Tot un repte personal i intransferible PAU

Page 1

Colツ様ecciテウ ppt.breus (7)

P A U

Tot un repte personal i intransferible

Josep Montasell i Dorda. Nadal 2015


PAU Nadal és fonamentalment un missatge de PAU, però no una pau momentània, ni una PAU ensucrada per llums, dolços, garlandes, regals i trobades familiars impostades. No hi ha PAU quan tenim por de l’altre, quan ens neguiteja el futur, quan recelem del que ens diuen, quan desconfiem del que veiem, quan ens volem imposar els uns per sobre dels altres... No hi ha PAU quan uns tenen molt i altres escassament poden subsistir, quan hi ha qui no té per a menjar, quan no es te cura del medi ambient, quan usem però no reciclem, quan malmetem recursos limitats i escassos, quan ... La PAU no és un desig, sinó un repte i un compromís personal i intransferible que es construeix dia a dia. Què és per a tu la PAU? Construïm la PAU. Bon Nadal i esperançador 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.