Lída Holá – Pavla Bořilová: Čeština expres 1 (A1/1) – RUSKÁ

Page 1

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

я а к с с у Р я и с р е Э-в ка и н б е ч у

A K RO P O L I S


Vážení a milí studenti a učitelé,

Уважаемые и дорогие студенты и преподаватели!

děkujeme vám za zakoupení e-verze učebnice a věříme, že vám stejně jako naše tištěné učebnice bude pomáhat ve studiu. Bližší instrukce, jak s e-verzemi pracovat, najdete na následujícím odkazu www. czechstepbystep.cz/e-verze-ucebnic. Příprava učebních materiálů je velmi náročná jak časově, tak finančně, proto vás prosíme o čestné jednání: nekopírujte naše materiály a neposkytujte k nim přístup dalším osobám. Umožníte nám tak, abychom pro vás vytvářeli další zajímavé materiály. Děkujeme vám a přejeme, ať se vám s našimi učebnicemi dobře pracuje!

Благодарим вас за приобретение электронной версии учебника. Мы верим, что она поможет вам в учебе точно так же, как и печатная версия нашего учебника. Еще инструкции для ее использования вы найдете по следующей ссылке: www.czechstepbystep.cz/e-verze-ucebnic. Подготовка учебных материалов – процесс, требующий больших затрат, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения времени. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой: будем честны по отношению друг к другу. Не копируйте, пожалуйста, наши материалы и не распространяйте их дальше, а также не предоставляйте к ним доступ третьим лицам. Таким образом вы дадите нам возможность создавать для вас новые интересные публикации. Благодарим вас за сотрудничество и желаем, чтобы с нашими учебниками вам работалось легко и плодотворно!

Tým Czech Step by Step Lída Holá, autorka Pavla Bořilová, autorka Filip Tomáš, nakladatel

Команда Czech Step by Step Лида Гола, автор Павла Боржилова, автор Филип Томаш, издатель

Webové stránky Více informací: www.czechstepbystep.cz www.eshop.czechstepbystep.cz/ Materiály on-line: www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line


ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A K RO P O L I S


ČEŠTINA EXPRES 1 (A1/1) Lída Holá – Pavla Bořilová

Upozornění: Toto dílo, včetně všech svých částí, je opatřeno výhradou autorských práv a je chráněno zákonem. Jiné než zákonem předepsané užití je trestné – jde především o přísný zákaz dalšího rozmnožování bez písemného souhlasu nakladatele. Jednotlivé součásti učebního kompletu jsou samostatně neprodejné. No part of this publication may be reprinted, reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a data base retrieval system without prior written permission of the publisher. Recenzovaly: Dana Hánková, Friderike Komárek, Zdena Malá Pilotáž a připomínkování textu: Petra Bulejčíková, Silvie Převrátilová a Magdalena Slabá; Redakce: Jana Blažejová Grafická úprava, ilustrace a sazba: Olga Fischerová Spolupráce na jazykových verzích (A = adaptace, P = překlad, R = redakce): anglická: Catherine Bowden (P), Tamah Sherman (R); německá: Ladislava Holubová a Kateřina Šichová (A), Maike Urban (P); polská: Piotr Pierścieniak (A, P), Patrycja Kobylska Malkowska (R); ruská: Veronika Novoselová (A, P) a Kateřina Romaševská (A); španělská: Tereza Halasová (A, P), Pablo Chacon (R); ukrajinská: Jana Macurová (A, P, R);

© Text Lída Holá, 2011 © Text Pavla Bořilová, 2011 © Illustrations, Graphic Design & Layout Olga Fischerová, 2011 © Post-production & Mastering CD Tomáš Karásek, 2011 © Photography Ondřej Fučík, 2011 (s. 15, 24 a 48) © Photography istockphoto.com; Archiv Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. (s. 46); Divadlo Spejbla a Hurvínka (obálka, foto Radovan Janouschek); dreamstime.com; http://commons.wikimedia.org Ostatní fotografie jsou z archivu autorek a nakladatelství. ©, Filip Tomáš – Akropolis, 2020 Audio přílohy byly nahrány ve studiu Švandova divadla – Martin Hejl, ClownTown. Na CD účinkují: Jakub Albrecht, Petra Bulejčíková, Marta Hrachovinová, Ivo Kubečka, Veronika Petrová, Ondřej Pšenička a Kateřina Ženková. Vydal Filip Tomáš – Akropolis 5. května 1338/43, 140 00 Praha 4 www.akropolis.info

E-verze učebnice: 07/2020, 100 stran učebnice + 68 stran přílohy

Bližší informace: www.czechstepbystep.cz. Tištěná verze dostupná na www.eshop.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-299-0 (ruská verze / pусская версия; PDF)


Obsah Komunikace ve škole Základní pokyny Symboly

4 4 4

Lekce 1 Dobrý den! × Ahoj! • Verbum být • -Á konjugace • To je.../To není... • Čísla 0–10

5

Lekce 2 Orientace • Adverbia nahoře, dole... • -Í konjugace • Čísla 11–100

13

Lekce 3 V restauraci • Nominativ singuláru • Akuzativ singuláru • Konstrukce mít rád • -E konjugace • Čísla 100–10000 21 Lekce 4 Moje rodina • Pronomen můj, moje... • Adjektiva • -OVAT konjugace • Akuzativ singuláru 29 Lekce 5 Kdy se sejdeme? • Hodina, den, týden • Datum • Modální verba • Konstrukce rád dělat 37 Lekce 6 Slavní Češi a Češky • Minulý čas • Znát, vědět, umět 45 Lekce 7 Kde jsi byl/a včera? • Prepozice v, na, u • Lokál singuláru • Prepozice o 53 Pracovní sešit k Lekci 1 62 Pracovní sešit k Lekci 2 67 Pracovní sešit k Lekci 3 Pracovní sešit k Lekci 4

72 77

Pracovní sešit k Lekci 5

82

Pracovní sešit k Lekci 6

87

Pracovní sešit k Lekci 7

92

Příloha 1


Komunikace ve škole

?

???

ahoj

Jak se řekne...?

Co znamená...?

2x

Rozumíte?

Nerozumím!

Ano.

Ne.

Ještě jednou, prosím!

.

Jak se to píše?

Dobře.

Špatně.

Děkuju.

Základní pokyny

Symboly

Čtěte!/Přečtěte!

Jazyk pod lupou

Pište!/Napište!

Poslech CD

CD: 01

Cvičení on-line

Cv. 4

Poslouchejte!

Flashcards

Řekněte! Doplňte!

d a b c __ e 2x

Opakujte!

Testy Zpět na obsah Stránkový slovníček

Označte! Pamatujte si! Pozor!

4

abcde abc

POZOR: >Příloha ČE1, strana 2

4 (číslo strany)

Prosím!


Lekce 1

Co je to? Kdo je to? Dobrý den, ahoj Verba být, dělat To je/to není... Čísla 0–10. Telefonní dialogy Komiks: Ája Zajíčková se představuje

5


Lekce 1 A | Co je to? Kdo je to? 1. Co znáte v České republice (města, lidi, výrobky...)? CD: 01 2. Poslouchejte a opakujte. A. auto Škoda

B. Petr Čech

C. pivo Plzeň

D. firma Baťa E. český křišťál

F. Pražský hrad

G. Martina Navrátilová

H. Václav Havel

3. Co je to? Kdo je to? Doplňte.

1. To je F

2. To je __

3. To je __

4. To je __

5. To je __

6. To je __

7. To je __

8. To je __

4. Pracujte v páru. Ptejte se na fotografie.

5. Podívejte se na fotografie. Reagujte.

Například: Co je to? – To je Pražský Hrad. Kdo je to? – To je Václav Havel.

Kdo je exprezident? Kdo je fotbalista? Kdo je tenistka?

CD: 02

6. Poslouchejte a opakujte. a á b c č d ď e é f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v x y ý z ž CD: 03

7. Poslouchejte a opakujte. 8. Čtěte ještě jednou výrazy ve cvičení 2.

1. a – á, e – é, i – í, y – ý, o – ó, u – ú – ů 2. c – č, z – ž, s – š, r – ř 3. h – ch 4. d – d´, t – ť, n – ň 5. de – dě, te – tě, ne – ně 6. dy – di, ty – ti, ny – ni

POZOR: Výslovnost >Příloha ČE1, strana 8

9. Znáte české pozdravy? Čtěte. Pečlivě vyslovujte délky. Dobré ráno!

Dobrou noc! Dobrý den!

Dobrý večer!

6


ČEŠTINA EXPRES 1

B | Dobrý den! 6 Ahoj! 1. Podívejte se na fotografie. Jaká situace je formální a neformální? A nebo B? CD: 04, 05

2. Poslouchejte. Kdo je Mai, Kurt, Lori a Paolo? Doplňte jména k dialogům. CD: 04, 05

3. Poslouchejte. Odkud je Lori, Paolo, Kurt a Mai?

POZOR: z + genitiv Vietnam – z Vietnamu Kanada – z Kanady Itálie – z Itálie Německo – z Německa

Lori je z Vietnamu Paolo je z Kanady Kurt je z Itálie Mai je z Německa

A

CD: 04, 05

4. Poslouchejte a doplňte.

>Příloha ČE1, bod 1.1

Dialog 1 Paolo a Lori jsou v kanceláři. Paolo: Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Lori: 1. ! Já jsem Lori Brandon. Paolo: Těší mě. Lori: 2. . Lori Paolo: Odkud jste? Lori: Jsem 3. . A vy? Paolo: Jsem 4. . Lori: Co děláte? Paolo: Jsem ekonom. A vy? Lori: Jsem učitelka. Paolo: Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Lori: 5. !

B

Dialog 2 Kurt a Mai jsou v restauraci. Kurt: Ahoj! Já jsem Kurt. Mai: Čau! Já jsem Mai. Kurt: Odkud jsi, Mai? . A ty? Mai: Jsem 1. Kurt: Jsem 2. . Mai: Co děláš? Kurt: Jsem student. A ty? Mai: Jsem studentka. Kurt: Aha... Promiň, už musím jít. Tak 3. ! Mai: 4. !

CD: 06

5. Poslouchejte. Opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. dobrý den, já jsem, těší mě, odkud jste, děláte, učitelka, studentka, na shledanou

6. Doplňte informace z textu. Lori je z Kanady. Paolo je z Mai je z Kurt je z

Je učitelka. Je Je Je

8. Vy nebo ty?

7. Doplňte neformální ekvivalenty. Dobrý den! Odkud jste? Co děláte? A vy? Promiňte. Na shledanou!

Ahoj!/Čau!

9. Doplňte informace o sobě. Odkud jste/jsi? – Jsem z Co děláte/děláš? – Jsem

Lucka, 5 let

Eva, 23 let

Martin, 60 let

Petr, 14 let

Tomyo, 42 let

Marie, 35 let

. . 10. Pracujte v páru. Tvořte formální a neformální dialog.

7 Cv. 4

Cv. 4

Cv. 7


Lekce 1 C | Být, dělat 1. Podívejte se na fotografii. Je to formální nebo neformální situace? CD: 07

2. Poslouchejte. Označte Ty jsi pan Legros? Vy jste pan Legros?

, co slyšíte.

A vy jste paní Koizumi, že? A ty jsi paní Koizumi, že?

Jsem manažerka. A ty? Jsem manažerka. A vy?

POZOR: pan paní formální! slečna

3. Čtěte. Rozumíte? Ukažte gestem, co to znamená.

ty

on, ona, ono/to my vy vy oni

4. Doplňte on, ona, to nebo oni. Například: Paolo – on 1. Lori –

4. víno –

7. Václav Havel –

10. Petr Čech –

2. auto –

5. Kurt a Mai –

8. student a studentka –

11. Paolo a Lori –

3. Kurt –

6. Mai –

9. Martina Navrátilová –

12. pivo –

azyk pod lupou: Verbum být a dělat. -Á konjugace. Doplňte.

BÝT

já ty on, ona, to my vy oni

je jsme

Minulý čas: Budoucí čas:

(já) byl/byla jsem (já) budu

jsou

NEBÝT nejsem nejsi není (!) nejsme nejste nejsou

DĚLAT dělám

NEDĚLAT nedělám neděláš nedělá neděláme neděláte nedělají

dělá děláme dělají (já) dělal/dělala jsem (já) budu dělat

POZOR: jsem [sem ], jsi [si], jsme [sme], jste [ste], jsou [sou] >Příloha, bod 1.3 a 1.4 a bod 1.5 a 1.6

5. Analyzujte verba. Doplňte kdo. Například: jsem – já jsem 1. jsi 3. 2. je 4.

děláš 5. děláme 6.

jsme 7. jste 8.

děláte dělá

6. Doplňte. Například: 1. 2. Odkud 3. Odkud 4. Co

(já – být ) z Kanady. – Jsem z Kanady. (já – být ) student. 5. Paolo (nebýt) z Německa, ale (ty – být)? 6. Mai (nebýt) z Kanady, ale (vy – být)? 7. Lori (nebýt) studentka, ale (ty – dělat)? 8. Já (nebýt) učitelka, ale

CD: 08 7. Poslouchejte. Imitujte intonaci otázky. 1. To je Václav Havel? 2. To je auto Škoda?

8 Cv. 3

Cv. 6

3. Ty jsi z Německa? 4. Vy jste z Itálie?

jsi? 6 5.6. Odkud Odkud jste?

7. Co děláš? 8. Co děláte?

(být) z Itálie. (být) z Vietnamu. (být) učitelka. (být) studentka. POZOR: To je Václav Havel? – Ano./Ne. × Odkud jsi? – Z Itálie. >Příloha ČE1, bod 1.7


ČEŠTINA EXPRES 1

D | To je/to není... CD: 09

1. Co říkají? Doplňte dialogy k obrázkům. Pak kontrolujte poslechem. A. Odkud jste? B. Děkuju! C. Jééé! Jsem z Anglie. A vy? Prosím. Promiňte! Jsem z Itálie. To nic. D. Co děláte? E. To je pan Brown a to je paní Verdi. F. Na shledanou. Jsem profesor. A vy? Těší mě! Na shledanou. Jsem profesorka. Těší mě.

1. E

2. __

3. __

4. __

POZOR: paní Verdi = paní Verdiová >Příloha ČE1, bod 1.10.2

6. __

5. __

Doplňte. Co děláte? – Jsem profesor, student, učitel, ekonom, herec, zpěvák, politik, sportovec Co děláte? – Jsem profesorka, student , učitel , ekonom , hereč , zpěvač , politič

, sportovkyně

>Příloha ČE1, bod 1.8

2. Kdo je kdo? Doplňte informace. s Gérard Depardieu s zpěvačka s z Ruska s sportovkyně s z České republiky s politik s Brad Pitt s Julia Tymošenko 1.

, herec, z USA

2. Steffi Graf,

, z Německa

3. Karel Gott, zpěvák,

1

2

3

4

4. Žanna Bičevskaja, zpěvačka, 5.

, herec, z Francie

6. Enya, 7.

5

6

7

8

, z Irska , politička, z Ukrajiny

8. Lech Wałęsa,

, z Polska

3. Pracujte v páru. Ptejte se na fotografie a reagujte. Například: 1. Kdo je to ? – To je Brad Pitt. Co dělá ? – Je herec. Odkud je ? – Je z USA.

4. Procvičujte negativní formu není. Ptejte se a reagujte. Například: To je Steffi Graf? – Ne, není. To je Enya. Je z USA? – Ne, není. Je z Irska. Je herečka? – Ne, není. Je zpěvačka.

5. Představte si, že jste populární prezident, herec, zpěvačka, politička... Představujte se navzájem. 9


Lekce 1 E | Čísla 0 – 10. Telefonní dialogy. CD: 10

1. Doplňte čísla. Pak kontrolujte poslechem.

devět 0 nula

jedna 1

deset 2

nula 3

dva 4

pět 5

čtyři 6

osm 7

sedm 8

šest 9

tři 10

CD: 11

2. Poslouchejte a pište. Jaký má telefon? Například: Zdena Fiřtová má telefon 1. Zdena Fiřtová 2. Roman Žádník

3. Petr Štastný 4. Jitka Volná

5. Aleš Sýkora 6. Iva Vomáčková

POZOR: @ zavináč . tečka cz cézet

3. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Jaký máš/máte telefon?

4. Čtěte vizitky. Jaký má telefon a e-mail? Například: Zdeněk Horák má telefon 723

Eva Kalendová KOSMETIKA • MANIKÚRA

Otevřeno: pondělí – pátek od 12. 00 do 18.00 Janského 152/14, Brno Tel. 608 224 291 • E-mail: kalendova@centrum.cz

a e-mail KONZULTPRESS

JAZYKOVÁ ŠKOLA PERFEKT

ěk Horák Ing. Zden programování IT servis,

Mgr. Dana Maršíková lektorka

va Benešova 10, Ostra 3 6 62 85 3 72 42 00 l. Te .cz E-mail: horak@volny

5. Poslouchete 2 telefonní dialogy. Kdo je kdo?

Janáčkova 7, Praha 5

Zavřeno – pondělí

Tel.: 0042 251 867 733

Tel.: 0042 732 518 963

E-mail: marsikova@perfect.cz

Pan Malát: Dobrý den, paní Nováková! Tady Jan Malát. Paní Nováková: Kdo? Promiňte, nerozumím! Pan Malát: Tady Ma – lát, Jan Ma – lát! Paní Nováková: Á, dobrý den, pane Maláte! Jak se máte? Pan Malát: Dobře. A vy? Paní Nováková: No, ujde to. Pan Malát: Prosím vás, jaký telefon má pan Novák? Paní Nováková: 773 568 923. Pan Malát: Aha, moc děkuju! Na shledanou!

1

2

Vokativ Doplňte formy vokativu z textu. Jaké je vaše jméno ve vokativu? pan Malát Pane Maláte! Martin paní Nováková Dana Vaše jméno: >Příloha ČE1, bod 1.9

6. Pracujte v páru. Tvořte formální a neformální telefonní dialogy. 10 Cv. 10

Otevřeno denně od 7.00 do 23.00

CD: 12, 13

Martin: Ahoj, Dano! Tady Martin. Dana: Ahoj, Martine! Jak se máš? Martin: Dobře, díky. A ty? Dana: Špatně. Martin: Ale proč?

Smetanova 8, Jihlava

E-mail: utygra@seznam.cz

3

4 PAMATUJTE SI: Jak se máš/máte? Dobře. J Ujde to. K Špatně. L >Příloha ČE1, bod 1.10.1 ! ! ! !


ČEŠTINA EXPRES 1

F | Komiks 1: Ája Zajíčková se představuje Dobré ráno!

CD: 14

Děkuju.

Ahoj.

Ahoj!

Prosím.

Čau!

Promiňte!

S dovolením!

Ahoj. Dobrý den!

To nic.

Ach jo, to je problém!

Auuuu!

Promiňte! Vy jste slon!

Dále!

Dobrý den! Já jsem nová studentka. To je pan profesor.

Dobrý den. Já jsem Ája Zajíčková z Prahy.

A já jsem ten slon z autobusu!

Netěší mě...! Těší mě! Těší mě!

11


Lekce 1 G | Co už umím česky Komunikace ve škole Jak se řekne...? Co znamená...? Rozumíte? – Rozumím. Nerozumím. Ještě jednou, prosím! Jak se to píše? Pozdravy Dobrý den. Dobré ráno. Dobrý večer. Dobrou noc. Na shledanou. Ahoj. Čau. Kontaktní informace Já jsem... Jsem z... Co děláte? Co děláš? Jaký máte telefon? Jaký máš telefon? Jaký máte e-mail? Jaký máš e-mail? E-mail

. = tečka, @ = zavináč, cz = cézet

Otázka Kdo je to? Co je to? To je Václav Havel? To je auto Škoda?

Gramatika Personální pronomena v nominativu (osobní zájmena v prvním pádu) já

ty

on, ona, to

my

vy

oni

Nepravidelné verbum (sloveso) BÝT

-Á konjugace (časování)

BÝT

DĚLAT

jsem

nejsem

dělám

nedělám

ty

jsi/*jseš

nejsi/*nejseš

děláš

neděláš

on, ona, to

je

není

dělá

nedělá

my

jsme

nejsme

děláme

neděláme

vy

jste

nejste

děláte

neděláte

oni

jsou

nejsou

dělají

nedělají

Důležité fráze Děkuju. – Prosím. Těší mě. – Těší mě. Promiňte, musím jít. Promiňte! – To nic. Jak se máte? Jak se máš? – Dobře. J Ujde to. K Špatně. L Slovní zásoba profesor, student, učitel, ekonom, herec, zpěvák, politik, sportovec... profesorka, studentka, učitelka, ekonomka, herečka, zpěvačka, politička, sportovkyně... Výslovnost CD: 15 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte.

12

a – á:

e – é:

i,y – í, ý:

o – ó:

u – ů, ú:

pa – pá

pe – pé

pi – pí

po – pó

pu – pů – pú

ma – má

me – mé

my – mý

mo – mó

mu – mů – mú

lak – lák

len – lék

pili – pílí

kol – pól

kul – kůl – úl

dal – dál

mile – milé

byt – být

voda – móda

muže – může – úže


Lekce 2

Orientace Prosím vás, kde je...? Verba rozumět, mluvit, vědět, vidět Čísla 11–100. Kolik to stojí? Adresa Komiks: Ája a Pája jedou na dovolenou

13


Lekce 2 A | Orientace 1. Jaké lokality (hotel, banka...) znáte tam, kde bydlíte? Jsou blízko, nebo daleko? Například: Hotel Hilton je blízko.

PAMATUJTE SI: blízko × daleko

CD: 16

2. Co je to? Poslouchejte a opakujte. Pak doplňte k obrázkům. A. stanice

B. náměstí

C. kino

D. nádraží

E. škola

F. restaurace

G. nemocnice

H.divadlo

I. banka

2. __ 1. C

3. __

6. __ 4. __

5. __

7. __

8. __

9. __

3. Kde je to? Ukažte na obrázku. Pak doplňte do tabulky označená slova. Škola je nahoře. Nádraží je dole. Restaurace je vlevo. Banka je vpravo. Náměstí je uprostřed. nahoře v____

u________

v_____

d___

4. Kde je kino, stanice, nemocnice a divadlo? Tvořte otázky ke cvičení 2 a odpovídejte.

5. Co znamená... ? město, vesnice, kavárna, socha, zastávka, kostel, most, obchod, řeka

Například: Kde je kino? – Kino je vlevo nahoře.

POZOR: vedle + genitiv obchod – vedle obchodu banka – vedle banky restaurace – vedle restaurace kino – vedle kina

6. Napište popis města a vesnice. Používejte prepozici vedle. Například: Banka je vlevo. Je vedle kavárny.

>Příloha ČE1, bod 2.1

obchod divadlo BANKA

Kavárna X-24

BUS

14 Cv. 2

Cv. 2

KINO

BUS RESTAURACE

ŠKOLA


ČEŠTINA EXPRES 1

B | Prosím vás, kde je ...? CD: 17

1. Poslouchejte. Odpovězte na otázky. 1. Co hledá turistka? 2. Je metro blízko nebo daleko? CD: 17

2. Poslouchejte. Doplňte. Dialog 1 Turistka hledá 1. Turistka: Prosím vás, kde je 2. ? Paní: 3. , nerozumím. Nemluvím moc česky. Dialog 2 Turistka: Prosím vás, nevíte, kde je 4. ? Pán: No, musíte jet 5. stanice metrem áčkem a pak asi 6. minut pěšky. Turistka: Ale kde je metro? Je daleko? Pán: Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Turistka: Ano, vidím. dole. Pán: Stanice je tam 7. Turistka: Děkuju. A nevíte, kolik stojí lístek? Pán: Ne, nevím.

POZOR: Musíte jít doprava. 5 To je vpravo. Musíte jít doleva. 5 To je vlevo. >Příloha ČE1, bod 2.2

3. Co je nebo není pravda? Co nevíte? 1. Turistka je z Itálie. 2. Turistka hledá divadlo. 3. Metro je blízko. 4. Stanice je vpravo nahoře. 5. Lístek stojí 10 korun.

ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM ANO / NE / NEVÍM

4. Doplňte slova k obrázkům.  tramvaj

s pěšky

1.

s vlak

s autobus

2.

s metro (A = áčko, B = béčko, C = céčko)

3.

4.

5.

autobus – jet autobusem metro – jet metrem (áčkem, béčkem, céčkem) vlak – jet vlakem tramvaj – jet tramvají ×

pěšky – jít pěšky >Příloha, bod 2.3

5. Čtěte a použijte správnou formu.

jet

jít

Například: Musíte jet 4 stanice (metro). – Musíte jet 4 stanice metrem. 1. Musíte jet 3 stanice (autobus). 2. Musíte jít rovně a pak musíte jet 4 stanice (tramvaj). 3. To je blízko, musíte jít asi 10 minut (pěšky). 4. To je daleko, musíte jet (vlak).

5. Musíte jet 4 stanice (metro céčko). 6. Musíte jet asi 8 minut (tramvaj). 7. Musíte jet (metro béčko). 8. Musíte jít (pěšky) a pak jet 3 stanice (metro áčko).

15 Cv. 2


Lekce 2 6. Označte správnou formu. Například: Musíte jít vlevo/doleva. 1. Škola je vpravo/doprava. 3. Vidíte ten bílý dům vpravo/doprava? 5. Banka je vlevo/doleva. 2. Musíte jít vpravo/doprava. 4. Musíte jít rovně a pak vlevo/doleva. 6. Ten dům je vlevo/doleva.

7. Doplňte věty podle dialogu 1 a 2. 1. Turistka hledá 2. Prosím vás, kde je 3. Promiňte, nerozumím. Nemluvím 4. Prosím vás, nevíte,

5. Musíte jet ? 6. Musíte jít 7. Vidíte ? 8. A nevíte, kolik

? ? PAMATUJTE SI: × tady tam

8. Spojte otázky a odpovědi. 1. Prosím vás, kde je restaurace Alfa? 2. Prosím vás, nevíte, kde je nádraží? 3. Prosím vás, kde je škola? 4. Nevíte, kde je hotel Imperial? 5. Prosím vás, kde je náměstí? 6. Prosím vás, nevíte, kde je tady banka?

A. Banka je daleko. Musíte jet 4 stanice metrem. B. Hotel je blízko, asi 5 minut tramvají číslo 7. C. Musíte jít tady doprava a pak rovně. Tam je restaurace. D. Nádraží je asi 10 minut autobusem číslo 5. E. Škola je blízko. Musíte jít rovně asi 5 minut a pak doleva. F. Náměstí je tady vpravo.

CD: 18

9. Poslouchejte dialogy na ulici. Opravte odpovědi.

POZOR: první ulicí druhou ulicí třetí ulicí

1. Prosím vás, kde je nádraží? – Tady doleva a pak rovně. Je to asi 10 minut pěšky. 2. Prosím vás, kde je restaurace Kamera? – Musíte jet 3 stanice autobusem číslo 6. 3. Prosím vás, kde je kino Astra? – Musíte jet metrem béčkem. 4. Prosím vás, kde je škola? – Škola je tam vpravo nahoře, asi 5 minut pěšky. 5. Prosím vás, kde je Komerční banka? – Musíte jít rovně a pak doprava. Banka je vlevo dole.

10. Alex Brown je turista z USA. Ptá se, co kde je. Doplňte podle obrázku, co hledá. Například: Prosím vás, kde je Musíte jít rovně.

škola ? Škola je vpravo.

1. Musíte jít tady doleva. je vpravo. 2. Jděte rovně, pak druhou ulicí doprava. Vlevo je 3. Musíte jít rovně, pak druhou ulicí doleva a pak zase rovně. je vedle kina. 4. Jděte rovně, pak první ulicí doprava a zase rovně. Tam je 5. Musíte jít rovně, pak druhou ulicí doleva a druhou ulicí zase doleva. Vpravo je

11. Používejte obrázek ze cvičení 10. Tvořte dialogy. Například: Prosím vás, kde je banka? – Musíte jít.../Jděte...!

jít, jet Musíte jít... = Jděte...! >Příloha ČE1, bod 2.4

16

Musíte jet... = Jeďte...!

BANKA

Kostel sv. Víta

Divadlo

KINO

nemocnice

SUPERMARKET

RESTAURACE

ŠKOLA Kavárna

Starý most

NÁDRAŽÍ

ex Al

ROVNĚ DOLEVA

DOPRAVA


ČEŠTINA EXPRES 1

C | Rozumět, mluvit, vědět, vidět CD: 19

-Í konjugace

1. Poslouchejte 3 dialogy. Kdo nerozumí česky? Co hledají?

Doplňte negativní formy. ROZUMĚT

Rozumím/mluvím česky, anglicky, rusky, německy...

rozumím

ty

rozumíš

on, ona, to rozumí

1

my

rozumíme

vy

rozumíte

oni

rozumí/rozumějí

Minulý čas: (já) rozuměl/rozuměla jsem Budoucí čas:

>Příloha ČE1, bod 2.5

3

2

(já) budu rozumět

2. Doplňte konjugaci. MLUVIT

VĚDĚT

VIDĚT

MUSET

mluví

ví/vědí

vidí

musí/musejí

já ty on, ona, to my vy oni

3. Doplňte. 1. 2. 3. 4. 5.

(já – nevědět), kde je kino Astra. 6. Promiňte, (já – hledat) hotel. 7. Co (ty – rozumět)? 8. (vy – muset) jet autobusem. 9. (ty – mluvit) česky? 10.

(já – nerozumět). (ty – hledat)? (vy – vidět) ten žlutý dům? (on – muset) jet vlakem. (vy – mluvit) anglicky?

4. Doplňte slova do textu. Pak přečtěte dialog nahlas. s nerozumím s autobusem

s hledám s vidíš s ulice s daleko s hledáš

Carmen je v kanceláři. Hledá informace na internetu. Dana: Co , Carmen? Carmen: kino KLUB. Nevím, kde je. Dana: Adresa je Josefská číslo 6. Carmen: Promiň, Ještě jednou, prosím! PAMATUJTE SI: Dana: Jo – sef – ská (dlouhé á) ulice číslo 6. Čtěte: www = vévévé, Carmen: Aha. Ale kde to je? Je to ? . = tečka, cz = cézet Dana: Ne, to je blízko. Tři stanice >Příloha ČE1, bod 2.6 ze stanice Náměstí Míru. Carmen: Ale kde je stanice Náměstí Míru? Dana: Podívej se na www.mapy.cz! to? Carmen: Ano, vidím. Díky!

17


Lekce 2 D | Čísla 11–100. Kolik to stojí? CD: 20, 21

1. Poslouchejte čísla. Doplňte tabulku. -náct

-cet, -desát

1

jedna

11

JEDE

2

dva

12

dva

20

dva

3

tři

13

tři

30

tři

4

čtyři

14

ČTR

40

čtyři

5

pět

15

PAT

50

PA

6

šest

16

šest

60

ŠE

7

sedm

17

sedm

70

sedm

8

osm

18

osm

80

osm

9

devět

19

DEVATE

90

DEVA

10

deset

100

sto

POZOR: jedna × JEDEnáct čtyři × ČTRnáct...

2. Počítejte dál. Například: 21 – dvacet jedna, 22 – dvacet dva... CD: 22

3. Poslouchejte. Označte číslo, které slyšíte. 1. 13 / 30 2. 12 / 20 3. 19 / 90

4. 15 / 50 5. 16 / 60 6. 17 / 70

7. 18 / 80 8. 14 / 40 9. 20 / 90

CD: 23, 24

4. Poslouchejte a doplňte. Dialog 1 Jarmila je na nádraží. Jarmila: Prosím Karlovy Vary. Pokladní: Zpáteční? Jarmila: Ano, zpáteční. Kolik to stojí? Pokladní: korun.

Dialog 2 Zdeněk je v kině. Zdeněk: Prosím vás, máte lístky? Prodavačka: Ano, máme. Zdeněk: Kolik stojí lístek? Prodavačka: korun.

Adresa CD: 25

5. Označte

PAMATUJTE SI: Kolik to stojí? Kolik stojí lístek?

, co slyšíte.

Lukáš Marvan hledá taxík. Taxík stojí vedle banky. Durychova 117 Durychova 170 Aha, to je Praha 40, že? Aha, to je Praha 4, že?

6. Doplňte, kde bydlí Lukáš Marvan. s Praha 4

s 140 00 (čteme sto čtyřicet nula nula)

s Česká republika

s 117

Ulice: Číslo domu: PSČ (pé es čé): Obec: Země:

7. Naučte se dobře česky vyslovovat vaši adresu. 8. Pracujte v páru. Ptejte se, kde bydlíte, a reagujte. Například: Kde bydlíš/bydlíte?

18 Cv. 1

Cv. 1

PAMATUJTE SI: Kde bydlíš/bydlíte? Jakou máš/máte adresu?

s Durychova


ČEŠTINA EXPRES 1

E | Komiks 2: Ája a Pája jedou na dovolenou Těším se na Havaj!

CD: 26

A jedeme na letiště.

Já taky!

Ale ne! Auto nejede!

Musíme jet autobusem.

Neee!

Musíme jet taxíkem.

Musíme jet metrem.

Haló, taxi!

Na letiště, prosím!

Musíte jet doleva, pak doprava a pak rovně!

Nemám GPS. Nevím, kde je letiště. LET NA HAVAJ ZRUŠEN PRO ŠPATNÉ POČASÍ

Co teď?

Já vím!

Honem!

19


Lekce 2 F | Co už umím česky Kde je to? To je blízko × daleko. To je nahoře × dole, vpravo × vlevo, uprostřed. To je vedle obchodu, vedle banky, vedle restaurace, vedle kina. Hledám... Prosím vás, nevíte, kde je hotel Hilton? Musíte jít doprava. Musíte jít doleva. Jděte první/druhou/třetí ulicí doleva. Internetová adresa

www = vévévé

. = tečka

cz = cézet

Gramatika -Í konjugace (časování) ROZUMĚT já

rozumím

nerozumím

ty

rozumíš

nerozumíš

on, ona, to

rozumí

nerozumí

my

rozumíme

nerozumíme

vy

rozumíte

nerozumíte

oni

rozumí/rozumějí

nerozumí/nerozumějí

Důležité fráze Musíte jet autobusem, metrem (áčkem, béčkem, céčkem), vlakem, tramvají. Musíte jít pěšky. Promiňte, nerozumím. Nemluvím moc česky. Kolik to stojí? Kolik stojí lístek? Kde bydlíte? Kde bydlíš? Jakou máte adresu? Jakou máš adresu? Slovní zásoba

Stanice, náměstí, kino, nádraží, škola, restaurace, nemocnice, divadlo, banka... Autobus, metro (áčko, béčko, céčko), vlak, tramvaj, taxík...

Výslovnost CD: 27 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. ou: dobrou noc mouka pouze levou

au: Au! auto autobus pauza

eu: euro neurotický eufemismus

POZOR: EU = Evropská unie neutrální pneumatika

20

ie: dieta policie Lucie Francie


Lekce 3

Jídlo a pití V restauraci Verba mít rád, číst, pít, jíst Čísla 100–10000 Komiks: Ája a Pája jsou v restauraci

21


Lekce 3 A | Jídlo a pití 1. Diskutujte.

PAMATUJTE SI: jídlo × pití, nápoj

Jaké jídlo a pití znáte?

2. Co je to? A. zeleninový salát B. pomerančový džus C. čokoládová zmrzlina D. černá káva F. česneková polévka G. bílé víno H. vepřové maso I. hranolky

1.

2.

4.

3.

5.

6.

7.

8.

3. Čtěte jídelní lístek. Doplňte jídlo ze cvičení 2. JÍDELNÍ LÍSTEK

Polévky:

Dezerty: 23,-

bramborová polévka

vanilková zmrzlina

35,-

20,-

gulášová polévka

30,čokoládový dort

Hotová jídla: maďarský guláš a houskové knedlíky

84,-

a dušená rýže

92,-

hovězí maso, dušená zelenina a vařené brambory

50,-

banán s čokoládou

35,Nealkoholické nápoje:

79,-

smažený řízek a bramborový salát

25,černý čaj

pečené kuře a vařené brambory smažený sýr,

palačinky s karamelem

85,, tatarská omáčka

zelený čaj

29,-

76,-

Saláty: 30,-

32,kola

29,-

perlivá voda

17,-

neperlivá voda

15,-

šopský salát rajčatový salát

Alkoholické nápoje:

28,světlé pivo

20,-

černé pivo červené víno, 2 dcl

40,, 2 dcl

45,-

CD: 28 4. Kolik to stojí? Poslouchejte a doplňte ceny do jídelního lístku. CD: 29

5. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. černý čaj, maďarský guláš, šopský salát, smažený řízek, čokoládový dort, černá káva, perlivá a neperlivá voda, česneková polévka, vanilková zmrzlina, černé pivo, vepřové maso, červené víno

6. Napište jídelní lístek vlastní restaurace. 22 Cv. 1

Cv. 3


ČEŠTINA EXPRES 1 7. Co říkáte, když je něco dobré a kvalitní? Čtěte. Rozumíte?

Ta černá káva je dobrá a kvalitní.

Ten černý čaj je dobrý a kvalitní.

To černé pivo je dobré a kvalitní.

Nominativ singuláru Doplňte další substantiva. Označte, co je typická koncovka pro substantiva (maskulina, feminina a neutra): konzonant, -a, nebo -o? Maskulinum Femininum Neutrum

ten ta to

dobrý dobrá dobré

substantivum čaj, káva, pivo,

kvalitní kvalitní kvalitní

koncovky konzonant, -a, -o konzonant, -a, -o konzonant, -a, -o

POZOR: rýže = femininum, kuře = neutrum Všimněte si: -y/-i jsou typické pro nominativ plurálu. Například: Ty knedlíky jsou dobré a kvalitní. >Příloha ČE1, bod 3.1

8. Co říkáte, když ukazujete na jídlo? Doplňte ten, ta, to. Například: ten čokoládový dort 1. pomerančový džus 7. 2. česneková polévka 8. 3. zelený čaj 9. 4. bramborová polévka 10. 5. gulášová polévka 11. 6. smažený sýr 12.

perlivá voda hovězí maso vanilková zmrzlina červené víno smažený řízek bramborový salát

9. Co říkáte, když je jídlo dobré? Doplňte podle modelu. Například: Ten čokoládový dort je dobrý a kvalitní. 1. perlivá voda je 2. vepřové maso je 3. vanilková zmrzlina je 4. bílé víno je 5. zeleninový salát je 6. gulášová polévka je

. . . . . .

10. Pracujte s jídelním lístkem. Tvořte další věty jako ve cvičení 9. 11. Co asi říkají? Je nebo není to dobré?

1

2

12. Doplňte jaký, jaká, jaké. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

je ten čaj? Zelený nebo černý? – Černý. je ta voda? Perlivá nebo neperlivá? – Perlivá. je to pivo? Světlé nebo černé? – Světlé. je ta zmrzlina? Čokoládová nebo vanilková? – Čokoládová. je ten salát? Šopský nebo rajčatový? – Rajčatový. je to maso? Vepřové nebo hovězí? – Hovězí.

3

4

5 POZOR: Co je to? – To je čaj. ×

Jaký je ten čaj? – Černý. >Příloha ČE1, bod 3.2

23 Cv. 9


Lekce 3 B | V restauraci CD: 30 1. Poslouchejte. Jaké jídlo a pití si Martin a Hana dají? CD: 30

2. Doplňte. Pak kontrolujte poslechem. Hana a Martin jsou v restauraci. Čtou jídelní lístek. Číšník: Dobrý den. Tak co si dáte k pití? Martin: Dám si černé 1. . Hana: Já nepiju pivo. Dám si černý 2. . Číšník: Takže tady je ten čaj a to pivo. A co si dáte k jídlu? Martin: Dám si maďarský guláš a knedlíky. Hana: Já nejím knedlíky. Dám si vepřové 3. a dušenou rýži. Číšník: Dáte si dezert? Hana: No, já mám ráda čokoládovou zmrzlinu. A ty? Martin: Já nejím zmrzlinu. Dám si jenom černou kávu. Hana: Tak jednou čokoládovou zmrzlinu a dvakrát kávu. Číšník: To je všechno? Hana: Ano. Martin: Zaplatím. Číšník: Zvlášť nebo dohromady? . Martin: 4. Číšník: 283 (dvě stě osmdesát tři) korun. Martin: 300 (tři sta), děkuju. Číšník: 5. . Na shledanou!

POZOR: 1x – jednou 2x – dvakrát 3x – třikrát >Příloha, bod 3.5

3. Co říká číšník (Č)? Co říká host (H)?

1. Zvlášť nebo dohromady? – _____ 5. A co si dáte k jídlu? – _____ 2. Co si dáte k pití? – _____ 6. Zaplatím. – _____ 3. Dám si česnekovou polévku. – _____ 7. 300, děkuju. – _____ 4. Dohromady. – _____ 8. To je všechno? – _____

Subjekt × objekt Doplňte z textu: subjekt (nominativ singuláru): Maskulinum inanimatum Černý čaj je dobrý.

objekt (akuzativ singuláru)

koncovky

Dám si černý čaj.

---

Femininum

Černá káva je dobrá. Dušená rýže je dobrá.

Dám si ___________ ___________ Dám si ___________ ___________

-á >

Neutrum

Černé pivo je dobré.

Dám si ___________ ___________

---

-a > -e >

Plurál: Knedlíky jsou dobré. Dám si knedlíky. >Příloha ČE1, bod 3.3

5. Objednávejte si jídlo. Například: maďarský guláš – Dám si maďarský guláš. 1. čokoládový dort 4. česneková polévka 7. světlé pivo 2. pomerančový džus 5. čokoládová zmrzlina 8. červené víno 3. smažený sýr a brambory 6. gulášová polévka 9. vepřové maso

6. Čtěte. dáme si 2x smažený sýr, dáme si 5x vanilkovou zmrzlinu, dáme si 3x vepřové maso, dáme si 4x bílé víno, dám si 1x česnekovou polévku

7. Používejte jídelní lístek na straně 22. Tvořte dialogy v restauraci podle cvičení 2. 24 Cv. 5


ČEŠTINA EXPRES 1

C | Mít rád, číst, pít, jíst PAMATUJTE SI: mít rád mít ráda

CD: 31 1. Marie a Roman jsou v restauraci. Poslouchejte. Co říká Marie?

mít rádi

Mám rád pizzu. Nemám rád pizzu. Mám ráda pizzu. Nemám ráda pizzu. Máme rádi pizzu. Nemáme rádi pizzu.

>Příloha ČE1, bod 3.6

2. Pracujte v páru. Hledejte 3 věci, které máte rádi oba. Ptejte se a reagujte. Například: Máš rád/ráda čokoládovou zmrzlinu? – Ano, mám. – Já taky. Máš rád/ráda česnekovou polévku? – Ne, nemám. – Já taky ne.

-E* konjugace (* = nepravidelné sloveso) V dialogu v restauraci na straně 24 vidíte: Martin a Hana čtou jídelní lístek. Já nepiju pivo. Doplňte negativní formy. ČÍST*

PÍT*

čtu

piju/piji

ty

čteš

piješ

on, ona, to

čte

pije

my

čteme

pijeme

vy

čtete

pijete

oni

čtou

pijou/pijí

Minulý čas:

(já) četl/četla jsem

pil/pila jsem

Budoucí čas: (já) budu číst

budu pít

>Příloha, bod 3.7

3. Analyzujte formy. Například: čtu – já 1. čteme – 2. pije – 3. čteš – 4. čtete – 5. piju – 6. piješ – 7. pijeme – 8. pijete –

4. Kdo pije kávu, pivo, mléko, šampaňské, koktejl a čaj?

Miriam

Zdeněk

Adéla

5. Tvořte věty se slovesy mít rád, pít, jíst. Například: (já) – nejíst – čokoládová zmrzlina – Nejím čokoládovou zmrzlinu. 1. (já) – nejíst – česneková – polévka 2. (ty) – mít rád – smažený – sýr? 3. Petr – nepít – černé – pivo. 4. (ty) – mít rád – bílé – nebo – červené – víno? 5. (já) – mít rád – neperlivá voda. Ondřej a Marie Klára a Iva 6. (my) – jíst – brambory – ale – nejíst – knedlíky. 7. (vy) – pít – káva – nebo čaj? 8. (ty) – mít rád – česneková – nebo – bramborová – polévka? 6. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. 9. Linda – nejíst – vepřové – maso. Co často jíte nebo pijete? Co nejíte nebo nepijete? 10. Ivo a Ema – mít rád – pomerančový – džus.

Tomáš

25 Cv. 3

Cv. 5


Lekce 3 D | Čísla 100–10000 CD: 32; 33

1. Poslouchejte a doplňte. stě, sta, set

100

sto

200

DVĚ

300

tisíce, tisíc 1000

tisíc

2000

dva

tři

3000

tři

400

čtyři

4000

čtyři

500

pět

5000

pět

600

šest

6000

šest

700

sedm

7000

sedm

800

osm

8000

osm

900

devět

9000

devět

10000

deset

(!)

2. Počítejte. Tvořte další příklady. Používejte + (plus) a - (minus). Například: Kolik je čtyři sta plus/minus sto? – Pět set/tři sta. CD: 34

3. Poslouchejte. Označte číslo, které slyšíte. 1. 12 / 20 / 200 / 2000 2. 19 / 90 / 900 / 9000 3. 15 / 50 / 500 / 5000

4. 13 / 30 / 300 / 3000 5. 16 / 60 / 600 / 6000 6. 14 / 40 / 400 / 4000

7. 17 / 70 / 700 / 7000 8. 18 / 80 / 800 / 8000 9. 200 / 900 / 2000 / 9000

PAMATUJTE SI: 100 korun 100 eur/euro 100 dolarů... >Příloha ČE1, bod 3.8

4. Najděte deset čísel. L A D L P T Ř I S TA M K L O H T D F P Ě T S E T M P Z V A D K AT R E P L O T S T O T I P Í T B O T T I S Í C K L A D S E T Č T Y Ř I S TA PAT N Á S L E T S E D M N Á C T D E D A N Á C T O S M D E S ÁT Z L I FA J E D N A O P T R D E S T N U L A N Á V T D E V A D E S ÁT O S M K L S E T

5. Co je to? Kolik to stojí? Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte podle modelu. Například: Co je to? – To je mobil. Kolik stojí mobil? – Mobil stojí 2950 korun. s mobil s svetr s tričko s kniha s vitamíny s oběd v restauraci s lístky do divadla s boty s dort

297,134,2950,54,137

90,67

,0 2 5 a slev

945,-

,0 2 1 1 sleva 390,7

sleva 280,26 Cv. 1

380,399,-


ČEŠTINA EXPRES 1

E | Komiks 3: Ája a Pája jsou v restauraci Je dvanáct.

Kolik je hodin?

CD: 35

Mám hlad.

Není zavřeno?

Hele, tady je restaurace.

Ne, je otevřeno. Prosím, tady je jídelní lístek.

Dám si pivo.

Co si dáte k pití?

Jednou guláš a knedlíky.

A co k jídlu?

Dám si kolu.

Jednou řízek a brambory.

Prosím!

Dáme si něco jiného.

Dobrou chuť! To není dobré. Dobrou chuť!

Dobře, ale musíte počkat.

Proč?

Kuchař šel na oběd

do jiné restaurace.

27


Lekce 3 F | Co už umím česky Mluvíme o jídle a pití Ten černý čaj, smažený řízek... je dobrý. Ta černá káva, česneková polévka... je dobrá. To černé pivo, bílé víno... je dobré. V restauraci Dám si... Dáme si... Nejím... Nepiju... Mám rád/ráda... Dobrou chuť! To je všechno. Zaplatím. Gramatika Nominativ singuláru (první pád jednotného čísla) Ten černý čaj je dobrý a kvalitní. Ta černá káva je dobrá a kvalitní. To černé pivo je dobré a kvalitní. Akuzativ singuláru (čtvrtý pád jednotného čísla) Dám si černý čaj. Dám si černou kávu. Dám si dušenou rýži. Dám si černé pivo. -E* konjugace (časování) ČÍST* já

čtu

nečtu

ty

čteš

nečteš

on, ona, to

čte

nečte

my

čteme

nečteme

vy

čtete

nečtete

oni

čtou

nečtou

POZOR: číst – čtu, čteš... pít – piju, piješ...

Důležité fráze Mám hlad. Mám žízeň. Slovní zásoba Jídlo: polévka, knedlíky, brambory, rýže, maso, salát.... Pití: káva, čaj, voda, džus, kola, pivo... Výslovnost CD: 36 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. de – dě : devět – děkuju deset – děsit dej – děj svede – bledě

28

te – tě : ten – těší mě teta – tělo útek – útěk mete – metě

ne – ně : nedá– rovně nemá – němá kyne – v kině vynese – viněta


Lekce 4

Moje rodina Můj, moje Jaký kdo je? Verba jmenovat se, pracovat, studovat John má psa a kočku Komiks: Ája a její rodina

29


Lekce 4 A | Moje rodina 1. Co znamená...? tatínek, maminka, bratr, sestra, pes, kočka

2. Ema Havlíková pracuje jako au-pair v Anglii. Její přítel se jmenuje John. Ema a John se spolu dívají na fotografie. O jaké fotografii Ema mluví? A. To je můj tatínek. Jmenuje se Adam. Je mu 50 let. Je ekonom. Pracuje ve firmě Promoton. B. To je moje maminka. Jmenuje se Zdena. Je jí 48 let. Je učitelka. Učí ve škole. C. Tady je můj starší bratr. Jmenuje se David. Je mu 22 let. David studuje matematiku na univerzitě. D. A tady je moje mladší sestra. Jmenuje se Simona. Je jí 5 let. Je ještě malá. POZOR: jmenovat se E. To je náš dům a naše auto. > Příloha ČE1, bod 4.1 F. To jsem já a náš pes. Jmenuje se Brok. G. Tohle je naše kočka. Jmenuje se Micka. H. A tohle je moje nejlepší kamarádka. Jmenuje se Iva. Je jí 20 let. Je studentka, studuje medicínu. Je moc fajn!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3. Pracujte s textem. Reagujte. 1. Kde pracuje Ema? Jak se jmenuje její přítel? 2. Jak se jmenuje její tatínek? Co dělá? Kolik mu je? 3. Jak se jmenuje její maminka? Co dělá? Kolik jí je? 4. Jak se jmenuje její bratr? Co dělá? Kolik mu je?

5. Jak se jmenuje její sestra? Kolik jí je? 6. Jak se jmenuje jejich pes? Jak se jmenuje jejich kočka? 7. Jak se jmenuje její nejlepší kamarádka? Co dělá? Kolik jí je? PAMATUJTE SI: Kolik mu je? – Je mu 50 (let). Kolik jí je? – Je jí 48 (let). Kolik ti/vám je? – Je mi ... (let).

4. Hádejte, kolik mu/jí je. Například: Kolik jí je? – Myslím, že je jí asi

>Příloha ČE1, bod 4.2

5. 2. 1.

4.

3.

6.

5. Porovnejte odpovědi s řešením v Klíči na straně 50. CD: 37 6. Napište „páry“. Pak kontrolujte poslechem. Například: tatínek a maminka tatínek syn dědeček kamarád pes

30 Cv. 2

Cv. 6

kolega

bratr

manžel

vnuk

přítel

sestra babička kočka přítelkyně kolegyně manželka vnučka dcera kamarádka maminka


ČEŠTINA EXPRES 1

B | Můj, moje CD: 38

1. Poslouchejte a opakujte. Pečlivě vyslovujte délky. můj tatínek, moje maminka, můj bratr, moje sestra, náš pes, naše kočka, náš dům, naše auto, její tatínek, její maminka, její přítel, její nejlepší kamarádka, jejich pes, jejich kočka

Doplňte z textu na straně 30 do tabulky. Maskulinum Femininum Neutrum

ty

moje

tvůj tvoje tvoje

my

vy

naše

váš vaše vaše

on

ona

oni

jeho

její

jejich

doktorka 17. syn 18. učitel 19. babička 20.

polévka čaj sestra přítel

POZOR: tvůj, tvoje – neformální singulár × váš, vaše – 1. formální singulár 2. plurál. >Příloha ČE1, bod 4.3

2. Doplňte můj, moje. Například: maminka – moje maminka. 1. tatínek 5. pivo 9. 2. dům 6. bratr 10. 3. auto 7. kočka 11. 4. doktor 8. jídlo 12.

profesor 13. kolegyně 14. víno 15. pes 16.

3. Doplňte neformální tvůj, tvoje. 1. Jak se jmenuje 2. Jak se jmenuje 3. Jak se jmenuje 4. Jak se jmenuje 5. Jak se jmenuje

4. Doplňte formální váš, vaše.

tatínek? – Andrej. maminka? – Lena. sestra? – Laura. bratr? – Hans. pes? – Bobeš.

1. Jak se jmenuje 2. Jak se jmenuje 3. Jak se jmenuje 4. Jak se jmenuje 5. Jak se jmenuje

babička? – Miriam. dědeček? – Alexandr. dcera? – Monika. syn? – Tomáš. kočka? – Micka.

5. Ptejte se (formálně nebo neformálně) a reagujte. Například: To je tvůj/váš syn? – Ano, to je můj syn. 1. To je 2. To je 3. To je 4. To je

tatínek? – Ano, to je dcera? – Ano, to je pes? – Ano, to je dům? – Ano, to je

tatínek. dcera. pes. dům.

5. To je 6. To je 7. To je 8. To je

pivo? – Ano, to je kočka? – Ano, to je bratr? – Ano, to je auto?– Ano, to je

pivo. kočka. bratr. auto.

6. Napište, jak se jmenuje váš tatínek, maminka... (celkem 5 lidí). Pak pracujte v páru podle modelu. Hans je tvůj tatínek? – Ne. Je tvůj bratr? – Ano, je můj bratr. Co dělá? – Je student. Kolik mu je? – Je mu 22. PAMATUJTE SI: moje maminka a můj tatínek moji rodiče

7. Doplňte podle modelu. Například: (on) 1. (ona) 2. (oni) 3. (on) 4. (oni) 5. (ona)

syn se jmenuje Ivan. – Jeho syn se jmenuje Ivan. sestra se jmenuje Olga. dědeček se jmenuje Tobias. bratr se jmenuje Matěj. pes se jmenuje Hafík. Oldřich kočka se jmenuje Kiki.

můj syn moje děti a moje dcera Zuzana

dek Ra

8. Na fotografii je Radek Hanuš, jeho manželka, jeho děti a jeho rodiče. Co Radek říká? Doplňte. Radek říká: To jsem já. To je manželka. Jmenuje se Dana. To je náš Jmenuje se Filip. To je dcera. Jmenuje se To je můj Jmenuje se Oldřich. To je maminka. Jmenuje se

. .

Dana

Jarmila Filip

9. Napište, co říká Oldřich/Jarmila/ Filip/ Zuzana. 31 Cv. 8


Lekce 4 C | Jaký kdo je? 1. Podívejte se na obrázky. Rozumíte?

hodný × zlý

tlustý × hubený

starý × nový

šťastný × smutný

nemocný × zdravý

hezký, krásný × ošklivý

mladý × starý

malý × velký, vysoký

2. Čtěte „internacionální“ slova. Rozumíte? moderní, energický, inteligentní, nervózní, aktivní, pasivní, elegantní, sympatický, optimistický, pesimistický...

3. Najděte 10 adjektiv. A Ý N H E M Z D R A V Ý P W O Š K L I V Ý Á A Š Á M Ý R M O D E R N Í K L Ž Z U Á Š O Ě R S T A R Ý Ý S Č T Á M A LÝ O Č B M O L K Č T V B D T P R Ý N N E M O C N Ý É P T Ý B D O K A D AT Ý H E Z K Ý D E V T Ý N Š ŤA S T N Ý S Ý E L E G A N T N Í N Í M R Ě L N Ý V Á LÝ V E L K Ý C Í L Í

4. Podívejte se na fotografie. Označte, co je pravda.

PAMATUJTE SI: Jaký/jaká/jaké je? Je hezký/hezká/hezké. × Je moderní. >Příloha ČE1, bod 4.4

Jaký je ten muž? – Ten muž je nový, mladý, starý, tlustý, hezký, moderní, elegantní, hubený, smutný, malý... Jaká je ta žena? – Ta žena je nová, mladá, stará, tlustá, hezká, moderní, elegantní, hubená, smutná, malá... Jaké je to auto? – To auto je nové, mladé, staré, tlusté, hezké, moderní, elegantní, hubené, smutné, malé...

5. Nerozumíte, co partner říká. Ptejte se na podtržená slova. Používejte jaký, jaká, jaké. Například: Můj kamarád je hezký a elegantní. – Jaký? 1. Moje kamarádka je hezká a inteligentní. – 2. Naše auto je nové a moderní. – ? 3. Můj přítel je vysoký a hubený. – ? 4. Naše babička je zdravá a aktivní. – ? 5. Můj dědeček je moc hodný. – ? ? 6. Náš pes je trochu hubený. – 7. Můj manžel je starý. – ? 8. Naše kolegyně je tlustá. – ?

? POZOR: starý > starší tlustý > silnější >Příloha ČE1, bod 4.5

6. Napište, jaký kdo je. Jaký je váš tatínek, bratr, kamarád, pes...? Jaká je vaše maminka, sestra, kamarádka, kočka...?

32 Cv. 1

Cv. 1


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Jmenovat se, pracovat, studovat CD: 39

1. Věra Nová a Aleš Janák se dívají na fotografie. Co říká Aleš? Označte

, co slyšíte.

Jmenuje se Leo. Pracuje ve firmě Exton jako mechanik. Jmenuje se Leoš. Pracuje ve firmě Exton jako manažer. Jmenuje se Jana. Pracuje ve škole jako učitelka. Jmenuje se Dana. Pracuje ve škole jako sekretářka. Jmenuje se Michael. Studuje biologii. Jmenuje se Michal. Studuje češtinu a angličtinu. PAMATUJTE SI: studovat češtinu

„-OVAT” konjugace

×

Doplňte negativní formy.

mluvit česky

PRACOVAT

2. Doplňte konjugaci.

pracuju/pracuji

ty

pracuješ

on, ona, to

pracuje

my

pracujeme

vy

pracujete

oni

pracujou/pracují

Minulý čas: Budoucí čas:

(já) pracoval/pracovala jsem (já) budu pracovat

STUDOVAT

JMENOVAT SE

já ty on my vy oni PAMATUJTE SI: Jmenuju se... Můj manžel se jmenuje...

>Příloha ČE1, bod 4.6

3. Doplňte informace o sobě. Jmenuju se . Pracuju jako Můj manžel/bratr/kamarád se jmenuje Moje manželka/sestra/kamarádka se jmenuje

. Studuju . Pracuje jako . Pracuje jako

>Příloha ČE1, bod 4.1

. . Studuje . Studuje

. .

4. Čtěte „internacionální slova“. Rozumíte? sportovat, plánovat, telefonovat, organizovat, komunikovat, diskutovat, analyzovat, protestovat, testovat...

5. Opakujte všechna slovesa. Doplňte je do tabulky a přidejte „já-formu“. s dělat s jíst s pít* s pracovat s telefonovat s jmenovat se s číst* -Á

s dát si s mít

s mít rád s hledat s vědět s vidět s dívat se (na) s rozumět s studovat

Í

-E*

s mluvit

-OVAT

dělat, dělám

6. Procvičujte slovesa. Doplňte správné formy. 1. Moje sestra (pracovat) jako ekonomka. 2. Můj kamarád (hledat) dobrý hotel. 3. Věra a Aleš (dívat se) na fotografie. 4. Co (vy – dělat)? A kde (vy – být)? 5. Moje kočka (jmenovat se) Micka. 6. (vy – rozumět)? (vy – mluvit) anglicky?

7. 8. Můj manžel 9. Co 10. 11. 12. Eva

(já – nevědět), kde je banka. (nepít) alkohol. (ty – číst)? (ty – vidět) ten bílý dům? (já – mít) bratra a sestru. (nemít rád) zmrzlinu.

33 Cv. 5

Cv. 5


Lekce 4 E | John má psa a kočku

PAMATUJTE SI: Je mi 25 (let). Kolik ti/vám je (let)?

CD: 40

1. Poslouchejte.

>Příloha ČE1, bod 4.2

Má John velkou rodinu? CD: 40

2. John Bowden se učí česky. Má domácí úkol „Moje rodina“. Poslouchejte, co říká. Označte správné formy. Například: Mám starší sestra/starší sestru... Jmenuju se John Bowden, jsem z Anglie a je mi 25 let. Jsem student, studuju matematiku na univerzitě v Oxfordu. Můj tatínek je učitel a moje maminka je doktorka. Mám starší sestra/starší sestru a mladší bratr/mladšího bratra. Sestra se jmenuje Mary a je jí 30 let. Je vdaná a má malý syn/malého syna a malá dcera/malou dceru. Bratr se jmenuje David a je mu 23 let. Je už ženatý, ale nemá děti. Já jsem ještě svobodný a nemám děti, ale mám velký pes/velkého psa a černá kočka/ černou kočku. Moje přítelkyně se jmenuje Ema. Je z České republiky a je moc fajn.

3. Co je/není pravda? 1. John nepracuje, ale studuje. ANO / NE 2. John má staršího bratra a mladší sestru. ANO / NE 3. John je svobodný. ANO / NE 4. John má psa a kočku. ANO / NE

Subjekt × objekt Doplňte z textu: subjekt (nominativ singuláru)

objekt (akuzativ singuláru)

koncovky

Maskulinum animatum

Můj pes je velký. Můj bratr je mladší.

Mám velkého psa. Mám _______________ ____________.

-ý > -í >

konzonant +

Femininum

Moje kočka je černá. Moje sestra je starší.

Mám _______________ ____________ . Mám _______________ ____________ .

-á > -í = -í

-a >

Všimněte si: -y/-i je typické pro plurál. Například: Mám tři bratry a tři sestry. >Příloha ČE1, bod 4.7

4. Označte správnou formu. 1. Mám malý bratr/malého bratra. 2. Mám sympatického kamaráda/sympatický kamarád. 3. Mám starého dědečka/starý dědeček. 4. Mám černý pes/černého psa. 5. Mám hodný tatínek/hodného tatínka.

6. Mám mladou maminku/mladá maminka. 7. Mám bílou kočku/bílá kočka. 8. Mám stará babička/starou babičku. 9. Mám hezkou sestru/hezká sestra. 10. Mám malá dcera/malou dceru.

5. Popište obrázky podle modelu. Například: Hana má sympatického manžela Petra.

Petr

Hana

Vojtěch

Markéta

Anna

Adéla

Vilém

Emil

Eva

Blanka

6. Tvořte věty. Pak napište podobné věty o sobě. Jsem... Nejsem... Jmenuju se... Mám... Mám rád/ráda... Vidím... Hledám... Nejím... Dám si... Nepiju... Nemám rád/ráda...

sestra student studentka kola kamarád kamarádka tatínek profesor profesorka zmrzlina pes guláš bratr maminka káva dcera syn kočka Adam Eva sestru studenta studentku kolu kamaráda kamarádku tatínka profesora profesorku zmrzlinu psa guláš bratra maminku kávu dceru syna kočku Adama Evu

7. Pracujte v páru, ptejte se navzájem a reagujte. Pak napište text o vaší rodině. Máš bratra/sestru/syna/dceru/psa/kočku...? Jak se jmenuje? Co dělá? Kolik mu/jí je? Jaký/jaká je? Kde bydlí?

34


ČEŠTINA EXPRES 1

F | Komiks 4: Ája a její rodina

CD: 41

Mám velkou rodinu. Uvidíš! Tatínek je úředník a maminka je prodavačka.

Babička je učitelka.

A jsme doma!

Sestra je zpěvačka.

Bratr je student.

Moment! Za chvíli jsem tady.

Dobrý den! Já jsem Pája. Ty jsi sestra, že?

Ale Pájo! To jsem já, Ája!

Ne, já jsem babička!

Dobrý den! Já jsem Pája. Vy jste maminka, že?

Ne, já jsem bratr!

Aha! A to je tvoje kočka, že?

Dobrý den! Já jsem...

Ne, to je

můj pes!

35


Lekce 4 G | Co už umím česky Já a moje rodina Jmenuju se... Je mi... let. Pracuju jako... Pracuju v... Studuju... Můj tatínek se jmenuje... Moje maminka se jmenuje... Mám bratra a sestru. Gramatika Posesivní pronomena v nominativu (přivlastňovací zájmena v prvním pádu) Maskulinum

můj

tvůj

náš

váš

Femininum

moje

tvoje

naše

vaše

Neutrum

moje

tvoje

naše

vaše

jeho

její

jejich

-OVAT konjugace (časování) PRACOVAT já

pracuju/pracuji

nepracuju/nepracuji

ty

pracuješ

nepracuješ

on, ona, to

pracuje

nepracuje

my

pracujeme

nepracujeme

vy

pracujete

nepracujete

oni

pracujou/pracují

nepracujou/nepracují

Akuzativ singuláru – Maskulinum animatum a femininum (čtvrtý pád jednotného čísla – mužský rod životný a ženský rod) Mám mladšího bratra. Mám velkého psa. Mám starší sestru. Mám černou kočku. Důležité fráze Jak se jmenujete? Jak se jmenuješ? Kolik vám je? Kolik ti je? Jak se jmenuje váš bratr? Jak se jmenuje tvůj bratr? Kolik mu je? Jaký je? Jak se jmenuje vaše sestra? Jak se jmenuje tvoje sestra? Kolik jí je? Jaká je? Slovní zásoba Rodina: babička, dědeček, maminka, tatínek, sestra, bratr, syn, dcera.... Charakteristika: hodný × zlý, tlustý × hubený, nemocný × zdravý, hezký, krásný × ošklivý...

Výslovnost CD: 42 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. dy – di: z Kanady – kamarádi hady – hadi dynamit – divadlo

POZOR: diktát diplomat

36

ty – ti: tyhle – tihle projekty – studenti tykat – tikat

POZOR: politik politička

ny – ni: nyvá – niva nylon – nikdo pány – páni

POZOR: tenis Nintendo


Lekce 5 Kdy je to? Kdy se sejdeme? Co rádi děláte? Komiks: Ája a Vánoce

37


Lekce 5 A | Kdy je to? 1. Podívejte se na fotografii. Hádejte, co je pravda ve cvičení 2. CD: 43

2. Poslouchejte. Označte

POZOR: Kdy je to? V 8 večer. × V 8.30.

, co je pravda.

Roman a Alice čtou kulturní program. Roman a Alice čtou zprávy ze sportu.

>Příloha ČE1, bod 5.2

Alice má ráda fotbal. Alice má ráda operu.

Fotbal je v úterý 6. ledna v 7 večer. Opera je v pondělí 6. ledna v 8 večer.

3. Na fotografiích vidíte další akce z kulturního programu. Doplňte, co je to. A. balet B. koncert C. film D. výstava E. divadelní hra F. detektivka 5. 6.

1.

3.

2.

CD: 44 4. Poslouchejte a doplňte, kdy je to. Například: Kdy je opera? – Opera je v pondělí v 8.30. 1. Kdy je koncert ? – Koncert je v pondělí v . 2. Kdy je balet? – Balet je v úterý v . 3. Kdy je film? – Film je ve středu ve .

4.

4. Kdy je detektivka? – Detektivka je v sobotu v . 5. Kdy je výstava? – Výstava je ve čtvrtek ve odpoledne. 6. Kdy je divadelní hra ? – Divadelní hra je v pátek v večer. POZOR: ve dvě, ve tři × v pět, v šest

Kdy je to? hodina

v jednu (hodinu)

>Příloha ČE1, bod 5.1

ve dvě, ve tři, ve čtyři (hodiny)

v pět, v šest... (hodin)

den

5.00–9.00 ráno

9.00–12.00 dopoledne 12.00 v poledne 12.00–17.00 odpoledne

17.00–23.00 večer

23.00–5.00 v noci

týden v pondělí >Příloha ČE1, bod 5.2 a 5.3

v úterý

ve středu

ve čtvrtek

v pátek

v sobotu

v neděli PAMATUJTE SI: v sobotu + v neděli o víkendu

38 Cv. 4


ČEŠTINA EXPRES 1 CD: 45

5. Poslouchejte a opakujte.

6. Jaké další akce znáte? Čtěte. Rozumíte?

v pět, v šest, v noci, v pondělí, v pátek, ve dvě, ve tři, ve čtyři, ve dvanáct, ve středu, ve čtvrtek

hokej, tenis, fotbal, festival, konzultace, konference, lekce, mítink, diskotéka, prezentace

CD: 46

7. Kdy je to? Poslouchejte a doplňte čas. 1. Fotbal je v pondělí ve . 2. Diskotéka je ve středu v . 3. Konference je v ráno. 4. Film je ve čtvrtek v večer. 5. Mítink je v dopoledne.

06. Prezentace je v úterý ve 07. Festival začíná v ráno. 08. Tenis začíná v sobotu ve 09. Lekce končí v . 10. Hokej končí ve v noci.

odpoledne. .

>Příloha ČE1, bod 5.4

Datum Doplňte formy v tabulce. den 1. prvního 2. druhého 3. třetího 4. čtvrtého 5. pát 6. šest 7. sedm 8. osm 9. devát 10. desát 11. jedenáct 21. dvacátého prvního 31. třicátého prvního…

PAMATUJTE SI: Kolikátého je dneska? – Je prvního ledna.

8. Označte, v jakém měsíci najdete toto slovo.

měsíc 1. ledna 2. února 3. března 4. dubna 5. května 6. června 7. července 8. srpna 9. září 10. října 11. listopadu 12. prosince

9. Ptejte se a reagujte.

led

dub

list

srp

bříza

červená květina

Kolikátého je dneska? Kolikátého je zítra? Kolikátého máte narozeniny?

10. Čtěte datum. 8. 1.

30. 9.

7. 6.

6. 11.

10. 5.

8. 7.

5. 3.

3. 4.

21. 8.

11. Podívejte se na Kulturní program ve cvičení 12. Co je divadelní hra, opera, film, výstava, koncert?

1. 12.

11. 2.

9. 10.

PAMATUJTE SI: od – do

12. Ptejte se a reagujte.

Například: od 1. 8. do 7. 8.

Kdy je ...? V kolik hodin je ...? Odkdy dokdy je ...? Kulturní program na týden od 1. 8. do 7. 8. Nový český film Anděl Exit 6. 8. ve 20.30 KLUBOVÉ KINO MAT Karlovo náměstí 19, P2

Václav Havel

LARGO DESOLATO 6. 8. ve 14.00 a v 19. 00 REDUTA, Národní třída 3

Skupina Monkey Business a Tonya Graves. 3. 8. v 19. 30 AGHARTA JAZZ CENTRUM Železná 16, P2

Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, P1

Moderní fotografie Od 1. 7. do 8. 8. Denně od 10. 00 do 18.00

Festival JEDEN SVĚT Od 3. 8. do 15. 8. Denně v 18.30

Anton Pavlovič Čechov

Tři sestry

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

KINO EVALD

Anenské náměstí č. 5, P1

Na Perštýně 8, P1

5. 8. ve 20.00

Antonín Dvořák SYMFONIE Z NOVÉHO SVĚTA 3. 8. v 19.00

Giuseppe Verdi LA TRAVIATA 2. 8. v 19.00

KOSTEL SV. MIKULÁŠE Malostranské náměstí

NÁRODNÍ DIVADLO Národní třída 1289/1

39 Cv. 7

Cv. 10


Lekce 5 B | Kdy se sejdeme? 1. Podívejte se na fotografii. Kde jsou Romana a Zdeněk? Co dělají? CD: 47

2. Poslouchejte dialog. Označte Nechceš jít na diskotéku? Nechceš jít na tenis?

, co slyšíte.

Kdy se sejdeme? – Třeba zítra ve čtyři. Kdy se sejdeme? – Třeba zítra v šest.

CD: 47

3. Poslouchejte. Doplňte. Je pátek ráno. Zdeněk a Romana jsou 1. Zdeněk: Nechceš jít 2. ? Romana: A kdy? Zdeněk: Dneska v 3. odpoledne. Romana: Dneska nemůžu. Nemám čas, musím pracovat. Můžu zítra 4. Zdeněk: Zítra 5. nemůžu, musím studovat. Můžeš zítra odpoledne? Romana: Ano, můžu. Zdeněk: Kdy se sejdeme? Romana: Třeba zítra ve 6. ? Hodí se ti to? Zdeněk: Ano, hodí. Těším se! PAMATUJTE SI: Hodí se ti/vám to? 4. Odpovězte na otázky. Ano, hodí./Ne, nehodí. 1. Je pátek ráno? ANO / NE 2. Musí Romana dneska odpoledne studovat? ANO / NE 3. Musí Zdeněk zítra ráno pracovat ? ANO / NE 4. Mají Romana a Zdeněk čas zítra ve 4? ANO / NE

5. Doplňte podle textu fráze, typické pro tuto situaci. 1. 2.

jít na tenis ? 3. čas, pracovat. 4.

se sejdeme? se ti to? – Ano,

Modální verba V textu vidíte: Nechceš jít na tenis? Dneska nemůžu. Nemám čas, musím pracovat. chtít*, chci moct*, můžu muset, musím >Příloha ČE1, bod 5.5

}

pracovat, studovat, jít* do školy, jít* na tenis...

6. Doplňte konjugaci. já ty on, ona, to my vy oni

CHTÍT* chci (!) chceš

MOCT* můžu

MUSET musím

chtějí (!)

můžou

musí

7. Analyzujte. Doplňte kdo. Například: můžu – (já) můžu 1. musíte 5. 2. chci 6. 3. můžeš 7. 4. chceme 8.

40 Cv. 3

Cv. 6

můžeme musí chceš musíme

9. 10. 11. 12.

může chce můžete musíš

13. 14. 15. 16.

musím můžou chcete chtějí


ČEŠTINA EXPRES 1 8. Tvořte správné formy. 1. já – muset 2. ty – chtít 3. my – moct 4. oni – chtít

5. já – moct 6. my – moct 7. já – chtít 8. ty – moct

9. vy – muset 10. my – chtít 11. oni – moct 12. ty – muset

9. Mluvte o sobě. Doplňte vhodné modální sloveso. 1. V pátek 2. Dneska večer 3. Ve čtvrtek 4. Zítra

jít do školy. jít do kina. jít do divadla. jít do restaurace.

5. V pátek 6. V sobotu 7. V neděli 8. Dneska

jít odpoledne na hokej. jít na diskotéku. jít na koncert. jít na lekci.

10. Napište dialog. Navrhněte akci z tabulky a naplánujte, kdy se sejdete. Nechceš jít/jet ...? Můžeš zítra/v pondělí ...? Máš čas ráno/v 5 ...? Kdy se sejdeme? Hodí se ti to ...?

POZOR: do ×

do restaurace do kina do divadla do hospody do galerie do školy na tenis na fotbal na koncert na výstavu na oběd na výlet na procházku

na + akce a aktivity >Příloha ČE1, bod 5.6

11. Doplňte verba k obrázkům. Rozumíte? A. vařit oběd B. psát* domácí úkoly C. dívat se na televizi

D. poslouchat hudbu E. hrát* volejbal F. pracovat na počítači

G. tancovat na diskotéce H. nakupovat v supermarketu I. spát

J. uklízet byt K. číst* knihu L. vstávat v 6 ráno

1. F

2. __

3. __

4. __

5. __

6. __

7. __

8. __

9. __

10. __

11. __

12. __

12. Mluvte o sobě. Doplňte vhodné sloveso. Ráno musím Dopoledne musím Každý den musím

O víkendu nemusím O víkendu můžu O víkendu nechci

Zítra musím Zítra nechci Zítra nemůžu

13. Seřaďte slova. Čtěte. 1. večer – dneska – jídlo – vařit – musím 2. hrát – odpoledne – chceme – zítra – volejbal 3. chci – v – neděli – supermarketu – nakupovat – v 4. test – psát – musíte – dneska – ráno

5. v – můžeš – pátek – diskotéce – tancovat – na – večer? 6. chceš – dopoledne – zítra – uklízet – odpoledne – nebo? 7. domácí – večer – v – úkoly – musíš – úterý – psát 8. na – v – počítači – pracovat – noci – nemůžu

14. Pracujte v páru. Plánujte, kdy se sejdete. Reagujte negativně. Změňte podtržená slova. Nechceš/nechcete jít zítra na tenis? – Ne, zítra nemůžu. Proč nemůžeš/nemůžete? – Protože musím uklízet.

PAMATUJTE SI: proč? – protože

41


Lekce 5 C | Co rádi děláte? 1. Čtěte.

2. Doplňte jména z textu.

Olga Jandáková a Václav Jandák jsou bratr a sestra, ale každý je úplně jiný. Olga je často unavená. Ráda spí a nerada vstává. Nemá ráda sport a nerada sportuje. Má moc ráda knihy. Ráda čte knihy, noviny a časopisy. Václav je energický a aktivní. Rád vstává v šest hodin ráno a pracuje nebo sportuje. Má rád tenis – rád hraje tenis a často se dívá na tenis v televizi. Něco ale mají Olga a Václav společné. Oba mají rádi dobré jídlo a rádi vaří a jedí.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. Tvořte otázky k textu.

má rád tenis. nemá ráda sport. mají rádi dobré jídlo. má moc ráda knihy.

6

rádi vaří a jedí. ráda čte knihy, noviny a časopisy. rád hraje tenis. ráda spí.

Například: Kdo rád čte? Kdo má rád sport?

mít rád × rád

Má ráda knihy.

Má rád tenis.

×

×

Ráda čte knihy.

Rád hraje tenis.

>Příloha ČE1, bod 5.7

4. Co rádi nebo neradi děláte? Doplňte podle modelu. Například: 1. 2. 3.

spím. – Rád/nerad spím. poslouchám hudbu. 4. vařím. 5. se dívám na televizi. 6.

5. Doplňte rád/ráda nebo mám rád/ráda. 1. 2. 3. 4.

detektivky. čtu detektivky. testy. píšu testy.

5. 6. 7. 8.

vstávám v 6 ráno. nakupuju. čtu detektivky.

7. 8. 9.

poslouchám hudbu. hudbu. hraju fotbal. fotbal.

9. 10. 11. 12.

hraju volejbal. uklízím. píšu testy. kávu. piju kávu. se dívám na akční filmy. akční filmy.

6. Vymyslete si 4 otázky pro partnera. Ptejte se a reagujte. Například: Máš rád/a kávu? Hraješ rád/a tenis? CD: 48

7. Poslouchejte, co říká Jana Nová. Co dělá často a co nedělá nikdy? Označte fotografie

8. Mluvte o sobě. Co děláte často nebo jenom někdy? 9. Tvořte negativní věty podle modelu. Pak řekněte o sobě, co je pravda. Například: Mám čas. – Nikdy nemám čas. 1. Tancuju na diskotéce. 4. Čtu knihy. 2. Pracuju na počítači. 5. Hraju fotbal. 3. Nakupuju v supermarketu. 6. Rozumím česky.

10. Mluvte o vaší rodině. Moje maminka často... Můj bratr nikdy... Můj syn někdy...

42 Cv. 10

7. Hraju tenis. 8. Piju alkohol. 9. Jím maso.

10. Uklízím byt. 11. Hraju hokej. 12. Píšu domácí úkoly.

nebo ×.

POZOR: Co nedělá nikdy? > Příloha ČE1, bod 5.8


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Komiks 5: Ája a Vánoce

CD: 49

Mám moc práce!

Za týden jsou Vánoce!

V úterý musím uklízet.

Čau Ájo! Kdy se sejdeme?

Ve středu musím vařit.

Nemůžu, musím nakupovat!

Musím vařit!

V pondělí musím nakupovat.

Ve čtvrtek musím zdobit stromeček.

Musím uklízet!

Musím zdobit stromeček!

Ale kde je Pája?

Ahoj Ájo! Veselé Vánoce!

43


Lekce 5 E | Co už umím česky Kdy je to? Kdy je lekce? – Lekce je v pondělí dopoledne. Kdy je koncert? – Koncert je v úterý 6. ledna v 8 večer. Organizujeme setkání Nechceš jít do/na...? Dneska nemůžu. Nemám čas, musím studovat. Můžu zítra odpoledne. Kdy se sejdeme? – Sejdeme se... Hodí se ti to? – Ano, hodí. Ne nehodí.

POZOR: Rád hraju tenis. × Mám rád tenis

Co rád/ráda dělám Rád hraju tenis. Ráda čtu. Často hraju tenis. Někdy hraju basketbal. Nikdy nehraju volejbal.

POZOR: Rád hraju tenis. ×

Mám rád tenis.

Gramatika Modální verba (slovesa) CHTÍT*

MOCT*

MUSET

chci

můžu

musím

ty

chceš

můžeš

musíš

on, ona, to

chce

může

musí

my

chceme

můžeme

musíme

vy

chcete

můžete

musíte

oni

chtějí

můžou

musí/musejí

Modální verba (slovesa) + infinitiv! Chci pracovat. Můžu pracovat. Musím pracovat. Důležité fráze Kdy je to? V kolik hodin je to? Kolik je hodin? Kolikátého je dneska? Kolikátého je zítra? Kolikátého máte narozeniny? Slovní zásoba Den, týden, měsíc, rok Ráno, dopoledne, odpoledne, večer, v noci V pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli Vařit jídlo, psát domácí úkoly, dívat se na televizi, poslouchat hudbu, hrát volejbal, spát... Výslovnost CD: 50 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. be – bě: bez – běs zaber – záběr Robe – robě

44

pe – pě: pes – pět petice – pětice klepe – slepě

ve – vě: ven – věc vedro – vědro plave – plavě

me – mě: mech – měch prameny – proměny láme – rámě


Lekce 6

Slavní Češi a Češky Co jsi dělal/dělala včera? Znát, vědět, umět Komiks: Ája a Pája na hradě Kaprštejn

45


Lekce 6 A | Slavní lidé

POZOR: člověk × lidé, lidi

1. Znáte nějakého slavného člověka? Kdo je slavný nebo slavná? 2. Čtěte text ve cvičení 3. Označte správnou odpověď. 1. Božena Němcová byla a) herečka b) spisovatelka c) zpěvačka

3. T. G. Masaryk byl a) první český herec b) první český prezident c) první český spisovatel

5. Dana Zátopková byla a) sportovkyně b) politička c) učitelka

2. Božena Němcová měla a) dvě děti b) tři děti c) čtyři děti

4. T. G. Masaryk a) pracoval na počítači b) pracoval ve firmě c) pracoval na univerzitě

6. Emil Zátopek vyhrál závod a) na 5 kilometrů b) na 10 kilometrů c) na 5 a na 10 kilometrů a maraton

3. Čtěte.

Božena Němcová byla česká spisovatelka. Narodila se v roce 1820. Němcová byla krásná a talentovaná, ale její manžel měl politické a finanční problémy a Němcová často neměla peníze. Měla čtyři děti, tři syny a dceru. Božena Němcová psala romány, povídky a pohádky. Její román Babička je velmi slavný. Její romantické prózy měl rád Franz Kafka. Němcová umřela v roce 1862.

Tomáš Garrique Masaryk byl filozof a politik. Byl to první český prezident. Narodil se v roce 1850. Studoval filozofii a potom učil na univerzitě jako profesor a psal o filozofii. Od roku 1918 do roku 1935 byl prezident Československa. Jeho manželka byla Američanka. Měli čtyři děti, dva syny a dvě dcery. Jeho přítel byl slavný český spisovatel Karel Čapek. Masaryk rád jezdil na koni a byl velmi populární. Umřel v roce 1937.

Emil Zátopek (1922–2000) a jeho manželka Dana Zátopková (1922) byli sportovci. Emil a Dana se narodili ve stejný den a taky ve stejný den vyhráli zlatou medaili na olympiádě ve Finsku v roce 1952. Emil tam dokonce vyhrál tři závody: na 5 kilometrů, na 10 kilometrů a maraton a vytvořil tři olympijské rekordy. Byl to nejslavnější český atlet ve dvacátém století.

4. Doplňte jméno. 1. 2. 3. 4. 5.

se narodil v roce 1850. se narodila v roce 1820. se narodili ve stejný den. měla čtyři děti. měl čtyři děti.

6. 7. 8. 9. 10.

vyhráli zlatou medaili. často neměla peníze. učil na univerzitě jako profesor. rád jezdil na koni. byli sportovci.

5. Znáte tyto profese? Spojte maskulinum a femininum. Například: prezident – prezidentka prezident filozof vědec politik cestovatelka filozofka vědkyně skladatelka profesor cestovatel sportovec zpěvák prezidentka herečka spisovatelka zpěvačka skladatel herec spisovatel malíř malířka politička sportovkyně profesorka

6. Řekněte, kdo byl nějaký slavný zpěvák, zpěvačka, vědec, vědkyně... Pak napište krátký text. Například: Michael Jackson byl zpěvák. Edith Piaf byla zpěvačka.

46 Cv. 3

PAMATUJTE SI: Narodil/a se v roce 1820. Čteme: v roce osmnáct set dvacet Emil Zátopek (1922–2000) Čteme: devatenáct set dvacet dva až dva tisíce


ČEŠTINA EXPRES 1 Minulý čas (on, ona, ono/to, oni). Doplňte do tabulky všechny formy. infinitiv být narodit se psát studovat učit vyhrát

on byl

singulár ona byla

ono/to bylo

plurál oni byli

PAMATUJTE SI: byl × byla × bylo × byli

>Příloha ČE1, bod 6.1

Nepravidelná slovesa: a) být – byl, psát – psal, spát – spal, pít – pil b) číst – četl, chtít – chtěl, jít – šel, šla, jíst – jedl, mít – měl, moct – mohl, umřít – umřel >Příloha ČE1, bod 6.1 a 6.2

7. Procvičujte pravidelná slovesa. Doplňte.

8. Procvičujte nepravidelná slovesa. Doplňte.

Například: Jan (pracovat). – Jan pracoval. 1. Robert (nakupovat) v supermarketu. 2. Fred (poslouchat) hudbu. 3. Tamara (tancovat) na diskotéce. 4. Aneta (hrát) volejbal. . 5. Olaf o víkendu (lyžovat) 6. Halina (studovat) matematiku. 7. Mohamed (vařit) arabské jídlo. 8. Nataša a Andrej (uklízet) byt. 9. Hans a Inge (vstávat) v 7 hodin ráno. 10. Jana a Jan (cestovat) po celém světě.

9. Pracujte se slovníkem. Napište v minulém čase.

Například: (být): Můj bratr byl v supermarketu. 1. Moje maminka (být) v práci. 2. Moje kolegyně (psát) test. 3. Můj syn (spát) celý den. jenom vodu. 4. Můj dědeček (pít) 5. Můj kamarád (mít) čas. 6. Můj asistent (číst) dokumenty. 7. Moje sestra (jíst) zeleninu. 8. Moje učitelka (jít) do restaurace. 9. Můj kolega (nemoct) jít do práce. 10. Moje kamarádka (nechtít) jít do školy.

1. Moje babička __________ (být) učitelka. __________ (Mít ráda) historii a operu. Často __________ (poslouchat) klasickou hudbu. 2. Můj dědeček __________ (být) doktor. __________ (Mít rád) sport. Rád __________ (hrát) tenis a __________ (lyžovat). 3. Můj bratr Pavel __________ (být) večer unavený. __________ (Muset) vstávat v 5 hodin ráno. __________ (Jít) do práce pěšky, protože metro __________ (nejet). Celý den __________ (telefonovat) a __________ (psát) e-maily. Nic __________ (nejíst) a __________ (pít) jenom kávu, protože __________ (nemít) čas. 4. Moje sestra Helena __________ (nebýt) unavená, protože __________ (nejít) do práce a __________ (moct) ráno dlouho spát. __________ (vstávat) v 10 hodin a dopoledne __________ (hrát) hry na počítači. POZOR: Odpoledne __________ (jet) na oběd do restaurace a pak __________ (nakupovat) oblečení. jít* – šel, šla, šli Večer __________ (jít) s přítelem do kina. jet* – jel 10. Pozor na slovesa jít, jet a jíst! Tvořte věty v minulém čase. jíst – jedl Například: syn – jít do kina: Syn šel do kina. 1. kamarád – jít do práce 4. kamarádka – jet na výlet 7. manželka – jít do školy 2. sestra – jet autem 5. kamarádi – jít do galerie 8. manžel – nejíst maso 3. bratr – nejíst knedlíky 6. syn – jíst zeleninový salát 9. rodiče – jet do divadla

11. Jakub dělal party pro kamarády. Napište, co dělal (nebo dělali) nejdřív, pak/potom a nakonec. s hrát karty

s nakupovat jídlo a pití

12. Tvořte věty v minulém čase.

s jít spát

1. Evžen nejdřív (nakupovat) v supermarketu a pak (vařit). 2. Pavla nejdřív (vařit), pak (jíst) oběd a nakonec (pít) kávu. 3. Studenti nejdřív (číst), pak (mluvit) a nakonec (psát) test.

s jíst a pít

s zvát kamarády

s vařit

s tancovat

s uklízet

4. Jan (hrát) nejdřív tenis a potom volejbal. 5. Ondřej a Dana (být) v restauraci a pak (jet) do kina. 6. Eva (chtít) pracovat, ale nakonec (jít) spát.

47 Cv. 8


Lekce 6 B | Co jsi dělal/dělala včera? 1. Podívejte se na fotografii. Hádejte, kde jsou Irena a Martin. Co dělají? CD: 51

2. Poslouchejte. Doplňte, kdo. 1. Kdo včera dopoledne spal? – 2. Kdo uklízel a vařil? – 3. Kdo nedělal nic? – 4. Kdo byl u holiče? –

3. Čtěte dialog. Všimněte si forem minulého času.

4. Co říkají Martin a Irena? Napište formy sloves v minulém čase.

Je ráno. Irena a Martin jsou ve škole. Pijou kávu a povídají si. Irena: Co jsi dělal včera? Byl jsi doma? Martin: Ano, byl jsem celý den doma. Dopoledne jsem spal a pak jsem pracoval na počítači. Odpoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt. Irena: A co jsi dělal potom? Martin: Uklízel jsem a pak jsem vařil. A co jsi dělala ty? Irena: Hm, nedělala jsem nic. Spala jsem a pak jsem byla u holiče. Nevidíš?

jsi dělal

Minulý čas (například být) Doplňte negativní formy. já byl/byla jsem ty byl/byla jsi on, ona, to byl, byla, bylo – – – my byli jsme vy byli jste oni byli – – –

POZOR: 2. logická pozice: Byl jsem celý den doma. Dopoledne jsem spal a pak jsem pracoval na počítači.

nebyl jsem

>Příloha ČE1, bod 6.4

>Příloha ČE1, bod 6.1, 6.2 a 6.3

5. Mluvte o sobě. Řekněte, co jste dělali nebo nedělali včera. Například: Hrál/a jsem volejbal. Neposlouchal/a jsem hudbu. s hrát volejbal s poslouchat hudbu s psát test s číst detektivku s vařit oběd s pít alkohol s jet autobusem s jíst zeleninu s být u holiče s pracovat na počítači

s uklízet byt s vstávat v 6 ráno s dívat se na televizi

6. Tvořte negativní formy. Například: Měl jsem čas. – Neměl jsem čas. 1. Byl jsem ve škole. 5. Měli jste čas? 2. Pili jsme kávu. 6. Pracovala jsem na počítači. 3. Petr byl doma. 7. Eva se učila. 4. Hrála jsem tenis. 8. Chtěli jsme tancovat.

7. Analyzujte podle modelu. Například: pracoval jsem – já 1. byl jsi – 2. měl – 3. psal jsem – 4. vařili jste – 5. uklízeli – 6. poslouchali jsme – 7. pracovala – 8. dívali se –

48 Cv. 7

9. Spal jsem 10 hodin. 10. Jan a Iva byli ve škole. 11. Pili jsme čaj. 12. Jedla jsem polévku.

8. Tvořte minulý čas. Například: Jan pracuje. – Jan pracoval. 1. Studuju češtinu. 2. Vaříš kávu? 3. Co dělá maminka? 4. Pracujeme na počítači. 5. Ben spí. 6. Posloucháme hudbu. 7. Kamarádi nejsou doma. 8. Dívám se na televizi.

13. Studoval jsi češtinu? 14. Četl jsem detektivku. 15. Psali jsme test. 16. Robert hrál tenis.


ČEŠTINA EXPRES 1 9. Změňte podle modelu. POZOR na druhou pozici! Například: Byl jsem doma. Včera jsem byl doma. 1. Vstával jsem v 7 hodin. Ráno 2. Studoval jsem. Dopoledne 3. Jedl jsem v restauraci. V poledne 4. Pracoval jsem na počítači. Odpoledne 5. Neměl jsem čas. Večer 6. Psali jsme test. Včera 7. Hrál jsem volejbal. V sobotu večer 8. Spal jsem. V noci

10. Tvořte věty v minulém čase. POZOR na druhou pozici! Například: (já) – spát: Spal/a jsem. 1. (já) – pracovat – na počítači 2. včera – (já) – pracovat 3. (my) – pít – džus 4. co – (ty) – vařit? 5. (vy) – hrát – tenis? 6. v noci – (já) – nemoct – spát 7. (my) – nechtít – uklízet 8. (ty) – číst – ten – nový – román?

CD: 52

12. Poslouchejte. Označte

, co slyšíte.

Byl jsi včera doma? Byls včera doma? Vařila jsi guláš? Vařilas guláš? Pracoval jsi na počítači? Pracovals na počítači? Měla jsi o víkendu čas? Mělas o víkendu čas? Šel jsi v pátek do práce? Šels v pátek do práce? Jedla jsi už někdy ovocné knedlíky? Jedlas už někdy ovocné knedlíky?

POZOR: byl jsi > byls, byla jsi > bylas vařil jsi > vařils, vařila jsi > vařilas

11. Připravte si otázky pro partnera. Používejte výrazy dneska, včera, o víkendu, minulý týden/měsíc/rok.

>Příloha ČE1, bod 6.3

Například: Byl jsi včera večer doma? – Ano, byl. Četla jsi ten nový román? – Ne, nečetla.

13. Podívejte se na obrázky. Co Štěpán Verner dělal, když byl malý?

1

2

3 5 6

4 7

14. Štěpán Verner je teď dospělý a má syna. Mluví se synem. Je pravda všechno, co říká? „Když jsem byl malý, moc dobře jsem se učil. Odpoledne jsem sportoval, hrál jsem fotbal. Byl jsem výborný fotbalista! Večer jsem se nikdy dlouho nedíval na televizi. Nikdy jsem neměl džíny nebo kolo jako ty, protože jsme neměli peníze. Jedl jsem všechno, co maminka uvařila. Každý den jsem nakupoval jídlo a pití. Moc rád jsem četl a uklízel. Výborně jsem vařil. Byl jsem ideální syn!“

8

Když jsem byl malý...

15. Co jste dělali vy, když jste byli malí? Řekněte dvě pravdy a jednu lež. 49 Cv. 10


Lekce 6 C | Znát, vědět, umět 1. Čtěte. Odpovězte na otázky v kvízu. Leszek Konczalowski je z Polska. Bydlí v České republice a umí už docela dobře česky. Zná českou kulturu a historii. Připravil krátký kvíz pro kamarády z jazykové školy.

Znáte českou kulturu a historii? 1. Víte, kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk? a) Byl to prezident. b) Byl to skladatel. c) Byl to herec.

3. Víte, kde žije spisovatel Milan Kundera? a) V České republice. b) Ve Francii. c) V USA.

5. Slavný král, který v Praze založil univerzitu a most, byl a) Karel I. (čti: první) b) Karel III. (čti: třetí) c) Karel IV. (čti: čtvrtý)

2. Víte, kdy umřel náboženský reformátor Jan Hus? a) V roce 1615. b) V roce 1915. c) V roce 1415.

4. Víte, jak se jmenuje česká hymna? a) Kde je můj dům? b) Kde domov můj? c) Kde jsem doma?

6. Víte, jak se jmenuje slavný román Boženy Němcové? a) Dědeček. b) Maminka. c) Babička.

4. Pracujte v páru. Používejte slovesa znát, vědět, umět. Ptejte se a reagujte.

znát × vědět × umět

Například: Znáš...? Víš,...? Umíš...?

Porovnejte. Pak najděte a označte věty se slovesy znát, vědět, umět ve cvičení 1 a v kvízu. znát + objekt (akuzativ) vědět, + kdo... / kdy... / kde... / jak... umět + česky, anglicky, rusky... / vařit, plavat, lyžovat...

francouzsky rusky

2. Doplňte znát, vědět nebo umět. česky: Umím česky. hrát tenis. , kdo je Barack Obama. Boženu Němcovou. , kdy je koncert. vařit. , kde je hotel Hilton.

3. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: znát – Praha: Znáš Prahu? 1. znát – Česká republika 2. znát – Londýn 3. vědět – kdo – být – T. G. Masaryk 4. vědět – kdy – být – příští – lekce 5. umět – dobře – plavat 6. umět – dobře – anglicky

50 Cv. 4

malovat česky

>Příloha ČE1, bod 6.5

Například: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

kdo byl první český prezident

PAMATUJTE SI: Umím česky. ×

Studuju češtinu.

nějakou českou zpěvačku

kde je Český Krumlov

nějakého českého zpěváka

tancovat

kdo je teď český prezident

německy

zpívat

španělsky

Prahu

nějakou českou sportovkyni

vařit nějaký český film

lyžovat

italsky

kde je hrad Karlštejn nějakého českého politika

5. Vymyslete si další 3 podobné otázky pro partnera. Pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. 6. Napište kvíz o České republice nebo o vaší zemi.


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Komiks 6: Ája a Pája na hradě Kaprštejn

CD: 53

Vítám vás na hradě Kaprštejn! Já jsem baronka Žofie Kaprštejnová.

V roce 1250...

Náš hrad má dlouhou historii.

V roce 1650...

V roce 1850...

Jmenovala se Eulálie Kaprštejnová. To je moje prapraprapraprababička.

Jůůů!

Straší tady jako bílá paní.

Jmenoval se Bonifác Kaprštejn. To je můj praprapraprapradědeček.

Těší mě! A to je můj manžel.

Jééé!

Straší tady jako bezhlavý rytíř.

Upír!

Pomoc!

Promiňte! Hráli jsme divadlo!

51


Lekce 6 E | Co už umím česky Otázka a reakce Kdo byl T. G. Masaryk? – Byl slavný filozof a politik. Kdo byla Božena Němcová? – Byla česká spisovatelka. Co jsi dělal včera? – Uklízel jsem a pak jsem vařil. Co jsi dělala včera? – Nedělala jsem nic. Nejdřív, pak, potom, nakonec

Jakub nejdřív zval kamarády, potom uklízel, pak nakupoval jídlo a pití, potom vařil a nakonec tancoval.

Znát, vědět, umět Znáš T. G. Masaryka? Znáš Prahu? Víš, kdo byl T. G. Masaryk? Víš, kde je Praha? Umíš česky? Umíš plavat? Gramatika Préteritum (minulý čas) – například verbum (sloveso) BÝT: POZOR: já byl/byla jsem byl jsi = byls ty byl/byla jsi byla jsi = bylas on, ona, to byl, byla, bylo my byli jsme vy byl jste, byla jste, byli jste oni byli Nepravidelná verba (slovesa): být – byl, pít – pil, mít – měl, psát – psal, spát – spal... mít – měl, číst – četl, jíst – jedl, jít – šel, šla, šli, chtít – chtěl, moct – mohl, umřít – umřel.... Negace (zápor): Nebyl jsem doma. Druhá logická pozice pomocných sloves: Byl jsem celý den doma. Včera jsem byl celý den doma. Důležité fráze Když jsem byl malý... Když jsem byla malá... Nikdy jsem neměl džíny nebo kolo jako ty. Umím česky. Mluvím česky. Učím se česky. × Studuju češtinu. Slovní zásoba Slavní muži: filozof, vědec, profesor, cestovatel, skladatel, spisovatel, malíř... Slavné ženy: filozofka, vědkyně, profesorka, cestovatelka, skladatelka, spisovatelka, malířka... Výslovnost CD: 54 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. r – ř: rek – Řek ra – řa rada – řada re – ře hrad – hřad ry – ři var – vař ro – řo kur – kuř ru – řu tvar – tvař rou – řou rarášek – řeřicha

52


Lekce 7

Kde jsi byl/a? Ukradené diamanty Kde jste byli na dovolené? Komiks: Kde byla Ája?

53


Lekce 7 A | Kde jsi byl/a? CD: 55

1. Poslouchejte. Odpovězte na otázky. Kde je Dáša? Kde je Roman?

2. Co je/není pravda? 1. Dáša nebyla ve škole. 2. Dáša byla v restauraci na obědě. 3. Dáša je teď na diskotéce. 4. Roman byl ráno u doktora. 5. Roman není nemocný.

ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

CD: 55

3. Poslouchejte dialog. Doplňte prepozice v/ve, na a u. Roman: Co jsi dneska dělala, Dášo? Kde jsi byla? Dáša: Dopoledne jsem byla 1. škole 2. angličtině. Pak jsem byla 3. restauraci 4. obědě a pak 5. návštěvě 6. kamarádky. Teď jsem 7. klubu 8. diskotéce. A co ty? Kde jsi? Nechceš taky přijít? doktora a teď jsem doma a ležím. Roman: Já nemůžu. Ráno jsem byl 9. Mám kašel a rýmu. Neslyšíš?

Kde? Statická slovesa + prepozice v, na, u Doplňte příklady z textu. V/VE + lokál být*

NA + lokál

+ akce a aktivity

U + genitiv

+

>Příloha ČE1, bod 7.1 a bod 7.2

CD: 56 4. Doplňte v nebo ve. Pak kontrolujte poslechem. Například: v kině × ve škole 1. divadle 2. restauraci POZOR: 3. parku v parku [fparku] 4. vlaku v klubu [fklubu] 5. firmě v × ve <Příloha ČE1, bod 5.1 6. klubu

je Hotel e. ř o um Loď jeoři. na m

5. Označte správnou prepozici. 1. Nakupuju v/na/u supermarketu. 2. Pracuju v/na/u kanceláři. 3. Byla jsem v/na/u holiče. 4. Včera jsem byl v/na/u výstavě. 5. Spala jsem v/na/u hotelu. 6. Byl jsem v/na/u doktora.

54 Cv. 3

Cv. 5

7. Sejdeme se v/na/u diskotéce. 8. V pátek jsem byla v/na/u galerii. 9. Jedli jsme v/na/u hospodě. 10. Včera jsem byl v/na/u divadle. 11. Byl jsem v/na/u kamarádky. 12. Plaval jsem v/na/u moři.

Ryba je v moři.


ČEŠTINA EXPRES 1 6. Doplňte v/ve, na nebo u. Pak tvořte věty se slovesy být, pracovat, studovat, bydlet, čekat, sejít se… Například: škole – ve škole: Studuju ve škole. 1. supermarketu 7. diskotéce 2. práci 8. holiče 3. kanceláři 9. restauraci 4. kině 10. doktorky 5. doktora 11. klubu 6. návštěvě 12. letišti

13. 14. 15. 16. 17. 18.

kamaráda obchodě divadle hotelu škole parkovišti

19. 20. 21. 22. 23. 24.

nemocnici hospodě firmě kostele parku nádraží

7. Mluvte o sobě. Kde jste byli včera? Co jste dělali? v/ve, na + lokál sg. Doplňte formy lokálu ze cvičení 4, 5 a 6. nominativ singuláru

lokál singuláru

To je supermarket, hotel, klub...

Jsem v/ve/na supermarketu

koncovky

To je restaurace, práce, kancelář... Jsem v/ve/na To je škola, obchod, kino...

Jsem v/ve/na /

ALE: To je banka. > Jsem v bance. To je Praha. > Jsem v Praze. POZOR: To je náměstí. – Jsem na náměstí. To je nádraží. – Jsem na nádraží. >Příloha ČE1, bod 7.3

8. Ptejte se, kde jste byli o víkendu, a reagujte. Tvořte lokál sg. Například: Kde jsi byl/a o víkendu? – Byl jsem v parku. 1. v (park) 7. v (restaurace) 2. v (hotel) 8. v (nemocnice) 3. v (supermarket) 9. na (lekce) 4. v (klub) 10. na (konference) 5. v (bar) 11. na (letiště) 6. v (hostel) 12. v (kancelář)

13. ve (škola) 14. v (hospoda) 15. na (výstava) 16. v (kino) 17. v (kostel) 18. v (divadlo)

19. v (banka) 20. na (diskotéka) 21. v (Amerika) 22. v (řeka) 23. v České (republika) 24. v (Praha)

9. Doplňte lokál sg. 1. Bydlel jsi v (hotel) nebo v (hostel)? 2. Včera jsem byl ve (škola) na (lekce). 3. Čekáš v (banka) nebo na (parkoviště)? 4. Dva roky jsem bydlela v (Amerika), ale teď bydlím v (Praha). 5. V pátek jsem byla v (práce) a pak na (konference). 6. Tancoval jsem v (klub) na (diskotéka). 7. O víkendu jsme byli na (výstava) v (galerie). 8. Včera jsem byla v (supermarket) a pak na (návštěva) u kamaráda.

10. Tvořte věty v minulém čase. Například: (já) – být – v – kino. Byl/a jsem v kině. 1. (já) – být – v – restaurace. 2. Eva – být – ve – škola – na – lekce. 3. (my) – být – o – víkend – v – Itálie. 4. Lucie – pracovat – v – kancelář.

5. (ty) – být – v – banka? 6. (vy) – být – na – diskotéka? 7. Bob – být – v – nemocnice – u – doktor. 8. (my) – sejít – se – v – divadlo.

11. Používejte tabulku. Napište informace o sobě. POZOR na negaci! Například: Často bydlím v hotelu./Nikdy nebydlím v hotelu. často teď někdy nikdy ne- málokdy

být

pracovat studovat jíst spát tancovat čekat bydlet žít* nakupovat plavat*

škola restaurace práce penzion hostel hospoda moře park hotel firma kancelář letiště byt nádraží řeka doma (!)

55 Cv. 6

Cv. 9


Lekce 7 B | Ukradené diamanty 1. Co to znamená? Používejte slovník. ukradený diamant zloděj za milion korun ukrást* vrátný krupiér sekretářka ptát se opravdu podezřelý

2. Přečtěte si text. Ukradené diamanty Policejní inspektor Holmík hledá zloděje, který v hotelu Adria ukradl diamanty za milion korun. Ptá se lidí z hotelu, kde byli včera. Podezřelý je vrátný pan Máslo, krupiér pan Polívka a sekretářka paní Okurková. Na obrázcích vidíte, kde opravdu byli a co dělali včera.

3. Podívejte se na obrázky. Napište, kde včera byli pan Máslo, pan Polívka a paní Okurková a co tam dělali?

Pan Máslo

Pan Polívka

Paní Okurková CD: 57; 58; 59

4. Pan Máslo, pan Polívka a paní Okurková mluví s inspektorem Holmíkem o tom, kde byli včera. Poslouchejte, co říkají. Jeden neříká pravdu a ukradl diamanty. Kdo je to? 56


ČEŠTINA EXPRES 1

C | Kde jste byli na dovolené?

PAMATUJTE SI: být na dovolené ×

CD: 60

1. Znáte země Evropské unie? Poslouchejte a opakujte. Rozumíte? 1. Belgie 2. Bulharsko 3. Česká republika (Česko) 4. Dánsko 5. Estonsko

6. Finsko 7. Francie 8. Holandsko 9. Irsko 10. Itálie

11. Litva 12. Lotyšsko 13. Lucembursko 14. Maďarsko 15. Německo

jet na dovolenou

16. Polsko 17. Portugalsko 18. Rakousko 19. Rumunsko 20. Řecko

21. Slovensko 22. Slovinsko 23. Španělsko 24. Švédsko 25. Velká Británie

2. Ukažte tyto země na mapě Evropy. 3. Cestujete rádi? Ptejte se podle modelu. Například: Byl jsi někdy v Estonsku? – Ano, byl./Ne, nebyl.

4. Odpovězte na otázky. V jaké zemi můžete...? 1. Kde můžete pít dobré víno? 2. Kde můžete vidět Louvre? 3. Kde můžete vidět Stonehenge? 4. Kde můžete tancovat flamenco? 5. Kde můžete vidět Vesuv? 6. Kde můžete vidět řeku Dunaj? 7. Kde můžete vidět Alpy? 8. Kde můžete vidět Krakow? 9. Kde můžete jíst Sachrův dort? 10. Kde jste ještě nikdy nebyli?

5. Podívejte se na mapu. Jaké počasí je v Evropě? Například: Ve Španělsku je teplo. Je hezky. Je slunečno. Je ošklivo. Je zataženo. Je teplo. Je + 30° (stupňů).

SEVER(NÍ)

ZÁPAD(NÍ)

VÝCHOD(NÍ)

JIH (JIŽNÍ)

Je zima. Je - 5° (stupňů). Prší. Sněží. Je vítr.

6. Diskutujte. V jaké zemi byste chtěli bydlet a proč? Například: Chtěl/a bych bydlet ve Francii, protože je tam hezky a slunečno.

7. Diskutujte. Jaké počasí je u vás (= ve vaší zemi) na jaře, v létě, na podzim, v zimě? Jaké počasí je dneska?

PAMATUJTE SI: u vás × u nás

57 Cv. 4

Cv. 5


Lekce 7 CD: 61; 62; 63

7. Poslouchejte 3 dialogy, ve kterých mluví lidé o dovolené. Označte 1

Dialog:

2

, co slyšíte. 1

Dialog:

3

Byl/a ve Španělsku.

Bylo hezky a slunečno.

Byl/a ve Švédsku.

Bylo teplo, ale byl vítr.

Byl/a ve Švýcarsku.

Bylo ošklivo, zima a pršelo.

2

3

8. Spojte otázky a odpovědi. Pak pracujte v páru. Mluvte o dovolené. Ptejte se a reagujte. 1. Kde jste byl/a naposled na dovolené? 2. Kdy to bylo? 3. Jak dlouho jste tam byl/a? 4. Jaké bylo počasí? 5. Co jste tam dělal/a? 6. Co jste tam viděl/a? 7. Co jste jedl/a a pil/a? 8. Jaké to bylo?

A. Viděl jsem zajímavé památky. B. Jedl jsem výbornou pizzu a pil jsem italské víno. C. Bylo to moc hezké, ale dost drahé. D. Byl jsem tam dva týdny. E. Bylo hezky, ale někdy byl vítr a jednou pršelo. F. V létě. G. Plaval jsem a opaloval jsem se. H. V Itálii.

1

9. Kdo je na dovolené ve městě, u moře, na chatě a na horách? Co tam může dělat? CD: 64

10. Michal a Luděk mluví o dovolené. Poslouchejte. Odpovězte na otázky.

Luděk

Michal

Kde byl? Co tam dělal? Jaké bylo počasí? Bylo to drahé nebo levné?

CD: 64

11. Označte

, o čem Michal a Luděk mluví.

o restauraci o škole o moři o práci o jídle a pití o hotelu o chatě o lyžování o kamarádovi o počasí o cestování o horách (pl.) o módě o divadle o penězích (pl.)

mluvit, povídat si, slyšet, číst + o + lokál. Zopakujte si koncovky lokálu sg. pro lokality. Porovnejte: V baru mluvíme o skandálu. V restauraci mluvíme o konferenci. V hospodě mluvíme o módě. POZOR: Masculinum animatum má koncovku -ovi: To je kamarád. × Mluvíme o kamarádovi. >Příloha ČE1, bod 7.3 a 7.4

12. O čem mluvíme, povídáme si, slyšíme nebo čteme? Tvořte lokál sg. 1. Včera jsem slyšel o (skandál). 2. Moje kamarádka nikdy nemluvila o (politika). 3. Robert četl zajímavou knihu o (historie). 4. Petr a Jan si v hospodě povídali o (fotbal) . 5. Už jsi slyšel o nové (móda)?

6. Povídali jsme si o (film). 7. Četl jsem knihu o (cestování). 8. Často jsme si povídali o (jídlo a pití). 9. Včera jsme mluvili o (kamarád). 10. Spisovatel psal knihu o (prezident).

13. O čem často mluvíte? Napište 3 otázky pro partnera. Pak pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Například: Mluvíš často o sportu? – Ano, protože rád hraju fotbal a lyžuju.

58 Cv. 7

2

3 4


ČEŠTINA EXPRES 1

D | Komiks 7: Kde byla Ája?

CD: 65

Ta naše Ája je hrozná!

Pořád je někde pryč, neuklízí a neučí se!

Ájo, pojď sem!

Musíš jí něco říct!

U holiče?

Stará se jenom o vlasy, kosmetiku a oblečení!

Kde jsi byla?

Ne.

V obchodě?

Na kosmetice? Ne!

Taky ne!.

A potom jsem byla ve studovně.

Pak jsem byla v knihovně.

Byla jsem ve škole.

Ahoj! Nejdu pozdě?

Ale kde je máma?

Byla jsem v obchodě, na kosmetice a u holiče!

59


Lekce 7 E | Co už umím česky Otázka a reakce Kde jsi byl? – Byl jsem u doktora. Kde jsi byla? – Byla jsem v restauraci na obědě. Mluvíme o počasí Jaké je počasí? Je hezky. Je slunečno. Je teplo. Je ošklivo. Je zataženo. Je zima. Prší. Sněží. Je vítr. Mluvit, povídat si, číst, slyšet... Mluvili jsme o... Povídali jsme si o... Četl jsi o...? Slyšela jsi o...? Gramatika Vyjádření lokace: statická verba (slovesa) + prepozice (předložky) být, pracovat, v/ve + lokál (šestý pád): v restauraci, ve škole, v kině, v divadle, v klubu... studovat, bydlet, na + lokál (šestý pád): na koncertě, na diskotéce, na obědě, na angličtině... čekat, sejít se... u + genitiv (druhý pád): u doktora, u holiče, u kamaráda, u kamarádky...

}

Lokál singuláru (šestý pád jednotného čísla) Byl jsem v supermarketu. Byl jsem ve škole. Byl jsem v hospodě. Byl jsem v restauraci. Prepozice s lokálem (předložky se šestým pádem) v/ve, na, o Důležité fráze Kde jste byli na dovolené? Kde jste byli o víkendu? Jaké bylo počasí? Jaké to bylo? Slovní zásoba Belgie, Bulharsko, Česká republika (Česko), Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie... Výslovnost CD: 66 Procvičujte výslovnost. Poslouchejte a opakujte. h – ch: ha – cha hlad – chlad, he – che hodit – chodit, hy – chy hutě – chutě, ho – cho míhá – míchá, hu – chu výhody – východy, hou – chou prahy – prachy

60


Pracovní Lekce 1 sešit

61


Lekce 1

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Přeložte do vašeho jazyka. 1. Jak se řekne...? 2. Co znamená...? 3. Jak se to píše? 4. Děkuju. – Prosím. 5. Rozumíte? – Rozumím.

6. Ještě jednou, prosím. 7. Dobře. 8. Špatně. 9. Ano. 10. Ne.

2. Doplňte kdo nebo co.

1.

je to?

2.

je to?

3.

je to?

3. Čtěte česká města. Pečlivě vyslovujte délky a nové hlásky.

4.

je to?

5.

je to?

6.

je to?

4. Procvičujte výslovnost. Pečlivě vyslovujte délky a nové hlásky. 1. vily – víly 2. dám – dam 3. mile – milé 4. kůl – kul 5. mlaty – mladý 6. voda – móda 7. mražení – mrazení 8. hodit – chodit

9. ďas – dar 10. tuk – ťuk 11. ňafá – nafta 12. tykat – tikat 13. hodný – hodní 14. díky – dýky 15. sten – stěn 16. děkuju – deka

5. Procvičujte výslovnost. Pečlivě vyslovujte délky a nové hlásky.

paní koš

kos

kočka

6. Doplňte á, é, č, ý (2x) a ou. Pak čtěte pozdravy.

čočka

Dobr... r...no!

Dobr... noc! Dobr... den!

Dobr... ve...er!

62

páni


B

Lekce 1

Lekce 1

7. Seřaďte dialog 1 (1–12) a dialog 2 (1–10). Pak kontrolujte poslechem. Paolo a Lori jsou v kanceláři. Kurt a Mai jsou v restauraci. 1. Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Co děláš? Co děláte? 1. Ahoj! Já jsem Kurt. Těší mě. Jsem studentka. Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Čau! Já jsem Mai. Na shledanou! Jsem z Vietnamu. A ty? Jsem z Kanady. A vy? Odkud jsi, Mai? Těší mě. Jsem student. A ty? Odkud jste? Čau! Jsem ekonom. A vy? Aha... Promiň, už musím jít. Tak ahoj! Jsem učitelka. Jsem z Německa. Dobrý den! Já jsem Lori Brandon. Jsem z Itálie.

8. Co říkáme ve formální a neformální situaci? Doplňte. Ahoj! Dobrý den! Na shledanou! Čau!

Odkud jste? Co děláte?

Odkud jsi? Co děláš? Promiňte, musím jít. Promiň, musím jít. A ty? Těší mě. A vy?

Ve formální situaci: Dobrý den!

V neformální situaci:

9. Spojte. 1. Na shledanou. A. Jsem student. 2. Co děláte? B. Ne, já jsem učitelka. 3. Odkud jsi? C. Z Kanady. 4. Ahoj! D. To je Václav Havel. 5. Těší mě! E. Čau. 6. Kdo je to? F. To je Pražský hrad. 7. Co je to? G. Těší mě. 8. Vy jste studentka? H. Na shledanou.

10. Napište formální a neformální dialog. A.

A B.

B

63


Lekce 1

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

11. Doplňte osobní zájmena. smy sty sjá sona sto svy (2x) son soni

7. 1.

2.

6. 3.

4.

5.

12. Doplňte konjugaci slovesa být. pozitivní formy já

negativní formy

jsem

ty on, ona, to my vy oni

jsou

13. Doplňte konjugaci slovesa dělat. pozitivní formy já

negativní formy

dělám

ty on, ona, to

1 my vy

oni

dělají

14. Analyzujte verba. Doplňte kdo. Například: jsem – já jsem jste 4. 1. 2. děláš 5. 3. dělá 6.

jsi 7. jsme 8. děláme 9.

děláte je jsou

15. Tvořte verba.

Například: (já) být – jsem 1. (ty) být – 2. (on) být – 3. (já) dělat – 4. (ty) dělat –

5. (vy) dělat – 6. (my) dělat – 7. (já) být – 8. (my) být –

9. (on) dělat – 10. (vy) dělat – 11. (vy) být – 12. (oni) být –

16. Tvořte věty. 1. 2. 3. 4.

64

8.

(já – být) student. (on – být) učitel. (my – být) z Itálie. (vy – být) z Německa?

5. 6. 7. Co 8. Co

(ona – být) učitelka. (ty – být) z Kanady? (vy – dělat)? (ty – dělat)?

9.


17. Co říkají? Doplňte. A. Na shledanou. E. Těší mě.

D

Lekce 1

Lekce 1

B. To je pan Hanuš a to je paní Malá. C. Ahoj! D. Těší mě! F. Promiňte, už musím jít. G. Dobrou noc! H. Čau.

1

2

3

5

4 18. Doplňte maskulinum nebo femininum. 1. student – 2. 3. herec – 4.

5. – učitelka 6. zpěvák – 7. – ekonomka 8. profesor –

– politička – sportovkyně

19. Tvořte věty podle modelu. Například: Brad Pitt není politik, ale je herec. 1. Václav Havel (nebýt) sportovec, ale (být) politik. 2. Julia Tymošenko (nebýt) herečka, ale (být) politička. 3. Karel Gott (nebýt) sportovec, ale (být) zpěvák. 4. Žanna Bičevskaja (nebýt) politička, ale (být) zpěvačka. 5. Lech Walesa (nebýt) herec, ale (být) politik. 6. Brad Pitt (nebýt) zpěvák, ale (být) herec. 7. Gérard Depardieu (nebýt) politik, ale (být) herec. 8. Enya (nebýt) sportovkyně, ale (být) zpěvačka.

20. Tvořte věty podle modelu. Například: Brad Pitt / z Německa / z USA – Brad Pitt není z Německa. Je z USA. 1. Karel Gott / z Ruska / z České republiky 2. Václav Havel / z Irska / z České republiky 3. Julia Tymošenko / z Polska / z Ukrajiny 4. Žanna Bičevskaja / z Kanady / z Ruska 5. Lech Walesa / z Ukrajiny / z Polska 6. Gérard Depardieu / z Kanady / z Francie 7. Enya / z Německa / z Irska 8. Lech Walesa / z Kanady / z Polska

65


Lekce 1

E

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

21. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Část B najdete v Klíči na str. 53. Například: Jaký telefon má…?

66


Lekce 1

1. Co je na ulici? Procvičujte výslovnost. Čtěte. Rozumíte?

A

Lekce 2

2. Co je to? 1. NBAKA – 2. NECEMOCNI – 3. ODIVALD – 4. KOIN – 5. AKVÁRNA – 6. ŠTAPO – 7. SÁDAAMBA – 8. CIEPOLI – 9. ROMET – 10. FORMAINCE – 11. STAURERACE – 12. AŠKLO –

3. Doplňte slova. dole vlevo vpravo nahoře uprostřed

dole

4. Podívejte se na ilustrace. Co je/není pravda?

1. Náměstí je uprostřed. ANO / NE 2. Banka je vpravo. ANO / NE 3. Socha je dole. ANO / NE 4. Kino je vlevo. ANO / NE 5. Nemocnice je nahoře. ANO / NE

6. Most je vlevo. 7. Kostel je dole. 8. Řeka je dole. 9. Škola je vpravo. 10. Obchod je vlevo.

5. Doplňte podle obrázků. 1. 2. 3. 4.

je vedle kavárny. 5. je vedle kina. 6. je vedle zastávky. 7. je vedle školy. 8.

je vedle divadla. je vedle restaurace. je vedle banky. je vedle obchodu.

2 ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE

67


Lekce 2

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Seřaďte dialog. Turistka hledá hotel Hilton. Ale kde je metro? Je daleko? No, musíte jet tři stanice metrem áčkem a pak asi pět minut pěšky. Děkuju. A nevíte,kolik stojí lístek? Ne, nevím. Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? 1. Prosím vás, nevíte, kde je hotel Hilton? Ano, vidím. Stanice je tam vpravo dole.

7. Co říkají? Doplňte k ilustracím věty z tabulky. Metro je blízko.

1

Musíte jít doleva.

2

Musíte jít rovně.

Metro je daleko.

3

Musíte jít doprava.

4

8. Spojte. 1. autobus 2. metro 3. metro A 4. metro B 5. metro C 6. vlak 7. auto 8. taxík 9. tramvaj

A. vlakem B. metrem béčkem C. autem D. metrem E. autobusem F. taxíkem G. metrem áčkem H. tramvají I. metrem céčkem

2

9. Doplňte jít nebo jet. Pak tvořte věty. Například: metrem béčkem – jet metrem béčkem – Musíte jet metrem béčkem. 1. autobusem 3. autem 5. tramvají 7. 2. metrem áčkem 4. taxíkem 6. pěšky 8.

vlakem metrem céčkem

10. Doplňte věty z tabulky do dialogů 1, 2 a 3. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Prosím vás, nevíte, kde je kino? 1. Turista: Pán: To je tři stanice tramvají a pak asi deset minut pěšky. 2. Turistka: Promiňte, kde je nádraží? Pán: Ne, je blízko. Jděte rovně a pak doleva . Turista: Ano, vidím. Pán: Nádraží je tam dole. 3. Turista: . Pán: Ne, nevím.

68

Je daleko?

.

Prosím vás, nevíte, kolik stojí lístek?

5


Lekce 1

11. Pracujte v páru. Ptejte se na cestu a reagujte.

Například: Prosím vás, nevíte, kde je penzion Kunc? – Musíte jít doleva. To je blízko, asi sto metrů.

B

Lekce 2

PAMATUJTE SI: 100 m = 100 metrů 14 km = 14 kilometrů

69


Lekce 2

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

12. Opakujte všechna slovesa. Doplňte konjugaci sloves. BÝT

MÍT

DĚLAT

HLEDAT

ROZUMĚT

hledám

ty

VĚDĚT

VIDĚT

MLUVIT

vím

máš

on, ona, to my

rozumí jsme

vy

mluvíte

oni

jsou

mají

dělají

vidí

13. Analyzujte verba. Pak tvořte věty. Například: 1. 2. 3. 4.

– dělám: já – dělám

– děláme – vím – rozumím – mluvíte

5. 6. 7. 8.

– hledáš – vidím – mám – hledáte

9. 10. 11. 12.

– vidíte – mluvím – máš – hledám

13. 14. 15. 16.

14. Tvořte verba podle modelu. Například: (já – rozumět) – rozumím 1. (já – mluvit) – 2. (já – vědět) – 3. (my – rozumět) – 4. (vy – muset) – 5. (my – mluvit) –

6. (vy – rozumět) – 7. (ty – muset) – 8. (ty – vědět) – 9. (on – rozumět) 1 0. (on – vidět) –

15. Tvořte věty. Například: (vy) – hledat – supermarket? – Hledáte supermarket? 1. (já) – hledat – kino 2. (ty) – být – tady – blízko? 3. co – (ty) – dělat? 4. (já) – být – z USA 5. co – (vy) – dělat? 6. (já) – nebýt – z Německa. 7. (ty) – hledat – divadlo? 8. jaký – (ty) – mít – telefon? 9. (vy) – nerozumět – anglicky? 10. (ty) – vědět – kde – být – škola? 11. (já) – nerozumět – česky 12. (já) – nevědět – kde – být – metro.

2

. ? ? . ? . ? ? ? . . .

16. Doplňte vhodné sloveso. Například: Jaký (vy) 1. To 2. Vy 3. Ty 4. (Já) 5. (Vy) 6. (Ty) 7. Co 8. (Já)

70

e-mail? – Jaký máte e-mail? škola. 9. (Vy) z Itálie? 10. Jaký (ty) student? 11. (Vy) metro. 12. (Vy) česky? 13. Jak se (ty) anglicky? 14. Jak se (vy) ? Jste učitel? 15. (Vy) , kolik stojí lístek. 16. Co (ty)

, kde je banka? telefon? ten bílý dům? jít doleva! ? ? rovně! ? Náměstí nebo nádraží?

– jsme – dělá – je – máme


17. Seřaďte dialogy. Dialog 1 David je na nádraží. 160 korun. Ano, zpáteční. Kolik to stojí? Zpáteční? Prosím Brno.

D

Lekce 1

Lekce 2

Dialog 2 Monika je v kině. Kolik stojí lístek? 120 korun. Ano, máme. Prosím vás, máte lístky?

18. Kolik stojí lístek na vlak, lístek na tramvaj, lístek do kina a lístek do divadla?

PAMATUJTE SI: PSČ 779 00 můžeme číst: sedm sedm devět nula nula

19. Procvičujte výslovnost. Čtěte adresy. Pečlivě vyslovujte délky.

Milady Horákové 119 779 00 Olomouc Česká republika

Bílinská 125 415 01 Teplice Česká republika

Husova 154 602 00 Brno Česká republika

Vašatova 133 272 01 Kladno Česká republika

20. Ve cvičení 19 označte pěti různými barvami, co je ulice, číslo domu, PSČ, obec a země. 71


Lekce 3

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Co je jídlo? Co je pití? Doplňte z tabulky. 1. Jídlo:

pivo řízek džus maso voda salát brambory rýže kola čaj víno polévka

2. Pití:

2. Najděte 9x jídlo a pití. Á

M

F

K

A

U

N

R

Č

Š

Ě

K

N

R

F

P

K

Č

A

R

Z

M

R

Z

L

I

N

A

N

N

G

M

Ý

V

Í

N

O

M

Q

D

D

P

K

Ý

B

Ř

É

I

Č

S

W

É

L

Y

E

L

D

H

D

V

O

D

A

S

Z

B

T

Ě

N

L

Y

Č

S

D

Ž

N

R

R

Z

Ů

Ě

Č

A

L

R

Ý

Ž

E

I

N

Ž

K

L

P

Ě

A

Á

Ř

Q

D

Í

M

I

A

G

R

Č

V

I

Í

P

Í

L

O

N

V

Ý

E

F

L

O

N

M

U

M

Š

A

É

P

B

K

F

L

O

F

A

Ě

H

A

T

O

B

T

Č

A

J

B

N

J

Y

C

Í

L

S

Č

Ř

S

M

Ě

T

O

A

N

R

D

H

W

Ý

Í

L

K

K

Č

K

O

L

A

L

Ě

R

J

J

T

F

V

S

V

H

Š

Y

Y

Í

É

M

Š

Ž

K

O

Y

E

Ě

H

Ý

Á

J

B

Č

Í

Ř

3. Doplňte jídlo nebo pití a ceny podle obrázků. Pak přečtěte, kolik to stojí. Například: Guláš a knedlíky stojí 89 korun. guláš a knedlíky 89 Kč 58 Kč 19 Kč česneková polévka hranolky černá káva 46 Kč 17 Kč 30 Kč

1

72

18,- 2

46,- 3

58,-

17,-

89,-

4

5

6

30,-

7

24,- 8

29,- 9

19,-


A

Lekce 1

Lekce 3

4. Co je to? Znáte jídlo na fotografiích?

1. s_ _ _ _ _ _ ř_ _ _ _

2. p _ _ _ _ _ k _ _ _

5. č _ _ _ _ _ _ _ _ _ d _ _ _

3. p _ _ _ _ _ _ _ _

6. č_ _ _ _ _ _ _ _ p _ _ _ _ _ _

4. r_ _ _

7. p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _d _ _ _

5. Pracujte v páru a hledejte informace. Kolik to stojí? Jídelní lístek B najdete v Klíči na str. 54. Například: Kolik stojí bramborová polévka?

Restaurace U krokodýla Polévky: česneková polévka

Dezerty: 23,-

bramborová polévka

čokoládová zmrzlina

35,-

vanilková zmrzlina

gulášová polévka

25,-

čokoládový dort

29,-

palačinky s karamelem, ovoce Hotová jídla:

banán s čokoládou

35,-

maďarský guláš a houskové knedlíky vepřové maso a dušená rýže

92,-

hovězí maso, dušená zelenina a vařené brambory

79,-

smažený řízek a bramborový salát

Nápoje: černá káva černý čaj

25,29,-

pečené kuře a vařené brambory

85,-

zelený čaj

smažený sýr, smažené hranolky, tatarská omáčka

76,-

pomerančový džus

Saláty: zeleninový salát

kola

29,-

perlivá voda

17,-

neperlivá voda

15,20,-

šopský salát

35,-

světlé pivo

rajčatový salát

28,-

černé pivo červené víno, 2 dcl

20,-

bílé víno, 2 dcl

73


Lekce 3

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Co tam nepatří? Například: guláš Polévky: česneková guláš bramborová gulášová Dezerty: dort palačinky zmrzlina hranolky Saláty: rajčatový černý okurkový šopský Maso: hovězí rýže řízek kuře Nápoje: čaj káva kola omáčka

7. Je to maskulinum (M), femininum (F) nebo neutrum (N)? Doplňte ten, ta a to. Například: 1. 2. 3. 4.

dort – ten dort

sýr zmrzlina řízek pivo

5. 6. 7. 8.

guláš čaj víno káva

8. Napište, co myslíte, že je/není dobré. Porovnejte. 1. Smažený sýr 2. Vepřové maso 3. Dušená rýže 4. Vanilková zmrzlina 5. Zelený čaj 6. Pečené kuře 7. Perlivá voda 8. Dušená zelenina 9. Gulášová polévka 10. Banán s čokoládou

9. 10. 11. 12.

voda salát dezert banán

13. 14. 15. 16.

maso polévka rýže kuře

9.Spojte. 1. česneková 2. hovězí 3. smažený 4. neperlivá 5. zelený 6. černé 7. červené 8. černá 9. čokoládová 10. čokoládový

A. voda B. víno C. polévka D. pivo E. zmrzlina F. maso G. sýr H. dort I. čaj J. káva

10. Jaký, jaká nebo jaké? Označte, co je správně. 1. Jaký/jaká/jaké je to pivo? 5. Jaký/jaká/jaké je ta rýže? 2. Jaký/jaká/jaké je ten salát? 6. Jaký/jaká/jaké je ten džus? 3. Jaký/jaká/jaké je ta zmrzlina? 7. Jaký/jaká/jaké je ta omáčka? 4. Jaký/jaká/jaké je ten řízek? 8. Jaký/jaká/jaké je to víno?

3

M. Bárta

šéfkuchař z restaurace U Tygra

11. Co říká šéfkuchař? Doplňte správnou koncovku. 1. To pečen kuře je moc dobr a kvalitn ! 2. Ta dušen rýže je moc dobr a kvalitn ! 3. To čern pivo je moc dobr a kvalitn ! 4. Ten maďarsk guláš je moc dobr a kvalitn ! 5. Ta tatarsk omáčka je moc dobr a kvalitn ! 6. Ten čokoládov dort je moc dobr a kvalitn ! 7. Ta bramborov polévka je moc dobr a kvalitn ! 8. Ta čokoládov zmrzlina je moc dobr a kvalitn !

12. Jaké jídlo znáte? Vymýšlejte kombinace. Spojte. Například: černý čaj, černé pivo...

černý smažený hovězí světlý gulášový česnekový vanilkový vepřový bramborový zelený perlivý čokoládový dušený banánový červený

čaj řízek sýr pivo polévka voda káva dort maso víno zmrzlina salát džus zelenina banán

13. Doplňte ten, ta, to ke slovům z lekce 1 a 2. Například: banka – ta banka 1. student 2. studentka 3. učitelka

4. 5. 6.

učitel škola divadlo

7. 8. 9.

telefon obchod hotel

10. 11. 12.

kino supermarket kavárna

14. Ke slovům z předchozího cvičení doplňte dobrý, dobrá, dobré. Tvořte věty podle modelu. Například: banka – dobrá banka – Ta banka je dobrá.

74


15. Spojte.

Lekce 1

1. Zaplatím. A. Minerálku. 2. Co si dáte k pití? B. 279 korun. 3. Dám si guláš a brambory. C. Ano, máme. 4. Zvlášť nebo dohromady? D. Ne, děkuju. 5. Dáte si kávu? E. Dort. 6. Dáte si zmrzlinu nebo dort? F. Prosím. 7. Máte smažený sýr? G. Guláš bohužel není. 8. Děkuju. H. Zvlášť.

B

Lekce 3

PAMATUJTE SI: Mám hlad. Mám žízeň.

16. Seřaďte dialog (1–8). 1.

Číšník: 92 korun. Karel: Ano, to je všechno. Zaplatím. Číšník: Prosím, co si dáte k pití? Dáte si pivo? Karel: Mám hlad. Dám si hamburger a hranolky. Číšník: To je všechno? Karel: 100, děkuju. Číšník: A co k jídlu? Karel: Ne, nepiju pivo. Dám si neperlivou vodu. Mám žízeň.

17. Napište čísla. Například: Dáme si 4x 1. Dáme si 2x 2. Prosím 3x 3. Dám si 1x 4. Dáme si 5x 5. Prosím 4x 6. Dáte si 6x 7. Dáme si 2x 8. Dáme si 8x

vodu. – Dáme si čtyřikrát vodu. kávu. dort. čaj. zmrzlinu. kávu. guláš? polévku. džus.

18. Slova v závorce napište ve správné formě (akuzativ singuláru). Například: Dáme si 1. Dám si 2. Prosím jednou 3. Máte 4. Mám rád 5. Nepiju

(čokoládová zmrzlina). – Dáme si čokoládovou zmrzlinu. 6. Nejím (vepřové maso). (neperlivá voda). 7. Dáme si (vanilková zmrzlina)? (černá káva). 8. Dáte si (maďarský guláš)? (smažený sýr)? 9. Mám ráda (česneková polévka). (tatarská omáčka). 10. Pijete (zelený čaj)? (černé pivo).

19. Doplňte koncovky feminin (-a nebo -u) do dialogu. Jitka a Radek jsou v restauraci. Jitka čte jídelní lístek. Jitka: Dáš si polévk ? Radek: Ne, nemám hlad. Dám si jenom pizz Jitka: Já taky nemám hlad. Dám si čokoládovou zmrzlin ••• Jitka: Tak jaká je ta pizz ? Radek: Moc dobrá. A jaká je ta zmrzlin ? Jitka: Hm, není moc dobrá. Dám si ještě káv Ty taky? Radek: A kolik tady stojí káv ? Jitka: 30 korun.

.

75


Lekce 3

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

20. Doplňte konjugaci. DÁT SI já ty on, ona, to my vy oni

MÍT RÁD mám rád/ráda

JÍST

ČÍST

PÍT piju

jíš čte dáme si

máme rádi pijete

dají si

jedí

čtou

21. Tvořte správné formy. Například: (já – číst) – čtu 1. (ty – číst) – 2. (on – pít) – 3. (my – pít) – 4. (vy – číst) –

5. (já – pít) – 6. (ona – číst) – 7. (vy – pít) – 8. (oni – číst) –

9. (ty – pít) – 10. (my – číst) – 11. (já – číst) – 12. (oni – pít)–

22. Tvořte věty. Například: čokoládovou – ráda – zmrzlinu – mám Mám ráda čokoládovou zmrzlinu. 1. džus – pomerančový – nepiju 4. k – si – dáte – co – jídlu? 7. vepřové – proč ­– maso – nejíte? 2. si – perlivou – dáme – vodu 5. nemá – kávu – Hana – ráda 8. tatarskou – nejím – omáčku 3. rád – šopský – máš – salát? 6. jídelní – čte – lístek – Petr 9. čaj – dáš – kávu – si – nebo?

23. Označte správnou otázku. 1. Jaký je ten džus? Jak se máte? Dobře.

4. To je hovězí maso? 7. Máte rádi čokoládovou zmrzlinu? Dáš si hovězí maso? Dáte si čokoládovou zmrzlinu? Ne, to je vepřové. Ano, dvakrát.

2. Co je to? 5. Ty nejíš salát? 8. Jaká je ta polévka? Jaký je ten sýr? Ty máš rád salát? To je polévka? Dobrý. Ano, mám. Gulášová. 3. Vy nejíte maso? 6. Co je to? 9. Zaplatíte zvlášť nebo dohromady? Dáte si maso? Jaký je ten salát? Zaplatíte? Ne, nejím. To je salát. Dohromady.

3

24. Tvořte otázky. Doplňte co, kdo, kde, kolik, jak, jaký, jaká, jaké. 1. 2. 3. 4.

je to? – Tatarská omáčka. 5. máte telefon? – 608 75 23 51 6. stojí to jídlo? – 120 korun. 7. se máte? – Dobře. 8.

bydlíte? – Wilsonova 12, Praha 2. je ta voda? – Perlivá. je to pivo? – Světlé. je to? – To je učitel z Kanady.

25. Opakujte konjugaci sloves z lekce 1 a 2. Pak tvořte věty s těmito slovesy. BÝT

DĚLAT

MÍT

ROZUMĚT

VĚDĚT

VIDĚT

MLUVIT

MUSET

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

76

HLEDAT


A

Lekce 1

Lekce 4

1. Co říká Ema Havlíková? Doplňte podle textu v učebnici. 1. Moje mladší 2. Můj 3. Náš 4. Moje nejlepší 5. Moje 6. Naše 7. Můj starší

se jmenuje Simona. se jmenuje Adam. se jmenuje Brok. se jmenuje Iva. se jmenuje Zdena. se jmenuje Micka. se jmenuje David.

2. Doplňte podle modelu.

Je mu 35 let.

54 let.

73 let.

16 let.

5 let.

29 let.

POZOR: Je jí 1 (= jeden) rok. Jsou mu 2, 3, 4 roky.

74 let.

56 let.

1 rok. Jsou

3 roky.

dcera

kolega

3. Doplňte „páry“. přítel

manžel

1. syn a dcera 2. 3. dědeček a 4. 5.

sestra

kočka

babička

a přítelkyně a manželka a maminka

vnuk

6. bratr a 7. pes a 8. 9. kamarád a 10.

kamarádka

tatínek

a vnučka a kolegyně

4. Jana a Pavel se dívají na fotografie. Doplňte, co Pavel říká. s sestra s je mu s můj s jmenuje se s moje s student s let 1. To je syn. Jmenuje se Jakub. Je mu 22 let. Je . Studuje historii. 2. To je dcera. Jmenuje se Alena. Je jí 25 let. Je manažerka. Pracuje ve firmě Luratex. 3. Tady je můj starší bratr. Jaroslav. Je ekonom. 59 let. 4. A tady je moje mladší . Jmenuje se Radka. Je jí 49 . Je učitelka a učí na univerzitě.

5. Kdo je muž? Kdo je žena? Označte M nebo Ž. Například: maminka – Ž 1. manželka – 2. přítel – 3. kamarádka – 4. dědeček –

5. kolegyně – 6. sestra – 7. syn – 8. dcera –

9. přítelkyně – 10. manžel – 11. bratr – 12. vnučka –

13. vnuk – 14. babička – 15. kamarád – 16. kolega –

77


Lekce 4

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Doplňte tabulku. já

ty

Maskulinum Femininum

my

tvůj

vy

ona

oni

jeho

její

jejich

váš

moje

Neutrum

on

naše

7. Tobias se učí česky. Píše o své rodině. Seřaďte a napište text. s Je černá a bílá. s Je učitel. s Je jí 55 let. s Je učitelka. s Jsem z Německa. s Moje maminka se jmenuje Gudrun. s Je mu 60 let. s Jsem manažer. s Můj bratr se jmenuje Klaus. s Můj tatínek se jmenuje Urs. s Je student. s Jmenuju se Tobias Stolz. s Je mi 29 let. s Naše kočka se jmenuje Mitzi. s Je mu 19 let.

Jmenuju se Tobias Stolz.

8. Napište správně otázky. Pak pracujte v páru. Ptejte se a odpovídejte. Například: to – kdo – je? – Kdo je to? 1. se – jmenuješ – jak? – 2. váš – jmenuje – se – jak – syn? – 3. dělá – co – sestra – tvoje? 4. dělá – co – syn – tvůj? – 5. pracuje – bratr – tvůj – kde? – 6. studuje – vaše – sestra – co? – 7. mu – kolik – je? – 8. jí – kolik – je? –

9. Na fotografii je Jaroslava a její rodina. Pracujte v páru. Doplňte informace. Ptejte se a reagujte. Obrázek B je v Klíči na straně 55. Například: Kdo je vlevo nahoře? Je to její syn, bratr, vnuk...? Kolik mu je?

4

David Černý

Jaroslava Malá 59 let

vnučka

manžel

15 let

78

Josef Malý 42 let

39 let


10. Najděte opozita. Například: tlustý – hubený

C

Lekce 1

tlustý starý dobrý mladý hodný šťastný nemocný malý hezký

smutný zlý ošklivý hubený velký špatný nový starý zdravý

Lekce 4

PAMATUJTE SI: dobrý × špatný

11. Doplňte k obrázkům, jaký kdo je.

12. Označte správnou formu. 1.Ten/ta/to auto je starý/stará/staré. 2. Můj/moje syn je nemocný/nemocná/nemocné. 3. Náš/naše dcera je moc šťastný/šťastná/šťastné. 4. Ten/ta/to pivo není špatný/špatná/špatné. 5. Můj/moje dcera je ještě malý/malá/malé. 6. Náš/naše pes je tlustý/tlustá/tlusté. 7. Ten/ta/to telefon je nový/nová/nové. 8. Tvůj/tvoje bratr je hubený/hubená/hubené.

9. Váš/vaše byt je velký/velká/velké! 10. Můj/moje kolegyně je mladý/mladá/mladé. 11. Ten/ta/to kočka není zlý/zlá/zlé. 12. Váš/vaše sestra je zdravý/zdravá/zdravé. 13. Náš/naše babička je smutný/smutná/smutné. 14. Ten/ta/to vepřové maso je dobrý/dobrá/dobré. 15. Ten/ta/to telefon je kvalitní a hezký/hezká/hezké. 16. Náš/naše škola je velký/velká/velké.

13. Napište, jaký kdo je.

1

6

2

5 3

4

7

14. Pracujte v páru. Čtěte, jaký kdo je. Váš partner/partnerka hádá, kdo je to. 79


Lekce 4

D

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

15. Pracujte se slovníkem. Co znamenají tato slova? Doplňte jejich konjugaci. SPORTOVAT

PLÁNOVAT

TELEFONOVAT

ORGANIZOVAT

já ty

JMENOVAT SE

organizuju sportuješ

on, ona, to

telefonuje

my vy

jmenujete se

oni

plánujou

16. Doplňte se nebo si na 2. logickou pozici ve větě. Například: Můj tatínek se jmenuje Jan. Dáte si zmrzlinu nebo dort? 1. Moje sestra jmenuje Lucie. 6. Co dáte? – Smažený řízek a brambory. 2. Jak jmenuješ? 7. Můj bratr jmenuje Robert. 3. Dáte kávu nebo čaj? 8. Nemáme žízeň, dáme jenom jídlo. 4. Dám kávu. 9. To je tvoje kočka? Jak jmenuje? 5. Jak jmenuje tvůj pes? 10. Nemám hlad, nedám polévku

17. Najděte a označte 6 verb, která NEMAJÍ objekt (v akuzativu). Pak tvořte věty. hledat jmenovat se mít rád dát si číst*

vidět bydlet dělat jít* být* pracovat

pít* jet*

jíst studovat

18. Procvičujte slovesa, která znáte. 1. Jak tvoje sestra? 6. Já a moje přítelkyně a) jmenuje se – b) se jmenuje – c) se jmenuju a) hledá – b) hledají – c) hledáme

nový byt.

2. Proč Alex maso? 7. anglicky a česky. a) nejí – b) nejíš – c) nejím a) vím – b) rozumím – c) vidím 3. Můj bratr jako učitel. 8. Jana a Dana a) je – b) pracuje – c) dělá a) čte – b) čtou – c) čteme

jídelní lístek.

4. Co ? 9. moje sestra. a) dáš si – b) si dáš – c) dáš a) To je – b) To mám – c) To být

4

5. Monika čokoládu. 10. sestru. a) má ráda – b) je – c) má rád a) Je – b) Mám – c) Jsou

19. Ty nebo vy? Doplňte do tabulky. s Jak se jmenuje váš bratr? s Kolik ti je? s Co děláte? s Jak se jmenuješ? s Odkud jste? s Kde bydlíte? s Kde pracujete? s Jaký máte telefon? s Vy pracujete jako manažer? s Co hledáš? s Kolik vám je? sOdkud je tvoje manželka? s Jak se jmenujete? s Jak se máš? s Jak se jmenuje vaše kolegyně? s Ty studuješ češtinu? s Máte hlad? s Co si dáte? s Máš žízeň? ty = neformální singulár

80

vy = formální singulár/plurál Jak se jmenuje váš bratr?


E

Lekce 1

Lekce 4

20. Označte správnou formu.

1. To je bratr/bratra. 7. To je kočka/kočku. 13. To je kamarád/kamaráda. 2. Mám bratr/bratra. 8. Mám kočka/kočku. 14. Mám kamarád/kamaráda. 3. To je babička/babičku. 9. To je pes/psa. 15. To je sestra/sestru. 4. Mám babička/babičku. 10. Mám pes/psa. 16. Mám sestra/sestru. 5. To je dědeček/dědečka. 11. To je maminka/maminku. 17. To je kamarádka/kamarádku. 6. Mám dědeček/dědečka. 12. Mám maminka/maminku. 18. Mám kamarádka/kamarádku.

21. Napište správně věty. Například: (ty) – mít – kočka? Máš kočku? 1. (já) – mít rád – dědeček 2. (já) – hledat – pes 3. můj – bratr – být – učitel 4. (vy) – hledat – tatínek 5. jak – jmenovat se – tvůj – syn 6. kamarádka – mít – malá dcera 7. (ty) – nejíst – čokoládová zmrzlina 8. (já) – nemít rád – česneková polévka 9. to – být – můj bratr 10. to – nebýt – moje – maminka 11. kamarád – mít – velký syn 12. kde – pracovat – tvoje – sestra 13. (já) – nepít – černé pivo 14. (ty) – dát si – smažený sýr

. . . ? ? . ? . . ? . ? . ?

22. Čtěte, co říkají Erika a Andrej. Označte, co je správně. Erika říká: „Jmenuju se Erika Svenson. Je mi 42 let. Jsem ze Švédska, ale teď bydlím v České republice, kde pracuju jako sekretář/sekretářka ve firmě Larson. Můj/moje manžel se jmenuje Harald a je učitel/učitelka. Máme dva syny, jmenujou se Knut a Henrik. Knut je fotograf/fotografka a Henrik je student/studentka. Studuje na univerzitě literaturu. Knut je ženatý/vdaná a má malý syn/malého syna a starší dcera/starší dceru. Jeho manžel/manželka je profesor/profesorka. Henrik je ještě svobodný/svobodná. Máme moc rádi psy a kočky. Máme pes/psa a kočka/kočku. Andrej říká: „Jmenuju se Andrej Muškin a jsem z Ruska, ale bydlím v Brně. Je mi 43 let a jsem ekonom/ekonomka. Jsem ženatý/vdaná a mám dvě děti, syn/syna a dcera/dceru. Můj/moje syn se jmenuje Fjodor a můj/moje dcera se jmenuje Marja. Na fotografii je moje rodina, ale ta fotografie je už stará. Fjodor je teď vysoký/vysoká a hubený/hubená. Marja je taky vysoký/vysoká, ale teď je trochu tlustý/ tlustá. Můj/moje manželka se jmenuje Jekatěrina. Pracuje ve firmě Menonia jako manažer/manažerka. Mám taky starší bratr/staršího bratra a mladší sestra/mladší sestru, ale ti nebydlí v České republice. Bratr bydlí v Německu a sestra v Rusku.

23. Doplňte otázky pro Martina. Rozhodněte se, jestli mu vykáte nebo tykáte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

? – Jmenuju se Martin Little. ? – 38 let. ? – Ne, jsem z Austrálie. ? – Ve firmě Australia. ? – Ano, to je moje manželka. ? – 28 let. ? – Ano, máme malého syna. ? – 6 let. ? – Je moc hodný. ? – Ano, už 5 let bydlíme v Praze. ? – Ne, ale máme kočku.

81


Lekce 5

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Čtěte televizní program. Kdy je koncert, český film, tenis, hokej, opera a divadelní hra? ČT 1 19.00 Události. Zprávy z domova i ze světa. 20.00 Václav Havel: Largo Desolato. Divadelní hra. 21.35 Komisař Rex. Rakouský krimiseriál. 23.45 Kolja. Český film z roku1996. 01.10 Hledání ztraceného času 01.35 Kultura v regionech 02.05 Události v regionech

ČT2 19.35 Simpsonovi XX 1/21 20.10 Prodaná nevěsta. Opera Bedřicha Smetany

Nova 19.30 Televizní noviny. Počasí. 19.40 Semifinále Davisova poháru. Tenisové utkání USA – Španělsko. 21.55 Echo Pražského jara 21.10 Kriminálka Las Vegas 22.35 Koncert Symfonického IX/4. Seriál USA (2008). orchestru, Antonín Dvořák: 22.05 Novashopping Z Nového světa 22.35 Kobra 11. XIV/10. Německý 23.00 Filmový klub: Psycho seriál (2009). Klasický film A. Hitchcocka 23.40 Áčko. 01.05 Ptákoviny. (Opakování). z roku 1960.

Prima 19.35 Ano, šéfe! Populární seriál o jídle a pití. 20.10 Profesionálky 2. Politické hry. Krimiseriál USA (2007). 21.05 ČR–Rusko. Hokejové utkání finále mistrovství světa. 22.15 Dempsey a Makepeaceová 1/31. Krimiseriál Velká Británie (1985-86). 22.55 M.A.S.H (27, 28)

2. Co je právě teď v televizi ? Doplňte podle cvičení 1. Pak řekněte, co kdy je. Například: Tenis je v 19.40.

tenis

3. Kdy je to? Doplňte.

ráno 4. Seřaďte. 1. v pondělí

5 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5. Napište správně. v úterý v pátek v neděli v sobotu ve čtvrtek v pondělí ve středu

6. Doplňte v nebo ve.

1. RNOÁ – 2. V DĚPONLÍ – 3. VE ESTŘDU – 4. VE EKČTVRT – 5. DOLEDNEPO – 6. VERČE – 7. V NCIO – 8. V DĚLINE– 9. ODLEDPONE –

1. Koncert je 4 odpoledne 4. Film je 20.00. 7. Mítink je 9 ráno. 2. Diskotéka je 8 večer. 5. Divadelní hra je 7 večer. 8. Hokej je 11.15. 3. Konference je 11.45. 6. Tenis je 12. 30. 9. Lekce češtiny je 9. 30.

7. Jste asistent/asistentka manažera. Seřaďte akce v jeho diáři chronologicky. V pátek večer je party. Ve čtvrtek ráno je tenis. V pátek ráno je lekce češtiny. Ve čtvrtek večer je koncert. Ve středu dopoledne je taky mítink. Ve středu odpoledne je konzultace. 1. V pondělí ráno je mítink. V úterý odpoledne je prezentace.

82

8. Kolikátého je? Napište datum. 5. 5. 7. 11. 6. 8. 4. 10. 1. 3. 8. 12. 19. 4. 12. 7.


Lekce 1

A

Lekce 5

9. Procvičujte komunikaci. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. 1. Jaká kulturní akce je 27. dubna? 2. Kolikátého je v Praze Madonna? 3. Kolikátého je koncert skupiny Apokalyptica? 4. Kdy končí výstava Leonardo da Vinci? 5. Odkdy dokdy je největší český festival? 6. Kdy můžete vidět film El Paso?

83


Lekce 5

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

10. Seřaďte dialog (1–7). Je čtvrtek ráno. Milan a Ondřej jsou ve škole. A kdy? Dneska v 6 večer. Zítra dopoledne nemůžu, musím jít do školy. Můžeš zítra odpoledne? Ano, hodí. Těším se! Dneska nemůžu, nemám čas. Můžu zítra dopoledne. Nechceš jít na squash? Ano, můžu. Sejdeme se zítra ve 3. Hodí se ti to?

11. Tvořte správné formy modálních sloves. 1. (Já – muset) 2. (Ty – moct) 3. (Vy – muset) 4. (Já – nechtít) 5. (Já – nemoct)

6. Dneska (my – nemoct) 7. (Oni – moct) 8. (Vy – chtít) 9. Petr (nechtít) 10. (Ty – muset)

pracovat. hrát fotbal? psát test? pít kávu. jíst zmrzlinu.

jít tancovat. se dívat na televizi. poslouchat hudbu? číst detektivky. jít večer na tenis?

12. Doplňte slova do dialogu. s hodí

s se sejdeme

s do

s v sobotu (2x)

Je pátek večer. Alena a Eva v restauraci. Eva: jít koncert nebo kina? Alena: No, můžeme jít třeba do kina. Eva: Tak dobře. Kdy ? Alena: Hodí se ti to v pátek odpoledne? Eva: Hm, nehodí. Musím jít do práce.

s jsou

s na

s nechceš

Alena: Aha. A máš čas Alena: Dobře, sejdeme se Eva: A v kolik hodin? Alena: V 17.30. Hodí se ti to? Eva: Ano,

? Třeba někdy večer? večer.

. Těším se!

13. Doplňte věty. Pak pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. 1. Kdy je 2. Kolikátého je 3. Kdy 4. Hodí

? 5. Máš čas ? 6. Nechceš ? 7. Musíš ? 8. Můžeš

14. Co kdy děláte? Doplňte věty.

5

Například: Ráno vstávám v 6 hodin. 1. Ráno 2. Dopoledne 3. Odpoledne 4. Večer

5. V noci 6. Každý den 7. Často 8. Nikdy ne

15. Co kdo dělá ? Doplňte jména do vět podle fotografií na další straně. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

84

nakupuje v supermarketu jídlo a pití. vaří na oběd guláš a knedlíky. hraje volejbal s kamarády. je doma a píše domácí úkol. je v kanceláři a pracuje na počítači. Píše nový projekt. je moc unavený a spí. každý večer poslouchá hudbu. tancuje na diskotéce. čte zajímavou knihu. dneska ráno vstává v 6 hodin a jde do práce. se dívá na zajímavý film v televizi. a uklízí byt.

? ? ? ?


B

Lekce 1 Irena

Zdeňka

Arnošt

Linda

Lukáš

Eva a Jana

Dáša

David

Alžběta

Mirek

Kristýna

Patrik

Lekce 5

16. Doplňte konjugaci sloves. VAŘIT

HRÁT*

ČÍST*

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

NAKUPOVAT

SPÁT

PSÁT*

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

DÍVAT SE

UKLÍZET

POSLOUCHAT

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

já ty on, ona, to my vy oni

85


Lekce 5

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

17. Co lidé na ilustracích rádi/neradi dělají? Například: Jana ráda hraje tenis.

Jana

Dominika

Emil

Blažena

Marta

Evžen

Karel

Světlana

Štěpánka

Bohuslav

Lucie

Zdeněk

18. Co mají Věra a Milan rádi? Co rádi dělají? Například: Věra má ráda kávu. Ráda nakupuje.

19. Popište vašeho kamaráda/kamarádku, bratra/sestru, syna/dceru... Jmenuje se Je z Je mu Je (profese) Je (jaký?) Má rád Nemá rád Rád Nerad

86

. . let. . . . . . .

Jmenuje se Je z Je jí Je (profese) Je (jaká?) Má ráda Nemá ráda Ráda Nerada

. . let. . . . . . .


A

Lekce 6

1. Doplňte slovesa. Pak zkontrolujte v učebnici. s psala s byla s umřel s byli

s narodila se s byl s psal s narodil se s umřela s učil s neměla s vytvořil s vyhráli Božena Němcová česká spisovatelka. v roce 1820. Němcová byla krásná a talentovaná, ale její manžel měl politické a finanční problémy a Němcová často peníze. Měla čtyři děti, tři syny a dceru. Božena Němcová romány, povídky a pohádky. Její román Babička je velmi slavný. Její romantické prózy měl rád Franz Kafka. Němcová . v roce 1862. Tomáš Garrique Masaryk filozof a politik. Byl to první český prezident. v roce 1850. Studoval filozofii a potom na univerzitě jako profesor a o filozofii. Od roku 1918 do roku 1935 byl prezident Československa. Jeho manželka byla Američanka. Měli čtyři děti, dva syny a dvě dcery. Jeho přítel byl slavný český spisovatel Karel Čapek. Masaryk rád jezdil na koni a byl velmi populární. v roce 1937. Emil Zátopek (1922–2000) a jeho manželka Dana Zátopková (1922) sportovci. Emil a Dana se narodili ve stejný den a taky ve stejný den zlatou medaili na olympiádě ve Finsku v roce 1952. Emil tam dokonce vyhrál tři závody: na 5 kilometrů, na 10 kilometrů a maraton a tři olympijské rekordy. Byl to nejslavnější český atlet ve dvacátém století.

2. Doplňte. s herečka s prezident s profesor s cestovatelka s zpěvák s skladatel s filozofka s sportovkyně s učitelka s malířka s kolega s spisovatel s podnikatelka s vědkyně s cestovatelka s fotograf 1. prezident – prezidentka 6. – zpěvačka 11. malíř – 2. filozof – 7. sportovec – 12. – profesorka 3. – fotografka 8. – skladatelka 13. učitel – 4. podnikatel – 9. herec – 14. cestovatel – 5. vědec – 10. – spisovatelka 15. – kolegyně

3. Znáte tyto slavné Čechy a Češky? Doplňte písmena k fotografiím. Pak doplňte byl nebo byla.

6 1. F

3. 2.

4.

A. Emil Škoda (1839–1900) podnikatel. B. Antonín Dvořák (1841–1904) skladatel. C. Ema Destinnová (1878–1930) zpěvačka. D. Marie Čermínová – Toyen (1902–1980) malířka. E. Otto Wichterle (1913–1998) vědec. F. Dana Medřická (1920–1983) herečka.

5.

6.

4. Pracujte se slovníkem. O kom to můžete říct? Doplňte slavné Čechy a Češky ze cvičení 3. 1. F 2.

Hrála ve filmu a v divadle. 3. Zpívala operu. 4.

Skládal opery a symfonie. Založil firmu Škoda.

5. Pracujte v páru. Ptejte se na lidi na fotografiích a reagujte. 1. Byl to muž nebo žena? 2. Co dělal/dělala? 3. Kdy se narodil/narodila?

4. Kdy umřel/umřela? 5. Byl/byla to...?

5. 6.

Malovala surrealistické obrazy. Vyrobil kontaktní čočky. POZOR: Narodil se v roce 1839. (čteme: v roce osmnáct set třicet devět)

87


Lekce 6

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

6. Procvičujte -l formy pravidelných sloves. Doplňte tabulku. infinitiv

on

ona

oni

vstávat

vstával

vstávala

vstávali

vařit nakupovat tancovat poslouchat hledat uklízet dívat se začínat končit

7. Doplňte sloveso v minulém čase. 1. Kateřina 2. Václav 3. Eva a Pavel 4. Jan 5. Lucie

(vařit) guláš. 6. Jana (vstávat) v 8 hodin. 7. Magda a Michal (poslouchat) hudbu. 8. Anna (tancovat) na diskotéce. 9. Koncert (dívat se) na televizi. 10. Výstava

(hledat) banku. (uklízet) byt. (nakupovat) jídlo a pití. (začínat) v 19. 30. (končit) ve čtvrtek.

8. Procvičujte -l formy nepravidelných sloves. Doplňte tabulku. infinitiv

on

ona

oni

být

byl

byla

byli

psát pít mít spát číst jít jíst chtít moct umřít

9. Doplňte sloveso v minulém čase. 1. Můj bratr a moje sestra (být) 2. Naše auto (být) 3. To pivo (být) 4. Můj kolega (psát) 5. Moje dcera (spát) 6. Moje babička (pít) 7. Můj kamarád a moje kamarádka (mít) 8. Moje učitelka (číst) 9. Můj tatínek rád (jíst) 10. Můj učitel (jít) 11. Můj syn a moje dcera (mít rád) 12. Moji studenti (nechtít) 13. Božena Němcová (umřít) 14. T. G. Masaryk (umřít)

88

v práci. staré. moc dobré. test. celý den. kávu. čas. e-mail. dušenou zeleninu. na oběd. čokoládovou zmrzlinu. psát test na minulý čas. v roce 1862. v roce 1937.


10. Seřaďte dialog (1–5).

B

Lekce 1

Lekce 6

Je pondělí ráno. Elena a Jarek jsou v práci. Pijou kávu a povídají si. Ráno jsem dlouho spal a pak jsem vařil oběd. A co jsi dělal večer? Co jsi dělal včera? Nedělala jsem nic. Celý den jsem spala. Byla jsem trochu nemocná. Chtěl jsem jít do kina, ale nešel jsem. Díval jsem se na televizi. A co jsi dělala ty?

11. Analyzujte verba. Napište kdo. Pak tvořte věty. Například: spal jsem – já 1. pracovali jsme – 5. musela – 9. dělali jste – 2. vstával jsem – 6. mohl jsem – 10. měl rád – 3. měli jste – 7. viděli – 11. dala si – 4. chtěl – 8. hledal jsi – 12. pil jsem –

13. jedli jsme – 14. šla jste – 15. šel jste – 16. šli jste –

12. Procvičujte formální oslovení. S kým mluvíte – se ženou (Ž), s mužem (M) nebo s více lidmi (PL)? 1. Co jste dělala včera? – 6. Jela jste metrem? – 11. Jedl jste už knedlíky? – 2. Byli jste včera doma? – 7. Šli jste pěšky? – 12. Jedla jste guláš? – 3. Spal jste dobře? – 8. Jel jste tramvají? – 13. Jedli jste maso? – 4. Měla jste hlad? – 9. Šla jste do kina? – 14. Četla jste to?– 5. Měl jste žízeň? – 10. Šel jste na tenis? – 15. Četl jste to? –

13. Doplňte konjugaci sloves v minulém čase. BÝT

DĚLAT

ROZUMĚT

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

ČÍST

PRACOVAT

VĚDĚT

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

MOCT

CHTÍT

MÍT

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

(já) (ty) (on, ona, to) (my) (vy) (oni)

14. Přečtěte věty negativně. Například: Byl jsem doma. – Nebyl jsem doma. 1. Petr pracoval na počítači. 6. Dívali jsme se na televizi. 11. Mohli jsme jít do kina. 2. Dana psala projekt. 7. Hledali jsme školu. 12. Šli jsme s kamarádem na tenis. 3. Petra spala dobře. 8. Měla jsem černou kočku. 13. Jedla jsem polévku. 4. Dan se díval na televizi. 9. Dělal jsem knedlíky. 14. Měl jsem černého psa. 5. Dan a Petra tancovali. 10. Chtěl jsem studovat angličtinu. 15. Psali jsme test.

89


Lekce 6

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

15. Spojte otázky a reakce. 1. Byla jsi včera večer doma? 2. Byla jsi nemocná? 3. Co jsi dělal včera? 4. Co jsi měl na oběd? 5. Pila jsi červené nebo bílé víno? 6. Měla jsi hlad? 7. Proč jsi nebyl ve škole na lekci? 8. Dívali jste se na televizi?

A. Nemohl jsem. Neměl jsem čas. B. Ne, neměla. Měla jsem žízeň. C. Ne, nemáme televizi. D. Celý den jsem pracoval. E. Ne, nebyla. F. Ano, ale už jsem zdravá. G. Bílé. H. Polévku, maso a brambory a salát.

16. Změňte věty. POZOR na druhou pozici! Například: Byli jsme v restauraci. Včera... – Včera jsme byli v restauraci. 1. Pracoval jsem. Včera 2. Spala jsem. Včera odpoledne 3. Studovali jsme češtinu. Minulý rok 4. Neměl jsem čas. O víkendu 5. Uklízeli jsme. V sobotu 6. Byl jsi ve škole? V pondělí 7. Psal jsi test? Ve škole 8. Měli jsme jenom polévku. V restauraci

. . . . . .

17. Tvořte otázky. Například: kde pracoval jste – Kde jste pracoval? 1. kde studoval jsi 2. měli kočku psa jste nebo 3. Exon jsi pracoval ve firmě 4. bydlel jsi kde 5. kde byla včera jste 6. proč v nebyli doma neděli jste 7. kdy v nakupovala jsi supermarketu 8. spát včera nemohl jste proč

? ? ? ? ? ? ? ?

18. Tvořte věty v minulém čase.

6

Například: V sobotu jdu do kina. – V sobotu jsem šel do kina. 1. Dopoledne vařím oběd. 2. V pátek ráno hraju tenis. 3. Spíš odpoledne? 4. Píšete ráno test? 5. Nečte každý den e-maily. 6. Jedeme na výlet. 7. Nemají čas uklízet. 8. Ve čtvrtek chceme jít do kina.

. . . . . . . .

19. Co říká Štěpán Verner? Doplňte sloveso v minulém čase. Pak zkontrolujte v učebnici. „Když

(být) malý, moc dobře

(psát) domácí úkoly,

nikdy dlouho (nemít) džíny nebo kolo jako ty, protože (jíst) všechno, co maminka (uvařit). Často (číst). Každý den (být) ideální syn!“

(hrát) fotbal.

Večer

(uklízet) a výborně

(učit se). Odpoledne (být) výborný fotbalista! (nedívat se) na televizi. Nikdy (nemít) peníze. (nakupovat) jídlo a pití. Moc rád (vařit).

20. Pracujte v páru. Ptejte se a reagujte. Když jsi byl/a malý/á... 1. ...mohl/a ses dívat dlouho na televizi? 2. ...musel/a ses každý den učit? 3. ...musel/a jsi jíst zdravé jídlo, například zeleninu?

90

4. ...musel/a jsi uklízet, nakupovat nebo vařit? 5. ...četl/a jsi rád/a? 6. ...měl/a jsi kolo?

POZOR: mohl jsi se dívat > mohl ses dívat


C

Lekce 1

Lekce 6

21. Znáte českou historii a kulturu? Opravte nepravdivé věty. 1. Tomáš Garrigue Masaryk byl populární skladatel. 2. Jan Hus založil univerzitu v Praze. 3. T. G. Masaryk byl náboženský reformátor. 4. Česká hymna se jmenuje „Kde je můj dům?“ 5. Karel IV. (čti: čtvrtý) založil firmu Škoda. 6. Božena Němcová napsala román Dědeček.

22. Doplňte do vět slovesa znát, vědět, umět ve správné formě. 1. (já) 2. (ty) 3. (já) 4. (ty) 5. (my)

hrát volejbal. , kdo je Milan Kundera? Václava Havla. , kdy je mítink? zpívat.

6. (vy) 7. (já) 8. (my) 9. (já) 10. (ty)

, kde je nádraží? německy. Českou republiku. , jak se jmenuje váš prezident. malovat?

23. Tvořte věty v přítomném čase. Například: já – umět – dobře – malovat: Umím dobře malovat. 1. (vy) – vědět – kdy – být – příští – lekce? 2. (já) – znát – New York. 3. (on) – umět – špatně – plavat. 4. (vy) – znát – Moskva? 5. (ty) – vědět – kdo – být – Martina Návrátilová? 6. (já) – umět – dobře – anglicky. 7. (oni) – vědět – kdy je party? 8. (my) – znát – nějaká česká spisovatelka. 9. (ty) – umět – dělat knedlíky? 10. (ona) – znát – nějaký český politik.

24. Pracujte se slovníkem. Znáte českou historii? Kdo nebo co je to? Například: To je... To jsou... A. náboženský reformátor Jan Hus B. fašistická okupace C. sovětská okupace D. Král Karel IV. (čteme: čtvrtý) E. komunistický prezident Klement Gottwald F. protikomunistická demonstrace G. první křesťanští misionáři Cyril a Metoděj H. poprava protestantů na Staroměstském náměstí

1. D

5.

2.

3.

6.

25. Pracujte se slovníkem. Kdy to bylo? Spojte. 1. První křesťanští misionáři Cyril a Metoděj přišli A. v roce 1989 2. Král Karel IV. založil Karlovu univerzitu B. v roce 1621 3. Náboženský reformátor Jan Hus umřel C. v roce 1939 4. Poprava protestantů byla D. v roce 863 5. Fašistická okupace Československa byla E. v roce 1348 6. Komunistický puč „Vítězný Únor“ byl F. v roce 1948 7. Sovětská okupace byla G. v roce 1415 8. Protikomunistická studentská demonstrace byla H. v roce 1968

4.

7.

8.

6

POZOR: To bylo v roce 1621. (čteme: v roce šestnáct set dvacet jedna)

91


Lekce 7

A

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

1. Doplňte do dialogu prepozice v/ve, na a u. Maminka: Tak co jsi dneska dělala? Kde jsi byla? Dcera: Dopoledne jsem byla škole angličtině. Maminka: A jedla jsi něco? Dcera: Jedla, byla jsem restauraci obědě. Maminka: A co jsi dělala odpoledne? Dcera: Byla jsem návštěvě kamarádky. Maminka: A kde jsi teď? Dcera: Teď jsem klubu diskotéce. Neslyšíš tu perfektní hudbu? No, a co jsi dělala ty? Maminka: Já jsem byla holiče a pak doktora. Teď jsem ještě kanceláři a pracuju.

2. Doplňte lokál sg. (koncovky -u, -i nebo -e/-ě). v prác v kancelář

v obchod ve škol

v restaurac na letišt

na lekc v hotel

v kin v park

3. Doplňte telefonické dialogy. Pak je zahrajte jako dialog. Dialog 1 Crrrrrrr Michal: Čau! Kde jsi? ­ Magda: Michal: A co děláš? ­ Magda: Michal: Kde se sejdeme? ­ Magda: Michal: Dobře. A kdy? Magda: Michal: Tak dobře. Těším se! Magda: Dialog 2 Crrrrrrr Maruška: Ahoj! Jak se máš?­ Jitka: Maruška: Taky dobře. Tak kde se sejdeme? ­ Jitka: Maruška: Dobře. A kdy se sejdeme? ­ Jitka: Maruška: Hm, ale já nemůžu. ­ Jitka: Maruška: No tak dobře. Měj se hezky! Jitka:

4. Kde kdo pracuje? Najděte víc možností. Například: Učitel nebo učitelka pracuje ve škole. 1. Herec 2. Manažer 3. Číšník 4. Prodavač 5. Doktor 6. Zpěvák

92

5. Co tam děláme? Najděte víc možností. Například: V hospodě jíme, pijeme... 1. V hotelu 2. V kanceláři 3. V kině 4. V supermarketu 5. Ve škole 6. Na diskotéce

v nemocnic v kostel


Lekce 7

A

Lekce 1

6. Pracujte v páru. Diskutujte. Kde byste chtěli/nechtěli pracovat? Proč? Například: Chtěl/a bych pracovat... Nechtěl/a bych nikdy pracovat...

7. Pracujte se slovníkem. Doplňte výrazy z tabulky do textu. Kde můžete tyhle dialogy slyšet? s hraje s 238 korun s dvakrát 1. Prosím, co si dáte? Dám si špagety a dvakrát minerálku. 2. Ten film není moc dobrý. Ale Tom Hanks Hm… To je pravda.

dobře!

3. Co teď děláš? nový projekt. A ty? Já píšu e-maily.

s jogurty s píšu s neměl čas 4. Máme doma majonézu? Majonézu máme, ale nemáme A taky nemáme chleba! 5. Kdy píšeme ten test z chemie? Teď ráno. Cože? No to je katastrofa! Já jsem včera

studovat!

6. Dvakrát Karlovy Vary. Kolik to stojí?

8. Doplňte kde. 1. Jedl jsem 2. Poslouchal jsem hudbu 3. Tancoval jsem 4. Byl jsem 5. Byl jsem v Berlíně a spal jsem 6. Byl jsem 7. Budeš pracovat 8. Čekám

, protože jsem nemocný. a viděl jsem nový film. nebo

?

.

9. Doplňte otázky a odpovědi. 1. Odkud 2. Co 3. Kdo 4. Jak 5. Jaký 6. Jaká 7. Jaké 8. Kolik 9. Kdy 10. V kolik hodin 11. Kde 12. Kolikátého

?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?– ?–

10. Kde jsou? Co dělají? Napište ke každé fotografii krátký příběh.

A

B

C

D 93


Lekce 7

B

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

11. Kdo je kdo v textu Ukradené diamanty? Doplňte. s podezřelý s zloděj s policejní inspektor 1. Člověk, který ukradl diamanty, je 2. Člověk, který hledá diamanty, je 3. Policejní inspektor myslí, že někdo ukradl diamanty. Ten člověk je

12. Kdo co dělá v textu Ukradené diamanty? Doplňte. s paní Okurková 1. 2. 3. 4.

s pan Holmík s pan Máslo je krupiér. je vrátný. je sekretářka. je policejní inspektor.

s pan Polívka

13. Doplňte prepozice (POZOR – někde prepozice není!). Pak zkontrolujte poslechem. UKRADENÉ DIAMANTY Policejní inspektor Holmík hledá zloděje, který hotelu Adria ukradl diamanty za milion korun. Ptá se lidí hotelu, kde byli včera. Podezřelý je vrátný pan Máslo, krupiér pan Polívka a sekretářka paní Okurková. Na obrázcích vidíte, kde opravdu byli a co dělali včera. Kde jste byl včera, pane Máslo, a co jste tam dělal? Pane inspektore, já jsem nic neudělal! Celé dopoledne jsem byl práci, pracuju tady hotelu jako vrátný. Včera jsme měli nové hosty, a proto jsem měl moc práce. Odpoledne jsem byl doktora. No, a pak jsem byl s kamarády hospodě a dívali jsme se na fotbal. A večer jsem byl fitness centru a trénoval jsem. To je všechno. Já jsem ty diamanty fakt neukradl!

7

Kde jste byl včera odpoledne, pane Polívka, a co jste tam dělal? Já jsem nic neukradl, pane inspektore! Ráno jsem byl doma, protože hotelu pracuju noci jako krupiér kasinu a ráno musím spát. Spal jsem 11 hodin. Pak jsem byl kamaráda a hráli jsme karty. Moc rád hraju karty! Vy nehrajete karty, pane inspektore? To je škoda! Odpoledne jsem byl marketu, protože už jsem doma neměl žádné jídlo a pití. No, a večer a práci, hotelu kasinu.

Kde jste byla včera odpoledne, paní Okurková, a co jste tam dělala? Já jsem byla celé dopoledne v kanceláři, pane inspektore. Měla jsem moc práce – telefonovala jsem, pracovala počítači a psala dopisy a e-maily. Pak jsem byla obědě restauraci. Měla jsem výborné jídlo! Pak jsem byla holiče a kosmetice. To víte, chci být hezká! A večer jsem byla s manželem kině a viděli jsme romantický film. Já jsem žádné diamanty neviděla, pane inspektore. Asi to ukradl pan Máslo. Nebo pan Polívka!

14. Doplňte otázky k textu. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte. 1. Kde 2. Kdo 3. Kdy 4. Co 5. Proč 6. Kolik 7. Jaký 8. Jaká

94

? ? ? ? ? ? ? ?

nákupu supernoci jsem byl normálně


Lekce 1

C

Lekce 7

15. Jak znáte Evropu? Procvičujte lokál sg. s názvy zemí. Doplňte koncovky -u, -i nebo -e/-ě. Albánie – v Albáni Belgie – v Belgi Bělorusko – v Bělorusk Bulharsko – v Bulharsk Česká republika – v České republi Dánsko – v Dánsk Estonsko – v Estonsk Finsko – ve Finsk Francie – ve Franci Holandsko – v Holandsk Chorvatsko – v Chorvatsk

Irsko – v Irsk Itálie – v Itáli Litva – v Litv Lotyšsko – v Lotyšsk Maďarsko – v Maďarsk Německo – v Německ Norsko – v Norsk Polsko – v Polsk Portugalsko – v Portugalsk Rakousko – v Rakousk Rumunsko – v Rumunsk

Rusko – v Rusk Řecko – v Řeck Slovensko – na Slovensk Slovinsko – ve Slovinsk Srbsko – v Srbsk Španělsko – ve Španělsk Švédsko – ve Švédsk Švýcarsko – ve Švýcarsk Turecko – v Tureck Ukrajina – na Ukrajin Velká Británie – ve Velké Británi

16. Ptejte se a reagujte. Používejte výrazy ze cvičení 15. Například: Už jsi někdy byl/a v Albánii? – Ne, nebyl/a.

17. Jaké je počasí? Doplňte. A. Je slunečno.

1. B

B. Je zataženo.

2.

C. Je zima.

3.

D. Je teplo.

4.

E. Prší.

5.

F. Sněží.

G. Je vítr.

6.

7.

18. Mluvte o zemích ze cvičení 15. Jaké je tam často nebo na jaře, v létě, na podzim a v zimě počasí? Například: Ve Velké Británii často prší.

19. O čem často mluvíte s kamarádem, s kamarádkou, s manželem, s manželkou...? Doplňte koncovku -u, -i, -í nebo -e/-ě. Pak pracujte v páru, ptejte se a reagujte. Například: O čem často mluvíš s kamarádem? – O sportu. 9. film – o film 1. sport – o sport 10. kultura – o kultu (!) 2. rodina – o rodin 11. literatura – o literatu (!) 3. práce – o prác 12. počasí – o počas 4. příroda – o přírod 13. lyžování – o lyžován 5. divadlo – o divadl 14. cestování – o cestován 6. móda – o mód 15. hory – o horách 7. jídlo – o jídl 16. peníze – o penězích 8. škola – o škol

POZOR: Lokál pl. má koncovky -ích, -ách, -ech

20. Kdo je to? Kde jsou? O čem mluví? Napište ke každé fotografii krátký příběh.

1.

2.

3.

95


Lekce 7

C

ČEŠTINA EXPRES 1 PRACOVNÍ SEŠIT

21. Pracujte s mapou ČR. Napište do tabulky města, hory a řeky v České republice. Pro kontrolu můžete používat internet. město

řeka

hory

22. Víte, že Česká republika má tři části? Jmenují se Čechy, Morava a Slezsko. Řekněte podle mapy, co je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku? Například: V Čechách jsou Krušné hory, řeka Vltava...

23. Ukažte na mapě. Pak procvičujte lokál sg. a pl. Spojte. 1. Brno A. v Olomouci 2. Praha B. v Ostravě 3. Zlín C. v Krkonoších 4. Olomouc D. ve Zlíně 5. Plzeň E. v Praze 6. Ostrava F. v Pardubicích 7. Pardubice G. v Brně 8. České Budějovice H. v Plzni 9. Krkonoše I. v Karlových Varech 10. Karlovy Vary J. v Českých Budějovicích

Brno

POZOR: Lokál pl. má koncovky -ích, -ách, -ech Praha

24. Používejte slova z předchozího cvičení. Ptejte se a reagujte. Například: Znáte.... Byl/a jste někdy v ...?

Plzeň

25. Jak znáte Českou republiku? Reagujte pomocí výrazů ze cvičení 23. 1. Kde můžete lyžovat? 2. Kde se vyrábí pivo Plzeň? 3. Kde se vyrábí pivo Budvar? 4. Kde můžete studovat na Karlově univerzitě? 5. Kde můžete studovat na Masarykově univerzitě? 6. Kde se vyrábí speciální sýr – „syrečky“? 7. Kde můžete pít minerální vody? České Budějovice 8. Kde se vyrábí speciální dezert – perník? 9. Kde byla firma Baťa? 10. Jaké město se nazývá „černé město“ a proč?

Zlín

Krkonoše

Olomouc

Ostrava

Pardubice

96

Karlovy Vary


приложение

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС

A K RO PO L I S

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá | Pavla Bořilová

příloha


98


Чешский язык Экспресс 1

Приложение Cодержание Символы. Сокращения и разные типы обозначения. Инструкция

2

Часто задаваемые вопросы о чешском языке

3

Основные грамматические термины

6

Основные правила произношения

8

Приложение к уроку 1

10

Словарный запас к уроку 1

14

Приложение к уроку 2

16

Словарный запас к уроку 2

18

Приложение к уроку 3

20

Словарный запас к уроку 3

24

Приложение к уроку 4

26

Словарный запас к уроку 4

29

Приложение к уроку 5

30

Словарный запас к уроку 5

34

Приложение к уроку 6

36

Словарный запас к уроку 6

39

Приложение к уроку 7

40

Словарный запас к уроку 7

43

Тексты, записанные на CD

45

Ключ

50

Словарь

58

Обобщающие таблицы падежей (литературный и общеразговорный чешский язык)

66

1


ПРИЛОЖЕНИЕ

Символы CD: 01 Запись на CD и номер трека

Упр. 4 4 (номер страницы) Упражнения on-line Тесты Постраничный словарь

Язык под лупой

Обучающие карточки

Назад к содержанию

Сокращения и разные типы обозначения Ma, Mi

мужской род одушевленный, мужской род неодушевленный

F

женский род

N

средний род

impf.

глагол несовершенного вида

pf.

глагол совершенного вида (соверш.)

obecná čeština –­ разговорный и общеразговорный чешский язык (разг.)

neg.

отрицание

sg.

единственное число, ед.число

pl.

множественное число, мн. число

-e-

беглое -e- (напр. den день, dny дни)

inform.

неформальный, неофициальный

form.

формальный, официальный

N

именительный падеж, им.падеж

G

родительный падеж, род.падеж

D

дательный падеж, дат.падеж

A

винительный падеж, вин.падеж

V

звательный падеж, зв.падеж

L

предложный падеж, пред.падеж

I

творительный падеж, тв.падеж

*

глагол с изменением в корне в настоящем времени (-E спряжение), напр. číst*, čtu, čteš, читать, я читаю, ты читaешь

×

против, наоборот, антоним

Инструкция čtěte, přečtěte

читайте, прочитайте

používejte

используйте, применяйте

doplňte

дополните

POZOR

ВНИМАНИЕ

najděte

найдите

procvičujte

упражняйтесь, тренируйте

pište, napište

пишите, напишите

přeložte

переведите

ptejte se

спрашивайте

odpovídejte

отвечайте

opakujte

повторяйте

řekněte

скажите

označte

обозначьте, выделите

seřaďte

распределите по порядку

PAMATUJTE SI

ЗАПОМНИТЕ

spojte

объедините, свяжите

počítejte

считайте

tvořte

создайте

poslouchejte

слушайте

změňte

измените

2


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

Часто задаваемые вопросы о чешском языке 1. Похож ли чешский язык на русский язык? Чешский и русский языки являются родственными славянскими языками, относящимися к индоевропейской языковой семье. Так же, как и русский язык, чешский язык является флективным языком с системой склонения и спряжения. Оба языка имеют много общего не только в грамматике, но и в области словарного запаса (напр. sestra – сестра, ucho – ухо, babička – бабушка, kniha – книга). Однако, обратите внимание: похожесть слов и грамматики при изучении языка может также стать и камнем преткновения. Например, сравните следующие выражения: rodina – семья, ovoce – фрукты, okurky – огурцы, pozor – внимание, děkovat komu – благодарить кого.

2. Какие основные различия между чешским и русским языками? Между обоими языками можно найти значительные различия, которые при изучении не следует недооценивать. Мы перечислим здесь только некоторые основные, потому что на эти и другие различия мы будем по ходу изучения систематически обращать ваше внимание в отдельных языковых явлениях. a) Написание Чешский язык использует латинский алфавит с применением диакритических (надстрочных) знаков (так называемые háček, čárka и kroužek) для обозначения долготы гласных и мягкости согласных. „Не“ с глаголом всегда пишется слитно: nedělám –­ я не делаю, neděláš – ты не делаешь... Возвратные частицы se и si всегда пишутся отдельно: jmenovat se – называться, именоваться, smát se – смеяться. b) Произношение Ударение, в отличие от русского языка, в чешском языке всегда на первом слоге. При произношении важно различать краткие и долгие гласные, из-за которых чешский язык часто называют „поющим языком“. Краткие и долгие гласные являются смыслоразличительными: pas – паспорт, pás – пояс или paní – женщина, госпожа × páni – мужчины, господа. Внимание! Долготу гласных нельзя путать с ударением! В отличие от русского языка, в чешском языке отсутствует редукция гласных в произношении. Все гласные произносятся четко. c) Грамматика В чешском языке намного чаще используется глагол být, имеющий в настоящем времени все формы единственного и множественного числа. Сравните: Já jsem student. – Я студент. Ty jsi student? – Ты студент? To je student. – Это студент. В чешском языке намного чаще используется глагол mít иметь. Сравните: Mám bratra a sestru. – „Я имею брата и сестру.“ У меня есть брат и сестра. (Примечание автора: для лучшего понимания грамматики в некоторых случаях даются два перевода: дословный (подстрочник) – в кавычках, и следующий за ним „правильный“ (литературный). Личные местоимения já, ty, on... и т.д. с глаголами почти не используются, напр.: Pracuju. – Я работаю. Dělám čaj. – Я делаю чай. Личные местоимения используются только в общеразговорном чешском языке или тогда, когда мы хотим что-то подчеркнуть, выделить, напр.: Já pracuju, ale ty nepracuješ. – Я работаю, а ты – нет. В прошедшем времени используется вспомогательный глагол: byl jsem – я был, byl jsi – ты был, byli jsme – мы были. В прошедшем времени также отличается официальное (вежливое) обращение. В отличие от русского языка, чешский язык в вежливом обращении на „Вы“ различает единственное и множественное число. Сравните: Byl jste doma? Вы были дома? (он, ед. число, вежл.). Byla jste doma? Вы были дома? (она, ед. число, вежл.). Byli jste doma? Вы были дома? (вы, множ. число) Род имен существительных в русском и чешском языках чаще всего совпадает. Однако существует целый ряд существительных, отличающихся по роду: tisíc (мужской род) – тысяча, program (мужской род) – программа, káva (женский род) – кофе, adresa (женский род) – адрес, tramvaj (женский род) – трамвай, kolej (женский род) – общежитие, skříň (женский род) – шкаф, úroveň (женский род) – уровень, dítě (средний род) – ребенок. На род существительных и их роль в языке в данном учебнике обращают ваше внимание разные цвета: голубой цвет используется для обозначения мужского рода (в чешском языке различается мужской одушевленный род, напр. student – студент, и мужской неодушевленный род, напр. banán – банан), красный цвет для обозначения женского рода, напр. káva – кофе, а зеленый цвет для обозначения среднего рода, напр. auto – авто(мобиль).

3


ПРИЛОЖЕНИЕ Падежи: В чешском языке семь падежей. По сравнению с русским языком, в чешском языке шестой и седьмой падежи „поменялись местами“, а дополнительно есть пятый падеж (так называемый „звательный падеж“), используемый при обращении. Если вы хотите к кому-то обратиться или кого-то позвать на чешском языке, используйте звательный падеж. Сравните именительный и звательный падеж: Adam Адам × Adame! Адам! Eva Эва × Evo! Эва! pan učitel/profesor „господин учитель/профессор“ × pane učiteli/profesore! „господин учитель/профессор!“ paní učitelka/profesorka „госпожа учительница/профессор“ × paní učitelko/profesorko! „госпожа учительница/профессор!“ (К преподавателю в средней школе ученики обращаются pane učiteli/paní učitelko!, а в вузах – pane profesore/paní profesorko!) d) Грамматические термины При изучении языка вы можете столкнуться с использованием не только чешских, но и латинских грамматических терминов. Например, выражение „множественное число“ на чешский язык можно перевести как množné číslo или как plurál, выражение „единственное число“ как jednotné číslo или singulár, и так далее. Учебник Čeština expres в целях экономии места использует более короткие латинские выражения. Их русские эквиваленты вы найдете на стр. 6 и 7.

3. Почему русскоговорящим студентам тpyдно произносить некоторые чешские слова? В то время как в русском языке слогообразующими являются только гласные, в чешском языке слог могут образовывать и три согласных: r, l, m (напр. krk, vlk, osm). Некоторые чешские слова состоят только из согласных, поэтому для русскоговорящих студентов создают сложности при произношении. Однако эти слова, как правило, не являются жизненно важными. Как часто, например, вам будет необходимо произнести strč prst skrz krk („просунь палец через горло“) или vzcvrnkls (ты щелкнул)?

4. Как произнести ř? Артикуляция ř основывается на палатальном r (ни в коем случае нe французском r). Проще говоря, его можно сравнить с русским звуком [рж]. Если же вы все-таки хотите произнести настоящее чешское ř, действуйте следующим образом. Вытяните губы, стиснете передние зубы и шепотом повторяйте, например: tri, tri, tri... При этом кончиком языка постоянно касайтесь стиснутых зубов. Через минутку у вас получится настоящее tři (тpи). Если этот способ не помогает, обратитесь за помощью к учителю или логопеду. Вы не должны бояться – чехи знают, что этот уникальный звук, которым они очень гордятся, действительно очень трудный, поэтому непременно будут к вам снисходительны!

5. Как пишутся и произносятся заимствованные слова? Так же, как и в других языках, в чешском языке укоренилось много заимствованных слов, например doktor, škola, génius, gymnázium (из латинского языка), demokracie, fórum (из греческого языка), knedlík, šunka, taška, brýle (из немецкого языка), příroda, chrabrý, rozvědka, polárník (из русского языка). Эти слова склоняются по обычным образцам (только у слов, заимствованных из латинского или греческого языков, при склонении отбрасывается латинское или греческое окончание, напр. génius – bez génia, gymnázium – bez gymnázia, fórum – na fóru). На письме иностранные имена сохраняют в чешском языке свое первоначальное правописание: William Shakespeare, Victor Hugo, Johann Wolfgang von Goethe. К женской иностранной фамилии часто прибавляется окончание -ová, например: Julie Robertsová, Margaret Thatcherová, Margarita Ivanovová. Однако в последнее время начинает преобладать тенденция сохранять иностранные женские фамилии в первоначальном виде. Русские имена и географические названия транскрибируются латинским алфавитом: Fjodor Ťjutčev, Lev Tolstoj, Petr Iljič Čajkovskij, Mytišči, Nižnij Novgorod.

6. Почему существуют два чешских языка – литературный и общеразговорный (обиходно-разговорный)? После поражения протестантов в битве на Белой горе в 1620 году чешский язык почти исчез как официальный и литературный язык, и в этих своих функциях был заменен на немецкий. Однако разговорная форма языка развивалась и дальше. Позднее, в ходе национального возрождения в начале 19 века, литературная форма чешского языка была постепенно кодифицирована на основе старой формы чешского языка 16 века, что вызвало нынешнюю разницу между литературным чешским языком (spisovná čeština) и общеразговорным чешским языком (obecná čeština). В учебнике Čeština expres Вы будете изучать, прежде всего, литературный чешский язык. Если здесь появятся грамматические явления или выражения, относящиеся к области обиходно-разговорного языка, то они будут помечены сокращением разг. (= общеразговорный, обиходно-разговорный чешский язык – běžně mluvená/kolokviální/obecná čeština).

7. Есть ли в чешском языке какие-либо приоритеты, на которых должен сосредоточиться русскоговорящий начинающий? Авторы данного учебника основными приоритетами в изучении чешского языка считают:

4


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 1. Произношение, которое бывает для русскоговорящих студентов основным препятствием на пути к правильному чешскому языку. То, что студент быстро и хорошо понимает, еще не должно автоматически означать, что он быстро и хорошо говорит. 2. Глаголы и управление предлогами, которое может отличаться от русского языка. 3. Падежи с окончаниями.

8. Чешский язык – тpyдный? Для русскоговорящего студента ответом будет и „да“, и „нет“. Тpyдный, потому что похожесть обоих языков приводит к недооценке важности разницы в произношении, словарного запаса и основных правил грамматики. A легкий, потому что чешский язык – славянский язык и во многом похож на русский. Но, положа руку на сердце: вам известен какой-нибудь язык, который легко выучить?

5


ПРИЛОЖЕНИЕ Основные грамматические термины Так же, как ремесленнику для работы нужны инструменты, так и для изучения языка необходимы некоторые грамматические термины. Их обзор вы найдете в нижеследующей таблице. Некоторые из них вам, конечно, знакомы со школы по изучению своего родного языка, другие будут для вас новинкой. Однако их знание в значительной степени поможет вам в учебе. Латинский/чешский термин adjektivum/přídavné jméno -ý adjektiva (tvrdá přídavná jména) -í adjektiva (měkká přídavná jména) adverbium/příslovce

Русский термин имя прилагательное твердые прилагательные мягкие прилагательные наречие

aspekt/vid imperfektivní/nedokonavý perfektivní/dokonavý čas futurum/budoucí čas prézens/přítomný čas préteritum/minulý čas deklinace/skloňování, deklinovat/skloňovat

склонение, склонять

infinitiv

инфинитив

interjekce/citoslovce konjugace/časování, konjugovat/časovat

междометие спряжение, спрягать

konjunkce/spojka konzonant/souhláska

союз согласный

numerálie/číslovka základní řadová objekt/předmět přímý

числительное количественное порядковое дополнение, объект прямое

nepřímý

косвенное

pád

падеж

6

вид несовершенный совершенный время будущее время настоящее время прошедшее время

Пример или объяснение на русском языке dobrý – хороший, blízký – близкий… kvalitní – качественный, moderní – современный... dobře – хорошо, blízko – близко, kvalitně ­ – качественно, moderně – современно... В чешском языке, так же, как и в русском, различаются два вида глаголов. Напр.: dělat/udělat делать/сделать (несовершенный вид/совершенный вид) Budu doma. – Я буду дома. Jsem doma. – Я дома. Byl jsem doma. – Я был дома. Существительные, прилагательные, местоимения и числи-тельные в чешском языке склоняются. В чешском языке, в отличие от русского языка, очень мало заимствованных несклоняемых слов (напр. finále, whisky, kupé). И наоборот, многие заимствованные слова склоняются, напр. kino кино – v kině в кино, metro метро – v metru в метро, rádio радио – v rádiu по радио. Инфинитив – это неопределенная форма глагола. В чешском языке имеет окончание -t, напр. dělat – делать, psát – писать, mýt – мыть, pracovat – работать… ach – ах!, au – ой!, brr – брр... Глаголы в чешском языке спрягаются. Это значит, что они используют окончание (окончания) для выражения лицa глаголa. Личные местоимения, в отличие от русского языка, почти не используются. Напр. dělám – я делаю, děláš – ты делаешь, dělá – он делает... a – и, nebo – или, ale – но, když – если... Согласные делятся на твердые (h, ch, k, r, g, d, t, n), мягкие ( ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) и двойственные (b, f, l, m, p, s, v, z). После твердых согласных пишется y или ý, после мягких согласных пишется i или í. jeden – один, dva – два, tři – три... první – первый, druhý – второй, třetí – третий... Maminka posílá dopis studentovi. – Мама посылает студенту письмо. Maminka posílá dopis studentovi. – Мама посылает письмо студенту. В чешском языке 7 падежей. По сравнению с русским языком, в чешском дополнительно есть пятый падеж, так называемый „звательный“, который используется при обращении. Напр.: Adam Адам – Adame! Адам! Eva Эва – Evo! Эва! paní učitelko/profesorko! пани учительница/профессор! pane učitele/profesore! пан учитель/профессор!


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 plurál/množné číslo

множественное число

prepozice/předložka pronomen/zájmeno personální/osobní posesivní/přivlastňovací interogativní/ tázací indefinitní/neurčité negativní/záporné rod

предлог местоимение личное притяжательное вопросительное неопределенное отрицательное род

Ma maskulinum animatum/mužský rod životný Mi maskulinum inanimatum/ mužský rod neživotný F femininum/ženský rod N neutrum/střední rod samohláska

мужской род oдушевленный

já – я, ty – ты, on – он,... můj – мой, tvůj – твой, jeho – его... kdo – кто, co – что, čí – чей... někdo – кто-то, něco – что-то, nějaký – какой-то... nikdo – никто, nic – ничто, žádný – никакой... В чешском языке три грамматических рода: мужской (оду-шевленный и неодушевленный), женский и средний. Напр.: Мужской одушевленный (Ma): student (студент)

мужской род неодушевленный

Мужской неодушевленный (Mi): banán (банан)

женский род средний род гласный

singulár/jednotné číslo subjekt/podmět

единственное число подлежащее, субъект

substantivum/podstatné jméno verbum/sloveso transitivní/přechodné intransitivní/nepřechodné

имя существительное глагол переходный непереходный

Женский (F): káva (кофе) Средний (N): auto (автомобиль) Гласные делятся на краткие (a, e, i, y, o, u) и долгие (á, é, í, ý, ó, ú, ů). Внимание: долгота гласного может различать смысл слова! student – студент, banán – банан, káva – кофе, auto – автомобиль... Maminka posílá dopis studentovi. – Мама посылает письмо студенту. muž – мужчина, žena – женщина, pes – собака, dům – дом... 1) Сказуемое, выраженное переходным глаголом, согласуется с подлежащим, выраженным существительным в имени-тельном падеже и имеет дополнение в винительном падеже (напр. vidět – видеть, mít – иметь). 2) Сказуемое, выраженное непереходным глаголом, не имеет дополнение (напр. být – быть, spát – спать).

studenti – студенты, banány – бананы, kávy – кофе, auta – автомобили... bez – без, na – на, v – в, do – в, z – из, pro – для...

7


ПРИЛОЖЕНИЕ Основные правила произношения 1. Латинские буквы: a 2. Чешские буквы: согласные 3. Чешские буквы: гласные á

b

c č

d ď

e éě

f

g

h i ch í

j

k

l

m n ň

o

p

q

r ř

s š

t ť

ó

u

v

w

ú ů

x

y

z ž

ý

Диакритические (надстрочные) символы, используемые в чешском языке, называются: ˇ háček („крючок“ – используется для обозначения смягчения согласных) ´ čárka („запятая“ – используется для обозначения долготы гласного) o kroužek („кружок“ – используется для обозначения долготы гласного) Обратите внимание, что у букв d и t мягкость графически обозначается следующим образом: ď, ť.

1. Гласные делятся на краткие a, e, i, y, o, u и долгие á, é, í, ý, ó, ú/ů. Долгие гласные звучат примерно в 1,75 раз дольше, чем их краткие пары. В чешском языке существуют также три дифтонга: ou, au, eu. Эти дифтонги являются комбинацией двух гласных o + u, a + u, e + u. При их произношении нужно обращать внимание, чтобы обе части были полностью реализованы. Дифтонг ou встречается в чешских словах (напр. mouka, louka), в то время как au и eu – только в словах иностранного происхождения (напр. auto, euro). Произношение чешского дифтонга ou часто создает студентам проблемы. Если вы хотите научиться правильно произносить дифтонг ou, необходимо сильно вытянуть губы и долго произносить гласные ooouuu одновременно.

2. Гласный e в чешском языке произносится как русское [э] в словах темп, мэр. Например: teta, pes, nesete, vezeme, metro. 3. В русском языке различается произношение и и ы, в то время как в чешском языке произношение i и y (или í и ý) не различается (сравни, например, произношение слов my – mi, mýt – mít, být – bít). Этот звук похож на русский и. Правильной артикуляции можно достичь произношением любого твердого консонанта, твердого знака и мягкого i, напр. чешское bi/by надо читать как [бъи], mi/my как [мъи] и т.д. При этом нельзя забывать, что в чешском языке, в отличие от русского языка, только три согласных d, t и n имеют свои мягкие пары ď, ť и ň. Значит, i/y в комбинации с b, p, v, f, z, s, m, l, h, ch, g, k, r никак не влияет на предыдущий согласный. То есть слоги si/sy, zi/zy, pi/py и т.д. читаются как [съи], [зъи], [пъи], ни в коем случае нe как [си], [зи], [пи] и т.д. То же правило действует и для комбинаций dy, ty, ny, которые читаются как [дъи], [тъи], [нъи] напр. в слове kdy [гдъи], ty [тъи], ony [онъи]. Произношение di, ti, ni см. пункт 11.

4. Гласные ú и ů произносятся c одинаковой длительноcтью. Их написание только отражает разницу, существовавшую между ними в прошлом. Обратите внимание, что гласный ú всегда пишется в начале слова или после приставки (напр. úhel, zúčastnit se), а гласный ů пишется в середине или в конце слова (напр. růže, domů).

5. В чешском языке, в отличие от русского языка, отсутствует редукция гласных o и e в безударной позиции. 6. В некоторых словах в чешском языке встречаются группы гласных ie, ia, ii, io, iu. Произносятся они следующим образом: ia [ija] – fialka, ie [ije] – Itálie, ii [iji] – v Anglii, io [ijo] – rádio, iu [iju] – v rádiu. 7. Согласные делятся на твердые (h, ch, k, r, g, d, t, n), мягкие (ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) и двойственные (b, f, l, m, p, s, v, z). Это деление необходимо, с одной стороны, для определения типа склонения существительных, а с другой стороны для правильного право-писания. Обратите внимание, что если после согласного следует i/í или y/ý, то после твердых согласных пишется y, а после мягких согласных пишется i. Слова с двойственными согласными, после которых следует y, чехи учат наизусть, это так называемые vyjmenovaná slova. Исключение составляют заимствованные слова. 8. Согласный h произносится как украинское [γ]. В современном литературном русском языке этот согласный встречается в словах Бог и в междометиях ага, эге, ого. Согласный ch представляет собой один звук, поэтому в чешском алфавите для него выделено отдельное место после h. Произносится он как русское [х]. 9. В русском языке существует мягкое л и твердое л – сравни липа × лампа. В чешском языке существует только одно L, которое мягче, чем русское твердое л, но тверже, чем русское мягкое ль. При произношении чешского L кончик языка опирается на выступ десны (никогда не касается зубов!), при этом язык не прогибается, не выгибается наверх.

8


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 10. Как произносятся ď, ť, ň? Звуки ď, ť u ň произносятся мягче, чем дь, ть, нь в русском языке. При их артикуляции язык поднимает свою центральную часть к небу, кончик языка не касается альвеол, как при произношении d, t, n, а свободно отдыхает на задней стенке нижних резцов. 11. Когда произносятся ď, ť, ň? Если в тексте встречается ď, ť, ň, например в словах: ďábel, ťukat, Plzeň. Если в тексте встречается d, t, n + ě, например в словах: děkuju, těžký, někdo. Если в тексте встречается d, t, n + i/í, например в словах: divadlo, dítě, tisk, tíseň, nikdo, nízký. Исключение составляют так называемые „интернациональные слова“, заимствованные из других языков, напр. tenis [tenys], diktát [dyktát], tip [typ], которые произносятся как [тэнъис], [дъиктат], [тъип]. Не забывайте, что слоги dě, tě и ně составляют комбинации звуков ď, ť, ň + e. При их произношении кончик языка опирается на заднюю стенку нижних резцов, сначала произносится согласный, а потом русское [э]. В случае di, ti, ni (значит ď, ť, ň + i) соблюдается тот же порядок, только после согласного ď, ť, ň произносится i.

12. Как произносятся слоги bě, pě, vě, fě, mě? Bě, pě, vě, fě, mě читаются как [bje], [pje], [vje], [fje] и [mně], например, в словах: běžet, na Kampě, člověk, město. 13. Изменения в произношении Чтобы понять это явление в произношении, вам необходимо знать звонкие и глухие согласные. Звонкими согласными являются: b, d, ď, g, h, v, z, ž, глухими согласными являются: p, t, ť, k, ch, f, s, š. 1. В конце слов звонкие согласные оглушаются: b> p, d > t, ď > ť, g > k, h > ch, v > f, z > s, ž > š. Например: Jakub [Jakup], hrad [hrat], teď [teť], Oleg [Olek], trh [trch], Václav [Václaf], kvíz [kvís], když [gdyš]. 2. Ассимиляция Если в слове друг за другом следуют два согласных, то второй согласный изменяет звонкость первого согласного следующим образом: vklad [fklat],tužka [tuška], kdo [gdo], sbírat [zbírat]. Ассимиляция также происходит у некоторых предлогов, напр. z Francie [sfrancie], k domu [gdomu]. Если после звонкого предлога следует слово, начинающееся > на гласный, то согласный произносится как глухой, напр. z Itálie [sitálie]. Существует региональная разница, например, прощание na shledanou до свидания в Чехии произносится [naschledanou], а в Моравии [nazhledanou].

14. Преобладающее большинство чешских слов имеет ударение на первом слоге, напр. náměstí, situace, analýza. Исключение составляет небольшая группа безударных слов, которая в чешском языке относится ко второй логической позиции в предложении. Чешское словесное ударение, в отличие от русского, не сопровождается долготой ударного гласного. А значит, не продлевайте чешские краткие гласные в ударном слоге! Произносите tady [тадъи], manžel [манжэл] и т. д., ни в коем случае не [тáдъи], [мáнжэл]. Внимание: В связи предлога и следующего за ним слова ударение падает на предлог, напр. ve škole ['вэшколэ].

9


УРОК 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к уроку 1 Q 1.1. Предлоги z/ze + родительный падеж В пузыре на стр. 7 вы видите названия стран: Vietnam Вьетнам, Kanada Канада, Itálie Италия и Německo Германия. Эти названия даны в форме именительного падежа единственного числа. После предлога z, используемого в выражении Jsem z... Я из…, так же, как и в русском языке, следует родительный падеж единственного числа со своим окончанием.Сравните: Vietnam (именительный падеж) – z Vietnamu (родительный падеж) Kanada (именительный падеж) – z Kanady (родительный падеж) Itálie (именительный падеж) – z Itálie (родительный падеж) Německo (именительный падеж) – z Německa (родительный падеж) Обзор родительного падежа единственного числа см. на стр. 66. На этом этапе обучения вы не должны заучивать все окончания родительного падежа. Постарайтесь запомнить только приведенные примеры, которые позже послужат вам как полезный образец, а также чтобы вы уже сейчас могли правильно ответить на вопрос, откуда вы.

Q 1.2. Vy × ty. Обращение на „Вы“ × обращениe на „ты“ Обратите внимание на разницу между обращением на „Вы“ и обращением на „ты“: Odkud jste? x Odkud jsi? Вы откуда?× Ты откуда? Co děláte? x Co děláš? Что Вы делаете? × Что ты делаешь? A vy? x A ty? А Вы? × А ты? Чужие взрослые люди между собой общаются на „Вы“. С родными, друзьями, детьми (примерно до 15 лет) общаются на „ты“, так же общаются между собой и молодые люди одинакового возраста. Перейти на „ты“ обычно предлагает лицо более старшего возраста или женщина. Если Вы хотите предложить кому-то перейти на „ты“, спроситe: Můžeme si tykat? Мы можем перейти на „ты“? Обратите внимание, что обращению на „Вы“ или на „ты“ соответствуют официальные или неофициальные приветствия. Dobrý den! Здравствуйте и Na shledanou! До свидания! являются официальными, а Ahoj! Привет! Пока! Čau! Привет! Пока! являются неофициальными.

Q 1.3. Личныe местоимения: já, ty, on... Личными местоимениями являются: я ты oн já ty on

она ona

оно/это ono/to1

мы my

вы vy

они oni2

1 Обратите внимание: Мы говорим To je... Это…, не Ono je... Выражение ono используется очень мало, напр., в обороте To je ono! – Вот оно!/ Это то, что надо!/Вот именно! 2 На письме во множественном числе вы встретитесь с формами oni/ony/ ony/ona, которые различают род. Однако в этой таблице для упрощения мы используем только форму oni.

Q 1.4. Глагол být Личные местоимения já, ty, on... и т.д. в чешском языке, в отличие от русского языка, обычно вместе с глаголами не используются, например Jsem z Ruska. Я из России. Jsem doktor. Я врач. Они используются только тогда, когда их необходимо подчеркнуть, выделить, сделать на них логическое ударение (Já jsem doktor, ale ty ne. – Я врач, а не ты), или в общеразговорном языке. Однако в выражении To je.../To není... – Это …, Это не … местоимение to никогда не опускается. Глагол být быть, в отличие от русского языка, имеет все формы единственного и множественного числа. У него неправильное спряжение, которое необходимо выучить наизусть.

já ty on, ona, to my vy oni 1

být быть положительная форма jsem1 jsi 1(в общеразговорном чешском языке: jseš1) je jsme1 jste1 jsou1

форма отрицания nejsem nejsi (в общеразговорном чешском языке: nejseš) není nejsme nejste nejsou

Обратите внимание на произношение: jsem [sem], jsi/jseš [si/seš], je, jsme [sme], jste [ste], jsou [sou].

10


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Если необходимо образовать отрицательную форму, то перед глаголом добавляется приставка ne-. Напримep: Já jsem Paolo, já nejsem Kurt. Я Паоло, я не Курт. Ty jsi Mai, ty nejsi Lori. Ты Май, ты не Лори. Из этого правила существует только одно-единственное исключение, а именно глагол není. Напримep: To je pivo, to není víno. Это пиво, это не вино. Обратите внимание, что, в отличие от русского языка, приставка ne- всегда пишется с глаголом слитно.

Q 1.5. Тип спряжения: -Á глаголы Чешские глаголы в настоящем времени спрягаются по четырем разным типам спряжения. В этом уроке вы изучите первый из них, так называемый -Á тип спряжения, представленный глаголом dělat делать. По этому типу спряжения спрягаются глаголы, в инфинитиве оканчивающиеся на -at а также глагол mít, mám2 (иметь, имею/у меня есть).

já ty on, ona, to my vy oni

-Á глаголы dělat делать положительная форма dělám děláš dělá děláme děláte dělají1

форма отрицания nedělám neděláš nedělá neděláme neděláte nedělají1

1

В общеразговорном чешском языке используется сокращенная форма (oni) dělaj.

2

Глагол mít в чешском языке употребляется очень часто. Чешский и русский языки этот глагол выражают разными способами. Сравните: mám – я имею/y меня есть...

(кто , что), máš – ты имеешь/y тебя есть, má – он/она/оно имеет/y негo/нее есть, máme – мы имеем/y нас есть, máte – вы/Вы имеете/y вас/у Вас есть, mají – они имеют/y них есть. Его спряжение необходимо выучить наизусть. Следующие типы спряжения вы найдете на стр. 17, 22 и 27.

Q 1.6. Времена глаголов В чешском языке три времени глаголa: настоящее, будущее и прошедшее. Обратите внимание, что в таблицах спряжения в настоящем времени под каждым типом глагола приводится первое лицо в прошедшем и будущем времени (так называемая já-форма). Например, под спряжением глагола být приводится: Прошедшее время: byl/byla jsem я был/а Будущее время: budu я буду Прошедшее время будет разбираться в уроке 6. Будущее время приводится в учебнике Čeština expres 2, но пока можно использовать для выражения будущего настоящее время, например: Zítra jsem doma. Завтра я дома. В этом случае можно использовать выражения zítra завтра, o víkendu на выходные, příští týden/měsíc/rok на следующей неделе/в следующем месяце/на следующий год.

Q 1.7. Вопрос Есливы хотите задать вопрос, достаточно только изменить интонацию предложения. Обратите внимание на два типа интонации: 1. На вопрос можно ответить „да“ или „нет“: To je Václav Havel? Это Вацлав Гавел? Vy jste student? Вы студент? 2. На вопрос нельзя ответить „да“ или „нет“: Odkud jsi? Ты откуда? Co děláš? Что ты делаешь?

Q 1.8. Род имен существительных Род имен существительных: Роды существительных в русском и чешском языках часто совпадают. Однако существует целый ряд имен существительных, которые отличаются по роду (см. cmp. 3, пункт 2). Как вам уже известно, на род существительных и их роль в языке обращают ваше внимание разные цвета (см. cmp. 3, пункт 2). Внимание: В отличие от русского языка, в чешском языке очень часто используется образование существительных женского рода от существительных мужского рода, и чаще всего при помощи суффикса -ka или -yně: profesor – profesorka, student – studentka, učitel – učitelka, sportovec – sportovkyně...

11


УРОК 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Q 1.9. Обращение Когда вы к кому-то обращаетесь на чешском языке, то используется падеж, который называется звательный. Основной обзор окончаний звательного падежа приведен в нижеследующей таблице. Звательный падеж единственного числа имена мужского рода одушевленного Большинство имен: Martin – Martine!1 Имена, оканчивающиеся на -h, -ch, -k, -g: Marek – Marku! 2 Имена, оканчивающиеся на согласный с „крючком“, c, j, -tel, а иногда также на -l, -s, -z или -x: Aleš – Aleši! Имена с окончанием -a: Honza – Honzo!

имена женского рода Большинство имен: Dana – Dano! Имена, оканчивающиеся на -e или согласный: Lucie – Lucie! Carmen – Carmen!

1

ВНИМАНИЕ: Petr – Petře!

2

Подчеркнутым обозначено так называемое беглое e, которое при склонении исчезает.

При общении на „Вы“ используется обращение pan пан, господин, paní пани, госпожа (замужняя) или slečna девушка (незамужняя) и фамилия в звательном падеже. Например: Pane Maláte!, в общеразговорном чешском языке Pane Malát! Господин Малат! Paní Nováková! Госпожа (замужняя) Новакова!, в общеразговорном языке Mladá paní! „Moлoдaя пани!“ Госпожа! Slečno Zajíčková! Девушка (незамужняя) Заичкова! Госпожа Заичкова!

Q 1.10. Чешские привычки, обычаи и традиции 1. Самые распрocтрaнённые приветствия: Dobré ráno! Доброе утро! Dobrý den! Добрый день!/ Здравствуйте! Dobrý večer! Добрый вечер! Dobrou noc! Спокойной ночи! Na shledanou! До свидания! Ahoj!/Čau Привет!/Пока!/Чао! При прощании можно также пожелать: Mějte se hezky! (обращение на „Вы“) Всего (Вам) хорошего! uлu Měj se hezky! (обращение на „ты“) Пока, всего!

2. Произношение вашего имени и фамилии Спросите своего учителя, как надо произносить ваше имя в случае непонимания. Обратите внимание, что имя обычно не произносится по буквам, а произносится еще раз так, как пишется, слог за слогом (напр. Jan Malát > Jan Ma – lát). Однако в некоторых случаях необходимо более детальное объяснение, напр. если вы хотите сказать, что в слове Malát a s čárkou (долгое a). В этом случае на это обращается внимание при помощи произнесения по буквам/звукам (см. таблицу): Jan Malát, dlouhé a. Чешский алфавит a–a á – dlouhé a b – be c – ce č – če d – de ď – dě e–e é – dlouhé e

ě – e s háčkem f – ef g – ge h – ha ch – cha i – krátké měkké i í – dlouhé měkké i j – je k – ka

l – el m – em n – en ň – eň o–o ó – dlouhé o p – pe q – kve r – er

ř – eř s – es š – eš t – te ť – tě u–u ú – dlouhé u ů – u s kroužkem v – ve

w – dvojité ve x – iks y – ypsilon, tvrdé i ý – dlouhé tvrdé i z – zet ž – žet

Внимание: Иностранные женские фамилии могут использоваться и с окончанием -ová, например paní Verdi = paní Verdiová пани Верди, paní Ivanova = paní Ivanovová пани Иванова.

3. Выражение извинения При извинении говорят: Promiň (на „ты“) Извини, или Promiňte. (на „Вы“) Извините или Pardon. Пардон. Реакция на извинение: To nic. „Это ничего.“ Ничего страшного. Если вы хотите пройти через толпу людей, можно сказать: Promiňte. Извините./Простите., Pardon. Пардон. или S dovolením. Разрешите пройти. 4. Выражение жалости и сочувствия Запомните: Если вы о чем-то (со)жалеете, скажите: To je škoda. (Мне) Жаль. Если вам кто-то сообщит грустное известие, скажите: To je mi líto. Мне жаль./Сожалею./Сочувствую. 5. Универсальное чешское слово: prosím Чешское слово prosím можно использовать во многих ситуациях. Обратите внимание:

12


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 1. Самое частотное использование: Děkuju. Спасибо. – Prosím. Пожалуйста. 2. В ресторане: Prosím, pivo. (Мне), пожалуйста, пиво. 3. У вас звонит телефон. Вы поднимаете трубку и говорите: Prosím? Алло? 4. В магазине к вам обращается продавец: Prosím? Пожалуйста?/Слушаю Вас? 5. Вы не понимаете, что вам сказал какой-то человек. Вы переспросите его или ее: Prosím? Простите? 6. Вы сталкиваетесь с кем-то в дверях и хотите его или ее пропустить вперед: Prosím. Прошу. 6. Невербальное общение При официальном знакомстве или представлении кого-то, в Чехии принято подавать руку. Обнимаются и целуются в щеку обычно только в кругу семьи или с очень близкими и хорошими друзьями. При общении с чужими людьми не принято дотрагиваться до человека (например, хватать за руку при обращении на улице). Расстояние между говорящими при общении составляет примерно 1 метр, и только между родственниками и близкими людьми может быть меньше.

13


УРОК 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарный запас к уроку 1 · Страница 4 ano dobře ne špatně Co znamená…? Děkuji./Děkuju. Jak se řekne…? Jak se to píše? сать? Ještě jednou, prosím!

да xорошо нет плохо Что значит…? Спасибо. (литературный, книжный язык)/Спасибо. Как сказать…? Как это пишется?/Как это напи-

Nerozumím. Prosím. Rozumíte?

„Еще раз, пожалуйста!“/ Повторите, пожалуйста! Я не понимаю. Пожалуйста./Извините./Простите. Вы понимаете?

· Страница 6 auto být, jsem co český den dobrý hrad je kdo křišťál noc pivo pražský ráno to večer

автомобиль быть, я есть что чешский день хороший крепость, кремль, замок есть, существует (он, она, оно) кто хрусталь ночь пиво пражский утро то, это вечер

Co je to? Dobré ráno! Dobrou noc! Dobrý den! Dobrý večer! Kdo je to?

Что это? Доброе утро! Спокойной ночи! Добрый день! Здравствуйте! Добрый вечер! Кто это?

· Страница 7 a aha ahoj čau dělat, dělám ekonom, ekonomka Itálie já jít*, jdu

14

и ага Привет! Пока! Чао! Пока! делать, я делаю экономист Италия я идти, я иду

Kanada Канада kancelář, v kanceláři офис, в офисе mě меня, мне (род. падеж от já) muset, musím быть обязанным, я обязан Německo Германия odkud откуда prominout*, prominu (соверш.) извинить/простить, я прощу promiň!, promiňte! прости! простите! (повелительное наклонение) restaurace, v restauraci ресторан, в ресторане situace ситуация student, studentka студент, студентка tak так ty ты učitel, učitelka учитель, учительница už уже v (вокализованное: ve) + предл.падеж в Vietnam Вьетнам vy вы, Вы z (вокализованное: ze) + род.падеж из Co děláš/děláte? Na shledanou. Odkud jsi/jste? Promiňte, musím jít. Těší mě!

Что ты делаешь/вы делаете? До свидания. Откуда ты/вы/Вы? Простите, я должен идти. (Мне) очень приятно!

· Страница 8 ale manažer, manažerka my on ona oni ono pan paní slečna ..., že?

но менеджер мы он она они оно пан, господин пани, госпожа (замужняя) девушка (незамужняя) ..., прaвдa?, вeдь так

· Страница 9 Česká republika Česko Francie herec, herečka Irsko jé! nic politik, politička Polsko profesor, profesorka

Чешская республика Чехия Франция актер, актриса Ирландия ой! ничего политик Польша профессор


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

Rusko sportovec, sportovkyně Ukrajina USA (произносится: ú es á) zpěvák, zpěvačka

Россия спортсмен, спортсменка Украина США певец, певица

Promiňte! – To nic. To je…

Простите! – Ничего страшного. Это...

· Страница 10 číslo díky e-mail jak jaký mít, mám no proč se tady telefon telefonní vás

номер cпасибо (разг.) e-mail, электронная почта как какой иметь, у меня есть/я имею ну почему, зачем с, -ся здесь телефон телефонный вас (род. падеж от вы/Вы)

. (произносится: tečka) @ (произносится: zavináč) cz (произносится: cé zet) Jak se máš/máte? Jaký máš/máte telefon? Prosím vás... Ujde to./Jde to.

точка собака (в э-майловом адресе) cz (чешская республика в Интернете или э-майловом адресе) Как у тебя дела?/Как у Вас дела? Какой у тебя/у Вас телефон? Прошу Вас..../Пожалуйста… Нормально.

· Страница 11 ach jo ох autobus автобус au ой nový новый problém проблема představovat se, představuju se представляться (при знакомстве), я представляюсь slon слон ten этот Dále! S dovolením!

Пройди/те! (при стуке в дверь) Разрешите пройти!

15


УРОК 2

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к уроку 2 Q 2.1. Предлог vedle + родительный падеж В пузыре на стр. 14 вы видите слова в именительном падеже единственного числа, напр. obchod магазин, banka банк, restaurace ресторан и kino кино. После предлога vedle возле так же, как и в русском языке, в чешском языке следует родительный падеж единственного числа со своими окончаниями. Сравните: obchod – vedle obchodu возле магазина banka – vedle banky возле банка restaurace – vedle restaurace возле ресторана kino – vedle kina рядом с кино Обзор родительного падежа единственного числа см. на стр. 66. На этом этапе обучения вы не должны заучивать все окончания родительного падежа. Постарайтесь запомнить только приведенные примеры, которые позже послужат вам как полезный образец.

Q 2. 2. Наречия выражают направление или движение × наречия выражают место В чешском языке направление или движение и место выражаются разными способами. На странице 14 учебника вы очень легко научились выражать место нахождения предмета (nahoře наверху, dole внизу, vpravo справа, vlevo слева, uprostřed посередине), то есть выражать место. При указании на направление движения используются похожие выражения, выражающие направление. Сравните: Musíte jít nahoru. Вы должны идти наверх. × To je nahoře. Это наверху. Musíte jít dolů. Вы должны идти вниз. × To je dole. Это внизу. Musíte jít doprava. Вы должны идти направо. × To je vpravo. Это справа. Musíte jít doleva. Вы должны идти налево. × To je vlevo. Это слева. Musíte jít doprostřed. Вы должны идти в центр. × To je uprostřed. Это посередине (в центре). Направление или движение

Место

Вопрос: Kam? Куда?

Вопрос: Kde? Где?

Глаголы движения: jít идти, jet ехать, letět лететь...

Глаголы состояния: být быть, pracovat работать, studovat учиться, bydlet жить, žít жить, čekat ждать...

sem сюда tam туда nahoru вверх dolů вниз doprava направо doleva налево doprostřed в центр

tady здесь tam там nahoře наверху dole внизу vpravo/napravo справа/направо vlevo/nalevo слева/налево uprostřed в центре, посередине

Q 2.3. Metro × metrem Выражения autobusem на автобусе, vlakem на поезде, tramvají на трамвае, metrem на метро, autem на машине являются формами творительного падежа единственного числа. В отличие от русского языка, движение на транспортном средстве выражается без предлога. Выражение pěšky пешком является наречием. Наречия не спрягаются и не склоняются, поэтому их форма неизменна. Род

Мужской

Женский

Средний

Именительный падеж ед. числа

autobus, vlak

tramvaj

auto, metro

Творительный падеж ед.числа

autobusem, vlakem

tramvají

autem, metrem

Внимание: Обратите внимание на следующие выражения, часто используемые в Чехии: Musíte jet tramvají číslo jedna. = Musíte jet jedničkou. „Вы должны ехать единичкой“. Вам надо ехать на первом трамвае (номер 1). Musíte jet autobusem číslo dva. = Musíte jet dvojkou. „Вы должны ехать двойкой“ Вам надо ехать на втором автобусе (номер 2) u m.д.

16


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Q 2.4. Глаголы jít и jet В чешском языке четко различаются глаголы jít идти и jet ехать. Если вы спрашиваете дорогу, в ответ часто можно услышать выражение: Musíte jít... „Вы должны идти…“ Вам надо пройти… Musíte jet... „Вы должны ехать…“ Вам надо проехать… Однако иногда можно также услышать повелительную форму глаголов jít и jet, например: Jděte [děte] rovně! Идите прямо! Jeďte doleva! Идите налево! Подробнее о глаголах jít (идти) и jet (ехать) см. на стр. 32, пункт 5. 6.

Q 2.5. Тип спряжения: -Í глаголы Из первого урока вам уже известен неправильный глагол být, а также глагол dělat, представляющие -Á тип спряжения. Здесь вы встретитесь со следующим типом спряжения, так называемым -Í типом, представленным глаголом rozumět понимать. По этому типу спряжения спрягаются все глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -et, -ět, -it, а также глаголы jíst, jím (есть, я ем/кушать, я кушаю), spát, spím (спать, я сплю) и stát, stojím (стоять, я стою). -Í глаголы rozumět понимать já ty on, ona, to my vy oni 1

rozumím rozumíš rozumí rozumíme rozumíte rozumí/rozumějí1

Эта форма типична для книжного использования или для письменного чешского языка. В общеразговорном чешском языке используется сокращенная форма (oni) rozuměj.

Q 2.6. Информация о путешествии 1. Карты: www.mapy.cz. 2. Как найти транспортное сообщение на Интернете Транспортное сообщение в Чешской республике: www.idos.cz. Транспортное сообщение в Праге: www.dpp.cz. Нажмите на Vyhledávání spojení „Поиск соединения“/Поиск сообщения. Важные ссылки: odkud откуда, kam куда, přes через, datum дата, čas время, přestup пересадка, vyhledat найти

Q 2.7. Чешские привычки, обычаи и традиции 1. Как обратиться к незнакомому человеку Если вы хотите обратиться к незнакомому человеку (к кому-то на улице, к полицейскому, официанту, продавцу и т.д.), скажите Prosím vás,… Простите (обращение на „Вы“). К детям можно обратиться Prosím tě,… Послушай (на „ты“). Следующей возможностью является Promiňte,... Извините (на „Вы“) или Promiň,... Прости/Послушай (на „ты“).Помните, что эти выражения необходимо использовать всегда. Вопрос (например, как пройти) без подобного обращения будет невежливым. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до людей, с которыми общаетесь, не берите их за руку, за локоть и т.д. И наоборот, на улице или на проходной к вам могут обратиться Halo! Это обычное обращение, которое не считается невежливым и используется, как правило, для привлечения внимания проходящего мимо. 2. Вопрос с отрицанием Вопрос с отрицанием в этом контексте более вежливый, чем положительный. Обратите внимание: Nevíte, kolik stojí lístek? „Вы незнаете, сколько стоит билет?“ Вы не подскажете, сколько стоит билет?

17


УРОК 2

ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарный запас к уроку 2 · Страница 14 banka blízko daleko divadlo dole kavárna kino kostel město most nádraží náměstí nahoře nemocnice obchod orientace řeka socha stanice škola uprostřed + род.падеж vedle + род.падеж vesnice vlevo, nalevo vpravo, napravo zastávka

банк близко, рядом далеко театр внизу кафе кинотеатр, фильм костел/церковь (о здании) город мост вокзал (автобусный или ж/д) площадь наверху больница магазин ориентация река скульптура станция школа в центре рядом, возле деревня cлевa, налево cправa, направо остановка

Je to blízko nebo daleko? Kde je…?

Это близко или далеко? Где находится…?

· Страница 15 áčko, áčkem auto, autem autobus, autobusem béčko, béčkem bílý céčko, céčkem česky doleva doprava dům hledat, hledám jeďte! jet*, jedu lístek, lístky metro, metrem minuta mluvit, mluvím moc pěšky rovně rozumět, rozumím

линия „А“ (метро в Праге) автомобиль, на машине автобус, на автобусе линия „В“ (метро в Праге) белый линия „С“ (метро в Праге) по-чешски налево (направление) направо (направление) дом искать, я ищу езжайте! ехать, я еду билет, билеты метро, на метро минута говорить, я говорю очень пешком прямо понимать, я понимаю

18

stát, stojím tam turista, turistka vědět, vím vidět, vidím vlak, vlakem

1. стоять, я стою 2. стоить, он стоит туда, там турист, туристка знать, я знаю видеть, я вижу поезд, на поезде

Jděte doprava/doleva. Nevíte, kde je…?

Идите направо/налево. Вы не знаете, где находится…?

· Страница 16 druhý hned první supermarket třetí ulice zase

второй сразу, быстро первый супермаркет третий улица снова, опять

Jděte první/druhou/třetí ulicí doleva.

Поверните на первой/второй/ третьей улице налево.

· Страница 17 adresa адрес čas время dlouhé a долгое „а“ dlouhý долгий, длинный informace информация internet Интернет mapa карта podívat se, podívám se na посмотреть, я посмотрю нa (соверш.) + вин.падеж Podívej se na… Rozumíte anglicky, německy, rusky?

Посмотри на... Вы понимаете по-английски, по-немецки, по-русски?

· Страница 18 bydlet, bydlím жить, я живу číslo domu номер дома kino, v kině кино, в кино kolik сколько koruna крона, корона na + вин. и предл.падеж на nádraží, na nádraží вокзал, на вокзале normální нормальный, обычный obec населенный пункт PSČ (произносится: pé es čé) почтовый индекс taxík, taxi такси země страна zpáteční обратный Kolik stojí...?

Сколько стоит...?


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

Kolik to stojí? Kde bydlíš/bydlíte? Jakou máš/máte adresu?

Сколько это стоит? Где ты живешь?/Где Вы живете? Какой у тебя/у Вас адрес?

· Страница 19 dovolená прил. отпуск GPS (произносится: dží pí es) GPS haló алло Havaj Гавайи let полет letiště аэропорт možný возможный počasí погода pro + вин.падеж для snad наверно špatný плохой taxíkem на такси těšit se, ждать с нетерпением, těším se na + вин.падеж я жду с нетерпением zrušen отменен Let na Havaj zrušen pro špatné počasí. To snad není možné! Honem! Mimo provoz.

Вылет на Гавайи отменен из-за плохой погоды. Это невозможно! Давай!/Быстро!/Cкорее! Не работает.

19


УРОК 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к уроку 3 Q 3.1. Грамматический род. Именительный падеж единственного числа Род существительных в чешском языке и в русском языке очень часто совпадает (примеры исключений вы найдете на стр. 3, пункт 1. 7). В нижеследующей таблице представлены так называемые типы склонений. Вы встретитесь с ними и в общем обзоре падежей на стр. 66 u 67. Именительный падеж единственного числа1 Род

местоимение ten -ý и -í прилагательные существительные

Мужской одушевленный Мужской неодушевленный Женский Средний

ten ten ta to

dobrý2 kvalitní dobrý2 kvalitní dobrá kvalitní dobré2 kvalitní

student, muž, kolega banán, čaj káva, restaurace, kancelář, místnost auto, moře, kuře, nádraží

1 Для именительного падежа множественного числа являются типичными (основными) окончания i или y (напр. knedlíky, brambory, palačinky...). Обзор именительного падежа множественного числа вы найдете в таблице падежей на стр. 67. 2

В общеразговорном чешском языке можно услышать формы прилагательных: dobrej student/ banán, dobrý auto.

Существительные Существительные имеют три грамматических рода: мужской род (различается мужской род одушевленный – люди и звери, напр. student, pes, и мужской род неодушевленный, напр. banán), далее женский род (напр. káva) и cpедний poд (напр. auto). Для определения рода существительных существует практическая подсказка. Запомните: 66% существительных имеет в именительном падеже единственного числа следующие oкончания: Мужской род заканчивается на согласный, напр. student, banán, muž муж, мужчина, čaj чай... Женский род заканчивается на -a, напр. káva, studentka, profesorka, učitelka, banka, škola... Средний род заканчивается на -o, напр. auto, kino, divadlo, město, pivo, metro... По перечисленным типичным окончаниям Вы легко определите род существительных. 34% существительных имеeт в именительном падеже единственного числа другие, редко встречающиеся окончания: Окончание -e/-ě очень часто встречается у cуществительных женского рода, напр. restaurace, stanice, rýže, sportovkyně, kolegyně коллега-женщина... но также и у среднего, напр. kuře, moře море... Окончание -í очень часто встречается у cуществительных среднего рода, напр. nádraží, náměstí... Окончание -a можно встретить и у cуществительных мужского рода, напр. kolega коллега мужчина, chleba хлеб... Cогласный можно встретить у cуществительных женского рода, напр. kancelář офис, místnost помещение... Род существительных с менее частотными окончаниями нужно запомнить. Прилагательные Согласно окончанию в именительном падеже единственного числа различаются два типа прилагательных: a) Прилагательные, заканчивающиеся на -ý (-ý прилагательные). В чешской грамматике они называются „твердыми прилагательными“, потому что y называется „твердое y“. На окончание этих прилагательных в именительном падеже единственного числа влияет род существительного, к которому они относятся. Например: dobrý student, dobrá káva, dobré auto. b) Прилагательные, заканчивающиеся на -í (-í прилагательные). В чешской грамматике они называются „мягкими прилагательными“, потому что i называется „мягкое i“. На окончание этих прилагательных в именительном падеже единственного числа не влияет род существительного, к которому они относятся. Например: kvalitní banán, kvalitní káva, kvalitní auto. Местоимения Указательное местоимение ten этот имеет мужской, женский и средний род. Напр. ten banán, ta káva, to auto.

Q 3.2. Kdo, co, jaký Повторите вопросы со словами kdo, co, jaký. Обратите внимание, что глагол být быть в чешском языке почти никогда не опускается. Kdo je to? Кто это? – To je paní Nováková. Это пани Новакова. Co je to? Что это? – To je banán. Это банан. Jaký je ten banán? Какой банан? – Dobrý. Хороший. Jaká je ta káva? Какой кофе? – Dobrá. Хороший. Jaké je to auto? Какой автомобиль? – Dobré. Хороший. Kdo, co и jaký также, как и в русском языке, склоняются – см. обобщающую таблицу падежей на стр. 66 u 67.

20


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Q 3.3. Винительный падеж единственного числа После глаголов jíst ecть/кушать, pít пить, dát si заказать, mít иметь, mít rád любить и многих других в чешском языке, так же, как и в русском языке, используется винительный падеж. В нижеследующей таблице вы найдете формы винительного падежа единственного числа. Обратите внимание, что все существительные разделены на три группы склонения, которые помогут вам лучше ориентироваться в системе падежных окончаний и постепенно их выучить. На данном этапе обучения вы будете закреплять в основном окончания первой группы. Винительный падеж единственного числа Род

Местоимение ten -ý u -í прилагательные Существительные I группа склонения Именительный падеж ед.числа, оканчивающийся на: согл., -a, -o

II группа склонения III группа склонения Именительный падеж ед. чис- Cуществительные ла, оканчивающийся на: -e/-ě, с особым склонением ˇ (= „háček“), -c, -j, -tel

Ma

toho

dobrého1 kvalitního

studenta2

muže2

kolegu2

Mi

ten

dobrý1 kvalitní

banán

čaj

---

F

tu

dobrou kvalitní

kávu

restauraci, kancelář

místnost

N

to

dobré1 kvalitní

auto

moře

kuře, nádraží

В общеразговорном чешском языке вы можете также услышать в винительном падеже единственного числа следующие формы прилагательных: dobrýho studenta, dobrej banán, dobrý auto. 1

В этом уроке вы не проходите винительный падеж существительных мужского рода одушевленного. С ним вы встретитесь в 4 уроке, когда будете говорить, например, Mám bratra a sestru. У меня есть брат и сестра. Mám psa a kočku. У меня есть собака и кошка.

2

Винительный падеж используется, например, после следующих глаголов: dělat, mít3, hledat, dát si, mít rád3, jíst, pít. Обратите внимание на коварный глагол mít + винительный падеж, который на русский язык переводится как „у меня есть“ + именительный падеж или как „иметь“ + винительный падеж. Проблемы может создать и глагол „mít rád“, который переводиться как „любить“, а не как „нравиться“. Также не забывайте о том, что в русском языке форма отрицания глагола, напр. nedělat, nemít, nehledat и т.д. часто управляет существительным в родительном падеже. Напр., по-чешски „nemám“ + винительный падеж, по-русски либо „у меня нет“ + родительный падеж, либо „я не имею“ + винительный падеж.

3

Запомните эту модель предложения, она поможет вам выучить окончание винительного падежа. Dám si černý čaj, černou kávu a černé pivo.

Q 3.4. Глагол dát si Глагол dát si дословно означает „дать себе“, но в ресторане он переводится как „я возьму/закажу, я бы хотел/а/ мне, пожалуйста“. Это возвратный глагол. Некоторые чешские глаголы являются возвратными – они сопровождаются возвратной частицей se или si. В отличие от русского языка, возвратные частицы пишутся отдельно от глагола. Возвратные частицы se и si не могут стоять в начале предложения, а занимают второе логическое место в предложении. Сравните: Co

si

dáte?

„Что Вы себе дадите?“ Что Вы закажете?

Dám

si

pomerančový džus.

„Я дам себе апельсиновый сок.“ Мне, пожалуйста, апельсиновый сок..

Подробнее о правилах второго логического места в предложении см. стр. 37, пункт 6. 4.

Q 3.5. Подсчет предметов Счет в чешском языке даже для русскоговорящих студентов совсем нелегкий.1 Когда вы заказываете блюда в ресторане или делаете покупки в магазине2, избежать незнакомых падежных окончаний можно при помощи использования выражений jednou „один раз“ один, dvakrát „два раза“ два, třikrát „три раза“ три...+ винительный падеж единственного или множественного числа. Например: Dám si jednou kávu. Мне, пожалуйста, один кофе. Dáme si dvakrát čaj. Нам, пожалуйста, два чая. Dáme si třikrát hranolky. Нам, пожалуйста, три картошки-фри. 1

При подсчете предметов используется 1 (jeden, jedna, jedno) + именительный падеж единственного числа, 2 (dva, dvě, dvě), 3, 4 + именительный падеж множественного числа и 5, 6, 7...... + родительный падеж множественного числа. Более того, числительные также склоняются, напр.: Dám si jednu kávu. Мне, пожалуйста, один кофе. Vidím jednoho studenta. Я вижу одного студента.

2

Внимание: В магазине используется единица веса декаграмм (в разговорном языке deko), что означает 10 граммов. Поэтому, если вы хотите купить, напр. 100 г сыра, надо сказать: Prosím, 10 deka. Следующей полезной в употреблении единицей веса является kilogram килограмм (в разговорном языке kilo).

21


УРОК 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Q 3.6. Mám rád/ráda… Глагол „любить“ в чешском языке выражается иначе, чем в русском языке: Если вы – мужчина, то говорят: Mám rád… Я люблю… Если вы – женщина, то говорят: Mám ráda… Я люблю… В множественном числе говорят: Máme rádi… Мы любим… Внимание: Выражение mít rád любить используется только по отношению к лицам или предметам, напр. Mám rád dceru. Я люблю дочь. Mám ráda kávu. Я люблю кофе. Если вы что-то любите делать, то используется другое выражение (см. стр. 33, пункт 5.7). В чешском языке существуют также и другие выражения, которые обычно переводятся с помощью русского глагола „нравиться“. О еде и питье говорят: Chutná mi pivo. Мне нравится пиво. Nechutnají mi knedlíky. Мне не нравятся кнедлики.О визуальном или эмоциональном впечатлении говорят: Líbí se mi Praha. Мне нравится Прага. Nelíbí se mi to. Мне это не нравится.

1

Q 3.7. Тип спряжения: -E* глагола В этом уроке вы выучите -E* тип спряжения, представленный глаголом číst читать. Этот тип спряжения самый трудный, потому что в спрягаемых формах меняется корень слова, напр. číst читать × čtu я читаю, pít пить × piju1 я пью. Глаголы, спрягаемые по этому типу спряжения, в конце учебника обозначены звездочкой (*). У обозначенных таким образом глаголов вы всегда должны запоминать не только инфинитив, но и первое лицо единственного числа, т.е. я-форму, напр. číst, čtu. По этому типу обычно спрягаются глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ít, -ýt, -ét, -íst, -ést, -ůst, -ást. -E* глаголы (глаголы с изменением в корне) číst* читать já ty on, ona, to my vy oni 1

čtu čteš čte čteme čtete čtou

Обратите внимание: Глагол pít* имеет два варианта для форм я и oни: (já) piju/piji, (oni) pijou/pijí. Формы, приведенные справа (piji и pijí), используются только в книжном или письменном чешском языке

Q 3.8. 100 korun, eur, dolarů Запомните: dolar доллар × 100 dolarů 100 долларов koruna крона × 100 korun 100 крон euro евро × 100 eur/euro 100 евро После числительных 5 и выше в чешском языке, так же, как и в русском языке, используется родительный падеж множественного числа. Обзор родительного падежа множественного числа приведен в таблице на стр. 67.

Q 3. 9. Чешские привычки, обычаи и традиции 1. Едим и пьем Основной едой дня считаются snídaně завтрак, oběd обед и večeře ужин. Самым плотным из них является обед, который обычно состоит из супа и главного блюда. Суп чехи едят ложкой, а главное блюдо – вилкой и ножом. Перед едой чехи желают друг другу: Dobrou chuť. Приятного аппетита! Традиционным тостом является: Na zdraví! За здоровье!, а в неформальной ситуации говорят: Ahoj!, Čau! или Čus! Внимание: Громкое чмоканье, втягивание или прихлебывание во время еды и питья считаются очень невежливыми! 2. Заказ блюд Помимо фразы Dám si... Мне, пожалуйста,… в ресторанe также можно сказать: Prosím... Пожалуйста,… Chtěl/chtěla bych... Я бы хотел/а… Já bych chtěl/chtěla... Мне, пожалуйста… 3. Предлагаем еду Dáš/dáte si kávu? Хочешь/хотите кофе?

22


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Nedáš/nedáte si kávu? Не хочешь/не хотите кофе? Обратите внимание на реакцию: Ano, děkuju. Да, спасибо. Ne, děkuju. Нет, спасибо. 4. Чаевые Если в ресторане вы хотите дать официанту чаевые, добавьте их к общей сумме, которую вы должны заплатить, и подайте деньги официанту со словами: To je v pořádku. „Это в порядке“. Спасибо./Cдачу не надо. или в общеразговорном чешском языке To je dobrý. Хорошо./Cдачу не надо. Например, если вы должны заплатить 283 крон, эту сумму можно округлить на 300 (310, 320... и т.д.) крон. 5. Мы хотим уйти из-за стола Если вам ненадолго необходимо выйти из-за стола (напр., в туалет), надо сказать: Promiňte, odskočím si. „Извините, я отcкoчy“. Извините, я сейчас вернусь.

23


УРОК 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарный запас к уроку 3 · Страница 22 banán bramborový brambor, brambory čaj černý červený česnekový čokoláda čokoládový dcl (разг. deci, decka) dezert, dezerty dort dušený džus guláš gulášový (gulášová polévka) hotový houskové knedlíky hovězí (maso) hranolek, hranolky jídelní lístek jídlo, jídla karamel káva (разг. kafe) knedlík, knedlíky kola maďarský maso nápoj, nápoje neperlivý omáčka ovoce (только ед. число) palačinka, palačinky pečený kuře perlivý pití polévka, polévky pomerančový rajčatový rýže řízek s (вокализация: se) + твор.пад salát, saláty smažený světlý šopský salát tatarský vanilkový vařený vepřové (maso)

24

банан картофельный картошка чай черный красный чесночный шоколад шоколадный аббревиатура для декалитра десерт, десерты торт тушеный сок гуляш из гуляша (суп-гуляш) готовый кнедлики из белого хлеба говяжье (мясо), говядина картофель-фри меню блюдо, блюда карамель кофе кнедлик, кнедлики кока-кола венгерский мясо напиток, напитки без газа соус фрукты блинчик, блинчики запеченный цыпленок с газом питье суп, супы апельсиновый томатный, из помидоров рис венский шницель с салат, салаты жареный светлый „шопский“ (греческий) салат татарский ванильный вареный свиное (мясо), свинина

voda zelenina (только ед. число) zeleninový zelený zmrzlina znát, znám

вода овощи овощной зеленый мороженое знать, я знаю

· Cтраница 23 dobrý kvalitní

хороший качественный

· Страница 24 dát si, dám si (соверш.) dohromady dvakrát číst*, čtu jednou jíst, jím k (вокализация: ke) + дат.падеж mít rád/ráda, mám rád/ráda pít*, piju taky takže třikrát všechno zaplatit, zaplatím (соверш.) zvlášť Dám si… Dáte si…? Dobrou chuť! To je všechno? Zaplatím. Zvlášť nebo dohromady?

заказать, я заказажy (в ресторане) вместе „два раза“, дважды читать, я читаю „один раз“, один, однажды есть, я ем/кушать, я кушаю к любить, я люблю пить, я пью также поэтому, так что „три раза“, трижды всё заплатить, я заплачу отдельно, особенно Мне, пожалуйста,... Вы не хотите...? (в ресторане) Приятного аппетита! Это все? Счет, пожалуйста. Вместе или отдельно? (платить в ресторане)

· Страница 25 často koktejl mléko šampaňské (víno)

часто коктейль молоко шампанское

Já taky. Já taky ne.

Я тоже. Я тоже нет.

· Страница 26 bota, boty kniha mobil oběd svetr

ботинок, ботинки книга мобильный телефон обед свитер


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

tričko vitamín, vitamíny

футболка витамин, витамины

· Страница 27 do + род.падеж hele (разг.) hlad kuchař, kuchařka naproti + дат.падеж otevřeno počkat, počkám (соверш.) šel zavřeno žízeň

в смотри!/слушай! голод повар, повариха напротив, вопреки,наоборот открыто подождать, я подожду он (по)шел (прош. вр. от идти) закрыто жажда

Kolik je hodin? Mám hlad a žízeň.

Который час? Я хочу есть и пить.

25


УРОК 4

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к уроку 4 Q 4.1. Глагол jmenovat se Глагол jmenovat se дословно означает „называться, именоваться“, но переводится как „зваться“ Этот глагол возвратный. Это значит, что он всегда сопровождается возвратной частицей se (jmenuju se, jmenuješ se, jmenuje se...). Как вам уже известно из предыдущего урока, частица se, в отличие от русского языка, всегда пишется отдельно и не может стоять в начале предложения, а всегда занимает второе логическое место в предложении. Сравните: Jak

se

jmenuješ?

„Как ты зовешься?“ Как тебя зовут?

Jmenuju

se

Ema.

„Я зовусь Эмма.“ Меня зовут Эмма

Můj přítel

se

jmenuje

John.

„Мой друг зовется Джон.“ Моего друга зовут Джон.

Подробнее о правилах второго логического места в предложении см. стр. 37, пункт 6. 4.

Q 4.2. Je mu… (let). Je jí … (let). Сравните: Kolik ti je (let)? Сколько тебе (лет)? Kolik vám je (let)? – Сколько Вам лет? Je mi 25 (let). Мне 25 (лет). Kolik mu je (let)? Сколько ему (лет)? – Je mu 22 (let). Ему 22 (года). Kolik jí je (let)? Сколько ей (лет)? – Je jí 5 (let). Ей 5 (лет).. Выражения ti, vám, mi, mu u jí являются формами личных местоимений в дательном падеже: Именительный падеж já

ty

on

ona

to

my

vy

oni

nám

vám

jim

Дательный падеж mi

ti

mu

mu

Внимание: Формы mi/ti/mu/jí не могут стоять в начале предложения. Подробнее о правилах второго логического места в предложении см. стр. 37, пункт 6. 4.

Q 4.3. Притяжательные местоимения: můj, moje… Притяжательными местоимениями являются: Именительный падеж единственного числа Pод

мой, мое твой, твое (на „ты“)

наш, наша

ваш, ваша (мн.ч. или на „Вы“)

мужской

můj

tvůj

náš

váš

женский

moje

tvoje

naše

vaše

средний

moje

tvoje

naše

vaše

его

ее

их

jeho

její

jejich

Внимание: В именительном падеже множественного числа окончание притяжательных местоимений můj, tvůj, náš, váš, в отличие от русского языка, зависит от рода имени существительного (а в мужском роде и от одушевленности или неодушевленности). Сравните: moji studenti × moje banány, moje studentky, moje auta.

Q 4.4. -ý и -í прилагательные Из урока 3 вам уже известно, что по окончанию в именительном падеже единственного числа (форма, которая приводится в словаре) различаются два типа прилагательных: a) Прилагательные, оканчивающиеся на -ý (-ý прилагательные). б) Прилагательные, оканчивающиеся на -í (-í прилагательные). Обратите внимание на „интернациональныe“ прилагательныe, происходящиe от латинского или греческого языков, нaпp.: aktivní, pasivní, optimistický, pesimistický… Повторите именительный падеж единственного числа на стр. 20, пункт 3.1.

26


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Q 4.5. Starý × starší, tlustý × silnější В разговоре о ком-то не используются выражения, которые могли бы каким-то образом задеть или обидеть упоминаемого человека. Поэтому не говорят, что кто-то je starý он старый, а говорят, что je starší „он старше“, он старшего возраста. Подобно этому не говорят, что, кто-то tlustý он толстый, а говорят, что je silnější „он более сильный“, он полноватый.

Q 4.6. Тип спряжения: -OVAT глаголы Из предыдущих уроков вы уже знаете -Á, -Í и -E* типы спряжения. В этом уроке разбирается последний тип спряжения, так называемые -OVAT глаголы, представленные глаголом pracovat работать. По этому типу спряжения спрягаются глаголы, заканчивающиеся в инфинитиве на -ovat. -OVAT глаголы pracovat работать já ty on, ona, to my vy oni

pracuju/pracuji1 pracuješ pracuje pracujeme pracujete pracujou/pracují1

Формы pracuji, pracují используются в книжном или письменном чешском языке.

1

Обратите внимание, что к этому типу спряжения относится много „интернациональных“ глаголов, происходящих из латинского или греческого языков: sportovat, telefonovat, plánovat, organizovat, komunikovat, diskutovat, analyzovat, protestovat, testovat...

Q 4.7. Одушевленные существительные мужского рода в винительном падеже единственного числа В уроке 3 вы познакомились с формами винительного падежа единственного числа. Вы изучили, что в этом падеже, в отличие от именительного падежа единственного числа, существительные женского рода меняют окончание (нaпр. černá káva × dám si černou kávu). В этом уроке вы выучите, что существительные одушевленного мужского рода (то есть людu и животныe мужского рода) тоже меняют свое окончание в винительном падеже единственного числа. Сравните следующие предложения: Můj bratr je mladší. Мой брат младше. × Mám mladšího bratra. У меня есть младший брат. Můj pes je velký. Моя собака большая. × Mám velkého psa. У меня есть большая собака. В первом предложении выражения mladší и bratr, velký и pes стоят в именительном падеже, во втором предложении – в винительном падеже. Снова повторите пункт 3.3 на странице 21, посвященный винительному падежу. В таблице обратите внимание, что на этом этапе изучения мы сосредоточимся 27 на упражнениях по склонению первой группы имен существительных.

Q 4.8. Чешские привычки, обычаи и традиции Чешские имена a) Имя (křestní jméno) Так же, как и во всех славянских языках, в чешском языке существует огромное количество уменьшительно-ласкательных имен или форм домашнего обращения. Например, Marie может называться Mařenka, Maruška, Majka, Máňa, Majda... Jan может называться Jenda, Jeník, Jeníček, Honza, Honzíček... (от немецкого Hans, а Josef может называться Jožin, Pepa, Pepík, Pepíček... (от итальянского Pepé). Обратите внимание, что многие чехи отмечают не только narozeniny день рождения, но и svátek именины, то есть день памяти святого, в честь которого назван человек. Эта традиция берет свое начало в католическом богослужебном календаре, где каждый день посвящен какому-нибудь святому или патрону. b) Фамилия (příjmení) Чешские фамилии иногда могут быть комичными. Можно встретиться с людьми, которых зовут slečna Zajíčková девушка Зайчикова, paní Hrubá пани Грубая, paní Slabá пани Слабая, pan Beránek пан Барашек, pan Mizera пан Мерзавец, pan Polívka пан Супчик или pan Nohavica пан Штанина. Некоторые мужские фамилии, заканчивающиеся на -л, являются, собственно, так называемой -эль-формой, при помощи которой образуется прошедшее время. Pan Vyskočil переводится как „пан Подпрыгнул“, а pan Koukal является „мужчиной, который таращил глаза“ – переводится как „пан Глядел/Смотрел“. Точно так же paní Koukalová в переводе на русский язык является „женой мужа, который глядел“. Сравните три типа чешских фамилий и их окончания:

27


УРОК 4

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Dvořák + Dvořáková

2. Malý + Malá

3. Janů + Janů

Dvořákovi

Malí, Malých

Janů

1. Большинство фамилий относится к этому типу. Мужской род (напр. Dvořák) слоняется как существительное, а женский род (напр. Dvořáková) склоняется как прилагательное dobrá. 2. Эти фамилии oбозначают особенности либо цвета и имеют форму прилагательных, поэтому и склоняются как прилагательные. 3. Этот тип встречается очень редко. Он не склоняется.

28


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

Словарный запас к уроку 4 · Страница 30 Anglie asi au-pair babička bratr dcera dědeček jejich ještě jí jmenovat se, jmenuju se kamarád, kamarádka kočka kolega, kolegyně malý maminka (официально: matka) manžel, manželka matematika medicína mladší mluvit, mluvím mu můj, moje myslet, myslím náš, naše nejlepší o + предл.падеж pes přítel, přítelkyně sestra spolu starší syn škola, ve škole tatínek (официально: otec) učit, učím vnuk, vnučka

Англия примерно au-pair бабушка брат дочь дедушка их еще ей (форма дат. падежа от ona) называться, меня зовут друг, подруга кошка коллега маленький мама (официально: мать) супруг, супруга математика медицина младший говорить, я говорю ему (форма дат. падежа от on) мой, моя думать, я думаю наш, наша самый лучший о, во время собака друг, подруга сестра вместе старший сын школа, в школе папа (официально: отец) преподавать, я преподаю внук, внучка

Jak se jmenuješ? Jmenuju se ... Kolik mu je? – Je mu ... (let). Kolik jí je? – Je jí ... (let).

Как тебя зовут? Меня зовут... Сколько ему (лет)? – Ему ... (лет). Сколько ей (лет)? – Ей ... (лет).

· Страница 31 dítě, děti rodič, rodiče tvůj, tvoje váš, vaše jeho její

ребенок, дети родитель, родители твой, твоя ваш, ваша его ее

· Страница 32 aktivní elegantní energický hezký hubený inteligentní krásný

активный элегантный энергичный красивый, симпатичный худой интеллигентный красивый

mladý moderní muž nemocný nervózní optimistický ošklivý pesimistický populární silnější smutný starší starý sympatický šťastný tlustý velký vysoký zdravý žena

молодой современный мужчина больной нервозный оптимистичный некрасивый, противный пессимистичный популярный более сильный, немного полный грустный старшего возраста старый симпатичный счастливый толстый большой высокий здоровый женщина

Jaká je tvoje sestra? Jaký je tvůj bratr?

Какая твоя сестра? Какой твой брат?

· Страница 33 analyzovat, analyzuju angličtina diskutovat, diskutuju

telefonovat, telefonuju

анализировать, я анализирую английский язык дискутировать/обсуждать, я дискутирую общаться/я общаюсь менеджер (он), менеджер (она) механик планировать, я планирую возражать/протестовать, я возражаю секретарь (он), секретарь (она) заниматься спортом, я занимаюсь спортом звонить по телефону, я звоню

· Страница 34 fajn (разг.) mladší svobodný vdaná ženatý univerzita

отлично более молодой неженатый замужем женатый университет

· Страница 35 doma chvíle moment prodavač, prodavačka úředník, úřednice uvidět, uvidím (соверш.) za + вин.падеж

дома минутка, минута момент, секундочку продавец, продавщица чиновник, чиновница увидеть, я увижу через (о времени), за

Za chvíli jsem tady.

Я буду через минутку

komunikovat, komunikuju manažer, manažerka mechanik plánovat, plánuju protestovat, protestuju sekretář, sekretářka sportovat, sportuju

29


УРОК 5

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к уроку 5 Q 5.1. Предлоги v × ve Предлог v в имеет более длинный вариант ve, упрощающий произношение. Ve uспользуется: a) Если следующее слово начинается на два или более согласных, напр. ve čtvrtek в четверг, ve středu в среду, ve dvě hodiny в два часа, ve dvanáct hodin в двенадцать часов, ve škole в школе. b) Если следующее слово начинается на тот же или подобный (звонкий/глухой) звук, напр. ve firmě на фирме, ve filmu в кино, ve vlaku в поезде, ve Francii во Франции, ve Vietnamu во Вьетнаме. Обратите внимание и на другие предлоги, которые употребляются по тем же правилам: k/ke к, z/ ze из, s/ se с.

Q 5.2. Выражение времени: часы Вопрос: Kdy?1 Когда? V kolik hodin?2 Во сколько? Для выражения времени можно использовать двенадцатичасовую систему с выражениями ráno утро, dopoledne до обеда, večer вечер... и т.д. для уточнения, напр.: Lekce je v 8 ráno. Лекция (состоится) в 8 часов утра. Film je ve 3 odpoledne. Фильм (будет) в три часа дня. Koncert je v 8 večer. Концерт (начнется) в восемь вечера. В чешском языке можно использовать также двадцатичетырехчасовую систему, напр.: Koncert je ve 20. 00 (= dvacet nula nula). Концерт в 20.00 (= двадцать ноль-ноль). Этот способ выражения времени используется скорее в официальном контексте, например в сообщениях по радио, в аэропорту, на вокзале и т.д. Позже вы изучите другой способ выражения времени. Пример приведен в следующей таблице: Другой способ выражения времени ve čtvrt na jednu (dvě, tři…) в четверть первого (второго, третьего…)

v půl jedné (druhé, třetí…) в половине первого (второго, третьего…)

ve tři čtvrtě na jednu (dvě, tři…) без пятнадцати час (два, три…)

1

Обратите внимание на разницу между выражениями kdy × když: Kdy začíná koncert? Во сколько начинается концерт? × Když začíná koncert, nemůžeme mluvit. Когда/если начнется концерт, нельзя разговаривать.

2

При необходимости спросить, сколько времени, говорят: Kolik je hodin? Который час?

Q 5.3. Выражение времени: части дня, дни недели В этом учебнике вы учите названия частей дня и дней недели не в именительном падеже (= форма, которую вы найдете в словаре), а в форме, которая отвечает на вопрос kdy? когда? Сравните: им. падеж ед.числа

когда?

ráno (5.00–9.00) dopoledne (9.00–12.00) poledne (12.00) odpoledne (12.00–17.00) večer (17.00–23.00) noc (23.00–5.00)

ráno dopoledne v poledne odpoledne večer v noci

Обратите внимание, что части дня, как правило, используются без предлога. Например: Koncert je dopoledne. Концерт (будет) до обеда. Diskotéka je večer. Дискотека (будет) вечером.

30


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 им. падеж ед.числа

когда?

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

v pondělí v úterý ve středu ve čtvrtek v pátek v sobotu v neděli

Обратите внимание: víkend выходные × o víkendu на выходных/во время выходных

Названия дней на чешском языке очень интересные. pondělí понедельник – po neděli (после воскресенья) úterý вторник – от старославянского и русского второй středa среда – střední den (день в середине недели) čtvrtek четверг – čtvrtý den (четвертый день)

pátek пятница – pátý den (пятый день) sobota суббота – от еврейского шабат, что значит „день отдыха“ neděle воскресенье – от nedělat (не делать)

Обратите внимание: Предлог v/ve при обозначении времени используется с винительным падежом.

Q 5.4. Дата Вопрос: Kolikátého je dneska? Какое сегодня число? Числительные, используемые для выражения даты, называются порядковыми числительными и в этих целях употребляются в родительном падеже. За порядковым числительным, в отличие от русского языка, всегда пишется точка. Дата записывается двумя способами: 1. (день) 1. (месяц) 2010 (год). Читается: prvního první dva tisíce deset (первого первого две тысячи десять) или 1. (день) ledna (месяц) 2010 (год). Читается: prvního ledna dva tisíce deset (первого января две тысячи десять) Названия месяцев в чешском языке тоже очень интересные. leden январь – led (лед) únor февраль – от nořit se погружаться (о тающем льду) březen март – bříza (береза) или březí (стельная (корова)) duben апрель – dub (дуб) květen май – květina (цветок) červen июнь – červený (красный) červenec июль – červený (красный) srpen август – srp (серп) září сентябрь – za říje (во время гона животных) říjen октябрь – říje (гон) listopad ноябрь – list (лист) u padat (падать) prosinec декабрь – от siný (посиневший) или prosit (просить) Обратите внимание: Обозначение времени с – по на чешский язык переводится как od – do. Напр.: Výstava je od 1. ledna do 28. února. Выставка (продлится) с 1 января по 28 февраля.

Q 5.5. Модальные глаголы Модальные глаголы сами по себе значения не имеют, а только модифицируют значение полноценного глагола в предложении. Запомните следующие модальные глаголы: chtít*, chci1 хотеть, я хочу, moct*, můžu мочь, я могу, muset, musím2 быть должен, я должен, быть обязанным, я обязан. После модального глагола обычно следует инфинитив. Например: Chci pracovat. Я хочу работать. Můžu pracovat. Я могу работать. Musím pracovat. Я обязан работать. После этих глаголов может также следовать прямое дополнение (в винительном падеже), напр. Chci zmrzlinu. Я хочу мороженое. Внимание: В отличие от русского языка, модальные глаголы не имеют пары совершенного вида (напр. хотеть/захотеть chtít, мочь/смочь moct). 1

Глагол chtít* имеет неправильное спряжение, которое необходимо выучить наизусть: chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí. Этот глагол часто используется в кондиционале (условное наклонение), напр. Chtěl/chtěla bych... Я бы хотел/а…

2

Глагол muset в чешском языке выражается иначе, чем в русском. Это спряжение необходимо выучить наизусть. Сравните: musím я должен/должна, musíš ты должен, musí он должен, musíme мы должны, musíte вы/Вы должны, musí/musejí они должны.

31


УРОК 5

ПРИЛОЖЕНИЕ

Q 5.6. Глаголы движения jít*, jet* + предлоги do × na × k/ke Из урока 2 вы уже знаете глаголы движения jít* идти и jet* ехать. Оба этих глагола спрягаются по -E* типу спряжения (см. стр. 22, пункт 3.7.): jít* идти: jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou. Обратите внимание на произношение: [du, deš...] и т.д. jet*ехать: jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou. Глаголы jít идти и jet ехать с предлогами do, na и k (вместе с более долгим вариантом ke) выражают направление или движение в каком-то направлении. Они отвечают на вопрос kam? куда? Сравните картинки, иллюстрирующие значение этих трех предлогов, и запомните глаголы, с которыми они используются. Направление или движение Вопрос: Kam? Куда? Глаголы движения: jít идти, jet ехать, letět лететь...

do + родительный падеж

na + винительный падеж

+ мероприятия

k/ke + дательный падеж

+

Предлог do Предлог do (используемый с родительным падежом1) употребляется для выражения движения внутрь какого-то места или закрытого/ ограниченного пространства. Поэтому он используется, например, с названиями континентoв, государств, стран, городoв, деревeнь и зданий. Обратите внимание: Jdu do školy. Я иду в школу. Jedu do Ruska. Я еду в Россию. Внимание: Было бы ошибкой использовать после глаголов движения предлог v! Этот предлог используется только для выражения места, напр. Jsem ve škole. Я в школе. Jsem v Rusku. Я в России. Предлог na Предлог na (в динамическом значении связанный с винительным падежом1) используется с так называемыми „na-словами“, которыми являются: a) действия и мероприятия, напр. Jdu na koncert. Я иду на концерт. b) поверхность или открытое/неограниченное пространство, напр. Jedu na nádraží. Я еду на вокзал. c) некоторые институты, напр. Jdu na univerzitu. Я иду в университет. d) острова и полуострова, напр. Jedu na Maltu. Я еду на Мальту. e) некоторые исключения, напр. Jedu na Slovensko. Я еду в Словакию. Сравните также использование „na-слов“ после глаголов состояния, напр. být, pracovat, sejít se. См. стр. 40, пункт 7.1.

Предлог k/ke Предлог k/ke (связанный с дательным падежом1) используeтся для выражения движения к какому-то месту или к людям. Обратите внимание: Jdu ke škole. Я иду к школе. Jedu k doktorovi. Я еду к врачу. Jdu ke kamarádovi. Я иду к другу. 1

Обзор родительного, винительного и дательного падежа единственного числа см. на стр. 66.

32


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Q 5.7. Mít rád (любить кого-то/что-то) × rád dělat (любить делать) Сравните: Mít rád + существительное (человек, животное или вещь…), напр.: Má ráda knihy. Она любит книги. Má rád tenis. Он любит теннис. × Rád + глагол, напр.: Ráda čte knihy. Она любит читать книги. Rád hraje tenis. Он любит играть в теннис. Обратите внимание на сокращение долготы в форме отрицания: rád – nerad, ráda – nerada, rádi – neradi.

Q 5.8. Двойное и множественное отрицание Чешский язык, так же, как и русский язык, может иметь два и более отрицаний, напр. Co nedělá nikdy? Что он никогда не делает? Однако, внимание: в русском языке, в отличие от чешского, после отрицания часто используется родительный падеж. Сравните: Nemám byt. У меня нет квартиры. С вопросительными местоимениями и наречиями kdo кто, kde где и kdy когда, с которыми вы знакомы из предыдущих уроков, вы можете легко создать неопределенные и отрицательные местоимения или наречия с помощью приставок ně- не- и ni- ни-. Эти приставки всегда пишутся слитно с местоимением. Например: kdo кто – někdo кто-то – nikdo никто kde где – někde где-то – nikde нигде kdy когда – někdy когда-то – nikdy никогда

Q 5.9. Чешские привычки, обычаи и традиции Если мы хотим кого-то куда-то позвать, то часто используем вопрос с отрицанием, который в данном случае выполняет функцию вежливого предложения или идеи.Сравните: Nechceš jít na tenis? Ты не хочешь пойти на теннис? Пойдем на теннис? Nechceš jít do kina? Ты не хочешь пойти в кино? Пойдем в кино? Обратите внимание на реакцию: Ano, chci. Ne, nechci.

33


УРОК 5

ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарный запас к уроку 5 · Страница 38 čtvrtek, ve čtvrtek divadelní hra detektivka dnes, dneska dopoledne dvě festival film hra hodina, hodiny kdy koncert končit, končím

четверг, в четверг театральная пьеса детектив сегодня до обеда две фестиваль кино, фильм игра, пьеса час, часы когда концерт кончить, я кончу /закончить, я закончу kulturní культурный neděle, v neděli воскресенье, в воскресенье od + род.падеж oт odpoledne после обеда opera опера pátek, v pátek пятница, в пятницу pondělí, v pondělí понедельник, в понедельник program программа sobota, v sobotu суббота, в субботу středa, ve středu среда, в среду týden неделя úterý, v úterý вторник, во вторник víkend, o víkendu выходные, в выходные výstava выставка začínat, začínám начинать(ся), я начинаю Kdy je… Когда...? V kolik (hodin) je… Во сколько...? Kolik je hodin? Который час? · Страница 39 datum дата diskotéka дискотека fotbal футбол hokej хоккей kolikátý какой по счету, который konference конференция konzultace консультация lekce češtiny урок чешского языка měsíc месяц mítink встреча, митинг narozeniny (только мн.число) день рождения skupina группа tenis теннис trénink тренировка Kolikátého je? Какое сегодня число?

34

· Страница 40 chtít*, chci hodit se, hodí se jet*, jedu moct*, můžu muset, musím sejít* se, sejdu se třeba zítra

хотеть, я хочу подходить, это (мне) подходит ехать, я еду мочь, я могу быть обязанным, я обязан/а встретиться, я встречусь например, может быть завтра

Hodí se ti/vám to? Hodí./Nehodí. Kdy se sejdeme? Nechceš jít na tenis? Sejdeme se zítra ve 4.

Тебе/Вам/вам это подходит? Подходит./Не подходит. Когда мы встретимся? Ты не хочешь пойти на теннис? Встретимся завтра в 4.

· Страница 41 akce мероприятие aktivita деятельность byt квартира číst* , čtu читать, я читаю dívat se na, dívám se смотреть на, na + вин.падеж я смотрю на domácí úkol домашнее задание hospoda трактир hrát*, hraju играть, я играю hudba музыка každý каждый kniha книга nakupovat, nakupuju покупать, я покупаю poslouchat, poslouchám слушать, я слушаю práce работа pracovat, pracuju работать, я работаю procházka прогулка psát*, píšu писать, я пишу spát, spím спать, я сплю supermarket, v supermarketu супермаркет, в супермаркете tancovat, tancuju танцевать, я танцую test тест televize телевизор uklízet, uklízím убирать, я убираю vařit, vařím готовить (еду), я готовлю volejbal волейбол vstávat, vstávám вставать, я встаю výlet экскурсия Nechceš jít na procházku? Ты не хочешь пойти на прогулку? Nechceš jet na výlet? Ты не хочешь поехать на экскурсию? · Страница 42 akční film časopis

боевик журнал


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

jiný každý něco nikdy noviny (только мн.число) počítač společný sport sportovat, sportuju unavený úplně

другой каждый что-то никогда газета/газеты компьютер общий, совместный спорт заниматься спортом, я занимаюсь спортом уставший совсем

Nikdy nemám čas. Nikdy nehraju volejbal.

У меня никогда нет времени. Я никогда не играю в волейбол.

· Страница 43 stromeček Vánoce veselý zdobit, zdobím

рождественская елка Рождество веселый украшать, я украшаю

Mám moc práce. Veselé Vánoce! Za týden jsou Vánoce.

У меня много работы. Счастливого Рождества! Через неделю Рождество.

35


УРОК 6

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к уроку 6 Q 6.1. Образование фopм прошедшего времени глагoла Посмотрите на комплексную таблицу прошедшего времени глагoла. Глагол být быть в нем используется как пример и может быть заменен любым другим глаголом. Единственное число

Множественное число

byl/byla/bylo jsem

я был/а/о

byli jsme

мы были

byl/ byla/bylo jsi

ты был/а/о1

byli jste

вы/Вы были1

byl/ byla/bylo ------

он/она/оно/ был/а/о

byli ------

они были

При образовании прошедшего времени следуйте пункту 1 и 2, подобным русскому языку. Однако, обратите внимание на пункт 3 (добавление вспомогательного глагола), в котором оба языка значительно отличаются: 1. От инфинитива глагола отбрасывается -t и добавляется -l. В результате чего получается так называемая -l форма („-эль-форма“, причастие прошедшего времени/действительное причастие). Сравните: dělat – dělal, pracovat – pracoval, studovat – studoval, rozumět – rozuměl, hledat – hledal, vědět – věděl, vidět – viděl… ВНИМАНИЕ: Некоторые глаголы (часто односложные глаголы и глаголы, оканчивающиеся на -nout) имеют несистематичные -l формы. Эта несистематичность заключается в: a) сокращении корневого гласного, например být – byl, pít – pil, spát – spal, psát – psal б) изменении корня глагола, например číst – četl, chtít – chtěl, jíst – jedl, jít – šel, šla, šli, mít – měl, moct – mohl, umřít – umřel 2. Запомните, что -l форма имеет свои формы для мужского, женского, среднего рода и множественного числа2 , нaпр. глагол být: byl, byla, bylo, byli. 3. Соответствующую роду -l форму всегда объединяйте с соответствующей формой вспомогательного глагола být (см. таблица выше). НО: только в формах третьего лицо единственного и множественного числа вспомогательный глагол не употребляется. 1

Внимание! Обратите внимание на разницу при обращении на „Вы“ в прошедшем времени между чешским и русским языками. Сравните: Обращаясь к мужчине, мы говорим: Pane Nový, byl jste doma? Господин Новы, Вы были дома? Обращаясь к женщине, мы говорим: Paní Nová, byla jste doma? Госпожа Нова, Вы были дома? Обращаясь к нескольким людям, мы говорим: Byli jste doma? Вы были дома?

2

Обратите также внимание, что в письменном чешском языке во множественном числе, в отличие от русского языка, возможно увидеть следующие окончания -l форм: muži byli, banány byly, ženy byly, auta byla. Последнюю форму (auta byla) можно также услышать в устной форме литературного чешского языка. Однако в нашем учебнике для упрощения используется только форма byli.

Q 6.2. Отрицание в прошедшем времени При образовании формы отрицания добавьте отрицание ne- к полнозначному глаголу. Например: Nebyl jsem tam. Меня там не было. Nepracovala jsem. Я не работала. Однако никогда не присоединяйте отрицание ne- к вспомогательному глаголу! Например: Byl nejsem tam.

Q 6.3. Вопрос и ответ в прошедшем времени Если вы хотите задать вопрос, достаточно только изменить интонацию. В чешском языке существуют два типа интонации в вопросительном предложении (сравни стр. 12, пункт 1.4). Byl jsi1 doma? Ты был дома? – Ano./Ne. Да./Нет. Co jsi1 dělal? Что ты делал? – Pracoval jsem. Я работал. Обратите внимание на краткие ответы (без вспомогательного глагола): Byl jsi doma? Ты был дома? – Ano, byl. Да, был. 1

Ty-формы прошедшего времени могут быть в общеразговорном языке сокращены:

Byl jsi doma? > Byls doma? Byla jsi doma? > Bylas doma? Co jsi dělal? > Cos dělal? Co jsi dělala? > Cos dělala? Подобное сокращение происходит в литературном чешском языке у возвратных глаголов: Díval jsi se na televizi? > Díval ses na televizi? Dívala jsi se na televizi? > Dívala ses na televizi?

36


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Q 6.4. Второе логическое место в предложении Обратите внимание на изменение порядка слов в нижеследующих предложениях: Pracoval

jsem.

Včera

jsem

pracoval.

Вчера я работал.

Včera dopoledne

jsem

pracoval.

Вчера до обеда я работал.

Včera dopoledne a odpoledne

jsem

pracoval.

Вчера до обеда и после обеда я работал.

Včera dopoledne, odpoledne a večer

jsem

pracoval.

Вчера до обеда, после обеда и вечером я работал.

Я работал.

Почему порядок слов меняется таким образом? Как вы уже знаете, чешский порядок слов свободный (сравни стр. 5, пункт 6). Однако, несмотря на это, существует несколько кратких безударных слов (они называются энклитики), которые не могут стоять в начале предложения. Мы встречались с ними, например, у глагола dát si (стр. 21, пункт 3.4) или jmenovat se (стр. 26, пункт 4.1). Энклитики занимают в предложении так называемое второе логическое место (то есть не обязательно после первого слова, а после первой целостной информации). В случае, если на втором месте „встретятся“ несколько безударных слов одновременно, они располагаются следующим образом: Начало предложения...

Вспомогательные глаголы прошед-шего времени

Второе логическое место Возвратные части- Краткие формы цы se и si личных местоиме-ний в дательном падеже

Díval

jsem

se

Bál

jsem

se

Краткие формы личных местоимений в винительном падеже и местоимение to

...конец предложе-ния.

na televizi. mu

to

dát.

Примеры, приведенные в таблице, переводятся как: Díval jsem se na televizi. Я смотрел телевизор. Bál jsem se mu to dát. Я боялся ему это дать.

Вы можете также спросить, что случится, если краткие безударные слова поместить на другое место в предложении? Честно говоря, ничего: такое предложение будет казаться чехам странным, но его значение останется прежним. Проблемы могли бы возникнуть, если бы вы вообще не знали это правило. В таком случае вы не были бы способны хорошо понимать чешские письменные и устные высказывания. Обратите внимание: союзы a и ale в начале предложения не считаются ударными, напр.: Včera dopoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt. Вчера до обеда я учился u потом писал проект. Včera dopoledne jsem se učil, ale pak jsem pracoval. Вчера до обеда я учился, а потом работал.

Q 6.5. Znát × vědět × umět Русский глагол знать на чешский язык переводится двумя способами: znát u vědět. Эти глаголы используются по-разному: 1. Znát знать используется с прямым дополнением (в винительном падеже), напр.: Znám Českou republiku. Я знаю Чешскую республику. Znám Boženu Němcovou. Я знаю Божену Немцову. Винительный падеж единственного числа см. стр. 21, пункт 3.3.

2. Vědět* знать используется: a) с подчиненным предложением, напр.: Vím, kde je Česká republika. Я знаю, где находится Чешская республика. b) с местоимением to, напр.: Vím to. Я знаю это. 3. Umět уметь используется со cлoвами, oбoзнaчающими знания, способности и языки, напр.: Umím vařit/plavat/lyžovat… Я умею готовить (еду)/плавать/кататься на лыжах… Umím česky/anglicky/německy... „Я умею по-чешски/по-немецки/по-английски…“ Я знаю чешский/немецкий/английский… язык. Внимание: В отличие от русского языка, модальный глагол umět не имеет видовую пару (yметь/cyметь – umět).

Q 6.6. Чешские привычки, обычаи и традиции Чешская история вкратце 4 век до нашей эры Территорию заселило кельтское племя (keltský kmen Bójové). Позднее римляне в их честь назвали эту территорию страна Боев, по-латински Boiohaemum.

37


УРОК 6

ПРИЛОЖЕНИЕ

6 – 7 век Территорию заселяют славянские племена (slovanské kmeny), пришедшие сюда во время переселения народов с территорий между реками Висла, Одр и Днепр. 863 Приход христианских апостолов Константина и Мефодия (Konstantin a Metoděj). 929 Первый чешский святой, князь Вацлав (Svatý Václav), был убит своим братом в городе Болеслав. 1085 Вратислав I коронован как первый чешский король (první český král). 1348 Король Чешский и Император Римский Карл IV (Karel IV.) основал университет в Праге (Karlova univerzita), самый старый университет в Центральной, Северной и восточной Европе. 1415 Магистр Ян Гус (Jan Hus), чешский проповедник и религиозный реформатор, был сожжен в Констанце. Смерть Гуса явилась импульсом для вспышки гуситского движения (husitské hnutí) в Чехии. 1526 Первый из Габсбургов, Фердинанд I, был избран чешским королем. 1620 Битва на Белой горе (Bílá Hora), ознаменовавшая конец религиозной свободы, начало рекатолизации и германизации Чехии. 1781 Йозеф II отменил барщину и издал Указ o веротерпимости, который спустя почти двести лет принес чешским землям больше религиозной свободы. Эти шаги означали начало народного возрождения (národní obrození), которое в 19 веке повлияло на развитие современной формы чешского языка. 1918 Возникновение самостоятельной Чехословацкой республики (Československá republika, Československo) во главе с пре зидентом Т. Г. Масариком (T. G. Masaryk = T. G. M.). 1939 Нацистская оккупация Чехии и Моравии (nacistická okupace Čech a Moravy). 1945 Пражское антифашистское восстание (Pražské povstání). Конец второй мировой войны. Освобождение страны советской и американской армиями. 1948 Февральский коммунистический государственный переворот (называемый „vítězný únor“). 1968 „Пражская весна“ („pražské jaro“), попытка создания демократической модели социализма. Этот процесс был прерван оккупацией страны войсками социалистических стран. 1989 Демонстрация против коммунизма, вылившаяся в „бархатную“ революцию („sametová revoluce“). 1993 Разделение Чехословакии и возникновение Чешской республики (Česká republika). 2004 Вступление Чешской республики в Европейский Союз (Evropská unie).

38


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

Словарный запас к уроку 6 · Страница 46 Američan, Američanka atlet, atletka Čech, Češi Češka, Češky dokonce dvacátý filozof, filozofka finanční Finsko fotograf, fotografka historie jezdit na koni, jezdím na koni kilometr malíř, malířka medaile narodit se, narodím se (соверш.) olympiáda olympijský peníze (только мн. число) podnikatel, podnikatelka pohádka politický populární povídka prezident, prezidentka rekord rok, v roce romantický román skladatel, skladatelka slavný spisovatel, spisovatelka stejný století talentovaný učit, učím umřít*, umřu (соверш.) vědec, vědkyně vyhrát, vyhraju (соверш.) vytvořit, vytvořím (соверш.) zlatý závod

американец, американка атлет чех, чехи чешка, чешки даже двадцатый философ финансовый Финляндия фотограф история ездить на лошади, я езжу на лошади километр художник, художница медаль родиться, я рожусь олимпиада олимпийский деньги предприниматель, предпринимательница сказка политический популярный рассказ президент рекорд год, в году романтический роман композитор известный писатель, писательница такой же, одинаковый век талантливый преподавать, я преподаю умереть, я умру ученый выиграть, я выиграю создать, я создам золотой завод, соревнование

· Страница 47 celý dokument historie klasický lyžovat, lyžuju těžký

весь документ, документальное кино история классический кататься на лыжах, я катаюсь на лыжах тяжелый, трудный

· Страница 48 holič, holička povídat si, povídám si

парикмахер разговаривать/рассказывать, я рассказываю

projekt včera Byl/a jsem u holiče. Nedělal/a jsem nic.

проект вчера Я был/а в парикмахерской. Я ничего не делал/а.

· Страница 49 dlouho džíny (только мн. число) ideální jako když kolo minulý učit se, učím se uvařit, uvařím (соверш.)

долго джинсы идеальный как когда, если велосипед прошедший, прошлый изучать, я изучаю/учить, я учусь готовить (еду), я готовлю

Když jsem byl/a malý/á,... Nikdy jsem neměl/a... jako ty.

Когда я был/а маленьким/ой... У меня никогда не было... как у тебя.

· Страница 50 docela hymna král, královna náboženský plavat*, plavu Polsko připravit, připravím (соверш.) reformátor, reformátorka umět, umím zajímat se o, zajímám se o (вин. падеж) zajímavý založit, založím (соверш.) žít*, žiju

довольно, вполне гимн король, королева религиозный плавать, я плаваю Польша приготовить, я приготовлю реформатор уметь/знать, я знаю/умею интересоваться чем-то, я интересуюсь чем-то интересный заложить, я заложу жить, я живу

Mluvím česky. Studuju češtinu. Umím česky, anglicky, rusky...

Я говорю по-чешски. Я изучаю чешский язык. Я разговариваю по-чешски, по-английски, по-русски... Я умею плавать. Ты знаешь, где (находится) Прага? Ты знаешь Прагу?

Umím plavat. Víš, kde je Praha? Znáš Prahu?

· Страница 51 baron, baronka bezhlavý bílá paní pomoc prapraprababička praprapradědeček rytíř strašit, straším upír, upírka vítat, vítám Vítám vás na hradě Kaprštejn!

барон, баронесса безголовый, без головы “Женщина в белом“, дух умершей женщины помощь прапрапрабабушка прапрапрадедушка рыцарь пугать, я пугаю вампир приветствовать, я приветствую Приветствую Вас в замке Карлштейн!

39


УРОК 7

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к уроку 7 Q 7.1. Глаголы, выражающие местонахождение + предлоги v/ve × na × u Предлоги v и его вокализoванный (более долгий) вариант ve, na и u выражают местонахождение. Они отвечают на вопрос kde? где? Сравните картинки, иллюстрирующие значение этих трех предлогов и запомните глаголы, с которыми они используются. Местонахождения Вопрос: Kde? Где? Глаголы состояния: být быть, pracovat работать, studovat учиться, bydlet жить, žít жить, čekat ждать... v/ve + предложный падеж

na + предложный падеж

+ мероприятия

u + родительный падеж

+

Предлог v/ve Предлог v/ve1 выражает местонахождение внутри какого-то места или какого-то закрытого или ограниченного пространства. Поэтому он используется с названиями континентoв, государств, стран, городoв, деревeнь и магазинoв. Например: Byla jsem ve škole. Я была в школе. Studovali jsme v Rusku. Мы учились в России. Pracuju v kanceláři. Я работаю в офисе. Внимание: В отличие от русского языка, предлог v никогда не используется после глаголов движения в значении направления (jít, jet, letět...). Сравните: Jedu do Prahy. Я еду в Прагу. × Jsem v Praze. Я в Праге. Предлог na1 Выражения с предлогом na называются „na-slova“2. Предлог na используется, когда речь идет о: 1. мероприятии и деятельности (koncert, diskotéka, nákup, mítink, film, fotbal, oběd...). Напр.: Byli jsme na koncertě. Мы были на концерте. 2. поверхности (stůl) или открытом/неограниченном пространстве (stanice, nádraží, náměstí, letiště, parkoviště...). Напр.: Kniha je na stole. Книга на столе. 3. некоторых институтах (pošta, ambasáda, policie, univerzita...) Напр.: Studuju na univerzitě. Я учусь в университете. Pracuju na poště. Я работаю на почте. 4. островах и полуостровах (Malta, Mallorca, Madeira, Sicílie, Kypr, Florida, Aljaška, Kamčatka...). Напр.: Byl jsi někdy na Maltě? Ты был когда-нибудь на Мальте? 5. некоторых исключениях (Morava, Slovensko, Ukrajina). Напр.: V létě jsme byli na Slovensku. Летом мы были в Словакии. Ниже приводится обзор наиболее частотных „na-слов”: ambasáda консульство diskotéka дискотека film фильм fotbal футбол koncert концерт konference конференция

letiště аэропорт mítink митинг Morava Моравия nádraží вокзал nákup покупки náměstí площадь

oběd обед parkoviště парковка policie полиция pošta почта Slovensko Словакия snídaně завтрак

stanice станция tenis теннис toaleta (záchod) туалет univerzita университет večeře ужин zastávka остановка

1

Предлоги v/ve u na в этом значении используются с предложным падежом. Обзор предложного падежа единственного числа см. на стр. 41 u 66.

2

Сравните также использование „na-слов“ после глаголов движения jít и jet. См. стр. 32, пункт 5.6.

40


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Предлог u Предлог u используется для выражения местоположения возле какого-то места, а также при разговоре о людях. Например: Sejdeme se u divadla. Встретимся у театра. Byl jsem u doktora/u doktorky. Я был у врача. Byl jsem u holiče/u holičky. Я был в парикмахерской. Bydlím u kamaráda/u kamarádky. Я живу у друга/подруги. Предлог u в этом значении используется с родительным падежом. Обзор род. падежа единственного числа см. стр. 66.

Q 7.2. Глаголы состояния × глаголы движения Глаголы být быть, pracovat работать, studovat учиться, nakupovat покупать, spát спать, sejít* se встретиться, čekat ждать, bydlet жить, žít* жить и т.д. являются глаголами состояния. Это значит, что данные глаголы выражают местонахождение и отвечают на вопрос kde? где?. Глаголы состояния используются с предлогами v/ve, na и u. (см. предыдущий пункт). Напротив того, глаголы jít идти, jet ехать, letět лететь и т.д. являются глаголами движения. Это значит, что данные глаголы выражают направление или движение в каком-то направлении. Глаголы движения используются с предлогами do, na и k/ke. (см. также стр. 32, пункт 5.6.). Сравнитe: Jsem ve škole. Я в школе. × Jdu do školy. Я иду в школу. Jsem na koncertě. Я на концерте. × Jedu na koncert. Я еду на концерт. Jsem u doktora. Я у врача. × Jedu k doktorovi. Я еду к врачу.

Q 7.3. Упрощенные правила для предложного падежа единственного числа Предлоги v/ve и na в значении местонахождения используются с предложным падежом. Рекомендуется хорошо выучить предложный падеж единственного числа, поскольку он очень часто употребляется. Еще одной причиной для его запоминания является то, что предложный падеж единственного числа очень похож на дательный падеж единственного числа, который вы выучите позднее. Для образования предложного падежа единственного числа используются упрощенные правила. Конечно, эти правила нельзя использовать в 100% случаев, но в большинстве из них oни вам очень пригодятся. Это так называемые „правила последнего консонанта (согласного)“. Действуйте следующим образом: 1. У существительных , которые вы хотите поставить в предложный падеж единственного числа, прежде всего определите последний согласный, напр. klub, hospoda, restaurace, kancelář, kino, divadlo, les, park... 2. Определив последний согласный, придерживайтесь правил, приведенных в нижеследующей таблице: Упрощенные правила для предложного падежа единственного числа: Окончание Правило „последнего консонанта” Примеры 1. Если существительное мужского рода неоду- trh – na trhu рынок – на рынке, Německo – v Německu Германия -u2 шев-ленное или среднего рода1 и последний соглас- – в Германии, hotel – v hotelu гостиница – в гостинице, klub – ный h, ch, k, r, g или если это заимствованное слово, v klubu клуб – в клубе окончанием является -u 2. Если последним согласным является ž, š, č, ř, ď, ť, kancelář – v kanceláři офис – в офисе, restaurace – v restauraci -i ň, c, j (или это существительное женского рода или ресторан – в ресторане, Itálie – v Itálii Италия – в Италии, среднего рода1, оканчивающееся на -e), окончанием parkoviště – na parkovišti парковка – на парковке будет -i. 3. У остальных существительных будет окончание kostel – v kostele костел – в костеле, škola – ve škole школа – в -e/-ě3 -e или -ě. школе, kino – v kině кино – в кино НО: Существительные женского рода, оканчива-ющиеся на -ha, -ga, -cha, -ka, -ra смягчаются следу-ющим образом: -ha, -ga > -ze Praha – v Praze Прага – в Праге -cha > -še střecha – na střeše крыша – на крыше -ka > -ce Amerika – v Americe Америка – в Америке -ra > -ře hora – na hoře гора – на горе 1

Существительные среднего рода, заканчивающиеся на -í, не меняются, напр. To je nádraží. Jsem na nádraží. Это вокзал. Я на вокзале.

2

Некоторые чешские неодушевленные существительные мужского рода и существительные среднего рода в предложном падеже ед. числа могут иметь параллельное окончание -u или -e/-ě. Например: obchodu/obchodě, pivu/pivě.

3

Окончание -e используется после l, s, z. Окончание -ě используется после d, t, n, m, p, b, v или f.

Запомните эту модель предложения, она поможет вам выучить окончание предложного падежа. Jsem v supermarketu, ve škole, v restauraci a v kině.

41


УРОК 7

ПРИЛОЖЕНИЕ

Q 7.4. Упрощенное правило для предложного падежа единственного числа одушевленных существи тельных мужского рода В упрощенных правилах, приводимых в таблице в предыдущем пункте, отсутствует правило для одушевленных существительных мужского рода. Самым рaспpocтpaнённым окончанием в предложном падеже единственного числа для них является окончание -ovi. Сравните: To je kamarád. Это друг. × Mluví o kamarádovi. Они разговаривают о друге. To je kolega. Это коллега. × Mluví o kolegovi. Они разговаривают о коллеге.

Q 7.5. Чешские привычки, обычаи и традиции Хорошей темой для общения является разговор об интересных местах. Например, мы часто спрашиваем: Byl jste někdy v Českém Krumlově? Bы когда-нибудь были в Чешском Крумлове? Byla jste někdy v Olomouci? Bы когда-нибудь были в Оломоуце? Byli jste někdy v Karlových Varech?1 Bы когда-нибудь были в Карловых Варах1? 1

Обратите внимание: Некоторые чешские топонимические названия – множественного числа, напр. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, České Budějovice. В этом случае окончание во множественном числе обычно -ech, -ích u -ách, напр. v Karlových Varech, v Mariánských lázních, v Českých Budějovicích, ve Velkých Losinách.

Запомните некоторые полезные вопросы: Kde jste byli o víkendu? Куда вы ездили на выходные? Kde jste byli na dovolené? Где вы провели отпуск? Jaký byl víkend? Какими были выходные? Jaká byla dovolená? Какой был отпуск? Jak jste se měli o víkendu? Как вы провели выходные? Jak jste se měli na dovolené? Как вы провели отпуск?

42


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

Словарный запас к уроку 7 · Страница 54 doktor, doktorka klub ležet, ležím návštěva přijít*, přijdu (соверш.) slyšet, slyším Kde jsi/jste byl včera? Kde jsi/jste byla včera?

врач клуб лежать, я лежу гости, посещение прийти, я приду слышать, я слышу Где ты/вы/Вы был/и вчера? (о мужчине) Где ты/вы/Вы был/а/и вчера? (о женщине)

· Страница 55 bar čekat, čekám firma hostel park parkoviště penzion Španělsko

бар ждать, я жду фирма хостел парк парковка пенсион Испания

· Страница 56 diamant inspektor, inspektorka krupiér, krupiérka lidé, разг.- lidi obrázek, na obrázcích opravdu podezřelý policejní pravda ptát se, ptám se rehabilitace ukrást*, ukradnu (соверш.) ukradený vrátný, vrátná za + вин.падеж zloděj, zlodějka

бриллиант, алмаз инспектор крупье люди картинка, на картинках действительно подозрительный полицейский правда спрашивать, я спрашиваю реабилитация украсть, я украду украденный вахтер за вор, воровка

Kdo ukradl diamanty?

Кто украл бриллианты?

· Страница 57 Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Evropa hezky Holandsko jaro, na jaře jih, na jihu

Бельгия Болгария Дания Эстония Европа красиво Голландия весна, весной юг, на юге

jižní léto, v létě Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko ošklivo podzim, na podzim Portugalsko pršet, prší Rakousko Rumunsko Řecko sever, na severu severní Slovensko Slovinsko slunečno sněžit, sněží Srbsko stupeň Švédsko teplo Velká Británie vítr východ, na východě východní západ, na západě západní

южный лето, летом Литва Латвия Люксембург Венгрия отвратительно, некрасиво, мерзко осень, осенью Португалия ---, идет дождь Австрия Румыния Греция север, на севере северный Словакия Словения солнечно ---, идет снег Сербия градус Швеция тепло Великобритания ветер восток, на востоке восточный запад, на западе западный

zataženo zima zima, v zimě

пасмурно зима, холод зима, зимой

Byl/a jsi někdy v... Jaké bylo počasí? Jaké počasí je u vás/u nás? Kde jsi byl/a na dovolené?

Ты был/а когда-нибудь в ... Какая была погода? Какая сейчас погода у вас/у нас? Где ты был/а в отпуске?

· Страница 58 cestování cestovat, cestuju dovolená прил. hora, hory chata lyžování móda moře opalovat se, opaluju se památka počasí skandál zajímavý

путешествие путешествовать, я путешествую отпуск гора, горы дача катание на лыжах мода море загорать, я загораю исторический памятник, память погода скандал интересный

43


УРОК 7

ПРИЛОЖЕНИЕ

Mluvíme o dovolené. O čem mluvíte? · Страница 59 hrozný pojď, pojďte!

Мы разговариваем об отпуске. О чем вы разговариваете?

pořád pozdě pryč říct*, řeknu (соверш.) vlasy (мн.число) sem starat se o, starám se o (вин.падеж)

ужасный иди сюда, идите сюда (повелит. накл. от идти) все время, постоянно поздно прочь, вон сказать, я скажу волосы сюда заботиться о ком-то, я забочусь о …

Nejdu pozdě? Pojď sem! (разг. Pocem!) Pojďte sem!

Я не опоздал/а? Иди сюда! Идите сюда!

44


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

Тексты, записанные на CD Q Урок 1 Track 01 Auto “Škoda” Petr Čech pivo “Plzeň” firma “Baťa” český křišťál Pražský hrad Martina Navrátilová Václav Havel Track 02 a á b c č d ď e é f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s štťuúůvxyýzž Track 03 a – á, e – é, i – í, y – ý, o – ó, u – ú – ů c – č, z – ž, s – š, r – ř h – ch d – d´, t – ť, n – ň de – dě, te – tě, ne – ně dy – di, ty – ti, ny – ni Track 04 Paolo a Lori jsou v kanceláři. Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Dobrý den! Já jsem Lori Brandon. Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Jsem z Kanady. A vy? Jsem z Itálie. Co děláte? Jsem ekonom. A vy? Jsem učitelka. Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Na shledanou! Track 05 Kurt a Mai jsou v restauraci. Ahoj! Já jsem Kurt. Čau! Já jsem Mai. Odkud jsi, Mai? Jsem z Vietnamu. A ty? Jsem z Německa. Co děláš? Jsem student. A ty? Jsem studentka. Aha... Promiň, už musím jít. Tak ahoj! Čau!

Track 06 Dobrý den, já jsem, těší mě, odkud jste, děláte, učitelka, studentka, na shledanou Track 07 Dobrý den. Vy jste pan Legros? Ano, dobrý den. A vy jste paní Koizumi, že? Ano, ano. Těší mě. Co děláte, paní Koizumi? Jsem manažerka. A vy? Track 08 To je Václav Havel? To je auto Škoda? Ty jsi z Německa? Vy jste z Itálie? Odkud jsi? Odkud jste? Co děláš? Co děláte? Track 09 To je pan Brown a to je paní Verdi. Těší mě! Těší mě. Odkud jste? Jsem z Anglie. A vy? Jsem z Itálie. Co děláte? Jsem profesor. A vy? Jsem profesorka. Jééé! Promiňte! To nic. Děkuju! Prosím. Na shledanou. Na shledanou! Track 10 nula, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset Track 11 Zdena Fiřtová má telefon 608 224 791 Roman Žádník má telefon 736 380 182 Petr Štastný má telefon 723 997 681 Jitka Volná má telefon 235 819 902 Aleš Sýkora má telefon 584 332 079 Iva Vomáčková má telefon 772 639 244

Track 12 Dobrý den, paní Nováková! Tady Jan Malát. Kdo? Promiňte, nerozumím! Tady Ma – lát, Jan Ma – lát! Á, dobrý den, pane Maláte! Jak se máte? Dobře. A vy? No, ujde to. Eee... Prosím vás, jaký telefon má pan Novák? 773 568 923. Aha, moc děkuju. Na shledanou! Track 13 Ahoj, Dano! Tady Martin. Ahoj, Martine! Jak se máš? Dobře, díky. A ty? Hm, špatně. Ale proč? Track 14 Ája Zajíčková se představuje Ahoj. Dobré ráno! Děkuju. Prosím. Ahoj. Čau! Dobrý den! Ahoj. Ach jo, to je problém! S dovolením! Promiňte! To nic. Auuu! Promiňte! Vy jste slon! Dále! Dobrý den! Já jsem nová studentka. To je pan profesor. Dobrý den, já jsem Ája Zajíčková z Prahy. A já jsem ten slon z autobusu. Těší mě! Těší mě. Netěší mě...! Track 15 a – á: pa – pá, ma – má, lak – lák, dal – dál e – é: pe – pé, me – mé, len – lék, mile – milé i/y – í/ý: pi – pí, my – mý, pili – pílí, byt – být o – ó: po – pó, mo – mó, kol – pól, voda – móda u – ů – ú: pu – pů – pú, mu – mů – mú, kul – kůl – úl, muže – může – úže

45


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕКСТЫ CD Q Урок 2

Track 16 stanice, náměstí, kino, nádraží, škola, restaurace, nemocnice, divadlo, banka Track 17 Turistka hledá hotel Hilton. Prosím vás, kde je hotel Hilton? Promiňte, nerozumím. Nemluvím moc česky. Prosím vás, nevíte, kde je hotel Hilton? No, musíte jet tři stanice metrem áčkem a pak asi pět minut pěšky. Ale kde je metro? Je daleko? Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Ano, vidím. Stanice je tam vpravo dole. Děkuju. A nevíte, kolik stojí lístek? Ne, nevím. Track 18 Prosím vás, kde je nádraží? – Tady doprava a pak rovně. Je to asi 10 minut pěšky. Prosím vás, kde je restaurace Kamera? – Musíte jet 3 stanice tramvají číslo 6. Prosím vás, kde je kino Astra? – Musíte jet metrem áčkem. Prosím vás, kde je škola? – Škola je tam vlevo nahoře, asi 5 minut pěšky. Prosím vás, kde je Komerční banka? – Musíte jít rovně a pak doleva. Banka je vlevo dole. Track 19 Prosím vás, kde je hotel Diplomat? Diplomat? To je blízko. Vidíte tam ten bílý dům? Tam, vedle restaurace! Kde? ... Aha, ano, vidím! No, tak to je ten hotel. Děkuju! Prosím vás, kde je tady supermarket? Eee... Promiňte, nerozumím. Nemluvím moc česky. Aha. Hm... To je problém... Tak na shledanou. Tak já nevím, kde je to divadlo. Moment! Tady je mapa. Aha... Tak teď musíme jít rovně, a pak doleva, ne? Ano, ano, tady rovně a pak doleva. Tam je divadlo.

46

Track 20 Jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct. Track 21 Dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát, sto. Track 22 30, 12, 19, 50, 16, 70, 80, 14, 90 Track 23 Jarmila je na nádraží. Prosím Karlovy Vary. Zpáteční? Ano, zpáteční. Kolik to stojí? 196 korun. Track 24 Zdeněk je v kině. Prosím vás, máte lístky? Ano, máme. Kolik stojí lístek? 130 korun. Track 25 Lukáš Marvan hledá taxík. Taxík stojí vedle banky. Dobrý den! Dobrý den. Tak, kam jedeme? Durychova 117. Aha, to je Praha 4, že? Ano, ano, Praha 4. Track 26 Ája a Pája jedou na dovolenou Těším se na Havaj! Já taky! A jedeme na letiště. Ale ne! Auto nejede. Musíme jet autobusem. Neee! Musíme jet metrem. Metro mimo provoz. Musíme jet taxíkem. Haló, taxi! Na letiště, prosím! Nemám GPS. Nevím, kde je letiště. Musíte jet doleva, pak doprava a pak rovně! Honem! Let na Havaj zrušen pro špatné počasí. Co teď? Já vím!

Track 27 ou: dobrou noc, mouka, pouze, levou au: au!, auto, autobus, pauza eu: euro, neurotický, eufemismus. Pozor: EU – Evropská unie, neutrální, pneumatika ie: dieta, policie, Lucie, Francie

Q Урок 3 Track 28 Gulášová polévka stojí 25 korun. Smažený řízek a bramborový salát stojí 91 korun. Šopský salát stojí 35 korun. Čokoládový dort stojí 48 korun. Černý čaj stojí 22 korun. Černé pivo stojí 26 korun. Track 29 černý čaj, maďarský guláš, šopský salát, smažený řízek, čokoládový dort, černá káva, perlivá a neperlivá voda, česneková polévka, vanilková zmrzlina, černé pivo, vepřové maso, červené víno Track 30 Hana a Martin jsou v restauraci. Čtou jídelní lístek. Dobrý den! Tak co si dáte k pití? Dám si černé pivo. Já nepiju pivo. Dám si černý čaj. Takže tady je ten čaj a to pivo. A co si dáte k jídlu? Dám si maďarský guláš a knedlíky. Já nejím knedlíky. Dám si vepřové maso a dušenou rýži. Dáte si dezert? No, já mám ráda čokoládovou zmrzlinu. A ty? Já nejím zmrzlinu. Dám si jenom černou kávu. Tak jednou čokoládovou zmrzlinu a dvakrát kávu. To je všechno? Ano. Zaplatím. Zvlášť nebo dohromady? Dohromady. 283 korun. 300, děkuju. Děkuju. Na shledanou! Track 31 Tak, tady je káva, džus a pizza. ... Hmmm, ta pizza je dobrá. Dáš si taky, Marie? Ano, dám, mám ráda pizzu. Ale jenom trochu, ano? Mám dietu.


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Track 32 Sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set. Track 33 Tisíc, dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc, šest tisíc, sedm tisíc, osm tisíc, devět tisíc, deset tisíc. Track 34 200, 90, 15, 3000, 60, 400, 7000, 800, 9 000 Track 35 Ája a Pája jsou v restauraci Kolik je hodin? Je dvanáct. Mám hlad. Hele, tady je restaurace. Není zavřeno? Ne, je otevřeno. Prosím, tady je jídelní lístek. Co si dáte k pití? Dám si kolu. Dám si pivo. A co k jídlu? Jednou řízek a brambory. Jednou guláš a knedlíky. Prosím! Dobrou chuť! Dobrou chuť! To není dobré. Dáme si něco jiného. Dobře, ale musíte počkat. Proč? Kuchař šel na oběd do jiné restaurace!

auto, její tatínek, její maminka, její přítel, její nejlepší kamarádka, jejich pes, jejich kočka Track 39 Kdo je to, Aleši? To je můj tatínek. Jmenuje se Leoš. A kde pracuje? Pracuje ve firmě Exton jako manažer. A tohle je tvoje maminka? No, to je moje maminka. Je moc sympatická. Jak se jmenuje? Jmenuje se Dana. A ta taky pracuje v Extonu? Ne, pracuje ve škole jako sekretářka. A kdo je tohle? To je můj mladší bratr. Jmenuje se Michal. A kde pracuje? Michal ještě nepracuje, je mu teprve dvacet let. Studuje češtinu a angličtinu. Track 40 Jmenuju se John Bowden, jsem z Anglie a je mi 25 let. Jsem student, studuju matematiku na univerzitě v Oxfordu. Můj tatínek je učitel a moje maminka je doktorka. Mám starší sestru a mladšího bratra. Sestra se jmenuje Mary a je jí 30 let. Je vdaná a má malého syna a malou dceru. Bratr se jmenuje David a je mu 23 let. Je už ženatý, ale nemá děti. Já jsem ještě svobodný a nemám děti, ale mám velkého psa a černou kočku. Moje přítelkyně se jmenuje Ema. Je z České republiky a je moc fajn.

Track 37 tatínek a maminka, syn a dcera, dědeček a babička, kolega a kolegyně, bratr a sestra, manžel a manželka, vnuk a vnučka, přítel a přítelkyně, kamarád a kamarádka, pes a kočka

Track 41 Ája a její rodina Mám velkou rodinu. Uvidíš! Babička je učitelka. Tatínek je úředník a maminka je prodavačka. Sestra je zpěvačka. Bratr je student. A jsme doma! Moment! Za chvíli jsem tady. Dobrý den. Já jsem Pája. Vy jste maminka, že? Ne, já jsem babička! Dobrý den! Já jsem Pája. Ty jsi sestra, že? Ne, já jsem bratr! Dobrý den! Já jsem... Ale Pájo! To jsem já, Ája! Aha! A to je tvoje kočka, že? Ne, to je můj pes!

Track 38 můj tatínek, moje maminka, můj bratr, moje sestra, náš pes, naše kočka, náš dům, naše

Track 42 dy – di: z Kanady – kamarádi, hady – hadi, dynamit – divadlo. Pozor: diktát, diplomat

Track 36 de – dě: devět – děkuju, deset – děsit, dej – děj, svede – bledě te – tě: ten – těší mě, teta – tělo, útek – útěk, mete – metě ne – ně: nedá – rovně, nemá – němá, kyne – v kině, vynese – viněta

Q Урок 4

ty – ti: tyhle – tihle, projekty – studenti, tykat – tikat. Pozor: politik, politička ny – ni: nyvá – niva, nylon – nikdo, pány – páni. Pozor: tenis, Nintendo

Q Урок 5 Track 43 Roman a Alice čtou kulturní program na týden od 5. do 12. ledna. Romane, tady píšou, že v Národním divadle je La Traviata! Víš, jak mám ráda operu... Ano? A kdy to je? V pondělí 6. ledna. Aha... A kdy? Odpoledne nebo večer? Tady to je, nevidíš? Opera La Traviata, 6. ledna v 8 večer. Track 44 Kdy je koncert ? – Koncert je v pondělí v 11. Kdy je balet? – Balet je v úterý v 10. Kdy je film? – Film je ve středu ve 12. Kdy je detektivka? – Detektivka je v sobotu v 5. Kdy je výstava? – Výstava je ve čtvrtek ve 4 odpoledne. Kdy je divadelní hra? – Divadelní hra je v pátek v 8 večer. Track 45 v pět, v šest, v noci, v pondělí, v pátek, ve dvě, ve tři, ve čtyři, ve dvanáct, ve středu, ve čtvrtek Track 46 Fotbal je v pondělí ve 12.15. Diskotéka je ve středu v 8.30. Konference je v 9 ráno. Film je ve čtvrtek v 7 večer. Mítink je v 11 dopoledne. Prezentace je v úterý ve 3 odpoledne. Festival začíná v 9 ráno. Tenis začíná v sobotu ve 4.15. Lekce končí v10.45. Hokej končí ve 2 v noci. Track 47 Je pátek ráno. Zdeněk a Romana jsou ve škole. Nechceš jít na tenis ? A kdy? Dneska v pět odpoledne. Dneska nemůžu. Nemám čas, musím pracovat. Můžu zítra ráno. Zítra ráno nemůžu, musím studovat. Můžeš zítra odpoledne? Ano, můžu.

47


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕКСТЫ CD

Kdy se sejdeme? Třeba zítra ve čtyři. Hodí se ti to? Ano, hodí. Těším se! Track 48 Často pracuju na počítači, píšu projekty a někdy taky studuju angličtinu online. Ráda a často vařím, ale nikdy doma neuklízím. Uklízí můj manžel a někdy taky dcera. O víkendu často hraju tenis. Můj manžel rád hraje volejbal, ale já volejbal nikdy nehraju. A taky ráda tancuju, často tancujeme s manželem na plesech. Track 49 Ája a Vánoce Za týden jsou Vánoce. Mám moc práce! V pondělí musím nakupovat. V úterý musím uklízet. Ve středu musím vařit. Ve čtvrtek musím zdobit stromeček. Čau Ájo! Kdy se sejdeme? Nemůžu, musím nakupovat! Musím uklízet! Musím vařit! Musím zdobit stromeček! Pátek 24. prosince. Štědrý den. Ale kde je Pája? Crrrr. Crrrrr. Ahoj Ájo! Veselé Vánoce! Track 50 be – bě: bez – běs, zaber – záběr, Robe – robě pe – pě: pes – pět, petice – pětice, klepe – slepě ve – vě: ven – věc, vedro – vědro, plave – plavě me – mě: mech – měch, prameny – proměny, láme – rámě

Q Урок 6 Track 51 Je ráno. Irena a Martin jsou ve škole. Pijou kávu a povídají si. Co jsi dělal včera? Byl jsi doma? Ano, byl jsem celý den doma. Dopoledne jsem spal a pak jsem pracoval na počítači. Odpoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt. A co jsi dělal potom? Uklízel jsem a pak jsem vařil. A co jsi dělala ty? Hm, nedělala jsem nic. Spala jsem a pak jsem byla u holiče. Nevidíš?

Track 52 Byl jsi včera doma? Vařilas guláš? Pracovals na počítači? Měla jsi o víkendu čas? Šels v pátek do práce? Jedla jsi už někdy ovocné knedlíky? Track 53 Ája a Pája na hradě Kaprštejn Vítám vás na hradě Kaprštejn! Já jsem baronka Žofie Kaprštejnová. Náš hrad má dlouhou historii. V roce 1250... V roce 1650... V roce 1850... To je moje prapraprapraprababička. Jme-novala se Eulálie Kaprštejnová. Straší tady jako bílá paní. Jůůůů! To je můj praprapraprapradědeček. Jmenoval se Bonifác Kaprštejn. Straší tady jako bezhlavý rytíř. Jéééé! A to je můj manžel. Těší mě! Upír! Pomoc! Promiňte! Hráli jsme divadlo! Track 54 r – ř: ra – řa, re – ře, ry – ři, ro – řo, ru – řu, rou – řou rek – Řek, rada – řada, hrad – hřad, var – vař, kur – kuř, tvar – tvař, rarášek – řeřicha

Q Урок 7 Track 55 Co jsi dneska dělala, Dášo? Kde jsi byla? Dopoledne jsem byla ve škole na angličtině. Pak jsem byla v restauraci na obědě a pak na návštěvě u kamarádky. Teď jsem v klubu na diskotéce. A co ty? Kde jsi? Nechceš taky přijít? Já nemůžu. Ráno jsem byl u doktora a teď jsem doma a ležím. Mám kašel a rýmu. Neslyšíš? Track 56 v divadle, v restauraci, v parku, ve vlaku, ve firmě, v klubu Track 57 Kde jste byl včera, pane Máslo, a co jste tam dělal?

48

Pane inspektore, já jsem nic neudělal! Celé dopoledne jsem byl v práci, pracuju tady v hotelu jako vrátný. Včera jsme měli nové hosty, a proto jsem měl moc práce. Odpoledne jsem byl u doktora. No, a pak jsem byl s kamarády v hospodě, dívali jsme se na fotbal. A večer jsem byl ve fitness centru a trénoval jsem. To je všechno. Já jsem ty diamanty fakt neukradl! Track 58 Kde jste byl včera odpoledne, pane Polívka, a co jste tam dělal? Já jsem nic neukradl, pane inspektore! Ráno jsem byl doma, protože v hotelu pracuju v noci jako krupiér v kasinu a ráno musím spát. Spal jsem do 11 hodin. Pak jsem byl u kamaráda a hráli jsme karty. Moc rád hraju karty! Vy nehrajete karty, pane inspektore? To je škoda… Odpoledne jsem byl na nákupu v supermarketu, protože už jsem doma neměl žádné jídlo a pití. No, a večer a v noci jsem byl normálně v práci – v hotelu v kasinu. Track 59 Kde jste byla včera odpoledne, paní Okurková, a co jste tam dělala? Já jsem byla celé dopoledne v kanceláři, pane inspektore. Měla jsem moc práce – telefonovala jsem, pracovala na počítači a psala dopisy a e-maily. Pak jsem byla na obědě v restauraci. Měla jsem výborné jídlo! Pak jsem byla u holiče a na kosmetice. To víte, chci být hezká! A večer jsem byla s manželem v kině a viděli jsme romantický film... Já jsem žádné diamanty neviděla, pane inspektore. Asi to ukradl pan Máslo. Nebo pan Polívka! Track 60 Belgie, Bulharsko, Česká republika (Česko), Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie Track 61 Tak co, kde jsi byla na dovolené? No přece víš, jak ráda lyžuju. Byla jsem na horách, v Alpách. A kde? Zase v Itálii jako minulý rok? Ne, tentokrát jsme byli na týden ve Švýcarsku. A jaké jste měli počasí? Krásné! Celý týden bylo hezky a slunečno.


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 Každý den jsem lyžovala od rána do večera. Moc jsem si to užila! Track 62 Jé, ty máš hezký svetr! No, ten jsem si koupila ve Švédsku. Vy jste byli ve Švédsku? No, byli jsme tam tři týdny na severu na dovolené. Ale dost tam pršelo a bylo ošklivo. Sněžilo? Ne, ale byla zima. Právě proto jsem si musela koupit ten svetr. Track 63 Nechceš jít dneska večer na pivo? Dneska nemůžu. Měl jsem dva týdny dovolenou a mám moc práce. Jo? A kde jsi byl? Byli jsme s manželkou ve Španělsku. Hm... A jaké to bylo? Jo, bylo to fajn. Tady je na jaře ještě zima, ale tam už bylo krásně teplo. Jenom dva dny byl tak silný vítr, že jsme nemohli plavat v moři. Hm, to je škoda. Já to znám, taky jsem to jednou zažil v Bulharsku.

Track 64 Tak co, Michale, jaká byla dovolená? Docela fajn. Měli jsme krásné počasí, celý týden bylo hezky. A kde jste byli? Byli jsme v Rakousku na horách. Každý den jsme lyžovali a večer jsme šli do restaurace nebo jsme hráli karty. A co vy, byli jste někde? No, my jsme byli jenom na chatě na Moravě. Minulý rok v létě jsme byli s celou rodinou na dva týdny u moře v Egyptě a to bylo drahé, tak už jsme teď neměli peníze. A jaké tady bylo počasí? Ále, celý týden bylo ošklivo, byla zima a pršelo. Chtěli jsme chodit na procházky, ale nemohli jsme. Tak jsme hodně četli a dívali se na televizi. Možná příště pojedeme taky na hory! Byli jste tam spokojení s jídlem a hotelem? Ano, hotel byl docela dobrý a jídlo bylo výborné. No to víš, bylo to dost drahé, ale co je dneska levné, že! Track 65 Kde byla Ája?

Ta naše Ája je hrozná! Pořád je někde pryč, neuklízí a neučí se! Stará se jenom o vlasy, kosmetiku a oblečení! Musíš jí něco říct! Ájo, pojď sem! Kde jsi byla? U holiče? Ne. V obchodě? Ne! Na kosmetice? Taky ne! Byla jsem ve škole. Pak jsem byla v knihovně. A potom jsem byla ve studovně. Ale kde je máma? Ahoj! Nejdu pozdě? Byla jsem v obchodě, na kosmetice a u holiče! Track 66 h – ch: ha – cha, he – che, hy – chy, ho – cho, hu – chu, hou – chou hlad – chlad, hodit – chodit, hutě – chutě, míhá – míchá, výhody – východy, prahy – prachy

49


ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧ

Ключ 6/3 1F, 2H, 3D, 4A, 5B, 6C, 7G, 8E 7/3 Lori je z Kanady, Paolo je z Itálie, Kurt je z Německa, Mai je z Vietnamu 7/6 Itálie, ekonom; Vietnamu, studentka; Německa, student 7/7 Odkud jsi? Co děláš? A ty? Promiň. Ahoj/Čau! 8/2 – слушай CD. 8/4 1. ona 2. to 3. on 4. to 5. oni 6. ona 7. on 8. oni 9. ona 10. on 11. oni 12. to 8/Jazyk pod lupou jsem, jsi, jste; děláš, děláte 8/5 1. ty 2. on, ona, to 3. ty 4. my 5. my 6. vy 7. vy 8. on, ona, to 8/6 1. jsem 2. jsi 3. jste 4. děláš 5. není, je 6. není, je 7. není, je 8. nejsem, jsem 9/1 2A 3D 4C 5B 6F 9/Jazyk pod lupou studentka, učitelka, ekonomka, herečka, zpěvačka, politička 9/2 1. Brad Pitt, 2. sportovkyně 3. z České republiky 4. z Ruska 5. Gérard Depardieu 6. zpěvačka 7. Julia Tymošenko 8. politik 10/1 jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset 10/2 – слушай CD 10/5 1. paní Nováková 2. pan Malát 3. Martin 4. Dana 10/Jazyk pod lupou Martine! paní Nováková! Dano! 14/2 2E, 3H, 4F, 5B, 6I, 7A, 8D, 9G 15/2 – слушай CD 15/3 1. nevím 2. ne 3. ano 4. ne 5. nevím 15/4 1. autobus 2. metro 3. vlak 4. tramvaj 5. pěšky 15/5 1. autobusem 2. tramvají 3. pěšky 4. vlakem 5. metrem céčkem 6. tramvají 7. metrem béčkem 8. pěšky, metrem áčkem 16/6 1. vpravo 2. doprava 3. vpravo 4. doleva 5. vlevo 6. vlevo 16/8 2D, 3E, 4B, 5F, 6A 16/9 – слушай CD 16/10 1. nádraží, 2. divadlo 3. banka 4. Starý most 5. restaurace 17/1 – слушай CD 17/Jazyk pod lupou nerozumím, nerozumíš, nerozumí, nerozumíme, nerozumíte, nerozumí/nerozumějí 17/2 mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte; vím, víš, ví, víme, víte; vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte; musím, musíš, musí, musíme, musíte 17/3 1. nevím 2. hledám 3. rozumíš 4. musíte 5. mluvíš 6. nerozumím 7. hledáš 8. vidíte 9. musí 10. mluvíte 17/4 hledáš, hledám, ulice, nerozumím, daleko, autobusem, vidíš 18/1 jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct; dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát, sedmdesát, osmdesát, devadesát 18/3 – слушай CD 18/4 – слушай CD 18/5 – слушай CD 18/6 Durychova, 117, 140 00, Praha 4, Česká republika 22/2 1I, 2C, 3D, 4A, 5H, 6G, 7B, 8F 22/3 Polévky: česneková polévka; Hotová jídla: vepřové maso, hranolky; Saláty: zeleninový salát; Dezerty: čokoládová zmrzlina; Nealkoholické nápoje: černá káva, pomerančový džus; Alkoholické nápoje: bílé víno 22/4 – слушай CD 23/Jazyk pod lupou čaj, guláš, řízek, salát, sýr, dort, banán...; káva,

50

polévka, zelenina, omáčka, zmrzlina, kola, voda... ; pivo, maso, víno... 23/8 1. ten 2. ta 3. ten 4. ta 5. ta 6. ten 7. ta 8. to 9. ta 10. to 11. ten 12. ten 23/9 1. ta, dobrá a kvalitní 2. to, dobré a kvalitní 3. ta, dobrá a kvalitní 4. to, dobré a kvalitní 5. ten, dobrý a kvalitní 6. ta, dobrá a kvalitní 23/12 1. jaký 2. jaká 3. jaké 4. jaká 5. jaký 6. jaké 24/1 – слушай CD 24/2 – слушай CD 24/3 1. Č 2. Č 3. H 4. H 5. Č 6. H 7. H 8. Č 24/Jazyk pod lupou černou kávu, dušenou rýži, Pravidlo: -á > -ou, -a > -u, -e > -i; černé pivo 24/5 1. čokoládový dort 2. pomerančový džus 3. smažený sýr a brambory 4. česnekovou polévku, 5. čokoládovou zmrzlinu 6. gu-lášovou polévku 7. světlé pivo 8. červené víno 9. vepřové maso 24/6 dvakrát, pětkrát, třikrát, čtyřikrát, jednou 25/1 – слушай CD 25/Jazyk pod lupou nečtu, nečteš, nečte, nečteme, nečtete, nečtou; nepiju/nepiji, nepiješ, nepije, nepijeme, nepijete, nepijou/nepijí 25/3 1. my 2. on, ona, to 3. ty 4. vy 5. já 6. ty 7. my 8. vy 9. já 25/5 1. Nejím česnekovou polévku. 2. Máš rád smažený sýr? 3. Petr nepije černé pivo. 4. Máš rád/a bílé nebo červené víno? 5. Mám rád/a neperlivou vodu. 6. Jíme brambory, ale nejíme knedlíky. 7. Pijete kávu, nebo čaj? 8. Máš rád/a česnekovou nebo bramborovou polévku? 9. Linda nejí vepřové maso. 10. Ivo a Ema mají rádi pomerančový džus. 26/1 dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set, devět set; dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc, šest tisíc, sedm tisíc, osm tisíc, devět tisíc, deset tisíc 26/3 – слушай CD 26/4 tři sta, pět set, sto, tisíc, čtyři sta, sedmnáct, osmdesát, jedna, nula, devadesát 30/2 1E 2B 3C 4G 5F 6A 7D 8H 30/3 1. v Anglii, John 2. Adam, je ekonom, 50 let 3. Zdena, je učitelka, 48 let 4. David, studuje matematiku na univerzitě, 22 let 5. Simona, 5 let 6. Brok, Micka 7. Iva, je studentka, 20 let 30/4 1. Je jí 8 let. 2. Je mu 16 let. 3. Je mu 73 let. 4. Je mu 49 let. 5. Je jí 31 let. 6. Je jí 51 let. 30/6 – слушай CD 31/Jazyk pod lupou můj, moje, náš, naše 31/2 1. můj 2. můj 3. moje 4. můj 5. moje 6. můj 7. moje 8. moje 9. můj 10. moje 11. moje 12. můj 13. moje 14. můj 15. můj 16. moje 17. moje 18. můj 19. moje 20. můj 31/3 1. tvůj 2. tvoje 3. tvoje 4. tvůj 5. tvůj 31/4 1. vaše 2. váš 3. vaše 4. váš 5. vaše 31/5 1. tvůj/váš, můj 2. tvoje/vaše, moje 3. tvůj/váš, můj 4. tvůj/váš, můj 5. tvoje/vaše, moje 6. tvoje/vaše, moje 7. tvůj/váš, můj 8. tvoje/ vaše, moje 31/7 1. její 2. jejich 3. jeho 4. jejich 5. její 31/8 moje, syn, moje/naše, Zuzana, tatínek, moje, Jarmila 32/3 zdravý, ošklivý, moderní, starý, malý, nemocný, hezký, šťastný, elegantní, velký 32/5 1. jaká 2. jaké 3. jaký 4. jaká 5. jaký 6. jaký 7. jaký 8. jaká 33/1– слушай CD 33/Jazyk pod lupou nepracuju/nepracuji, nepracuješ, nepracuje,


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

nepracujeme, nepracujete, nepracujou/nepracují 33/2 studuju/studuji, studuješ, studuje, studujeme, studujete, studujou/studují; jmenuju se/jmenuji se, jmenuješ se, jmenuje se, jmenujeme se, jmenujete se, jmenujou se/jmenují se 33/5 -A: dát si, dám si; mít rád, mám rád; hledat, hledám; mít, mám; dívat se (na), dívám se (na). Í: jíst, jím; vědět, vím; vidět, vidím; mluvit, mluvím; rozumět, rozumím. –E*: pít, piju; číst, čtu. -OVAT: pracovat, pracuju; telefonovat, telefonuju; jmenovat se, jmenuju se; studovat, studuju 33/6 1. pracuje 2. hledá 3. se dívají 4. děláte, jste 5. se jmenuje 6. rozumíte, mluvíte 7. nevím 8. nepije 9. čteš 10. vidíš 11. mám 12. nemá ráda 34/2 – слушай CD 34/3 1. ano 2. ne 3. ano 4. ano 34/Jazyk pod lupou mladšího bratra, Pravidlo: -ý > -ého, -í > -ího, konzonant + a; černou kočku, starší sestru, Pravidlo: -á > -ou, -a > -u 34/4 1. malého bratra 2. sympatického kamaráda 3. starého dědečka 4. černého psa 5. hodného tatínka, 6. mladou maminku 7. bílou kočku 8. starou babičku 9. hezkou sestru 10. malou dceru 38/2 – слушай CD 38/3 2D 3E 4C 5B 6F 38/4 – слушай CD 39/7 – слушай CD 39/Jazyk pod lupou pátého, šestého, sedmého, osmého, devátého, desátého, jedenáctého 39/8 led – ledna, dub – dubna, list – listopadu, srp – srpna, bříza – března, červená – června, července, květina – května 39/10 osmého ledna, třicátého září, sedmého června, šestého listopadu, desátého května, osmého července, pátého března, třetího dubna, dvacátého prvního srpna, prvního prosince, jedenáctého února, devátého října 40/2 – слушай CD 40/3 – слушай CD 40/4 ano, ne, ne, ne 40/5 1. nechceš 2. nemám, musím 3. kdy 4. hodí, hodí 40/6 chceš, chce, chceme, chcete; můžeš, může, můžeme, můžete; musíš, musí, musíme, musíte 40/7 1. vy 2. já 3. ty 4. my 5. my 6. on, ona, to, oni 7. ty 8. my 9. on, ona, to 10. on, ona, to 11. vy 12. ty 13. já 14. oni 15. vy 16. oni 41/8 1. musím 2. chceš 3. můžeme 4. chtějí 5. můžu 6. můžeme 7. chci 8. můžeš 9. musíte 10. chceme 11. můžou 12. musíš 41/11 2E, 3L, 4A, 5C, 6K, 7B, 8G, 9D, 10H, 11I, 12J 42/2 1. Václav, 2. Olga, 3. Václav a Olga, 4. Olga, 5. Václav a Olga, 6. Olga, 7. Václav, 8. Olga 42/5 1. mám rád/a 2. rád/a 3. mám rád/a 4. rád/a 5. rád/a 6. mám rád/a 7. rád/a 8. mám rád/a 9. mám rád/a 10. rád/a 11. rád/a 12. mám rád/a 42/7 – слушай CD 42/9 1. Nikdy netancuju na diskotéce. 2. Nikdy nepracuju na počítači. 3. Nikdy nenakupuju v supermarketu. 4. Nikdy nečtu knihy. 5. Nikdy nehraju fotbal. 6. Nikdy nerozumím česky. 7. Nikdy nehraju tenis.8. Nikdy nepiju alkohol. 9. Nikdy nejím maso. 10. Nikdy neuklízím byt. 11. Nikdy nehraju hokej. 12. Nikdy nepíšu domácí úkoly.

46/2 1b, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c 46/4 1. T. G. Masaryk, 2. Božena Němcová 3. Emil Zátopek a Dana Zátopková 4. Božena Němcová 5. T. G. Masaryk 6. Emil Zátopek a Dana Zátopková 7. Božena Němcová 8. T. G. Masaryk 9. T. G. Masaryk 10. Emil Zátopek a Dana Zátopková 46/5 filozof – filozofka, vědec – vědkyně, politik – politička, profesor – profesorka, cestovatel – cestovatelka, sportovec – sportovkyně, zpěvák – zpěvačka, skladatel – skladatelka, herec – herečka, spisovatel – spisovatelka, malíř – malířka 47/Jazyk pod lupu narodil se, narodila se, narodilo se, narodili se; psal, psala, psalo, psali; studoval, studovala, studovalo, studovali; učil, učila, učilo, učili; vyhrál, vyhrála, vyhrálo, vyhráli 47/7 1. nakupoval 2. poslouchal 3. tancovala 4. hrála 5. lyžoval 6. studovala 7. vařil 8. uklízeli 9. vstávali 10. cestovali 47/8 1. byla 2. psala 3. spal 4. pil 5. měl 6. četl 7. jedla 8. šla 9. nemohl 10. nechtěla 47/9 1. byla, měla ráda, poslouchala 2. byl, měl rád, hrál, lyžoval 3. byl, musel, šel, nejelo, telefonoval, pil, neměl 4. nebyla, nešla, mohla, vstávala, hrála, jela, nakupovala, šla 47/10 1. Kamarád šel do práce. 2. Sestra jela autem. 3. Bratr nejedl knedlíky. 4. Kamarádka jela na výlet. 5. Kamarádi šli do galerie. 6. Syn jedl zeleninový salát. 7. Manželka šla do školy. 8. Manžel nejdl maso. 9. Rodiče jeli do divadla. 47/12 1. nakupoval, vařil 2. vařila, jedla, pila 3. četli, mluvili, psali 4. hrál 5. byli, jeli 6. chtěla, šla 48/2 1. Martin 2. Martin 3. Irena 4. Irena 48/4 byl jsi, byl jsem, jsem spal, jsem pracoval, jsem se učil, jsem psal, jsi dělal, uklízel jsem, jsem vařil, jsi dělala, nedělala jsem, spala jsem, jsem byla 48/Jazyk pod lupou nebyl/nebyla jsi; nebyl, nebyla, nebylo; nebyli jsme; nebyli jste; nebyli 48/6 1. Nebyl jsem ve škole. 2. Nepili jsme kávu. 3. Petr nebyl doma. 4. Nehrála jsem tenis. 5. Neměli jste čas? 6. Nepracovala jsem na počítači. 7. Eva se neučila. 8. Nechtěli jsme tancovat. 9. Nespal jsem 10 hodin. 10. Jan a Iva nebyli ve škole. 11. Nepili jsme čaj. 12. Nejedla jsem polévku. 13. Nestudoval jsi češtinu? 14. Nečetl jsem detektivku. 15. Nepsali jsme test. 16. Robert nehrál tenis. 48/7 1. ty 2. on 3. já 4. vy 5. oni 6. my 7. ona 8. oni 48/8 1. Studoval jsem. 2. Vařil jsi kávu? 3. Co dělala maminka? 4. Pracovali jsme na počítači. 5. Ben spal. 6. Poslouchali jsme hudbu. 7. Kamarádi nebyli doma. 8. Díval/a jsem se na televizi. 49/9 1. Ráno jsem vstával v 7 hodin. 2. Dopoledne jsem studoval. 3. V poledne jsem jedl v restauraci. 4. Odpoledne jsem pracoval na počítači. 5. Večer jsem neměl čas. 6. Včera jsme psali test. 7. V sobotu večer jsem hrál volejbal. 8. V noci jsem spal. 49/10 1. Pracoval/a jsem na počítači. 2. Včera jsem pracoval/a. 3. Pili jsme džus. 4. Co jsi vařil/a? 5. Hrál/a/i jste tenis? 6. V noci jsem nemohl/a spát. 7. Nechtěli jsme uklízet. 8. Četl/a jsi ten nový román. 49/12 – слушай CD 50/1 1a, 2c, 3b, 4b, 5c, 6c 50/2 1. umím 2. vím 3. znám 4. vím 5. umím 6. vím 50/3 1. Znáš Českou republiku? 2. Znáš Londýn? 3. Víš, kdo byl T. G. Ma-

51


ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧ

saryk? 4. Víš, kdy je příští lekce? 5. Umíš dobře plavat? 6. Umíš dobře anglicky? 50/4 Umíš francouzsky? Víš, kdo byl první český prezident? Umíš rusky? Umíš malovat? Znáš nějakou českou zpěvačku? Umíš česky? Víš, kde je Český Krumlov? Znáš nějakého českého zpěváka? Umíš tancovat? Víš, kdo je teď český prezident? Umíš německy? Umíš zpívat? Umíš španělsky? Umíš lyžovat? Umíš italsky? Znáš Prahu? Znáš nějakou českou sportovkyni? Umíš vařit? Víš, kde je hrad Karlštejn? Znáš nějaký český film? Znáš nějakého českého politika? 54/2 1. NE 2. ANO 3. ANO 4. ANO 5. NE 54/3 – слушай CD 54/Jazyk pod lupou ve škole, v restauraci, v klubu; na angličtině, na obědě, na návštěvě, na diskotéce; u kamarádky, u doktora 54/4 1. v 2. v 3. v 4. ve 5. ve 6. v 54/5 1. v 2. v 3. u 4. na 5. v 6. u 7. na 8. v 9. v 10. v 11. u 12. v 55/6 1. v 2. v 3. v 4. v 5. u 6. na 7. na 8. u 9. v 10. u 11. v 12. na 13. u 14. v 15. v 16. v 17. ve 18. na 19. v 20. v 21. ve 22. v 23. v 24. na 55/Jazyk pod lupou v supermarketu, v hotelu, v klubu – koncovka -u; v restauraci, v práci, v kanceláři – koncovka -i; ve škole, v obchodě, v kině – koncovka -e/-ě 55/8 1. v parku 2. v hotelu 3. v supermarketu 4. v klubu 5. v baru 6. v hostelu 7. v restauraci 8. v nemocnici 9. na lekci 10. na konferenci 11. na letišti 12. v kanceláři 13. ve škole 14. v hospodě 15. na výstavě 16. v kině 17. v kostele 18. v divadle 19. v bance 20. na diskotéce 21. v Americe 22. v řece 23. v České republice 24. v Praze 55/9 1. hotelu, hostelu 2. škole, lekci, 3. bance, parkovišti 4. Americe, Praze 5. práci, konferenci 6. klubu, diskotéce 7. výstavě, galerii 8. supermarketu, návštěvě 55/10 1. Byl/a jsem v restauraci. 2. Eva byla ve škole na lekci. 3. Byli jsme o víkendu v Itálii. 4. Lucie pracovala v kanceláři. 5. Byl/a jsi v bance? 6. Byl/a/i jste na diskotéce? 7. Bob byl v nemocnici u doktora. 8. Sešli jsme se v divadle. 57/5 V Portugalsku je vítr. Ve Španělsku je hezky a slunečno. Ve Francii je hezky, slunečno a teplo. V Anglii je hezky a slunečno. V Irsku je vítr. V Německu prší. V Polsku prší. Ve Švédsku sněží a je zima. V Itálii prší a je teplo. V Maďarsku je ošklivo a zataženo. 58/7 – слушай CD 58/8 1H, 2F, 3D, 4E, 5G, 6A, 7B, 8C 58/10 – слушай CD 58/11 – слушай CD 58/12 1. skandálu 2. politice 3. historii 4. fotbalu/-e 5. módě 6. filmu 7. cestování 8. jídle a pití 9. kamarádovi 10. prezidentovi 62/2 1. kdo 2. co 3. co 4. kdo 5. kdo 6. co 62/6 dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc 63/7 Dobrý den! Já jsem Paolo Monti. Dobrý den! Já jsem Lori Brandon. Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Jsem z Kanady. A vy? Jsem z Itálie. Co děláte? Jsem ekonom. A vy? Jsem učitelka. Aha... Promiňte, už musím jít. Tak na shledanou! Na shledanou! Ahoj! Já jsem Kurt. Čau! Já jsem Mai. Odkud jsi, Mai? Jsem z Vietnamu. A ty? Jsem z Německa. Co děláš? Jsem student. A ty? Jsem studentka. Aha... Promiň, už musím jít. Tak ahoj! Čau! 63/8 Ve formální situaci: Odkud jste? Promiňte, musím jít. Na shledanou. Co děláte? Těší mě. A vy? V neformální situaci: Ahoj! Odkud jsi? Co děláš? Čau! A ty? 63/9 2A, 3C, 4E, 5G, 6D, 7F, 8B

52

64/11 1. já 2. ty 3. on 4. ona 5. to 6. my 7. vy 8. vy 9. oni 64/12 jsi, je, jsme, jste; nejsem, nejsi, není, nejsme, nejste, nejsou 64/13 děláš, dělá, děláme, děláte; nedělám, neděláš, nedělá, neděláme, neděláte, nedělají 64/14 1. vy 2. ty 3. on, ona, to 4. ty 5. my 6. my 7. vy 8. on, ona, to 9. oni 64/15 1. jsi 2. je 3. dělám 4. děláš 5. děláte 6. děláme 7. jsem 8. jsme 9. dělá 10. děláte 11. jste 12. jsou 64/16 1. Jsem student. 2. Je učitel. 3. Jsme z Itálie. 4. Jste z Německa? 5. Je učitelka. 6. Jsi z Kanady? 7. Co děláte? 8. Co děláš? 65/17 1G, 2C + H, 3F, 4B + D + E, 5A 65/18 1. studentka 2. učitel 3. herečka 4. ekonom 5. politik 6. zpěvačka 7. sportovec 8. profesorka 65/19 1. Václav Havel není sportovec, ale je politik. 2. Julia Tymošenko není herečka, ale je politička. 3. Karel Gott není sportovec, ale je zpěvák. 4. Žanna Bičevskaja není politička, ale je zpěvačka. 5. Lech Walesa není herec, ale je politik. 6. Brad Pitt není zpěvák, ale je herec. 7. Gérard Depardieu není politik, ale je herec. 8. Enya není sportovkyně, ale je zpěvačka. 65/20 1. Karel Gott není z Ruska. Je z České republiky. 2. Václav Havel není z Irska. Je z České republiky. 3. Julia Tymošenko není z Polska. Je z Ukrajiny. 4. Žanna Bičevskaja není z Kanady. Je z Ruska. 5. Lech Walesa není z Ukrajiny. Je z Polska. 6. Gérard Depardieu není z Kanady. Je z Francie. 7. Enya není z Německa. Je z Irska. 8. Lech Walesa není z Kanady. Je z Polska. 66/21 – смотри стр. 53 67/2 1. banka 2. nemocnice 3. divadlo 4. kino 5. kavárna 6. pošta 7. ambasáda 8. policie 9. metro 10. informace 11. restaurace 12. škola 67/4 1. ANO 2. NE 3. NE 4. NE 5. ANO 6. NE 7. NE 8. ANO 9. ANO 10. ANO 67/5 1. Banka 2. Divadlo 3. Kavárna 4. Restaurace 5. Kino 6. Škola 7. Kavárna 8. Zastávka/Stanice 68/6 Prosím vás, nevíte, kde je Hotel Hilton? No, musíte jet tři stanice metrem áčkem a pak asi pět minut pěšky. Ale kde je metro? Je daleko? Ne, je blízko. Musíte jít rovně a pak doprava. Vidíte ten bílý dům vedle banky? Ano, vidím. Stanice je tam vpravo dole. Děkuju. A nevíte, kolik stojí lístek? Ne, nevím. 68/7 1. Musíte jít rovně. 2. Musíte jít doleva. 3. Musíte jít doprava. 4. Metro je blízko. 5. Metro je daleko. 68/8 2D, 3G, 4B, 5I, 6A, 7C, 8F, 9H 68/9 1. jet 2. jet 3. jet 4. jet 5. jet 6. jít 7. jet 8. jet 68/10 1. Prosím vás, nevíte, kde je kino? 2. Je daleko? Vidíte ten bílý dům vedle banky? 3. Prosím vás, nevíte, kolik stojí lístek? 70/12 jsem, jsi, je, jste; mám, má, máme, máte; dělám, děláš, dělá, děláme, děláte; hledáš, hledá, hledáme, hledáte, hledají; rozumím, rozumíš, rozumíme, rozumíte, rozumí/rozumějí; víš, ví, víme, víte, ví/ vědí; vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte; mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluví 70/13 1. my 2. já 3. já 4. vy 5. ty 6. já 7. já 8. vy 9. vy 10. já 11. ty 12. já 13. my 14. on, ona, to 15. on, ona, to 16. my 70/14 1. mluvím 2. vím 3. rozumíme 4. musíte 5. mluvíme 6. rozumíte 7. musíš 8. víš 9. rozumí 10. vidí 70/15 1. Hledám kino. 2. Jsi tady blízko? 3. Co děláš? 4. Jsem z USA. 5. Co děláte? 6. Nejsem z Německa. 7. Hledáš divadlo? 8. Jaký máš telefon? 9. Nerozumíte anglicky? 10. Víš, kde je škola? 11. Nerozumím česky. 12. Nevím, kde je metro. 70/16 1. To je škola. 2. Vy jste z Itálie? 3. Ty jsi student? 4. Vidím metro.


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 66/21 Jaký telefon má hotel Aurum, penzion Kunc, penzion Rafanda a fitness centrum Athena?

53


ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧ

5. Mluvíte/rozumíte česky? 6. Mluvíš/rozumíš anglicky? 7. Co děláte? Jste učitel? 8. Vím/nevím, kolik stojí lístek. 9. Víte/nevíte, kde je banka? 10. Jaký máš telefon? 11. Vidíte ten bílý dům? 12. Musíte jít doleva! 13. Jak se máš? 14. Jak se máte? 15. Jděte rovně! 16. Co hledáš? Náměstí nebo nádraží? 71/17 Prosím Brno. Zpáteční? Ano, zpáteční. Kolik to stojí? 160 korun. Prosím vás, máte lístky? Ano, máme. Kolik stojí lístek? 120 korun. 71/17 Lístek na vlak stojí 174 korun. Lístek do kina stojí 129 korun. Lístek na tramvaj stojí 26 korun. Lístek do divadla stojí 190 korun. 71/18 174 Kč, 26 Kč, 129 Kč, 190 Kč 72/1 Jídlo: řízek, maso, salát, brambory, rýže, polévka; pití: pivo, džus, voda, kola, čaj, víno 72/2 zmrzlina, víno, voda, čaj, rýže, hranolky, kola, brambory, knedlíky 72/3 Česneková polévka stojí 29 korun. Zmrzlina stojí 46 korun. Dort stojí 58 korun. Hranolky stojí 18 korun. Voda stojí 17 korun. Čaj stojí 19 korun. Černá káva stojí 24 korun. Pivo stojí 30 korun. 73/4 1. smažený řízek 2. pečené kuře 3. palačinky 4. rýže 5. čokoládový dort 6. česneková polévka 7. pomerančový džus 73/5 Jídelní lístek B:

74/10 2. Jaký 3. Jaká 4. Jaký 5. Jaká 6. Jaký 7. Jaká 8. Jaké 74/11 1. To pečené kuře je moc dobré a kvalitní! 2. Ta dušená rýže je moc dobrá a kvalitní! 3. To černé pivo je moc dobré a kvalitní! 4. Ten maďarský guláš je moc dobrý a kvalitní! 5. Ta tatarská omáčka je moc dobrá a kvalitní! 6. Ten čokoládový dort je moc dobrý a kvalitní! 7. Ta bramborová polévka je moc dobrá a kvalitní! 8. Ta čokoládová zmrzlina je moc dobrá a kvalitní! 74/13 1. ten 2. ta 3. ta 4. ten 5. ta 6. to 7. ten 8. ten 9. ten 10. to 11. ten 12. ta 74/14 1. dobrý student – Ten student je dobrý. 2. dobrá studentka – Ta studentka je dobrá. 3. dobrá učitelka – Ta učitelka je dobrá. 4. dobrý učitel – Ten učitel je dobrý. 5. dobrá škola – Ta škola je dobrá. 6. dobré divadlo – To divadlo je dobré. 7. dobrý telefon – Ten telefon je dobrý. 8. dobrý obchod – Ten obchod je dobrý. 9. dobrý hotel – Ten hotel je dobrý. 10. dobré kino – To kino je dobré. 11. dobrý supermarket – Ten supermarket je dobrý. 12. dobrá kavárna – Ta kavárna je dobrá. 75/15 2A 3G 4H 5D 6E 7C 8F 75/16 Číšník: Prosím, co si dáte k pití? Dáte si pivo? Karel: Ne, nepiju pivo. Dám si neperlivou vodu. Mám žízeň. Číšník: A co k jídlu? Karel:

Restaurace U krokodýla Polévky:

Dezerty:

česneková polévka bramborová polévka

20,-

gulášová polévka

čokoládová zmrzlina

35,-

vanilková zmrzlina

30,-

čokoládový dort palačinky s karamelem, ovoce Hotová jídla:

maďarský guláš a houskové knedlíky

50,-

banán s čokoládou 84,Nápoje:

vepřové maso a dušená rýže hovězí maso, dušená zelenina a vařené brambory

79,-

černá káva

smažený řízek a bramborový salát

91,-

černý čaj

pečené kuře a vařené brambory

85,-

zelený čaj

29,-

pomerančový džus

29,-

kola

29,-

smažený sýr, smažené hranolky, tatarská omáčka Saláty:

25,-

perlivá voda

zeleninový salát

30,-

neperlivá voda

15,-

šopský salát

35,-

světlé pivo

20,-

černé pivo

23,-

rajčatový salát

červené víno, 2 dcl bílé víno, 2 dcl 74/6 hranolky; černý; rýže; omáčka 74/7 1. ten 2. ta 3. ten 4. to 5. ten 6. ten 7. to 8. ta 9. ta 10. ten 11. ten 12. ten 13. to 14. ta 15. ta 16. to 74/8 1. Smažený sýr je/není dobrý. 2. Vepřové maso je/není dobré. 3. Dušená rýže je/není dobrá. 4. Vanilková zmrzlina je/není dobrá. 5. Zelený čaj je/není dobrý. 6. Pečené kuře je/není dobré. 7. Perlivá voda je/ není dobrá. 8. Dušená zelenina je/není dobrá. 9. Gulášová polévka je/ není dobrá. 10. Banán s čokoládou je/není dobrý. 74/9 2F 3G 4A 5I 6D 7B 8J 9E 10H

54

45,-

Mám hlad. Dám si hamburger a hranolky. Číšník: To je všechno? Karel: Ano, to je všechno. Zaplatím. Číšník: 92 korun. Karel: 100, děkuju. 75/17 1. dvakrát 2. třikrát 3. jednou 4. pětkrát 5. čtyřikrát 6. šestkrát 7. dvakrát 8. osmkrát 75/18 1. neperlivou vodu 2. černou kávu 3. smažený sýr 4. tatarskou omáčku 5. černé pivo 6. vepřové maso 7. vanilkovou zmrzlinu 8. maďarský guláš 9. česnekovou polévku 10. zelený čaj 75/19 polévku, pizzu, zmrzlinu; pizza, zmrzlina, kávu, káva 76/20 dám si, dáš si, dá si, dáte si; máš rád/ráda, má rád/ráda, máte


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 rádi, mají rádi; jím, jí, jíme, jíte; čtu, čteš, čteme, čtete; piješ, pije, pijeme, pijou 76/21 1. čteš 2. pije 3. pijeme 4. čtete 5. piju 6. čte 7. pijete 8. čtou 9. piješ 10. čteme 11. čtu 12. pijou 76/22 1. Nepiju pomerančový džus. 2. Dáme si perlivou vodu. 3. Máš rád šopský salát? 4. Co si dáte k jídlu? 5. Hana nemá ráda kávu. 6. Petr čte jídelní lístek. 7. Proč nejíte vepřové maso? 8. Nejím tatarskou omáčku. 9. Dáš si kávu nebo čaj? 76/23 2. Jaký je ten sýr? 3. Vy nejíte maso? 4. To je hovězí maso? 5. Ty máš rád salát? 6. Co je to? 7. Dáte si čokoládovou zmrzlinu? 8. Jaká je ta polévka? 9. Zaplatíte zvlášť nebo dohromady? 76/24 1. Co 2. Jaký 3. Kolik 4. Jak 5. Kde 6. Jaká 7. Jaké 8. Kdo 76/25 jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou; dělám, děláš, dělá, děláme, děláte, dělají; mám, máš, má, máme, máte, mají; rozumím, rozumíš, rozumí, rozumíme, rozumíte, rozumí/rozumějí; hledám, hledáš, hledá, hledáme, hledáte, hledají; vím, víš, ví, víme, víte, ví/vědí; vidím, vidíš, vidí, vidíme, vidíte, vidí; mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte, mluví; musím, musíš, musí, musíme, musíte, musí/musejí 77/1 1. sestra 2. tatínek 3. pes 4. kamarádka 5. maminka 6. kočka 7. bratr 77/2 Je jí 54 let. Je mu 73 let. Je jí 16 let. Je mu 5 let. Je mu 29 let. Je jí 74 let. Je mu 56 let. Je jí 1 rok. Jsou mu 3 roky. 77/3 2. přítel 3. babička 4. manžel 5. tatínek 6. sestra 7. kočka 8. vnuk 9. kamarádka 10. kolega 77/4 1. můj, student 2. moje 3. Jmenuje se, Je mu 4. sestra, let 77/5 1. Ž 2. M 3. Ž 4. M 5. Ž 6. Ž 7. M 8. Ž 9. Ž 10. M 11. M 12. Ž 13. M 14. Ž 15. M 16. M 77/6 můj, moje; tvoje, tvoje; náš, naše; vaše, vaše 78/7 Jmenuju se Tobias Stolz. Jsem z Německa. Jsem manažer. Je mi 29 let. Můj tatínek se jmenuje Urs. Je učitel. Je mu 60 let. Moje maminka se jmenuje Gudrun. Je učitelka. Je jí 55 let. Můj bratr se jmenuje Klaus. Je student. Je mu 19 let. Naše kočka se jmenuje Mitzi. Je černá a bílá. 78/8 1. Jak se jmenuješ? 2. Jak se jmenuje váš syn? 3. Co dělá tvoje sestra? 4. Co dělá tvůj syn? 5. Kde pracuje tvuj bratr? 6. Co studuje vaše sestra? 7. Kolik mu je? 8. Kolik jí je? 78/9 Obrázek B: Jak se jmenuje její vnuk? Kdo je vlevo dole?

vnuk 17 let

Veronika Malá

79/10 starý – nový, dobrý – špatný, mladý –starý, hodný – zlý, šťastný – smutný, nemocný – zdravý, malý – velký, hezký – ošklivý 79/11 hodný, zlý; tlustý, hubený; nemocný, zdravý; hezký, ošklivý; starý, nový; šťastný, smutný; mladý, starý; malý, velký 79/12 2. Můj syn je nemocný. 3. Naše dcera je moc šťastná. 4. To pivo není špatné. 5. Moje dcera je ještě malá. 6. Náš pes je tlustý. 7. Ten telefon je nový. 8. Tvůj bratr je hubený. 9. Váš byt je velký! 10. Moje kolegyně je mladá. 11. Ta kočka není zlá. 12. Vaše sestra je zdravá. 13. Naše babička je smutná. 14. To vepřové maso je dobré. 15. Ten telefon je kvalitní a hezký. 16. Naše škola je velká. 80/15 sportuju/-i, sportuje, sportujeme, sportujete, sportujou; plánuju/-i, plánuješ, plánuje, plánujeme, plánujete; telefonuju/-i, telefonuješ, telefonujeme, telefonujete, telefonujou/-í; organizuješ, organizuje, organizujeme, organizujete, organizujou/-í; jmenuju/-i se, jmenuješ se, jmenuje se, jmenujeme se, jmenujou/-í se 80/16 1. Moje sestra se jmenuje Lucie. 2. Jak se jmenuješ? 3. Dáte si kávu nebo čaj? 4. Dám si kávu. 5. Jak se jmenuje tvůj pes? 6. Co si dáte? – Smažený řízek a brambory. 7. Můj bratr se jmenuje Robert. 8. Nemáme žízeň, dáme si jenom jídlo. 9. To je tvoje kočka? Jak se jmenuje? 10. Nemám hlad, nedám si polévku 80/17 jmenovat se, bydlet, jít, být, pracovat, jet 80/18 1. b 2. a 3. b 4. b 5. a 6. c 7. b 8. b 9. a 10. b 80/19 ty = neformální singulár: Kolik ti je? Jak se jmenuješ? Co hledáš? Odkud je tvoje manželka? Jak se máš? Ty studuješ češtinu? Máš žízeň? vy = formální singular/plurál: Co děláte? Odkud jste? Kde bydlíte? Kde pracujete? Jaký máte telefon? Vy pracujete jako manažer? Kolik vám je? Jak se jmenujete? Jak se jmenuje vaše kolegyně? Máte hlad? Co si dáte? 81/20 3. babička 4. babičku 5. dědeček 6. dědečka 7. kočka 8. kočku 9. pes 10. psa 11. maminka 12. maminku 13. kamarád 14. kamaráda 15. sestra 16. sestru 17. kamarádka 18. kamarádku 81/21 1. Mám rád dědečka. 2. Hledám psa. 3. Můj bratr je učitel. 4. Hledáte tatínka? 5. Jak se jmenuje tvůj syn? 6. Kamarádka má malou dceru. 7. Nejíš čokoládovou zmrzlinu? 8. Nemám rád česnekovou polévku. 9. To je můj bratr. 10. To není moje maminka. 11. Kamarád má velkého syna. 12. Kde pracuje tvoje sestra? 13. Nepiju černé pivo. 14. Dáš si smažený sýr?

Jaroslava Malá 59 let

Tomáš Malý 60 let

syn

dcera Alice Černá

55


ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧ

81/22 Erika: Můj, učitel, fotograf, student, ženatý, malého syna, starší dceru, manželka, profesorka, svobodný, psa, kočku Andrej: ekonom, ženatý, syna, dceru, Můj, moje, vysoký, hubený, vysoká, tlustá, moje, manažerka, staršího bratra, mladší sestru 81/23 1. Jak se jmenujete/jmenuješ? 2. Kolik vám/ti je? 3. Jste/jsi z Anglie? 4. Kde pracujete/pracuješ? 5. To je vaše/tvoje manželka? 6. Kolik jí je? 7. Máte/máš děti? 8. Kolik mu je? 9. Jaký je? 10. Bydlíte/ bydlíš v Praze? 11. Máte/máš psa? 82/1 1. Koncert je ve 22.35. 2. Český film je ve 23.45. 3. Tenis je v 19.40. 4. Hokej je ve 21.05. 5. Opera je ve 20.10. 6. Divadelní hra je ve 20.00. 82/2 V 8 hodin (ve 20.00) je divadelní hra. V 8 hodin 10 (v 8.10) je opera. V 9 hodin a 5 minut (v 9.05) je hokej. V 10:35 (ve 22.35) je krimiseriál. V 11.45 (ve 23.45) je český film. 82/3 dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, v noci 82/4 2. v úterý 3. ve středu 4. ve čtvrtek 5. v pátek 6. v sobotu 7. v neděli 82/5 1. ráno 2. v pondělí 3. ve středu 4. ve čtvrtek 5. dopoledne 6. večer 7. v noci 8. v neděli 9. odpoledne 82/6 1. ve 2. v 3. v 4. ve 5. v 6. ve 7. v 8. v 9. v 82/7 V úterý odpoledne je prezentace. Ve středu dopoledne je taky mítink. Ve středu odpoledne je konzultace. Ve čtvrtek ráno je tenis. Ve čtvrtek večer je koncert. V pátek ráno je lekce češtiny. V pátek večer je party. 82/8 pátého května, sedmého listopadu, šestého srpna, čtvrtého října, prvního března, osmého prosince, devatenáctého dubna, dvanáctého července 83/9 1. koncert 2. 13.8. 3. 20.4 4. 28.3 5. od 12. do 14.6 6. 17.3 84/10 Nechceš jít na squash? A kdy? Dneska v 6 večer. Dneska nemůžu, nemám čas. Můžu zítra dopoledne. Zítra dopoledne nemůžu, musím jít do školy. Můžeš zítra odpoledne? Ano, můžu. Sejdeme se zítra ve 3. Hodí se ti to? Ano, hodí. Těším se! 84/11 1. musím 2. můžeš 3. musíte 4. nechci 5. nemůžu 6. nemůžeme 7. můžou 8. chcete 9. nechce 10. musíš 84/12 jsou, nechceš, na, do, se sejdeme, v sobotu, v sobotu, hodí 84/15 1. Alžběta 2. Arnošt 3. Patrik 4. Linda 5. Irena 6. David 7. Lukáš 8. Kristýna 9. Zdeňka 10. Dáša 11. Mirek 12. Eva a Jana 85/16 vařím, vaříš, vaří, vaříme, vaříte, vaří; hraju, hraješ, hraje, hrajeme, hrajete, hrajou; čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou; nakupuju/-i, nakupuješ, nakupuje, nakupujeme, nakupujete, nakupujou/-í; spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí; píšu, píšeš, píše, píšeme, píšete, píšou; dívám se, díváš se, dívá se, díváme se, díváte se, dívají se; uklízím, uklízíš, uklízí, uklízíme, uklízíte, uklízí/-ejí; poslouchám, posloucháš, poslouchá, posloucháme, posloucháte, poslouchají 86/17 Dominika ráda čte. Emil rád hraje šachy. Blažena ráda poslouchá hudbu. Marta ráda nakupuje. Evžen rád hraje volejbal. Karel nerad vaří. Světlana ráda tancuje. Štěpánka se ráda dívá na televizi. Bohuslav nerad uklízí. Lucie ráda pracuje na počítači. Zdeněk nerad píše test. 85/18 Věra ráda hraje tenis. Má ráda palačinky. Ráda hraje volejbal. Má ráda česnekovou polévku. Má ráda kočku. Milan má rád pivo. Rád se dívá na televizi. Má rád zmrzlinu. Rád vaří. Má rád čaj. 87/1 byla, narodila se, neměla, psala, umřela; byl, narodil se, učil, psal, umřel; byli, vyhráli, vytvořil 87/2 2. filozofka 3. fotograf 4. podnikatelka 5. vědkyně 6. zpěvák 7. sportovkyně 8. skladatel 9. herečka 10. spisovatel 11. malířka 12. profesor 13. učitelka 14. cestovatelka 15. kolega

56

87/3 1F byla 2A byl 3B byl 4D byla 5E byl 6C byla 87/4 2C, 3B, 4A, 5D, 6E 88/6 vařil, vařila, vařili; nakupoval, nakupovala, nakupovali; tancoval, tancovala, tancovali; poslouchal, poslouchala, poslouchali; hledal, hledala, hledali; uklízel, uklízela, uklízeli; díval se, dívala se, dívali se; začínal, začínala, začínali; končil, končila, končili 88/7 1. vařila 2. vstával 3. poslouchali 4. tancoval 5. se dívala 6. hledala 7. uklízeli 8. nakupovala 9. začínal 10. končila 88/8 psal, psala, psali; pil, pila, pili; měl, měla, měli; spal, spala, spali; četl, četla, četli; šel, šla, šli; jedl, jedla, jedli; chtěl, chtěla, chtěli; mohl, mohla, mohli; umřel, umřela, umřeli 88/9 1. byli 2. bylo 3. bylo 4. psal 5. spala 6. pila 7. měli 8. četla 9. jedl 10. šel 11. měli rádi 12. nechtěli 13. umřela 14. umřel 89/10 Co jsi dělal včera? Ráno jsem dlouho spal a pak jsem vařil oběd. A co jsi dělal večer? Chtěl jsem jít do kina, ale nešel jsem. Díval jsem se na televizi. A co jsi dělala ty? Nedělala jsem nic. Celý den jsem spala. Byla jsem trochu nemocná. 89/11 1. my 2. já 3. vy 4. on 5. ona 6. já 7. oni 8. ty 9. vy 10. on 11. ona 12. já 13. my 14. vy 15. vy 16. vy 89/12 1. Ž 2. PL 3. M 4. Ž 5. M 6. Ž 7. PL 8. M 9. Ž 10. M 11. M 12. Ž 13. PL 14. Ž 15. M 89/13 byl/a jsem, byl/a jsi, byl/a/o, byli jsme, byli jste, byli; dělal/a jsem, dělal/a jsi, dělal/a/o, dělali jsme, dělali jste, dělali; rozuměl/a jsem, rozuměl/a jsi, rozuměl/a/o, rozuměli jsme, rozuměli jste, rozuměli; četl/a jsem, četl/a jsi, četl/a/o, četli jsme, četli jste, četli; pracoval/a jsem, pracoval/a jsi, pracoval/a/o, pracovali jsme, pracovali jste, pracovali; věděl/a jsem, věděl/a jsi, věděl/a/o, věděli jsme, věděli jste, věděli; mohl/a jsem, mohl/a jsi, mohl/a/o, mohli jsme, mohli jste, mohli; chtěl/a jsem, chtěl/a jsi, chtěl/a/o, chtěli jsme, chtěli jste, chtěli; měl/a jsem, měl/a jsi, měl/a/o, měli jsme, měli jste, měli 89/14 1. Petr nepracoval na počítači. 2. Dana nepsala projekt. 3. Petra nespala dobře. 4. Dan se nedíval na televizi. 5. Dan a Petra netancovali. 6. Nedívali jsme se na televizi. 7. Nehledali jsme školu. 8. Neměla jsem černou kočku. 9. Nedělal jsem knedlíky. 10. Nechtěl jsem studovat angličtinu. 11. Nemohli jsme jít do kina. 12. Nešli jsme s kamarádem na tenis. 13. Nejedla jsem polévku. 14. Neměl jsem černého psa. 15. Nepsali jsme test. 90/15 2F 3D 4H 5G 6B 7A 8C 90/16 1. Včera jsem pracoval. 2. Včera odpoledne jsem spala. 3. Minulý rok jsme studovali češtinu. 4. O víkendu jsem neměl čas. 5. V sobotu jsme uklízeli. 6. V pondělí jsi byl ve škole? 7. Ve škole jsi psal test? 8. V restauraci jsme měli jenom polévku. 90/17 1. Kde jsi studoval? 2. Měli jste kočku nebo psa? 3. Pracoval jsi ve firmě Exon? 4. Kde jsi bydlel? 5. Kde jste byla včera? 6. Proč jste nebyli v neděli doma? 7. Kdy jsi nakupovala v supermarketu? 8. Proč jste nemohl včera spát? 90/18 1. Dopoledne jsem vařil oběd. 2. V pátek ráno jsem hrál tenis. 3. Spal jsi odpoledne? 4. Psali jste ráno test? 5. Nečetl/a každý den e-maily. 6. Jeli jsme na výlet. 7. Neměli čas uklízet. 8. Ve čtvrtek jsme chtěli jít do kina. 90/19 jsem byl, jsem se učil, jsem psal, hrál jsem, byl jsem, jsem se nedíval, jsem neměl, jsem neměl, jedl jsem, uvařila, jsem nakupoval, jsem četl, jsem uklízel, jsem vařil, byl jsem 91/21 1. Antonín Dvořák byl populární skladatel. 2. Karel IV. (čti: čtvrtý) založil univerzitu v Praze. 3. Jan Hus byl náboženský reformátor. 4. Česká hymna se jmenuje „Kde domov můj?“ 5. Emil Škoda založil


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 firmu Škoda. 6. Božena Němcová napsala román Babička. 91/22 1. umím 2. víš 3. znám 4. víš 5. umíme 6. víte 7. umím 8. známe 9. vím 10. umíš 91/23 1. Víte, kdy je příští lekce? 2. Znám New York. 3. Umí špatně plavat. 4. Znáte Moskvu? 5. Víš, kdo je Martina Navrátilová? 6. Umím dobře anglicky. 7. Ví/vědí, kdy je party? 8. Známe nějakou českou spisovatelku. 9. Umíš dělat knedlíky? 10. Zná nějakého českého politika. 91/24 2B 3A 4H 5G 6E 7C 8F 91/25 1D 2E 3G 4B 5C 6F 7H 8A 92/1 ve, na, v, na, na, u, v, na, u, u, v 92/2 v práci, v kanceláři, v obchodě, ve škole, v restauraci, na letišti, na lekci, v hotelu, v kině, v parku, v nemocnici, v kostele 92/4 1. v divadle 2. ve firmě 3. v restauraci 4. v obchodě 5. v nemocnici 6. na koncertě, v opeře 93/7 1. dvakrát 2. hraje 3. píšu 4. jogurty 5. neměl čas 6. 238 korun 94/11 1. zloděj 2. inspektor 3. podezřelý

94/12 1. pan Polívka 2. pan Máslo 3. paní Okurková 4. pan Holmík 94/13 v, v; -, v, v, u, v, ve; -, v, v, v, -, -, u, na, v, v, v, v, v; -, na, na, v, u, na, v 95/15 v Albánii, v Belgii, v Bělorusku, v Bulharsku, v České republice, v Dánsku, v Estonsku, ve Finsku, ve Francii, v Holandsku, v Chorvatsku, v Irsku, v Itálii, v Litvě, v Lotyšku, v Maďarsku, v Německu, v Norsku, v Polsku, v Portugalsku, v Rakousku, v Rumunsku, v Rusku, v Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku, ve Španělsku, ve Švédsku, ve Švýcarsku, v Turecku, na Ukrajině, ve Velké Británii 95/17 2D, 3F, 4E, 5C, 6G, 7A 95/19 2. o rodině 3. o práci 4. o přírodě 5. o divadle 6. o módě 7. o jídle 8. o škole 9. o filmu 10. o kultuře 11. o literatuře 12. o počasí 13. o lyžování 14. o cestování 96/23 2E 3D 4A 5H 6B 7F 8J 9C 10I 96/25 1. v Krkonoších 2. v Plzni 3. v Českých Budějovicích 4. v Praze 5. v Brně 6. v Olomouci 7. v Karlových Varech 8. v Pardubicích 9. ve Zlíně 10. v Ostravě

57


СЛОВАРЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарный запас A a áčko, áčkem adresa aha ahoj ach jo akce akční film aktivita aktivní akuzativ ale Američan, Američanka analyzovat, analyzuju angličtina Anglie ano asi atlet, atletka au au-pair auto, autem autobus, autobusem B babička banán banka bar baron, baronka béčko, béčkem Belgie bezhlavý bílá paní

и линия „А“ (на метро в Праге) адрес ага привет, пока ох мероприятие боевик деятельность активный винительный падеж но американец, американка анализировать, я анализирую английский язык Англия да примерно, наверно атлет ой au-pair автомобиль, на машине автобус, на автобусе

bílý blízko bota, boty brambor, brambory bramborový bratr budoucí Bulharsko bydlet, bydlím byt být, jsem

бабушка банан банк бар барон, баронесса линия „В“ (на метро в Праге) Бельгия безголовый, без головы „Женщина в белом“, дух умершей женщины белый близко, рядом ботинок, ботинки/туфли картошка картофельный брат будущий Болгария жить, я живу квартира быть, я есть

C céčko, céčkem celkem celý cestování

линия „С“ (на метро в Праге) всего/в целом/в общем весь путешествие

58

cestovat, cestuju co cvičení

путешествовать, я путешествую что упражнение

Č čaj čas časopis část často čau Čech, Češi čekat, čekám černý červený Česká republika Česko česky český česnekový Češka, Češky číslo číslo domu číst*, čtu čokoláda čokoládový čtvrtek, ve čtvrtek

чай время журнал часть часто чао, пока чех, чехи ждать, я жду черный красный Чешская республика Чехия по-чешски чешский чесночный чешка, чешки номер номер дома читать, я читаю шоколад шоколадный четверг, в четверг

D daleko Dánsko dát si, dám si (соверш.) dativ datum dcera dcl (разг. deci, decka) dědeček deklinace děkuji/děkuju dělat, dělám délka den detektivka dezert, dezerty diamant díky (разг.) diskotéka diskutovat, diskutuju dítě, děti divadelní hra divadlo

далеко Дания заказать, я закажу (в ресторане) дательный падеж дата дочь аббревиатура для децилитрa дедушка склонение cпасибо (литературный, книжный язык)/спасибо делать, я делаю долгота день детектив десерт, десерты бриллиант, алмаз спасибо дискотека дискутировать, я дискутирую ребенок, дети театральная пьеса театр


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

dívat se na, dívám se na + вин.падеж dlouhé a dlouho dlouhý dnes, dneska do + род.падеж dobrý dobře docela dohromady dokonce doktor, doktorka dokument dole doleva doma domácí úkol doplnit, doplním (соверш.) dopoledne doprava dort dovolená (прилаг.) druhý důležitý dům dušený dvacátý dvakrát dvě džíny (только мн. число) džus

смотреть на …, я смотрю на … долгое „а“ долго длинный сегодня в хороший xорошо совсем, достаточно вместе даже врач документ, документальное кино внизу налево дома домашнее задание дополнить, я дополню до обеда направо торт отпуск второй важный дом тушеный двадцатый „два раза“/дважды две джинсы сок

E ekonom, ekonomka ekvivalent elegantní e-mail energický Estonsko Evropa evropský

экономист эквивалент элегантный e-mail, электронная почта энергичный Эстония Европа европейский

F fajn festival film filozof, filozofka finanční Finsko firma forma formální

отлично фестиваль кино, фильм философ финансовый Финляндия фирма форма формальный, официальный

fotbal fotograf, fotografka Francie fráze genitiv

футбол фотограф Франция фраза родительный падеж

G GPS (произносится: dží pí es) gramatika guláš gulášový (gulášová polévka)

GPS грамматика гуляш из гуляша (суп-гуляш)

H hádat, hádám haló Havaj hele herec, herečka hezky hezký historie hlad hledat, hledám hned hodina, hodiny hodit se, hodí se hokej Holandsko holič, holička hora, hory hospoda hostel hotový houskové knedlíky hovězí (maso) hra hrad hranolek, hranolky hrát*, hraju hrozný hubený hudba hymna

угадывать, я угадываю алло Гавайи смотри!/слушай актер, актриса красиво красивый, симпатичный история голод искать, я ищу сразу, быстро час, часы подходить/годиться, это (мне) подходит хоккей Голландия парикмахер гора, горы трактир хостел готовый кнедлики из белого хлеба говяжье (мясо), говядина игра, пьеса крепость картофель-фри играть, я играю ужасный худой музыка гимн

CH chata chtít*, chci chvíle

дача хотеть, я хочу минутка, минута

I ideální imperfektivní

идеальный несовершенный

59


СЛОВАРЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

informace inspektor, inspektorka instrumentál inteligentní Irsko Itálie internet

информация инспектор творительный падеж интеллигентный Ирландия Италия Интернет

J já jak jako jaký jaro, na jaře jazyk je jé! jednou jeďte! jeho její jejich jenom ještě jet*, jedu jezdit na koni jí jídelní lístek jídlo, jídla jih, na jihu jiný jíst, jím jít*, jdu jižní jmenovat se, jmenuju se jo

я как как какой весна, весной язык есть, существует (он, она, оно) ой! „один раз“/однажды езжайте! его ее их только еще ехать, я еду ездить на лошади ей (форма дат. падежа от ona) меню блюдо, блюда юг, на юге другой есть, я ем/кушать, я кушаю идти, я иду южный называться, я называюсь дa, тaк

K k (вокализация: ke) + дат.падеж kamarád, kamarádka Kanada kancelář, v kanceláři karamel káva (разг. kafe) kavárna každý kdo kdy když kilometr kino kino, v kině klasický klub knedlík, knedlíky kniha

к друг, подруга Канада офис, в офисе карамель кофе кафе каждый кто когда когда, если километр кинотеатр, фильм кино, в кино классический клуб кнедлик, кнедлики книга

60

kočka koktejl kola kolega, kolegyně kolik kolikátý kolo komunikovat, komunikuju koncert koncovka končit, končím konference konjugace konzultace koruna kosmetika kostel král, královna krásný krupiér, krupiérka křišťál kuchař, kuchařka kulturní kuře kvalitní L lekce češtiny let letadlo letiště léto, v létě lež ležet, ležím lidé, lidi (разг.) lístek, lístky Litva lokál lokativ Lotyšsko Lucembursko lupa lyžování lyžovat, lyžuju

M Maďarsko maďarský malíř, malířka malovat, maluju malý maminka (официально: matka) manažer, manažerka manžel, manželka mapa

кошка коктейль кока-кола коллега сколько какой по счету, который велосипед общаться, я общаюсь концерт окончание кончить(cя), я кончу конференция спряжение консультация крона, корона косметика костел/церковь (о здании) король, королева красивый крупье хрусталь повар, повариха культурный цыпленок качественный

урок чешского языка полет самолет аэропорт лето, летом ложь лежать, я лежу люди билет, билеты Литва предложный падеж предложный падеж Латвия Люксембург лупа катание на лыжах кататься на лыжах, я катаюсь на лыжах

Венгрия венгерский художник, художница рисовать (красками), я рисую маленький мама (мать) менеджер супруг, супруга карта


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 máslo maso matematika mě medaile medicína mechanik měsíc město metro, metrem minulý minus minuta mít rád/ráda, mám rád/ráda mít, mám mítink mladší mladý mléko mluvit, mluvím mobil moc moct*, můžu móda moderní moment moře most možný mu můj, moje muset, musím muž my myslet, myslím

масло мясо математика меня, мне (род. падеж от já) медаль медицина механик месяц город метро, на метро прошедший, прошлый минус минута любить, я люблю иметь, я имею/у меня есть встреча, митинг младший молодой молоко говорить, я говорю мобильный телефон очень мочь, я могу мода современный момент, секундочкa море мост возможный ему (форма дат. падежа от on) мой, моя быть обязанным, я обязан/а мужчина мы думать, я думаю

N na + вин. и предл.падеж náboženský nádraží, na nádraží nahoře najít*, najdu (соверш.) nakupovat, nakupuju náměstí nápoj, nápoje naproti + дат.падеж napsat*, napíšu narodit se, narodím se (соверш.) narozeniny (только мн.число) náš, naše návštěva navzájem nazývat se, nazývám se ne něco

на религиозный вокзал, на вокзале наверху найти, я найду покупать, я покупаю площадь напиток, напитки напротив, вопреки, наоборот написáть, я напишу родиться, я рожусь день рождения наш, наша гости, посещение взаимно называться, я называюсь нет что-то

neděle, v neděli neformální nejlepší Německo nemocnice nemocný neperlivý nepravidelný nervózní nic nikdy no noc nominativ normální noviny (только мн.число) nový O o + предл.падеж oba obec obecný oběd obchod oblečení obrázek, na obrázcích obsah od + pод.падеж odkud odpoledne odpověď odpovědět, odpovím (соверш.) okurka okurkový (salát) olympiáda olympijský omáčka on ona oni ono opakovat, opakuju opalovat se, opaluju se opera opravdu opravit, opravím optimistický orientace ošklivo ošklivý otázka otevřeno ovoce (только ед. число) označit, označím (соверш.)

воскресенье, в воскресенье неформальный, неофициальный самый лучший Германия больница больной без газа нерегулярный нервозный ничего никогда ну ночь именительный падеж нормальный газета/газеты новый

о оба населенный пункт общий/всеобщий обед магазин одежда картинка, на картинках содержание из, от откуда после обеда ответ ответить, я отвечу огурец огуречный (салат из огурцов) олимпиада олимпийский соус он она они оно повторять, я повторяю загорать, я загораю опера действительно исправить, я исправлю оптимистичный ориентация отвратительно, некрасиво, мерзко некрасивый, противный вопрос открыто фрукты обозначить, я обозначу

61


СЛОВАРЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

P palačinka, palačinky památka мять pan paní pár park parkoviště party pátek, v pátek pečený pečlivě peníze (только мн. число) penzion perfektivní perlivý perník pes pesimistický pěšky pít*, piju pití pivo plánovat, plánuju plavat*, plavu plurál plus počasí počítač počítat, počítám počkat, počkám (соверш.) pod + твор. падеж podezřelý podívat se, podívám se na + вин.падеж (соверш.) podnikatel, podnikatelka podtržený podzim, na podzim pohádka pojď, pojďte! polévka, polévky policejní politický politik, politička polívka (разг.) Polsko pomerančový pomoc pondělí, v pondělí populární Portugalsko pořád poslouchat, poslouchám

62

блинчик, блинчики исторический памятник, папан, господин пани, госпожа (замужняя) пара парк парковка вечеринка пятница, в пятницу запеченный тщательно, старательно деньги пенсион совершенный с газом пряник собака пессимистичный пешком пить, я пью питье пиво планировать, я планирую плавать, я плаваю множественное число плюс погода компьютер считать, я считаю подождать, я подожду под подозрительный посмотреть, я посмотрю нa предприниматель, предпринимательница подчеркнутый осень, осенью сказка иди сюда, идите сюда (повелит. накл. от идти) суп, супы полицейский политический политик суп Польша апельсиновый помощь понедельник, в понедельник популярный Португалия все время, постоянно слушать, я слушаю

používat, používám povídat si, povídám si ваю povídka pozdě pozdrav pozor práce pracovat, pracuju pracovní prapraprababička praprapradědeček pravda pravidelný pražský prezident, prezidentka pro + вин.падеж problém procvičovat, procvičuju

использовать, я использую разговаривать, я разговари-

přidat, přidám přijít*, přijdu (соверш.) příloha připravit, připravím (соверш.) přítel, přítelkyně psát*, píšu PSČ (произносится: pé es čé) ptát se, ptám se

рассказ поздно привет внимание работа работать, я работаю рабочий прапрабабушка прапрапрадедушка правда регулярный пражский президент для проблема упражняться, я делаю упражнения почему, зачем продавец, продавщица профессия профессор программа прогулка проект прости! простите! (повелительное наклонение) извинить/простить, я прощу пожалуйста/извините/простите возражать/протестовать, я возражаю ---, идет дождь первый прочь, вон прочитать, я прочитаю предыдущий представляться (при знакомстве), я представляюсь перевести (письменно), я переведу добавить, я добавлю прийти, я приду приложение/гарнир приготовить, я приготовлю друг, подруга писать, я пишу почтовый индекс спрашивать, я спрашиваю

R rajčatový Rakousko ráno reformátor, reformátorka

томатный, из помидоров Австрия утро реформатор

proč prodavač, prodavačka profese profesor, profesorka program procházka projekt promiň!, promiňte! prominout*, prominu (соверш.) prosím protestovat, protestuju pršet, prší první pryč přečíst*, přečtu předchozí představovat se, představuju se přeložit, přeložím


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 rehabilitace rekord restaurace, v restauraci rodič, rodiče rok, v roce román romantický rovně rozumět, rozumím Rumunsko Rusko rytíř rýže

реабилитация рекорд ресторан, в ресторане родитель, родители год, в году роман романтический прямо понимать, я понимаю Румыния Россия рыцарь рис

Ř Řecko řeka říct*, řeknu (соверш.) řízek

Греция река сказать, я скажу венский шницель

S s (вокализация: se) + твор.пад salát, saláty se sejít* se, sejdu se sekretář, sekretářka sem seřadit, seřadím (соверш.) sestra sešit setkání sever, na severu severní silnější singulár situace skandál skladatel, skladatelka skupina slavný slečna slon Slovensko sloveso Slovinsko slovní slovník slovo slunečno slyšet, slyším smažený smutný snad sněžit, sněží sobota, v sobotu socha

с салат, салаты 1. с 2. -ся встретиться, я встречусь секретарь (он), секретарь (она) сюда рассортировать, я рассортирую сестра тетрадь встреча север, на севере северный более сильный/полный единственное число ситуация скандал композитор группа известный девушка (незамужняя) слон Словакия глагол Словения словарный словарь слово солнечно слышать, я слышу жареный грустный наверно ---, идет снег суббота, в субботу скульптура

spát, spím speciální spisovatel, spisovatelka spojit, spojím společný spolu sport sportovat, sportuju

stejný století strana strašit, straším stromeček středa, ve středu student, studentka stupeň supermarket, v supermarketu světlý svetr svobodný sympatický syn

спать, я сплю специальный писатель, писательница соединить, я соединю общий вместе спорт заниматься спортом, я занимаюсь спортом спортсмен, спортсменка правильный Сербия станция заботиться о ком-то, я забочусь о … старший/старшего возраста старый 1. стоять, я стою 2. стоить, он стоит такой же, одинаковый век сторона/партия пугать, я пугаю рождественская елка среда, в среду студент, студентка градус супермаркет, в супермаркете светлый свитер неженатый симпатичный сын

Š šampaňské (víno) šel škola, ve škole šopský salát Španělsko špatně špatný šťastný Švédsko

шампанское он (по)шел (прош. вр. от идти) школа, в школе „шопский“ (греческий) салат Испания плохо плохой счастливый Швеция

T tabulka tady tak taky takže talentovaný tam tancovat, tancuju tatarský tatínek (официально: otec)

таблица здесь так также поэтому, так что талантливый туда, там танцевать, я танцую татарский папа

sportovec, sportovkyně správný Srbsko stanice starat se o, starám se o + вин.падеж starší starý stát, stojím

63


СЛОВАРЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

taxík, taxi telefon telefonní telefonovat, telefonuju televize ten tenis teplo test těšit se, těším se na + вин.падеж text těžký tlustý to trénink tričko třeba třetí třikrát turista, turistka tvořit, tvořím tvůj, tvoje ty týden

такси телефон телефонный звонить по телефону, я звоню телевизор этот теннис тепло тест ждать с нетерпением, я жду с нетерпением текст тяжелый, трудный толстый то, это тренировка футболка например, может быть третий „три раза“/трижды турист, туристка творить, я творю твой, твоя ты неделя

U učit se, učím se učit, učím učitel, učitelka uklízet, uklízím ukradený Ukrajina ukrást*, ukradnu (соверш.) ulice umět, umím umřít*, umřu (соверш.) unavený unie univerzita upír, upírka úplně uprostřed + род.падеж úředník, úřednice USA (произносится: ú es á) úterý, v úterý uvařit, uvařím (соверш.) uvidět, uvidím (соверш.) už

учиться, я учусь учить, я учу учитель, учительница убирать, я убираю украденный Украина украсть, я украду улица уметь/знать, я знаю/умею умереть, я умру уставший союз/уния университет вампир совсем, полностью в центре чиновник, чиновница США вторник, во вторник готовить (еду), я готовлю увидеть, я увижу уже

V v (вокализованное: ve) + предл.падеж vanilkový Vánoce vařený

64

vařit, vařím vás váš, vaše včera vdaná věc večer vědec, vědkyně vědět, vím vedle + род.падеж Velká Británie velký vepřové (maso) verbum veselý vesnice vhodný vidět, vidím Vietnam víkend, o víkendu vitamín, vitamíny vítat, vítám vítr vlak, vlakem vlasy (мн.число) vlevo, nalevo vnuk, vnučka voda vokativ volejbal vpravo, napravo vrátný, vrátná vstávat, vstávám všechno všimnout si*, všimnu si (соверш.)

в

готовить (еду), я готовлю вас (род. падеж от вы/Вы) ваш, ваша вчера замужем вещь вечер ученый знать, я знаю рядом, возле Великобритания большой свиное (мясо), свинина глагол веселый деревня подходящий видеть, я вижу Вьетнам выходные, в выходные витамин, витамины приветствовать, я приветствую ветер поезд, на поезде волосы cлевa, налево внук, внучка вода звательный падеж волейбол cправa, направо вахтер вставать, я встаю всё обратить снимание, я обращу внимание vy вы, Вы výborný отличный vyhrát, vyhraju (соверш.) выиграть, я выиграю východ, na východě восток, на востоке východní восточный výlet экскурсия vymyslet si, vymyslím si (соверш.) выдумать, я выдумаю výraz выражение výrobek изделие vyrobit, vyrobím произвести/изготовить, я произведу výslovnost произношение vyslovovat, vyslovuju произносить, я произношу vysoký высокий výstava выставка vytvořit, vytvořím (соверш.) создать, я создам

ванильный Рождество вареный

Z z (вокализованное: ze) + род.падеж из za + вин.падеж за, через (о времени)


ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1 začínat, začínám

начинать(ся), я начинаю

zajímat se o, zajímám se o zajímavý založit, založím (соверш.) západ, na západě západní zaplatit, zaplatím (соверш.) zase zásoba zastávka zataženo závod zavřeno zdobit, zdobím zdravý zelenina (только ед. число) zeleninový zelený země zima, v zimě zítra zlatý zloděj, zlodějka změnit, změním zmrzlina znát, znám zpáteční zpěvák, zpěvačka zpívat, zpívám zrušen zvlášť

интересоваться чем-то, я интересуюсь чем-то интересный заложить, я заложy запад, на западе западный заплатить, я заплачу снова, опять запас остановка пасмурно завод, соревнование закрыто украшать, я украшаю здоровый овощи овощной зеленый страна зима, зимой завтра золотой вор, воровка изменить, я изменю мороженое знать, я знаю обратный певец, певица петь, я пою отменен отдельно, особенно

Ž žena ženatý žít*, žiju žízeň

женщина женатый жить, я живу жажда

65


66

koho čeho

komu čemu

koho co

---

kom čem

kým čím

2. G

3. D

4. A

5. V

6. L

7. I

můj můj moje/má moje/mé (mý) mého (mýho) mého (mýho) mojí/mé (mý) mého (mýho) mému (mýmu) mému (mýmu) mojí/mé (mý) mému (mýmu) mého (mýho) můj moji/mou moje/mé (mý) můj moje/má mém (mým) mém (mým) mojí/mé (mý) mém (mým) mým mým mojí/mou mým

toho

té (tý)

toho tomu

tomu

té (tý)

tomu toho ten tu to ----tom

tom

té (tý)

tom tím tím tou tím

můj, moje 4

ten ten ta to toho

ten, ta, to 3

kvalitní

dobrém (dobrým) dobrým dobrým dobrou dobrým

dobré (dobrý)

dobrém (dobrým)

dobrému (dobrýmu) dobrého (dobrýho) dobrý (dobrej) dobrou dobré (dobrý) dobrý (dobrej) dobrá dobrém (dobrým)

dobré (dobrý)

kvalitním kvalitním kvalitním kvalitní kvalitním

kvalitní

kvalitním

kvalitnímu kvalitního kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitním

kvalitní

dobrému (dobrýmu) kvalitnímu

dobrého (dobrýho) kvalitního dobrému (dobrýmu) kvalitnímu

dobré (dobrý)

kvalitního

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitního

dobrý (dobrej) dobrý (dobrej) dobrá dobré (dobrý) dobrého (dobrýho) dobrého (dobrýho)

-í 5

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ -ý 5 II группа* 6 Именительный падеж ед.числа, оканчивающийся на: -e/-ě , ˇ (= „háček“), -c*, -j, -tel*, -el, -ev. muž, soudce čaj kancelář, restaurace moře muže, soudce čaje kanceláře, restaurace moře muži/-ovi, soudci/-ovi čaji kanceláři, restauraci moři muže, soudce čaj kancelář, restauraci moře muži! soudce! kolegyně! muži/-ovi, soudci/-ovi čaji kanceláři, restauraci moři mužem, soudcem čajem kanceláří, restaurací mořem

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ I группа 6 Именительный падеж ед.числа, оканчивающийся на: -согл., -согл.,-a, -o. student banán káva auto studenta banánu/lesa kávy auta studentu/-ovi banánu kávě autu studenta banán kávu auto studente! Marku! studentko! studentu/-ovi banánu/-ě kávě autu/-ě studentem banánem kávou autem

Мужской род

Ma одушевленный

F

Женский род

N

kuřeti, nádraží kolegou --místností kuřetem, nádražím

místnosti

---

kuřeti, nádraží kolegu --místnost kuře, nádraží kolego! Carmen! kolegovi

místnosti

---

kuřete, nádraží kolegovi

místnosti

---

III группа 6 Именительный падеж ед.числа, оканчивающийся на: -a, -st*, -e/-ě (тип kuře), -í. kolega --místnost kuře, nádraží kolegy

Мужской род

Mi неодушевленный

Ma Mi F N

N

F

Mi

Ma

Ma Mi F N Ma F

N

F

Mi

Ma

N

F

Mi

Ma Mi F N Ma

РОД

Средний род

1. Падеж. Обратите внимание, что в чешской терминологии для именительного падежа используется обозначение „первый падеж“, для родительного падежа - „второй падеж“, для дательного падежа – „третий падеж“ и т.д. 2. Вопросительные местоимения. Склонение местоимений kdo, co (в чешской терминологии так называемые „падежные вопросы“) выучите наизусть. Они помогут Вам задавать вопросы и склонять M, N указательные и притяжательные местоимения, а также прилагательные в единственном числе. 3. Указательные местоимения. Как ten, tato склоняются tento, tato, toto u tenhle, tahle, tohle. 4. Притяжательные местоимения. Местоимения tvůj, svůj, склоняются как můj. Местоимения náš, váš склоняются подобно, как můj: к формам tv-, sv-, naš-, vaš- добавляется окончание без „m“ (напр. m-ého > tv-ého, sv-ého, naš-eho, vaš-eho). Местоимения můj, tvůj, svůj имеют в F и N также краткие книжные формы (напр. má, mé, tvá, tvé, svá, své), которые склоняются как прилагательное dobrý. Притяжательные местоимения jeho, jejich не склоняются. Местоимение její склоняется как прилагательное kvalitní. 5. Прилагательные. Именительный падеж единственного числа прилагательных может заканчиваться как на -ý (-ý прилагательные, твердые прилагательные), так и на -í (-í прилагательные, мягкие прилагательные). Мягкие и твердые прилагательные склоняются по-разному. 6. Существительные. Существительные разделяются на три группы склонения в зависимости от их окончания в именительном падеже единственного числа. В группе склонения II обратите внимание на одинаковые окончания для всех шести типов в рамках родительного, дательного и предложного падежей единственного числа (часто -e или -i). На данном этапе обучения сосредоточьтесь на усвоении группы склонения I. ВНИМАНИЕ: У существительных происходит изменение гласных: напр. -ů > -o (dům > domy), беглое -e- (den > dny) и смягчение -ha > -ze (Praha > v Praze), -ka > -ce (Amerika > v Americe)... * Несколько M существительных, заканчивающихся на -tel, -c (напр. hotel, kostel, tác) относится к группе склонения I. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на F существительные, оканчивающиеся на согласный! Большинство из них относится к группе склонения II (очень часто окончание: ˇ крючок, -tel, -del, -ev), остальные относятся к группе склонения III (очень часто окончание -st). НО: Некоторые F существительные (напр. věc, řeč) склоняются как místnost, а остальные (напр. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) колеблются между типами kancelář и místnost. Некоторые Ma (часто имена собственные), а в исключительных случаях и Mi, заканчивающиеся на -l, -s, -z, -x (напр. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) относятся к группе склонения II и склоняются по типу muž/čaj.

kdo co

1. N

kdo, co 2

ПАДЕЖ 1 МЕСТОИМЕНИЕ

Склонение местоимений, прилагательных и существительных в единственном числе – литературный чешский язык (разговорный чешский язык)

ПРИЛОЖЕНИЕ


koho čeho

komu čemu

koho co

---

kom čem

kým čím

2. G

3. D

4. A

5. V

6. L

7. I

mořích muži, (mužema), soudci (soudcema) čaji (čajema) kancelářemi (kancelářema) restauracemi (restauracema) moři (mořema)

autech studenty (studentama)

kvalitních kvalitními (kvalitníma)

dobrých (dobrejch) dobrými (dobrejma) dobrými (dobrejma) dobrými (dobrejma) dobrými (dobrejma)

mých (mejch) těch těmi (těma) mými (mejma)

těmi (těma) mými (mejma)

těmi (těma) mými (mejma)

těmi (těma) mými (mejma)

dobrým (dobrejm)

dobrým (dobrejm)

dobrých (dobrejch) dobrým (dobrejm)

kvalitními (kvalitníma)

kvalitními (kvalitníma)

kvalitními (kvalitníma)

kvalitním

kvalitním

kvalitních kvalitním

auty (autama)

kávami (kávama)

banány (banánama)

kancelářích, restauracích

kávách

kvalitních

dobrých (dobrejch)

mých (mejch)

těch

čajích

banánech

kvalitních

dobrých (dobrejch)

mých (mejch)

těch

mořím muže, soudce čaje kanceláře, restaurace moře muži!/-ové!, soudci!/-ové! kolegyně! mužích, soudcích

autům studenty banány kávy auta studenti! studentky! studentech

kvalitním kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních

dobrým (dobrejm) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobrých (dobrejch)

mým (mejm) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/mé (mý) moji/mí moje/má mých (mejch)

kancelářím, restauracím,

těm ty ty ty ta (ty) ----těch

čajům

kávám

mým (mejm)

těm

banánům

mým (mejm)

těm

moří mužům, soudcům

aut studentům

mých (mejch) mým (mejm)

těch těm

kanceláří, restaurací

káv

kvalitních

N

kuřatech, nádražích kolegy (kolegama) --místnostmi (místnostma) kuřaty (kuřatama), nádražími (nádražíma)

místnostech

---

kolezích

kuřatům, nádražím kolegy --místnosti kuřata, nádraží kolegové!

místnostem

---

kuřat, nádraží kolegům

místností

---

čajů

banánů

dobrých (dobrejch)

kvalitních

mých (mejch)

těch

dobrých (dobrejch)

mých (mejch)

těch

Женский род

kolegové --místnosti kuřata, nádraží kolegů

kvalitní kvalitní kvalitní kvalitní kvalitních

dobří (dobrý) dobré (dobrý) dobré (dobrý) dobrá (dobrý) dobrých (dobrejch)

moji/mí moje/mé (mý) moje/mé (mý) moje/má (mý) mých (mejch)

ti (ty) ty ty ta (ty) těch

F

Именит.падеж ед.числа, заканчивающийся на: -a, -st*, -e/-ě (тип kuře), -í

III группа 4

Мужской род

Mi неодушевленный

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ I группа4 II группа* 4 Именит.падеж ед.числа, заканчиваИменит.падеж ед.числа, заканчивающийся на: -согл., ющийся на: -e/-ě , ˇ (= „háček“), -c*, -j, -tel*, -el, -ev -согл., -a, -o. muži/-ové, soudci/-ové studenti čaje banány kanceláře, restaurace kávy moře auta studentů mužů, soudců

-í 3

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ -ý 3

ten, ta, to1

můj, moje 2

Мужской род

Ma одушевленный

N

Ma Mi F

N

F

Mi

Ma

Ma Mi F N Ma F

N

F

Mi

Ma

N

F

Mi

Ma Mi F N Ma

РОД

Средний род

* Несколько M существительных, заканчивающихся на -tel, -c (напр. hotel, kostel, tác) относится к группе склонения I. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на F существительные, заканчивающиеся на согласный! Большинство из них относится к группе склонения II (очень часто окончание: ˇ крючок, -tel, -del, -ev), остальные относятся к группе склонения III (очень часто окончание -st). НО: Некоторые F существительные (напр. věc, řeč) склоняются как místnost, а остальные (напр. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) колеблются между типами kancelář и místnost. Некоторые Ma (часто имена собственные), а в редких случаях и Mi, оканчивающиеся на -l, -s, -z, -x (напр. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) относятся к группе склонения II и склоняются по типу muž/čaj.

1. Указательные местоимения. Как ten, ta, to склоняются tento, tato, toto, tenhle, tahle, tohle и všechen, všechna, všechno. 2. Притяжательные местоимения. Местоимения tvůj, svůj склоняются как můj. Местоимения náš, váš склоняются подобно, как můj: к формам tv-, sv-, naš-, vaš- добавляется окончание без „m“ (напр. m-ých > tv-ých, svých, но ВНИМАНИЕ: naš-ich, vaš-ich). Местоимения můj, tvůj, svůj в некоторых падежах имеют также краткие книжные формы (напр. mí, mé, má, tví, tvé, tvá, sví, své, svá), которые склоняются как прилагательное dobrý. Притяжательные местоимения jeho, jejich не склоняются. Местоимение její склоняется как прилагательное kvalitní. 3. Прилагательные. Именительный падеж единственного числа прилагательных может заканчиваться как на -ý (-ý прилагательные, твердые прилагательные), так и на -í (-í прилагательные, мягкие прилагательные). Мягкие и твердые прилагательные склоняются по-разному. 4. Существительные. Для наглядности мы и во множественном числе оставляем деление на три группы склонения. В группе склонения II обратите внимание на одинаковое окончание для шести типов в рамках винительного и предложного падежей множественного числа. На этом этапе обучения сосредоточьтесь на усвоении группы склонения I. ВНИМАНИЕ: У существительных происходит изменение гласных: напр. -ů > -o (dům > domy), беглое -e- (den > dny) и смягчение -k > -ci (kluk > kluci), -r > -ři (doktor > doktoři)...

kdo co

1. N

kdo, co

ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЕ

Склонение местоимений, прилагательных и существительных вo множественном числе – литературный чешский язык (разговорный чешский язык)

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ЭКСПРЕСС 1

671

ČEŠTINA EXPRES příloha ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК. ЭКСПРЕСС

A

poslech TRACKY 166

avla Bořilová 2010 – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

anglická verze ) německá verze) ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AK R OPOLI S

ČešTina expres|poslech

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

3

A KR OPO LIS

A2/1

ČešTina expres|poslech

3

A K RO PO LIS

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

AKROPOLI S

AKROPOLIS

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

2

Lída Holá

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

ČEŠTINA EXPRES

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A1/2

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AK ROP OLI S

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

A1/1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

AKROPOL IS

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12 A2/1 12 ČešTina expres|poslech

3

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

AKR OP OLI S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

AKRO P O L I S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

A KROP OL I S

1

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AKRO P O L I S

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KR O PO LI S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Epres_obal1_dotisk.indd 1

ČešTina expres|poslech

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A KR O PO LI S

A KRO P O L I S

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

3

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

AK RO P O LI S

1

A2/1

Tracky 1–42

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A K RO P O L IS

Epres_obal1_dotisk.indd 1

3

4

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

2

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originá

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

1

A1/1

ČEŠTINA EXPRES

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A KRO PO L IS

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická,německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

2

Lída Holá EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

A1/2

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

A K R OP O LI S

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Tracky 1–42

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2014 Filip Tomáš – Akropolis 2014 ISBN 978-80-7470-032-3 (anglická verze) ISBN 978-80-7470-033-0 (německá verze) ISBN 978-80-7470-034-7 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

3

ČEŠTINA EXPRES

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

ČešTina expres|poslech

AKROPOLIS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

2

A K ROP OLI S

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

A1/2

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

A KRO P OL IS

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

Tracky 1–61

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

ramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

AKRO P O LIS

www.czechstepbystep.cz

EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-

ČešTina expres|poslech

12

www.czechstepbystep.cz

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

12

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AK ROP O LI S

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

www.czechstepbystep.cz

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

3

ČEŠTINA EXPRES učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

A1/2

ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

A KR OP O LI S

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

1

2

A K R O P O L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES učebnice

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

AK R O P O LIS

Lída Holá Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/1

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

ČešTina expres|poslech

12

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

3

Lída HoláČEŠTINA3EXPRES Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KRO P O LIS

12

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

2 AKROPOLIS

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

2

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

AK RO P O LIS

1

A K R O PO LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

1

www.czechstepbystep.cz

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

A1/2

2

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

1

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

AKROPOLIS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A KROPOLIS

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A KROPO LIS

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

A1/1

1

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011

2

ČEŠTINA EXPRES učebnice

1

www.czechstepbystep.cz

A1/1

1

www.czechstepbystep.cz

3

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

ČEŠTINA EXPRES 2 úroveň A1/2

12

12

Lída Holá

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

Lída Holá | Pavla Bořilová

A1/2

ČEŠTINA EXPRES 3 úroveň A 2/1

Publikace, která pokrývá první polovinu úrovně A2, navazuje na učebnice Čeština expres 1 a Čeština expres 2. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v dalších komunikačních situacích (např. témata Země, národnosti, jazyky, Co vám chutná nebo nechutná, Lidé kolem nás, Rodinné vztahy, Místo, kde bydlím, Jak vypadáme, Jak být zdvořilý a mnohá další.). Učebnice se soustředí na zvládnutí všech řečových dovedností. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Učebnice je určena pro výuku ve skupinových i individuálních kurzech. Čeština expres 3 sestává ze dvou svazků. První svazek obsahuje učebnici a pracovní sešit a je pouze v českém jazyce. Texty a cvičení v tomto svazku doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů. Druhý svazek tvoří Příloha se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Nechybí zde ani klíč ke cvičením a abecedně uspořádaný souhrnný slovníček.

3

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AKRO PO LIS

4

AK ROP OLI S

19.3.2012 20:57:45

ČEŠTINA EXPRES 4 úroveň A2/2

12

ČešTina expres|poslech

12

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 2. Publikace představuje druhou část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“ (navazuje na Češtinu expres 1). Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Dům a byt, U doktora, Na návštěvě, Hledám práci apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 2 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

TRACKY 166

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2010 Filip Tomáš – Akropolis 2010 ISBN 978-80-87310-13-7 (anglická verze ) ISBN 978-80-87310-14-4 (německá verze) ISBN 978-80-87310-15-1 (ruská verze)

Lída Holá Pavla Bořilová

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES

1

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

A K R O P O L I S

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

ČEŠTINA EXPRES|poslech

1

A KR O PO L IS

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES A1/1

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

1

obsahuje zvukové CD. o učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

AK R O PO LIS

A K R O P O L I S

ČEŠTINA EXPRES 1 úroveň A1/1

je přepracovaným a rozšířeným vydáním populární učebnice Czech Expres 1. Publikace představuje první část dvoudílného základního kurzu „češtiny pro přežití“. Nová podoba učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce (http://www. msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniramec-pro-jazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. V sedmi prakticky zaměřených lekcích se zájemci o češtinu naučí zorientovat se a reagovat v základních komunikačních situacích (např. témata Seznámení, Orientace, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice se soustředí na zvládnutí řečových dovedností, především mluvení a poslechu. Česká gramatika je zde maximálně zjednodušena a student ji sám objevuje prostřednictvím textů a přehledných tabulek. Čeština expres 1 sestává z jednojazyčného, česky psaného textu učebnice, jehož součástí je nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní zásobou, gramatickými tabulkami a vysvětleními, které zprostředkují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta (zároveň vychází anglická, německá a ruská mutace, připravujeme i další jazyky). Text učebnice doplňuje množství barevných fotografií a originálních ilustrací včetně oblíbených komiksů.

www.czechstepbystep.cz

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti com

1

2

učebnice

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Comnis aliquia dolore, cuptati andae. Illaboreni des molo maio doluptis eost apis nobis arcid eiurit res quatur aut qui blabor sitatio corupta tempos auda quamus qui optatur alis doloreh entias magnihit aut velecepra conseque plaut lam quiae nus. Nis arcimod ipsunt. Elis quibus eriae derior sam que natiisi tassincia sequi consed qui con nihilique ipsaepro berspic iliquo et maxim facerior minctentint eiur? Qui omnis num fugitiam illant ipictotatet, optae pliquamus nemolum et velest qui ullupta sit ut molut ut quam inullupiet aut omnis se natio vel mod ut incimagnis evelesti commollandis sit et et voluptur sust endernam, sanis es eatqui acia quidem dolupti cullabor saperspedio cus.

1

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES učebnice

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

2

Pavla Bořilová

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/1

www.czechstepbystep.cz

vaným a rozšířeným vydáním populární zech Expres 1. Publikace představuje první část o základního kurzu „češtiny pro přežití“. ba učebnice vychází vstříc požadavkům evropského referenčního rámce (http://www. ezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencniazyky) a je určena začátečníkům, kteří chtějí hnout jazykové úrovně A1. akticky zaměřených lekcích se zájemci aučí zorientovat se a reagovat v základních ních situacích (např. témata Seznámení, Moje rodina, Kdy se sejdeme apod.). Učebnice í na zvládnutí řečových dovedností, především poslechu. Česká gramatika je zde maximálně na a student ji sám objevuje prostřednictvím hledných tabulek. Čeština expres 1 sestává čného, česky psaného textu učebnice, jehož nově i pracovní sešit, a Přílohy se slovní amatickými tabulkami a vysvětleními, které ují poznání češtiny v mateřském jazyce studenta ychází anglická, německá a ruská mutace, me i další jazyky). Text učebnice doplňuje arevných fotografií a originálních ilustrací bených komiksů.

EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

ČEŠTINA EXPRES

1

Lída Holá | Pavla Bořilová ČEŠTINA EXPRES

EXPRES

Lída Holá Pavla Bořilová

A1/2

AKR O P O L I S

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

www.czechstepbystep.cz

EŠTINA EXPRES

a Holá vla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

učebnice

Lída Holá | Pavla Bořilová

ČEŠTINA EXPRES

www.czechstepbystep.cz

Lída Holá | Pavla Bořilová

L. Holá | P. Bořilová ČEŠTINA EXPRES

2

ŠTINA EXPRES učebnice

NA EXPRES 1 ň A1/1

приложение

4 A2/2

Tracky 1–61

© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 Filip Tomáš – Akropolis 2011 ISBN 978-80-87481-26-4 (anglická verze) ISBN 978-80-87481-27-1 (německá verze) ISBN 978-80-87481-28-8 (ruská verze)

A K RO PO L I S

Publikace obsahuje zvukové CD. Manuál pro učitele zdarma na www.czechstepbystep.cz.

A K RO P O L IS

www.czechstepbystep.cz

19.3.2012 20:57:45

ČešTina expres|poslech ISBN 978-80-87481-24-0

ČEŠTINA EXPRES 1 ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК. ЭКСПРЕСС 1 (уровень A1/1) Учебник «Чешский язык. Экспресс 1 (уровень А1/1)» является первой частью четырехтомного курса „чешского языка для выживания“ и предназначен для начинающих изучать язык „с нуля“ с целью быстрого достижения языкового уровня А1. Учебник можно использовать не только самостоятельно – для первого базового знакомства с языком, но и на краткосрочных курсах; также он подойдет для студентов, проживающих в Чехии и изучающих чешский язык как второй иностранный. Учебник соответствует требованиям Единого европейского языкового стандарта и опирается на методику преподавания иностранного языка без языка-посредника. Семь практикоориентированных тематических уроков направлены на усвоение знаний по чешскому языку, необходимых для понимания и реагирования в наиболее часто встречающихся коммуникативных ситуациях (например, такие темы как «Знакомство», «Ориентация в городе», „В ресторане“, «Моя семья»). Грамматика подается в максимально упрощенном виде, поэтому студент непринужденно осваивает ее при помощи текстов и обзорных таблиц. Освоению чешского языка помогает также и большое количество коммуникативноориентированных упражнений и заданий. Публикация богато оформлена красочными фотографиями и рисунками, а также содержит несложные истории-комиксы. Учебный комплект «Чешский язык. Экспресс 1» состоит из учебника, рабочей тетради (только на чешском языке), CD-диска с записями текстов и Приложения с грамматическими таблицами и объяснениями на иностранном языке (доступны 6 языковых вариантов). Приложение также содержит ключ к упражнениям и постраничный алфавитный словарик. Пособие для учителя размещено бесплатно на www.czechstepbystep.cz.

První díl učebního kompletu Čeština expres 1 – ruská verze

ČEŠTINA EXPRES Lída Holá Pavla Bořilová


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.