Page 17

samles til Skt. Hans, og hvor der også har været cirkus. Så var der legepladsen mellem Rønnehaven og Pærehaven i efteråret 2018, som pludselig skulle renoveres og udbygges uden forudgående varsel. Det samme skete med fortovet i Daltoften. Ingen vidste noget, før det skete. Heller ikke beboerforeningen. Selv om nogle af initiativerne opfattes som positive, er der ikke tilfredshed med, at de lokale beboere ikke inddrages.

7.A

BORGERNE VIL INDDRAGES

Søren Stobbe fremlagde på mødet med kontorchef Rasmus Bach Mandø sagen set fra hans og områdets perspektiv. Han har fået mange tilkendegivelser via facebook, mail eller personlige henvendelser. Søren gjorde opmærksom på, at lokalsamfundet ikke ønsker at blive „tromlet“ af kommunen, og at borgerne ønsker at blive hørt og at blive inddraget som en aktiv part i beslutningerne. - Rasmus Bach Mandø indrømmede ifølge Søren Stobbe, at kommunikationen kunne have været bedre. Ingen i forvaltningen havde forudset så massiv en modstand. Set i bagklogskabens klare lys, så kunne man have vundet mange timer ved at have holdt et informationsmøde eller lignende, medgav han. De to drøftede også, hvordan man kunne undgå en lignende situation i fremtiden. R a s m u s Bach Mandø påDen lidt ufølsomme og centralistiske pegede, at man i fremgangsmåde er ikke mindst faldet den seneste spabeboerforeningens formand Søren rerunde ved komStobbe for brystet. munen havde mistet mange kommunikationsmedarbejdere, og at man derfor for tiden var handicappet på den post. Men han var meget lydhør over for forslaget om, at man i fremtiden holdt informations- og dialogmøder. INFO-BREVE MEN IKKE LOKALRÅD

- Desuden snakkede vi om muligheden for at lave et informationsbrev på linje med dem, man udsender for TBT projektet. Man kan eksempelvis dele Odense Kommune op i sektorer, og så kunne man tilmelde sig nyt i ens sektor, siger Søren Stobbe. - Derved kunne man sikre at de, der har interesse i at

Skovstien før den på denne strækning blev belagt med asfalt. Den nye bro i baggrunden er konstrueret i hårdttræ.

Blommetræskrisen i marts 2017. Borgere og beboerforeningen holder møde på cirkuspladsen med parkforvalter Hanne Pedersen for at finde en fælles løsning (FOTO Ole Madsen).

få information, kunne få det på første hånd, og ikke skulle grave sig igennem bunkevis af links og dokumenter. Muligheden for at etablere lokalråd blev også vendt på mødet. Den korte fortælling er, at „det ikke noget man bruger i Odense Kommune.“ - Forslaget kommer ifølge Rasmus Bach Mandø med jævne mellemrum, men det er altså ikke noget der er slået igennem endnu, som han siger. Den ufølsomme og centralistiske måde at træffe beslutninger på, kan bringe mindelser om tidligere tiders diskussioner om nærdemokrati. Det holdt hårdt i 1970, da Agedrup skulle integreres i Odense Storkommune, for i lokalområdet havde man haft eget sogneråd indtil 1966. Borgerne i Agedrup Kommune ville gerne beholde selvstændigheden og nærheden, og netop i et forsøg på at undgå storfusionen med Odense, forsøgte Agedrup sammen med Aasum og Seden kommuner at slå kludene sammen. Kommunen blev døbt Fjordager Kommune. Men fra 1970 gik den ikke længere. Da kom der lodret ordre fra Indenrigsministeriet.

17

AGEDRUP RUNDT 151 - DECEMBER 2019

Profile for Agedrup Rundt

AR151  

AR151  

Profile for agekirke