AG-Metal Zenica

Zenica, BA

Tehnologije nacina tretmana, Consulting u projektovanju, odabiru i dimenzioniranju, montaza, odrzavanje i prodaja opreme za tretman otpadnih voda kapaciteta 5 - 3000 E.S. : Bioloski uredjaji na bazi aktivnog mulja Bio-Cro, Poli, Compact; Separatori ulja i naftnih derivata sa koalescentnim filterom; separatori masti - Mastolovi; Trokomorne septicke jame; Crpne stanice, Rain sistemi; Eco Box; Denitrifikacija; Taloznice; Spremnici za tecnost; Pontonski elementi; Razdjelna i reviziona okna, i sve zadovoljava evropske norme i zakone.

https://ag-metal.net

Publications