PPT Breus 21_20 anys Parc Agrari del Baix Llobregat

Page 1

Colย lecciรณ ppt.breus

(21)

PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

V I N T

26 de juny de 1998

26 de juny de 2018

ANYS!

Josep Montasell i Dorda. 24 de juny de 2018


20 anys! de veure i viure el Parc Agrari del Baix Llobregat

des de mirades: Interessades Encuriosides Perplexes Compromeses Desconfiades Preocupades Indignades Esperançades Inquietants Encisadores Cansades Creatives Estimulants

Infinites Concretes Especulatives Indiferents Prepositives Destructives Múrries Incisives Il lusionades Alegres Rancunioses Enfadades Ocioses

Integradores Creatives Encuriosides Oportunistes Utòpiques Còmplices Voluntarioses Col laboratives Dolgudes Imaginatives Estudioses Optimistes Inclusives ...

QUINA ÉS LA TEVA?


Alguns, com el Sr. Jaume Collboni, ho tenen clar. La seva mirada cap el Parc Agrari és d’enuig, de menysteniment cap a la pagesia, de confrontació ciutat-camp... Aquesta frase dita en general, també anava dirigida a la pagesia del Parc Agrari que va ser activament present a la entrada de tractors a la ciutat de Barcelona. El Sr. Collboni creu que la pagesia, compromesa amb el seu país i que reivindica la seva dignitat, pot ajudar a que la ciutat de Barcelona -a la qual aspira a ser alcalde- «prengui mal».

28 de gener de 2017

Segur que quan es lluitava contra el projecte d’EuroVegas que anorreava l’espai agrari del Parc Agrari del Baix Llobregat, al igual que bastants dels seus companys de partit, creia que era una manera de «prendre mal» i un atemptat contra el «futur» de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Es tracta del vicepresident de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una entitat que s’ha incorporat al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. Algú del Consorci li ha demanat, o pensa demanar-li, explicacions?

10 d’abril de 2018

Frases com aquesta no ajuden, ni ajudaran, a que el Parc Agrari del Baix Llobregat pugui complir 20 anys més. I tampoc ajuda a la reconnexió ciutat-camp que alguns creiem fonamental i aspirem a que cada vegada mes sigui possible. Aquells socialistes que un 16 d’abril de 1998 formaven part de les entitats que presentaren el Parc Agrari del Baix Llobregat , corroborarien aquesta frase del Sr. Collboni?


16 D’ABRIL DE 1998 LES INSTITUCIONS PROMOTORES PRESENTEN EL PROJECTE DEL FUTUR PARC AGRARI El dia 16 d’abril es presenta oficialment a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat el Parc Agrari. La presentació va anar a càrrec del president del Consell Comarcal i alcalde de Cornellà, Sr. Josep Montilla, el president de la Diputació de Barcelona, Sr. Manel Royes, i el coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya, Sr. Josep Riera. A la taula de presentació hi havia també present el conseller d’Agricultura del Consell Comarcal del Baix Llobregat i alcalde de Torrelles, Sr. Joan Ramell. També hi era present el diputat–president de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i alcalde de Canovelles (Vallès Oriental), Sr. Francesc Martos. El president del Consell Comarcal, va manifestar que el principal objectiu del projecte del Parc Agrari era «preservar l’agricultura periurbana del Delta i Vall Baixa del Llobregat», fent que el Parc Agrari es converteixi en «un instrument que freni l’estat de degradació de l’agricultura en el Baix», tot recordant que el Parc Agrari «no va en detriment del projectes de desenvolupament urbanístic del municipis»

Fotografia: Peix, Andreu (1999) 25 anys de la Unió de Pagesos El camí xap a la llibertat sindical al camp (1974-1999). Pagès editors.


Pel coordinador nacional de la Unió de Pagesos es tractava d’una iniciativa que tenia com a prioritat principal «potenciar l’activitat agrícola com a activitat econòmica i garantir que els pagesos pugui viure del seu treball» i a la vegada que tenia l’esperança «sigui un precedent per a altres zones de Catalunya». El coordinador nacional insisteix que «és necessària una normativa i que els primers a complir-la han de ser els pagesos», amb referència a la necessitat expressada durant la presentació del Parc Agrari de la redacció d’un Pla especial urbanístic. El president de la Diputació de Barcelona, al seu torn, destacava la importància del Parc per «salvaguardar el sòl agrícola de qualsevol iniciativa especuladora o urbanitzadora» i anunciava que el Parc Agrari del Baix Llobregat «servirà de model per a altres parcs agraris que puguin crear-se a la regió metropolitana de Barcelona». El representant de la Unió de Pagesos del Baix Llobregat, Sr. Francesc Ribas, amb motiu de la presentació del Parc Agrari afirmava que «amb el projecte del Parc Agrari s’obre una porta perquè puguem solucionar el problema de les

agressions al’agricultura» i insistia en la importància «que els professionals es pugui guanyar la vida amb l’agricultura». En l’acte de presentació del projecte del Parc Agrari del Baix Llobregat s’anuncia que ja s’ha començat a treballar en el següents dos passos: la constitució d’un consorci com a ens gestor i la redacció d’un pla especial urbanístic.


PARC AGRARI, UN TERRITORI AMB PROJECTE! L’articulació de les distintes mirades han forjat, durant 20 anys, el que avui és el Parc Agrari del Baix Llobregat. El seu futur continua depenent de la voluntat de continuar l’articulació de les mirades dels actors que intervinguin. Una articulació que respongui a mirades compromeses, amb projecte, encuriosides, propositives, inclusives, útòpiques, creatives... i no mirades de passavolants o oportunistes. Una articulació que a partir de la mirada cap el passat, actuant en el pressent, tinguin clar (o almenys l’albirin) el futur sustentat en un somni col lectiu i no personal. Una mirada personal, en el marc d’un col lectiu, capaç d’aguantar la mirada de fit a fit amb un interlocutor i que sigui engrescadora, que li transmeti confiança i que pugui afirmar, sense cap dubte, «es creu (es creuen) i viu (viuen) el projecte». Aquest és gran emblema d’aquest vint anys, que la gran majoria de persones que han estat i estant treballant en el Parc s’han engrescat en el projecte i se l’han sentit seu. Mantenir i incentivar aquesta actitud és i serà un element fonamental per construir el futur del Parc Agrari del Baix Llobregat. Llarga vida al Parc Agrari del Baix Llobregat!!!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.