PPT_Breus_17_Horta_de_Valencia

Page 1

Col lecció ppt.breus

(17)

Felicitats a totes les lluitadores i a tots els lluitadors que durant dècades han estat, estan i estaran defensant l’Horta de València. A totes i a tots, gràcies per la defensa de la terra i dels llauradors i de les llauradores. En definitiva, per la defensa de la ciutadania.

Josep Montasell i Dorda, 12 de març de 2018

L’ V H A O L R È T N A C de I A


14 de novembre de 2001

22 de febrer de 2018

Desestimen tenir en consideració la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclamava una «Llei reguladora del procés d'ordenació i protecció de l'Horta de València com a espai natural protegit»

Aproven la llei de l’Horta de València.

16 anys, 3 mesos i 8 dies

(41 vots en contra i 33 vots a favor)

Aquest projecte va ser el bressol de l'Associació « Per L'Horta »

El 12 de febrer de 2018 es publica al DOGV núm. 8252


Tres imatges del dia: El portaveu de la plataforma Per l’Horta fa a mans les 5.000 signatures recollides en defensa del projecte de llei de l’Horta Valenciana al president de les Corts Valencianes. Aplaudiments una vegada aprovada la llei de l’Horta Foto de família de diputats i persones que impulsaven la necessitat de la llei.


1

Una vegada mĂŠs el convenciment, la constĂ ncia i la tossuderia ho han fet possible

Gener 2018


2

Una llei al servei de l’Horta de València L’Horta de València ja té una llei! Una llei que preserva L’Horta de València amb voluntat d’ordenar-la, gestionar-la i desenvolupar-la al servei dels llauradors i les llauradores i del conjunt de la ciutadania. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/12/pdf/2018_2459.pdf DOGV núm. 8252


[...]


[...]

[...]

[...]

[...]


La Unió de Llauradors considera que la Llei de l’Horta, aprovada per les Corts Valencianes, es un bon punt de partida per a garantir una activitat agrària professional i rentable pels agricultors.

Tal com em va dir una de les persones més actives en la defensa de l’Horta de València, una vegada aprovada la llei:

A TREBALLAR. ARA SEGUEIX LA LLUITA El calendari “Fem l’horta possible” 2018. L’editen els col lectius Per L’Horta, Llavors d’Ací, Plataforma per la Sobirania Alimentària del PV, Fira Alternativa de València, i REAS (Xarxa d'economia alternativa i solidària).


3

Una reflexió personal Alguna cosa hauríem d'aprendre a Catalunya. Nosaltres ni llei d’espais agraris, ni pla sectorial agrari, ni ... Moltes idees per «preservar» espais agraris a nivell municipal (i que no defalleixin) , però poca visió de conjunt. Molts corredors ecològics sobre el paper i cap fet realitat. Corredors on els espais agraris tenen un paper important. Molt preocupats per qüestions puntuals –sense dubte totes interessants i necessàries-, però la visió de conjunt, el compromís real amb l’espai agrari no acaba de quallar a casa nostra. Debats si, però no avancem en garantir espais productius per a les generacions futures des d’un present actiu. Preocupa molt l’estètica agro-territorial però poc la continuïtat futura agro-territorial. L’acaparament de terres, la pèrdua d’actius professionals en el món de la pagesia, l'escàs relleu generacional, les dificultats a l'accés de la terra de nova pagesia, etc. són una realitat que potser preocupen a alguns però no acanen d’ocupar-se’n (els uns i els altres). Hi ha dues actituds preocupants: 1) preocupar-se dels temes agraris però no ocupar-se’n de manera real i efectiva, i 2) preservar espais agraris sense impulsar accions de gestió eficient i eficaç (preservar sense gestionar és conversar, xerrameca de cafè.


Tindrem mai una llei d’espais agraris? Potser estic equivocat en ser reiteratiu en demanarla, i no és necessària. Algú que ho expliqui. Ja ho ser!!. Hi ha un discurs de manual, a València, a Catalunya i a on sigui. Si això és l’excusa per no avançar, cal que ens ho fem mirar. El recolzar-se en «no tothom ho vol» no deixa ser una covardia

Retall tret de l’article signat per la periodista Raquel Andrés Durà de LA VANGUARDIAComunidad Valenciana. Versió digital. 22/02/2018 13:17 | Actualizado a 22/02/2018 18:55


Segur que a Catalunya hi ha més gent que està a favor dels espais agraris que la que pot estar en la línia d’aquests partits antipreservació dels espais agraris. El problema és que la seva actitud d’omissió, indirectament o directa, estan recolzant aquestes opinions. Tot i així, a pesar d’elles, hi ha en aquest moments un cert ressorgiment ciutadà i del propi sector agrari que vol consolidar territorialment, ambiental, social i econòmic l’espai agrari. Aprofitem-ho!

Llegim amb atenció la llei de l’Horta de València, pot ser un bon exercici per a la reflexió i , així fos, per agafar un nou impuls des de Catalunya.

DOGV núm. 8252 http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/12/pdf/2018_2459.pdf


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.