Aktuelt nr. 44

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 44 · februar · 2012

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Velkommen til Helle – ny skoleleder og kontraktholder på Gl. Rye Skole og Børnegården Bison.

Lejligheder går som varmt brød

Hybrid-forsamlingshus ved hallen

Side 34

Side 5

1


I GL. RYE Nyt fra FDF........................ side 10 Borgerforeningen............ side 14 Gl. Rye kirke...................... side 18 Nyt fra GRIF...................... side 30

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk.

Redaktion Ansvarshavende redaktør: Henrik G. Lund Sognepræst Tine Lindberg GRIF

Peter Hald Borgerforeningen Skribent Lars Bitsch FDF Karen Thomsen Skribent

Formand Ove Krogsøe John Jensen Kasserer

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Forside: Helle Futtrup. Ny skolededer og kontraktholder på Gl. Rye Skole og Børnegården Bison Foto: Ib Hansen. www.ibry.dk

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i maj 2012. Deadline søndag den 29.april. Indlevering af materiale til: Henrik Lund, Præstegårdsvej 1 8689 8037 Mail: hlu@km.dk eller pt@ptgrafisk.dk

22

At slå på gong-gong´en og se alle børnene sidde der og være klar til en fælles dag, det giver grobund for en god dag - hver dag.

Velkommen til Helle Futtrup – ny skoleleder og kontraktholder på Gl. Rye Skole og Børnegården Bison. Af Karen Thomsen Foto: Ib Hansen

Helle er morsingbo, og i hendes sprog er der stadig spor af dialekten... Som 18 årig flyttede hun til Ålborg og begyndte på lærerseminariet. Hun mødte Henrik, som blev hendes mand, og tanken om dengang får Helle til at le hjerteligt. De flyttede til Fredericia og har boet i området siden, nu i Snoghøj ved den gamle Lillebæltsbro.. De første år boede de i åbne omgivelser og med masser af dyreliv, og sønnen Mads, som nu er 12 år, sad i sin barnevogn og så på alle gravkøerne, som var i gang med den udstykning, som senere kom. Henrik arbejder ved DONG, hvor han er civilingeniør og projektleder med fokus på bioethanol. Familien gør meget ud af at være sammen, for de år hvor børnene er hjemme går jo lynende hurtigt. De har et sommerhus i Nr. Nebel, hvor de gerne tilbringer tid sammen. Vi er kun os tre, sammen med vores tre katte, siger Helle. I fritiden ”går hun ikke til noget”, det er der ikke tid til, og hun vil kunne være med hver gang, og det er ikke muligt. Derimod er hun en inkarneret strikker, og har altid et strikketøj i hånden, når hun har fri. Og så er hun glad for at lave mad, noget der især blev fokuseret på, at hun blev interviewet til Midtjyllands Avis. Hun løber lidt, og læser meget, det med læsningen er en degnesvaghed.

At udvikle skolen og finde nye veje…. Helle har været lærer i Fredericia Kommune, de allerfleste år på Skærbæk Skole, hvor hun var lærer i 13 år, og derefter viceskoleleder gennem de sidste 7 år. Pædagogikken har altid været det, der har ”drevet det for hende” , det har været vigtigt, at børn fik den bedste skoledag, de kunne få, den bedste læring og den bedste mulighed for at være en så aktiv part som muligt. At udvikle skolen og finde nye veje, har altid været Helles fokus. Hun har brændt for at udvikle børnenes lyst til at lære og underbygge og støtte deres motivation til at gå i skole. Helle har været med i rigtig meget udviklingsarbejde, bl.a. omkring læringsstile og LP-modellen, som er en samarbejds- og analysemodel for lærere og pædagoger, m.h.p. at gøre samarbejdet og læringsmiljøet for børnene så optimalt som muligt. LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Som lærer havde Helle forskellige tillidsposter, og det var naturligt, at det næste skridt blev ”vice” som Helle kalder det. En ”pædagogisk vicestilling” hvor hun især havde fokus på det pædagogiske. Samtidig uddannede hun sig på forskellige lederkurser, og at næste skridt blev at søge en skolelederstilling var naturligt.

En skole af ca. samme størrelse som den i Skærbæk…. Det tog ikke lang tid for Helle at blive klar over, hvilken type skole, hun gerne ville være leder for. En skole af ca. samme størrelse som den i Skærbæk, med nærhed og med mulighed for at komme til at kende alle børn og voksne og for at komme i kontakt med forældrene.


Gl. Rye portræt

Når man som samfund har et sammenhold og et fællesskab, så kan man simpelthen bygge næsten alt op Helle vender tit tilbage til det med ”det nære”, det betyder meget for hende. Da stillingen i Gl. Rye kom, kom den med den rigtige mavefornemmelse, og Helle skulle bare op og se, hvad det var. Da Gert havde vist hende rundt, blev alle hendes gode forestillinger bekræftet, også selvom der ingen børn var på det tidspunkt. Hun er så glad for at det lykkedes, også fordi stillingen har fået endnu en facet, nemlig at hun samtidig skal være leder for Børnegården Bison. Bison får en daglig leder, og Helle har så det overordnede ledelsesansvar for både skolen og børnehaven, hun er skoleleder og kontraktholder. Bestyrelsen for børnehaven og for skolen er blevet lagt sammen, og på den måde kan børnenes liv følges fra de er 0 år til de er 13, hvor de flytter til Mølleskolen i Ry i 7. klasse. Det er spændende, for det er et helt børneliv og alle tiders chance for et liv i sammenhæng uden en alt for skarp overgang mellem børnehave og skole. Helle tror på, at der kan skabes et rigtig godt fællesskab mellem de to huse. At pædagoger og lærere får snakket sammen og sammen følger børnene er vigtigt, og den mulighed er her nu. De to huse skal høre sammen, og gaden her ude skal være en del af en sti imellem dem, og vi skal bruge den sti aktivt. Det har været en stor landvinding for børnene at pædagoger og lærere er begyndt at arbejde sammen. Der kommer en ny faglighed ind, hvor man kan arbejde med helheden omkring barnet, fordi man ser fra forskellige pædagogiske vinkler. Helle har tidlige arbejdet med at lade pædagoger fra SFO komme med i undervisningen. Det er værdifuldt, fordi man får mulighed for at forklare sin profession for hinanden, og det er man jo rigtig langt med i Gl.Rye. Det tiltaler Helle meget, at Gl. Rye er et lille engageret samfund. Når man som samfund har et sammenhold og et fællesskab, så kan man simpelthen bygge næsten alt op. Det er enormt heldigt, at skolen er centrum for mange af de ting, der sker, at det er et åbent hus, hvor alle kommer. Det er også fantastisk med biblioteket (Bogcaféen) og den måde hvor alt bliver brugt af alle, det er stærkt, siger hun. Det viser noget om hvilken

drivkraft der er i byen, der er så meget at bygge på. I Skærbæk har Helle set, hvad det betyder, når man lukker et lokalbibliotek. Det betyder bl.a. at alle generationer i et samfund ikke længere kommer ind det samme sted. Der er et fællesskab i bøgerne, det er der altså, og man har så meget at gi ´ hinanden på tværs af generationerne Helle går efter at få gode læreprocesser i gang. Personalegruppen på skolen er så dygtige og engagerede, siger hun og én af hendes fornemste opgaver er at komme ind og understøtte den gode udvikling. I løbet af skoledagen er børnene i højere grad end tidligere i processer. De er ikke altid færdige, når de går hjem, processen fortsætter videre til næste dag. Børnene arbejder f.eks. med forskellige lande og de skal selv lære at disponere deres arbejde fra dag til dag. Det lærer de tidligt, i små etaper og det er med til at ruste dem til den fremtid, de senere kommer ud i. Det er tit den måde det voksne arbejdsliv fungerer på. Sommetider kan det måske så være svært for forældrene at følge med i, hvad børnene helt konkret har ”lært i skolen i dag” ”Børnene ska´ selv ka´ ta´ del i, hvordan deres opgave kommer til at forme sig” siger Helle med et udtryk, som må stamme tilbage fra Mors. Lærerne laver nogle strukturer, hvor alle børn kan føle sig trygge,og det er her læringsstilene kommer ind.

Når hun har taget et valg, så har hun taget det, og så tænker hun kun godt om det. Køreturen frem og tilbage mellem Snoghøj og Gl.Rye bekymrer ikke Helle. Hun bliver tit spurgt om det. Hun har overvejet det grundigt, og det bliver ikke nogen belastning. Den time kan hun bruge godt hver vej til at få tænkt nogen ting igennem og finde den daglige ro efter at have været på arbejde. Helle har det sådan, at når hun har taget et valg, så har hun taget det, og så tænker hun kun godt om det. Det skal være godt at køre frem og tilbage, og det er det – punktum. Helles primære indstilling til livet og til arbejdet er at få tingene vendt, så hun kan tænke positivt om dem. Man har et stort ansvar for selv at gøre noget i den retning, siger hun.

Helle ønsker at Gl. Ryes skoles døre fortsat skal være åbne for hele lokalsamfundet.

Der er meget stort fokus på, at børn skal lære at læse tidligt. Der er et meget bevidst arbejde med læsning på Gl.Rye Skole. Det er svært at leve i verden i dag, hvis man ikke har fundet redskaberne til at kunne læse, og der er rigtig mange gode løsninger, som kan hjælpe børnene på vej. Man har gennem forskning fundet ud af, at børn betragter sig selv som skrivende længe før, de betragter sig selv som læsende. Børnene har brugt blyanten som redskab og tegnet og lært at skrive deres navn, og de har tidligt brugt computeren. Læsning er altså noget, de bevidst skal tillære sig i forhold til det at skrive, hvor de jo hele tiden har haft blyanten i hånden.

33


Helle går ikke og bærer på ting, som ikke har fungeret. Hun reflekterer og tænker over, hvad der er sket og så får hun vendt dem og taget det frem, som hun kan bruge til noget godt og til at komme videre. Resten lader hun ligge. Det kan man godt se, når man er sammen med hende! Der er en helt usædvanlig grad af frisk luft og ”mangel på skrammel” omkring hende. I det hele taget har hun det bedst med rene linjer. Det er også den måde hun møder mennesker på, både børn og voksne. På den måde fjerner man fordomme og gamle historier, man skal have lov til at ”være ny” hele tiden, siger hun. Alle skal have lov til at blive opfattet som ”friske” og et ”nyt menneske”, når man møder dem.

En god gang fornuft ­ med i spillet.

Nu har jeg jo været her i otte dage !

Helle ved ikke, om der er noget specielt ved at være morsingbo, men mener, at der i hendes tilfælde er en god gang fornuft med i spillet. Når man rigtig spiller op, og der er kastet en masse ideer i luften og der er højt til loftet, så er det vigtigt at der også kommer en fornuft ind, som ikke piller ideerne ned, ikke er en bremseklods, men er én ”der er med til at hol´ vejen” Hos hende er der altid en makker med i spillet, som sørger for ”at det ik´ flyver helt væk” Som skoleleder handler det om at være den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt, både overfor børn og voksne. Man skal kunne give den rigtige sparring og det rigtige løft, når det efterlyses. Ens årvågenhed og fingerspidsfornemmelse skal være i orden.

Det er lidt fortærsket at sige, at trivsel og læring skal gå hånd i hånd, men det er det, der er drivkraften i en god skole. Kommer man som barn ind i et rum, hvor der er glade og engagerede voksne, så smitter det. Man skal som skole have en høj tro på, at man kan levere noget godt. Der skal være højt nok til loftet til, at man kan fortælle, hvad man drømmer om og hvilke nye skibe, man har lyst til at sætte i søen, og så skal man hjælpe hinanden med at få dem ud at sejle og få dem i samme retning.

Som skoleleder betyder det meget for Helle at være til stede og være til rådighed. Det er vigtigt at være troværdig, man skal kunne vide hvor man har hende. Som leder ser hun sig selv som en samlende person, som man har mod og lyst til at sparre med og dele ideer med, om både spændende og besværlige ting. ”Den dør der, det er ikke bare noget jeg siger, at den er åben – den ER ÅBEN”, siger hun, og straks banker det på…..

Der skal være plads til at være menneske med en bevidsthed om, at man er der sammen med alle de andre og at man er en værdifuld del af et fællesskab. Nu har jeg jo så været her i otte dage, siger Helle. Hver eneste morgen, når jeg går ned ad trappen til skolens morgensamling, tænker jeg, at det her er fantastisk. At slå på gong-gong´en og se alle børnene sidde der og være klar til en fælles dag, det giver grobund for en god dag - hver dag. Alle børn, store og små ser hinanden ti minutter hver dag, og alle voksne ser alle børn, det gør virkelig noget for fællesskabet og det er dejligt, at forældrene er med. Som afskedsgave fra børnene i Skærbæk fik hun en stol, hvor alle børnenes billeder er sat sammen i en collage af smilende ansigter. Når hun ser børnene i Gl.Rye til morgensamlingen er det som at stå midt i et smilende billede, ligesom på stolen, og det under hun gerne alle at prøve. Helle havde ikke forestillet sig, at hun så hurtigt kunne komme til at føle sig så godt tilpas et nyt sted, men det gør hun. Det er helt betingelsesløst.

Gl. Rye portræt 4

For Helle handler det om at være menneske og ikke så meget om titlen. Sammen med

den professionelle del så handler meget om en følen sig ind i situationerne. Være helt årvågen, også om hvad der sker i samfundet, så det ikke kommer bag på én, hvad virkeligheden er. Helle stræber ikke så meget efter at bruge ledelsessproget, hun vil hellere bruge det sprog vi taler. Hun har sin solide ledelsesuddannelse bag sig og det har altid været vigtigt at skrive opgaver som gav mening i forhold til det, som hun sad i her og nu. Det er vigtigt for Helle at få tænkt efter, og det har hun brugt opgaverne til. Meget af det har handlet om at arbejde med teams, LP modellen, personaleledelse og om hendes egen rolle. Helle bliver almindeligvis ikke stresset. Hun sorterer i opgaverne og kan godt leve med bunkerne. Hun kan godt blive presset, især når hun kan se, at der er behov for hendes indsats her og nu, og hun gerne vil ”slå til” flere steder samtidig, når der er brug for det – så kan det føles som et pres at slå til hele vejen rundt. Men, så laver hun det rum, der skal til, for så er det det vigtigste. Hun kan se en form for robusthed i sit væsen, som nok også er kommet med alderen, der gør, at hun kan klare at have mange opgaver på én gang. Skolen som institution er uendelig vigtig, siger hun. Det er her vi ”føder” de nye borgere, som skal drive vores verden videre. Det skal man som voksen, der arbejder på skolen virkelig tage på sig, så man yder sit bedste hver dag, og vi skal gøre det sammen med forældrene.

Helle ved den smukke skulptur af René van Uden som står i skolegården


Ideen er at bygge et tårn i to etager ved det nuværende GRIF-klubhus for enden af hallen. Arkitektfirmaet Kamp fra Skanderborg har lavet denne skitse.

Hybrid-forsamlingshus ved hallen GRIF-udvalg lancerer idé om kombineret forsamlingsog klubhus Af Peter Hald

Det myldrer med foreninger i Gl. Rye, men alligevel har byen ikke noget forsamlingshus. Og netop behovet for et fælles mødested med moderne faciliteter er baggrunden for et ide-oplæg, som GRIF (Gl. Rye IF) nu løfter sløret for. Ideen går kort fortalt ud på at bygge et tårn i to etager ved GRIF’s nuværende klubhus, der ligger for enden af idrætshallen ved Kastanieallé. Tårnet skal give plads til mødelokaler og kontorfællesskaber. Samtidig vil udbygningen også gøre det muligt at skabe en rigtig hovedindgang til hallen. Det fortæller Frands Fischer, der er tovholder i den arbejdsgruppe, der har arbejdet med projektet siden generalforsamlingen i GRIF sidste år. Ifølge Frands Fischer vil der være en række fordele ved at udvide klubhuset: - Det skal være meget mere end et klubhus – det kan blive hele byens mødested, og det kan bane vej for et tættere samarbejde mellem foreningerne i Gl. Rye. Og

ved at oprette lokaler til kontorfællesskaber kan vi også skabe nye muligheder for byens mange små selvstændige og freelancere, der i dag ofte arbejder alene derhjemme, siger Frands Fischer. Kiosken skal være en selvstændig forretning, og der kan eventuelt oprettes en café, der kan skabe overskud til papirmaterialer, kontorudstyr m.m. Projektet er endnu kun i sin vorden, understreger Frands Fischer. Det hele er stadig kun et idé-oplæg, og der er ikke lavet beregninger over, hvor meget byggeriet vil koste. Foreløbig har arkitektfirmaet Kamp fra Skanderborg lavet nogle skitser. Det ligger ikke fast, hvad skolens og kommunens holdning er til sådan et projekt, men under alle omstændigheder er det heller ikke lige om hjørnet.

Trafikproblemer skal løses I den senere tid har der været debat om trafikken på den smalle Kastanieallé og de ikke helt optimale parkeringsforhold ved banen. Men netop disse problemer kunne forsamlingshus-projektet også være med til at løse: - Med projektet kunne vi gøre hele området færdigt og skabe flere parkeringspladser. Hvis der kan laves parkeringspladser nok, holder folk jo op med at parkere foran husenes indkørsler. Så det er yderst relevant at drøfte trafikproblemerne, forklarer Frands Fischer. Der vil sikkert være mange holdninger til projektet. Derfor bliver det nu muligt at diskutere forslaget, hvis man klikker sig ind på Gl. Ryes hjemmeside www.glrye.dk under punktet debat.

Ifølge Frands Fischer er der næppe mange penge at hente fra kommunen til sådan et projekt, men det kunne i stedet finansieres via fondsmidler, f.eks. Realdania-fonden. Man kunne samtidig starte en penge-indsamling blandt b ­ yens borgere, hvor støtten i øvrigt er fradragsberettiget.

5


Erhvervsportræt

Når festen skal være på toppen Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Peer Thøgersen/ Hotel Himmelbjerget

Hotel Himmelbjerget er klar til at holde din næste fest.

Hotel Himmelbjerget – Danmarks højest beliggende restaurant – ligger midt i enestående natur i et enestående historisk område. Ejerne af hotellet, restauranten, selskabslokalerne, konferencestedet, cafeteriaet og caféen har oven i købet formået at skabe mange enestående muligheder for gæsterne, der nogle gange kommer så langt væk som fra Japan. Tårnet og Hotel Himmelbjerget er ægte dansk kultur på et højt plan, og historien går over 170 år tilbage. Himmelbjerget er i det hele taget et trækplaster for dansk turisme, og hvert år valfarter 600.000 mennesker fra nær og fjern da også til det smukke sted i Søhøjlandet. Det gør de af mange årsager. Måske har de taget Hjejlen fra Silkeborg. Måske er de på krydstogtrejse og har lagt til kaj i Århus for at køre i bus og bl.a. se Himmelbjerget – det gør bl.a. japanere og amerikanere. Måske deltager nogen i et motionsløb i terrænet. Måske er de til Grundlovsmøde. Måske holder de familiepicnic. Måske vil de blot have noget frisk luft, nyde den storslåede udsigt, lufte hunden og lade børnene lege på legepladsen og kigge på souvenirs. Eller måske skal de til stor fest på Hotel Himmelbjerget! Det kan også være en kombination af noget af det nævnte, og det er netop derfor, at Himmelbjerget – med alt hvad det står for - er så unikt i Danmark.

6

Fra kaffebord og café til store selskaber Hotel Himmelbjerget er den smukke, gamle bygning, som sammen med tårnet er blevet synonym med Himmelbjerget. Det gamle traktørsted fra 1870, som blev genopført efter krigen i 1949, har i mange år serviceret Himmelbjergets mange gæster med vådt og tørt. Det gør det stadig fra restaurant, børnevenligt cafeteria og café. Hotellet og spisestedet spiller så fint sammen med de mange alsidige tilbud, som tårnet, plænerne, skrænterne, søerne og skovene giver. For dit selskab kan være alt fra 1 til 400 personer – med og uden tidsbestilling – og du kan populært sagt vælge alt mellem en kop te og en 7-retters gourmet-menu med udsøgte vine og efterfølgende overnatning på værelse med panoramaudsigt og balkon.

Gourmetmad og flot udsigt som bordherre Med andre ord tilbyder ”bjerg-restauranten” gastronomi på højt plan. A la carte menu i Restaurant Perlen eller skræddersyede menuer efter aftale, når der skal være fest, konference eller firmaarrangement. Køkkenet er dansk/fransk inspireret og tilbyder altid årstidens bedste råvarer. Mad og vin er af høj kvalitet og lavet fra bunden efter de gamle, stolte traditioner. I det hele taget holdes

traditionerne i hævd på Hotel Himmelbjerget. Ikke kun mad og vin, men også borddækning, inventar og servering. Ligesom de 18 værelser har også festlokalerne panoramaudsigt ud over skove og søer – så der er lagt op til smukke, dejlige og mindeværdige oplevelser.

Tager hånd om hele festen Ingenting efterlades til tilfældighederne, når du planlægger festen med Hotel Himmelbjerget. Hvis du ønsker det, kan du lade hotellet stå for det hele. Et totalarrangement hos Hotel Himmelbjerget dækker alt fra invitationer, blomster på bordene, buskørsel, sejltur med Hjejlen og sågar også overnatning på Hotel Dania i Silkeborg, som har næsten 3 gange så mange værelser som Hotel Himmelbjerget selv. Du vælger helt selv, hvor meget eller lidt, du selv vil stå for, når din fest skal være på toppen. Går du med tanker om en familiefest eller firmaarrangement, og kunne Hotel Himmelbjerget være en mulighed, gør du klogt i at være ude i god tid. De mest populære datoer i sæsonen mellem påske og november er ofte besat et helt år ud i fremtiden. Det bedste, du kan gøre, er at ringe og forhøre dig og også få et uforpligtende tilbud på din fest.


Forslag til totalarrangement: · Velkomstdrink

Hotel Himmelbjerget

· Ristet sandart med friske slikasparges og hummersauce. · Helstegt oksemørbrad severet med grønsagsflan, saute af svampe og dijon sauce. · 3 danske gårdoste med marinerede figner og ristet rugbrød. · Desserttallerken med jordbærkage, crembrule, og vanilie-parfait. · Vin ad libitum under middagen · Kaffe med 1 cognac eller likør · Fri bar med øl - vand og vin under dansen · Natmad · Eget lokale med flot borddækning · Flotte blomsterdekorationer i selvvalgte farver · Professionel og venlig betjening NB! Der kan også arrangeres overnatning. Se også påske- og helligdagsmenuerne på www.hotel-himmelbjerget.dk.

Hotel Himmelbjerget er i kyndiges hænder Hotel Himmelbjerget drives primært af Henrik Jørgensen, der ejer stedet sammen med sine søskende Bent og Birthe. Sammen driver de også Underhuset i Silkeborg, som er restaurant og pub, og Hotel Dania med 50 værelser, begge på Torvet i Silkeborg. Mere info på www.underhuset.dk og www.hoteldania.dk. De tre søskende startede med at forpagte Hotel Himmelbjerget i 11 år. I 1995 købte de tre så de historiske bygninger af Tårnkomiteen, som i dag stadig ejer jorden omkring hotellet. Hotel Himmelbjergets sæson er fra påske til og med oktober.

Kontakt Hotel Himmelbjerget for en uforpligtende snak om din næste fest: Tlf.: 86 89 80 45 el. 20 46 37 36 E-mail: hotel-himmelbjerget@live.dk www.hotel-himmelbjerget.dk

Søskendeparret Birthe og Henrik Jørgensen ejer Hotel Himmelbjerget ­sammen med deres bror Bent

Fakta og historie om Himmelbjerget • Bjerget blev dannet, da isen i istiden fjernede jord fra tunneldalen, som senere blev til Julsø • Det ligger 147 m over havets overflade • Himmelbjerget blev/bliver lokalt kaldt Kollen • Himmelbjerget har mange mindesten; bl.a. en af digter præsten Steen Steensen Blicher, der startede med at gøre stedet til et nationalt samlingspunkt i 1839

• I 1867 stod grundlæggeren af Silkeborg, Michael Drewsen, ­i spidsen for etableringen af Tårnkomiteen, som senere byg- gede tårnet på Himmelbjerget • Tårnet er 25 m højt; tegnet af stadsarkitekt Ludvig Fenger, indviet i 1875 og bygget til minde om Kong Frederik d. 7., der gav folket dets frie forfatning - Grundloven • Stedet bruges den dag i dag til grundlovsmøder • I 1871 fik staten skøde på bjerget

Vidste du, at der helt tilbage i 1839 blev ført læserbrevskrig om Himmelbjerget? En gruppe studenter var på fodtur i området og blev så betaget af naturen, at de straks efter kontaktede Steen Steensen Blicher for at få ham til at holde folkemøder på bjerget. Blicher gik begejstret med på ideen, men glemte at

spørge jordejeren, gårdejer P. Nielsen, om lov. Striden mellem de to parter varede til 1840, hvor Christian d. 8. kom til Jylland og hørte om tvisten. Han greb ind og løste konflikten ved at leje Himmelbjerget af gårdejeren, så alle frit kunne færdes der. 7


Til cykelfolket i Gl. Rye og omegn Kom og vær med til ugentlige cykelture i vores dejlige natur, alle er velkommen! Vi starter op torsdag den 12. april kl. 18.30 foran Brugsen, og efterfølgende hver torsdag, til først i september, hvor vi holder vinterpause. Vi starter forsigtig ud med den nye sæson, alle kan være med, så kan vi jo sætte tempoet op hen af vejen og køre nogle længere ruter,

hvis der er kondi og stemning for det. Vi plejer at tage en længere tur en lørdag inden sommerferien, og en afslutningstur inden vi holder vinterpause, men det aftaler vi når vi er kommet igang. Det er gratis at deltage, dog skal man selv medbringe cykel og gerne en cykelhjelm. Man må gerne tage sin nabo med, der er plads til flere, og vi har jo alle godt

af lidt motion og hyggelig samvær, husk det styrker helbredet og giver et godt humør. Er der spørgsmål kan man ringe til Kristian Jakobsen på tlf. 86 89 81 05 el. på mail til jakobsen.rye@gefiber.dk Med venlig hilsen Gl. Rye cykelklub af 1999

ED åbningstider i Brugsen NYHNye Alle ugens dage fra kl. 7.30 til 20.00 fra mandag den 26. marts

Goeneral rsamling

Klik ind på vores hjemmeside og se de aktuelle tilbud. www.glryebrugs.dk

f

l. 20 27. april k tirsdag d. le s loka r. i Brugsen

Tlf. 8689 8011 · Åbent 7.30 -20 hver dag

8


Nyt fra

Gl Rye

Vandværk

VENLIGvinter! Sidste år ved denne tid var vi lige midt i en ”VANDvittig vinter”. Gl. Rye – og resten af landet – var nærmest nedfrosset og dækket af sne fra november til april. I år har vi haft en mere typisk dansk vinter, for det meste regnfuld og mild, hvilket også har betydet at vi – i skrivende stund – har været forskånet for frostsprængte vandrør i byen.

Selvom der ikke umiddelbart er risiko for større brud på vandrørene på grund af frost, er det dog stadig en god idé at holde øje med husstandens vandforbrug. Et pludseligt øget forbrug uden grund vil være indikator for et muligt brud eller en større utæthed, der kan forårsage ærgerlige og kostbare ødelæggelser og vandspild. Ligeledes er wc-cisterner der ”siver” og dryppende vandhaner årsag til et

øget vandforbrug og dermed en større vandregning til forbrugeren. Vi vil ønske alle vore forbrugere i byen et godt forår og benytte lejligheden til at invitere til Vandværkets generalforsamling.

Hvorfor er min regning for vand så lille i forhold til tidligere?

Generalforsamling

Som nævnt i det forrige Gl. Rye Aktuelt har vandværket opsplittet årsopgørelsen 2011 og 1. aconto 2012. Mange har derfor modtaget en regning fra vandværket, som er markant mindre end den plejer at være. Denne regning dækker KUN årsopgørelsen 2011.

onsdag d. 17. april kl. 19.30 på Gl. Rye Kro.

I marts udsender Brædstrup Fjernvarme, på vegne af vandværket 1. aconto 2012 der gælder for 6 måneder (mod tidligere 3 måneder), så den næste regning I modtager fra vandværket er dobbelt så stor som den plejer at være. Sidste acontoopkrævning for 2012 bliver fremsendt i juli måned, denne regning dækker også 6 måneder. Er man tilmeldt PBS kan man for en sikkerhedsskyld gennemlæse sin betalingsservice i både februar og marts for at sikre sig at der er blevet opkrævet både årsopgørelse og første aconto. De der ikke har betalingsservice kan kontrollere at de får tilsendt 1 girokort i februar og 1 girokort i marts.

Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning forelæg

ges til godkendelse. 3. Det reviderede regnskab for år 2011 forelægges til godkendelse 4. Budgettet for år 2012 forelæg ges 5. Forslag til takstblad år 2012 fore 6. Behandling af indkomne fors lag

til godkendelse

lægges til orientering

7. Valg af medlemmer til Bestyrel

sen 8. Valg af 2 suppleanter til best yrelsen 9. Valg af revisor og revisorsupp leant 10. Eventuelt.

Skulle I have spørgsmål til de fremsendte regninger kan I henvende jer på dette nummer til Brædstrup Fjernvarme på tlf. 7575 3300.

9


FDF Det er sejt

at være Pilt

Piltetur

Bueskydning og GPS-løb:

I starten af september tog en flok seje pilte på tur til Søgrunden ved foden af Himmelbjerget. Fredag eftermiddag gik de i samlet flok fra Gl.Rye skole, de 5 km til stedet hvor de skulle overnatte. Efter et par timers vandretur kommer de frem til Søgrunden, hvor resten af eftermiddagen bruges til at sejle i kajak og bygge de bivuakker, de skal sove i. Aftensmaden bød på mad tilberedt i foliebakker og svampe de havde fundet på gåturen, selvfølgelig lavet over bål. Lørdag morgen lavede piltene helt selv bål, så de kunne få noget morgenmad. Efter en god portion havregrød, var de klar til endnu en omgang kajaksejlads. De var nu blevet så gode til at sejle, at lederne begyndte at stille udfordringer, som at bytte kajak ude på vandet eller lave grønlændervendinger. Grønlændervendingerne endte dog for det meste med våde pilte og kajakker der skulle tømmes for vand. Om eftermiddagen var forældrene inviteret til at komme og kigge lidt på hvad piltene havde lavet i weekenden, de var meget velkomne til at tage lidt kaffe og kage med til de efterhånden trætte, men glade pilte. Tak for en god tur.

To andre aftner på Sletten, havde piltene mulighed for at skyde med bue og pil og komme på GPS-løb. Selvom buerne var større end de fleste at piltene, blev de rigtig gode til at skyde og ramme de opsatte målplader, hvor de også kunne sigte efter blade vi satte på pladerne. På Sletten er der mulighed for at lave et GPS-løb, da der er opsat faste naturbaser med GPS-koordinater. Piltene skal følge GPS’erne og finde stederne. Det er muligt at låne Slettens GPS’ere, men vi havde taget FDF Gl. Rye’s egne GPS’ere med, som vi har fået doneret af Kvickly Ry.

10

På Sletten På nogen af de ugentlige møder, tager piltene til Sletten for at benytte sig af nogen af de mange fede aktiviteter, der findes derude.

Klatretur: Der er blandt andet en klatrevæg, som er ca. 7 m høj. For at man må klatre på klatrevæggen, skal man bruge en klatreinstuktør, så vi havde Gitte, som er pilteleder, og Henning, som er aktiv ved FDF Gl. Rye, til at hjælpe piltene. For nogen var det en større udfordring end for andre, men alle overvandt frygten og kom mindst et par meter op ad væggen, sejt!


Ung i Gl. Rye Ung i Gl. Rye Af Ida, Mathilde og Emma

Vi har snakket med 4 unge i Gl. Rye, for at høre om hvad de synes om at være ung i Gl. Rye.

Emilie 6 år Når Emilie er hjemme leger hun med sit legetøj og sine venner. Hun elsker at være sammen med sit marsvin, giver den mad og leger med den. Hun hopper også på trampolin, spiller nintendo DS og ser film.

Frida 12 år. Når Frida er hjemme hygger hun sig med sin venner og familie, ser fjernsyn og spiller håndbold. Om sommeren er de en lille gruppe unge der mødes, og spiller rundbold og fodbold, nede på det grønne område. Hun bader selvfølgelig også og spiser is.

Kristine 12 år Når Kristine er hjemme hygger hun sig med sine venner og familie. Hun laver også lektier, ser tv og spiller håndbold. Hun er også til nogle klub-arrangementer. Eller har hun det bare fedt.

På et FDF-møde i januar fik Væbnerne en opgave. De skulle opsøge og skrive en lille historie til Aktuelt. Alle historier skulle have overskriften: ”Ung i Gl. Rye”. Væbnerne blev delt i hold, og skyndte sig derefter ud i Gl. Ryes natteliv. Her kan du læse de historier der kom ud af opgaven.

Rosa – en ung kat fra Ung i Gl. Rye Gl. Rye ….for lang tid siden Af Patrick og selvfølgelig Asbjørn også:D

Af Freja Breth Rose og Emilie Nielsen

Hvordan er det at være ung kat i Gl. Rye? Miav miav.....miav! Vi har snakket med Elias og Simon om hvordan det er at være ung i Gl. Rye.

Vi har været på besøg hos Aase Pedersen, som her fortæller om hvordan det var at være ung i Gl. Rye - i gamle dage.

Elias: Han går meget til sport for eksempel fodbold, håndbold og bordtennis! Elias synes, at det er bedre at bo i en lille landsby i forhold til en storby. Han synes, at der er for meget støj i en storby, og der kører biler forbi hele tiden. Elias bruger meget af sin fritid sammen med sine venner:D

Simon: Simon går meget til sport. Han spiller også lidt computer. Simon synes at det er bedre at bo i en lille landsby end at bo i en storby. Simon har mange venner i Gl. Rye.

Man legede meget røver og soldater. Vi spillede også Antonius og håndbold på græsmarker – nogle gange var der kokasser.. Om sommeren legede og badede vi i Mossø. Vi klatrede i træer, og grusgraven var god til gemmeleg. Som barn skulle man også hjælpe til med mange ting hjemme. Vi pumpede blandt andet vand op for mor, lugede ukrudt, vaskede op og gjorde rent.

Andrea 20 år Andrea kan godt lide ungdomslivet i Gl. Rye. Hun kan godt lide den flotte natur, og de smukke omgivelser. Hun spiller også håndbold med damerne i GRIF. Hun arbejder også på Gl. Rye skole og Mølleskolen.

Emilie 6 år

Frida 12 år

Music4you Af Mathias, Gustav og Lasse

Sidste sommer begyndte FDF multimusik. Det er et sted hvor vi spiller musik og hygger. Alle kan være med. Hvis du har lyst til at være med, og du er et rytmisk vidunder, så meld dig til Lars Bitsch. Vi har interviewet Lasse Due Hornshøj om hvordan det er at gå til FDF multimusik i Gl.Rye. Det er rigtig sjovt at gå til FDF multimusik her i Gl.Rye, fordi vi får spillet en masse godt musik. Hvad for en genre spiller I? Vi spiller mest Pop/Rock og Rock. -Lige i øjeblikket spiller vi dog samba, da vi skal spille til fastelavnsfesten i hallen.

Spilletider:

3-4 klasse iddag Onsdag efterm . efter 5. klasse og op g da Man kl. 15.30-17.00

Hvilket instrument kan du bedst lide at spille? Bas og lidt trommer. 11


Kreds-weekend for FDF Gl. Rye – skal du også med? Det bliver spændene, det bliver sjovt og det bliver en oplevelse, du aldrig vil glemme! Seniorerne og seniorvæbnerne er værterne i den forunderlige verden, hvor cirkussets mange artister har deres gang. Gør plads i kalenderen, find klovnenæsen og din indre gøgler frem og tag med i cirkus på dette års kredsweekend. Manegen bliver strøet med savsmuld første weekend i marts (3.4. marts). Vi kommer - gør du?

Nytårsgudtjeneste FDF startede traditionen tro det nye år med at gå i kirke. Det var en god oplevelse. Efter kirke var der fakkeloptog gennem byen. Det rolige vejr medvirkede til, at det blev en smuk og hyggelig oplevelse. Da vi kom til Kræshuset fik vi serveret en pragtfuld vintersuppe, som blev indtaget ved bålet. Således kom vi godt i gang igen med et nyt FDF-år.

12


Kredsleder: Kredsleder:

Grænseoverskridende gløder

Kjeld Kjeld Christensen Christensen Ryesgade Ryesgade 39 39 8689 8689 8231 8231

Tumlinge: Tumlinge:

Rikke Rikke Zink Zink Sivertsen Sivertsen Søndergade Søndergade 62 62 kdl. kdl. 8740 8740 Brædstrup Brædstrup Tlf. Tlf. 26311184 26311184

kjankc@gmail.com kjankc@gmail.com

Pilte 1. pilte Gitte EriksenBitsch Lars Skifter Møllestien Horsensvej730 Gl. Rye 87880610 8689 8936 skifterbitsch@privat.dk 1. væbnere: Væbnere: Lars Jesper Madsen Bitsch, Horsensvej Vesterled 16 30, Glarbo, 8689 8964 / 2040 5218 86898936/40178936 skifterbitsch@privat.dk

Seniorvæbner: 2. væbnere: Jesper Madsen Sissel Pedersen Vesterled 16 41 , Glarbo, Lindholmvej 86898964/22855218 8689 8513

Seniorvæbner: Seniorer: Ann Katrine Pedersen Kjeld Christensen Lindholmvej Ryesgade 39 41 annkatrinebreth@yahoo.dk 8689 8231 kjankc@gmail.com

Seniorer: Kasserer: Kjeld Claus Christensen Riber Ryesgade 39 10 A Jægergårdsvej 8689 8231 6035 5015 kjanks@gefiberpost.dk claus_riber@yahoo.dk

Af Sara Holm Agergaard

Det var grænseoverskridende og vildt, da 8 seniorvæbnere trodsede de glødende kulstykker. Lørdag d. 3. december 2011 overnattede vi, 8 seniorvæbnere og seniorer, ved Møllen i Gl. Rye. Dagen efter skulle der være forårsmarked. Vi gik fra Kræshuset til Møllen - med oppakning på ryggen. Vejret var ubarmhjer-tigt, men det tog vi med løftet pande og fortsatte op gennem de mudrede og blæsende lyngbakker. Da vi ankom til Møllen, fik vi slået vores telte op og tændt et bål. Vi hyggede os, spiste endda risalamande og ”julede”. Og så kom Kjeld pludselig med et vildt forslag: Vi skulle gå på gløder! Vi var noget skeptiske til at starte med, da det jo var rigtigt koldt, og udsigten til at skulle have sko og sokker af, var ikke kærkommen. Men prøves skulle det jo, så der blev rodet i gløderne. Vi holdt alle vejret, da den første, Caroline, trådte hurtigt over gløderne. Men da hun grinte og udbrød, at det var dejligt varmt, åndede vi alle lettet op og glædede os

til at få varmen i fødderne. Efterhånden som vi alle havde gået på gløderne under hvin, latter og glade udbrud, var vi glade og fyldt med adrenalin! Vejret var dog ikke bedre, så vi klyngede os sammen for at holde varmen i sne, frostgrader og blæst. Da vi til sidst havde hygget, gået på gløder og drukket kakao, krøb vi i soveposerne og lå tæt sammen i teltene for at holde på vores varme. Vinden hylede udenfor teltet, men vi lå trygt og godt, og spekulerede over, hvad morgendagen mon ville bringe os. Ville det blive bedre vejr? Hvordan ville julemarkedet blive? Tja, der var ikke andet at gøre end at lægge sig til at sove og finde ud af det. Søndag morgen vågnede vi til duftende havregrød og telte dækket af hagl. Vi stod op og gik straks, efter morgenmaden, i gang med forberedelserne til julemarkedet. Træ skulle slæbes, bål skulle tændes og klatkager bages.

Kasserer: Bestyrelsesforkvinde Claus Riber Tina G. Madsen Jægergårdsvej 10 A Vesterled 16 8680 Ry 2965 6035 3646 5015 claus_riber@yahoo.dk tinagmadsen@gmail.com

Bestyrelsesforkvinde Udleje af Kræshus: Tina G.Willumsen Madsen Dorthe Vesterled Horsensvej 16 4 8680 Ry 2965 3646 35117902 tinagmadsen@gmail.com

dorthewillumsen@gefiber.dk

Udleje af Kræshus: Kræshuset Lene Skifter Horsensvej 33, 8689 8246 Horsensvej 30, 8689 8936

skifterbitsch@privat.dk

Kræshuset Horsensvej 33, 8689 8246

Alt i alt en dejlig, men kold oplevelse, der sagtens kan gentages næste år.

13


Borgerforeningen

Gode kræfter løfter i flok Nødvendigt med godt fremmøde til borgerforeningens generalforsamling Af Peter Hald

Hvad skal der ske i Gl. Rye? Hvad skal der ske MED Gl. Rye? Skal byen udvikles? Mangler vi noget? Er der nogen problemer, der skal løses? Og hvem vil hjælpe med de årligt tilbagevendende traditionstro arrangementer som fastelavn, sankt hans og juletræs­tænding? Ja, der er mange spørgsmål, der melder sig, når Borgerforeningen i Gl. Rye skal holde generalforsamling. I år er ingen undtagelse. Hvert år håber vi i borgerforeningens bestyrelse på, at der møder mange frem til generalforsamlingen. Det er vigtigt. Især nu. Alle har bemærket, at det er krisetider. Vi har brug for hinanden i en lille by som vores. Der kommer ikke nogen udefra og giver os en hjælpende hånd. Vi må selv sørge for, at tingene sker.

I en menneskealder har Gl. Rye haft tradition for et solidt og engageret foreningsarbejde. Det vil være synd at lade det hele smuldre. Men det er svært at holde dampen oppe. Tingene kommer ikke af sig selv, og vi skal være nogle flere ildsjæle – ellers brænder vi ud. Og husk: Jo flere vi er til at klare opgaverne, desto lettere går det – og desto større muligheder har vi for at udrette noget. De fleste har travlt. Jobbet, børnene, familien, huset og haven. Der er nok at se til. Men vi lever i et tæt sammenknyttet lokalsamfund. Vi er afhængige af hinanden. Og vores fælles arbejde i foreningerne. Hvis ikke vi havde en idrætsforening, kunne vores børn ikke gå til gymnastik og fodbold og mange andre former for idræt. Hvis ikke vi havde en borgerforening, blev der ikke fejret fastelavn eller sankthans, og vi fik aldrig noget juletræ på torvet.

Uden fælles fodslag vil Gl. Rye blive tromlet ned. Byens vil stagnere og blive forvandlet til en almindelig kedelig soveby. Men det er næppe det, vi ønsker. Derfor: Mød op til generalforsamlingen tirsdag den 21. februar! Generalforsamlingen begynder klokken 19.30 og finder sted på Gl. Rye Skole. Vel mødt!

General forsamling

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30 Generalforsamlingen finder sted på Gl. Rye Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vel mødt.

Skal vi danne et ”blafferl Af Peter Hald

Indbyggerne i Gl. Rye kører rigtig meget i bil. Det kan næsten ikke være anderledes, for busforbindelserne er ikke gode, og der er trods alt lidt langt til de større byer. Der kunne spares noget kørsel, hvis vi var bedre til at fylde bilerne op. Der er allerede en hel del, der har lavet nabo- og kollega-­­aftaler og kører sammen til og fra arbejde. Men der skal også køres meget i fritiden. Indkøb, fritidsaktiviteter, møder… der skal tilbagelægges ­ mange­­kilometer for at nå det hele. Kan man organisere den form for kørsel? På de seneste redaktionsmøder i Aktuelt har vi talt om, at man kunne etablere en samkørsels-ordning, hvor man meldte sig til ligesom i en forening og derefter forpligtede sig til at hjælpe medborgere med at komme frem og tilbage. 14

Eventuelt kunne kørslen koordineres via en hjemmeside, hvor man bookede sig ind på forskellige afgange. Man kunne tænke sig, at det blev en slags ”blafferlaug”, hvor kør-sammen-folket fik mærkater og stickers til biler og tøjet, så man på afstand kan se, at her er der tale om køretøjer og indbyggere fra Gl. Rye. Opsamlingspunkterne kunne f.eks. være parkeringspladserne ved Brugsen eller kroen suppleret med et ”stoppested” ved Kvickly i Ry. Ideerne kaster vi nu ud til debat. Der er mange måder, samkørsel kan organiseres på, hvis der ellers er behov og ønske om det. Så hvis der er nogen, der har lyst til at bidrage med forslag og ideer eller kommentarer, kan de skrive til peter.hald@glrye.dk


F A S T E L A V N Søndag .30 d. 19. februar kl. 14 i Aktivitetshallen

Mød op udklædte Præmier dte til de bedst udklæ

laug” i Gl. Rye..?

KO

RSELSORD

N

G

Y .R

E

G IN

RY L.

E - RY -

GL

Man kunne tænke sig, at det blev en slags ”blafferlaug”, hvor kør-sammen-folket fik mærkater og stickers til biler og tøjet, så man på afstand kan se, at her er der tale om køretøjer og indbyggere fra Gl. Rye.

Med organiseret samkørsel vil det måske blive lettere at få et lift. 15


Det svævende juletræ Af Peter Hald

Det store grantræ, der optrådte i rollen som juletræ for et par måneder siden, var 100 procent lokalt. Træet stammede nemlig fra ejendommen Ryesgade 13, hvor det var vokset op i baghaven. Men da tømrermester Keld Larsen gik i gang med at renovere ejendommen for at indrette lejligheder (se artiklen andetsteds i bladet), stod det klart, at træet fyldte lidt rigeligt. Samtidig stod julen for døren, og borgerforeningen skulle som sædvanlig bruge et stort juletræ. Så blev der slået to fluer med ét smæk. Grantræet blev nænsomt flyttet ved hjælp af en kran og anbragt på torvet. Så enkelt og elegant kan tingene gøres i Gl. Rye.

Gl. Rye historien... af Lisbeth Lauridsen

PETRINE OG GALGEBAKKEN Fra 1442 til 1687 havde man Birketing i Gl. Rye og man møder stadig stednavne som Galgebakken, Kophøj, Tinghusvej, Jammerdalen og Stejlehøjvej i området. I 1944 foretog den lokale skolelærer Harald Nielsen, og Landsretssagfører Holtet fra Skanderborg en udgravning af Galgebakken. Her fandt man resterne af de to stolpehuller, som med 4 meters mellemrum nemt kunne ”rumme” mere end én forbryder ad gangen. Under galgen fandt man også skelettet af en kvinde, der var begravet siddende. Kvinden var i fin stand bortset fra, at hun manglede et par fingre. Måske er hun kvinden, som i 1596 pines i 10 dage af ”Mester Jens”, bødlen fra Århus, hvorefter hun begraves siddende i en sæk ? Harald Nielsen kaldte kvindeskelettet Petrine, og brugte hende i undervisningen på Gl Rye skole. Idag ligger hun på møllens museum.

16

Foto udlånt af Gl. Rye Møllemuseum

16


Ny offentlig legeplads i Gl. Rye

Den nye legeplads er allerede taget i brug. Bo (forrest) og Jacob prøver balancebanen.

Borgerforeningen Lærke Frost Formand 8614 9545

laerke.frost@glrye.dk

Peter Hald Næstformand Ryesgade 45 3511 6471· 2857 8560 peter.hald@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Anna, slapper af i hængekøjen.

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555 helen.grubbe@glrye.dk

Lene Schultz Nyvej 13 3511 6817 · 2074 9752

Steen Jørgensen Ryesgade 56 8689 8106

lene.schultz@glrye.dk

steen.joergensen@glrye.dk

Af Lærke Frost Foto: Preben Frost

Nu er den offentlige legeplads for enden af Lille Vangsvej blevet færdig. På trods af en slunken pengekasse har det været muligt for Skanderborg Kommune at sætte balancebane, helårshængekøjer og håndboldmål op. Ganske gratis og uden arbejdsindsats fra nogen i Gl. Rye. Det kan man da godt blive lidt glad over.

Balancebanen er en udfordring, konstaterer Jacob

Kommunens tidsplan var fra starten ret stram. Legepladsen skulle nå at være på plads, inden frosten kom i jorden. Vejrguderne må have været mildt stemt overfor projektet, for de holdt hånden varmende over os, så alt var klart få dage inden kulden og sneen satte ind. Som det ses på billederne er legepladsen accepteret og i brug.

Grusgrav er begravet Nu skulle det være helt sikkert og vist, at det aldrig bliver til noget med en grusgrav ved Rodelundvej. Grusgraven er nemlig ikke medtaget i Region Midtjyllands forslag til Råstofplan 2012. For fem år siden var grusgraven et varmt emne, men projektet blev aldrig ført ud i livet – ikke mindst takket være meget massive protester fra Gl. Rye.

I april 2009 blev den afgørende beslutning truffet, idet entreprenør Morten Holl solgte det påtænkte grusgrav-areal til juletræsdyrkeren Lars Geil. Området er nu taget helt ud af råstofplanen, og arealet er plantet til med ­juletræer.

Susanne Tougaard 86 89 84 10

susanne.tougaard@glrye.dk

Ole R. Andersen 22 41 19 29

ole.andersen@gl.rye.dk

Suppleanter Mie Holmgaard 5072 1866 mie.holmgaard@glrye.dk

Jan Ketley, 7576 0145 · 5150 0511 jan.ketley@glrye.dk

Ole Schultz 3511 6817 Ove Krogsøe 8689 8301 Portalbestyrer Martin Bernt Rud 2062 1888 martin.rud@glrye.dk

17


Gl. Rye sogn og kirke

STILLEGUDSTJENESTE Mandag d. 5. marts Tema: Nåde

Gudstjenester i Sct. Sørens Kirke Februar Den 19. Op til Jerusalem (Fastelavn) Den 26. Forudsigelsen af Peters fornægtelse (1.s. i fasten)

kl. 11 Pia Husted Blok kl. 9.30*

Marts Den 4. Den 5. Den 11. Den 18. Den 25.

”Jeg tror, hjælp min vantro” (2. s. i fasten) Stillegudstjeneste Gud eller djævelen som far (3. s. i fasten) Jeg er livets brød (Midfaste) Marias lovsang (Mariæ bebudelses dag)

kl. 11 kl. 20 kl. 9.30 Pia Husted Blok kl. 11* kl. 11

April Den 1. Den 5. Den 6. Den 8. Den 9. Den 15. Den 22. Den 29.

Salvingen af Jesus (Palmesøndag) Jesus vasker disciplenes fødder (Skærtorsdag) Lidelseshistorien (Langfredag) Kvinderne ved Jesu grav (Påskedag) Maria Magdalene i gravhaven (2. påskedag) ”Simon, elsker du mig?” (1. s. efter påske) ”Mine får hører min røst” (2.s.e.påske) Vejen, sandheden og livet (3.s.e.påske)

kl. 9.30 kl. 11 kl. 14 Musikgudstjeneste kl. 11 Kirkeøl Ingen kl. 11* kl. 9.30 Pia Husted Blok kl. 9.30

Maj Den 4. Den 6. Den13. Den 17. Den 17. Den 20. Den 27. Den 28.

”Bed, så skal der gives jer” (Bededag) At være virkelig fri (4.s.e.påske) Jesu bøn for sig selv og disciplene (5.s.e påske) Konfirmation Konfirmation Jesu ypperstepræstelige bøn (6. s.e.påske) Helligånden som vejleder disciplene (Pinsedag) ”Jeg er det levende brød” (2. pinsedag)

Ingen kl. 11 kl. 11 Pia Husted Blok kl. 9.30 kl. 11 Ingen kl. 11 Ingen

*Sct. Sørens kor medvirker Hvor intet andet er anført gudstjeneste ved Henrik G. Lund

18

Vi fortsætter med stillegudstjenesterne i foråret, hvor ­temaet vil danne udgangspunkt for valg af tekstlæsninger, salmer, taizesang, solosang og aftenbøn. Der vil være en stilleperiode med mulighed for at tænde lys, og der vil være nadver. Stillegudstjenesten vil starte ­ i kirken kl. 20. Der vil være musik i kirken fra ca. 19.45. Har man lyst til at øve lidt sange inden, er man meget velkommen i sognehuset kl. 19.15, men det er absolut ingen forudsætning for at deltage i selve gudstjenesten. Alle er meget velkomne.

Gudstjenester Dalbogaard Tirsdag den 6. marts kl. 14 Tirsdag den 3. april kl. 14 Tirsdag den 1. maj kl. 14 Tirsdag den 5. juni kl. 14 Gudstjenesterne med efterfølgende kaffebord er åbne for alle.


Musikgudstjeneste med Mira Kvartetten

Haydns strygekvartet opus 51 ”Syv ord på korset” Langfredag d. 6. april kl. 14 Traditionen tro er der musikgudstjenesten langfredag kl. 14 i Gl. Rye Kirke. Gudstjenesten bliver en vekslen mellem bibellæsninger, fællessalmer og en opførelse af Haydns Strygekvartet ”Syv ord på korset” . Joseph Haydn var en meget efterspurgt komponist i sin samtid og han skrev værket i 1786 på opfordring fra domkirken i Cadiz i Spanien. Værket skulle spilles til en oplæsning af og en efterfølgende meditation over Jesu syv ord på korset. Haydn, som var stærkt troende katolik, fandt idéen god og skrev herefter et af de mest originale værker fra den wienerklassiske periode: ”De syv ord på korset”.

I sagens natur måtte værket have syv satser. Dertil supplerede Haydn med et dystert forspil og en afsluttende sats, der hedder ”Jordskælvet”, fordi der efter sigende udbrød jordskælv, da Jesus udåndede på korset. Mira Kvartetten, der opfører Haydns Strygekvartet i Gl. Rye Kirke, blev dannet, da fire solospillere fra symfoniorkestrene i Århus, Odense og Aalborg fandt sammen i 1999, for at dyrke kammermusikken i sin fornemste sammenhæng, nemlig strygekvartetten. De fire erfarne kammermusikere inspirerer og supplerer hinanden, og har hver især et stort engagement og en utrættelig vilje til at forfine sammenspillet og nå ind til musikkens inderste kerne. Mira Kvartetten har modtaget Sonnings Musikstipendium, de har indspillet CD og haft kontrakt med DR, der har optaget og sendt en række af kvartettens koncerter og så har de selvfølgelig spillet mange koncerter i ind– og udland. Alle er meget velkomne. www.mirakvartetten.dk.

19


Strategi for livet

- har du en strategi? - er du dummere end en fugl? Af Henrik G. Lund

Fugle ved Mossø Vi går mod forår og pinse-fest. Og pinsen er den bedste tid på året at feste. Naturen blomstrer, varmen kommer, det er lyst tidligt om morgnen og langt ud på aftnen, overvældende sanse-fryd. Sidste år tilbragte jeg en varm og smuk forårsmorgen i selskab med fuglene ved Mossø. Fugle fascinerer mig. Ved I, at der indbygget i fugle findes en strategi for at mestre livet. Nogle fuglearter er for længst forsvundet. Det er sket, fordi deres livsstrategi var for sårbar. De fugle vi kender, er de store vindere. De har haft den rigtige strategi for at mestre livet. Nogle af fuglearterne har været på jorden millioner af år. De har ellers fjender nok: Frost og hede, tørst, sult, sygdom, rovdyr, mennesker. Men de har vidst, hvad de skal spise, hvordan deres æg og unger skal behandles. De har vidst, hvad de skal frygte, og hvad de skal foretrække. Særligt trækfuglene er imponerende. Èn bestemt dag lægger de ud på en farefuld og utrolig lang rejse fra de varme lande til Norden, et sted hvor de aldrig før har været. De finder vej ved at navigere efter sol, måne og stjerner. Jeg synes, det er vildt fascinerende, at så små væsener kan flyve så langt, fra Afrika til Danmark. Det skyldes deres overlevelsesstrategi. Der er noget suverænt over fuglene ved Mossø.

Mennesker i Gl. Rye i mennesker tilhører jordens nyere skabninV ger. Vi har gennem årene også været gode til at tilpasse os, forandre os og udvikle os. Det er det, Darwin og mange andre med ham har lavet studier i. Den stærkeste er den, som bedst kan tilpasse sig vilkårene og forholdene. Men hvor længe vil vi mestre tilværelsen ligesom fuglene ved Mossø? Er vores overlevelsesstrategi god nok? Vores fjender er mange: Kulde og hede, tørst, sult, grådighed, had, vrede, egoisme, sygdom, ulykker, krig, ondskab, dumhed, åndelige og fysisk dovenskab, forurening, klimaændringer. Hos fuglene sidder det mest i generne. De ved, hvad de skal. Inderst inde findes vigtige kundskaber som gør, at de overlever som art og bestand. Sidder strategien også i vores gener, så det hele

20

bare kører af sig selv? Eller må vi aktivt gøre noget for at have den bedst mulige strategi for livet med hinanden og det levende omkring os?

Ånd er strategi – det er ikke nok at overleve ”Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer sandhedens ånd”. Sådan lyder pinseteksten i kirken. Vi skal holde Guds bud og ånden vil komme over os. Ikke en hvilken som helst ånd, men ånden der mestrer livet. Den ånd, som er den rette strategi for menneskers forhold til sig selv, hinanden og artens stolthed. Ånd er strategi for det menneskelige,

ikke bare for at overleve, men for at leve på den bedst mulige måde. For mennesker er det ikke nok at overleve. Det handler for os også om, hvordan vi lever, hvordan vi har det med hinanden, hvordan vi indretter samfund, hvilke værdier vi forfægter, hvilke ord der er bærende for os, hvilken mentalitet som hersker mellem os, sprog, kultur, livssyn. Vi er dybt afhængige af ånden mellem os.

Kamp om strategien Hver pinse, når kirken har fødselsdag og vi fester for åndens komme, sætter jeg mig med en kande the og læser i Bibelens bud. Med Guds bud spørger jeg til strategien for mit liv. Jeg er naturligvis fagligt belastet, men jeg vælger Det Gamle Testamente frem for damebladene, livsstilsmagasinerne, de fleste bøger og langt det meste i fjernsynet. Sidste år til pinse fandt jeg et fantastisk sted, hvor det med at holde budene står klart: ”Du skal elske Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og al din magt. Disse ord og bud, som jeg giver dig i dag, skal du bevare i dit hjerte. Du skal gentage dem for dine børn og tale om dem når du sidder hjemme og når du går på vejen, når du


skal sove og du står op”. Sådan står der i 5. Mosebog kapitel 6. Jamen, det er en jo en strategi for menneskelige, forstod jeg. Jeg har ellers haft det noget vanskeligt med alle de mange bud og foreskrifter i Det Gamle Testamente, men det er strategi for livet. Tre ord lyste til mig: Elske, bevare, gentage. Vi lever i en tid som hellere vil tage end at elske. Vi lever i en tid, som hellere vil forbruge end bevare. Vi lever i en tid, som hvileløst søger nye stimulanser, søger noget nyt koste hvad det vil. Vi bryder os ikke om gentagelser, traditioner, historie, for det skal svinge, være hot, jeg må have noget ud af mine timer og minutter, jeg skal have travlt. Vores strategi i dag hedder tag hvad du kan, forbrug hvad du lyster, søg altid noget nyt. ibelens strategi lyder: Elsk, bevare, gentag. B Du skal elske, bevare og gentage. Det er bibelsk gen-materiale for det menneskelige. Det er de vigtigste led i kirken. Elske, bevare og gentage er molekylerne og de inderste celler i kirke-rummet, hvor som helst i hele verden der er en kristen kirke. Det gør livet smukt. Det får mennesker til at synge som fuglene en morgen i maj. Det giver intimitet, indfølingsevne, sprog med passion og empa-

tisk lidenskab. Så kommer ånden og mennesker rækker ud efter hinanden. Elske, bevare, gentage.

Budene til fugle og mennesker uglene i træets top, i busken og hvor de elF lers er, findes, fordi de altid er blevet styret af en strategi for arten, en strategi for at mestre livet. Kirken er på samme måde en strategi for det menneskelige. Du skal elske Gud, for så holder du fast i at elske andet end dig selv. Du skal bevare hans ord i dit hjerte i stedet for at lade hjertet blive fyldt af alt muligt andet. Du skal gentage ordene – strategien, for dine børn. Elske, bevare og gentage. Det gør livet smukt, skaber god mentalitet mellem mennesker, sætter frugt i sprog, kultur, samfund, politik, økonomi, værdier, holdninger, meninger. Budene i kirken ikke er forbud, men en livsstrategi, så vi kan få hinandens øjne til at gløde, så vi kan fylde hinanden med værdighed, skønhed, ægte medmenneskelighed og et sundt blik på alt levende. es vi ved Mossø til pinse i maj, når et grønS nes? Jeg sidder i fugletårnet.

21


Salmesang for babyer Her i januar og februar måned er det første hold i babysalmesang blevet afviklet i Gl. Rye Kirke. Der har været 11 tilmeldte mødre med babyer i alderen 8 uger til 10 måneder. Sang og bevægelse har været det bærende i samværet. I sangen og bevægelsen opstår et nærvær og en glæde, som børnene har været fantastisk modtagelige overfor. Vi har sunget morgen-, aften- og vuggesalmer afvekslet med børnesange og rim og remser.

Samværet mellem børn og forældre i kirkerummets særlige akustik og stemning har givet mulighed for ro og nærvær til glæde for både forældre og babyer. Babysalmesang vil være en tilbagevendende begivenhed i Gl. Rye Kirke. Nyt hold til september. Hold øje med opslag og kirkens hjemmeside www.glryekirke. dk­­. Eller kontakt organist Katrine Bruno 4088 7026, der leder babysalmesangen.

G N E U S N E K KIR

Søren Kierkegaard Studiekreds om en dansk tænker af internationalt format

Filmaften Kirkens Unge holder filmaften onsdag den 28. marts kl. 19.30 Samtale, diskussion, popcorn, kage, hygge, sjov, leg med mere. Alle unge fra 7. klasse er velkommen. 22

Studiekredsen sætter fokus på en af de største tænkere i Danmark, Søren Kierkegaard. Vi spørger til, hvem Søren Kierkegaard var, hans liv og færden, hans vældige forfatterskab og Kierkegaards bidrag til tænkningen internationalt. Vi vil læse forskellige uddrag af Kierkegaards skrifter, tag på en rundtur i nogle af de mange bøger som er skrevet om Søren Kierkegaard. Studiekredsen vil blive tilrettelagt så alle kan være med. Sluk skærmene og kom til aftener om det dybeste i livet. Vi mødes mandage 20/2, 12/3 og 2/4. Alle aftener kl. 19.30 i Sct. Sørens Hus. 22


Forår

konfirmanderne springer ud

Konfirmanderne glæder sig til foråret, særligt til torsdag den 17. maj, Kristi himmelfarts dag. Det er den store konfirmationsdag, hvor vi fester for dem ved to gudstjenester, kl. 9.30 og kl. 11.30. Gl. Rye Flagalle sætter flag op i byen og kirken bliver pyntet i håbets farve.

Information om konfirmationen For konfirmander, forældre, søskende og familie er der information om konfirmationen efter gudstjenesten den 25. marts kl. 11. Det finder sted i sognehuset. Undervejs er der en let frokost.

Udflugt den lørdag den 12. maj Lørdag den 12. maj tager konfirmanderne på studietur. Vi vil undersøge, hvordan det er at være kirke i en storby. Planen er at besøge den nærmeste millionby, Hamborg. Der sniger sig helt klart tysk kultur, historie og musik ind i bussen. Så hvis I hører tysk i Brugsen i dagene­efter, er det sikkert fordi, de er blevet smittet med europæisk ”Geist”.

Konfirmation Kristi Himmelfartsdag torsdag den 17. maj Sct. Sørens kirke, Gl. Rye Konfirmation kl. 9.30:

Konfirmation kl. 11.30

Marisa Chungsing Jonathan Thule Frank Maria Kristensen Mads Emil Møller Madsen Ida Dencker Lundgaard Nielsen Sofie Høgh Braderup Olsen Bjørn Holst Jacob Kjeldahl Jensen Jonas Lindberg Nielsen Kasper Emil Winther Tabita Malmgren Asmild Peter Berg Glasius Frederikke Raahede Andersen Anna Sander Berg Johanne Holm Jensen Andreas Cornelius Bach Bremer Frederik Alexander Næslev Andersen Simone Duedahl Henriksen Frederik Lundgaard Holst Pedersen

Sofie Tanja Friis Dragkilde Eva Østenkjær Gram Anders Haagerup Christian Holst Mathias Eigil Justus Kristian Lars Maqe Aleksander Aksel Mathiesen Margrete Hjuler Lund Rasmus Frederik Overgaard Marcus Lee Stockwell Anne Bonde Sørensen Peder Jonas Dybkær Sørensen Magnus Skousborg Zielke Rasmus Malta Andersen Anton Frederik Staal Dinesen Svend Godballe Madsen Benjamin Barthel Pedersen Magnus Stentoft Thomsen Sofus Lilholt Thomsen

23


Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Henrik G. Lund Præstegårdsvej 1, tlf. 86 89 80 37

Fredag fridag

hlu@km.dk

Organist: Katrine Bruno Hansen, Siimvej 9, 8680 Ry Tlf. 40 88 70 26

Kirkesanger:

Kirstin Sander Jacobsen

Graver:

Delacroix: Dante og oltidsdigteren Vergil betragter pinte sjæle i helvede. 1822

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 86 89 87 12 graver@glryekirke.dk

Ældredag med foredrag

Menighedsrådet: Formand:

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

Onsdag den 21. marts. Program: kl 14.00: kl 14.30: kl. 15.15:

Kort gudstjeneste i Sct. Sørens kirke ved Henrik G. Lund Kaffebord og hygge i Sct. Sørens Hus Foredrag ved cand. mag. Peter Jøhnk om den italienske digter Dante og hans nedstigning til Helvede natten før Langfredag i året 1300

p.joehnk@mail.tele.dk.

Næstformand & kontaktperson:

Jytte Siggaard Burmlundvej 2, 8680 Ry 8689 8527

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

Hanne Ø. Lauritsen Tlf. 2068 4474

Peder Sørensen Kastanieallé 8B, Gl. Rye Tlf. 8798 5070

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

Menighedsrådsmøder i Gl. Rye sogn 2012 Torsdag den 23. februar Mandag den 26. marts Torsdag den 19. april Mandag den 21. maj Torsdag den 14. juni Juli: aflyst Torsdag den 23. august Torsdag den 27. september Torsdag den 4. oktober Torsdag den 22. november

Møderne foregår i Sct. Sørens Hus. Tidspunktet er kl. 19.00 Mødet i december planlægges af det nye menighedsråd. Peter Jøhnk Formand for Gl. Rye menighedsråd

haoel@mail.dk

h-p-sorensen@mail.tele.dk

Kasserer:

Marianne Glasius Hedevej 1, Gl. Rye Tlf. 8788 0170

Regnskabsfører:

Birgit Nielsen Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250

Succesfuld bogudsalg Vi lavede i efteråret kassation af både fagbøger og skønlitteratur med bibliotekar Karen Thomsens hjælp.

forældre, der flittigt bruger bog-cafeen, mens deres børn er til gymnastik. Udsalget varede hele januar, og det har tyndet rigtig meget ud i kasserne.

Kassation er ikke specielt morsomt, idet det jo reelt er at kassere dejlige bøger, men bøger, der ikke mere læses af borgerne, skal væk, og der bliver mere luft på hylderne, så det bliver mere attraktivt at låne/se de øvrige bøger.

De resterende bøger vil stadig være til salg i den sædvanlige udsalgsreol, og resterne vil senere blive givet til videresalg på F.D.F.s forårsmarked i april.

skjoede50@yahoo.dk

Men så er det jo dejligt, når disse bøger bliver solgt i posevis bl.a. til de mange 24

Hjemmeside www.glryekirke.dk

På bog-cafeens vegne Anni Sørensen


Bogcaféen Drengen der hele tiden tabte sit ansigt Af Karen Thomsen

Kathrine Assels, der indtil nu har skrevet bøger for voksne (”Snydeæg” og ”Violas barn”) debuterer som børnebogsforfatter med ”Drengen der hele tiden tabte sit ansigt”.

Bogen fortæller historien om drengen Anton, der hele tiden taber sit ansigt. Det sker på de mest uheldige tidspunkter: midt i morgenmaden eller på fodboldbanen for eksempel. Der er dog aldrig nogen, der hjælper ham med at sætte ansigtet på plads igen. En dag bliver han derfor så træt af sit ansigt, at han lader det ligge, da han taber det ved et bus-

stoppested. Efterhånden kommer han dog til at savne sit ansigt, og heldigvis er der en pige, der har fundet det og haft det liggende i en kagedåse derhjemme… ”Drengen der hele tiden tabte sit ansigt” er en sjov og skæv historie om at finde sig selv og blive set af andre, som den man er. Bogen er en billedbog, der primært henvender sig til børn i alderen 5-9 år. Den er illustreret af Cato Thau-Jensen, der er kendt for sit sære, drømmeagtige univers. Og ifølge lektørudtalelsen er det en ”smuk og vellykket billedbog, en enestående perle, der leger med identitet som begreb”.

At låne film på biblioteket over internettet Af Aase Trøst Spinding og Karen Thomsen

Nu kan du låne film online Er du til romantisk kærlighed, uhyggelige gyserfilm, klassikere eller et godt grin? Måske vil du gerne se en god film sammen med dine børn? Det er slut med at vente på, at der kommer en god film i fjernsynet, eller med at huske at låne film med hjem. Nu kan du se gode spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm derhjemme - helt gratis og med det samme.

Når filmen, man ønsker at se, er kaldt frem på skærmen, klikker man på - SE FILMEN - . Herefter bliver man bedt om at svare ja til, at man har den alder, som er nødvendig for at måtte se filmen. Man indtaster brugernummer, pinkode og vælger i listen over biblioteker - Skanderborg Bibliotek.

Hvem kan låne og hvordan? For at låne på Filmstriben.dk kræver det blot at du bor i Skanderborg Kommune, er oprettet som låner på folkebiblioteket og har en pinkode. Du kan vælge mellem mere end 400 forskellige film, som du kan se på din computer eller TV. Hver måned kan du låne 5 film. Lånetiden er et døgn, og det koster ikke noget. Når computeren er tændt og indkoblet på internettet skrives følgende webadresse:

www.filmstriben.dk Når man skal vælge en film, som man ønsker at se, skal man være på Filmstribens forside. Klikker man på menupunktet - FILM vises på skærmen en oversigt over alle film, som kan lånes - ca 1200 titler. Menupunktet - AVANCERET SØGNING giver mulighed for finde en bestemt film ud fra 6 søgekriterier.

Herefter klikker man på - SE FILMEN og venter på, at skærmbilledet skifter til næste side, hvor man bliver bedt om at bekræfte, at man stadig ønsker at se filmen, eller man ønsker at annullere bestillingen.

Man låner først filmen, når man bliver bedt om at indtaste brugernummer og tilhørende pinkode, og med et ekstra klik bekræfter, at det er det, man ønsker. Prøv det – Det er virkelig en alternativ mulighed for at se en god film fra sin egen sofa, hvis det at komme i Biografen ikke er muligt. Og for de lidt mere tekniske: På menu-linien kan man ved at trykke på punktet - TEKNIK - komme til en undermenu , som har underpunkter, der kan bruges til afklaring af, om den computer , som anvendes, har de nødvendige programmer, og om den tilhørende internetopkobling har den nødvendige kapacitet. Man kan ligeledes her afklare, om det er muligt at koble computeren sammen med sit TV, således at filmen kan ses på TVskærmen. De fleste moderne computere og TV-fladskærme giver mulighed herfor.

25


Aktuelt har sat lokale forfattere o Læs om deres bøger. Se bøgerne i Gl. Rye Bogcafe eller køb dem i Ry Boghandel.

Mennesker der brænder - kreative enere Af Henrik G. Lund

Stig Matthiesen har de seneste år skrevet 3 bøger om originale danskere. Bøgerne handler om personer, som hver på sin måde udtrykker et kreativt talent, mennesker der brænder for noget og udlever det de kan. Den første bog har fodboldspilleren Christian Poulsen som rød tråd (Christian Poulsen. Fodboldnomade, People´s Press 2010), den næste arkitekten Jørn Utzon (Utzon. Glæden består ikke i at eje – men i at skabe. Utzon Center Aalborg 2011), mens den seneste udgivelse er et on the road-portræt af sangskriveren Poul Krebs (Poul Krebs. Der er noget ved alting, People´s Press 2011). øgerne er vokset ud af Stig Matthiesens arbejde som B reportagejournalist for flere af landets førende aviser og magasiner. Over en kop kaffe fortæller Stig, at han lærte Christian Poulsen at kende, da han skrev om spansk fodbold for et sportsmagasin. De to kunne lide hinanden og ideen opstod til en anderledes bog om fodboldverdenen fortalt gennem Christian Poulsens hverdag. Og resultatet er blevet en fascinerede bog med et indhold langt fra traditionel fodboldjournalistik. Læs om politisk magt, penge, korruption, store egoer i en hård macho-verden, dramaer med vinderinstinkt, sejre, nederlag og kampen for at komme tilbage, indtryk fra tysk, italiensk, spansk og engelsk kultur, ensomhed i det fremmede, vilje og lidenskab i en stærk personlighed, kærlighedens modning mellem to, familieliv med børn i en nomadetilværelse; – og midt i det hele en dansk stjerne uden nykker, et menneske med dybde, mental styrke, en topklassespiller på banen. I fire år har Stig Matthiesen fulgt Christian Poulsen. Det er Stigs metode, - at følge folk i det ydre hvor de bor og lever, men også i deres indre, bruge tid sammen med dem og komme ind under den almindelige overflade. Det er der kommet en ærlig og nærgående portrætbog ud af, som varmt kan anbefales enhver, også den der aldrig ser fodbold. Bogen om Christian Poulsen er krydret med stærke fotos af hans kone, Julie Marie Bjørnshøj Poulsen.

26


og skribenter stævne

igesom Christian Poulsen var den danske og internationalt berømte L arkitekt Jørn Utzon en person med et stille og roligt ydre, fortæller Stig Matthiesen. Målet med Glæden består i at skabe – ikke at eje var at lave en bog til lægfolk om manden bag Operahuset i Sidney og en række andre markante arkitektoniske bygninger, bl.a. Bagsværd kirke og parlamentet i Kuwait. Stig fulgte en periode Utzons liv og færden, og blev fanget af Utzons energi og originalitet. Historien om drengen fra Aalborg, der vokser op ved Limfjorden og det lokale skibsværft for med årene at blive en af Danmarks førende kreative kulturpersonligheder, er en historie om kunstnerisk format og udsyn. Historien går over København til Australien, Hawaii og Mallorca, men henter også inspiration fra de arabiske lande samt ikke mindst fra naturen. Stig Matthiesen opfordrer til at besøge Utzon Center i Aalborg, som åbnede i 2008 og sammen med bogen viser og fortæller om Utzons værker og liv. Det smukt beliggende Utzon Center langs havnefronten i Aalborg er tegnet af Jørn Utzon selv. Det er værd at besøge ligesom Glæden består i at skabe – ikke at eje er værd at læse. En flot bog om en stor danskerskrevet i et klart sprog. Siden dagene på Idrætshøjskolen i Århus i begyndelsen af 80érne har Stig Matthiesen kendt Poul Krebs. Da Poul Krebs skulle samle et nyt band, fik de sammen ideen til en fortælling om Danmark set fra en tour-bus. Nu foreligger Der er noget ved alting som bog. Titlen er den samme på Poul Krebs nye cd. Og trænger man til at fyldes af poesi og livslyst iført dansk sommerstemning, så det om at tage med på touren og begive sig ind i Poul Krebs musikalske univers. Man møder en sjæl i bevægelse, der enkelt synger og digter om vores fælles liv. Aktuelt anbefaler klart Gl. Ryerne at læse bogen før koncerten med Poul Krebs i Gl. Rye lørdag den 25. februar kl. 20.

Operation FASCAS. Ny bog om kildebanden i Gl. Rye et begyndte for 4 år siden i bussen D undervejs på sommerferie i Sydeuropa, fortæller Tommy Kjeldahl Jensen. Her blev ideen til kildebanden i Gl. Rye født, spændingsromaner med et miks af historisk fakta og fiktion, hvor teamwork er altafgørende. Vi sidder på Skovstedsvej, hvor glæden ved at skabe en fortælling, lyser ud af Tommy. Han er optaget af den kreative proces og finder det særligt fascinerende at lave et bog-univers, som forfatteren selv kan styre. Hvordan skal plottet i fortællingen udvikle sig, og hvordan skriver man, så Kildebanden bliver spændende og fængslende læsning? 3 børnebøger er det blevet til om kildebanden fra Gl. Rye. Først udgav han Kildebanden (2008), dernæst Jagten på klosterguldet (2009) og denne vinter er Tommy aktuel med Operation FASCAS (2011). I Operation FASCAS er nynazister på spil i Gl. Rye. De vil tage et våben fra 2. verdenskrig i brug, FASCAS, som tyskerne eksperimenterede med ved Flyvepladsen. Gl. Rye er i fare og Kildebanden må i aktion. Læs selv, hvordan det går i den spændende bog, der kan anbefales som højtlæsning for børn og voksne. Men pas på, for det bliver anderledes at gå i Brugsen, Dalbogaard, lufte hund ved Flyvepladsen og køre Mountainbike i skovene. Gl. Rye er fuld af krimihistorie og eventyr. Bogen er udgivet på forlaget Books on Demand, København.

27


Prøveboring efter grundvand til varmeproduktion Der foretages for tiden prøveboringer efter grundvand på varmeværkets grund. Prøveboringen er en del af forundersøgelserne til et projekt, der drejer sig om at omlægge en del af varmeproduktionen til varme fra en grundvandsvarmepumpe. Vintervejret har drillet og processen er blevet forsinket en smule i forhold til tidsplanen. Forundersøgelsen er støttet fra EUDP med 3.5 mio. kroner, men projektet bliver kun realiseret, hvis der er tilstrækkelige mængder3 grundvand. Der skal kunne hentes ca. 350 m i timen til varmepumpen.

28

Hvis prøveboringen viser, at der er tilstrækkelige mængder vand, fortsætter forundersøgelsen og der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i varmeværket, hvor projektet og økonomien vil blive fremlagt. Her vil det kunne besluttes, om projektet skal gennemføres.

Er der ikke tilstrækkelige vandmængder til varmepumpen, stopper projektet desværre der og tilskuddet går til et andet varmeværk.


Ejendomsmægler misinformerer om fjernvarme Ejendomsmæglerfirmaet Home i Ry bringer misvisende oplysninger om priser på fjernvarmen i Gl. Rye i Midtjyllands Avis. Home påstår, at der kan spares 14-15.000 kroner om året ved at etablere jordvarmeanlæg i stedet for at tilslutte sig fjernvarmen. Det er ikke korrekt. Den 28. januar 2012 bringer avisen artiklen ”Gang i byggeriet: Nye huse skyder op i Gl. Rye”. I artiklen citeres salgschef i Home, Morten Elgaard, for at sige følgende: ”En af de ting, der trækker ved nye byggegrunde frem for ældre ejendomme, er at man med lav-energi byggeri kan slippe for tilslutningspligten til fjernvarmen, der er dyr i Gl. Rye. Det betyder, at den årlige varmeregning måske bliver på 5-6000 kroner frem for op mod 20.000 kroner. Det er noget som mange købere i dag tager med i betragtning”.

Morten Elgaard lover nybyggere i Gl. Rye, at de kan spare ca. 14-15.000 kroner om året hvis de fravælger fjernvarmen i byen og i stedet får et jordvarmeanlæg. Det er ikke korrekt. Brancheforeningen, Dansk Fjernvarme, har på vores anmodning tjekket priserne for at se om Elgaards tal er korrekte. Dansk Fjernvarmes beregninger viser, at Elgaards tal er ukorrekte, og at der tværtimod kan være penge at spare ved at tilslutte sig fjernvarmen. Beregningerne er lavet ud fra et 130 m2 standardhus med en afskrivningsperiode på 10 år, og viser, at den samlede udgift per år ved fjernvarme vil være 13.500 kr. og ved installation af varmepumpe og jordvarmeanlæg vil den være 17.000 kr. Hvis man bruger en afskrivningsperiode på 15 år nærmer priserne sig hinanden.

Det er beklageligt for alle parter, at der igen kommer forkerte påstande ud om priserne på fjernvarme i Gl. Rye. Det er ganske vist ikke billigt at få leveret fjernvarme i Gl. Rye, men Morten Elgaards tal er så langt fra virkeligheden, at vi nødvendigvis må påpege det. Ikke mindst fordi fjernvarmen blandt andet bliver billigere, hvis der tilsluttes flere forbrugere. Jo flere fjernvarmeforbrugere der er, des flere er der til at dele de faste udgifter. Om folk vil tilsluttes eller ej, bør ske ud fra et korrekt grundlag. I Gl. Rye er det for tiden ca. 5.000 kr. billigere med fjernvarme for standardhuset med et årligt forbrug på 18,1 MW i forhold til et tilsvarende olieopvarmet hus. Og fjernvarmeprisen har i de senere år været faldende i forhold til olie- og el opvarmning. Interesserede er meget velkomne til at henvende sig til varmeværket. Vi laver gerne beregninger for nybyggeri og svarer på de spørgsmål der måtte være om fjernvarmen i Gl. Rye. Vi får da også ofte henvendelser fra tilflyttere, der har fået forkerte informationer fra ejendomsmæglerne og vores svar har hver gang været, at man skal sørge for at tjekke de informationer man får.

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk www.ryekv.dk

29


GRIF GRIF afholder generalforsamling tirsdag d. 20. marts kl 19.30 i Klubhuset. Dagsordenen vil være ifølge vedtægterne. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Valg af dirigent. Formandens beretning. Beretning fra udvalgene. Regnskabsberetning. Indkomne forslag. Valg af bestyrelse + suppleant Valg af udvalg + min. 1 suppleant til hvert udvalg. Valg af revisor + 1 suppleant. Eventuelt.

OBS Derudover vil der være hårdt brug for opbakning fra alle i Gl. Rye til at varetage bestyrelses poster både i hovedbestyrelsen, og i de enkelte afdelinger. Formanden for håndbold og badminton genopstiller ikke, og udvalgs poster i henholdsvis badminton, håndbold og fodbold har stærkt brug for hjælp til at opretholde de enkelte afdeling i henhold til vedtægterne. Sæt kryds i kalenderne, mød op den 20. marts og vær med til at forme og opretholde foreningslivet i GRIF, med sport og aktiviteter for børn og voksne i Gl. Rye også i fremtiden.

GYMNASTIKOPVISNING

Lørdag d. 24. marts kl. 14.00 -17.00 i Gl. Rye Aktivitetshal Forældre/barn, Spirrevip piger og Tarzandrenge, Pippipiger, Turbodrenge, Mini Mix 1 kl, Mini Mi 2. kl, Maxi Mix, Rytmisk Kvindegymnastik, Line­ dance,­­­Zumba pigerne og instruktør- holdet. Gæstehold : Brøruphus Efterskole. Indgang ved klubhus for både gymnaster og gæster. Entre voksne 25 kr. Gymnaster og børn gratis. Velmødt GRIF Gymnastik

30


Instruktør uddannelse Zumbatomic

GRIF hovedbestyrelse Formand:

Jens Overgaard Rimmersvej 8 86 74 00 34

jensovergaard@gefiber.dk

Næstformand:

Zumbatomic er Zumba på børnenes vilkår.

Rikke Østergaard, 35 11 64 10 23 29 61 13

rloestergaard@gmail.com

Kasserer: I de sidste år har vi udbudt Zumba Fitness for voksne. Vi har 3 instruktører der har eller er under uddannelse. Men Zumba er også for børn. Vi kunne rigtig godt tænke os at uddanne en Zumba instruktør til børn her i Gl. Rye. Har du lyst til at tage uddannelsen så henvend dig til gymnastikafd. Vi ved ikke, hvornår kurserne ligger. Men vi ved, at pladserne ryger med det samme. Så skriv hvis du er interesseret. Så vil vi få dig skrevet op så snart der er et. Vi glæder og til at høre fra dig GRIF Gymnastik birgitte@gefibermail.dk

Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10

hrc@brandtrevision.dk

Sekretær:

Tine Lindberg Lyngdal 19 86 57 95 55

lindberg67@gmail.com

Formand Badminton: Torben Sørensen Rimmersvej44 86 10 79 22

B DMINTON

sorensents@gmail.com

Badminton i Gl. Rye har haft en rigtig god sæson. Der er kommet både store og små nye spillere til ungdomsafdelingen, og det er super. Vi er glade for opbakningen!

Formand Gymnastik:

Til næste år får vi brug for nye hjælpetrænere/træner. Har du mod på denne udfordring, kan du henvende dig til Torben Sørensen (20542950) eller Kim Rundell (40763201). Nye trænere, hjælpe­ trænere vil få vejledning og hjælp fra enten Kim eller Torben. Det er meget vigtigt at i får tilmeldt jer til badminton via GRIF´s ­hjemmeside, da de der ikke er tilmeldt går glip af fælles oplysninger.

Formand Bordtennis:

Badmintonlejr! overnatning...lege… hygge: Sæt kryds i kalenderen fredag d. 16. marts kl. 18. til lørdag d. 17. marts kl. 11. Her skal vi spille en masse badminton, lave en masse lege, hygge, ­spise, sove i hallen samt meget andet. Information og tilmelding følger senere via Conventus. Man er også meget velkommen til at deltage som forældre, da vi helt sikkert får brug for ekstra hænder.

Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31

birgitte@gefibermail.dk

Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46

jaa@dmu.dk

Formand Håndbold:

Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06

pev@scanprint.dk

Formand Fodbold:

Søren Lauritsen Rimmersvej 13 20 22 85 70

lauritsenglrye@gmail.com

Formand motionister: Badmintonhilsner Claus, Jørgen, Torben og Kim

Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

www.glryeif.dk 31


Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til festlig

generalforsamling lørdag d. 24. marts kl. 18.30 på Gl. Rye Kro En brandskæg aften fyldt med traditioner! ”Ikke medlemmer” er naturligvis også varmt velkomne, - Dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro er menuen: • Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle. • I deltagerbetalingen er inkluderet 3 øl/vand eller brændevin. • Mod forudbestilling kan der – i stedet for gule ærter – serveres klar suppe m/boller eller vegetarsuppe. Tilmelding ved aflevering af 200,- kr. for medlemmer og 230,- kr. for ”ikke medlemmer” til: • Formand John Jensen, Fyrreskrænten 7, tlf. 86 89 84 74 eller • Næstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 86 89 83 51 eller • Kasserer Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 86 89 86 81 Senest lørdag den 17. marts. Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: · Birthe Jensen 86 89 83 51 eller 51 31 80 74 og hvis Birthe ikke kan træffes, til et bestyrelsesmedlem: · Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 · Grete Balle tlf. 86 89 82 65 · John Jensen tlf. 86 89 84 74 · Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80 · Claus B. Jensen tlf. 51 21 89 41

32

Gl. Rye Flagallés generalforsamling afholdes på Gl. Rye Kro fredag den 16. marts kl. 18.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen


Gl. RYE MTB Motionsrum i Gl. Rye Gl. Rye MTB og skolen har i samarbejde etableret et motionsrum i kælderen på skolen. Rummet indeholder løbebånd, spinningscykler og diverse vægttrænings udstyr. Rummet er åbent for MTB klubbens medlemmer og ansatte på skolen.

Nyt motionsrum i kælderen på skolen

Kunne du have lyst til at bruge rummet, kan du kontakte Claus ang. medlemskab af klubben. Det årlige kontingent er 200 kr., som giver adgang til motionsrum, spinning og alle de andre klubaktiviteter klubben arrangerer. Claus@gefibermail.dk

Elite ryttere i Gl. Rye MTB At Gl. Rye MTb har flere rigtigt hurtige ungdomsryttere er ved at blive opdaget rundt om i Danmark. Således har klubben lavet en sponsoraftale med Ry cykler, om at stille materiale til rådighed for to af klubbens mest talentfulde ryttere. Det er en meget fin aftale, som giver rytterne super gode cykler til den kommende sæson. At både ryttere og cykler er hurtige, blev demonstreret allerede weekenden efter de havde modtaget cyklerne. Mikkel Juhler deltog i et løb på Sjælland og kørte sig ind på en suveræn første plads i U18 og en meget fornem 3. plads i hele løbet. Sejren kom endda i hus efter en hård træningsweekend med landsholdets talentgruppe, hvor også Jonas Lindberg og Anton Dinesen var med. Alle tre ryttere træner 10-12 timer om

ugen i skoven, og har store mål for sæsonen. De satser alle på top placeringer ved DM og håber at indsatsen vil bringe dem ind i landstruppen som skal til EM i Østrig til sommer. Hvis du ikke lige møder drengene i skoven, men godt kunne tænke dig at se dem i aktion, så stiller de alle op til Webike cup, som klubben afholder en afdeling af d. 2. maj.

Opstart for ungdom Igen i år træner ungdomsrytterne torsdag kl. 17. Vi mødes ved blodbanerne. Program for foråret udleveres ved opstart d. 12. april. Men allerede d. 29. marts tjekker vi sammen cyklerne og ser om de klar til en ny sæson, og hvis vejret er til det cykler vi en lille tur, mødested boldbanerne.

Generalforsamling

Gl. Rye MTB afho lder i år genera lforsamling d. 28 . februar kl. 19:0 0i Sognehuset. Ge neralforsamlinge n starter med et foredrag af Ch ristina Siggaard m ed titlen” Vejen til VM bronze og livet som kvinde lig eliterytter” Her efter er der or dinær generalforsa mling.

Adfærds kodeks Mountainbikesporten er afhængig af gode relationer til skov ejerne omkring os. Der for er det meget vigtigt for Gl. Rye MTB at alle, både organiserede ryttere og ikke organiserede rytter, gør sit til at bevare og forøge vores sports adgang (til naturen) og image ved at følge nedenstående regelsæt.

Kør kun på åbne stier Respekter skilte om ingen adgang, spørg hvis du ikke er sikker på adgangsforhold, og undgå at trænge ind på private områder.

Efterlad ingen spor Respekt jorden under dig og praktiser kørsel med minimal påvirkning. Selv på åbne stier og spor bør du ikke køre under forhold hvor du efterlader spor. Når stien er blød, overvej andre muligheder for kørsel. Dette betyder også at man bliver på eksisterende stier frem for at skabe nye.

Kontroller din cykel! Uopmærksomhed i blot et sekund kan medføre ulykker. Over-

dreven hastighed kan lemlæste og true andre mennesker; der er ingen undskyldning for det.

Giv altid plads til andre brugere Giv dig til kende i god tid. En venlig hilsen (eller en klokke) er betænksomt og fungerer fint.

Skræm ikke dyr Alle dyr bliver urolige hvis man hastigt nærmer sig, bevæger sig pludseligt eller støjer. Når heste passeres udvises særlig hensyn, og man følger en evt. henvisning fra hestenes ryttere (spørg hvis usikker).

Planlæg forud Kend dit udstyr, dine evner og det område som du cykler i, og forbered dig grundigt. Et vel gennemført løb er en tilfredsstillelse for dig og ikke en byrde eller fornærmelse over for andre. -Hold stierne åbne ved at være et godt eksempel på miljømæssig fornuftig og social ansvarlig cykling udenfor vejene 33 33


Lejligheder går som varmt brød Små og billige boliger er en mangelvare i Gl. Rye. Men en nyrenoveret udlejningsejendom i Ryesgade rammer plet Af Peter Hald

Lejligheder er en meget efterspurgt vare i Gl. Rye. Det ved tømrermester Keld Larsen og hans kone Sussi alt om. De to har knoklet hårdt i de seneste tre måneder for at klargøre fem lejligheder i ejendommen Ryesgade 13. Men anstrengelserne er nu blevet belønnet med ”fuldt hus”. Alle fem lejligheder på nær én er blevet lejet ud – og den sidste lejlighed er sikkert udlejet, inden dette blad går i trykken. Efterspørgslen efter lejligheder og andre billige boliger i Gl. Rye er stor. Det er krisetider, og dyre villaer er blevet svære at sælge. Nu er det den lave ende af prisklassen, der kan lokke folk til byen… eller få dem til at blive boende. En bølge af skilsmisser, der er skyllet hen over Gl. Rye i løbet af det seneste års tid, har således øget behovet for lejligheder og andre mindre boligtyper. Den tendens har Sussi og Keld Larsen et skarpt blik for. I oktober købte de ejendommen Ryesgade 13 af Skanderborg Kommune til en pris af 2,075 mio. kroner. Dengang var bygningen noget forsømt og trængte til en kærlig hånd – især indvendig. Tidligere

Keld og Sussi Larsen ved det sjove vindue i lejligheden på 1. sal i Ryesgade 13. Da Aktuelt var på besøg, var denne lejlighed ikke lejet ud endnu – men måske er den det nu.

havde kommunen brugte ejendommen som flygtningeboliger, men de seneste to år har huset stået tomt. Oprindelig var der købmandsforretning på matriklen, men det er over 20 år siden, at forretningen lukkede.

Det gik stærkt Efter overtagelsen gik Sussi og Keld Larsen straks i gang med renoveringen, og ved hjælp af hårdt arbejde og hjælp fra venner og familie er det nu lykkedes at omdanne Ryesgade 13 til en moderne udlejningsejendom. Og det er gået forrygende stærkt med at få lejlighederne lejet ud: - Vi har slet ikke haft brug for at annoncere – det er gået helt af sig selv, fortæller Keld Larsen. I egenskab af tømrermester og indehaver af firmaet KL-Byg er det Keld Larsen, der har stået i spidsen for byggearbejdet, mens Sussi klarer alt det med udlejning og fremvisning. Parret har oprettet firmaet K-S Ejendomme ApS, der administrerer lejlighederne. Sussi Larsen, der til daglig arbejder i en vuggestue i Brabrand, fungerer som forretningsfører for firmaet.

Et skub fra søster Tømrermester Keld Larsen arbejdet stadig med ejendommen Ryesgade 13. Han er ved at færdiggøre det sidste, der omfatter renoveringen af udhuset.

34

Det er sådan set Sussis søster, der er skyld i, at Gl. Rye har fået en ny udlejningsejendom. Det var i hvert fald hende, der satte skub i tingene.

- Min søster blev skilt og boede hos os i syv måneder. I den periode havde vi gået og kikket lidt på Ryesgade 13, og en dag spurgte Keld min søster: ”Hvis du kan få kommunen til at sælge ejendommen, så skal vi nok så sørge for, at du får en lejlighed?” Kort tid efter kom min søster og fortalte, at hun havde set på nettet, at ejendommen faktisk havde været til salg i et halvt års tid, fordi kommunen er ved at ”rydde op” i sine ejendomme og grunde. Så slog vi til og købte ejendommen og gik i gang med at indrette lejligheder. Og da et ord er et ord, fik min søster en af de nederste lejligheder, fortæller Sussi Larsen.

Foretrækker glade lejere De fem lejligheder i Ryesgade 13 er absolut overkommelige i pris. Den mindste på 50 kvadratmeter koster 3000 kroner om måneden i husleje plus forbrug. Og den største lejlighed på 87 kvadratmeter koster 5500 kroner om måneden - plus forbrug. Der er fælles vaskerum og gårdhave og god plads til parkering. - Vi kunne sikkert få mere i husleje, men vi vil hellere have glade lejere. Det skal jo være sådan, at vi kan være bekendt at møde dem nede i Brugsen, siger Keld Larsen.


Behov for flere lejligheder Keld Larsen kunne godt tænke sig at gå i gang med lignende projekter: - Vi kunne leje mange flere lejligheder ud. I Gl. Rye mangler vi små billige boliger. Og jeg kan godt blive bekymret for, at byen stagnerer, fordi det er så svært at sælge huse for tiden. Vi bor i et område, hvor det generelt er dyrt at bo – og man skal jo have mindst en bil for at komme frem og tilbage, forklarer han. Han og Sussi har haft lidt kik på Jægergården, men erkender dog, at det nok vil være for stor en mundfuld. Til gengæld håber han at få opgaven med at indrette et par lejligheder ovenpå Brugsen.

Nyheden om de nye boliger i Ryesgade er nået helt til Silkeborg og Århus, hvor flere unge studerende har spurgt til lejlighederne. Men selv om huslejen har været overkommelig selv for studerende, så trak de sig på grund af de dårlige busforbindelser, fortæller Sussi Larsen.

Træstubben i forgrunden stammer fra et stort grantræ, der blev fældet under arbejdet med renoveringen af nummer 13. Selve træet kom i december til ære og værdighed igen, da det i december optrådte i rollen som juletræ på torvet.

Glad beboer i nummer 13 A Udsigt til møllen

Efter en træls periode i Ry fandt Mette Rich den perfekte lejlighed i Gl. Rye Den 1. januar flyttede Mette Rich og hendes to børn Patrick og Sofie ind i den nye udlejningsejendom på Ryesgade 13. Fordi hun har to børn valgte Mette Rich den største lejlighed i stueetagen. Her har hun 87 kvadratmeter til rådighed, og pladsen er godt udnyttet. Der er to børneværelser, et soveværelse, en stue og selvfølgelig køkken og toilet. - Lejligheden her er en fantastisk løsning for mig. Jeg er simpelthen så glad for den, siger Mette Rich. Det seneste års tid har nemlig været noget omtumlet sådan rent boligmæssigt for Mette. Hun blev skilt for et år siden, og i første omgang måtte hun flytte ind i en lejlighed i Ry. Hun kunne simpelthen ikke finde en lejlighed i Gl. Rye.

Kørte frem og tilbage Det var meget besværligt at bo i Ry, mens børnene gik i skole og børnehave i Gl. Rye, understreger Mette. - Logistikken hang bare ikke sammen. Jeg skulle hele tiden køre frem og tilbage, for børnenes tilværelse var jo forankret i Gl. Rye. Her har de deres venner og fritidsaktiviteter – her går de i skole og børnehave, forklarer hun. At den forrige lejlighed inde i Ry ikke var af den bedste kvalitet, gjorde ikke tingene lettere, så Mette Rich slog derfor omgående til, da hun fandt ud af, at Keld og Sussi Larsen var ved at indrette lejligheder i Ryesgade 13. Under den første fremvisning blev

Med en månedlig husleje på 5500 kroner plus forbrug bor Mette Rich oven i købet billigere, end hun gjorde det i lejligheden i Ry.

Mette Rich i sit nye køkken. Hele lejligheden er blevet gennemrenoveret, og alle køkkenelementer er splinternye.

Og børnene er glade for deres nye lejlighed: - Min søn Patrick er glad for, at han har udsigt til møllen, siger Mette med et stort smil. Den seneste måned har hun knoklet hårdt med at samle Ikea-møbler og sætte ting på plads. Men det har været arbejdet værd. Også Mette Rich mener, at Gl. Rye har brug for flere mindre og billige boliger - gerne lejligheder: - Lejligheder som min er et godt alternativ til ejer-ejendommene. Og for Gl. Rye vil det være godt med et bedre mix af forskellige boligtyper, siger hun.

hun præsenteret for lejligheden, sådan som den så ud FØR renoveringen – og dengang var der ikke tale om nogen skønhedsåbenbaring. Toilet og køkken var noget rigtig gammeldags noget fra tresserne – men det forskrækkede ikke Mette: - Jeg har selv prøvet at renovere lejlighed og hus, så jeg kunne godt se mulighederne i det, fortæller hun. I dag er både køkken og toilet tip-top moderne. Lejligheden har fået den helt store tur, og indvendigt er det ikke til at se, at huset er opført i 1961. Udsigten fra stuen er god. Mette Rich kan nemt følge med i, hvem der kører ind og ud af Gl. Rye

35


Dagplejen Dagplejen i Gl. Rye holder

ÅBENT HUS for Gl. Ryes mødregrupper. Onsdag den 7. marts kl. 9.30 - 10.30 i legestuen Bakkely Ry. Bakkelyvej 1

En lille fortælling - om en ganske almindelig torsdag i dagplejen – og en fortælling om, hvor frivillighed gør en forskel. Det er torsdag. Det er den månedlige filmdag i ”Snutteklubben” på biblioteket. Ved indgangen til skolen står en flok små, meget våde børn og deres dagplejere og får tøjet af. Stemningen oser af forventning og bemærkninger fra børnene som ”Se film”, ”bog” høres, mens der bliver kæmpet med at få huer og flyverdragter af. Karen står og tager imod og hjælper til, hvor der er behov. Karen er en af de frivillige i bogcafeen og er tidligere dagplejepædagog. Hun fortæller, at Verner ikke er der i dag. Han er nemlig ude at stå på ski. Verner er også en af de frivillige i bogcafeen og tidligere skoleleder på Gl. Ry skole. Sammen har de lavet en lille filmklub, som retter sig til småbørn i vuggestue-

36

lejen i Gl. Rye kan Kom og få en snak med os, om hvad Dagp tilbyde netop dit barn. Vi ses - hilsen Dagplejerne i Gl. Rye

og dagplejealderen. Udvalget af film foregår i samarbejde med en børnebibliotekar fra Ry bibliotek. Børnene styrer med selvsikre skridt og genkendelsens glæde i øjnene hen mod bøgerne. Vi skal lige ”lande” lidt, og kigger i bøger en stund, inden vi er klar til den lille forevisning. Endelig er Karen også klar. Hun må tage sig af teknikken i dag, hvor Verner ikke er der. Det lykkes fint, og vi ser 2 små film, som bliver vist på smartboard. Men inden, bliver der lige banket på døren og ind kommer Mette (lærer på skolen). Hun har Andrea med, men ikke Kaj. Andrea synger en lille sang sammen med børnene og går igen, men inden lover hun, at de ses en anden gang. Den ene film handler om en betonblander og nogle store kraner. De små tilskuere, som er meget koncentrerede kommer med begejstrede udråb. ”Igen” bliver der sagt, da filmen er færdig. Karen synes lige, hun vil lære os en ny sang, inden vi går ned og bliver beværtet med

frugt og lidt at drikke. Til de voksne er der kaffe på kanden. Vi hygger, kigger lidt igen i bøger. I frikvarteret er vi omringet af store børn, som lige skal hen og sige hej til nogle af de små, de kender. Ved 11-tiden er det tid at vinke farvel til Karen efter en dejlig formiddag, som havde emmet af ro og hyggeligt samvær. Det er svært at sige, hvem der mest får noget ud af dette arrangement. Dagplejerne i Gl. Rye er ikke i tvivl om, at I som frivillige, gør en forskel for dagplejebørnene i lokalområdet. Når vi oplever Karen og Verner sammen med børnene, er vi ikke i tvivl om, at det også er til gensidig glæde. Glæder os allerede til næste gang, vi skal i ”Snutteklubben”. Mange hilsner Dagplejere, børn og pæd. leder Grethe Didriksen


Børnegården Bison

Bisonbanden De kommende skolebørn - Bisonbanden – samles hver tirsdag formiddag for at lære hinanden bedre at kende på tværs af de 3 grupper. I løbet af de næste par måneder skal de bl.a. lave et kunstprojekt omhandlende heste. Vi var derfor så heldige, at vi kunne besøge Himmelbjergegnens efterskole tirsdag d. 31. januar, for at se på heste og få en ridetur. Da vi ankom til Knøsgården, stod der 4 skønne islandske heste klar og 4 søde piger fra efterskolen hjalp børnene op på hestene og trak dem en tur. Efter besøget på Knøsgården gik vi gennem den smukke hvide skov op til hallen på efterskolen, hvor vi legede og spillede bold. Alle børn og voksne havde en pragtfuld tur – en tur vi kan snakke om længe. Tak til Anna-Mette og pigerne på Himmelbjergegnens efterskole. En kommentar fra en Bisonpige til en efterskolepige, da hun lige var kommet op på hesten: ”Ja, jeg skal jo holde op til dans og begynde på rideskole i stedet for” … jo, der er skam styr på tingene… Der er info-møde for Bisonbande-forældre på skolen mandag d. 26. marts kl. 19 – 21

Da vi endnu ikke har fotos af Britt, har Carla tegnet hende for Aktuelt.

Ny leder i Bison Børnegården Bison får pr. 01.03.12 ny leder. Som leder tiltræder Britt Sparvath. Britt bor i Voel og har i en årrække været leder i daginstitutionen Fyrtårnet i Fredericia Kommune. Vi forventer, at Britt bliver ”Portræt” i Aktuelt i Gl. Rye inden længe. Vi byder hende velkommen til Gl. Rye og glæder os til samarbejdet.

37


Gl. Rye Skole Vintertid er læsetid på Gl. Rye Skole

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Af Pia Haunstrup Jensen Læsevejleder

I denne tid læses der ekstra mange bøger på Gl. Rye Skole. Bøger og tekster på smartboard, computer og i hovedtelefoner om alt muligt bliver studeret af store og små i mindst 20 minutter dagligt. De yngste finder bøgerne frem lige efter morgensamlingen og de ældste finder deres læsero umiddelbart efter første frikvarter. I både januar og februar er dagens rytme altså ændret en smule. Som optakt til disse læsemåneder havde vi den sidste fredag i december slukket al loftsbelysing, tændt en masse stearinlys og lyskæder og fundet puder, tæpper og masser af bøger frem. I to timer var der ro og råhygge i hver en krog af skolen. Selv de voksne havde fundet deres yndlingsbog frem og kunne fordybe sig i den gode historie. Denne morgen med Morgengryslæsning var helt speciel.

38

Formålet med vores Læsestund er at øge læselyst og læsehastighed, så meget at disse læsekompentencer kan afspejles i både læseevalueringer og i bibliotekets udlån. Derudover sætter vi også fokus på læsningens vigtighed for læring og på at børn og voksne kan være gode rollemodeller for hinanden.

succes. Evalueringer viser, at læsningen får et løft. Læselysten øges, læsefærdighederne konsolideres og alle omkring de unge læsere er opmærksomme på, at denne vigtige indsats skal bakkes op på mange måder. Dette gælder både eleven selv, forældre, lærere, pædagoger og kammeraterne på skolen.

Det tager rigtig mange timer at udvikle en god læsekompetence. Helt fra 0. klasse er det vigtigt med den daglige læsetræning uanset om der bliver læst højt eller læst selv. Vi ønsker at booste denne udvikling ved at sætte ekstra skoletid af til denne vigtige indsats. Vi ønsker at vores elever skal få øgede muligheder for gode oplevelser og for at bruge deres fantasi gennem litteraturen, vi ønsker, at vores børn skal opleve at bøgerne giver viden og vi ønsker at vores elever skal få tid og lyst til at fortsætte denne udvikling gennem hele skoleforløbet ved at sætte tid, rum og ro af til daglig læsning.

For at vores Læsestund og læsningen generelt skal blive en god oplevelse har alle involverede parter en opgave at løse

De sidste tre år vi haft Læsestund i vintermånederne og det har været en stor

Elevens rolle Eleven skal have en bog parat og være forberedt og indstillet på en koncentreret læsestund.

Lærerens rolle Den lærer, der skal undervise klassen på læsetidspunktet, læser med eleverne. Læreren skal selv læse eller måske læse op i de 20 min.


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Klasseteamets rolle Det enkelte klasseteam planlægger selv, hvilket fokus klassens aktuelle læseindsats skal have. Teamet har fælles ansvar for et varieret og fagligt funderet materialevalg. Teamet skal sikre et bredt læsetilbud i den enkelte klasse og til den enkelte elev. Teamet kan planlægge perioden med fag-, skøn-, selvvalgt, m.v.- litteratur. Det er teamets ansvar, at alle elever vedligeholder og udbygger deres læsefærdigheder i alle fag.

Hjemmet har en stor rolle i dette fælles projekt. Forældre og søskende kan være synlige omkring egen læsning, forældre kan pirre nysgerrigheden overfor ord, billeder og tekster og selvfølgelig kan man hjemme lave sin egen hyggelige læsestund.

l

Skriv invitationer

l

Gå i biografen eller teatret

l

Giv bøger som gave

l

Læs skilte og reklamer

l

Skriv postkort, e-mails og sms

l

Læs madopskrifter

Som inspiration har vi en hel liste af ideer til dette:

l

Lyt og tal om sangtekster

l

Læs og tal om undertekster i TV

Vis læselyst, læseglæde og interesse for bøger

l

Skriv feriedagbog

l

Læs bøger højt og tal om dem

l

l

Spørg til de bøger, barnet læser

l

Læs selv

Bibliotekarernes rolle

l

Tal om bøger og blade

Hjælper med litteratur og materialer, der styrker læsning. Laver bogkasser efter teamets ønsker.

l

Brug forskellige bøger

l

Gå på biblioteket

l

Skriv ønskesedler og huskesedler

l

Læs avisen sammen

l

Læs digte og tal om det

Læsevejleders rolle Hjælper med ideer til læseformål, læsestrategier, opfølgning af læseindsatsen, evaluering m.v.

Leg og spil krydsord, computer, billed lotteri, rim og remser, Trivial – og andet afhængig af barnets al­­der…

l

God læselyst

Tag gode historier med på bilturen eller i køkkenet – Ipod/mp3

l

39


”Hvorfor har giraffen så lang en hals og zebraen sine striber?” Aase Adserballe Lavsen Børnehaveklasseleder

Det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet af børnene i 0. klasserne, da vi i januar måned havde fokus på dyrene på savannen og i junglen. I 0. klasse tilstræber vi, at undervisningen i høj grad tager sit udspring i noget der optager børnene, og hvor deres nysgerrighed overfor at lære nyt bliver vækket. For at få svar på vores spørgsmål var vi på biblioteket og søgte på nettet. Samtidig med en øget viden om dyrene i Afrika, skulle børnene selv arbejde kreativt med billeder ud fra det overordnede tema. Som inspiration brugte vi maleren Hans Scherfig. Hans farvestrålende dyremotiver fra savannen og junglen virkede meget motiverende på børnene, og vi brugte tid på at høre om Scherfigs arbejde og studere hans måde at skildre naturen og dyrene på. Vi farvelagde nogle af hans billeder og gik efterfølgende i gang med at lave egne billeder og plancher og afprøvede forskellige teknikker og materialer. Børnene var meget ivrige og interesserede i at lave et godt resultat, og der er kommet rigtig fine produkter ud af det. Efter 14 dages arbejde, afsluttede vi forløbet med en udstilling i skolens bibliotek. 6. klasse, som er vores venskabsklasse, blev særligt inviteret til ferniseringen, og det var stolte og dygtige 0. klassebørn, som fortalte om de høje akacietræer som girafferne skal nå op til, og viste rundt i udstillingen.

Julehygge på Dalbogård Midt i december havde klubben på Gl. Rye skole et hyggeligt og stemningsfuldt julearrangement, hvor bl.a. Ranva og Freja fra 4.A, spillede julesange på deres violiner. Dette gav anledning til, at plejehjemmet Dalbogård blev kontaktet og der kom et besøg i stand, hvor pigerne skulle spille de dejlige julemelodier for de ældre. Ranva og Freja inviterede Amalie og Lea fra 4. B med, så de kunne synge for på julesangene og den lille trup drog den 20. december af sted for at skabe julestemning på Dalbogård. Det blev en hyggelig eftermiddag, og pigerne nød meget det gode kaffebord. Arrangementet var en stor succes og pigerne er inviteret til at komme igen og spille og synge nogle vintersange. 40


n e t f a v i t a e Kr Mette Mølbach

Sidste år i april afholdt skolen for første gang en ”Kreativ aften” hvor forældre og andre interesserede kunne komme og få et kig ind i skoledagen i Gl. Rye i år 2011. Der kom heldigvis rigtig mange – mest forældre, men vi vil gerne gentage dette arrangement torsdag d. 1. marts fra 19.00-20.30 og alle er velkomne, altså også selvom man ikke har børn på skolen Vi starter fælles i hal A hvor hele skolen vil synge arrangementet i gang. Derefter er alle lokaler på skolen åbne - klasser og fag præsenterer, hvad de arbejder med i øjeblikket, der vil være udstillinger, aktiviteter og børnene vil fortælle og vise forskelligt frem. Vi har et ønske om at skabe et aften hvor undervisnings- og fritidsdel arbejder tæt sammen, sådan som vi også gerne vil praktisere det i hverdagen, og hvor børnene med glæde og stolthed ”tegner og fortæller” om hvad de er optaget af og arbejder med. Vi ønsker at invitere til et fælles arrangement, ikke kun for forældre men også meget gerne for alle interesserede i byen, der har lyst til at se skolen og få indsigt i hvad og hvordan vi arbejder. Der er ingen tilmelding man skal bare komme kl. 19.00 og det koster heller ikke noget.

41 41


Dalbogaard

Juletur til Horsens Den 5. december var en flok borgere fra Dalbogård på juletur til Horsens. Turen var arrangeret i samarbejde med Bruger/pårørenderådet, en frivillig, plejen og aktivitetspersonalet. Vi tog af sted med Rypen om formid­ dagen og var inde i Bytorv Horsens for at se juleudstilling og shoppe. Dernæst tog vi på en cafe og spiste frokost,­ gammeldags æggekage til alle.

Vi var tilbage sidst på eftermiddagen igen, trætte med glade☺ Det var en hyggelig tur, og selvom vejret­ var køligt og pladsen på cafeen var trang tog alle det med godt humør. Dejligt at kunne komme ud og se noget­ andet, dejligt med godt samarbejde ­omkring turen.

Aktiviteter hver uge: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Impulsgruppe 10.00-11.00 (lige uger) Rypen kører ulige uger Gymnastik 10.00-11.30 Malene Formiddagshygge/Oplæsning/spil 10.00-11.30 Bodil Eftermiddag Banko 1.og 3. mandag i måneden Klaver spil ved Ulla Maja 2. og 4. mandag i måneden Kreativ Aktiviteter 13.00-16.00 Bodil og Mette Mange vinterhilsner Bodil og Malene

42


Klosterlivets åndelighed:

En udfordring i middel-alderen og i dag

Brian Patrick McGuire

HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING Der er i vor tid mange myter om klosterlivet, takket være den protestantiske reformations propaganda, for eksempel en påstand om, at senmiddelalderens munke og nonner levede et luksuspræget liv og havde glemt Reglen. Siden 1500-tallet har klostervæsenet været anset som en forkert form for kristent liv, hvor man køber paradis gennem gode gerninger. Men de munke og nonner, som jeg kender i Danmark, England, Irland og USA, forsøger på ingen måde at købe Guds gunst, men giver udtryk i deres hverdage og bønner for en glæde i alt det, som Gud har skabt.

Kort om Brian Patrick McGuire: Ved Brian Patrick McGuire mandag den 27. februar kl. 19.30. Sct Sørens Hus , Gl. Rye

Født på Hawaii i 1946 og vokset op i Californien. Bachelor fra University of California, Berkeley, 1968. Dr. phil. fra Balliol College, Oxford, 1971 Indvandret til Danmark og gymnasielærer i 1972. Dansk statsborger i 1976. Adjunkt, senere lektor på Københavns Universitet ved Institut for græsk og latin i 19751996. Professor på Institut for historie og social teori ved Roskilde Universitetscenter, nu Institut for kultur og identitet ved Roskilde Universitet siden 1996.

UDSYN

Åndelighed er et vanskeligt begreb, specielt fordi ordet ”spiritualitet” nu bruges og tilsyneladende udtrykker en livsform, som kun er for en elite. Men Benedikt i sin Klosterregel ønskede ingen eliteklostre: han tilbød en livsform, der i princippet var til for alle, der ønskede at danne ”en skole i Herrens tjeneste”. Klosterlivet handler primært om at lovprise Gud gennem korsangens fællesskab og daglige arbejde. I 1100-tallet forsøgte en gruppe munke i Bourgogne at følge Benedikts Regel til punkt og prikke. Dette blev til cistercienserordenen, og takket være deres talent for organisation blev deres klostre bredt ud over hele den latinsk kristne verden.

Arrangeret sammen med Øm Klostermuseum, Øm Klosters venner og Menighedsrådet i Gl. Rye.

12 NYT PROGRAM 20 dk www.udsyn.

Vinter i Gl. Rye. Foto Peer Thøgersen 43


Privat eller erhverv - kontakt...

Jesper Poulsen Mobil 3094 3801 jp@ryel.dk

Horsensvej 34, Gl. Rye, 8680 Ry – Tlf. 8689 8333 – www.ryel.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. HØJKOLVEJ 29 8680 RY np@slsas.dk www.slsas.dk TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

Industrivej 6, Ry, 8788 2905 www.holstpelspleje.dk

Ægte milø - Suveræn udsigt Dansk standard 7 flotte ferielejligheder på øen Leros i Grækenland

Fanari Lone og Jesper Brøting Se mere på Skovstedvej 13, Gl. Rye www.leros.dk

Besøg ostebutikken på Them mejeri Åbningstider: Man-Tirs-Ons-Fre. Kl. 7.00 - 12.00 Tors. Kl. 7.00 - 17.00 Lørdag 9 - 12 (dog ingen lørdagsåbning i juli måned)

Altid gode tilbud og smagsprøver

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag


Hvis du vil have et godt salg, så ring til Danbolig Ry. Vi sætter den rigtige pris.

Regional, professionel og anderledes

DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig Ry V/BRIAN PETERSEN RANDERVEJ 11 B SKANDERBORGVEJ 11 8680 RY RY@DANBOLIG.DK RING: 46980790

Ry Afdeling Skanderborgvej 36 ▪ tlf. 7026 3211 ▪ www.sparoj.dk

GRAFISK PRODUKTION | BUREAU | ONLINE

Hårupvej 22c · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

Telefon: 86 82 16 55 | www.sb-s.dk

E. THØGERSEN

SB_annonce.indd 1Dansk

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion

10/02/12 14.52

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer

Begravelser og ligbrænding Per Dunkjær Andersen

- kom og få et godt tilbud

Tlf. 8689 2969 Skanderborgvej 9, Ry

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

45


Gl. Rye Kro

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

8689 8400

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

LYNG DAL v/ Hans Chr. Nørgaard

20 27 64 11 Tønningsletvej 3 8680 Ry

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · gl.ryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE Åbent fra kl. 11.00 - 17.00 Søndage dog 11.00 – 16.00 Mandag lukket fra 1. november til 31. marts.

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46

Denne annonceplads kan blive din Kontakt Kasserer John Jensen eller Peer Thøgersen PTgrafisk.dk


Kom ind og se alle de nye skoletasker fra JEVA... Ry Bøger & papir

VW Touran 1,9 TDi 105 Trendline DSG Diesel - 2006 - Km: 177.000 - 5 døre

Kr: 159.900

Klostervej 6 D 8680 Ry Tlf. 8689 1064

Ford Focus 1,8 Ambiente st.car 2000 - 5 døre – sortmetal – km:198.000

Kr.: 39.900

VW Multivan 2,5 TDi 130 Comfortline Campingbus - 2004 - km: 212.000

Kr: 269.900

VW Sharan 1,8 T Trendline Benzin - 1999 - 5 døre - blåmetal- km: 230.000 Kr: 59.900

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

Reparation og salg af biler

Siggaard Biler Burmlundvej 4 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk

�������

A/S Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

��������� ������������������������������������

- det professionelle valg, siden 1968

Garanti på kvalitet

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Se min nye hjemmeside ptgrafisk.dk

▲ BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

86 89 89 72 Ryesgade 25 · Gl. Rye pt@ptgrafisk.dk

Skal vi også tegne din nye have... N Å R G ODT NOK I KKE E R NOK Rimmersvej 10 · 8680 Gl. Rye · Telefon 86 89 86 74 Mobil 23 61 04 74 · klbygglrye@pc.dk

Se mere på www.nylund.dk Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag-søndag

9.00-17.00 9.00-16.00

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Februar 19. Fastelavnsfest kl. 14.30

Hallen

Borgerforeningen

20. Studiekreds om Søren Kierkegaard kl. 19.30

Sct. Sørens Hus

Menighedsrådet

21

Skolen

Borgerforeningen

Generalforsamling Borgerforeningen kl. 19.30

25. Koncert Poul Krebs kl. 20

Hallen

28. Generalforsamling Gl. Rye MTB kl. 19

Sct. Sørens Hus

Gl. Rye MTB

28. Generalforsamling Aktuelt kl. 19

Skolen

Aktuelt

Marts 1.

Kreativ aften på skolen kl. 19

Skolen

Skolen

5.

Stillegudstjeneste kl. 20

Kirken

Menighedsrådet

7.

Åbent hus Gl. Ryes mødregrupper kl. 9.30

Bakkelyvej 1, Ry

Dagplejen

12. Studiekreds om Søren Kierkegaard kl. 19.30

Sct. Sørens Hus

Menighedsrådet

16. Generalforsamling Flagalleen kl. 18

Kroen

Gl. Rye Flagalle

20. Generalforsamling Grif kl. 19.30

Klubhuset

Grif

21. Ældredag med gudstj, kaffebord og foredrag kl. 14

Kirken

Menighedsrådet

Sct. Sørens Hus

24. Gymnastikopvisning kl. 14-17

Hallen

Grif

24. Generalforsamling Branddaskerlauget kl. 18.30

Kroen

Gl. Rye Branddaskerlaug

28. Kirkens Unge – Filmaften kl. 19.30

Sct. Sørens Hus

Kirkens Unge

April 2.

Studiekreds om Søren Kierkegaard kl. 19.30

Sct. Sørens Hus

Menighedsrådet

6.

Musikgudstjeneste langfredag kl. 14

Haydns strygerkvartet med Mira Kvartetten

Kirken

Menighedsrådet

12. Opstart mountainbike kl. 17

Boldbanerne

Gl. Rye MTB

12. Opstart Gl. Rye Cykleklub kl. 18.30

Brugsen

Gl. Rye Cykleklub

14. Forårsmarked FDF kl. 10.30-15

Kræshuset

FDF

17. Generalforsamling Vandværket kl. 19.30

Kroen

Gl. Rye Vandværk

27. Generalforsamling Brugsen kl. 20

Brugsen

Brugsen

I GL. RYE

48

Nybyggeri i Skovlunden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.