Page 1

CRPNE STANICA PRATICA I PRATICA FAMILY Crpna stanica PRATICA izrađena od polietilena velike čvrstoće; kao jedinstvena cjelina; sa središnjim otvorom na vrhu, za koji je osiguran poklopac na navoj, a namijenjen je za lakše instaliranje, te kontrolu i održavanje pumpi. Pumpe mogu biti pojedinačne ili u paru, a mogu djelovati izmjenično ili istodobno. Sa upravljačke ploče daje se nalog za otvaranje membrane i nepovratnog ventila. Pumpe sadrže i regulatore nivoa tekućine. Pumpe su izrađene od različtih materijala, te mogu podignuti različite količine od 0 do 38 m3/sat, na visine od 0 do 12,5 m. U modelima volumena 1000 i više litara za pokretanje rada pumpe u serijskoj ponudi je i električni sklop (za uređaje s jednom pumpom), odnosno električna komandna ploča (za dvije pumpe). Namjena: Instalirani uređaji su namijenjeni podizanju sanitarnih i ostalih otpadnih voda, kao što su sakupljene oborinske otpadne vode, vode od ispiranja trgova, manipulativnih površina i sl. U slučaju potrebe podizanja otpadnih voda, koje sadrže veće krupne tvari, moguće je u proizvod ugraditi pumpe sa rotacijskom drobilicom (za istovremeno usitnjavanje krutih tvari). Šifra Proizvod

dxš (cm)

4300 4301 4302 4303 4310 4311 4312 4313 4320 4321 4322 4323

66x66 66x66 86x86 86x86 66x66 66x66 86x86 86x86 66x66 66x66 86x86 86x86

Šifra

4112 4112/1 4113 4113/1 4112/2 4112/3 4113/2 4113/3 4221 4221/1 4222 4222/1 4223 4223/1 4224 4224/1

250 A1 250 A2 500 A1 500 A2 250 B1 250 B2 500 B1 500 B2 250 R1 250 R2 500 R1 500 R2

Proizvod

TIP 1000K B1 TIP 1000K B1 TIP 1000K B2 TIP 1000K B2 TIP 2000K B1 TIP 2000K B1 TIP 2000K B2 TIP 2000K B2 TIP 1000 R1 TIP 1000 R1 TIP 1000 R2 TIP 1000 R2 TIP 2000 R1 TIP 2000 R1 TIP 2000 R2 TIP 2000 R2

v o ul vis.diz. Protok Snaga Napon (cm) (mm) (m) (m3/h) (kw) (V) 75 75 85 85 75 75 85 85 75 75 85 85

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

D v (cm) (cm) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

120 120 120 120 160 160 160 160 120 120 120 120 160 160 160 160

1-6 1-6 1-6 1-6 2-9 2-9 2-9 2-9 2-20 2-20 2-20 2-20

0-5.4 0-10.8 0-5.4 0-10.8 0-14 0-28 0-14 0-28 0-7.2 0-14.4 0-7.2 0-14.4

0.25 0.25 0.25 0.25 0.55 0.55 0.55 0.55 1.4 1.4 1.4 1.4

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

visi.diz. protok snaga (m) (m3/h) (kw) 2-10.5 2-10.5 2-10.5 2-10.5 2-10.5 2-10.5 2-10.5 2-10.5 2-20 2-20 2-20 2-20 2-20 2-20 2-20 2-20

0-18 0-18 0-36 0-36 0-18 0-18 0-36 0-36 0-7.2 0-7.2 0-14.4 0-14.4 0-7.2 0-7.2 0-14.4 0-14.4

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3

Pumpa

Ebara Richt Ebara Richt Ebara Richt Ebara Richt Ebara Richt Ebara Richt Ebara Richt Ebara Richt ABS-Piranha (roto) ABS-Piranha (roto) ABS-Piranha (roto) ABS-Piranha (roto) vode materijal Napon (V) fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne fekalne

inox inox inox inox inox inox inox inox giza giza giza giza giza giza giza giza

220 380 220 380 220 380 220 380 220 380 220 380 220 380 220 380

Ispred crpnih stanica obavezno postaviti fiksnu rešetku kao zaštitu pumpi. Dodatna oprema: optički i akustični alarmi, pumpe-drobilice, fiksna rešetka. Moguća je isporuka ABS pumpi (Piranha) s upravljačkom automatikom. Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

14.

ISEA-PRATICA CRPNA STANICA  

Šifra Proizvod d x š v o ul vis.diz. Protok Snaga Napon Pumpa (cm) (cm) (mm) (m) (m3/h) (kw) (V) Ispred crpnih stanica obavezno postaviti fi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you