Page 1

Història d’Espanya i Catalunya

Tema Els orígens del catalanisme polític Segle XIX

El catalanisme polític Segle XX

1833

1923 Es desvetlla una consciència nacional

La Renaixença (Romanticisme) Arrels del passat nacional Folklore, llengua

Oda a la Pàtria de Carles Aribau

Les principals idees les trobem a la seva obra: “Lo catalanisme”

*Al 1879 fundà el primer diari en català: Diari Català *Al 1880 convoca el primer

Congrés Catalanista

El 1882 crearà el Centre Català Primera entitat política catalanista

-En el moment de més poder de la Lliga Regionalista s’aconsegueix autonomia administrativa amb la

Mancomunitat (1914-1925) -Campanya per l’autonomia de Cambó (1918)

creació d’una comissió defensora de la llengua catalana, la creació d’una acadèmia de la llengua catalana i la creació d’una comissió de defensa del dret civil català, amenaçat per l’uniformisme del govern central.

1885 El Memorial de Greuges

El catalanisme conservador

Valentí Almirall hi estableix les bases ideològiques del catalanisme Associant federalisme i catalanisme No separatista sinó més aviat regionalista, defensor del particularisme de Catalunya (elements diferenciadors de la resta d’Espanya) com a base del catalanisme

-Primera actuació conjunta de la burgesia catalana en el marc d’una política catalanista -Defensa del sistema administratiu català, contra la uniformització espanyola -Defensa del Dret Civil català -Demanda de proteccionisme -Defensa de la llengua catalana

Església catalanista Josep Torres i Bages Amb la seva obra: “La Tradició Catalana” (1892) (Vigatanisme) I el diari: La Veu de Montserrat

La Lliga de Catalunya, conservadora, adreçarà a la reina Maria Cristina el De la mà de la Lliga de Catalunya es crea una agrupació catalanista que coordinés tots els grups catalanistes comarcals

UNIÓ CATALANISTA (1891)

1892 Les Bases de Manresa En la redacció hi tindrà un paper important Enric Prat de la Riba

Missatge a la Regent, 1888

Abolició de la Mancomunitat Eliminació de símbols nacionalistes - Bandera - Enderrocament de les columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc - Prohibició del català en actes oficials, retolació vial i administració - Substitució de noms de carrers (de personalitats catalanes a espanyolistes) Decret reial contra el separatisme

La Mancomunitat Institucions

L’obra

-Presidència -Govern -Assemblea General

Construcció d’infraestructures (Xarxa viària, telefonia..)

Normalització lingüística (català, Institut Estudis catalans) Biblioteca Nacional de Catalunya Servei de Conservació i Catalogació de Monuments Inversió en investigació Escola d’Estiu per a mestres, Escola Industrial, infermeres, Bells Oficis, Biblioteconomia Modernització i dignificació de l’escola Assistència social (Casa de la maternitat...) També hi havia un catalanisme d’esquerres

Una escissió del Centre Català dóna lloc a la Lliga de Catalunya (Àngel Guimerà, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Prat de laRiba… )

El catalanisme d’esquerres a principis del segle XX

Enunciats conservadors amb referències medievals. Defensa la sobirania de la nació catalana Oficialitat del català, ensenyament en català i el dret civil. Exèrcit de voluntaris

1931

Persecució del catalanisme

Els fets del catalanisme: -1905 Victòria electoral de la Lliga, Assalt al Cu-cut. -1906 llei de jurisdiccions, -1907 Solidaritat Catalana (Programa del Tívoli) Victòria electoral

Modernisme, nacionalisme cultural

Federalisme Valentí Almirall

1901 Lliga Regionalista (burgesia industrial) Enric Prat de la Riba, “El nacionalisme català”

(1833, identifica poble, llengua i pàtria)

Teatre, cant coral, premsa

Dictadura Primo de Rivera

Hegemonia conservadora (1901-1923)

Jocs florals, 1859

La Cultura popular

Armand Figuera

Centre Nacionalista Republicà (1906) Jaume Carner CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria) Unió Federal Nacionalista Republicana (1910) (intenten la unió amb els lerrouxistes (Pacte de Sant Gervasi, 1914, fracàs)

-la legislació antiga havia d'ésser mantinguda -La llengua catalana única oficial -A Catalunya només els catalans podien exercir càrrecs públics -La divisió territorial era basada en la comarca natural -Catalunya havia d'ésser l'única sobirana del seu govern interior(Legislació, impostos, moneda) -Sufragi de tots els caps de casa agrupats en classes gremials

Partit Republicà Català (1917) Francesc Layret, Marcel·lí Domingo I Lluís Companys Acció catalana (1922) Manel Carrasco i Formiguera 1922 Creació d’Estat Català (Francesc Macià)

En conjunt, les Bases eren inspirades vagament en la fórmula federalista, amb importants concessions al vell règim de Catalunya, que preconitzaven, en realitat, un regionalisme tradicionalista i corporatiu. 1899- Tancament de Caixes

“conspiració de Prats de Molló” 1926 (Intent d’invasió d’Espanya)

Catalanisme polític 1833-1931  

Història del catalanisme polític. Orígens i consolidació del catalanisme polític

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you