Page 1

НАВИГАТОР октомври 2012 година 06_брой 60

на стр. 02 Устройства за безопасност от Pilz

на стр. 03 Честотни управления на Mitsubishi Electric в Хилтън София

на стр. 04

Четецът за баркодове dataman 100/200 вече разполага с технология 2dmax+ Cognex Corporation, световен лидер в областта на промишлената идентификация, добави вградена съвременна 2DMax+™ софтуерна технология за разчитане на кодове в компактните баркод четци за фиксиран монтаж DataMan® 100 и 200. С помощта на 2DMax+ четците вече могат да идентифицират и декодират сериозно повредени или лошо маркирани 2-D матрични кодове. И което е най-важно, баркод четците не се влияят от промените в осветлението, метода на маркиране, качеството на кода или повърхностното покритие. „2DMax + е доказано техническо постижение в 2-D декодирането, изградено на базата на патентован от нас, водещ в отрасъла софтуер“, заявява Карл Герст, вицепрезидент и ръководител на бизнес направление Продукти за идентификация (ID). Tой продължава: „След успеха на + 2DMax във високотехнологичните четци нa баркодoве с фиксиран монтаж DATAMAN гама 300 и 500, сега предлагаме тази технология на крайните потребители, нуждаещи се от по-малък форм-фактор. Тази функционалност е особено полезна в секторите за опаковане на храни, напитки, фармацевтични и потребителски стоки. Разчитането на баркодове в тези отрасли често поставя предизвикателства поради лошото качество на печат, различните размери на детайлите, нагънати повърхности и етикети, повредени поради фактори, дължащи се на околната среда, или в вследствие на дейности по логистичната верига. 2DMax+ помага на тези потребители да постигнат най-висок резултат при разчитане и максимална скорост на обработка на информацията.“

2DMax+ могат да четат двуизмерни кодове, дори когато липсват критични елементи. 2DMax+ може също така да намира и декодира преекспонирани или недоекспонирани двуизмерни матрични кодове без нужда от многократни повторения. Това значително подобрява производителността, скоростта и цялостната надеждност. Четящите устройства DataMan 100 и 200 са изключително компактни, с корпус, съобразен за приложение в промишлеността, с размери само 23 x 42 x 64 mm. Гамата DataMan 200 е оборудвана с технология с течна леща с променлив фокус за приложения, изискващи по-голяма дълбочина на фокуса или префокусиране след преминаване към друг продукт. Освен това, моделите DataMan 200 поддържат Ethernet комуникация с широк спектър от индустриални протоколи, проследяване на детайл в реално време, архивиране на изображения, пренос на данни и безпроблемна интеграция с индустриални контролери и комуникационни мрежи. Гамата DataMan 100 предлага опции за USB и RS-232 комуникация.

Въпреки че двуизмерните матрични кодове (Data Matrix) Сега алгоритъмът на 2DMax+ се доставя с всички моимат вградено коригиране на грешки, все още са възмож- дели DataMan 100X и 200X, както и с четящите устройства DataMan 300X и 500X. ни „неуспешни прочити“, когато кодовете са непълни.

www.cognex.com


02 нови продукти

Оптоелектрически устройства за безопасност PSENopt Безопасност без прегради Приложения: • преси и пънч машини; • машини за огъване и рязане; • обработващи центри; • роботизирани системи; • асемблиращи станции; • монтажни линии; • транспортни и конвейерни системи; • пакетиращи машини; • шприц автомати; • машини, обработващи дърво, кожа, керамика, текстил и др.

Предимства: • висока производителност, поради намаленото време за достъп; • вградени допълнителни функ- ции: „изключване“, „игнориране“ (фиксирано/плаващо), каскадно свързване, обратна връзка; • бърз монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация, благодарение на въртящите се монтажни скоби, готови кабели и лесна технология за свързване; • лесна поддръжка, благодаре ние на удобната вградена диа гностика чрез светодиоди; • защита на Вашите инвести ции: отворен интерфейс и за други производители; • всичко от един производител: аксесоари, включващи кабели, конектори, тестови приспо собления, водачи за подравня ване, „muting“ лампи, девиаци онни огледала и челни защити; • ергономичен работен дизайн в сравнение с механичните прегради за безопасност.

Светлинните лъчи, решетки и завеси PSENopt осигуряват идеалната защита, когато се изисква активна операторска намеса в производствения процес на защитената машина. Концепцията на PSENopt е защита без прегради, която позволява по-висока производителност, като в същото време машината остава защитена от неоторизиран достъп. Не е необходимо операторите на машините да отварят и да затварят врати, те просто могат да се концентрират върху задачите си и да работят бързо и ефективно. PSENopt предлагат индивидуална безопасност за защита на тяло, ръка или пръст. Освен това са налични и устройства тип 2 или тип 4 в съответствие с EN/IEC 61496-1/-2.

PSENopt за всички индустриални сектори С функциите за изключване и задаване на нечувствителна зона (muting), игнориране на отделни лъчи (blanking) и каскадно свързване (cascading), пред Вас се отваря широка гама от възможности за използване на PSENopt по възможно най-ефективен начин. За сложни приложения на светлинни бариери, PSENopt SB с интегриран SafetyBUS p интерфейс е идеалното решение. Точно затова те са подходящи за всички индустриални сектори. За различаване на човека от материала за обработка, PSENopt разполагат с вградени функции за цялостно изключване или частично задаване на нечувствителна зона. Тези функции се реализират със: • стандартни светлинни завеси и 4(2) сензора за наличие на обект; • със специални завеси L-версия за изключване в една посока; • със специални завеси Т-версия за изключване в две посоки.

Фиксирано „игнориране“ чрез функция „Обучение“ Преминаването на фиксирани обекти през защитеното поле се игнорира. Плаващо „игнориране“ 1, 2 или 3 лъча в зоната на защитеното поле могат да се игнорират последователно. Игнорираните лъчи могат да се позиционират навсякъде в защитеното поле. LED дисплей И двата типа функции могат да се комбинират. Чрез каскадното свързване се осигурява икономична безопасност и защита от неоторизирано навлизане във и над защитената зона и могат да се реализират различни приложения: • защита отпред, отзад и отгоре само с една система светлинни завеси; • комбиниране на светлинните завеси за по-голямо и по-дълго защитно поле или за ъглова подредба.

www.pilz.com


решения 03

Честотни управления Mitsubishi Electric пестят електричество в Хилтън София Като официален дистрибутор на продуктите на Mitsubishi Electric за българския пазар, Ехнатон доставя и монтира честотни инвертори за столичния хотел Хилтън. Според главния инженер на хотела - Ангел Ангелов, решението е продиктувано от стремежа да се използва по-рационално енергията и да се запази чиста околната среда. „През 2005 г. веригата Хилтън стартира глобална програма, наречена We Care. Скоро тя бе преименувана на World Sustainability. Целта й е по-ефективното използване на енергията и респективно - намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Сред начините за постигане на това е използването на честотни управления“, споделя инж. Ангелов. „Монтирането на честотни управления в Хилтън София продължава вече около 5 години като част от инвестициите за пестене на енергия и опазване на околната среда. Всяка година се прави оценка на предложените проекти и с предимство се изпълняват тези с най-малък срок на изплащане и с най-добър икономически ефект. За периода, консумацията на електричество е намалена с около 1400 мВч годишно, като относителният дял на честотните управления е около 40-45%“, допълва той. Инвертори Mitsubishi Electric - серии FR 740 и FR 540 „Инсталираните в Хилтън София честотни инвертори са производство на Mitsubishi Electric, основно от серията FR 740. Разполагаме и с няколко броя от серия FR 540, като мощността им варира от 1.1 Кв до 25 Кв“, разказва главният инженер. Той информира, че в Хилтън София функционират 14 климатични камери за различните зони на хотела, помпено помещение, студов център, котелно и бойлерни помещения. FR 740 се използват за управление на климатичните камери, повдигателни модули и рециркулация. Последният монтиран честотен инвертор регулира дебита на топлоносителя от котелно до топлообменника за бойлерите. По този начин се достига заданието от 60 градуса в бойлера, но се трансферира и обработва по-малко топла вода, отделно се намалява консумацията на електричество и отпада задължителният трипътен вентил. Всичко това води до много кратки срокове на възвръщаемост от порядъка на три до шест месеца. Всички честотни инвертори са снабдени с електронни мрежови филтри.

Предимства на честотните управления Инж. Ангелов смята, че честотните управления позволяват плавно регулиране на оборотите, намаляване на тока и могат да се присъединят към системата за управление на сградата. Преките ползи са намаляване на използваната енергия, подобряване работата на моторите и помпите, намаляване износването на частите на уредите, избягване на хидравлични удари или изключване на системите при стартов ток. „Не на последно място, трябва да отбележим, че плавното регулиране на оборотите допринася за подобряване на комфорта“, коментира Ангел Ангелов и продължава: „Климатизацията на зони с различни нива е трудна работа, защото се появяват точки с различни дебити, което неминуемо води до дискомфорт. Регулирайки оборотите на двигателите, ние осигуряваме перфектната температура и дебит, когато трябва, където е необходимо и колкото е нужно. Иначе казано, най-добрата и съобразена с изискването на клиентите климатизация.“

Изборът, базиран на дългогдишно партньорство

Използвани продукти:

„Партньорството ни с Ехнатон датира от 2004 г.“, споделя инж. Ангелов. „След като за 4 години сменихме 5 честотни инвертора за управление на перални машини, се обърнахме към Ехнатон. Те ни предложиха Mitsubishi FR 540, сега ни предстои смяна на пералните машини, а инверторите още работят. Три са основните фактори, които формират избора ни - качество, цена и технически параметри.

Честотни инвертори от гамите FR 740 и FR 540 на Mitsubishi Electric с мощност от 1.1 kW до 25 kW.

Поддръжката и модернизацията на Хилтън София представлява дълъг и сложен процес, обхващащ планиране, оформяне на бюджет, проучване на пазара, събиране на оферти, одобрение и финансов контрол и едва тогава се пристъпва към закупуване и инсталиране. Понягога решението за закупуване се взема директно от висшия мениджмънт. Имаме инсталирани честотни инвертори и на други водещи марки, но последните години Mitsubishi печелят и по трите водещи показателя“, категоричен е главният инженер на Хилтън София.

www.mitsubishi-automation-bg.com


04 българските символи

Белоградчишки скали С настоящия 60-ти брой на Ехнатон Навигатор стартираме нашата нова рубрика „Българските символи“, в която ще разказваме за природните и историческите забележителности на България. Приятно четене! Белоградчишките скали са може би най-известният скален феномен в България, един от кандидатите за седемте чудеса на света. Разположени са в района на град Белоградчик, в Западния Предбалкан. Обхващат участък, дълъг близо 30 км и се разделят на три групи – Фалковкса, Централна и Збеговска. Най-интересните образувания са в Централната група, южно от Белоградчик. Белоградчишките скали се разпростират на приблизително 30 км дължина, 3 до 5 км ширина и до 200 м височина. Най-величествените скали обграждат Белоградчик: Мадоната, Конникът, Монасите, Ученичката, Лъвът, Мечката, Адам и Ева, Замъкът. На 4 км от града около пещерата Лепеница има друга голяма скална група, където най-внушителната фигура е на Динозавъра. Около с.Боровица са Боров камък и Пчелен камък. От терасата на прочутия Мислен камък може да се наблюдава безкрайната панорама от зъбери, скали, пропасти, тучни поляни и прохладни долчинки с бистри ручеи, а далеч в синевата са спокойните очертания на Стара планина. Пред тази гледка човек онемява. Наименованията на всяка скална фигура са плод на народното въображение. Флората около скалите включва много ендемити, специфични за Балканите и записани в Червената книга на България. От Белоградчик тръгват няколко пътеки, виещи се край Белоградчишките скали, подходящи за разходки с велосипед. Под влияние на водата, ветровете и колебанията на температурата, варовиците от тези части се разрушили и разкрили силно напуканите конгломерати. Така в продължение на милиони години природата е изваяла от безформения камък скулптури на митични същества, хора, животни и птици. В пясъчника и варовика са се създали и над 100 пещери. Тези скални колони образуват естествена крепост, чийто отбранителен потенциал е бил експлоатиран от древни времена.

Сред гънките на Белоградчишките скали древните римляни построили укрепление, което било използвано по-късно и от българи, и от турци – Белоградчишката крепост. Легенди за Белоградчишките скали Тук всеки камък има история и легенда, пълна със страдание и героизъм, които да обяснят невероятната вкаменена хубост. Преди векове между скалите имало девически манастир. Рано всяка сутрин манастирските камбани приканвали за молитва обречените на Бога монахини. Най-младата сред тях, послушницата Витиния, не могла да скрие под расото своята красота. Мълвата за красотата на сестра Вита се разнесла навред из Римската империя. На един Петровден, когато хората имали право да посещават манастирите, съдбата срещнала Вита с римлянина Антонио. Те дълго криели любовта си, но след година плодът на тяхната любов се показал на бял свят. Детски плач огласил килиите на манастира. Вита била разобличена и изправена пред строгия съд на монасите. Те решили да я прокълнат и изгонят от манастира заедно с детето. В това време откъм хълма се задал Антонио на белия си кон, умоляващ монахините да оставят Вита. И станало чудо. Изведнъж над скалите се извила буря, паднал гръм, земята се разтресла. Манастирът се сринал и всичко наоколо се вкаменило - Конникът, Монасите и Витиния, която се превърнала в Мадоната с детето в ръце. Ехнатон Навигатор е периодично издание за корпоративна, продуктова и инженерна информация на Ехнатон ООД. Отпечатва се върху рециклирана хартия. Разпространява се безплатно. Издател: Ехнатон ООД София 1756, бул. „А. Ляпчев“ 4, П.К. 21 тел.: 02/817 60 00 Дизайн и производство: Зен Студио www.zen.st

www.bulgariainside.com

Ехнатон 10/2012. Всички права запазени. Цитираните в изданието имена са запазени или търговски марки на съответните собственици. Правата на използваните илюстрации принадлежат на съответните им собственици.

Навигатор: Брой 60  

Четецът за баркодове dataman 100/200 вече разполага с технология 2dmax+; Оптоелектрически устройства за безопасност PSENopt; Честотни управл...