Page 1

04#2011

Pandekager, bål og hyggeR!L!EJR…

VI ER PÅ SPEJDE

#06

MAGASIN FOR UNGE ADVENTISTER I DANMARK GREAT COMMISSION FESTIVAL

LÆRER I MIKRONESIEN

DÅB – MAJ TIL AUGUST

Christian fortæller om sin oplevelse i Mikronesien.

Se hvem af dine venner, der netop har givet deres liv til Jesus!

#08

#12

En halv uge med tilbedelse, undervisning og (lidt) bordfodbold. SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS UNGDOMSAFDELING I DANMARK

ANBEFALINGER

#03 ARTIKLER

INTERVIEWS

LEDER

PROFIL

REPORTAGER


# LEDER

AF: LARS DORLAND

UNG ADVENTIST | NR. 04-2011 ISSN: 0907-6271 Udgiver Syvende Dags Adventistskirkens ungdomsafdeling i Danmark. Signerede artikler står dog for forfatternes egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis udgiverens holdninger. Artikler og andet materiale må kun gengives med skriftlig tilladelse fra redaktionen. Formål · at fortælle om Guds eksistens og kærlighed · at informere om kirkens aktiviteter for unge · at være talerør for unge adventister Oplag: 900 stk Abonnement Pris 180 kr. årligt. Bladet er gratis for unge mellem 13 og 30 år. Henvendelser vedrørende abonnement rettes til bladets redaktion. Materiale UNG ADVENTIST modtager gerne artikler eller andet materiale, der handler om unge og kristendom. Det vil lette vores arbejde meget, hvis stoffet indsendes elektronisk til ung@adventist.dk. På vores hjemmeside finder du flere praktiske råd om indsending af materiale. Landsungdomsleder Thomas Rasmussen Mobil: 5120 6990 E-mail: ung@adventist.dk Redaktionsråd Lars Dorland (Redaktør) Lisa Eskildsen Carina Holm Jonatan Pedersen Cecilie Riedmann Harlund Emma Jalving Christian Rechter Layout

Tryk Strandbygaard Grafisk A/S Ekspedition UNG ADVENTIST Concordiavej 16 2850 Nærum Internet ungadventist.dk

Forsidefoto “Morten Rechter på Spejderlejr” Fotograf: Birgitte Bohsen

#02 UNG ADVENTIST 04/2011

Vær til stede! ÉT ÅR SOM PRÆST Om nogle ganske få dage kan jeg fejre, at jeg har været ansat som præst i præcis ét år. Som præst er mit job at inspirere og opmuntre folk til at søge Gud og leve for ham. Det er jo nogen fine udtryk, men hvad er det egentlig jeg beder folk om, når det kommer til stykket? Hvad vil det sige at leve for Gud? Skal man være anderledes end alle andre? Skal ens kristne tro så bare fylde det hele? Skal vi alle sammen lege præster? Er det meningen, vi skal gå fra dør til dør, ringe på og sige: ”Hej, har du talt med Gud i dag?“ Det virker måske lidt ekstremt... Kan man ikke bare være kristen på en sådan lidt mere afslappet (og mindre irriterende) måde? Det vil de fleste af os nok have det bedst med. Som nogen engang sagde til mig: ”Vi andre er jo ikke som jer præster. Vi har rigtige jobs, der også skal passes.“ Derudover har nogen selvfølgelig familier, der skal passes også. Man har også sine drømme, man gerne vil arbejde hen imod. Måske ud at rejse. Man vil også have tid til at have det sjovt, gerne inden der kommer alt for mange forpligtelser. KRISTEN I KULTUREN I dette nummer af Ung Adventist anmelder René en bog, der hedder ”The Next Christians“. Det er en god bog, som jeg klart kan anbefale, særligt om du stadig er ved at finde ud af, hvad det vil sige at være kristen. I den opfordrer en fyr ved navn Gabe Lyons os til at være kristne dér hvor vi er. Det handler ikke om at dele livet op i små dele og sige ”Her er jeg kristen“ og ”Her er jeg bare mig“. Livet kan ikke deles som en lagkage. Uanset hvor du er, så er du kristen, og i den sammenhæng repræsenterer du faktisk Jesus, intet mindre. Du er en del af kulturen, og Gabe Lyons opmuntrer dig til at præge den, ikke ligesom alle andre præger den efter deres smag og behag, men som en kristen, der er rodfæstet i Guds kærlighed og evangeliet.

Ideen har aldrig været, at kristne skulle trække sig bort fra kulturen og leve i deres egen lille trygge verden. Tværtimod, vi skal være til stede i kulturen, påvirke den og om muligt lede an, så vi på den måde kan inspirere andre. På den ene side må vi bekræfte og bakke op om det gode i kulturen og på den anden side må vi forbedre på det dårlige. Det er bestemt ikke altid, vi vil være populære, men dette er nogle gange prisen for at gøre en positiv forskel (en sådan pris betalte Jesus også på korset). Men på den måde viser vi andre, hvad det er for en Gud vi tror på: Jesus Kristus, som har sat os til at forbedre (og forberede) verden, indtil Han selv kommer for at udslette Djævelen og genoprette alting som planlagt. HVAD JESUS BAD FOR OS I Johannesevangeliet 17 beder Jesus en sidste bøn til sin himmelske fader, før han bliver korsfæstet. Bønnen er værd at læse, for den handler om dig og mig. Fra vers 14 siger Jesus: ”Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden.“ Vær ikke bange for at være anderledes. Det er meningen! Hvis ikke du er anderledes, hvordan vil du så kunne gøre en forskel? Jesus var anderledes, derfor blev han verdens mest indflydelsesrige person nogensinde. Og ligesom Faderen sendte Jesus til verden, sådan sender Jesus også os ud i verden for at vi kan vise folk, hvad Guds plan går ud på.


AF: MONICA RAY KRISTOFFERSEN

REPORTAGE #

Great Commission Festival Min oplevelse på Great Commission Festival har været helt ekstraordinær og har ændret noget indeni mig. Det var næsten en hel uge, hvor det udelukkende handlede om at prise Gud og at gøre hans arbejde. Dette blev gjort i fællesskab med andre adventister fra hele Europa, og på den måde fik man også muligheden for at møde en masse nye mennesker. RIGTIG OMVENDELSE FRA SYND Et foredrag jeg især nød var af Dr. Jon Dybdal med titlen ”Spirituality“, som handlede om omvendelse. (Matt 4,17, Mark 1,15) Han snakkede om, at vi er nødt til at have modet til at indrømme at vi har brug for Jesus. Jo bedre vi kender os selv, jo bedre er vi til at angre – også selvom det er smertefuldt. Måden det gøres på er at tænke over ting i vores liv, som vi skal arbejde med. Når vi omvender os må det ikke gøres overfladisk, da det ikke hjælper at gemme problemer væk. Vi bliver nødt til at bearbejde vores sorg, så vi kan komme tættere på Gud. Med vores sorg

kan vi hjælpe andre, der går igennem en lignende sorg. På den måde kan vi nå ud til andre med den hjælp vi modtager fra Gud. FÆLLESSKAB OG VENSKABER Under opholdet deltog jeg i to workshops: ”Evangelising seculars and post-moderns in Western European context“ og ” Defending your faith in the 21st Century“. Den første workshop handlede om at hvis man ville få flere folk med i kirken, så er det en opgave der klares bedre i et fællesskab. Vi skal ikke forvente at det er noget vi kan klare alene, når selv Gud ikke kan det. Han arbejder som en treenighed, sammen med Jesus og Helligånden. De tre samarbejder, hver for sig. Gud er initiativtageren, Jesus er den kærlige udsendte, og Helligånden skaber fællesskabet (2 Kor 13,13). Vi som kristne skal fungere som en enhed og forsøge at føre folk til tro. Vi skal stå sammen som et fællesskab. Den anden workshop handlede om, hvordan vi taler om vores tro til ikketroende. Det er meget vigtigt, at vi kan forsvare hvad det er vi tror på, da det er svært at få andre til at tro, hvis vi ikke selv er sikre på hvad det er vi tror på. Noget man skal være opmærksom på når man fortæller om sin tro, er at man ikke kommer til at skræmme personen væk ved at diskutere for meget med dem (1 Pet 3,1517). Vi gider nemlig ikke vinde en diskussion og på den måde miste personen. Faktisk er det bedste man kan gøre når man

ender i sådan en situation, at lytte. Vi skal bruge vores ører mere end vores mund. Der er en grund til vi har fået to ører og kun én mund. En anden vigtig ting er at vi forbliver venner med ikke-troende, da det er den primære måde at få folk til at tro på. Vi skal selv være et eksempel for dem. BIBELSTUDIUM, BORDFODBOLD OG PUDEKAMP I løbet af min uge på Friendensau mødte jeg en masse unge mennesker fra forskellige steder i Europa, og dette var prikken over i’et. Det var så hyggeligt at snakke med dem og lære dem at kende. Om lørdagen holdte vi bibelstudie, hvor vi delte vores viden om Bibelen med hinanden og diskuterede forskellige emner. Vi delte vidnesbyrd og åbenbaringer og bad sammen. Om aftenen spillede vi forskellige kortspil, bordfodbold og pool. Alle var så venlige og imødekommende. Hele aftenen blev brugt på at snakke, grine, hygge, varm kakao, og endte i en kæmpe pudekamp. Vi var vågne hele natten og spiste morgenmad sammen, indtil vi måtte sige farvel. På Great Commission Festival har jeg fået øget min viden og forståelse om Gud og Bibelen, både gennem foredragene og de forskellige workshops, men også gennem de mennesker jeg mødte der.

#03 UNG ADVENTIST 04/2011


# dropIN

AF: NIELS-PETER NIELSEN

ALBORG

GALLAPREMIERE I A

dropIN

i menighederne En sabbatsformiddag i maj var der eksklusiv gallapremiere i Aalborg, og alle ventede spændt på hvad der skulle ske. Nogle havde hørt dropIN blive nævnt, få vidste hvad det handlede om og endnu færre vidste hvad der skulle ske. Nu tænker du sikkert: dropIN?! Det har da været der før, det kan da ikke være en gallapremiere?! Det er også helt rigtigt! Sagen er den, hvis vi nu bliver i filmenes verden, at du kun har hørt om 1’eren, men nu er 2’eren kommet! I modsætning til i filmenes verden er 2’eren i denne sammenhæng langt bedre end 1’eren. Før var dropIN noget med, at man samledes et sted og snakkede om en masse ting der vedrører kirken – hvilket er godt! Det der blev efterlyst var bare, at man gjorde noget ved snakken. Det er det, vi håber på, sker ved at bruge dropIN-konceptet i menighederne i stedet for på nationalt plan, fordi så bliver det pludselig lokalt og mere konkrete ting man kan gøre. TILBAGE TIL GALLAPREMIEREN… Hele dagen begyndte med at man samledes i grupper, for at diskutere et af de tre dropIN-emner: Mig og min Gud, Mig og min kirke, Mig og mine venner. I denne gruppediskussion blev der først redegjort for situationen pt., hvorefter der blev udvekslet ideer. Efter en kort pause, blev menigheden samlet i sit hyggelige menighedslokale. Her blev de vigtigste af de ting fra gruppediskussionen bragt op, så alle kunne være med til at diskutere det. Af spændende ideer var der bl.a. Baggårdskoncert for ADRA, Cellegrupper i stedet for regulær sabbatskole, at tilbyde kirkens lokaler til brug for dem der måtte være interesseret (fx en studiegruppe), Dagen blev afsluttet på traditionel Aalborg-vis med fælles frokost. Hvis du synes dropIN skal til DIN menighed, er du meget velkommen til at kontakte ungdomsbestyrelsen.

#04 UNG ADVENTIST 04/2011

Kunne I have gavn af at have dropIN i jeres menighed? Så snak med forstanderen eller præsten i din lokale Adventistkirke, stik evt. denne artikel i fjæset på dem og bed dem kontakte thomas.rasmussen @adventist.dk

Lisa Aoyama Eskildsen Ungdomsleder i Aalborg Adventistkirke Jeg oplevelede, at menigheden tog imod dropIN konceptet med åbne arme. Der var dog noget skepsis omkring, hvorvidt vi havde behov for dropIN-konceptet til at komme i dialog med hinanden. Det viste sig dog, at dette initiativ fra ungdomsbestyrelsens side endte med en succes! Der mødte rigtig mange mennesker op, både medlemmer såvel som ikke-medlemmer og gamle såvel som unge. Jeg oplevede dropIN som værende et forum, hvor der var plads til at tænke ud over dagligdags-praksis. Menigheden havde mulighed for at grave dybt ned i deres forhold til Gud, kirke og venner, og reflektere over nogle emner og ideer, som vi i vores dagligdag ikke spekulerer over. For mig har det været meget lærerigt at træde et skridt tilbage, og se hele vores menighed fra et meta-perspektiv. For mig som ungdomsleder har det været en særdeles interessant begivenhed, da det gav mig muligheden for at lytte til de unge, og hvad de ønsker med Aalborg menighed. En begivenhed som dropIN giver de unge rammerne til at tænke ud over de fysiske og praktiske begrænsninger, og fokusere på det mest essentielle i vores menighedsarbejde. Gennem dropIN var der specielt to ønsker, som stærkt kom til udtryk gennem en anonym afstemning: ønsket om at skabe personlige grupper, hvor der er plads til at udvikle sit forhold til Gud, og ønsket om at gøre kirken mere udadvendt og relevant for samfundet omkring os. Vi har i ungdomsforeningen store visioner om at gøre disse ønsker til virkelighed. Vi er rigtig glade for at dropIN har givet os rammerne og ”sparket“ til at komme frem til disse to ønsker, Vi er glade for at, vi er kommet frem til nogle ønsker som ikke kun bestyrelsen har bestemt, men ønsker hele vores menighed har været med til at præge. DropIN er en rigtig god mulighed for at tale om de værdier man ønsker at præge menigheden med. Selvom menigheden ikke ser noget behov for dialog, har vi lært at man ikke kan få nok af dialog!


ET ÅR FOR HERREN #

Ivan Rechter Forstander Aalborg Adventistkirke Landskirkens ungsdomsbestyrelse tilbød i vinters programmet ”dropIN“ til Aalborg menighed. Efter sigende et program, der er godt hvis man lokalt i menigheden har brug for at snakke lidt på tværs af generationerne. Så jeg tænkte: ”Har vi brug for det? Går det ikke meget godt med de unge her hos os?“ Det viste sig at konceptet har en del mere at byde på! Oplægget er ganske enkelt, men har fokus på nogle helt fundamentale temaer: 1) Mig og min Gud, 2) Mig og min kirke, 3) Mig og mine venner Selve programmet foregår dels som samtale i grupper på en 8-15 personer og med efterfølgende samtale. Det hele ledes med sikker hånd af dropIN-teamet fra ungdomsbestyrelsen. Det er ganske utraditionelt at bruge sabbats formiddag til sådan et program, men i Aalborg faldt det i god jord, og der var stort engagement i alle aldersklasser. Set fra et ledelsessynspunkt er sådan en temadag en rigtig god anledning til at tale om det at være kristen og det at have et engagement både i og uden for kirken. Det at der kommer nogen ”udefra“ (dropIN teamet) og arrangerer det hele, er på flere måder en fordel. Bl.a. har de ikke forhåndskendskab til de lokale forhold og dermed lade sig friste til at ”gå uden om den varme grød“. Som resultat sammenskriver dropIN-teamet et lille referat for at fastholde hovedpunkterne af det der blev talt om. Dette bliver sendt til menighedsbestyrelsen, som dermed får noget konkret at arbejde videre med. Så hvis jeres menighed får et dropIN tilbud – så kan jeg kun anbefale at I takker JA!

TAK TIL… ”Det har været en fornøjelse at have NIELS-PETER NIELSEN i ungdomsafdelingen det sidste år. Det har været sjovt, hyggeligt og en kæmpe hjælp. Niels-Peter, du har været utrolig selvstændig og kreativ. Vores stævner og lejre ville slet ikke have været det samme uden dig, og der er rigtig mange andre ting, som er blevet gjort mulige pga. det, du har lavet. Tusind tak! Jeg er glad for, at du er med i ungdomsbestyrelsen, og at vores samarbejde på den måde fortsætter et par år endnu. Du ønskes Guds velsignelse i dine studier og videre planer.“ Thomas Rasmussen ”En kæmpe tak til MARION BECH, som har brugt et år af sit liv på at arbejde for kirken. Du har løftet stemningen på kontoret og har altid været villig til at hjælpe med de opgaver der var. Efter få uger lykkedes det faktisk Marion at blive venner med vores Mac og hun er nu fuld fortrolig med alt i videoredigering. Tak for alt det du har lavet – det er især dine kreative ”hjemmetegnede“ film jeg kommer til at huske. Jeg glæder mig til at bruge dig i kirkens arbejde også i fremtiden.“ Thomas Müller

VELKOMMEN TIL… ”Samtidig med at vi siger ’tak for nu’, er vi også glade for at kunne byde MORTEN RECHTER og JOSEFINE SAND velkommen på kontoret. Vi ser frem til at arbejde sammen med jer. Det er rigtig dejligt, at I på denne måde vil tage et år ud af jeres kalender – af jeres liv – for at tjene Gud og kirken. Det sætter vi stor pris på. Vi ved at I begge to har et hjerte for kirkens arbejde, og glæder os til at have jer med på holdet. På forhånd tak, og velkommen! Må Gud velsigne jer i jeres tjeneste.“ Thomas Müller og Thomas Rasmussen

#05 UNG ADVENTIST 04/2011


# REPORTAGE

SPEJDERLEJR MARIKE KOCH (VHS8/AALBORG) Spejderlejr har altid været et højdepunkt på året for mig. Det at kunne samles med venner fra hele landet og prise Gud sammen betyder rigtig meget for mig. Det er specielt igennem lovsang, at jeg føler, at det at prise Gud sammen er noget stort. Også det at få naturen tættere på nyder jeg meget. Når jeg er i naturen føler jeg også at Gud er helt tæt på, lige ved siden af mig. KENNEY VOLDSTAD (VEJLEFJORD TROP) Jeg har været på spejderlejr og har hygget mig, men det bedste var, da jeg blev døbt. Det var helt fantastisk, og så var vandet heller ikke så koldt. Efter jeg blev døbt, så var der den laaaaaaange kø, som bare ventede på at kramme os, som blev døbt. Det var lidt skægt. MONICA RYTMAN (VENDELBO TROP) Spejderlejr i sig selv er jo en fantastisk oplevelse og noget alle burde unde sig selv at prøve. En primitiv tilværelse, hvor man kan glemme hverdagens stress og forpligtel-

#06 UNG ADVENTIST 04/2011

I GLIMT

ser, hvor man bare har tid til Gud, sig selv og det sociale, som man måske forsømmer lidt i hverdagen. Det er fantastisk at se, hvordan folk på ingen tid tilpasser sig spejderlivet, selv mine forældre, som kiggede forbi et par af dagene, var på et par minutter forvandlet. Mor fandt sin plads i køkkenet og far var i sit es med en patruljedyst. Dog er det mest fantastiske ved en spejderlejr, at betragte unge mennesker blive påvirket af Guds ånd igennem en hel uge og til sidst vælger at begynde den vigtigste rejse i deres liv, at de overgiver sig selv til Gud og erklærer dette gennem dåb. Dét er fantastisk! SARAH RYTMAN (VENDELBO TROP) Spejderlejren 2011 var en helt speciel lejr for mig. Det var der, at jeg besluttede at blive døbt. I flere år har jeg vidst, at jeg gerne ville døbes og efter en meget inspirerende tale, fandt jeg ud af, at det var nu det skulle være, og at jeg ville følge Gud resten af mit liv. Det var en super dag, med venner, familie og ikke mindst Gud.

MARION BECH KRISTENSEN (STABEN) Det bedste ved spejderlejr er, når man ser alle de mennesker samlet på et sted. De er i alle aldre, de er glade og venlige. De er dygtige på forskellige områder. Nogle er ekstremt gode til at bygge med rafter, nogle er gode til at lege med vand eller klatre. Alle hjælper hinanden, så vi får mest ud af det. Nogle er gode til at lede i lovsang, og nogle er gode til at lede i troen. Og så er der selvfølgelig også dem der er gode til at være sjove. Jeg sender en tanke til Flemma. Tak for en god lejr. JULIE HAUVRE (VENDELBO TROP) Spejderlejren 2011 har været helt vildt fed. Møderne har været rigtig gode, men også sjove. Man kom ikke til at kede sig under møderne. Lige pludselig kunne taleren finde på at sige, at nu skulle vi synge en sang. Jeg synes det var rigtig dejligt lige at komme op og stå og røre sig en gang ind imellem, i stedet for bare at sidde stille hele tiden. Men også når han havde fortalt noget fra Bibelen, fortalte han altid en lille hi-


Nord

REPORTAGE # R

isk C

ampo

ree, V ester HUSK N Æ äng i uge 3 STE SO 0 – T MME EENc R: amp, Himm

erlan

storie bagefter, som illustrerede, hvad han mente. På den måde kunne man måske lidt bedre forstå, hvad det var han mente. Jeg synes i det hele taget af spejderlejren var rigtig god. Og glæder mig rigtig meget til næste år, hvor vi skal til Sverige. Det bliver mindst lige så sjovt som i år. ESBEN KLOKKERVOLL (NÆRUM TROP) Spejderlejren betyder meget for mig, fordi det er en uge, hvor jeg har mulighed for at komme Gud tættere og have det sjovt med andre adventist-venner. Det betyder meget, når man går rundt i en hverdag, hvor de fleste af dem man er i nærheden af har et andet syn på Gud og verden. Der er mange ting at lave, og der er stor frihed for, hvad du vil bruge dagene til. Desuden tiltaler det primitive spejderliv mig meget. JESPER LUND (VEJLEFJORD TROP) En af tingene jeg rigtig godt kunne lide ved spejderlejren var terrænturen, spe-

dsgår

den i

uge 3

cielt den post hvor Andreas Müller blev meget våd. Sabbatseftermiddag, da jeg kom op af vandet efter at være blevet døbt, føltes det bare som det helt rigtige, det jeg havde valgt. Vores lejr var bare fed, men det tog rigtig lang tid. MATTIAS MELKERSEN KALVÅG (RINGSTED TR …, ØH JEG MENER ROSKILDE TROP) Da jeg kom til spejderlejren om mandagen, var jeg ikke tilnærmelsesvis i lejr stemning. Jeg tænkte faktisk: ”Åh nej, hvorfor har jeg nu sagt ja til at hjælpe igen?!“ Men denne følelse ændrede sig hurtigt. Solen stod højt, og eftersom lejrarbejdet skred frem, kom de første spor af svedperler på panden. Om aftenen blev der lavet bål, og vi hyggede os allesammen, mens pandekagerne kom i stride strømme. Flere af aftenerne gik med råhygge og kortspil, og det var for mig, det der gjorde lejren rigtig god!

#07 UNG ADVENTIST 04/2011

2


# PORTRÆT

AF: REDAKTIONSRÅDET

T NYT E R E R E T N E S Æ R P A U SRÅDET N IO T K A D E R F A M E MEDL Navn: Christian Rechter Alder: 20 år Menighed: Aalborg Vejlefjord student anno 2010 Nuværende studie: Civilingeniør, DTU

Lærer i Mikronesien HVEM JEG ER Jeg hedder Christian Rechter, kommer fra en by i Nordjylland og har altid hørt til i Aalborg menighed. Efter 9. klasse flyttede jeg ned på Vejlefjordskolen, hvor jeg gik i gymnasiet og fik nogle helt unikke venskaber med andre unge, og nogle af dem kunne jeg endda dele min tro med. Det var på en spejderlejr – også blandt andre unge – at jeg for fire år siden besluttede at blive døbt og optaget i kirken. Efter gymnasiet valgte jeg at tage et sabbatsår, hvor jeg brugte et halvt år på Newbold College i England og derefter fire måneder arbejdende som frivillig på en skole i Mikronesien. Året gav mig ikke bare anledning til at være fælles om min tro med andre, men jeg fik også øjnene op for både hvor stor og differentieret vores kirke er, og hvor enormt dens ansvar er. Efter dette helt uforglemmelige år er jeg kommet tilbage i Danmark og skal til at læse til civilingeniør på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Jeg glæder mig til at komme i gang med at læse, men forhåbentlig vil det også give mig chance for, at dele med andre hvad jeg tror og håber på. U UNG ADVENTISTS STØRSTE OPGAVE Jeg J mener, at det her med at dele er en af de d største opgaver for Ung Adventist. Ved at a være et medie, hvor vi unge adventister kan k dele historier, meninger eller bare tanker k med hinanden, binder det os ikke bare sammen, s men det opmuntrer os også hver især, til at leve det liv vi alle forsøger at leve. Et liv sammen med Gud. Det kan være til stor inspiration og hjælp, at læse en andens holdning om et problem man måske selv går og tumler med, en tanke, der måske er anderledes, end det man plejer at høre, eller bare en oplivende andagt. Det er nok det, jeg nyder mest ved bladet, og jeg håber derfor, at jeg som redaktionsmedlem kan hjælpe til med at få dette til at ske.

#08 UNG ADVENTIST 04/2011

MIN OPLEVELSE I MIKRONESIEN Tidligere på året var jeg som sagt i Mikronesien, hvor jeg arbejdede på en lille adventistskole som klasselærer i 7.-8. klasse. Det var nogle enormt spændende og udfordrende måneder, hvor jeg fik lov til at bo et helt unikt sted, nemlig på en lille ø med under 10.000 indbyggere men med over 2000 km til fastlandet. Jeg blev gæst i et samfund, der var virkelig indbydende og rart. Naturen var fantastisk og folkene var gæstfrie og ubekymrede. Jeg fik ofte tilbudt friske mangoer, kokosnødder, mandariner, bananer eller papaja, som voksede overalt, så selvom forholdene egentlig var ret spartanske var det til at vænne sig til. At lære folkene, deres tankegang og deres sprog at kende var virkelig interessant. Det skal dog siges at det kunne være enormt svært at blive en del af dem, og det kunne til tider være både udmattende og hårdt at skulle passe ind et sted man bare slet ikke var vant til. Skolen havde en anden frivillig, som var fra Texas, men manglede alligevel desperat en lærer inden jeg ankom. Så meget at deres inspektør var nødt til at undervise, hvilket gjorde at mange andre ærinder blev forsømt. Det passede dem derfor enormt godt, at jeg kom, og for mig var det perfekt at skulle undervise, fordi det gav mig chance for at lære nogle af børnene at kende, og jeg blev automatisk en del af skolen og hverdagen. Det var enormt udmattende og tidskrævende, men det var det hele værd, når man fandt ud af, at de faktisk lærte noget. Samtidig gav den helt anden levevis mig mere tid til læsning og refleksion og mere tid sammen med Gud, hvilket jeg virkelig havde brug for. Så blandt alle op- og nedturene som prægede månederne, var jeg aldrig i tvivl om, at det var Gud, der havde sørget for at jeg ville af sted, sørget for at jeg kom til præcis d den skole, og sørget for, a at jeg klarede mig genn nem skoletimerne og e ensomheden. Jeg kunne n nemlig aldrig have klaret d det selv.


AF: LISA ESKILDSEN

ANMELDELSER #

Ung Adventist

… r e l a f e anb

kr. 80,iTunes Store

HYMNS FROM NINEVEH

LISTEN TO THE SOUND

AF: JONAS PETERSEN

AF: BUILDING 429

Tidligere i år vakte bandet Hymns from Nineveh stor opsigt i de danske medier. Hymns from Nineveh tog danskerne med storm, og gjorde kristen musik til en ’mode’ blandt befolkningen. Bandet fik anmelderne til at stejle af begejstring, røg direkte ind på førstepladsen af bedst solgte albums på iTunes, og fik selv magasinet GAFFA til at udtale sig således: ”Selv for en hedning som undertegnede går Hymns from Nineveh rent ind og er ved at få mig til at vakle i min mangel på tro“. Men hvem er Hymns from Nineveh egentlig? Hymns from Nineveh er kunstnernavnet for Jonas Petersen. Jonas Petersen er opvokset i et troende hjem i Vestjylland og lægger ikke skjul på sin tro – hverken i sin musik eller over for medierne. Som det fremgår af bandnavnet består sangene af hymner med en ophøjet stemning og et bibelsk billedsprog. I alle sangene er der en klar kobling til Bibelen og dermed bærer teksterne præg af bibelske symboler. Jonas’ tekster er blevet rost for at være af en lyrisk god kvalitet. Musikalsk, er sangene utrolig rolige og fredelige, og Jonas selv beskriver genren som folk-inspireret popgenre. Sangene er neddæmpede og er bygget op om den håndspillede akustiske guitar, klaverets blå toner og bedårende harmonier i korarrangementerne. Jeg kan varmt anbefale Hymns from Nineveh til dig som tør springe ud i at lytte til nogle moderne og alternative salmer, end dem du ellers er vant til at synge i kirken.

Jeg blev introduceret til Building 429 af en studentermissionær på Vejlefjordskolen tilbage i 2005. Dengang faldt jeg for deres nære og ligetil lovsange og deres fantastiske pop/rock sound. Nu efter 6 år er Building 429 tilbage med deres femte studiealbum, som jeg med hele mit hjerte vil anbefale jer. Building 429 har sit grundlag i Efeserbrevet 4,29: ”Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det“. Building 429 består af 4 fyre fra USA, som har deres rødder i en baptistkirke. Sangene på ”Listen to the sound“ er bønner til Gud. Bandet følte at de ofte ikke havde tid til at bede til Gud, og når de endelig bad, så var det kun fordi de havde brug for akut hjælp fra Gud. Jeg ved ikke med jer, men jeg kan virkelig godt sætte mig ind i den situation. Building 429 så derfor en værdi i at lave et album med bønner og gennem musikken bede til Gud. Derfor er teksterne en god blanding af forskellige følelser og tanker overfor Gud. Selv om albummet er meget personligt, er det utrolig let at relatere til alle bønnerne. Musikalsk, ser jeg en stor kvalitet og en omhyggelighed i Building 429. Musikken har en utrolig god dynamik, og der er nusset om beatet og om hvert enkelt hook. Instrumentalt består det af en blanding af de traditionelle rockinstrumenter som guitar, bas og trommer og ekstra instrumenter som f.eks. strygere til at sætte prikken over i’et. Derudover er der på en del af sangene inkluderet et kor, hvilket jeg jo er helt vild med! Jeg kan anbefale ”Listen to the sound“ til dig som godt kan lide en god omgang pop/rock inspireret lovsang. Kan du lide Casting Crowns, Hillsongs og Michael W. Smith, er du helt sikkert også med på Building 429!

kr. 80,-

HILLSONG KONCERT GÆSTER KOLDING DEN 6. SEPTEMBER SÅ sker det endelig! Projekt Kirke har arrangeret stor lovsangskoncert i Kongreshallen i Kolding den 6. september, 2011. Hillsong fra Australien er nok verdens største lovsangsband, og har skrevet nogle af de mest sungne lovsange. Du vil formodentlig genkende sange som ”Råb til din Gud“, ”Hosanna“ og ”Mighty To Save“. Billetterne kan allerede nu forudbestilles hos www.aheadtickets.dk og koster indtil 31. juli kun 180 kr. + gebyr. Derefter er prisen 220 kr. + gebyr. Billetten kan også købes ved døren for 270 kr.

iTunes Store #09 UNG ADVENTIST 04/2011


# BOGANMELDELSE

AF: RENÉ BIDSTRUP

“ s n a i t s i r h C t x e N ”The s n o y L e b a G af

Forestil dig du kører i et tog gennem en række byer i Nordfrankrig, på vej fra London til Paris. Hvert 5. minut kører du gennem centrum af en ny by, og der ser du en stor bygning, og i den ene ende af denne bygning er et højt tårn. I hver enkelt by er denne bygning byens centrum: Kirken. VERDEN UNDER FORANDRING Med dette billede starter Gabe Lyons sin bog, The Next Christians, og selvom han beskriver den kristne kultur ud fra den situation han kender i USA, så drager det paralleller til kirken og Guds plads i vores kultur herhjemme. Gabe Lyons vælger dog at beskrive det som at køre gennem et billede, der hænger på dine bedsteforældres væg. For i USA, i den vestlige verden og i Danmark (et kristent land), har kirken og Gud fået en mindre og mindre plads i vores opmærksomhed. Lyons beskriver at vi lever i en post-kristen tid. Forstået på den måde at vi lever i en kultur, der er bygget på kristne grundprincipper, men hvor forbindelsen til de kristne værdier, mere og mere er blevet glemt eller fortrængt. Her rammer Lyons hovedet på sømmet: Han beskriver hvordan kristne gennem det 19. og 20. århundrede valgte at forholde sig til den kultur og tid de levede i.

#010 UNG ADVENTIST 04/2011

Han har analyseret kristne, på tværs af kirker og tilhørsforhold, og påpeger hvordan kristne generelt forholder sig til en verden i forandring. Overordnet beskriver han 2 typer kristne (med diverse underkategorier): Kristne separatister og kulturkristne. Når man læser om de forskellige typer finder man hurtigt sig selv i en eller flere underkategorier og kommer også hurtigt til at genkende andre. De 2 grupper, forklarer Lyons videre, adskiller sig ikke meget fra den måde jøderne levede på i det første århundrede (på Jesu tid), under den romerske besættelse. På dette tidspunkt var der jøder, som f.eks. farisæerne, der ønskede at leve et liv i renhed og fulgte moseloven punkt for punkt, og forventede at andre jøder levede på samme måde, ligesom en gruppe, essenerne, valgte at reagere på besættelsen, ved at distancere sig fra resten af Israel og dér vente på Messias –

eller som saddukæerne og herodianerne, som ikke ville bekæmpe kulturen og romerne, men bare fulgte kulturen og holdt deres tro ”privat“. Dengang kom Jesus og viste en 3. vej en bedre vej. DEN NÆSTE GENERATION Gabe Lyons beskriver at han i dag ser en ny tendens, en ny generation af kristne, en gruppe han kalder Restorers, altså genoprettere eller genskabere. Det er denne gruppe, han også kalder The Next Christians (”de næste kristne“). Det grundlæggende karaktertræk for dem er, at de fortæller hele historien. De fortæller hele Guds historie og udelader ikke dele af den. De fortæller en historie, der kan opsummeres i 4 nøgleord: Skabelse, syndefald, frelse og genskabelse. Hvor mange gange har du hørt en prædiken, som fokuserer på syndefaldet og


BOGANMELDELSE #

”THE NEXT CHRISTIANS“ kan købes på amazon.co.uk for cirka £11. Den fås også som e-book til Kindle.

dan det ”burde være“, så ændrer det hele måden vi lever på. DE 6 KARAKTERTRÆK Gabe Lyons beskriver med 6 karaktertræk The Next Christians som:

frelse m sen, men e har udeladt skabelsen, og fortællingen om Guds storhed, skønhed og kærlighed gennem skabelsen, og udeladt at fortælle om Guds plan med at genskabe alle ting, som de var fra begyndelsen? Er den historie vi læser i bibelen, virkelig en historie, som kun handler om hvordan man opnår frelse, så vi kan komme væk fra denne jord? Gabe Lyons opsummerer spørgsmålet til følgende: Døde Jesus udelukkende så vi kan komme væk fra jorden og leve videre et andet sted (i himmelen)? Er det en historie som tiltaler dig? Eller drejer Guds historie sig også om hvordan vi kan gøre en forskel i dag? Vi kender det nok fra vores eget liv, hvordan vi ønsker og beder til Gud om en specifik problemstilling i vores eget liv. Vi beder sjældent om at Gud vil gøre en forskel, når han kommer igen engang ude i fremtiden. Hvis jeg har 14 dage til at betale husleje, så nytter det ikke Gud først griber ind i 2030. En gennemgående tanke for The Next Christians er hvordan det var meningen at denne verden ”burde være“! For den næste generation er dette spørgsmål den drivende kraft bag alle vigtige beslutninger i tilværelsen (venner, job, opførsel, attitude). Når vi kigger og tænker på hvor-

• Provokerede, ikke fornærmede (”Provoked, not offended“) • Skabere, ikke kritikkere (”Creators, not critics“) • Kaldet, ikke ansatte (”Called, not employed“) • Rodfæstede, ikke distraherede (”Grounded, not distracted“) • I fællesskab, ikke alene (”In community, not alone“) • Modkultur, ikke ”relevante“ (”Countercultural, not ’relevant’“) Det er disse 6 karaktertræk, som er baggrunden for den anden halvdel af bogen. I denne halvdel beskriver han, med konkrete eksempler, inden for hver enkelt af disse karaktertræk, hvad vi som kristne er kaldet til i denne verden. Hvordan vi som kristne er kaldet til at medvirke i Guds genoprettende arbejde her på jorden, indtil Jesus kommer igen. Jesus nøjedes heller ikke blot med at stå og påpege alle de synder henholdsvis jøderne og hedningerne levede i, men engagerede sig aktivt og viste dem, hvordan det var meningen at vi skulle leve med hinanden. Hvis vi som kristne går aktivt ind i dette arbejde, så bliver vi provokeret til handling, når vi ser ondskab, og ved at vi handler, tilbyder vi en ”ny og bedre vej“ i stedet for blot at konstatere at der er ondskab. Vi engagerer os, i stedet for passivt at fordømme. Vi viser nåde fremfor at anklage. Vi er modige fremfor magelige. Vi vælger trofasthed overfor Gud fremfor

hvad andre tænker om os og fremfor at være bekymrede om vores ry og rygte. Som The Next Christians er vi med til at skabe og inspirere kulturen i stedet for at kritisere den udefra. HVORDAN TINGENE ”BURDE VÆRE“ Når alt kommer til alt, så har den kristne et kald og et ansvar for at tænke, arbejde og leve ud fra, hvordan det var meningen verden ”burde være“ i modsætning til at reagere på hvordan verden ”er“. Kristne, der engagerer sig i verden, er opslugt af denne ”burde være“-mentalitet. De spiser, drikker og ånder genskabelse (”restoration“). De ser uretfærdighed og bekæmper det. De ser ondskab, og forvandler det til noget godt. De er motiverede til at bringe Guds kærlighed ind i enhver situation de møder. Som Jesus selv siger i Lukas 4,18-19: ”Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren.“ Fra Lyons’ perspektiv siger Jesus følgende: ”Det er slut med at se på hvordan tingene er; Jeg ser på hvordan det ”burde være“, og jeg er her for at gøre noget ved det.“ The Next Christians er en bog, som helt sikkert er værd at læse, for dig, som ønsker at læse om hvordan andre kristne har valgt at udleve og fortælle omkring Gud gennem deres liv og handlinger. Bogen giver inspiration til hvordan vi som kristne kigger på verdenen, og giver netop på baggrund af disse historier fra virkeligheden også nogle konkrete forslag til, hvordan vi hver især kan udleve vores kristne liv til glæde og nyt liv for andre.

#011 UNG ADVENTIST 04/2011


# DÅB – MAJ TIL AUGUST 2011

Navn: Anita Ottesen Menighed: Nærum Dato: 03.06.11

Navn: Victoria Wesolowski & Silje-Maria Jensen Menighed: Herning Dato: 06.08.11 Dato

Navn: Marion Bech Kristensen Menighed: Nærum Dato: 27.05.11

Navn: Esben Klokkervoll Menighed: Nærum Dato: 07.05.11

Navn: Pearl Winther Menighed: Vejlefjord Dato: 10.06.11

Navn: Niklas Gamborg Menighed: Vejlefjord Dato: 04.06.11

Navn: James Mugabi, Violet Kabagarama, Memphis Joseph, Lucille Ortaleza, Luzviminda Meinichke, Geralyn Gevero, Sue-Ann Frederiksen Menighed: International Church Copenhagen Dato: 25.06.11 #012 UNG ADVENTIST 04/2011


DĂ…B #

Navn: Joachim Thortzen Menighed: NĂŚrum Dato: 06.08.11

Navn: Lisa Nielsen Menighed: Vejlefjord Dato: 17.06.11

Navn: Winnie Baarup Menighed: Herning Dato: 30.07.11

Navn: Sarah Rytman Menighed: Jerslev Dato: 06.08.11

Navn: Erik Eskildsen Menighed: Vejlefjord Dato: 05.08.11

Navn: Anneli Voldstad Menighed: Vejlefjord Dato: 06.08.11

Navn: Kenney Voldstad Menighed: Vejlefjord Dato: 06.08.11

Navn: Jesper Lund Menighed: Vejlefjord Dato: 06.08.11

Navn: Adina Zielke Menighed: Silkeborg Dato: 06.08.11 #013 UNG ADVENTIST 04/2011


# REKLAMER

"Black or White ?" Teologisk Weekend For Alle 23.-25. september 2011 Nej, det bliver ikke kedeligt! Og nej, det bliver ikke bare det samme, som du tidligere har hørt! Talerne er nemlig ikke enige med hinanden om alt. Det bliver rigtig spændende, udfordrende og inspirerende. Jeg glæder mig helt enormt, og håber på at du har lyst til at tage med – og det er uanset om du er ung, knap så ung, halvgammel, eller meget gammel. Der vil både være børneprogram og mulighed for oversættelse ved hjælp af hovedtelefoner. Det bliver en weekend på Himmerlandsgården, du ikke vil gå glip af! Programmet begynder fredag kl. 18 og slutter søndag kl. 16. Mere info, program, tilmelding og betaling på

ungadventist.dk Tilmeldingsfrist: Onsdag, 14. september

#014 UNG ADVENTIST 04/2011

..Indhold: ... .

Ellen Whites re le Åbenbaring og vans i dag? Hvordan læse inspiration r Helligdommen man hendes tekster? Skilsmisse Q & A – Radisa Antic og Mike Pearson

... ..

prSingisle:: 300,-

0,Studerende: 20: 600,rn bø en Par ud rn/børn: 600,1 voksen m. ba 0, 90 e: Famili

Mike Mi ike Pearson ea

Radisa Antic

Vicerektor og underviser på Newbold College

Underviser på Newbold College samt ansvarlig for Ellen White research centeret i Europa.


AF: MORTEN RECHTER

UNG HUMORIST Så galt kan det gå... Der skulle holdes et bryllup i Chicago. Det var en stor og flot fest og alle parrets familiemedlemmer og venner var inviteret. De kom også alle sammen, udover brudens ene storebror da han var en meget travl forretningsmand. Dog havdehan tid til at sende et telegram til bruden som ville ankomme under brullypsfesten. Da man i telegrammer betaler for antallet af bogstaver valgte bare at skrive ”1 Joh 4,18“. Verset lyder: ”Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden.“ Desværre var telegrafen ikke en helt så enkel kommunikationsform som man kunne have ønsket sig. Et sted i enten afsendelsen eller modtagelsen af beskeden gik 1-tallet desværre tabt. Hvis du vil have et hint om historiens slutningen må du hellere slå op i Johannes Evangeliet kapitel 4 vers 18…

UNG HUMORIST #

VITS: Pas på hvad du siger En præst var inde i en forretning for at købe sæbe. Sæben kostede 19 kr., og præsten betalte med lutter 25- og 50-ører. Købmanden sagde: ”Du har nok rigtigt tømt kirkebøssen, hva?“ Hvortil præsten svarede: ”Du kunne nok genkende din donation, hva?“ Så sagde de ikke mere. Dårligt fremmøde Der var engang en berømt præst der en dag skulle prædike i en forsamling i Aarhus. Men da han ankom og skulle begynde, opdagede han at der kun var tre mennesker der var kommet. Han spurgte om de ikke plejede at være flere og fik at vide at de plejede at være en 80-120 stk. ”Jamen har I slet ikke fortalt dem at JEG skulle komme og prædike i dag?“ Spurgte den berømte præst. ”Nej“ svarede den lokale præst, ”men de må have fundet ud af det alligevel.“

#015 UNG ADVENTIST 04/2011


Ungdomsafdelingen, Concordiavej 16, DK-2850 Nærum

DET SKER 26.-28. AUGUST

ARRANGEMENT: STED: TALER: PRIS:

TEENSTÆVNE, CYKELTUR FYN BERNY CARLSSON 275,-

<

UNGADVENTIST.DK

16.-17. SEPTEMBER

ARRANGEMENT: STED: TALERE:

ÅRSMØDE NÆRUM GYMNASIUM HARTMUT BEHNKE

<

23.-25. SEPTEMBER

ARRANGEMENT: STED: TALERE: PRIS:

TEOLOGISK WEEKEND HIMMERLANDSGÅRDEN MIKE PEARSON & RADISA ANTIC FRA 200,- (SE UNGADVENTIST.DK)

<

13. NOVEMBER

TEMADAG: STED: UNDERVISER: PRIS:

”BESKYT BØRNENE“ VEJLEFJORDSKOLEN BIRTHE KENDEL GRATIS

18.-20. NOVEMBER ARRANGEMENT: STED: TALER: PRIS:

TEENSTÆVNE AULUM MICHAEL BIDSTRUP 275,-

<

25.-27. NOVEMBER

ARRANGEMENT: STED: PRIS:

JULETUR ØST KONGELEJREN FRA 275,-

<

2.-4. DECEMBER

ARRANGEMENT: STED: PRIS:

JULETUR VEST HIMMERLANDSGÅRDEN FRA 275,-

: O T A D NY v

o n . 0 3 3. sep 2 201

11-UA04  

MAGASIN FOR UNGE ADVENTISTER I DANMARK ANBEFALINGER ARTIKLER INTERVIEWS LEDER PROFIL REPORTAGER GREAT COMMISSION FESTIVAL LÆRER I MIKRONESIE...