Airam uutuustuotteet 2022

Page 1

valo töihin.
2022 UutuustuotteetLaita

Myynnin johto

Ville Keinänen

Liiketoimintayksikön johtaja 044 766 3659

Aluemyynti ja projektimyynti

Ville Hasanen Myyntipäällikkö 044 715 6446

Timo Kukkonen Aluepäällikkö, Etelä-Suomi 040 045 2105

Ilpo Laitinen Aluepäällikkö, Itä- ja Pohjois-Suomi 040 551 4958

Pekka Nousiainen Aluepäällikkö, Länsi-Suomi 040 551 4956

Carola Meckelborg KAM, suunnittelijat 040 483 5688

Mika Lindberg

Aluemyyntipäällikkö, projektivalaistus 040 822 9225

Tarjouslaskenta

Anssi Laitinen Tarjoukset, projektivalaistus 050 432 3326

Aake Avonius Tarjoukset, projektivalaistus 045 720 1255

Henry Huittinen Valaistusasiantuntija 0400 196 197

Asiakaspalvelu 020 754 5617 asiakaspalvelu@airam.fi

Outi Marttila Asiakaspalvelupäällikkö 044 734 1092

Tiina Vahtera-Jäppilä 0207 545 615

Airam Electric Oy Ab

Sementtitehtaankatu 6, 04260 Kerava / PL 175, 04201 Kerava Helpdesk 020 7545 604 / helpdesk@airam.fi www.airam.fi

Uutuustuotteet 2022

IP23 IP20 IP20 IP44 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP44

IP20 IP20 IP20/44 IP20/44

IP44 IP66 IP66 IP66 IP66

IP66

Lumino 6 Lumi Duo 7 Nero 8 Compact Tilt 9 Compact Mini 10 Compact Mini lisätarvikkeet 11 Cio Multi 12 Cio Multi lisätarvikkeet 13 Flat R Duo 14 Deep Flame 15 Spot-On 16 Spot-On P 17 Office 18 Office P 20 Office D/I 22 Naos 24 Puck 25 Plano 26 Plano Pro 27 Plata 28 Keto Pro 30 Futura PC 31 Futura NB 32 Futura Abs 33 Futura Max 34 Futura Ex 35 Futura RST 36 Atlas 37 Uudet lamput 38 Sulakekotelot 39 Casambi Ready Dali ActiveAhead Tunable White Night Dim
IP65 IP66
IP44 IP44 IP20/44
AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 3© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Airam on solminut Dialux Gold Membership -sopimuksen DIALin kanssa. Valaistussuunnittelijalle se tarkoittaa, että Airamin pro-valaisimet löytyvät nyt suoraan DIALux-ohjelmistosta. Suunnittelijan arki helpottuu, kun voimme tarjota valaistuslaskentaan kattavampia työkaluja ja helpotusta tuotevalintoihin paremman näkyvyyden ansiosta.

DIALux on kiistatta markkinoiden johtava valaistuslaskennan ja valaistuksen simuloinnin ohjelmisto. Nyt suunnitteluohjelmassa on kattavasti myös Airam-valaisinten tiedot käytettävissä va laistussuunnittelun tarpeisiin vuorokauden ympäri. Airamin tuo tetiedot ovat saatavissa DIALuxissa suomen, ruotsin ja englan nin kielellä.

DIALuxista laskelmatulosteet tuotekortteineen

DIALux-yhteistyössä oleellista on että Airam-valaisimet löyty vät entistäkin helpommin projektisuunnitelmiin. Käytännössä parannus koskee lähes koko Airamin pro-valaisinmallistoa eli kaikkia ammattivalaistuksen kiinteällä led-valonlähteellä varus tettuja valaisimia.

Airamin projektimyynnin valaistusasiantuntija Henry Huittinen perustelee yhteistyösopimuksen merkittäviä etuja suunnitte lijan kannalta näin: ”Valaisimien etsiminen ja valinta on help poa Dialux-ohjelmiston uuden tuotehaun avulla. Tuotteet löy tyvät suoraan hierarkiasta tai haulla esimerkiksi asennusta van tai muiden vapaavalintaisten kriteerien perusteella”, kertoo Huittinen.

”Raporttien lisäksi valaistuslaskelmiin voidaan tulostaa auto maattisesti kattavat tuotekortit. Oikean valaisinmallin valinta ja vaihtoehtojen vertailu on helppoa ja yhteen projektiin tarvitta vien valaisimien valonjakotiedostot ovat kerralla valittavissa ja ladattavissa”, summaa Huittinen.

Yhteistyöstä hyötyy myös Airamin verkkosivusto

Airamin verkkosivuilla DIALux-yhteistyö näkyy niin ikään uu sina valonjakotiedostoina ja parempina työkaluina. Vanhojen LDT-valonjakotiedostojen lisäksi verkosta löytyy nyt myös uu det ULD-muotoiset valonjakotiedostot. Nämä sisältävät valai simen mittojen ja valoteknisten tietojen lisäksi myös valaisimen kuvan, esittelytekstin, mahdollisen 3D-mallin ja muita tärkeitä lisätietoja.

Airamin verkkosivuille on myöhemmin tulossa vielä tuotekohtai nen pikalaskuri, jolla saadaan mallinnettua yksittäisten tilojen valaistus suoraan verkkosivulla.

Valaistusmittausten kautta oikeisiin valaisinvalintoihin Airamin tarjouslaskennan tiimiläiset toimivat usein projekteissa taustatukena tekemällä projektikohteen suunnitteluvaiheessa asiakkaalle tarvittaessa kohteen Dialux-laskennat. Projektikoh taisella laskennalla selvitetään kuinka paljon valoa kohteessa tarvitaan ja varmistetaan, että valaistus on halutulla tasolla ja vastaa tilan käyttötarkoituksen mukaisia valaistusstandardeja.

Airamilla ammattivalaistuksen myyntitiimi tarttuu mielellään asiakkaan haasteeseen ja ottaa ratkaisun omaksi asiakseen. He löytävät laajasta mallistosta suunnittelijan toivomat ratkai sut, jotka täyttävät teholtaan, käyttöiältään ja asennusominai suuksiltaan myös urakoitsijoiden vaatimukset. Airamilla voi daan tarvittaessa modifioida valaisinmalleihin älykäs valaistuk senohjausratkaisu tai valaisimia voidaan räätälöidä erilaisilla li sätarvikkeilla kuten asennuskehyksillä, vaijerisarjoilla tai erilai silla liitosjohdoilla.

Airam-tuotteet ja työkalut DIALux-palvelussa helpottavat valaistussuunnittelijan työtä
4 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tervakosken liikuntahalli

Tervakosken Delfort Areenalla Granlund Häme teki DI ALux-mittaukset liikuntatiloissa eri valaistustehoille. Lii kuntasalin kattopintoihin asennettuja Sport-valaisimien tehoa on nyt helppo himmentää etukäteen Casambilla oh jelmoitujen kahden valaistustasoasetusten kautta täyteen valaistustehoon.

Postin lajittelukeskus

Postin lajittelukeskuksen sisääntuloportilla Vantaalla ka mera lukee ajoneuvon rekisterikilven ja ohjaa ne ennalta suunnitelluille laitureille optimaaliseen sijaintiin digitaalis ten tunnisteiden avulla. DIALux-laskelmien perusteella lo gistiikkakeskuksen ulkoaluille päädyttiin valitsemaan kol men eri teholuokan Flood-heittimiä.

Hämeenlinnan kirjasto

Hämeenlinnan kirjaston saneerauksessa DIALux-laskemien avulla selvitettiin, että valaistus on halutulla tasolla ja vas taa alan valaistusstandardeja. ”Valaisimet sijoiteltiin hyl lyväleihin siten, että 500 luksia täyttyi hyllyn yläosassa ja 200 luksin vähimmäisvaatimus alimmalta hyllyltä kirjan sel kämyksestä mitattuna”, kertoi Aki Rintala Granlundilta kir jastokohteen erityishaasteista.

Kalevalakorun tuotantotilat

Kalevalakorun tuotantotiloissa Airam varmisti riittävän tilojen valaistustason DIALux-laskelmilla. Haastava pro jektikohde sisälsi monenlaisia tuotantotiloja, varastotilat sekä toimisto- ja sosiaalitilat. Erityisen tärkeää oli saada tuotantotiloihin oikeanlainen, lähellä päivänvaloa vastaava valon värilämpötila, jotta korut näyttäisivät jo työvaihees sa samalta kuin päivänvalossa asiakkaalla.

AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 5© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

• •

Lumino

Lumino on matalarakenteinen ja erittäin laadukas ja pitkäikäi nen yleisvalaisin asuinrakennuksiin ja julkisiin kohteisiin. Valai simen ulkonäkö on viimeistelty ja sen antama valo on tasaista ja laadukasta. Matalan rakenteen ansiosta valaisin istuu tyylik käästi ja hillitysti erilaisiin tiloihin ja sisustuksiin. Valaisin sovel tuu sisä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoasennuksiin porraskäytä vissä sekä yleisissä tiloissa. IP44-luokan ansiosta voit asentaa valaisimen myös kylpyhuoneeseen ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on kaksi värilämpötilaa. Valittavanasi on kaksi kokovaihtoehtoa ja tunnistinvalaisinmalli kummastakin koosta.

• Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka II.

• Katto- ja seinäasennus pintaan.

• Ketjutus: on/off 3 x 2,5 mm2. Radar-mallit 4 x 2,5 mm2.

• Asennuskorkeus 1,5–6 m.

• Kaksi kokoa: Ø 300 ja 400 mm.

• Värilämpötila 3000 K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80. IP44.

• IK10.

• Kiinteä led

300-malli: 12 W 1100 lm / 15 W 1500 lm. 400-malli: 17 W 1800 lm / 25 W 2500 lm.

• Saatavana on/off- ja Radar-mallit.

• Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinperiaatteella (5,8GHz) ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 10 orjavalaisimen käytön.

• Käyttöympäristön lämpötila -30 … 25 °C.

Hyötyelinikä L70B50 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L80B10 80 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L90B10 50 000 h (Ta25°C).

Lumino 300

SNRO KOODI W LM 4146668 A1LUKA 300 IP44 15W 830/840 PCO WH 15 1500 4146669 A1LUKB 300 IP44 15W 830/840 RA PCO WH 15 1500

Lumino 400

SNRO KOODI W LM 4146670 A1LUKC 400 IP44 25W 830/840 PCO WH 25 2500 4146671 A1LUKD 400 IP44 25W 830/840 RA PCO WH 25 2500

Tulossa talvella 2022-30 °C ta 6 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Varastotuote
Asuntovalaisimet

• • •

Lumi Duo

Lumi Duo on monipuolinen ja muunneltava, värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu yleisvalaisinsarja. Voit valita kohtee seesi sopivat mallit useista kokovaihtoehdoista. Lumi Duo-va laisimella on hyvä pakkasenkesto, -30 °C. Valaisin soveltuu si sä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoasennuksiin julkisten kohteiden ja asuinrakennusten käytäviin, portaikkoihin ja kosteisiin tiloihin. Asenna iskunkestävä valaisin joko pinta- tai puoliuppoasennuk sena mukana tulevan asennusraudan avulla. Asennus on nopeaa ulkoreunoilla sijaitsevien ledien ja kuvun helpon kiinnityksen an siosta. Jousiliittimin varustettu valaisin voidaan pintakaapeloida ja ketjuttaa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

• Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka II.

• Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon. Ketjutus: On/Off, 3 x 2,5 mm2. Radar-mallit 4 x 2,5 mm2

• Asennuskorkeus 1,5–4 m.

• Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.

• Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.

• IP44.

• IK10.

• Kiinteä led, teho vaihdettavissa valaisimesta.

• 250-malli: 5 W 500 lm / 9W 750 lm.

• 320-malli: 10 W 1000 lm / 17W 1500 lm.

• 400-malli: 17 W 1700 lm / 28W 2500 lm. Jokaisesta koosta on saatavana On/Off- ja Radar-mallit.

• Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinperiaatteella (5,8GHz) ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 10 orjavalaisimen käytön.

• Käyttöympäristön lämpötila:

• On/Off-mallit -30 … 25 °C. Radar-mallit -20 ... 25 °C.

• Hyötyelinikä L70B50 50 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteen hyötyelinikä 50 000 h.

• Varastotuote

Lumi Duo

SNRO KOODI W LM

4146613 A1LUMA 250 IP44 9W 830/840 PCO WH 9 750 4146614 A1LUMB 320 IP44 17W 830/840 PCO WH 17 1500 4146615 A1LUMC 400 IP44 28W 830/840 PCO WH 28 2500

Lumi Duo tunnistinvalaisimet

SNRO KOODI W LM

4146616 A1LUMD 250 IP44 9W 830/840 RA PCO WH 9 750 4146617 A1LUME 320 IP44 17W 830/840 RA PCO WH 17 1500 4146618 A1LUMF 400 IP44 28W 830/840 RA PCO WH 28 2500

Lumi Duo lisätarvikkeet

SNRO KOODI

4146619 A1LUMG Koristerengas 250 WH 4146620 A1LUMH Koristerengas 320 WH 4146621 A1LUMI Koristerengas 400 WH

oikeuden muutoksiin.

Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

-30 °C ta 332 / 402 / 482 75 / 84 10140 / 38 38
AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 7© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme
• • • • Asuntovalaisimet

Nero

Nero on himmennettävä yleisvalaisin sisätilojen seinä- ja katto asennuksiin. Käyttökohteita ovat portaikot, käytävät ja yleiset tilat. IP44-luokittelun ansioista voit asentaa valaisimen myös kylpyhuoneeseen ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on matala rakenne ja sen muotoilu on tyylikäs ja hillitty. Himmen nysominaisuus lisää käyttömukavuutta. Valaisimessa on kaksi värilämpötilaa. Valittavanasi on kolme kokovaihtoehtoa.

• Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.

• Valkoinen, RAL 9016.

• Suojausluokka II.

• Katto- ja seinäasennus pintaan.

• Ketjutettavissa 3 x 1,5/2,5 mm2

• Asennuskorkeus 2,5–6 m.

• Kolme kokoa: Ø 260, 350 ja 400 mm.

• Värilämpötila 3000 K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 6 SDCM.

• IP44.

• IK10.

• Kiinteä led.

• 260-malli 9W 700 lm.

• 350-malli 12W 1000 lm.

• 400-malli 18W 1700 lm.

• Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

Värilämpötila 3000 K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta.

Tulossa talvella 2023 8 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Nero SNRO KOODI W LM 4146809 A1NERA 260 IP44 9W 830/840 DIM PCO WH 9 700 4146810 A1NERB 350 IP44 12W 830/840 DIM PCO WH 12 1000 4146811 A1NERC 400 IP44 18W 830/840 DIM PCO WH 18 1700 • Varastotuote • • Asuntovalaisimet

Compact Tilt

Suunnattava Compact Tilt on erinomainen alasvalo asuinraken nusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Suunnattava valai sin soveltuu niin yleisvalaistuksen luomiseen kuin yksityiskoh tien korostamiseen. Himmennettävyys tuo lisää mahdollisuuksia tilan tunnelmalliseen valaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit, ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Voit valita kolmesta eri runkovä ristä ja kahdesta värilämpötilasta tilaasi sopivat mallit. Compact Tilt Dim -versiot voidaan asentaa suoraan eristeeseen. 5 W mal lit voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin.

• Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.

• Valkoinen pulverimaalaus, RAL 9010, musta pulverimaalaus, RAL 9005 sekä satiini nikkeli.

• Suojausluokka II.

• Uppoasennus kattoon. Upotusaukko 5W malleissa Ø 68–70 mm ja 7W malleissa Ø 75–80 mm.

• Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm2, Dali-2-mallit 5 x 2,5 mm2 Asennuskorkeus 2–6 metriä. Avauskulma on 36 astetta.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20/IP44.

• IK02.

• Kiinteä led 5 W / 400 lm, 7 W / 600 lm.

• Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V); Casambi ja Zigbee.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 90 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).

Tilaustuote, • varastotuote, * uusi tuote

Compact Tilt

SNRO

ACC WH 5 400 4107640 A1CODD IP44 5W/840 36D DIM ACC WH 5 400

4107649 A1CODE IP44 7W/830 36D DIM ACC WH 7 600

4107651 A1CODF IP44 7W/840 36D DIM ACC WH 7 600

4146695 A1CODM IP44 5W/830 36D DIM ACC BK 5 400 4146696 A1CODN IP44 5W/840 36D DIM ACC BK 5 400 4146697 A1CODO IP44 7W/830 36D DIM ACC BK 7 600

4146698 A1CODP IP44 7W/840 36D DIM ACC BK 7 600

4126272 A1CODG IP44 5W/830 36D DIM ACC SAT 5 400 4126273 A1CODH IP44 5W/840 36D DIM ACC SAT 5 400

4126274 A1CODI IP44 7W/830 36D DIM ACC SAT 7 600

4126275 A1CODJ IP44 7W/840 36D DIM ACC SAT 7 600

Compact Tilt Dali

SNRO KOODI W LM

A1CODC-DALI IP44 5W/830 36D DA2 ACC WH 5 400

A1CODD-DALI IP44 5W/840 36D DA2 ACC WH 5 400

A1CODE-DALI IP44 7W/830 36D DA2 ACC WH 7 600

A1CODF-DALI IP44 7W/840 36D DA2 ACC WH 7 600

A1CODM-DALI IP44 5W/830 36D DA2 ACC BK 5 400

A1CODN-DALI IP44 5W/840 36D DA2 ACC BK 5 400

A1CODO-DALI IP44 7W/830 36D DA2 ACC BK 7 600

A1CODP-DALI IP44 7W/840 36D DA2 ACC BK 7 600

A1CODG-DALI IP44 5W/830 36D DA2 ACC SAT 5 400

A1CODH-DALI IP44 5W/840 36D DA2 ACC SAT 5 400

A1CODI-DALI IP44 7W/830 36D DA2 ACC SAT 7 600

A1CODJ-DALI IP44 7W/840 36D DA2 ACC SAT 7 600

Compact Tilt Casambi

SNRO KOODI W LM

A1CODC-CA IP44 5W/830 36D CA ACC WH 5 400

A1CODD-CA IP44 5W/840 36D CA ACC WH 5 400

A1CODE-CA IP44 7W/830 36D CA ACC WH 7 600

A1CODF-CA IP44 7W/840 36D CA ACC WH 7 600

A1CODM-CA IP44 5W/830 36D CA ACC BK 5 400

A1CODN-CA IP44 5W/840 36D CA ACC BK 5 400

A1CODO-CA IP44 7W/830 36D CA ACC BK 7 600

A1CODP-CA IP44 7W/840 36D CA ACC BK 7 600

A1CODG-CA IP44 5W/830 36D CA ACC SAT 5 400

A1CODH-CA IP44 5W/840 36D CA ACC SAT 5 400

A1CODI-CA IP44 7W/830 36D CA ACC SAT 7 600

A1CODJ-CA IP44 7W/840 36D CA ACC SAT 7 600

Compact Tilt 5W Compact Tilt 7W
• • • • • • • • • • • • Ø 80 / 90 Ø 70 / 80 35 / 35 38 / 41 5-17 IP20 IP44 25° 25° AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 9© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
* * * *
KOODI W LM 4107625 A1CODC IP44 5W/830 36D DIM
* * * * * * * * Alasvalot

Compact Mini

Kuusi valaisinta sisältävä Compact Mini Kit on asennusvalmis alasvalosetti. Siron valaisimen valokeiloilla voi luoda esteet tisiä korostusvalaistuksia ja muunnella tunnelmaa himmen nyksen avulla. Valaisimen värintoisto on erinomainen ja sitä on saatavana kolmea eri värilämpötilaa. Pienikokoinen Com pact Mini soveltuu uppoasennettavaksi kodin kaikkiin tiloihin, IP44:n ansiosta myös kosteisiin tiloihin. Led-alasvalosetissä on valaisinten lisäksi virtalähde ja asennusjohdot. Lisätarvikkee na myytävillä yksittäisillä valaisimilla voit kasvattaa kokoonpa noa kahdeksaan valaisimeen. Asennus voidaan toteuttaa myös minimissään neljällä valaisimella. Valaisimen värin voi vaihtaa mustaksi erikseen hankittavalla koristekehyksellä.

• Runko alumiinia, kupu PMMA.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka II.

• Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 27 mm.

• Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm2

• Asennuskorkeus 2–5 metriä.

• Värilämpötilat 2700 K, 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.

• MacAdam 6 SDCM.

• IP20/IP44.

• IK02.

• Kiinteä led 6 x 1,2 W / 6 x 72 lm.

• Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteen elinikä 50 000 h (Ta25°C).

Valaisimen värin voi vaihtaa mustaksi erikseen hankittavalla koristekehyksellä.

Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
• •
Varastotuote 10 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 ©
Compact Mini SNRO KOODI W LM 4146674 A1CMAA IP44 Kit 6x1,2W/927 45D DIM WH 9 432 4146675 A1CMAB IP44 Kit 6x1,2W/930 45D DIM WH 9 432 4146676 A1CMAC IP44 Kit 6x1,2W/940 45D DIM WH 9 432 Alasvalot

Compact Mini lisätarvikkeet

Lisätarvikkeena hankittava Compact Mini alasvalo mahdollis taa alasvaloryhmän laajentamisen jopa kahdeksaan valaisi meen. Siron valaisimen valokeiloilla voi luoda esteettisiä koros tusvalaistuksia ja muunnella tunnelmaa himmennyksen avul la. Valaisimen värintoisto on erinomainen ja sitä on saatavana kolmea eri värilämpötilaa. Pienikokoinen Compact Mini sovel tuu uppoasennettavaksi kodin kaikkiin tiloihin, IP44:n ansiosta myös kosteisiin tiloihin.

• Runko alumiinia, kupu PMMA.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka III.

• Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 27 mm.

• Päättyvä asennus.

• Asennuskorkeus 2–5 metriä.

• Värilämpötilat 2700 K, 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.

• MacAdam 6 SDCM.

• IP20/IP44.

• IK02.

• Kiinteä led 1,2 W / 72 lm.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

• Varastotuote

Compact Mini lisätarvikkeet

SNRO KOODI W LM

4146677 A1CMBA IP44 1,2W/927 45D DIM WH 1 72 4146678 A1CMBB IP44 1,2W/930 45D DIM WH 1 72 4146679 A1CMBC IP44 1,2W/940 45D DIM WH 1 72

Compact Mini kehys

Compact Minin kehys on valaisimeen vaihdettava lisätarvi ke, jonka avulla valaisimen värin voi vaihtaa mustaksi. Kehys kierretään vakiona olevan valkoisen kehyksen tilalle. Myy dään kuuden kappaleen pakkauksessa.

Compact Mini kehys

SNRO KOODI

4146800 A1CMCA Kehys 45D BK 6kpl

Alasvalot
• • • • Varastotuote, * uusi tuote AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 11© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
*

Cio Multi

Värilämpötilan vaihdolla varustettu Cio Multi on matalaraken teinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava paneelivalaisin. Valaisimen värilämpötila valitaan kolmesta vaihtoehdosta en nen asennusta. Cio Multi soveltuu kuiviin tiloihin asuinkohteis sa ja julkisissa tiloissa ja se on erinomainen ratkaisu erityises ti saneerauskohteissa. Cio Multi -mallien etuna on säädettävä jousikiinnike, jolla valaisin voidaan sovittaa lähes jokaiseen val miiseen upotusaukkoon (55–250 mm) riippuen tuotteen koos ta. Sarjaan kuuluva Pir-malli sopii erityisesti eteiskäytäviin ja tuulikaappeihin. Valaisimet ovat himmennettäviä (ei Pir-malli). Valittavanasi on kolme runkokokoa.

• Runko polykarbonaattia, kupu opaloitua polykarbonaattia.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka II.

• Pinta- tai puoliuppoasennus.

• Valaisimessa kiinteä liitosjohto 2 x 0,75 mm2. Päättyvä asennus.

• Asennuskorkeus 2–5 m.

• Värilämpötilat 3000 K, 4000 K ja 6500 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.

• IP20/20.

• IK03.

• Kiinteä led 9 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 16 W / 1500 lm. Pir-malli 12W / 1000 lm.  Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus ja Casambi. Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.   Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

• Varastotuote

Cio Multi Dim

SNRO KOODI

LM

4146601 A1CIOA IP20 9W 830/840/865 DIM WH 9 500 4146602 A1CIOB IP20 12W 830/840/865 DIM WH 12 1000 4146603 A1CIOC IP20 16W 830/840/865 DIM WH 16 1500

Cio Multi Tunnistinvalaisin

SNRO KOODI

LM 4146604 A1CIOD IP20 12W 830/840/865 PIR WH 12 1000

Cio Multi Casambi

SNRO KOODI

LM

A1CIOA-CA IP20 9W 830/840/865 CA WH 9 500

A1CIOB-CA IP20 12W 830/840/865 CA WH 12 1000

A1CIOC-CA IP20 16W 830/840/865 CA WH 16 1500

Säädettävä kiinnitys. Pir-malli 12W.

• • • • 12 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
W
W
W
Alasvalot

Cio Multi lisätarvikkeet

Koristerengas

Cio Multi -sarjaan on saatavana lisätarvikkeena koristerengas. Sen avulla valaisimen värin voi vaihtaa helposti ja nopeasti. Renkaan saa joko mustana tai kromin värisenä kaikkiin perus malleihin (ei Pir-malliin). Koristerengas kiinnitetään valmiiksi asennetun valaisimen pintaan. Valaisimen kehyksessä on mag neetti, jonka ansiosta koristerengas asettuu nopeasti ja sau mattomasti paikoilleen ja pysyy tiukasti kiinni valaisimessa.

• Varastotuote, * uusi tuote

Cio Multi lisätarvikkeet

SNRO KOODI 4146662 A1CIOE Koristekehys 164 mm BK 4146663 A1CIOF Koristekehys 164 mm CR 4146664 A1CIOG Koristekehys 217 mm BK 4146665 A1CIOH Koristekehys 217 mm CR 4146666 A1CIOI Koristekehys 292 mm BK 4146667 A1CIOJ Koristekehys 292 mm CR

• • • • • AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 13© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
* * * * * * Alasvalot

Flat R Duo

Värilämpötilan vaihdolla varustettu Flat R Duo -alasvalo voi daan asentaa matalaan kattorakenteeseen. Viimeistelty ja laadukkaista materiaaleista valmistettu valaisin soveltuu mo nipuolisesti kodin yleisvalaisimeksi. IP44-luokiteltuna tämä valaisin sopii erityisen hyvin myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimen mattapintainen runko on struk turoitua alumiinia ja kupu opaloitua akryylia. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Valaisin on ketjutettavissa.

• Runko alumiinia, kupu opaloitua akryylia.

• Valkoinen, RAL9003.

• Suojausluokka II.

• Uppoasennus kattoon.

• Soveltuu ketjutettavaksi, maks. 3 x 2,5 mm2

• Asennuskorkeus 2–5 m.

Värilämpötila 3000K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 6 SDCM.

• IP20/IP44.

• IK03.

• Kiinteä led 8 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1500 lm.

• Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Ca sambi.

Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h.

Värilämpötila 3000K/4000 K.

• Varastotuote

Flat R Duo Dim

SNRO KOODI W LM 4146518 A2FDUA 120 IP44 8W 830/840 DIM WH 8 500 4146519 A2FDUB 175 IP44 12W 830/840 DIM WH 12 1000 4146520 A2FDUC 225 IP44 18W 830/840 DIM WH 18 1500

Flat R Duo Dali

SNRO KOODI W LM

A2FDUA-DALI 120 IP44 8W 830/840 DA2 WH 8 500

A2FDUB-DALI 175 IP44 12W 830/840 DA2 WH 12 1000

A2FDUC-DALI 225 IP44 18W 830/840 DA2 WH 18 1500

Flat R Duo Casambi

SNRO KOODI W LM

A2FDUA-CA 120 IP44 8W 830/840 CA WH 8 500

A2FDUB-CA 175 IP44 12W 830/840 CA WH 12 1000

A2FDUC-CA 225 IP44 18W 830/840 CA WH 18 1500

Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

45 380 50 45 45 45 195 50 45 430 50 45 45 45 50 245 45 480 50 295 45 50 45 45
• • 14 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 ©
Alasvalot

Deep Flame

Tyylikäs ja minimalistisesti muotoiltu alasvalo julkisiin tiloihin, toimistoihin ja asuntoihin. Asennusympäristöönsä sulautuva valaisin muodostaa visuaalisesti harmonisen kokonaisuuden. Valaisimen mikroprismainen linssioptiikka ja heijastimet tuot tavat tasaista ja häikäisemätöntä valoa (UGR jopa 11). Valitse kattavasta valikoimasta tarpeisiisi parhaiten sopiva pituus ja väri. Seitsemän eri runkokokoa. Valaisimet toimitetaan asen nusta helpottavalla kytkentärasialla.

• Runko terästä, linssit mikroprismaista akryylia (ACMP). Musta korkeakiiltoinen teräksinen heijastin, 60D.

• Matta valkoinen, RAL 9003 tai matta musta, RAL 9005.

• Suojausluokka II. Uppoasennus kattoon.

• Ketjutettavissa 3 x 2 ,5 mm2

• Asennuskorkeus 2–6 m.

• Kiinteä led 2–30 W / 200–3000 lm.

• Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80. MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• Seitsemän eri runkopituutta: 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 10- ja 15-osai set valaisimet.

• On/Off ja Dali.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).

• Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-ratkaisuna, värilämpötilassa 3000 K sekä useissa eri väreissä. Voit tilata valaisimet myös avauskulmissa 10, 25 ja 40 astetta. Saata vana myös erityisesti kapeisiin käytäviin soveltuva epäsym metrinen 30 x 65 astetta.

Upotusaukon koot

Deep Flame on/off

SNRO KOODI W LM

4245395 L2DFAB 1 IP20 2W/840 60D ACMP WH 2 200 4245397 L2DFCB 1 IP20 2W/840 60D ACMP BK 2 200 4245399 L2DFAD 2 IP20 4W/840 60D ACMP WH 4 400 4146501 L2DFCD 2 IP20 4W/840 60D ACMP BK 4 400

4146503 L2DFAF 3 IP20 6W/840 60D ACMP WH 6 600 4146505 L2DFCF 3 IP20 6W/840 60D ACMP BK 6 600

4146507 L2DFAH 4 IP20 8W/840 60D ACMP WH 8 800 4146509 L2DFCH 4 IP20 8W/840 60D ACMP BK 8 800

4146511 L2DFAK 5 IP20 10W/840 60D ACMP WH 10 1000 4146513 L2DFCK 5 IP20 10W/840 60D ACMP BK 10 1000

4146559 L2DFEA 10 IP20 20W/840 60D ACMP WH 20 2000

4146560 L2DFEB 10 IP20 20W/840 60D ACMP BK 20 2000

4146561 L2DFEC 15 IP20 30W/840 60D ACMP WH 30 3000

4146562 L2DFED 15 IP20 30W/840 60D ACMP BK 30 3000

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Deep Flame Dali

SNRO KOODI W LM 4245396 L2DFBB 1 IP20 2W/840 60D DA ACMP WH 2 200 4245398 L2DFDB 1 IP20 2W/840 60D DA ACMP BK 2 200 4146500 L2DFBD 2 IP20 4W/840 60D DA ACMP WH 4 400 4146502 L2DFDD 2 IP20 4W/840 60D DA ACMP BK 4 400

4146504 L2DFBF 3 IP20 6W/840 60D DA ACMP WH 6 600 4146506 L2DFDF 3 IP20 6W/840 60D DA ACMP BK 6 600 4146508 L2DFBH 4 IP20 8W/840 60D DA ACMP WH 8 800 4146510 L2DFDH 4 IP20 8W/840 60D DA ACMP BK 8 800 4146512 L2DFBK 5 IP20 10W/840 60D DA ACMP WH 10 1000 4146514 L2DFDK 5 IP20 10W/840 60D DA ACMP BK 10 1000 4146563 L2DFEE 10 IP20 20W/840 DA ACMP WH 20 2000 4146564 L2DFEF 10 IP20 20W/840 DA ACMP BK 20 2000 4146565 L2DFEG 15 IP20 30W/840 DA ACMP WH 30 3000 4146566 L2DFEH 15 IP20 30W/840 DA ACMP BK 30 3000

5 guarantee year * * * * * * * *
AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 15© Airam Electric Oy Ab •
Tilaustuote, * Uusi tuote Alasvalot

Spot-On

Värilämpötilan vaihdolla varustettu siro Spot-On soveltuu erin omaisesti kahviloiden, ravintoloiden ja pienten liiketilojen valais tukseen. Himmennettävä kohdevalaisin antaa monipuolisia vaih toehtoja valaistuksen toteuttamiseen. Värilämpötilan valinnoilla ja erilaisilla himmennystasoilla voidaan luoda samassa tilassa rau hallista ja intiimiä tunnelmaa sekä korostaa ja nostaa esiin toivot tuja yksityiskohtia. Spot-On kohdevalaisimien lisäksi voit täyden tää valaistusta ripustettavilla Spot-On P valaisimilla. Valitsemal la samaan tilaan sekä kohdevalaisimia että ripustettavia malleja, saadaan luotua näyttäviä ja monipuolisesti säädettäviä valaisin ryhmiä. Valaisimet on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja niiden värintoistokyky on erinomainen. Voit valita mustan tai val koisen mallin joko kytkimellä toteutettavalla värilämpötilan vaih dolla sekä himmennyksellä tai himmennettäessä lämpimämmäksi muuttuvalla värilämpötilan säädöllä.

• Runko ruiskupuristettua alumiinia. Kupu akryylia. Fasetoitu alumiiniheijastin, 36°.

• Valkoinen, RAL 9010 ja musta, RAL 9005.

• Suojausluokka I.

• Asennus 3-vaihe kosketinkiskoon.

• Yhteensopivat 3-vaihekosketinkiskot: Global Pro (ent. Nokia), XTS, XTTS ja XTSC 3-piirikiskoihin, Erco, Iguzzini, Unipro T3 ja Eutrac.

Pinta-asennus mahdollista adapterirasialla 1452093 ja 1453093, tilattava erikseen.

• Asennuskorkeus 3–5 m.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K vaihdettavissa valaisimes ta. DTW-malleissa värilämpötila säätyy himmennettäessä 3000–1800 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• IP20.

• IK02.

• Kiinteä led 13W / 900 lm.

• MacAdam 3 SDCM.

• Himmennettävä.

• Käyttöympäristön lämpötila -0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 50 000 (Ta25°C).

• Valaisimen mukana honeycomb -häikäisysuoja sekä kaksi vaihtoehtoista heijastinta kapeamman valokeilan tuottami seksi (12D ja 24D).

• Varastotuote, * uusi tuote

Spot-On

SNRO KOODI W LM

4146591 A1SPOA IP20 13W 830/840 36D DIM BK 13 900

4146592 A1SPOB IP20 13W 830/840 36D DIM WH 13 900 4146691 A1SPOE IP20 14W 918-930 36D DTW BK 14 900 4146692 A1SPOF IP20 14W 918-930 36D DTW WH 14 900

3000K 4000K Ø 55 165 Ø55 165 90° 350° • • • 16 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
* * Kohdevalaisimet

Spot-On P

Ripustettava ja värilämpötilan vaihdolla varustettu Spot-On P soveltuu erinomaisesti kahviloiden, ravintoloiden ja pienten lii ketilojen valaistukseen. Himmennettävä kohdevalaisin antaa monipuolisia vaihtoehtoja valaistuksen toteuttamiseen. Väri lämpötilan valinnoilla ja erilaisilla himmennystasoilla voidaan luoda samassa tilassa rauhallista ja intiimiä tunnelmaa sekä korostaa ja nostaa esiin toivottuja yksityiskohtia. Spot-On Pmallin lisäksi voit suunnitella valaistuksen myös Spot-On koh devalaisimilla. Valitsemalla samaan tilaan sekä sekä kohdeva laisimia että ripustettavia malleja, saadaan luotua näyttäviä ja monipuolisesti säädettäviä valaisinryhmiä. Valaisimet on val mistettu laadukkaista materiaaleista ja niiden värintoistoky ky on erinomainen. Voit valita mustan tai valkoisen mallin joko kytkimellä toteutettavalla värilämpötilan vaihdolla sekä him mennyksellä tai himmennettäessä lämpimämmäksi muuttuval la värilämpötilan säädöllä.

• Runko ruiskupuristettua alumiinia. Kupu akryylia. Fasetoitu alumiiniheijastin, 36°.

• Valkoinen, RAL 9010 ja musta, RAL 9005.

• Suojausluokka I.

• Asennus 3-vaihe kosketinkiskoon.

• Yhteensopivat 3-vaihekosketinkiskot: Global Pro (ent. Nokia), XTS, XTTS ja XTSC 3-piirikiskoihin, Erco, Iguzzini, Unipro T3 ja Eutrac.

• Pinta-asennus mahdollista adapterirasialla 1452093 ja 1453093, tilattava erikseen.

• Asennuskorkeus 3–5 m.

• Valaisimen kokonaismitta asennuspinnasta alaspäin 2 m.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K vaihdettavissa valaisimes ta. DTW-malleissa värilämpötila säätyy himmennettäessä 3000–1800 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• IP20.

• IK02.

• Kiinteä led 13 W / 900 lm.

• MacAdam 3 SDCM.

• Himmennettävä.

• Käyttöympäristön lämpötila -0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 50 000 (Ta25°C).

• Valaisimen mukana honeycomb -häikäisysuoja sekä kaksi vaihtoehtoista heijastinta kapeamman valokeilan tuottami seksi (12D ja 24D).

Spot-On P

SNRO KOODI

W LM

4146593 A1SPOC IP20 13W 830/840 36D DIM BK 13 900

4146594 A1SPOD IP20 13W 830/840 36D DIM WH 13 900 4146693 A1SPOG IP20 14W 918-930 36D DTW BK 14 900 4146694 A1SPOH IP20 14W 918-930 36D DTW WH 14 900

3000K 4000K • • • • AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 17© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
* * • Varastotuote, * uusi tuote Kohdevalaisimet

Pinta-asennettava alavalollinen Office on laajan valikoiman yleis valaisinsarja monipuolisilla räätälöintimahdollisuuksilla. Optiikkana valaisimessa on alumiininen matalaluminanssiritilä, sekä integroitu opaalisuoja, joilla poistetaan ledien kiusahäikäisy ja saadaan ma tala UGR < 19. Käyttökohteita ovat koulut ja toimistot sekä muut päätetyöskentelyyn tarkoitetut tilat.

Runko terästä, matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus kattoon. Lisätarvikkeilla valaisinripustuskiskoon.

• Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2, Dali-mallit 5 x 2,5 mm2

• Kiinteä led: 1254 mm 33 W 4000 lm / 46 W 5500 lm. 1545 mm 42 W 5000 lm, 58 W 7000 lm.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K sekä Tunable White 2700–6500 K.

• CRI > 80 / Ra 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• IK02.

• On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V ja CLO-toiminto, Casambi (Bluetooth mesh) ja ActiveAhead (G2 sensorilla).

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C. Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta25°C).

• Lisätarvikkeena yleiskiskokiinnike 70 mm valaisinripustuskis koon (D2ARKI).

• WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, AA = Helvar ActiveAhead, AL = alumiini, MA = matalaluminenssi,

Projektikohtaisesti saatavana värilämpötiloilla 2700 K, 5000 K ja 6500 K. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatavana räätä löidyt valovirtapaketit tarpeen mukaan. Tuotteeseen on tilat tavissa myös korkeakiiltoinen ritiläoptiikka. Värivaihtoehtoina harmaa (RAL 9007) tai musta. Saatavana yhdellä vetonarukytki mellä, on/off ja Dim.

1245 / 1545 60 14085 1010 / 1310 53 1080 / 1380 1080 / 1380

Airam Electric

Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Office ActiveAhead
18 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 ©
Oy
Pinta- ja ripustusvalaisimet Tulossa syksyllä 2022

Office on/off

SNRO KOODI

W LM

A1OFAA 1245 33W/830 AL MA WH 33 4000 4146855 A1OFAB 1245 33W/840 AL MA WH 33 4000

A1OFAC 1245 46W/830 AL MA WH 46 5500 4146856 A1OFAD 1245 46W/840 AL MA WH 46 5500

A1OFAE 1545 42W/830 AL MA WH 42 5000 4146857 A1OFAF 1545 42W/840 AL MA WH 42 5000

A1OFAG 1545 58W/830 AL MA WH 58 7000 4146858 A1OFAH 1545 58W/840 AL MA WH 58 7000

Office Dali

SNRO KOODI

W LM

A1OFAA-DALI 1245 33W/830 DA2 AL MA WH 33 4000 4146859 A1OFAB-DALI 1245 33W/840 DA2 AL MA WH 33 4000

A1OFAC-DALI 1245 46W/830 DA2 AL MA WH 46 5500 4146860 A1OFAD-DALI 1245 46W/840 DA2 AL MA WH 46 5500

A1OFAE-DALI 1545 42W/830 DA2 AL MA WH 42 5000 4146861 A1OFAF-DALI 1545 42W/840 DA2 AL MA WH 42 5000

A1OFAG-DALI 1545 58W/830 DA2 AL MA WH 58 7000 4146862 A1OFAH-DALI 1545 58W/840 DA2 AL MA WH 58 7000

Office Casambi

SNRO KOODI W LM

A1OFAA-CA 1245 33W/830 CA AL MA WH 33 4000

A1OFAB-CA 1245 33W/840 CA AL MA WH 33 4000

A1OFAC-CA 1245 46W/830 CA AL MA WH 46 5500

A1OFAD-CA 1245 46W/840 CA AL MA WH 46 5500

A1OFAE-CA 1545 42W/830 CA AL MA WH 42 5000

A1OFAF-CA 1545 42W/840 CA AL MA WH 42 5000

A1OFAG-CA 1545 58W/830 CA AL MA WH 58 7000

A1OFAH-CA 1545 58W/840 CA AL MA WH 58 7000

A1OFAI-CA 1245 33W/TW CA AL MA WH 33 4000

A1OFAJ-CA 1245 46W/TW CA AL MA WH 46 5500

A1OFAK-CA 1545 42W/TW CA AL MA WH 42 5000

A1OFAL-CA 1545 58W/TW CA AL MA WH 58 7000

Office ActiveAhead

SNRO KOODI W LM

A1OFAA-AA 1245 33W/830 AA AL MA WH 33 4000

A1OFAB-AA 1245 33W/840 AA AL MA WH 33 4000

A1OFAC-AA 1245 46W/830 AA AL MA WH 46 5500

A1OFAD-AA 1245 46W/840 AA AL MA WH 46 5500

A1OFAE-AA 1545 42W/830 AA AL MA WH 42 5000

A1OFAF-AA 1545 42W/840 AA AL MA WH 42 5000

A1OFAG-AA 1545 58W/830 AA AL MA WH 58 7000

A1OFAH-AA 1545 58W/840 AA AL MA WH 58 7000

A1OFAI-AA 1245 33W/TW AA AL MA WH 33 4000

A1OFAJ-AA 1245 46W/TW AA AL MA WH 46 5500

A1OFAK-AA 1545 42W/TW AA AL MA WH 42 5000

A1OFAL-AA 1545 58W/TW AA AL MA WH 58 7000

Tilaustuote
AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 19© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Office P

Ripustusasennettava Office P on alavalollinen ja energiatehokas toimistovalaisinsarja. Valaisimella on laaja valikoima ja monipuoli set räätälöintimahdollisuudet. Optiikkana valaisimessa on alumii ninen matalaluminanssiritilä ja integroitu opaalisuoja, joilla pois tetaan ledien kiusahäikäisy ja saadaan matala UGR < 19. Valaisin toimitetaan 2 metrin liitosjohdolla. Käyttökohteita ovat koulut ja toimistot sekä muut päätetyöskentelyyn tarkoitetut tilat

Runko terästä, matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka I.

Ripustusasennus kattoon, 2 metrin liitosjohto (1 mm2 MSK), kytkentä kattorasiassa.

• Ketjutettavissa 3/5 x 1 mm2.

• Kiinteä led: 1254 mm 33 W 4000 lm / 46 W 5500 lm. 1545 mm 42 W 5000 lm, 58 W 7000 lm.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K sekä Tunable White 2700–6500 K.

• CRI > 80 / Ra 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• IK02.

• On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V ja CLOtoiminto, Casambi (Bluetooth mesh) ja ActiveAhead (G2 sensorilla).

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta25°C).

• Lisätarvikkeena yleiskiskokiinnike 70 mm valaisinripustus kiskoon (D2ARKI) ja ja ripustussarja (4107113).

• WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, AA = Helvar ActiveAhead, AL = alumiini, MA = matalaluminenssi

• Projektikohtaisesti saatavana värilämpötiloilla 2700 K, 5000 K ja 6500 K. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatava na räätälöidyt valovirtapaketit tarpeen mukaan. Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltoinen ritiläoptiikka. Värivaih toehtoina harmaa (RAL 9007) tai musta. Saatavana yhdellä vetonarukytkimellä, on/off ja Dim.

1245 / 1545 60 14085 1010 / 1310 53 1080 / 1380 1080 / 1380

Electric

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ActiveAhead
20 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam
Oy Ab •
Tulossa syksyllä 2022 Pinta- ja ripustusvalaisimet

Office P on/off

SNRO KOODI

W LM

A1OFBA 1245 33W/830 AL MA WH 33 4000 4146863 A1OFBB 1245 33W/840 AL MA WH 33 4000

A1OFBC 1245 46W/830 AL MA WH 46 5500 4146864 A1OFBD 1245 46W/840 AL MA WH 46 5500

A1OFBE 1545 42W/830 AL MA WH 42 5000 4146865 A1OFBF 1545 42W/840 AL MA WH 42 5000

A1OFBG 1545 58W/830 AL MA WH 58 7000 4146866 A1OFBH 1545 58W/840 AL MA WH 58 7000

Office P Dali

SNRO KOODI

W LM

A1OFBA-DALI 1245 33W/830 DA2 AL MA WH 33 4000 4146867 A1OFBB-DALI 1245 33W/840 DA2 AL MA WH 33 4000

A1OFBC-DALI 1245 46W/830 DA2 AL MA WH 46 5500 4146868 A1OFBD-DALI 1245 46W/840 DA2 AL MA WH 46 5500

A1OFBE-DALI 1545 42W/830 DA2 AL MA WH 42 5000 4146869 A1OFBF-DALI 1545 42W/840 DA2 AL MA WH 42 5000

A1OFBG-DALI 1545 58W/830 DA2 AL MA WH 58 7000 4146870 A1OFBH-DALI 1545 58W/840 DA2 AL MA WH 58 7000

Office P Casambi

SNRO KOODI W LM

A1OFBA-CA 1245 33W/830 CA AL MA WH 33 4000

A1OFBB-CA 1245 33W/840 CA AL MA WH 33 4000

A1OFBC-CA 1245 46W/830 CA AL MA WH 46 5500

A1OFBD-CA 1245 46W/840 CA AL MA WH 46 5500

A1OFBE-CA 1545 42W/830 CA AL MA WH 42 5000

A1OFBF-CA 1545 42W/840 CA AL MA WH 42 5000

A1OFBG-CA 1545 58W/830 CA AL MA WH 58 7000

A1OFBH-CA 1545 58W/840 CA AL MA WH 58 7000

A1OFBI-CA 1245 33W/TW CA AL MA WH 33 4000

A1OFBJ-CA 1245 46W/TW CA AL MA WH 46 5500

A1OFBK-CA 1545 42W/TW CA AL MA WH 42 5000

A1OFBL-CA 1545 58W/TW CA AL MA WH 58 7000

Office P ActiveAhead

A1OFBA-AA 1245 33W/830 AA AL MA WH 33 4000

A1OFBB-AA 1245 33W/840 AA AL MA WH 33 4000

A1OFBC-AA 1245 46W/830 AA AL MA WH 46 5500

A1OFBD-AA 1245 46W/840 AA AL MA WH 46 5500

A1OFBE-AA 1545 42W/830 AA AL MA WH 42 5000

A1OFBF-AA 1545 42W/840 AA AL MA WH 42 5000

A1OFBG-AA 1545 58W/830 AA AL MA WH 58 7000

A1OFBH-AA 1545 58W/840 AA AL MA WH 58 7000

A1OFBI-AA 1245 33W/TW AA AL MA WH 33 4000

A1OFBJ-AA 1245 46W/TW AA AL MA WH 46 5500

A1OFBK-AA 1545 42W/TW AA AL MA WH 42 5000

A1OFBL-AA 1545 58W/TW AA AL MA WH 58 7000

Tilaustuote
AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 21© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Office D/I

Ripustusasennettava Office D/I on hajavalollinen toimistovalaisin sarja, jossa ylävaloa ja alavaloa voidaan ohjata aina erikseen. Mo dulaarisen rakenteensa ansiosta räätälöintimahdollisuudet ovat monipuoliset. Optiikkana valaisimessa on alumiininen matalalumi nanssiritilä ja integroitu opaalisuoja, joilla poistetaan ledien kiusa häikäisy ja saadaan matala UGR < 19. Valaisin toimitetaan 2 met rin liitosjohdolla. Käyttökohteita ovat koulut ja toimistot sekä muut päätetyöskentelyyn tarkoitetut tilat

• Runko terästä, matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka I. Ripustusasennus kattoon, 2 metrin liitosjohto (1 mm2 MSK), kytkentä kattorasiassa.

• Ketjutettavissa 5 x 1 mm2

• Kiinteä led:

• 1254 mm 33 W 4000 lm / 46 W 5500 lm.

• 1545 mm 42 W 5000 lm, 58 W 7000 lm.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K ja Tunable White 2700–6500 K. CRI > 80 / Ra 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20. IK02.

• On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V ja CLOtoiminto, Casambi (Bluetooth mesh) ja ActiveAhead (G2 sensorilla).

Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta25°C).

Lisätarvikkeena yleiskiskokiinnike 70 mm valaisinripustuskiskoon (D2ARKI) ja ja ripustussarja (4107113).

• WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, AA = Helvar ActiveAhead, AL = alumiini, MA = matalaluminenssi

• Projektikohtaisesti saatavana värilämpötiloilla 2700 K, 5000 K ja 6500 K. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatava na räätälöidyt valovirtapaketit tarpeen mukaan. Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltoinen ritiläoptiikka. Värivaih toehtoina musta ja harmaa (RAL 9007). Saatavana yhdellä vetonarukytkimellä, on/off ja Dim. Kahdella vetonarukytkimel lä ylä- ja alavalon ohjaus erikseen, on/off ja Dim.

1245 / 1545 60 14085 1010 / 1310 53 1080 / 1380 1080 / 1380

Airam Electric

• Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tulossa syksyllä 2022 Pinta- ja ripustusvalaisimet
ActiveAhead
22 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 ©
Oy Ab

Office D/I on/off

SNRO KOODI W LM

A1OFCA 1245 33W/830 AL MA WH 33 4000 4146871 A1OFCB 1245 33W/840 AL MA WH 33 4000

A1OFCC 1245 46W/830 AL MA WH 46 5500 4146872 A1OFCD 1245 46W/840 AL MA WH 46 5500

A1OFCE 1545 42W/830 AL MA WH 42 5000 4146873 A1OFCF 1545 42W/840 AL MA WH 42 5000

A1OFCG 1545 58W/830 AL MA WH 58 7000 4146874 A1OFCH 1545 58W/840 AL MA WH 58 7000

Office D/I Dali

SNRO KOODI W LM

A1OFCA-DALI 1245 33W/830 DA2 AL MA WH 33 4000 4146875 A1OFCB-DALI 1245 33W/840 DA2 AL MA WH 33 4000

A1OFCC-DALI 1245 46W/830 DA2 AL MA WH 46 5500 4146876 A1OFCD-DALI 1245 46W/840 DA2 AL MA WH 46 5500

A1OFCE-DALI 1545 42W/830 DA2 AL MA WH 42 5000 4146877 A1OFCF-DALI 1545 42W/840 DA2 AL MA WH 42 5000

A1OFCG-DALI 1545 58W/830 DA2 AL MA WH 58 7000 4146878 A1OFCH-DALI 1545 58W/840 DA2 AL MA WH 58 7000

Office D/I Casambi

SNRO KOODI W LM

A1OFCA-CA 1245 33W/830 CA AL MA WH 33 4000

A1OFCB-CA 1245 33W/840 CA AL MA WH 33 4000

A1OFCC-CA 1245 46W/830 CA AL MA WH 46 5500

A1OFCD-CA 1245 46W/840 CA AL MA WH 46 5500

A1OFCE-CA 1545 42W/830 CA AL MA WH 42 5000

A1OFCF-CA 1545 42W/840 CA AL MA WH 42 5000

A1OFCG-CA 1545 58W/830 CA AL MA WH 58 7000

A1OFCH-CA 1545 58W/840 CA AL MA WH 58 7000

Office D/I TW Casambi

SNRO KOODI W LM

A1OFCI-CA 1245 33W/TW CA AL MA WH 33 4000

A1OFCJ-CA 1245 46W/TW CA AL MA WH 46 5500

A1OFCK-CA 1545 42W/TW CA AL MA WH 42 5000

A1OFCL-CA 1545 58W/TW CA AL MA WH 58 7000

Office D/I ActiveAhead

SNRO KOODI W LM

A1OFCA-AA 1245 33W/830 AA AL MA WH 33 4000

A1OFCB-AA 1245 33W/840 AA AL MA WH 33 4000

A1OFCC-AA 1245 46W/830 AA AL MA WH 46 5500

A1OFCD-AA 1245 46W/840 AA AL MA WH 46 5500

A1OFCE-AA 1545 42W/830 AA AL MA WH 42 5000

A1OFCF-AA 1545 42W/840 AA AL MA WH 42 5000

A1OFCG-AA 1545 58W/830 AA AL MA WH 58 7000

A1OFCH-AA 1545 58W/840 AA AL MA WH 58 7000

Office D/I TW ActiveAhead

SNRO KOODI W LM

A1OFCI-AA 1245 33W/TW AA AL MA WH 33 4000

A1OFCJ-AA 1245 46W/TW AA AL MA WH 46 5500

A1OFCK-AA 1545 42W/TW AA AL MA WH 42 5000

A1OFCL-AA 1545 58W/TW AA AL MA WH 58 7000

AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 23© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Naos

Naos on toimistoihin, kouluihin, käytäviin ja muihin julkisiin ti loihin soveltuva puhdaslinjainen ja matalarakenteinen yleisva laisin. Valikoimassa on kolme eri runkopituutta ja kaksi runko leveyttä. Valaisin on pinta-asennettava. Magneeteilla kiinni tettävä kupu helpottaa asennusta. Ripustusasennusta varten lisävarusteena on erilliset vaijeriripustussarjat Naos 145 mm sekä Naos 195 mm malleille.

• Runko terästä, kupu opaloitua akryylia (ACO).

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus. Ripustusasennus erikseen tilattavalla vaijeri ripustussarjalla (Naos 145 mm valaisimille 4209089 tai Naos 195 mm valaisimille 4209090).

Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm2. Kaksi kaapelin läpivientiä.

• Asennuskorkeus 2–4 m.

• Kiinteä led 10–46 W / 1300–6400 lm.

• Värilämpötila 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L90 55 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteen elinikä 50 000 h.

• WH = valkoinen, DA2 = Dali-2.

• Projektikohtaisesti saatavana myös 1-10V- ja Switch Dimratkaisuina. Valaisimen voi tilata mikroprismakuvulla, eri runkokoossa ja harmaana (RAL9006). Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 3000 K, 5000 K ja 6500 K. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös eri tehoissa 1050–6600 lumen.

Tilaustuote

Naos on/off

SNRO KOODI

W LM

4146826 T2NACA 620x145 IP20 10W/840 WH 10 1280

4146822 T2NACB 620x195 IP20 19W/840 WH 19 2580

4146821 T2NACC 1180x145 IP20 20W/840 WH 20 2520 4146820 T2NACD 1180x195 IP20 37W/840 WH 37 5200

4146827 T2NACE 1460x145 IP20 24W/840 WH 24 3140

4146816 T2NACF 1460x195 IP20 46W/840 WH 46 6430

Naos 145. Naos 195.

Vaijeriripustus.

Naos Dali

SNRO KOODI

W LM

4146824 T2NACA-DALI 620x145 IP20 10W/840 DA2 WH 10 1280 4146823 T2NACB-DALI 620x195 IP20 19W/840 DA2 WH 19 2580 4146825 T2NACC-DALI 1180x145 IP20 20W/840 DA2 WH 20 2520 4146819 T2NACD-DALI 1180x195 IP20 37W/840 DA2 WH 37 5200 4146818 T2NACE-DALI 1460x145 IP20 24W/840 DA2 WH 24 3140 4146817 T2NACF-DALI 1460x195 IP20 46W/840 DA2 WH 46 6430

24 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
5 guarantee year
Pinta- ja ripustusvalaisimet

Puck

Tyylikäs ja näyttävä julkisten tilojen valaisinsarja. Toimistoihin ja erinomaisesti auloihin soveltuva valaisin, josta saatavissa kolme runkokokoa ja kaksi eri värilämpötilavaihtoehtoa. Ripus tus- tai pinta-asennus. Vaijeriripustussarja lisävarusteena.

• Runko alumiinia, kupu opaloitua akryylia.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka I.

• Ripustus- tai pinta-asennus.

• Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm2

• Asennuskorkeus 2–6 m.

• Kiinteä led 28–78 W / 3300–8000 lm.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-mallit.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteen elinikä 50 000 h.

• WH = valkoinen, DA = Dali.

• Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta opaloitu prismakupu. Projektikohtaiset valovirtapaketit kysyttäessä. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla sekä eri RAL-väreissä.

Tilaustuote

Puck on/off

SNRO KOODI

4245258

4245257

3300

28 3300

4245262 D2EXAD 400 IP20 41W/840 ACO WH 41 4700

4245261 D2EXAC 400 IP20 41W/830 ACO WH 41 4700

4146553 D2EXDA 610 IP20 48W/840 ACO WH 48 5900

4146554 D2EXDB 610 IP20 48W/830 ACO WH 48 5900

4245266 D2EXCB 800 IP20 78W/840 ACO WH 78 8000

4245265 D2EXCA 800 IP20 78W/830 ACO WH 78 8000

Puck Dali

SNRO KOODI

W LM

4245260 D2EXBB 400 IP20 28W/840 DA ACO WH 28 3300 4245259 D2EXBA 400 IP20 28W/830 DA ACO WH 28 3300 4245264 D2EXBD 400 IP20 41W/840 DA ACO WH 41 4700 4245263 D2EXBC 400 IP20 41W/830 DA ACO WH 41 4700 4146555 D2EXDC 610 IP20 48W/840 DA ACO WH 48 5900 4146556 D2EXDD 610 IP20 48W/830 DA ACO WH 48 5900 4245268 D2EXCD 800 IP20 78W/840 DA ACO WH 78 8000 4245267 D2EXCC 800 IP20 78W/830 DA ACO WH 78 8000

Electric Ab Pidätämme oikeuden muutoksiin.
5 guarantee year AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 25© Airam
Oy
W LM
D2EXAB 400 IP20 28W/840 ACO WH 28
D2EXAA 400 IP20 28W/830 ACO WH
Pinta- ja ripustusvalaisimet

Plano

Plano on kustannustehokas moduulivalaisin, jonka valo on ta saista ja miellyttävää. Valaisimella on pitkä elinikä ja monipuo liset asennusvaihtoehdot. Sovellusalueita ovat aulatilat, avo toimistot, käytävät, ja muut julkiset tilat. Valaisimeen on saa tavana erilaisia asennustarvikkeita, kuten pyöreän valoaukon peitelevyt sekä tarvikkeet pinta- ja uppoasennuksiin.

• Kehys alumiinia, runko terästä, kupu polystyreenia ja linssit akryylia.

• Valkoinen, RAL 9016.

• Valaisimen suojausluokka III.

• Liitäntälaitteen suojausluokka II.

• Asennus T-listakattoon, lisätarvikkeilla uppo- ja pinta-asennus.

Soveltuu ketjutettavaksi on/off ja Dali-2 maks. 5 x 2,5 mm2, Casambi 3 x 2,5 mm2, Dim 3 x 1,5 mm2

• Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• IK02.

• On/off: 28 W 2800 lm / 36 W 3600 lm.

• Dim: 32 W 3200 lm.

• Dali-2 ja Casambi: 28 W 2800 lm / 36 W 3600 lm.

• On/off, Dim (laskevan reunan himmennys), Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja CLO-toiminnot sekä Casambi (Bluetooth mesh).

• Suositellaan käytettäväksi Dali-2 sertifioituja ohjauslaitteita.

• Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enim mäismäärä yhdessä ryhmässä on 60 kpl. Kytkimen ja valai simen välisen kaapelin pituus maks. 10 metriä.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70B50 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L80B10 60 000 h (Ta25°C). Hyötyelinikä L90B10 35 000 h (Ta25°C).

Virtalähteiden elinikä 100 000 h.

Lisätarvikkeina valkoinen pinta-asennuskehys (4245223) ja yleisuppoasennuskehys 600 x 600 (4297811). Lisäksi saatavana pyöreän valoaukon peitelevyt R400 (A2PLZC) ja R500 (A2PLZA).

• WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, PSO = polystyreeni, opaali, DIM = vaihekulmahimmenys.

• Projektikohtaisesti saatavilla määrämittaiset liitosjohdot ja monipuoliset pikaliitinjohtosarjat.

Tilaustuote,

Plano

varastotuote

SNRO KOODI

W LM 4146829 A2PLAB IP20 28W/840 PSO WH 28 2800 4146831 A2PLAD IP20 36W/840 PSO WH 36 3600

Plano Dim

SNRO KOODI W LM 4146833 A2PLAF IP20 32W/840 PSO DIM WH 32 3200

Plano Dali

SNRO KOODI

W LM 4146835 A2PLAB-DALI IP20 28W/840 PSO DA2 WH 28 2800 4146837 A2PLAD-DALI IP20 36W/840 PSO DA2 WH 36 3600

Plano Casambi

SNRO KOODI

W LM A2PLAB-CA IP20 28W/840 PSO CA WH 28 2800 4146838 A2PLAD-CA IP20 36W/840 PSO CA WH 36 3600

Liitäntälaitteiden määrät

MCB B10A

On/off

On/off

Dim

Dali-2

Casambi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

A2PLZA A2PLZC4245223 4297811 PSO 26 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab •
B16A C10A C16A
28 W 10 16 16 27
36 W 10 16 16 27
32 W 10 16 16 27
29 47 48 80
14 23 23 38 • • • • •
Tulossa syksyllä 2022 Moduulivalaisimet

Plano Pro

Plano Pro on uuden sukupolven energiatehokas ja erittäin mo nikäyttöinen moduulivalaisin, jonka käyttökohteet ovat miltei rajattomat. Valaisimen erinomainen värintoistoindeksi, UGRarvo (< 19) ja IP44-luokitus tekevät Plano Prosta varman valin nan lähes jokaiseen kohteeseen. Energiatehokkuutensa ansi osta Plano Pro soveltuu erinomaisesti julkisiin tiloihin, kuten käytäville, auloihin ja avotoimistoihin. Matala UGR-arvo mah dollistaa valaisimen käytön kouluissa sekä päiväkodeissa ja päätetyöskentelyyn tarkoitetuissa tiloissa. Alapuolisen IP44luokittelun ansiosta voit asentaa valaisimen myös pölyisiin ja kosteisiin tiloihin. Valaisimeen on saatavana erilaisia asen nustarvikkeita, kuten pyöreän valoaukon peitelevyt sekä tar vikkeet pinta- ja uppoasennuksiin. Valaisimesta on saatavana myös Tunable White-versio.

• Kehys alumiinia, runko terästä, kupu polystyreenia ja linssit akryylia.

• Valkoinen, RAL 9016.

• Valaisimen suojausluokka III.

• Liitäntälaitteen suojausluokka II.

• Asennus T-listakattoon, lisätarvikkeilla uppo- ja pinta-asennus.

• Soveltuu ketjutettavaksi on/off ja Dali-2 maks. 5 x 2,5 mm2, Casambi 3 x 2,5 mm2, Dim 3 x 1,5 mm2 Värilämpötila 4000 K ja Tunable White 2700–6000 K. CRI > 90 / Ra > 90.

• MacAdam 3 SDCM. IP44.

• IK02.

• On/off: 27 W 3500 lm / 35 W 4500 lm.

• Dim: 31 W 4000 lm.

• Dali-2 ja Casambi: 27 W 3500 lm / 35 W 4500 lm / 45 W 5800 lm.

• Dali DT8 35 W 4300 lm.

• On/off, Dim (laskevan reunan himmennys), Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja CLO-toiminnot, Casambi (Bluetooth mesh) ja TW-mallissa myös Dali DT8, jossa CLO-toiminto.

• Suositellaan käytettäväksi Dali-2 sertifioituja ohjauslaitteita.

• Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäis määrä yhdessä ryhmässä on 60 kpl. Kytkimen ja valaisimen välisen kaapelin pituus maks. 10 metriä.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70B50 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L80B10 60 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L90B10 35 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteiden elinikä 100 000 h.

• Lisätarvikkeina valkoinen pinta-asennuskehys (4245223) ja yleisuppoasennuskehys 600 x 600 (4297811). Lisäksi saata vana pyöreän valoaukon peitelevyt R400 (A2PLZC) ja R500 (A2PLZA).

• WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, PSMP = polystyreeni mikroprisma, DIM = vaihekulmahimme nys, TW = Tunable White.

• Projektikohtaisesti saatavilla määrämittaiset liitosjohdot ja monipuoliset pikaliitinjohtosarjat.

Plano Pro

SNRO KOODI

W LM 4146840 A2PRAB IP44 27W/940 PSMP WH 27 3500 4146842 A2PRAD IP44 35W/940 PSMP WH 35 4500

Plano Pro Dim

SNRO KOODI W LM 4146844 A2PRAF IP44 31W/940 PSMP DIM WH 31 4000

Plano Pro Dali

SNRO KOODI W LM 4146846 A2PRAB-DALI IP44 27W/940 PSMP DA2 WH 27 3500 4146848 A2PRAD-DALI IP44 35W/940 PSMP DA2 WH 35 4500 4146850 A2PRAH-DALI IP44 45W/940 PSMP DA2 WH 45 5800 4146851 A2PRAI-DALI IP20 35W/TW PSMP DA2 WH 35 4300

Plano Pro Casambi

SNRO KOODI W LM A2PRAB-CA IP44 27W/940 PSMP CA WH 27 3500 4146852 A2PRAD-CA IP44 35W/940 PSMP CA WH 35 4500 4146853 A2PRAH-CA IP44 45W/940 PSMP CA WH 45 5800

Liitäntälaitteiden

B10A

On/off

On/off

Dim

Dali-2

Casambi

TW

A2PLZA A2PLZC4245223 4297811 PSMP

Tilaustuote, • varastotuote
AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 27© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
määrät MCB
B16A C10A C16A
27 W 10 16 16 27
35 W 10 16 16 27
31 W 10 16 16 27
29 47 48 80
14 23 23 38
Dali DT8 18 30 31 51
• • • • •
Moduulivalaisimet Tulossa syksyllä 2022

Plata

Plata on matalarakenteinen moduulivalaisin. Käyttökohteita ovat toimistot, käytävät, aulatilat, koulut ja muut julkiset tilat. Mikroprismakuvuilla varustetut häikäisemättömät mallit sopi vat erinomaisesti luokkahuoneisiin ja päätetyöskentelyyn. Va laisin sopii erityisen hyvin toimistoihin ja julkisiin tiloihin, jois sa se voidaan upottaa alakattojärjestelmiin. Se voidaan myös ripustaa vaijerilla tai erillisellä kehyksellä kattopintaan. Ohjaus vaihtoehtoina ovat On/off, Dali-2, painonappi ja Casambi.

• Runko alumiinia, valonohjauslevy akryylia, kupu polystyreenia.

• Valkoinen, RAL 9003.

• Suojausluokka II.

• Ripustusasennus, pinta-asennus, piilolista-asennus ja uppoasennus.

• Soveltuu ketjutettavaksi on/off ja Dali-2 maks. 5 x 2,5 mm2, Casambi 3 x 2,5 mm2

• Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enim mäismäärä yhdessä ryhmässä on 60 kpl.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80. MacAdam 3 SDCM. IP20.

On/off: 26–57 W. 2800–5600 lm. Dali-2 ja Casambi: 27–54 W. 2800–5300 lm.

On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V) ja Casambi-ohjaus.

• Suositellaan käytettäväksi Dali-2 sertifioituja ohjauslaitteita.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteiden elinikä 100 000 h.

• Lisätarvikkeina valkoinen pinta-asennuskehys (4289994), ripustussarja (4289995), piilolistakannakesarja PLK15 (4209537), asymmetrinen piilolistakannakesarja PLK (4245342). Lisäksi saatavana pyöreän valoaukon peitelevyt R400 (A2PLZC) ja R500 (A2PLZA).

• WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, CA = Casambi, PS = polystyreeni, O = opaali, MP = mikroprisma

• Projektikohtaisesti saatavilla Cozify-yhteensopivat Zigbeeratkaisut, räätälöidyt valovirrat, määrämittaiset liitosjohdot ja monipuoliset pikaliitinjohtosarjat.

Peitelevy R500 (A2PLZA)Peitelevy R400 (A2PLZC)

PLK15 Piilolistakannakesarja. Vaijeriripustussarja 4289994 pinta-asennuskehys Kiinteä ripustuslenkki nopeuttaa asennusta.
5 guarantee year
28 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Moduulivalaisimet

Plata on/off PSO

SNRO KOODI

W LM

4146630 A1UPAA IP20 26W/830 PSO WH 26 2800 4146631 A1UPAB IP20 26W/840 PSO WH 26 2800 4146632 A1UPAC IP20 33W/830 PSO WH 33 3600 4146633 A1UPAD IP20 33W/840 PSO WH 33 3600

4146812 A1UPAQ IP20 40W/830 PSO WH 40 4100 4146813 A1UPAR IP20 40W/840 PSO WH 40 4100 4146634 A1UPAE IP20 45W/830 PSO WH 45 4600 4146635 A1UPAF IP20 45W/840 PSO WH 45 4600 4146636 A1UPAG IP20 57W/830 PSO WH 57 5600 4146637 A1UPAH IP20 57W/840 PSO WH 57 5600

Plata on/off PSMP

SNRO KOODI

W LM

4146638 A1UPAI IP20 26W/830 PSMP WH 26 2800 4146639 A1UPAJ IP20 26W/840 PSMP WH 26 2800 4146640 A1UPAK IP20 33W/830 PSMP WH 33 3600

4146641 A1UPAL IP20 33W/840 PSMP WH 33 3600

4146814 A1UPAS IP20 40W/830 PSMP WH 40 4100

4146815 A1UPAT IP20 40W/840 PSMP WH 40 4100

4146642 A1UPAM IP20 45W/830 PSMP WH 45 4600

4146643 A1UPAN IP20 45W/840 PSMP WH 45 4600

4146644 A1UPAO IP20 57W/830 PSMP WH 57 5600

4146645 A1UPAP IP20 57W/840 PSMP WH 57 5600

Plata Dali PSO

SNRO KOODI W LM

4146646 A1UPAA-DALI IP20 27W/830 DA2 PSO WH 27 2800

4146647 A1UPAB-DALI IP20 27W/840 DA2 PSO WH 27 2800 4146648 A1UPAC-DALI IP20 34W/830 DA2 PSO WH 34 3600 4146649 A1UPAD-DALI IP20 34W/840 DA2 PSO WH 34 3600

4146805 A1UPAQ-DALI IP20 41W/830 DA2 PSO WH 41 4100

4146806 A1UPAR-DALI IP20 41W/840 DA2 PSO WH 41 4100

4146650 A1UPAE-DALI IP20 46W/830 DA2 PSO WH 46 4600 4146651 A1UPAF-DALI IP20 46W/840 DA2 PSO WH 46 4600 4146652 A1UPAG-DALI IP20 54W/830 DA2 PSO WH 54 5300 4146653 A1UPAH-DALI IP20 54W/840 DA2 PSO WH 54 5300

Plata Dali PSMP

SNRO KOODI W LM

4146654 A1UPAI-DALI IP20 27W/830 DA2 PSMP WH 27 2800 4146655 A1UPAJ-DALI IP20 27W/840 DA2 PSMP WH 27 2800 4146656 A1UPAK-DALI IP20 34W/830 DA2 PSMP WH 34 3600 4146657 A1UPAL-DALI IP20 34W/840 DA2 PSMP WH 34 3600 4146807 A1UPAS-DALI IP20 41W/830 DA2 PSMP WH 41 4100 4146808 A1UPAT-DALI IP20 41W/840 DA2 PSMP WH 41 4100 4146658 A1UPAM-DALI IP20 46W/830 DA2 PSMP WH 46 4600 4146659 A1UPAN-DALI IP20 46W/840 DA2 PSMP WH 46 4600 4146660 A1UPAO-DALI IP20 54W/830 DA2 PSMP WH 54 5300 4146661 A1UPAP-DALI IP20 54W/840 DA2 PSMP WH 54 5300

Plata Casambi PSO

SNRO KOODI

W LM

A1UPAA-CA IP20 26W/830 CA PSO WH 26 2800

A1UPAB-CA IP20 26W/840 CA PSO WH 26 2800

A1UPAC-CA IP20 33W/830 CA PSO WH 33 3600

A1UPAD-CA IP20 33W/840 CA PSO WH 33 3600

A1UPAE-CA IP20 45W/830 CA PSO WH 45 4600

A1UPAF-CA IP20 45W/840 CA PSO WH 45 4600

A1UPAG-CA IP20 53W/830 CA PSO WH 53 5300

A1UPAH-CA IP20 53W/840 CA PSO WH 53 5300

A1UPAI-CA IP20 26W/830 CA PSMP WH 26 2800

A1UPAJ-CA IP20 26W/840 CA PSMP WH 26 2800

A1UPAK-CA IP20 33W/830 CA PSMP WH 33 3600

A1UPAL-CA IP20 33W/840 CA PSMP WH 33 3600

A1UPAM-CA IP20 45W/830 CA PSMP WH 45 4600

A1UPAN-CA IP20 45W/840 CA PSMP WH 45 4600

A1UPAO-CA IP20 53W/830 CA PSMP WH 53 5300

A1UPAP-CA IP20 53W/840 CA PSMP WH 53 5300

PSO PSMP

Paneelin energiatehokkuus ilman virtalähdettä

Plata On/off

Paneelin valovirta Paneelin ottoteho Paneelin lm/W

2800 22 127 3600 29 124 4100 35 117 4600 39 118 5600 51 110

Plata Dali-2 / Casambi Paneelin valovirta Paneelin ottoteho Paneelin lm/W

2800 22 127 3600 29 124 4100 35 117 4600 39 118 5300 46 115

PSMP PSO
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 29© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Tilaustuote, • varastotuote

Keto Pro

Keto Pro on monikäyttöinen IP54-suojattu yleisvalaisin. Va laisin on suunniteltu varastoihin, käytäville ja kosteisiin sisä tiloihin. Teräsrunkoinen Keto Pro on rakenteeltaan kapea ja matala ja se on saatavana neljällä eri teholla sekä kahdella runkopituudella ja värilämpötilalla. Valikoimassa lisäksi tun nistinvalaisimet sekä Dali-mallit. Lisävarusteena saatavan suojaverkon kanssa valaisimen voi asentaa urheilutiloihin ja palloiluhalleihin.

• Runko terästä ja kupu opaloitua akryylia (ACO).

• Valkoinen, RAL 9016.

• Suojausluokka I.

• Kattoasennus.

• Läpijohdotettavissa 5 x 2,5 mm2.

• Asennuskorkeus 2–6 m.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• IP54.

• Kiinteä led: 1210 mm: 18 W / 2600 lm; 25 W / 3800 lm; 36 W / 5400 lm.

1500 mm: 47 W / 6900 lm.

• MacAdam 3 SDCM.

• On/off, Dali sekä RA/MS-, PIR/MS-mallit (25W / 36W).

• RA/MS ja PIR/MS -malleihin voidaan ketjuttaa maksimis saan kolme orjavalaisinta.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

• Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).

• RA/MS = Mikroaaltotutka tunnistinvalaisin master/slavekytkennällä, PIR/MS = Infrapuna tunnistinvalaisin master/ slave-kytkennällä, DA = Dali

• Lisätarvikkeena saatavilla väestönsuojatiloihin soveltuva kannakepari A2OPKD.

• Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi- ja 1-10V -ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500 K sekä Tunable White. Tilauksesta pituudet 630 mm: 20W / 2500 lm ja 34 W / 4200 lm. 1500 mm: 58 W / 8200 lm. Myös pallo suojaverkko ja ripustussarjat tilauksesta.

Tilaustuote, • varastotuote * uusi tuote

Keto Pro on/off

SNRO KOODI

W LM 4310633 D3KEKA IP54 18W/830 ACO WH 18 2600 4310634 D3KEKB IP54 18W/840 ACO WH 18 2600 4338520 D3KEKC IP54 25W/840 ACO WH 25 3800 4310635 D3KEKE IP54 36W/830 ACO WH 36 5400 4310636 D3KEKF IP54 36W/840 ACO WH 36 5400 4310637 D3KEKJ IP54 47W/830 ACO WH 47 6900 4310638 D3KEKK IP54 47W/840 ACO WH 47 6900

Keto Pro Dali

SNRO KOODI

W LM

D3KEKA-DALI IP54 18W/830 DA ACO WH 18 2600 D3KEKB-DALI IP54 18W/840 DA ACO WH 18 2600 D3KEKE-DALI IP54 36W/830 DA ACO WH 36 5400 D3KEKF-DALI IP54 36W/840 DA ACO WH 36 5400 D3KEKJ-DALI IP54 47W/830 DA ACO WH 47 6900 D3KEKK-DALI IP54 47W/840 DA ACO WH 47 6900

Keto Pro tunnistinvalaisimet

SNRO KOODI W LM 4338521 D3KEKI IP54 25W/840 RA/MS ACO WH 25 3800 4338503 D3KEKH IP54 36W/830 RA/MS ACO WH 36 5400 4338519 D3KEKG IP54 36W/840 RA/MS ACO WH 36 5400 4338567 D3KEKL IP54 25W/840 PIR/MS ACO WH 25 3800 4338568 D3KEKM IP54 36W/840 PIR/MS ACO WH 36 5400

5 guarantee year • • • • •* * * * 30 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Teollisuusvalaisimet

Futura PC

Teollisuustiloihin, varastoihin ja parkkihalleihin soveltuva teolli suusvalaisinsarja. Voi käyttää myös kylmissä tiloissa. Hyvä iskun kestävyys. Mallistossa kattava valikoima eri pituisia ja levyisiä va laisimia. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisin kiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusva laisimiin: Futura Abs, Futura NB ja Futura Max.

• Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia, salvat ruostumatonta terästä. Harmaa.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus.

• Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2

• Asennuskorkeus 2–10 m.

• Kiinteä led 20–71 W / 2800–11 300 lm.

• Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP66.

• IK10. Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.

• Käyttöympäristön lämpötila -25 … 40 °C.

• Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta40°C).

• Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).

• Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).

• Virtalähteen elinikä 100 000 h.

• PC = polykarbonaatti, DA2 = Dali-2.

• Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM ja Radar. Tilauksesta CRI > 90.

Futura PC P1275 mm L95 mm

SNRO KOODI

W LM

4338565 T3FUPA IP66 IK10 20W/840 PCO 20 2800 4338566 T3FUPB IP66 IK10 27W/840 PCO 27 3900

Futura PC P1172 mm L145 mm

SNRO KOODI

W LM

4338523 T3FUPD IP66 IK10 37W/840 PCO 37 5900

4338526 T3FUPG IP66 IK10 51W/840 PCO 51 8200

Futura PC P1572 mm L95 mm

SNRO KOODI

W LM

4338522 T3FUPC IP66 IK10 33W/840 PCO 33 4800

Futura PC P1452 mm L145 mm

SNRO KOODI

W LM 4338524 T3FUPE IP66 IK10 38W/840 PCO 38 6000 4338525 T3FUPF IP66 IK10 46W/840 PCO 46 7300 4338527 T3FUPH IP66 IK10 71W/840 PCO 71 11300

Futura PC kapea ja leveä runko. Jäähdytyselementti.

Futura PC Dali P1275 mm L95 mm

SNRO KOODI

W LM 4338528 T3FUPA-DALI IP66 IK10 20W/840 DA2 PCO 20 2800 4338529 T3FUPB-DALI IP66 IK10 27W/840 DA2 PCO 27 3900

Futura PC Dali P1172 mm L145 mm

SNRO KOODI

W LM 4338531 T3FUPD-DALI IP66 IK10 37W/840 DA2 PCO 37 5900 4338534 T3FUPG-DALI IP66 IK10 51W/840 DA2 PCO 51 8200

Futura PC Dali P1572 mm L95 mm

SNRO KOODI W LM 4338530 T3FUPC-DALI IP66 IK10 33W/840 DA2 PCO 33 4800

Futura PC Dali P1452 mm L95 mm

SNRO KOODI

W LM 4338532 T3FUPE-DALI IP66 IK10 38W/840 DA2 PCO 38 6000 4338533 T3FUPF-DALI IP66 IK10 46W/840 DA2 PCO 46 7300 4338535 T3FUPH-DALI IP66 IK10 71W/840 DA2 PCO 71 11300

AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 31© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
• • • • • • • Tilaustuote, • varastotuote 5 guarantee year Teollisuusvalaisimet

Futura NB

Energiatehokas valaisinsarja teollisuustiloihin ja varastoihin. Soveltuu erinomaisesti korkeisiin varastotiloihin. Voi käyttää sekä kylmissä että lämpimissä tiloissa. Iskunkestävä, IK10. Li sävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiin nikkeet. Valaisimet kestävät runsaasti sytytyskertoja ja sovel tuvat siksi hyvin esim. liiketunnistimen perään. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura Abs, Futura PC ja Futura Max.

• Runko ja kupu polykarbonaattia, salvat ruostumatonta terästä.

• Harmaa, kupu kirkas.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus.

• Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2

• Asennuskorkeus 10–15 m.

• Kiinteä led: 1172 mm: 51 W / 7300 lm. 1452 mm: 71 W / 10 100 lm.

• Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP66.

• IK10.

• Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.

• Käyttöympäristön lämpötila -25 … 40°C

• Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta40°C).

• Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta40°C).

• Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta40°C).

• Virtalähteen elinikä 100 000 h.

• PC = polykarbonaatti, NB = kapea valonjako, DA2 = Dali-2.

• Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM. Tilauksesta CRI > 90.

Futura NB. Jäähdytyselementti.

Tilaustuote

Futura NB on/off

SNRO KOODI

W LM

4338536 T3FUNE IP66 IK10 51W/840 PCC NB 51 7300 4338537 T3FUNF IP66 IK10 71W/840 PCC NB 71 10100 51

Futura NB Dali

SNRO KOODI

W LM

4338538 T3FUNE-DALI IP66 IK10 51W/840 DA2 PCC NB 51 7300 4338539 T3FUNF-DALI IP66 IK10 71W/840 DA2 PCC NB 71 10100

32 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
5 guarantee year
Teollisuusvalaisimet

Futura Abs

Maatalousrakennuksiin, karjasuojiin, teollisuustiloihin, varastoi hin ja parkkihalleihin suunniteltu led-valaisin. ABS-runkomate riaali ja akryylikupu kestävät hyvin ammoniakkihöyryn, lipeän ja alkalisten yhdisteiden rasitusta. Täyttää matalan pintalämpötilan vaatimuksen, D-luokitus. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnik keet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sar jan teollisuusvalaisimiin: Futura PC, Futura NB ja Futura Max.

• Runko ABS-muovia ja kupu opaloitua akryylia, salvat ruos tumatonta terästä.

• Harmaa.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus.

• Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2. 612 mm versiot läpijohdotettavissa.

Asennuskorkeus 2–10 m. Kiinteä led 16–71W / 2300–10 600 lm. Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80. MacAdam 3 SDCM. IP66.

• Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.

• Käyttöympäristön lämpötila -25 … 45 °C.

• Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta45°C).

• Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta45°C).

• Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta45°C).

• Virtalähteen elinikä 100 000 h.

• AC = akryylikupu, DA2 = Dali-2.

• Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Swich DIM, Radar. Tilauksesta CRI >90.

Futura Abs P612 L145

SNRO KOODI W LM

4338547 T3FABA IP66 IK06 16W/840 ACO Abs 16 2300 4338548 T3FABB IP66 IK06 19W/840 ACO Abs 19 2700

4338549 T3FABC IP66 IK06 27W/840 ACO Abs 27 3900

Futura Abs P1172 L145

SNRO KOODI

W LM

4338550 T3FABD IP66 IK06 31W/840 ACO Abs 31 4500

4338551 T3FABE IP66 IK06 37W/840 ACO Abs 37 5500

4338554 T3FABH IP66 IK06 51W/840 ACO Abs 51 7700

Futura Abs P1452 L145

SNRO KOODI

W LM

4338552 T3FABF IP66 IK06 38W/840 ACO Abs 38 5600

4338553 T3FABG IP66 IK06 46W/840 ACO Abs 46 6800

4338555 T3FABI IP66 IK06 71W/840 ACO Abs 71 10600

Futura Abs Dali P612 L145

SNRO KOODI

W LM 4338556 T3FABA-DALI IP66 IK06 16W/840 DA2 ACO Abs 16 2300 4338557 T3FABB-DALI IP66 IK06 19W/840 DA2 ACO Abs 19 2700 4338558 T3FABC-DALI IP66 IK06 27W/840 DA2 ACO Abs 27 3900

Futura Abs Dali P1172 L145

SNRO KOODI

W LM 4338559 T3FABD-DALI IP66 IK06 31W/840 DA2 ACO Abs 31 4500 4338560 T3FABE-DALI IP66 IK06 37W/840 DA2 ACO Abs 37 5500 4338563 T3FABH-DALI IP66 IK06 51W/840 DA2 ACO Abs 51 7700

Futura Abs Dali P1452 L145

SNRO KOODI

W LM 4338561 T3FABF-DALI IP66 IK06 38W/840 DA2 ACO Abs 38 5600 4338562 T3FABG-DALI IP66 IK06 46W/840 DA2 ACO Abs 46 6800 4338564 T3FABI-DALI IP66 IK06 71W/840 DA2 ACO Abs 71 10600

AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 33© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
5 guarantee year • • • Tilaustuote, • varastotuote Teollisuusvalaisimet

Futura Max

Energiatehokas kylmien varastojen, pakastevarastojen sekä korkean lämpötilan kohteisiin soveltuva teollisuusvalaisin. Kes tää vaihtelevaa käyttöympäristön lämpötilaa. Erinomainen is kunkestävyys. Lisätarvikkeena myös seinäkiinnikkeet ja valai sinkiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teolli suusvalaisimiin: Futura PC, Futura Abs ja Futura NB.

• Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia, salvat ruostuma tonta terästä.

• Harmaa.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus.

• Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2

• Asennuskorkeus 2–10 m.

• Kiinteä led: 1572 x 95 mm: 33 W / 4800 lm. 1172 x 145 mm: 51 W / 8200 lm. 1452 x 145 mm: 71 W / 11 300 lm.

• Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP66.

• IK10.

• On/off.

• Käyttöympäristön lämpötila -40 … 60 °C.

• Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta60°C).

• Virtalähteen elinikä 50 000 h.

• PC = polykarbonaatti.

4338544 4338545 / 4338546

951572 100 10 1451172 / 1452 100 10

Futura Max kapea ja leveä runko. Jäähdytyselementti.

34 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Futura Max SNRO KOODI W LM 4338544 T3FMBA IP66 IK10 33W/840 PCO Max 33 4800 4338545 T3FMBB IP66 IK10 51W/840 PCO Max 51 8200 4338546 T3FMBC IP66 IK10 71W/840 PCO Max 71 11300
5 guarantee year
Tilaustuote Teollisuusvalaisimet

Futura Ex

Soveltuu räjähdysvaarallisiin tai erityisen pölyisiin tiloihin, ku ten esim. kemianteollisuuden tuotantotilat. Valaisimet täyt tävät rakenteeltaan ATEX-direktiivin 2014/34/EU (Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc, Ex II 3D Ex Tc IIIC T85°C Dc). Erittäin kestävä rakenne.

• Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia. Salvat ruostuma tonta terästä.

• Harmaa.

• Suojausluokka I.

• Soveltuu tilaluokkiin 2 ja 22.

• Pinta-asennettava.

• Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2.

• Asennuskorkeus 2–8 m.

• Kiinteä led: 1200 mm: 31 W / 4700 lm. 60 W / 9300 lm. 1500 mm: 38 W / 5800 lm. 71 W / 11 100 lm.

Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80. MacAdam 3 SDCM. IP66.

On/off.

Käyttöympäristön lämpötila -20 … 55 °C. Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta55°C). Virtalähteen elinikä 100 000 h.

PC = polykarbonaatti.

Futura

SNRO

Futura

SNRO

AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 35© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Ex P1275
KOODI W LM 4338540 T3FXBA IP66 IK10 31W/840 PCO Ex 31 4700 4338541 T3FXBB IP66 IK10 60W/840 PCO Ex 60 9300
Ex P1572
KOODI W LM 4338542 T3FXBC IP66 IK10 38W/840 PCO Ex 38 5800 4338543 T3FXBD IP66 IK10 71W/840 PCO Ex 71 11100
• • • 5 guarantee year
Varastotuote Teollisuusvalaisimet

Futura RST

Futura RST on luotettava teollisuusvalaisin vaativiin kohteisiin, joissa valaisimelta odotetaan erityistä kestävyyttä. Käyttö kohteita ovat varastot, teollisuushallit, katokset, maatalouden tuotantolaitokset ja muut ei-räjähdysvaaralliset tilat. Valaisin on valmistettu iskun- ja kemikaalien kestävistä materiaaleista. Kupu on lämpökäsiteltyä karkaistua lasia ja runko ruostuma tonta terästä.

• Runko ruostumatonta terästä, kupu karkaistua lasia.

• Teräs, heijastin valkoinen RAL 9003.

• Suojausluokka I.

• Katto- ja seinäasennus pintaan, mahdollisuus ripustus asennukseen (vaijeri tilattava erikseen).

• Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2

• Asennuskorkeus 2–6 m.

• Kiinteä led: 1300 mm 27 W 3480 lm / 38 W 5010 lm. 1600 mm 33 W 4340 lm / 45 W 6190 lm.

• Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP65.

• IK10.

• Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit. Käyttöympäristön lämpötila -25 … 35 °C.

Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C). Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta25°C).

• Projektikohtaisesti saatavana 680 mm mallit 1100–1800 lm, 1290 mm mallit 2000–5100 lm ja 1600 mm mallit 2500–6400 lm. 1290 mm ja 1600 mm mallit voidaan toimittaa myös turvavalaisinversioina 1 h ja 3 h akuilla. Daliversiot saatavana myös 1- ja 3-vaihe läpijohdotettuina sekä CLO-ominaisuudella. Tilauksesta värilämpötilat CRI > 80: 3000 K, 5000 K ja 6500 K, CRI > 90: 3000 K ja 4000 K. Saatavana myös lasiin kiinnitetyllä suojakalvolla.

Futura RST on/off

SNRO KOODI

W LM

A3FRSE A3FRSE 1290 IP65 27W/840 GLFR 27 3500

A3FRSG A3FRSG 1290 IP65 38W/840 GLFR 38 5000

4338517 A3FRSC 1600 IP65 33W/840 GLFR 33 4300

4338515 A3FRSA 1600 IP65 45W/840 GLFR 45 6200

Futura RST Dali

SNRO KOODI

W LM

A3FRSF A3FRSF 1290 IP65 27W/840 DA2 GLFR 27 3500

A3FRSH A3FRSH 1290 IP65 38W/840 DA2 GLFR 38 5000

4338518 A3FRSD 1600 IP65 33W/840 DA2 GLFR 33 4300

4338516 A3FRSB 1600 IP65 45W/840 DA2 GLFR 45 6200

36 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 © Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
5 guarantee year
Tilaustuote Teollisuusvalaisimet

Atlas

Atlas on perinteisesti muotoiltu puistovalaisin, jossa yhdistyvät moderni valaistusteknologia, korkea iskunkestävyys ja huip puluokan energiatehokkuus. Aluevalaistukseen suunnitellun valonjaon ansiosta Atlas soveltuu monipuolisiin valaistusrat kaisuihin puistoihin ja aukioille sekä taloyhtiöiden piha-alueille ja kävelyteille. Valaisin voidaan myös räätälöidä tarpeesi mu kaan. Atlas on valmistettu laadukkaista ja kestävistä materi aaleista ja se voidaan asentaa suoraan Ø 60 mm pylvääseen. Lisävarusteeksi on saatavana häikäisysuoja, jolla rajaat va lon haluttuun suuntaan. Sarjasta löytyy myös Dali-2- ja Night Dim-versiot.

• Runko painevalettua alumiinia. Hattu alumiinia ja kupu kirkasta UV-suojattua polykarbonaattia.

• Harmaa, RAL 7024.

• Suojausluokka I.

• Pylväsasennus (60 mm).

• Tuulipinta-ala 1,1304 m2 yläpuolelta / 0,1086 m2 sivulta.

• Asennuskorkeus 4–5 m.

• Liitäntälaitteiden määrät B10A 8 kpl, B16A 13 kpl, C10A 13 kpl, C16A 22 kpl, C20A 27 kpl.

• Värilämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.

• MacAdam 5 SDCM.

• IP65.

• IK10.

• Kiinteä led 33 W / 4500 lm.

• On/off.

• Käyttöympäristön lämpötila -30 … 35 °C.

• Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteen elinikä 100 000 h (Ta25°C).

Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja CLO-ratkaisuina sekä erilaisilla liitosjohdoilla. Tilattavissa myös erilaisilla valovirtapaketeilla.

33W/740

IP65 33W/740 DA2

4500

4500

4500

Häikäisysuojalla.

Ilman häikäisysuojaa.
-30 °C ta 5 guarantee year
• • 1 2 5 10 20 k = 4,0 m 7 m5 m2,5 m 9 m 6,5 m 5 m 3,5 m 1 m 4,5 m 6 m 8 m 10 m 1 2 5 10 20 12,5 m 10 m 8 m 6 m 3 m k = 4,0 m 9,5 m7 m6 m3,5 m
AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 37© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Atlas häikäisysuoja SNRO KOODI 4546503 A5ATLB Häikäisysuoja GR Tilaustuote, • varastotuote Atlas SNRO KOODI W LM 4546502 A5ATLA IP65
PCC GR 33
A5ATLA-DALI
PCC GR 33
A5ATLANIGHTDIM IP65 33W/740 ND PCC GR 33
Pylväsvalaisimet

Uudet lamput

A-energialuokan lamput

Airamin A-energialuokan lamput loistavat tasaisesti valkoista va loa, 3000 K. Niiden energiankulutus on jopa 60 % vähemmän kuin tavallisella led-lampulla. Pitkä käyttöikä, 50 000 tuntia. Ei him mennettävä. Valotehokkuus jopa 210 lm/W.

A-energialuokan lamput

SNRO KOODI W LM

4713906 A7GALX LED A60 830 470lm E27 360 CL 2,2W 470 4713907 A7GALY LED A60 840 470lm E27 360 CL 2,2W 470 4713908 A7GALZ LED A60 830 806lm E27 360 CL 3,8W 806 4713909 A7GAMA LED A60 840 806lm E27 360 CL 3,8W 806 9410771 A7GAMB LED ST64 830 470lm E27 360 CL 2,2W 470 9410772 A7GAMC LED G95 830 470lm E27 360 CL 2,2W 470 9410773 A7GAMD LED G125 830 470lm E27 360 CL 2,2W 470

Airam Pro led 4000K OP FIL DIM

Airam Pro led 4000K OP FIL DIM

SNRO KOODI W LM 4714101 A7PRCB PRO C35 840 630lm E14 FIL DIM OP 5 630 4714102 A7PRCC PRO P45 840 630lm E14 FIL DIM OP 5 630 4714103 A7PRCD PRO P45 840 806lm E27 FIL DIM OP 5,9 806 4714100 A7PRCE PRO A60 840 806lm E27 FIL DIM OP 5,9 806

Airam Pro led high power OP FIL

Airam Pro led high power OP FIL

SNRO KOODI W LM 4810020 A8EDAB PRO LED ED75 840 3000lm E27 OP 18 3000 4810022 A8EDAD PRO LED ED90 840 4000lm E27 OP 26 4000

Airam Electric

Tulossa lokakuu 2022 Tulossa talvella 2022

Tulossa talvella 2022

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

38 | AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 ©
Oy Ab •

Sulakekotelot

Airamin valikoimasta löydät täysin kotimaista tuotantoa olevat, sähkösinkitystä teräksestä valmistetut sulakekotelot ja -kaapit. Valikoimassa on polykarbonaattisuojalla varustettuja sulakekote loita ja teräskannellisia sulakekaappeja. Lahdessa valmistettuja koteloita on saatavana tulppasulakkeille, kahvasulakkaille ja mo lemmille sulaketyypeille samanaikaisesti.

Sulakekotelo pieni

SNRO KOODI

3000405 A3SUAA Sulakekotelo pieni

Kapasiteetti

8 kpl kahvasulakkeita 00

20 kpl tulppasulakkeita II-2-25A

10 kpl tulppasulakkeita III-35-65A

Sulakekotelo iso

SNRO KOODI

3000406 A3SUAB Sulakekotelo iso

Kapasiteetti

8 kpl kahvasulakkeita 00

6 kpl kahvasulakkeita 00-1

20 kpl tulppasulakkeita II-2-25A

10 kpl tulppasulakkeita III-35-65A

Sulakekotelo Kannella KS

SNRO KOODI

3000407 A3SUAC Sulakekotelo Kannella KS

Kapasiteetti

28 kpl kahvasulakkeita 00-3

Sulakekotelo Kannella TS

SNRO KOODI

3000408 A3SUAD Sulakekotelo Kannella TS

Kapasiteetti

5 x 15 kpl tulppasulakkeita II-2-25A

3 x 12 kpl tulppasulakkeita III-35-65A

Sulakekotelo Kannella TSKS

SNRO KOODI

3000409 A3SUAE Sulakekotelo Kannella TSKS

Kapasiteetti

15 kpl tulppasulakkeita II-2-25A (16 kpl)

12 kpl tulppasulakkeita III-35-65A (13 kpl)

13 kpl kahvasulakkeita 00-3

170 250 65 310 250 65 520 700 120 310 400 75 310 400 100 AIRAM Uutuusvalaisimet 2022 | 39© Airam Electric Oy Ab • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
www.airam.fi 9750277 • 09/2022 • 1000 Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Airam Electric Oy Ab, 2022