Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S

Page 1

ANSVARSRAPPORT 2020 AGF A/S


01 | Kapitel Overskrift

AGF A/S tager afsæt i fire kerneværdier, der skal sætte dagsordenen for vores egne og andres forventninger til AGF og som hver dag er et pejlemærke for alle ansatte.

Vi er ansvarlige. Vi er hårdtarbejdende. Vi vil vinde og vi er stolte af Aarhus. Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


VELKOMMEN! Hos AGF er det en grundlæggende værdi at være socialt ansvarlig gennem vores engagement i byen og i samfundet omkring os. Aarhus er en af vores værdier, og vi er stolte af betegnelsen Byens Hold. Men det forpligter også. Som den første fodboldklub i Danmark har vi i AGF i år ansat en decideret bæredygtighedschef i skikkelse af Anne Jensen, som står i spidsen for den bæredygtighedsstrategi, som vi lancerede i maj 2020. Den har i sit første år blandt andet udmøntet sig i en plan for affaldssortering, i ændringer i vores energiforbrug, der nu er baseret på strøm fra vedvarende energikilder og flere andre nye tiltag, som vi fortæller mere om i denne rapport. Med baggrund i vores værdier vil vi være en positiv del af vores omgivelser, hvor vi aktivt ønsker at bidrage til en positiv udvikling. Det har vi - trods Corona - gjort igen i 2020, og det glæder os at kunne fortælle om det arbejde i denne nye ansvarsrapport. God fornøjelse!

Jacob Nielsen Adm. direktør, AGF A/S

Anne Jensen Chef for branding og bæredygtighed, AGF A/S

Klik her for at se: Jacob Nielsen byder velkommen


Introduktion

Klik her for at se: Anne Jensen om at tage ansvar

AGFs grønne vision 2020 blev året hvor vi i AGF lancerede en vision for bæredygtighed. Det skete i maj, hvor vi midt under corona-nedlukningen med en ansættelse af Anne Jensen som chef for branding og bæredygtighed kunne offentliggøre de nye, grønne tanker. AGF har gennem mange år arbejdet med det man typisk kalder CSR – corporate social responsibility – som primært har dækket over vores sociale arbejde for og med mennesker der er udsatte eller har særlige behov, og med den nye vision blev dette arbejde udvidet til også at omfatte miljø og klima.

Men hvorfor vil en fodboldklub være bæredygtig? AGF betyder noget for rigtig mange mennesker, og med en stor platform følger et stort ansvar. Vi er udmærket klar over, at det at nedbringe vores eget klimaftryk ikke ændrer alverden i sig selv, men vi håber at sende et signal om, at alle kan gøre noget. Derfor lyder visionen:

Vi ønsker at inspirere og påvirke samfundet omkring os i en mere bæredygtig retning.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


Vi tager de skridt vi kan tage først, og så vil vi blive klogere på området og afklare, hvilke næste skridt vi skal tage, og det er på jysk vis sådan vi griber arbejdet an. - Anne Jensen, AGFs chef for branding og bæredygtighed

Som en del af visionen for bæredygtighed har vi formuleret tre nøgleord, der fungerer som rettesnore i vores arbejde med ansvarlighed. De tre ord lægger sig op ad klubbens officielle værdier, hvor Aarhus er et centralt omdrejningspunkt, men peger også ud i fremtiden.

AGF har været en del af Aarhus og dansk fodbold meget længe. Gennem tiden er der blevet knyttet et stærkt og tæt bånd til byen og dens indbyggere. Klubben er blevet et samlingspunkt, der skaber fællesskab, oplevelser og sammenhængskraft. Det er vi stolte af.

Men det forpligter også. Derfor engagerer vi os i byen, går forrest og tager et socialt ansvar. Vi skal hele tiden vedkende os den position, vi har, og bruge den aktivt og målrettet til at gøre en positiv forskel for andre mennesker. Vi skal give noget tilbage.

I 2020 fyldte AGF 140 år. Vi vil gerne være med til at sikre, at den verden vi lever i, har mulighed for at eksistere også om 140 år! Vi vil bruge vores plads i Aarhus til at vise en mere bæredygtig vej, inspirere og informere, så flere får viden på området og måske vil begynde at overveje, hvilke ændringer, de selv kan foretage.

5


Indholdsfortegnelse

9

KAPITEL 01

BÆREDYGTIGHED PÅ BANEN

35 KAPITEL 03

SAMMEN OM FODBOLD

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


29 KAPITEL 02

2020 I CORONAKLÆDER

7

47 KAPITEL 04

AGF & AARHUS


KAPITEL 01

BÆREDYG PÅ BANEN

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


GTIGHED N

9


01 | BĂŚredygtighed pĂĽ banen

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


4 BÆREDYGTIGE FOKUSOMRÅDER Under visionen for bæredygtighed er fastlagt fire særlige fokusområder, som vi i AGF først og fremmest har taget fat på. Det er AFFALD, ENERGI, INDKØB og TRANSPORT. På de følgende sider vil du kunne læse om konkrete initiativer, som vi har sat i gang på de fire områder. Udover de fire fokusområder finder vi det særligt vigtigt at arbejde med inddragelse af vores fans, og det har vi i 2020 forsøgt at gøre på trods af Covid-19. Blandt andet kan du læse om, da vi inviterede 100 aarhusianere til Clean-up Aarhus – Samlet for Miljøet, hvor vi sammen ryddede op i Kongelunden.

11


01 | BĂŚredygtighed Kapitel OverskriftpĂĽ banen

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


AFFALDET SORTERES PÅ CERES PARK Op til starten af 20/21-sæsonen udrullede AGF en ny affaldsstrategi, der gør gæsterne på Ceres Park i stand til at sortere deres affald.

13


01 | Bæredygtighed på banen

Vi kan ikke gøre det alene - publikum skal hjælpe os. Så husk dit affald og tag det med til affalds-øerne, så det kan blive genbrugt. - Det nytter noget, når vi som fans, eventsted og fodboldklub tager ansvaret på os. Ansvar er jo netop en af vores kerneværdier som klub, og det her handler om, at vi tager ansvar for det, vi forbruger, så det kan blive genanvendt. Men vi kan ikke gøre det alene - publikum skal hjælpe os. Så derfor beder vi gæsterne på Ceres Park om at aflevere deres affald til genanvendelse. AGF’s affaldsstrategi er skabt i samarbejde med transport- og renovationsvirksomheden, Johs. Sørensen & Sønner og Rethink Event, der arbejder med at gøre events og oplevelser mere bæredygtige. - Vi lever i en tid, hvor det er vigtigt for publikum, at de også kan bidrage til bæredygtigheden ved events og oplevelser - og ikke kun når de sorterer deres affald hjemme. Derfor er det vigtigt, at muligheden også findes ved fodbold, hvor AGF er de første i Danmark til at sætte det i gang. - Sofie Randel, Rethink Event

Se video fra lanceringen af affaldssorteringen, hvor Anne Jensen bl.a. opfordrer fans til at bakke op om det ambitiøse arbejde med sortering.

Klik her for at se: AGF sætter ind med affaldssortering

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


15

- Da brugte engangsmundbind begyndte at dukke op som henkastet affald i vores smukke by, ledte vi efter mulige løsninger. I vores samarbejde med AGF var vi blevet introduceret for det nye affaldssorteringssetup. Vi så potentialet og hvordan vi med få virkemidler kunne tilrette løsningen mod den voksende udfordring med mundbind. - Anders Laursen, Ren By Aarhus, Aarhus Kommune

Efter lanceringen af de specialdesignede affaldscontainere til AGF har Aarhus Kommune fået udviklet 100 spande til mundbind, som sikrer, at mundbindene bliver nede i spanden og ikke flyver rundt i gaderne. Designet har endda fået international opmærksomhed.


01 | Bæredygtighed på banen

SÅDAN SORTERER AGF Som en del af affaldssorteringen på Ceres Park har vi også skruet op for den interne sortering af affald i AGF. Faktisk er det dermed lykkedes at være på forkant med de lovkrav, der træder i kraft i løbet af 2021. Her får du et indblik i, hvordan vi sorterer.

Kontorsortering: På alle kontorer på Ceres Park og på Fredensvang sorteres følgende:

Produktionssortering: På Ceres Park og Arena og på Fredensvang sorteres overordnet i følgende:

PLASTKRUS IKKE ANDET

Note: De kommende lovkrav træder i kraft i juli 2021 og kan findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


17

AGF MED I EU-PROJEKT OM CIRKULÆR ØKONOMI AGF er blevet en del af EU-programmet, Rethink Business, der arbejder med cirkulær forretningsudvikling. Det handler i grove træk om, at vi - sammen med andre virksomheder og eksperter tager et grundigt kig på vores affaldsstrømme og finder ud af, om noget af det, vi i dag ser som værdiløst affald, i stedet kan blive til nye materialer af værdi. - Vores håb er, at vi kan gøre en forskel både for miljøet og for bundlinjen, og at projektet kan føre til nye partnerskaber og nye måder at gøre tingene på, fortæller branding- og bæredygtighedschef i AGF, Anne Jensen. Projektet er medfinansieret af EU og gennemføres i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, og AGF’s konsulent i projektet er Rethink Event.

Cirkulær økonomi handler kort fortalt om at bruge og genanvende produkter og materialer så længe og så mange gange, som det er muligt.


01 | BĂŚredygtighed Kapitel OverskriftpĂĽ banen

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


AGF OG CERES PARK & ARENA DRIVES AF GRØN STRØM I 2020 skiftede AGF til grøn strøm, der produceres af 100% vedvarende energi. Dermed bliver næsten to millioner KWh fremover skabt af vedvarende energi. Det svarer til en reduktion på klimabelastningen med næsten 300 tons CO2 om året.

19


01 | Bæredygtighed Kapitel Overskriftpå banen

- Til en fodboldkamp på Ceres Park bruger vi 7.000 KWh - det svarer til næsten det dobbelte af hvad en gennemsnitlig dansk familie bruger i strøm - om året. Så vores klimabelastning alene på el er stor. Derfor giver det rigtig god mening for os, at vi nu kan spille på en grønnere bane med grøn strøm. Grøn strøm er CO2-neutral strøm fra vedvarende energikilder som vindmøller eller solceller. Denne grønne strøm leveres af NRGi, som håber, at samarbejdet med AGF kan inspirere andre til også at skifte til grøn strøm og dermed bidrage til en endnu større CO2-reduktion.

Klik her for at se: AGF skifter til grønt med NRGi

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


VI OPTIMERER PÅ DET VI HAR - Et par ord fra varmemesteren Vi har igennem de seneste par år brugt en del ressourcer på at optimere i alle vores bygninger. Det betyder bl.a. at vi har installeret et nyt CTS system; et system som er med til at styre vores el-, vand- og varmeforbrug i haller og øvrige faciliteter på Ceres Park og Arena. Derudover har vi brugt i omegnen af en halv million kroner på udskiftning af belysningen til LED de steder det var muligt, bl.a. i de to stadionhaller. Vi har valgt ikke at udskifte stadionbelysningen til LED af en klar årsag: De nuværende lysmaster på Ceres Park kan nemlig ikke uden videre klare belastningen fra nye og tungere LED-lamper. Så med

udsigten til et nyt stadion på vej vil en udskiftning være for ressourcetung, både økonomisk og miljømæssigt. I stedet ønsker vi at få optimeret mest muligt på det vi har. Banevarmeanlægget på Ceres Park er også et par ord værd. Anlægget er gammelt men alligevel er det lykkedes os, i samarbejde med Bravida, at få det justeret og optimeret. Anlægget er nu 100% styret og overvåget, og der slippes kun den mængde varme igennem anlægget, som er nødvendig for at give banen de bedst mulige betingelser i de kolde måneder. Det benytter sig nu desuden af overskudsvarme fra vores øvrige varmeanlæg i Ceres Park.

MERE MILJØVENLIGT LYS I CERES ARENA Ceres Arena har i 2020 skiftet de gamle elpærer ud med LED-lys, så eventstedet for sportskampe og koncerter bliver langt mere energieffektiv. De nye LED-pærer kan således reducere el-forbruget i Ceres Arena med omkring 100.000 kWh. - De allerbedste og mest tydelige eksempler på en positiv grøn omstilling er jo når miljøhensyn og økonomi går hånd i hånd, og der er ingen tvivl om, at innovation og bæredygtig udvikling kommer til at give os mange flere af den slags muligheder i fremtiden. - Anne Jensen, chef for branding og bæredygtighed i AGF og Ceres Park & Arena.

Jesper Tinggaard er ansat i Facility Service i Ceres Park og Arena, og har ansvaret for stadions energiinstallationer.

21


01 | BĂŚredygtighed Kapitel OverskriftpĂĽ banen

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


DE HVIIE I EN GRØNNERE TRØJE Den nye hjemmebanetrøje til 3F Superligaen og Gjensidige Kvindeligaen er en hyldest til AGF’s hjemmebane gennem 100 år og den ikoniske akse fra byen til stadion. Men det er ikke det eneste særlige: For første gang spiller AGF nemlig i en trøje, der er lavet af 100% genanvendte materialer.

23


01 | Bæredygtighed Kapitel Overskriftpå banen

Arbejdet med bæredygtigheden i AGF foregår under værdisættet AARHUS, ANSVAR, FREMTID, der kan ses som et mærke på den nye trøje. Trøjen - der er skabt af Hummel - er produceret i stof lavet af brugt indsamlet tøj og tøjrester, der er blevet granuleret og forarbejdet, således at der kan syes nyt tøj af det - og det er altså blevet til den nye spillertrøje, der havde premiere den 14. september.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


Sammen med Østjysk Vinforsyning lancerede vi i 2020 en økologisk hvidvin, også kendt som Hviie Vin. Hviie vin er blevet til som et resultat af et kollektiv på mere end 2.000 vinbønder, og hundredvis af AGF-fans sendte forslag til Hviie vin-etiketten – vaskeægte teamwork!

Sidst på året nåede vi også at lancere den første AGF-gin nogensinde. Den er økologisk, smager af bl.a. enebær og frisk mandarin og har fået navnet 1880. Smagen er udvalgt af mere end 1000 fans efter kyndig vejledning af AGF-legenderne Marc Rieper og Troels Rasmussen

Selvom vi forsøger at minimere indkøbet, får vi stadig trykt en del papirmaterialer, f.eks. det årlige julekatalog. Derfor er vi sammen med Børge Møller Grafisk overgået til 100% FSC-certificeret papir, hvilket betyder at papiret kommer fra ansvarlig og bæredygtig skovdrift, hvor der ikke fældes regnskov.

25


01 | Bæredygtighed Kapitel Overskriftpå banen

DIGITALT KAMPPROGRAM Et kampprogram har i årevis hørt til en fodboldkamp og i AGF har vi gennem mange år haft et af de bedste i 3F Superligaen, hvor vi har tilbudt masser af læsestof til publikum inden kampene på Ceres Park. Indtil 2020 udkom kampprogrammet på papir som et trykt kampprogram til en pris af 10 kr., men fra efteråret 2020 udkommer programmet nu kun digitalt i vores app som et gratis program. Dermed sparer vi miljøet for unødvendige ressourcer i form af papir og tryk, og publikum sparer den 10’er som programmet kostede tidligere. - Vi oplevede en faldende interesse for den trykte udgave, mens flere har hentet den digitale udgave efter den blev lanceret i vores app. - Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i AGF

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S

Fra plast til tast Ligesom med kampprogrammet ændrede vi i 2020 et produkt, som måske er lille af størrelse, men har stor betydning for mange; nemlig sæsonkortet. De fleste fodboldfans kender til det traditionsrige sæsonkort af plastik, og i AGF har vi nu gjort en indsats for at minimere produktionen af de fysiske sæsonkort. Nu er det nemlig muligt at få dit sæsonkort digitalt i AGFs app. På den måde kan vi reducere antallet af plastikkort blandt fansene, og i stedet tilbyde en nem og plastikfri måde at have sit sæsonkort lige ved hånden på. Ved årets udgang var der over en tredjedel af nye sæsonkortholdere, som har valgt at undvære plastkortet – til glæde for miljøet.


27


KAPITEL 02

2020 I CORONAK 2020 var præget af Corona-pandemien, der første gang lukkede fodbolden helt ned i marts, inden den rullede igen uden tilskuere to måneder efter. Så foråret 2020 blev en periode, hvor vi i AGF tog ansvar på helt nye måder. På de kommende sider kan du se nogle af de ting, vi satte i gang under nedlukningen.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


KLÆDER

29


02 | 2020 i coronaklæder

STADION-MAD TIL WEFOOD Uden tilskuere på Ceres Park risikerede vi at brænde inde med store mængder fødevarer. Derfor blev al den overskydende stadionmad afleveret til Folkekirkens Nødhjælps Wefood-butik i Aarhus, der kunne sælge det videre. Dermed bidrog vi til at reducere madspild, og aarhusianerne kunne – hvis de savnede fodbolden for meget – selv lave en stadionplatte derhjemme!

1.000

“Det var helt fantastisk. Jeg er virkelig glad for den donation. Det er ikke kun penge, der er også nogle fælles værdier i det. Det siger noget om AGF’s værdisæt og DNA.“

kasser bacon

- Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp

poser baconchips

45 10

kasser frankfurter

3.000 flasker Mokai

og meget mere..

Klik her for at se: AGF donerer stadionmad til Wefood

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


31

FRA FADØL TIL HÅNDSPRIT Da pandemien første gang lukkede Danmark ned, var der enorm efterspørgsel på håndsprit. På Ceres Park og Arena stod vi med godt 2200 liter øl i vores tanke, som ville blive for gammel, inden vi igen kunne have gæster på stadion. Så i samarbejde med Royal Unibrew og Nordisk Brænderi lykkedes det at forvandle stadionøllen til håndsprit, så det alligevel kunne gøre lidt godt.


02 | 2020 i coronaklæder

DA FODBOLDEN LÅ STILLE ”Mens vi venter”- pakke Det var især den ældre del af befolkningen, der i foråret var hårdest ramt af Corona. Så vi sendte en Mens vi venter-pakke ud til alle vores ældste sæsonkortholdere.

Sammen om fodbolden - på afstand Vi tog også initiativ til en række aktiviteter rettet mod publikum og byen, der pludselig var blevet frarøvet muligheden for at dyrke fællesskabet på Ceres Park.

Mød AGF Sidst på året, hvor coro demien ikke var for op men heller ikke gav pl mødes mange samme inviterede vi til fanmød Musikhuset Aarhus, hv god plads til 500 fans, den måde kom så tæt som muligt i en svær t

Drive-in fodbold på Tangkrogen Hjemmekampen mod Randers FC i maj blev mulig at se fra bilen på Tangkrogen, da den midlertidigt opstillede P-scene dannede ramme om drive-in fodbold, komplet med optakt, fadøl leveret gennem bilruden og altså fælles fodbold på storskærm.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


AGF-spillere bragte mad ud Under nedlukningen iværksatte vi - sammen med Salling Group og Føtex - en udbringningsservice, hvor ungdomsspillere fra AGF bragte varer ud fra lokale Føtex-butikker til ældre borgere.

40

meter lang storskærm

3

kampe med deltagelse via Zoom

30.000

deltagere i den første kamp

5.500

onapanpadgående lads til at en, de i vor vi havde som på t på klubben tid.

omtaler i internationale medier

1

live-interview på CNN

Fælles Fodbold I maj introducerede vi Fælles Fodbold, hvor publikum kunne være sammen om fodbold - hver for sig, men stadig sammen. Via onlineplatformen Zoom bragte vi tusindvis af fans sammen igen om fodbolden, og på en 40 meter lang storskærm på Ceres Park kunne fansene igen heppe holdet frem mod sejr. Men denne her gang hjemme fra stuerne.

33


KAPITEL 03

SAMMEN OM FODBO AGF har gennem mange år arbejdet med det man kunne kalde ”god, gammel CSR”; Corporate Social Responsibility. Og inden for dette område arbejder vi med tre spor, nemlig samarbejdsklubber, faste samarbejder og andre løbende projekter. Dem kan du læse mere om i dette afsnit.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


OLD

35


03 | Sammen om fodbold

AGF STØTTER IDRÆT FOR OVERVÆGTIGE BØRN 2020 blev året, hvor AGF gik ind i et samarbejde med Hercules og Afrodite om at øge fokus på vigtigheden af bevægelse hos børn og unge. Der kommer desværre stadig flere overvægtige børn i Danmark, og hos Hercules og Afrodite har man lavet et idrætstilbud, der viser børn i alderen seks til 15 år, at det er sjovt at bevæge sig og dyrke idræt.

AGF skal blandt andet bidrage til at øge synligheden om foreningen, så flere børn får glæde af den. Derudover indeholder samarbejdet et incitamentsprogram, der skal sikre, at børnene i Hercules og Afrodite kommer til træningen, forbliver i foreningen og dermed øger deres chancer for en bedre trivsel. Hercules og Afrodite er skabt af AGF af 1880 og er et tilbud i idrætsforeningen på linje med håndbold, tennis og fodbold. Under overskriften “Fit for Fight” er der tre tilbud opdelt i forskellige aldersgrupper, og der er hold både i Aarhus C og i Aarhus V.

Hvis overvægtige børn oplever individuel respekt og social tryghed, kan deres selvtillid og selvværd styrkes. Med AGF i ryggen vil børnene opleve at blive set og taget seriøst - der er nogen, der vil dem. - Thomas Ahrentz, stifter af Hercules og Afrodite Sport.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


FLERÅRIGT SAMARBEJDE MED FAMILIEHUSET TrygFondens Familiehus er et hus for familier med langtidsindlagte børn, som danner trygge rammer for familierne og giver dem muligheden for at være sammen under en længere indlæggelse. Dermed opfylder huset en central rolle hos de sygdomsramte familier, der ofte står i en svær situation.

Selvom 2020 var præget af Corona, hvorfor vi ikke kunne besøge børnene, så kiggede de to daværende AGFspillere, Mustafa Amini og Mustapha Bundu alligevel forbi med gaver, da landet var lukket ned.

37

Det betyder meget for os, at AGF bakker op om Familiehuset. […] fodbold betyder meget for vores indlagte børn og deres søskende. Det er dejligt, at vi kan få det ind i vores hverdag, som ellers meget er en hospitalshverdag præget af sygdom. - Vinni Stenholt, leder af Familiehuset.


03 | Sammen om fodbold

Clement Kibangula, Ingeniør og ildsjæl, Randers

AGF-TØJ GØR GAVN I CONGO Fra tid til anden bliver der nogle trøjer og noget træningstøj til overs i AGF, som ikke kan bruges mere – hverken af ligaholdene eller ungdomsholdene. Derfor har vi i AGF gennem flere år haft et samarbejde via Børn og Unge i Aarhus Kommune med Clement Kibangula, som selvstændigt står for at sende tøj og andre artikler til fodboldklubber og projekter i verden, der ikke har samme midler og muligheder som her i Danmark. I 2020 har projekter i Kisangani og Kinshasa, som er hhv. den tredjestørste by og hovedstaden i Congo, fået en hjælpende hånd i form af tøj fra Aarhus.

Klik her for at se: Juniorholdet på Centre C, Congo, i hvidt

Klik her for at se: Analyse efter kampen

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


JULEHJÆLP I NY INDPAKNING I 2019 havde AGF premiere på hjælpeinitiativet AGF’s JULEHJÆLP, hvor fans og publikum samlede ind til julehjælp til værdigt trængende østjyder. For hver gæst på Ceres Park til årets sidste hjemmekamp gik der 100 kr. til velgørenhedsarbejdet hos seks århusianske hjælpeorganisationer. I 2020 kunne vi ikke gøre det samme, så her fik hjælpeorganisationerne i stedet gaver, der kunne supplere organisationens egen julehjælp. For eksempel sodavand, sportstøj, gavekort, snacks og deslige. Derudover indeholdt gaven billetter til en AGF-kamp i foråret 2021 - naturligvis under forudsætning af, at de nuværende restriktioner bliver lempet. I alt får organisationerne gaver for mere end 100.000 kr., og med billetterne er den samlede værdi af AGF’s JULEHJÆLP mere end tre gange så stor.

39

- Det er rigtig fedt, at vi får nogle ekstra ting, vi kan lægge i julehjælpskasserne til vores brugere. Jo mere der kommer i kasserne, jo bedre er det for de familier og hjemløse, som er socialt udsatte. Dermed betyder det også rigtig meget, at AGF støtter med nogle ting til julehjælpen, sagde Rikke Sejthen fra Hjemløs i Aarhus, der er en af de seks hjælpeorganisationer som deltog i AGF’s Julehjælp. De seks medvirkende organisationer:

Klik her for at se: Her gør AGF’s JULEHJÆLP nytte

01

Hjemløs i Aarhus

02

Røde Kors Aarhus

03

Kirkens Korshær

04

Dansk Folkehjælp

05

Frelsens Hær

06

Børnenes Kontor


03 | Sammen om fodbold

STADIONRUNDVISNINGER I et normalt år har vi i gennemsnit to stadionrundvisninger om måneden på Ceres Park. Det kan være studerende fra Arkitektskolen, bygningskonstruktører over Lions Klubber til højskoler og skoleklasser, der får lejlighed til at stifte bekendtskab med spillernes omklædningsrum, de forskellige VIP-lounges, tv-studier, tribunerne og så videre. I et år som 2020 har der i sagens natur ikke været så mange rundvisninger som normalt. Men i forbindelse med vores Ti i Tyve-arrangementer i efteråret, hvor vi under behørige restriktioner rakte ud til byen, kom fodboldhungrende fans på Ceres Park i grupper af 10. Her fik de med mundbind og afstand en særlig oplevelse og en rundvisning foretaget af en AGF-legende. Derudover har vi i årets løb haft besøg af en gruppe flygtningebørn, der for nylig er kommet til Danmark og som blev introduceret til et stykke århusiansk kulturhistorie på Ceres Park og i vores lille, men eksklusive AGF-museum.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


STØTTETRØJE REJSTE OVER HALV MILLION TIL SAMARBEJDSKLUBBER Under nedlukningen i foråret lancerede AGF en støttetrøje, som 3F Superliga-holdet spillede i ved den første kamp efter genåbningen. Med klubbens motto på brystet og ordene “Samlet for Aarhus - hver for sig” på ryggen solgte trøjen så flot, at der blev rejst 300.000 kr. i støtte til samarbejdsklubberne.Med en donation af udstyr for et tilsvarende beløb fra Sportmaster kunne vi derfor overrække 600.000 kr. til de mange klubber og idrætsforeninger, der stadig har det svært under krisen.

“Midlerne fra trøjen kommer til at gøre en stor forskel for klubberne og vi er rigtig glade for, at så mange valgte at købe trøjen og dermed støtte AGF og vores samarbejdsklubber. Det vidner om et sammenhold og et fællesskab, der er helt særligt.” - René Frost, AGF Klubsamarbejde

41

Klik her for at se: Stor glæde hos samarbejdsklubber


03 | Sammen om fodbold

SAMARBEJDE OM FREMTIDENS FODBOLDSPILLERE KLUBSAMARBEJDE I AGF arbejder vi for udviklingen af fodbolden og klubber over hele Østjylland. Vi tager ikke kun ansvar for talentudvikling og fremtidens fodboldspillere, men vi bidrager også til udvikling af klubberne med uddannelse af trænere og frivillige samt støtte til vores mange samarbejdsklubber. Under navnet AGF Klubsamarbejde (AKS) har vi i AGF et forpligtende samarbejde med 53 østjyske klubber, der til sammen tæller godt 20.000 ungdomsmedlemmer. Samarbejdet udfolder sig bl.a. på følgende fronter:

Træneruddannelse

Spillerudvikling

I forbindelse med TopCenter-træningen tilbyder AGF udvalgte trænere fra samarbejdsklubberne DBU’s C1-træneruddannelse, som er første trin i den UEFA- godkendte C-træneruddannelse målrettet børne- og ungdomstrænere. I 2021 udvider vi med et trænerakademi, hvor vi uddanner klubbernes trænere, så de kan levere endnu bedre børnetræning i klubberne.

AGF Klubsamarbejde gennemfører hv aktiviteter, der har til formål at dygtigg samarbejdsklubberne - primært i alde U10-U14. Træningen foregår dels i tre U geografisk fordelt i regionen, dels for U kommende på AGF’s træningsanlæg e

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S

Med stævner, åben træning og udtage m.m. er det årligt omkring 1000 spiller Klubsamarbejde bliver bedre fodbolds


vert år en række gøre spillerne i ersgrupperne U10-U12 Topcentre U13 og U14’s veden gang om ugen.

elsessamlinger re, som via AGF spillere.

Showkampe, besøg og arrangementer på Ceres Park I 2020 har vi desværre ikke kunnet besøge vores samarbejdsklubber. Men normalt vil Superliga-holdet i løbet af året spille showkampe kvit og frit i samarbejdsklubber, og alle indtægterne herfra går ubeskåret til samarbejdsklubben. Spillerne vil også komme på besøg til klubaftner, ligesom vi til hver hjemmekamp er værter for ungdomsafdelingerne i to klubber, der spiller forkamp, er med til indløb og pausekonkurrence. I år har vi heller ikke kunnet afholde Samarbejdsklubbernes Dag, hvor vi ellers ville have inviteret alle ungdomsspillere, trænere og ledere til en kamp, hvor vi hylder samarbejdsklubberne.

43


03 | Sammen om fodbold

TALENTUDVIKLING AGF har som mål at give regionens bedste ungdomsspillere en alsidig fodbolduddannelse i et udviklende talentmiljø, der ruster dem bedst muligt til de udfordringer, som de bliver mødt af på og udenfor fodboldbanen. Den målrettede talentudvikling omfatter årgangene U10-U19, og tæller ca. 125 fodboldspillere, der modtager træning, spiller kampe og deltager i stævner. Spillerne bliver uddannet som det hele menneske i AGF - både som fodboldspiller og som menneske. Alle ungdomstrænere er grundigt informeret i AGF’s kultur, lige som forældrene til spillerne er informeret om de retningslinjer, AGF arbejder efter. AGF investerer hvert år mere end 10 mio. kr. i talentarbejdet i AGF og vi planlægger at bygge et akademi på Fredensvang, så unge spillere også får mulighed for at bo tæt på deres træning.

AGF har et samarbejde med ESAA - specifikt omkring 7., 8. og 9. klassetrin - med det formål at forbinde og muliggøre fodbold og skole, så spillerne får en balanceret hverdag med fornuftige prioriteringer mellem sport, uddannelse og sociale forpligtigelser.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S

Når det handler om gymnasieelever, har AGF et samarbejde med Team Danmark om at få fodbold og skole til at hænge sammen - og det indebærer blandt andet, at ungdomslandsholdsspillere, der mister undervisningstimer på grund af landsholdsaktiviteter, får tilbud om ekstraundervisning.

Fra 2020 har AGF sat ind med talentudviklingen på pigeområdet, hvor vi - i kølvandet på tilblivelsen af AGF Kvindefodbold - også tager ansvar for udviklingen af fremtidens kvindelige fodboldsspillere. På den måde får pigerne de samme muligheder som drengene, når det handler om talentudvikling og oplevelser med AGF. I forbindelse med denne udvidelse af vores klubsamarbejde har vi ved tærsklen til 2021 ansat en decideret koordinator i AKS, der skal understøtte udviklingen af pigefodbolden i vores samarbejdsklubber.


FOKUS PÅ BØRNEFODBOLDEN I ØSTJYLLAND Vi har i AGF startet en særlig indsats for at hjælpe med at optimere børnemiljøerne i vores samarbejdsklubber. Målet er at hæve det generelle fodboldniveau i samarbejdsklubberne, for at så mange østjyske spillere kan komme så lagt som muligt. Det handler om at styrke fødekæden ved at sikre god børnetræning, ikke kun i AGF, men netop også i vores samarbejdsklubber. I efteråret 2020 startede vi ud med et koncept vi kalder fokusklubber, og har bl.a. ansat en børnekonsulent til at varetage dette samarbejdsspor. VSK var udvalgt som fokusklub i efteråret og har modtaget assistance til organisering, fodboldfaglighed og udvikling af børnetræningen.

45


KAPITEL 04

AGF & AARHUS

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


47


01 ||Kapitel 04 AGF ogOverskrift Aarhus

”…ET NYT, SMUKT OG BANEBRYDENDE FODBOLDSTADION TIL AARHUS” Aarhus skal have et nyt stadion, og arbejdet er i fuld gang. Ambitionsniveauet er højt fra alle sider, og med de flotte donationer fra Lind Invest og Salling Fonden er der mange forventninger til Aarhus’ kommende nye stadion. AGF er en del af stadionudviklingsgruppen, og vi gør vores bedste for at understøtte arbejdet med at sikre et topmoderne nyt stadion til byen.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


49 Hør om, hvordan bæredygtighed også er en integreret del af det store stadionprojekt her:

Klik her for at se: Bæredygtighed en integreret del af nyt stadion


04 | AGF og Aarhus

SAMMEN OM KVINDEFODBOLDEN I AARHUS For AGF handler ansvar også om at bidrage til en positiv udvikling, hvor vi kan. Og det var med den tankegang, at vi i 2020 stolt kunne præsentere AGF Kvindefodbold. I marts gik vi således sammen med VSK Aarhus og IF Lyseng om den nye elite-overbygning; AGF Kvindefodbold ApS. - Vi vil gerne være med til at understøtte, at Aarhus fortsat kan være med til at præge toppen af dansk kvindefodbold, og at de bedste spillere bliver i byen. Det er vigtigt for os, at der bliver skabt en bæredygtig, uafhængig model for elitefodbolden på pige- og kvindesiden - både sportsligt, økonomisk og organisatorisk - og den opgave vil vi i AGF i fællesskab med VSK Aarhus, Lyseng og forhåbentlig resten af byen gerne være med til at løfte. - Jacob Nielsen, adm. direktør i AGF

Katrine S. Pedersen, ny cheftræner for AGF Kvindefodbold

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


Det giver så meget mening, at piger ligesom drenge nu har fået muligheden for at drømme om at spille i AGF-trøjen en dag. - Marie Greve, chef for AGF Kvindefodbold

Kort inden årsskiftet kunne AGF Kvindefodbold så præsentere et nyt ambitiøst udviklingsprojekt, der skal sikre bedre rammer og vilkår for udøverne. Herunder et fodboldhus ved Vejlby Stadion, flere dage med fuldtidsfodbold og en ny cheftræner fra sommeren 2021 i skikkelse af den tidligere assistenttræner for det danske kvindelandshold, Katrine S. Pedersen.

Vi vil gerne gå forrest og tage ansvar for udviklingen af kvindefodbolden i Østjylland - for kvindefodbolden skal løftes. Det handler om, at vi skal etablere nogle rammer for de kvindelige fodboldspillere, der gør dem i stand til i langt højere grad at realisere deres potentiale. 51

AGF Kvindefodbold Samarbejdet omfatter et hold i Gjensidige Kvindeligaen og U18 DM, der spiller på henholdsvis VSK Aarhus’ licens og IF Lysengs licens. Hovedpartnere er Arbejdernes Landsbank og Salling. AGF opfordrer hele byen til at stå sammen om kvindefodbolden i Aarhus


04 | AGF og Aarhus

CLEAN UP AARHUS Under sommerens corona-retningslinjer gjorde en stor gruppe AGF-fans og øvrige aarhusianere skovene omkring Ceres Park rene, da små 100 frivillige deltog i premiereudgaven af arrangementet “Clean Up Aarhus - Samlet for Miljøet”, hvor vi sammen samlede affald smidt i skovene om vores hjemmebane. Og trods corona-begrænsninger blev arrangement en stor succes med 150 kilo affald samlet ind - herunder en skøjte, en gammel hjelm og andre besynderlige efterladenskaber. Clean-up Aarhus demonstrerede på en meget konkret måde, at selv de små skridt gælder. I AGF ønskede vi også at engagere os proaktivt i området Kongelunden, som vi og det kommende nye fodboldstadion fremover bliver en del af. Masser af engagement fra de fremmødte og de frivillige, og stemningen med musik og stadionplatter var et godt afsæt for en dag, hvor fodbold og miljø gik op i en højere enhed.

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S

Clean Up Aarhus – Samlet for Miljøet var støttet af Mascot Workwear.


- Det var en fornøjelse at indsamle affald som en del af AGF’s Clean-up Aarhus arrangement, det viste at vi som fangruppe har bevæget os videre end fadøl og fællessang, og at klubben har udviklet sig, så den i dag er meget mere bevidst om den indflydelse og det ansvar den bærer med sig - både på og udenfor banen. Tak for det og KSDH. - Camilla Fabricius, folketingsmedlem og AGF-fan

53

Klik her for at se: Clean-up af skovene omkring Ceres Park


04 | AGF og Aarhus

HELE AARHUS’ EVENTPARK Ceres Park og Arena danner rammerne om en lang række aktiviteter – lige fra AGF’s hjemmekampe til anden idræt, koncerter, messer, samt møder og anden foreningsidræt. Sædvanligvis har vi omkring 750.000 gæster forbi Ceres Park & Arena årligt. Og 2021 skulle ikke have set anderledes ud. Tværtimod. Der var lagt i kakkelovnen til flere af de helt store oplevelser, når bl.a. Thomas Helmig og Rammstein skulle have givet kæmpekoncerter på vores hjemmebane. Det blev som bekendt et noget andet år end forventet, og det har betydet et markant fald i antal gæster på matriklen i 2020 i forhold til 2019. Mens vi ærgrer os over de mange aflysninger og især udskydelser, som naturligvis betyder tabt omsætning ikke bare for AGF A/S men også for byen, glæder vi os dog over, at vi har kunnet udskyde bl.a. Rammstein til 2021. Når vores publikum ikke kan være med på Ceres Park under Corona-restriktioner ser de imidlertid med hjemmefra, når vi spiller i Aarhus. Det må være konklusionen, når vi ser på seertallene for året der gik. Her er tallene til AGF’s hjemmekampe nemlig øget flot i det forgangne år, hvor vi sluttede 2020 som nummer to i Danmark over flest seere til en klubs hjemmekampe - foran Brøndby IF og kun overgået af FC København. I alt har vi haft 839.000 seere hjemme i Aarhus i efteråret 2020. I forbindelse med kampe i Ceres Park beskæftiger AGF normalvis mere end 150 foreningsfrivillige og deltidsansatte. De to store stadionkoncerter i 2019 betød en samlet omsætning for byens hoteller, restauranter og butikker på 58 mio. kr, og et skatteprovenu til Aarhus Kommune på 11 mio. kr.* I 2021 er planlagt koncerter med Thomas Helmig 11. juni, Rammstein 23. juni og Thomas Uber Cup planlægges til oktober 2021. *[Iflg. beregninger baseret på en prognosemodel udarbejdet af VisitDenmark for større events i Danmark]

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


Antal gæster på Ceres Park & Arena

Messer Koncerter Skolearrangementer Øvrige events Sportsevents Fodboldkampe Håndboldkampe Møder Daglige brugere / breddeidræt

Samlet set

2019

2020

% nedgang

24.940 118.500 7.500 22.770 59.100 184.180 70.505 13.755 165.000

0 0 230 3.605 13.500 54.530 22.375 7.705 109.000

-100% -100% -97% -84% -77% -70% -68% -44% -34%

666.250

210.945

-68%

2017/18

2018/19

2019/20

18.399 4.653 13.189

18.692 4.786 21.346

19.688 5.083 19.667

89

85

93

Kontante bidrag i tkr.

A-skat fra lønnet personale og spillere AM-bidrag fra lønnet personale og spillere Moms Antal medarbejdere

Vi elsker at have gæster! Og jeg glæder mig sådan til igen at kunne byde velkommen til fantastiske koncertoplevelser, messer, konferencer og frem for alt vores hjemmekampe! - Hanne Bisbo Stadsgaard, eventchef i Ceres Park & Arena

55


Det særlige ved fodbold – det vigtige ved fodbold – er, at det ikke kun handler om fodbold. - Terry Pratchett, forfatter

Ansvarsrapport 2020 - AGF A/S


SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Koncernen AGF A/S, som driver AGF Fodbold, har ejerskab over følgende selskaber: AGF Esport (60%), Atletion A/S (Ceres Park & Arena) (100%) og Stadion Fysioterapi ApS, som ejes via Atletion A/S (100%) Stadion Allé 70 8000 Aarhus C CVR-nr 83 83 99 10 Hjemstedskommune: Aarhus Tel: 89 38 60 60 www.agf.dk Info@agf.dk Bestyrelse: Lars Fournais, forperson Jesper Ørskov Nielsen, næstforperson Simon Francis Ratjen Schiølin Erik Meinecke Schmidt Uffe Jakobsen Kim Larsen Direktion: Jacob Nielsen Dan Holt Jessen

57Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.