__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2021 nr 2

villa västerb ot

special special special ten

Sexspalten

Sexifiera ditt sovrum Reportage

4-åring vann tapettävling Guiden tipsar

Trender till uteplatsen

M V K 5 3 Å P S IV R T MARC

1


B VI KAN VÄRME, KYLA OCH VENTILATION Oavsett om solen gassar utomhus eller om det är långt under nollstrecket, så är ett behagligt inomhusklimat viktigt för vårt välmående. Norrlandsexperten hjälper dig med service, underhåll och rådgivning av värme, kyla och ventilation i hemmet. Allt för det perfekta inomhusklimatet.

0

!"#$

so

VARFÖR KÖPA VÄRMEPUMP?

01.

Värmepumpar kan både värma upp och kyla ned ditt hus eller villa. Under kalla årstider håller den din bostad varm och skön, och under sommaren har den förmågan att sänka temperaturen inomhus. En mycket flexibel lösning för alla villaägare.

02.

Det finns många fördelar med moderna värmepumpar. Värmepumpens förmåga att utvinna både värme och kyla från solenergin som tas upp från luften eller marken är effektiv och lönsam på alla sätt.

070-200 07 04 www.norrlandsexperten.com

03.

En värmepump har förmåga att generera 2 – 4 gånger mer energi än vad den förbrukar. Det innebär at du får ut ca 2-4 kWh värme för varje kWh som den förbrukar! För dig betyder detta givetvis att du får en betydligt lägre energiförbrukning som sparar dig pengar och är schysst mot miljön.

:;<>?@A DEFGGFH _`abcdf ydzzd E^MJTW @^R^ ?@:;

KRR^DE HS

_` yd E

 KH d

V U N V

W

2


BÄST I SOMMAR! 012340 64224789 sommardäcktest 2019!

0123 40 64224789 BÄST I SOMMAR!

BÄSTIISOMMAR! SOMMAR! BÄST

!"#$%&'')*"&+,$-'./)0"$##-11)*0345#$"#$6789

#$%&'')*"&+,$-'./)0"$##-11)*0345#$"#$6789

NOKIAN HAKKA BLUE 2

0123 40 64224789 0123 40 64224789 ! "# $ % & '') * "& +, $ !"#$%&'')*"&+,$-'./ -'./) )0"$ 0"$# ## #-11) -11)* *03 034 45 5# #$ $"# "#$ $678 6789 9 Testvinnare

195/65 -15...........1.350:-

i Aftonbladets sommardäcktest 2019! Testvinnare

205/55 -16 ..........1.450:-

!"#$%&'')*"&+,$-'./)0"$##-11)*0345#$"#$6789205/60 -16..........1.750:-

i Aftonbladets

ommardäcktest 2019!

225/50 -17 ......... 2.195:-

Testvinnare iTestvinnare Aftonbladets Testvinnare i Aftonbladets sommardäcktest NOKIAN 2019! HAKKA BLUE 2 i Aftonbladets

sommardäcktest 2019! sommardäcktest 2019! NOKIAN HAKKA BLUE

2 195/65 -15...........1.350:-

195/65 -15...........1.350:-

205/55 -16 ..........1.450:-

205/55 -16 ..........1.450:-

205/60 -16..........1.750:-

205/60 -16..........1.750:-

.. 2.195:225/50 -17 ....... BLUE 2 225/50 NOKIAN -17 .........HAKKA 2.195:NOKIAN HAKKA BLUE 2 NOKIAN HAKKA BLUE 2 195/65 -15...........1.350:Inkl. montering, balansering Inkl. montering, balansering

Inkl. montering, balansering YOKOHAMA AE50 YOKOHAMA AE50

NOKIAN

195/65 -15........ 1.195:-

NOKIAN SX2

195/65 -15.....

:;<>?@ ABC-16...... 1.295:205/55 205/55 -16 .... CSP 13 M. 1.150:DEFGGFH GIJ IH J KLKE MN OQ FH R SLT U QH SOVWKOQ FH KE KH 205/60 -16...... 1.495:205/60 -16R ....H 1.495:1.350:_`a225/50 bcdffg hcija kblmacncoqarqlldllstcl atr rjadtuviqu -17 ...... 1.995:225/50 -17 .... 1.995:1.995:x 15 ........... 1 ydzzdjojcbsdjatuvoajwlta6,5 aqo qus jlqaxc 1.195:1.095:E^MJ1.195:TWF\ \W^\M^\XJ FE B MF\^R WE T L ^QY 1.195:1.095:6,5 x 16 ...........1 1.095:1.295:1.150: @^R ^\U SOVJ IH LE FGGY R ^E ^E J ^H H F\GR ^\T \LMNOQFH

1.295:1.150:1.295:1.150:1.495:1.350:7 x 1.350:17 ..............1 ?1.495:@Y 1.495:1.350:1.995:1.995:-

195/65 -15........ 1.195:-

205/55 -16 ...... 1.295:-

195/65 -15........1.095:205/55 -16 ......

205/60 -16...... 205/60 -16...... YOKOHAMA AE50 NOKIAN 225/50 -17 ...... 225/50 -17 ...... SX2 YOKOHAMA AE50 NOKIAN SX2 YOKOHAMA AE50 NOKIAN SX2 195/65 -15balansering ........ 195/65 -15........ Inkl. montering, balansering Inkl. Inkl. montering Inkl. montering, montering, balansering

195/65 -15........ 195/65 -15...........1.350:195/65 -15........ 195/65 -15........... 1.350:205/55 -16 ...... 205/55 -16 .......... 1.450:205/55 -16 ...... 205/55 -16 ..........1.450:205/55 -16 ...... 205/55 -16 .......... 205/60 -16...... 205/60 -16.....1.450:.....1.750:205/60 -16...... 205/60 -16..........1.750:205/60 -16...... 205/60 -16.. ....... .1.750:-17 ...... .. 2.195:225/50 -17 ....... CSP 13 M.GUN 225/50 225/50 -17 ...... 1.995:225/50 -17 ......... 2.195:CSP 13 M.GUN 225/50 -17 ...... 1.995:225/50 -17 ......... 2.195:-

195/65 -15........ 195/65 -15........ 205/55 -16 ...... 205/55 -16 ...... 205/55 -16 ...... 205/60 -16...... 205/60 -16...... 205/60 -16...... 225/50 -17 ...... 225/50 -17 ...... 1.995:225/50 -17 ...... 1.995:-

@ABC ABC FH:;<>?@ GIJ IHJKLKE MN OQ FHRSLTUMN QHOQ SOVWKOQ FH KESOVWKOQ RKHHQXEHYZHFH NE\T \LF\KE \H F SH 8 C x 18 ..............1 R^ NBHMF\T ^WFH SEBMF\T S FE\H HFSRRTInkl. \ AC DE FGGFH GIJ IHmontering, JKLKE FH RSLT UQH KE RKHHKR QXEF] HY^QH ZH ES\ R \T\LF\KE F]^QH Inkl. balansering Inkl.fdsg montering, balansering montering, balansering ffg hcija k b l m a cn coqa r ql l dl l s tcl a tr r ja dtuviqus jl vwr r ja n xcl Inkl. montering, balansering Inkl. montering, Inkl. montering, balansering _`abcdffg hcija kblmbalansering acncoqa ql ldl lsqa tcl atrfdr rjadcb dtuviqus jlvwr rjabalansering nxclfdsg 6,5 xr 15 ........... 1.095:djojcb sdja jwl ta aqo qus jl xcl ja dl  b r qja jcdcn co Inkl. tuvoa montering, Inkl. montering, balansering Inkl. montering, balansering x 15 ........... 1.095:ydzzdjojcbsdja tuvoa jwl ta6,5 aqo qus jlqaxcl fdrdcbjadlbrqjajcdcnco Inkl. montering, b TWF\ \W^\M^\XJ FEBMF\^R WE6,5 TL ^QY x 16 ...........1.295:^R^\U SOVJTWF\ \W^\M^\XJ IH LE FGGY R ^E ^E J ^H H F\GR ^\T \LMN OQ FH

E ^Y E:;<>?@ ^MJ FE B MF\^R WE T L ^QY x 16 ...........1.295:AB CC SOVJIHLEFGGY 7 R 17^E 1.595:@:;<>?@ Y

@FGGFH ^R ^\U ^E J^HH6,5 F\GR ^\T

E\LF\KE ^Y F]^QHBMF\T\HF CSP 13 :;<>?@ DE GIJ IHJKLKEMNOQFH RxSLT UQH.............. SOVWKOQ FH KE\LMN RM.GUN KHHQXEHOQ YZHFH NE\T AB CAB

7r xdtuviqus 17 .............. CSP 13 M.GUN  ? @YSEGIJ DE FGGFH IHJHkKLKE MN FH SLT UQH FH KE RXE KHHHYQZH XE HEYvwr ZH\LF\KE E1.595:\T ^QHBMF\T 8r xQH 1.995:__`a bbcdffg bbMN llmmRaaT\ cn coqa ql ll18 dl ll.............. ssSOVWKOQ tcl aatr ja jl rrNja nn\LF\KE xcl fdsg HS\ R ^WFH SH S FE SR ARSLT C DE FGGFH GIJ IHBhcija JKLKE OQ FHOQ URC SOVWKOQ FH KE R KH H Q N \T F] ^QHF] BMF\T \HF \HF `a cdffg hcija k cn coqa r ql dl tcl tr r ja dtuviqus jl vwr ja xcl fdsg 6,5 xdtuviqus 15 ........... 1.095:sdja tuvoa jwl ta  qo qus jl qa xcl fdr dcb ja dl  b r qja jcdcn co _`aKR bydzzdjojcb cdffg hcija k b l m a cn coqa r ql l dl l s tcl a tr r ja jl vwr r ja n xcl fdsg 8qus x balansering 18 .............. 1.995:^HTWF\ \W^\M^\XJ S\ R ^WFH SH SE Bjwl S FE HInkl. SR RT\ A C C ydzzdjojcb sdja tuvoa jwl ta a  qo jl qa xcl fdr dcb ja dl  b r qja jcdcn co montering, EER^MJ FE B MF\^R WE T L ^QY 6,5 x 15 ........... 1.095:ydzzdjojcb sdja tuvoa ta a qo qus jl qa xcl fdr dcb ja dl  b r qja jcdcn co 6,5 x 16 ...........1.295:Hos oss kan du ^MJ T WF\ \W^\M^\XJ FE B MF\^R WE T L ^QY

@ ^R ^\U SOVJ IH LE FGGY R ^E ^E J ^H H F\GR ^\T \LMN OQ FH

E ^Y E^MJ TWF\ \W^\M^\XJ BMF\^R WE6,5 x x1617 ........... 1.295:Inkl. montering, @ ^R ^\U SOVJ IH LEFE FGGY R^E ^E JTL ^QY ^HH7F\GR ^\T \LMN OQ FH

E^Y balansering .............. 1.595:  ? @ Y @

^R ^\U SOVJ IH LE FGGY R ^E ^E J ^H H F\GR ^\T \LMN OQ FH

E ^Y  ?@Y 7x8 17x.............. 1.595:KR ?R@^Y 1.995:HS\ R ^WFHSH SEBS FEHdu SRRT\ AC C18 .............. delbetala dina däck Hos oss kan KR R ^  H S\ R ^WFH SH SE B S FE H SR R T \ A C C 8 C x 18 ..............1.995:KRR^HS\ R^WFHSHSEBS FEHSRRT\AC Inkl. montering, balansering Ring eller maila info@nymansdack.se för pris! delbetala dina däck Inkl. montering, balansering Hos oss kan du

delbetala dina Hos ossDU kan du däck VI FINNS DÄR ÄR! Hos oss kan du delbetala6 |dina däck Umeå: Kabelvvägen 090-77 24 24 delbetala dina däck VI FINNS DU ÄR! Nordmaling: RödviksvDÄR 90 | 0930-311 25 VI FINNS DÄR DU ÄR! Kabelvvägen 090-77 24 24 VI Umeå: FINNS DÄR ÄR!6 | 60 Vindeln: Lidvägen 13 | DU 0933-106 Umeå: Kabelvvägen 6 | 090-77 24 24 Umeå: KabelvvägenRödviksv 6 | 090-7790 24 24 Nordmaling: | 0930-311 25 WWW.NYMANSDACK.SE Nordmaling: Rödviksv 90 | 0930-311 25 Nordmaling: Rödviksv 90 | 0930-311 25 Vindeln:Lidvägen Lidvägen | 0933-106 60 Vindeln: 13 | 13 0933-106 60 Vindeln: Lidvägen 13 | 0933-106 60

WWW.NYMANSDACK.SE WWW.NYMANSDACK.SE WWW.NYMANSDACK.SE

Ring eller maila info@nymansdac

VI FINNS DÄR DU ÄR! Ring eller maila info@nymansdack.se för pris! Ring eller maila info@nymansdack.se för pris! Umeå: Kabelvvägen 6 | 090-77 24 24 Nordmaling: Rödviksv 90 | 0930-311 Vindeln: Lidvägen 13 | 0933-106 60 WWW.NYMANSDACK.SE 3


INNEHÅLL 8

12

Reportage Mikaelssons design

16

Reportage Himme Reportage Anja vågade satsa på sin dröm och startade Himme.

20

Reportage Plantera jordubbar

23

Reportage Vinnare av tapettävling

32

Krönika Ny i Umeå

35

Reportage Möt Ellinor Springstrike

38

Sport Golf i Västerbotten

41

16

Profil Möt Marc ”UÅ” Strömberg

Reportage Ellinor Springstrike är en stor country artist.

Reportageserie Bröllopsparet

44

Nöje Möt Emil Nyström

50

Reportage Lilla Frukostakrivet

52

Sexspalten Sexifiera ditt hem

56

Recept Värmande drink

60

Korsord Vinn två trisslotter

35 44 Nöje Från fotograf till miniatyrmålare med Emil Nyström.

Ny outfit April bjuder på riktigt ”april-väder” när jag skriver det här. Äntligen hade uteplatsen tinat fram, gympadojorna var på och jag var redo för att möta vårsolen. Men det kommer ju alltid bakslag, det borde man ha lärt sig efter 30 år i norra Sverige. Skillnaden nu är att jag och min familj möter takdropp och vårsol med en ny familjemedlem. En till tjej i gänget, valpen Elsa. Hon är en cool, lugn och supergullig king charles cavalier spaniel. Det är något särskilt med valpar och små barn. Det låter klyschigt men man ser världen med nya ögon. För barn och små djur är allt nytt, spännande och outforskat. Åter till vår fantastiska tidning – vi har blivit med en ny look! Umeåguiden har funnits i 19 år och har sett likadan ut i elva, så det var på tiden. Med en ny ”outfit” inför våren hoppas vi att du som läser ska gilla det lika mycket som vi på redaktionen gör. Numret är en villa-special med fokus på hemmet – missa inte när jag snackar inredning och konst med månadens profil Marc Strömberg. Han bor i en liten etta och har spenderat hela ”pandemiåret” i princip enkom på 35 kvadratmeter. Redaktionen tipsar också om hur du kan bygga din egen hundkoja med enkla medel och så träffar vi de ambitiösa tjejerna bakom Instagramkontot @lillafrukostarkivet. De sätter guldkant på vardagen med härliga bowls, avokadomackor och smoothies som får en att skämmas över den torra mackan med en trist ostskiva som rivstartar mina dagar. Tack för att just DU läser! Amanda Darehed, redaktör

Gänget bakom Umeåguiden AMANDA

ROBIN

FILIPPA

LENA LEE

ULF

JIM

MAGNUS

Redaktör amanda@umeaguiden.se

Produktionschef robin@chillimedia.se

Reporter filippa@chillimedia.se

Fotograf lena@umeaguiden.se

Säljare ulf@chillimedia.se

Säljare jim@chillimedia.se

Säljare magnus@chillimedia.se

Ansv. utgivare: Thomas Wännman Telefon, kontor: 090-349 30 40

E-post: info@umeaguiden.nu Web: www.umeaguiden.se

Upplaga: cirka 45.000 ex. Umeåguiden: Brogatan 5, 903 25 Umeå

Umeåguiden tar inget ansvar för insänt material, varken form eller innehåll. Insänt material lagras och tillgängliggörs i digitala arkiv. Den som skickar in material medger till digital lagring och publicering.

4

Klimatkompenserad Gruppförsändelse

DEN HÄR TRYCKSAKEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD HELA VÄGEN FRÅN TRYCK TILL DISTRIBUTION AV SVENSK DIREKTREKLAM.


Fantastiskt. Ett gott vatten direkt ur kranen. Visste du att det inte kommer något nytt vatten till vår planet och att bara 0,3 procent av jordens vatten är drickbart? Det ska vi vara rädda om! Tillsammans med dig tar vi hand om ditt och framtidens vatten. Tack på förhand. Vakin sköter vatten och avlopp, tar hand om hushållens avfall och driver återvinningscentralerna på uppdrag av våra ägar kommuner. Läs mer på vakin.se

0 års Vid 202 nvatten a r K i l a fin vatten regions s å e m n fick U tävlinge nandet m ä n m o heders ön fyllig k s d e ten m änsla”. k ”Ett vat n u m a en br het och ett sånt a h t t a Tänk kran! n i s i n e t vat

vakin.se Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.

5


VILLA VÄSTERBOTTEN BLIR ETT MED UMEÅGUIDEN

Tidningen Villa Västerbotten fyller jämnt. I hela 30 år har tidningen funnits och det vill vi på Umeåguiden såklart uppmärksamma. Sedan tre år tillbaka har Villa Västerbotten varit en del av Umeåguiden och kommit ut två gånger per år till er läsare i vårat län. Vi kände att det nu var dags att integrera varumärket ”Villa” i Umeåguiden och tog därför beslutet att det nu är en och samma tidning.

Amelie fick fria händer men ledorden var att vi ville ha en tidning som känns lyxig, modern och lekfull. Hon började med att fundera kring färgerna och landade i blå, beige och grön – tre färger som ska spegla vårt älskade Umeå. – Blå från närheten till älv och hav, grönt och beigt för att symbolisera våra björkar, berättar Amelie. Villa Västerbotten kommer alltså inte att försvinna, vi flyttar bara in i tidningen Umeåguiden. Tidigare har man hittat Villa på baksidan av Umeåguiden men nu kommer hela tidningen integreras av temat hem och bostad. Villa-specialen kommer fortfarande att komma ut två gånger per år. – Det känns helt rätt i tiden. Hemmet och inredning i allmänhet tar större plats i vårt samhälle och i och med pandemin har våra hem fått en ännu mer betydande roll, säger redaktör Amanda Darehed. Vi säger grattis till Villa Västerbotten 30 år och grattis till oss som får fortsätta underhålla er läsare. Hoppas ni ska gilla vår nya layout, men framförallt den nya kombon av Villa och Guiden i ett. ■

30 ÅR

I januari i år träffades alla på redaktionen för att diskutera Umeåguidens framtid. Vi var alla eniga om att den behövde få sig ett ”ansiktslyft”. Tidningen har faktiskt sett likadan ut i elva år, så det var på tiden. Ni vet ju redan att den kommer ut sex gånger per år och att vi når ut till väldigt många personer och vi vill såklart hela tiden förbättra både innehåll och upplägg. Vi valde därför att ta in en duktig grafiker, Amelie Näslund, för att förverkliga våra idéer kring tidningens framtid och ”look”.

Händer i vindeln

Tävla & vinn mat! Var med i ICA Supermarket Vindelns tävling där du kan vinna presentkort på mat. Det enda du behöver göra är att ringa in rätt svar på nedanstående fråga och lämna in ditt svar på ICA Supermarket i Vindeln, så är du med i utlottningen av presentkorten. Ditt svar skall vara inlämnat senast den 18 juni 2021. Vinnarna kontaktas personligen och annonseras på ICA. 1:a pris: Presentkort, värde 1 000:2:a pris: Presentkort, värde 500:3:a pris: Presentkort, värde 500:Hur mycket potatis äter svenskar under midsommar? 1. ca 2400 ton

X. ca 1200 ton

2. ca 5000 ton

Var byggs det nya hyreshuset i Vindeln Namn.............................................................................. Brånet X. Centrum 2. Renforsen Telefon............................................................................

Måndag-Lördag 8-21 söndag 10-21

ävlingen är ett amarbete mellan

6

Vindeln

Måndag-Lördag 8-21 Söndag 10-21


Välko mmen till

VINDELN

VINDELNS VINDELNS VINDELNS

VETERINÄR VETERINÄR VETERINÄR

0933---795 795100 100 0933 0933 795 100 Akut Akut 073 073 -- 077 077 71 71 93 93

Privat Privatklinik klinikför förhundar hundar,katter katteroch ochandra andrasmådjur smådjur.och Privat klinik för hundar katter och andra smådjur och Vi utför utför allmänna allmänna och och akuta akuta behandlingar. behandlingar. utför allmänna och akuta behandlingar. Öppettider Öppettider Öppettider Öppettider Må, Ti, To & Fre Må,Tis,To,Fre 8.30-12.30++14.00-17.00 14.00-17.00 Må,Tis,To,Fre ; ;8.30-12.30 8.30-12.30 + 14.00-17.00. Må,Tis,To,Fre ; 8.30-12.30 + 14.00-17.00 Ons17.00-20.00 17.00-20.00 Ons 17.00-20.00 Ons Onsvecka 17.00-20.00 Stängdvecka ochvecka vecka1.1. Stängd 5252och Stängd vecka 52 och vecka 1.

SKOLGRÄND7• 7•VINDELN VINDELN•••WWW.VINDELVET.SE WWW.VINDELVET.SE SKOLGRÄND SKOLGRÄND 7• VINDELN WWW.VINDELVET.SE

Bygg & Murartjänst AB VINDELN Kontakta oss! Inget jobb är för litet eller för stort, vi löser det mesta! bo@byggochmurartjanst.se • 0933-619 00 www.byggochmurartjanst.se

K HEDMAN´S MASKINTJÄNST Tel: 0933-611 79, 010-25 72 651 Vindeln

www.hedmansmaskin.se

MED HJÄRTAT I HÄNDELSENS CENTRUM

√ Bilglas √ Bilservice √ Däck

Vi gör vårt bästa för att du ska få en lyckad vistelse oavsett om du är hos oss för att konferera eller för att koppla av med familj och vänner. www.vindelngallerian.se | Boka på tfn +46 (0)933-200 25

Behöver ni laga eller serva bilen? Tveka inte att kontakta vår godkända bilverkstad.

JOBBA SMARTARE MED HUSQVARNA AUTOMOWER®

Välkommen! www.centrumrep.se 0933-105 29 | info@centrumrep.se Västervägen 8, 922 31, Vindeln

Robotgräsklippare inkl. installation. PL Småmaskinservice AB Vindeln • 070-649 36 27 7


REPORTAGE

8


REPORTAGE

”KICKEN ATT GÖRA MIG AV MED SAKER ÄR STÖRRE ÄN ATT SPARA PÅ DEM” TEXT AMANDA DAREHED BILD PRIVAT

Umeåillustratören Marc ”UÅ” Strömberg bor i en etta på 35 kvadrat i Stockholm sedan två år tillbaka. Väggarna och möblerna är vita men lägenheten är allt annat än färglös. Väggarna pryds av konst och skivor. Hyllorna är fullproppade av olika spännande läsksorter och en och annan actionfigur. – I min förra lägenhet i Umeå ville jag att det skulle se ut som i ”Downton Abbey”. Jag hade medaljongtapeter och mörkt trä. Nu ville jag att allt skulle vara vitt eftersom allt annat skulle vara i färg. Marc trivs i den lilla ettan och det senaste året har nästan all tid spenderats på de knappa 35 kvadratmeterna. Trots att det är ett av de minsta ställena Marc har bott på så älskar han det. Han beskriver det som att han levt ett ”Skalman-liv” och att den förminskade världen har fått honom att överleva. – Min vardag har varit väldigt inrutad men jag har behövt det. Det är mycket enklare för mig att koncentrera mig på konsten när jag inte har olika möten att gå på eller att behöva åka tunnelbana, berättar Marc.

FLYR FRÅN VUXENVÄRLDEN

Marc berättar om sitt liv, sitt hem och jobbet som illustratör samtidigt som han pratar med mig. De allra flesta dagar ser ungefär likadana ut, han vaknar vid 04 (men idag tog han en ordentlig och välbehövd sovmorgon till 07) stiger upp och målar fram till lunch. Efter lunchen går han ut på en promenad och eftermiddagarna spenderar han i skräddarställning med en skål chips, en ny läsk att smaka och en bok i handen.

”JAG ÄR INTE INTRESSERAD AV DEN INRAMADE VUXENVÄRLDEN” – Jag är inte intresserad av saker som har med den inramade vuxenvärlden att göra. Jag har mina saker jag ska göra och som jag

också lyckas överleva på – rita, göra läsk och till synes oviktiga saker men som får folk att fly från alla tråkiga saker. Illustratören är ständigt aktuell med nya spännande projekt. Några saker som de flesta känner till och som Marc ligger bakom är bland annat läsken ”Hjortrongranat”, UÅ-loggan och alla illustrationer till hamburgerkedjan Bastard Burgers. Den röda tråden i allt han skapar och utgår ifrån är musiken. – Jag har spelat i band sedan jag var tio år gammal, jag håller fortfarande på med musik. Började med att jag gjorde skivomslag och tidningar via musiken, sedan blev det merch – tröjor och posters.

AKTUELL MED EN BARNBOK

I maj släpper Marc tillsammans med musikkollektivet Random Bastards en barnbok. Illustrationerna står Marc för och boken som riktar sig till barn mellan 3-6 år handlar om en rymddinosaurie. – Hon måste lämna sin planet och upptäcker då en annan planet där hjortron är den största resursen. Hjortronen växer under marken och i stora grottor och gruvor, de gör läsk av hjortronen och ber till en hjortrongudinna, berättar Marc. Drömmen om att släppa en barnbok har funnits i Marcs tankar länge. Han har de senaste åren också gått tillbaka till att teckna mer enkla illustrationer. – Jag vill bara kommunicera med folk som är roligare än vuxna realister, alltså barn och unga. Att barnasinnet är det som håller Marc på tårna är tydligt när man pratar med honom. När jag frågar vad det första han tänker göra när restriktionerna släppt och han svarar ”åka på nöjesfält”, blir det ännu tydligare. – Åka karusell, hänga runt och äta sockervadd. Jag vill åka på en världsomfattande resa och bocka av alla de största nöjesfälten, säger Marc och ögonen lyser av iver. Läsk, nöjesfält och barnböcker. En värld utan ramar och regler och med mycket socker - det låter som en dröm för de flesta. Ett val och egentligen ett livskall som Marc följt, men inte alltid utan att möta motstånd. – Direkt jag möter någon eller något som existerar inom ramarna stöter jag på problem, alltså varje dag. Det kan handla om hur man ska sova eller äta ordentligt, att ha en struktur, berättar Marc. Marc har människor och vänner runt omkring som hjälper honom med ”viktiga” saker som Marc själv inte vill göra eller behärskar. – Alla ska göra det de själva är bra på, om jag kan vara ett virrvarr så är det perfekt och jag är nöjd.

9


REPORTAGE

FEM SNABBA

fel i pita)

Pizza/hamburgare (helst fala Lägenhet/hus Sommar/vinter Inomhuskonsert/festival Hjortron/blåbär – solklart! Favoritplats i Umeå? Gammliaskogen Bästa fredagssnaxet? BBQ-chips

Partytrick? ren på Göra framåtvolt från högtala en hardcorespelning!

10


REPORTAGE

STRAIGHT EDGE OCH LÄSK

Marc livnär sig i dag på konsten i form av illustrationer, loggor och konst som människor pryder väggarna i hemmet med. Han har inte alltid tagit det för givet, utan är van att leva med lite pengar på fickan. – Jag har alltid levt ett punkliv, aldrig haft mycket pengar eller någon att kunna luta mig tillbaka mot, men jag har också jobbat hårt och vetat att jag måste göra det här och dra in mina egna pengar.

”JAG HAR ALDRIG HAFT MYCKET PENGAR ELLER NÅGON ATT KUNNA LUTA MIG MOT” Marc Strömberg växte upp i Umeå under hardcorens blomstrande tid på 90-talet. En tid som präglades av replokaler, spelningar, ungdomar som blev veganer och ett livsval som präglades av att vara straight edge – alltså att inte bruka alkohol eller droger. Han har aldrig rört en droppe alkohol. När jag frågar honom om det var därför läsk fick en så central roll i hans liv säger han nej. – Anledningen var att läskvärlden för mig är opretentiös, lekfull och fri. Motsatsen till hur den tidens nya mikroölkultur såg ut. Marc började experimentera hemma och blandade massor av tokiga smaker för att hitta den perfekta läsken. Intresset växte och en färdig logotyp fanns redan långt innan läsken ”Hjortrongranat”. – Jag hörde av mig till olika bryggerier och vi gjorde den första kolsyrade sockerläsken med smak av hjortron, berättar Marc. Logotypen på läsken är ett hjortron i form av en handgranat. Han ser på den som en stark symbol för ett Norrland som står upp för sig själv och försvarar sig mot den yttre världen. – Om du kommer hit och försöker förstöra eller plocka ner så kommer jag explodera, det är vad logotypen står för och den kändes passande för en läsk. Utöver hjortrongranat har de flesta smaker på läsk passerat Marcs strupe. Ett annat intresse Marc har är att baka och framförallt garnera tårtor. Därför har han såklart också gjort läsksorter som smakat semla, prinsesstårta och chokladboll. Senare i höst avslöjar han att det kommer nya varianter av hjortronläsk men i kombination med andra smaker. – Det passar utmärkt att blanda hjortron med saker som är starkare och syrligare, till exempel ingefära, chili och citron.

UMEÅ ÄR HEMMA

Trots att Marc bott i Stockholm i snart två år och inte varit hemma sedan flyttlasset gick så kommer alltid Umeå att vara ”hemma”. Det viktigaste är trots allt att det ska gå snabbt att packa ner sitt liv i en resväska och ge sig av om han känner för det. Inredningen går i vitt och möbler och saker ska fylla en funktion. – Jag har samlat en del i mitt tidigare liv, på skivor och hardcoretröjor. Men förra veckan gjorde jag mig av med 40 tröjor och kicken att göra mig av med saker är större än att spara på dem, säger Marc. Dock har han två förråd fyllda med saker hemma i Umeå som blir nästa projekt att göra sig av med. När det kommer att ske vet vi inte men med åldern har insikten om vad som egentligen är viktigt kommit att spela roll. På frågan om vilken pryl han skulle rädda om lägenheten stod i brand svarar han med ett skratt ”min nya Iphone”. – Jag har alltid haft en gammal Nokia. Det är en helt ny värld, man kan fota och ringa, man kan också surfa och betala räkningarna. Vem visste det? säger Marc och skrattar. ■

11


REPORTAGE

FRÅN UNDERSKÖTERSKA TILL INDUSTRIDESIGNER TEXT PETRA HENNSTRÖM BILD PRIVAT

Våga satsa på dina idéer. Det menar Mattias Mikaelsson, som idag arbetar som frilansare i industridesign och har samarbetat med företag inom såsom OBH Nordica, SMART Microfiber System, Tefal och Cuisinart. Det brusar till och det hörs galande tuppar i bakgrunden när Mattias svarar i telefonen. Han befinner sig under samtalet i ladugården med sina 47 höns och 14 får. Mattias jobbar idag som “solskensbonde” samt driver sitt företag “Mattias Mikaelssons Design”. Men att jobba som bonde var nog inte alltid tanken från början. – Får och höns var till en början bara för barnens skull, då de tyckte det var så kul med lamningen och kycklingarna. Men sen insåg vi att det blev lite för många, då vi kom på att djuren också får barn, säger Mattias och skrattar.

BRED INRIKTNING I SITT ARBETE

Mattias är ursprungligen från Vännäs men är idag bosatt i Söråker i Timrå. Innan hans karriär som industridesigner jobbade han som undersköterska på intensivvårdsavdelningen här i Umeå. Efter att ha jobbat ett antal år inom vården bestämde sig Mattias för att studera till industridesigner på Beckmans designskola i Stockholm. Kort efter studierna startade han sitt bolag Mattias Mikaelsson Design och har idag en väldigt bred inriktning i sitt arbete som industridesigner, då han har ritat allt ifrån en visningslägenhet i en bomässa till kastruller med smarta lösningar. Mattias intresse för att skapa saker började redan vid barnsben, då han som 10-åring älskade att designa egna lampor. – Jag brukade använda gammalt skrot som jag sedan monterade lampor av, allt ifrån skrivbordslampor till golvlampor. Designa lampor var något Mattias gjorde hela sin uppväxt. Han gjorde så många lampor att Mattias föräldrar tillslut tyckte det blev för mycket. Så det blev en lampa in och en lampa ut.

12

GALNA IDÉERNA STICKER UT

För att kunna arbeta som industridesigner behöver man vara kreativ och kunna tänka lite utanför boxen. Men det gäller också att våga tro på sina idéer. Alla produkter börjar ju alltid med en idé. – Ibland när jag sitter och skissar och tänker att det här är en helt galen idé, så får man tänka att det oftast är de galna idéerna som sticker ut och kan förändra världen, säger Mattias.

”DET HÄR ÄR EN HELT GALEN IDÉ” När Mattias försöker finna inspiration till att designa nya produkter brukar han inte kolla så mycket på vad andra gör, utan han kör oftast bara på “feeling” och tänker “det här känns rätt”. Han gillar att skapa produkter med mjuka former men också med funktion. Mattias vill också att det han designar ska tillföra med något nytt som överraskar och skiljer sig från den nuvarande marknaden.

VARIERANDE ARBETSMETODER

Något som gav en del nyfikenhet var hur själva processen går från idé till färdig produkt, vilket kunde ske på lite olika sätt. – Man kan säga att det finns två olika arbetssätt, antingen har jag ett uppdrag eller så designar jag en egen produkt, säger Mattias. Han förklarar att om han jobbar för exempelvis ett städföretag så har de oftast idéerna redan färdiga och då sätter han igång med att designa olika förslag till företaget. Med detta arbetssätt går det oftast rätt snabbt från idé till färdig produkt. Men kommer Mattias däremot med egna produktidéer så kontaktar han företag och kollar om dem skulle vara intresserade. Det var så själva processen gick till med hans kastrullserie “Supreme steel”. ■


se vår film om hur vi tillverkar häng målad stålplåt med 15 års färggara hängrännor Nya hängrännor montering. Vi gör helaNya jobbet åt dig utan utan skarvar skarvar oc oc utan krångel! utan krångel! Med Rennit slipper du besök hos b AVA Markarbeten - Enskilda avlopp

Markarbeten - Enskilda avlopp

Återförsäljare av: Återförsäljare av Conclean/Graf avloppslösningar Conclean/Graf avloppslösningar Nordiska kvalitetspooler

070-549 37 55 • www.marklundochson.se

Kontakta oss idag för ett gratis hembesök!

PRODUKTER

• Inglasningar • Kanalplasttak • Växthusglas Boviken, Skellefteå. www.ava-produkter.com

Nya hängrännor utan skarvar och utan krångel!

Tel 0910-100 60

Besök oss i 072-212 15 77 Umeå • Lycksele •15 Skellefte 072-212 77 www.rennit.com

www.rennit.com

Med Rennit slipper du besök hos bygghandeln, besvärlig frakt och krånglig montering. Vi gör hela jobbet åt dig. Hängrännor och stuprör är tillverkade av Nyafrån hängrännor målad stålplåt med 15 års färggaranti SSAB. På www.rennit.com kan ni utan skarvar och se vår film om hur vi tillverkar hängrännor i hela längder utan skarvar. utan krångel!

Kontakta oss idag för ett gratis hembesök: 072-212 15 77 Nya hängrännor Rennit Umeå: ML Montage, Magnus Lähdet Tel 072-2121577 www.rennit.com

072-212och 15 77 utan skarvar www.rennit.com Nya hängrännor utan utan krångel! Med Rennit slipper du besök hos bygghandeln, besvärlig frakt och krånglig

skarvar och utan krångel!

besök hos bygghandeln, besvärlig frakt och krånglig montering.Med ViRennit görslipper heladujobbet åt dig. Hängrännor och stuprör är tillverkade av montering. Vi gör hela jobbet åt dig. Hängrännor och stuprör är tillverkade av målad stålplåt med 15 års från SSAB. På www.rennit.com ni målad stålplåt med 15 års färggaranti färggaranti från SSAB. På kan www.rennit.com kan ni se vår film om hur vi tillverkar hängrännor i hela längder utan skarvar. Medhur Rennit slipper du besök hosi hela bygghandeln, besvärlig frakt se vår film om vi tillverkar hängrännor längder utan skarvar.

och krånglig montering. Kontakta oss idag för ett gratis hembesök:Vi gör hela jobbet åt dig! Rennit Umeå: ML Montage, Lähdet 072-2121577 av målad stålplåt Hängrännor och Magnus stuprör ärTeltillverkade

med

Kontakta oss för ett gratis hembesök: 15idag års färggaranti från SSAB. På www.rennit.com kan ni se vår Rennit Umeå: Magnus Lähdet Tel 072-2121577 filmML om Montage, hur vi tillverkar hängrännor i hela längder utan skarvar.

072-212 15 77

www.rennit.com Kontakta oss idag för ett gratis hembesök!

besök hos bygghandeln, frakt och krånglig Rennitbesvärlig Skellefteå: a jobbet åt dig. Hängrännor och stuprör är tillverkade av års färggaranti Niklas från SSAB.Bränn På www.rennit.com kan ni 070-324 06 00 illverkar hängrännor i hela längder utan skarvar.

ett gratis hembesök: ntage, Magnus Lähdet Tel 072-2121577

13


GUIDEN TIPSAR

PRYLAR TILL UTEPLATSEN

2 9 5

14

6

3

Efter en lång och kall vinter och en tid präglad av pandemi, vill vi kun na sitta utomhus och umgås med vår a nära och kära igen. Därför är din ute plats viktigare än någonsin denna sommar! Rottingmöbler blev en stor trend redan förra året både inomhus och utomhus, men i år är trenden hetare än någonsin. Dessa rottingm öbler går att matcha med både en modern och lantlig stil. Ingen har nog missat att färgen beige är en trend som exploderat på senaste och verkar även detta år vara kvar för att stanna. Naturfärgen blå är också en riktigt populär färg för detta år. I år kommer vi att se mycket orientaliska uterum med vackra textilier, där man mixar både mönster och material, där du kan skapa din personliga touch. 1. Soffa i rotting, Ellos home, 249 9 kr 2. Soffbord i rotting, Ellos home, 2599 kr 3. Ljusslinga i naturmaterial, Gran it, 1199 kr 4. Ljuslykta av sjögräs, H&M hom e, 249 kr 5. Jutematta, Ellos Home, 299 kr 6. Blomsterkruka, Ellos Home, 299 9 kr 7. Blått kuddfodral, Ikea, 29 kr 8. Randig pläd, H&M Home, 349 kr 9. Kuddfodral med snäckor, Åhlé ns, 595 kr

8 4 7 1


Vi Bygger det du behöver! Slipning och polering av hårda golv Golvläggning Badrumsrenoveringar

www.nystedtsbygg.se • 070-623 53 27

Flytspackling & mycket mer

Kontakta oss! Niklas 070-311 42 25 Roger 070-333 59 41 www.concreto.se

Din lokala borrare för Vatten Geoenergi Prospektering Entreprenad Vi har lång erfarenhet och lokal kännedom efter 20 års borrning i Västerbotten.

Ring Charlie 070-373 28 17

Snälla ge mig 14 995 :skugga! Kamp anjpri Sverig s em arkise n

(ord. p r

Snabb leverans av terrassmarkis till kampanjpris.

Begrä is 27 025:-) nsat a ntal!

480 x 300 cm, antracitgrå väv, motor med fjärrkontroll ingår. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Kontakta oss! Sun Off Umeå Gräddvägen19, 19,090-18 090-18 mån–fre Gräddvägen 2121 70,70, mån-fre 08-17, lunchstängt 11.30-12.30, sundoff.se lunchstängt 11.30–12.30, sunoff.se 15


REPORTAGE

ANJA FÖLJDE SIN DRÖM TEXT AMANDA DAREHED BILD LENA LEE

Efter 20 år inom förskola var det dags för Anja Bergqvist att säga upp sig. Hon längtade efter att få styra över sitt liv och spendera mer tid hemmavid. Under brinnande pandemi har hon nu tagit klivet på riktigt och följt sin dröm. Det blev företaget Himme. Bilen rullar in på en uppfart i Degernäs utanför Umeå. Snön täcker den stora gården som rymmer ett stort trähus och ladugården som står stadigt och lyser rött i vårsolens värmande strålar. Här bor Anja Bergqvist med sin sambo sedan fem år tillbaka. – Jag har alltid hållit på med odling, sedan jag var ett litet barn, men sedan kom livet emellan och jag bodde i lägenhet. I Degernäs har hon fått upplopp för den stora odlingslängtan hon burit på hela sitt liv. Hennes händiga sambo har byggt stora pallkragar som rymmer det mesta. Hon pysslar även med täckodling. Anjas husgud har under åren varit författaren Sara Bäckman, hon har läst och inspirerats av allt Bäckman skrivit. – Det var också en av anledningarna till varför jag ville vara hemma mer, jag ville kunna hålla på med mina odlingar, berättar Anja medan hon tar en sipp av kaffet i Mumin-muggen.

”JAG KÄNDE MIG FRI FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ LÄNGE” Anja har de senaste 20 åren jobbat inom förskolan. Efter semestern 2018 bestämde hon sig för att säga upp sig. Beslutet gjorde att hon kände sig fri för första gången på länge.

16

– Jag hade länge känt att det var dags, men själva beslutet tog flera år. Jag kände att jag aldrig var hemma och jag är ju en riktig hemmamänniska egentligen, berättar hon.

STORSLAGNA PLANER FÖR HIMME

Namnet Himme betyder Hemma och kommer från hennes pappas föräldrahem i Vilhelmina. Jag frågar Anja vad hemma egentligen betyder för henne. – Det är att man får göra vad man vill med sin tid, att man får skapa utifrån egna förutsättningar och uttrycka den man är, svarar hon med en glädje i blicken. Planen för den stora gården i Degernäs och för Himme är att skapa en plats där olika människor kan uttrycka sig. – Jag hoppas man (snart) ska kunna ha olika events här, kanske kan man ha en utställning på sommaren, musiker som spelas och en restaurangvagn som serverar mat. Så kan man utnyttja den stora tomten. När paret flyttade till byn stod det en stor lada på tomten. Ladan var i väldigt dåligt skick så den har sambon renoverat. Jag känner direkt igen mig när bilen stannar på uppfarten och jag ser den ståtliga ladan; här har jag varit förut. – Vi har anordnat en del loppisar här under åren. Tidigare ägare hade lämnat massa saker här och vi hade med oss en del saker från vår gamla lägenhet. Paret har också fått massor av saker av grannar och andra personer som varit på väg att lämna sitt hem, både i Degernäs och på andra ställen runt om i stan. Det är en av de viktigaste och bästa vägarna till inköp för Anja.

GAMLA VACKRA TING

Secondhand har alltid varit en viktig del av Anjas liv, långt innan det blev modernt. Hon har alltid älskat att resa och ett måste är då att gå på olika loppisar och secondhandbutiker. Det följer med in i


REPORTAGE

Vill du veta mer? Följ @himmebo på Instagram.

drömmen om Himme. Hon kommer att sälja hållbara, miljövänliga och vackra saker. – Det är mycket naturmaterial, allt ifrån trä till sten. Jag gillar också bomull och lin och har alltid haft en förkärlek till alster som kvinnor gjort genom åren. Broderade handdukar från 40-talet och gamla lakan är det vackraste man kan ha, menar Anja. – Det har varit lågt värderat men är det bästa man kan ha, det är både fint och praktiskt. Jag gillar det enkla och det vackra, som Ernst skulle ha sagt, skrattar Anja. Det kommer även säljas trädgårdsmaterial från olika leverantörer och det kommer vara nyare grejer även om fokus är på secondhand och hållbart. Tanken är att hon ska ha fasta öppettider men också möjlighet att boka in ett besök i ladan. Till sommaren planerar Anja att ställa ut mycket saker på gården som man kan komma och titta på och handla.

ATT TA KLIVET UNDER PANDEMI

För Anja var det ingen tvekan om att följa sin dröm, trots rådande omständigheter. – Det är något jag drömt om så länge så det fanns inget annat att göra. Det känns som att människor uppskattar gamla, hållbara material ännu mer nu när världen är osäker, man liksom värnar om det traditionella, säger hon.

Har du någonsin tvekat?

– Varje dag, och jag påminner mig själv dagligen att det är det bästa för alla att man följer sin dröm, för då blir man en gladare människa. Butiken har öppet varje dag i april mellan 10-16, men det går även bra att tidsboka ett besök mellan 16-18. I dagsläget säljer Anja saker via Tradera men förhoppningen är att starta en webbshop inom en snart framtid. ■

17


EXPERTREPORTAGE

INSTAGRAMKONTOT UMEVAGEN I VÄNNÄSBY TEXT AMANDA DAREHED BILD UMEVAGEN

På Instagramkontot @umevagen får vi följa med in i en vit stor villa i Vännäsby utanför Umeå, där 36-åriga Mott Phatpho och hennes familj bor. Till vardags jobbar hon som skadereglerare på Trygg Hansa men hemmet är en plats för avkoppling samtidigt som hon får utlopp för hennes stora inredningsintresse. Umeåguiden får en kort pratstund med Mott mellan hennes digitala möten. Hej Mott, hur är läget?

– Tack det är bra, vi går mot ljusare tider och min favoritårstid, så bättre kan det nog inte bli.

Ni bor i en villa i Vännäsby, berätta lite om erat hem.

– Vi byggde huset 2016 och flyttade in ett år senare. Det är en 2-plansvilla på drygt 200kvm. Huset har stora öppna ytor och totalt fem sovrum, två badrum, två vardagsrum, hall och kök. Vi valde att rita huset själva med hjälp av en konstruktör. Tomten är på strax över 1600kvm.

Varför valde ni att bygga hus i Vännäsby?

– Min sambo Marcus har anknytning till byn och vi tyckte båda att det var en bra och trygg plats för barnen att växa upp på samt att det är bra pendlingsavstånd till Umeå.

Vad är det bästa med erat hem?

– Att vi själva har fått skapa och utforma huset efter våra önskemål och behov.

Förutom att ni har ett superhärligt hem så har ni också lagt stort fokus på er utemiljö?

– Ja exakt, tanken med uteplatsen är att det ska finnas olika ”rum” för olika ändamål.

Har ni några projekt på gång?

– Ja vi drar snart igång med bygget av vårat orangeri som vi skissade på förra året så det kommer vara sommarens stora projekt.

Bästa rummet i huset och varför?

Hallen, välkomnande och älskar våra platsbyggda förvaringar. Bästa pryl/inredning utomhus?

Det måste va vårat utekök där vi hänger hela sommaren! Vad kan du inte leva utan i ditt hem?

Min familj och våran kamin som vi älskar att elda i.

18

@umevagen på instagram


Trädfällning • Stubbfräsning • Skogsskötsel

VI HAR ENERGIN

gar ösnin t! l s t e Helh valite hög k d e m

Kontakta oss! 073-025 35 26 • niklasosterlund@hotmail.se Backvägen 2, 918 32 Sävar

www.osterlundsskog.se

Åsele Energiverk AB

Åsele Kraft AB

Åsele Elnät AB

Trygghet för nästa generation Ge bästa förutsättningar för nästa generation att fortsätta utveckla livet och råvaran i er skog. Vi hjälper er genom ägarskiftets alla delar.

norraskog.se

19


TRÄDGÅRD

LÄTTODLAT I SOMMAR MED JORDGUBBAR TEXT AMANDA DAREHED BILD PIXABAY

Jordgubbar, Fragaria x ananassa, är ett av våra mest älskade och lättodlade bär. De första solmogna jordgubbarna plockade från egen odling hör nog till en av sommarens höjdpunkter. Idag har vi en hel del olika jordgubbssorter, som skiljer i smak, storlek och skördetidpunkt. En nybörjare får pröva sig fram medan den inbitne trädgårdsentusiasten kanske redan har sina favoritsorter. Jordgubbar är lättodlade. De trivs i mullrik, lucker trädgårdsjord. Vanligen är jordgubbsplantorna ettåriga när du köper dem, men idag finns även tvååriga plantor (jumboplantor) på marknaden. Fördelen med dem är att de ger skörd redan första året. Köp alltid certifierade och garanterat friska plantor – det lönar sig i längden. Ett av de största problemen med jordgubben är mögel. Olika sorter har olika resistens (motstånd/känslighet) mot mögel. Det lönar sig att kolla upp resistensen när du väljer sorter. Genom att odla jordgubbar i upphöjda odlingsbäddar (eller stora krukor som oljefat) minskar risken för mögelskador på bären då luften lättare kommer åt att torka upp bladmassan. Det lönar sig att byta ut jordgubbsplantorna ca vart fjärde år. Gamla plantor ger sämre skörd och kan få problem med olika växtsjukdomar och ohyra. Gödsla inte jordgubbarna för mycket, då åstadkommer du bara kraftig bladväxt och liten skörd. Grundregeln är ”ju mer gödsel desto mindre skörd”. Grundgödsla jorden med stallgödsel 3-4 kg per kvadratmeter. Gödsla en andra gång direkt efter skörden, då med t.ex. hönsgödsel eller komposterad stallgödsel. Gödsla aldrig jordgubbsplantorna på våren. Blodmjöl och gräsklipp är bra tilläggsgödsel om plantorna ser bleka och klena ut. Jordgubbarna kräver rätt lite skötsel. På våren skall man klippa eller räfsa bort torkade blad och byta ut plantor som dött under vintern. Är sommaren torr kan man vattna för att få en god skörd. Efter skörden är det bra att klippa bort alla revor. På så sätt får moderplantan all näring och har då goda förutsättningar att klara vintern och följande års blomning. Med faktarutan till höger kan man, som jordgubbsodlare, klokt kombinera ett antal olika sorter i odlingen så att man kan njuta av jordgubbar som mognar olika tider under hela sommaren. ■

20

I juni mognar...

– Zephyr, en sort med smak av smultron som är ovanlig att hitta i butiker eftersom den inte håller så länge, men den går bra att odla i egen trädgård / eget land. – Honeyoe, brukar vara den första jordgubbssort som säljs under säsongen. Den är ganska vattnig men tålig. I mitten av juli mognar....

– Korona, denna är Sveriges vanligaste jordgubbssort. Den är söt och har koniska bär. – Sonata, en jordgubbe som passar bra för trädgårdar i Sverige eftersom den tål kallt klimat och regn bra. I slutet på juli mognar...

– Dania, som, vilket kan härledas av namnet, kommer från Danmark och därför också passar att odla i ett hyfsat kallt klimat. – Florence, är bra om man brukar få problem med sjukdomar på jordgubbarna. Denna sort står emot både gråmögel och mjöldagg.


Vi erbjuder anläggning- och trädgårdstjänster samt rådgivning till privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss! 072-5023252 lizasmt@telia.com

lizasmt

Trädgårdsvänner Stor sortering norrlandsodlat hos plantskoleproffsen i Umeå!

Vi öppnar:

Välkom m

en!

Umeå 3/5 • Norrby 8/5 Tore

Bengt

Söndagsöppet t.o.m. 11 juli

Ett bredare och rymligare växthus. Denna konstruktion gör att ERIK är lätt att montera och säljs till ett bra pris. Den kraftiga aluminiumstommen och den nära nog okrossbara 6 mm SDP plasten och den rätta taklutningen gör att ERIK tål svåra väderförhållanden. ERIK finns i fem storlekar från 8 m2–16m2 och är påbyggbar på längden. Vår andra modell är växthuset EMMA, med enkel dörr (finns i sex olika storlekar). För mer information se vår hemsida

Trygga växtköp hos FACKMANNEN!

ÖPETTIDER UMEÅ: Mån-fre 10-18

Lör-sön 10-14 NORRBY: Mån-fre enl ök Lör-sön 10-14

Växthuset ERIK

Norrby 25, 922 67 Tavelsjö. Tfn 090-670 50. Umeå Bölev./Laxgr. 2, 904 34 Umeå. Tfn 090-77 30 64

www.kubex.se

Glasmästeri • Växthusplast Industrivägen 26, Umeå

IMPORT AKTIEBOLAG

Tfn 090-13 49 00 info@kubex.se

Marksten plattor | Trekammarbrunnar | Färdiga Husgrunder

Markstenrt

ke Både vac kt. & praktis

ÄR DU I BEHOV AV MARKSTEN? Välkommen till oss på Markstensbolaget, vi säljer marksten plattor, Trekammarbrunnar och kompletta husgrunder mm. Vi levererar till dig direkt från våra leverantörers fabriker. Kontaktvägen 7, Västerslätt 073-814 28 37 info@markstensbolaget.se www.markstensbolaget.se

21


Händer i vindeln

Lokalproducerat!

Tävla & vinn mat! Specialisten på solavskärmning. Vid varje behov av fönstertäckning - kontakta oss. där Var med i ICA Supermarket Vindelns tävling öppet: må-fr, 8-17 du kan vinna presentkort på mat. S:a Jvg 57, Skellefteå Tel: 0910-852 85 Det enda du behöver göra är att ringa in rätt svar på nedanstående fråga och lämna in ditt svar på ICA Supermarket i Vindeln, så är du med i utlottningen av presentkorten.

LameLLgardiner SkyddSgaLLer Ditt svar skall vara inlämnat senast den 18 juni 2021. Vinnarna kontaktas personligen och annonseras på ICA. PerSienner ruLLgardiner 1:a pris: Presentkort, värde 1 000:2:a pris: Presentkort, värde 500:korniScher 3:a pris: Presentkort, värde 500:duette- & Hur mycket potatis äter svenskar under midsommar? PLiSSégardiner 1. ca 2400 ton X. ca 1200 ton 2. ca 5000 ton • myggfönSter/ Var byggs det nya hyreshuset i Vindeln myggdörrar Namn.............................................................................. Brånet X. Centrum 2. Renforsen

markiSer

• • • • • •

Byt VÄV PÅ dina Telefon............................................................................ gamLa markiSer! oBS! 3 års -ett billigt och bra alternativ!

Vindeln

Måndag-Lördag 8-21 söndag 10-21

skriftlig garanti www.manisolskydd.se

ävlingen är ett amarbete mellan Måndag-Lördag 8-21 Söndag 10-21

PERFORMANCE

KAMPANJPRIS

BY HUSQVARNA

Husqvarnas robusta och tillförlitliga X-Torq-motor ger bra skärkapacitet

Bränslepump och choke/ stoppkontroll säkerställer enkel start

Din kompletta VVS-Leverantör

Färdigblandat alkylatbränsle

Äkta Husqvarna pro-design för enkel manövrering

Husqvarna XP® Power 2

Husqvarna 550XP®

Skärpa som varar Försträckt Hög skäreffektivitet

Husqvarna X-Cut

Vi utför alla typer av rörarbeten. Från små arbeten i :- och lägenheter till stora nybyggen på tusentals villor 6.990 kvadratmeter. Inget jobb är för litet eller för stort för våra rörmontörer. PL Småmaskinservice AB REK. ORD. PRIS 8.500:-

Kontakta oss: Umeå

Telefon:090-139 116 Vi finns där Vindelälven E-post: info.umea@johanssonsror.se Vindeln brusar som mest7 A, – 903 Adress: Storgatan 20 Umeå

The Angelic Land Hotel

22

Buberget

Vindeln 070 - 649 36 27

Hotellrum från

595:-

Skellefteå

Telefon: 0910-555 55 E-post: info.skelleftea@johanssonsror.se Adress: Maskinvägen 6, 931 37 Skellefteå


REPORTAGE

4-ÅRIGA HELMER FICK SITT DRÖMRUM TEXT AMANDA DAREHED BILD ROBIN FJÄLLSTRÖM/LENA LEE

I februari anordnade Umeåguiden tillsammans med Instagramkontot Umeliving, Fe Måleri och Caparol i Umeå en riktigt lyxig tävling där en person kunde vinna tapeter och jobbet utfört till ett värde av 10 000 kronor. Nu är tävlingen avgjord, tapeterna sitter uppe och den lyckliga vinnaren Emma Sahlsten är nu redo att flytta in i sin nya lägenhet. För att vara med och tävla krävdes en motivering kring varför man ville vinna tapeter och vilket rum man ville göra om. 30-åriga Emma Sahlstens motivering fångade direkt juryn på Caparols blickar. – Jag och två kollegor läste igenom alla kommentarer och vi var överens, Emma var en självklar vinnare. Vi fastnade för omtänksamheten att ge bort sin vinst och se behovet i en situation som man inte rått över. Vi valde med hjärtat, säger butikschef Sara Hermansson. 150 tävlade om priset men vinnaren Emmas motivering stack ut. Hon skrev att hon äntligen skulle få flytta till en egen lägenhet med hennes son efter en separation. Rummet hon önskade få tapetsera var sonens blivande rum som i dåvarande skick var väldigt slitet med sönderrivna tapeter. – Det var jättekul och lite overkligt. Jag trodde aldrig jag skulle vinna och började gråta när jag fick veta att jag vunnit, säger Emma. Lägenheten på teg är 90 kvadratmeter stor med ett stort sovrum i anslutning till vardagsrummet och ett mindre sovrum som sonen Helmer ska få flytta in i. – Jag ville verkligen få i ordning på rummet till min son Helmer

och det känns viktigast, han är hos mig varannan vecka och den tid han är hos mig vill jag att han ska få ett rum som han ska trivas i, säger Emma.

PROFFSHJÄLP PÅ CAPAROL

Emma stämde träff med Sara Hermansson på Caparol på Haga i Umeå och fick den hjälp hon behövde. Hon berättade för Sara om sonens önskemål. – Det var viktigt med färgen, det skulle vara svart och gult eftersom han älskar Skellefteå AIK, men också rosa som är hans favoritfärg. Han gillar också grönt och beigt så det var många önskemål Sara fick, skrattar Emma.

”DET SKULLE VARA SVART OCH GULT FÖR HAN ÄLSKAR SAIK” Sara hade plockat fram två kollektioner från Boråstapeter som är speciellt framtagna för barnrum, men när hon hörde sonens önskemål blev det istället en annan tapetbok med prover som följde hem med Emma. – Tapeterna i den här kollektionen är riktigt färgglada och det är

23


REPORTAGE

vågade personer som väljer dem, berättar Sara. Helmer och Emma hittade sonens drömtapet med massor av färg och mönster i form av blommor och djur. Om några dagar ska familjen äntligen få flytta in i deras lägenhet och Emma ser framemot att visa honom det nya rummet. När man hör sonens önskemål kring valet av mönster och färger så tror man att det kan bli spretigt och lite ”för mycket”. Men resultatet är ett varmt, ombonat och riktigt fint barnrum. – Det är overkligt för det känns inte som samma rum och lägenhet. Man ser in i barnrummet från alla andra rum och det blev mycket varmare och finare, säger Emma.

VARMT OCH PROFFSIGT RESULTAT

När FE Måleri skulle börja arbeta märkte de snabbt att det inte var ett så enkelt jobb som man hade kunnat tro. De visste att de tidigare tapeterna var slitna och sönderrivna men att de skulle vara tvungna att ta bort sex lager tapeter var det ingen som hade förväntat sig. Listerna och taket hade gulnat med åren så FE började med att fräscha upp dem. Sara besöker Emma i lägenheten och är imponerad över jobbet. Hon berättar att i hennes jobb träffar hon många kunder som beskriver rummen de ska göra och att hon hade målat upp en bild av barnrummet i Emmas lägenhet. – Det var en helt annan bild, jag trodde det skulle vara mycket mindre. Resultatet är bättre än jag någonsin hade trott och man ser att det är ordentligt och proffsigt gjort.

Helmers rum före tävlingen

24

Rummets stora vägg täcks av tapeten ”Koralläng” från kollektionen ”Wonderland” av Hanna Werning för Boråstapeter. Resterande väggar är tapetserade i en beige ton som Sara plockade fram från mönstret i fondtapeten. Sara berättar att det är ett bra tips när man ska tapetsera att barnrum att välja en fondvägg. – Det är kostnadseffektivt och enkelt att göra om när barnet växer. I fallet med Emma och hennes son så var de båda överens om valet av fondvägg men det brukar kunna skilja sig ordentligt inom familjer. – Barn plockar fram de färger och tapeter som är mest kulörta medan föräldrar brukar vilja tona ner det. Det är inte sällan vi har en konversation på engelska med föräldrarna först för att fråga vem det är som bestämmer, barnet eller föräldern berättar Sara och skrattar.

INREDNINGEN PÅ PLATS

När Umeåguiden besöker Emma har hon jobbat hela helgen för att få klart barnrummet inför sonens hemkomst. Emma passade på att rensa bort mycket saker och gamla leksaker när de skulle flytta. – Nu övergår vi från ett ”bebisrum” till ett rum för en större kille och jag vill att det ska finnas en stor yta för lek och inte för många saker, berättar Emma.

Finns det något Helmer vill ta med till rummet som du inte är jättesugen på? – Det finns en hel del. Jag fick absolut inte sälja vidare alla hans fordon, säger Emma och skrattar. ■

Helmers rum efter tävlingen


Behöver du lackera om dina köksluckor, lådor, dörrar eller möbler? Kontakta oss för offert.

VÄLKOMMEN TILL DIN FÄRGEXPERT I UMEÅ

CAPAROL FÄRG PARKVÄGEN 8, HAGA TEL: 090-12 13 41

info@lackexperten.se • 090-14 90 77 www.lackexperten.se • Korsvägen 1, 913 35 Holmsund

Lev livet hemma

ÖPPET MÅ-FRE 6.30-18.00 LÖ 10.00-14.00

Dags att byta fönster? Testade hos Statens Provningsanstalt Vi erbjuder måttanpassade fönster, dörrar, glaspartier och inglasningar. Miljövänliga och energibesparande. Leveranstider från 14 dagar Kontakta oss för personligt anpassad offert med eller utan montering

Fönster • Fria mått • Alla modeller • 2-glas eller 3-glas med argon • PVC, Aluminium eller Trä/alu

Folkpool Umeå, Björnvägen 9 Folkpool Skellefteå, Servicegatan 7

Garageportar • Med eller utan motordrift • Fria mått • Industri eller villa port EU-Import AB Klutmark 71 93197 Skellefteå 0910-77 03 52 070-535 05 40 info@euimport.se www.euimport.se

25


GUIDEN TIPSAR

BYGG EN HUNDKOJA TEXT ALFRED KARLSSON BILD PRIVAT

Letandet är över, nu ska ni få en guide till att bygga en alldeles egen kåta till ert älskade husdjur. För att bygga detta gulliga hem behövs inte speciellt mycket. Några få elverktyg gör det hela mycket enklare, men även med de simplaste verktygen är den byggd på bara en timme eller två. Materialet till kåtan landar dessutom på enbart 300 kr. För att göra denna koja krävs en träskiva av önskat träslag och bredd. Vi använde en som var 2100mm x 500mm x 18mm som var gjord av furu, vill man hellre kosta på kojan lite kan vi varmt rekommendera en ekskiva då kåtan både blir mörkare och lyxigare. Utöver detta krävs en såg av eget val, vi använde en kap och gersåg men bordssåg hade varit ultimat. Vill man hellre såga för hand eller med sticksåg fungerar det också. Till sist behövs även några träskruvar, en skruvdragare, borr och en måttstock.

Steg 1

Kapa träkivan i tre delar. Vi kapade den så att bädden blev 50 cm bred, vilket är en lagom storlek för en mindre hund. Därefter återstod 1600mm av skivan som vi sedan kapade på hälften.

Steg 2

Sågning. Här får man ta fram något att mäta med, mät från toppen av de längre skivorna cirka 16 cm, såga ut två spår drygt halvvägs in i vardera skiva med ca 3,5 cm mellanrum. Knacka sedan av mittbi-

DU BEHÖVER

– Träskruvar – 4st träskruar – Såg av valfri modell – Skruvdragare & träborr – Måttstock

ten så att det blir som en skåra i vardera skiva. Har ni ett stämjärn funkar det utmärkt att rensa upp kanterna med det.

Steg 3

Nu är det dags att sätta ihop kojan. Här är det bara att montera ihop de två plankorna genom snitten vi precis gjort och sedan lägga in bottenplattan. När ni fått in den höjd ni vill ha på bädden, en bit från golvet, är det dags att skruva fast den med två skruvar från vardera sida, Här är det viktigt att förborra så träskivan inte spricker. Tada! Nu har ni en alldeles egen träkåta till ert älskade husdjur. Dekorera den med en fin filt eller varför inte en härlig fårpläd?

1 2 26

3


Vi hjälper dig från start till klart.

Tid för uteplatsen.

6295:-

TRÄDGÅRDSGRUPP OSLO (BORD MED 4 STOLAR) Ord. pris 7875:-

Välkomna våren! Oavsett om du ska bygga nytt, fräscha upp eller inreda så hittar du det hos oss.

Handla säkert online och i varuhus

20% 5699:-

699:-

HÖGTRYCKSTVÄTT Väggfärg

TRÄPARASOLL CELLO INGELSTAD

KÄRCHER K5 CONTROL SMART

Helmatt premiumfärg som kombinerar grund- och Kan styras genom Kärchers Home & Garden app. täckfärgsegenskaper. Tryck 145 bar, + 15 bar Boost, Effekt 2,1 kW, Finns i 1,(max) 3 och 10 liter.

Runt parasoll med stång i trä och tyg i svart eller grått polyestertyg. Parasollets mått: Höjd: 244 cm. Bredd: 300 cm. Ord. pris 749:-

5995:-

LOUNGESET CELLO SIENNA

G 180 Q Smart Control spolhandtag, spolrör med Beckers Living Fusion Ord. från 229:3in1,pris rengöringssystemet Plug ’n’ Clean. 230 V. Ord. pris 5899:-

3299:-

KOLGRILL WEBER MASTER-TOUCH E-5750 GBS

Stor kolgrill i svart färg med ventilation i locket. Gourmet BBQ System-grillgallret i porslinsemaljerat gjutjärn motverkar att maten fastnar på gallret. Grillyta på 57 cm i diameter.

199:NYHET!

Hörnsoffa med 8 cm tjocka mörkgrå kuddar och vit aluminiumram. Mått på hörnsoffans delar: Soffa för två: 120x71x69 cm. Soffa för tre: 180x71x69 cm. Fyrkantigt bord i vitfärgad aluminium, mått 60x60x40 cm. Ord. pris 7995:-

KodlåsBECKERS ELIT TRÄOLJA Yale Doorman från Assa

Avsedd årlig behandling av allt Abloy ärför ett digitalt dörrlås slags obehandlat, tryckimpregnerat för ytterdörr, så att du slipper krångel med borttappade eller tidigare oljat trä utomhus såsom nycklar. trätrall, altaner och trädgårdsmöbler. silver eller vit. 249:-…Nu 199:2,Svart, 7 liter. Ord. pris 4295:9Ord. liter.pris Ord. pris 689:- …Nu 599:-

Kodlås

3295:-

Yale Doorman från Assa Abloy är ett digitalt dörrlås för ytterdörr, så att du slipper krångel med borttappade nycklar.

GASOLGRILL CELLO RODIUM

Svart,med silvertre eller vit. Grill kraftfulla brännare. Ord. pris10,5 4295:Effekt: kW. Grillyta: 61x41,5 cm.

Lagervägen 5, Umeå Öppettider: Vard 7-19, Lör 9-16, Sön 10-16 Erbjudandet gäller på ordinarie pris t.o.m. 10 maj 2021 eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Hitta ditt närmaste varuhus, öppettider och vägbeskrivning på k-rauta.se

27


Lackskada på bilen?

Välko mmen till

Försäkringsskador

Tar vi hand om snabbt och proffessionellt med korta Försäkringsskador Snabbom t oc ledtider. h och Tar vi hand snabbt

prof

fealla ssio proffessionellt ne lltkorta Vi jobbar med demed stora ledtider. m ed korta försäkringsbolagen

Nordmaling

ledtmed ideralla Vi jobbar ! de stora försäkringsbolagen

Byavägen 105, Nyåker | 0930-502 13 | info@nyaker.se

Ni hittar oss på: Byvägen 105, 914 94, Nyåker Telefon: 0930 - 502 13, Epost: info@nyakerslack.se www.nyakerslack.se

Familjehem sökes till Nordmaling I familjehem bor barn eller ungdom för att få vara i lugn och ro och lära känna en trygg vuxenvärld. Vi erbjuder handledning, utbildning och ekonomiskt stöd. Intresserad? Kontakta socialtjänsten Tel: 0930-14040

NordmaliNgs bästa utsikt!

Nordmalingshus AB | www.nordmaling.se/nordmalingshus | Tel 0930-140 93 28


ALLTID KLIPPT! STIHL RMI 422 PC

18.490 kr

Inkl. installation (Gäller inom 5-mils radie)

2021

Fullständiga rättigheter

Husmanskost buffé

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 Arbetskapacitet 1000 m² +/- 20% Maximal lutning 40o

19.900 kr

Vägkrog

INSTALLATION INGÅR I PRISET!

och mycket annat gott!

Gäller inom en 5 mils radie!

Välkommen till oss! Åsgatan 8, 914 32 Nordmaling, 0930-105 33,

MÅN-FRE 9.30-17.30 LÖR 10.00-14.00

Rödviksvägen 95, Nordmaling • 0930-315 20 Öppet: Mån-Fre 8-20, Lör-Sön 10-20

Livet blir lite härligare med markis! 4 Utomhussolskydd 4 Fönstermarkiser 4 Terassmarkisser 4 Screenmarkiser 4 Inomhussolskydd 4 Rullgardiner 4 Plisségardiner 4 Lamellgardiner

Upp tiLL

20% rABAtt) (tOM 17/5

Upp tiLL

5 års GArANti

ring Joakim för fritt hembesök, 072-716 08 60

Affärsvägen 4 Nordmaling 0930-77 33 90 www.levinnhome.se

29


detta är en annons fr ån nordmalings kommun

nordmaling - ett paradis för fiske & friluftsliv Gå på en historisk jakt, utforska grottor, vandra i unika naturmiljöer eller testa fiskelyckan i något av de många fiskevatten som finns inom kommunen. När svenskarna har börjat leta nya upplevelser på hemmaplan har Nordmalings många naturupplevelser och fiskevatten fastnat på de naturintresserades näthinnor. Den rådande coronapandemin har haft många effekter, men alla har faktiskt inte varit negativa. När svenskarna har tvingats att semestra på hemmaplan och upptäcka utflyktsmål och äventyr i närområdet har allt fler börjat uppleva det enorma utbudet av naturupplevelser som finns i landet. En kommun som märkt en tydlig förändring, med allt fler besökare, är Nordmalings kommun och deras många naturreservat. – Så är det. Vi upplevde ett stort intresse i somras och tror att intresset kommer att vara ännu större kommande sommar, berättar Jakob Norstedt, kommunikatör på Nordmalings kommun. Informationen om Nordmalings rika friluftsutbud, med allt från rika fiskevatten till vandringsleder och grottor som inbjuder till äventyr har länge funnits tillgängligt via olika digitala kanaler. Dessutom publicerades en omfattande bok i början av 2000-talet om kommunens naturliv och fiskevatten. Denna bok har nu legat till grund för en omfattande uppdatering av Visit Nordmalings hemsida. – Vi förstod att pandemin skulle föra med sig att fler skulle söka sig till naturen i vår kommun och gjorde en nysatsning på webben. Vi har utgått från boken, men tagit nya bilder och lagt till ett 100-tal platser på Visit Nordmaling som alla är värda ett besök. Nu finns allt från fiskevatten och vandringsleder till grottor och bergstoppar, berättar Jakob Norstedt.

Historisk jakt Två av de mest välkända och därmed mest besökta naturupplevelserna inom kommunen är Öreälvsleden och Lögdeälvsleden. Kommunen är nämligen lyckligt lottad och har två älvar, där den sistnämnda tar den vandringssugne genom Nordmaling och Bjurholm och slutar i Fredrika – en vandring på över 11 mil! Sträckan kantas av både övernattningsstugor, vindskydd och rastplatser. Det ökade intresset har medfört att kommunen nu valt att satsa ytterligare på dessa leder. – De två fina älvslederna har alltid lockat och ännu fler har sökt sig hit nu. Därför satsar vi nu även på att sätta upp ny skyltning så besökarna ska ha ännu lättare att hitta alla pärlor som finns inom kommunen. Att vandra hela leden är dock inget måste. Vanligast är att man väljer en dagstur och exempelvis besöker toppen av Ålidberget, som ligger 140 meter över havet och erbjuder fin utsikt över Lögdeälvens nedre delar och Nordmalingsfjärden. Tipset när man vandrar längs med älven är att försöka vara så tyst som möjligt, djurlivet är rikt och har man riktigt tur kan man stöta på både bäver och utter. Jakob vill dock slå ett slag för en i naturens mening relativt ny upplevelse, hällristningar som först upptäcktes 1998. Hällristningarna är daterade till 4 000 år f.Kr och en särskilt rolig upplevelse för barnfamiljer då de inte är tydligt utmärkta. – Hällristningarna vid Öreälven, vid laxforsen, upptäcktes för bara drygt

” Vattnen är rika på både lax och öring och varje år nästintill vallfärdar sportfiskare för att testa sin lycka.”

30

1


detta är en annons fr ån nordmalings kommun

20 år sedan och är en väldigt rolig upplevelse för barnfamiljer. Eftersom de inte är så tydligt markerade får man leta själv. Det blir en spännande historiejakt för barnen istället för skattjakt. Skulle man mot förmodan inte hitta hällristningarna finns en tydlig beskrivning på Visit Nordmalings webbsida.

fiske Med två älvar följer också fiskemöjligheter utöver det vanliga, något kommunen varit välkänd för under en lång tid. Vattnen är rika på både lax och öring och varje år nästintill vallfärdar sportfiskare för att testa sin lycka. – Vi har två fiskeförande älvar som är lättillgängliga. Lögdeälven är oreglerad medan Öreälven är delvis reglerad i Agnäs i Bjurholms kommun, men där finns en naturpassage förbi, så det ger oss riktigt bra fiskevatten, berättar Conny Nordendahl på Nordmalings kommun. Fisket i de båda älvarna kommer dessutom bara bli bättre. De båda älvarna har tidigare flottrensats, vilket inneburit att det varit dåligt med ståndplatser för fisk. – Det har funnits begränsat med ståndplatser, men nu är Lögdeälven restaurerad och Öreälven står på tur. Nu finns det fler bra ”hotspots” för fisket och det tycker jag förtjänar att lyftas fram.

– Nordmaling är en bra utgångsplats för fiskare i och med att man kan ta sig vidare till andra fiskevatten utanför kommunen som också är väldigt bra, säger Conny. Men även om det är älvarna som kommunen är mest känd för bland de fiskeintresserade finns det många andra fiskevatten, riktiga pärlor, inom kommunen som är värda att utforska. För de som vill hitta en riktigt avskild plats finns abborre och gädda i de flesta av kommunens sjöar medan utplanteringsvatten erbjuder både öring och regnbåge. Den som testar sin lycka i någon av alla skogstjärnar kan dessutom lyckas få en öring på kroken från det naturliga beståndet. – Det finns gott om sjöar och mindre vattendrag att fiska i. När det gäller ”put and take” så är bland annat Vinåstjärnen och Abborrträsk väldigt populära. Sen ska man inte underskatta kustfisket vid exempelvis Avafjärden där man bland annat kan fånga havsöring, berättar Conny.

inte bara lax & öring Till skillnad från många andra populära fiskevatten blir det sällan trångt efter lederna intill älvarna och det går nästan alltid att hitta en lite mer avskild plats för att försöka dra upp sin drömfångst.

snaBBfakta: fiske i nordmaling • Fisket efter lax och havsöring är framför allt knutet till älvarna, men det kan vara värt att prova kustfisket efter havsöring under tidig vår och senhöst. • Abborre och gädda går att fiska i de flesta av kommunens sjöar men även i älvarna och efter kusten. Utbudet av sjöfiske är mycket varierat och förutom abborre och gädda finns också utplanteringsvatten med öring och regnbåge. Naturliga öringsbestånd kan också finnas i vissa skogstjärnar. • Harr och sik går också att fiska året om – under sommaren i älvarna och vid kusten och under vintern via kikmete på havsisen.

312


KRÖNIKA

FILIPPAS KRÖNIKA TEXT FILIPPA ROSENBERG BILD PRIVAT

När Filippa flyttade till Umeå var ett av hennes mål att upptäcka Västerbottens guldkorn. Genom jobbet har hon minst sagt lyckats. Jag körde nästan 300 mil i mars. För någon som precis har tagit körkort och är livrädd för att köra (hej stockholmare) tycker jag ändå att det får räknas som en bedrift. Även om det kanske kan verka som att jag skriver det här enbart för att skryta, har jag faktiskt en annan tanke bakom den här krönikan. Genom att flytta till Umeå har jag nämligen fått så mycket mer på köpet. Hela Västerbotten är som ett smörgåsbord av vackra vyer, roliga utomhusupplevelser och spännande restauranger. Kanske ingen nyhet för alla som har bott här längre än fyra månader, men ibland kan man nog behöva påminnas om hur mycket vi faktiskt kan uppleva i närheten av oss. Särskilt med tanke på att Sverige så småningom faktiskt kommer att öppna upp igen. Och nej, i skrivande stund rekommenderas vi inte att resa ens inom Västerbottens län. Mina 300 mil har varit jobbrelaterade. En nästintill overklig lyx med mitt jobb är att jag ofta får åka iväg och uppleva saker att skriva om. Under vårvintern har jag – på coronasäkert avstånd – fått rida på islandshäst i Svansele, bo i en träkoja i Granö, träffa tamrenar i Rusksele, lära mig åka snöskoter i Borgafjäll, njuta av spa och god mat i Norsjö… Ni hör ju, jag får nypa mig själv i armen varje dag! I och med ni-vet-vad kommer vi kanske inte att kunna åka på

32

weekend till New York inom kort. Men behöver vi verkligen åka så långt för att uppleva pirret av att upptäcka någonting nytt? Jag tror faktiskt inte det. Dessutom är hemester-pirret bra mycket mer miljövänligt än föregående alternativ. Sommaren är här bara om någon månad. I början av april sa statsepidemiolog Anders Tegnell att vi kan fortsätta med resor i Sverige i sommar, så länge vi har fått en bra vaccinationstäckning. Nu håller vi alla tummarna för att det blir till verklighet. I den bästa av världar kanske man kan få åka iväg och upptäcka mer av Västerbotten tidigare än så.

”BEHÖVER VI VERKLIGEN ÅKA SÅ LÅNGT FÖR ATT UPPLEVA PIRRET?” Kanske är det vi som ses på något av Västerbottens alla utflyktsmål en varm och solig helg i maj? Om du har tips på fler utflykter jag bara inte får missa, maila mig gärna! ■


www.nordab.se

Just nu! Vi bygger ett nyckelfärdigt småfamiljshus utanför Umeå inkl tomt och enligt önskemål Kontakta oss för mer info!

Nordab bygger hem i Västerbotten i vår husfabrik på Spinnvägen och hjälper er hela vägen från idé till färdigt hus. Nordab väljer att arbeta med lokala, leverantörer och entreprenörer.

“Vi väljer att stötta lokal företagsamhet” Robert Nordlund, VD Marcus Jirdén, Produktionschef

33


#packatoklart Läs mer om hur du packar rätt på bussgods.se

34


REPORTAGE

ELLINOR SPRINGSTRIKE Från Yttersjö till Nashville TEXT AMANDA DAREHED BILD SUNE GRABBE/SEIZE MEDIA

Ellinor Springstrike i Yttersjö utanför Umeå är en countrysångerska och artist med siktet inställt på världsturné. För två år sedan bestämde hon sig för att helhjärtat satsa på musiken och det dröjde inte länge innan hon blev kontaktad av countryvärldens elit. Vi möts över en kopp kaffe och en bulle som Ellinor köpt, då hon inte känner sig speciellt hemma i köket. Ellinors farmor och farfar bodde i det innan Ellinor och hennes familj flyttade hem till huset för 4 år sedan. Köket är husets mittpunkt, där familjen samlats sedan huset byggdes för 30 år sedan. – Jag hade bott borta i 15 år och gjort min lilla utflykt så det var skönt att flytta hem igen. Ellinor bor med sin familj i en vit, härlig villa i Yttersjö några mil utanför Umeå. På gården har hon en musikstudio och resten av familjen bor i närliggande hus. – Jag behöver aldrig låsa dörren, när man kommer hem är det alltid någon här, syrran eller någon annan. Familjen är van att det är här man samlas, berättar Ellinor.

FARFAR GÖSTA OCH MUSIKEN

Sångerskan flyttade först till Stockholm och bodde sedan många år i Göteborg. När familjen tog beslutet att flytta hem kändes det skönt. – Jag har gjort så många grejer och det har alltid varit i 200 km i timmen. När jag flyttade hem frågade jag mig själv vad jag vill göra om jag bara får välja en grej, och då var det självklart, jag ska satsa på min musik. Musiken har alltid funnits med i Ellinors liv. Redan som 7-åring började hon sjunga och showa tillsammans med sin farfar, Gösta. Hela familjen är entreprenörer, farfar Gösta startade och drev ”Göstas loge” och företaget ”Göstas Buss”. – Jag brukade sjunga med farfar, vi satt på den där kökssoffan säger Ellinor och pekar. I köket står en vitmålad kökssoffa och på den står Göstas gamla dragspel. I logen anordnades fester och bröllop varje helg och Ellinor brukade gärna underhålla gästerna. Farfar Gösta gillade dansbandsmusik och Ellinors mamma kan idag inte höra ”Leende guldbruna ögon” utan att tänka på dottern. I och med Göstas bussföretag började Ellinor köra taxi och det var då hon upptäckte countryn. Hon delade taxi med en kille från Klabböle som hade några countryskivor. – Sedan dess var det bara country, jag gillade musiken, rösterna och texterna.

ETT MEDDELANDE FRÅN USA

Ellinor släppte en skiva redan 2012 men då mest för att testa sig fram och på hobbynivå. Hon släppte även några låtar 2019 med sitt band i Umeå. Två veckor efter att hon bestämt sig för att det är musiken hon ska satsa på hände något overkligt, nästan otroligt. – Jag hade börjat nätverka på Facebook, jag skrev till musiker i USA och bad dem lyssna på min musik. Plötsligt får jag ett meddelande av en person, Jimmy Ritchey. Ellinor tror först att Jimmy är en musiker, men efter att de pratat en stund inser hon att det här är en välkänd producent och låtskrivare. – Jag skickade några av mina låtar till honom och bad honom

35


REPORTAGE

göra detsamma. Han skickade låten ”The one that got away” av Jake Owen, en av mina favoritlåtar och det var då jag förstod. Han hade skrivit och producerat den. Jimmy Ritchey är en välkänd musikproducent i Nashville, USA och har en 25-årig karriär på sitt CV. Utöver det har han också blivit Grammy-nominerad för sin musik. Det var inte Ellinors nätverkande på sociala medier som ledde Ritchey till Yttersjö en vinterdag, utan ett DNA-test. – Han hade fått ett test i julklapp några månader tidigare och hittat släktingar i Sverige, därför valde han att söka på Google efter countryartister i landet och hittade mig. Sex veckor senare satt Ellinor på ett flygplan till countryns Mecka, Nashville. På plats fick hon se hur Ritchey och hans team jobbade och de spelade även in sin första låt ihop. Det här är nu två år sedan och de jobbar fortfarande tillsammans. När Ritchey kontaktade Ellinor hade hon 199 följare på Facebook, i skrivande stund har hon 80 000 följare. Karriären sköt spikrakt uppåt och nu är hon aktuell med singeln ”Good love”. – Om det inte vore för pandemin hade jag varit i Nashville nu. Vi skulle egentligen ha släppt en EP förra året men vi valde att släppa en låt i taget, berättar Ellinor. Förra året släppte Ellinor Springstrike tre låtar och tre till kommer i vår innan det är dags att äntligen släppa den efterlängtade EP:n. En av låtarna som släpptes i augusti har nått 1,2 miljoner streams på Spotify. – De flesta av lyssnarna finns utomlands, det är inte så många i Sverige som känner till min musik. De senaste månaderna har jag fått tusentals lyssningar i Indien, vilket är jätteroligt.

MÅLET ÄR EN VÄRLDSTURNÉ

Ellinor och hennes team i Nashville har bara marknadsfört musiken via sociala medier. De har livesänt spelningar och varit aktiva med att visa upp hennes talang. Just nu väntar Ellinor på vaccinet så hon får resa och turnera. Redan nu har hon märkt att musikbranschen börjar öppna upp och bokningsförfrågningar börjar trilla in. – Vi har en Tysklandsturné i september, sedan kommer även Jimmy komma hit för en turné i norra Sverige.

”ETT AV TURNÉSTOPPEN BLIR PÅ HEMMAPLAN I UMEÅ” I november kommer de tillsammans turnera runt i norr och ett av stoppen blir på hemmaplan i Umeå. – Vi kommer ha med oss en gospelkör på varje ställe som ska backa upp oss. Att få visa Jimmy Älvsbyn, Piteå och Luleå kommer bli riktigt spännande. Entreprenören och artisten Ellinor Springstrike har siktet inställt på stjärnorna. Målet är att turnera världen runt med hennes countrymusik. – Jag tycker det är spännande med rötterna till musiken, från Norrland till Nashville liksom. Storyn om hur jag och Jimmy började jobba ihop och bygga vidare på det, det känns häftigt. ■

tillsammans för en framtidssmart skog För oss på Holmen är det viktigt att finnas nära dig som äger skog. Det ger dig trygghet och oss förståelse för just dina behov. Då får vi också de bästa möjligheterna att tillsammans förverkliga nya idéer för en framtidssmart skog – en livskraftig skog som ger mer, även åt kommande generationer. Kontakta oss för ett tryggt, enkelt och mer glädjefullt skogsägande. För kontaktuppgifter och för att läsa mer om oss, se holmen.com/skog

holmen.com/skog

36


NIBE S-SERIEN

VÄRMEPUMPEN SOM ANPASSAR SIG EFTER DIG Den har ett stilrent yttre som smälter in i de flesta hem, och ett smart inre som justerar sig efter väderprognosen. Vår nya värmepump är en självklar del av ditt energisnåla, uppkopplade hem. NIBE S-serie. För dig som vill leva smart.

IT’S IN OUR NATURE

NIBE.SE

Hitta din närmaste återförsäljare Bygdsiljum/Lövånger BVS Rör 0913-103 40

Vindeln

Yttersjöns Rör & Smide 070-585 22 82

Vännäs/Vindeln

Lars-Anders VVS 070-655 36 24

Umeå

Norrtech VVS & Industri 090-690 46 80

Skellefteå/Jörn

Stenmans VVS 070-559 91 46

Umeå/Obbola

Svenska VPG 070-518 27 37

Nordmaling

Gräsmyr VVS 070-580 36 38

37


Gunnarn Norsjö

SPORT

Boliden Skellefteå

Lycksele

Åsele

Robertsfors

Granö

Bjurholm

Sörfors

GOLFEN HAR FÅTT ETT UPPSVING Umeå

Norrmjöle

TEXT PETRA HENNSTRÖM

Under pandemin blomstrade verkligen intresset för utomhusaktiviteter i Sverige och en av dom aktiviteterna var synnerligen golf. Enligt Svenska Golfförbundet spelade över en halv miljon svenskar golf förra året i Sverige, vilket inte har hänt på cirka tio år. Golfsverige välkomnade nästan 100 000 nya och återkommande golfare under förra året. I Västerbotten finns det ett flertal olika golfbanor som erbjuder allt från bra banor, vacker natur, god mat och övernattningsmöjligheter. Här nedan har vi listat alla Västerbottens golfklubbar.

Umeå Golfklubb

Robertsfors golfklubb

Cirka sex mil från Umeå, ligger Robertsfors golfbana. Banan är en 18 hålsbana som befinner sig i en vacker miljö med parkkaraktär. I anslutning till golfområdet finns det även husvagnsparkeringar för dem som vill stanna över natten. De erbjuder även Pay & Play.

Gunnarns golfklubb

Ungefär 20 mil från Umeå ligger Gunnarns Golfklubb. De erbjuder en 9-hålsbana med 27 fee samt en 18 hålsslinga. Banan är vackert belägen på en kuperad ängsmark och är omgärdad av två tjärnar och ett öppet odlingslandskap. Det finns också övernattningsmöjligheter för de som vill stanna en längre tid.

Strax utanför Umeå befinner sig Umeå golfklubb. Banan ligger i ett kuperat skogsområde och är ansedd som Norrlands vackraste med varierad layout och stora greenområden. Banan består av 3 x 9 hålsbanor samt en kortdistansbana med sju hål. För dem som vill stanna en längre tid finns det också möjlighet till stugor samt husvagnsplats med tillhörande eluttag.

Bolidens Golfklubb

Bjurholms Golfklubb

Ungefär 17 mil från Umeå omgiven av Ångermanälven ligger Åsele Golfklubb, med sin utmanande 9 hålsbana. Klubben erbjuder övernattningsmöjligheter med husvagnsplatser och bara 100 meter från klubbhuset finns det möjlighet till fiske och vandringsleder.

Cirka 6 mil från Umeå befinner sig Bjurholms Golfklubb. Deras huvudbana består av en 18 hålsslinga i ett kuperat jordbrukslandskap med inspiration från de skotska hedarna. Här finns det både en golfshop, Pay & Play, restaurang samt möjlighet till övernattning.

Sörfors golfklubb

Sörfors golfanläggning ligger cirka två mil från Umeå. Banan består av totalt 18 hål och är byggt i parkkaraktär i gammal åkermark. Vill man stanna längre än en dag finns det husvagnsplatser med tillhörande eluttag som kan hyras. Det erbjuds även golfshop, restaurang samt driving-range.

Granöbygdens golfklubb

Ungefär sju mil från Umeå hittar du Granöbygdens golfklubb. Här finner du en 9-hålsbana med dubbla utslagsplatser, vilket ger dig 18 hål totalt. Banan är belägen på en vacker skogshed med mycket vacker utsikt. Det finns driving-range i närheten samt hotell och camping för de som vill stanna längre än en dag.

Norrmjöle Golfklubb

I Norrmjöle, ungefär två mil från Umeå ligger Norrmjöle Golfklubb. Här erbjuds en 18-hålsslinga som går igenom en kuperad tallhed med små klippor och sjöar. Inom golfområdet finns det övningsområde, restaurang, shop samt övernattningsmöjligheter.

38

Bolidens Golfklubb ligger cirka 15 mil från Umeå. Banan är vackert belägen vid sjön Bjurvattnet och erbjuder en 9 hålsslinga med varierande svårigheter som passar både nybörjare men också mer erfarna spelare. Om man vill testa på driving range så erbjuds det också.

Åsele golfklubb

Skellefteå Golfklubb

Cirka 13 mil från Umeå ligger Skellefteå Golfklubb. Banan består av en 18-hålssling och en 9-hålsslinga samt en slopad 9-håls pay & play-bana. Tidsbokning gäller för 18-hålsbanan samt 9-hålsbanan. Det erbjuds även driving range och övernattningsmöjligheter om man vill stanna under en längre tid.

Lycksele Golfklubb

Centralt i Lycksele, cirka 13 mil från Umeå ligger Lyckseles Golfklubb. Banan är en 9-hålsbana belägen utmed Umeälvens strand. Banan är även en skogsbana med bitvis parkkaraktär med en del utmanande vattenhinder. Vill man spela fler än en dag befinner sig Ansia Resort i närheten vilket gör det möjligt för övernattning.

Norsjö Golfklubb

Ungefär 18 mil från Umeå befinner sig Norsjö Golfklubb. Banan är en utmanande 9 hålsbana med dubbla utslagsplatser vilket ger 18 hål totalt. Banan är vackert belägen i en kuperad skogsbana med varierad layout. De erbjuder driving range samt möjlighet till övernattning.


LVEN

STRESSFRI GOLF LÄNGS ÅNGERMANÄLVEN Distansmedlemskap med förmåner!

Åsele Golfklubb Aselegk.com•info@aselegk.com•0941-666 00

ja Vill du bör spela golf?

Välkommen! www.nmgk.se

Gå in på vår hemsida och anmäl dig till Grönt Kort kurs redan idag! 3 200 kr totalt för kurs och medlemskap med fritt spel 2021, 2 200 kr 0-13 år.

Kom och spela på vår kluriga bana! - ett lugnt speltempo - ingen tidsbokning - pay and play alla dagar - 9 håls bana Vår skogsbana är vackert belägen och vi har plats för husvagnar/husbilar. Vi finns även i golfhäftet!

GRANÖBYGDENS GOLFKLUBB

Tegsnäset 248, Granö 0933-40165 Vi finns på facebook www.granobygdensgk.se

GOLFSUGEN?

Kläppuddsvägen 51 090-815 81

Kom och ta grönt kort hos oss på Umeå GK! Hos oss ingår utbildning på både range och bana tillsammans med utbildade ledare.

VÄLKOMMEN TILL SKELLEFTEÅ GOLFKLUBB.

2995kr

inkl. med lemskap första åre t.

DET SJÄLVKLARA VALET I SOMMAR! Frågor eller funderingar?

Skellefteå Golfklubb

Kontakta oss på info@umgk.se eller besök www.umgk.se

Adress: Rönnbäcken 12, 931 92 Skellefteå Telefon: 0910-77 93 33 E-post: info@skellefteagolf.se Hemsida: www.skellefteagolf.se

39


VÄX MED DIN TrÄDGÅRD. — trimmer FS 131

motorsåg MS 211 C-bE

kampanj 4.290:-* 35 CM 11392000256 ORD. PRIS 4.790:-

Komplett utrustad motorsåg med snabbkedjespänning, Easy2Start och hårdmetallkedja som håller 10 ggr längre.

Extra kraftfull trimmer, komplett utrustad med både trimmerhuvud, slyklinga och sågklinga samt en bärsele. En maskin som röjer både gräs, ogräs, sly och buskage.

PRIS 5.190:41802000679

TRE

VERKTYG

batterimotorsåg MSA 140 C-B PRIS 4.190:-

PÅ KÖPET —

30 CM 12540115858 INKL. BATTERI AK 30 & laDDARE AL 101

Lätt, effektiv batteridriven motorsåg, perfekt på den egna tomten. Mjukt handtag, STIHL snabbkedjespänning m.m. Ingår i STIHL AK-system där ett batteri passar alla maskiner.

högtryckstvätt re 130 plus Stark och effektiv högtryckstvätt som har det mesta av det bästa.

PRIS 3.290:-

batteritrimmer FSA 57 Mycket lätt och tystgående batteridriven trimmer. Justerbar längd och handtag för bekvämt arbete samt avståndsbygel som skyddar plantor, bark etc. Ingår i STIHL AK-system där ett batteri passar alla maskiner.

PRIS 2.690:-

49500124560

INKL. BATTERI AK 10 & laDDARE AL 101 45220115748

* Erbjudandet gäller t.o.m. 2021-08-31. Med reservation för lokala avvikelser och tryckfel.

www.stihl.se

HITTA TILL NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE LYCKSELE

Inlandets Maskin & Fritid Bergstigen 5, 0950-382 40

SKELLEFTEÅ

VINDELN

PL Småmaskinsservice AB Storvägen 61, 070-649 36 27

BURTRÄSK

Utterström Maskin & Fritid Svedjevägen 1, 0910-155 80

Hällgrens Motor i Burträsk AB Sundbrogatan 10, 0914-104 02

STORUMAN

SIKEÅ

Yngvesson Maskin AB Johansson Maskin AB Blå vägen 255, 0951-773 45 Robertsfors, Sikeå 50, 0934-151 00

40

VÄX MED DIN TrÄDGÅRD.

NORDMALING

Nya Sandströms Sport & Motor Åsgatan 8, 0930-105 33

VILHELMINA

Motorfirma Appelqvist AB Videvägen 58, 0940-08 09

NORSJÖ

Rotarium/Däckteam Industrivägen 1, 0918-316 00

UMEÅ

Boströms traktor & maskin AB Alviksvägen 1, 090-13 70 40

VÄNNÄSBY

Johansson Maskin AB Företagsvägen 11, 0935-399 30


SERIEREPORTAGE

Bröllopsparet del två!

”DET ÄR VÅRT BRÖLLOP OCH VI FÅR GÖRA PRECIS SOM VI VILL” TEXT AMANDA DAREHED BILD LENA LEE

I den här reportageserien får vi följa paret Lena och Victoria som ska gifta sig till sommaren. De är i full gång att planera bröllopet som kommer att genomföras, oavsett hur många personer som får komma – och gästlistan har fått krympa rejält. – Vi närmar ju oss men samtidigt läser man hela tiden nya rubriker om hur det ser ut i samhället och då känns det märkligt och overkligt, berättar Lena. Paret står fortfarande eniga – bröllopet ska ske trots rådande restriktioner. – Vi har fått kapa många från gästlistan, vi insåg att det inte var rimligt att ha så här många personer på bröllopet, det skulle inte gå säger Victoria. I det förra reportaget hade paret redan börjat ”kapa listan” och då skulle de bjuda 77 personer, nu är siffran nere på 53 gäster. De har fått tänka till och prioritera och bjuda dem som de verkligen vill ska vara där. – Vi fattade ett gemensamt beslut att vi måste dra ner på listan och vi gjorde faktiskt det utan skuldkänslor så det var skönt, säger Lena och Victoria fyller i – Men nu börjar det bli svårt att ta bort fler om det skulle behövas.

DET BLIR NYA RINGAR

Victoria berättade senast att hon hade fixat en ring, en guldring som hon hade ärvt av en släkting. Men den planen har ändrat sig, något som Lena förstod skulle hända. – Ja men Victoria har alltid sagt att hon inte vill ha en guldring men jag tänkte visst och började leta efter en i guld.

För Lena kändes det som att byta identitet, alla hennes smycken är i silver eller stål. Efter några månader sa Victoria att hon nog inte tyckte om den ärvda guldringen. Paret valde då att beställa två nya ringar i silver, Victorias har en liten sten och Lena en bredare och enklare variant. Ringarna är beställda och ska graveras, när jag frågar paret vad de ska gravera in börjar de skratta, såklart finns det en rolig historia bakom texten. – När jag friade till Lena i Grekland skulle hon säga att hon älskade mig men sa istället ”jag älskar dig mycket och länge”, skrattar Victoria.

”JAG ÄLSKAR DIG MYCKET OCH LÄNGE” Paret visste att de ville ha något personligt ingraverat och bestämde sig därför för att gravera in den roliga kärleksförklaringen.

KLÄNNINGSPANIK

Lena och Victoria känns lugna inför bröllopet, även om det börjar närma sig. De är inte nervösa än och livet rullar på i sin vanliga takt. Däremot har hemmasituationen förändrats, Victoria har börjat studera vid Umeå Universitet och det beslutet fattades snabbt. – Det blev snabba ryck och full fart. Jag fick veta på en söndagkväll att jag skulle börja plugga dagen efter, men det känns jättekul och bra.

41


REPORTAGESERIE

Lena jobbar som gymnasielärare och en del av tiden arbetar hon hemifrån, Victorias undervisning är helt på distans så det blir mycket tid tillsammans i hemmet. – Det blir lite krångligt, vi har haft en hel del problem med internet. Vi har ofta möten samtidigt, jag kan ha en lektion som hålls för 50 personer och samtidigt ska Lena kommunicera med 32 elever, berättar Victoria. Förutom den lagomt stressiga hemsituationen så är paret kolugna, det som börjar bli lite panikartat är att Victoria ännu inte hittat någon klänning. – Jag letar varje dag men hittar ingen, det är prio just nu, säger Victoria och Lena känner också av stressen – Jag drömde att vi skulle gifta oss om två dagar och att du inte hade någon klänning, av alla saker man kan stressa över så är det klänningen jag drömmer om, skrattar Lena. Lena har i alla fall hittat sin klädsel, det blir en grå figursydd kavaj och ett par matchande kostymbyxor. Nu fattas bara en blus att ha under. De har även fixat en hel dekorationer så som rislampor, placeringskort och såpbubblor. Planen är också att fixa ett fotobås där gästerna kan ta roliga bilder. – Nästa steg är att ha ett till möte med vigselförrättaren för att spika några fler detaljer, samt beställa en gästbok och en fin ringask. ■

CHECKLISTA:

– Inbjudningar skickade – Ringar åt båda – Dekorationer – Klädsel åt Lena

42

Lena

Ålder: 27 Favoritmat: Tacos Bästa tv-serien/filmen: Modern Family Största oron inför bröllopet: Att man glömt något som egentligen är självklart! Favoritresemål: Vill åka till Japan (resan blev inställd förra sommaren) men annars England!

Victoria

Ålder: 27 Favoritmat: Koreansk mat Bästa film: Tarzan Största oron inför bröllopet: Ramla ner i älven Favoritresemål: Vill någon gång åka till Sydkorea men annars Gotland


EXKLUSIVT. VACKERT. HANTVERK.

10%

på valfri behandling

20%

på alla produkter

Rådhusesplanaden 1, bredvid Dressman 090-770 501

Gäller ej kampanjer och nyheter

Samtliga erbjudanden gäller t.o.m. 18/6 2021. Klipp ur och ta med denna annons.

Välkommen till din lokala guldsmed! www.guldsmedjan.nu

Renmarkstorget 6, Umeå. 090-12 80 30

Vi hjälper dig att hålla ut

Solen och värmen finns hos oss Hamrinsvägen 2, UMEÅ 070–569 50 51 Öppet alla dagar 6–22 www.suntan.se 43


NÖJE

Emils Youtube-kanal: Squidmarminiatures Visste du att… Som fotograf har Emil Nyströms bilder setts i ABCs Good Morning America och Today Show.

44


FOTOGRAFEN SOM BLEV MINIATYRMÅLARE TEXT FILIPPA ROSENBERG BILD PRIVAT/LUKAS HOLMBERG

För många är Umeåbaserade Emil Nyström känd som en nyskapande reklam- och porträttfotograf. När han i vuxen ålder började spela spelet Warhammer igen, visste han inte att det skulle förändra hela livet. En Youtubekanal med 263 000 prenumeranter senare har Emil en ny karriär. När Emil var 12 år gammal blev han besatt av spelet Warhammer. Spelet utspelar sig i en fantasy- eller sci-fi-värld som man bygger upp på ett bord, med figurer som spelarna själva kan skapa och måla. Emil spelade med kompisar i olika lag, skapade arméer och målade figurer – tills han upptäckte andra intressen som hör tonåren till. Han blev så småningom en välkänd fotograf. Men idag är det två år sedan Emil fotograferade senast. – Jag var lite less på det jag höll på med. Eftersom jag har drivit eget företag länge var jag trött på industrin och jagandet av kunder, berättar han för Umeåguiden. Emil ville hitta ett kreativt utlopp som inte hade med fotograferandet att göra. – Vad fanns det för någonting annat kreativt som skulle kunna ge mig mer pepp? Jag hittade tillbaka till min barndomskärlek Warhammer och blev snabbt besatt igen. – Jag gillar konceptet med att Warhammer mer är en hobby än ett spel. Halva grejen är ju att man målar sina egna miniatyrer, de man spelar med, istället för att köpa färdiga figurer. Majoriteten spelar inte ens, utan tycker bara det är kul att pyssla och måla.

Det låter mysigt!

– Ja, vi killar blir ju oftast mer uppmuntrade till att titta på action än att göra dockhus. Det finns en hel skämtgrej kring ”War dollies”, att man måste ha ett coolt namn när det är killar som håller på med dockor. Men oftast har folk mer självdistans än så. Emil började måla för sin egen skull. Men en kompis såg skapelserna och pushade Emil till att visa upp det han gör för andra. Emil ställde upp i en tävling under det stora, Umeå-baserade eventet Fantasia Fanatic under 2018. Han vann förstapriset ”Best in show” för sin egenmålade armé, bara nio månader efter att han hade tagit upp sitt intresse igen. Bilder på figurerna laddades upp på Instagram och Emil vann snart en internationell tävling som självaste Warhammer håller i. Successivt byttes fotograferandet ut mot att måla även under dagtid. Han började få förfrågningar från andra som ville att Emil skulle måla också deras miniatyrer. Samma kompis fick Emil att så småningom starta en Youtube-kanal. En månad senare började han tjäna pengar på kanalen. I skrivande stund har ”Squidmar Miniatures” 263 000 prenumeranter. – Jag började filma en del scener med figurerna, men nu lägger jag upp mer material om målande och hobbyn i stort.

Varför tror du att kanalen har blivit så populär?

– Jag tror folk uppskattar att jag är mig själv, en positiv figur i hobbyn och hela industrin. Sen gör jag hyfsat bra videos som lär och underhåller folk. ■

45


detta är en annons fr ån carstedts biL

”Bättre och billigare än så här blir det inte om du skall privatleasa en laddhybrid just nu.”

ford KUGa PHeV

– Aftonbladet ger fem plus till nya Ford Kuga Plug-In hybrid i sitt test gällande privatleasing, februari 2021.

Den elektrifierade kampen mellan världens biltillverkare hårdnar efter att Ford lanserat modellen Kuga som laddhybrid. Privatleasa Ford Kuga från 3 795:-/månad. Under 2019 gav sig så även Ford in i den så kallade elektrifierade kampen. Målsättningen säger 18 elektrifierade modeller i Europa fram till 2024 och att de redan år 2022 kommer att sälja fler elbilar än diesel- och bensinbilar tillsammans i Europa. Om målsättningen går att hålla återstår dock att se. Coronapandemins negativa effekter på biltillverkningen kan komma att påverka målet, precis som för alla andra biltillverkare. Det som talar för är det ökade intresset för elektriskt drivna bilar i Europa. Bara i Sverige hade antalet laddbara bilar i slutet av oktober ökat med över 66 000 under året och står nu för 3 procent av hela den svenska personbilsfordonsflottan!

56 kilometer Det är därför inte särskilt oväntat att Ford slog på den stora trumman när biltillverkarens framgångssaga Kuga under 2020 lanserades som laddhybrid i Sverige. Med en deklarerad bränsleförbrukning på 0,14 liter/milen står den sig stark gentemot andra konkurrerande laddhybrider. Modellen kombinerar en 2,5-liters bensinmotor med en elektrisk motor som kombinerat ger en effekt på 225 hästar och vars litiumjonbatteri på 14,4 kWh ger modellen en räckvidd på upp till 56 kilometer på ren eldrift och en total räckvidd på upp till 748 kilometer.

torn när bilen står still och det läge som de flesta nog kommer att använda sig av – autoläge, dvs att bilen själv växlar mellan eldrift och bensindrift.

fler uppdateringar Men den senaste generationen av Kuga har inte bara uppgraderats med elmotor och ett batteripaket. Till skillnad från sin föregångare har modellen genomgått en bantningskur och tappat tiotals kilon genom att aluminium har använts i större utsträckning. Även bilens funktioner har uppgraderats, en av de mest användbara är baksätet som nu benämns som adaptivt. Ett finare ord för att sätena inte bara går att fälla för att skapa mer bagageutrymme, utan även går att skjuta framåt, vilket minskar benutrymmet men ökar lastutrymmet med nästan 70 liter. Med nedfällda säten är utrymmet strax över 1 500 liter. Utöver detta har en rad nya hjälpfunktioner för föraren tillkommit sedan den förra generationen och idag återfinns bland annat att man kan ställa in önskad distans till framförvarande fordon, något som bilen sedan själv håller automatiskt, filhållningssystem, parkeringshjälp och skyltigenkänning.

Laddning Laddningsalternativen för Kuga består av två, antingen en för regelbunden hemmaladdning eller en laddningskabel för offentliga laddstationer. Via det vanliga uttaget, det vill säga via 230 V-uttag, tar det runt 6 h att ladda fullt och via en laddbox eller offentlig laddstation minskar laddtiden till ca 3,5 h. Precis som alla moderna laddhybrider har modellen regenerativ laddningsteknik, vilket innebär att batteriet tar till vara på den rörelseenergi som genereras vid inbromsning. Det innebär att batteriet laddas vid motorbromsning både under tiden bilen går på eldrift och även när bilen använder besinmotorn. Modellen ger dig också full kontroll över hur elmotorn ska användas. Med fyra olika lägen kan föraren enkelt växla mellan att antingen endast köra på el, sparar el för senare användning, laddningsläge från bensinmo-

46

snabbfaKta Räckvidd ren eldrift: Ca 56 km Totalt räckvidd: Ca 748 km Laddtid: 6 tim/3,5 tim Batteri: 14,4 kWh Säljs i Umeå av: Carstedts bil

1


NEPTUNE I UMEÅ!

“Din närmsta bilverkstad”

Neptun Patrik Fritidsvagn utan broms för de flesta transporter. EU vagn med eller utan tipp.

Pris fr. 6995:-

Neptun Moto Smidig motorcykeltrailer för upp till 2 motorcyklar. EU vagn med lågbyggda chassin som ger goda köregenskaper.

Pris fr. 7995:-

Neptun Navy Flexibel och lättanvänd båttrailer. EU vagns som kan anpassas från 3m och upp till 5,5m. Max 600 kg.

AB Supertegs Bilservice Öppettider: Mån-Fre 7-16 | Lör-Sön Stängt teg@mekonomenbilverkstad.se | 090-206 65 55 Verkstadsgatan 5, 904 32 Umeå

www.kbr.nu info@kbr.nu

Pris fr. 10950:Gräddvägen 23 090-18 86 80

ÅTERFÖRSÄLJARE AV NEPTUNE TRAILERS

REDO FÖR DIN VARDAG ATV, UTV & Side by sides från 57.900:-

Järnvägsgatan 33, Vilhelmina Tel. 076 841 09 91 · www.mtis.se

Bergstigen 5, Lycksele Tel. 0950-382 40 · www.inlandets.se

Mätarvägen 5, Umeå Tel. 090-205 93 00 · www.merafritid.se

CFMOTO.SE

Svedjevägen 1, Skellefteå Tel. 0910-155 80 · www.utterstroms.se

47


GUIDEN TIPSAR

NYA STJÄRNGÄSTER I UMEÅGUIDENS PODD Har du hunnit lyssna på Umeåguidens podd än? Inte? Då är det dags! Amanda Darehed och Filippa Rosenberg lotsar alla som är nyfikna på Umeå och dess profiler genom avsnitt fyllda av skratt och kärlek för världens bästa stad.

I premiäravsnittet av Umeåguidens podd är det supersoulstjärnan Molly Hammar som gästar Amanda och Filippa. Molly föddes i Umeå och älskar fortfarande sin första hemstad. Det pratas om att vara singel i en pandemi, om personlig utveckling – och så utmanar vi Molly i ett Disney-quiz (förlåt Molly). Umeåguiden har även bjudit in Sveriges näringsminister Ibrahim ”Ibbe” Baylan till podden, legendarisk Umeå-bo under 90-talet och 16 år framåt. Vi snackar universitetsminnen, leker pest eller kolera och reder ut vad som egentligen hände i den så kallade snuskskogen. Kan han tänka sig att flytta tillbaka till Umeå? Och skulle han hellre käka frukost med Jimmie Åkesson varje dag eller få en hostattack varje gång han ska framträda offentligt? I poddens tredje avsnitt levererar bartenderlegenden tillika Umeåprofilen Emil Åreng (starka!) drinkar till Filippa och Amanda. Med hjälp av världens bästa Hernö Gin bjuder han på negroni warmers som avnjuts utomhus i vårsolen. Det mysiga samtalet innehåller barndomsminnen, drömmar om en restaurang med lyxig skolmat, Stockholm vs Umeå – och baksidorna med att jobba med alkohol.

Sponsorer

Podcasten har under de senaste tre avsnitten varit sponsrade av Mofab, Phoneix, Dina Försäkringar och Hernö Gin. Vill du också vara en del av vår podcast? Kontakta amanda@umeaguiden.se!

LYSSNAR DU PÅ NÅGON PODCAST?

Ida, 24 år -Ja, men det går lite i perioder. Just nu lyssnar jag mest på podden “Ursäkta” med Johanna Nordström och Edvin Törnblom. Jag brukar även lyssna på “DUO”.

48

Lukas, 21 år -Ja, jag lyssnar på poddar dagligen. Det blir mest ”P3 dokumentär” och ”Adam & Kompani”. Min koncetration på jobbet blir bättre när jag lyssnar på poddar.

Johan, 48 år -Ja, de jag lyssnar på just nu är “Skotersnack” med Joakim Rönnqvist och Emil Ahrling samt “P3 dokumentär”. Det är ämnen jag är intresserad av så därför faller de mig i smaken.

Saga, 24 år - Ja! Favoriterna är Fredagspodden med Hannah Widell och Amanda Schulman samt podden “Ursäkta”, som enligt mig är den roligaste podden någonsin! “P3 musikdokumentär” är också bra.


Stort engagemang Erfarna elektriker

Vi utför elarbeten mot både privatpersoner och företag

• ELINSTALLATIONER Kluckande ljud eller stopp i avloppet? Kluckande ljud eller stopp i avloppet? • LADDBOXAR Vi renspolar och besiktar era avloppsledningar med kamera. Kluckande ljudoch eller stopp iavloppsledningar avloppet? Vi renspolar besiktar era med kamera. Vi renspolar och besiktar era avloppsledningar med kamera. kande ljud eller stopp iRing avloppet? • SOLPANELER 070- 344 32 95

olar och besiktar era070med kamera. Ring Runt Ring 070344 32avloppsledningar 95 344 32 95 Jour Dygnet Jour Dygnet JourRunt Dygnet Runt

344 32 95 net Runt

Vi löser proppen! Vi löser proppen! Vi löser proppen!

löser proppen! RING SÅ SPOLAR VI!

ring 070-643 60 11

www.elgruppenumea.se

Jag röjde på gården, i garaget och förrådet. Sålde allt järn och metallskrot och tjänade en bra slant.

Kuusakoski Recycling tar emot plåt, järn, metall, kablar, elektronik – ja, i princip alla dina gamla prylar. Bra för dig och bra för miljön. Välkommen att ta kontakt med någon av våra terminaler redan idag. Umeå 090-70 88 90 Lycksele 0950-104 75 Skellefteå 0910-71 16 45 Skelleftehamn 0910-71 17 64

BLI EN ÅTER-

VINNARE gör en miljöinsats och tjäna pengar på ditt metallskrot

www.kuusakoski.com • 020-56 65 66

49


REPORTAGE

UMEÅTJEJERNA BAKOM LILLA FRUKOSTAKRIVET

Ronja Andegras och Amelie Näslund driver instagramkontot Lilla Frukostarkivet där deras mål är att sprida inspiration till en bättre start på dagen. De vill att fler ska upptäcka att det med enkla medel går att äta lyxiga frukostar även till vardags. Det doftar ljuvligt av amerikanska pannkakor och nybryggt kaffe när Umeåguiden träffar tjejerna bakom Instagramkontot Lilla Frukostarkivet. På bordet står ett härligt brunchfat uppdukat, som bara är ett axplock av allt gott som tjejerna dagligen levererar på sitt konto. – Tanken med kontot är att det ska vara en inspirationskälla, där följaren får anpassa våra recept efter eget tyckte och smak, utan pekpinnar och regler, säger Ronja och dricker av sitt kaffe. Både Ronja och Amelie älskar det kreativa skapandet i alla dess former och att göra frukostar och bruncher är en del av det. Tjejerna fann varandra tidigt under en universitetsutbildning inom digital medieproduktion och insåg snabbt att de delade ett brinnande intresse för frukostar och bruncher. – Vi kände att det ibland blev lite mycket frukostbilder i våra egna flöden och bestämde oss därför för att starta ett gemensamt Instagramkonto istället, säger Amelie. – Dessutom älskar vi att fotografera, vilket gör att kontot också är en plats för oss att få utlopp för vår kreativitet. Det är så roligt att driva kontot med någon som tänker likadant och hellre väljer att få till den perfekta bilden än att äta pannkakorna varma, säger Ronja och tjejerna skrattar glatt. Lilla Frukostarkivet började som en rolig grej, men ganska snabbt växte det och nu är drömmen att bli ännu större, så att fler kan upptäcka hur livet kan förändras till det bättre med en bra frukost som grund för dagen.

EN SLAGS FRUKOSTFILOSOFI

Tjejerna har en egen frukostfilosofi som handlar om att frukosten inte bara är en måltid, utan även en slags livsstil där fokuset ligger på hur man själv kan påverka sin dag bara genom morgonrutiner. – Vi anser att frukosten sätter tonen på dagen och därför vill vi sprida inspiration till bättre, godare och roligare frukostar som är

50

enkla att tillaga, säger Ronja. – Ett resonemang vi ofta hör bland våra vänner är att de inte har tid att äta frukost på morgonen, men det hela handlar egentligen om lite framförhållning och planering, sen kan man förändra världen, skrattar Amelie och tar en tugga av sin avokadomacka. Tjejerna menar att även den mest trötta måndagen kan bli en bra dag, bara genom planering och förberedelser. Det ska varken vara svårt eller tidskrävande att äta en lyxig frukost till vardags. – Hjärnan behöver dessutom energi för att fungera som den ska. Genom att äta en god frukost skapas den bästa utgångpunkten för en bra dag och ett bra humör, tillägger Amelie.

DEN RÄTTA STÄMNINGEN

Stämningen kring frukosten är även viktigt för tjejerna och deras frukostfilosofi. De har därför skapat en egen Spotifylista som heter Lilla Frukostakrivet, med den perfekta frukostmusiken. – Jag börjar alltid min dag med att lyssna på vår spellista samtidigt som jag äter min frukost och tänder några ljus, säger Ronja. En morgon med stress där andan är i halsen och frukosten uteblir blir sällan en bra dag. Tjejerna tror att en lyckad dag inte bara sker, utan det är något man själv skapar och tar kommando över.

”EN LYCKAD DAG ÄR INGET SOM BARA SKER, UTAN NÅGOT MAN SJÄLV SKAPAR” – Vårt bästa tips är att kliva upp i bra tid varje morgon, även om snooze-knappen lockar. Det ger mer än det tar, att skippa de där tio extra minuterna, då resten av dagen ofta påverkas av det beslutet. Du får istället får man en lugn start på dagen, med en god frukot, som sedan präglar ditt humör, säger Amelie. ■


Följ @lillafrukostarki vet på Instagram för mer in spiration!

51


SEXSPALTEN

SEXCOACHEN

LINDA I andan av villa, hem och inredning tänkte jag att vi kan prata lite om hur du kan sexifiera ditt sovrum. Shannon Boodram skriver ofta om våra fem sexuella triggers: att känna oss åtråvärda, känslomässig kontakt, katt och råtta, ett utbyte och sist miljön. För många är miljön helt avgörande för om de kan känna upphetsning eller inte. Det kan handla om att vilja få en specifik typ av känsla när du går in i ett rum till att inte vilja ligga ner på gamla, smutsiga lakan. Här kommer därför mina bästa tips på vad du kan göra för att ditt hem ska kännas mer sexuellt attraktivt både för dig och en eventuell partner: 1. Städa undan, plocka bort allt skräp och rensa ut allt som ger ifrån sig dålig lukt. Se till att inte ha tvätt liggande på golvet. Tvätta och byt lakan.

VECKANS FRÅGA Hej Linda! Jag och min man har börjat bli nyfikna på sexleksaker men det är ju en hel djungel att hitta rätt.. Vi undrar framförallt vilka material som är bra för sexleksaker?

2. Vädra ut ordentligt eller använd en luftrenare så att det känns fräscht inomhus. Ren och fräsch luft kan hjälpa dig att känna dig mer vaken och alert, vilket är bra under sex. 3. Om du har gröna fingrar, ha gröna växter inomhus. 4. Fundera över materialet i din säng. Njuter du av att känna dem mot din hud? Du behöver inte byta ut alla lakan i sängen för att få en lyxig känsla, det kan räcka med en kudde eller en filt som du kan ha framme när du vill känna dig sexig. 5. Fundera på vilket ljus dina lampor avger. Ett starkt vitt ljus kan kännas väldigt sterilt om det inte är din kink. Mitt tips är att i stället försöka hitta lampor med ett mjukt, varmt ljus eller köpa batteridrivna ljus. 6. Ta bort bilder på dina mor och farföräldrar från nattduksbordet och sätt upp dem i vardagsrummet eller köket istället. 7. Fundera över vilka saker eller möbler som du har i sovrummet som du tycker inspirerar sex. Har du en tavla som du egentligen inte tycker om? En hylla som du egentligen inte behöver? Kör en Mari Kondo men fundera istället ”does this spark sex?”

Svar – När du köper en sexleksak ska du vara uppmärksam på vilket material det är. Medicinskt silikon, TPE/TPR mjukplast, metall, glas, sten och behandlade träleksaker är alla kroppssäkra material. Undvik jelly, PVC, vinyl och de som inte uppger något material - dessa kan orsaka sveda och andra hälsorisker. Eftersom sexleksaker inte regleras lika väl som andra saker som stoppas i kroppen, kan tillverkarna sälja billigare leksaker men i hälsofarliga material. Var därför noga med valet av material. Linda Hörnberg, Legitimerad Sexcoach

8. Om du tycker om det, använd doftljus eller aromdispenser. ■ Har du en fråga till vår sexcoach Linda?

Skicka den till amanda@umeaguiden.se eller i ett DM på Umeåguidens instagram. Du är självklart helt anonym!

52


Copyright: Jennie Pettersson

Distributionselektriker 40 veckor −yrket som garanterat ger dig spänning i vardagen!

Sista ansökningsdag 15 maj

Gillar du problemlösning, teamwork och precisionsarbete? I utbildningen får du lära dig att klättra i elstolpar, utföra kontroller, besiktningar och felsökning av elanläggningar för ny- och ombyggnadsarbeten.

Det ingår 10 veckors APL - praktik - i utbildningen, som med fördel gör hos något av de företag som ingår i yrkesområdet för utbildningen och som finns i din hemkommun.

Mer information om hur du ansöker och om innehållet hittar du på vår hemsida: www.lapplands.se/dist

Unik försäkring för lärarstudenter: Studentförsäkring Leva

Inga andra studenter har något liknande Studentförsäkring Leva hjälper dig om du råkar ut för både små och stora olyckor. Råkar du till exempel ut för ett olycksfall eller en sjukdom som gör att du inte kan studera på ett tag, och du förlorar ditt studiemedel, får du ersättning från försäkringen. Besök vår webb eller kontakta oss så hjälper vi dig.

0771 - 21 09 09

lararforsakringar.se 53


GUIDEN TIPSAR

GÖR DINA EGNA LJUS TEXT FILIPPA ROSENBERG BILD AMELIE NÄSLUND

Att göra egna ljus är ett pyssel som har växt stadigt som intresse den senaste tiden. Instagram kryllar av hemmagjorda stearinskapelser i alla former och färger. Umeåguiden var inte sena att haka på trenden! Trots att det blir allt ljusare om kvällarna kan det fortfarande vara trevligt att tända ett ljus eller två till middagen. Dessutom älskar vi doftljus, men för den som har svårt för starka dofter går det såklart bara att utesluta just doften från vår instruktion.

1 2 3 54

Smält ljusen i vattenbad. ​ Lägg stumparna i separata glasburkar (blanda eller separera om du har stumpar i olika färger), gärna upp till kanten. Ställ burkarna i en kastrull och fyll kastrullen med vatten som når halvvägs upp till glasburkarnas öppning. Koka upp vattnet och låt det koka tills stearinet är helt smält.

När alla stumpar har smält – fiska upp de gamla, svarta vekarna från botten av burkarna för att dessa inte ska färga av sig på våra fina, nya doftljus.

Droppa i doftolja i burkarna med smält stearin. Mängd efter tycke och smak. Vi hade ca tio droppar per ljus och det doftade rejält!

DU BEHÖVER

– Gamla ljusstumpar, vi tog några gula ur påskens ljusrester. Går att blanda olika färger! – Urdiskade glasburkar, vi tog gamla tacosåsburkar! – Vekar med hållare, vi klickade hem från nätet. – Doftolja, om du vill göra ljuset lite extra härligt. Finns också på nätet. – Saxar, lika många som antalet ljus du vill skapa.

4 5

Sänk ner veken i mitten av burken. Använd exempelvis en sax för att hålla fast veken i mitten, medan ljuset stelnar.

Vänta i någon timme på att ljuset ska stelna. Ta bort saxen, tänd ljuset och njut av ditt alldeles egna doftljus! Bonustips: Snöra ett gulligt snöre runt burken – voila, nu har du en superfin gåbort-present!


PÅ AUTOMOWER X-LINE

UPP TILL

: 5.000 UPP TILL

® UPP TILL UPP TILL

: 5.000 : 5.000 ® 5.000:- RABATT*

RABATT* PÅ AUTOMOWER X-LINE

RABATT* PÅ AUTOMOWER X-LINE

®

RABATT* PÅ AUTOMOWER ® ®

PÅ AUTOMOWERX-LINE X-LINE

UPPGRADERA UPPGRADERA UPPGRADERA DIN VARDAG UPPGRADERA DIN DINVARDAG VARDAG DIN VARDAG UPPGRADERA

*Gäller ordinarie pris *Gäller ordinarie pris *Gäller ordinarie pris

INBYTESKAMPANJ

DIN VARDAG

INBYTESKAMPANJ

*Gäller ordinarie pris

INBYTESKAMPANJ

Upp till 5.000:- rabatt på Upp till 5.000:- rabatt på Husqvarna Automower® X-line X-line när dunär Husqvarna Automower® INBYTESKAMPANJ *Gäller ordinarie byter in din gamla fungerande ellerinrobotgräsklippare din gamla fungerande bensin- pris Husqvarna Upp till 5.000:- rabattbensinpådu byter oavsett märke. Automower® X-line eller robotgräsklippare oavsett märke. Upp till 5.000:- rabatt på

Husqvarna Automower® X-line när Husqvarna Automower® X-line när HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE du byter in din gamla fungerande bensinINBYTESKAMPANJ Husqvarna du byter in din gamla fungerande bensinHusqvarna Automower® X-line eller robotgräsklippare oavsett märke. Automower® eller robotgräsklippare oavsett märke. Åsele Granö Vilhelmina Buträsk X-line Sikeå

Upp till 5.000:- rabatt Johanssons påTegsnäs Maskin Motorfirman Lennart Appelqvist Hällgrens motor Maskin 0933-400 30 14 0940-108 09 0914-104 02 0935-399 INBYTESKAMPANJ ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP Husqvarna Automower® X-line när Storuman Vindeln Sorsele Hemavan Ringcentralen i Storuman PL Småmaskiner Grundströms stugby V.J. Berglunds Järnhandel du byter in din gamla fungerande bensinÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP 0951-108 62 070-649 36 27 0952-600 10Husqvarna 0954-300 21 Upprobotgräsklippare till 5.000:- rabatt på märke. Automower® X-line Bjurholm eller oavsett Skellefteå Umeå Vännäsby Axbergs Maskin & Vapen 0941-103 45

Skog & Trädgård Automower® Johanssons Maskin när Skog & Trädgård Husqvarna X-line 0910-73 84 00 0935-399 30 090-17 81 10 du byter in din gamla fungerande bensin-

Balsjö Handel & Bensin 070-518 27 37 55


MAT & DRYCK

NEGRONI WARMER

Perfekt i vårkylan!

Ingredienser 2cl Hernö Old Tom Gin 2cl Antica Formula Vermouth 2cl Carpano Botanic Bitter 2cl vatten 2cl strösocker Lättvispad grädde Rivet apelsinskal eller muskot

56

Så gör du Blanda Hernö Old Tom Gin, Antica Formula Vermouth, Carpano Botanic Bitter, vatten och strösocker i en kastrull. Värm, häll upp i ett glas. Toppa med lättvispad grädde och rivet apelsinskal eller muskot om du föredrar det. Receptet är för en servering, du ändrar lätt för ökad styrka eller fler serveringar om du vill dela smakupplevelsen med fler.


© Lasse Burell

Bo 25 min från Östra station

Vi har digital hyreskö

R ädda Östersjön

0935 - 140 51

www.vannasfastigheter.se

Bli Östersjöfadder på wwf.se/ostersjofadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Från Vännäs och Vännäsby Vi erbjuder vacker natur, tar tåget dig till Östra fartfyllt friluftsliv och bra station inom 20-25 min. samhällsservice!

Sedan 1989 har vi hjälpt över tusen villaägare med fuktskydd/isolering av källare!

a takt ert n o K ff för o s s o Tel 070-336 36 64 info@markogrund.se www.markogrund.se

DAGS ATT BYTA UT DIN GAML A BERGVÄRMEPUMP?

Utbytespumpen gör valet enkelt

När det är dags att byta ut den gamla bergvärmepumpen är valet enkelt. Thermia Calibra är nämligen den perfekta utbytes­ pumpen. Den kan kalibrera sig efter både dina värmebehov och ditt befintliga borrhål. Du behöver inte ens veta hur djupt ditt borrhål är, Calibra känner av hur mycket energi du kan hämta

och ser till att borrhålets fulla potential utnyttjas. På så sätt ger den dig full funktion från dag ett. Utbytespumpen Calibra installeras av våra certifierade återförsäljare och möjlighet finns till räntefri månadsbetalning. Den är mycket effektiv och en av marknadens tystaste – ett smart val även vid nyinstallation.

Läs mer på utbytespumpen.se

A+++

A++

DOROTEA

UMEÅ

Dorotea Värme & Sanitet AB Skogsgatan 4, 070-395 36 17

Vilhelmina

Ingemars Rör & Svets Laxbäcken 204, 070-606 44 99

Energiteamet i Umeå AB Kabelvägen 24G, 070-588 19 73

KÅGE

VVS & Energi i Kåge Hamngatan 1 H, 0910-72 00 90

NORSJÖ

Larsson & Andersson Rör AB Industrivägen, 0918-106 06

57


MAT & DRYCK

HETT PÅ HYLLAN Estrella hallomi 2/5 En sommarnyhet med smak av halloumi och en gnutta chilli. Halloumi som är en favorit hos panelen, med sin milda smak och tydliga sälta, gav höga förhoppningar. Tyvärr blev det en besvikelse. Chipsen var söta och saknade hettan.

Takis fuego 4/5 Fuego-rullade tortillachipsen innehåller verkligen en intensiv smakkombination av het chilipeppar och lime. De är även märkta som “Extreme Hot”. Så gillar du riktigt starka snacks är de perfekta för dig!

Estrella mathsnacks, sourcream & chilli 5/5 Spröda sombreros med smak av syrlig, fyllig gräddfil och chili var en riktig höjdare! Krispiga och lagomt starka, vilket passar för de som inte föredrar allt för starka snacks. Umeåguidens favorit!

58

Ruffles flamin hot 2/5 Ruffles är ett populärt chipsmärke och gav oss därför höga förhoppningar. Men efter att ha testat dem blev vi smått besvikna. Smaken och konsistensen var lite tråkig och gav ingen “wow” -känsla.

Cheetos flamin hot popcorn 4/5 Cheetos flamin hot är ett populärt snacks, nu också i popcornform! Dessa är perfekt för popcornälskaren som också gillar lite hetta. Smaken, hettan och formen gifte sig bra tillsammans!

Chilli Claus, spicy peanuts 3/5 Jordnötter och chili är två komponenter som passar bra tillsammans och dessa från Chili Klaus får helt klart godkänt. De var smakrika och lagomt starka.


Funderar du på ny karriär? Då kanske Yrkeshögskolan är något för dig!

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Under 2021 finns flera aktuella utbildningar att söka till i Umeå.

CNC Tekniker, blått certifikat: Du får specialiserade kunskaper om CNC-maskiner, CAD/CAM-verktyg samt ISO-programmering och kommer kunna arbeta som CNC-tekniker, CAM-beredare eller mät- och produktionstekniker.

Driftledare lantbruk: Du blir redo för mer kvalificerade uppgifter och ett ökat helhetsansvar inom primärproduktionen. Även för dig som vill ta klivet in i näringen med sikte på eget företagande.

Tandsköterska: Du får kompetens att assistera en tandläkare och kommer att kunna arbeta med allt ifrån munhygien och lokalbedövningar till att sköta administrativa sysslor i receptionen.

• Sista ansökningsdag: 31 maj 2021 • Kursstart: 23 aug 2021

• Sista ansökningsdag: 31 aug 2021 • Kursstart: 29 nov 2021

• Sista ansökningsdag: sept 2021 • Kursstart: 10 jan 2022

Kontakt och frågor: Christer Löfven, koordinator. Telefon: 070-605 03 77. Mejl: yrkeshogskolan@umea.se

59


KORSORD

UMEÅGUIDENS KORSORD

Namn Adress

Vinn två trisslotter!

Telefon Lös korordet och skicka det med namn och adress till: Chillimedia, ”Korsordet”, Brogatan 5, 903 25 Umeå. Vi vill ha ditt svar senast den 14/6 2021. Vinnarna presenteras i nästa nummer.

Kurres Bil & Rep

1a-3e pris: 2 trissloter vardera.

Gräddvägen 23, Umeå 090-18 86 80

BBX Bryggan Tel 090-324 00 • www.bbxbryggan.se

Vi välkomnar vårat nya stjärnskott Gabbi! Alltid bra priser på däck! Ps. bra glöm inte bort att Alltid priser serva bilen inför på däck! sommaren!

www.kbr.nu info@kbr.nu

Gräddvägen 23 090-18 86 80

Vi fixar även din AC! 60

www.kurresbilrep.se

Gräddvägen 23, 090-18 86 80 info@kurresbilrep.se


Solglasögon i din egen styrka på köpet! Välkommen till Välkommen till till Välkommen Fot&&Fysiokliniken! Fysiokliniken! Fot

Fot & Fysiokliniken! Höstkampanj Höstkampanj ERBJUDANDE!

Köp ortopediska ortopediskafotbäddar fotbäddar till värde av 2000:ett värde av 2000:Köp ortopediska fotbäddar FÅR DU 50% SÅ BJUDER vi påRABATT ett 2:a på till ett värde av 2000:ett 2:a par tunnare ortopepar tunnare ortopediska BJUDER vi på ett 2:a SÅ diska sulor som passa i sulor som passar i nättare par tunnare ortopediska nättare skor. Värde 1700:skor. Värde 1700:-

Solglasögon är bekvämt och skyddar dina ögon mot skadligt UV-ljus. Köper du kompletta glasögon med Iprotection NT ytbehandling (1100:-), bjuder vi dig på ett par solglasögon i din egen styrka. Värde upp till

4095:-

sulor som passar i nättare skor. Värde 1700:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/5

Tidsbegränsat erbjudande! Erbjudandet gäller

vid bokning senast tisdag 30/9. Vid behov kan vi utföra Erbjudandet gäller Tidsbegränsat erbjudande!av ultraljudsundersökning dina vid kunna bokningfasställa senast tisdag 30/9. fötter för att David Thomas Sjukgymnast/Ergonom tar väl hand om er! eventuella problemområden. I samarbete med Syngergia hälsa.

David Thomas Sjukgymnast/Ergonom tar väl hand om er!

Västra Norrlandsgatan 17 Ktistakis,www.fotochfysio.se Ortopedtekniker Boka Mischa via vår hemsida eller ring 0730 - 484 181

Västra Norrlandsgatan 17 Boka via vår hemsida www.fotochfysio.se eller ring 0730 - 484 181

Ögonlaser för synkorrigering 25.900 kr för båda ögonen – Modern ögonmedicinsk utrustning för synkorrigering och ögonvård.

Köper du progressiva blir värdet på solglasögonen upp till 4095:- och för enkelslipade upp till 2595:-. I erbjudandet ingår glas och solfärg samt märkesbåge från Boomerang, William Morris, People eller Charles Stone.

– Du träffar alltid samma ögonläkare Dr Timo Koskela och leg. optiker Anna-Clara Koskela – Ögonsjukvård i Umeå & Åsele – Besök utan remiss (200kr, frikort) – Kort väntetid Vi är en ögonklinik nära centrum utanför stora vårdenheter. Du undersöks skyndsamt då vi har endast bokade besök. Våra väntrum är rymliga och voluminösa för din säkerhet. Vi följer strikt hygien enligt landstingets normer. Tacksam om du inte besöker oss om du är förkyld.

Läs mer på koskela.se Umeå: 090-14 24 00 Åsele: 0941-107 10 E-post: umea@koskela.se

Kostnadsfri synundersökning vid köp av kompletta glasögon

Värde

395:-

Kungsgatan 45, Umeå Tel: 090-343 58 08 Gäller t.o.m. 2021-06-06. För öppettider och info om vår hantering av Covid-19 se: www.glasogonmagasinet.se

61


INREDNING?

lugn. vi hjälper dig.

BULA har ny och begagnad inredning till butik, lager och kontor. Kolla alltid med oss först!

Filmproduktion Hemsidor sociala medier

Cementvägen 18, Ersboda i Umeå. 090-18 18 95, webbshop www.bula.se

GraFisk produktion pr & kommunikation poddar FotoGraFerinG mediarådGivninG trycksaker

Städning av högsta kvalité och nöjd kund-garanti

UPPGE KOD

“UMEÅGUIDEN” för 10% rabatt på alla våra tjänster.

Välkommen att kontakta oss! Telefon: 070-291 82 84 E-post: info@arleboforetagsstad.se

arleboforetagsstad.se

www.chillimedia.se · 090-349 30 40

Copyright: Jennie Pettersson

Vattenkrafttekniker 400 yhp −vill du jobba med fossilfri energi i en klimatsmart anläggning som producerar grön el? I utbildningen får du lära dig att jobba med periodiskt underhåll, styra och övervaka processer samt göra kvalitetskontroller. Det ingår 26 veckors praktik som med fördel görs

62

hos något av företagen som ingår i ledningsgruppen. Utbildningen är på distans med flera obligatoriska samlingstillfällen i Jokkmokk.

Sista ansökningsdag 15 maj Intresserad? Mer information hittar du på vår hemsida: www.lapplands.se/vkt


Just nu, stor efterfrågan på husbilar. Vi säljer din bil som säljuppdrag. -Fast pris på förmedling 39 000 kr -Snabb och enkel försäljning, vi fixar allt Företagsvägen 12, 0935-20012 anton@norrlandsfritid.se

KONFERENS MELLAN KONFERENS MELLAN KONFERENS MELLAN UMEÅ OCH KONFERENS MELLAN UMEÅ OCH SKELLEFTEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ OCH på SKELLEFTEÅ KONFERENS MELLAN Hos Hos oss kan ni nimötas halva vägen oss kan mötas på halva vägen och och njutanjuta av hembakat bröd och god vällagad mat. Hos oss kan ni mötas på halva vägen och njuta KONFERENS MELLAN av hembakat bröd och god vällagad mat. UMEÅ OCH SKELLEFTEÅ

UMEÅ OCH SKELLEFTEÅ av hembakat bröd ochhalva god vällagad mat. Hos Hos oss kankan ni nimötas vägen oss mötas på på halva vägen och och njutanjuta UMEÅ OCH SKELLEFTEÅ av hembakat godvällagad vällagad av hembakatbröd bröd och och god mat.mat.

Spiran Sikeå Spiran Sikeå

Hos oss kan ni mötas på halva vägen och njuta av hembakat bröd och god vällagad mat. 0934-152 22

Ń

Ń Ń

Ń

Ń

Spiran Sikeå 0934-152 22 Spiran Sikeå Spiran Sikeå

K O N F E R E N S0934-152 R E S TA 22 U R A N G L O G I spiranhuset@gmail.com 0934-152 22 www.spiran.nu

K OKONFERENS N FKEOR EEN TA UARN A G NF R ESN S RE ES S TA G N LO I LOGI • RRESTAURANG • GLOGI 0934-152 22U R spiranhuset@gmail.com www.spiran.nu spiranhuset@gmail.com www.spiran.nu K ON S S RREE S TAUU•R R AGN G KF OE NR F EERN EN S TA AN L O GLIO G I spiranhuset@gmail.com www.spiran.nu spiranhuset@gmail.com www.spiran.nu spiranhuset@gmail.com www.spiran.nu Välkommen önskar Kerstin & Ann-Britt

Välkommen önskar Kerstin & Ann-Britt

“SPIKAT OCH KLART!” Nyproduktion samt renoveringsuppdrag runt om i Vindelfjällen.

Kontakta oss!

073-021 15 32 ammarnasbyggtjanst@gmail.com

Innan du öppnat ögonen är din värmepump redan redo bosch-climate.se Med en värmepump från Bosch får du värme och varmvatten enkelt, pålitligt och effektivt – hela dygnet, året runt. Så att din dag alltid börjar på bästa sätt.

HITTA TILL NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE Rehnmarks Rör AB Thirens väg 7, Nordmaling 0930-204 07

Ventilation & Kylservice AB Yrkesvägen 1, Umeå 090-12 54 00

JPW VVS & Fastighetsteknik Stensätter 110, Husum 0660-180 03

63


hsb.se

FÖRSÄLJNING PÅGÅR ESSE - ANMÄL INTR PÅ HSB.SE

HSB BRF MARIEHÖJD 6 STORLEKAR 2 – 3 rok, 48 – 72 kvm PRIS

1.395.000 – 2.495.000 kr

AVGIFTER

2.747 – 3.945 kr/månad

INFLYTTNING Prel. kvartal 2, 2022 VISNING

Personlig visning efter tidsbokning, kontakta våra mäklare.

MÄKLARE

johanna.asplund@mohv.se 070-280 51 15 emilie.svedberg@mohv.se 070-380 35 37

DIN EGEN LÄGENHET + GEMENSAMMA YTOR = FLER KVM! Många vill bo på populära Mariehöjd! Nu kan du välja bland ytterligare storlekar och planlösningar, bland annat fler eftertraktade 2:or. Lägenheterna har allt du kan önska av ett bekvämt och nybyggt boende: bra förvaringsmöjligheter, noga utvald inredning, generösa balkonger samt hiss. PUMPA CYKELN, VALLA SKIDOR, SKÖLJ AV LERIGA HUNDTASSAR ... Som grädde på moset får du även tillgång till flera gemensamma ytor. Dels en relaxavdelning med bastu och dusch, dels ett styrelsrum/övernattningslägenhet. Ytor som ger dig

HSB använder certifieringen Miljöbyggnad.

64

fler kvadratmetrar än bara dina egna och som dessutom anpassats för många olika aktiviteter; yoga, meditation, kalas, filmkväll, hemmakontor, enkel träning, lek med mera. Fiffigt eller hur? Och då har vi ändå inte nämnt den tredje gemensamma ytan där du kan meka med cykeln, valla skidorna eller skölja av leriga hundtassar! Läs gärna mer på hsb.se och kontakta våra mäklare för ett personligt besök i visningslägenheten.

Profile for Chillimedia

Umeåguiden 02 2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded