a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 24

plant

Mangaan in zomergraan via zaadcoating

‘A ls je moet repareren, ben je te laat’ Vrijwel elk jaar zien Erik en Annie Huizing mangaangebrek in hun

akkerbouw van Agrifirm Plant. “De

zomergraan. Afgelopen groeiseizoen deden ze een proef met een

streefwaarde voor de pH op zandgrond

zaaizaadcoating met mangaan, Protinus. En hoewel er nauwelijks

bijvoorbeeld is 5,2. Een pH van 6 is dan hoog.” Tot nu toe loste Huizing een

mangaangebrek was, gaan ze het komend jaar weer Protinus

mangaantekort op met een bespuiting.

gebruiken. “De basis moet goed zijn.”

“Dan voegde ik TopTrace toe bij de ziektebestrijding of bij de onkruidbestrijding”, zegt hij. Ook het afgelopen jaar heeft

Gele strepen op het blad en een bruin-

en dalgrond en teelt jaarlijks 40 hectare

hij dat op enkele percelen gedaan. “Dat

verkleuring langs de nerven. Dat is het

zomergerst en zomertarwe. “Mangaan-

werkt prima, maar eigenlijk ben je dan

symptoom van mangaangebrek in zomer-

gebrek komt vooral voor in een droog en

te laat. Op het moment dat je mangaan-

graan. “De laatste jaren zien we dat elk

schraal voorjaar, op zandgronden met

gebrek ziet, heeft het gewas al een

seizoen wel”, zegt Erik Huizing. “Je komt

een hoog Pw-getal of met een relatief

tekort en dus kost het al opbrengst.

het meestal heel plaatselijk tegen. Heel

hoge pH”, zegt Peter Begeman, specialist

Mangaan is bovendien immobiel in de

soms heeft een deel van het perceel gebrek.” Bespuiten

De akkerbouwer in het Drentse Buinen heeft een bedrijf van 140 hectare zand-

24

schakel in succes januari 2013

plant. Dat betekent dat je vaak enkele Erik Huizing:

“Ik zie vaker mangaangebrek door krappere bemesting.”

keren moet spuiten.” Mangaan via coating

Afgelopen jaar hoorde Huizing van Begeman over Protinus, een zaadcoating

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2013  

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2013 Klantenmagazine van Agrifirm voor ondernemende boeren en tuinders.

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2013  

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2013 Klantenmagazine van Agrifirm voor ondernemende boeren en tuinders.

Profile for agrifirm
Advertisement