Page 1

Innehållsförteckning

1 Använda Mobil Centrex 3 Toninformation 3 Talbesked 3 Symboler 3

2 Samtal undantagna från dirigering via Centrex 3 3 Komma igång 4 Ändra PIN-kod 4 Öppna blockerad PIN-kod 4

4 Om du blir bestulen på din mobiltelefon 4 Spärra (mobil) abonnemanget 4 Stöldanmälan 4

5 Att Ringa 4 Internt (nummer inom stadens 508-serie) 4 Externt 4 Telefonist 4 Röstbrevlådan 4

6 Röstbrevlåda 4 Hur vet du att du har fått ett meddelande i Röstbrevlådan? 5 Tala in ett personligt hälsningsmeddelande 5 Lyssna av Telesvar från egen anknytning 5 Lyssna av Telesvar från externt nummer 5

7 Skicka SMS 5 Kvittens 5 Hemligt nummer 5 Hemligt nummer och Kvittens 5

8 Hänvisa/Medflytta 5 Tjänstekod 990 5

8.1 Medflyttning 5 8.2 Från egen anknytning till annat nummer 6 Koppla in tjänsten 6 Koppla ur tjänsten 6

8.3 Från egen anknytning vidarekoppla annat internt nummer till din anknytning 6 Koppla in tjänsten 6 Koppla ur tjänsten 6

1


9 Vidarekoppling vid upptaget 6 9.1 Från egen anknytning till valfritt nummer 6 Koppla in tjänsten 6 Koppla ur tjänsten 6

9.2 Från annan anknytning till egen anknytning 7 Koppla in tjänsten 7 Koppla ur tjänsten 7

10 Återuppringning 7 11 Ändring av påringningstid 7 12 Svart lista 7 12.1 Svart lista för spärrning 7 Koppla in tjänsten 7 Koppla ur tjänsten 7 Lägga till nummer i listan 7 Ta bort nummer ur listan 8 Kontroll av Svarta listan 8

12.2 Svart lista vid vidarekoppling 8 Koppla in tjänsten 8 Koppla ur tjänsten 8 Lägga till nummer i listan 8 Ta bort nummer ur listan 8 Kontroll av Svarta listan 8

13 VIP-lista 8 13.1 VIP-lista för spärrning 9 Koppla in tjänsten 9 Koppla ur tjänsten 9 Lägga till nummer i listan 9 Ta bort nummer ur listan 9 Kontroll av VIP-listan 9

13.2 VIP-lista vid vidarekoppling 9 Koppla in tjänsten 9 Koppla ur tjänsten 9 Lägga till nummer i listan 9 Ta bort nummer ur listan 9 Kontroll av VIP-listan 10

14 Parkering av samtal 10 Parkering 10 Hämta Parkerat samtal 10

15 Ta över samtal 10

2


16 Externt samtal väntar 10 In- och Urkoppling 10 Åtgärder med Förklaring 10

17 Internt samtal väntar 11 Åtgärd i mobiltelefonen med Förklaring 11

18 Nummerpresentation 11 Tillfälligt skydd 11

19 Förbigång 11 20 Förfrågan, Pendling, och Överflyttning 11 Förfrågan 11 Pendling 11 Överflyttning 12

21 Flytta ett pågående samtal 12 22 Hänvisning 12 Koder – Orsak - Tilläggsinformation 12

22.1 Konferenssamtal 12

23 Svarsgrupp 13 Åtgärd för att använda Centrex Svarsgrupp 13

24 Centrex Fjärrstyrning 13

3


1Använda Mobil Centrex Med Telia Centrex Mobil kan du använda din mobiltelefon med ett fastnätsnummer. Det innebär att du på din mobiltelefon både kan ringa och ta emot samtal via ditt Centrex-nummer.

• Ringa interna samtal på samma sätt som med en fast anknytning (femsiffrig nummerslagning). • Ringa externa samtal, men på ett något annorlunda tillvägagångssätt (00 – linjeprefix – abonnentnummer).

• Styra nästan alla Centrex användartjänster, men med ett något annorlunda tillvägagångssätt •

(tjänstekod 990 – ton – önskad tjänst). Telefonist (996)/Hänvisning (tjänstekod 990 – ton – önskad hänvisning).

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda om du ska kunna använda Telia Centrex tillsammans med din mobiltelefon. Fastnätsnummer Du ska ha fått ett fastnätsnummer som du ska lämna ut istället för mobilnumret. Fastnätsnumret används både som internt- och externtnummer. Tjänstekod Du måste trycka tjänstekoden 990 för att få åtkomst till Telia Centrex tjänster. Ringsignal I Telia Centrex används en och samma ringsignal för interna och externa samtal samt för återuppringning. Mobiltelefonens funktioner går naturligtvis att använda.

Toninformation En hackande ton efter att du tryckt tjänstekoden 990 Någon av tjänsterna, Medflyttning, Vidarekoppling vid upptaget, Svarta listan eller VIP-listan är aktiverad.

Talbesked I Telia Centrex används talbesked för att ge dig - bekräftelser på att din beställning är mottagen. - kontrolluppgifter om dina beställning. - varning om du försöker använda tjänst som du inte har tillgång till. - hänvisningar när du ringer andra.

Symboler Varje mobiltelefonmärke har sitt eget sätt att aktivera samtal, därför används följande beteckningar: SEND motsvara den knapp på din mobiltelefon som du använder för att ringa eller ta emot samtal. På de flesta mobiltelefoner är knappen märkt med en grön telefonlur, ett vågrätt streck eller texten YES.

4


Lägg på motsvara den knapp på din mobiltelefon som du använder för att avsluta samtal. På de flesta mobiltelefoner är knappen märkt med en röd telefonlur, ett vågrätt streck eller texten NO. # # genom att trycka # # på mobiltelefonen ersätter du knappen R som finns på vanliga telefoner Linjeprefix två nollor (00) ”öppnar” linjen för att du ska kunna ringa externa samtal. Riktnummer är den sifferkombination som styr vart du ska ringa, fastnätsnummer eller mobilnummer (ex: 08 eller 070) 0133 numret till Röstbrevlådan. Personlig kod består av fyra siffror. Initialt är det 1234, men du har uppmanats byta till en egen. Tjänstekod ger dig tillgång till tjänsterna i mobil centrex. Koden består av tre siffror (990) följt av SEND (ring upp/koppla)

2Samtal undantagna från dirigering via Centrex Samtal till vissa tjänster i mobilnäten är undantagna från att dirigeras via Centrex. Dessa nummer skall slås utan linjeprefix (00), dvs. på samma sätt som sker i ett ordinarie mobilabonnemang. Nummerslagning:

• 11…serien (112 Nödanrop) • 13…serien (133 Mobilsvar, 134 Faxlåda osv) • 4444 (Mobila Infotjänster)

3Komma igång På ditt SIM-kort finns alla uppgifter om ditt abonnemang. Kortet rymmer en telefonbok med 200 nummer och det finns dessutom 20 minnesplatser för SMS. Är SIM-kortet märkt med 3G-symbol kan du använda 3G-specifika tjänster förutsatt att din mobiltelefon kan hantera dem.

Ändra PIN-kod Tryck * * 0 4 * PIN-kod * ny PIN-kod * nya PIN-koden igen #

Öppna blockerad PIN-kod Trycker du fel PIN-kod tre gånger i följd, blockeras kortet. För att bryta blockeringen användr du din PUK-kod Tryck * * 0 5 * PUK-kod * ny PIN-kod * nya PIN-koden igen #

5


4Om du blir bestulen på din mobiltelefon Skulle din mobiltelefon komma bort ska du först spärra abonnemanget, dvs mobilabonnemanget som du har, sedan polisanmäla eventuell stöld och med det diarienummer du får av polisen vid stöldanmälan spärrar du mobiltelefon.

Spärra (mobil) abonnemanget Ring kundtjänst: 90 400 inom Sverige. Från utlandet gäller +46 771 91 03 50.

Stöldanmälan Efter det att du spärrat abonnemanget gör du en stöldanmälan hos polisen. Därefter ringer du tillbaks till kundtjänsten och uppger diarienumret du fick av polisen vid din stöldanmälan då spärras din mobiltelefon.

5Att Ringa Internt (nummer inom stadens 508-serie) Nummer inom stadens interna nummerplan slås utan linjeprefixet (00). Exempel: 15 089

Externt Nummerslagningen inleds med linjeprefix (00) samt riktnummer följt av abonnentnummer: Exempel: 00 0480 123456 (I telefonboken är det bättre att spara numret med landsprefix (+46 480 123456)

Telefonist Exempel: 996

Röstbrevlådan Exempel: 0133 – följ talbeskedet ”Var god slå in din personliga kod”. Den personliga koden är vid nya Centrexanknytningar – 1234, byter du från fast till mobil Centrex så följer din personliga kod med.

6


6Röstbrevlåda Tjänsten kallas ibland också TeleSvar och innebär att varje Centrex anknytning har sin egen personliga röstbrevlåda. Du bör tala in ett personligt hälsningsmeddelande. När din mobil inte är påslagen eller du befinner dig utanför täckningsområdet ska samtal kopplas vidare till din Röstbrevlåda. På samma sätt ska det vara då du har din anknytning hänvisad. Vidarekoppling då du ej kan nås/ingen täckning Inställningen görs på följande sätt: *62* 0771133133# - SEND Hänvisning Inställningen görs på följande sätt: *61* 0771133133# - SEND

Hur vet du att du har fått ett meddelande i Röstbrevlådan? På den fasta anknytningen indikerades ett meddelande i Röstbrevlådan genom att en röda lampa lös. Motsvarande lampa finns inte på mobiler. För att indikera att du fått ett meddelande till Röstbrevlådan så får Du ett SMS-meddelande. Det SMS-meddelande du får har följande lydelse: 71 350 – 05-01-21 (datum) Datum – tid Du har ett nytt meddelande Från: 0480123456 eller Okänd (Den som har lämnat röstmeddelandet)

Tala in ett personligt hälsningsmeddelande Slå 0133 – SEND – du får talbesked

Tryck * - du får ett nytt talbesked Följ instruktionerna i det nya talbeskedet

Lyssna av Telesvar från egen anknytning Slå 0133 – SEND – följ talsvarets instruktioner

Lyssna av Telesvar från externt nummer Slå * 137 # Följ Talsvarets instruktioner

7Skicka SMS Att skicka SMS (textmeddelanden) är ett enkelt sätt att sprida information. Om den du söker pratar i telefon kommer SM-meddelandet fram ändå.

7


OBSERVERA!: När du skickar SMS från din Mobil Centrex telefon (508-anknytning) så är det mobilabonnemanget (07X-numret) du använder. Mottagaren får i sin display fram ditt mobilnummer vilket inte alltid är så lyckat då samtal som rings på ditt mobilabonnemang alltid kommer fram oavsett hänvisning eller medflyttning. Av den anledningen kan det vara bra att känna till de två tjänsterna Hemligt nummer och Kvittens.

Kvittens Vill du ha en kvittens på ditt skickade SMS: inled med * KV # skriv textmeddelandet och skicka till önskat mobilnummer.

Hemligt nummer Vill du skicka SMS-medelanden från din mobila centrex där avsändarnumret ska vara hemligt för mottagaren gör du: inled med * HN * skriv textmeddelandet och skicka till önskat mobilnummer. När du använder tjänsten Hemligt nummer bör du i textmeddelandet uppge att mottagaren kan nå dig på 508-numret.

Hemligt nummer och Kvittens Givetvis kan du kombinera de två tidigare tjänsterna. Du gör på följande sätt: Inled med * HN * KV * skriv textmeddelandet och skicka till önskat mobilnummer

8Hänvisa/Medflytta Tjänstekoden (990) ska användas initialt vid initiering av hänvisning/medflyttning i mobiltelefonen för uppkoppling mot Centrex. Efter det att 990 sänts från mobiltelefonen kopplas ett samtal fram och kopplingston erhålls. Därefter knappar du in resterande siffror/tecken och överföring till Centrex sker.

Tjänstekod 990 Exempel: 990 – SEND – vänta på ton * 21 * 000451234567899 # invänta talbesked – Lägg på.

8.1Medflyttning Tjänsten möjliggör att du kan styra ett inkommande samtal till ett annat valfritt nummer. Tjänsten är inoch urkopplingsbar. Avgående samtal kan ringas på vanligt sätt även då tjänsten är aktiverad. Ett inkommande samtal medflyttas även om du samtidigt ringer ett avgående samtal. Den uppringande abonnenten får inget besked att samtalet är vidarekopplat till annan anknytning/ externtnummer.

8


Du kan aktivera tjänsten från den anknytning som ska medflyttas eller från valfri telefon om du har tjänsten Fjärrstyrning (se kapitel ”Centrex Fjärrstyrning”). Om eget nummer anges avvisas aktiveringen. Medflyttning kan även aktiveras för en Annan anknytning till Egen anknytning. Medflyttningen är inkopplad under obegränsad tid tills avaktivering sker.

8.2Från egen anknytning till annat nummer Koppla in tjänsten 990- SEND - vänta på ton Om du vill vidarekoppla till en intern anknytning

* 21 * intern anknytning # invänta talbesked.

Om du vill vidarekoppla till ett eget anknytning

* 21 * * 00 linjeprefix externt nummer # invänta talbesked.

Koppla ur tjänsten 990- SEND - vänta på ton

# 21 # invänta talbesked

8.3Från egen anknytning vidarekoppla annat internt nummer till din anknytning Koppla in tjänsten 990- SEND - vänta på ton * 21 * intern anknytning *

Egen anknytning # - invänta talbesked

Koppla ur tjänsten 990- SEND - vänta på ton

*# 21 *medflyttad ankytning # - invänta talbesked

9Vidarekoppling vid upptaget Tjänsten innebär att vidarekoppling av inkommande samtal sker om du har ett pågående telefonsamtal. Tjänsten är in- och urkopplingsbar av dig. Tjänsten finns för vidarekoppling till valfritt nummer.

9


Aktivering som du gör kan utföras från det nummer som skall vidarekopplas eller från valfri telefon om du har tjänsten Fjärrstyrning, se kapitel ”Centrex Fjärrstyrning”. Om eget nummer anges avvisas aktiveringen. • Vidarekoppling kan aktiveras för en Annan anknytning till Egen anknytning. • Vidarekopplingen är inkopplad till dess avaktivering eller borttagning sker.

9.1Från egen anknytning till valfritt nummer Koppla in tjänsten 990- SEND - vänta på ton Om du vill vidarekoppla till en intern anknytning

* 67 * intern anknytning # invänta talbesked.

Om du vill vidarekoppla till ett eget anknytning

* 67 * * 00 linjeprefix externt nummer # invänta talbesked.

Koppla ur tjänsten 990- SEND - vänta på ton

* # 67 # invänta talbesked

9.2Från annan anknytning till egen anknytning Koppla in tjänsten 990- SEND - vänta på ton Om du vill vidarekoppla till en intern anknytning

* 67 * intern anknytning * anknytning som utför vidarekopplingen # invänta talbesked.

Koppla ur tjänsten

990- SEND - vänta på ton

# 67 * anknytning som utfört vidarekoppling # invänta talbesked

10


10Återuppringning Med tjänsten Återuppringning bevakas det nummer som du slagit. Så fort personen du sökt blir ledig eller använder sin telefon får du först en ringsignal hos dig. När du svarar ringer det hos den du sökt. Om det uppringda numret är upptaget bevakas numret i upp till 45 min tills det blir ledigt. Ingen svara på det uppringda numret bevakas numret i upp till fem tim tills den du söker använder sin telefon OBSERVERA KOSTNADEN: Om du använder Återuppringning till ett externt nummer betalar du för samtalet när den du söker svarar. Aktivering genom att slå 5 när man möts av upptaget ton eller ej svar. Invänta talbesked Avaktivering 990 - Send invänta ton # 37 # invänta talbesked. Kontroll 990 – SEND vänta på ton # 37 # SEND invänta talbesked.

11Ändring av påringningstid Med denna tjänst kan du ändra antal sekunder/ring signaler som ska gå fram innan samtalet kopplas till Röstbrevlådan. Aktivering 990 – SEND vänta på ton * 62 * sekunder # invänta talbesked (Tiden kan sättas i intervall av 5 upp till 60 sek. Grundvärde är 25 sek.) Notera: Påringningstiden rekommenderas att inte överstiga 30 sekunder Vilket är en anpassning till stadens telefonpolicy

12Svart lista Aktivering av tjänsten Svart lista innebär att du förbestämmer vilka ankommande samtal som inte kommer fram/besvaras. Du kan lägga in upp till tio interna/externa nummer i listan.

Svart lista för spärrning

Används när din mobiltelefon inte är vidarekopplad. Samtal från nummer på listan spärras. Den som ringer från dessa nummer får talbesked om att ditt nummer inta kan nås. Samtalen hänvisas till Röstbrevlådan.

Svart lista för vidarekoppling

Används när din mobiltelefon är vidarekopplad. Samtal från nummer på listan vidarekopplas. Övriga samtal släpps igenom

11


12.1Svart lista för spärrning Koppla in tjänsten 990- SEND - vänta på ton

* 16 # - invänta talbesked

Koppla ur tjänsten 990- SEND - vänta på ton Om du vill koppla ur listan och behålla alla inlagda nummer

# 16 # - invänta talbesked

ta bort alla inlagda nummer

# 18 # - invänta talbesked

Lägga till nummer i listan OBSERVERA: Listan behöver inte vara inkopplad när du lägger till nummer.

990- SEND - vänta på ton

* 18 * intern anknytning eller 00 följt av linjeprefix och externt nummer # - invänta talbesked

Ta bort nummer ur listan OBSERVERA: Listan behöver inte vara inkopplad när du tar bort nummer.

990- SEND - vänta på ton

# 18 * intern anknytning eller 00 följt av linjeprefix och externt nummer # - invänta talbesked

Kontroll av Svarta listan 990- SEND - vänta på ton Om du vill kontrollera…. Att listan är inkopplad

* # 16 # - invänta talbesked

Vilka nummer som finns med på listan

* # 18 # - invänta talbesked

12


12.2Svart lista vid vidarekoppling När tjänsten är aktiverad vidarekopplas utvalda samtal från till din mobil övriga släpps igenom

Koppla in tjänsten 990- SEND - vänta på ton

* 63 # - invänta talbesked

Koppla ur tjänsten 990- SEND - vänta på ton Om du vill koppla ur listan och behålla alla inlagda nummer

# 63 # - invänta talbesked

ta bort alla inlagda nummer

# 65 # - invänta talbesked

Lägga till nummer i listan OBSERVERA: Listan behöver inte vara inkopplad när du lägger till nummer.

990- SEND - vänta på ton

* 65 * intern anknytning eller 00 följt av linjeprefix och externt nummer # - invänta talbesked

Ta bort nummer ur listan OBSERVERA: Listan behöver inte vara inkopplad när du tar bort nummer.

990- SEND - vänta på ton

# 65 * intern anknytning eller 00 följt av linjeprefix och externt nummer # - invänta talbesked

Kontroll av Svarta listan 990- SEND - vänta på ton Om du vill kontrollera…. Att listan är inkopplad

* # 63 # - invänta talbesked

Vilka nummer som finns med på listan

* # 65 # - invänta talbesked

13


13VIP-lista Aktivering av tjänsten VIP-lista innebär att du förbestämmer vilka ankommande samtal som ska släppas igenom och för vilka övriga din nummer är spärrat. Du kan lägga in upp till tio interna/externa nummer i listan.

VIP-lista för spärrning

Används när din mobiltelefon inte är vidarekopplad. Samtal från nummer på listan släpps igenom. Övriga samtal spärras och de som ringer får besked om att ditt nummer inte kan nås. Samtalen hänvisas till Röstbrevlådan.

VIP- lista för vidarekoppling

Används när din mobiltelefon är vidarekopplad. Samtal från nummer på listan släpps igenom. Övriga samtal vidarekopplas.

13.1VIP-lista för spärrning Koppla in tjänsten 990- SEND - vänta på ton

* 17 # - invänta talbesked

Koppla ur tjänsten 990- SEND - vänta på ton Om du vill koppla ur listan och behålla alla inlagda nummer

# 17 # - invänta talbesked

ta bort alla inlagda nummer

# 19 # - invänta talbesked

Lägga till nummer i listan OBSERVERA: Listan behöver inte vara inkopplad när du lägger till nummer.

990- SEND - vänta på ton

* 19 * intern anknytning eller 00 följt av linjeprefix och externt nummer # - invänta talbesked

Ta bort nummer ur listan OBSERVERA: Listan behöver inte vara inkopplad när du tar bort nummer.

14


990- SEND - vänta på ton

# 19 * intern anknytning eller 00 följt av linjeprefix och externt nummer # - invänta talbesked

Kontroll av VIP-listan 990- SEND - vänta på ton Om du vill kontrollera…. Att listan är inkopplad

* # 17 # - invänta talbesked

Vilka nummer som finns med på listan

* # 19 # - invänta talbesked

13.2VIP-lista vid vidarekoppling När tjänsten är aktiverad släpps utvalda nummer igenom till din mobiltelefon medan övriga samtal vidarekopplas.

Koppla in tjänsten 990- SEND - vänta på ton

* 64 # - invänta talbesked

Koppla ur tjänsten 990- SEND - vänta på ton Om du vill koppla ur listan och behålla alla inlagda nummer

# 64 # - invänta talbesked

ta bort alla inlagda nummer

# 66 # - invänta talbesked

Lägga till nummer i listan OBSERVERA: Listan behöver inte vara inkopplad när du lägger till nummer.

990- SEND - vänta på ton

* 66 * intern anknytning eller 00 följt av linjeprefix och externt nummer # - invänta talbesked

15


Ta bort nummer ur listan OBSERVERA: Listan behöver inte vara inkopplad när du tar bort nummer.

990- SEND - vänta på ton

# 66 * intern anknytning eller 00 följt av linjeprefix och externt nummer # - invänta talbesked

Kontroll av VIP-listan 990- SEND - vänta på ton Om du vill kontrollera…. Att listan är inkopplad

* # 64 # - invänta talbesked

Vilka nummer som finns med på listan

* # 66 # - invänta talbesked

14Parkering av samtal Om du talar med en person kan du lämna samtalet och parkera det antingen på ditt eget nummer eller någon annans interna nummer. Sedan kan du återuppta samtalet inom 5 minuter. Om di inte återupptar samtalet inom denna tid ringer det på numret som samtalet är parkerat på. Om numret då är upptaget kopplas samtalet ner.

Parkering Be den du talar med att vänta Om du vill parkera samtalet på egen anknytning

# # - vänta på ton - * 13 # - invänta talbesked

Om du vill parkera på någon annans interna anknytning

# # - vänta på ton - * 13 # den andres interna anknytning # - invänta talbesked

Hämta Parkerat samtal 990 – SEND – vänta på ton Om du vill hämta samtal parkerat på egen * 14 # - du kan fortsätta samtalet anknytning

16


Om du vill hämta parkerat samtal på någon annans interna anknytning

* 14 * den andres interna anknytning # - du kan fortsätta samtalet

15Ta över samtal Tjänsten innebär att du kan svara på din mobiltelefon om det ringer till annan anknytning.

”Ta över” samtalet till din anknytning

ring den anropade anknytningens nummer och vid upptaget slå siffran 6

16Externt samtal väntar Externt samtal väntar Du blir uppringd från ett externt nummer medan du sitter i telefon. Den som ringer får påringningston i stället för den vanliga upptagettonen. Du får en signal med två korta tonstötar om att ett samtal väntar om tjänsten är inkopplad. Du kopplar själv in och ur tjänsten på din telefon. OBSERVERA. Du måste svara inom 24 sekunder.

In- och Urkoppling All hantering måste ske från det nummer som har tjänsten Aktivering 990 – SEND vänta på ton * 43 # invänta talbesked – Lägg på Avaktivering: 990 – SEND vänta på ton # 43 # invänta talbesked – Lägg på Kontroll: 990 – SEND vänta på ton * # 43 # invänta talbesked – Lägg på

Åtgärder med Förklaring Ingen åtgärd. Väntläget upphör efter 24 sekunder varvid den påknackande abonnenten erhåller upptagetton istället för påringningston. # # 0 Avvisar signalen och ger upptagetton till alla som ringer senare under samtalet. # # 1 kopplar ner det pågående samtalet och tar det andra (gäller även vid pendling). # # 2 be den du talar med vänta tryck # # 2 nu kan du pendla mellan de två samtalen genom att trycka # #”2” mellan samtalen.

17


17Internt samtal väntar Internt samtal väntar Tjänsten ger dig möjlighet att när du ringer till någon internt och det är upptaget kan du signalera att ditt samtal väntar med två korta tonstötar i luren. Den som ringer till väljer sedan om ditt samtal ska besvara eller avvisas. Tryck 4 Den du ringer hör två korta tonstötar i luren och väljer om ditt anrop ska besvaras.

Åtgärd i mobiltelefonen med Förklaring Tryck 0 Den påknackade anknytningen kan välja att ignorera påknackningen eller slå ”0” för att avaktivera påknackningen. Eventuella därefter följande påknackningar under samma samtal kommer inte att accepteras. Tryck 1 Avslutar pågående samtal och kopplar in det nya samtalet varvid tjänsten åter blir tillgänglig för ev. nytt inkommande anrop. Denna procedur bör användas då man avslutar ett pågående samtal för att kunna ta emot ytterligare påknackningar. Tryck 2 Ställer det pågående samtalet i väntläge och kopplar in det nya samtalet. Abonnenten kan nu pendla mellan de två samtalen genom att trycka ”2”.

18Nummerpresentation Med tjänsten Nummerpresentation kan du själv bestämma om du vill att den du ringer till som har nummerpresentation ska se ditt nummer eller inte

Tillfälligt skydd Tjänsten ger dig möjlighet att för det aktuella samtalet få ditt abonnentnummer skyddat mot presentation hos den du ringer upp. Aktivering 990 – SEND vänta på ton * 31 # b-nummer # inget talbesked ges – Lägg på

19Förbigång Med den här tjänsten kan du ringa till en anknytning som är vidarekopplad eller medflyttad. För att koppla dig förbi en vidarekopplad/medflyttad anknytning gör du på följande sätt:

990 – SEND vänta på ton

*60* intern anknytning # inget talbesked ges

18


20Förfrågan, Pendling, och Överflyttning Förfrågan Du samtalar i telefon med en kund. Eftersom du behöver information från en kollega ringer du denna under samtalet

Tryck # # - vänta på ton intern anknytning/ 00 följt av externt nummer

Pendling När någon har följdfrågor växlar du mellan samtalen

Tryck # # 2

När du lämnat ett besked vill du avsluta samtalet med den person som du för tillfället talar med och ta tillbaka samtalet med den som väntar

Tryck # # 1

Överflyttning Du vill lämna samtalet, din kollega och kunden fortsätter diskussionen på egen hand

Lägg på

21Flytta ett pågående samtal Om du vill flytta ett pågående samtal till ett annat nummer. Tryck # # - vänta på ton intern anknytning/ 00 följt av externt nummer

Be den du talar med att vänta Om du får svar och vill flytta över samtalet

Lägg på

Upptagetton eller inget svar och vill återgå till det första samtalet

Tryck # # 1 Lägg på

Upptagetton eller inget svar men du vill ändå flytta över samtalet

Observera: Du får tillbaka samtalet om ingen svarar inom 45 sekunder eller om det fortfarande är upptaget efter 3 minuter

19


22Hänvisning De olika koderna ger talbesked om orsak till att man för tillfället inte svarar på telefonen och ger besked om vid vilken tidpunkt man är tillbaka.

Koder – Orsak - Tilläggsinformation Kod Hänvisningsorsak Tilläggsinfo 0 Tillfälligt ute 1 Gått på Lunch Tim/min 2 Gått för dagen 3 Tjänsteärende Tim/min 4 Återkommer kl. Tim/min 5 Tjänsteresa Dag/mån 6 Sjuk Dag/mån 7 Semester Dag/mån 8 Återkommer den Dag/mån Aktivering • Utan tidsangivelse 990 – SEND vänta på ton * 23 * kod # invänta talbesked. • Med tidsangivelse 990 – SEND vänta på ton * 23 * kod * tim/min # invänta talbesked • Med datumangivelse 990 – SEND vänta på ton * 23 * kod * dag/mån # invänta talbesked Avaktivering • Alltid 990 – SEND vänta på ton # 23 * kod # invänta talbesked. Kontroll

• Alltid 990 – SEND vänta på ton * # 23 * # invänta talbesked.

22.1Konferenssamtal Tjänsten kallas ibland Flerparssamtal. Med den tjänst är det möjligt att tala med upp till nio abonnenter, interna eller externa, samtidigt. En kort diskret ton hörs i luren var femtonde sekund för att påminna om att det är fler än två abonnenter som pratar samtidigt. Samtalet avslutas när den som aktiverat tjänsten lägger på. För att ansluta deltagare till ett Flerpars-/Konferenssamtal gör så här: Intern anknytning och/eller externt nummer (00 linjeprefix abonnentnummer) # # 3

# # - vänta på ton

20


Upprepa proceduren om du vill ansluta fler deltagare

23Svarsgrupp För att få tillgång till Svarsgrupp funktionen krävs en tilläggs beställning till det vanliga mobil centrex abonnemanget. Svarsgrupp kömöjlighet: För att öka en grupps kapacitet finns en särskild funktion för att fördela inkommande samtal på olika anknytningar ingående i svarsgruppen. Inkommande samtal kommer via ett gemensamt anropsnummer. Inkommande samtal kan sättas i Kö då samtliga ingående anknytningar i svarsgruppen är upptagna. Köstorleken kan variera från 0-255 samtal

• Köbesked: ”Nu är det många som ringer, vi har placerat dig i kö och besvarar samtalen i tur och ordning”. Vid ankommande anrop visas ursprungligt A-nummer / skiljetecken/ svarsgruppens interna nummer. T.ex. 00048089425#965 Skiljetecken kan även vara; (semikolon) beroende på modell av mobiltelefon. Observera! Vissa mobiltelefoner klarar inte att visa skiljetecken / svarsgruppsnummer.

Åtgärd för att använda Centrex Svarsgrupp • Aktivering (inloggning): 990 – SEND vänta på ton * 75 * gruppnr (ank) # invänta talbesked • Avaktivering (urloggning): 990 – SEND vänta på ton # 75 *gruppnr (ank) # invänta talbesked

24Centrex Fjärrstyrning Fjärrstyrningstjänsten medger i stort sätt att samtliga tjänster som går att hantera av anknytningen kan fjärrstyras från annan anknytning eller externt nummer. Varje Centrexgrupp har ett fjärrstyrningsnummer (Ankn,- eller externnummer) som den som skall fjärrstyra sin anknytning ringer upp och ”Loggar”in. Det krävs också att anknytningen som ska utnyttja tjänsten har en personlig kod (PIN). Gör så här om du vill fjärrstyra din interna anknytning: Ring upp numret till fjärrstyrningstjänsten – vänta Slå din anknytning * PIN kod # - vänta på ton på ton

21


Knappa in det du vill göra enligt instruktionen för respektive tjänst. Exempel: * 21 * 000480123456 # - för medflyttning externt

13 (13)

22

Centrex - Manual fur alle  

Centrex - manual fur alle