Page 1

AFS JAUNUMI

#2 (6) aprīlis/ maijs/ jūnijs 2018


afs lielā nometne Noslēdzoties mācību gadam, arī šogad jūnijā tika aizvadīts viens no „AFS Latvija” ievērojamākajiem notikumiem – AFS Lielā nometne, kurā piedalījās kā ārvalstu viesskolēni un viesģimenes, tā arī nākamā gada prombraucēji un viņu vecāki. Nometnes laikā ar neaizmirstamām emocijām tika aizvadīts arī ikgadējais viesskolēnu izlaidums, kas, kā ierasts, notika nometnes noslēgumā. Lai nometne būtu saistoša ne tikai skolēniem, bet arī vecākiem un viesģimenēm, brīvprātīgo komanda sagatavoja plašu aktivitāšu klāstu – dažādas apmācības, interesantas saliedēšanās spēles, kā arī „brīvo mikrofonu” dažādiem priekšnesumiem. Viesskolēni kopā ar brīvprātīgajiem izvērtēja savu apmaiņas gadu Latvijā, atskatoties uz spilgtākajiem piedzīvojumiem. Nometnē lieliski sadarbojās viesskolēni un tie latviešu jaunieši, kuriem apmaiņas gads vēl tikai priekšā. Papildu dažādām sagatavošanās aktivitātēm, kuru laikā viņiem tika sniegtas zināšanas, kā vieglāk integrēties jaunā vidē, kā pieņemt jaunas tradīcijas un kā apmaiņas gadu pavadīt pēc iespējas interesantāk, skolēniem bija arī iespēja izjautāt viesskolēnus, lai gūtu praktiskus padomus savam mācību gadam.

Foto: Evija Medvedeva

2

Dzīve daļēji ir tāda, kādu mēs to veidojam. Otru daļu veido draugi, kurus izvēlamies.


afs lielā nometne „AFS Latvija” direktore Ineta Leikuma: „Nometnes laikā bija redzama fantastiska sadarbība starp viesskolēniem un nākamajiem prombraucējiem. Pierādījās jau sen zināmā patiesība, ka jaunieši labprāt mācās cits no cita, ņem vērā pieredzē balstītus padomus, kā arī labprāt klausās pieredzes stāstos par apmaiņas gada laikā piedzīvotajām emocijām. Vienaudži viens otram ir lieliski skolotāji, sevišķi, ja līdz ar šo pieredzi skolēniem tiek pasniegta arī plaša teorētisko zināšanu bāze, ko nodrošina ilggadējie brīvprātīgie.” Arī AFS treneri, kuri organizēja nometni, atzina, ka ļoti interesanta un vērtīga ir bijusi „Speed dating” jeb „Ātro randiņu” aktivitāte, kad nākamajiem apmaiņas skolēniem bija aptuveni viena līdz divas minūtes, lai apspriestos ar kādu no viesskolēniem, uzdodot konkrētus viņiem interesējošus jautājumus. Skolēni, kas vēl tikai dosies savā apmaiņas gada programmā, ieguva atbildes uz interesējošiem jautājumiem un labāk spēja sagatavoties nezināmajam, izmantojot citu cilvēku jau esošo pieredzi. Vienlaikus nometne bija noderīga arī pašiem apmaiņas skolēniem, lai reflektētu, ko viņi jūt un kādu pieredzi guvuši šī gada laikā. Brīvprātīgā Evija Medvedeva: „Nometnes laikā ļoti labi varēja pamanīt, ka apmaiņas skolēnu kopējais Latvijā pavadītais laiks jau teju beidzies, jo viesskolēni centās katru brīdi izmantot lietderīgi, lai vēl paspētu pārrunāt klātienē kopīgos piedzīvojumus un to, cik ļoti viņi ilgosies cits pēc cita.” Kā norāda Evija, bija redzams, cik ļoti viesskolēni šī gada laikā saliedējušies un kļuvuši par vienotu komandu.

3

Draugs ir tas, kurš zina par tevi visu, bet vienalga mīl tevi.


AFS LIELĀ nometne Izlaidums, kurā paldies vārdus teica kā paši viesskolēni, tā viņu viesģimenes, bija visemocionālākā nometnes daļa. Vairākiem nometnes dalībniekiem acīs sariesās asaras – gan no laimes par kopīgi pavadītajiem brīžiem, gan no skumjām, ka nākamā satikšanās nemaz nav zināma. „AFS Latvija” uzņemšanas koordinatore Ilze Liepiņa: „Lielā noslēguma nometne vienmēr ir emocionāls pārdzīvojums viesskolēniem, jo ar nometni tiek pielikts punkts fantastiskam pieredzes gadam. Šajā dienā aizmirstās visi negatīvie nieki, kas bijuši ikdienā, un paliek vienīgi pozitīvas emocijas par kopā piedzīvoto. Tieši tāpēc vēlamies vēlreiz pateikt lielu paldies AFS viesģimenēm, kuras šogad uzņēma viesskolēnus no dažādām pasaules valstīm, tādā veidā „izkrāsojot ikdienu” kā sev, tā viesskolēniem. Tā ir bijusi krāsaina pieredze, kas paliks atmiņā ikvienai ģimenei.”

Mirkļi no nometnes!

Foto: Evija Medvedeva

4


AFS SKOLOTĀJU APMĀCĪBAS Jūnija vidū „AFS Latvija” organizēja tikšanos skolotājiem, kas visa mācību gada garumā strādājuši ar AFS apmaiņas skolēniem. Caur spēlēm un diskusijām skolotāji atskatījās uz skolu pieredzi. Skolotājas atzina, ka šādas tikšanās reizes, kur AFS sniedz gan teorētisku, gan praktisku atbalstu kopā ar iespēju dzirdēt citu skolu pieredzi, ir ļoti nozīmīgas un vērtīgas. Kā lielākos skolas ieguvumus, uzņemot viesskolēnu, skolotājas atzina iespēju skolēniem un skolotājiem praktizēt savu angļu valodu, uzzināt vairāk par citu valsti un kultūru, pieņemt citādo, kā arī motivāciju skolēniem mācīties labāk, redzot, ka apmaiņas skolēns gada laikā spēj iemācīties valodu un pat uzrakstīt Zinātniski pētniecisko darbu un to prezentēt latviešu valodā. Tāpat apmaiņas skolēnu uzņemšana veido skolas reputāciju, parādot tās atvērtību un spēju pielāgoties. Pie lielākajiem izaicinājumiem skolotājas minēja komunikācijas grūtības atsevišķos gadījumos, ņemot vērā kultūras atšķirības un dažkārt arī valodas barjeru, tāpat arī skolēnu spēju uzņemt jaunu klases biedru. Apmācību koordinatore Silva Vikmane norāda: „Dažām skolotājām šī bija pirmā pieredze darbā ar apmaiņas skolēnu, bet citām jau vairākkārtēja. Tika secināts, ka nav universāls apmaiņas skolēns ar garantētu labu vai sliktu pieredzi. Tas ir atšķirīgi katru reizi, atkarībā no konkrētās personības.” Tikšanās noslēdzās uz pozitīvas nots ar idejām par turpmāko sadarbību gan aktīvas pilsoniskās sabiedrības projekta „Effect+” ietvaros, gan interaktīvām nodarbībām klasēs, kā arī informatīvām tikšanās reizēm pašām skolotājām. AFS Latvija turpinās labi aizsākto praksi sniegt ievadsemināru skolotājiem, kam jāstrādā ar apmaiņas skolēniem. Ar nākošā mācību gada skolotājiem tiksimies 29. augustā Rīgā.

Foto: Skolotāju kāršu spēle simulācijas aktivitātes laikā.

5


AFS TRENERU APMĀCĪBAS Aizvadītais mācību gads „AFS Latvija” bijis ražīgs arī starpkultūru izglītības kontekstā. Visa gada laikā notika regulāras apmācības jaunajiem AFS treneriem. Apmācību programma tika izveidota ar mērķi nodrošināt ar pēctecību gan nometņu komandas, gan attīstīt spēju apmācīt citus brīvprātīgos. Visa mācību gada garumā notika piecas klātienes nodarbības vienas dienas garumā, kā arī prakse, kurā jaunie treneri paši izmēģināja teorētiskās zināšanas, vadot kādu nodarbību vai apmācību. Brīvprātīgie apguva dažādas tēmas, kas palīdzēs viņiem vadīt neformālas AFS apmācības: AFS izglītības pieeja un mērķi, apmaiņas programmu uzbūve, mācīšanās un komunikācijas stili, metožu izvēle un pielietošana, konfliktu vadība, diskusiju vadīšana, simulāciju izstrāde, starpkultūru mācīšanās modeļi u.c. Mācību kursu uzsāka 20 brīvprātīgie, no kuriem gan tikai puse tās pabeidza un saņēma sertifikātu par dalību. Apmācību koordinatore Silva Vikmane norāda, ka tiem brīvprātīgajiem, kuriem nebija iespēja saņemt sertifikātu par apmācību apguvi, būs iespēja arī nākamajā mācību gadā piedalīties apmācībās. Nākamā apmācību programma tiks īstenota sākot ar oktobra

Darot lietas, kas tev patīk, tu nezaudē laiku – tu to iegūsti.

6


viesskolēni polijā Noslēdzoties apmaiņas gadam Latvijā, viesskolēni jūnijā devās kopīgā ekskursijā uz vienu no Eiropas pērlēm – Poliju. Kopā ar „AFS Latvija” brīvprātīgo Lieni Loti Čemmi viesskolēni iepazina Polijas kultūru un tradīcijas, kā arī apskatīja valsti no dažādiem skatupunktiem.

Kā pirmā pieturvieta skolēniem bija Varšava, kur kopā ar vietējo gidi ikvienam bija iespēja uzzināt vairāk par Varšavas vecpilsētu un tajā esošo Vecpilsētas Tirgus laukumu. „Vienmēr saku, ka iepazīšanos ar Varšavu vislabāk sākt no pilsētas sirds – vecpilsētas centrālā laukuma. Tirgus laukuma centrā stāv nāriņas Sirēnas skulptūra (poliski – Pomnik Sirenki), kas 1938.gadā kļuvusi par oficiālo pilsētas simbolu. Varšavas Tirgus laukums ir ierakstīts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Līdz pat XIX gadsimtam laukums bija Varšavas sabiedriskās dzīves centrs. Lielus, greznus un krāsainus namus šajā laukumā uzcēla pilsētas tirgotāji, un tā noteikti ir vieta, ko redzēt ikvienam,” stāsta Liene.

7


viesskolēni polijā Pēc ekskursijas pilsētas centrā viesskolēni apskatīja arī Karaļa pili, kas ir viens no apmeklētākajiem vēstures pieminekļiem Varšavā. Savukārt pēc tam devās uz Kopernika zinātnes centru – vienu no jaunākajiem izklaižu centriem Varšavā. Kopernika zinātnes centrs tika atklāts tikai pirms dažiem gadiem. Centra misija – veicināt apmeklētāju zinātkāri, palīdzēt labāk iepazīt pasauli. Šeit skolēniem bija iespēja veikt visdažādākos zinātniskos eksperimentus un saprast, kāpēc rodas viena vai cita dabas parādība. Tāpat viesskolēni varēja iepazīties ar simtiem atrakciju, piemēram, poēmu sacerēšanas aparātu, zemestrīces stimulatoru, viesuļvētru un lidojošo paklāju. Tālāk viesskolēni devās uz Krakovu, kas ir sena, skaista un vēsturiska pilsēta. Bijusī Polijas galvaspilsēta. Šeit ekskursanti pavadīja vairākas dienas. Kā teic Liene, Krakovas pilsētai ir vairāk kā 1000 gadu un ilgus gadus tā bija Polijas valsts galvaspilsēta, līdz ar to interesanta ir ne tikai pilsētas vēsture, bet arī arhitektūra. Šeit labi ir saglabājusies vecpilsēta un Polijas karaļu rezidence, ko viesskolēniem arī bija iespēja iepazīt. Polijas ekskursijas noslēgumā viesskolēni devās arī uz Veličkas sāls raktuvēm, kas arī ir viens no iespaidīgākajiem un interesantākajiem tūrisma objektiem Polijā. Liene ir pārliecināta – jauniešiem Polija viennozīmīgi paliks labā atmiņā kā ievērības cienīga Eiropas pērle.

8


afs lampā „AFS Latvija” šogad pirmo reizi piedalījās Sarunu festivālā „Lampa” Cēsīs, kur interesantiem piedāvāja atraktīvas spēles divu dienu garumā. Pirmajā dienā tika izspēlēta spēle „Vai citi ir vienlīdzīgāki par Tevi”, kur ar lomu spēles palīdzību tika pētīts, vai tiešām mums visiem ir vienlīdzīgas iespējas un kāda ir mūsu sabiedrība kopumā. Savukārt otrajā dienā tika izspēlēta spēle „Ja liekas, tad var sasisties”. Šīs spēles mērķis bija stereotipu atpazīšana un dažādu instrumentu iedošana, kā mainīt stereotipisko pieeju situācijām un cilvēkiem. Abas aktivitātes tika rīkotas sadarbībā ar Vācijas Federālo Ārlietu ministriju un biedrību „Avantis”. Spēļu laikā AFS brīvprātīgie dalījās ar metodēm, ko izmanto darbā ar skolēniem no citām valstīm un sarunās ar viņu viesģimenēm, kā arī jauniegūtām starpkultūru izglītības teorētiskajām un praktiskajām zināšanām. „AFS Latvija” attīstības koordinatore Maija Seniņa norāda, ka festivāla gaisotne atbilda AFS idejai par lielāku sapratni sabiedrībā un pasaulē. AFS ar simulācijas spēlēm viennozīmīgi bija pilnvērtīgs „Lampas” dalībnieks, mēģinot plašākai sabiedrībai interaktīvā veidā pastāstīt par AFS vērtībām. Maija Seniņa par dalību „Lampā”: „Regulāri sastopamies ar konfliktsituācijām un savstarpējiem apvainojumiem, kurus izpētot, atklājas, ka cilvēki ir pāragri izdarījuši kļūdainus un emocijās balstītus secinājumus. Cilvēka prāts ir būvēts tā, ka daudzas lietas tiek darītas un pieņemtas automātiski, ātri un bez iedziļināšanās. Tas netiek darīts ar ļaunu nodomu, tikai balstoties uz savu līdzšinējo pieredzi, zināšanām, arī aizspriedumiem un stereotipiem. Ar simulācijas spēlēm festivālā mēģinājām paust to, ka esam dažādi, ar dažādiem pasaules uzskatiem un redzējumu, un visi esam tā vērti būt uzklausītiem un saprastiem. Tāpat mēģinājām katram dalībniekam iedot dažādus instrumentus, kā pašiem sev padarīt pasauli plašāku, mēģinot pārvarēt stereotipizēšanu uzvedībā un cilvēkos. Ceram, ka spēļu dalībniekiem vērtīgās atziņas noderēs ikdienā.”

9

Tas, kurš nesaprot kāpēc tu klusē, diez vai sapratīs tavus vārdus…


brīvprātīgo aktivitātes Sākoties vasaras siltajam laikam, regulāri notikušas vairākas brīvprātīgo aktivitātes ar mērķi kopīgi kvalitatīvi pavadīt laiku un saliedēties. Eiropas brīvprātīgā no Ungārijas Boglarka Kovacs (Bogi), kura Latvijā ieradusies programmas „Erasmus+” ietvaros, ir viena no iniciatorēm kopīgām aktivitātēm, lai saliedētu ne tikai „AFS Latvija” brīvprātīgos, bet arī viesskolēnus. Pārgājiens Saulkrastos Ņemot vērā veiksmīgo pieredzi rudenī, kad AFS brīvprātīgie kopā ar viesskolēniem devās pārgājienā gar jūru, arī maijā tika organizēts kopējs pārgājiens Saulkrastos. Kā stāsta Bogi, pārgājiena laikā ikvienam bija iespēja izbaudīt kā lielisko laiku, tā arī baudīt brīnišķīgos krasta skatus un noķert pirmo iedegumu pavasara saulē. Pēc nelielā pārgājiena sekoja arī kopējs pikniks, kura laikā brīvprātīgie un viesskolēni dalījās savā AFS pieredzē. „Bija ļoti interesanti dzirdēt AFS stāstus dažādās valstīs – katram šī pieredze ir atšķirīga, līdz ar to kopējas tikšanās un pieredzes apmaiņa ir ļoti vērtīga,” norāda Bogi.

Pikniks Lucavsalā Beidzoties skolas aktīvajam mācību posmam, vasaras sākumu brīvprātīgie kopā ar viesskolēniem atzīmēja piknikā Lucavsalā. Piknikā brīvprātīgie atpūtās, spēlēja volejbolu un dažādas saliedēšanās spēles, daži pat atklāja peldēšanās sezonu.

10

Īsts draugs ir kā gribasspēks, grūti iegūstams un ikvienam nepieciešams.


brÄŤvprÄ tÄŤgo aktivitÄ tes Free Hug diena BrÄŤvprÄ tÄŤgie ĹĄogad uzsÄ kuĹĄi veiksmÄŤgu un radoĹĄu aktivitÄ ti daĹžÄ dÄ s Latvijas pilsÄ“tÄ s – Free Hug jeb bezmaksas apskÄ vienu dienu. KÄ stÄ sta ĹĄÄŤs dienas idejas autore Bogi, UngÄ rijÄ ĹĄÄ da prakse tiek bieĹži pielietota tieĹĄi AFS kontekstÄ . „No savas puses noteikti varu teikt, ka ĹĄÄ da bezmaksas apskÄ vienu diena ir lieliska un saliedÄ“joĹĄa aktivitÄ te kÄ brÄŤvprÄ tÄŤgajiem tÄ uz ielas nejauĹĄi satiktiem cilvÄ“kiem. NovÄ“rojÄ m, ka uz ielas satiktie un apskautie cilvÄ“ki tik tieĹĄÄ m kğōst priecÄŤgÄ ki, kas nozÄŤmÄ“, ka tieĹĄi mĹŤsu negaidÄŤtie apskÄ vieni devuĹĄi enerÄŁiju atlikuĹĄajai dienai. DomÄ ju, ka katram mums ikdienÄ nepiecieĹĄams cieĹĄs apskÄ viensđ&#x;˜Š,â€? domÄ s dalÄ s Bogi.

StarpkultĹŤru vakari MÄ cÄŤbu gada ietvaros regulÄ ri notika arÄŤ brÄŤvprÄ tÄŤgo organizÄ“tie starpkultĹŤru vakari, kuros viesskolÄ“ni kopÄ ar brÄŤvprÄ tÄŤgajiem iepazÄŤstinÄ ja cits citu ar daĹžÄ du valstu kultĹŤrÄ m un tradÄŤcijÄ m. StarpkultĹŤru vakaros piedalÄŤjÄ s arÄŤ viesÄŁimenes. ViesskolÄ“ni sagatavotÄ s prezentÄ cijas sniedza visaptveroĹĄu priekĹĄstatu par pasaules kultĹŤru tikai no dzirdÄ“tÄ vien.

11


MANA LATVIJA (MANĀ) PASAULĒ Jau sākot no septembra „AFS Latvija” sāks svinēt Latvijas simtgadi ar projektu AFS Starpkultūru spēles „Mana Latvija (manā) pasaulē”. Tas būs semināru cikls visos Latvijas reģionos un rezultēsies ar gala pasākumu „Gaismas pilī” 10.novembrī. Projekta AFS Starpkultūru spēles „Mana Latvija (manā) pasaulē” mērķis ir ar semināru ciklu, kura ietvaros tiks spēlētas simulāciju spēles, visos Latvijas reģionos aicināt jauniešus apzināt, kas ir kultūra, kā tā veidojas, kas ir tās pamatā. Ar spēles elementiem veicināt sevis kā Latvijas kultūras sastāvdaļas apzināšanos un izprast, kā tas ietekmē personības veidošanos un priekšstatus par pasauli. Parādīt, ka citas pasaules kultūras nes vērtībām bagātu vēstījumu un ka, izzinot un akceptējot atšķirīgo, mēs varam veidot mierpilnāku, taisnīgāku un draudzīgāku pasauli. Pastarpināts projekta mērķis ir iepazīstināt dalībniekus, skolotājus un jaunatnes darbiniekus ar neformālajām izglītības metodēm, un to iedarbību uz jauniešiem, un resursiem, kur tās smelties. Katra semināra laikā tiks izspēlēts 5 etapu simulāciju cikls, kura beigās tiks sagatavots Latvijas 100gades kultūras aisbergs jauniešu skatījumā.

Semināri notiks jauniešu centros Latvijas reģionos: O O O O O

Valmieras jaunatnes centrā “Vinda”, 8. septembrī, Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs, 22.septembrī, Ventspils Jauniešu mājā, 13.oktobrī, Liepājas Jauniešu mājā, 20.oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, 10 novembrī.

Piedalīties aicināts ikviens, dalība pasākumā bez maksas.

Nav svarīgi, kas un kur, bet ar ko. Lieliski var būt arī pašam kopā ar sevi. Tomēr visbiežāk jau gribas priekā dalīties.

12


KĻŪSTI PAR VIESĢIMENI Jau augustā Latvijā ieradīsies AFS viesskolēni no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadītu šeit 2018./2019. mācību gadu, iepazītu Latvijas kultūru, apgūtu valodu un tradīcijas. Daļai skolēnu viesģimenes jau ir atrastas, taču vairāki skolēni no Taizemes, Beļģijas, Vācijas, Japānas un Itālijas joprojām gaida atsaucīgas ģimenes kā Rīgā, tā reģionos. Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei. Mācību apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu viesskolēnu mērķis ir adaptēties jaunā vidē, iepazīt jaunu kultūru un tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai to īstenotu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un mācās vietējās skolās. Vairāku gadu pieredze pasaulē liecina, ka vairums viesģimeņu ar uzņemtajiem viesskolēniem vēl pēc programmas beigām uztur ciešas un draudzīgas attiecības un viesojās cits pie cita. Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespēja parādīt Latviju, tās kultūru un tradīcijas, citiem pasaules iedzīvotājiem. Viesģimenes ieguvumi: O Uzlabojas attiecības ģimenē; O Uzlabojas strīdu risināšanas māka, kas ļauj labāk iepazīt sevi; O Uzlabojas prasme komunicēt ar dažāda vecuma bērniem; O Tiek praktizētas svešvalodu zināšanas; O Sniegta iespēja saviem bērniem iepazīst citu kultūru un paplašināt redzesloku, atrodoties savās mājās; O Izveidoti kontakti ar cilvēkiem dažādās pasaules valstīs; O Iespēja iemācīties darīt ko jaunu; O Kopā ar viesskolēnu ģimene vairāk laiku pavada kopā, dodas atpūsties dažādos atpūtas un izklaides braucienos pa Latviju; O Iespēja izdarīt labu darbu kādam bērnam, ļaujot justies kā mājās un palīdzot iepazīt svešu valsti; O Iespēja paskatīties uz sevi no malas, uzzinot daudz jaunu arī par savu ģimeni. Vairāk: https://afs.lv/viesskoleni2018/.

13

Ikdiena ir normāla arī tad, ja vienmēr neesam perfekti.


aktuāli Kļūsti par kontaktpersonu Ierodoties jaunajiem AFS viesskolēniem no dažādām pasaules valstīm, „AFS Latvija” meklē ne tikai viesģimenes, bet arī kontaktpersonas katram no viesskolēniem. Pieteikties par kontaktpersonu var ikviens brīvprātīgais, kurš labprāt iesaistās AFS aktivitātēs. Pagaidām tiek meklētas vēl 13 kontaktpersonas. Pieteikties iespējams pie „AFS Latvija” attīstības koordinatores Maijas Seniņas: maija.senina@afs.org

Ja arī Tu vēlies iesaistīties Newsletter “AFS Jaunumi“ tapšanā, raksti uz zane.ievina@afs.org.

14

AFS JAUNUMI #2 2018  

Lasi vairāk par zīmīgākajiem "AFS Latvija" otrā ceturkšņa notikumiem.

AFS JAUNUMI #2 2018  

Lasi vairāk par zīmīgākajiem "AFS Latvija" otrā ceturkšņa notikumiem.

Advertisement