Aktuelt, nr. 76, februar 2020

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 76 · februar · 2020

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Ny serie i 2020:

Unge der er blevet ældre

Unge finder fortiden

Kom til Gymnastikopvisning

Side 4

Side 19 1


Redaktion

”Unge, der er blevet ældre”

Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst ijt@km.dk

Lise Hartwell GRIF

liseengel@gmail.com

Erik Sørensen Af Susanne Midtiby

Henrik Rysgaard Christensen FDF hrc@christensen-kjaer.dk

Mie Nymann

Mie.nymann@glrye.dk

Borgerforeningen Grethe Bremer. Skribent grethe.bremer@gefiber.dk

Ole Jeppesen Skribent mail@olejeppesen.dk Susanne Midtiby Skribent esmidtiby@yahoo.dk Inge Jørgensen Skribent inge.m.jorgensen@gmail.com Maria Bjørn Skribent mariamoelgaard@gmail.com Kirstine Emborg Skribent kirstineh85@gmail.com

Ove Krogsøe Formand ove@krogsoe.dk

HVEM Olaf Erik Sørensen, 95 år, tidligere karl på landet, fritidsgraver på Gl. Rye Kirkegård, lastbilchauffør og leder af en vognmandsforretning, sammen med sin kone Nanna bestyrede han Øm Gæstgiveri, og Erik har gennem en menneskealder været henholdsvis ansat hos og leder af C. T. Winkel, ingeniør- og entreprenørfirmaet, der havde oplagsplads lige syd for Gl. Rye.

HVAD Det var på Ryvang, jeg lærte Erik at kende, og med vores fælles interesse i Gl. Rye var det oplagt, at jeg puttede et frisk eksemplar af Aktuelt i Eriks postkasse 4 gange om året. Og vi har længe haft en løs aftale om, at nogle af hans livs historier skulle fortælles i Aktuelt. Forleden kørte vi en lille tur til Gammel Rye forbi nogle af de steder, hvor Erik har levet en del af sit lange liv.

HVOR I december 2019 flyttede Erik med familiens hjælp fra lejligheden på Ryvang, Skanderborgvej 2D, I, til Fællesskabets Hus, som nogle lokale er begyndt at kalde Nyvang. Her har Erik fundet sig til rette i den ene af de fire afdelinger: Engen, Bjerget, Værket & Ateileret med referencer til naturen, Himmelbjerget, Ry by og kunsterlivet. Erik bor på Bjerget, hvor der på gangene er flotte billeder fra Himmelbjergegnen.

Han er ældste søn af Julie og Karl Sørensen, som blev bestyrer på Avlsgården på Rye Nørskov i 1925, da Erik var ét år gammel. Karl kørte også lastbil og var med til at bygge flyvepladsen. På den tid var der stadig masser af træskomænd at finde i Gl. Rye og Glarbo. Senere overtog Julie og Karl Gl. Rye Kro, som de havde i mange år. Dengang havde Købmand Brøndum til huse i den ene ende af kroen. Det var også Eriks base, når han var hjemme.

Tove Olsen Kasserer Tove.Hogh.Olsen@itelligence.dk

Peer Thøgersen ptgrafisk.dk

8689 8972

pt@ptgrafisk.dk

Produktion Layout og produktion: ptgrafisk.dk Oplag: 1.200 stk. Forsidefoto: Erik Sørensen og Bent Selmer Foto: Peer Thøgersen Næste nr. deadline søndag den 26. april. Udkommer senest 19. maj Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk

2

HVEM HVAD HVOR - glimt af livshistorier fra Gammel Rye Da jeg var barn samlede min Far på Politikens Årbøger med titlen HVEM HVAD HVOR, der udkom i perioden 1933 - 2012. Det var den tids Google. Der er masser af ting, vi kan læse om. Genforeningen i 1920, som vi kan fejre 100-års jubilæum for i år. Vi kan læse om kongehuset og om Dronning Margrethe, der blev født i 1940 en uge efter Tysklands besættelse af Danmark for 80 år siden, og det er 75-året for befrielsen. Det er de færreste af os, der har oplevet disse begivenheder. Derfor vil jeg i denne serie snakke med en håndfuld ”unge, der er blevet ældre” (citat læge Esther Møller) for at høre, hvad de har at fortælle fra deres lange liv. I dette nummer møder vi Bent Selmer Nielsen og Erik Sørensen, begge med mange-årig tilknytning til Gl. Rye Sogn og med et fælles livsmotto, der lyder: ”Man skal ikke være bange for at prøve noget nyt”.


Erik sammen med 3 ud af 4 søskende dateret ca. 1933. Erik står bagerst.

Erik er den ældste af en søskendeflok på fem og da han var 11 år kom han efter eget ønske ud at tjene på Langager, Rodelundvej 11. Der arbejdede han især i marken, hvor jyske heste blev brugt til alle årets opgaver; pløjning, såning, høst osv. Senere tjente han som teenager en håndfuld år på en gård i Bjedstrup, hvor hans Mor tidligere havde tjent. Mens Erik var der, blev gården solgt, og han blev overtalt til at blive et år mere for at lære de nye ejere den udfordrende opgave at håndtere arbejdshestene på de bakkede marker. Graver Henry Sørensen på Gl. Rye Kirkegård kunne godt bruge en ekstra hjælper til at grave grave og Erik kunne godt bruge pengene, hvorfor han som ung gravede efter normal arbejdstid og tit i halvmørke de knap 2 meter dybe grave. Når Eriks isse flugtede med jordoverfladen, så var hullet dybt nok. Det skete af og til, at forbipasserende kom med en bemærkning, når de opdagede ham. I sin sparsomme fritid gik Erik også til folkedans i Glarbo Forsamlingshus, et stenhus beliggende i skovbrynet, men så ansatte de på Gl. Rye Kro en sød køkkenpige fra Klovborg, som Erik hurtigt fik et godt øje til.

ved, at dynen var begyndt at brænde, resolut samlede han dynen sammen for at slukke ilden og så gik han ned i køkkenet og brændte den i komfuret. At Gl. Rye Kro i nyere tid virkelig er brændt ned til grunden, gør Erik ked af det. Det sted har spillet en stor rolle også i hans liv.

Jyske heste på markarbejde - det kunne være Erik, der går ved siden af og styrer dem.

talte glad om sin fortid som gravermedhjælper. Erik holder meget af at følge med i, hvad der sker rundt omkring ved at læse Midtjyllands Avis, den kan han ikke undvære, siger han.

Bommene i Gl. Rye syd

Erik har minder både fra besættelsen og befrielsen, og det, han husker bedst er, at når de skulle besøge Nannas forældre i Klovborg, så blev de stoppet af tyske vagter ved bommene over vejen syd for Gammel Rye.

Og så var køreturen, som Erik var frisk til at sige ja til, ikke længere og jeg følger ham tilbage til lejligheden på ”Bjerget” og aftaler, at vi ses til indvielsen af Fællesskabets Hus 28. januar og at han også fremover vil modtage Aktuelt i Gammel Rye.

I 1953 blev Nanna og Erik gift i Klovborg Kirke. Sammen boede de bl.a. på Fyn, hvor Erik havde en vognmandsforretning. Og da de overtog en fragtrute mellem Vejle og Skjern flyttede de i en periode til Skjern. I de sidste mange år boede de i Låsby. De har fået 3 børn, 7 børnebørn og 6 oldebørn. Han har været god til at klare sig selv, efter at han mistede Nanna i 2002. Og Erik har også boet flere steder i Ry, og det er blot få år siden, at han selv gav slip på kørekortet. Erik har nu været pensioneret i en menneskealder, og i mange år har han dagligt gået lange ture op i Rye Nørskov, som han kender så godt fra barndommens dage.

Erik reddede (måske) Gl. Rye Kro for at brænde allerede for ca. 75 år siden.

En aften var Nanna, Eriks kæreste og kommende kone, faldet i søvn med en tændt cigaret i hånden. Erik vågnede

Erik kan godt lide at snakke og han får ofte en frisk bemærkning af forbipasserende. Han nyder, når der er aktiviteter i Fællesskabets Hus, musik og sang, film og hygge. Erik er også frisk på udflugter - sidste år var han sammen med en flok fra Ryvang til koncert i Gammel Rye Kirke - det nød han meget og for

Mindestenen på torvet i Gl. Rye Teksten lyder: 5. MAJ 1945 TIL MINDE OM FREDEN HER JEG STAAR GID DEN MAA VARE I TUSIND AAR REJST AF BEBOERNE I RYE SOGN

3


k og A c i r t Pa nd er s sæ Af Kirstine Emborg

på e y R . l t t er G

ar m n Da

t e t r ksko

En hobby tager form Har du set et par unge fyre gå rundt med metaldetektorer her i byen; så har det sikkert været Anders og Patrick! Begge drenge har, siden de var små, haft en interesse for gamle ting og naturen. Den dag i dag er de stadig begge friluftsmennesker og går til FDF. For omkring fire år siden, ønskede Patrick sig en metaldetektor, han fik den, men den skulle ligge halvandet år på hylden, før han kom i gang. Dengang boede Patrick med sin far og søster i ”Efeu- huset” på Ryesgade. Patrick tog metaldetektoren med ud og prøvede den af i baghaven – og fandt en håndfuld danske en-, to- og femører fra 1940’erne. I 2017 tog Patricks interesse fart; han fik en bedre metaldetektor og blev grebet af spændingen. Anders, Patricks gode ven, blev for et år siden også grebet af detektor hobbyen. Sammen har de bl.a. travet kirkemarken igennem flere gange – og hver gang finder de nye spændende fund. Det er ikke kun på kirkemarken, at de søger, men det er, efter drengenes mening, klart det mest interessante sted i byen, lige nu.

Gl. Rye på Danmarkskortet Det er Patricks og Anders spændende fund fra kirkemarken som har sat Gl. Rye på Danmarkskortet. De unge fyre fandt nemlig ca. 40 gamle musketkugler fra 1600-tallet, som var fra et træf mod svenskerne – måske fra dengang, hvor svenskerne løb med kirkens sølvtøj. På kirkemarken har drengene også fundet brocher fra vikingetiden og jernalderen, samt forskellige mønter, der aldersmæssigt strækker sig over en periode på 1100 år, bl.a. norske sølvskillinger fra dengang vi havde fælles møntunion, og en tysk vikingemønt. Til trods for, at Gl. Rye har en spændende historie, så er Patrick den første, der har fundet historiske fund her i byen. Efter han er gået i gang, er Gl. Rye blevet repræsenteret på ”kulturarv. dk/fund og fortidsminder”, der er et nationalt register over fortidsminder, og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Ret imponerende af en snart 16-årig ung fyr! Pga. Patricks meget interessante fund, samarbejder han, trods sin unge alder, sammen med Skanderborg museum. Alt, hvad han og Anders finder på kirke- marken skal han aflevere, uanset tingenes alder, pga den historie som Gl. Rye kirke har; og engang imellem beder museet også Patrick om hjælp. Eks. Blev han hidkaldt da den gamle Munkekro blev revet ned.

Fotokonkurrence Sidste år vandt Patrick en fotokonkurrence i ”Midtdetekt” (detektorforening) for bedste fotocollage. Han deltog i konkurrencen med en collage af billeder af sine bedste fund. Det store billede i midten viser, Patricks fund i hånden fra kirkemarken, med Gl. Rye kirke i baggrunden på en solskinsdag.

4

Patricks fotocollage

Spænding og frisk luft Men hvad driver to unge fyre til at bruge weekender og ferier, på at lede efter gamle ting (for metaldetektoren kommer skam med på ferierne rundt i landet!)? Dertil er svaret klart fra Anders og Patrick: Først og fremmest spændingen driver dem; hvad vil de finde i dag? Øldåser, gammelt jern eller gamle sølvmønter, sølvspænder? Dernæst nyder begge at koble fra, i den friske luft, fra hverdagens travlhed og krav, og som drengene siger – de får motion og hyggeligt samvær ud af det også! Dertil har detektor hobbyen også skaffet Patrick en uges erhvervspraktik hos Skanderborg Museum, til foråret. Apropos ferierne; så er Patricks far, Jan, også blevet grebet af interessen, så det er ikke kun én metaldetektor med på ferierne. Derudover er det også ret praktisk, da Jan agere chauffør for Anders og Patrick, så de kan få alt deres udstyr med sig, når de skal rundt omkring. Derudover mødes Patrick også jævnligt med ”Midtdetekt” (detektorforening) til forskellige træf, hvor de søger sammen. Her er Patrick nok klart det yngste medlem! Så sent som søndag den 26-1-2020 var Patrick til et træf med foreningen, lidt nord for Randers, hvor han fandt et guldbelagt seletøjs beslag fra middelalderen


Min tur med Anders og Patrick

Patricks og Anders fandt ca. 40 gamle musketkugler fra 1600-tallet, som var fra et træf mod svenskerne – måske fra dengang, hvor svenskerne løb med kirkens sølvtøj

Jeg møder drengen hjemme ved Patrick, hvor jeg får fremvist nogle af de ting, som Patrick har fået lov at beholde. Bl.a. musketkugler fra 1600-tallet fundet på kirkemarken. Det er ret imponerende at stå med sådan et stykke Danmarks historie i sin hånd! Mere imponeret og forundret bliver jeg, da jeg får fortalt, at fundne typisk ligger lige i jordens overflade, kun omkring 20-30 centimeter nede. Jeg ser en kasse med mønter, en med knapper (over 100) og en med forskellige andre ting, og det kan være alt fra spænder, spæder til sko, bestik, knive eller andet godt. (Reglerne for hvad der nå beholdes, kan ses sidst i artiklen). Det der skal afleveres, bliver afleveret til Skanderborg Museum, som så sender det videre til Nationalmuseet. Noget vil Skanderborg dog også gerne selv have i samlingen, for at have dokumentation fra Gl. Ryes historie. Sammen kører vi hen til marken før Emborg broen – selvfølgelig efter aftale med lodsejerne, det er påkrævet! Man graver og søger ikke bare på andre folks grund. Vi har ikke gået i ret lang tid før Patricks detektor bipper – det viser sig at være ”affald” som Patrick siger, selv synes jeg nu det var ret interessant hans fund; en gammel jernkæde til en hest. Vi går lidt videre, nyder stilheden og den friske luft, indtil detektoren igen giver lyd. Patrick finde sin lille skovl frem, og lige dér på græstørven, som han har vendt, ligger en gammel 1 skilling fra 1771! Det er da vildt! Gad vide, hvordan den er endt der? Turen indbringer bl.a. fund af gammelt møbelsøm, en 5øre fra 1884 og andre mønter. Jeg finder hurtigt ud af, hvorfor drengene er så grebet af deres detektor hobby, sikken en spænding! Alt i alt en meget interessant lørdag!

De samlede fund fra turen ved marken før Emborg broen. Turen varede omkring 4-5 timer. Mønten øverst til højre, er en 5 øre fra 1884, som Anders fandt. Der ses en delfin og et kornaks på den. 1 skillingen lå kun et lille spadestik nede i jorden

Regler og tips Det kræver tilladelse fra lodsejerne der hvor man vil lede. Nogle er bange for, at hvis de giver tilladelse til søgninger/til at drengene må gå med metaldetektor på deres jord, så skal lodsejer selv betale for udgravninger m.v., hvis der bliver fundet mange ting; sådan forholder det sig heldigvis ikke. Lodsejeren skal kun selv

betale, hvis han/hun f.eks. selv ønsker at bygge nyt på jorden, og der bliver fundet noget i forbindelse med udgravninger. Vil museet efterfølgende ud og undersøge en grund, på baggrund af (drengenes) fund, betaler museet selv for omkostningerne.

<<Hvis man er i tvivl om hvad der kan være danefæ, kan man kigge på Nationalmuseets hjemmeside. Mange tror fejlagtigt at alt, hvad man finder er danefæ, sådan forholder det sig ikke. En gylden regel er kun at vaske sine fund med vand, for ikke at beskadige dem.

5


FDF LOPPER

GRILLMAD

FDF Forårsmarked fredag og lørdag den 24. og 25. april

BØGER

LEGETØJ

6

HYGGE

g o l e d n a h d o G ) : i t n a r a g e gg hy TØJSALG


E K K I R D G O D A M

L Ã… B R E V O MAD

7

7


Kredsledelse:

Nytårsgudstjeneste med fakkeloptog Den 14. januar var der traditionen tro nytårsgudstjeneste i Sct. Sørens Kirke og bagefter fakkeloptog igennem byen til Kræshuset. Ligesom det plejer var det en rigtig hyggelig aften for både børn og voksne.

Henrik Rysgaard Christensen Tlf: 2246 0855 Lene Leth Tlf: 3012 5117 Anja Kjærgaard Tlf: 5156 4619 anjakjaergaard@live.dk

Tumlinge 1. og 2. klasse: Jannik Blaabjerg Pedersen Tlf. 26 86 41 73 Pilte 3. og 4. klasse: Grethe Leth Jørgensen Tlf: 2090 9690

Vi startede med gudstjeneste. Gudtjenesten var både inspirerende og spændende. Væbnere 5. og 6. klasse: Lene Leth 30125117

Seniorvæbnere og seniorer Fra 7. klasse Henning Gosvig Tlf: 2364 3155

Formand

Peter Lykke Fick Tlf: 5192 2359

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

Efter gudstjenesten blev vi alle sammen udstyret med fakler og herefter bevægede den lysende ”slange” sig igennem byen, ned til Kræshuset, hvor vi sluttede af med varm minestronesuppe som var lavet over bål. Tak til alle som hjalp med at få arrangementet til at lykkedes. Det var en rigtig fin måde at starte det nye år på.

8


Erhvervsportræt

Glad kørelærer i rundkørslernes by Kørelærer Thomas Lesnov fra Ry har stor nytte af de mange rundkørsler i Ry – og sin trofaste BMW Tekst og fotos af Peter Hald

Foran Kildebjerg Ry Erhvervshus holder der ofte en grå BMW 520d touring. Bilen er et vigtigt arbejdsredskab for 41-årige Thomas Lesnov. Det er nemlig ham, der driver Lesnov Køreskole - tidligere kendt som Ry Køreuddannelse. Køreskolens teorilokale befinder sig i Kildebjerg Ry Erhvervshus på Rugaardsvej 5 nu om dage. Der er efterhånden en hel del, der har fået køreundervisning i den komfortable BMW, og i det hele taget har Thomas Lesnov været med til at sørge for, at rigtig mange fra Ry og omegn har fået lært at køre bil. Thomas Lesnov, der oprindeligt var mekaniker, blev nemlig kørelærer allerede som 24-årig og drev i sine unge år køreskolen med sin far Bjørn Lesnov, der nåede at arbejde som kørelærer i Ry i mere end 35 år.

Flere tager kørekort Thomas Lesnov har nok at se til, for behovet for at tage kørekort er steget i de senere år. - Den offentlige trafik er jo skåret ret meget ned, og der er færre busser. Det betyder, at jeg også får en hel del ældre førstegangs-elever. Den ældste var en herre på 81 år, og han klarede det faktisk rigtig fint. Men nu var han også vant til at køre traktor, fortæller Thomas Lesnov med et lunt smil.

Apropos tidernes skiften, så er det blevet lidt mere kompliceret at tage kørekort. Der er kommet flere regler, og trafikken er blevet tættere. Men til gengæld er antallet af ulykker faldet, konstaterer Thomas Lesnov. - Der kører ikke længere så mange gamle biler på vejene, og de moderne biler er blevet meget sikre, understreger han.

automatgear. I det hele taget vinder automatgear frem, og store mærker som BMW og Audi er begyndt at udfase manuelle gearkasser, så det vil være godt for mig også at have en. Den BMW jeg har, er med manuelt gear, og det skal man jo lære at bruge, men det vil også være godt, hvis eleverne kunne prøve automatgear, siger han.

Thomas Lesnov er i øvrigt medlem af Dansk Kørelærer Union, og det betyder, at han er opdateret med de nyeste regler og er tilsluttet offentligt ankenævn og garantifond. En af udfordringer for en del bilister er at begå sig korrekt i rundkørsler. Men der skulle være en god mulighed for at lære denne svære kunst hos Thomas Lesnov. - Rundkørsler er noget af det sværeste, men så er det jo heldigt, at vi har ikke mindre end 25 rundkørsler her i Ry og omegn, siger han.

Thomas Lesnov fortæller, at det kræver øvelse at begå sig i rundkørsler. Så er det heldigt, at der er 25 rundkørsler i Ry og omegn.

Elbil på vej Den nyeste trend i privatbilismen er, at antallet af elbiler stiger, og der er kommet mange flere forskellige typer elbiler på markedet. Derfor har Thomas Lesnov tænkt sig at investere i en elbil eller hybridbil som kørelærerbil nummer to.

Kursuslokalerne har til huse i Kildebjerg Ry Erhvervshus, hvor faciliteterne er gode.

- Det er anderledes at køre elbiler. Man skal lige vænne sig til, at elbiler kan accelerere kraftigt, og at de har

Køreskolens bil er en BMW 520d touring med manuelt gear. Thomas Lesnov overvejer at anskaffe yderligere en bil, en elbil med automatgear.

9


”Unge, der er blevet ældre”

Bent Selmer Af Susanne Midtiby

HVEM Bent Selmer Nielsen, 83 år, tidligere gårdejer i Javngyde i en menneskealder, leder af Landbrugets Vikarservice, pedel på Ferskvandsmuseet i Ry og indtil for nylig gravermedhjælper på Gl. Rye Kirkegård.

HVOR Gerstedsvej 7, Gl. Rye, 8680 Ry. Her har Bent boet i nu 25 år sammen med sin kone Kirsten, tidligere sygehjælper, gennem en årrække aktiv i Gigtforeningen og korsanger i Ry Seniorkor.

Flemming Leth & co. 7 besøgte Gerstedvej en som e i Gammel Ry sten. overraskelse for Kir r Bent havde med sto det ldt ho ed mh opfindso e. nd he for gt eli mm he

Deres have er dejlig grøn med et stort stenbed i forhaven, som sammen med en allé blev anlagt af DR,

10

da programserien HOKUS KROKUS med vært Flemming Leth var på besøg. Og haven rummer rigtig mange rhododendronbuske bl.a. plantet på anbefaling af en anlægsgartner, der tilbød haveplanlægning for 250 kr. - et beløb, der ville blive trukket fra et evt. plantesalg. Det var for godt et tilbud at sige nej til.

HVAD Nytårsaftensdag 2019 var der afskedsreception for bl.a. Bent efter nytårsgudstjenesten i Gl. Rye Kirke. Her blev et gammelt firmaslogan for en handyman citeret af Jesper Graver: ”Ring til Bent - det er nemt”. Og det har jeg også måttet sande. Det er sjældent, at Bent siger nej til noget. Ved en anden afskedsreception - på Gl. Rye Kro - for godt 11 år siden spurgte den daværende graver Thorkild Kirsten, inden han gik, om hun ville bede Bent kigge forbi graverkontoret en af dagene. Selv om Bent egentlig havde regnet med at være gået på pension på det tidspunkt, så kunne han da godt tage op og snakke med Thorkild. Aftalen blev, at Bent skulle være gravermedhjælper i tørvejr, i tilfælde af regn skulle Bent gå hjem. Så pensionisttilværelsen måtte vente lidt endnu.

Her har Bent været med til at passe gravstederne, plante sommerblomster, lægge gran, være kirketjener, nedsætte urner, gå buketrunden, lave stakit i præstens have, og mange, mange andre praktiske og menneskelige opgaver. Da han blev ansat fik han også besked på, at hvis besøgende gerne ville snakke, så skulle der også være tid til det. Og med Bents rolige væsen er det blevet til mange snakke gennem tiden. Bent har også en kreativ tankegang og er god til at lave ting i træ - han har bl.a. lavet en fin lille skammel til en kommende konfirmand, der skulle døbes og ikke helt var høj nok til at læne sig ind over døbefonten, og et meget praktisk vaseholderbræt til de 26 vaser, der bruges, når der skal pyntes i kirkebænkene. Udover at arbejde i værkstedet og i haven har Bent stor glæde af at gå til koncerter og foredrag. Bent var været med til næsten alle den tidligere organist Murray Stewarts koncerter i kirken. Og at lytte til Bragrs koncert sidste efterår var et must for ham. I en årrække har han og Kirsten deltaget i Aftenhøjskolen i Bjedstrup.


I 1964 deltog Bent i Danmarksmesterskaberne i terrænløb for hold i Marseliesborgskovene. Han var med til at vinde sølvmedalje for Aarhus Fremad.

Og de har sammen været på spændende rejser i det meste af Europa og på dejlige Danmarksture. Bent er også i gang med et lærerigt læseprojekt: Lademanns Leksikon læser han fra A til Å og nu er Bent kommet til G, og han har lige læst både om Grevens Fejde og om Genforeningen.

”Der skal et godt helbred til at være syg!” Og heldigvis fejler deres fælles humor og livslyst ingenting. Vi slutter med en god snak om evnen til at tage tingene, som de kommer. Og vi må endnu engang give Helle Gotved ret: ”Det er ikke, hvordan man har det det er, hvordan man ta’r det!”

Nu hvor Bent langt om længe er blevet fuldtidspensionist, sover han lidt længere om morgenen og så er han begyndt at rydde op i sit værktøj fra gården - nu er det tid at give noget af værktøjet videre - måske nogle i familien kan have glæde af det.

På vejen ud viser Bent mig et par flotte forstenede søpindsvin og flere smukt forarbejdede flinteøkser, som han har fundet på egne marker i Javngyde. Og på falderebet kommer Bent i tanker om en interessant barndomserindring: Bents familie havde et lille landbrug, hvor de dyrkede grøntsager, porrer, løg, kartofler, gulerødder, persillerødder, pastinakker, selleri og forskellige slags kål. Om vinteren hjalp alle med at pyne rosenkål i petroleumslampens skær, for grøntsagerne skulle være pæne til markedet, rødderne blev vasket. Hans far fik ros for sine pæne varer.

Kirsten og han har et aktivt familieliv med børn, svigerbørn og 5 børnebørn. Til deres guldbryllup, der blev fejret på Knudhule Badehotel overraskede Kirsten ham ved at invitere Ry Seniorkor, som bl.a. sang ”Den første gang jeg så dig, det var en sommerdag” og ikke et øje var tørt i hvert fald ikke hos Bent. Og snart kommer hele flokken hjem til Gerstedsvej for at fejre, at Kirsten og Bent 22. januar 2020 har været gift i 54 år. Livet har hverken været nemt eller let for Kirsten og Bent. De er ikke blevet forskånet for ulykker og sygdom. Efter at have været gårdejer i en menneskealder faldt Bent ned fra en 6-meter høj stige og smadrede derved sin højre skulder - kort tid derefter blev gården på Kielsgårdsvej 15 solgt til Kalbygård. På en tur til Tunø fik Bent en eller to blodpropper og Kirsten fik sørget for han blev hentet til fastlandet af en helikopter, så han kunne blive hjulpet. Det blev bl.a. til 14 dages genoptræning på Hammel Neurocenter. Og Kirsten har i mange år lidt meget af gigt. Kirsten: ”Vi er ikke så bange for at dø, at vi er bange for at leve!” Bent:

Under krigen, hvor benzin var en mangelvare, blev markedsfolket sammen med deres varer kørt i en lastbil med kakkelovn i et hjørne af ladet. Der skulle fyres ofte og ovenfra med små træstykker på 10 x 10 cm i sække, så chaufføren blev nemt sort i hovedet, når han havde fyret op inden hjemturen. Der var 7-8 sælgere, der blev kørt til og fra markedet i Aarhus på Domkirkepladsen på denne måde. Bent fortæller, at hans far på markedet også kunne være behjælpelig med at formidle eller organisere andre varer. En nabokone manglede damebenklæder og en mand i Aarhus kunne godt bruge en høne fra landet osv. Der er ingen tvivl om, at Bent har flere historier i ærmet - hans tidlig-

ste erindring er fra 9. april 1940, hvor han stod på marken tæt ved barndomshjemmet i Pederstrup ved Odder sammen med sin Far og de så og hørte de tyske flyvere.

At han godt 80 år senere på Gl. Rye Kirkegård skulle møde efterkommere efter en engelsk flyver er en helt anden historie ...

Lastbil med gengas, generatorgas, som brændstof. Det er gas, som fremstilles af brændsel ved gennemblæsning med luft, vanddamp eller en blanding af disse.

11


Gyden 7 1932-1936 Margrete Kristiansen og hendes mor Ane Billede i privat eje

Et hus i Rye – historisk set Af af Grethe Bremer

Gyden 7 Af Grethe Bremer

og de 2 fag til værksted og fæstald.

Ordet gyde kommer af oldnordisk og betyder ’rende til at hælde vand i’. Gyden er altså en lille smal gade med grøft, hvis funktion var at bortlede vand fra Hovedgaden, som nu kaldes Ryesgade. Hvis man går tur i byen en regnvejrsdag, ved man det passer meget godt. Men Gyden er meget mere end det. Gyden er et dejligt sted, hvor folk gennem tiderne gerne har villet være.

Baltzer Jensen døde i 1846, og Mette Mogensdatter blev boende i huset som spindekone. Stedsønnen Søren Baltersen, der også var træskomand, flyttede ind. I 1854 solgte Mette huset for 175 Rigsdaler til træskomand Mathias Rasmussen fra Nr. Vissing, på betingelse af at hun kunne blive boende på livstid. Mette skulle have en del af huset samt adgang til skorstenen ved brygning og vaskning. Desuden skulle hun have et stykke af haven og frugten af to æbletræer. Mathias

Det smukke gamle bindingsværkshus Gyden 7, skulle være bygget i 1777. Hvem der byggede det og boede der i starten, har jeg ikke fundet spor af. Det er dog sandsynligt, at Træskomand Baltzer Jensen købte huset i 1805. Baltzer var egentlig fra Sdr. Vissing, men tjente bl.a. hos sin morbror Johan Madsen i Rye. Førhen var det almindeligt at manden købte et hus, når han blev gift og som regel blev folk boende hele livet. Baltzer mødte Margrethe Pedersdatter, der var født i Rye og de blev gift i 1805. De har sandsynligvis boet i Gyden 7 fra starten. Margrethe Pedersdatter døde i 1822 og Baltzer giftede sig igen samme år med Mette Mogensdatter fra Farre. Der findes en brandforsikring fra 1830, hvor der står at huset ejes og beboes af Baltzer Jensen. Bindingsværket består af egetømmer nederst og fyr øverst. Det har klinede vægge og stråtag. Huset var 7 fag langt og 7½ alen bredt. De 5 fag blev brugt til værelse og beboelse

12 12

Gyden med grøft i 1920’erne. Det midterste hus er nr. 7. Arkiv.dk

skulle sætte en havedør i huset, hvis Mette forlangte det og han skulle vedligeholde huset, alt for hans regning. Hun blev boende i huset sammen med Mathias og hans familie, til hun døde i 1856. Mathias døde i 1861 og hans kone Ane Rasmussen, der var født i Rye, blev i huset og ernærede sig ved skræddersyning. Mathias og Ane boede i Græstrup

de første år de var gift. Derfra kendte hun den 17 år yngre kludehandler Frederik Jensen, som hun blev gift med i 1863. I den forbindelse overtog Frederik huset. Ægteskabet holdt dog ikke, så da Ane og Frederik blev skilt i 1874, overtog Ane huset igen. I 1878 solgte Ane Rasmussen huset for 800 kr. til Rye Kommune, der skulle bruge det til fattighus. Ane blev boende i huset og levede af privat forsørgelse. Ellen Marie Christensen, hvis mand var død i en tidlig alder, flyttede ind sammen med sine børn og levede af fattighjælp fra kommunen. Gamle, syge, enlige mødre, forældreløse børn, krigsveteraner og andre der ikke kunne klare sig selv, fik hjælp af Rye Kommune. Man boede enten hos private eller i et af kommunens huse. Fattighjælp betød i 1800-tallet også tab af rettigheder, man mistede bl.a. sin stemmeret. De fattige arbejdede i det omfang de kunne, med husgerning, håndværk og havearbejde. Pengene stammede bl.a. fra private, fra indsamlinger i kirken og fra hushandler, hvor man betalte en del til de fattige. I 1891 blev der indført en lov, der betød at folk kunne få alderdomsunderstøttelse, når de fyldte 60 år. Mange steder i landet, især i de store byer, var det ikke sjovt at være fattig. Men noget tyder på, at man i Rye passede på hinanden og hjalp hinanden. Rye Kommune købte i

Brandforsikring for Gyden 7 fra 19. juli 1830 Fra Statens Arkiver


Gyden 7 i 1915

Gyden 7 ca. 1952

1914 Dalbogård, som skulle bruges til fattiggård. Det var et sted hvor ’de Ryere’ rigtig gerne ville bo. De havde det godt der, både da det var fattiggård, alderdomshjem og siden hen De Gamles Hjem. Skovarbejder Niels Rasmussen fra Hemstok og Ane Catrine Andersen fra Løndalshøi ved Them, boede på Fæstibakke. Niels blev enkemand i 1912 og købte Gyden 9b. Samme år solgte han det videre til sin søn arbejdsmand Johannes Rasmussen. Niels købte så Gyden 7 af Rye Kommune i 1914 for 1100 kr. I 1918 købte Johannes huset for 2500 kr. og flyttede ind til faderen, sammen med sin familie. Johannes betalte 1500 kr. mod at Niels måtte blive boende i de to værelser i den sydlige del af huset, resten af sine dage. Han skulle også have adgang til haven med frugt og adgang til det vestlige brændehus og vaskehuset. Johannes udstykkede i 1932 Gyden 7 og solgte bindingsværkshuset til Margrete Kristiansen for 2900 kr. Johannes byggede hus i Gyden 3 i

Gyden 7 ca. 1968, gavlen mod syd

1936, og han og Ingeborg blev der resten af deres tid. Margrete Kristiansen, der var født i Rye Sogn, arbejdede på Himmelbjerggården. Hun ejede huset frem til sin død i 1971, men lejede det ud det meste af tiden. I folketællingen fra 1940 kan man se at arbejdsmand Johan Marius Melgaard Johansen med familie boede i huset Gyden 7. Margrete havde ingen børn, så hendes 17 arvinger var søskende og søskendebørn. Arvingerne solgte i 1971 huset for 60.000 kr. til lærer Robert Nørregaard Bach, der var gift med Else Kristine Nyboe Andersen. Huset blev ombygget 1976, hvor overetagen blev udnyttet. Roberts datter Eva Marie Bach købte huset i 1979 for 240.000 kr. og har ejet det siden. I 1988 blev der bygget rundt om det gamle udhus, der stod ved den nordlige ende af huset. Der kom et værelse mere ovenpå og en carport nedenunder,

så bindingsværkshuset nu har 9 fag og vognport under stråtaget. I 1998 blev der bygget et hyggeligt træhus i haven. Eva har også lejet huset ud i lange perioder, men har også selv boet der, senest med sin mand Aage Augustinus. Lige nu bor Rikke B. Jensen og Anders Christensen til leje i det hyggelige gamle hus i Gyden. De boede tidligere i Gyden 8, men solgte til parret i Gyden 7. Så en regnvejsdag i august 2019 lånte de en sækkevogn i Gyden 13 og byttede hus. Det tog 3 timer. Rikke og Anders bliver kun boende i Gyden 7 til april 2020, selv om de synes det er et rart sted, for de har købt Gyden 9b. Gyden er et dejligt sted, hvor folk stadig gerne vil være – også selvom de flytter. Du kan se det første skøde på huset i vores Facebook gruppe: Lokalhistorie Gl. Rye

Gyden 7 i 2020 Foto: Grethe Bremer

13 13


Kom til generalforsamling i Byens Egen Butik! Velkommen til Generalforsamling i Gl. Rye Brugsforening d. 22. april kl. 19 i Biblioteket på Gl. Rye Skole. Hør om de nye tiltag, vi har i støbeskeen i Byens Egen Butik - og om nogle af de udfordringer, vi som lille landsbybutik arbejder med. Deltagerne får naturligvis også rig lejlighed til at stille spørgsmål og komme med ideer. Og så er vi stolte over at have Skanderborg Kommunes borgmester Frands Fischer på besøg. Frands er født og opvokset i Gl. Rye og er fortsat bosat i sognet med sin familie. Hør, hvad han tænker og mener om Gl. Ryes udvikling. Og giv ham gerne dine ideer med hjem!

Hør hvad Borgmester Frands Fischer tænker og mener om Gl. Ryes udvikling.

Aftenens program l Generalforsamling ifølge vedtægterne (se glryebrugs.dk) l Mad og drikke samt hyggeligt samvær l Indlæg og debat med borgmester Frands Fischer Praktisk info: l Hvor og hvornår: Onsdag den 22. april kl 19 på Gl. Rye Skole (i biblioteket) l Tilmelding: Det er gratis, og alle er velkomne. Husk blot at til melde dig i butikken eller til info@glryebrugs.dk l Stemmeret: Kun medlemmer af Gl. Rye Brugsforening kan stemme og/eller stille op til valg. Henvend dig i butikken forinden for at blive medlem. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer!

Er du vores nye bestyrelsesmedlem? I år er fire medlemmer af bestyrelsen og begge suppleanter på valg. Er du interesseret eller blot nysgerrig i at vide mere, så henvend dig formand Ejnar M. Jakobsen på ejnarjakobsen@outlook. com eller 8938 1575.

Korte fakta om bestyrelsesarbejdet Vi har ca. 10 årlige møder på hverdage, ca. kl. 19-21:30. Arbejdet er ulønnet.

og f

ær v t go m sa dt ti l ganen ... og hyggeligt

å li

d

Det giver det masser af energi at lave noget sjovt og nyttigt sammen med andre entusiastiske Gl. Rye’ere. Så hold dig endelig ikke tilbage!!!

m Ko

Vi drøfter og godkender driftsbudget og større investeringer og sikrer i øvrigt, at vi lever op til vedtægternes forpligtelser. Vi deltager ikke i den daglige drift; hertil har vi ansat en uddeler. Ham giver vi en solid sparring på møderne Vi udvikler og gennemfører en række initiativer, der skal støtte butikkens udvikling; fx events i og ved butikken, etablering af delebil og elladestander, kommunikation i bred forstand, samarbejde med andre foreninger osv.

14

Brugsen har åbent fra 7.30 - 21 hele året!


Få dit budskab på skærmene i butikken Som du måske har opdaget, har vi fået infoskærme i butikken: En ved indgangen og en ved kassekøen. Repræsenterer du en forening, en virksomhed eller har et budskab af almen interesse, kan du få et opslag med på skærmen. Det er gratis for ikke-virksomheder, og reglerne er enkle: Foreninger: Gratis. Op til 12 årlige opslag. Ikke-foreninger: Gratis. Op til seks årlige opslag pr. person/kreds af personer. Det skal være ikke-kommercielle opslag af almen interesse. Virksomheder: 100 kr. pr. dag. Forvent, at der er op til 10 samtidige opslag, så virksomhedens opslag vil være synligt ca. 10% af tiden. Prisen dækker begge skærme. Private: Skriv et opslag på en af Gl. Ryes Facebook-sider. For de 6-7 seneste opslag vises et tekstudsnit på skærmen. Begivenheder oprettet i en af grupperne vil ligeledes blive vist. Send dit budskab/opslag til martin.rud@glrye.dk.

Running Dinner - vi gentager successen! Byens Egen Butik står igen i år bag arrangementet Running Dinner, som finder sted d. 7. marts kl. 18 - 02. Running Dinner er en fest for byens voksne og en enestående chance for at lære hinanden bedre at kende! Det fungerer som et “middagsløb”, der byder på en tre-retters menu indtaget forskellige steder i byen og afsluttes med et brag af en fest. Man kan tilmelde sig som vært eller gæst. Som vært inviterer man på forret og hovedret i eget hjem, men man ved ikke, hvem gæsterne er. Som gæst besøger man to forskellige hjem i løbet af aftenen, men man ved ikke, hvem man skal spise sammen med. Kort fortalt byder aftenen på masser af overraskelser, og vi lover, at det bliver en oplevelse ud over det sædvanlige. Når maden er indtaget, mødes alle til dessert, kaffe, live-musik med DANSEFEBER.com og fest i hallen på Gl. Rye Skole. I skrivende stund har 250 personer tilmeldt sig, og der er stadig plads til flere. Hvis du vil være med, kan du læse mere og tilmelde dig på www. runningdinner.nu. Prisen er 250 kr. per person, og sidste frist for tilmelding er 16. februar. Byens Egen Butik sponsorerer vin til maden, Lyng Dal Hotel og Restaurant leverer desserten og Søhøjlandets Kaffe skaffer kaffen.

7:30 - 21 er vores nye, faste åbningstider

t Siden nytår har vores åbningstider være es såled r åbne Vi . udvidet med en halv time dag. te enes hver 7:30 kl. allerede

Vi hyggede os til Running Dinner i 2019 - kom glad med...

på Det betyder, at du kan nå at handle , børn eret aflev har du når jde, arbe vej til gler man eller bare når du lige mælk til havregrynene.

Erhvervsportræt Foto: Peter Krogsøe

15


den ”formelle” del begynder kl. 17.00. Undervejs holder vi en pause og tager en bid mad. Efter den ”formelle” del, er der mulighed for at købe øl og/eller vin og hygge sig til lidt i fredagsbaren. Vi åbner hallen for alle børn, så I alle kan deltage i generalforsamlingen og fredagshygge.

GRIF

Vi vil gerne, at I tilmelder jer årets generalforsamling, da vi lige skal have styr på forplejning. Dette gør I ved at sende en mail til Lise på liseengel@gmail.com, hvor I skriver, hvem og hvor mange I kommer. I kan også scanne QR-koden her på siden og tilmelde jer her. Vi GLÆDER os til hygge og generalforsamling … det er naturligvis i GRIFs klubhus. QR-kode til tilmelding til Generalforsamling 2020

Generalforsamling i GRIF d. 27. marts

Tilmelding

Generalforsamling

Den 27. marts er der generalforsamling i GRIF. Vi starter med en øl eller et glas vin kl. 16.00 – den ”formelle” del begynder kl. 17.00. Undervejs holder vi en pause og tager en bid mad. Efter den ”formelle” del, er der mulighed for at købe øl og/eller vin og hygge sig til lidt i fredagsbaren. Vi åbner hallen for alle børn, så I alle kan deltage i generalforsamlingen og fredagshygge. Vi vil gerne, at I tilmelder jer årets generalforsamling, da vi lige skal have styr på forplejning. Dette gør I ved at sende en mail til Lise på liseengel@gmail.com, hvor I skriver, hvem og hvor mange I kommer. I kan også scanne QR-koden her på siden og tilmelde jer her. Vi GLÆDER os til hygge og generalforsamling … det er naturligvis i GRIFs klubhus.

Så starter planlægningen af Sommerfest 2020 Vi vil gerne have en masse nye folk med om bord i udvikling, planlægning og gennemførsel af Sommerfesten 2020. På dette første møde vil vi vende formålet med Sommerfesten og særligt bruge tid på at generere ideer til aktiviteter, events og nye tiltag. Vi vil meget gerne have en masse mennesker med, så alle er mere end velkomne. Der kræves ingen særlige kompetencer. Vi vil bare gerne have flere med til at

komme med input, ideer og evt. give en hånd med. Tilmeld jer via opslaget vedr. dette møde på Gl. Ryes Facebook-side eller send en mail til mortenbarasinski@gmail.com. Vi ses forhåbentligt d. 18. februar kl. 19.30 i Hall of Drums Mvh Sommerfestudvalget

Mini-FabLab er snart en realitet Som vi tidligere har berettet om her i Aktuelt, er GRIF og skolen godt i gang med at stable Gl. Rye Mini-FabLab på benene. Der er lige nu bestilt to 3D-printere og en vinyl-cutter. De to 3D-printere er desværre lidt længere tid undervejs, end vi havde regnet med, så startskuddet for lab’et er skudt … forhåbentlig kun til medio februar – vi sender naturligvis mere info ud via Gl. Ryes Facebook-side, så følg med der. Imellem tiden kan I se mere om, hvad et FabLab egentlig er for en størrelse – I scanner bare QR-koden her på siden … og lad det stå lysende klart: Gl. Rye Mini-FabLab er endnu ikke at sammenligne med Manchesters FabLab, men I får god fornemmelse for, hvilke muligheder der ligger i et FabLab.

16


MOTIONIST-LEGEDAG

Formand

Morten Barasinski Tlf.: 2349 6661

mortenbarasinski@gmail.com

Lørdag den 29. februar

Næstformand

Kl. 14.30 kaffebord i klubben. Kl. 15.00 start på motion.

Ninna Rahbek Schou Tlf.: 2562 9726

Der vil være mulighed for at afprøve følgende aktiviteter: Dart – kortspil – billard – badminton -bordtennis – stigegolf – petanque (indendørs).

Sekretær

Lise Hartwell Tlf.: 6166 0619

Kasserer

Kristian Bollerup Tlf.: 2191 3263

Suppleant

Martin Ruud

Udlejning af klubhus

Birgitte Nicolaisen Tlf.: 2982 7837

Formand, Håndbold

David Hay Tlf.: 6168 8080

Formand gymnastik

Rikke Pilgaard Gertz Tlf.: 5150 5191

Formand fodbold

Henrik Larson Tlf.: 3065 3053

Formand Badminton

Kim Rundell Tlf.: 4076 3201

ninna@elliesandivy.com

liseengel@gmail.com

Der vil være 3 konkurrencer hvor der udpeges en vinder, hvilket er: dart, stigegolf og en hemmelig opgave, hvor der udpeges personer blandt de spisende deltagere.

Kl. ca. 18.00 spisning

kristian.bollerup@lego.com

Hvis du/i har et indslag/aktivitet i løbet af aftenen vil vi meget gerne høre fra dig. Pris ca. 100.00 kr. pr. person

martin.b.rud@gmail.com

Alle som har lyst og tid kan deltage, det kræver ikke medlemskab af GRIF.

Tilmelding senest den 25. Februar Til: Mona 2444 2992 - Vagn 5194 4735 – Karsten 2393 7956 – Svend 2160 2089 eller Jens Erik-6168 8423

birgitte@gefibermail.dk

david@davidhay.dk

Kom med - det bliver sjovt og hyggeligt

pilgaardgertz@hotmail.com

Henrik@epix.dk

INDE-FODBOLD

for alle der har lyst

Gl. Rye Hallen lørdag den 29. februar

rundellkim@gmail.com

Formand tennis

Kl. 9.00 - børn (6 - 16 år) Kl. 10.30 - voksne (17 - 82 år )

Jens Erik Dengsøe Tlf.: 2272 7128

Formand karate

Preben Frost Tlf.: 2363 9979

Formand Motionister

Jens Erik Fischer Tlf.: 8689 8423

jenserik123@gmail.com

Vi håber på nogle gode kampe. G.R.I.F Motionist & målaktionær foreningen.

bodukanglrye@gmail.com

ST

MIDTVEJSFE 20. juni Lørdag den

gerstedvej@fischerweb.dk

www.glryeif.dk

17


NYT

fra Gymnastikafdelingen

Maria Hussak,

frivillig instruktør på forældre-barn-gymnastik

Hvornår flyttede I til Gl. Rye? Vi flyttede til Glarbo i sommeren 2016 Havde du hørt om GRIF, før I flyttede til Gl. Rye? Jeg havde ikke hørt om GRIF, men ejendomsmægleren, der solgte os huset, fortalte begejstret om Gl. Ryes aktive foreningsliv. Hvordan blev du opmærksom på GRIF? Da vi flyttede til Gl. Rye, var vores ældste søn knapt 3 år, og det var derfor oplagt at begynde til forælder-barn gymnastik sammen med ham. Om det var her i Aktuelt eller Google, der introducerede mig til gymnastik, husker jeg faktisk ikke, men da jeg fandt frem til hjemmesiden, blev jeg imponeret over det brede udvalg af hold og sportsgrene, som lille Gl. Rye kunne mønstre. Hvad gjorde, at du blev frivillig i GRIF? Da begge mine børn går til gymnastik, så var oplagt, at det var her, jeg skulle lægge mine kræfter. Jeg har ingen gymnastikbaggrund og tidligere har mit frivillige engagement været inden for det sociale område. Men efter vi er flyttet til en mindre by, giver det mening at bruge kræfterne mere lokalt. Det har jeg ikke fortrudt et øjeblik. Det er spændende at få indblik i, hvordan foreningen fungerer, og jeg er imponeret over det arbejde, der udføres af de frivillige. Samtidig er det også rigtig rart at lære de andre børn og deres forældre på mine børns årgange bedre at kende. 18

Har du tanker om, hvordan du gerne ser GRIF udvikle sig fremadrettet? GRIF skal udvikle sig sammen med byen samtidig med, historien og kulturen skal bæres videre. Det er en spændende forening, fordi der er samlet så mange forskellige idrætsgrene under en paraply. Men som udefrakommende kan det være svært at se sin vej ind i foreningen. Måske vi skal blive bedre til at få kommunikeret til hele Gl. Rye, at alle hænder og hoveder er velkomne uagtet, at om man har en baggrund inden for idrættens verden eller ej. Måske skal opgaverne konkretiseres, eller der kan afholdes infomøder, hvor man uforpligtende kan komme og høre mere om foreningen og det frivillige arbejde.


Gymnastik opvisning

Lørdag d. 28. marts kl. 14-16 i Gl. Rye Hallen Kom og se alle vores skønne gymnaster på gulvet denne lørdag. Vi glæder os til at vise, hvad vi har brugt vinteren i hallen på! Vi får besøg af DGI Silkeborg Bryrup Mini-juniorhold, som er en flok dejlige energiske gymnaster. Indgang ved klubhuset for gymnaster og publikum Gratis adgang for alle gymnaster. Voksne 25 kr. Vi ses! Og vi glæder os!

GRIF søger ny formand med visioner for fremtiden Har du gjort dig tanker om, hvordan en idrætsforening anno 2020-erne kan se ud, og har du lyst at være en del af en bestyrelse, der har besluttet, at rejsen dertil starter i år? GRIF´s hovedbestyrelse består af 7 afdelingsformænd, en næstformand, en sekretær, en kasserer og dig - den nye formand. De årlige faste opgaver og aktiviteter har vi godt styr på, så nu er det tid til at kigge på fremtidens GRIF. Valget af ny formand foregår på vores generalforsamling 27. marts, og inden da må du meget gerne tage kontakt til næstformand Ninna Rahbek Schou (ninna@elliesandivy.com / 2562 9726) eller sekretær Lise Engel Hartwell (liseengel@gmail.com / 6166 0619). Målet er, at vi som bestyrelse har en kandidat, som vi opstiller til generalforsamlingen. Vi glæder os meget til at høre fra dig.

19


Øm Kloster Året 2020 er nationalt udråbt til ’naturens år’. Der vil blive sat fokus på vores natur gennem tv udsendelser og mange forskellige arrangementer året igennem På Øm Kloster Museum vil der i sæsonen blive sat særlig fokus på klostrets middelalderlige og nutidige natur- og kulturlandskab gennem arrangementer, kurser og workshops.

I år vil klosterhaven og dens planter, kulturlandskabet og klosterområdets natur kommer i spil. Landskabet ligner i dag, det landskab munkene kendte. Mange af de arter af planter og træer som findes

på klosterområdet, var her også på munkenes tid. Aktiviteterne på Øm Kloster tager udgangspunkt i klosterlandskabet og den omkringliggende natur.

DET SKER PÅ ØM KLOSTER I APRIL OG MAJ:

Valborgsaften på Øm Kloster

Munkenes morgen og naturen vågner

Dagskursus i begynderbotanik og blomsterpresning

Torsdag 30. april, kl. 19.00, ved museumsinspektør Lene Mollerup

Søndag 10. maj kl. 4.30 - 6.00, ved biolog Otto Andersen og Kirsten Kjærulf

Lørdag d. 23. maj kl. 10.00-16.00, ved botaniker Anne Murmann Hansen

Morgengryet, overgangen mellem nat og dag, skaber en helt særegen stemning og danner rammerne om en sansefyldt natur- og kulturoplevelse ved Mossø. På turen vil Otto Andersen lægge vægt på naturen, der vågner, og fortælle om stedets landskabelige egenart. Vi oplever solopgangen sammen, og høre hvorledes fuglene synger mere og mere intenst, efterhånden som solen stiger op. I Klosterkirkens ruin fortæller Kirsten Kjærulf om munkenes ritualer og nattens og daggryets første tidebønner i klostret. Efterfølgende er der morgenkaffe og brød.

Botaniker og gartner ved Steno Museet Anne Murmann Hansen holder et eksklusivt dagkursus i begynderbotanik. Kurset indeholder rundvisning i klosterhaven, introduktion til botanik, hvordan bestemmes planter, hvad er en blomst og indsamling af blomster og blomsterpresning. Kursus inkl. forplejning og materialer pris. kr. 250,Tilmelding nødvendig, begrænset antal pladser.

Urter plukket på Valborgsaften har ni gange så stor kraft som på alle andre aftner. Der er meget overtro knyttet til majnatten, det vil sige natten inden 1. maj. Gennem en omvisning i klosterhaven høre vi om de traditioner og den overtro, der er forbundet med Valborgsaften og vi tænder et valborgblus, som de modige kan springe igennem. Det skulle nemlig have en rensende og lykkebringende effekt! i kalenderen: Sæt allerede nu kryds dag om de gifOnsdag 1. juli: Familie . ven tige planter i klosterha Naturens apoLørdag 5. september: tek. på stress og naEn workshop med fokus turens helende urter

Information om alle museets arrangementer, priser og tilmeldingsfrister findes på museets hjemmeside www.museumskanderborg.dk, se under kalender.

Overtro: Urter plukket på Valborgsaften har ni gange så stor kraft som på alle andre aftner.

20 20


Til cykelfolket i Gl. Rye og omegn

Så er det tid til den ugentlige cykeltur i vores dejlige natur, alle er velkommen! Cykelturen er tirsdag formiddag kl. 9.30 og første tur bliver den 14. april 2020, hvor vi mødes foran Brugsen. Vi bliver efterfølgende ved hver tirsdag, til hen i september, hvor vi holder vinterpause. Der startes forsigtig ud med den nye sæson, alle kan være med, så kan vi jo sætte tempoet op hen af vejen og køre nogle længere ture, når der er kondi og stemning for det. Vi plejer at tage en længere tur en dag inden sommerferien, og en afslutningstur inden vi holder vinter-

pause, men det det kan vi se hvad der er stemning for. Det er gratis at deltage, dog skal man selv medbringe cykel og en cykelhjelm. Man må gerne tage sin nabo med, der er plads til flere, og vi har jo alle godt af lidt motion og hyggelig samvær, husk det styrker helbredet og giver et godt humør. Er der spørgsmål kan man ringe til Kristian Jakobsen på tlf. 60 41 56 00 eller på mail til jakobsen.rye@gefiber.dk Med venlig hilsen Gl. Rye cykelklub af 1999

21 21


Gl. Rye Branddaskerlaug indbyder alle til festlig

generalforsamling lørdag d. 28. marts kl. 18.30 i Kræshytten. En brandskæg aften fyldt med traditioner! ”Ikke medlemmer” er naturligvis også varmt velkomne, - Dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro er menuen: • Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle. • Mod forudbestilling kan der – i stedet for gule ærter – serveres klar suppe m/boller eller vegetarsuppe. Tilmelding ved aflevering af 120,- kr. for medlemmer og 150,- kr. for ”ikke medlemmer” til: • Formand Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 86 89 86 81 eller • Næstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 86 89 83 51 eller • Kasserer Frankie Jensen, Hedelundvej 38, tlf. 21 65 30 50 Senest søndag den 23. marts.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

Ryesgade I Gl. Rye med Gl. Rye kro og Sankt Sørens kirke. 1884 - 1895. Arkiv.dk

22


Gl. Rye Vandværk I Vandværket er vi godt i gang med vores nye byggeri, og hvis alt går som vi har planlagt, forventer vi at have gang i vores nye installationer og nye store rentvandstanke omkring august 2020. Følg med i byggeriet på Vandværkets hjemmeside www.glryevandvaerk.dk I forbindelse med byggeriet vil der komme kortere perioder, hvor vi har lukket for vandet, hvilket nogle af vore forbrugere allerede har oplevet. Det beklager vi naturligvis, men det kan ikke undgås, og vi forsøger i god tid, at give besked via SMS-ordningen og på Vandværkets hjemmeside. Vandværket havde i januar måned besøg af to 7. klasser fra Mølleskolen. De arbejder med de 17 verdensmål, og i forbindelse med mål nr. 6 der handler om rent vand, fik de en rundvisning på Vandværket. Vand er en vigtig ressource, og generelt i Danmark er vi privilegerede med rent drikkevand, men det er ikke en selvfølge, og vi skal fortsat arbejde med at passe på vores grundvand, blandt andet ved at undgå sprøjtemidler. Myndighederne – Region, Kommunen og Skanderborg Vandsamarbejde gør et stort arbejde for at beskytte vores vand, hvilket passer fint med verdensmål nr. 6.

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk

Velkommen til GENERALFORSAMLING Torsdag den 16 april kl 19.30 i GRIF`s lokaler (Klubhuset) Med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent

Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88 Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70

2. Bestyrelsens beretning fremlægges 3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse 4. Budgettet for 2020 fremlægges til godkendelse 5. Forslag til takstblad 2020 fore lægges til orientering 6. Behandling af indkomne forslag

Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 10. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C

Vandværket vil efterfølgende være vært ved et lille traktement.

Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Else Jensen Fyrreskrænten 7 Kontakt vedr. afregninger mv.:

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00

Så er Vandværket gået igang med renoveringen af vandværket med bl.a. nye renvandstanke. På billederne ses opgravning af den gamle nedgravede tank og den nye tank der skal stå for forsyningen så længe arbejdet pågår. 23 23


Gl. Rye sogn og kirke

DALBOGAARD

Gudstjenester Søndag d. 16. februar Seksagesima

Ingen

Søndag d. 23. februar

Fastelavn

11.00

Søndag d. 1. marts

1. s. i Fasten

9.30

Søndag d. 8. marts

2. s. i Fasten

11.00

Tirsdag d. 3. marts kl. 14.00

Søndag d. 15. marts

3. s. i Fasten

Ingen

Tirsdag d. 31. marts kl. 14.00

Søndag d. 22. marts

Midfaste

9.30

Tirsdag d. 5. maj kl. 14.00

Søndag d. 29. marts

Mariæ Bebudelse 11.00

Søndag d. 5. april

Palmesøndag

Ingen

Torsdag d. 9. april

Skærtorsdag

11.00

Fredag d. 10. april

Langfredag

15.00

Søndag d. 12. april

Påskedag

11.00

Mandag d. 13. april

2. påskedag

Ingen

Søndag d. 19. april

1. s. e. Påske

9.30

Søndag d. 26. april

2. s. e. Påske

11.00

Søndag d. 3. maj

3. s. e. Påske

11.00

Tirsdag d. 5. maj

Befrielsesdagen

17.30

Fredag d. 8. majw

Bededag

Ingen

er Selve valget find r. be em sted 15. sept

Søndag d. 10 maj

4. s. e. Påske

11.00

Søndag d. 17. maj

5. s. e. Påske

9.30

Hold øje med Facebook og .dk www. glryekirke

Torsdag d. 21. maj

Kr. Himmelfartsdag 9.00 Konfirmation 11.00 Konfirmation

Søndag d. 24. maj

6. s. e. Påske

Ingen

Søndag d. 31. maj

Pinsedag

11.00

Valg til Menighedsrådet Kom til ød e in fo rm at io ns m rens 12. maj i Sct. Sø Hus.

24

Pia Husted Blok

Pia Husted Blok

Aftensang

Kjeld Slot Nielsen


Menighedsrådsvalg 2020

Sct. Sørens Kirke Sognepræst:

Henrik Braderup Olsen

For nylig læste jeg om en sports-

ijt@km.dk

klub, som stillede det krav til deres

Organist:

medlemmer, at hvis de ville på hol-

det, skulle de eller deres forældre

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

Stillingen vakant

levere en vis mængde frivilligt ar-

Kirkesangere:

bejde. Jeg fandt, at denne rekrutteringsform

det at komme i kirken hver søndag.

Kirstin Sander Jacobsen Ryesgade , 8680 Ry Tlf. 2217 9021

glrye@yahoo.com

er noget anderledes, end den, der er mulighed for at anvende i folkekirken. I

I menighedsrådet løses der mange for-

kirken er alle velkomne og med på hol-

skellige opgaver, og det er mest opti-

det. Om du så har været passiv i et, to

malt, hvis der kan sammensættes et råd

eller tyve år, kan du træde direkte ind

med bredt sammensatte kompetencer.

på holdet uden optagelseskrav. Og du

Der skal styres økonomi, holdes øje med

er faktisk velkommen til at deltage i

bygninger, samarbejdes med personale,

næsten alle aktiviteter, selv om du ikke

kommunikeres, styres arrangementer

er medlem.

og generelt organiseres.

Et af de eneste arrangementer, hvor

I tiden frem til menighedsrådsvalget er

det kræves, at du er medlem, er til me-

der mulighed for at følge rådets arbej-

nighedsrådsvalget. Og netop i år skal

de på nært hold. Alle menighedsråds-

vi afholde menighedsrådsvalg og sam-

møder er offentlige, så har du lyst til at

mensætte et menighedsråd for de kom-

komme til et eller flere møder, kan du

mende 4 år.

finde ud af, om menighedsrådsarbejdet er noget for dig.

Til valget sammensættes det nye menig-

Michelle Elmhøj Pedersen Fyrreskrænten 1 Tlf. 6078 9391

michelle@glryekirke.dk

Graver: Jesper Mejlbro Christensen Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Næstformand & kontaktperson:

Henrik Wang Kjær Lille Vangs Vej 11, Gl. Rye 30 55 24 86 wangkjaer@hotmail.com

hedsråd blandt folkekirkemedlemmer,

Som forberedelse til valget afhol-

der har lyst til at have medindflydelse

des der et informationsmøde den

Kirkeværge:

på, hvad der sker på kirkefronten som

12. maj, og selve valget finder sted

en betydende del af lokalsamfundet.

den 15. september.

Det er ikke nødvendigvis den flittigste

kirkegænger, der ønsker at stille op til

Sekretær:

menighedsrådet. Engagement og indlevelse er fuldt så vigtige egenskaber som

Jesper Frost Bylling Skolebakken 4, Gl. Rye 40 21 43 58 jbylling@gmail.com

Lise Rask Holm Fick Gl. Ryevej, Sdr. Vissing 22 55 64 45

Lise.rask@gmail.com

Kasserer:

Tak for hjælpen Der skal fra Gl. Rye sogn lyde en stor tak til sognepræst Maja Blokager for de 3 måneders virke i Gl. Rye kirke under min studieorlov i efteråret 2019. Maja har mødt alle med åbent sind og et smil på læben. Det har været trygt og godt at kunne holde orlov under de forhold. Tak til Maja! Iben Johanne Thomsen, sognepræst

Tove Høgh Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye 30 55 24 86

Hanne Østergaard Ryesgade 9B, 8680 Ry 20 68 44 74

tove.hogh.olsen@itelligence.dk

hanne0208@gmail.com

Kordegn: Mette Lai

Kildebakken 1, 8680 Ry Tlf. 8689 1350

metla@km.dk

www.glryekirke.dk

25


Må jeg kondolere? Af Iben Johanne Thomsen

Hvad siger vi, når vi står over for sorgen? Når mennesker, vi kender, mister? Eller mennesker, vi knap kender, men alligevel omgås, og hvor det vil virke afstumpet ikke at reagere? Jeg vil gerne slå et slag for et miskrediteret udtryk. Jeg kondolerer. Direkte oversat fra latin betyder det: jeg føler smerte med, så en kondolence er altså en medfølelse eller en måde at give udtryk for medfølelse. I sig selv et af de fineste medmenneskelige udtryk, der findes: medfølelsen. Alligevel er udtrykket udskældt. Det virker gammeldags, hedder det hos nogle. En floskel, siger andre. Journalisten Esben Kjær, der for nylig har udgivet en håndbog om sorg, skriver, at han ”har det stramt” med ordet, der minder ham om ”jeg ondulerer”, som er noget, man gør ved gamle damers hår. Han synes, at man skal finde på noget selv, og at det virker mere ægte. Og det er måske rigtigt nok. Problemet opstår der, hvor man netop ikke kan finde på noget selv. Hvor ordene ligesom ikke vil indfinde sig, og enten bliver for små eller for store. Eller slet ikke kommer. Jeg har af gode grunde jævnligt som præst brug for at kunne udtrykke deltagelse med andre menneskers sorg. I en lang periode havde jeg det som Esben Kjær og forsøgte at undgå at sige ”må jeg kondolere”. Det kunne blive til ”Det gør mig ondt for jer, at I har mistet”, eller ”Jeg er ked af at høre, at …” eller andre sådan set udmærkede vendinger. Men af og til er det også blevet akavet: Præsten: ”Det gør mig ondt for jer…” – svar: ”Nåååh, men det skal det nu ikke gøre…”.

26 26

Det nænsomme i udtrykket ”jeg kondolerer” er, at det udtrykker medfølelse, men uden at det virker omklamrende. Det kræver heller ikke nødvendigvis et svar. Det er en måde at omgås den sørgende på, men uden at nogen af parterne forlegent står og skal finde på adækvate ord. For hvordan lyder de? Det kan blive for småt og uden dækning for den smerte, den sørgende føler. Eller det kan blive for voldsomt, sådan at man får sagt alt for meget. Den norske teolog Erling Rimehaug taler om den kritiske sans for det uægte. Efter at have mistet et barn, er han blevet allergisk over for, hvad han kalder de store ord. Det velmente forsøg på at finde de helt autentiske og originale ord, vil oftest af modtageren opleves som uægte. Tænk på en anden situation, hvor vi vil udtrykke et andet menneskes betydning for os. Der tyr vi også til velkendte ord: ”Jeg elsker dig”, siger vi helt enkelt. Og uden at det vel virker floskuløst eller gammeldags. Bare dækkende i forhold til situationen og det, vi gerne vil have sagt. Tænk på de uendelige omveje, vi skulle ad, for at forsøge at give udtryk for det samme. Og alligevel ville det aldrig lykkes helt. Tværtimod ville det måske virke suspekt og modsat sin hensigt, hvis der blev sagt alt for meget. ”Du er altså bare helt vildt skøn og helt vildt fantastisk og helt … og … og ... og … og …” Det enkle, rette udtryk har, med en vending af teologen K.E. Løgstrup, både vidde og prægnans. Prægnans, fordi det er dækkende i situationen. Vidde, fordi det sætter den anden fri. Vi får sagt det, vi gerne vil sige, men uden at omklamre eller bemægtige os den andens fortolkningsrum. Så jeg kondolerer fortsat. Jeg synes ikke, at det kan siges bedre.


5. maj 1945

5. maj 1947

Engelske tropper kommer til Ry i befrielsesdagene i maj 1945. En engelsk kampvogn kører på Klostervej hen mod Hotel Ry. Soldaterne tiljubles af beboerne i Ry.

Befrielsesstenen på Torvet i Gl. Rye blev rejst d. 5. maj 1947 af byens borgere i tak-nemmelighed for fredens komme, og for at krigen standsede ”uden for vor dør”.

”I dette øjeblik meddeles det, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.”

Til Minde om Freden Her jeg staar. Gid den maa vare I Tusind Aar

Befrielsesdagen 5. maj 2020 Den 5. maj 2020 er 75-årsdagen for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse af Danmark fra 1940-45. Dagen markeres også i Gl. Rye Sogn. 8.30 Gl. Rye Skole indbydes til morgensang i kirken 14.00 Gudstjeneste på Dalbogaard 17.00 Kransenedlæggelse ved flyvergraven på Gl. Rye Kirkegård 17.30 Aftensang i kirken På befrielsesdagen i 1945 stod mange op til lyden af kirkeklokker, da landets kirker ringede med klokkerne for at fejre friheden. Morgen- og aftenringningen udvides den 5. maj 2020 til at vare 15 minutter. Alle er velkomne til at deltage! Med venlig hilsen Gl. Rye Menighedsråd

Tænd lys! Da budskabet om befrielsen nåede Danmark den 4. maj 1945 om aftenen, kunne danskerne rive mørklægningsgardinerne ned og lade lyset strømme frit. Mange satte levende lys i vindueskarmen. Siden er det mange steder blevet en tradition at sætte tændte lys i vinduerne 4. maj som symbolet på frihed.

27 27


Kolorit

Matiné koncert med Kolorit 7. marts kl.11 i Gl. Rye kirke Fri entré

Kolorit har siden 1989 været ­garant for en helt unik lyd, der forener latinamerikansk kormusik med ­ nordiske salmer og viser. Tone­ sproget er hentet fra den særlige nordiske klang med inspiration fra både verdensmusikken, jazzen og det folkloristiske. Kolorit har vun-

det flere internationale priser og har repræsenteret Danmark ved korfestivaler i hele verden. Kolorit består af 18 sangere og dirigent Niels Græsholm og basen er Østerbro i København. Under koncerter synges der uden noder og på originalsprog, uanset om det er cubansk, argentinsk, venezuelansk, svensk eller dansk. Niels Græsholm arrangerer selv en stor del af gruppens musik.

BABYSALMESANG I FORÅRET 2020 Babysalmesang er for babyer i alderen 2 - 12 måneder og deres forældre

I 2019 fejrer Kolorit 30-års jubilæum med en koncertrække rundt i hele Danmark samt en turné på Gotland. Publikum kan se frem til en farverig og sprudlende forårskoncert d. 7. marts kl 11.

SKT. SØRENS BØRNEKOR HAR DU LYST TIL AT SYNGE I KOR. SÅ KOM OG VÆR MED !

I en varm og musikalsk atmosfære skal vi synge smukke salmevers, rasle med æg, lave fagtesange og blæse bobler! Vi skal stimulere babys sanseapparat og både lave det ”vilde” og det rolige og stille. Forløbet er nogenlunde det samme, hver gang for at skabe genkendelse.

VI SYNGER

TIRSDAGE KL. 14.30 - 15.30

Medbring gerne et tæppe eller en dyne som baby kan ligge på. Varighed er ca. 30-40 min. og efterfølgende vil der være the/kaffe, snacks og hygge :)

KORET ER FOR ALLE FRA 2. KLASSE OG OP …….

Håber vi ses! GRATIS deltagelse, men tilmelding nødvendig på: michelle@glryekirke.dk

28

Babysalmesang foregår kl. 10.30 i kirken.på følgende datoer: 20/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, og 16/4.

FOR TILMELDING, INFORMATION OG SPØRGSMÅL KONTAKT KORLEDER MICHELLE ELMHØJ MICHELLE@GLRYEKIRKE.DK


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING Torsdag den 27. feb. kl. 19:30

går i dialog med efterladte digte fra sin mor, der døde af kræft. En rørende samtale om sorg og kærlighed opstår mellem de to stemmer, der trodser døden og tiden. Digte og sange om solglimt, tid der får lov at gå, åkanderne i skuffen på hospitalet og om at genopvække sine døde. Det er den ærlige, menneskelige erfaring, der deles, som skaber genkendelse og gør plads til tilhørernes egne erindringer med sorg og alt det svære forbundet dermed. Omtale: ”Det er et album om sorg, det at prøve at håndtere den, stå ved den og at kunne sige farvel og give slip. Helt almengyldige ting, som alle på en eller anden måde kommer til at skulle igennem. Sådan er livet. Det får Troldborg på utrolig flot og smagfuld vis sat lyd på.”

Over revet langt ude Koncert om det triste og smukke i sorgen - ved sangerinde Karen Troldborg og cellist Johanne Andersson

Karen Troldborg

NB i Skt. Sørens Kirke

Torsdag den 1. okt. kl. 19:30

Inger Christensens forfatterskab – med særligt henblik på poesien

Religion er kommet for at blive

Foredrag ved Asger Schnack, forfatter og forlægger

Asger Schnack

Torsdag den 26. marts kl. 19:30

Foredrag ved Kjeld Slot Nielsen, lektor Ph.d ved Folkekirkens Udd.-og Videnscenter og hjælpepræst i Gl. Rye sogn

Inger Christensen (1935-2009) tilhører ikke kun den danske litteratur, men i lige så høj grad verdenslitteraturen. Hun er født i Vejle, men hurtigt blev sproget hendes ’bolig’. Såvel hendes nyskabende poesi som hendes originale prosa har i dag klassikerstatus. Hør om udviklingen i forfatterskabet fra debuten med digtsamlingen Lys (1962) over hovedværkerne Det (1969), alfabet (1981) og Sommerfugledalen (1991) til essaysamlingen Hemmelighedstilstanden fra år 2000 – med særligt henblik på poesien. Asger Schnack (f. 1949) har flere gange skrevet om Inger Christensens forfatterskab, som han løbende har beskæftiget sig med siden 1960’erne.

Keld Slot Nielsen

Velkommen til koncert med sanger, klaver og cello i Gammel Rye kirke med sorg som tema. Sangerinden Karen Troldborg

For et par generationer siden talte forstandige og kloge mennesker om, at religionens tid var forbi. Naturvidenskabens indsigter og teknikkens nye muligheder ville overtrumfe religionernes gamle verdensforklaringer. I dag er der ingenting, der tyder på, at religionen er på vej ud af historien. Religionen derimod vendt tilbage og sine steder i en sådan fundamentalistisk form, at det har kaldt en ateistisk modreaktion frem. I foredraget vil Kjeld Slot Nielsen beskrive religionens genkomst ved hjælp af eksempler fra filosofien, teologien og populærkulturen og give et forsøgsvis svar på, hvad religion er, hvorfor den er kommet for at blive og hvorfor religion er for vigtig til at blive overladt til fundamentalister og ateister.

Højskoledag lørdag den 7. november kl. 9-16 i Skt. Sørens Hus med sociolog og forfatter Rasmus Willig om Andelsgårde og leder af Grundtvigakademiet og grundlægger af foreningen Åndsfrihed Ingrid Ank om Frihed.

UDSYN er Himmelbjergegnens foredrags- og debatforening, som sørger for, at der holdes aktuelle foredrag i Gl. Rye. Alle foredrag arrangeres i samarbejde med Gl. Rye menighedsråd. Der er fri entré til aftenforedrag – kaffe og kage koster kr. 20,Udflugten koster kr. 150,- alt incl. (bus, entré, mad og en øl/vand). TEGN MEDLEMSKAB: Kr. 50,- for en hel sæson. Medlemmer af Udsyn får gratis kaffe og kage ved aftenforedrag og medlemsservice i form af påmindelser om foredrag og hvad der foregår i UDSYN.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 6133 8439

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037

29 29


Fastelavn

av e, h

vis

jeg ing en boller får...

Borgerforeningen

g e j il v r lle o b , n v a n t i er m

h

Borgerforeningen inviterer store og små til fastelavn søndag d. 23. februar kl. 14.30 i hallen. Vi glæder os til at se en masse børn (og måske voksne) udklædt til en festlig eftermiddag hvor der vil være tøndeslagning, fastelavnsboller, saftevand mv. Dørene åbner kl. 14! Det er gratis for medlemmer af Borgerforeningen (man kan melde sig ind på dagen). Hvis man ikke er medlem koster det 30 kr. pr. barn og 10 kr. pr. voksen.

30


r..?

Hvad skete der lige de er 2019

Vintersolhver v d. 22. decemb

Charlotte Klejs Vagner Formand

e arrangementer, som efBorgerforeningen har fler dition. Og dette er også terhånden er blevet en tra solhverv, som fandt sted sket med fejringen af vinter være svært at se i den den 22/12. Selvom det kan verv, så går vi faktisk mod første tid efter vintersolh ts komme. lyse lysere tider og vi fejrer

charlotte.vagner@glrye.dk

40 57 07 11 Louise Ladegård

louise.ladegaard@glrye.dk

40 45 66 93

– ca. 35 Gl. Rye borgere Trods juletravlhed kom t oge opt og deltog i fakkel heriblandt mange små – . llen Mø til og ård Dalbog som gik fra Brugsen, via raster på g san en get sun Ved Dalbogård blev der e. Derefter gik turen visen foran den oplyste stu ”Lyse nætter”. Her stod dere til Møllen og sangen marbejdspartnere” Kaj ”sa te fas vores efterhånden gsøe klar med bål til vafStendorf og Jens Erik Den d varm kakao. Det var en lerne og en stor gryde me å benyttede lejligheden hyggelig stund, hvor vi ogs glædelig jul. til at ønske hinanden en e op om arrangementet. Tak til alle jer som bakked

Vibeke Jøhnk Lauridsen Sekretær vibeke.lauridsen@glrye.dk

30 56 31 10 Mona Dalgaard Jensen Kasserer mona.dalgaard.jensen@glrye.dk

50 72 07 59 Karin Engsig Barasinski Karin.barasinski@glrye.dk

27 12 02 10

Susanne Tougaard Hansen Susanne.tougaard@glrye.dk

26 74 86 89 Mie Nymann

Mie.nymann@glrye.dk

25 37 81 40 Stig Paaske Autzen Trafik stig.paaske.autzen@glrye.dk

28 59 13 00 Suppleanter: Ove Krogsøe

Ove.krogsøe@glrye.dk

86 89 83 01

Juletræstænding de n 1. december 2019

Den første søndag i advent , fik vi traditionen tro tændt årets jule træ. Der var stor opbakning og der blev dru kket gløgg og spist masser af æbleskive r. Julemanden og hans kon e kom endnu engang forbi skolegården med deres store tålmodige heste og flot te kane. Da julemanden og hans kone var færdige med at dele juleguf ud til alle bør nene, var det tid til at tænde julelysene på det store juletræ. Der blev sunget, dan set om træet og december blev skudt i gan g på hyggeligste vis.

Tak til alle jer som deltog , gave en hånd med før, under og efter arr angementet og tak til børnekoret.

n? Er du medlem af borgerforeninge at melde din husstand ind. . Ellers er nu et perfekt tidspunkt, kab /pensionister halv pris. Et medlems Det koster 150 kr. for en husstand vi at r sikre t kabe lems Med . mber 2020 løber fra januar 2020 - ultimo dece meget og ing ænd ræst julet rv, lhve erso Vint kan holde fastelavn, Sankt Hans, andet.

bemobilepay på 56691. Du kan også Du kan melde din husstand ind via nytte 132. Konto. nr. 1551 7528132 eller Giro 7528 en, ved overførslen. tand huss på ssen skriv meget gerne adre

31


Gl. Rye Mølle

Torsdag d. 27. februar kl. 19.00:

Foredrag om hørproduktion i jernalderen og generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening En hel unik arkæologisk udgravning i Firgårde ved Ry afslørede, at der i jernalderen har været fremstillet hør på dette

sted. Fundet er kommet på Slots- og Kulturstyrelsens ”Top 10 - Årets fund 2019”. Slots- og Kulturstyrelsen gav fundet denne overskift: ”Økotøj i hør var jernalderbønder fra Skanderborgs speciale”.

dende fund. Alle er velkomne. Gratis adgang.

Kl. 19.00: Arkæolog Anders Mørk vil fortælle om og vise billeder af det spæn-

Læs evt. mere om foredraget på: museumskanderborg.dk/kalender

sitet Live-streamede foredrag fra Aarhus Univer Tirsdag 4. februar kl. 19.00:

Fremtidens natur Forelæser: Professor i økologi JensChristian Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Tirsdag 18. februar kl. 19.00:

Tirsdag 31. marts kl. 19.00:

Kvantecomputeren Forelæser: Professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. Tirsdag 3. marts kl. 19.00:

Det er bare en virus Forelæser: Anders Fomsgaard, overlæge og leder af virusforskning og -udvikling ved Statens Serum Institut og adjungeret professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.

Gratis adgang.

Tirsdag 10. marts kl. 19.00:

Einsteins relativitetsteori Forelæser: Professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Kl. 20.00 efter foredraget afholdes generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening.

Dybhavet – nyt fra en ukendt verden Forelæser: Professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Universitet og Tokyo University of Marine Science and Technology

Tirsdag 14. april kl. 19.00:

Ig Nobel Prize: first laugh, then think Lecturer: the founder of the Ig Nobel Prize, Marc Abrahams, and three price

winners. The lecture is taught in English/Foredraget afholdes på engelsk. Tirsdag 21. april kl. 19.00:

Rask og glad – tak dine unikke mikrober Forelæser: Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet Læs evt. mere om foredragene på: museumskanderborg.dk/kalender

Støt Gl. Rye Mølle! Bliv medlem af Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening Medlemmer har gratis adgang til Museet på Gl. Rye Mølle og Museum Skanderborgs øvrige afdelinger: Museet i Skanderborg, Skanderborg Bunkerne og Øm Kloster Museum. Kontingent: 100 kr. pr. enkeltmedlem. 125 kr. pr. husstand. Firmamedlemmer betaler 750 kr. og får bl.a. 10 fribilletter, omtale i Møllenyt og på museets hjemmeside m.m. Kontingentet kan indbetales på netbank: Reg. nr. 1551. Kontonr. 0010275407. Man kan også benytte MobilePay: 32940.

Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry - Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk - www.museumskanderborg.dk Møllelaugets mailadresse: glryemollelaug@gmail.com Åbningstider i 2020: 2. maj - 27. september: Torsdag kl. 10-13 Lørdag-søndag kl. 13-16

Desuden hver måned en annonceret rundvisning i møllens udstillinger, hvor der betales normal entre: Første gang: Tirsdag d. 19. maj kl. 16-17. Emne: Vilhelm Kyhn og de andre landskabsmalere på Himmelbjergegnen. 32 32


Gl. Rye MTB Børn med på sporet Er dit barn ikke til de klassiske foreningssportsgrene? Eller er du træt af, at sidde på sidelinjen til dine børns fodboldkampe mens det kribler i benene for selv at træne? Mountainbike er en oplagt familiesport, og det kræver ikke det store at komme i gang. Tag dine børn med ud på dit favoritspor, og skab fællesskab og nærvær samtidig med, at I får mudder og frisk luft til kinderne, naturoplevelser, fart og udfordringer. Læs med, og få inspiration til at få børnene med på sporet. Af Solveig Høgh

I Gl. Rye MTB klub har de i løbet af de seneste år oplevet så stor tilslutning af børn, der vil starte til mountainbike, at de lige nu har lukket ned for nye medlemmer. 60 børn og deres forældre møder talstærkt op hver torsdag. Træningen fokuserer ikke på fart og konkurrence, men på glæden ved at cykle sammen med andre og blive tryg på cyklen. Thomas Gjøde Møller, der bl.a. står for den succesfulde børnetræning deler ud af tips og sjove teknik øvelser. Du behøver nemlig ikke gå til mountainbike eller være en del af en klub for at komme i gang. Faktisk tiltrækker ideen om en spontan tur på sporet mange børn og deres forældre. Det er en mulighed for at få motion, men uden at det bliver endnu en fast aktivitet, der skal skrives ind i familiekalenderen. Hvis du skal have succes med at få børn med ud på sporet er der særligt en ting

Thomas fremhæver: ”Det er vigtigt at du parkere dine egne cykelbehov for en stund. Du skal altså droppe tankegangen om at komme hurtigst fra A – B på dit favoritspor”. Det betyder ifølge Thomas, at man skal sætte sig i barnets sted til at starte med, og danne et overblik over, hvor langt dit barn kan cykle i det terræn I nu er omgivet af – især hvis man vil undgå at turens primære samtale går på ’Hvornår er vi der? og Hvor langt er der tilbage’. Her anbefaler Thomas at man starter ud med små ture og sænker ambitionen for de første ture. ”Hvis du sætter dine egne behov og forestillinger om, en god dag på sporet til side, og i stedet cykler på barnets præmisser, vil du hurtigt opleve stor cykelglæde hos barnet, som på sigt kan give lange ture på sporet” Derudover anbefaler Thomas, at man prioriterer at bruge barnets energi og

kræfter på selve sporet. ”Det er ikke unormalt at bo mellem 3 og 5 km fra det spor man vil køre på. Du kan måske aldrig selv drømme om, at køre i bil 3 km. til favoritsporet, men overvej om du på de første ture ikke skal prioritere, at tage cyklen med i bilen, så dit barn har energi og overskud til det sjove – nemlig selve sporet” Og at have det sjovt er ifølge Thomas meget vigtigt hvis man ønsker at få succes med at have børn eller familie med på sporet. ”Leg, leg og leg – drop at fokusere på, hvornår dit barn bliver den næste store MTB stjerne. Hav det sjovt og leg teknik ind. Du vil blive overrasket over hvor hurtigt de kan udvikle sig og overhale dig, hvis teknik og træning bliver til leg. Børn skal have lov til at bevæge sig og have det sjovt, uden at skulle fokusere på præstation og medaljer” Artiklen er tidligere bragt på mountainbikesport

Gratis mtb kursus for begyndere og lidt øvede Et introkursus til dig der gerne vil i gang med at cykle mtb eller allerede cykler engang imellem og gerne vil lidt mere. Du behøves ikke være medlem af klubben for at deltage. Målet med kurset er, at 1. Du får lidt teknikundervisning målrettet dit niveau. 2. Får en introduktion til en tur omkring FDF Sletten som matcher dit niveau - og hører om hvor man må cykle i skoven. 3. Møder andre lokale, som du kan cykle med. Vi håber således, at vi kan hjælpe med at gøre mtb både sjovt og trygt. Og på at vi kan få lavet nogle nye grupper af mtb’ere, så det bliver hyggeligt at komme afsted.

Vi bliver minimum to instruktører, så vi kan dele jer op efter niveau - både teknikundervisning og cykeltur. Program: - 2 times teknikundersvisning - 1 times cykeltur - 0,5 times afrunding Hvis der første kursus bliver en succes og I har lyst, så vil vi afholde et opfølgende kursus. Tilmeld dig ved at skrive til glryemtbbestyrelse@gmail.com

33


Gl. Rye Flagalle

Af Anni Sørensen

Bestilling af flag: Flagudlejer Birthe Jensen.......40 30 30 65

Formand: Per Ro Andersen.....50 72 71 76 Næstform.: Anni Sørensen......30 74 82 04 Sekretær: Henrik Ibsen Pedersen............31 38 09 90 Kasserer: Birthe Jensen...........40 30 30 65 Medlem: Kaj Stendorf.............20 24 86 29 Medlem: Finn Pedersen..........26 87 93 09 Suppleant: Kirstin S. Jacobsen...................22 17 90 21

Luftfoto fra Gl. Rye. Ca. 1948. Arkiv.dk

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry

34

Tlf. 7575 3300 Fax: 8689 8944 E-mail: mail@ryekv.dk


Dagplejen

De nye lokaler i vores legestue Stadion Alle 9 i Ry, er nu i brug. Børnene nyder at være der og lege på tværs af grupperne. Der er puderum, instrumenter, dukkekrog og stort legerum samt vores eget køkken. Det hele bliver flittigt afprøvet og vi glæder os til at få prøvet legestuens egen udendørslegeplads som endnu ikke har været helt klar. Dagplejerne i Gl.Rye

35


Børnegården Bison

Vi er i gang med emnet

I S A T FAN

Bente og Maria

I vuggestuen har vi brugt vores fantasi til at opbygge lege og udvikle på legene. Der er taget udgangspunkt i gode fortællinger fra eventyrverdenen med fokus på eventyret “ Guldlok og de tre bjørne” - ligesom der er lavet sanglege. Der har været lavet små skuespil med børnene med afsæt i eventyret om Guldlok: ”Bjørne mor Hella laver grød til familien, men da den er for varm, går bjørnefamilien en tur i skoven. mellemtiden kommer Guldlok Lea til bjørnenes hus og begynder straks at spise af grøden, men det er kun Bjørnungen Albertes grød, som hun kan lide og spiser derfor det hele. Guldlok Lea kommer også til at ødelægge en stol og falder til sidst i søvn i bjørneungen Albertes seng. Da bjørnefamilien kommer hjem, bliver de noget overrasket, da de ser alt det Guldlok har lavet og bjørne far Daniel bliver også lidt sur.” I vuggestuens glasskab, har vi udstillet rekvisitterne fra Guldlok eventyret og Arn fortæller, hvor far Bjørn er, som er meget stor og stærk.

36

På legepladsen leges der “Bjørnen sover” og ”Lasse bjørn” dækkes til med sand, men måske vågner han og så er det med at komme væk. I børnehaven er der bl.a. blevet malet fantasidyr i værkstedet og i udegruppen ved Kræshuset, er der lavet trolde af naturmaterialer, som børnene har fundet materialer til i skoven. Der har været mange udviklende processer i gang for alle børn, og de har været med på fordybelsen og legen, er blevet inspireret og fantasien har fået frit løb.


37


Gl. Rye Skole Naturfagsmaraton for 5. og 6. årgang Af Peter Bech Milsgaard

Opgave:

Igen i år er 5. og 6. årgang på Gl. Rye Skole med i projekt Naturfagsmaraton, som er et undervisningsforløb, der består af en række delopgaver, hvor eleverne skal finde på og udtænke løsninger. I år skal eleverne hjælpe borgerne i den fiktive provinsby Grønby med at løse en række spændende udfordringer. Ved arbejdet med Naturfagsmaraton får eleverne erfaring med undersøgende og praktisk undervisning i matematik, naturfag og teknologi.

Der er blevet brainstormet, undersøgt, fundet på, afprøvet, rettet til og ikke mindst skrevet logbog. Kreativiteten har været i fokus for at finde på løsninger til nogle naturfaglige problemstillinger. Mandag den 5. februar var der i Ry Hallen samling af flere skolers 5. og 6. årgange til en lokal konkurrencedag. Her er der ud over opgavekonkurrencer også fokus på fælles videndeling og fællesskaber med kommende skolekammerater.

Der er lyd næsten alle steder. Nogle steder er der meget stille, og andre steder er der masser af lyd. Nogle lyde er behagelige, og andre er så ubehagelige at høre på, at vi kalder det støj. Lyd påvirker vores helbred, og det er vigtigt at være opmærksom på, hvor der er behageligt og ubehageligt at være – både ude og inde, i fritiden, og når man er i skole eller på arbejde. På Grønby Maskinfabrik har de fået en ny maskine. Den er rigtig smart, men larmer meget. De mennesker, der arbejder på fabrikken, skal have et lille kontor, hvor de kan holde øje med maskinen uden at være forstyrret af larmen.

Opgave: I Grønby Laboratorie har forskerne netop modtaget nogle amylase-enzymer fra en virksomhed, der hedder Novozymes. Dem skal de bruge til at forsøge at forbedre et flydende vaskemiddel til tøjvask. Enzymer kan nemlig hjælpe med at opløse pletter på tøjet, så beskidt tøj kan vaskes rent ved kun 20grader. På den måde sparer man energi på at varme vandet op.

Opgave: I Grønby vil de gerne give borgerne mulighed for at komme ud i naturen og få nogle gode oplevelser. Udenfor byen ligger en smuk klint ned til havet, hvor der er planer om at bygge en skywalk. Her skal byens borgere kunne få en svimlende god oplevelse. Grønbys arkitektfirma ”De Grønne Arkitekter” skal komme med et bud på, hvordan en skywalk kan se ud, og ønsker input fra alle borgere i Grønby.

38


Europas lande i 4. klasse Stemningen emmede af lige dele nervøsitet og forventningsfuld glĂŚde denne tirsdag eftermiddag, hvor 4. klasse gjorde klar til at invitere deres forĂŚldre indenfor til foredrag og fremlĂŚggelser. Det var resultatet af en uges arbejde med Europas lande. Ugens opgave gik ud pĂĽ, at eleverne i grupper skulle blive kloge pĂĽ et land i Europa og ende op med at fremlĂŚgge for deres forĂŚldre. Herudover skulle de ogsĂĽ udarbejde en flot planche samt evt. en rummelig figur, der skulle vĂŚre deres bidrag til en fĂŚlles udstilling. SĂĽ ikke sĂĽ mĂŚrkeligt, at sommerfuglene baskede godt i maverne - heldigvis, for det hører sig til. Alle kom godt igennem aftenens foredrag og gjorde sig umage. Hvis det ikke artede sig helt som planlagt, blev det taget med knusende ro og overblik, indtil trĂĽden kunne samles op igen - prĂŚcis som det skal vĂŚre. Det blev en god mini-emne/projektuge. Der er rigtig mange forskellige del-processer at lĂŚre noget af og dem tager vi op igen. Godt arbejde 4. klasse! đ&#x;˜Š

39


DEN AFTEN PERRON 9 3/4 ÅBNEDE GL. RYE Af Pia Lund Hansen

En mørk aften i silende regn åbnede perron 9 3/4 i skolens klub. Klubben åbnede nemlig for en magisk aften for klubbens børn via den kendte perron 9 3/4. Hvis du som læser ikke kender den perron, så kan vi fortælle at det er en gemt perron, som troldmandselever bruger, til at stige på det rette tog. Det tog, der kører mod Hogwarts. Hogwarts er den verdensberømte troldmandsskole, som selveste Harry Potter har gået på. På denne efterårsaften, måtte troldmandseleverne også igennem den berømte murstensvæg til 9 3/4, for at kunne ankomme til troldmandsskolen Hogwarts. På Hogwarts blev troldmandseleverne, som var udstyret med kapper og tryllestav, modtaget af skolens lærere alias: Anette, Lea og Pia. Spændingen steg til uventede højder, da den talende fordelingshat på magisk vis fordelte børnene på deres kollegier. I den store sal under svævende levende lys underviste McGonagaal troldmandseleverne i magi mod mørkets kræfter. Væsentlige færdigheder, når man går på Hogwarts. Her ved man jo aldrig, hvad man møder. I løbet af denne aften kunne troldmandseleverne afprøve flere magiske boder, Feks den magiske eleksirbod med slangeslim og enhjørningeblod, en bod med Hogwarts quizzer, en anden med spådomme. Alle børn deltog selv med en bod sammen med andre af deres troldmandsvenner. Hver og en af boderne var fyldt med fantasi og magi. Vi glæder os over at kunne lave sådan en aften for de børn som synes Harry Potter universet er spændende. Vi regner med at gentage succesen igen i 2020. For dem som vil vide mere om klubben, er det muligt at følge os på Instagram: klubvillakulla.

40 40


r a v S / t a r a P / t r a Sm I januar drog 6. årgang fra Gl. Rye Skole afsted mod Skanderborg Kulturhus for en gang for alle at bevise hvem, der er den klogeste 6. klasse i Skanderborg kommune. Første runde blev en gyser, men Gl. Rye trak det længste strå, og kvalificerede sig til den lokale finale mod 6.c fra Mølleskolen. Det skulle vise sig at blive endnu en gyser af et lokalopgør, og stemningen var helt i top. Til sidst kunne Gl. Rye Skole dog trække sig sejrrigt ud af finalen, og de skulle dermed videre til Randers for at repræsentere Gl. Rye i den regionale finale.

Efter en langstrakt affære skulle finalen afgøres i omkamp. I sidste ende trak Randers Realskole sig dog sejrrigt ud af opgøret, og med kun et enkelt point til at skille holdene var der spænding til det sidste. 6. årgang på Gl Rye skole kan dog stadigvæk bryste sig af at være: Skanderborgs klogeste 6. klasse.

Kampene i Randers viste sig hurtigt at blive mindst ligeså nervepirrende som de indledende i Skanderborg. Igen trak Gl. Rye sig sejrrigt ud af første runde, og kvalificerede sig efter en meget tæt dyst til den sidste og afgørende runde. Vinderen skulle videre til landsfinalen i Odense, så nerverne begyndte at melde sig.

Skanderborgs klogeste 6. klasse

Bison/Gl. Rye Skole Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skoleleder/kontraktholder Peter Bech Milsgaard

Skolesekretær

Karen Pedersen 8794 2681 karen.pedersen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Leder af Bison og SFO

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Henrik Taastrøm henrik@taastrom.dk

41


Gl. Rye Kunst og kulturgruppe

Gl. Rye Nørkleklub 10 års jubilæum. - vi startede helt nøjagtig 13. okt. 2009.

Året 2020 blev startet med nok en fin udstilling.

Første samling i det nye år var tirsdag d. 14. januar, hvor vi spiste en dejlig frokost sammen, sponsoreret af Byens egen Butik. Tak for det. Der var og er et stort behov for velgørenhed, derfor blev gruppen startet, som strikkegruppe. Nu er det en klub, idet Skanderborg Kommune går ind og hjælper os økonomisk. Vi er glade for at folk der rydder op i deres garnrester tænker på os.

Fredag d. 3.januar var der fernisering i Sct. Sørens Hus . Denne gang er det Eva Husted fra Voel, der har sine fine patchwork tæpper og billeder udstillet. Udstillingen kan ses indtil april. NB. -Næste udstilling /fernisering er 3. april kl. 19.30.

De strikkede ting - sokker voksne/børn, huer, halstørklæder, sjaler, børnetrøjer og barnevognstæpper, går til flygtninge i Skanderborg Kommune samt Herberger og hjemløse i Århus. Pt. er vi 17, der holder pindene varme. Vi samles i Sct. Sørens Hus hver 14. dag fra september til april. Vi strikker og snakker meget, det er nemlig to ting, der går vældig godt sammen . NB. Vi har også mistænkt folk for, at strikke om natten - for det er godt nok blevet til meget strik gennem årene. Ligeledes skiftes man til, at komme med hjemmebag til vores kaffe og the. Kaffe og the gir` Huset. Skulle man have lyst til at være med, er alle hjertelig velkommen. Datoer står på vinduet ved siden af døren, til Sct. Sørens Hus. Erna, Grete og Eva.

Køreladen eller rejsestalden til Gl. Rye Kro brydes ned Ca. 1964 Rejsestalden ved kroen i Gl. Rye er formentlig bygget på foranledning af en forordning udstedt af kong Frederik d. 2. Forordningen påbød amterne at sørge for, at der var overnatningsmulighed med rejsestald for hver mil. Rejsende skulle kunne opstalde og fodre deres dyr, når de rejste rundt til markeder. Det skulle gøres lettere at rejse med hestevogn rundt i Danmark. Arkiv.dk

42

Erhvervsportræt kr. 1.837,- + moms


Nyt mødelokale i byen

Åbent hus på Dalbogård mandag d. 24. feb. kl.19:00 Mon Gl. Ryes borgere ved, at der på Dalbogård er et stort ledigt lokale (med køkken og toilet), der bare venter på at blive taget i brug? Brugergruppen for Dalbogård vil hermed invitere byens borgere til at komme og se lokalet, drikke en kop kaffe (gratis) og gerne give en masse forslag til, hvad man kan bruge lokalet til. Brugergruppen har holdt flere møder, bl.a. d. 22. nov. 2019, hvor frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov og formand for Ældresagen i Ry Børge Møller deltog. Hanne Lykkeskov gjorde da rede for betingelserne for brug af lokalerne: l

Brugen er midlertidig, dog 3-4 år.

l Det er ikke muligt at trække på perso naleressourcer. l Der skal etableres en ordning, hvor fri- villige står for rengøring af lokalerne.

Af hensyn til de borgere, der bor i bygningen, må støj om aftenen ophøre senest kl. 21:00. l

l Hvis personalet ønsker at afholde arrangementer for borgere, der bor i bygningen, skal det være muligt. l Når der arrangeres noget for borgere, der bor udenfor Dalbogård, skal det koordineres med teamlederen.

D. 9. januar 2020 blev der igen afholdt et møde, som også det afgåede aktivitetsråd deltog i. Medlemmerne er nu del af brugergruppen. Fra kommunen deltog Hanne Lykkeskov og leder af aktivitet og træning Peter Soenen. Fra Ældresagen deltog Børge Møller. Både Hanne Lykkeskov og Peter Soenen fremhævede, at man fra kommunens side ønsker, at de omtalte lokaler bruges til gavn for byen, med det forbehold, at aktiviteter for Dalbogårds beboere skal have første prioritet. Man bør endvidere undgå at konkurrere med byens øvrige aktiviteter. Desværre følger der ingen penge med kommunens ønsker! Hanne Lykkeskov nævnte, at der er mulighed for at søge midler til socialt frivilligt arbejde. Børge Møller var positiv overfor et samarbejde med Ældresagen. Aktiviteterne skulle i så fald foregå under Ældresagen. Det ville gøre arbejdet i brugergruppen mindre formelt og med færre administrative besværligheder. Samtidig kunne samarbejdet give mulighed for buffer i økonomien. Andre positive ting kunne være reklame i Ældresagens blad og mulighed for støtte til indkøb af materialer. Børge Møller fortalte også om arrangementer, man havde gennemført med succes, f. eks. ”suppeaftener”, hvor man for en beskeden pris får hjemmelavet

suppe og et par timers hyggeligt samvær med andre. I brugergruppen har vi overvejet, om vi kunne arrangere en ”Frikadellefest”, og det er stadigvæk en mulighed. De fine Fredagscafeer, som Dalbogård arrangerer, må også gerne fortsætte! Første tiltag er ”Hyggeeftermiddag med Bodil”. Bodil Juhl Henriksen stiller sig til rådighed to onsdage om måneden fra kl. 14:00 til 15:30. Deltagerne skal selv medbringe materialer til det, de ønsker at lave, men der er ingen krav om, hvad man skal lave. Man kan binde fluer, brodere, drikke kaffe eller hvad man nu har lyst til. Første gang er onsdag d. 5. februar kl. 14:00. Brugergruppen vil gerne vise, at Dalbogård er et sted, hvor der foregår ting, som er for alle. Derfor håber vi på stor tilslutning til ”åbent hus”. På brugergruppens vegne Inge Møller Jørgensen

Aktivitetsrådetsbestyrelse: Inge Jørgensen formand Skovsbjergvej 14 tlf. 8689 8982 og 2096 5942

Grete Balle Næstformand og sekretær Lyngdal 4

Jytte Siggaard, kasserer Galgebakken 15 Mogens Høeg, Møllesvinget 7,

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen, Møllestien 8

Bente Juul, Horsens medarbejderrepræsentant

43 43


Salg og reparation af biler Speciale i VW, Skoda og Audi

Siggaard Biler Vesterled 1 · 8680 Ry · 8689 8399 www.himmelbjergegnens.dk

Burmlundvej 4, Gl. Rye Tlf. 2028 1614 salg@siggaard-biler.dk www.siggaard-biler.dk

- mulighed for afhentning i Gl. Rye efter aftale

Mads Clausensvej 9 · 8600 Silkeborg 8684 6380 · 4059 1048 · www.gerdsen.dk

MADSMURER 40 10 28 89

Skanderborgvej 17 . 8680 Ry

Bettina Plougmann 3028 7031 Henriette Plougmann 2684 1484 www.søhøjlandetsbegravelser.dk

GL. RYE MØLLE Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Gl. Rye Mølle har en udstilling om flygtningelejren i Gl. Rye fra 2. verdenskrig, samt en en om træskoproduktion. Møllestien 5, Gl. Rye, Ry Tlf. 86 89 86 75 info@museumskanderborg.dk. www.museumskanderborg.dk.

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk · www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-21 hver dag


Statsautoriseret revisionsvirksomhed Ellemosen 3, 8680 Ry

Hans Henrik Staun Brolægger og Anlægsgartner

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

2623 4540 · hanshenrikstaun@gmail.com Skolebakken 1 Gl. rye

REVISION · REGNSKAB · BOGFØRING · RÅDGIVNING

Bygma Them

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V.

Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk

Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk

Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

TLF. 86 89 82 88 S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

§2462 3059

Få et godt tilbud fra

byens lokale grafiker Tryksager, skilte, logodesign, bilreklamer og... bare spørg :) 86 8989 72 Kildebjerg Ry Erhvervshus pt@ptgrafisk.dk www.ptgrafisk.dk

Peer Thøgersen

Ved dødsfald

tlf. 70 26 26 12

Vi kan kontaktes hele døgnet

■ Vi hjælper med en værdig, smuk og personlig afsked

■ Få en fast og fair pris ■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste vilje”

Forbrugerrådet TÆNK anbefaler at bruge ISO9001 certificerede bedemænd Jakob

Mette

Janneke

Preben

Ry Begravelsesforretning v/ Jens Peder Kristiansens eftf. Skanderborgvej 9 | 8680 Ry | 70 26 26 12 www.houkjaerbegravelse.dk

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ

Boeletvej 2b, 8680 Ry

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

45


LYNG DAL 8689 1003

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk

Industrivej 14 · 8680 Ry · info@ryelforretning.dk erk

Ombygning, tilbygning og trappefremstilling Besøg Øm Kloster - ved Jens Ole Sørensen

Kløftehøj 4, 8680 Ry

Tlf. 4073 8119 U D F Ø R E R A LT I N D E N F O R FA G E T

Oprindeligt hjemsted for munke af cistercienserordenen, der kom til Øm i 1172. Tlf. 86 89 81 94 Se aktuelle aktiviteter på: www.museumskanderborg.dk

Støt vore lokale annoncører, de støtter Aktuelt i Gl. Rye HUSK - selv små firmaer kan klare store opgaver...

Lokal markedsføring Få din virksomhed eller forening eksponeret i hele lokalområdet omkring Gl. Rye og Ry. Bladet bliver produceret i 1.200 eksemplarer fire gange om året. Vi omdeler AKTUELT i Gl. Rye by og til hele sognet. Ligeledes bliver bladet omdelt i Ry hos udvalgte butikker, Sundhedshuset, frisører, Lægehuset og ejendomsmæglerne. AKTUELT bliver også tilsendt Skanderborg Byråd

46

Visitkort annoncer. Pris: kr. 655,- + moms

AKTUELT omtaler små og store begivenheder i området, med henblik på at styrke sammenhængskraften i vores dejlige by.

Erhvervsportræt 1. side inkl. tekst og fotos 1.837 + moms. 2. sider inkl tekst og foto 3.675,- + moms

AKTUELT I Gl. Rye drives af FDF, GRIF, Borgerforeningen og Menighedsrådet.

Kontakt PTgrafisk på 8689 8972 eller pt@ptgrafisk.dk


www.hammelsvang.dk

Hammelsvang as

Oplev den dejlige stemning...

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

v/ Kim Bundgaard

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

Dit lokale byggemarked

lig gas

Altid bil

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811 info@dansand.dk www.dansand.dk

Kløftehøj 2 Ry · 86891029 · ry@brejnholt.dk · ry.xl-byg.dk

�������

A/S Kvalitet siden 1968...

��������� ������������������������������������

GARANTI PÅ KVALITET

Brunhøjvej 5, Ry

8689 1166

Man. - ons. 10 - 17.30 Torsdag 10 - 15.00 Fredag 10 - 17.30

BH TRUSSER NATTØJ STRØMPER Klostervej 22, 8680 Ry Tlf. 3062 2007 www.eling.dk

- alt op til str. 56

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Tlf. 8695 1144 info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

Have inspiration Blomster til enhver lejlighed Planter - Design - Anlæg ... turen starter på lesnov.dk Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 10-17, torsdag-fredag 10-18, lørdag, søndag og helligdage 9-15

47


Februar 18. Planlægningsmøde vedr. ”Sommerfest” kl. 19.30................. Hall of Drums....................................... Sommerfestudvalget 20. Babysalmesang opstart kl.10.30.............................................. Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet 23. Fastelavnsgudstjeneste kl. 11.00............................................. Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet 23. Fastelavn kl. 14.30.................................................................... Hallen................................................... Borgerforeningen 24. Åbent hus på Dalbogård kl.19.00........................................... Dalbogård............................................ Dalbogård 27. Foredrag om hørproduktion i jernalderen og generalforsamling kl. 19.00.............................................. Gl. Rye Mølle Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening 27. ”Over revet langt ude” Koncert kl. 19.30.............................. Skt. Sørens Kirke.................................. UDSYN og Menighedsrådet 29. Indefodbold kl. 9.00................................................................. Hallen................................................... GRIF 29. Motions-legedag kl. 14.30....................................................... Klubben................................................ GRIF Marts 1. 3. 7. 7. 8. 22. 26. 27. 28. 28. 29. 29. 31.

Første søndag i Fasten kl. 9.30................................................ Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet Gudstjeneste Dalbogård kl. 14.00........................................... Dalbogård............................................ Menighedsrådet Matiné koncert med Kolorit kl. 11.00..................................... Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet Running Dinner kl. 18.00-02.00............................................... Hallen................................................... Byens Egen Butik Anden søndag i Fasten kl. 11.00............................................. Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet Midfaste kl. 9.30....................................................................... Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet ”Inger Christensens forfatterskab”Foredrag Asger Schnack kl. 19.30 Skt. Sørens Hus..................... UDSYN og Menighedsrådet Generalforsamling i GRIF kl. 16.00.......................................... GRIFs klubhus....................................... GRIF Gymnastikopvisning kl. 14 - 16................................................ Hallen................................................... GRIF Generalforsamling i Branddaskerlauget kl. 18.30.................. Kræshuset............................................ Gl. Rye Branddaskerlaug Mariæ Bebudelse kl. 11.00...................................................... Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet Generalforsamling i Gl. Rye Bådlaug kl. 19.00....................... Hos formanden.................................... Gl. Rye Bådlaug Gudstjeneste Dalbogård kl. 14.00........................................... Dalbogård............................................ Menighedsrådet

April 3. 9. 10. 12. 14. 16. 22. 24. 25. 29. 30.

Fernisering/udstilling................................................................ Skt. Sørens Hus.................................... Gl.Rye kunst og kulturgruppe Skærtorsdag kl. 11.00.............................................................. Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet Langfredag kl. 15.00 ............................................................... Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet Påskedag kl. 11.00.................................................................... Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet Cykeltur opstart på sæson kl. 9.30.......................................... Mødes foran Brugsen.......................... Gl. Rye Cykelklub Generalforsamling i Gl. Rye Vandværk kl.19.30..................... GRIFs klubhus....................................... Gl. Rye Vandværk Generalforsamling i Gl. Rye Brugsforening............................ Gl. Rye Skole, biblioteket.................... Byens Egen Butik FDF Forårsmarked..................................................................... Kræshuset............................................ FDF FDF Forårsmarked..................................................................... Kræshuset............................................ FDF Gospelkoncert kl. 19.30............................................................ Skt. Sørens Kirke.................................. Gl. Rye Gospelkor Valborgsaften på Øm Kloster kl. 19.00................................... Øm Kloster........................................... Øm Kloster

Maj 1. 5. 5. 5. 5. 10. 12.

Sæsonåbning af Øm Kloster kl. 10.00..................................... Øm Kloster........................................... Øm Kloster Markering af Befrielsesdagen morgensang kl. 8.30.............. Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet Gudstjeneste Dalbogård kl. 14.00........................................... Dalbogård............................................ Menighedsrådet Kransenedlæggelse ved Flyvergraven kl. 17.00..................... Kirkegården......................................... Menighedsrådet Markering af Befrielsesdagen aftensang kl. 17.30................ Skt. Sørens Kirke.................................. Menighedsrådet Munkenes morgen og naturen vågner kl. 4.30-6.00............. Øm Kloster........................................... Øm Kloster Informationsmøde om menighedsrådsvalget kl. 19.00......... Skt. Sørens Hus.................................... Menighedsrådet

48

pt grafisk.dk

I GL. RYE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.