Breus_14_MARXA_PAGESA

Page 1

Col lecció ppt.breus

(14)

P A G E S I A

VULL un PAÍS amb

Josep Montasell i Dorda. 26 de gener de 2017


Amb el lema Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia, el sindicat ha convocat la pagesia de tot Catalunya i la societat civil en general a participar a la Marxa Pagesa que a partir del 26 de gener transcorrerà diversos punts del territori, fins a arribar, el dia 28, a Barcelona. Amb aquesta mobilització, Unió de Pagesos vol reivindicar la dignitat del camp català i el reconeixement de l’activitat agrària, a la vegada que considera que ha de servir per renovar el contracte de la societat amb el camp en la conjuntura de canvi social i polític que viu Catalunya. El sindicat defensa que el nou model de país encara ha d’incardinar la Catalunya pagesa i recorda a la pagesia que qüestions com la representativitat, els instruments de suport, les mesures compensatòries i l’equiparació dels recursos socials de la pagesia als de la resta de la ciutadania, han vingut de la mà de l’esforç conscient per reclamar-les i la lluita per aconseguirles. http://www.uniopagesos.cat/

El dissabte 28 al matí, dues columnes de tractors entraran a Barcelona pel nord i el sud de la ciutat i circularan fins a l’Avinguda Maria Cristina, on tindrà lloc a les 11.30 h l’acte final de la Marxa Pagesa, al qual, a banda de representants sindicals, també hi ha convidats representants de la resta de la societat civil catalana.

Hi poden haver ciutats smart sense pagesia? Tindran futur? Una ciutat sostenible és una ciutat «compacta en la seva morfologia, complexa i densa en coneixement en la seva organització, eficient i ‘sense’ impacte metabòlic i cohesionada socialment» i que «incorpora l’espai agrari com una infraestructura i un equipament, i entén l’activitat agrària (agricultura, ramaderia i boscos) que s’hi desenvolupa en clau de proximitat» La marxa per la dignitat de la pagesia ha de donar peu a una crida inclusiva a la reconnexió entre les organitzacions pageses, els moviments socials i altres col lectius que col lectivament reivindiquin un país amb pagesia, que lluitin per redefinir un model agrari basat en l’explotació familiar, en una producció sana, en preus justos, en evitar el malbaratament, en el respecte a la natura, en la fixació de persones al territori, etc. on ells –conjuntament- siguin els protagonistes i cerquin preus justos pel camp i preus justos per a la ciutat.

«L’agricultura és sinònim de vida, art i paisatge» L'agricultura és vida perquè el seu actor és la pagesia que treballa amb éssers vius -plantes i animals-, proveeix d'aliments i matèries primeres fonamentalment a les persones, i és font d'energia per a la ciutadania a partir de gestionar processos naturals que recorren a recursos naturals com el sol i l'aigua. L’agricultura és art per ser capaç de despertar i transmetre emocions i ser admirada, tant per la pagesia que conrea la terra com pels que la consumeixen, a través dels productes que produeix així com per l’observació del paisatge que ella genera. L’agricultura és paisatge, resultat de l’acció de la pagesia a través del cultiu i de la transformació del territori on desenvolupa la seva activitat, un paisatge dinàmic regit pel ritme de les estacions (el ritme també és vida) que descriu el «lloc del menjar» de cada municipi.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.