Aktuelt nr. 50

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 50 · august · 2013

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

FDF 25 års jubilæum Side 18

33 nye lejeboliger er godt på vej

Gl. Ryes skole nomineret til læsepris

Side 5

Side 38

1


Gl. Rye portræt

I GL. RYE Gl. Rye kirke...................... side 8 Nyt fra FDF........................ side 16 Nyt fra GRIF...................... side 20 Borgerforeningen............ side 24

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk.

Redaktion

Jeg tænker på mig selv som Aase, der har med børn at gøre… Børnehaveklasseleder gennem 19 år, Aase Adserballe Lavsen er gået på efterløn. Her fortæller hun om sit arbejde på Gl.Rye Skole.

Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst Tekst og foto Karen Thomsen

Peter Hald Borgerforeningen

Marianne Fjerbæk GRIF

Kim Pedersen FDF

Karen Thomsen Skribent

Formand Ove Krogsøe Tove Olesen Kasserer

John Jensen Annoncer mv.

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Forsidefoto: Fra FDF´s 25 års jubilæum Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i november 2013. Deadline søndag den 27. okt. Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk

22

De første 6 år af sit liv boede Aase i nære landsbyomgivelser i Mårslet, derefter flyttede hun sammen med sin søster og sin mor til Århus efter forældrenes skilsmisse. Skolen i Mårslet var af ca. samme størrelse som den i Gl. Rye, og springet til Møllevangsskolen i Århus i 1959 med mere end 1000 elever var stort. Den lille familie flyttede i lejlighed, og der var mange pligter, for mor havde travlt med uddannelse og arbejde og med at være alene-mor. Aase kalder det en øjenåbner og har tænkt meget over, hvad det gør ved én, hvor man går i skole. Det var voldsomt at komme på Møllevangsskolen, hvor der var 6 førsteklasser med 32 børn i hver og at gå på fritidshjem om eftermiddagen. Aase fortæller, at det fik betydning for, hvad hun kom til at arbejde med som voksen. Hun var aldrig i tvivl om, at hun ville arbejde med børn, det har ligget som noget helt naturligt. Jeg troede på, at det var noget, jeg ville lykkes med, siger hun, og har aldrig fortrudt det. Og her efter 40 års arbejde med børn, kan hun med glæde sige, at hun altid har været rigtig glad for sit valg.

i daginstitution ville Aase også gerne prøve at arbejde med pædagogik på en anden måde. I skolen er der nogle andre rammer, så skiftet fra børnehaven til skolen kan være en stor omvæltning for børnene. Aase har en høj grad af stolthed på sit fags vegne og giver den gerne videre til unge nyuddannede. Børnehaveklassen er et vigtigt sted, at være placeret som pædagog; det er der børnene møder skolelivet. Børnene skal opleve, at det hænger sammen med det, de kom fra, og samtidig skal de føle sig godt tilpas og trygge i overgangen. Det kommer ikke af sig selv, det er noget, der skal arbejdes med. Barnet kommer fra et børnehavemiljø med mange voksne og med legen som omdrejningspunkt. I børnehaveklassen er der andre rammer for dagen og en struktur, hvor man arbejder sammen i et mindre lokale og under hensyntagen til andre.

Den allerførste dag på Gl.Rye Skole står stadig klart i erindringen. Skolen var under ombygning, så ansættelsessamtalen med Verner foregik i noget der mindede om et kosteskab og førte en ansættelse på skolen med sig. Først som et vikariat og derefter i en fast stilling som børnehaveklasseleder.

Aase blev færdig som pædagog i 1974, da hun var 21 år gammel. Siden har hun arbejdet uafbrudt bortset fra et år, hvor hun rejste rundt i Latinamerika, og nogle måneder, hvor hun var på højskole. De to vigtigste ”breaks” var, da hun fik sine to dejlige børn i 82 og 85. For 19 år siden startede hun på Gl. Rye Skole. Dengang var alting meget anderledes. Børnehaveklassen boede i det gamle hus, hvor der nu er klub. Gennem alle årene har Aase haft et tæt samarbejde med den anden børnehaveklasseleder, Jytte Bøgedal, Ruth Hindhede og gennem de sidste år Ilse Thiemer.

Halvdelen af arbejdslivet har været i daginstitution og halvdelen på skolen. Det har været spændende at følge børnene og være med til at skabe den bedste ”linje” fra børnehave- til skolelivet. Efter de gode år

Samfundets forventninger til skolen har forandret sig gennem alle årene, og der er sket en udvikling, også for børnehaveklassen. For 19 år siden var der primært sociale mål, nu er der helt klare regler og rammer for,


Aase Adserballe Lavsen

hvad børnene skal lære. Der er større fokus på det faglige. Børnene er dygtige og har en stor portion nysgerrighed og lyst til at lære, når de starter, så den udvikling har været naturlig og vigtig. For 19 år siden gik man ikke i gang med at lære børn at læse. Nu arbejdes der målrettet med begyndende læsning og skrivning, og mange børn får knækket læsekoden allerede i børnehaveklassen.

glæde af hinanden. De voksne har en stor rolle i at få skabt gode sociale relationer, så alle børn har det godt. I børnehaveklassen er der tid til at arbejde med disse ting, og det er vigtigt at arbejde tæt sammen med SFO. På Gl.Rye Skole er der en god struktur, hvor pædagoger er med i undervisningen, og det kommer børnene til gode. Gl.Rye et godt sted for børn at vokse op. For-

Når man skal lære noget, er det vigtigt at bruge mange forskellige sider af sig selv, og blive mødt med de forcer og forudsætninger, man har. Børnehaveklasselederens vigtigste redskab er respekt for børnene og at se det enkelte barn som noget helt særligt. Børnene har krav på at opleve sig anerkendt, og skal føle sig som en vigtig del af fællesskabet. Det sociale er et indsatsområde gennem hele skolelivet; det er grundlæggende for at kunne lære noget, at man føler sig godt tilpas. Aase er optaget af muligheden for og forpligtelsen til at skabe den gode klasse, som skal arbejde sammen i mange år. Der dannes grupper, som udfordrer børnene på forskellige måder, eller som styrker f.eks. pigegruppen eller børn, som pædagogen kan se, kunne få

ældrene viser stor interesse, og bakker op. Gennem alle årene har samarbejdet med familierne være godt, og den gode dialog er et must for den gode skole. Der arbejdes med venskaber, som rækker ud over den enkelte klasse, med f.eks. temauger på tværs af klasser og årgange. Der er venskabsklasser, hvor

store og små arbejder sammen. Det har været unikt; de store kærer sig om de små og tager ansvar for de små kammerater både i skolestarten, men også senere. Aase har aldrig oplevet, at én af de store gutter har sagt ”Det gider jeg ikke”, alle har taget opgaven på sig. De store læser for de små, laver sanglege, og løb og der holdes fælles høstfest. Alle klasser på Gl.Rye Skole har nu en venskabsklasse. Det er samlende og det skaber tryghed. Forældrene har dannet legegrupper, hvor børnene møder andre, end dem de plejer at lege med. Ideen er, at den, du har været hjemme hos, den mobber du ikke. Aase sætter pris på forældrenes initiativ og intentioner. I børnehaveklassen tager vi ofte udgangspunkt i det, børnene synes er spændende, gerne noget fra deres egen virkelighed. Hvis vi griber fat i det, kan alle bidrage med noget, og vi arbejder i temaer frem for i fag. Når man er seks, syv år, er temaet en genvej til barnets begejstring. Aase har arbejdet meget med billeder med udgangspunkt i en bestemt kunstner, f.eks. Henry Heerup. Så har vi arbejdet med fortællinger og billeder, så bør-

3


Gl. Rye portræt

nene er blevet klogere på et menneske, som har været kreativt og fabulerende og som har haft en evne, som har beriget andre mennesker. Børnene bliver inspireret til at få nye tanker ved at høre om en kunstner, og det sætter gang i deres egen iderigdom, når de arbejder med billeder. Gl.Rye er et sted, hvor vi taler meget med børnene og tager dem med i beslutningsprocesserne i familierne. Det gør dem åbne og udadvendte. Bison Banden, hvor børnene starter i skolen tre måneder før, er med til at gøre dem frimodige og trygge. Samtidig er det nødvendigt at lave en tydelig ramme for den måde, vi skal være sammen på; igen for at alle skal trives, både de meget udadvendte og de mere forsigtige. Vi har fokus på, hvordan vi taler til hinanden, hvilken tone der er i klasen og hvordan får vi sagt stop. Hvis nogen spørger, om Aase synes børnene har forandret sig gennem de sidste 19 år, så synes hun det ikke. Børn nu

er lige så forskellige, som de var da jeg startede mit lærerliv. Derimod har folkeskolen været underlagt rigtig mange forandringer, som selvfølgelig også har fået indflydelse på dagligdagen i skolen. Det bliver ret interessant at se, hvordan man tænker børnehaveklasse fremover. Aase håber, at den legende tilgang til at lære, vil får den plads, som er helt nødvendig for et udviklende 1. skoleår. Der sker mange forandringer på skoleområdet, også lige nu, hvor Aase har valgt at stoppe. Hun ser frem til at følge udviklingen fra sidelinjen de næste år. Forandringerne er blevet lagt ind over skolen i et væk og det er ikke altid gunstigt. Hun håber på mere ro, så skolerne kan udvikle sig mere i egen takt. Om heldagsskolen tænker hun, at der er mulighed for at skabe større sammenhæng i børnenes liv, men synes, samtidig, at det kan gå ud over børnenes muligheder for selv at forvalte deres fritid. Et stort dilemma!

4

Aase har prioriteret traditioner i børnehaveklassen højt, som vigtige fikspunkter for børnene. Når de har arbejdet med et tema, har processen og produktet fået lige stort fokus. På den måde viser man børnene respekt, for det, de har lavet. I kunstprojekterne gør man meget ud af at gøre tingene færdige, sætte en pæn ramme om billederne, lave en udstilling og invitere gæster. På samme måde med de årlige klassefester, hvor man har arbejdet med et musikalsk skuespil. Aase har haft musikken med, hvor det overhovedet har kunnet lade sig gøre. Alle bidrager med hver sit i processen med et syngestykke, og det er spændende og lidt hårdt. De gode traditioner bliver husketing og erindringer, som handler om de gode øjeblikke, eller de hårde, hvor vi alligevel klarede det. Forældrene i Gl.Rye giver respons tilbage til lærerne, de er aktive og tager del. Det kan være krævende og samtidig givende, at vi bliver tvunget til at sætte ord, på det vi gør. Aase har været begunstiget med

forældre, som trygt afleverede deres børn til hende. Hun har haft to eller tre, nogle gange fire børn fra samme familie. Det har været rigtig dejligt. Aase fylder 62 og hun stopper nu. Hun vælger ikke i så høj grad skolen fra, som hun vælger noget andet til. Hun engagerer sig meget, også i arbejdet. Det kræver meget, og hun er træt, når hun kommer hjem. Børnene har krav på, at deres lærer har energi til at være sammen med dem, som de er. Det bliver svært at komme fra Gl. Rye skole, og hun vil savne sin faglighed og det at være sammen med sine søde og dygtige kolleger. Samtidig er det et fint tidspunkt at gå videre til nogle andre ting. Aase vil gerne gå på folkeuniversitetet på et tidspunkt og hun glæder sig til at være mere sammen med sine to børnebørn. Efter sommerferien starter hun som frivillig i Bogcaféen, hvor hun vil tilbyde musikalsk legestue til dagplejen og være med i Snuttefilmklubben. Hun glæder sig også til at være med til at lave forfatteraftner og arrangementer og hun drømmer om engang at være med i en læsegruppe og selv få mere tid til at læse, både fag- og skønlitteratur. På den anden side, siger hun, skal man måske ikke sætte 117 skibe i søen på én gang – så ro på!


Omtrent sådan kommer de nye boliger til at se ud. Efter planen skal første spadestik tages i februar, og et års tid senere vil husene være klar til indflytning.

33 nye lejeboliger er godt på vej Af Peter Hald

Om cirka halvandet år er Gl. Rye blevet 33 lejeboligere rigere. Boligselskabet Østjysk Bolig har fået byrådets godkendelse til at opføre 33 rækkehuse på Hjarsbækvej, og nu er den endelige projektering af boligerne godt i gang - Licitationen bliver holdt i løbet af efteråret, og starten på byggeriet finder sted i februar eller marts. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan vinteren bliver. Derefter vil det tage omkring 12 måneder at opføre boligerne, siger Allan Søstrøm, der er direktør for Østjysk Bolig.

tet, men vi har en aftale med fjernvarmeværket i Gl. Rye om, at vi skal have en forhandling, når vi er kommet længere med byggeriet. Fjernvarmeværket er jo ved at gå i gang med deres eget solcelleog jordvarmeprojekt, og vi vil have det fint med at understøtte det lokale varmeværk. Men vi gør ikke noget, der vil blive dyrere for vores lejere, så det kommer jo an på, hvilket tilbud, fjernvarme-

- Vi har haft omkring 100 henvendelser fra folk, der spørger, om de kan blive skrevet op til en bolig allerede nu. De må dog vente lidt. Vi begynder først at skrive folk op tre-fire måneder, før boligerne er ved at være klar, men vi vil gerne lave en intersse-liste, siger Allan Søstrøm. De kommende boliger bliver energivenlige og opføres efter retningslinierne i lavenergiklasse 2020. Husene forsynes med solceller på tagene – solcellerne skal producere strøm - og dertil kommer, at husene også skal forsynes med jordvarme. - Indtil videre er der lagt op til, at husene ikke skal kobles på fjernvarmenet-

Selve byggeriet er alt i alt budgetteret til næsten 65 millioner kroner. Byrådet i Skanderborg Kommune har godkendt en forventelig årlig husleje for boligerne på 814 kroner per kvadratmeter. Det svarer til, at en firerums bolig kommer til at koste omkring 6.650 kroner om måneden ekslusiv forbrug. Allan Søstrøm regner med, at de kommende lejere både bliver børnefamilier, unge og ældre.

Det har vist sig, at boligselskabet har ramt et godt tidspunkt. Allerede nu tyder det på, at efterspørgslen på de nye lejeboliger bliver meget kraftig.

100 henvendelser

ner kroner. Østjysk Bolig køber også en privatejet grund i samme område. Det er den grund, som i øjeblikket er præget af en gammel ruin. Ruinen skal rives ned, og det vil blive hilst velkommen af beboerne på Hedelund-udstykningen.

Sådan bliver husene placeret på Hjarsbækvej

værket kan komme med til den tid, siger Allan Søstrøm.

Tre størrelser De 33 rækkehuse på Hjarsbækvej i Gl. Rye bliver lavet i tre forskellige størrelser. Der opføres otte boliger med tre-værelser, 13 med fire værelser og 12 huse med fem værelser, og de bliver på henholdsvis 81, 97 og 111 kvadratmeter. Hver bolig får en lille have, og der bliver også fællesarealer til f.eks. legepladser. Husene bliver opført på en grund på Hedelundvej/Hjarsbækvej, som boligseskabet har købt af kommunen for 5,2 millio-

Set med Gl. Rye-briller vil det især være en gevinst med flere børnefamilier, da børnetallet i byen i flere år har været kraftigt for nedadgående – og det gælder om at få vendt den udvikling, hvis byen skal beholde skolen og børnehaven. De nye boliger kan måske også være med til at puste nyt liv i et lidt stivnet ejendomsmarked, da der vil opstå øget cirkulation og en mere livlig handel med huse i de kommende år. Desuden er der ingen tvivl om, at de mange nye tilflyttere vil være en gevinst for de lokale virksomheder og butikker, blandt andet Brugsen. Foreningslivet vil sikkert også mærke tilstrømningen af nye borgere. Med andre ord: Der bliver set frem til det første spadestik.

5


Når cykling er en passion

Gl. Rye’s unge cykeltalent, Søren Siggaard, fortæller om livet som U17-rytter.

Af Helene Franck Mortensen

Søren Siggaard er 16 år og bor med sine forældre og sin storesøster Christina i Gl. Rye. Han har cyklet siden 2008 og er i gang med sin sjette sæson. Af ryttertype falder Søren mest ind under kategorien etapeløbsrytter. Som sine egne styrker ser han sin udholdenhed og talent for rytmeskift. - Mange er gode til det monotone tempo, mens det, jeg kan knække dem på, er, at jeg god til er at rykke igen og igen og igen – hele tiden stikke lidt til de andre og give dem de her små nøk. Jeg kan bedst lide de lidt kuperede etapeløb, sådan at de andre gutter kan blive lidt trætte, fordi jeg har en god restitutionsevne. Jeg restituerer hurtigt, så jeg kan komme mig igen, og det er en stor force i etapeløb, forklarer Søren. At der først er blevet asfalteret på Burmlundvej indenfor de sidste par år, har gjort, at Søren føler sig hjemmevant på grusvej og mere ujævne overflader, og det er en force, som giver ham en klar fordel i forhold til konkurrenterne.

6

Skønt cykling meget er en alenesport, så føler Søren sig psykisk også stærk. - Det handler meget om at lukke sig inde i sig selv, tro på sig selv og være vågen på, hvad der sker rundt omkring dig hele tiden i løbet. Det handler om konstant at have hovedet med. Det er vigtigt, at man kobler det sammen – hoved og ben, fortæller han.

Træner hver dag Søren Siggaard har haft cykling tæt på lige siden barndommen. Hans far er ivrig cyklist, og storesøster Christina var den første til at hoppe på cyklen efter at være blevet inspireret af at se Tour de France i 2007. Søren var på det tidspunkt en ivrig fodboldspiller og drømte om at komme til at spille for Liverpool som professionel. Men i takt med at Søren var med familien ude til cykelløb i weekenderne, blev han grebet af stemningen omkring sporten. Og da han først fik prøvet cykling af, var han ikke et sekund i tvivl om, at det var det, han skulle. For her oplevede han passion og det at brænde for noget. - Jeg sætter mig på cyklen hver dag, fordi jeg elsker det! Jeg træner praktisk talt hver dag. Jeg har måske to-

tre hviledage på en måned. Det er ikke sådan, at jeg tænker: ”Åh nej, ikke igen i dag”. Der kan selvfølgelig godt være iskolde vinterdage med minus 15 grader, hvor det fyger med sne. Så kan man et kort øjeblik godt tænke, at man skulle have valgt at spille badminton inde i varmen i stedet for. Men man må tage det sure med det søde, fortæller han. Søren kørte tidligere for Silkeborg CK, men i 2010 skiftede han til Herning CK. I vinterperioden dyrker Søren cross-cykling og styrketræner. I forårssæsonen i år har han fået en ny træner, Phil Mansfield, hvilket har været et afgørende vendepunkt for ham. Phil Mansfield introducerede Søren for Core-træning, hvor alle kroppens muskelgrupper trænes, således at hele kroppen styrkes, og dermed minimeres risikoen for skader. At den nye træner også er en person, som de unge ryttere føler, de kan snakke med om alt – også udenfor cykelsporten, er en klar gevinst for hele holdet.

At være et helt menneske Søren har netop afsluttet folkeskolen på Mølleskolen i Ry, og efter sommerferien fortsætter han på den fire-


årige Team Danmark linje på Marselisborg Gymnasium i Aarhus. Her går der udelukkende elitesportsudøvere, så undervisningen er tilrettelagt på den måde, at elevernes daglige træning er indlagt i ugeplanen. Det bliver en spændende periode for Søren, fordi han de næste fire år skal være sammen med klassekammerater, der alle er elite-atleter, hvilket han er sikker på vil give et helt andet sammenhold og forståelse for træningsindsats, kostvaner og mange flere aspekter. Det betyder ikke, at Søren ikke har haft det godt i sin klasse på Mølleskolen. Han har dog ofte stået i en situation, hvor han har måttet sige nej til chips, alkohol og fester, fordi det ikke faldt i tråd med hans sport og kostprogram. Og selvom klassekammeraterne på Mølleskolen har været gode til at forstå det, så har det også været svært for Søren at stå alene med. Derfor glæder han sig rigtig meget til at blive del af et fællesskab, som deler ambitioner og træningsmoral. Søren har altid gjort meget for at have venner i flere sammenhænge. - Mit sociale liv fungerer rigtig godt begge steder. Jeg har altid haft det sådan, at jeg bliver nødt til at være et helt menneske. Hvis jeg kun havde 100 procent cykling oppe i hovedet, ikke kunne snakke om andet end cykling, og ikke kunne fokusere på noget andet, så ville mine kammerater nede i Ry jo tænke – ”Hold da kæft mand, hvor en weirdo”. Og så ville jeg ikke være en del af det sociale længere. Så for mig handler det om at være et helt menneske og kunne have venner begge steder, for tænk nu hvis jeg en dag skulle få en skade… Det kan man jo ikke sige sig fri for. Hvem har man så af venner længere? Det er vigtigt at gardere sig, så man har noget at falde tilbage på. Men det er tit svært at passe al min træning og cykling ind med Ry-vennerne. Derfor er jeg også mest sammen med dem i skoletiden. Det fungerer udmærket for mig, for jeg har det fint med bare at være mig selv herhjemme og cykle selv, forklarer han.

Cykling – en familiesvaghed At hele familien Siggaard deler interessen og entusiasmen for cykelsporten, har haft afgørende betydning for Søren – og også for hans søster. - Vi har måske også et noget tættere bånd, end de fleste familier har, fordi vi så tit er sammen. Vi har en autocamper, som vi bor i tæt sammen, når vi er ude til løb. Vi er også ven-

7

ner – ikke bare familie. Og jeg kan også bruge min søster Christina både socialt og cykel-mæssigt til at sparre med. Vi har det rigtig godt sammen, fortæller han. Opbakningen til sporten har altid været stor. F.eks. tager hele familien i sommerferien til Sverige, hvor løbet, U6 Cycling Tour, afholdes hvert år. Her kører Søren på et 6-mandshold med både danskere og en svensker.

Livsmålet er Tour de France Søren er en del af landsholdets U17 bruttotrup, og et af hans kortsigtede mål er at komme med til Østrig i slutningen af august, hvor det største årlige U17 etapeløb afholdes. Tidligere i år deltog Søren i et løb i Tyrkiet, hvor der var mange store udenlandske profiler med. Ruten havde mange skarpe stigninger og en enkeltstart til sidst. Løbet passede lige til Søren, og han kom på en tredjeplads. Som en ekstra bonus blev Sørens bedste ven og holdkammerat vinder af løbet. - Det er kæmpe stort, når man bare kan hylde hinanden og være glade. Det er en vigtig følelse at få, og bare en YES-oplevelse om året kan jo gøre det hele værd. Det er ikke mere der skal til, fortæller han. Som enhver ung cykelrytter har Søren det store langsigtede mål at komme med til Tour de France. Han beundrer meget EuropCar Teamet og dets stjernerytter, franske Thomas Voekler, fordi værdigrundlaget og hele set-uppet omkring holdet er fantastisk i Sørens øjne. - Holdet er med hvert år, uden det store budget og uden de bedste ryttere. Rytterne får lov til at prøve deres egen chance uden at skulle knokle for en superstjerne hver dag. Du behøver ikke at være den bedste cykelrytter i verden for at komme med til touren. Og det er nok det det handler om – bare at være med til Tour de France. Det er jo stort i sig selv. Så det er jo et eller andet sted et livsmål for sådan en som mig at komme med til Tour de France. Og så kan man se derfra, hvad man kan drive det til, siger han.

Vær med til medaljeløb På opfordringen om at komme med et par gode råd til unge mennesker, der gerne vil starte med at cykle, så er det klare budskab fra Søren: Kom ud og prøv et medaljeløb. De fleste klubber afholder medaljeløb, hvor man kan stille op på sin egen cykel og prøve at køre med. Og der er medaljer til alle deltagere. Klubberne har ofte også låne-cykler, så man ikke behøver at skulle ud og investere i fint udstyr til at starte på. Så tag kontakt til en klub, eller kom til en klubaften, hvor du som ny kan spørge om alt omkring det at starte som cykelrytter. Silkeborg har en rigtig fin klub i dag, og mountainbikeklubben i Gl. Rye er også et fantastisk sted at starte. Søren startede selv til et medaljeløb i Gl. Rye. Som han selv beretter: - ”Tour de Gl. Rye” blev det vist kaldt, og jeg fik bronze i mit allerførste løb. Den gang tænkte jeg da ikke på, at jeg var en af de allerdårligste. Jeg tror nok, at jeg blev nummer sjok. Jeg tænkte bare: ”Wow, jeg har fået en medalje!” Det var kæmpe stort, og derfra begyndt min cykelkarriere. At min søster så fik en guldmedalje samme dag, det synes jeg så var lidt irriterende. Men det var nok, fordi hun var ældre…

Søren Siggaard, Gl. Rye

7


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget

Søndag d.11. august

11.s.e.trin.

9.30

Søndag d.18. august

12.s.e. trin.

Ingen

Søndag d.25. august

13.s.e. trin.

11.00 Himmelbjerget

Søndag d.1. september 14.s.e. trin.

9.30

Søndag d.8. september 15.s.e. trin.

9.30 Konfirmandindskrivning

Søndag d.15. september 16.s.e. trin.

Ingen

Søndag d.22. september 17.s.e. trin.

11.00 Høstgudstjeneste

Søndag d.29. september 18.s.e. trin.

Sogneudflugt – gudstjeneste i Gellerup Kirke kl. 10

Søndag d. 6. oktober

19. s. e. trin

11.00

Søndag d. 13. oktober

20. s. e. trin

Ingen

Søndag d. 20. oktober

21. s. e. trin

9.30

3. september kl. 14

Søndag d. 27. oktober

22. s. e. trin

11.00 BUSK-gudstjeneste (Børn Unge Sogn Kirke)

1. oktober kl. 14

Søndag d. 3. november Alle Helgens dag. Kl 19.30 Musikgudstjeneste

12. november kl. 14 (OBS 2. tirsdag)

Søndag d. 10. november 24. s. e. trin

Ingen

Torsdag d. 14. november

Familiegudstjeneste med spisning. Kl. 17.00

Stillegudstjeneste

Søndag d. 17. november 25. s. e. trin

9.30 Pia Husted Blok

Torsdag den 26. september kl. 20 Torsdag den 21. november kl. 20

Søndag d. 24. november Sidste søndag i kirkeåret . Kl 11.00

Søndag den 25. august kl. 11 inviteres til gudstjeneste på Himmelbjerget fælles for alle sogne i Ry-området. Ved gudstjenesten medvirker blues-bandet ”Shades of Blue”. Tag frokostkurven med og nyd en dejlig og utraditionel søndag på plænen ved Himmelbjerget.

Gudstjenester på Dalbogård:

3. december kl. 14

Søndag d. 1. december

1. s. i Advent 11.00

Se side 9

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000

8


Konfirmandindskrivning Søndag den 8. september inviteres de nye konfirmander og forældre til gudstjeneste kl. 9.30 i Sankt Sørens kirke. Efter gudstjenesten mødes vi i Sct. Sørens hus, hvor sognepræsten fortæller om årets konfirmandundervisning. Jeg glæder mig til at møde alle de nye konfirmander! Ring eller mail gerne, hvis der er spørgsmål inden. Der er udsendt en folder til de kommende konfirmander. Den kan findes på www.glryekirke.dk Med venlig hilsen Iben Thomsen

Høstkomsammen i Sct. Sørens hus Efter høstgudstjenesten den 22. september kl. 11 indbydes til høstkomsammen i sognehuset med suppe og højskolesang. Alle er velkomne!

Stillegudstjeneste Torsdag den 26. sept. kl 20 Torsdag den 21. nov. kl. 20 Stillegudstjenesten er en andagtsstund i kirken med plads til stilhed og eftertanke. Der uddeles nadver. Gudstjenesten begynder kl. 20 og fra kl. ca. 19.45 er der musik i kirkerummet. Taizé-sang er en del af gudstjenesten og har man lyst til at øve sangene inden, er man velkommen i sognehuset kl. 19.30. Det er dog ingen forudsætning for at tage del i gudstjenesten. Dette efterår medvirker fagottist Henrik Soelmark ved stillegudstjenesterne. Hen-

rik Soelmark har gennem mange år arbejdet med improvisationer til billeder og bibelske tekster. Ved stillegudstjenesten vil han sætte musik til de bibelske læsninger til inspiration og fordybelse og spille sammen med kirkens organist. Henrik Soelmark har været fagottist ved Sønderjyllands Symfoniorkester i 30 år og er desuden billedkunstner og kunstterapeut. Han har skabt musikken til dokumentarfilmen ” De hemmelige ord” om Thomasevangeliet, der blev vist på TV2 for 10 år siden, og herefter på en lang række andre TV kanaler over det meste af verdenen. Desuden har han skabt musikken til dokumentarfilmen ”Ta selv tro 2” der for 5 år siden blev vist på DR1 og DR2, og netop her i foråret blevet genudsendt. Alle er meget velkomne!

BUSK-gudstjeneste BørnUngeSognKirke-gudstjeneste holdes igen i år i samarbejde med FDF på BUSK-dagen den 27. oktober. Vel mødt til en sjov og anderledes gudstjeneste!

Familiegudstjeneste med spisning Torsdag den 14. november er børnefamilier velkomne til børnegudstjeneste kl. 17 i Sct. Sørens kirke. Efter gudstjenesten hygger vi os og spiser sammen i sognehuset. Børn spiser gratis – forældrene betaler et mindre beløb for maden. Af hensyn til køkkenet tilmelding til kirkekontoret, Mette Lai: metla@km.dk eller 86891350 senest 11. november.

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist: Katrine Bruno Hansen, Siimvej 9, 8680 Ry Tlf. 4088 7026

Kirkesanger:

Lene Hovgaard Madsen Klostervej 66, 8680 Ry Tlf. 60 73 05 74

Mail: lenemadsen@hotmail.com

Graver: Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Hanne Pilgaard Rimmersvej 17, Gl. Rye Tlf. 8689 8681 fam.pilgaard@gefiber.dk

Næstformand:

Anne Vinther Hedevej 19, Gl. Rye 2986 3013

thevinthers@gmail.com

Kontaktperson: Inge Laursen

»Det er instrumentalt kammerspil af fineste karat«. Dagbladet Information

Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30 spiller Den Danske Salmeduo stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer, i et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer. Den Danske Salmeduo kommer fra Aarhus og består af Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust på saxofon og klarinet.

Den Danske Salmeduo

Møllestien 12, Gl. Rye Tlf. 3511 6533 inge@ingelaursen.dk

Kasserer & Kirkeværge:

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

p.joehnk@mail.tele.dk

Regnskabsfører: Birgit Nielsen

Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250

skjoede50@yahoo.dk

Efterårskoncert, torsdag d. 3. oktober kl. 19.30

Hjemmeside www.glryekirke.dk 9


Prædiken

ved konfirmationen 9. maj 2013 i Sankt Sørens Kirke [forkortet]

Af Iben Johanne Thomsen

Kære konfirmander! [ - ] …. og min opgave som jeres præst, det er at minde jer om, hvad I har lært i den tid, I har været konfirmander. Men bare rolig! Jeg har ikke tænkt mig at gentage det hele, selv om nogle af jer måske kunne have brug for det. Men I skal have et ord med på vejen af mig. Og det er et højtideligt ord. Men det er ikke et, jeg har fundet på. Og det er heller ikke et ganske nyt ord. For det er allerede blevet sagt til jer én gang før, den dag I blev døbt. Da Gud talte til jer for første og altafgørende gang. Det er det ord, han dengang gav jer,

10 10

som han i dag bekræfter, stadig står ved magt. Men jeg har så også lidt, jeg gerne vil sige først. Og I skal ikke blive nervøse – det er kun gode ting! For hvor har jeg været glad for jer. I har været nogle virkelig dejlige konfirmander - og jeg kan helt ærligt sige, at der ikke har været en eneste uge, hvor jeg ikke har glædet mig til at skulle være sammen med jer. Heller ikke når I har været nogle banditter, for det har I jo af og til, hvis ret skal være ret! Hvis jeg skulle have glemt det, så kan jeg bare tænke tilbage på de små hilsner, I af og til har sendt mig: Når jeg fx kunne læse på tavlen, når I var gået hjem: ”Iben er bare den bedste præst”. Det var de gode lyse øjeblikke. Men så fik jeg også en gang øje på et

opgaveark, hvor der stod bag på: ”Hvor hun snakker – keder du dig lige så meget som mig?” Jaja, træerne vokser ikke ind i himlen: Og nogle gange er det bare kedeligt at være 13-14 år og høre om Jesus, når man har alt muligt andet i hovedet. Jeg forstår det faktisk godt og synes, at det er helt okay. Alligevel har jeg forsøgt at tale alt det her med kristendommen og vor Herre op. Tale lidt lidenskab og begejstring ind i det. Helt ærligt har I i mine øjne måske været lidt for uimponerede; jeg mener: vi taler immervæk om et menneske – Jesus fra Nazareth, om hvem det hævdes, at han blev oprejst fra de døde. Det er dog noget! Man kan i hvert fald ikke høre om det, uden at det vækker en vis undren i en - om ikke andet


så nysgerrighed – ja måske oven i købet: længsel, håb – eller tro, simpelthen. At længes, at håbe, at elske og tro. Det er det vigtigste for et menneske – ja det er det vi lever af! Jeg ved godt, at I nu vil sige, at det passer ikke. For I hører hele tiden, at det vi lever af, er at I bliver stadigt dygtigere, udnytter jeres kompetencer, som det hedder og får en uddannelse, så I kan tjene penge og bidrage til samfundet. Helt forkert er det måske ikke. Der er bare den forskel, at alt det der med at være dygtig og tjene penge – det drejer sig om at overleve. Og det er fint nok alt sammen. Det er det, der giver os tag over hovedet og tøj på kroppen, mad og en masse rare elektroniske dimser, vi kan have det sjovt med undervejs. Men kære konfirmander: vi kan virkelig ikke nøjes med at overleve. Vi er fra begyndelsen bestemt til noget andet: til at elske, til at håbe og til at tro. Vi skal leve – vi kan sandelig ikke nøjes med mindre! Prøv at høre denne lille opskrift: 10 kg kulstof, 1,5 kg kalk, 100g kogesalt, 100g svovl, 50g jern og 35 kg vand. Sådan godt og vel! Hvis I synes at denne opskift lyder som en formel, så har I ganske ret. Det er den kemiske formel for et menneske, en gennemsnitskonfirmand i hvert fald. Nogle forskere har forsøgt at kortlægge, hvad et menneske består af og er kommet frem til dette. Og glimrende. Men noget mangler. Vi kan jo godt blande alle disse ingredienser sammen, men det kommer der bare ikke et menneske ud af. [ - ] … for det afgørende mangler. Der mangler ÅND simpelthen. Kristendommen har sit bud på det. Da Gud skabte Adam ved at forme en klump af agerjorden – hvad gjorde han så: ja, Gud gjorde Adam levende ved at blæse livsånde i hans næsebor, hedder det. Ud af en forskelsløs masse skabte Gud et menneske – et levende menneske. Uden ånd intet menneske. Uden ånd intet liv. Uden ånd ingen tro, intet håb, ingen kærlighed. For ånden er det, der gør et menne-

ske til et menneske. Ånden er – kristeligt talt – sammenhængen i et menneskes liv, den der gør os levende, dynamiske, forskellige og i sidste ende gør os til dem, vi er. Men ånden er ikke et luftigt foretagende; et spøgelse eller sådan noget, som jeg har prøvet at forklare jer det. Ligesom det ikke er en særlig ingrediens – noget ekstra fint, der er tilføjet os – så at vi nu ved siden af vores almindelige liv også har et særligt fornemt åndeligt liv. Men Ånden er levet liv. Vi kender kun ånden i kraft af det, som kommer til os og former vores liv. Som når et andet menneske har brug for os. Når fx ordene ”hjælp mig” stiller krav til os og sætter os i gang og former vores liv på en ganske bestemt måde. Eller som når vores forældre fortæller os, at de elsker os. Så er det ord, der kommer til os og gør en virkning – ordene ”jeg elsker dig” fortæller os, hvem vi er og gør os til elskede mennesker.

bedsteforældre, faddere, familie og venner ønsker og håber inderligt for jer, at jeres liv må forme sig lyst. Men at det ikke altid går så let, ved vi, der er voksne, en masse om.

Men vi kan også ødelægge det for hinanden. Et ord kan være et mord uden m, er det blevet sagt med en fiks formulering. At slå ihjel kan jo være andet og mere end at tage et menneskes liv. Vi kan også slå livet ihjel for hinanden, mens vi er i live. Ved at nedgøre, bagtale eller på anden måde spolere hinanden.

Den urimelige tro på, at han altid har noget godt i vente. Fordi han én gang har elsket og er blevet elsket har han fået troen på, at der altid er det bedste i vente. På trods af alt det hårde. Kristendommen kunne ikke sige det bedre. Altid at have det bedste i vente. Det er hvad kristendom i bund og grund handler om.

Hvorfor vi gør det er og bliver en gåde for os. Men det findes! Og Ånden kan give os længsel og håb, når vi mindst af alt venter det. Og har mest brug for det. Når vi ikke længere kan tro, ikke længere kan håbe, ikke længere kan elske, så er kristendom det, at Gud tror for os, så er han vores håb, fordi han levede for os, ja hans kærlighed til mennesker viste sig at være stærkere end døden som påskens evangelium siger os. Så vi tør tro, håbe og elske igen. Også på trods af alt der truer.

I hørte det første gang den dag I blev døbt. Da Gud for første og afgørende gang talte til jer som sine børn: Se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Sådan lød det dengang og sådan skal det lyde til jer om lidt igen i jeres konfirmation. Når Gud endnu engang bekræfter sit løfte for jer.

Og det er vel det vigtigste for mig som jeres præst at sige til jer. At håbet findes! At kærligheden er til! At det gode findes og venter på jer. Tro mig, alle som er samlet om jer her i dag, jeres forældre og

Kære konfirmander! Derfor skal I have en sidste historie med. Måske husker I Holger Mikkelsen, som jeg har fortalt jer om nogle gange. Holger var modstandsmand under krigen og dengang mødte han også Gerda, som han forelskede sig voldsomt i og også fik et forhold til. Men Gerda var gift og de to kunne ikke få hinanden. Holger synes, at det hele ser håbløst ud. Men 30 år senere møder han Gerda igen. Og da går det op for ham, at den håbløshed mærkeligt nok ikke har sat sig i ham. Han er ikke blevet bitter. Alligevel har kærlighedshistorien med Gerda præget ham afgørende. Den har nemlig, siger han, givet ham ”den urimelige tro på, at han altid har noget godt i vente”.

Så kære kære alle sammen; Tillykke med jeres konfirmation! Og så lige en ting til; Sørg nu for at få lavet lidt larm og gjort lidt oprør, når I rigtig kommer i gang derude. Jeg tror, at I er som skabt til det – og så kan I jo også få prøvet af, hvor stærk troen, håbet og kærligheden er! Amen

11 11


Komediedigteren Aristofanes og skuespillet Frøerne Af Peter Jøhnk

I året 405 f.Kr. befinder byen Athen sig i en meget alvorlig situation. Man kæmper på 26. år en ødelæggende krig mod bystaten Sparta og dens forbundsfæller. Athen var belejret af fjenderne. Athens flåde kæmpede til tider sejrrigt på havet. Men spartanerne sejrede oftest på landjorden. Athens definitive krigsnederlag afspejlede sig tydeligt i horisonten. Hele landbefolkningen havde søgt tilflugt bag Athens sikre bymure. Forsyningerne var derfor utilstrækkelige, borgerne sultede, de første var allerede døde af sult og byen havde været ramt af pest. Hvert år skulle Athen som en gave til guden Dionysos opføre tre tragedier. I 405 havde man netop opført tragediedigteren Euripides’ sidste og betydeligste tragedie Bacchanterne på Dionysosteatret. Men forfatteren selv døde året før. Den store tragediedigter Sofokles døde også i 405. Og digteren Aischylos var død for 51 år siden. Så Athen var ilde stedt i 405. Man manglede digterisk kraft til teatret og man var ved at tabe krigen mod Sparta. På den baggrund udartede Athens demokrati sig på det værste. Politiske modstandere såvel som sejrende feltherrer, skyldige som uskyldige blev henrettet med skarntydegift og befolkningen frygtede med rette en fjendtlig massakre efter et krigsnederlag til Sparta. Men alligevel gik man i teatret til tragedier og komedier. Komediedigteren Aristofanes beslutter derfor, at han i sin komedie Frøerne vil lade teatrets gud Dionysos stige ned til dødsriget Hades for at hente én af de store tragdiedigtere op og genindsætte ham i Athen. ”De gode, de drog bort, de slette blev hos os”, lader han én af sine personer sige. En stor digter kunne inspirere folket til store gerninger og få athenerne til at afslutte krigen med en ærefuld fred før det var for sent. Et stort skuespil kunne så at sige bidrage til at demontere folkeforsamlingens krigsophidsere ved at hænge dem ud som det de var: folkeforførere. Dionysos håber at kunne hente tragediedigteren Euripides op fra de døde. For som han siger: ”Jeg har brug for en ordentlig digter.” Aristofanes lader Dionysos foretage nedfarten til dødsriget sammen med slaven Xantias. Sammen er de rapkæftede med et temmeligt obskønt og bramfrit sprog, hvis ytringer ofte kredser om det seksuelle. Både Xantias og Dionysos har stor underholdningsværdi i komedien. Men komedien har også en helt anden side end den obskøne og underholdende. Den vil henvende sig til folket og tilskuerne for at tale dem til fornuft i den vanvittige 12

krigssituation som Athen befinder sig i. Det ser man i korets parabasis, som er skuespillernes direkte henvendelse til tilskuerne. Som korføreren siger: ”Det er en hellig pligt, når koret bruger al sin energi på at læse byen teksten. Glem jeres vrede! Af naturen fik I visdom; giv den vægt!” Athenernes leflen for folkeforsamlingens krigsophidsere får følgende ord med på vejen: ”I har handlet ubesindigt. Vælg en bedre strategi. Hold på dem der er hold i! Dersom heldet står jer bi, kan I nå at rette alting. ” Efter Aristofanes’ mening er den værste af Athens politiske skakspillere politikeren og flådestrategen Theramenes. Efter at koret har manet folket til fornuft, får Theramenes det glatte lag: ”Den justerbare mand med forstand. Fleksibel, smart, ret rå. Har han lært det i flåden, måden? Den dér med: Lad andre stå. Skrå vind! Vand ind! Bøj knæ. Søg læ. Vær elastisk. Skift side i tide. Gå i dækning. Vend kåbe, tåbe. Er det lusk? Nej husk, det er Theramenes’ natur, der dur.” Theramenes’ videre skæbne viser, at komediens parodi og kampagnen mod ham virkede: Efter at Theramenes i 404 havde forhandlet og fået gennemført den hårde fred med Sparta, blev han af sine antidemokratiske venner dømt ved en ulovlig proces og måtte tømme giftbægeret med skarntydesaft. Inden da havde folkeforsamlingens nye flertal givet en ekstraordinær tilladelse til, at Frøerne kunne genopføres på Dionysosteatret i 404. På den måde blev det på ny slået fast for alt folket i Athen, hvilken skurk Theramenes var. Hans ulovlige henrettelse blev så at sige på forhånd legaliseret litterært på teatret! Om Aristofanes spillede bevidst med i komplottet mod Theramenes eller blot blev et ufrivilligt redskab for øjeblikkets magthavere er uafklaret. I skuespillet overvejer Dionysos kynisk og makabert, hvordan han hurtigst kan komme til dødsriget. Selvmord ved hængning afviser han. Det er for kvælende. Skarntydegift er for koldt og giver forfrysninger i benene. Udspring fra et tårn giver udtværet hjernemasse. Så han vælger at gå og sejle til dødsriget. På sejlturen ledsages han af den gamle færgemand Charon, men Dionysos må selv ro Charons båd. Charon angiver takten til åretaget med sit rytmiske: ”Hiv ohøj, læg kræfter i.” Men en flok frøer bryder åretakten med et øredøvende: ”Brekkekekex, koax, koax!” Frøkoret har givet navn til hele komedien, selv om stykket har meget lidt med frøerne at gøre. I dødsriget møder Dionysos de to store tragediedigtere Euripides og Aischylos. Til Hades, dødsrigets hersker forklarer Dionysos, at ”jeg er altså kommet her-

ned for at skaffe en ordentlig forfatter til at redde byen. Den af de to, der giver Athen det bedste råd mod krigen tager jeg med op.” Efter en længere konkurrence på digterisk kraft mellem de to tragediedigtere vinder Aischylos, for han kan efter Dionysos’ mening give byen de bedste råd. Dødsguden Hades tager afsked med Aischylos med følgende venlige men barske salut: ”Nu skal du have en behagelig rejse opad Aischylos. Og så redder du lige byen med et par gode råd og giver alle dummerhovederne en opsang. Dem er der jo ingen mangel på i Athen.” Så rækker han Aischylos nogle reb og et par krukker med skarntydegift til fordeling og personlig brug blandt flertallet i folkeforsamlingen og krigspolitikerne, der får denne svada fra dødsguden: ”Og sig til de slyngler, at de godt kan skrubbe herned til Hades i en fart. For ellers skal jeg nok få dem ekspederet, og så bliver det lænket og med brændemærker til hele bundtet.” Til anføreren for det kompromisløse athenske krigsparti kommer også en hilsen fra dødsriget: ”Til Kleofon et sidste ord: Far frem til fjenders mén. Men lad det ske et andet sted, - og ikke i Athen.” Aristofanes’ underholdende propaganda virkede. Frøerne indgik klart i den politiske kamp. Året efter blev Kleofon efter en falsk anklage om desertering fra hæren dømt til døden og henrettet med skarntydegift. Aristofanes´ komediedigtning og brutal athensk indenrigspolitik var på ny gået op i en højere enhed.

Aristofanes søn af Filippos, athener

Studiekreds om Aristofanes’ komedie Frøerne Studiekredsen ledes af cand. mag. Peter Jøhnk. Den strækker sig over 3 tirsdage. Datoerne er 10. september, 24. september og den 3. oktober. Mødested Sct. Sørens Hus, Præstegårdsvej, Gl. Rye. Tilmelding til sognepræst Iben Thomsen ijt@ km.dk telefon 86 89 80 37 eller til Peter Jøhnk p.joehnk@mail.tele. dk telefon 86 89 80 68.


Nyt fra menighedsrådet I den seneste tid har menighedsrådsmøderne været fyldt op med praktiske ting omkring kirken. Den mest omfattende begivenhed har været provstesynet som fandt sted i maj måned. Skanderborg provsti kommer på besigtigelse hvert 4. år, hvor de gennemgår kirke og kirkegård, denne gang var der især sat fokus på kirkegården med henblik på at finde evt. forbedringer og forenklinger på kirkegårdens drift. Skanderborg provsti er godt klar over, at fremtidig planlægning på en kirkegård skal ses over en meget lang horisont, så planlægning af ændringer af indretningen skal foregå over de næste 25 – 50 år. Kirkegårdsværge Henrik B. Olsen og Torkild Jensen gav udtryk for, at de havde haft en spændende gennemgang af kirkegården sammen med provst

Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Skanderborg provsti’s kirkegårdsarkitekt. Menighedsrådet var også vært ved dette års menighedsmøde, søndag den 2. juni. Efter gennemgangen af årsregnskabet 2012 og budgettet for 2014, blev der lagt op til en cafébordsdrøftelse omkring danskernes tro – kirkens liv og vækst, herunder specielt hvordan er vi kirke i Gl. Rye. Det er menighedsrådets opfattelse at alle havde en god debat om emnet, og de ting der blev diskuteret på mødet, vil vi som menighedsråd følge op på senere. Iben Thomsen afsluttede dagen med et oplæg vedrørende den kommende diskussion af en evt. ny styringsstruktur af folkekirken som kommissionen under

kirkeministeriet er fremkommet med. Da en ændring af styringsstrukturen af folkekirken er meget omfattende vil jeg opfordre alle, der har interesse i at give deres mening til kende om at benytte den nye debatside på Gl. Rye kirke’s hjemmeside. Her kan man skrive et indlæg, som vi i menighedsrådet vil tage med i vores betragtning når vi til efteråret skal indgive et høringssvar til kirkeministeriet. Slutteligt vil vi lige nævne at menighedsrådet er vært ved en tallerken suppe efter høstgudstjenesten som finder sted søndag den 22. september. Hanne Pilgaard

Sogneudflugt I år går turen til Gellerup kirke i Aarhus.

søndag den 29.september I år går turen til Gellerup kirke i Aarhus. Kirken er, udover at ligge i forbindelse med Gellerup parken, også kendt for sit særlig kirkerum med udsmykning af Arne Haugen Sørensen og for sin måde at være kirke på, hvor menigheden i høj grad former kirken og udfører de aktiviteter der foregår. Vi skal deltage i gudstjenesten kl. 10, som på flere måder vil adskille sig fra en almindelig gudstjeneste, da der bla. vil være læsninger på arabisk og medvirken af kirkeband. Efter gudstjenesten vil der være en kop kaffe og herefter rundvisning af en af kirkens præster, Karen Huus. Se i øvrigt www.gellerupkirke.dk Vi kører fra Gl. Rye ved 9-tiden og forventer at være tilbage ved 13-tiden.

Sct. Sørens Kor begynder igen efter sommerferien torsdag d. 22. august. Så har du lyst til at synge i kor, så kom og vær med.

Sct. Sørens Kor

Der bliver sørget for en sandwich undervejs og vi vil derfor bede Jer tilmelde Jer senest d. 25. september hos til kirkekontoret, tlf. 8689 1350, mail: metla@km.dk. Pris: kr. 50, der betales på dagen Anne Vinther

Koret er for alle fra 3. klasse og opefter, nye og gamle medlemmer er meget velkomne. Vi øver i Gl. Rye Kirke, torsdage fra kl. 15-16 Mange hilsner Lene Gellerup kirke er udsmykket af Arne Haugen Sørensen

13


KUN FOR MÆND

STRIKKEKLUBBEN Kun for mænd er en gruppe, der ” kører ” under Gl. Rye Menighedsråd. Gruppen mødes første gang i denne sæson, fredag d. 4. oktober kl. 11.30 i Sct. Sørens Hus. Der bydes på , en sildemad ,snaps og en øl. Ostemad + kaffe/the og lidt sødt. Pris kr. 50, pr. person. Vi synger , snakker og der er som regel en eller anden underholdning. Tilmeld dig gerne 5-6 dage før arrangementet . Dette sker til Erna Jøhnk tlf 8689 8068, Grete Christensen 8689 8800, Eva Jensen 8689 8216 . Vel mødt!

Gl. Rye strikkeklub startede i oktober 2009, under menighedsrådet. I dag er det en selvstændig klub, der stadigvæk strikker til godgørende formål. Lørdag d. 8. juni markerede klubben den Internationale Strikkedag ved, at sidde på trekanten, på torvet, foran Gl. Rye Kro. Klubben får midler til garn ved at ansøge Skanderborg Kommune + Kvickly i Ry. Mange private er ligeledes kommet forbi med garnrester, tak for det. Alle, der har tid og lyst er velkommen, vi har garn og pinde. Der strikkes fra september til april. Vi starter denne sæson, tirsdag d. 3. september kl. 13-16 , i Sct Sørens Hus. Der er kaffe/the + hjemmebag , hver gang.

NB. Anden dato i efterårssæsonen - fredag d. 29. november.

Hvis spørgsmål ring gerne til, Grete Christensen 8689 8800, Erna Jøhnk 8689 8068, Eva Jensen 8689 8216

Gl. Rye Kunst og Kulturgruppe Gruppen har eksisteret i over 20 år. Vi laver udstillinger - for tiden er der en fælles udstilling af Pauline Thomsen,(et stort) Anna Klint (billeder, som aldrig har været med før) og nulevende Steen Rasmussen Jaungyde, i Sct. Sørens Hus, udstillingen varer til oktober, den kan ses, når der er arrangementer samme sted. Vi laver ligeledes, arbejdende værksted, udflugter og årsmøde . Alle er velkomne til, at blive medlem, man kan henvende sig til kassereren Birgit Lundsberg tlf. 8689 8123 eller formanden Eva Jensen tlf. 8689 8216. Medlemsskabet koster årligt kr. 50,00

Foto: www.ibry.dk

14

Maleri af Anna Klint


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING Medlemskab kan købes ved indgangen eller ved at indbetale 250,- kr. (enkelt) eller 400,- kr. (husstand) på konto: 1551 10372577 (Husk navn, adresse og e-mail) Hvis du ikke er medlem af Udsyn, kan du købe billetter ved indgangen til kr. 100,-

Torsdag den 12. sept.

Torsdag den 24. oktober

Børnearbejde: Hvem, hvad og hvorfor? En introduktion til begreber, problemstillinger og mulige løsninger

kl. 19:30

Historier i billeder - fra idé til mål.

Foredrag af Birgitte KroghPoulsen Selvstændig konsulent for fremme af børns rettigheder Jeg holder foredrag om børnearbejde, fordi jeg tror fuldt og fast på, at børnearbejde er et onde som kan og skal udryddes – for børnenes skyld og for alle vi andres. Derfor er det vigtigt, at så mange mennesker som muligt forstår børnearbejde og bidrager til at bekæmpe det i stort og småt. Foredraget henvender sig altså til alle, ikke bare til ”professionelle”, men ud fra ideen om, at jo flere vi er, som ved noget og tager stilling, des mere kan vi forandre. Jeg har 15 års erfaring med bekæmpelse af børnearbejde og oplysning, først og fremmest i Afrika.

Onsdag den 13. november OBS! kl. 19.00

Foredrag af Mickey Gjerris Lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd

Foredrag af Cato Thau-Jensen. Illustrator og forfatter Cato Thau-Jensen, der er en af tidens mest markante og benyttede illustratorer (bl. Kathrine Assels´ Drengen der hele tiden tabte sit ansigt) fortæller om sin arbejdsproces med bøger og udsmykning. De mindstes bibel, Kim Fupz Aakesons bøger, udsmykning af biblioteket på Tjørring nye skole samt en bog for Dansklærerforeningen Min historie, en selvbiografi, hvor opgaven var at fortælle om opvæksten fra 5-14 år. Afholdes i samarbejde med Borgerforeningen i Gl. Rye. Udstilling Fra oktober til december udstiller Cato Thau-Jensen sine billeder i Skt. Sørens hus. Der vil være rig mulighed for at besøge udstillingen i forbindelse med andre arrangementer – eller lån en nøgle til huset hos graverne på kirkegården.

Alt sammen sikkert rigtig nok, men også alt sammen ofre, som vi skal bringe for andres skyld. For det er jo ikke i morgen, at min egen verden går under på grund af mit forbrug. Men hvad nu hvis det viste sig, at der findes andre visioner om det gode liv end den materialistiske og forbrugsorienterede version, som vi synes at sidde fast i nu. Hvad nu hvis det gode liv viste sig at skjule sig på den anden side af en livsstil, hvor naturen fik lov til at være en af vores liv og det at være ansvarlig for andre skabte glæde og sindsro?

Mickey Gjerris

Det gode liv Om mennesker, natur, ansvar og etik

Cato Thau-Jensen

kl. 19:30

Birgitte Krogh-Poulsen

UDSYN er et åbent og vedkommende samtaleforum med plads til debat om nutidens værdier og aktuelle emner. Vi sætter tidens mest brændende spørgsmål til debat: børnearbejde, klima og demokrati og meget mere!

Klimaet forandrer sig, økosystemerne er under pres. Vi påvirker den verden vi lever i på måder, der begynder at true vores egen levevis. Der er nok af løftede pegefingre og formaninger om, at nu bør vi handle anderledes. Kør mindre i bil, spis grønnere, brug mindre osv osv.

Mickey Gjerris forsker og underviser i de etiske aspekter af forholdet mellem dyr, natur, teknologi og mennesker. Han har udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Støttet af Kultursamvirket Skanderborg Kommune.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037

15 15


FDF FDF-musik i Kredshuset Der er stadig fuld gas i musikarbejdet i FDF Gl. Rye. Vi er fortsat 2 hold som mødes én gang om ugen. Vi mødes ikke når de andre FDFere møder om tirsdagen, hvilket betyder at man både kan gå til FDF-musik og ligeledes deltage i det traditionelle FDF-arbejde. Hvis man blot ønsker musikken, er dette selvfølgelig også en mulighed. To bands og tre instruktører er hvad vi er i øjeblikket. Dette kunne vi godt tænke os voksede. Hvis musikarbejdet skal tilbydes flere og gerne yngre børn, betyder det at en eller flere voksne skal have lyst, tid og overskud til at opstarte dette. Selvfølgelig i et samarbejde med de 3 andre musikledere. Hvis du går med en sådan musik-leder-lyst i maven hører vi meget gerne fra dig. Vi synes nemlig at sang og musik er for fedt, og derfor burde tilbydes til flere børn i Gl. Rye Kontakt: Lars Bitsch – bitschlars@gmail.com – 40178936

FDF-Band, 5-6. klasse – vi vil gerne ud at spille

Bandet for 7. klasser og opefter…

Instruktør: Esben Nyholm.

Instruktører: Stefan Brask og Lars Bitsch

Vi spiller hver onsdag kl. 15.00-16.30, på nær den sidste onsdag i måneden. Vi spiller en masse forskelligt. Nogle gange laver vi vores egne tekster til kendte engelske sange. Vi vil altid gerne ud for at spille, og leder hele tiden efter en anledning til at spille op.

Vi mødes hver mandag kl. 15.30 - 17.00 og spiller et bredt udsnit at populært såvel som knap så populært musik. Der er med andre ord ikke grænser hvilke musikalske stier vi betræder. Stilen spænder fra K-pop over folkemusik til hårdere metal-rock .

Vi spiller numre som Lazy song, Hall of fame, Tomgang, Ikke mere tid, Skyfall, Hun tog min guitar, Millionær og mange flere. Lige i øjeblikket er vi igang med at lave vores eget teknorap nummer.

Vi er i øjeblikket 5 ”børn” i bandet og kunne godt ønske at være flere. Går du derfor i 7. klasse eller mere er du meget velkommen til at kikke forbi Kræshuset om mandagen. Vi starter efter sommerferien mandag d. 2. september kl. 15.30.

Du kan kontakte Esben på tlf.29273609, hvis du gerne vil have os til at spille til et arrangement. Og vil du gerne ”tjekke varen”, så kom og hør os onsdag eftermiddag.

Mange hilsner Stefan og Lars

Med 9 entusiastiske bandmedlemmer er bandet desværre fyldt op lige nu, men skulle du alligevel være interesseret i at deltage på et senere tidspunkt, så kontakt Esben.

16

OBS: Det koster almindelig FDF-takst at gå til FDF-musik. Dog er der klækkelig rabat hvis man går til FDF i forvejen


PIRATERNE INTAGER VENØ Skrevet af Asbjørn og Oskar.

Den første dag tog vi toget fra Ry til Holstebro, hvor vi derefter tog bussen til et sted langt ude af landevejen, så vi gik hen til lejren, som lå midt i Klosterheden. Senere på dagen gik vi en tur ned til en å, der løb lige nedenfor lejrpladsen. Da vi skulle lave mad, havde vores gruppe taget en gryde, der havde været sprit i (det smagte ikke særlig godt – faktisk hæsligt). Om morgenen lørdag klokken 04:30 blev vi vækket, fordi vi skulle ned for at se på bævere. De fleste gik tilbage til lejrpladsen efter ca. 45 min., men der var nogle få personer (nævner ingen navne), der blev tilbage og så da bæverne kom op. Senere gik vi videre – hele 27 kilometer – til lejren Venøborg på Venø. Efter de første 20 kilometer kom vi til en færge som sejlede os 10-20 meter (det tog 2 min.) over til Venø (alle syntes det var lidt dumt, at de ikke bare havde bygget en bro), og derefter skulle vi gå 7 kilometer ud af en lige landevej. Tumlingerne og piltene var der allerede, de havde taget bussen hele vejen. Temaet på lejren var pirater og derfor lavede vi klap for øjet,

guld øreringe og tørklæder med dødningehoveder på. Om aftenen lavede vi et fedt lejrbål med gode sketchs og pirathistorier med Kaptajn Rødskæg. Tredje dag var vi på en 5 km. gåtur rundt om nordspidsen af øen, hvor vi badede i hjertesøen og der var nogle steder med meget stærk strøm, så vi skulle passe på. De fleste tumlinger gik den dag 20 kilometer og andre gik 15 kilometer. Senere havde vi forskellige workshops; en af dem var en musikworkshop med fire væbnere, der endte med at spille til lejrbålet om aftenen. Bagefter var vi ude at aftenbade, vi havde badesko på ligesom de andre gange, vi var ude at bade, fordi der var skarpe muslinger på bunden. Vi endte med at falde i søvn meget sent med vådt hår.

kenholdet med, var der mad tilovers. Senere fik vi besked på at skrive denne artikel. Dagen gik og vi skulle til at sove, men så skulle vi på natløb, nogle gik hjem til lejren undervejs og resten klarede det hele vejen igennem. Det var det mest uhyggelige natløb, der nogensinde er blevet lavet! Og vi faldt først i søvn klokken 02:01, men heldigvis skulle vi sove til klokken 9:00. Vi fik også morgenbadet igen. Om formiddagen blev der holdt et stjerneløb med mange hold på tværs af aldersgrupperne og der var kage og slik bagefter frokost. Bussen kom og næsen var vendt hjemad.

Fjerde dag blev vi vækket med tilbuddet til at morgenbade, der var tre, der gerne ville og resten af os ville hellere sove videre. Bagefter var der flaghejsning. Resten af dagen gik med at lave mad og bade, og vi blev sendt ud efter ler, der skulle rundt om en kalkun til aftensmaden. Til frokost havde vi lavet så meget mad, at selvom vi inviterede hele musik- og køk-

Festlig fejring af FDF´s første 25 år i Gl. Rye 17


18


Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 8689 8231 kjankc@hotmail.com

Tumlinge: Dorthe Gosvig Hedevej 7 2144 2977 dortebgosvig@hotmail.com

Pilte: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 Væbnere: Lisbeth Lauritsen Horsensvej 21B 8689 8788 / 23968 8788 wildenfeldt@yahoo.dk

2. Væbnere/ 1. Seniorvæbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 87880610 / 24220692 rysgaard@post.tele.dk

2. Væbnere/ 1. Seniorvæbnere: Jesper Madsen Vesterled 16 8689 8964 / 2285 5218 gartner@madsen.mail.dk

Seniorer:

Henrik Olsen Gerstedvej 5 8788 0286 / 4057 0103

h.b.olsen@gefiberpost.dk

FDF Musik:

Lars Bitsch Horsensvej 30 4017 8936

bitschlars@gmail.com

Kasserer: Henning Leth Skovstedvej 19 2444 9758 fdf@famleth.dk

Bestyrelsesforkvinde: Tina G. Madsen Vesterled 16 2965 3646 tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

19


GRIF B DMINTON

Ny Badminton sæson Håber I alle har haft en god sommer og er klar til at svinge ketsjeren igen. Har du lyst til at spille badminton? Mød op i hallen torsdag d. 19. september kl. 15.30 -16.30 Du kan starte fra 5 år og opefter. Kim Rundell vil stå for en fælles opstart med lege og spil på kryds og tværs. Du skal blot medbringe: indendørstøj/-sko, drikke dunk – vi har ketsjere og bolde du kan låne. Efter d. 19. september vil træningstidspunkterne være: Begyndere: Kl. 15.30-16.15 Har du spillet før: Kl. 16.15 -17.15 GRATIS..! Indtil efterårsferien vil det være gratis at gå til badminton. Herefter skal der tilmeldes via conventus på www.glryeif.dk under badminton afd.

SÆSONSTART MOTIONISTER: Mandag d. 9. september 2013 Tilmelding for motionister: Ligesom i sidste sæson betaler man for leje af en bane. Der er forskellige priser alt afhængig af lejetidspunktet. Man kan booke baner torsdag d. 5. september 2013 i klubhuset kl. 18.30 – 19.30 bekræftes gamle banetider.

Vi ser frem til at se så mange kendte som nye ansigter til en ny badmintonsæson! Vel mødt! Hilsen Badminton afdelingen

Kl. 19.30 – 20.00 nye og ikke bekræftede tider fordeles.

Nyheder fra Gymnastik Gymnastikudvalget har næsten alle brikker på plads til næste års sæson. Mange hold er helt som de plejer, og andre er delt op på ny eller med nyt indhold.

Nye tiltag: Zumba bliver i år suppleret med piloxing, som er en unik kombination af pilates, boksning og dans. Den har ry for at gøre dig stærk og i ”stjerneform”. Susanne Matthisen vil være ny instruktør på dette hold. Holdet flyttes i øvrigt til tirsdag. Fra 3 kl. og opefter kommer der et hold med rytmisk gymnastik. For de allermindste poder vil der blive udbudt rytmik i musiklokalet. Fra 7 kl. og opefter vil der hver anden søndag aften udbydes spring. 4 x lørdagssjov i hallen for børn til og med børnehavealderen. Den første lørdag er d. 28 sept. 10.00-11.30 - se de andre datoer på hjemmesiden. www.glryeif.dk

20

Finder vi en medinstruktør til Susanne Bohøj vil vi efter et års dvale gerne udbyde Motion M/K igen. Derudover udbyder vi forældre/barn, spirrevip/tarzan, pippi, turbo, spring for 1kl., 2 kl, 3 og 4 kl, 5-6 kl og holdet ”de unge der er blevet ældre”.

Vi glæder os til at se jer i den nye sæson, se andet steds hvornår holdene er placeret. GRIF Gymnastik


En lille hilsen fra GRIF´s nye formand ”Hej Gl.Rye. Mit navn er Flemming Hansen og jeg er den nye formand i Gl.Rye Idrætsforening og vil gerne kort fortælle lidt om mig selv. Jeg bor på Hedelundvej med min kone Jeannette og vores 2 børn Anne på 9 og Søren på 7. Jeg er 46 år og flyttede til Gl.Rye i 1976 hvor min mor og far bestyrede restaurant Bison, der hvor der i dag er børnehave. De hurtige kan regne ud at jeg var 9 år gammel da vi flyttede til byen og jeg vil jo derfor aldrig opleve at blive en ”rigtig” Gl.Rye´r men altid være en tilflytter. Jeg tillader dog at betragte mig selv som sådan en Gl.Rye´r og det giver lidt diskussioner på hjemmefronten da Jeannette er født i byen, det er lidt svært at hamle op med, du er jo ikke herfra har jeg hørt en del gange når jeg bliver for fræk.

Hvorom alting er, har jeg, fra jeg flyttede til byen og frem til nu, altid haft en plads i hjertet til GRIF. Jeg har tidligere været medlem af og formand for fodbold udvalget og har spillet ungdoms- og seniorfodbold i mange år. De seneste år har jeg ikke været synlig i GRIF da jeg har været en del ude at arbejde og også boet i København et stykke tid. Det har hele tiden været min tanke at involverer mig i GRIF igen når ellers arbejde, familie og rejser tillod og det passede så heldigvis med at der nu brug for en ny formand. Her hen over sommeren vil tiden gå med at sætte mig ind i hvor GRIF er i dag og alle der har lyst til at tage en snak om vores forening med mig er velkommen til henvende sig enten direkte eller pr. mail eller andet.

Jeg ser frem til igen at være en del af GRIF og glæder mig til tiden der kommer. En god sommer til alle herfra”

Nyheder fra Karateklubben Budokan Gl. Rye Karateklubben Budokan Gl. Rye, er nu kommet igennem sin første sæson. Det har været en rigtig god start for klubben og der er sket meget i løbet af året. Vi nåede ialt op på et medlemstal på 25 i alderen 11 til 54 år, og ligeligt fordelt imellem køn. Som konsekvens af den store opbakning har vi valgt at starte op som selvstændig klub. Før var vi et hold under gymnastikforeningen, men fra næste sæson er vi en selvstændig karateafdeling under GRIF. Klubben startede ud med en ugentlig træning, torsdage kl 19,30-21,00, men efter ½ år var der ønsker om mere. Nu har vi så en ekstra træning om søndagen

kl 15,30-17,00 på de dage hvor hallen ikke er optaget af andre. Ud over den normale træning har vi jo også et samarbejde med vores ”moderklub” Budokan Århus. Med dem har vi haft to hygge/trænings lejrer i Grenå, samt et træningsseminar med en dygtig tysk instruktør der hedder Walter Smigielski, som vi i fremtiden forventer at få et tættere samarbejde med. Klubben har fået god støtte af både Kvicklyfonden, Skanderborg kommunes opstartspulje og gymnastikafdelingen i GRIF, så nu er klubbem også ved at have fået det nødvendige udstyr.

Vi har stadig plads til flere i klubben. Vi starter sæsonen op den 15. august, og du er velkommen til at prøve at være med et par gange for at se, om det er noget, du har lyst til. Få mere information på klubbens hjemmeside: www.budokanglrye.dk. Du kan også komme og se opvisning og deltag i træning til sportsfesten fredag aften den 23/8. Billedet er fra den seneste graduering i juni måned.

21


Gymnastiksæson Vi vil gerne udbyde nedenstående, og mangler endnu et par medinstruktører til Turbodrenge og Motion M/K for at det kan lade sig gøre. Så har du tid og lyst til at være med i GRIF gymnastik så henvend dig endelig til Birgitte@gefibermail.dk.

GRIF hovedbestyrelse

2013-2014

Vi sender gerne folk på inspirationskurser. Opstart for de fleste børnehold i midten af september i uge 38. Tjek på hjemmesiden i forhold til øvrige hold. De voksne starter indimellem lidt før.

Hold Dag Instruktør/ voksenhjælper Rytmik/bevægelse for de allermindste Onsdag 16.00 -16.45 Karin Baranski 12-24 måneder Musiklokalet Dagmar Kappel Forældre/barn Tirsdag 17.05- 17.55 Kirstine Hockerup Årgang 2010-2011 Lise Hartwell Lise Braad Tarzan/Spirevip Tirsdag 16.15-17.05 Anders Boes Årgang 2009 Rikke Hougaard Turbodrenge Mandag 16.15 Årgang 2007/2008

Jens Overgard Søger medinstruktør

Pippipiger Mandag 16.15 Årgang 2007/2008

Birgitte Nicolaisen Pernille Autzen

1 kl. Torsdag 17.30-18.30 Louise Bonde Helene Pilgaard Line Bonde Sørensen 2. kl Torsdag 18.30 -19.30 Louise Bonde Sørensen Christian Nielsen Helene Pilgaard Lise Christiansen Rytmisk gymnastik fra 3 kl. Tirsdag 17.00-18.00 Louise Bonde Helene Pilgaard Spring 3-4 kl. Mandag 17.15-18-15 Marianne Sveistrup Jesper Madsen Jesper Mikkelsen Max Hansen Martin Vinther Spring 5 kl. og opefter Mandag 18.15-19.15 Martin Vinther Clara Okoye M. Nielsen Christian Nielsen Marianne Sveistrup 7. kl og opefter

Hver anden søndag aften. 19.30-21.00

Claus Langergaard Christian Nielsen Martin Vinther

Zumba/Piloxing Tirsdag19.00 - 20.30 Jeannette Susanne Matthiesen Signe Bang Olsen Motion M/K Torsdag 20.00-21.00 Susanne Bohøj Søger medinstruktør De unge der er blevet ældre Mandag 10.00-10.50 Eva Jensen Musiklokalet

22

Formand:

Flemming Hansen Hedelundsvej 19 29 69 36 68

flh@gefiberpost.dk

Næstformand: Rikke Østergaard, 23 29 61 13

rloestergaard@gmail.com

Kasserer: Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10 hrc@brandtrevision.dk

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 86 89 83 89 marfjerbaek@gmail.com

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 86 25 80 36

kimrundell@gefiberpost.dk

Formand Gymnastik: Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31 birgitte@gefibermail.dk

Formand Bordtennis: Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46 jaa@dmu.dk

Formand Håndbold: Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06 pev@scanprint.dk

Formand Fodbold: Søren Lauritsen Rimmersvej 13 20 22 85 70

lauritsenglrye@gmail.com

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2090 5860 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

www.glryeif.dk


Springgymnastik

Streetdance

Glæde og begejstring

Alsidighed Hockey

Jiu-jitsu

Fællesskab

Cirkeltræning

Udfordring

Tennis

I uge 27 var hallen og udendørsarealerne på skolen rammen om årets første GRIF Sportslejr. Børn fra 2 til 5 klasse boltrede sig i 3 dage med leg, sport og hyggeligt samvær på tværs af køn, alder og idrætsgrene. 28 glade og aktive børn spænede rundt og fik prøvet en masse af. Ideen var at børnene skulle snuse til noget af det de kendte fra GRIF, men også fik muligheden for at prøve noget nyt. 1000 tak til de frivillige kræfter fra GRIF, og ikke mindst de lånte kræfter fra forældre og andre idrætsaktive ansigter fra byen som gjorde det muligt at give børnene mulighed for en sportslejr. Vi ses forhåbentligt i uge 27 2014.

Strand og cykeltur til Knudsø

Nat smuglerleg

Orienteringsløb

Badminton

Hygge

Leg

MBT Vandrutchebane

23 Fodbold


Borgerforeningen

Båltale i Gl. Rye Af Helle Futtrup, skoleleder på Gl. Skole

Jeg vil gerne begynde med at sige tusind tak for invitationen til at holde båltalen i år. Den blev jeg og er jeg meget glad for. Sammen med invitationen fulgte spørgsmålet: “Nu har du jo været i Gl. Rye i et stykke tid, hvad, synes du, er særligt for byen?” Spørgsmålet satte en kæde af tanker i gang om at finde et ord, som jeg synes kunne dække alle de gode indtryk og al det engagement, som jeg møder dagligt. Jeg sluttede på ordet Glød, - måske et meget passende ord på en Skt. Hans aften? Glød kan være mange ting, - som det jo er typisk for mange begreber i det danske sprog. Glød kan være det særlige, man lyser af i en total fordybet og opslugt stund. Glød kan være det, der driver den gode debat. Glød kan være kærlighedens. Glød kan være nærvær. Glød kan brede sig til omgivelserne. Glød kan pustes til og dermed komme til at gløde endnu stærkere. Glød næres af omgivelserne. Jeg ser glød i hverdagen i Gl. Rye, som en væsentlig faktor for sammenhængskraften i byen. Gløden er i familie med branden, men har en anden overlevelsesdrift. Vi plejer ofte at tale om, at man kan brænde for noget. Når der brændes for noget, er det mange gange båret af den enkelte person, ildsjælen. Ildsjælen er en gave til fællesskabet. 24

Når ildsjælen lykkes med udbrede sin ide ved involvering af andre, kan gløden antændes og lyse med her. Dette er medvirkende til også at holde liv i ildsjælens engagement og entusiasme for den gode ide, og den kan dermed leves ud. Hvis man gløder for noget, ligger det i samspillet mellem det enkelte menneske og omgivelserne, i at finde meningen med det, man gløder for - uden for én selv - i engagementet, hvor gløden vokser og trives i fællesskabet. Når man puster til den glød, gøres det med involvering i fællesskabet, - bidraget til det samlede hele. Anerkendelsen af dem, man deler omgivelser med. Og set fra den plads, hvor jeg befinder mig i hverdagen i Gl. Rye, synes jeg, det er noget af det dyrebareste, vi kan give videre til vores børn. Den glød, der bærer fællesskabet og de mange tiltag i lokalmiljøet, er den fineste vejviser for børnene. At vise børnene, hvordan man yder til det fælles, hvordan man hjælper hinanden, hvordan man deltager, og hvordan man ikke mindst inddrager andre. Vores børn i Gl. Rye er godt hjulpet på vej i den retning. De ser, hvordan deres forældre tager fat i det arbejde, der kræves i fællesskabet. De ser, hvordan de voksne i byen gør for at få byen og fællesskabet til at blomstre. De ser, hvordan de voksne bakker op om fælles arrangementer i de forskellige sammenhænge, hvor man deltager som familie. Alt dette er med til at holde liv i gløden og overføre den og dens kraft til børnene og deres måde at gå til verden på. Gløden kan påvirke trivslen og trygheden i fællesskabet til at være et fælles ansvar.

Og alle vi voksne skal være opmærksomme, når børnenes glød er til stede og nære den. Dette var bare lidt om det, der er særligt ved Gl. Rye set fra min side. Jeg oplever det som en stor glæde at være i byen. Det engagement, der lægges for dagen fra byens borgere og den indlevelse, der er i de ting, som vi fra skolens side inviterer til, er forbilledligt. Så det er med stor stolthed i stemmen, jeg fortæller om Gl. Rye uden for bygrænsen. Meget er muligt her. Her er særligt højt til loftet, - ideer, meninger og kreativitet kan flyve. Barren er ofte sat højt, og alligevel er der plads til, at mange kan brænde og gløde samtidigt - og også få meget sat i gang ved fælles hjælp. Gl. Rye gør et ganske særligt og dybt indtryk. Nu vil jeg så bare slutte med at ønske jer en fortsat dejlig bålfest, og så må vi håbe, bålet vil blusse og oplyse midsommeraftenen 2013. Tak.


Borgerforeningen

Drager på himlen mellem Burmlundvej og Rodelundvej. Her kommer der nogle drageeksperter fra Dansk Drage Klub og flyver med deres store, farvestrålende og festlige drager, og klubben stiller et telt op, hvor man kan få hjælp til at bygge sin egen drage.

Borgerforeningen arrangerer dragedag den 21. september

Der bliver karamelnedkastning fra klubbens drager, og børnenes bamser kan få en tur i faldskærm!

Det bliver den 21. september fra klokken 10 til 16, og stedet bliver Finn Pedersens mark

laerke.frost@glrye.dk

Peter Hald Næstformand Ryesgade 45 2857 8560 peter.hald@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555

Af Peter Hald

Det er blevet moderne med luftfartøjer i Gl. Rye. Vi har haft besøg af balloner og svævefly, og nu kommer der også snart drager på himlen over byen. Som noget nyt arrangerer holder Borgerforeningen nemlig en dragedag i efteråret.

Lærke Frost Formand 8614 9545

helen.grubbe@glrye.dk

Alle kan deltage, både børn og voksne. Det forventes, at børn under 7 år har en voksen med.

Ruth Hindhede Ryesgade 56 8689 8106

ruth.hindhede@glrye.dk

Mogens Vinholt Kristensen 2014 5682

Mogens.kristensen@glrye

Susanne Tougaard 86 89 84 10

susanne.tougaard@glrye.dk

Info om Infostanderen Byens informationsstander ved Brugsen er blevet taget i brug. Standeren kan bruges af byens foreninger til opslag, plakater med mere om arrangementer og lignende aktiviteter i Gl. Rye. Skal man sætte en plakat eller seddel op, er det blot at gå ind i Brugsen og spørge efter nøglen til standeren. Det er selvfølgelig vigtigt at aflevere nøglen i Brugsen igen

Suppleanter Anne Leisner 75 75 35 40 Lene Schultz 35 11 68 17 Steen Jørgensen 86 89 81 06 Ove Krogsøe 86 89 83 01

25 25 25


Naturfond Gl. Rye snart Af Ebbe Kristensen, formand for Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye

Indsamlingen til etablering af Naturfond Gl. Rye synger i skrivende øjeblik på sidste vers (primo august), og det er forløbet rigtig godt. Med stor opbakning fra byen, som vi hele tiden har håbet på og regnet med. De 250.000 er godt og vel nået, se tallene i fakta-boksen. Med lidt forbehold for det præcise beløb, da der fortsat er mange, der stadig overvejer tilsagn/tilsagnsstørrelse. Uden tilsagn om støtte med pæne beløb fra Dagli’Brugsen Gl. Rye, Dansand A/S og Kvickly Ry havde vi ikke så hurtigt nået det nødvendige beløb, så en stor tak til disse ”sponsorer”. De tre sponsorer har bidraget med tilsammen ca. 25%, resten er fra mange husstande i Gl. Rye, en fordeling vi fra bestyrelsen også havde håbet på, da den lokale opbakning fra beboerne her i Gl. Rye skal være omdrejningspunktet. Og uden en række frivillige indsamlere ud over bestyrelsen var vi heller ikke kommet i mål nu. Så stor tak til dem, hvoraf mange tog både tre og fire ture rundt i deres områder. Støtteforeningen har lagt vægt på stor informationsindsats før og under indsamlingen – både i Gl. Rye og over for lokalpressen i Ry/Skander-

Indsamlerne klar til at gå i gang

borg, der har bragt en lang række artikler om plejedage og indsamlingen – og det tror vi også har bidraget til det hurtige resultat. Det samme gælder brugen af vores hjemmeside www.naturfond-glrye.dk

Et års intensiv indsats Støtteforeningen blev formelt etableret i august 2012, og bestyrelsen arbejdede fra dag 1 ad to spor: * Etablering af plejedage (og tilhørende planer) for Lyngbakkerne. Fire plejedage er gennemført med stort engagement og succes, og tre plejedage yderligere er planlagt i 2. halvår 2013. Det sker i godt samarbejde med lodsejeren Henrik Brunsø og Skanderborg kommune. Og uden Keld Mortensens biologiske faglighed og drive var vi ikke nået så langt

Efter 3 timers intensivt arbejde med rydning af birketræer

26

og med så gode og synlige resultater! Naturalie-sponsorater på plejedagen fra Dagli’Brugsen og restaurant Lyng Dal har også været yderst værdifulde. * Det andet spor – indsamling af tilsagn – blev der sat turbo på i foråret i år. Sidst i maj mødtes en flok frivillige med bestyrelsen, og i alt 12 indsamlere gav hinanden håndslag på, at de 250.000 bare skulle i hus. Hele tiden har vi satset på, at få de nødvendige tilsagn inden for et år efter starten. Så for at bruge et citat fra Helle Thorning: ”Venner, vi gjorde det!” Samarbejdet i bestyrelsen har været forbilledligt - og tidskrævende! Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder og en workshop – igen med en del frivillige, der brugte en lørdag formiddag på at ideudvikle – og


en realitet Som en del af kommunikationen fik vi udarbejdet et logo, som også vil kunne anvendes af fonden fremover. Det meget enkle og ”lette” logo er udarbejdet af den unge grafiker og arkitektstuderende Jens Buch Johansen, som har tilknytning til byen gennem sit foreningsengagement. Jens har ladet sig inspirere af lyngbakkernes form og idéskitser fra bestyrelsen.

Sponsorer: Ebbe og Lærke glæder sig over at målet er nået.

trods fuldtidsarbejde for alle bestyrelsesmedlemmer, har sagen og ønsket om at styrke vores dejlige by gennem Lyngbakke-arbejde gjort, at der ikke har været slækket på speederen.

Gl. Ryes positive kultur På det mere personlige plan vil jeg fremhæve, at flere af os jo er ret nye i Gl. Rye – undertegnede har kun boet her i 7 år - og er venligt, men bestemt blevet belært om, at så varer det godt nok en del år mere, før vi er rigtige ”Gl. Rye-ere”. Det glæder jeg mig til… Så det har også været berigende for flere af os at møde mange nye, både ved plejedagene og indsamlingen. De mange kontakter og hyggelige samtaler har i hvert fald været med til at give mig en bekræftelse på den særlige positive kultur, der præger Gl. Rye, og givet et mangeartet og

nuanceret billede af historikken her i byen.

Etablering af fonden Næste store skridt bliver så den formelle etablering af fonden og det ultimative mål: Gennem fonden at få skaffet midler (ved andre fonde og puljer) til at kunne indgå en dialog med den nuværende lodsejer for at erhverve Lyngbakkerne. Det bliver en stor opgave, men en del af fundamentet er lagt nu! Og ikke mindst bekræftelsen gennem indsamlingen på, at byen står bag. Som det første skal der findes en fondsbestyrelse (se udkast til vedtægterne på Støtteforeningens hjemmeside), og Støtteforeningen vil sammen med Borgerforeningen arrangere et informationsmøde, nok i det tidlige efterår, om det videre forløb.

Kvickly Ry - 50.000 Dagli’Brugsen Gl. Rye - 10.000 Dansand A/S, Addit - 10.000 En stor tak til de tre lokale virksomheder, støt dem!

Vi har desuden modtaget mange sympatiske hilsener fra en række forretninger og virksomheder i området. Dem er vi også meget glade for, og vi er til enhver tid interesseret i at snakke med virksomheder, som på den ene eller anden måde ønsker at støtte projektet fremover.

Totalt indsamlet 275.000 kr. Sponsorer: 70.000 Fra Borgerforeningen: 25.000 Fra borgerne i Gl Rye: 180.000

Indsamlerne mødtes i lyngbakkerne for at fejre resultatet

27

27


De

n t ma

siger er man selv - for det står i...

Nr. 44 · februar · 2012 De

I GL. RYE

r man selv - for det står i... n s i ge r e t ma

Nr. 45 · maj · 2012

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Farvel og tak til Henrik

Læs side 20

Velkommen til Helle

Regnskab 2012

– ny skoleleder og kontraktholder på Gl. Rye Skole og Børnegården Bison.

Kontrakt til Nicolai

Læs side 27

Velkommen til Britt

Læs side 2

Indtægter: Annoncer

Lejligheder går som varmt brød

Hybrid-forsamling shus ved hallen

102.835,00 Side 34

Østjysk Bolig er lun på Gl. Rye

Side 5

1

Gl. Rye Flagallé fylder 25 år

Side 9

Side 34

Erhvervsportrætter 22.785,00

Faste artikelaftaler

Øvrige indtægter - abonnenter

I alt

De

14.800,00 504,00

n t ma

1

siger er man selv - for det står i...

Nr. 46 · august · 2012

De

n t ma

siger er man selv - for det står i...

Nr. 47 · november · 2012

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side Velkommen 26

GL. RYE

til Iben JohanneThomsen

Side 2

140.924,00

Udgifter:

Opsætning af bladet

67.200,00

Trykning af bladet

62.484,00

Kørselsudgifter 2.409,20

Porto 451,00

Kontorudgifter 1.034,24

Bankgebyrer 45,00

Redaktionsmøde mv.

Afrund. af momsmellemværende

0,54

I alt

135.737,36

Tennisfolk laver ny bane i Gl. Rye Side 9

Sandkørsel skaber frygt

PB

Side 12

Kreativt par udgive r bog sammen

Lyngbakkerne blev barberet

Side 6

Side 12 1

GRIF søger ny formand

Side 6

1

T

2.113,38

Driftsresultat:

Årets driftsoverskud

5.186,64

Gl. Rye historien... af Lisbeth Lauridsen

HIMMELBJERGBODERNE En forhenværende træskomager, stod for færgefarten på Julsø. For sjov snittede han små træsko til turisterne. Det udviklede sig til en større produktion af div. træarbejder, som blev solgt som souvenirs på Himmelbjerget. I starten blev de solgt fra en bakke, men i 1905 kom den første bod ”Ugleboden”. Kvinden på billedet sælger den populære himmelbjergstok, som den dag idag stadig bliver håndlavet i Gl. Rye.

28


Teaterforeningen De to teaterkyndige lærere Mette Thule Frank og Esben Nyholm tager nu initiativ til at oprette en teaterforening i Gl. Rye.

Nu skal Gl. Rye have en

teater

Bee forening o T Bee t o o T

ee

B N t o o r T t eO rN e o B O N o ee e T B e r B o To O tT e e To B r No O e e To B To teatererfarne lærere indkalder til møde den 16. september for at starte en teaterforening. Et nyt initiativ er på vej i Gl. Ryes foreningsliv. Det går ud på at starte en teaterforening. Ideen kommer fra to lokale lærere, Mette Thule Frank og Esben Nyholm, der begge har erfaring med teater og musik. De håber at kunne samle en gruppe af interesserede, der har lyst til at skrive, udvikle og øve igennem vinteren for forhåbentlig at kunne opføre resultatet i skolens hal en gang i det sene forår eller sensommeren 2014.

En forrygende forestilling

- Vi vil forsøge at samle byens kreative folk indenfor drama, dans, design, musik, film og animation. Vi vil oprette en form for teaterforening, og vi vil gerne sætte en forrygende teaterkoncert op i hallen til næste år, lyder opfordringen fra Mette Thule Frank og Esben Nyholm. Planen er at skrive og udvikle en teaterkoncert med iørefaldende genfortolkninger og omfortolkninger af kendte numre, der fletter en handling sammen med god musik, spektakulær koreografi, dans, drama, unikke kostumer, professionelt lys og multimedie show. Kort sagt en rigtig teaterkoncert, fortæller de to initiativtagere.

Møde i Kræshuset - Først vil vi med et indledende møde finde ud af, om vi kan trække nok engagerede og interesserede teaterfolk. Mødet skal finde sted mandag den 16. september klokken 20 i FDFs hytte Kræshuset i Gl. Rye, oplyser Esben Nyholm.

Der er lagt op til, at man kan deltage på mange forskellige måder: - Det kan være som solist i et enkelt nummer eller som gennemgående skuespiller eller musiker. Vi leder også efter organisatorer og teknikere. Er du skrap til at lave videoklip og animationer, kan det også være det er noget for dig. Og skulle du have lyst til at skrive og ideudvikle, er du mere end velkommen, forklarer initiativtagerne. - Til mødet den 16. september i Kræshuset vil vi åbne op for de mange ideer, vi allerede har og se på hvordan vi kan organisere os. Forhåbentlig er dette noget, som mange vil være nysgerrige efter, og vi håber, at mange tør at springe ud i det, lyder det fra Esben Nyholm. Ønsker man at få mere at vide om den kommende teaterforening, kan man kontakte Esben Nyholm på telefon 22575609 og/eller email esben.nyholm@gmail.com

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: l Birthe Jensen, flagudlejer eller og hvis Birthe ikke kan træffes, til et bestyrelsesmedlem: l Poul Brandt, formand l Grete Balle, næstformand/sekretær l Frankie Jensen, kasserer l Jørgen Pedersen, bestyrelsesmedlem eller l Claus B. Jensen, bestyrelsesmedlem

tlf. 8689 8351 tlf. 5131 8074 tlf. 8689 8279 tlf. 8689 8265 tlf. 8798 3051 tlf. 8689 8583 tlf. 4075 1471 tlf. 5121 8941 29


Prisstigning på fjernvarmen Fjernvarmeprisen stiger i regnskabsåret 2013/2014 I forbindelse med fastlægning af budgettet for regnskabsåret 2013/2014 har det været nødvendigt at lade den variable afregning stige med 80,00 kr. ekskl. moms pr. Mwh. Naturgasprisen er samlet set steget med 13%, men stigningen i varmeprisen skyldes primært den nye ”Forsyningssikkerhedsafgift”, som er indført i år. Varmeprisen påvirkes af mange andre faktorer, bl.a. den pris vi får for den el vi sælger, faste omkostninger, afskrivninger m.m., men det er faktisk sådan at stigningen i varmeprisen denne gang stort set direkte kan henføres til stigningen i naturgasprisen inkl. afgifter.

Forsyningssikkerhedsafgift Forsyningssikkerhedsafgiften har Folketinget vedtaget den 22. marts 2012, hvor en stor del af Folketingets partier indgik en bred aftale om den danske energipolitik 2012-2020. Den 15. november 2012 indgik samme kreds en aftale vedrørende solceller og små VE-anlæg (solcelleaftalen). Denne aftale indebærer, at det statslige provenutab for den samlede udbygning med solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg finansieres ved denne stigning i forsyningssikkerhedsafgiften. Afgiften vil betyde en stigning i år med 1.100 kr. for et standard hus og afgiften

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye , 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk www.ryekv.dk

30

stiger gradvist frem til 2020 og skal i alt bidrage til statskassen med 2,8 mia. kroner, når den er fuldt indfaset. Det medfører, at varmeregningen til den tid øges med mindst 2.500 kr. om året for et standard hus i forhold til tidligere. Det skal i parentes bemærkes, at forsyningssikkerhedsafgiften er pålagt alle brændsler, også de ikke fossile brændsler såsom træpiller, flis og halm (også kaldet biobrændsler), så kun de vedvarende energiformer er friholdt. Forsyningssikkerhedsafgiften blev allerede indført fra den 1. februar 2013, men idet værkets økonomi så ud til at kunne bære den ekstra udgift i budgettet for 2012/2013, besluttede bestyrelsen at afvente udviklingen, idet en generel prisstigning måske helt kunne undgås, afhængigt af vores projekts fremadskriden. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, idet projektets tidsplan er udskudt med over et halvt år.

Solvarme- /varmepumpe projektets vigtighed Med baggrund i ovenstående, er vi helt overbevist om, at det var det rigtige at gøre at starte projektet, som baserer varmeproduktionen på solvarme og varmepumper. Projektet vil gøre kraftvarmeværket mere uafhængigt af markedsprisen og afgifter på naturgas, da den naturgasbaserede varmeproduktion vil falde til ca. 20 % af det nuværende. Vi forventer derfor også et fald i varmeprisen igen, når projektet bliver implementeret i varmeproduktionen. I skrivende stund er projektet stadig i høring fra Skanderborg Kommune, men vi håber på at kunne komme i gang med byggeriet i år.

Hermed et billede med visualisering fra Hedelundvej efter det færdige solvarmeanlæg er etableret. Billedet er taget fra lokalplanen, der er ude i høring nu.


Nyt fra

Gl Rye

Vandværk

Opsætning af nye fjernaflæselige vandmålere Som det blev fremlagt på den ordinære generalforsamling, og som der blev orienteret om i sidste udgave af Aktuelt, vil Vandværket i efteråret starte udskiftningen af de gamle vandmålere til nye fjernaflæselige vandmålere i efteråret 2013. Det er ikke alle, der skal have skiftet målere i 2013; der udvælges nogle bestemte gader, og det er målet at få udskiftet ca. 150 målere i indeværende år. Inden arbejdet bliver foretaget, vil Vandværket lægge en orienteringsskrivelse i alle forbrugernes postkas-

Vandmålerne i byen skal udskiftes, så de kan fjernaflæses.

ser med oplysninger om, hvad der skal være klar, når vandværkets VVS’er kommer i huset. Der skal bl.a. være styr på husdyr, og til dem der har målerbrønde uden for huset, ja, så skal de være gravet fri, således at de er tilgængelige for håndværkerne. Det forventes, at arbejdet med udskiftning af målerne starter i slutningen af september.

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 46 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70 Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14 Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00

31


Bogcaféen Børnenes dag i Bogcaféen! Søndag den 29. september inviterer bogcaféen byens børn og deres forældre til en hyggelig dag i bogcafeen. Her kan I sammen blive lånere og samtidig se vores fine udvalg af børnebøger. Vi får besøg af vores lokale forfatter Kathrine Assels, som læser op fra sin børnebog samt Esben Nylund, der vil spille numre fra Frederiks flyverdragt. Endeligt program følger senere.

Kathrine Assels læser op fra sin børnebog

Esben Nylund, der vil spille numre fra Frederiks flyverdragt.

Er du kørt fast på nettet ? Bogcaféen og ”EDB-holdet” starter Netværksted. Netværkstedet vil tilbyde assistance i at bruge internettet, skriveprogrammer etc. og vejlede i muligheder for at komme på begynderkurser og komme godt i gang med computeren. Hvis man ikke har fået internettet ind med modermælken, kan man køre fast og få brug for hjælp. Det er tanken, at Bogcaféen / Netværkstedet vil tilbyde assistance i at bruge f.eks. kommunens hjemmeside, Borger.dk, NemID, Netbank, facebook etc. Man vil også kunne få hjælp til at bruge bibliotekets tilbud om at låne musik, film, E-bøger og lydbøger, som kun kræver, at man er registreret som låner på biblioteket. Netværkstedet bliver en del af et netværk af frivillige It-vejledere i Gl.Rye og Ry , samt Ry Bibliotek.

Medarbejderne i Netværkstedet er alle frivillige. Det er tanken, at Netværkstedet skal have åbent om mandagen i Bogcaféens åbningstid – 15 – 17.45. Hjælpen er gratis og alle er velkomne.

Er du forælder til små børn? Husk at du i Gl. Rye bogcafé kan låne bøger til de mindste. Vi har masser af bøger til førskole-barnet – store som små. Kommer du mandag eller torsdag vil du møde hyggeligt personale

som kan hjælpe dig med at blive registreret. Nyd en kop kaffe/ the i vores ”hyggekrog”, hvor der også findes et bredt udvalg af magasiner.

Bogcaféen på Gl. Rye er igen åben efter sommerferien - vi ses... 32


Gl. Rye MTB Gl. Rye MTB Klubtur til Slettestrand

Følg Gl. Rye Mtb på Facebook

Så starter træningen igen. Vi træner første gang torsdag d. 15. august kl. 17.00 -19.00 Vi mødes som sædvanligt ved boldbanerne i Gl. Rye. Gl. Rye Mountainbike klub har længe gerne villet arrangere en weekendtur for klubbens medlemmer. Tankerne med turen er, udover selvfølgelig at få kørt en masse go’ MTB, at give vore medlemmer et større kendskab til hvem der egentlig er i klubben, der kører MTB med samme interesser og niveau som en selv. Turen er i weekenden den 25-27. Oktober og går til sporet ved Slettestrand/ Svinkløv. Udover hyggeligt samvær og dejlige ture på sporet, indeholder turen også et niveaudelt teknikkursus, hvor vi alle har mulighede for at få en masse tips med hjem som vi kan øve os på her i det Midtjyske.

Rammen om opholdet bliver Feriecenter Slettestrand - www.slettestrand.dk Vi bor i lejligheder på feriecenteret, hvor der er aktivitetsmuligheder for alle aldre, så resten af familien kan sagtens komme med. Interesserede kan se inspirationsvideoklip fra teknikanlægget og ruten i området ved Slettestrand/Svinkløv på følgende links http://vimeo. com/64078954# & http://m.youtube.com/ watch?v=2Qk7raSlVZk Alle klubbens medlemmer modtager invitation til turen inden længe, så har du lyst til at møde andre med interesse for mountainbike så kig forbi www.glryemtb.dk Mvh. Bestyrelsen i Gl. Rye MTB

Kidsliga Fredag d. 23. august, er vi vært for 3. afdeling af Kidsligaen. Løbet vil denne gang have start ved boldbanerne. Start kl. 18.00, men husk at komme i god tid, så man kan få udleveret startnummer. Kidsligaen er et mountainbikeløb for børn op til 12 år. Ruten er ca. 2 km lang og skal gennemkøres fra 2-5 gange alt efter hvor gammel man er. Man behøver ikke være medlem af en klub for at stille op, blot man har en cykel(en mountainbike vil være en klar fordel) og en hjelm. Tilmelding til løbet skeer via klubbens hjemmeside www.glrymtb.dk. Startgebyret er 25 kr., som betales på dagen. På vores hjemmeside kan i læse mere om løbet og se hvilken aldersgruppe i skal tilmeldes i. Vi håber at se mange, enten på cyklen, eller som heppere på de lokale ryttere.

33


Lyng Dal fik nyt stråtag Det friske stråtag på restaurant Lyng Dal lyser op på Ryesgade Af Peter Hald

Da restaurant Lyng Dal i Gl. Rye fik nye ejere i fjor, var en af de første målsætninger fra de nye ejere, at stråtaget skulle repareres og udskiftes. Det viste sig at være en stor mundfuld, for ikke alene skulle der skiftes strå, men også en hel del tømmer, så projektet blev mere omfattende end beregnet. Men nu er det klaret, og der er stor tilfredshed med resultatet. - Vi valgte tækkemand Peter Hougaard fra Sjelle, og vi er rigtig glade for, at vi benyttede ham. Han er virkelig dygtig, og det bliver også ham, vi skal bruge næste gang, siger Nicolaj Gadebæk Pedersen, der er kok og en af de fire ejere af Lyng Dal. De øvrige ejere er Nicolaj Gadebæks hustru Kristin samt Anita Kaihøj og Ditte Susgaard Projektet løb op i 300.000 kroner, inklusive tømrerarbejde. For det viste sig nemlig, at en stor del af tagkonstruktionen trængte til en kærlig hånd. - Der var mere arbejde i det, end vi havde regnet med, Alle de tre små kviste blev således flyttet og ombygget, og den store kvist blev bygget helt om. Desuden var der en del tagspær, der skulle udskiftes, fortæller Nicolaj Gadebæk Pedersen. Tømrer Richard Stephen fra Gl. Rye Tømrerservice blev hyret til at klare arbejdet med tagkonstruktionerne, og også det blev udført til alles tilfredshed. - Nu holder taget sikkert 40 år mere, siger Nicolaj Gadebæk Pedersen.

Mere tagarbejde Ejerne af Lyng Dal er ved at forberede sig på, at der skal skiftes mere tag om nogle år. Det gamle stråtag på selve restaurantbygningen trænger også til fornyelse, og ifølge Nicolaj Gadebæk Pedersen bliver det sandsynligvis nødvendigt at udskifte dette tag i løbet af fem til otte år. Den slags koster, men til gengæld kan ejere og medarbejdere på Lyng Dal glæde sig over, at der kommer mange kunder. - Vi har haft en flot omsætning løbet af sommeren. Tendensen er stigende, og vi håber selvfølgelig ikke, at det stopper. Vi har haft masser af lokale gæster, og vi synes, at vi har fået en god modtagelse her i byen, siger Nicolaj Gadebæk Pedersen. Staben på Lyng Dal har sammensat et nyt efterårsprogram med en række arrangementer. Fredag den 4. oktober har man ”Blomster og Bobler”, hvor blomsterdekoratør Lene Friedrichsen fra Blomstergården i Brædstrup kommer med vejledning om bord-dekoration. Hertil bliver der en fire rettes menu med mousserende vine. Fredag den 25. oktober handler det om øl. De bliver en aftens med smagsprøver på mange slags øl og med forskellige retter, hvor der er brugt øl. Endelig er der Mortens aften på Lyng Dal søndag den 10. november, hvor hovedretten selvfølgelig er andesteg.

Nicolaj Gadebæk Pedersen foran Lyng Dals boligdel, der har fået nyt stråtag.

34


Dagplejen

I Gl. Rye Dagpleje lægger vi stor vægt på at børnene får styrket de forskellige udviklingsområder For tiden har vi særlig focus på motorikken. Vi har en dejlig og udfordrende natur lige udenfor døren. Den bruger vi flittigt i dagligdagen, hvor ture i f.eks bakkerne giver mange gode oplevelser. Udover at komme frem i ujævnt og bakket terræn, giver det også anledning til mange gode snakke. Det er måske netop under disse ture børnenes ordforråd for alvor bliver øget. For tiden er det meget in med dialogisk læsning, men en helt naturlig måde at øge ordforrådet på og samtidig styrke både motorikken, sanserne, sociale kompetencer og ordforrådet opnås på vores - Dialogiske Gåture. Vi finder... ser... og mærker.... Senere på dagen hører man måske børnene omtale noget nyt vi så - en dumper eller larvefødder. Ofte møder vi andre vi snakker med, og på en heldig dag får børnene lov at klappe en hest. Børnene kender de forskelllige spændende steder og beder f.eks selv om tur til hønsene, gederne, den gamle bil, fårene eller møllen. Hver tur er ligesom at gå på opdagelse. Sidst vi var i legestue fik børnene rigtigt rørt sig til leg med balloner. Det var en fest :) Dagplejerne i Gl. Rye 35


Gl. Rye Skole Skolestart Af Helle Futtrup, skoleleder.

Et nyt skoleår ligger lige om hjørnet. I skrivende stund er der præcis en uge til, vi sætter flaget til tops som tegn på, at 1. skoledag er en festdag og nu tager vi hul på et helt nyt skoleår. For 34 børn bliver det deres første dag som skolebarn i 0.kl. De fleste kender skolen fra tiden i Bisonbanden op til sommerferien, men får fra mandag d. 12. august deres eget rigtige klasserum, hvor de skal tilbringe mange spændende timer i det kommende år. Det er en dag, der imødeses med spæn-

ding af børn og forældre, og forhåbentligt går børnene hjem fra 1. skoledag med oplevelsen af, at der er grund til at have høje forventninger til deres skoleliv. At det lover godt!

ter klang i skolens rum. Vi har været i gang i et stykke tid, før børnene har første skoledag, men skolen lever først rigtigt igen, når børnene er kommet og hverdagen bliver skudt i gang.

For alle skolens øvrige børn er det også et nyt år, der tages hul på. Mange har skiftet klasserum, nogle får nye lærere, nogle flytter fra at høre til indskolingsklasserne til at komme i de ældste klasser på Gl. Rye Skole. Så det er en dag med plads til forventninger og sommerfugle i maven for alle. Derudover bliver det sikkert dejligt at gense kammeraterne i samlet flok. Der er en masse oplevelser og historier, der skal fortælles oven på en lang, dejlig sommerferie.

Vi sluttede sidste skoleår af med at takke for samarbejdet med Aase Adserballe Lavsen og Lisbeth Sjelle Nielsen, som begge gik på efterløn efter mange års flot indsats på Gl. Rye Skole. På første skoledag byder vi derfor velkommen til en ny børnehaveklasseleder, Inger Thomsen, som hidtil har arbejdet i SFO og to nye lærere på skolen, Mette Miljkovic i 1. kl. og Line Rasmussen på 2. årg.

På skolen glæder vi os også til at gense alle vores børn. Det er festligt med de mange smil og glade stemmer, der sæt-

Og så er vi klar til at tage hul på skoleåret 2013/2014.

”Ud og lær-i det gode vejr” -sådan lød overskriften på vores udeuge for indskolingen på Gl. Rye Skole. Men kan man lære noget, når man rykker undervisningen ud af klasselokalerne? Af Stinne Brønholt, lærer” I maj måned har vi tradition for at flytte undervisningen i indskolingen udenfor en hel uge. I år under overskriften ”Ud og lær - i det gode vejr”. Som vanligt indtog vi området omkring Kræshuset, der jo tilbyder et væld af gode rammer i naturen. Den overordnede ramme for ugen var at tænke fagene ud i naturen og lave overvejende ”blyantfri” undervisning! I planlægningen lagde vi os i selen for at tænke anderledes, og det har affødt gode samtaler om læring blandt personalet. Kan man fx lære noget af en oplevelse? Hvad lærer man af at lave noget praktisk? Hvordan kan vi bruge naturen som undervisningsrum? Dette mundede ud i et mål om at inddrage kroppen, konkrete materialer og naturen i undervisningen og gøre undervisningen mere konkret og nærværende. Hver morgen startede vi med en lille fælles opvarmning og en kort løbetur for at styrke kroppen og blive fysisk og mentalt klar til den efterfølgende undervisning. 36

Derefter gik børnene sammen med deres hold ud til dagens fag. Formiddagen blev brugt til aktivitet og fordybelse i de faglige værksteder, som tog udgangspunkt i fagene: Hjemkundskab, idræt, matematik, dansk og musik. Ugen bar præg af undersøgelse, aktivitet og fordybelse og mange fine stunder med børn, der samarbejdede. Der var en god stemning og plads til at tage en bid mad i græsset og dele oplevelserne. Skoledagen sluttede med, at man kunne vælge mellem forskellige aktiviteter såsom cykelleg, snitteværksted, smuglerleg mm. Mange benyttede også muligheden for at bygge huler i skoven. Et af målene har været, at styrke samarbejdet mellem de 4 årgange i indskolingen. Og det må man sige, er lykkedes! Hvert barn har været sammen med den samme børnegruppe hen over ugen, så der har været lejlighed til at prøve at

bruge hinanden på nye måder, hvor man er fælles om en opgave. Nye relationer tog form og har givet en fællesskabsfølelse som er med til at skabe et trygt miljø på skolen. Det er såmænd helt rørende at se hvordan store hjælper små og små ser op til store! Noget af det, der gør sådan en anderledes uge værdifuld er, at børnene får en anden ro over sig. Der er højere til loftet, hvilket gør at børnene åbner sig henad ugen for at opleve tingene på en anden måde end til daglig. Samtidig kan det mærkes, at det er rart at komme tilbage i vante rammer hvor man kender rutiner og forventninger. Men sådan en uge er mere end et forfriskende indspark. Den bæres med langt ind i den daglige undervisning!


”Samarbejde på tværs” Af Anna Marie Christensen, lærer.

…..var temaet for fordybelsesugen i ældste team (4.klasse – 6.klasse). I maj måned har vi på skolen en fordybelsesuge, som foregår i det fri. I år var ugen lidt anderledes for de ældste elever på skolen, da 4. klasse var på lejrskole, så deltagerne i ugen var kun 5. og 6. klasse. I løbet af ugen var der udfordringer for både hjerne og krop. Målet var at styrke samarbejdet og sammenholdet mellem 5. og 6. klasse, samt at bringe elevernes forskellige kompetencer i spil. Eleverne blev inddelt i små grupper på tværs af årgangene, og en enkelt dag i en større gruppe. Overskrifterne for ugen var:

Adventure race: Eleverne var i grupper på 5-6, og de skulle ud til et antal poster rundt i Gl. Rye. Undervejs var der forhindringer, som skulle klares gennem teamsamarbejdet. En forhindring kunne fx være, at alle 5-6 elever i gruppen skulle tilbagelægge 3 km. til en post, men kun fik 2 cykler til rådighed – hvem skal løbe….hvem skal cykle…..eller skal man bytte undervejs?

Klan liv: Eleverne var inddelt i klaner på 15. Hver klan havde sit eget område og bålsted. I løbet af dagen skulle klanerne lave for-

skellig mad på bål (rengøre/ryge fisk, brødbagning, kartofler, pesto med naturens urter….) Undervejs dystede klanerne mod hinanden i forskellige discipliner. Man kunne her vinde en ingrediens til sin bålmad. Eleverne gik virkelig til den, og kæmpede for klanens ære.

Produktion af kortfilm: I grupper af 5 elever skulle der produceres en kortfilm under overskriften: ”Besøget”. Filmene blev filmet og redigeret på Ipads. Der blev fremstillet rigtig gode og meget forskellige film. Lærerne nominerede filmene indenfor forskellige kategorier. Den sidste dag i ugen var der ”Oscar-uddeling”. Eleverne – og lærerne mødte festklædte op til den store dag, hvor de spændende nomineringer og nervepirrende afgørelser af, hvem der vandt de forskellige kategorier blev offentliggjort. Ugen forløb fantastisk godt! Målet med at styrke sammenholdet og samarbejdet lykkedes, og nye relationer opstod på tværs af klasserne. Elevernes evaluering af ugen var, at det havde været en rigtig sjov og anderledes uge, og det havde været godt at arbejde sammen med andre, end de plejede. Ugen var et frisk pust i hverdagen. Det var dejligt, at se hvordan alle tog imod udfordringerne, og gik positivt ind til opgaverne.

Sæbekasseløb Af Thomas Jensen

Tirsdag den 4. juni havde klubben i Gl. Rye inviteret klubberne fra Låsby og Bjedstrup til årets store sæbekasseløb. Løbet blev afholdt på stisystemet bag ved Bison Børnehave, hvor der var gode muligheder for at lave en varieret bane med både op og nedture. Der var op til løbet blevet arbejdet ihærdigt på, at få bygget, malet og gjort to biler klar til den store dag, hvor der skulle kæmpes om pokaler i tre kategorier: ”Hurtigste runde”, ”flotteste køretøj” og til sidst ”fairplay”. Det var en dejlig dag, hvor der blev hygget, kæmpet og heppet efter bedste evne fra alle børnene. Gl. Ryes hvide bil vandt for flotteste køretøj, mens Låsby vandt for hurtigste omgang og fairplay. Så vi drog hjem med den ene af pokalerne fra dette års løb

37


”Fortælling i

billede

Af Charlotte Brejning Kristensen og Pia Haunstrup Jensen, lærere

Sidste sommer fik vi beskeden: ”Pia og Charlotte skal være klasselærere i den kommende 1. klasse”. En følelse af glæde spredte sig i kroppen og derefter meldte spørgsmålet sig. ”Hvordan hjælper vi bedst børnene i gang med en god læseog skriveudvikling?” Vores erfaring er, at mange 1. klasses børn kommer fyldt med gode fortællinger både fra deres dagligdag og fantastiske fantasihistorier. Udfordringen er at bevare dem, selv mens deres skriftsprog ikke er lige så veludviklet som deres fortællelyst. I løbet af 1. klasse kan vi komme til at ”kvæle” alle de gode fortællinger. Fortællingen om weekenden, den fede racerbil eller den søde fantasihest bliver mindre og mindre ambitiøse, fordi eleverne bliver gode til at forventningsafstemme, hvor meget de har energi til at skrive. Enkelte mister helt lysten til at skrive på trods af børnestavning, undervisningsdifferentiering og meget motiverede og engagerede forældre og lærere. I foråret 2012 tilbød Skanderborg kommune puljemidler under overskriften ”Den innovative folkeskole”. Dette betød, at vi fik mulighed for at prøve en god ide af: At bevare alle børns fortællelyst samtidig med et øget fokus på den skriftsproglige verden. Vi ville gerne iværksætte et projekt, hvor elevernes ejerskab sættes i højsædet. Hvor de kan omdanne deres digitale viden til et aktivt værktøj. Ikke mindst at skabe en læse-/ skriveundervisning for begyndere, som tager højde for både undervisningsdifferentiering og elevdifferentiering og herved skabe endnu videre rammer for faglig inklusion. Vi beskrev ideen, søgte midlerne og fik herefter mulighed for til skolestart august 2012 at indkøbe et klassesæt af iPads til udførelse af projekt ”Fortælling i billede og lyd”. 38

Læseinitiativet er et innovationsprojekt. Vi ville afsøge mulighederne for anvendelse af det multimodale tekstbegreb. Det enkelte barn skulle mødes med muligheden for at videreudvikle det fortælletalent, det møder i skolen med uden først at møde en eventuelt begrænsende skriftsproglig barriere. Ved hjælp af et klassesæt af iPads har det været muligt at have en simpel vej fra billede/lydoptagelse/video til færdig multimodal tekstproduktion. Børnene har arbejdet med forskellige teksttyper: logbogsskrivning, fagtekster og skønlitterære tekster med fokus på tekstopbygning. App’en ”Book Creator” har været det centrale og samlende i undervisningsinitiativet. Flere andre apps er blevet anvendt til at udvide og nuancere børnenes produktioner og andre igen til at træne forskellige faglige færdigheder på. Udover de skriftsproglige og de digitale kompetencer har børnene også fået en øget læringsglæde, øget ansvarlighed for det selvstændige arbejde, og der har været øget videndeling eleverne imellem. Tidligere har det været svært at fastholde barnets indholdside i den spæde skrivefase. Børnene kunne have svært ved at

huske den gode fortælling samtidig med at udføre det store stykke arbejde, som skriveprocessen er. Den nye arbejdsremse for den skriftsproglige produktion for børnene på IPad har været: LYD – TEKST – BILLEDE. Lyd: Først skabes det auditive billede af elevernes fortælling, så den sikres og eleverne kan vende tilbage og genhøre efter behov. Tekst: Den skriftsproglige proces går i gang, hvor børnestavning anvendes. Eleverne har overskud til at lydere mange ord, da de ikke skal holde fortællingen i hovedet samtidig. Billede: til sidst laves der et billede, der understøtter fortællingen visuelt. En dansktime med skrivning på programmet kunne eks. starte med barnet indtaler alle de oplevelser, det har haft i weekenden, derefter skriver barnet de ord, som det kan, lytter til sin egen indtaling for at sikre, at alt er med, og herefter laver barnet en illustration til sin fortælling. Illustrationen kan være en digital tegning i en app, en fysisk tegning, som der tages et billede af, et videoklip eller en tegnefilm ligeledes lavet i en app. Fortællingen er nu bevaret, mulig at genhøre eller læse, og den har fået tiltalende layout. Eleverne går stolte fra denne skriftsproglige oplevelse. Herved fasthol-


e og lyd”

”Hvordan hjælper vi bedst børnene i gang med en god læse- og skriveudvikling?”

Fakta Projekt ”Fortælling i Billede og lyd” er sammen med fire andre læseprojekter i landet nomineret til årets læseinitiativpris, der uddeles af Landsforeningen for Læsepædagoger. Vinderen kåres den 21. november i forbindelse med Landsforeningens årskonference på Munkebjerg Hotel i Vejle. Se mere på hjemmesiden www.laesepaed.dk

Fakta Multimodal: multimodalitet handler i bund og grund om, hvordan forskellige formidlingsmåder supplerer eller understøtter hinanden. Det kan være tekst, Billeder, film, grafer, bokse og forskellige medier.

des børnene i det fokus som ”Fortælling i billede og lyd” har. Gennem året er disse produkter blevet lavet og samlet i app’en ”Book Creator”. Ved skoleårets slutning har barnet nu en række digitale bøger med alle de multimodale tekster, som det har præsteret i årets løb. To 1. klasser har haft ét klassesæt af iPads til rådighed. At tilgangen til iPad’en har været let og mulig i de fleste dansktimer, idet det blot skulle koordineres indenfor årgangsteamet, har været af stor betydning for det store læringsudbytte. Vores erfaring er, at en tablet bliver et meget personligt stykke værktøj, og årgangen har været gode til at passe på hinandens produkter, idet de to og to deler en iPad. Denne ide, der blev til projekt ”Fortælling i billede og lyd” har forbedret specielt to elementer i læse-/skriveundervisningen i 1. klasse. I forhold til eleverne har det øget skrivelysten og potentialet til mere indholdsrige tekster, idet det multimodale tekstbegreb virker befordrende herfor. I forhold til undervisningen har arbejdet med iPads og app’en Book Creator givet lærerne en langt større mulighed for både undervisningsdifferentiering og

elevdifferentiering i læse/skriveundervisningen. De gode muligheder for differentiering og den motiverende faktor, som iPaden er for eleverne, har i kombination givet et godt og roligt undervisningsmiljø omkring skriveprocesserne. Dette giver øgede muligheder for at kvalificere lærerrollen meget i forhold til vejledning og stilladsering. Vi har flyttet os fra at være omvandrende diktafoner og ordbøger til at være guider i elevernes skriftsproglige udvikling.

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skolesekretær

Inger Svansø Iversen 8794 2681 inger.iversen@ skanderborg.dk

Skoleleder

Helle Futtrup Jørgensen 8794 2682 helle.futtrup.jorgensen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

SFO-/klubleder

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Leder i Bison:

Britt Sparvath 8794 2200 britt.sparvath@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Grethe Bremer 5114 2491 grethe.bremer@gefiber.dk

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

39


Børnegården Bison

e n Ællinger kom til Gl. Rye

Bente Lund Kjeldgaard

Vuggestuebørnene er efter lang tids spænding flyttet over i vores nye omgivelser og lokaler i Børnegården Bison. Vi er blevet godt modtaget af de andre børn og voksne i Bison, de har givet os rum,plads og ro til at komme på plads, finde vores platform med de daglige rutiner. Rutinerne er vigtige for de mindste børn, så de kan finde tryghed i deres dagligdag. Både børn og voksne er allerede hjemmevant. Det var en smertefri og god oplevelse for børnene dette sceneskift. Selv forældrene er blevet kendt med de nye forhold. Der er ingen der går forgæves længere, til de låste døre i pavillionen. Vi har skiftet gruppenavn, da vi mente det var et oplagt lige nu, i de nye lokaler. Vores nye navn har vi bestemt skal være Ællingerne. Hvilket passer perfekt til de små blenumser. Her en sød lille historie: Rasmus var lige blevet flyttet fra vuggestuen over i børnehavegruppen. Det kan godt være hårdt for sådan en lille dreng fra vuggestuen, at vænne sig til de nye forhold blandt de store børn. En morgen hvor jeg åbnede Bison, mødte Rasmus også tidlig ind. Da klokken nærmede sig det tidspunkt hvor jeg ville tage vuggestuebørnene med op til vores grupperum, så Rasmus op på mig med sine store øjne, og sagde lige så stille: Jeg vil gerne med i Lille Bison. Hvor jeg svarede: Men Rasmus vi hedder ikke længere Lille Bison.Vi hedder nu ællingerne. Rasmus svarede mig prompte Jeg er en ælling. Han kom selvfølgelig med mig på besøg, hos ællingerne.

40


Gl. Rye som lufthavn Af Peter Hald

I sommerens løb har Gl. Rye nærmest fungeret som en uofficiel lufthavn. Byen har haft besøg både af et svævefly og en hel flåde af varmluftsballoner. Først var det et svævefly, der nødlandede på en mark ved Sct. Sørens kirke den 18. juli. Landingen, der fandt sted ved 17-tiden, var forholdsvis udramatisk, og piloten - Lars Jensen fra Aarhus Svæveflyklub - kom ikke noget til, og der skete heller ikke skade på flyet. - Jeg mistede opdrift - termikken var ikke kraftig nok, forklarede Lars Jensen, mens han ventede på, at en bil med en trailer skulle hente hans svævefly. Lars Jensen deltog i en svæveflykonkurrencen Sun Air Cup, og han skulle efter planen have landet i Arnborg, men han nåede altså kun til Gl. Rye, før opdriften svigtede.

Balloner på markerne Onsdag den 7. august var der igen løbske luftfartøjer over Gl. Rye. Denne gang var det varmluftballoner, der deltog i det danske mesterskab i ballonflyvning. En svensk ballon nødlandede i det græsklædte område ved Kræshytten og Skovstedvej. Ikke helt uproblematisk, da ballonkurven snittede et birketræ – men svenskerne landede dog uden skrammer. Det lød til, at de havde haft problemer med deres computerudstyr. Længere nede langs Emborgvej var der flere farvestrålende balloner, der landede lidt mere elegant på nyhøstede kornmarker. Ballon-landingerne vakte stor opsigt, og masser af Gl. Ryeborgere var ude for at kigge på, men de luftige luftfartøjer var hurtigt væk igen, idet ballonerne blev tømt for varm luft i en fart, og mandskaberne og kurvene blev derefter afhentet i biler.

Gl. Rye skoles 6. klasse 2012-2013 41


Pensionistforeningen Sommerudflugt onsdag den 14. august - Borbjerg Mølle Kro med mere Vi startede efter sommerferien med en dejlig tur til blandt andet et skøn og meget interessant sted mellem Holstebro og Hjerl Hede; Borbjerg Mølle Kro. Bussen afgik kl. 10.00 fra Dalbogård med Heinrich som chauffør. Han kørte de smukkeste veje, bl.a. over den nye motorvejsbro over Funder Ådal. Undervej besøgte vi ”Elia” i Birk ved Herning, - en kæmpeskulptur fra 2001 af Invar Cronhammer. Den er 32 meter høj og 60 meter i diameter. Derefter kørte vi til Angli Gården, som er udsmykket af Carl Henning Pedersen og Else Alfelt. Inde i gården er der kunst i form af glaserede stentøjskakler hele vejen rundt. Det skal ses! Det er så smukt. Carl Henning Pedersens (1913 - 2007) urne er nedsat i det indre gårdrum. Den 12 meter høje obelisk, der byder velkommen til Herning, er også lavet af Carl Henning Pedersen. Efter opholdene omkring Herning fortsatte vi ad skønne veje og ankom til Borbjerg Mølle Kro, hvor en dejlig middag ventede os. Imellem retterne blev der fortalt om kroen og dens historie, som går mere end 600 år tilbage. Det var én af pigerne, der fortalte, for ”Æ’ Møllekuen” - gennem de sidste 26 år - var ikke hjemme. Ellers havde vi fået mere fortalt om blandt andet hendes arbejde for SOS Børnebyerne, og om hendes kørsel på motorcykel på 6 kontinenter. Hun arbejdede som frivillig og har besøgt 40 SOS Børnebyer i 24 lande. Og Borbjerg Mølle Kro var i øvrigt spændende at se. - Dejlig have ned til Møllesøen, dyrefold med lamer, emuer, næsebjørne med mere. Et lille museum, hvor også den gamle møllekværn er bevaret. Hertil ca. 2.300 forskellige elefantfigurer. Og den gamle vandmøller pisker fortsat rundt. På hjemturen havde vi en lille pause, hvor vi nød vores medbragte kaffe og hjemmebag. - En dejlig tur med gode oplevelser og sol og blæst.

Bestyrelsen

42

Ragnhild Jeppesen, formand Møllestien 2G, tlf. 8689 2527

Aase Pedersen, kasserer Ryesgade 40 Grete Balle, sekretær Lyngdal 4

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen Rodelundvej 37


Dalbogaard Aktiviteter i September

Aktiviteter i oktober

Aktiviteter i november

Tirsdag 3. sept. Kl. 14.00 Gudstjeneste. Iben Johanne Thomsen

Tirsdag 1. oktober Kl. 14.00 Gudstjeneste. Iben Johanne Thomsen

Onsdag 4. sept. Kl. 14.00 Bankospil. Arr. Aktivitetsråd

Onsdag 2. oktober Kl. 14.00 Bankospil Arr. Aktivitetsrådet

Onsdag 6. nov. Kl. 14.00 Bankospil Arr. Aktivitetsråd

Onsdag 18. sept. Kl. 14.00 Bankospil. Arr. Pensionistforening

Aktiviteter hver uge: Mandag

Torsdag 3.oktober Kl. 14.00 Pasgård Tøjservice. Kom og se det nye tøj til efteråret.

Tirsdag 12. nov. Kl. 14.00 Gudstjeneste Iben Johanne Thomsen Onsdag 20. nov. Kl. 14.00 Bankospil Arr. Pensionistforening

Onsdag 16. oktober Kl. 14.00 Bankospil Arr. pensionistforening

Onsdag

Torsdag

Gymnastik 10.15-11.30. Lizzie Eftermiddag

Hygge med oplæsning spil eller bage. 14.15- 15.30

1. og 3. onsdag i måneden Banko

Kreativ aktiviteter 13.30-15.30. Bodil

Sommerudflugt onsdag den 14. august - Borbjerg Mølle Kro med mere

43


Låsby Telt og Serviceudlejning Tlf. 8695 1665 Inge og Hans O. Iversen

Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby

Selskaber med panoramaudsigt eller til søs A la carte & Kulinariske events Se www.hotel-julso.dk

laasby-festudlejning.dk · laasbytelt@hotmail.com

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer - kom og få et godt tilbud

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Sjelle Tækkefirma Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Rosenvej 3, Sjelle 8464 Galten Tlf. 8695 4503 M. 2229 3320

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag


Revisionsfirmaet

Henrik Braderup Olsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Gerstedvej 5, Gl. Rye, 8680 Ry

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Medlem af

Tlf. 8695 1144

Tlf. 8788 0286. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

revision · regnskab · bogføring · rådgivning

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 T: 86 82 16 55

S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN

Ann_90x50mm.inddDansk 1

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

www.sb-s.dk

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion12/11/12

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning Begravelser og ligbrænding Per Dunkjær Andersen Tlf. 8689 2969 Skanderborgvej 9, Ry

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

45

11.57


Alt indenfor murerfaget

Gl. Rye Kro

Tlf.: 2711 2873 glryemurer@gmail.com

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

Gl. Rye murer forretning

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Denne annonceplads kan blive din. Ring eller mail til pt grafisk 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

LYNG DAL Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · gl.ryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE Åbent fra kl. 11.00 - 17.00 Søndage dog 11.00 – 16.00 Fra den 1/11 til 31/3 mandag lukket.

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry 8689 8400


Reparation og salg af biler

Kig forbi vores legetøjsshop når du mangler en gave

Siggaard Biler

Ry Bøger & papir Klostervej 6 D 8680 Ry Tlf. 8689 1064

Burmlundvej 4 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk

Denne annonceplads kan blive din. Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

Ring eller mail til pt grafisk 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk

info@dansand.dk www.dansand.dk

�������

A/S Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

��������� ������������������������������������

- det professionelle valg, siden 1968

Garanti på kvalitet

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Kreativitet er at kombinere kendte ting på nye måder... Se mere på: drop reklamebureauet.dk

BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

86 89 89 72

Ryesgade 25 · Gl. Rye pt@ptgrafisk.dk · www.ptgrafisk.dk

Skal vi også tegne din nye have... Se mere på www.nylund.dk Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag-søndag

9.00-17.00 9.00-16.00

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye August 17.-18.

Mad og Øl på Øm.

Øm Kloster.

Øm Kloster Museum

23.-24.

Sportsfest.

Sportspladsen.

Grif

25.

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget kl. 11.00. Himmelbjerget.

Menighedsrådet

September 3.

Strikkeklubben kl. 13 – 16.

Skt. Sørens hus.

Gl. Rye Strikkeklub.

8. 12.

Konfirmandindskrivning 9.30. Foredrag 19.30: ”Børnearbejde: Hvem, hvad og hvorfor?” ved Birgitte Krogh-Poulsen.

Skt. Sørens kirke.

Menighedsrådet

Skt. Sørens hus.

Udsyn

16.

Initiativ til Teaterforening kl. 20.

Kræshuset.

Gl. Rye Teaterforening

21.

Dragedag kl. 10 – 16.

Mødested: Burmlundvej.

Borgerforeningen

22.

Høstgudstjeneste og høstkomsammen kl. 11.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

26. 29.

Stillegudstjeneste kl. 20. Sogneudflugt til Gellerup Kirke i Aarhus kl. 9-ca. 13.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

Afgang fra Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet

29.

Børnenes dag i Bogcaféen.

Skolen.

Gl. Rye bogcafé

29.

Plejedag i lyngbakkerne

Lyngbakkerne

Naturfond Gl. Rye

Oktober 3.

Koncert med Den danske Salmeduo kl. 19.30. Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

4. 24.

Kun for mænd 11.30. Foredrag 19.30 ”Historier i billeder ” ved Cato Thau-Jensen.

Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet.

Skt. Sørens hus.

Udsyn

27.

BUSK-gudstjeneste kl. 11.00.

Skt. Sørens Kirke.

FDF og menighedsrådet

November 3.

Musikgudstjeneste Allehelgen kl. 19.30.

Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet

9.

Plejedag i lyngbakkerne

Lyngbakkerne

Naturfond Gl. Rye

13.

Foredrag 19.30: ”Det gode liv” ved Mickey Gjerris.

Skt. Sørens hus.

Udsyn

14. 21.

Familiegudstjeneste med spisning kl. 17. Stillegudstjeneste kl. 20.

Skt. Sørens Kirke. Skt. Sørens Kirke.

Menighedsrådet Menighedsrådet

29.

Kun for mænd kl. 11.30.

Skt. Sørens hus.

Menighedsrådet

I GL. RYE

48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.