Agenda maig 2024

Page 1

AGENDA d’activitats

Maig 2024 L’Estany

maig

De 18 a 20h

Taller de cuina sense pares

Inscripcions a l’ OAC

De dilluns a divendres de 10 a 14 h

Escola de l’Estany

De 18 a 19.30 h

Casa de Cultura maig

Alimentació,dietesadaptadesi activitatsperunenvelliment saludable.

Informació i inscripcions: OAC

Cinema de la Gent gran

Projecció de films relacionats amb l’Estany

Tercer diumenge de cada mes

Casa de cultura

Organitza: Associació de la Gent Gran

Coordina: Jaume Rovira i Enric Crespi

El 19 de maig última sessió.

El cinema per a gent gran tornarà el mes d’ octubre.

3 2626
10
Si voleu que les vostres activitats apareguin a l’agenda ens les podeu enviar a
estany.dinamitza@estany.cat

Cursosiexposicions

Balls en línia divendres

de 18 a 19h

local social Cine

Organitza: Associació de la Gent Gran

Vols aprendre a ballar sardanes? diumenges de 17 a 18h

Classes de patchwork

Dissabtes, cada 15 dies de 18 a 20h

Local gent gran

Organitza: Associació de la Gent Gran

www.viulestany.cat

Organitza: Associació de la Gent Gran Amb el suport de:

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.