Aktuelt nr. 42

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 42 · august · 2011

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

10

ÅRS

JUBILÆUM

AKTUELT I GL. RYE

1


I GL. RYE Nyt fra FDF........................ side 8 Borgerforeningen............ side 12 Gl. Rye kirke...................... side 16 Nyt fra GRIF...................... side 24

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.100 stk.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør: Henrik Lund Sognepræst

Tine Lindberg GRIF

Peter Hald Borgerforeningen Skribent

Lars Bitsch FDF

Karen Thomsen Skribent

Et blad, som folk ikke Præsten og højskoleforstanderen Aage Augustinus fik ideen til Aktuelt. Det viste sig at være en langtidsholdbar idé Af Peter Hald

Hvorfor ikke lavet et blad, som folk ikke kan nænne at smide ud? Et blad, der samler byen og har det hele med? Det var den ide, som præsten og højskoleforstanderen Aage Augustinus fik, da han for 10 år siden tog initiativet til at lave et fælles blad for Gl. Rye. - Da jeg blev konstitueret i embedet som sognepræst i Gl. Rye, lagde jeg mærke til, at interessen for kirkebladet ikke var så stor. Mange smed bladet ud, og det var jo synd, at det røg i papirkurven. Det samme var tilfældet med FDF’s blad. Så fik jeg den idé, at det ville være smart, hvis foreningerne gik sammen og lavede et blad med både aktuelle og historiske emner om Gl. Rye – et fælles blad, som folk ikke ville smide ud. Og det blev positivt modtaget, fortæller Aage Augustinus, der i dag er forstander for Rude Strand Seniorhøjskole. De forskellige foreninger i Gl. Rye fik et bedre talerør – men kirken fik også noget ud af det. De kirkelige emner kom ud til en langt bredere kreds end før, og samtidig blev der åbnet for, at kirken arrangerede flere foredrag og højskoledage. - Kirke og by skal hænge sammen. Og Aktuelt var med til, at vi fik ”åbnet” kirken, understreger Augustinus, der selv var en flittig skribent i bladet frem til 2007, hvor han flyttede fra byen.

Formand Ove Krogsøe John Jensen Kasserer

Gode kræfter

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

Kort om Aage Augustinus

pt@ptgrafisk.dk

Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i august. Deadline den 30. oktober. Indlevering af materiale til: Henrik Lund, Præstegårdsvej 1 8689 8037 Mail: hlu@km.dk eller pt@ptgrafisk.dk

22

Fra 2001 og frem til 2007 var Aage Augustinus redaktør af Aktuelt. Det var et job, han holdt meget af: - Det var en fornøjelse, siger han og understreger, at der var mange kompetente medspillere i arbejdet med at få produceret Aktuelt.

I perioden 2001 til 2003 var Aage Augustinus konstitueret sognepræst i Gl. Rye, indtil den daværende sognepræst H.C. Grosbøll-Poulsen, vendte tilbage fra sin orlov. Herefter opstod valgmenigheden, der blev nedlagt i december 2007 – godt et år efter at den nuværende sognepræst Henrik Lund var blevet indsat i Gl. Rye sognemenighed. Den 59-årige Aage Augustinus er i dag forstander for Rude Strand Seniorhøjskole sammen med sin hustru Eva Marie Bach. Parret flyttede fra Gl. Rye i november 2007, da de blev højskoleforstandere på Rude Strand. Aage Augustinus, der er født og opvokset i Odder, blev i 1984 cand. mag. i historie og religion ved

- Vi fik med det samme kontakt med grafikeren Peer Thøgersen, der i alle årene har lavet lay-out på bladet og gjort et kæmpearbejde, så det fremstår grafisk flot. Vi fik også en professionel journalist med - Bjarne Jensen. Det var et held, at han bød sig til, fortæller Aage Augustinus. - Også den lokale bibliotekar Karen Thomsen meldte sig under fanerne og har bidraget med mange artikler, og da vi i 2006 fik annoncer med i bladet, så vi kunne producere det i farver, var John Jensen – bladets kasserer – et stort aktiv. Han har et stort netværk og gik til opgaven med en kolossal ildhu, fortæller Augustinus.

Det var en fornøjelse at være med til at lave Aktuelt, som redaktør af bladet fra 2001 til slutningen af 2007, siger Aage Augustinus, her fotograferet sammen med sin kone Eva Bach.

Ikke et debatmedie Aktuelt udkommer som bekendt fire gange om året, og det hænger sammen med økonomien og med, hvor meget arbejde man kan pine ud af de frivillige kræfter, der skriver i bladet. At det er et kvartalsblad har stået fast fra starten, og derfor er Aktuelt aldrig blevet et debatmedie som aviser eller ugeblade. - Det var en af de første diskussioner, vi havde: Hvor meget skulle vi gå ind i de konflikter, der opstod i byen? Her var det min holdning, at det skulle vi meget påpasselige med. Vi skulle i stedet koncentrere os om at få præsenteret de nyhe

Aarhus Universitet. I 1987 gik Aage Augustinus på Pastoralseminariet i Århus, og i november 1987 blev han ordineret i Århus Domkirke. Herefter fulgte to år som præst ved Odder Valgmenighed. Fra 1989 til 1993 var Aage Augustinus lærer på Elbæk Folkehøjskole, samtidig med at han i en periode var præst ved den grundvigske frimenighed på Snoghøj Folkehøjskole. I 1993 blev han adjunkt ved VUC-Silkeborg og VUC Skanderborg-Odder. Fra 1995-97 var han lærer ved Snoghøj nordiskeuropæisk Folkehøjskole, hvorefter han blev lærer i kristendom på Ask Højskole. I 1998 blev Aage Augustinus forstander på Ask Højskole, indtil han i april 2001 blev konstitueret som sognepræst i Gl. Rye.


e kan nænne at smide ud Aktuelt

i Gammel

Rye

mber · 2001

Nr. 2 · Dece

der, som foreninger har. Bladet udkommer jo kun fire gange om året, og hvis bladet går ind i en konflikt, vil der gå alt for lang tid, før dem, der bliver angrebet, kan tage til genmæle. Til de mere konfliktprægede emner bør man bruge Midtjylland Avis eller andre dagsaktuelle medier. Aktuelt egner sig simpelthen ikke til det, siger Aage Augustinus.

Gl. Rye portræt

de nye numre af Aktuelt. Og de seneste numre har været fine, siger han.

Nr. 27 · novem ber · 2007

Møllemarkede t byder på nye oplevelser

Side 26

Nyt liv til Gammel Rye bakkerne i

Portræt af Torben Steen

– skoleleder på Gl.Rye Skole

d på møllen

Julemarke

e fredede hele det øvrig Side 2-3 akkerne og lle, hvorkøbe lyngb bedt ham fortæ er tæt på at skov. Vi har sø Gl. Rye får for Gl. Ryeaf Rye Nørre Henrik Brun betydning det har været ejet og hvilken ske med det areal, som hidtil hvad der skal , det. køber s i områ for han hed for at færde borgernes mulig Side 2-3 stor interesse. n med særlig n i Afghanista familier fra r udviklinge tre flygtninge ar Olfat følge den ene af Said og Nilof deres tre børn med en Side 2-3 samm De udgør Rye. der bor i Gl. Afghanistan, i Gl. Rye forer af Aktuelt historie, om I dette numm familierne deres de kom til tæller to af an flygtede, hvord for fremtide or hvorf håb hvad deres Side 2-3 Danmark, og ie, men den er. den tredje famil Vi spurgte også e. ikke at deltag ik de ønskede familier foreg e med de to Interviewen Side 2-3 bombe at dte efter USA begyn før Taleban blev formen FDF store byer. Afghanistan, Lars Bitsch, pt·grafisk l og de andre Thøgersen, ingen drevet fra Kabu Layout: Peer en, Borgerforen Kirsten Mads j, Grif Bohø ne Susan sgruppen: Redaktion , ansv. red , sognepræst stinus Aage Augu

Gammel

ere Ryes afghan

GL. RYE

st- og Nyt fra Kun n Kulturgruppe ssias i Me t cer Kon e. kirk ens Sct. Sør ldSå er håndbo g gan sæsonen i

d

ilieweeken

Dejlig fam med FDF

Afskedsreception

Side 24.

Spar kassen i Ry

Erhvervsportræt

side 6.

1

Han læser stadig bladet jævnligt: - Min datter bor i vores gamle hus i Gyden i Gl. Rye, så på den måde kan jeg få fingre i

Hukommelsen er vigtig Aktuelt har altid bragt portrætter af borgere i Gl. Rye og skrevet om lokalhistoriske emner, og det har stor betydning – også for de nye indbyggere: - Jeg kan huske, at i det allerførste nummer havde vi et interview med den gamle tømrer Villy Schjøtt, der havde boet i Gl. Rye hele sit liv og kunne fortælle meget. Den slags er vigtigt. Det er jo sjovere at bo i en by, når man ved, hvad der er foregået tidligere, konstaterer Aage Augustinus.

Et tilbageblik på 10 aktuelle år Det første nummer af Aktuelt udkom i september 2001. En lille sag på 24 sider – i sort-hvidt

elts bestyrelse, for bladet er i sig selv blevet en forening med vedtægter og hvad dertil hører.

Af Peter Hald

Arbejdet med visionerne

Der kan ske ufattelig meget på 10 år. Prøv bare at kigge i en 10 år gammel avis – det er overraskende, så meget der kan ske på en halv snes år. Sådan er det også med det blad, du sidder med i hænderne lige nu. I september 2001 udkom det allerførste nummer af ”Aktuelt i Gammel Rye”. Bladet så helt anderledes ud end i dag. Det var i sorthvidt og trykt på almindeligt papir, og der var ingen annoncer. Først fem år senere kom farverne og annoncerne til.

Fire foreninger gik sammen Aktuelt i Gl. Rye blev startet af menighedsrådet, borgerforeningen, GRIF og FDF, og dengang som nu handlede bladet først og fremmest om aktuelle begivenheder i Gl. Rye, om kommende aktiviteter i foreningerne – og ikke mindst var der portrætter af byens borgere. Akkurat som i dag. Et holdbart koncept, der har modstået tidens gnavende tænder. Bladet udkommer fire gange om året – det er der heller ikke blevet ændret på. - Ideen til bladet kom fra præsten Aage Augustinus, og baggrunden var et ønske om at have et fælles medie for foreningerne. I borgerforeningen var vi straks fyr og flamme og med fra starten af, for vi havde hidtil måttet klare os med A 4-foldere, fortæller Ove Krogsøe fra Borgerforeningen i Gl. Rye. Ove Krogsøe er i dag formand for Aktu-

De første numre af Aktuelt bærer præg af, at borgerforeningen dengang havde store forhåbninger om at få indflydelse på trafiksituationen og byudviklingen. Faktisk var side 2 og 3 i premierenummeret en stor artikel om trafikken i Gl. Rye – og borgerforeningen lancerede ”nulvisionen”, der handlede om at skabe et sikkert nærmiljø uden trafikofre. I de kommende års numre kunne man også følge arbejdet med Vision 2015, der kort og godt handlede om at få skabt visioner for Gl. Ryes udvikling. - I den periode, hvor vi arbejdede med visioner for Gl. Rye, var Aktuelt et fremragende medie. Bladet var vores vigtigste informationskanal, fortæller Ove Krogsøe. I årenes løb kom flere foreninger og flere lokale institutioner med – skolen, børnehaven Bison, dagplejen, Brugsen, møllelauget, flagalleen, branddaskerlauget, vandværket, plejehjemmet Dalbogaard og mountainbikeklubben. For de mange foreninger og institutioner fungerer Aktuelt som en stor ”opslagstavle” med et væld af nyheder, oplysninger og arrangement-omtaler. Men der er også det lokalhistoriske aspekt. Masser af ”kendte folk” fra byen er blevet portrætteret, og der har også været serie om gamle huse og bygninger og andre emner, der trækker tråde tilbage til fortiden.

Ove Krogsøe, formand for bestyrelsen for Aktuelt, sidder her med det første nummer af bladet fra 2001. Ove Krogsøe har omhyggeligt gemt alle numrene af bladet. De første år var der ingen farver i Aktuelt, men takket være annoncer og erhvervsportrætter kom der nok økonomi i foretagendet til, at det kunne lade sig gøre at trykke bladet i farver. Overgangen fra sort-hvid til farver fandt sted i 2006.

- På den måde er Aktuelt en guldgrube af information om Gl. Rye, fastslår Ove Krogsøe.

Lokalhistorisk opslagsværk At studere de gamle Aktuelt-numre er som at læse en lokalhistorisk bog fra de seneste 10 år. Alene overskrifterne fra nogle af de tidligste numre siger meget: ”Henrik Brunsø køber de fredede bakker” er en overskrift fra december 2001, og i februar 2002 er der blandt andet følgende: Gl. Rye går på nettet”. Læs om klubhus-byggeriet”. Læs om Præstegården og nyt Kirkehus”.

3


I november 2002 har bladet et farve-interview med den daværende skoleleder på Gl. Rye Skole, Verner Christensen, og i februar 2003 offentliggøres det, at Lokal Brugsen bliver til en Dagli´ Brugs, der bliver udvidet og bygget om. I august 2003 bærer Aktuelt præg af, at der er sket noget afgørende på kirkefronten. Det år fik Gl. Rye en valgmenighed med Aage Augustinus som præst, og valgmenigheden var i årene efter og frem til valgmenighedens nedlæggelse i december 2007 fast bidragyder til bladet.

Så går det ellers slag i slag med store og små begivenheder. Bladene viser, at forandring og udvikling sker hurtigt i Gl. Rye, men også at kontakten med det historiske er bevaret. I det seneste nummer af Aktuelt fra maj i år var der således fyldig omtale af ”genindvielsen af Gl. Rye Mølle, der var blevet restaureret og havde fået vinger på igen. Gl. Rye er vokset i årenes løb, og det er Aktuelt også. Det første nummer var på 24 sider, og blad nummer 41 fra maj i år er nøjagtigt dobbelt så tykt – 48 sider.

Nr. 17 · Maj · 2005

D et

man siger er man selv - for det st år i...

Nr. 42 · august

Møllemar kedet by der på nye ople velser Si de 26

Hvordan skal byen se ud i fremtiden..? Borgerforeningen i Gl. Rye afholdt i dagene 12.-15. marts et planværksted om udarbejdelse af forslag til helhedsplan for Gl. Rye, herunder nybyggeri, grøn struktur, trafiksanerings-forslag, kulturhus/medborgerhus, retningslinier for design og indretning af det offentlige rum fx pladser og grønne åndehuller m.m. SeFastelavn artiklerne inde i bladet.

GL. RYE

10

Gl. Rye portræt

ÅRS

Side 2

JUBILÆUM

AKTUELT

Nyt fra Sognemenigheden

I GL. RYE

Side 6

Nyt fra Borgerforeningen

Side 13

Nyt fra Valgmenigheden Side 27

er mit navn

Gl. Rye portræt

At lære at leve Gl.med Rye portræt sit handicap

Nyt fra GRIF Side 37

Nyt fra FDF Side 42 1

Gl. Rye portræt 1

Den nuværende readaktion minus et par stykker. Fra venstre ses Ove Krogsøe, formand for Aktuelts bestyrelse, kasserer John Jensen, skribent Peter Hald, grafiker Peer Thøgersen og siddende i sidevognen redaktør Henrik Lund.

Aktuelt er ildsjæle... Aktuelt skal være hele byens blad, siger sognepræst og Aktuelt-redaktør Henrik Lund

Således er mange ældre glade for, at de nu har en mulighed for at følge med i skolens liv, siger Henrik Lund.

Af Peter Hald

Et blad for alle

- Det handler om hele tiden at holde gryden i kog! Og målet er, at Aktuelt skal være interessant for alle. Derfor har det handlet om at få flest muligt med i bladet. Sådan lyder det fra sognepræst Henrik Lund, der har været redaktør af Aktuelt siden november 2007, hvor han afløste Aage Augustinus. Da Henrik Lund trådte til som blad-redaktør, fik han straks sørget for, at bladet voksede i omfang. Han udvidede kredsen af bidragydere, og Gl. Rye Skole, børnehaven Bison, plejehjemmet Dalbogaard og dagplejen kom med. - Ikke mindst var det rigtig godt at få skolen med. Skolen må siges at være ”en stor spiller” i byen, og selv om skolen har sit intranet, så er det godt at få bredt skolestoffet ud, så alle kan følge med.

- Hensigten har været at få så mange som muligt med til at skrive i bladet, og det er lykkedes godt. Det skal være hele byens blad, et blad for alle aldre, hvor alle kan komme til orde, understreger han. Ikke ret mange byer har et blad af Aktuelts kaliber, men selv om det koster arbejde og penge at fremstille det, så bærer bladet næsten sig selv rent økonomisk, takket være annoncer og erhvervsportrætter. Til gengæld laver bladet ikke sig selv, konstaterer Henrik Lund: Det er et kæmpearbejde at få hvert nummer på gaden. - Men det er umagen værd. Bladet har et højt niveau, både når det gælder journalistikken og lay-outet. Det er holdt i en god tone, men det er bestemt ikke kedeligt, siger Aktuelt-redaktøren.

4

· 2011

Nu fejrer Aktuelt sit 10 års jubilæum. Kan det klare 10 år mere? - Jeg ved godt, at de elektroniske medier er stærke, men jeg tror sagtens, det kan holde. Det afhænger selvfølgelig af sammenhængskraften i byen. Bladet er afhængigt af ildsjælene, der skriver artiklerne og af, at der bliver ved med at være gang i foreningslivet, svarer Henrik Lund.

Aktuelt spiller en vigtig rolle i Gl. Rye. - Bladet gør det simpelthen lettere at bo i Gl. Rye. Når man læser det, er man med på, hvad der sker i byen – man ved, hvem der er hvem, og hvad der er gang i, fastslår Henrik Lund. Aktuelt gør det lettere at bo i Gl. Rye, siger redaktør Henrik Lund. Han mener, at bladet er langtidsholdbart og vil holde skruen i vandet også i årene fremover.


Erhvervsportræt

Få mere fugle- og dyreliv i haven Haveråd fra Erling Birk Jensen Nylund Planteskole Haven er et lille stykke naturreservat og spiller en vigtig rolle i den samlede natur. Mængden og diversiteten af småfugle afhænger af, hvor godt haven er indrettet til fødested for fuglene. Er der

der stadig er ganske lidt synlige blade at se. Klipper du lavendelbuskene kraftigt tilbage nu, vil mange af dem aldrig komme sig igen. Er du træt af gamle, grove lavendelbuske, så grav dem op og kassér dem. Du kan sagtens plante nye planter samme sted. De to hovedsorter hedder ’Hidcote Blue’ og ’Munstead’. De har begge blåviolette blomster, men der er forskel på, hvor kraftigt de vokser, og hvor længe de blomstrer. Der fås også hvide eller rosablomstrende lavendler. Drivhuset drosles ned Når vi tager hul på september måned, tager vi samtidig hul på den første ef-

Herlige paradisæble frugter

Paradisæbler til pynt og gavn Paradisæbletræer hører blandt de mindre træer til haven og bliver omkring 4 – 6 m høje. Kronerne er letløvede og skygger kun lidt for planter eller græs, som står under dem. Der kræves minimal pasning af de smukke træer, der hvert år i maj måned står i fuldt flor med hvide eller rosarøde duftende blomster. Frugterne kan du på denne årstid bruge til dekoration, til fuglefoder og til æblegelé.

Svirreflue i Høstanemone

ingen redemateriale og levende insekter, vil fugle søge andet sted – også selvom du fodre flittigt. Honningbier skal bruge nektar fra blomster for at kunne lave honning, og udfører samtidig et ganske væsentligt arbejde, nemlig selve bestøvningen af blomsterne. Er der ingen bestøvning, kommer der ingen frugt. Bierne er således nødvendige for at få kirsebær, blommer, æbler, tomater osv. Haven skal helst have frodige hjørner, lavt græs, store træer, små buskadser og vand. Skal lavendlerne klippes? Lige nu står lavendelplanterne med mere eller mindre visne blomsterstængler. Du

Lavendel - flot og tæt, fordi den er blevet klippet

må gerne klippe de lidt kedelige blomsterstande af, men du behøver ikke! Gamle lavendelplanter har en tendens til at blive grove og bare forneden. Det kan undgås, hvis man hvert forår klipper de nyplantede buske så langt tilbage, at

Så er der snart modne vindruer

terårsmåned. De mange timers pasning i drivhuset giver endelig fuld valuta, men tomaterne revner og når de nu at blive røde alle sammen? For at hjælpe på modningen, skal du sørge for, at der er masser af sol og varme. Du kan godt begynde at lukke vinduer og døre hver aften, så dagens varme holder længere. Husk dog at åbne lidt for vinduerne om dagen, så fugten kan komme ud. Spar på vandet og gødningen, så modner tomaterne hurtigere og får ikke så hurtigt revner. Har du flere forskellige sorter af tomater, er de nu, du skal notere ned, hvilke der er de bedste. Kan du ikke følge med til at spise alle tomaterne, er der sikkert bekendte, der hellere end gerne vil hjælpe dig! Vindruerne i drivhuset skal fortsat trimmes, så bladene ikke skygger for druerne, der på denne årstid skal have masser af sol og varme, så sukkerindholdet øges. De grønne sorter er ved at modne, mens de blå typer skal hænge i nogle uger endnu, før de kan spises. Har du ikke nogen vinstok i dit drivhus, kan du sagtens plante én, selvom du dyrker tomater og agurker. Plant den gerne udenfor, så rødderne selv finder vand, men lad stokken ”løbe” langs siden eller i taget, så får klaserne mest lys.

Opskrift på æblegelé: Pluk 1 – 1,5 kg umodne paradisæbler, vask dem, skær dem over og kog dem møre med ½ l vand. Hæld dem til afdrypning natten over så al væsken kommer med. Saften hældes tilbage i gryden og koges op. 1 kg sukker tilsættes og koges med i ca. 20 minutter. Når saften har bestået geléprøven, tilsættes citronmelisseblade og hele blandingen skummes og hældes på rene glas. Lågene sættes først på den efterfølgende dag. Geléprøve: Dyp en ske ned i den kogende saft og lad saften løbe af skeen. Først når den sidste dråbe, der falder fra skeen, er lang og sej, er geléen færdig.

Uhmm... Hjemmelavet æblegelé 5


Oktober-marked med kunsthåndværkere i Gl. Rye 15.-16. oktober i Kræshuset

Birgitte Stormkær og Helen Jensen arrangerer Oktober-marked i Gl. Rye

De to tidligere indehavere af Den kreative Butik i Ry, Helen Jensen og Birgitte Stormskær, arrangerer ”Oktober-Marked” i spejderhytten Kræshuset, Horsensvej 33. Her har initiativtagerne inviteret 10-12 kunstnere til at udstille og sælge deres produkter.

Helen og Birgitte har lavet dette marked, da de mener, at der mangler et marked for kunsthåndværkere i Gl. Rye. Der er mange kunsthåndværkere i Gl. Rye og derfor er der et stort behov for et sted at vise tingene frem. De eksisterende markeder egner sig ikke til dette.

Deltagerne spænder bl.a. over glaskunst, stenkunst, smykker, strik, malerier, lædervarer, keramik, tøjdyr og syltede bær. Derudover vil der være en stand med kaffe/kage og en med salg af pølser m.v. fra grill.

Hvis markedet bliver en succes, har de to initiativtagerne planer om, at det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed og gerne i større lokaler. Dette for at sikre at alle herboende kunstnere får en chance for at udstille og sælge deres produkter.

Her har du mulighed for at se og købe af de udstillede produkter og måske finde den helt rigtige julegave.

Markedet finder sted i weekenden den 15.-16. oktober. Nærmere oplysninger vil fremgå af annoncebladet i ugen op til markedet.

Arrangørerne er selv meget aktive kunstnere. Birgitte Stormkærs specialitet er strikkede sjaler i meget farvestrålende nuancer. Helen Jensen står for smykker i sølv, kobber og halvædelsten.

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: · Birthe Jensen tlf. 86 89 83 51 eller 51 31 80 74, og hvis Birthe ikke kan træffes til et bestyrelsesmedlem: · Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 · Grete Balle tlf. 86 89 82 65 · John Jensen tlf. 86 89 84 74 · Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80 · Claus B. Jensen tlf. 86 89 89 41 6


Brug BOGCAFÉEN

– et enestående tilbud – drevet af ihærdige ildsjæle i samarbejde med Ry Bibliotek Bogcaféen starter filmklub for de yngste. Lykke er: ”at være ”frivillig”, når man får positiv respons”

Bogcaféen åbner igen efter sommerferien - og der er nye bøger på hylderne, idet Skanderborg Bibliotek har foræret Bogcaféen en stor stak næsten nye romaner, krimier og andet godt læsestof.

Fakta om Gl. Rye Bogcafé: Åbningstider: Mandag kl. 15 – 18, torsdag kl. 9 – 12. der er dog lukket i skolens ferier. Der er gratis kaffe på kanden, Midtjyllands Avis er til rådighed, og du er velkommen til at nyde en stille stund med bogcaféens materialer. Du kan låne bogcaféens egne bøger, tidsskrifter, film og musik CD- og DVD’ere, og du kan få hjælp til at bestille fra andre biblioteker. Bestilte materialer fra andre biblioteker kan hentes og afleveres i bogcaféen.

Sådan er det at være frivillig i Gl. Rye Bogcafé. Der får man positiv respons fra brugere i alle aldersgrupper. De ”små”, som dagplejerne ofte har med i bogcaféen torsdag formiddage, er især gode til at signalere, at her er noget, de er virkelig glade for. Som medvirkende i Bogcaféen kan man kun glæde sig over dette, idet undersøgelser viser, at flittig brug af biblioteksbøger og øvrige materialer i de tidligste år, medvirker til, at børnene senere kommer godt i gang i uddannelsessystemet. Grundet den gode respons og i ønsket om at gøre Bogcaféen endnu mere tiltrækkende for de mindste, vil vi i efteråret forsøge at starte en filmklub. Torsdag formiddage ca. én gang månedligt vil vise en eller to små film. Skolen har givet tilsagn om, at vi må låne et klasselokale med smartboard, så vi kan låne filmene direkte fra ”Filmstriben.dk”

Det er tanken, at vi vil introducere filmene ved fortælling og samtale, evt. ved anvendelse af hånddukker. ”Forevisningerne” skal foregå helt på de mindstes præmisser. Det tænkes at vise film af 3-5 minutters varighed. Bibliotekar Pia Karmark, der gør tjeneste ved Ry Bibliotek har lovet at være behjælpelig ved udvalg af egnede småfilm. Vi vil løbende evaluere forløbet med ”brugerne”, og når efterårssæsonen er afviklet, vil vi tage stilling til en evt. fortsættelse af filmklubben. Karen Olesen og Verner Christensen

Velkommen i Bogcaféen!

Sid hjemme og lån en film, en E-bog og et par gode Cd’er på biblioteket I maj måned var fem frivillige fra Bogcafèen til introduktionsaften på Ry bibliotek. I løbet af 1½ time fik vi en brugbar indføring i hvordan man kan låne uden at skulle på biblioteket eller i bogcafeen. Der er 3 muligheder: NETLYDBOGEN.DK, hvor man kan downlåne et stort udvalg af bøger både til voksne og børn. Lånetiden er en måned, som normal udlån, men man kan max. Låne 3 lydbøger pr. måned. FILMSTRIBEN.DK giver mulighed for at låne 5 film pr måned med en lånetid på 24 timer pr. film. I de 24 timer er det muligt at se filmen flere gange. BIBZOOM.DK tilbyder musik, podcasts mm. Her er lånetiden 7 dage.

I Bogcafèen har vi manualerne samlet. Man er velkommen til at låne materialet og forsøge sig ved en pc’er i vores åbningstid. PS. I efteråret påtænker biblioteket i Ry at gentage kurset. Vi kan anbefale det. Hilsen Inge og Lene, Bogcafèen

Invitation til at udstille i glasmontren. Alle er velkomne til at udstille Bogcaféens glasmontre. Af ting som gennem tiden har været udstilles kan nævnes: Smykker, øl, fiskefluer, keramik, engle, ugler, nisser, pandekager, tændstikæsker, elefanter, æggebægre… osv. Samler du på noget eller har du fremstillet noget, som du gerne vil vise til andre, så er du meget velkommen til at komme og lave en 7 aftale. ..


FDF

FDF Gl. Rye fik oplevelser for livet på Sletten

Hvad fortræner I dog til? 60 deltagere fra FDF Gl. Rye var med på Sletten til FDF Landslejr 2011. Der var i alt 12.000 FDFere, da Sletten blev bygget op til en stor rafte- og teltby. Af: Allan Jakobsen

- Det var den sjoveste lejr, som jeg har været på, fortæller 12-årige Emma Skifter.

Opfinderi Landslejrens tema var innovation og opfinderi. Alle blev udfordret til at være kreative og komme på nye idéer. Allerede på ankomstdagen skulle FDFerne vise deres evner til at finde på. Alle var nemlig blevet opfordret til ’at komme sjov til lejr’. FDF Gl. Rye vakte stor opsigt, da de vandrede fra ’Kræshuset’ til Sletten. Kredsen kom vandrende i et stort og farverigt vikingeskib – med børn indeni skibet og toiletbrætter udenpå skibet. Pressalit havde doneret toiletbrætter til alle deltagere i Landsdel 4 (Østjylland). FDFerne skulle anvende dem på en kreativ måde. Gl. Rye lavede derfor flotte vikingeskjolde.

8

Kendisser på Sletten

Dronning Margrethe besøgte Landslejren. Her var hun rundt på Sletten og se FDFernes lejropbygning og sjove opfindelser. Hun skulle også indvie nogle mindesten på Sletten. Stenene var sat til minde for de foreløbige ti FDF landslejre, som har været på Sletten. Dronningen fik præsenteret mindestenene af inspektør på Sletten Mogens Egholm. - Det var sjovt at se Dronningen. For jeg har aldrig set hende før, fortæller 12-årige Sofie Olsen. Dronningen deltog også i Åbningslejrbålet, hvor alle deltagerne var samlet på ét sted. Hun udtrykte taknemmelighed for det arbejde, som FDF udfører. Hun sluttede talen af med at erklære landslejren for åbnet. Desuden overværede hun underholdningen, som bød på teater, lysshow og musik. Udsigten ved lejrbålet blev endnu smukkere, da syv varmluftsballoner strøg over Sletten. Åbningsaftenen bød på endnu en overraskelse: Den tidligere MGP-vinder PelleB sang for alle FDFerne – til alles store glæde og overraskelse.

- Det var fedt at opleve de store lejrbål. Der var en rigtig god stemning, når 12.000 mennesker er samlet, forklarer Emma.

Innovationsdag og Zambia Landslejren havde en særlig innovationsdag. Her skulle alle børnene være med til at opfinde materialer, som kunne benyttes til nødhjælpsarbejde i ulande. Kendte danske firmaer som LEGO og Novo Nordisk var samarbejdspartnere. Børnene fik nogle konkrete udfordringer, som var udformet i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Således var de knyttet til konkrete og aktuelle problemer i verden. FDFerne fra Landsdel 4 skulle opfinde materialer, som kunne benyttes til transport af frugt og grønsager i Zambia. - Vi lavede en trillebør ud af en papkasse, bambusrør og et hjul, fortæller Sofie.

Oplevelser for livet Alle deltagerne blev stillet over for forskellige udfordringer. De skulle fx løse nogle sjove detektivopgaver. Der var også nogle lidt mere ulækre opgaver. På de forskellige løb blev børnene udfor-


LANDSLEJRPÅSLETTEN

Foto Lars Bertelsen

dret – blandt andet til at overvinde deres frygt. De skulle fx prøve at spise levende melorme. Det var alle ikke lige begejstrede for. - Det var ulækkert. Min orm kriblede og krablede, da jeg puttede den i munden, griner 12-årige Andrea Juulsgaard Frimodt. På Landslejren var der 800 internationale gæster fra mange forskellige lande. Det var særligt interessant for FDFerne fra Gl. Rye. De boede nemlig sammen med seks spejdere fra Uganda. Det blev en sjov oplevelse for alle børnene. De fik virkelig trænet deres engelsk, og samtidig lærte de en masse om Uganda af deres nye venner. - Vi skal helt sikkert være facebook-venner med vores nye venner fra Uganda, fortæller 12-årige Kristine Hammerich.

Avanceret bålsted På landslejren kombinerende man traditionelt lejrliv med moderne teknologi. Igen vakte FDF Gl. Rye opsigt med deres opfinderi. På deres lejrplads havde de

Foto Kasper Meldgaard

bygge en sjov og flot indgangsportal. Når man gik igennem svingdøren begyndte en diodelampe at lyse. Selvom man lever primitivt på en lejr, betyder det ikke, at mobiltelefoner er udelukket. Alle børnene skulle nemlig benytte mobiltelefoner til at løse forskellige udfordringer. Derfor havde Gl. Rye medbragt solceller til at oplade deres telefoner. De havde også medbragt en gammel cykel. Den benyttede de til at få strøm, når de ville høre musik på en discman. Gl. Rye var især innovative med deres bålsted. Det computerdesignede bålsted bygget i rafter, radiatorer og mursten. Bålstedet kunne sikre varmt vand på bolpladsen. Bålstedet bliver efterfølgende sat op ved Kræshuset. Det er således fremover muligt for nye og gamle FDFere i Gl. Rye at lave bålmad på det smarte bålsted.

Faktaboks: FDF Gl. Rye deltag i FDF Landslejr 2011 på FDFs Friluftscenter Sletten. Her skulle de bo sammen med 12.000 andre deltagere fra hele landet i lejrperioden 7-15. juli. Omdrejningspunktet for lejrdeltagerne er leg, fantasi og opfinderi. Sammen med den skøre professor Pascal skal deltagerne udfordre sig selv og hinanden og for en uge være en del af et fællesskab, der størrelsesmæssigt svarer til en mindre provinsby. Med over 25.000 medlemmer er FDF en af Danmarks største kristne børne- og 9 ungdomsforeninger.


Kredsleder: Kredsleder:

Multimusik i Gl. Rye

Kjeld Kjeld Christensen Christensen Ryesgade Ryesgade 39 39 8689 8689 8231 8231

Tumlinge: Tumlinge:

Rikke Rikke Zink Zink Sivertsen Sivertsen Søndergade Søndergade 62 62 kdl. kdl. 8740 8740 Brædstrup Brædstrup Tlf. Tlf. 26311184 26311184

kjankc@gmail.com kjankc@gmail.com

Pilte 1. pilte Gitte EriksenBitsch Lars Skifter Møllestien Horsensvej730 Gl. Rye 87880610 8689 8936 skifterbitsch@privat.dk 1. væbnere: Væbnere: Lars Jesper Madsen Bitsch, Horsensvej Vesterled 16 30, Glarbo, 86898936/40178936 8689 8964 / 2040 5218 skifterbitsch@privat.dk

Seniorvæbner: 2. væbnere: Jesper Madsen Sissel Pedersen Vesterled 16 41 , Glarbo, Lindholmvej 86898964/22855218 8689 8513

Seniorvæbner: Seniorer: Ann Katrine Pedersen Kjeld Christensen Lindholmvej Ryesgade 39 41 annkatrinebreth@yahoo.dk 8689 8231

Instrumenterne er købt, scenen er skruet sammen – de første toner på vej til at blive slået an i FDF Gl. Rye.

kjankc@gmail.com

Seniorer: Kasserer:

Kjeld Claus Christensen Riber Ryesgade 39 10 A Jægergårdsvej 8689 8231 6035 5015 kjanks@gefiberpost.dk

claus_riber@yahoo.dk

Mandag d. 29. august starter en ny multimusik afdeling op i FDF Gl. Rye. I første omgang bliver det et musiktilbud til alle børn i Gl. Rye fra 5. klasse og opefter. I første omgang mødes vi kl. 15.30 – 17.00. Senere vil vi justere mødetidspunktet – afhængig af deltagernes ønsker og ledernes muligheder.

Kasserer: Bestyrelsesforkvinde Claus Riber Tina G. Madsen Jægergårdsvej 10 A Vesterled 16 8680 Ry 2965 6035 3646 5015

Fra efterårsferien bliver der endvidere et musiktilbud til børn fra 3. og 4. klasse.

Bestyrelsesforkvinde Udleje af Kræshus: Tina G.Willumsen Madsen Dorthe Vesterled 16 Horsensvej 4 8680 Ry 2965 3646 35117902 tinagmadsen@gmail.com

Man behøver ikke at gå til FDF i forvejen for at deltage i FDFs musikafdeling. Man er velkommen, når bare man har lyst til at spille og synge. Vi håber at rigtig mange vil møde op, så vi med tiden får et blomstrende musikliv i byen. Mange musikalske hilsner Lederne i multimusik-afdelingen

tinagmadsen@gmail.com claus_riber@yahoo.dk

dorthewillumsen@gefiber.dk

Udleje af Kræshus: Kræshuset Lene Skifter Horsensvej 33, 8689 8246 Horsensvej 30, 8689 8936

skifterbitsch@privat.dk

Kræshuset Horsensvej 33, 8689 8246

Faktabokuss:ik er alt musik i FDF, som

Multim s band. orps eller bras ikke er tamburk

10


Gl. Rye Fædrelaug på kanotur Af Claus Riber

I år skulle vi udforske den nedre del af Gudenåen, og årets ekspedition med 12 fædre og 12 børn startede fra Gudenåens Camping i Silkeborg, hvor Agnes var glad for at finde kanoerne, for hun ville nødigt svømme hele vejen, for hun kunne ikke svømme. Vi padlede nordpå og første forhindring var slusen i Silkeborg city, hvor vi straks blev stedets turistattraktion. Kiosken må tjene fedt på slusen, for det kostede 25 kr for hver kano, og – ifølge slusemesteren – 5 kr for hver tilskuer. Den forretning ødelagde Emma Hay dog, da hun spurgte tilskuerne, hvad der var så sjovt ved at kigge på os. Det trak lidt i os for at blive liggende og lytte til Riverboat Jazz festival, men vi padlede dog lystigt videre ud i Lange Sø, hvor den stod på frokost midt på Pramdrager stien. Vi følte os i god form og fornemmede, at det gik rigtig stærkt. Den gode fart aftog dog en smule, da vi kom ind i selve å-løbet og i læ af medvinden igen. På vejen til Sminge Sø, kaldet Sminke Sø af pigerne, hørte vi udrykning af politibiler, og vi blev lidt nervøse for vores biler med oppakning på lejrpladsen, hvor der var adgang forbudt for biler. Heldigvis brugte politiet deres ressourcer på noget mere fornuftigt og bilerne stod der endnu, da vi kom frem til lejrpladsen ved Sminge Sø. Belært af erfaringen fra sidste års regnvejr, slog vi straks teltene op. Lejrpladsen var en smule primitiv, hvilket blandt andet sås af at toiletterne senest var rengjorte den 28/11-2010.

Vi hyggede med frugt, badetur, aftensmad og lejrbål. Efter at børnene var puttede i soveposen, kom der dog straks mere alvorlige emner på agendaen, så som biler, ideer til de næste ture, politik og kvinders geografiske evner. Det sidste var afledt af, at Flemming og Frederik måtte vente i 1½ time på, at fruen kørte fra Gl. Rye til Sminge Sø. Men heldigvis fandt hun frem og vi kunne få vores vellagrede rødvin. Søndag morgen vågnede vi til lækkert morgenbord. Da opsynsmanden kom, stiftede vi, med sædvanlig Gl.Rye’sk handlekraft, prompte Gl. Rye Fædrelaug for at han kunne få et navn at skrive på sin kvittering. Turen gik videre nordpå og vi var spændte på, om frokosten skulle være på Svostrup Kro, Truust Kro eller Kongensbro Kro. Men vi fortsatte i det primitive spor og spiste frokost på rastepladsen ved Tvillum kirke. Men da var vi også godt sultne, for vi missede rastepladsen i første forsøg, og måtte padle et stykke tilbage op mod strømmen. Vel fremme ved slut-målet Kongensbro Kro stod der endnu en gang nogle lettede mødre og tog imod barn og mand. Kano-udlejeren skulle bruge kanoerne i mellemtiden, for ellers kunne han blot lade kanoerne ligge til næste år, når ekspeditionen sandsynligvis går videre nordpå mod Randers. Tak til Kristian og Thorbjørn for en skøn tur. Vi håber I tager initiativet igen til næste år.

11 11


Borgerforeningen

10

ÅRS

JUBILÆUM

AKTUELT I GL. RYE

- et tilbageblik på 10 begivenhedsrige år Store fester Af Peter Hald

10 år er lang tid – også for en borgerforening, der har over 50 år på bagen. Der er sket mangt og meget på den seneste halve snes år, der er gået. I Borgerforeningen i Gl. Rye kan vi konstatere, at det meste arbejde bærer frugt. Heldigvis. Da borgerforeningen sammen med FDF, GRIF og sognemenigheden søsatte byens eget blad Aktuelt, var det et af de initiativer, der slog rod og spirede frugtbart. Også Gl. Ryes port til internettet – www.glrye.dk – har udviklet sig, og nu bliver byens egen hjemmeside oven i købet frisket op igen. Vi kan også konstatere, at der hvert eneste år er en solid opbakning til de store, folkelige arrangementer – Sankt Hansfesten, juletræs-tændingen og det store fastelavnsbrag på skolen. År efter år myldrer folk til, og så er det sjovt at være frivillig arbejdshest. Sammen med andre foreninger har vi også været med til at arrangere sangaftener og lokale markeder, og i de senere år har vandreturene til Højkol trukket mange til. Blandt milepælene i borgerforeningens arbejde de sidste 10 år, er visionsarbejdet med udvikling af bystrukturen i Gl. Rye. Et stort arbejde, der involverede mange borgere og endte med ”Gl. Rye Vision 2045”. Langt fra alle ønsker og forslag fra Gl. Rye er blevet ført ud i livet – men det hang i høj grad sammen med kommunalreformen og de dårlige tider for den kommunale økonomi. Der manglede bestemt ikke ideer fra Gl. Ryes side, men vi kan konstatere, at kommunalreformen ikke har været særlig gunstig for netop Gl. Ryes muligheder for at udvikle sig.

12

Borgerforeningen har været med i flere af de større kulturtiltag i de senere år. Blandt andet Kulturfestivalen i 2006. Der deltog op mod 500 mennesker, og der var masser af underholdning. Desværre var det silende regnvejr, men det stoppede ikke festlighederne. Initiativtagerne var Borgerforeningen i Gl. Rye og KulturSamvirket i Ry, som havde set en fordel i at slå sig sammen om at planlægge og gennemføre arrangementet. Borgerforeningen ville gerne markere foreningens 50 års jubilæum ved at holde en stor fest og udgive et jubilæumsskrift, men bestyrelsen mente også, at man havde brug for hjælp til opgaven. I 2009 var det tid for endnu en stor fest - nemlig fejringen af 475 års jubilæet for kongevalget i Gl. Rye. Det blev der også lagt meget arbejde i, og samspillet mellem menighedsrådet, borgerforeningen flagallen, skolen, GRIF, møllen, Øm Kloster Museum og andre gode kræfter klappede fint. Og på selve festdagen den 14, juni var vejret strålende.

Op og ned for naturen 2009 var også præget af grusgrav-sagen, hvor den lykkelige udgang blev, at planerne om en grusgrav med udkørsel til Rodelundvej blev opgivet. Ikke mindst takket være modstand fra Gl. Rye. Borgerforeningen har været involveret i at få etableret nye faciliteter for de mange mennesker, der holder af naturen og friluftslivet. Det er for det første bålhytten ved Kallehave syd for Skovstedvej, der er blevet til i et såkaldt grønt partnerskab, hvor Mølleskolen og Skov- og Naturstyrelsen har deltaget.

Dernæst Emborg havn, hvor kano-og bådfolket kan bruge som base for Gudenå-ture, er blevet renoveret på fornem vis, og det er resultatet af et vellykket samarbejde mellem Skovog Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune, Friluftsrådet, Folkeoplysningsudvalget, med lokal bistand fra Gl. Rye Bådelaug og borgerforeningen. Det seneste år har været præget af strid om lyngbakkerne, hvor lukning af stier skabte vrede i byen. Der blev sagt og skrevet skrappe ting, men i det mindste er stiforløbet nu faldet på plads. Imidlertid bakkernes fremtid stadig uvis. For det handler om meget andet end stier. Ejeren af arealerne, Henrik Brunsø, vil sælge bakkerne, og fra borgerforeningens side arbejder vi i skrivende stund med planer om at etablere en form for offentlig fond, der kan overtage området og sørge for at få gang i den naturpleje, der trænger sig alvorligt på. Som alle kan se, er store dele af lyngbakkerne ved at springe i skov, fordi det myldrer frem med birketræer. Og med mindre der gøres en aktiv indsats, vil der om få år være birkebakker og ikke længere lyngbakker midt i byen. 2011 var også præget af formandsskifte. Efter otte arbejdsomme år som formand sagde Ove Krogsøe stop – men han beholdt dog en suppleantpost i bestyrelsen. Det lykkedes at finde en ny kompetent formand – 42-årige Lærke Frost. Som så meget andet er foreningsarbejde nærmest en form for stafetløb, og hidtil er det lykkedes Borgerforeningen i Gl. Rye at overdrage stafetten til nye arbejdsheste.


Skt. Hans 2011 Af Lærke Frost

Jeg vil gerne starte med at takke det venlige, hårdtarbejdende Skt. Hans udvalg i Borgerforeningen for at have inviteret mig til at holde tale. Det er en rørende og sjælden ære, som jeg ved kun tilfalder ganske få udvalgte. Sådan ville jeg gerne kunne have startet min tale, men virkeligheden er, at dem vi tænkte kunne være interessante at høre på, takkede nej og tiden gik og så var der kun én løsning. Sådan kan det gå.... Inden jeg nu går helt i gang med talen, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor mange af jer er klar over hvem Skt. Hans egentlig var. Bare for sjov. Prøv at række hånden op. Dem der ved det. Vi skal nok lade være med at huske, hvem der ikke ved det. Jeg ved det – jeg har nemlig slået det op for ikke så lang tid siden: Skt. Hans er et fordansket ord for Johannes Døberen. Det siges, at han blev født d. 24. juni, så vi er faktisk til fødselsdag. Vi har også sat flag op, men vi tager ikke gaver med, for hædersgæsten kommer ikke. Han har for længst sat jesussandalerne. Johannes var profet. Han sagde, at lyset var på vej. Det var Jesus. Han sagde, at vi skulle vende os fra det onde mod lyset.

Så må vi jo mærke efter; hvad gør os glade? Er det nyopgravede kartofler, danske jordbær med fløde, måske er det at spise sundt, måske ikke at spise sundt? Er det at holde tilbage for skolebørnene, som skal over vejen? Eller hvad med at slukke computeren og være sammen med dem vi holder af? Det kan også være, at være lille og stå ved siden af en stor flot mølle – med vinger. Det er ret godt gået af Møllelauget, at det er lykkedes dem at skrabe penge sammen. Så hvad gør os glade? Svaret er frit. Ingen andre end os selv, kan svare for os. Vi kan få idéer og forslag som jordbær eller det der helt tilbage fra Johannes og Jesus: Vær der for hinanden. Det er vigtigt. Og det er godt at få gode råd – nogle gange. F. eks fik jeg et godt råd til den har tale. Jeg fik at vide, at jeg skulle holde en kort tale. Dét ville gøre mange glade. Hvor om alting er, så står vi med ansvaret selv. Vi skal selv mærke efter og vi er selv de eneste, der virkeligt kan være dommere. I mine øjne er spørgsmålet om glæde, måske det mest alvorlige spørgsmål overhovedet. Til gengæld lønner det sig at stille det. Og det giver os mulighed for at tage lyset fra Skt. Hans med ud over hele året.

Det er ikke så langt fra, hvad vi gjorde herhjemme, indtil vi begyndte at se os selv som kristne. Vi brændte bål af til midsommer, for at lyset skulle holde det onde væk – holde heksene og troldene på afstand. Begge dele handler om at tage lyset ind og få mørket væk. Men hvordan gør man så lige det?

Hvert by har sin heks og hvert sogn sine trolde. I Gl. Rye har vi også haft en troldheks i år. Den hed Lyngbakkesagen. Den har været ubehagelig at følge. Nu er Lyngbakkerne til salg. Borgerforeningen er blevet spurgt, om vi vil undersøge mulighederne for, at bakkerne bliver købt til byen. Det vil vi gerne.

Drachmann giver os et svar i Midsommervisen, som vi skal synge herovre om lidt. Han skriver: Hvert sogn har sin heks og hver by sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde. Han siger, at vi skal tænde op for glæden. Give den fuldt blus. Det er glæden, som er vejen.

At købe bakkerne er ikke noget man bare lige gør. Vi har været til møde med ejerne, vicekommunaldirektøren i Skanderborg kommune, teknisk chef, funktionslederen for natur og miljø, med en jurist og med en biolog. Vi har haft en landskabsarkitekt med på sidelinjen. Og vi er slet ikke færdige. Fredningsnævnet er f. eks vigtige at komme i dialog med og den endelige struktur på sådan et

ejerskab er heller ikke helt fast. Skal det være en fond, der er hjemmehørende i Gl. Rye. En fond, som har en støtteforening, der hjælper med at indsamle penge og som senere i forløbet kunne styre et eventuelt fårelaug. Eller skal det være et aktieselskab? Eller noget helt andet? Vi arbejder på at finde den bedste og mest konstruktive model. Det der er vigtigt for Borgerforeningen i den her sammenhæng, er at beskytte og pleje bakkerne, så de bevarer deres helt unikke særpræg. Det er også vigtigt, at vi alle sammen har adgang til området, uden at det slider for meget på bakkerne. Og endelig er det vigtigt for os, at vi får en fælles følelse af ansvar og ejerskab over bakkerne. Det er derfor, vi er gået ind i det her. Det er det, vi arbejder for. Hvis der er nogle af jer, der har noget viden, som kan bruges i sådan noget her – hvis der er nogle af jer, der har lyst til at være med i en støtteforening – og hvis der er nogle af jer, som har et kedsomt liv og har lyst til at bruge en masse energi på et spændende og meningsfuldt projekt – kom op i salgsboden her efter bålet og bliv skrevet op. Vi kontakter jer senere. Når Borgerforeningen så har noget helt konkret, indkalder vi til et borgermøde. Lige om lidt rejser vi os og går vi over til bålet, tænder det og synger et par sange. Det kan vi så gøre det med budskabet fra Skt. Hans i baghovedet. Det vil sige: Vi forholder os til, hvad glæde er for os hver især. Vi behandler hinanden ordentligt. Når vi så samtidig husker, at betale vores kontingent i Borgerforeningen er jeg sikker på, at vi er godt på vej og at vi har det endnu bedre til næste års Skt. Hans. Tak. Og så er der bål.

13 13


Gl. Rye får ny hjemmeside... Webmaster Martin Rud har i flere måneder knoklet med at designe en forbedret udgave af hjemmesiden, og nu er den så gået i luften.

Nyt flot design og øget brugervenlighed på www.glrye.dk Af Peter Hald

Hver eneste dag klikker et halvt hundrede borgere i Gl. Rye ind på hjemmeside-adressen www.glrye.dk. Vores egen hjemmeside her i byen er flittigt besøgt, og med god grund. Her er der nyheder og nyttig information, og man kan altid får at vide, hvornår det næste lokale arrangement finder sted. Og har man brug for at få solgt sin gamle cykel eller en kattekilling, kan det også lade sig gøre via hjemmesiden. Nu får Gl. Ryes hjemmeside en ansigtsløftning. Webmaster Martin Rud har i flere måneder knoklet med at designe en forbedre udgave af hjemmesiden, og nu er den så gået i luften. Det er stadig den samme adresse – www.glrye.dk – og alle de ting, man er vant til at finde, er der stadig. Nyhederne, kalenderen, opslagstavlen, listen over de lokale foreninger og meget mere. Men der er også kommet noget nyt til.

Nyt debatforum Blandt andet er det nu muligt at deltage i en online debat. Det kan være alt muligt – bare det er lødigt og sobert. Måske har man et par gode ideer til hvordan trafikken kan reguleres. Måske har man et forslag til et nyt arrangement eller forskønnelse af byen. Det kan være alt mellem himmel og jord, blot det er relevant for Gl. Rye og dens indbyggere.

14

Google-kort

Brug debatten

Nyt er også muligheden for at anbefale flotte og spændende steder i G. Rye ved hjælp af Google-kort. På den måde kan man hurtigt finde interessante steder som f.eks. Galgebakken eller Emborgbroen. Og man kan selv sætte nye interessante steder ind, hvis man skulle have lyst.

Formanden for Borgerforeningen i Gl. Rye, Lærke Frost, fremhæver det nye debatforum og opfordrer borgerne i Gl. Rye til at deltage flittigt og komme med debatemner. - Jo mere siden bliver brugt, desto bedre, siger hun. Lærke Frost er glad for, at Martin Rud har fundet tid til at forny hjemmesiden: - Vi er utroligt heldige med at have en hjemmesidekyndig, som trofast lægger en masse frivillige timer i at holde Gl. Ryes hjemmeside kørende. At han så oveni har overskud og lyst til at forny, forenkle og forbedre den, kan jo ikke være bedre, konstaterer hun.

Mere dynamik Når man klikker sig ind på den nydesignede hjemmeside vil forandringer med det samme være tydelige. Der er mere liv og dynamik. Således er der i toppen af siden et vindue med skiftende nyheder i en elegant grafisk opsætning. Overskueligheden er også forbedret. Øverst er der således en stribe relevante menupunkter, hvor man med det samme kan klikke sig ind på f.eks. foreninger, lokalinfo, kalender, debat med mere. Lidt længere nede kan man se de seneste opslag på opslagstavlen og de nyeste debatindlæg – og der er selvfølgelig et link til lokalbladet Aktuelt. Og nederst er der en samlet oversigt, hvor man let kan finde lokale foreninger og institutioner, der er opdelt i forskellige overskuelige kategorier. Martin Rud er selv glad for resultatet: - Den gamle hjemmeside fungerede ikke længere helt optimalt, når det handler om det grafiske indtryk og opbygningen. Den nye side præsenterer tingene bedre, og den er mere spændende at kigge på, forklarer han. Der er ikke noget af ”det gamle”, der er røget ud. Alt det velkendte er bevaret – det er blot sat anderledes op - og så er der som nævnt kommet nogle nye muligheder til.

Håber på flere gæster Hver dag har www.glrye.dk mellem 50 til 60 ”unikke” besøg. Hvilket vil sige, at mellem 50 og 60 forskellige personer klikker sig ind på siden hver dag. Men hver person kan selvfølgelig godt bruge siden flere gange i døgnet. - Jeg er spændt på, om der kommer flere besøg. Det håber og tror jeg, at der gør, siger Martin Rud. Gl. Ryes egen hjemmeside, som Borgerforeningen står bag, opstod i 2002, og den har i årenes løb gennemgået nogle mindre ændringer. Men det nye design er helt moderne, og brugervenligheden er mærkbart forbedret. Så nu er det bare med at klikke sig ind, så ofte man kan!


n e t w A e l l i S Liv i gaderne Gaderne i Gl. Rye summede af liv torsdag den 18. august, da borgerforeningens store udendørs arrangement ”Sille Awten” lokkede masser af indbyggere ud i den strålende august-aften. Og der manglede ikke oplevelser. ”Sille Awten bød på cykelløb, mad, musik, sjov for børn, boder med lokale forretningsdrivende og firmaer, brandmandsopvisning og ikke mindst et forrygende sangshow med X Factor-tvillingerne Trine og Rikke. En herlig aften, der godt kunne tåle en gentagelse.

Foto Mette Søby Jensen

Borgerforeningen

Lærke Frost Formand 8614 9545

laerke.frost@glrye.dk

Peter Hald Næstformand Ryesgade 45 3511 6471· 2857 8560

peter.hald@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781

liselotte.johansson@glrye.dk

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555

Lene Schultz Nyvej 13 3511 6817 · 2074 9752

helen.grubbe@glrye.dk

lene.schultz@glrye.dk

Steen Jørgensen Ryesgade 56 8689 8106

steen.joergensen@glrye.dk

Susanne Tougaard 86 89 84 10

susanne.tougaard@glrye.dk

Ole R. Andersen 22 41 19 29

ole.andersen@gl.rye.dk

Suppleanter Mie Holmgaard 5072 1866 mie.holmgaard@glrye.dk

Jan Ketley, 7576 0145 · 5150 0511 jan.ketley@glrye.dk

Ole Schultz 3511 6817 Ove Krogsøe 8689 8301 Portalbestyrer Martin Bernt Rud 2062 1888 martin.rud@glrye.dk

15 15


Gl. Rye sogn og kirke

Gudstjenester i Sct. Sørens Kirke August Den 28. Gråd over Jerusalem (10.s.e.trin.)

kl. 11

Himmelbjerget

September Den 4. Farisæeren og tolderen i templet (11.s.e.trin.) kl. 10.30 Den 5. Stillegudstjeneste – temaet kærlighed kl. 20.00 Den 11. ”Luk dig op” (12.s.e.trin.) kl. 9.00 Pilgrimsvandring Øm Kloster Den 18. Den barmhjertige samaritaner (13.s.e.trin.) kl. 10.30* Høst – familiegudstj. Den 25. Helbredelsen af ti spedalske (14.s.e.trin.) kl. 10.30 Oktober Den 2. Den 3. Den 9. Den 16. Den 23. Den 30.

”Ingen kan tjene to herrer” (15.s.e.trin.) Stillegudstjeneste – temaet kærlighed Opvækkelsen af enkens søn i Nain (16.s.e.trin.) Manden med vand i kroppen (17.s.e.trin.) Det største bud i loven (18.s.e.trin.) BUSK-gudstjeneste med FDF Gl. Rye

kl. 10.30 kl. 20.00 kl. 9.00 kl. 10.30 Pia Husted Blok kl. 9.00 kl. 10.30* Busk - FDF

November Den 6. Frederiks Flyverdragt kl. 10.30 Børne- og familiegudstj. Fredriks Flyverdragt Den 6. Saligprisningerne (Alle helgen) kl. 16 Andagt minde af sognets døde Den 13. Helbredelsen af embedsmandens søn (21.s.e.trin.) kl. 10.30 Den 20. Verdensdommen (sidste søndag i kirkeåret) Ingen Den 27. Jesus prædiker i Nazareths synagoge (1.s. i adv) kl. 10.30* December Den 4. De ti brudejomfruer (2. s. i advent) Den 11. Zakarias lovsang (3. s. i advent) Den 18. Johannes Døberens sidste vidnesbyrd (4. s. i adv)

kl. 10.30 kl. 9.00 Pia Husted Blok kl. 16 Julen synges ind

STILLEGUDSTJENESTE Mandag d. 5. september Mandag d. 3. oktober Tema – Kærlighed Vi fortsætter med stillegudstjenesterne i efteråret, hvor temaet kærlighed vil danne udgangspunkt for valg af tekstlæsninger, salmer, taizesang, solosang og aftenbøn. Der vil være en stilleperiode med mulighed for at tænde lys, og der vil være nadver. Stillegudstjenesten vil starte i kirken kl. 20. Der vil være musik i kirken fra ca. 19.45. Har man lyst til at øve lidt sange inden, er man meget velkommen i sognehuset kl. 19.30, men det er absolut ingen forudsætning for at deltage i selve gudstjenesten. Alle er meget velkomne.

*Sct. Sørens kor medvirker Hvor intet andet er anført gudstjeneste ved Henrik Lund

Sct. Sørens Kor

16

Har du lyst til at synge i kor, så kom og vær med i Sct. Sørens Kor. Koret er for alle fra 3. klasse og opefter.

Koristerne får et mindre honorar for at deltage i en gudstjeneste. Vi arbejder med stemmetræning og synger en og tostemmige sange og salmer.

Vi øver i Gl. Rye Kirke, torsdag fra 15-16 – første gang d. 25. august.Koret medvirker ved gudstjenester i Gl. Rye Kirke ca. 4-6 gange om året.

Mød op til korprøve eller ring og få flere oplysninger. Kærlig hilsen Katrine (40887026)


Aktuelt: 10 års jubilæum og Sct. Sørens kirke De forløbne 10 år med Aktuelt i Gl. Rye har budt på et skelsættende kapitel for kirken på bakken over byen. Der har været blæst om Sct. Sørens kirke, som med sin højtbeliggende placering i landskabet og lange historie, ikke mindst i reformationsårene, kender vindens veje. I omkring halvdelen af Aktuelts 10 år har to menigheder benyttet kirken, sognemenigheden og valgmenigheden. En gennemgang af Aktuelts første 5-6 år viser, at Sct. Sørens kirke var rigt repræsenteret i Aktuelt . Der var mange sider med kirkestof, forskellige kirkesyn og bud på at være kirke, diverse aktiviteter, gudstjenester, koncerter og musikliv, prædikener, artikler, skribenter og lignende. Aktuelt tjente som et tankevækkende og iøjnefaldende kirkeblad, hvor der var noget på spil. Forhåbentligt er det stadigt sådan, skønt kirkestoffet er halveret, fordi sognet nu er en menighed.

Sokratisk samtale er en samtaleform, hvor vi spørger til konkrete fortællinger og erfaringer fra eget liv omkring et begreb, fx. ”fællesskab” eller ”ensomhed”. Vi undersøger begrebet sammen ved at stille hinanden spørgsmål. Forhåbentligt går vi klogere eller klarere hjem.

ÅRS

JUBILÆUM

AKTUELT I GL. RYE

Også økonomisk har kirken gennem årene bidraget til, at vi i dag har et blad, der leverer sammenhængskraft til Gl. Rye. Valgmenigheden donerede generøst sit overskud til bladet Aktuelt, hvilket har stor betydning både for den årlige drift og fremtidsudsigterne. Håbet er naturligvis, at det er det mentale, eksistentielle, åndelige, moralske, kulturelle, historiske og musikalske bidrag, som står først i bedømmelsen af de forløbne 10 år. ktuelt er et fremragende medie for kirken. A Lad det fortsætte sådan.

”Sokratisk samtale” De gode og givende samtaler man indimellem kan have med venner en sen aften om livets forunderlighed og voldsomhed, vil vi gerne give mulighed foruden for vennekredsen. Derfor indbyder vi til et nyt forum for samtale om emner, der har med at være menneske at gøre.

10

Den første gang er emnet ”Afmagt”. Hvordan møder vi afmagt i vores hverdag, hvilke skikkelser og former har afmagten? Hvad stiller vi op med afmagten, omgås og lever vi med den?

Samtaler om eksistentielle emner

Nye emner aftales løbende. Datoer for samtalerne er den 27. okt., 8. dec., 12.jan, og 23.feb. Alle aftener kl. 19-22.

Hvis vi bliver mange, laves der flere hold. Meld tilbage senest d. 1.10 til Anne (thevinthers@gmail.com), hvis du er interesseret i at deltage. Eller ring til Henrik.

Der kan være ml. 4 og 8 personer i gruppen, og det forventes, at man deltager alle fire gange.

Med venlig hilsen Anne Winther og Henrik Lund

Pilgrimsvandring fra Sct. Sørens kirke, Gl. Rye til Øm Kloster Det er ved at være en fast tradition, at Øm Kloster Museum og Sct. Sørens Kirke i september arrangerer pilgrimsvandring mellem kirke og kloster. Datoen i år er søndag d. 11. september. Som optakt til turen startes der med gudstjeneste i Sct. Sørens kirke i Gl. Rye kl. 9.00, og kl. 10.00 bliver der fælles afgang fra kirkegården. Vi går gennem et område med smuk og afvekslende natur. Vi vil bl.a. gå i lyngbakkerne, i skoven og langs Gudenåen. Dele af turen gås i tavshed, men der bliver også plads til historiefortællinger undervejs. Det er sognepræst Henrik Lund og museumsinspektør Lene Mollerup, der er guider på turen. Vi regner med at være i Øm Kloster mellem kl. 13.00 og 13.30. Fælleskørsel kan arrangeres tilbage til Gl. Rye. Husk madpakke og kaffe/vand til de fastlagte pauser. Det koster lidt at deltage. Pris 30,- kr. for voksne, gratis for børn og unge under 18 år. Lene Mollerup og Henrik Lund 17


”Jeg er verdensbo Af Henrik Lund

Statsminister på cykel ”Gak ud, min sjæl, betragt med flid…i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver...” (DDS 726) Salmedigteren Paul Gerhardtpriser sommertidens prangende løv, ser på hvert lille blomsterpar, finder skønheden på den faldne jord, frydes ved glansen af Guds herlighed. Sommer er sansefråds. Vi beruses og overvældes af lys, varme, fugle, grøftekanter, marker, milde aftener på terrassen, let påklædning, dufte. Og så er sommeren tiden, hvor alt går i stå. Det er tilladt at sætte tempoet ned, at døse, dvæle. Selv vores statsminister forlader Christiansborg og finder cyklen frem. Adstadigt drysser han fra Danmark til Paris på cyklen. Der er ingen møder i sigte, men sansefråds, solsikker, vin, munterhed og let omgang med andre. Sommerens betydning bliver mere og mere vigtig. Vi behøver tid til at drysse, tid til at give plads til sanse-fråds, tid til at opdage og række ud efter livets godhed. Hvad er det egentligt vi er her for? Hvad er meningen? Hvad fortæller kroppen og sanserne om livet, når jeg giver dem lov til at drysse rundt uden en stram kalender, uden møder, faste dagsordener, målsætninger, evalueringer, krav om udvikling?

Ansvar for egen læring Mig selv først og sidst å en mærkelig måde har vi det P svært med sommertidens sansefråds, med opdagelsen af Guds underfulde gaver. Vi har vanskeligt ved at drysse rundt uden mål og med. Vi har vænnet os af med at bemærke det som ikke udgår fra os selv. Den store sammenhæng sanserne opdager i sommerens langsomme dage, skænker vi ikke mange tanker

18

i hverdagen. For vi er trænet til at indsnævre livet til at begynde med ”mig selv”. Den vigtigste rækkefølge er jeg før livet. Det er mig, som skal være i centrum. Det handler om min ret til at være mig selv, om min vej til at finde min identitet, om min vej gennem uddannelsessystemet,

lykkes, at finde vores vej. Vi bliver så optaget af os selv, at vi ikke har overskud til at opdage andet.

om min karriere, mine udviklingsmuligheder. Vi ser ikke på livet ligesom salmedigteren Paul Gerhardt. Vi takker ikke først for Guds underfulde gaver. For vi har lært, at livet ikke er en gave, men rettighed, som vi selv har ansvar for. Vi skal selv finde meningen, målet og betydningen. Og det er der ikke meget underfuldt ved. Det er hårdt arbejde. Det er et pres og et dagligt tryk.

det ikke nok at jeg selv lykkes, at den enkelte klare det, at jeg følger med i ræset af nye mobiltelefoner, computere, smart tøj, boligindretning og havens forskønnelse. Måske handler Guds underfulde gaver ikke kun om det som sker i mit liv. Måske er der større værdier på spil, end hvor godt jeg har det, mine muligheder for at hygge mig.

J eg har f.eks. gennem hele min lange skolegang lært, at mennesker skal danne sig selv. Jeg kan selv danne mit liv og min person. Det betydningsfulde og værdifulde kan jeg hente i mit eget indre. Du skal selv finde en vej at lykkes på, blive lykkelig. I skolen lærer vi, at det er op til hver enkelt at opfinde en livsverden, kultur og et passende adfærdsmønster. Læreren må ikke være forbillede. Det er ansvar for egen læring. Du skal danne og klare dig selv. Det sætter vi en ære i. Og efter skolen bruger vi resten af livet på at

I skolen har jeg lært, hvordan man klarer sig i verden og dagens Danmark. Men jeg har ikke lært, hvordan jeg kan bidrage til, at verden kan klare sig. Måske er

På skolebænken med Vor Herre: Forlig dig med din bror I bjergprædikenen tager vor Herre os på skolebænken. ”I har hørt, der er sagt”, siger han og henviser til de ti bud. Den gamle lære er, at holder mennesket de ti bud, vil det lykkes, - så er det godt nok, - så klarer det sig i verden. Det siger skrifterne og profeterne. Det siger datidens rabbinske skole. Det lyder næsten som vores livsmotto i dag. ”Men jeg siger jer”, fortsætter den Mægtige så. Jeg siger jer, at


orger”

Hvad kan jeg bidrage med?

det er ikke nok at klare sig selv i verden, at lykkes, at bruge al sin tid og hele sit liv på at udvikle sig selv, få det bedre og bedre, sørge godt for det private, det der er mit. Det er ikke nok at komme med det til alteret. Nej, ”gå først hen og forlig dig med din broder”.

med himmel, hav og jord, med dyr, planter og mennesker. Vi er en del af verden. Og i centrum overfor den gave, det er at være til i verden, står glæde og agtelse, men også respekt og ansvar over for det som er blevet én betroet. ”Gå først hen og forlig dig med din broder”.

Diogenes i tønden

Villig til at bære hinandens skyld

Den græske filosof Diogenes fra Sinope blev engang spurgt, hvad han var for et menneske. Og hans svar ligger godt i tråd med vor Herres ord. Diogenes svarede ikke ved at henvise til egne bedrifter, stilling og arbejde, indkomstforhold og boligsituation. Han gav derimod et meget enkelt svar. Hvad er du for et menneske? Jeg er en verdensborger, svarede Diogenes fra Sinope. Jeg er en verdensborger. For Diogenes handler livet ikke om selv at lykkes, men om at være en borger for andre, sågar en borger i verden og ikke kun i den by Sinope han bor i. Diogenes er åbenbart mere optaget af at bidrage til verden end selv at få det godt, hygge sig, rejse og opleve. Han forstår sig som solidarisk med alle andre mennesker i verden. Han er i skæbnefællesskab med andre. Han har ansvar for andre og ønsker at leve i gensidigt hensyn til andre. Eller som vor Herre siger til os i dag: ”Gå først hen og forlig dig med din broder”.

Verdensborger – fra rettighed til agtelse ”Jeg er en verdensborger”. Tænk om vi alle begyndte at give det svar og leve efter det. Tænk om vi flyttede fokus fra mig selv til verden, ikke løb efter hvad vi har ret til og krav på, hvad vi kan få ud af livet, nytteværdien for os selv. Hvad ville der ske, hvis vi hver morgen og aften svarede som Diogenes: Jeg er en verdensborger, hvad kan jeg bidrage med i dag, hvad jeg gøre for at verden kan fyldes med gensidigt hensyn, med godhed? Måske ville vi forstå talen om Guds underfulde gaver på en ny og anderledes måde. Måske kan vi med Diogenes forstå, at livet faktisk er en underfuld gave og ikke en rettighed. For livet er jo så meget større end den enkelte selv. Vi lever i sammenhæng med alt det skabte,

Ledetråden i bjergprædikenen er, at mennesker skal forstå sig som solidarisk med hinanden, udvise gensidige hensyn. Det særlige ved Jesus er, at empati og solidaritet er det eneste, som har betydning for ham. Han tænker ikke først og fremmest på sin egen livsudfoldelse, men på hvad han kan bidrage med. Hvad kan jeg gøre for at verden mellem mennesker bliver bedre. Jesus vil, at vi indser og lever efter, at vi alle er borgere i samme verden, uanset hvad der skiller os ad; landegrænser, geografi, sprog, politik, kultur, historie, religion osv. Farisæerne og de skriftkloge lægger vægt på det som skiller folk, på at dømme og håndhæve retten fra Det Store Råd, på at man skal tage sig godt ud, have fokus på sit selv og lægge sit liv frem for alteret, være optaget af sig selv over for Gud. Jesus har altid fokus på sin næste, ønsker forligelse og forsoning mellem mennesker. ”Gå først hen til din bror og giv ham din gave, før du bringer gaven til alteret”. Og derfor blev Jesus regnet for gal og umulig at være sammen med. Til sidst måtte man myrde ham, fordi han gjorde op med det egocentrerede og i stedet pegede på det underfulde med de andre. Han fortalte højt om livets sandhed, at den er, at vi altid skal bære hinandens skyld, - at vi mere end noget andet skal leve for medmenneskets skyld. Det nytter ikke at forvandle tilværelsen til min egen private rettighed og tabe næsten af syne. Ja, det gavner ikke engang at leve udelukkende for Gud, hvis et medmenneske glemmes. ”Når du kommer til alteret og dér kommer i tanke om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive liggende ved alteret og gå først hen og forlig dig med din bror, - så kan du komme og bringe din gave for Gud”.

Ikke sig selv nok Et menneske er ikke sig selv nok. Vi er alle borgere i verden, en del af et stort og mægtigt fællesskab. Det vigtigste er der for ikke, at bruge alle kræfterne og ressourcerne på at danne sig selv, udvikle sig selv. Hvad kan du bidrage med for at gøre verden bedre? Det er det vigtigste.

Hvad kan jeg bidrage med? Kirkens budskab er provokerende. Det er det modsatte af budskabet i skolen og hjemmet. Livet handler ikke om at være bedst til at være alene og blive bedst til at være sig selv på andres bekostning. Tværtimod, - at leve det er først og fremmest at have samfund med andre, - at turde forlige sig, række ud efter andre, komme andre i møde. Vi er alle borgere i verden. Som Ulrich Beck siger i bogen Magt og modmagt i den globale tidsalder er tanken om at være verdensborger den tanke vi i dag har allermest brug for. For en verdensborger er det menneske, der tager nutidens store brændende globale problemer op for at bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden. Vi er til for andre og for verden. Vi er ikke til for at kun at gå op i os selv. Vi skal have mod til at forlige os, komme hinanden nær trods alt det som skiller. Det er bevægelsen i evangeliet. Det er, hvad Gud gør for os. Han bærer vores skyld, så vi kan være borgere og mennesker for hinanden med forligelse som fortegn. Mød din næste med forligelse, bær hinandens skyld. Livet er nemlig ikke en rettighed, men en underfuld gave. At få lov til at leve og være til sammen med andre er den største gave, som gives. Derfor skal vi også først og fremmest være borgere i verden, som tør bære hinandens skyld. år nogen næste gang spørger: Hvad er N du for et menneske? Så sig med Diogenes: Jeg er en verdensborger optaget af nutidens brændende globale spørgsmål. Når jeg ser Guds underfulde gaver spørger jeg: Hvad kan jeg bidrage med?

19


Disney go home Fredriks Flyverdragt – nu som bog og cd Søndag den 6. november gæster Fredriks Flyverdragt atter kirken.

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk Sognepræst:

Henrik G. Lund Præstegårdsvej 1, tlf. 86 89 80 37

Fredag fridag

Mange i Gl. Rye vil huske, at Fredrik er en dreng, der kan flyve ind i Bibelen, når han tager sin gamle flyverdragt på. Fredrik bevæger sig lige naturligt i nutiden som i Bibelen. Han møder de bibelske personer og sammenligner dem med mor og far, venner, mormor og morfar, ja alle dem Fredrik kender.

tyrlige rejser ind i Bibelen for omkring 4 år siden. Tag med på nogle af de nye rejser, hvor oplevelserne er større end det vildeste i Disney show. Hør de forunderlige ord, se de flotte og tankevækkende tegninger, lyt til den nye musik. Disney go home. Gem fredags-slikket til søndag formiddag. Døm selv. Tag alle ungerne og naboerne med. Bogen og cdén kan købes ved henvendelse til Esben Nyholm (tlf. 86 16 04 78) eller Henrik Lund (tlf. 86 89 80 37).

Kirstin Sander Jacobsen Ryesgade 18 Tlf. 86 89 88 22

Graver:

Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 86 89 87 12 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk.

Næstformand & kontaktperson:

Jytte Siggaard Burmlundvej 2, 8680 Ry 8689 8527

Kirkeværge:

Vivaldikoncert Søndag d. 11. sept. kl. 19.30

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

Leif Ramløv Svendsen, blokfløjte Ulrik Spang-Hanssen, orgel

Hanne Ø. Lauritsen Rimmersvej 13. Gl. Rye Tlf. 8689 8032

Blokfløjtevituosen Leif Ramløv Svendsen og organist Ulrik Spang-Hanssen spiller populær, iørefaldende og kunstnerisk højt profileret musik af Antonio Vivaldi. Leif Ramløv spiller på kopier af blokfløjter, som var i brug dengang musikken blev skrevet. Undervejs fortæller de både om musikken og instrumenterne. Fri entre.

En BØN fra kirkegårdspersonalet. Vores højt og smukt beliggende Sct. Sørens kirke og kirkegård er omkranset af kirkegårdsdige samt græsskråninger. Disse græsskråninger vil vi gerne vedligeholde ved at slå græsset nogle gange om året, men på grund af skåningernes hældning er vi nødsaget til at slå dem med en buskrydder. Dette har dog medført stor gene for personalet, da der desværre er nogle hundeejere, som glemmer at opsamle deres hunds efterladesskaber på disse skråninger. Vi har derfor besluttet at opsætte små 20

Katrine Bruno Hansen, 8680 Ry Tlf. 48 88 70 26

Kirkesanger:

Ulrik Spang-Hansen

Så kom op i Sct. Sørens kirke, hvor Frederik begyndte sine spændende og even-

Organist:

Leif Ramløv Svendsen

Musikforestillingen søndag den 6. november om Frederiks fantastiske rejse i Bibel og nutid er helt ny. Den bygger på en bogudgivelse, som kommer til oktober på Bibelselskabets forlag med tilhørende musik-cd. Bag udgivelsen står et trekløver fra Gl. Rye: Esben Nyholm, Camilla Fjermestad Lang og Henrik Lund. Forestillingen i Gl. Rye bliver generalprøven før den efterfølgende weekends bogmesse i København, hvor Bibelselskabet lancerer den nye bog om Frederiks Flyverdragt.

hlu@km.dk

skilte på græsskåningerne for at minde hundelufterne om, at det er til stor gene for os, hvis de ikke husker at opsamle deres hunds efterladenskaber. Vi vil gerne samtidig fortælle, at alle ansatte her på kirkegården er dyre- og hundevenner og at vi derfor synes, det er helt fint og hyggeligt med besøg af hunde i følge med mennesker både på og ved kirkegården – MEN HUSK LIGE DEN LILLE hundepose. TAK for det! De venligste hilsner fra personalet ved Sct. Sørens kirkegård.

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

haoel@mail.dk

Sekretær:

Peder Sørensen Kastanieallé 8B, Gl. Rye Tlf. 8798 5070

h-p-sorensen@mail.tele.dk

Kasserer:

Marianne Glasius Hedevej 1, Gl. Rye Tlf. 8788 0170

Regnskabsfører:

Birgit Nielsen Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250 skjoede50@yahoo.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk


”Hvis suk var luftballonner...” Studiekreds om flygtningelejren i Gl. Rye Studiekredsen dette efterår tager udgangspunkt i en ny lokalhistorisk bog af Annette Jakobsen ”Hvis suk var luftballoner...”. Bogen handler om flygtningelejren syd for Gl. Rye 1945-48. Gennem 3 personers dagbøger skildres livsvilkår og tanker i forbindelse med flugten fra Tyskland til Danmark, hvordan det var at være tysk flygtning på dansk grund i årene efter 2. verdenskrig og yderligere det store hjemkomsttema. Vi vil gå konkret til værks, læse dagbøgerne samt inddrage andet relevant materiale, bl.a. film. Undervejs spørger vi til menneskets natur, de iøjnefaldende eksistentielle udsagn og udråb foranlediget af at være flygtning og leve under barske forhold. Det vil fremgå, at kirken spillede en markant og central rolle i lejren. eltagerne bedes anskaffe Annette JaD kobsens bog ”Hvis suk var luftballoner... Tre tyske flygtninges fiktive dagbøger om flugten fra hjemstavnen og ophol-

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30: Karl Schulzes dagbog: Konfirmation, ungdomsbander og kriminalitet, sport og andre aktiviteter, skolevæsenet. Tirsdag den 8. november kl. 19.30: Hedwig Grunaus dagbog: Jul, mors dag, sundhedsvæsenet, beskæftigelse af børnene/børnehaverne. Annette Jakobsens bog

det i flygtningelejren Rye i Danmark” Ry boghandel eller direkte hos Annette Jakobsen tlf. 86 89 86 53).

Foreløbigt program: Tirsdag den 27. september kl. 19.30: Grete Zielkes dagbog: Reglementet, arbejdet, besøg af Grüber og Niemøller, kirkevæsenet og kirkens betydning, koncerter og teater, bevogtning og fraternisering, lejrlederen – retssystem og magt.

Tirsdag den 22. november kl. 19.30: Oplæg til filmen ”Den store flugt”. Perspektivering og fælles samtale. Muligvis ser vi også filmen ”Kun en tysker”. Tirsdag den 6. december kl. 19.30: Oplæg til spillefilmen ”Flugten”. Perspektivering, samtale og afslutning. Studiekredsen ledes af Annette Jakobsen og Henrik Lund i fællesskab. Tilmelding til Henrik Lund seneste den 20. september (tlf. 86 89 80 37 / hlu@ km.dk).

Digterpræsten Blicher, Viborg Domkirke og flygtninge-kirkegården Gedhus Sogneudflugt lørdag den 17. september Årets sogneudflugt går til markante historiske steder med stor betydning for Gl. Rye. Vi kører først til Thorning, hvor digterpræsten Sten Steensen Blicher boede 1819-1825 og bl.a. skrev novellen ”Brudstykker af en landsbydegns dagbog”, et højdepunkt i dansk litteratur. Det var Blicher, som for alvor gjorde Himmelbjerget kendt i Danmark ved de store folkemøder 1839-1842. Vi får et foredrag/ rundvisning på Blicheregnens Museum, ser præstegården og kirken. Derpå går turen til Viborg, der ligesom Gl. Rye og Sct. Sørens kirke spillede en central rolle i forbindelse med Danmarks reformation 1534-36. I Viborg ser vi Domkirken med Joachim Skovgaards berømte malerier. Fra Viborg kører bussen os til Karup, nærmere bestemt kirkegården Gedhus. Lokalhistoriker Annette Jakobsen vil fortælle om de mange flygtninge, som døde under opholdet i flygtningelejren syd for Gl. Rye og blev begravet tæt på Blidsø, men som sidst i 60erne blev flyttet til kirkegården ved Gedhus.

Program: Kl. 9.00: Afgang fra kirkepladsen Kl. 10.00: Foredrag/rundvisning Blicher-egnens Museum Kl. 13.00: Frokost restaurant Latinerly Kl. 14.30: Rundvisning Viborg domkirke Kl. 16.30: Flygtninge-kirkegården Gedhus ved Karup. Lokalhistoriker Annette Jakobsen fortæller. Kl. 17.45: Hjemkomst Gl. Rye Pris for deltagelse 100 kr incl. frokost. Tilmelding til Peder Sørensen (87 98 50 70), Marianne Glasius (87 88 01 70) eller Henrik Lund (86 89 80 37).

21


Søren Ryge Petersen

Henrik Dahl

Brian Patrick McGuire

HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING

Klosterlivets åndelighed:

Højskoledag

En udfordring i middelalderen og i dag

Livsværdier

UDSYN

Ved Brian Patrick McGuire 15. september kl. 19.30. Sct Sørens Hus , Gl. Rye

Åndelighed er et vanskeligt begreb, specielt fordi ordet ”spiritualitet” nu bruges og tilsyneladende udtrykker en livsform, som kun er for en elite. Men Benedikt i sin Klosterregel ønskede ingen eliteklostre: han tilbød en livsform, der i princippet var til for alle, der ønskede at danne ”en skole i Herrens tjeneste”. Klosterlivet handler primært om at lovprise Gud gennem korsangens fællesskab og daglige arbejde. I 1100-tallet forsøgte en gruppe munke i Bourgogne at følge Benedikts Regel til punkt og prikke. Dette blev til cistercienserordenen, og takket være deres talent for organisation blev deres klostre bredt ud over hele den latinsk kristne verden.

– hvilke værdier lever vi på?

Lørdag den 5. november kl. 10-16. Mød tv-vært og forfatter Søren Ryge samt sociolog og forfatter Henrik Dahl. Vær med til en debat om det gode liv og vore livsværdier. Arrangementet er støttet af Kultursamvirket Skanderborg Kommune.

Sct. Sørens Hus, Præstegårdsvej 3, Gl. Rye. Program:

Der er i vor tid mange myter om klosterlivet, takket være den protestantiske reformations propaganda, for eksempel en påstand om, at senmiddelalderens munke og nonner levede et luksuspræget liv og havde glemt Reglen. Siden 1500-tallet har klostervæsenet været anset som en forkert form for kristent liv, hvor man køber paradis gennem gode gerninger. Men de munke og nonner, som jeg kender i Danmark, England, Irland og USA, forsøger på ingen måde at købe Guds gunst, men giver udtryk i deres hverdage og bønner for en glæde i alt det, som Gud har skabt.

9:30 Velkomst med kaffe og sang

Kort om Brian Patrick McGuire:

E-mail: kontakt@udsyn.dk Telefon: 8689 8037 (Formand Henrik Lund)

Født på Hawaii i 1946 og vokset op i Californien. Bachelor fra University of California, Berkeley, 1968. Dr. phil. fra Balliol College, Oxford, 1971 Indvandret til Danmark og gymnasielærer i 1972. Dansk statsborger i 1976. Adjunkt, senere lektor på Københavns Universitet ved Institut for græsk og latin i 19751996. Professor på Institut for historie og social teori ved Roskilde Universitetscenter, nu Institut for kultur og identitet ved Roskilde Universitet siden 1996.

10:00 Søren Ryge: Livsværdier - det handler om mennesker 12:00 Frokost 14:00 Henrik Dahl: Livsværdier i dagens samfund 16:00 Afslutning

Tilmelding:

Arrangeret sammen med Menighedsrådet i Gl. Rye.

y s d u . w w w

Arrangeret sammen med Øm Klostermuseum, Øm Klosters venner og Menighedsrådet i Gl. Rye.

22 22


Høst

Velkommen til nye konfirmander

– tak for det vi er afhængige af

Søndag den 18. september kl. 10.30 vil vi takke for alt vi er afhængige af. Vi holder en høstgudstjeneste, som er for alle, børn, familier, enlige, modne, ældre, - enhver er velkommen. Sct. Sørens kor hjælper med at synge høstsalmer. Efter gudstjenesten er der en let frokost i sognehuset.

onfirmanderne begynder i uge 35. Det ser ud til, vi bliver dejK lig flok på omkring 40 konfirmander. Konfirmanderne kommer ligesom tidligere år fra Mølleskolen, Himmelbjerggården, Skovly og andre skoler i Silkeborg og Skanderborg. Tirsdag den 30. august kl. 8.00: 7.C, 7.D, 7.F fra Mølleskolen og elever fra Himmelbjerggården Onsdag den 31. august kl. 8.00: 7.A, 7.B, 7.E fra Mølleskolen og elever fra Himmelbjerggården i mødes i Sct. Sørens Hus, præstegårdsvej 3, Gl. Rye. UnderV visningen begynder kl. 8.00 og varer til ca. 9.15-20, så eleverne kan nå bussen til Mølleskolen. Vi glæder os til at møde de nye konfirmander. Der er konfirmandindledning for forældre, søskende og familier i forbindelse med høstgudstjenesten søndag den 18. september kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der samvær og orientering om undervisningen.

Minikonfirmander – 3. klasse Gl. Rye skole lle elever i 3. klasse tilbydes minikonfirmandundervisning i A og omkring kirken. Undervisningen finder sted hver torsdag eftermiddag efter skoletid kl. 13 indtil kl. 14.30. Vi begynder torsdag den 1. september og slutter torsdag den 1. december. Det er skolelærer Marie Pedersen og sognepræst Henrik Lund, som står for undervisningen. Eleverne vil blive bragt sikkert til og fra skolen. En invitation med program og tilmelding bliver udsendt til alle elever.

Hemmeligheder - BUSK med FDF Igen i år kan vi glæde os til BUSK gudstjenesten med FDF den sidste søndag i oktober, dvs. den 30. oktober kl. 10.30. FDF vil sammen med Katrine Bruno og Henrik Lund lave en søndag formiddag om temaet ”hemmeligheder”. Kender du en hemmelighed eller bærer du på en hemmelighed, så kom. Vi siger det ikke til nogen, heller ikke hvilke hemmeligheder der kommer frem i kirken. Alle med hang til krimier bør sætte et stort kryds i kalenderen søndag den 30. oktober kl. 10.30.

Alle helgen – mindedag for sognets døde – lys på kirkegåden I skumringen alle helgens dag søndag den 6. november kl. 16 begynder en gudstjeneste, hvor vi mindes sognets døde det forgange år. Til slut i gudstjenesten tænder vi lys for de døde og går ud på kirkegården med vore lys.

Digte, der virker Jørgen Carlsen

Højskolesangbogens univers af forundring og nærvær.

yn.dk

Sangaften med Jørgen Carlsen der er forstander på Testrup Højskole og medredaktør af den nye højskolesangbog.

Onsdag den 5. oktober kl. 19:30 Jørgen Carlsen vil guide ind i højskolesangenes univers og præsentere en række sange, der både som litteratur og musik vil understøtte vores forundringsparathed. Jørgen Carlsen vil i gennemgangen af den nye højskolesangbog se nærmere på forholdet mellem tradition og fornyelse i både tekst og melodi. Samtidig vil han kaste lys over højskolesangen og dens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge – og hvad er en god højskolesang? På hvilke måder formidler en højskolesang nærvær og livsindsigt? Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen. Foredraget arrangeres i et samarbejde mellem Borgerforeningen, Menighedsrådet i Gl. Rye og UDSYN. 23 23


10

GRIF

ÅRS

JUBILÆUM

AKTUELT I GL. RYE

GRIF og AKTUELT gennem 10 år I anledningen af AKTUELT 10 års jubilæums skrift, vil vi i GRIF se tilbage på de sidste 10 år - Hvad er der sket, hvad kan vi huske og er der mon noget vi har glemt. I det første nummer af AKTUELT – September 2001, skriver Anders Pilgaard ” Sker der noget? – Ja det gør der……………….”, og ja det gjorde der. Gennem de næste 2 år i perioden 2002-2004 blev der i Aktuelt jævnligt skrevet om status for arbejdet med det nye klubhus, opråb om mere hjælp fra frivillig og arbejdsvillige personer fra Gl. Rye, information om økonomien og andre store og små udfordringer. 12. december 2004 var der indvielse af klubhuset og et solidt arbejde fra ide plan til færdig projekt var en realitet. Som Susanne Bohøj skriver i AKTUELT februar 2005 ”En stor frivillig indsats, krydret med kommunal opbakning. Det er historien bag Gl. Rye Idrætsforenings nye klubhus”. Frivillige og ildsjæle der har be-

24

tydet og stadigvæk betyder meget for Idrætsforeningen, er også blevet foreviget i AKTUELT, bl.a. ”Igangsætteren og arbejdshesten” Fischer alias Jens Erik Fischer, der igennem mange år har haft sin gang i GRIF, og vel nærmest er indbegrebet af GRIF. Artiklen blev skrevet af Martin Skaar Jacobsen i august 2008 med følgende overskrift ”Jens Erik Fischer er et sjældent livstykke og en ildsjæl – en vaskeægte guldklump for Gl. Rye”. ”Kvindelige ildsjæle gennem 3 årtier”, et portræt af 3 kvinder der har det til fælles, at de har løftet formandsposten i gymnastik afdeling. Alle med stor indlevelses evne, lysten til bevægelse og en stolt baggrund i gymnastikkens univers. Artiklen var i AKTUELT i februar 2009 og var en beretning om Eva Jensen, Susanne Bohøj og Birgitte Nicolaisen. GRIF har 2 årlige begivenheder – der gennem de sidste 10år har haft fast spalteplads i AKTUELT. Sportsfesten 3. weekend i August og Gymnastik opvisningen i Marts.

Billeder af glade børn og voksne taler næsten for sig selv. Aktivitet på alle niveauer og sportslige dyster til sportsfesten i August, en fest for byen og GRIF med stor opbakning fra alle i Gl. Rye. Og hvert forår når gymnastik sæson afsluttes, skal alle de forventningsfulde gymnaster på gulvet og vise hvad de har lært igennem vinteren. Udover de 2 årlige begivenheder, er AKTUELT også en informations kilde til alt hvad der sker i GRIF. Ved opstart af de forskellige afdelinger, er der information om mødetidspunkter og hvem der træner hvornår. Håndbold, fodbold, badminton, gymnastik og bordtennis. Artikler om diverse superhelte og børn der har vundet guld, sølv og bronze. Og vigtigst af alt billeder af børnene, og helst en masse. Måske er der noget vi har glemt, tjek det selv i AKTUELT… Tillykke til AKTUELT med 10 års jubilæet. GRIF


”Fredagsved” og spillebule for 5.-6. og 7. klasse

håber at se Vi gentager succesen, og gang. lige så mange som sidste -23.00 Fredag d. 28 okt. Kl. 19.30

sved, puls, grin og sejrsråb. Vi starter i hallen med kamp, le i klubhuset med FIFA lebu spil Derefter er der hygge og . Eller måske bare engang fodboldspil, WII just dance m.v hyggesnak i sofaen. ter og fortæl om arrangeSMS til dine klassekammera mentet. Kiosken er åben. GRIF Velmødt · Hovedbestyrelsen

Ny badminton sæson Håber I alle har haft en god sommer og klar til at svinge ketsjeren igen.

Efter d.15. september vil træningstidspunkterne være:

Lyst til at spille badminton?

Begyndere: Træner kl. 15-16. Har du spillet før: Kl. 16-17.15

Mød op i hallen torsdag d. 15. september kl. 15-16. Du kan starte fra 5 år og opefter. Kim Rundell vil stå for en fælles opstart med lege og spil på kryds og tværs. Du skal blot medbringe: indendørstøj/-sko, drikke dunk – vi har ketsjere og bolde du kan låne.

GRATIS..! Indtil efterårsferien vil det være gratis at gå til badminton. Herefter skal der tilmeldes via conventus på www.glryeif.dk under badminton afd.

Tilmelding for motionister: Torsdag d. 8. september 2011 i klubhuset kl. 18.30 – 19.30 bekræftes gamle banetider. Kl. 19.30 – 20.00 nye og ikke bekræftede tider fordeles.

B DMINTON SÆSONSTART MOTIONISTER: Mandag d. 12 september 2011 Tilmelding sker ved personligt fremmøde eller ved valgt kontaktperson for banen, som medbringer navn, adresse, fødselsdato/år samt telefonnr. for samtlige spillere på banen.

NYHED: De baner der evt. ikke benyttes vil som noget nyt blive udbudt på lejebasis via www.glryeif.dk under badmintonafd. – efter sæsonstart d. 12. september. Baner og hal oversigt ses ligeledes på www.glryeif.dk under haloversigt. Vi ser frem til at se så mange kendte som nye ansigter til en ny badmintonsæson! Vel mødt! Hilsen Badminton afdelingen

25


Håndbold sæsonstart Så starter håndbold sæsonen i GRIF snart op igen. Vi træner onsdage (datoen for opstarten ligger ikke helt fast endnu, men følg med på www.glryeif.dk eller se opslagene på skolen).

Vi mangler pt. trænere til U6 & U8 pigerne, samt en hjælpetræner til U8 drengene, så vi behøver DIG. Venligst kontakt Peder Vejsgaard 26335106

Dag

Tid

Hold

Træner

Onsdag

15.30-16.30

U10 piger, årgang 2001-2002

Hanne Voss

Onsdag

16.30-17.30

U6/U8 piger, årgang 2003,04,05,06

Mangler en træner, kontakt Peder Veisgaard

Onsdag 16.30-17.30 U6/U8 drenge, årgang 2003,04,05,06

Bjarke Andersen, Peder Vejsgaard og mangler en hjælpetræner til årgang 2003

Onsdag 17.30-19.00 U10 drenge 2 hold, årgang 2001&2002

Torben Madsen, Thomas Scaglione, Bjarke Andersen & Peder Veisgaard

Onsdag

19.00-20.30

U12 piger 2 hold, årgang 1999&2000

Lene Skifter Bitch & Henrik Hoe Knudsen

Onsdag

20.30-24.00

Serie 3 Damer (2/3 hal) Senior

Mette Kielstoft Jackobsen

Fredag 15.00-17.00 U10 Drenge

Der blev også tid til at få autografer af Landsholds målemanden Nicklas Landin.

Søndag den 29. maj. Deltog Gl. Ryes U10 Håndbolddrenge i de Østjyske Mesterskaber i strandhåndbold på Århus Nordhavn. Det var en flok forventningsfulde drenge, der drog af sted tidligt søndag morgen mod Århus. Mens Landin, Mølgaard, Vilstrup, Mazur, Kvist og en lang række flere landsholdspillere og ligaspillere gæstede ”Sandbaren” på Århus havn i første afdeling af DM i Beach handball, så afviklede de 26

Torben Madsen, Thomas Scaglione, Bjarke Andersen Mette Kielstoft Jackobsen & Peder Veisgaard

Østjyske Mesterskaber i strandhåndbold

yngste deres lokale Østjyske mesterskaber i U10-rækkerne på banerne ved siden af de voksne. Det af sted kom megen autografskriveri – forståeligt hvis Nicklas Landin havde svært ved at koncentrere sig 100% om håndbolden – han var i hvert fald særdeles populær hos drengene fra Gl Rye. Gl. Rye drengene magtede dog at koncentrere sig om beach håndboldspillet,

De 4 pulje kampe mod Stavtrup, Skovbakken, Harlev & HEI 3 blev vundet meget overbevisende. I semifinalen ventede HEI 1 en stærk modstander, der spillede meget fysisk. Efter to hårde og tætte halvlege trak Gl. Rye drengene sig sejrrigt ud af opgøret. Finalen stod mod forhånds favoritterne fra Hammel og efter to tætte halvlege måtte vi se os besejret. Drengene kæmpede forbilledligt i alle kampene henover dagen, så det var en flok trætte drenge der returnerede til Gl. Rye hen sidst på eftermiddagen


Gymnastik Grif Gymnastik byder børn, unge og voksne velkomne til den kommende sæson. Mange har sagt ja til at være instruktør eller hjælper. Hvilket er rigtig dejligt. Kabalen er ikke helt gået op endnu ved Gl. Rye Aktuelts deadline, så følg med på hjemmesiden og få yderligere og opdaterede oplysninger.

Nye holddelinger. På baggrund af sidste års evalueringer har vi sammensat aldersgrupperne anderledes end sidste år. Det gælder for flere af holdene så hold øje med årgangene. Vi håber at det for den største del opleves som en forbedring. Haltider, store årgange og indimellem mangel på frivillige er vores største udfordringer.

Tilmelding. Tilmelding foregår på hjemmesiden. Igen i år vil vi gerne at alle tilmelder før sæsonstart. Det letter kassererens arbejde og den enkelte instruktør har et overblik fra start. Alle meddelelser sendes endvidere ud denne vej. Fortryder man tilmelding meddeles dette til kassereren og pengene tilbagebetales. Frameldingen skal foretages senest efter 3 gang.

Opstart. Opstarten er forskellig fra hold til hold. Der er nogle hold der er fastsat og andre kan ses på hjemmesiden. Velmødt GRIF Gymnastik

Hold

Tidspunkt

Opstart

Forældre/barn 2-4 årige Årgang 2008-2009

Tirsdag 16.15-17.00

Tirsdag d. 20 september

Tarzan/ Spirrevip Årgang 2007

Tirsdag 17.00-18.00

Se på GRIF´s hjemmeside

Turbodrenge Årgang 2005-2006

Mandag kl. 16.15 – 17.15

Se på GRIF´s hjemmeside

Pippi piger Årgang 2005-2006

Mandag kl. 16.15 – 17.15

Mandag d. 19 september

Mini Mix bl. 1 klasse

Torsdag kl. 17.15 – 18.15

Se på GRIF´s hjemmeside

Mini Mix bl. 2 klasse

Torsdag kl. 18.15-19.15

Se på GRIF´s hjemmeside

Maxi Mix 3 kl og opefter

Mandag kl. 17.15 – 18.30

Mandag d. 19 september

Rytmisk Kvindegymnastik

Torsdag 19.15 – 20.45

Se GRIF´s hjemmeside

Zumba

Mandag kl. 19.00 – 20.30

Se GRIF´s hjemmeside

Motion M/K

Tirsdag kl. 18.00-19.00

Tirsdag d. 26 oktober

Line Dance

Tirsdag kl. 19.00 – 20-15

Tirsdag d. 30 august

27


Sportsfest i Gl. Rye Kidsliga 2. afdeling

Børnedyreskue Fartmüler

To dage med sportsaktiviteter for alle. Stor tak til Sportsfestudvalget 28


Bobler på vand... GRIF hovedbestyrelse Formand:

Gode handler

e!

Jens Overgaard Rimmersvej 8 86 74 00 34

jensovergaard@gefiber.dk

Næstformand:

Rikke Østergaard, 35 11 64 10 23 29 61 13

rloestergaard@gmail.com

Kasserer:

Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10

hrc@brandtrevision.dk

Sekretær:

Medaljer til alle

Tine Lindberg Lyngdal 19 86 57 95 55

lindberg67@gmail.com

Formand Badminton:

Torben Sørensen Rimmersvej44 86 10 79 22

sorensents@gmail.com

Formand Gymnastik:

Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31

birgitte@gefibermail.dk

Formand Bordtennis:

Der kæmpes

Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46

jaa@dmu.dk

Formand Håndbold:

Zumba, zumba

Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06

pev@scanprint.dk

Formand Fodbold:

Søren Lauritsen Rimmersvej 13 20 22 85 70

lauritsenglrye@gmail.com

Formand motionister:

Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Fodbold kontaktperson: Ungdom: Erik Nørgårds tlf. 87883100 Senior: Morten Bohøj 22 29 44 75 morten@hh3e.dk

www.glryeif.dk

29


Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk · www.ryekv.dk

Tilskud på 3.5 mio. til Rye Kraftvarmeværk Projekt med vedvarende energi

se på varmeprisen?

Som det er nogle bekendt, har vi de seneste år arbejdet på at få etableret et anlæg med vedvarende energi som supplement til vores gasmotorer. Det skal gøre os mindre afhængige af naturgassen som energikilde. Et projekt med solvarmeanlæg kombineret med en grundvands varmepumpe. Vi har søgt Energistyrelsen om tilskud til projektet og har i starten af juni fået tilsagn om tilskud på ca. 3,5 mio. kr. til projektet, hvor den samlede investering vil være på ca. 15 mio. kr.

I forbindelse med opstarten af projektet, blev der lavet en beregning, der viser en tilbagebetalingstid på ca. 10 år og vi kan undgå en del af prisstigningen på varmen som følge af den forventede prisstigning på naturgassen. Det hænger fint sammen med formålet med projektet, nemlig en større uafhængighed af naturgassen, således at varmeprisen kan holdes nede. Projektet vil igen i år blive fremlagt med seneste forudsætninger og reviderede beregninger på generalforsamlingen d. 27. september.

Efter tilsagnet er der på det efterfølgende bestyrelsesmøde besluttet straks at gå i gang med det indledende arbejde. Der skal findes plads til solvarmeanlægget så tæt på varmeværket som muligt og der skal søges tilladelse til en grundvandsboring. Der er derfor allerede holdt møde med Skanderborg kommune, der er meget interesseret i projektet og har vist stor velvilje. De vil også være behjælpelige med at finde den rigtige placering til solvarmeanlægget.

Nye tilslutninger Vi får til stadighed nye tilslutninger til varmeværket. I forbindelse med kampagnen ”Skrot dit oliefyr” har vi fået en af byens større virksomheder tilsluttet. Det er vi selvfølgelig meget glade for, idet flere tilslutninger giver en bedre driftsøkonomi og mindre varmetab. Det skal i den forbindelse også nævnes, at byggeriet af nye huse er kommet godt i gang igen og stadig flere af nybyggerne vælger fjernvarme.

Projektet vil bestå af et solvarmeanlæg, der kan afdække mellem 15 og 20 procent af vort årlige forbrug, og i et varmepumpeanlæg, der skal tage varme ud af grundvandet. Dette anlæg vil kunne afdække ca. 60 procent af det årlige forbrug.

Hvordan har projektet indflydel-

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk · www.ryekv.dk

30


Gl. Rye Vandværk

FREDSOMMELIG sommer…. - og ny hjemmeside Den forgangne sommer har været en ”fredelig” periode for Gl. Rye Vandværk, idet der slet ikke har været nogen brud på ledningsnettet. I foråret fik Vandværket ellers installeret et varslingssystem, der informerer/alarmerer om ændringer i vandtrykket i de 4 vandforsynings-soner, byen er opdelt i. Større ændringer i vandtrykket indikerer, at der er noget galt et sted på ledningsnettet, typisk et brud på et rør. Med varslingssystemet kan Vandværket hurtigere lokalisere skaden og udbedre den til gavn for byens borgere. Heldigvis har vi ikke haft brug af varslingssystemet endnu. Klik ind på ny hjemmeside Vandværket har – ligeledes i foråret – fået sin egen hjemmeside. Her orienteres om Vandværkets drift og der er informationer om vandaflæsning, praktiske forhold, gode råd og meget mere. Klik på www.glryevandvaerk.dk eller gå ind via Gl. Rye-portalen, www.glrye.dk og find os under Institutioner i Gl. Rye.

www.glryevandvaerk.dk 31


Gl. RYE MTB

Gl.Rye MTB vandt medaljer til Dm 2011 Gl. Rye MTB deltog d. 17 juli med nogle af klubbens bedste b/u ryttere til Danmarksmesterskabet. Klubben deltog med: Adam u 11 Emil U13 Anton u13 Tone u 13 Jonas u15 og Mikkel u 17 For alle rytternes vedkommende havde de i de foregående uger været i Nordskoven i Silkeborg og træne på ruten. Selvom ruten var delt op i to sværhedsgrader, var begge ruter meget tekniske og fysisk krævende. I de forskellige u klasser kæmpede alle gl.rye deres bedste. Adam klarede nogle rigtige svære tekniske nedkørsler og vil helt sikkert gennemføre hele ruten til næste år. Emil havde nogle rigtige gode omgange og blev placeret som nr. 9 Anton tordnede af sted fra start til slut og vandt bronze Tone havde arbejdet på sine nedkørsler og det kom hende til gode hun vandt sølv Jonas havde inden start testet nogle svære tekniske passager, og det gav bonus han blev nr 4 Mikkel kørte alle sine omgange i høj fart og havde et flot løb, mikkel blev placeret som nr. 16 Alt i alt en fantastisk dag at være med til både som deltager men også som tilskure

32

Spinning i Gl. Rye MTB Igen i år tilbyder gl. Rye MTB spinning på gl. Rye skole. Vi starter op onsdag d. 5. oktober

Træningstiderne er som sidste år: Onsdag kl. 20:00 Torsdag kl. 21:00 Fredag kl. 6:30 Alle tider er åben for alle medlemmer, booking af tider foregår via klubbens hjemmeside www.glryemtb.dk

Mountainbikerytter fra Gl. Rye MTB udtaget til landsholdssamling

Vi kan altid bruge instruktører, så har du lyst til at hjælpe igennem vinteren, så tøv ikke med at ringe til Claus 51287249

Jonas Lindberg fra Gl. Rye MTB er udtaget til bruttolandsholdet for U15 ryttere, på trods af hans kun 13 år. Jonas har kørt i gl. Rye MTB i 4 år, og er en af klubbens helt store talenter. Den sidste sæson har Jonas trænet med seniorrytterne ud over det program som hans træner har lagt. Jonas har været med til den første samling. Dansk cykleunions mål er at sammensætte et ungdomshold til EM i Østrig senere på året. Jonas har netop deltaget i DM(se artiklen om DM) og d. 29. august står den på NM i Rold. Her kommer Jonas til at køre mod den nordiske elite.

32


N HARZ! MIT VOLDAMPF DURCH DE

Gl. Rye MTB i Harzen Stigningsprocenter på op til 22% og 500 højdemeter, på 4 km., hyggelige gåture, løbeture, oplevelsesture på mountainbike, weisbeer og bezzerwizzer var en del af ingredienserne på gl. Rye MTB pinsetur til Harzen.

19 medlemmer var med på turen til Harzen, som er et fantastisk område at motionere i. , Vi boede på et lille hyggeligt vandrehjem e mang på ene herfra gik turene ud i bjerg s forskellige niveauer. Turen var en stor succe og vil helt sikkert blive gentaget en anden gang.

33


Benjamin banker den ind mod svenskerne.

Ungdomslandsholdet i håndbold

Af Henrik Lund

Håndboldstregen Benjamin Idræt i Grif kan føre meget med sig. Tag nu bare Benjamin Jakobsen fra Lille Vangsvej.

Fra Grif

til landsholdet Som 9 årig starter Benjamin med at spille håndbold i Grif. Torben Madsen og Claus Langergaard hedder trænerne de første år. De må have gjort det godt. For Benjamin bliver vild med håndbold, så vild at han siden flytter til Skanderborg Håndbold, hvor han første gang kommer på et udvalgt kredshold. En af landets bedste drengehold, en lille klub uden for Frederikshavn ved navn Strandby Elling, får øje på Benjamin og han bliver ”udlånt” til klubben som 2. års drengespiller. Sammen med holdet vinder han Partille Cup i Göteborg, kendt som verdens største internationale håndboldstævne med over 10.000 deltagere. Succesen øger lysten, og da Benjamin bliver juniorspiller, tager han springet og flytter på sportscollege i Frederikshavn. Også det giver gode resultater og Dansk

34

Håndboldforbund udvælger Benjamin til deres særlige talenttræning. Men Frederikshavn er ikke Gl. Rye. Som ynglingespiller gør en optagelse på Skanderborg Håndbold Elite Akademi det muligt at vende hjem til Søhøjlandet . Ynglingespilleren Benjamin bidrager til en plads i ynglinge DM-finalen, hvorefter han får debut på Skanderborgs 1. divisionshold og bliver fast mand på holdet. Sideløbende inviteres han med til træningen på BSVs ligamandskab, en træning som fra 2011/12 resulterer i en 3-årig kontrakt med BSV, startende med en udlejning til Skanderborg Håndbold for den kommende sæson.

sommer vandt han europamesterskabet og denne sommer har vi på tv2-sport kunne følge hans og holdets vej til finalen ved verdensmesterskabet. Benjamin Jakobsen er en af de danske spillere, som får mest tid på banen, scorer 15 mål som streg og står som en solid klippe i det danske forsvar. d over håndbolden har Benjamin taU get studentereksamen fra Skanderborg Gymnasium. Til september begynder han på datalogistudiet på Aarhus Universitet. Det begyndte i Grif. Velmødt i hallen til en ny sæson.

enjamins talent giver adgang til ungB domslandsholdet, hvor han har spillet 30 kampe med meget stor succes. Sidste

Gammel R


Christina Siggaard i Dannebrogstrikot

Først i feltet Passion og disciplin n vinterlørdag i januar kæmper store køretøjer for at gøre Rodelundvej E farbar. Det holder hårdt. Der trænger gevaldigt til at blive skovlet noget sne. Vejen er ikke god for maskiner og biler. Men åbenbart for cyklister. Op ad præstegårdsvej kommer 3 ryttere, som skal ud at træne i frostvejret, Søren, Christina og Kenneth. For dem er cykelsport passion. Så stor passion, at også en kold vinterlørdag med ufremkommelige veje er en træningsdag. Af Henrik Lund

Aktuelt har besøgt 17 årige Christina Siggaard på Burmlundvej, en af landets dygtigste ungdomscykelryttere. I mange udgaver af Cyclingworld, Danmarks Cykle Unions blad, er der fotos af Christina på sejrpodiet, og et besøg på værelset afslører, at her bor en ualmindelig teenager med hang til pokaler, vindertrøjer og medaljer. Sådan et værelse kommer ikke af sig selv. Christina træner målrettet for at vinde, blive den bedste, være den første og hurtigste i feltet. Hun fortæller om en struktureret hverdag med konsekvente kostvaner, et hårdt og intensivt træningsprogram hele året, men særligt fra november frem mod cykelsæsonens start i foråret. Vilje, motivation, disciplin sammen med lysten og glæden ved at rulle på landevejen er nøgleord. Et stort talent gør det ikke alene. Ingen alkohol, få cafe-besøg og fester, begrænset shopping og ringe tid til at hænge ud med veninderne. Tiden, pengene og vennerne står i cykelsportens tegn. Og et kig i værkstedet fortæller, at der er mange udgifter, når man træner og kører løb på internationalt eliteplan. En træningscykel til hverdag og en særlig konkurrencecykel til løb, yderligere en enkeltstartscykel, forskellige typer af hjul og en masse andet udstyr, indendørs træningsfaciliteter, computere med watt-måling osv.. Det hele skal løbende optimeres, hvis man vil være bedst. Og der skal årligt beregnes masser af transporttimer til og fra cykelløb samt træningsophold i Danmark og udlandet. En enestående

opbakning fra familien, som er engageret på alle fronter og er med i alt, lyser taknemligt ud af Christina, mens hun fortæller. Uden familien var det umuligt. Grundet finanskrisen er sponsor-situationen vanskelig. Denne sommer er det dog lykkedes at finde en ny god sponsor Tandrup Water Solutions. Sparekassen Østjylland og FTZ er heldigvis sponsorer i forvejen. Christina har med de gode løbsresultater kørt sig på dame-junior landsholdet. Træning, udvikling og formkurve følges af landstræneren. Ydermere har Danmarks Cykle Union valgt at knytte Christina til Odense Universitetshospital, hvor hun testes med henblik på at få det bedst mulige ud af hendes talent.

Denne sæsons store mål er landevejs-VM i København til september. Mandag den 19. september gælder det VM i enkeltstart for U19 ryttere, som køres på en rute i det centrale København. Fredag den 23. september er linieløbet på programmet med en 70 km rute i Rudersdal nord for København. VM bliver en af de største idrætsbegivenheder i Danmark nogensinde. Hele det professionelle cykelfelt deltager. Medieopmærksomheden bliver enorm med ca. 1000 journalister, massiv dækning både i elektroniske og trykte medier til hele verden. Der forventes ca. 500.000 tilskuere på ruterne. Midt i det forhåbentligt en Gl. Rye-pige i dannebrogstrikot. Uden uddannelse går det ikke for unge i dag, heller ikke for Christina. Sidste år begyndte hun på Marselisborg Gymnasium. Her følger hun en særlig 4 årig Team Danmark linje, som gør det muligt at dyrke elitesport og samtidigt få studenterhuen på.

Dameeliten sat til vægs i Tidaholm, Sverige. Christina vinder alle trøjer og løbet suverænt.

Rye og VM

35


Dagplejen

Se dagplejens nye hjemmeside Læs bl.a. hvad børneforsker Per Schulz Jørgensen har at sige om dagplejen. Siden finder du på: www.en-god-start.dk. Gå også ind på www.skanderborg.dk/dagplejen

Børneforsker Per Schulz Jørgensen

Kendte rammer og en tryg voksen Et overskueligt miljø og muligheden for at blive ”set” og opbygge sociale relationer er vigtige faktorer for et barn. Her giver dagplejens kombination af et hjemligt miljø og en professionel pasningsform mange fordele, mener børneforskeren Per Schulz Jørgensen.

Håndboldspiller Lars Krog J.

Mads Christensen

”Som forælder synes jeg, det bedste er, at Aya Emilie er knyttet til én voksen. Jeg tror på, at det styrker hendes personlighed”.

”Hellere være en stor kunde i en lille butik end en lille kunde i en stor butik”.

Dagplejen er for mange forældre en tryg og god pasningsform for småbørn. Her er overskuelighed i det lille miljø – familien som model giver børn kendte rammer, og så er der kontakten til en tryg voksen. De forskellige undersøgelser af dagplejen understreger netop, at dagpleje har sin styrke i det overskuelige miljø, hvor børn bliver ”set”, og hvor der bliver knyttet sociale relationer. Dagplejen kan her give et meget vigtigt tilskud til børns udvikling - og et bidrag til styrkelse af deres sociale kompetence.

Social kompetence Social kompetence handler om at kende de sociale spilleregler, have lært at leve sig ind i og ”læse” forskellige sociale situationer og kunne handle i dem. Noget vigtigt er oplevelsen af selvværd – altså en grundfæstet tro på sig selv.

Nærvær, tryghed og stimulation Dagplejen kan - når den er bedst – udvikle en særlig livsform, der forener en hjemlig ramme med en professionel pasningsform. Her kan dagplejen udvikle sig til en livsform præget af nærvær, tryghed og stimulation. Og i en verden, hvor der ofte opleves pres og forskellige former for belastning kan dagplejen være den trygge og udviklende base for mange børn.

Krav der kan honoreres Et andet vigtigt krav til kvalitet i børns liv er udvikling og udfordring. Børn skal møde krav, de kan honorere, de skal opleve glæde ved at kunne klare kravene og derigennem selv udvikle kompetencerne. På det sproglige område, på det sociale, på det intellektuelle – og på adskillige andre områder. Men kvalitet er mere end det – der skal også være tale om et socialt og kulturelt godt miljø, hvor der er sammenhæng, fællesskab og tydelige normer og værdier. Båret af en voksen, der er synlig som menneske – og troværdig i sine tætte relationer til børn. Dagplejen har god mulighed for at leve op til disse krav. 36

Onsdag den 28-06 tog gruppen på vores årlige tur til Himmelbjerget


Børnegården Bison

Det store publikum følger interesseret med i forestillingen, mens der skues til de mørke skyer, som heldigvis kun gav lidt vand.

Bisonbanden fik sagt flot farvel..! Fredag den 17. juni 2011 benyttede de kommende 0. klasser en hyggelig grillaften i Bison til at sige ordentlig farvel til deres børnehave. Det gjorde de med en eventyrlig forestilling i det fri, som måske fik leder Lisbet Have til at synke en ekstra gang, da det jo var hendes uigenkaldeligt sidste arrangement i børnehaven blandt børn, søskende og forældre.

Her er det Grimms fortælling om ulven og de 7 gedekid, der bliver fremført. Bisonbanden havde selv udvalgt og sat flere fortællinger sammen.

Den eventyrlige forestilling var ikke blot ét eventyr men flere forskellige sat sammen af Bisonbanden selv. Kun forstyrret af lidt regn sidst i stykket fik børnene sat et flot punktum for deres tid i Bison. Efter børnenes forestilling var der fælles salatbar, grillmad og hygge ved borde og på tæpper. Her et view fra toppen af rutsjebanen. Tak til fotografen – han kom ned i god behold! 37


10

Gl. Rye Skole

ÅRS

JUBILÆUM

AKTUELT

Bygninger og elevtal Gert Lorensen Konstitueret skoleleder.

10 år er ikke lang tid i en skoles historie - og alligevel har de sidste 10 år været nogle begivenhedsrige år for Gl. Rye Skole. I 2001 stod skolen overfor en større renovering og tilbygning. I årene forud var der lavet en stor analyse af Ry kommunes skolestruktur og skolernes bygningsmasse. Konklusionen var, at Gl. Rye Skole i fremtiden ville blive en et-sporet skole med enkelte to-sporede årgange og et elevtal på ca. 150170. På længere sigt skulle vi forvente et elvtal på ca. 150. Bygningsmæssigt trængte skolen til en renovering og modernisering af de gamle lokaler. En tilførsel af 2 til 3 klasselokaler ville dække skolens behov de næste mange år. På den baggrund og med et ønske om at skabe et fællesbibliotek med skole- og folkebibliotek under samme tag, gik byggeriet i gang i november 2002. Desværre gik licitationen ikke så let. Den samlede pris lå flere millioner over det forventede. Byggeriet måtte igennem en kraftig reduktion, der betød, at hele administrationsfløjen ikke kom med i ombygningen. Amfietrappen blev reduceret med tre trin, bibliotek og klasselokaler blev afkortet med 2-3 meter.

I GL. RYE

I næsten halvandet år levede vi et kaos af byggerod. Undervisningen blev gennemført på trods af, at over halvdelen af skolens areal i perioder var inddraget til byggeplads. Endelig, i februar 2004, kunne vi holde indvielse i nye flotte rammer. Helt færdige var vi egentlig ikke. Men kun en uges tid efter at vi holdt indvielse på skolen, opstod der om natten inden den 3. marts 2004 brand i klubbens lokaler. Det meste af underetagen udbrændte og hele tagetagen var røg og sodskadet. I stedet for at genopbygge lokalerne som før, bliver klubben renoveret og så blev der lavet et lokale hvor lokalforeningerne og borgergrupper kunne mødes – klubcafeén. Forudsigelserne vedrørende elevtallet holdt ikke. Gl. Rye skole blev ved med at få flere elever. Hurtigt var det nødvendigt at ændre lokalerne og lave foldevægge så der blev plads til årgange med op til 35 – 40 elever. Over de sidste tyve år er elevtallet næsten fordoblet, og det til trods for, at skolen siden 2004 ikke længere har en 7. årgang. Ved skolestarten august 2011 er der indskrevet 249 elever på Gl. Rye Skole – aldrig i skolens historie har den være større.

Elevtal ved Gl. Rye Skole 1991/92 132 1992/93 146 1993/94 154 1994/95 167 1995/96 177 1996/97 176 1997/98 181 1998/99 190 1999/00 203 2000/01 215 2001/02 224 2002/03 226 2003/04 222 Skolen mister 7. årg. 2004/05 193 2005/06 190 2006/07 193 2007/08 201 2008/09 202 2009/10 216 2010/11 228 2011/12 249

Skolen og Børnegården Bison får fælles leder og fælles bestyrelse Af Gert Lorensen

Vi har nu fået godkendelsen fra ministeriet, så de to institutioner kan indgå i et samarbejde med fælles leder (kontraktholder) og fælles bestyrelse. Det bevirker, at der snarest skal vælges en ny bestyrelse til en kommende fælles bestyrelse for Skole og Bison. Derfor indkaldes til valgmøde

Torsdag den 8. sept. kl. 19:00 i biblioteket på skolen Det nye fællesskabet indebærer at begge institutioner får én fælles øverste leder, der som kontraktholder har ansvaret og referencen til det kommunale system. Desuden betyder fællesskabet at, der vælges én bestyrelse med forældre- og medarbejderrepræsentanter fra begge institutioner. 38

Bestyrelsen sammensættes af : 3 forældrerepræsentanter valgt af og blandt Bison-forældre 6 forældrerepræsentanter valgt af og blandt skole-forældre. 2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt skolens personale 2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt Bisons personale 2 elevrepræsentanter valgt af skolens elevråd. Uden stemmeret deltager : Skolelederen(kontraktholder) , viceskolelederen, og daglig leder af Bison.

stilles kandidater til bestyrelsen. De efterfølgende 10 dage frem til den 18. september kan der dog stadig opstilles kandidater til valget.

For at være valg- og stemmeberettiget til bestyrelsen skal man være opført på valglisterne. Frem til valgmødet, den 8. sept. 2011, er det muligt, at kontrollere om man er opført på valglisten. Listerne til bestyrelsesvalget er fremlagt på skolen og i Bison.

Den nye bestyrelses første opgave bliver at ansætte en ny leder af den samdrevne institution. Umiddelbar efter konstitueringen går bestyrelsen i gang med ansættelsesarbejdet af kontraktholderen og derefter af en ny daglig leder af Bison. Begge stillinger forventes at kunne tiltræde pr. 1. januar 2012.

På valgmødet den 8. sept. skal der op-

Den 18. september mødes alle kandidater med valgbestyrelsen. Kan kandidaterne nå til enighed, om en opstillingsrækkefølge med 9 forældrerepræsentanter + suppleanter bliver der indgået fredsvalg. Kan der ikke opnås enighed udskrives valg til bestyrelsen. Så vil alle stemmeberettigede opført på valglisterne kunne afgive stemme.


6. klasse skal bevæge sig mere Mette Mølbach Konstitueret Viceskoleleder

I næste skoleår har vi på skolen valgt at 6. klasse i udeperioden af idrætstimerne skal have 3 timer om ugen. Vi ønsker at eksperimentere med, hvordan vi bedst bruger ressourcerne til de praktisk musiske fag, så både hoved, krop og hænder bliver udfordret.

Motion og indlæring Der har gennem den sidste lange periode været fokus på hvor meget, eller hvor lidt børn bevæger sig, og ikke mindst hvordan skolen kan være med til at øge dette niveau, da noget af det forskellige forskningsprojekterne viser er, at motion har en klar effekt på børn og unges indlæring. Så hvis børn i Gl. Rye ikke kun får sved på panden af lektierne og pligterne hjemme, men også i idrætstimer og den øvrige undervisning, har de udsigt til et langt sundere og ”klogere” liv. Skolen er jo ikke ene om at ville løfte denne opgave, foruden hvad der sker i familierne, er der jo heldigvis i Gl. Rye rigtig mange tilbud og meget forskellige tilbud om aktiviteter med bevægelse og motion. Men kan vi i skolen motivere børn og unge til at finde glæden ved sport, idræt

om motion kan vi være medvirkende til at skabe et fundament for en livslang fysisk aktivitet, der gavner såvel den enkelte som hele samfundet. Det prøver vi gennem hele skoleforløbet og nu får vi os her i dette skoleår nogle erfaringer med, hvad et øget timetal kan gøre.

Dansk skoleidræt Det er ikke kun i idrætstimerne, der er fokus på bevægelse, med hjælp fra Dansk skoleidræt, som vi er medlem af, deltager vi i forskellige projekter og aktiviteter og låner de aktivitetsmaterialer som skolerne gratis kan afprøve. På skolen har vi i det hele taget et ønske om at have fokus på, at vores børn bevæger sig i løbet af skoledagen såvel i undervisningsdelen som i fritidsdelen.

Konkret søger Dansk Skoleidræt: • At give eleverne større muligheder for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. • At motivere til ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling. • At informere om sammenhænge mellem levevis og sundhed. • At tilbyde idræt for alle elever i alle skoleformer. • At tilbyde idræt som en mangfoldighed af færdigheder, holdninger og udtryk. • At placere idræt som en del af dansk børnekultur. Det vil vi gerne tage del i på Gl. Rye Skole.

Dansk Skoleidræts formål er generelt at fremme folkesundheden. Det sker ved at støtte og udvikle skolens undervisning i idræt, arbejde for øget kvalitet og fremme fysisk udfoldelse i skolens hverdag ud over den obligatoriske idrætsundervisning.

39


n e b b u l k Skole Annette Baand Gravett

-et vigtigt tilbud til vores børn

Når man ser på klubtilbuddene i kommunerne omkring os, kan man se, at det er et område, som har været hårdt ramt i de senere års besparelser, og nogle steder er klubberne forsvundet helt. I Skanderborg kommune har der ligeledes været besparelser på klubberne, men her har der været politisk opbakning til, at vi fortsat skal have et klubtilbud til vores børn.

når de er kommet i klubalderen. I klubben fortsætter vi det gode pædagogiske arbejde, som er startet, mens børnene har gået i SFO. Vi fortsætter med at guide børnene til at kunne skabe sig et indholdsrigt fritidsliv med gode va-

Hvorfor skal vores børn så have et tilbud om at gå i klub? Og hvad er det klubben kan? Når vores børn bliver gamle nok til at gå i klub, og det bliver de fra 4. klasse, er de jo egentlig også gamle nok til at gå hjem fra skole og være alene, til mor og far kommer hjem fra arbejde. De kan selv gå i køleskabet og tage lidt at spise, de kan også selv tage på besøg ved kammeraterne og ikke mindst tænde en computer og spille med de venner, som også er taget hjem og har tændt computeren. Det er jo også alt sammen meget godt, men jeg mener, det er vigtigt, at vi som voksne vil noget med vores børn – også

En dejlig cykeltur til Knudhule, hvor der blev spillet minigolf

ner samt spændende og udviklende aktiviteter i et fællesskab med andre. Når man går i klub, er der masser af mu-

ligheder for at få alderssvarende udfordringer og lave aktiviteter med mange forskellige børn på kryds og tværs. Her er børnenes venskaber og muligheder for at være sammen med andre ikke afhængige af, hvorvidt det er muligt, at der kommer nogle med ”hjem til mig” og leger. For vi ved jo godt, at det kan være svært at have mere end to kammerater med hjem på værelset, og da børns sociale liv ofte foregår sammen med flere af gangen, skaber klubben en god mulighed for dette samvær. På den måde får vi taget hånd om den ensomhed, som nogle børn ellers vil kunne opleve. For i klubben er fællesskaberne absolut i fokus. Her er der muligheder for nye venskaber på tværs af klasser, hvor man finder sammen i kraft af fælles interesser. Der er også mulighed for fællesskaber drenge og piger imellem, ligesom der også bliver arbejdet med eksisterende fællesskaber, som kan have brug for pædagogisk vejledning. Medbestemmelse og medansvar Klubben er børnenes sted, og derfor er ejerskab et vigtigt nøgleord. Børnene skal føle et ejerskab stedet, og for at det

Trafikvagter søges...

Selvom vi har fået farten gennem byen sat ned til 40 km/t, så er det for de mindste af vore skolebørn stadig en udfordring at skulle krydse Ryesgade på vej til skole. Skolebestyrelsen arbejder på at øge trafiksikkerheden for vores børn til og fra skole. Helt optimalt bliver trafikforholdene ikke, som følge af den faktiske vejføring gennem byen. Det er blandt andet ikke muligt at få plads til en egentlig 40

fodgænger overgang, og oversigtsforholdene gør, at børnene ikke har meget tid til at krydse vejen. For at gøre det mere sikkert at komme gennem morgentrafikken i byen og over vejen ved skolen, har vi de seneste år haft en ordning med trafikvagter, der ca. 20 min. før skolen starter (7.50-8.10) står ved overgangen ved Kastanievej. Vagten skal ikke følge børnene over vejen, men er der for at hjælpe børnene med

at komme over vejen på et sikkert tidspunkt. Her ved starten af det nye skoleår er vi i skolebestyrelsen ved at lægge en plan for trafikvagterne for det kommende skoleår. Vi vil gerne hører fra alle som har mulighed for at afsætte lidt tid til at stå vagt. Alle over 18 år kan være trafikvagt – det eneste det kræver, er lysten til at skabe tryghed for vores mindste skolebørn. Har du nogle morgener du kan være trafikvagt så kontakt skolens kontor, eller følg med på forældreintra for nærmere oplysninger om tilmelding til trafikvagtordningen. Jane Bille Skolebestyrelsesformand


er muligt, er det vigtigt, at de oplever, at de har medbestemmelse. En medbestemmelse i forhold til den måde vi er sammen på, og i forhold til de ting vi laver med hinanden. Men også små ting som hvad vi kan tænke os at spise, og om der er noget nyt og spændende, som vi mangler. Men med medbestemmelse følger også et medansvar. Et medansvar for at passe godt på hinanden, tale ordentligt til

En eftermiddag i kreativ, med hyggelig snak og aktivitet

og hvor kreativiteten udfoldes, og ugen slutter med kåringer indenfor forskellige kategorier. Vi har også en pandekageuge, hvor eftermiddagsmaden består af pandekager lavet på bål. Udover det har vi mange andre spændende og hyggelige traditioner. Sundhed, bevægelse og trivsel I klubben tager vi et medansvar for vores børns sundhed. Vi prioriterer så vidt muligt at bruge økologiske varer til den eftermiddagsmad som tilberedes, ligesom sukker kun bruges i et begrænset omfang. Sundhed er mere end det, vi spiser. Sundhed er også, at vores børn bevæger sig og er aktive. Vi ved, at jo mere aktive vores børn er, jo bedre bliver deres generelle trivsel. En øget fysisk aktivitet er med til at give et bedre socialt liv, en øget koncentrationsevne, ja i det hele taget en bedre trivsel. Når vi har børn som trives, vil nøgleord

hinanden, få lavet eftermiddagsmaden klar, passe godt på vores ting og rydde op efter sig selv – alt dette er vigtigt for at føle et ejerskab, og i klubben har børnene mulighed for at øve sig i gode og trygge rammer.

Store rollespilsdage med de øvrige klubber i Skanderborg kommune

gogisk tilbud med pædagogisk uddannede og kompetente voksne, som arbejder med anerkendelse og relationer. Børnene har et godt sted at være, hvor de oplever voksne, som gerne vil dem og interesserer sig for dem. Jeg vil hævde, at når vi har et klubtilbud til vores børn, så er vi med til at gøre dem til livsduelige mennesker i et samarbejde med forældre, skole og de mange gode foreningsaktiviteter som de fleste af vores børn heldigvis er en del af.

Klubbens traditioner Vi har i klubben også traditioner som vores børn glæder sig til. Traditioner er vigtige, for her opbygger vi noget i fællesskab, der kan bygges videre på i årene, der kommer. Vi bygger videre på de erfaringer, vi får med hinanden og glæder os sammen til næste år. Vi har bl.a. vores ”Store rollespilsdage” sammen med de andre klubber i Skanderborg kommune. Her er vi af sted i foråret og i efteråret, og alle både børn og voksne er klædt ud, alt efter hvilke roller de har. Vi har en uge om året, hvor der bygges lego,

Det forberedende arbejde gøres til bygning af sæbekassebiler

som lyst, begejstring og motivation i højere grad blive de drivende kræfter, og det vil blive lettere for dem at klare de udfordringer, som livet bringer. Man kan vel egentlig gå så vidt som at sige – at leg og bevægelse er en forudsætning for, at vores børn udvikler sig til at blive livsduelige mennesker. Klubben er kort fortalt et vigtigt pæda-

Sæbekasseløbet afholdes med besøg af klubberne fra Bjedstrup og Låsby. Vi måtte dog sande at vores biler var lidt for tunge, så selv om vejret var godt og samarbejdet var i top, rakte det ikke helt til at slå Bjedstrup med den hurtigste tid. Så der må udvikles på bilerne til næste års store løb.

Igen i år kan vi på Gl. Rye Skole byde velkommen til nye kolleger i lærerstaben. Det er altid en berigelse for en arbejdsplads når der kommer nye kolleger. At der så i år, kommer hele tre nye ansigter til lærergruppen på én gang, gør kun glæden større.

Camilla Kofod-Olsen

Jeg hedder Camilla og er lige flyttet til Gl. Rye sammen med min mand Henrik og vores 2 børn Malthe ( 6år) og Johanna (3år). Jeg glæder mig til at arbejde på Gl. Rye Skole, hvor jeg skal undervise i dansk, historie, kristendom og engelsk.

Katrine Harbo Jacobsen

Jeg hedder Katrine Jacobsen og er 32 år. Jeg bor i Østbirk sammen med min kæreste og vores to små børn. I 2004 blev jeg uddannet fra Århus Dag- og Aften seminarium, og har siden arbejdet i folkeskolen. Senest på Morten Børup Skolen i Skanderborg, hvor jeg var tilknyttet indskolingen. Jeg har primært undervist i mine linjefag: Dansk, matematik, Natur/teknik og idræt. Jeg glæder mig til at forsætte mit arbejde på Gl. Rye Skole.

Michael Holm

Jeg er 28 år og bor i Århus sammen med min kæreste Line. Jeg blev færdig på lærerseminariet i sommeren 2009 og har siden da været tilknyttet Skovvangskolen i Århus. I min fritid nyder jeg at være fysisk aktiv. Jeg bruger blandt andet meget tid på at spille fodbold i Odder, og jeg elsker en god lang tur i skoven på min mountainbike. For mig betyder sport og friluftsliv glæde og overskud i hverdagen. Jeg glæder mig meget til at arbejde på Gl. Rye Skole og ser frem til at lære skolen og byen at kende. 41


Dalbogaard

Frivillig HJÆLP søges Aktivitet & Træning søger frivillige hjælpere til aktivitetsgrupper på Lokalcentrene Ryvang og Dalbogård i Gl. Rye. Vi spiller banko, boccia, laver gymnastik, læser op, sysler med håndarbejde, synger, snakker, kører bus – og så har vi en kørestolsgruppe, som altid mangler frivillige skubbere . Som frivillig hjælper har man også mulighed for selv at starte en gruppe op. Dette gøres i samråd med personalet indenfor Aktivitet og Træning. Du vil selvfølgelig få den nødvendige information og vejledning inden du starter op. Så hvis du har lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde – og være med til at skabe en meningsfuld hverdag til gavn for dig selv og mange andre, så kontakt Aktivitet & Træning Ryvang tlf. 87 94 88 35 el. 87 94 88 36

42

Aktiviteter hver uge: MANDAG

TIRSDAG

Impulsgruppe-bus 10.00-11.30

Gymnastik 10-11.30.

ONSDAG Træning Fysioterapeut Susanne Elkjær 9-12

TORSDAG

FREDAG

Kreativ aktivitet Bodil Juhl Henriksen 13-15.30

Avisoplæsning og spil Bodil Juhl Henriksen 9.30 – 11.30

Kontakt til personale: Bodil Juhl Henriksen - Dalbogård: 8794 8860 tirsdag 8.30 – 9.30 og fredag 9.00 –10.00


Vi afholder den årlige

vinaften i samarbejde med Gl. Rye Kro fredag den 4 november kl. 19.00 Prisen er 298,- pr. kuvert. Billetter sælges fra den 17. oktober til den 30. oktober i Dagli`Brugsen Gl. Rye. Der er bindende tilmelding, når billetten er købt. Reservér også gerne bord samtidig med køb af billet.

Til at guide os igennem aftenen kommer:

Ais Egede Jensen

www .ne tt o rve t. d k

Praktiserende læge. Vin- og kvægavler (Skotske højlandskvæg) i det Nordjyske. Gennem årene holdt en del vin- og whiskyforedrag i Nordjylland. Skrevet enkelte artikler i VINBLADET. Flere studierejser med redaktør Peter Vinding til både Frankrig og Portugal. Deltaget i adskillige ture, med forskellige vinimportører, til

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag

Spanien, Italien og Afrika. Selv arrangeret whiskytur til Skotland. Medlem af den Nordjyske vinklub VINSTYRKE 12. Foredrag som bl.a kommer rundt om dansk vinavl og vin og sundhed.

DagliBrugsen deltog også i festlighederne i forbindelse med Sille Awten. Hoppeborg og grillpølser stod menuen på, til glæde for mange børnefamilier.

43


Privat eller erhverv - kontakt...

Jesper Poulsen Mobil 3094 3801 jp@ryel.dk

Horsensvej 34, Gl. Rye, 8680 Ry – Tlf. 8689 8333 – www.ryel.dk

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Industrivej 6, Ry, 8788 2905 www.holstpelspleje.dk

Fanari Jesper Brøting, Skovstedvej 13, Gl. Rye

Betina Sko Klostervej 6c 8680 Ry Tlf. 8689 1271 Revisorteam Ry

15/05/06

Se mere på www.leros.dk

Se eksempler på: www.blomsterstroemen.dk

Klostertorv Klostervej 6 · 8680 Ry Tlf. 8689 2027

betinasko@live.dk www.betinasko.dk

Ægte milø - Suveræn udsigt Dansk standard 7 flotte ferielejligheder på øen Leros i Grækenland

11:12

Mobil 2741 6769 blomsterstroemen@ gefiberpost.dk

Fleksibel hjælp til alle kontor- og bogholderiopgaver. Mobil 2032 8544 officeflex@gefiberpost.dk

Lise-Lotte Strøm Ryesgade 12, Gl. Rye

Side 1

Registrerede Revisorer FRR Jan Fogt Niels Jørn Jeppesen Hans Friborg Christensen

”Tænk globalt Handl lokalt”

www .ne tt o rve t. d k

HFC REVISION Jyske Erhvervs Revisorer

Brunhøjvej 5 · 8680 Ry · Tlf. 86 89 22 44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag

44


Hvis du vil have et godt salg, så ring til Danbolig Ry. Vi sætter den rigtige pris.

Regional, professionel og anderledes

DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig Ry V/BRIAN PETERSEN RANDERVEJ 11 B SKANDERBORGVEJ 11 8680 RY RY@DANBOLIG.DK RING: 46980790

Ry Afdeling Skanderborgvej 36 ▪ tlf. 7026 3211 ▪ www.sparoj.dk

prepress offset digitalprint postpress distribution internet

Hårupvej 22c · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

E. THØGERSEN

ann_50x90mm.indd Dansk 1

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

Stagehøjvej 27 · 8600 Silkeborg Tlf. 8682 1655 · www.silkeborg-bogtryk.dk

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion 14/05/09

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning

Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer

Begravelser og ligbrænding Per Dunkjær Andersen

- kom og få et godt tilbud

Tlf. 8689 2969 Skanderborgvej 9, Ry

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

45

12:57:17


Gl. Rye Kro

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

8689 8400

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

LYNG DAL Nyt menukort frokost & aften Kulinariske sommer events Se www.hotel-julso.dk Julsøvej 14-16 · 8680 Ry ·86 89 80 40

GL. RYE ANTIK

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

Reparation og salg af biler

Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · gl.ryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE

Siggaard Biler

Åbent alle ugens 7 dage fra kl. 11.00 - 17.00

Burmlundvej 4 · Gl. Rye · 2028 1614. www.siggaard-biler.dk · salg@siggaard-biler.dk

Bygma Them Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

46


Computer problemer ? BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

Design af hjemmesider, opsætning af webshop, brochure, plakater, kataloger Salg af PCér, bærbare PCér, skærme, trådløse routere, printere, tilbehør Reparation af PCér. virus og spam problemer. Installation af software og opsætning af netværk, trådløse routere. Kommer gerne hjem til jer. Skolebakken 6 ● Gl. Rye ● 8680 Ry ● Tlf.: 20 94 29 99 ● 86 89 00 31 kwd@kimerwebdesign.dk ● www.kimerwebdesign.dk

�������

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

��������� ������������������������������������

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Se mere på ptgrafisk.dk

A/S Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

- det professionelle valg, siden 1968

86 89 89 72

Garanti på kvalitet

Ryesgade 25 · Gl. Rye pt@ptgrafisk.dk

Låsby Telt og Serviceudlejning Tlf. 8695 1665

Skal vi også tegne din nye have... Se mere på www.nylund.dk

Inge og Hans O. Iversen

Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby

laasby-festudlejning.dk · laasbytelt@hotmail.com

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag-søndag

9.00-17.00 9.00-16.00

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé · Birthe Jensen tlf. 86 89 83 51 eller 51 31 80 74, og hvis Birthe ikke kan træffes til et bestyrelsesmedlem: N Å R G ODT NOK IKKE ER NOK Rimmersvej 10 · 8680 Gl. Rye · Telefon 86 89 86 74 Mobil 23 61 04 74 · klbygglrye@pc.dk

· Poul Brandt tlf. 86 89 82 79 · Grete Balle tlf. 86 89 82 65 · John Jensen tlf. 86 89 84 74 · Peder Sørensen tlf. 86 89 83 80 · Claus B. Jensen tlf. 86 89 89 41

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Dato Aktivitet

Sted

Arrangør

August 28. Friluftsgudstjeneste kl. 11 Himmelbjerget Alle Ry-egnens sogne 29. Opstart multimusik FDF kl. 15.30 Kræshuset FDF September 5. Stillegudstjeneste kl. 20 Kirken Menighedsrådet 8. Valgmøde til ny fælles bestyrelse. Biblioteket. Kl. 19:00 Skolen og Bison 11. Vivaldi-koncert kl. 19.30 Kirken Menighedsrådet 13. Gudstjeneste kl. 14 Dalbogaard 15. Foredrag ved Brian P. Mcquire kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet Udsyn Himmelbjerg-egnens debatforening 17. Sogneudflugt Menighedsrådet 27. Studiekreds om flygtningelejren kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet Oktober 3. Stillegudstjeneste kl. 20 Kirken Menighedsrådet 5. Sangaften med Jørgen Carlsen kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet Borgerforeningen Udsyn 11. Gudstjeneste kl. 14 Dalbogaard 14. Skolernes motionsdag – alle er velkommen til at deltage 15-16. Oktobermarked kunsthåndværkere i Gl. Rye Kræshuset 22. Koncert Johnny Madsen. Kl. 20.00 Aktivitetshallen Initiativ a 1999 25. Studiekreds om flygtningelejren kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 27. Sokratisk samtale-aften kl. 19 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 28. Fredagssved 5-6 og 7. klasse kl. 19.30 Hallen Grif 30 BUSK-gudstjeneste med FDF. Kl.10.30 Kirken Menighedsrådet og fdf November 1. Gudstjeneste kl. 14 Dalbogaard 2. Vinaften kl. 19 Kroen Kroen og Brugsen 4. – 5. Familieweekend på Sletten FDF 5. Højskoledage om livsværdier Sct. Sørens Hus Udsyn Menighedsrådet 8. Studiekreds om flygtningelejren kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet 17. Skolefest / teater ved 4. klasse – alle er velkommen. 22. Studiekreds om flygtningelejren kl. 19.30 Sct. Sørens Hus Menighedsrådet

Johnny Madsen

AKUSTISK TURNÉ med stop i Gl. Rye aktivitetshal lørdag 22. oktober kl. 20.00

I GL. RYE

y Madsen: vokal og guitar Henrik From:

Knud Møller: guitar og vokal, Johnn

Sille Awten bød også på cykelløbet 48de Gl. Rye Tour

percussion


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.