a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 7

den af en brønd et mystisk egetræstykke, som det endnu ikke er lykkedes at fastslå datidens brug af. Det har også allerede under forundersøgelserne fundet resterne af en person med våbenudstyr. - Der har ikke været tale om en rig mand, men alligevel en mand med en vis status. FORSIGTIG GRAVKO

Den store og af naturlige grunde ret ufølsomme gravko styres af entreprenør Ejvind Frandsen, som er fortrolig med arkæologiske udgravninger, der stiller særlige krav til omhyggelighed og præcision. Der er flere områder i Markhaven, der har været med i forundersøgelsen, og Peter Gydesen fra Seden Syd, der er amatørarkæolog, går stadig ture med sin metaldetektor for at søge efter ting. Han har et godt samarbejde med Odense Bys museer, som han har hjulpet med detektorafsøgninger på udgravninger omkring Odense. Danefæ og genstande af interesse for museet afleveres sammen med en fundrapport, som indeholder fundomstændigheder og GPS-koordinater på alle indleverede fund.

Museumsinspektør Michael Borre Lundø leder arbejdet med de arkæologiske udgravninger i Markhaven, der viser noget om, hvordan jernalderfolket har organiseret sig.

NÆSTE STOP SOLSIKKEMARKEN

Det er sådan, at der først er blevet lavet forundersøgelser i området, hvor der laves søgegrøfter. Herefter snævres det området ind, hvor det vurderes, at der er størst chance for at støde på væsentlige fund. Museumsleder Michael Borre Lundø regner med, at der stadig er 6-7 ha jord, som skal undersøges. - Når vi er færdige her, bevæger vi os ned mod den mark, hvor der senest har været solsikker. Det er kommunens jord, som Jørgen Larsen tidligere forpagtede til hjortefarm. Det er bygherrerne i Markhaven, der skal betale for det arkæologiske arbejde, som er lovbefalet. Men arkæologerne kan først rykke ind, når bygherrerne beder om det. - Det er dog smart, hvis vi kan ordne hele området i ét hug, siger Michael Borre Lundø.

Her ses aftegninger i lerlaget af en slags ovn. Stenene er meget porøse.

Dokumentation betyder alt Dokumentation er alfa og omega ved detektorafsøgning, og derfor er det vigtigt, at man medbringer en detektor, en graveske og fundposer ved afsøgningen, men også en håndholdt GPS til indmåling af fundene. Uden oplysninger om det præcise fundsted, mister genstandene meget af deres værdi som arkæologisk kildemateriale. Alle hjemtagne fund anbringes i separate poser, og i hver fundpose lægges en fundseddel med koordi-

nater på fundstedet mv. Fundsedlen udfyldes altid med blyant (som er mere holdbart end tusch og kuglepen). Et grundprincip er, at alle metalfund er væsentlige kulturhistoriske genstande - og dermed potentielt danefæ - indtil det modsatte er bevist. Derfor er det afgørende, at alt, hvad der fjernes fra marken, skal dokumenteres ved indmåling. Kilde: Odense Bys Museer AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

7

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke