Programa de Festes de Sant Jordi 2021

Page 1


Any 1956.

Inicis dècada 1950.

Any 1950.

Inicis dècada 1970. Any 1967.

Any 1959.

Any 2016. Foto cedida per Jordi Molina Doménech.

Any 1990.

Any 2017.

Any 2018.


Anys 75 El dia 21 d'abril de l’any 1946, després de la missa de 11, van ser beneïdes les imatges de Sant Jordi regalades per D. Gregorio Molina Ribera a les sis filaes existents en aquell moment; Cristians, Moros Vells, Estudiants, Moros Nous, Maseros i Marrocs. Són les imatges que, entranyablement, coneixem com Sant Jordiets. El diumenge següent a la finalització de les festes d'aquell any, les imatges van ser entregades a cadascun dels nous capitans de les diferents filaes. Des d'aquell moment, els capitans acullen a sa casa el Sant Jordiet de la seua filà durant tot l'any de la seua capitania. El trasllat del mateix té lloc cada any la vesprada del 25 d'abril. La imatge del Sant Jordiet ix de casa dels capitans que acaben la seua capitania per a dirigir-se a la plaça Major, on li fa tres reverències a la imatge de Sant Jordi que hi ha a la façana del Temple Parroquial. A continuació, la imatge continua el seu itinerari fins a la casa dels nous capitans. Si durant el trajecte es creuen els Sant Jordiets de dues filaes també es fan tres reverències entre ells, i la filà que es dirigeix a la plaça Major obri files a la filà que ja ha realitzat el seu ritual davant la façana del Temple. A més a més, les deu filaes resen una oració cada vegada que la imatge del Sant ix o arriba a casa dels capitans, o quan ix i arriba al maset (si és la filà qui ostenta la capitania). Hi ha filaes que també canten els Gojos a Sant Jordi, fet que dignifica l'acte i magnifíca la devoció del poble al nostre Sant Patró. El dia 21 d'abril de 1996, amb motiu del 50 aniversari d'aquesta efemèride, les deu filaes van dur a muscle el seu Sant Jordiet des del Temple Parroquial fins l'ermita de Sant Jordi. A continuació, totes les imatges del Sant van tornar en processó fins al Temple Parroquial, acompanyant així la imatge de Sant Jordi que habitualment presidix la seua ermita i que durant els dies de festes venerem a l'altar major.

50 aniversari Commemoració del t Jordiets. San ls de ió nac de la do 6. 199 21 d'abril de


Programa de

FESTES 2021


Acompanyament de la Societat Musical Banyeres de Mariola als capitans, bandereres, presidents, Comissió de Festes de Sant Jordi i Corporació Municipal a la Solemne Missa Major. 23 d'abril de 2019. Foto d'Óscar Navarro Albero.


Programa de

FESTES 2021 Festes d'Interés Turístic Nacional des de l'any 1988 Declarades Bé de Rellevància Local l'any 2015

Festes de la Relíquia declarades d’Interés Turístic Provincial l'any 2020.

Coordinadora

Edita

Beatriz Francés Tortosa

Ajuntament de Banyeres de Mariola

Equip de redacció

Dipòsit Legal

ISSN

Beatriz Francés Tortosa

A-187-2010

2171-357X

Antoni Sanjuán Francés Antonio Sempere Beneyto Mª Elena Vilanova Calatayud Beatriz Bodí Martí J. Ricard Berenguer Silvestre Francisco Albero Blanquer Fidel Bodí García Miquel Payà Molina Rebeca Ferre Francés Paqui Hernández Valdés

Disseny i maquetació ARQU · estudio gráfico y web

Impressió Producciones MIC, S.L.

Cartell i portada Ana Belda Tudela (Accèssit millor artista local de la XXXV Edició del concurs del Cartell anunciador de l'any 2020)

Fotografies

Antonio Barrientos Soriano, Capitans dels Estudiants, Elvira Sirera Francés, Encarna Ferre, Families Vañó Francés y Rus Botella, Fidel Bodí García, Inma Jordá Ferre, Javier Puig Miró, Javier Santonja Sempere, Joaquín Enrique Real Baldó, Jordi Molina Doménech, Josep Miquel Martínez Ferre, Mª Belén Puig Miró, Mª Elena Vilanova Calatayud, Mª Luisa Pérez Santamaría, Nacho Alonso Garre, Neus i Maria Francés Vañó, Paula González Mataix, Pedro Vilanova Mora, Yolanda Beneyto Ferre, Fotos Morenet, Óscar Navarro Albero, XII Concurs de Fotografia digital, Arxiu J.A.B.V, Arxiu fotogràfic municipal, Arxius de les diferents filaes i Arxiu de la Confraria de Sant Jordi.

Edició digital www.banyeresdemariolaturisme.com/ca/festes/programes.html

Copyright de la portada: ©2021 Ajuntament de Banyeres de Mariola. Tots els drets reservats. La còpia, reproducció o transmissió de qualsevol contingut gràfic o escrit d'esta publicació queda prohibida sense l'autorització escrita de l'editor. L'equip de redacció no compartix necessàriament les opinions expressades pels col·laboradors en esta publicació.

10

PROG RAMA

D E

FESTES

2021


ÍNDEX Programa de Fest es 2021 Sant Jordi �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14

Salutacions Casa Reial �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 Presidència de la Generalitat �����������������������������������������������������������������20 Presidència de la Diputació d’Alacant ���������������������������������������������������21 Alcaldia de Banyeres de Mariola ����������������������������������������������������������� 22 Presidència de la Comissió de Festes ������������������������������������������������� 24 Alcaldia de Festes ��������������������������������������������������������������������������������������� 26 Representants Municipals ����������������������������������������������������������������������� 28 Comissió de Festes ������������������������������������������������������������������������������������� 29

La Fest a Programa d’actes ����������������������������������������������������������������������������������������� 32 Filà Cristians ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 Filà Estudiants ����������������������������������������������������������������������������������������������� 38 Filà Maseros ���������������������������������������������������������������������������������������������������40 Filà Contrabandistes ���������������������������������������������������������������������������������� 42 Filà Jordians ���������������������������������������������������������������������������������������������������44 Ambaixadors �������������������������������������������������������������������������������������������������46 Filà Moros Vells ��������������������������������������������������������������������������������������������� 48 Filà Moros Nous �������������������������������������������������������������������������������������������50 Filà Marrocs ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 52 Filà Pirates ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54 Filà Califes ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56 Confraria de Sant Jordi ����������������������������������������������������������������������������� 58

Memòria Fest era Crónica de las Fiestas 2020 Miguel Sempere Martínez ��������������� 68 La Festa 2020 en imatges ������������������������������������������������������������������������74 Programes de Festes 1946, 1971 i 1996 ������������������������������������������������� 78

PR OG R A M A

DE

F EST ES

202 1

1 1


ÍNDEX Fest ers en l 'eternitat Festers en l'eternitat ����������������������������������������������������������������������������������� 88

Hist òria Mauro Aparici, artífice del templo parroquial Antonio Mataix Blanquer ��������������������������������������������������������������������������� 96 Proceso entre Bocairent y Banyeres José Luis Vañó Pont ����������� 98 Banyeres a través del tiempo Jn. Carlos Hdez. Teruel ����������������� 102

Col.laboracions Fest eres L’any 2020. Canvis, incertesa, tot és diferent Rafael Evaristo Belda Doménech ���������������������������������������������������������� 110 La capitania en un parèntesi Elena Sanjuán Albero �������������������������114 Del carrer Sant Miquel al carrer Serrella, de balcó a balcó Família Rus Botella i Família Vañó Francés �����������������������������������������116 El sentiment fester, sempre viu Mª Belén Puig Miró �����������������������118 Viure, estimar i deixar llavor Família Bodí Berenguer ������������������� 120 Homenaje a un masero Noelia Verdú Barceló �����������������������������������121 La carroza, la lección Carlos Cortés Sempere ��������������������������������122 El nostre maset i la bandera Francisco J. Sempere ������������������������124 Vivencias de una festera Carmen Vañó Tormo ��������������������������������126 Pirata, un gran pirata. Germà, un gran germà Jami Blanes ���������� 127 Vicente Silvestre Pérez "Talaia" Tere Silvestre Hernández i Pablo Silvestre Hernández ������������������������������������������������������������������������128 Diario de la pandemia Mª Elena Vilanova Calatayud ��������������������129 Pintem les Festes… de Moros i Cristians Leo Ferre Albero i Cristina E. Rizo Antón ������������������������������������������� 130 Des de dalt del balcó Macarena Albero Cortés ������������������������������132 Espectadors M. Esperanza Esplugues M. ����������������������������������������� 134

12

PR OGRAMA

D E

FE STE S

2021


ÍNDEX Ent itats i Associacions L’Escoleta L’Equip Educatiu ������������������������������������������������������������������� 138 CEIP Alfonso Iniesta Equip Directiu ����������������������������������������������������� 140 Col·legi Fundació Ribera La Comunitat Educativa ��������������������������142 IES Professor Manuel Broseta Equip Directiu ��������������������������������� 146 Conservatori Municipal de Música El Claustre de Professors ��� 150 Societat Musical Banyeres de Mariola La Junta Directiva ����������152 Agrupació Musical "La Nova" La Junta Directiva ��������������������������� 156 Grup de danses "Aires de Mariola" El Grup ������������������������������������� 160 Asociación Cultural Amigos de los Bailes de Salón La Directiva �����161 La Coral Mariola La Coral ������������������������������������������������������������������������162 Associació Cultural Font Bona L’Associació ������������������������������������ 164 Col·lectiu Serrella El Col·lectiu ��������������������������������������������������������������� 166 La Llegenda de Sant Jordi, el drac i la princesa L’Associació ��� 168 Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios "Lucentum" La Junta Directiva ����������������������������������������170 Associació Mariola Violeta L'Associació ����������������������������������������������� 171 Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències Degeneratives La Junta ���������������������������������� 172 Creu Roja Banyeres de Mariola Assemblea local ������������������������ 174 Centre de Salut Mª Àngeles Vañó Jordà i Ariana Jordà Faus ���� 176 Cáritas El Equipo ���������������������������������������������������������������������������������������� 177 Asociación de Jubilados y Pensionistas Banyeres de Mariola Mª José Talón Belda ��������������������������������������� 180 Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats Els veïns i veïnes �181 Estació meteorològica Equip de l'estació meteorològica ������������182

Altres col.laboracions Crónica de Banyeres Juan Antonio Calabuig Ferre ����������������������� 186 XXIX Premio de Convivencia Manuel Broseta Juan Antonio Calabuig Ferre ����������������������������������������������������������������� 190 El Cor Joiós Marina Ferrer Sancho ��������������������������������������������������������192 Las cajas de cromos Mª Carmen Cortés ������������������������������������������� 193

Memòria Municipal 2020 Memòria Municipal 2020 ����������������������������������������������������������������������� 196

Publicitat Publicitat �������������������������������������������������������������������������������������������������������234

PR OG R A M A

DE

F EST ES

202 1

1 3


Sant

JORDI

El 15 de juny de 2019 els hereus d'En Gregorio Molina Ribera i Na Magdalena Albero Albero van fer donació, amb document signat pel rector de la nostra parròquia, els representants de la família i els presidents de la Confraria de Santa Llúcia i de la Confraria de Sant Jordi, de quatre casulles d’ús litúrgic a la Parròquia de Santa Maria de Banyeres de Mariola. Aquestes peces brodades a mà, i considerades com autèntiques joies artístiques, estan confeccionades amb els colors dels diferents temps litúrgics de l’any: roig, blanc, verd i morat. Estan profusament decorades i ornamentades amb brodats de diferents colors matisats fent florejats, sanefes i rocalls multicolors remarcats amb fil d’or. La figura destacada de les quatre casulles (per la part posterior ja que, per ser anteriors a la reforma del Concili Vaticà II, el celebrant feia l'eucaristia de cara a l’Altar) representa la imatge del nostre Patró Sant Jordi a cavall, llancejant el drac per defensar la princesa, sent tot el conjunt decoratiu orquestrat al centre i voltant de la representació de la creu que és ressaltada per tota la decoració. Gest dels familiars d'En Gregorio Molina Ribera que novament posa en valor i ens recorda, una vegada més, el gran amor que este il·lustre fill del nostre poble tenia i va saber transmetre als seus descendents cap a Banyeres de Mariola i cap al nostre Patró Sant Jordi.

Casulles donades a la Parròquia de Banyeres de Mariola per la familia d'En Gregorio Molina Ribera l'any 2019.


Brodat de la imatge de Sant Jordi a les quatre casulles.


SALUTACIONS | Casa Reial | Presidència de la Generalitat | | Presidència de la Diputació d'Alacant | | Alcaldia de Banyeres de Mariola | | Presidència de la Comissió de Festes | | Alcaldia de Festes | Representants Municipals | | Comissió de Festes de Sant Jordi |


Santa Maria Magdalena és la patrona de Banyeres de Mariola. A la part central de la seua aurèola trobem la insígnia de la vila, emblema realitzat en or i que va ser donat per una persona anònima de la nostra població. També trobem l’escut de Banyeres de Mariola en la part inferior del guió de la Santa, brodat sobre tela de ras amb punt matisat. Este guió va ser confeccionat l’any 1998 a Caudete, baix la presidència d’Antonio Terol Figuerez a la confraria. El guió de Santa Maria Magdalena encapçala les processons a les festes de la nostra Patrona i també participa a les processons de Setmana Santa i del Corpus Christi.


Casa

REIAL

18

S ALUTAC I ON S


SA LU TAC I ONS

1 9


Presidència de la

GENERALITAT

XIMO PUIG I FERRER

Les festes són una part molt important de les nostres vides i molts dels nostres records estan lligats a elles. Les sentim com cosa pròpia, com un patrimoni que compartim amb la gent que tenim més a prop. I sempre les hem celebrades com toca, unint esforços al llarg de molts mesos per convertir uns pocs dies de cada any en una ocasió excepcional i memorable. L'impacte de la pandèmia causada en tot el món per la Covid-19 ha tingut efectes devastadors en molts àmbits. També en els més pròxims a nosaltres, en les nostres rutines diàries i en la nostra manera de relacionar-nos amb els altres. Hem hagut de canviar moltes coses i d’alterar pràctiques que estaven molt arrelades. Costums i tradicions s’han vist profundament alterades i hem renunciat a moltes celebracions que formaven part molt important del nostre calendari. El sacrifici que ha fet la nostra societat ha sigut molt valuós, i encara haurem de continuar fent grans esforços per superar una crisi tan important. Tot i això, tenim molts motius per no perdre l’esperança. Hem estat units en els moments més durs dels últims mesos. La nostra societat ha donat una resposta modèlica i ha demostrat una vegada més el seu alt grau de civisme i la seua solidaritat. Cal seguir avant i no baixar la guàrdia ni un moment i cal també mantindre la nostra voluntat de superar la crisi causada per la Covid-19 i recuperar tot allò que estimem tan prompte com les circumstàncies ho facen possible. També les nostres festes. A Banyeres de Mariola enyoreu moltes de les vostres tradicions que han quedat interrompudes per causa de la pandèmia. Heu renunciat a elles amb

una enorme responsabilitat i espereu amb impaciència el moment de tornar als carrers per poder recuperar així unes celebracions magnífiques que vos feien sentir un legítim orgull. Les vostres festes de 2021 potser no seran com les d’altres anys, però mantindran el mateix esperit. Les banyerines i els banyerins les viureu de manera diferent, però ho fareu amb esperança, perquè sabeu que en un futur, que no està molt llunyà, tornareu als carrers i compartireu en ells la vostra alegria en el marc d’unes celebracions que seran de nou punt de trobada i espai de germanor. Vull unir-me a vosaltres des d’estes línies i enviar-vos des d’ací una cordial salutació, una forta abraçada i els meus millors desitjos per al futur.

20

S ALUTAC I ON S


Presidència de la

DIPUTACIÓ D'ALACANT

CARLOS MAZÓN GUIXOT

Sens dubte, 2020 quedarà en la memòria de totes i tots. Un any diferent, marcat dia rere dia en un calendari del qual hem anat passant les fulles amb cautela, amb prudència, amb incertesa, però també amb esperança. La crisi sanitària, social i econòmica que vivim, provocada per la pandèmia de Covid-19, ens ha posat a prova i ha tret el millor de nosaltres com a poble i com a província. Arriba el moment de les celebracions, dates assenyalades amb afecte i organitzades amb obstinació durant mesos en tots els racons del nostre territori que hauran de posposar-se o dur-se a terme de manera molt diferent a l'habitual. Però des de Banyeres de Mariola, ferms en el vostre compromís amb les festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi, heu publicat una nova edició del vostre programa de festes i, com a president de la Diputació d'Alacant, tinc l'honor, una vegada més, de participar en ell. Banyeres pot presumir d'un valuós patrimoni natural en plena Serra de Mariola. Com a municipi heu contribuït a enriquir l'extraordinari llegat cultural que atresorem a la província i estic segur que enguany, malgrat les adversitats, eixa gran família que formeu tornarà a sentir-se unida i a viure amb passió les festes patronals.

SA LU TAC I ONS

21

M'agradaria reiterar l'admiració pel vostre esforç i reafirmar el compromís d'esta institució per continuar treballant en la protecció i promoció del nostre ric bagatge, perquè les nostres tradicions no sols no es perguen en el temps, sinó que es convertisquen, ara més que mai, en la millor carta de presentació de la nostra província.


Vista panoràmica de Banyeres de Mariola. 24 d'abril de 2018. Foto cedida per Antonio Barrientos Soriano.


Alcaldia de

BANYERES DE MARIOLA

JOSEP SEMPERE I CASTELLÓ

I créiem que eixes coses no tornarien a passar. L'any 2018, l'Ajuntament reproduïa el facsímil “De la epidemia reinante en los meses de Octubre y Noviembre de 1918 en la villa de Bañeras (Alicante)”, en el centenari de l'estudi realitzat pel doctor Andrés Montes Marí. Al llarg del document, el doctor explicava com va aparéixer i evolucionar la grip espanyola al poble on estava destinat, Banyeres de Mariola. També deixa constància de la frustració i la impotència davant una malaltia a la qual intentava aplicar els recents tractaments recomanats per eminències mèdiques, però que no van ser eficaços sempre. Segons l'informe, Montes arriba a atendre a 500 pacients, dels quals arriben a sanar 465. Desgraciadament, en moren 35 per diverses patologies (pneumònia, broncopneumònia, cardiopaties, catarros crònics, tuberculosi, meningitis...). Qui anava a dir que ara, 102 anys després de la publicació de l’estudi del Doctor Andrés Montes, es reviuen episodis semblants. L'aparició i evolució de la pandèmia per la Covid-19 està marcant aquestos anys de les nostres vides. Al llarg de 2020 i principis de 2021 hem anat sofrint pujades en el nombre de contagis. La situació ha sigut i és complicada però confiem que, al llarg d’aquest any, puguem apropar-nos a la desitjada normalitat. Des de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament s'ha treballat, es treballa i es treballarà pel bon desenvolupament de la festa. Tenim un compromís amb tot allò que representa el món dels Moros i Cristians, ja que són un gran motor social i festiu del nostre poble i, a més, ho són també dels àmbits cultural, turístic i econòmic. La responsabilitat, que es va tindre en la no organització d'actes festers durant el 2020, ha de mantindre's enguany mentre la situació de la pandèmia ho exigisca. En tot moment, la prioritat ha sigut i és la seguretat de les persones. Abans que la festa està la salut de la població. Des d'ací, vull agrair el comportament exemplar dels veïns i veïnes que heu complit amb les mesures i recomanacions, que us hem fet arribar des de les diferents administracions (Govern Estatal, Generalitat Valenciana i Ajuntament). Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. És una sensació estranya escriure aquesta salutació per a un programa d'unes festes que no van a celebrar-se. No obstant això, des de l'Ajuntament hem recolzat la proposta de l'Equip de Redacció d'editar el Programa de 2021. No serà igual que els

SA LU TAC I ONS

23

precedents, però creiem que ha de quedar constància de com s'estan vivint aquestos anys sense Moros i Cristians. La vida ens porta moltes sorpreses bones, però a vegades també de roïns. I aquesta pandèmia ha sigut un clar exemple. El nostre condol a totes les persones que han perdut un ésser volgut per la Covid-19, o per altres motius, i que al dolor de la pèrdua li han hagut d’afegir la impotència de no poder acomiadar-lo en unes condicions normals. Molts ànims. Ja vindran altres anys en què puguem celebrar les festes i gaudir-les intensament. Esperem que no tarden molt a arribar, amb tota la plenitud que es mereixen: amb carrers plens de gent, actes multitudinaris, les capitanies als masets i dinars amb la família o amistats. Però... per ara, toca tirar mà de records. Tot açò passarà i el sol tornarà a brillar amb intensitat. Les primaveres ens portaran cada any l'olor de la pólvora, el so de la música i els colors dels vestits de Moros i Cristians, amb els seus Capitans i Bandereres. I la festa serà ben gran, principalment, perquè la podrem celebrar junts, totes i tots. No en tingueu cap dubte. Us anime a mamprendre el que queda de 2021 amb il·lusió, actitud positiva i optimisme, perquè vindrà el dia en què tot quedarà com una història del passat. En el meu nom, i en el de tota la Corporació Municipal, us desitge molta salut, molta felicitat, i que prompte puguem celebrar les nostres festes de Moros i Cristians. Siguem responsables.


XXVIII Concurs de Bandes de Música Godofredo Garrigues. 22 d'abril de 2018.


Presidència de la

COMISSIÓ DE FESTES

BEATRIZ FRANCÉS TORTOSA

He intentat escriure aquestes paraules moltes vegades i puc assegurar que mai havia sigut per a mi tan difícil decidir-me per on començar un text. No cal dir que mai ens haguera passat pel cap pensar que deixaríem de celebrar les nostres tan memorables festes. I sembla que haja passat molt més temps des d’aquell últim u de setembre, on ens acomiadàvem de les festes de la relíquia i ningú imaginava que les properes festes d’abril del següent any estaven en perill. Són molts els sentiments i les emocions que ens han envaït a tots aquells que portem la festa al cor, als que estimem les nostres tradicions i les sensacions i vivències que experimentem en els dies grans, any rere any. La continuïtat de les festes a les nostres vides s’ha vist truncada, però sabem que en el moment que puguem recuperar tot allò que ens unia com a festers i banyeruts, celebrarem i gaudirem com mai ho havíem fet; apreciarem cada detall, cada música, els colors dels tratges, les llums als carrers… Aquest any, al present programa quedarà patent la història, allò que ens ha marcat per impedir-nos celebrar. Quedarà patent el que estem vivint i espere de tot cor que quede només en un record que consultar en aquesta publicació. Vull donar les gràcies a tots els membres de l’equip de redacció per la seua feina desinteressada i el seu bon fer per adaptar-se a la situació que ens ocupa i les innumerables reunions telemàtiques amb les que hem anat donant forma al programa de festes de 2021.

SA LU TAC I ONS

25

Tan sols em queda animar i donar les gràcies a tots els festers i sobretot a tots els membres de la comissió de festes de Sant Jordi, els que em transmeten les seues ganes de fer festa, de treballar per ella i gaudir de cada acte i cada moment com sempre havíem fet. Prompte tornarem a recórrer els carrers plens de festa, amb aquell esperit que ens defineix com a banyeruts, com a indubtables seguidors del nostre patró Sant Jordi. Estic segura que en companyia de la Confraria de Sant Jordi, farem tot allò que estiga al nostre abast per tornar a engrandir les nostres festes quan siga possible. Vítol al Patró Sant Jordi.


Festers, capitans, músics i paisans a l'acte del "Despojo". 25 d'abril de 2018.


Alcaldia de

FESTES

FIDEL BODÍ GARCÍA

Des d’aquest programa de festes aprofite l’ocasió novament per a saludar a tot el poble de Banyeres. Vull reiterar el meu agraïment per tot l’afecte i comprensió que heu mostrat en aquest any tan difícil, atípic, seriós i de molta incertesa degut a la pandèmia que, a hores d’ara, continuem patint. Qui anava a dir-nos que no podríem celebrar les festes en honor al nostre Patró Sant Jordi. Era com un somni que ningú volia creure fins l’últim moment, jo el primer. Carrers deserts, masets tancats, silenci a tot el poble… Però, fins en aquestes difícils circumstàncies, hem sigut capaços de mantenir viva la il·lusió i l’esperit fester amb l’esperança que el més aviat possible tornarem a gaudir d’unes festes que, de segur, seran més grandioses i espectaculars. Moltíssims festers han tret els tratges i han eixit vestits als seus balcons, els músics han fet sonar els seus instruments amb gran sentiment, les campanes han sigut voltejades… Als capitans, vull donar-los molts ànims; i als festers, demanar-los comprensió, ja que des de la Comissió de Festes vam haver de prendre decisions molt difícils però necessàries. Desprès de celebrar vàries reunions telemàtiques, tots els membres reunits vam mostrar l’acord unànime i el recolzament immediat per

SA LU TAC I ONS

27

part dels capitans. També vull donar les gràcies a tot l’equip de redacció del Programa de Festes de Moros i Cristians, que s’ha esforçat enormement per mantenir un projecte en un any tan atípic i inoblidable. Tinc molt present, com no podia ser d’altra manera, totes aquelles persones que hem perdut –festers i paisans– i els seus familiars. No trobe paraules de consol per als durs moments d’angoixa que hem hagut de viure. Des d’ací, tot el meu afecte i recolzament per a tots ells. Moltes gràcies! Vítol al Patró Sant Jordi!


Representants

MUNICIPALS

ALCALDE Josep Sempere i Castelló

José Carlos Molina Benítez Mª Dolores Gil López Mª Pilar Clemente Conejo

PRIMERA TINENT D'ALCALDE Rocío Alfaro Ramos SEGONA TINENT D'ALCALDE Beatriz Francés Tortosa TERCER TINENT D'ALCALDE Jordi Amorós Francés QUART TINENT D'ALCALDE Carlos Moisés Miró Doménech REGIDORS/ES

Vicente Molina Molina Fernando Sempere Huertas SECRETARI ACCIDENTAL Miguel Sanchis Francés JUTGESSA DE PAU Belén Albero Ferre RECTOR DE LA PARRÒQUIA DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA Ramón Micó Colomer

Ester Revert Herrera Mario Martínez Francés

CAP DE POLICIA LOCAL

Lorena Ferre Camarasa

Sergio Ferrando Cambra

28

SA LUTAC I ON S


Comissió de

FESTES DE SANT JORDI CRONISTA OFICIAL DE FESTES Miguel Sempere Martínez SECRETARI DE LA

Presidència

COMISSIÓ DE FESTES

ALCALDE-PRESIDENT Josep Sempere i Castelló

Comissionats

PRESIDENTA

CRISTIANS

Beatriz Francés Tortosa

Beatriz Albero Albero

Francisco Albero Blanquer

Guadalupe Sánchez Sanchis VICE-PRESIDENT 1r Mario Martínez Francés VICE-PRESIDENT 2n Carlos Moisés Miró Doménech VOCALS AJUNTAMENT José Carlos Molina Benítez Fernando Sempere Huertas ALCALDE DE FESTES

ESTUDIANTS Laura Sanz Mayor Verónica Santonja Mayor MASEROS Julio Fernando Francés Pla José Manuel Sánchez Murillo CONTRABANDISTES Juan Rafael Puig Miró Rafael Salas Vañó

Fidel Bodí García JORDIANS ASSESSOR RELIGIÓS

Cristina Jornet Jornet

Ramón Micó Colomer

Sandra Ferre García

SA LU TAC I ONS

29

MOROS VELLS Jorge Sempere Blanquer Miguel Ángel Cerdá Ribera MOROS NOUS Mª José Bodí Belda Silvia Cardona Sempere MARROCS Mariola Mora Francés Mª Pilar Ferre Ferre PIRATES Antonio Mariano Vañó Silvestre Pedro García Gómez CALIFES Javier Silvestre Vázquez CONFRARIA DE SANT JORDI María José Francés Sanchis Leopoldo Antonio Hernández Orcajada

SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA Lara Beneyto Martínez AGRUPACIÓ MUSICAL “LA NOVA” Verónica Pérez Herrera


La

FESTA | Programa d'actes | Filà Cristians | | Filà Estudiants | Filà Maseros I | Filà Contrabandistes | Filà Jordians I | Ambaixadors | Filà Moros Vells I | Filà Moros Nous | Filà Marrocs | | Filà Pirates | Filà Califes I | Confraria de Sant Jordi I


Esquadra de la Filà dels Estudiants desfilant a l'Entrada. 22 d’abril de 2017. Foto d'Óscar Navarro Albero.


Programa

D'ACTES

La programació religiosa de 2021 ha sigut confeccionada per la Confraria de Sant Jordi i la seua celebració està supeditada a la situació de la pandèmia.

Presentació digital del programa de festes de Sant Jordi de l'any 2020.

4 D'ABRIL

4 DE ABRIL

Diumenge, a les 18:00 h, al Teatre Principal, presentació del programa de festes.

Domingo, a las 18:00 h, en el Teatro Principal, presentación del programa de fiestas.

21 D'ABRIL

21 DE ABRIL

Dimecres, a les 20:00 h, s'oferirà Missa al Temple Parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia pel "Trasllat de Sant Jordi".

Miércoles, a las 20:00 h, se ofrecerá Misa en el Templo Parroquial de la Virgen de la Misericordia por el "Traslado de San Jorge".

Vista panoràmica del Temple Parroquial de Banyeres de Mariola. Foto cedida per Antonio Barrientos Soriano.

32

LA

FESTA


22 D'ABRIL Dijous, a la 1:00 h, de la matinada hi haurà un volteig general de campanes. A les 12:00 h, res de l'Àngelus.

23 D'ABRIL Divendres, a les 7:30 h, volteig general de campanes. A les 11:30 h, solemne Missa Major a Sant Jordi. A l'eixida de la celebració el predicador firmarà al Llibre d'Or de la Confraria de Sant Jordi a la seu de la mateixa. A les 22:00 h, es dispararà un castell de focs d'artifici.

22 DE ABRIL Jueves, a la 1:00 h, de la madrugada habrá un volteo general de campanas. A las 12:00 h, rezo del Ángelus.

23 DE ABRIL Viernes, a las 7:30 h, volteo general de campanas. A las 11:30 h, solemne Misa Mayor a San Jorge. A la salida de la celebración el predicador firmarà en el Libro de Oro de la Confraria de Sant Jordi en la sede de la misma.

Solemne Missa Major de Sant Jordi. 23 d'abril de 2020. Foto cedida per Pedro Vilanova Mora.

A las 22:00 h, se disparará un castillo de fuegos artificiales.

Castell de focs d'artifici. Foto cedida por Jordi Molina Doménech.

L A

FE STA

33


25 D'ABRIL

25 DE ABRIL

A les 9:30 h, es celebrarà al cementeri la Santa Missa en sufragi per tots els difunts.

A las 9:30 h, se celebrará en el cementerio la Santa Misa en sufragio por todos los difuntos.

Santa Missa en sufragi per tots els difunts. 25 d'abril de 2020. Foto cedida per Pedro Vilanova Mora.

OCTAVARI DEL PATRÓ SANT JORDI

OCTAVARIO DEL PATRÓN SAN JORGE

Es celebraran misses amb les següents intencions:

Se celebrarán misas con las siguientes intenciones:

Dilluns 26 d'abril, a les 20:00 h, Cristians i Moros Vells.

Lunes 26 de abril, a las 20:00 h, Cristians y Moros Vells.

Dimarts 27 d'abril, a les 20:00 h, Estudiants i Moros Nous.

Martes 27 de abril, a las 20:00 h, Estudiants y Moros Nous.

Dimecres 28 d'abril, a les 20:00 h, Maseros i Marrocs.

Miércoles 28 de abril, a las 20:00 h, Maseros y Marrocs.

Dijous 29 d'abril, a les 20:00 h, Contrabandistes i Pirates.

Jueves 29 de abril, a las 20:00 h, Contrabandistes y Pirates.

Divendres 30 d'abril, a les 20:00 h, Jordians i Califes.

Viernes 30 de abril, a las 20:00 h, Jordians y Califes.

Dissabte 1 de maig, a les 18:00 h, Societat Musical Banyeres de Mariola, Agrupació Musical "La Nova", Colla de Dolçaines i Tabals "El Braçal" i Coral Mariola.

Sábado 1 de mayo, a las 18:00 h, Societat Musical Banyeres de Mariola, Agrupació Musical "La Nova", Colla de Dolçaines i Tabals "El Braçal" y Coral Mariola.

Diumenge 2 de maig, a les 18:00 h, Difunts de Banyeres de Mariola.

Domingo 2 de mayo, a las 18:00 h, Difuntos de Banyeres de Mariola.

Dilluns 3 de maig, a les 20:00 h, Confraria de Sant Jordi.

Lunes 3 de mayo, a las 20:00 h, Confraria de Sant Jordi.

34

LA

FESTA


XLI JORNADES MUSICALS DE L’OCTAVARI DE SANT JORDI Els concerts es realitzaran al temple parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia, d'acord amb el següent programa: Dissabte, 1 de maig, a les 19:30 h, Orquestra Simfònica SMI Santa Cecília de Cullera. Director: Carlos Garcés Fuentelsaz. Diumenge 2 de maig, a les 19:30 h, concert per determinar. Entrada lliure amb invitació.

XLI JORNADAS MUSICALES DEL OCTAVARIO DE SAN JORGE Los conciertos se realizarán en el templo parroquial de la Virgen de la Misericordia, de acuerdo con el siguiente programa: Sábado, 1 de mayo, a las 19:30 h, Orquesta Simfónica SMI Santa Cecília de Cullera. Director: Carlos Garcés Fuentelsaz. Domingo 2 de mayo, a las 19:30 h, concierto por determinar. Entrada libre con invitación.

8 DE MAIG Dissabte, a les 20:00 h, s'oferirà Missa al Temple Parroquial de la Mare de Déu de la Misericòrdia pel "Trasllat de Sant Jordi".

8 DE MAYO Sábado, a las 20:00 h, se ofrecerá Misa en el Templo Parroquial de la Virgen de la Misericordia por el "Traslado de San Jorge".

XXXIX Jornades Musicals de l'Octavari de Sant Jordi. 28 d'abril de 2018.

L A

FE STA

35


C/ Reconquesta, 2 www.cristiansbanyeres.blogspot.com cristiansbanyeres@gmail.com

Filà

CRISTIANS

Junta Directiva.

FUNDACIÓ Abans de 1780 FESTERS 116

Ningú haguera imaginat que passaríem per tot el que estem passant i menys m’haguera imaginat estar escrivint aquestes línies tres anys consecutius. Hem passat per temps complicats per a tots, sense saber el que passarà demà. D’alguna manera tots ens hem vist afectats, ja per feina o, pitjor encara, per salut, el no poder anar a veure els teus familiars per no poder eixir de casa… Han sigut mesos molts durs. I com no, sense poder celebrar les nostres festes de Moros i Cristians. Qui ens ho haguera dit!! Pense que tots teníem una xicoteta esperança que tot passaria i les podríem celebrar encara que fóra un poc més tard. La veritat és que ja no tinc molt més a dir. Soles donar ànims a tot el poble de Banyeres de Mariola per què açò passarà, arribaran temps millors i esperar que les pròximes festes, siguen quan siguen, siguen memorables per a tots. Visca Sant Jordi i Visca els Cristians. Àngela Carrillo Calatayud Presidenta Filà de Cristians

36

LA

FESTA


Aquí estamos escribiendo para el programa de fiestas 2021. Quién nos iba a decir lo que está pasando, pues todos esperábamos haber disfrutado de unas fiestas del 2020 grandiosas y llenas de ilusión con familiares, amigos y buena compañía, compartiendo este año especial con todos ellos y haber hecho un escrito de cómo había sido la experiencia de ser capitán. Sin embargo, la tesitura nos ha llevado a que estemos en ‘standby’ y a expensas de lo que pueda pasar con la Covid-19. De momento, me quedo con lo vivido en las fiestas de la Reliquia 2019: una experiencia inolvidable que siempre estará ahí. Ver cómo la gente te arropa, te apoya y te hacer sentir las fiestas de manera diferente es un sentimiento que no se puede explicar. Lo sientes, vives y disfrutas e intentas compartirlo con los demás.

Volveremos a disfrutar de “nuestras fiestas”. Esto llevará su tiempo, pero no debemos perder el ánimo pues esto pasará y lo venceremos y entonces de nuevo, podremos disfrutar con todo su esplendor las magnificas fiestas de San Jorge que tanto amamos. ¿Y qué más decir? Simplemente: ánimo, ya que todos juntos lograremos vencer este bache que nos ha tocado pasar y del que saldremos con más ganas e ilusión. Con paciencia lograremos volver a sonreír y a disfrutar de la vida, de las fiestas, con la armonía y amistad que ello conlleva. Tenemos que tener paciencia, que al final del túnel está la luz que nos guiará, al igual que San Jorge, en nuestro peregrinar. Visca Sant Jordi i visca els Cristians! “El eterno capitán”.

CAPITANS Alfonso Sanchis Casares Alberto Sanchis Ripoll BANDERERES Mónica Ripoll González Nuria Sanchis Ripoll L A

FE STA

37


C/ Pizarro, 7 www.estudiants.banyeres.com estudiants@banyeres.com

Filà

ESTUDIANTS

Junta Directiva.

FUNDACIÓ Es desconeix per la seua antiguitat REFUNDACIÓ 1907 FESTERS 331

A l´hora d'escriure aquest escrit que ens han demanat que redactem, com encara Presidenta de la Comparsa d'Estudiants, he de reconèixer que no vaig trobar paraules. No desitge parlar del passat, el passat que ens va tocar viure al poble de Banyeres, a la Comparsa que represente. El maset arreglat i engalanat ahí es va quedar, les portes tancades, les llums apagades. Vam passar de no tindre la nostra entaeta dissabte, a haver de tancar tot el poble i quedar-nos a casa diumenge en una situació que cap de nosaltres havia viscut mai. A hores d'ara parle de futur. Un futur que, en el moment d'escriure estes lletres, és del tot incert. Escric en desembre en vistes a abril. Escric amb incertesa però amb esperança. Tot açò passarà. No sabem ni quan ni com, però ens trobarem algun dia tots als masets, als carrers. Tornarem a sentir música, a fraternitzar, a sentir la festa. I tornarem a lloar al nostre Patró Sant Jordi, en unió i alegria. De moment, sols podem desitjar salut per a tots. Que en el moment de llegir estes línies estiguem veient ja la llum. Una salutació al poble de Banyeres , a la Comparsa dels Estudiants i a la meua Junta que, a pesar de tot, continua donant-me un suport incondicional. I que com bé podem sentir sempre en el nostre himne… I LA FESTA SEGUIRÀ! Inma Altabert Pastor Presidenta Filà dels Estudiants

38

LA

FESTA


Encetem el 2020 i amb ell el compte enrere per ultimar els detalls de la capitania. Les emocions a flor de pell, els sentiments en plena ebullició… Comença març i ja s'acosta l'Entraeta, el cor batega cada vegada més fort. De sobte, el món es para. 22 d'abril, 5 de la vesprada. El sol lluint. El carrer La Creu sona a festa. La soledat l'envaeix. Els instruments guarden silenci. Els tratges hauran d'engalanar els armaris. Els aplaudiments hauran d'esperar a les 8 de la nit. Músics i festers a casa amb el cor encollit. No podem desfilar i aquesta vegada no ha sigut la pluja. Estem desitjant tornar a omplir la plaça amb música i aplaudiments. Esperarem el que siga necessari per guardar les mascaretes i tornar a gaudir de les abraçades, els besos i les llàgrimes que expressen el sentiment fester que tots portem al cor. Trobarem un lloc on guardar tots el sentiments que prometem transmetre-vos tan prompte com siga possible, quan tots puguem cridar junts: Vítol al Patró Sant Jordi!!

L A

FE STA

39

CAPITANS Ismael Sanjuán Santonja BANDERERA Mª Carmen Sanjuán Albero CAPITANIA Mª Ángeles Sanjuán Albero Ismael Sanjuán Albero Ignacio Sanjuán Albero Elena Sanjuán Albero Lucia Sanjuán Beneyto Jorge Sanjuán Beneyto Juan Fco. Mayor Pajarón Guillermina Pérez Espinosa Ana Mª Muñoz Hernández Salvador Ferrando Boigues

Joaquín Blasco Ferre Sandra Herrera Sanjuán Javier Herrera Sanjuán Andrea Herrera Sanjuán Manuel Latorre Sanjuán Saúl Monteagudo Herrera Estela Monteagudo Herrera Sergio Mayor Sanjuán Lidia Mayor Sanjuán Aroa Sanjuán Pérez Nora Sanjuán Pérez Ana Sanjuán Muñoz Sara Sanjuán Muñoz Guillem Ferrando Sanjuán Paula Ferrando Sanjuán


C/ Sant Isidre, 1 www.maseros.com maseros@maseros.com

Filà

MASEROS

Junta Directiva.

FUNDACIÓ 1928 FESTERS 311

Tots recordarem el 2020 com l’any que no vam tindre festes, en el que vam haver de tancar els masets, en el que molta gent es va contagiar i, desgraciadament, en el que tots vam perdre un familiar, un amic, o un conegut. L’any de la pandèmia. L’any que ens va canviar la forma de viure. És difícil parlar de festa davant d’una situació tan complicada com la que estem vivint, però si alguna cosa podem tindre clar, és que la FESTA continuarà. El dia que pugam tornar a reunir-nos, a eixir al carrer, a relacionar-nos sense por, tornarem a gaudir de les nostres festes, possiblement, com mai ho havíem fet. Tornarem a desfilar, a sentir als músics pel carrer, a menjar i beure en els masets, a recordar el 25 d’abril amb més intensitat si cap... Tornarà a ser tradició, record i, més que mai, CELEBRACIÓ. Però fins que eixe moment aplegue, sols ens queda ser pacients, cuidar-se, i respectar les mesures pertinents. En nom dels Maseros, molt d’ànim a tots, i... VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI!!! Víctor José Francés Belda President Filà de Maseros

40

LA

FESTA


CAPITANS Per la filà

L A

FE STA

4 1


C/ Pizarro, 9 www.juntacontrabando.blogspot.com comparsacontrabandistas@gmail.com

Filà

CONTRABANDISTES

Junta Directiva.

Són poques les paraules que podem transmetre des d’aquest saluda perquè per desgràcia no hem pogut celebrar cap esdeveniment fester aquest any. Ha sigut un any memorable i complicat per a tots que, a ben segur, no oblidarem mai. FUNDACIÓ 1955 FESTERS 155

Altre any, el tercer, al capdavant de la junta en la que ja no hauríem d’estar, però la situació ho ha requerit així. Internament hem aprofitat per fer algunes tasques que teníem pendents a la comparsa. Sols puc tindre paraules d’agraïment als festers pel seu comportament exemplar en aquesta situació que estem vivint. A l’hora de col·laborar en tot, sempre que s’ha fet qualsevol cosa, ha hagut una comprensió molt bona a través de la comunicació recíproca via xarxes socials com, per exemple, el Dia de Glòria, un dia tan gran per al poble en general i per a nosaltres en concret. Perquè haguera sigut el dia de la nostra entraeta, dia en el que molts festers i esquadres van realitzar vídeos i fotos espectaculars, aspecte amb el que vam poder passar un dia genial i diferent des de les nostres cases en ple confinament. També vull agrair el seu treball a aquesta junta incansable, perquè... Sou genials! Un gran equip que, sense dubtar-ho mai, heu estat sempre al peu del trabuc! Gràcies amics! Molt d’ànim a tots i totes. Tornarem a estar al carrer fent allò que tant ens agrada: Festa! Molta salut! Visca els Contrabandistes! Vítol al Patró Sant Jordi! Jorge García Llopis President Filà de Contrabandistes

42

LA

FESTA


CAPITANS Per la filà

L A

FE STA

4 3


C/ Jaume I, 6 www.jordians.org comparsajordians@gmail.com

Filà

JORDIANS

Junta Directiva.

Un any diferent i unes festes molt estranyes a causa de la suspensió de les nostres volgudes festes. FUNDACIÓ 1980 FESTERS 67

No puc evitar, després d’aquest últim any, reflexionar sobre tot el que hem viscut. Estem vivint una situació difícil, en la que l’economia del nostre poble i la salut dels nostres veïns i veïnes està patint greument. Fa just un any estàvem pletòrics de pensar en les nostres festes patronals i vam començar la nostra tasca de preparar-ho tot per gaudir dels millors dies de l’any. Durant aquests últims mesos han canviat moltes coses, però el compromís de la nostra comparsa segueix estan intacte. Enguany no hem pogut celebrar cap tipus de festa, però hem de mirar al futur amb optimisme i somniar en les pròximes festes. Tota la junta directiva de la comparsa dels Jordians estem convençuts que les properes festes estaran a l’altura del gran esforç que estem fent tots i totes per superar aquesta crisi sanitària. Des d’ací vull enviar els meus millors desitjos al poble de Banyeres de Mariola. Rafael Latorre Pérez President Filà de Jordians

44

LA

FESTA


CAPITANS Per la filà

L A

FE STA

4 5


Ambaixador

CRISTIÀ

OCTAVIO GARCÍA SEMPERE

46

LA

FESTA


Ambaixador

MORO

L A

FE STA

4 7

Mª JESÚS GISBERT FRANCÉS


C/ Pizarro, 3 www.morosvells.com morosvells@morosvells.com

Filà

MOROS VELLS

Junta Directiva.

FUNDACIÓ Abans de 1780 FESTERS 512

Mientras suena el pasodoble “Flores Españolas”, buscando la inspiración en una fría tarde de enero de este peculiar 2021, me decido a escribir unas líneas para el Programa de Fiestas con la intención de transmitir mi ánimo a todo el pueblo de Banyeres de Mariola que, una vez más y como el pasado año, muy probablemente, se quedará sin poder celebrarle a San Jorge sus tan queridas fiestas. Ha pasado casi un año desde el inicio de esta terrible situación en la que nos encontramos, que, lejos de acabar, sigue mermando nuestra salud física y mental, nuestra economía y nuestra sociedad en todas sus esferas, desnaturalizando, a su vez, al ser humano, despojándolo de su valor y dignidad. Por ello, con el mismo valor que transmiten los primeros segundos de la obra “Tercio de Quites” que ahora suena, tenemos que afrontar este arduo escenario que se nos ha presentado para ponernos a prueba, como personas y como sociedad, sin dejar que el miedo, la desconfianza y el conformismo se impongan al amor, teniendo siempre como objetivo terminar esta crisis cuanto antes y del mejor modo posible, con la alegría de vivir que nos caracteriza.

Este año, cuando llegue el Domingo de Gloria, os animo a todos los vecinos de Banyeres de Mariola a engalanar vuestras casas y vuestros balcones del mismo modo que, con la bandera nacional, los Moros Viejos vestimos el castillo y los Cristianos la ermita del Santo Cristo para ser ejemplo, una vez más, de esperanza y de alegría, en un momento tan duro como el actual, rogando al glorioso patrón San Jorge que proteja a nuestro pueblo y nos libere cuanto antes de esta calamidad. Pronto volveremos a pisar los masets, a desfilar, a disparar nuestros arcabuces y, lo más importante de todo, a sentir de nuevo el júbilo y la añoranza que transmite la Fiesta, porque esa pasión es la que nos hace ser humanos y, en definitiva, ser. Con mis mejores deseos para todos y con el anhelo de poder ver pronto el colorido de los trajes, de poder escuchar la música festera y de poder oler la pólvora en las calles de esta villa, me despido con un enérgico y firme: ¡VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI! Hermógenes Fernández y Esteve President Filà de Moros Vells

48

LA

FESTA


En el mes de març, amb la proximitat de les festes, ens trobàvem acabant els preparatius de la capitania, sense imaginar-nos el que anava a canviar tot. Quan es va prendre la decisió d'ajornar l'Entraeta com a mesura de precaució, no pensàvem, per res del món, que no s'anaven a poder celebrar les festes. Quan va començar l'estat d'alarma, seguíem tenint l'esperança que només foren dues setmanes i la vida seguira com sempre, però no va ser així i ens vam trobar amb la situació que les Festes en Honor de Sant Jordi 2020 quedaven suspeses. Els dies assenyalats van ser molt durs emocionalment, especialment els dies corresponents a festes, en que els plors i el desànim eren constants. Ara, només esperem que quan es puguen celebrar no falte ningú, i ja només això, serà un motiu d’alegria. Nosaltres continuem amb molta il·lusió per acabar la capitania i estem segurs que les pròximes festes, amb les ganes que tindrem tots, lluiran com mai.

L A

FE STA

4 9

CAPITANS Xavi González Mataix Antonio Mataix Ribera Sael Valverde Mataix BANDERERES Cristina Calero Mataix Mireia Calero Mataix Paula González Mataix Mar Valverde Mataix


C/ Ángela Sempere Sanjuán, 7 morosnousbanyeres@gmail.com

Filà

MOROS NOUS

Junta Directiva.

Que dur parlar de festa! FUNDACIÓ Es desconeix per la seua antiguitat FESTERS 212

Les paraules escrites fa ara un any, quan l’anhel era viure moments de fraternitat amb la filà, queden llunyanes, eclipsades per la situació epidemiològica esdevinguda. Amb sols una Relíquia com a junta vam prendre bona nota dels aspectes que hauríem de millorar i amb molta il·lusió preparàvem els diferents actes que anaven apropant-se. D’alguna manera, les circumstàncies familiars em van fer creure que anava a demostrar a la meua esquadra, a la meua junta, a la meua benvolguda filà, que per tots ells anava a anteposar el sentit de la responsabilitat al meu dolor per la pèrdua d’un ésser volgut. A l’hivern, tancava els ulls i em veia al costat de la bandera, pensant, somniant com posar en pràctica tots els consells festers regalats. Per a cada acte, una reflexió, un record fester, un agraïment. Va arribar la primavera, la primavera més trista que molts hem viscut. Un mes d’abril ple de quietud i d’introspecció, en el que vam viure el que mai hauríem imaginat.

Al llarg d’una vida hi ha molts moments en els quals es veus apartat de gaudir amb la teua filà per diferents motius (feina, estudis, malalties, dol, inclemències meteorològiques…), però la il·lusió per tornar a viure la festa, el compromís amb les institucions i tradicions, el sentit de pertinença, fan que la festa continue. Aquesta vegada la interrupció és general, ningú gaudeix, els masets estan buits, però tornaran a omplir-se. La primavera tornarà. Si hi ha limitacions sanitàries, les complirem perquè ningú falte quan ens puguem ajuntar. Si sofrim limitacions econòmiques, ens haurem d’adaptar per a què ningú es quede enrere. Reviurem la festa amb més il·lusió que mai i sabrem assaborir els xicotets gestos. Potser una de les últimes coses que tornaran a la normalitat serà la de formar braç en braç, però no deixem d’estar units, units en un mateix crit, units perquè som germans, VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI! Mª Aurora Pascual Romero Presidenta Filà de Moros Nous

Que difícil parlar de festa quan no hi ha festa!

50

LA

FESTA


CAPITANS Per la filà

L A

FE STA

5 1


Av. Pla Roig, 17 www.filamarrocs.com correu@filamarrocs.com

Filà

MARROCS

Junta Directiva.

Fer festa FUNDACIÓ 1926 FESTERS 294

L’espanyol, el valencià, el banyerut és originalment simpàtic, divertit, hospitalari, li agrada eixir, conèixer, reunir-se,… i sobre tot, li agrada fer festa. Fer festa per celebrar esdeveniments. També fer festa per celebrar èxits. Fer festes religioses. Fer festes familiars. Fer festes al carrer. En definitiva, fer festa. La gran majoria de la població no hem conegut un any sense festes…fins ara. Sí ens han contat que durant els anys de la guerra civil no n'hi va haver però ens queda tant lluny que mai pensàvem que podríem trobar-nos en una situació així. Les darreres festes, tant les de Sant Jordi com les de la Relíquia, vam intentar programar algun xicotet acte que ens recordara que, si no fos per la pandèmia, estaríem en festes. Cadascú des de les seues cases va posar el seu granet per donar un poc d’aire a la situació: música a les terrasses, música a les xarxes, vídeos, retransmissions en directe de la Missa Major. Tot i això, va resultar molt dur.

No era fàcil desprendre’s, malgrat que sols fóra un any o dos, d’una tradició tant arrelada en cadascú de nosaltres. És clar, molt clar, que per davant de tot estava la responsabilitat i el respecte a les autoritats per tal d’aconseguir entre tots que la situació dure el menys temps possible i puguem tornar a la normalitat, si és possible, amb més ganes. Ara ens queda no oblidar res del que està passant, acompanyar a les famílies que han perdut alguna persona estimada, als que han vist de prop la duresa d’aquest virus. Pels que estem bé farem més grans les festes que puguem tornar a celebrar. Pels que han faltat farem més grans els minuts de silenci. Pels que han patit farem trons més forts. Pels que han lluitat aplaudirem amb més alegria. Per tots els que fan possible que aquesta situació puga quedar en el record, per tots ells, celebrarem de nou les festes, les nostres festes. I tindrem un motiu més. Pels que estan i pels que han faltat. Per tots ells, tornarem a fer festa. La nostra festa. Begoña Cortés Albero Presidenta de la Filà de Marrocs 52

LA

FESTA


La capitania, una gran il·lusió, un somni que totes havíem tingut des de xicotetes. Tot va començar un 20 d’abril, en un dels últims assajos abans de la diana, un d’aquells d’ultimar detalls que acaben en dinar. Com ja sabeu, la festa és això, et toca per sorteig ser esquadra oficial i acaba sent el pla de cada setmana, les vesprades de diumenge amb assajos, rialles, esforç i responsabilitat de cada component que va unint més l’esquadra i creant l’ambient fester amb música, molta música festera. Eixe ambient que t’acompanyarà per sempre cada vegada que escoltes la peça musical que et va seguir durant els assajos fins arribar al gran dia, traslladant-te a tots aquells moments que has passat i, sobretot, recordant-te amb qui els has viscut. En aquell dinar va ser quan aquesta esquadra, millor dit, quan aquest grup d’amigues, entre música i ambient fester, nervis i il·lusió, decidírem endinsar-se en aquesta experiència màgica i única. Sabíem que seria única, el que no sabíem era que quedaria marcada per una gran pandèmia mundial. Després d’alçar-nos capitanes al Sant Crist, van començar les reunions, sopars i els preparatius, amb molt d’esforç, de la Relíquia, la qual vam viure amb gran il·lusió i exprimint cada moment i acte al màxim. Aquesta experiència ens va servir per començar a preparar la

festa gran d’abril amb més ganes i, quan ja quasi ho teníem tot, a falta de dies per començar les entradetes i que el carrer es tornara a omplir de festa, va aplegar el confinament. Moltes el vam viure des de casa; altres companyes estaven a primera línia de batalla lluitant per a que tota aquesta situació acabara el més aviat possible. Però a totes ens acompanyava per dins el mateix sentiment, tindre responsabilitat i poder celebrar les nostres festes quan tot finalitze, perquè el més important és, sens dubte, que totes les persones que han d’estar, hi estiguen. Tot açò passarà i tornarem a omplir el poble de festa, de música i d’il·lusió, però seran unes festes més especials que mai, i no sols per poder acabar la capitania 2019-2020, sinó perquè tornarem als carrers i tornarem a abraçar-nos després de tant de temps, valorant molt més tots aquells detalls dels que es compon la vida. Farem que siguen unes festes úniques, les viurem amb un major sentiment i amb moltes ganes, ganes d’acabar aquest 2020 que tant ha marcat la nostra vida. Tot aquest sentiment es pot resumir en les paraules que ens va dedicar la Comissió de Festes: “L’amistat que fa esquadra i l’esquadra que crea amistat”. Vítol al Patró Sant Jordi! Esquadra Al-Kabüs CAPITANES Ana Aragonés Esteve Andrea Ballester Ferriz Ana Francés Lozano Natalia Sempere Lozano Esther Pascual García María Puerto Belda Marina Belda Ferre Rosa Barceló Aragonés Lidia García Ferrero

L A

FE STA

5 3


C/ Major, 47 Apartat 113 pirates.banyeres@gmail.com

Filà

PIRATES

Junta Directiva.

FUNDACIÓ 1948 FESTERS 190

Espere que quan llegiu açò la “cosa” estiga millor que ara. Enguany esperava un any complicat i atrafegat per temes de festa i assumptes de filà, però no ha sigut així. Ha eixit per ahí un “bitxet” que ha volgut ser protagonista, i tant que ho ha sigut. Hem tingut un any poc fester, per tant poc podem escriure de festa. De tot el que ha passat millor no escriure. Desitge que estigueu bé i ens preparem. Prompte tornarem a anar al maset, a posar-se el tratge, vibrar amb la música, sentir l’olor de pólvora i tot allò que porta la festa. Salut per a tots i totes. Visquen els Pirates! José Daniel Vañó Parra President Filà de Pirates

54

LA

FESTA


CAPITANES Mayca Berenguer Vañó Mari Carmen Vañó Tormo BANDERERA Maribel Ferre Albero

L A

FE STA

5 5


C/ San Vicent, 3 califes.com@gmail.com

Filà

CALIFES

Junta Directiva.

FUNDACIÓ 1977 FESTERS 69

Tal vegada semble surrealista parlar de festa en moments com aquests, a dia de hui, quan falten pocs mesos per al que serien les nostres festes amb la situació que estem vivint i la que hem viscut mesos enrere. Qui anava a dir-nos que anàvem a passar per aquesta situació, puix cap de nosaltres imaginava tot el que ens ha passat i ens està passant. Allà, cap a principis d’any, escoltàvem que algun tipus de virus havia aparegut a la Xina i sense donar-li més importància, continuàrem fent els nostres plans de vida, parlant de festa, del que faríem i deixaríem de fer, de les capitanies, de com organitzaríem les festes del 2020… Passat el mes de febrer escoltàvem i llegíem als mitjans de comunicació que un virus anomenat Covid-19 agafava vol, però nosaltres, com si res, continuàvem veient-lo com una cosa llunyana i vam seguir centrant-nos en les nostres vides i en les properes festes. Arribat el mes de març, les notícies eren preocupants, però cap de nosaltres podia imaginar el que se’ns venia damunt: el virus havia arribat al nostre territori i ningú podia parar-lo. Tancats a casa, gent infectada, hospitals plens de pacients, gent que moria… No era moment de pensar en festa i molt menys de fer plans a curt o mitjà termini. L’arribada de l’abril i… "festes” des dels balcons, ambient

trist i nostàlgia del que hauríem d’estar vivint i no podia ser. Records a la televisió de festes passades, la gent vestida a casa intentant celebrar alguna cosa que no hi era, sentiments enfrontats, emoció i tristor alhora. Passat quasi un any, encara es fa difícil escriure paraules sobre aquesta situació, sense poder tindre la vida a la que estàvem acostumats i sense saber certament quan acabarà aquest mal somni. Aprofitant aquesta oportunitat, també volguérem tindre un record cap a un gran fester que ens va deixar abans d’aquest mal somni: el nostre etern capità Luis Miguel. Ell va ser un referent de festa i vida pels Califes, lluitador i servidor de la festa i Sant Jordi. Igualment, cal recordar altra gran persona que, a pesar de ja no ser califa, era un més de nosaltres: Talaya. Fundador, creador de la lletra del nostre himne i gran fester. Sempre vos tindrem en el nostre cor. Per últim, no volguérem acomiadar-nos sense desitjar a tot el poble, ara més que mai, molta salut i força per encarar el futur. Som un poble valent i, segur que, quan açò acabe, ens alçarem cada dia amb més ganes de viure i fer festa. Vítol al Patró Sant Jordi!! Rafael Vicedo Alal President de la Filà de Califes 56

LA

FESTA


CAPITANS Khatir Bahri Calabuig Rafael Barceló Ferre Agustín Berenguer Sirera Jorge Castelló Ribera Alberto Dobón Belda David Están Francés Raúl Ferre Molina Miguel Llopis Mora Joan Llopis Mora Gregorio Mora Albero Javier Mora Albero Joan Mora Francés Francisco Javier Ribera Navarro Ramón Sánchez García Iván Sanjuán Sanz Pablo Silvestre Hernández Javier Silvestre Vázquez Rafael Vicedo Alal Andrés Vicent Puig

L A

FE STA

57


C/ Sant Francesc, 10-12 www.csantjordi.es csj@csantjordi.es

Confraria de

SANT JORDI

Junta Directiva.

FUNDACIÓ Es desconeix realment l'inici del seu camí, perquè la devoció a Sant Jordi a Banyeres de Mariola ve des de temps immemorial. Es va constituir i reglamentar oficialment el 23 d'abril de 1928. SOCIS 1.746

PRESIDENTA

Leopoldo Antonio Hernández Orcajada

María Elena Vilanova Calatayud

Raúl Jornet Jornet

VICE-PRESIDENT

Jaime Llorens Francés

Jorge Silvestre Beneyto

Rosario Martínez Pina

SECRETARIA

Estanislao Mataix Mora

Macarena Albero Cortés

Vicente Molina Doménech

TRESORERA

María José Molina Ferre

María Belda Silvestre

Rafael Pont Payà

VOCALS

Javier Puig Miró

Joaquín Albero Navarro

María Cristina Ribera Tortosa

Mónica Berenguer Belda

José Manuel Sánchez Murillo

Yolanda Clemente Conejo

María Ángeles Sanjuán Albero

María Teresa Doménech Montava

María Dolores Segura Beneyto

Jorge Esteve Molina

Jorge Sempere Aracil

Jorge Ferre Rubio

Juan José Serrano García

Vicente Francés Huertas

Roberto Silvestre Calatayud

María Jesús Francés Mora

Juan Miguel Vañó Cerdá

María José Francés Sanchis

Moisés Vañó Jordá

María José Fuster Cuartero

Javier Vañó Requena

María Remedios Garrido Aracil

Andrés Vicent Puig

María Remedios Gil Ribera

Daniel Vilanova Calatayud

58

LA

FESTA


Quan pel mes de novembre, Rafael E. Belda Doménech va vindre a casa a parlar amb mi i em va transmetre que havia sigut triada per a ser la persona que el rellevara en el seu càrrec…, a la meua ment començaren a vindre moltes vivències, records i també moltes persones… persones a les quals he d’agrair el que hui sent i sóc. En primer lloc, als meus pares, per saber transmetrem la fe per Jesucrist i la devoció per Sant Jordi Màrtir, no sols amb paraules, sinó amb fets. Als meus avis, persones molt estimades, a les quals mai oblidaré, ja que amb ells vaig aprendre a resar i també a memoritzar i a meditar alguna oració. De la mà dels avis d’Alfafara és la meua devoció pel Diví Salvador i la Mare de Déu de la Llum. A les Germanes de la Caritat i Mestres del col·legi Fundació Ribera. Què puc dir que no sapigueu de “La Milagrosa”? A les meues catequistes de la 1ª Comunió, al Grup Scout Edelweiss, monitors/

es i amics i amigues que vam compartir la fe en Jesús… A la meua catequista de Confirmació, Paquita Aznar Satorre, i que fa poc més d’un any ha passat a la casa de Déu. A D. Ricardo, com a rector de la nostra parròquia i també com a docent en 3r de BUP de l’assignatura de religió, ja que gràcies al treball d’investigació que ens va manar fer sobre l’iconografia de Sant Jordi al nostre poble, vaig saber estimar i valorar tant el patrimoni material con devocional del nostre patró. Per descomptat que tinc moltíssimes persones més a les quals agrir, i que m’han aportat molt a la meua vida, però he volgut ressaltar els fonaments del que hui sent i sóc. Sols em queda dir, que estic molt il·lusionada pel càrrec que he d’exercir i que faré tots els possibles per a promoure la pietat i la devoció per Sant Jordi, organitzar els actes litúrgics i religiosos de les Festes Patronals i cuidar i custodiar el patrimoni de la Confraria de Sant Jordi.

Assemblea general de la Confraria de Sant Jordi després d'haver sigut elegida com a presidenta Mª Elena Vilanova Calatayud. 7 de març de 2020.

L A

FE STA

59


Aquestes són les primeres paraules, amb les quals em vaig dirigir a l’assemblea general després d’haver sigut elegida presidenta de la Confraria de Sant Jordi el 7 de març de 2020. Durant els mesos de novembre a març, vaig conformar la junta que anava a presidir. Vaig pensar amb dones i homes, amb qualitats i pensaments dispars, i també amb dos denominadors comuns essencials per a mi: la devoció al Patró Sant Jordi i l’estima a les festes i, a més a més, d’il·lusió i ganes de treballar. En les primeres persones que vaig pensar per als càrrecs de vicepresident, secretària i tresorera, van ser Jordi Silvestre, Macarena Albero i María Belda respectivament. El primer encontre el férem el 8 de desembre a ma casa, per a conformar la resta de membres i posar en comú idees, inquietuds i desitjos. El següent pas era contactar amb ells. En el meu record queden totes i cadascuna de les seues reaccions al proposar-los formar part de la junta de la Confraria de Sant Jordi. Bé fóra per telèfon a les 8 del matí o de la nit, en persona pel carrer o presentant-me en les seues cases en el ple de l’hivern o inclús en el seu lloc de treball. Les abraçades dels més efusius! I l’apretó de mans baix la imatge d’un Sant Jordi… i també aquella persona que em va dir: “Hi ha coses en la vida que es presenten i no pots dir que “No” i aquesta és una d’elles”… Puc assegurar que hi ha per escriure un quadern. El 23 de febrer de 2020, a tan sols dos mesos del dia de Sant Jordi, vaig convocar a tots els components de la futura junta directiva a una reunió perquè es conegueren i explicar-los la finalitat de la Confraria. Al llarg de les setmanes següents, les conversacions amb Rafael E. Belda Doménech eren cada vegada més freqüents, ja que anava posant-me al corrent de tot i aclarint dubtes. Li agraïsc la seua paciència, predisposició i atenció cap a la meua persona, ja que han sigut moltes les telefonades i les qüestions consultades. El 15 de març de 2020, la directiva teníem prevista una reunió per organitzar els grups de treball per a les Festes de Sant Jordi, tan sols faltava un mes. Hi ha dates que es queden gravades i una d’elles n’és el 14 de març de 2020, “data en què el govern decreta l’Estat d’Alarma”. Eixe dia es va parar tot, l’endemà vàrem anul·lar la reunió. La vam anar posposant, pensant que en uns dies passava tot. Durant eixe temps, anàvem reunint-nos te-

lemàticament i finalment, i amb totes les mesures de seguretat, la vam fer presencial el 15 de maig de 2020. Dies abans de Festes de Sant Jordi, D. Ramón em va telefonar per comunicar-me que a la Missa Major del dia de Sant Jordi nomenaria a la nova junta de la Confraria. I així ho va fer. A més a més, deixava escrit al llibre d’or de la Confraria de Sant Jordi: “… Proclamem als confrares i germans nostres en la fe com a presidenta a Elena Vilanova … i junta durant el proper trienni en aquesta Parròquia de Santa Maria de la Misericòrdia de Banyeres de Mariola i done confirmació de la seua junta…” La nova junta de la Confraria de Sant Jordi començava a caminar de manera molt especial, res abans havia sigut igual. Des de casa i per Intercomarcal o per Facebook teníem l’oportunitat de seguir totes les misses: la del Trasllat a l’Ermita del nostre Patró, la del dia de Sant Jordi, la del Cementeri, les de l’Octavari i per finalitzar, la missa del Trasllat del dia 3 de maig. En aquesta última celebració, vaig acompanyar a D. Ramón Micó Colomer i a Rafael E. Belda Doménech. Dos mesos abans no haguera pogut imaginar com anaven a ser les Festes de Sant Jordi 2020. Van ser viscudes a casa. També em faltava el soroll de la gent, la música i el color al carrer. Així i tot el meu cor estava revestit de festa, com també els nostres balcons que lluïen amb els rodabalcons de la imatge de Sant Jordi, des de feia ja més d’un mes. El 5 de maig de 2020 es van complir trenta anys de la reconstrucció de l’Ermita de Sant Jordi. Agraeix amb aquestes línies el servici de custòdia i neteja de l’ermita durant aquest temps a la família de Antonio Prats Monllor i Concepción Herrero Pérez. Aquesta prestació queda ara en mans de David Albero Prats, donant-li continuïtat a la tasca que el seu avi va començar. Dues setmanes després, el 19 de maig, Turisme declara les festes de la Relíquia de Sant Jordi, festes d’Interés Turístic Provincial. La Confraria de Sant Jordi es congratula per aquesta bona notícia. La primera labor com a Junta de la Confraria va ser la desinfecció del temple parroquial el cap de setmana

6 0

LA

FESTA


Primera reunió de la nova junta de la Confraria de Sant Jordi. 24 de juliol de 2020.

del 23 i 24 de maig. Vam organitzar grups de treball per fer eixe servici a la nostra comunitat, igual que la resta d’associacions i confraries. Després de la convocatòria que remet Rafael E. Belda Doménech, el 24 de juny em reunisc per primera vegada amb els Majorals de la Confraria de Sant Jordi a la Seu. Des del primer moment he sentit el vostre suport i a la volta vos agraïsc els consells i suggeriments, als quals he prestat atenció i els he posat en pràctica. El divendres dia 26 i el dissabte 27 de juny, i vist que la situació amb la Covid-19 havia millorat una mica, la junta de Rafael E. Belda Doménech, organitzà l’arreplegada conjunta del cartó “aquesta devia haver-se realitzat el 3 i 4 d’abril”. Vàrem acudir un grup de persones de la nova junta, els quals ens vam repartir pels diversos grups i així ensenyar-nos a peu de carrer les diverses rutes. El mestre Antonio Lillo Pérez dóna a la Confraria de Sant Jordi les partitures arranjades i la digitalització de l’himne a Sant Jordi i la Confraria de Sant Jordi edita cinc enquadernacions del nomenat himne. El 26 de juny de 2020, el president en funcions de La Confraria de Sant Jordi, Rafael E. Belda Doménech obsequia per als arxius de la Comissió de Festes, l’Agrupació Musical “La Nova”, la Societat Musical Banyeres de Mariola, la Confraria de Sant Jordi i un d’agraïment al mestre Antonio Lillo Pérez d’un exemplar d’aquesta enquadernació, en un acte senzill al saló de la Confraria de Sant Jordi.

L A

FE STA

61

La vesprada del 15 de juliol ens vàrem reunir a la Seu de la Confraria, els presidents i càrrecs principals de les juntes sortint i entrant, per a realitzar la simbòlica “entrega de Claus”. Des d’aquestes línies done les gràcies a totes i cada una de les persones que han format part de les juntes directives que ens han precedit. Pel seu treball i esforç, ja que ens han deixat un llegat no sols material que hem de custodiar, mantenir i donar continuïtat. Un altre aspecte, base fonamental de la Confraria és el devocional, el qual volem fomentar i transmetre entre els que ens envolten i especialment entre els més menuts. Després de cinc mesos d’espera, el 24 de juliol la junta ens reunírem per primera vegada a la Seu Social portant a terme la primera reunió de la Junta de la Confraria de Sant Jordi. Un dels punts més importants de l’ordre del dia va ser informar dels integrants dels grups de treball: Fotografia, Web i xarxes Socials, Carrossa de Sant Jordi, Organització i protocol Missa Major, Muntatge església, Trasllat de Sant Jordi-Imatge ermita-andes Cambril, ofrena, Ermita Sant Jordi, cera, imatge gran de Sant Jordi, Processó Sant Jordi i Relíquia, Missa Cementeri, Pal-li, Monument a Sant Jordi, Inventari, Jornades Musicals, Intendència, Arxiu històric, Comissió de Festes, Coordinació vehicles cartó, Loteria, Tresoreria, Secretaria, Vicepresidència i Presidència. També vaig convocar a D. Ramón Micó Colomer com a mossèn de la nostra parròquia. Se li va proposar ser el nostre Consiliari i estem


a l’espera de la contestació per part de l’Arquebisbat de València.

tan prompte puguem celebrar-lo contarem amb la seua presència.

Al llarg de les setmanes següents els responsables dels grups de treball es reuniren amb els seus antecessors perquè els explicaren amb detall les tasques a realitzar. Al mateix temps es va remetre la documentació del canvi de Junta per tal d’actualitzar les dades tant a l’Arquebisbat de València com al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. També comunicàrem el nomenament de la nova Junta Directiva, mitjançant un saluda a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola, Comissió de Festes, filaes, bandes de música, Coral Mariola i Grup de Dolçaines i Tabals “El Braçal”.

El dimecres 2 de setembre ens va visitar a la Seu Social José Antonio Serrano, locutor de televisió Intercomarcal, amb motiu de la Festivitat de la Relíquia de Sant Jordi. Vam mostrar la Relíquia del nostre patró amb el seu reliquiari. A continuació em vaig desplaçar fins al parc de Vil·la Rosario, on m’esperava Paco Navarro, company de Serrano, per a parlar de la celebració de la Relíquia.

El 28 d’agost els grups de protocol i imatge de Sant Jordi de l’altar van fer neteja, tant de la seu social de la Confraria, com de l’altar. Amb la col·laboració de l’anterior president Rafael E. Belda, vàrem baixar la imatge de Sant Jordi per a familiaritzar-se amb el seu mecanisme. El 9 de maig de 2020, data prevista per al Trasllat de Sant Jordi des de l’església de Santa María a la seua ermita, seguit del sopar de germanor de totes les juntes anteriors i amb la imposició d’insígnies va quedar reduït a la missa del dia 3 de maig. A causa de la situació del moment, es va pensar fer una celebració Eucarística el diumenge 30 d’agost i donar-li la rellevància que li correspon a l’acte de la imposició. Vam col·locar a l’altar un centre en 37 roses roges, una per cada membre de la Junta de la Confraria. Enviàrem un saluda a totes les juntes que ens havien precedit, en el qual indicàvem, a part de lloc i l’hora, que ens digueren el nom de les persones que anaven a assistir a la celebració, ja que el temple en aquells moments tenia un aforament del 75%. Es van crear grups per a desinfecció, presa de temperatura, acompanyament al lloc assignat. Però la nit del dissabte dia 29, i després del comunicat que va llançar a les xarxes socials l’Ajuntament de Banyeres de Mariola informant de l’augment de casos al nostre poble, vam decidir anul·lar aquest acte, quedant ajornat sense data. Per aquesta celebració estava prevista que ens acompanyara un reduït nombre de músics de la “Camerata clàssica de la Societat Musical Banyeres de Mariola”. Finalitzada la celebració ens delectarien amb el concert: “Músics amb Denominació d’Origen”. Aquest es va ajornar per al 27 de setembre de 2020. Agrair a la Societat Musical de Banyeres de Mariola l’oferiment i l’interés per donar-li distinció a aquest acte. Per descomptat, que

El dissabte 5 de setembre, vespra de la festivitat de la Relíquia, un grup reduït de la junta de la Confraria preparàrem el Guió de Sant Jordi i la Relíquia per a portar-ho a l’església i presidir totes les celebracions eucarístiques del cap de setmana. Abans d’eixir i amb solemnitat vàrem cantar els gojos i vàrem tindre un moment íntim de veneració a la Relíquia del Sant. Col·locàrem el guió de Sant Jordi a l’altar major baix el llenç de Sant Gregori, la Relíquia la vam dipositar al tabernacle de l’altar major. L’ornamentació es va limitar a flors a la taula de l’altar, a les pilastres del mateix i 23 roses roges a l’altar del nostre Patró. El 6 de setembre, a les 7:15 h, amb silenci als carrers, trencat pel volteig de les campanes de la nostra parròquia, Macarena, María i jo penjàvem a la façana de la seu el rodabalcó de vellut granat que la junta anterior va confeccionar per a les festes de Sant Jordi 2020 i que no varen poder estrenar. Abans de les 8:00 h, la Relíquia

Preparatius de les festes de la Relíquia de Sant Jordi. 5 de setembre de 2020.

62

LA

FESTA


Solemne Missa Major de la Relíquia de Sant Jordi. 6 de setembre de 2020.

quedava col·locada a l’expositor de l’altar major, com el dia de la vespra.

a la Seu de la Confraria. Ambdós donats pels familiars d'en Gregorio Molina Ribera.

Al voltant de les 10 del matí, anàvem acudint a la seu social de la Confraria tots els membres de la junta. Allí, a la seu, teníem preparat per a cada u de nosaltres una mascareta higiènica dissenyada per Javier Puig Miró, membre de la junta directiva i confeccionada per Creaciones LLopis, S.L. Aquesta mostra a un lateral la imatge del Sant Jordi del trasllat i a l’altre la Creu Roja, símbol del màrtir, amb les inicials del Sant sobreposades. El grup de protocol va rebre instruccions de les mesures a seguir per a l’entrada al temple: prendre la temperatura, anotar les dades personals i acompanyar als seus llocs als assistents. Abans d’eixir cap a l’església, vaig entregar a Joaquín Albero i a Vicente Francés, membres de la directiva, el certificat corresponent per l’adquisició d’una imatge de Sant Jordi.

L’Eucaristia va ser retransmesa en directe per Intercomarcal i per Ràdio Banyeres de Mariola. Agrair a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola que ens facilita aquests mitjans de comunicació per arribar a tothom.

A la celebració, ens van acompanyar, autoritats civils i festeres, presidents, comissionats, capitans i bandereres de totes les filaes, majorals de Sant Jordi, cronista de festes, presidents de les bandes de música i fidels fins a completar aforament. Aquesta va ser oficiada per D. Ramón Micó Colomer, junt amb el diaca Rodrigo Ferre Bodí. En la part musical sols quatre veus de la Coral Mariola Mª Dolores Segura Beneyto, Salvador Calero Beneyto, Inmaculada Jordá Ferre i Nacho Alonso Garre i Francis Blanes Sempere a l’orgue. Per aquesta ocasió Don Ramón ens va demanar la casulla i l’estola rosa i per a la comunió el Calze custodiats Solemne Missa Major de la Relíquia de Sant Jordi. 6 de setembre de 2020. L A

FE STA

63


Encara que no teníem les insígnies, gaudírem del primer acte com a Junta de la Confraria. Com ens va explicar D. Ramón, els fundadors de l’associació quan van començar tampoc les tenien. En finalitzar l’Eucaristia tota la Junta ens férem una foto a les grades de l’església i a continuació acudírem a la seu social En Josep Sempere i Castelló, alcalde de Banyeres de Mariola, D. Ramón Micó Colomer, mossèn de la Parròquia de Santa María de Banyeres de Mariola i una xicoteta representació de la junta directiva, per a celebrar l’acte de la signatura al llibre d’or de la Confraria per part del predicador. Una vegada allí els vaig donar la benvinguda i els vaig llegir el següent: La Seu és punt d’encontre de les juntes directives, d’assemblees dels confrares i de reunions amb els majorals. Lloc de treball de les juntes i on es posen damunt de la taula: les il·lusions, projectes i també els fracassos… on es crea debat i consens… La Seu, lloc d’acolliment i de felicitacions, on la Junta Directiva rep, any rere any, i després de la Missa Major de Sant Jordi i de La Relíquia, a autoritats civils i religioses, als majorals, als presidents i

presidentes i als capitans i bandereres de totes les filaes. Enguany una imatge molt distinta, respecte a anys anteriors, tant sols una petita representació de la Junta de la Confraria. La Seu, lloc d’agraïment i tradició, on s’agraeix al predicador la celebració de la Missa Major i se’l convida a estampar la seua signatura al Llibre d’Or de la Confraria i així deixar constància escrita de la seua presència entre nosaltres. Llibre d’Or que enguany compleix vinti-cinc anys, des que el 23 d’abril de 1995, D. Manuel Soler Espí, rector molt estimat pel poble de Banyeres de Mariola, obrira per primera volta aquest llibre i deixara unes paraules de gratitud i afecte. Li vaig demanar a D. Ramón que ens signara en el llibre d’or de la Confraria i que ens llegira la seua dedicatòria i que a continuació fera el mateix amb la de les festes de Sant Jordi. Per finalitzar l’obsequiàrem amb un gravat del Guió de Sant Jordi, elaborat pel l’artista local, Manuel Granados.

Acte de la signatura al llibre d'or de la Confraria per part del predicador D. Ramón Micó Colomer. 6 de setembre de 2020.

6 4

LA

FESTA


Arreplegada de cartó de la Confraria de Sant Jordi. 3 d'octubre de 2020.

Després de l’última celebració al temple parroquial, uns membres de la junta de la Confraria de Sant Jordi tornàrem a la Seu el Guió del Sant. Don Ramón, després de visitar a un malalt, tornà la Relíquia a la Seu. La junta de la Confraria de Sant Jordi, a pesar de les limitacions que ens marca el moment que estem vivint, una pandèmia, està molt activa. Els grups de treball tan d’arxiu, com de web i xarxes socials, el de protocol i el de loteria entre d’altres continuen les seues tasques. Respecte al cartó hem pensat continuar amb aquesta forma de finançament per poder dur a terme futurs projectes. Al mateix temps estem convençuts que és una activitat que fa lligams. Encara no hem consensuat cap projecte, ja que estem en la fase d’aportar idees i il·lusionar-nos. En una ocasió, mentre ens trobàvem plegant calendaris, vaig llançar la pregunta i un membre de la junta em contestà: “Elena, la imposició d’insígnies. Eixe és el meu projecte”. Enguany, la imatge escollida per a la participació del sorteig de Nadal, és una de Sant Jordi i el drac amb Banyeres de Mariola al fons. La tècnica utilitzada és la del “socarrat”, d’origen medieval, típica de la terrisseria valenciana. Aquesta va ser cedida per la confrare M.B.S. Agrair des d’ací als comerços col·laboradors, als anunciants que ens ajuden a continuar difonent la iconografia del nostre Patró Sant Jordi i a totes les persones que participen incondicionalment any rere any amb la Confraria de Sant Jordi comprant les participacions i dècims. El calendari editat per al 2021, ha estat patrocinat per l’empresa local Albero Forte Composite, S.L. S’ha em-

L A

FE STA

65

prat una icona de Tessalònica (Grècia) de Sant Jordi a cavall lluitant amb el drac, cedida per la veïna del nostre poble R.B.B. En blau estan els dies assenyalats per a la Confraria de Sant Jordi. S’han afegit els dies de misses mensuals per als difunts de la Confraria, que passen del dia 23, al quart dissabte. El pròxim 21 d’abril de 2021 celebrarem el 75é aniversari de la benedicció dels sants Jordiets que D. Gregorio Molina Ribera va donar a les filaes existents l’any 1946. El 25 de desembre, dia de Nadal, Don Ramón Micó Colomer es revestia amb la casulla blanca de Sant Jordi per a oficiar la celebració Eucarística de la Missa Major. La nit del diumenge 3 de gener de 2021, lamentàvem la pèrdua de Don Manuel Soler Espí, Canonge de la Catedral de València. Molt estimat a Banyeres de Mariola i en especial a la Confraria de Sant Jordi, ja que va ser retor a la Parròquia de Santa Maria durant huit anys i consiliari de la Confraria des de 1967 fins a 1974. En diverses ocasions ha sigut convidat a presidir l’Eucaristia de Sant Jordi i de la Relíquia. Al llibre d’or de la Confraria tenim per a sempre paraules d’agraïment i estima al poble de Banyeres i en especial la seua devoció a Sant Jordi. En el cel que descanse. Després d’aquest any barrejat d’angoixa, silencis, acomiadaments inesperats i mancança d’abraçades, desitgem tornar a gaudir de les nostres festes amb l’esperança de poder organitzar les properes festes en honor a Sant Jordi. Vítol al nostre Patró Sant Jordi.


Memòria

FESTERA | Crónica de las Fiestas 2020 Miguel Sempere Martínez | | La Festa 2020 en imatges | | Programa de Festes 1946, 1971 i 1996 |


Esquadra Oficial de la Filà de Moros Vells a la Diana. 23 d’abril de 2015. Foto cedida per Nacho Alonso Garre.


Crónica de las

FIESTAS 2020 27 de febrero

MIGUEL SEMPERE MARTÍNEZ Cronista Oficial de Fiestas

entregándose por el Sr. Alcalde, la Presidenta de la Comisión de Fiestas y el Alcalde de fiestas los premios a todos los galardonados.

A las 20:00 h., en la sala de exposiciones del Teatro Principal se inauguró la exposición del cartel de fiestas, cuyo autor es Óscar Climent Llácer, acto al que asistieron las autoridades, capitanes, presidentes y mundo de la fiesta. Empezaba un nuevo año festero con la ilusión y la esperanza de siempre.

Envolta el crespó de dol Mariola envolta de boira, no deixa sentir l’olor de l’espígol i la sàlvia.

8 de marzo

12 de marzo

A las 18:00 h., en el Teatro Principal, se procedió a la entrega de premios de los concursos escolares de dibujo y redacción de fiestas. Con gran afluencia de público, el acto fue amenizado por un mago que, como en ediciones anteriores, consiguió la participación de los asistentes. A continuación dio comienzo el acto central,

Se declararon ya las primeras noticias del covid-19. El Alcalde, Presidenta de la Comisión de Fiestas, Alcalde de Fiestas y presidentes de las comparsas decidieron por precaución suspender todas las “entraetes” en miras a cómo se desarrollaba la evolución de la pandemia. Con esto comenzó el calvario que posteriormente llevó

Entrega de premios de los concursos escolares de dibujo y redacción de fiestas. 8 de marzo de 2020.

68

MEMÒ RI A

FESTERA


a aplazar las fiestas hasta que pasaran los efectos del virus maligno, así como lo habían hecho otros pueblos hermanos de la fiesta. Se realizaron reuniones por videoconferencia, tomando parte los presidentes de las comparsas, la Cofradía de San Jorge y los componentes de la Comissió de Festes de Sant Jordi. Ya se vivía el preludio de nuestras fiestas en el corazón de los banyerenses, cuyos balcones eran lugares donde presidían los estandartes de San Jorge y de Santa María Magdalena en señal de devoción y súplica para solicitar su mediación ante Dios, rogando por toda la humanidad y, en especial, por este pueblo que los tiene como patronos e intercesores. Inquietud despavorida davant este mal endèmic, en què, impotent, l’home plora l’avanç de la pandèmia.

15 de marzo Estaba prevista la presentación del libro programa de fiestas, que quedó impreso y embalado en los almacenes municipales durmiendo el sueño de los justos. No obstante, el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas lo dio a conocer en formato digital, con lo que pudimos ver y leer, aunque sin poder tocarlo físicamente, hojeándolo mediante móviles y ordenadores. Claro que perdimos el gusto de sentir el olor ocre de la tinta recién impresa. A partir de entonces, todas las tardes a las 20:00 h., en los balcones donde estábamos confinados, sonaban aplausos en honor de quienes luchaban para erradicar la enfermedad en los hospitales, de los funcionarios que limpiaban calles y voluntarios que asistían a los necesitados, como son Cruz Roja Española y Protección Civil. A la par, nuestros músicos, que afortunadamente son cada vez muchos más, enviaban mensajes desde sus domicilios con sus instrumentos y su imaginación, en solitario o en grupo por medio de montajes audiovisuales, ayudando a que participáramos mediante nuestros teléfonos móviles de ese mensaje de amor a las notas musicales. Al mismo tiempo cada vecino hacía uso de su imaginación para ofrecer señales de unión, fraternidad y esperanza que nos hacían sentirnos arropados a niños y mayores. Las familias vivíamos más unidas que nunca y todas las tardes nuestro párroco D. Ramón Micó Colomer oficiaba

M E M ÒR I A

F EST ERA

69

Balcón con estandartes de San Jorge y Santa María Magdalena. Marzo de 2020.

en solitario la misa que era retransmitida por Radio Banyeres de Mariola y a través de las distintas redes sociales. Al finalizar la eucaristía diaria, la campana de la Misericordia lanzaba un toque de oración en su volteo, mientras el cura párroco rezaba la rogativa delante del altar de San Jorge con el fin de combatir la virulencia de la enfermedad y en señal de oración por todos aquellos que nos dejaron y ya se encuentran en la presencia del Padre. Quan la jove primavera ompli l’alba d’esplendor, sonen els sons als balcons clamant tots amb esperança, vida i llibertat ansiada per la festa i per l’amor.

5 de abril La Filà de Moros Vells no pudo celebrar su concierto de música festera que cada año prepara con ilusión para deleite de quienes acudimos a esta cita anual. Naturalmente tampoco se pudo asistir a los actos de Semana Santa, siguiéndose por las redes sociales y Radio Banyeres, celebrándose sin fieles. Se notó un gran vacío la noche del 11 de abril al no poder asistir físicamente a la Vigilia Pascual, sin la Procesión del Encuentro, ni disfrutar de la música festera que nos introducía cada año al Domingo de Gloria, día en que se izan las banderas y el pueblo anuncia la fiesta año tras año.


12 de abril A las 9:00 h., volteo general de campanas mientras en las terrazas y balcones ondeaban las banderas nacionales y se disparaban al aire cohetes voladores. Nuestros músicos nos obsequiaban, por vía audiovisual, con la interpretación de pasodobles, marchas e himnos de las comparsas, sustituyéndose así la tradicional “plantà de banderes” en el Santo Cristo, los Cristianos, en el Castillo, els Moros Vells, y las demás comparsas y Cofradía de San Jorge en sus sitios de costumbre. Cada familia celebró su “esmorzaret” recordando los años que durante tanto tiempo había reunido a los festeros y amigos. Tampoco los Contrabandistas pudieron celebrar su tradicional “entraeta”. A las 13:00 h., de nuevo volteo general de campanas, mientras el cura D. Ramón salía a las puertas del templo con el Santísimo para bendecir a toda la población. Concluido el volteo sonó por Radio Banyeres el “Himne a la Festa”, cantándolo la gente desde sus ventanas y balcones.

13 de abril Otro momento que se esperaba con ilusión era la Exaltación de Capitanes y Abanderadas y el Pregón de Fiestas, para el que había sido elegido nuestro paisano Raúl Sánchis Francés quien, estoy seguro, lo tenía preparado con mucho cariño, pero se tuvo también que posponer.

20 y 21 de abril Se retransmitieron por Intercomarcal TV las fiestas de otros años, emocionándonos al ver y recordar a muchas personas, que en algunos casos ya no estaban entre nosotros y con quienes antaño compartimos ilusiones y vivencias.

21 de abril Con la fiesta brotando en el corazón de todos, se retransmitió en directo, por Radio Banyeres de Mariola y

las redes sociales, la misa que celebró nuestro párroco D. Ramón en la ermita de San Jorge, y en Intercomarcal TV se pudo ver en diferido el traslado de San Jorge correspondiente al año anterior.

22 de abril La mañana nos ofreció un gran cúmulo de emociones al escuchar el volteo general de campanas, que con sus bronces lanzaban flores de esperanza al viento. Intercomarcal TV retransmitió en diferido la Ofrenda de flores del año anterior y a las doce horas D. Ramón rezó en directo el Angelus por Radio Banyeres, siguiendo en diferido los himnos, la mascletà y los pasodobles tradicionales que, año tras año, nos llenan de emoción que muchos ocultan tras las gafas de sol. Recordem la cançó llunyana quan la plaça de gom a gom, aquell Àngelus resava amb forta fe i devoció. El resto del día retransmitieron la Entrada completa de otro año y el Pasacalle viviendo cada cual sus recuerdos y esperanzas.

23 de abril Intercomarcal TV nos despertó con la Diana en diferido, lujosa, con una coreografía estudiada y perfecta, que la hace única y singular, acompañada de los saludos y rindan armas ante la imagen del San Jorge que preside la fachada de la iglesia. A las 11:30 h., en la Iglesia Parroquial, ante el altar de San Jorge, nuestro cura párroco celebró la Solemne Misa que seguimos desde nuestras casas. Algo muy nuestro escogió D. Ramón por todo lo que simboliza para Banyeres: celebró la eucaristía en el altar de nuestro Patrón San Jorge; la música que acompañó la ceremonia fue la Misa a Sant Jordi de Francisco Molina Rubio; la casulla con la que se revistió era la de San Jorge que regalaron los herederos de D. Gregorio Molina y que tenía en gran

70

MEMÒRI A

FESTERA


estima nuestro inolvidable paisano; celebró con el cáliz que donó a la parroquia en el siglo XIX D. Francisco Martínez Francés, canónigo, hermano del Maestro Martínez, con el que cantó misa nuestro desaparecido paisano y finalmente dio la bendición con el Lignum Crucis que obsequió San Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia en una de sus visitas a nuestro pueblo el 10 de agosto de 1572. El panegírico al Santo fue de gran emotividad, del que destacamos algunas frases de D. Ramón, iniciándolo así: "Naix el sol i amb l’aurora el nostre cant. Crist és el sol de la nostra vida. He viscut la vostra festa, ara i quan era seminarista, però este any és diferent, Sant Jordi està als balcons igual que Santa Maria Magdalena. Sant Jordi naix a Palestina i el volem com si haguera nascut ací i li preguem com intercessor davant Deu amb amor a la terra, amor a la llengua, i amor a Deu. En la sensibilitat de viure la nostra història, en el moment en què estem hui, davant un mal mundial que representa el drac, el mal de persones als hospitals, els nostres xiquets, els nostres majors. Però Sant Jordi és vencedor de la mort i el cavall blanc representa el poder de la pau. Sant Jordi ampara als més necessitats tenint presents als que estan al cel. Visquem este moment com únic i singular". Resaltó, para finalizar, los últimos versos del embajador moro en el despojo: “…que viva San Jorge y María, Jesús y su Santa Iglesia.” A punto de concluir la celebración, y como es costumbre cuando hay cambio de junta directiva en la Cofradía de San Jorge, dio lectura pública de los componentes de la nueva junta y como presidenta a Mª Elena Vilanova Calatayud. La Volteta Infantil y la Procesión las vivimos en espíritu siguiendo las imágenes en diferido de otros años en televisión. El cura D. Ramón, a la hora que tenía que haberse realizado la Procesión, realizó en directo por Radio Banyeres de Mariola y las redes sociales una oración ante el altar de San Jorge, no sin antes cantar el himno al santo mientras ascendía en el elevador a su hornacina.

M E M ÒR I A

F EST ERA

7 1

Solemne Misa Mayor de San Jorge. 23 de abril de 2020. Foto cedida per Pedro Vilanova Mora.

24 de abril Lo pudimos vivir también desde nuestras casas por televisión: "El Barranc Fondo", el Baile de Banderas, las Embajadas y el Ball Moro, todo recordando otros años, y por videoconferencia pudimos disfrutar del saludo y exclamación de algunos versos de los embajadores. Por cierto que la nueva embajadora de los moros estrenaba su elocuencia.


Santa Misa en sufragio por todos los difuntos. 25 de abril de 2020. Foto cedida por Pedro Vilanova Mora.

25 de abril

3 de mayo

Continuamos recordando también el día completo por televisión. Únicamente pudimos participar de la Misa del cementerio que ofició nuestro cura párroco y fue retransmitida por Radio Banyeres en voz y con imágenes de Intercomarcal TV y las redes sociales. Y así fueron las celebraciones de unas fiestas únicas y peculiares, vividas en Banyeres de Mariola este año 2020. Sin participación masiva, sin bandas de música que nos visitaran, pero en una comunión de los espíritus de un pueblo que sabe vivir sus tradiciones, renunciando en este caso a lo que han sido durante siglos, pero exclamando desde lo más hondo de sus corazones el acostumbrado ¡Vitol al Patró Sant Jordi!

El día en que San Jorge debería haber vuelto a su ermita en el tradicional traslado, nuestro cura párroco ofició la misa en la ermita de San Jorge.

Las misas del Octavario a San Jorge se siguieron por las ondas de Radio Banyeres de Mariola y las redes sociales. Fueron oficiadas por D. Ramón, siempre revestido con la casulla roja de San Jorge y ante el altar del Patrón.

Reunión telemática de la Comissió de Festes de Sant Jordi celebrada durante el confinamiento para tratar y decidir la suspensión definitiva de las Fiestas de San Jorge 2020. 29 de abril de 2020.

72

MEMÒRI A

FESTERA


una mención a los 240 años de la venida a Banyeres de la Reliquia, y cómo desde entonces habíamos celebrado Moros y Cristianos en su honor cada primer domingo de septiembre. Celebración que, tanto los que asistimos como quienes la siguieron desde sus casas a través de Intercomarcal TV, pudimos vivir con emoción y con deseos de que esta situación no se vuelva a repetir. Después de la misa en la sede de la Cofradía de San Jorge, pronunció unas palabras de agradecimiento Mª Elena Vilanova, presidenta de la Cofradía y D. Ramón firmó como predicador del día de San Jorge y del día de la Reliquia en el Libro de Oro de la Cofradía, dejando escritas unas emotivas palabras en un mensaje de gran sentido histórico, moral y religioso, que quedaron patentes para la historia. Destacó la mención de la fiesta a San Jorge durante esta situación de la pandemia del coronavirus y que nuestro Patrón lucha contra el mal y la muerte mediante el humo de las fábricas, de la pólvora y el incienso.

Misa oficiada por D. Ramón Micó Colomer en la ermita de San Jorge. 3 de mayo de 2020. Foto cedida por Mª Elena Vilanova Calatayud.

Finalizó el día a las 21:30 h., con un vistoso castillo de fuegos artificiales disparado en las inmediaciones de la ermita de San Jorge. Nuevamente nos acompañaron, como en fiestas, los acordes musicales propios de nuestros días grandes, aunque de modo virtual y transmitido por las diferentes redes sociales.

15 de mayo La Generalitat Valenciana otorgó la declaración del título honorífico de "Fiesta de interés turístico provincial de la Comunitat Valenciana" a las Fiestas de la Reliquia de Sant Jordi.

6 de septiembre La Relíquia està en Banyeres ja quasi fa un quart de mil·leni i generacions senceres l’han venerada de veres. Con el Templo Parroquial lleno, dejando los espacios que indicaban las autoridades sanitarias, asistiendo autoridades, capitanes, presidentes de comparsas, Comissió de Festes, Confraria de Sant Jordi y cuantos festeros pudieron ser admitidos de cada comparsa, se celebró la Solemne Misa Mayor de la Reliquia oficiada por D. Ramón Micó Colomer, quien en el panegírico hizo Castillo de fuegos artificiales. 6 de septiembre de 2020. Foto cedida por Jordi Molina Doménech. M E M ÒR I A

F EST ERA

73


Mª Belén Puig Miró.

Capitans de Bocairent.

Capitana dels Estudiants.

Neus i Maria Francés Vañó.

Capità dels Estudiants.

Mª Elena Vilanova Calatayud.

Capitans dels Estudiants.

Capità dels Estudiants.

Joaquín Enrique Real Baldó. 74

MEMÒRI A

FESTERA


Mª Luisa Pérez Santamaría.

Yolanda Beneyto Ferre.

Capità dels Estudiants.

Mª Belén Puig Miró. M E M ÒR I A

Capitans dels Estudiants. F EST ERA

75

Capitans dels Estudiants.


Javier Santonja Sempere.

Familia Vañó Francés.

Elvira Sirera Francés.

Capitans dels Estudiants.

Capitana dels Estudiants.

Inma Jordá Ferre.

Capità dels Estudiants.

Inma Jordá Ferre. 76

MEMÒRI A

FESTERA


Paula González Mataix.

Inma Jordá Ferre.

Capitans dels Estudiants.

Familia Rus Botella.

Javier Puig Miró.

Joaquín Enrique Real Baldó.

Joaquín Enrique Real Baldó.

Fidel Bodí García.

Capitans dels Estudiants.

Capitans dels Estudiants.

M E M ÒR I A

F EST ERA

7 7


Programes de Festes

1946, 1971, 1996 1946

1971

Capitans de les diferents filaes

CRISTIANS Capità Francisco Francés Ribera

MOROS VELLS Capità Vicente Mataix Sempere

ESTUDIANTS Capità Enrique Francés Puig

MOROS NOUS Capità Fernando Cerdá Blanes

MASEROS Capità Santiago Francés Ribera

MARROQUIES Capità Jose Mª Pascual Castelló

CONTRABANDISTES Capità Salvador Beneyto Bañó

PIRATES Capità Luis Albero Martínez

78

MEMÒ RI A

FESTERA


CRISTIANS Capità Per la filà ESTUDIANTS Capitans Miguel Sanchis i Francés José Francés i Francés Vicente Martínez i Francés Jordi Beneyto i Domènech Victorià Sanchis i Francés Vicente Martínez i Vañó Raül Sanchis i Francés Antonio Miguel Martínez i Vañó Bandereres Amparo Francés i Esteve Esmeralda Francés i Esteve Antonia Vañó i Valdés Amparo Martínez i Francés Esmeralda Martínez i Francés Montse Martínez i Gómez Maria Amparo Francés i Martínez Esmeralda Francés i Martínez Lara Beneyto i Martínez MASEROS Capitania a la memòria de Vicente Ferre Ribera "Picolí" Capità Elvira Ferre Tortosa

M E M ÒR I A

F EST ERA

79

Bandereres Amparito Tortosa Francés Modesta Ferre Tortosa Jordi García Vilar Marina Lluna García i Ferre Jordi García i Ferre Amparo Ferre Tortosa Toni Belda Polo Neus Belda i Ferre Pau Belda i Ferre CONTRABANDISTES Capitans Julio Molina Doménech Vicente Molina Navarro Bandereres Sacramento Navarro Ferre Mª Micaela Molina Navarro JORDIANS Capità Per la filà MOROS VELLS Capità Per la filà MOROS NOUS Capitans Joaquín Albero Doménech Joaquín Albero Ribera

Bandereres Ofelia Ribera Ferre Ofelia Albero Ribera MARROCS Capitans Vicente Puerto Verdú Vicente Puerto Castelló Raül Puerto Castelló Jordi Puerto Bodí Bandereres María Castelló Molina María José Bodí Doménech María Jesús Belda Valero María Puerto Belda PIRATES Capitans Vicente Samper Sanchis i família Banderera Josefa Martínez Sotoca. CALIFES Capitans Vicente Vañó Ferre José Vicente Vañó Íñiguez Juan Ramón Vañó Íñiguez Antonio Vañó Íñiguez Bandereres Antonia Íñiguez Serrano Carmen Jiménez Ortuño

1996

Capitans de les diferents filaes


Festers en

L'ETERNITAT


Fester de la Filà de Moros Nous al Sant Crist. 25 d’abril de 2019. XII Concurs de Fotografia digital. Autor: Miguel Ángel Santonja López.


ÁNGEL NAVARRO SORIANO 10/05/1944 - 14/09/2020 Filà Estudiants Quin buit tan gran deixen algunes persones! Ángel “omplia” per allà on passara… Gran pare, espòs, amic, fester, bon treballador i devot de Sant Jordi. Si el necessitaves sempre estava a punt, amb “bon humor”, alegria i bon fer. Segur que Déu el té al seu costat i junt a Sant Jordi vetlaran pel nostre benestar. I des d'ací, mirant al cel, diem: Gràcies per haver-te conegut, per haver gaudit d’aquesta gran persona!

JOSÉ ALBERO BODÍ 30/07/1933 - 12/06/2020 Filà Maseros Mon pare era camioner, fill de gent del camp, treballador i discret. No era de massa paraules ni de festa estrident, però sí d'estar, de participar. Si pense en el que significava per a ell ser masero, no ho podria explicar perquè mai ens ho va dir. Sí que puc escriure del que ha significat per a fills i filles que ell fóra d’esta comparsa, que participara en la festa. Els records de la nostra infantesa són com era jugar en la caseta de Ballester tots els xiquets junts mentre els pares i mares esmorzaven la cansalà, les llonganisses, tot acompanyat de rialles. A la cotxera dels camions, on guardaven la carrossa per engalanar-la per a l'Entrà, era tota una festa posar-la a punt. La carrossa dels escalons, ben empinada, la que encara desfila any rere any. A l’hora d’eixir, la mare s’ocupava passant les vetes de tants fills i filles i quan acabava de nugar les de l'últim ja estaven penjant les del primer. Correntelles, nervis i alegria, caramels i confeti. Les borles que feia la tia Laura per a les mantes, els esmorzars en el bancal del Santo Cristo, les desfilades amb el banderí acompanyant els capitans, tot un cúmul de records. El Roget, Turma, Cachorro, Ángel... Tants amics que van formar part de la vida de mon pare i que s’han quedat en la història de la comparsa i de la nostra infantesa. Ell acudia a tots els actes, fera el temps que fera, fins que ja no podia desfilar. De major, amb el gaiato, continuava anant al maset, a les juntes, als esmorzars fins que el cos li ho va permetre. Sigam festers o no, mon pare ens ha deixat cultura i records i ens sentim orgullosos de la seua xicoteta contribució a mantenir les tradicions del poble.

82

FESTERS

EN

L' E TERN I TAT


MIGUEL MARTÍ FERRE 04/05/1932 - 16/06/2020 Filà Maseros El pasado 16 de junio nos dejó de repente. Era una de esas personas que no pasan inadvertidas, que marcan, que dejan huella entre los que le rodean. De carácter jovial y alegre, muy extrovertido, incansable conversador y de espíritu bohemio. Un artista en el más amplio sentido de la palabra. Siempre orgulloso de su origen, de sus raíces, de su pueblo, banyerut hasta la médula, siempre con el nombre de Banyeres de Mariola por delante. Apasionado de sus Fiestas de Moros y Cristianos, sobre todo, de su Comparsa de los “Maseros”, al igual que lo fueron su padre Miguel Martí Albero y su hermano Teodomiro, quienes también nos dejaron hace ya tiempo. Disfrutaba participando en cualquier acto de las fiestas, pues para él todos eran importantes, todos tenían su razón de ser y ninguno era intranscendente. Y qué decir tiene su idolatría hacia Sant Jordi con la cantidad de cuadros que ha pintado relacionados con esa temática. En el año el 2007 realizó el pregón de las fiestas y esa fue una de las emociones más grandes e intensas que tuvo en su vida, exaltando las fiestas de su pueblo natal, sus queridas “Festes de Moros i Cristians”. Sabemos que deja un imborrable recuerdo entre todos aquellos festeros que lo conocieron y disfrutaron de su compañía, de su locuacidad y múltiples anécdotas con que las amenizaba las conversaciones. Nos ha dejado, se ha ido, pero permanecerá siempre ligado a su pueblo, sus gentes y su queridísima “Filà dels Maseros”. Su Familia.

RAMÓN BENEYTO BALLESTER 05/04/1931 - 04/10/2020 Filà Contrabandistes El teu recorregut fester va ser des del 26/05/1995 fins al 4/10/2020. Conegut com a Buc, quina expressió més bonica i quina t’esperava… En 1997 van alçar a tota la teua família com a capitans fins a 1998. Vau eixir en l’Entrada de les festes de Sant Jordi, ja que vas dir que afrontaries tot el que vinguera degut al teu compromís amb la festa i amb els teus de l’esquadra els Bandolers. Com eixies d’orgullós trepitjant fort el carrer amb el gotet en la mà i el puro que no faltara! Ai, la que embolicaves quan t’ajuntaves amb els de l’esquadra! La teua gran passió era fer-li la festa a Sant Jordi i, de segur, la comparsa dels Contrabandistes estarà orgullosa de tu, d’haver-te tingut com a fester. Com tu deies: “Contrabandista sóc i seré fins a la mort”, i sàpigues que allà on estigues sempre et tindrem en el cor. Descansa en pau!

FE ST E R S

E N

L'ET ERNI TAT

83


VICENTE MARTINEZ VALDES 07/07/1928 – 05/01/2021 Filà Contrabandistes Vicente, más conocido como Sentillo, fue fundador de la escuadra de Gitanos allá por el año 1966 y su participación festera fue siempre dentro de su escuadra y allí vivió grandes momentos de fiesta y de sana convivencia con sus compañeros, que guardamos un gradísimo recuerdo hacia él. Durante muchos de estos más de 50 años, la Comparsa, y sobre todo su escuadra, hemos tenido la suerte y el privilegio de disfrutar de su alegría, amistad, y en mayor medida, de su buena predisposición hacia los demás, pues era persona noble y muy amigo de sus amigos. También fue el iniciador del timonet de la Comparsa. En la Reliquia de 1964 y a nivel particular, juntamente con un grupo de festeros, después del pasacalle, tuvo la ocurrencia de hacer una olla de tomillo de 10 litros en su casa, lo subieron a la Plaza con un capazo y lo repartieron antes de la Diana. A la vista del éxito, la Comparsa hizo suya esta idea y en el transcurso del tiempo se convirtió en tradición y de esta forma nació el timonet dels contrabandiestes, el cual, todos los años ha estado presente en la Plaza, en la Diana de la Reliquia. Es una frase manida, pero cierta: se ha marchado un buen festero, pero una mejor y gran persona. Los contrabandistas le recordaremos con mucho afecto.

FRANCISCO VICEDO SANJUÁN 17/12/1938 - 28/01/2021 Filà Moros Vells Con un intervalo de apenas veinte minutos fallecieron Francisco Vicedo Sanjuán y su esposa Magdalena Silvestre Amorós y de buena mañana esa noticia nos dejó a todos consternados. Rápidamente los miembros de su escuadra nos pusimos en contacto para tratar de homenajearlos con nuestra presencia ante sus hijos y familiares, pero esta maldita enfermedad no permitía mostrar personalmente nuestros sentimientos de cariño y amistad y acompañarlos en esos momentos de dolor. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo público a través del Programa de fiestas de San Jorge y mostrar el agradecimiento a los dos por tantas ocasiones en que hemos vivido las fiestas de San Jorge juntos. Queremos dar nuestro agradecimiento por su desprendimiento y demostración de cariño con todos sus compañeros. Siempre se puso a nuestro servicio para todo lo que necesitáramos en la escuadra especial y siempre decía que su local estaba a nuestra entera disposición, así como el día de la Entrada, tras acabar el desfile y cuando llegábamos a la plaza Mayor ya estaba Magdalena con las puertas abiertas de su casa para que la escuadra de su marido entrara al comedor donde ya teníamos la cena lista para todos y podíamos ver el final de la Entrada desde lugar tan privilegiado. Sin alharacas, con sencillez nos ofrecía su local y su casa para cada día 22 de abril. No faltaba nunca a la Misa Mayor y tampoco a la Procesión de San Jorge. Le recordaremos mucho los que hemos sido sus compañeros y amigos en tantos actos festeros y queremos y deseamos que conste en acta este sentimiento de amistad y cariño hacia los dos.

84

FESTERS

EN

L' E TERN I TAT


ANTONIO FERRE VILAPLANA 21/12/1931 – 27/11/2020 Filà Moros Nous Qué vamos a decir de Antonio "el Gajo", como todos le conocían. Festero de los pies a la cabeza nunca faltaba en el maset siempre esperando oír pasar la música para salir, incluso cuando las piernas ya no le seguían, y cuando siempre preguntaba: “Qui passa a per mi?” Y con el coche lo subíamos al maset. Como dejaste de desfilar hace unos años, nunca faltaba tu paseo con la silla hacia la esquina para ver pasar a los Moros Nuevos, lugar por donde pasaban tus hijos y nietos que siempre miraban hacia allí para saludarte. Hemos tenido mucha suerte de tenerte como esposo, padre y abuelo. Siempre estarás en nuestro corazón y nunca te olvidaremos. Y cuando un bombo suene, siempre pensaremos que estás ahí marcando el paso. Descansa en paz, Antonio.

LUIS BERENGUER RIBERA 08/10/1935 – 29/11/2020 Filà Marrocs Des del nostre més absolut respecte i la nostra més sincera admiració, hem d'acomiadar-nos de Luis Berenguer Ribera. Ens deixa una part d'ell, l'altra queda inesborrable en la seua obra. Com un altre fill: el Maset dels Marrocs. Fester generós, va bolcar tots els seus coneixements i en va aprendre de nous per poder dur a terme la decoració de la que seria la tercera casa dels Marrocs. Una joia artística tenint en compte el component autodidacta en el tractament de materials per donar forma i color. La il·lusió i l'entusiasme van acompanyar les hores de feina que el van ocupar durant anys. Membre d'una esquadra amb identitat pròpia “Els Bandidos”, i als qui devem molt del que som avui la Filà. Tots ells han sabut transmetre i reprendre per no perdre l'essència de la festa, la importància del treball braç en braç i la implicació. Aquesta pandèmia se l'ha endut, com a tantíssimes persones, incluïda la seua dona, de la que sols el van separar 12 dies. Descanse en pau. Descansen en pau.

FE ST E R S

E N

L'ET ERNI TAT

85


JAIME LLORENS MOLINA 31/12/1951 – 12/12/2020 Filà Marrocs Jaime era un home bo. Afable, sobri, tranquil, seré, prudent. Tenia l'ofici de ferrer. A més, fou futbolista i caçador, la seua gran passió. I també fou marroc. Un bon marroc. La seua història comença al Camp de Mirra, poble que va abandonar quan va trobar a Banyeres la tendresa de Mari Julia i l'afany emprenedor d'un taller on poder donar forma al ferro. I per influx familiar, i gràcies a les seues amistats, ben prompte es feu marroc. Diuen que la memòria dels anys viscuts dignifica les persones. La memòria de Jaime, doncs, quedarà entre tots aquells que som capaços de recordar i retenir en el pensament les escenes que han format part de la nostra vida. Perquè, al cap i a la fi, la memòria és la que permet, després de la mort, mantenir el lligam inesborrable amb les persones estimades. I Jaime, com a bon ferrer, no se'n podia anar sense forjar una triple estructura: la família, la feina i la festa. Per això, i a través dels seus fills, de les seues nores i de la seua néta, el seu record continuarà entre nosaltres perquè evocarem aquella persona bona, afable, sòbria, tranquil·la, serena i prudent amb anècdotes, amb paraules i amb gestos. Al remat, amb la seua imatge. “Que la terra et siga lleu. Descansa en la pau de Déu”.

JOSE ANTONIO BLANES VERDÚ 19/03/1953 - 15/10/2020 Filà Pirates José Antonio Blanes Verdú, más conocido como Pepe Toni, nació y vivió para la fiesta. Una noche de abril de 1948, pocos años antes de su nacimiento, se creaba la Comparsa de Piratas, siendo su padre, Fernando Blanes Sanjuán, uno de los fundadores y primer capitán. Desde entonces, la sangre pirata ha corrido por sus venas y su pasión por la fiesta y por la comparsa le ha llevado a ostentar diferentes cargos directivos, a ser capitán en varias ocasiones, e incluso a escribir el libro “Somos los Piratas” dedicado a la comparsa y a su padre con ocasión del cincuenta aniversario. Desde siempre ha sido un miembro muy activo y ha considerado la comparsa como su familia, por lo que su presencia, su ayuda y su cariño no han pasado desapercibidos para ningún festero. Su casa siempre ha estado abierta durante las fiestas para cualquier festero y, como no podía ser de otra manera, especialmente para los piratas. Allí podía acudir cualquiera que estuviera hambriento, sediento o que necesitara echar una cabezadita entre acto y acto. Cuando alguien cercano tenía un hijo siempre le decía “l’apuntem a pirata!”. Su amor hacia la comparsa era extraordinario, como también lo fue su persona. Lástima que no podrá ver cumplido su deseo de ser capitán en el 75 aniversario de la comparsa, como era su intención. ¡Siempre estarás en nuestro corazón PIRATA!

8 6

FESTER S

EN

L' E TERN I TAT


LUIS MIGUEL GARCÍA PAYÁ 19/06/1962 - 11/02/2020 Filà Califes Potser no hi haja persona a Banyeres que no et recorde vestit de fester, des del més vell que et recordaria vestit d’estudiant i fent de "cabo" amb la gràcia que et caracteritzava, fins al més jove vestit de califa, la comparsa de la teua vida, vivint alguns dels millors moments per a tu i la teua família. Luismi, has sigut i seràs festa. Crec que no ho podrà negar ningú perquè desprenies festa durant tot l’any, sempre amb marxes mores com a to del mòbil, ja fóra Nadal o estiu, sempre era bon moment per escoltar música festera. Contínuament has estat al peu del canó amb els califes. Vas ocupar tots els càrrecs, vas veure complit el somni de ser capità amb la teua família i te n’has anat amb la il·lusió de la teua vida feta realitat i això és una de les coses que ens queda. Serà impossible entrar al maset i no recordar-te, serà difícil veure una diana i no veure’t fent de ‘cabo’, serà tan difícil viure la festa sense tu… Vas ser i seràs una persona que, si no hagueres existit, algú t’haguera inventat. Trobarem a faltar el teu somriure, la forma de fer festa, el compromís i la devoció per Sant Jordi i la teua filà. Ens has deixat molt prompte, però sabem que quan sone el primer pasdoble, seràs tu el primer en xiular.

No s'acaba l'amor només amb dir adéu, cal tenir present que l'estar absent no compra l'oblit, ni anul·la el record. Ricardo Arjona.

Foto cedida per Antonio Barrientos Soriano.

FE ST E R S

E N

L'ET ERNI TAT

87


HISTÒRIA | Mauro Aparici, artífice del templo parroquial Antonio Mataix Blanquer | | Proceso entre Bocairent y Banyeres José Luis Vañó Pont | | Banyeres a través del tiempo Jn. Carlos Hdez. Teruel |


Mercat Municipal al carrer Laporta. Anteriorment tenia lloc a la plaça de l'Ajuntament i a partir de l'any 1977 la seua ubicació va canviar al seu emplaçament actual del carrer Los Ángeles. Finals de la dècada de 1960.


Mauro Aparici

ARTÍFICE DEL TEMPLO PARROQUIAL ANTONIO MATAIX BLANQUER

En la revista BIGNERES-15, en el apartado “Algunes efemèrides” dedicadas al año 2021, hay una fecha que puede pasar inadvertida, pero es clave y decisiva la que dice: “Hace 300 años. En 1721 tomó posesión personal de la rectoría de Banyeres el Dr . D. Mauro Aparici, en su época se inició la construcción del templo parroquial (1734-1752)”. La efeméride se refiere a la toma de posesión del nuevo cura párroco, que sustituyó al difunto Nicolás Margalit y que ocuparía la rectoría de Banyeres durante un largo período, de 1721 a 1778, y sin trascendencia alguna como un proceso más de relevo en la rectoría. Se trata de Mauro Aparici, un personaje muy especial, relevante y de gran impacto en nuestro pueblo, pues está relacionado con la construcción de la nueva Iglesia Parroquial, la que utilizamos después de tanto tiempo, con sus avatares, transformaciones, reformas, restauraciones y escenario de nuestras propias vidas y la de nuestros antepasados. La figura de Mauro Aparici, el gran desconocido, despierta una curiosidad digna de considerar sobre su trayectoria histórica y la repercusión que tuvo tanto en la población como la proyección que ha tenido en estos 300 años. Lo primero que destaca es su larga permanencia en Banyeres desde 1721 hasta 1778. Son 57 años como cura párroco, quedándose en Banyeres hasta su fallecimiento en 1783 cuando fue sustituido por el Rector Dr. D. José Olivares. Y el segundo motivo de reflexión es la construcción del nuevo Templo, una obra de grandes dimensiones. Todavía hoy nos asombra la magnitud de la empresa, con un fuerte impacto económico en una población eminentemente agrícola y con escasos 2.000 habitantes. Es cierto que las circunstancias históricas que atravesaba Banyeres durante el inicio del S. XVIII eran muy favorables. Había finalizado la Guerra de Sucesión y el Rey Felipe V nos eximió del pago de 50.000 doblones que hacían efectivo las poblaciones que no apoyaron su causa durante la Guerra de Sucesión, así como también nos liberó de las 210 libras que pagábamos a Bocairent como consecuencia de la separación en 1628, aparte de otros privilegios. La historia nos interpela constantemente, en este caso, ¿quién era el

Dr. D. Mauro Aparici? Pretender encajar las escasas piezas que conforman la silueta de D. Mauro, con la finalidad de poder ofrecer una imagen lo más objetiva posible del personaje histórico, va a ser difícil, pues los archivos locales están quemados o destruidos por las diferentes guerras al igual que los escasos archivos diocesanos. Pero a pesar de estas dificultades, vale la pena intentar bucear y reunir los pocos datos que nos acercan a la figura histórica de gran fuerza que es D. Mauro Aparici. Sabemos que es nombrado cura párroco de Banyeres el 22 de mayo de 1720 y que tomó posesión personal el 7 de marzo de 1721 en un acto solemne que nos describe el escribano Laureano Ballester. Era natural de Valencia y procedía de una familia destacada de escribanos, abogados y al servicio de la Iglesia con un supuesto poder económico importante. Poseía una buena formación y espíritu emprendedor y bien relacionado con el mundo de las finanzas. Este bagaje llevó a D. Mauro a que adquiriera tierras, tanto en Banyeres (la heredad de la Hedra) como en Biar y otras poblaciones cercanas, así como la adquisición de los molinos harineros Forcall y Serrella para que pasasen a sus familiares. Así, el Molí Forcall, en 1768, es propiedad de Blas Aparici, sobrino de D. Mauro, Escribano de Cámara de la Real Audiencia de Valencia y también el Molí Serrella en 1791 consta como propietario Blas Aparici. Llama la atención la relación estrecha que existe entre el escribano Laureano Ballester y los familiares de D. Mauro Aparici, pues Laureano Ballester contrae segundas nupcias con María Vicenta Aparici, sobrina de D. Mauro; además como vicario de la parroquia durante este tiempo está Mosén Miguel Ballester, tío de Laureano Ballester y que en la colocación de la primera piedra de la Iglesia consta el siguiente texto: “la segunda piedra la puso el Reverendo Señor Mosen Miguel Ballester, Saserdote”. Por lo tanto, la conexión Aparici-Ballester es muy significativa. Hay que recordar que Laureano Ballester y Garrigós durante 1777 está inmerso en la creación de la Colonia Fabril, un proyecto económico y social muy importante para la época y que Juan Castelló Mora nos lo describe así: “formada por dos molinos harineros, un molino papelero, una fá-

9 0

HI STÒRI A


brica de aguardientes, dos alfarerías, una almazara y una venta, todo ello con el complejo de trece casas para el alojamiento de los pobladores-operarios con su tienda, ermita y casa principal”. Esta relación Ballester-Aparici finalizó con la decadencia de Laureano Ballester como consecuencia de los pleitos, endeudamiento y la quiebra de sus finanzas, por lo que los Aparici vendieron las posesiones que tenían tanto en Banyeres como en los pueblos cercanos. El 24 de junio de 1734 se coloca la primera piedra del nuevo Templo. Mauro Aparici llevaba en Banyeres trece años como cura párroco y conocía suficientemente la sociedad de aquel Banyeres. La construcción de la nueva Iglesia fue una empresa complicada con unos gastos grandiosos y aunque los donativos de la población fueron importantes, resultaron insuficientes, por lo que D. Mauro tuvo que contribuir con su propio patrimonio, además de realizar una donación personal de 1.090 libras. Al fallecer D. Mauro, su sobrino y heredero, el Dr. D. Juan Bautista Aparici, en 1798 va a reclamar al Ayuntamiento la cantidad invertida por D. Mauro en la construcción del Templo, a fin de que le fuera reintegrada, finalizando en un acuerdo entre ambas partes. A pesar de estos esfuerzos económicos, era necesaria más financiación. Había que crear una empresa que proporcionara ingresos suficientes para llevar a cabo este proyecto, por lo que se originó en 1758 el molino harinero de la Fábrica de la Iglesia, que funcionó hasta 1877 para poder hacer frente a los préstamos que había contraído la Parroquia para la construcción del nuevo Templo. Para emprender esta gran empresa era necesario un personaje con un fuerte carácter y como ejemplo claro del temperamento de D. Mauro es el extenso pleito que contrae con D. Alexos Francés, vicario de nuestra parroquia. En el Archivo Diocesano del Arzobispado de Valencia existen pocos documentos sobre Banyeres, pero hay todo un farragoso litigio entre Alexos Francés Beneficiado de la Parroquia de Banyeres y Mauro Aparici, en la que después de un proceso muy dilatado: “el 12 de abril de 1761 se le condena a D. Mauro Aparici a que con la renta de la expresada Iglesia y la que como residente en ella puede y debe percibir el expresado Alexos Francés como beneficiario en el Beneficio de Nuestra Señora de la Misericordia para su manutención y se condena al referido cura en todas las costas imponiéndole al expresado cura la pena de 200 libras”.

párroco de Banyeres. Sería interesante estudiar los testamentos de D. Mauro, ya que nos aportarían una información detallada sobre los legados de sus bienes y de sus objetos personales, pero es muy significativo el del 14 de octubre de 1771 cuando finaliza con la siguiente obligación: “repartir entre los pobres más necesitados de esta villa, anual y perpetuamente dos cahices de panizo por Semana Santa y otros dos por Navidad”. El 15 de diciembre de 1752 el arzobispo de Valencia, Andrés Mayoral, le concede al Dr. D. Mauro Aparici licencia y permiso para bendecir la Iglesia nueva, y el 25 de diciembre de 1752, entre las once y las doce de la mañana y con asistencia de su hermano Fray Vicente Aparici, de la Orden de la Merced, que ya actuó como apoderado en la toma de posesión de la rectoría de Banyeres, Laureano Ballester y Garrigos levantó acta del solemne acto de bendición de la nueva Iglesia incorporando en ella todos los detalles de la celebración litúrgica. Lo importante era el Templo y, en cambio, la construcción del campanario se demoraría veinticinco años después de la bendición del templo parroquial, finalizándose este en 1777. Es durante estos últimos años de responsabilidad de D. Mauro cuando realizaría las gestiones necesarias para solicitar a Roma la reliquia de San Jorge y que sería traída por nuestro paisano el Padre Juan Bautista Doménech entrando en Banyeres el 7 de septiembre de 1780. Se necesitaron tan solo dieciocho años para levantar esta magnífica obra de la cual todavía nos sentimos orgullosos, con escasos fondos, con la técnica de la época, pero dirigido por un personaje, D. Mauro, de fuerte carácter, emprendedor y muy bien relacionado con la élite valenciana de la época.

El movimiento económico que llevaba D. Mauro debía de ser importante, si tenemos en cuenta las veces y los momentos que acudió al notario para redactar testamentos: en 1744, en plena construcción de la Iglesia, D. Mauro redactaría su primer testamento. En él expresa la voluntad de ser enterrado en la capilla de la Virgen de los Desamparados de la nueva Iglesia que se está construyendo, ubicado en la primera bóveda sepulcral del subsuelo, cerca del altar mayor; en 1771 su segundo testamento, un codicilo en 1774 y último testamento en 1777, un año antes de dejar de ser el Archivo J.A.B.V. Asociación Cultural Font Bona-Centro de Estudios Locales.

H I STÒR I A

91


Proceso entre

BOCAIRENT Y BANYERES 1498 – 1501 (y V) JOSÉ LUIS VAÑÓ PONT

Con el artículo de este año llegamos a la sentencia de este proceso y a la ejecución de la misma. Además se incluyen unas reflexiones sobre todo lo expuesto en estos cinco artículos y, con ello, ponemos punto y final a este tema.

Sentencia En síntesis la sentencia dice: “Atendidos, vistos, considerados y diligentemente examinados los méritos del presente proceso queda claro que la intención de la universidad de Banyeres no es de justicia fundada, ni motivo de separación por lo que la villa de Bocairent debe de ser absuelta de la demanda presentada por Banyeres… por lo que impone silencio perpetuo a la universidad de Banyeres, salvo el derecho de la citada universidad, síndico y habitantes del lugar, si tienen algo contra los habitantes y contra la universidad de Bocairent y singulares de la misma, si en alguna cosa han sido o sean en un futuro perjudicados lo cual habrá de deducirse delante del juez que corresponda, por lo que la incorporación y unión de ambos pueblos queda en firme, fuerza y valor, no condenando y antes bien absolviendo a ambas partes de los gastos de la causa” (folio 407 v). Dictada la sentencia procedía ejecutar la misma restableciendo la autoridad bocairentina en Banyeres.

Ejecución de la sentencia Para ello el rey Ferran por carta fechada en Granada, ordena al Gobernador del Reino de València, Lluís de Cabanyelles, que se ejecute la sentencia y por lo tanto Bocairent tome posesión del castillo y de todo lo demás que le corresponda, tarea que subroga en el Subgobernador Miquel Cetina, caballero, junto al notario Jaume Mateu y al escribano de la corte en el lugar de Banyeres, ordenándoles se trasladen allí y restituyan los diversos cargos.

El Gobernador por esa época era el funcionario más importante del Reino, por debajo tan sólo del monarca, al que representaba cuando se encontraba fuera de València, lo que ocurría la mayor parte del tiempo. La comisión se constituye en Bocairent, a la que asisten los prohombres de villa partiendo a continuación hacia Banyeres. A mitad del camino, el Subgobernador ordena al alguacil y al portero se adelanten para informar de la inminente llegada de la comitiva real y anunciar que su misión era pacificar y concordar ambos pueblos, por lo que no tenían nada que temer. Como tardaban en volver, dio órdenes al notario para que partiera hacia Banyeres a ver qué ocurría. Cuando llegó se encontró las puertas abiertas y descabalgó en el hostal, llamando a su presencia al alguacil y al portero, quienes le dijeron que a su llegada se encontraron con las puertas cerradas, informando als banyeruts que no tuvieran temor y que las abrieran ya que solo venían el Subgobernador y el notario para pacificarlos. Contentos con esta noticia, decidieron abrir las puertas. Llegado el Subgobernador a Banyeres, después de oír misa, convocó en la parroquia a Lluís Mollà, Bernat Candela, notario, y a otras gentes de Banyeres para anunciarles su misión y que sería un gran placer lograr que no se pelearan y no entablasen más pleitos, a lo que contestaron que conocían perfectamente que venía a dar posesión de Banyeres a la villa de Bocairent. En ambiente de concordia acordaron que vinieran los vecinos de Bocairent: Andreu Sent Pere, lugarteniente del justicia, Pere Candel, jurado, Pere Pascual y García Bodí, notario. Por su parte también acudirían prohombres de Banyeres, algunos de los cuales se encontraban huidos por su implicación en los hechos ocurridos, comprometiéndose el Subgobernador a que, en caso de no llegar a un acuerdo, no detendría a los huidos y les daría dos horas de tiempo, después de la ruptura de la negociación, para que pudieran escapar y no estar presentes en los actos de toma de posesión quedando en volver a reunirse al día siguiente. La comisión de Bocairent llegó a la parroquia de Banyeres, donde iba a celebrarse la reunión, al tiempo que els ban-

92

HI STÒRI A


yeruts, al verlos, exclamaron que no eran las personas que habían acordado el día anterior y que, además, se había presentado el justicia con su bastón de mando, lo que les alteró, pidiendo que dejara el bastón de mando, a lo que el Subgobernador contestó que las autoridades bocairentinas tenían que ser mantenidas en la posesión de Banyeres. Volvieron a reunirse y no llegaron a un acuerdo. El Subgobernador cumplió con su palabra y concedió el plazo que se había acordado para que los banyeruts que quisieran huir pudieran hacerlo. El Subgobernador, con el notario, alguacil, portero, oficiales y síndico de Bocairent subieron al castillo de Banyeres para darles posesión del mismo y a su llegada le dio las llaves al lugarteniente del justicia de Bocairent, el cual abrió el castillo. Introducidas las autoridades bocairentinas en él tomaron posesión del mismo al tiempo que nombraban alcaide a Jaume Colomer, habitante en Banyeres, de todo lo cual el notario real dio carta pública. Por su parte Lluís Mollà, síndico de Banyeres, le dijo al nuevo alcaide: “Si yo fuera vos no aceptaría el cargo”, replicando el Subgobernador que los oficiales de Bocairent lo habían elegido y por lo tanto debía de aceptarlo, pidiendo a todos los vecinos de Banyeres que obedecieran y mantuviesen en su posesión a los síndicos, justicia, jurados de Bocairent, así como a los recién elegidos por las autoridades bocairentinas de Banyeres, bajo pena de 5.000 florines de oro.

Los cargos elegidos por las autoridades bocairentinas en Banyeres fueron: Joan Doménech, lugarteniente de justicia. El alguacil fue a su casa a notificarle la noticia y que tenía que ir a Bocairent a jurar su cargo, encontrándose con la puerta cerrada. Joan Mayques, lugarteniente de justicia. Al llegar a su casa salió Domenga, viuda, hija del citado, preguntándole dónde se encontraba su padre, a lo que ella contestó que hacía poco tiempo se había ido fuera con las ovejas. Pere Marco, lugarteniente de jurado. Su mujer les comunicó que se había ido con las cabras. Pere Mollà, hijo de Jaume Mollà, lugarteniente de almotacén. Su mujer se encontraba en la cama, pues estaba de parto, afirmando que no sabía dónde se hallaba su marido. Es de admirar la actitud de nuestros antepasados que, ante una sentencia que consideraban totalmente injusta pero que tenían que acatar, no tuvieron más remedio que ejercer el derecho al pataleo negándose, en principio, a aceptar unos cargos que les venían impuestos por las autoridades, con las más peregrinas excusas y que al final, lo más seguro, no tuvieron más remedio que aceptar para evitar las fuertes multas con las que les amenazaban. Jaume Colomer sí tomó posesión de su cargo de alcaide del castillo en la plaza del pueblo en presencia del Subgobernador y de las autoridades bocairentinas, jurando sobre los santos evangelios cumplir fielmente su cargo. Al día siguiente volvieron a Banyeres el Subgobernador y diversos oficiales, encontrándose las puertas cerradas por lo que exclamaron: “¡Se cierran las puertas a los oficiales del rey!”, abriéndose las mismas al poco tiempo, por lo que ordenó que descabalgaran y apresaran los animales que encontraran, al tiempo que fijaron en diversos lugares y en las puertas de los cargos electos que no habían tomado posesión edictos para que lo hicieran, bajo pena de 5.000 florines. Hicieron acto de presencia entre 25 y 30 hombres de Banyeres armados con: “Cuyrases, rodelles, lances y cerveleres”. (folio 415 v), al tiempo que les amenazaban con salirles al encuentro en el camino de vuelta a Valencia. La presencia de esta “soldadesca” de Banyeres es un dato importante a tener en cuenta para establecer el posible origen de nuestras fiestas de moros y cristianos. Muy en serio debieron tomarse esta amenaza, ya que decidieron partir de inmediato hacia València. Y como anécdota final, cuando estaba la comitiva cerca de la población de Silla detuvieron a un hombre, que al parecer les seguía, llamado Jaume Domènech, que era de Banyeres. Este declaró que se dirigía a València y que solo llevaba un poco de cebada para la mula, ordenándole que les acompañara a València, bajo multa de 100 florines.

Imagen del diputado de Bocairent en la Generalitat.

H I STÒR I A

93


las calles y las casas facilitara que en ciertos puntos del casco urbano fuera fácil colocar unas puertas, que en caso de peligro, se pudieran cerrar y servir de primera barrera defensiva, quedando el castillo en el centro, aunque algunas casas por su especial situación quedaran fuera de esta protección, como el hostal que citan. Llama la atención que en todas las peripecias que se narran en este proceso no aparezca para nada el otro castillo de Banyeres, el de la partida de Serrella, que según los estudios recientes de los arqueólogos era igual, o incluso de mayor extensión, que el de Banyeres y del que hoy en día aún son visibles restos de sus murallas y la base de algún torreón. Según explican, era normal en aquella época que cuando, por lo que fuera, no creían de utilidad alguna fortificación, simplemente la abandonaban perdiendo todo interés por ella, encargándose el paso del tiempo en hacerla desaparecer. Debería hacerse algún proyecto para, al menos, conservar los restos que quedan y conseguir su puesta en valor.

Foto de Serrella.

A modo de conclusión

Este pleito se encuentra en el Arxiu del Regne de València, en la Sección de Gobernación, y no en la Real Audiencia, que es donde en apariencia debería de estar. La razón es muy simple: en aquella época aún no existía y fue el rey Ferran el Catòlic el que la creó en el año 1506.

Cuando en Banyeres se dieron cuenta de que las intenciones de Bocairent eran conseguir lo que les interesaba: “Las aguas, los pastos y los ganados de Banyeres”, esto hizo que la convivencia entre ambos pueblos se fuera deteriorando hasta el punto de entablar este pleito, el cual, quizás, tendrían que haberlo iniciado antes al detectar las primeras irregularidades por parte del comprador, pues cuando se decidieron a hacerlo ya había pasado bastante tiempo. Además, Bocairent siempre podía alegar que lo había comprado y, asimismo, que el volver al estado inicial anterior a la compra supondría un gran problema por los hechos consumados, especialmente para los bocairentinos que habían comprado tierras a precios ventajosos en el término municipal de Banyeres. Aunque se asevera que Banyeres no tenía muralla, no queda claro dónde estaban o cómo eran “las puertas de la población” que se citan en el texto. Es evidente que el castillo tenía su puerta, pero otras veces parecen estar referidas a las de la población y puede que la distribución de Proceso.

9 4

HI STÒRI A


En la actualidad Pese a todas estas discordias, son numerosos los lazos familiares, laborales, deportivos, festivos, etc, que unen con fuerza a ambas poblaciones. En los padrones de habitantes más antiguos que se conservan en el Arxiu Municipal de Banyeres ya aparecen empadronados vecinos nacidos en Bocairent, y es de suponer que ocurrirá lo mismo en Bocairent. El número de matrimonios celebrados entre moradores de ambos pueblos es una constante en el tiempo, más que con ninguna otra población del alrededor. Personalmente también tengo antepasados bocairentinos. La industria textil también nos une. Ya ocurrió antes con la ganadería banyeruda que abastecía de lana a la incipiente industria lanera bocairentina. Se tiene constancia de la Real Fábrica de Paños y Bayetas de Bocairent, desde el año 1587, cuando todavía estaban unidos ambos pueblos. El bocairentino Josef Castelló Ferre (Bocairent 1746 - Cádiz 1813), que fue diputado en las Cortes de Cádiz de 1812 y era coetáneo y amigo de Antoni Josep de Cavanilles, en un manuscrito fechado en 1783, refiriéndose a Banyeres, entre otras cosas, dice: “Los naturales de esta villa son los labradores más laboriosos y aplicados del reyno, en lo que no les ceden sus mugeres (sic), pues se las ve arar, cabar (sic), segar y desempeñar todas las faenas propias de los hombres. Con este auxilio, con lo que ganan hilando las lanas que van a buscar a Bocairente y con la grana que por aquellos montes recogen a su tiempo, crían unas familias numerosas y robustas, y generalmente lo pasan bien”.(Descripción Geográfica del Reyno de Valencia, Juan Condina, Diputació de Valéncia, 2000, página 346). Lo citado anteriormente es un elogio a nuestros antepasados, pero especialmente a las mujeres banyerenses, opinión que fue ratificada por Cavanilles. También hay vecinos de ambos pueblos que acuden a trabajar al otro y siempre han despertado un gran interés los partidos de fútbol entre los equipos de los dos pueblos. Las fiestas de Moros y Cristianos nos unen, pues hay filaes homónimas que tienen lazos muy estrechos. Se ha establecido la costumbre entre habitantes de ambos pueblos de acudir a la Diana del día del patrón del otro. Pertenecemos al mismo arciprestazgo de la diócesis de València, En la parroquia de Banyeres, en el altar del patrón

H I STÒR I A

95

Sant Jordi, a su derecha, está la imagen de Sant Blai, patrón de Bocairent. Y por último, cabe citar la romería a la ermita de Sant Antoni, el día de su festividad, a la que acuden armoniosamente vecinos de ambas poblaciones y en la que, hasta su disolución en los años 70 del pasado siglo, solía actuar algunos años en la procesión la banda municipal y actualmente bajan en romería los miembros del Taller de Danses, ambos de Banyeres de Mariola. La finalidad de estos artículos no ha sido otra que conocer nuestra historia para entender mejor el presente.

Fuentes: ARCHIVOS: Arxiu del Regne. València. Processus de Bocairent i Banyeres, Sección de Gobernación, libro 2815, folios 220 al 416. Arxiu Municipal de Banyeres de Mariola. Libros de Actas del Pleno del Ayuntamiento. BIBLIOGRAFÍA: El regne croat de València. Robert I. Burns Editorial Tres i Quatre, 1993. Banyeres, estudio histórico-geográfico y cultural de la villa. Grup Cultural d’Invstigació. Fundación Valor 1986. La desfeta d’Alcoi. Josep Lluís Santonja. Alcoi. Arxiu Municipal d’Alcoi, 2008. Censo de la población del País Valenciano hasta la época de la estadística. Pedro Pérez Puchal. https://dialnet.unirioja.es Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reino de Valencia (1795 - 1797). Antoni Josep Cavanilles. Albatros Editores 1981. Diccionari català-valencià-balear. Mn. Antoni M. Alcover – Francesc de B. Moll. Palma de Mallorca 1985. Revista Festes de Bocairent. Festes de Sant Blai. 2018. Urbanisme Modern a Bocairent, de Francisca Vañó Piedra, página 216. Alba. Revista d’estudis comarcals de la Vall d’Albaida, núm. 28, año 2017. Estudi i edició d’uns pergamins recuperats de la Universitat de Bocairent (Anys 1371 – 1558) Ramon Martí, pàg. 74 -93. Descripción Geográfica del Reyno de Valencia formada por corregimientos por Dn Josef Castelló, de la Real Academia de la Historia (1783). Juan Codina. Diputació de Valéncia 2000. https://gomezbayarri.files.wordpress.com/2015/11/ diputados-valencianos-en-la-constitucic3b3n-decc3a1diz-de-1812-notas-pie-de-pc3a1gina-aula-humanidades-pdf.pdf


Banyeres

A TRAVÉS DEL TIEMPO

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ TERUEL Aspecto de la población de Banyeres de Mariola, durante la Guerra de Sucesión – 2ª parte

Como continuación a la edición anterior del Programa de Fiestas, proseguimos nuestro viaje a través del tiempo, deteniéndonos en cómo sería el aspecto de la población de Banyeres de Mariola, durante la Guerra de Sucesión.

Antiguo edificio del Ayuntamiento Se le denominaba “Mayor del Castillo” por estar ubicado a intramuros de lo que formaba el tercer lienzo de muralla, protegiendo así a las viviendas en la Edad Media. Por medio de una escritura se sabe que el 28 de octubre de 1495 se realizaba una reparación en la cubierta de este edificio, reflejando que se hiciese al igual como estaba constituido el tejado de la Iglesia Antigua.1 Suponemos que por las dimensiones que conllevaron tales obras, dicho edificio es el referido a principios del siglo XX como la Bodega de San Jorge,2 estando situada en la que hoy es la entrada actual del Teatro Principal.3 Entre el mencionado edificio y la Iglesia Antigua se encontraba el cementerio con parte de las sepulturas existentes.

Cargos: los Oficiales Los Oficiales estaban comprendidos por dos clases, los cuales eran el Oficial Real y los Oficiales de Justicia, que entendían en la aplicación de las leyes y recta administración de los intereses públicos. El Oficial Real lo desempeñaba el Batlle, el cual era una persona de la confianza del Rey, cuya designación corría a cargo del “Batlle de València” que, al igual que el de Bocairent, lo nombraba el “Batlle de Xàtiva”.1 Era un cargo a perpetuidad, e incluso no salía de la familia mientras en ella hubiese una persona capaz de desempeñarlo. Sus funciones consistían en hacer respetar los derechos

de la Corona, estando encargado de administrar el Real Patrimonio, entendiendo en impuestos y rentas propias del Rey y en vigilar a los Oficiales de Justicia. Como se podrá ver en el cargo de Jurados, el Batlle en la época que nos ocupa era Bernat Sans. Los Oficiales de Justicia eran cargos municipales que en las entidades valencianas venían siendo regidas por una burocracia cuyas competencias apenas sufrieron modificación alguna desde su implantación durante la época medieval hasta la abolición de los Fueros. Estos Oficiales estaban representados por el Justicia, los Jurados, y el Mustaçaf o Almotacén, siendo elegidos mediante “insaculación” por un periodo de permanencia de un año. El cargo de mayor autoridad y prestigio era el Justicia, cuya máxima magistratura era ejercida por un solo individuo, quien, con la asistencia normalmente de un abogado, veía y sentenciaba las causas correspondientes en la administración de justicia con la atribución para nombrar un lugarteniente o delegado que ejerciera sus funciones en caso de ausencia o indisposición. Asimismo, el justicia era encargado de mantener el orden y también presidía e intervenía en las sesiones que periódicamente celebraban los jurados. También convocaba el consell cuando el asunto a tratar se consideraba de gran trascendencia para la comunidad, siendo obligatorio hacerlo para la conveniencia de decidir un nuevo impuesto municipal o contraer un préstamo mediante el cargamento de un censal. Como ejemplo de ello podemos encontrar la siguiente anotación a fecha de 8 de abril de 1705, en la que se expresa: “Noverint (conozcan) Universi (todos los hombres) que Pere sempere mayor llaurador de la Universitad de Banieres Vehi e habit sien ter ct promet i prometen se obriga Bertomeu Beneito Justicia de dita Universitat de Banieres…” 2 Para la elección de este cargo, se reunían en la Sala de la Villa antes del día de Navidad (Vísperas de Nochebuena), el Batlle, el Justicia saliente, los tres Jurados y el Mustaçaf. Cada uno de los “Oficiales de Justicia”,

9 6

HI STÒRI A


proponía un candidato y por concordia entre ellos se designaba a otro. Los nombres de las seis propuestas se escribían en un “albará de pergamino”, siendo doblados hasta lo posible y cubiertos de cera en forma de bola, unas veces en verde y otras en rojo, llamados “redolins”, siendo echados en un bacín lleno de agua. Entonces el batlle ordenaba a un niño, que allí estaba presente, que hiciese la señal de la cruz por tres veces, metiendo la mano abierta dentro del bacín (como mano inocente), con el brazo desnudo, recogiendo por tres veces los correspondientes redolins. Una vez el niño entregaba los redolins al batlle, éste lo abría y comunicaba a los oficiales el nombre del albarà que portaba como designado. El cargo era jurado en acto ceremonial en la iglesia, ante el evangelio de la Misa mayor del día de Navidad, desempeñándolo desde dicho día. El Consell representaba el órgano de expresión de la opinión popular, aunque desde finales de la Edad Media fue introduciéndose otro de carácter cerrado llamado también particular, al que tenían acceso un limitado número de individuos. Aunque la introducción de esta última modalidad hizo que los consells municipales pudieran presentarse en el S. XVII de forma múltiple, en

las poblaciones pequeñas era común la participación de todo el vecindario en un consell general de carácter abierto, como así intuimos que sucedía en Banyeres. En primer lugar, por ser una población de pocos habitantes, y también por lo destacable en lo sucedido el día 15 de diciembre de 1705: “…teniendo noticia de que el enemigo tomava cuerpo i como a mas proximos nos avia de emprender i por allarnos mas proximos del fuego aviamos de tener algunas invasiones i para resistirlas nessesitavamos orden i para su descargo se junto Junta General en la yglesia parroquial de dicha Villa de 67 personas sin el Rector…” 3 El órgano decisorio del municipio estaba representado por los Jurados, cuyo número eran tres: el “Jurat en cap” el “Jurat segon” y el “Jurat terser”, los cuales deliberaban independientemente del poder real, soliendo celebrar sesiones tres veces por semana. Dictaban la normativa a seguir mediante provisiones y bandos donde regulaban las más diversas cuestiones de la vida local, desde la fijación de precios y salarios hasta la concesión de licencias de todo tipo, así como la gestión de la política a emprender y encargándose de la percepción de impuestos, de los abastecimientos, etc.

El justicia y los cuatro jurados de la ciudad de Alicante, rodeados de algunos miembros del Consell. Esta inédita representación de los principales cargos de la administración local durante la época foral, se encuentra en la sala camarín del monasterio de la Santa Faz (Alicante), siendo obra de Juan Conchillos Falcó en la 2ª mitad del siglo XVII. . H I STÒR I A

97


Carta del Ayuntamiento de Biar remitida al Ayuntamiento de Bocairente, en el que viene a relucir al cargo de Cequiero de Banyeres. Documento existente en el A.M.B. Caja 15; Sig.: 15-1.

Cuando surgían discrepancias, las decisiones se tomaban por votación, interviniendo en ellas el Justicia. Por sí solos no podían ejercer actos de jurisdicción si antes no eran sancionados por el Consell. En el caso de Banyeres, la población tenía los Jurados indicados, al igual que las Villas del alrededor, desprendiéndose así de los siguientes textos a fecha de 14 de abril de 1705: “Noverint Universi que Matia Ribera Thomas Argents Juan Frances de Juan llauradors de la Unit de Banieres vehins e habit en nom de jurats de dita Universitat…” 4 Así también con fecha de 3 de marzo de 1706: “Noverint Universi que Agusti frances mayor Jaume Ribera de Jheroni, i Carlos Albero llaurador de la pȓt Unit de Banieres Vehins e habits en nom de jurats de dita Unit de Banieres…” 5 Por último: “Die VI januarii Anno A natte (Nativitate) Domii (Domini) MdccVii (6 de enero de 1707) Noverint Universi que Bernat sans Balle Jaume Ribera de Visent Justicia Batiste Domenech Visent Albero de frances Juseph frances de Joseph de Juan Jurats llauradors de la present Vniversitad de Banieres vehins e habits (habitadors) en non de officials tots Junts eta (etc.)…” 6 Como se puede observar, dependiendo del año, eran representados por diferentes personas. Para el nombramiento de estos cargos se reunían en la Sala dichas autoridades en la vigilia de Pentecostés y cada uno de ellos designaba un candidato, otro por

concordia y tres más eran propuestos por otros tantos prohombres electores. Los nueve se insaculaban en la forma expuesta en cuanto al Justicia. Los tres jurados, por orden de primacía, empezaban a ejercer su cargo el día de Pascua del Espíritu Santo, cesando en la misma festividad del año siguiente. El Mustaçaf o Almotacén era el encargado de supervisar y controlar los pesos y medidas de los artículos de consumo, siendo utilizada la vara de medir, con la que un cuarto de vara era equivalente a un palmo, la media vara, a un codo, y la vara entera, a un brazo, considerándolo desde la punta de los dedos anular y corazón hasta el medio cuerpo situado en el esternón, una medida que correspondería hoy día a 0’835 m. Su cometido era castigar los fraudes de comerciantes y artesanos. Era nombrado de la misma forma que el Justicia, insaculando a los candidatos en la víspera de la festividad de San Miguel y comenzaba a ejercer su cargo en dicha festividad. Otros cargos importantes de la administración local eran: el clavario (administrador de las finanzas), cuyas cuentas eran comprobadas por el racional. Así también estaba el sobrecequiero, cuya jurisdicción comprendía los asuntos relativos al agua de riego. El síndico, que era quien debía velar por los intereses de la comunidad proponiendo las acciones legales pertinentes para su salvaguarda. El obrer, que tenía a su cargo la reparación del castillo y murallas. La burocracia municipal la completaba una serie más de oficios subalternos.

Comercios Todo comercio era gestionado por el Ayuntamiento por medio de los Jurados, quienes lo arrendaban por el período de un año. Entre estos arrendamientos se encontraban el hormo, la carnicería, la mercadería, la taberna, etc. Como ejemplo de ello, exponemos las siguientes anotaciones: Arrendamiento del horno, con fecha de 9 de marzo de 1705: “…Arrenden y per titol de arrendament consedeixen a Juan frances de Jusept llaurador de dita Universitad de Banieres vehi e habitr (habitador) pȓt (presente) cta (etc.) cals seus lo us de un forn de dita Universitad per temps de un any…” 1 Arrendamiento de la taberna, también con fecha de 9 de marzo 1705: “…Arrenden i per titol de arrendament conse-

98

HI STÒRI A


deixen a Joseph frances de ventura llaurador de dita Universidtat vehi e habit pȓt cta cals seus el su de la taverna de dita Universitat…” 2

tamiento de la Villa, á cuyo cargo está de tiempo inmemorial la dirección y administración del mismo”. 1

Hoy día no hay constancia de dónde podrían estar ubicados, pero se supone que la mayoría de ellos estarían en la calle Mayor. A fecha de 27 de julio de 1755, hay una escritura de compraventa en la cual se menciona: “…una casa sita en el poblado de esta dha Villa en la subida de la Iglesia Vieja lindante con casa de Francisco Camarasa, por las espaldas casa de Cristoval Camarasa con el horno de pan cocer, y con dicha calle…” 3

En relación con ello se obtienen las siguientes referencias:

Asimismo, por las diferentes escrituras de arrendamiento existentes en los protocolos notariales de Laureano Ballester, encontramos los arrendamientos de los Bovalares, los cuales servían para guardar el ganado lanar y cabrío y procurar el abastecimiento de carne, existiendo uno denominado como el de la sierra, que correspondiente al año 1713 tenemos la siguiente anotación: “…Arriendan i por titulo de arrendamt conceden a Pedro portell labrador de dicha villa vecino i morador el bovar de la sierra…” 4 y el de la huerta, a fecha de 14 de abril de 1705: “…Arrenden i per titol de Arrendament concedeixen a Luis sirera magor llaurador de dita Universitat de Banieres vehi e habitr pȓt cta.cals seus lo bovalar de lorta de dita Universitat conforme capitols que ya pera dit efecte per tems de un any…” 5 Se desconoce su concreta ubicación, pero uno de ellos se cree que, por su topónimo, podría estar situado en el lugar que hoy día se conoce como el Bovar.

- El 10 de junio de 1529, en el testamento de Ausías Alberto lega: “Item done e deixe al Ospital de dit lloc de Banieres cinc sous de reals, de Valencia per carpas”.2 - Asimismo, el 6 de enero de 1777 existe el reconocimiento de un censo del año 1615 a favor del Hospital: “En la Villa de Bañeras a los seis dias del mes de enero de mil Setecientos Setenta y siete. Se pase por esta essa. el reconosimiento de Censo como yo Domingo Ferrero hijo de Pedro Labrador y vecino de esta Villa digo: Que detengo y poseo una metad de casa cuya mea pertenecido de la Herencia de mi de junto Padre qual presente alinda con la otra metad se vendio á Agustin Ribera libre, casa de Andres Sans con la Cuesta del Castillo calle en medio, y con la calle Mayor, y la viendo sido requerido por parte de los Administradores del Santo Hospital de esta propia Villa reconosiera el expresado respecto a ser posehedor de la finca, cuyo Censo se cargo Geronimo Camarasa con escritura ante Vicente Roses en nueve de Noviembre del año mil seiscientos y quinse…” 3

Para tal edificio podemos encontrar el siguiente texto: “…una casa sita en el poblado de dha villa en la partida eo Barrio llamado la Plazuela de la Badia y linda con el Ospital y Carcel de esta Villa, con casa y corrar de Agustin Albero, casa de la viuda de Genonimo Torro, y con dicha Plazuela…” 1, lo que nos da a reflejar que existía al comienzo de la calle Mayor, donde hay vecinos que han conocido dicha ubicación aún en el siglo XX.

A este apartado se ha de añadir el texto expuesto en el de la cárcel, en el que se halla señalada su ubicación, siendo al principio de la calle Mayor. Incluso aún, a fecha de 5 de febrero de 1800, permanecía en el mismo lugar por lo que se desprende de la siguiente anotación: “Gregorio Santonja Pasqual, maestro batanero, y Mariana Molina, consortes, venden una casa de habitación y morada en Bañeras, frente a la casa Hospital, que correspondió a la esposa por muerte de su tia Josefa Molina, a Vicente Calabuig Molina, escribano de Bañeras, sita en la Plazuela, o calle nominada de la Abadia, lindando por el lado drecha entrando con callejón dicho de los Beneytos, y por izquierdo con casa al Doctor Josef Olivares Cura, por la espalda con casa de Agustín Molla, y afrenta de la Abadia y por delante con el Hospital, dicha plazuela en medio” 4

Hospital

La Casa Abadía

A mediados del S. XIX, D. Pascual Madoz lo comentaba con la siguiente descripción: “hospital para mendigos forasteros, creado en época remota por el Ayun-

Como se ha comentado anteriormente en los apartados de Callejero, Cárcel y Hospital, la Casa Abadía estaba ubicada en el lugar actual. Otro ejemplo más de

Cárcel

H I STÒR I A

99


Línea de muralla

y no pudiéndose apuntalar ni aislar, se acuerda por unanimidad su demolición para evitar riesgos personales inminentes…”. 2 Así también, el acta posterior de fecha 7 de mayo del mismo año dice: “Se informa que el 29 de Abril de 1905, quedaron terminados los trabajos de demolición de las dos paredes del castillo cuyo gasto ascendió a 228’53 Pts…” 2 Asimismo, en comunicación verbal con D. José Luis Vañó Pont nos trasmite el haber visualizado un fragmento de lienzo de muralla cuando se realizó la rehabilitación de la vivienda ubicada en el nº 4 de la Calle Mayor.

De no tener hoy en día una evidencia arquitectónica de una posible línea de muralla que rodeara en algún tiempo lo que fuese la población de Banyeres, nos tenemos entonces que acoger a los siguientes datos. En primer lugar, gracias a las fotografías realizadas por D. José Antonio Blanes en los años 80 del siglo pasado en un solar de la Calle Mayor en las que se observa un fragmento de lienzo de muralla, en cuyo interior se localiza el actual Teatro Principal. 1 Por otra parte, en el acta del Pleno Municipal de fecha 12 de febrero de 1905 se indica: “A instancias de varios vecinos de la Calle Mayor y Calle San Jaime que denuncian el estado ruinoso de dos paredes del castillo propiedad de don José Segura Doménech, después del informe emitido por dos personas prácticas a falta de otras en esta villa

Esta muralla en su origen debió de tener una altura de 4 m. y un espesor de 1,50 m., realizándose en mampostería y datándose su posible construcción a finales de S. XIII, principios del S. XIV (Baja Edad Media; S. XIII al XV), 3 con lo cual sería antes de vender Banyeres y Serrella. Dicha muralla se piensa que pudo haber circundado el castillo, encontrándose aproximadamente donde se asientan las edificaciones de la calle Mayor, y cuya puerta de acceso al recinto amurallado pudo estar ubicada en la plazoleta de dicha calle, aproximadamente al final de la calle de la Reconquista, 4 lugar donde se encontraba la ermita del Conjurador. Asimismo, se cree que en la primera década del siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión, fue parcialmente desmantelada en su alzado para nuevamente levantarla más resistente.3.

la existencia de la Abadía lo podemos encontrar en la siguiente anotación a fecha 14 de septiembre de 1705: “…una casa situada y possada en dita Unit de Banieres partida dels carrero dels Beneitos segons que de prt afronta ab cassa de Gaspar sans en ort de la badia y en corral descubert de Andreu boda i carrer publich…” 1

Fragmento de lienzo de muralla, situado entre en el interior de las viviendas iniciales de la C/Mayor y la ubicación del Teatro Principal.

1 0 0

HI STÒRI A


Por los datos obtenidos hasta la fecha, se refleja que hubiera habido, efectivamente, una muralla, quedando a intramuros la nueva población de colonos cristianos después de la Reconquista, aunque no pudiendo determinarse con exactitud su completo perímetro. A partir de la venta de Banyeres a Bocairent, a la vez que por el crecimiento paulatino que posteriormente tuvo la población de la misma, sería cuando quizás dicha muralla no estuviera en su totalidad, pero sí ayudaría a formar parte del caparazón defensivo de la villa que posteriormente fue desapareciendo progresivamente. Continuará…

Fuentes documentales ANTIGUO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO Protocolos Notariales de Graciano Bodí. Correspondiente al año 1495 (1494-1499), f. 65v-67v.

1.

Banyeres. Estudio Histórico-Geográfico y Cultural de la Villa. Varios autores. Banyeres de Mariola, 1986. Pág. 270.

2.

Las calles de Banyeres de Mariola. Fco. Javier Mira Calatayud. M. I. Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, 1999. Pág. 131. 3.

CARGOS MUNICIPALES . La designación de autoridades durante los Austrias. Francisco Vañó Silvestre. Programa de Fiestas en honor a San Blas. Bocairente, 1988.

1

Protocolos Notariales de Laureano Ballester. Correspondiente al año 1705 (1705-1707), f. 75v- 77v. A.M.A. Sig.: 1361. 2.

Fragmento del escrito nº43 de Laureano Ballester. Relato de la intervención del Banyeres, en la Guerra de Sucesión por el mismo Laureano; f. 72r. A.M.Ba. 3.

Protocolos Notariales de Laureano Ballester. Correspondiente al año 1705 (1705-1707), f. 46v- 47v. A.M.A. Sig.: 1361. 4.

Protocolos Notariales de Laureano Ballester. Correspondiente al año 1706 (1705-1707), f. 2v-4v. A.M.A. Sig.: 1361. 5.

Protocolos Notariales de Laureano Ballester. Correspondiente al año 1707 (1705-1707), f. 90v-92v. A.M.A. Sig.: 1361.

6.

Protocolos Notariales de Laureano Ballester. Correspondiente al año 105 1705-1707), f. 24r-24v. A.M.A. Sig.: 1361.

2.

Protocolos Notariales de Francisco Ballester. Correspondiente al año 1755 (1753-1755), f. 343v-344r. A.M.A. Sig.: 1372. 3.

Protocolos Notariales de Laureano Ballester. Correspondiente al año 1713 (1713-1719), f. 22v. A.M.A. Sig.: 1364. 4.

Protocolos Notariales de Laureano Ballester. Correspondiente al año 1705 (1705-1707), f. 45v-46r. A.M.A. Sig.: 1361.

5.

CÁRCEL Protocolos notariales de Francisco Ballester. Correspondiente al año 1751 (1751-1752), f. 41r. A.M.A. Sig.: 1371 1.

HOSPITAL Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España. Pascual Madoz. Madrid, 1850.Tomo III, Pág. 350.

1.

Alexos Francés. Ricardo Díaz de Rábago Verdeguer. Programa de Fiestas de Banyeres de Mariola, 1997. pág. 120.

2.

Protocolos Notariales de Laureano Ballester Garrigos. Correspondiente al año 1777, f. 3v-4v. A.M.A. Sig.: 1410. 3.

Protocolos Notariales de Francisco Berenguer Tudela. Correspondiente al año 1800, f.35v-38r. A.M.O.

4.

CASA ABADÍA Protocolos Notariales de Laureano Ballester. Correspondiente al año 1705 (1705-1707), f. 185r-185v. A.M.A. Sig.: 1361. 1.

LÍNEA DE MURALLA Banyeres de Mariola en los tiempos en que se construyó la Ermita de la Malena. Joan Manuel Vicens Petit. Programa de Fiestas en honor a Santamaría Magdalena. Julio, 1997. 1.

Banyeres. Estudio Histórico-Geográfico y Cultural de la Villa. Varios autores. Banyeres de Mariola, 1986. Pág. 193.

2.

COMERCIOS

Panel explicativo situado en la plaza de armas del Castillo de Banyeres de Mariola.

Protocolos Notariales de Laureano Ballester. Correspondiente al año 1705 (1705-1707), f. 21v-22r. A.M.A. Sig. 1361.

Las calles de Banyeres de Mariola. Fco. Javier Mira Calatayud. M. I. Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, 1999. Pág. 127-128.

3.

1.

H I STÒR I A

1 01

4.


Col.laboracions

FESTERES | L’any 2020. Canvis, incertesa, tot és diferent Rafael Evaristo Belda Doménech | La capitania en un parèntesi Elena Sanjuán Albero | Del carrer Sant Miquel al carrer Serrella, de balcó a balcó Família Rus Botella i Família Vañó Francés | El sentiment fester, sempre viu Mª Belén Puig Miró | Viure, estimar i deixar llavor Família Bodí Berenguer | Homenaje a un masero Noelia Verdú Barceló | La carroza, la lección Carlos Cortés Sempere | El nostre maset i la bandera Francisco J. Sempere | Vivencias de una festera Carmen Vañó Tormo | Pirata, un gran pirata. Germà, un gran germà Jami Blanes | Vicente Silvestre Pérez "Talaia" Tere Silvestre Hernández i Pablo Silvestre Hernández | Diario de la pandemia M. Elena Vilanova Calatayud | Pintem les Festes… de Moros i Cristians Leo Ferre Albero i Cristina E. Rizo Antón | Des de dalt del balcó Macarena Albero Cortés | Espectadors M. Esperanza Esplugues M. |


Capitans, bandereres, festers, músics i paisans al començament de l'Ofrena de flors. 22 d’abril de 2018. Foto d'Óscar Navarro Albero.


L'Any 2020

CANVIS, INCERTESA. TOT ÉS DIFERENT

RAFAEL EVARISTO BELDA DOMÉNECH

A principis de l'any 2020 ningú haguera pensat el que vam començar a viure des de març i que encara estem vivint. Estant al capdavant de la Junta de la Confraria de Sant Jordi vam preparar el 25 i 26 de gener la VI edició de les Nits d’Humor. D’altra banda, l'Assemblea General de la Confraria de Sant Jordi es va celebrar el 7 de març, amb la elecció de Mª Elena Vilanova Calatayud com a presidenta de la Confraria del Patró, entre altes assumptes. I la setmana següent començaven les entraetes. Pareixia que tot transcorria amb certa normalitat; però el 12 de març es van reunir els presidents de les filaes, l'Alcalde de Festes i la Presidenta de la Comissió de Festes i van acordar per unanimitat i atenent a les recomanacions sanitàries suspendre les entraetes. El dia 14 de març amb la declaració de l’estat d’alarma i el 30 de març amb el confinament de tota la població del país fins el 9 d’abril, tot es va agreujar. A l'incertesa de la situació calia afegir l'incertesa de què passaria amb les festes de Sant Jordi. El 18 de març es va emetre un comunicat ajornant les festes, consensuat entre la Comissió de Festes, Alcalde de Festes, Capitans, filaes, la Parròquia i la Confraria de Sant Jordi. El diumenge de Glòria es va fer el tradicional volteig de campanes que acompanya sempre a la Plantà de la Bandera, tots en casa. Per les xarxes socials anaven enviant-se vídeos, les bandes de música a les 13:00 h. van interpretar des de les finestres, terrasses i balcons l'Himne a la Festa, convidant a tots a participar cantant-lo. També es va fer una crida al veïns per a penjar els rodabalcons de festes, que encara onegen en molts balcons i finestres.

Programa de Festes de Sant Jordi 2020 per a viure des de casa. 17 d'abril de 2020.

El dia 17 d'abril l'Ajuntament envia el “PROGRAMA DE FESTES DE SANT JORDI 2020, PER A VIURE DES DE CASA”, amb una relació d’horaris dels actes religiosos que anaven a ser retransmesos per Ràdio Banyeres. També des de la Confraria de Sant Jordi es va proposar al veïnat fer un vídeo individual o en grup amb l'aclama-

104

COL ·LAB OR ACION S

FESTERES


ció de “Vítol al Patró Sant Jordi” o semblant, que va ser llançat per les xarxes socials després de la Missa Major del dia de Sant Jordi. El dia 18 d'abril la Coral Mariola va enviar per les xarxes socials una gravació amb una magnifica interpretació de “La invocació a Sant Jordi” gravada individualment des de casa i muntada amb l’ajuda de mitjans informàtics. El dia 21 d'abril, dia del Trasllat de Sant Jordi, es va retransmetre la Missa de les 20:00 h. des de l'ermita de Sant Jordi. El dia 22, a les 7:00 h., vam dur el Guió de Sant Jordi a l'Església i li vam posar un crespó negre, també en vam posar un altre a la bandera de Banyeres. A les 12:00 h. es va retransmetre l'Àngelus des de l’altar Major; i per la vesprada, a les 18:00 h. vam posar el mantell de l'Altar de Sant Jordi per a la Missa Major i totes les Misses fins al 3 de maig, dia del Trasllat de tornada de Sant Jordi. Eixe dia també es va celebrar la Missa en l’ermita. El dia 23 dia de Sant Jordi a les 11:30 h. es va celebrar davant de l'altar de Sant Jordi la Missa Major, celebrada per D. Ramón Micó. Minuts abans de la Missa va arribar un centre de flors dels capitans de la Filà de Califes, que va presidir totes les celebracions de les festes. La interpretació íntegra per segona vegada de la Missa de Sant Jordi va ser possible gràcies a la Coral Mariola que va preparar una recopilació de totes les peces de la Missa i de l'Himne a Sant Jordi. Al final de la Missa es va

Vídeo de la Confraria de Sant Jordi llançat a les xarxes socials després de la Missa Major de Sant Jordi. 23 d'abril de 2020.

proclamar la nova Junta de la Confraria de Sant Jordi presidida per Mª Elena Vilanova Calatayud. La festa al carrer no podia celebrar-se; i a l'interior de l'Església estàvem únicament quatre persones: D. Ramón, Jordan (de Ràdio Banyeres), el càmera d' Intercomarcal TV i un servidor. Cap al final de la celebració va vindre Pedro Vilanova per a fer unes fotos i deixar així constància del moment que estàvem vivint. D. Ramón va tindre paraules per a tots; i emocionat per les circumstàncies, ens va animar a viure la festa des de dins de cadascú, una festa interior que és viure la Fe en Jesucrist. Per la vesprada a les 19:30 h. es va gravar el que haguera sigut el final de la Processó: es va baixar a Sant Jordi del

Celebració de la Missa Major oferida per D. Ramón Micó Colomer davant l'altar de Sant Jordi. 23 d'abril de 2020. Foto cedida per Pedro Vilanova Mora.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 05


elevador i es va tornar a pujar com quan acabem la Processó, cantant l’himne mentre s'eleva i resant després. El dia 25 d'abril, dia del cementeri, a les 9:30 h. es va celebrar la Missa pels festers difunts, la Filà de Moros Vells va enviar (amb el servei de la floristeria) la corona per a la tradicional ofrena de flors pels difunts. Al recinte del cementeri estàvem sis persones, de les quals tres eren dels mitjans de comunicació. Certament, la gent va respectar el confinament i van seguir la Missa per ràdio i televisió. Per a la celebració, vam pujar el mantell, la tauleta, els ciris i la casulla morada de Sant Jordi (que han donat els hereus de D. Gregorio Molina). D. Ramon va pregar tres vegades pels difunts i amb l’encens va simular el fum de les salves que cada any disparem i va pujar cap al cel com el fum dels arcabussos. Haver viscut aquesta experiència ha sigut un fet difícil de descriure: els dies de festes, els actes religiosos de festes sense festers, Capitans, Autoritats, ni gent al carrer. Interiorment hi havia una certa incertesa amb molts interrogants per tot el que estava passant, però el que és cert és que la realitat era la que era, els hospitals saturats, els sanitaris lluitant per salvar vides, moltes defuncions cada dia… Així les coses, les festes exterior-

ment no podien celebrar-se; però interiorment ha sigut una festa plena, resant per a que el nostre Patró Sant Jordi ajude a tots els qui estan passant-ho mal i perquè prompte acabe aquesta pandèmia. Després de l'ajornament de les festes, en la Confraria pensàvem que prompte podríem celebrar novament les festes amb normalitat i així ho creiem també festers, presidents de les filaes, Comissió de Festes i Capitans. A més, cal afegir que eren les últimes festes que preparàvem com a Junta de la Confraria i ens haguera agradat fer el canvi de la Junta com es fa tradicionalment i haver acabat d’un altra manera. Des de que va començar el confinament, al no poder fer cap reunió de la Junta presencialment, les comunicacions dins del grup de la Junta de la Confraria han sigut possibles gràcies al grup de WhatsApp. D'eixa manera hem pogut proposar, debatre, exposar idees i opinions, resoldre dubtes, informar… En eixe context, quan es van acabar els actes de festes el dia 3 de maig, alguns membres de la Junta preguntaven si “ja havíem acabat com a Junta de la Confraria”. Com a president, els vaig comentar que si s’hagueren pogut fer les festes de la Relíquia, les hauríem organit-

Celebració de la Missa pels festers difunts. 25 d'abril de 2020. Foto cedida per Pedro Vilanova Mora. 106

COL ·LAB ORACIO N S

FE STE RE S


per tal d’agrair-li al mestre Antonio Lillo, en un senzill i íntim acte, la donació a la Confraria del treball de la digitalització de l'Himne a Sant Jordi, lliurant-li un exemplar enquadernat, així com un obsequi en record de la Confraria. També es va lliurar un exemplar i un obsequi per a l’arxiu de les dues bandes i a la Comissió de Festes. Per a finalitzar, el mestre Lillo va explicar la motivació de fer aquesta digitalització i tots li ho vam agrair en el torn de paraula acabant amb un fort aplaudiment dels qui estàvem presents. Després, ja vam iniciar la reunió d’acomiadament de la Junta. El 15 de juliol a les 20:30 h. vam quedar amb els membres de la nova Junta de la Confraria per a fer l’entrega oficial de les claus, donant així per conclòs el nostre mandat al capdavant d’esta Institució tan estimada. Aprofite aquestes línies per a donar l’enhorabona a la Junta de Mª Elena Vilanova Calatayud. Els desitge que prompte passe aquesta pandèmia i puguen celebrar-se unes festes plenes, amb actes també al carrer. Mentrestant, la il·lusió i l’entusiasme, junt a la fe i devoció a Sant Jordi pense que ens ajudaran a eixir més forts d’aquesta situació.

Rafael Evaristo Belda Doménech voltejant la campana de l'ermita de Sant Jordi. 3 de maig 2020. Foto cedida per Mª Elena Vilanova Calatayud.

zades nosaltres i hauríem fet el canvi de Junta després de les festes de la Relíquia. Però al quedar suspeses totes les festes de l’any 2020 i, després de parlar amb Mª Elena Vilanova (que ja havia sigut elegida Presidenta en l’Assemblea del 7 de març) i amb D. Ramon Micó, vaig informar els Majorals de la intenció de fer el canvi de Junta, de manera que la nova Junta de la Confraria poguera començar a treballar. Així, nosaltres ens oferíem a ajudar-los en tot el que necessiten ara i quan tinguen que organitzar les Festes. Com a conseqüència, vam iniciar una sèrie de reunions per tal d’explicar el funcionament de la Confraria i mentres tant anàvem tancant tots els assumptes pendents i anàvem també acomiadant-se de totes les institucions, filaes, Capitans, empreses, comerços i persones col·laboradores. El dia 26 de juny es va fer l'última reunió de la Junta de la Confraria que he tingut l’orgull de presidir. Abans de la reunió estaven convocats el Director de l'Agrupació Musical “La Nova”, Antonio Lillo Pérez i el president Bartolomé Francés Ferre, el president de la Societat Musical Banyeres de Mariola, Ángel Gil Ribera i la presidenta de la Comissió de Festes, Beatriz Francés Tortosa,

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 07

També vull aprofitar estes pàgines per agrair a la Junta de la Confraria 2017-2020 que m'he honrat en presidir, l’esforç i dedicació que han tingut durant aquestos tres anys, preparant els actes que la Junta de la Confraria organitza. La cohesió del grup, el positivisme, el bon fer i la bona predisposició de tots els membres ha ajudat molt per a dur a terme tot el que s'ha fet. Moltes gràcies a tots. I per suposat, a D. Ricardo Díaz de Rábago moltes gràcies pel bé que ha fet al nostre poble, després de tota una vida dedicada a la nostra Parròquia. De segur que Banyeres i la Confraria de Sant Jordi no serien el que són sense el seu bon fer. També a D. Ramón Micó Colomer, que davant aquesta adversitat, ràpidament es va adaptar, fent les Misses amb la col·laboració de Ràdio Banyeres de Mariola, fent arribar així a totes les persones les Misses del confinament. Donar-li les gràcies pel suport moral i els ensenyaments que ens transmet en totes les homilies, especialment durant les festes. A l’Ajuntament, Comissió de Festes, Presidents de les filaes, Capitans, Festers, Col·laboradors, Confrares i a tot el poble de Banyeres en general, agrair a tots el suport i col·laboració en tot allò que hem necessitat. Moltes gràcies a tots. VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI!!


La capitania en un

PARÈNTESI Aquell 23 d’abril de 2019, quan em van cridar per telèfon per a dir-me que érem capitans de la Filà dels Estudiants, no podia ni imaginar la quantitat de sentiments que em van despertar i els records que em van vindre dels anys que havia sigut estudianta. A dia de hui, encara em perdura eixa emoció contagiada per tota la família. Per circumstàncies i decisions en la vida, m’havia allunyat d’aquesta gran família que són els estudiants, però al cor sempre queden tots els bons moments i experiències que ací he passat i viscut. L’alegria i el bon humor no decau mai a aquesta comparsa.

ELENA SANJUÁN ALBERO

Ara tenia a la mà poder tornar a viure una gran experiència a la que sempre ha sigut la meua comparsa amb totes les persones que més estime a la meua vida, la meua família. Ells són els que em van introduir als estudiants i en ells segueix la flama i l’esperit estudiantil que mai ningú els podrà apagar. Així és. Tenim unes grans arrels festeres des que el nostre besavi Ismael Sanjuán Ribera va estar ahí encapçalant la refundació de la comparsa. Com ell, el meu iaio, el meu pare, el meu germà… Tots els ‘Ismael Sanjuán’ i les seues famílies han traspassat este sentiment i aquesta tradició als seus descendents cada any al treure els tratges per engala-

Signatura dels nous capitans de la Filà dels Estudiants al Llibre d'Or de la Confraria del Sant Crist a l'Ermita. 25 d'abril de 2019.

108

COL ·LAB ORACIO N S

FE STE RE S


s’obri i es tanca. Només ens resta esperar, parar un poquet més, perquè prompte es tancarà aquest parèntesi i prosseguirem amb aquesta història. És dur viure des de la distància. Tenim moltes ganes d’abraçar-nos i tornar a ajuntar-nos, però hem de ser forts i esperar perquè el virus no ens trobe i puguem estar tots junts i tornar a omplir de música, llum i color els carrers del nostre poble. Tots units, sols podem demanar que ens quedem a casa un poc més. És més important poder tornar a abraçar-nos tota la vida que ara ajuntar-nos un poc i no tornar a veure a algú a qui estimem. Tenim tot preparat i esperem tornar a veure a tot el poble tan unit com la nostra família. Salut! Visca Sant Jordi i visca els Estudiants!

Entrada del capità Ismael Sanjuán al maset de la Filà dels Estudiants a les festes de la Relíquia. 1 de setembre de 2019.

nar els carrers del poble de Banyeres. Parle dels ‘Ismael’ perquè són totes les generacions dels mateix nom, però com ells, tots els meus germans o nebots segueixen gaudint i sentint la festa tant pròpia com els carrers que s’il·luminen cada any del 22 al 25 d’abril per a viure cada minut i cada acte. El nostre cor s’il·lumina amb el sentiment de viure intensament cada acte i moment de la festa. I com no, en 2020 anàvem a ser protagonistes tots junts d’aquesta festa. Vam eixir a la Relíquia i el meu cor va tornar a sentir allò que feia tant de temps que quasi ni recordava com és l’esperit fester. Com sabeu, la nostra família és molt gran i molts vivim fora del poble, uns més a prop, altres més lluny. Però amb molta unitat i harmonia sempre estem disposats a ajudar-nos o ajuntar-nos per a gaudir de qualsevol moment, sense tindre en compte les distàncies ni les diferències entre nosaltres. Quan ja quasi ho teníem tot preparat i tot en marxa per a tornar a engalanar els carrers de música i color ens va arribar el parèntesi (un virus, que l’únic que ens demana per afrontar-lo es quedar-nos a casa). Així que, amb molta tristesa, però cada dia més forts i amb més ganes de seguir avant, lluitem amb els cors junts des de la distància. Ja sabeu el significat del parèntesi: és un moment que s’intercala, que interromp tot el procés, però que no canvia el sentit ni l’altera; és un signe ortogràfic que Família Ferrando Sanjuán.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 09


Del carrer Sant Miquel al

CARRER SERRELLA, DE BALCÓ A BALCÓ FAMÍLIA RUS BOTELLA I FAMÍLIA VAÑÓ FRANCÉS

de març, casualment entraeta dels Moros Vells, l’altra de les nostres famílies. Barret i manta a quadros no podien quedar-se a l’armari, per tant, eixiríem al balcó. Els estudiants, sabent ja el que era, ens estaven esperant amb la marxa mora “Als Moros Vells” i amb l’herbero en mà. Amb veïns així, tot és més fàcil. Al carrer Sant Miquel vam plantar la bandera el diumenge de Glòria. Els nostres pares ens despertaren com calia aquell dia, amb coets, herberet i timonet, i les nostres mares ja tenien l’esmorzar de coques preparat. Sonaren les 9 del matí al campanar i nosaltres ens dedicàrem a fer els honors de la plantà: una plantà al seu balcó, la bandera dels estudiants i l’altra plantà, la d' Espanya, com marca la tradició. Que més dóna que fóra al maset o al castell. Al cap i a la fi, tot quedava a casa.

Bárbara Rus i Patricia Vañó brindant per les festes. 22 d'abril de 2020.

Tot estava preparat. Banyeres feia olor a festes. En uns dies estaríem al maset preparats per a desfilar. Els llums engalanaven el carrer La Creu i il·luminaven tot el seu recorregut. Dos famílies, tots veïns i amics de pares a fills, uns moros i altres cristians. Ningú s’imaginava el que estava a punt de passar. Cada cap de setmana, tots, des de casa, pensàvem què estaríem fent o, més bé, quina o quines comparses estarien desfilant. Ens vam apropar molt als veïns i familiars que, com cada nit a les vuit, sortíem a les finestres per aplaudir. Això és el que ens va passar a nosaltres, carrer Sant Miquel. Estudiants i Moros units baix un mateix crit. Va arribar el 14 de març, ja teníem boines i llapisseres preparades i no les vam poder traure al carrer. Va ser un dia llarg i encara no assimilàvem el que estava passant al món. No enteníem com en el nostre dia, no podíem pujar el carrer La Creu a pas de pas doble. De sobte, 21

Cada vegada estaven més a prop les nostres festes i no volíem que arribaren. Sabíem que aquest any res anava a ser igual, però com els nostres avantpassats ens havien ensenyat, les festes no són beure, ballar i no dormir; les festes són un sentiment que va més enllà, un sentiment profund que sentim pel nostre poble i pel nostre patró Sant Jordi, així que ni una pandèmia ens podia impedir celebrar els nostres dies tant desitjats. Manta i barret, boina i llapissera i avant, que les festes han arribat! El dia de la Vespra va ser un dia molt difícil. Després de treballar no hi havia presses per vestir-se, anar a la perruqueria, quedar amb les esquadres o anar corrent al trasllat de Sant Jordi. Va ser com si el món es detingués i deixàrem de tenir pressa. Banyeres estava trist i apagat, malgrat que els llums relluïen als carrers. Però sort que al carrer Sant Miquel hi havia vida, hi havia il·lusió i cap virus ens impediria gaudir del que som, FESTERS!! La nit de la vespra ni la pluja ni el fred ens van dificultar gaudir d’un sopar de cabasset amb les xerrades dels veïns des del balcó. El dia de l’Entrada va ser espectacular. Per fi va arribar el dia de ficar-se els bombatxos i la capa estudiantil. Ahí estàvem tots de nou, hora d’ofrena i àngelus i a dinar que a les 17h. començava l’entrà.

110

COL ·LAB OR ACION S

FESTERES


Micròfon en mà vam començar a cridar a les esquadres i bandes de cada filà. Tots estàvem “preparats”: cavalls, carrosses, capitans, banderes, músics i esquadres oficials al capdavant de cada filà. La il·lusió i l’emoció que teníem tots ens feia recordar que tornaríem a desfilar de la Font Bona a la Plaça. En els balcons teníem preparats el confeti, els caramels i tota la il·lusió que podíem reunir per començar l'entrà com si res haguera passat. I així va ser, tot el poble de Banyeres d’emoció estava inundat i escoltava música festera sense parar. Era el dia de l’Entrà. El dia de Sant Jordi va ser molt emotiu i replet de sentiments. No vam poder felicitar personalment a tots “els Jordis” que hi tenim al nostre cor, però no ens vam oblidar d’ells en cap moment. Vam escoltar la Solemne Missa i vam plorar per tot el que ens faltava, encara que ens vam mirar i vam agrair tot el que teníem al carrer Sant Miquel. No tenim xiquets, però res ens va impedir fer la Volteta i tot seguit reproduir marxes de processó imaginant el Nostre Patró recórrer els carrers del poble fins arribar a l’església, tots amb els ulls envidrats per les llàgrimes recordant altres temps i als que ja no estan, pregant pels afectats i donant gràcies a Sant Jordi. El tercer dia no va tindre desperdici. A les vuit del matí ja estàvem al terrat, gaudint d’un esmorzaret com si al “Barranc Fondo” ens trobàrem. Seguint el lema: “la vida és un tercer dia”, així el vam gaudir amb cotxeres tancades i carrer buit quan tan sols feia un any estava de gom a gom. Però l’ànim és l’últim que es perd i, una vegada més, taula preparada per esmorzar, música i herbero.

Família Vañó Francés i Família Rus Botella al Carrer Serrella. 24 d'abril de 2020.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 11

Res podia faltar. Però el millor va ser l’ambaixada, des del balconet, Moros Nous contra Estudiants i el castell es va guanyar. Dia del Sant Crist, ja en la recta final. Quedava el més important, el record dels nostres familiars i amics que no es troben amb nosaltres, però que en aquest dia estan molt presents. El cansament començava ja a notar-se, però, ahí estaven ells, els nostres pares, amb tot preparat al balcó amb el sol relluint als seus ulls. Com deixar-los a soles? Per tant, tornem a estar amb ells, amb els que ens han ensenyat aquest sentiment i aquesta forma de vida, recordant i pregant pels que ja no estan. Després de l’esmorzar, alçà dels nous capitans. Com que tota aquesta situació va canviar, el que vam fer va ser alçar de capitana a una de nosaltres, “Capitana dels Contrabandistes” per al proper any. Finalment, la vesprada del 25 d’abril, ballàrem les banderes i traslladàrem els nostres Sant Jordiets com si del carrer La Creu es tractés. I així van finalitzar les nostres Festes de 2020. Ens van dir que no es podrien celebrar aquestes festes, però nosaltres, carrer Sant Miquel, vam tindre les millors festes que mai haguérem pensat. Hem tingut la sort de tenir-nos els uns als altres, com a veïns de maset i de casa, i estem segurs que aquestes festes han creat un precedent per a festes futures i ens han unit encara més. Visca els Estudiants! Visca els Moros Vells! Visca els Moros Nous! Visca Sant Jordi i Visca Banyeres de Mariola!


El sentiment fester,

SEMPRE VIU

Mª BELÉN PUIG MIRÓ

Comença el curs escolar 2019-20. Què bé! Aquest any treballe al “cole” del meu poble, estaré els 4 dies de festes!!!. Començava la il·lusió de poder gaudir de les festes amb tota aquella gent que estime: esquadra, família, amics… però sobretot, amb la meua filla Iratxe.

Eixa vesprada realitzem el trasllat de Sant Jordi, com podreu imaginar, el passem d’una part de la casa a l’altra. No és un trasllat molt llarg, però sí molt emotiu, on la cara de la meua filla s’ompli d’alegria per portar a Sant Jordi fins al menjador per fer-li les festes.

A Iratxe cal fer-li un tratge nou, el que té d’estudianta ja no li ve bo. Com a totes les cases, mesos abans de que arribe el mes d’abril, ja estan en marxa els preparatius. Així que just el dia abans que ens confinaren, la modista ens avisa que el tratge ja està acabat i preparat. Perfecte, la setmana que ve passarem a recollir-lo (eixa era la idea).

Ja és 22 d’abril, comença el dia i el ram de flors està preparat. Iratxe es fica la capa d’estudianta (única peça del tratge que li ve bona) i li fa l’ofrena de flors al nostre patró. Eixes flors tan especials que hem fet nosaltres i que a data d’avui, encara estan davant del nostre Sant Jordi.

Però tot va donar un gir inesperat, aquest abril 2020 no podríem celebrar les nostres Festes de Moros i Cristians al carrer. Eixe tratge, que ja estava preparat, arribaria a casa uns mesos després de les dates en que es celebrarien les festes. Però tots aquests esdeveniments no podien ser un impediment per celebrar els nostres dies grans. La meua filla no podia passar uns dies a casa, com si no ocorreguera res, com si foren uns dies més de la resta de l’any. La música hauria estat sonant al carrer, la gent retrobant-se als masets i gaudint de cada acte, els xiquets nerviosos damunt de les carrosses i, sobretot, els capitans vivint unes festes especials, plenes d' il·lusió i de moments inoblidables.

Per la vesprada, a les 17:00 h., comença l’Entrada a nostra casa; ja està asseguda damunt de la carrossa (una capsa de plàstic, decorada amb llapis, un sillonet i un cartell amb cintes amb l’escut de la seua comparsa, els Estudiants). No pot faltar el confeti, així que amb el pasdoble sonant de fons, ella llança el confeti entusiasmada. Recorde que em deia: -Més mama, més!!–

Així que comencem a pensar com anem a celebrar les festes a casa, cal adaptar-se a les noves circumstàncies, però els actes els hem de celebrar perquè el sentiment fester i la devoció a Sant Jordi no la fa desaparèixer un confinament. Del 21 al 25 d’abril de 2020, la nostra casa es converteix en maset, carrer la Creu, plaça, Barranc Fondo, Sant Crist… i en qualsevol espai del poble on passem aquests dies de les nostres festes. El 21 d’abril, en despertar a Iratxe, li dic: -Ja estem en festes!!!! Anem a decorar el maset- I el nostre menjador s’ompli de banderetes amb creus i llunes. Iratxe està entusiasmada, ajuda amb els preparatius i pinta les banderetes. Quan arriba son pare de treballar va corrents a dir-li que el maset està decorat. Ofrena de flors a Sant Jordi. 22 d'abril de 2020.

112

COL ·LAB ORACIO N S

FESTERES


els anys anteriors anàvem per carrers paral·lels per a que no li molestaren els trons. Aquest any ho passa genial amb la seua cartutxera (un bolso) i el seu trabuc; en aquest cas, ho fa amb el barret de moro vell, comparsa que també viu a casa. Últim dia de festes, 25 d’abril, no pot faltar l’acte del morer on estarien alçant-se els nous capitans. Nosaltres tenim la sort de viure prop i eixim al balcó com hem fet tots els anys; tot i que únicament podem recordar les imatges que guardem al nostre cap d’anys anteriors. És el dia gran dels capitans i la seua banda de capitana està preparada, feta amb feltre i unes borles que teníem de recanvi per a la boina d’estudianta. Fem el canvi de bandes, ja tenim capitana a casa!! Celebrem tots els actes corresponents aquest dia, trons, ball de banderes… però sobretot el trasllat de Sant Jordiet a la seua casa de cartó.

Guerreta i simulacre de combat d'arcabusseria. 24 d'abril de 2020.

Preparem el següent acte, així que pinta i decora el seu fanalet per al Passacarrer. Aquest acte cal avançar-lo en horari, perquè Iratxe encara és menuda i es gita prompte. Però l’entusiasme és el mateix, no para de saltar i cantar amb el seu fanalet. 23 d’abril: El dia del nostre Patró Sant Jordi. Recorde eixa missa televisada, molt emotiva i especial. Iratxe juga pel menjador i, de quan en quan, mira la TV i em diu: –Mira, Sant Jordi–. Per la vesprada és el seu moment, l’acte de la Volteta; agafa el seu llapis i la seua capa i comença la desfilada per tota la casa. No oblidaré mai, com marca el pas i ,de quan en quan, es deté per presentar i rendir armes. Ho passem d’allò més bé, ella desfilant i jo com a públic.

Les andes, en aquest cas, són una petita còpia de cartró, de la que tenen els Contrabandistes amb el seu Sant Jordiet. Comparsa que, just aquest 25 d’abril de 2020, celebra el 65 aniversari de la seua fundació; a més de ser la comparsa que porte i portaré sempre al meu cor; per tots aquests motius havia d’estar present a les nostres festes del 2020. Han sigut unes festes diferents, no les hem pogudes celebrar al carrer, però el sentiment fester ha estat viu en cada instant. Eixe sentiment i amor per la festa, que intente transmetre a la meua filla de la mateixa manera que ho van fer els meus pares amb mi. Les festes són molt més que 4 dies, són tradicions, vivències, records, companyerisme, unió, devoció al nostre patró… i tots eixos sentiments que recorren el nostre cos quan parlem d’elles i que no es poden descriure amb paraules. VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI!!

Seguidament és l’hora de la processó, preparem el “caputxo” per al ciri; decorat i pintat amb molta estima. Un acte solemne i on únicament tenim el pensament de que Sant Jordi ens ajudarà i cuidarà. Comença el 24 d’abril, dia de Moros i Cristians. Just la nit d’abans, la meua cunyada Laura m’escriu un Whatsapp: -Vas a fer-li un trabuc a Iratxe per a demà? Jejeje.– El repte era difícil, però ho vam aconseguir. Una capsa de botes altes, un tub de cartó de paper de cuina, un embut i un poc de paper d’alumini; i per suposat, la decoració per part d’Iratxe. Ja tenim el trabuc preparat per a les guerrilles. Aquest dia comencem amb el ball de banderes al Barranc Fondo. La bandera dels Estudiants feta amb una samarreta blanca, dos trossos de bosses de brossa i el pal del recollidor. Com sempre, l’acte posat a la televisió i Iratxe ballant la seua bandera. Continuem amb els actes de disparar, eixos actes que Iratxe únicament coneix en la distància, ja que Trasllat del Sant Jordiet. 25 d'abril de 2020.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 13


Viure, estimar i

DEIXAR LLAVOR Quantíssimes coses creiem ara que queden per dir, quantes abraçades, i sobre tot quantíssims “et vull”. Tantes coses que sempre pensem que direm moltes vegades més, però que el temps, amb la seua manera capritxosa d’actuar, ens acaba robant. Malgrat que van quedar moltíssimes xarradetes pendents amb tu, iaio, és plenament satisfactori poder recordar-te al programa de festes d’aquest any. Recordar-te a tu, iaio, a la persona senzilla, de caràcter afable, amb capacitat màxima per empatitzar amb qualsevol, qualitat innata per saber escoltar, aconsellar i donar-nos sempre aquelles paraules d’alé que ens reconfortaven als moments on més falta feien. Les teues qualitats com a persona han fet que ara vivim la teua absència amb gran tristesa, però nodrida també pel gran amor que durant tants anys ens has donat i estem segurs, ara segueixes donant-nos des d’allà on estàs. Sempre has sigut més fort que una roca, t’has preocupat més per com estàvem nosaltres abans de queixar-te per coses que, encara que no ho eren, ens feies pensar eren superficials per a tu. Sempre ens feies riure, sempre. I sempre volies saber més sobre el nostre dia a dia, encara que de vegades et soltàrem uns rotllos increïbles.

FAMÍLIA BODÍ BERENGUER

Com el teu nebot Rodrigo va dir tan encertadament el dia del funeral, “vas ser un home que va viure humilment, envoltat d’amor i discreció, i així també ens vas deixar”. Encara que físicament no vam poder estar amb tu, sí ho vam fer connectats profundament des del més profund del nostre ésser, de la mateixa manera que ho fèiem quan estàvem junts. Ens has donat grandíssimes lliçons d’amor, de vida, d’enteresa i valentia. Sempre deies que “en la vida hi ha coses molt grans” i ara, crec que ho comencem a entendre. Tenies eixe do per fer amics quasi a l’instant i en qualsevol context. Podríem redactar folis i folis parlant de tantes virtuts com tenies i de segur ens quedaríem curts. Quantíssimes anècdotes recordem cada dia, que ens feien riure tant, i és que, encara que et trobares bé o no tan bé, sempre tenies una estoneta per fer-nos sabedors d’un poquet més de tu. A tot li donaves un to de misteri que ens impacientava fins que ens revelaves la història sencera. De segur que qualsevol que et coneguera, encara que fóra poquet, no s’estranyarà de cap cosa de les que hem mencionat. Una imatge de la teua alegria quan parlàvem de la festa m’apareix al cap cada vegada que algú menciona qualsevol aspecte en referència a les nostres festes. El teu esperit fester, que et va acompanyar fins al final, ens ha deixat una llavoreta que fa que estimem la festa tant com ho feies tu. I és que, m’agüelo era un masero de primera! Membre de la filà des de que tenia 14 anys (en 1959), component de diverses juntes directives i capità de la filà junt amb la resta de la família als anys 1994-1995. Si alguna cosa et feia plenament feliç, era recordar amb la iaia, els tios i els meus pares tots els moments que vau compartir preparant la capitania, quant vau haver d’estalviar, els soparets d’abans de festes i el sentiment tan bonic que teníeu cada vegada que veieu el Sant Jordiet a la taula de casa. Gràcies iaio per haver-nos transmès tantíssims valors, vivències i aquest amor al poble i al nostre patró, gràcies per haver-nos dut al braç a les processons i per deixar-me la manta, la forca i posar-me tantes vegades la faixa quan ja no podies eixir a desfilar. Gràcies per continuar ara en cada pensament, en cada dia, en cada consell que seguim. Gràcies per ser la immortalitat de l’amor.

Fidel Bodí Satorres.

114

COL ·LAB OR ACION S

FESTERES


Homenaje a un

MASERO

MARÍA CONCEPCIÓN BARCELÓ BUSTAMANTE Antonio Barceló Ferre, más conocido como Plaza

La Comparsa de los Maseros se fundó en el año 1929 y Plaza fue uno de sus fundadores. En el año 1946 mi abuelo fue capitán acompañado por su abanderada Concha, “muy festera”, decían, y también por sus dos hijos Carmen y mi padre Antonio. Mi padre nos contaba que subió toda la calle La Cruz montado en una burra llamada Ruca, de la que todavía recordaba su nombre y, como dato significativo, los cuatro días de fiestas estuvieron pasados por agua. En el año 1971 se conmemoraban los 25 años de la capitanía, pero en aquel tiempo ya no se ponía el traje, por lo que no hubo celebración. Pasados 10 años, en 1981 mi padre decidió ser capitán acompañado por sus tres hijos, su mujer Juana y unos amigos. Aquellas fueron unas fiestas maravillosas y, cómo no, pasadas también por agua, haciéndose la procesión de San Jorge el día 24 de abril. En 1996 se habrían conmemorado los 50 años de la capitanía de mi abuelo, pero no fue un buen año pues “se nos fue un ángel” y ya no hubo celebración. Pasados los años, Jordi, Noelia y mi padre, que ya no está para muchos trotes, siguen en la comparsa. En 2021 se cumplen los 75 años que mi abuelo fue capitán, pero, como están las cosas, no se podrá celebrar. Veremos si algún día se puede cumplir esta nueva ilusión. Capitanía. Antonio Barceló Ferre y Antonio Barceló Sempere. Fiestas de 1946.

Visca Sant Jordi!!

Antonio Barceló Bustamante y su sobrina Noelia Verdú Barceló en la Ofrenda de flores a San Jorge. 22 de abril de 1986.

Capitanía. Antonio Barceló Sempere y familia. 23 de abril de 1981.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 15


La carroza,

LA LECCIÓN ¿Quién es libre? El sabio que puede dominar las pasiones, que no teme a la necesidad, a la muerte ni a las cadenas, que refrena firmemente sus apetitos y desprecia los honores del mundo, que confía exclusivamente en sí mismo y que ha redondeado y pulido las aristas de su carácter.

Horacio Quinto.

Éramos jóvenes, muy jóvenes, ya éramos festeros de a pie, pero ese año, todos teníamos trabajo y nos pudimos permitir el lujo de alquilar un camión, medio desvencijado, pero aún útil para nuestro deseo, largamente acariciado, de salir el día de la Entrada con una carroza y tirar juguetes, caramelos y golosinas al público que llenaría las calles del famoso recorrido “De la Font Bona a la Plaça”. Unos se encargaron de buscar la carroza, otros de adornarla, otros de comprar los juguetes y, como no, la bebida para esa tarde tan esperada, ansiada y también soñada. Éramos jóvenes, muy jóvenes.

CARLOS CORTÉS SEMPERE

pasaría nada ilusionados como estábamos en nuestro recorrido en la ansiada carroza, viendo desde lo alto a las personas y sobre todo niños que esperaban nuestros juguetes, aquello sí que era una fiesta… Hasta que llegamos a la altura del viejo Ayuntamiento de entonces y, como suele suceder, tras el jolgorio, la bebida y la euforia, un compañero tiró un juguete con tanta furia que rompió los cristales de lo que en aquellos tiempos era el “Hogar del Camarada”, llamado comúnmente “El Hogar”, y claro, nos vieron las autoridades y vino el guardia a detenernos y preguntar quién era “el guapo” que había cometido tal fechoría y ninguno se atrevió a denunciar al amigo. Tomó nuestros nombres y nos dejó libres afortunadamente y pudimos continuar la fiesta con menos

Llegó el día de la Entrada y tras la comida celebrada en la casa de un festero, pues en aquellos tiempos no se había aún inventado la comida en los masets, se bebió bastante, algunos más que otros, otros abusaron de ella con la euforia festera y ya con el traje de festero vestidos nos encaminamos a la Font Bona donde reinaba el clásico ajetreo de bandas de música, de escuadras, capitanes, abanderadas, carrozas y entre ellas la nuestra adornada con papel fabricado en fábricas del pueblo, no faltaba más, y con lemas escritos con no demasiado ingenio como los tradicionales “VIVA BAÑERES”, “VIVA SAN JORGE”, “VIVA LA COMPARSA DE…”. Todo iba a pedir de boca durante todo el trayecto, tirando pocos juguetes y caramelos para que no se nos agotaran antes de llegar a la plaza. Poco a poco íbamos subiendo la calle La Cruz y en cada parada, un trago de coñac, éramos jóvenes, muy jóvenes. Creíamos que no Archivo de la Filà Moros Vells. Década de 1960.

116

COL ·LAB ORACIO N S

FE STE RE S


grimas en los ojos al recordar nuestro comportamiento tan incivil en la fechoría que habíamos hecho. El remordimiento y la conciencia, que es a la vez “testigo, fiscal y juez” nos incitó a preguntarle al Sr. Alcalde qué castigo o multa nos impondrían, pero Patricio nos miró condescendiente y proclamó que no lo volviéramos a hacer, pues éramos jóvenes que llegábamos entonces a la Fiesta. Efectivamente, habíamos aprendido la lección que con tanto éxito nos había regalado y que nos enseñó a ser mejores festeros y en mayor medida a ser buenos ciudadanos. Pero es que éramos jóvenes, muy jóvenes, demasiado jóvenes. Fotografía cedida por Foto Video Morenet.

alegría y más preocupación. Pasadas las fiestas de San Jorge recibimos una citación de la alcaldía para presentarnos un sábado a mediodía en el Ilmo. Ayuntamiento para responder a lo que creíamos sería una multa, una advertencia y sabe Dios lo que nos tendrían preparado las autoridades. Pedimos permiso a los funcionarios que allí se encontraban y que ya nos esperaban y el señor municipal nos llevó ante la presencia del Alcalde. El señor Alcalde era a la sazón una persona mayor, de cerca de 50 años, cara redonda, bigotito pequeño y mirada severa al principio, persona leída y con experiencia que intentaba penetrar en nuestras emociones. Se trataba de D. Patricio Barceló. Sabíamos que pertenecía a la Comparsa de Labradores y por tanto conocía bien lo que es ser festero y poco más o menos esto es lo que aconteció en el despacho del Alcalde de Bañeres. Comenzó su parlamento diciéndonos que antes de alcalde él era festero, amaba la fiesta y deseaba que nosotros, que éramos jóvenes, comprendiéramos el significado de la misma, que todos participábamos de una misma tradición y la fe en nuestro Patrón San Jorge, que la libertad de cada uno terminaba con la libertad del otro y el respeto demuestra el grado de buena ciudadanía, nos explicó que “el ambiente festero no admite la indiferencia del escéptico ni la mediocridad del pusilánime”, que todas las comparsas deberíamos tenernos el respeto y admiración las unas a las otras. Nosotros escuchando emocionados y atentos, siguió con su discurso de ánimo para que nuestro comportamiento fuera noble con todos y que esperaba de nosotros que fuéramos unos buenos festeros, y que, pasado el tiempo, enseñáramos a nuestros descendientes el amor a la fiesta, a las tradiciones y, por supuesto, a nuestro glorioso Patrón San Jorge. Faltó poco para que al término de su discurso no estalláramos en aplausos y con lá-

Al final, la reunión, con el señor Alcalde, nos sirvió de reflexión. No hubo multa, ni castigo, ni sanción. Pues aprendimos, de balde, del Alcalde… la lección.

Fotografía cedida por Foto Video Morenet.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 17


El nostre maset i

LA BANDERA

FRANCISCO J. SEMPERE Un viatge en el temps

A tots els que han fet possible este viatge; en especial, als membres de l’esquadra ‘Els Bandidos’ Rafael Vañó, Enrique Aragonés, Rafael Pascual i Teócrito Rizo. També, In memoriam, a José María Pascual, Antonio Sanjuán, Ramón Navarro, Juan Martínez, José Albero, Vicente J. Mataix, Ernesto Pérez, Fermín Francés, José Luis Belda, Jaime Gimeno, Luis Berenguer… A cinc anys de complir cent anys des que la nostra filà apareguera en el panorama fester de Banyeres, volguera fer un breu viatge recorrent alguns esdeveniments, que crec, marquen la nostra realitat i pense que cal deixar testimoni en aquest programa de les nostres festes. Hui, els Marrocs ens identifiquem fonamentalment amb el nostre maset. Un projecte que començà a prendre

Luis Berenguer Ribera "Calesa" modelant els dracs de la font. Febrer de 1994.

forma a finals dels anys 80 i que s’encetava oficialment el dia 9 d’abril de 1989. Eixe dia, a uns terrenys que l’any anterior s’havien adquirit a Antonio Pastor "Tonico el Mestre" i la seua dona María, just al costat del aleshores cementeri vell, col·locàvem la primera pedra del que seria el nostre tercer maset. Eixe mateix dia, curiosament, es va beneir la bandera que encara és el símbol màxim de la filà, emblema suprem que ens representa a tots els Marrocs i que és la nostra companya en este viatge. Una jove Junta Directiva, l’esquadra Sense Pegues, havia iniciat el viatge amb una ruta ben marcada. Una proposta aleshores arriscada que va aconseguir una realitat determinant: il·lusionar a la filà, des dels menuts fins als més majors, dels que alguns ja havien conegut els altres masets de les Bassetes i la Font del Cavaller, i entre ells, els components de l’esquadra "Els Bandidos". Nou anys mes tard, el 28 de març de 1998 s’inaugurava l’actual maset. Però el projecte posava un punt i seguit fins el 3 de juny de 2017, quan es va inaugurar la Torre Museu o Minaret.

Col·locació d’arcs al maset. Febrer de 1992.

118

COL ·LAB ORACIO N S

FE STE RE S


de la seua esquadra, va ser un dels gèrmens en contagiar-nos a altres esquadres de marrocs la passió per la confecció de carrosses, fonamentalment, des dels anys 60 fins principis d’aquest segle. Cal veure el nombre de premis aconseguits i l’evolució en el resultat per entendre com va anar depurant l’art constructiu fins a termes insospitats. Alguna cosa estava coent-se… I així entenc jo com ha sigut. De la mà de Luis Berenguer i de molta gent que el vam seguir, l’art de treballar el ferro, el cartró, la tècnica d’arrugar el paper, encolar, etc, per a construir carrosses per engalanar l’Entrada es va traslladar a l’art de treballar l’escaiola, el làtex o el formigó per a construir, esta vegada, la casa de la filà: el nostre maset. Manolo Boix i Luis Berenguer comprovant el resultat de la fundició del Monument a Sant Jordi. Febrer de 2003.

Quasi trenta anys viatjant amb la il·lusió del primer dia. Amb feina continua i amb la particularitat que en tota la seua construcció les festeres i els festers participàrem d’una manera molt directa. I crec que les altes expectatives que teníem aquell any 1989 s’han vist superades amb el resultat actual. Quantes hores de treball, de bons moments, de dificultats, de projectes, de preocupacions i de festa ens han portat a gaudir fins a aquest present. Esta realitat ha estat possible gràcies a molta gent que s’ha bolcat en aquest projecte. A la Comissió d’Obres, que durant molts anys va ser el fil conductor del mateix, a totes les Juntes Directives de la filà, als capitans, a les festeres i festers… Com he indicat abans, amb la perspectiva del temps, crec que en l’inici de la ruta va estar la clau. Entre altres, poder comptar amb el suport incondicional dels més veterans de la filà, entenc que va resultar determinant. Recorde una anècdota contada per Vicente J. Mataix Pascual que relatava com havien anat a sa casa dos membres de la Junta, el president Toni Sanjuán Francés i David Pascual Albero, a explicar-li amb detall el projecte: “Quina bogeria! -afirmava- Però els veia amb la passió amb que m’ho contaven que me la van contagiar”. I com a ell, a la resta de la seua esquadra, ‘Els Bandidos’.

De tota la seua sapiència acumulada en la construcció de carrosses, del coneixement adquirit en treballar el ferro –la seua feina-, de la seua quasi infinita imaginació en combinar elements constructius, d’un entusiasme, constància i il·lusió sense límits (i a més , done fe de les moltes hores furtades a la son i moltes de feina) va començar a crear i crear motles inspirats en l’art musulmà que anaven donant forma a finestres, portes, moltures, arcs, fonts o figures que configuren el que hui podem contemplar, tant a l’exterior com a l’interior del nostre maset. Puc assegurar que n’hi ha molts més motlles amb relleus i formes diferents que anys té la nostra filà. Hui, vint i nou de novembre de 2020, la mateixa bandera que vàrem beneir el dia que començàvem aquest viatge és la que acompanya a l’amic Luis, en mig del silenci d’aquesta pandèmia, a un nou viatge per retrobar-se amb la seua gran passió: la seua dona Mari. Ens deixa el Mestre, però ens queda per sempre el seu art i, a més, el record d’un gran marroc. Descansen en pau!

Un d’ells, Luis Berenguer Ribera "Calesa" s’havia incorporat a l’esquadra a finals dels anys 50 i de la mà de José María Pascual "Pompeio" va descobrir i començà a desenvolupar una tasca artística al voltant de la construcció de carrosses. Luis, junt a la resta de membres 50 aniversari de l’esquadra “Els Bandidos”. 23 d’abril 2008..

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 19


Vivencias de

UNA FESTERA

CARMEN VAÑÓ TORMO

Vivencias de una festera III Con alegría e ilusión fuimos capitanes con gran honor. Celebramos la Reliquia con gran amor. Fue como un sueño, como estar en el cielo y en el cielo se quedó. Con toda la esperanza del mundo y con la ayuda de nuestro Patrón espero terminar con la misma alegría e ilusión. Cala de Benitachell. Verano de 2019.

Vivencias de una festera IV Las fiestas del pueblo fueron truncadas por una enfermedad mundial: El coronavirus. Que solo nos pueden salvar los grandes titanes como son, los médicos y las enfermeras. Solo nos queda esperar que nos puedan salvar y poder hacer la fiesta igual o más espectacular.

Continuará… Imagen del "Sant Jordiet" en casa de las Capitanas.

1 20

COL ·LAB OR ACION S

FESTERES


Pirata, un gran pirata. Germà,

UN GRAN GERMÀ

JAMI BLANES

Quina sort de memòria que tenies! Encara que no dubte que també fóra de fomentar-la pel teu amor al saber. Al saber sobre la història, sobre la cultura de tot el món i, sobretot, al saber sobre el teu poble. Perquè sempre vas ser estudiós i cuidador de la tradició, de la festa, dels Pirates i de la teua família. Conservador de les amistats, recuperador dels oblidats. Capitania 2013.

Jo no tinc tanta memòria com tu, Tonio, però, per sort, amb tu he viscut tantíssimes coses que alguna en puc explicar. Recorde que sempre, i cada any per Sant Juan Bosco i Maria Auxiliadora, ajuntaves els companys, amics de l’època del batxillerat. Recorde la primera nit que vam anar els dos a dormir a la casa nova, la de la Font Bona, per estrenar-la, en un llit que recordaran els germans, verd, plegable… Recorde quan l’aüelo et veia passar pel rebost o per la nevera quan tornaves dels Salesians de Villena, abans de deixar la motxilla a l’habitació, i es preguntava si no et donaven a menjar allí. Ben orgullós que exclamava: “Mireu si és llest el meu nét que ací no saben prou per a ell i se’n va fora”. Imagina’t quan te’n vas anar a la Universitat a València…

Recorde estar ja en ma casa quan vam tancar la fàbrica i van posar un videoclub (el de Paqui). Vas començar a vore pel·lícules cada dia! Com t’agradava el cinema! Recorde, i això no ho oblidaré mai, com em vas ajudar amb les meues filles, com vas estimar tots els teus nebots. Recorde la il·lusió, des de menut fins al teu últim dia, de ser pirata. Volies ser un pirata més de la comparsa, però no podies deixar de cuidar-la, de vetllar per ella, de sentir un profund respecte per la Festa que tant et va donar i que tant li vas donar tu a ella. Recorde quan tu i jo vam tindre l’honor de ser el capità i la banderera l’any 1973, en les “Bodes de plata” de la filà, celebrant que vint-i-cinc anys abans els nostres pares s’havien alçat com a primers capitans dels teus estimats Pirates. Recorde quan vas tornar a ser capità l’any 1992, aleshores amb el teu amic Bartolo i acompanyat de tots els teus nebots. I ara, segur que tu i Tolo us haureu tornat a ajuntar allà on estigueu i segur que alguna altra tramareu. Recorde quan, més endavant, l’any 1998, vas agafar de nou la capitania amb tots els teus germans, germanes, nebots i nebodes al voltant de la mare, celebrant el 50 aniversari de la fundació de la filà.

Capitania 1973.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 21

Recorde quan, després, vas voler tornar a posar-te la banda de capità l’any 2013 i em vas demanar consell per buscar abanderada. La teua cosina Francis, filla també de fundador, t’acompanyaria. I també ho farien Teslem i Mamuni, els xiquets sahrauís a qui tu vas saber transmetre les nostres tradicions. I recorde també, aquell mateix any, preparar la festa de Santa Llúcia per ser clavariesos perquè tu i David us havíeu apuntat el 1983 i ja tocava. Vam gaudir moltíssim. Et recorde sempre al meu costat, en Banyeres i en tots els viatges que hem fet junts. En tots els anys que hem pujat a Campo, on vas ser tan feliç recorrent tot el patrimoni romànic, enamorant-te de la catedral de Roda d’Isábena, buscant bolets, llegint en qualsevol lloc. El teu últim viatge als Pirineus el vam fer junts uns dies abans que ens deixares. Tu encara et vas quedar un dia més, per no agafar tràfic a la tornada i jo et vaig dir que millor així, que feies bé. “Però, en realitat, a mi m’agrada quedar-me quan esteu vosaltres ací”, em vas dir. T’has quedat per sempre en la nostra memòria. En la dels Pirates, en la del poble, en la dels amics, en la de la família, en la meua. I, per sort, els records ens faran companyia.


Vicente Silvestre Pérez

"TALAIA"

TERE SILVESTRE HERNÁNDEZ I PABLO SILVESTRE HERNÁNDEZ

sicals de nombrosos pasdobles i marxes mores com “El Ka a Mil” (Al Kamil), himne dels teus benvolguts Califes, al qual vas posar lletra el 23 d’abril de l’any 1990 acompanyant les notes musicals del mestre Juan J. Pérez. Cada vegada que sona pels carrers del poble, tant en el mes d’abril com a la Relíquia, ens evoca a la teua persona i esperit fester. Ara més que mai cantem amb la boca ben gran: “Califa, Califa, Califa… no t’espantes mai de res, mentre tingues a Sant Jordi, per Patró confia en ell…”

Desfile de l'Entrada. Any 1993.

El dènou de març de l’any 1977 es fundà a Banyeres de Mariola la Comparsa dels Califes, un grup d’amics del qual tu formaves part, on l’amistat, l’harmonia, la germanor, la igualtat i la devoció per la festa eren, són i seran els pilars fonamentals i que ens definixen a tots els seus membres i a la resta de persones que han format part en algun moment, com tu, pare. A partir d’aquest dia com a fester i, especialment, com a pare ens vas inculcar l’amor i el sentiment per aquesta comparsa i la devoció per les festes de Moros i Cristians, de les quals has gaudit i has sigut partícip, inicialment com a músic i, posteriorment, com a fester des de ben jove. Amb la teua trompeta, acompanyat del iaio Domesildo i d’altres amics fèieu sonar les melodies i notes mu-

Has viscut la festa com el que més, sempre amb eixe somriure que et caracteritzava, un colpet i unes cançonetes, envoltat dels teus amics, alguns dels quals t’acompanyen en aquest nou viatge que has emprés. Sempre al peu del canó, col·laborant en tot allò que necessitava la comparsa i gaudint de vore els teus fills acompanyar-te durant les festes, bé en la carrossa o bé en l’esquadra. Ara bé, la vida és una barreja d’alegries i obstacles, els quals sempre ens posen a prova. Al teu cas et va fer escollir entre la festa o lluitar per traure endavant a la teua família. Aquest va ser un punt d’inflexió per a tu, compaginant la festa amb el treball darrere la barra del Miami, acomiadant a tot fester i paisà que a les sis de la matinada esperava impacient que obrires les portes del bar per agafar forces per a les dianes i successius actes. Malgrat això, res et va impedir seguir com a fester i ser capità en companyia de la mama i la resta de fundadors, que vau de-

12 2

cidir representar a la Comparsa l’any 2002, commemorant el 25 aniversari de la seua fundació. Posteriorment, per motius de salut decidires posar fi a la teua aventura com a Califa, però el sentiment i afecte per aquesta romandrà al teu cor i esperit fins a l’eternitat, allà on estigues, pare. Sempre que podies, feies una escapadeta al maset o a recórrer el Carrer la Creu durant les entradetes on, envoltat dels teus, afinàveu la veu amb cançons inoblidables: “Mos agrà el café licor perquè l’aigua és pals peixos, diuen que l’aigua és millor, però nosaltres no som d’eixos…” “Cuando vamos de armonía… y café licor bebemos, se nos pasan las horitas, se nos pasan las horitas sin saber cómo ni cuándo…” Sota aquestos versets ens quedarà per sempre el teu record, el teu somriure i la teua persona, dels quals tots els que t’hem conegut i t’hem gaudit estem orgullosos. El destí volgué que ens deixares la matinada del tretze d’abril de l’any 2020, després d’un dia de Glòria molt diferent al d’altres anys, marcat per la pandèmia i el confinament. Eixe dia marxares en silenci amb el teu barret verd califa a les teues mans, envoltat de la família que, impotent, només vam poder acompanyar-te envaïts per la tristesa de la teua mort, però amb el compromís de recordar per sempre amb il·lusió i orgull el gran pare, espòs, iaio i fester del qual hem gaudit al llarg de la vida. Mil gràcies Talaia! Pare! Sempre junts! D.E.P.

COL ·LAB ORACIO N S

FE STE RE S


Diario de la

PANDEMIA

M. ELENA VILANOVA CALATAYUD

Tots els matins, mentre desdejune, escolte la ràdio i, en especial, a Carlos Alsina, al programa “Más de uno” d'Onda Cero. Però quan la pandèmia es feia més latent al nostre país, el periodista i director del programa va començar una crònica diària que ell anomenava: “Diario de la pandemia”. Jo l'escoltava atentament i a la volta pensava: “He d’escriure-li per contar-li com estem vivint el confinament i la pandèmia, i quant que m'emociona veure penjats els roda-balcons de la imatge de Sant Jordi als balcons”. I així ho vaig fer. El 5 d'abril de 2020, Diumenge de Glòria i en ple confinament, li vaig remetre un correu electrònic per a descriure-li el nostre poble, la nostra gent, la nostra indústria, la nostra Serra de Mariola i les nostres festes en honor de Sant Jordi. A la volta, vaig aprofitar l’ocasió i el vaig convidar a visitar-nos i provar el nostre herbero, i així conèixer de primera mà tot el que li havia descrit. El 8 d'abril, Dimecres Sant, el periodista va llegir la meua carta, i fent-la seua al “Diario de la Pandemia”, deia així:

Carlos Alsina, periodista de Onda Cero.

“Me gustaría ver el balcón de Elena, que escribe desde Banyeres de Mariola, en Alicante. Es un balcón adornado con una imagen de San Jorge, ramas de laurel y de olivo y un arco íris que le ha pintado su sobrina. Banyeres tiene siete mil habitantes y es el pueblo más alto de la provincia. Elena sigue trabajando estos días porque su fábrica es servicio esencial. Fabrican la materia prima con la que se hace el hilo de las fregonas. Al leerlo pienso dos cosas: lo importante, y poco conocido, que es la industria de la hilatura, y lo importante, y poco valorado, que está siendo pasar la fregona por tantos edificios y tantas casas estos días. Pero Elena lo que quiere contarme es que en Banyeres de Mariola son muy de celebrar moros y cristianos. El San Jorge en los balcones siempre lo cuelgan el Domingo de Gloria, pero este año lleva el santo colgado desde el 15 de marzo. Más vale que sobre que no que falte. Cuando regresa cada día a casa del trabajo, ocho menos cuarto de la tarde, Elena sale a su balcón, con el San Jorge y los ramos de olivo y el arco íris, y pone a todo trapo el Faccciamo1. Los vecinos, que son buena gente, lo celebran con aplausos. Y yo me imagino a Elena subida al balcón más alto del pueblo más alto de la provincia de Alicante como si fuera Rodrigo de Triana en el palo mayor de la Pinta avisándonos a todos de que ya se avista tierra. La tierra prometida de un país sin coronavirus. Y con San Jorge sumándose a la fiesta”. "Facciamo finta che", de Ombretta Colli. Himne que Alsina va fer seu per al “Diario de la pandemia”. 1.

Elena Vilanova al balcó de la seua casa. 4 d'abril de 2020. Foto cedida per Mª Luisa Pérez Santamaría. C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 23


Pintem les festes... de Moros

I CRISTIANS L’excepcionalitat de les vivències d’aquest 2020 formarà part de la història del segle XXI. Hem viscut situacions inusuals a conseqüència d’una crisi sanitària que ha suposat un canvi radical de la nostra manera de viure, de relacionar-nos i de compartir. Però afortunadament han sorgit moltes iniciatives que han ajudat a fer més suportable aquests mesos de confinament i incertesa. Des de l’Oficina de Turisme vam voler aportar el nostre granet en aquells moments tan difícils. I per això vam decidir posar en marxa el repte #morosINKristians a través de les nostres xarxes socials. La proposta està basada en el repte #inktober, que consisteix a publicar en les teues xarxes socials un dibuix diferent cada dia del mes d’octubre i etiquetar-ho amb el mateix hashtag. Es va pensar que era un bon punt de partida per a contribuir en aquests dies tan difícils en els que veiem com es di-

LEO FERRE ALBERO CRISTINA E. RIZO ANTÓN

luïa la possibilitat de celebrar les festes en honor a Sant Jordi. Primer que tot, vam decidir organitzar les publicacions en un calendari, procurant que les il·lustracions tingueren vinculació al protagonista o esdeveniment que s’haguera de celebrar eixe dia, és a dir, que la il·lustració dedicada als capitans sortís el dia de l’Exaltació de Capitans i Bandereres o que la corresponent a cada comparsa es publicara el dia que havia de celebrar la seua entraeta. Tal és la riquesa tant en actes, símbols, tradicions i institucions que participen a les nostres festes, que vam haver de fer un treball de síntesi per a plasmar de la millor manera possible l’essència de la festa. Vam voler cuidar els detalls al màxim i per eixe motiu les il·lustracions s’organitzaven en tres categories a les quals

Quadern per a pintar les imatges de les festes en honor al nostre Patró Sant Jordi.

124

COL ·LAB ORACIO N S

FESTERES


Il·lustracions relacionades amb les festes en honor al nostre patró Sant Jordi.

es van assignar tres colors diferents per als fons: roig per les filaes, beix per als actes de festa i sèpia per als protagonistes de les festes. Per a nosaltres era important mantenir la mateixa gamma cromàtica en totes les il·lustracions, malgrat que açò va suposar una dificultat a l’hora d’aglutinar tot el colorit que caracteritza la tetralogia festera en uns pocs tons i que aquests s’ajustaren als colors dels vestits oficials de les comparses, entre altres. Les il·lustracions pretenien ser un reflex de la realitat de les festes, no tant en l’àmbit de l’estil gràfic, sinó en els elements representats. Per eixe motiu, en aquest procés creatiu vam parar atenció a aspectes com l’equilibri entre el nombre d’homes i dones que apareixien als dibuixos. D’igual forma era important representar amb la màxima igualtat possible totes les comparses, ja que la nostra intenció era que tots els festers i festeres es sentiren part imprescindible de la festa. També ens pareixia essencial mostrar el màxim nombre de monuments i localitzacions que participen en les festes, representacions iconogràfiques de Sant Jordi i vestits oficials de les comparses. En total es van confeccionar 38 imatges que ens van acompanyar des dels dies previs a les festes, en els que s’haurien d’haver celebrat les entraetes, concerts de les bandes, presentacions, etc, per a finalitzar el 25 d’abril.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 25

Aquesta activitat que va començar com una forma diferent de celebrar i difondre les festes de Moros i Cristians en un any, per necessitat diferent, va sorgir la idea de transformar aquesta iniciativa en un quadern per a pintar i disposar d’un material gràfic per a donar a conèixer les festes en honor al nostre patró Sant Jordi. Pintem les Festes no és un simple material didàctic dirigit a un públic infantil. És un conjunt d’imatges i textos amb els quals pretenem donar a conèixer, difondre i conservar aquest patrimoni immaterial que devem preservar, ja que la forma de celebrar les festes són els trets identitaris d’un poble, de la seua essència i de les seues tradicions. I com no pot haver-hi festa sense música, al peu de cada pàgina es pot llegir una estrofa de la lletra que Modesto Micó va escriure per al nostre Himne a la Festa. En definitiva, amb aquest quadern contribuïm a reivindicar la varietat d’actes que componen les nostres festes de Moros i Cristians i la seua singularitat. Per això hem fet una selecció de les il·lustracions que es van publicar en els mesos de març i abril de 2020 en les xarxes socials de la Regidoria de Turisme, aquesta vegada, sense color. Sols tenen el contorn en negre i detalls en gris perquè entre tots omplim novament de color les nostres festes l’any 2021.


Des de dalt

DEL BALCÓ Des de dalt del balcó, la perspectiva canvia, l’essència és un altra. Enrere queden colors, sedes, plomes, vellut, capes, jupetins, cascs, borles, brodats, mantes, faixes, barrets i armes.

MACARENA ALBERO CORTÉS De la llibertat a l’acceptació

Sols queda anar al cor, per portar al present, per reviure i recordar imatges, moments, dels que ara no es poden gaudir.

Música, compassos i ritmes, sinuosos moviments de mitja lluna i creu. Sons que emocionen, que dibuixen somriures i inicien la marxa. Fraternitat i germanor entre botes i espardenyes. Alegries, il·lusions, unió, complicitat, somnis complits, crits d’oficials i banderes de capitania. També llàgrimes d’enyorança, de satisfacció, pels que des del cel fan l’ullet, pels nous i pels vells, i també pels que amb banda s’engalanen. Preparatius que, arribat el dia, prenen forma. Tratges de grans i menuts, cites de taula, flors, ciris, combats i mirades de record.

Hora prevista per a l’inici de l’acte de l’Entrada de Moros i Cristians. 22 d’abril de 2020. Foto cedida per Esther García Molina.

12 6

COL ·LAB OR ACION S

FESTERES


Des de dalt del balcó, únic protagonista de tantes i tantes mirades, com si la insistència mutara el gris i negre asfalt en un esplendorós arc de Sant Martí. Una altra perspectiva de la festa des de dalt del balcó. Què casualitat o vaticini s'ha fet realitat. I allí van romandre. “Cadascú en sa casa, I Déu en la de tots”, com dicta el refranyer. Així ens va tindre Sant Jordi, festes familiars en la llar. Creativitat, tecnologia, enginy i bon humor per assaborir el moment. “Si la vida et dóna llimones, fes llimonada”. Entrada de les Festes de la Relíquia de Sant Jordi, "amb l’esperança de reviure-les". 1 de setembre de 2018.

23 d'abril. Impensable estampa. Església buida i tan plena d’emocions. Don Ramón, envoltat de valentia i tendresa, oficia sota l’atenta mirada del Sant. Salves ensordidores que honren el silenci de l’eternitat, reduïdes aquest 25 d'abril al sentir del celebrant, que commou als que a casa hi són.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

1 27

Encontres virtuals, que alliberen, que uneixen els balcons. Ja no hi ha distància, solament alegres lligams. Acceptació, il·lusió, confiança i esperança per retrobar-se, amb plena llibertat, al carrer o al balcó. Des de dalt del balcó, la perspectiva canvia, l’essència és un altra.


ESPECTADORS

M. ESPERANZA ESPLUGUES M.

Les festes es poden conèixer i viure de diferents formes, com a espectadors, com a lectors o, darrerament, com a usuaris de les noves tecnologies. Es posaran els adjectius que calguen a aquests substantius: espectadors actius, participants, del mateix poble, forasters, espectadors en la distància, televisius, en diferit… que, tal volta, serveixen també per als lectors i per als usuaris de les noves tecnologies, però a la fi és una de les parts de la festa, una de les comparses que cal en cada activitat festera, “la dels miraors”. Hi ha actes que tenen un públic recurrent que any rere any visiten els pobles en una mena de “ruta festera” cercant sobretot entrades, cavalcades, cercaviles, passacarrers, processons, ofrenes… aquestes desfilades, en general, són una bona excusa i motivació per a conèixer pobles veïns o més allunyats. Altres actes com ambaixades i parlaments, “Despojos” o “Conversions del Moro”, quasi sempre en escenaris quotidians que prenen una funció especial en festes, imprimeixen a l’espectador un caràcter més semblant al que acudeix a una interpretació teatral. Hi ha uns altres actes més emotius on els sentiments afloren com els canvis de representació festera, o els trons del cementeri de Banyeres de Mariola, o l’eixida dels capitans dels domicilis particulars, o de l’acte de la missa del patró… i encara unes altres activitats que es viuen com a excursions i esbarjos, com són romeries i visites a ermites, quasi sempre acompanyats de la part gastronòmica tan inherent als actes festius. També es pot ser espectador d’altres actes com “Les Dianes” que, encara que per a matiners, omplin de música i festa els carrers dels pobles cridant a tot el món a la participació, lluint “els números”, sobretot en Banyeres de Mariola, que dibuixen unes coreografies espectaculars com si fóra “la instrucció de les milícies dels pobles”, on tenen moltes d’aquestes festes el seu origen. En altres pobles omplint d’olors d’alfàbega els carrers i en altres de pastissos i dolços o de timonet i herbero, i amb visites ja tradicionals com la que fan un bon grup de banyeruts a gaudir de les de Bocairent. Es pot ser convidat i desfilar en una esquadra en les festes d’altres pobles o ser part del grup “d'atrezzo i logística” (els que vesteixen i arreglen als festers i els porten en els cotxes, normalment la família i els amics) de la representació de les festes d’un poble. I amb aquest qualificatiu es pot conèixer i passejar per diferents festes de la contornada, unes voltes de Moros i Cristians i Patronals, i altres de fires i romeries, visitant i compartint cercaviles, ofrenes, trasllats de sants, processons… amb les particularitats, protocols i especificacions diferents de cada poble. En una d’aquestes participacions com a acompanyant de les Festes de Sant Isidro de Yecla, a mitjan juliol vaig estar en Les Fogueres de Sant Vicent del

La reina i les dames de San Isidro de Yecla en San Vicent del Raspeig.

Raspeig, i em vaig trobar una sorpresa per a tafaners. En la porta de l’església, a l’eixida de l’Acció de gràcies després d’un recorregut a poqueta nit, amb uns quants graus de més, collita del temps d’estiu, es canten, per tot el món que hi és, els himnes de València, d’Alacant i el de Sant Vicent, acompanyats per la banda de música, el meu cervell cantava l’Himne de Sant Vicent perquè era com un himne de Banyeres que cantàvem de xicotets. Això si, alguna estrofa s’ha desdibuixat en la memòria.

En Banyeres, que es mi pueblo hay rincones sin igual sol benigno, sano clima y planteles de rosal En sus montes los pinares, y en sus campos los almendros llevan aromas envueltos de la vega del Vinalopó. Y sirviéndole de marco a un sol de oro un cielo azul, son los ojos charolados de la mujer bañerense… por eso sus habitantes cantan a todo pulmón es Banyeres el meu poble, la millor terra del món.

128

COL ·LAB ORACIO N S

FESTERES


Tal volta algú se’n recorde de les paraules que el temps ha deixat amagades i es puga refer la versió correcta de l’himne que van adaptar al nostre poble algun dels músics que vingueren a Banyeres pels anys quaranta o cinquanta. Una altra forma de ser espectador és amb la lectura i ací són els “Llibres de Festes” de cada poble que és com es diuen, en molts llocs, als Programes de la Festa i que tenen les seues peculiaritats: des d’uns pobles on hi ha una part de més de vint fulls amb lletra xicoteta i moltes fotografies que parla de tot un any de fets en el dia a dia, com una crònica, fins a altres en els que és la Història la part important en les seues fulles, o uns altres on li donen moltes pàgines a les fotografies dels participants en la Festa… sense parlar de la publicitat que els acompanya sempre, i que al lector tafaner pot dir-li d’indústries i treballs. També els llibrets o quadernets que es reparteixen principalment en les “Entrades” i ens permeten conèixer qui està desfilant, o la música i els pasdobles o marxes que van tocant, els noms dels caps i les esquadres, els dels capitans i càrrecs i altres curiositats de les desfilades. Després hi ha els llibres i quaderns especials que es fan arreu de les festes i que parlen de comparses, o d’actes especials, o de singularitats de cada poble, i també els que sorgeixen de reunions o congressos com el que es va editar després del “I Simposium sobre Banderas y Abanderados en la Fiesta” que es va realitzar en 2008 a Yecla i en el que es parla dels moments en què en cada poble ballen, juguen, roden, onegen, corren, echan… les banderes en els actes de Festa i no només en Festes de Moros i Cristians. Alguns la juguen sempre davant la Mare de Déu del poble o de la romeria; uns altres quan la Mare de Déu entra o ix per la porta de l’església; uns altres en la processó; altres després d’ambaixades o quan s’acaben els actes en què es fan sonar els arcabussos; uns altres la ballen al mateix temps que disparen els arcabussos; uns altres les fan ondejar en una mena de competició, i uns altres com si fos un ball folklòric… I en Banyeres, a més, en l’acte del Sant Crist per damunt de tots els festers, quan la comparsa no té capità. També es parla de qui és l’encarregat o encarregada de portar la bandera i els protocols que cal complir, de qui pot ballar-la, jugar-la o fer-la rodar, dels honors i homenatges que li fan cadascun dels pobles per tot el món en què les bande-

Alçà de capitans a l'Ermita del Sant Crist.

C O L · L A B ORAC I O NS

F EST ERES

129

Portada del llibret del "I Simposium sobre Banderas y Abanderados en la Fiesta".

res tenen el protagonisme en festes i celebracions,… i d’altres singularitats dels pobles que van participar. També hi ha un altre quadernet publicat arran del “I Simposium sobre Pajes, Volantes y Rodelas” que es va fer en Abanilla en 2007. I a més de tot el que organitzen els Ajuntaments i l’UNDEF, que per la seua part publica una revista en la que es va donant a conèixer pobles, festes i actes singulars, la Festa es va estudiant també en les Universitats i s’organitzen congressos i simpòsiums i es publiquen llibres com “Teatralitat Popular i Tradició. II Congrés Internacional de Balls Parlats” que té com a editors a Francesc Massip, Pere Navarro i Montserrat Palau i en el que hi ha algunes fotografies i paraules dedicades al “Ball Moro” dels Moros Vells de Banyeres de Mariola, al costat de “El Ball de les espies” de Biar o “El Ball de Torrent” i del que es va fer una exposició ja fa un temps que va recórrer molts dels pobles que anomena el llibre… Hi ha moltes mirades a les Festes i algunes ja tenen un lloc en llibres i quadernets per a festers i espectadors tafaners. I en 2020 també hem après a no fer festes, a viure-les tancats a casa per una malaltia desconeguda que va pel món com una pandèmia. No he trobat si es va fer festa en els anys 1918, 1919 o 1920 quan “la grip espanyola” va fer tant de mal (hi ha un article que va escriure el doctor Andrés Montes Marí sobre la incidència en Banyeres de Mariola i del que la revista Bigneres va entregar un facsímil en 2018), però no sé si es van suspendre les Festes com enguany, aquest 2020 quan estic escrivint les meues paraules per al 2021. A més de llegir per internet el Programa de Festes de 2020, ens hem ensenyat a utilitzar les noves tecnologies que ens han portat imatges de les festes d’altres anys per a omplir el buit, la nostàlgia de no eixir al carrer i ajuntar-nos amb companys, familiars i amics, tota la música de Festes en els mòbils, les dianes i les desfilades a cau d’orella, o millor d’ulls, la por del contagi i de la soledat amagada darrere paraules en el WhatsApp o en telefonades amb vídeos pels mòbils i els ordinadors… les festes han canviat arran d’aquesta bestiola i no sabem què farem d’ara en avant.


Entitats i

ASSOCIACIONS | L’Escoleta L’Equip Educatiu | CEIP Alfonso Iniesta Equip Directiu | Col·legi Fundació Ribera La Comunitat Educativa | IES Professor Manuel Broseta Equip Directiu | Conservatori Municipal de Música El Claustre de Professors i Professores | Societat Musical Banyeres de Mariola La Junta Directiva | Agrupació Musical "La Nova" La Junta Directiva | Grup de danses "Aires de Mariola" El Grup | Asociación Cultural Amigos de los Bailes de Salón La Directiva | La Coral Mariola La Coral | Associació Cultural Font Bona L’Associació | Col·lectiu Serrella El Col·lectiu | La Llegenda de Sant Jordi, el drac i la princesa L’Associació | Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios "Lucentum" La Junta Directiva | Associació Mariola Violeta L'Associació | Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències Degeneratives La Junta | Creu Roja Banyeres de Mariola Assemblea local | Centre de Salut Mª Àngeles Vañó Jordà i Ariana Jordà Faus | Càritas El Equipo | Asociación de Jubilados y Pensionistas Banyeres de Mariola Mª José Talón Belda | Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats Els veïns i veïnes | Estació meteorològica Equip de l'estació meteorològica |


L’any 1996, ara fa 25 anys, va ser inaugurat el nou Institut d’Educació Secundària Professor Manuel Broseta. Ubicat als terrenys de l’antiga estació del ferrocarril, donava resposta a les necessitats formatives de les noves generacions de jóvens de Banyeres de Mariola i també d’altres poblacions veïnes. Aquest mateix any es crea el Consell Local de Cultura. L’any 1971, fa ja 50 anys, va ser inaugurat també el Col·legi Públic Alfonso Iniesta, ubicat a la zona de la Font Bona. Aquest edifici estava destinat inicialment a ser “Colegio Libre Adoptado”, extensió de l’institut Pare Vitòria. Però eixe mateix any, amb la promulgació de la nova Llei d’Educació, desapareixia aquesta denominació per als col·legis. Les noves instalacions, per tant, iniciarien la seua activitat impartint els cursos de 5é a 8é de “Educación General Básica”, que es corresponien amb l’anterior Batxillerat Elemental. Com que hi havia aules suficients, també s’instaurà la “Formación Profesional de Primer Grado”.

Construcció de l'Institut d'Educació Secundaria Professor Manuel Broseta. Arxiu de l'IES.


L'ESCOLETA

L'EQUIP DIRECTIU

Des d’aquesta revista-programa, un any més, atípic per les circumstàncies que estem vivint, saludem a tot el poble i donem a conèixer el que fem per l’educació dels nostres xiquets i xiquetes.

seus xiquets/es, per a intentar amb

xiquets/es desfilant a casa, que els

ells portar aquest període de temps

pares tan gustosament ens van pas-

tan bé com fóra possible. Així vam

sar.

Aquest curs passat, i a conseqüència de la pandèmia, no es van poder dur a terme presencialment les activitats que teníem programades. Per això, des del quinze de març, l’Escoleta, com la resta del país, va tancar i des de casa totes les setmanes del confinament fins al nou de juny es van anar enviant a les famílies notetes per a treballar des de casa amb els

elaboració de pastissos… Aquest

treballar a l’abril “Celebrem la Pasqua a casa” proposant activitats com cançonetes, realització de milotxes, mes, ja que venien les nostres tan volgudes festes de Sant Jordi, també ens va sorgir la idea que realitzaren activitats de les festes a casa i, entre altres, els vam fer un vídeo de la llegenda de Sant Jordi amb titelles, decorats i adaptació del text per als més menudets de la casa; també els vam fer vídeos recopilatoris dels

Arriba el mes de maig i, seguint confinats, vam proposar treballar les professions, entre elles l’ofici de jardiner, i ací Hidrojardín ens va fer un vídeo ensenyant-los als xiquets/es com es cuiden i es planten llavors per a fer brotar una planta. Des d’ací donem les gràcies per la seua col· laboració. El següent ofici va ser el de forner, i també ací Vicente Belda ens va fer un vídeo d’aquest treball. Gràcies, Vicente. No podíem deixar de banda l’ofici de policia, tan important en aquest context, i un grup de policies d’Ontinyent els va passar als xiquets un altre vídeo del seu treball. Gràcies, policies. I, com no, recordar-nos dels sanitaris, personal important, encara més si cap, en aquesta pandèmia. Per això també un grup d’infermers ens van passar un vídeo exercint el que fan dia a dia. A causa de la continuació del confinament tampoc podíem anar a la granja Escola de Bocairent. Des d’allí vam rebre un altre vídeo explicant-los i mostrant als xiquets/es els animalets i les instal·lacions que tenen. També volem donar-los les gràcies.

Celebració de la festa del 9 d'octubre. 9 d'octubre de 2020.

13 2

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


Donem les gràcies als papàs, mamàs, iaios, iaies…a tots i totes els que fem de l’Escoleta una gran família, per la vostra col·laboració i participació, per formar part d’aquest gran equip; a l’AMPA, que també sempre ha estat ací per a promoure i patrocinar activitats que s’han dut a terme fora de les habituals a classe. I, com no, al M.I. Ajuntament pel seu suport econòmic i de tot tipus per a mantindre les instal·lacions del nostre centre i subvencionar activitats. Gràcies a tots. Celebració de la festa del 9 d'octubre. 9 d'octubre de 2020.

“Cada niño es único y

I ja amb l’arribada del final d’un curs

miadament i l’AMPA els va preparar

molt diferent per a tots/es no podí-

l’orla de tots i també un vídeo on se’ls

em deixar als nostres xiquets/es de l’Escoleta sense comiat, encara que amb molta pena per no poder fer-los

narien el proper curs un diploma per

ma estaremos educando

mestres els vam fer un vídeo d’aco-

birret de graduació.

Celebració de la festa del 9 d'octubre. 9 d'octubre de 2020.

AS S O C I AC I O NS

mundo por sí mismo, porque solo de esta for-

part de la seua tutora i se’ls posava el

I

para crecer y explorar el

donava a cadascun dels que no tor-

una abraçada molt gran. Per això, les

E N T I TATS

necesita una libertad

1 33

a los futuros hombres.”

María Montessori


CEIP

ALFONSO INIESTA

EQUIP DIRECTIU

mestreacasa.gva.es/web/cpai

2020 es recordarà a la història mundial, història de l’educació, història de la festa… No és un any de bons records, i molt menys, per a les famílies que, desafortunadament, han sigut afectades per la pandèmia. Per a totes elles, des del centre Alfonso Iniesta volem donar molts ànims. Aquest llibre de festes és un llibre diferent, un llibre que llegirem pensant que no podrem gaudir de la mateixa manera que sempre de la festa, però que hem de reflexionar sobre les coses bones que ens ha portat aquesta etapa de la vida. Al col·legi vam començar el curs 19/20 amb tota normalitat, anava a ser un curs «normal», ple de coneixements, ple d’experiències, d’enriquiment emocional… I de tot el que anava a ser, sols ha fallat que no ha sigut «normal». Tots els altres objectius s’han seguit aconseguint i de vegades molt més intensament que si haguera sigut eixe curs «normal» al que ja estàvem acostumats. Recordem perfectament tots i totes eixe 14 de març, dia en què es declara «estat d’alarma». El dilluns ja no podem anar al col·le i per tant…. què fem?? Eixa és la primera fase de la que hem aprés moltíssim gràcies a la Covid-19. Hem posat les emocions a «flor de pell», hem tret de nosaltres tot el millor que hem tingut, hem ajudat els iaios, els pares/mares, hem donat eixe abraç que tant de temps feia que no donàvem… tantes coses!

* INTERÉS: tots/es vam traure de nosaltres eixe interés que ens provoca la curiositat, interés per la ciència, per la medicina, per la política, per l’educació, etc. * ESPERANÇA: sabem que l’esperança és l’últim que es perd, és una emoció que experimentem quan les coses no van massa bé, i per tant, en aquesta època ha sigut una emoció que sempre hem tingut desperta: a veure quan trauen la vacuna!, Que açò acabe ja!, Que els sanitaris tinguen la solució!… * DIVERSIÓ: hem fet coses que ens han fet riure, jugant amb els pares, germans, fent coreografies, balls, vídeos, jocs… * INSPIRACIÓ: tot allò que ens inspira, també ens motiva i fa que desperte la nostra imaginació i trau el nostre artista que portem dins. * SORPRESA: els mesos de confinament també ens hem sorprés, hem vist ploure més de l’habitual, hem vist com els sanitaris, mestres, empresaris i tota la població en general s’han deixat la pell dia a dia per seguir la marxa i per salvar aquesta situació. I tot açò i molt més, ens fa sorprendre’ns, emoció que és molt motivadora i estimulant i ens recarrega d’energia.

Van ser 3 mesos molt intensos emocionalment, on cal remarcar i donar importància a totes les bones emocions que vam tindre, que són de les que hem d’aprendre a viure: * GRATITUD: quan vam experimentar o vam voler donar les gràcies a familiars i amics per alguna cosa que han fet per nosaltres de forma desinteressada. * SERENITAT: davant d’una situació tan complicada, vam mostrar calma i vam intentar mostrar relaxació, encara que de vegades ens costarà. Viatge a Sierra Nevada abans del confinament. Tercer cicle.

13 4

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


primera setmana de setembre es van sentir frases com: una vegada comencen no duren ni 2 setmanes, ja voràs què prompte tornen a tancar totes les escoles… Doncs, a dia d’avui (desembre 2020), no ha sigut així. Els alumnes ens han donat una lliçó de vida als adults, ens han demostrat que estan super-conscienciats, que compleixen les normes estrictament, que s’adapten a l’ús de la mascareta com si l’hagueren portat tota la vida, que es renten les mans cada dos per tres… i per això, des d’ací l’ENHORABONA a totes i tots ells pel comportament exemplar dins de les escoles. Com no, reconèixer la gran tasca i esforç que està fent tot el professorat per seguir l’educació presencial (que està comprovat que els més menuts necessiten). Ens hem adaptat a les noves tecnologies, hem estat complint un pla de contingència estricte, hem seguit dia a dia l’estat de cada alumne, etc. GRÀCIES!

Mesures de seguretat entrant a l'aula.

* AMOR: una de les més importants, hem mostrat eixe amor a la família, hem dit eixe «t’estime» a qui feia temps que no li ho dèiem… Biològicament augmenta la oxitocina i progesterona, pel que ens sentim bé, més positius i per tant que tinguem més salut i qualitat de vida. Amb tot açò, volem dir que no hem perdut tres mesos d’educació, sinó tot el contrari, hem tret de nosaltres coses que teníem amagades, coneixements desconeguts fins a dia d’avui, emocions dormides, experiències inoblidables… Per tot això i més volíem aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a totes les famílies per la vostra adaptació a la nova realitat. Després d’eixa dura, però enriquidora primera fase, passem a parlar una mica de la segona fase, de la que també hem aprés moltíssim. Ens referim al començament del curs 20/21, eixe setembre als que tots/es teníem pànic. Vam passar un estiu d’incertesa quant al proper curs escolar, no sabíem si començaria o no, i la

Mesures de seguretat a la cua del servei.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 35

Finalment, dedicar-li unes paraules a la festa, que tant ens identifica a tots/es els "banyeruts". L’estat d’alarma va coincidir amb les "entraetes", pel que ens va agafar "de pleno", amb eixes cancel·lacions exprés, on quasi encara sense creure’ns-ho, intentàvem maquillar eixa pena posant música festera als balcons i finestres cada dia que hi havia una entradeta. Vam arribar al mes d’abril i encara que ja ho esperàvem, no estàvem preparats per viure les festes des de casa, «tancats», sense masets, sense música, sense desfilades, sense capitans engalanats… Encara avui, no estem preparats per a les dates del 22 al 25 d’abril de 2021, però com hem dit abans, hem de treure les coses bones de cada moment i pensar en positiu. Des del Claustre del CEIP Alfonso Iniesta volem donar ànims a totes les famílies afectades pel virus i desitgem al poble de Banyeres unes bones festes de Sant Jordi. Visca Sant Jordi i visca Banyeres!

Arc de Sant Martí "Tot anirà bé".


Col . legi

FUNDACIÓ RIBERA

LA COMUNITAT EDUCATIVA

www.fundacionribera.com

F U N D A C I Ó S A N T

COL · L E GI S

V I C E N T

DI OCE S ANS

Sempre es pensa quan comença un curs que, malgrat certes incomoditats que apareixen i se’n van, va a discórrer amb la normalitat i els problemes d’altres cursos. Però este de 2019/2020 no va ser igual perquè la Covid-19, amb la seua aparició, va alterar l'activitat escolar. Possiblement el recordem com el curs covid. Ara bé, les alteracions ja van començar des de l'inici amb les inclemències meteorològiques. En setembre es van suspendre les classes per estar en Nivell 1 d’emergències per pluges i tempestes i en gener, una altra vegada, però en eixe moment per nevades. Amb totes estes pertorbacions vam poder desenvolupar-se les acti-

M À R T I R

vitats habituals. Així, cal destacar actuacions com la Missa d’inici de curs o per una altra banda les eleccions per a la renovació d’una part del Consell escolar de centre. Les eleccions van ser a novembre i van resultar elegits pel professorat Mª Carmen Aracil Vicedo i Sandra Cánovas Sánchez. Pels pares, Montserrat Beneyto Rizo i Miguel Valero Mateu. I pels alumnes es va triar a Miguel Silvestre Ferre i Miguel Bodí Gisbert. Com altres cursos, el Consell Escolar de Centre va aprovar la Programació General Anual (PGA) a l'inici del curs, amb un ampli ventall d’activitats complemen-

Celebració del "Dia de la Pau".

13 6

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


at les característiques, dinàmiques i activitats docents d’este curs covid des de la perspectiva de la no presencialitat a les aules i els entorns virtuals d’aprenentatge.

Oracions el "Dia de Cendra".

tàries i extraescolars a desenvolupar al llarg de l'any escolar. Activitats que s’exposen a la web del col·legi per a coneixement de tota la comunitat educativa. Açò suposa per al Col·legi Fundació Ribera posar en marxa les diferents accions de formació del professorat, la pastoral, els projectes, les celebracions de l'aprenentatge… Una programació madurada al llarg d’anys per fer una escola més eficaç i competent. Entenent per eficàcia i competència aquella escola en la que el seu alumnat assoleix un nivell de coneixements superior al que s’espera d’ella, tenint en compte sols les variables de context de partida. Una mostra claríssima la tenim en els resultats del CFGM de Gestió Administrativa perquè alumnes que han retornat al sistema educatiu aconsegueixen quan acaben, llocs de treball com administratius en empreses. Per això, durant el curs escolar es treballa de manera constant per una millora d’eixes variables, per exemple, en l'organització escolar, amb un paper de responsabilitat que recau en la Comissió de qualitat del centre. Però també hi ha un gran esforç per millorar l'acció educativa, esta vegada a càrrec de la Comissió innova del col·legi. Estes accions són fruit d’un treball desenvolupat des de ja fa anys per tractar d’identificar el paper dels diferents agents educatius. Ara bé, este curs covid tot ha sigut estrany. Una mostra és que no vam poder fer els encontres família- escola perquè les circumstàncies ocasionades per la pandèmia van fer que s’ajornaren estes reunions, encara que sí s’han continuat diferents tasques d’identificació a través de Qualitat, com els hàbits, trets i percepcions de l'alumnat i les seues famílies relacionades este curs covid per la pròpia situació especial viscuda. Igualment l'acció docent, a partir de la Comissió innova, ha estudi-

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 37

Però no sols ha sigut la covid-19 una interferència en el curs. Des de que en 2018 les autoritats polítiques van presentar el projecte de llei educativa coneguda com “Llei Celaá”, esta no ha fet més que empitjorar les relacions amb la comunitat educativa de l'escola concertada i en el nostre cas de l'escola catòlica. Acabant el curs, des de la plataforma “Concertados” s’alertava a la comunitat educativa de les presses del Govern per aprovar la LOMLOE com a signe de dèficit democràtic perquè no comptava amb tota la comunitat educativa per dur-la endavant. També, i estranyament, perquè avançava la tramitació en un període covid en el que la població estava més pendent del confinament, de la crisi sanitària i econòmica que hi havia, que de la situació educativa. Realment incomprensible la manera d’actuar dels polítics, i més quan l'escola sempre ha sigut un lloc d’encontre, un lloc per apropar a la gent, un lloc per al consens i el diàleg. Però no ha sigut així. És ben cert que a nosaltres com a escola, potser no ens corresponga fer política educativa, però és un problema gros si els polítics asfixien les tasques educatives que desenvolupen els centres i sibil·linament fan desaparèixer la llibertat educativa que garanteix la Constitució de 1978. Sens dubte, assistim a la desconstrucció del sistema educatiu espanyol. I pot ser que no s’entrelluque la gravetat del problema perquè altres assumptes més greus ens tapen una bona vista d’allò que està passant. Certament tots estem pendents dels ERTO, de l'atur, del tancament d’empreses, de la baixada del PIB… i no ens adonem que la clau de volta d’una societat és l'educació. O pot ser que si ens adonem, al menys els polítics del govern actual, i saben que tenen una oportunitat de fer derivar l'educació a la seua ideologia particular. Es conegut el que va fer Jules Ferry fa uns 150 anys marcant les claus del republicanisme francés des de l'educació o després Lenin, coneixedor de la importància de qualsevol sistema educatiu (recordem que son pare era inspector d’educació), que va imposar que tota acció educativa havia d’estar recolzada per una justificació ideològica. Certament inquietant perquè els nostres governants sí que saben el que estan fent i fa por el que ens ve damunt. El Col·legi Fundació Ribera ja ha viscut períodes de tancaments i prohibicions, de falta de llibertat. Trist, molt trist que els polítics utilitzen l'educació per a l'adoctrinament i el proselitisme per aconseguir vots. Creuen que tenen la veritat, però obliden que sols tenen una veritat i que som necessaris


tots per arribar a la Veritat. Eixa és la nostra escola, la de la Fundació Ribera, la que busca la llibertat sense adoctrinament, sense segregació, sense dogmatismes. La Fundació Ribera coneix i ensenya el camí que des de l'evangelització, la inclusió i el respecte i diàleg ens acosta a la veritat que ens fa lliures i que només pot arribar des d’una escola que ha de ser plural, mai des d’una escola única perquè això és un totalitarisme. Ara bé, malgrat el que estem dient d’este curs 19/20 hem de referir-nos al mes de març quan ens van confinar. Vam haver de tallar en sec el desenvolupament que portàvem. Davant la poca informació que teníem sobre la pandèmia en eixos moments, els pares de 2n d’ESO van decidir parar l'intercanvi que anava a realitzar-se amb el centre anglés Isaac Newton School de Londres. Assumint pèrdues econòmiques van preferir, encertadament, no fer-ho. El temps els ha donat la raó perquè eixa mateixa setmana se’ns va confinar a tots. Vam parar de sobte l'escola, i no sols l'escola, tot el país. Tots confinats. La setmana d’abans del confinament hi havia 70 alumnes en Andorra esquiant, però van tornar a temps

podent-se realitzar satisfactòriament l'activitat esportiva. El catorze de març el govern espanyol decretava l'estat d'alarma i el vint-i-tres de març la consellera de Sanitat publicava la resolució per la que s’acordava el tancament de totes les escoles per la crisi sanitària que havia ocasionat la Covid-19. Es va tancar i ja no es va obrir fins l'acabament del curs escolar. S’obria un període nou, mai vist ni tampoc previst. Marcat per la incertesa i per la improvisació. Però amb unes mesures bàsiques vam redirigir l'aprenentatge i amb fórmules imaginatives es va fer seguiment de la part emocional i també es va poder continuar amb l'evangelització. Vam començar un procés intens d’aclimatació a la nova situació de confinament. Moltes reunions on line del professorat per a determinar els nous processos d’ensenyament. Des d’un comandament únic es va determinar com anàvem a fer l'atenció a l'alumnat i donar continuïtat a l'ensenyament. Gràcies al treball que ja desenvolupàvem al CFGM-Gestió Administrativa a través de la plataforma Edmodo van poder aprendre uns professors d’altres com operava el sistema i, de seguit,

Reunions online dels professors.

13 8

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


vant d’una tauleta, mòbil, ordinador… era excessiu i per això es van adaptar i seqüenciar horaris. És ben cert que moltes famílies eren afortunades i tenien dormitoris amb escriptoris, wifi, menjar al rebost i als frigorífics, però també hi ha hagut altres que han tingut necessitat dels vals de menjador que va donar la Conselleria, de compartir els dispositius electrònics, o potser totes les famílies en general han tingut difícil conciliar feina, estudis i vida familiar. S'havia encetat l'escola no presencial. Es cert que es va continuar l'aprenentatge, l'evangelització, el seguiment emocional…

Taller de ceràmica en el MARQ.

es va utilitzar per a primària, secundària i el cicle formatiu. Per a infantil, es va seguir emprant l'agenda digital Schooltivy que ja teníem. Com a mitjà de comunicació, la web del centre i per fer classes, adaptant els horaris, la plataforma Google-meet. Edmodo i Googe-meet són plataformes lliures i gratuïtes que ens han permès desenvolupar la tasca de l'escola. De març fins a juny, el modus operandi va ser l'escola no presencial, remota, a distància. Es va procurar que tots els alumnes tingueren dispositius mòbils per poder accedir a l'ensenyament. També des del col·legi i amb el recolzament de l'Ampa es van oferir portàtils per si alguns alumnes tenien problemes amb els dispositius. Convé fer un parèntesi i dir que ha sigut fonamental en este període tant delicat la col·laboració entre l'Ampa, a través del seu president Francisco J. Sempere Avellán, l'equip directiu del col·legi i la titularitat del centre. Certament, este contacte constant permetia ser coneixedors de les necessitats tant dels alumnes i de les famílies com dels professors i estar en permanent coordinació els diferents membres de la comunitat educativa per atendre els problemes que anaven sorgint. L'educació remota no va impedir que el col·legi Fundació Ribera continuara l'evangelització. Servisca com a nou model el “viacrucis coronavirus”. Però també es va donar continuïtat a la part emocional dels alumnes. Llavor inqüestionable dels tutors, dels professors de l'Aula d’Integració, de la psicòloga del GPM, de l'orientadora del centre. Tots a una per intentar recolzar esta situació incòmoda que tots estàvem vivint. També es va continuar amb l'aprenentatge virtual. Ara bé, es va decidir que rebre cinc o sis hores de manera sincrònica da-

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 39

Però este model ha presentat molts problemes. Des del Govern espanyol es va decidir que excepte casos excepcionals tots els alumnes havien de passar de curs. Un element més per a la desconstrucció del sistema educatiu d’Espanya. Igual donava l'esforç i el que s’estudiava els tres mesos del confinament. Però, a més a més, s’entrava en el que l'editora Elisabeth Egan escrivia en el New York Times, “els inquietants llimbs de l'educació remota”. Ella havia vist que als col·legis dels seus fills, en altres latituds llunyanes han tingut problemes semblants, estava ensenyant-se però no tenia clar que aprengueren. A més a més, observava el silenci dels seus fills darrere dels cascos i sols alguna pregunta als professors en les classes online. I més preocupant, ella deia que vivien sense pols rítmic de rutina o evidentment, i el que ací també deien els nostres alumnes, veient gent però sense interactuar. Han sigut moments d’autoaprenentatge per part dels alumnes que han volgut. També ha sigut un temps d'aïllament, d’incomunicació humana i d’estar pegats a les pantalles. També hem viscut un període on els professors han fet un esforç sense precedents: preparar la recollida de llibres, fer classes online o fer seguiments dels alumnes des de casa sense poder fer una autèntica conciliació familiar. Però també continuar amb les tasques burocràtiques com, per exemple, preparar el procés d’admissió dels alumnes per al curs vinent. Tot això sense poder anar al centre. Enviament de comunicats, un darrere d’un altre… Ha sigut un acabar el curs molt difícil per a tots: alumnes, famílies, professors. Però s'ha resistit. L'escola ha romàs oberta encara que virtualment. Per això, es va sacrificar la proposta que fa la Fundació Ribera d'activitats extraescolars o qualsevol activitat presencial al centre tan significatives com els comiats de fi de curs. Ens encomanem al nostre protector invicte Sant Jordi Màrtir perquè tinga cura de nosaltres perquè la Covid-19 no ha desaparegut i continua estenent-se per tot arreu.


IES Professor

MANUEL BROSETA

EQUIP DIRECTIU

www.iespmbroseta.com

Sembla que no canvia res, i tot canvia. A l’hora d’escriure aquest article per al Programa de festes de 2021, una revista que generalment ens serveix per a reviure les festes de l’any anterior, i que per a les entitats que col·laborem, ens permet donar a conèixer a la població de Banyeres i als qui gaudeixen d’aquesta publicació anual algunes de les qüestions que ens afecten al nostre centre educatiu, sobretot durant el darrer any, que ha sigut diferent. Volem des d’ací seguir amb aquesta tasca, compartir amb vosaltres algunes reflexions i informar-vos d’algunes de les activitats que fem amb el nostre alumnat i les seues famílies al nostre centre. Probablement l’institut, l’escola, siga un reflex de la societat en què vivim, del moment present en què ens trobem. I és que no cal dir que nosaltres tampoc ens

quedem a banda de la realitat actual, de la velocitat amb la qual transcorre tot, dels canvis diaris que ens afecten directament i de les adaptacions quasi instantànies que ens toca fer a diari. Tal volta tenim tendència a continuar fent el mateix que fèiem abans, però hem de pensar que tot no pot ser igual, ni té per què ser-ho. Hem de tindre una actitud positiva i saber valorar les possibilitats que ens genera l’adaptació a la situació més recent que, a hores d’ara, ens trobem vivint. Evidentment, hem perdut moltes de les coses i hàbits als que estàvem acostumats, com perDIRECTIU exemple bona EQUIP part de la sociabilitat que ens identifica com a éssers humans, però també és veritat que aquesta situació ens ha fet valorar tot allò que de bo teníem, i que moltes vegades no arribàvem a adonar-nos-en.

Celebració del dia de la dona. Març de 2020.

140

ENTITATS

I

AS SOC I AC I ON S


Orla dels alumnes de 2n de Batxillerat. Curs 2019-2020.

És per això que, només començar aquest nou curs 2020-2021, tots el membres de la comunitat educativa de l’IES Professor Manuel Broseta, valoràrem molt positivament la possibilitat del treball presencial que creem fonamental en l’educació dels nostres joves, però de la mateixa forma hem posat en valor també les noves ferramentes que hem descobert o, més bé, hem adaptat des del confinament de final del curs passat. Ja en el nou curs escolar, hem tingut la possibilitat de treballar amb un nombre més reduït d’alumnat en l’ESO, com una de les noves mesures organitzatives preses amb l’esforç de l’Administració educativa i de la pròpia organització interna de l’IES, que ha fet que tots els grups de l’ESO siguen com a molt de 20 alumnes per aula (procés d’adaptació de la ràtio de nº d’alumnes per m2, per poder garantir la presència de tots els alumnes tant d’ESO com de BAT i cicles formatius dins del pla de contingència que hem elaborat). En aquest sentit, s’ha pogut dur a terme gràcies a les excel·lents instal·lacions amb què es va dotar l’institut, ara fa 25 anys, en el nou edifici i amb la idea de ser un centre comarcal. Per altra banda cal dir, que entre altres moltes coses, en la nova organització que hem hagut de fer, hem perdut la heterogeneïtat dels diferents grups d’alumnes, ja que hem fet tot el possible perquè es compartisquen el menor nombre d’aules i d’espais comuns per tal d’evitar, en la mesura de les possibilitats, els contagis i en tot moment

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 4 1

poder garantir els contactes estrets dels qui estem al centre. Gràcies a la conscienciació per part de tota la comunitat educativa, famílies, alumnat i personal que treballem a l’IES hem tingut pocs casos, almenys fins ara, que han hagut de quedar-se confinats a casa, cosa que ens ha permés desenvolupar el millor possible tot el que hem planificat dins de la PGA (Programació Anual del Centre). Tot i que estem buscant el moment de fer un comiat com cal a l’alumnat que va finalitzar els seus estudis el curs 2019-2020, almenys hem pogut fer un recull fotogràfic i confeccionar així una orla per cadascun dels nivells que finalitzaren estudis per tal de tindre un record dels companys de cada generació. També vàrem poder editar la nostra ja tradicional revista “Jo què sé” i transmetre moltes de les activitats que fem al nostre centre, així com publicar els diferents treballs presentats als premis Marcel·lí Sarrió, en les seues dues modalitats: la literària i la de treballs escolars. Aquesta revista i la major part d’activitats les podeu consultar a la nostra web: https://mestreacasa.gva.es/web/iespmbroseta Entre d’altres coses, en aquesta adreça electrònica podem gaudir de totes les edicions de la revista, des de la seua primera edició el curs 1989-1990 (primer any que es va publicar la revista, encara que el centre va començar a funcionar com tots sabeu el curs 1987-88).


"Tantes coses a fer”. Vídeo fi de curs 2019-2020.

Cal tindre en compte que la història del nostre centre és quasi la història de les diferents lleis d’Educació, i ja en van moltes, (8 comptant amb la nova LOMLOE). Des de la creació de l’extensió de Batxillerat de l’IES Pare E. Vitòria d’Alcoi amb la publicació de l’Ordre d’1 de juliol de 1987, passant per la constitució com a centre propi amb el Decret 123/95 de creació com a institut, i que va vindre acompanyada de la construcció de les instal·lacions actuals (ara fa 25 anys), el centre ha anat adaptant-se a cada canvi de llei, però sempre amb identitat pròpia, la qual hem anat construint entre tots els qui hem estat treballant o estudiant al centre i hem anant modelant-lo al que hui som i representem. Identitat que ha anat formant-se i omplint-se a partir d’activitats com els premis Marcel·lí Sarrió, ja en la seua XII edició en la modalitat literària i de treballs escolars.. Es tracta d’uns premis que es van crear per a recordar al professor de Filosofia durant molts anys al nostre IES i que ens permet admirar tant la creació literària com les destreses en diferents facetes dels nostres alumnes. Programes com el TEI (Tutoria entre iguals), i que al nostre centre l’anomenem programa Pigmalió. Projecte que duu tres anys i que ajuda a la transició de l’alumnat des de Primària a Secundària, i que amb paraules del grup de treball constituït el curs 2019-2020 integra a

l’alumnat nouvingut i contribueix al desenvolupament de l’èxit acadèmic i personal de tot l’alumnat, servint al mateix temps com a estratègia de prevenció de l’assetjament escolar i, en conseqüència, com un programa que millora la convivència al centre. Activitats com la conferència d’inici de curs, i que enguany hem aprofitat l' encertada dissertació que des de la UPV, seu d’Alcoi, ens va oferir l’economista i professora d’aquesta Universitat Clara Aura Esteve, amb el títol “Economia i consciència. Hi ha alternatives al model actual?”. Per altra banda, també hem seguit amb molts dels projectes i activitats, encara que amb les seues adaptacions dins del Pla de contingència, com el Projecte d’alimentació saludable, inclòs dins d’un projecte global com és el Projecte Esportiu de Centre. La major part d’aquestes actuacions ens han permés tindre un contacte molt més estret amb el nostre alumnat, sobretot en el confinament, quan el distanciament personal era més notori. Aquests projectes ens han permés suplir la presencialitat i poder compartir propostes i noves tasques.

142

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


Com hem comentat al principi, mitjançant estos programes ens hem adaptat a les circumstàncies viscudes, i així hem pogut acomiadar-nos de forma virtual de part de l’alumnat que finalitzava els estudis amb nosaltres. Projectes com els de música, amb l’extraordinari muntatge vídeo-musical per part del departament de Música i els diferents col·laboradors tant d’alumnat com de professorat. Per altra banda, també teníem l’alumnat que finalitzava els seus estudis al nostre centre, entre els quals comptàvem amb la primera promoció de la Formació Professional Bàsica d’Informàtica d’oficina. Com no, també l’alumnat que finalitzava l’ESO i els qui volien accedir a la universitat després del batxillerat i la prova d’accés, aprovada pel 100% de l’alumnat presentat, la qual cosa pensem que és motiu d’enhorabona. Per acabar amb aquest repàs, hem de remarcar l’alumnat del Cicle Formatiu d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, alumnat que moltes vegades passa inadvertit al centre, potser per la seua ubicació en un altre pavelló, perquè no són molts, per diverses raons. Volem aprofitar una vegada més per a reivindicar aquest ensenyament al nostre centre. Un ensenyament que ja duem oferint al poble i als nostres voltants des dels primers anys de la construcció de l’edifici a l’Avinguda del tren. Aquest té totes les garanties i el recolzament de l’administració educativa, i en els darrers anys s’ha apostat per la seua rellevància en la formació conjunta entre els centres educatius i les empreses en l’anomenada Formació Professional Dual, de la que formem part com a centre de Formació Professional. Per acabar aquest article remarque unes paraules d’un company de facultat i de professió, Lluís Bonet Juan,

Dia de la fruita. Curs 2020-2021.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 4 3

Conferència Setmana de la Ciència UPV. 9 de desembre de 2020.

nascut a L’Orxa (Alacant) i que el curs 2019-20 va guanyar el premi al millor docent d’Espanya de secundària i batxillerat en els premis Educa Abanca, qui reflexiona dient: “L’ús d’eines tecnològiques permet descobrir allò que de vegades és difícil visualitzar i comprendre. I quan no, l’evidència analítica provoca el debat i posa en marxa el sentit crític per investigar què està passant fins que tot encaixa”. Eines que ens han permés seguir el millor possible amb l’aprenentatge i educació dels nostres alumnes en els temps actuals. Només ens resta desitjar-vos unes Bones Festes de Moros i Cristians.


Conservatori Municipal

DE MÚSICA Veïns i veïnes del poble de Banyeres. Un any més, tenim el gust de saludar-vos des d’aquestes línies. Malgrat tot el que estem passant, hem tingut la gran sort d’haver pogut començar el curs 2020-2021 amb més d’un centenar d’alumnes matriculats i matriculades. Tornem a tindre les nostres aules plenes de rialles, d’instruments sonant i d’artistes aprenent música. Totes les nostres classes han començat de manera presencial i amb total normalitat. Per assegurar la salut del nostre alumnat i evitar contagis, hem reduït al màxim la ràtio de les nostres classes col·lectives i seguim totes les mesures de seguretat pertinents.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS

Com no pot ser d’altra manera, seguim programant activitats, encara que anem adaptant-les a les circumstàncies especials de cada moment. Enguany, per exemple, les audicions trimestrals estan repartides en més dies per a que no hi haja grans aglomeracions de gent i algunes d’elles també es realitzaran mitjançant les xarxes socials i el concert de nadales el traslladem al carrer. Cal destacar que el Cor joiós continua en actiu. Als nostres majors no hi ha qui els pare en les seues ganes de cantar i aprendre amb l’aula de llenguatge musical orientada a ells i elles i amb la possibilitat també d’aprendre un instrument musical. I com no: també fem

Concert de cloenda del 25 Aniversari del Conservatori Municipal de Música celebrat de manera audiovisual. Estiu de 2020. 144

ENTITATS

I

AS SOC I AC I ON S


Concert de cloenda del 25 Aniversari del Conservatori Municipal de Música celebrat de manera audiovisual. Estiu de 2020.

menció a l’aula Suzuki (els més menuts i les més menudes del conservatori), que continua treballant amb la participació de més de 15 alumnes des dels tres anys d’edat.

Sols ens queda desitjar-vos a tots i a totes unes bones festes de Sant Jordi. Potser enguany també hagen de ser peculiars, però el més important és que puguem gaudir-les junt als que més estimem.

El darrer curs, amb l’arribada inesperada de la Covid-19, i per no perdre la continuïtat, les classes i les audicions passaren a ser online (mitjançant plataformes com Zoom o Skype, WhatsApp, etc). Per això, des d’ací volem agrair a tot l’alumnat i a les seues famílies la gran capacitat d’adaptació, perquè gràcies a ells vam poder tancar el curs escolar 2019-2020 amb els objectius complits.

Molta salut i molta música!

Com sabeu, l’any passat estàvem celebrant el nostre 25é aniversari i aquest virus també ens va obligar a fer un gir de 180 graus en tots els nostres plans i totes les activitats que teníem programades per a aquesta efemèride (concerts, gala de graduació de l’alumnat que finalitzava els seus estudis i diferents actes). Totes elles les vàrem celebrar de manera audiovisual amb un vídeo amb la història dels nostres 25 anys contada pels seus protagonistes amb la gravació de Serra de Mariola interpretada per gran part dels alumnes que han passat pel centre, les jornades obertes del centre… (si ens visiteu en la nostra pàgina de Facebook els podeu vore tots al complet).

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 4 5

Concert de cloenda del 25 Aniversari del Conservatori Municipal de Música celebrat de manera audiovisual. Estiu de 2020.


Societat Musical

BANYERES DE MARIOLA

LA JUNTA DIRECTIVA

La cita anual amb el Programa de festes per fer balanç de l'activitat de la Societat Musical Banyeres de Mariola resulta en la present edició un acte trist però necessari: trist perquè el silenci de l'obligada inactivitat ha pesat sobre la música que amb tota la il·lusió sí que hem pogut fer; necessari perquè sempre ho és fer memòria del que hem viscut, amb l'esperança de que aquesta vivència siga en el futur un mal record que no s’ha tornat a repetir.

Inici d ’un any que semblava normal. L'any musical va començar per a nosaltres el 4 de gener amb el concert celebrat al Teatre Principal dins del cicle Nadal per la banda jove, que va interpretar la cantata “Los tres Reyes Magos” amb música d'Hugo Chinesta i text d'Andrés Zarapico, escrita per a banda, narrador (funció que va exercir Mª Teresa Aragonés) i cor de veus blanques, on vam comptar amb la participació de les dones de la Coral Mariola. L'endemà, com tots els anys, participàvem en la Cavalcada dels Reis Mags, una de les nits de l'any amb més concentració de gent al carrer, amb la presència de molts que, vivint fora del poble, retornen per abraçar les persones estimades. Poc imaginàvem que ens hauríem de privar d’eixes abraçades poc temps després. La nostra activitat de carrer va continuar amb les actuacions el 8 de febrer a l'entrada de Bocairent, acompanyant els Marrocs, i el 22 del mateix mes al Mig Any d'Ontinyent, desfilant amb els Saudites.

Confinament : la música als balcons i els vídeos El mes de març va portar la dolorosa aturada de les nostres activitats, al mateix inici de les entraetes que obrin les portes del cicle fester. Un colp tan inesperat i pertorbador va fer que resultara molt emocionant respondre el 19 de març a la convocatòria de la Federació Valenciana de Societats Musicals (FVSM) per interpretar des dels balcons “Paquito, el chocolatero” i “Amparito Roca”, balcons que van continuar sent escenari atípic per fer de la música un element d’ànim per a la població confinada, ja fóra de manera espontània en els diferents veïnats o en convocatòries col·lectives. Així va ser el 12 d’abril, Diumenge de Glòria, en una iniciativa que va unir les dues bandes i la colla de dolçaines i tabals “El Braçal” en la interpretació de l'Himne a la Festa. Va ser emocionant de nou unir-nos a les veus de tots aquells i aquelles que van expressar els seus sentiments i anhels en moments tan difícils. Aquesta interpretació es voria plasmada en un vídeo publicat el 22 d’abril com a mostra d’unió entre les entitats musicals i el poble. I és que els vídeos col·lectius gravats des de casa han sigut un altre mitjà per compensar d'alguna manera la insubstituïble experiència de fer música en grup. Així ho van fer els components de la nostra corda de trompes, versionant els himnes de les filaes en les dates de les diferents entraetes. També es va publicar un vídeo amb un fragment de la “Brook Green Suite” de Gustav Holst per part d’un grup de músics de l’orquestra, davant la suspensió del concert que s’havia de celebrar el 17 d’abril. El primer concert que,

146

ENTITATS

I

AS SOC I AC I ON S


preparat amb la il·lusió de sempre, havíem suspès va ser el dels Moros Vells del Diumenge de Rams, el 5 d’abril. Els nostres músics han participat també en altres vídeos de caràcter institucional, com el de la commemoració del 25é aniversari del Conservatori municipal (amb una versió de “Serra de Mariola” composta pel nostre músic Jordi Francés) o el vídeo de fi de curs de l’IES “Professor Manuel Broseta”. També es va reflectir en un vídeo de final de curs el treball de la nostra escola de música que, de manera virtual i amb l'esforç afegit de professorat i alumnat, va continuar amb la seua activitat formativa durant el confinament. En aquest període, i a banda de les nostres festes, es van quedar sense realitzar altres actuacions o activitats, com la participació en les festes de Biar, Elda, o l'Avís d'Ibi, així com el Festival de bandes de la Malena. També estava prevista una col·laboració en el concert del 50é aniversari de la Coral Mariola.

Desescalada: músics i públic, novament units Acabat el confinament reprenem l'activitat amb l'objectiu de ser fidels a la cita amb el públic en el concert d'estiu, dins del cicle festiu de la Malena. El concert “Viatgem amb el pasdoble”, celebrat el 18 de juliol a Vila Rosario, va suposar el desitjat retrobament dels músics després de mesos sense treballar junts, i de la banda amb el públic. El programa va consistir en un viatge virtual per la geografia espanyola a través d'una sèrie de peces de diferents èpoques i estils, començant “Pel carrer la Creu” (d’Óscar Sempere), passant per “Santander” (d’Ernesto Rosillo) o “Mi Barcelona” (de Julio Laporta), i anant “De Andalucía a Aragón” (de Jaume Teixidor) o “Del Perelló a Catarroja” (de José Serrano), per retornar “De la Font Bona a la plaça” (de Godofre-

Concert "Viatgem amb el pasdoble" celebrat a Vila Rosario. 18 de juliol de 2020.

Concert "Viatgem amb el pasdoble" celebrat a Vila Rosario. 18 de juliol de 2020.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 4 7


Concert "Viatgem amb el pasdoble" celebrat a Vila Rosario. 18 de juliol de 2020.

do Garrigues), entre altres composicions. Al final del concert es va interpretar, segurament per primera vegada en un concert, la versió per a banda del pasdoble “Bañeres” d'Óscar Tordera. Un fet tan normal com el de fer música en grup i en directe per al públic ens va semblar una experiència extraordinària. El públic va gaudir amb un repertori molt arrelat a la seua memòria musical i afectiva. La nostra societat participà també en un parell de campanyes de la FVSM. El 25 de juliol la banda va actuar dins la campanya d’intercanvis musicals, interpretant al pati de la Malena una selecció de pasdobles a l'inici de la gimcana que havia organitzat la Comissió de Festes de la Malena. Posteriorment, i dins la campanya “Músics amb denominació d'origen”, el nostre projecte “Cants espirituals, músiques de l'ànima” va ser seleccionat amb un programa per a un grup de cambra de corda, vents i orgue. El concert, programat inicialment per al 30 d'agost, es va celebrar finalment (per motius sanitaris) el 27 de setembre a l'església de Sta. Maria, i en ell van ser interpretades obres d'autors com Bach, Handel, Mozart o Haydn i també de compositors més actuals com Astor Piazzola, Ennio Morricone, Lluís Llach o John

Rutter. Una grata experiència tant per als músics com per al públic en l'apreciació d'un gènere, el de la música de cambra, que sense comptar amb l'espectacularitat de les grans masses instrumentals té en l'expressivitat i la claredat dels timbres individuals alguns dels seus principals valors. A banda de les actuacions de la Societat Musical en conjunt, els nostres músics han participat o col·laborat en altres concerts celebrats al nostre poble dins dels gèneres més variats, com la música tradicional amb Christian Penalba (19 de juliol), el punk-rock amb Inèrcia (24 de juliol), el jazz amb More than jazz (31 de juliol), ritmes clàssics i musicals amb Back to Brass (3 d’octubre). Tot això sense comptar nombroses col·laboracions en bandes i orquestres fora de Banyeres. Entre les actuacions festeres frustrades en l'estiu les més importants són les de les festes de la Relíquia, reduïdes a la missa i el castell de focs artificials. També ací (en la missa) estaven presents alguns dels nostres components (membres de la Coral Mariola) ambientant musicalment la celebració. També estaran presents els nostres músics, més tard, en la missa de l’altra festa de carrer no celebrada: la de Sta. Llúcia.

148

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


Inici de curs i segona onada de la pandèmia Acabat l'estiu i amb l'inici de curs es reprén l'activitat tant de l'escola com de la banda jove i orquestra, i la banda comença a preparar el Concert de Sta. Cecília. De les possibilitats entre les quals han optat les diferents societats musicals (concerts en diferents grups instrumentals reduïts, concerts en streaming, etc.) la nostra banda es va decantar per un concert en directe de la banda completa. Això exigia trobar un lloc per assajar adequat a les mesures de distanciament. Així, després d'unes setmanes d’assajos seccionals i gràcies a les gestions de la junta directiva, ens traslladem a un local al carrer Pizarro. Tornar a escoltar-nos junts va ser molt emocionant pel que suposava de retorn a una certa normalitat. L'espai més adequat per al concert en les condicions actuals era el Pavelló municipal cobert i les dos bandes ens vam coordinar amb l'Ajuntament per a decidir la data, en el cap de setmana del 28 i 29 de novembre. Els assajos van continuar fins que a principis de novembre les dades de positius al nostre poble (les pitjors des del mes de març) recomanaven interrompre novament l'activitat i ajornar el concert, encara que la cultura s'havia

demostrat com un dels àmbits més segurs pel que fa la transmissió de la pandèmia. Lamentem, sobretot, no poder celebrar com cal en aquest moment la incorporació a la banda dels nous músics: Jesús Beneyto i Alberto González, a la trompeta, i Víctor Pérez al trombó. Esperem que a la publicació del present Programa de festes hàgem pogut donar adequadament la benvinguda als nous músics i l'enhorabona a les seues famílies. El capítol d'agraïments en aquestes circumstàncies és, possiblement, més necessari que mai: als directors de la banda, bandeta i orquestra; als encarregats de l'escola de música; a les arxiveres; als nostres expresidents, sempre atents a les necessitats de la societat; als socis i sòcies; i d'una manera molt especial als músics pel seu entusiasme. A tots i totes els qui malgrat els vents que bufen en contra manteniu viva la flama de la música amb el compromís i confiança en la nostra Societat Musical. Esperem que la pròxima cita amb el Programa de festes presente un balanç més ric i positiu, i on la Festa i la Música no siguen desitjos somiats, sinó realitats feliçment viscudes. En eixa esperança ens unim a vosaltres amb un sincer VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI!!

Concert "Cants espirituals, músiques de l'ànima" a l'església de Sta.Maria. 27 de setembre de 2020.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 4 9


Agrupació Musical

"LA NOVA"

LA JUNTA DIRECTIVA

www.lanovabanyeres.com

Benvolgut lector, un any més tenim l’oportunitat d’introduir-nos dins de sa casa amb la nova edició de la Revista-programa de festes 2021. Aquest any que deixem darrere, ha sigut un any molt atípic, marcat per una pandèmia mundial que ha fet que els nostres instruments deixaren de sonar durant molt de temps. Per a nosaltres ha sigut un any de canvis, i no sols per la pandèmia, sinó pel canvi de junta directiva. Darrere deixàvem dos anys de Maite Ferre Serrano, a la que des d’ací li donem públicament les gràcies per la seua feina i dedicació a la banda, que junt amb tota la seua junta directiva van treballar de valent per nosaltres. Moltes gràcies! El 2020 empreníem un nou camí, amb Bartolomé Francés Ferre al capdavant, una junta composta per gent de la confiança de Bartolomé, pares de músics i membres de la nostra banda.

L’activitat de la nostra banda ha estat minvada, ja que a penes ens heu pogut veure i sentir pels carrers del nostre benvolgut Banyeres, o pels pobles dels voltants com solíem fer. Quan el 5 de gener sonaven les primeres notes de les nadales que interpretàvem darrere del rei Baltasar, res feia pensar el que vindria al mes de març. Després de la Cavalcada de Reis Mags, el 18 de gener estàvem amenitzant la foguera de Sant Antoni a la Plaça Major del nostre poble, i també estàvem a Elda, acompanyant a la Comparsa de Moros Musulmanes a la festa del Mig Any. També vam ser seu de la Junta General comarcal de la Foia de Castalla - Alt Vinalopó de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Al mes de febrer, vam acompanyar musicalment al nostre poble veí, Bocairent. Vam estar junt a la capitania dels Contrabandistes i amb l’alferes de la Filà de Marrocs. El dia 22 ens trobem de nou als carrers de Banyeres on vàrem amenitzar la desfilada de Carnestoltes, i just una setmana després, el dia 29, estaríem davant del que seria el nostre primer concert d’aquest 2020, el “I Concert de Marxes de Processó”. Aquest concert ja venia sent una inquietud de la banda des de feia molts anys, ja que aquest gènere musical és un gran desconegut a la nostra localitat, i volíem apropar-lo una mica més a tots vosaltres. En aquesta ocasió vam comptar amb la visita de totes les confraries de la nostra localitat, l’església plena de gom a gom com si es tractara del dia de Sant Jordi i, com no, també vam comptar amb la visita de la Confraria del Ecce-Homo i Santa Redempció de la ciutat d’Alacant, a la qual fa més de deu anys que acompanyem en processó pels carrers de la ciutat, i per la qual des de 2019 tenim en possessió

Junta de l’Agrupació Musical “La Nova". 2020-2021.

15 0

ENTITATS

I

AS SOC I AC I ON S


I Concert de Marxes de Processó al temple parroquial. 29 de febrer de 2020.

l’emblema de plata de la Junta Major de Germandats i Confraries de la Setmana Santa d’Alacant. Cal destacar, que aquest concert es va enregistrar en directe. Així que comptem amb un CD inèdit per a la nostra agrupació. Al mes de març començava la nostra ruta forta, iniciant-la el dia 7 al Mig Any de Beneixama, acompanyant a la Comparsa d’Estudiants al seu “tardeo” i posterior desfilada. Res feia pensar que pocs dies després ens quedaríem amb les ganes de fer sonar els nostres instruments a l’entradeta dels Estudiants de Banyeres. Va ser un colp dur: la COVID-19 ens parava la nostra ruta, la nostra vida musical, i s’apropaven les festes del nostre patró Sant Jordi. Unes festes que vam viure a casa, també de forma musical. Els nostres instruments van sonar per interpretar, entre altres, peces tant importants com el nostre Himne a la Festa del mestre Garrigues. Pel camí, va caure la Setmana Santa i ens dolgué no poder estar a la ciutat d’Alacant amb la Confraria de l’Ecce-Homo i la Santa Redempció, no poder debutar Divendres Sant a Jumilla amb la Confraria de la “Vera Cruz”, i no tornar a veure als nostres confrares de Javalí Viejo, per als quals durant quasi vint anys estem amenitzant la processó del Sant Soterrar.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 51

Durant tot aquest temps es gesta una idea magnífica. Venia el Diumenge de Glòria, dia marcat amb roig al calendari fester de Banyeres. Calia fer alguna cosa, encara que no poguérem eixir al carrer a celebrar que venien festes. Les dues bandes del poble i la colla de dolçaines i tabals van convocar a tot el poble de Banyeres a que isqueren als balcons a cantar l’Himne a la Festa, al qual els músics posarien la banda sonora. Va ser un goig veure els balcons amb gent, barrejant festers, músics, paisans… De dita “actuació” es van recopilar uns vídeos, amb els quals el dia 22 d’abril es van felicitar les festes. Però les ganes de fer música no es van acabar mai en aquest confinament. Molts dels nostres músics amenitzaven els seus veïns i veïnes, majors i xiquets, en els dies tan tristos que estàvem vivint. S’apropaven les festes grans del nostre poble, les quals la Comissió de Festes va posposar a expenses de veure què passava amb la pandèmia; un raig d’esperança d’acompanyar als Capitans de les Filaes de Cristians, Estudiants, Moros Vells i Marrocs, ens mantenia vius i latents encara. Aquesta inquietud per fer música, ens portà a fer uns muntatges dels músics tocant des de casa. Per a fer aquests vídeos es van escollir dos pasdobles, un dedicat al dia que dóna inici a les nostres festes, “22 de abril”


del mestre Godofredo Garrigues, i un altre pasdoble dedicat a un fester de la Comparsa d’Estudiants de Banyeres, “Francisco García Valera”, del compositor Vicent Cerdà i Peris.

de quan seria la pròxima eixida, el pròxim concert, si seria per a les festes de la Malena, les festes de la Relíquia, el 9 d’Octubre, anar directes a Santa Cecília… sempre amb cautela i responsabilitat.

Estava clar que amb el vídeo de “22 de Abril” havíem de desitjar al poble unes bones festes de Sant Jordi, que el malson passaria prompte i que ens veuríem més prompte que tard pels carrers. El dia de Sant Jordi no podíem deixar-lo passar per alt. Per a tal dia, vam escollir imatges de Sant Jordi i amb la marxa de processó “Quiero mío tu dolor”, del mestre Salvador Peña, gravada en directe al concert de marxes de processó, crearem un vídeo. I com a final de festes, el 9 de maig, dia que haguérem tornat a Sant Jordi a la seua ermita, publicàrem el vídeo interpretant “Francisco García Valera”. El 29 d’abril ens arriba un colp dur al nostre cor, finalment es suspenien les nostres festes de Moros i Cristians i es posposaven tots els càrrecs i altres per a aquest any 2021.

El 26 de Juny, la Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola ens va entregar les partitures digitalitzades de l’Himne a Sant Jordi que interpretem tant als trasllats com a les processons de Sant Jordi i la Relíquia. Amb aquesta digitalització, se'ns facilita la lectura de l’obra. Cal destacar que la digitalització ha estat a cura del director de la nostra banda, Antonio Lillo Pérez.

Alguns dels nostres músics han col·laborat també amb altres entitats musicals, com el cas de Carlos Vicedo que va enregistrar la marxa mora “Zamil” amb l’Agrupació Musical “La Xove” d’Ibi, i junt a Ximo Calabuig van col·laborar amb el compositor colivenc Sergio Moles per a la gravació de la marxa mora “Odalisques”. Carlos i Francisco Javier García van col·laborar amb el vídeo realitzat pel Conservatori Municipal de Música en el seu 25é aniversari. Als mesos de juny i juliol ja no estàvem confinats i anàvem veient la llum. La banda reprèn els assajos, amb totes les mesures de seguretat establides: desinfecció de la sala d’assajos entre altres. Però amb el dubte

Al mes de juliol la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana convoca la Campanya d’intercanvis. Dins d’aquesta campanya, vam tornar a eixir al carrer; en concret vam actuar a la gimcana organitzada per la Comissió de Festes de Santa Maria Magdalena. Va ser una vesprada d’emocions encontrades, poder tornar a fer música amb tots els teus companys després de quasi mig any sense estar tocant tots junts. Pasdobles com “Febrer”, “Ay Furuma!” o “Francisco Garcia Valera” van ser els escollits pel nostre director per a dita ocasió. L’actuació va tindre lloc al Parc Municipal de Villa Rosario. Al mes d’agost, va parar l’activitat de la banda i vam decidir que la tornada als concerts hauria de ser el 9 d’octubre, amb un concert de música del nostre entorn. Aquest mes també es van suspendre les festes del Camp de Mirra i no vam poder acompanyar als nostres amics de la Comparsa Tuaregs, amb qui hem estat tants anys. Arriba setembre, i amb ell, la nostra tornada als assajos, sempre amb molta cura i protocols COVID. Tampoc vam poder celebrar les Festes de la Relíquia de Sant Jordi, suspeses a l’igual que les festes. Sols es va poder realitzar una missa al temple parroquial, al qual van assistir per a representar a la nostra agrupació, Verónica Pérez Herrera com a comissionada i Bartolomé Francés Ferre com a president. Tampoc vam poder estar acompanyant als amics de la Comparsa de Andaluces i Bando Marroquí de Villena als seus dies grans, en suspendre’s també les seues festes. Al concert del 9 d’Octubre vam interpretar obres amb un marcat aire valencià: com “Brisas de Mariola”, “Aires de Mariola”, “Aires del Vinalopó”, “Ché”, “Lo Cant del Valencià” i una petita obra simfònica anomenada “Muixerangues al Cel”. Com no podia ser d’altra manera en aquest dia, finalitzarem amb l’obra del mestre Ser-

Desinfecció del local d’assaig. Juny de 2020.

152

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


Concert de música valenciana . 9 d'octubre de 2020.

rano, l’Himne Regional Valencià. Va ser un plaer veure a les persones que ens acompanyaven al Parc Municipal de Villa Rosario amb cara de felicitat, eixe somriure baix de la mascareta: La Nova havia tornat als escenaris, havia tornat a fer música. Arriba novembre, el mes de la música, el mes dels músics. La gran pregunta: Què fem per a Santa Cecília? Estava clar que l’acte de l’arreplegada d’educands no podríem ferlo. El concert, res feia pensar que no podríem fer-lo. Així que ens vam posar mans a l’obra i els músics ens posen a assajar el repertori, i la junta directiva, junt amb la directiva de la Societat Musical es reuneixen amb les autoritats per demanar si estaria disponible el Pavelló Municipal per fer el concert i donar l’entrada als nous membres a la banda. Moltes reunions, molta feina, hores i hores…. Però al final no podem fer el concert. Donem la benvinguda a l’Agrupació Musical “La Nova” a Carlos Molina, amb la trompeta, Jordi Castelló, amb la trompeta, Juan Francisco Beneyto, amb la trompeta i Ramón Aparicio, amb el saxo alt. No hem pogut fer-ho com es mereixen, amb el seu concert i els seus actes, però sens dubte tan punt la situació ens ho permeta, ho farem. Amb aquestes quatre noves incorporacions, la banda suma ja un total de 96 membres actius. Quant a l’Escola de música “Tina Ferre” ha sigut un any dur, igual que per a la resta de col·lectius. El nostre centre, ha estat actiu tots els dies, inclús durant el confinament; així ens ho va fer arribar la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 53

Aquest curs que va arrancar al mes de setembre, amb tota la normativa vigent i mesures anti COVID, ha sigut un començament espectacular, ja que comptem amb més matricules i més alumnes que l’any anterior. A pesar de l’estat en què ens trobem, seguiu confiant amb nosaltres i els nostres professors i professores, per la qual cosa estem molt contents i agraïts. Molts són els alumnes que acaben l’estança en les nostres instal·lacions i segueixen els seus estudis fora d’ací, a Alcoi com el cas de Jordi Castelló que ha accedit al conservatori en l’especialitat de trompeta, o Sabella que segueix els seus estudis de cant al conservatori d’Ontinyent. També estem d’enhorabona perquè dos components de la nostra banda i professors de la nostra escola han acabat la seua carrera musical. Ells són Jordi Pérez, percussionista i professor de solfeig, percussió i harmonia, i Ximo Calabuig, intèrpret i professor de trompa. Jordi és titulat superior de música en l’especialitat de composició, mentre que Ximo és titulat en instruments d’orquestra simfònica. Sense més, i havent fet un balanç del que ha sigut aquest any per a la nostra Agrupació, sols ens queda donar-li les gràcies al nostre director, Antonio Lillo, que sempre està disposat a tot, a muntar un concert pràcticament sense temps, a traure el millor de cadascú dels nostres músics. I com no, als músics, perquè sense ells, “La Nova” no seria possible: el seu esforç, el seu sacrifici, la seua unió, les ganes de fer banda, de fer música, són les que fan gran aquesta banda. Moltes gràcies, esperem poder vore’ns de nou als carrers i/o als escenaris. VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI!!


Grup de danses

EL GRUP

“AIRES D EM NSES DA AR E D

LA” IO

GRU P

"AIRES DE MARIOLA" BA

NYE

R E S D E M A RI O

Desde su creación en 1983, el grupo de danzas “Aires de Mariola” no ha dejado de actuar, ya que es la mejor manera de conservar y dar a conocer este legado cultural que forma parte de nuestra tradición popular. Durante estos 37 años de andadura, a pesar de las dificultades, hemos puesto todo de nuestra parte para que nuestras danzas populares no desaparezcan. Siempre dispuestos a participar en las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena y otras festividades o eventos de nuestro municipio. Además, llevamos dos décadas organizando una Muestra de Bailes Folclóricos Regionales donde, a través de intercambios con otros grupos de danzas, contribuimos a que el pueblo de Banyeres pueda conocer el folclore de diferentes regiones, tanto del territorio valenciano como del resto de España. Lamentablemente este año no se ha celebrado. Tampoco hemos podido homenajear a nuestros mayores durante las fiestas de la Malena, ni poner en marcha iniciativas como el espectáculo folclórico que presentamos en 2019.

LA

Durante 2020, la crisis sanitaria que se ha vivido a nivel mundial nos ha impedido poder llevar a cabo nuestra principal razón de ser: compartir con el pueblo de Banyeres nuestro amor por el folclore popular. A pesar de todo, no desistimos en nuestro empeño de continuar custodiando este legado, esta tradición que nos vincula con nuestro pasado y nuestras tradiciones. Desde aquí hacemos un llamamiento a que nos ayudéis a mantener viva esta tradición, y que no permitamos que desaparezca de nuestras vidas. A pesar de no haber podido disfrutar junto a vosotros de nuestros bailes tradicionales, queremos trasmitir nuestro agradecimiento por todo el cariño y apoyo que nuestro grupo ha recibido hasta la fecha, y esperemos que pronto podamos volver entre fandangos, la Jota, el U, el Copeo… a llenar las calles y plazas de Banyeres de baile, música y tradición. “Vítol al patró Sant Jordi. Vítol”.

Actuación en el Teatro Principal.

15 4

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


Asociación Cultural

AMIGOS DE LOS BAILES DE SALÓN

LA DIRECTIVA

A

N

M

I A C I Ó N C U LT U A S O C L O S BA I L E S R A L E DE S D S ALÓ IGO BANY

ERES DE MARIOLA

Un año más, y agradeciendo la amable invitación de la Comissió de Festes de Sant Jordi para participar en el Programa de fiestas del presente año, lo hacemos muy gustosamente a sabiendas de que el pasado año 2020 fue totalmente nefasto y desfavorable para la realización de nuestras actividades de enseñanza y práctica de los bailes de salón, como lo fue para la realización de las actividades habituales de cualquier asociación en sus distintas facetas tradicionales. Y no digamos de nuestras entrañables fiestas de Moros y Cristianos, que no se pudieron celebrar ni en el mes de abril en la festividad de Sant Jordi, ni tampoco en septiembre en las fiestas de la Reliquia, después de más de 80 años de celebración ininterrumpida. Como asociación, nos planteamos el pasado 2020 con mucha ilusión, puesto que teníamos un calendario lleno

de actuaciones. Pero con la expansión de la pandemia, toda esta ilusión se vio interrumpida y no pudimos realizar las actividades previstas. Solamente pudimos actuar el día 8 de marzo en el auditorio de La Cañada con motivo del Día de la Mujer. A partir de ese momento y durante el resto del año, se suspendieron todas las actividades, incluidos los ensayos y clases de baile que se hacen semanalmente. Esperemos que esta inactividad se acabe lo más pronto posible y podamos volver a la normalidad cuanto antes. Desde nuestra asociación deseamos a todos los festeros y público en general el poder celebrar durante este año 2021 nuestras queridas fiestas de Sant Jordi. VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI.

Actuación de la asociación en La Cañada. 8 de marzo de 2020.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 55


La Coral

MARIOLA

EL PRESIDENT Un cinquanta aniversari sense celebracions

Un nou any, la Revista programa de festes ens introdueix en la intimitat de cadascuna de les persones que té la curiositat de llegir totes les aportacions d’entitats festeres, culturals, esportives, musicals, etc. Doncs bé, des de la revista passada del 2020 a aquesta del 2021, què tenim per a contar totes les entitats dels diferents àmbits que coexistim en la nostra població? Molt poquet en el cas de la nostra. Hem de dir que quasi res, malgrat ser l’any en què havíem de celebrar el 50é Aniversari: tots els problemes i restriccions imposats per la pandèmia de la Covid-19 han reduït la nostra activitat a la mínima expressió. Durant cinquanta anys la Coral Mariola, com ja enumerem en l’article publicat en el passat programa, i que la redacció d’aquesta revista va tindre a bé el publicar en l’apartat de “Banyeruts amb nom propi”, hem estat desenvolupant una activitat de “cant coral”, tant en l’àmbit del País Valencià com en l’àmbit de poblacions de comunitats de la nostra costa mediterrània i en altres països com França i Suïssa, activitat que ha consistit en concerts de música clàssica, religiosa, profana

o popular, en la participació i col·laboració en concerts amb diferents bandes i grups musicals, en la participació de desfilades de festes de moros i cristians cantant marxes tant del bàndol cristià com del moro, en celebracions religioses de la nostra parròquia i també d’unes altres…En fi, desenvolupant una àmplia activitat musical que precisament en aquest any en què complíem el nostre 50 aniversari pels problemes de la Covid-19 s’ha vist reduïda, com en moltíssimes altres entitats, a molt poquetes col·laboracions i en les quals s’ha participat amb un nombre de membres de la nostra coral molt reduït. Entre aqueix xicotet nombre d’activitats desenvolupades podem nomenar les següents: Al gener es va iniciar un projecte de futur, que era la captació de xiquetes i xiquets dels diferents col·legis de la nostra població per a formar un grup coral infantil i un altre juvenil, dirigits per dos membres de la Coral Mariola. S’estava preparant un concert de presentació que es va veure truncat per la pandèmia, i fins al moment no s’ha pogut reprendre la seua activitat.

Concert nadalenc de l'orquestra i la banda juvenil SMBM. 4 de gener de 2020.

15 6

ENTITATS

I

AS SOC I AC I ON S


Assaig per al 18 d'octubre al pati de la Casa Abadia.

Amb aquest projecte la Coral Mariola en el seu cinquantenari completaria tota la gamma de veus per al cant coral.

Coral que van estar cantant en la missa per a donar-li, si cap, una major solemnitat.

El 4 de gener es col·laborà en un concert nadalenc de la banda juvenil de la SMBM, en què per les seues característiques solament van participar les veus de sopranos i contralts.

El 18 d’octubre i per a celebrar el Dia de Banyeres de Mariola, des de l’Ajuntament a través de la Regidoria de Cultura, es van organitzar una sèrie d’actuacions que es van realitzar en uns punts concrets del centre urbà, estant la Coral en les escales del carrer la Magdalena a la porta de la Biblioteca Municipal on es van cantar cants populars del nostre repertori i també de la nostra comarca com "Serra de Mariola".

Entre els mesos de març i abril, en ple confinament, es va realitzar l’enregistrament d’un vídeo conjunt, creat individualment per tots els membres de la Coral, en el qual finalment ens uníem amb una melodia de fons. Es tracta del cant de la Invocació a Sant Jordi, de G.F. Haendel, amb el qual la Coral Mariola va voler felicitar el poble de Banyeres de Mariola per unes festes de Sant Jordi que no s’anaven a celebrar. Dins de les NO festes de Sant Jordi, un dels pocs actes que es van celebrar va ser el de la Missa de Sant Jordi, en la qual alguns membres de la Coral van preparar els cants de la missa a partir d’un enregistrament d’arxiu de l’any 2010, any de l’estrena de la Missa de Sant Jordi de Fco. J. Molina Rubio. Després del confinament, el 24 de juliol, es va realitzar una col·laboració amb el grup Inèrcia en un concert a l’aire lliure en Vila Rosario i dins d’unes mesures sanitàries molt estrictes, participant huit membres com a representació de tota la Coral.

El 24 de desembre en la Nit de Nadal es va cantar en la missa amb un grup d’unes quinze persones, tots ells components de la Coral. En fi, un any el 2020 en el qual la nostra activitat ha sigut mínima, sense celebracions del 50é aniversari i amb l’esperança que en aquest 2021 puguem reiniciar la nostra activitat i les nostres celebracions. BONES FESTES DE SANT JORDI a tota la població de Banyeres de Mariola.

El 27 juliol, altres representants de la Coral van col·laborar amb l’orquestra i banda del Conservatori Municipal de Música en l’enregistrament d’un arranjament musical sobre el tema “Serra de Mariola”, peça escrita per al 25 aniversari del Conservatori. Aquesta s’havia d’interpretar també en un concert que no es va poder realitzar per les circumstàncies ja descrites. En la festa de la Relíquia, que tampoc es va celebrar, es va preparar la missa amb un grup d’unes 20 persones. Per les circumstàncies de l’increment en el nombre de casos contagiats per la Covid, finalment van ser quatre els components de la Actuació per la celebració del Dia de Banyeres de Mariola. 18 d'octubre de 2020. Foto cedida per Lara Beneyto. E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 57


Associació Cultural

FONT BONA

El mes de setembre passat es van complir vint-i-cinc anys de la creació de l’Associació Cultural Font Bona –Centre d’Estudis Locals–. Poder compartir-ho amb vosaltres a través d’aquest espai ens alegra i ens estimula a continuar la tasca que vam emprendre fa cinc lustres. Un temps en el qual ha imperat l’esforç i la constància per bussejar en el nostre passat amb la intenció de recuperar, conèixer i divulgar la nostra història local. Aquell objectiu inicial va consolidant-se en cadascuna de les passes que motiven el nostre treball i la nostra recerca. Retrocedim en el temps per a recordar que a principis dels huitanta es va crear el Grup Cultural d’Investigació, format per persones inquietes i interessades a reconstruir el passat de Banyeres de Mariola. La seua principal comesa es va centrar en recollir el testimoniatge de les persones majors de la localitat perquè les seues vivències no quedaren en l’oblit. Posteriorment, tenint en compte els escassos fons que hi havia en els arxius locals, es va decidir reunir tota la documentació existent que poguera aportar dades sobre la vila i s’inicià així un llarg periple arreu del territori espanyol que fructificà en la troballa de documents majoritàriament inèdits que ens han permès rescatar gran part de la nostra història. En 1995 es va crear l’Associació Cultural Font Bona –Centre d’Estudis Locals– que va seguir la trajectòria iniciada pel Grup Cultural d’Investigació: continuar la reconstrucció del

L'ASSOCIACIÓ 25 aniversari de l’Associació Cultural Font Bona –Centre d’Estudis Locals–

nostre passat i donar-lo a conèixer a través de publicacions sobre l’evolució històrica, cultural, social, econòmica i religiosa de la localitat i així assegurar la pervivència del major nombre possible dels elements que configuren l’herència col·lectiva i que conformen la nostra identitat com a poble. En definitiva, protegir i divulgar el patrimoni cultural de Banyeres de Mariola. Va ser el 15 de maig de 1995 quan es va reunir una Comissió Gestora i es va prendre l’acord de crear l’Associació Cultural Font Bona, una entitat sense ànim de lucre en el camp delimitat per la Llei 191/64 d’Associacions. El 21 de setembre del mateix any s’inscrivia en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana. Des d’aquell moment fins ara s’ha ampliat el fons documental i el camp de treball a tot tipus de documents, documentació gràfica o testimoniatges orals. S’ha desvetllat especialment interessant l’estudi de la nostra història més recent a través de la fotografia, de la informació que se’n pot arribar a traure i del seu poder evocador. En els vint-i-cinc anys que duem de recorregut l’Associació Cultural Font Bona ha publicat els llibres Almansa (edició facsímil) (1997), Història gràfica de Banyeres de Mariola I (2001), Una banyerense de su tiempo: Ángela Sempere Sanjuán 18891971 (2007) i Història gràfica de Banyeres de Mariola II (2013). Comptem amb la col·lecció «Quaderns d’estudis locals» que fins ara està formada per: Un segle d’electricitat a Banyeres de Mariola (2002), Iglesia Parroquial de Banyeres de Mariola

Diferents publicacions realitzades pel Centre d'Estudis Locals.

15 8

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


Els treballs de recerca realitzats han sigut: proposta per a la recuperació i consecució de la bandera de Banyeres (1986); creació d’un arxiu gràfic amb la digitalització de més de sis mil fotografies (1998-2020); recuperació i lliurament a l’Arxiu Municipal de Banyeres de Mariola de cent lligalls corresponents a la història de la vila des de 1300 fins a l’actualitat (1999); recuperació de fons de materials gràfics dels anys quaranta, cinquanta i seixanta del passat segle (2009). S’ha col·laborat també amb altres entitats com ara: la Associa-

Col·lecció Quaderns d’estudis locals.

ción Española de Cartón Ondulado (AFKO) amb una aportació (2004), La industrialización en Banyeres de Mariola (2007) i Imágenes de Banyeres de Mariola 1940-1970 (2010). S’han realitzat diferents exposicions a la sala de la Fundació D. José Valor Amorós, a la Casa de Cultura-Teatre Beneficència i en el Col·legi Fundació Ribera: exposició fotogràfica Banyeres abans (1996), Mostra del Llibre Antic (1997), Maquetes de carros (1998), Banyeres, present i passat (1999), Arqueologia industrial dels molins del Vinalopó (2000), Centenari del naixement de Gregorio Molina (2000), exposició fotogràfica Història gràfica de Banyeres de Mariola (2000), Un segle d’electricitat a Banyeres de Mariola (2000) i L’aigua del Pantanet. 50 anys (2000). Les commemoracions dutes a terme han sigut diverses: celebració del 150 aniversari del naixement del mestre Victoriano Martínez (1996); homenatge amb motiu del centenari del naixement de Vicente Laporta Mira (1998); participació en diverses comunicacions dins del Simposium Banyeres davant del III Mil·lenni (1999); homenatge a Gregorio Molina Ribera en complir-se el centenari del seu naixement (2000); homenatge a Godofredo Garrigues, així com l’edició del catàleg Cent anys del naixement del mestre Godofredo Garrigues (2005). Així mateix, s’han organitzat altres actes culturals: tertúlia literària sobre La Sibila de Delfos, de Francisco Asensi (1997); conferència de Joel García Pérez: «Les pintures Santa Margarida Alacoque i El beat Hoyos», dins del programa Descobreix una obra. Art en Valor (2015); celebració de la X Jornada de l’Espai Cultural Enric Valor (2016).

Revista Bigneres.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 59

a la seua publicació Ocho décadas de evolución. El cartón ondulado en España 1922-2003, de Paloma Aguilera; participació amb l’Ajuntament de Banyeres de Mariola en la redacció i confecció del catàleg commemoratiu L’aigua del Pantanet. 50 anys; adhesió a l’Espai Cultural Enric Valor, organisme dependent de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, on es presenten les revistes de diferents associacions, centres culturals i instituts d’estudis de la província d’Alacant. I per finalitzar, ens referirem a l’edició anual de la revista Bigneres, que va nàixer fa setze anys amb la finalitat de donar l’oportunitat de publicar les col·laboracions d’especialistes que aborden temàtiques relacionades amb Banyeres de Mariola en el camp de la història, la geografia, la geologia, l’arqueologia, l’etnografia, l’ecologia, l’urbanisme, la sociologia o l’art. Seria pretensiós per la nostra part pensar que els treballs realitzats per l’Associació Cultural Font Bona són definitius. Entenem que nous focus d'interès i altres mirades historiogràfiques des de perspectives diferents ens faran acostar-nos a una realitat més perfilada, més completa. Estem convençuts que els nostres estudis són el punt de partida. Esperem que siga un bon punt de partida per als nous investigadors i investigadores que desitgen capbussar-se en el món que ha conformat i conforma Banyeres de Mariola. Vos convidem a fer-ho.

Presentació de la revista Bigneres en l’IAC Juan Gil-Albert.


Col.lectiu

SERRELLA

EL COL·LECTIU 25 anys fent camí

El Col·lectiu Serrella naix a principis de l’any 1995 quan un grup de gent inquieta i disconforme amb la passivitat que es vivia en aquells moments en la societat valenciana per a reivindicar la nostra llengua i potenciar la nostra cultura, decideix agrupar-se. Al mes de juny, es convoca la primera Assemblea General on es va triar el nom genèric de col·lectiu front a altres opcions com grup, ateneu, o associació. També s’hi aprovaren els objectius que bàsicament serien la normalització de l’ús de la llengua a tots els àmbits possibles i el foment de la cultura. Comença a plantejar-se els primers projectes per promoure accions de sensibilització que contribuïsquen a la conscienciació d’aquesta realitat i a la participació en activitats per dinamitzar la vida cultural i social en aquest àmbit i que afecten de manera més directa les comarques de la Mariola. A llarg d’estos vint-i-cinc anys aquest col·lectiu ha organitzat i dut a terme un ampla varietat d’activitats com conferències, debats, presentació de llibres, projecció de documentals, concerts, excursions culturals i algunes altres per poder tractar temes com la integració cultural, l’educació, la història, el patrimoni cultural i l’etnologia, els mitjans de comunicació i algunes més. Les primeres activitats remarcables que vam realitzar van ser el mural que porta com a títol "Per què no en la nostra llengua?" en desembre de 1995 i la participació en la campanya Banyeres ajuda Bòsnia junt amb altres associacions i institucions de Banyeres de Mariola. Una experiència molt enriquidora on va participar tot el poble amb la recaptació de

diners i material. A més, la voluntària Mª Dolores Cantos va passar uns mesos en aquell país on hi va col·laborar directament. En octubre de 1996 vam celebrar el primer Sopar-Tertúlia del Nou d’Octubre amb la presència d’Alfons Llorenç que ens va parlar del naixement del poble valencià i on també es va fer la primera entrega del Reconeixement a l’Ús Social del Valencià que hem lliurat al llarg d’aquestos anys a persones, institucions, associacions i empreses que contribueixen perquè cada dia siga més habitual trobar la nostra llengua en tots els àmbits. Després d’aquesta primera experiència vam pensar que aquest format poguera tindre continuïtat i vam seguir celebrant estos sopars durant més d’una dècada. Malauradament, durant uns pocs anys, aquesta activitat va arribar a desaparèixer. A l’octubre del 2017 la vam reprendre canviant una mica el format, incloent el lliurament dels Premis 9 d’Octubre, acte que se celebra a la Casa de Cultura on prèviament es duu a terme una conferència i tot seguit un sopar de germanor. Altra activitat que vam col·laborar a crear fa vint-i-cinc anys fou Nadàlia. Junt amb l’Associació dels Reis Mags, vam organitzar diverses activitats lúdiques i culturals per a les vacances de Nadal dels xiquets i xiquetes de Banyeres de Mariola. Això va quallar molt bé i l’activitat va ser assumida posteriorment per l’Ajuntament que ha mantingut Nadàlia fins ara. El mateix ha ocorregut amb l’excursió de la celebració del 9 d’Octubre i al gener la Rebolcada de la llonganissa per la festivitat de Sant Antoni, que en els seus inicis foren organitzades per este col·lectiu i anys desprès han passat a ser d’àmbit municipal. Entre altres motivacions també ha estat recolzar les iniciatives orientades a la sostenibilitat mediambiental i encaminades a millorar l'eficiència en els recursos naturals disponibles en el medi rural, amb especial incidència en l'àmbit energètic i/o que siguen d’interès general. Amb aquest objectiu s’han recolzat iniciatives de defensa mediambiental on aquest territori s’hi juga el futur, com és el cas dels parcs eòlics i la central tèrmica. El Col·lectiu ha animat els ciutadans a col·laborar amb aquests moviments de protesta que, en el cas de la central tèrmica, han aconseguit parar-ne la instal·lació. En juny de 1997 vam iniciar un nou projecte que ha esdevingut un dels seus principals trets d’identitat. Es tracta de la revista Barcella. El primer número es va publicar amb la mirada posada en l’antiga publicació Banyeres que feia una vintena

Mural realitzat a Banyeres durant l'Aplec de la Mariola.

160

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


d’anys que no eixia al carrer. Aleshores, el Col·lectiu va fer una declaració d’intencions: la revista volia ser un fòrum de debat, de denúncia i d’opinió respectuosa on la discrepància i la diferència serien ferramentes enriquidores de la societat democràtica on vivim. Amb l’aparició del suport d’Internet, Barcella es va fer present a la xarxa on es pot trobar el contingut de tots els números publicats fins ara. D’aquesta manera fèiem possible que, persones que viuen lluny de la Mariola, pogueren tindre un punt més de connexió amb la seua terra i la seua gent. A dia d’avui, vint-i-quatre anys després, seguim fent la publicació impresa en paper malgrat la globalització del món a la xarxa i, malgrat que ha fet que baixen una mica les vendes i que resulte poc viable, ens agrada mantenir la nostra fidelitat amb els nostres lectors. A mesura que van passant els anys, arriben nous membres que aporten més energia i idees renovades per a donar continuïtat als objectius inicials d’acord amb els nous temps i els nous interessos i inquietuds socials. Un d’aquest ha sigut l’organització de l’Aplec de la Mariola en què els membres més joves del col·lectiu han estat presents en totes les seues edicions i en especial en el 2n Aplec que a l’octubre del 2014 es va celebrar a Banyeres de Mariola.

Els Premis 9 d ’ Octubre Fa tres anys, vam encetar una nova etapa amb la concessió dels Premis 9 d’Octubre, acte en el que es lliuren tres premis als que vam decidir posar nom. Amb el nom de BARCELLA i SERRELLA es concedeixen dos premis locals. I un premi intercomarcal anomenat ÀNGELA SANJUAN. La XII edició es va celebrar el dissabte 21 d’octubre 2017 amb la conferència que portava com a títol “Cap a un futur sostenible?”, a cura de Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes de la Generalitat, economista i investigador de l’IVIE, qui baix el format de la xerrada-tertúlia va convidar als presents a reflexionar al voltant del present i futur de l’economia valenciana. Els premis atorgats van ser per a Regino Ferre, gerent de l’empresa Més electricitat, per la identificació i retolació del logotip en valencià; al Forn de pa Federico, pel seu compromís mediambiental amb adquisició d’un cotxe elèctric; i per acabar, a l’IEVM (Institut d’Estudis de les Valls de la Mariola), per l'edició consecutiva d’un calendari on es recull el patrimoni arquitectònic i el tret cultural popular dels nostres pobles. La XIII edició es va celebrar el dissabte 20 d’octubre de 2018. En aquest cas, Rania Belén García, pertanyent a l’associació “Escuela con Alma”, de València, ens va oferir una conferència sota el títol de “Drama a les portes d’Europa”, en la que va abordar la immigració com a temàtica. Els premis atorgats van ser per al Centre Cultural Castellut, del que s’ha tingut en compte la trajectòria d’aquest col·lectiu en la realització d’actes i iniciatives culturals a la veïna localitat de la Foia; el grup musical Inèrcia, de qui s’ha valorat el seu compromís en la realització de les lletres de les cançons escrites íntegrament en valencià. Per últim, a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola se li reconeix el 25é aniversari del canvi de la denominació oficial de la població a Banyeres de Mariola.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 61

XIV Edició dels Premis 9 d'Octubre. 19 d'octubre de 2019.

La XIV edició dels Premis 9 d’Octubre va ser el dissabte 19 d’octubre 2019. Es va obrir l’acte amb una conferència col·loqui sota el títol “El tio Canya ha mort. Estat actual i perspectives del valencià en un món globalitzat”, a cura de Francesc J. Hernández, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, on imparteix classes de Sociologia de l’Educació. També dirigeix l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives i ha realitzat estades en les Universitats de Gottingen, Kaiserlautern i Viena, entre altres. Quant als guardonats, el premi Col·lectiu Serrella va correspondre en aquesta edició al banyerí Luis Doménech Albero "Casporrí", per la seua trajectòria personal en el coneixement de la natura dels voltants de la Serra Mariola; el premi Àngela Sempere se li atorgà a la professora universitària i escriptora de Beneixama Maria Conca Martínez, per la seua labor en el camp de la docència i defensa de la nostra llengua i, finalment, el premi Barcella va estar concedit al Col·lectiu Mussol de Banyeres de Mariola, per la seua tasca solidària en l’organització del concert Mariola Rock durant els darrers anys. Per aquest any 2020 teníem programades diverses activitats seguint la dinàmica dels últims anys, però degut a l’estat d’alarma provocat per la Covid-19 hem hagut de suspendre-les. Entre altres activitats teníem previst realitzar dos excursions: una, en primavera, concretament al mes de març, pels voltants del Pou clar d’Ontinyent amb visita guiada per conèixer la flora i fauna autòctona de la zona. L’altra excursió, prevista per a la tardor, seria al Palau dels Borja, a Gandia, complementada amb un dinar de germanor. La XV edició dels Premis 9 d’Octubre programada per al dia 10 incloïa la presentació del llibre La serra de Mariola i el comerç de la neu (caves,cases i pous de neu), dels autors Pascual Boira i Muñoz i Ximo Tormo i Bataller, i el diumenge dia 11 s’haguera realitzat una excursió per la Serra Mariola per tal de visitar les caves i gaudir de l’explicació tècnica i històrica de la mà dels propis autors del llibre. Malauradament, de nou el virus va fer que ho haguérem d’ajornar fins altra ocasió. Molta salut per a tots i totes!


La Llegenda de

SANT JORDI, EL DRAC I LA PRINCESA L'ASSOCIACIÓ

40 Anys de Llegenda

www.llegendasantjordi.com

El dia 9 de febrer de 2020 vam constituir la nova junta de l’Associació de la Llegenda de Sant Jordi, presidida per Elvira Ferre Tortosa, amb una situació complicada. De tota manera vam decidir assumir-la, per tal d’evitar que finalitzara una associació i un projecte teatral comunitari que tant ha significat i continua significant per a la nostra gent i per al poble de Banyeres de Mariola. A més a més, posteriorment a la nostra decisió i, sense poder pensar ni previndre-la, una nova situació esdevenia, per a sorpresa de tothom, fent-nos fer front als problemes que, com tots sabeu, ha provocat la pandèmia que estem patint col·lectivament i que ha

impedit posar en marxa amb normalitat qualsevol projecte col·lectiu. Lamentablement, s’ha convertit en un "any de llegenda" molt especial. La situació sanitària i la lògica normativa pública han determinat el nostre programa d’acció. Hem aprofitat aquests mesos per anar avançant feina en la mesura que hem pogut en qüestions internes: posar en marxa la tresoreria de l’Associació regularitzant els comptes, obrir un compte bancari, on fer els ingressos i pagaments corresponents, actualitzar la secretaria de l’Associació posant en ordre els registres i arxius, revisar i actualitzar els estatuts i el reglament de

Actors de la Llegenda. Any 2003.

162

ENTITATS

I

AS SOC I AC I ON S


Lluita entre Sant Jordi i el drac a la representació de la Llegenda. Any 2006.

règim intern, preparar un esborrany dels mateixos per quan puguen ser aprovats i presentar-los de nou a les autoritats competents, revisar el vestuari i atrezzo de la representació, endreçar, netejar i ordenar els locals cedits per l’Ajuntament, comunicar-nos amb totes les persones sòcies, i un llarg etc. En resum, mantenint la nostra associació com sabem i podem. Amor a la representació de la Llegenda, bona voluntat i ganes de fer feina no ens falten. Agraïm des d’aquestes línies la col· laboració de totes les persones i entitats que segueixen a la nostra Associació i que ens han ajudat i ens estan ajudant a realitzar aquesta complexa tasca.

S’ha realitzat l’edició d’un llibre, 40 anys de Llegenda, de Jordi Garcia, que estarà a l’abast de tothom i a benefici de l’Associació. Es farà una projecció cinematogràfica realitzada per “Foto-vídeo Morenet”, amb breus actuacions en directe, al Parc Municipal de Vila Rosario a l’estiu, respectant les normes de seguretat sanitàries marcades. Esperem poder dur-ho avant.

L’any 2021 farà 40 anys de la primera representació de la Llegenda a Banyeres de Mariola, escrita per Jordi García Vilar (actualment membre de la nova junta per dirigir la representació) i estrenada a la plaça de les Monges o de l’Ajuntament l’any 1981. Una data especial que, a pesar de totes les circumstàncies, volem celebrar, com no pot ser d’altra manera. Així doncs, aquesta celebració i representació no es podrà fer com altres anys, degut sobretot al fet de no poder-se reunir les persones en grups grans ni per a assajos, indubtablement necessaris, ni tampoc a l’hora de les dues esperades representacions. Atenent a tot això, s’ha decidit celebrar aquest 40 aniversari, al qual tothom esteu convidats, de la següent manera:

Visca Sant Jordi! Visquen les nostres festes en el seu honor!

Desitjaríem de tot cor que enguany es pogueren celebrar les festes de Sant Jordi i poder viure-les i gaudir d’elles plenament, amb molta salut i benestar per tothom.

S’ha informat adientment a l’Ajuntament, que sempre ha col·laborat generosament amb aquest projecte, i tal com ens ha dit i sempre s’ha fet, s’ha exposat el projecte d’aquest any especial, s’ha presentat un pressupost i s’ha demanat una subvenció. Sant Jordi pujant al cel a la representació de la Llegenda. Any 2006.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 63


Asociación de amas de casa,

CONSUMIDORES Y USUARIOS "LUCENTUM"

LA JUNTA DIRECTIVA

La Asociación de Amas de Casa y Consumidores “Lucentum” se pone nuevamente en contacto con el pueblo de Banyeres de Mariola para hacerse participe de la situación atípica que nos ha afectado debido a la pandemia del Covid-19 y que prácticamente ha paralizado todo lo que teníamos programado para el curso 2020, aunque sí se pudieron realizar los talleres desde enero a marzo y la comida de hermandad en la sede, dando por finalizado el curso el 13 de marzo. Agradecemos a la Comisión de Fiestas y al M.I. Ayuntamiento la oportunidad de poder saludar a todos los banyerenses y esperamos que pronto podamos volver a la normalidad y realizar actividades conjuntas. Mientras tanto, seguiremos cumpliendo las medidas sanitarias que nos indiquen las autoridades con el fin de poder celebrar las próximas fiestas patronales de una forma

Comida de hermandad. 7 de marzo de 2020.

segura, además de reanudar nuestras actividades y talleres programados para el próximo año. Un abrazo, de momento, desde la distancia, deseando con mucha fuerza lo mejor para todos los vecinos y esperando que no decaiga el ánimo y la ilusión. VISCA SANT JORDI!!

Trabajo hecho a mano por las socias con la técnica de patchwork.

Comida de hermandad. 7 de marzo de 2020.

164

ENTITATS

I

AS SOC I AC I ON S


Associació

MARIOLA VIOLETA Aquest 2020 l’única activitat pública i presencial de l’associació ha sigut la que és una de les nostres fites anuals, juntament amb el 25 de novembre, la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Així, com cada any, el passat 8 de març ens vam manifestar en el dia en què és més visible la reivindicació del feminisme, de la lluita per la igualtat, i la denúncia de la greu situació que patim les dones al món. Seguint amb la nostra intenció de col·laboració i treball amb altres associacions, perquè el feminisme ha de ser transversal, aquell diumenge, juntament amb l’Assemblea Jove Cau de Raboses, ens vam concentrar a la plaça de l’Ajuntament per llegir el manifest col·lectiu “8 de Març” del Grup Feminista de les Comarques de L’Alcoià i El Comtat i vam gaudir de la performance d’un grup de joves del nostre poble que, amb el títol de Invisibles o invisibilitzades?, pretenia posar en evidència el desconeixement que tenim de les dones que al llarg de la història han estat fonamentals en els avanços de la nostra societat i, al mateix temps, reivindicar-les i recordar-les. La jornada va resultar un dia de convivència reivindicativa organitzada per dones de Banyeres, de totes les edats i de diferents col·lectius que es va completar amb una desfilada fins Vila Rosario on la banyerina Isa Tortosa va exposar les seues creacions escultòriques “Tòtems de dones” i un grup de joves del nostre poble ens va deleitar amb el concert “Les nostres veus” a partir de textos i cançons de dones compositores, autores i poetes.

Desfilada fins al parc de Vila Rosario. 8 de març de 2020.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 65

L'ASSOCIACIÓ

Concert “Les nostres veus”. 8 de març de 2020.

Després d’aquesta jornada, la situació de pandèmia ens ha impedit desenvolupar les activitats que teníem programades per aquest any fins i tot la concentració del 25 de novembre que vam decidir no convocar, donades les circumstàncies al nostre poble. L’activitat a les xarxes, a través dels nostres perfils, ha continuat tots aquests mesos, seriosament preocupades per l’agreujament de la situació de perill i violència de les dones en el temps del confinament, així com l’augment de precarietat que, com a dones, ens afecta més críticament perquè és sabut que les situacions d’emergència afecten especialment els grups de població més vulnerables i que, segons les primeres dades i estudis dels casos, el confinament ha fet augmentar els casos i la intensitat dels episodis de violència de gènere. D’altra banda, pel que fa als avanços en igualtat, la pandèmia ens ha tornat a la realitat del retrocés: el lideratge en la gestió, la presa de decisions i la resposta a la pandèmia ha estat clarament masculí, les cures i la primera línia de treball i exposició al virus, femenina. Malauradament, vista la situació mundial de les dones, encara som necessàries les associacions feministes i la lluita per la igualtat, tal com deia el lema del manifest 8M 2020: Feminisme per a canviar-ho tot.


Associació de familiars i amics de MALALTS D'ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEGENERATIVES

LA JUNTA La pandèmia ha truncat un any il·lusionant

L’arribada del 2020 es presentava com un any il·lusionant per a l’Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer. Després d’un llarg periple, la construcció del nou centre era ja una realitat i només faltava equipar-lo i obtenir els permisos per a la seua obertura. De fet, a la fi de 2019 es va iniciar una campanya entre l’empresariat local per a obtenir suport, una tasca lenta que, a poc a poc, anava donant els seus fruits. Però al final la Covid-19 va obligar a parar aquest procés i calia esperar fins que poguera reprendre’s, qüestió que comença de nou a plantejar-se. La pandèmia ha marcat l’evolució de la nostra societat en tots els aspectes. També ho ha fet en l’àmbit de les associacions i, de manera especial, en les que atenen aspectes tan sensibles com la nostra, on es treballa amb persones amb alts índexs de risc enfront del virus. Tancar hauria estat la solució més senzilla i, de fet, va haver de fer-se durant un temps, des de l’inici de la crisi fins a mitjan juliol, seguint les directrius de les autoritats

sanitàries, però la necessitat d’atendre els malalts era urgent. Al final van poder obrir-se de nou les portes. Es va fer després de redactar i posar en coneixement de la Conselleria de Sanitat un exigent i minuciós pla de contingència en el qual es van incloure multitud d’aspectes, entre ells els ja populars “grups bombolla” dirigits a minimitzar els contactes, així com protocols encaminats a garantir la seguretat sanitària dels usuaris i del personal que els atén. I tot malgrat les limitades condicions que presenta el centre actual i d’haver hagut de destinar part del pressupost a despeses fins ara impensables, com l’adquisició de desinfectants, compra d’equips de protecció o inversió en cursos de formació del personal per a donar resposta a aquesta nova situació. I tenint en compte, a més, que els ingressos de l’associació s’han vist minvats no sols pel retard de les subvencions, sinó també per no haver pogut celebrar les fires de la Solidaritat i de la Malena, esdeveniments en els quals s’obtenien donatius derivats de la venda de bijuteria, articles que van començar a confeccionar-se l’octubre de 2019 i que al final no van poder posar-se a la disposició del públic, amb el consegüent perjudici ocasionat.

Els beneficis d ' assistir al centre El benefici que implica per a un malalt d’Alzheimer l’assistència a un centre especialitzat resulta evident. Aquesta circumstància ha quedat més que demostrada durant el període en què el centre va haver de romandre tancat, a pesar que durant aquest temps es va intentar prestar atenció telefònica. La situació va multiplicar el problema dels malalts que, irremeiablement, van sofrir Accés a l'actual Centre d'Alzheimer en l'edifici dels Trinquets.

166

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


Excursió de l'entitat. Any 2019.

la variació de les seues rutines i la interrupció de l’aplicació dels programes d’estimulació cognitiva i altres tractaments que ajuden a ralentir la malaltia. D’acord amb manifestacions realitzades per les famílies afectades, la majoria van observar l’empitjorament del seu estat, malgrat la dedicació i esforç que elles mateixes els van dispensar.

El treball realitzat fins a aquest moment ha estat molt intens, però ara estem davant d’un dels reptes més decisius com és l’obertura del centre nou i aconseguir fer-ho, malgrat la Covid. L’entitat necessita tot el suport possible, tant de les institucions com de l’àmbit privat. Banyeres sempre ha respost i esperem que ara continue fent-ho més que mai.

La importància d ’ obrir el nou centre Aconseguir obrir el nou centre serà primordial ja que els usuaris podran tenir millor atenció i majors comoditats. També podrà plantejar-se un servei de menjador, la qual cosa reduiria els trasllats que cal fer en furgoneta matí i vesprada alleujant, alhora, la labor que fan els voluntaris que es presten diàriament com a conductors del vehicle. A més, l’amplitud de les instal·lacions permetrà ajustar-se molt millor als temps que estem vivint, especialment per la salvaguarda de les distàncies de seguretat. La labor de l’Associació no té altre objecte que millorar la qualitat de vida dels malalts i vetllar pels seus drets. Noves instal·lacions del centre.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 67


Creu Roja

BANYERES DE MARIOLA

ASSEMBLEA LOCAL Una història d’herois i heroïnes

Hi havia una vegada…. Així començaria qualsevol conte en el nostre poble, però este no és un relat igual a tots, n’és un en el qual us expliquem tot allò que hem fet al llarg d’este darrer any, que potser siga més un malson que una història de fades, encara que en esta trama també hi ha herois i heroïnes. L’any 2020 va començar amb prou feina per a la Creu Roja de Banyeres, ja que en els últims dies de gener un forta nevada ens va mobilitzar. Voluntaris de la nostra assemblea van fer un gran treball de socors i emergència, traslladant malalts fins al Centre de Salut, així com fent arribar medicaments o menjar a persones que no podien eixir de casa. El nostre vehicle va patir en eixe procés un xicotet colp degut a la neu, però res que no es poguera reparar i ens permetera seguir amb els serveis que sempre fem amb il· lusió i dedicació. Al nostre conte, són moltes les accions que hem portat endavant, com el recolzament escolar, en el qual mestres voluntaris ajuden els xiquets i xiquetes en les tasques i dubtes dels deures i, a la vegada, fan repartiment de be-

renars, llibres i joguets als nens en risc d’exclusió social i d’altres necessitats. Però també la gimnàstica i els tallers per a les persones majors, la recollida i repartiment d’aliments, l’acompayament a persones en soledat, els trasllats d’altres amb mobilitat reduïda en el nostre cotxe adaptat o els servicis de socors en el poble de Bocairent per les seues festes de Sant Blai -les úniques que es van poder celebrar el passat any-, completen el nostre recorregut humanitari. I enmig de totes ixes tasques va arribar un gran drac, la COVID19, que ens va deixar a un punt del conte que no sabíem ben bé com prosseguir ni, a hores d’ara, com acabarà. L’Estat d’Alarma va fer que alguns dels nostres servicis de contacte es detingueren, però no així el nostre treball, més necessari que mai en un període especialment complicat i dur per la pandèmia on col·lectius vulnerables de la nostra societat han patit dramàticament les conseqüències devastadores del coronavirus. Els nostres herois i heroïnes, els voluntaris, han estat en tot moment a l’altura de les circumstàncies adverses que

Membres de la Creu Roja amb joguets per a repartir als nens en risc d'exclusió social i d'altres necessitats.

168

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


Als nens de recolzament escolar se’ls va continuar repartint berenars, previstos per al curs, així com joguines i llibres, una de les tasques més gratificants per als nostres voluntaris perquè els somriures dels més menuts alleugeren els moments més durs. Des de la nostra assemblea local hem seguit prestant el servici d’atenció a immigrants, l’ajuda a les dones maltractades, l’orientació en la trobada de treball o d’allotjament a persones sense sostre i d’altres accions que fem dia rere dia.

Membres de la Creu Roja organitzant les ajudes i donacions de particulars i empreses per poder fer el repartiment d'aliments.

se’ns presentaven, on teníem molta feina per fer. Malauradament, les persones i famílies a les que havíem d’ajudar es van incrementar quasi un 30%. Però els nostres protagonistes, com en totes les grans històries, van reaccionar de manera immediata i efectiva, sense deixar cap usuari desemparat. Adquirir i portar la compra a domicili als ciutadans de risc que no podien eixir de casa va ser una de les noves actuacions que vam posar en marxa. El repartiment d’aliments va ser tot un repte, per l’augment del nombre d’usuaris, però la solució ens va arribar en forma de solidaritat, mitjançant ajudes i donacions particulars i d’empreses, la qual cosa ens va permetre treballar amb força i optimisme planificant i optimitzant l’organització. També involucrant-nos amb la iniciativa de l’Associació d’Ames de Casa del poble en la logística per a repartir el material que permetera confeccionar les primeres mascaretes anticovid.

Membres de la Creu Roja duent la compra a domicili als ciutadans de risc.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 69

Els nostres herois i heroïnes no han tingut por al drac, o de vegades sí, però la voluntat, les ganes i l’altruisme d’ajudar han sigut més grans. Per això, no ens cansarem d’agrair un per un, a tots, el seu esforç per suportar i fer front a la situació, dedicant part del temps familiar i arriscant també la salut per l’exposició a eixe perillós virus que en qualsevol moment pot agafar als nostres protagonistes o als seus éssers volguts. El drac encara no ha marxat. Continua present a la nostra rutina i, de moment, hem de conviure amb ell, però seguirem fent el que ens hem compromès a fer amb protecció, prudència i precaució. El nostre desig per a este 2021 és conservar la salut, ajudar els més desfavorits del nostre entorn proper i aconseguir que eixes desigualtats socials es reduïsquen pas a pas. En eixe procés, la Creu Roja de Banyeres de Mariola estarà per ajudar, com sempre. Gràcies als voluntaris! Sou els autèntics protagonistes d’este conte que tindrà un final feliç, perquè seguirem endavant amb més tasques, més il·lusió i més energia que mai. Encara hi ha moltes persones que ens necessiten. Gràcies també als ciutadans i ciutadanes, entitats i empreses que ens han recolzat econòmicament. Ha estat fonamental per a nosaltres eixa ajuda. Bones festes de Sant Jordi! I recordeu: mai hem de perdre l’esperança ni la il·lusió.


Centre

DE SALUT

Mª ÀNGELES VAÑÓ JORDÀ I ARIANA JORDÀ FAUS Coordinadora d'Infermeria i Coordinadora Metja

Des del Centre de Salut de Banyeres de Mariola volem desitjar a tot el poble SALUT i ESPERANÇA. La veritat és que l’any 2020 ha sigut diferent. La Covid-19 ha entrat a les nostres cases, famílies, treballs i ens ha sorprès. La nostra tasca de promoció i prevenció de la salut ha passat a ser una atenció telefònica. La vostra presència al Centre ha sigut molt controlada. Agraïm a tota la població la seua comprensió, paciència, responsabilitat i solidaritat. La nostra intenció és sempre atendre a les persones amb dignitat i professionalitat, però aquest any els protocols de la Covid, potser, ho han fet complicat. S’ha reforçat en personal al Centre per poder atendre millor a la població (infermeres, metges, personal administratiu). Cal mencionar també canvis de personal al Centre. En primer lloc, agrair la tasca realitzada pel Dr. Rubén Escrivá com a Coordinador Metge que, com alguns sabeu, en octubre va decidir fer un canvi en la seua carrera professional. Presentem a la nova pediatra, la Dra. Ariana Jordà Faus, que es va incorporar en juny i que, també a partir de novembre, s’incorporà a la Coordinació Mèdica del Centre. També el nostre zelador José Beneyto Albert s’ha jubilat. Li donem les gràcies pel seu treball durant tants anys. Sort en esta nova etapa. I per últim, cal donar les gràcies a tot el personal del Centre de Salut perquè sense ells tot açò no seria possible. GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ I PEL VOSTRE TREBALL.

Personal del Centre de Salut de Banyeres de Mariola.

170

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


CÁRITAS

EL EQUIPO

A través de nuestras humildes actividades, este año presentamos una particular visión sobre la gran pobreza del mundo, “la soledad”, con obras de nuestros artistas locales y colaboradores, presentando en diferentes comercios, locales públicos e iglesia parroquial, 27 magníficos trabajos de cómo ellos ven y esculpen su imagen. También los niños expresaron en sus carteles cómo les llega a ellos esta gran pobreza y cómo intentar solucionarla siendo más próximos a las personas que la padecen.

Campaña "Soletat". Equipo de catequesis. Any 2019.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 7 1

Como colofón de este gran trabajo, hubo una exposición de las obras en el Patronato Valor en las dos últimas semanas de febrero y también una conferencia el 22 de febrero de 2020 en la Casa de Cultura con la ponente Amparo Ruiz sobre la importancia de tejer redes sociales alrededor de las personas con soledad para aumentar su integración y que les permita mantener su bienestar material, físico y emocional. Hemos seguido dando pasos con nuestro compromiso de cooperación internacional con la residencia de “Adele Bhawam Hostel” en Ranchi (India). Recogimos 1.751 €


la gran aceptación de este nexo de unión que habíamos propuesto a nuestros donantes y usuarios. Mediante estos gestos sencillos reforzamos el vínculo social recordando que “cada gesto cuenta”. Durante todo el confinamiento estuvimos dando servicio a las peticiones que recibíamos y que eran distintas a las conocidas hasta hoy. Nuestra ayuda se ha centrado en aquello que no resultaba asequible a las personas por las restricciones.

Logotipo de "Cáritas Apadrina".

que incluyen 500 € de nuestro M.I. Ayuntamiento, pero además hemos realizado una campaña de apadrinamiento de las niñas más desfavorecidas de la zona para que puedan estudiar y tengan una oportunidad en su país, creciendo en condiciones de igualdad y pudiendo trabajar sin tener discriminación por el hecho de ser mujer. “Una niña que recibe educación, se casa allí cuatro años más tarde, tiene menos hijos pero estos son más sanos, sobrevive a los embarazos y partos; y manda a sus propios hijos a la escuela”. Se recogieron también 2.500 €, lo que hace un total de 4.251 € para este proyecto. Llegó, sin embargo, algo inesperado y silencioso que paralizó toda nuestra actividad y a todo el mundo. Con la pandemia, el ropero se tuvo que adaptar a una nueva situación. Tuvimos que cerrar y no podíamos recoger ropa por exigencias sanitarias para evitar que en la manipulación pudiera haber contagios y transmisión del virus. Nuevamente pusimos en marcha dispositivos para que, a través del móvil de Cáritas y otros del equipo de ropero y así poder atender las necesidades y servicios imprescindibles, pidiendo a las personas que quisieran donar la ropa lo hicieran clasificándola por tallas y preparada para su uso. Después de sufrir un control obligado sería entregada a los usuarios que la solicitasen. Nuevamente nos vimos sorprendidos por

Nuestra tarea se ha centrado en llevar una simple botella de butano, pero también, debido a la fractura tecnológica, hemos tenido que ayudar a algunas familias que no tienen acceso a las TIC para que pudieran seguir su vida con normalidad. Sus hijos necesitaban seguir las tareas que proponían los colegios para seguir trabajando en los estudios del curso. Algunas familias no tienen ordenador, ni aparatos para impresión de trabajos de sus hijos y desde nuestras posibilidades hemos intentado ayudarles para que pudieran tener igualdad de condiciones. Todos los organismos oficiales estaban cerrados y presentar cualquier documentación o solicitarla era una tarea titánica. Por ello hemos estado ayudando a que tuvieran acceso a las consultas y solicitudes para que no quedaran muchos trámites paralizados y prestaciones desestimadas por falta de documentación. Era necesario dar a conocer la necesidad de estar al día con las autoridades con la gestión de certificación electrónica de documentos y evitar desplazamientos innecesarios, todo tenía que tramitarse. Cuando nuestra solicitud no tiene una mano tendida que la pueda recoger en la administración o en las oficinas virtuales a través de la firma digital es como estar en medio del mar sin una brújula que nos oriente. Esta ha sido para el voluntariado de Cáritas nuestra labor: orientar, escuchar y sobre todo no lamentarse, sino reinventarse. Por último, hemos colaborado con el campamento de Moria, isla de Lesbos (Grecia) y el sufrimiento de migrantes que buscan una vida en libertad. Los voluntarios del equipo de ropero de Cáritas Parroquial Banyeres de Mariola y toda la población en general se han solidarizado con las personas que huyen de la guerra o buscan una vida mejor. Solo se justifica la existencia de estos campamentos para disuadir, para intentar que estas

172

ENTITATS

I

AS SOC I AC I ON S


tes productos infantiles (cremas), 12 cajas vitaminas y complementos, 4 bicicletas niño. HIGIENE: 48 paquetes de toallitas higiénicas, 53 paquetes de compresas, 300 productos de higiene varios (cepillos dientes, gel, cremas…), 14.129 mascarillas adultos, 550 mascarillas niño, 280 pañales adulto. VARIOS: 163 mantas,19 sacos de dormir, 5 tiendas de campaña, 55 mochilas. MATERIAL ESCOLAR: 30 estuches de colores, 300 lápices y bolígrafos, 30 gomas de borrar, 50 cuadernos pintar y otros, 50 sacapuntas. DINERO: 120 € con el que se han comprado pañales infantiles. REGALOS PARA LOS NIÑOS: 141 lotes de bufanda-gorro y/o guantes, dibujos o mensajes niños colegios. Móvil Cáritas necesidades urgentes: 615 975 457 https://www.facebook.com/caritasbanyeres https://www.instagram.com/caritas_banyeres/ ¡Felices fiestas de San Jorge!

Cartell de Campaña de "Moria".

personas abandonen su ánimo y regresen a sus países de origen porque han sido derrotados por las penurias y olviden así su deseo de entrar en Europa. Todos los trámites para el asilo, a pesar de ser un país de la UE, deben de realizarse, pero su lentitud acaba con las fuerzas y desesperación de los que lo solicitan. En colaboración con la Federación Española de Asociaciones pro Derechos Humanos hemos conseguido enviar todo este material: ALIMENTACIÓN: 21 paquetes de leche en polvo, 76 botes de leche condensada, 78 sobres de sopa, 80 cajas de puré de patata, 675 latas de atún, sardinas y otros, 60 paquetes de frutos secos, 45 kg. de arroz, pasta y otros, 12 litros de leche, 10 botes de tomate. ROPA: 336 prendas de ropa impermeable (cazadoras y pantalones), 131 pares de botas y calzado de invierno, 4.320 pares de calcetines de lana nuevos, 240 pares calcetines variados, 134 bufandas, gorros y guantes. INFANTIL: 24 carros de bebe, 33 mochilas porta-bebes, 950 paquetes de pañales infantiles, 22 muñecos/as peluches, 45 chupetes, 1 bote leche polvo infantil, 7 loPintura de Cristóbal Garrido. Any 2019.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 73


Asociación de Jubilados y ADO Y DEL BIL P JU

ER

LA

BA

NY

NISTA · SIO EN

· HOGAR DE L

PENSIONISTAS

Mª JOSÉ TALÓN BELDA

ES DE MAR

IO

Como presidenta, deseo poner de manifiesto el males-

Pero ante todo, lo más importante, es cuidar nuestra

tar, la indignación y la frustración que nos ha producido

salud (hay personas que ya no se encuentran entre no-

el cierre de esta asociación a todas las personas ma-

sotros a causa de la pandemia).

yores y no tan mayores. El motivo lo conocemos todos:

Tenemos que seguir adelante y hacer bien las cosas

CORONAVIRUS. Es cierto que para prevenir los posi-

para que en un futuro, espero no muy lejano, esta aso-

bles contagios, por ser un colectivo con mucho riesgo,

ciación pueda abrir de nuevo sus puertas y seguir con

la opción ha sido la más acertada. Pero nos ha partido

la misma ilusión de siempre.

por la mitad toda una serie de actividades, las cuales

No quiero terminar este artículo sin dar a todos los fami-

se ponían en práctica casi a diario, como son: clases de

liares de las personas que, por desgracia, han fallecido

taichí, canto coral, bailes de salón, juegos varios, cursos

en esta pandemia el más sentido pésame en nombre de

de informática, karaoke, etc.

la junta y en el mío propio.

También se han visto perjudicados los servicios de ca-

¡Cuídense mucho y ánimo, que de esta saldremos!.

fetería, peluquería y pedicura.

VÍTOL AL PATRÓ SANT JORDI.

Miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas.

1 74

ENTITATS

I

ASSOC I AC I ON S


Carrer de la Mare de Déu dels

DESEMPARATS

ELS VEÏNS I VEÏNES

La ausencia de fiestas en honor a San Jorge este 2021 no ha venido desprevenida. Todos somos conocedores del proceso y de la grave variabilidad en que se puede llegar a manifestar la enfermedad de la Covid-19. El pasado año, la suspensión de las fiestas nos atrapó casi por sorpresa, no así ahora. Numerosas noticias sugieren que pronto habrá vacunas y tratamientos más eficaces para que podamos volver a ser como somos, o al menos aproximarnos a ello. De nuevo vendrán escuadras, soparets, entraetes, juntas…En definitiva, volveremos a tener unas merecidas fiestas de Moros y Cristianos; de hecho, la publicación de este Programa de fiestas mantiene encendida la fragua festera.

Una vez superados los peligros de la pandemia, también es deseo de los vecinos emprender de nuevo los actos de la fiesta, si bien van a ser más modestos. No podemos dejar de mencionar que el número de vecinos es pequeño y que algunos de ellos lo han sido de gran solera en la organización y participación pues, poco a poco, nos han ido dejando y de algún modo deberían figurar por diferentes razones en un capítulo que dedica este programa a festeros que han fallecido. Banyeruts amb nom propi también son Concepción Belda (Conchita la Beldeta), Manuela Catena (Manoli), Encarna Tormo (Encarna la de Agullent) Vicente Silvestre (Talaia) y Juan Ferre (Brum). Descansen en paz.

Tristemente, estos mismos motivos nos llevaron a suprimir la fiesta tradicional que dedicamos los vecinos a la patrona de nuestra calle, la Virgen de los Desamparados, a la que le venimos honrando desde hace muchos años y dedicando en su honor una pequeña fiesta tradicional en el barrio.

Esperemos que se cumplan las expectativas y el próximo año podamos emprender de nuevo todas nuestras tradiciones. Posiblemente, podamos tener alguna celebración para la fiesta de la Reliquia. Mientras tanto, “la fe mueve montañas”. Vítol al Patró Sant Jordi!! Vítol!!

Procesión de la Mare de Déu dels Desemparats. 9 de mayo de 2004.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 75


Estació

METEOROLÒGICA

EQUIP DE L'ESTACIÓ METEOROLÒGICA IES Professor Manuel Broseta

www.meteobanyeres.com

AEMET ha indicat que 2020 ha sigut l’any més càlid en Espanya des del començament de la sèrie en 1961, empatat amb 2017, amb una anomalia mitjana en l’Espanya peninsular de +1.0ºC . Esta informació es complementa amb la que publica el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S) que definix l’any 2020 com el més càlid en Europa, 0,4ºC per damunt dels valors de l'anterior rècord corresponent a l’any 2019; Copernicus afegeix que 2020, junt a l’any 2016, ha sigut també l’any més càlid en el món.

ode 1981-2010 (42.6 l/m2). Aquesta qualificació és deguda a les precipitacions en forma de neu, pluja i granís del temporal dels dies 19 al 22 de gener. Durant aquests dies, poblacions pròximes com Bocairent, Agres i Ontinyent van tenir anomalies pluviomètriques entre el +400% i +500%. Els mesos de març i abril van ser qualificats extremadament humit i molt humit respectivament. Cal destacar març amb 148.7 l/m2, més de quatre vegades la seua precipitació mitjana (34.8 l/m2). Per contra, setembre amb una precipitació de 17.7 l/m2 que representa un 70% inferior a la mitjana, i octubre amb 9.2 l/m2, és a dir, un 87%. Afortunadament, el mes de novembre va ser molt humit amb 129 l/m2.

A nivell nacional, vam tenir un hivern 19-20 el segon més càlid, darrere de l’hivern de 1989-1990, amb una temperatura mitjana de 9.7ºC, valor que queda 1.8ºC per damunt de la mitjana d’esta estació (període de referència 1981-2010). La primavera de 2020 va ser la quarta més càlida des de 1965, per darrere de les primaveres de 2017, 2011 i 1997, amb una temperatura mitjana de 15.2º (1.5ºC per damunt mitjana). També va ser en general molt humida a tota Espanya amb una precipitació mitjana de 237mm (un 37% per damunt del valor mitjà).

A banda de l’episodi de neu i pluges del 19 al 22 de gener, cal destacar també les precipitacions acumulades entre el 20 i 26 de març amb 45,2 l/m2. Hem tingut un altre episodi a destacar també a la Comunitat Valenciana entre el 3 i el 7 de novembre que va afectar, sobretot, a les comarques centrals de la Ribera.

A la Comunitat Valenciana, gener de 2020 va ser qualificat com extremadament humit amb una precipitació acumulada de 161.5 l/m2, que és vora quatre vegades la mitjana del perí-

El resum de les dades de meteobanyeres durant el 2020 és el següent:

Temperatura máxima

Temperatura mínima

Mes

ºC

Dia

ºC

Dia

ºC

Mensual

Màx. dia

Dia

Mitjana

Ràfega

Data

Direcció

1

16,1

30

-1,4

16

7,4

180,6

69,0

19

5,7

78,9

20

NE

2

22

3

0,7

6

11,4

5,4

3,0

18

4,7

48,3

29

N

3

26,9

11

2,2

29

14,6

85,2

18,4

24

10,3

85,3

2

NE

4

21,2

30

3,6

4

12,4

78,6

19,0

1

6,5

48,3

30

NE

5

31,4

22

8,2

13

19,8

48,4

16,0

14

6,8

56,3

11

NE

6

33,6

28

9,6

5

21,6

17,8

7,0

8

6,9

61,2

4

NE

7

38,0

31

15,4

16

26,7

0,6

0,2

1

7,0

61,2

9

NE

8

39,4

1

11,0

30

25,2

24,4

15,2

12

5,3

62,8

12

NE

9

30,2

15

7,4

28

18,8

8,4

6,0

18

5,6

70,8

18

N

10

28,6

7

3,3

27

16,0

8,4

4,6

2

5,7

95,0

2

N

11

26,3

1

1,4

22

13,9

60,9

45,2

27

4,4

85,3

7

NE

12

18,1

14

-4,8

26

6,7

8,0

2,0

8

9,0

72,4

7

N

Mitjana any

Total any

Mitjana any

Màxima any

15,3

526,7

6,5

95

2 Oct.

NE

Màxima

39,4

1 Agost

Mínima

-4,8

26 Des.

Temp. mitjana

Pluja (l/m2)

Velocitat del vent (Km/h)

176

ENTITATS

I

AS SOC I AC I ON S


Dels 365 dies de l’any, en 37 dies la temperatura màxima superà els 32ºC, i en 14 dies la mínima estigué per baix de 0ºC, sent la temperatura mitjana de tot l’any de 15,3ºC. Les precipitacions, amb 527.1 l/m2 han tornat a superar la barrera dels 500 l/m2 que no havíem superat entre els anys 2013 i 2018. Cal

destacar, sobretot, la precipitació en gener amb 180.7 l/m2, ja que ha sigut el gener més generós des de que nosaltres tenim registres. La primavera va ser també humida de forma que el 75% de les precipitacions s’han concentrat entre gener i maig.

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

TOTAL

2003

71,9

56,7

14,5

174,0

50,4

9,8

7,9

6,6

83,5

72,4

162,7

129,6

840,0

2004

4,8

28,0

102,2

106,4

113,0

9,0

0,0

12,8

10,0

9,8

53,8

225,6

675,4

2005

2,2

80,6

22,8

35,0

15,8

5,8

1,8

24,6

43,0

11,9

48,8

10,4

302,7

2006

101,0

36,4

11,0

59,6

45,2

3,0

5,2

0,4

86,6

6,8

78,6

34,0

467,8

2007

68,8

19,6

71,6

113,8

14,4

9,8

0,2

55,8

97,6

199,9

10,0

58,9

720,4

2008

9,2

59,8

1,8

9,2

108,6

47,8

6,4

1,4

50,2

157,8

60,4

27,4

540,0

2009

50,0

12,8

71,4

35,6

10,8

0,0

4,2

4,2

186,2

17,2

9,6

94,4

496,4

2010

111,8

38,8

56,6

27,0

51,6

43,0

2,2

14,8

26,6

59,2

39,2

24,0

494,8

2011

10,4

7,4

79,6

59,4

50,6

32,2

14,0

0,6

12,0

61,6

189,2

20,0

537,0

2012

93,4

9,2

67,0

58,4

3,8

5,0

0,0

23,2

85,0

67,4

203,3

7,4

623,1

2013

15,4

43,0

51,8

147,8

26,0

6,6

4,6

40,8

12,8

1,4

33,8

40,6

424,6

2014

14,0

2,7

28,6

13,4

3,6

9,8

0,4

0,2

41,0

9,8

91,0

30,6

245,1

2015

21,4

50,7

74,2

1,2

11,4

23,2

35,0

18,8

53,2

15,9

22,8

2,6

330,4

2016

2,4

15,3

19,5

49,5

18,5

0,6

1,8

8,2

21,2

28,4

37,7

177,5

380,6

2017

90,2

10,8

91,6

10,8

1,4

19,8

13,4

25,8

11,8

10,3

9,6

21,4

316,9

2018

78,4

42,0

30,6

15,5

7,6

46,5

0,0

28,0

42,6

30,1

58,5

25,8

405,6

2019

1,4

4,6

23,0

187,7

8,6

1,6

3,6

18,8

132,2

50,4

16,0

92,8

540,7

2020

180,7

5,4

85,2

78,7

48,4

17,8

0,6

24,4

8,4

8,4

61

8,1

527,1

Mín.

1,4

2,4

1,8

1,2

1,4

0,0

0,0

0,2

8,4

1,4

9,6

2,6

244,8

Màx.

180,7

80,6

102,2

187,7

113,0

47,8

35,0

55,8

186,2

199,9

203,3

225,6

840,0

Mitj.

51,5

29,1

50,2

65,7

32,8

16,2

5,6

17,2

55,8

45,5

65,9

57,3

492,7

Al llarg de l’any passat s’han registrat 134 dies de precipitacions amb menys de 2 l/m2, 45 dies amb una precipitació entre 2 i 20 l/m2 i 4 dies amb una precipitació superior a 20 l/m2. Des de l’equip de meteobanyeres us agraïm les vostres visites a tots els que consulteu el nostre web. El nostre

Fotos de l'equip de l'estació meteorològica.

E N T I TATS

I

AS S O C I AC I O NS

1 7 7

objectiu no és sols formatiu i educatiu. Per tant, treballem amb il·lusió per donar un servei públic a particulars, empreses i estudiants que ens sol·liciteu dades. Equip Estació Meteorològica de l ‘IES Professor Manuel Broseta.


Altres

COL·LABORACIONS | Crónica de Banyeres Juan Antonio Calabuig Ferre | | XXIX Premio de Convivencia Manuel Broseta Juan Antonio Calabuig Ferre | | El Cor Joiós Marina Ferrer Sancho | | Las cajas de cromos Mª Carmen Cortés |


Vista panoràmica de Banyeres de Mariola des de l'ermita del Sant Crist. Primavera de 2017. Foto d'Óscar Navarro Albero.


Crónica de

BANYERES DE MARIOLA

JUAN ANTONIO CALABUIG FERRE Centenarios entre dos pandemias

La crónica de Banyeres de Mariola viene marcada, inevitablemente, por el tremendo impacto de la pandemia del coronavirus, que durante los últimos meses ha ocasionado graves daños personales en nuestro pueblo. El terrible virus ha cambiado el ritmo de vida de Banyeres y alterado nuestras tradiciones, usos y costumbres. Todos hemos sido testigos de la gran repercusión del peligroso COVID-19, que ha dejado un triste balance que todavía es provisional, pero que resulta demoledor y descorazonador: siete víctimas mortales, entre septiembre y diciembre de 2020. Expresamos desde estas páginas nuestro más sentido pésame a sus familiares. Además, han sido muy numerosas las personas contagiadas que han sufrido, en mayor o menor grado, los efectos del virus. Durante la última parte del verano de 2020 comenzó a complicarse la situación sanitaria, pero los problemas se agravaron aún más entre octubre y noviembre. Preferiría no resumir de este modo el panorama, pero hay que decirlo: fueron unos meses nefastos, realmente devastadores. Las cifras son contundentes, suficientemente expresivas, además de inquietantes: el día 14 de agosto, cuando ya se había superado la primera ola de la pandemia, concluido el estado de alarma e iniciada la “nueva normalidad”, Banyeres había tenido “solo” cinco personas contagiadas, y éstas habían sido dadas de alta. Pero entre los días 17 de agosto y 16 de septiembre, se dispararon las alarmas al aumentar considerablemente el número de contagios, que pasaron de siete a setenta y cinco. El día 27 de agosto se contabilizaron dieciocho contagios. El día 15 de octubre se alcanzó el centenar de casos positivos. Y en noviembre la situación se agravó aún más: el día 17 se detectaron sesenta y tres contagios; el día 20, otros veintinueve; el día 23, treinta y seis nuevos contagios, y el día 27, otros treinta y dos. El ayuntamiento emitió ese mismo día 27 de noviembre un comunicado, al término de una reunión que habían mantenido el alcalde y los concejales de sanidad y de bienestar social con los responsables del área de salud de Alcoy. El comunicado, que fue difundido inmediatamente a través de la página web del ayuntamiento: www.portademariola. com, era muy claro y detallado y concluía con una frase muy rotunda y significativa: “la situación es muy, muy crítica”. Nuestros ediles insistieron en la necesidad de cumplir las normas dictadas por las autoridades y, además, apelaron a la responsabilidad de todos los vecinos para romper

la cadena de contagios. En esa nota oficial se indicaba que en esa fecha, todavía había en Banyeres de Mariola 105 casos activos de coronavirus. Se indicaba igualmente que el aumento considerable de casos positivos se inició a mediados de octubre, y se concretaban los porcentajes, por edades, de los contagios. El 42% correspondía a personas comprendidas entre los 35 y los 64 años; el 21,21%, a menores de 17 años; el 18,61%, a ciudadanos comprendidos entre los 18 y 34 años, y el 17,75% restante, a los mayores de 65 años. Se informaba, asimismo, del número de brotes registrados en nuestro pueblo, entre mediados de octubre y finales de noviembre: catorce de origen familiar (con 58 contagiados), siete de origen social (con 35 casos), un brote socio sanitario (con 3 casos) y tres brotes escolares (con 31 afectados). Además, la Conselleria de Sanitad de la Generalitat Valenciana informaba, a mediados de noviembre, de la existencia en Banyeres de 236 contagiados, calificándose la situación de “riesgo extremo”. Y como es lógico, con este panorama de negros nubarrones, se incrementó en la población el desconcierto y el temor por la gravedad de esta segunda ola. La sorpresa era grande, porque se pasaba de un balance de contagiados bastante razonable, a mediados de agosto, a situarse Banyeres de Mariola, tres meses después, entre los municipios de la Comunidad Valenciana más afectados por la pandemia.

Con mascarillas, pero sin fiestas Como todos nuestros lectores conocen perfectamente, a causa de la pandemia no pudieron celebrarse nuestras tradicionales fiestas patronales de Sant Jordi, ni las de la Reliquia. Tampoco se celebraron con normalidad ni la Semana Santa ni los demás eventos religiosos, cívicos y socioculturales. En cambio, sí pudieron desarrollarse, en plena “desescalada”, durante el mes de julio, gran parte de los actos programados para las fiestas de Santa María Magdalena (“la Malena”), que precisamente habían sido declaradas en 2020 de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat Valenciana.

18 0

A LT R E S

COL ·LA BORAC I ON S


También se pudo festejar en el mes de octubre el día de Banyeres de Mariola, que conmemora una histórica decisión adoptada hace 771 años por el rey Jaime I de Aragón, quien el día 13 de octubre de 1249, donó las villas y castillos de Banyeres y Serrella al caballero feudal Jofré de Loaysa, incorporando así nuestro pueblo al Reino de Valencia, recientemente creado. A causa de la pandemia se suspendieron, aplazaron o se restringieron al mínimo de asistentes, bodas, bautizos, comuniones y múltiples eventos familiares, empresariales y festeros. Pero las mascarillas no podían ocultar la expresión de preocupación en los rostros de nuestros paisanos. Porque, por ejemplo, durante el confinamiento resultaba muy duro no poder despedir adecuadamente a los difuntos. Y se aceptaba con resignación, pero a disgusto, la imposibilidad de visitar a las personas mayores que viven en la residencia de la tercera edad y que permanecieron aislados desde el primer momento, por decisión de los responsables del centro que pretendían conseguir la máxima protección de los internos. Durante meses, las actividades docentes presenciales en el instituto “Manuel Broseta” y en los colegios de la “Fundación Ribera” y “Alfonso Iniesta” tuvieron que ser sustituidas por los contactos telemáticos entre los profesores y los alumnos. Las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales, han adquirido una enorme importancia durante estos tiempos complicados. Las páginas web del ayuntamiento y demás entidades públicas y privadas, los ordenadores, las “tablets” y los teléfonos móviles, contribuyeron mucho a evitar la sensación de soledad, incomunicación y aislamiento, que hubiera resultado muy negativa para demasiadas personas. La creatividad, imaginación, habilidad tecnológica y buen gusto artístico de algunos de nuestros paisanos, nos permitieron disfrutar, contemplando en nuestras pequeñas pantallas conciertos y exhibiciones musicales y corales, e incluso, representaciones simbólicas de actos religiosos y festeros. En lo que se refiere a los medios de comunicación social impresos, queremos resaltar la labor del periódico local “El Nostre Banyeres”, que coordina Pedro Vilanova, ya que proporciona siempre una información de gran interés para nuestro municipio. Igualmente hemos de resaltar la positiva contribución de Radio Banyeres y de algunos canales de televisión locales y comarcales, informando y entreteniendo a los habitantes de nuestro municipio, que se vieron forzados a permanecer en sus hogares muchas más horas al día de lo que estaban acostumbrados. El normal funcionamiento de las fábricas, comercios y demás empresas y servicios profesionales y técnicos se vio seriamente alterado por la aplicación de las medidas de confinamiento, limitación de desplazamientos, aforos y horarios, distancias sociales y demás restricciones decretadas por el Gobierno de España y por la Generalitat Valenciana. Los “ERTES” (expedientes de regulación temporal de empleo), la caída de la demanda, de la producción y de la contratación, provocaron mucha inquietud y preocupación por la incertidumbre respecto al futuro.

A LT R E S

CO L ·L ABO RAC I O NS

1 81

En los momentos más críticos, el alcalde, Josep Sempere Castelló, ya expresó con claridad la gran preocupación de la corporación municipal, no solo por la situación sanitaria, sino también por la compleja problemática social, el aumento del paro, la necesidad de atender a las familias más vulnerables y directamente afectadas por la crisis. Pero, siendo consciente de tantos graves problemas, el primer edil nos transmitió también una valoración personal positiva, constructiva y esperanzadora: porque el pueblo de Banyeres estaba dando una respuesta conjunta, eficaz y solidaria, en unos momentos de sacrificios, recortes y cambios de hábitos. En líneas generales, se puede considerar que en Banyeres de Mariola, durante los meses castigados por la pandemia, funcionaron bien las instituciones públicas y las iniciativas privadas, en apoyo de quienes precisaban más ayuda: personas enfermas, mayores, con algún tipo de discapacidad o que vivían solas, así como familias que carecían de recursos y que solicitaban mucho apoyo. El esfuerzo común para intentar resolver de forma coordinada, eficaz y rápida todo tipo de problemas e incidencias fue máximo. Debemos resaltar de forma especial la magnífica labor de los profesionales del Centro de Salud, de los farmacéuticos, del personal de la Residencia de la tercera edad, de la Guardia Civil y de la Policía Local, de la Cruz Roja, Cáritas y Protección Civil y de quienes trabajan para el Ayuntamiento, de la Parroquia de Santa María de la Misericordia, de los centros de enseñanza, etc. Además, durante esos días extraños, de calles y plazas desiertas y silenciosas, ha habido muchas actuaciones ejemplares por parte de vecinos que, desde el más absoluto anonimato, se han comportado de forma altruista y solidaria, en beneficio de los demás. Esos ciudadanos, que no buscaban protagonismo alguno, han proporcionado admirables muestras de generosidad y ayuda desinteresada y discreta a quienes precisaban de compañía y apoyo. Hemos de sentirnos orgullosos de todas esas personas que han dado auténticas lecciones de convivencia. Deberíamos reconocer su labor, como hacíamos aquellas noches de primavera, a las 20 horas, en pleno confinamiento, cuando dedicábamos nuestros aplausos desde los balcones y ventanas, a los médicos, enfermeros y demás personal sanitario, agradeciendo su encomiable esfuerzo y dedicación.

Mayores con un siglo a cuestas Queremos ahora dedicar unos párrafos a reforzar la memoria colectiva, recordando la otra gran pandemia que se produjo hace un siglo: la de la gripe (mal llamada española), que se prolongó desde 1918 hasta 1920, y que también causó en Banyeres graves daños y perjuicios. Debemos recordar, como es lógico, a nuestros antepasados, que tuvieron que superar muchísimos obstáculos para combatir aquella terrible pandemia, que causó decenas de millones


Homenaje a Julia Carrión Pérez. Mujer centenaria. 22 de julio de 2020.

de muertos en todo el mundo. Y en esa misma línea, queremos transmitir un mensaje de respeto, afecto y gratitud, dirigido a los ancianos de Banyeres de Mariola, tanto a los que viven en la Residencia de la tercera edad, como a los que viven solos o comparten con sus descendientes la última etapa de sus vidas. Los datos aportados por el censo de 2019 nos indicaban que, en nuestro pueblo, vivían 447 personas que superaban los 80 años, distribuidas del siguiente modo: 233,

entre los 80 y los 84 años; 139, entre los 85 y los 89 años; 64, entre los 90 y los 94 años; 9, entre los 95 y los 99 años, y 2 que pasaban de los 100 años de edad. El 22 de julio de 2020, durante las fiestas de “la Malena”, el alcalde dedicó, un año más, un sencillo y emotivo homenaje a nuestros mayores, representados en esta ocasión por dos mujeres centenarias. Una de ellas, Julia Carrión (viuda de Carrión), natural de la población albaceteña de Alborea, cumplió 104 años de edad en la residencia de la tercera edad de Banyeres, en la que vive actualmente. Nuestra otra centenaria, Conchita Belda (viuda de Ramón Albero) nació en Banyeres en julio de 1920 y sigue viviendo en su domicilio familiar, en la calle Misericordia.

mé Sempere”, y desde que se jubiló, dedica buena parte de su tiempo libre a dos de sus aficiones: la agricultura y el disfrute de la naturaleza. Salvador, que conserva una excelente memoria, también destina varias horas al día a la lectura, a estar al día de las últimas noticias y a cocinar. De la pandemia de gripe no recuerda nada, porque era un bebé, pero sí guarda en su memoria un sinfín de recuerdos de su entorno familiar, vecinos y amigos, de su trabajo en la fábrica y, en general, de los pormenores de la vida de Banyeres en aquellos difíciles años de su infancia y juventud, desde la escuela y las fiestas hasta la guerra civil y la postguerra. Cuando tienes la fortuna de poder conversar con personas de más de un siglo de edad que conservan intactas en su memoria tantas y tantas vivencias, comprendes perfecta-

Tuve la oportunidad, recién finalizado el estado de alarma, de mantener una larga e interesante conversación con Salvador Ferre Albero, otra persona centenaria, a quien nuestro ayuntamiento rindió un similar homenaje en el verano de 2019, al alcanzar el siglo de vida. Salvador, que presenta un envidiable estado de salud, nació en Banyeres el 6 de agosto de 1919, en el carrer Sant Pere, 7, en plena pandemia de gripe. Contrajo matrimonio en 1950 con María Albero Francés, quien nos dejó en el año 2014, y tuvieron 3 hijos: Salvador, Tomás y Antonio. La familia Ferre Albero residió inicialmente en el carrer Sant Jaume y, posteriormente, en la calle Ángel Torró. Salvador Ferre trabajó durante toda su vida laboral en la misma empresa: “Viuda de BartoloHomenaje a Conchita Belda Pascual. Mujer centenaria. 22 de julio de 2020.

182

A LT R E S

COL ·L A BORAC I ON S


Salvador Ferre Albero, centenario en 2019.

mente la utilidad del Museu de la Paraula y la importancia de asociaciones como la que en nuestro pueblo lucha contra la enfermedad de alzheimer.

La pandemia de gripe de 1918 a 1920 La pandemia de gripe de hace un siglo afectó mucho a Banyeres, que tenía entonces (año 1920) 3.691 habitantes. El impacto de aquella crisis sanitaria lo han estudiado muy bien algunos investigadores, como Ángel Beneito Lloris (en el libro-programa de las fiestas de Sant Jordi de 1991), María Josefa Sempere Doménech (cronista oficial de Bocairent) y Mari Carmen Cortés Sempere (en la revista “Bigneres”). Destacan los citados articulistas el interesante informe científico que redactó, al concluir la pandemia de gripe, el doctor Andrés Montes Martí, que era médico titular de nuestro pueblo. Trató personalmente a unas quinientas personas que se habían contagiado de la gripe, de las que fallecieron treinta y cinco. Cuando se superó la gravísima crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Banyeres reconoció públicamente la admirable labor del doctor Montes y de los otros dos médicos que cuidaron a los enfermos: los doctores José Rico e Hilario Pastor, para los que solicitó la concesión de la Cruz de la Beneficencia. Posteriormente, la Corporación Municipal acordó rebautizar con el nombre del doctor Montes (que murió en Banyeres en 1931) el “carrer de l’Ermita”, pero pocos años después dicha vía pública recuperó su denominación tradicional y desapareció del callejero local la referencia a tan admirable profesional. Una vez superada la pandemia de gripe, la corporación municipal de Banyeres acordó solicitar que se le concediera igualmente la Cruz de Beneficencia al cura párroco,

A LT R E S

CO L ·L ABO RAC I O NS

1 83

don Joaquín Sorolla Piñón, “en justa reciprocidad por su meritísima labor”. Debemos tener en cuenta que, cuando llegó la devastadora pandemia de gripe, Banyeres estaba mucho peor preparado que en la actualidad para resistir tanta adversidad. Había muy pocos médicos y enfermeros, no existía centro de salud ni geriátrico. La red eléctrica era muy básica e insuficiente y el alumbrado público era muy escaso. No existía aún el servicio de abastecimiento de agua potable, por lo que las condiciones higiénicas no eran buenas, y los vecinos tenían que acudir a las fuentes públicas para llenar sus cántaros, y al lavadero público de la Font Bona para realizar la colada, etc. Si añadimos la precariedad de las escuelas, la ausencia de mercado municipal estable o de teléfono en las casas, nos haremos una idea de lo difícil que tuvo que resultar ganar la batalla contra la gripe en una localidad como la nuestra, donde las vías públicas estaban sin pavimentar y apenas había automóviles, camiones, motos, etc.

La Serra Mariola y el Vinalopó En estos complicados meses de pandemia se han incrementado notablemente los paseos, las rutas senderistas, la aproximación a la naturaleza, algo que resulta muy fácil en Banyeres. Porque en muy pocos minutos, los vecinos amantes del aire libre y de los bellos paisajes pueden adentrarse en pleno parque natural de la Serra Mariola. Cada vez son más los vecinos de Banyeres y los visitantes que realizan paseos siguiendo los caminos históricos que nos conducen hasta la Font de la Coveta, la Font dels Brulls, la Penya Roja, les Torretes, el Toll Blau o Ull de Canals, donde se halla el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Mariola. Otro itinerario que está teniendo un gran éxito es la “Ruta dels Molins”, que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Banyeres de Mariola y de la comarca de l’Alcoià. El recorrido por el cauce del río Vinalopó, entre el Molí l’Ombria y el Molí Sol, además de resultar muy agradable, posee un elevado interés paisajístico y medioambiental. Otro itinerario muy utilizado durante estos tiempos complicados es el de la ‘Vía verde del Xitxarra’, que une Banyeres con Biar y Villena, en un sentido, y con Bocairent y Agres, en dirección norte. Para los amantes de la naturaleza, podemos recomendar un documental que se presentó en el Teatro Principal el 7 de marzo, poco antes de que se declarara el estado de alarma. El documental “Etnobotànica i Cultura Popular a Banyeres de Mariola”, que tiene como protagonista a Luis Doménech (conocido popularmente como “Casporrí”), y editado por el Museu de la Paraula, con el patrocinio de la Diputación de Alicante y de la Fundación Victoria Laporta. Tiene una duración de treinta minutos e incluye imágenes, testimonios orales y documentos en los que se muestra lo más representativo de la flora y la fauna de nuestro municipio y de su entorno. El documental, en el que han colaborado varios biólogos y ornitólogos, resulta muy recomendable por su alto interés medioambiental.


XXIX Premio de

CONVIVENCIA MANUEL BROSETA

JUAN ANTONIO CALABUIG FERRE

El XXIX Premio Convivencia Profesor Manuel Broseta, ha sido concedido a la Unidad Militar de Emergencias (UME) El XXIX Premio Convivencia Manuel Broseta ha recaído en la Unidad Militar de Emergencias (UME). El jurado calificador de este prestigioso galardón, convocado por la fundación Broseta, lo ha presidido Antonio Garamendi, presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Formaban asimismo parte del jurado, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo; el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón Guixot; la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Montserrat Torrijas Noguerales; el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro Pradas; el director general adjunto del Banco Sabadell, Jaime Matas Vallverdú; el presidente de

Camiones de la UME en Banyeres de Mariola.

la naviera “Baleària”, Adolfo Utor Martínez; el presidente de “Stadler Rail Valencia”, Íñigo Parra Campos; el presidente de “Sociedad Civil Ahora”, Aldo Olcese Santonja; y, como secretario del jurado, el secretario general de la fundación Broseta, Mariano Vivanco Comes. Los representantes del jurado resaltaron los sólidos y múltiples argumentos que respaldaron su unánime decisión, y que sintetizaron de esta forma: “Durante los quince años que está funcionando la UME (perteneciente a las Fuerzas Armadas de España, e integrada en el Ministerio de Defensa), ha dado una lección constante y ejemplar de dedicación, servicio, sacrificio y apoyo a España y a los españoles en los momentos más difíciles de emergencias de protección civil. Durante centenares de intervenciones, la UME ha salvado numerosas vidas y ha evitado o minimizado muchas desgracias en toda España, e incluso en el extranjero, ya que forma parte activa del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Desde su creación, en 2005, la UME ha demostrado, con su innovación, diseño y eficacia, que encaja a la perfección en las necesidades de la población a la que sirven las fuerzas armadas”. Consideró asimismo el jurado que “el decálogo de valores que rigen la actividad de la UME entronca con los valores y trayectoria de la fundación Profesor Manuel

Jurado XXIX Premio Convivencia Manuel Broseta.

18 4

A LT R E S

COL ·LA BORAC I ON S


Broseta y el Premio de Convivencia que auspicia: el ideal de servicio, la perseverancia, la disciplina, el compañerismo, la competencia, humildad, el valor, la preparación física, la abnegación, el amor a la vida y el espíritu de equipo que definen a la UME, que es orgullo para las fuerzas armadas y para el conjunto de los españoles”. En el momento en que se escribió este artículo, en enero de 2021, todavía no se había podido fijar fecha para la entrega física del premio, debido a las circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19. Celebrado en València el acto en conmemoración del asesinato de Manuel Broseta Pont El pasado 14 de enero, por la mañana, se celebró (con antelación este año) el ya tradicional acto de recuerdo y homenaje a Manuel Broseta, el hijo predilecto de Banyeres de Mariola, en el lugar exacto de la avenida de Blasco Ibáñez de la ciudad de València donde fue asesinado por los terroristas etarras, el 15 de enero de 1992. Manuel Broseta, nacido en Banyeres el 13 de octubre de 1932, caminaba por la zona ajardinada en dirección a las aulas universitarias, para dar clase como catedrático de derecho mercantil (cátedra que había conseguido en el año 1964), cuando fue asesinado por la espalda por los terroristas etarras. A los pies del monolito o columna conmemorativa que se levantó en el lugar exacto donde se cometió el execrable crimen, se celebró, un año más, ese sencillo y a la vez intenso emblemático acto de recuerdo. Se inició con la entrega de coronas de laurel y de ramos de flores, depositadas a los pies del monolito, por parte de la familia Broseta, de la fundación Broseta (presidida por Vicente Garrido) y de los representantes de otras instituciones y entidades, como la Generalitat Valenciana, presidida por Ximo Puig, o la asociación de Amigos de la Fundación Broseta, presidida por su hijo Pablo Broseta Dupré. Asistieron asimismo al acto la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero; la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig; la vicealcaldesa del ayuntamiento de València, Sandra Gómez; y portavoces de otros partidos políticos, como Ciudadanos (representado por Fernando Giner, concejal en el ayuntamiento de València). Estuvo también presente la Diputación Provincial de Alicante, representada por su presidente, Carlos Mazón. Y, como siempre, estuvo en primera línea de representación el ayuntamiento del pueblo natal de Broseta, Banyeres de Mariola, con nuestro alcalde, Josep Sempere Castelló, al frente. También estuvieron presentes en el acto otros banyerenses, como Vicent Albero (director del IES Professor Manuel Broseta); Mario Martínez Francés,

concejal de Obras, Cementerio, Alumbrado y Aguas y Saneamiento, del ayuntamiento de Banyeres; Mari Ángeles Blanquer, y los hijos, sobrinos y nietos de Manuel Broseta. En el transcurso del acto presidido por el president de la Generalitat, Ximo Puig, se pronunciaron varios discursos en recuerdo del profesor Broseta. Intervino, en primer lugar, el periodista Bernardo Guzmán, director de la Cadena Ser en la Comunidad Valenciana, y que fue una de las últimas personas que pudo entrevistarse con Broseta poco antes de su muerte. Posteriormente tomó la palabra Pablo Broseta, que dijo que “no podemos ni debemos olvidarnos de las víctimas del terrorismo, como Manuel Broseta, que fue uno de los asesinados, porque suponían una amenaza para los ideólogos del terror. Jamás deberemos olvidar que dieron su vida en defensa de un bien común: una sociedad libre, plural y democrática. En su memoria hemos de reivindicar el espíritu de la transición a la democracia y el legado de la Constitución que los españoles firmamos”. Por último, reivindicó Pablo Broseta “poner en valor la Constitución, como el mayor acierto colectivo, con el diálogo como mecanismo fundamental, gracias al cual, tal y como defendía mi padre, muchos ciudadanos lograron construir democráticamente una nación maravillosa y democrática, una sociedad sana, madura y tolerante, que todos debemos defender”. Clausuró el acto el presidente Puig, quien calificó como “lección de convivencia de Manuel Broseta su ejemplar lucha contra la intolerancia y el fanatismo”. Defendió el president Puig “el legado de Broseta, basado en la convivencia, el pluralismo, la diferencia y la diversidad. Y por ello, hay que reforzar el arraigo de la memoria del pensamiento de Broseta, y que conserva la fundación que lleva su nombre”.

Familia de Manuel Broseta y representantes de Banyeres de Mariola.

A LT R E S

CO L ·L ABO RAC I O NS

1 85


Cor

JOIÓS

MARINA FERRER SANCHO Complement en l’educació musical i humana d’un poble

En aquests moments tan difícils per a tots i totes, des del Cor Joiós volem retre un homenatge al nostre company Ángel Navarro i a la nostra companya Pepita Cortés. Tots dos han sigut un referent d’enteresa i fortalesa, a més d’un exemple a seguir per a tots nosaltres. Àngel era un home servicial i treballador que il·luminava el cor en el moment que entrava per la porta de l’assaig i de la classe de llenguatge musical. Era una persona generosa que esbossava somriures per tot arreu. Pepita era una dona activa amb un interès incansable per aprendre. La seua il·lusió per cantar i la seua qualitat humana no passava desapercebuda. Tots gaudíem de la seua companyia i de la seua vitalitat. Ambdós estan al nostre record pels moments d’alegria, "cafenets", "berenarets", dinars, converses… El que fera falta per mantenir un ambient afable i acollidor. Ángel i Pepita: Sempre estareu en el nostre cor. No obstant això, i sense oblidar als nostres companys, la tasca del Cor Joiós continua i, després de dotze anys com a responsable de la direcció d’aquest, seguiré treballant amb dedicació i esforç per garantir un aprenentatge significatiu dins d’un ambient familiar. Donada l’actual situació de pandèmia, la proposta de treball que estem duent a terme es basa en classes reduïdes on es comparteixen materials teòrics i pràctics usant textos

Pepita Cortés.

i àudios, on no sols l’aprenentatge és el més important, sinó també els sentiments i emocions que es viuen en aquests temps difícils per a tots. Estem explorant, provant, buscant la millor manera de donar continuïtat a l’activitat coral, on el punt principal en aquest moment passa per mantenir un contacte permanent de manera individual i grups xicotets amb l’objectiu de continuar estimulant el cant. Així doncs, propose acompanyar aquest procés per a quan ens tornem a ajuntar i que la nostra estabilitat com a grup siga més forta. La unitat del grup i el compromís per seguir endavant ens manté units malgrat no poder estar en un mateix lloc físic tots junts; a més a més, la passió que tenim per la música ens permet seguir compartint experiències i proposant els nostres projectes musicals amb els que estem treballant diverses activitats per a compartir-les amb la comunitat cultural del nostre poble. En aquests moments, l’art és un bàlsam que sana a les persones que el practiquen, canvia l’humor, ens dóna una raó per a no estar inactius i ens proveeix d’una satisfacció incomparable.

Àngel Navarro.

Cantar és una manera de parlar, d’expressar una proposta que ens ajuda a trencar amb les emocions que solem experimentar en aquest temps d’aïllament com són l’angoixa, la soledat, la nostàlgia... El Cor, com a grup, treballa molt en la contenció emocional i afectiva, puix no sols ens ajuntem per aprendre, per a cantar, sinó que ens reunim per a conèixer-nos i compartir música.

18 6

A LT R E S

COL ·L ABORAC I ON S


Las cajas de cromos de

"LA PALMAETA"

Mª CARMEN CORTÉS SEMPERE

Las escaleras eran el sitio ideal para sentarse con nuestros babis blancos, anchos y fruncidos, y con nuestro nombre grabado sobre el pecho. Allí, esparcidas por los escalones que conducían a la leñera en el patio de las monjas, puntualmente, a las once, en ese ansiado momento del recreo sacábamos nuestras cajitas coloristas de latón y jugábamos a los cromos. Uno encima del otro del revés. Por turnos, con la mano curvada, y sin olvidar echar el aliento sobre la palma, la dejábamos caer sobre ellos para ganar y guardarlos en la cajita. No solo en el recreo, en las horas de libertad se veía en el escalón de los portales, o en las amplias escaleras que conectaban con la puerta del convento, a pares o grupos de niñas con sus cromos y su cajita. Por doquier esa estampa se repetía, como se reproducía la cola en la librería de Baldomero para ver las novedades y adquirir nuevas láminas perfectas, que con el tiempo se volvían arrugaditas y eran más preciadas, porque se daban la vuelta más fácilmente con el impulso de la mano y el mágico aliento que las ponía del derecho. Tan ardiente era el deseo de jugar a los cromos de “la palmaeta” como lo era el tener una cajita ad hoc. Las más preciadas eran las de “llanda” cuadraditas. Pero también las redondas, como las de los polvos de nuestras madres, con el justo tamaño, ni muy pequeñas ni muy grandes. Tanto importaba el contenido como el continente. Y podría decirse que cuanto más viejecitas mejor. Eran tesoros, alhajas. Preciados bienes. Nuestra personal fortuna. Y pese a la sencillez de la técnica no todas teníamos la misma habilidad. Había campeonas natas, grandes jugadoras y simples aficionadas. Se necesitaba buen ojo para saber elegir contrincante y esperar el favor de los dioses. De esa época, de ese juego, probablemente hayan nacido verdaderas coleccionadoras de cajitas. Yo soy una de ellas. No hay caja que no me llame la atención, no hay cajita que no me traiga el recuerdo de aquel juego. Cualquiera me vale. Y si es pequeña, está sometida al escrutinio final: “Esta habría sido ideal para los cromos”. De ese modo vivo rodeada de cajas, de todos los tamaños, de todos los colores. Cualquier caja tiene un fin, un objetivo. Es el principio del orden. Es la creación que se impuso al caos. Es el claro y el oscuro objeto del deseo. No hay regalo que se precie que no se custodie en una caja a la espera de ser descubierto. ¡Cuántas veces no es

A LT R E S

CO L ·L ABO RAC I O NS

1 87

Caja gris. Foto cedida por José Antonio Picó.

Fotos de cromos. Foto cedida por Juani Blanquer Beneyto.

más bella, incluso, que lo ofrecido! De cartón, de madera, de cerámica… Siempre encierran sorpresas: la primera vez que se las abre por no conocer lo que encierran, y la última porque hemos olvidado qué guardamos y al verlo de nuevo se ilumina el alma por el reencuentro con lo que tal vez considerábamos perdido: cartas de amistad y amor primeras; postales de viajes olvidados, cintas del pelo, notas con promesas, relicarios del pasado. De entre todas las que nutren mi casa destaca una de latón. Viejecita, de un gris gastado por los años. Ella contuvo los objetos más preciados de una familia judía que huyó de Alemania a Londres cuando la persecución nazi, y que por azares de la vida me fue regalada hace unos años. Ella ocupa el lugar central. Es la caja ombligo que me conecta con el sentimiento de la pérdida, la huida angustiosa buscando la salvación de la barbarie. La toco, la acaricio y siento el latir desesperado de las manos perseguidas apretándola en el regazo. Yo la guardo vacía para no perturbar su esencia. “Els cromos de la palmaeta”, encerrados en sus preciadas cajas como las notas dormidas en el arpa, que esperan la mano de nieve que sepa arrancarlas. Nuevos, relucientes, con brillo; viejos, descoloridos o arrugados. Codiciados todos por las pequeñas manos ahuecadas que se giran invocando al viento para que los descubra y los lleve contigo. Y después, a esperar la paga del domingo para rellenar las cajas de nuevo y mantener la ilusión del juego, el anhelo de la amistad, el círculo amigo.


Memòria

MUNICIPAL 2020


Obres de millora de la Ruta dels Molins a la zona del Molí Sol. Tardor de 2020.


DELEGACIONS

de residus de la Zona XIII, Junta Rectora del Parc Natural de la Serra

Josep Sempere i Castelló:

de Mariola, Desenvolupament Sos-

Cultura, urbanisme i hisenda.

tenible de la Comunitat Valenciana,

Rocío Alfaro Ramos: Serveis socials, comerç i mercat, comité d' agermanament i transparència. Beatriz Francés Tortosa:

CORPORACIÓ MUNICIPAL

Festes, protocol, patrimoni i turisme. Jordi Amorós Francés:

Alcalde Josep Sempere i Castelló Primera tinent d'alcalde

Esports, joventut, promoció econòmica i ADL. Carlos Moisés Miró Doménech:

Rocío Alfaro Ramos

Sanitat i consum, seguretat i trànsit, protecció civil i medi ambient.

Segona tinent d'alcalde

Ester Revert Herrera:

Beatriz Francés Tortosa Tercer tinent d'alcalde

Personal, neteja i residus urbans, parcs i jardins, indústria i noves tecnologies.

Jordi Amorós Francés

Mario Martínez Francés:

Quart tinent d'alcalde

Obres, enllumenat, cementeri, aigües i sanejament.

Carlos Moisés Miró Doménech

Lorena Ferre Camarasa:

Regidors/es

Educació, participació ciutadana, zona d'acampada i agricultura.

Ester Revert Herrera Mario Martínez Francés Lorena Ferre Camarasa José Carlos Molina Benítez Mª Dolores Gil López

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÓRGANS COL ·LEGIATS

Zona XIII, Associació Serra Mariola, Comité d'Agermanament amb Campan, Consell Local de Cultura i Junta Local de Seguretat Ciutadana. Rocío Alfaro Ramos: Consell Municipal de Benestar Social, Comité d'Agermanament amb Campan, Consell Sectorial d'Igualtat. Ester Revert Herrera: Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Lorena Ferre Camarasa: Consell Escolar Municipal, Consell Escolar CEIP Alfonso Iniesta, Consell Escolar IES Professor Manuel Broseta, Consell Escolar de l'Escoleta Infantil, Consell Escolar de la Formació de Persones Adultes, Consell Escolar del Conservatori Municipal de Música i Consell Agrari Local. Carlos Moisés Miró Doménech: Junta Local de Seguretat Ciutadana, Consell Local de Salud, Assemblea Local de la Creu Roja. Beatriz Francés Tortosa:

Mª Pilar Clemente Conejo

Josep Sempere i Castelló:

Consell Local de Turisme i Consell

Vicente Molina Molina

Mancomunitat de l'Alcoià i el

Local de Patrimoni, Consell Local

Fernando Sempere Huertas

Comtat, Consorci Provincial per

de Cultura.

Secretari accidental Miguel Sanchis Francés Interventor Pedro Vilanova Mora

al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant, Associació per al Desenvolupament de l'Alt Vinalopó, Junta de

Jordi Amorós Francés: Consell Deportiu Municipal i Promoció econòmica.

govern del Consorci per a l'Execu-

Ester Revert Herrera:

ció de les Previsions del Pla zonal

Consell d'Indústria.

190

MEMÒRIA

M UN I C I PA L


COMISSIONS INFORMATIVES DE L'AJUNTAMENT Comissió informativa de serveis socials, comité d'agermanament, comerç i mercat i transparència. Presidenta Rocío Alfaro Ramos

Comissió informativa d' obres, cementeri, enllumenat, aigües i sanejament. President Mario Martínez Francés Vocals: Mª Dolores Gil López Fernando Sempere Huertas Comissió informativa d' educació, agricultura, zona d' acampada i participació ciutadana.

Vocals María Pilar Clemente Conejo Fernando Sempere Huertas Comissió informativa de festes, protocol, patrimoni i turisme.

Presidenta Lorena Ferre Camarasa Vocals María Pilar Clemente Conejo Fernando Sempere Huertas

Presidenta Beatriz Francés Tortosa Vocals José Carlos Molina Benítez Fernando Sempere Huertas

Comissió informativa d' hisenda, urbanisme i cultura.

Comissió informativa d'esports, joventut, promoció econòmica i ADL. President

President Josep Sempere i Castelló Vocals José Carlos Molina Benítez Fernando Sempere Huertas

Jordi Amorós Francés

RESUM DE SESSIONS: CORRESPONDÈNCIA EN UNITATS

Vocals Vicente Molina Molina Fernando Sempere Huertas Comissió informativa de sanitat i consum, seguretat i trànsit, protecció civil i medi ambient. President Carlos Moisés Miró Doménech Vocals Mª Dolores Gil López Fernando Sempere Huertas

Sessions plenàries �����������������������������9 Plens ordinaris �������������������������������������5 Plens extraordinaris ���������������������������� 1 Plens extraordinaris urgents ����������� 3 Juntes de Govern �����������������������������37 Registre d'Entrades 2020 �������2.784 Registre d'Eixides 2020 ��������� 3.400

PADRÓ D ' HABITANTS

Comissió informativa de personal, indústria, neteja i residus urbans, parcs i jardins i noves tecnologies.

Dades a 17/12/2020 Total d'habitants ��������������������������� 7.116 Dones: 3.544; Homes ���������������3.572

Presidenta

NOMBRE D'HABITANTS PER NACIONALITAT

Ester Revert Herrera Vocals Vicente Molina Molina Fernando Sempere Huertas

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

Algèria ����������������������������������������������������� 2 Alemanya ������������������������������������������������ 1

191

Argentina �����������������������������������������������4 Bèlgica ���������������������������������������������������4 Bòsnia-Herzegovina ��������������������������� 3 Brasil �������������������������������������������������������4 Bulgària ������������������������������������������������� 14 Colòmbia �������������������������������������������� 39 Costa Rica ���������������������������������������������� 1 Cuba �������������������������������������������������������3 Xina ��������������������������������������������������������17 Equador �����������������������������������������������27 Espanya ������������������������������������������6.713 França ����������������������������������������������������� 2 Guinea ���������������������������������������������������� 1 Hondures ������������������������������������������������ 1 El Marroc �������������������������������������������� 85 Itàlia ���������������������������������������������������������� 1 Mèxic ������������������������������������������������������� 2 Nicaragua ���������������������������������������������� 2 Països Baixos ���������������������������������������3 Pakistan ��������������������������������������������� 153 Paraguai �������������������������������������������������� 1 Perú ���������������������������������������������������������4 Portugal ������������������������������������������������� 2 Regne Unit ������������������������������������������� 10 Romania ������������������������������������������������12 Senegal ���������������������������������������������������3 Veneçuela ��������������������������������������������� 2

JUTJAT DE PAU 2020 Inscripcions de naixements �������� 52 Inscripcions de defuncions �������� 42 Inscripcions de matrimonis �����������9 Exhorts civils �����������������������������������165 Exhorts penals ���������������������������������169 Registre diari (civil) ������������������������924 Actes de conciliació ������������������������� 2 Expedients matrimonis civils ��������12 Expedients registre civil ������������������� 3

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL: Nombre total d'alumnes ���������������� 48

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA Nombre total d'alumnes ���������������105 Cor de jubilats ���������������������������������� 32


COL·LEGI FUNDACIÓ RIBERA Educació Infantil �����������������������������������57 Primària ������������������������������������������������� 129 ESO ���������������������������������������������������������� 99 Cicle Formatiu Grau Mitjà en Gestió Administrativa ������������������ 34 Total d'alumnes al centre ������������ 319

COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA ALFONSO INIESTA Educació Infantil ���������������������������������� 118 Primària ������������������������������������������������� 291 Total d'alumnes al centre ���������� 409

INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI PROFESSOR MANUEL BROSETA

Regidoria d'Hisenda, Cultura i Urbanisme HISENDA Memòria econòmica

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS Els pressupostos de l'exercici 2020 van ascendir a 11.605.079,41 € i van ser aprovats pel Ple de la Corporació el 30 de gener de 2020. Durant el període d'exposició pública no es van produir al·legacions per la qual cosa, passat aquest temps, van quedar automàticament aprovats. Durant l'any van ser sotmesos a diferents modificacions. L'import final va ascendir a 11.890.686,05 €. En el moment de la redacció d'aquesta memòria, es treballava en l'elaboració dels pressupostos de l'any 2021.

COMPTES MUNICIPALS

Secundària:

El 23 de juliol del 2020 el Ple Municipal va aprovar els comptes relatius a

1r ESO ������������������������������������������������������ 70

l'exercici de 2019, resumits en les següents xifres:

2n ESO ���������������������������������������������������� 53

1. Resultat pressupostari a 31/12/2019

3r ESO ������������������������������������������������������ 49

Drets reconeguts nets ����������������������������������������������������������������������������� 9.283.375,36 €

4t ESO ������������������������������������������������������ 46

Obligacions reconegudes netes ��������������������������������������������������������9.002.569,02 €

Batxillerat

1r batxillerat �������������������������������������������� 44 2n batxillerat ��������������������������������������������51 Cicle formatiu d'instal·lacions elèctriques i automàtiques: 19

Formació Professional Bàsica (Informàtica d'Oficina) ���������������������������������23 Total d'alumnes al centre ����������� 355

Resultat pressupostari ������������������������������������������������������������������������������� 280.806,34 € Crèdits gastats finançats amb romanent de Tresoreria �����������������329.592,83 € Desviacions positives de finançament ������������������������������������������������������������� 0,00 € Desviacions negatives de finançament ���������������������������������������������� 269.920,39 € Resultat pressupostari ajustat ��������������������������������������������������������� 880.319,56 € 2. Romanent de Tresoreria a 31/12/2019 Drets pendents de cobrament ������������������������������������������������������������ 2.083.253,80 € Obligacions pendents de pagament ��������������������������������������������������1.076.003,37 € Fons líquids de Tresoreria �������������������������������������������������������������������������4.200.184,19 € Romanent de Tresoreria total �����������������������������������������������������+5.207.434,62 € Saldos de dubtós cobrament �������������������������������������������������������������������� 63.058,59 €

EDUCACIÓ PERMANENT D'ADULTS

Excés de finançament afectat ����������������������������������������������������������������������������� 0,00 € Romanent de Tresoreria total (superàvit) ���������������������������������� 5.144.376,03 € Els resultats de l'exercici de 2020 no han sigut determinats en el moment de

Total alumnes ������������������������������������ 58

redactar el present informe.

192

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


SUBVENCIONS I AJUDES ATORGADES A L’AJUNTAMENT DURANT L’ANY 2020 Diputació Provincial Subvencions dineràries: Trofeus i medalles �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������502,96 € Esterilització de colònies de gats sense propietari �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������880,88 € Impressió i traducció de material turístic ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.045,16 € Prevenció de conductes addictives ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.150,00 € Activitats de promoció social. Equipament ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1.276,00 € Elaboració i avaluació de plans d'igualtat de gènere �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.382,44 € Activitats del Mariola Espai Jove ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.508,20 € Activitats de promoció social. Projecte d'inclusió social ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.812,00 € Promoció del turisme gastronòmic ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.954,76 € Activitats complementàries de la fireta de la Malena ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.038,50 € Igualtat d'oportunitats i prevenció violència de gènere ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2.196,16 € Activitats en matèria de ciutadans estrangers ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.450,25 € Campanya #juntsfemcultura ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.000,00 € Realització del Concurs de vestits de paper ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5.500,00 € Organització de tallers i accions formatives per a les PIMES ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.555,55 € Serveis socials d'atenció primària. Prestacions econòmiques d'emergència. �����������������������������������������������������������������������������������7.857,03 € Instal·lació i adequació de les finestres del mercat ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.000,00 € Elaboració del pla municipal d'accessibilitat universal ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.922,00 € Aportacions al Consorci provincial del servei de prevenció incendis ����������������������������������������������������������������������������������������������������12.615,33 € Pla Planifica: rehabilit edifici per a nou Ajuntament (projecte) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.130,20 € Serveis socials d'Atenció Primària. Ajuda a domicili ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31.818,09 € Minimització impacte Covid-19 en pimes, micropimes, professionals ����������������������������������������������������������������������������������������������36.205,00 € Prestacions per situacions extraordinàries derivades de la Covid-19 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 39.341,00 € Pla Planifica: adequació integral del poliesportiu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������269.562,21 € Pla Planifica: rehabilit edifici per a nou Ajuntament ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450.123,59 € Subvencions no dineràries: Subministrament de mascaretes i guants �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.965,30 € Vehicle elèctric destinat a Protecció Civil ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29.000,00 €

Estat

Pacte d’estat contra la violència de gènere ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.245,31 €

Generalitat Valenciana Subvencions dineràries: Segur del personal de Protecció Civil ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 600,00 € Foment de la lectura en les biblioteques ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������765,25 € Equipament de Protecció Civil �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.065,26 € Implantació qualitat turística en l' Oficina de Turisme i manteniment del Museu Valencià del Paper ����������������������������������� 1.400,60 € Equipament per a millorar l'accessibilitat al Museu de l'Espardenya ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.600,67 € Calendari festiu en honor a Sant Jordi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.813,25 € Material bibliogràfic per a la biblioteca ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3.717,53 € A centres residencials per despeses extres Covid-19. Despesa de capital ����������������������������������������������������������������������������������������4.334,62 € Adquisició de mobiliari i posada a punt del Museu Arqueològic �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4.422,11 € Foment participació ciutadana i associacionisme ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.000,00 € Activitats de joventut �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.152,45 € Voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.140,00 € Pagament de lloguers per a fer front a la Covid-19 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.949,46 € Manteniment de Gabinet psicopedagògic ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8.790,70 € Modernització del Museu Valencià del Paper �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.641,60 € Serveis socials atenció primària. Impacte Covid-19 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.063,00 € Activitats suport extraescolar per efectes negatius Covid-19 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14.101,18 € Manteniment agent de desenvolupament local (1) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.700,00 € Manteniment agent de desenvolupament local (2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.700,00 € Reparació de cobertura a l'edifici del Tapis ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14.880,82 € A centres residencials per despeses extres Covid-19. Despesa corrent ���������������������������������������������������������������������������������������������17.338,46 € Visites guiades al castell i informador turístic ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20.000,00 € Contractació d'un auxiliar administratiu i un auxiliar d'ajuda a domicili (EMPUJU) ������������������������������������������������������������������������� 22.214,01 € Formació de persones adultes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24.833,10 € Contractació d'un arqueòleg i un auxiliar administratiu (EMCORP) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������27.781,01 € Reactivació centres educació infantil a causa de la Covid-19 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������32.573,58 € Servei d'atenció a les famílies i a la infància (EEIIA) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33.650,00 € Contractació de 4 persones per a tasques de desinfecció per Covid-19 ����������������������������������������������������������������������������������������� 48.659,52 € Manteniment Conservatori de música �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49.246,55 € Escolarització a l'Escola Infantil Municipal ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 106.723,20 € Serveis Socials Generals �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 167.000,00 € Funcionament de la Residència de la tercera edat ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1.054.080,00 € Altres entitats La Caixa: Obra social amb fins socials ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3.000,00 € Total ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2.660.010,55 €

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

193


ENTITATS LOCALS AMB LES QUALS L'AJUNTAMENT HA COL·LABORAT O COOPERAT EN 2020 * AMABA Associació Mascotes Banyeres de Mariola. * Agrupació Musical “La Nova”. * Amics dels Reis Mags. * AMPA dels diferents centres escolars i educatius. * Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Lucentum”. * Asociación de Amigos de los Bailes de Salón. * Asociación Local de Jubilados y Pensionistas. * Asociación de Minusválidos. * Associació Cultural Font Bona. * Associació de Malalts d'Alzheimer. * Associació Serra Mariola. * Banyeres Unió Esportiva. * Banyeres Fútbol Sala. * CEIP Alfonso Iniesta. * Centre d'Estudis del Museu Valencià del Paper. * Centre Excursionista Penya Roja. * Club Bàsquet Banyeres. * Club Ciclista de Banyeres. * Club de Frontenis. * Club de Kárate Kankú. * Club de Tenis de Mesa. * Club de Tenis Pla Roig. * Club de Tiro Olímpico. * Club Deportivo Colombicultura la Malena. * Club Esportiu Promeses Banyeres. * Club Triatló. * Cofradía de Santa Lucía. * Colegio Fundación Ribera. * Col·lectiu Mussol. * Col·lectiu Serrella. * Comissió de Festes de la Malena. * Confraria de Sant Jordi. * Confraria de Santa María Magdalena. * Cruz Roja Española (Asamblea local). * Filaes de Moros i Cristians (subvencions ordinàries). * Formación Permanente de Adultos. * Fútbol Sala. * Grup Aires de Mariola. * Grup de Xirimites i Tabals El Braçal. * IES Professor Manuel Broseta. * Mancomunitat de l'Alcoià-Comtat. * Mariola Violeta. * Moto Club Banyeres 4x4. * Parroquia de Santa María. * Sociedad de Cazadores. * Societat Musical Banyeres de Mariola.

ENTITATS A LES QUALS L'AJUNTAMENT HA ATORGAT AJUDES HUMANITÀRIES AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTOS DE 2020 * Parroquia - Cáritas. Proyecto en Ranchi (India). * Parroquia - Cáritas, obras Casa-refugio en calle Felipe IV. * Casa Oberta, productos de limpieza para viviendas de apoyo a la inserción de jóvenes.

CULTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL Nombre de llibres i altres materials adquirits ������������ 350 Nous lectors inscrits ���������������������������������������������������������������50 Subvencions i ajudes rebudes per a la biblioteca: Foment de la lectura ���������������������������������������������������765,25 € Equipament biblioteca ��������������������������������������������� 3.717,53 € Donacions: De l'Institut de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputació Provincial d'Alacant. Generalitat Valenciana - Conselleria de Cultura i Educació. Primitivo Pla Alberola, Doctor en Història Moderna per la Universitat d'Alacant, va cedir a la Biblioteca Pública Municipal de Banyeres de Mariola, un lot de llibres que hi formava part de la seua biblioteca particular. Els llibres són, en la seua majoria, llibres d'Història sobre la especialitat de Primitivo Pla en Història Moderna. La cessió es va realitzar abans de la defunció de Primitivo Pla i està formada per 68 llibres. Aquest fons estarà, després de la seua catalogació, en una prestatgeria específica en la secció d'Història. Activitats de la Biblioteca Municipal. 14 de febrer. Presentació dels llibres “El pez naranja. Un libro para la felicidad”. Audiolibro, de Javier Martínez Balanza i la seua traducció al valencià per Elvira Ferre Tortosa. 27 de febrer. Presentació del llibre “Per quatre fanecades” de Jordi Pla. 6 de març. Animació a la lectura a la biblioteca, per als alumnes de 2n i 3r de primària. “Contes dins d'una caixa” per Núria Urioz.

194

MEMÒR I A

M UN I C I PAL


26 de setembre. Taller de lectura d'àlbums il·lustrats per a pares i mares, a cura de Clara Berenguer. Parc Municipal de Vil·la Rosario. 4 d'octubre. V Ruta de contacontes amb la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, a cura de Carles LLinares i Jordi Carbonell. Parc Municipal de Vil·la Rosario. 17 d'octubre. Celebració del Dia de les escriptores. “Allò que som” de Sibil·la Teatre. Textos d'Isabel-Clara Simó i Carmelina Sánchez-Cutillas. Casa de Cultura-Teatre Beneficència. 18 de desembre. Presentació del llibre “Amira. L'última flor de la muntanya” de Just I. Sellés. Casa de Cultura-Teatre Beneficència.

Subvencions i ajudes rebudes per a la programació teatral: Institut Valencià de Cultura �������������������������������������� 7.000 € Diputació Provincial d'Alacant ����������������������������2.049,00 € Acadèmia Valenciana de la Llengua ������������������� 700,00 € Ministeri de la Presidència, relacions amb les Corts i Igualtat ��������������������������������������������847,00 € Altres activitats teatrals: 25 i 26 de gener. VI Nits d'Humor. Confraria de Sant Jordi. Teatre Principal. 27 de desembre. “Allò que som”. Sibil·la Teatre. Teatre Principal. MÚSICA

TEATRE I DANSA PROFESSIONAL 1 de febrer. LÙ. Maduixa Teatre (2 sessions). Teatre Principal. 1 de març. PEPITA i MARIUA. Maria Juan i Pepa Cases. Teatre Principal.

18 de gener. RASCANYA (Celebració de la festa de Sant Antoni del porquet). A la Plaça Major. 8 de febrer. “De vuelta al soul”. Aretha y los Franklin. Les Nits del Principal. Teatre Principal.

8 de març. Mag Rubén Aparisi. Teatre Principal.

19 de juliol. CHRISTIAN PENALBA. Concert. Pati de la Malena.

4 de juliol. NUBE NUBE . PeriferiaTeatro. Parc Municipal de Vil·la Rosario.

24 de juliol. “Magnetismes”. INÈRCIA. Parc Municipal de Vil·la Rosario.

26 de setembre. HORTA. L'Horta Teatre (2 sessions). Parc Municipal de Vil·la Rosario.

31 de juliol. MORE THAN JAZZ. Jazz amb la Manco. Els concerts del Museu Valencià del Paper. Parc Municipal de Vil·la Rosario.

11 d'octubre. OYUN. El Fedito. Poliesportiu Municipal. 12 de desembre. HISTORIA DE UNA MAESTRA. Cactus Teatre. Teatre Principal. 20 de desembre. PINOTXO. Un musical d'aventures. Trencadís produccions. Teatre Principal.

19 de setembre. “La nit”. Francis Blanes al piano. Parc Municipal de Vil·la Rosario. 3 d'octubre. “Amb veu i vent”. Back to brass. Parc Municipal de Vil·la Rosario. 23 d'octubre. “Encadirats”. Dani Miquel i els MA, ME, MI, MO Músics. Parc Municipal de Vil·la Rosario. Subvencions i ajudes rebudes per a la programació musical: Institut Valencià de Cultura ������������������������������� 4.200,00 € Diputació Provincial d'Alacant ��������������������������� 3.500,00 € Altres activitats musicals: 9 i 11 de març. Audicions dels alumnes del Conservatori Municipal. Teatre Principal. 18 de juliol. Concert d'estiu de la Societat Musical Banyeres de Mariola. Parc Municipal de Vil·la Rosario. 9 d'octubre. Concert de celebració del 9 d'octubre de l'Agrupació Musical La Nova. Parc Municipal de Vil·la Rosario.

"Historia de una maestra", de Cactus Teatre. 12 de desembre de 2020.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

1 95


21 de desembre. "El dia més curt". Festa Mundial del cinema curt. Casa de Cultura-Teatre Beneficència. 28 de desembre. “Mascotas 2”. Teatre Principal. CONFERÈNCIES, CURSOS, PRESENTACIONS 29 de gener. Jornades de cultura clàssica. “La nostra cultura clàssica. Arqueologia i època antiga a Banyeres i el seu entorn”. A cura d'Ignasi Grau Mira, arqueòleg catedràtic de la Universitat d'Alacant. 31 de gener. “Educar en las emociones, en las suyas y en las nuestras”, a cura de Lucía Galán, metgessa Exposició "Confinament", de Josep Miquel Martínez Ferre.

pediatra. Organitzada per l'AMPA del CEIP Alfonso Iniesta, amb la col·laboració de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola.

EXPOSICIONS A L'ESPAI EXPOSITIU DEL TEATRE. Del 28 de febrer al 15 de març. Exposició dels cartells presentats al concurs de les Festes de Moros i Cristians 2020. Del 2 al 18 d'octubre. III Exposició genealògica dels cognoms FERRE-CERDÁ i SEMPERE-CORTÉS, de José Antonio Miró Sempere.

ALTRES ACTIVITATS 19 de gener. Dia de la llonganissa. Celebració de la Festa de Sant Antoni del porquet. Foguera, música i actuació del grup folk RASCANYA. Amb la col·laboració del Grup Scout Edelweiss i l'Agrupació Musical La Nova.

Del 23 d'octubre al 2 de novembre. Exposició de pintura “Amb el castell vigilant”, de Jami Blanes Verdú.

22 de febrer. Desfilada de Carnestoltes, amb la par-

6, 7, 8 de novembre i 11, 12, 13, 18, 19 i 20 de desembre. Exposició Fotogràfica “Confinament”, de Josep Miquel Martínez Ferre.

l'Agrupació Musical La Nova.

CINEMA

ticipació de la Colla de dolçaines i tabals El Braçal i

FESTES DE SANTA MARIA MAGDALENA 2020. #Juntsfemlamalena * 3 de juliol. Taller de hip-hop i funky-jazz a cura de Dance Center València. Parc de Vil·la Rosario.

Del 7 al 9 de juliol. CINE A LA FRESCA 2020. Pati de la Malena: * Como entrenar a tu dragón 3. * Bajo el mismo techo * Yesterday. 10 de juliol. Rural filmfest 2020. Curtmetratges sobre temàtica rural i eco: Listen Papa!, Savis de l'Horta, RibunFood, DryTears of the Aral, Riafn, Vaca. Pati de la Malena. 16 de juliol. Documenta memòria: “El patronato”. Casa de Cultura-Teatre Beneficència.

* 4 de juliol. Teatre Infantil. “NUBE, NUBE”. PeriferiaTeatro. Parc de Vil·la Rosario. * 7, 8 i 9 de juliol. Cinema a la fresca. Pati de la Malena. * 15 de juliol. #Juntsfemesport: Entrenament cardio, a cura de Laura Silvestre. Parc Municipal de Vil·la Rosario. * 17 de juliol. Ofrena de flors estàtica en l'ermita. * 18 de juliol. Missa Major.

196

MEMÒR I A

M UN I C I PA L


* 18 de juliol. “Viatgem amb el pasdoble”. Concert d'estiu de la Societat Musical Banyeres de Mariola. Parc de Vil·la Rosario. * 19 de juliol. Homenatge als majors amb l'actuació de Christian Penalba. Pati de la Malena. * 22 de juliol. Dia de la patrona. * 24 de juliol. Concert d'Inèrcia. Parc de Vil·la Ro-

Regidoria de ServeisSocials, Comité d ' Agermanament , Mercat i Transparència BENESTAR SOCIAL

sario. * 25 de juliol. Ruta i gimcana.

PROGRAMES

CELEBRACIÓ DEL 9 D'OCTUBRE: * 4 d'octubre. Conta-contes (Carles LLinares i Jordi Carbonell) amb la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat al Parc de Vil·la Rosario. * 9 d'octubre. Concert extraordinari de l'Agrupació Musical La Nova al Parc de Vil·la Rosario. * 11 d'octubre. Actuació d'El Fedito amb l'espectacle “OYUN”. Poliesportiu Municipal. 17 d'octubre. Dia de Banyeres. Celebració de la donació per Jaume I a Jofré de Loaysa de les viles i castells de Banyeres i Serrella. Amb les actuacions i col·laboració de: Coral Mariola, Francis Blanes (piano), Taller de Danses i Grup de Teatre Jove. NADÀLIA 2020. Organitza Ajuntament de Banyeres de Mariola al Teatre Principal: * 20 de desembre. “Pinotxo. Un musical d'aventures”. Trencadís produccions. * 29 de desembre. Cinema “Mascotas 2”.

Informació, orientació i assessorament dels recursos de Serveis Socials. En aquest programa s’ha atés un total de 1.343 persones, a les quals se’ls ha facilitat els següents serveis: * Informació i assessorament a 269 persones. * Tramitació de recursos a 1.046 persones. * Derivacions a altres serveis o recursos a 32 persones. S’ha atés als següents col·lectius de població: Persones majors ��������������������������������������������������������������������621 Famílies �����������������������������������������������������������������������������������100 Persones amb diversitat funcional ������������������������������������61 Malalts mentals ��������������������������������������������������������������������������2 Aturats ������������������������������������������������������������������������������������360 Immigrants ������������������������������������������������������������������������������� 62 Reclusos ��������������������������������������������������������������������������������������� 0 Dones ������������������������������������������������������������������������������������������� 6 Drogodepenents �������������������������������������������������������������������������1 Valoració de les persones en situació de dependència. Expedients inicials ������������������������������������������������������������������ 51 Valoracions ������������������������������������������������������������������������������� 67 Seguiments ������������������������������������������������������������������������������� 23 Programa: ”Nadal entranyable”. Per a persones majors que visquen soles i no tinguen ningú amb qui passar les Festes de Nadal. Per a aquest any 2020 no hi ha hagut programa degut a la crisi sanitària de la Covid-19. Programa de teleassistència domiciliària. S’han tramitat un total de 18 sol·licituds. Activitats per a persones majors: * 4 Octubre. Homenatge als nostres majors. Degut a la crisi sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19, pel bé de tots i totes i per evitar aglomeracions, enguany no es va poder celebrar.

Pinotxo. Un musical d’aventures. Trencadís produccions. 20 de desembre de 2020.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

1 97


* Servei d'ajuda a domicili: S’ha intervingut en un total de 26 casos, dels quals 23 han estat atesos per a cures de caràcter personal, com higiene personal, supervisió de medicació, acompanyament i 3 en cures de caràcter psicosocial i educatiu, com l' aprenentatge d'hàbits de vida saludables i suport per a la integració en la comunitat. Servei “Menjar a casa", es repartix a un total de 19 persones. A més, les auxiliars reparteixen els menjars corresponents al menjador de l'Escoleta Infantil de Banyeres de Mariola. Prestacions econòmiques individualitzades d'emergència. S’han rebut un total de 73 sol·licituds, de les quals s’han aprovat: * 49 per a necessitats bàsiques d'alimentació i higiene personal. * 3 per a lloguer de vivenda. * 1 per a despeses farmacèutiques extraordinàries. * 11 per a necessitats bàsiques d'alimentació i lloguer. * 2 per a necessitats bàsiques d'alimentació i subministraments bàsics. * 1 per a desenvolupament personal per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en la vivenda per a persones majors. * 6 sol·licituds han sigut denegades per superar els ingressos econòmics.

de Violència de Gènere de la Subdelegació del Govern a Alacant. En aquesta taula es treballa de manera multi i interdisciplinar amb l'objectiu fonamental de millorar la qualitat de les intervencions a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles. Es va aprovar el Protocol d'abordatge i actuació integral contra la violència de gènere de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola.

ACTIVITATS REALITZADES PEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS * XXX Jornades de la dona i per la igualtat. Amb coordinació amb la Regidoria de Cultura: * Dijous 5 de març. Projecció d'una història sobre les dificultats i el poder de les dones en la comunitat a la que pertanyen. Casa de Cultura. * Dissabte 7 de març. Viatge de convivència a la Vall d'Uixó.

Prestació Renda Valenciana d'Inclusió Social. Tramitades 9 sol·licituds, de les quals 6 han sigut aprovades i 3 estan en tràmit. Gentre geriàtric de Banyeres de Mariola. Per part de l'Ajuntament, es realitza un seguiment mensual al Centre Geriàtric en el que es comprova que es complisca la normativa que regula el funcionament d'aquest tipus de centres. També es realitza una comissió anual de seguiment amb els directius del centre i els representats de l'Ajuntament. Punt d'Atenció a la Dona a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. Continua aquest projecte d'assessorament a la dona en relació a estereotips, desigualtats i/o agressions sexistes de la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat, prestat per una agent d'igualtat. Degut a la pandèmia per la Covid-19, des del mes de març, aquest servei es presta només telefònicament. Taula de Coordinació de Violència de Gènere a Banyeres de Mariola. Es va realitzar el 15 de gener de 2020. Vam comptar amb l'assistència de Modes Salazar, Cap del Programa

Viatge amb motiu del Dia de la dona a la Vall d'Uixó. 7 de març de 2020.

* Elaboració del I Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. * Servei d'Orientació i Assessorament Legal a persones estrangeres residents a Banyeres de Mariola. Projecte OrientArte”. Realitzat al juliol i setembre. * Projecte d'Inclusió Social per a persones amb diversitat funcional i psíquica: Banyeres de Mariola en Moviment. Realitzat al juliol i setembre. * Curs on line dirigit a dones “Traza tu propia vida. Crea tus propios planes”.

198

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


ACTIVITATS FINANÇADES AMB FONS DEL PACTE D'ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE * Disseny i creativitat en la publicitat XXX Jornades de la dona i per la igualtat. * Pintura Mural d'Igualtat. Disseny i pintada d'una paret de 8 x 6 metres amb temàtica d'igualtat (aparcaments d'El Clot). * Teatre professional “Pepita i Mariua”. * Material Punt Violeta: llibretes amb el lema “L'amor no fa mal” que es va crear l'any passat amb els fons del Pacte d'Estat. * Material Punt Violeta: ventalls amb el lema “L'amor no fa mal” i un test per a detectar discriminacions de gènere. * Taller “Descubre tu perfil profesional” realitzat al juliol i sessions individuals de coaching amb les participants. * Campanya de sensibilització contra comportaments masclistes.

ALTRES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE Activitats impartides per professionals del Centre Dona

Tallers 2n BAT: * Taller 1 "Noves masculinitats". * Taller 2 "Història del feminisme". * Taller 3 "Llenguatge inclusiu".

EQUIP ESPECÍFIC D'INTERVENCIÓ AMB INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA - (EEIIA) A finals del 2008 l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, va incorporar al personal de lÁjuntament l'Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA), servei dependent de la Conselleria de Benestar Social. Aquest equip específic té caràcter interdisciplinar, és d'àmbit municipal i són els Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica els encarregats de la derivació de les intervencions que consideren pertinents. EEIIA és un servei gratuït adreçat a tota la població de Banyeres de Mariola. Des d'aquest servei es tracten diverses problemàtiques ocasionades per situacions de conflicte o vulnerabilitat familiar que puguen resoldre's a través d'orientació psicosocial, mediació familiar o teràpia familiar.

Rural d'Elda, depenent del Centre Dona 24 hores. Gener

L'objectiu és la intervenció i també va dirgida a xiquets,

i febrer.

xiquetes i adolescents que es troben en una situació

Tallers al Col·legi Alfonso Iniesta de 3r a 6é: * Taller "Aprenent la igualtat". * Taller "La meua familia és un equip". * Taller "Rols de gènere". Tallers a l'IES Professor Manuel Broseta: Tallers 1r i 2n ESO: * Taller 1 "Rols de gènere". * Taller 2 "Mites de l'amor romàntic". * Taller 3 "Consentiment".

de vulnerabilitat, risc (amb o sense declaració), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i a quantes altres persones es considere necessari intervenir per a aconseguir el o els objectius establits al pla de treball. Les actuacions dins de la intervenció podran ser individuals, familiars o grupals i es realitzaran a través de les tècniques d'orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia. La finalitat de les quals serà la consecució dels

Tallers 3r ESO i 1r FP Bàsica:

objectius plantejats després de la valoració i diagnòstic

* Taller 1 "Mites de l'amor romàntic". * Taller 2 "Consentiment". * Taller 3 "Diversitat sexual".

Durant l'any 2020 s’han atés en l'EIIA un total de 69 ex-

Tallers 4t ESO i 2n FP Bàsica: * Taller 1 "Consentiment". * Taller 2 "Diversitat sexual". * Taller 3 "Noves masculinitats".

de la situació. pedients de menors del municipi. En aquest any tan difícil, marcat per l'aparició de la Covid-19, s’ha habilitat un telèfon d'atenció psicològica, el 636 899 327, mitjantçant el qual s’ha atés 7 famílies més

Tallers 1r BAT:

per les conseqüències relacionades amb la pandèmia i

* Taller 1 "Consetiment". * Taller 2 "Noves masculinitats". * Taller 3 "(Des)igualtat en la publicitat".

la Covid-19 ha causat en la població general: soledat,

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

1 99

amb la finalitat de pal·liar els efectes emocionals que ansietat, estrés…


COMERÇ I MERCAT Comerç CURS ON LINE PER A COMERÇ, amb el títol “Aprofita les oportunitats que oferixen les xarxes socials a la teua empresa”. Aquest curs es dividia en quatre sessions: * Sessió 1: "Disseny d'una estratègia digital". * Sessió 2: "Xarxes socials orgàniques". * Sessió 3: "Anuncis a Facebook i Instagram Ads". * Sessió 4: "Comunicació en xarxes socials". CAMPANYA DIVENDRES NEGRE. Va tindre lloc el dia 27 de novembre, amb diferents descomptes en les tendes que van participar a la campanya. CAMPANYA DE NADAL “CONTA’M UN CONTE”. Durant el mes de desembre, cada dia per les xarxes socials, es va donar a conéixer el testimoni de cada comerç amb un vídeo en el que cadascun contava el seu Conte de Nadal. En aquesta campaya hi va haver dos premis:

* Arribat el mes d'abril, les festes quedaren ajornades i a data 29 d'abril de 2020 es va haver de convocar una Junta Extraordinària de la Comissió de Festes de Sant Jordi per una aplicació online, degudes les circumstàncies. Després de consultar amb tota la comunitat festera, així com amb els capitans de les diferents comparses, la decisió unànime fou suspendre definitivament les festes de l'any 2020. * Les Festes de la Malena van estar organitzades pels nascuts en la quinta del 1995. Volem agrair la seua tasca, tant o més especial que altres anys, per les circumstàncies que se’ls presentaven amb la problemàtica de la pandèmia. Els actes organitzats es van convertir en activitats culturals, on es complien totes les mesures de seguretat, amb el treball conjunt dels membres de la Junta, la Regidoria de Cultura i la Regidoria de Festes. * Continuant amb la iniciativa de l'any anterior, aquest any han sigut els quintos del 1970 els que han format l'Associació dels Reis Mags, que amb el seu treball i bon fer han aconseguit que la màgia dels Reis haja pogut arribar al nostre poble. Els més menuts i la gent del nostre poble va poder gaudir de la visita a l'Assentament Reial on els Reis Mags d'Orient estaven esperant-los.

PROTOCOL

* Premi de 2.000 €. Rally Nadalenc. Premi per a gastar en una hora i mitja als comerços que van participar a la campanya. 22 de desembre. * Sorteig d'una cistella de Reis amb un valor de 800 €. 7 de gener.

S’ha rebut a l'Ajuntament i han signat al Llibre d'Or les següents personalitats:

Mercat * Instal·lació i adequació d'una part de les finestres del mercat. * Reparació i pintura dels carros dels mercaders.

* Dia 7 d'agost. Pren possessió del càrrec com a Regidor Jordi Amorós Francés.

Regidoria de Festes, Protocol , Patrimoni i Turisme FESTES * Celebració el dissabte 18 de gener de la Festivitat de Sant Antoni o Dia de la llonganissa amb una foguera a la plaça Major. Amb l'actuació de l'Agrupació Musical "La Nova" i grup Rascanya. * Les festes de Sant Jordi van ser les primeres en trobar-se afectades per l'estat d'alarma que va generar la Covid-19. En concret ja no es van poder celebrar en primer lloc les tradicionals entraetes.

* Dia 23 de juliol. Pren possessió del càrrec com a Regidora María Dolores Gil López.

* Dia 22 d'octubre. Joan Piquer Huerga. Director General de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana * Dia 4 de desembre. Isaura Navarro Casillas. Secretaria Autonòmica de Salut Pública i Sistema Sanitari Públic.

PATRIMONI Activitats dels museus. 8 de gener. Els museus de Banyeres van restablir la normalitat després d'un període de condicionament dels mateixos: * Instal·lació d'un ascensor al Museu del Paper que ja es troba en funcionament. * Reparació del sòl del Museu de l'Espardenya.

200

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


* Revestiment de les humitats del Museu de la Farmàcia i recol·locació dels panells. * Adequació de l'entorn de la Torre Font Bona després d'haver-la deixat exempta de les cases contigües. A partir del dimecres 8 de gener es va restablir el Taller d'espart impartit per Ramón Cruz amb la col·laboració del Museu de l'Espardenya. Aquest és gratuït i es desenvolupa tots els dimecres de 17 a 19 h. al Museu de l'Espardenya (encara que ara en hivern a causa del fred s’ha emplaçat eventualment a la biblioteca de l'edifici del Museu de Paper). 23 de gener. Es va celebrar la “Noche Q 2020” en Madrid, on l'alcalde, la directora dels museus, la tècnica d'activitats turístiques i la regidora de patrimoni, van rebre el diploma on s’acreditava la certificació del Museu Valencià del Paper dins del distintiu de "Q" de Qualitat Turística avalat per l'Institut de Qualitat Turística Espanyol.

Taller de la maleta didàctica de la Prehistòria. 18 de febrer de 2020.

18 de febrer. El personal de museus va realitzar a les instal·lacions del Col·legi Fundació Ribera el Taller de la maleta didàctica de la Prehistòria a 25 alumnes de 3er curs de Primaria. 25 de febrer. La Regidoria d'Educació, juntament amb els Museus de Banyeres de Mariola, van organitzar el taller “Ens vestim d'íbers” per als alumnes de 4t de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta. 28 de febrer. Visita de 43 alumnes i 2 professors de 2n curs de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta qui van conéixer de primera mà i acompanyats del personal del Museu Valencià del Paper. 1 de març. A les 12:00 h, es va realitzar la visita als treballs d'adequació de l'entorn de la Torre Font Bona a càrrec de Jaime Giner (arquitecte) i J. Ramón Ortega (arqueòleg), per tal de donar a conèixer al conjunt de la població les noves troballes arqueològiques després de l'ultima actuació.

"Noche Q 2020" a Madrid. 23 de gener de 2020.

29 de gener. Vam rebre la visita al Museu Valencià del Paper dels alumnes del CRA Castell de Carbonera d'Otos (València), qui a més de visitar el museu van realitzar el Taller de reciclatge de paper. El nombre de visitants va ser 43 alumnes i 11 mestres.

4 de març. Personal de museus es va traslladar a les instal·lacions del Col·legi Fundació Ribera per a realitzar el Taller de la maleta didàctica del Museu de l'Espardenya per a 25 alumnes de 1er d'ESO.

10 de febrer. Els alumnes de 2n d'ESO del I.E.S Pare Vitoria d'Alcoi van visitar el Museu Valencià del Paper dins de les activitats programades pel centre educatiu dins de la seua Setmana Cultural.

4 de març. La Regidoria d'Educació, juntament amb els Museus de Banyeres de Mariola, van organitzar el taller “Ens vestim d'íbers” per als alumnes de 5é de Primaria del Col·legi Fundació Ribera.

13 de febrer. Professors i mestres dels centres escolars de Banyeres de Mariola, juntament amb la direcció de museus, es van reunir per iniciar un nou seminari promogut pel Departament de museus. En aquesta ocasió l'objectiu de la formació del professorat és la preparació de l'alumnat per a la gravació de podcast per a la Ruta dels Molins.

7 de març. A les 19:00 h, 200 persones van assistir a la presentació del documental “Etnobotànica i cultura popular a Banyeres de Mariola. Luis Domènech “Casporrí”, un nou vídeo inclòs dins del projecte del Museu de la Paraula, iniciat amb “L'últim moliner de Banyeres de Mariola. Daniel Vilanova”.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

201


11 de març. Visita de 43 alumnes i 2 professors de 2n curs de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta, per conéixer el Museu de l'Espardenya i el Museu Arqueològic Torre Font Bona. A partir del divendres 13 de març. Els museus de Banyeres de Mariola, seguint les recomanacions de les autoritats competents davant la situació provocada per la Covid-19, van tancar les seues portes, deixant de rebre visites i suspenent qualsevol tipus d'activitat programada. Març – Abril – Maig Durant els mesos que va durar el confinament domiciliari, el personal de museus de Banyeres va realitzar treballs interns propis dels museus, així mateix també es va desenvolupar una important tasca de generació de contingut a les xarxes socials per fer arribar el patrimoni de Banyeres de Mariola al públic general. Finalment, després del període de confinament, els museus de Banyeres de Mariola van reobrir les seues portes al públic el dissabte 30 de maig, seguint tots els protocols de seguretat per a que els nostres visitants puguen gaudir de la seua visita. Juny Durant el mes de juny es va donar continuïtat als treballs de gravació d'un nou documental sobre els costums i tradicions del nostre municipi, comptant amb la col·laboració de diverses entitats, associacions, hostalers i veïns del nostre poble. Juliol

"INFANTIL" * Accèsit. Zipi i Zape. Adelina Montava Albero. * 3r Premi. De Passeig. Adriana Barceló Belda. * 2n Premi. Marisol. Paz Blanes Pérez. * 1r Premi. Limrecré. Rebeca Lorente Albertos. "ACTUAL" * 3r Premi. Vobom. Ana Cantos Francés. * 2n Premi. The Last Tale. Lourdes Poveda Martín. * 1r Premi. Tardor. Teresa Domenech Botella. "ÉPOCA" * 3r Premi. Frozen (200 €). Teresa Albero Blasco. * 2n Premi. Escarlata O’Hara (300 €). Ángela Lorenzo Díaz. * 1r Premi. Nankuru Nai Sa (350 €). Nuria Samper del Pino. "NOCHE" * 3r Premi. Papallona. Esther Balsalobre Calatayud. * 2n Premi. Exonerar. Sarai Martí García. * 1r Premi. De Gala. María Jesús Belda Pastor. "NOVIA" * 2n Premi. White Pearl. Lucía Genís Oltra. * 1r Premi. Denis. Alina Martí García.

31 de juliol. Es va celebrar al Parc Municipal Vil·la Rosario “Els concerts del Museu Valencià del Paper” que va comptar amb l'actuació del grup “More than jazz”. Aquest acte va comptar amb la col·laboració de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Agost – Setembre Durant els mesos d'agost i setembre el personal de museus de Banyeres de Mariola va centrar els seus esforços en l'organització de la XII edició del Concurs de Vestits de Paper que es va celebrar el 25 de setembre al Teatre Principal. Aquest any el concurs es va celebrar sense públic degut a la situació provocada per la Covid-19. Va comptar amb un total de 17 participants repartits en les diferents categories del concurs. Els premiats van ser: XII edició del Concurs de Vestits de Paper. 25 de setembre de 2020.

202

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


Octubre Durant el mes d'octubre es van realitzar els tallers didàctics organitzats junt amb la Regidoria d'Educació: * 21 d'octubre. Taller “Jocs en l'antiguitat” per als alumnes de 2n de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta i el Col·legi Fundació Ribera. * 22 d'octubre. Taller d'etnobotànica dirigit als alumnes de 6é de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta i Col·legi Fundació Ribera. * 21 d'octubre. Inauguració a la sala d'exposicions temporals del Museu Valencià del Paper l'exposició amb els vestits guanyadors i premiats en el XII Concurs de vestits de paper. * 28 d'octubre. Es va comunicar per part del Institut per a la Qualitat Turística Espanyola el manteniment del distintiu "Q" de Qualitat Turística per al Museu Valencià del Paper.

quen a la desestacionalització, qualitat, sostenibilitat i accessibilitat dels nostres recursos turístics. En aquest sentit hem plantejat aquest projecte: Banyeres, per un 100%... Banyeres, per un 100% Q-Qualitat Turística. Des de finals de desembre del 2019 hem treballat en la certificació de la "Q" de Qualitat Turística de l'Oficina de Turisme i el 24 d'octubre de 2020 vam superar amb èxit una auditoria externa i vam aconseguir avalar els nostres serveis amb la norma UNE-ISO 14785: 2015. Gràcies al sistema de qualitat hem pogut implantar a totes les àrees (direcció, acollida, màrqueting i infraestructures) un mètode de treball que reuneix tots els requisits per a satisfer les necessitats del nostres visitants.

Novembre 13 de novembre. Es va realitzar el taller “L'evolució humana” al parc de Vil·la Rosario dirigit als alumnes de 5é curs de Primaria del CEIP Alfonso Iniesta i Col·legi Fundació Ribera. Degut a l'agreujament de la situació provocada per la Covid-19 al nostre municipi i seguint el decret d'alcaldia, els museus de Banyeres de Mariola van tancar les seues portes des del 18 de novembre fins que la situació millore. Desembre Durant els primers dies de desembre, personal de l'Institut d'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat d'Alacant (INAPH) i de museus de Banyeres de Mariola ha realitzat prospeccions a diverses zones del municipi.

Disseny dels logotips "Banyeres per un 100%".

Banyeres, per un 100% Turístic.

TURISME La Regidoria de Turisme ha dut a terme durant 2020 les següents actuacions:

PROJECTES Pla estratègic: Banyeres, per un 100%... Des de la Regidoria de Turisme estem treballant en la posada en marxa d'un pla estratègic per a millorar la projecció i imatge de la nostra localitat, Banyeres de Mariola, i del nostre territori. Volem que totes les accions promogudes des del nostre Ajuntament, i especialment les actuacions del Departament de turisme contribuïs-

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

203

Conveni Xarxa Tourist Info. Tramitació de la renovació del conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Banyeres de Mariola per al desenvolupament del programa Tourist Info, a través del manteniment i actualització en aquesta xarxa de l'Oficina d'Informació Turística del municipi. Amb aquesta renovació del conveni amb la Xarxa de Tourist Info ampliem els nostres serveis amb un punt d'informació al castell. Visites guiades * Realització de visites guiades pel municipi. La programació s’ha vist afectada per la crisi sanitària Covid-19. Finalment s’han realitzat les següents amb la col·laboració de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat:


* Rutes guiades 20 Mils - Ruta paisatgística. Cap-

* Tramitació de la sol·licitud i declaració de "Festa d'In-

vespre en els Miradors.

terès Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana" la

* Naturbalance '20 - Esport en la naturalesa. * Ruta guiades 20 Mils - Ruta micològica al Molí l'Ombria. * Per segon any consecutiu hem posat en marxa un Escape Room nocturna al castell per a millorar l'oferta

Festa i Fira en honor a Santa Maria Magdalena. Banyeres, per un 100% Gastronòmic. * Aquest any no s’han pogut celebrar aquest tipus d'esdeveniments gastronòmics, com la fira “Alicante Gastronómica”, si bé hem fet una campanya de promoció a les xarxes socials. El nostre objectiu ha sigut

del nostre municipi. Durant el 2020 s’han dut a terme

promocionar el turisme gastronòmic per a establir una

dos escape rooms: “El còdex del astròleg” i “La traïció

connexió directa amb el territori, la seua gent i el seu

del moro”.

patrimoni.

Gestió integral del castell. Per tercer any consecutiu continuem amb el programa oficial de visites guiades amb regularitat al castell. Enguany la gestió integral del castell ens ha permès augmentar l'oferta de visites

DIFUSIÓ Pla estratègic per a la gestió de Xarxes Socials.

guiades; a més ha suposat una millora en la qualitat de

Les xarxes socials són una de les eines de comunicació

l'oferta turística de la nostra destinació i la professio-

que tenim amb el turista/usuari de l'Oficina de Turis-

nalització del servei. Aquestes visites s’han dut a terme

me, però amb la crisi sanitària ha adquirit una major

tots el divendres, dissabtes i diumenges. En total s’han

rellevància. Enguany un dels objectius que ens havíem

desenvolupat 280 visites guiades, a banda s’ha mantingut un horari per a visitar el castell de forma lliure, sumant així un total de 2.500 persones que han visitat

marcat era millorar la nostra presència en les xarxes, per a la qual cosa hem elaborat una estratègia de gestió i màrqueting.

el castell durant l'any 2020.

Campanyes de promoció.

Atenció visitants. A finals del 2020 s’havien atés apro-

Campanya de promoció Festes de Moros i Cristians en

ximadament 1.500 persones, mitjançant tots els servicis

honor a Sant Jordi: #Repte. Il·lustra les nostres festes de

que s’ofereixen: presencial, telefònic, WhatsApp, xarxes

Moros i Cristians.

socials, correu electrònic i correu postal. Cal tenir en

"Banyeres des de la finestra" en col·laboració amb el De-

compte que enguany l'oficina ha estat tancada de març

partament de cultura i patrimoni.

a juny i no s’ha assistit a fires ni punts d'informació.

Punts d'informació turística i assistència a fires.

Altres.

La situació sanitària no ha permès posar en marxa punts

* Punt d'informació col·laborador Parc Natural de la

d'informació turística ni assistir a fires enguany.

Serra de Mariola.

Xarxes Socials.

* Servei d'obertura al públic del Museu de la Farmàcia. * Gestió i coordinació de l'obertura i personal del cas-

* Gestió de la Pàgina Web de Turisme: www.banyeresdemariolaturisme.com

tell.

* Coordinació de les Xarxes Socials Instagram i Face-

Banyeres, per un 100% Festes d'Interès Turístic.

book de @banyeresturisme.

* Declaració de "Festa d'Interès Turístic Local de la

l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, en els apartats

Comunitat Valenciana" a les Festes de Santa Llúcia.

* Difusió d'esdeveniments de turisme en l'App de d'agenda, interès general, festes i turisme.

* Tramitació de la sol·licitud i declaració com a "Festes

* Promoció de l'Agenda d'activitats turístiques i cul-

d'Interès Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana"

turals a través del servei WhatsApp de la Oficina de

a les festes en honor a la Relíquia de Sant Jordi.

Turisme.

204

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


Logo commemoratiu de l'aniversari de l'Oficina de Turisme.

* Celebració digital del 10é aniversari de l'Oficina de Turisme-Webinar. Creació d'un logo i una campanya de promoció en xarxes socials. Publicacions en mitjans de comunicació. * Guia de turisme de la Comunitat Valenciana 2020 (Periódico Levante). * La Muntanya Màgica - Turisme (El Nostre Ciutat). * Anunci per a la promoció de Banyeres, "Per un 100% gastronòmic" (El Nostre Ciutat). Altres * Atenció a una trentena de viatgers que estaven realitzant el Camí del Cid i sol·licitaven segellar el seu salconduit, per acreditar haver passat pel nostre poble. * Col·laboració i suport amb fullets del nostre municipi a l'estand de Costa Blanca en FITUR. * Gestió dels continguts de la pantalla tàctil d'informació turística de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat instal·lada al costat de la Oficina de Turisme. * Gestió per a reposar la senyalització turística d'entrada al municipi amb el Patronat Costa Blanca.

SUBVENCIONS Tramitació Tramitació de subvencions per al desenvolupament de diversos projectes turístics. Subvencions rebudes Concessió per part de Turisme Comunitat Valenciana de les següents ajudes amb un finançament del 60% del seu cost: * Subvenció per a la millora i competitivitat dels recursos i destinacions turístics. Subprograma 2.3. Su-

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

205

port a prestacions de serveis turístics: “Banyeres, per un 100% Turístic!!!”. Visites guiades castell i informador turístic. * Subvenció per a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístics. Subprograma 2.2. Impuls a la imatge de les destinacions turístiques: Banyeres, per un 100% Festes d'Interès Turístic!!! Promoció del calendari festiu en honor a Sant Jordi. Banyeres de Mariola. 2020 * Subvenció per a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístics. Subprograma 2.1. Certificació de sistemes en recursos i serveis turístics: “Banyeres, per un 100% Q-Qualitat Turística!!!”. Implantació de la Q de Qualitat Turística en l'Oficina de Turisme i manteniment en el Museu Valencià del Paper. * Concessió per part del Patronat de Turisme Costa Blanca de les següents ajudes amb un finançament del 90% del seu cost: * Finançament de les despeses derivades de comunicació i màrqueting digital - Impressió material promocional turístic. * Finançament de les despeses derivades de la promoció de l'oferta turística. Promoció del turisme gastronòmic. “Banyeres, per un 100% gastronòmic”, “De tapa en tapa assaborint la Mariola 2019” i “Alicante Gastronómica 2019”. Col·laboracions * Renovació del compromís amb l'Associació Serra Mariola. Aquesta associació, impulsada per la Universitat Politècnica d'Alcoi, pretén dinamitzar el turisme dels municipis que envolten la Serra de Mariola. * Continuació com a membres de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat i suport de les seues xarxes socials i web. * Difusió del patrimoni dels municipis que componen l'Associació Serra Mariola. * Col·laboració amb el Parc Natural de la Serra Mariola en la difusió de les seues publicacions. * Participació en el programa “Senderisme entre muntanyes”, organitzat per la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. * Suport de les iniciatives de Costa Blanca i Turisme Comunitat Valenciana. * Participació a diferents mitjans de comunicació (À punt, Intercomarcal Televisión, Cadena Ser...) amb entrevistes. Formació * Assistència per part del personal de l'Oficina de Turisme a cursos i jornades formatives de Turisme Comunitat Valenciana.


Regidoria d ’ Esports i Joventut, Promoció Econòmica i ADL ESPORTS Enguany ha estat un any atípic que ha afectat al normal desenvolupament de les activitats. El Poliesportiu Municipal ha estat totalment tancat des del 15 de març fins al 25 de maig. A partir d'aquest dia, es va permetre les activitats de tennis i pàdel. Des de l'Ajuntament es va aprofitar aquesta circumstància per dur a terme millores de les instal·lacions, especialment en el pavelló cobert. Així s’han fet les següents actuacions: * Eliminació dels seients individuals de la grada que suposaven un niu elevat de brutícia. * Reordenació de les màquines del gimnàs. * Instal·lació de portes d'emergència. * Pintura de tot el pavelló cobert. * Folrat de pilars del pavelló. * Substitució de xapes de protecció a les grades.

A partir del 25 de maig, es va produir una obertura progressiva del poliesportiu, iniciant l'activitat d'esports sense contacte, com tennis i pàdel. Quant a la piscina municipal, l'Equip de govern va decidir obrir-la, però únicament per al bany esportiu amb aforament limitat i per als cursets de natació. Setembre. Es va reprendre la activitat amb la nova normalitat, iniciant les activitats de totes les modalitats esportives que es poden practicar al nostre poble. 6 de novembre. Degut a l' evolució de la pandèmia es tornaven a aplicar restriccions segons la Resolució de 6 de novembre de 2020 de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establia que únicament es permet la pràctica d'esports de contacte per als esports federats o de l'àmbit dels Jocs Esportius de la CV. Fora d'aquest àmbit, els esports seran sense contacte físic o per parelles. Aquesta resolució ha suposat la suspensió de la lliga local de futbol sala. Novembre. A pesar d'aquestes mesures, en novembre es va viure un repunt en la incidència al nostre poble i per responsabilitat, l'Equip de govern va decidir tancar tant el pavelló cobert com les pistes exteriors per a qualsevol pràctica esportiva de contacte. Aquesta mesura es va mantindre fins al 9 de desembre. Cal indicar també que, per a la seguretat dels usuaris, s’ha establert un major control amb l'habilitació de Cita Prèvia per a la reserva de pistes i aforament dels espais: 6 persones en el gimnàs i tennis taula, i 4 al rocòdrom. Per últim, cal indicar que a partir de la segona quinzena de novembre s’ha ampliat l'horari d'obertura del poliesportiu a matins de dimarts a divendres. En altres esports com el tir olímpic, indicar que aquest club, amb molt de seny, va decidir canviar el format del Trofeu Sant Jordi de Tir Olímpic passant a celebrar-se de forma progressiva en diversos caps de setmana per evitar aglomeracions de participants. Activitats

Pintura de tot el pavelló cobert.

I en altres espais: * Instal·lació espills en el tatami. * Manteniment del camp de futbol.

21 maig. Webinar. Com assegurar la qualitat i seguretat en els camps de gespa artificial? 18 setembre. Lliurament de trofeus de la Lliga de futbol sala. 28 octubre. Webinar. Bones pràctiques municipals en l'Agenda 2030.

206

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


MEMÒRIA TÈCNIC ESPORTIU Activitats realitzades pel Programa de garantia juvenil ENQUJU i que va estar conduït per Laura Silvestre. Aquest programa va tindre una durada des de l'1 de gener al 30 de setembre. GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT El taller està orientat a la realització d'activitat física dels 50 als 70 anys, en el qual es treballa a nivell cardiovascular, tonificació i higiene postural. És saludable i recomanable per a obtindre un bon estil de vida a nivell físic i psicològic. Es realitza en el gimnàs de la Casa de Cultura, de 9:15 h, a 10:00 h, els dimecres. Ha sigut un taller amb molt d'èxit on es completen totes les places ofertades, 20 participants. PILOTA VALENCIANA Fa més d'un any que es va iniciar la pràctica de la Pilota Valenciana, esport tradicional de la nostra comunitat. En ell es practiquen algunes modalitats com és el frontó, raspall i una adaptació de l'escala i corda. Un dissabte al mes, realitzem un torneig en la modalitat de frontó. Es realitza en les instal·lacions del camp de futbol utilitzant el frontó i el pavelló. Els dilluns de 18:15 h a 19:00 h dirigit a xiquets entre 8 i 13 anys i, els dilluns de 20:15 h a 22:00 h, dirigit als adults. Inscripcions: 15 alumnes inscrits entre xiquets i adults. PSICOMOTRICITAT AMB BEBÉS Des de molt xicotets utilitzem el moviment per a desplaçar-nos i arribar als objectes, però aquest moviment ha de ser adequat per al nostre cos i les nostres condicions de desplaçament. Es realitza els dimarts de 18:00 h a 18:45 h, en el gimnàs de Casa de Cultura, espai adequat per al treball amb bebés.

MULTIESPORT L'objectiu d'aquest taller és que els xiquets i les xiquetes realitzen activitat física en les millors condicions i no estiguen tancats a casa jugant asseguts amb les noves tecnologies. Es vol promoure l'activitat física deixant enrere el sedentarisme i l'obesitat dels més xicotets. * Primer torn: dijous de 18:00 h a 18:45 h, amb xiquets i xiquetes de 4 a 5 anys, es realitza al Pavelló Municipal. * Segon torn: divendres de 17:15 h a 18:00 h, amb xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys, es realitza al gimnàs de Casa de Cultura. Els dos torns estan complets, el primer amb 10 alumnes i, el segon amb 12 alumnes. RECUPERACIÓ POST-PART AMB BEBÉS L'objectiu d'aquest taller és realitzar activitat física acompanyades dels bebés; tant elles com ells gaudeixen fent exercici ja que les mares es mouen i els bebés els acompanyen en aquest moviment. Es realitza en el tatami del camp de futbol i a l'exterior: d'aqueixa manera estem en contacte amb la naturalesa. El taller es realitza els dijous d' 11:00 h a 12:00 h, amb un total de 11 mares amb els seus bebés. ENTRENAMENT EN CIRCUIT L'entrenament en circuit o “circuit training” és un sistema d'entrenament en el qual es combinen exercicis amb pauses. Està dirigit al públic a partir dels 12 anys i, es realitza els dijous de 16:30 h a 17:15 h, en el pavelló i a l'exterior ja que podem utilitzar el mobiliari urbà per a fer exercicis físics. El taller està complet amb un total de 22 inscrits. CAMINA AMB NOSALTRES PER LA SERRA MARIOLA Dos dies a la setmana el nostre cos i ment es posa les piles per a realitzar activitat física, en bona companyia i envoltats d'un patrimoni natural impressionant.

Aquest taller ha tingut molt bona resposta per part dels alumnes, completant-se el mateix dia que es va publicitar, amb un total de 10 bebés de 6 a 18 mesos acompanyats per les seues mares o pares.

Es realitza els dimarts amb un nivell d'intensitat elevat, on la ruta és una mica més difícil pels desnivells. Els dijous amb un nivell moderat, on la ruta és fácil. L'horari dels dos dies és de 9:15 h a 10:30 h. 11 h aproximadament i, segons la ruta que es realitze.

JUGA AMB NOSALTRES

Inscripcions: 60 persones inscrites.

És una activitat dinàmica en la qual els xiquets aprenen a desplaçar-se correctament, juguen i ballen al so de les notes musicals.

ACTIVITAT FÍSICA AMB BEBÉS I TALLER GATEIG.

Es realitzen els dimarts de 17:05 h a 17:50 h, en el gimnàs de Casa de Cultura i està dirigit als xiquets de 4 a 6 anys.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

207

Aquest taller es divideix en dues parts: una per a tots aquells pares que vulguen fer activitat física amb els bebés. Els bebés s’ho passen molt bé i es diverteixen molt, ja que no paren de riure’s amb els pares mentre ells es mouen fent activitat física.


La segona part està orientada a que els bebés es desplacen lliurement sense perill de trobar-se objectes no desitjats i els pares i les mares es relaxen mentre realitzen els estiraments contant anècdotes, aspectes interessants sobre els bebés com pot ser l'alimentació, la psicomotricitat, etc. Es realitza els divendres de 18:00 h a 18:45 h, en el gimnàs de la Casa Cultura. El taller està complet amb un total de 12 bebés amb els seus pares i mares. TALLERS ON-LINE. A causa del Covid-19, tots els tallers que en el primer trimestre es van realitzar de manera presencial, a meitat de març es van haver de realitzar de manera online. La tècnic esportiva programava, gravava i enviava els exercicis que havien de realitzar a les seues cases. En tot moment estaven comunicats amb la instructora per a preguntar-li en qualsevol moment algun dubte o si els podia ajudar en qualsevol aspecte.

Divendres: Activitats esportives per a xiquets i xiquetes de 4 a 7 anys. * A causa de l'estat d'alarma els xiquets i les xiquetes necessitaven activitats esportives per a fer a les seues cases; es van dissenyar activitats senzilles que es podien realitzar fàcilment en qualsevol espai de la casa. Va haver un total de 9 inscripcions. Aquests tallers els dissenyava, realitzava, gravava, editava i enviava la instructora a les persones inscrites als diferents tallers, tenint en tot moment un contacte directe amb ells mitjançant el telèfon mòbil o per correu electrònic, on podien preguntar en qualsevol moment algun dubte o si els podia ajudar en qualsevol aspecte.

JOVENTUT REGISTRE DEL CASAL DE LA JOVENTUT

Des del 4 de maig fins a finals de juny es van realitzar els tallers online.

Durant el 2020, s’han fet les següents tramitacions:

Dilluns: Gimnàstica de manteniment.

Tramitació IVAJ Carnet Jove IVAJ Carnet Jove ������������������������������������������������������������������������47

* El taller està orientat a la realització d'activitat física dels 50 als 70 anys. En el mateix es treballa a nivell cardiovascular, tonificació i higiene postural. És saludable i recomanable per obtindre un bon estil de vida a nivell físic i psicològic. * Va haver un total de 24 inscripcions. Dimarts: Exercicis de tonificació. * Per obtindre una bona salut postural, disminuir lesions i estar en un estat de forma òptim, s’ha de treballar la força amb els exercicis de tonificació. Exercicis destinats tant per al tren inferior com per al superior i intentar equilibrar-los. * Va haver un total de 8 inscripcions. Dimecres: Pilates funcional. * En el dia a dia es fan tasques, exercicis amb una mala execució pel que en aquest taller ensenyem a realitzar els exercicis correctament. * Va haver un total de 9 inscripcions. Dijous: Entrenament cardiovascular. * Taller destinat a la prevenció de problemes cardiovasculars, hipertensió, diabetis, en el que treballem el sistema cardiovascular. * Va haver un total de 6 inscripcions.

Tramitació Usuari Garantia Juvenil Usuari Garantia Juvenil ������������������������������������������������������������� 17 General Camps de Treball solidari ��������������������������������������������������������2 Curs a l'estranger ������������������������������������������������������������������������4 Voluntariat Europeu �������������������������������������������������������������������31 Centre d'Informació Juvenil Formació ������������������������������������������������������������������������������������ 214 Beques generals ��������������������������������������������������������������������������11 Ajudes habitatge �������������������������������������������������������������������������3 Informació i inscripcions generals ������������������������������� 3.479 Renovació DARDE �����������������������������������������������������������������������19 Usuaris que han fet ús del telecentre ������������������������������ 178

CURSOS PROGRAMA "ET FORMES" Curs de monitor d'activitats de temps lliure infantil i juvenil Del 10 de gener al 7 de març de 2020. Divendres de 17:00 h a 20:00 h, i dissabte de 9:00 h a 14:00 h, i de 15:30 h a 18:30 h. En aquest curs van participar 16 alumnes una part del curs va estar subvencionada per l'IVAJ. Impartit per "Abast. Escola d'animació".

208

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


certificada per ASESCO. Els joves troben un espai per a compartir inquietuds i perspectives de futur, potenciant les seues habilitats, i aprenent a gestionar les seues emocions i conflictes personals amb els demés. Amb la col·laboració de l'orientador del I.E.S Manuel Brosseta. Total 11 participants en cada quadrimestre. Dirigit a un grup de joves de 13 a 16 anys. Claus i ferraments per al creixement en positiu I. Dimecres 12 i 26 de febrer i 11 i 25 de març.

Alumnes del grup de Monitor de temps lliure.

Curs d'anglés B1 Dirigit a joves de 12 a 30 anys. Modalitat online. Subvencionat per Diputació d'Alacant. 25 alumnes Taller de manipulador d'aliments online Taller impartit mitjançant l'organització de la CDT d'Alacant a l'espai de formació online per al sector d'hosteleria i comerç alimentari. Amb formació permanent o dirigida a persones aturades, donem suport en la difusió i tramitació de les inscripcions per als cursos programats mensualment en la modalitat online. Durant tot l'any ha hagut 16 inscripcions. Tallers de robótica El taller de robòtica és un espai on es pot treballar amb tecnologia i usar els coneiximents adquirits i imaginació per a trobar solucions als desafiaments que s’aborden a l'aula. A tot el món són cada vegada més els i les joves que s’entusiasmen amb l'ús de robots a les sales de classe. A més de ser fàcil, aprendre a treballar amb robots permet un treball multidisciplinari en diferents camps del coneixement. Enfocat a les noves tecnologies. De gener a desembre (excepte, juliol i agost) * Bytebots 6-9 anys. 1er torn. Dilluns a les 17:30 h. * Megabots 10-14 anys. 1er torn. Divendres a les 17:30 h. 2n torn. Divendres a les 18:30 h. Els tallers han tingut 9 i 10 participants cadascun.

PROGRAMA "IMPULSA’T JOVE" Claus i ferraments per al creixement en positiu És el quart any consecutiu que es continua amb aquest programa dirigit als joves, impartit per Pepa Vañó, Coach

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

209

* Modalitat presencial. * 1a Sessió: “Em presente en menys de dos minuts. Qui sóc? (Part I). Practicar amb la tècnica de elevator pitch, l'autoconeixement i la pròpia presentació als altres. * 2a Sessió: “Em presente en menys de dos minuts. Qui sóc? (Part II). Practicar amb la tècnica de elevator pitch, l'autoconeixement i la pròpia presentació als altres. * 3a Sessió: “Mig minut de fama”. Reflexionar els valors que ens importen i qüestionar-los. * 4a Sessió: “Claus per a millorar la concentració” (Part I). Aprendre i practicar estratègies que ajuden a millorar la concentració. Claus i ferraments per al creixement en positiu II * Modalitat online plataforma ZOOM. * 1a Sessió: “Com fer per a millorar el teu dia a dia”. Ferramentes d'hàbits positius que fan el resultat del teu dia a dia * 2a Sessió: “Hàbits per a tornar a la calma en situacions estressants”. Tu ets el protagonista, tu decideixes com estar en calma. * 3a Sessió: “Al meu temps, mane jo. Millora la gestió del temps". Donar el primer pas per a aprendre a gestionar el teu temps. * 4a Sessió: “Hàbits per a entrenar el teu benestar emocional”. Aprén algunes pautes que pots fer per a entrenar el teu benestar emocional Claus i ferramentes per al creixement en positiu III * Modalitat online plataforma ZOOM. * 1ª Sessió: “Com millorar eixa relació que ens preocupa” Part I .Reflexionar sobre actituds que ajuden o no a mantindre les bones relacions amb les/els altres. * 2ª Sessió: “Com millorar eixa relació que ens preocupa” Part II. Conèixer que ens pot ajudar a millorar les nostres relacions amb els altres. * 3ª Sessió: “I si aclarim dubtes... Jo en tinc”. Parlar i aclarir els dubtes sobre les qüestions que escoltem i no tenim clares. Valoració de tot el que es fa. * 4ª Sessió: “I...Què pensaran de mi”. Reflexionar i desmuntar creences que ens limiten i paralitzen * Vídeo presentació acompanyat amb un formulari de qüestions on els joves poden participar donant la seua opinió, amb l'objectiu de donar impuls als tallers de


PROGRAMACIÓ ESPECIAL "JO EM QUEDE EN CASA"

claus i ferramentes per al creixement en positiu, per a sensibilitzar als joves i també orientar-los sobre com gestionar emocionalment tot el que estem vivint actualment pel tema Covid-19 i, a més a més, per les necessitats que l'etapa de la adolescència conté. Enllaç del vídeo: https://youtu.be/E8l33tn6uxg

Degut a la situació pandèmica, en març es va tancar el Casal. De forma sobtada es va haver d'improvisar activitats online .

Taller d'assertivitat

Concurs "Trenca’t l'ou de Pasqua"

Amb aquest taller es pretén treballar amb els joves la relació amb els altres. Degut a la situació viscuda, es va fer de forma online. S’han realitzat un total de 3 sessions:

Consisteix en fer un vídeo, de no més de 10 segons, de com es sol trencar l'ou de la mona els dies de Pasqua. Premi per a Laia i Jordi Romera Cardona.

* Captació de l'atenció del joves demanant-los l'abast del temes a tractar en les següents sessions. * Habilitats socials per a una millor relació. * Tipus de personalitats: agressiva, passiva i assertiva. Links: https://forms.gle/QT5mPaipYucd15AZ8 https://youtu.be/sNyO7k0KkP8 https://www.youtube.com/watch?v=myHs4xs54MQ&feature=youtu.be Taller d'Educació Sexual

Concurs de Mandales Durant el període de confinament es va realitzar un concurs de mandales amb una participació de 16 persones i els guanyadors van estar Ana Rico Juan, Mª Teresa Muñoz Martí i Mª Amparo Granados Albero. Mariola Rock. Confined Fest-es Grups de Banyeres de Mariola i altres del pobles dels voltants ofereixen un concert en streaming per l'Instagram i facebook del Col·lectiu Mussol d'aquest Festi-Concert.

La sexualitat és un tema que preocupa de forma especial als adolescents. Amb aquest taller es pretén donar eixida les seues inquietuds. Es van realitzar un total de 3 sessions:

El concert va ser divendres a les 19.00 h per l'Instagram i Facebook del Col·lectiu Mussol, i es va poder seguir mitjançant @CollectiuMussol. Es van fer sorteigs i concursos durant les actuacions dels diferents grups i es van repartir premis per als guanyadors.

* Presentació del taller on es demana la col·laboració del joves emplenant un qüestionari amb les seues preocupacions per poder enfocar les sessions següents. * Pornografia i relacions sexuals. * Identitat sexual i desig sexual.

Va comptar amb les actuacions en directe de Tito Pontet, Arsènic, The Dance Crashers, Licor Colecta, ESiR, Cactus troop, Inèrcia, The Ubangi Stomp, Kuzu, Disendencia, Trenka-Discs. Va estar presentat per Xavi Chispes.

Links:

Guanyadors de premis: Segi Peligrero Cerdà, Cristina Cerdá Pérez, Lorean Tudela Silvestre.

https://forms.gle/QwQF1smWTTy6vTPeA https://youtu.be/UZH9f9cRAp8 Xarrada de Voluntariat Europeu Divendres 11 de desembre de 2020. Xarrada divulgativa per explicar en què consistix el Voluntariat Europeu. Dirigida a joves a partir de 14 anys Taller "Una imatge val més que mil paraules?" Dilluns 14 de desembre de 2020. Dirigida a joves a partir de 14 anys. S’analitzaren com ens fan sentir les publicacions a les xarxes socials, els likes, seguidors... Ens sentim bé, desafortunats, tenim “subidons” i baixons? Què podem fer al respecte? Es van tractar aquestes preguntes i d'altres que van sorgir durant la sessió.

Inèrcia al Mariola Rock CONFINED FEST-ES.

2 10

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


ESCOLES D'ESTIU Enguany, i per la situació Covid-19, les escoles han estat gestionades per les AMPA de les escoles. Des del Casal de la Joventut s’ha donat suport en forma de formalització de les inscripcions.

OCI I TEMPS LLIURE Programació Anual Activitats Esportives Com és habitual en programació d'oci i temps lliure, l' assistència al taller ha estat prou nombrosa donades les circumstàncies. Han estat un total de 263 inscripcions. En l'últim quadrimestre es va establir un límit de 10 participants per taller. Durant el període de confinament, les classes van ser online. Si bé en setembre es van reprendre els tallers amb normalitat, durant el període del 6 de novembre al 9 de desembre, degut a l'alta incidència del Covid-19 a la nostra població, tots els taller es van realitzar en espais oberts a les pistes del poliesportiu.

Grup Taller de dansa del ventre.

* 1 Taller Tàbata. * 3 Tallers de Balls Populars. Dijous * 2 Tallers de Pilates. * 1 Taller de Zumba. Divendres * 1 Taller de ioga gestacional. * 1 Taller de dansa del ventre. * 1 Taller sevillanes. Taller de música moderna RockSchool Aquest projecte segueix el seu trajecte durant set anys consecutius. És una escola on els joves gaudeixen aprenent guitarra elèctrica o clàssica i baix com a novetat tenim l'ukelele. La duració del curs és l'any vigent i al finalitzar tenen l'opció de presentar-se a l'examen Rockschool, cadascú en el nivell triat , el qual està acreditat per l'Escola Oficial de guitarra moderna de Londres. * Classes de guitarra clàssica, elèctrica, baix elèctric i curs de RockSchool. S’imparteixen les classes de guitarra elèctrica i clàssica, baix i ukelele tots els dies de 10:00 h a 22:00 h. Preparació per a l'examen de RockSchool (Escola Oficial de guitarra moderna de Londres). Total: 35 participants.

Cardio Pumb 1er quadrimestre.

Dilluns * 1 Taller Pilates. * 1 Taller Cardio Pump. * 1 Taller Baile Lindy Hop.

* Taller Rock Band

Dimarts * 2 Tallers Pilates. * 2 Tallers Zumba. * 1 Taller de Steps Llatins. * 1 Taller de Meditació (mindfulness). Dimecres * 3 Tallers Pilates. * 1 Tallers Zumba.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

21 1

Dissabtes de 17:00 h a 18:00 h. Dins de l'Escola Moderna inclouen una modalitat per a aquells joves que desitgen formar part d'un grup. En aquest taller es permetrà aprendre diverses cançons de rock modern segons la modalitat instrumental que desitgen. Podran triar entre baix, guitarra elèctrica i bateria i al finalitzar el taller es fa una actuació amb els diferents grups que s’han constituït on es mostra tot allò après. Total: 14 participants en cada quadrimestre.


* Disfressa grupal (originalitat) adult i families. 5 participants. * Disfressa grupal (creació pròpia) adults i families. 8 participants. El guanyadors del VIII Concurs de Carnestoltes van estar els següents: 1r. Premi: Individual, parella o grup infantil (75 €) * Disfressa: La tele que veia ma mare. * Guanyadors: Marc Enrique Cardona i Laia Romera Cardona. Conjunt instrumental Escola de Música Moderna del Casal.

* Taller Conjunt instrumental i harmonia moderna Dijous de 20:00 h a 21:00 h. Conjunt instrumental és una orquestra de guitarres on es preparen partitures i els participants aprenen la part teòrica de la música per tal d'adquirir coneixements que els puga portar a la composició i fer versions d'altres temes. L'harmonia és una assignatura complementària a l'instrument, en la qual s’estudia teoria musical, composició, arranjaments etc. Es desenvolupen tots aquests conceptes musicals necessaris per analitzar i compondre amb fluïdesa, aplicant d'una forma més detallada totes les possibilitats com a músics a l'hora d'afrontar qualsevol tipus d'interpretació i improvisació aplicada a l'instrument. Es practiquen estils com el rock, jazz, pop, bossa, funk etc. Total: 5 participants en cada torn.

1r premi: Individual, parella o grup juvenil (100 €) * Disfressa: El arte de vivir. * Guanyadors: Rita Belda Albero i Rocío Vicent Torà. 1er premi: Grupal (originalitat) adult i famílies: (150 €) * Disfressa: El arca de Noé. * Representant: Pura Tomás Gómez. 1er premi: Grupal (creació pròpia) adults i famílies (200 €) * Disfressa: Algo para recordar. * Representant: Elena García Albero.

* Taller de Rap/Hip-Hop. Es van dur a terme dues sessions; primer, la part teòrica, on es convida als joves a fer una reflexió critica. Es creà una cançó escrita per ells Sobre l'assetjament escolar. En la següent sessió s’utilitzen els espais a l'aire lliure que hi ha al poble per a gravar diferents videoclips amb l'equip tècnic. Enllaç: https://youtu.be/Zam0ncSDzVw Carnestoltes. 22 de febrer de 2020. Com tots els anys, es va organitzar un concurs de disfresses. Abans de la desfilada, el Col·lectiu Mussol va muntar una xocolatada per berenar tots els participants. Després, partint del Llavadoret i acompanyats pel ritme d'El Braçal i La Nova, es va fer la desfilada fins a la Plaça de l'Ajuntament, participant un nombrós grup de jóvens. Les modalitats i participants en cadascuna van ser: * Disfressa individual, parella o grup infantil. 17 participants. * Disfressa individual, parella o grup juvenil. 3 participants.

"Algo para recordar". 1er Premi Carnestoltes grupal creació própia.

PROJECTE XARREM UN RATET Junt a Serveis Socials es va plantejar aquest projecte per a posar en contacte a persones que viuen a soles i joves voluntàries que durant el confinament els cridaven per a parlar-los una estona i fer-los més fàcils els dies. En total va haver 4 parelles de conversa.

212

MEMÒR I A

M UN I C I PAL


COL·LABORACIONS, ASSOCIACIONISME, XARXA JOVE, MANCOMUNITAT L'ALCOIÀ I EL COMPTAT Dins les xarxes de joves existents, s’han dut a terme les següents activitats. * En la tramitació dels carnets per a joves amb els municipis d'Alcoi, Muro d'Alcoi i Bocairent * Recopilació de dades als pressupostos participatius de la Delegació de participació ciutadana. * Difusió i inscripcions de les activitats programades per la tècnica esportiva, contractada per la subvenció d'ENQUJU d'activitats esportives * El Casal de la Joventut fa assessorament, gestió i tramitació per a impulsar l'associacionisme al nostre poble. Enguany hem prestat aquest servei a la nova associació juvenil Sibil·la Teatre. * Mancomunitat de l'Alcoià i el Comptat suport en la tramitació de la targeta STU del transport universitari per a estudiants. * Projecte Corresponsals: aquest projecte està vinculat a les línies d'actuació sobre les polítiques integrals i de participació de l'alumnat actiu proposades per l'IVAJ. Un corresponsal és una persona jove que, de forma voluntària i responsable, dedica part del seu temps a informar els seus iguals en centres educatius de secundària, d'estudis post obligatoris i entitats amb presència juvenil en col·laboració amb el Casal de la Joventut. * Actualment comptem amb 6 corresponsals veteranes i 7 nous corresponsals per al 2020-2021. * Píndoles informatives: el grup de treball dels Serveis Municipals de Joventut de les poblacions de Cocentaina, Ibi, Muro d'Alcoi, Banyeres de Mariola i Tibi preparen una campanya de difusió i infografia per a donar visibilitat a aquells temes que poden afectar directa o indirectament als joves: *31 d'octubre. Dia internacional dels pobles i ciutats. *25 de novembre. Dia internacional contra la violència masclista. *1 de desembre. Dia internacional contra la lluita de la SIDA.

MARIOLA ESPAI JOVE Degut a la situació Covid-19, l'Espai Jove només ha estat obert fins al 13 de març. Afluència d'usuaris Gener �����������������������������������������������������������������������������������������466 Febrer �����������������������������������������������������������������������������������������358 Fins divendres 13 de Març ����������������������������������������������������149

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

21 3

ACTIVITATS PROGRAMADES * * * * * * * * * * * * * *

Torneig Nba 2k16. Juguem als dards. Juguem al Mario Kart. Juguem al Just dance. Campionat FIFA. Juguem a la Fallera calavera. Juguem al Catan i al Monopoli. Juguem a l'ú. Juguem als escacs. Juguem al 4 en ratlla i jocs de taula. Celebrar el Dia de la llonganissa. Tallers de disfresses per a Carnestoltes. Tallers nadalencs. Cinefòrum.

ADL L'Agència de Desenvolupament del municipi de Banyeres de Mariola va augmentar la seua plantilla amb l'arribada d'una tècnic el passat 30 de desembre de 2019, aprofitant la convocatòria d'ajudes a la contractació de nous agents de desenvolupament local EMSA01 / 2019. El treball realitzat per la nova agent de desenvolupament local es va veure minvat amb l'arribada del virus de la Covid-19 per la qual cosa els objectius que es van marcar en un primer moment van haver de ser modificats i adaptats a la nova realitat viscuda. Malgrat aquestes condicions de treball tan especials i precàries, s'explica a continuació tot el que s'ha pogut dur a terme.

ACCIONS D'INFORMACIÓ EN L'ÀMBIT TERRITORIAL SOBRE LES POLÍTIQUES DEL SERVEI LABORA * Intermediació en el mercat de treball: Informació a 14 empreses dels serveis i les eines del web de LABORA per a les ofertes de feina i selecció de personal. * Orientació laboral: 30 usuaris desocupats. * Informació sobre ocupació i mercat laboral individual: 45 usuaris desocupats. Inclou GVAJOBS i altres webs de recerca de feina, així com AUTOSERVEF i la pàgina de la Mancomunitat de l'Alcoià-Comtat. * Foment de l'ocupació: informació a emprenedors sobre subvencions. * Informació a l'Ajuntament sobre totes les mesures de Foment d'Ocupació per a corporacions municipals.


2. ACCIONS REALITZADES AMB ELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ PER FACILITAR LA SEUA INSERCIÓ LABORAL I NOMBRE DE PARTICIPANTS. PROGRAMES DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ * EMPUJU 2020: contractació de 2 joves menors de 30 anys, (1 auxiliar a domicili i 1 auxiliar administratiu) inscrits al sistema nacional de garantia juvenil. * EMCORP 2020: contractació de persones aturades majors de 30 anys: 1 auxiliar administratiu i 1 arqueòleg. * ECOVID 2020: contractació de 4 persones dedicades a la desinfecció d'edificis i espais públics. * IVAJ 2020: contractació de 1 tècnica de joventut.

3. JORNADES, FÒRUMS, INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES I ESDEVENIMENTS (REALITZATS JUNTAMENT AMB LES REGIDORIES DE COMERÇ I DE RESIDUS URBANS)

Realització i coordinació de la Jornada de residus urbans (per a la futura implantació de la recollida de residus domèstics porta a porta).

5. DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES I NOUS JACIMENTS D'OCUPACIÓ La col·laboració amb les associacions empresarials, centres educatius, associacions i la coordinació de la Regidoria de Promoció Econòmica amb els departaments municipals de Joventut i Serveis Socials, permet detectar les necessitats formatives dels aturats per optar als llocs de treball que ofereixen i preveuen les empreses locals. Així mateix, la participació del municipi en la Mancomunitat de l'Alcoià-Comtat ens permet detectar necessitats formatives a nivell comarcal i jaciments d'ocupació, així com promoure estímuls per a emprenedors com els Premis de la Mancomunitat a l'Emprenedoria.

6. SUBVENCIONS Una de les tasques fonamentals de l'Àrea de Desenvolupament Local és la recerca i tramitació de subvencions tant a nivell provincial com autonòmic i nacional. Gràcies a aquest treball, l'Ajuntament pot realitzar moltes activitats culturals, juvenils, turístiques així com la realització d'obres i manteniment dins de l'àmbit municipal. Durant l'any 2020 s’han tramitat un total de 75 subvencions.

7. NOVES ACCIONS REALITZADES DURANT EL 2020 * Posada en marxa de l'Oficina tècnica de comerç pertanyent a la Xarxa AFIC. * Posada en marxa del projecte, pertanyent a l'àrea de Residus Urbans, de recollida de residus urbans mitjançant el programa de “Porta a Porta Banyeres de Mariola”. * Treball conjunt amb l'àrea de Turisme per a la creació d'una marca específica per al territori amb el segell de Banyeres de Mariola. * Posada en marxa d'un programa específic d'aprofitament de la biomassa, al parc natural de la Serra de Mariola, conjuntament amb els municipis d'Agres, Alfafara i Bocairent. * Tramitació específica de les ajudes als empresaris i autònoms del municipi de Banyeres de Mariola per a pal·liar els efectes produïts per la Covid-19. * Ajuda a la tramitació de les ajudes d'habitatge, comerç i autònoms per als ciutadans de Banyeres de Mariola. Foto superior participants a les Jornades i baix, l’Alcalde de Banyeres de Mariola i el Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. 2 14

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


Regidoria de Sanitat i Consum , Seguretat i Trànsit , Protecció Civil i Medi Ambient SANITAT * Seguiment continu dels moviments de contagis de la Covid-19 a la nostra població amb el web de la Conselleria de Sanitat. Mesures per a reduir al màxim els moviments en espais públics, a banda de realització de campanyes de conscienciació per escrit, imatges, vídeos i àudios. * Comunicació constant amb les coordinacions mèdica i d'infermeria del Centre de Salut, i amb la directora del Geriàtric per oferir qualsevol ajuda que l'Ajuntament poguera aportar, i saber l'estat de la població i dels residents. * Comunicació constant amb la directora de Salut Publica per tal de valorar l'evolució de la Covid-19 al nostre poble. * Reunió amb el gerent d'Atenció Primària de l'Àrea d'Alcoi i amb la directora de Salut Publica de l'Àrea d'Alcoi per tal de vore l'evolució comarcal poble a poble. * Analítiques al clavegueram per a la detecció prematura de la Covid-19 a les aigües residuals. * Reunió amb la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, per tal de valorar totes les mesures preses a la nostra localitat per protegir a tota la ciutadania en el rebrot patit aquestes setmanes passades. * Reunió amb la presidenta de la Creu Roja local i la gestora de la Oficina Provincial de Creu Roja per tal d'arribar a un acord en la creació d'un conveni local de serveis per a l'any 2021. * Adhesió de Banyeres de Mariola al IV Pla de Salut dins de la Xarxa Salut del País Valencia. * Recepció d'una subvenció per a l'esterilització de gats en colònies del poble gestionades a través de l'associació AMABA. * Reunions amb Amaba i “Ronroneos Azules” per a gestionar el control de les colònies de gats. * Gestionar els dies per a la donació de sang a la població amb el Centre de Transfusions. * Revisió de tot el clavegueram i tots els edificis públics per part de l'empresa de control de plagues “Planes Ambientales”.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

21 5

* Cursos de formació per als treballadors de l'Ajuntament del desfibril·lador semiautomàtic. * Instal·lació de dos desfibril·ladors nous, un a les oficines municipals i un altre perquè estiga operatiu al segon cotxe de la Policia Local. A més, s’ha gestionat l'adquisició d'un altre en el qual l'IES Professor Manuel Broseta ha invertit i que ha quedat a disposició del centre educatiu. * Revisió i actualització de tots els desfibril·ladors ja instal·lats en espais municipals. * Compra i repartiment de la "Manta-escola" junt a la Regidoria d'Educació per a totes les escoles infantils del poble.

Repartiment de la "Manta-escola" per a totes les escoles infantils del poble.

SEGURETAT I TRÀNSIT Policia Local. Registres d'entrada ���������������������������������������������������������������654 Registres d'eixida ��������������������������������������������������������������������541 Inspecció i informes urbanístics ����������������������������������������416 Objectes perduts tramitats ������������������������������������������������� 23 Control de la venda ambulant ������������������������������������������������ 2 Autoritzacions de viatge a menors ��������������������������������������8 Informes �������������������������������������������������������������������������������������245 Tramitacions de canvis de domicili en DGT ����������������������8 Total intervencions administratives ������������������������� 1.481 Incidents de trànsit registrats �������������������������������������������760 Denúncies de trànsit �������������������������������������������������������������399 Servicis ordinaris de trànsit �������������������������������������������� 1.495 Controls preventius sobre vehicles ��������������������������������� 734 Precintes de vehicles ����������������������������������������������������������������9 Permisos de conduir retirats ������������������������������������������������� 0 Controls d'alcoholèmia ��������������������������������������������������������������11 Vehicles abandonats tramitats ������������������������������������������� 23 Vehicles retirats per la grua ���������������������������������������������������� 7


Accidents de trànsit amb intervenció policial �����������������71 Control de drogues ��������������������������������������������������������������������4 Conductors als qui se’ls ha retirat punts ������������������������� 44 Total intervencions de trànsit ����������������������������������� 3.555 Incidents de seguretat ciutadana �����������������������������������443 Servicis ordinaris de seguretat ciutadana ��������������������� 801 Incidents amb animals ������������������������������������������������������������74 Incidents sanitaris (auxili policial) ������������������������������������� 82 Incidents de medi ambient ����������������������������������������������������� 7 Incidents en servicis públics ���������������������������������������������� 123 Diligències, atestats i actes ����������������������������������������������� 109 Citacions judicials ���������������������������������������������������������������������19 Controls arrestos domiciliaris ����������������������������������������������� 0 Incidents amb alarmes ����������������������������������������������������������� 84 Identificació de persones ������������������������������������������������ 1.007 Altres incidents �����������������������������������������������������������������������269 Persones protegides amb ordre de protecció ����������������� 2 TOTAL ACTUACIONS GENERALS ANY 2020 ���������8.062

seguretat ciutadana i protecció per a la ciutadania, i que esperem d'ací a poc temps portar-la al ple. * Desplegament de càmeres connectades les 24 hores amb les dependències de la Policia Local. * Repintat i reparació de senyalització de varies zones del poble i dels polígons. * Repintat i modificació de la circulació als carrers Biar i Sant Crist. * Creació d'una via segura per a bicicletes i vianants al carrer Font del Cavaller. * Repintat i reforçament de la senyalització en diverses zones del poble i que es van realitzar en dues fases: * La primera fase que es va realitzar va ser des del carrer Alt de la Barcella, passant per l'Avinguda les Neveres i l'Avinguda 25 d'Abril, fins a la plaça dels Plàtans. * La segona fase va començar al carrer Alcoi, seguint pel carrer Serrella, carrer Laporta, carrer Fra Leonardo, avinguda Ramón y Cajal, avinguda dels Furs, avinguda Gregori Molina, carrer Font Bona i finalitzant al carrer Pizarro. Totes dues intervencions es van realitzar en horari nocturn per tal de minimitzar l'afectació a la circulació de vehicles.

Repintat i reforçament de la senyalització en vàries zones del poble.

* Dotació a la Policia Local d'una PDA facilitada per SUMA amb accés directe i en temps real a les dades de la DGT des de qualsevol punt del municipi, la qual cosa facilita la identificació de vehicles de forma immediata. * Millores en la xarxa de comunicacions de la Policia Local incorporant uns “walkies” digitals per a facilitar la comunicació entre els agents en la població i, a més, la connexió del Servicis d'Emergències de Banyeres de Mariola a la Xarxa d'Emergències de la Generalitat Valenciana. * Tramitació d'una Ordenança de Convivència necessària per a facilitar el treball dels agents en funcions de

* Pintat d'aparcaments per a vehicles de mobilitat reduïda donant resposta a les sol·licituds fetes per alguns veïns i veïnes. * Vigilància i control de la prohibició de no banyar-se en aigües no tractades a l'Àrea Recreativa Molí l'Ombria. * Revisió contínua per part de la Policia Local del compliment de les mesures sanitàries vigents a tota la població. * Control per part de la Policia Local al Molí l'Ombria per tal d'evitar que la gent accedisca a l'àrea recreativa després del seu tancament en l'1 de novembre, i al mateix, evitar la massificació de gent per les normes sanitàries. * Precintat dels parcs i de tots els espais públics per a la protecció de la població en resposta a l'augment de casos de Covid-19. * Junta local de Seguretat Ciutadana per a valorar intervencions al llarg de l'any i previsions per al Nadal 2020. * Gestió i promoció sobre la realització de l'actualització de DNI per part de la Unitat Mòbil de la Policia Nacional al poble, per tal d'evitar el desplaçament de la població, modificant i condicionant l'espai de realització a la Casa de Cultura. * Tramitació i col·locació de nous guals.

216

MEMÒR I A

M UN I C I PAL


* Instal·lació al vehicle de senyalització d'una pala llevaneu i una gran tolva esparcidora de sal, totes dues de fàcil instal·lació per a l'ús al nostre poble en cas de nevades.

6 de abril. Arreplegada de mascaretes voluntàries. 8-10-11 de abril. Mercat: control mesures Covid-19. 13 de abril. Repartiment material per a mascaretes voluntàries. 15-17-18 de abril. Mercat: control mesures Covid-19. 17 de abril. Repartiment material per a mascaretes voluntàries. 22 de abril. Mercat: control mesures Covid-19. 22-24-25 de abril. Repartiment material per a mascaretes voluntàries. 23 de abril. Arreplegada de mascaretes voluntàries. 24 de abril. Consum: control mesures Covid-19. 24 de abril. Arreplegada de mascaretes voluntàries. 25 de abril. Repartiment de caixes de mascaretes voluntàries als comerços.

Pala llevaneu al vehicle de senyalització.

29-30 de abril. Mercat: control mesures Covid-19. 29 de abril. Repartiment de caixes de mascaretes voluntàries als comerços.

PROTECCIÓ CIVIL Serveis Protecció Civil a Banyeres de Mariola

30 de abril. Repartiment material per a mascaretes voluntàries.

5 de gener. Cavalcada Reis Mags.

30 de abril. Arreplegada de mascaretes voluntàries.

Del 19 al 24 de gener. Preventiu nevada amb assistències a la població.

1 de maig. Repartir mascaretes.

1 de febrer. Batuda porc senglar.

3 de maig. Vigilància mesures Covid-19.

16 de febrer. Trail la Blasca.

6-8-9 de maig. Mercat: control mesures Covid-19.

21 de febrer. Carnestoltes.

13-15-16 de maig. Mercat: control mesures Covid-19.

22 de febrer. Carnestoltes.

20-22-23 de maig. Mercat: control mesures Covid-19.

18-20-21 de març. Mercat: control mesures Covid-19.

27-29-30 de maig. Mercat: control mesures Covid-19.

2 de maig. Mercat: control mesures Covid-19.

21 de març. Arreplegada material protecció per a l'Hospital Verge dels Lliris. 22 de març. Portar material a l'Hospital Verge dels Lliris. 25-27-28 de març. Mercat: control mesures Covid-19. 27 de març. Arreplegada material preparació mascaretes voluntàries. 27 de març. Repartir menjar de Serveis Socials. 29 de març. Repartir material per a mascaretes voluntàries. 1 de abril. Repartiment material per a mascaretes voluntàries. 1- 3- 4 de abril. Mercat: control mesures Covid-19. 4 de abril. Festa amb tots els vehicles d'emergència. Control mesures Covid-19 al Mercat.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

21 7


3-5-6 de juny. Mercat: control mesures Covid-19.

Del 24 al 25 d'octubre. Vigilància forestal.

10-12-13 de juny. Mercat: control mesures Covid-19.

31 d'octubre. Vigilància forestal.

17-19-20 de juny. Mercat: control mesures Covid-19.

1 de novembre. Control al cementeri pel dia de Tots Sants.

24-26-27 de juny. Mercat: control mesures Covid-19. Del 1 al 3 de juliol. Mercat: control mesures Covid-19. Del 4 al 5 de juliol. Previfoc 2020. Del 11 al 12 de juliol. Previfoc 2020. 14 de juliol. Previfoc 2020. 16 de juliol. Previfoc 2020. Del 18 al 19 de juliol. Previfoc 2020. 24 de juliol. Previfoc 2020. 24 de juliol. Concert Inèrcia. Del 25 al 26 de juliol. Previfoc 2020. 29 de juliol. Previfoc 2020. De l'1 al 2 d'agost. Previfoc 2020. 5 d'agost. Previfoc 2020. Del 8 al 9 d'agost. Previfoc 2020. Del 12 al 13 d'agost. Previfoc 2020. Del 12 al 13 d'agost. Control mesures sanitàries en la nit de la pluja d'estrelles.

Del 7 al 8 de novembre. Vigilància forestal. 7 de novembre. Mercat: control mesures Covid-19. Del 14 al 15 de novembre. Vigilància forestal. Del 21 al 22 de novembre. Control al Molí l'Ombria. 27 de novembre. Inundació carrer Àngela Sempere Sanjuán. Del 28 al 29 de novembre. Control al Molí l'Ombria. 5-6 de desembre. Control al Molí l'Ombria. 7 de desembre. Vigilància foresta.l 8 de desembre. Control al Molí l'Ombria. Del 12 al 13 de desembre. Control al Molí l'Ombria. 19 de desembre. Mercat: control mesures Covid-19. Del 19 al 20 de desembre. Control al Molí l'Ombria. 23 de desembre. Mercat: control mesures Covid-19. 24 de desembre. Vigilància forestal. 30 de desembre. Mercat: control mesures Covid-19.

Del 15 al 18 d'gost. Previfoc 2020. 20 d'agost. Previfoc 2020. Del 22 al 23 d'agost. Previfoc 2020. 25 d'agost. Previfoc 2020. 27 d'agost. Previfoc 2020. Del 29 al 30 d'agost. Previfoc. 12 de setembre. Vigilància forestal. 13 de setembre. Vigilància forestal. 19 de setembre. Vigilància forestal. 20 de setembre. Vigilància forestal. 26 de setembre. Vigilància forestal 26 de setembre. Rescat d'un vehicle atrapat.

Control mesures Covid-19 al Mercat.

27 de setembre. Vigilància forestal. Del 3 al 4 d'octubre. Vigilància forestal.

Serveis Protecció Civil a altres poblacions

Del 9 al 11 d'octubre. Vigilància forestal.

8 de febrer. Entrada de Bocairent.

Del 17 al 18 d'octubre. Vigilància forestal.

22 de febrer. Carnestoltes de Muro.

20 d'octubre. Vigilància forestal.

8 de març. Xitxarra trail a Muro.

218

MEMÒR I A

M UN I C I PAL


MEDI AMBIENT * Realització del Previfoc 2020 durant els mesos de juliol i agost, i on van participar més de 40 voluntaris. * Sol·licitud d'adquisició dels arbres per al Dia de l'arbre i cerca d'un lloc per poder-los plantar junt amb el forestal de la zona. * Campanya de conscienciació ambiental a l'ecoparc mòbil. * Realització del desbrossament amb les brigades de l'Ajuntament per a protegir totes les parcel·les municipals. * Enviament de cartes als particulars de parcel·les privades amb solars, sòls agrícoles o zones amb massa forestal per recordar-los l'obligació de la neteja, desbrossament i poda, a banda d'atendre diferents reclamacions de terrenys particulars i que han hagut de ser gestionades i ordenades perquè es realitzaren urgentment. * Realització de neteja forestal de la línia elèctrica que subministra l'energia al pou Penya Roja per a bombar l'aigua al dipòsit del Pantanet. * Junta del parc de la Serra de Mariola, en la que van tractar la problemàtica actual que hi ha de massificació a tots els espais naturals d'entre altres coses. * Redacció actualitzada del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. * Revisió i actualització del Pla Local de Cremes. * Redacció del Pla d'Actuació Municipal front a riscos d'incendis forestals. * Realització d'un mirador en la zona del Sant Crist (antic espai d'antenes).

Regidoria de Personal, Indústria, Neteja i Residus Urbans, Parcs i Jardins i Noves Tecnologies INDÚSTRIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA * El programa Banyeres en Positiu ha continuat amb la seua quarta edició, organitzada per la Regidoria d'Indústria, i la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç. Aquestos cursos i conferències estan subvencionats per la Diputació d'Alacant amb la col·laboració del nostre Ajuntament. Aquestes accions formatives estan dirigides a persones emprenedores, empresàries o comerciants que busquen potenciar les seues eines professionals. Van estar celebrades al llarg d'octubre i dirigides per el CEEI d'Alcoi. El Cicle de Desenvolupament Empresarial ha agrupat sis tallers d'hora i mitja de duració cadascun, realitzats en format online i presencial: * Taller 1. Defineix l'estratègia de màrqueting del teu negoci, impartit per Juan Simó, el 13 d'octubre (presencial). * Taller 2. Coneix als teus clients per a trobar noves oportunitats, impartit per Juan Simó el 15 d'octubre (online). * Taller 3. Habilitats i claus per a ser un líder d'èxit, impartit per Verónica Carrascosa el 20 d'octubre (presencial). * Taller 4. Dissenya un calendari de continguts per a les teues xarxes socials, impartit per Clara Soler el 22 d'octubre (presencial). * Taller 5. Noves eines: Google My Business i WhatsApp Business, impartit per Álvaro Valladares el 27 d'octubre (online). * Taller 6. Eines per a optimitzar la gestió comercial, impartit per Xavier Navarro el 29 d'octubre (online). * Aprofita les oportunitats que t'ofereixen les xarxes socials, és un taller dirigit als comerços de Banyeres de Mariola. El curs va estar impartit per Clara Soler, consultora de màrqueting digital i comunicació. El curs s’estructura en 4 sessions online, amb formació teòrica-pràctica.

Mirador a la zona del Sant Crist.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

21 9


* S’ha facilitat l'ampliació de les terrasses dels bars i restaurants -quan ha sigut permesa- a cost zero, i s’ha anul·lat el pagament de la taxa de terrasses durant el confinament. * Es va concedir a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola per part de la Diputació d'Alacant per un valor de 36.205 € una sèrie de subvencions destinades a donar suport a Pimes, Micropimes, xicotets empresaris, autònoms i professionals del nostre poble amb destinació a minimitzar l' impacte econòmic de la Covid-19.

Cicles i tallers de promoció econòmica 2020.

* 1a Sessió: 19 octubre. Dissenya la teua estratègia de comunicació. * 2a Sessió: 22 octubre. Quines xarxes socials puc utilitzar. * 3a Sessió: 27 octubre. Com fer anuncis en xarxes socials. * 4a Sessió: 29 octubre. Comunica de forma eficaç a través de les xarxes socials. * Al juliol de 2020 es va posar en marxa la campa per a camions amb un èxit total d'utilització. A més a més, es va procedir a la col·locació de la senyalització de la mateixa. * Després de molts anys , Banyeres ja disposa d'un cens actualitzat d'empreses del nostre poble. * S’han incorporat importants modificacions a les ordenances fiscals de l'àmbit empresarial: * Bonificació a la llicència d'apertura per a joves del 50% per la posada en marxa de noves empreses, indústries, comerços… * Bonificació del 50% per a instal·lacions d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum. * Bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporen sistemes per a l'aprofitament d'energia solar per a autoconsum. * S’ha anul·lat el pagament del lloguer dels despatxos i naus niu durant els mesos d'abril i maig de 2020, corresponent al període de confinament. * Pel que fa al comerç i restauració, durant el confinament no s’han cobrat lloguers als bars ubicats en edificis municipals com ara el bar de la Llar dels Jubilats, el poliesportiu o el mercat.

* Pel que fa a les naus niu, s’ha repintat el terra, deixant-lo preparat per a posar en marxa la Sala Coworking. D'altra banda, la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, el Portal d'Ocupació que permet a les empreses del nostre poble publicar ofertes de treball i als particulars donar-se d'alta com a demandants de treball, segueix a ple rendiment. Durant el 2020 es van inscriure 63 persones, 27 homes i 36 dones. També s’han donat d'alta 10 empreses que han publicat un total de 14 ofertes per a 19 llocs de treball. Es pot accedir al portal des de l'adreça electrònica: https://empleo-banyeres.lamancomunitat.org/ * L'Ajuntament de Banyeres de Mariola va treure una subvenció destinada al recolzament de pimes, autònoms i professionals del municipi destinades a minimitzar l'impacte econòmic de la Covid-19, on es subvencionava les despeses de lloguer de local, assessoria, llum i telefonia. De les 11 empreses que van sol·licitar la subvenció, només 4 van presentar la documentació sol·licitada, atorgant subvencions per valor de 6.722,89 €. * Difusió de ofertes d'ocupació. * Convocatòria urgent de Borsa de places de bomber/a forestal. * Oferta de treball: Personal de neteja. * Tramitació de subvencions. * La ADL de l'Ajuntament ha estat vital per a la tramitació de subvencions. * Oferta de treball: Personal de neteja.

NOVES TECNOLOGIES * Pel que fa a la nostra emissora, s’ha adquirit l'estudi de gravació portàtil, que ens permetrà gravar i retransmetre actes allà on necessitem. * Per primera vegada s’ha elaborat una ordenança fiscal per a regular les falques publicitàries a la ràdio que va entrar en vigor al gener de 2021. * L'inventari de la ràdio ha estat finalitzat, disposant així d'un llistat dels béns materials i immaterials de què disposem a les instal·lacions.

2 20

MEMÒRIA

M UN I C I PAL


* S’han efectuat diferents actualitzacions en l'APP de l'Ajuntament per tal de mantindre-la al dia. Està disponible per a la seua descàrrega en la tenda de descàrregues de Google (Play Store) amb el nom de “Banyeres App” i és totalment gratuïta. Les actualitzacions han estat les següents: * Millor rendiment sense connexió. * Desplaçament més suau en les llistes llargues. * Millores en la funcionalitat de ràdio. * Les notificacions apareixen a la barra de navegació. * Les preferències de notificacions ara formen part de la pantalla de notificacions. * Els permisos de notificació es poden canviar des de dins de l'app. * La funcionalitat de l'oratge ve amb un nou disseny i més informació.

Comunicat de l'Ajuntament per als xiquets i xiquetes del poble.

* Nova funcionalitat QR Scanner, que permet als usuaris escanejar un codi QR que els porta a un visor web. * Canviar d'idioma: millor rendiment en canviar d’un idioma a un altre. * Durant la pandèmia del Covid-19, la ràdio municipal ha estat un nexe d'unió entre els banyerins i banyerines. S’ha fet ús de la mateixa per a retransmetre les festes de Moros i Cristians, la Missa Solemne de la Relíquia, comunicats per part de l'Ajuntament amb recomanacions i mesures contra la Covid-19 o festes als balcons els dies 11 d'abril i 17 d'abril de 2020 dirigides, en especial, per als xiquets i xiquetes del poble.

Comunicat de l'Ajuntament per als xiquets i xiquetes del poble.

* Així mateix, s’han emés falques per a fer publicitat d'aquelles subvencions rellevants com les basades en ajudes per al lloguer de vivendes per als joves o la difusió de les bases de participació als Projectes Participatius. * Al 2020 han quedat aprovades unes noves ordenances fiscals que regulen la taxa de publicitat a l'emissora. * L'Ajuntament ha adquirit un equip que conforma la Unitat Mòbil de la ràdio, facilitant així les retransmissions d'esdeveniments des d'altres ubicacions diferents a l'emissora. * Tenint en compte l'antiguitat dels servidors físics de l'Ajuntament, s’ha fet contracte de 10 mesos per migrar-los a un Cloud, amb els avantatges de no tindre màquines físiques i complir amb la llei de protecció de dades. * A partir del 4 de gener de 2021 l'Ajuntament de Banyeres de Mariola realitza totes les autoliquidacions per mitjà d'una aplicació informàtica desenvolupada per Summa Gestió Tributària Diputació d'Alacant, amb els següents avantatges: * Permet generar autoliquidacions pel personal de l'Ajuntament o pel ciutadà. * Permet el pagament a l'Ajuntament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, en les entitats bancàries o pagament online. * Permet que el ciutadà realitze el pagament i presente la instància, declaració o sol·licitud al registre d'entrada en el mateix acte, sense haver de tornar a les oficines.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

221


NETEJA I RESIDUS * La col·laboració de les brigades de neteja i parcs i jardins han estat essencials per a la retirada de la neu caiguda a l'hivern de 2020 i per al repartiment de sal. * Les mateixes dues brigades han estat un punt important en la desinfecció del poble. A més, es va mantindre la desinfecció a fons setmanal per part de l'empresa adjudicatària del servei de neteja i tindrà continuïtat mentre es considere necessària. * 2020 serà un any important per al nostre municipi. La normativa valenciana i europea dictaminen l' obligatorietat de la redacció d'un Pla de Residus Local que reflexe el mètode més adequat per a la recollida separada de residus a cada localitat. Aquest pla consisteix a determinar els objectius bàsics de la política de residus de la Unió Europea per a reduir els residus i promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació per minvar l'impacte ambiental de la generació de residus. En el nostre cas, el "Porta a porta" és el sistema escollit donades les característiques del nostre poble i els avantatges que aquest mètode comporta -reducció considerable d'olors als carrers, major higiene viària, menys contenidors, més espais d'aparcament, comoditat de treure la brossa a la porta de casa entre d'altres. Sens dubte, la contribució definitiva per part del nostre poble a la millora del nostre planeta. * Per acompanyar al nou Pla de Residus Local, les composteres escolars han estat posades en marxa durant els primers mesos de l'any i tindran un acompanyament tècnic, durant 2 anys, per par del Consorci de residus CREA. Així mateix, els primers mesos de l'any s’ha posat en funcionament la zona de compostatge comunitari. * El nou calendari de la recollida de brossa ha arribat a les nostres cases donant la benvinguda al nou sistema de recollida "Porta a porta". * L'ecoparc mòbil manté l'horari del servei, de 9 a 11 hores del matí, i es pot trobar al carrer Francesc Berenguer Mora. * Pel que fa a la neteja d'edificis municipals, s’ha treballat en una considerable redistribució de les hores de neteja i s’ha contractat un servei de desinfecció extra per a cobrir les necessitats puntuals degudes a la pandèmia. A més, al desembre de 2020 es va posar en marxa la Brigada Covid-19. Es tracta de la incorporació de 4 persones a jornada completa, durant 6 mesos, que donaran solució a l'augment de les tasques de neteja i desinfecció provocades per la pandèmia. Aquestes incorporacions han estat possibles gràcies a

la subvenció per part del Servei Valencià d'Ocupació i Economia (LABORA) i del programa Avalem Experiència ECOVID de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

PARCS I JARDINS Cal destacar d'entre altres les tasques dutes a terme per aquesta brigada referents a la reposició de plantes als Trinquets, la renovació parcial de la jardinera de les escales del Carrer Sant Jaume, la nova jardinera Escoleta Municipal, la reposició de la lavanda al Parc de la S i la renovació parcial de la jardinera del Carrer Beneixama -creuament Bons Aires-. Així mateix, aquesta regidoria va procedir a la renovació total del parc de la part de dalt de Vil·la Rosario donat que els engronsadors i demés aparells infantils no complien amb la normativa europea de parcs infantils pel que fa a la seguretat de materials, espais d'atrapament i distàncies de seguretat. Finalment, i per demanda del veïnat, en una de les assemblees de barri, s’ha col·locat una porta de ferro a la part posterior del parc Joan Baptista Doménech per a millorar la seguretat del mateix.

APARTAT ESPECIAL COVID-19 S’han adquirit, durant 2020, amb motiu de la pandèmia i per equipar els diferents espais municipals unes quantitats aproximades dels següents materials: * 12 mampares de protecció per a dependències municipals * 8 termòmetres infrarojos * 300 mascaretes higièniques per a emmagatzemar i poder utilitzar si s’acaben les donades per Diputació i 600 mascaretes FPP2 per al personal que decideix fer ús d'aquestes. * 12.000 mascaretes per a repartir a la població. * Aproximadament 160 dosificadors de gel de mans. * 50 pistoles difusores per a líquid. * 13 ulleres de protecció per a la Policia Local. * Un total de 200 litres de gel hidroalcohòlic. * 125 litres de desinfectant virucida. * 240 baietes per a neteja extra. * 19.000 guants. * Etiquetes de vinil per al distanciament social. * 16 bobines de paper per equipar l'Escoleta Municipal.

2 2 2

MEMÒR I A

M UN I C I PAL


Regidoria d ' Obres, Cementeri, Enllumenat, Aigües i Sanejament OBRES * 9 i 10 de març. Preparació del carrer La Creu per a les Festes de Sant Jordi i les entraetes. Al carrer La Creu es reemplacen amb asfalt imprès 200 metres quadrats en mal estat amb un pressupost de 9.987,30€.

* Adequació dels voltants de la bassa del Molí Sol, consolidant terrenys amb la construcció d'un mur per evitar erosions per aigües de pluja. * Tancament de la bassa instal·lant baranes de fusta per a perimetrar i evitar perill a la Ruta dels Molins. * Setembre. També es duen a terme obres de millora del camí asfaltat que enllaça el Molí Roig amb CV-81 Villena-Ontinyent. Els treballs han consistit en les següents actuacions: * Consolidació de les dues voreres amb formigó (34.424,50 €). * Construcció d'un mur de formigó i retirada de pins en mal estat a la marjal del Molí Sanç, consolidant talusos, per evitar despreniments, per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Trànsició Ecológica, dins de l'adequació de les vies pecuàries. * Octubre. Reparació de camins de la Solana. Votats als projectes participatius (48.188,25 € ), camins 2,3 i 4 dels 6 camins de la memòria valorada, fet amb formigó de 12 cm reforçat amb fibra de polipropilé i vibrat.

SERVICIS * 18 de gener. Festivitat de Sant Antoni. Preparar la foguera, taules, cadires per a 350 persones a la plaça Major.

Reemplaçament amb asfalt imprès de 200 metres quadrats en mal estat al carrer La Creu.

* El mes de març es du a terme l'obra financierament sostenible per part de la Diputació d' adequació i equipament d'intineraris pedestres de connexió entre la Font del Sapo i la Ruta dels Molins. Es tracta de la continuació del vial de la Font del Sapo fins al Partidor i al riu. (19.537,87 €). * Diputació Provincial d'Alacant: millores a la CV-795 al pas pel carrer Conqueridor, Barranc Fondo (licitació 200.000 €). Un mur per ampliació carretera amb dos carrils de tres metres, voreres, aparcament, per a la seguretat vial i millora de la zona. * Nova vorera al Mercat Central, amb formigó imprés al carrer Els Àngels, sellant totes les juntes amb la façana (3.000 €) * Setembre. Per part de la Diputació i dins del programa de medi ambient es realitzen les obres d'adecuació i millora dels espais naturals a la Ruta dels Molins a la zona del Molí Sol (39.456,43 €). Els treballs que es van dur a terme van ser els següents:

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

223

Foguera per a la festivitat de Sant Antoni.

* Del 20 al 23 de gener. Es treballa de valent per poder normalitzar la gran nevada amb l'ajuda de la Brigada d'obres, Protecció Civil, Creu Roja, Policia Local i Guàrdia Civil amb maquinària, minis, mixtes, camions, retro gran, tractors...


* Montatge ( arcs,guirlandes, adorns nadalencs...) als carrers La Creu, Furs, Felip V, Sant Jordi, Avd. Ramón y Cajal, plaça Juan Bautista, plaça de l'Ajuntament, 9 d'Octubre, Avd. Gori Molina, la Font Bona... Assentament dels Reis a Vil·la Rosario. * Nova fase del Pla de millora d'eficiència energètica de l'enllumenat públic amb la substitució dels fanals convencionals pels de tecnologia led dins d' inversions sostenibles de la Diputació d'Alacant. Import de licitació 84.000 €. Substituïts 132 punts de llum. * Canvi de 54 fanals clàssics i 78 vials als carrers Sant Jordi, Avd. Constitució, Ventorrillo, Cova de les Bagasses, Sant Josep, Laporta, Sant Jaume, La Pau, Serrella, Instalació de taules noves amb seient al Sant Crist.

* S’han instal·lat noves taules amb seient al Sant Crist i a la Font del Cavaller per poder gaudir millor de la natura. * Als mesos de juny i juliol contractació de dos brigades amb 8 persones per desbrossar zones municipals ,voreres i els camins de tot el perímetre del poble, i Ruta dels Molins. * Neteja, pintura i posada en marxa de la piscina municipal per part de la Brigada d'obres per poder obrir el 27 de juny. * Montatge d'entarimat per actes culturals i festes del 9 d'Octubre a Vil·la Rosario. * Gala de vestits de paper al Teatre Principal. * També el dia a dia, reparant vorers, claveguerams, arquetes, pintures d'espais municipals, desbrossar zones del poble...

AIGÜES

Conqueridor, Biar i Pintor Segrelles.

CEMENTERI * Construcció de 20 nínxols nous al mes de març. * El 19 d'octubre acaben les obres d'ampliació del cementeri. Pla provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal, anualitat 2017. El pressupost es de 450.000 €. Es realitza l'ampliació perimetral, acondicionament d'accessos i enjardinat. * Construcció de dos mòduls que sumen 80 nínxols nous, i preparació de 7 mòduls més, amb una capacitat de 360 nínxols. * La neteja per part de la Brigada d'obres es du a terme totes les setmanes, amb la posada a punt de pintura en Tots Sants i festes de Sant Jordi. * Exhumacions i inhumacions per part de la brigada. Encarregat, Jorge Albero.

Neteja del pou Penya Roja fins al dipòsit del Pantanet dels arbres que tenen perill de trencar la línea elèctrica per part d' una empresa especialitzada en aquestes actuacions, triturant tota la fusta per a biomassa, pellets...

ENLLUMENAT * Els primers dies del mes de març s’instal·la il·luminació de festes per a les primeres entraetes al carrer La Creu, Furs i plaça Major i així es queda pel Covid-19. Després se’n fan ús a partir del Dia de Glòria. * Coordinar amb l´empresa Llumeners. * Del 8 de desembre fins al 7 de gener, enllumenat de Nadal als carrers. Obres d'ampliació del cementeri.

2 24

MEMÒR I A

M UN I C I PAL


Regidoria d ’ Educació, Agricultura, Zona d ' Acampada i Participació Ciutadana. EDUCACIÓ * De les diferents activitats que hi havia previstes per fer durant aquest curs escolar, a causa de la pandèmia sols s’han pogut realitzar les que es podien realitzar a l'aire lliure; la majoria d'activitats són referents als museus (jocs en l'antiguitat, etnobotànica, evolució humana, com es vestien els Ibers…) * Activitats extraescolars de zumba, psicomotricitat, taller d'emocions i robòtica. * És el primer any que s’ajuda a realitzar tallers i activitats per a l'alumnat de 0-3 anys de l'Escoleta Infantil Municipal: la Música de Lila, Ioga i Conta-Contes. * Obres i millores als edificis municipals dels Centres Educatius. * Porter automàtic a l'entrada principal de l'Escoleta Infantil Municipal. * Nova entrada a l'Escoleta Infantil Municipal pel carrer Elda. * Arreglar una part de la façana principal de l'Escoleta Infantil Municipal. * Arreglar part de la línia elèctrica de l'Annex del CEIP Alfonso Iniesta. * Nou embornal al CEIP Alfonso Iniesta per evitar bassals a l'entrada de l'annex i neteja dels embornals ja existents.

AGRICULTURA * Comprovació de la topografia de la séquia de Reg Major i transformació de coordenades a les utilitzades en l'actualitat. * Desbrossament i neteja de la séquia de reg, amb l'ajuda al Sindicat de reg.

ZONA D'ACAMPADA * Reforçament de personal a l'àrea recreativa i zona d'acampada durant el total la temporada.

M E M ÒR I A

M U NI C I PAL

225

Millores realitzades: * Tanca de fusta per als contenidors de brossa de la entrada. * Pilons a les entrades de les zones d'aparcament per a l'època en què no està oberta l'àrea recreativa. * Tala de tots els arbres caiguts a causa de les nevades i altres inclemències meteorològiques. * Arreglar amb saorra el camí d'entrada a zona d'acampada. * Plafons nous en la Ruta dels Molins.

Millora del camí de la Ruta dels Molins.

* Millora del camí de la Ruta dels Molins. * Canalització d'aigua que eixia del Molí l'Ombria. * Obertura del Centre d'Interpretació del riu Vinalopó durant tota la temporada alta.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA * S’han realitzat els Projectes Participatius amb èxit, eixint com a projecte més valorat per a la seua execució la millora d'alguns dels camins de la Solana. * Es van iniciar les Assemblees de barri a principi d'any, però a causa de la pandèmia ha sigut inviable tornar a convocar-les. Esperem aquest any, 2021, reiniciar aquesta iniciativa, ja que va ser molt profitosa.


PUBLICITAT L’Ajuntament de Banyeres de Mariola i la Comissió de Festes de Sant Jordi agraïxen a totes les persones, empreses anunciants i entitats col·laboradores que han fet possible amb la seua aportació que el programa de festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi puga ser una realitat un any més. N.B. Els anuncis han sigut classificats per grandària, nombre de tintes i ordre alfabètic.


Vista de la torre del castell des del maset de la Filà Cristians. Any 2016. Foto d'Óscar Navarro Albero.


"Huéspedes Moncho" va ser el nom d'una pensió molt reconeguda a Banyeres de Mariola. La seua activitat va començar a meitat de la dècada de 1960. Com el seu nom indica era una casa particular que acollia hostes per a menjar o dormir. A més a més, aquesta pensió també oferia servei de taxi i celebrava bodes, batejos i comunions. Va tindre activitat fins l'any 1985.

Servei de Taxi de la Pensió Moncho.

“Pitón”, Bonastre Luis Ibáñez os Vells, or M là Fi la xirimiter de oncho quan la Pensió M s’allotjava a al poble. ar les festes venia a pass ua tasca se la ar nvolup de 1960 Luis va dese da ca s de la dè des de final de 1980. da ca dè la de fins a meitat

La Pensió Moncho es trobava a l'actual número 12 del carrer Sant Antoni .

Papereria i llapis promocionals de la Pensió Moncho.ACABATS TÈXTILS

ASSEGURADORES

CARNISSERIES

Jolusan, S.L.

La Unión Alcoyana, S.A.

David Ferre Doménech

Camino Cañada, 14 - BIAR Tel. 965 810 079 Fax. 965 812 148 www.jolusan.es jolusan@jolusan.es

C/ Correos 2, - 1 Dta. Tel. 966 567 051 Fax. 966 567 067 www.unionalcoyana.com csemperefrances@unionalcoyana.es

C/ Serrella, 43 Tel. 965 566 649 Mòbs. 658 775 016 / 617 243 158 Mercat Municipal, parada 24 carniceriadavidferre@gmail.com

ADVOCATS

Agencia Sanz Payá Av. País Valencià, 31-ALCOY Tel. 965 542 788 Fax. 965 547 004 www.sanzpaya.es cyc@sanzpaya.es

Bodi & Colomer Abogados Av. Constitució, 4-A Tel. 966567430 www.bodicolomer.com joseantonio@bodicolomer.com blas@bodicolomer.com

Valera Altabert Abogados Av. Hermanos Maristas, 28 - Oficinas, 2º A - VALÈNCIA Tel. 963 818 300 Fax. 963 818 304 www.valeraaltabert.es abogados@valeraaltabert.es

AGÈNCIES DE VIATGE Fonti-Tour C/ Francisco Berenguer Mora, 3 Tel. / Fax. 965 567 429 www.fontitour.com www.facebok.com/viajesfontitour www.busnavarro.com busnavarro@busnavarro.com

Euro-Tours Glauka C/ Relíquia de Sant Jordi, 1 Bajo C Tel. 965 566 414 viajeseurotours@alc.es

Crédito y Caución

Mataix Francés, S.L. Av. Ramón y Cajal, 26-B Tel. 966 567 244 Fax. 966 568 005 Mòb. 636 449 927 mataix@banyeres.com

ASSESSORIES Asesoría Ballester Av.Constitució, 4 - A1 Tel. 966 567 197 Mòb.659 467 095 www.agballester.es info@agballester.es

Inter-Gestión C/ Laporta, 75 Tel. / Fax. 966 567 684 Mòb. 679 948 492 fiscal@intergestio.net laboral@intergestio.net

Legis Consultores

AIGÜES

C/ Fray Leonardo, 15 - 1r - Apt. 123 Tel. / Fax. 966 567 047 www.legis.es info@legis.ws

Hidraqua, S.A.

Gesmariola

C/ Ramón y Cajal, 28 - Baix Tel. 966 567 537 Mòb. 629 645 262 Fax. 965 567 031

C/ Correos, 39 Tel. 966 568 427 Mòb. 655 876 863 www.gesmariola.es info@gesmariola.es

ALIMENTACIÓ

ASSESSORIES TÈCNIQUES

Mercat Municipal

Protecnos Ingenieria, S.L.

C/ Los Ángeles, 2

Consum S.Coop. Valenciana Av. Ramón y Cajal Tel. 965567104 www.consum.es

Snacks El Valle www.snackselvalle.com

AMBIENTADORS Ambientes Ama Hogar, S.L. C/ Les Molines, 81-97 Tel. 965 567 451 Fax. 965 567 421 www.amahogar.es

C/ Goya, 1-2n - ALCOI Tel. 965 541 582 Fax. 965 541 677

Carlos Francés P.I. La Casilla C/ Chapaprieta, s/n 03460 - BENEIXAMA Mòb. 655 80 69 36 www.estudiovvv.com estudiovvv@gmail.com

Mª Lutgarda Vañó Belda C/ Laporta, 22 Tel. 608 130 522 www.estudioarquitectura.info arquitectura@estudioarquitectura.info

Flexocolor, S.L.U. C/ San Jaime, 28 Fábrica y Oficinas P.I. El Regadiu, Sector 3 - Parc. 4 BOCAIRENT Tel. 962 351 053 Fax. 962 351 155 administracion@flexocolor.com

CONFECCIONS TÈXTILS Creaciones Mariola, S.L. Ptda. Fàbriques de Beneito, 2 - Apt. 87 Tels. 966 567 024/966567412 www.creacionesmariola.com info@creacionesmariola.com

Mauro Ribera Valero, S.L. C/ Les Molines, 6 i 8 Tel. 965 567 624 Fax. 965 566 234 www.cojines.com mauro@cojines.com

Mora Ferre e Hijos, S.L. Ptda. Els Sifons, 3 - Apt. 73 Tel. 966 567 698 Fax. 965 567 536 info@moraferre.com

Francisco José Davó Rubí, S.L. P.I. La Herrada - C/ Juan Carlos I., Parc. 7, Nave 11 - YECLA Tel. 968 793 650 Fax. 968 719 053 www.davo.es pedidos@davo.es

CONTENIDORS Arenas del Valle, S.L.

C/ Vinalopó, 17 - BOCAIRENT Mòb. 606 519 182 Fax. 962 350 463 www.almatic.es almatic@almatic.es

BARS

COOPERATIVES AGRÍCOLES Cooperativa del Campo San Jorge

Cope Bajo

Av. Ramón y Cajal, s/n Tel. 965 566 541

C/ Villena, 3 Tel. 965 567 809

CRISTALLERIA I BANY

Publiofertix

Estudio VVV

CLIXÉS FLEXOGRÀFICS

Partida del Plà, s/n - Apt. 62 - BIAR Tel. 965 979 277 Mòb. 670 522 979 arenasdelvalle@gmail.com

Baima

C/ Joan Martorell, 1 - Baix 46010 - VALÈNCIA

C/ Misericordia, 1 Mòb. 635 551 966 www.casaruralbanyeres.com info@casaruralbanyeres.com

Almátic

Plaça Major, 7 - C/Felipe V, 2 Mòb. 865 673 679

ARQUITECTES

Casa Rural Banyeres de Mariola

AUTOMATISMES I PORTES

ARTICLES PUBLICITARIS C/ Villena, 7 Tels. 605 268 932 / 628 266 923 www.publiofertix.com www.mundopersonalizado.es info@mundopersonalizado.es

CASES RURALS

Concepto Cubic, S.L.

BEGUDES I LICORS

Avda. Nou d’Octubre, 20-B Tel. / Fax. 966 567 117 www.pvccubic.com info@pvccubic.es

Licores de Mariola, S.A.

DECORACIÓ I REGAL

C/ Barranc del Sinc, 24 Tel. 965 521 076 Fax. 965 524 748 www.uncolpetpastor.com

Dekora C/ Ángel Torró, 26 Tel. 647 967 333

Bodegas Vegamar

Helena

C/ Garcesa s/n 46175 - Calles - VALÈNCIA Tel. 962 109 813 Mòb.610 101 312 www.bodegasvegamar.com

Av. Constitución, 4 Tel. 965 566 259

CALÇATS Calzados Manolo Fernando Cantos Millán C/ Pintor Segrelles, 8 Tel. 965 566 694 Mòb. 630 101 153 Av. Constitución, 44 - ONIL Tel. 966 557 141 www.zapatosalacarta.com

Mobles i Decoració Piedad, S.L. C/ La Creu, 68 Tel. 965 566 073

DENTISTES Dental Arenas Av. Nou d’Octubre, 21 - Baix Tel. 965 566 923 Fax. 965 800 229 Mòb. 696 960 499 www.dentalarenas.com recepcion@dentalarenas.com


Dental Banyeres

ESTÈTICA

C/ Francisco Berenguer Mora, 5 Tel. 673 52 24 22

Centre d’estètica Mª Évora

Afisiona’t

C/ Correos, 6 - 4ºK Tel. 966 567 512 Mòb. 625 318 258 mevorabf@gmail.com

Av. Ramón y Cajal, 30 Mòb. 695 692 689

Merymar Dental, S.L. C/ La Creu, 56 - 1B Tel. 965 566 312 www.merymardental.com info@merymardental.com

Clínica Dental “Elsa Regal” Tel. 962 351 312 Mòb. 696 085 154 C/ Batalla de Lepanto, 14 - 1r B BOCAIRENT www.elsaregal.com clinica@elsaregal.com

Dailu C/ Santa Cecilia, 32 Tel. 966 567 693

ESTILISME-PERRUQUERIA Silvia García C/ Vinalopó, 2 Tel. 656 966 408

DISFRESSES I PELUIXOS

ETIQUETES

Creaciones Llopis, S.L.

Etiquetas y Gráficas del Vinalopó, S.L.

Ptda. Els Vinyals, s/n - Apt. 40 Tel. 966 567 157 Fax. 966 567 211 www.creacionesllopis.com info@creacionesllopis.com

C/ Fray Leonardo, 8 Tel. 966 567 128 Fax. 966 567 790 www.etiquetasvinalopo.com info@etiquetasvinalopo.com

DISTRIBUCIÓ I REGALS

Ferre & Ferre Etiquetes, S.L.

Grupo Disber Antonio Miguel Rus Albero Tel. 666 726 215 comercial44@grupodisber.es

DROGUERIES I PINTURES Dailu C/ Santa Cecilia, 32 Tel. 966 567 693

ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ Electricidad Monzó, S.L.

C/ Dels Paperers, 13 - Apt. 122 Tel. 966 568 408 Fax. 965 567 813 www.ferreetiquetes.com info@ferreetiquetes.com

Grafidel C/ Vereda, 2 - CAMP DE MIRRA Tel. 965 820 561 Mòb.615 140 547 www.grafidel.com grafidel@grafidel.com

EXCAVACIONS I DESMONTES

Av. Ramón y Cajal, 40 Tel. 965 566 491 Tel. / Fax. 966 567 097 monzelec@monzelec.com

Antonio Valero Vañó

Inelbo

Excavaciones Rico

C/ Font dels Codonyers, 2 Tel. 966 567 616 Fax. 965 566 076 www.inelbo.eiffage.es inelbo@inelbo.eiffage.es Tenda on-line: www.eenergie-shop.es

Llumeners, S.L. Ronda de la Constitución, 11-B MONÒVER Tel. / Fax. 965 471 916 Mòb. 629 681 230 www.llumeners.com llumeners@llumeners.com

Electricidad Ribera, S.L. Av. Sant Blai, 5 46880 - BOCAIRENT Tel. 962 350 203 Fax.962 351 253 www.riberasl.com riberasl@riberasl.com

ELECTRODOMÈSTICS Expert Banyeres C/ Laporta, 61 Tel. 966 567 088

ENTITATS FINANCERES Caixa Ontinyent C/ Fray Leonardo, 3 Tel. 966 568 059

La Caixa Av. Ramón y Cajal, 4 Tel. 965 527 050 Fax. 966 568 065 www.lacaixa.es 2834@lacaixa.es

Ruralcaja Pl. dels Plàtans, 5-B Tel. 966 567 105

ESPORTS Esports Cantos C/ Pintor Segrelles, 8 - Baix Tel. 965 566 694 www.esportscantos.com

C/ La Pau, 26 Tel. / Fax. 965 567 672 Mòb. 629 267 785 Jose A. Rico Bustamante C/ Beneixama, 10 Mòb. 677 508 380

FERRETERIES I SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS Sant Jordi C/ Conquistador, s/n Tel. 966 567 260 www.ferreteriasantjordi.com fsantjordi@mariola.com

FISIOTERAPEUTES/PODÒLEGS

FisioFerre Cl. Laporta, 21 Mòb. 616 154 341 www.fisioferre.com

FONTANERIES Font Alber Av. de Villena, 76 - CANYADA Tel. / Fax. 965 820 476 Mòb. 615 548 743 www.fontalber.com info@fontalber.com

Fontgiber Tel. Rafa. 635 491 077 Tel. Yolanda. 616 096 378

FOTOGRAFIA I VÍDEO Foto-Video Morenet C/ La Creu, 47 Tel. 965 566 495 fotovideomorenet@hotmail.com

FUSTERIES Jorge Sempere Gisbert Jorfran Mariola, S.L. C/ Serrella, 78 Tel. 965 566 562 Fax. 965 567 739 www.carpinteriajorgesempere.com csempere@packsa.com

Ortuño Vañó, C.B. - Olegario Ctra. Biar, 54-B - Apt. 196 Tel. / Fax. 965 566 835 Mòbs. 606 035 900 / 630 018 583 info@elolegario.com

Andrés Vicent Puig C/ Espardenyers, 8B Mòbs. 635 903 014/661 216 739 andresvicentpuig@hotmail.com

FUSTERIES D’ALUMINI I PVC Bitec - Carpintería PVC Bocairent, S.A. Ctra. Villena - L’Alcudia, km. 26,100 BOCAIRENT Tel. 962 350 328 Fax. 962 351 001 www.bitecpvc.com bitec@bitecpvc.com

SercoMac

GASOLINERES

Av. de la Estación, s/n Tel. 966 568 370 Fax. 966 568 371 www.sercomac.com info@sercomac.com

C/ Les Molines, 35 Tel. 966567289 lubrirepbanyeres@gmail.com

FILATURES Cipriano Molina Albero, S.L. Ptda. El Bovar, 1 - Apt. 43 Tel. 965 567 140 Fax. 966 567 136 www.ciprianomolinaalbero.es ciprianomoli@wanadoo.es

Hilados Les Molines C/ Les Molines, 64 - Apt. 141 Tel. / Fax. 966 567 816

Hilaturas Ferre, S.A. C/ Les Molines, 2 - 4 Tel. 966 567 425 Fax. 965 567 423 www.hifesa.com hifesa@hifesa.com

R. Belda Llorens, S.A. Evelio Mataix Molina Ptda. Camp de l’Or, s/n Tel. 966 567 021 www.beldallorensyarns.com nacional@beldallorens.com

LUBRIREP, S.L.

Gasóleos a domicilio Tel. 966 75 03 05 Mòbs. 669 47 76 18 / 669 47 76 12 mariano@lubrirep.com

GESPA ARTIFICIAL Albergrass C/ Conquistador, 27 Tel. 966 567 153 Fax. 965 566 185 www.albergrass.com

HOTELS LUBRIREP, S.L. C/ Les Molines, 35 Tel. 966567289 hotelbanyeres@gmail.com

Venta El Borrego Ctra. Villena-Ontinyent, km. 21 Tel. / Fax. 966 567 457 www.ventaelborrego.com info@ventaelborrego.com

IMPREMTES

Filats Vinalopó, S.A.

Nougrafic Impresores, S.L.

C/ Vinalopó, s/n - Apt. 62 - BOCAIRENT Tel. 962 351 026 Fax. 962 351 005 filats@filatsvinalopo.com

Av. Nou d’Octubre, 24 - Baix Tel. / Fax. 966 567 321 Mòb. 696 580 030 imprime@nougrafic.es


INDÚSTRIES DEL PAPER I CARTÓ

Hijos de Vicente Sempere, S.L.

LOTERIA

Cartonajes Bañeres, S.A.

Hivesa P. I. de Cañada, s/n 03409 - CAÑADA Tel. 965 820 570 Fax. 965 820 579 www.hivesa.com info@hivesa.com

Administración Loterías Nº 2

C/ San Jorge, 8 - Apt. 23 Tel. 965 566 444 Fax. 966 567 095 www.cartoban.com info@cartoban.com

Papelera Mariola, S.L. Ctra. Ontinyent-Villena km. 25,5 03460 - BENEIXAMA Tel. 965822455 Mòb. 657817541 www.papeleramariola.com info@papeleramariola.com

INDÚSTRIES DEL PLÀSTIC

Jordatex Grupo Ind., S.L. C/ Les Molines, 92 Tel. 966 567 473 Fax. 966 567 829 www.jordatex.com jorda@banyeres.com

Jorge Albero Pascual, S.L.

C/ Els Sifons, 5 Tel. 966 567 706 Fax. 966 567 841 www.annacleaning.com

Ctra. Villena - Alcúdia, km. 18,650 Partida la Solana, 9. - Apt. 33 Tel. 966 567 075 Fax. 966 567 389 www.japsl.es info@japsl.es

Iker Plàstic, S.L.

Jose Albero Puerto

Barceló y Valero, S.L. (Anna)

C/ Els Sifons, 22 - Apt. 98 Tel. 966 567 038 Fax. 965 567 581 www.ikerplastic.com comercial@ikerplastic.com

Inplasba, S.A. Av. del Tren, 17 Tel. 966 567 336 Fax. 966 567 817 www.inplasba.com inplasba@inplasba.com

Plásticos Francés, S.A. P. I. La Casilla C/ Ministre Chapaprieta, s/n - BENEIXAMA Tel. 965 821 515 Fax. 965 821 570 www.plasticosfrances.com info@plasticosfrances.com

Packsa Técnica, S.L.

La Secaneta Ctra. Villena - Alcúdia, km. 19,500 Tel. 965 566 820 Fax. 966 567 350 www.secaneta.com secaneta@secaneta.com

José Gisbert, S.L. C/ Barraquetes, 1 A - Apt. 53 Tel. 966 567 438 Fax. 966 567 050 www.josegisbert.es info@josegisbert.es

Miguel Vicedo Cerdá, S.A. C/ Les Molines, 10 Tel. 965 566 000 Fax. 965 567 713 miguelvicedo@miguelvicedo.com

Samuel Bodí, S.L.

Barraquetes, 46 - Apt. 7 Tel. 966 568 019 Fax. 966 568 137 www.packsa.com packsa@packsa.com

C/ Les Molines, 84 Tels. 965 566 332 / 965 566 133 info@textilessamuelbodi.com

Albero Forte Composite, S.L.

C/ Ventorrillo, 19 - P.O. Box, 71 Tel. 965 566 077 Fax. 965 566 445 www.sanjuan-tex.com info@sanjuan-tex.com

Plastic Forte Partida de la Marjal, 61 Tels. 965 567 319/ 965 566 798 www.plasticforte.com

INDÚSTRIES DEL TÈXTIL Alberto Ferre, S.A. C/ Les Molines, 44 Tel. 965 566 374 Fax. 965 566 147 correo@albertoferre.com

Sanjuan Hermanos, S.A.

Textiles El Delfín, S.L. Ptda. Les Creus, 26 - P.O. Box, 57 Tel. 966 567 286 Fax. 965 566 226 www.eldelfin.es info@eldelfin.es export@eldelfin.es

Barceló y Valero, S.L.

Textil Sama, S.L.

Anna C/ Els Sifons, 5 Tel. 966 567 706 Fax. 966 567 841 www.annacleaning.com

Ptda. Els Vinyals,6 y 7 - Apt. 35 Tels. 966 567 081 / 966 567 332 Fax. 966 567 450 www.orcatextil.com info@texsama.com

Betis Textil, S.A.

Vicente Barceló Vañó, S.L.

Senda Castalla, 4 Tel. 966 567 150 Fax. 966 566 179 www.betistextil.es betis@betistextil.es

Entex Textil, S.L. Ctra. Andalucía, km. 28,700 - Apt. 51 Valdemoro - MADRID Tel. 918 953 012 Fax. 918 953 162

Fernando Cerdá Blanes e Hijos, S.A. Av. Ramón y Cajal, 42 Tel. 965 566 184 Fax. 965 566 801 info@fernandocerda.com

Hijos de Antonio Ferre, S.A. C/ Les Molines, 2 Tel. 966 567 425 Fax. 966 568 363 www.aferre.com

Hijos de José Cerdá, S.L. Els Sifons, 6 Tel. 965 567 006 Fax. 966 567 406 hjcerdasl@hotmail.com info@hjcerda.com

Av. Les Molines, 36 - Apt. 37 Tel. 966 567 375 Fax. 966 567 376 www.barcelohogar.com barcelo@barcelohogar.com

Vayfesa, S.A. Bº Les Molines - C/ Teixidors, 1 Tel. 966 567 337 Fax. 966 567 384 www.vayfesa.es Administración: admon@vayfesa.es Ventas: juanjose@vayfesa.es Producción: jorge@vayfesa.es

Vinatex, S.L. Mestre D. José Antonio Porto Valladares, 16 - BENEIXAMA Tel. 965 822 196 Fax. 965 822 294 vinatex@vinatextejidos.com

INFORMÀTICA I TELEFONIA Tramuntanet Av. Nou d’Octubre, 19 - Local 2 Tel. 965 567 113 info@tramuntanet.com

C/ Francisco Berenguer Mora, s/n Tel. 965 567 545 rabelda4@gmail.com

Administración Loterías Nº 1 C/ Banyeres, 1 - BOCAIRENT Tel. 962 350 887 loteriabocairent@gmail.com

Punto mixto de loterías Mª Carmen Payá Abad Plaça Major, 6 Tel. 965 566 693 marietapaya@hotmail.es

LLEIXIUS Lejía Flor de Abeto C/ Duquesa de Almodovar, 17 - MURO D’ALCOI Tel. / Fax. 965 530 861

MARBRE I GRANIT Marbre, C.B. C/ José Puig, s/n Tel. 962 905 257 Mòbs. 606 344 395 / 629 803 848

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ Deformac, S.A. C/ dels Teixidors, 6 Tel. 966 568 008 Fax. 966 567 301 www.deformac.com comercial@deformac.com

Pascual Navarro P.I. Les Creus, 31 - Bis Tel. 965 567 075 Mòb. 649 907 601 www.almacennavarro.es info@almacennavarro.es

MOBLES Dekora C/ Ángel Torró, 26 Tel. 647 967 333

Helena Av. Constitució, 4 Tel. 965 566 259 Mòb. 669 700 104

Muebles Belda Pl. Juan Bta. Doménech, 7 Tel. 966 567 434 Fax. 965 822 308

Mobles i Decoració Piedad, S.L. C/ La Creu, 68 Tel. 965 566 073

REPRESENTACIONS I MUNTATGE D’ESDEVENIMENTS Montecarlo Representacions, S.L. Av. de Gandía, 25 46727 - REAL DE GANDÍA Tel. 962 950 404 Mòb. 661 248 888 www.montecarlorepresentaciones.com info@montecarlorepresentaciones.com

OBRES I EDIFICACIÓ Alprocón, S.L. C/ Correos, 1 Tel. 965 567 535 Mòbil 639 47 96 92 alprocon@mariola.com

Enrique Francés Puig, S.L. Av. Nou d’Octubre, 21 - Local 2 Tel. 966 567 627 Mòb. 686 983 127 Fax. 966 568 013 www.inmobiliariasycontratas.com

Ferre Urbana, S.L. Av. Pla Roig, 6- Bajo Mòbs.655 827 040/678 077 896 obras@ferreurbana.com administracion@ferreurbana.com

Inmobiliarias y Contratas, S.A. Av. Ramón y Cajal, 21 Tel. 966 567 627 Mòb. 686 983 127 www.inmobiliariasycontratas.com


Explotaciones Sisher, S.L. C/Juan Beneyto, 30 Mòb. 652 90 56 99 46880 - BOCAIRENT www.lamallaeta.com

Carrillo Rehabilitaciones, S.L. C/San Miguel, 42 Tel. 965 567 063 Mòb.670 689 652 www.carrillorehabilitaciones.es info@carrillorehabilitaciones.es

Estructuras y Obras Juargon, S.L. C/Comunidad Valenciana, 2 03440 - IBI Tel. 966 444 484 Mòbs.658 822 112/658822113 admin@gaymar.info

ÒPTIQUES Óptica La Creu +VISION Av. Constitución, 14 Tel. 965 567 357 lacreu@banyeres.com

PALETS Palets i Fibres La Penya, C.B. C/ Paperers, 9 - Baix Domicili correu. Les Molines, 39 Tel. / Fax. 965 566 142

RECOLLIDA DE RESIDUS

Bañeres Motor, S.L.

Fobesa

C/ Pare Jesualdo Ferrero, 4 Tel. / Fax. 965 566 593 www.banyeresmor.com banyeresmotorsl@hotmail.com

Tel. 966 952 382 www.fobesa.com

RESTAURANTS Restaurante Pirámide C/ Pintor Segrelles, 8 Tel. 965 566 471 Mòb. 607 305 160 www.piramidesl.com info@piramidesl.com

Venta El Borrego Ctra. Villena-Ontinyent, km. 21 Tel. / Fax. 966 567 457 www.ventaelborrego.com info@ventaelborrego.com

L’Aljubet C/ Pintor Segrelles, 4 Tel. 965 567 094

Tortosa Tel. 965 566 061 Mòbs. 677 885 671 / 678 260 053 pinturastortosa@hotmail.com

Jordi Albero Francés C/ Laporta, 125 Mòb. 676 204 135

PIROTÈCNIES Pirotècnia Aitana

Ribetes y Cordones Martí, S.L.

C/ Barranquet, 4 Tel. 965 567 600 Fax. 965 567 116 ballestermerino@hotmail.com

Artifiesta - Alejandra Pérez Llopis

RETOLACIONS

TENDES D’ANIMALS

Teu-Rotul Plaza dels Olmets, 5 - BOCAIRENT Tels. 962 905 376 / 962 354 005 www.pegatinalia.com info@pegatinalia.com

Nougrafic Impresores, S.L. Av. Nou d’Octubre, 24 - Baix Tel. / Fax. 966 567 321 Mòb. 696 580 030 imprime@nougrafic.es

ROBA I COMPLEMENTS INFANTILS

PRODUCTES QUÍMICS PER A TINTURA I ACABATS TÈXTILS

Mini Naturals Kids Concept Store

C/ Jacinto Verdaguer, 274 Sant Vicenç dels Horts - BARCELONA Tels. 966 568 190 / 936 724 927 Fax. 966 568 190 / 936 769 901 www.achitexminerva.com emilio.d@architexminerva.com

PSICÒLEGS pensaMent-Centro de psicología C/ Maestro Espí, 14 - 1º P1 03802 - ALCOI Tel. 965 545 618 Mòb. 638 342 739 www.pensamentpsicologia.com info@pensamentpsicologia.com

QUADROS I MOTLLURES

TEIXITS (Distribució i confecció)

P.I. El Regadiu - Sector 32 Comarca de la Costera, 19 BOCAIRENT Tel. 962 350 132 Fax. 962 351 227 www.ribetescolomer.com info@ribetescolomer.com

Ctra. Bélgida-Gandia, CV-667 KM 3,360 Tel. 962 390 772 Mòbs. 628 199 760 / 628 199 761 www.aitanapirotecnia.com pirotecnia@aitanapirotecnia.com

Achitex Minerva, S.L.

David Pascual, S.L.

Ballester Merino, S.L.

Ribetes Colomer, S.A.

PINTORS

TALLERS MECÀNICS

RIVETS TÈXTILS

Llibreria i Papereria “Al Vent” C/ Relíquia de Sant Jordi, 1-B Mòb. 679 716 533 al.vent6@gmail.com

Tecni-chapa C/ Les Molines, 15 Tel. 699 932 762 tecnichapa@gmail.com

Avda. 9 d’Octubre, 8 Tel. 965 566 034 Mòbil 646 113 896 pinargastronomic@gmail.com

Pinar Gastronòmic

C/ La Creu, 9 Tel. 965 566 339

Librería y Papelería Baldomero

C/ Les Molines, 40-B Tel. 965 566 655 Tel. Grua 965 566 655 WhatsApp 621 216 655 talleresoliva@banyeres.com

Ptda. Les Molines, 42 - Apt. 99 Tel. 965 566 569 Fax. 966 568 433 www.david-pascual.com www.forpadel.es info@david-pascual.com

Ptda. La Solana, 16 Tel. 966 567 806 Fax. 966 568 140 www.ribetesmarti.com ribetesmarti@ribetesmarti.com

PAPERERIES

Talleres Oliva Banyeres S.L.

Cl. Ángel Torró, 4a 678 44 49 09 hola@mininaturals.es

C/ Laporta, 11 Tel. 965 566 605 Mòb. 653 887 483 www.totencortines.com info@totencortines.com

Mascotas Muñoz C/ Villena, 7 - Baix (cantonada) Tel. 966 567 778 Fax. 966 568 058 Mòb. 605 268 932 www.comprarcachorros.es w_widow@hotmail.com

TRANSPORTISTES Transportes Ballester, S.L. C/ Ventorrillo, 20 transportesballester@mariola.com

Transportes Ferre y Bodí, S.L.

SERVICIS FUNERARIS

Ptda. La Marjal, s/n Tel. 965 566 143 Fax. 966 567 042 ferreybodi@wotrant.com

Tanatori Comarcal de Mariola

Transportes Hijos de Vicente Albero S.L.

Av. Ramón y Cajal, 17 Tel. 965 530 355 Fax. 965 531 383 Mòb. 676 488 785 www.tanatoricomarcalmariola.es tanatoricomarcalmariola@yahoo.es

C/ Les Molines, 51 Tel. / Fax. 965 566 676 Mòbs. 686 781 953 / 629 676 754 www.transporteshva.com

Transportes Talaya

Tanatori Sant Jordi C/ Santa Llúcia, 1 Tel. 965 592 325 Mòb. 618 470 154

Av. Constitución, 10 Tel. / Fax. 966 567 034 Mòb. 616 428 641 transtalaya@mariola.com

SERVICIS DE NETEJA

TROQUELS

Cuadros Belda, S.L.

Gruponet

Lartec

Av. Alcoy, 15 Tel. 965 566 237 Fax. 966 568 133 www.cuadrosbelda.com cbelda@tsc.es

C/ Petrel, 23 - ELCHE Tels. 965 435 941/902 88 44 77 www.grupo-net.com info@grupo-net.com

C/ Les Molines, 55 Tel. 966 568 181 Fax. 966 568 180 www.lartec.com.es lartec@lartec.com.es

RECICLATS Recuperaciones Albero C.B. Les Molines, 39 Tel. / Fax. 965 566 142 recalbero@mariola.com

TALLERS DE L’AUTOMÒBIL Autochapa Banyeres, S.L.

VETERINARIS

Av. del Tren, 23 - B Tel. 966 567 404 Fax. 966 568 387 Mòb. 660 336 049

Clínica Veterinaria Banyeres C/ Villena, 7 - Baix Mòb. 669 308 248


Banda Municipal de Banyeres de Mariola a Xàtiva l'any 1949. Fotografia cedida per Encarna Ferre.

75Anys

L’any 1946, ara fa 75 anys, la Banda Municipal de Banyeres de Mariola va guanyar el premi extraordinari i també el tercer premi al Certamen musical de Xàtiva. Tres anys després, l’any 1949, aconseguien també el segon premi al mateix certamen, en ambdós ocasions sota la batuta de Godofredo Garrigues.

D. Godofredo Garrigues amb els músics de la Banda Municipal al dinar celebrat el 14 de maig de 1972, un any després de la seua dissolució. Fotografia cedida per Josep Miquel Martínez Ferre.

50Anys L’any 1971, ara fa 50 anys, la Banda Municipal es va dissoldre per divergències amb la Corporació Municipal d’aquell moment. Un any després de la dissolució, els músics i Godofredo Garrigues es van reunir de nou per a celebrar un dinar de germanor, que tindria lloc a la Pensió Moncho.


25Anys El 21 d’abril de l’any 1996, ara fa 25 anys, la Comissió de Festes de Sant Jordi va desfilar en processó per primera vegada a l’acte del Trasllat com a autoritat dins del món de la festa i amb el seu Alcalde de Festes en lloc preferent. Al mes de juliol de l'any 1996 van tindre lloc a Campan els actes d'agermanament entre esta localitat francesa i la nostra població. Poc després, al mes d'octubre del mateix any, es va consolidar aquest agermanament amb els actes realitzats a Banyeres de Mariola. Des d'aquell moment s'han fomentat i enriquit els vincles entre les dues poblacions, símbol d'unió entre pobles d'Europa.

Actes d’agermanament realitzats a les poblacions de Campan (França) i Banyeres de Mariola.

Eixe mateix any 1996, l'Ajuntament de Banyeres de Mariola adquirix en propietat el Teatre Principal.

L’any 1771, fa 250 anys, Carlos lll va prohibir efectuar dispars d’arcabusseria dins les poblacions. L’any 1946, fa ara 75 anys, era col·locat el retaule de l’altar major del Temple Parroquial. Eixe mateix any també quedava instal·lada la campana Ave María Purísima sin pecado concebida, al campanar del Temple. L’any, 1971, fa 50 anys, s’iniciaven els treballs de construcció de la Casa Abadia.

Retaule de l'Altar Major de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Fotografia cedida per Mª Elena Vilanova Calatayud.

Campana Ave Maria Puríssima. Teatre Principal.

Casa Abadia.


Ajuntament de Banyeres de Mariola


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.