Page 1

VOC krant Februari 2014

Leerplekken in bedrijven

‘Het mes snijdt aan meer dan twee kanten’ ‘Voldoende leerplekken in bedrijven is van levensbelang voor de toekomst’, zo klinkt het altijd. Tieme Veen van de Van der Griend Groep in Lopik vindt dat er wel méér goede redenen zijn om leerlingen binnen te halen…

Natuurlijk, ook hij is het ermee eens. ‘Je moet altijd zorgen dat er voldoende instroom is’, zegt Tieme. ‘Dat geldt ook zeker in een familiebedrijf als het onze. We bestaan inmiddels 43 jaar. Mensen werken hier met plezier. Het verloop is dus niet groot. Dat betekent dat de gemiddelde leeftijd wat hoger ligt. Er komt dan een moment waarop er kort na elkaar een aantal collega’s vertrekt. Daar moet aanvulling voor zijn.

Leerplekken? altijd doen!

Maar wat wij óók heel belangrijk vinden, is dat het mes van de leerplekken aan meer dan twee kanten snijdt. Jongeren leren niet alleen van ouderen, ook andersom is dat het geval. Leerlingen brengen kennis van nieuwe technieken of ervaringen uit andere bedrijven mee. Dat zorgt ervoor dat bestaande medewerkers een frisse kijk op hun werk houden.’ Het 23 medewerkers tellende Van der Griend kent een bedrijfswagenspuiterij inclusief schadeherstelwerkplaats, een straalbedrijf en een industriespuiterij. Tieme: ‘Mede doordat we mooie grote klanten zoals Defensie, Jos Scholman Nieuwegein, diverse fleetowners en offshore-constructiebedrijven hebben, loopt het hier goed. Standaard hebben we twee leerplekken ingericht. Leerlingen zijn door het hele bedrijf actief. Ze worden goed begeleid en raken breed georiënteerd. Bevalt het wederzijds, dan proberen we hen uiteindelijk een vaste baan aan te bieden. Al lukt dat natuurlijk niet altijd. Maar moeten we afscheid nemen, dan hebben beide partijen in elk geval een boel van elkaar geleerd. Leerplekken? Ik zeg: altijd doen!’

VOC-krant vernieuwd! Voor u ligt de nieuwe VOC-krant. Met deze nieuwe opmaak willen wij de krant beter leesbaar en interessanter voor u maken. In deze nieuwe krant ziet u veel koppen, foto’s en korte artikelen. Het is niet altijd mogelijk alle

informatie in het artikel op te nemen, de uitgebreidere versie vindt u dan op de VOC website. Net zoals voorheen verschijnt de krant vier maal per jaar. Wij wensen u veel leesplezier!

1


Leerlingaantallen Carrosseriebranche Om zicht te houden op ontwikkelingen rond het aantal leerlingen dat deelneemt aan mbo-opleidingen in de carrosseriebranche, voert VOC jaarlijks een inventarisatie van leerling-aantallen uit.

Over de afgelopen zes jaar is het aantal leerlingen in de mbo-opleidingen voor de carrosseriebranche sterk gedaald. Sinds het studiejaar 2008-2009; 2.049 leerlingen, is dat gedaald naar 1.084 leerlingen in studiejaar 2013-2014. Een andere opvallende ontwikkeling is de stijging van het aandeel leerlingen in de BOL opleidingsvariant. Van 5% in studiejaar 2008-2009 naar 15% in studiejaar 2013-2014. Een verklaring hiervoor is dat er onvoldoende beschikbare leerwerkplekken worden aangeboden. Niet alle leerlingen vinden een leerwerkbedrijf, waardoor een klein deel van de leerlingen instroomt in de BOL opleidingen, maar een groter deel van de leerlingen stopt met hun opleiding en kiest voor een andere studierichting.

Zonder instroom van jongeren stijgt de gemiddelde leeftijd binnen de bedrijven. Door de vergrijzing nemen de innovatiekracht en de productiviteit van het bedrijf af, ook stijgen de loonkosten. Bijkomend effect is dat bedrijven, waarbij niet/nauwelijks leeftijdsgenoten werken, minder aantrekkelijk zijn voor jongeren. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarbij bedrijven het lastig vinden om gemotiveerd personeel te vinden. Bedrijven worden dus opgeroepen om leerwerkplekken te blijven aanbieden. Want als bedrijven nu zorgen voor voldoende leerwerkplekken, hebben we over een aantal jaren voldoende goed opgeleide mensen om de gaten op te vullen en de branche vitaal te houden.

De huidige economische situatie in de branche zorgt voor een negatiever arbeidsmarktperspectief voor jongeren. Hierdoor wordt de uitstroom van leerlingen uit de carrosseriebranche nog eens extra versterkt. Daarbij komt dat het in deze tijd vaak de jongere werknemers zijn die als eerste het bedrijf moeten verlaten. Contracten van leerlingen worden niet verlengd, waardoor ze moeten stoppen met hun opleiding.

Permanente Educatie Calculator

Ook calculators moeten op de hoogte zijn van de nieuwste reparatietechnieken. Speciaal voor deze groep heeft VOC een online methodiek ontwikkeld. Door middel van een online-toets wordt de deelnemer periodiek getoetst en ziet de deelnemer niet alleen wat hij goed of fout heeft beantwoord maar ook het waarom.

2

Een goede calculatie en een juiste schadeafhandeling vormen de basis voor een efficiĂŤnt schadeproces. Door regelmatig te toetsen blijft de calculator scherp voor de dagelijkse schadeafhandelingen en bereidt hij zich optimaal voor op het verplichte Audatex herhalingsexamen. VOC biedt een compleet programma van 24 maanden en bestaat uit:


VOC krant Februari 2014

het vak werd een stuk duidelijker Spots on Jobs

In januari vond Spots on Jobs plaats. Spots on Jobs is dé beurs voor opleiding & beroep in de regio Haaglanden. Vmbo-leerlingen kunnen tijdens Spots on Jobs kennismaken met vervolgopleidingen op het mbo en met verschillende beroepen. Alle vmbo-scholen uit de regio Haaglanden doen mee. Ook VOC was weer van de partij. Met het bekende, maar nog steeds goed werkende concept, stond VOC met een stand om de carrosseriebranche te promoten. De leerlingen konden films over de branche bekijken en meedoen aan de prijsvraag ‘Raad de schade’. De stand werd, naast een VOC medewerker, bemand door leerlingen van de vier meewerkende partijen: Autoschadeherstel Wibu, Schadetechniek Haaglanden, AAS Autoschade Spoelstra en ABS Den Elzen. Deze jongens wisten de leerlingen naar de stand toe te trekken en ze daar enthousiast te vertellen over het werken aan een schade-auto. Een schade-auto was op de stand aanwezig. Er werden veel vragen gesteld en het vak werd voor de bezoekers een stuk duidelijker. De VOC stand werd constant druk bezocht. De bezoekers konden cadeaubonnen winnen door mee te doen aan de prijsvraag ‘Raad de schade’.

12 onlinetoetsen, 2 workshops en het Audatex herhalingsexamen. Slaagt u niet voor het examen maar heeft u aantoonbaar alle toetsen gemaakt en deelgenomen aan de workshops dan zijn de herexamenkosten voor VOC. Meer informatie op www.vocar.nl.

VOC en Electude slaan handen ineen VOC en Electude gaan samenwerken om de opleidingen voor de branche te optimaliseren. Daardoor komt er een eenduidige opleiding voor Autoschadetechnici. VOC en Electude gaan ervoor zorgen dat er in de branche één loket is om de opleiding tot Autoschadetechnicus te volgen. Electude levert daarvoor het e-learning pakket aan VOC en zorgt voor het opleiden van de VOC-trainers. VOC zal vervolgens overal in het land de trainingen gaan verzorgen, waarbij de schadeherstellers een groot deel van de opleiding via e-learning kunnen volgen. Volgens VOC-directeur Frank Vos krijgt de branche nu the best of both worlds. “Het aanbod dat we in het verleden afzonderlijk verzorgden, wordt nu samengebracht. Die branche is met zo’n 10.000 mensen niet zo heel groot en het zou te kostbaar zijn om op eigen kracht e-learning-achtige oplossingen te ontwikkelen. Koen Berends, directeur van Electude: “Electude is vooral goed in het ontwikkelen van e-learningtrajecten. De komende periode willen we de nadruk leggen op ARGO, ons coreproduct, niet zozeer op het geven van trainingen. Daarom hebben we VOC benaderd met het idee om de handen ineen te slaan. Wij leveren het e-learning pakket en VOC verzorgt alle trainingen.

3


Sectorplan Carrosseriebranche Eind 2013 is tussen de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord gesloten. De overheid heeft in totaal 600 miljoen euro beschikbaar gesteld om de sectoren in 2014 en 2015 te ondersteunen.

Branches kunnen voor een deel van dit geld in aanmerking komen via het indienen van een zogenaamd sectorplan bij het ministerie SZW. De overheid is onder voorwaarden bereid 50% van dit sectorplan mede te financieren. OOC, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf, heeft samen met VOC, FOCWA en de bonden, een sectorplan ingediend bij het agentschap SZW. Verwacht wordt dat eind maart duidelijk is op welke wijze met het sectorplan kan worden begonnen. Het sectorplan speelt in op ontwikkelingen in de carrosseriebranche. Zo hebben de ontgroeningen en vergrijzing in de branche onze aandacht net zoals het teruglopende aantal leerlingen. Opleidingen vallen weg en leerlingen

hebben veel moeite om een leerwerkplek te vinden. Ondanks snel opvolgende technologische ontwikkelingen in de branche hebben te veel werkgevers en werknemers nog te weinig aandacht voor leren en ontwikkelen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een aantal voorgestelde maatregelen. Jongeren moeten al op het VMBO geïnteresseerd worden voor een carrière in de carrosseriebranche door middel van gastlessen en lesmateriaal. Na hun keuze hebben deze leerlingen een goede leerwerkplek nodig en moeten ze begeleid worden en de mogelijkheid krijgen om aanvullende opleidingen te volgen. Voor wat betreft de duurzame inzetbaarheid moeten werkgevers gestimuleerd worden in het opleiden van hun werknemers. Er moet geïnvesteerd worden in praktijkworkshops voor de oudere werknemers en de bevordering van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt. Werknemers die hun baan verliezen moeten, door begeleiding en voorlichting, behouden blijven voor de carrosseriebranche/techniek. Iedereen in de branche moet zich bewust zijn dat ‘een leven lang leren’ noodzakelijk is.

Wat is OOC? OOC is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf en heeft als doel onder meer: • Het bevorderen en stimuleren van opleidingen van jonge werknemers en anderen in het (beroeps)onderwijs ten behoeve van het carrosseriebedrijf. • Het bevorderen van bij-, her-, naen omscholing van werkgevers en werknemers die in het carrosseriebedrijf werkzaam zijn om op deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak te bewerkstelligen, respectievelijk te verhogen.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf In OOC participeren: van werknemerszijde

Metaaltechniek

van werkgeverszijde

Colofon De VOC Krant is een uitgave van Vakopleiding Carrosseriebedrijf. VOC is het landelijke instituut voor opleidingen, cursussen en examens in de carrosseriebranche. VOC wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Overname van artikelen is onder bronvermelding toegestaan. 4

Hoofdredactie Frank Vos Redactie en fotografie Sandra Stuivenberg Eindredactie en vormgeving Akron Communicatie & Vormgeving, Leiden

Redactieadres Postbus 294, 2170 AG Sassenheim Telefoon 0252 - 24 23 22 Fax 0252 - 24 23 20 E-mail info@vocar.nl Bezoek voor meer informatie de website: www.vocar.nl

VOC krant februari web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you