Page 1

AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

FEBRER-MARÇ DE 2013

martorell BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 185

L’IMPACTE DE LA CRISI SOCIAL

SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE MARTORELL DÓNA RESPOSTA A LES NECESSITATS DELS CIUTADANS

Composici n

PÀG. 05

PÀG. 07

PÀG. 08 i 09

EL GOVERN MUNICIPAL DE CiU APROVA UNS PRESSUPOSTOS PER AL 2013 “ADEQUATS” A LA SITUACIÓ DEL PAÍS

5.000 PERSONES PARTICIPEN EN ELS ESPECTACLES DE LA MÀGIA DEL NADAL, QUE CONTINUA A L’ALÇA AMB LA COMBINACIÓ DE MÀGIA, MÚSICA, TALLERS I TRADICIÓ

ENTREVISTA A MONTSE MAS ARCOS, PILOT MARTORELLENCA: “VOLAR ÉS COM ALLIBERAR-TE DE TOT”


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 2 C

02

M

Y

CM

MY

CY CMY

REPORTATGE

K

MARTORELL GENER-FEBRER 2013 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 185

L’ATENCIÓ AL PÚBLIC HA MILLORAT AMB L’ESTRENA DE LES NOVES INSTAL·LACIONS DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS

L’EQUIP DE PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS ES REUNEIX CADA DILLUNS AL MATÍ

L’IMPACTE La crisi econòmica que viu el país té un altre efecte: l’impacte social. Martorell ha vist incrementada de manera notable l’atenció als Serveis Socials. En els últims quatre anys s’ha doblat la xifra dels usuaris que han demanat ajuda. Càritas rep un 50% més de sol·licituds d’ajuda que fa un any. Els ajuts a les ONG assistencials, també els públics, es veuen reduïts. Però no tothom pateix la crisi de la mateixa manera. És evident que l’impacte social de la crisi està lluny d’esgotar-se. Però quina és la resposta dels Serveis Socials Bàsics que s’ofereixen des de l’Ajuntament de Martorell?

Composici n

ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE MARTORELL Des de l’any 1980, Martorell compta amb el Departament de Serveis Socials Bàsics. Una eina imprescindible que actualment és un mecanisme de caràcter universal obert a tots els ciutadans. Té un caràcter polivalent, comunitari i preventiu, que fomenta l’autonomia de les persones per garantir-los una vida digna i atén les situacions de necessitat diferents en què es troba. La voluntat és donar respostes des d’un treball eficaç avalat per la gestió dels professionals municipals. Els Serveis Socials Bàsics (SSB) de Martorell estan integrats en l’àrea de Serveis Socials del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM). Es divideixen en l’Equip Bàsic d’Atenció Social (atenció a les necessitats socials, atenció a la dependència i atenció a la infància i l’adolescència), el Centre Obert (atenció socioeducativa a la infància i l’adolescència

en risc), programes d’atenció a les dones (atenció individual psicosocial, gestió del circuit municipal a la violència masclista i la participació en xarxes locals d’intervenció comunitària), programes d’atenció als immigrants estrangers (gestió del circuit d’acollida local i gestió dels informes d’arrelament i reagrupament) i programes per a la promoció de la inclusió social (recollida i anàlisi de dades per a la detecció de necessitats socials i Pla d’inclusió i cohesió social). AUGMENT DE LA POBLACIÓ ATESA Les dades de Serveis Socials de Martorell confirmen un augment de l’atenció als ciutadans. En els últims quatre anys, la població atesa ha passat de les 1.400 persones l’any 2009 a les gairebé 3.000 de l’any passat. Els últims tres anys, el creixement ha anat clarament a l’alça. Els usuaris atesos per Serveis Socials representen el 10,60% respecte


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 3 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

03

ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE MARTORELL

SOCIAL DE LA CRISI al total de la població de Martorell. El perfil de les persones ateses són famílies desestructurades, amb mancances socials i amb greus necessitats econòmiques. La majoria pateixen situacions de pobresa severa i sense cap remuneració econòmica. Hi ha altres trets significatius de les persones ateses, com ara les persones amb una situació d’exclusió social per la manca d’ocupació i habitatge; les famílies amb persones grans al seu càrrec i pendents de la Llei de la dependència, i l’augment de les situacions de menors en situació de vulnerabilitat social. Segons la tècnica de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Martorell, Cristina Fraile, “el sistema està reduint les prestacions de caràcter universal. Això provoca més subsidis familiars, més atur i més rendes mínimes d’inserció. Deixar d’invertir en els serveis socials bàsics suposa una degradació de l’autoestima de les persones”.

Composici n

SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE MARTORELL DÓNA RESPOSTA A LES NECESSITATS REALS DE LA GENT QUE TRUCA A LA PORTA. PROP DE 3.000 PERSONES VAN SER ATESES DURANT EL 2012

LES PROBLEMÀTIQUES, AL DETALL Segons les dades de Serveis Socials de Martorell, l’any 2009 la problemàtica més gran dels usuaris atesos en les dependències municipals era l’econòmica (27%), seguida de la laboral (19%), la dependència (18%) o mancances socials (12%). Tres anys més tard, el 2012, la problemàtica més gran continua sent l’econòmica (23%) –que baixa-, seguida de ben a prop per la laboral (22%) i la de dependència (17%). Entre les diferents problemàtiques ateses destaquen, també, el creixement derivat de qüestions de salut i la drogodependència (11%), les mancances socials (11%), les dinàmiques familiars (8%) o la dels discapacitats (3%).

la qualitat del servei també ha estat decisiva la incorporació de la gestió de l’atenció a les situacions de dependència i, sobretot, el desenvolupament i l’aprovació del Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Martorell. En aquest Pla s’ha incorporat una treballadora social que, a través de les dades i l’anàlisi, dóna valor a l’estratègia tècnica i política i planifica el paper que han de tenir Serveis Socials. En aquest sentit, Fraile assegura que “la inversió en capital humà per a la formació, l’educació i les polítiques actives d’ocupació són essencials per crear un canvi de perspectiva davant de la crisi”. Els Serveis Socials Bàsics tenen una legislació vigent i protectora respecte als drets humans i socials.

MÉS MITJANS PER MILLORAR LA RESPOSTA L’adequació de la ràtio de professionals en l’àrea de Serveis Socials, amb l’augment de personal, ha permès donar resposta als ciutadans amb més fermesa. En la millora de

IMPLEMENTACIÓ DE PROGRAMES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA Càritas i Creu Roja del Baix Llobregat Nord treballen braç a braç amb els professionals de Serveis Socials Bàsics de Martorell en


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 4 C

04

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MARTORELL GENER-FEBRER 2013

REPORTATGE

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 185

PROBLEMÀTIQUES ATESES

2009

programes de lluita contra la pobresa. Destaquen el programa de suport a la subsistència, a través del banc d’aliments, per donar cobertura a les necessitats bàsiques dels més afectats; les ordenances d’ajuts econòmics per a activitats adreçades a donar resposta als infants i adolescents del municipi, i els ajuts per a l’adquisició de llibres a les famílies de Martorell amb fills en edat escolar. L’any 2012, prop de 3.500 persones de Martorell es van beneficiar del programa de lluita contra la pobresa. L’HABITATGE I LES POLÍTIQUES DE TREBALL ACTIU, UNA NOVA REALITAT SOCIAL La crisi econòmica ha accentuat les dificultats que pateixen aquelles famílies que, amb la pèrdua de la feina, han d’afrontar una altra realitat: com pagar l’habitatge. A Martorell s’ha intensificat la transversalitat entre les àrees municipals. Les polítiques ocupacionals i de treball actiu que es fomenten des de l’Àrea de Promoció Econòmica tenen una resposta

Composici n

2012

en positiu per a moltes persones necessitades. La formació i la recerca de treball des del Molí Empresa són determinants per donar un cop de mà a aquells usuaris que visiten els serveis socials bàsics del municipi. Un estudi publicat per El País, demostra l’augment de confiança que està generant l’atenció dels serveis socials bàsics entre la població. Així, a l’Estat espanyol l’atenció municipal dels serveis bàsics ha guanyat credibilitat i ha tingut un creixement molt destacat. Com també ho han fet entre els científics, els metges, els professors de l’escola pública o les ONG. En canvi, els bisbes, els bancs i els partits polítics ocupen l’últim esglaó de l’avaluació que fan els ciutadans de les institucions i grups socials de l’estat. Aquest sondeig es va fer el desembre passat i aquest rotatiu el publica cada sis mesos. La radiografia social de Martorell va presentar-se en una jornada sobre l’impacte de la crisi econòmica en la salut mental, la pobresa i l’empobriment que es va fer l’1 de

febrer a Caixa Fòrum de Barcelona. En una de les xerrades hi va participar la tècnica de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Martorell, Cristina Fraile. La jornada l’organitzaven conjuntament l’Observatori de Salut Mental de Catalunya (OSAMCAT) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

“EL SISTEMA ESTÀ REDUINT LES PRESTACIONS DE CARÀCTER UNIVERSAL. AIXÒ PROVOCA MÉS SUBSIDIS FAMILIARS, MÉS ATUR I MÉS RENDES MÍNIMES D’INSERCIÓ. DEIXAR D’INVERTIR EN ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS SUPOSA UNA DEGRADACIÓ DE L’AUTOESTIMA DE LES PERSONES”.


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 5 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

05

PRESSUPOST MUNICIPAL 2013

El Ple de l’Ajuntament de Martorell va aprovar, a finals d’any, uns pressupostos per a l’exercici 2013 de 32 milions d’euros, un 4,7 per cent menys que el pressupost del 2012, amb el vot a favor dels onze regidors del govern municipal de CiU i amb el vot en contra dels deu regidors dels grups de l’oposició: PSC, ICV, PP i ERC.

En presentar els comptes, el regidor d’Hisenda i Règim interior, Josep Casasayas, va dir que els pressupostos per al 2013 s’adeqüen a la situació que viu el país i l’Estat. Casasayas també va destacar que malgrat disminuir el pressupost per segon any consecutiu, com a conseqüència de la rebaixa dels tributs de l’Estat i les transferències de la Generalitat, el govern municipal ha prioritzat “mantenir la qualitat dels serveis” i “un nivell adequat de les inversions”. El regidor d’Hisenda i Règim interior va fer servir el mateix argument de continuïtat per defensar la proposta d’aprovació de la plantilla i el quadre de personal. Casasayas va subratllar que, a diferència del que estan fent d’altres ajuntaments del Baix Llobregat i d’arreu del país, el govern de CiU fa esforços per mantenir el nombre de treballadors. Aquesta proposta va quedar aprovada amb els vots a favor dels onze regidors de CiU, els nou en contra de PSC, ICV i PP i l’abstenció del regidor d’ERC. El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una proposta del grup municipal de CiU per a la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 dels càrrecs electes de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial i per a la reducció d’una catorzena part dels imports totals percebuts en concepte d’assistència als òrgans col·legiats durant el 2012. MOCIÓ A FAVOR DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA L’Ajuntament de Martorell va aprovar, amb només els dos vots en contra del PP, una moció en defensa del model d’escola catalana i de “rebuig rotund” a l’esborrany de la Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa que vol aprovar el Ministeri d’Educació. La moció aprovada “insta el govern a continuar aplicant la Llei d’educació de Catalunya”. També s’han aprovat dues mocions més: una de destinada a prevenir el desnonament de la residència habitual i una altra que declara Martorell ciutat lliure de circs amb animals.

Composici n

CiU APROVA PER AL 2013 UNS

PRESSUPOSTOS “ADEQUATS” A LA SITUACIÓ DEL PAÍS

ESTAT D'INGRESSOS Impostos directes Impostos indirectes Taxes, preus públics i altres ingressos Subv i transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació inversions reals Subv i transferències de capital Actius financers Passius financers Totals

Ajuntament 14.993.291 300.000 4.451.600 5.003.681 135.000

PMSAP

GESSOL SL

TOTAL 14.993.291 300.000,00 7.617.046 7.016.756 125.048 250.000 1.730.000

3.109.274 7.520.626 20.048

104.172 22.449

250.000 2.000.000 1.730.000

2.000.000

28.863.572

12.649.948

126.621

32.032.141

Ajuntament 8.405.400 6709.560 1.172.215 5.752.323 145.000 20.000 2.000.000 2.659.074

PMSAP 5.544.760 4.515.627 40.000 549.561

GESSOL SL 29.476 53.482 12.300

2.000.000

31.200

TOTAL 13.969.636 11.230.669 1.194.515 771.884 2.145.000 20.000 2.690.274

28.863.572

12.649.948

126.458

32.031.978

ESTAT DE DESPESES Despeses de personal Béns corrents i serveis Despeses financeres Subv i transferències corrents Inversions reals Subv i transferències de capital Actius financers Passius financers Totals

Imports en Euros


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 6 C

06

CENTENARI DEL CARRILET

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MARTORELL GENER-FEBRER 2013 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 185

ANYS DEL

100 CARRILET BARCELONA-MARTORELL A RITME DE LA LOCOMOTORA PATXANGA

L’alcalde de Martorell, Salvador Esteve, va participar, el 29 de desembre, en els actes de celebració del centenari del Carrilet Barcelona–Martorell. Una commemoració presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó, i en què van participar també els alcaldes de Sant Vicenç dels Horts, Oriol Junqueras; de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, i de Pallejà, Ismael Álvarez. El 29 de desembre de 1912 es va dur a terme el primer trajecte del Carrilet entre Barcelona i Martorell, el tren de via estreta. Per celebrar aquesta fita històrica, es va fer un viatge commemoratiu, encapçalat per la locomotora Patxanga, de 1926, entre les estacions de Plaça Espanya i Martorell Enllaç, amb aturades a les principals estacions dels vuit municipis de la línia Llobregat–Anoia (l'Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Martorell). L’alcalde de Martorell, Salvador Esteve, acompanyat dels regidors de l’Ajuntament, va rebre la comitiva a l’estació Martorell Enllaç. En aquesta estació, juntament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va descobrir una placa commemorativa d'aquest aniversari i posteriorment van

Composici n

poder visitar l'exposició del Centenari del Carrilet. Ambdós van destacar l’impuls que l’arribada del tren va significar per a l’economia de la comarca. L’arribada del Carrilet a Martorell va connectar de manera ràpida les comarques del Baix Llobregat i l’Anoia amb Barcelona. La nova comunicació va servir per dur a Barcelona els productes de l’horta i industrials d’aquestes comarques i, alhora, les va obrir a les pràctiques d’estiueig de l’època de les famílies benestants barcelonines. Es van lliurar els premis del concurs de dibuix del Centenari del Ferrocarril a les escoles guanyadores i per gaudir de les actuacions de l'Esbart Dansaire, els Bastoners i la colla de Gegants i Capgrossos. Entre els guanyadors del concurs de dibuix hi ha l'alumna de l'escola José Echegaray, Yolanda Piñero.

Sota aquestes línies EL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SANTI VILA I L'ALCALDE SALVADOR ESTEVE VAN DESCOBRIR UNA PLACA COMMEMORATIVA. Foto inferior L'ALCALDE DE MARTORELL, SALVADOR ESTEVE EN L'ACTE DELS 100 ANYS DEL CARRILET.


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 7 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

CELEBRACIÓ NADALENCA A MARTORELL

5.000 PERSONES PARTICIPEN EN ELS ESPECTACLES DE

LA MÀGIA DEL NADAL Prop de 5.000 persones van gaudir dels espectacles de la programació de ‘La màgia del Nadal’, segons dades del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM). L’activitat, que es va dur a terme del 14 de desembre al 5 de gener, segueix a l’alça i es consolida com a oferta lúdica durant l’època nadalenca.

Composici n

07

Es manté l’afluència en els espectacles. 'La màgia del Nadal' 2012 va oferir fins a sis espectacles al Centre Cultural: Jordi Quimera, Landry i els Rumberos, Enric Magoo, Mag Gerard, Albert Llorens i Aliskim&Luna. Hi va haver propostes musicals amb l’actuació de la Banda Simfònica de Martorell, dels alumnes de l’Escola Municipal de Música, el concert solidari de l’escola José Echegaray o el concert Sons solidaris de la Coral Ars Nova. SUMEN LES ENTITATS A l’èxit de públic de tots aquests espectacles organitzats pel PMSAP, cal afegir-hi les persones que van gaudir de les activitats organitzades per les entitats i associacions. La més destacada va ser la Cavalcada de Reis, que durant tot el recorregut va aplegar a una munió de persones. També cal sumar-hi la tradició dels Pastorets i la versió infantil dels Pastofets, tots dos a El Foment, o el pessebre vivent de l’escola La Mercè. D'altres activitats a subratllar van ser la festa de Santa Llúcia al barri de Rosanes i les Fires de Nadal a la Vila i a la rambla de les Bòbiles.

Foto superior LA BANDA SIMFÒNICA DE MARTORELL VA OFERIR EL TRADICIONAL CONCERT DE NADAL. Foto Pere Alegre. Foto central LA CAVALCADA DE REIS DE MARTORELL HA CELEBRAT ELS 50 ANYS. Foto Pere Alegre. Sobre aquestes línies ELS ESPECTACLES DE MÀGIA VAN TORNAR A OMPLIR L'AUDITORI DEL CENTRE CULTURAL. Foto Pere Alegre.


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 8 C

08

L’ENTREVISTA

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MARTORELL GENER-FEBRER 2013 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 185

ENTREVISTA A

MONTSE MAS ARCOS

Composici n


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 9 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

09

“ALS SIS ANYS, EN UNA REDACCIÓ DE L’ESCOLA, VAIG EXPLICAR QUE EL MEU SOMNI ERA VOLAR COM UN OCELL” AMB NOMÉS 24 ANYS, MONTSE MAS I ARCOS (MARTORELL, 1989) TREBALLA COM A PILOT DE LA COMPANYIA LOGANAIR D’ESCÒCIA. HA REBUT OFERTES PER TREBALLAR A LA COMPANYIA EMIRATES DE DUBAI I PER PILOTAR HIDROAVIONS A LES MALDIVES. ABANS DE PILOTAR UN AVIÓ NOMÉS HAVIA TREPITJAT UN APARELL TRES VEGADES, DE VIATGE AMB LA FAMÍLIA. ARA, UN AVIÓ ÉS EL SEU DESPATX PARTICULAR. SER PILOT ERA VOCACIONAL? QUAN ET VA SORGIR LA IDEA DE PILOTAR UN AVIÓ? Viatjar, i sobretot volar, m’agrada des de ben petita. Ara bé, la idea de dedicar-me a ser pilot no em va sorgir fins que tenia al voltant dels quinze anys. Sempre recordo l’anècdota del dia que vaig dir a la meva família què volia ser quan fos gran… Quan van saber que volia ser pilot d’avió, la meva àvia em va dir que ella sabia que acabaria fent una cosa així. Ella mateixa em va ensenyar una redacció de l’escola feta per mi quan tenia sis anys; el títol era “El meu somni” i jo vaig escriure una pàgina sencera explicant que volia volar com un ocell. QUANTES VEGADES HAVIES VOLAT, COM A PASSATGERA, ABANS DE SER PILOT? Havia viatjat poc. Tres vegades i per anar de vacances amb la família. ALS 17 ANYS VAS INICIAR ELS TEUS ESTUDIS A L’ESCOLA AEROLINK DE SABADELL. DIGUE’NS QUÈ ET VA SORPRENDRE MÉS A L’INICI Ho recordo ple d’emocions. La sensació d’estar per primer cop

Composici n

pilotant un avió, el primer cop que em vaig enlairar i aterrar... Tot va ser molt intens. La presència femenina entre pilots és molt escassa. Diríem que és una feina majoritàriament d’homes. DE SABADELL A SALAMANCA. TREURE’T ELTÍTOLDEPILOT COMERCIAL JA ERA UN PAS MÉS EN LES TEVES ASPIRACIONS PROFESSIONALS? Va ser un pas molt decisiu per a mi i també molt encertat. Marxar de casa va ser dur, però en aquell moment vaig pensar més en la meva formació i en el meu futur professional. A Salamanca, hi vaig aprendre molt i vaig viure uns anys molt bons que no oblidaré mai. PER QUÈ DECIDEIXES ANAR A ESCÒCIA I NO PAS A UN ALTRE PAÍS? Quan vaig acabar els estudis a Salamanca volia fer el curs d’instructora de vol. Tenint en compte que l’anglès és un element determinant en el món de l’aviació, vaig decidir estudiar en una escola d’Escòcia i fer les dues coses al mateix temps: el curs d’instructora de vol i millorar l’anglès. A més, vaig decidir-me per aquesta escola

perquè en tenia molt bones referències. COM T’ARRIBA L’OFERTA PER PILOTAR AVIONS DE LOGANAIR? La porta a Loganair se’m va obrir a través d’aquesta escola on vaig fer el curs d’instructora de vol. Quan vaig acabar d’estudiar, em van oferir quedar-me a treballar com a instructora de pilots cadets de la Royal Air Force. Al cap d’un any, em vaig presentar a les proves d’accés com a pilot a la companyia Loganair i les vaig superar. El meu somni fet realitat. Em fa una il·lusió especial que sigui la companyía Loganair perquè té molta història al darrere. Va ser la primera companyia que comunicava les ciutats principals d’Escòcia amb les illes que té al voltant, i així segueix sent. TENS ALGUNA PREFERÈNCIA A L’HORA DE TRANSPORTAR PASSATGERS, PRESONERS, MEDICAMENTS O MALALTS? Com he dit abans, Loganair és una companyia de referència a Escòcia. Hi ha moltes persones que necessiten el nostre servei per poder anar a l’hospital, estan a l’espera de medicaments o fins i tot d’una donació de sang. Personalment no tinc cap preferència. El que desitjo és fer bé la meva feina i sentir-me útil a l’hora de transportar persones. QUÈ TÉ MÉS DIFICULTAT A L’HORA DE PILOTAR: ENLAIRARSE O ATERRAR? Tot té la seva part de dificultat, no us enganyaré. Ara bé, si he de triar l’acció més complicada, per a mi és aterrar.

TENS LA SENSACIÓ DE RISC CADA COP QUE T’ENLAIRES O FORMA PART DE LA TEVA FEINA I HO TENS MOLT ASSIMILAT? L’única sensació que tinc cada cop que m’enlairo és que sóc en el lloc que vull estar, que no canviaria aquesta feina per cap altra. El fet de volar per a mi no és un risc, és la meva vida. EL FET DE VIATJAR CONSTANTMENT I ESTAR POQUES HORES A CASA ÉS EL MÉS COMPLICAT DE COMPAGINAR EN LA TEVA VIDA PERSONAL? Aquesta és la part més dura de la meva feina. Estar lluny de casa, de la família i dels amics es fa molt feixuc. A tots ells, sobretot a la meva família, els estic molt agraïda pel suport que em donen constantment i per l’ajuda que he rebut sempre perquè pugui ser pilot. Puc assegurar-vos que el fet de viure lluny de Catalunya fa que encara t’adonis més que com a casa no s’està enlloc. LA TEVA IL·LUSIÓ SERIA TREBALLAR PER A ALGUNA COMPANYIA DE L’ESTAT ESPANYOL O ETS FELIÇ A ESCÒCIA? La meva il·lusió seria poder treballar amb hidroavions, i a l’Estat espanyol és molt difícil. M’agradaria molt poder tornar a casa en qualsevol moment. A Escòcia, hi visc molt a gust, però quan penso en el futur no em veig vivint-hi sempre.


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 10 C

10

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

BREUS

MARTORELL GENER-FEBRER 2013 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 185

BREUS LA FESTA DE SANT ANTONI ABAT NO DESLLUEIX TOT I LA PLUJA La pluja va obligar a suspendre el pas dels tradicionals Tres Tombs quan la comitiva de genets, cavalls i carruatges només havia fet una de les tres voltes per l’entorn de la Vila. Aquest any hi van participar una vuitantena de cavalls, genets i carruatges acompanyats per la Banda Simfònica de Martorell. El pregó va anar a càrrec del periodista Jaume Barberà, va acusar el govern espanyol i les entitats financeres de ser “responsables de la crisi actual”. Barberà va dir: “Hem estirat més el braç que la màniga? Els ciutadans som víctimes i se’ns acusa de culpables. Els culpables

no són els ciutadans, són el govern i les entitats financeres. Ells ens fan creure, però, que som nosaltres”. Les senyeres de la festa d’aquest any van ser per a la capitana de bandera, Gal·la Valls Tort; el banderer Josep Valls Enrich, i els cordonistes Josep i Xavier Valls Bruquetas. La festa va acabar amb el concert vermut amb l’Orquestra Montgrins i el ball de gala amb el tradicional vals Els xiquets de Valls i el Ball de socis a El Progrés. Com a preàmbul, la restauradora martorellenca Mireia Nolla va explicar el procés de restauració de la figura de Sant Antoni Abat, que es va presentar amb motiu de la festa. Aquesta peça, de talla barroca, va ser recuperada pels Amics de Sant Antoni l’any passat; una figura que conserva el seu aspecte original i que presidirà anualment la festa.

LA PLUJA VA IMPEDIR EL PAS SENCERT DELS TRES TOMBS PERÒ NO VA DESLLUIR LA FESTA. Foto Pere Alegre

Composici n

QUATRE CURSOS DE FORMACIÓ PER ALS JOVES EN LA CAMPANYA ‘JOVE FORMA’T’ El Departament de Joventut del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) promou quatre cursos de formació adreçat als joves: monitors d’educació en el lleure infantil i juvenil, vetllador escolar, lleure i necessitats educatives especials i introducció a Joomla (pàgines web). Els cursos els organitzen conjuntament el PMSAPM i l’Escola Educa. Les inscripcions es poden fer al Servei d’Informació Juvenil (SIJ) Punt Nord, al Centre Cultural, de dilluns a divendres, a partir de les 16.30 hores. El curs de monitors d’educació en el lleure infantil i juvenil es farà de l’1 de març al 25 de maig, els divendres de 17.00 a 21.00 hores i els dissabtes de 9.30 a 13.30 hores, al Centre Cultural i al Complex Educatiu. El preu és de 190 €. El curs de vetllador escolar es farà del 5 de març al 4 d’abril, els dimarts i dijous, de 10.00 a 14.00 hores, al Centre Cultural. El

preu és de 90 €. El curs de lleure i necessitats educatives especials es farà del 9 al 25 d’abril, els dimarts i dijous, de 17.30 a 20.00 hores, al Molí Fariner. El preu és de 60 €. El curs d’introducció a Joomla (pàgines web) es farà del 26 de març al 23 d’abril, els dimarts de 16.00 a 20.00 hores. El preu és de 70 €.

PROMOCIÓ ECONÒMICA POSA EN MARXA EL PROGRAMA D’ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ LABORAL El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha posat en marxa el programa d’itineraris personals d’inserció laboral. S’adreça a trenta dones en situació d’atur i a trenta joves d’entre 16 i 25 anys que tenen un nivell baix d’estudis i en situació d’atur. Als participants se’ls ofereix un itinerari personalitzat i adaptat en tot moment al compliment de les seves expectatives, sempre


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 11 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

11

fomentant la seva autonomia per poder afrontar aquesta tasca amb més probabilitat d’èxit. S’hi desenvolupen aspectes com els de la comunicació, la gestió del temps, la definició d'objectius, les vies d'accés al món del treball, les cartes de presentació, el currículum, les entrevistes de selecció, les proves psicotècniques o la informació del mercat de treball. Els joves inscrits obtindran una certificació professional en auxiliar de magatzem.

L’ATENEU S’OBRE COM A PUNT DINAMITZADOR DE CAN CARRERES L’Ateneu s’ha obert al públic després de les obres de remodelació. A la planta zero s’hi ubica el servei de bar i restaurant, a més de comptar amb un espai polivalent on es podran fer monòlegs, concerts, conferències o exposicions. La planta zero obre entre setmana de 8.00 a 0.00 h i els caps de setmana allarga l’activitat fins a les 3.00 h. A la planta baixa s’hi ubica un local

musical per a més grans de 25 anys, on destaca la cocteleria els dies laborables. Els caps de setmana es converteix en un espai de festa amb els èxits musicals de tots els temps. L’horari és de 22.30 a 2.30 h entre setmana i fins a les 3.00 h els caps de setmana. A la primera planta o terrassa, pròximament s’hi oferirà un servei de restauració on es podrà gaudir de sopars. A través de concurs públic, l’Ajuntament ha adjudicat a una empresa externa la gestió de l’Ateneu de Martorell. Segons la regidora de Cultura i Joventut, Cristina Dalmau: “Es tracta d’una empresa amb experiència en el sector de l’oci i la restauració que ja porta, entre altres, la gestió de l’Ateneu d’Esparreguera”. Per a Dalmau, l’Ateneu rehabilitat “tornarà a recuperar el paper dinamitzador del barri de Can Carreres i de Martorell”. L’edifici de l’Ateneu conserva la façana d’estil noucentista, obra de l’arquitecte Josep Ros i Ros. L’equipament va ser el centre social de l’entitat, fundada l’any 1929. Al llarg de 70 anys va desenvolupar un paper rellevant en la dinamització de la societat martorellenca.

LA BIBLIOTECA FRANCESC PUJOLS SE SUMA AL PROJECTE ‘BIBLIOTEQUES AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN’ La Biblioteca Francesc Pujols se suma a un projecte que marida vi i lletres: Biblioteques amb Denominació d’Origen. El projecte, impulsat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, vol posar de relleu el vincle de les biblioteques públiques amb el seu territori enllaçant la cultura literària a la cultura vinícola del país. Es preveu que 25 biblioteques públiques, entre elles la de Martorell, actuïn com a aparadors de la denominació d'origen. A la Biblioteca Francesc Pujols, el dilluns 17 de juny el Club de Lectura comentarà el llibre El Celler, de Noah Gordon. L’acte s’acompanyarà d’una copa de vi i de taps de cava de xocolata. El divendres 21 de juny es podrà gaudir de L’Hora del Conte relacionada amb el raïm i la verema.

LA MEZZOSOPRANO ANNA TOBELLA PRESENTA EL DISC ‘VOLA, CANÇÓ’ AL LICEU La martorellenca Anna Tobella va presentar el disc Vola, cançó, un treball discogràfic amb música catalana i italiana, en un recital líric al Conservatori del Liceu de Barcelona. Ho va fer acompanyada d’Alessio Coppola, mestre repertorista del Conservatori. Tobella, mezzosoprano formada al Conservatori Superior del Liceu, suma una trajectòria guardonada en diversos concursos, entre ells el Premi Extraordinari del Conservatori del Liceu 2010, el Concurs internacional Francesc Viñas dels anys 2011 i 2012, el 1r premi al Concurs Josep Mirabent i Magrans de Sitges (Barcelona), el 1r premi ex aequo del Concurs internacional de cant Jaume Aragall i el 1r premi ex aequo al Concorso internazionale Riccardo Zandonai de Riva del Garda (Itàlia). Aquests guardons li han donat una presència continuada als escenaris operístics actuals.

MARTORELL FARÀ D'AMBAIXADOR DELS VINS DO PENEDÈS

EL PERIODISTA JAUME BARBERÀ VA FER UN PREGÓ MOLT REIVINDICATIU EN LA FESTA DE SANT ANTONI ABAT. Foto Pere Alegre

Composici n

LA MARTORELLENCA ANNA TOBELLA PRESENTA EL SEU DISC AL LICEU


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 12 C

12

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

BREUS

MARTORELL GENER-FEBRER 2013 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 185

MUXART MOSTRA LA SEVA ÚLTIMA SÈRIE PICTÒRICA: ‘ÀNGELS’ El pintor Jaume Muxart (Martorell, 1922) va presentar, el divendres, 25 de gener, la seva última obra pictòrica Àngels, al Muxart Espai d’art i creació contemporanis. La sèrie està centrada en la lliure figuració de l’àngel, esbossat com un esperit carregat de llum i de color. Muxart, que ha elaborat aquesta sèrie en els últims tres anys, continua cercant l'essència de la pintura. L’exposició la formen unes vint-i-cinc peces de mida mitjana sobre tela i de pintura a l'oli, i un centenar de petit format en tècnica mixta sobre paper encolat damunt fusta. La mostra es podrà veure fins al 28 d’abril. Muxart és el pintor per excel·lència de Martorell. Als seus 90 anys segueix sent un referent, també, en la pintura del país. Des de 2011, l’antiga Casa Par porta el seu nom en un espai que recull una bona part de la seva obra.

Composici n

EL 8 DE MARÇ, DIA ELS CARRERS DE LA INTERNACIONAL DE UNIÓ I DE SANT LA DONA FRANCESC, DEL BARRI DE ROSANES, El Servei d’Informació i Atenció a les PASSARAN A SER DE Dones (SIAD) de l’Ajuntament PRIORITAT coordinarà al llarg del mes de març un seguit d’actes per commemorar INVERTIDA el Dia Internacional de la Dona. Són actes orientats a informar, reflexionar i sensibilitzar sobre la igualtat de gènere. El 8 de març, a les 12.00 hores, davant de l’Ajuntament, es llegirà el manifest institucional, que acabarà amb una peça musical a càrrec de l’Escola Municipal de Música. També es duran a terme diferents xerrades i tallers a l’entorn de la recuperació de la memòria històrica i dels sabers de les dones, com ara un taller d’elaboració de sabó i una xerrada sobre el model de dona que es proposava des de la Secció Femenina. La programació dels actes del dia internacional de la dona compta amb la col·laboració dels departaments de Serveis Socials, Ensenyament, Cultura, Esports i Promoció Econòmica posant de manifest la importància de la transversalitat com a estratègia real i efectiva per treballar envers la igualtat de gènere.

El 18 de febrer s’iniciaran les obres, que s’allargaran 6 mesos, incloses en el projecte de treball de barris previst per aquest 2013. El proper dilluns 18 de febrer començaran les obres d’urbanització dels carrers de la Unió i de Sant Francesc, al barri de Rosanes. L’actuació, inclosa en el projecte de treball de barris previst per aquest 2013, preveu que tinguin una durada aproximada de 6 mesos. Aquests dos carrers passaran a ser de prioritat invertida i donen continuïtat a l’obra feta al barri de la Vila en els últims 5 anys. Actuació en tres fases Les obres es realitzaran en tres fases i s’eliminaran les voreres, es farà un paviment al mateix nivell, amb les pendents necessàries per evacuar les aigües de pluja. Les obres consistiran en la demolició

de les voreres existents; la col·locació del nou paviment amb peces iguals o similars a les existents en la plaça 25 de setembre i un nou paviment de llambordí en els creuaments dels carrers. A més, l’actuació inclou la construcció d’un nou clavegueram reforçant l’actual i la millora de la instal·lació de la xarxa d’aigua potable. Durant l’execució de les obres, la Policia Local senyalitzarà els canvis en la circulació del trànsit rodat i en els accessos en diferents carrers.

Fotografia inferior EL PINTOR JAUME MUXART, ACOMPANYAT DE L'ALCALDE ESTEVE I LA REGIDORA HINOJO. FOTO PERE ALEGRE


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 13 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

13

GRUPS MUNICIPALS

COMPROMÍS I RESPONSABILITAT

XAVIER FONOLLOSA REGIDOR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES DE L’A JUNTAMENT DE MARTORELL

Vivim un moment convuls. El mal actual ve de lluny, amb agreujament creixent. I amb poca reacció per part de quasi tots els sectors implicats. És evident que d’uns anys ençà hi ha hagut errors greus en la conducció política, econòmica i social del país, tant a Espanya com a Catalunya, que cal reconèixer. També hem d’evidenciar la falta de valors positius, fins i tot ètics. Avui, però, sabem quina és la situació, sobretot la financera, dels països i de les administracions. Tothom ho sap, però sobretot ho saben els polítics. Entre els polítics hi pot haver discrepàncies sobre l’origen de la crisi, encara que la història recent seria bastant taxativa a l’hora d’atribuir-ne les responsabilitats. Però sobre l’estat actual de les finances públiques no es pot tergiversar; tots saben que

L'ATUR I EL PRESSUPOST 2013

ADRIÀ ARQUÉ I AMESTOY GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Composici n

L'atur registrat a les oficines de treball al Baix Llobregat puja a 71.396 persones, fet que situa la comarca en una taxa del 16,5 %, que supera tant la mitjana de les comarques de l'àmbit territorial metropolità com la del conjunt de Catalunya. A Martorell l'atur s'ha situat en un 20,1%, la taxa d'atur més alta de totes les poblacions del Baix Llobregat. Per grups d'edat és així: menors de 25 anys en un 16,9%, entre 25 i 44 anys en un 18,2% i més grans de 44 anys, la franja d'edat més difícil de trobar feina, en un 24,9%, i es bat així també totes les marques de les poblacions veïnes. I mentrestant, què fa el nostre govern municipal per intentar combatre aquestes dades? Res, absolutament res.

la situació és d’extrema dificultat. N’hi ha que es fan el desentès, i s’entén i és comprensible que ho faci el gruix de la gent, que està sorpresa, i que pateix en primera línia les conseqüències de la política restrictiva. Però ja no s’entén tant que es faci el desentès en els sectors amb més responsabilitat social i econòmica i, sobretot, política. Els uns ho saben perquè són govern, i els altres ho saben perquè han sigut govern durant els darrers anys i perquè saben quina era la situació quan varen plegar. Ara hem de veure com el país surt d’aquest atzucac. I això no serà possible si preval la idea de fer política petita i de desgast, de negar la realitat. I de fer creure a la gent o a alguns sectors que els seus problemes es podrien solucionar si es prenguessin no se sap ben bé quines mesures que ni s’expliquen o, si s’expliquen, se silencia que no són possibles. Passem un moment crític, que se superarà perquè el país, mal-

grat tot, té molts actius: culturals, de convivència i d’identitat, econòmics, socials i cívics. En sortirem, però no sense un gran esforç, no sense un fort sentit del bé comú, no sense un fort component ètic. La política de buscar el rèdit de la crítica fàcil, la del tot s’hi val, la de treure’s les puces de sobre, la de la calúmnia, la de l’engany, la d’amagar la realitat, la que excita el malestar... és una política petita i mesquina, que no ens traurà de l’actual situació, ans al contrari. Ara més que mai, davant del descrèdit ens cal actuar amb compromís i responsabilitat.

En el pressupost per a l'any 2013, a l'Ajuntament de Martorell les transferències corrents en matèria d'ocupació es retallen un 92%. Sí, està ben escrit: quasi s'elimina totalment la partida i es passa de 464.515,75 euros l'any passat a 38.000 euros aquest any.L'equip de govern de l'Ajuntament de Martorell, per molta camaraderia i seguidisme que tingui amb el govern de la Generalitat de Catalunya de CIU, li ha de dir fort i clar que s'equivoca i que ara toca desenvolupar polítiques actives en matèria d'ocupació, treball i reactivació econòmica. L'alcalde Esteve demostra manca de gestió, direcció i voluntat política de protegir els interessos dels martorellencs. Ell, que tantes vegades ha dit que “estima” Martorell, ha de demostrar que el que vertaderament li importa és el que està passant als ciutadans de Martorell, a las seves

situacions econòmiques i familiars.


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 14 C

14

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MARTORELL GENER-FEBRER 2013

GRUPS MUNICIPALS

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 185

UN AJUNTAMENT OPAC PER A UN MARTORELL GRIS

XAVIER GÓMEZ GM ICV MARTORELL

Desgraciadament, és habitual que l'equip de govern de CiU no respongui a les preguntes d'ICV, o que no ens faciliti la documentació que necessitem per poder portar a terme la nostra tasca d'oposició i control. Això, que pot semblar exagerat, és una realitat demostrable, només hem de recuperar les actes dels plens o el registre d'entrada de l'Ajuntament. La darrera informació que hem demanat té relació amb les contractacions laborals fetes a l'Ajuntament i al Patronat, ja que desconeixem quins criteris objectius s'utilitzen per escollir les persones seleccionades, i aquesta sol·licitud se suma a algunes de similars fetes fa més de dos anys (fins al moment no respostes). Atès que no tenim la informació, no podem saber quins

ENFRONTAR CATALANS

FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ GRUP MUNICIPAL DEL PP

Composici n

El pacte entre CiU i ERC sortirà molt car als catalans, perquè suposarà la ruptura de la convivència i la pujada d’impostos per pagar estructures d’estat que massacrarà les classes mitjanes; per tant, ens oposem a un govern ultranacionalista dirigit per ERC; ens oposem a un president irresponsable que va abdicar i que ara aprofita la crisi econòmica per apuntalar un projecte independentista. El PP estarà compromès amb totes aquelles decisions que serveixin per ajudar els catalans i lluitar contra la crisi, però no donarem suport a cap iniciativa il·legal. Treballem perquè aquest procés de destrucció iniciat per CiU no s’endugui avall ni la convivència a Catalunya ni la unitat d’Espanya ni la integració

són aquests criteris que s'apliquen per contractar persones a l'Ajuntament, però precisament perquè ho amaguen, provoquen que pensem que aquests criteris no deuen ser prou objectius. Desgraciadament, amb la seva manca de transparència ens obliguen a pensar que a Martorell, per tenir una feina, has de ser amic/iga d'algú o proper a alguna opció política determinada (i aquí també s'inclouen les contractacions fetes en altres institucions, com la recent oberta residència de gent gran o a empreses contractades com SOREA). Reiterem i exigim el nostre dret a accedir a tota la informació de l'Ajuntament i, més concretament, que es facin públics els mecanismes de selecció de personal i s'asseguri que siguin objectius i tècnics i no polítics.

a la Unió Europea. Aquesta serà la legislatura de la frustració, perquè es basa en l’engany d’una consulta que no es podrà fer, l’acord entre CiU i ERC significa continuar pel camí de les incerteses que perjudiquen l’economia, un acord que prioritza la independència per sobre de la sortida de la crisi, que prioritza l’estat propi enfront de l’estat del benestar, amb una política fiscal que significa menys competitivitat de l’economia catalana. Els inversors són prudents i un escenari de ruptura només comporta més crisi i més dificultats. La declaració de sobirania és un parany per embolicar la societat catalana en un referèndum il·legal, encara que sàpiguen que comporta un desastre social, econòmic i polític. Lamentablement, el PSC

fa el joc als que emmascaren el seu objectiu d’aconseguir la independència. De la mateixa manera que va fer amb el primer debat del pacte fiscal, el PSC prepara el terreny per justificarse davant d’una declaració independentista, perquè té complexos a l’hora de dir les coses clares: els catalans som també espanyols i volem seguir sent-ho. Mentrestant, la societat catalana reclama sortir de la crisi i millorar el finançament. Com sempre, equivoquen les prioritats i es dediquen a enfrontar catalans amb catalans i catalans amb la resta d’espanyols. El PPC mantindrà les seves prioritats i tenim com a objectiu impulsar un acord estratègic de totes les forces polítiques per crear ocupació, així com treballar per aconseguir un nou model de finançament.


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 15 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

15

GRUPS MUNICIPALS

EL GOVERN ESTÀ EN LES MILLORS MANS?

ADOLF BARGUÉS GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Els dos darrers plens, a part de curiosos, són dignes de ser oblidats. Dos-cents treballadors de l’Ajuntament indignats, tant per la retallada (paga de Nadal) com per l’actitud política del govern de CiU de no voler pactar alternatives, van fer sentir el seu descontentament davant la Casa de la Vila. I les relacions laborals estan en un mal moment per a tots els empleats municipals, i com a mostra, un botó: per la cavalcada de Reis, la Policia Local no va treballar, i sembla que va per llarg. I, d’una banda, vol oferir-se una imatge de modèstia, amagant a la Caserna de cavalleria una extraordinària escultura de bronze de l’artista local Josep Saus, projectada per a la rotonda del cap del pont, i, d’una altra, se segueix

INFORMACIÓ

I la planificació urbanística torna a preveure com a urbanitzable el que és inundable. I l’Eurovegas no el tenim per poc; els nostres companys de consistori van aprovar una moció per explorar tots els projectes viables. I el comerç local s’enfonsa, i encara no han valorat prou l’opció de zona blava a les Bòbiles, i la Vila encara més enfonsada, i les nostres empreses desfetes: ¿quan fraccionarem els imports de les obres perquè hi puguin accedir a treballar els nostres emprenedors? La dedicació de l’alcalde als afers martorellencs està en el seu pitjor moment; mai aquesta relació havia estat tan devaluada; la Diputació de Barcelona absorbeix el poc que quedava d’aquell polític que es vantava d’una proximitat al poble, mesurable per les encaixades de mans que hi prodigava; les millors mans?

FARMÀCIES

CRÈDITS

AJUNT. DE MARTORELL 93 775 00 50 · www.martorell.cat

CURTO · 93 775 23 13 C. SANT ESTEVE SESROVIRES, 6 (CAMÍ FONDO)

TRANSPORT URBÀ FGC RENFE TAXI MARTORELL POLICIA LOCAL MOSSOS D’ESQUADRA BOMBERS

DE DIOS · 93 775 32 29 C. COMERÇ, 5 (ESTACIÓ RENFE)

93 775 34 34 93 205 15 15 902 240 202 · 900 200 212 93 775 24 45(24h) ww.taximartorell.com 93 775 07 83 088 · 112 93 775 10 80 · 93 775 10 85

PARRÒQUIA SANTA MARIA 93 775 00 89 PARRÒQUIA CRIST SALVADOR 93 775 39 18 CREU ROJA URGÈNCIES MÈDIQUES SANITAT RESPON VISITES MÈDIQUES HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU SERVEIS FUNERARIS CORREUS I TELÈGRAFS INFO GENERALITAT MOBLES I TRASTOS VELLS DEIXALLERIA MUNICIPAL AIGÜES DE MARTORELL RÀDIO MARTORELL OMIC GAS NATURAL FECSA-ENDESA

Composici n

malbaratant recursos, en una jardineria insostenible i no adequada al nostre clima mediterrani. I l’aigua corrent, en aquestes darrers temps, és de tot menys insípida i inodora, perquè de transparent ja fa molt que ho va deixar de ser. Encara resultarà que Aigües de Martorell (empresa municipal) era més bona gestora de la nostra aigua que SOREA (gran empresa d’especialistes en aquest servei). Un cop pagada la concessió al nostre Ajuntament, ara ens fa tornar amb escreix, i amb pujades continuades i pactades, el preu d’una aigua la qualitat de la qual no es correspon amb la factura final. I torna a estar oblidat i menyspreat el nostre jovent. Hem regalat 1,8 milions d’euros de cost de rehabilitacions i moltes il·lusions, suors i esforços dels fundadors de l’Ateneu Popular de Martorell per servir gintònics a majors de vint-i-cinc anys.

93 775 05 50 061 902 111 444 www.gencat.net/ics 93 774 20 20 93 775 55 52 93 775 11 46 012 93 775 34 34 93 776 52 34 93 775 10 28 93 775 5252 93 775 37 52 902 079 997 902 507 750 (info) 902 536 536 (avaries)

HERNÁNDEZ · 93 775 40 61 AV CAPITÀ BATLLEVELL LLUÍS DE REQUESENS, 4 (BUENOS AIRES) LAIA ROVIRA · 93 775 02 89 C. PAU CLARIS, 3 (CTRA. NACIONAL II ) MASSANEDA · 93 774 19 54 PL. V. RODRÍGUEZ, 1 (BUENOS AIRES)

MARTORELL Butlletí d’informació municipal Edita: Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació Redacció: Departament de Premsa i Comunicació Correcció lingüística: Servei Local de Català Dipòsit legal: B-17.326-81

MIRALLES CISQUER · 93 774 26 46 PL. FREDERIC DURAN, 3 (TORRENT DE LLOPS)

Disseny i maquetació: www.espaigrafic-disseny.com

MIRALLES VIA · 93 774 15 19 AV GERMANS MARTÍ, 25 (EL PLA)

Impressió: Baygrafic

PARERA · 93 775 18 97 PL. DE LA VILA, 11 (LA VILA) TORNS DE GUÀRDIA 8 FEB. - 15 FEB > 15 FEB. - 22 FEB > 22 FEB. - 01 MAR > 1 MAR. - 8 MAR > 8 MAR. - 15 MAR > 15 MAR. -22 MAR > 22 MAR. - 29 MAR > 29 MAR. - 05 ABRIL >

FCIA. PARERA (VILA) FCIA. HERNÁNDEZ FCIA. MIRALLES VIA FCIA. MASSANEDA (B. AIRES) FCIA. DE DIOS FCIA. CURTO FCIA. MIRALLES CISQUER FCIA. ROVIRA

Els torns són setmanals, comencen i acaben a les 20.00 h del DIVENDRES de cada setmana

Tiratge: 12.000 exemplars Aquest butlletí es distribueix gratuïtament per totes les bústies del municipi i en els edificis on es faciliti l’entrada del repartidor. Si no el rebeu correctament, comuniqueunos-ho al correu electrònic comunicacio@martorell.cat

PARTICIPA Els veïns que ho vulguin, poden fer ús del Reglament de Participació Ciutadana fent arribar les seves cartes a l’adreça comunicacio@martorell.cat. Hi ha de constar nom i cognoms, DNI, adreça i telèfon. Les cartes no poden superar les 20 línies. Es reserva el dret de publicar o esmenar el text.


AF_But_18_v2.fh11 11/2/13 16:59 P gina 16 C

Composici n

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Butlletí 185. Febrer-març 2013  

Butlletí d'Informació Municipal de Martorell. Exemplar número 185. Febrer i març de 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you