Agenda juny 2024

Page 1

AGENDA d’activitats

Juny 2024 L’Estany

1

juny

11 - 13h

Taller

Escriptura creativa

A càrrec de Tona Gustà

Casa de Cultura

Inscripció prèvia a estany.dinamitza@estany.cat

8

juny

10 - 12h

Taller

Catifes florals de Corpus Christi

A càrrec d’Isabel Fonoll

Plaça del rellotge de sol

9 juny

9.30h

Presentació de rèpliques de capitells en 3D

A càrrec de l’Escola de l’Estany i Steam4All

Centre de visitants

12.30h

9 juny Concert

Sarabanda

Cor de dones

Monestir de Santa Maria de l’Estany

9

juny

juny 11 juny

23

juny

27

juny

Durant el matí

Sketchcrawl Moianès

(Programes a part)

Pel poble de l’Estany

17 - 18h Xerrada

Document de voluntats anticipades

Organitza Consell Comarcal del Moianès

Casa de Cultura

A partir de les 21.30h

Focs de Sant Joan i Flama del Canigó

(Programes a part)

Pista vella

19.30h

III Trobada club de lectura del Moianès

Comentarem “Aterratge” amb l’autora, Eva Piquer

Auditori Sant Josep - Moià

Cursosiexposicions

Exposició "Artist & Monts" de Montserrat Cardona fins el 30 de juny

Sala polivalent

Balls en línia divendres de 18 a 19h

Local social Cine

Organitza: Associació de la gent gran

Vols aprendre a ballar sardanes? diumenges de 17 a 18h

Organitza: Associació de la gent gran

Classes de patchwork dissabtes, cada 15 dies de 18 a 20h

Local gent gran

Organitza: Associació de la gent gran

www.viulestany.cat

Amb el suport de:

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.