PPT Breus 22_Quadern d'estiu 2018

Page 1

Col lecció ppt.breus

(22)

QD U ’ AE DS ET R I NU

«Per fer amb la família i/o els amics durant les vacances»

Divertiu-vos tot repassant Josep Montasell i Dorda. 1 de juliol de 2018

Estiu 2018


1 El qüestionari: QUIN ÉS EL TEU MODEL AGRARI? Es tracta de preguntes que plantegen dues respostes. Cal escollir-ne una, tot i ser conscients de la complexitat de les coses. Sempre, en un moment determinat, cal prendre postura. Per complicar-ho més, es proposa que es responguin dues vegades les preguntes. La primera segons el vostre convenciment, i la segona en funció del que creieu pensa i fa (i que ha vingut fent) el Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya. Coincideixen les respostes?

1. Quan veieu un camp, la primera impressió que et ve al cap és: és bonic! o és productiu!

BONIC

PRODUCTIU

2. Quan observeu terra conreada l’associeu a paisatge o a agricultura?

AGRICULTURA

PAISATGE

3. Considereu millor la modernitat de grans extensions de monoconreu o la tradició de la promiscuïtat (diversitat de conreus)?

TRADICIÓ

MODERNITAT

4. La tipicitat i tradició de mercats locals amb productes sense embolcalls (primera gamma) o la practicitat de prestatgeries amb productes embolcallats (quarta gamma)?

TÍPIC

PRÀCTIC


5. A mig termini, conreus a ple camp –agricultura horitzontal- o conreus en agricultura vertical o vertical farm?

PRESENT

FUTUR

6. Agricultura amb pagesia i per tant la necessitat d'incorporar nova pagesia o agricultura el màxim de mecanitzada i robotitzada i per tant agroempreses?

AMB pagesia

SENSE pagesia

7. Fomentar el producte local i per tan de proximitat i estacional o el mercat global (tot durant tot l’any)?

LOCAL

GLOBAL

8. Producció convencional o producció agroecològica?

9. La política agrària, i la pròpia pagesia, davant d’una producció: ha de pensar en produir tones o en oferir aliment a la ciutadania?

PRODUCTE

ALIMENT

10. Certificació oficial o certificació participativa?

OFICIAL

PARTICIPATIVA

11. Banc de terres intervenint en el mercat de terres o Fons de terres que gestiona terres en desús? *

B

BANC de terres

F

FONS de terres

*Ara sembla que en volen dir-ne Registre de terres, on ni s'intervé ni es gestiona. Es fa un llistat informatiu.

[...] Afegiu les preguntes que creieu caldria fer-se. CONVENCIONAL

AGROECOLÒGICA


Posar les respostes del qĂźestionari en els requadres El vostre model agrari es caracteritza per:

El model agrari que desenvolupa el Departament d'Agricultura, segons el vostre criteri, es caracteritza fonamentalment per:

Quines accions caldria impulsar o reforçar per fer realitat el vostre model?


2 La descoberta

Els que venen són pagesos o pageses?

Quins productes venen? Són ecològics?

Consideres els preus cars o barats? Són justos pel pagès o per a la pagesa productor/a?

Què milloraries del mercat?

ELS MERCATS DE PAGÈS Hi ha un mercat de pagès prop d’on estiueges? Fer-hi una visita i ompliu la fitxa •

Municipi

Dia de mercat i horari

Descriu el mercat que has visitat?

Hi ha més mercats de pagès en municipis propers? Quins?


a)

Però no s’adona! Amb totes les seves vaques, els seus bous, els seus ànecs, les seves oques, els seus coloms, vostè fa el camp irrespirable, insuportable. Ha de ser modern: respecti les meves normes urbanes!!!!

3 El twitter TUITEJA ELS ACUDITS Feu un tuit per cada un dels acudits

b) c)

Sembla mentida, què estranya es la gent!

Acudit a) : Acudit b) : Acudit c) :


e)

d)

f)

Acudit d) : Acudit e) : Acudit f) : Acudit g)

g)


h)

i)

j)

Acudit h) : Acudit i) : Acudit j) :


4 L’observació MARQUES I DISTINTIUS Heu vist alguna d’aquestes marques o distintius? Alguns de semblants? Què indiquen?


5 El que han dit COMENTARI DE TEXT Feu un comentari que reflecteixi la vostra opinió. Proposo fer un debat amb familiars i/o amics sobre aquest textos.

”M’esforçaré per no participar d’aquesta filosofia pessimista (que va bé als que manen) i no em resignaré a condemnar l’agricultura; no m’avindré a matar la terra. Cal que l’ofici de llaurador –el d’hortalà també- siga digne i no el més miserable. No vull admetre que llur treball haja esdevingut anacrònic, ni que tots s’hagen de convertir en jardiners decoratius i supernumeraris. La museïtzació dels nostres regadius no em conhorta. És que no hi ha tècnics –agrònoms, sociòlegs, paisatgistes, planificadors- que ho puguen redreçar?” Vicent M. Rosselló : “Les hortes mediterrànies. Perspectiva llunyana d’un ideal anacrònic”, dins de L’Horta. El paisatge de la memòria, Afers, 47, pp. 129-135 (2004)

«A mi m’agrada el paisatge. He tractat de descriure’n alguns. No paisatges purament geològics, sinó els vertaders, que són els construïts per la pagesia» Pla, Josep (1979). Notes del capvesprol, dins de l’Obra completa. Barcelona: Destino, volum 35, pàg. 212.

«Quan en la rotonda d’un municipi hi trobem un monument a l’agricultura o a la pagesia, alguna cosa no va bé» Andreu Vila, (Enginyer agrònom. Consultor agroecològic)

«Cada vegada és més difícil separar els temes, els problemes i les propostes del camp i de la ciutat perquè són absolutament complementaris. Els problemes i les alternatives es combinen i es creuen d’un costat cap a l’altre […] No podem separar el tema de la ciutat i el camp. Dir que existeix una via pagesa i una via urbana, són coses que poden confondre molt més que ajudar […]. Ana Sugranyes, arquitecta. Secretària general d’Habitat International Coalition (HIC) (2003-2013)


Comentaris:

“Sigui quina sigui la forma que prengui la societat del futur, serà tribal i, per tant, hi haurà privilegiats i pobres. En ser així, segurament al nostre món d’alta tecnologia hi haurà la moda entre els rics de menjar aliments de debò; vegetals conreats a la terra i cuinats amb carn i peix” James Lovelock (2007) La venjança de la Terra: la teoria de gaia i el futur de la humanitat. Columna edicions.


6 Les propostes. Mulla’t FES DE CONSELLERA D’AGRICULTURA... Què creus es fa des del Departament d’Agricultura... per: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Què creus s’hauria de fer, i no es fa, des del Departament d’Agricultura... per:

Incorporar nova pagesia 1.

Incorporar nova pagesia

2.

Rejovenir el sector agrari

3.

Facilitar l’accés a la terra a les noves incorporacions

4.

Millorar la rendibilitat de les explotacions

5.

Afavorir la producció de proximitat

6.

Evitar tenir terres de conreu abandonades

7.

Impulsar l’agroecologia

8.

Apropar camp i ciutat

9.

Afegiu algun altre objectiu

Rejovenir el sector agrari

Facilitar l’accés a la terra a les noves incorporacions

Millorar la rendibilitat de les explotacions

Afavorir la producció de proximitat

Evitar tenir terres de conreu abandonades

Impulsar l’agroecologia

Apropar camp i ciutat

Afegiu algun altre objectiu


7 La recerca ELS PARCS AGRARIS Què és un Parc Agrari? Feu una petita recerca sobre: - El Parc Agrari del Baix Llobregat - El Parc Agrari de Sabadell - El Parque Agrario de Fuenlabrada (Madrid) - El Parque Agrario del Valle del Guadalhorce (Màlaga) - L’Horta de València - Potser en coneixeu algun altre espai agrari gestionat


8 I com no? TEMA LLIURE Dibuixeu o escriviu allò que us vingui de gust fer.

BONES VACANCES!!!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.