Aktuelt nr. 55

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 55 · november · 2014

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Dagli´ Brugsen

Ry City

Køb lokalt kød fra Voervadsbro i Brugsen

- hele egnens handelsstandsforening

Side 5

Side 7 1


I GL. RYE Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk Peter Hald Borgerforeningen peter.hald@glrye.dk Marianne Fjerbæk GRIF

Finn Pedersen siger farvel til ”Ryegaard”

mfjerbaek@dadlnet.dk

Henrik Olsen FDF

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Karen Thomsen Skribent karen.thomsen@skanderborg.dk

Helene Franck Mortensen Skribent franckly@ofir.dk

Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

John Jensen Annoncer mv. elseogjohnjensen@gefiber.dk

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

Travl Venstre-mand har gearet lidt ned. Finn Pedersen har lagt byrådet og landbruget bag sig. Af Peter Hald

Når Finn Pedersen får solgt sin gård på Burmlundvej i udkanten af Gl. Rye, er det lidt af en epoke, der rinder ud. Ganske vist er det et stykke tid siden, at der blev drevet aktivt landbrug med husdyr fra gården. 63-årige Finn Pedersen er nemlig på vej til at gå på pension og har lagt både landbruget og sit byrådsjob på hylden. Og nu flytter fra han sin gård, ”Ryegaard”, der på en måde står som et symbol på de skiftende tider. - Mine forældre drev en lille gård med 12 tønder land i Jaungyde. Med noget arbejde ved siden af kunne de leve af det. Jeg har drevet min gård i Gl. Rye med 30 hektar land - men selv det er for småt i dag, konstaterer Finn Pedersen. Det er usandsynligt, at der kommer en landmand og overtager gården for at drive den videre som landbrug. Dels er 30 hektar ikke alverden for nutidens landmænd - og

dels ligger gården alt for tæt på byen. Især hvis der skal være husdyr. - Jeg drev selv svineproduktion i mange år, og det stoppede jeg med i 2002. En af grundene var netop, at gården ligger så tæt på byen. Svineproduktion medfører jo nogle gener i form af lugt, støj og fluer, og de problemer ville jeg gerne undgå, siger Finn Pedersen. Finn Pedersen købte i sin tid gården på Burmlundvej i et samarbejde med sin ungdomskammerat Knud Mikkelsen. De to overtog ”Ryegaard” i 1982 og drev den sammen indtil 1989, hvor Knud Mikkelsen flyttede til et nybygget hus i Gl. Rye. Og selv om Finn Pedersen i 1985 blev gift med sin Jytte, der bragte to børn med sig i ægteskabet, så var stuehuset for stort til blot én familie, så i mange år blev den anden halvdel lejet ud. Men nu er der ikke nogen beboere tilbage. Når disse linier læses, er Finn Pedersen og hustruen Jytte flyttet over i deres nye hus på Galgebakken 15. Så medmindre gården er blevet solgt i løbet af de uger, der er gået fra interviewet her

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk.

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i februar 2015. Deadline søndag den 25. januar Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk ”Ryegaard” som den tog sig ud set fra luften i 1983. Året efter blev der bygget et nyt stuehus.

2


Gl. Rye portræt

- Det var sjovere at være politiker i den lille kommune. Vi var tættere på borgerne, og vores lokalkendskab var en fordel. I storkommunen er vi kommet længere væk fra ”græsrødderne”, siger Finn Pedersen. Foto: Peter Hald

blev lavet og til Aktuelt kom på gaden, så er der stadig en gård ledig i Gl. Rye. Finn Pedersen spekulerer på, hvem der kunne tænke sig at købe gården. En stor familie eller flere familier måske. Eller måske kunne det være den ældre generation, der rykkede ind. - Gården vil da være perfekt til et ”ollekolle”, ler Finn Pedersen. Selv om Finn Pedersen var glad for at være landmand - ikke mindst holdt han meget af arbejdet i marken - så har han næsten altid haft et job ved siden af landbruget. Frem til 1997 arbejdede han som konsulent og kontorleder for landboforeningens kontor i Galten, og derefter fik han et job som landbrugsmægler hos Home i Ry. Home havde nemlig brug for en mand med forstand på landbrug, og Finn Pedersen slog til og hjalp mæglerfirmaet med at sælge landejendomme.

Sprang Venstres liste Arbejdet i byrådet har også fyldt meget. Finn Pedersen, der altid har været aktiv i partiet Venstre, blev kort før valget i 1997 spurgt, om han ville stille op for Venstre. - Det sagde jeg ja til, selv om der ikke var så længe til valget, og det kneb med tiden. Jeg blev stillet op som nummer 13 på Venstres liste, og til manges overra-

skelse - også min egen - sprang jeg listen og blev valgt ind i byrådet, fortæller Finn Pedersen. Det blev så til hele 16 års byrådsarbejde, der sluttede i januar i år. I første omgang blev det til to perioder i den tidligere Ry Kommunes byråd og dernæst to perioder i den nuværende Skanderborg storkommune. Finn Pedersen mindes de to første perioder i den gamle Ry Kommune med størst fornøjelse. - Det var sjovere at være politiker i den lille kommune. Vi var tættere på borgerne, og vores lokalkendskab var en fordel. I storkommunen er vi kommet længere væk fra ”græsrødderne”, siger han.

Op og ned for Gl. Rye

kymrede for skolen. På et tidspunkt var elevtallet helt nede på 135 børn. Men i 90’erne kom der gang i tingene igen, og frem til 2008, hvor finanskrisen kom, oplevede vi jo en stor tilflytning og masser af nybyggeri. Der var dem, der mente, at det gik for hurtigt. Vi var ligefrem begyndt at tale om at bygge en ekstra børnehave. Det var nok heldigt, at vi ikke kom i gang med det, for der kom jo en stille periode igen med faldende fødselstal og lav tilflytning. Men nu bliver der atter bygget, og jeg tror ikke, at man skal være bekymret for Gl. Rye Skole. Det er ikke udelukket, at man i Skanderborg Kommune vil opleve skolelukninger i de næste fire-fem år, men skolen i Gl. Rye er for stor en enhed til at blive ramt, siger Finn Pedersen.

Selv om Finn Pedersen har sagt farvel til politik - og ikke har planer om at vende tilbage - så følger han alligevel godt med i udviklingen. Ikke mindst når det gælder Gl. Rye. Tidernes gunst skifter konstant, og Finn Pedersen har både oplevet Gl. Rye i opgangstider og nedgangstider. - Da jeg flyttede til Gl. Rye i 1982, var det i en periode, hvor stort set alt byggeri var gået i stå i byen. I 80’erne blev der virkelig ikke bygget ret meget, og tilflytningen stagnerede, så vi blev noget be-

- Jeg er lidt mere bekymret for vores plejecenter Dalbogaard. Det har jo tidligere rumlet med lukningstrusler, men jeg synes, at det vil være trist, hvis Dalbogaard blev nedlagt. Det er et velfungerende plejecenter, og byen vil blive fattigere uden et lokalt plejehjem, understreger Finn Pedersen. Han har selv bidraget til at skaffe flere tilflyttere til Gl. Rye. Han har nemlig udstykket en hel del af sin jord til boliger. Det blev i første omgang til seks storparceller. Finn Pedersen har selv overtaget 3


Finn Pedersen har travet mange gange på grusvejen ned til ”Ryegaard”. Men han er ved at sige farvel til gården. Foto: Peter Hald

en af storparcellerne og bygget et nyt hus på grunden. Dernæst har han udstykket 12 almindelige parcelhusgrunde. De otte er blevet solgt, og heraf er syv blevet bebygget. Fire grunde er endnu ikke solgt. Det går trods alt ikke så hurtigt som i de heftige ”00’ere” med at bygge nyt.

Søn overtog barndomshjemmet Apropos bygge nyt har Jytte og Finn Pedersens fælles søn Bo også været i gang med nybyggeri. Og det er foregået på et ikke helt tilfældigt sted.

- Bo og hans kæreste Camille har overtaget mit gamle barndomshjem i Jaungyde! Det er jo lidt pudsigt. De købte ejendommen på en tvangsauktion for fire år siden, men stedet var forfaldent, så de har valgt at bygge noget helt nyt, fortæller Finn Pedersen. Jytte og Finn Pedersens ældste søn Kenneth Siggaard bor ikke langt væk. Han driver autoværkstedet længere oppe ad Burmlundvej. Datteren Jannie er heller ikke uden for rækkevidde. Hun bor i Silkeborg. Hvis navnet Siggaard ringer en klokke hos nogle af læserne, så er det måske

PEDER LAURSEN Peder Laursen kom til Gl.Rye i 1833 og giftede sig med Johanne Jensdatter, som var enke efter den tidligere kroejer. Han var en dygtig forretningsmand, som formåede at køre kroen, stå for beværtningen på Himmelbjerget ( Steen Steensen Blicher kaldte ham ”den flinke og billige gæstgiver i Rye”) og drive grossistvirksomhed med salg af træsko. Hans søn byggede møllen, som han dog forpagtede bort. Peder Laursen var en meget holden mand og det menes, at han var god for det der svarer til ca. 600.000.000 kr.

4

hos dem, der interesserer sig for cykling. Kenneth Siggaard og hans hustru Kia har to børn, Christina og Søren, der begge er kendte ansigter i cykelsport. Apropos cykler, så er det en motionsform, som Finn Pedersen selv har taget til sig. Han og Jytte holder meget af at køre rundt på deres mountainbikes på de mange gode stier i naturen omkring Gl. Rye.

Gl. Rye historien... af Lisbeth Lauridsen


Erhvervsportræt

Køer er godt – lange køer er ekstra godt Tilbudsavisen igen i postkassen

Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Kjærsgaard Kød

2014 ser stadig ud til at blive et godt år for byens brugs. Køer ved kasserne er noget personalet kan li’ at se. Hos Kjærsgaard Kød elsker man også køer – nu leveres der også til Gl. Rye Brugs. Der skal mange kunder til for at øge omsætning og indtjening i en butik som Dagli’Brugsen i Gl. Rye. Og det er lige netop, hvad der er sket i år. Butikken har fortsat en god økonomisk udvikling - markant bedre end sidste år. ”Vi havde index 112 i oktober og 108 akkumuleret til dato, og vi holder fast i den gode indtjening ”, fortæller uddeler Henrik Rasmussen. Det er meget positive tegn efter et par sløje år for byens eneste dagligvarebutik.

Tilmeld dig

Én af de ting, der er med til at løfte omsætningen er kædens tilbudsavis, som efter en planlagt pause nu igen bliver omdelt til byens postkasser og brevsprækker. ”Tilbudsavisen er med til at synliggøre, at kæden og butikken sagtens kan være med på de skarpe tilbud”, siger Henrik.

Stadig plads til flere mobilnumre SMS-tilbuddene er en anden god måde at få køer ved kasserne på. ”Vi har stadig succes med vores SMS-tilbud, men vi vil fortsat gerne have flere med”, fortæller Henrik og fortsætter: ”Når vi fx sælger 1/1 svinekam til 129,95 kr. eller god rødvin til halv pris, så er det formentlig til den bedste pris i Danmark”. Du kan tilmelde dig Henriks egne SMS-tilbud ved kassen eller ved at sende en sms til 23 84 41 96 med teksten ”Tilmeld SMStilbud”. Endelig er det værd at slå et slag for butikkens Facebook-gruppe ”En tyver mere om ugen”. En anden kommunikationsvej, hvor du kan følge med i, hvad der rører sig i og omkring Gl. Rye Brugs, og du kan være med til at sætte dit præg på ”snakken”. Gruppen er i skrivende stund oppe på 151 medlemmer.

”En tyver mere om ugen” og bliv løbende opdateret

Gør en forskel:

Brug en ”flad tyver” mere i Dagli´Brugsen om ugen...

Lokalt kalvekød fra engen ved Gudenåen Der skal køer til at få mælk, og kalve til at få køerne til fortsat at levere nok mælk. Nogle kalve afløser køerne i mælkeproduktionen. Andre lander i frostboksen i Gl. Rye Brugs. Det er Kjærsgaard Kød i Skanderborg, der står bag kød- og pålægsproduktionen fra kalve. Kalvene går på græs på strækningen langs Gudenåen fra Vor-

vadsbro og op til Sukkertoppen. Det er jo så lokalt i forhold til Gl. Rye, at dyrene næsten selv kan gå i brugsen og stille sig i kø hos kunderne. Og du kan regne med kvalitetsvarer fra Kjærsgaard Kød. Fx spegepølser lavet af en hel kalv – dvs. ikke fraskær og affald, men alt kødet fra kalven. Vælg mellem 3 slags: alm. kalvespegepølse, ungarsk

krydret og fransk løgpølse. Kjærsgaard Kød sælger produkterne som ”Naturplejekød”. Så når du handler kød fra Kjærsgaard Kød, er du ikke kun med til at støtte den lokale og miljøvenlige handel, men du spiser også kød fra nyttedyr, der har været med til, at våde enge og overdrev ikke springer i krat.

5


25 år med smykker i Ry Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Luna Sølv & Guld

For indehaver Lone Nielsen føles den lange rejse med smykkebutikken i Ry som en vidunderlig sviptur. Luna Sølv & Guld flyver med tiden og kunderne og runder snart et skarpt hjørne. Til april er det 25 år siden, at Lone Nielsen startede smykkebutikken i Ry sammen med sin mand Thomas. I dag på Klostervej i den flotte, enkle bygning med de karakteristiske facadevinduer, som giver et perfekt anslag til Lones historiefortællinger med smykker, ure, brugskunst og andet design inde i butikken. Lone ønsker, at kunderne får pirret sanserne med særlige oplevelser for øjne og hænder. Oplevelser, der siger kvalitet i et internationalt snit. Samtidig skal man også gerne føle sig hjemme og dermed kunne mærke, hvad der er rigtig for en selv eller den, man køber en gave til, fortæller Lone. Lone fatter ikke, hvor tiden er blevet af. Borgerne i Ry og omegn tog enormt godt imod hende dengang for snart 25 år siden. I den første tid var det let at huske et bestemt smykke, som en kunde købte for to år siden. Nu, hvor Ry har vokset sig meget større, og hvor kunderne ofte kommer langvejs fra, er det blevet lidt svære, erkender Lone. Samtidig er Ry-borgernes købekraft blevet meget stærkere, tilføjer Lone.

Fingerring med finger på pulsen Det er sjovt for Lone at se, hvordan mode og smag kører i ring som en livscyklus. Tingene kommer igen med års pause – blot med et nyt tvist og en ny kant, fortæller Lone. Det gælder både farver, form, materialer og størrelser, siger hun.

Følg Luna Sølv & Guld på Facebook og luna-ry.dk.

For Lone er det vigtigt at følge med tiden og kunderne. Luna står aldrig stille og vil helst være et skridt foran hele tiden. Inspirationen til sortiment, sammensætning og butiksindretning får Lone på messer både i Danmark og i udlandet, men naturligvis også i høj grad ved dialog med kunderne i butikken.

Gør smykker til dine helt egne Har du et arvestykke, noget du ikke kan passe længere eller et smykke, du bare gerne vil ændre på, er det også muligt hos Luna Sølv & Guld. Reparationer, omforandringer og omsmeltninger er en special-afdeling for Lone. Måske ønsker I de unikke vielsesringe, hvor Luna gør en hyldevare til noget ganske særligt, som der kun findes ét sæt af. Dialogen med kunderne om designretning og processen undervejs er spændende, synes Lone, der i dag har 3 ansatte i butikken.

E-shop 15. november 2014 Luna-ry.dk er stedet, hvor du finder Lone Nielsens nye E-shop fra 15. november. For som Lone siger, skal man som butiksejer se internettet som sin ven og ikke en

To kundearrangementer inden jul Luna Sølv & Guld inviterer sine kunder på hele to omgange forkælelse med god stemning, hygge og special-tilbud før jul. Kom ned i butikken på Klostervej i Ry og få en dejlig oplevelse. 19. november: Georg Jensen-aften 14. december: Designer-søndag

fjende. E-shoppen er et aktiv på linje med den fysiske butik.

Vidste du, at... butiksnavnet Luna stammer fra Lone Nielsens halvandet år i Brasilien, da hun var 20 år. I Brasilien kunne de ikke sige Lone, men Luna. Så Luna er Lones minde om tiden i Brasilien. 6


Erhvervsportræt

Ry City er hele egnens handelsstandsforening Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Per Bille, Ry Foto

Ry City er også handelsstandsforening for borgere og virksomheder i Gl. Rye. Det er vigtigere end aldrig før at stå sammen om det nære handelsog byliv. Ry er en del af Gl. Rye og vice versa. Når vi smutter til Ry og fx køber nye sko eller maling til huset, er vi med til at bevare det nære handelsliv. Og ikke mindst er vi med til at bevare en levende egn med spændende og flotte butikker og mange aktiviteter. Lige som vi meget gerne fortsat ser en mulighed for dagligvareindkøb i Gl. Rye, ser flertallet af os sikkert også, at vi har en aktiv og attraktiv handelsby med et bredt udvalg tæt på os. Det er noget af det, Ry City (tidligere Ry Handelsstandsforening) arbejder for. ”Ingen tvivl om, at handelslivet i Ry klarer sig godt”, siger Lone Nielsen, der er formand for Ry City. ”Vi er kommet igennem en finanskrise med tilvækst af flere butikker”, fortsætter hun. Det skyldes ifølge Lone Nielsen ikke mindst borgernes loyalitet og vilje til at bevare nærbutikkerne. Hun er sikker på, at folk har tænkt sig at gå imod de truende statistikker om lukning af butikker og hele byer.

To medlemmer fra Gl. Rye Ry City tæller 70 medlemmer i dag. Nylund Planteskole og Trine Dyrepasser er to medlemmer med placering i Gl. Rye. Sammen med resten af netværket har de adgang til bl.a. sparring med hinanden, kurser, foredrag og julemessen. Medlemsmøderne foregår om morgenen, og det er hér, der knyttes lærerige og udbytterige kontakter og venskaber. Bl.a. diskuteres det, hvordan medlemmerne skal markedsføre sig fremover. Lokalaviserne er stadig meget populære, men det er klart, at online-mulighederne også er relevant for mange.

Masser af aktiviteter for kunderne Ry City planlægger de fælles tiltag overfor kunderne. Lige fra julebelysning, flagallé og blomsterdekorationer til elektronisk gavekort, Halloween- og julearrangementer og meget mere. Noget, vi alle kan nyde godt af.

Spor 3 – Byens Hus Eller skulle man sige ”Vores Hus”. Det lille, ny træhus ved stationen er endnu et initiativ fra Ry City i samarbejde med øvrige foreninger i byen. Sammen med virksomheden B Nordic i Gl. Rye er det blevet muligt at for alle at leje det flotte hus til åbne arrangementer for vores egns bedste.

Ry City får hjælp fra en nyoprettet ambassadørklub, der kommer med nye idéer og bruges som sparringspartner for bestyrelsen.

Ry City står bag ”Duften af jul” som foregår 15. og 16. nov. på Hotel Blicher Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk

7


Klostermølle Åbent hus i naturens tegn på Klostermølle Søndag den 14. december fra kl. 12 – 16, holder Natur & Ungdom åbent hus på Klostermølle ved Gudenåens udløb i Mossø. Familiedagen bliver fuld af aktiviteter både ude og inde med blandt andet rundvisning og naturvejledning, tilberedning af fuglefoder, forlægning og smagsprøver af rådyr, gevirværksted, juledekorationer, pandekager over bål, kakao og glögg. Natur & Ungdom, Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund og DN Horsens åbner endnu engang sammen dørene til Klostermølle. Arrangementet står i julens tegn, men går samtidig helt tæt på naturen. Dagen byder på mange forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Der er blandt andet mulighed for at opleve Danmarks Jægerforbunds naturformidler partere et rådyr, og bagefter være med til at tilberede kødet over bål. Der vil også være mulighed for at lave ekstra god fuglefoder til vinterfuglene. Er man mere til de kreative aktiviteter, kan man prøve at arbejde i gevirværkstedet, hvor der er mulighed for at lave amuletter og nøgleringe af hjortetak, i snitteværkstedet, eller man kan medbringe stearinlys og lave en juledekoration. I løbet af eftermiddagen vil der være ture ud i de naturskønne omgivelser, hvor naturvejleder Jan Kjærgaard fortæller historier om naturen og egnens legender og sagn samtidig med, at vi holder udkig efter skovnisserne og deres mange gemmesteder i skovens fordybninger. I udhusbygningerne på Klostermølle kan man se en udstilling om den papfabrik, der har ligget på stedet, og fra fugletårnet i den sorte tørrelade er der en milevid udsigt over området. Når man er mættet med oplevelser, kan man trække indendørs, hvor der er åbent overalt i den gamle hovedbygning. Der er mulighed for at købe sodavand, varm kakao, gløgg og æbleskiver. -Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, så tag beklædning på efter vejret og sæt kursen mod Klostermøllevej 48A og mød Natur & Ungdom og medarrangørerne til en dag i naturen, opfordrer naturvejleder Torben Jørgensen, der kan kontaktes på tlf. 31 20 56 01. Besøg også Natur & Ungdoms hjemmeside www.nogu.dk.

8

Forlægning – partering – af rådyr har også tidligere været på programmet.


Gl. Rye Mølle Besøg det

stemningsfulde julemarked søndag den 7. december kl. 10-16

Søndag d. 7. december kl. 10-16 kan man opleve det stemningsfulde julemarked på Museet på Gl. Rye Mølle.

I de mange boder finder man et stort udvalg af julegaveidéer. Der er bl.a. håndlavede smykker, legetøj af træ, strik og meget andet.

FDF i Gl. Rye sælger juletræer udenfor møllen, og der bliver bagt brød i museets udendørs ovn. Inden døre er der boder og tombola, nissefortællinger for små og store, og træskomageren laver julemandens træsko.

Der er også salg af gløgg og æbleskiver, hjemmebag, kakao, kaffe mm. Arrangører er FDF i Gl. Rye, Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening og Museet på Gl. Rye Mølle. Der er gratis adgang.

”Levende museum” Ved starten på skolernes efterårsferie var der ”Levende museum” på Gl. Rye Mølle. Børnene kunne bl.a. skyde med ”kartoffelskydere”, gå på skattejagt i museet og lave figurer af filt. Udenfor blev der sat sejl på møllevingerne, men vinden var for svag til at dreje vingerne rundt. Så man måtte nøjes med at nyde synet at den køreklare mølle. Der var derimod gang i savværk og dieselmotor, træskomanden arbejdede i sit værksted, og der blev kartet og spundet uldgarn. Museets store ovn sørgede for, at der var friskbagt brød til kaffen. For de lækkersultne var der også pandekager. Henrik Bredmose Simonsen

9


UDDANNELSE ER VORES STÆRKESTE REDSKAB Af Helene Franck Mortensen

20-årig Gl. Rye-pige valgt som formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Mathilde Lynggaard Vinther havde knapt fået sin studenterhue på hovedet, før hun i juli i år tiltrådte som formand for DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. ”At få lov til at bruge al sin tid på noget, man virkelig brænder for, er en kæmpe gave og helt vildt spændende,” fortæller Mathilde, og det er tydeligt at høre, hvor engageret hun er i sit nye job. På spørgsmålet om, hvorfor den politiske kamp tiltaler hende så meget, så svarer hun, at hun altid er blevet oprørt, når hun har mødt uretfærdighed. ”Jeg bliver indigneret og irriteret over, når ting er stykket ulogisk sammen, ikke hænger sammen eller virker uretfærdige. Desuden har det altid drevet mig, at alting kan diskuteres.”

ENGAGEMENT OG INDFLYDELSE Umiddelbart er der ingen tradition for politik i familien Vinther i Gl. Rye, men fordi begge Mathildes forældre er lærere, er der altid blevet diskuteret meget uddannelse og skolepolitik hen over spisebordet, og det har været en stor inspirationskilde for Mathilde. Som barn i Gl. Rye blev der dog også tid til at spille fodbold og håndbold, men det dybe engagement og interessen for retfærdighed og ligebehandling løber som en rød tråd gennem alle skoleårene. I folkeskolen deltog Mathilde aktivt i elevrådsarbejdet. Efter 9. kl. på Mølleskolen i Ry tog hun et år på efterskole, hvorefter hun startede på Skanderborg Gymnasium. Her fik elevrådsformanden hende hurtigt trukket med ind i det politiske arbejde, og allerede på det tidspunkt blev Mathilde aktiv i DGS. Hun ville dog meget gerne til Aarhus og studere, så efter et halvt år fik hun plads på Aarhus Katedralskole, og efter nogen tid flyttede hun på kollegium i Aarhus p.g.a. den lange transporttid. Arbejdet i DGS var meget interessant, og Mathilde mødte en masse andre unge mennesker, der brændte for at arbejde med politik, og som fandt det spændende at være aktiv i sin hverdag og engagere sig. ”Det var fantastisk at opleve, at man ligesom kunne koble sammen på den måde. Der var masser af aktiviteter og engagerede mennesker, som man kunne stå skulder ved skulder med. Og så samtidig have muligheden for at få indflydelse ad

10

den vej. Det blev jeg meget fanget af,” fortæller Mathilde. Hurtigt kom en stor del af hendes politisk-engagerede vennekreds til at befinde sig i Københavnsområdet, fordi det er dér, den politiske aktivitet er centreret. Dette medførte, at hun selv valgte at flytte til København, hvor hun tog 3. g på Københavns Åbne Gymnasium i Valby. At skifte midt i en uddannelse, få nye klassekammerater, og flytte til et helt nyt sted var et spring, som krævede både mod og modenhed.

MØDET MED KONTRASTER Skiftet fra Aarhus Katedralskole til det Åbne Gymnasium blev skelsættende for Mathilde i den forstand, at hun fik øjnene op for forskellen mellem elevsammensætningen på de to gymnasier. På Aarhus Katedralskole var der mange elever med resursestærke forældre generelt - og ofte med akademikerbaggrund, mens elevernes baggrund på det københavnske gymnasium var meget mere sammensat. Her var der mange elever med en anden etnisk baggrund end dansk, og en stor del, der generelt ikke havde ret mange resurser med hjemmefra. Det var en kæmpestor kontrast og meget anderledes for Mathilde at opleve. Den indsigt ville hun

diemiljø med poesiklubber og elevråd på gymnasier, hvor eleverne kommer med en hel masse redskaber og resurser til at kunne lave alle mulige aktiviteter selv, mens eleverne på andre gymnasier virkelig kan være udfordrede, hvis de ikke er vant til at lave sådanne ting derhjemme, og hvis de samtidig har en masse andre ting at kæmpe med ved siden af. For det kræver virkelig meget at være mønsterbryder. Men jo flere resurser, jo mere engagement. Se bare på Gl. Rye. Det er jo en resurse-boble. Et trygt og dejligt sted med masser af foreningsliv. Men derfor er det også noget af en omvæltning at komme ud og opleve, hvordan det kan se ud andre steder. Og det vilde er, at der kan være så store forskelle inden for det samme lille land,” uddyber Mathilde. Det er netop de ting, der ikke fungerer optimalt i gymnasiet, som Mathilde arbejder med i sin dagligdag hos DGS. Hun beskæftiger sig også med SU-spørgsmål og problemet med, at SU’en ofte ikke er tilstrækkelig for en udeboende studerende til at dække den brugerbetaling, der er i gymnasiet, til f.eks. computerindkøb og studieture. Mathilde oplevede på nærmeste hold, hvordan problemet med brugerbetaling kan være ulighedsskabende. Over halvdelen af eleverne i hendes klasse på det Åbne Gymnasium kunne nemlig ikke komme med på studietur, fordi de ikke kunne overkomme at betale den ekstra udgift. Sådanne oplevelser, hvor elever bliver ”sat af holdet” p.g.a. økonomiske forhold, gør Mathilde indigneret og endnu mere motiveret i sin og DGS’s kamp for den lige adgang til uddannelse.

FREMTIDENS BORGERE

ikke have fået, hvis ikke hun havde fortaget sit studieskifte. Mødet med kontrasterne motiverede hende utroligt meget i det politiske arbejde, og samtidig gjorde det hende oprørt at opdage ting og områder, der skulle gøres noget ved. Mathilde blev bevidst om, hvor stor en betydning det har, hvor mange resurser man har med hjemmefra i forhold til, hvor gode ens muligheder er for at tage en kvalitetsuddannelse. ”Det er nemmere at skabe og opretholde et godt og udviklende stu-

Mathilde fortæller: ”I min optik er uddannelsespolitik noget af det allervigtigste, fordi der på uddannelserne er mulighed for at forme fremtidens borgere og påvirke børn og unge i alle mulige forskellige retninger. Og alting afhænger af, hvad man vælger, skal være indholdet af vores uddannelser. Og man har dermed også mulighed for at bryde den negative sociale arv. Som samfund kan man gøre rigtig mange ting med uddannelse. Man kan også række ud til dem, der ikke nødvendigvis er bogligt stærke, og give dem en god uddannelse og fremtid. Uddannelse er et af vores stærkeste redskaber som samfund til at danne et godt samfund, hvilket gør det helt vildt spændende at arbejde med.”

HVERDAGENS EKSPERTER Mathilde blev selv færdig som student i sommers, men allerede i slutningen af 3. g­­blev hun valgt som formand for DGS.


Mathilde Lynggaard Vinther fra Gl. Rye havde knapt fået sin studenterhue på hovedet, før hun i juli i år tiltrådte som formand for DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Det er et fuldtidsjob at bestride stillingen, så det ville ikke fungere at være studerende samtidig. Derfor har hun udsat sine videre studier og får i stedet uvurderlig erfaring inden for organisationsarbejde med sig i rygsækken, og så er det oveni købet er et område, hun virkelig har lyst til at involvere sig i og bruge al sin tid på. Det er kutyme, at formanden for DGS er nybagt student, og at man kun sidder et år ad gangen. ”Det er vigtigt at have det med at være gymnasieelev tæt på én, når man sidder på posten og kæmper for sagerne. Hverdagserfaringerne, man gør sig undervejs i uddannelsen, kan hurtigt forsvinde ud af tankerne. Som nybagte studenter fremstår vi på en eller anden måde som ”hverdagens eksperter”, og det er netop det, vi bruger i vores politiske arbejde.” Mathilde holder sammen med en næstformand og en kasserer til i Elevbevægelsens Hus i Københavns nordvestkvarter, hvor også repræsentanter for landets handelsskole- og erhvervsskoleelever har hjemsted. Dermed er alle ungdomsuddannelserne dækket ind, og de forskellige grupper har rigtig meget sparring indbyrdes, ligesom de også samarbejder med repræsentanter for de studerende på de videregående uddannelser, fordi de ofte kæmper de samme kampe om f.eks. besparelser eller aspekter omkring SU’en. På den måde kan de samlet stå stærkere omkring de fælles dagsordner. For nylig har DGS lige afsluttet en finanslovskampagne, som også foregik i dette lidt større fællesskab. Kampagnen hed ”Unge kræver handling - for uddannelse, job og bolig”, og den handlede om at sikre gode finansieringer af uddannelserne

på finansloven i år, samt at sikre et socialt taxameter, som vil være med til at imødekomme nogle af de føromtalte skel mellem gymnasierne. Desuden blev der også arbejdet for en ændring af planloven, som vil gøre det nemmere at få bygget studieboliger rundt omkring i de store studiebyer, hvilket der er rigtig stor efterspørgsel på. En ændring af planloven vil betyde, at kommunerne vil kunne stille krav til, at der skal bygges alment på de grunde, som de udbyder, således at der f.eks. kan bygges studieboliger med en husleje, der er til at betale og ikke overstiger SU’en. Kampagnen omhandlede også ønsket om flere praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne samt de universitetsstuderendes ønske om jobskabende initiativer. Så det er en bred vifte af udfordringer, der bliver arbejdet med.

TIL MØDER I MINISTERIET Mathilde har efterhånden sin vante gang i Undervisningsministeriet, hvor hun ofte er til møder med ordførerne fra de forskellige politiske partier. ”Lige nu sidder politikerne og laver de indledende øvelser til en mindre reform af gymnasieuddannelsen. De vil jo rigtig gerne høre om, hvad vi i DGS tænker kunne være godt at gøre. Det giver os muligheden for på gymnasieelevernes vegne at komme med ideer, input og anbefalinger til, hvad vi gerne vil have med i et udspil,” uddyber hun. ”Det er rigtig spændende at få indblik i, hvordan tingene foregår på det højere politiske niveau. Også at opleve, hvordan embedsmændene er en del af processen og alt det, der sker.” Mathilde er til møder med ordførerne dog ofte

blevet forbløffet over, hvor overraskede de kan blive, når hun kan fortælle om dagligdagens problemer på gymnasierne. Hun siger: ”De sidder og skal administrere det hele, og så aner de ikke en gang, hvordan tingene fungerer i praksis. Men så det er jo meget heldigt, at ordførerne inviterer os ind for at fortælle, så man kan bidrage med at give dem et indblik i, hvordan tingene hænger sammen.”

DRØMME FOR FREMTIDEN Spørger man Mathilde om hendes fremtidsdrømme, så er hun ikke helt sikker på, om det bliver en karriere indenfor politik. ”Men måske,” siger hun.”Det med at blive oprørt over uretfærdighed og ulighed, og at det er vildt spændende at arbejde med politik, når jeg synes, der er en kamp, som er værd at kæmpe, det tror jeg ikke ændrer sig. Men jeg tror, man kan kæmpe på mange forskellige måder. En plads i Folketinget er ikke den eneste måde. Så jeg tror ikke, jeg stopper med at være interesseret i politik, og jeg kan nok heller ikke lade være med at kæmpe, fordi jeg virkelig brænder for det. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke små ting i hverdagen ind i en større sammenhæng, og så vil jeg gerne videre ind til roden af det.” Hele uddannelsesområdet vil nok også altid interessere hende, og hun overvejer at læse uddannelsesvidenskab, men der er stadig tid til at bestemme sig i. Så indtil da vil Mathilde lægge al sin tid og energi i sit arbejde som formand for DGS og kæmpe for den lige adgang til uddannelse for alle. For det kommer fra hjertet.

11


Jul i Emborg Få en samlet juleoplevelse og kom til Jul i Emborg. I landsbyen Emborg udenfor Ry kan du søndag 7. december købe dit juletræ, pyntegrønt, dekorationer, juleøl, julegaver og få varmen med et glas gløgg og en portion æbleskiver i tidsrummet mellem kl. 11-16. Det Lille Gartneri har pyntet op til jul i den hyggelige gårdbutik. Her vil der være et bredt udvalg af spændende gaveideer i alle prisklasser bl.a. ting og sager fra Nordal, juleting fra Madley, hjemmelavet lys samt juleplanter, cremer og sæber samt specialiteter fra LÓlivier i Nice. Endvidere en ny sending af det Lille Gartneris egen lemonchili lakrids. Desuden er der salg af pyntegrønt og juletræer. På Øm Kloster Museum er der julemarked, hvor Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe præsenterer deres kunsthåndværk i små arbejdende værksteder med tilhørende salg. Der vil være et rigt udvalg af strikkede ting som sjaler, ponchoer og norsk strik samt vævede ting, træarbejder, dekopagearbejder håndlavede lys og kort. Museets butik er klar med en række gaveideer: Klosterbryggeriets juleøl i gaveæsker, museumskopismykker, honning fra klostrets bigård samt Gregoriansk musik. Der vil

ligeledes være smagsprøver på Klosterbryggeriets juleøl og øllikør serveret varm med flødeskum. Efter en tur rundt i Emborg kan man få varmen med en portion hjemmelavet gløgg og æbleskiver i det hyggelige Øm Gæstgiveri, menu pris 40 kr. Øm Gæstgiveri holder åbent mellem kl. 12-16. Jul i Emborg er et samarbejde mellem beboerne i Emborg: Det Lille Gartneri, Øm Gæstgiveri, Øm Kloster Museum og Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe og der er gratis adgang.

Besøg ”Bogcaféen” i Gl. Rye Bogcaféen er Gl. Ryes fælles bogreol og drives af en gruppe frivillige. Der er mange gode nye bøger, foræret til stedet, til frit udlån og Gl.Rye Skolebibliotek stiller sine materialer til rådighed for alle borgere i Gl.Rye, store som små. Bogcafeen er åben med betjening og kaffe på kanden mandag 15.00 -17.45 og torsdag 9.00 - 11.00 og desuden tilgængeligt i skolens åbningstid. Du kan afhente bøger og andet ”fra den store biblioteksverden” i Bogcaféen.

Gå ind på www.bibliotek.skanderborg.dk eller på www.bibliotek.dk og bestil det, du ønsker. Du skal være oprettet som låner på Ry Bibliotek (eller et andet bibliotek i kommunen) for at låne, og så modtager du en mail og en sms, når tingene er klar til afhentning. Når du er færdig med tingene, kan du aflevere dem igen i den store kasse i Bogcaféen. Links i øvrigt: • Lydbøger: www.netlydbog.dk • E-bøger: www.ereolen.dk • Film: www.filmstriben.dk • Musik: www.bibzoom.dk

Gl. Rye Branddaskerlaug Generalforsamling 2015 i Kræshuset Sæt allerede nu X i kalenderen ved lørdag den 28. marts 2015 I næste blad vender vi tilbage med et brandgodt tilbud på de gule ærter med videre.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

12


Erhvervelsen af Lyngbakkerne Af Lærke N. Frost, formand for Naturfond Gl. Rye

I de seneste måneder har bestyrelsen for naturfonden arbejdet intensivt både formelt og juridisk for at have alle forhold på plads forud for den forventede erhvervelse af de ca. 17 ha i Lyngbakkerne. Jeg vil med dette indlæg kort orientere om status og fremdrift i projektet – og endnu en gang takke borgerne her i Gl. Rye for den store opbakning og fortsatte interesse for dette vigtige projekt! Vi har fra starten lagt vægt på at få etableret en slagkraftig bestyrelse, der med en bred vifte af lokal- kultur-, natur- og erhvervsmæssige kompetencer kan gå i dialog med de store fonde, som vi satser på at skaffe midler fra til blandt andet købet af Lyngbakkerne. For det handler om meget mere end et køb af jord – det drejer sig også om, hvordan det pragtfulde område udvikles og benyttes fremover i lokalsamfundets interesse.

Fonden blev stiftet i juni 2014 og har følgende personer i bestyrelsen: Formand Lærke Frost, tidligere formand for Borgerforeningen i Gl. Rye Næstformand Leif Bergman, formand for Brugsforeningen TRYG i Ry samt tidl. direktør for Henley Business School i Skandinavien. Kasserer Ebbe Kristensen, udpeget af Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye Lene Høst-Madsen, direktør for Skanderborg Museum Jørgen Axelsen, udpeget af Borgerforeningen i Gl.Rye og ansat ved institut for plante og insektøkologi på Århus Universitet Olaf Møller, fmd. for Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg Observatør: Niels Bundgaard, skovrider, Naturstyrelsen Søhøjlandet

Forprojekt om de fredede lyngbakker Med nuværende ejers (Yvonne og Henrik Brunsø) accept startede Støtteforeningen i foråret på at udarbejde et forprojekt – en beskrivelse af visioner og indhold i projektet, bl.a. med input fra den workshop for byens borgere, der blev afholdt på skolen i foråret 2013. Det skete i tæt samarbejde med landskabsarkitekt Bendt Nielsen, der har stor ekspertise og erfaring med sådanne projekter.

13

Denne projektbeskrivelse skal indgå som et væsentligt element i de ansøgninger, Naturfonden vil sende til relevante store fonde. Vi har planer om at søge penge til: 1) erhvervelse af de bynære dele af de fredede arealer (et kort over området kan ses på www.naturfond-glrye.dk). 2) naturpleje og etablering af et græsningslaug. 3) formidling af områdets unikke natur- og kulturhistorie og model for fremtidig pleje af bakkerne. Fondsbestyrelsen er nu sammen med Bendt Nielsen ved at færdiggøre det detaljerede og meget professionelle prospekt, der skal bruges til målrettede ansøgninger til og evt. møder med fonde i løbet af det kommende halve år. Når prospektet er endeligt klart, vil det blive lagt ud på www.naturfond-glrye.dk – og da det både er en omfattende historisk og kulturel beskrivelse samt fremhæver de naturmæssige kvaliteter ved Lyngbakkerne, overvejer vi at få det produceret i trykt form, så alle kan købe det til kostpris. Fra fondens side vil vi løbende informere om den videre fremdrift i arbejdet både her i Aktuelt og på hjemmesiden, og på et tidspunkt også holde et borgermøde i Gl. Rye om projektet. Så selvom nogle måske synes, der er gået liiiiidt lang siden, de betalte til oprettelsen af fonden (de 250.000 kr. til stiftelseskapital), så håber jeg man har forståelse for, at sådant arbejde, der er baseret på frivillig indsats, tager sin tid.

13


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester Gudstjenester på Dalbogaard: 2. december kl. 14.00 23. december kl. 10.00 13. januar 6. februar

kl. 14.00

3. marts

kl. 14.00

kl. 14.00

Stillegudstjenester i foråret

Torsdag den 26. februar kl. 20 Torsdag den 16. april kl. 20 Stillegudstjenesten er en andagtsstund i kirken med plads til stilhed og eftertanke. Der uddeles nadver. Gudstjenesten begynder kl. 20 og fra kl. ca. 19.45 er der musik i kirkerummet. Taizé-sang er en del af gudstjenesten og har man lyst til at øve sangene inden, er man velkommen i sognehuset kl. 19.25. Det er dog ingen forudsætning for at tage del i gudstjenesten. Alle er meget velkomne!

Torsdag d. 13. november

Stillegudstjeneste

20.00

Søndag d. 16. november

22. s. e. Trin

Ingen

Søndag d. 23. november

Sidste søndag i kirkeåret

9.30

Søndag d. 30 november

1. s. i Advent

11.00

Skt. Sørens kor medvirker

Søndag d. 7. december

2. s. i Advent

11.00

Søndag d. 14. december

3. s. i Advent

9.30 Pia Husted Blok

Søndag d. 21. december

4. s. i Advent

16.00

Syng julen ind

Onsdag d. 24. december

14.30

Juleaften

16.00

Torsdag d. 25. december

Juledag

9.30

Fredag d. 26. december

2. juledag

Ingen

Søndag d. 28. december

Julesøndag

Ingen

Torsdag d. 1. januar

Nytårsdag

16.00

Søndag d. 4. januar

Helligtrekonger

11.00 Kjeld Slot Nielsen

Søndag d. 11. januar

1. s. e. H3K

Ingen

Tirsdag d. 13. januar

FDF Nytår

17.00

Søndag d. 18. januar

2. s. e. H3K

9.30 Pia Husted Blok

Søndag d. 25. januar

S. s. e. H3K

11.00

Søndag d. 1. februar

Septuagesima

11.00

Tirsdag d. 3. februar

Rockgudstjeneste

19.00

Søndag d. 8. februar

Seksagesima

Ingen

Søndag d. 15. februar

Fastelavn

9.30

Søndag d. 22. februar

1. s. i Fasten

11.00

Torsdag d. 26. februar

Stillegudstjeneste

20.00

Søndag d. 1. marts

2. s. i Fasten

9.30

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000

14


Carl Nielsen

Julekoncert

Nytårskoncert

med Herning Kirkes Drengekor

Søndag d. 18. januar 2015 kl. 16.00 Carl Nielsen 150 års fødselsdagsjubilæum med Lars Thodberg Bertelsen, baryton Frode Stengaard, orgel

Torsdag d. 11. december kl. 19.00 Herning Kirkes Drengekor blev stiftet i 1949 og er et af landets ældste drenge- og mandskor. Koret er inspireret af den klassiske engelske klang og kortradition og består af 50 drenge og mænd, som næsten alle har sunget i koret siden 10 års alderen. For mange af sangene er årene i drengekoret begyndelsen på et professionelt musikerliv som enten sanger, instrumentalist eller underviser. Herning Kirkes Drengekor giver årligt omkring 25 koncerter i ind- og udland og har i de seneste år været på adskillige turnéer i Europa og USA med koncerter i bl.a. Sct. Pauls Cathedral i London, Notre Dame i Paris, Washington National Cathedral, Berliner Dom og Grace Cathedral i San Francisco. Koret har optrådt i mange forskellige sammenhænge - fra Søren Ryges haveprogram til samarbejde med rockbands og symfoniorkestre. I den anmelderroste dokumentarfilm ’En stemme for livet’ følger man drengekoret over flere år fra 2007-2008 og går tæt på sangere og dirigent ved korprøver og koncerter i Danmark og Berlin. I dokumentarfilmen ’Tangentspilleren’ fra 2013 medvirker koret i en mindre rolle, mens hovedpersonen er korets faste akkompagnatør, Kristian Marius Andersen.

Den 9. juni 1865 fødtes i Nørre Lyndelse et barn, det syvende i en børneflok på 12, i et fattigt husmandshjem, uvidende om, at han senere skulle blive Danmarks største og mest berømte komponist. Carl Nielsen, for ham er det, fylder 150 år. Vi fejrer det i Gl. Rye Kirke søndag den 18. januar kl. 16.00 Ved koncerten spiller Frode Stengaard Carl Nielsens eneste, men til gengæld kæmpestore orgelværk ”Commotio”. Værket, som er noget af det sidste Carl Nielsen nåede at komponere, før han døde i 1931, repræsenterer hele bredden i hans musikalske univers – fra det lyrisk-melodiske, som via hans mange danske sange og salmer har gjort ham til folkeeje, til det yderst komplicerede med enorme rytmiske og dynamiske udladninger. Den lyriske dimension i Carl Nielsens produktion bliver på koncerten også repræsenteret af sangeren baryton Lars Thodberg Bertelsen. Han synger et udvalg af Carl Nielsens kendte og mindre kendte sange. Og derudover vil man også i fællesskab få lejlighed til at synge et par af Carl Nielsens salmer. Enhver er velkommen. Der er fri entre.

Alle er meget velkomne til fornem julekoncert, hvortil der selvfølgelig er fri entre.

”Himmelhøjt jublende, til døden fortvivlet” Oplæsning og koncert Søndag den 1. marts 2015 kl. 16.00 i Skt. Sørens Kirke

ANNE FRANK’s DAGBOG J.S. Bach… og Klezmer-musik

Nis Bank-Mikkelsen, Oplæsning Jens Schou, klarinet Anders Singh Vesterdahl, harmonika Se nærmere på www.glryekirke.dk

15


u J

r å t y N l&

Jul og nytår i Skt. Sørens kirke

1. s. i Advent (30. november) gudstjeneste kl. 11

Denne søndag tændes det første lys i adventskransen. Sct. Sørens kor er med til at gøre gudstjenesten festlig.

Julekoncert Torsdag den 11. december kl. 19

Koncert i Gl. Rye Kirke med det formidable Herning Kirkes drengekor under ledelse af Mads Bille og akkompagneret af organist Kristian Marius Andersen. Gratis entré.

Juleafslutninger i kirken: Tirsdag den 9. december kl. 10:

Børnehaven Bison, byens dagplejere, børn og forældre, som er hjemme, er også velkomne.

Fredag den 19. december kl. 8.30 Gl. Rye skole

Syng julen ind i Gl. Rye kirke: 4. s. i Advent (21. december) kl. 16

Kom og vær med til at synge julen ind denne sidste adventssøndag. Sct. Sørens kor optræder og der vil også være lejlighed til at selv at synge med på advents- og juletidens mange dejlige salmer og sange.

Gudstjenester jul og nytår Juleaftensdag: Kl. 14.30 og kl. 16.00 Juledag: Kl. 9.30 Nytårsdag: kl. 16.00

16


Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist: Katrine Bruno Hansen, Siimvej 9, 8680 Ry Tlf. 4088 7026

katrine.bruno@live.dk

Kirkesanger:

Lene Hovgaard Madsen Klostervej 66, 8680 Ry Tlf. 60 73 05 74

Mail: lenemadsen@hotmail.com

Graver:

Jul i stalden Det var en aften for længe siden. Da kom en mand og en kvinde vandrende frem gennem mørket. De havde gået langt og var trætte, nu ville de sove, men de vidste ikke hvor. I alle gårde var lysene slukket. Der sov man allerede uden at bryde sig om dem, der vandrede på vejene. Mørkt og koldt var det den aften for længe siden. Ingen stjerner lyste på himlen.

og alle som var derinde. Men da natten var mørkest, hørtes gennem stilheden det første skrig fra et nyfødt barn. Og i samme stund brast alle nattens stjerner frem på himlen. En var større og klarere end de andre. Lige over stalden stod den og skinnede med det klareste lys. Nu var nogle hyrder ude den nat. De skulle hente får hjem, som var blevet ude på markerne, skønt vinteren var kommet. Og hyrderne så stjernen tændes over stalden. De så hele himlen stråle af lys.

Men ved vejen lå en lille stald. Manden lindede på døren og lyste ind med sin lygte. Måske var der dyr derinde? Hvor dyr sover, er der varmt, og de to rejsende frøs og var trætte.

-Hvorfor står der en stjerne over vores stald? Spurgte hyrderne hinanden. – Kom, lad os gå hen og se, hvad der er på færde. Ad snelagte stier skyndte de sig hjem med deres får og lam.

Jo, der var dyr i stalden. De sov allerede, men da de hørte nogen ved døren, vågnede de og så de to fremmede komme ind. Og de så kvinden stå der i lyset fra lygten. Men hvorfor hun kom til deres stald i aften, vidste de ikke.

Og i stalden fandt de et nyfødt barn liggende i sin mors arme. – Stjernen lyser for barnets skyld, sagde hyrderne, - aldrig før er der blevet født et barn i vores stald.

(af Astrid Lindgrens julefortællinger. Måske til oplæsning?)

Måske forstod de dog, at hun frøs og var sulten og træt. Måske forstod hesten det, da hun stak sine kolde fingre ind under dens manke og varmede dem der. Måske forstod koen det, da kvinden malkede den og drak dens gode varme mælk. Måske forstod fårene det også. For da kvinden havde lagt sig ned i halmen for at sove, flokkedes de om hende, så hun kunne have det varmt. Så sænkede natten sig tyst over stalden

Men barnet måtte sove, og der fandtes hverken vugge eller seng. Der stod kun en krybbe, og her lagde moderen sit barn. Hesten stod stille og så til. Måske forstod den, at barnet havde brug for dens krybbe til at sove i. Sådan gik natten. Barnet sov i krybben, mens dyr og hyrder tavse stod og så til. Alt var stille. Og over den gamle stald lyste julestjernen. For det var en julenat alt dette skete. En julenat for længe siden. Den allerførste.

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Anne Vinther Hedevej 19, Gl. Rye 2986 3013

thevinthers@gmail.com

Næstformand & kontaktperson Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk

Kasserer

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

Sekretær:

Lene Kjær Skovstedvej 17, Gl. Rye Tlf. 2174 0274

Hanne Gramstrup Klosterfælled 26, Gl. Rye Tlf. 8689 8367

kjaer.lene@gmail.com

hannegramstrup@live.dk

Regnskabsfører: Birgit Nielsen

Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250

skjoede50@yahoo.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk

17


f o r b ø r e k r i k s n e r ø S . t Sk I Skt. Sørens kirke er der også gudstjenester og meget andet for og med børn og unge. Alle andre er naturligvis også velkomne!

Børnegudstjeneste med spisning Minikonfirmander Næste gudstjeneste 4. marts 2015 kl. 17 Et af de nyere tiltag er hverdagsgudstjenester for børn og forældre med efterfølgende spisning i Skt. Sørens hus. Vi begynder i kirken kl. 17 og slutter ca. 18.30. Det er både for børn i Bison og i skolen – sidst var den yngste 1 og den ældste 11 – og begge havde det sjovt! Tilslutningen til gudstjenesterne har ikke været stor, så hvis I er interesserede, så mød endelig op. Vi prøver med 2 gudstjenester mere i 2015 i marts og september.

Skt. Sørens Kor Skt. Sørens kor er for alle børn fra 3. klasse og op. Koret øver hver torsdag i efteråret og medvirker ved gudstjenesten 1. s. i Advent og ved Syng-julen-ind 4. s. i Advent. Det er gratis at deltage i koret og alle, der har lyst til at synge, er velkomne!

18

Børn på 3. klassetrin inviteres til at være minikonfirmander i Gl. Rye sogn. Vi synger, hører bibelfortælling, undersøger kirken ude og inde, tager på løb, udflugt og meget mere. Det plejer at være skægt! Invitation udsendes med posten.


r n o g unge Babysalmesang Begynder 9. januar 2015 Babysalmesang er for babyer i alderen 2 - 12 måneder og deres forældre. Vi synger børnevenlige salmer og børnesange og laver babyrytmik med fagter, rasleæg, klokkespil og klassisk musik. Forløbet er nogenlunde det samme hver gang for at skabe genkendelse. Alle kan følge med og hoppe på. Vi synger i kirken i ca. 30 min. Efter salmesangen vil der være te/kaffe til dem der har lyst.

Rockgudstjeneste Crossroads - rockgudstjeneste med bandet Black & White. Skt. Sørens Kirke tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19.00 De vigtigste ting i livet afgøres som ung! Hvem er du og hvad former dit liv? Tit er det sort eller hvidt – som navnet på bandet. Du står ved en skillevej og skal finde ud af, hvad du vil med dit liv! Velkommen til rockgudstjeneste med band og billeder! Gudstjenesten er tilrettelagt af ungdomspræst i Skanderborg provsti Peter Tast i samarbejde med sognepræst Iben Johanne Thomsen.

Kom og vær med fem fredage efter nytår. Vi begynder fredag d.9. jan. kl. 10.00 i Gl. Rye Kirke. Forløbet er gratis men tilmelding er nødvendig. Ring eller sms til organist Katrine Bruno 40887026 NB. Medbring gerne et tæppe og en dyne som jeres baby kan ligge på. Arr.: Gl. Rye Menighedsråd

Sammen med FDF Gl. Rye BUSK-gudstjeneste i oktober

Nytårsgudstjeneste FDF i januar Kort og stemningsfuld gudstjeneste og smukt fakkeloptog gennem byen til Kræshuset

En sjov gudstjeneste, hvor børnene selv er medaktører. Gudstjenesten er for alle, der holder af en lidt anderledes gudstjeneste med rytmiske salmer, dramatik og meget mere.

19


Vil du se min smukke kirke? Ny udsendelse om Skt. Sørens kirke Folkekirkeinfo har i samarbejde med TV2 Østjylland produceret et program om Skt. Sørens kirke i serien Vil du se min smukke kirke? Programmet vises med jævne mellemrum på TV2 Østjylland og kan også ses på Youtube. På glryekirke. dk kan interesserede finde et link dertil. I programmet beskrives indgående det

komplicerede forløb, der førte til valget af kong Christian den 3. på stormødet i kirken i juli 1534 mellem adel og gejstlige. Mødet skrev kirken ind i Danmarkshistorien, men blev også på forunderlig vis årsag til, at den tidligere meget store og prægtige kirke undergik voldsomme forandringer og i dag fremstår med tårn og skib adskilt.

Syng julen ind 4. s. i Advent kl. 16 i Skt. Sørens kirke Stemningsfuldt syng-med-arrangement sidste søndag inden jul. Skt. Sørens kor optræder og der vil også være lejlighed til at selv at synge med på advents- og juletidens mange dejlige salmer og sange. Kom og vær med!

20

Medvirkende er kirkehistoriker Per Ingesmann, middelalderarkæolog Morten Larsen, næstformand i menighedsrådet Peter Jøhnk samt sognepræst Iben Johanne Thomsen. Se programmet: Find link på www.glryekirke.dk


Er du, hvor du havde planlagt at være? af sognepræst Iben Johanne Thomsen

”Er du så nu, hvor du havde planlagt at være i dit liv?” Det var min søde og i øvrigt pæne bordherre, der spurgte, da vi sad sammen ved fælles venners bryllup. Det tog mig lang tid at finde på et svar. For hvad skulle jeg egentlig sige? Jeg aner for det første ikke, om jeg har planlagt at være, hvor jeg er (selv om jeg er utrolig glad og taknemmelig for det) – og jeg er samtidig så optaget af at være, hvor jeg er, at jeg ikke samtidig kan se mig over skulderen og finde ud af, om jeg er, hvor jeg gerne ville være. Men spørgsmålet er typisk for en tid som vores, der er mere end optaget af planlægning og evaluering. Planlægning og evaluering er ikke længere noget, man overlader til erhvervslivet, arbejdsgivere og politikere, men er stille og roligt krøbet ind i privatsfæren. Jeg læste om et par, der jævnligt opsøger en parterapeut for at tage temperaturen på deres forhold – ud fra devisen: Man sender jo også bilen til årligt tjek, så naturligvis også det, som er endnu mere dyrebart. Planlægning er selvfølgelig nødvendigt og helt uundværligt på mange områder, men der findes vel også det, som unddrager sig: kan man for eksempel planlægge sit liv?? Ja hedder det. For uden planlægning, ingen kontrol og uden kontrol, ingen styring af, hvor du er på vej hen. ”Langt de fleste styrer desværre ikke selv deres liv. Livet og omstændighederne styrer dem. Uden planlægning og visioner har vi ingen kontrol over, hvor vi ender og hvad vi opnår”, som en coach udtrykker det. ”Har du klare, nedskrevne mål? Hvis ikke, har du ingen kontrol over, hvordan din situation ser ud om f.eks. 10 år. De mennesker, der får succes og får opfyldt deres drømme, er folk, der har planlagt og arbejdet mod målet.” Det lyder umiddelbart besnærende. Tanken om, at vi altid er på vej et nyt og bedre sted hen – til en ny og bedre udgave af os selv – vores drømmes realisering. Men den negative side er også velkendt: stress og overbebyrdelse. For når bestræbelsen på at vinde kontrol mislykkes - når ” livet og omstændighederne” kommer til at styre (i parentes bemærket: det gør de, om ikke før så siden!) – så revner det for os. Mennesker,

der går ned med stress og depression, føler næsten altid, at der er noget, der er mislykkedes for dem. Der er noget, andre kan, men som de ikke længere selv magter. Det bliver ikke bedre af den måde, vi taler om det på: Hvis der opstår et problem, skal vi lære ”at trykke på de rette knapper”, ”dreje på nogle andre håndtag” eller blive bedre til at ”håndtere” de udfordringer, vi udsættes for. Men et funktionalistisk sprog er ikke omkostningsfrit. Hvis vi kun tænker funktionalistisk om os selv og hinanden,

hvad bliver der så tilbage, når der ikke kan skrues mere på knapperne eller drejes på håndtagene?

Gudstjenesten som aflastningens rum Heldigvis findes et andet sprog. En anden måde at tale om, hvordan det er at være menneske. Det tales i kunsten og musikken, på højskolerne og i litteraturen. Og i kirken! Litteraturanmelder ved Politiken Lillian Munk Rösing siger sådan om gudstjenesten: ”Jeg kan godt lide, at der er et sted, hvor man kan gå ind og slippe for sin såkaldte identitet. Når man er til gudstjeneste, kan man aflægge alle bestræbelser på at være ”noget” eller ”nogen”. Man er slet og ret menneske i stedet for alt det, man render rundt og anstrenger sig for at være i sit arbejdsliv og sociale liv. Man får at vide, at man er elsket uden at skulle være noget særligt eller gøre sig fortjent. Jeg kan godt lide de faste ritualer, fordi de danner en modvægt til

det senmoderne liv, hvor man hele tiden skal opfinde sig selv.” Hvad Lillan Munk Rösing har opdaget, er, hvad man kunne kalde gudstjenesten som aflastningens rum. Et sted, hvor man ikke skal præstere, men kan få lov at være den, man er. Man kunne kalde det en opdagelse af en form for moderne lutherdom. For Martin Luther var det afgørende spørgsmål, der fulgte ham gennem det meste af hans liv, hvordan han kunne finde en nådig Gud? Altså kunne finde nåde for Guds øjne. På Luthers tid var boden og de gode gerninger afgørende. Frelsen var direkte forbundet med og afledt af de gode gerninger, et menneske skulle gøre for at blive frelst. Kort sagt: et menneske skulle gøre sig fortjent til at være sig selv. Gennem langsommelige studier af bestemte steder i Det nye Testamente brød en ny forståelse frem hos Luther. Saligheden for et menneske er ikke et spørgsmål om fortjeneste, men er skænket af Gud. Den retfærdige af tro skal leve, hedder det hos Paulus. Et menneske retfærdiggøres ikke af egen kraft og præstation, men af den tro, Gud skænker det. Og ikke mindre vigtigt: tro skal ikke forstås som en ydelse, mennesket skylder Gud for at han vil have med det at gøre. Men tro er tillid. Tillid til, at Gud vil fuldende sin gerning. Og tillid kan af gode grunde ikke præsteres, men kaldes frem. Den religiøse stræben i Luthers miljø var benhård – og den sekulare stræben i vor tid ikke mindre nådesløs. Gud er bare taget ud af ligningen. Nu er spørgsmålet: hvordan finder jeg nåde for mine egne øjne? Er jeg, hvor jeg havde planlagt at være? Man skulle synes at det er lettere, men sandheden er måske, at det faktisk er sværere end det andet. For da er jeg overladt til min egen nådesløse dom uden et sted at vende mig hen. Men der er åndehuller. Lad os gøre dem gældende.

21


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening. I sæsonen 2015 sætter vi spot på nogle af de mest debatterede emner i nyere tid; selvudvikling, moderne massemedier – og stress! Men der bliver også tid til fordybelsen; Kierkegaard, Benny Andersen og Ibsen samt et levende indblik i en moderne eventyrers strabadser i Sibirien. Vel mødt til en spændende sæson 2015! Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er gratis entré ved aftenforedrag– kaffe og kage koster kr. 20,TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson (undtaget højskoledag). Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag. Desuden ydes medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Da spidsborgeren gik fra snøvsen

På flugt i Sibirien

Et musikalsk foredrag ved fortællerske, cand. mag Helle Erdmann Frantzen og organist Steen Jørgensen Et både seriøst, humoristisk og musikalsk foredrag om Søren Kierkegaards og Benny Andersens menneskesyn. Med udgangspunkt i den stakkels Adam Homo´s spørgsmål om, hvad han dog skal gøre og gribe i for at blive et lykkeligt menneske, hører vi både Søren Kierkegaards og Benny Andersens bud på, hvad det vil sige at leve et meningsfyldt og lykkeligt liv. Vi møder æstetikeren, etikeren, den religiøse, undgængeren, Svante og sidst, men ikke mindst Snøvsen, og vi hører, hvad de hver især har at sige til Adam Homo.

Det ubevidste taler med!

Brian Hansen

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.30

Rane Willerslev

Torsdag d. 30. april 2015 OBS! kl. 19.00 Helle Erdmann Frantzen og Steen Jørgensen

Torsdag den 5. februar 2015 kl. 19.30

Foredrag ved antropolog, forfatter og medlem af Eventyrernes klub Rane Willerslev I 1999-2000 var Rane Willerslev på et års feltarbejde i forbindelse med PhD-studiet ved Cambridge University. Han skulle studere et lille jægerfolk, jukagirerne, i Jakutien. Samtidig iværksatte han et idealistisk pelsprojekt, der skulle etablere en direkte handelsforbindelse mellem jægerne og pelsauktionen i Danmark. Meningen var at gøre en ende på århundreders udnyttelse af de sibiriske zobeljægere, men Rane Willerslev kom på tværs af den russiske mafia og måtte flygte ud i den nådesløse tajga. Her levede han i flere måneder udelukkende af eget jagtbytte, og da jagtheldet svigtede, kom han helt tæt på døden. I 2009 udgav Rane Willerslev bogen På flugt i Sibirien om sine oplevelser.

I efteråret 2015:

Foredrag ved højskolelærer, skuespiller og ”moderne nar” Brian Hansen ”Det ubevidste taler med! Måden vi omgås hinanden på, spiller langt mere ind på vores psykiske arbejdsmiljø, end vi umiddelbart tror. ”Vi bliver vores omgi¬velser” og hvis vores omgivelser er fyldt med stress og negative energier, vil vi blive påvirket langt mere, end vi tror.” Brian Hansen forsøger at gribe fat i vores fordomme om os selv og andre. Og ruske op i vores forudindtagede holdninger til folk. Han viser os typer og indfald fra hverdagen, så vi kan grine af genkendelsen, såvel når det gælder de ”tåbelige” som de mere alvorlige eksistenser. Og så har han en god fornemmelse for, hvordan kroppen sladrer om os, også når vi ikke ved det. Den fortæller hvad vi egentlig mener.

Torsdag den 17. september 2015: Kurt Andersen, tidl. Valgmenighedspræst og højskoleforstander

”Historien om en fantast” Foredrag om Henrik Ibsens Peer Gynt Lørdag den 14. november 2015:

Højskoledag

Svend Brinkmann, professor i psykologi, Aalborg Universitet:

Stå fast! Et opgør med tidens udviklingstvang Lasse Jensen, tidl. DR-journalist, bl.a. Mennesker og medier:

Mennesker og en hel masse medier

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533 22 22

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

(entré må påregnes)

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Følg Udsyn på www.udsyn.dk og på Facebook

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037


GRIF

Gymnastik Gymnastiksæsonen er kommet godt fra start, og vi oplever en rigtig fin tilslutning til holdene. Det er lykkedes at få et dygtigt team af instruktører og hjælpere på alle oprettede hold. Har du ikke fået taget hul på sæsonen og meldt dig til, kan du nå det endnu.

• Lørdagsspring 1. klasse og opefter.

Vi har flere arrangementer og nyheder på tapetet:

• Lørdagssjov i hallen for 2-8-årige.

• Pulsen Op!

Fire weekend-dage i sæsonen slås dørene op for fræs.

Voksenholdet har fået nyt koncept og nye redskaber. Har du mod på at prøve kræfter med tidens mest effektive træningstrend står både håndvægte, kettle bells og dugfriskt uddannede instruktører klar.

• ”Gi’ den Gas”-tur til Randers d. 29/11 11.30-14.

• ”De unge der er blevet ældre” er blevet et hold for de, der tillige er morgenfriske. Det lykkedes at få tid i hallen mandag morgen kl. 8-9, og der er plads til flere, der er friske på sjov, hygge og sved på panden.

Et ekstra tilbud hver 3. lørdag for dig, der allerede går på et springhold og gerne vil dygtiggøre dig.

Aldersmæssigt er turen fra Turbo/Pippi-holdene og opefter.

• Springweekend i Viborg. D. 16- 17. januar 2015 tilbyder vi 3. klasse og opefter en springtur med overnatning på Gymnastikhøjskolen i Viborg. Holdoversigten, tilmelding og nyheder ses på www.glryeif.dk under fanebladet gymnastik. Vi glæder os til at se jer til gymnastik! På vegne af Gymnastikudvalget - Rikke Gertz

B DMINTON Badminton sæsonen er kommet fra start, hvor vi i ungdomsafdelingen ikke har været så mange før efterårsferien, men nu er fodboldsæsonen slut, så det betyder at der er flere til træningen om mandagen fra 16-17.30. Der er stadig plads til nogle flere, så hvis du har mod på at starte, skal du bare dukke op i hallen om mandagen. Vi har remedierne klar, du skal blot medbringe gåpåmod, indendørssko og være omklædt. I år har vi et samarbejde med Ry badminton omkring holdkampe. Hvis man har lyst til at komme ud og spille holdkampe, skal man tage en snak med Kim Rundell. Husk at tilmelde jeres barn, så i får badminton beskederne. Med ønsket om en god sæson. Badmintonudvalget

Motionisternes vintersæson Alle der har lyst til DART, er meget velkommen onsdag i ulige uger. Starter kl. 19.00 i GRIF´s klubhus. NYHED: Kortspil Har du lyst til at spille kort? Så har du mulighed for det onsdag i ulige uger kl. 19.00 i klubhuset. Kontakt JENS ERIK FISCHER 61688423

23


24 24


25


? .. r e d y t e b F GRI Af Henrik Wang Kjær, næstformand

4 store bogstaver, der bl.a. fremstår flot på et website og faktisk også ses på mange T–shirts hver eneste weekend hos utallige børn i sportshaller og boldbaner rundt omkring. Flere voksne er også blevet set med de mystiske bogstaver. Nogle tænker måske, at det er navnet på en sandwich eller endnu bedre – en færdigret, der lige er til at tage op af fryseren, i ovnen og vupti…mad i maven ☺

På vores fælles græsplæne kunne man også se en indhegning lavet af noget så skørt som plastik fyldt med luft. Børnene syntes åbenbart, at ”indhegningen” kunne bruges til fodbold, og de jordede rundt i timevis og havde det nok så fornøjeligt… ja altså - sådan så det altså ud kære venner! De mindre børn forsøgte også mange gange (siges der), at forcere ”indhegningen”, men dog uden held…. pyha!

tvunget til at spille med en skumbold. De blev pisket rundt på ufattelig små baner i flere timer. De var delt op i hold sammensat af både piger og drenge. Det var dog utroligt! Mest fordi de store børn syntes at have det vildt sjovt! De voksne med GRIFbogstaverne på ryggen drønede også rundt i vores fælles hal, men i en eller anden form af ”succesrus”…besynderligt!!! Alt i alt en eftermiddag og aften, hvor mange glade børn og voksne

Uhmm…bliver nu helt lækkersulten efter mere! ”GRIF” stod der også på en folder, som blev uddelt i sommers. I programmet fremgik elementer af noget der kan give os svar på det vi søger her og nu, meen alligevel synes det ikke helt at forklare, hvad ”GRIF” betyder endnu. I folderen var der både billeder af sandwich, bogstaverne ”BRUGSEN” og ”Hotel Lyngdal”. Der var øjebliksbilleder af børn og voksne, der synes at have det sjovt…..mystisk!!

GR

Programmet var fyldt med tidspunkter og temaer, der nu nok kunne ligne noget socialt i en eller anden sammenhæng, meen hvad betyder ”GRIF”…fik vi svar på det? Anyway……lad os dykke ned i programmet og se om det virkelig også forholder sig sådan, at nogle kan have det sjovt ud fra en beskrivelse i en folder. Programmet startede en fredag aften, hvor utrolig mange cyklister skulle køre på vores fælles store græsplæne ved siden af skolen. Det vrimlede ind på vores fælles græsplæne med næsten 70 KIDS på deres toptunede cykler med turbodæk og ingen skærme tsk tsk. De drønede rundt i skoven, ind på vores fælles græsplæne og væk var de igen ….sådan foregik det i timevis. Glade så børnene ud, efter de havde fræset græs og skov til ukendelighed, men endnu mere mystisk var det, at deres forældre stod med store smil og så særdeles tilfredse ud??? Hvad hulen var nu det …..indimellem kom en hest trækkende med en middelalderlig trævogn slingrende hen ad kastanjeallé. Også heri sad børn og så glade ud???

26

Heldigvis tog nogle ansvarlige voksne de små med ind på skolen og fortalte dem eventyrlige godnathistorier og sang solen ned.

På vores fælles græsplæne findes der tilsyneladende også en tilbygning, hvori der både er kiosk og lokaler man kan bruge ved forskellige lejligheder. Det siges, at dem der kender betydningen af ”GRIF” bruger lokalerne tit, og de hygger sig??? Nå men det fortælles, at det gik helt i ”hat og briller”, da alle ville have popcorn, slush ice, sandwich, drikkelse og slik på én gang fredag aften. Endnu engang kom der heldigvis nogle ansvarlige voksne med trøjer, hvorpå der stod ”GRIF”, og fik hevet en masse store børn med ned i vores fælles hal, så de ikke fik brugt alle deres surt tjente lommepenge på én gang. Hold da op ….her blev de så

mødtes på vores fælles græsplæne og hal.

SÅ …..det var fredagens program. Det fortælles, at man sent fredag aften kunne se en håndfuld meget trætte mennesker gå hjem, efter at de havde låst og slukket efter sig…. hvad sker der for dem der i Gl. Rye??? Har I fundet ud af hvad ”GRIF” betyder nu? Nej vel! Nå … men programmet fortsatte lørdag og skal vi ikke se nærmere på dette ….JO DA ☺

Lørdag morgen løb en mindre gruppe af børn og voksne afsted iført løbetøj fra vores fælles græsplæne. De var bestemt morgenfriske, kunne man se. Det var også en gruppe af erfarne ”Griffere”. Bogstaverne ”GRIF” kunne man godt nok ikke se på deres


tøj, men det var lige som om, der var en aura omkring dem alle, hvorpå disse besynderlige bogstaver fremstod klart! De havde arrangeret morgenmad og dette herrens år var det 30. år i træk. Morgenmaden, der var gratis, blev leveret af den lokale Brugsforening. Et lokalt FDF-band spillede nydeligt og professionelt op mod tombolahjulets smukke indbringende diskant i baggrunden. Pludselig og før nogle kunne gå i forsvar, blev vores fælles græsplæne indtaget af fodboldspillere i hundredvis. De var i alle aldre og kamp efter kamp blev afviklet, og hver eneste spiller fik deres velfortjente medalje med hjem. Nogle af dem havde bogstaverne ”GRIF” på brystet! Rundt omkring de spillende hold fik de lokale endelig deres entré og opstillede utallige boder med alverdens legetøj. Det lignede nærmest et kræmmermarked. Det udviklede sig, og før man fik set sig omkring, gik der både ”løver”, ”katte”, ”hunde” og mange andre malede børn omkring ved boderne. Nogle af dem havde også fået meget flotte negle! Der blev kastet efter porcelæn med tennisbolde og de friske tog sig en vandrutsjetur imellem et ramasjang af mange dejlige aktivitetstilbud. Vores fælles hal åbnede med flotte udklædninger og bælter i alle regnbuens farver. De tilløbende børn syntes godt om muligheden og fik deres karatedebut.

Samme aften gik der igen en håndfuld trætte mennesker hjem under gadelygternes svage skær. For nogle var de 2 omtalte dage deres debut på vores fælles græsplæne og hal. For andre var det endnu nogle dejlige dage, hvor fællesskab og kærlighed til vores lille by kunne opleves på mange måder. Hvad var det nu lige ….jo det var det der med ”GRIF”! Faktisk kan vi taste bogstaverne ind på søgefeltet på vores tablet og frem toner svaret helt sikkert. Vi kan også lige dvæle ved beskrivelsen af omtalte program, og se om vi kan finde svaret på anden vis! Der er ingen tvivl omkring, at fællesskab er et gennemgående tema gennem programmet for begge dage. Derudover må der bestemt være utrolig mange mennesker involveret i de 2 dages begivenheder. Med alle de forskelligartede aktiviteter, må der også have været en længere planlægning. Jeg kan nu afsløre, at dette var programmet til Sportsfesten i Gl. Rye august 2014. Denne begivenhed er kun én årlig begivenhed som finder sted her i Gl. Rye. Hver eneste dag er vi børn, forældre og seniorer, der tager del i de daglige begivenheder, hvor udgangspunktet er en umættelig interesse i VORES FÆLLES Gl. Rye!

RIF Under stort ståhej blev eftermiddagen afsluttet med det meget vigtige sæbekasseløb. Løbet blev afholdt under enorm bevågenhed og her var der ikke slinger i valsen. Sæbekassebilerne var gearet korrekt og løbsledelsen kunne konstatere, at alle biler var bygget forsvarligt. Området blev af sikkerhedsmæssige årsager afspærret, selvfølgelig for de lokale husejeres skyld, og SÅ blev der ellers kørt sæbekasseløb.

Gennem hele dagen gik mennesker til kiosken og købte madbilletter til aftenens store finale… Fællesspisning for os alle sammen på vores fælles græsplæne! Det blev en succes! Flere hundrede børn og voksne deltog og hyggede sig gennem aftenen i godt samvær. Her var dejlig mad fra Hotel Lyngdal til såvel store som små. For de små og noget større børn blev vores fælles hal ombygget til det lokale diskotek. Der blev gået til den og mange, med nu kendte X faktorer, gik trætte hjem efter mange timer på dansegulvet. I en mere rolig del af vores fælles hal hyggede nogle teenagedrenge sig. Drenge og multitasking KAN lade sig gøre….de svævede rundt på waveboards og spillede floorhockey med SÅ flot en stil, at de burde lave et hold og få sig nogle bogstaver på ryggen ☺ 27

Vi kan tilbyde mange forskellige sportsgrene for alle og NU må det være tid til, at du selv søger svar på www.glryeif.dk ☺ VORES FÆLLES Gl. Rye er et kollektivt ansvar, og det kræver ikke kendskab til de 4 bogstaver, før DU kan blive en del af fællesskabet. Fælleskabet deles af mange, og vi har i den grad brug for flere seniorer, forældre, børn og unge, som vil med til at bringe Gl. Rye ud i verden med de 4 bogstaver.

Når du har gennemgået de 4 bogstavers hjemmeside, er du velkommen til at tage kontakt til de personer, du finder på http://www.glryeif.dk/om/ eller direkte til de enkelte udvalgsmedlemmer. Som sagt er vi alle forældre og er valgt til hovedbestyrelsen for vores fælles græsplæne og hal. Gl. Rye er kendt for vores foreningsliv og beboernes lyst til at tage ansvar om vores ALLES Gl. Rye……og nu har vi faktisk også brug for dig! Mange mange tak til alle jer, der aktivt har bidraget til, at endnu en sportsfest kunne gennemføres! Til slut vil jeg gerne gentage det indlægget startede med nemlig ”GRIF kan stadig”.

GRIF hovedbestyrelse Formand: Flemming Hansen Hedelundsvej 19 29 69 36 68 flh@gefiberpost.dk

Næstformand: Henrik Wang Lille Vangsvej 11 3055 2486

wangkjaer@hotmail.com

Kasserer:

Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10 hrc@mail.dk

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 86 89 83 89 mfjerbaek@dadlnet.dk

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 86 25 80 36

kimrundell@gefiberpost.dk

Kontaktperson Gymnastik: Martin Vinther 29 86 30 08

vinther.familien@gmail.com

Formand Håndbold: Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06 pev@scanprint.dk

Formand Fodbold: Henrik Larsson Skovstedvej 18 30 65 30 53 Henrik@epix.dk

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2272 7128 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk

27


FDF

FDF i Tivoli Friheden Både Tumlinge, Pilte, Væbnere, Senior Væbnere og Seniorer var i Tivoli Friheden en lørdag i september. De deltog i det tværkorpslige arrangement ”FDF og Spejderne indtager Tivoli Friheden – igen” sammen med 1.800 andre FDF´ere, DDS´ere, KFUM-spejdere og Grønne pigespejdere. Så den dag var det skjorter i blå og grønne nuancer der prægede billedet. Dagen igennem dystede vi i sjove og udfordrende opgaver rundt omkring i parken. De, for nogle, kendte forlystelser fik helt nye udfordringer; I Abekatten skulle man male hinanden som en klovn, i Den røde Baron var der ringspil, fra Pariserhjulets højde skulle vi kikke efter store papfigurer i en Kimsleg, i Bådene løste vi koder, i Orkanens Øje skulle der formes ballondyr, i Radiobilerne spillede vi ballon og i Svanerne spillede vi bold og kørte i svævebane over søen. Også minigolf får nye dimensioner når redskaberne er en ketcher, en bob-kø, et rundboldbat og en golfkølle. Udenfor de etablerede forlystelser var der andre opgaver; Kæmpestylter, Kæmpegynge, Gribe poppende popkorn og Puste med pusterør på forhindringsbanen. 28

Indimellem måtte vi prøve de klassiske Tivoli-forlystelser og spise madpakker, is og candyfloss. Så der var nok at se til! Sidst på dagen blev der serveret aftensmad og så begyndte telte og biuakker, at skyde op på hver en lille plads mellem og under karruseller og legetårne, for fra Pilte og op var det med overnatning. Men før de skulle i poserne og Tumlingene skulle hjem, samledes alle til lejrbålsunderholdning og kåring fra scenen. Så var der også udbredt træthed blandt børn og voksne. Men for de største deltagere var dagen ikke helt slut endnu. De skulle først ud, at jage parkens onde klovne der dukker frem med mørket. På natløbet var der lagt op til gys og gru i parken der ellers udstråler glæde, sjov og leg. Fra Gl.Rye var der 67 FDF´ere i alle aldre der havde en dejlig og anderledes tur i Tivoli Friheden. Dorte Gosvig


Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 8689 8231 kjeldc54@gmail.com

Tumlinge: Dorthe Gosvig Hedevej 7 2144 2977 dortebgosvig@hotmail.com

Pilte: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 Væbnere: Lisbeth Lauritsen Horsensvej 21B 86 89 88 87 / 23 96 88 87 wildenfeldt@yahoo.dk

Seniorvæbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 87880610 / 24220692 rysgaard@post.tele.dk

FDF Musik:

FDF-Bandet Ten Eyes kom videre blandt de 10 udvalgte ud af 466 indsendte sange til dette års MGP i Aalborg… i skrivende stund er bandet netop udvalgt til det store tv show 14 februar.

FDF-Multimusik Rock´n Roll, Blues, balladerock og FDF-sange - Koncerter på skolen, i kirken, til forårsmarked, til Sportsfesten og til FDF-arrangementer. Vi er så heldige at have en musikafdeling i FDF-kredsen i Gl. Rye. Afdelingen fungerer nu på fjerde år. I vores dejlige øvelokale kan musik-dyrkende børn og unge spille sammen i et band med en instruktør/leder tilknyttet. Aktive FDF-ere kan for en lille tillægspris få ca. 1-1½ times øvning hver uge. Man kan også melde sig ind i FDF og blot gå til FDF-musik. Mit navn er Esben Nyholm og jeg instruerer 1 band med optil 8 bandmedlemmer. Der er lidt udskiftning engang imellem og her i efteråret vil der blive et par ledige pladser igen. Vores intention fra starten var, at vi kunne have 3 bands kørende, dækkende over aldrene 3-4 klasse, 5-6 klasse og opefter. Men vi mangler instruktører, så:

Har du mod på at øve en eftermiddag/ aften om ugen og iøvrigt deltage i de musiske arrangementer som FDF tilbyder, skal du være hjertelig velkommen. Hvis vi kunne være 2 voksne om et band ville ansvaret kunne fordeles tidmæssigt fordelagtig og sjovere….. Hvis ovenstående har vakt jeres interesse må I gerne ringe på 22575609 Esben Nyholm

Esben Nyholm Hedevej 3 2257 5609

esben.nyholm@gmail.com

Kasserer: Flemming Kusk Larsen Rimmersvej 52 2114 2225

glrye.fdf.kasserer@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde: Tina G. Madsen Vesterled 16 2965 3646 tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Forårs- og loppemarked: Susanne Kann Ryesgade 62 B 3046 3710 suskann@mail.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

Jam i øvelokalet.

29


BUSK 2014 Søndag den 26. oktober var Gl Rye kirke fuld af glade børn, unge og voksne, der deltog i den årlige Børn og unge gudstjeneste. Temaet for årets gudstjeneste var mangfoldighed. At alle delene tilsammen udgør helheden. At ingen kan undværes. At Gud ikke kan undvære en eneste af os, men at vi i hans øjne er lige værdige. FDF deltog aktivt i gudstjenesten, og de enkelte grupper havde forberedt indslag, hvor dagens tema blev behandlet fra børnenes perspektiv.

Seniorvæbnere og seniorer på fjeldvandring i 2015 FDF Østjylland – Landsdel 4 – har mange gode erfaringer med at lave fjeldture til Norge, som jo er et imponerende og spændende land at være i. Tid: Turen vil i alt vare 8 dage, idet vi tager af sted fredag d. 24 juli, og er hjemme igen fredag d. 31. juli. Sted: Vi skal på fjeldvandring i Jotunheimen, som er et område ca. 300 km. nord for Oslo. Jotunheimen er bl.a. kendt for de højeste fjeldtoppe i Norge: Glittertind (2465m) og Galdhøpiggen (2469m). Og området er meget kuperet, hvilket giver mange forskellige fjeldoplevelser med flotte panoramaer. Turen rummer 2 muligheder for sværhedsgrader – en rute med korte dagsture for de mindre erfarne fjeldvandrere, og en rute for de erfarne med lange dagsture. Begge ture indeholder 6 dages fjeldvandring. FDF-erne går med deres telt, mad, og personlig bagage i rygsækken og vandrer i den øde og storslåede natur over trægrænsen, i højder svingende fra 1000 m til 1800 m bortset fra den sidste dag, hvor vi skal bestige Nordeuropas højeste top, Glittertinn.

Sæt allerede nu x i kalenderen 25. april 2015, hvor FDF forårs- og loppemarked afholdes Vi søger altid hjælpere til forskellige opgaver i forbindelse hermed. Alle er velkomne, også selvom man ikke har børn, der går til FDF. HUSK at vi samler lopper ind året rundt! Henvendelse vedr. forårsog loppemarked til Susanne Kann tlf.: 30463710 eller mail: suskann@mail.dk.

30


Gl. Rye MTB Følg Gl. Rye Mtb på Facebook og www.glryemtb.dk

En forrygende MTB sommer er netop afsluttet for Gl. Rye MTB En sæson der igen i år har budt på et fantastisk sammenhold, sjov og enestående oplevelser. En sæson hvor vi har kunnet sige velkommen til rigtig mange nye medlemmer, både fra Gl. Rye og ande byer også. Klubben har i skrivende stund 99 medlemmer. Børne- og ungsdomsafdeling har fået en ekstra træningsgang om tirsdagen, for fra 4. klasse og opad. Det milde vejr forlænger sæsonen for tirsdagstræning. Claus Langergaard står for træningen og for mere info se på vores Facebook side. Store sejre og podiepladser for børn og ungdom i klubben ved Kids Liga, WeBike, Sram Liga, DCU, Danmarks Mesterskaber, Nordisk Mesterskaber, EM og DM Marathon. Det store sammenhold kommet tydligt til udtryk ved de to klubture – hvor opbakningen og tilslutningen altid er stor. Først ved overnatningsturen for børn og ungdom, der bød på NightRide, explorer tur og leg i hallen natten lang. Dernæst ved Slettestrand, for alle klubbens medlemmer, hvor turen både bød på hygge, teknik træning og fantastiske ture på et af Danmarks lækreste MTB spor.

Spinning er startet igen Mandag 19-20 Begynder hold Mandag 20-21 ”Øvede” medlemmer Onsdag 20-21 ”Øvede” medlemmer Instruktører: Mandag: Jens og Claus Onsdag: Simon, Henrik og Jens

31


Borgerforeningen Juletræet tændes 30. nov. Den søde juletid nærmer sig og dermed også den årlige tænding af byens juletræ. Begivenheden vil traditionen tro finde sted den første søndag i advent, og det er i år søndag den 30. november. Arrangementet begynder med et nisse-orienteringsløb fra klokken 15.30 med start fra skolen. Omkring klokken 16 kan man godt begynde at samles i skolegården, for omkring klokken 16.30 skulle julemanden gerne ankomme i hestevogn og uddele godbidder. Selve juletræet på torvet foran skolen og kroen tændes klokken 17, og så skal der synges sange. Der vil være gløgg, æbleskiver og saftevand.

Foto: www.ibry.dk

Generalforsamling med logo-konkurrence og foredrag Den 26. februar er der generalforsamling i Borgerforeningen i Gl. Rye, men opvarmningen til generalforsamlingen begynder i god tid. Borgerforeningen vil nemlig lancere en konkurrence om at lave et nyt logo til borgerforeningen, og man må sådan set godt begynde at tænke i logoer allerede nu. I januar bliver der opsat en forslagskasse i Brugsen til indkomne logo-forslag. Vinderen bliver kåret på generalforsamlin-

gen, og præmien vil være en god rødvin. En anden nyhed på generalforsamling bliver et foredrag om sammenhold og udvikling i landsbyer. I skrivende stund er foredragsholderen ikke fundet endnu, men det vil snarest blive annonceret i dagspressen, på Gl. Ryes hjemmeside og facebook-gruppe samt ved opslag. En anden vigtig del af forberedelserne til generalforsamlingen bliver hvervning af

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: l Birthe Jensen, flagudlejer tlf. 8689 8351 eller tlf. 5131 8074 og hvis Birthe ikke kan træffes, til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer: l Jørgen Pedersen, Formand tlf. 4075 1471 l Frankie Jensen, kasserer tlf. 2165 3050 l Claus B. Jensen, bestyrelsesmedlem tlf. 5219 4026 eller l Per Ro Andersen , bestyrelsesmedlem tlf. 5072 7146

32

nye medlemmer til bestyrelsen. Et par af de garvede kræfter i bestyrelsen må sige farvel efter mange års arbejde, så der er brug for afløsere. Alle er velkomne til at stille op, og her spiller alderen ingen rolle. Det handler om at engagere sig i byens udvikling og om at være med til at skabe aktiviteter og arrangementer, der både er underholdende, oplysende og som styrker sammenholdet og trivslen i Gl. Rye.


Borgerforeningen

Lavenergihusene får tag på

Søren Blaabjerg Poulsen Formand 26 27 72 27 soeren.poulsen@glrye.dk

Peter Hald Næstformand Ryesgade 45 2857 8560 peter.hald@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Af Peter Hald

Onsdag den 26. november er der Rækkehusene bliver opført i lavenergirejsegilde på de 33 nye rækkehuse, klasse 2020. De forsynes medFOR solceller HJARSBÆKVEJ I GL. RYE - ENERGIRIGTIGE OG BÆREDYGTIGE BOLIGER ALLE og som Østjysk Bolig er i gang med at varmes op ved hjælp af fjernvarme. opføre på Hjarsbækvej. Det er et tyByggeriet forventes klar til indflytning deligt tegn på, at det skrider rask den 15. juli 2015, lyder det fra boligselfrem med byggeriet, der startede i skabet. juni i år. - Vi følger tidsplanen, og byggeriet er gået planmæssigt. Der er mange, der De nye boliger fordeler sig med otte treringer til os for at skrive kontrakt, men værelses, 13 fire-værelses og 12 stk. femså langt er vi ikke nået endnu. Det må værelses huse på henholdsvis 81, 97 og vente lidt, siger Allan Søstrøm, der er di111 kvadratmeter. Der er tale om almenrektør for Østjysk Bolig. nyttige lejeboliger.

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555 helen.grubbe@glrye.dk

Susanne Tougaard 86 89 84 10 susanne.tougaard@glrye.dk

Christina Rauh Oxbøll 8689 8692/5054 5098

christina.oxboell@glrye.dk

Susanna Pakkasmaa 31 66 60 98

susanna.pakkasmaa@gl.rye.dk

Steen Jørgensen Ryesgade 56 86 89 81 06

Suppleanter Christen Olsen Lene Schultz 35 11 68 17 Ove Krogsøe 86 89 83 01

33 33


NYT FRA

GL RYE

VANDVÆRK

Fjernaflæsning Det er nu ved at være tid til den årlige aflæsning af vandforbruget i byen. Aflæsning foregår mellem 1. og 15. december. I år kan Vandværket fjernaflæse målerne fra samtlige husstande i Gl. Rye, da alle i løbet af året har fået udskiftet de gamle målere til nye fjernaflæselige målere. Det er selvfølgelig stadig muligt at følge med i sit

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70

eget forbrug, da målerne også kan aflæses manuelt, hvilket vi fra Vandværket anbefaler alle gør. Dette er en af mulighederne for at opdage et eventuelt vandspild i hjemmet, der kan være forårsaget af et

Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27

sprængt/utæt (skjult) vandrør. Ligeledes anbefaler vi at tjekke årsopgørelsen, og sammenligne forbruget med sidste års forbrug, for derigennem at spotte et eventuelt overforbrug, der ikke umiddelbart har en naturlig forklaring. Vi vil her sidst på året fra Vandværket sige tak for godt samarbejde og ønske alle vore forbrugere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

34 34

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00


Dagplejen

a r u t t u i l q A å P Onsdag den 24. september tog alle børn og dagplejere på vores årlige udflugt. Denne gang gik turen til Aqua i Silkeborg. Vi blev hentet i bus og humøret var højt. Det var tydeligt at børnene viste stor glæde ved at se og selv mærke fiskene i det lille åbne bassin. Hvin og høje udbrud når en fisk blev berørt. Også de andre dyr blev flittigt studeret, især odderen gjorde indtryk. Ved vildsvinene konstaterede de hurtigt den stramme lugt og der blev rynket en del på næserne. Til sidst spiste vi de medbragte madpakker og hyggede ved de udendørs borde. En dejlig tur med oplevelser der sidenhen er blevet til mange fisketure rundt i haverne. Vi vil gerne sige tak til Henrik Dagligbrugsen for sponsorering af bus og dermed gjorde det muligt at give børnene en meget stor oplevelse. Dagplejerne Gl.Rye

35 35


Gl. Rye Skole Skolernes motionsdag 2014

Skrevet af Asger Rønne, lærer, Gl. Rye Skole

Traditionen tro afholdte Gl. Rye skole Skolernes motionsdag, fredag d. 10. oktober 2014. Skolernes motionsdag blev på landplan afviklet for 32. gang og er et af verdens største motionsarrangementer med deltagelse af over 700.000 elever. Formålet med dagen er at skabe en anderledes skoledag med motion og fælleskab samt at fremme, at børn og unge i alderen 5-17 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen med moderat intensitet ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. På Gl. Rye skole har vi en god tradition med at kunne være i området ved ”Rye Nørskov Gods”, hvor børnene efter en let opvarmning kan vælge mellem 3 forskellige løberuter på ca. 1, 2 og 3 kilometers distance. På dagen bliver der sædvanligvis løbet

36

rigtig mange kilometer, hvor hvert barn forsøger at løbe flere kilometer end sidste år, og der er en rigtig god løbestemning, hvor børn på tværs af alder og klassetrin får løbet og snakket sammen. Mange af vores venskabsklasser tager også den første runde sammen, stor og lille, hånd i hånd – et dejligt syn for fællesskabet. I år blev vi til mange børns skuffelse ramt af et større regnskyl efter lidt over en times løb, så vi blev desværre nødt til at

afbryde løbet og pakke sammen før tid og vende hjem til skolen, så børnene kunne få varmen og undgå sygdom op til efterårsferien. Hjemme på skolen igen blev der lavet statistik over, hvor meget hver enkelt barn og klasse havde løbet, og hvad hver klasse havde løbet i gennemsnit, - men rekorderne må vente til næste år, hvor vi håber på lidt bedre vejr!


Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skolesekretær

Inger Svansø Iversen 8794 2681 inger.iversen@ skanderborg.dk

Skoleleder

Helle Futtrup Jørgensen 8794 2682 helle.futtrup.jorgensen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

SFO-/klubleder

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Leder i Bison:

Annette Christensen 8794 2201 annette.christensen@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Grethe Bremer 5114 2491 grethe.bremer@gefiber.dk

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

37 37


Skolen i spil... Af Christoffer Ward, pædagog, GL. Rye SFO

På fjerde årgang ”Wow, hvor fedt! Jeg har lige fundet et crazy våben, pis den bruger min class ikke. Noget du kan bruge, Jennifer?” Mens de handler bliver de pludselig angrebet af et kæmpe skelet. ”Shit, se det kæmpe skelet! Det skader psycho meget.... Vi skal bruge hjælp!!!!” ”Er du i nærheden med din healingbot, Arhur? Skynd dig at komme hen og heal mig, ellers dør jeg!!” ”Vi samler hele gruppen og angriber, sammen er vi meget stærkere. Han er færdig!!!!” Ikke ord man umiddelbart ville høre i dansktimen på en regnvejrsgrå tirsdag. Ikke desto mindre er det disse sætninger, der er fløjet rundt mellem eleverne de seneste 3 uger i 4. klasse på Gl. Rye skole. Dette skyldes, at fjerde årgang har fået besøg af Tore og Stine, som er eksperter i game based learning og gamification. Be-

38

greber som ikke alle og enhver er stødt på, men de går - i alt sin enkelthed - ud på at trække spiluniverset med ind i undervisningen. I 4. klasserne har eleverne spillet, Torchlight 2, et computerrollespil, der tager udgangspunkt i fantasy universet, hvor man bl.a. kæmper mod kæmpe rotter, zombier og andre grufulde skabninger. Dansktimerne har derfor bestået i fx at beskrive, hvilke genretræk der er kendetegnede for fantasy. Matematiktimerne er gået med at regne ud, hvor mange livseliksirer, der skulle drikkes for igen at få fuldt liv, og i de sociale snakke er der blevet diskuteret, hvorfor man bliver stærkere når man arbejder sammen. Ideen med forløbet er, at børnene skal opleve, at de kan overføre det, de lærer i skolen til noget, de interesserer sig for i hverdagen. Børnene har været meget begejstrede for projektet og har været meget engagerede i at løse diverse opgaver – både i timerne og bag skærmen. Har du lyst til at vide mere om game based learning og gamification, så gå ind på Tore og Stines hjemmeside www.skolenispil.dk eller på deres Facebook side fb.com/skolenispil.


Børnegården Bison

Eventyr i Bison I oktober gik Bison i den eventyrlige verden. Vi fortæller/ oplever eventyr på alverdens måder. Vi læser, bruger dukketeater, voksen teater, børne teater, hatteteater. Vi har lånt bøger om eventyr og nogle af børnene har skrevet og fremført deres eget eventyr. Eventyret var så godt,at vi gerne vil dele det med resten af Gl. Ryes borgere. Så nu skal I høre.

Den farlige drage, som var ked af det Der var engang en drage, Merle, som boede ude i en skov. Den var rigtig farlig og brændte landsbyer og mennesker af. Derfor kom der forskellige riddere og kæmper, der ville fange dragen. Først kom kæmpen Elliot. Elliot havde nedlagt 529 kæmper. De havde kæmpet imod ham, derfor var han mega stærk. Men Dragen spyede ild, så Elliot kaldte på en ny kæmpe. Det var Ebbe. Ebbe kom trampende og viste sin kølle, men Dragen var ligeglad. Den sagde bare ”schii”. Så kom der endnu en kæmpe, det var Emil den stærke,

der havde slået 100000 køer ihjel. Emil sagde ”whhaa” til dragen. Men Dragen spyede igen ild, så måtte de tre kæmper kalde på Mattis- den barske kæmpe. Mattis havde dræbt 500 drager, så han var ikke bange. Mattis viste også sin kølle og sagde ”bøh”. Men Dragen vendte sig bare om. ”Hvad skal vi gøre?”, sagde de fire kæmper. ”Vi kalder på Jonas -

kæmpen fra Tyskland. Han har slået 100 millioner giraffer ihjel”. ”Av for Søren”, sagde alle kæmperne. Jonas viste sit sværd, men Dragen begyndte bare at tisse og grine. ”Hvad skal vi gøre”, sagde de fem kæmper. ”Vi kalder på Otto - ham fra den Spanske Ø Mallorca”. Der havde han banket 300 millioner milliarder træer til pindebrænde. Da han kom hen til Dragen, viste han sin kølle. Men så begyndte Dragen at græde ”uh uhu”.

De seks kæmper sagde: ”Hvorfor græder du, Drage?” Dragen sagde: ”Jeg har ingen venner, derfor har jeg brændt byen af, for jeg kedede mig. Kan I hjælpe med at finde en ven til mig?” ”Ja da,” sagde de seks kæmper og så tog de Dragen i halen og viste hende Drage–øen, og det hele endte godt.

39


40


Bison

guldkorn

Hvorfor er der salt i vandet? Likas: For at der ikke kommer bakterie i, og der er nogen, der går rundt og hælder salt i vandet.

Strandturen Turen gik til Moesgård strand

Hele børnehaven tog til Moesgård strand to dage i træk i det skønneste septembervejr. Det var en fornøjelse at se, at efterårsvejret ikke gjorde det til nogen hindring, at blive lige så våd som på en sommerdag. Der blev leget og udforsket på bedste strandmanér.

Karla T.P. fortæller om sin ferie i London og en voksen spørger:” Hvilket sprog taler man i London??” Ebbe ”man taler Londonesisk” Hvorfor har sneglen et hus på ryggen? Ebbe: For at den ikke skal gå ud og svede.

Hvorfor går bjørnen i hi? Emil: Fordi den ikke kan passe sin regnfrakke. Asbjørn: Hvem er verdens bedste tryllekunstner? En hest - fordi når den spiser et æble, kommer det ud som en pære. Jonas: Hvad er det der løber og løber, men kommer ingen vegne? En vandhane.

Hvorfor er hvalen ikke en fisk? Magnus: Fordi den spiser for meget.

41


Pensionistforeningen og Aktivitetsrådet

Løvfaldstur til Alrø i Horsens fjord Aktivitetsrådet har afholdt årets sidste udflugt, som denne gang gik til Alrø med 20 deltagere. Turen gik over Skanderborg og Odder, ind over Hundslund og til Alrø. Vi havde ikke lige vejret med os, og regnvejret lagde en dæmper på vores udsigt til de skønne efterårsfarver. Vi blev godt modtaget på ”Traktørstedet” på øen. Der var dækket op til kaffe ved 4 borde med fine broderede kaffeduge og forskellige fine kaffestel på hvert bord. Straks vi åbnede døren blev vi budt velkommen med duften af nybagt kringle – en dejlig oplevelse, og en rigtig lækker lagkage ventede os. Efter hyggen ved kaffebordet gik turen hjem over Horsens og Østbirk. – Alle syntes, det var en dejlig tur. Ragnhild

Pensionistforeningens bestyrelse

Aktivitetsrådets bestyrelse

42

Ragnhild Jeppesen, formand Møllestien 2G, tlf. 8689 2527

Aase Pedersen, kasserer Ryesgade 40

Ragnhild Jeppesen, formand Møllestien 2G, tlf. 8689 2527

Arne Skorstensgaard, sekretær Horsensvej 9 E.

Inga Pedersen Skolebakken 8

Jytte Siggaard, kasserer Burmlundvej 2

Grete Balle Lyngdal 4

Grete Balle, sekretær Lyngdal 4

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen Rodelundvej 37


Dalbogaard Hvad med opbakningen til Dalbogård? Af Ragnhild Jeppesen

Tankerne løber og jeg glæder mig, når jeg tænker på opbakningen fra byens borgere omkring vores Dagli´ Brugs, da det kneb med omsætningen. Samme flotte opbakning omkring lyngbakkerne! Og så spørger jeg: Hvor er opbakningen til Dalbogård? – Har I tænkt over, hvad der sker, hvis vores lille samfund får amputeret Dalbogård? Min opfordring skal derfor lyde: Hjælp os med at få mere liv på vores aktivitetscenter! Det er ikke kun dem, der har pårørende på

hjemmet, der er velkommen som brugere. – Nej, vores ældrecenter er for ALLE pensionister og efterlønnere! For få år tilbage var der mere opbakning, og vi havde mange arrangementer; underholdning, foredrag, lysbilleder og rejsebeskrivelser, sang og musik. – Fremmødet i dag er desværre ikke til ret meget … Og dét bekymrer mig! – For den beskedne opbakning tæller vel med, når afgørelsen om ”vores lille hjem” skal træffes.

Pensionistforeningens generalforsamling 19. november

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Når Aktuelt udkommer, har Pensionistforeningens generalforsamling været afholdt med forventet genvalg på alle poster.

Lørdag den 29. november kl. 13.00: Julemarked.

Der skal imidlertid drøftes nedlæggelse af foreningen. Tilbage til 2007, hvor vi havde over 70 medlemmer, var dette også på tale. Dengang fordi, ingen ville gå ind i bestyrelsen. Efter lidt snak frem og tilbage var vi nogle stykker, der sagde ja til at påtage os bestyrelsesarbejdet, hvilket vi så har klaret lige siden. Nu i 2014 er vi nede på ca. 40 medlemmer, hvorfor der er begrænsede penge at gøre med til diverse aktiviteter og arrangementer. – Det risikerer således at blive den manglende opbakning og de økonomiske begrænsninger, der bliver problemet denne gang.

Der kan købes gløgg og æbleskiver

Fredag den 5. december kl. 14.00: Senior koret kommer og synger julen ind.

Fredag den 12. december kl. 12.00: Julefrokost. Tilmeldingen på 86 89 25 27 senest 8.12.

Aktiviteter hver uge: Mandag

Tirsdag

Onsdag

Køretur med Rypen 10.00 - 11.30

Gymnastik 10.15 - 11.30

Oplæsningsgruppe. 10.15-11.30

Torsdag

Fredag

Erindringsgruppe 10.15-11.00

(alle ulige uger)

Eftermiddag Gudstjeneste 1. tirsdag i måneden. Kl. 14.00

Bankospil 1. og 3. onsdag i måneden. Kl. 14.00

Kreative aktiviteter 13.30-15.30

43


rke din Skal vi sty e? tedeværels online tils - mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Stagehøjvej 27 8600 Silkeborg T: 86 82 16 55 www.sb-s.dk

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer - kom og få et godt tilbud

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Sjelle Tækkefirma Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Rosenvej 3, Sjelle 8464 Galten Tlf. 8695 4503 M. 2229 3320

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag


Revisionsfirmaet

Henrik Braderup Olsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Rugaardsvej 5, 8680 Ry

Medlem af

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

Juletræer

Lør/søndage i advent kl. 10-16 samt 22. og 23. dec.

Juleposer til alle børn

Fam. Geil, Langebakke 2 4011 4704

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Dansk design • Dansk kvalitet • Dansk produktion

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning Begravelser og ligbrænding Per Dunkjær Andersen Tlf. 8689 2969 Skanderborgvej 9, Ry

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

DEN RIGTIGE OPTIKER Klostervej 8C. Kloster Torv 8680 Ry 8689 0070 denrigtigeoptiker@mail.dk

45


Alt indenfor murerfaget Tlf.: 2711 2873 glryemurer@gmail.com

GL. RYE MURER FORRETNING

Gl. Rye Kro Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · glryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE Åbent mandag til lørdag fra 11.00 til 17.00 Søndag fra 13.00 til 17.00 Dog fra 1.11. til 31.3. lukket om mandagen.

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry 8689 8400


Reparation og salg af biler

Kig forbi vores legetøjsshop når du mangler en gave

Siggaard Biler

Ry Bøger & papir

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk

Klostervej 6 D 8680 Ry Tlf. 8689 1064

EKORT GIV ET GAVAVE I JULEG Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

Statsautoriseret fodterapeut Rikke Hillersborg Nyvej 6, Gl. Rye · 3013 1341 www.glryefodterapi.dk· glryefodterapi@gmail.com

�������

A/S Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

��������� ������������������������������������

- det professionelle valg, siden 1968

GARANTI PÅ KVALITET

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Kreativitet er at kombinere kendte ting på nye måder...

Se mere på: drop reklamebureauet.dk

BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

86 89 89 72

Kildebjerg Ry Erhvervshus Rugaardsvej 5, 8680 Ry pt@ptgrafisk.dk · www.ptgrafisk.dk

Start weekenden med en blomst... Hos os finder du det store udvalg til ude og inde Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Ta´ os med på råd om haven. Se mere på www.nylund.dk Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 9-17, torsdag-fredag 9-19, lørdag og søndag 9-16

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye

November 13. Stillegudstjeneste kl. 20.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

29. Julemarked kl. 13.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

28. Kun for mænd kl. 11.30.

Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet

30. Gudstjeneste med Skt. Sørens kor kl. 11.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

30. Nisseløb kl. 15.30 og juletræstænding kl. 17.

Skolen.

Borgerforeningen

5. Seniorkoret synger julen ind. Kl. 14.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

7. Julemarked på Gl. Rye Mølle kl. 10-16.

Gl. Rye Mølle.

Museet for Gl. Rye Mølle/

December

FDF/ Gl. Rye Møllelaug

7. Jul i Emborg kl. 11-16.

Det lille Gartneri, Øm Gæstgiveri,

Emborg.

Øm Kloster Museum og

Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe

9. Jul for dagpleje/Bison. Kl. 10.

Skt. Sørens kirke

11. Julekoncert med Herning Kirkes drengekor kl. 19.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

12. Julefrokost på Dalbogaard kl. 12.

Dalbogaard.

Aktivitetsrådet

14. Julehygge og åbent hus kl. 12-16.

Kloster Mølle.

Natur og Ungdom

19. Juleafslutning for Gl. Rye Skole kl. 8.30.

Skt. Sørens Kirke

21. Syng-julen-ind kl. 16. Skt.

Sørens kirke.

23. Julegudstjeneste på Dalbogaard kl. 10.

Dalbogaard

24. Julegudstjeneste kl. 14.30 og 16.00.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

25. Julegudstjeneste kl. 9.30.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

1. Nytårsgudstjeneste kl. 16.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

9. Babysalmesang begynder. Kl. 10.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

13. FDF Nytårsparade kl. 17.

Skt. Sørens Kirke.

FDF og menighedsrådet

18. Nytårskoncert med Lars Thodberg Bertelsen

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

Menighedsrådet

Januar

og Frode Stengaard kl. 16.

Februar 3. Rockgudstjeneste kl. 19.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

5. ”Da spidsborgeren gik fra snøvsen”.

Skt. Sørens hus.

Udsyn og menighedsrådet

17. Generalforsamling Udsyn kl. 19.30.

Skt. Sørens hus.

Udsyn

26. Stillegudstjeneste kl. 20.

kt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

26. Generalforsamling Borgerforeningen kl. 19.30.

Klublokalerne på skolen. Borgerforeningen

Foredrag kl. 19.30 ved Helle E. Frantzen og Sten Jørgensen.

I GL. RYE

48

Der bygges på livet løs på de 33 boliger på Hedelundvej


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.