Page 1

I dette nummer ... Løb for flygtningebørn i Rwanda

Bibelselskabet og google-buddhister

Flytter bøn på Gud eller flytter bønnen på os?

I begyndelsen af skoleåret modtog alle skoler i Danmark et stort danmarkskort med en appel til at bruge mere tid på motion i skolerne. Projektet blev kaldt: AKTIV RUNDT I DANMARK.

Jeg kniber af og til mig selv i armen og tænker: Kan det virkelig passe? Hver dag har jeg lov til at arbejde med verdens vigtigste bog.

Jeg indrømmer gerne, at jeg er for meget en skeptiker, for meget et barn af denne videnskabelige tidsalder, for meget af et logisk, rationelt tænkende individ til helt at forstå bøn. Misforstå mig ikke. Jeg beder.

06

13

16

Adventnyt No. 1 januar 2013

The One Project i Danmark International konference i Nærum, der centrerede sig om ‘den ene’ Jesus.

08 Syvende Dags Adventistkirkens medlemsblad


Kontakt information

Xxxxxxa

Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum Tlf.: 4558 7777 · Fax 4558 7778 Bank: Handelsbanken 0890 0001069302 www.adventist.dk · info@adventist.dk

Det er os voksne, der nogle gange mener at have patent på tingene og gerne vil belære hinanden om det eneste rigtige.

Åbningstider: Man-Tors kl. 10-16 · Fre kl. 10-12 Formand Thomas Müller Tlf.: 4558 7771 (Medie & Kommunikation, Dansk Bogforlag) Næstformand Line Nielsen

Tlf.: 4558 7772

Økonomichef Bjørgvin Ibsen

Tlf.: 4558 7773

Afdelingsledere Peter Bo Bohsen (Spejder & Hjælpeaktion)

En ufuldendt sætning

Tlf.: 4558 7788

Richard Müller (Religionsfrihed) Thomas Rasmussen (Ungdom & Sabbatsskole)

Tlf.: 7589 5893 Tlf.: 5120 6990

Anne-May Müller (Familie)

Tlf.: 4558 7754

Nogle gange kan en lille ting blive større end stor. Det gav Adventnyt et eksempel på i det forgangne år, da et 1 sides vidnesbyrd om bønnesvar fra dagligdagen blev bragt i bladet. Af: Robert Svendsen

Bent Nielsen (Seniorkoordinator) Tlf.: 6590 2570 Harry Sættem (AHA)

D

Tlf.: 5638 1461

et udløste øjeblikkelig en kædereaktion af læserbreve. Enkelte af dem fandt plads i de 2 efterfølgende numre. Overraskende måske! Men det vidner vel bare om, at selv helt basale emner, som vi kristne mener at have styr på, alligevel kan vise sig som den ufuldendte sætning.

Adra Danmark Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum Tlf.: 4558 7700 · Fax 4558 7701 · www.adra.dk Generalsekretær Lehnart Falk Tlf.: 4558 7702

I dette Adventnyt finder du mere artikelstof, der behandler bøn og bønnesvar, forfattet af en universitetslektor, som ærligt deler sine frustrationer, men samtidig sin personlige tro på bøn som del af den kristnes liv. Jeg håber artiklen vil bidrage til yderligere tanker om bøn og til personlige refleksioner over bøn i dit liv.

Dansk Bogforlag Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum Ekspedition: Tlf.: 4558 7758 · Fax 4558 7778 www.danskbogforlag.dk

Det sker jævnligt, at børnebørn er på besøg i vores hjem. En af disse gange rejser vores femårige barnebarn sig spontant. Han går ud på gulvet. Lægger sig på knæ på det ene ben. Med hænderne foldet over det andet knæ bøjer han hovedet, lukker øjnene og siger: Mormor, sådan her kan man også bede. Børn har ofte en naturlig evne til at få tingene ned i gulvhøjde. Hans lille forbilledlige illustration var ikke tænkt til at fuldende sætningen, for, hvilken stilling man bør indtage, når man beder. Det er os voksne, der nogle gange mener at have patent på tingene og gerne vil belære hinanden om det eneste rigtige. For ham var det bare en af mulighederne.

Korrespondanceskolen Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum Tlf.: 4558 7770 · Fax 4558 7778 Giro: 902 5669 www.korrespondanceskolen.dk Leder: Sven Hagen Jensen Vejlefjordskolen 8721 Daugård Tlf.: 7589 5202 · Fax 7589 5204 www.vejlefjordskolen.dk Rektor: Holger Daugaard Hasda Vejlefjordskolen · 8721 Daugård www.hasda.dk Arkivleder: Preben Jalving Himmerlandsgården Als Oddevej 71 · Helberskov 9560 Hadsund www.himmerlandsgaarden.dk

Tlf.: 7641 3132

Det samme vil kunne siges om bønnens kraft og formåen. Her er der heller ingen, der med rette kan tilskrive sig patentrettighederne og sige, at nu er sætningen skrevet til ende, at Gud besvarer denne type bøn, men denne type besvarer han ikke. Det er at bevæge sig ind på et område, hvor Gud alene bestemmer.

Tlf.: 2386 6514

Tlf.: 9858 1121

Plejecenter Solbakken Frederiksborg Allé 23 · 8920 Randers NV Tlf.: 8911 1300 · Fax 8911 1301 www.solbakken.randers.dk Leder: Kristine Voncina

Adventnyt · No. 1 januar 2013

Se infoboks side 17

18513

Plejecenter Søndervang Rådhusvej 1 · 4640 Faxe Tlf.: 5676 1600 · Fax 5676 1610 Leder: Lennart Christiansen

2 begivenheder i januar med fokus på bøn.

Redaktør: Robert Svendsen Nøttrupvej 6 7130 Juelsminde +45 7568 5708 Robert.svendsen@adventist.dk


Indhold

Indhold

03

No. 1 januar 2013 04 Mellem fiktion og fakta

Unionsformandens Nytårshilsen.

Landet rundt 05 Bibelen er designet til sekulære 06 Løb for flygtningebørn i Rwanda 07 Festlig begivenhed med afsløring

06

10

af kirkekunst

08 The One Project i Danmark 09 Temadag om udvikling af børns potientialer

10 Overflod af glæde Gud er ekspert i nye begyndelser. Biblen er fyldt med beretninger om nye begyndelser.

12

14

12 Orientering fra Unionsbestyrelsen Status på glæder og udfordringer 13 Bibelselskabet og google-buddhister Interview med Morten Thomsen Højsgaard.

21 Mere livsglæde og psykisk sundhed? Livsglæde og mental sundhed er størst hos folk, som spiser syv portioner frugt og grønt om dagen, afslører en nylig publiceret videnskabelig rapport.

14 Mirakler kan ske i Tanzania 16 Flytter bøn på Gud eller flytter bønnen på os? Gordon Bietz deler sit syn på tanker

om bøn!

20 Vi ønsker tillykke 22 Nekrologer

No. 1 januar 2013 Udgiver: Syvende Dags Adventistkirken, Danmark

Redaktion: Jens Christian Bjørnskov Alexander Myrvold Jensen Peter Larsen Line Nielsen Robert Sand

Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S Oplag: 2100 stk. Ekspedition: Dansk Bogforlag Concordiavej 16 Postboks 15, 2850 Nærum +45 4558 7758 ekspedition@danskbogforlag.dk

Webudgave: www.adventist.dk Lydudgave: +45 4558 7774 catarina.fejersen@adventist.dk

Deadline for næste nummer: 28.12.12 til adventnyt@adventist.dk

I dette nummer ... Løb for flygtningebørn i Rwanda

Bibelselskabet og google-buddhister

I begyndelsen af skoleåret modtog alle skoler i Danmark et stort danmarkskort med en appel til at bruge mere tid på motion i skolerne. Projektet blev kaldt: AKTIV RUNDT I DANMARK.

Flytter bøn på Gud eller flytter bønnen på os?

Jeg kniber af og til mig selv i armen og tænker: Kan det virkelig passe? Hver dag har jeg lov til at arbejde med verdens vigtigste bog.

06

Jeg indrømmer gerne, at jeg er for meget en skeptiker, for meget et barn af denne videnskabelige tidsalder, for meget af et logisk, rationelt tænkende individ til helt at forstå bøn. Misforstå mig ikke. Jeg beder.

13

16

Adventnyt No. 1 januar 2013

Redaktør: Robert Svendsen +45 7568 5708 robert.svendsen@adventist.dk

Layout: Mediegruppen

Abonnementspriser: Norge + Island: 240,- (momsfrit) EU-lande: 300,- (inkl. moms) Øvrige udland: 300,- (momsfrit) Forside: The One Project i Danmark Foto: Thomas Müller / Peter Bo Bohsen

The One Project i Danmark International konference i Nærum, der centrerede sig om ‘den ene’ Jesus.

08 Syvende dagS adventiStkirkenS medlemSblad Syvende dagS adventiStkirkenS medlemSblad

08 der centrerede sig om ‘den ene’ Jesus. International konference i Nærum,

i Danmark The One Project

Adventnyt · No. 1 januar 2013


04

Unionsformandens Nytårshilsen

Mellem fiktion og fakta Min navnebror opfandt ordet Utopia for snart 500 år siden (1516). Utopia blev brugt til at beskrive et fiktivt øsamfund i Atlanterhavet, hvor al ejendom var fælleseje, hvor alle bidrog til fællesskabet. Fællesskabets interesse var omdrejningspunktet og kundskab og visdom blev dyrket. Af: Thomas Müller

D

et minder mig meget om nogle vers fra Bibelen: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. … Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest” ApG 2,42-47. Himmeriget ligner … I Thomas Mores beskrivelse var det uvirkeligt – i Lukas’ beskrivelse var det virkeligt. Netop disse bibelvers har været gnisten, der har tændt mange visioner for kirkens arbejde. Drømmen om at skabe et alternativt samfund bygget på Jesus’ undervisning. Den undervisning, der med billeder forsøger at forklare himmerigets værdier, blandt andet som et lille frø, som et lys på et bjerg, som salt, som en surdej, som en skat og som en købmand på jagt efter smukke perler. Dette Guds rige kan noget helt særligt, evner noget andre samfund ikke magter, favner mennesker andre ikke favner, og hvor rigdom bliver målt i helt andre enheder. Utopia eller virkelighed? Det kommer an på hvilke briller, du vælger at tage på. For os kristne er det ikke blot en uvirkelig drøm, men noget vi allerede kan ændre i dag. Centralt for ”drømmen om det bedre” står ordet fællesskab. Nogen kalder det Utopia, sådan tænker jeg ikke om Himmeriget. For det første er det ikke mennesker, der er ansvarlig for successen, og for det andet er det et virkeligt sted. Jesus udfordrer sine tilhængere til at prædike: Himmeriget er kommet nær!

Adventnyt · No. 1 januar 2013

At himmeriget er kommet nær, tror jeg, kommer til udtryk på mange forskellige måder i vores hverdag. Som kristne er vi kaldet til at bringe himmeriget nær og være med til at skabe en bedre hverdag i de cirkler vi bevæger os i. Som minimum er det et smil til andre, men Gud har også givet dig og mig evner og talenter til at gøre mere for andre. Ofte tænker vi på bibelstudier og prædikener, når vi skal dele ordet, men at ”dele det” dækker over så meget mere. Nogle har fået praktiske hænder til at ordne og fikse ting i menigheden, andre har fået lederevner til at koordinere menighedens arbejde. Gud velsigner og løfterne holder I oktober måned var jeg til møder i USA, hvor jeg hørte missionsrapporter fra hele verden om, hvor mange, der bliver døbt og tilslutter sig menigheden. Det er så let for mig at undskylde mit eget ansvar med, at ”det er så svært i Danmark”, eller ”det er kun de fattige lande, der oplever vækst”, og nogle gange kan jeg tage mig i at tænke tanken, at ”det kan jo ikke lade sig gøre i Danmark”. Men sådan en negativ tanke giver jeg ikke min hjerne lov til at videreudvikle, for jeg ved, hvor det så ender. Nej, i stedet minder jeg mig om løfterne om Guds indgriben og hjælp og vælger at kaste mig ud i troen og sige, at det nytter noget. Jeg tror, at hvis jeg giver mit lille bidrag, vil Gud velsigne det og få mit lille sædekorn til at vokse og blive noget stort. Adventistkirkens verdens kontor, Generalkonferencen, har også indset, at der er særlige udfordringer i mange vestlige lande og har netop støttet et projekt i Danmark, som skal hjælpe dig og mig til at dele det, vi har fået. Med inspiration fra Lukasmagasinet har vi fået midler til at lave et nyt magasin, vi har kaldt ”Rejsen”. Her har vi

udvalgt bibeltekster fra hele Bibelen for at give en smagsprøve på teksten. Sammen med magasinet er der en tilhørende hjemmeside, www.rejsen.net, hvor læseren kan se og læse yderligere materiale og komme i dialog med os. Dette er blot et af flere forskellige redskaber for at komme i kontakt med mennesker og dele den tro, du og jeg har. Det er jo sådan, at Gud har valgt at være afhængig af os og har valgt at forkynde ordet gennem dine og mine talenter. I næste Adventnyt vil vi fortælle meget mere om det nye magasin, og hvordan det kan bruges i menighederne. Del ud af dine goder At dele det med andre og tro det gør en forskel – er det bare et nyt Utopia, eller kan det blive virkeligt? Mit ærinde er ikke at løfte pegefingeren og skabe dårlig samvittighed, men at påminde dig og mig om det kald du og jeg har fået! Lad os benytte årsskiftet til at forvandle de cirkler vi færdes i til bedre steder at være, ved at dele det vi hver især kan bidrage med. Det er mit ønske, at du vil blive inspirereret af de første kristne, som vi læste om i ApG 2: ”De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud” Find nogen, i eller udenfor menigheden, at dele et måltid med – lad det blive en anledning til fællesskab, hvor tillid opbygges og efterhånden kundskab og visdom deles. Må Gud velsigne det nye år for dig personligt og for Adventistkirken i Danmark.


Landet rundt

05

Landet rundt

Bibelen er designet til sekulære Tekst og Foto: Per Arild Struksnes

Sabbatten 10. november havde Adventistkirken København inspirerende besøg af Dan Millares fra Sverige.

F

or 6 år siden var Dan succesfuld ingeniørstuderende på universitetet i Gøteborg. Men påvirket af venner begyndte han at læse i Bibelen, og det ændrede hans skeptiske holdning til Guds Ord. Nu arbejder han fuldtid som bibelarbejder for LifeStyle TV og leder andre til at få samme forvandlende forhold til Jesus – som en personlig ven. I vores kirke har vi sat som mål, at vi ønsker mere praktisk undervisning i, hvordan vi kan lede vores nye kontakter til et personligt forhold til Jesus. Derfor vil vi i løbet af de næste måneder invitere talere, som kan give konkret undervisning,

baseret på Bibelen, og som selv har prøvet det på egen krop. Dan Millares har gået på ARISE, en bibelskole i USA, som på kun 4 måneder udruster unge mennesker til at blive

Vi ønsker mere praktisk undervisning i, hvordan vi kan lede vores nye kontakter til et personligt forhold til Jesus. effektive arbejdere i Guds værk. Siden har han banket på døre og giver personlige bibelstudier flere gange hver uge. Altså en mand med en levende, praktisk erfaring!

Han talte om helt praktiske ting som f.eks., hvordan du sidder i forhold til personen, du studerer med, hvilke emner fra Bibelen, der virker bedst til sekulære mennesker i Skandinavien, hvor lang tid man skal bruge, og hvordan vi kan inspirere mennesker til at tage en beslutning om at følge Jesus. Dans konkrete erfaring er: Adventbudskabet er designet til og relevant for mennesker, som ikke kender Bibelen! Mange er bekymrede for fremtiden, bange for døden eller plages af livsstilssygdomme. Deres behov bliver mødt af det specielle budskab, vi har fået fra Bibelen! Vi blev meget inspirerede til at prøve disse principper i virkeligheden. Vil du høre mere, gå ind på kobenhavn.adventistkirke.dk/ ”Prædikener”.

Adventnyt · No. 1 januar 2013


06

Landet rundt

Løb for flygtningebørn i Rwanda I begyndelsen af skoleåret modtog alle skoler i Danmark et stort danmarkskort med en appel til at bruge mere tid på motion i skolerne. Projektet blev kaldt: AKTIV RUNDT I DANMARK. Tekst: Merethe Rasmussen / Foto: Merethe Rasmussen og Ann Zenas

På Jerslev-Østervrå Friskole synes vores elever, at oplægget lød kedeligt. Vi gik derfor i tænkeboks. På skolen har vi også haft et andet projekt, nemlig den årlige indsamling

Adventnyt · No. 1 januar 2013

Hjælpeaktion til fordel for ADRA. Det havde ligget i dvale et par år. Pludselig fik vi en lys idé. Hvorfor ikke kombinere de to projekter. Her opstod idéen så om et stafetløb fra Østervrå til Nærum, hvor ADRA har sit hovedsæde. Vi ønskede at ”øremærke” pengene til et bestemt projekt. Valget faldt på et flygtningeprojekt i Rwanda for Congolesiske flygtninge. Vi ønskede at give dem mulighed for at dyrke sport og leg og lave klubaktiviteter, som vi kan det på skolen. Eleverne samlede penge og sponsorgaver ind hos familie, venner, nabo-

er, forretninger, virksomheder og tidligere bidragydere i Hjælpeaktion. Så begyndte den store planlægning. Vi arbejdede med temaet i skoletiden i billedkunst, hjemkundskab, sløjd, geografi, samfundsfag, historie, dansk og idræt. På Matteskolen i Herning hørte Marianne Jensen om projektet. Hun fortalte det til sine elever. Straks var de tændt for at løbe med. Nu var vi ca. 40 personer – børn, voksne med-løbere og chauffører. Centerchefen i Metropol i Hjørring lovede, at vi kunne lade starten gå fra deres center, og de ville sørge for orkester. Skuespilleren Peter Schrøder lovede at sætte løbet i gang. Mandag 29. oktober havde vi et prøveløb på 32 km fra parkeringspladsen ved Rådhuspladsen i Frederikshavn over Sæby


Landet rundt

Nu gik turen i regnvejr mod Østervrå, men løberne var i godt humør. Næste morgen fortsatte ruten mod Århus. Stafetløberne blev sendt afsted med 5 minutters interval af 7 personbiler, som også havde ansvar for at samle løberne op, når de havde løbet deres strækning på 4 km. I storcentre i Ålborg, Randers og Århus fik de handlende ADRAs nyhedsblad. Og der blev sunget for publikum på swahili, engelsk eller dansk. På færgen mødte eleverne en dame, som havde set dem på TV. Det gav flere sponsorpenge. Sidste strækning gik over Sjællands Odde med overnatning i Baptistkirken i Holbæk. Sidste dag blev der løbet til Holte, hvor nogle elever fra Nærum Privatskole løb med sammen med ADRAs leder Lehnart Falk. I alt blev det et løb på 330 km. Efter festtaler fik eleverne diplomer som bevis på løbet, og vi kunne nu overrække en vanddunk med omkring 15.000 kr. Måske vi gør det til en fast tradition at kombinere et stafetløb med indsamling af penge til ADRA – samtidig med, at vi oplever vores dejlige land.

Landet rundt

til Østervrå om formiddagen. Det forløb fint med aflevering og opsamling af eleverne og børnene løb ca. 4 km hver. Om eftermiddagen havde vi en reklamestand i Metropol i Hjørring. Vi viste billeder fra en flygtningelejr, og der var tekster skrevet af eleverne, som fortalte om, hvorfor de gerne ville ”løbe for ADRA”. To af eleverne fortalte meget rørende deres oplevelse som flygtninge i flere forskellige flygtningelejre i Uganda og deres flugthistorier. En af eleverne fortalte, hvordan han som 8-årig måtte bære en 10 l vanddunk på hovedet over 40 km på en dag. TV2 Nordjylland besøgte os og lavede et interview med nogle af børnene, som blev bragt i de landsdækkende nyheder kl. 18.00 og 19.00 og på de regionale nyheder kl. 19.30.

07

Festlig afsløring af kirkekunst Sabbatten den 27. oktober var en dejlig og begivenhedsrig sabbat for alle, der kom og deltog i gudstjenesten og ferniseringen af tre meget smukke billeder i Silkeborg Adventkirke. Tekst: Stine Hansen og Thomas Møller Hansen / Foto: Robert Svendsen

Mandegruppen holdt gudstjeneste under temaet: ”Guds nærvær i dit liv”. Personlige tanker og oplevelser med Gud, samt dejlig sang og musik, blev delt med en helt fyldt kirke. Guds indgriben i den enkeltes kristne liv er fantastisk at erfare og blev delt med hinanden. De meget personlige vidnesbyrd berørte børn og voksne dybt. Måske sidder du lige nu og gerne vil have svar på, hvad mandegruppen er for en størrelse. Mandegruppen i Silkeborg blev dannet for 1½ år siden, dengang kirken var projektmenighed. Når det kom til emner som arbejde, biler, computer, teknik og sport/jagt var der ingen ende på talestrømmen. Men hvor godt kendte vi egentlig hinanden, og kunne vi blive bedre til også at dele tanker om Gud og vores personlige tro? Her efter 1½ år har det vist sig, at det sagtens kan lade sig gøre. Mænd i alderen 30-50+ samles hver anden tirsdag i måneden for at læse, studere og tale om Gud ord. Vi afslutter vores møder med en bønnestund, hvor vi taler om bøn-

neemner og beder for hinanden og menigheden. Vi oplever et fantastisk sammenhold i gruppen, som også smitter positivt af på menigheden. Kunstgruppen afslørede ny kirkekunst Efter gudstjenesten var vi så privilegerede at have besøg af Doris og Robert Svendsen. Doris har malet tre meget smukke malerier til vores nye kirke. De blev bestilt af ”kunstgruppen” i Silkeborg menighed, der hver især har deres mening om, hvordan kunst skal se ud. Spændingen var derfor stor, ikke mindst blandt kunstgruppen, da klædet blev trukket væk fra de ophængte malerier, og Doris Svendsen fortalte om tankerne bag hendes motiver. Doris Svendsen har på smukkeste vis taget imod udfordringen og malet tre malerier, som både kunstgruppen og ikke mindst hele menigheden er yderst tilfredse med. Vi nyder dem hver sabbat, og de skaber glæde og håb i den, der ser. Ferniseringen blev fejret med kransekage og en frisk hyldeblomstdrik. Guds nærvær havde i sang, ord og billeder nået vores hjerter denne sabbat.

Adventnyt · No. 1 januar 2013


08

Landet rundt

The One Project i Danmark Et godt budskab skal skinne igennem I har måske set reklamerne for The One Project i menighederne, men hvad var det for noget? Tekst: Robert Sand / Foto: Thomas Müller / Peter Bo Bohsen

Kirkesalen i Nærum blev tømt for stolerækker, og ind kom runde borde og løse stole. Ideen var, at man sad rundt om bordene og kunne se på hinanden og snakke sammen og ikke bare lytte. Der var 160 tilmeldte primært fra de nordiske lande, men også England, Holland, Tyskland, Canada, USA, og sågar Japan var repræsenteret. Som titlen antyder, centrerede konferencen sig på ’den ene’ Jesus. Talerne gik for nogle år tilbage gennem en vækkelse sammen, hvor de mødtes på et hotelværel-

se i bøn. De var nedtrykte over, at kirken virkede fastlåst og tung og havde svært ved at se vores vigtigste budskab skinne klart igennem. Vores læresætninger bliver i mange sammenhænge brugt som løftede pegefingre, og man kan fokusere så meget på dem, at det de egentlig handler om, de gode nyheder, som Jesus bragte med sig, falder i baggrunden. Efter hver tale, er der ved hvert bord en leder, som leder en opfølgende samtale. Altså kommer man ikke bare for at lytte, men også for at dele af sig selv. Og gennem samtalen at bearbejde budskabet lidt og forhåbentligt tage det længere ind i sit eget liv. Michael Bidstrup fortæller: I Nærum valgte vi at give de unge i menigheden gratis deltagelse i The One Project,

Adventnyt · No. 1 januar 2013

da der ellers ville være meget få studerende, som havde mulighed for at deltage. Det resulterede i at hele 6 af vores unge deltog, foruden dem som hjalp med alt det praktiske. Laura var en af dem, som vi tilbød gratis deltagelse. Laura begyndte i en af vores studiegrupper i foråret og er kommet der hver eneste gang siden. Det var første gang hun var med i kirken, og hun syntes, at det havde været helt fantastisk og takkede mange gange for, at vi som menighed havde betalt for hendes deltagelse. Andreas Müller giver her et par tanker fra talerne: Der var gods i møderne, som var blevet lagt tætpakket ind på et døgn. Man kunne ofte mærke på talerne, at de selv havde haft et møde med Jesus, at de selv var blevet klar over, hvad det hele drejede sig


Landet rundt

Korte nyheder

om – og det var rigtig godt at opleve. Dermed lagde de op til, at man også rundt om bordene talte ærligt om sin tro. Samlingens emne var taget fra Paulus’ brev til Kolossenserne, det første kapitel, hvor der står: ”Han er forud for alt, og alt består ved ham.” Hvad betyder det i vores liv og i vores kirke, at vi følger én, der står bag alle ting – og som er selve formålet med vores tilværelse? Sådan brugte talerne tid på at dvæle ved de vigtigste ting i vores tro og liv. Og med et par kirkepolitiske indspark i tillæg, synes jeg, de var gode til at lede vores fokus hen mod Jesus. Jeg kan klart anbefale, at du sætter dig ned og ser nogle af talerne igennem både fra sidste år i Finland og denne gang fra

09

Nærum. Særligt Tim Gillespies tale om at gøre det at følge Jesus til en livsstil og Sam Leonors tale om, hvad det er for en Jesus, vi følger, og Bjørn Ottesens tale om, hvad der sker, når hele korthuset, som ens tro er sat sammen af, falder sammen, og hvordan man genopbygger det.

Den næste One Project samling bliver i Chicago den 11-12. februar 2013, men der bliver også en samling i Europa igen næste år på Newbold College den 1-2. november 2013. Se mere information, og læs mere om projektet, se talerne fra samlingerne og meget mere på http://the1project.org/

Kernesunde børn: Temadag om udvikling af børns potentialer Tekst og Foto: Jill Rasmussen

Det var en fornøjelse at høre Birthe Kendel og se så mange forældre med deres børn til familiedag på Vejlefjord den 3. november. Birthe talte om børns udvikling af tro, selvværd, seksuelle grænser og endelig pornografiens effekt på vores børn. Mens Birthe talte til forældrene, tog mange frivillige voksne, såvel som nogle af Vejlefjordskolens gymnasieelever, sig af børnene

til sabbatsskole, legestue og andre aktiviteter. Alle mødtes til fællesspisning i kirkens krypt og nød den gode mad, som blev medbragt af alle. En stor tak til Birthe, deltagere og ikke mindst alle de frivillige, som tog sig af børnene, så forældrene kunne nyde godt af Birthes lærerige input.

Adventnyt · No. 1 januar 2013


10

Inspiration

Overflod af glæde

”Glæde i Herren er jeres styrke” Godt nytår! Jeg synes, at der er noget stort over at begynde på et nyt år. En ny begyndelse. Nye blade i livets bog, et nyt kapitel. Måske har du også sådanne tanker? Tekst: Line Nielsen / Foto: Colourbox

G

ud er ekspert i nye begyndelser. Biblen er fyldt med beretninger om nye begyndelser. Gud, som igen og igen viser sit folk, hvad han gerne vil gøre for dem. Jeg vil her kigge lidt på Israels nye begyndelse, da de kom tilbage til Israel efter fangenskabet i Babylon. Du kan selv læse de to små bøger Ezra og Nehemias for at få et bredere billede, end det jeg vil se på her. I denne artikel vil det handle om kapitel 8, 9 og 10 i Nehemias. Personligt inspireret af Israels nye begyndelse Jeg vil zoome ind på følgende i Israels nye begyndelse: - Kapitel 8: Mødet med Gud – at glæde sig i Herren - Kapitel 9: Guds store barmhjertighed - Kapitel 10: Israels respons Min bøn er, at teksten vil tale til mig personligt. Og de tanker vil jeg gerne dele med dig. Læs selv teksten i Biblen og læs den med en bøn om, at Gud også vil tale til dig personligt. Mødet med Gud – at glæde sig i Herren Mødet med Gud foregik helt enkelt ved, at Ezra læste op af Guds lov. I sammenhæng med oplæsningen priste Ezra Gud. Efter

Jeg glæder jeg mig over, at Gud har skabt mig til at gi’ respons på hans kærlighedsgaver. Adventnyt · No. 1 januar 2013

oplæsningen blev folk opdelt i mindre grupper, og nogle af præsterne forklarede det, der var blevet læst, så folket kunne forstå det. Der var folk, som begyndte at græde, da de hørte Herrens ord. De har måske været ked af deres svigt eller af alle de år, hvor de havde været i Babylon, fordi de havde svigtet. Men Ezra sagde til dem, at de ikke skulle være kede af det, ”for glæde i Herren er jeres styrke!”. De følgende dage fejrede de løvhyttefesten. Det var en åndelig fest, som folket første gang fejrede, efter de havde indtaget Kana’ans land. En fest, som var fyldt med tak og glæde over at ha’ nået målet. Mit møde med Gud – min glæde i Herren Jeg har også brug for at vide, hvem Gud er. Guds lov fortæller mig om Guds væsen, hans karakter, hvem han er. Og hele Biblen er i den sammenhæng mit udgangspunkt, fordi beretningerne på en praktisk måde viser mig, hvordan Guds væsen er. Hvem Gud er. Hans lov omsat i praksis. Så mit samvær med Gud begynder ganske enkelt med Gud. At jeg stopper op og lytter til ham. Når jeg ser Gud, bliver jeg fyldt med glæde! Fordi beretningerne fortæller mig om Guds storhed – og at huske den, giver også mig styrke! Gud er ikke mindre i mit liv i dag, end han var i deres liv. Så på en måde er ethvert møde med Gud en fest. Ved løvhyttefesten havde de nået målet – deres nye land. Jeg ser også frem til et nyt land – himlen og den nye jord.

Gud har lovet at føre mig dertil. Og derfor er det i mit daglige liv også Guds mål, som er de vigtigste for mig. Hvordan han leder min kristne vandring dag for dag. Det fejrer jeg, når jeg er sammen med Gud! Guds store barmhjertighed Efter at have hørt loven bekendte Israels folk deres synder. Det var godt! De kom af med dem! Fejltrin og dårlige ting, som gnavede i sindet, blev efterladt hos Gud! Og efter at have kigget på sig selv, det vil sige ransagelse af deres egne hjerter – så vendte de blikket mod Gud med en pris til ham. I deres pris af Gud indgik, hvordan Gud, hver gang Israel havde syndet, igen var der med sin store barmhjertighed. Gud, som igen og igen gav dem nye begyndelser. De mindedes Guds store gerninger: Skabelsen, pagten med Abraham, udgangen af Egypten, vejen igennem havet, loven på Sinaj og livet i Kana’an. Og ind imellem disse faktuelle ting, så læser vi om Guds omsorg, ved at deres sult blev stillet med brød fra himlen, at Gud aldrig svigtede dem, at Gud er fuld af tilgivelse, nåde og barmhjertighed. Herudover, at Guds Ånd var med dem og gav dem indsigt, og at Gud også formanede dem med sin Ånd. Jeg er omsluttet af Guds barmhjertighed At læse dette kapitel fylder mig med varme og glæde. Jeg føler mig omsluttet af Guds store barmhjertighed. Mit fokus på, at Gud


Inspiration

er sådan og gør sådan med mennesker, styrker min egen tro på at det, vil han også gøre for mig. Ja, jeg kan også lægge egne tidligere erfaringer fra mit liv til – der var Gud, sådan gjorde Gud – og jeg tænker at det, vil han selvfølgelig blive ved med at gøre. Gud vil mætte min sult. Gud vil lede mig ved sin Ånd. Gud vil tilgive mig og rejse mig op igen, når jeg fejler. Ligesom Israels folk, så ser jeg også, at jeg har brug for Gud og for Guds rammer, så jeg bliver på hans vej. Og det leder os til at se på det tredje element: Israels respons.

Jeg kan også lægge egne tidligere erfaringer fra mit liv til – der var Gud, sådan gjorde Gud – og jeg tænker at det, vil han selvfølgelig blive ved med at gøre. Israels respons – min respons Efter at have set på, hvor stor Gud er og fejret løvhyttefesten. Og efter at ha’ bekendt deres synder og tænkt over Guds fantastiske nåde og kærlighed til sit folk, så er folket helt klar over, at uden Gud så ønsker de slet ikke at leve. Det går simpelt hen ikke. De ønsker igen at være inden for Guds rammer, Guds lov. De ønsker igen at være med i Guds pagt. Det ønsker jeg også! Gud, hjælp mig, så livet ikke gør så ondt, på grund af mine forsøg på at ”ville selv”.

Israels respons består i, at de siger til Gud: Vi vil faktisk gerne igen gøre det, du siger. Vi ønsker, du skal være vores Herre. Og det markerer de ved en skriftlig aftale. Fem områder bliver nævnt i denne aftale. Områder, som også giver mening i forhold til mit liv med Gud. 1) Ægteskab med en troende. Guds gave for at vi kan ha’ en, som vi kan dele vores dybeste tanker med, og hvor vi sammen kan tjene Gud. 2) Sabbatten. Guds gave, så vi midt i en travl hverdag har mulighed for at stoppe op. Vi kan nyde samværet med Gud og hinanden på en særlig måde i denne ugentlige oase. 3) Omsorgen for andre. Guds gave til os som medmennesker. Glæden ved at modtage og give til hinanden. 4) Tjeneste i Guds hus. Guds gave i form af ansvar og forpligtelse for hans hus. Den dybe relation som opstår, fordi vi alle har ejerskab. Et sted, hvor vi i fællesskab kan opleve glæde og samvær. 5) Økonomi – tiende. Guds gave, at han velsigner mig i brugen af mine evner og helt konkret mine daglige aktiviteter og høsten heraf. Denne velsignelse får jeg lov til at gi’ respons på ved at give en tiendedel af min indkomst. Alle disse Guds gaver lægger op til din og min respons. Det er nemlig kun ved at ”gå på isen, at vi vil se, at den bærer”. Eller sagt mere direkte, når vi gør tingene på Guds måde, oplever vi glæden og velsignelsen ved en måde, som er bedre end vores egen.

11

Nyt år – ny aftale Ved dette nye år vil jeg gerne sige Gud tak, for at han har åbenbaret sig selv igennem sit ord og for hans tilgivelse og barmhjertighed til mig. Jeg vil gerne igen og igen stoppe op og lytte, så jeg lærer ham endnu bedre at kende. Jeg glæder jeg mig over, at Gud har skabt mig til at gi’ respons på hans kærlighedsgaver. Jeg vil gi’ respons! Jeg tror ikke, at jeg vil lave en skriftlig aftale. Men jeg vil stoppe op og reflektere over ovennævnte fem respons-områder med en bøn om, at Gud på daglig basis må være i dem i mit liv! Jeg vil indbyde dig til at gøre det samme! Må Gud velsigne dit liv med Gud i 2013! Må glæde i Herren være din styrke!

Adventnyt · No. 1 januar 2013


12

Orientering fra Unionsbestyrelsen

Status på glæder og udfordringer Vejlefjord gav Unionsbestyrelsen en idyllisk ramme med nyfalden sne og solskin til årets sidste møde den 2. og 3. december 2012. Mødet inkluderede spændende rapporter fra adventistkirkens forskellige afdelinger med besøg af afdelingslederne. Tekst: Line Nielsen / Foto: Birgitte Bohsen

F

ormanden, Thomas Müller, lagde ud med at fokusere på kommunikation mellem ledelsen og menighederne. I 2012 blev regionale møder afholdt, hvor både økonomi og mission blev drøftet. Et initiativ, som vil blive gentaget i foråret 2013. I kirken har vi sat som mål for perioden 2010-2013, at vi bruger 1/3 af vores ressourcer på andre end os selv. Til at understøtte det udadrettede kommer der i begyndelsen af 2013 et magasin, ”Rejsen”, der tager læseren på tur gennem Bibelen fra skabelsen til genskabelsen. Der vil også blive afholdt en missionsdag den 25/2 for præster og forstandere med besøg fra ”Stimme Der Hoffnung” i Tyskland. I virkeligheden har mange af vores afdelinger fokus på det udadrettede og mission. Spejderafdelingen kunne fortælle om unge uden kristen baggrund, som igennem vores spejderarbejde er kommet til at værdsætte aktiviteter uden alkohol og tobak – hvilket er en kontrast til det, de møder i deres egne miljøer. Ungdomsafdelingen oplever, at mange unge deltager i de arrangerede stævner og i bibelgrupper på f.eks. Vejlefjord. Både unge fra adventisthjem og unge uden kristen baggrund har været interesseret i ”Den bibelske fortælling”, hvor bibelens historier fortælles. Det er nu blevet muligt for alle aldersgrupper at følge kurset LiFE, som er online undervisning med Gunnar Pedersen i Den bibelske fortælling. Der er i alt 14 afsnit – og du kan stadig tilmelde dig: www.adventist.dk/life. Også Korrespondanceskolen arbejder i at nå flere af kursisterne gennem det elektroniske medie. Antallet af kursister på elektroniske kurser blev godt og vel fordoblet i

Adventnyt · No. 1 januar 2013

2012 i forhold til 2011 (fra 20 til 55). Der samarbejdes fortsat med LifeStyle TV om udsendelsen ”Ordet”, og som noget nyt vurderes brugen af de sociale medier (f.eks. Facebook). Det vil være spændende, om sammenhængen mellem Korrespondanceskolen og de lokale menigheder kunne øges. Og det kan her nævnes, at mange af kurserne også vil være interessante for menighedsmedlemmer – så prøv et kig på www.korrespondanceskolen.dk På Hjælpeområdet kunne ADRA i 2012 fejre 25 års jubilæum, og AHA sender fortsat brugt tøj og legetøj af sted til trængende. Men det er ikke muligt at få lov til at sende tøj til alle steder, hvor de trænger. Så en anden mulighed er at give tøjet til gensalg i Happy Hand, hvor overskuddet går til ADRA. Hjælpeaktion har brug for lidt opmærksomhed for at nå op på de beløb, som blev indsamlet i tidligere år. I 2012 blev der afholdt en fælles hjælpeaktionsdag, som vi gerne i 2013 vil forsøge at gøre til en større fælles indsats. Mange andre ting kan nævnes – både fra afdelingerne som er nævnt, og for afdelingerne som ikke er nævnt i denne opsummering. Du har mulighed for at se rapporten på www.adventist.dk/dokumenter

Bestyrelsen fik på mødet også vedtaget budgettet for 2013, og som nævnt ovenfor vil der på de kommende regionale møder blive mulighed for at spørge ind til dette. Økonomien for kirken hænger sammen, og de store lån, der blev taget for få år siden for at løse kirkens pensionsforpligtelser, afvikles planmæssigt. Dog vil vi gerne forlænge løbetiden for at give mere råderum også i de førstkommende år. Udover aktiviteterne i kirkens forskellige afdelinger værdsættes også de mange frivillige aktiviteter, som finder sted i kirken. På dette bestyrelsesmøde havde vi besøg af Foreningen for Danske Adventist Seniorer for dialog om foreningens arbejde. Tak til jer for den indsats I gør for åndeligt fællesskab og hygge for denne ressourcegruppe i vores menighed, og fordi I gerne stiller op til at yde en indsats på andre områder. Mest af alt skal der lyde en tak til vores himmelske far for vores menighed. En menighed som ser ud til også i 2012 at have haft fremgang i forhold til 2011. I 2011 havde vi 2.509 medlemmer og i 2012 var der ved udgangen af 3. kvartal 2.527 medlemmer. Tak til alle jer! Må Gud velsigne hver eneste af jer i jeres liv med Gud, og må menigheden kunne tjene jer som et åndeligt hjem.

”Vedtægtsudvalget” Vedtægtsudvalget arbejder med ændringsforslag til de nuværende vedtægter frem til næste Generalforsamling, maj 2013. Har du ændringsforslag, så send dem til line.nielsen@adventist.dk med henblik på behandling. Deadline er onsdag den 30. januar 2013.


Portræt

13

- Jeg kniber af og til mig selv i armen og tænker: Kan det virkelig passe? Hver dag at få lov til at arbejde med verdens vigtigste bog. Det er afgjort det allerstørste, skriver generalsekretær i Bibelselskabet, Morten Thomsen Højsgaard i et interview til Adventnyt.

Bibelselskabet og google-buddhister - Interview med Morten Thomsen Højsgaard Tekst: Jens Christian Bjørnskov / Foto: Leif Tuxen, Colourbox

B

ibelselskabet fik for nylig en grøn smily uden anmærkninger af Arbejdstilsynet for sit arbejdsmiljø. Måske fordi det er et sted med megen kreativitet og nytænkning. I januar indsamler Adventistkirken kollekt til Bibelselskabet. Ikke alene udgiver Bibelselskabet den autoriserede bibel, men også debatbøger, børnebøger, nyfortolkninger af Bibelen. De arbejder også for udbredelse af Bibelen i Danmark og egne af verden, hvor det er vanskeligt at opdrive en bibel. Desuden afleverede Bibelselskabet i 2011 en protest til den iranske ambassade, hvori man protesterede over en kristen præst, der var blevet dømt til døden, fordi han konverterede til kristendommen. Ambassaden nægtede at modtage protesten. I Danmark har Højsgaard undersøgt den nye åndelige bevidsthed, der vinder frem i Danmark. I bogen ”Den tredje reformation”, kalder han den for google-buddhisme: - Google-buddhister er søgende mennesker, og de lytter gerne, når kristne taler om Gud, svarer Højsgaard og fortsætter: Men samtidig lytter de også nysgerrigt og

medlevende, når alternative terapeuter med inspiration fra buddhismen taler om indre energier, om fokus og balance, om karma og om reinkarnation. Nutidens google-buddhister vil gerne have det hele med, mens kristendommen oprindelig satte flere grænser. De første kristne blev ikke smidt for løverne, for at sige det lidt skarpt, fordi de tilbad Kristus, men fordi de ikke samtidig ville tilbede kejseren fra Rom. Hvordan Adventistkirken og andre kristne kan gøre kristendommen relevant for google-buddhister?, spørger jeg: - Man kan ikke gøre noget interessant, som man ikke også selv er levende begejstret for. Det vigtigste argument for at læse i Bibelen eller at overbevise andre om kristendommens gyldighed er, at man selv er overbevist, svarer Højsgaard. Jeg spørger til, hvordan Bibelselskabet forsøger at nå google-buddhister. Højsgaard svarer: - Til alle disse forskellige grupper forsøger vi at lave moderne og attraktive

Et udsnit af aktuelle bogudgivelser fra Bibelselskabet: 1) Den tredje reformation af Morten Thomsen Højsgaard 2) To om tro af Benedicte Præstholm og Jens Ole Christensen 3) Bogen af Bjarne Reuther 4) Manga Messias

materialer, som åbner til Bibelens fascinerende verden, hvor tro, håb og kærlighed er det helt centrale. Et godt eksempel er Bjarne Reuters nye bog, ”Bogen”, med genfortællinger af 60 af Bibelens største og vigtigste beretninger. Den bog har allerede fået tusinder af modne og søgende mennesker i Danmark til igen at interessere sig for, hvad tro og kirke handler om. Til min store glæde sker der samtidig det, at mange kirker tager ”Bogen” op i studiekredse, hvor der også er tid til personlig refleksion og samtale om indholdet.

Adventnyt · No. 1 januar 2013


14

Afrika mission

Mirakler kan ske i Tanzania Interessen for Afrika begyndte allerede i min barndom. Min far var læge, og mine forældre var udsendt som missionærpar i både Østog Vestafrika. Da jeg var ved at afslutte min egen lægeuddannelse, prøvede min mor at overbevise mig om vigtigheden af at arbejde i Afrika. Men sådan kom det ikke til at gå. Tekst og foto: Morten Øster

F

ørst i 2004, da min karriere som kirurgisk overlæge efter 18 år nærmede sig sin afslutning, blev beslutningen taget. Min kone Marianne foreslog, at vi tog en tur til Heri hospitalet i den nordvestlige del af Tanzania. Heri hospitalet blev oprindeligt grundlagt som spedalskhedsklinik i 1947. Den første sygeplejerske, Alice Leth Jensen, var dansk og arbejdede på hospitalet i omkring 10 år. Den første læge og kirurg, dr. Tayler, var amerikansk. Min storebror Niels Henrik var på daværende tidspunkt kirurg og leder af hospitalet på 12. år, men var nu på vej til USA, hvor han har sit hjem og familie. Igennem årene fortalte Niels Henrik om situationen på Heri, og ofte drejede det sig om noget, de akut stod og manglede. I februar 2005 besøgte vi så hospitalet og var der 10 dage. Jeg lovede under mit ophold at komme tilbage og arbejde frivilligt som læge, når jeg var blevet pensioneret. Og sådan er det gået. Vinteren under Afrikas sol Siden januar 2007 har jeg hvert år tilbragt de første tre måneder af året på hospitalet. Marianne har nu i de sidste tre år været

Adventnyt · No. 1 januar 2013

sammen med mig derude i 6-8 uger. Fra januar 2013 rejser hun med mig under hele opholdet, og vi har et fælles meget aktuelt projekt sammen. Vi skal stå for at bygge og indrette en tandklinik i en eksisterende, men aldrig færdiggjort bygning på Heri. Der er over 500 km til nærmeste tandklinik, og en sådan rejse er der næppe nogen i den fattige befolkning, der har råd til. Mirakel ved bøn og kærlig pleje Flere gange har jeg været alene læge, og det er ikke altid lige let uden kolleger, man kan drøfte alvorlige patient tilfælde med. Jeg husker fx en 17-årig ung mand ved navn Ramadan, som kom til os fra et hospital i Kigoma med et stort åbent og meget betændt sår på maven, der var sprunget op efter en operation. Tarmene lå blottet i såret. Der var hul på en tarmslynge og indholdet fra tarmen løb ud i bughulen. Seks af Ramadans onkler havde bragt ham til hospitalet og bad mig operere. Det så håbløst ud, og en operation ville efter mit skøn medføre døden. Jeg forklarede onklerne resultatet af mine overvejelser. De var meget skuffede og spurgte, hvad vi så kunne gøre. Jeg svarede, at vi ville holde

en fælles bøn for deres slægtning. Det ville de gerne, og vi knælede ned og holdt bøn for Ramadan. Det fortsatte vi med hver morgen til morgenandagten, og om sabbatten under gudstjenesten. Han var så ilde tilredt, at jeg ikke troede på, at han ville overleve. Men alle bønnerne og den kærlige pleje fra det afrikanske personale og to trofaste tyske sygeplejersker gjorde en forskel. Da han var vågnet op, kom hospitalets cheflaborant, Leila Rocero, med nærende mad, frisk frugt og rent vand til drengen, for hun var ikke tilfreds med onklens forplejning. Hun gjorde det ved siden af sit øvrige arbejde. Miraklet skete. Såret, som i begyndelsen var omkring 25 cm langt og meget dybt, helede op, og en naturlig stomi dannelse, hvor tyktarmen tømte sig, var det eneste, der var tilbage. Han blev udskrevet og skulle komme igen tre måneder senere med forhåbentlig lidt flere kilo på kroppen. Bøn, sammen med god pleje, gjorde et sandt mirakel for den unge muslimske mand. Videre i livet efter amputation Under de mange ophold er der mange andre patientforløb, der også har prentet sig i erindringen. Sago er en af dem. Moderen dyrker et lille landbrug med bistand fra faderen, som er døvstum. Sago blev i 2008 bidt af en Black Mamba, en af Afrikas giftigste slanger. Familien kom først til hospitalet med Sago, da der var gået koldbrand i benet. Da lægen, Dr. Rocero, så på det, mente han ikke, at benet var til at redde. Da amputation kom på


Afrika mission

tale, henvendte familien sig i stedet til den lokale medicinmand eller heksedoktor, men det hjalp heller ikke. Til sidst vendte de tilbage til hospitalet, og benet blev derefter amputeret. I januar 2009 overværede jeg, at drengen blev udstyret med sine første krykker og lærte at gå med dem. Sagos historie har været fast repertoire på mine talrige foredrag rundt omkring i Danmark. Sago er nu godt i gang med skoleuddannelse, og han klarer sig godt. De første seks år er skolegangen gratis. Derefter koster det. Uden videre skolegang og uddannelse ville han ende som tigger. Han behøver også en benprotese. Begge dele håber jeg, vil lykkes. Lions Club i Nyborg, hvor jeg holdt foredrag i 2011, har lovet at betale hans skolepenge i tre år og vil nok også stå for rejsen til Danmark, hvis det lykkes at skaffe penge til en benprotese. Thala og veninden Karen, to medicinstuderende fra Danmark, arbejdede frivilligt sammen med mig på Heri i 2½ måned. Thalas far, Dr. Snerum, som er ortopædkirurg i Holstebro, besøgte hospitalet i marts 2012. Han undersøgte Sago og lovede efter hjemkomsten til Danmark at undersøge mulighederne for at skaffe Sago en benprotese. Dr. Snerum har fundet en bandagist, som, for ren fremstillingspris, vil lave en protese til Sago. Den vil koste 32.000 kr., hvilket er under halvdelen af den normale pris. Oplevelserne på hospitalet er mangfoldige og spænder fra store naturoplevelser til tragiske hændelser, men lykkeligvis er der masser af solstrålehistorier. Foredrag og indsamling af udstyr Tiden hjemme i Danmark går med besøg til foreninger og også enkelte adventistkirker – omkring 30 foredrag på ni måneder. Her fortæller jeg om mine oplevelser fra syv besøg på Heri. Jeg forsøger at samle hospitalsudstyr, får det pakket og sendt med store containere til hospitalet. Foreløbig er der afsendt 4 containere. Aktiviteten er blevet omfattende og kan ikke klares ene mand. I efteråret 2009 foreslog en god veninde fra Esbjerg at starte en støtteforening for hospitalet. Foreningen er i skrivende stund vokset til over 700 medlemmer. En statsautoriseret revisor har hjulpet os til at opnå godkendelse af

fradrag på selvangivelsen for gaver givet til foreningens arbejde. Mange har allerede benyttet sig af det. I år har vi skaffet 29 store regnvandsbeholdere, som i regntiden kan opsamle vand til brug i tørkeperioden. I 2011 fremskaffede foreningen sammen med ADRA Danmark 2 nyere biler. Der er 70 km til nærmeste by, så hospitalet er helt afhængig af køretøjer til transport af forskelligt gods. Da Marianne og jeg i foråret 2012 vendte hjem til Danmark, efterlod vi penge til en nødvendig renovering af et infusionslaboratorium og til videreuddannelse af enkelte nøglemedarbejdere. Marianne, familie og venner er en fantastisk støtte i hele projektet. En tidligere frivillig på Heri, Anders Forchhammer, der er kandidat fra Roskilde Universitet, besøgte hospitalet med sin kone i 2011. Han søgte først penge hos en afrikansk-dansk dansefond, som gav 5000kr. I år har han på foreningens vegne søgt om noget nyt og nødvendigt tandlægeudstyr hos Roskildefestival fonden, og her fik vi 22.000 kr. Marianne lod sig pensionere fra sit arbejde som tandlæge 1. november i år. Det betyder, at hun kan være med på fuld tid de tre måneder, vi er på Heri. Vi skal nu koncentrere os om at få tandklinikken færdig. I min brors tid på Heri, blev der via den daværende generalsekretær for ADRA Danmark, Helge Andersen og sønnen Arvild, bygget et vandkraftværk, der normalt

15

leverer masser af god elektricitet til hele hospitalskomplekset. Turbinen er desværre brudt sammen, og mens de venter på reservedelene fra Tyskland, er to dieselgeneratorer det eneste materiel, der leverer strømmen. Foreningen har hentet stor støtte fra forskellige fonde, som mange af mine venner har hjulpet mig med at søge. Medlemskontingentet på bare 100 kr. årligt er en stor hjælp til at skaffe penge til forskellige projekter. Et højt medlemstal øger nemlig fondenes villighed til at donere penge til projekterne. Engang mødte jeg i toget på vej til København en interesseret mand. Han meldte sig ind i foreningen og sendte 7000 kr. Flere af mine tidligere patienter, venner og familie har flere gange doneret pæne store beløb til foreningen. Talrige kolleger har hjulpet med at fremskaffe værdifuldt brugbart udstyr til hospitalet.

Se mere ... Den 11. januar 2013 drager Marianne og Morten atter af sted til endnu et ophold på Heri. Du kan se mere om projektet på hjemmesiden www.heri-hospital.dk Du kan også skrive til Morten Øster privat på adressen: Rylen 32, 6270 Tønder.

Adventnyt · No. 1 januar 2013


16

Bøn

Flytter bøn på Gud eller flytter bønnen på os? Jeg indrømmer gerne, at jeg er for meget af en skeptiker, for meget et barn af denne videnskabelige tidsalder, for meget af et logisk, rationelt tænkende individ til helt at forstå bøn. Tekst: Gordon Bietz / Foto: Colourbox

M

isforstå mig ikke. Jeg beder. Som præst har jeg oplevet den hjælp, som bøn kan give ved et sygeleje. Jeg har personligt oplevet den fred, bøn kan give, når jeg står midt i et problem. Jeg har erfaret betydningen af familiebøn, når børn og forældre sammen udtrykker deres håb, drømme og bekymringer overfor deres himmelske far. Men der er sider ved bøn, der foruroliger mig. Vi læser de store succesrige fortællinger om bøn i Bibelen, om Daniel, hvis bøn lukkede de sultne løvers gab; om Hizkija, hvis bøn ændrede Guds beslutning, og han fik forlænget sit liv; om Hanna, hvis bøn resulterede i hendes graviditet, og om menigheden der bad, og fængslets døre åbnedes. For at være ærlig, så er det svært for mig at identificere mig med disse bibelfortællinger. Ændrer Gud sine aktiviteter, fordi jeg beder? Kan jeg vride armen om på Gud gennem mine ord? Hvis jeg nu var bedre til at bede, ville jeg da opnå bedre resultater? Jeg husker, at jeg lå næsegrus på gulvet i mit hus og tryglede Gud om at skåne min mor fra at dø en tidlig død af kræft, men min mor døde alligevel. Jeg husker, at min nevøs 24-årige kone blev salvet for en alvorlig kræftsygdom efter blot få måneders ægteskab. Hun døde af sin kræft, før de havde været gift et år. Jeg ser ikke resultater, som de bibelske

Der er en realitet derude, som ikke kan forklares med formler, og bøn er en sådan realitet. Adventnyt · No. 1 januar 2013

helte gjorde i deres bønner. Når du ikke ser resultater, hvad gør du da? Hvis noget ikke virker, hvad gør du?

Paulus bad om, at hans ”torn i kødet” måtte blive fjernet (2 Kor 12,7.8), men det skete ikke.

Skal jeg stoppe med at bede? Jeg er træt af at finde på undskyldninger, når bøn ikke helbreder. Jeg kan ikke lide de svar, som nogle, i lighed med Jobs venner, finder på: • Du har ikke nok tro • Du forstår ikke Guds vilje • Du forstår ikke, hvad det gør ved Guds herlighed • Du forstår ikke, at denne person var ”reddet ud af ilden” – om de havde levet, havde de nok forladt Gud • Du forstår ikke, at smerten er til dit eget bedste – det er Guds måde at disciplinere på

Jesus bad om, at dette ”bæger” måtte gå ham forbi (Matt 26,39), men i sidste ende gik han til korset.

Jeg kan ikke lide den slags svar, og alligevel læser jeg i Bibelen: ”Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det – Mark 11,23”. ”Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer – Luk 17,6”. Jeg har ikke flyttet bjerge eller morbærtræer, så jeg kæmper med at forstå bøn. Succes historierne overbeviser mig ikke. I længslen efter at finde noget jeg kan identificere mig med, gik jeg til Bibelen igen. Her fandt jeg nogle andre eksempler: David tryglede Gud om, at hans og Batsebas barn ikke måtte dø (2 Sam 12,16), men i sidste ende døde barnet.

Der er mere end blot besvarede bønner for David, Paulus og Jesus. De fik ikke altid bønnesvar. Hvordan skal jeg forstå bøn? På den ene side har vi billedet af Gud som den uforanderlige, som har kortlagt verdenshistorien fra start til slut, og intet af det, jeg gør, har nogen indvirkning på ham. (1 Sam 15,29; Sl 33,11; Jakob 1,17). På den anden side har vi billedet af Gud, som svarer på menneskets anråbelser. (Matt 7,7; Es 65,24). Gud kan synes temmelig lunefuld. Der er mange billeder af Gud, og måske er det vores dilemma. Job giver i en tale til sine venner udtryk for sin skepsis: ”Hvad er den Almægtige, at vi skulle dyrke ham? Hvad gavn har vi af at bede til ham? - Job 21,15”. ”Hvad gavn har vi?” er spørgsmålet, hedenske folkeslag stillede i Det Gamle Testamente. Spørgsmålet viser et billede af Gud. Designer guder Guderne i oldtiden skulle gøre det nemt for deres tilhængere. De ville se med velbehag på deres tilhængere, når de bragte ofre. Regnguden bragte regn, frugtbarhedsguden skaffede dem børn, afgrødeguden sikrede gode afgrøder, krigsguden gav sejr i kampen – der var en gud til ethvert behov. I fortællingen om kong Nebukadnesar og Daniels 3 venner afsløres datidens gude-


syn. Hvis de ikke kastede sig ned og tilbad guldstøtten, som Nebukadnesar havde ladet opstille, ville det gå dem ilde. ” … hvis ikke I vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den gud, der så kan redde jer ud af min magt? - Dan 3,15”. Kongen udfordrer Shadrak, Meshak og Abed-negos Gud til en duel. ”Hvem er den Gud, der kan redde jer”. De 3 venner svarede kongen: ”Nebukadnesar, vi behøver ikke at svare dig! Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge - Dan 3,16.17”. Shadrak, Meshak og Abed-Nego præsenterer et overraskende nyt koncept af Gud: ”… selv om han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet – Dan 3,18”. Disse Hebræere bekendtgjorte en helt ny slags gud, som ikke altid tænker i den behagelige løsning for sine tilhængere. En gud, som ikke er skabt i menneskets billede og ikke designet efter vores ønsker.

Gud kan helbrede alvorlig kræft, men min bekendelse af ham er ikke baseret på hans helbredende egenskaber. Han kan redde mit barn, men jeg tilbeder ikke blot for hans evne som guddommelig livredder. Shadrak, Meshak og Abed-Negos bekendelse af Gud gik langt ud over deres egne ønsker. Måske skulle jeg ikke tænke på, hvad jeg kan vinde ud over fællesskabet. Når jeg taler med en ven, bekymrer jeg mig så efterfølgende, at jeg ikke fik noget? Sagens kerne er ikke, hvilke tanker jeg har om bøn, men om, hvad jeg mener om Gud. Hvad er mit billede af Gud? Vores billede af Gud bestemmer vores forståelse af bøn.

Hvilken slags Gud har vi? Er vores Gud dannet efter vores billede, for at indfri vores behov, for at yde beskyttelse og helbrede vores sygdomme? Er vores Gud skræddersyet til at skulle indpasse sig vores personlighed? Et sådant begreb om Gud er en hedensk tanke om en gud. Hvis vores Gud er der, som garant for at det ikke regner, når vi har planlagt en skovtur, eller vi beder ham om hjælp til at vinde i lotteriet eller undgå bilulykker, eller bøn opfattes som ånden i flasken i folkeeventyret, der opfylder alle ønsker, så er vores Gud en designer gud. En gud skabt ud af vores følelser og kultur.

2 begivenheder i januar med fokus på bøn ”10 days of Prayer” Flere end 1000 Syvende Dags Adventist menigheder på verdensplan deltager i 10 dages bøn for Fornyelse og Reformation i dagene mellem 9 – 19. januar. For mere inspiration besøg hjemmesiden ”Revival and Reformation”. Evangelisk Alliance bedeuge I dagene mellem 6 – 13. januar samles mange kristne i flere kirkesamfund til fælles bedeuge. En glimrende mulighed at møde andre kristne i fælles tilbedelse. Kig ind på Evangelisk Alliances hjemmeside for mere information.

Adventnyt · No. 1 januar 2013


18

Bøn

Et andet billede af Gud At opbygge et forhold til Gud kræver et samspil og gensidig påvirkning. Forholdet, vi har til Gud, er dynamisk og ikke statisk. Menneskehedens historie viser, at verdens gang ikke er et produkt af guddommelig handling alene. Guds vilje er ikke den ultimative forklaring på alt, hvad der sker. Bøn giver os identitet, som ses i forholdet til vores Skaber. Vi er børn af den skabende Gud. Den eneste brugbare tilgang til vores identitet er gennem ægte bøn. Bøn er ikke den forgæves øvelse i at få Gud, som den ubevægelige, til at flytte sig. Det er min identitet som skabning, jeg må lære at kende, hvor jeg indser min afhængighed af min Far, min Skaber. Så hvad er bøn godt for? Vi etablerer et fællesskab med Gud gennem bøn. En mor lyttede til sin lille dreng, der bad: ”Tak, Fader, for mor og far ... og vær sød at gøre St. Louis til hovedstad i Missouri.” Hans mor spurgte overrasket: ”Hvorfor bad du om, at St. Louis skulle være hovedstaden i Missouri?”. ”Fordi det var det svar, jeg brugte som en prøve”. Der er tider, hvor vi vil have det svar vi ønsker, men det viser ikke noget om tillid i forholdet.

om at forstå den fysiske naturs realiteter i universet. Er det så rimeligt at hidse sig op over ikke at kunne forstå det åndelige naturs univers? Der er en realitet derude, som ikke kan forklares med formler, og bøn er en sådan realitet. Alle verdens filosofiske modeller vil aldrig kunne give os en fuldstændig forståelse. Lad os huske, at forståelse ikke er livets mål. ”Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå.

… Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden – 1 Kor 13, 8.12.13”. Bøn er en måde at elske hinanden og Gud på. Enden på sagen er, når alt er sagt og gjort: Jesus sagde, vi skulle bede, derfor beder vi. Uddrag af artikel, oversat til dansk, fra Adventist Review, 3. juli 2003: Why do we pray?

Det fortsatte dilemma Jeg forstår stadig ikke: Hvis mine bønner, på den ene side, ikke har indflydelse på, hvordan Gud håndterer ting, hvorfor så bede? Og på den anden side, hvis mine bønner har indflydelse på, hvordan Gud håndterer ting, hvilken slags Gud er det så, jeg tror på? Jeg har ikke et perfekt svar på mit filosofiske dilemma. Jeg tror, at min hjerne er for lille til at forstå Gud, og jeg gør ord til et problem for mig selv. Lig spørgsmålet: ”Kan Gud skabe en sten større end han kan løfte?” Min manglende forståelse er en selvskabt gåde, der går på, at jeg er en skabning og ikke Skaberen. I den videnskabelige verden, i fysik og kvantemekanik, er forskerne ved at indse, at der er områder, hvor den rationelt tænkende hjerne må give op. Det menes fx, at tilstedeværelsen af mørkt stof udgør 90 procent af massen i universet. Det rum, du opholder dig i, kunne være fuld af det. Fysikken opererer også med nogle forslag om eksistensen af et univers parallelt med vores. Der er sider af bøn, som bekymrer mig. Vi er stærkt på bar bund, når det drejer sig poster_01_outlined.indd 1

Adventnyt · No. 1 januar 2013

06-06-2012 19:50:44


Annoncer

ADRA Danmark søger Økonomi-/administrationschef

LÆRING INSPIRATION FÆLLESSKAB EVANGELISME

ADRA Danmark er en dynamisk nødhjælps- og udviklingsorganisation med en omsætning på 65 mio. kroner. Overordnede ansvarsområder/opgaver: ADRA Danmarks økonomichef har det overordnede ansvar for, at organisationens værdier og forpligtelser forvaltes på en forsvarlig og sund økonomisk måde, samt at finansielle dokumenter og økonomiske rapporter til enhver tid er opdateret og i overensstemmelse med lovmæssige krav. Økonomiafdelingen består af yderligere to personer. Økonomichefen indgår i det daglige ledelsesteam i ADRA Danmark. ADRA Danmark tilbyder dig: • En dynamisk og professionel arbejdsplads, hvor den proaktive præger indhold, resultater og egen udvikling. • Et kristent miljø med gode kolleger, hvor gensidig respekt og støtte prioriteres • ADRA Danmark’s lønpolitik lægger sig op af statens aftaler for akademikere og kontorpersonale • Attraktiv pensionsordning med sundhedssikring • En 37 timers arbejdsuge inkl. frokost tilstræbes • 6 ugers ferie/feriefridage Se vores hjemmeside for yderligere information: www.adra.dk Tiltrædelse den 1. april 2013 Vis gerne din interesse ved snarest at kontakte Generalsekretær Lehnart Falk: lehfal@adra.dk / tlf. +45 455 877 02. Mobil +45 28 29 30 44, Concordiavej 16, 2850 Nærum. Send også ansøgning og CV. Ansøgninger skal være ADRA Danmark i hænde senest mandag den 15. januar 2013.

19

LIFE – nu med over 60 elever! Det er gratis! Og du kan stadig nå at være med. Tilmeld dig på adventist.dk/life Savner du god, relevant, spændende og bibelsk undervisning? • Du bliver inspireret til at tro • Du får grund til håb • Du bliver udrustet til at fortælle videre 14 lektioner af 45 min i din stue med Gunnar Pedersen. Et enestående tilbud! Vi glæder os til at få dig med på holdet. Kontakt Thomas Rasmussen for mere information thomas.rasmussen@adventist.dk eller 5120 6990.

Familieweekend 8. – 10. marts 2013 på Hvidekilde ved Helsinge Taler: Carsten Hjorth Pedersen (Kristent Pædagogisk Institut) m. fl. Spændende børneaktiviteter. Alle er velkomne – der bliver et særligt oplæg lørdag eftermiddag for enlige forældre.

Mere info og tilmelding: familie.adventist.dk

Adventnyt · No. 1 januar 2013


20

Vi ønsker tillykke

Fødselsdag 95 år 20. jan

Hilma Friis Holger Brodthagensvej 265 C,1 4800 Nykøbing F 90 år

21. jan

Kirsten Evelyn Svane Svebølleparken 23 4470 Svebølle 85 år

Den største dag i Anja og Kaspers liv var, da de sagde ”ja” til hinanden i Vejlefjordkirken den 16. september 2012. Efterfølgende fejrede de det med en stor romantisk bryllupsfest sammen med familie og venner i Horsens, hvor der var fyldt med glæde, sjov og ubeskrivelig meget kærlighed. Deres drømme gik i opfyldelse med Guds velsignelse. Anja og Kasper Pauch har nu bosat sig i en lille lejlighed i Vejle centrum og er en del af Vejle menighed.

2. jan

Lilly Pedersen Toftegårdsvej 13 5471 Søndersø

6. jan

Inge Olsen Bataljonen 111 4100 Ringsted 80 år

5. jan 10. jan

Dagny Margrethe Jensen Langrode 11, 0032 6200 Aabenraa Jan Nyboe Maglekrogen 6 2860 Søborg 75 år

1.jan

Michael Mebrahtu Nærumgårdsvej 74 B, 0115 2850 Nærum

3.jan

Aksel Grønbech Hansen Svendborg Landevej 14 C 5871 Frørup

22.jan

Tage Strøh Strandvejen 56 4281 Gørlev 70 år

Line Zenas og Michael Andersen blev gift søndag den 5. august 2012 i brudens mor og fars have i Try udenfor Østervrå. Festen blev holdt på Hotel Viking i Sæby. Michael har eget firma – Multiservice, med rensning af minkbure og rensning og maling af hustage. Line arbejder på brudgommens kontor med at holde styr på regnskaberne. Den have-kirkelige vielse blev foretaget af Niels Chr. Rasmussen. Vi ønsker stort tillykke med brylluppet.

Adventnyt · No. 1 januar 2013

2.jan

Leif Michaelsen Rungstedvej 69 2960 Rungsted Kyst

3.jan

Elsa H. Sigurdur Rasmussen Vidagøta 44 FO-160 Argir

28.jan

Sven Eric Bagger Håndværkervej 17 7741 Frøstrup

28.jan

Jørgen Lund Johansen Toftesvinget 12 9440 Aabybro

Tillykke med ...

Bryllup


Sundhed

21

Det mentale velbefindende steg i samme grad som anvendelsen af frugt og grønt indgik i den daglige kost.

Mere livsglæde og psykisk sundhed? – spis masser af frugt og grønt Livsglæde og mental sundhed er størst hos folk, som spiser syv portioner frugt og grønt om dagen, afslører en nylig publiceret videnskabelig rapport. Det overordnede spørgsmål i undersøgelsen var, om hvorvidt typen af fødeemner spiller en mulig rolle for menneskers psykiske sundhed og ikke bare for kroppen. Tekst: Robert Svendsen / Foto: Colourbox

D

er er hidtil skrevet nok så mange afhandlinger om, hvad der betinger lykken og psykisk sundhed hos mennesker, men meget lidt er skrevet om kostens mulige indflydelse. I årevis har myndigheder og sundhedsorganisationer i de vestlige lande proppet befolkningen med budskabet: ”6 om dagen”(600 gram frugt/grønt) er godt for kroppen og giver en naturlig beskyttelse mod visse typer af kræft og hjerte-kar sygdomme. Nu tyder det altså på, at man kan måle en lignende effekt af den grønne mad på det mentale plan. Forskere fra University of Warwick studerede spisevanerne hos 80.000 tilfældigt udvalgte britiske borgere. De fandt, at det mentale velbefindende steg i samme grad som anvendelsen af frugt og grønt indgik i den daglige kost. Kurven toppede ved de syv portioner dagligt. En portion er beregnet til 80 gram. Syv forskellige parametre indgik i undersøgelsen, bl.a. et særligt udarbejdet skema ”The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS), hvor de adspurgte blev bedt om at udfylde et skema og besvare 14 forskellige udsagn, der

beskriver følelser og tanker. Fem svarmuligheder om, hvor meget eller hvor lidt hvert udsagn var gældende for dem. Kunsten har selvfølgelig været at udelukke andre parametre, som virker ind på det mentale velvære, såsom forskellighed i køn, race og jobstatus, ægteskabelig status, antal børn, sundhedsstatus, seksuel aktivitet, motionsvaner, rygerafhængighed, religiøsitet, kropsvægt(BMI) og økonomiske forhold. Selv om det er vanskeligt at måle subjektive størrelser som lykke og følelser, så synes resultaterne af undersøgelsen alligevel at kunne bekræfte, at frugt og grønt indtaget i passende mængde er overbevisende gavnligt for den mentale sundhed.

Medforfatter til studiet, Sarah StewartBrown, professor i folkesundhed ved Warwick Medical School udtaler: - Den statistiske styrke i frugt og grønsager var en overraskelse. Kostens betydning har traditionelt været undervurderet af forskere i velfærd. Professor Andrew Oswald, også en af medforfatterne til undersøgelsen, siger: - Dette studie har vist enestående resultater, og jeg har besluttet, at det er klogt at spise mere frugt og flere grønsager. Jeg ønsker stærkt at have det muntert. Kilde: Is Psychological Well-being Linked to the Consumption of Fruit and Vegetables? (rapporten på 12 sider er tilgængelig på nettet)

Adventnyt · No. 1 januar 2013


22

Vi siger farvel

Nekrologer Mette Kirstine Madsen Pedersen Mette blev født d. 6. oktober 1918 i Hou sogn. Fra barns ben lærte hun at stole på Gud og at have tillid til hans ord. I sine unge år mødte Mette Otto Christensen. Sammen byggede de et hjem, hvor kristendom og gæstfrihed var i højsædet. De havde den glæde at få to børn, Jens og Rie. Senere også svigerbørn og børnebørn. Mette var arbejdsom og lavede flere ting i livet. Hun var bl.a. telefondame på centralen. Hjemme satte hun en ære i at holde haven og i bedriften hjalp hun med at fodre, passe og pelse minkene. Hun havde den livsindstilling, at hun hellere ville lave noget end at være til pynt. På sine ældre dage, da hun boede i Vester Hassing, hjalp hun til i genbrugsbutikken. Det sidste års tid boede hun på Solbakken i Randers. Mette og Otto gik til I.W. Christiansens møder i Ulsted og sluttede sig i 1950 til Aalborg SDA menighed. Hun var glad for kirken, både i Aalborg og Randers, og kom regelmæssigt, så længe kræfterne slog til. Mette stolede på, at Herrens ord talte sandt. I denne vished sov hun ind fredag d. 3. august 2012 på Solbakken. Sabbatten d. 6. oktober var familie og venner samlet til urnenedsættelse og mindesammenkomst i Hou kirke, hvor undertegnede talte. Ære være Mettes minde. John Pedersen

✽ Aase Mathilde Ambrosen Aase Ambrosen døde på Randers Plejecenter den 23. september 2012, 88 år gammel. Hun blev født i Gudhjem den 7. juni 1924 og voksede op på Bornholm. Som ung var hun i huset og arbejdede også en tid i en bagerforretning. I 1946 blev

Adventnyt · No. 1 januar 2013

hun gift med Valdemar og sammen fik de 4 børn: Inge Lis, Mary Ann, Knud og Ingrid. Det blev senere til 8 børnebørn og 6 oldebørn. Aase og Valdemar tilhørte Luthersk Mission. En dag købte Valdemar bogen, Den Store Strid, af Andreas Nielsen. Senere var Børge Larsen præst på Bornholm og havde bibelstudier med Aase og Valdemar. De blev døbt den 14. maj 1960. Da Valdemar ønskede at læse til præst, kom de både til Vejlefjord og til Newbold, hvor Aase begge steder arbejdede i køkkenet. Herefter rejste de til Asmara i Etiopien som missionærpar i 3 år. Hjemvendt til Danmark boede de først flere steder på Sjælland, også en overgang i Norge, før de vendte hjem til Bornholm. Efter Valdemars død i 1989 flyttede Aase til Bredal og tilsluttede sig Vejle menighed. Aase tog aktivt del i sabbatsskolen. Personligt havde jeg mange samtaler med Aase omkring retfærdiggørelse og lydighed og Guds store kærlighed. Aase fandt freden i Guds kærlighed og så med glæde frem til frelserens komme på himlens skyer. Mindegudstjenesten blev holdt i Vejle Adventkirke, og nu hviler hun på Nordre Kirkegård i Vejle. Æret være Aase Ambrosens minde. Niels Chr. Rasmussen

✽ Magnus Markussen Magnus Markussen blev født d. 3.juni 1921, og han blev 91år gammel. Magnus blev født som den første af 8 søskende. Opvokset på en gård, lærte han at holde af både mennesker og dyr og livet på landet. Atten år gammel, d.10. juni 1939, gav Magnus sit liv til Jesus Kristus og blev døbt i en å ved Harrild af P.G. Nelson. Magnus tilhørte Lille Nørlund menighed. Magnus var velbegavet og et meget

varmt menneske. Troen var stor, og han havde fred med sin Gud, men han var ikke den, der talte højest om sin tro. Magnus klagede ikke over livets kår, men tog det, som det kom, altid med et glimt i øjet og en dejlig humor. Magnus mødte sit livs kærlighed Marie, og sammen fik de 10 dejlige børn - Svend Erik, Ally, Hanne, Anders, Anette, Kirsten, Nina, Lone, Helle, og Lotte. Magnus efterlader sig sin hustru Marie, børnene, 25 skønne børnebørn og godt 40 oldebørn. En fantastisk familie, som Magnus elskede højt. De sidste år var helbredet skrantende og kræfterne få. De flyttede derfor ind på plejehjemmet i Bording for en lille måned siden. Lørdag d. 10. november var Magnus omgivet af Marie og alle børnene og kl. 18.00 sov han stille ind i døden. Magnus kendte ham, der siger: ”Jeg er opstandelsen og livet”. Nu venter han på opstandelsens morgen. Ære være Magnus Markussens minde. Lisbeth Nielsen

✽ Lilly Pedersen Lilly Pedersen fra Nærum menighed døde i sit hjem på Baune Parken Plejecenter i Skævinge den 26. oktober 2012. Lilly blev født i Nykøbing Mors den 12. december 1922, og blev dermed næsten 90 år gammel. Som ganske ung kom Lilly til Skodsborg Badesanatorium, og derfra flyttede hun til Hillerød, hvor hun fik arbejde på Lysbadeanstalten, dengang drevet af fysioterapeuterne Marie og Thorvald Schou. I Hillerød mødte Lilly sin kommende mand, Johannes Pedersen, der arbejdede som revisor i byen. De blev gift i 1943 og var medlemmer i Hillerød menighed, mens der endnu var en menighed der. Lilly var overalt kendt for sin venlighed, varme og omsorg. I familien var hun den


Nekrologer

forstående og kærlige mor, svigermor, mormor og oldemor, der altid gav smil og et kram for at vise sin glæde over at være sammen. Uden for familien blev Lilly kendt som en hyggelig og hjælpsom ven og nabo, der glædede sig med de glade og forstod dem, der havde smerter. Hun havde gaven at kunne dele sin taknemmelighed, og ofte faldt ordene: ”Vi har så meget at være taknemmelige for.” Lilly mistede Johannes for næsten 4 år siden, og i de seneste år var kræfterne små og tanken ikke så klar, men taknemmeligheden og hendes kærlighed var i behold. Begravelsen fandt sted fra Skansekirkegårdens kapel i Hillerød den 2. november. Lilly overleves af døtrene Kirsten og Birthe og deres familier. Æret være Lilly Pedersens minde. Carl-David Andreasen.

✽ Martin Georg Harlund Martin Harlund blev født i Lendum sogn d. 31. maj 1916. Martin og tvillingsøsteren Jenny var de yngste af Marinus’ og Kristianes 5 børn. Han voksede op i et adventist miljø og gik på menighedsskolen i Jerslev. Som ung var han aktiv i ungdomsforeningen. Han blev døbt d. 24. august 1929 af Axel Varmer, og han fastholdt sin tro hele livet. Han voksede op i landbruget, men der var også handelsmand i ham. Især heste havde hans store interesse. Traktoren var ikke hans store lyst, men det krævede udviklingen. Han mødte Anne og de giftede sig i begyndelsen af krigen. Sammen fik de børnene Erik, Herdis, Per, Ole og Jan. Og med tiden også svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

De begyndte på Sønderheden i Morild og havde gennem årene flere ejendomme. Livet var ikke altid let for Martin. Som ung under krigen fik han polio. I 1952 overlevede han en kritisk blindtarmsbetændelse. Senere kom han svært til skade i en bilulykke. I 1970 opgav han landbruget efter flere blodpropper, og de flyttede da til Hørby. To år senere flyttede de til Frederikshavn. I 1989 mistede han sin kære hustru. Lørdag morgen d. 3. november tidligt om morgenen sov han stille ind. Nu hviler han, indtil Herren kommer, hvor han skal opstå og gense Anne og hans kære. Vi lyser fred over Martins minde. John Pedersen

23

Nek Totalbyg aps. v. Niels Erik Kristensen

Tilbyder renovering/tilbygning, nyt køkken eller badeværelse. Murer, tømrer & malerarbejde. Alt udføres med stor omhu til små priser! Kontakt Tlf. 2628 7581 nektotalbyg@yahoo.dk

Alt tømrer- & snedker­arbejde udføres

v/ David Melkersen tlf. +45 2182 3883 david@melkersens.dk www.melkersens.dk

Bjørn Aune Bjørn Aune døde 76 år gammel, søndag d. 30. september 2012, i sit hjem nær Brisbane i Australien. Bjørn var født i 1936 og var ansat i Adventistkirken i Danmark i årene 1962 – 1981. Han blev ordineret i 1970 og har haft menigheds ansvar i blandt andet Køge, Nykøbing Falster, Rønne, Tejn, Roskilde, Holbæk, Næstved og Slagelse. Han var en afholdt prædikant både som taler og for sine flittige husbesøg. Familien flyttede til Australien i 1981, hvor han fortsatte som prædikant. Efter at Bjørn var gået på pension i Australien, var han plaget af sygdom, og grundet manglen på kræfter var han de sidste år begrænset til den egn, hvor han og Karen boede. Det var en svær tid for familien. Vi ærer Bjørn Aune’s minde. Børge Schantz

Vegefood.dk Bestil vegetariske produkter (frost, køl og tørvarer) på den nye hjemmeside: www.vegefood.dk Kontakt Du kan også ringe til Kenneth Lund på 7568 1254 / 4224 2893 eller skrive til info@vegefood.dk

Tjek adventnyt.dk/ annoncer for mere

Adventnyt · No. 1 januar 2013

Betalingsannoncer

Vi siger farvel


Dansk Bogforlag, Concordiavej 16, DK-2850 Nærum

NYTÅRSKOLLEKTEN:

Bibler til udenlandske indsatte i Danmark og til fængslede i udlandet Tekst: Synne Garff, projektchef og international koordinator i Bibelselskabet / Foto: Leif Tuxen

Fængselspræsten Erik Adrian ser frem til bibelforsyninger i det nye år: “Det er helt fantastisk! Jeg taler meget med udenlandske indsatte, og vi kan sagtens bruge flere bibler på forskellige sprog – især engelske bibler er der en stor efterspørgsel på for tiden”.

E

fterspørgslen på bibler er massiv. Aldrig har vi delt så mange bibler ud i verden sammen med kolleger i De Forenede Bibelselskaber. I de senere år har vi også modtaget en del henvendelser fra fængselspræster i Danmark med ønsket om bibler på alverdens sprog. Bibelen trøster i fængslerne Bibelen kan ændre menneskeliv. Hos mange udenlandske indsatte står en bibel på modersmålet højt på ønskelisten. Derfor har Bibelselskabet besluttet, at nytårskollekten ved årsskiftet fra 2012 til 2013, går til bibler blandt udenlandske indsatte i Danmark og til fængslede i udlandet. Vi takker for enhver støtte til Bibelselskabets arbejde også i det nye år. Hver en krone gavner. Eventuelt overskydende bidrag bliver brugt, hvor nøden er størst.

Kollekt: 5. januar 2013

Januar 27. dec – 1. jan.

Impact Scandinavia, Ekebyholm, Sverige

6. – 13.

Evangelisk Alliances bedeuge

9. – 19.

”10 days of Prayer”

25. – 27.

Kvindeweekend, Hvidekilde, Helsinge

Marts 8. – 10. Familieweekend, Hvidekilde, Helsinge

Aktivitetskalender

Det sker ...

18513 Adventnyt 1-2013_Web  
18513 Adventnyt 1-2013_Web