vi også djævelsbid i et par af vore felter. Alt i alt viser vore undersøgelser, at vi har et botanisk set ganske varieret hedeområde, og de kommende års overvågning vil vise, hvad plejen af heden betyder for floraen. Vi har ikke nået ret meget m.h.t. fugle, insekter, edderkopper, osv., men det forventer vi at gøre noget ved i 2016. Hvor meget vi kan gøre afhænger af, hvor mange vi er til det. Send en e-mail til Jørgen Axelsen (jaa@bios.au.dk), hvis du har lyst til at være med. Du kan også bidrage til overvågningen af lyngbakkerne ved at blive ”lyngbakke-observatør” – se artikel på næste side.

De 30 mest hyppigt forekommende plantearter. Diagrammet viser, hvor mange overvågningsfelter arterne er fundet i.

Klokkelyng er karakterplante for den våde hede. Den findes rundt omkring på de lave partier af arealet. NatureEyes/Keld Mortensen

Tørst er et almindelig lille træ visse steder i bakkerne. Citronsommerfugl lægger også æg på bl.a. tørst. NatureEyes/Keld Mortensen

Almindelig kohvede er udbredt i den østlige del af området. Den er foderplante for sommerfuglen brun pletvinge, som er sjælden i Danmark.

Den sjældne sommerfugl brun pletvinge, som lokalt er almindelig i lyngbakkerne. NatureEyes/Keld Mortensen

NatureEyes/Keld Mortensen

17


Bliv Lyngbakke-observatør og deltag i naturovervågning af byens lyngbakker Som Lyngbakke-observatør er du med til at samle information om naturen i byens lyngbakker, når du alligevel er en tur derovre. Grib din smartphone, download app’en ”Naturbasen” og bliv hurtigt køreklar som Lyngbakkeobservatør. Inddragelse af almindeligt naturinteresserede i overvågningen af naturen vinder i disse år hurtigt frem verden over, og er på godt dansk kendt som ”citizen science”, der kan oversættes til ”medborger-forskning”. Som Lyngbakke-observatør kan du få din debut som medborger-forsker, næste gang du ser et rådyr, en musvit, en skovsnegl, en nældens takvinge, en hvepseedderkop, en Karl-Johan svamp, et blåbærris, et tyttebærris, osv. i lyngbakkerne. Hvorfor ikke starte i morgen? Registrer hvad du ser i lyngbakkerne på Naturbasen på din telefon og hjælp os med at overvåge effekten af vore plejetiltag. Hvis du kan kende nogle af de planter, dyr og fugle, der findes i lyngbakkerne, og du er den lykkelige ejer af en smartphone, kan du bidrage til vores samlede viden om naturen i lyngbakkerne. Det gør du ved først at blive registreret som bruger af Fugleognatur.dk, hvilket ikke koster noget ud over de par minutter det tager at oprette en profil på hjemmesiden ”www. fugleognatur.dk”. Herefter kan du downloade app’en ”Naturbasen” til din telefon og medbringe telefonen på dine ture i bakkerne. Når du ser et dyr, en svamp, en plante eller en fugl, som du kender, åbner du naturbase-app’en på din telefon. På Naturbasen kan du indberette, hvad du har set, og din observation bliver gemt på en central database (www.fugleognatur. dk) sammen med de geografiske koordinater for observationsstedet. På Fugleognatur-databasen lægges dine observationer sammen med en stor mængde andre observationer fra hele Danmark. Her er de med til at give et overblik over: 1) hvilke arter, der findes i den danske natur, 2) hvor de findes i landet, 3) hvor mange der ses af dem, og 4) hvornår på året de kan observeres. På hjemmesiden ”www. fugleognatur.dk” kan du se, hvor i landet de samme arter er set, hvornår de ses, samt for mange arters vedkommende læse en beskrivelse af deres udseende og naturhistorie. Hvis vi er mange fra byen, der vænner os til at indberette vores observationer i Naturbasen, når vi går ture i lyngbakkerne, kan vi efterhånden få en helt fantastisk oversigt over de arter der er, og hvor i lyngbakkerne de findes. Fidusen er nemlig, at observationerne registreres med meget præcise koordinater, 18

hvilket giver os mulighed for at følge udviklingen i forekomsten af arter, i de områder vi er interesserede i – blot vi kender koordinaterne for området. ”Vi” er naturligvis deltagerne i Overvågningsgruppen, men inkluderer også alle andre interesserede ”aktive brugere” af Fugleognatur. Alle registrerede brugere på fugleognatur. dk kan nemlig finde en oversigt over deres egne observationer, og ”aktive brugere” kan udtrække alle indberetninger for bestemte lokaliteter. Det betyder, at man kan udtrække alle observationer fra lyngbakkerne, når man er blevet ”aktiv bruger”. Man er defineret som aktiv bruger på fugleognatur. dk, når man har lavet 150 indberetninger.

Tormentil, som er almindeligt forekommende i lyngbakkerne, og som er en af de arter naturstyrelsen anser for indikator på god naturkvalitet og som en særlig værdifuld art på heder. Foto: Line Aagaard

Plettet gøgeurt, som fandtes I mindst 15 eksemplarer I lyngbakkerne I 2015. Plettet gøgeurt er ligesom alle andre danske orkideer fredet og må derfor ikke plukkes. Foto: Lars Borch

Måske føler du dig ikke sikker nok til at bestemme dyrene og planterne? Det findes der en løsning på, hvis du kan komme til at fotografere dem med din mobiltelefons kamera. Naturbasen har nemlig faciliteten ”Hvad er det”, der giver mulighed for at tage et billede af dyret/planten/svampen og lægge det op på Fugleognatur, hvor fagkyndige folk vil prøve at identificere din observation. Hvis billedet er godt nok, får du at vide, hvilken art du har fundet, og din observation går direkte ind på Fugleognatur. Hermed kommer der en observation ind på databasen, og du er samtidig blevet klogere – en win-win situation. Prøv det! Det er med til at gøre en tur i bakkerne endnu mere indholdsrig, end du er vant til. Men husk at du skal gøre det for din egen skyld, og ikke blot for at bidrage til overvågningen af lyngbakkernes natur. Hvis du synes, at det her er interessant og gerne vil lære mere om naturen i bakkerne, f.eks. om de mindre kendte arter, må du gerne sende en e-mail til Jørgen Axelsen (jaa@bios.au.dk). Hvis der er mange interesserede, vil vi prøve på at arrangere kurser i at kende lyngbakkernes arter i løbet af foråret.


Erhvervsportræt

Interessen for at bo i Gl. Rye vokser

Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Peer Thøgersen

Nok skal huset have den rigtige pris og den rigtige indretning til den nye familie, der flytter til Gl. Rye, men når man spørger EDC Ry, er det ofte området og byen Gl. Rye, der sælger huset. Ejendomsmægler Morten Andersen hos EDC Ry forventer øget interesse for Gl. Rye i den kommende tid, da flytning fra land mod by nu er vendt til en tendens, der går den anden vej. “Gl. Rye kan noget særligt, som handler om en unik natur, skole, en masse kreative foreninger, fælleshus, borgerforening, sportstilbud, en velassorteret brugs og meget mere. Et trygt, lille samfund med godt sammenhold og masser af ildsjæle, der vil fællesskabet. Det er ofte det, der fremhæves ved Gl. Rye og som sælger huset, fortæller Morten Andersen, den ene af de to indehavere hos EDC Ry. “Gl. Rye er kommet igennem finanskrisen med stabile priser, som generelt kendetegner området”, fortsætter Morten Andersen. ”Vi oplever også, at vores kunder er glade for byen. Det er som om, det gode rygte spreder sig - særligt børnefamilier fra Aarhus viser stor interesse for at komme på landet”, fortæller ejendomsmægleren. Morten Andersen bemærker også, at Gl. Rye er inde i en god udvikling med bl.a. nye rækkehuse, trafiksikring, nyt fælleshus og faldende varmepriser, hvilket virker selvforstærkende.

EDC Ry bakker op om Gl. Rye De to indehavere af EDC Ry - Morten Andersen og Kennith Broberg - er begge naturmennesker, der har let ved at tale godt om herlighederne i Gl. Rye. Ejendomsmæglerne støtter jævnligt Gl. Rye med sponsorater, og bladet Gl. Rye Aktuelt er en fast bestanddel af tryksagerne i forretningen på Kyhnsvej 7 i Ry. “Vi er et god miks af ungdom og rutine, og da vi er et lille team, kender vi til alle sager og kan give en god, personlig service til alle vore kunder hver gang”, slutter Morten Andersen.

Gl. Rye Aktuelt er en fast bestandel af EDC i Ry og er med til at ”sælge” byen til potentielle købere.

EDC-mæglerne i Ry, Morten Andersen og Kennith Broberg.

Start med et værditjek Åbent Hus i Påsken Går I med tanker om at sælge jeres bolig i Gl. Rye, kan I starte med et uforpligtende og gratis værditjek. Ønsker I at gå videre, klargør vi sagen, så I kan nå at kickstarte salget ved Åbent Hus arrangement i påsken i Gl. Rye. Og I taber intet ved at prøve - hos EDC Ry arbejder vi nemlig med “Solgt eller gratis”.

Ruth og Steen på Ryesgade solgte på en måned “Vi valgte EDC efter nøje gennemgang af provenu og salgsomkostninger. Derefter gik det hurtigt med salgsmateriale, tilstandsrapport, foto etc. Via bl.a. Åbent Hus havde vi 7-8 fremvisninger. Efter hver fremvisning fik vi en tilbagemelding fra mægleren om forløbet af besøget m.v. Efter ganske få uger accepterede vi en handel, hvor prisen lå knapt 3 % under den udbudte pris. Det efterfølgende papirarbejde blev hurtigt udarbejdet af mægler, og efter diverse særdeles grundige møder, blev handlen effektueret. Hele forløbet har fungeret upåklageligt, og vi oplevede EDC-mæglerne som troværdige handelspartnere. Vores hus overtages til sommer af et yngre ægtepar (skolelærer og sygeplejerske) med et barn og ét i vente.” Ruth Hindhede og Steen Jørgensen

19


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester på

Dalbogaard

Gudstjenester Søndag d. 21. februar

2. s. i Fasten

Ingen

1. marts aflyst pga præstens kursus

Søndag d. 28. februar

3. s. i Fasten

11.00

5. april .......................... kl. 14.00 3. maj ........................... kl. 14.00

Søndag d. 6. marts

Midfaste

9.30 Pia Husted Blok

Stillegudstjeneste Torsdag d. 10. marts kl. 20 Stillegudstjenesten er en andagtsstund i kirken med plads til stilhed og eftertanke. Der uddeles nadver. Gudstjenesten begynder kl. 20 og fra kl. ca. 19.45 er der musik i kirkerummet. Taizé-sang er en del af gudstjenesten og har man lyst til at øve sangene inden, er man velkommen i sognehuset kl. 19.25. Det er dog ingen forudsætning for at tage del i gudstjenesten. Alle er meget velkomne!

Torsdag d. 10. marts

20.00 Stillegudstjeneste

Søndag d. 13. marts

Mariæ Bebudelse

11.00

Søndag d. 20. marts

Palmesøndag

Ingen

Torsdag d. 24. marts

Skærtorsdag

11.00

Fredag d. 25. marts

Langfredag

15.00 Musikgudstjeneste

Søndag d. 27. marts

Påskedag

11.00

Mandag d. 28. marts

2. påskedag

Ingen

Søndag d. 3. april

1. s. e. Påske

9.30

Søndag d. 10. april

2. s. e. Påske

11.00

Søndag d. 17. april

3. s. e. Påske

11.00

Fredag d. 22. april

Bededag

Ingen

Søndag d. 24. april

4. s. e. Påske

9.30

Søndag d. 1. maj

5. s. e. Påske

11.00

Torsdag d. 5. maj

Kr. Himmelfartsdag

9.00 Konfirmation

11.00 Konfirmation

Søndag d. 8. maj

6. s. e. Påske

Ingen

Søndag d. 15. maj

Pinsedag

11.00

Mandag d. 16. maj

2. Pinsedag

Ingen

Søndag d. 22. maj

Trinitatis søndag

9.30

Søndag d. 29. maj

1. s. e. Trinitatis

14.30 Gudstjeneste ved Kloster Mølle

(med Voerladegaard)

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000 20


Er du glad for at synge?

Musikgudstjeneste med Mira-Kvartetten Langfredag kl. 15 i Skt. Sørens kirke

Så er det måske noget for dig nogle søndage i foråret at synge til gudstjenesten i Skt. Sørens kirke sammen med kirkesangeren og andre sangglade.

Musikgudstjeneste med opførelse af Haydns strygekvartet opus 51: ”Jesu syv ord på korset” Gudstjenesten bliver en vekslen mellem bibellæsninger, fællessalmer og musik. Jesu syv ord på korset er en samling fra de 4 evangelier af syv korte fraser ytret af Jesus under korsfæstelsen. Fraserne indgår i en form for kristen meditation som særligt bruges i fastetiden og på langfredag. Joseph Haydn skrev sit værk i 1786 på opfordring fra domkirken i Cadiz i Spanien. Værket skulle spilles til en oplæsning af og en efterfølgende meditation over Jesu syv korsord. Haydn, som var stærkt troende katolik, fandt idéen god og skrev herefter et af de mest originale værker fra den wienerklassiske periode. I sagens natur måtte værket have syv satser. Dertil supplerede Haydn med et dystert forspil og en afsluttende sats, der hedder ”Jordskælvet”, fordi der efter sigende udbrød jordskælv, da Jesus udåndede. Mira-Kvartetten, der blev dannet i 1999, består af Signe Madsen, Birgitte Bærentzen Pihl, Mina Fred og Vincent Stadlmair. De fire erfarne kammermusikere inspirerer og supplerer hinanden, og har hver især et stort engagement og en utrættelig vilje til at forfine samspillet og nå ind til musikkens inderste kerne. De har spillet et utal af koncerter i ind-og udland.

Vi mødes søndag umiddelbart før gudstjenesten og øver salmerne og synger sammen for under gudstjenesten. Det kan være en mulighed for at lære nye salmer eller synge dem, man i forvejen holder af og vi håber, at det vil give den i forvejen gode salmesang i kirken fylde. Gudstjenestekoret mødes i Skt. Sørens kirke Søndag den 13. marts kl. 10.15 Søndag den 10. april kl. 10.15 Søndag den 1. maj kl. 10.15 Det er muligt at deltage alle gange eller en enkelt gang alt efter tid og lyst. Vi glæder os til at se jer! Med venlig hilsen kirkesanger Kirstin Sander Jacobsen, organist Dorota Biernacka og sognepræst Iben Thomsen

Alle er meget velkomne til en smuk gudstjeneste

Nyt fra Menighedsrådet Kirkesanger Lene Madsen har valgt at prioritere sit andet arbejde frem for arbejdet som kirkesanger. Vi har derfor måttet sige farvel til Lene, som i de forgangne år har været en berigelse for sang- og musikarbejdet i kirken. Tak til Lene! Vi har været så heldige, at Michelle Pedersen, som også leder gospelkoret, er trådt til som vikar, indtil vi kan få stillingen slået op og genbesat. Det er vi meget glade for. I slutningen af 2015 valgte Peter Jøhnk og Søren Frandsen at træde ud af menighedsrådet. Der kan læses mere herom i referatet på hjemmesiden. Det betyder, at vi nu er fire tilbage, som af biskoppen har fået tilladelse til at fortsætte perioden ud. Vi har dog ikke kunnet besætte alle poster og derfor er det godt at mærke velvilje fra byen i forhold til at træde til og hjælpe. Det bliver taget vel imod. Vi arbejder i øjeblikket på at besætte posten som kirkeværge.

menighedsråd tiltræder i begyndelsen af december. Hvis du allerede nu er nysgerrig på, hvad et menighedsråd laver og om det kunne være noget for dig, så er du velkommen til at kontakte medlemmer af rådet eller komme til vores møder, som er offentlige. I menighedsrådet arbejder vi på at kunne lægge vores årshjul med både gudstjenester, Udsyn og koncertarrangementer ud på hjemmesiden inden for kort tid. Det kan give anledning til, at man får ’plottet’ interessante arrangementer ind i sin kalender allerede nu. Der vil være både kendte og nye tiltag på programmet i 2016 og vi glæder os til at se jer både i og uden for kirken. På gensyn! Menighedsrådet i Gl. Rye – Anne Vinther, formand

Der skal være valg til menighedsrådet i efteråret og det nye

21


Prædiken til 12. s. e. Trinitatis

Et mirakel? Af Sognepræst Iben Johanne Thomsen

Jesus gjorde mirakler, siges det. Og det er vel netop et af de mirakler, vi lige har hørt om, når det fortælles, at Jesus gav en døv mand hørelsen igen ved at stikke sine fingre ind i ørerne på ham, spytte på jorden og sige en trylleformular på et ukendt sprog. Men er det egentlig et mirakel, der sker? Det er vel ikke anderledes, end når læger i dag kan indoperere en elektrode i øret, der kan modtage signaler fra et apparat fæstnet på huden bag øret og således skaffe en døv hørelsen igen. Ja okay, det er måske så også en slags mirakel, men vi kunne jo spørge, hvorfor vi skal mødes her i kirken søndag formiddag for at høre om en mand, der fik hørelsen igen for 2000 år siden, når det sker hver eneste dag på hospitaler rundt om i verden. Så måske er det slet ikke et mirakel, vi har hørt om. Men der findes også et andet ord for det, Jesus gjorde. Undere. Gerninger der fik mennesker til at undre sig. Over sig selv og over Gud. Så vi kunne jo undre os og også passende spørge, om den historie kan gøre os klogere på os selv og på Gud. Og det mener jeg faktisk, at den kan, hvis vi har tid og mod til at spørge lidt bag om den. For hvis vi bare hører historien som en fortælling om, hvordan en tilfældig døv mand fik sin hørelse igen, ved at Jesus stak sine fingre i ørerne på ham og sagde Effatha, ja så kommer den os vel i grunden ikke særligt ved. Vi kan tænke ved os selv, at det var da godt for den døve. Vi kan spekulere os lidt over, hvordan det i grunden kunne gå til. Men meget mere er der vel ikke at sige. Men hvis vi nu siger, at døv kan man være på så mange måder, så ser tingene noget anderledes ud. Vi kan sagtens være døve, også selvom vi hører udmærket. Når man for tiende gang har bedt sine børn rydde op på værelset og de så ikke gør det, ja så spørger man sig selv, om ungerne er blevet døve. Og vi kender nok også det, at vi nogen gange selv lukker ørerne og lader, som om vi ikke kan høre, hvad et andet menneske siger til os. Enten fordi vi ikke gider høre det, vi hører, fordi det

22 22

kræver noget af os, som vi ikke orker at yde. Eller fordi vi har lukket os så meget inde i os selv, at vi ikke tør høre eller tro det, et andet menneske siger til os. Det sidste er det værste. For at vi kun hører det, vi vil høre, det er vel en form for døvhed, som skyldes dovenskab eller ugidelighed og den slags kan man faktisk klare ved at tage sig selv i nakken og se at få gjort noget ved det. Men når et menneske lukker sig inde i sig selv og ikke tør høre eller tør tro det, han eller hun hører, ja så handler det om noget helt andet. Så er det fordi vi tvivler på, om vi nu også er gode nok. Om vi virkelig er noget værd og har det, der skal til, for at vi kan svare på det, vi har hørt. Og vi kan blive mistroiske eller direkte fjendtlige, når nogen kommer til os og vil os noget. Eller også skammer vi os, husker noget, vi har gjort forkert, så vi ikke længere synes, at vi har ret til at være med. Eller også er vi så bange, at vi slet ikke tør gøre noget som helst, så vi lader, som om vi er døve, når nogen kommer til os for at bede om vores hjælp. Og hvad værre er: når vi er bange, skammer os, er mistroiske eller fjendtlige og tvivler på, om vi overhovedet er noget værd og om nogen da virkelig vil have med os at gøre, ja så kan vi ikke bare komme ud af det ved at tage os selv i nakken. Det handler ikke om at tage sig sammen lige som det ikke hjælper, at nogen taler med store bogstaver og skælder os ud. Det bliver det måske bare værre af. Der skal noget helt andet til. Eller en helt anden. En der vil sige, at vi er gode nok, at vi er det hele værd, at de vil have med os at gøre som dem vi er. At vi ikke har grund til at tvivle, men at vi roligt kan komme ud af vores indelukkethed og blive en del af verden uden for os selv igen. Det er det, Jesus gør med den døve mand. Det at han stikker fingrene i hans

ører, det er lidt voldsomt, men det er et ganske godt billede på, at nogle gange må der altså nogle ord til, som borer sig vej ind i os, for at vi kan høre dem rigtigt. Og det er, hvad der sker ved enhver gudstjeneste. Her taler Gud til os gennem fortællingerne om sin søn; her taler han ved døbefonten og hver gang vi holder altergang. Vi kan godt blive rusket lidt i i vores dovenskab og ugidelighed. Men det er ikke det vigtigste. Det afgørende er det ord, han taler til os. Ordet om, at vi for hans kærligheds skyld ikke er alene. At vi i hans øjne er gode nok, at vi for ham er, som vi skal være, at han har slået en streg over alt det, vi måtte have grund til at skamme os over. At vi ikke skal være bange for det, vi ikke kender. At vi ikke skal fortvivle over døden. Meget godt kan vi mennesker og skal vi mennesker sige til hinanden. Vi skal prøve. Om det nu bare er et forsøg, aldrig så tøvende, så må vi aldrig lade et andet menneske være, når vi ser deres indesluttethed og mærker deres fortvivlelse. Det kan gå godt, men det kan også gå galt. Og trøsten for os alle er, at det er alene Gud, der i sidste ende kan sige det afgørende ord, som befrier os fra vores indelukkethed og død. Han er den eneste, der har magt til at give de ord troværdighed, så sandt som et menneske ikke har magt over døden. Det har kun Gud. Derfor blev det sagt til os i vores dåb og vi hørte det før, da … blev døbt, at Gud er med os alle dage indtil verdens ende. Vi er hans elskede børn og derfor kan vi gå hjem herfra, befriede fra det, der er vores indelukkethed og vores døvhed, ud af kirken og hjem til det liv, der er vores, med glæde og mod. Sådan åbner Gud vores ører. Og munden jo for resten også. Så vi kan fortælle andre, hvad vi i dag har hørt om hans godhed og kærlighed. Fordi han gør os til nye mennesker og hinandens næste.


Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist: Dorota Biernacka Horsensvej 9 Tlf. 7136 3117

dorbie54@wp.pl

Kirkesangere:

Kirstin Sander Jacobsen Klostervej 2, 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

elmhoej@me.com

Minikonfirmand I Gl. Rye sogn indbydes alle børn i 3. klasse til at være minikonfirmander. Som minikonfirmand lærer man om kristendommen på en sjov og oplysende måde. Vi synger, lytter og fortæller! Hører om, hvorfor vi holder dåb, nadver, jul, påske og pinse og meget mere. Og der er aktiviteter over dagens emne i form af løb, lege, tegning eller konkurrencer. Minikonfirmandforløbet i foråret 2016 begynder torsdag den 7. april og finder sted torsdage fra 14.30 til 16 i Skt. Sørens hus og i kirken. Vi henter børnene ved skolen efter skoletid.

Graver: Afslutningen bliver lørdag den 4. juni, hvor vi holder Børnelørdag i kirken og får besøg af en hemmelig gæst. Undervisningen varetages af kirkesanger Michelle Elmhøj Pedersen og sognepræst Iben Johanne Thomsen i samarbejde med kirkens personale. Det koster ikke noget at deltage. Der sendes indbydelser og nærmere information om tilmelding ud med posten. Eller hold øje med www. glryekirke.dk

Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Anne Vinther Lyngdal 16, Gl. Rye 2986 3013

vinther.familien@gmail.com

Næstformand & Kasserer

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Kirkeværge:

Kirkehøjskole i efteråret 2016 Sæt X i kalenderen! I samarbejde med sognene i Ry-området afholdes i efteråret 2016 kirkehøjskole for alle interesserede på følgende dage: Fredag den 7.10 Fredag den 14.10 Fredag den 28.10 Fredag den 4.11 Fredag den 11.11 Alle gange fra kl. 9 – ca. 12. Reformationstemaet fortsætter. Denne gang skal vi ”ad fontes” – ”tilbage til kilderne” og kigge nærmere på Bibelen! Der inviteres gode foredragsholdere og indbydes til debat. Nærmere program følger – følg også med på www.glryekirke.dk Med venlig hilsen sognepræst Iben Johanne Thomsen

Vakant

Sekretær & Kontaktperson:

Lene Kjær Skovstedvej 17, Gl. Rye Tlf. 2174 0274

Joan Thøgersen Rodelundvej 24 Tlf. 40 54 7649

kjaer.lene@gmail.com

Ryjenle@dlgmail.dk

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk

23 23


Friluftsgudstjeneste ved Kloster Mølle Søndag den 29. maj kl. 14.30 (med vandring fra Gl. Rye kl. 13.00) Vi går fra Gl. Rye kirke kl. 13.00 gennem byen og skoven til Kloster Mølle, hvor vi mødes med menigheden fra Voerladegård, der ligeledes er vandret hertil. På de dejlige arealer omkring Møllen holder vi fælles gudstjeneste, hvor bla. Gl. Rye gospelkor synger. Efterfølgende drikker vi vor medbragte kaffe, synger og tager os også tid til en lille dyst de to sogne imellem. Kridt vandrestøvlerne og vær med til en eftermiddag med plads til både eftertanke og hyggeligt samvær!

Vandringen er på ca. 6-7 km – en del på skovstier og småveje gennem terrænet. Det er naturligvis også muligt at køre til Kloster Mølle og deltage i gudstjenesten. Medbring: Kaffe og kage – samt vand og evt. forfriskninger til turen. Gode vandresko og tøj efter vejret. Med venlig hilsen Gl. Rye menighedsråd

Babysalmesang - marts 2016 i Gl. Rye Kirke Babysalmesang er for babyer i alderen 2 - 12 måneder og deres forældre. Vi synger børnevenlige salmer og børnesange og laver babyrytmik med fagter, rasleæg, klokkespil og klassisk musik. Forløbet er nogenlunde det samme hver gang for at skabe genkendelse. Alle kan følge med og hoppe på. Vi synger i kirken i ca. 30 min. Efter salmesangen vil der være te/kaffe i sognehuset. Kom og vær med fem torsdage. ­ Vi begynder torsdag d. 3. marts kl. 10.00 i Gl. Rye Kirke. Forløbet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Ring eller skriv til organist Dorota Biernacka 7136 3117/dorbie54@wp.pl senest mandag d. 29. februar 2016 Mange hilsner Dorota Biernacka NB. Medbring gerne et tæppe og en dyne som jeres baby kan ligge på. Arr.: Gl. Rye Menighedsråd

24


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 19.30 En aften om Jorn Foredrag ved kunstformidler Kirsten Jordahn Kirketerp

John Dybkjær

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.30 Marathon des Sables – 250 kilometers ekstremløb gennem Sahara Foredrag ved gymnasielærer, Silkeborg Gymnasium John Dybkjær John Dybkjær vil med sit foredrag invitere dig med på en spændende rejse til den marokkanske del af Sahara Ørkenen, hvor han i 2013 deltog i ekstremløbet Marathon des Sables. Foredraget er baseret på billeder og videoklip taget af John Dybkjær undervejs og er en sand historie om at investere i og tro på sig selv, om de store op- og nedture undervejs, om at holde sandet ude af skoene – og om at gennemføre det, som af mange betragtes som ”The Toughest Footrace on Earth”.

Efteråret 2016 byder bla. på: Tirsdag den 13. september kl. 19.30 2016: Foredrag ved lic. scient, pens. lektor, Kemisk Institut, Kbh. Univ. Niels Harrit: Det syvende tårn - om 9/11

En aften om Jorn

UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes aktuelle og interessante foredrag i Gl. Rye. I sæson 2016 får vi besøg af den nye biskop i Aarhus, vi sætter fokus på verden 15 år efter 11. september, ekstremsport og Asger Jorns kunst! Et alsidigt og spændende program, som vi glæder os til at præsentere. Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré – kaffe og kage koster kr. 20,- (gratis for medlemmer) TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Kirsten Jordahn Kirketerp, som igennem mange år har beskæftiget sig med Asger Jorns værk i sit virke som kunstformidler på Silkeborg Museum (nu Museum Jorn), byder på en aften om Jorn, hvor hun blandt andet viser og kommenterer værker og også kommer ind på Asger Jorns musiske side. Kirsten Kirketerp holder mange foredrag om kunsthistoriske emner og er desuden redaktør og medforfatter til bogen ”Om at se på Jorn”.

Torsdag den 24. november 2016 Foredrag ved biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus: om Jakob Knudsens digtning

Oktober 2016 får vi besøg af en endnu ukendt foredragsholder. Men det bliver helt sikkert en spændende aften! Tjek vores folder eller www.udsyn.dk Vel mødt til en veloplagt sæson 2016!

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037 25 25


Historiens vingesus mærkes på Af Peter Hald

For 80 år siden var lyden af brummende flymotorer ikke ualmindelig i luftrummet over Gl. Rye. Et par kilometer uden for byen var der anlagt en flyveplads af den driftige Gunnar Larsen, direktør for cementkoncernen F.L. Schmidt. Flyvepladsen blev anlagt i 1935 og var i begyndelsen en privat flyveplads, som Gunnar Larsen benyttede, når han skulle flyve fra sit gods Højkol til møder i København. Han var selv pilot og interesseret i luftfart, og i de kommende år blev flyvepladsen udvidet, så den blev til en lille lufthavn med ruter til blandt andet København, Ålborg, Esbjerg og Hamborg. Så kom 2. verdenskrig, og tyskerne besatte flyvepladsen for at benytte den militært. Den blev dog - heldigvis for Gl. Rye - ikke brugt særligt intensivt, og bortset fra et engelsk luftangreb den 2. maj 1940 blev det ikke til de store krigshandlinger. Men i 1945 begyndte et nyt kapitel. Tyske civile flygtninge flygtede i stort tal til Danmark, og der blev indrettet en enorm flygtningelejr i området. Op mod 10.500 tyske flygtninge levede og boede her frem til 1948. De var isoleret fra det danske samfund og boede i barakker og havde egen skole og værksteder. Men der er stort set ingen spor efter lejren mere. Alle barakkerne er væk. Engang lå der også en kirkegård i tilknytning til flygtningelejren, men også den er forlængst forsvundet. I 1966 blev gravene sløjfet og flyttet til en stor fællesgrav i Gedhus ved Karup. Flyvepladsen er der ikke noget tilbage af, og de mest markante rester fra krigens tid er nogle få tyske betonbunkere og en stump betonvej. Derfor er der den dag i dag stadig mange, der ikke er klar over, hvad der engang er sket i det skovomkransede landskab tæt på Blidsø og Salten Langsø.

Nye skilte Flyvepladsen og flygtningelejren er dog ikke blevet glemt. Den lokale forfatter Annette Jakobsen, der selv er af tysk afstamning, udgav i 2011 bogen ”Hvis suk var luftballoner”. Den handler netop om livet i flygtningelejren og er baseret på interviews og brevveksling med tyskere, som boede i lejren, og danskere der arbejdede der eller boede i nærheden. På internettet kan man også finde en hjemmeside om flyvepladsen - www.ryeflyveplads.dk - og den bliver løbende udbygget med nye informationer

26

Bendt Nielsen ved skiltet, der står tæt på en af de gamle kontrolposter. Museum Skanderborg. Horsens Kommune og Salten Langsø Skovadministration har samarbejdet om skiltet. Foto: Peter Hald

Og for nylig kom der endnu mere fokus på stedets historie. I et samarbejde mellem Museum Skanderborg, Horsens Kommune og Salten Langsø Skovadministration A/S blev der sat gang i et stykke oplysningsarbejde. I efteråret blev der opsat et informationsskilt i det tidligere flyvepladsområde. Skiltet står nær resterne af en gammel kontrolpost, hvor grusvejen mod Addit deler sig i to, og skiltet bliver allerede studeret flittigt af de gæster, der ynder at færdes i naturen omkring Gl. Rye. Mere information er på vej. To pæle er sat op langs vejene i området, og disse pæle vil snart blive forsynet med såkaldte QR-koder. Ved hjælp af QR-koder kan man med en smartphone downloade fortællinger og oplysninger af historisk interesse. Den ene pæl står langs Femvejen, grusvejen, der fører hen mod Blidsø, og den er placeret ud for det sted, hvor flygtningekirkegården lå. Den anden pæl står ikke langt derfra langs grusvejen mod Addit, og den markerer indgangen til en enorm bunker fra krigens tid. Det tidligere flyvepladsområde er privat og administreres af Salten Langsø Skovadministration (SLS A/S), et selskab som er ejet af 63 skovejere og juletræsproducenter. SLS A/S er ikke interesseret i en voldsom tilstrømning af turister, blandt andet af hensyn til naturen og dyrelivet og de private lodsejere, der bor i området. Men da stedet har en stor historisk betydning er der nu etableret en aftale om de fornævnte info-skilte.

Teksten på skiltene er forfattet af en mand, der har stor erfaring med formidling af lokalhistorie. Det er nemlig landskabsarkitekt Bendt Nielsen fra Alken. Han er efterspurgt, når der skal fortælles og laves informationsmateriale om steder med historisk betydning, og blandt andet har han medvirket til at informere

Landskabsarkitekt Bendt Nielsen har lavet tekstmaterialet til de nye skilte på den gamle flyveplads. Han er glad for, at det er blevet muligt at opsætte informationsskilte i selve det område hvor flyvepladsen engang lå. Der er mange, der gerne vil vide mere om Gl. Rye, siger han. Foto: Peter Hald

om lyngbakkerne i Gl. Rye. I 2002 skrev Bendt Nielsen bogen ”Historier i Søhøjlandet”, der beskæftiger til med Søhøjlandets udvikling lige fra stenalderen til nutiden. Den kan nu om dage være lidt svær at opstøve, fordi den ikke blev trykt i et stort oplag, men Bendt Nielsen overvejer at opdatere bogen og få lagt den ud på internettet.


den gamle flyveplads Øget interesse for historien Bendt Nielsen har bemærket, at der i de senere år er opstået en øget interesse for historieformidling - også når det gælder de mere kontroversielle begivenheder. Sådan har det ikke altid været: - Jeg kan huske, at da jeg som ung arkitekt i slutningen af 80’erne arbejdede på Ry Rådhus var beretninger om flygtningelejren i Gl. Rye ikke ukendte blandt medarbejderne - men det var ikke fortællinger, man overvejede at formidle ud til publikum dengang. Men nu er der gået mere tid, og begivenhederne er kommet endnu mere på afstand, så det er nok blevet lettere at fortælle tingene, siger Bendt Nielsen. Han er opmærksom på, at netop efterkrigstidens flygtningelejre stadig har relevans og aktualitet den dag i dag - ikke mindst set i lyset af, at Danmark nu igen modtager mange flygtninge. - I 90’erne havde vi også en flygtningetilstrømning, og jeg var på Ry Højskole for at holde foredrag om dansk historie for en gruppe flygtninge. Og jeg bed mærke i, at de pludselig begyndte at stille mange spørgsmål, da vi kom ind på flygtningelejren i Gl. Rye, fortæller Bendt Nielsen.

Den rige fortid Gl. Rye er et sted, hvor meget vigtige begivenheder i Danmarkshistorien har udspillet sig. For eksempel kongevalget af den lutheranske Christian den 3. i Sankt Sørens Kirke i 1534 - en begivenhed, der var med til at udløse reformationen herhjemme. Netop opgøret med den katolske kirke slog ekstra hårdt her på egnen, hvor de store klostre, blandt andet Øm Kloster og Voer Kloster (Klostermølle), ejede det meste af landbrugsjorden. Langt senere fik egnen også en rolle at

Frem til 1948 lå der en stor flygtningelejr uden for Gl. Rye. Den var beboet af civile tyske flygtninge, og da der var flest, boede der 10.500 i lejren. Flygtningene havde nærmest et mini-samfund, og der var flere værksteder. Her er det en gruppe kvinder, der arbejdede som syersker. Foto: Ry Lokalarkiv

spille, da demokratiet kom til landet. Blandt andet var de store folkemøder på Himmelbjerget i 1800-tallet med til at gøde jorden for demokratibevægelsen. Og i nyere tid satte 2. verdenskrig og besættelsen også sit præg på området. Alt i alt er det muligt at vandre gennem et landskab, som har været vidne til meget. Og netop de gode vandreruter og de mange historiske steder kan være med til at tegne Gl. Ryes fremtid, påpeger Bendt Nielsen: - Som lokalsamfund er vi jo interesseret i at bevare vores bæredygtighed. Noget af det, som vi skal leve af fremover, bli-

Flyvepladsen blev oprettet i 1935, og en overgang var der ruteflyvning. Men kort efter krigens afslutning blev flyvepladsen nedlagt. Foto: Ry Lokalarkiv

ver de gæster, der kommer hertil. Der er mange, der gerne vil vide mere om Gl. Rye, siger Bendt Nielsen. Han tror dog ikke, at de private skovejere, der står bag Salten Langsø Skovadministration, behøver at frygte masseturisme på den gamle flyveplads. - Der er som regel tale om stille og fornuftige gæster, der søger viden i landskabet, påpeger landskabsarkitekten.

Kirkegården ved flygtningelejren eksisterer heller ikke længere. ­Gravene blev sløjfet i 1966 og flyttet til en fællesgrav i Gedhus ved Karup. Foto: Ry Lokalarkiv 27


Fælleshuset Invitation til BORGERMØDE om fremtiden for det Gamle Mejeri. Søndag den 13. marts kl. 15-17 Foto: Dott Ovesen

Som bekendt ønsker Kirsten Hull at sælge ejendommen der pt. huser Gl. Rye Antik ultimo 2016. Sidste år blev projekt “Gl. Rye Fælleshus” iværksat med ambitionen om, at det Gamle Mejeri på sigt skulle overtages, istandsættes og drives af frivillige i foreningen. Fælleshuset har de seneste måneder bevist sit værd som et mødested for borgere i Gl. Rye. Men ambitionen om at iværksætte et så omfattende projekt som at omdanne det gamle Mejeri til centrum for iværksætteri, Fælleshus og Forsamlingshus er imidlertid en for stor mundfuld for en forening udelukkende drevet af frivillige hænder. Samtidig mister Gl. Rye om få måneder en butik i byen, som trækker kunder til for de andre erhvervsdrivende samt for mange lokale er en institution i sig selv.

28

Derfor holder vi et borgermøde, med det formål at: – fremlægge de nuværende tanker om at skabe et centrum i byen, der forener byens borgere og erhvers drivende. – bringe tanken om private investorer på banen. – bygge bro imellem initiativtagere og investorer. – skabe en platform for nye tanker og ideer om, hvordan det Gamle Mejeri bliver bevaret og renoveret.

Vi håber på et møde, hvor byens borgere vil diskutere behovet og mulighederne for at skabe et centrum i byen på tværs af foreninger, erhversdrivende og borgere i byen. Borgermødet er åben for alle, og vi håber på en saglig, åben og værdiskabende dialog. Mødet vil blive faciliteret af Fælleshusets bestyrelse. Mødet er uden børn. På vegne af Bestyrelsen Gl. Rye Fælleshus GRIF Bestyrelsen, Gl. Rye Brugsforening Bestyrelsen Borgerforeningen Menighedsrådet, Gl. Rye Gl. Rye Skole, Bison og dagplejerne Lyng Dal Hotel & Restaurant


Gl. Rye´s levende gadekær ”Fælleshuset Version 1.0” kører stadig for fuld damp, og listen er allerede lang over de ting, der er foregået på de 152 m2, siden Fælleshusets opstart i oktober 2015. Ud over de hyggelige, ugentlige cafeeftermiddage har der bl.a. været fællesspisning – både spontant med pizza og lækker middag doneret af Lyng Dal, fredagsbar med vinylpladevending, LEGO-dag og højtlæsning for børn, Halloween med udklædning og Lysfest med fakkeloptog, støttearrangementer med Mindfulness og Yoga, støttekoncerter med et overflødighedshorn af folkpop og -rock, folkemusik og musical hits, portrætfotosessioner samt juledekorationsaften og fælles juleklip. På nuværende tidspunkt er der også kommet faste ting i Fælleshusets kalender. Nørklegruppen mødes hver tirsdag over strikketøj, hæklerier og cykelslangefletning m.m.. Byens IT-nørder har nu mødtes 3 gange for at diskutere nye gadgets, opfindelser og elektronisk udstyr. På sigt forstiller gruppen sig at kunne realisere nogle af ideerne til gavn for hele byen. Blandt de nye tiltag i foråret 2016 ses Krea-gruppen, som er en mulighed for byens kreative sjæle for at mødes, blive inspireret, samt dele eller udvikle kreative ideer og projekter. Krea-gruppen har opstart d. 11. februar. Et andet spændende tiltag kaldes ”Samtaler i Sofaen”, hvor forskellige gæster inviteres ind til en samtale med Dott Ovesen i Fælleshusets sofa. Gæsterne fortæller og svarer på spørgsmål, som tilskuerne har mulighed for at stille. Gæsten den 10. februar er Anna Prip, som er familieterapeut og specialist i børn og sorg. D. 31. marts gæster Anette Kristine Poulsen – bedre kendt som Beautyspace-Anette fra bloggen beautyspace.dk – sofaen, og den 20. maj 2016 sætter en af Danmarks dygtigste håndlæsere, Malene Kraft, sig i sofaen. Ved hvert arrangement sælges 50 billetter á 100 kr, hvoraf 50 % går til Fælleshuset og 50 % går til sofa-gæsten. Et brændende ønske – nemlig en hjemmeside (www.glryefaelleshus.dk) bl.a. med generel info, en arrangementskalender, aktivitetsoversigt m.m. er netop blevet en realitet. Andre ønsker omfatter en slags ”Velkomstgruppe”, som kan byde nye beboere velkommen til Gl. Rye. Det er særligt i vintermånederne, at behovet for en Velkomstgruppe melder sig, da byens nuværende beboere opholder sig mest inden døre, og der ingen børn er på legepladser og torve. Så kan kontakt være svær at skabe, især for nye beboere uden børn, da de ikke kommer ud

i de netværk, hvor børnefamilier færdes. Fælleshuset er oprindeligt tiltænkt som et sted for arbejdsfællesskaber, men lige nu egner lokalet sig ikke til det, bl.a. fordi der er for koldt og der intet internet er. Men lykkes det at købe og renovere hele mejeribygningen, så vil det åbne op for muligheden for arbejdsfællesskab på en ny måde. Og måske kunne der også blive plads til kreative projekter, værksteder eller udstillingslokaler for lokale virksomheder og kunstnere?

Heinrich Birk Johansen Formand 4068 5034 hj@heinrichjohansen.dk

Bettina Skindstad Ebert Næstformand 2537 4002

bettina@skindstad.dk

Charlotte Klejs Vagner Kasserer 4057 0711

ckv@mailreal.dk

Dott Ovesen, der er med i Fælleshusets bestyrelse, fortæller, at det er en løbende udfordring at samle midler nok til at betale for husleje og forbrug. For nylig modtog Fælleshuset 32.200 kr fra folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje til køb af div. inventar. Carina Maria Mølgaard informerer om, at det på sigt er meningen, at man kan blive medlem af Fælleshuset og støtte via et månedskontingent – både som privat husstand og som erhvervsdrivende. Indtil da er opråbet til byens borgere at fortsætte med at byde ind med og støtte op om arrangementer, de ugentlige cafe-dage og baren samt med frivillige donationer. Det er på disse områder, at midlerne til driften af Fælleshuset skal komme ind, indtil knoklearbejdet med fondsansøg-

Karin Engsig Barasinski Sekretær 2712 0210 karinbarasinski@hotmail.com

Dott Ovesen Bestyrelsesmedlem 2028 0110 dott@dotts.dk

Carina M. Mølgaard Bestyrelsesmedlem 3124 4517 carinamaria@gmail.com

Ann Louise Slot Bestyrelsesmedlem 60152878 annlouise@connectio.dk

Marie Zeuthen Andersen Bestyrelsesmedlem 2728 3582 zeuthen.marie@gmail.com

ningerne forhåbentlig begynder at give gevinst. Udfordringen for fondsudvalget p.t. er, at Fælleshuset ikke ejer de bygninger, som der søges penge til at renovere og have aktiviteter i, fortæller fondsudvalgets Ann Louise Slot. Derfor afholdes der i d. 13. marts et større borgermøde, hvor disse problematikker bl.a. tages op. Fra hele bestyrelsen lyder naturligvis en kæmpe stor tak til de mange, der har sponsoreret husleje, mad, gaver, møbler, arbejdskraft, lavet digital julekalender, holdt arrangementer osv. Og tusind tak til alle frivillige, som der altid kan bruges flere af. Det er den samlede indsats, der gør, at byens levende gadekær kan føres videre i fremtiden.

Kontaktpersoner fra bestyrelsen: Aktivitetsudvalg: Charlotte Fondsudvalg: Ann Louise Cafeudvalg: Dott Inventar: Marie Frivilligkorps: Carina Kommunikation: Bettina Medlemsadministration: Carina Erhvervsudvalg: Ann Louise

29


Borgerforeningen Indkaldelse til

generalforsamling i borgerforeningen d. 25 Februar kl.19:00. Klubben ved skolen. Vi vil gerne invitere alle interesserede til at deltage på borgerforeningens generalforsamling. Hvorfor skal jeg komme? Fordi der i år er der lagt op til den helt store banko fest med flotte præmier fra lokale sponsorer! Men også fordi du synes at Gl. Rye fortsat skal være et sted med et stærkt sammenhold, drivkraft og gerne vil bakke op og høre nyt om hvad der sker i borgerforeningsregi. Der står meget på spil. Hvordan ville 2015 havde været, hvis ikke borgerforeningen havde medvirket til at der er blevet afholdt fastelavnsfest, Allan Olsen koncert, skt. Hans fest ved Møllen, Sille awten (vores lokale udgave af late night), udgivet en turist brochure om byen i 3500 eksemplarer og arrangeret en velkomstpakke til nye tilflyttere til byen…?

Allan Olsen koncert

Pt. bliver der arbejdet på en forbedring og optimering af vores allerede velfungerende www. gl.rye.dk hjemmeside. Dette er med til at skabe forbindelse mellem de lokaleforeninger og borgerne. Alt dette kommer ikke af sig selv og vi har brug for endnu flere kræfter også i bestyrelsen. Derfor vil vi opfordre alle til at overveje at lade sig opstille til en bestyrelsespost, så kan du være med til at beslutte retningen for borgerforeningens videre arbejde. Vi vil også gerne opfordre pensionister til at stille op, da vi gerne vil have så bred en bestyrelse som muligt. Med venlig hilsen Borgerforeningen.

Sct. Hans på Møllen

Hjemmesiden www.glrye.dk samt en brochure om Gl. Rye

30

Sille Awten


Søren Blaabjerg Poulsen Formand 26 27 72 27 soeren.poulsen@glrye.dk

Stig Autzen Næstformand 28 59 13 00

Den glade vinder af Naturfond Gl. Ryes fotokonkurrence 2015, Søren Møller-Nielsen fra Gl. Rye, modtager velfortjent præmien, en middag for to på Lyng Dal Hotel og Restaurant.

FOTOKONKURRENCE 2016 Naturfond Gl. Rye afholdt i 2015 en fotokonkurrence med temaet ”Lyngbakkerne”. Vi bragte det flotte vinderbillede i sidste nummer af Aktuelt og fortsætter succesen med fotokonkurrence igen i 2016. Dommerudvalget bestående af Keld Mortensen, Bendt Nielsen og Preben Frost har valgt temaet for næste år.

Det bliver ”ARBEJDSDAG I BAKKERNE”. Dermed er der lagt op til deltagelse på plejedagene fra en ny vinkel. Konkurrencen løber til efteråret og vinderen afsløres på årets sidste plejedag. De nærmere detaljer følger. Værsgo at nyde nogle af de mange indsendte fotos - fortsættes på næste side.

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555 helen.grubbe@glrye.dk

Fotograf Grethe Bremer

Fotograf Karen Olesen

stig.autzen@glrye.dk

Susanne Tougaard 2674 8689 susanne.tougaard@glrye.dk

Charlotte Vagner 40 57 07 11

charlotte.vagner@glrye.dk

Vibeke Lauridsen 30 56 31 10

vibeke.lauridsen@glrye.dk

Bjarke Nørgaard 26 24 04 69 bjarke.norgaard@glrye.dk

Suppleanter Ove Krogsøe 86 89 83 01 Peter Hald 2857 8560

Birgit Kierkegaars 31 31


Fotograf Per Pedersen Fotograf Margaret Skovsen

32


Gl. Rye Mølle Generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug og foredrag om Alken Enge Tirsdag d. 23. februar kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug & Museums-forening. Efter generalforsamlingen fortæller museumsinspektør Ejvind Hertz fra Museum Skanderborg om de pændende udgravninger af en overvundet hær fra omkring år 0 i Alken Enge. Generalforening og foredrag finder sted på Museet på Gl. Rye Mølle, Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry. Udgravningen ved Alken Enge

33


GL.RYE

VANDVÆRK

Vi kan se tilbage på en vinter, hvor vi har været forskånet for brud på vores ledningsnet, og Vandværket er ikke bekendt med, at der har været frost eller vandskader hos forbrugerne. Nu er foråret på vej, og Vandværket vil opfodre forbrugerne til ikke at bruge pesticider til ukrudsbekæmpelse eller bekæmpelse af skadedyr i haven med sprøjtemidler. Baggrunden til denne opfordring er, at selv få dråber sprøjtemidler i grundvandet kan forurene store mængder af drikkevandet, og hvis der er forhøjede værdier af sprøjtemidler i grundvandet, kan det ikke bruges til drikkevand. Der er dog ingen tegn i Gl. Rye på, at vores drikkevand er ved at blive forurenet. Og det vil vi gerne slå et slag for, at det heller aldrig bliver! Der kan læses mere om sprøjtefri haver på kommunens hjemmeside, hvor der også ligger foldere til inspiration til andre muligheder end at sprøjte i haven. https://www.skanderborg.dk/Borger/Natur-og-miljoe/Grundvand-og-drikkevand/­ Sproejtefri-have.aspx

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27

Vi vil ønske vore forbrugere i byen et godt forår og benytte lejligheden til at invitere til Vandværkets generalforsamling i april.

Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14

Generalforsamling

Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C

tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.30 på Gl. Rye Kro.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning forelægges 3. Det reviderede regnskab for 2015 forelægges til godkendelse 4. Budgettet for 2016 forelægges til godkendelse 5. Forslag til takstblad 2016 forelægges til orientering 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt

Vandværket vil efterfølgende være vært ved et lille traktement bestående af Kroens pølse- og ostebord.

34

Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00


Dagplejen

K I M T RY i Dagplejen

Vi har været så heldige at kunne engagere Michelle Elmhøj til et rytmisk forløb med vores børn. Michelle er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium, har studeret på Royal Academy og Music og er bl.a også korleder for det nye Gospelkor i Gl.Rye. I musiklokalet på Gl.Rye Skole var vi igennem et rytmikforløb af en times varighed over 3 omgange. Der blev vekslet mellem rundkreds og fri brug af rummet, hvilket gjorde forløbet dynamisk og spændende. Michelle fik på bedste vis inddraget børnene i de forskellige aktiviteter og vi fik prøvet trommer, dans til lydanlæg, leget med diverse instrumenter, danset rundt efter sæbebobler, og lyttet til afslapningsmusik. Da vi skulle igang med 3. forløb var børnene helt med på hvad der skulle ske og alle har haft stor glæde og nytte af forløbet. At det samme forløb blev gentaget hver gang har været super godt. Børn elsker gentagelser og vi voksne kan nu de nye sange og bruger dem selv med børnene. Tak til Michelle for din indsats. Dagplejerne i Gl.Rye

35


s s e n l u f d n i M

Børnegården Bison

i vuggestuen

Vuggestuen i Bison har de første par uger af januar haft særlig fokus på mindfulness.

Hver dag til samling har vi sunget om aben, der gerne vil lege, og som kommer rundt og krammer os en efter en efterhånden, som børnenes navne bliver nævnt. Dernæst synger vi.: ”Så kom den lille bitte mus”, hvor vi får et rasleæg, vi rasler med, når vi synger dip-dap. Vi synger om musen, der leder efter et sted, den kan bo i fred og ro og finder til sidst ro i vores hænder. Til sidst slutter vi af med at ligge på madrasser med en varm sten på maven, mens vi lytter til noget afspændingsmusik. Det er utroligt så hurtig selv helt små børn finder ud af at ligge stille og slappe af. Ud over samlingen har vi haft fodbad med børnene, hvor de har fået små knapper de skulle samle op med fødderne, samt andre sansestimuli. Efterfølgende har de fået fodmassage af en voksen. Vi har også sammen med nogle af børnehavebørnene lavet massage på hinandens rygge. Vi synger sange og fortæller historie, mens de laver bevægelserne på ryggen.

En gåtur er det også blevet til, hvor vi ikke gik for at nå noget bestemt, men gik i børnenes tempo og oplevede de små ting på vejen. På nær babyerne skulle de alle gå. Vi havde tiden til at det kunne gå langsomt. Desuden har vi haft ekstra gang i vores indendørshængekøje, hvor børnene nyder at ligge ligeså stille og blive vugget - gerne sammen med en voksen og et andet barn. Vi har også været opmærksom på at lade børnene sidde ekstra lang tid hos en voksen for at finde roen. Vores fokus har til formål, at børnene får større opmærksomhed på deres egen krop igennem de forskellige sanser, og at børnene oplever tryghed, glæde, velvære og nyder deres egen væren.

36


n o s i B i r e t Vin

Skrevet af: Annette Christensen, leder i Bison

Vi byder alle nye børn og familier velkommen i Bison. Vi er i den heldige situation, at vi har fået en del nye familier, som er tilflyttet Gl. Rye, og som har valgt, at deres børn skal gå i Bison. Vi sætter stor pris på alle de forskellige nye facetter, det giver i vores hverdag i Bison. Børnene har fået ny legerelationer og venskaber, der beriger deres børneliv.

37


Gl. Rye Skole

TRAFIKSIKRING af skolevejen

Skrevet af Gert Lorensen, viceskoleleder på Gl. Rye Skole

Tirsdag den 1. december var der indvielse af det nye fodgængersignalanlæg på Ryesgade og andre trafiksikre løsninger byen. Indvielsen blev officielt foretaget af byrådsmedlemmerne Claus Leick og Henrik Quist i overværelse børn fra børnehaven Bison og Gl. Rye Skole. Det nye signalanlæg er etableret for at give større trafiksikkerhed og tryghed for skoleelever og alle andre der krydser Ryesgade ved skolen. Desuden er anlagt et bump syd for Gyden samt en hævet flade i krydset mellem Hjarsbækvej, Horsensvej og Ryesgade. 38

På Ryesgade er der nu 40 km/t-zone på strækningen mellem Gyden og Møllestien, og samtidig er øvrige 40 km/t-skilte i byen fjernet for at skabe respekt om den nye hastighedszone. Endelig er der malet midterlinjer på Ryesgade gennem hele byen for visuelt at indsnævre vejbredden, og så er Kastanieallé blevet ensrettet for bilister fra Ryesgade mod vest. Vejen forbi kroen er blevet markeret med streger, og busvejen ud for klubben er nu lukket for bilister undtaget busser. Alt i alt en god trafiksikker helhedsløsning som vi kan være godt tilfredse med. Det har selvfølgelig betydet, at en række trafikvaner skal ændres – så derfor, en opfordring til billisterne.

Afsætning af skolebørn ved kroen skal ske ved, at der parkeres i de afmærkede parkeringsbåse. Pladserne på torvet der vender mod syd er offentlige p-pladser, pladserne mod krobygningen er privatejede. Også p-pladserne ved klubbens nordlige ende kan benyttes. - Ensretningen af Kastanieallé skal også respekteres efter skoletid. Vi ser stadig enkelte af hallens fritidsbrugere, der vender lygterne mod Ryesgade, når de forlader skolens pplads ved Kastanieallé. Skolen er stadig i dialog med Vej- og trafik-afdelingen vedr. den dårlige oversigt ved udkørslen fra Kastaniealle til Storesand.


Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

SkolesekretĂŚr

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Skoleleder

Helle Futtrup Jørgensen 8794 2682 helle.futtrup.jorgensen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

SFO-/klubleder

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Leder i Bison:

Annette Christensen 8794 2201 annette.christensen@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Grethe Bremer 5114 2491 grethe.bremer@gefiber.dk

NĂŚstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

39 39


Den store Skrevet af Mette Miljkovic, lærer på Gl. Rye Skole

t s y d e s æ l

har også indført hyggelige læsestunder hver dag i alle klasser, og hjemme bliver der også flittigt læst. Hele dystens egentlige mål er naturligvis at øge læselysten, læsehastigheden og læsemotivationen.

I denne tid bliver der på Gl. Rye skole læst ekstra mange bøger. Læsemåneden blev skudt i gang i det nye år, med den helt store læsedyst. Kan vi samlet nå at læse 100.000 sider på en måned? Der var stor tvivl både blandt både børn og de voksne på skolen. Som en smuk optakt til læselysten samledes hele skolen til fælles morgengryslæsning.

Morgengryslæsning: Al loftsbelysning var slukket, stearinlys, lyskæder, lommelygter var fundet frem sammen med tæpper, puder og bamser. I begge morgentimer var der i hver krog på hele skolen dømt ro og hygge i bøgernes verden. Denne morgen var helt speciel.

100.000 sider på en måned. Hver gang en klasse får læst 500 sider, kommer der en ring på vores bogorm på

40

biblioteket. Den vokser dag for dag. Bogormen er hverdag flittigt besøgt af børnene, der tæller sammen og regner ud, hvor langt vi er kommet og ikke mindst, hvor meget vi endnu mangler. Torsdag den 21/1 var de første 14 dage gået og optællingen viste, at der samlet var læst 56.000 sider. Med de gode udsigter til at målet kunne indfries, kunne overraskelsen afsløres. Der venter hele skolen en fantastisk dag i Silkeborg Sports Center. Hvor skøjtehallen, badmintonbanerne, bordtennissalen og idrætssalen er lejet. Vi nøjes ikke med at krydse fingre for, at vi kommer afsted, vi

Bogormen lever på Gl. Rye skole


”Åh Gud for fanden da”

Skrevet af Camilla Kofod-Olsen, lærer på Gl. Rye Skole

Der blev bandet en lille smule, men også snakket, grinet og sunget da årets store skolekomedie rullede over scenen tilbage i oktober. Her tog 5. og 6. årgang os alle med på en morsom rejse med elevator til den 7. himmel og tilbage helt ned i kulkælderen på jagt efter selveste Fanden. Det var et storslået samarbejde, der blev lagt for dagen, da alle elever i 5. og 6 klasse i nogle uger ryddede skoleskemaet for mange normale timer og satte teaterforestilling på skemaet i stedet. Her var der mulighed for enten at få stjernefrøet til at spire på scenen som skuespiller, dykke ned i malerbøtter og limpistoler i det kreative kulisseværksted eller få rytmerne til at summe som musiker/sanger på musikscenen. Det blev en forestilling, hvor publikum fulgte den gamle Fru Olsen, da hun måtte forlade lottoklubben i sin søgen efter evigt liv. Undervejs stødte vi på en mængde forskellige kendte og ukendte figurer. I himmerige var der fyldt med dovne engle, og i helvede var vi tilskuere til Fandens fødselsdag. Det hele godt krydret med gode numre velspillet af et veloplagt band. Og alligevel - selv ikke med hjælp fra Olsenbanden og Egons gode plan lykkedes det Fru Olsen at snyde døden …. Men sådan er der jo så meget. En ting er sikkert, både de medvirkende elever, lærere og publikum havde en fornøjelig aften. Når vi kigger tilbage ser vi, at det i fællesskabets gode ånd lykkedes at lave en alletiders forestilling, der både kunne underholde store og små. Tak for det 5. og 6. klasse – det var en fandens guddommelig oplevelse!

Nu bæres lyset frem…

Skrevet af Marie Refstrup Pedersen, lærer på Gl. Rye Skole

Lucia-sangen, som vi kender den her i Danmark, blev smukt sunget af ca. 40 piger fra 4.-6. klasse på Gl. Rye skole, da Lucia fejredes med optog på skolen, mandag d. 14. december om formiddagen.

med de rigtige trin, og Luciadragterne skal findes frem og prøves. Det er altid spændende, hvem der bliver Luciabrud, og som skal bære Luciakransen. Forældre, børnehaven og andre interesserede er inviterede, så de sammen med resten af skolen kan nyde synet af de mange piger, der går med lys i hånden, og høre deres fine stemmer synge Luciasangen. Denne tradition er med til at lyse op på en af de mørkeste og korteste dag på året.

Forberedelserne begynder en uge før, hvor pigerne melder sig til øvning. Luciasangen skal læres udenad, optoget skal øves 41


Aktivitetsrådet, Pensionistf. & Dalbogaard Pensionistforeningens nedlæggelse På Pensionsforeningens generalforsamling den 18. november 2015 blev det – med baggrund i det gennem flere år faldende medlemstal og den vigende tilslutning til foreningens arrangementer – besluttet at nedlægge foreningen, der har eksisteret siden 16. december 1947. Pensionistforeningens fane er nu sendt ”på pension” på Museet på Gl. Rye Mølle.

Aktivitetsrådet fortsætter På Aktivitetsrådets generalforsamling den 13. januar 2016 blev Inge Jørgensen og Anna Laursen (hidtidig suppleant) indvalgt i bestyrelsen. Rådet har afholdt konstituerende møde den 4. februar, og fordelingen af poster fremgår nedenfor.

Aktivitetsrådet har planlagt følgende arrangementer på Dalbogård: • Bankospil onsdag den 10. februar • Bankospil onsdag den 16. marts • Bankospil onsdag den 13. april Ragnhild Jeppesen, der døde i november efter kort tids sygdom, har de senere år været formand for såvel Pensionistforeningen som Aktivitetsrådet og har – trods sin forholdsvis høje alder på næsten 90 – ydet en stor og vedholdende indsats for at holde gang i foreningsaktiviteterne. - Æret være Ragnhild Jeppesens minde

Aktivitetsrådets bestyrelse

42

Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Grete Balle næstformand og sekretær

Isa Hansen Fyrreskrænten 8

Anna Laursen, Rodelundvej 37

Jytte Siggaard, kasserer Burmlundvej 2

Inga Pedersen Skolebakken 8 Lyngdal 4

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant


Hyggelige stunder i Gl. Rye FĂŚlleshus. Foto Dot Ovesen 43


rke din Skal vi sty e? tedeværels online tils - mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Stagehøjvej 27 8600 Silkeborg T: 86 82 16 55 www.sb-s.dk

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer - kom og få et godt tilbud

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Sjelle Tækkefirma Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Rosenvej 3, Sjelle 8464 Galten Tlf. 8695 4503 M. 2229 3320

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

”Tænk globalt Handl lokalt”

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag


Revisionsfirmaet

Henrik Braderup Olsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Rugaardsvej 5, 8680 Ry

- tjek også vores webshop

Medlem af

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk Klostervej 8 . 8680 Ry . 86 89 00 90 . www.lunasmykker.dk

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

E. THØGERSEN

God kvalitet i dameog herretøj

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Følg os på Facebook: www.facebook.com/ryrodekors

På glad gensyn

RØDE KORS RY

Randersvej 11B · Tlf. 89892037

§2462 3059

Man.- fre. kl. 13-17 · Lør kl. 10-13

Ved dødsfald tlf. 70 26 26 12 ■ ■ ■

Vi kan kontaktes hele døgnet Ring og få tilsendt hæftet “Min sidste vilje” Din lokale bedemand – siden 1954

Jakob Houkjær

Ry Begravelsesforretning v/Jakob Houkjær – Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 / 8680 Ry / 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

Preben Balsby Thomsen

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

Skiltedesign se mere på:

skilteiry.dk

86 89 89 72

Kildebjerg Ry Erhvervshus Rugaardsvej 5, 8680 Ry pt@ptgrafisk.dk www.ptgrafisk.dk

45


Gl. Rye Kro

8689 1003 Kloftehoj 4 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

erk

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Kennith Broberg og Morten Andersen Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

DEN RIGTIGE OPTIKER Klostervej 8C. Kloster Torv 8680 Ry 8689 0070 denrigtigeoptiker@mail.dk

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry 8689 8400


Reparation og salg af biler -til private og erhverv

Siggaard Biler

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk Møllegade 22, 8660 Skanderborg · 2243 9272 billskembes@hotmail.dk · www.apexservice.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

OPHØRSUDSALG

info@dansand.dk www.dansand.dk

Onsdag til lørdag fra 11. til 17.

Søndag fra 13. til 17.

GØR EN GOD HANDEL SPAR OP TIL

50%

�������

A/S - siden 1968... GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Mandag-fredag 10-17.30

��������� ������������������������������������

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Denne annonceplads kan blive din. Pris: kr. 655,- + moms Erhvervsportræt 1. side inkl. tekst og fotos 1.837 + moms. 2. sider inkl tekst og foto 3.675,- + moms Kontakt PT Grafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Foråret er på vej... Hos os finder du det store frøsortiment Ta´ os med på råd om haven Se mere på www.nylund.dk

Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 9-17, torsdag-fredag 9-19, lørdag, søndag og helligdage 9-16

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Februar 23. Generalforsamling kl. 19.00. Foredrag om Alken Enge. Museet Gl. Rye Mølle. Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening 25. Generalforsamling kl. 19.00. Klublokalerne Gl. Rye Skole. Borgerforeningen i Gl. Rye Marts 3. Babysalmesang begynder kl. 10.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

9. Foredrag kl. 19.30 ”Maraton des Sables” ved gymnasielærer John Dybkjær.

Skt. Sørens hus.

Udsyn og menighedsrådet

10. Generalforsamling.

Gl. Rye MTB

10. Stillegudstjeneste kl. 20.00.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

11. Generalforsamling kl. 18.00.

Hotel Lyngdal.

Gl. Rye Flagallé

12. Gymnastikopvisning kl. 14-17.

Aktivitetshallen.

GRIF

13. ”Gudstjenestekor” kl. 10.15.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

13. Borgermøde kl. 15-17.

Gl. Rye Fælleshus.

Se side 28.

16. Bankospil.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

19. Generalforsamling kl. 18.30.

Kræshuset.

Gl. Rye Branddaskerlaug

25. Musikgudstjeneste med Mira-kvartetten kl. 15.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

26. Påskeæggejagt fra kl. 13.00.

Dagli´Brugsen.

Dagli´Brugsen

30. Generalforsamling kl. 18.30.

Klubhuset.

GRIF

31. Samtaler i sofaen Anette Kristine Poulsen.

Gl. Rye Fælleshus.

Bestyrelsen Gl. Rye Fælleshus

7. Minikonfirmandforløb begynder.

Skt. Sørens hus og kirke.

Menighedsrådet

10. ”Gudstjenestekor” kl. 10.15.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

12. Generalforsamling kl. 19.30.

Gl. Rye Kro.

Gl. Rye Vandværk

13. Bankospil.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

19. Foredrag kl. 19.30 ”En aften om Jorn” ved kunstformidler Kirsten Kirketerp.

Skt. Sørens hus.

Udsyn og menighedsrådet

25. Generalforsamling.

Dagli´Brugsen

30. Forårsmarked FDF.

Kræshuset.

FDF

1. ”Gudstjenestekor” kl. 10.15.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

5. Konfirmation kl. 9.00 og kl. 11.

Skt. Sørens kirke

20. Samtaler i sofaen Malene Kraft.

Gl. Rye Fælleshus.

April

Maj

29. Gudstjeneste ved Kloster Mølle kl. 14.30.

48

I GL. RYE

Bestyrelsen Gl. Rye Fælleshus

Vandring fra Skt. Sørens Kirke kl. 13.00. Menighedsrådet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.