eisfores elga

Page 1

Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2022.09.02 10:06:35 EEST Reason: Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail:

: : : : : :

Αθήνα, 25-08 -2022 Αριθμ. Πρωτ.: 1099/244926 ΦΕΚ: 4598/Β/31-08-2022

Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207 11253, ΑΘΗΝΑ Α. Λογοθέτη 210 2128184,-4134 210-2128183 alogotheti@minagric.gr

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθ. 425/42522/20-5-2013 Kοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239). ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄160) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, (Α΄133). -1-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138). δ) Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄100) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού. ε) Του π.δ. 56/2021 (ΦΕΚ Α’ 142) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄142). στ) Του π.δ. 8/2022 (ΦΕΚ Α΄19) «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». ζ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155). η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). θ) Του ν. 1790/88 «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κλπ» (Α΄134). ι)Της υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο (Β΄ 4190). ια) Της υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805). Ιβ) Της υπ’ αριθμ. 4760/23-06-2021 (ΦΕΚ 483/τ.ΥΟΔΔ/23-06-2021) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα. 2. Την υπ’ αρ. 33/12-04-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). 3. Το με αριθμ. πρωτ. 5463/18-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α. 4. Την υπ’ αρ. 677/118636/05-05-2022 εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 όπως ισχύει. 5. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. όπως ισχύουν κάθε φορά. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού.

-2-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Η υπ' αριθ. 425/42522/20-5-2013 (1239Β΄/22-05-2013) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθ. 915/91988/1-8-2013 (1957Β’/12-082013),384/52287/17-4-2014 (1031 Β'/25-04-2014), 603/83797/27-6-2014(1731Β'/27-062014), 706/96129/6-8-2014 (2258 Β/20-08-2014), 2042/29553/29-5-2015(1065Β/05-062015), 6655/82133/23-7-2015 (1572 Β727-07-2015), 5435/72617/24-6-2016 (1931Β/2906-2016), 4332/48587/23-5-2017(1916 Β/01-06-2017), 7852/88393/22-08-2017(2960 Β/29-08-2017), 1117/52284/05-04-2018 (1327Β/18-04-2018), 1441/80504/07-06-2018 (2180 Β/12-06-2018),2063/108562/03-08-2018 (3425 Β/17-08-2018), 3139/138938/1210-2018 (4705Β/22-10-2018), 452/79088/12-04-2019 (1418Β/24-04-2019), 1106/125833/31-05-2019 (2296Β΄/12-06-2019), 1444/204642/12-08-2019 (3371Β΄/3108-2019), 1604/266804/18-10-2019 (3975Β΄/31-10-2019), 419/102902/14-4-2020 (1428Β΄/15-4-2020), 418/102900/14-4-2020 (1621Β΄/28-4-2020), 845/174099/30-062020 (2725Β’/03-07-2020), 1647/299960/26-10-2020 (4779Β΄/29-10-2020), 2009/351458/15-12-2020 (5645Β΄/22-12-2020), 1034/160054/17-06-2021 (2667Β’/2306-2021), 1393/229610/30-08-2021 (4070 Β’/30-08-2021), 2012/361473/14-12-2021 (6032/Β/20-12-2021), 2017/362294/14-12-2021 (6040/Β/20-12-2021), 454/99082/1204-2022 (1787/Β/12-04-2022) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως : 1. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που παρατίθεται στο άρθρο 10 της αριθμ. 425/425221/20-52013 αντικαθίσταται ως εξής:

-3-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής Έτους 2022

-4-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Η δήλωση υποβάλλεται ΑΤΕΛΩΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.Γ.Α. ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΣΔΕ ………………..…… ΗΜ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ …………..……… (Κωδ.Ηλεκ τρ.Καταθ.. ……...…………)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ - ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Α.Φ.Μ. ….………......….......…… Δ.Ο.Υ. .………..…..….……… ΑΜΚΑ ……....….......……… Δ.Α.Τ. …....….…......…… ΕΠΩΝΥΜΟ ……….…….…………...........……...…...…..…… ΟΝΟΜΑ ……..….....…….…………...………………..……. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ………….……........…..………… τραπεζ. Λογαρ. ΙΒΑΝ …....................…………………………..………. Στοιχεία Διεύθυνσης Κατοικίας ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ……………………………….....….…… ΔΗΜΟΣ - Δ.Ε./Τ.Κ. ………..............…..……..………….…… ΟΔΟΣ ...…………………............................................................................................................……...……... …..……….. ΑΡΙΘΜΟΣ ……………………….……....……..…. ΤΑΧ.ΚΩΔ. ………..............…………………………………….....….….. Επιθυμώ να λαμβάνω sms για θέματα ΕΛ.Γ.Α. στο κινητό τηλέφωνο …………................……………….…………….

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Τόπος υποβολής ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ………..……….… ΔΗΜΟΣ / Δ.Ε./Τ.Κ. …………………… ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ………...….……

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Εισφορά από Φυτική Παραγωγή Εισφορά από Ζωικό Κεφάλαιο

...…………….…………………………………….. €……. …………………....……………………………….. €……..

Συνολική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (σύνολο) ...…………….…………………………………….. €……..

Το ως άνω ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς φυτικής παραγωγής μπορεί να καταβληθεί μειωμένο ή αυξημένο σε ποσοστό μέχρι 20%, με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της ασφαλιζόμενης αξίας των καλλιεργούμενων ειδών Η επιλογή αυτή γίνεται κατά την υποβολή της αρχικής και εμπρόθεσμης Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής 2022 του ασφαλισμένου. Ποσό μικρότερο από 10€ δεν απαιτείται να καταβληθεί.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ □ Δηλώνω ότι θα καταθέσω απευθείας στο Λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς στον κωδικό Μ.Π. 722 ή σε λογαριασμό άλλης εξουσιοδοτημένης από τον ΕΛ.Γ.Α. Τράπεζας που θα μου υποδειχθεί, μέχρι 31.03.2023 το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, που αναγράφεται στην παρούσα Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής. □ Εξουσιοδοτώ τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει το ποσό της οφειλόμενης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με χρέωση του παραπάνω τραπεζικού μου λογαριασμού, σε οποιοδήποτε χρόνο καταβολής των απαιτήσεών μου από φορείς του Δημοσίου ή εφόσον δεν καταβληθούν ή τα ποσά που κατατίθενται δεν επαρκούν, να τα αναζητήσει με χρέωση του λογαριασμού αυτού έως και 31.03.2023 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία λήξης της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο συνημμένο σχετικό έντυπο με τίτλο «όροι και προϋποθέσεις είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς με εντολή εξουσιοδότησης για χρέωση τραπεζικού λογαριασμού» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι.

Γνωρίζω ότι, αν ο ΕΛ.Γ.Α. δεν εισπράξει το ποσό της εισφοράς, με κανέναν από τους προαναφερόμενους τρόπους, το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς θα βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. και θα εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α΄/20.9.2010). …………/…./2022

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής

Ο/ Η Δηλών / ούσα Εξουσιοδοτών / ούσα

………………………………….

………………………...………….

(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο) (Εκπρόσωπος : ΚΕΠ, Δημοτικής Ενότητας ή

(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

Αστυνομικού Τμήματος)

- 5-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με εντολή εξουσιοδότησης για χρέωση τραπεζικού λογαριασμού 1.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. ως «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής 2022», για τον υπολογισμό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, του έτους 2022 και τη δημιουργία μηχανογραφικού αρχείου του ΕΛ.Γ.Α. Για το λόγο αυτό παρέχω ανεπιφύλακτα άδεια και εξουσιοδότηση στους ενδιαφερόμενους φορείς ΕΛ.Γ.Α. (επεξεργασία στοιχείων Δήλωσης και έκδοση στατιστικών δεδομένων) και ΤΡΑΠΕΖΑ (καταβολή ενισχύσεων – αποζημιώσεων, είσπραξη εισφοράς) να κάνουν χρήση των ως άνω δεδομένων. 2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, είμαι σύμφωνος/η με τον οποιοδήποτε τρόπο διαχείρισης, φύλαξης και γενικότερης χρήσης, τόσο του παρόντος εγγράφου της ΔΗΛΩΣΗΣ και των αντιτύπων της, όσο και των ηλεκτρονικών αρχείων που θα δημιουργηθούν και θα εμπεριέχουν τα προαναφερόμενα ατομικά και λοιπά δεδομένα, που με αφορούν και ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την όποια σχετική συμφωνία μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων και συμπραττόντων Φορέων και Υπηρεσιών (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λ.π), παραιτούμενος/η συγχρόνως από την υποβολή οποιασδήποτε ένστασης ή αντίρρησης για τη διαχείριση, διακίνηση, φύλαξη και γενικότερη χρήση των ως άνω σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή αρχείων και εγγράφων. Έλαβα γνώση ότι ο ΕΛ.Γ.Α. εγγυάται την πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συνδυαστική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (EDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου και του ν.4624/2019, όπως ισχύει). 3. Επίσης, με την παρούσα μου παρέχω ανέκκλητη ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για χρέωση του προαναφερόμενου καταθετικού λογαριασμού μου (ατομικού /κοινού) που τηρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ, με το ποσό που θα προκύψει για την εξόφληση της ασφαλιστικής μου εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τις ημερομηνίες που έχουν επιλέξει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., για να γίνει η χρέωση. Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για την πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. έτους 2022, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της εισφοράς που έχει επιλεγεί στην § Δ του εντύπου της ΔΚ/Ε και γνωρίζω ότι σε καμία περίπτωση δε χωρεί ανάκλησή της μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση της ασφαλιστικής μου υποχρέωσης. 4. Γνωρίζω ότι η «Ασφαλιστική Ενημερότητα» αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. ή κρατικής ενίσχυσης για την αντιστάθμιση των ζημιών και ότι για να έχω «Ασφαλιστική Ενημερότητα» πρέπει οπωσδήποτε να έχω εξοφλήσει ολοσχερώς την ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. Ως εκ τούτου δηλώνω υπεύθυνα ότι, θα φροντίζω ώστε έγκαιρα να υπάρχει στον προαναφερόμενο λογαριασμό μου επαρκές υπόλοιπο για την εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσής μου. 5. Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να υποβάλλω Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. ή Αίτηση Ενίσχυσης για εκμετάλλευση ή αγροτεμάχιο, που δεν έχω δηλώσει στο παρόν έντυπο Δήλωσης. 6. Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους : α. Η αναφερόμενη στην παρούσα Δήλωσή μου, αρμόδια τράπεζα να χρεώνει κατά τα παραπάνω, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή εξουσιοδότηση μου, τον ως άνω λογαριασμό μου καταθέσεων με το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει από την παρούσα Δήλωση ή τυχόν τροποποιητικές της και να το αποδίδει στο λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς. β. Η σχετική ενημέρωσή μου να προκύπτει από την αντίστοιχη ένδειξη χρέωσης στο βιβλιάριο ή στο extrait του λογαριασμού μου. γ. Σε περίπτωση μη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ασφαλιστικής εισφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την παρούσα Δήλωση, εντός των ταχθεισών προθεσμιών, η είσπραξη αυτής θα γίνεται κατά αναλογία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3877/2010 και ειδικότερα του άρθρου 11 (το οφειλόμενο ποσό αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στη Δ.Ο.Υ., εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων). 7. Γνωρίζω επίσης ότι η είσπραξη της ασφαλιστικής εισφοράς από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με ενεργοποίηση της Εντολής Πληρωμής/ Χρέωσης, εξυπηρετεί τον επαγγελματικό σκοπό της Ασφαλιστικής Ενημερότητάς μου, καθώς και ότι αποτελεί προϋπόθεση για την είσπραξη της όποιας αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ και για τον λόγο αυτό έχει εφαρμογή το άρθρο 3 του νόμου 4537/2018 και αποδέχομαι ρητά ότι δεν επιστρέφονται τα ποσά που έχουν χρεωθεί στο λογαριασμό μου για τον ως άνω σκοπό. 8. Τα στοιχεία που δηλώνω στην παρούσα Δήλωση είναι αληθή και αποδέχομαι οποιοδήποτε έλεγχο για το σκοπό αυτό. 9. Η παρούσα ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ ΕΚΤΡΟΦΗΣ – ΕΝΤΟΛΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ επέχει θέση προσωρινής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ για τις συναλλαγές μου με τον ΕΛ.Γ.Α.

- 6-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Ι. ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ειδική ασφαλιστική εισφορά στη φυτική παραγωγή σε ποσοστό επί της ασφαλιζόμενης αξίας : 1,5% για τις ελαιοκαλλιέργειες, 2% για τις φιστικιές, 4% για τις λοιπές καλλιέργειες, 1,5% για τις καλλιέργειες υπό υψηλή κάλυψη και 0,5% για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες

α/α

Νομός (1)

ΟικισμόςΔήμοςΔημοτ Διαμ. (2)

Τοποθεσία

Χαρτογραφικό υπόβαθρο

Καλλιέργεια

Αριθμός δένδρων

Έκταση (στρ)

Ασφαλιζόμενη Αξία (€)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Συντελεστής εισφοράς (9)

Μεταβολή ± 20%

Εισφορά (€)

(10)

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σύνολο) ...………………...…………………….…….. ευρώ

- 7-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

ΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ειδική ασφαλιστική εισφορά στο ζωικό κεφάλαιο, σε ποσοστό 0,75 % επί της ασφαλιζόμενης αξίας α/α

Νομός (1)

Οικισμός –Δήμος Δημοτ Διαμ.

Είδος

Ηλικία ζώων

Αριθμός ανά Είδος και κατηγορία

(3)

(4)

(5)

(2)

Αξία ανά μονάδα (6)

Ασφαλιζόμενη Αξία (€) (7)=5Χ6

Εισφορά (€) (8)=7Χ0,75%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σύνολο) ...………………...…………………….…….. ευρώ

- 8-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ 2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 10 της αριθμ. 425/42522/205-2013 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής :

- 9-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Α. Μέση Παραγωγή, Μέση Τιμή, Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Κατηγορία προϊόντος Φυτικής Παραγωγής, προϊόν και Νομό/ΠΕ, όπως προκύπτει από τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την πενταετία 2016-2020. Β. Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Είδος, Κατηγορία και ηλικία Ζωϊκού κεφαλαίου όλης της χώρας όπως προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2010.

- 10-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΕΤΟΣ 2022

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ

ΟΜΑΔΑ

Α

ΒΡΩΣΙΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Α01

Όρυζα

Α02

Σίτος

ΤΟΠΟΣ (ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΟΣ/ ΝΗΣΟΣ/ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (κιλά/στρ. ή τμχ/στρ.) 2022

ΤΙΜΗ (€/κιλό) 2022

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (€/στρ.) 2022

ΕΙΣΦΟΡΑ (€/στρ.) 2022

ΑΣΦΑΛ. ΑΞΙΑ (€/στρ.) 2022 (-20%)

ΕΙΣΦΟΡΑ (€/στρ.) 2022 (-20%)

ΑΣΦΑΛ. ΑΞΙΑ (€/στρ.) 2022 (+20%)

ΕΙΣΦΟΡΑ (€/στρ.) 2022 (+20%)

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

900

0,28

252,00

10,08

201,60

8,06

302,40

12,10

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

260

0,21

54,60

2,18

43,68

1,75

65,52

2,62

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

300

0,21

63,00

2,52

50,40

2,02

75,60

3,02

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

400

0,21

84,00

3,36

67,20

2,69

100,80

4,03

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

300

0,21

63,00

2,52

50,40

2,02

75,60

3,02

ΔΡΑΜΑΣ

280

0,21

58,80

2,35

47,04

1,88

70,56

2,82

ΕΒΡΟΥ

330

0,21

69,30

2,77

55,44

2,22

83,16

3,33

ΕΥΒΟΙΑΣ

180

0,21

37,80

1,51

30,24

1,21

45,36

1,81

ΗΛΕΙΑΣ

350

0,21

73,50

2,94

58,80

2,35

88,20

3,53

ΗΜΑΘΙΑΣ

370

0,21

77,70

3,11

62,16

2,49

93,24

3,73

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

230

0,21

48,30

1,93

38,64

1,55

57,96

2,32

ΚΑΒΑΛΑΣ

300

0,21

63,00

2,52

50,40

2,02

75,60

3,02

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

400

0,21

84,00

3,36

67,20

2,69

100,80

4,03

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

250

0,21

52,50

2,10

42,00

1,68

63,00

2,52

ΚΙΛΚΙΣ

280

0,21

58,80

2,35

47,04

1,88

70,56

2,82

ΚΟΖΑΝΗΣ

230

0,21

48,30

1,93

38,64

1,55

57,96

2,32

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

250

0,21

52,50

2,10

42,00

1,68

63,00

2,52

ΛΑΡΙΣΗΣ

350

0,21

73,50

2,94

58,80

2,35

88,20

3,53

ΛΕΣΒΟΥ

200

0,21

42,00

1,68

33,60

1,34

50,40

2,02

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

350

0,21

73,50

2,94

58,80

2,35

88,20

3,53

ΞΑΝΘΗΣ

350

0,21

73,50

2,94

58,80

2,35

88,20

3,53

ΠΕΛΛΗΣ

330

0,21

69,30

2,77

55,44

2,22

83,16

3,33

ΠΙΕΡΙΑΣ

280

0,21

58,80

2,35

47,04

1,88

70,56

2,82

ΡΟΔΟΠΗΣ

280

0,21

58,80

2,35

47,04

1,88

70,56

2,82

ΣΕΡΡΩΝ

320

0,21

67,20

2,69

53,76

2,15

80,64

3,23

- 11-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Α03

Α04

Β

Β01

Σίτος - Κριθάρι Σπορ/γής

Τριτικάλε

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

380

0,21

79,80

3,19

63,84

2,55

95,76

3,83

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

270

0,21

56,70

2,27

45,36

1,81

68,04

2,72

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

230

0,21

48,30

1,93

38,64

1,55

57,96

2,32

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

350

0,21

73,50

2,94

58,80

2,35

88,20

3,53

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

256

0,21

53,76

2,15

43,01

1,72

64,51

2,58

ΕΒΡΟΥ

400

0,26

104,00

4,16

83,20

3,33

124,80

4,99

ΞΑΝΘΗΣ

400

0,26

104,00

4,16

83,20

3,33

124,80

4,99

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

350

0,26

91,00

3,64

72,80

2,91

109,20

4,37

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

230

0,16

36,80

1,47

29,44

1,18

44,16

1,76

ΕΒΡΟΥ

300

0,16

48,00

1,92

38,40

1,54

57,60

2,30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

220

0,16

35,20

1,41

28,16

1,13

42,24

1,69

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

220

0,16

35,20

1,41

28,16

1,13

42,24

1,69

ΚΙΛΚΙΣ

250

0,16

40,00

1,60

32,00

1,28

48,00

1,92

ΚΟΖΑΝΗΣ

270

0,16

43,20

1,73

34,56

1,38

51,84

2,08

ΔΡΑΜΑΣ

300

0,16

48,00

1,92

38,40

1,54

57,60

2,30

ΛΑΡΙΣΗΣ

300

0,16

48,00

1,92

38,40

1,54

57,60

2,30

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

200

0,16

32,00

1,28

25,60

1,02

38,40

1,54

ΛΑΡΙΣΗΣ

1400

0,17

238,00

9,52

190,40

7,62

285,60

11,42

ΞΑΝΘΗΣ

1300

0,17

221,00

8,84

176,80

7,07

265,20

10,61

ΡΟΔΟΠΗΣ

1300

0,17

221,00

8,84

176,80

7,07

265,20

10,61

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1300

0,17

221,00

8,84

176,80

7,07

265,20

10,61

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1200

0,17

204,00

8,16

163,20

6,53

244,80

9,79

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

Αραβόσιτος

Β02

Αραβόσιτος για Ενσίρωση

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

5500

0,04

220,00

8,80

176,00

7,04

264,00

10,56

Β03

Βίκος για Καρπό

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

180

0,40

72,00

2,88

57,60

2,30

86,40

3,46

Β04

Βρώμη

ΣΑΜΟΥ

120

0,21

25,20

1,01

20,16

0,81

30,24

1,21

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

180

0,21

37,80

1,51

30,24

1,21

45,36

1,81

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

300

0,17

51,00

2,04

40,80

1,63

61,20

2,45

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

270

0,17

45,90

1,84

36,72

1,47

55,08

2,20

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

320

0,17

54,40

2,18

43,52

1,74

65,28

2,61

ΔΡΑΜΑΣ

250

0,17

42,50

1,70

34,00

1,36

51,00

2,04

Β05

Κριθάρι

- 12-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ ΕΒΡΟΥ

300

0,17

51,00

2,04

40,80

1,63

61,20

2,45

ΗΜΑΘΙΑΣ

350

0,17

59,50

2,38

47,60

1,90

71,40

2,86

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

250

0,17

42,50

1,70

34,00

1,36

51,00

2,04

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

350

0,17

59,50

2,38

47,60

1,90

71,40

2,86

ΚΑΒΑΛΑΣ

280

0,17

47,60

1,90

38,08

1,52

57,12

2,28

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

300

0,17

51,00

2,04

40,80

1,63

61,20

2,45

ΚΙΛΚΙΣ

270

0,17

45,90

1,84

36,72

1,47

55,08

2,20

ΚΟΖΑΝΗΣ

300

0,17

51,00

2,04

40,80

1,63

61,20

2,45

ΛΑΡΙΣΗΣ

350

0,17

59,50

2,38

47,60

1,90

71,40

2,86

ΛΕΣΒΟΥ

200

0,17

34,00

1,36

27,20

1,09

40,80

1,63

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

350

0,17

59,50

2,38

47,60

1,90

71,40

2,86

ΞΑΝΘΗΣ

350

0,17

59,50

2,38

47,60

1,90

71,40

2,86

ΠΕΛΛΗΣ

300

0,17

51,00

2,04

40,80

1,63

61,20

2,45

ΠΙΕΡΙΑΣ

300

0,17

51,00

2,04

40,80

1,63

61,20

2,45

ΡΟΔΟΠΗΣ

280

0,17

47,60

1,90

38,08

1,52

57,12

2,28

ΣΕΡΡΩΝ

350

0,17

59,50

2,38

47,60

1,90

71,40

2,86

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

350

0,17

59,50

2,38

47,60

1,90

71,40

2,86

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

350

0,17

59,50

2,38

47,60

1,90

71,40

2,86

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

300

0,17

51,00

2,04

40,80

1,63

61,20

2,45

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

250

0,17

42,50

1,70

34,00

1,36

51,00

2,04

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

220

0,17

37,40

1,50

29,92

1,20

44,88

1,80

Β06

Κουκιά Κτηνοτροφικά

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

130

0,37

48,10

1,92

38,48

1,54

57,72

2,31

Β07

Μηδική Σποροπαραγωγής

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

60

2,32

139,20

5,57

111,36

4,45

167,04

6,68

Β08

Πέρκο

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

4000

0,03

120,00

4,80

96,00

3,84

144,00

5,76

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

220

0,42

92,40

3,70

73,92

2,96

110,88

4,44

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

150

0,42

63,00

2,52

50,40

2,02

75,60

3,02

ΚΙΛΚΙΣ

120

0,42

50,40

2,02

40,32

1,61

60,48

2,42

ΚΟΖΑΝΗΣ

230

0,42

96,60

3,86

77,28

3,09

115,92

4,64

ΛΑΡΙΣΗΣ

150

0,42

63,00

2,52

50,40

2,02

75,60

3,02

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

180

0,42

75,60

3,02

60,48

2,42

90,72

3,63

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

140

0,42

58,80

2,35

47,04

1,88

70,56

2,82

Β09

Πίσα Κτηνοτροφικά Καρπός

- 13-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Β10

Σίκαλη - Βρίζα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

260

0,16

41,60

1,66

33,28

1,33

49,92

2,00

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

250

0,16

40,00

1,60

32,00

1,28

48,00

1,92

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

200

0,16

32,00

1,28

25,60

1,02

38,40

1,54

ΚΟΖΑΝΗΣ

200

0,16

32,00

1,28

25,60

1,02

38,40

1,54

ΛΑΡΙΣΗΣ

200

0,16

32,00

1,28

25,60

1,02

38,40

1,54

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

200

0,16

32,00

1,28

25,60

1,02

38,40

1,54

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

180

0,16

28,80

1,15

23,04

0,92

34,56

1,38

200

0,16

32,00

1,28

25,60

1,02

38,40

1,54

1200

0,17

204,00

8,16

163,20

6,53

244,80

9,79

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

300

0,14

42,00

1,68

33,60

1,34

50,40

2,02

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

400

0,13

52,00

2,08

41,60

1,66

62,40

2,50

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

700

0,14

98,00

3,92

78,40

3,14

117,60

4,70

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

400

0,16

64,00

2,56

51,20

2,05

76,80

3,07

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

220

0,81

178,20

7,13

142,56

5,70

213,84

8,55

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

50

6,33

316,50

12,66

253,20

10,13

379,80

15,19

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

200

0,85

170,00

6,80

136,00

5,44

204,00

8,16

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

160

1,10

176,00

7,04

140,80

5,63

211,20

8,45

ΕΒΡΟΥ

120

1,15

138,00

5,52

110,40

4,42

165,60

6,62

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

140

1,24

173,60

6,94

138,88

5,56

208,32

8,33

ΛΑΡΙΣΗΣ

140

0,89

124,60

4,98

99,68

3,99

149,52

5,98

ΣΕΡΡΩΝ

140

1,21

169,40

6,78

135,52

5,42

203,28

8,13

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

130

1,40

182,00

7,28

145,60

5,82

218,40

8,74

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

130

1,11

144,30

5,77

115,44

4,62

173,16

6,93

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

120

1,05

126,00

5,04

100,80

4,03

151,20

6,05

ΕΒΡΟΥ

160

0,86

137,60

5,50

110,08

4,40

165,12

6,60

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

170

0,80

136,00

5,44

108,80

4,35

163,20

6,53

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

120

1,05

126,00

5,04

100,80

4,03

151,20

6,05

ΚΟΖΑΝΗΣ

120

1,05

126,00

5,04

100,80

4,03

151,20

6,05

ΛΑΡΙΣΗΣ

160

0,82

131,20

5,25

104,96

4,20

157,44

6,30

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

80

3,10

248,00

9,92

198,40

7,94

297,60

11,90

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

100

1,51

151,00

6,04

120,80

4,83

181,20

7,25

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

100

1,05

105,00

4,20

84,00

3,36

126,00

5,04

Β11

Σμιγός

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Β12

Μηδική-Τριφύλλια Σανός

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

Β13

Λοιπά Σανά

Γ

ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ

Γ01

Κουκιά Καρπός

Γ02

Λαθούρι - Φάβα

Γ03

Γ04

Ρεβίθια

Φακές

- 14-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Γ05

Γ06

Γ07

Φασόλια Μικρόσπερμα

Φασόλια Μεσόσπερμα

Φασόλια Πλακέ Γίγαντες

Δ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

Δ01

Αραχίς

Δ02

Βαμβάκι

ΕΒΡΟΥ

170

1,27

215,90

8,64

172,72

6,91

259,08

10,37

ΚΑΒΑΛΑΣ

190

1,24

235,60

9,42

188,48

7,54

282,72

11,30

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

250

1,65

412,50

16,50

330,00

13,20

495,00

19,80

ΛΕΣΒΟΥ

170

1,25

212,50

8,50

170,00

6,80

255,00

10,20

ΡΟΔΟΠΗΣ

180

1,25

225,00

9,00

180,00

7,20

270,00

10,80

ΣΕΡΡΩΝ

150

1,18

177,00

7,08

141,60

5,66

212,40

8,50

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

170

1,38

234,60

9,38

187,68

7,50

281,52

11,26

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

200

1,64

328,00

13,12

262,40

10,50

393,60

15,74

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

144

1,42

204,48

8,18

163,58

6,54

245,38

9,82

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

200

1,67

334,00

13,36

267,20

10,69

400,80

16,03

ΔΡΑΜΑΣ

200

1,91

382,00

15,28

305,60

12,22

458,40

18,34

ΕΒΡΟΥ

230

1,27

292,10

11,68

233,68

9,34

350,52

14,02

ΚΑΒΑΛΑΣ

330

1,64

541,20

21,65

432,96

17,32

649,44

25,98

ΛΑΡΙΣΗΣ

180

1,18

212,40

8,50

169,92

6,80

254,88

10,20

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

240

1,54

369,60

14,78

295,68

11,82

443,52

17,74

ΣΕΡΡΩΝ

200

1,38

276,00

11,04

220,80

8,83

331,20

13,25

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

200

1,47

294,00

11,76

235,20

9,41

352,80

14,11

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

200

1,80

360,00

14,40

288,00

11,52

432,00

17,28

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

160

1,52

243,20

9,73

194,56

7,78

291,84

11,68

ΔΡΑΜΑΣ

230

2,61

600,30

24,01

480,24

19,21

720,36

28,81

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

300

2,61

783,00

31,32

626,40

25,06

939,60

37,58

ΚΟΖΑΝΗΣ

320

2,61

835,20

33,41

668,16

26,73

1002,24

40,09

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

300

2,61

783,00

31,32

626,40

25,06

939,60

37,58

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

240

2,61

626,40

25,06

501,12

20,05

751,68

30,07

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

370

0,88

325,60

13,02

260,48

10,42

390,72

15,63

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

330

0,43

141,90

5,68

113,52

4,54

170,28

6,82

ΆΡΤΗΣ

300

0,43

129,00

5,16

103,20

4,13

154,80

6,19

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

350

0,43

150,50

6,02

120,40

4,82

180,60

7,22

ΔΡΑΜΑΣ

300

0,43

129,00

5,16

103,20

4,13

154,80

6,19

ΕΒΡΟΥ

300

0,43

129,00

5,16

103,20

4,13

154,80

6,19

ΕΥΒΟΙΑΣ

300

0,43

129,00

5,16

103,20

4,13

154,80

6,19

- 15-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Δ021

Δ03

Βαμβάκι Ξηρικό

Γλυκάνισο Μαραθόσπορος

ΗΛΕΙΑΣ

370

0,43

159,10

6,36

127,28

5,09

190,92

7,63

ΗΜΑΘΙΑΣ

380

0,43

163,40

6,54

130,72

5,23

196,08

7,85

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

350

0,43

150,50

6,02

120,40

4,82

180,60

7,22

ΚΑΒΑΛΑΣ

300

0,43

129,00

5,16

103,20

4,13

154,80

6,19

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

340

0,43

146,20

5,85

116,96

4,68

175,44

7,02

ΚΙΛΚΙΣ

260

0,43

111,80

4,47

89,44

3,58

134,16

5,36

ΛΑΡΙΣΗΣ

380

0,43

163,40

6,54

130,72

5,23

196,08

7,85

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

350

0,43

150,50

6,02

120,40

4,82

180,60

7,22

ΞΑΝΘΗΣ

280

0,43

120,40

4,82

96,32

3,86

144,48

5,78

ΠΕΛΛΗΣ

370

0,43

159,10

6,36

127,28

5,09

190,92

7,63

ΠΙΕΡΙΑΣ

300

0,43

129,00

5,16

103,20

4,13

154,80

6,19

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

370

0,43

159,10

6,36

127,28

5,09

190,92

7,63

ΡΟΔΟΠΗΣ

280

0,43

120,40

4,82

96,32

3,86

144,48

5,78

ΣΕΡΡΩΝ

320

0,43

137,60

5,50

110,08

4,40

165,12

6,60

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

380

0,43

163,40

6,54

130,72

5,23

196,08

7,85

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

360

0,43

154,80

6,19

123,84

4,95

185,76

7,43

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

350

0,43

150,50

6,02

120,40

4,82

180,60

7,22

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

272

0,43

116,96

4,68

93,57

3,74

140,35

5,62

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

120

0,43

51,60

2,06

41,28

1,65

61,92

2,47

ΕΥΒΟΙΑΣ

140

1,29

180,60

7,22

144,48

5,78

216,72

8,66

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

110

1,29

141,90

5,68

113,52

4,54

170,28

6,82

ΠΙΕΡΙΑΣ

100

1,29

129,00

5,16

103,20

4,13

154,80

6,19

80

1,29

103,20

4,13

82,56

3,30

123,84

4,96

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ Δ041

Ηλίανθος Β' (Χαμηλής στρεμματικής απόδοσης)

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

170

0,36

61,20

2,45

48,96

1,96

73,44

2,94

Δ042

Ηλίανθος Α' (Υψηλής στρεμματικής απόδοσης)

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

300

0,36

108,00

4,32

86,40

3,46

129,60

5,18

ΕΒΡΟΥ

280

1,61

450,80

18,03

360,64

14,42

540,96

21,64

Δ05

Ηλίανθος για Πασατέμπο

ΡΟΔΟΠΗΣ

250

1,61

402,50

16,10

322,00

12,88

483,00

19,32

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

200

1,61

322,00

12,88

257,60

10,30

386,40

15,46

- 16-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Δ06

Δ07

Δ071

Δ08

Δ09

Δ11

Καπνά Μπασμάς

Καπνά Τύπου Σαμψούς Κατερίνης

Καπνά Virginia

Κολοκυθόσπορος

Κρόκος - Ζαφορά

Ρίγανη

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

150

4,23

634,50

25,38

507,60

20,30

761,40

30,46

ΔΡΑΜΑΣ

160

4,23

676,80

27,07

541,44

21,66

812,16

32,48

ΕΒΡΟΥ

120

4,23

507,60

20,30

406,08

16,24

609,12

24,36

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

150

4,23

634,50

25,38

507,60

20,30

761,40

30,46

ΚΑΒΑΛΑΣ

150

4,23

634,50

25,38

507,60

20,30

761,40

30,46

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

150

4,23

634,50

25,38

507,60

20,30

761,40

30,46

ΚΙΛΚΙΣ

150

4,23

634,50

25,38

507,60

20,30

761,40

30,46

ΚΟΖΑΝΗΣ

150

4,23

634,50

25,38

507,60

20,30

761,40

30,46

ΛΑΡΙΣΗΣ

160

4,23

676,80

27,07

541,44

21,66

812,16

32,48

ΞΑΝΘΗΣ

120

4,23

507,60

20,30

406,08

16,24

609,12

24,36

ΡΟΔΟΠΗΣ

130

4,23

549,90

22,00

439,92

17,60

659,88

26,40

ΣΕΡΡΩΝ

140

4,23

592,20

23,69

473,76

18,95

710,64

28,43

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

110

4,23

465,30

18,61

372,24

14,89

558,36

22,33

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

250

4,04

1010,00

40,40

808,00

32,32

1212,00

48,48

ΗΜΑΘΙΑΣ

180

4,04

727,20

29,09

581,76

23,27

872,64

34,91

ΚΟΖΑΝΗΣ

250

4,04

1010,00

40,40

808,00

32,32

1212,00

48,48

ΛΑΡΙΣΗΣ

250

4,04

1010,00

40,40

808,00

32,32

1212,00

48,48

ΠΙΕΡΙΑΣ

240

4,04

969,60

38,78

775,68

31,02

1163,52

46,54

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

190

4,04

767,60

30,70

614,08

24,56

921,12

36,84

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

380

2,16

820,80

32,83

656,64

26,26

984,96

39,40

ΕΒΡΟΥ

150

2,15

322,50

12,90

258,00

10,32

387,00

15,48

ΡΟΔΟΠΗΣ

130

2,15

279,50

11,18

223,60

8,94

335,40

13,42

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

120

2,15

258,00

10,32

206,40

8,26

309,60

12,38

ΚΟΖΑΝΗΣ

0,8

1104,19

883,35

35,33

706,68

28,26

1060,02

42,40

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

220

1,36

299,20

11,97

239,36

9,58

359,04

14,36

ΚΙΛΚΙΣ

200

1,36

272,00

10,88

217,60

8,70

326,40

13,06

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

160

1,36

217,60

8,70

174,08

6,96

261,12

10,44

7000

0,03

210,00

8,40

168,00

6,72

252,00

10,08

Δ12

Σακχαρότευτλα

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Δ13

Σακχαρότευτλα Σποροπαραγωγής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

300

2,40

720,00

28,80

576,00

23,04

864,00

34,56

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

240

2,40

576,00

23,04

460,80

18,43

691,20

27,65

Δ14

Σουσάμι

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

60

1,33

79,80

3,19

63,84

2,55

95,76

3,83

- 17-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Δ15

Ενεργειακά φυτά (Ελαιοκράμβη - Σόγια - Αγριογκινάρα Ατρακτυλίδα)

ΔΡΑΜΑΣ

200

0,40

80,00

3,20

64,00

2,56

96,00

3,84

ΕΒΡΟΥ

250

0,40

100,00

4,00

80,00

3,20

120,00

4,80

ΚΑΒΑΛΑΣ

220

0,40

88,00

3,52

70,40

2,82

105,60

4,22

ΞΑΝΘΗΣ

220

0,40

88,00

3,52

70,40

2,82

105,60

4,22

ΣΕΡΡΩΝ

200

0,40

80,00

3,20

64,00

2,56

96,00

3,84

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

180

0,40

72,00

2,88

57,60

2,30

86,40

3,46

Δ16

Αρωματικά φυτά

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

0

0,00

150,00

6,00

120,00

4,80

180,00

7,20

Δ17

Στέβια

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

300

2,57

771,00

30,84

616,80

24,67

925,20

37,01

Ε

ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΣΑΡΚΟΡΙΖΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4000

0,34

1360,00

54,40

1088,00

43,52

1632,00

65,28

ΑΧΑΙΑΣ

2700

0,31

837,00

33,48

669,60

26,78

1004,40

40,18

ΔΡΑΜΑΣ

2800

0,26

728,00

29,12

582,40

23,30

873,60

34,94

ΕΒΡΟΥ

3400

0,24

816,00

32,64

652,80

26,11

979,20

39,17

ΗΛΕΙΑΣ

3000

0,31

930,00

37,20

744,00

29,76

1116,00

44,64

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2000

0,39

780,00

31,20

624,00

24,96

936,00

37,44

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3400

0,31

1054,00

42,16

843,20

33,73

1264,80

50,59

ΚΑΒΑΛΑΣ

2500

0,25

625,00

25,00

500,00

20,00

750,00

30,00

ΚΙΛΚΙΣ

3000

0,32

960,00

38,40

768,00

30,72

1152,00

46,08

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3000

0,38

1140,00

45,60

912,00

36,48

1368,00

54,72

ΛΑΡΙΣΗΣ

3000

0,30

900,00

36,00

720,00

28,80

1080,00

43,20

ΞΑΝΘΗΣ

3500

0,24

840,00

33,60

672,00

26,88

1008,00

40,32

ΠΕΛΛΗΣ

3000

0,37

1110,00

44,40

888,00

35,52

1332,00

53,28

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

2500

0,33

825,00

33,00

660,00

26,40

990,00

39,60

ΣΕΡΡΩΝ

3500

0,29

1015,00

40,60

812,00

32,48

1218,00

48,72

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

2250

0,31

697,50

27,90

558,00

22,32

837,00

33,48

ΑΧΑΙΑΣ

2500

0,32

800,00

32,00

640,00

25,60

960,00

38,40

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2500

0,36

900,00

36,00

720,00

28,80

1080,00

43,20

ΕΥΒΟΙΑΣ

2500

0,36

900,00

36,00

720,00

28,80

1080,00

43,20

ΗΛΕΙΑΣ

2500

0,33

825,00

33,00

660,00

26,40

990,00

39,60

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2200

0,39

858,00

34,32

686,40

27,46

1029,60

41,18

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1700

0,48

816,00

32,64

652,80

26,11

979,20

39,17

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2000

0,36

720,00

28,80

576,00

23,04

864,00

34,56

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

2000

0,33

660,00

26,40

528,00

21,12

792,00

31,68

Ε01

Ε03

Γεώμηλα

Γεώμηλα Φθινοπωρινά (Επίσπορα)

- 18-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ Ε04

Καρότα

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2000

0,30

600,00

24,00

480,00

19,20

720,00

28,80

Ε05

Ραπανάκι

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1100

0,43

473,00

18,92

378,40

15,14

567,60

22,70

Ε06

Ραίβες

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2000

0,34

680,00

27,20

544,00

21,76

816,00

32,64

ΑΤΤΙΚΗΣ

2200

0,39

858,00

34,32

686,40

27,46

1029,60

41,18

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1800

0,39

702,00

28,08

561,60

22,46

842,40

33,70

ΚΑΒΑΛΑΣ

1800

0,39

702,00

28,08

561,60

22,46

842,40

33,70

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1800

0,39

702,00

28,08

561,60

22,46

842,40

33,70

Ε07

Τεύτλα - Παντζάρια

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1600

0,39

624,00

24,96

499,20

19,97

748,80

29,95

Ε08

Γεώμηλα Σποροπαραγωγής

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2800

0,45

1260,00

50,40

1008,00

40,32

1512,00

60,48

Ε09

Βιομηχανική Πατάτα

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

4000

0,23

920,00

36,80

736,00

29,44

1104,00

44,16

Ζ

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Ζ01

Αγκινάρες Πρώιμες (ζευγάρια/στρ.)

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

2000

0,73

1460,00

58,40

1168,00

46,72

1752,00

70,08

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1600

0,59

944,00

37,76

755,20

30,21

1132,80

45,31

Ζ02

Αγκινάρες Όψιμες (ζευγάρια/στρ.)

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1800

0,49

882,00

35,28

705,60

28,22

1058,40

42,34

Ζ03

Αγκινάρες Αγκαθωτές & Ισπανικές (ζευγάρια/στρ.)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2400

0,44

1056,00

42,24

844,80

33,79

1267,20

50,69

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

2000

0,44

880,00

35,20

704,00

28,16

1056,00

42,24

Αγγούρια Υπαίθρια

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2000

0,35

700,00

28,00

560,00

22,40

840,00

33,60

ΑΧΑΙΑΣ

450

1,08

486,00

19,44

388,80

15,55

583,20

23,33

ΗΛΕΙΑΣ

300

1,09

327,00

13,08

261,60

10,46

392,40

15,70

ΗΜΑΘΙΑΣ

800

0,82

656,00

26,24

524,80

20,99

787,20

31,49

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

800

0,73

584,00

23,36

467,20

18,69

700,80

28,03

ΚΙΛΚΙΣ

500

0,64

320,00

12,80

256,00

10,24

384,00

15,36

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

220

0,91

200,20

8,01

160,16

6,41

240,24

9,61

ΣΕΡΡΩΝ

800

0,68

544,00

21,76

435,20

17,41

652,80

26,11

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

800

0,71

568,00

22,72

454,40

18,18

681,60

27,26

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

450

0,77

346,50

13,86

277,20

11,09

415,80

16,63

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

320

0,82

262,40

10,50

209,92

8,40

314,88

12,60

ΕΒΡΟΥ

800

0,23

184,00

7,36

147,20

5,89

220,80

8,83

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

700

0,27

189,00

7,56

151,20

6,05

226,80

9,07

ΠΕΛΛΗΣ

700

0,28

196,00

7,84

156,80

6,27

235,20

9,41

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

640

0,26

166,40

6,66

133,12

5,32

199,68

7,99

Ζ04

Z06

Ζ07

Αρακάς

Αρακάς Βιομηχανίας

- 19-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Z08

Ζ09

Καρπούζια υπαίθρια

Καρπούζια Πρώιμα

ΑΧΑΙΑΣ

5000

0,14

700,00

28,00

560,00

22,40

840,00

33,60

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

5000

0,14

700,00

28,00

560,00

22,40

840,00

33,60

ΈΒΡΟΥ

3000

0,14

420,00

16,80

336,00

13,44

504,00

20,16

ΗΛΕΙΑΣ

6000

0,14

840,00

33,60

672,00

26,88

1008,00

40,32

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6000

0,14

840,00

33,60

672,00

26,88

1008,00

40,32

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

4500

0,14

630,00

25,20

504,00

20,16

756,00

30,24

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5000

0,14

700,00

28,00

560,00

22,40

840,00

33,60

ΚΑΒΑΛΑΣ

6000

0,14

840,00

33,60

672,00

26,88

1008,00

40,32

ΚΙΛΚΙΣ

5000

0,14

700,00

28,00

560,00

22,40

840,00

33,60

ΛΑΡΙΣΗΣ

5500

0,14

770,00

30,80

616,00

24,64

924,00

36,96

ΞΑΝΘΗΣ

3500

0,14

490,00

19,60

392,00

15,68

588,00

23,52

ΠΕΛΛΗΣ

4500

0,14

630,00

25,20

504,00

20,16

756,00

30,24

ΠΙΕΡΙΑΣ

4500

0,14

630,00

25,20

504,00

20,16

756,00

30,24

ΡΟΔΟΠΗΣ

3000

0,14

420,00

16,80

336,00

13,44

504,00

20,16

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5500

0,14

770,00

30,80

616,00

24,64

924,00

36,96

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

5000

0,14

700,00

28,00

560,00

22,40

840,00

33,60

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

4000

0,14

560,00

22,40

448,00

17,92

672,00

26,88

ΑΧΑΪΑΣ

5500

0,24

1320,00

52,80

1056,00

42,24

1584,00

63,36

ΗΛΕΙΑΣ

5500

0,28

1540,00

61,60

1232,00

49,28

1848,00

73,92

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

6000

0,18

1080,00

43,20

864,00

34,56

1296,00

51,84

ΛΑΡΙΣΗΣ

6000

0,18

1080,00

43,20

864,00

34,56

1296,00

51,84

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4000

0,33

1320,00

52,80

1056,00

42,24

1584,00

63,36

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6000

0,18

1080,00

43,20

864,00

34,56

1296,00

51,84

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

4800

0,23

1104,00

44,16

883,20

35,33

1324,80

52,99

Ζ10

Κουκιά Νωπά

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

800

0,68

544,00

21,76

435,20

17,41

652,80

26,11

Ζ11

Κολοκυθάκια Υπαίθρια

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2000

0,39

780,00

31,20

624,00

24,96

936,00

37,44

Ζ13

Μελιτζάνες Υπαίθριες

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3500

0,45

1575,00

63,00

1260,00

50,40

1890,00

75,60

Ζ15

Μπάμιες

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

700

1,31

917,00

36,68

733,60

29,34

1100,40

44,02

- 20-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Ζ16

Ζ17

Ζ18

Ζ19

Ζ21

Πεπόνια Υπαίθρια & Θρακιώτικα

Πεπόνια Χαμηλής Κάλυψης

Πεπόνια Κονίτσης & Άργους

Πιπεριές Υπαίθριες

Τομάτα Υπαίθρια

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

2000

0,29

580,00

23,20

464,00

18,56

696,00

27,84

ΑΤΤΙΚΗΣ

1500

0,29

435,00

17,40

348,00

13,92

522,00

20,88

ΑΧΑΪΑΣ

2500

0,29

725,00

29,00

580,00

23,20

870,00

34,80

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2200

0,29

638,00

25,52

510,40

20,42

765,60

30,62

ΕΒΡΟΥ

1400

0,29

406,00

16,24

324,80

12,99

487,20

19,49

ΗΛΕΙΑΣ

2500

0,29

725,00

29,00

580,00

23,20

870,00

34,80

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3000

0,29

870,00

34,80

696,00

27,84

1044,00

41,76

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1500

0,29

435,00

17,40

348,00

13,92

522,00

20,88

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

2000

0,29

580,00

23,20

464,00

18,56

696,00

27,84

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

2000

0,29

580,00

23,20

464,00

18,56

696,00

27,84

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2000

0,29

580,00

23,20

464,00

18,56

696,00

27,84

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

2500

0,29

725,00

29,00

580,00

23,20

870,00

34,80

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1440

0,29

417,60

16,70

334,08

13,36

501,12

20,04

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3000

0,38

1140,00

45,60

912,00

36,48

1368,00

54,72

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

2300

0,55

1265,00

50,60

1012,00

40,48

1518,00

60,72

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

2200

0,55

1210,00

48,40

968,00

38,72

1452,00

58,08

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2200

0,55

1210,00

48,40

968,00

38,72

1452,00

58,08

ΗΛΕΙΑΣ

3000

0,55

1650,00

66,00

1320,00

52,80

1980,00

79,20

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2300

0,55

1265,00

50,60

1012,00

40,48

1518,00

60,72

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

2200

0,55

1210,00

48,40

968,00

38,72

1452,00

58,08

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3000

0,55

1650,00

66,00

1320,00

52,80

1980,00

79,20

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2300

0,55

1265,00

50,60

1012,00

40,48

1518,00

60,72

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

2160

0,55

1188,00

47,52

950,40

38,02

1425,60

57,02

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3000

0,40

1200,00

48,00

960,00

38,40

1440,00

57,60

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

4500

0,55

2475,00

99,00

1980,00

79,20

2970,00

118,80

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4500

0,55

2475,00

99,00

1980,00

79,20

2970,00

118,80

ΑΧΑΙΑΣ

4000

0,55

2200,00

88,00

1760,00

70,40

2640,00

105,60

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

5000

0,55

2750,00

110,00

2200,00

88,00

3300,00

132,00

ΕΒΡΟΥ

2500

0,55

1375,00

55,00

1100,00

44,00

1650,00

66,00

ΕΥΒΟΙΑΣ

4000

0,55

2200,00

88,00

1760,00

70,40

2640,00

105,60

ΗΛΕΙΑΣ

5000

0,55

2750,00

110,00

2200,00

88,00

3300,00

132,00

- 21-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Ζ22

Ζ23

Τομάτα Βιομηχανική

Τομάτα Comodore Υπαίθρ. Εμπορ.

ΗΜΑΘΙΑΣ

6000

0,55

3300,00

132,00

2640,00

105,60

3960,00

158,40

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6500

0,55

3575,00

143,00

2860,00

114,40

4290,00

171,60

ΚΑΒΑΛΑΣ

3500

0,55

1925,00

77,00

1540,00

61,60

2310,00

92,40

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6000

0,55

3300,00

132,00

2640,00

105,60

3960,00

158,40

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

4500

0,55

2475,00

99,00

1980,00

79,20

2970,00

118,80

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6500

0,55

3575,00

143,00

2860,00

114,40

4290,00

171,60

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5000

0,55

2750,00

110,00

2200,00

88,00

3300,00

132,00

ΡΟΔΟΠΗΣ

3000

0,55

1650,00

66,00

1320,00

52,80

1980,00

79,20

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

5000

0,55

2750,00

110,00

2200,00

88,00

3300,00

132,00

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

5500

0,55

3025,00

121,00

2420,00

96,80

3630,00

145,20

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

3600

0,55

1980,00

79,20

1584,00

63,36

2376,00

95,04

ΑΧΑΙΑΣ

8000

0,07

560,00

22,40

448,00

17,92

672,00

26,88

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

7500

0,07

525,00

21,00

420,00

16,80

630,00

25,20

ΔΡΑΜΑΣ

7000

0,07

490,00

19,60

392,00

15,68

588,00

23,52

ΕΒΡΟΥ

7500

0,07

525,00

21,00

420,00

16,80

630,00

25,20

ΗΛΕΙΑΣ

10000

0,07

700,00

28,00

560,00

22,40

840,00

33,60

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6500

0,07

455,00

18,20

364,00

14,56

546,00

21,84

ΚΑΒΑΛΑΣ

7500

0,07

525,00

21,00

420,00

16,80

630,00

25,20

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

9000

0,07

630,00

25,20

504,00

20,16

756,00

30,24

ΚΙΛΚΙΣ

7500

0,07

525,00

21,00

420,00

16,80

630,00

25,20

10000

0,07

700,00

28,00

560,00

22,40

840,00

33,60

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9000

0,07

630,00

25,20

504,00

20,16

756,00

30,24

ΞΑΝΘΗΣ

6500

0,07

455,00

18,20

364,00

14,56

546,00

21,84

ΠΙΕΡΙΑΣ

6500

0,07

455,00

18,20

364,00

14,56

546,00

21,84

ΠΕΛΛΗΣ

6000

0,07

420,00

16,80

336,00

13,44

504,00

20,16

ΡΟΔΟΠΗΣ

6500

0,07

455,00

18,20

364,00

14,56

546,00

21,84

ΣΕΡΡΩΝ

8000

0,07

560,00

22,40

448,00

17,92

672,00

26,88

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

7500

0,07

525,00

21,00

420,00

16,80

630,00

25,20

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

6400

0,07

448,00

17,92

358,40

14,34

537,60

21,50

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

5500

0,25

1375,00

55,00

1100,00

44,00

1650,00

66,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4200

0,25

1050,00

42,00

840,00

33,60

1260,00

50,40

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

4000

0,25

1000,00

40,00

800,00

32,00

1200,00

48,00

ΛΑΡΙΣΗΣ

- 22-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ Ζ24

Τοματάκι Σαντορίνης

ΝΗΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

400

0,60

240,00

9,60

192,00

7,68

288,00

11,52

Ζ26

Φασολάκια Υπαίθρια

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

800

0,86

688,00

27,52

550,40

22,02

825,60

33,02

ΗΜΑΘΙΑΣ

400

0,77

308,00

12,32

246,40

9,86

369,60

14,78

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

400

0,77

308,00

12,32

246,40

9,86

369,60

14,78

ΠΕΛΛΗΣ

400

0,77

308,00

12,32

246,40

9,86

369,60

14,78

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

700

0,99

693,00

27,72

554,40

22,18

831,60

33,26

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1000

0,29

290,00

11,60

232,00

9,28

348,00

13,92

ΑΧΑΪΑΣ

4500

1,72

7740,00

309,60

6192,00

247,68

9288,00

371,52

ΗΛΕΙΑΣ

4800

1,72

8256,00

330,24

6604,80

264,19

9907,20

396,29

ΠΙΕΡΙΑΣ

2800

1,72

4816,00

192,64

3852,80

154,11

5779,20

231,17

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

3600

1,72

6192,00

247,68

4953,60

198,14

7430,40

297,22

Ζ261

Ζ27

Ζ29

Φασολάκια Χάντρες

Φασολάκια Βιομηχανίας

Φράουλες Υψηλής Κάλυψης

Ζ30

Φράουλες Υπαίθριες

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

1,55

3875,00

155,00

3100,00

124,00

4650,00

186,00

Ζ31

Αραβόσιτος Γλυκός (Παραγωγήτιμή/τεμάχιο)

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3500

0,17

595,00

23,80

476,00

19,04

714,00

28,56

Ζ32

Κολοκύθες Butternut

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3000

0,28

840,00

33,60

672,00

26,88

1008,00

40,32

Ζ33

Κηπευτικά θερμοκηπίου

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

0

0,00

16000,00

80,00

12800,00

64,00

19200,00

96,00

Ζ34

Κηπευτικά Υψηλής Κάλυψης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

0

0,00

10000,00

150,00

8000,00

120,00

12000,00

180,00

Ζ35

Πιπεριές Φλωρίνης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2700

0,62

1674,00

66,96

1339,20

53,57

2008,80

80,35

Ζ36

Μελιτζάνες Βιομηχανίας

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

5000

0,17

850,00

34,00

680,00

27,20

1020,00

40,80

Η

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Η01

Κρεμμύδια για Σπόρο

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

40

37,13

1485,20

59,41

1188,16

47,53

1782,24

71,29

Η02

Κρεμμύδια Νωπά

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1000

0,59

590,00

23,60

472,00

18,88

708,00

28,32

ΑΤΤΙΚΗΣ

3600

0,24

864,00

34,56

691,20

27,65

1036,80

41,47

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

5500

0,24

1320,00

52,80

1056,00

42,24

1584,00

63,36

ΕΒΡΟΥ

3600

0,24

864,00

34,56

691,20

27,65

1036,80

41,47

ΛΑΡΙΣΗΣ

4700

0,24

1128,00

45,12

902,40

36,10

1353,60

54,14

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

4000

0,24

960,00

38,40

768,00

30,72

1152,00

46,08

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2400

0,79

1896,00

75,84

1516,80

60,67

2275,20

91,01

Η03

Η04

Κρεμμύδια Ξερά

Κρεμμύδια για Κοκκάρι

- 23-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ Η05

Η06

Πράσσα

Σκόρδα

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

0,46

1150,00

46,00

920,00

36,80

1380,00

55,20

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1000

1,42

1420,00

56,80

1136,00

45,44

1704,00

68,16

ΕΒΡΟΥ

1000

1,42

1420,00

56,80

1136,00

45,44

1704,00

68,16

ΛΑΡΙΣΗΣ

900

1,42

1278,00

51,12

1022,40

40,90

1533,60

61,34

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

800

1,42

1136,00

45,44

908,80

36,35

1363,20

54,53

Θ

ΣΑΛΑΤΙΚΑ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Θ01

Άνηθος -Μαιντανός Ρόκα- Μάραθο ΚάρδαμοΚαυκαλίθραΚορύανδρος

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

700

1,03

721,00

28,84

576,80

23,07

865,20

34,61

Θ02

Αντίδια

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1100

0,46

506,00

20,24

404,80

16,19

607,20

24,29

Θ03

Βλήτα

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

800

0,45

360,00

14,40

288,00

11,52

432,00

17,28

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

1700

0,44

748,00

29,92

598,40

23,94

897,60

35,90

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2000

0,44

880,00

35,20

704,00

28,16

1056,00

42,24

ΑΤΤΙΚΗΣ

1600

0,44

704,00

28,16

563,20

22,53

844,80

33,79

ΕΥΒΟΙΑΣ

1700

0,44

748,00

29,92

598,40

23,94

897,60

35,90

ΗΛΕΙΑΣ

1700

0,44

748,00

29,92

598,40

23,94

897,60

35,90

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1500

0,44

660,00

26,40

528,00

21,12

792,00

31,68

ΠΕΛΛΗΣ

1400

0,44

616,00

24,64

492,80

19,71

739,20

29,57

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1280

0,44

563,20

22,53

450,56

18,02

675,84

27,04

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1300

0,56

728,00

29,12

582,40

23,30

873,60

34,94

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

3500

0,25

875,00

35,00

700,00

28,00

1050,00

42,00

ΕΥΒΟΙΑΣ

3000

0,25

750,00

30,00

600,00

24,00

900,00

36,00

ΗΛΕΙΑΣ

2500

0,25

625,00

25,00

500,00

20,00

750,00

30,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3000

0,25

750,00

30,00

600,00

24,00

900,00

36,00

ΚΑΒΑΛΑΣ

2700

0,25

675,00

27,00

540,00

21,60

810,00

32,40

ΛΑΡΙΣΗΣ

2500

0,25

625,00

25,00

500,00

20,00

750,00

30,00

ΠΕΛΛΗΣ

3000

0,25

750,00

30,00

600,00

24,00

900,00

36,00

ΠΙΕΡΙΑΣ

2500

0,25

625,00

25,00

500,00

20,00

750,00

30,00

ΣΕΡΡΩΝ

3000

0,25

750,00

30,00

600,00

24,00

900,00

36,00

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

2400

0,25

600,00

24,00

480,00

19,20

720,00

28,80

Θ04

Θ05

Θ06

Κουνουπίδια

Μπρόκολα

Λάχανο & Κόκκινο Λάχανο

- 24-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ Θ07

Θ08

Λάχανο Βρυξελλών Φινόκιο

Μαρούλια - Σαλάτες

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1500

0,57

855,00

34,20

684,00

27,36

1026,00

41,04

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

2000

0,38

760,00

30,40

608,00

24,32

912,00

36,48

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2000

0,39

780,00

31,20

624,00

24,96

936,00

37,44

ΑΤΤΙΚΗΣ

1100

0,48

528,00

21,12

422,40

16,90

633,60

25,34

ΑΧΑΙΑΣ

1700

0,34

578,00

23,12

462,40

18,50

693,60

27,74

ΕΥΒΟΙΑΣ

1500

0,39

585,00

23,40

468,00

18,72

702,00

28,08

ΗΛΕΙΑΣ

1700

0,37

629,00

25,16

503,20

20,13

754,80

30,19

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1000

0,50

500,00

20,00

400,00

16,00

600,00

24,00

ΚΙΛΚΙΣ

1000

0,48

480,00

19,20

384,00

15,36

576,00

23,04

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2000

0,43

860,00

34,40

688,00

27,52

1032,00

41,28

ΠΕΛΛΗΣ

1000

0,45

450,00

18,00

360,00

14,40

540,00

21,60

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

1500

0,42

630,00

25,20

504,00

20,16

756,00

30,24

ΣΕΡΡΩΝ

1000

0,48

480,00

19,20

384,00

15,36

576,00

23,04

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1000

0,48

480,00

19,20

384,00

15,36

576,00

23,04

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1100

0,43

473,00

18,92

378,40

15,14

567,60

22,70

Θ10

Ραδίκια

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1200

0,40

480,00

19,20

384,00

15,36

576,00

23,04

Θ11

Ραδίκια Άγρια

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1000

0,46

460,00

18,40

368,00

14,72

552,00

22,08

ΑΤΤΙΚΗΣ

1500

0,49

735,00

29,40

588,00

23,52

882,00

35,28

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1500

0,55

825,00

33,00

660,00

26,40

990,00

39,60

ΕΥΒΟΙΑΣ

1500

0,44

660,00

26,40

528,00

21,12

792,00

31,68

ΗΛΕΙΑΣ

2000

0,51

1020,00

40,80

816,00

32,64

1224,00

48,96

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2000

0,75

1500,00

60,00

1200,00

48,00

1800,00

72,00

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1800

0,60

1080,00

43,20

864,00

34,56

1296,00

51,84

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1600

0,53

848,00

33,92

678,40

27,14

1017,60

40,70

Θ12

Σέλινο

Θ13

Σέσκουλο

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1300

0,40

520,00

20,80

416,00

16,64

624,00

24,96

Θ14

Σπανάκι

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1000

0,53

530,00

21,20

424,00

16,96

636,00

25,44

ΗΜΑΘΙΑΣ

2500

0,22

550,00

22,00

440,00

17,60

660,00

26,40

ΠΕΛΛΗΣ

2500

0,22

550,00

22,00

440,00

17,60

660,00

26,40

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

2000

0,22

440,00

17,60

352,00

14,08

528,00

21,12

Θ15

Σπανάκι Βιομηχανίας

Θ16

Σπαράγγι

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

450

1,82

819,00

32,76

655,20

26,21

982,80

39,31

Θ17

Ζωχός

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

500

0,43

215,00

8,60

172,00

6,88

258,00

10,32

- 25-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Θ18

Σταμναγκάθι

Θ19

Μαρούλια - Iceberg

Θ20

Φυλλώδη Λαχανικά

Ι

ΑΜΠΕΛΟΣ

Ι01

Ι02

Ι03

Σταφύλια Επιτραπέζια Α΄ κατηγορίας

Σταφύλια Επιτραπέζια Β΄ κατηγορίας

Σταφύλια για Κρασιά Α΄ κατηγορίας

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

500

1,80

900,00

36,00

720,00

28,80

1080,00

43,20

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

600

1,40

840,00

33,60

672,00

26,88

1008,00

40,32

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3250

0,82

2665,00

106,60

2132,00

85,28

3198,00

127,92

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

0

0,00

2000,00

80,00

1600,00

64,00

2400,00

96,00

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2500

0,55

1375,00

55,00

1100,00

44,00

1650,00

66,00

ΚΑΒΑΛΑΣ

2800

0,66

1848,00

73,92

1478,40

59,14

2217,60

88,70

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

2500

0,73

1825,00

73,00

1460,00

58,40

2190,00

87,60

ΠΙΕΡΙΑΣ

2000

0,82

1640,00

65,60

1312,00

52,48

1968,00

78,72

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2200

0,87

1914,00

76,56

1531,20

61,25

2296,80

91,87

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1600

0,69

1104,00

44,16

883,20

35,33

1324,80

52,99

ΑΧΑΪΑΣ

2200

0,37

814,00

32,56

651,20

26,05

976,80

39,07

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1800

0,47

846,00

33,84

676,80

27,07

1015,20

40,61

ΚΑΒΑΛΑΣ

2400

0,40

960,00

38,40

768,00

30,72

1152,00

46,08

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1800

0,55

990,00

39,60

792,00

31,68

1188,00

47,52

ΛΑΡΙΣΗΣ

2000

0,39

780,00

31,20

624,00

24,96

936,00

37,44

ΠΙΕΡΙΑΣ

2000

0,43

860,00

34,40

688,00

27,52

1032,00

41,28

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2400

0,43

1032,00

41,28

825,60

33,02

1238,40

49,54

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

2000

0,40

800,00

32,00

640,00

25,60

960,00

38,40

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

1000

0,37

370,00

14,80

296,00

11,84

444,00

17,76

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1100

0,49

539,00

21,56

431,20

17,25

646,80

25,87

ΆΡΤΗΣ

900

0,55

495,00

19,80

396,00

15,84

594,00

23,76

ΑΧΑΙΑΣ

1400

0,37

518,00

20,72

414,40

16,58

621,60

24,86

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1200

0,39

468,00

18,72

374,40

14,98

561,60

22,46

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1000

0,52

520,00

20,80

416,00

16,64

624,00

24,96

ΔΡΑΜΑΣ

1200

0,67

804,00

32,16

643,20

25,73

964,80

38,59

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1000

0,64

640,00

25,60

512,00

20,48

768,00

30,72

ΚΑΒΑΛΑΣ

1200

0,59

708,00

28,32

566,40

22,66

849,60

33,98

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1000

0,57

570,00

22,80

456,00

18,24

684,00

27,36

600

0,91

546,00

21,84

436,80

17,47

655,20

26,21

1000

0,52

520,00

20,80

416,00

16,64

624,00

24,96

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

- 26-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1200

0,42

504,00

20,16

403,20

16,13

604,80

24,19

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

250

2,26

565,00

22,60

452,00

18,08

678,00

27,12

1200

0,37

444,00

17,76

355,20

14,21

532,80

21,31

800

0,60

480,00

19,20

384,00

15,36

576,00

23,04

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

1000

0,47

470,00

18,80

376,00

15,04

564,00

22,56

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1000

0,55

550,00

22,00

440,00

17,60

660,00

26,40

800

0,31

248,00

9,92

198,40

7,94

297,60

11,90

1200

0,29

348,00

13,92

278,40

11,14

417,60

16,70

700

0,25

175,00

7,00

140,00

5,60

210,00

8,40

ΑΤΤΙΚΗΣ

800

0,24

192,00

7,68

153,60

6,14

230,40

9,22

ΑΧΑΙΑΣ

2000

0,27

540,00

21,60

432,00

17,28

648,00

25,92

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1600

0,24

384,00

15,36

307,20

12,29

460,80

18,43

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

700

0,44

308,00

12,32

246,40

9,86

369,60

14,78

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

700

0,32

224,00

8,96

179,20

7,17

268,80

10,75

ΕΥΒΟΙΑΣ

1100

0,23

253,00

10,12

202,40

8,10

303,60

12,14

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1000

0,41

410,00

16,40

328,00

13,12

492,00

19,68

ΗΛΕΙΑΣ

1200

0,23

276,00

11,04

220,80

8,83

331,20

13,25

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1300

0,27

351,00

14,04

280,80

11,23

421,20

16,85

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1100

0,38

418,00

16,72

334,40

13,38

501,60

20,06

ΚΑΒΑΛΑΣ

1200

0,34

408,00

16,32

326,40

13,06

489,60

19,58

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

1000

0,33

330,00

13,20

264,00

10,56

396,00

15,84

ΚΙΛΚΙΣ

1000

0,38

380,00

15,20

304,00

12,16

456,00

18,24

700

0,45

315,00

12,60

252,00

10,08

378,00

15,12

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1400

0,27

378,00

15,12

302,40

12,10

453,60

18,14

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

600

0,83

498,00

19,92

398,40

15,94

597,60

23,90

ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ι04

Σταφύλια για Κρασιά Β΄ κατηγορίας

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

800

0,27

216,00

8,64

172,80

6,91

259,20

10,37

ΛΑΡΙΣΗΣ

2100

0,32

672,00

26,88

537,60

21,50

806,40

32,26

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

600

0,24

144,00

5,76

115,20

4,61

172,80

6,91

ΛΕΣΒΟΥ

800

0,55

440,00

17,60

352,00

14,08

528,00

21,12

ΛΕΥΚΑΔΟΣ

800

0,37

296,00

11,84

236,80

9,47

355,20

14,21

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1900

0,30

570,00

22,80

456,00

18,24

684,00

27,36

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1000

0,30

300,00

12,00

240,00

9,60

360,00

14,40

- 27-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ ΠΕΛΛΗΣ

1300

0,23

299,00

11,96

239,20

9,57

358,80

14,35

900

0,25

225,00

9,00

180,00

7,20

270,00

10,80

ΡΟΔΟΠΗΣ

1200

0,43

516,00

20,64

412,80

16,51

619,20

24,77

ΣΕΡΡΩΝ

1000

0,36

360,00

14,40

288,00

11,52

432,00

17,28

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1000

0,32

320,00

12,80

256,00

10,24

384,00

15,36

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1000

0,30

300,00

12,00

240,00

9,60

360,00

14,40

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1000

0,36

360,00

14,40

288,00

11,52

432,00

17,28

ΧΑΝΙΩΝ

1200

0,28

336,00

13,44

268,80

10,75

403,20

16,13

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

1040

0,29

301,60

12,06

241,28

9,65

361,92

14,47

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

1600

0,28

448,00

17,92

358,40

14,34

537,60

21,50

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

250

1,30

325,00

13,00

260,00

10,40

390,00

15,60

ΑΧΑΙΑΣ

300

1,30

390,00

15,60

312,00

12,48

468,00

18,72

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

250

1,30

325,00

13,00

260,00

10,40

390,00

15,60

ΗΛΕΙΑΣ

300

1,30

390,00

15,60

312,00

12,48

468,00

18,72

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

250

1,30

325,00

13,00

260,00

10,40

390,00

15,60

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

300

1,30

390,00

15,60

312,00

12,48

468,00

18,72

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

300

1,30

390,00

15,60

312,00

12,48

468,00

18,72

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

200

1,30

260,00

10,40

208,00

8,32

312,00

12,48

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

350

1,03

360,50

14,42

288,40

11,54

432,60

17,30

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

300

1,41

423,00

16,92

338,40

13,54

507,60

20,30

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

280

0,95

266,00

10,64

212,80

8,51

319,20

12,77

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ι041

Ι06

Ι07

Σταφύλια για Κρασιά Β΄ κατηγορίας Ερυθρών Αττικής

Σταφίδα Κορινθιακή

Σταφίδα Σουλτανίνα

Κ

ΕΛΙΕΣ

Κ01

ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

500

0,53

265,00

3,98

212,00

3,18

318,00

4,77

Κ02

ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

700

1,03

721,00

10,82

576,80

8,66

865,20

12,98

Κ03

ΕΛΙΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

600

0,79

474,00

7,11

379,20

5,69

568,80

8,53

- 28-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ Λ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Λ01

ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

0,20

500,00

20,00

400,00

16,00

600,00

24,00

Λ02

ΚΙΤΡΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1500

0,34

510,00

20,40

408,00

16,32

612,00

24,48

Λ03

ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1000

1,19

1190,00

47,60

952,00

38,08

1428,00

57,12

Λ04

ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2000

0,60

1200,00

48,00

960,00

38,40

1440,00

57,60

Λ05

ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2800

0,30

840,00

33,60

672,00

26,88

1008,00

40,32

Λ06

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3300

0,23

759,00

30,36

607,20

24,29

910,80

36,43

Λ061

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3300

0,09

297,00

11,88

237,60

9,50

356,40

14,26

Μ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Μ01

ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

0,36

900,00

36,00

720,00

28,80

1080,00

43,20

Μ02

ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

0,62

1550,00

62,00

1240,00

49,60

1860,00

74,40

Μ021

ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΧΥΜΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

0,18

450,00

18,00

360,00

14,40

540,00

21,60

Μ03

ΒΥΣΣΙΝΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1100

1,14

1254,00

50,16

1003,20

40,13

1504,80

60,19

Μ04

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2000

0,52

1040,00

41,60

832,00

33,28

1248,00

49,92

Μ041

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ

450

0,78

351,00

14,04

280,80

11,23

421,20

16,85

Μ053

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1300

1,52

1976,00

79,04

1580,80

63,23

2371,20

94,85

Μ054

ΚΕΡΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1300

0,70

910,00

36,40

728,00

29,12

1092,00

43,68

Μ06

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3300

0,25

825,00

33,00

660,00

26,40

990,00

39,60

Μ072

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1700

0,75

1275,00

51,00

1020,00

40,80

1530,00

61,20

Μ073

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

0,35

875,00

35,00

700,00

28,00

1050,00

42,00

Μ074

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

0,48

1200,00

48,00

960,00

38,40

1440,00

57,60

Μ075

ΠΛΑΚΕ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

0,67

1675,00

67,00

1340,00

53,60

2010,00

80,40

- 29-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ Ν

ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ

Ν01

ΑΧΛΑΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

3500

0,37

1295,00

51,80

1036,00

41,44

1554,00

62,16

Ν011

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ, ABATE FETEL

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2400

1,21

2904,00

116,16

2323,20

92,93

3484,80

139,39

Ν022

ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2400

0,67

1608,00

64,32

1286,40

51,46

1929,60

77,18

Ν03

ΚΥΔΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

0,37

925,00

37,00

740,00

29,60

1110,00

44,40

Ν042

ΜΗΛΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

4200

0,46

1932,00

77,28

1545,60

61,82

2318,40

92,74

Ξ

ΛΟΙΠΕΣ ΟΠΩΡΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

3500

0,49

1715,00

68,60

1372,00

54,88

2058,00

82,32

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

3700

0,49

1813,00

72,52

1450,40

58,02

2175,60

87,02

ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

2500

0,49

1225,00

49,00

980,00

39,20

1470,00

58,80

Ξ01

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

Ξ02

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1200

0,92

1104,00

44,16

883,20

35,33

1324,80

52,99

Ξ03

ΛΩΤΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2000

0,35

700,00

28,00

560,00

22,40

840,00

33,60

Ξ04

ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1200

0,90

1080,00

43,20

864,00

34,56

1296,00

51,84

Ξ05

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

4000

0,90

3600,00

144,00

2880,00

115,20

4320,00

172,80

Ξ051

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ

6000

0,90

5400,00

81,00

4320,00

64,80

6480,00

97,20

Ξ06

ΡΟΔΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1600

0,52

832,00

33,28

665,60

26,62

998,40

39,94

Ξ07

ΣΥΚΑ ΞΗΡΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

230

1,38

317,40

12,70

253,92

10,16

380,88

15,24

Ξ071

ΣΥΚΑ ΞΗΡΑ ΚΥΜΗΣ

Δ.ΚΥΜΗΣΔ.ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

150

3,27

490,50

19,62

392,40

15,70

588,60

23,54

Ξ072

ΣΥΚΑ ΞΗΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ

ΕΥΒΟΙΑΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

330

2,25

742,50

29,70

594,00

23,76

891,00

35,64

Ξ080

ΣΥΚΑ ΝΩΠΑ

1000

1,37

1370,00

54,80

1096,00

43,84

1644,00

65,76

750

0,92

690,00

27,60

552,00

22,08

828,00

33,12

Ξ09

ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2500

1,00

2500,00

100,00

2000,00

80,00

3000,00

120,00

Ξ10

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

0

0,00

1500,00

60,00

1200,00

48,00

1800,00

72,00

ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ

- 30-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ Π

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Π01

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

300

2,41

723,00

28,92

578,40

23,14

867,60

34,70

Π02

ΚΑΡΥΔΙΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

100

2,36

236,00

9,44

188,80

7,55

283,20

11,33

Π03

ΚΑΣΤΑΝΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

250

1,95

487,50

19,50

390,00

15,60

585,00

23,40

Π04

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

150

2,26

339,00

13,56

271,20

10,85

406,80

16,27

Π05

ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

250

6,23

1557,00

31,15

1245,60

24,92

1868,40

37,38

Ρ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ - ΝΕΑΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

Ρ01

ΜΑΣΤΙΧΑ

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

12

72,68

872,16

34,89

697,73

27,91

1046,59

41,87

Σ

ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΑ

Σ00

ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΑ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 31-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

2. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΕΤΟΣ 2021

ΕΙΔΟΣ ΖΩΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ζ.Β. ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 550 κ.

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΖΩΟΥ (σε ΕΥΡΩ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ανά ζώο)

10 ημ- 6 μην

300

2,25

6 μην-24 μην

900

6,75

2 ετών - 6 ετών

1.500

11,25

Άνω των 6 ετών

800

6,00

10 ημ- 6 μην

250

1,88

6 μην-24 μην

800

6,00

2 ετών - 6 ετών

1.250

9,38

Άνω των 6 ετών

650

4,88

10 ημ. -6 μην.

220

1,65

6 μην.-24μην.

500

3,75

2 ετων-6ετων

800

6,00

Άνω των 6 ετών

500

3,75

10 ημ- 6 μην

220

1,65

6 μην-24 μην

600

4,50

2 ετών - 6 ετών

800

6,00

Άνω των 6 ετών

500

3,75

10 ημ- 6 μην

250

1,88

6 μην-24 μην

800

6,00

2 ετών - 6 ετών

1.250

9,38

Άνω των 6 ετών

650

4,88

10 ημ- 6 μην

200

1,50

6 μην-24 μην

400

3,00

2 ετών - 6 ετών

500

3,75

Άνω των 6 ετών

350

2,60

ΗΛΙΚΙΑ

ΒΟOΕΙΔΗ

ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΝΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ 400-550 ΚΙΛΩΝ

ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΝΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 400 ΚΙΛΩΝ

- 32-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

Έως 1 έτους

85

0,00

Έως 1 έτους

85

0,64

Άνω του έτους

195

1,46

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ

θηλυκά άνω έτους, προσαύξηση 20%*

ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ

ΑΒΕΛΤΙΩΤΑ ANΩ ΤΩΝ 45kg ZB

1,76

Έως 1 έτους

50

0,00

Έως 1 έτους

50

0,38

Άνω του έτους

120

0,90

θηλυκά άνω έτους, προσαύξηση 20%*

0

1,08

Έως 1 έτους

35

0,00

Σε εκτροφές χωρίς ζώα άνω του έτους

Σε εκτροφές χωρίς ζώα άνω του έτους

Εως 1 έτους ΑΒΕΛΤΙΩΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 45kg ZB

Σε εκτροφές χωρίς ζώα άνω του έτους

Άνω του έτους

80

0,60

θηλυκά άνω έτους, προσαύξηση 20%*

0

0,72

Έως 1 έτους

90

0,00

Έως 1 έτους

90

0,68

Άνω του έτους

180

1,35

Σε εκτροφές χωρίς ζώα άνω του έτους

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ

θηλυκά άνω έτους, προσαύξηση 20%*

1,62

Έως 1 έτους

40

0,00

Έως 1 έτους

40

0,30

Άνω του έτους

100

0,75

θηλυκά άνω έτους, προσαύξηση 20%*

0

0,90

Έως 1 έτους

25

0,00

Έως 1 έτους

25

0,19

Άνω του έτους

70

0,53

θηλυκά άνω έτους, προσαύξηση 20%*

0

0,63

ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ

70

0,53

ΚΟΥΝΕΛΙΑ/ΛΑΓΟΙ

15

0,11

ΑΙΓΟΕΙΔΗ

ΑΒΕΛΤΙΩΤΑ ANΩ ΤΩΝ 30 kg ZB

ΑΒΕΛΤΙΩΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30 kg ZB

- 33-

Σε εκτροφές χωρίς ζώα άνω του έτους

Σε εκτροφές χωρίς ζώα άνω του έτους


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ

ΙΠΠΟΙ

Άνω των 10 ημερών

500

3,75

ΗΜΙΟΝΟΙ

Άνω των 10 ημερών

400

3,00

ΟΝΟΙ

Άνω των 10 ημερών

200

1,50

0

0,00

ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0

0,00

ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0

0,00

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0

0,00

ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ

0

0,00

ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΙ

0

0,00

ΠΑΠΙΕΣ- ΧΗΝΕΣ

0

0,00

ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ

0

0,00

ΧΟΙΡΟΙ

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ

ΟΡΝΙΘΕΣ

ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ

* έγινε προσαύξηση κατά 20% της ασφαλιστικής εισφοράς των θηλέων ζώων αιγοπροβάτων, άνω του έτους, ώστε να θεωρούνται ασφαλισμένα και να καλύπτονται και όλα τα κάτω του έτους ζώα που κατέχει ο κτηνοτρόφος

- 34-


ΑΔΑ: 6ΦΛΒ4653ΠΓ-ΦΕΧ Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

- 35-