Aktuelt nr. 45

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 45 · maj · 2012

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Farvel og tak til Henrik

Læs side 20

Kontrakt til Nicolai

Læs side 27

Velkommen til Britt

Læs side 2

Østjysk Bolig er lun på Gl. Rye

Gl. Rye Flagallé fylder 25 år

Side 9

Side 34

1


I GL. RYE Nyt fra FDF........................ side 10 Borgerforeningen............ side 14 Gl. Rye kirke...................... side 18 Nyt fra GRIF...................... side 26

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk.

Redaktion Ansvarshavende redaktør (konstitueret): Peter Hald Borgerforeningen

Tine Lindberg GRIF

Lars Bitsch FDF Karen Thomsen Skribent

Formand Ove Krogsøe John Jensen Kasserer

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Forside: Henrik Lund, sognepræsten der er blevet domkirkepræst. Foto Peter Hald Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i august 2012. Deadline søndag den 5. august. Indlevering af materiale til: PT grafisk · pt@ptgrafisk.dk

22

o j f r e Det Det her er et godt sted at være barn og det skal det blive ved med at være, mener ny daglig ­leder i Bison Af Karen Thomsen Foto: Ibry.dk

Velkommen til Britt Sparvath, ny daglig leder i Bison. Britt flyttede fra Fredericia til Voel i november måned sammen med kæresten Jesper, som er ingeniør på Arla i Århus. Jesper har 2 børn, som kommer til Voel hver anden weekend, og Britt har to voksne børn på snart 25 og 29. Den ene bor i København og arbejder med forsikringer, og den anden læser spansk og engelsk på universitetet i Århus. Selv fylder hun snart 51 og kommer oprindelig fra Nr. Snede, hvor hun gik i skole og senere på gymnasiet i Silkeborg. Efter at have ”været væk” i rigtig mange år, boet i Vejle, Fredericia og Brejning, hvor hun i alle årene har arbejdet med børn og ledelse, er hun nu kommet tilbage til egnen. Køreturen Voel – Fredericia var lidt lang, så da stillingen i Bison kom, betød det muligheden for en kortere køretur og også en tilfredsstillelse af lysten til at prøve noget nyt. Britt synes, hun er heldig, at hun har fået jobbet, det passer lige til hende. Hun har kun mødt dejlige mennesker – dejlige børn, dejlige voksne, hun synes, det er fjong. ”Jeg spræller og er glad hver eneste dag” siger hun. Gennem årene er fritiden blevet udnyttet helt ud i hjørnerne med gode ting. Britt har spillet saxofon i et jazzorkester og sunget i bands og kor. Hun har dyrket håndbold på højt niveau, spillet badminton og tennis. Hun kan li´ at svømme og cykle og gå nogle ture. Og løbe lidt….

Britt har læst diplom i ledelse og mangler kun et par moduler. Det er vældig, vældig inspirerende. Hun har været sous-chef i dagplejen i 15 år og leder i en børnehave og i en vuggestue i 6 år. Om at være leder siger hun, at det er fedt, hvis man kan flytte nogle mennesker derhen, hvor de har en dejlig dag på deres arbejde. Så giver de noget til de kære børn, så de ender som nogle hele mennesker, som er godt rustet til det samfund, de skal ud i. De voksne skal føle, at de bliver hørt og set og anerkendt for det de kan. De skal synes, det er godt at komme på arbejde, og de skal have lov til nogen ting. Lederen skal turde uddelegere i tillid til medarbejderne, vel vidende at det er hende, som i sidste ende har ansvaret. Alle skal kunne komme og sige ”Britt, det her vil vi gerne have hjælp til” og så skal hun bare være der, både fysisk og psykisk til stede, når der er brug for hende. Det er vigtigt for Britt at se den enkelte og se, hvor der er brug for et lille skub eller hvor styrkerne ligger. Alle skal føle, at de er nødvendige og har betydning. ”Trives de, er de bare de bedste til at give børnene en rigtig skøn hverdag” Når der kommer en ny leder eller en ny ansat i en institution, så ændrer strukturen sig. Derfor skal de næste personalemøder handle om ”vores fælles værdier”. Værdi-ordene skal gøres helt konkrete og synlige. Man skal kunne se, hvordan værdierne udmøntes i praksis, og andre skal også kunne se det. På den måde får man en styrke og et fælles ståsted, som kan danne basis for videre udvikling.


ong ! Britt er så ny i Bison, at hun ikke endnu vil gå i detaljer med, hvilke konkrete drømme og planer hun har for nye tiltag. Men så meget kan hun sige, at udeliv og musik ligger meget højt på ønskelisten. Musik er livgivende, og det at synge og stå frem på en scene med rim og rytmer er godt – også for sjælen. ”Afslapning på stuerne” er også så småt ved at komme i gang. Børn har en travl hverdag, så afslapning, massage og stille musik hjælper dem til at hvile og være i ro med sig selv. De bliver hjulpet ned i gear, så de har mere overskud til at klare eftermiddagen. Forældresamarbejdet bliver prioriteret højt. ”Det er deres børn vi passer, og de er forudsætningen for arbejdet i børnehaven”, siger hun. Det er vigtigt at arbejde på en fælles forståelse af, hvordan arbejdet med børnene i børnehaven og hjemme hænger sammen, så fællesskabet kan styrkes. Samarbejdet med Gl.Rye Skole er i fuld gang. Der er fokus på at finde og danne en rød tråd og en helhed i børnenes liv. ”Det er jo helt vildt fedt, hvis vi kan give dem det” Der er også fokus på at få dagplejen med ind i samarbejdet. Britt kalder sig selv innovativt tænkende, og hun har rigtig mange ideer. Hun arbejder med begrænsningens kunst samtidig med, at hun kan se noget spændende i det hele. Bison-folkene er gode til at gribe ideerne og vil rigtig gerne være med til mange ting. Hun har lært at skynde sig langsomt og prioritere sine opgaver. Det er nyt for hende, at hun ikke ved det hele hele tiden. Hun understreger, at hun jo er udstyret med én mund men med to ører, og at det er vigtigt at være lydhør over for det, som både børn,

Gl. Rye portræt

Britt Sparvath, ny daglig leder i Bison.

medarbejdere og forældre kommer med. Ledelses teamet for skolen og børnehaven består nu af Helle Futtrup (kontraktholder og skoleleder), Gert Lorensen (viceskoleleder), Annette Graavett (SFO-leder) og Britt Sparvath. De er ved at snakke sig ind på hinanden og danne en ny struktur som bliver klar og gennemskuelig for medarbejderne. En klar struktur giver

tryghed og danner basis for det gode arbejde. De er ikke altid enige i ledelsesteamet, men de forstår hinanden, og ikke mindst så har de det sjovt sammen.

3


Gl. Rye portræt De har samme grundtanker om, hvad de gerne vil, og de kan grine så det fløjter og Britt tror på, at de bliver så stærke sammen. ”Os fire kan jeg kun se som noget splendid” siger Britt med vægt bag ordene og glæde og smil i øjnene. Det kan kun gå godt, og det kommer til at tage tid. Der ligger en gammel kultur med et billede af at lærere og pædagoger er fra to forskellige stammer. Hvis vi vender det om og siger ”vi er mennesker, som skal have det bedste ud af børnene og vores eget liv også arbejdsmæssigt, så tror jeg, vi kan nå hinanden” Vores opgave som ledelse er at melde ud, hvordan vi kan gøre det sammen, så alle får en værdi, det er vigtigt. F.eks. bliver der allerede nu arbejdet med planer om at en musiklærer fra skolen ”får timer” i Bison og med planer om, at Bison kan bruge skolens musiklokale. Skoleleder Helle Futtrup og Britt kommer begge fra Skærbæk ved Fredericia, og de har læst diplom sammen, så de kender godt til hinanden fra tidligere og ”er nye sammen” . ”Jeg tror, vi har de samme grundholdninger til hvordan vi vil være som mennesker” siger Britt. ”Der skal være plads til folk, og det skal være fedt og godt at være barn” Britt er inspireret af Søren Kierkegårds berømte ord: ”at man når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der hvor han er og begynde der” Det er en vigtig ledelsesting, at alle ikke skal ind under én hat. Man skal virkelig være opmærksom, og det ved Britt, at hun er. Opmærksom og med en klar intuition.

Britt synes, at strukturen og den måde man deler børnene op på i tre grupper i Bison er spændende. De voksne skifter plads, de roterer – nej - rokerer i august måned, når Bisonbanden er godt afleveret i skolen. Britt har bestemt, at næste gang, der skal rokeres, så skal medarbejderne være med til at bestemme hvordan, for så giver det mening. I det hele taget, er det vigtigt at have fokus på de meningsfulde i arbejdet med børnene. Det skal give mening for børnene og for den udvikling, de skal igennem, og det skal give mening for de voksne. Der skal være en synlig værdi i det man laver, det skal betyde noget, og det skal gøre en forskel. En vigtig forudsætning for godt ledelsarbejde er at få alle med. Ikke alle tænker lige hurtigt og nogle skal lige sove på forandringerne. Det er vigtigt at huske for en god leder. Noget af det nyeste inden for pædagogikken er inklusion, og det skal der arbejdes rigtig meget med. Alle børn skal føle sig som en vigtig del af sammenhængen. De næste mange personalemøder skal f.eks. udelukkende bruges på at tale om pædagogik og personaleudvikling, så må de praktiske ting tages på et andet tidspunkt. Britt understeger, at det hus, hun er kommet til, er meget velfungerende. De voksne er rigtig dygtige, de ved hvad de

har med at gøre og de vil børnene. Der er en stemning af god trivsel over hele linjen. Der er et godt fundament at arbejde ud fra, og hun er kun optimistisk. Hun har endnu ikke hørt nogen børn blive skældt ud. Når nogen skal have at vide, at det er ikke så godt, det du gør, så sker det på en sober og professionel måde, det glæder hende meget. De voksne er omsorgsfulde og gør et knaldgodt stykke arbejde. En forudsætning for et godt børneliv er at kunne være en god kammerat og en god ven. Skanderborg Kommunes værdi ”ordentlighed” skal formidles til børnene, så de lærer at blive ”et ordentligt menneske”. Det skal de voksne hjælpe børnene til. Vi skal have en høj etik og forældrene skal med på banen, så man sammen udvikler de ting. Samtidig skal børnene lære at være individualister. Alle skal ikke kunne det samme, og vi skal ikke alle sammen være ens eller først og bedst og størst. Det er vigtigt at give børnene en oplevelse af selvværd med ud i verden. Troen på at jeg dur og har en værdi som menneske er vigtig. Hvis man ikke har et ordentligt selvværd kan man slæbe på det resten af sit liv. Når vi laver nogle tiltag skal vi tænke på, hvad det er godt for. Hvem er det godt for, er det børnene eller er det de voksne. Der er rigtig mange gode pædagogiske samtaler i vente, og alle sammen med fokus på at arbejdet skal give mening, og en synlig mening vel at mærke. Ordet ”vidensdeling” er vigtigt ! Hvis vi kan få pædagogernes og lærernes viden til at spille sammen ”sikke så det, vi kunne få ud af det for de der kære unger. Det kunne være helt vildt godt”

Udeliv og musik ligger meget højt på Britt Sparvaths ønskeliste

4


Gl. Rye Branddaskerlaug

”Frokost i det grønne” Grundlovsdag, tirsdag den 5. juni kl. 12.30 med start og stop ved Gl. Rye Mølle Alle – også ikke medlemmer – er velkomne Om vejr og vind og energien står os bi, vandrer vi en tur op til den smukke – men brandfarlige – Galgebakke og retur igen til Møllen, hvor vi gør kål på den medbragte mad i Møllens nyindrettede ”madpakkehus” med borde og bænke. Medbring selv madkurv og drikkelse samt jeres sangstemmer. – Hvis der viser sig stemning herfor blandt de tilmeldte, vil frokosten blive arrangeret på ”sammenskudsbasis”, så vi hver især ta’r noget med til fællesbordet.

I tilfælde af dårligt vejr vil arrangementet blive aflyst. Tilmelding til: John Jensen, Fyrreskrænten 7, Gl. Rye Tlf. 86 89 84 74 Senest torsdag den 30. maj 2012 Knud Møller: guitar og vokal, Johnny Madsen: vokal og guitar Henrik From: percussion

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

De

n t ma

siger er man selv - for det står i...

Nr. 40 · februar · 2011 De

I GL. RYE

Regnskab 2011

n t ma

siger er man selv - for det står i...

Nr. 41 · maj · 2011

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Gl. Rye klar til Landslejr

Studerende overtog undervisningen på skolen i uge 10

Indtægter: Annoncer 103.489,25 Erhvervsportrætter 24.317,50 Faste artikelaftaler 12.780,00 Reklamer på digitaludgaven 5.000,00 Abonnenter 504,00 Afrund. momsmellemværende 0,28 10 I alt 146.091,03 Udgifter: Opsætning af bladet 67.200,00 Trykning af bladet 63.294,09 Jubilæum – festmiddag 4.903,72 Jubilæum – delt. i ”Silde Awten” 1.852,00 Digitalisering af 10 års blade 6.000,00 Porto 1.327,00 Kontorudgifter 2.117,99 Kørselsgodtgørelse 2.583,68 Redaktionsmøder mv. 1.263,19 I alt 150.541,67 Driftsresultat: Årets driftsunderskud 4.450,64 Kontingent Kontingent Borgerforeningen* 900,00 vedr. Jubilæum: Kontingent Idrætsforeningen 1.700,00 Kontingent Sognemenigheden 1.700,00 Kontingent FDF 1.700,00 I alt 6.000,00 *Herudover har Borgerf. afholdt udgift 800,00 kr. til Jub.festen Likviditetsresultat: Årets likviditetsoverskud 1.549,36 A M ME

· T E NN I

IG

E RY

· TENN I

AMME IG L

Hårstudiet i Gl. Rye

Side 14

L

E RY

t Side 35

S

S

MTB - sæsonstar

Tennis i Gl. Rye

1

Johnny Madsen koncert

Side 7

Side 34

De

n t ma

siger er man selv - for det står i...

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Nr. 42 · august · 2011

De

n t ma

siger er man selv - for det står i...

Nr. 43 · november · 2011

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

GL. RYE

VM medalje til Christina fra Gl. Rye

ÅRS

JUBILÆUM

AKTUELT

Side 32

I GL. RYE

Alting er forbun

det Lyngbakkepro jekt

Et besøg hos Jytte Grønkjær ”Lyskilden” på Hjarsbækveji

1

Side 4

Læs om Borgerforenin gens planer om lyngbakkerne

Side 10

5

1

1


Erhvervsportræt

Jørn Nielsen sælger mange af de fornemme Specialized cykler. Her er det en mountainbike af den lette slags.

CYKELHANDLEREN

sætter Gl. Rye på to hjul

Ry Cykler er knyttet tæt sammen med Gl. Rye. Forretningen er med til at sponsere den lokale mountainbikeklub - og mange af Gl. Ryes indbyggere køber cykler i Ry Af Peter Hald

Cykler er uundværlige i Gl. Rye. Der findes næppe den husstand i byen, der ikke har en cykel eller flere. Og mange af cyklerne i Gl. Rye er købt i en forretning ganske tæt på, nemlig Ry Cykler på Parallelvej i Ry. Her har cykelhandleren Jørn Nielsen og hans medarbejdere i årevis forsynet området med cykler – og klaret et utal af reparationer og service­ eftersyn.

Sponserer Gl. Rye MTB Ry Cykler og Gl. Rye blev ved årsskiftet knyttet endnu tættere sammen, da mountainbike-klubben Gl. Rye MTB indgik en sponsoraftale med Ry Cykler.

66

Grunden til samarbejdet blev lagt ved Gl. Rye MTB’s skrappe løb ”1000 højdemeter” ved Knøsen sidste efterår, hvor Jørn Nielsen og hans søn Jesper var rykket ud med et reparationstelt og en håndfuld demo-cykler. Så var kontakten til de lokale mountainbikere etableret, og næste skridt blev sponsorsamarbejdet. Gl. Rye MTB har mange unge talenter, og to af klubbens unge medlemmer, Mikkel Juhler og Jonas Lindberg, der er udtaget til talentgruppen for det danske landshold, har således fået personlige sponsorkontrakter med Ry Cykler. De to drenge på 14 og 15 år har fået cykler af mærket Specialized og servicekontrakter oveni.

Strøm på cyklerne Adskillige indbyggere i Gl. Rye har i de senere år investeret i el-cykler, der kan være et alternativ til bil nummer to. - El-cykler er blevet stort, og vi har slet ikke set toppen endnu, siger Jørn Nielsen.

El-cykler er blevet et stort hit i de senere år. Da el-cykler er ret avancerede, gælder det om at sørge for god vedligeholdelse. Denne Batavus el-cykel er ved at blive serviceret af Jan Kolby, der er svend hos Ry Cykler.


Ry Cykler har også plæneklippere. Endda robotplæneklippere.

Allerede i løbet af årets første fire måneder har han solgt 14 el-cykler, og han regner med at have solgt 50, inden året er omme. De uhyggeligt høje benzinpriser og de dårlige busforbindelser har helt sikkert medvirket til, at el-cykler nyder en stadig stigende popularitet. Den teknologiske udvikling har gjort el-cyklerne mere effektive, og samtidig er de blevet meget smartere at se på. Jørn Nielsen har endda en el-cykel i mountainbike-stil, og det seneste nye er, at han har udsigt til at få en meget avanceret democykel fra firmaet Specialized hjem. Det er en racer el-cykel, hvor elmotoren skubber på op til 45 km/t. Den er endnu ikke godkendt til danske landeveje, da reglerne herhjemme siger, at el-cyklernes motorer skal slå fra, når hastigheden er kommet op på 25 kilometer i timen. Jørn Nielsen håber nu på, at myndighederne bløder op og siger god for de hurtige el-cykler.

Fem stjerner El-cykler er mere teknisk komplicerede end almindelige cykler, så derfor er det en god ting, at alle Jørn Nielsens tre svende er brancheuddannede og har taget de nødvendige kurser i at reparere og servicere avancerede cykler.

Desuden er Ry Cykler med i de danske cykelhandleres certificeringsordning. - Vi har fået fem stjerner – hvilket er det højeste, siger Jørn Nielsen med stolthed. - De fem stjerner forpligter, så vi følger alle kurser, som er relevante inden for vores fag, så vi altid er up to date med hvad der sker i branchen, understreger han. Netop et kvalitetsstempel, som en certificeringsordning giver, er vigtigt i en konkurrencepræget branche: - Som professionelle cykelhandlere bør vi gå forrest med at sætte en ordentlig kvalitetsstandard. Ofte har vi jo at gøre med avancerede elcykler, højteknologiske mountainbikes og racercykler, understreger Jørn Nielsen. Ry Cykler forhandler ikke længere de helt billige standardcykler. - Store varehuse såsom Bilka og Kvickly sælger jo masser af lavpriscykler, og dem kan vi ikke vinde over, når det gælder prisen. I stedet har vi besluttet, at vi højner standarden, så vi har valgt at sælge mærkevare-cykler. Det føler jeg er det rigtige at gøre. Vi har stadig fremgang, men man bliver altså ikke millionær i denne branche. Vi skal løbe stærkt. Faktisk er det efter min mening en livsstil at være cykelhandler, siger Jørn Nielsen, som i øvrigt beklager, at han selv får cyklet alt for lidt.

Men engagementet viser sig ved, at folkene fra Ry Cykler ofte er med ude for at vise flaget og træde til med reparationer, når der er store cykelløb i området.

Motorer i haven I gamle dage solgte forretningen også mange knallerter, men ikke længere. I dag bliver knallerter hovedsageligt kun taget hjem og solgt på bestilling. Til gengæld sælger Ry Cykler mange andre motoriserede maskiner. For eksempel plæneklippere, motorsave og havetraktorer. Det sidste nye hit indenfor motoriseret havegrej er robot-plæneklippere, der ifølge Jørn Nielsen ikke alene er arbejdsbesparende, men også langt mere skånsomme overfor græsset end almindelige plæneklippere. Apropos motorer hed forretningen oprindeligt Ry Cykel og Knallert Service helt tilbage i 1928, hvor Kresten Anker Hansen åbnede firmaet. Senere blev forretningen overtaget af Henning Sørensen, og i 2004 blev Jørn Nielsen kompagnon. I 2006 gik Henning Sørensen på efterløn, og Jørn Nielsen overtog forretningen. Han driver den i dag sammen med tre svende, og hustruen Laila giver også et nap med.

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer - kom og få et godt tilbud

Ry Cykler

Jørn Nielsen og hans søn Jesper har selvfølgelig racercykler på programmet. Her står de med den særlige Roubaix-model fra Specialized.

Parallelvej 9 B · 86

80 Ry · tlf. 8689 14 91 www.rycykler.dk

77


Sommeren er på vej... Haveråd fra Erling Birk Jensen Nylund Planteskole ”Der er ikke to forår efter hinanden der er ens”. Sådan sagde min gamle læremester John Rolskov i Sdr. Vissing. Og hvor må jeg give ham ret. I år har vi dårligt haft en dag over de 20 grader. Sidste år startede sommeren midt i april og fortsatte det meste af maj. Skal ret være ret, så er vejret i år nok mere normalt end sidste år og vi har stadig sommeren til gode - måske med start når vi kommer i den første sommermåned - juni.

skyggede forhold. Funkia ”går helt ned” hvert efterår og er væk om vinteren. Planten er helt i dvale og man glemmer næsten at de er der, når de første tegn på forår dukker op. Først fra april måned skyder de spidse sammenrullede blade frem fra jordens indre og folder lang-

placeres i en spiral. Gør du ikke det, vil planten brække af ved basis. For agurkerne gælder det om at guide planten og eventuelt binde den fast i en snor – resten klarer de fleste planter selv, for i modsætning til tomatplanter, har agurker slyngtråde. Prøv at smage på disse slyngtråde – de smager dejligt af agurk! Hortensia uden blomst Sidste vinter var særdeles hård for mange af havens planter. Skaderne har været længe om at vise sig, og enkelte planter har vist sig at starte helt forfra ved basis. Det gælder f.eks. hortensia.

Hosta er en plante der tåler det meste

somt de mange skønne blade ud. Funkia er en nøjsom plante, der kun skal gødes let hver forår. Mange funkia trives også fint i surbundsbedet, men almindelig havejord er dens foretrukne voksested.

Frodig have

Snart springer de første studenter ud og de vil blive behørigt fejret med pomp og pragt, så haven skal se rigtig godt ud, når de kommer forbi. Lige nu blomstrer et stort antal af prydbuskene inklusive de dejligt duftende småblomstrede syrener. Også staudebedets blomster er for alvor se-værdige lige nu. Bonderoserne er på deres højeste, mens kun de allertidligste silkepæoner er sprunget ud. Det kølige vejr i april og første del af maj har givet planter idelle vækstbetingelser. Sjældent har haven set grønnere ud. Er din græsplæne stadig for lys, kan du med fordel stadig gøde den med en god kvalitetsgødning, så den står frisk og mørkegrøn til de forventningsfulde gæster. En frodig plante: Hosta/Funkia En af de allernemmeste planter til både bedet og i krukker er funkia. Det latinske navn Hosta dækker over det måske mindre kendte danske navn. De populære bladplanter skal netop til at sætte deres lange blomsterstængler op i vejret og vil i den næste måned pryde bedet og krukker med hvide eller violette blomster. Langt de fleste sorter af funkia tåler at stå både i fuld sol, dyb skygge og alt imellem disse to lysforhold. Dog er nogle af sorterne med gul- eller hvidbrogede blade følsomme overfor kraftig sol, og bør derfor placeres under mere

8

Drivhuset skal passes... I drivhuset vokser tomatplanterne om kap med agurker, mens chili, peber og aubergine er mere moderate i tilvæksten. Der skal kun få gode varme solskinsdage til og tilvæksten speeder gevaldigt op, og de første frugter bliver sat. Udover vand og gødning skal planterne

Hortensia blomstre smukt

Planten, der blomstrer på skud dannet sidste år forbliver grøn hele 2012. Er du træt af hortensia uden blomster, skal du vælge nogle af de nye forædlede amerikanske sorter, der blomstrer på første års skud. Du kan også plante hortensia i store baljer eller krukker. Og her skal du dog huske at tage dem i ly og læ for den stærke frost om vinteren. Planterne tåler sagtens frost, men endeknopperne vil svides af stærk frostvind i en lang vinter. Mulighederne er mange, ta´ os med på råd og vi hjælper dig til en fantastisk, frodig og blomsterrig sommer!

Havefestival 2012 Kraftig vækst i drivhuset

passes med opbinding og knibning. Tomatplanter med store frugter bør kun have én hovedstamme, mens de sorter, der giver mindre frugter – cherry og blommetomater – godt kan klare to hovedstammer. Resten af sideskuddene knibes eller nulres af, så snart de er dannet. Tomatplanter har ikke fra naturens side nogen mulighed for at slynge sig, og skal derfor slynges om en snor eller

Kom til Havefestival fra lørdag 23. juni til søndag 1. juli På Nylund Planteskole er vi en del af denne landsdækkende begivenhed, der har til formål at give besøgende en større viden om haver, få idéer og møde andre haveglade mennesker. Se vort program for dagene, når tiden nærmer sig på www.nylund.dk.


Boligselskab har kik på Gl. Rye Østjysk Bolig overvejer boligprojekt i Gl. Rye Af Peter Hald

Boligselskabet Østjysk Bolig vil ­gerne bygge lejeboliger i Gl. Rye. - Hvis Skanderborg Kommune er med på ideen, vil det passe os fint at gå i gang med et boligprojekt i Gl. Rye enten i 2013 eller 2014, siger Allan Søstrøm, der er direktør for Østjysk Bolig. Selskabet har tidligere haft planer om at opføre 20 til 22 almennyttige boliger ved Hedelundvej i Gl. Rye. Dette projekt er indtil videre ikke blevet til noget, fordi Østjysk Bolig i første omgang foretrak at opføre 50 lejligheder på Kildebjerg i Ry. Men nu er der mulighed for, at Gl. Rye står for tur, når der næste gang skal bygges lejeboliger. Et nyt boligprojekt i Gl. Rye kan medvirke til at forhindre stagnation og faldende børnetal. Tilflytningen til byen er gået i stå, og det kan på længere sigt få yderst uheldige konsekvenser for skolen og børnehaven. Men måske kan udviklingen vendes.

Energivenlige boliger Allan Søstrøm mener, at der i høj grad vil være basis for at opføre omkring 20 boliger i Gl. Rye. Gerne energivenlige boliger i stil med dem, som Østjysk Bolig er ved at opføre i Mårslet.

Selskabet bygger 65 boliger på Nymarksvej i Mårslet. Det er boliger på henholdsvis 85 m2, 104 m2 og 125 m2 i to plan. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2020 byggeri. Det er boliger, der skal leve op til de seneste krav om lavenergi-boliger. Energiudgiften i de nye huse er kun et par hundrede kroner om måneden. Netop små miljøvenlige lavenergi-boliger af denne type vil der være et marked for i Gl. Rye, påpeger han. Efterspørgslen på lejeboliger er stor i øjeblikket. Også i Gl. Rye. Som omtalt i forrige nummer af Aktuelt bliver lejligheder nærmest revet væk i Gl. Rye. I det hele taget har en kombination af finanskrise, høj ledighed og et stigende antal skilsmisser medført, at efterspørgslen på dyre parcelhuse er faldet drastisk, hvorimod folk står i kø for at anskaffe sig billigere boliger. Det er en generel udvikling mange steder i Danmark. Det mærker man tydeligt i Østjysk Bolig: - Presset på vores lejeboliger er stort, understreger Allan Søstrøm.

Illustration af et af de huse som Østjysk Bolig bygger i Mårslet. Var det noget for Gl. Rye?

yde 14 procent af anskaffelsessummen i kommunal grundkapital. - Udfordringen for os er, om kommunen har mulighed for at give 14 procent i grundkapital. Men som jeg ser det, er der håb forude. Der er udsigt til, at Skanderborg Kommune kan få 26 millioner kroner ekstra på grund af den nye udligningsreform, og måske kan nogle af de penge bruges på almennyttige boliger, siger Allan Søstrøm. Allan Søstrøm, direktør for Østjysk Bolig.

Hvis et almennyttigt boligselskab som Østjysk Bolig skal gå i gang, så kræver det grønt lys fra kommunens side. Og det kræver kommunale penge, da almennyttige boliger er offentligt støttede. Kommunen skal således give tilsagn om at

Fakta om Østjysk Bolig Østjysk Bolig hed indtil december 2011 Østjysk Boligadministration, men har altså skiftet navn til det mere mundrette Østjysk Bolig. Historien bag selskabet er, at boligselskabet Præstehaven og Ry Andelsboligforening i 2001 indgik en administrationsaftale. I 2005 udsprang Østjysk Boligadministration Amba af dette samarbejde, og de to boligorganisationer blev herefter administreret af dette selskab. Den 1. juli 2011 blev de tre selskaber fusioneret til én almen boligorganisation: Østjysk Boligadministration, der nu hedder Østjysk Bolig. Selskabet administrerer cirka 2.200 lejemål fordelt på 30 afdelinger i Aarhus, Tilst, Højbjerg, Ry, Gl. Ry og Låsby. Nye afdelinger er på vej i Skødstrup, Mårslet, Viby og Ry.

Opmærksom borgmester For tidligt at sige ja eller nej til boligprojekt i Gl. Rye, understreger Skanderborg Kommunes borgmester Jørgen Gaarde (S) Af Peter Hald

Borgmesteren i Skanderborg Kommune, Jørgen Gaarde (S) er opmærksom på, at der er stor efterspørgsel på lejeboliger også i Gl. Rye. Men om byrådet kan sige ja til et almennyttigt lejeboligprojekt i Gl. Rye kan ikke afgøres endnu, understreger han: - Det er noget, vi skal afklare, når vi skal lægget budgettet for 2013, siger Jørgen

Gaarde, der opfordrer Borgerforeningen i Gl. Rye til at rette en henvendelse til byrådet. Et eventuelt almennyttigt boligprojekt i Gl. Rye bør ifølge Jørgen Gaarde opføres på kommunal jord. - Det er den første forudsætning, siger han. Blandt andet ejer kommunen jord ved Hedelundvej, hvor Østjysk Bolig har haft planer om at opføre lejeboliger. Men et almennyttigt boligprojekt kræver altså en politisk vedtagelse i byrådet, da det er et spørgsmål om at stille en boligkvote og kommunale penge til rådighed.

- Jeg håber, at regeringen vil gøre det lettere for os at komme i gang med almennyttigt boligbyggeri. Vi skal jo stille med 14 procent i kommunal grundkapital, når der skal bygges, og det er jo ikke småpenge, siger Jørgen Gaarde.

Borgmester Jørgen Gaarde

9


FDF

r e l v ø t s e r d Van Til sommer drager de største fra FDF Gl. Rye af sted mod Norges fjelde, for at være i standlejr ved Tinnsøen (for de yngste) eller for at tage på fjeldtur i Hadangervidda (for de ældste).

Fredag d. 27. april mødtes ca. 50 unge og voksne fra hele landsdelen (12 fra Gl. Rye), der alle skal på fjeldtur til sommer, for at prøve kræfter med deres egen udholdenhed og styrke. Rygsækkene var pakket til en uges vandring i Norges fjelde, så vi havde en god idé om, hvad sommerens prøvelser vil byde os. Efter vi havde slået skoven af de mange forskelligfarvede telte op på ’ridebanen’ ved Kræshuset, fik alle kredse udleveret to kort over weekendens ruter og nogle konvolutter med cases, der skulle åbnes undervejs. Derefter blev støvlerne snøret til, rygsækkens mavebælte spændt og benene begyndte at gå vejen mod Sukkertoppen. Vejret var med os, så det var ingen sag at holde humøret højt, og der blev pjattet, sunget og snakket undervejs. Selvom mange af os har været på Sukkertoppen før, føles bakken op til toppen altid adskillige meter højere, når rygsækken vejer - men så er det godt, at man kan løbe nedad igen J Til-

og sure sokker

bage ved Kræshuset igen blev maden til hele lørdag udleveret; Toro, knækbrød, havregryn, dåseleverpostej og andet pålæg - samme slags mad som på en rigtig fjeldvandring. Efter en fællesinformation og chokoladekiks kaldte soveposen. Lørdag morgen pakkede vi hele lejren sammen, fyldte rygsækkene med telte, trangia og andet fællesudstyr og gik over Galgebakken til Ry. Undervejs holdte vi pauser i solskinnet, overhalede og blev overhalet af de andre kredse og begyndte at kunne mærke, hvor støvlerne trykkede og hvordan rygsækken vejede. Fra Ry gik turen via Munkedalsvej mod Sletten. Regnen begyndte at falde ved slutningen af vores frokostpause og holdt først op efter, vi havde nået lejrpladsen. På Himmelbjerget stiftede vi bekendtskab med en lakridsstang og en 3 uger gammel ugleunge, der mente at dens mor, var manden med det lange skæg, hvis arm den sad på... Fra Himmelbjerget gik vi op forbi Store Knøs og fik en mindre kaffe og kage pause og endte turen på Afrikastykket. Dagens anstrengelser var ovre. De røde telte blev slået op, aftensmaden bestående af ris og orientalsk gryde med tørret bacon blev varmet og spist. Og så blev der minglet, afholdt lejrbål og ming-

Forårsmarked 2012 Solen skinnede om kap med de glinsende grillpølser, da der 14. april var forårsmarked i FDF. Traditionen tro var alle sejl sat, og det var endnu engang en fantastisk dag for både besøgende og FDFere. Lejrpladsen er blevet udvidet med et hævet bålsted samt rafteborde, hvilket får området til at virke mere harmonisk og giver samtidig mere plads. Særlig bænkene blev benyttet flittigt at trætte ben, samt af pølse- lagkage-spisende godtfolk. En STOR tak til alle de hjælpende hænder som hjalp til at give FDF et flot økonomisk resultat, og som var med til at gøre dagen til en fest…..TAK! 10

let noget mere før soveposen kaldte. Vi afsluttede en super weekend med solskin og gudstjeneste i det fugtige græs. Vi siger tak for en god fortræning og glæder os til at se alle til sommer. Fjeldturen til sommer foregår fra lørdag d. 28. juli til søndag d. 5. august.


Hvorfor har Patrick og Emma jakkerne omvendt på?

Hvorfor spiser Maria Isabel morgenmad udenfor?

Hvorfor sprøjter Mathilde med vand gennem et sugerør?

Hvorfor så mange til at løfte en tynd teltstang?

Sidste weekend i april var Væbnerne fra Gl. Rye på Sletten

Hvad er det for et ”kunstværk” væbnerne står under – og hvorfor står de der?

hvorfor

Væbnerne var i slutningen af april på fortræningsweekend på Sletten. Formålet med weekenden var, at lære en masse væbnere fra de andre kredse at kende. Væbnere som også skal med til Norge. Gennem en masse skøre og udfordrende aktiviteter kom væbnerne fra Gl. Rye i snak med en masse nye venner. Samtidig gav weekenden mulighed for at lære ”grejet” at kende.

Fra den 24/7 til den 3/8 tager væbnerne så til Tinnsjøen i Norge. Tinnesjøen ligger i Telemarkens smukke natur. Det vil

- det er fordi…. at de til sommer skal til Norge!

blive muligt at komme til at se nærmer naturen på vores 3 dags hike, hvor vi kommer en tur op i fjeldet. Vi skal også hygge os i lejren, og nyde udsigten og roen ved søen. Der vil desuden være ture hvor vi kommer ud og ser noget af det der er specielt for området og telemarken, f.eks.: Tungtvandsmuseum, hvor der meget spændende fortælles om fremstillingen af tungtvand til atomvåben under 2. verdenskrig

Rykan - en typisk norsk provinsby med mulighed for shopping Bestigning af Gaustatoppen på 1883 meter - det højeste punkt i Telemarken Sjov og hygge ved det naturlige vandland tæt ved lejren. Vi glæder os til at være sammen med jer i Norge Væbnerlederne

11


Kredsweekend Kræsweekenden gik endnu engang til Sømosegård v. Bræstrup. Seniorervæbnerne og seniorerne havde lavet en fantastisk weekend med temaet – CIRKUS! Der blev kastet med knive, jongleret, gået på glasskår og meget meget mere…. En super tur for både store og små, som sluttede af søndag med indsamling i Gl. Rye til folkekirkens nødhjælps arbejde. Tak til seniorerne for det flotte arbejde!

Kredsleder: Kredsleder:

Kjeld Kjeld Christensen Christensen Ryesgade Ryesgade 39 39 8689 8689 8231 8231

Tumlinge: Tumlinge:

Rikke Rikke Zink Zink Sivertsen Sivertsen Søndergade Søndergade 62 62 kdl. kdl. 8740 8740 Brædstrup Brædstrup Tlf. Tlf. 26311184 26311184

kjankc@gmail.com kjankc@gmail.com

Pilte 1. pilte Gitte EriksenBitsch Lars Skifter Møllestien Horsensvej730 Gl. Rye 87880610 8689 8936 skifterbitsch@privat.dk 1. væbnere: Væbnere: Lars Jesper Madsen Bitsch, Horsensvej Vesterled 16 30, Glarbo, 8689 8964 / 2040 5218 86898936/40178936 skifterbitsch@privat.dk

Seniorvæbner: 2. væbnere: Jesper Madsen Sissel Pedersen Vesterled 16 41 , Glarbo, Lindholmvej 86898964/22855218 8689 8513

Seniorvæbner: Seniorer: Ann Katrine Pedersen Kjeld Christensen Lindholmvej Ryesgade 39 41 annkatrinebreth@yahoo.dk 8689 8231 kjankc@gmail.com

Seniorer: Kasserer: Kjeld Claus Christensen Riber Ryesgade 39 10 A Jægergårdsvej 8689 8231 6035 5015 kjanks@gefiberpost.dk claus_riber@yahoo.dk

Kasserer: Bestyrelsesforkvinde Claus Riber Tina G. Madsen Jægergårdsvej 10 A Vesterled 16 8680 Ry 2965 6035 3646 5015 claus_riber@yahoo.dk tinagmadsen@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde Udleje af Kræshus: Tina G.Willumsen Madsen Dorthe Vesterled 16 Horsensvej 4 8680 Ry 2965 3646 35117902 tinagmadsen@gmail.com

dorthewillumsen@gefiber.dk

Udleje af Kræshus: Kræshuset Lene Skifter Horsensvej 33, 8689 8246 Horsensvej 30, 8689 8936

skifterbitsch@privat.dk Se vores nye hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye Kræshuset

ST URT-STURT NUMMAR..! Horsensvej 33, 8689 8246

12


Maleriudstillinger på Gl. Rye Mølle og Sct. Sørens Hus

Sommer i Gl. Rye Åbent fra 2. maj til 30. september. Gl. Rye Mølle: Tirsdag til fredag kl. 10-16. På Museet på Gl. Rye Mølle udstilles malerier af bl.a. Vilhelm Kyhn, Godfred Christensen, Harald Foss, Pauline Thomsen, Jeppe Madsen-Ohlsen og Johannes Boesen. I Sct. Sørens Hus udstilles billeder af Anna Klindt Sørensen. Arrangører: Museet på Gl. Rye Mølle, Kunst og Kulturgruppen og Menighedsrådet i Gl. Rye. Anna Klindt Sørensen. Maler og grafiker, blev født 1899 på Stensgård ved Gl. Rye, en egn med stolte malertraditioner. Hun døde 86 år gammel på hjemegnen i Ry i 1985. Hun opholdt sig udenlands i flere omgange. Passion for malerkunsten kan spores allerede i barndommen, og som ældre viste det sig da også, at det var her, hun fandt sin niche. Hun blev i begyndelsen af sin karriere inspireret af andre Ry kunstnere, som Pau-

line Thomsen og Vilhelm Kyhn. Efterfølgende modtog hun undervisning af maleren Viggo Brandt, og derefter optaget på Kunstakademiet. Hun satsede helhjertet på sin kunst, og i 1922 rejste hun til Paris, hvor hun uddannede sig på forskellige kunstskoler, og blev to gange optaget på udstillinger i Salonen i Paris. I 1938 kom hun tilbage til Danmark, arbejdede i København, Ry og på Bornholm, men afbrudt af ophold i udlandet: De

nordiske lande, Tyskland, Italien, England og Afrika. Hun modtog i 1963 Eckersberg Medaljen, og i 1976 Thorvaldsen medaljen, den højeste æresbevisning af ”Det Kongelige Akademi for de skønne Kunstner”. Anna Klindt Sørensens billede, der bærer titlen ” Udsigt til Genboen” regnes for et af hendes hovedværker, motivet er fra haven til Villa Petersborg i Ry. En del af årene efter sin mors død, var hun bosat på Villa Petersborg i Ry, som hun havde ar-

vet efter dennes død. Hendes efterladte billedsamling er i dag deponeret på Museum Jorn i Silkeborg, og en Fond ejer billedsamlingen, og forestår legatuddeling til kvindelige kunstnere fra: De testamentariske legatmidler. Anna Klint Sørensen døde på plejehjemmet Søkilde, og hun ligger begravet på kirkegården i Gl. Rye. Værkerne er udlånt af Anna Klindt Sørensens Fond.

Oktober-Marked i Gl. Rye Weekenden d. 13.-14. oktober 2012 En samling af Søhøjlandets Kunsthåndværkere udstiller og sælger deres spændende og unikke produkter i Kræshuset. Vi gentager sidste års succes i weekenden op til skolernes efterårsferie. På markedet vil der igen være mulighed for at se og købe spændende kunsthåndværk, som primært lokale kunsthåndværkere har fremstillet. Men i år vil vi gerne udvide pladsen lidt, meget gerne med arbejdende værksteder på området udenfor huset. Vi opfordrer derfor håndværkere/kunstnere til at henvende sig til os, med produkter, som kunne egne sig dertil. Det kunne f.eks. være: ”pileflet, (motorsavs-)træprodukter, raku, keramik

ELD TILM ER DIG H

el. andet spændende, som man kunne tænke sig at medvirke med, til dette arrangement. Samtidig vil vi selvfølgelig også meget gerne høre fra de kunsthåndværkere, både lokale og udenbys, som har lyst til at deltage indendørs. Henvendelse til: Birgitte Stormskær: bis@city.dk eller Helen Jensen: katholt@adslhome.dk Markedet vil igen i år foregå på følgende tider: Lørdag: kl. 10-17. Søndag : kl. 10-16 Kræshuset, Horsensvej 33, Gl. Rye, 8680 Ry

13


Borgerforeningen Sankt Hans Sankt Hans var en kold fornøjelse i år. Der var nogle vikinger, som trodsede kulden, spiste aftensmaden og hørte musik på toppen ved Møllen. Selvom der drev adskillige meget mørke skyer forbi, holdt det tørvejr og da først talen blev holdt og bålet blev tændt, var vi næsten lige så mange, som vi plejer. SFO’en havde lavet en flot heks, som ingen har set noget til siden, så mon ikke den ramte sit mål i Bloksbjerg? I betragtning af det lave fremmøde først på aftenen var omsætningen i boden, sådan set ok, men overskud – det blev der ikke. Til gengæld havde vi en god aften.

Sille Awten Fastelavn Fastelavn i Gl. Rye-hallen. Der mødte talstærk, festklædte børn og voksne op. Vi have en fantastisk dag, med tøndeslagning og der blev givet mange flotte præmier ud for bedste udklædning, for kattekonge og kattedronning. Der blev spist mange fastelavnsboller. Desværre blev fastelavn dyrere end andre år, men en god dag var det.

Byportene Et af bestyrelsen første opgaver i 2011, var renovering af vores byporte. Det viste sig, at de var i lidt dårligere stand end først antaget. Vi måtte have dem sandblæst, da den forrige maling som var brugt, ikke var perfekt. Men ved fælles hjælp fremtoner de nu perfekte og vil således kunne stå de næste 4 til 5 år, vil vi tro, uden vedligeholdelse.

Foredrag Borgerforeningen i Gl. Rye havde tirsdag den 5. april inviteret jurist Erik Frodelund til at komme og fortælle hvad der ligger i overskriften - Vi skal alle samme vej! Det var et par interessante timer i Frodelund`s selskab. Flere af de omkring 40 tilstedeværende gæster, stillede mange, meget konkrete spørgsmål. Frodelund`s svar og egne gode eksempler fra hverdagen betød at tilhørerne blev godt ”klædt på”, i forhold til hvor galt det kan gå hvis ægtefæller eller samboende ikke har sikret hinanden. Både økonomisk og på det mere generelle personlige plan. Mon ikke der vil blive aftalt testamente skrivning i flere hjem, efter denne aften!? 14

”Sille Awten”

En rigtig interessant og givende aften over et seriøst emne – Testamente !!!!

Affaldsindsamling Søndag d. 3. april deltog vi i Danmarks Naturfredningsforenings arrangement ”Hold naturen ren”. Der kom i løbet af formiddagen en halv snes indsamlere, som tilsammen indsamlede ca. 50 kilo skrald i og rundt omkring byen – inklusiv 120 dåser uden pant. I løbet af den foregående uge havde 3 kl. samlet skrald ind inden for byskiltene. Vi kunne ønske at flere private ville deltage, for dermed at signalere at her ønsker vi en ren by, og her vil vi måske fremover undlade at smide så meget ud i vejgrøfter og buskadser.

Borgerforeningen lancerede sidste år i august måned et nyt tiltag i aktivitetskalenderen: ”Sille Awten”. Et late night engagement, tilpasset vores lille landsby. Vort formål var, udover en dejlig aften for alle i byen, at tilgodese vores mindre erhvervsdrivende, som vi heldigvis har mange af i Gl. Rye. Endvidere var det også vores ønske at genopfriske land- og byfester, som man hørte om tilbage i tiden. Vi ville inddrage så mange som muligt i denne aften, men først og fremmest byens største forening GRIF.

sJuletræ tænding

Højkol Traditionen tro, var der stor tilslutning til årets rhododendron tur d. 30. maj. Med Niels Bach som guide vandrede vi op mod Højkol gennem ”Rhododendrondalen”. Det er altid overraskende, hvor smuk denne ”bagvej” til toppen i grunden er. Vi passerede selve Højkol uden den sædvanlige udsigtspause foran husets vestside – der var folk på borgen. I stedet fik vi mulighed for at bese en stor del ar den øvrige rhododendronpark, som er ”rester” fra tiden, da Højkol dyrkede og solgte rhododendron i stor skala. En del af os afsluttede turen med kaffe og diverse på engen foran Niels Bachs eget domicil. – Vi håber, at det endnu engang vil være muligt at få denne eksklusive adgang til Højkol i 2012.

Efter nogle positive møder, der udmøntede sig i fælles fodslaw til glæde for byen, blev vi i fællesskab enige om fordelingen af aktiviteterne. Vi havde torsdag aften, som er helliget de erhvervsdrivende. GRIF havde fredag og lørdag forbeholdt de unge og familierne.


BERETNING 2011 Aftenen forløb perfekt, en succes for Borgerforening og ikke mindst for Gl. Rye. Lad os lige opfriske nogle af aktiviteterne: Gl. Rye Classic et gadeløb rundt i byen, hvor især Nyvej tog tænder. En af deltagerne var vores lokale Christina Siggaard, der senere fik bronche ved VM for Juniorer. De Små Synger underholdt i Bogcafèen, Late Night i Brugsen med succes. Kroen var rykket ud i opsat telt til lejligheden, meldte alt udsolgt. X - faktor på scenen med rødder tilbage til Gl. Rye. Nemlig Trine og Rikke, som tog det yngre publikum med storm. Flere af de lokale firmaer tilkendegav efterfølgende om pæn respons i løbet af aftenen. Aftenen blev afrundet på bedste vis i Sct. Sørens Kirke med aftensang. Mange havde fundet vej dertil.

Juletræstænding Juletræstændning: julemanden kom sædvandligvis til Gl. Rye på hans flotte heste. Han havde som altid en del nisser piger med til at uddele julekringler. I år var der lidt julelæsning i skolegård af julebørn og lidt underholdning inden julemanden kom. Dette år havde vejrguderne bestemt sig for at ligge en storm dag på dagen. Dette gav store udfordringer for arrangementet, men trods dette mødte der alligevel en del borgere op og støttede arrangementet. Her kunne de så varme sig på gløgg og æbleskiver. Juletræet var venligt doneret af Keld fra KL Byg. Det var blevet fældet fra hans ejendom på Ryesgade få dage forinden. Lyskæden var opsat og blev vedligeholdt med hjælp fra Ry El. Til juletræstændin-

Lyngbakkerne

Sankt Hans

Så den 16 aug. 2012 er vi på igen, med få justeringer, nærmere info følger... Men glæd jer; vi håber selvfølgelig igen på super opbakning.

Sangaften v/Jørgen Carlsen I samarbejde med Udsyn og Menighedsrådet i Gl. Rye blev der i oktober afholdt sangaften med højskoleforstander Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole, der har været medredaktør af den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen guidede os ind i højskolesangenes univers og gennemgik forholdet mellem det traditionelle og fornyelsen i både tekst og melodi i den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen talte også om, hvorfor det er så vigtigt at vi synger, og hvad der skal til, for at det er en god sang. Jørgen Carlsen sad selv bag klaveret.

gen var der et fantastisk godt orkester, der spillede op fra vinduerne i klubbens lokaler. Tak til FDF. Et fint arrangement.

Lyngbakkerne Sideløbende med de andre arrangementer har der været en del aktivitet vedr. Lyngbakkerne. Lyngbakkerne er til salg og Borgerforeningen er blevet spurgt, om vi ville undersøge mulighederne for at købe bakkerne til byen. Vi har holdt et par møder for at finde ud af, om det overhovedet er muligt og om hvordan vi bedst griber sagen an. Planen er at oprette en fond, som køber jorden. For at den kan få penge til det, er det nødvendigt at oprette en støtteforening, som samler penge ind til fonden. P. t. er vi ved at få godkendt fonds- og støtteforeningesvedtægter ved en advokat. Det trækker desværre ud, men den slags tager åbenbart sin tid. Når vedtægterne er

blevet godkendt, indkalder vi til borgermøde, hvor vi må se, om der er stemning for at fortsætte processen.

Økonomi Antallet af medlemmer har de seneste 5 år ligget ret stabilt på 245-265 medemmer. I år valgte 250 husstande og enkeltpersoner at støtte Borgerforeningen ved at blive medlem. Ved generalforsamlingen i 2011 blev det vedtaget at øge kontingentet til 120 og 60 kr. for henholdsvis husstand og enkeltperson. Pensionister betaler fortsat det halve. Kontingentindtægter beløb sig i 2011 til kr. 26.400. Der har været nogle store poster på budgettet i år. De faste medlemsaktiviteter (Fastelavn, Sct. Hans og Juletræstændingen) gav underskud på mellem 1000 og 4000 kr. Foredrag og sangaften kostede foreningen i alt ca. 5600 kr. og arrangementet ”Sille Awten” gav et underskud på ca. 900 kr. Udgifter i forbindelse med udgivelse af Aktuelt og udarbejdelse af foreningsfolder beløb sig til henholdsvis ca. 2400 og 3100kr. Af andre større poster kan nævnes støtte til Aktuelts jubilæumsfest, 1700 kr., kontorartikler (primært printertoner) ca. kr. 2700. Foreningen valgte at få foretaget en grundig istandsættelse af byportene. Sandblæsning og maling til dette kostede i alt næsten 7000 kr. Derudover er der investeret i et nyt byskilt til ca. kr. 2200. Vi har også valgt, i samarbejde med Gl. Rye Idrætsforening, at opsætte en infostander til arrangementsopslag og lignende. Udlægget til dette var næsten 2800 kr. En stor del af dette bliver senere dækket af Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune. Det har været et dyrt år for foreningen; regnskabet udviser et underskud på ca.17000 kr. Derfor er det valgt at hæve 8000 kr. på foreningens obligationskonto.

15 15


Borgerforeningen inviterer til

Borgermøde om lyng Onsdag den 6. juni kl.19.30 i sognehuset Sct. Sørens Hus Af Lærke Frost, formand for Borgerforeningen i Gl. Rye

Borgerforeningen har været i gang med at undersøge mulighederne for at købe lyngbakkerne til byen. Baggrunden er, at ejeren af bakkerne, Henrik Brunsø, har sat sin ejendom til salg, og han er villig til at sælge lyngbakkerne fra til byen. Resultatet af arbejdet bliver fremlagt på et borgermøde i sognehuset Sct. Sørens Hus onsdag den 6. juni kl. 19 30. Årsagen til at borgerforeningen går ind i arbejdet er, at lyngbakkerne er ved at springe i skov. Træer og bregner breder sig, og snart er det mere relevant at kalde området for ”birkebakkerne”. Kommunen har ifølge gamle papirer plejepligten, og den pligt har kommunen forsøgt at opfylde ved at skære lyngen ned på dele af bakkerne. Men det synes vi ikke er nok. I vores øjne er der to scenarier: 1: Vi opretter en fond og en støtteforening. Fonden skal købe jorden, og

støtteforeningen skal i første omgang hjælpe med at samle midler ind til købet. Den mest optimale måde at pleje bakkerne på er en blanding af dyrehold og manuel pleje. På sigt er det derfor tanken, at støtteforeningen også skal stå for plejen og et dyrelaug. Dyrene - om det så bliver kvæg, får eller noget helt tredje - har to vigtige opgaver. A: De skal først og fremmest afgræsse bakkerne. B: Når sæsonen er vel overstået, ender dyrene som dejlig mad på bordene hos medlemmerne af støtteforeningen. Denne model har flere fordele. Bakkerne bliver plejet på den bedst mulige måde. Vi er sikre på at få en ejer, der er interesseret i at vedligeholde bakkerne og sikre borgerne mest mulig adgang. De enkelte familier kan have anpart i en ko eller et får, der går rundt i bakkerne. Endelig sætter Gl. Rye helt nye standarder for frivilligt arbejde. Problemet ved model 1 er, at den kræver mange penge. Og det kan kun lade sig gøre, hvis der er solid opbakning. Der skal være folk, som vil arbejde i støtteforeningen og endnu flere, der ønsker at være medlem. Det kan blive et tidskræ-

vende forløb, og vi risikerer, at lyngbakkerne bliver solgt til anden side imens. 2: Vi nøjes med at oprette et plejelaug, som tager buskryddere med i bakkerne et par gange om året. Umiddelbart er dette forslag nemmere at gå til. Vi skal ikke ud at søge penge, og det er ikke nødvendigt med ret megen organisering. Konsekvenserne er, at bakkerne ikke får den optimale pleje, og vi kan ikke være sikre på, at der år efter år bliver ved med at dukke frivillige op til arbejdsdage. Vi ved heller ikke, hvilke ønsker og interesser en kommende ejer måtte have. På borgermødet vil borgerforeningen fortælle mere og svare på spørgsmål. vi håber på mange deltagere. Hvis du har lyst til at være med i støtteforeningen, men ikke kan komme til mødet, så giv besked til borgerforeningen inden den 6. juni. Mødet er for alle, som har interesse i at bevarer bakkerne, som det de er: Lyngbakker.

Silde Awten igen-igen Af Peter Hald

Den 16. august bliver der igen ”Silde Awten” i Gl. Rye. Borgerforeningen, de lokale erhvervsdrivende, biblioteket, skolen, foreninger og musikalske og kreative folk lægger alle kræfter i at arrangere en fornøjelig aften med masser af aktivitet, underholdning, boder, musik, god mad - og en hel masse eksempler på, hvad det lokale erhvervsliv har at byde på.

Et eksempel på hvilke skønheder man kan finde i Højkols rhododendron-park. Foto: Preben Frost

Tur til Højkol på grundlovsdag Borgerforeningens årlige tur til Højkols smukke rhododendron-park vil i år foregå grundlovsdag - tirsdag den 5. juni. Vi mødes ved Gl. Rye kro kl. 18.45 og følges ad til parken. En medarbejder fra Salten Langsø skovdistrikt vil efterfølgende vise os rundt. Deltagere medbringer selv kaffe, brød med mere.

16

De deltagere, der var med sidste år, vil blive kontaktet og får muligheden for at deltage igen. Og var der nogle erhvervsdrivende og andre interesserede, der ikke var med sidste år, kan de kontakte tovholderen bag arrangementet, borgerforenings-medlem Ole Andersen, for nærmere information. Ole Andersen kan træffes på email-adressen: ole.andersen@glrye.dk Der er masser af aktiviteter i støbeskeen, så programmet vil blive offentliggjort senere. - Vi håber hele byen bakker op igen om denne aften her i Gl Rye, lyder det fra Ole Andersen. Skulle der være enkelte, der undrer sig over navnet ”Silde Awten”, så har det ikke noget med sild at gøre. Der er simpelthen tale om en forjyskning af ”By Night”- de velkendte ”sen-aften-arrangementer, som mange byer har. Men i Gl. Rye gør vi det på vores egen måde - og på jysk... så silde betyder kort og godt ”sent”. Der har været lidt enighed om stavemåden. Er det med eller uden ”d”?. Men via fornuftig debat er vi i fællesskab endt med at kalde det ”Silde Awten”.


gbakkerne

Borgerforeningen Lærke Frost Formand 8614 9545

Hvor længe endnu bliver lyngbakkerne ved med at være lyngbakker? Som det kan ses på dette foto, der er taget den 3. maj i år, er store dele af bakkerne ved at blive dækket af birketræer. Kommunen har ikke taget ordentligt fat om naturplejen. Men hvad kan der gøres ved det? Det er emnet for borgermødet den 6. juni.

laerke.frost@glrye.dk

Peter Hald Næstformand Ryesgade 45 3511 6471· 2857 8560 peter.hald@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555 helen.grubbe@glrye.dk

Ruth Hindhede Ryesgade 56 8689 8106

Steen Jørgensen Ryesgade 56 8689 8106

ruth.hindhede@glrye.dk

steen.joergensen@glrye.dk

Susanne Tougaard 86 89 84 10

Skt. Hans fest Lørdag den 23. juni kl. 19.00 på marken bag Gl. Rye Mølle

susanne.tougaard@glrye.dk

Ole R. Andersen 22 41 19 29

ole.andersen@glrye.dk

Program: 19.00

Pladsen åbner. Børnebål til snobrød - tag pinde med Musikalsk underholdning med ”Optimisterne”.

19.30

Fællesspisning med grillmenu. Svineskank med tilbehør, salat m.m.

Madbilletter kan købes i Dagli’Brugsen fra den 1. til 16. juni. Pris 75 kroner. (Enhedspris for børn og voksne, da svineskankene er på størrelse med store kyllingelår)

Det er muligt at medbringe pølser, man selv kan grille.

Suppleanter Mie Holmgaard 5072 1866 mie.holmgaard@glrye.dk

Jan Ketley, 7576 0145 · 5150 0511 jan.ketley@glrye.dk

20.30

Båltale ved turistchef Marianne Purup

Ole Schultz 3511 6817

21.00

Bålet tændes – fællessang og musik.

Ove Krogsøe 8689 8301 Portalbestyrer Martin Bernt Rud 2062 1888

Støt arrangementet ved at købe spisebilletter på forhånd og drikkevarer på pladsen. Arrangør: Borgerforeningen i Gl. Rye

martin.rud@glrye.dk

Ledig plads i bestyrelsen

ledig plads i bestyBorgerforeningen i Gl. Rye har en ling lykkedes det rsam ralfo gene relsen. Ved den seneste gler derfor et man der og t, besa ser plad ikke at få alle enkelt bestyrelsesmedlem. men især småbørnsAlle er velkomne til at henvende sig, i bestyrelsen, da borforældre vil være meget velkomne del børne-egnede hel en gerforeningen hvert år har

som fastelavn, sanktarrangementer på programmet så hans og juletræstænding. reningens formand Henvendelse kan ske til borgerfo il ema og 45 Lærke Frost. Tlf. 86 14 95 and laerke.frost@glrye.dk eller næstform peter.hald@glrye.dk Peter Hald. Tlf. 28 57 85 60 og email

17 17


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester i Sct. Sørens Kirke Søndag d. 20.maj 6.s.e. påske Ingen Søndag d. 27. maj Pinsedag Kl.11.00 Ane Ø Bramstoft Mandag d. 28.maj

Anden pinsedag

Ingen

Søndag d. 3.juni Søndag d. 10. juni

Trinitatis søndag

Kl.11.00 Ane Ø Bramstoft

1.s.e. trin.

Kl.9.30 Pia Husted Blok

Søndag d. 17.juni

2.s.e. trin

Kl.11.00 Ane Ø Bramstoft

Søndag d. 24. juni

3.s.e. trin.

Kl.9.30 Ane Ø Bramstoft

Søndag d. 1.juli

4.s.e. trin

Ingen

Søndag d. 8. juli

5.s.e. trin.

11.00 Ane Ø Bramstoft

Søndag d. 15. juli

6.a.e. trin.

11.00 Ane Ø Bramstoft

Søndag d. 22. juli

7.s.e. trin.

Ingen

Søndag d. 29.juli

8.s.e. trin.

Kl.9.30 Peter Hansen Tast

Søndag d. 5. august

9.s.e. trin.

Ingen

Søndag d. 12.august

10.s.e. trin.

Kl.9.30 Ane Ø Bramstoft

Søndag d. 19. august Søndag d. 26. august

11.s.e. trin.

Kl.9.30 Pia Husted Blok Øm Kloster

Himmelbjerget

Kl.11.00 ved præsterne i Ry-området

18

Redaktøren hopper af sidevognen... Som bekendt må Gl. Rye sige farvel til sognepræst Henrik Lund, der er blevet ansat som præst ved domkirken i Aarhus. Det betyder samtidig, at Aktuelt må sige farvel til sin redaktør gennem de seneste seks år - for det hører med til jobbet som sognepræst i Gl. Rye, at man også er redaktør for byens blad Aktuelt. Fra bestyrelsen for Aktuelt og fra bladets skribenter og medarbejdere skal der her lyde en stor tak til Henrik Lund for hans indsats som redaktør. Han har været inspirerende, idérig og energisk, altid veloplagt og sprudlende.


s n e r ø S . t c S a r F

til domkirken...

– Gl. Rye er et vidunderligt sted at være præst, og jeg har aldrig været så glad for at bo noget sted som her. Vi vil forsøge at blive boende i området, men det vil jo kræve, at vi køber et hus, fortæller Henrik Lund.

Aarhus Domkirke er nu Henrik Lunds nye arbejdsplads. Præsten fra Gl. Rye bliver storby-præst Af Peter Hald

Domkirken i Aarhus er en vældig bygning. Så stor, at man næsten kan fare vild inde i den. Men Gl. Ryes forhenværende sognepræst Henrik Lund kan sagtens finde rundt i den enorme århusianske katedral. Han kender faktisk kirken meget indgående. Og det er en af årsagerne til, at Henrik Lund har valgt at blive præst i domkirken og sige farvel til Gl. Rye og Sct. Sørens Kirke. – Jeg har et helt særligt forhold til domkirken i Aarhus. I min studietid var jeg kirketjener-vikar og kordegne-vikar i domkirken. Jeg har vasket kirkens gulve og pudset englehovederne – jeg kender duften i den kirke. Det sidder bare på rygraden, fortæller Henrik Lund. Aarhus Domkirke byder på muligheder og udfordringer, som Henrik Lund bare ikke kan sige nej til. – En kirke i en storby er noget særligt. Her møder man det brogede, vekslende liv af mennesker og situationer. Alle mulige forskellige mennesker besøger domkirken. Lige fra hjemløse til de allerrigeste i Aarhus, forklarer han. Der er også det helt specielle ved domkirken, at den ligger i et sogn i kraftig vækst. Havneområdet i Aarhus oplever i disse år en massiv udbygning, så om få år vil sognet omkring domkirken vokse fra de nuværende 10.000 ”sognebørn” til det dobbelte antal.

En stor prædikestol I overført betydning kan man sige, at prædikestolen i domkirken er meget stor, og det giver helt klart nogle muligheder for en energisk præst som Henrik Lund, der gerne vil flytte, forandre og forny tingene. - Den danske folkekirke skal være en levende institution, understreger Henrik

Lund. - Folkekirken er et fælles laboratorium for vores liv med hinanden, og jeg ser en stor opgave i at forhindre, at folkekirken ikke ender som en slags historisk museum, siger han. Kort sagt fylder domkirken meget rent kirkepolitisk, og her øjner Henrik Lund nogle muligheder. - Tidens brændende spørgsmål dunker langt hårdere i Aarhus end herude i Gl. Rye. Det er meget vigtigt hvilket forhold et samfund har til religion, men mange danskere lider under, at de netop ikke har et godt forhold til det religiøse. Religion er blevet tabubelagt, og der er mange fordomme. Jeg vil gerne være med til at flytte noget og få noget sat i spil. Jeg vil simpelthen gerne være med til at gøre kristendommen levende i århusianernes bevidsthed. - Og så ser jeg meget frem til at få nogle kolleger. Det har jeg faktisk aldrig prøvet, tilføjer Henrik Lund med et smil.

Gl. Rye er vidunderlig Midt i glæden over det nye arbejde og mulighederne i Aarhus er der en stor portion vemod ved at skulle sige farvel til Gl. Rye. – Gl. Rye er et vidunderligt sted at være præst, og jeg har aldrig været så glad for at bo noget sted som her. Vi vil forsøge at blive boende i området, men det vil jo kræve, at vi køber et hus, fortæller Henrik Lund.

Boligsituationen er foreløbig uafklaret. En flytning kan både medføre fordele og ulemper for familien. Henrik Lunds hustru Kristine er læge med praksis i Silkeborg, så en bopæl i Aarhus vil give ekstra transport for hende. Omvendt vil parrets to store børn, pigerne Katrine og Margrete, slippe for den besværlige bustransport fra og til Gl. Rye. Da talen falder på den forringede busservice, glimter det i Henrik Lunds øjne: - Ja, det er faktisk den eneste ulempe ved at bo i Gl. Rye. Manglen på nogle gode offentlige busforbindelser gør det svært. Mine piger skal bruge to en halv time på transport hver dag. Der er bedre busdrift på Mors end i Gl. Rye. Det ved jeg, for vi har sommerhus på Mors, brummer præsten. Det bedste ved Gl. Rye er Henrik Lund til gengæld ikke længe om at pege på: - Jeg har glædet mig meget over de mange mennesker i Gl. Rye, der er villige til at ofre tid og ressourcer på foreningslivet. For eksempel har det været meget inspirerende at være med til at oprette foredragsforeningen Udsyn. Mange steder i Danmark kan det være svært at holde liv i foredrags-kulturen, men ikke i Gl. Rye. Det har også været utroligt spændende at være med til at lave Aktuelt. Måske vil jeg ”eksportere” konceptet til Aarhus, siger han.

Lidt om Lund Henrik Grøndal Lund er født i Brande for 45 år siden. Han voksede op i Silkeborg og gik i skole og gymnasium her. Han blev teologisk kandidat fra Aarhus Universitet og har arbejdet som sognepræst Sct. Nicolai kirke i Svendborg i årene 1996-2006 og i Sct. Sørens kirke i Gl. Rye fra 2006 til 2012. Nu gælder det så Aarhus Domkirke, hvor han blev indsat søndag den 22. april. Henrik Lund er gift med Kristine Hjuler Lund, der er praktiserende læge i Silkeborg. Parret har tre børn - Johannes på 8 år, Margrete på 14 år og Katrine på 17 år. Den 187 centimeter høje og kun 80 kilo tunge præst er ivrig ­cykelmotionist og cykler på en racercykel af mærket Colnago 19C50.


Reception for Henrik Lund Efter Henrik Lunds sidste gudstjeneste som sognepræst søndag - den 15. april kl. 11 - var der afskedsreception i Sct Sørens Hus, hvor alle var velkomne til at tage afsked med Henrik Lund. Se mere på: www.glryekirke.dk

20 20


Vikar for sognepræst i Gl. Rye

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst: Ane Ørgård Bramstoft tlf. 86 89 80 37 abra@km.dk

Organist:

Peter Jøhnk

Katrine Bruno Hansen, Siimvej 9, 8680 Ry Tlf. 40 88 70 26

Biskop Kjeld Holm har den 27/4-2012 konstitueret sognepræst Ane Ørgård Bramstoft som sognepræst i Gl. Rye sogn.

Kirkesanger:

Konstitueringen er gældende fra den 1. maj til og med den 31. august 2012.

Kirstin Sander Jacobsen

Graver: Ane Ørgård Bramtofts præsentation I løbet af de næste par måneder skal I her i Gl. Rye kalde på jeres nye præst. At kalde er noget andet end at vælge. For i udtrykket at kalde ligger en nærhed og et ansvar. Man kalder på dem, man gerne vil noget sammen med, og i dette tilfælde kalder I på en præst, I gerne vil være kirke sammen med. Indtil det sker, har jeg lovet at være jeres præst. Jeg hedder Ane Ørgård Bramstoft, jeg er 40 år og har været præst i 9 år. Jeg er grundtvigianer, og det vil kort sige, at jeg lægger stor vægt på det levende ord først og fremmest i gudstjenesten, men også i samtalen, og dermed bestræber mig på både at prædike og samtale på en nutidig vedkommende måde med afsæt i det, vi som mennesker har til fælles. Privat er jeg gift med Mads Bramstoft og vi har 3 børn. Vi bor i Saksild og vejen til Gl. Rye er kort og smuk, så jeg kommer, når der er behov. Selvom jeg kun skal være her en kort tid og kun som vikar, så vil jeg gå til embedet, som om jeg var kaldet, og i håb om, at I vil kalde på mig, både hvis I gerne vil have besøg i glæde eller i sorg, eller når vi sammen skal holde gustjenester. Held og lykke med kaldet af jeres nye præst og god sommer!

Procedure og tidsplan ved ansættelse af ny præst i Gl. Rye sogn Peter Jøhnk

Sognepræst Henrik Lund har fået ansættelse som sognepræst ved Århus Domsogn pr. 1. maj. Århus Stift har derfor besluttet, at stillingen som sognepræst i Gl. Rye bliver opslået fra den 29. maj til den 18. juni. Den 27. juni vil biskoppen sammen med menighedsrådet gennemgå ansøgningerne, som menighedsrådsmedlemmerne inden da vil have haft lejlighed til at gennemlæse. I forbindelse med mødet vil menighedsrådet også beslutte, hvem og hvor mange man vil have til prøveprædiken.

I hele juli måned vil ansættelsesproceduren ligge stille på grund af sommerferien. Men i uge 33 vil menighedsrådet høre på prøveprædikener fra de udvalgte kandidater. Den 22. august vil menighedsrådet med provstens assistance gennemføre indstillingsmødet. Kort tid derefter vil vi kunne have Kirkeministeriets officielle udnævnelse af en ny sognepræst til Gl. Rye sogn. Tiltrædelsen vil sandsynligvis blive en gang i september måned.

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 86 89 87 12 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk.

Næstformand & kontaktperson:

Jytte Siggaard Burmlundvej 2, 8680 Ry 8689 8527

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

Hanne Ø. Lauritsen Tlf. 2068 4474

Peder Sørensen Kastanieallé 8B, Gl. Rye Tlf. 8798 5070

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

haoel@mail.dk

h-p-sorensen@mail.tele.dk

Kasserer:

Marianne Glasius Hedevej 1, Gl. Rye Tlf. 8788 0170

Regnskabsfører:

Birgit Nielsen Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250

skjoede50@yahoo.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk

21


Bogcaféen Velkommen i Bogcafeen ! Bogcafeen er det tidligere folkebibliotek, som lukkede sommeren 2010 og nu drives af frivillige og deler lokale med skolebiblioteket.

Bogcafeen er også tilgængeligt i skolens åbningstid. Der kan lånes og afleveres via selvbetjening - og man kan benytte en computer med internetadgang.

Åbningstiden er mandag 15 - 17.45 og torsdag 9 - 12. der er dog lukket i skolens ferier. Bestilte bøger fra andre biblioteker kan hentes og afleveres i Bogcaféen. Der er gratis kaffe på kanden, Midtjyllands avis er til rådighed, og og du er velkommen til at nyde en stille stund med bogcaféens materialer. Du kan låne Bogcaféens egne bøger, tidsskrifter, film, musik etc. og du kan få hjælp til at bestille fra andre biblioteker.

Bogcafeen i Gl. Rye samarbejder med Ry Bibliotek - så materialer lånt i Ry kan afhentes og afleveres i Gl.Rye. Information om biblioteket i Ry og bestilling af bøger kan ske på www.bibliotek.skanderborg

Adresse: Nyvej 1 (på skolen), 8680 Ry Web: www.bibliotek.skanderborg.dk Åbningstider: Man. 15-17:45 og tor. 9-12 (lukket i skoleferien)

Når festen skal være på toppen Forslag til totalarrangement: · Velkomstdrink · Ristet sandart med friske slikasparges og hummersauce. · Helstegt oksemørbrad severet med grønsagsflan, saute af svampe og dijon sauce. · 3 danske gårdoste med marinerede figner og ristet rugbrød. · Desserttallerken med jordbærkage, crembrule, og vanilie-parfait. · Vin ad libitum under middagen · Kaffe med 1 cognac eller likør · Fri bar med øl - vand og vin under dansen · Natmad · Eget lokale med flot borddækning · Flotte blomsterdekorationer i selvvalgte farver · Professionel og venlig betjening

22 22

Hotel Himmelbjerget Kontakt Hotel Himmelbjerget for en uforpligtende snak om din næste fest: Tlf.: 86 89 80 45 el. 20 46 37 36 E-mail: hotel-himmelbjerget@live.dk www.hotel-himmelbjerget.dk


Nyt fra

Gl Rye

Vandværk

Tirsdag den 17. april holdt Gl. Rye Vandværk sin årlige generalforsamling på Gl. Rye Kro, hvor der skete nyvalg af ét bestyrelsesmedlem, idet Hanne Pilgaard har valgt at stoppe efter 11 år i bestyrelsen, hvoraf hun har varetaget sekretærhvervet i 5 år og kassererhvervet de seneste 6 år. Karsten Dreier, der hidtil har været bestyrelsessuppleant, blev indvalgt i bestyrelsen, og som ny suppleant blev Bente Zinck Sivertsen valgt. Til øvrige poster var der genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig ved bestyrelsesmøde tirsdag den 8. maj, og fordelingen af poster kan ses på hjemmesiden

En TAK til Hanne

www.glryevandvaerk.dk

Bestyrelsen

Gl. Rye Vandværk skylder Hanne en STOR TAK for hendes mangeårige indsats i Vandværkets tjeneste. Hanne har med sin store energi, faglige indsigt og erfaring været en af hovedkræfterne bag Vandværkets udvikling og drift de seneste 11 år. Bestyrelsen vil i øvrigt benytte lejligheden til at takke Hanne for det gode samarbejde og ønske lykke og held fremover.

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning for 2011, generalforsamling Gl. Rye d. 17. april 2012 Bestyrelsen Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Hanne Pilgaard som kasser og Steffen G. Lauridsen som formand, menige medlemmer Heidi Hinge og Per Rasmussen og suppleanterne Else Jensen og Karsten Dreier.

Drift af ledningsnettet Vi kan oplyse med stor glæde at der ikke har været konstateret brud i løbet af året.

Drift af værket Der er udpumpet 57.224 m³ vand og vi har haft et spild på ca. 1.500 m³ vand (2,69% spild). Spildet ligger klart under niveauet fra 2010, hvilket hænger fint sammen med vi ikke har haft brud på nettet.

Vandanalyser Der har ikke været overskridelser på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne er offentliggjort i Gl. Rye Aktuelt.

Vi har i de seneste år bøvlet med at få de høje værdier med kalk aggressiv CO2 ned og for at få hævet pHværdien. Det ser ud til at de tiltag vi har gjort med at fået installeret en permanent luftpumpe der kører i forbindelse med filterskylningerne samme med en systematisk påfyldning af filtermateriale har hjulpet. Vi ser nu at pH ligger konstant over et niveau på 7,6 som den skal og dermed vil den kalk aggressiv CO2 også ligge lavt. Kommunen har oplyst at målingerne for kalk aggressiv CO2 ligger under det acceptable ifølge en ny bekendtgørelse for kvalitetskriterierne for drikkevand. I efteråret udførte vi den planlagte inspektion af rentvandstanken. Inspektionen viste at der ingen problemer er med tanken, der fremstår som den skal uden revner. Dermed er der en ringe risiko for adgang af rødder, snegle eller andet der ikke hører hjemme i tanken. Vi har i starten af året fået opgraderet SRO-anlægget på værket. I den forbindelse har der været driftsforstyrrelser idet alle data ikke var blevet

kodet rigtig over på det nye anlæg. Det var mindre ting som er rettet nu. Vi beklager de gener det har givet i forbindelse med mangel på vand.

Andre aktiviteter Vi har levet op til vores formål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året.

Planer for det kommende år Det planlægges en vandvandretur den 16. september 2012, ”Gå på dit vand”! Det skal også nævnes at Gl. Rye vandværk er aktiv i Vandrådet for Skanderborg Kommune, hvor Hanne Pilgaard er revisor og Steffen Lauridsen er genvalgt til formand.

Afslutning Der skal afslutningsvis lyde en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement med den humor der bidrages med, det letter bestyrelsesarbejdet og gør møderne livlige. En særlig tak skal rettes til vandværksspasseren, der altid er klar når der opstår uforudsete ting.

23 23


Museet på Gl. Rye Mølle

- program 1. halvår

5. juni Tirsdag Kl. 14.00 Byvandring i Gl. Rye - en historie om byens gyldne tider De ”gyldne tider” i Gl. Rye begynder med gårdmændenes overtagelse af Rye Sønderskov i 1781, hvorefter træskoproduktionen sættes i system. Træskofremstillingen gjorde gårdmændene meget velhavende og gav byens velstand. Guider: Inge Jørgensen og arkitekt Poul Nielsen, Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening. Mødested: Gl. Rye Torv, foran Gl. Rye Kro. Pris 30 kr. for voksne, børn gratis.

17. juni Søndag Kl. 10.00-16.00 ”Møllemarked” og Dansk Mølledag på Gl. Rye Mølle Se møllevingerne dreje rundt og oplev de mange andre aktiviteter: Hestevognskørsel, ”levende museum” med savværk og motorer, arbejdende værksteder med håndværk og husflid, snobrød for børn mm. Salg af nybagt brød fra den udendørs ovn, kaffe og mad fra grillen, spillemandsmusik m.m. Sted: Museet på Gl. Rye Mølle, Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry. Entre: 30 kr. for voksne. Børn gratis. Arrangør: Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening og Museet på Gl. Rye Mølle.

Åbningstider 2. maj – 30. september: Tirsdag-fredag kl. 10-16 Lørdag-søndag samt helligdage kl. 13-16 Mandag lukket.

Landskabsmalerier udstilles Henrik Bredmose Simonsen

Der bliver god lejlighed til at se spændende malerier i Gl. Rye denne sommer. Museet på Gl. Rye Mølle åbner en helt ny udstilling af landskabsmalerier fra egnen omkring Himmelbjerget, Ry og Gl. Rye. Samtidig kan man i Sct. Sørens Hus se en udstilling af værker af Anna Klindt Sørensen De udstillede billeder på Gl. Rye Mølle er malet over en ca. 100 år lang periode fra ca. 1860 og til engang i anden halvdel af 1900-tallet. Der er bl.a. værker af Vilhelm Kyhn, Godfred Christensen, Harald Foss, Pauline Thomsen, Jeppe MadsenOhlsen og Anna Klindt Sørensen samt en række mindre kendte malere. I Sct. Sørens Hus i Gl. Rye kan man hver lørdag og søndag kl. 13-16 se en ny udstilling af den lokale og internationalt orienterede kunstner Anna Klindt Sørensen. Udstillingen i Sct. Sørens Hus vises indtil 1. oktober, og der er gratis adgang.

Møllens maleriudstilling fortæller også historien om, hvordan Himmelbjergegnen fra midten af 1800-tallet blev mål for en række malere, som var optaget af naturen i det dengang ’ukendte’ indre af Jylland. Disse malere var med deres billeder med til at gøre det midtjyske Søhøjland og Himmelbjerget kendt i resten af Danmark. Det er det tidligere Ry Kommunes Kunstindkøbsudvalg, som venligst har udlånt malerierne til udstillingen. En hovedattraktion på Museet på Gl. Rye Mølle er dog stadig møllen fra 1872, som fremstår med sin oprindelige indretning og sit inventar bevaret. En fotoudstilling fortæller om den netop overståede restaurering af møllen. Museets øvrige udstillinger fortæller om en række spændende træk af lokalhistorien på Gl. Rye og Himmelbjergegnen.

Johs. Boesen Sukkertoppen mod Ry 1893

Vilh. Kyhn ved Ry Mølle. 1878

Se mere på Skanderborg Museums hjemmeside: www.skanderborgmuseum.dk

Godfred Christensen 24


Fjernvarmen forgrønnes Af Peter Lund Krogsøe

Den ekstraordinære generalforsamling i Rye Kraftvarmeværk blev en spændende, livlig og langtrukket forestilling, der i sidste ende gav bestyrelsen fuldmagt til at fortsætte arbejdet. En grøn forvandling af kraftvarmeværket ligner dermed en realitet. - De mere følelsesladede spørgsmål og kommentarer, tager vi så til sidst, sagde dirigent Henrik Olsen, da han torsdag d. 19. april præsenterede programmet for den ekstraordinære generalforsamling i Rye Kraftvarmeværk. Henrik Olsen og de 50-60 fremmødte skulle dog blive klogere, for dagsordenen gik sig en tur, mens de fremmødte demonstrerede en både skarp og følelsesladet diskussionslyst, der trak ilten ud af lokalet og sendte både latter, spydigheder og nysgerrige spørgsmål i kredsløb blandt en forsamling, der virkede ligeså skeptisk, som den var nysgerrig. Men bestyrelsesmedlemmerne og de fremmødte fagfolk gjorde sit for at svare på de mange spørgsmål, og på bedste demokratiske vis, førte den livlige debat til en afstemning, som – i god ro og orden – gav bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet.

En kold skulder til naturgassen Aftenens store spørgsmål var, om Rye Kraftvarmeværk skulle arbejde videre med planerne for etableringen af et solvarmeanlæg og en grundvandsvarmepumpe i Gl. Rye. For så vidt var arbejdet allerede i gang, for Kraftvarmeværket modtog i juni 2011 et tilskud på 3,5 million kroner fra EUDP. For nogle af de penge er der lavet undersøgelser og prøveboringer, som skulle vise, om de nødvendige forudsætninger for projektet var til stede. Det var de, men bestyrelsen ønskede ikke at investere de nødvendige 14,2 millioner uden at sikre sig, at der var opbakning fra forbrugerne i Gl. Rye. Derfor den ekstraordinære generalforsamling.

Fra kraftvarmeværkets side, var der før generalforsamlingen meldt ud, at man så flere oplagte fordele ved projektet, der inklusive tilskuddet fra EUDP betød en samlet investering på 17,7 mio. kroner. Et af argumenterne fra bestyrelsen lød på, at man med investeringen ville bevæge sig over til vedvarende energikilder og dermed skære betragteligt ned på brugen af naturgas. Priserne på naturgas er svære at forudsige og vil med al sandsynlighed stige, lød det fra bestyrelsen. Investeringen i et solvarmeanlæg og en grundvandsvarmepumpe vil, ifølge konsulentfirmaet PlanEnergi’s beregninger, sikre en både lavere og langt mere stabil varmepris for kraftvarmeværkets forbrugere. Et andet centralt argument for gennemførelsen af projektet var ikke mindst udsigten til at spare 1150 tons CO2 om året, og dermed sikre værket en væsentlig grønnere profil. Et emne, der ikke blev snakket meget om under generalforsamlingen, der mere var præget af spørgsmål om forbrugernes personlige økonomiske fremtid og tekniske spørgsmål til projektets udformning.

Den blanke stemme Ud af de 44 stemmeberettigede endte 35 med at stemme for, mens kun otte stemte imod og én blank. Et resultat de færreste så ud til at tage for givet, som aftenen skred frem. For selvom der var nysgerrige og opklarende spørgsmål, og selvom det hidtidige arbejde flere gange blev rost, så var debatten – eller måske snarere diskussionen – præget af skeptiske røster, der ønskede svar på alt fra muligheden for i stedet at koble sig på Ry Varmeværk til, hvorvidt solvarmeanlægget nu ikke ville blænde de nærmeste beboere.

Bestyrelsesformand i kraftvarmeværket, Søren Frandsen fandt dog ikke stemningen negativ. Snarere tværtimod, selvom han anerkendte, at alle ikke virkede lige begejstrede for projektet: - Jeg synes egentlig, at stemningen var okay positiv. Det var en rigtig god debat, vi havde. Og der kom mange ting frem – også nogle kritiske ting, som jeg synes, vi fik svaret på. Der er selvfølgelig nogen, der er imod, men jeg synes, at 80% af stemmerne for projektet er et tilfredsstillende resultat for os. Og vi arbejder selvfølgelig videre med projektet, sagde Søren Frandsen, der forklarede, at der nok var en naturlig årsag til at de mange spørgsmål gik i mange forskellige retninger: - Jamen folk har jo alle mulige baggrunde. Nogle ved ingenting om sådan noget her og andre er måske ingeniører og ved en masse om det – og stiller så nogle meget nærgående spørgsmål om det. Men de ting synes jeg egentlig, at vores rådgivere kunne svare rigtig fint på, sagde Søren Frandsen. - Jeg synes også, at vi skal fremhæve at vi via projektets CO2 besparelse får en godskrivning på energibesparelser på ca. 440.000 kr., der realiseres og indgår som tilskud til projektet.

Næste stop - myndighederne Det næste skridt i projektet bliver, ifølge bestyrelsesformanden, at man nu skal igennem en række myndighedsfaser, hvor der blandt andet er lokalplaner og miljøundersøgelser på programmet.

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk www.ryekv.dk

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk www.ryekv.dk

25


GRIF

Fra hjælper til instruktør... I GRIF gymnastik har vi gennem årerne fået oparbejdet en gruppe med børne/unge hjælpere. I år har vi haft 15 børn/ unge imellem 10 og 20 år. De har været aktive som hjælpere eller som instruktører.

hjælper blev derfor til instruktør i sæsonen 2011-2012. Nu skal i høre lidt om hvordan de har oplevet dette efter en snak med Birgitte i redskabsrummet.

Det er vi ret stolte af, da vi er en mindre by hvor Ry, og de andre større byer selvfølgelig også trækker en del med aktiviteter og tilbud.

Ingen af dem havde selv tænkt på at de skulle have et hold, men efter at de havde fået forelagt ideen fra gymnastik udvalget sagde de samstemmende ”go ide”. De synes det har været dejligt at være 4.

Målet med at tage hjælpere ind tidligt er at børnene kan spejle sig i de lidt større børn/unge og vi gerne vil videregive værdierne i foreningslivet til de unge som aktive eller instruktør på den længere bane. Som sidegevinst kan vi også se, når der er en større gruppe får de også et fællesskab ved opstart og evalueringer i denne gruppe på tværs af alder og hold. I foråret 2011 kunne vi se at vi fik brug for at dele nogle af holdene mere op, da særligt indskolingsholdene var store. Dette betød også at vi skulle finde nye instruktører. Louise Bonde og Katrine Lund har været hjælpere 1-2 år, Louise Kjær Jensen og Christian Nielsen har været hjælpere siden de overhovedet kunne altså i 5-6 år. Alle 4 har enten været på efterskole eller i udlandet og fået noget forskelligt med sig hjem. Louise K. Jensen og Christian var på en gymnastikefterskole hvor de fik lederuddannelsen. Så vi stod med 4 tidligere hjælpere som vi fra tidligere vidste, kunne noget forskelligt, men som vi sammen troede på kunne noget rigtig godt. Rollen som

26

Første år som instruktør.

Katrine og Louise Bonde fortæller at de ikke har så meget springerfaring, så det har været dejligt at være sammen med Christian og Louise K. Jensen fordi det er noget af det de er gode til. Og helt fra start har de derfor delt opgaverne ud hvor de synes de kunne tilbyde sig bedst. På dette hold var der også en voksen hjælper. Og alle 4 siger at det var rigtig godt at have Max med, da han kendte børnene, og dermed kunne fastholde og navigere rundt med dem når de blev pædagogisk udfordrende. Hen over sæsonen oplevede de dog, at børnene fik mere og mere respekt for dem også. De fortæller samstemmende, at de har lært børnene bedre at kende efter de er blevet instruktører. Børnene henvender sig tydeligvis mere end når man er hjælper. Pludselig at bliver genkendt i Brugsen af en genert pige bag frysedisken er hyggeligt. Når de bliver spurgt om de har haft konflikter med børnene

fortæller de at det er meget få. De har oplevet børnene som utrolig motiverede for at lære. Louise K. Jensen fortæller, at hun har oplevet at børnene kan være helt bekymrede for om de andre nu har lært noget nyt sidste gang, fordi han eller hun var forhindret. Instruktørerne har været glade for det ansvar det er at have et hold og det har både været læreerigt og udfordrende at planlægge time og en sæson. De fleste af instruktørerne var på kursus før opstart, og dette gav ideer om niveau og indhold. Men det at blive helt klar på hvad børn kan på 1. klasse niveau, er noget der er kommet hen af vejen. De er også blevet overrasket over, hvor hurtigt en time går. De har været meget optaget af hvad de kunne opnå på en sæson. De har også mærket at gentagelser af spring og rytme trods det at børnene nogle gange efterlyser noget nyt er vigtigt. For når de så lige pludselig kan er det fantastisk at se børnenes glæde.

Klar til næste år Alle 4 synes det har været ”fedt” at være instruktør. De synes de kender første klasserne så godt, så dem kunne de bare godt tænke sig at have igen. Ideerne er allerede begyndt at rulle ind fortæller de.


Målmandstræner Finn Sechers forventninger til Nicolai Flø er, at han om to år vil være den ene af de tre målmænd på Silkeborg IF’s Superligahold.

Talentfulde Nicolai skriver kontrakt med Silkeborg IF Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Peer Thøgersen

Et af Danmarks store målmandstalenter har sparket græsknolde på Gl. Rye Stadion som barn. Nu har 16-årige Nicolai Flø en ungdomskontrakt med Silkeborg IF. Målet er en fast plads på et Superligahold.

som han er. Med hård og fokuseret træning hver dag – og nogle gange 2 gange om dagen – kamp i weekenden og meget transporttid rundt i hele Danmark, går man glip af festerne – og kæresterne. ”Hvis man skal have en kæreste på den måde, som jeg lever, skal det i hvert fald planlægges nøje”, funderer Nicolai.

Efter endnu en foldboldtræning i SIF er Gl. Rye-drengen Nicolai Flø igen hjemme i sin lille lejlighed på Silkeborg Sports College. Det er onsdag, og det er netop denne dag hver uge, at Nicolai træner med klubbens Superligaspillere. For bare 5 år siden hed Nicolais klub Gl. Rye IF. Nu er Nicolai blevet teenager, og siden tiden i barndomsklubben har der stået Silkeborg IF på Nicolais trøje, når han agerer plankeværk mellem stængerne.

Dagselev på efterskole Det er kun store talenter, der kan nå så langt på så få år, og Nicolai er et af dem. Allerede efter 6. kl. kom Nicolai på en særlig folkeskole i Silkeborg for unge sportstalenter. Nu går han i 10. kl. på Silkeborg Efterskole, men dog uden at bo på efterskolen. ”Jeg har brug for at koble af og lade op helt for mig selv om aftenen. Efter 2 gange træning og lektier oveni er man færdig, og så hjælper det ikke noget, at der er mange mennesker omkring mig”, fortæller Nicolai.

Tillidserklæring fra klubben Nicolais kontrakt med Silkeborg IF træder i kraft til sommer og varer foreløbigt 3 år. Selve nyheden om det flotte skulderklap fra klubben kom lidt som en overraskelse, fortælle Nicolai. ”Jeg havde fået nogle hints, men ikke forventet, at den kom allerede i februar i år. Da jeg har arbejdet ekstra hårdt og fokuseret på de fysiske krav klubben satte fra årsskiftet, og så kom belønningen heldigvis”, siger Nicolai stolt. Han indrømmer dog, at det er svært at give sig selv lov til at stoppe op og nyde det. Han har nemlig sat sig nye mål og kæmper hårdt til hver træning med at blive bedre og bedre.

Det sure med det søde Nu hedder det U17-division resten af sæsonen og U19 efter sommerferien. Om det også er divisionsrækken på U19-holdet vil foråret give svar på. Forskellen for Nicolai personligt er, at han til den tid tjener gode penge på fodbolden. ”Jeg tjener nok mere end de fleste 16-årige drenge, men hvor meget får du mig ikke til at sige, kommer det fra Nicolai med fasthed i stemmen. Det er dog ikke uden ofringer, at Nicolai er kommet så langt,

Nicolai til målmandstræning med med bl.a. Lasse Heintze. De øvrige Superligaspille træner i baggrunden

Realistiske drømme Efter sommerferien starter Nicolai på Silkeborg Handelsskole. For det er jo vigtigt at have uddannelsen med sig, som Nicolai siger. Han ved dog ikke præcist, hvad han vil, hvis fremtiden ikke byder på fodbold. Lige nu er fodbold ét og alt for Nicolai, og det er en professionel sportskarriere, han satser på. Når man spørger ham om, hvor langt drømmene rækker, svarer han, at han tager det stille og roligt, og at drømmene skal være realistiske. Ind til videre hedder drømmen derfor 1. målmand i en Superligaklub. Måske endda Silkeborg IF. Og måske er drømmen slet ikke så langt væk. Spørger man Nicolais målmandstræner Finn Secher, som også træner Lasse Heinze og Josip Sofic fra Silkeborgs Superligahold, forventes der meget af Nicolai. ”Både for nuværende som ungdomsspiller, men også til et sandsynligt indhop i Superligatruppen”, udtaler Finn Secher på SIF’s hjemmeside. ”Nicolai Flø har udviklet sig rigtigt meget, især det sidste halve år. Derudover har han trænet med Superligaholdet – og har der gjort kæmpe fremskridt”, fortsætter målmandstræneren. Finn Sechers forventninger til Nicolai Flø er, at han om to år vil være den ene af de tre målmænd på Silkeborg IF’s Superligahold. Nicolai giver til sidst gerne gode råd med på vejen til Gl. Ryes fodboldbørn, der som Nicolai selv render rundt med en stjernespiller i maven. Tro på dig selv, tag chancen og træn hele tiden for at gøre dig selv bedre. 27


Gl. Rye håndbold til U10 DM i Greve

GRIF hovedbestyrelse

Efter en flot sæson var Gl. Ryes U10 A-drenge kvalificeret til DM-stævnet i Greve.

jensovergaard@gefiber.dk

Connie Tegtmeier

Den sidste weekend i april mødtes ialt 40 U10 pige- og drenge hold fra hele landet til de uofficielle danmarksmesterskaber i Greve. Selve stævnet blev afviklet i 4 haller, mens indkvarteringen af spillere, trænere og forældre foregik på en nærliggende skole. Her blev der hygget, snakket og knyttet venskaber på tværs af holdene, når der altså ikke blev spillet håndbold. Forventningen var at få en stor oplevelse ud af at deltage i stævnet, vel vidende at pokalerne nok ikke ville ende i Gl. Rye. Selve turneringen begyndte lørdag formiddag, hvor Gl. Rye drengene ankom til en hal der dirrede af en hektisk stemning. Ikke så meget pga. de spændende håndboldkampe, men mest fordi dommeren mildt sagt var blottet for den pædigogiske sans der er brug for, når man skal vejlede og dømme børnekampe. Der blev uddelt udvisninger, røde kort og talt med store ord til børnene (på 9-10 år), som stod temmelig uforstående tilbage. Sikke en start... Gl. Rye kom også en tur i vridemaskinen, og endte med et rødt kort og flere udvisninger på samme tid. De tapre rester af Gl. Ryes hold - 2 mod 5 mand i marken og en målmand - blev

taktfast klappet gennem de 2 minutter i undertal. Undervejs lykkedes det endda Magnus Vejsgaard at slide sig vej gennem Hammels forsvar og sende bolden i nettet, til stor jubel for hele hallen!!! Efter denne chok start var kampen dog tabt, mens Gl. Rye´s drenge til gengæld var en stor erfaring rigere på, hvordan en håndboldkamp også kan udvikle sig. Oplevelsen krævede en god omgang krisepsykologi fra trænerteamet efter kampen, til en flok noget forvirrede og rystede drenge. Men det lykkedes fint, og holdet rejste sig flot efter kampen og trak en sejr hjem i næste kamp mod Børkop. Og ja, dommeren var i mellemtiden blevet afløst af en mere godmodig og børnvenlig en af slagsen. Trejde puljekamp mod Borup var tæt til det sidste, men desværre trak Borup det længste strå og vandt kampen med en scoring i sidste sekund. Sidste kamp mod Høj blev også tabt, og dermed kom holdet ikke med i1-2 slutspilspuljerne.

Formand:

Jens Overgaard Rimmersvej 8 86 74 00 34

Næstformand:

Rikke Østergaard, 23 29 61 13

rloestergaard@gmail.com

Kasserer:

Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10

hrc@brandtrevision.dk

Sekretær:

Marianne Fjerbæk Gyden 3 86 89 83 89

marfjerbaek@gmail.com

Formand Badminton:

Kim Rundell Ryesgade 36 86 25 80 36

kimrundell@gefiberpost.dk

Gl. Rye drengene fik istedet et par gode kampe søndag i 4-puljen, og efter en lang weekend trillede bilerne søndag eftermiddag hjem med en flok trætte drenge med en masse oplevelser i bagagen. En af oplevelserne, den første kamp mod Hammel glemmer de nok aldrig men de kan heldigvis grine af den, og det gi’r jo et godt holdfællesskab at stå sammen i medgang og modgang!

Formand Gymnastik:

Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31

birgitte@gefibermail.dk

Formand Bordtennis:

Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46

jaa@dmu.dk

Formand Håndbold:

Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06

pev@scanprint.dk

Formand Fodbold:

Søren Lauritsen Rimmersvej 13 20 22 85 70

lauritsenglrye@gmail.com

Formand motionister:

Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

www.glryeif.dk 28


GRIF’s Sportsfest 2012 Fredag og lørdag den 17. – 18. august

Fest og leg for hele familien, når årets sportsfest i Gl. Rye løber af stablen! I forbindelse med det store madkurvstræf underholdes der med total-teater. Lørdag starter naturligvis med det store GRATIS morgenbord og musikalsk underholdning og bagefter kan ungerne blive forvandlet til lige det de ønsker sig med ansigtsmaling.

Fredag den 17. august: Kl. 17.30 Kl. 17.30 Kl. 17.30 Kl. 18.00-21.00 Kl. 18.30-20.00 Kl. 20.00-21.00 Kl. 21.00-23.00

Madkurvstræf (nyd din medbragte mad på plænen og køb fadøl, vin, vand og juice i kiosken) Totalteater for de mindste og ansigtsmaling Hoppeborgsbane, tombola og salg fra kiosk og bar af mad, snack og drikkevarer Antikcup for ”de gamle drenge” (meld fodboldhold til og bestil mad hos Jens Erik Fischer) Børnemountainbike løb med Gl. Rye MTB Kæmpe ”gynge” – kom og få et sug i maven for 6. klasse og op Ungdomshygge i hulen med bål og musik for 6. klasse og op GRIF giver pølser og en sodavand

Lørdag den 18. august: Kl. 9.00 Kl. 9.00-13.00 Kl. 9.00-13.00 kl. 10.00-11.00 Kl. 10.00-14.00 Kl. 10.00-14.00 Kl. 10.00-12.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 14.00-16.00 Kl. ? Kl. 16.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00

GRATIS morgenmad og musikalsk underholdning Fodboldturnering for børn og unge Håndboldturnering i hallen Ansigtsmaling Børnekræmmermarked på pladsen Trillebør-/trailersalg for voksne kræmmere på p-pladsen ved hallen. Stand skal bestilles på tlf. 24 90 62 74 ved Birgitte. Pris pr. stand á 3x3 m 100 kr. Der må IKKE sælges mad og drikkevare Afprøv vores nye tennisbane med sjove aktiviteter Packour workshop fra 5 år og op Fartmåling af kast og skud med hånd- og fodbold Bordtennisturnering i hallen Turneringskamp med herre fodbolds 1. hold på Stadion Oprydning og klargøring til aftens store fællesspisning Spisebilletter til grill/salatbar kan købes i pladsens kiosk under hele sportsfesten, indtil lørdag kl. 14.00 (Voksenmenu: 125 kr., børnemenu: 50 kr.) Fællesgrill og hygge på pladsen Åben hal med bl.a. badminton og bordtennis Hele dagen: Hoppeborgsbane, tombola, løbende events fra sponsorudvalget, salg fra kiosk og bar af mad, snack og drikkevarer

Vel mødt – GRIF’s sportsfestudvalg (med forbehold for ændringer)

Tennisafdeling i GRIF Så er muligheden for at spille tennis i Gl. Rye en realitet. Efter et års hårdt arbejde med projektering, fundraising og godkendelser med lange sagsbehandlingstider kunne tennisudvalget præsentere et færdigt oplæg på GRIF´s generalforsamling i marts. Oplægget modtog opbakning dog betinget af et krav til en vis medlemstilslutning. Til stor glæde har den nyoprettede tennisafdeling oplevet stor interesse for tennis, hvilket har udmøntet sig i en solid medlemstilslutning, så tennisafdelingen fra dag et kan mønstre 61 medlemmer fordelt på 37 voksne og 24 børn og unge. Yderligere medlemmer modtages dog gerne. Indmeldelse kan ske på GRIF´s hjemmeside; www.glryeif.dk

Projektet har oplevet en god opbakning fra sponsorere i det lokale erhversliv. En stor tak skal rettes til Byens VVS, Uno-X, E.K.N. Service, Dagli’Brugsen, Skowolter, Ry Bussen, Jysk Blikkenslagerforretning, Øm Borgen, Danbolig - Ry, Gl.Rye Hår Studie, Nørgaard VVS, Ry Nørreskov Gods, Winny Gade og Jyske Bank for deres bidrag til projektet. Med financieringen og medlemsopbakningen på plads kan byggeriet påbegyndes, så tennisbanen kan stå klar til indvielse 1. juli i år. 29 29


Foto: Ry Fotoklub

30


ØM KLOSTER

I god ihukommelse – om biskop Peder Elafsens gravfund Øm Kloster Museum åbner sæsonen med en ny permanent udstilling

Århus biskoppen Peder Elafsen døde i 1246 og blev begravet foran højaltret i cistercienserkirken på Øm Kloster. Munkene skrev i klostrets krønike: ”Så døde den nævnte bisp Peder Elafsen, god ihukommelse, og blev med tilbørlig hæder jordet hos os, hvor han havde valgt sit gravsted i den nye kirke, foran den hellige ubesmittede jomfru Marias alter” I næsten 700 år lå graven urørt, men i 1941 blev den udgravet. I graven, der

bestod af en opmuret teglstenskiste, fandtes på skelettet et lille sølvkors og ved højre hånd en guldfingerring. På den afdødes bryst og underkrop fandtes rester af guldindvævede tekstilfragmenter. Langs kistens sider stod fire lerpotter, hvori der var brændt røgelse under gravlægningen. Bispegraven har siden 1941 været synlig i ruinen på Øm Kloster Museum og har tiltrukket mange gæsters interesse.

Gl. Rye historien... af Lisbeth Lauridsen

KIRKEN

Kendskabet til biskop Peder Elafsen danner baggrund for en ny permanent udstilling på Øm Kloster. Udstillingen viser biskop Peder Elafsens stenmurede grav med en rekonstruktion af bispens dragt og ansigt i sand størrelse. Der fortælles om personen Peder Elafsen, om hans fingeraftryk på Danmarkshistorien samt om nye tværvidenskabelige undersøgelser foretaget på gravfundet.

KIRKEN Kirken og den hellige kilde er opkaldt efter Sct. Søren, en bondesøn fra Gl. Rye, der blev biskop i Köln og døde omkring år 400. Sct. Sørens Kirke var oprindelig en lille romansk granitkirke fra 1100 tallet. men for de gaver, som pilgrimme skænkede kirken i taknemmelighed over hel­ bredelse ved kildens kraft, byggede man i 1400 tallet en domkirkestor korskirke i munkesten. Den nye kirke blev bygget ovenpå den gamle, og pga. pladsmangel på bakken blev tårnet bygget mod øst. Efter reformationen i 1536 forfalder kirken. Tårn, kors­ arme og en del af skibet rives ned. I 1912 bygges et nyt tårn hvor det gamle tårn stod. I dag er korsarmene marke­ ret med jordvolde. I krypten under tårnet ligger Mathilde og Leopold Budde, som oprettede drengehjemmet Himmelbjerggården.

31 31


Sådan bestiller du Flagallé Ring til Birthe Jensen, flagudlejer eller og hvis Birthe ikke kan træffes, til et bestyrelsesmedlem: l Poul Brandt, formand l Grete Balle, næstformand/sekretær l John Jensen, kasserer l Peder Sørensen, bestyrelsesmedlem l Claus B. Jensen, bestyrelsesmedlem l

tlf. 86 89 83 51 tlf. 51 31 80 74 tlf. 8689 8279 tlf. 8689 8265 tlf. 8689 8474 tlf. 8689 8380 tlf. 5121 8941

Tidsfrist Af hensyn til bestyrelsens planlægning bedes bestilling af flagallé ske tidligst muligt – gerne 14 dage og senest en uge, inden opstillingen skal finde sted. ”Hastebestillinger” vil også blive søgt efterkommet, i det omfang det er muligt.

Opsætning af flag

Der kan bestilles opsætning af minimum 4 og maximalt 250 flag. Opsætning og nedtagning af flag foretages af foreningen.

Betaling for flag opsat i Gl. Rye by 25,- kr. pr. flag for de første 4 10,- kr. pr. flag for de næste 96 l 5,- kr. pr. flag for de efterfølgende l l

Disse priser forudsætter, at flagene nedsættes i eksisterende flagrør. Dog kan 4 flag nedgraves, hvis jordforholdene tillader det, eksempelvis foran huset eller i indkørselen. Gl. Rye Flagallé kan tilbyde at nedgrave yderligere max 6 flag mod betaling af 25,- kr. pr. stk. tillige for disse flag. Bestiller kan evt. låne pælespade og selv grave disse eller yderligere flaghuller. Ved opsætning af flag flere dage i træk til samme kunde beregnes kun 1 gange ”startpris”. Prisen beregnes således ud fra det samlede antal flagopsætninger set over dagene.

Betaling for flag opsat i resten af Gl. Rye Sogn l

Som ovenfor + tillæg 5,- kr. pr. flag

Afregning Medmindre andet aftales ved bestilling af flag, foretages ­betalingen forud l ved indbetaling på Flagalléens konto 7241 1105785 l eller kontant til kasserer John Jensen, Fyrreskrænten 7, Gl. Rye, 8680 Ry

Medlemsskab Bestilling af flagallé forudsætter – for beboere i Gl. Rye sogn – principielt medlemsskab, der pr. år koster 30,- kr. pr. husstand. Se mere om Gl. Rye Flagallé under Foreninger på www.glrye.dk 32 32


Gl. RYE MTB Nye træningstider Da fremmødet har været noget ustabilt, har vi valgt at prøve med nogle nye tider. Så fremover er tiderne. Mandag kl. 19:00-21:00 landevejstræning på racercykler Onsdag kl. 19:00-21:00 mtb træning med rimelig høj intensitet Torsdag kl. 17:15-19:00 ungdomstræning Søndag kl. 12:00-14:00 Mtb træning for alle. Fra den 13. Maj Pigerne har lidt forskellige træningstidspunkter, kontakt Tove Høegh Olsen for mere Info. Tlf.: 2543 8877 Alle undtagen ungdom mødes ved Brugsen. Ungdom mødes ved boldbanerne.

12 timer i Silkeborg Sidste år var Gl. Rye Mtb en af de klubber med flest ryttere til 12 timers løbet i Silkeborg. Drømmen er, at vi år er det største hold. Så find en makker eller tre og kom og vær med til dette fantastiske løb. Søndag den 13. maj kl. 12:00 starter vi op på fællestræninger med 12 timers løbet for øje. Vi cykler ud til området, hvor løbet køres og prøver nogle af de klassiske stræk på turen. Her efter mødes vi hver søndag kl. 12 og træner sammen. Man behøver ikke at være supermotionist for at deltage. På et 4- mandshold vil man typisk komme til at køre omkring 4 omgange af 10 km. I løbet af de 12 timer. Løbet er den 18. August i Virklund ved Fort Østerlund. Følg Gl. Rye Mtb på Facebook

Nye i bestyrelsen Ved generalforsamlingen i Gl. Rye Mtb, blev der valgt flere nye ind i bestyrelsen. Så efter konstituering ser bestyrelsen således ud. Formand: Claus Langergaard 51287249 Kasserer: Peder Bo Sørensen Sekretær: Brian Lauersen Spinning og motion: Jan Hermansen Hjemmeside: Edin Miljkovic Suppleant: Peter Lauridsen Læs mere om klubben på: www.glryemtb.dk

33


Gl. Rye Flagallé har 25 års jubilæum

Gl. Rye Flagallé har valgt at fejre sit 25 års jubilæum på Valdemarsdag, den 15. juni 2012, hvor det er 25 år siden, at Flagalléen markerede sin officielle indvielse med opsætning af foreningens egne første 100 flag. Idé og initiativerne til dannelse af Flagalleen går imidlertid tilbage til byjubilæet i 1984. Flagalléens 25 årsjubilæum markeres naturligvis med flagalléen gennem byen. Herudover inviteres nuværende og tidligere frivillige medhjælpere, æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer på Gl. Rye Kro den 15. juni fra kl. 20.00 til et lille jubilæumsarrangement. John Jensen

Dronningebesøg 4. juli 1984 I forbindelse med 450 års dagen for kroningen af Kong Christian III i Sct. Sørens Kirke, der skulle markeres med bl.a. besøg af Dronning Margrethe II, skulle byen naturligvis flagsmykkes. Med støtte fra Ry Kommune og knofedt fra Rye Borgerforeningen og GRIF’s Venner lykkes det at få banket 196 flaghuller ned i fortovene samt at leje sig frem til lige så mange flag, så byen fremstod flot og flagsmykket, da dronningen kom forbi hin solfyldte 4. juli 1984.

Midtjyllands Avis 4. juli 1984

34 34

Flagkomitéen blev nedsat 19. november 1984 Ry Kommune havde ved bevilling af tilskuddet til etablering af flaghuller en forventning om, at der i Gl. Rye efterfølgende blev arbejdet på fremstilling af flagstænger og indkøb af flag. Den 19. november 1984 blev byens foreninger, der havde samarbejdet om jubilæumsfestlighederne, derfor enige om at nedsætte en Flagkomité bestående af formand Eigil Laursen (valgt fra Borgerforeningen), kasserer Jutta Jensen (valgt fra Pensionistforeningen) og sekretær Søren Bach (valgt fra Museumsforeningen). Det viste sig imidlertid, at Flagkommiteen - for at komme i betragtning hos Danmarks-Samfundet, som uddeler flag og faner til foreninger - skulle finde sig en moderforening. Flagkomitéen blev herefter formelt optaget i Rye Borgerforening, men fungerede reelt fortsat med egne (uskrevne) vedtægter.

Midtjyllands Avis 16. juni 1987

Indvielse af flagalléen ­ 15. juni 1987 Med en aktiv indsats fra Flagkomitéen og med velvillighed fra byens foreninger, erhvervsdrivende og private borgere var det frem til foråret 1987 lykkedes at indsamle midler nok til de første 100 flagstænger samt 85 flag. Da Danmarks-Samfundet den 14. juni 1987 skænkede byen 15 flag kunne et plaskende regnvejr ikke forhindre en festlig indvielse af flagalleen i Gl. Rye. Omkring 80 personer var mødt frem på torvet for at overvære det historiske øjeblik, hvor en repræsentant fra Danmarks-Samfundets, Orla Trangbæk overrakte de 15 flag. Og næste dag, Valdemarsdag vejrede de 100 flag i Gl. Ryes gader og flagalléen var dermed en realitet.


Frivillige hjælpere Op- og nedtagning af flagalléen klares nu som før af flagkomitéen/-bestyrelsen i samarbejde med en flok frivillige medhjælpere. Arbejdet er ulønnet, men den positivitet, der altid møder flagalléens ”medarbejdere” ved opsætning af flag rundt i byen

Poul Brandt graver flaghuller ifm. guldbryllup på Dalbogaard

og den venskabelige ånd, der hersker hjælperne imellem, er øjensynlig drivkraft nok, til at få ”flagfolket” på gaden både tidligt og silde. Og uden de mange frivillige hjælpere gennem tiden havde Gl. Rye ikke haft sin flagallé. Korpset af frivillige hjælpere, der fra starten talte 10 personer, er nu oppe på 30. I forbindelse med den årlige konfirmationsdag i byen opsætter foreningen flagallé fra kirken og ned gennem byen som en lykønskning til konfirmanderne. Hvert år på Valdemarsdag (den 15. juni) bliver flagalleen ligeledes luftet. På disse dage samles de frivillige medhjælpere til morgenkaffe.

Selvstændig forening siden januar 1991 Via udlejning af flag til såvel byens foreninger som byens borgere - i forbindelse med bryllupper, sølvbryllupper, runde fødselsdage osv. - og takket være en et årligt tilskud fra vores daværende Ry Kommune lykkedes det Flagkomiteen at fremskaffe midler til indkøb af yderlige flag og stænger, og i 1991 kunne flagalleen mønstre 150 flag. Med baggrund i en vis uenighed - om anvendelse af det oparbejdede overskud fra udlejning af flag - imellem enkelte medlemmer i Borgerforeningens daværende bestyrelse og Flagkomitéen, besluttedes det på et offentlig møde den 17. januar 1991 på Restaurant Galgebakken, at Flagkomitéen skulle omdannes til en selvstændig forening med en medlemsvalgt bestyrelse på 5 mand. Ud over de hidtidige 3 flagkomité-medlemmer, der ”fortsatte” på deres poster, blev Grete Balle, Lyngdal 4 og Holger Sørensen, Lyngdal 19 indvalgt i bestyrelsen. Med en energisk indsats fra bestyrelsen lykkedes det at tegne 111 medlemmer allerede inden første bestyrelsesmøde den 15. april 1991, og foreningens medlemsantal har siden da været støt sti-

gende og er primo 2012 oppe på 316 husstande, svarende til omkring 580 enkeltpersoner.

Anvendelses af foreningens midler Ifølge vedtægterne kan foreningens midler - ud over vedligeholdelse af flagalleen - anvendes til kulturelle formål vedrørende Gl. Rye samt forskønnelse af Gl. Rye by, og bestyrelsen besluttede i 2003 at afsætte midler til nedsætning af krokusløg i en 100 m lang bræmme langs Ryesgade - fra Præstegårdsvej og ind forbi byporten. Projektet blev finansieret i samarbejde med Borgerforeningen og Dorthe Brandt, Fyrreskrænten 10, der af Borgerforeningen blev udnævnt til ”Bykonge” i 2002 og i den forbindelse fik stillet penge til rådighed til glæde og gavn for byen. Krokusløg med videre blev nedsat i løbet af efteråret 2003 og har fra foråret

2004 været til glæde for byens befolkning, gæster og andre forbipasserende. Herudover har Flagalléen gennem årene blandt andet ydet støtte til Van Udens træskulptur i skolegården og tilskud til bænken ved det trekantede bed øverst på Nyvej.

Stor opbakning fra byen

over udskiftning af gammelt og udtjent materiel – også har kunnet øge bestanden af flag og stænger, så den store efterspørgsel i forbindelse med den årlige konfirmationsdag i byen også kan efterkommes. Med baggrund i stor velvilje fra 18 af byens forretningsdrivende lykkes det at indsamle 17.000,- kr. i løbet af 2008, så Flagalléen i marts 2009 kunne købe yderligere 30 og flag og stænger, og et tilskud fra Tuborg Fonden gav mulighed for køb af yderligere 25 flag og stænger i maj 2011. Gl. Rye Flagallé og dens korps af frivillige hjælpere står således klar til at pryde byen med helt op til 250 flag i forbindelse med konfirmationen i byen Kristi Himmelfartdag og til at modtage bestillinger fra byens borgere, foreninger og forretningsdrivende i forbindelse med sommerens højsæson for fester og arrangementer.

Foreningens nuværende æresmedlemmer: Jutta Jensen, Dalbogaard Eigil Laursen, Rodelundvej 37 Anna Laursen, Rodelundvej 37 Jenny Jensen, Vestergade 5 I tv. Skb. Berwald jensen, Vestergade 5 I tv. Skb.

Gl. Rye Flagallé er rigtig glade for den store opbakning fra byens borgere, diverse øvrige foreninger samt byens forretningsdrivende. Som det fremgår ovenfor er langt hovedparten af byens husstande medlemmer og i øvrigt flittige til at bestille flag i forbindelse med diverse familiebegivenheder. Flagálleen har tilmed glæde af det høje aktivitetsniveau i byens øvrige foreninger og de hermed mange arrangementer, hvor der bestilles flag. Herudover nyder Gl. Rye Flagallé godt af en fast flagaftale med Gl. Rye Kro, der muliggør, at Flagalléen – i forbindelse med sin årlige generalforsamling – kan invitere sine mange frivillige hjælpere, bestyrelses- og æresmedlemmer på en lille festmiddag. Selvom Gl. Rye Flagallé blev frataget sit kommunale tilskud i forbindelse med kommunesammenlægning i 2007, er det lykkes at skaffe midler til indkøb af nye flag og stænger, så foreningen – ud 35 35


Dagplejen

Vi har focus i dagplejen r ts-område på 2 indsa MOTORIK OG KOST

LAVE-MAD-SAMMEN-DAG Dagplejerne Gl.Rye

Vores gruppe fik en invitation fra Karin Smedegaard, Fødevarestyrelsen, om at holde en lave-mad-sammen-dag. Det ville vi naturligvis rigtig gerne, og den blev holdt 2. maj i legestuen. Børnene medbragte hver sit forklæde og glædede sig til at lave mad. Efter grundig håndvask blev børnene inddelt i to arbejdsgrupper med 2-3 dagplejere i hver alt efter børnenes alder. Gruppe 1: Køkkenhold med store børn. Børnene var meget interesserede og arbejdede koncentreret. Der blev snittet, pillet æg, rørt rundt og ikke mindst smagt. Gruppe 2: Leg med med årstidens grøntsager for de mindste børn. En stor skål med forskellige grøntsager blev sat på bordet og her blev der også rørt ved og smagt på. Herefter lavede børnene ”grøntsags ansigter”. Der blev lavet 5 forskellige frokostretter sammensat efter frokosthånden. Vi lavede spidskål/æblesalat, broccolicreme, bagte jordskokker, æggesalat og torskerognssalat. Børnene fik lov at prøve kræfter med selv at smøre brødet og øse op. Der blev gået til opgaven med stor ivrighed. Flere af retterne var nye for børnene og derfor skulle nogle bare smage lidt. Andre spiste løs , medens enkelte blev overbevist om at prøve, når nu ens venner kunne lide det. Kommende legestuedage vil vi servere de samme retter for børnene. Vi håber at være medvirkende til at forebygge børns kræsenhed. En indspirende dag for børn og voksne. Karin Smedegaard kunne supplere med en masse viden om de nyeste tiltag indenfor kost og børn. Er du interesseret, så gå ind på fødevarestyrelsen: www.altomkost.dk

36


Børnegården Bison

I Børnegården Bison prioriterer vi udeliv højt. Vi er ofte på ture, hvor vi færdes i skovene omkring os. Ligeledes er bækken også et yndet udflugtsmål. Men udeliv er også tænkt ind i vores hverdag hjemme i Bison. Vi har brugt mange ressourcer på at udforme vores legeplads, så den tilgodeser alle de fysiske behov vores børnegruppe har. Vi ser at børn og voksne er rigtig glade for at opholde sig på legepladsen. I weekenden og om aftenen står legepladsen uberørt. Og hvis I husker at passe på vores ting, og at I er her på eget ansvar, er I alle børn som bedsteforældre selvfølgelig velkomne til at bruge den.

37


Gl. Rye Skole

Farvel børnehave... goddag skole Af Inger M. Thomsen, m.fl.

Vi håber, at giver både børn og forældre en mulighed for at lære personalet og skolens fysiske rammer at kende, men også give en indsigt i, hvordan livet i skole og SFO foregår.

Bisonbanden har med stor nysgerrighed og gå på mod indtaget skolen.

En af de vigtigste pædagogiske opgaver er bl.a., at gruppen kommer til at fungere socialt. Børnene kommer fra tre forskellige grupper i børnehaven og skal nu fungere som én gruppe. Så relationsarbejde, venskaber og fællesskab er store fokusområder. Med årene er der er opstået traditioner i forbindelse med det at gå i Bisonbanden. Der er eksempelvis en gå tur til Himmelbjerget. Det er også Bisonbandens børn, der står for underholdningen til den årlige grillfest i børnehaven. Disse er udfordringer og oplevelser, som er med til at løfte og ruste børnene endnu mere.

Bisonbanden er et førskole-samarbejde mellem børnehave, skole og SFO. Hvert år, de sidste 8 år, er Bisonbanden omkring den 1. april flyttet op på skolen. Personalet i Bisonbanden består af pædagoger fra både Bison og SFO. Hensigten med Bisonbanden er, at give børn og forældre en så blid overgang fra børnehave til skole og SFO, at det opleves som en naturlig forlængelse af børnehaven.

Signe: ”Det er sjovt at gå i Bisonbanden, fordi man aldrig har prøvet det før og fordi man kan få nye legekammerater. Jeg synes hoppe - vippen er sjov”.

Asger: ”Det er dejligt, at der er så mange mooncars på skolen. Jeg har også lært, at køre på banancykel”.

38

Skoleparate det er de i hvert fald.

Sofie: ”Det er sjovt at gå i Bisonbanden - vi laver sjove ting”.

Jeg har spurgt nogle af børnene i Bisonbanden om, hvordan det har været at starte på skolen.

Elias: ”Jeg har lært, at jeg har tre pokaler og to blå bogstaver i mit navn”.

Som pædagoger har vi oplevet en flok børn, som i løbet af meget kort tid og på hver deres måde og i eget tempo har lært skolen at kende. Eksempelvis mødet med en legeplads uden hegn omkring, har appelleret til hvert barns egen ansvarsfølelse. Det at indgå en aftalte med en voksen om, at man er gået på fodboldbanen. En ny legeplads med større fysisk udfordring, som i frikvartererne er fyldt med børn i alle aldre. Nye venner, gensyn med søskende og gamle børnehavekammerater. Det at gå fra at være de ældste i børnehaven til nu at blive de yngste på skolen, kan være svært - men det lader ikke til at skræmme denne flok. De er nysgerrige og fulde af gå på mod.

Andrea: ” Jeg var lidt nervøs da jeg skulle starte i Bisonbanden oppe på skolen. Jeg havde sommerfugle i maven, og jeg ved ikke hvorfor”. Malthe: ”Jeg synes det er godt”. Mads: ”Det er fint og starte. Det er sjovt at spille bordfodbold”. Mia - Lucca: ”Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg har fået nye venner; de hedder Victor, Peter og Villads og de går allerede i skole”


. . . else

S

g æ v e b i n e l o k

Af Claus Langergaard

”Det er 0,45 - skynd dig, løb!”. 4. kl. har matematik med bevægelse, og skolegården summer af aktivitet. Faktisk er skolegården et af de populære undervisningslokaler på skolen - til glæde for elever og lærere. Der er mange gode grunde til at sætte kroppen i bevægelse i andre fag end idræt. I efteråret kom konsensusrapporten, som klart konkluderer, at der er en sammenhæng mellem bevægelse og indlæring. Flere steder gik man så langt og konkluderede, at bevægelse gør børn kloge - og noget er der måske om det.

Bevægelse kan indgå i alle fag. På Gl. Rye skole har alle lærere og pædagoger været på et inspirationskursus i at sætte bevægelse på fagene. Siden har mange udviklet flere lege til præcis deres fag og det område de arbejder med i den enkelte klasse. Så hvad enten der spilles ordklassekrig, brøk-stratego eller leges fødekæde-tik, så er eleverne i fuld gang med at lære. Med grin og sved på panden bliver læringen kædet til positive oplevelser - og det er jo ikke så ringe endda!

Ud over selve sundhedseffekten ved bevægelse er der også i høj grad en trivselseffekt, og jo bedre eleverne trives, jo mere parate er de til læring.

39


Farvel til 6. klasse ”Det er skønt at gå i skole! – og nu er vi klar til Ry og Mølleskolen.!

Waveboard ~ er du med på bølgen.

Af Christoffer Ward, Pædagog, Gl. Rye SFO

Klokken er 14.18, og jeg er på vej over i skolens hal efter, at jeg er blevet slået af to seje drenge fra 0. klasse i en drabelig duel bordfodbold, hvor mit ellers så sikre forsvar svigtede mig groft i kampens døende minutter. Da jeg træder ind i hallen buldrer sangen ”Ingen Dikkedarer” med Niklas i højtalerne, og jeg bliver omringet af en flok unger, som suser frem og tilbage omkring mig i høj fart. Jeg får pludseligt et flashback til en sommer, hvor jeg som barn kom til at rage en bikube ned i min bedsteforældres baghave. Efter at have betragtet ”bierne” et stykke tid, går det op for mig, at der er system i børnenes waveboarding. I det ene hjørne leger pigerne fra 1. klasse fangeleg, langs væggen klamrer 40

nybegynderne sig til ribberne for ikke at falde på halen, og længst væk i hallen er drengene fra 2. klasse i gang med at vise hinanden deres nyeste og sejeste tricks. Waveboardet er kommet til Gl. Rye for at blive, og der bliver i skolens SFO og klub dagligt brugt ufatteligt mange timer på denne dille. - Hvad er dette fænomen, som optager børnene så meget? Waveboardet er opfundet i USA og består af to plader, som er forbundet med en fjederstang. Under hver plade sidder der et hjul, som kan rotere 360 grader. De to plader kan vrides i hver sin retning. Waveboardet sættes i fart og styres ved skiftevis at vippe for- og bagenden i hver sin retning. Leg med waveboardet er fedt både for

nybegynderen og den mere garvede skater, men ikke nok med at børnene har det sjovt, så er det også sundt for kroppen. Børnene får rørt sig rigtig meget, men får også trænet deres motorik og balance. Alt sammen elementer, der er vigtige for en sund udvikling hos børn. måde kan du træne din balance samtidig med, at du har det sjovt! ”Det er helt vildt sjovt at køre på waveboard, fordi man kan køre rigtigt stærkt, og at man kan lave mange tricks. Det er fedt at give den gas med sine venner”. Mads 2.A, Gl. Rye Skole ”Det er så fedt at stå på waveboard, fordi det er mega-sjovt. Det er ret svært, men hvis man øver og øver, lærer man det, og så er det mega-nice”. Emily 1.A, Gl. Rye Skole


Samdrift og fælles ledelse Af Helle Futtrup, skoleleder og kontraktholder

Nu har jeg kørt ind i Gl. Rye hver morgen i 4 måneder, og jeg glæder mig hver dag til at komme på arbejde. Det er en spændende tid, vi har taget hul på med samdriften og den fælles ledelse. Jeg tænker med store forhåbninger på den tid, vi går i møde, hvor vi skal til at arbejde os mere aktivt ind i samværet og samarbejdet mellem medarbejderne i de to huse. I de sidste måneder har meget af snakken i det nyligt stiftede ledelsesteam for Gl. Rye og Bison handlet om samdriften af de to huse og den fælles ledelse, som vi nu har taget fat på. Ledelsesteamet består af Britt Sparvath (leder i Bison), Gert Lorensen (viceskoleleder), Annette Baand Graavett (SFO/klubleder) og undertegnede, som er skoleleder og kontraktholder. Vi har sammen med bestyrelsen arbejdet med at få sat ord på, hvad samdriften indebærer for hverdagen i de forskellige afdelinger, her tænkes på Bison, fritidsdelen og undervisningsdelen på skolen. Sammen har vi drøftet, hvordan vi kommer godt i gang og får sat rigtigt af, så vi alle føler vi er på vej ind i et fællesskab, til glæde for alle vores børn, forældre og for hele personalet i begge huse. Vi ser sammenhængen for alle parter, som en væsentlig faktor for at kunne tale om en vellykket samdrift. Vi drøfter løbende vores fælles tanker om det gode børneliv og skoleliv og arbejder hen mod at skulle udarbejde et nyt, fælles overordnet værdisæt for børnelivet i Gl. Rye med en forankring i det arbejde, der allerede fungerer så godt i de to huse. Personligt synes jeg, det er en fuldstændig naturlig sammenhæng, der skabes for børnene ved, at de medarbejdere, der er knyttet til begge huse, på sigt får et fælles fundament og værdisæt. Der vil blive muligheder for gensidig inspiration og brede pædagogiske debatter i den samlede personalegruppe, hvilke falder ud til fordel for børnene, samtidig med at lærere og pædagoger i de to huse skal bevare den faglighed og det pædagogiske værktøj, der hører til netop den aldersgruppe, man hver især arbejder med og er uddannet til. Fremover vil der opstå flere gode muligheder for, at børnene møder hinanden på besøg enten det ene eller det andet sted.

Jeg synes, det er en gevinst for vores børn, at de har kendskab til skolen fra de er helt små ved besøg på skolen, deltagelse i arrangementer, hvor skolebørnene optræder, besøg på biblioteket, i hallen eller lign. Det er også en gevinst for vores skolebørn at få besøg af de små fra Bison, som kommer og stiller nysgerrige og interesserede spørgsmål til deres hverdag, - og som oplever skolen fra en anderledes synsvinkel, end man umiddelbart gør, når man er elev og færdes i skolens rum til daglig.

Ledelsen, bestyrelsen og samdriften I samdriften af de to huse har bestyrelsen i den indledende fase været omdrejningspunktet. Den siddende bestyrelse er fungerende for en kortere periode end vanligt, og har som hovedopgaver haft at få ansat ledere til såvel skolen som Bison, samt få igangsat de formelle ting, der er omkring bestyrelsesarbejdet og samdriften, såsom ny samlende forrretningsorden, årshjul for bestyrelsens arbejde, valg af kontaktpersoner i bestyrelsen til f.eks. foreninger o.a. Alt sammen væsentlige opgaver til grundlæggelsen samarbejdet. I samdriften har bestyrelsen en anden vigtig rolle, da dens forældrevalgte repræsentanter er vores fælles bindeled og kontakt til og for forældrene. Samarbejdet med bestyrelsen er betydningsfuldt, - blandt mange andre ting ligger en stor del af arbejdet vedrørende samdriften i bestyrelsens regi. Bestyrelsen er i den nye samdrift medspillere og sparringspartnere i samarbejdet med ledelsen. Bestyrelsen er sammensat af 6 forældrevalgte fra skolen, 3 forældrevalgte fra Bison, 2 medarbejderrepræsentanter fra Bison, 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen, 2 elever og ledelsen. Lige nu er vi ved at afslutte valg til den ny bestyrelse, og det er glædeligt, at flere af bestyrelsens medlemmer har haft lyst til at genopstille til endnu en periode.

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680

Skolesekretær

Inger Svansø Iversen 8794 2681 inger.iversen@ skanderborg.dk

Skoleleder

Helle Futtrup Jørgensen 8794 2682 helle.futtrup.jorgensen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

SFO-/klubleder

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Leder i Bison:

Britt Sparvath 8794 2200 britt.sparvath@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Jane Karlskov Bille 2170 2963 Mail: JKB@vfl.dk

Næstformand

Grethe Bremer 2491 8510 grethe.bremer@gefiber.dk

Den siddende bestyrelse har lagt et godt fundament, som den arbejder videre på et par måneder endnu, og til august overleveres arbejdet til den ny bestyrelse, der så kan samle handsken op og gå videre i samarbejdet.

41 41


Pensionistforeningen Baggrund og virke

Friske kræfter efterlyses

Vi får – fra enkelte af vore medlemmer – kritik for vores bestyrelsesarbejde i Pensionistforeningen, hvilket får mig til at gribe pennen og komme med et par faktuelle oplysninger om foreningens midler og aktiviteter. Pensionistforeningen får ikke kommunalt tilskud og har derfor kun de indkomne kontingenter at gøre godt med. For disse midler afholder vi bankospil en gang om måneden, – ikke for at få flere penge i kassen, men fordi vi mener, at vi glæder deltagerne med det. Herudover arrangerer vi – ved siden af diverse små arrangementer – 2 udflugter i samarbejde med Aktivitetsrådet. I den forbindelse betaler Pensionistforeningen halvdelen af udgiften til bussen og vi forsøger i øvrigt at holde deltagerbetalinger så lav så mulig.

Bestyrelsen er naturligvis meget glade og taknemmelige for de mange, der gennem tiden – på den ene eller anden måde – har ydet og yder et bidrag til foreningens arbejde og arrangementer, og vi er hele tiden på jagt efter friske kræfter til bestyrelsesarbejdet. Enhver, der vil yde en indsats – stor eller lille – er altid velkommen til at give sig til kende til bestyrelsen. Vi vil benytte lejligheden til specielt at opfordre utilfredse og kritiske medlemmer til at gå aktivt og konstruktivt ind i bestyrelsesarbejdet, eksempelvis fra næstkommende generalforsamling. … Og er der nogen, der har ønsker eller forslag til arrangementer, så hører vi gerne! Ragnhild Jeppesen, formand

Aktivitetsrådets og Pensionistforeningens ­fælles arrangementer Hyggeaften torsdag den 24. maj fra kl. 18.00 Vi mødes på Dalbogård, hvor vi starter med en lille let menu bestående af kold kartoffelsalat og frikadeller samt kaffe og småkager. Og derefter kommer ”Optimisterne” og underholder. Deltagerbetaling kun 50,- kr. pr. person. – Kom og vær med, … det skal opleves! ”Optimisterne”stiller og spiller op …

”Sensommerudflugt” ­torsdag den 23. august

Vores udflugt i august er også i støbeskeen. Turen skal gå til Møltrup Optagelseshjem. Vi får en orientering om hjemmet, hvor der for tiden opholder sig 115 hjemløse mænd. Hjemmet har eget land- og skovbrug, gartneri, mejere, slagteri og savværk.

Gl. Rye folket hygger sig på Grønhøj Kro

”Løvspringstur” torsdag den 10. maj Vores fælles ”løvspringstur” løb af stablen den 10. maj, hvor vi besøgte Grønhøj Kro til et veldækket kaffebord og Kromandens historiske beretning om kroens og egnens historie helt tilbage fra 1864. Det var derude på den barske hede, at ”kartoffeltyskerne” slog sig ned.

Bestyrelsen

42

Ragnhild Jeppesen, formand Møllestien 2G, tlf. 8689 2527

Aase Pedersen, kasserer Ryesgade 40 Grete Balle, sekretær Lyngdal 4

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen Rodelundvej 37


Dalbogaard Aktiviteter i maj 2012: Mandag d.21.maj.

kl.14.00 Banko Arr. Pensionistforening

Tirsdag d. 24.maj.

kl.18.00 Fællesspisning Gl. Rye Optimister vil komme og underholde. Aktivitetsråddet vil stå for et lille traktement der består af Kold kartoffelsalat og frikadeller, kaffe og småkager, alt det for kun 50,- kr. Tilmelding senest d. 21. maj på tlf. 86892527.

Aktiviteter i juni 2012: Mandag d. 4. juni

kl.14.00 Banko Arr. Aktivitetsrådet

Tirsdag d. 5. juni.

kl. 14.00 Gudstjeneste

Mandag d. 18.juni.

kl.14.00 Banko Arr. Pensionistforeningen

Aktiviteter i Juli 2012: Der er ingen aktiviteter denne måned ud over de faste ugentlige.

Aktiviteter hver uge: Mandag Onsdag Torsdag Køregruppe Gymnastik 10.00-11.00 (ulige uger) 10.15-11.30 (Malene) (Malene og Jytte) Eftermiddag 1.og 3. mandag i måneden Banko 2. og 4. mandag i måneden Klaver spil v Ulla Maja

Fredag Formiddagshygge/ Oplæsning/spil 10.00-11.30 (Bodil)

Kreativ Aktiviteter 13.30-15.30 (Bodil )

Mange forårshilsner Bodil og Malene

43


Privat eller erhverv - kontakt...

Jesper Poulsen Mobil 3094 3801 jp@ryel.dk

Horsensvej 34, Gl. Rye, 8680 Ry – Tlf. 8689 8333 – www.ryel.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. HØJKOLVEJ 29 8680 RY np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88

Industrivej 6, Ry, 8788 2905 www.holstpelspleje.dk

S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

Fysiurgisk og terapeutisk MASSAGE

Bitten Veilberg MASSØR

Nyvej 23 Gl. Rye 8680 Ry tlf. 21 900530 www.veilberg-massage.dk

Kyhnsvej 3 8680 Ry 8788 0599 maibritt@maisko.dk www.maisko.dk

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag


Hvis du vil have et godt salg, så ring til Danbolig Ry. Vi sætter den rigtige pris.

DanBolig

Selskaber med panoramaudsigt eller til søs A la carte & Kulinariske events Se www.hotel-julso.dk

SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig Ry V/BRIAN PETERSEN RANDERVEJ 11 B SKANDERBORGVEJ 11 8680 RY RY@DANBOLIG.DK RING: 46980790

Julsøvej 14-16 · 8680 Ry ·86 89 80 40

GRAFISK PRODUKTION | BUREAU | ONLINE

Hårupvej 22c · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

Telefon: 86 82 16 55 | www.sb-s.dk

E. THØGERSEN

SB_annonce.indd 1Dansk

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion

10/02/12 14.52

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer

Begravelser og ligbrænding Per Dunkjær Andersen

- kom og få et godt tilbud

Tlf. 8689 2969 Skanderborgvej 9, Ry

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

45


Gl. Rye Kro

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

8689 8400

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

LYNG DAL v/ Hans Chr. Nørgaard

20 27 64 11 Tønningsletvej 3 8680 Ry

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

KØB / SALG / BYTTE Åbent fra kl. 11.00 - 17.00 Søndage dog 11.00 – 16.00

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

Søndags Lunchbuffé

Introduktionstilbud

kr. 98.00 Randersvej 88 · 8680 Ry 8689 1407 www.knudhule.dk

Fest her! Sov her! Lær her!

RANDERSVEJ 88 - 8680 RY - TLF. 8689 1407

Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · gl.ryeantik@mail.dk

Fest og á la carte

Knudhule

GL. RYE ANTIK


Kom ind og se alle de nye skoletasker fra JEVA... Ticket to heaven, Roxy, Quiksilver og Touin

Ry Bøger & papir

Opel Astra 1,6 Comfort 1999, Km. 165.000, sølvmetal

Klostervej 6 D 8680 Ry Tlf. 8689 1064

Seat Leon 1,9 TDi 105 Reference eco 2009 – sort – km.54.000 17” Alufælge

Kr.: 169.900

VW Multivan 2,5 TDi 130 Comfortline Campingbus - 2004 - km: 223.000

Kr: 269.900

Kr: 27.900

VW Sharan 1,8 T Trendline Benzin - 1999 - 5 døre - blåmetal- km: 230.000 Kr: 59.900

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

Reparation og salg af biler

Siggaard Biler Burmlundvej 4 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk

�������

A/S Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

��������� ������������������������������������

- det professionelle valg, siden 1968

Garanti på kvalitet

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Drop reklamebureauet

- gå direkte til grafikeren

BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

86 89 89 72 Ryesgade 25 · Gl. Rye pt@ptgrafisk.dk

Skal vi også tegne din nye have... N Å R G ODT NOK I KKE E R NOK Rimmersvej 10 · 8680 Gl. Rye · Telefon 86 89 86 74 Mobil 23 61 04 74 · klbygglrye@pc.dk

Se mere på www.nylund.dk Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag-søndag

9.00-17.00 9.00-16.00

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Maj 17. Kunstudstilling frem til til 30. september

Gl. Mølle og Sct. Sørens Hus Museet på Gl. Rye Mølle

Kunst og kulturgruppen

Menighedsådet

17. Konfirmation ved Henrik Lund kl. 9.30 og 11.00

Gl. Rye Kirke

Menighedsrådet

23. Friluftsgudstjeneste i Øm Klosterkirkes ruin

Øm Kloster Museum og Øm Klosters Venner

Kl. 20.00

Juni 3. ”Munkens morgen - naturen vågner kl. 4.00

Øm Kloster

Øm Kloster Museum og

Øm Klosters Venner

5. Frokost i det grønne kl. 12.30

Branddaskerlauget

Gl. Rye Mølle

5. Byvandring i Gl. Rye kl. 14.00

Mødested: Gl. Rye Torv foran kroen

Museet på Gl. Rye Mølle

5. Rhodondendron-tur til Højkol kl. 18.45

Mødested: Gl. Rye Kro

Borgerforeningen

6. Borgermøde om lyngbakkerne. kl. 19.30.

Sognehuset Sct. Sørens Hus

Borgerforeningen

17. Møllemarked og Dansk Mølledag kl. 10-16

Gl. Rye Mølle

Museet på Gl. Rye Mølle

23.

Marken bag Gl. Rye Mølle

Borgerforeningen

15. Flagalleens 25 års jubilæum Gl. Rye Flagalle

Sankt Hans fest kl.19

August 16. ”Silde Awten” kl. 17.30

Torvet, brugsen, skolen m.m. Borgerforeningen

17. Sportsfest kl. 17.30 - 23.00

Sportspladsen

Grif

18. Sportsfest kl. 9.00 - 18.00

Sportspladsen

Grif

I GL. RYE

48

Dagli´Brugsen bygger om på 1. sal


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.