Page 1

SEPARATORI ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA sa koalescentnim filterom, automatskim zatvaračem i BY- PASS-om u Z – izvedbi Separator ulja, masti i naftnih derivata u Z - izvedbi, izrađen je od linearnog polietilena visoke čvrstoće kao jedinstvena cjelina. Opremljen sa centralnim i sekundarnim-bočnim nepropusnim poklopcem na navoj za kontrolu. U unutrašnjosti separatora nalazi se konusni lijevak od PVC-a, unutar kojeg se nalazi koalescentni filter, (voda prolazi koalescentnim filterom koji poboljšava i upotpunjuje proces odvajanja masti i naftnih derivata (tj. ugljikovodika) i odjeljkom za prikupljanje zauljenog otpada. Separator je opremljen s automatskim zatvaračem te izveden od reciklirajućeg materijala. Separator je opremljen s By-Pass cjevovodom. Namjena: tretman oborinskih otpadnih voda prikupljenih sa velikih površina kao što su veliki parking prostori, autoceste, itd., tako da prihvata i pročišćava prve oborinske otpadne vode, a ukoliko se radi o enorrrmno visokom intenzitetu padavina, da sekundarne oborinske vode koje su relativno čistije propusti kroz By- Pass prema finalnom recipijentu. Protok: Separator je projektovan u skladu sa normom EN (DIN) 858-1 i 858-2 i to za protoke od Q = 10 /100 l/s pa do Q = 100 / 1000 l/s

SEPARATOR zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005; EN 858-1:2002 IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005; EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I (koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l). Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3. Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%. Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati odvoz prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata od strane nadležne organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja. Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

12.

ISEA SEPARATOR Z-separtor sa koalescentom i by-pass-om  

Protok: Separator je projektovan u skladu sa normom EN (DIN) 858-1 i 858-2 i to za protoke od Q = 10 /100 l/s pa do Q = 100 / 1000 l/s SEPAR...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you